Page 10

KOMMUNIKATIONSLÖSNING

TALGARNITYR FÖR HJÄLM Kommunikation mellan förare och depå är många gånger avgörande och på alla nivåer är tiden en avgörande faktor. Genom ProEquips unika lösningar säkerställer vi kommunikationen, begränsar omgivande buller och ger individen en rad möjligheter till att personifiera sin utrustning för att passa varje förare. Med ProEquips Y-kabel får du en lösning som är smidig och enkel att koppla in mot både bilens radiolösning samt din fast monterade hjälmmikrofon. Valet av hörselgarnityr är sedan valfritt. Några kommer tycka att luftslang är det bästa och smidigaste alternativet och några kommer välja silikonpropparna som sin lösning.

ALTERNATIV 1

PRO hjälm

Silikonproppar i två storlekar

PRO-U311

Y-kabel med Nexuskontakt

29311

29318

VÄLJ ALTERNATIV 2

PRO- Hjälmmik Hjälmmikrofon för 29311

29315

10

PRO öronmussla Luftslang för höger och vänster öra

29317

Profile for VHF Group

Icom Motorsport  

Radiokommunikation från Icom för motorsport

Icom Motorsport  

Radiokommunikation från Icom för motorsport

Profile for vhfgroup