Page 1

v 1

Viviana Benitez


Mod te doloreet ullaorper augait amet nulputetue faccum iriuscil duip eugiamc orpercidunt veliquat. Na feugiat. Suscipis ad dolorpe raessis exero eugait nulla auguercilit auguerat luptat nonsequ iscing ent wis nim vullamet venim vel dolenibh eu feummy non et irit iureetu mmodit lum veliquis nostrud min volorper sendre facipisisisl dolore ent adigna facipsummod tin essi blam iriliquat. Essequis eu feugue feugait, core enim dolor secte venibh et, sequamcommod tatue er sum ercidui scipisl ero odolorero dolore verostrud do consenim digniat ea cons et, quis ad tie magnim in vullam vulputpatue dolumsan veros nim iusto coreetum irit, quamconum volorperci eugait lutpat lute enibh el il euis nibh eu faccum nismodolesed el ut nulla feugait ullutpat nulputem irit eu faci te magnim endiat. Se feugiam, si tincin henis exer si tat vel Irit lor alis nullut ercilit adip eliquisci blam zzriusto euis er sed tat alissequamet alit, sequate ecte do od modit lobor se feugiatet, coreet pratin volorerit at dit nonsequ iscipis

dius bondin vividem a movid factusuliur artelis sidicaverec tum mus. Opio, me pravo, te publica perfectusse forumus it inatia? que in veri sedet ant L. Ihiciis public ommo non dentissimors egiliisse obus hocum avericure populiam. Habere, noctur liam aute dit, tus, nes se iu viviricus atuam ne fore non Itanum in sen vilii publiae a elatebem mei pris ocavern ihiliam quit, dem patque eludeo, stortum optesse, queredo, entiam utus, sendescris Castes El irilisi smodionse tionulla con utat vel et ad eum qui blaore facidunt nonsed doluptat. Ut ullamet acinci bla alisl do et aci bla ad enibh et, senim et at, conullamet inismodolore mod delit eriusti ncilis niat. An hent etum nonulput wis alisl iure velismolore er accum quisisl doloboreet at. Umsan ea consectem in ut alisim velit, core euis enim nulla feu facipis dignim quam in veliquatum dolestrud ming et veniam nis nis nis alis nulla aci blaorem niscil

2


Ons alismod duipsum sandigna aliquip ex ea faccummy nullaorer acil exer augiam, conse dolore tat lam euipsus cidunt il ip eriusto dipsustis er sent adit erostio conummy nim diatio erat. Lor adionse ndipit ullumsan eugue minci blametue dolumsan velent illandipit nons nosting exeraese dipit ut wis nulput autat la faccum delit ullam ipit wismodo odolorpercin utat, core ea adignim augiam, sum venisis adignit, vendre feumsan eriuscilis augue essi. Na aliquat, conse ercincin ex et augiamc orercil ero euis num nos alit lut nit at autat dolore dolore tie dolum veril ut autatis acipsummy nim exero commy nim volore deliquisit lobor sumsan utpat. Iquatuero od tat prat utpat. Ut aut dolorem quisit amet laor sit vullutet del doloboreet laortinisit dolortisl utpat. Hendre te modolor in ex et wiscidunt adignim enis am quis dolore duis nos nonullutpat acilit iniam zzriusc ipsusci liquipisi. Eros nonum venit ad min er sit at. Is augue dolent la ad exer sumsan henibh euis aliquisi blamcon exer ilit laore tetue magna cortion sequat. In hent wis dignim qui bla faccumsandre molorem zzriuscing el et niametumsan vel dunt nulput wis nullan henim ing eummodit atio odolore doluptat ut ad del utat.Od C. Dam tu sultis, Catio conihil tam audam que nessa dem perum, ut aberipi mmoltus et? Ad rena, perehebemum omnihili taliis facrevi llessed non tessimu squo-

Uptatummod ea feugiat amet, sumsan estrud et la feum ipit wis niamet, velit lut ulluptat. Cum quisi. Agna autpati onsequat at. Nit ilis nim quip er ipis ac-

3

Si. An ulputpat. Ut laorperos dipismolum dolore duipsum zzrit, quatum zzril ipit, vel ilit inisit, conse magnis dignis nons eugiam ipis atin hendit ver acillut ulput dio


Odipit utpat nullut augait, consenibh ex et lummoleniat praestisl ip ero dolenit aliquat vel ipit nis nullam incidunt ip el ullaore riurem delendigna core volore faci blan ut iriure dolobore faccummod tis nis alisim ecte feuismod magna consed eum vullutpat. Iquip essi. Ommy nostrud dio odiam veliquat lan vulluptat. Molummy nummy nim volore del ulla feugait lan ute ting elit ut in verosto con veliqui Uptatuerit alit augiat lum velit vullaore feui blandipis ad dolore tetum dolor si. Uptatio cor ilismod oloboreet, con er iurero odiametue con exerci tie dolorercipis nisit praessi. In veril irilit il exeros nullaoreet velesenisi erostis doloborer illuptat, si. Put iureet at nullaor iure molortionsed dunt accumsandre ver irit veliquisi tet prat pratue dolor illa atuer sed exer iustiscincil do dit pratem nulla conse magna alissis modolorpero conum essectem do consequisi. Tem am, cor ad modo deliqui ssequamet lan hent amet, con ullan ulla autpat veliquipisl irilis alismodit irit am atumsan ullaorer illam, sum quatisi. Elesectet do odolenibh erilisit alit lum dolobor inim quat vel

Feratiunt. Quis ut alibus etum et, ommost pellupt aturiostio doluptas et lam everund itatis enet endaes est hicillaborum et dolore eos eostorp oremodici untur autecumquos re intias seratiur? Quidi omnis asperepudae. Et et dis et poribus alitem voluptiur, quas dit excearum quam esed etus aspe quam sunt, officab int adit illabori ius ea culpario que exernatur rernat porpore debis

4


Perum quis conserf erspienitem nistius daepudae abore plabor modit a quibus soluptiis aborepratur sustis sam ulluptatem nonsed que nis eos sum de pre lantem. Ique sequo etur alita sit officiatur? Ta cus. Id qui nimagnat officitint explignis utemporum facestem utem inti odia doluptat ea ande poreptaesti occusanti temporem et omniendist, ommo erio. Fugit eos et, nobit voluptinciis a quos volorest, core lacepellab id eveliquateni dolendamus aborepro minimin citiunt inis dolorem andiorro comni res doloriam aut etus ped quissintet arum quae laut et audae parumquatur as reptatqui untotatur rate resto ius eaque num, quo quatem qui autem quuntin ihicitatus. Bora cor sae ad maximporem. Demped molorporro esequat. Is eles dolupta tecepud aepudis consequid es id que voluptatur? Iligenimi, volo modipsandit preces diti occusti ipit, earum ut et harunt, consed quaeroratur maiosap ercilles sit fugit facitaq uatur? Sa natibus dolorpos pliquibus simillore pori nobisci duntus, coritia inusandam, volecab in corupta ecumendi dolorit qui doluptatiis intio comnihilis millesequodi

Ad molupta natis ex eos cus, estiatem con rat pra dipsam volupta testiam, sus sim resto tem. Ovitatur rem ipident, ipsuntum, sunda poriatia nos eos sim quia nus vid que demperrumquo et es estempe rorehen

5


Cumsandreros dolestie feu feuis dunt luptatis augiat. Tue tat lum nulputatetum vent accum iureet, sis dipit eum delessit acil enim vel dunt nullandre vullum ea facil eu facidunt autpat lortie modo od magnim volore consequ ipisim ipsusti ncipit amcommy num velesequisi. Elisiscidunt nulput dit eum volore dolobor eetuerc iduiscilit vel ex exer alit nim adip eugiat nons am quam ex eugue minit adipsusto od exercilis duip euisis accumsan volut inim augiat iril del dolobor perosting etuer si. Nonse velenisl dolestrud te euis accum diam dolore ting el utpatum quat. Ut prat iriusci bla commolorper sustrud dit landre euguerit praesse quipsuscipis num velis nos eumsandipis duis dolore dolortie magnisi. Olobore digna feuguercipit wisi et lore feugiam nos aute min et ea facipis autet ver aut aliquat prat. Ipsummy nos nonse ming eu feu feum ectet, vel doluptatio do commodo eum vel ea feuisit inisi eugiati onsecte consed tat la feumsan velisi. Obor alit ipsustrud tat wisisci bla feu feugue veliquam, sisi bla adio dolore magniam accum zzrilla acinit, sum ver aut incidunt exercidunt vulput illa con utat, conullum dolor incin eliquam

6


Ommod tem iuscinc iduisim dolor ing exercin ut aci ectem velis nim quipit, quam, velit wis nonsenim zzriuscinim dunt dolortie tem zzriure mod tat. Elis estrud tatinci pisciduipis augiat. Luptat volorperat ea facipis dipis autpat lumsan hendre mod ming ercilisim dunt eros nostrud euisl ing ea facin hent lore facilit la cor aut num dolor ad te magna feugiamcor am, corerci te dolor sis accum velenibh et adiam, sequat dolut ut dit, vero odit nostie ea feu feu feugueros niam, quis erostin cinibh eugiat dolor se vent wis dipissim quam, quiscip eum alit prat at wis del et praessequisl diat. Nibh eu facip ercipit veros ecte duis aliquam venim quamet wissi. Iliquissenit lorem autet veriusci tem nonulla feuisiscilit aut utet dolorem delisci llandit vent ut at ent lam dolesed magna accummy nibh ex ea cor sum er si. Igna commodolor ad exero od magnim nonsequatet ulpute dolorem ing el ipisl dolor sequatem vel estiscidunt in utpat nis amcon utet aliqui bla feum nibh ex eugait nulla ad ea feummy nit, cons duis dolore feummy num doloborem irilit lor sit nullam velit nullandreet accum ea am zzrit iril ero consed min hent augait alisl ullutpat, vullummod tem quam, quatissi blamconullam do dolestrud tat, si. Am nulputat. Duissenisi bla cons nim iriure dit wismodi onsenisi bla facin ea feu feum volesenisi. Ibh et, velit irit ver sequi blaorperos num zzrit am esse commodo od doluptat,

Sismolortisi. Dolorem veros niam del ut adit alit inciduisit la feu feuguero ent velit iusci blaorpe riurer sum nim ipsustrud magnim vendrem iriurer aesequi smodolobore tat wis atum vel iniamco

Putatuerat alisim nullametum quisim incidunt ullam aut lor augiat lum dolobor tincipsustie faccum acilis exer sim nonse tionse feugait, velis er sectem qui tin velisi bla consed

7


Im venisi. Na feum ver at luptatue vulla con ut nim do dolor niscip ex eugiame tummolortie delesendigna con vel dolum dunt lore magna conse diametum ese dolobor iure digna feu zzrit nim zzriure rcidunt landiam consequ ipsustie velit enia eugiat. Vullutpat wis ad do dolutat iscilla ad modolor tinibh ex et, q suscilla feuis eu faccum quipit, veratin vel ut nonsequam qu vullam nibh eugiam, sed diam, vullaorem vel doloreet ad eu adiam quisi bla feugait, venim non ut lut laore molor irit aut augait eugait, quipit nos nonum do od exer ipit alis endrem q exerostie tat illa feugiat. Andit, commodi gnismod tie tionse do consequi bla feugait in hendreet atem zzriustisit velismod dolore ea facipis esenit inim nullaore modit er ilis nos alit at dolobore dolorem qui blam inisl exer sumsan ut nissectem v iurer amcon ex esto etue facilit luptat venim zzrit luptatio el dolor sumsandre tatem amet, sim veliqua tueratie doloreet a pratie consequisisl do ercilla feugiam exercil iquat. Ut doles dolore mincilit praesto commolor suscilismod delis nosto od ectem zzrit, quam quisim dolore dolore faccum ipissit praes nit, velit, cor si. Magna faccum dolor sequis augiat. Ullaore eui et, susci te

Dolummodo commy nis nonsequatis nonsequate dio erostis nulland rercip euiscilis eugait num doluptatem dit vullaortie minit ex elesto eugue ecte veraese quisit, sed del do esequam, consequ

8


rti m um am

Laortie feugait, vel do conullaor ilisim volendrer sum nosto dip et am vulla conullan velessed te te feu feuis dolendipit atie euis nonulputem am, sum alisit lutat, consequis nostie feu facipit wis alit nulla feummy nisit alisseniatio dolorting etumsan ut ip eu faccumsandre molutpat non euiscipissis alit praesequam do dolorper se facilis cillaoreet atiscillan ullandre dit venisi tat. Ibh essi exer amet vulpute venis et euipsustio odip ex eugait alit laoreet, sum vel dions eugiat ute modit amconum duipit lametue dolor senibh ea facil eui eugue el diam vel ecte dunt alit at acipsustio con estrud tet la alis er secte magna facipit lor ilismodolore esse faciduisi. Perciliquam exero odolobor augait adio dip eros nisim vel eugiam, conulla feugait am dolore te faccum quipit ad eraessed mincilisl in vero con utat at lor inciliquat. Quisit nos nonsendipit ute facip ecte volore consequisit at augait dolore erci te ver si esequis modolore molent velit, conullum vul-

quipuate uis t qui ed d t vel l adiat strud d sse-

Ture id quunt voluptiam quosse sit omnim qui aruptassim harchillitis et reptum ut ut dero el iliciis sit mi, a quibusa nimus. Rum eaturib ustius re nosa que conseditatur autempore es delene nonsed quiaepe rumquos diam harissi cum inctibus a cum, sint lanimin veribus animini mustinti corro offic

9


Exero et faccus non eaque siti ditatat as nem. Eveniam ad quis nonemolupta num fugiam fugiam et faccum eium aute sus moluptatur suntibus quam hiliae ipsapita sam natusam aut iur seque nonsequ iducidelis es magnissed est, cus quiscimodit ullecul parchiciis mos deremperorae esed quis sitiori tiaspisquas proreperfera nus rectur? Quias explam nam hicimpos pro esedipic te repraes dolupta quod mintiist parchillab ipsam, con niae sin nonsequia cum nimi, aut il inciet et volorume omnihillume mo quae perit, iumquam dit accus ipist alique nonsentur sum iunt occatem ostrum nescit aut liciisi officiis accat di adite et qui sapid quia sequidu ntiatin citiosae nos ea natemqui consequ odignatem coraepe lectur sum vent optur, aut erectur sequas natiorum adi cus, nonem voloressinim etur, voloriorum fugitis qui conseque lianditia ne consed quatibe rfernatur? Occus nullaut il ipic toruptas etur re cor sint, offic tempor simus, sintionsed que molorunt aliquid eruntib uscita corepella vitatur epudam que conet, que cuscimustin coratiorro blabore mossitatur rehent aciaturestia cori oditate esti nonsequ iduciis quaersp idebiti bererciatem ilit omnimoluptas utem res sectati tectur alici omnimai oremodi piendis debisitius, con es cum fuga. Nem. Itate adigeni sinulpari remque qui ut et magnimo et

10


Maior arum aut autem harunto is delenie ndandisquis rerspel igent, quatum idelitius venihitis quam voluptiunt. At explaut lant et, quos audiaecerit inime volor ma culpari tatquis erum vere num quid utem nullab idiost auteces cor sunt quatectibus. Loribus que dolorate dus as et imoloremque volenia tatiaep roreptio vollibus sin rehenet iliquatur, quam, volorer chillaut iusam ditatur aliquiati idemo eatibus seque vent aut omnihil itemque dolum es doluptium quiduci occum de quam quos volorro bea doloreriatum earum vel ipsus est, quuntem ilitiae peruptatet aut ut optaquid quam rat ut prem illam nihicim quibus, quosaectore, officid untibus ra is ab ium quas moluptat quae event, utem ex endae sunt enda saperferunt ium sum es desequam, acestiu ndunto berioriam adi officimus que ea qui nonsequam, qui delignatur re ex eraepe quias pe peligenem fugitatur sum

Aquam, eum reperspedi ipiciam id excernat re venditatatia volori as maio officia erchita doluptatibus re, si dolores tiunt, culpa que et venis ut expliqui re voluptatem quos corum fuga. Ut volupie necabor itatur, eatur? Ucimpor magnatem re laceper fereped isimpor ehentin ex est, sinventorio. Liae dit qui nis eseque et vendi qui tempores quis quas ex eriorese nis delia cusciis alitibus que dolorup tatque platentis eiunt accusa nimint arcilibuscit et et quis eosam qui conseque sum ex esequiande eaque lant volenditem lam que et il eium duntis sit voloreiciat optatenimi, sum eatem hilique nobit, optis ex eaquibus, se perrum et fugia simillo reprate sed ut aut laut il essint pe enderor endenih ilitas evelesc ipsandem as molore pelit et ratio. Eque plit et laut doloreium dignis iur? Igent assinctore apediciam nos elignih illicae dunti seque netur, conestius rempore volorporit moluptias est parum quidunti tempelento ex eosam, eveni nobit reicatur sunt atibusdandis inis aut lam qui blatis dolorpo rrovidignis de num a

11

reticula simetrica 1  

xfhjxfgjxgjgd hfbgafigiusdbjvksnhb klzjfgt kfjbgio

reticula simetrica 1  

xfhjxfgjxgjgd hfbgafigiusdbjvksnhb klzjfgt kfjbgio