Page 13

ønskede, ogsaa bliver han anstændig og net begravet. Liglinet er bleven syet i mit Hus og ligeledes Puden, under Hovedet, med Kniplinger omkring. Jeg skriver dette Brev for at De skal se, at han er bleven bevist den sidste Ære, ogsaa har han faaet en Mængde Krandse, for Alle interesserede Dem for Petersen, fordi han var saa taknemlig og taalmodig paa hans Sygeleie; han har ogsaa faaet en ganske nye Krølhaars Madratse at ligge paa, og mange som kunde tale dansk her, besøgte ham og læste for ham. Vil De give indlagte smaa Skrifter til Deres Børn, som nu ere faderløse; Krandsene skal De gjemme til Erindring. I Dag Klokken 7 bliver Petersen begravet, hils ogsaa Petersens gamle Forældre og vær overbevist om, at Alle her tager inderlig Del i deres Sorg, og beder til vor Herre, som er Enkers og de Faderløses Fader, at han vil være deres Trøst. En kjærlig Hilsen fra Deres hengivne Allette v. Neergaard. Petersens Sager og en Lok af hans Haar vil De senere modtage.

Indgangen til den gamle Garnisonskirkegård i Rendsborg. Her blev Niels Christian Pedersen begravet den 6. marts 1864. Det nøjagtige sted kendes ikke.

13 .

Profile for Vendsyssel Historisk Arkiv

Historien bag en mindetavle 1864  

Historien bag en mindetavle 1864  

Profile for vhmarkiv
Advertisement