Page 1

2010 - 2011

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Vincent Himpe

Sint-Ursula-Instituut

Studierichting TSO handel

Bosstraat 9

Zesde leerjaar - derde graad

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver


2010 - 2011

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Vincent Himpe

Sint-Ursula-Instituut

Studierichting TSO handel

Bosstraat 9

Zesde leerjaar - derde graad

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver


Woord vooraf Van de leerlingen van 6 handel in het Sint-Ursula-Instituut wordt er verwacht dat ze een ge誰ntegreerde proef, kortweg GIP, doorheen het jaar maken. Dit is een van belangrijkste opdrachten, zo niet de belangrijkste opdracht, van de afgelopen zes jaren. In deze opdracht wordt de kennis van de afgelopen jaren omgezet in de praktijk. De opgedane ervaring kan ook gebruikt worden voor later in het professionele leven. Ik zou graag de leden van mijn groep bedanken: Gilles Orlians, Stanislav Egorov, Jonas Van den Bergh en Marouane Hallaoui voor hun inzet en toewijding. Zij zorgden er immers mee voor dat mijn eindwerk tot een geslaagd resultaat kon komen. Ook zou ik graag de leerkrachten van de GIP-vakken: Hugo Fierens, Els Vaes, Isabelle Van de Fonteyne, Leo Delcourte, Martine Verheyen, Philippe Clerick en Christine Duerinckx willen bedanken voor hun uitzonderlijke begeleiding en om ons uit de nood te helpen indien nodig. Mijn GIP werd doorheen de jaren in Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft Publisher 2007, Microsoft Sharepoint Designer 2007 en Microsoft Powerpoint 2007 gemaakt. Het eindresultaat werd in Microsoft 2007 gemaakt volgens de BINnormen en in het lettertype verdana 10 punten.


Inhoudsopgave 1

Toegepaste bedrijfseconomie ...................................................................... 9

1.1

Naam, logo, huisstijl .................................................................................. 9

1.2

Opstartformaliteiten VOKA ........................................................................ 10

1.2.1 Verslag .................................................................................................. 10 1.2.2 Dankbrief ............................................................................................... 13 1.3

Mission statement ................................................................................... 14

1.3.1 Mission statement ................................................................................... 14 1.3.1.1 Purpose statement ................................................................................ 14 1.3.1.2 Business statement ............................................................................... 14 1.3.1.3 Value statement .................................................................................... 14 1.3.2 Kader..................................................................................................... 14 1.4

Interview met een ondernemer ................................................................. 16

1.5

Organogram ........................................................................................... 18

1.5.1 Motivaties............................................................................................... 18 1.5.1.1 Vincent Himpe (directeur logistiek) .......................................................... 18 1.5.2 Testen ................................................................................................... 18 1.5.3 Organogram ........................................................................................... 18 1.6

Studie sectorgenoot ................................................................................. 19

1.6.1 Schema productieproces .......................................................................... 19 1.6.2 Organogram ........................................................................................... 20 1.6.3 Jaarrekeningen ....................................................................................... 20 1.7

Operationele en financiĂŤle doelstellingen .................................................... 21

1.7.1 Productievolume ..................................................................................... 21 1.7.2 Samenstelling machinepark ...................................................................... 21 1.8

Stakeholderanalyse ................................................................................. 22

1.8.1 Consumenten ......................................................................................... 22 1.8.1.1 De werkpunten ..................................................................................... 22 1.8.2 Banken .................................................................................................. 23 1.8.3 Personeel ............................................................................................... 23 1.8.4 Overheid ................................................................................................ 24 1.8.5 Klanten .................................................................................................. 25 1.8.6 Omwonenden.......................................................................................... 25 1.9

Aanvraag bedrijfsbezoek sectorgenoot ....................................................... 27

1.10

Verslag bij gastspreker ............................................................................ 28

1.10.1 Waarden en normen van Dupont ............................................................... 28 1.10.2 Geschiedenis en feiten ............................................................................. 28


1.10.3 Dupont BelgiĂŤ ......................................................................................... 29 1.10.4 DuPont Mechelen ..................................................................................... 29 1.10.5 De dertien sectoren van Dupont ................................................................ 29 1.10.6 Producten van Dupont.............................................................................. 30 1.10.7 Solliciteren bij DuPont .............................................................................. 30 1.10.8 Algemene competenties startende medewerkers ......................................... 30 1.11

Financiering ............................................................................................ 31

1.11.1 Grootbank .............................................................................................. 31 1.11.1.1 Lening voor computers ......................................................................... 31 1.11.1.2 Lening voor machines .......................................................................... 31 1.11.1.3 Lening voor gebouwen ......................................................................... 32 1.11.2 Kleinbank ............................................................................................... 33 1.12

Analyse van de jaarrekening ..................................................................... 34

1.12.1 Opdracht 1 ............................................................................................. 34 1.12.2 Opdracht 2 ............................................................................................. 35 1.12.3 Opdracht 3 ............................................................................................. 35 1.1.1.1 Solvabiliteit .......................................................................................... 35 1.1.1.2 Rendabiliteit ......................................................................................... 36 1.1.1.3 Current Ratio ........................................................................................ 36 1.1.1.4 Quick Ratio ........................................................................................... 37 1.12.4 Opdracht 4 ............................................................................................. 37 1.12.5 Opdracht 5 ............................................................................................. 39 1.13

Functie ervaringen ................................................................................... 40

1.14

Marketing ............................................................................................... 43

1.15

Websites vergelijken ................................................................................ 45

1.15.1 Verslag .................................................................................................. 45 1.15.1.1 Site 1 (Bijlage) .................................................................................... 45 1.15.1.2 Site 2 (Bijlage) .................................................................................... 45 1.15.1.3 Site 3 (Bijlage) .................................................................................... 46 1.15.1.4 Site 4 (Bijlage) .................................................................................... 46 1.15.1.5 Site 5 (Bijlage) .................................................................................... 47 1.16

Ontwerpen folder .................................................................................... 48

1.17

Facturatie in BOB .................................................................................... 52

1.17.1 Dagboeken ............................................................................................. 52 1.17.2 Facturen................................................................................................. 58 1.18

Ontwerp website ..................................................................................... 59

1.18.1 Mindmap ................................................................................................ 59 1.18.2 Link ....................................................................................................... 59


2

Engels.................................................................................................... 60

2.1

Mission statement ................................................................................... 60

2.1.1 Mission statement ................................................................................... 60 2.1.2 Kader..................................................................................................... 61 2.2

International Career ................................................................................ 62

2.2.1 CV ......................................................................................................... 62 2.2.2 Cover letter ............................................................................................ 63 2.3

Brochure ................................................................................................ 65

3

Frans ..................................................................................................... 67

3.1

La mission d'entreprise ............................................................................ 67

3.2

L'offre d'emploi ....................................................................................... 68

3.2.1 L'offre d'emploi ....................................................................................... 68 3.2.2 Exemples ............................................................................................... 69 3.3

La lettre de solicitation ............................................................................. 70

3.3.1 Vacature ................................................................................................ 70 3.3.2 La lettre de solicitation ............................................................................. 70 3.4

Journée découverte entreprises ................................................................. 71

3.4.1 Affiche ................................................................................................... 71 3.4.2 Brochure ................................................................................................ 72 4

Duits ..................................................................................................... 75

4.1

Firmenporträt ......................................................................................... 75

4.2

Lebenslauf .............................................................................................. 76

4.2.1 Vacature ................................................................................................ 76 4.2.2 Lebenslauf .............................................................................................. 76 5

Wiskunde ............................................................................................... 78

5.1

Financiering ............................................................................................ 78

5.1.1.1 Krediet op afbetaling met vaste termijn ................................................... 78 5.1.1.2 Krediet op afbetaling met vaste kapitaalaflossing ...................................... 79 5.1.1.3 Krediet op afbetaling met vaste termijn ................................................... 81 5.1.1.4 Krediet op afbetaling met vaste kapitaalaflossing ...................................... 83 5.1.1.5 Hypothecaire lening met vaste termijn ..................................................... 85 5.1.1.6 Hypothecaire lening met vaste kapitaalaflossing ........................................ 86 6

Besluit ................................................................................................... 90

7

Bijlagen ................................................................................................. 90

7.1

Jaarrekeningen ....................................................................................... 90

7.1.1 Boekjaar 10 ............................................................................................ 90 7.1.2 Boekjaar 11 ............................................................................................ 96 7.1.3 Boekjaar 12 ........................................................................................... 102


7.1.4 Boekjaar 13 ........................................................................................... 108 7.2

Organogram .......................................................................................... 113

7.2.1.1 Vincent Himpe (directeur logistiek) ......................................................... 113 7.3

Operationele en financiĂŤle doelstellingen ................................................... 116

7.3.1 Productievolume .................................................................................... 116 7.3.2 Samenstelling machinepark bepalen ......................................................... 116 7.4

Analyse van de jaarrekening .................................................................... 118

7.4.1 Opdracht 3 ............................................................................................ 118 7.4.1.1 Gedetailleerde getallen ........................................................................... 118 7.4.1.2 Solvabiliteit ......................................................................................... 119 7.4.1.3 Rendabiliteit ........................................................................................ 120 7.4.1.4 Current ratio ........................................................................................ 122 7.4.1.5 Quick ratio........................................................................................... 123 7.5

Functie ervaringen .................................................................................. 125

7.6

Websites vergelijken ............................................................................... 130

7.6.1 Site 1.................................................................................................... 130 7.6.2 Site 2.................................................................................................... 131 7.6.3 Site 3.................................................................................................... 132 7.6.4 Site 4.................................................................................................... 133 7.6.5 Site 5.................................................................................................... 134 7.7

Facturatie BOB ....................................................................................... 135

7.7.1 Aankoopfacturen .................................................................................... 135 7.7.2 Verkoopfacturen ..................................................................................... 141 7.8

L'offre d'emploi ...................................................................................... 147

7.9

Lebenslauf vacature ................................................................................ 155


Inleiding De ge誰ntegreerde proef, kortweg GIP, is een eindwerk voor de laatstejaars in het ASO, TSO en BSO in Vlaanderen. Het zijn allemaal taken die gemaakt moeten worden met een deadlines over het hele jaar. De GIP is vakoverschrijdend. Er wordt aan gewerkt in de vakken Toegepaste Bedrijfseconomie, Nederlands, Duits, Frans, Engels en Wiskunde. De klas werd in twee groepen opgedeeld: zes jongens en vijf meisjes. Elke groep moest een fictief bedrijf leiden, waarbij elk lid een kaderfunctie toegewezen kreeg. In mijn groep was dit: Gilles Orlians algemeen directeur, Stanislav Egorov financieel directeur, Jonas Van den Bergh directeur marketing, Marouane Hallaoui directeur personeel en ik directeur logistiek. De GIP bestond uit zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten. Naast individuele taken, kon je als groep beslissen hoe je de taken ging verdelen: in groep of verdelen onder de leden. Zo leerden we hoe we goed kunnen functioneren in groep en leerden we plannen. Op het einde van het jaar wordt de GIP voorgesteld aan een jury. Deze jury bestaat uit mensen uit de bedrijfswereld en zijn volledig onafhankelijk.


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Naam, logo, huisstijl

We zijn begonnen met het kiezen van de naam. Deze hebben we gevonden door eerst te brainstormen over wat in ons opkwam als je denkt aan een bedrijf in zonnepanelen. Zo zijn we tot de naam Panosol gekomen. De naam komt voort uit het Latijn. Pannus betekent namelijk paneel en sol betekent zon, en als je die twee woorden bij elkaar voegt krijg je Panosol. We hebben voor een Latijnse naam gekozen omdat dat klasse uitstraalt. Dit loopt samen met het imago dat we willen creëren: We willen een kwaliteitsvol, klantvriendelijk bedrijf zijn. Een andere reden voor deze naam is dat het goed in de mond ligt. Daardoor zullen mensen de naam sneller gaan onthouden, met als logisch gevolg dat ze ook sneller aan het bedrijf zullen denken. We gaan onze handelsnaam als merk laten beschermen door een depot in te dienen in Brussel of bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den haag om er zeker van te zijn dat onze naam beschermd is.

We hebben ons logo gebaseerd op het aspect van de groene stroom, vandaar het groen in het logo. We hebben ook de zon mee in ons logo verwerkt omdat we een bedrijf van zonnepanelen zijn. Ook hebben we gekozen voor zachte groene tinten omdat zachte groene kleuren rust en kalmte uitstralen en dat is hetgeen wat we willen dat ons bedrijf uitstraalt: Rust, kalmte en stabiliteit. Tenslotte hebben we naar een slogan gezocht en gevonden, namelijk: “Because sun is life”. Deze hebben we gekozen omdat hij goed klinkt, het maakt het geheel compleet, het is een pakkende slogan en het blijft hangen in het hoofd. Ook zal de slogan bij iedereen verstaanbaar zijn. "Because sun is life" symboliseert de inpakt van de zon op ons bedrijf en de wereld, want zonder zon is er geen leven.

9


1.2

Opstartformaliteiten VOKA

1.2.1

Verslag

Bezoek aan VOKA J A A R G A N G

IN DIT NUMMER:

Kennismaking 1 met Voka

Aankomst in Voka

1

Het onderneming sloket

2

Talentontwik keling

2

Kamer van koophandel

2

Afsluiter

3

1 ,

N R .

1

1 1

O K T O B E R

2 0 1 0

Kennismaking met Voka Een september, op deze dag begon ons laatste jaar als studenten aan het secundair onderwijs in het Sint-Ursula-Instituut. Met 11 zijn we de leerlingen van de richting 6 handel. Het zesde jaar is een werkjaar zoals onze titularis zegt. We zullen moeten leren plannen, vergaderen en samenwerken. Drie kernwoorden die onze ge誰ntegreerde proef omvatten. Voor de ge誰ntegreerde proef is dit jaar onze klas in twee groepen opgedeeld: jongens en meisjes. We zijn concurrenten die elk een bedrijf leiden in de sector zonne-energie, meer specifiek : de productie van zonnepanelen. We zullen een bedrijf

moeten opstarten, leiden en trachten de concurrentie uit te schakelen. Er zal een evaluatie plaatsvinden op het einde van het schooljaar. Omdat er opstartformaliteiten gebonden zijn aan het opstarten van een onderneming, plande onze titularis een uitstap naar Voka. Na wat opzoekwerk d.m.v. een taak tijdens de les kwamen we te weten wat Voka juist was. Het is de kamer van Koophandel met inclusief een ondernemingsloket. In de klas bereidden we vragen voor die we aan de mensen van Voka zouden kunnen stellen i.v.m. de opstartformaliteiten van een onderneming.

Aankomst in Voka Het was 22 september, een zonnige woensdagvoormiddag in hartje Mechelen. Er was om 9u afgesproken. Maar met de nodige laatkomers gingen we het gebouw van Voka om kwart na 9 binnen. Daar wachtte een groep zeer enthousiaste medewerkers van Voka ons op.

Meteen werden we in het ondernemingsloket ingeleid door Marc, de verantwoordelijke van het ondernemingsloket. Hij legde ons bondig uit wat er allemaal plaatsvond in het gebouw van Voka. Vervolgens werden we door Marc en zijn team naar een vergaderzaal

geleid waar een projector was opgesteld. De presentatie gaf ons een duidelijk beeld van hoe een onderneming wordt ingeschreven. Op het projectiedoek was het digitaal inschrijvingsformulier geprojecteerd.

10


P A G I NA 1

Het ondernemigsloket Reeds aangekomen in de vergaderzaal sprak Marc De Wildeons opnieuw toe. Hij legde ons uit waartoe een ondernemingsloket diende. Om alles boeiend te houden zorgde hij ervoor dat de antwoorden op de vragen ,die we op voorhand voorbereid hadden ,beantwoord werden. Klas : “Hoeveel bezoekers hebben jullie per dag?” Marc : “We verwerken zo’n drie à vier dossiers per dag.”

Klas : “Krijgen jullie nog feedback van reeds gestarte ondernemers?” Marc : “Neen, tenzij het om een faillissement gaat, dan zien we hen twee maal.” Klas : “Is er een groot percentage startende ondernemers met enkel een secundair diploma?”

Marc : “Een inschrijving van een firma komt op €75” Klas : “Hebben jullie een formele of informele band met jullie bezoekers?” Marc: “ Een formele band die uitmondt in een informele band.”

Marc : “Ja die zijn er zeker, maar er zijn meer mensen met een hoger diploma” Marc De Wilde,

Klas : “Welke kosten zijn er verbonden aan het bezoek van het ondernemingsloket?”

Hoofd ondernemingsloket

Talentontwikkeling “De talentontwikkeling is nodig om ervoor te zorgen dat ondernemingen excellent kunne n ondernemen.”

Ook wordt er talent ontwikkeld in Voka, hiervoor is verantwoordelijk : Hylke Somers. Zij is projectleider Talentontwikkeling bij Voka. Zij zorgt dat er opleidingen plaatsvinden en ook zij is verantwoordelijk voor het magazine van Voka De talentontwikkeling is nodig om ervoor te zorgen dat ondernemingen goed kunnen ondernemen.

We vroegen Hylke : “Wat is jullie missionstatement?” Hylke : “Voka wil als meest nabije, invloedrijke,en proffessionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil aldus fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio.”

Hylke Somers, Projectleider Talentontwikkeling

Kamer van Koophandel De 8 Voka-kamers staan voor netwerking en dienstverlening (zoals het ondernemingsloket) zegt de site van Voka ons. Maar omdat we ons hier dieper in wilden verdiepen, hielp Magda Calleeuw ons. Zij heeft als functie binnen Voka administratief en fiscale raadgever. Ook haar interviewde we.

Klas : “Hoe is Voka geregistreerd?” Magda: “Voka is een VZW met eigen werking maar één netwerk van gezamenlijke belangen.” Klas: “Hoe groot moet het beginkapitaal zijn voor een eenmanszaak?”

moet €18600 bedragen” Klas : “Wat is het grootste gevaar voor een beginnende ondernemer?” Magda : “De beginnende ondernemer moet zich ervan bewust zijn wat hij of zij niet kan

Magda : “ Het beginkapitaal

B E ZO EK

AA N VO KA

11


P A G I NA 1

en de beginnende ondernemer mag geen bang hebben om klanten tijdig om betaling te vragen.” Klas : “Hoe groot is Voka?” Magda : “Voka vertegenwoordigd 16000 ondernemingen , 24 sectoren of 910.000 mensen. Klas : “Moeten jullie jaarlijks rapporteren aan de overheid hoe jullie het doen?”

Magda Calleeuw,

Magda : “Ja, dat is namelijk nodig om onze subsidies te ontvangen.”

Administratief en fiscaal raadgever

6Handel :

Afsluiter...

“Nooit gedacht zoveel bij te leren op een

Excursies zijn sowieso leuk. We worden eventjes uit ons alledaagse omgeving onttrokken. Deze uitstap was anders. We werden voorbereid op onze toekomst als ondernemers. Dit was real life en we hebben elk individueel veel bijgeleerd. Door deze

uitstap zullen we een stapje voor hebben op anderen qua opstartformaliteiten van een onderneming. Graag zouden we bedanken : Marc De Wilde, Hylke Somers en Magda Calleeuw voor hun leuke presentaties en informatie.

woensdagvoor middag!”

Gilles Orlians ( 6 Handel)

12


1.2.2

Dankbrief

Sint-Ursula-Instituut 6 handel Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

10 oktober 2010

Mevrouw Hylke Somers Projectleider Talentontwikkeling Voka - Kamer van Koophandel Mechelen O.L.Vrouwenstraat 2800 MECHELEN

Bedankbrief

Geachte mevrouw Somers Graag wil ik u namens alle leerlingen van 6 handel bedanken voor de prettige en leerrijke voormiddag die wij gehad hebben bij jullie in de Kamer van Koophandel te Mechelen. Alle informatie en uitleg die wij van jullie gekregen hebben in verband met het opstarten van een onderneming, zullen wij zeer goed kunnen gebruiken bij het opstarten van onze onderneming. De drie begeleiders waren zeer vriendelijk, spraken duidelijk en hebben al onze vragen goed beantwoord. Ook gaven ze ons enkele zeer bruikbare tips. Namens alle leerlingen van 6 handel kan ik zeggen dat we een heel fijne voormiddag gehad hebben en dat we heel wat bijgeleerd hebben over de opstartformaliteiten van een onderneming. Ik zou het iedereen in een handelsrichting aanraden om een bezoek te brengen aan de Kamer van Koophandel. Hoogachtend

Serge Karamage 6 handel

13


1.3

Mission statement

1.3.1

Mission statement

1.3.1.1

Purpose statement

Panosol is een bedrijf met toekomst. De zonnepanelen- sector is een sterk evoluerende sector. Op lange termijn willen we een groot marktbereik verkrijgen, dit willen we doen door een kwaliteitvol product te produceren tegen een betaalbare prijs. Door onze lage winstmarge per product, zullen we meer klanten aantrekken. Als veel klanten ons product kopen aan een prijs met een kleine winstmarge komt dat voor ons op hetzelfde neer als weinig klanten die hetzelfde product aan een prijs met hoge winstmarge kopen. We zullen dus niet moeten onderdoen voor ondernemingen die zich richten op het maken van veel winst op één product. Indien we in slechte tijden klanten verliezen, hebben we nog steeds klantenpotentieel en blijft ons bedrijf stabiel.

1.3.1.2

Business statement

We willen een zo groot mogelijk marktbereik verkrijgen, dit willen we realiseren door veel te investeren in marketingdoeleinden. We willen op grote schaal reclame maken. We willen zaken doen op een klantvriendelijke manier, service is namelijk ons verkoopsmerk. We streven naar een correcte manier om om te gaan met klanten en leveranciers. We willen haalbare leveringstermijnen, zorgen dat alles op tijd geleverd word.

1.3.1.3

Value statement

Ecologie behandelen we als een klant, met de nodige zorg. Door onze producten zullen veel mensen genieten van groene energie en zal het milieu minder belast worden. We keuren afstandelijke relaties met de klanten en leveranciers af, we willen een zo goed mogelijk contact met onze derden.

1.3.2

Kader

Bedrijf Solar Spirit http://www.solarspirit.be/

Solargy http://www.solargy.be/

Zonnepanelen Energie http://www.zonnepanelen-

De belangrijkste componenten Solar Spirit wil zich niet beperken tot het louter plaatsen van milieuvriendelijke installaties, maar wel samen met de klant de meest gunstige oplossing uitwerken. Solargy is opgericht met het oog op meer duurzame energie in België. Wij zijn meer dan alleen maar installateur van zonnepanelen of warmtepompen. Als leverancier van zonnepanelen, zijn wij binnen onzeonderneming steeds op zoek om onze eigen Carbon footprint te verlagen. Met behulp van zonnepanelen kunnen we ook zonne-energie

Slagzin

‘Use the energy, feel the Spirit !’

/

„Bescherm uw geld en het milieu!‟

14


energie.be/

FIRE - IT

Solar Total

omzetten naar elektriciteit. Een groot voordeel is dat zonnepanelen het milieu niet vervuilen. De missie van Fire IT is het vertalen van onze passie voor software en webtechnologie naar kwaliteitsproducten en dit voor een zo breed mogelijk doelpubliek. We streven ernaar dat de klant een positief gevoel heeft van het moment dat hij op onze website komt tot en met het moment hij zijn gevraagde product kan beginnen gebruiken. Ons doel is dan ook een zeer goede prijs/kwaliteit te leveren. Onze opdracht: Een duurzame energievoorziening voor iedereen!

“Professionele websites, webapplicaties en software.”

“Energy for you!”

Bronnen:  http://www.solarspirit.be/  http://www.solargy.be/  http://www.zonnepanelen-energie.be/  http://www.fire-it.be/  http://www.zonnepanelenbelgie.be/Solar_Total_zonnepanelen.html?gclid=CKvQmbLN 76gCFcoa4Qodzm7YCg

15


1.4

Interview met een ondernemer

In het kader van onze GIP (geïntegreerde proef) moest ik een directeur interviewen. Aangezien de vriend van mijn moeder financieel directeur bij Jaguar/Land Rover is, was de keuze snel gemaakt. Wat is uw functie? Ik ben reeds 9 jaar financieel directeur bij Jaguar/Land Rover. Heeft u mensen onder u staan? Ja, vier mensen. Een hoofdboekhouder, twee boekhouders en een facturatieverantwoordelijke. Welke verantwoordelijkheden hebt u? Ik ben verantwoordelijk voor de algemene boekhouding, voor de analytische rapportering, de forecast, het budget van Jaguar/Land Rover België, interne controle en de wettelijke verplichtingen op vlak van belastingen en vennootschapswetgeving. Heeft Jaguar/Land Rover u een specifieke opleiding met betrekking tot het bedrijf aangeboden? Nee, ik heb vrijwel alles geleerd via mijn studies en uit ervaring. Bent u belangrijk voor de werking van Jaguar/Land Rover? Ja, zonder mij is er geen structuur in het financiële luik van Jaguar/Land Rover en is het bedrijf onbestuurbaar. Werkt u individueel of in teamverband? Zowel individueel als in teamverband. Wat heeft u gestudeerd? Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Welke vaardigheden en eigenschappen zijn belangrijk om een goede financieel directeur te zijn? Je moet over een analytische denkvermogen beschikken, nauwkeurig en discreet zijn. Ook moet je objectief zijn. Hebt u uw weg naar boven gewerkt om financieel directeur te worden, of hebt u hiervoor gesolliciteerd bij Jaguar/Land Rover? Ik heb gesolliciteerd bij Jaguar, maar nadien is Land Rover erbij gekomen. Kiest u uw eigen uren? In beperkte mate wel, ja. Soms kies ik mijn eigen uren. Werkt u met deadlines en kan u die respecteren? Ik werk met deadlines, ja. Meestal haal ik ze wel, aangezien dit van mij verwacht wordt. Doet u ook de boekhouding? Ja. Blijft uw job binnen de muren van het bedrijf, of heeft u ook contact met klanten? Mijn job blijft voornamelijk binnen het bedrijf, maar ik heb sporadisch ook wel eens contacten met klanten. Krijgt u soms financiële gegevens van andere bedrijven om te vergelijken?

16


Niet van concurrenten om te vergelijken, nee. Prijsoffertes en dergelijke krijg ik wel te zien. Moet u (vaak) verantwoording afleggen tegenover de algemene directeur? Ja, maandelijks. Hebt u er bewust voor gekozen om financieel directeur te worden? Niet toen ik juist afgestudeerd was, maar wel vanaf het moment dat ik in die branche zat. Moet u veel vrije tijd opgeven voor uw werk? Ja, maar dat neem ik er wel graag bij. Komt u soms in contact met andere financiële directeurs? Ja, maar te weinig. Het is steeds interessant en leerrijk is om ervaringen uit te wisselen. Vindt u uw job nog steeds interessant? Ja. Hebt u een eigen afgesloten kantoor? Ja. Ze noemen mijn bureau “De Visbokaal”. Mijn bureau is volledig omringd is door glas. Is dat noodzakelijk om uw job goed te doen, of kan dit ook bijvoorbeeld in een grote ruimte met wanden tussen de kantoorruimtes? Dat is noodzakelijk. In het kader van mijn job, moet ik soms vertrouwelijke gesprekken voeren. Moet u goed zijn in wiskunde? Niet in het vak wiskunde zelf, maar je moet wel wiskundig kunnen denken. Welke talen moet u als financieel directeur kunnen spreken? Nederlands, Frans en Engels. Contacten met het hoofdkwartier zijn in het Engels en met de klanten in het Nederlands en Frans. Functie: Financieel directeur 1. 2. 3. 4. 5. 6.

naam interviewer: Vincent Himpe, naam geïnterviewde: Bruno Peelman, beroep geïnterviewde: Financieel directeur, Leeftijd/geslacht geïnterviewde: 41 jaar, relatie van de geïnterviewde tot het onderwerp: is een directeur, datum interview: 24/01/2011.

17


1.5

Organogram

1.5.1

Motivaties

1.5.1.1

Vincent Himpe (directeur logistiek)

Ik heb voor logistiek directeur gekozen omdat dat mij aanspreekt. Het feit dat je moet zorgen dat alles in orde is qua machines, gebouwen, enz. is een grote verantwoordelijkheid en die neem ik graag op. Als er iets niet in orde is, ligt alles stil of heeft alles vertraging. Een tweede punt is dat het altijd handig is om te weten hoe je de stock en vaste activa kan bepalen en beheren als je een eigen bedrijf wilt beginnen.

1.5.2

Testen

Zie bijlage

1.5.3

Organogram

18


1.6

Studie sectorgenoot

1.6.1

Schema productieproces

soldeerdraad op module wordt verhit Zonnepaneel wordt op een steun gezet Schoongemaakt in warm water met ultrasone geluidsgolven Molecules laten drogen Modules aan elkaar zetten (aan elkaar solderen) Maken met flux Met voltmeter checken voor juiste voltage Voltage juist? Nee Ja

Productieproces herstarten

Modules worden met zuignappen opgetild om ze proper te houden Worden op de juiste plek gezet en vast gesoldeerd Plaat gelaagd glas er bovenop Plaat gelamineerd met plastic voor grotere stevigheid Testen Paneel gat in zonnesimulator. Voltage wordt gemeten Voltage juist? Nee Ja

Productieproces herstarten

Zonnepaneel is klaar

19


1.6.2

Organogram

1.6.3

Jaarrekeningen

http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/SendB2B?&mfref=201012300467&cdref=2 0100526003

20


1.7

Operationele en financiële doelstellingen

1.7.1

Productievolume

Het productievolume heb ik bepaald aan de hand van de gegevens in de samenvatting, de gegevens in het financieel rapport van boekjaar 10 en gegevens die ik van Jonas gekregen heb. De gewenste eindvoorraad heb ik vanuit de samenvatting gehaald. Daar stond in dat 800 eenheden aanbevolen was. De beginvoorraad heb ik uit het financieel rapport van boekjaar 10 gehaald op pagina twee, onder eindvoorraad. Tenslotte moest ik de geschatte vraag kennen om mijn productievolume te kunnen bepalen. Dit heeft Jonas berekend en aan mij doorgespeeld. Toen kwam ik tot de echte berekening van het productievolume. De formule daarvoor is “eindvoorraad – beginvoorraad + verwachte vraag = productievolume”. Als je dit invult krijg je “800 - 1728 + 4157,52 = 3229,52 = 3230”. Dit is hoe ik het productievolume berekend heb. Voor gedetailleerde berekeningen: zie bijlage

1.7.2

Samenstelling machinepark

Aan de samenstelling van het machinepark ging een hele berekening vooraf wat input van zowel de personeelsdirecteur, de financieel directeur als de algemene directeur vergde. Eerst hebben de personeelsdirecteur (Marouane) en de algemene directeur (Gilles) berekend wat het meest voordelige aantal werknemers zou zijn. Dit heb ik dan als vertrekpunt gebruikt om de grootte van het machinepark te bepalen. Door een reeks berekeningen kwam ik uit dat we best 3 machines verkopen. Zo bereiken we de bezettingsgraad van 90% wat optimaal is. De enige vraag die mij restte was welke machines we best zouden verkopen. Zouden we de nieuwe machine verkopen, of de oude? En waarom? Weer via een reeks berekeningen kwam ik uit dat het kostenpercentage van de oude machines +/- 26% was en van de nieuwe machines +/18%. Hieruit kan ik dus afleiden dat het voordeliger is om oude machines te verkopen. Voor het geval we de vraag niet kunnen bijhouden, kunnen we nog steeds nieuwe machines aankopen, wat op termijn ook minder geld zal kosten. Voor gedetailleerde berekeningen: zie bijlage

21


1.8

Stakeholderanalyse

1.8.1

Consumenten

De consumenten zijn de klanten. Zij kopen onze producten en moeten we dus tevreden houden. Consumenten zijn een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, stakeholders van een bedrijf. Als zij afhaken, is het over en out. De vaakst voorkomende problemen die de consumenten met een bedrijf hebben zijn de slechte klantenservice en het slecht, foutief en gewoonweg niet leveren van goederen. Om de klantenservice optimaal te krijgen kan je voor zowel de do‟s en de don‟ts van bijvoorbeeld Belgacom. De onderdelen om de klant tevreden te stellen zijn op zich allemaal aanwezig, dus dat is goed. Het is echter de inefficiëntie van de verschillende onderdelen dat de klanten de keel uithangt. Hier kunnen we dus nog veel uit leren.

1.8.1.1

De werkpunten

Hoofdkantoor Om de consumenten tevreden te stellen, leggen we eerst en vooral een parking aan die te allen tijde plaats kan bieden aan klanten die ons hoofdkantoor bezoeken. Ook zullen zorgen voor eventuele gehandicaptenparkeerplaatsen. In het gebouw zelf zullen we voor een lift zorgen voor volledige verdiepen en een schans of traplift voor kleine trappen of verhogen voor mensen die slecht te been zijn of in een rolstoel zitten. We zullen ook een wachtruimte voorzien voor mensen die eventueel moeten wachten op een medewerker om hen te helpen. Offertes Om offertes aan te vragen, zullen wij ervoor zorgen dat dit op alle mogelijke manier kan gebeuren. Via internet, fax, telefoon, sms, … . Zolang wij genoeg informatie krijgen, is er een mogelijkheid. Levering Vanaf het moment dat er een bestelling geplaatst is, zorgen we ervoor dat de levertijd maximaal 10 dagen bedraagt, tenzij anders gevraagd door de consument of door overmacht. Plaatsing Plaatsing wordt zo snel en zo vlug mogelijk gedaan om de last bij de klanten tot het minimum te beperken. Onze installateurs zullen alles in het werk stellen om de klant zo weinig mogelijk van de plaatsing van de zonnepanelen te laten merken. Als er vanaf een bepaald bedrag besteld is, kan de installatie zelf tegen een korting of zelfs helemaal gratis gebeuren. Onderhoud Ons team komt twee maal per jaar langs om gratis de zonnepanelen te onderhouden. Zo blijven de zonnepanelen in optimale staat en hebben consumenten geen last met eventuele gebreken die door omstandigheden de kop kunnen opsteken. Klantenservice Om de consumenten zo goed mogelijk te kunnen helpen, voorzien we een klantenservice die ze steeds kunnen contacteren. Zo kunnen ze al hun vragen, klachten en opmerkingen direct kwijt en kunnen wij het bedrijf verbeteren.

22


Garantie Wij geven bovenop de verplichte 2 jaar er nog een 2 jaar garantie bovenop, want dus op een totaal van 4 jaar garantie komt. Op deze manier hopen de dat de klanten vertrouwen in de kwaliteit van onze producten en ons bedrijf krijgt.

1.8.2

Banken

Aangezien dat de banken één van de belangrijkste factoren zijn die een bedrijf levend kunnen houden, moet onze onderneming deze stakeholder actief motiveren. We bekijken deze belanghebbend op twee maten:  de mate waarin de stakeholders een dreiging kunnen vormen voor de organisatie,  de mate waarin de stakeholders willen samenwerken met de organisatie. Het voordeel van zo‟n analyse is, dat er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de belangen van de stakeholders, de strategie en de te behalen effecten. Soms zijn er problemen met deze stakeholder. Een goed voorbeeld is de „Stichting Hypotheekleed‟ waarin ontevreden klanten van de DSB bank (Nederland) zijn verenigd en die met hun oproep in staat bleken de DSB bank in de problemen te brengen. Een andere voorbeeld van problemen met de stakeholders kunt u vinden in de bijlagen. Dit artikel komt uit “Alter Businnes News” en werd gepubliceerd op 29 november 2006. Een voorbeeld met een goede relatie tussen de stakeholders en de organisatie heb ik gevonden in een artikel van Rabobank. Het artikel noemt “Dialoog met stakeholder”. Daarin nam Rabobank samen met nog negen andere Nederlandse banken het initiatief om de Nederlandse overheid op te roepen om de investeringen in duurzame energie gemakkelijker te maken. (U kunt dit onderdeel van dit artikel in de bijlage vinden.) Om de relatie tussen onze onderneming en de banken stabiel te houden, gaan we aandacht vestigen op bepaalde zaken, zoals:  op tijd betalen van onze leningen,  geld beleggen in de banken,  een spaarrekening openen bij de banken waarmee we samenwerken,  lening aangaan enkel bij de samenwerkende bank,  bij mogelijke recepties en/of bedrijfstoespraken de samenwerking tussen onze onderneming en de bank benadrukken, …

1.8.3

Personeel

Voor de stakeholderanalyse hebben we beslist dat ik me ging bezighouden met het verbeteren en het onderhouden van de belangen van het personeel. In een onderneming is het van zeer groot belang dat we ons personeel tevreden houden, zodanig dat we stakingen binnen het bedrijf kunnen vermijden. Iedere onderneming hekelt stakingen, want de gevolgen van een staking zijn niet bepaald positief voor de onderneming. Integendeel deze hebben zeer negatieve gevolgen het bedrijf. Één van de zwaarste gevolgen van een staking is dat de productie van het bedrijf wordt stopgezet. Dit zorgt ervoor dat je als bedrijf niet meer kunt inspelen op de

23


eisen van de klanten. Dit allemaal kost het bedrijf zeer veel geld en zorgt voor een verlies. Daarom is een goed personeelsbeleid van zeer groot belang binnen ons bedrijf. Met Panosol willen we zulke vergelijkbare situaties vermijden. We proberen alles en iedereen, die van belang is voor ons bedrijf, tevreden te houden. Om ons personeel tevreden te houden zorgen we ervoor dat ze in een gezonde en toffe werksfeer kunnen werken. Ook krijgt zorgen we ervoor dat ons personeel een deftig loon krijgt. Wanneer we merken dat ons personeel zeer goed werk levert en aan een constant hoog niveau werken, zullen we ze ook belonen met een kleine bonus. Bij een eventuele inflatie zullen hun lonen ook automatisch worden aangepast zodanig dat hun koopkracht stand blijft houden. Één van de sleutels naar een succesvol bedrijf is het creëren van een goede werksfeer in het bedrijf en er voor zorgen dat iedereen dicht bij elkaar staat ongeacht de functie. Zo zijn er binnen het bedrijf tal van manieren waarop men het personeel tevreden houd en dicht bij elkaar brengt. Één van de populairste manieren is het organiseren van een teambuilding. Veel bedrijven proberen minstens één keer per jaar heel het personeel bijeen te krijgen om bij elkaar te zijn en plezier te maken met elkaar. Dit doet men bijvoorbeeld door een etentje te organiseren, naar een pretpark te gaan, … . Bij de stakeholderanalyse over de relatie met het personeel, heb ik me vooral gefocust op het geval van stakingen en het creëren van een goede werksfeer. Dit heb ik specifiek gedaan omdat dat de twee actiepunten zijn waar we met ons bedrijf extra aandachten aan zullen besteden. Om deze actiepunten te verbeteren zullen we als volgt te werk gaan: Zoals eerder vermeld willen we stakingen vermijden door ervoor te zorgen dat onze werknemers beloond worden voor hun werk en ervoor te zorgen dat ze hun koopkracht kunnen behouden bij een inflatiestijging. Voor de werksfeer binnen Panosol te verbeteren en op peil te houden gaan we proberen drie maal per jaar iets proberen te organiseren samen met onze personeelsleden.

1.8.4

Overheid

Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. Er zijn verschillende stakeholders voor een onderneming zoals bijvoorbeeld aandeelhouders, werknemers,leveranciers, banken, klanten, overheid, milieuorganisaties en omwonenden. Ik ga nu meer vertellen over de overheid als stakeholder. De overheid is het hoogste gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo spreekt men van federale, provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid in België. De overheid zal via wetten en reglementen de bedrijven verplichten hun verantwoordelijkheid op te nemen in verband met milieu of regelgeving en bevolking, en via subsidies zullen ze die bedrijven dan ook weer stimuleren. Belang overheid als Stakeholder Zonnepanelen plaatsen is niet zo goedkoop, maar door talloze steunmaatregelen van de overheid kan je al een hele hoop van deze investering terugverdienen.

24


Zonnepanelen plaatsen draagt immers bij tot een duurzamer milieu, en dus bestaan er vandaag de dag tal van zonnepanelen subsidies. Zonnepanelen met subsidies plaatsen is veel goedkoper, en zorgt er misschien voor dat je overtuigd wordt om toch tot je investering over te gaan.

2 actiepunten  de overheid kan de bevolking en de bedrijven in België nog harder stimuleren voor het instaleren van zonnepanelen omdat wij daardoor minder afhankelijk zullen worden van aardolie en aardgas die wij moeten importeren. Ze zouden dit kunnen doen door de voordelen van groene energie meer aan te kaarten. Zo zouden de zonnepaneelbedrijven meer winst maken en moet we minder aardgas en aardolie importeren,  wij als panosol zouden strenge energiebesparende maatregelen kunnen nemen omdat we daardoor zouden kunnen rekenen op een verhoogde belastingaftrek van de overheid. Wij zouden dit kunnen doen door bijvoorbeeld de verwarming uitschakelen in niet-gebruikte kamers van onze gebouwen.

1.8.5

Klanten

Voor deze opdracht hebben we besloten dat ik de stakeholder klanten onder de loep ging nemen, kijken waar verbetering nodig is. In Panosol vinden wij onze klanten zeer belangrijk. Deze zijn de mensen die ons product kopen en er dus voor zorgen dat wij kunnen bestaan, daarom is service zeer belangrijk. Mond-aan-mond is een sterke vorm van reclame. Als de mensen over Panosol praten, gaan ze gemakkelijker ons bedrijf toenaderen. De naambekendheid is zeer belangrijk voor ons bedrijf. We proberen onze reclame op een zodanige manier te verspreiden dat we veel mensen kunnen bereiken. Met aandacht voor groene energie, kwaliteit, service. Het contact met de klanten is van enorm belang. Het is belangrijk om je klanten het gevoel te geven van rust, zekerheid, vertrouwen. Vb: we gaan een eten met een grote klant om de klant op zijn gemak te stellen. We hebben nog acties om de relatie met de klant te verbeteren, onderhouden. we zijn 24/24 bereikbaar.8 Een andere actie is een zeer snelle bediening, de levering van de zonnepanelen gebeurt binnen de 2 weken.

1.8.6

Omwonenden

Als algemeen directeur zal ik ervoor zorgen om de band tussen ons bedrijf en onze buren te optimaliseren. Dit is nodig omdat de buren hooguit één van onze belangrijkste stakeholders zijn. Onze buren kunnen het ons zeer gemakkelijk maken door het tolereren van nachtlawaai, verkeershinder,… . Maar ze kunnen het ons ook moeilijk maken door te protesteren tegen deze zaken. Zo verliezen we met ons bedrijf verschillende kansen en potentiële klanten. Daarom is een goede aanpak van de buren zeer belangrijk. Hier volgt onze strategie :

25


Om te starten geven we de omwonenden een korting. Door een korting te geven gaan de mensen iets terug willen doen. Ze gaan bijvoorbeeld nachtlawaai door de vingers zien. En men gaat niet meteen klacht neerleggen wanneer één van onze truckers verkeerd geparkeerd staat. Er zal een band van geven en nemen ontstaan tussen ons en de omwonenden. Concreet geven we dus een korting van 10% op elke aankoop die een omwonende bij ons doet, maar ook naaste familieleden zullen van onze korting moge genieten. Zo vergrootten we onze doelgroep die we creëren door middel van mond-tot-mondreclame.

Ten tweede kampen heel wat bedrijven op hun terrein met parkeerproblemen. Om een goede oplossing aan te reiken is een parkeeronderzoek aangewezen. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van tellingen op het terrein, waarbij de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen en/of de parkeerduur van de voertuigen bepaald wordt. Ter aanvulling gaan we een enquête houden om bijvoorbeeld te achterhalen welk aandeel van het personeel op het terrein van het bedrijf parkeert en welk aandeel op andere plaatsen.Ook zullen we ervoor zorgen dat de toevoer van goederen grotendeels overdag gebeurt. Zo zullen de omwonenden geen last hebben van overbodig nachtelijk verkeer. De omwonenden zullen deze maatregel zeer accepteren en ze zullen zorgen voor mond aan mondreclame met familieleden en vrienden. Ook zullen geschillen in de toekomst vermeden worden in verband met verkeersproblematiek.

26


1.9

Aanvraag bedrijfsbezoek sectorgenoot

Vincent Himpe Doregem 55 2880 BORNEM België

Natec Mechelen De Regenboog 11 2800 MECHELEN België uw bericht van

uw kenmerk ons kenmerk Bornem 2011-01-15

Aanvraag bedrijfsbezoek

Geachte heer, mevrouw Mijn naam is Vincent Himpe. Ik zit in het laatste jaar handel in het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In het kader van onze geïntegreerde proef moeten een aantal medeleerlingen en ik een fictief zonnepanelenbedrijf leiden en allerlei opdrachten uitvoeren. Een van deze opdrachten is dat wij op bedrijfsbezoek moeten gaan bij een sectorgenoot. Toen ik op internet zocht naar mogelijke bedrijven, ging mijn voorkeur vrijwel meteen uit naar uw bedrijf. De goede eerste indruk, mede door een professioneel uitziende site, samen met de locatie, maken Natec Mechelen voor ons het perfecte bedrijf om te bezoeken. Is het eventueel mogelijk om Natec Mechelen te bezoeken? De datum en het uur valt nog te overleggen, maar langs onze kant zijn we zeer flexibel. Om verder af te spreken, kan u mij contacteren op het nummer 0475/27 68 65 of via vincent_himpe396@hotmail.com. Dank bij voorbaat. Met beleefde groet

Vincent Himpe

27


1.10

Verslag bij gastspreker Verslag gastspreker 6HAN gastspreker dhr. Hans over Dupont 2011-02-25 de leerlingen van 6HAN/BIN/SEC, mevr. Vaes, dhr. Fierens, mevr.

onderwerp: datum: aanwezig: Schouteet verslaggever: Vincent Himpe en Stas Egorov

Op vrijdag 25 februari 2011 is een werknemer van Dupont in het kader van het vak TBE voor de klas komen spreken. Hans De Bie, de spreker, werkt sinds 2002 bij Dupont in de Non-Operations afdeling.

1.10.1

Waarden en normen van Dupont

- Missie: Duurzame groei: meerwaarde creëren voor onze aandeelhouders en de Gemeenschap, maar afdruk op het milieu beperken,  Innovatieve biomaterialen,  Efficiënte, duurzame landbouwpraktijken,  Energiezuinige producten. - Visie: „s Werelds meest dynamische wetenschapsbedrijf zijn, dat duurzame oplossingen biedt die essentieel zijn voor een beter, veiliger en gezonder leven voor mensen overal ter wereld.  Wereldleider in arbeidsveiligheid – kennis, technologieën en oplossingen,  Veilige hoge kwaliteitsproducten,  Meer dan 100 hightechmaterialen en –producten voor de auto-industrie.

1.10.2

Geschiedenis en feiten

- Dupont is een Amerikaans bedrijf dat in 1802 opgericht is in Wilmington door E.I. du Pont. - Begonnen met buskruit, maar na een grote ontploffing in de fabriek overgeschakeld op het uitvinden en vervaardigen van chemische materialen, Vb. Nylon, Teflon en Kevlar. - Er werken ongeveer 60 000 mensen bij Dupont, verspreid over 75 landen. 15 000 hiervan werken in Europa, - Dupont heeft een omzet van ongeveer $26,6 miljard dollar, waarvan er 7,7 miljard uit Europa komen, - Wereldwijd 4 400 wetenschappers en technici, - Budget van $1,3 miljard en 75 faciliteiten voor R&D.

28


1.10.3 -

Dupont België

DuPont België bestaat uit negen vestigingen, Ongeveer 1400 werknemers, DuPont is sinds 1958 actief in België. In 2004 uitgeroepen tot één van de Beste Belgische Werkgevers.

1.10.4

DuPont Mechelen

-Bestaat uit 1343 werknemers,  886 mannen,  457 vrouwen. -Gemiddelde leeftijd 41 jaar, -Jongste medewerken is 20 jaar oud en de oudste 63 jaar, -Productie:  Vespel®,  Teflon,  Fluoroproducts,  Performance Polymers,  Performance Coatings. -Onderzoek en ontwikkeling,  Jaarlijks investeert DuPont tussen 11 en 12 miljoen EUR in O&O. -Activiteiten,  Marketing & Sales,  O&O,  Productie,  Refinish Training Center.

1.10.5 -

De dertien sectoren van Dupont

Pioneer Hi-Bred, Crop Protection, Nutrition & Health, Applied Biosciences, Protection Technologies, Building Innovations, Sustainable Solutions, Electronics & Communications, Performance Polymers, Packaging & Industrial Polymers, Titanium Technologies, Chemicals & Fluoroproducts, Performance Coatings.

29


1.10.6

Producten van Dupont

Dupont in honderden afgewerkte producten van andere bedrijven Vb.: - Veiligheidshandschoenen, - Kogelvrij vesten, - Scheepsrompen, - Etc. DuPont heeft 19 beroemde producten en merken, waaronder Teflon ®, Suva®, Nylon, enz.…

1.10.7

Solliciteren bij DuPont

- Jobbeurs; - Meest gezochte profielen:  Ingenieursfuncties;  Laboranten;  Customer Services Assistants;  Operators.

1.10.8 -

Algemene competenties startende medewerkers

Veiligheidsbewust, Leergierig, Motivatie, Teamspirit & zelfstandigheid, Flexibiliteit in de ruime zin: jobinhoud, werkplaats, uurregeling, …, Integriteit, respect hebben voor mensen.

30


1.11

Financiering

1.11.1

Grootbank

We gingen een lening aan bij BNP Paribas Fortis te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. We werden geholpen door Dhr. Marc Van Ostaeyen. Hij gaf ons advies over welke financieringsvorm het beste past bij de jaarrekeningen van Panosol en de goederen die we willen financieren.We gingen ervan uit dat de goederen in de opdracht zonder BTW opgegeven waren. Vervolgens vroegen we een lening voor deze goederen. Het gaat om 3 verschillende leningen, 2 verschillende soorten krediet. Elke lening heeft een andere rentevoet, naargelang de looptijd van de lening.

1.11.1.1 Lening voor computers Waarde: € 3 000 Soort krediet: krediet op afbetaling Rentevoet: 3.875% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 2 jaar Doel: materieel en uitrusting Kost lening: € 124.32 De kredietvorm is een krediet op afbetaling. Dit komt omdat de bank geen investeringskredieten onder de € 25 000 toelaat. We hebben gekozen voor constante periodiciteiten omdat we dan exact weten hoeveel we per maand moeten terugbetalen, namelijk € 130.18. De rentevoet staat op dit moment zeer laag waardoor dit voordeliger is dan een variabele rentevoet. De variabele rentevoet zal eens de crisis achter de rug is de hoogte ingaan, mede door een verwachte stijgende inflatie. We kozen dus voor een vaste rentevoet van 3.875%. De looptijd van 2 jaar is ruim voldoende om een kleine investering als deze te financieren. Als bijlage hebben we een aflossingstabel bijgevoegd (bijlage 1).

1.11.1.2 Lening voor machines € 100 000 investeringskrediet Rentevoet: 4.264% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 5 jaar Doel: machines Kost lening: € 11 376.20 Waarde: Soort krediet:

De kredietvorm is een investeringskrediet. Er werd ons aangeraden een investeringskrediet aan te gaan omdat de investering groter is dan € 25 000. Ook kan er zo een krediet op maat gemaakt worden, wat niet van toepassing is bij een krediet op afbetaling. Ook bij deze lening verkozen we vaste periodiciteiten van 12 maanden. Hierdoor betalen we per maand 1856.27 euro af. Ook de vaste rentevoet kozen we met dezelfde reden als de lening voor computers. Omdat we op 5 jaar lenen ligt de rentevoet hoger dan de rentevoet van de lening voor computers.De looptijd is 5 jaar omdat er meestal word geleend volgens de afschrijvingstermijn van een machine. Als bijlage hebben we een aflossingstabel bijgevoegd (bijlage 2).

31


1.11.1.3 Lening voor gebouwen Waarde: â‚Ź 1 000 000 Soort krediet: investeringskrediet Rentevoet: 4.993% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 15 jaar Doel: oprichting gebouw Kost lening: â‚Ź 429 281.00 De kredietvorm is een investeringskrediet. Dit opnieuw omdat de investering groter is dan 25000 euro. De rentevoet ligt hoger dan de machines door de langere periode van de lening.De kostprijs van de lening bedraagt bijna de helft van het geleende bedrag. Er werd ons voorgesteld om de lening aan te gaan, de bouw af te wachten ( ongeveer een jaar ) en tijdens dit jaar enkel de intresten van de lening te betalen. Vanaf het gebouw er staat begint de lening te lopen met het af te lossen kapitaal en de intresten. Op onze aflossingstabel is dit niet te zien omdat het lange tijd in beslag neemt deze op te stellen. Als bijlage vind u de aflossingstabel van deze lening ( bijlage 3 ).

32


1.11.2

Kleinbank

Op 24 maart hadden we een afspraak kunnen vastleggen bij dhr. Van Vaerenbergh. Dhr. Van Vaerenbergh is de bankdirecteur van Centea te Mechelen, Grote markt 17. Zo trok Marouane Hallaoui naar Centea om meer overzicht te krijgen over wat zij ons te bieden hadden. De samenwerking met Centea verliep al van moment één meteen vlot. We hebben eerst al onze informatie van ons bedrijf in ver band met cijfers doorgemaild naar dhr. Van Vaerenbergh, zo konden we geen tijd meer verliezen tijdens onze afspraak en kwamen we meteen tot de orde. Bij mijn ontmoeting met dhr. Van Vaeenbergh heeft Marouane Hallaoui hem enkele vragen gesteld en ook kreeg hij heel wat tips en mogelijke richten van dhr. Van Vaerenbergh. Volgens hem was het een beter idee om onze computers te financieren met onze eigen liquide middelen. Wat volgens ons ook vanaf het begin het beste leek, omdat dit maar over een zeer laag bedrag (€3000) gaat en omdat het ons dat vele duurder gaat uitkomen. Voor de machines en de nieuwe productieafdeling ging dhr. Van Vaerenbergh er vanuit dat de bedragen inclusief btw waren. Zo raden hij ons aan om beter de bedragen exclusief btw te lenen bij Centea, omdat we uiteindelijk toch de btw terug trekken van de overheid. Dhr. Van Vaerenbergh raden ons aan om een vast kapitaalaflossing aan te gaan omdat dit maandelijks veel goedkoper uitkwam voor ons. Als we nu bij Centea een lening aangaan zouden we voor de lening van de machines een looptijd nemen van 5 jaar en voor de nieuwe productieafdeling zouden we een looptijd van 20 jaar aangaan. Dit omdat het beter is, volgens dhr. Van Vaerenbergh, dat we de lening baseren op de looptijd die we nemen voor de afschrijvingen van de machines (5 jaar) en die van de nieuwe productieafdeling (20 jaar). De reële jaarrentevoet zal voor beiden 4,04% bedragen en de vaste maandelijkse kapitaalaflossing zal voor de machines € 1333,33 bedragen en voor de nieuwe productieafdeling zal deze € 4166,66 bedragen.

33


1.12

Analyse van de jaarrekening

1.12.1

Opdracht 1

In de bijlage (excel-bestand) vind u de horizontale analyse. Op basis van deze analyse hebben we de evolutiepercentages berekend met als basisjaar 2010. Door dit toe te passen bekwamen we onderstaande evoluties binnen ons bedrijf voor de onderdelen : omzet, productie, personeel en winst na belasting. Omzet

Productie

Winst na belasting

Personeel

Boekjaar 10

100%

100%

100%

100%

Boekjaar 11

-3,09%

-29,01%

-93,21%

-13,66%

Boekjaar 12

-4,60%

-13,82%

-40,49%

-7,65%

Boekjaar 13

10,31%

-5,87%

-67,47%

-4,37%

Om een beter beeld te geven hoe de andere jaren eruit zien van deze onderdelen ten opzichte van het basisjaar 2010 voegen we bij dit document een bijlage met grafieken. Deze zijn gebaseerd op bovenstaande percentages. Bespreking : We zien vooral dalingen in de omzet van Panosol. Zo daalt de omzet twee jaar op rij ten opzichte van 2010. Vanaf boekjaar 13 volgt er een stijging van meer als 10% ten opzichte van 2010. Dit vormt het resultaat nadat we in boekjaar 11 en 12 veel geinvesteerd hebben in marketing om zo in boekjaar 13 hier de vruchten van te plukken , en dit is wel degelijk gelukt. Globaal gezien heeft onze productie nooit geëvenaard aan het boekjaar 2010. Dit komt door de vele besparingen die we gedaan hebben op het vlak van personeel en de investeringen in marketing. Zo zien we in 2011 een daling van bijna 30% ten opzichte van 2010. De daling zien we wel dalen in de volgende twee boekjaren. In boekjaar 2013 rest er nog slechts een daling van bijna 6% ten opzichte van boekjaar 2010. De winst na belasting daalt het meest. Dit is normaal voor een nieuw bedrijf dat vooral veel besparingen moet doorvoeren en dat veel moet investeren in naambekendheid. Het personeelspercentage neemt elk jaar minder en minder af ten opzichte van 2010. De reden hiervoor is dat in boekjaar 11 veel mensen zijn ontslagen of in outplacement zijn geplaatst. Deze afname wordt deels in boekjaar 2012 goedgemaakt doordat inoutplacement-geplaatste personen terug komen na één boekjaar. Na 2012 ontslaan we terug mensen en dit bevorderdt opnieuw de afname . Hierdoor eindigen we in 2013 met sechts een afname van 4.37% ten opzichte van 2010.

34


1.12.2

Opdracht 2

1.12.3

Opdracht 3

2010

2011

2012

2013

Solvabiliteit (Totaal vermogen) Rendabiliteit E.V. Current Ratio

49,0% 6,9% 1,7

57,0% 0,5% 7,1

54,2% 3,9% 6,5

54,4% 2,1% 5,4

Quick Ratio

0,9

4,8

4,8

3,9

Voor gedetailleerde getallen: zie bijlage Voor volledige jaarrekeningen: zie bijlage

1.1.1.1 Solvabiliteit

Grafieken: zie bijlage Getallen: zie bovenaan

Solvabiliteit =

Eigen Vermogen Totaal Vermogen

≼ 33,3 %

Onze solvabiliteit is van 49% in 2010 gestegen naar 57% in 2011, dan weer gedaald naar 54,2% in 2012, om vervolgens weer een lichte stijging te ondergaan naar 54,4%. De grote stijging in 2011 is te wijten aan het feit dat ons eigen vermogen licht gestegen is en tegelijk het totaal vermogen flink gedaald is. Het totaal vermogen is gezakt, omdat we een lening afbetaald hebben. Dat hebben we gedaan omdat onze solvabiliteit aan de hoge kant was. Deze zou rond de 50% moeten liggen. Conclusie: De solvabiliteit is eerst gestegen en dan (gecontroleerd) gedaald, maar dit is niet zorgwekkend. We blijven immers boven 33,3% en zelfs boven 50%. We hebben dit succesvol gecontroleerd laten zakken.

35


1.1.1.2 Rendabiliteit

Grafieken: zie bijlage Getallen: opdracht 3

zie

bovenaan

Rendabiliteit van het E.V. =

Winst na belasting Eigen vermogen

x 100

De rendabiliteit is van 6,9% is drastisch gedaald naar 0,5%, dan sterk gestegen naar 3,9% en daarna weer gedaald naar 2,1%. In 2011 is onze voorraad sterk gekrompen. Dat heeft een negatieve invloed op de winst, en de winst heeft dan weer invloed op de rendabiliteit. Vandaar dat we in 2011 maar op 0,5% zaten. In 2012 en 2013 is de winst terug gestegen, net zoals de voorraad. De waarde van de rendabiliteit zou boven de rentevoet van de banken moeten liggen. Conclusie: De solvabiliteit is eerst gedaald tot onder een aanvaardbaar niveau, maar is dan weer gestegen. Er is dus geen enkel probleem.

1.1.1.3 Current Ratio

Grafieken: zie bijlage Getallen: opdracht 3

zie

Current ratio =

bovenaan

Vlottende activa (≤ 1 jaar) VVKT

≥1

De Current ratio is in 2011 met 5,4 punten gestegen ten opzichte van 2010. Daarna is ze geleidelijk terug gedaald. De grote stijging komt vooral omdat het vreemd vermogen op korte termijn sterk gedaald is doordat we een lening afbetaald hebben. Daarna stijgt het Vreemd vermogen op korte termijn langzaam weer omdat de niet financiële kosten stijgen. Dit is dan ook de reden waarom de current ratio terug geleidelijk daalt. Conclusie: De afbetaling van de lening heeft de current ratio duidelijk een boost gegeven. De lichte daling moeten we in het oog houden, maar we zitten nog ver boven het Minimum van 1 punt. Er is dus geen reden tot paniek.

36


1.1.1.4 Quick Ratio

Grafieken: zie bijlage Getallen: zie bovenaan opdracht 3

Quick ratio =

Vlottende activa (≤ 1 jaar) - voorraden VVKT

≼1

In 2010 ligt de Quick ratio iets onder het minimum van 1 punt, maar in 2011 stijgt deze met 3,9 punten. In 2012 blijft de Quick ratio hetzelfde als in 2011 en in 2013 kent ze een lichte daling met 0,9 punten. De grote stijging is het gevolg van de voorraden en het vreemd vermogen op korte termijn die sterk dalen. In 2013 is er een lichte daling omdat deze twee terug stijgen. Conclusie: De daling van de voorraden en het vreemd vermogen op korte termijn is de Quick ratio ten goede gekomen. Het kleine tekort in 2010 is rechtgezet.

1.12.4

Opdracht 4

Omlooptijd van: Stap 1

Handelsdebiteuren

Leverancierskrediet

Voorraad

Beginw.+eindw 2

Beginw.+eindw 2

Beginw.+eindw 2

Omzet + btw Gem. handelsvord.

Aankopen HG+Diensten + btw Gem. Lev. Schuld

Kostprijs van verkopen Gem. voorraad

365 rotatiesnelheid

365 rotatiesnelheid

365 rotatiesnelheid

Stap 2

Stap 3

Omlooptijd Handelsdebiteuren: -

Boekjaar 11 = 112,86 Boekjaar 12 = 84,69 Boekjaar 13 = 49,06

Leverancierskrediet: -

Boekjaar 11 = 86,64 Boekjaar 12 = 83,72 Boekjaar 13 = 91,81

37


Voorraad: -

Boekjaar 11 = 88,01 Boekjaar 12 = 63,27 Boekjaar 13 = 54,89

Bespreking

Omlooptijd Handelsdebiteur: De omlooptijd van de handelsdebiteuren geeft aan hoe snel onze klanten overgaan tot betalen. Hoe sneller hij betaalt, hoe beter voor onze onderneming. Uit de berekende cijfers kunnen we afleiden dat onze klanten ons jaar na jaar sneller hebben betaald. In boekjaar 11 was het 113 dagen één jaar later werdt het 85 dagen en tenslotte in boekjaar 13 werdt het 49 dagen. Omlooptijd Leverancierskrediet: De omlooptijd van het leverancierskrediet geeft aan hoe snel wij onze schuldeisers betalen. Het beste is dat wij onze schuldeisers pas betalen als onze klanten ons hebben betaald. Uit de gegevens kan je afleiden dat het enkel in boekjaar 13 was dat onze klanten ons sneller hebben betaalt dan wij onze schuldeisers.

Omlooptijd Voorraad: De omlooptijd van de voorraad drukt uit hoeveel dagen de voorraad van afgewerkte producten in een onderneming blijft alvorens deze de onderneming verlaat. Afgaande van de gegevens stellen we vast dat onze voorraad steeds sneller onze onderneming is gaan verlaten. Dit komt omdat we steeds meer geld zijn gaan besteden aan onze verkoopcampagnes en naambekendheid.

Samenhang

Samengevoegd geven de berekende omlooptijden een benadering van de totale omlooptijd van het in goederen geïnvesteerde vermogen (= de te financieren periode). Aan de gemiddelde opslagduur gaat een aantal dagen leverancierskrediet vooraf. Na het moment van de verkoop dient rekening te worden gehouden met het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet voor uiteindelijk de financiële middelen teruggewonnen worden. Uit onze boekjaren kan je zien dat ons leverancierskrediet in de boekjaren 11 en 12 kleiner was dan ons klantenkrediet. Dit is zeer ongunstig want daardoor ontstaat er een nood aan financiering en moeten we schulden gaan maken om onze schuldenaars te betalen. In boekjaar 13 is het dan weer het tegengestelden daar draaien we goed en hebben we geen nood aan financiering want onze leverancierskrediet bedraagt 92 dagen en onze klantenkrediet 49 dagen.

38


1.12.5

Opdracht 5

Panosol 2011 Solvabiliteit Rendabiliteit E.V.

2012

2013

57,0% 54,2% 54,4%

Gemiddelde

Sectorgemiddelde Soltech NV

55,2%

47,4%

57,8%

4,1%

3,0%

3,1%

3,4%

12,1%

-5,6%

Current Ratio

7

7

5

6

1

3

Quick Ratio

5

5

4

5

1

2

Bron: eigen jaarrekeningen en nbb.be

Onze solvabiliteit is beter dan het sectorgemiddelde, maar is iets slechter dan Soltech NV. Het ligt echter nog ruim boven de vereiste 33%, dus er is geen enkel probleem. Onze rendabiliteit van het eigen vermogen ligt ruim lager het sectorgemiddelde, maar ligt +/- 8% boven die van Soltech. Daaruit kunnen we concluderen dat ons bedrijf aantrekkelijker is om te beleggen dan Soltech, maar er is nog veel ruimte voor verbetering aangezien het sectorgemiddelde +/- 9% boven de onze ligt. De current en quick ratio's liggen ruim boven het sectorgemiddelde en die van Soltech. Dit komt doordat we een grote hoeveelheid aan cash geld in ons bedrijf hebben zitten.

39


1.13

Functie ervaringen

1.13.1

Bespreking van het strategische aandachtspunt voor jouw departement: op welke manier werd deze al dan niet bereikt?

De volgende punten waren de strategische aandachtspunten van de logistiek directeur: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

de kwaliteit van alle logistieke trajectonderdelen bewaken, werkzaamheden in het kader van de goederenstroombesturing (ontvangst, opslag, orderproduktie, expeditie) plannen en organiseren, het procedureverloop bij het beheren van de voorraad controleren, contacten onderhouden met leveranciers, de afdeling Inkoop en de afdeling Verkoop, het commercieel beleid naar fysieke distributie vertalen, beleidsplan opstellen voor logistieke zaken, werkzaamheden van medewerkers (met betrekking tot logistiek) coĂśrdineren, budgetten voor magazijn en extern transport bewaken.

Aan elk aandachtspunt heb ik trachten te voldoen. 1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

1.7

De kwaliteit van de trajectonderdelen is bewaard door middel van het onderhouden, updaten en upgraden van het machinepark. De goederenstroom heb ik gepland in samenwerking met dhr. Serge Karamage, de directeur productie. Zo waren we zeker van voldoende goederen om te produceren. De volgende twee punten, het controleren van het procedureverloop bij het beheren van de voorraad en contacten houden met leveranciers, de afdeling Inkoop en de afdeling Verkoop, waren hoofdzakelijk voor dhr. Serge Karamage. Hij heeft dit vervuld. Door de grote vraag heb ik ons productievolume daaraan moeten aanpassen. Dit is gelukt, dus het commercieel beleid naar fysieke distributie vertalen is ook gelukt. Het beleidsplan kan u zien in bijlage 1. Daar staat uitgestippeld wat we elk jaar gedaan hebben. Ik heb de groep van werknemers zo efficiĂŤnt mogelijk beheerd en gecoĂśrdineerd. Dit heb ik gedaan aan de hand van hervormingen. Er zijn een aantal in herscholing gegaan en een aantal zijn er ontslagen. Ik heb mijn budget gerespecteerd. De financieel directeur, dhr. Egorov, had me een budget gegeven. Ik heb me hier aan kunnen houden door middel van machines te verkopen en zo mijn budget te vergroten.

40


1.13.2

Weergave van de samenstelling van het machinepark en logistieke invulling van de gebouwen.

Zie bijlage

1.13.3

Bespreking van de bezettingsgraad van de machines aan de hand van het productievolume en de werkelijke productiecapaciteit.

Voor gedetailleerde beschrijvingen: Voor grafieken:

zie bijlage. zie bijlage.

In jaar 10 was de bezettingsgraad was te hoog om te beginnen, dus deze moest zakken. Voor jaar 11 had ik het nieuw productievolume berekend aan de hand van een aantal gegevens die ik van dhr. Van den Bergh, de marketingdirecteur, en van dhr. Hallaoui, de personeelsdirecteur, gekregen had. Ik kwam uit op 3230 zonnepanelen. Voor de werkelijke productiecapaciteit kwam ik uit op 3510,85. Dit zou goed moeten zijn voor een optimale bezettingsgraad van 90% te halen. Ik had me echter misrekend bij het bepalen van de werkelijke productiecapaciteit. De juiste uitkomst was 3876,56, waardoor ik maar een productievolume van om en bij de 83% uitkwam. Het was echter een kleine rekenfout die we het volgend boekjaar probleemloos konden wegwerken. Er was dus geen probleem. Om de bezettingsgraad voor jaar 12 te bepalen, had ik berekend, weer via gegevens van dhr. Van den Bergh en dhr. Hallaoui, dat het productievolume 3921 moest bedragen. Voor de werkelijke productiecapaciteit kwam ik uit op 4282,17. Via deze twee bedragen kwam ik op 91,6% als bezettingsgraad. Ik had geen rekening gehouden met de degradering in prestaties van de oudere machines, daarom dat dit getal nog iets boven de 90% ligt. De fabriek kon 91,6% echter wel aan, dus dit was zelfs beter voor de productie. Voor jaar 13 tenslotte, was het productievolume 4283. De werkelijke productiecapaciteit lag op 4732,46, waardoor we uitkwamen op een bezettingsgraad van 90,5%. Hier was met alles rekening gehouden, zodat we zo dicht mogelijk bij de optimale bezettingsgraad van 90% zaten. Er is een duidelijke stijging van productie. Dit komt omdat we steeds populairder werden bij de consumenten, waardoor er een grotere vraag ontstond. Hier werd goed op geanticipeerd want zoals u kan zien bleef de bezettingsgraad rond de 90% schommelen.

41


1.13.4

Toelichting met betrekking tot het investeringsbeleid in energiebesparende en milieuvriendelijke installaties en hierbij het verband leggen met het resultaat op energieen afvalverbruik aan de hand van grafieken.

Voor grafieken: zie bijlage Over het investeringsbeleid in energiebesparende en milieuvriendelijke installaties kan ik niet zoveel zeggen aangezien ik dit niet in handen genomen heb. We hebben hier ook niet zoveel rekening mee gehouden. Zoals u kan zien zijn de energiekosten elk jaar gedaald omdat we ons machinepark bleven vernieuwen met energiezuinige machines en installaties, maar de afvalkosten zijn blijven stijgen. Ik kan niet verklaren waarom dit zo is, maar ik vermoed dat dit komt omdat er veel ge誰nvesteerd is in energiebesparing, maar weinig in afvalverwerking. Daarom is, mede omdat we meer produceerden, de afvalberg blijven stijgen.

42


1.14

Marketing

Voor onze Geïntegreerde Proef moeten we een minionderneming leiden. Een van onze opdrachten is een marketingplan opstellen. In dit document bespreken we ons marketingplan en leggen we uit waarom hij ons differentieert van onze concurrenten. Wij hebben slechts één productgroep en één product, we spreken dus van een diepte assortiment. We focussen ons op het vervaardigen en verkopen van zonnepanelen. De productlevenscyclus is “het leven” van ons product. Het omvat de ontwikkelingsfase, de introductiefase, de groeifase, de maturiteitsfase en het verval. Momenteel zitten we in de maturiteitsfase. We moeten onze marketingmix afstellen naargelang de productielevenscyclus. Dit doen we door in de introductiefase veel promotie te voeren om zo meer naambekendheid te verwerven. Voor de prijszetting van ons product opteren we voor een betaalbaar product aan een hoge kwaliteit. De prijs-kwaliteitsverhouding van het afgeleverde product is zeer belangrijk voor ons bedrijf. Op deze manier hopen we een groot marktbereik te bekomen en dus veel klanten te bereiken. Dit is vrij uniek vanwege de lage prijs voor een hoge kwaliteit. De klanten kunnen onze scherpe prijszetting ook appreciëren. We hadden immers ook het grootste marktaandeel. De plaats wordt beïnvloed door onze goedkope prijs maar tegen goede kwaliteit. Door een grote vraag moet ons product op enkele plaatsen te verkrijgen zijn. We willen 2 verkooppunten per provincie. We voeren een directe distributie, dat wil zeggen dat wij rechtstreeks naar de klant gaan en niet via groothandel of detaillist.

Hier een lijst van onze reclame: We maken een website: We publiceren reclame in Nest: Direct mail, brochure: Grote beurs: Radio: Totaal:

3 x €48 000 = 3 x €62 000 =

€ € € € € €

25 000 144 000 186 000 250 000 31 275 639 275

Reclame Website

Nest

Brochure

Grote beurs

Radio

5% 4%

23% 39% 29%

43


Wij denken dat door deze promotievormen veel mensen op de hoogte zullen zijn van ons product. Dit gaat zorgen voor een groot marktbereik. We gebruiken dus ook veel verschillende manieren van reclame (vb. radio, tijdschriften, beurzen,‌) om zo veel mensen te bereiken. Verder streven we naar een ecologisch verantwoordelijke ondernemingszin. Groene energie en duurzaamheid van ons product dragen we hoog in het vaandel. Door deze ecologisch verantwoordelijke ondernemingszin zullen we op een goed blaadje staan bij de overheid en kunnen we rekenen op subsidies.

44


1.15

Websites vergelijken

1.15.1

Verslag

1.15.1.1 Site 1 (Bijlage) Naam bedrijf: Solargy Site: http://www.solargy.be/ Adres: Bruinstraat 32, 3520 Zonhoven Aard van het bedrijf: Verkoopt zonnepanelen en warmtepompen Pluspunten De kleuren van deze site zijn bruikbaar voor mijn site aangezien de kleurencombinatie is groen en wit is. De kleuren zijn echter niet te fel of te donker en de tekst is duidelijk leesbaar. Ook de combinatie van de balk bovenaan maakt de site overzichtelijk. Er is tevens een handig zoekvak voor als je naar iets specifiek op zoek bent. De site van Solargy werkt met verschillende lagen. Eerst is er de groene achtergrond, dan sweeft er een licht grijs kader boven, om vervolgens tot een wit kader met de tekst in te bekomen. Minpunten De website oogt heel druk. Er staat te veel tekst op een relatief kleine oppervlakte. Ook is de header te minimalistisch. Er staat gewoon aan de zijkant het logo in en een stukje tekst (reclame).

Positief

Negatief

-

- oogt druk, - header te minimalistisch.

bruikbare kleuren, goede navigatiebalk, zoekvak, verschillende lagen.

1.15.1.2 Site 2 (Bijlage)

Naam bedrijf: Enfinity Site: http://www.enfinity.be/ Adres: Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem Aard van het bedrijf: Verkoopt zonnepanelen Pluspunten De header van deze site is wel mooi. Het logo staat hier ook in, maar wel met een afbeelding ernaast. Dit is een voorbeeld van hoe simpel ook goed kan zijn. Enfinity.be is ook heel overzichtelijk. Rechts van boven zijn allerlei handige tools om snel te kunnen werken (sitemap, zoeken, ‌). Ook is het handig dat ze een sitemap hebben, zodat je snel naar een bepaalde locatie kan gaan. De site bestaat zowel in het Nederlands als in het Frans, zo verbreed je je publiek.

45


Minpunten De tint van het groen vind ik niet zo mooi. Ik vind ze persoonlijk te licht, te geel. Het letterype van de site mocht ook anders. De letters zijn heel dun en staan ver uit elkaar. Dit maakt het moeilijker en vermoeiender om te lezen. Als je bij “Extranet” gaat zien, verdwijnen de links als je er met je muis over gaat. Dat is onhandig aangezien je dan niet ziet waar je juist op klikt.

Positief

Negatief

-

- tint van het groen, - slecht lettertype, - links verdwijnen.

mooie header, overzichtelijk, handige tools, sitemap aanwezig, meerdere talen.

1.15.1.3 Site 3 (Bijlage) Naam bedrijf: Sanisolar Site: http://www.sanisolar.be/ (Bijlage 3) Adres: Legen Heirweg 10, 9890 Gavere Aard van het bedrijf: Verkoopt zonnepanelen, vloerverwarming, boilers, warmtepompen en condensatieketels Pluspunten De site begint met een scherm om de taal en het soort klant te kiezen. Dit oogt zeer professioneel en geeft je al direct een goede indruk. Als je verder gaat is het adres direct zichtbaar. Dit is handig, omdat je dan het adres niet meer hoeft te zoeken. Het logo van Sanisolar is verwerkt in de achtergrond van de site. Links-boven bevindt zich het logo en dit wordt perfect gemixt met de zwarte achtergrond. Minpunten De site is vrij teleurstellend na de knappe beginpagina. Het oogt onprofessioneel. Er is een grote overtollige zwarte rand langs de rechtkant en de site staat niet in het midden. Ook is het niet aangewezen om foto‟s als beginpagina te selecteren. Ten slotte zijn de letters in de menubalk bovenaan t e klein.

Positief

Negatief

- beginscherm om taal en soort klant te kiezen, - adres direct zichtbaar, - logo is verwerkt in de achtergrond.

-

oogt onprofessioneel, site staat niet in het midden, foto als beginpagina, tekst in menubalk te klein.

1.15.1.4 Site 4 (Bijlage) Naam bedrijf: Perpetum Sun Site: http://www.perpetum-sun.com/nl/home/ (Bijlage 4) Adres: Industriepark 4A, 9031 Drongen Aard van het bedrijf: Verkoopt zonnepanelen

46


Pluspunten Dit vind ik persoonlijk de beste site van de vijf. Alles “blend” perfect, is overzichtelijk, oogt professioneel en de kleurencombinaties zijn top. Er is tevens een klantlogin, wat heel handig kan zijn zowel voor het bedrijf (statistieken etc.) als voor de klant (tracken van levering, etc.). Kortom, deze site is een zeer goede site Minpunten Er is heel weinig aan te merken de de site van Perpentum-sun. Een klein minpuntje is misschien de verwaarlozing van “Nieuwsflash”. Die staat rechts vanonder half weggestoken, terwijl dit toch interessant kan zijn.

Positief

Negatief

-

- verwaarlozing van "Nieuwsflash".

alles "blend perfect", overzichtelijk, oogt professioneel, goede kleurencombinaties, klantenlogin.

1.15.1.5 Site 5 (Bijlage) Naam bedrijf: Perpetum Sun Site: http://www.solarenergy.be/asp/asp/solar-zonnepanelen.asp (Bijlage 5) Adres: Industriepark 4A, 9031 Drongen Aard van het bedrijf: Verkoopt zonnepanelen Pluspunten De site van solarenergy vind ik de slechtste site van de vijf. Er zijn weinig positieve punten. Een pluspunt is misschien dat je direct een prijsaanvraag kan doen zonder al te veel omwegen. Minpunten Om te beginnen zijn de kleurencombinaties niet geslaagd. Het zijn misschien wel de kleuren van hun logo, maar blauw en geel zijn heel felle en harde kleuren. Ze nemen alle aandacht weg van de inhoud. Ten tweede is de site heel druk. Je krijgt direct een hele tekst voorgeschoteld. Op de beginpagina doe je dat best niet. Ook staat er een schrijffout op de site: er staat “contacts” in plaats van “contact”

Positief

Negatief

- directe mogenlijkheid tot prijsaanvraag.

- slechte kleurencombinaties, - drukke site, - schrijffout: "contacts" in "contact".

plaats

van

47


1.16

Ontwerpen folder

48


49


50


51


1.17

Facturatie in BOB

1.17.1

Dagboeken

52


53


54


55


56


57


1.17.2

Facturen

Zie bijlage

58


1.18

Ontwerp website

1.18.1

Mindmap

1.18.2

Link

http://6han5.sui.be/

59


2

Engels

2.1

Mission statement

2.1.1

Mission statement

Product A primary goal of Panosol is to find a good mixture between price and quality. We do not want to focus on making a lot of profit, but rather on bringing a high quality but affordable product. Costumers A lot of people want to install solar panels, but do not want to pay for it because of the high price. That is why we want to bring good quality solar panels that are affordable to those people. That way they can contribute to the preservation of the environment without needing to pay a fortune for it. Employees To make our employees feel that they are a part of the success of Panosol is also an important goal. We try to fulfil that by minimizing the management within the company, by providing alternative learning programs and by providing a safe work environment for everyone. Environment For the environment, our goal is to protect and preserve the environment by bringing solar panels into the mainstream. Planet Earth is something precious and beautiful, we should try to keep it that way. The more people install solar panels, the less people will damage the environment. Target group Finally, our goal is to have our target group as wide as possible. This way we can help the environment (see “environment”) and help the need of everyone that is interested in installing solar panels (see “Costumers”).

60


2.1.2

Kader

Company name + source Solartwin http://www.solartwin .com/

Components

Slogan

1. To reduce global warming by becoming a major provider of the best solar water heating systems, while keeping our solar panels affordable. 2. To become recognised as the top solar company, the one which brought solar water heating from the green ghetto into the mainstream. 3. Solar energy powered self sufficiency is what we want to give the world. 4. Solar sustainability is our environmental policy. 5. Environmentally efficient solar panels are our core business, so you can be confident that we really know what we are doing.

“Zero carbon solar power & water heating”

Energy Alternatives http://www.energyalt ernatives.ca/

Energy Alternatives is a progressive organization providing clean, renewable sources of power generation. We provide remote, urban and industrial clients the means to save money, reduce ecological impact and realize their sustainable living goals. Our goals are achieved through personalized consultation, design, sales and installation of sustainable living systems. As we are a small company, we are able to take the time to analyze customers' requirements and come up with an appropriate customized solution. We want to expand our company. Through growth, we can set higher objectives, serve more people, increase our knowledge base, and further our mandate

/

IKO http://www.iko.com/

- A primary goal of IKO is to promote individual employee‟s sense of accomplishment and contribution, so that employees enjoy their association with IKO. - Our mission is to further strengthen and expand our well-established position, and continue to be the first choice for architects, specifiers and installing contractors throughout the world - The combined resources of IKO‟s research and development departments are continually challenged to Set the Standard in the industry for product and system innovation, with a strong emphasis on product life expectancy, safety and environment - Finally, and as importantly, IKO continues to emphasize the long-term view over short-term results. This goal underlines a wide range of company policies, from relationships with our partners (employees, customers and suppliers), to expected returns on investments, vertical integration, and research and product development. IKO will continue to Set The Standard, but only through ethical behavior, dedication, and teamwork.

“Setting the Standard”

61


2.2

International Career

2.2.1

CV Himpe Vincent – Curriculum Vitae Doregem 55, 2880 Bornem Mobile: (+32)(0)475/276865 Email: vincent_himpe396@hotmail.com

Introduction I have three years of experience as a logistics manager. I am highly motivated, wellorganized and very responsible. I am a hard worker and I am very creative. I am always ready for new challenges and expanding my knowledge. Education 1990 1997 2004 2007

-

1997 2004 2008 2008

primary school at Don Bosco Mechelen, Business Economics at Sint-Ursula-Institute in O.-L.-V.-Waver, graduated as industrial engineer at KdG Hogeschool, Office pack course.

Experience and employment history I worked three years as logistics manager at Panosol. Panosol is a big company that produces and sells solar panel. I was responsible for the up keeping, updating and maintaining of the machines and for the production. I take my job very seriously. I am a hard worker and I can lead and work in a team. I believe I can let people work harder and more efficient due to the fact that I am an excellent motivator. I am flexible and highly efficient. I know how to prioritize and reach any deadline given. I can speak and write in four different languages: English, French, Dutch and German. I can also understand Greek. Because of this, I have a wide range of possibilities to communicate with clients all over the world. Being multilingual also offers the possibility to acquire new clients in many different parts of the world. I am able to work with the Microsoft Office pack, Adobe PDF reader/writer and Adobe Photoshop. I am always willing to expand my knowledge so I can widen the range of known applications and learn to work with them. Education and qualifications I graduated in 2004 at Sint-Ursula-Institute in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. I acquired a diploma of Business Economics and in addition I received a certificate in business management. In 2008 I graduated as industrial engineer in the Karel de Grote Hogeschool in Antwerp. This course was three years long. In addition I took an Office pack course in 2007 to expand my knowledge of the office pack.

62


Additional information Languages:

-

Dutch (mother language) English (fluently spoken and written) French (fluently spoken and written) German (basics) Greek (basics)

Driver license: IT skills:

2.2.2

Category A3, B Microsoft Office, Adobe PDF reader/writer and Adobe Photoshop

Cover letter

Vincent Himpe Doregem 55 2280 BORNEM

28 February 2011

Senior Invest Brussels Ms. Kristine Strypsteen Jules Bordetlaan 160 1140 EVERE

Application top salesman for project developer with AAA-locations

Dear Ms Strypsteen On Jobat.be I noticed your vacancy for logistics manager. When I saw the vacancy, I directly knew it was the perfect job for me. As well as the company as the job appeals to me. At the moment, I am working as logistics manager at Panosol, a company that produces and sells solar panels. Panosol is going through some financial difficulties and they are going to review the company from top to bottom and find out where the major costs are. They will start with the employees, so I would like to secure my future and apply for a new job and avoid being fired and getting in the long-term process of finding a new job without decent income. The function of logistics manager is very appealing to me because it is similar to the job I have a Panosol. As logistics manager I am responsible for the up keeping, updating and maintaining of the machines and for the production. Furthermore, I believe I can let people work harder and more efficient due to the fact that I am an excellent motivator. I am responsible for the coordination and functioning of the logistics

63


department. I have read that you look for a logistics manager with some experience, so I think I am perfect for this job. I my free time I spend a lot of time with my friends, children and family and I play field-hockey. When I am able to, I like to take on different courses that might help me in my professional career, like Office pack courses and other IT courses. I hope the interest is mutual and that I can come to an interview to explain in a more detailed way why I would like to get this job. I enclosed my CV with additional details. Yours sincerely

Vincent Himpe

64


2.3

Brochure

65


66


3

Frans

3.1

La mission d'entreprise

Le premier but de notre entreprise est de trouver un bon équilibre entre prix et qualité. On veut produire des panneaux solaires de bonne qualité à bas prix, comme ça nos clients peuvent contribuer à la protection de la nature sans payer une fortune. Pour nos employés nous aimerions qu‟ils portent des valeurs comme avoir le respect pour la nature, l‟environnement dans lequel ils travaillent et pour leurs collègues. Nous voudrions aussi veiller à ce que nos employés se sentent qu‟ils font partie de la réussite de notre entreprise. Pour les valeurs de notre entreprise nous les renforçons par exemple en essayant de vendre des panneaux solaires à bas prix, comme ça beaucoup de famille peuvent se les procurer et ainsi participer au bien-être de notre planète. Nous essayons aussi de créer un environnement de travail qui respecte le bien-être de nos employés en première place, en organisant des camps de survie par exemple pour qu‟ils apprennent à mieux se connaître. En offrant des primes d‟encouragement aux employés qui viennent travailler avec des moins de transport qui pollue pas l‟environnement, nous voudrions aussi que nos employés contribue a notre image vert. Enfin, notre objectif final est d‟atteindre une clientèle aussi large que possible sur le marché des panneaux solaires avec nos compétences distinctives, qui sont le bien-être de notre planète et un prix économique. De cette façon nous aidons l‟environnement et ceux qui veulent faire installer des panneaux solaires à un prix raisonnable et économique.

67


3.2

L'offre d'emploi

3.2.1

L'offre d'emploi

ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)

Information sur l'offre Annonceur: Département Logistique, Panosol Entreprise: Panosol Adresse: Bosstraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Belgique Contrat: CDI Salaire: n.c. Expérience: Plus de 2 ans

Description du poste Panosol cherche un/une Assistant(e) Logistique motivé(e). Vous êtes responsable de: -

L'organisation des expéditions et livraisons finales, La satisfaction des clients Le support et l'implication dans des nouveaux projets logistiques Le suivi administratif La vérification des tarifs appliqués

Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BAC +2 min (type transport-logistique). Vous avez une expérience de 2 ans minimum. Vous maitrisez les outils bureautiques. Votre niveau de Néerlandais et Anglais est courant.

Avantages Vous pouvez profiter d'une voiture de fonction et toutes les assurances obligées. Il y a aussi beaucoup d'opportunités de croissance. Nous pouvons parler de votre salaire.

Procédure de solicitation Notre procédure de sollicitation est la suivante:

68


Sollicitation et évaluation  Après avoir posé votre candidature à un poste, vous recevrez un e-mail confirmant que nous avons bien reçu votre CV ou votre candidature.  Notre responsable du recrutement examinera et évaluera votre CV par rapport aux exigences de la fonction. Procédure de sélection  Si votre CV est retenu pour un poste, notre responsable du recrutement vous contactera pour fixer la date de divers entretiens. (Ces derniers peuvent se dérouler face à face ou par téléphone.)  Après une première évaluation positive lors de l'entretien, vous serez invité à passer la seconde étape de la procédure. Selon la fonction concernée, cette étape pourra comprendre un entretien supplémentaire et divers tests et/ou exercices. La décision finale sera ensuite prise et vous serez informé du résultat. Sélection Si vous êtes sélectionné, 3M vous fera une proposition et la procédure se poursuivra.

3.2.2

Exemples

zie bijlage

69


3.3

La lettre de solicitation

3.3.1

Vacature

Zie bijlage

3.3.2

La lettre de solicitation

Vincent Himpe Doregem 55 2880 BORNEM

Capfor Atlantique 3 rue Gruglielmo Marconi - Immeuble Argoat - Bâtiment D 44800 SAINT HERBLAIN 16 mars 2011

La lettre de sollicitation

Suite à l'annonce que j'ai lue sur Internet, je voudrais poser ma candidature au poste de responsable logistique dans votre firme. Au mois de juin, j'obtiendrai mon diplôme de commerce. J'ai déjà fait plusieurs jobs de vacances dans le secteur de logistique. J'espère vous rencontrer à un entretien personnel afin de compléter cette présentation. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur, madame, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Vincent Himpe

70


3.4

JournĂŠe dĂŠcouverte entreprises

3.4.1

Affiche

71


3.4.2

Brochure

72


73


74


4

Duits

4.1

Firmenporträt

Präsentation des Firmenporträts. Unsere Firma heißt Panosol. Der Name stammt vom lateinischen Pannus + Sol. Unsere Firma wurde in OLV.- Waver, Bosstraße 9 gegründet. Wir haben vier Fabriken wo wir selbst Sonnenzellen produzieren. Panasol ist eine neue Firma, sie wurde im 2010 gegründet. Unser Slogan ist „because sun is life“. Wir streben nach einem großen Marktanteil, wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, unsere Sonnenkollektoren haben einen bezahlbaren Preis. Unser Preis für einen Sonnenzell beträgt € 5599. Die Qualität und die niedrige Preise sind unsere Haupt-Zielsetzungen. Die Umwelt ist sehr wichtig für unser Image. Wir haben 175 Mitarbeiter: 15 Verkäufer, 20 Ingenieure und 140 Arbeiter. Unsere Firma ist in fünf Abteilungen aufgeteilt: - Gilles Orlians ist der allgemeine Direktor. Er muss alle Aufgaben kontrollieren und unseren Betrieb leiten. - Vincent Himpe ist der Direktor Logistik. Er muss den Vorrat kontrollieren und die Produktion organisieren und kontrollieren. - Marouane Hallaoui ist der Direktor Personal. Er sorgt für gute Mitarbeiter. Er stellt ein und entlässt das Personal. - Stas Egorov ist der Direktor Finanzen. Er kontrolliert die Buchhaltung. Er ist verantwortlich für das Resultat. - Jonas Van den Bergh ist der Direktor Marketing. Er sorgt für die Reklame und er bestimmt das Angebot. - Serge Karamage ist der Direktor Produktion. Er muss Produktionsvolumen bestimmen und die Rohstoffe ankaufen.

75


4.2

Lebenslauf

4.2.1

Vacature

Zie bijlage

4.2.2

Lebenslauf 2011-05-01

Persönliche Daten Name Anschrift Telefon E-Mail Geburtsdatum Geburtsort Familienstand Staatsangehörigkeit Foto

Schulbildung 09/2011 – 06/2014

Vincent Himpe Doregem 55 2880 Bornem 0475/276865

vincent_himpe396@hotmail.com 19 September 1992 Wilrijk (Antwerpen) ledig belgisch

09/1998 – 06/2004

Maklergeschäft an der Hauptschule Artesis, Mechelen Business Economics an der Realschule Sint-UrsulaInstitut O.-L.-V.-Waver Grundschule Don Bosco Mechelen

Ferientätigkeiten 09/2009 – 10/2010 07/2007 - … 08/1997 - …

Verkäufer im Hockeyshop Braxgata, Boom Platzwart des Braxgata, Boom Hockeyspieler im Leistungssport

09/2004 – 06/2010

Besondere Interessen Seit… AC

Besondere Kenntnisse Fremdsprachen

Vorstandsmitglied Supporters Federation Beerschot

Niederländisch (Muttersprache) Deutsch (sehr gut) Englisch (sehr gut) Französisch (sehr gut)

76


Spanisch (Grundkenntnisse) Altgriechisch (Grundkenntnisse) Griechisch (Grundkenntnisse) Latein (Grundkenntnisse)

77


5

Wiskunde

5.1

Financiering 1.Lening voor computers Waarde: € 3 000 Soort krediet: krediet op afbetaling Rentevoet: 3.875% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 2 jaar Doel: materieel en uitrusting

5.1.1.1

1)

Krediet op afbetaling met vaste termijn

Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

(1 + 0,03875 ) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,03875) = (1 + i¹²)

¹²√(1,03875)-1 = i¹²

0,31732% = i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 2 jaar.

78


Dus : 12 * 2 = 24 termijnen

3)

Bepalen van de periodieke betaling

a = A₀ * i * (1 + i )ⁿ ( 1 + i)ⁿ - 1

a = 3000 * 0,0031732 * (1,0031732)²⁴ ( 1,0031732 )²⁴ - 1

a = 130,0183

4)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 12 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₁₂ * i(jaar) * 3/12

 Vergoeding bedraagt €16.02 als men na 12 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt : €1544.53.

5.1.1.2

Krediet op afbetaling met vaste kapitaalaflossing

79


1)

Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

(1 + 0,03875 ) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,03875) = (1 + i¹²)

¹²√(1,03875)-1 = i¹²

0,31732% = i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 2 jaar.

Dus : 12 * 2 = 24 termijnen

3)

Bepalen van het aflossingsbestanddeel

K = 3000/ 24 = 125 K = A₀/ aantal termijnen

4)

Bepalen van de periodieke betaling

a₁ = K + R₁ a₁ = K + (A₀ - 0.K)*i a₁ = 125 + (3000)*0,0031732 = €134.52

80


5)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 12 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₁₂ * i(jaar) * 3/12

Vergoeding bedraagt €15.74 als men na 12 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt: €1546.68 

2.Lening voor machines Waarde: € 100 000 Soort krediet: investeringskrediet Rentevoet: 4.264% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 5 jaar Doel: machines

5.1.1.3

1)

Krediet op afbetaling met vaste termijn

Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

81


(1 + 0,04264 ) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,04264) = (1 + i¹²)

¹²√(1,04264)-1 = i¹²

0,34857%= i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 5 jaar.

Dus : 12 * 5 termijnen

3)

= 60

Bepalen van de periodieke betaling

a = A₀ * i * (1 + i )ⁿ ( 1 + i)ⁿ - 1

a = 100000 * 0,0034857 * (1,0034857)⁶: (

82


1,0034857)⁶:- 1

a = 1849,91

4)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 29 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden. Indien ik terugbetaal na 12 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₂₉ * i(jaar) * 3/12

 Vergoeding bedraagt €596.14 als men na 29 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt: €56519.24

5.1.1.4

1)

Krediet op afbetaling met vaste kapitaalaflossing

Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

(1 + 0,04264) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,04264) = (1 + i¹²)

83


¹²√(1,04264)-1 = i¹²

0,34857%= i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 5 jaar.

Dus : 12*5=60termijnen

3)

Bepalen van het aflossingsbestanddeel

K = 100000/ 60 =1666,667 K = A₀/ aantal termijnen

4)

Bepalen van de periodieke betaling

a₁ = K + R₁ a₁ = K + (A₀ - 0.K)*i a₁ = 1666,67 + (100000)*0,0034857 = 2015.24

5)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 29 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen.

84


Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden. (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₂₉ * i(jaar) * 3/12

 Vergoeding bedraagt €568.53 als men na 29 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt: €52235.20

3.Lening voor gebouwen Waarde: € 1 000 000 Soort krediet: investeringskrediet Rentevoet: 4.993% (Vast) Type aflossing: constante periodiciteiten(= maandelijks) Looptijd: 15 jaar Doel: oprichting gebouw

5.1.1.5

1)

Hypothecaire lening met vaste termijn

Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

(1 + 0,04993 ) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,04993) = (1 + i¹²)

¹²√(1,04993)-1 = i¹²

0,41% = i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 15 jaar.

85


Dus : 12 * 15 n

3)

=

180 termijnen

Bepalen van de periodieke betaling

a = A₀ * i * (1 + i )ⁿ

( 1+i)ⁿ - 1

a = 1000000 * 0,0040685 * (1,0040685)¹⁸: ( 1,0040685 )¹⁸: - 1

a = 7846,71

4)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 65 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden. (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₆₅ * i(jaar) * 3/12

 Vergoeding bedraagt 8981.54 als men na 65 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt: €731439.53

5.1.1.6

1)

Hypothecaire lening met vaste kapitaalaflossing Rentevoet is jaarlijks en moet dus naar een maandelijkse rentevoet

86


omgezet worden.

(1 + i) = (1 + i₁₂)¹²

(1 + 0,04993 ) = (1 + i₁₂ )¹²

¹²√(1 +0,04993) = (1 + i¹²)

¹²√(1,04993)-1 = i¹²

0,40685% = i¹²

2)

Aantal termijnen is gelijk aan 12 betalingen per jaar gedurende 15 jaar.

Dus :

3)

12 * 15

= 180 termijnen

Bepalen van het aflossingsbestanddeel

K = 1000000/ 180 = 5555,556 K = A₀/ aantal termijnen

4)

Bepalen van het termijnbedrag

a₁ = K + R₁ a₁ = K + (A₀ - 0.K)*i a₁ = 5555,55 + (1000000)*0,0040685 = €9624.06

87


5)

Vroegtijdige terugbetaling

Indien ik terugbetaal na 65 maanden moet ik een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt het eindsaldo vermenigvuldigt met de intrest en dit voor drie maanden. (wettelijk minimum om vervroegd terug te betalen).

Dus: De wederbeleggingsvergoeding = S₆₅ * i(jaar) * 3/12

 Vergoeding bedraagt €8044.28 als men na 65 maanden wil terugbetalen.  Het te betalen bedrag bedraagt: €646933.17

88


6

Besluit

Ik heb heel veel geleerd van deze GIP. Ik heb geleerd hoe je in groep moet werken en functioneren, maar ook hoe een groep kan vallen omdat een lid niet mee wilt. Ik heb ook geleerd om te plannen. Deze GIP was niet alleen goed om leerstof toe te passen, maar ook om te zien hoe je bepaalde dingen beter kan doen. Dit kan je alleen leren door middel van ervaring. Toen ik begon aan de GIP, dacht ik meteen dat het niet goed zou komen, zo met zes jongens in een groep. Ik heb achteraf deels gelijk gekregen, al dacht ik dat het erger ging zijn. Er werden een aantal taken niet gemaakt en er werden domme punten verloren, maar we probeerden dit altijd als team op te vangen. Je leert ook je medeleerlingen beter kennen. Doorzettingsvermogen, discipline, stiptheid, ordelijkheid, etc. worden allemaal getest. Op die manier kan je ook mensenkennis opdoen. Kortom, ik heb veel geleerd van de GIP en beschouw dit zeker niet als een schoolwerk, maar eerder als een voorbereiding op het professionele leven.

89


7

Bijlagen

7.1

Jaarrekeningen

7.1.1

Boekjaar 10

90


91


92


93


94


95


7.1.2

Boekjaar 11

96


97


98


99


100


101


7.1.3

Boekjaar 12

102


103


104


105


106


107


7.1.4

Boekjaar 13

108


109


110


111


112


7.2

Organogram

7.2.1.1

Vincent Himpe (directeur logistiek)

Studie- en beroepskeuzetest

113


114


IQ-Test

115


7.3

7.3.1

Operationele en financiële doelstellingen

Productievolume

Productievolume:

3230 stuks

Waarom? Gegevens: - Gewenste eindvoorraad - Beginvoorraad (eindvoorraad vorig jaar) - Verkopen

800 Eenheden* 1728 Eenheden*² 4157,52 Eenheden*³

Berekening: Eindvoorraad - beginvoorraad + verkopen = productievolume 800 - 1728 + 4157,52 = 3229,52 = 3230 * Zie samenvatting Directeur Logistiek pagina 2 *² Zie financiëel rapport boekjaar 10 -> pagina 2 -> Voorraad afgewerkte producten -> Eindvoorraad *³ Zie Marketing Directeur (Jonas)

7.3.2

Samenstelling machinepark bepalen

Besluit:

3 oude machines verkopen

Waarom? Origineel: Aantal machines: Aantal minimale personeelsleden: Standaard productiecapaciteit: Werkelijke productiecapaciteit: Productievolume: Personeelsleden: Bezettingsgraad:

32 159 4658 stuks 4687,296 stuks 3230 stuks 160 arbeiders 69%

[(31 x 145) + (1 x 163)] [(4658 x 159) x 160] zie "verantwoording productievolume"

Nieuw voorstel:

116


Aantal machines: Aantal maximale personeelsleden: Standaard productiecapaciteit: Werkelijke productiecapaciteit: Productievolume:

Personeelsleden: Bezettingsgraad:

=

29 stuks 28 oude en 1 nieuwe 159 arbeiders [((31 - 3) x 145) + (1 x 4223 stuks 163)] 3585,566 stuks [(4658 x 159) x E24] zie "verantwoording 3230 stuks productievolume" zie Personeelsdirecteur 135 arbeiders (Marouane) (Optimale 90% bezettingsgraad)

Reden voor verkoop van oude machines: P/JAAR Capaciteit

Oude

Netto omzet Onderhoud

€ 733.845,00 € 6,65

Loonkost

€ 187.500,00

kost %

145

25,55%

Nieuwe 163 € 824.943,00 € 14,50 € (Jaarloon arbeider * aantal arbeiders per 150.000,00 machine) 18,18% (Loonkost + Onderhoud / Netto omzet)

117


7.4

Analyse van de jaarrekening

7.4.1 Opdracht 3

7.4.1.1

Gedetailleerde getallen

2010

2011

2012

2013

Eigen vermogen

€ 23 522 000,00

€ 23 583 000,00

€ 24 544 000,00

€ 24 589 000,00

Vreemd vermogen

€ 24 472 000,00

€ 17 766 000,00

€ 20 701 000,00

€ 20 598 000,00

Vreemd vermogen op korte termijn

€ 8 472 000,00

€ 1 766 000,00

€ 2 723 000,00

€ 3 519 000,00

Totaal vermogen

€ 47 994 000,00

€ 41 349 000,00

€ 45 245 000,00

€ 45 187 000,00

Winst na belasting

€ 1 620 000,00

€ 110 000,00

€ 964 000,00

€ 527 000,00

Vlottende activa (≤ 1 jaar)

€ 14 457 000,00

€ 12 589 000,00

€ 17 825 000,00

€ 19 091 000,00

Voorraden

€ 6 721 000,00

€ 4 127 000,00

€ 4 665 000,00

€ 5 507 000,00

€ 7 736 000,00

€ 8 462 000,00

€ 13 160 000,00

€ 13 584 000,00

Vlottende activa (≤ 1 jaar) - Voorraden

118


7.4.1.2

Solvabiliteit

Solvabiliteit (Totaal vermogen) 58,0%

57,0%

Hoeveelheid in %

56,0%

54,4%

54,0%

54,2%

52,0% 50,0% 48,0%

49,0%

46,0% 44,0% 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

Hoeveelheid in €

Eigen vermogen € 24 800 000,00 € 24 600 000,00 € 24 400 000,00 € 24 200 000,00 € 24 000 000,00 € 23 800 000,00 € 23 600 000,00 € 23 400 000,00 € 23 200 000,00 € 23 000 000,00 € 22 800 000,00

€ 24 589 000,00 € 24 544 000,00

€ 23 583 000,00 € 23 522 000,00

2010

2011

2012

2013

Boekjaar

119


Totaal vermogen € 50 000 000,00 € 47 994 000,00

Hoeveelheid in €

€ 48 000 000,00

€ 45 187 000,00

€ 46 000 000,00 € 45 245 000,00

€ 44 000 000,00 € 42 000 000,00

€ 41 349 000,00

€ 40 000 000,00 € 38 000 000,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

7.4.1.3

Rendabiliteit

Rendabiliteit E.V. 8,0%

Hoeveelheid in %

7,0%

6,9%

6,0% 5,0% 3,9%

4,0% 3,0%

2,1%

2,0% 1,0% 0,5%

0,0% 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

120


Winst na belasting € 1 800 000,00 € 1 600 000,00

€ 1 620 000,00

Hoeveelheid in €

€ 1 400 000,00 € 1 200 000,00 € 964 000,00

€ 1 000 000,00 € 800 000,00 € 600 000,00 € 400 000,00

€ 527 000,00

€ 200 000,00

€ 110 000,00

€ ,00

2010

2011

2012

2013

Boekjaar

Eigen vermogen € 24 800 000,00

€ 24 589 000,00

€ 24 600 000,00 Hoeveelheid in €

€ 24 400 000,00

€ 24 544 000,00

€ 24 200 000,00 € 24 000 000,00 € 23 800 000,00 € 23 600 000,00

€ 23 400 000,00

€ 23 583 000,00 € 23 522 000,00

€ 23 200 000,00 € 23 000 000,00 € 22 800 000,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

121


7.4.1.4

Current ratio

Current Ratio 8,0

7,1

Hoeveelheid in getallen

7,0

6,5

6,0 5,4

5,0 4,0 3,0 2,0

1,7

1,0 0,0 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

Vlottende activa (≤ 1 jaar) € 25 000 000,00

Hoeveelheid in €

€ 20 000 000,00 € 15 000 000,00

€ 17 825 000,00

€ 19 091 000,00

€ 14 457 000,00 € 12 589 000,00

€ 10 000 000,00 € 5 000 000,00 € ,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

122


Vreemd vermogen op korte termijn € 9 000 000,00

€ 8 472 000,00

€ 8 000 000,00 Hoeveelheid in €

€ 7 000 000,00 € 6 000 000,00 € 5 000 000,00 € 3 519 000,00

€ 4 000 000,00 € 3 000 000,00 € 2 723 000,00

€ 2 000 000,00 € 1 766 000,00

€ 1 000 000,00 € ,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

7.4.1.5

Quick ratio

Quick Ratio Hoeveelheid in getallen

6,0 4,8

4,8

5,0 4,0

3,9

3,0 2,0 1,0

0,9

0,0 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

123


Vlottende activa (≤ 1 jaar) - Voorraden € 16 000 000,00 € 13 584 000,00

Hoeveelheid in €

€ 14 000 000,00 € 13 160 000,00

€ 12 000 000,00 € 10 000 000,00 € 8 000 000,00 € 6 000 000,00

€ 7 736 000,00

€ 8 462 000,00

€ 4 000 000,00 € 2 000 000,00 € ,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

Vreemd vermogen op korte termijn € 9 000 000,00 € 8 000 000,00

€ 8 472 000,00

Hoeveelheid in €

€ 7 000 000,00 € 6 000 000,00 € 5 000 000,00 € 3 519 000,00

€ 4 000 000,00 € 3 000 000,00 € 2 723 000,00

€ 2 000 000,00 € 1 766 000,00

€ 1 000 000,00 € ,00 2010

2011

2012

2013

Boekjaar

124


7.5

Functie ervaringen

Samenstelling machinepark Jaar 10

Jaar 9 Aantal machines

Jaar 10

Jaar 11

31

1

Boekwaarde (1000 EUR/machine)

415

720

Energieverbruik (kWh/Aproduct)

322

301

6,65

14,5

145

163

5

4

Onderhoudskosten (EUR/Aproduct) Capaciteit (Aproducten/machine/shift) Vereist productiepersoneel per shift

Aantal machines:

32 stuks

Jaar 12

Jaar 13

van jaar 31 9 van jaar 1 10 van jaar 0 11 van jaar 0 12 van jaar 0 13

Aantal minimale personeelsleden: Minimale productiecapaciteit: Werkelijke productiecapaciteit:

159 4658 stuks 4687,30 stuks

125


Productievolume:

4450 stuks

Personeelsleden:

160 arbeiders

Bezettingsgraad:

94,9%

Jaar 11

Jaar 9 Aantal machines

Jaar 10

Jaar 12

Jaar 11

28

1

0

Boekwaarde (1000 EUR/machine)

332

576

760

Energieverbruik (kWh/Aproduct)

343

321

316

7,04

15,35

14,62

142

159

172

5

4

4

Onderhoudskosten (EUR/Aproduct) Capaciteit (Aproducten/machine/shift) Vereist productiepersoneel per shift

Aantal machines:

29 stuks

Jaar 13

van jaar 28 9 van jaar 1 10 van jaar 0 11 van jaar 0 12 van jaar 0 13

Aantal minimale personeelsleden: Minimale productiecapaciteit:

144 arbeiders 4135 stuks

126


Werkelijke productiecapaciteit:

3876,56 stuks

Productievolume:

3230 stuks

Personeelsleden: Bezettingsgraad:

135 arbeiders =

83,3%

Jaar 12

Jaar 9 Aantal machines

Jaar 10

Jaar 12

Jaar 11

Jaar 13

25

1

0

3

Boekwaarde (1000 EUR/machine)

266

461

608

780

Energieverbruik (kWh/A-product)

354

332

327

322

7,22

15,74

15

11,43

141

159

170

179

5

4

4

3

Onderhoudskosten (EUR/Aproduct) Capaciteit (Aproducten/machine/shift) Vereist productiepersoneel per shift

Aantal machines:

29 stuks

van jaar 25 9 van jaar 1 10 van jaar 0 11 van jaar 3 12 van jaar 0 13

Aantal minimale personeelsleden: Minimale productiecapaciteit:

138 arbeiders 4221 stuks

127


Werkelijke productiecapaciteit:

4282,17 stuks

Productievolume:

3921 stuks

Personeelsleden: Bezettingsgraad:

140 arbeiders =

91,6%

Jaar 13

Jaar 9 Aantal machines

Jaar 10

Jaar 12

Jaar 11

Jaar 13

20

1

0

3

3

Boekwaarde (1000 EUR/machine)

213

369

486

624

820

Energieverbruik (kWh/A-product)

344

323

318

313

300

7,14

15,57

14,84

11,31

8,97

142

159

171

180

195

5

4

4

3

3

Onderhoudskosten (EUR/Aproduct) Capaciteit (Aproducten/machine/shift) Vereist productiepersoneel per shift

Aantal machines:

27 stuks

van jaar 20 9 van jaar 1 10 van jaar 0 11 van jaar 3 12 van jaar 3 13

Aantal minimale personeelsleden: Minimale productiecapaciteit:

122 arbeiders 4124 stuks

128


Werkelijke productiecapaciteit:

4732,46 stuks

Productievolume:

4283 stuks

Personeelsleden: Bezettingsgraad:

140 arbeiders =

90,5%

129


7.6

Websites vergelijken

7.6.1

Site 1

130


7.6.2

Site 2

131


7.6.3

Site 3

132


7.6.4

Site 4

133


7.6.5

Site 5

134


7.7

Facturatie BOB

7.7.1

Aankoopfacturen

FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 1

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING SMA Sunny Boy 2500 W omvormer voor netkoppeling

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

1.322,00 €

13.220,00

Waarde handelsgoederen

13.220,00

Handelskorting

396,60

12.823,40

Financiële korting

256,47

MVH

12.566,93

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

754,02

TOTAAL

13.577,42

Extra voorwaarden: handelskorting 3% financiële korting 2% U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

135


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 5

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM

VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

Steca Solar laadregelaar voor 12/24V, 10A, Grafische indicatie

BEDRAG

100,00 €

1.000,00

1.000,00

Totaal exc. Btw BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

60,00

MVH

1.060,00

+ terugstuurbare verpakking

5,00

TOTAAL

1.065,00

Extra voorwaarden: terugstuurbare verpakking: 5,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

136


FACTUUR

Qua-Du-Sol Laat de zon je leven mee bepalen! Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel.: 015/76 78 60 Fax: 015/ 76 01 32

DATUM: FACTUURNR.

17 mei 2011 3

Factuuradres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Leveringsadres:

Panosol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 015/ 76 78 60

Opmerkingen of bijzondere instructies: VERKOPER

INKOOPORDERNR. VERZENDDATUM VERZENDEN VIA

FOB-PUNT

VOORWAARDEN Bij ontvangst te betalen

HOEVEELHEID 10

BESCHRIJVING 230 VAC Aansluitsnoer voor de Steca Grid 300/500

PRIJS PER EENHEID €

BEDRAG

7,50 €

75,00

Totaal exc. Btw

75,00

Totaal leveringskosten

7,00

BTW-TARIEF

6,00%

BTW-BEDRAG

4,92

TOTAAL

86,92

Extra voorwaarden: kosten voor levering aan bedrijf: 7,00 EUR

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 15 dagen over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met naam, telefoonnummer, e-mailadres

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

137


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 5 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-Du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

15

Zonnepaneel V3

15

Extra onderdelen

percentage

totaal bedrag

450.000,00

7.500,00 €

112.500,00

SUBTOTAAL

562.500,00

BTW

118.135,50

680.635,50

VERVOERSKOSTEN

50,00

TOTAAL

680.685,50

30.000,00

financiele korting: 0%

-

TOTAAL BTW

handelskorting:

-

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

0%

HOEVEELHEID

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03

138


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 4 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

HOEVEELHEID

15

Zonnepaneel V1

30.000,00

450.000,00

10

Zonnepaneel V2

15.000,00 €

150.000,00

SUBTOTAAL

600.000,00

BTW

117.306,00

717.306,00

687.306,00

percentage

totaal bedrag

financiele korting: 2%

11.400,00

TOTAAL BTW

handelskorting:

30.000,00

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

5%

VERVOERSKOSTEN TOTAAL

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03 Mits u betaald binnen de 8 dagen geniet u van de financiele korting ter waarde van € 11400

139


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver tel. 015 01 02 03 fax 015 01 02 03

Datum: 17 mei 2011 Factuurnummer 6 Verkoper: Mark Vertongen

Verkoopsadres:

Qua-Du-Sol Callaert Stephanie Algemeen directeur Bostraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

15

Zonnepaneel V1

15

Bijpassende onderdelen zonnepaneel V1

percentage

totaal bedrag

HOEVEELHEID €

450.000,00

250,00 €

3.750,00

SUBTOTAAL

453.750,00

BTW

95.287,50

30.000,00

financiele korting: 0%

-

TOTAAL BTW

549.037,50

handelskorting:

-

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

85,00

549.122,50

0%

VERVOERSKOSTEN TOTAAL

U wordt verzocht het vermelde bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekeningnummer: BE 075 6591423 21, onder vermelding van het factuurnummer. Neem bij vragen over deze factuur contact op met Mark Vertongen, mail: mark.vertongen@suno.be of via tel. 015 01 02 03

140


7.7.2

Verkoopfacturen

FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/1

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. poly, 205Wp, 1482x992x35

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

25

599,00

14.975,00

SUBTOTAAL

14.975,00

HANDELSKORTING 3%

449,25

FINANCIELE KORTING 2%

290,52

BTW-TARIEF BTW-BEDRAG

21,00% €

2.989,40

OVERIGE TOTAAL

17.515,15

Totaalbedrag, indien contant binnen 8 dagen, te verminderen met 85,81 EUR

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

141


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/1

FACTUURADRES: Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. poly, 205Wp, 1482x992x35

Suno

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

25

599,00

14.975,00

SUBTOTAAL

14.975,00

HANDELSKORTING 3%

449,25

FINANCIELE KORTING 2%

290,52

BTW-TARIEF BTW-BEDRAG

21,00% €

2.989,40

OVERIGE TOTAAL

17.515,15

Totaalbedrag, indien contant binnen 8 dagen, te verminderen met 85,81 EUR

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

142


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/2

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. mono, 195Wp, 1580x808x35

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

35

599,00

20.965,00

SUBTOTAAL

20.965,00

KOSTEN

50,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

4.413,15

TOTAAL

25.428,15

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

143


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/3

FACTUURADRES: Qua-Du-Sol Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. poly, 245Wp, 1665x991x50

Qua-Du-Sol

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

50

599,00

29.950,00

SUBTOTAAL

29.950,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

6.289,50

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

125,00

TOTAAL

36.364,50

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

144


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/2

FACTUURADRES: Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. mono, 195Wp, 1580x808x35

Suno

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

35

599,00

20.965,00

SUBTOTAAL

20.965,00

KOSTEN

50,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

4.413,15

TOTAAL

25.428,15

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

145


FACTUUR Because Sun is Life

Bosstraat 9 2861 Onze-Liever-Vrouw Waver Tel: 015 76 78 60 Fax: 015 76 78 60

DATUM: 17 mei 2011 FACTUURNR. VF/3

FACTUURADRES: Suno Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 015 76 78 60

VOOR:

BESCHRIJVING

Suntech zonnepan. poly, 245Wp, 1665x991x50

Suno

AANTAL

TARIEF

BEDRAG

50

599,00

29.950,00

SUBTOTAAL

29.950,00

BTW-TARIEF

21,00%

BTW-BEDRAG

6.289,50

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

125,00

TOTAAL

36.364,50

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

146


7.8

L'offre d'emploi

1.

ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F) Information sur l'offre Offre 843070, publiée le 26/01/2011 Lieu :

Paris (75)

Annonceur :

Sinclair Intérim (voir les offres)

Contrat :

CDI

Salaire :

de 26 k€ à 28 k€

Description du poste : SINCLAIR INTERIM cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers ADV, Achats, Logistique, recherche pour un de ses clients, basé dans le 92 un ASSISTANT LOGISTIQUE H/F pour un CDI POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE VOS MISSIONS Organisation d'expéditions et livraisons finales Satisfaction client Optimisation de la supply chain (stock, transport, approvisionnement) Support et implication dans des nouveaux projets logistiques Suivi administratif Vérification des tarifs appliqués VOTRE PROFIL Titulaire d'un BAC +2 min (type transport-logistique) Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum (idéalement chez un transitaire) Vous maitrisez les outils bureautiques, et plus particulièrement Excel Votre niveau d'Anglais est courant Rémunération : 26-28K€ Brut Annuel (selon profil) 147


2.

RESPONSABLE TRANSPORT IMPORT EXPORT (H/F) Information sur l'offre Offre 912714 Lieu :

Paris (75)

Annonceur :

Michael Page (voir les offres)

Contrat :

CDI

Salaire :

n.c

Description du poste :

Rattaché(e) au Supply Chain Manager Europe, vous prenez la responsabilité d'un service transport couvrant les flux entre les usines européennes et les plateformes logistiques, transports intercontinentaux et continentaux. A la tête de votre équipe, vous intervenez dans un contexte de réorganisation et de structuration des transports internationaux. Vous aurez comme principales responsabilités : - D'accompagner vos équipes dans leurs activités quotidiennes et leur permettre de prendre plus de recul vis à vis des tâches opérationnelles, - De piloter des transports internationaux et des douanes, notamment en cas de crise (grèves des ports...), - De réaliser un audit afin de formaliser l'organisation existante et d'identifier les potentiels dysfonctionnements ou axes de progrès, - De conduire la structuration de l'activité, - De piloter l'ensemble des transports longue distance overseas et overland des marchandises dans le respect des engagements en termes de QCD du groupe, - De gérer les aspects douaniers et les incoterms, - De superviser la facturation, 148


- Avec l'appui des achats transport et logistique, d'analyser le panel de prestataires en place et la performance globale des solutions installées en vue de requalifier/optimiser le processus transport actuel.

Description de l'entreprise : Notre client est un important groupe industriel international. Dans le cadre de la réorganisation de sa Supply Chain, nous recrutons son/sa Responsable transport Import / Export.

Profil recherché : Issu(e) idéalement d'une formation Bac +5 type école d'ingénieur, de commerce ou 3e cycle logistique, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience chez un industriel ou un prestataire vous ayant permis de développer de solides compétences en transport international multimodal et en douanes. Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un véritable sens de l'organisation, vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre pragmatisme. Etant donné le contexte international du poste, un anglais courant est requis.

149


3.

Chef de Secteur Logistique (Dept 19) (H/F) Information sur l'offre Offre 911037, publiée le 27/01/2011 Lieu :

Brive la Gaillarde (19)

Annonceur :

MR BRICOLAGE (voir les offres)

Entreprise :

Groupe Mr. Bricolage (voir les offres)

Contrat :

CDI

Expérience :

Plus de 2 ans

Description du poste : Afin de renforcer son équipe logistique, notre magasin Mr Bricolage situé à Brive la Gaillarde recherche son Chef de Secteur Logistique. Responsable de la réception et du stockage des marchandises, vos missions s'articulent autour des axes suivants: - Gérer et coordonner la réception : contrôle qualitatif et quantitatif des réceptions, organisation et propreté des locaux (quai d'arrivage, stockage...). - Animer et faire progresser vos collaborateurs (5 personnes). - Veiller au respect des procédures et aux règles de sécurité. - Repérer les anomalies en réception, proposer, développer des procédures correctives. - Surveiller la démarque et gérez les outils de suivi. - Garantir le flux marchandises entre la réserve et le magasin - Coordonner la mise en rayon avec les chefs de secteur commerce.

Description de l'entreprise : Avec près de 600 magasins et près de 12000 collaborateurs, le Groupe Mr Bricolage est le 3ème acteur de la distribution spécialisée du bricolage, de l'aménagement de la maison et du jardin en France.

Profil recherché : 150


Vous contribuez et adhérez pleinement au développement de l'entreprise. Vous faites preuve de sociabilité, de disponibilité, d'efficacité, d'esprit d'initiative, de ponctualité et d'un esprit d'équipe. Réactif et organisé, vous fédérez votre équipe autour de l'objectif commun à l'enseigne : la satisfaction des clients. Rejoindre notre enseigne, c'est être animé par la passion de servir les clients. Venez vivre pleinement cette vocation au sein de notre Groupe !

151


4.

RESPONSABLE DE PLATEFORME LOGISTIQUE (H/F) Information sur l'offre Offre 876734 Lieu :

Eygalières (13)

Annonceur :

TalentUp (voir les offres)

Recruteur :

RICHEL SA (voir les offres)

Contrat :

CDI

Salaire :

n.c

Description du poste : Rattaché au Responsable Logistique, vous dirigez 25 personnes (deux équipes en 2X8) en charge des réceptions, du stockage, des préparations de nos commandes et de leur chargement/expédition. Vous organisez et coordonnez l'espace de travail. Vous assurez la disponibilité des ressources nécessaires à l'activité en termes de matériels et d'hommes. Vous gérez les plannings et adaptez les effectifs à la charge de travail. Vous êtes le garant des bons résultats opérationnels et de l'amélioration du taux de service, et prenez en charge le suivi et l'optimisation des indicateurs de qualité et de performance. Vous assurez le respect des règles et normes d'hygiène et de sécurité du personnel placé sous votre responsabilité. Au cœur de vos équipes, vous arbitrez les décisions à prendre, assurez l'interface avec la direction et réalisez les recadrages nécessaires. Outre la dimension très opérationnelle du poste, vous êtes force de proposition quant aux améliorations possibles (organisation, matériels…) et vous assurez la mise en œuvre / le suivi des décisions prises avec votre hiérarchie.

Description de l'entreprise :

152


Coté en Bourse, le Groupe RICHEL (CA consolidé : 100 M€ / 400 personnes), leader européen dans la conception et la fabrication de serres, de jardineries et d'équipements dédiés, commercialise son offre dans plus de 80 pays. L'ensemble des éléments constituants nos produits sont fabriqués / centralisés sur notre site de production et sont expédiés à nos client en vue de la phase d'assemblage. Nous recherchons un(e): RESPONSABLE DE PLATEFORME LOGISTIQUE H/F poste basé à Eygalières (13)

Profil recherché : Doté d'une solide expérience en logistique, idéalement associée à une formation dédiée, vous avez su développer de réelles aptitudes au management et à l'organisation. Votre forte implication sur le terrain et votre pragmatisme vous ont permis dans vos précédents postes de gagner rapidement de la légitimité auprès de vos équipes ainsi que leur confiance. Rigueur et professionnalisme seront autant d'atouts vous permettant de rapidement intégrer un environnement passionnant et exigeant.

153


5.

ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F) Information sur l'offre Offre 814522, publiée le 25/01/2011 Lieu :

Valenciennes (59)

Annonceur :

GROUPE TRIANGLE TT (voir les offres)

Entreprise :

TRIANGLE (voir les offres)

Contrat :

Intérim

Expérience :

Débutant, Plus de 2 ans

Description du poste : Au sein du service transport dans une entreprise logistique, vous prendrez en charge : la gestion des plannings des chauffeurs ainsi que la gestion administrative liée aux chauffeurs.

154


7.9

Lebenslauf vacature

Posted Date: 02 April 2011 Ref No.: 1133909 Region: Barleben, Germany Language(s) Required: German Job Description • Analyse und Verbesserung von Ablauf- und Aufbauorganisation der Logistik und deren Schnittstellen • Erarbeiten von Vorschlägen zur Kostensenkung im Bereich • Umsetzen anstehender Veränderungen im Rahmen der Kompetenzen • Unterstützung des Leitungsteams bei Optimierungen

Company Profile Generics

155

sui6hangipvincent  

GIP van Vincent Himpe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you