Page 1

www.srsab.se

INNOVATIVA NYHETER FRÅN SWEDISH RADIO SUPPLY #12 DECEMBER 2012

Mässa Skydd 2012 sid 3

Räddningstjänsten, Luleå

Mässa Flisa sid 4

TalkTETRA sid 7

Värmlandstrafik sid 8

Nya produkter sid 12

Sepura hårdtestar sid 17


Johnny Dahlquist VD

siktighet skapar trygghet!

Lång

veckor kvar till jul och nyår ellanåt och med bara några em av ner kän alla vi att ätta våra planer för 2013. Att tiden rusar iväg tror jag om om oss och därmed sjös bak 2 201 ga läg får rt sna kan man konstatera att vi tner på marknärvarande samarbetspar tegi, att vara en aktiv och stra vår d Me re på vår 2? 201 ga de Men vad hän t för att fortsatta byg vida och förändringar under åre ter ivite akt al Sepuraant ett 200 rt tan gjo naden, har vi raTalk som drog näs iviteter under 2012 är Tet akt 2011-12-14 på el vårt mp exe visa a att god et ra plattform. Någ 2 som gav oss möjligh Vår närvaro på SKYDD 201 i. uar jan fa i träf an att äss ns sjöm cha Älv användare till gav oss en fantastisk trafikmässan i Göteborg som son vi Per där och ters ent Par rtim a tso breda produk aktighet ute hos vår sontrafiksektorn. Ökad del per m r ino me der fått kun har nya som och både gamla minst vår kundtjänst ändare, och sist men inte anv slut ta mö nat kun har tillsammans n. der för att öka tillgänglighete resurser och längre öppetti e? tolp mils en att på ett effektivare sätt öka let d må me ionett Kan man klättra på format vår försäljning isatvarit gan sor och sivt inten det att tatera och kons t omn om 2011 kan man er åre undstäng såsnart er boke Vi har petens, utbyta erfarenheter vi nu kom Närock våreven t, nya tälla stora na säk teter, me aktiviers tea mång nya med de fyllt d år me Ett d plan. och me n t a olika ade mång pårkn påårma mlan o de omtu var mna leverantörer under åre a välko vår när våra e, att lp av arbet hjäkunn vårtså påock fått nsen allt, kvitte ör ppe har Vi framf och n. r tione ggna gru m omby ino kter, produ en större flexibilitet till oss. skapa e kunder dukter. flera nya spännand a och konkurrenskraftiga pro ant ess intr bättre möjligheter att hantera ger som för Tetra kteross lstaerdoch produ i Kar tjänst nad gar, utbygg där lösnin vårevent fört årliga slut är vårt vi som då t Talk åre Tetra it med var rtades så detnya produkter samt hantera rivsta ock del avav har togtion 2012Året under proagduk kunde 170 ockensåhalvd hela delag men locka etgäl ingr som Event ålln erh och diskueteras. ler n. Starri presenteras det Björn ren vad spela skåde båd av r, ing volyme större tades med en gästföreläsn gedigna programmet och som avslu vas. ser r öve beh som de produkter bland annat Stockholms Lokaltrafik, jag varmt att läsa de kunder valt oss som leverantör där rekom godamenderar Under året har också en rad nya tiden. Vårt astet märks seni lande den tt runt om ting ske Lands har och er som tjänst vad nings i Rädd lick rad en inb samt en rligare termin yttekten helaasin och nyheter. att fåarsma ser a. För Försv delalflott hän n uppda Polise harbra om nolik åreten tionnästa tt och under rmaterat info n har fortsa ger er samarbete med Polise d som kvidföreta r i Räc branscher som transport, kommunala inom sido ner isatio mande organ och komInför g Vi 2012 ser vi också en rad gar. av de äldsta företagen i branschen. l teknik och nya Tetralösninett sig för digitaedi olag intresserar till är Sw sh Radio Supply verksamheter och kraftb ner av En kän ik. an gsr red er gån av solidl och fram Som många är modu lade tvecke egenubåd vårsom är et mh pel ksa exem enbraver uppEtt lanse gt rats. byg produ erkter renhet nya n har erfaativa ainnov ktsida årig r året a 45Unde .nd d vår tribruk pa en trygg arbetsplats för meprodu indus ska och har På att jaktför både för kter gru valda produ ll byggas på en solid funktionalitet på n skaal avsedd för ATEX-användning som kommer att som ger Bluetooth™ ete mh ksa ver att är r rno stjä e också Sepura en spännande termin lednterad våraprese kunder och leverantörer. r till tne egna tig par vårt a på vår kling utvec en lån a satsn och vidare var ing gsik att n Vår ete 2012. jligh ret mö halvå första och under are aden bet på markn medar vårafinnas kter. På den marina sidan fortsatt med fler och bättre produ etjugör att vi alltid måste stå ll vilk ode flyter tillbehörssortiment ProEquip® har affäe.rsm ja den Eller, snvår olka är framm urh r olycka om tne r par blinka och och flyter der både kun som r, från Icom rantöre en radio rades a leve är framm vår också på att förekomma de Utanlanse tror e. bli blöt tål attarb tner.n Vi ochsam parolycka flyter etsom denpå är att vitsen oss e men är framm har ni gar olyckanvinte nin även omde änt kra och förv en aktör som alltid är rustad på tå för mpelklivpå exenågra med gottgare varratarett vi ytterli och n kunde ade våra rkn för ma rantör på tsleve ske helhe r en vara komattme somarbete argiska strate vårting föräIndr av våra lokaler som har pågått ringen av våra service- & supportavta

l, den stora ombyggnationen

lanse tiden. för fram stärkningen på vårt Solnakontor. t som vi alla större delen av året samt personalför därmed skapa den trygghe etedetoch arb t sam i vårunder et hänt tigh viktigaste av allt är att vi gsik lån men pa året, inklar och ska llsv ns har ma infa som am a nya oss ärtills Låt Detta naturligtvis bara en bråkdel av allt ka kre fler t och hitt tänmed ännuativ eternänatt bättre jligh kunde mö våra serva och så par klaock utvec ska att et för allt ggh 2012, Try inför en. fullt för dag r ladda r i var öve behnu intressanta produkter och tjänster. lösningar för framtiden. fantastiska året 2010. Ett år som d här tidpunkten berättade vi om det etage Förra året vid ganska exakt den 2t och önska Er en riktigt Go av tillbeh pet tas år 201 tisktörsför annat bland ia med ett fan histor Suppilys tacka alla föruppkö ish Radio och lpe i Swed akt har toppat llet vi blev en milsto att tillfä säga ta kan vi jag om vill inte Vet svis lutning AvsConn i Stockholmsregionen. ectron och etableringen av vår filial år!en milstolpe så har vi gjort det under 2011. Nytt på riktigt ett men manttklättra kan Go och året Jul förra framemot ett 2012 med nya God Jul och Gott Nytt År och ser Med detta vill jag önska Er en riktigt kunder! och gar lösnin kter, produ eter, sningar Hälspänn ande utmaningar, aktivit

Johnny Dahlquist

Johnny Dahlquist VD

arbete med SOS Barnbyar

gör vi i sam till vår framtid – Barnen. Det vår Julgåva PS. Även i år skänker vivår Julgåva till vår framtid - barnen. PS. Även i år skänker vi Barnbyar. DS. Det gör vi i samarbete med SOS

2

Swedish Radio Supply AB N Box 208, 651 06 KARLSTAD l SWEDE 54 67 05 50 phone +46 54 67 05 00 l fax +46 www.srsab.se l info@srsab.se

A COMPAN Y IN THE VHF GROUP

|

VHFGRO UP.COM


SKYDD 18-21 september, Älvsjö Mässan SKYDD är norra Europas största mötesplats för säkerhetsbranschen. I år fanns 277 utställare från 14 länder på plats och 13 906 personer besökte mässan. Säkerhet- och brandmässan SKYDD arrangeras vartannat år på Stockholmsmässan. SKYDD kan erbjuda besökaren en stor utställning med många aktiviteter och öppna seminariescener i mässhallen, ett utomhusområde för kranbilar med mera samt ett brett konferensprogram. ”För SRS del är detta en bra mässa då vi som leverantör av radiokommunikation får möjlighet att träffa många olika användargrupper vid ett och samma tillfälle. På plats fanns kunder både inom blåljus-sektorn och kommersiella kunder. Vi fick dessa dagar tillfälle att visa några av våra nyheter, bland annat trygghetslarm XTT, Tetra Personsökare och T80 Mobile” säger Christian Ostrenius, försäljning-och marknadsschef.

Mässa

I anslutning till mässan höll vi även en lyckad kundträff på vårt Solnakontor där våra kunder tog tillfället i akt att fördjupa sig ytterligare i vårt breda utbud av produkter.

3


FLISA 11-13 september, Norrköping Årets tema för kongressen var samverkan i vardagen och vid allvarlig händelse. För att möta befolkningens förväntningar och krav på ambulanssjukvård såväl i vardagen som vid större händelser krävs alltmer samverkan mellan myndigheter, organisationer och lokala verksamheter. Syftet med kongressen var att ge möjligheter till utveckling samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Mässa

Under tre dagar bjöds de drygt 600 deltagarna på ett 30-tal seminarier och 60 utställare visade utrustning och utvecklingsmöjligheter för svensk ambulanssjukvård i framtiden. SRS visade för första gången upp ett mobilt ledningsstöd för ambulanssjukvården, baserat på T80 med akutmodul, anpassad mot Sepura och Rakel. Nästa stora nyhet för 2013 är den trådlösa monofonen SP980 som har blivit en succe, inte bara hos landsting utan alla segment av radioanvändare.

Mässa

Skånsk Brandskyddsdag, 13 september, Revinge

4

Evenemanget genomfördes den 13 september av Brandskyddsföreningen Skåne i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne/Blekinge samt MSB Revinge. I år var temat ”Bostadsbränder från ett regionalt och nationellt perspektiv” med fokus på nationella- och regionala strategier, forskning och samverkan. Skånsk Brandskyddsdag bjöd på ett spännande program av föreläsningar och en mässa med branschutställare där vi på SRS hade en given plats. Evenemanget drog ca 400 besökare från räddningstjänster och branschföreträdare i södra Sverige.


Persontrafik 27-29 november, Göteborg Det var första gången som Swedish Radio Supply var med på Persontrafik. Persontrafik är en stor fackmässa som äger rum vartannat år. I år var det 193 utställare och ca 6000 besökare under de tre dagarna. Fler kunder inom persontrafik väljer system från SRS såsom Tetra och Rakel för att få säker kommunikation med tal, data och personlarm. På utställningen Persontrafik stod vi intill Hogia som vi tillsammans med har utvecklat funktioner för logiska anrop med Tetra som bärare. (Se kundreferens Värmlandstrafik på sidan 8-9). All demonstation på mässan presenterades i skarp miljö i Rakel med två trafikledningsplatser, tre bussar, trafikledare, informationsystem, trafikstörning m.m. Besökare kunde prova hela systemet på plats på samma sätt som det fungerar i verkligheten. Idag har Swedish Radio Supply levererat Rakel till Västtrafik, Datatrafik, Värmlandstrafik och Jönsköpingtrafik. Till kunder med egna Tetrasystem finns Göteborg Spårvägar, Stockholms tunnelbana, Umeå m.fl.

Mässa

Du som inte besökte Persontrafik eller vill ha mer information kontakta gärna oss för en personlig presentation. Kontakta Uno Zell, uno.zell@srsab.se.

5


WETS Watski mässa, 28-29 september, Malmö

Mässa

Watskis årliga inköpsmässa ägde rum sista helgen i september. 160 återförsäljare från Sverige, Norge, Danmark, och Tyskland var på plats för att titta på produkter och göra beställningar för säsong 2013. Vi på Swedish Radio Supply var givetvis där och visade upp vårt breda produktutbud av marinradio från ICOM. Störst intresse fick vår handburna nyhet M91D med inbyggd GPS och DSC funktion (se mer info på sidan 12).

Bosjökloster Jakt & Fiskemässa 25-26 augusti, Skåne

Mässa

Skånska Jakt- och Fiskemässan arrangeras på Bosjökloster Slott sista helgen i augusti. Läget mitt i Skåne, vid Ringsjön, med slottsterrasser, park och stallbyggnader från 1700-talet är en idealisk miljö för en riktig “game fair”. Swedish Radio Supply ställde återigen ut på Bosjökloster och visade upp ICOMs breda jaktradiosortiment. Mässan bjöd på bra väder och mycket folk. Störst intresse var det återigen för vår Bluetooth-radio F34BTi med tillhörande Bluetooth-headset. Ett flertal återförsäljare i främst södra Sverige var på plats och sålde våra produkter. Bosjökloster var den sista mässan för 2012 som Swedish Radio Supply ställde ut på med fokus jaktradio. Vi tackar för ett mycket bra 2012 och ser fram emot 2013.

Utbildning

IDAS-utbildning, Solna

6

Den 26-27 september samlades representanter från hela VHF Group, Swedish Radio Supply, Radiocom Danmark, VHF Communication och ICOM Polen i Solna för att förkovra sig inom ICOM:s digitala radioteknik IDAS. ICOM Europa ställde upp med tre resurser som informerade om systemets möjligheter. Syftet med utbildningen var att få en teoretisk och praktisk genomgång av de nya funktionerna som systemet idag kan erbjuda samt möjligheten att utbyta erfarenheter mellan länderna. ”Det vi kan konstatera efter mötet är att systemet idag har tagit ett stort kliv framåt och är en mycket konkurrenskraftig teknisk lösning där man kan kombinera den analoga och digitala tekniken. Det vi idag ser är att efterfrågan på digitala lösningar ökar allt mer och kunderna idag är beredda att ta klivet in i den digitala världen, som ger nya funktionalitet och fler möjligheter”, säger Tommy Andersson, Key Account Manager SRS. Några intressanta referenser från den svenska marknaden är Tekniska verken i Linköping, Mälarsjukhuset i Eskilstuna m.fl.

Nyutbildad personal från VHF group med spetskompetens i IDAS.


Talk TETRA, 23-25 september, Valencia Den 23.-25. september samlet Sepura nok en gang 98 globale partnere, fra alle kontinenter, til sitt årlige arrangement - TalkTETRA. Vi var totalt cirka 200 personer som gledet oss over dager med lærerikt faglig innhold, inspirerende rapporter fra Sepuras globale virksomhet, og nyttig relasjonsbygging over god mat og drikke! VHF Group var sterkt representert med totalt 10 ansatte fra seks ulike selskaper i alle våre fire land. SEPURA – ”CHANGE THE WAY WE THINK” Det ovennevnte var Sepuras slagord for dette årets Partnersamling. Sepura vil i fremtiden satse sterkt på nye markedsområder utenfor Public Safety. I tillegg vil de ved oppkjøp av 3T selv kunne tilby hele infrastrukturen rundt et TETRA kommunikasjonssystem, og ikke bare terminalene.

Event

VHF GROUP – GODE BIDRAG PÅ WORKSHOPS! Sepura satte stor pris på VHFs bidrag på workshops innen SDA (Short Data Applications) og ATEX. 123 Communication v/Kjetil Lønne hadde mye å tilføre innen offshore og ATEX. SRS ved Anders Johansson bidro med sin ekspertise på SDA. En av Sepuras representanter sa rett ut at ‘‘Dette er enda et eksempel på at VHF Group ligger lenger fram enn de fleste andre med spisskompetanse’’. 2 PRISER TIL VHF GROUP! Sepura delte ut totalt 6 priser til de 98 partnerne. Av disse stakk VHF Group av med 2! SRS har gjort det til en vane å hente priser hjem til Sverige. 2012 ble intet unntak da SRS fikk 2. premie i klassen Highest Revenue Award, bare slått av Tyskland med 80 millioner innbyggere! Vi gratulerer! I tillegg fikk VHF Group prisen Innovation & Excellence. Sepuras representant sa følgende om årsaken til tildelingen av prisen: ‘‘VHF har stadig vist at de tenker utenfor ‘‘boksen’’. De har funnet nye måter å formidle vår merkevare på. De er morsomme å arbeide sammen med. De jobber hardt og fester hardt! Deres kreativitet er et perfekt eksempel på vårt slagord Change the way we think’’.

Jonas Hoke, Business Manager – Rakel i SRS mottar prisen for nummer 2 Highest Revenue Award, av Gordon Watling.

SEPURA - 10 YEAR ANNIVERSARY DINNER Even Klund, og Fred Voldset fra VHF Groups eget sykkellag, Team Sepura, var spesielt inviterte guest speakers under denne flotte festaftenen. Med presentasjonen Team Sepura – The road to victory viste sykkelsjefene video, og holdt et engasjerende foredrag om Team Sepuras suksess i 2012, og visjonen for Team Sepura 2013. De fikk rungende applaus fra en engasjert og feststemt forsamling.

Teamsjef Fred Voldset og Kaptein Even Klund fra sykkellaget Team Sepura ble tatt imot som om de var «rock stars»!

7


Kundreferens

VÄRMLAND IN I NÄSTA GENERATION AV REALTID OCH RADIOSYSTEM Under 2012 beslutade Värmlandstrafik att uppgradera sitt befintliga centralsystem till PubTrans 5 samt gå över från Mobitex som radiosystem till att köra det rikstäckande blåljusnätet Rakel. Hogia genomförde tillsammans med Värmlandstrafiken en plan över hur integreringen skulle gå till och vilka framgångsfaktorer som ansågs viktiga att uppnå.

“
Förarna är nöjda med både funktion och användarvänlighet och på driftledningarna har man redan sett resultat av att föraren med hjälp av det nya systemet löser flera problem på egen hand. Erfarenheterna från installation och utbildning av förarna har varit goda.” Johnny Albenius, ansvarig Värmlandstrafik

Värmlandstrafik som varit ledande i införandet av ett nytt biljettmaskinsystem från ATRON i sammanslutningen BIMS såg en möjlighet att integrera biljettmaskinen som en del i realtidssystemet. Genom att låta biljettmaskinen hantera anmälningar och realtid in i systemet så säkerställde man att alla fordon blir anmälda på rätt tur och på rätt omlopp då detta var en förutsättning för att chaufförerna skulle kunna sälja biljetter. Som talkommunikation hade Värmlandstrafik Mobitex som är ett rikstäckande nät som nu tas ur tiden, Värmlandstrafik ansåg att talkommunikation är en mycket viktig del i ett väl fungerande system för kollektivtrafiken och såg att Rakel var ett bra alternativ då länet redan nyttjande nätet. Swedish Radio Supply och FältCom blev leverantörer av hårdvara och Hogia för programvara och integration.

8


Hogias åtagande

Swedish Radio Supply - Tetraleverantör

Hogias del i projektet har varit att hålla samman all integration mellan alla ingående delar i systemet samt att leverera den senaste versionen av PubTrans och vår trafikledning. Kopplingen mot fordonen sköts via Hogias Transit Cloud-lösning som hanterar all re-

SRS har tillsammans med Hogia utvecklat Tetra/Rakel-applikationen och där Sepuraprodukterna är grundstommen i applikationen. I projektet med Värmlandstrafik levererar och installerar SRS mobilstationer i samtliga 200 bussar, samt förser sju trafikledningscentraler med produkter och tillbehör. SRS ansvarar även för att allteftersom utbilda de internt utsedda instruktörerna inom Värm-

altid från biljettmaskinerna.

Projektet genomfördes parallellt med att det gamla systemet fortsatte att förse Värmlands resenärer med information. Hogia satte upp ett komplett realtidssystem i sin Cloud-miljö där alla ingående komponenter installerades, detta gör att Värmlandstrafiken helt slipper hanteringen av servrar och egna integrationer då Hogia har hand om detta. Hogias trafikledning OCS kopplades mot Rakel och ersätter därmed deras gamla trafikledning som hanterar tal och överfallslarm. På fordonssidan hanterar Hogias Transit Cloud all logik mellan fordonen och centralsystemet, detta gör att alla realtidshändelser kommer att komma resenärerna till handa och därmed ge dem möjlighet att få tillgång till all information i realtid. Det finns en uppsjö av skyltar, reseplanerare och appar mm som nu får sin information från PubTrans med realtid. Förutom att det ger passagerarna en bättre reseupplevelse så innebär också systemet en säkrare arbetsmiljö för förarna i Värmland. När en chaufför trycker på larmknappen i bussen kommer larmet att hamna hos SOS Alarm men det kommer även att nå fram som en larmkopia till den trafikledning som äger fordonet. Genom logiska anrop kan även en chaufför ringa via Rakel till en annan buss eller en grupp av bussar genom att ange linje/tur eller linje direkt på radion. Detta gör att förarna inte behöver veta vilka radionummer som ett fordon på linjen har.

landstrafik.

Tetrateknologi passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att Tetra från början var tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter individuella behov samt den höga ljudkvaliteten är bara några fördelar och förklaringen till varför transportbolagen väljer tekniken. En annan viktig funktion är att systemet själv håller ordning på ledig kapacitet och fördelar samtalen till lediga basstationer i nätet. Det finns i Sverige både privata Tetranät samt ett nationellt ”Public Safety”-nät kallat Rakel. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Hogias del i levereransen är framförallt standardsystemet PubTrans och OCS, detta är samma system som körs av alla de större trafikhuvudmännen i Skandinavien och nu även av flera av de mellanstora. Hogias system möjliggör att trafikhuvudmännens användare kan dra full nytta av styrkan i ett nationellt, professionellt radiosystem och nyttja alla dess faciliteter.

9


Kundreferens

Northland väljer SRS och Geracom som leverantör Swedish Radio Supply och Geracom har tecknat kontrakt som innebär leverans av en kommunikationslösning med tillhörande tjänster till Northland Resources nya gruva. Northland väljer SRSAB och Geracom Valet föll på Tetra och utrustning från Damm och Sepura som tillsammans med SRSAB och Geracom har goda referenser från liknande projekt. Projektet kommer att genomföras etappvis där första etappen består av en site som kommer driftsättas efter sommaren men redan nu är projekteringen i full gång för kommande utbyggnad.

”Kraven på kommunikationslösningen är stora då produktionen i gruvan kräver säker kommunikation. Vi tar till oss detta uppdrag med största respekt och ser fram mot ett långt och bra samarbete.” säger Håkan Åberg, Business Manager på Swedish Radio Supply.

Damm levererar flexibla, skalbara och kostnadseffektiva system och Sepura är en av världens största leverantörer av Tetraterminaler. Sepura är dessutom den mest använda terminalen i det svenska rikstäckande Rakelnätet.

Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, på väg att bli en europeisk storproducent av höghaltigt järnmalmskoncentrat. Verksamheten koncentreras just nu till två större projekt, ett i Sverige och ett i Finland.

Stockholm Skavsta Airport väljer SRS som leverantör

Kundreferens

Efter en upphandling av ett nytt markradiosystem föll valet på ett Tetrasystem och Swedish Radio Supply som leverantör. Det nya Tetrabaserade systemet lever upp till de mycket högt ställda säkerhets- och tillgänglighetskraven som råder på en flygplats. Till infrastrukturen valdes Damm basstationer och som terminal kommer Sepura användas. Damm levererar flexibla, skalbara och kostnadseffektiva system och Sepura är en av världens största leverantörer av Tetraterminaler. Sepura är dessutom den mest använda terminalen i det svenska rikstäckande Rakelnätet. Installation och driftsättning kommer att påbörjades efter sommaren.

Stockholm Skavsta Flygplats är Sveriges tredje största flygplats, efter Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Flygplatsen är banbrytande inom lågprisflyget i Skandinavien och en idealisk bas för researrangörer och flygbolag. Ryanair har sin Skandinaviska bas här och flera andra flygbolag trafikerar flygplatsen. Passagerarterminalen kan ta cirka 2,5 miljoner personer per år.

Kundreferens

Laholms kommun inför Rakel i hela kommunen

10

Laholms kommun har efter en noggrann upphandling valt Swedish Radio Supply (SRS) som leverantör av Rakelterminaler. SRS har fram till idag levererat samtliga terminaler till räddningstjänsterna i Halland. ”Det känns mycket bra att fortsätta med SRS som Rakelleverantör.” säger Peter Söderström, BI på Laholms brandförsvar och fortsätter, ”SRS har sedan 2008 levererat helheten för Rakel med programmering, utbildningsverktyg och ett personligt engagemang.” Laholms kommun går nu in i en ny fas med kommunikation för samverkan mellan förvaltningar inom kommunen som ska ske i Rakel, både i daglig drift och vid störningar. Man kommer också att se över möjligheter att överföra hemtjänstlarm, driftlarm och e-post till Rakelterminaler.

”SRS har de tjänster och systemlösningar som krävs och det ska bli spännande att tillsammans med Laholms Kommun bygga upp en hållbar lösning för en säker kommunikation.” säger Uno Zell, KAM på Swedish Radio Supply.


RAKEL Skåne har passerat 1 000 Rakelmobiler!

Kundreferens

Till Skånes räddningstjänster och övrig kommunal förvaltning har Swedish Radio Supply via RAKEL Skåne nu levererat över 1000 Rakelmobiler. RAKEL Skåne startade i början av 2008 och har sedan dess arbetet väldigt målmedvetet med att få till stånd ett brett införande av Rakel. Målsättningen för RAKEL Skånes arbete har varit att skapa en snabb, säker och effektiv Rakelkommunikation. En sådan målsättning har ställt stora krav på Sepuras Rakelmobiler men också höga krav på Swedish Radio Supply som försäljning- och serviceorganisation. Swedish Radio Supply är stolt leverantörer av Sepura Ra- RAKEL Skåne är en del av Kommunförbundet Skåne som adminiskelmobiler till RAKEL Skåne och tackar för ett bra samar- trerar Rakel för Skånes 24 räddningstjänster. Räddningstjänsterna bete och ser positivt för framtida projekt med RAKEL Skåne. verkar i Skånes samtliga 33 kommuner. RAKEL Skåne bistår också övrig kommunal verksamhet i deras Rakel införande.

Dalatrafik nu igång i Rakel Dalatrafik är först ut i landet bland kollektivtrafikbolagen att helt nyttja Rakel som kommunikationsbärare och systemet körs nu igång för fullt.

Kundreferens

Hos Dalatrafik föll valet på Swedish Radio Suppy som leverantör och Sepura mobilstation som Tetraterminal samt mjukvara från Hogia. I hela Dalarna installeras nu systemet i 270 bussar och på 9 fasta lokala trafikledningar och dess trafikledare. För att klara installationerna jobbar ett femtontal installatörer både dag och natt för att få allt på plats inom tidsplanen. ”Snart är Dalarnas 270 bussar installerade med Rakel kommunikationsradio”, säger Mats Wiklundh, teknikansvarig på Dalatrafik. Dessutom har entreprenörernas driftledningar och Dalatrafiks kundservice fått trafikledningsutrustning för att kunna anropa och ta emot anrop i systemet. Mats Wiklundh berättar att erfarenheterna från installation och utbildning av förarna har varit goda. ”Förarna är nöjda med både funktion och användarvänlighet och på driftledningarna har man redan sett resultat av att föraren med hjälp av det nya systemet löser flera problem på egen hand.” Tetrateknologi passar perfekt för transportföretag som exempelvis flygplatser, tunnelbanor och bussbolag trots att Tetra från början var tänkt som ett blåljussystem (Public Safety) för polis, räddningstjänst, ambulans m fl. Möjlighet att anpassa system efter sina behov samt den höga ljudkvaliteten är bara några fördelar och förklaringar på varför transportbolagen väljer tekniken. En annan viktig funktion är att systemet själv håller ordning på ledig kapacitet och fördelar samtalen till lediga basstationer. Det finns i Sverige både privata Tetranät samt ett nationellt ”Public Safety”-nät kallat Rakel. Detta nät ägs och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

”Det känns väldigt bra att få förtroendet att fortsätta leverera utrustning för Rakel i Dalarna som stärker vår position ytterligare i området, att vi sedan blir först ut i landet att leverera till kollektivtrafiken sporrar ju extra.”, säger Magnus Hallblom KAM på Swedish Radio Supply AB.

11


IC-M91D Världens första bärbara radio med aktiv brusreducering samt DSC, GPS och Man överbord (MOB) med ett nytt intuitivt användargränssnitt. Bra batteritid Det nya menysystemet gör användningen lätt och intuitiv. Längst ner på displayen visas funktionstangenterna som kan stegas igenom med hjälp av vänster och höger knapp.

Produktnyhet

Aktiv brusreducering Den inbyggda dubbelriktade aktiva brusreduceringen minskar bakgrundsbruset med upp till 90 % och förbättrar kvalitén på både tal och anrop. Hörbarheten förbättras vid både sändning och mottagning. Inbyggd GPS Den inbyggda och mycket känsliga GPS-mottagaren visar aktuell position och kan användas för DSC-anrop. MOBfunktionen (Man överbord) lagrar olyckans position. Inbyggd DSC-funktion för bärbar radio IC-M91D har DSC-funktioner som inkluderar nödanrop, individuella anrop, gruppanrop, ”all ships”-anrop, snabbanrop, nödanrop och DSC-testanrop.

”Float’n Flash”-funktion IC-M91D flyter i vattnet med ovansidan uppåt och signalerar med hjälp av ett blixtljus samt ett ljudalarm. Det gör att den kan återfinnas i mörker. 700mW (typ.) högtalare Den stora högtalaren levererar tydligt ljud med en ljudstyrka på 700mW även i bullriga miljöer. Bordsladdare och cigarettändarkabel medföljer *) Cigarettändarkabeln och bordsladdaren medföljer för att kunna ladda batteriet. *) Cigarettändarkabeln medföljer inte alla versioner

Vattentät högtalarmikrofon, HM-167, som tillbehör 50 ”waypoints” kan lagras i minnet AquaQuake™-vattenrensning Dual-/Triwatch för bevakning av kanal 16 och/eller anropskanal Batteriindikator som visar återstående batterispänning i fyra nivåer Favoritkanalfunktion

ID-51E

Produktnyhet

Världens första handapparat med FM, D-star och GPS!

12

Enkelt handhavande genom menystyrning Lyssna på radio IPX 7 klassad Talminne och ”tal” mottagningsminne Plats för microSD kort (upp till 32GB) Över 1300 minnen Snabbladdning via DC-uttaget (BP-271, ca 3 timmar) Kompakt och liten vikt, 58x105x 26 mm, 255g Bevakning av V/V, U/U, V/U (dock kan mottagning på 2 band samtidigt ej genomföras) D-star Automatisk repeaterlista Inbyggd GPS mottagare GPS log funktion Automatisk svarsfunktion (DV läge) Separat mottagare för UKV, kan avlyssnas samtidigt som bevakning är aktiverad

Uteffekt 5 W Flera sökningsfunktioner CS-51 programvara ingår (för PC) Uttag för yttre DC spänning DTMF Möjlig att fjärrstyra via CI-V Belyst LCD Talfunktion annonserar mottagen anropssignal (DV) samt frekvens och trafiksätt Klocka


IC-M423 Många funktioner, lätt att använda, nytt intuitivt användargränssnitt. Icom sätter ännu ett landmärke! Det nya menysystemet gör användningen lätt och intuitiv. Längst ner på displayen visas funktionstangenterna som kan stegas igenom med vänster och höger knappar. Med den riktade knappsatsen kan du utföra många olika moment och inställningar.

Produktnyhet

Aktiv brusreducering Den inbyggda dubbelriktade aktiva brusreduceringen minskar bakgrundsbruset med upp till 90 % och förbättrar kvalitén på tal och anrop. Hörbarheten förbättras vid både sändning och mottagning. 10W högtalare, megafon och mistlur IC-M423 har en inbyggd 10W förstärkare som ökar ljudnivån när en yttre högtalare används. Med hjälp av funktionen för allmänt utrop kan du prata i mikrofonen som en megafon. Mistluren kan också sända ljudsignal till den externa högtalaren. Inbyggd DSC i klass D Den inbyggda DSC i klass D bevakar kontinuerligt aktiviteterna på kanal 70 (DSC-kanal), även då du tar emot en annan kanal. DSC-funktionerna inkluderar: nödanrop, individuella anrop, gruppanrop, ”all ships”-anrop, snabbanrop, nödanrop, positionsbegäran/rapportering, pollinganrop och DCS-testanrop.

COMMANDMIC™ (HM-195B/SW) som tillbehör Tillbehöret COMMANDMIC™, HM-195B/SW gör det enkelt för dig att använda IC-M423 från en annan kabin eller ett kontrolltorn. Samtliga funktioner hos IC-M423 kan styras från COMMANDMIC™ som kan användas som en interntelefon till IC-M423. Vanligt NMEA-gränssnitt När IC-M423 är kopplad till en extern GPS-mottagare visas aktuell position och tid på displayen. När IC-M423 tar emot positionsinformation från en annan båt kan den överföra informationen till navigationsutrustning som accepterar NMEA 0183-format. AIS-målanrop med MA-500TR När tillbehöret MA-500TR klass B AIS-transpondern anslutits kan AIS-målanropsfunktionen göra ett enskilt DSC-anrop utan att ett MMSI-nummer behöver knappas in manuellt

AquaQuake™-vattenrensning IP67 vattentät konstruktion (1 m djup i 30 minuter) Dual-/Triwatch för bevakning av kanal 16 och/eller anropskanal Prioritetssökning och normalsökning

IC-7100

Produktnyhet

Marknadens första transceiver med ”Touch screen” Man kan manövrera den via LCD-skärmen och givetvis på traditionellt vis via knappar och VFO-ratt. Förutom att den har kortvåg, 50M, 144 och 430MHz, så finns även D-star som tillbehör. Givetvis så sitter den senaste DSP-processorn i transceivern, som gör IC-7100 till marknadens modernaste och mest avancerade transceiver. Frontenheten (IC-7100 består av två delar) har en lutande front som gör den mer ergonomiskt att använda. Plats för ett SD-kort finns där man kan man lagra tal och loggar.

13


Produktnyheter

Sepura kompletta produktportfölj Sepuras modellprogram har de sista åren utökats och har idag den mest kompletta portföljen med Tetraterminaler. De äldsta modellerna som har slutat tillverkas har också har ersatts av nya enheter. Framöver kommer därför dessa terminaler inte heller suppportas med nya programversioner. Även om framtida programversioner inte stöds i vissa äldre terminaler så kommer givetvis aktuella programversioner att fungera i Rakel eller i Tetrasystem såsom de gör idag. Aliasing (RUA) som är kommande funktion i RAKEL och som används i privata Tetranät kommer att stödjas av samtliga Sepuraterminaler.

Utgående mjukvarusupport SRG/SRM3500 alla versioner Sista programrelease som supporteras är V10.9   SRH3500/3800 alla versioner Sista programrelease som supporteras är V10.0

SRG3900 samtliga modeller STP8000 samtliga modelller SRH3900 SRC3300 SRB8000 STP9000 STP8X

PRO-SP680 Robust monofon med LED-lampa, alarmknapp mm.

ALARM

Produktnyheter

PTT

LED ON/ OFF HIGH/ LOW

3.5 MM UTTAG FÖR ÖRONMUSSLA

V-com V20

Produktnyheter

V-com V20 är en ny industriradio. Den robusta konstruktionen med det gjutna chassiet säkerställer god funktionalitet även i de hårdaste miljöer.

14

Lur, handsfree, carkit, högtalare och nätdel ingår i grundpaketet. Bordställ STP Artnr 45479 Välj till klipsantenn, så är det snabbt installerat och klart. Klipsantenn art nr 47078

LED

V-com V20 är en enkel men ändå slitstark och prisvärd radio. Manövrering och inställning av funktioner är logiskt ut-

formade så som röststyrning, scanning samt ställbar uteffekt. Fukttålig Kraftfullt ljud Tone/ 5 Tone/ DTMF Signalering 16 kanaler Inbyggd Scrambler Whisper Mode Programmerbara sidoknappar

Bordställ i trä för STP8000/STP9000


ring

Radio Manager 2 Radio Manager 2 är en vidareutveckling av det redan utmärkta verktyget för automatisering av radioprogrammeringsprocessen. Uppdateringen innebär att programmet nu är ännu mer intuitivt att använda, samtidigt som det ger organisationer möjligheter att göra ännu större tids- och kostnadsbesparingar.

Mjukvarustöd: Nya mjukvaruversioner från Sepura och nya produktermodeller kommer att kräva Radio Manager 2. Framtida terminaler, support och programändringar kommer succesivt att flyttas över till Radio Manager 2. Givetvis kommer Radio Manager 1 med aktuella mjukvaruversioner att fungera på samma sätt som idag. Från och med programversion V10.8 så krävs det Radio Manager 2 för att kunna programmera terminaler. Programversioner innan V10.8 fungerar fortfarande med Radio Manager1.

SRG3900 som levereras efter 31 januari 2013 kommer Fördelar bara att stödja programmering från Radio Manager 2 STP8000 som ska uppgraderas till programversion 10.9 måste programmeras i Radio Manager 2. STP8000 levererade efter september 2012 kräver V10.5021 eller senare versioner. STP9000 samtliga modeller kräver Radio Manager 2 STP8X samtliga modeller kräver Radio Manager 2

Fördelar Fördelar

Tydligare abonnentoch terminalhantering 2 Tydligare abonnentoch terminalhantering 12 Nytt intuitivt användargränssnitt

1 Nytt intuitivt användargränssnitt 1 Nytt intuitivt användargränssnitt

Produktnyheter

Fördelar

2 Tydl

Fördelar

Tydligare ochgruppering terminalhantering 3 Avancerad filtrering och gruppering 132 Nytt intuitivtabonnentanvändargränssnitt Avancerad filtrering och

Ny guide förfiltrering att skapa programmeringssats 2 abonnentoch terminalhantering 4 Tydligare Ny för att skapa programmeringssats 34 guide Avancerad och gruppering

4 Ny g

Priser Priser

Prise

400-00074 RadioManager Entry Level 400-00074 RadioManager Entry Level

3150:-3150:-

1400-00075 Nytt intuitivt användargränssnitt 400-00075 Manager 10080:Radio Radio Manager Lite Lite 10080:-

400-00076 Manager Standard 34650:400-00076 Radio Radio Manager Standard 34650:400-00077 Manager * 75600:400-00077 Radio Radio Manager ServerServer * 75600:Support vid installation T2006T2006 Support vid installation uppgradering till Radio Manager 2 750:-/tim uppgradering till Radio Manager 2 750:-/tim

5 Flikbaserade 5 Flikbaserade vyer vyer 4 Ny guide för att skapa 3 Avancerad filtrering ochprogrammeringssats gruppering

Priser

VIKTIGA EGENSKAPER:

400-0007 2 T 400-0007 400-0007 400-0007 T2006

5 Flikbaserade vyer 4 Ny guide för att skapa programmeringssats

A COMPANY THE VHF GROUP A COMPANY IN THEIN VHF GROUP

Priser

A COMPANY IN THE VHF GROU

API med stöd för XML-styrning från externa applikationer 3150:400-00074 RadioManager Entry Level 3150:Enkelt, intuitivt användargränssnitt 10080:400-00075 10080:Swedish Radio Supply AB208, | Box 208, 06 KARLSTAD | 054-67 00Manager | info@srsab.se | www.srsab.se Swedish Radio Supply AB | Box 651 06651 KARLSTAD | 054-67 05 00Radio | 05 info@srsab.se | Lite www.srsab.se Swedish Radio Supply AB | Box 208, 651 06 KARLSTAD | 054-67 0 Anpassningsbara behörighetsnivåer 400-00076 Radio Managerav Standard 34650:Mappning och registrering associerade ISSI och TEI 400-00076 Radio Manager Standard 34650:400-00077 Radio Manager Server * 75600:Flerspråkigt Koppla konfigurationer till ISSI Radio gränssnitt Manager Serveroch * 75600:3400-00077 Avancerad filtrering gruppering 4 N T2006 vid installation T2006 Telefonboksmall Support vid installation Automatisk Support identifiering av programvaruuppdateringar uppgradering till Radio Manager 2 750:-/tim uppgradering till Radio Manager 2 750:-/tim Allmänna mallar Terminalvalidering med hjälp av TEI Programmera alla Sepura-terminaler 400-00074 RadioManager Entry Level Programmera fleraManager terminaler 400-00075 Radio Litesamtidigt

Tredjepartsgränssnitt för import av enhetsmappning

5 Flikbaserade vyer

SQL-databas

15

Pri

400-0 400-0


Ski Team Sweden Alpine Sedan flera år tillbaka har SRS sponsrat Ski Team Sweden Alpine. Vi har träffat Gunnar Neuriesser, ansvarig för skidlandslagets samarbetspartner och han berättar att laget och tränarna är mycket nöjda med Icom. Skidförbundet innefattar nio olika grenar där Längd och Alpint är de största grenarna. Trots att Sverige är ett litet alpint land så har vi satt stora avtryck i den alpina världen. Man kan säga att det stora började 1974 när Ingemar Stenmark slog igenom följt av Stig Strand, Johan Wallner, Jonas Nilsson, Pernilla Wiberg, Anja Pärson, André Myhrer mfl. Listan kan göras lång och utökas för varje år. Den support och det stöd som Ski Team Sweden Alpine får från ICOM/SRS gör att de kan bedriva sin verksamhet på ett professionellt sätt. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att kunna lita på den utrustning man använder. ICOM´s utrustning används från tidiga morgnar till sena kvällar cirka 220 dagar om året i de tuffaste vinterförhållande man kan tänka sig, från extrem kyla till snöstorm. De har cirka 50 apparater igång dagligen. Tillförlitligheten, driftsäkerheten, servicen från SRS på utrustning samt riktigt bra batteritider är saker som gör att Ski Team Alpine känner sig mycket nöjda med samarbetet.

Thomas Sjödin, ansvarig för Herr Europacup: - Hur använder ni radio inom laget? - Vi använder den för träning och tävling varenda dag i alla väder från havsnivå till 4000 meter, ca 220 träning-och tävlingsdagar per år i hela världen. Radion används först och främst för rapportering av förhållanden och säkerhet, det är en otroligt viktig kugge för att vi skall kunna bedriva vårt arbete på ett bra sätt. - Hur viktig är en fungerande kommunikation vid träning och tävling och på vilket sätt? - 100 % viktigt då det handlar om hundradelar i resultatlistan och säkerhet för aktiva och tränare. Har vi inte möjlighet att ge rapport från banan/ backen upp till start så kan det innebära uråkningar och sämre möjligheter till resultat. I värsta fall då det är störtlopp och super G kan dåligt kommunikation innebära skador för åkaren. - Vilka fördelar har Icoms produkter kontra andra märken ni använt tidigare? - Svårt att svara på eftersom vi än så länge bara har haft ICOM.

16

Gunnar Neuriesser som själv har ett förflutet som landslagsåkare jobbar sedan 7 år tillbaks med sponsorfrågor för Ski Team Sweden Alpine.

För att våra åkare och tränare ska kunna leverera Världs-Cup segrar så vill vi ha det bästa materialet på marknaden, och det har vi. Vi har ju ett långt samarbete med SRS och är supernöjda med det. Gunnar Neuriesser, Marketing Alpine

Foto: Niklas Blom

Sponsring

- Hur ser ni på SRS som sammarbetspartner och leverantör? - Den servicen sköter ni bra!


Sepura hårdtestar sin terminaler Sepuras terminaler är helt nätverksoberoende och de mest använda terminalerna i Rakelnätet. Sepura erbjuder det mest kompletta produktsortiment som finns på marknaden, speciellt beträffande tillgängliga frekvensband, språkkompabilitet och funktioner. Bland alla Tetraleverantörer så är Sepuras teminaler unika då de fungerar i alla Tetranät. Detta har bidragit till att över 800 organisationer i mer än 90 länder, använder Sepura.

SE SEPURA HÅRDTESTA SINA TERMINALER HÄR.

Test

WWW.SEPURA.SE/TEST

17


Danmark

Radiocom har modtaget 1. pladsen som Gazelle 2012 i Region Hovedstaden Det er med stor glæde, at Radiocom Danmark har fået overrakt et diplom og en statuette af Børsen for 1. pladsen som Gazelle 2012 i Region Hovedstaden. ”Vi har udfordret de helt store i det her marked, og vi har vundet, fordi vi siger, at vi godt kan,” siger Mikael Hansen, adm. direktør i Radiocom Danmark, der med en imponerende vækst på 1920 pct. over de seneste fire regnskabsår snupper titlen som hurtigst voksende gazelle i Hovedstadsregionen.

Sepura is the first choice for Russia’s roadside service

Internationella nyheter

LAT, Russia’s roadside assistance for motorists, has chosen Sepura TETRA radios for its communications in the St Petersburg region. All the company’s fleet in and around the city is equipped with the radios, which are used by mechanics, technical support and fleet logistic operators. Radio communication co-ordinates operations and raises the quality of service. This is the fourth contract Sepura has won in the country’s second city, and further emphasises Sepura’s status as the market leader in supplying TETRA radios in Russia.

Sepura’s STProtect helps improve worker safety at International airport Sepura’s innovative indoor monitoring and location solution has recently been deployed in a new digital communications system at Lyon-Saint Exupéry Airport, France. Launched at the TETRA World Congress 2012 in May, STProtect works with the higher-specification models of the Sepura STP8000 and STP9000 series of hand-held radios to provide a complete, built-in communications and location system.

AUDI AG selects TETRA for reliable communications on-site 3T Communications AG (3T), in partnership with its parent company Sepura, has been awarded a prestigious contract to provide a TETRA mobile communications network to AUDI AG’s headquarters and largest production plant in Ingolstadt, Germany. The superior technical solution combines 3T’s reliable TETRA infrastructure with Sepura’s market-leading terminals to ensure high-quality, consistent communications coverage over the 2.6 million m2 site.

VHF Communication säkrar viktigt Nødnettkontrakt!

Norge

VHF Communication AS vann den första upphandlingen för Nødnetts andra utbyggnadsfas och blir ensam leverantör av Tetraterminaler till Politiet för fas 1 och 2. Representanter från både DNK och Politiet har varit inblandade i evalueringen där VHF Communication vann upphandlingen med Sepuraterminaler i samtliga kategorier. Med detta kontrakt har också vårt Norska bolag blivit leverantör av Tetraterminaler till blåljusmyndigheter inom VHF Group. Upphandlingen stärker ytterligare vår position som den ledande radioleverantören till Public Safety i Skandinavien. Signeringen av kontraktet skedde på Direktoratet för Nødnettkommunikation fredagen den 23 november.

18

Bild från signeringen.


Team Sepura Som mange vil vite er det VHF Group som er hovedsponsoren av Team Sepura 2013, og som var det også i 2012.

Norge

Noen spørsmål fra team Sepura til Morten Stomperud. - Og så må vi selvsagt spørre, hvorfor valgte dere å sponse et sykkellag? - VHF valgte å sponse sykkellaget etter et prisverdig initiativ fra det som ble teamsjefen, Fred Voldset. Jeg kjente han allerede som en mann med gjennomføringsevne, noe som mildt sagt viste seg å være korrekt i 2012, og derfor hadde troen på at prosjektet kunne lykkes. Dessuten ville vi øke oppmerksomheten mot vårt radioterminalmerke SEPURA i forbindelse med utrulling av det norske nødnettet, derav navnet ”Team Sepura”. Det tror jeg vi har greid. Direktoratet for nødkommunikasjon, dNk, har i alle fall i disse dager tildelt oss en stor kontrakt med det norske politiet. - Er det andre i gruppen som også er sykkelinteresserte, eller som til og med har blitt det som følge av dette? - Definitivt, og dette gjelder i alle våre land. Vi var bl.a. 6 stykker fra konsernet som kjørte Sykkelvasan i august i Team Sepura bunad. - I hvilken grad har dere ellers kunnet nyttiggjøre dere prosjektet internt? - Min oppfatning er at prosjektet Team Sepura etter hvert som toget rullet, og seire og rekorder trillet inn, skapte stor interesse, entusiasme og stolthet blant mange av våre ansatte. I Oslo hadde vi besøk av teamsjef Fred som gikk gjennom suksessen for våre ansatte. Og på den årlige konsernsamlingen i Stenungsund i august gjorde vi noe lignende med besøk av 1. Kaptein Even Klund

Morten gratulerer gutta i målområdet da Team Sepura vant Lillehammer-Oslo 2012

Mere informasjon: www.teamsepura.no

Personalaktivitet

Vasastafetten 2012, 18 augusti Att tillsammans klara av 9 mil längs det traditionsrika Vasaloppsspåret sommartid är en utmaning och väldigt kul! VasaStafetten är en känd upplevelse för löpglada motionärer ända sedan 1991. Vasaloppet tog över arrangemanget 2008 och ingår numera i Vasaloppets sommarvecka. Team SRS tog sig i mål efter nio blöta, ojämna skogsmil på tiden 8 timmar 26 minuter.

19


TIPS!

Personal

Ny personal Esbjörn Nilsson började som applikationsingenjör på SRSAB den 20 augusti. Han kommer närmast från AUTOCOM Diagnostic Partner i Trollhättan där han jobbat med utveckling av diagnosverktyg för bilar, lastbilar och bussar. Esbjörn är 35 år och bor på Norrstrand i Karlstad med sin familj.

Information

Nya kataloger

Kommande aktiviteter Båtmässan, Göteborg 2-10 februari Allt för sjön, Stockholm 2-10 mars Rakeldagen, Stockholm 21 mars

ProEquip Accessories

Nu finns våra nya kataloger för beställning. Kontakta kundtjänst om du vill få Sepura Produkter och Tillbehör, Icom Products and Accessories eller ProEquip Accessories tillsända.

Produkter och tillbehör

SPEAKER MICROPHONES HEADSETS TAILOR MADE SOLUTIONS BATTERIES BLUETOOTH™ SOLUTIONS CASES

Information

A COMPANY IN THE VHF GROUP

Välkommen till vår kundtjänst Kontakta oss om du har några frågor eller vill göra beställningar. Vi gör allt för att hjälpa till. Öppettider: vardagar 08.00-17.00 Telefon 054-670510 eller kundtjanst@srsab.se

www.facebook.com/srsab

Box 208, 651 06 KARLSTAD | 054-67 05 00, info@srsab.se

Icom

Products and Accessories

Räckvidd 2012 #12  

Nyheter från Swedish Radio Supply AB - ett företag i VHF Group. Aktuella produkt och företagsnyheter.