Page 18

18

Τ Ρ Ι Τ Η 2 ΑΥ ΓΟΥ Σ Τ ΟΥ 2 0 1 0

Π Ρ Ο Γ ΡΚ ΑΡΗΤΙΚΑ Μ Μ Α & ΑΛΛΑ

ΤΟ

ΒΗΜΑ

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

e-mail: info@bluesky.gr

ΤΡΙΤΗ 3/8/2010

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8/2010

ΠΕΜΠΤΗ 5/8/2010

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8/2010

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2010

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/8/2010

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7/2010

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων των 18:00 με τον Τέρενς Κουίκ (Ε) 07:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 08:05 Ντοκυμαντέρ 08:30 Δελτίο ειδήσεων των 23:00 (Ε) 09:30 Εντύπως Καλημέρα 11:05 Η Φωνή του Λαού 11:50 Έξυπνες Αγορές VITAFON

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων των 18:00 με τον Τέρενς Κουίκ (Ε) 07:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 08:05 Δελτίο ειδήσεων των 23:00 με τον Σπύρο Χατζάρα (Ε) 09:30 Εντύπως Καλημέρα 11:05 Η Φωνή του Λαού 11:55 Εξυπνες Αγορες VITAFON

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων των 18:00 με τον Τέρενς Κουίκ(Ε) 07:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 08:30 Δελτίο ειδήσεων των 23:00 με τον Σπύρο Χατζάρα (Ε) 09:30 Εντύπως Καλημέρα 11:00 Η Φωνή του Λαού 11:55 Εξυπνες Αγορες VITAFON

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων των 18:00 με τον Τέρενς Κουίκ (Ε) 07:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 08:30 Δελτίο ειδήσεων των 23:00 με τον Σπύρο Χατζάρα(Ε) 09:30 Εντύπως Καλημέρα 11:00 Η Φωνή του Λαού 11:55 Εξυπνες Αγορες VITAFON

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων Παρασκευής των 18:00 (Ε) 07:00 Ραντεβου με την Επικαιροτητα (Ε) 08:00 Δελτίο ειδήσεων των 21:00 (Ε) 09:00 Ντοκυμαντέρ 10:30 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου(Ε) 11:30 Gallery Διαλυνάς

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων Κυριακής των 21:00 (Ε) 07:10 Παγκρήτιες ώρες (Ε) 09:30 Εντύπως Καλημέρα με τον Δημοσιογράφο Μάνο Χατζηγιάννη 11:00 Η Φωνή του Λαού με τον Αντώνη Μυλωνάκη 11:55 Έξυπνες Αγορές

12:50 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)(Ε) 13:15 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:40 Έξυπνες αγορές (ΝG) 14:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις + Δελτίο στη νοηματική 15:30 Ελληνική Αγωγή 16:40 Στοιχηθείτε

12:50 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:15 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) ((Ε) 13:40 Έξυπνες αγορές (ΝG) 14:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις + Δελτίο στη νοηματική 16:40 Στοιχηθείτε

12:50 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)(Ε) 13:15 Lipstick ( Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:40 Έξυπνες αγορές (ΝG) 14:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις + Δελτίο στη νοηματική 15:30 Ελληνική Αγωγή 16:40 Στοιχηθείτε

12:50 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:15 Lipstick(Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:40 Έξυπνες Αγορές (ΝG) 14:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις + Δελτίο στη νοηματική 15:30 Ελληνική Αγωγή 16:40 Στοιχηθείτε

06:00 Σήμα Blue Sky 06:01 Δελτίο ειδήσεων Παρασκευής των 18:00 (Ε) 07:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 08:05 Ντοκυμαντέρ 08:30 Δελτίο ειδήσεων των 11(Ε) 09:30 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου(Ε) 10:30 Gallery Διαλυνά 12:30 Τα γεγονότα της Εβδομάδος

18:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενs Κουΐκ 19:10 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου 20:15 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)

18:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενs Κουΐκ 19:10 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου 20:15 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)

18:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενs Κουίκ 19:10 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου 20:15 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)

18:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενs Κουίκ 19:10 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου 20:15 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)

14:00 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις 15:30 Ντοκυμαντέρ 16:00 Gallery mike 18:00 Ειδήσεις 19:05 Πιάνο πιάνο με την Τζέφη Ζαχαροπούλου

14:00 Κρητικά τραγούδια 15:00 Ειδήσεις 15:15 Παγκρήτιες ώρες 17:00 Gallery Mike 18:00 Ειδήσεις 19:00 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 19:55 Lipstick ((Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε)

18:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Τέρενs Κουΐκ 19:10 Ο Ηλεκτρολόγος σπίτι σας 20:15 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)

20:40 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) 21:00 Ειδήσεις με τον Κώστα Μαρδά 22:00 Εντός και Εκτός Συνόρων με τον Δημοσιογράφο Χρήστο Καπούτση 23:00 Ειδήσεις Των 11 με τον Σπύρο Χατζάρα

20:40 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) 21:00 Ειδήσεις με τον Κώστα Μαρδά 22:00 Η Φωνή του Λαού 23:00 Ειδήσεις Των 11 με τον Σπύρο Χατζάρα

20:40 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) 21:00 Ειδήσεις με τον Κώστα Μαρδά 22:10 Κιτρινόμαυρο μονοπάτι 23:00 Ειδήσεις Των 11 με τον Σπύρο Χατζάρα

20:40 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) 21:00 Ειδήσεις με τον Κώστα Μαρδά 22:00 Προσεχώς 23:00 Ειδήσεις Των 11 με τον Σπύρο Χατζάρα

20:00 Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)(Ε) 21:00 Ειδήσεις 22:05 lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)(Ε) 23:10 Προσεχώς

21:00 Ειδήσεις 22:00 Προσεχώς 23:00 Προσωπικά Δεδομένα με τον Κώστα Μαρδά

20:40 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) 21:00 Ειδήσεις με τον Κώστα Μαρδά 22:00 Προσεχώς 23:00 Ειδήσεις Των 11 με τον Σπύρο Χατζάρα

00:00 Gallery Χαλιών MEHDI 01:10 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 02:15 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Κρητικοί χοροί 05:00 Η Φωνή του Λαού (Ε)

24:05 Gallery Mike 01:15 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 02:15 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Κρητικοί χοροί και τραγούδια 05:00 Η Φωνή του Λαού(Ε)

00:05 Gallery Χαλιών MEHDI 01:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 02:15 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Κρητικοί χοροί και τραγούδια 05:00 Η Φωνή του Λαού(Ε)

00:10 Gallery Χαλιών MEHDI 01:15 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 02:15 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Παραδοσιακή κρητική μουσική και τραγούδια 05:00 Η Φωνή του Λαού

00:15 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 01:15 Ντοκυμαντέρ 02:15 Εκπομπή σε επανάληψη 04:30 Κρητικά τραγούδια

00:10 Τα Γεγονότα της Εβδομάδος (Ε) 01:35 Ντοκιμαντέρ 02:15 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Κρητικά τραγούδια 05:00 Κρήτες και Κρητες

00:00 Ραντεβού με την Επικαιρότητα (Ε) 01:00 Εκπομπές σε επανάληψη 04:30 Παραδοσιακή κρητική μουσική και τραγούδια 05:00 Η Φωνή του Λαού (Ε)

12:50 Η Ταυτότητα (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ) (Ε) 13:15 Lipstick (Ινδικό κοινωνικό σήριαλ)(Ε) 13:40 Έξυπνες Αγορές 14:05 Ραντεβού με την Επικαιρότητα 15:00 Ειδήσεις 15:30 Ελληνική Αγωγή 16:30 Στοιχηθείτε

405_3-8-10  

Με λουκετο απειλειται η ογκολογικη μοναδα του Ηρακλείου Κρήτης, Εντεινονται οι φορολογικοι ελενχοι απο το φθινοπωρο.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you