Page 1

m e d l e m s n y t N R . 4

o k t o b e r

2009

29.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

s p o n s o r e r i V e j l e G o l f c l u b

• Autohuset Vestergaard • Damstahl • Exide Technologies • FirmaIT • Flexform Stolehuset • H. Martinsen • IMG International Management Group • LogiCon Nordic A/S • InnerAction

• Nordea • LEDconstruction • Munkebjerg Hotel • Repro Centret A/S • Sparbank • Sydbank • Vejle Amts Folkeblad • Zign-up • Vejle Kørelærerskole


In f o 2 0 0 9

Indh o l d

Redaktion Thorkild Høj e-mail:

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Sekretariatet informerer

Jan Skanderup (klumme)

22 42 86 24

6

Formanden har ordet

Annoncer: Bo Vaaben

75 85 81 85

8

Brug lydbølger i din træning

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail:

25 30 32 31 vian@thplus.dk

Tryk: Schweitzer A/S Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer ultimo februar 2010. Deadline for stof og annoncer er 1. februar 2010. Oplag: 1.000 stk.

10

Greenkeepernes arbejde med banen

14

Damerne kæmpede sig op

16

Nye sandfælder på rød bane

18

Klubmesterskaber i regn og blæst

20

Men´s Section er flyvende

22

Senior Section har haft en perfekt sæson

24

På Fanø forstår golferne at klæde sig

28

Ladies Section havde en succes sæson

30

Vintergolf byder velkommen

Bestyrelsen: Formand Stig Brogaard Andersen

75 82 88 06

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Mens Section: Jakob Preuss

76 63 70 80

32

Foreningsafdelingen gør status

Ladies Section: Else Marie Sørensen

30 25 49 42

34

Larsen løftede dynen i Erhvervsklubben

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

Pro-Shop Ivan Buckley

36

Løvfaldsturneing - en nyhed

75 85 81 43

40

Put med Skanderup

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Hanne Grabow Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk

Forsiden: I efteråret påbegyndes den længe ventede reno- vering af bunkers - så kommer der masser af sand i!


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a s e k r e ta r i at e t

Farverne skifter...

Af Manager Bo Vaaben

ESPRIT


medlemsnyt

5

vejle golf club

I skrivende stund er det stadig lunt og tørt i vejret og det håber jeg selvfølgelig fortsætter mange uger endnu, men ligegyldig hvordan det vendes og drejes, så er vi på den anden side af endnu en golfsæson i Vejle Golf Club. En sæson hvor meget heldigvis er lykkedes. Damernes oprykning til Elitedivisionen, mange flotte individuelle resultater, men vel egentlig vigtigst af alt banens kvalitet har fået mange positive kommentarer med på vejen. Mange medlemmer og gæster har udtrykt deres tilfredshed. Der har været positive artikler på www.teetime.dk og sidst i GolfMagasinet. Lad os håbe, at den positive omtale kan bidrage til at fastholde medlemmer, tiltrække nye, øge virksomheders interesse for at afholde arrangementer hos os, og sidst men ikke mindst sørge for, at mange flere golfspillere ønsker at besøge vores anlæg som greenfeespillere. Så vi fortsat har et godt økonomisk fundament og udgangspunkt til at videreudvikle vores klub. Det kan allerede nu konstateres, at sæsonen 2009 i Vejle Golf Club også har stået lidt i skyggen af den globale finanskrise. Specielt antallet af company days har været vigende, men heldigvis ser indtægterne fra greenfeespillere ud til at følge tendenserne fra sidste sæson. Men meget kan ændre sig, hvis der kommer et markant vejrskifte i de sidste måneder. Vinterforberedelser Greenkeeperne er godt i gang med vinterforberedelserne. Greens prikkes og bearbejdes og forberedelserne til vintergreens kan anes på TRIO-banen. Det er målet, at der spilles til sommergreens, så længe vejrforholdene tillader det. I perioder med frost tilbydes vintergreens. Hvor det

er muligt, er vintergreens placeret på ”forklæderne” til vores sommergreens. Restriktioner for spil på banen i vinterperioden afhænger af vejrforholdene og vil fremgå af hjemmesiden og opslag i klubhuset. Bunkersand Resultatet af bunkertesten blev at 60% ”stemte” for sandtypen rød bunkersand (placeret i højre indspilsbunker, set fra klubhuset). Den samme type bunkersand som anvendes i bl.a. Silkeborg Golf Club og Royal Oak. Fra ca. den 1. oktober og mange uger frem vil greenkeeperne være i gang med 1. etape af den længe ventede udskiftning af bunkersand på vores bane. Nemlig udskiftningen af bunkersand på rød bane. Arbejdet planlægges således at bunkersystemet på et hul renoveres af gangen. Banen vil altså være spilbar, men specielt i formiddagstimerne må der forventes mange maskiner mv. på banen. Rød 2 Trafikstøj fra vejen og blæst kan gøre det meget vanskeligt at høre klokken på rød hul 2. Vi forsøger derfor med et system, hvor man tænder en lampe på tee-stedet, når man forlader det og slukker det igen, når man passerer den nuværende klokke. Glemmer man at slukke, går lyset automatisk ud efter et antal minutter. Systemet – som er en prototype - forventes opsat og testet i løbet af efteråret. Fortsat god golfsæson og lad os sammen krydse fingre for, at også vejrguderne har fået øjnene op for vores vidunderlige fritidsbeskæftigelse.

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07


medlemsnyt

6

vejle golf club

n y t f r a f o rm a nd e n

Sommeren mod enden

Af formand Stig Brogaard Andersen

En hurtig indsats fra ansatte og medlemmer i VGC gjorde at vi allerede en uges tid efter igen kunne spille Blå sløjfe. På hele klubbens vegne skal herfra lyde en tak til alle der hjalp.

Økonomi – det gør ondt rundt omkring Økonomien interesserer formentlig mange, og derfor skal det kort nævnes – at det er ikke så skidt. Vejle Golf Club er da også ramt. Ikke hårdt, men vi kan godt mærke at økonomien strammer til rundt omkring.

Det er muligt at vejret er som det plejer på denne tid. Når solen endelig er der, blænder den på alle vestvendte huller og går tidligt ned. Og når solen ikke er der – så har vi nok regntøj på. Det betyder i hvert tilfælde at sommeren, og for mange dermed golfsæsonen, er ved at være forbi. På mange måder har det været en god sæson. Jeg håber at I har spillet en masse god golf og er gået ned i HCP. Positive omtaler Vejle er blevet positivt nævnt adskillige gange. På nettet, i Tv, i landets aviser og forhåbentligt også ude på banen og i naboklubberne. Vores bane er god og jeg synes at den bliver bedre og bedre. Det bliver dejligt når vi begynder (læs afslutter) renoveringen af bunkers. Det er i øvrigt fornøjeligt at læse referater fra udvalgsmøder og i dette tilfælde baneudvalget hvor vi kan følge med i klubbens fremtid. Banen store udfordringer – i år haft et godt mandskab Vejret har i år budt på flere udfordringer og selv om meget hurtigt er glemt, kan de fleste formentlig stadig huske skybruddet i Juli, som lukkede Blå sløjfe.

Men det er jo ingen hemmelighed, at det ikke er lige sjovt alle steder, og blandt golf klubber er der stor forskel på oplevelsen i øjeblikket. Det er formentlig de færreste steder at økonomien blomstrer, og nogle af vore naboklubber har temmelig ondt. Det betyder at vi i øjeblikket kan opleve slagtilbud, suspendering af indskud og indbydelser fra andre klubber. Nogle har vi til overvejelse, men de fleste har vi ikke tænkt os at følge. Trods de strammere tider har VGC ikke oplevet nedgang i medlemstallet. Det i sig selv giver grund til glæde. Begynderudvalget og foreningsafdelingen har også gjort en stor og vellykket indsats for at tiltrække nye medlemmer og vise vores klub frem til interesserede. Læs f. eks Niels Svenningsens indlæg i dette klubblad. Sporten kort Til sidst skal det naturligvis også handle om sporten, for der er mange, især juniorer der har scoret flot og vundet i år. Det er super flot, så husk at benytte de forskellige tilbud om at fortsætte spillet vinteren igennem så I kan begynde lige så godt som I sluttede. Og så er der damerne der er på vej igen – på vej tilbage i elitedivisionen. Tillykke fra os alle. Stig Brogård Andersen Formand

Flegmade 9L · 7100 Vejle · Telefon 75 83 15 00


medlemsnyt

7

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

8

vejle golf club

nyt fra pro’en

Kan lydbølger gøre dig bedre til golf?

Af journalist Thorkild Høj

Sammen med konsulent Birgitte Rosenlund fra Stressakademiet skulle deltagerne afprøve den såkaldte Future Wave – stol, der påvirker kroppen ved hjælp af lydbølger. ”Jeg har bidt mærke i, at en række sportsklubber anvender behandlingerne i forbindelse med restitution af muskler, til forebyggelse af skader og i forbindelse med mentaltræning, og derfor har jeg lyst til at teste, om FutureWavestolen passer ind i en golf-sammenhæng”, fortæller Ivan Buckley, inden vi sætter kursen mod Middelfart, hvor Birgitte Rosenlund venter os. ”Future Wave-stolen er udviklet over 25 år af en finsk professor. Behandlingen med lydbølger består i, at man sidder i stolen i 20-30 minutter, hvor seks indbyggede specialhøjtalere udsender lavfrekvente lyde mellem 27 og 113 hertz op gennem kroppen. Det kan opleves som dyb brummen, samtidig med at musklerne ”summer” eller ”ryster” en lille smule”, forklarer Birgitte Rosenlund.

Ivan Buckley instrueres af Birgitte Rosenlund Buckley Pro-Shop inviterede i september et par af klubbens nykårede mestre med på en lidt alternativ event, med henblik på at udforske et spændende nyt værktøj til at opnå bedre resultater på golfbanen.

”Videnskabelige undersøgelser har fastslået, at det har en gavnlig effekt for helbred, stress, blodcirkulation, anspændthed og blandt meget andet rygsmerter” siger stresskonsulenten. En række internationale sportsklubber, bl.a. Glasgow Rangers, AC Milan og Manchester United indenfor fodbold, har opdaget effekten og anvender stolen i den daglige træning og restitution mellem de forskellige sessions. For Stressakademiet er den blandt andet interessant at bruge i forbindelse med coaching og mentaltræning af personer, som skal kunne præstere under pres. Ivan Buckley har inviteret Bent Rotbøl (klubmester hos seniorerne) og Lise Eliassen (klubmester for mid-age damer) sammen med Medlems Nyts redaktør og Bent Rotbøl får som den første lov at ”prøvekøre” stolen. Han bliver sat godt til rette og får et par høretelefoner med afslappende musik, mens stolen programmeres til en 20 minutter lang lydbølgebehandling, der veksler mellem 27 og 113 hertz


medlemsnyt

9

vejle golf club

Et topmoderne træningsredskab, som er nemt at tage i brug! for at skabe den rigtige lydresonans i kroppens forskellige muskelgrupper, knogler og indre organer. Programmet sikrer også at der ikke sker overbelastning af musklerne, hvilket får dem til at slappe endnu bedre af. Computeren i stolen lader lyden cirkulere op og ned igennem stolen, hvilket giver en effektiv behandling af stresssymptomer, forskellige smertetilstande samt muskelspændinger. ”Jeg kunne mærke en summen, mest i benene. Det var behageligt, og jeg føler mig meget afslappet. Jeg kunne sagtens se det som en forberedelse til en lektion hos Ivan, eller for at komme af med spændinger i kroppen” siger Bent Rotbøl umiddelbart efter behandlingen. Lise Eliasen er næste person i stolen. Hun følte sig umiddelbart lidt forpustet efter behandlingen, hvor hun kunne mærke en sitren i hele kroppen. ”Det føles bestemt ikke ubehageligt, men jeg fik brug for at tage nogle dybe vejrtrækninger undervejs”, fortæller Lise Eliasen, der ikke kunne mærke forskel i afslappethed før og efter. ”Jeg var jo allerede afslappet inden vi gik i gang”, konstaterer hun. Imens Ivan Buckley placeres i stolen fortæller Birgitte Rosenlund, at stolen er meget nem at anvende. Man skal ikke klæde om, man får ikke uglet hår eller bliver beskidt og svedig, til gengæld viser undersøgelser, at behandlingerne

har en gavnlig indvirkning på for højt kolesteroltal, knogleskørhed, dårlig blodcirkulation, forhøjet blodtryk og stress. Alle lidelser, som den almindelige golfspiller kæmper med samtidig med det ustabile golfhandicap. ”Jeg kunne helt klart mærke behandlingen i skuldre og nakke, som en prikkende fornemmelse, men ikke ubehagelig. Samtidig havde jeg en oplevelse af at slappe helt utroligt godt af, og så føler jeg mig underlig let, ligesom flydende”, fortæller Ivan Buckley, der tyve minutter efter behandlingen var lige ved at falde i søvn. Nogle dage efter behandlingen fortæller Ivan Buckley, at han har sovet godt og er vågnet udhvilet og glad siden behandlingen. ”Jeg har sovet helt fantastisk godt, og følt mig meget afslappet og godt tilpas. Jeg vil helt sikkert prøve behandlingen en gang til, for jeg tror den kan være et godt udgangspunkt for fysisk træning, men det vil jeg gerne undersøge nærmere”, fortæller Ivan Buckley. Hvis du er blevet nysgerrig, ønsker at høre mere om kombinationen af golftræning og lydbølgebehandling, eller har spørgsmål er du meget velkommen til at henvende dig til Ivan Bucklet eller konsulent Birgitte Rosenlund fra Stressakademiet. Læs mere på stressakademiets hjemmeside stressakademiet.dk


medlemsnyt

10

vejle golf club

Gr e e n k e e p e r g å rd e n

Solidt teamwork bag den gode bane At Vejle Golf Clubs bane i 2009 har været helt i topform er der overhovedet ingen tvivl om. Lytter man til medlemmernes – og greenfeegæsternes – ytringer efter runden er der lutter lovord til banen – og naturligvis også til det mandskab, som i det daglige arbejder hårdt for at banen skal være i så god form som den er. ”Vejret har også været med os i denne sæson. Vi har haft

Bag green på blå 5 er et større område blevet renoveret, så vandet kan komme væk

Af journalist Thorkild Høj

en god sommer med en passende mængde nedbør – hvis vi lige ser bort fra Skybruddet i starten af juli og et par dage med voldsom regn i starten af september. Vi har derfor haft optimal vækst i græsset, og har derfor kunnet arbejde med at gøre banen fair og god for spillerne”, fortæller Niels Nielsen, chef for greenkeeperstaben i Vejle Golf Club. Niels Nielsen fremhæver den gode holdindsats, som sta-


medlemsnyt

11

ben har leveret, folkene bakker hinanden godt op og løser opgaverne med godt humør, også når der er pres på, som for eksempel i forbindelse med skybruddet i juli, hvor et rigtig godt stykke greenkeeperarbejde i bogstaveligste forstand skyllede væk på en eftermiddag. ”Vi har et rigtigt solidt team, og vi er selvfølgelig stolte og rigtigt glad for alle de positive tilbagemeldinger, som medlemmer giver os”, understreger Niels Nielsen. I september har greenkeeperne i samarbejde med Hortonom Asbjørn Nyholt gjort en særlig indsats på greens, der er blevet prikket og proppet for at åbne for vækstlaget, så greens er sunde og ensartede. Du kan læse om behandlingen i detaljer på klubbens hjemmeside. Vi står nu overfor det store projekt med renovering af bunker. Vi starter med bunkers på rød bane. Bunkerne skal tømmes for sand, derefter renoveres dræn, bundsandet vibreres og herefter hældes nyt sand i bunkers. Får vi samme vejr som i september kan vi klare opgaven i løbet af seks uger, men hvis vi får meget nedbør kommer det til at vare lidt længere”, forudser Niels Nielsen Greenkeeperne skal også i gang med vinterpleje af banen, dræn skal vedligeholdes, renses og evt. repareres. Der skal beskæres træer, der venter en større opgave langs Andkærvej, på ydersiden af gul 9 og rød 1. Vandingsanlægget skal ligeledes vedligeholdes, efterses og repareres. Pt er der otte ”vådområder” ved greens, der

vejle golf club skal repareres, hvilket giver anledning til gravearbejde nær greens. På udsatte steder skal fairways vertikalskæres, så der kommer luft til rødderne, særligt i områder med tørre pletter. Grøfterne i skoven renses, så vandet kan ledes hurtigt væk. En fast vinteropgave er eftersyn, vedligehold og reparation af maskinerne, der har været på hårdt arbejde hele sommerhalvåret. Igen skal klinger og skær slibes, så de er skarpe til næste sæson. Når man tager antallet af klinger og skær i betragtning er det en opgave, som holder sliberiet i gang i mange timer vinteren igennem. I greenkeeperstaben er der i øjeblikket to elever, der i vinterhalvåret skal på skole. Det er Danny Skytte, der er andetårs elev, mens Brian Mau Christiansen starter på uddannelse til greenkeeper denne vinter ”Gennem sæsonen har vi samarbejdet med tre dygtige rådgivere, som har hjulpet med at få banen i så god stand, som den er. Det er Asbjørn Nyholt, der er hortonom, altså kender til græs – omkring greens sundhed og spilbarhed, de forskellige græssorter, der passer til forholdene på Vejles bane, gødning og bundforhold. Så er det banekonsulent Allan Brandt fra DGU, der hjælper omkring banepleje og generelle input med baggrund i unionens erfaring og knowhow, og så Ivan Mortensen fra DanSand. Han er specialist i topdress og bunkersand, opbygning af bunkers, hvilket jo er aktuelt for Vejle i den kommende periode.


medlemsnyt

12

vejle golf club

Ibækvej 46, 7100 Vejle • Tlf. 75 85 81 43 • www.buckley-proshop.dk


medlemsnyt

13

vejle golf club

Når kommuNikatioN skal rykke på Nettet Nettet har åbnet for mange muligheder, tekniske betegnelser og omfattende strukturer. Men dybest set handler det om kommunikation mellem mennesker – ikke mellem maskiner. Og det er vores udgangspunkt! Hos Mediegruppen vil vi hellere rykke ved mennesker, end vi vil sprede endeløse informationer. Så har du en hjemmeside, hvor kommunikationen skal være det centrale, så lad os komme med et bud. Uanset om du skal bruge ord, former eller teknik – så har vi specialisterne. En kande fuld af ideer Hos Mediegruppen kan vi lide at starte med en god dialog over en kande kaffe. God forretning og godt samarbejde handler om kemi. Ring – og lad os sætte vand over til en snak om dine behov og dit firma.

Mediegruppen KommuniKaTion mellem mennesKer Porschevej 12 7100 Vejle Danmark

MG 1-1 ann_web A4.indd 1

T. +45 7584 1200 F. +45 7584 1229 info@mediegruppen.net

www.mediegruppen.net

31/07/08 8:01:27


medlemsnyt

14

vejle golf club

Eliten

Damerne er tilbage i elitedivisionen

Dameholdets flotte indsats blev belønnet med oprykning og pokal Hvis man godt kan lide at nerverne kommer til at hænge lidt uden på tøjet, skal man blot følge Vejle Golf Clubs elitehold i en oprykningskamp. Og vel at mærke damerne. Sådan var det søndag 13. September i Give Golfklub, hvor Vejle på udebane mødte Tange Sø Golfklub i kampen om oprykning til damernes elitedivision. Holdledere Ivan Buckley og Lise Eliasen valgte at sende Line Brok, Stephanie Bertelsen og Marie Høeg Kristensen ud i singlekampene og lade Christine Sofie Duschek-Hansen og Lise Eliasen spille foursome. Denne opstilling skulle vise sig at være en fornuftig disponering. Line og Stephanie vandt deres singler uden at der på noget tidspunkt var tvivl om sejren, mens Marie måtte se sig slået på 16. hul af en på dagen bedre spillende modstander. Anderledes spændende var foursomen, som bølgede frem og tilbage uden på noget tidspunkt at pege på en vinder. Selvom to singler allerede var vundet skulle foursomen minimum deles, hvis skalpen skulle hjemtages og pigerne dermed kunne vende tilbage til

den række, hvor Vejle helt klart ønsker og bør være. Hulspil er uforudsigeligt og spændende, og kampen bliver afgjort på sidste hul, hvor begge sider har sendt bolden i henholdsvis venstre og højre greenbunker på et 132 meter par 3 hul, hvor vinden drøner skråt ind fra venstre og gør hullet noget vanskeligt at angribe. Lise sender Vejlebolden op af bunkeren, mens modstanderen misser bunkerslaget. Et nyt forsøg gøres og bolden ligger 25 cm fra hullet. Christine og Lise har nu to puts for at dele hullet og vinde oprykningsmatchen. Christine putter alt for kort og Lise skal derfor hole et 1.5 meters putt for at dele matchen. Alle holder vejret, men Lise er cool og holer uden besvær puttet og jublen afslører for dem, der ikke turde se Lise putte, at Vejle er tilbage i den bedste række. Kanon holdindsats af alle pigerne og trænerne og en fast fokusering på det mål som alle satte sig ved sæsonstart – elitedivisionen 2010 - har været med til at sikre et godt resultat.


medlemsnyt

15

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

16

vejle golf club

Nye sandfælder på rød bane Nu skal vi til at passe på, for der kommer sand i bunkers – meget sand. I hvert fald i forhold til, hvad vi er vant til. Så det kan godt være en god julegaveide at ønske en (eller flere) lektioner i bunkerslag hos Ivan Buckley og hans assistenter. Greenkeeperstaben er netop gået i gang med at renovere bunkers på den røde bane. Arbejdet vil komme til at påvirket spillet i en periode, men tag hensyn til arbejdet – spil evt. gul og blå, hvis temperamentet er til det! ”Efter planen påbegynder vi arbejdet i uge 40, og hvis vejret bliver lige så godt i oktober, som det har været i september, så varer det fem – seks uger. Kommer der meget nedbør vil arbejdet strække sig over en længere periode”, fortæller Niels Nielsen, chef for greenkeeperne. Bunkers skal tømmes for sand, herefter skal drænet vedligeholdes, renses og repareres. Bunden skal renses op, herefter vibreres, bunkerkanter tilses og justeres. Til slut fyldes de nye sand i og bunkerne er klar til at tage imod klubbens medlemmer og ivrige greenfeegæster. Typen af sand bliver den samme slags som bl.a. Silkeborg og Royal Oak i Jels, og efter en grundig test på træningsbanen har VGCs medlemmer i sommer ved afstemning besluttet typen. To ud af tre har ved testen foretrukket den lidt lettere, løse type sand, hvor man måske nemmere får et ”spejlæg”, men også meget nemmere kan slå bolden ud igen. Det er nok her, at træningsindsatsen får betydning! Sand er ikke bare sand. Spørger man f. eks. Ivan Mortensen fra DanSand, der er hyret som konsulent på opgaven, så kan han underholde om sandkorn og deres egenskaber i imponerende lang tid. Derfor er der også gjort et grundigt forarbejde i baneudvalget for at finde frem til den rigtige løsning – som medlemmerne så har haft mulighed for at teste af på træningsbanen fra maj til august, inden valget så er blevet truffet. Som nævnt ved afstemning. I 2010 bliver det gul banes tur til en grundig bunkerrenovering i perioden fra uge 40 til 46, og i 2011 kommer turen til blå bane. Først skal det gamle sand graves væk


medlemsnyt

17

vejle golf club

HERRESKO HOS ECCO Jørn Nielsen

KUN 95

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

KUN 95

999

Klinisk psykolog, Ph.d.

Lækker herresko i sort skind. Herrestørrelser.

999 Smart herresko i sort skind. Herrestørrelser. Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393

har du tjek på logistikken 9 af 10 virksomheder har dårlig logistik. Har du?

Rådgivning / sparring Foredrag / kurser Transport indkøb – import/eksport/distribution remburser Supply chain management Kæmpe besparelses potentiale. Rimelige priser. Ring for uforpligtende snak eller møde. Jonas Rotbøl, HD (Logistik +SCM) Telefon: 24 29 26 87

BeachFront Bungalow på Mauritius udlejes

Klik ind på www.mauritiusferie.dk og læs meget mere om Mauritius

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk


medlemsnyt

18

vejle golf club

Klubmesterskab 2009

Nye klubmestre i Vejle Golf Club


medlemsnyt

19

vejle golf club

Der puttetrænes flittigt opnåede han - og et par andre dygtige spillere – at skulle have reguleret spillehandicappet ned efter weekendens anstrengelser. Juniordrenge og herrerækken blev afviklet over 54 huller, mens øvrige rækker blev spillet over 36 huller lørdag og søndag. Der var desværre ikke deltagere nok til at afvikle pige og damerækken, derfor var alle de kvindelige deltagere ude i Midage damer.

Scoretavlen opdateres jævnligt Vejle Golf Club har i den sidste weekend af august måned holdt klubmesterskaber med 102 deltagere. Vejret gav både lørdag og søndag spillerne mange udfordringer, idet banen var blød og våd, mens greens i perioder var oversvømmede. Lørdag eftermiddag stoppede en tordenbyge kortvarigt spillet, da lynnedslag et par kilometer fra golfbanen gjorde det farligt at færdes på banen. Med tordenvejret kom også rigeligt nedbør med hagl og regn, der efterfølgende vanskeliggjorde spillet omkring greens. Derfor var der meget stor spredning på de scores, som deltagerne præsterede. Enkelte formåede dog at ”brænde” banen af om lørdagen, blandt andet den senere klubmester hos herrerne, Tommy Østergaard, der gik 4 slag bedre end banens par! Dermed

Hos drengene blev Frederik Villumsen en suveræn vinder med 245 slag, 14 slag bedre end runner up Martin Holst Kaanbjerg, 259 slag. Frederik har haft en flot sæson, og hen over efteråret scoret en række flotte resultater i forskellige junioreliteturneringer. Hos herrerne vandt Tommy Østergaard efter en fantastisk første runde i 69 slag med totalt 223 slag (6 slag over banens par). Henrik Daugaard Nielsen på andenpladsen anvendte seks slag mere, 229 for de tre runder. Hos damerne vandt Lise Eliasen (157 slag) foran Jette Hindkjær (163 slag) I Midage herre vandt Finn Andersen (156 slag) foran Jan Bertelsen (166 slag) I senior herre vandt Bent Rotbøl (159 slag) foran Sven Bjerring (164 slag) Årets klubmestre vil blive hyldet på generalforsamlingen, der finder sted på Munkebjeg Hotel i marts 2010.


medlemsnyt

20

vejle golf club

men’s section

Men’s Section er flyvende mad serveret af Præsidiet, og det var med til at skabe et godt sammenhold i MS.

Vi er måske ikke gået igennem lydmuren, men på flere områder har året budt på oplevelser og resultater fra de højere luftlag. Det vigtigste i MS er som altid samværet med gode golfvenner! Det har vi haft rig lejlighed til hver torsdag i løbet af sæsonen. Her har vi dyrket golfspillet sammen med kammeraterne, og om aftenen er vi endda blevet klogere på golfreglerne (eller forvirret på et højere plan). Hvad har vi ellers lavet? Tilløbsstykket var en tur til Lübker, der blev udsolgt på rekordtid. Vi tog 40 mand af sted. Var banen nu så god, som rygterne sagde? Svar: Ja! Aalborgs 27 huller var næste tur, og i høj sol var det en stor oplevelse. Mange greens var lagt om, og i det tørre vejr var det ikke nemt af få boldene til at blive på greens. Begge baner anbefales! Busturene til og fra banerne startede med morgen-

I venskabsmatcherne har vi vundet stort på hjemmebane over Juelsminde og Hedensted, mens vi tabte på udebane i Fredericia og i Horsens. Matchen mod Ladies Section blev vundet på en dag med massivt regnvejr. Aben er stadig blå! Til gengæld har Else Marie, Captain for LS, lavet en hole-in-one, stort tillykke! Home Cup blev vundet for 3.år i træk ved et fantastisk, Ryder Cup-lignende arrangement i Fredericia, hvor 64 mand fra herreklubberne i Odder, Horsens, Fredericia og Vejle deltog. Efter en hel dag med golf stod Horsens og Vejle lige. Herefter gik Captains på putting green for at afgøre matchen ved sudden death. Undertegnede trak det længste strå efter et forløb, hvor deltagere og tilskuere måtte hele følelsesregistret igennem. I skrivende stund er den sidste planlægning af weekendturen til Kiel med spil på 2 lokale baner færdig. Vi tager 29 mand til Tyskland og mere socialt samvær. Det er let at følge med i vores aktiviteter via www.vgcms.dk. Her kan man se dagens resultat sammen med tekst og billeder fra dagens match. Oplysninger om hele årets aktiviteter, samt lidt af Mens Sections historie er også at finde på sitet. Ovenstående aktiviteter er kun muligt med støtte fra vores sponsorer, en stor tak skal lyde herfra!

Captain Jakob Preuss

Helene - tak for at du passer på os om torsdagen! Niels & Co - for en super bane i år! Sekretariatet - Tak for hjælpen! Tak til Præsidiemedlemmerne - de har ydet en stor indsats! Tak for en fantastisk sæson! Jakob Preuss, Captain


medlemsnyt

21

vejle golf club

Når din fritid også er vigtig! Lokalt håndværk

– vi er med hvor det sker

Revision & Rådgivning

Enghavevej 20 7100 Vejle · Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

Telefon: 7582 5599 vejle@pwc.dk www.pwc.dk/vejle

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

Skomagervej 3a, Vinding · 7100 Vejle · Tlf: 76 40 05 40

www.firmatrim.dk

© 2006 PricewaterhouseCoopers. M&C 047906

Alt i tømrer- og snedkerarbejde


medlemsnyt

22

vejle golf club

s e n i o r s e c t i o n

Tak for en flot sæson ”I lyset af, at Vejle Golf Club med hastige golfslag nærmer sig sit fyrretyve års jubilæum, er VGC`s Senior Section en ung klub i klubben, idet VGC`s Senior Section i år kun fylder 10 år”, konstaterede Senior Sections formand Bjarne Bladbjerg på dette års generalforsamling, der blev holdt mandag den 28.september med deltagelse af i alt 77 af sektionens 112 medlemmer. I foråret 1999 etableredes i Vejle Golf Club en Senior Section med den legendariske Finn Ebbesen som formand. Den første medlemsliste fra primo maj 1999 havde 15 medlemmer påført. Ved sæsonens afslutning i september ’99 var der 21 betalende medlemmer. Siden da er Senior Section vokset år for år og aktivitetsniveauet udvidet.   I 2001 havde man påbegyndt et samarbejde med årlige venskabsmatcher med Jelling og Fredericia. Dette samarbejde, der fortsat eksisterer, udvidedes i 2008 med de nye golfklubber i Hedensted og Brejning. Det oplystes i denne sammenhæng, at yderligere en golfklub, Silkeborg, formentlig ville blive inkluderet i 2010.   Formanden og bestyrelsen glædede sig over det store fremmøde. Golfklubbens restaurant havde fået ”fuldt hus”, der var ikke plads til mange flere.   Sæsonen 2009 var af mange blevet betegnet som den bedste sæson i Senior Sections historie. Medlemsmæssigt, spillemæssigt og vejrmæssigt. Aktivitetsniveauet har aldrig været større. De 27 matcher, incl. bymatcherne, havde involveret over 1500 seniorer. 3 ud af de 4 bymatcher er blevet vundet. Og vejrmæssigt slog 2009 alle rekorder. I vejrstatistikken er 24 af de 27 matcher markeret med 4 eller 5 stjerner. Aktivitets- og kvalitetsniveauet kan bl.a. måles i antallet af udleverede præmier og ”birdie-fugle”. Det største nogensinde. Præmiestatistikken viser, at der i 2009 er blevet uddelt 492 præmier.   Årets hulspilskonkurrence blev vundet af Jørgen Larsen, der i en spændende finale slog Bent Bak.  

Captain Bjarne Bladbjerg

Specielt måtte Frode Kamuks enestående hole-in-one bedrifter nævnes. Frode fuldendte i 2009 et usædvanligt flot hat-trick: En hole-in-one på alle tre sløjfer (blå 2, gul 5 og rød 3). CHAPEAU!

Formanden fik med applaus forsamlingens opbagning til at takke VGC`s administration, greenkeeper staben, samt restauranten under ledelse af Helene Prusse for godt arbejde og ikke mindst godt samarbejde. Efter gen- og nyvalg består Senior Sections i 2010 af Bjarne Bladbjerg, Finn Lindgaard, Inger Meyer, Bent Nordheim, Kaj Plagborg samt suppleant Ove Sørensen. Sv.Aage Nielsen fik tak og rødvin for det arbejde, han i fire sæsoner har udført i Senior Sections bestyrelse. Formanden udtrykte glæde over, at Sv.Aage fortsætter som Senior Sections ”repræsentant” i baneudvalget. Meget få, om nogen, har en så stor forståelse, som Sv.Aage, for de naturmæssige omgivelser, vi alle glæder os over hver gang vi går en runde på Vejle Golf Clubs baner.   Sæsonen 2010 er for Senior Section vedkommende planlagt til at starte mandag den 29. marts 2010 med spil og efterfølgende frokost.


medlemsnyt

23

vejle golf club

VI KAN IKKE GIVE HOVEDKONTORET SKYLDEN

I Spar Nord træffer vi beslutningerne lokalt. Hos os er det nemlig aldrig en forskrift fra hovedkontoret, der er det sidste ord. Det betyder, at du i Danmarks 5. største bank altid sidder overfor de mennesker, der bestemmer.

På gensyn i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk


medlemsnyt

24

vejle golf club

s k a nd e r u p s k l u mm e

Af Jan Skanderup

Da jeg for første gang, det er 35 år siden, betrådte det lille primitive køkken i det dengang stråtækte klubhus, mødte jeg Luffe og Sven Åge Andersen. Det var en slags kærlighed ved første blik. Ja altså, Luffe var en golden retriever. Sven Åge var kommunens overtandlæge. Vi to og skiftende medkombatanter spillede golf sammen i over 33 år. I sæsonen hver lørdag og søndag morgen. Ofte før en vis herre fik sko på. Dette var mit golflivs stjernestunder. Det er for altid slut nu. Sven Åge er ikke mere. Minderne om ham vil dog leve videre. Han ville med sin fine menneskekundskab og indlevelsesevne i andre menneskers problemer og fortrædeligheder være blevet en fortræffelig golfleder.

Døgnets kun 24 timer levnede imidlertid ikke plads. Sven Åge var arbejdsnarkoman. Altid stod han til rådighed. Han var det første menneske jeg kendte med mobiltelefon. Masser af gange blev han en årle søndag morgen under vort golfspil kaldt til sygehuset, hvor han fungerede som kæbekirurg. Tandskader hos unge tåbelige mennesker efter slagsmål var hans gebet. Jeg har aldrig hørt ham sige i telefonen, at han blev forsinket fordi han lige skulle have fyldt 9 huller. Opslidende må det have været. Hans faglige stolthed var stor. En aftale var en aftale. Han kunne godt have knoklet en lørdag nat og morgen på sygehuset. Men kl. 7 som aftalt, var han på pletten med operationsinstrumenterne byttet ud med

Glade dage i festligt selskab - sådan er golf på Fanø

golfkøllerne. Da jeg i sin tid var golfklubbens tredje Captain i Mens Section var han min uvurderlige adjudant. Efter den forfærdelige klubhusbrand i 1977 har vi to torsdag efter torsdag i den midlertidigt opførte træbarak serveret selvhentet mad fra Hvids Vinstue for Mens Section deltagerne. Ja, vi tog såmænd også opvasken bagefter. Der var dengang mere klubånd tilstede. Sven Åge fik en ufortjent livsafslutning med svær sygdom. I mine tanker forbliver han stedse, og savnet og tomrummet efter ham er stort. Man kan blive helt glad derind, hvor det somme tider gør ondt, når man efter ”naturkatastrofen” som skadede golfbanen oplever, hvordan klubmedlemmer giver hjælpende hænder med


medlemsnyt

25

vejle golf club

Klæder skaber folk - også på golfbanen oprydning. Jamen, det er jo som i de gode gamle dage. Jeg har foreslået vor glimrende manager Bo Vaaben at samle et malehold til at ”gøre” vort dejlige nye hus/læskur rødt. Personligt stiller jeg selvfølgelig op. Det er gjort før. Jeg mener Lise Balle dengang var ankermand i foretagendet. I tidernes morgen svang jeg selv malerkosten på den gamle nedbrændte Fællessletgård samt hjalp min afdøde chef med at lægge vand ind i køkkenet. Jeg er lidt spændt på generalforsamlingen, til den tid, mon vi får røde tal på bundlinien? Der er sandelig ”ulykker” nok rundt omkring i golflandet. Selvfølgelig er vi for mange golfklubber i en krisetid som den, vi er i lige nu. Jeg hader at berette om egen succes, ja, i det hele taget føre mig frem. Iler dog i al beskedenhed med at meddele, at jeg i år for tredje gang vandt Hickory-mesterskabet på Fanø. Svenskerne, de meget dygtige, stillede ikke op i år. Kanske derfor - onde og giftige tunger mumlede noget om, at jeg nok havde meddelt dem en forkert dato, og at de alle havde stået og strittet der ugen i forvejen. Hvor kan dog homo sapiens være styg. Øen viste

sig fra sin bedste side. Strålende sol fra en skyfri. Slipset blev sat ind mellem anden og tredje skjorteknap. Jeg afstod naturligvis, i sømmelighedens interesse, fra at lægge manchetknapperne og smøge ærmerne op. Heldig var jeg at få som med-/modspiller den indtagende Katja Bremer, som spillede med bedstemoderens sæt. Hun er i øvrigt indehaver af mange mesterDe glade vindere med pokalerne

skabstitler fra Fanø. Ja! Altså ikke bedstemoderen. Badedirektør Stephen Lassen spillede sækkepibe fra klittoppen i fuld skottemondur. Hr. Skanderup affyrede kanonen fire gange. Det var fjerde år vi spillede. De smukke engelske veteranbiler havde fået æresplads foran klubhuset. Alt var perfekt. Frokosten. Den kølige hvidvin. De skummende fadøller. Bakskuld. Kaffepunser til morgenmaden. Herlighederne var uendelige. Eneste mislyd var, da tre gamle træskafter brækkede. Nå pyt. Det hører med til spillet og spasen, når man slæber antikviteter ud i det danske sommerland. Heldigvis var den ene en putter. Jeg har allerede limet den med Knold-og-Tot-lim. Samt givet den en fin lang besnøring med den rigtige voksede snor. Ikke noget med sort fiskesnøre her, om jeg må be’. Den er klar til næste år. Det var ikke stakkels Arne Bruns skyld. Det var ikke et stykke førsteklasses hickory, som var anvendt i tidernes morgen. Jeg er en meget ivrig og glad læser af gratisavisen ”Golfavisen”, som med mellemrum kan hentes i golfklubben. Selvfølgelig især artiklerne, som Jørgen Mizander skriver om blandt andet de gamle golfstjerner fra 1920’erne.


medlemsnyt Avisen er up to date og ikke så lidt mere interessant at studere end Dansk Golf Unions blad, som 10 gange dumper ind gennem brevsprækken i løbet af golfåret. Selvfølgelig er jeg ikke enig, endsige begejstret for alt læsestoffet. Nå, der er vel også mindst Badedirektøren blæser os et stykke

26

vejle golf club

2-3 stykker af klubbladets læsere, som synes Skanderups Klumme er helt utålelig. En company-day på golfbanen giver varme i kinderne og stor lyst til, efter udstået dåd, at nuppe en lille én på øjet. Jeg har godt nok deltaget i mange gennem årene. Tilbage er en, som heldigvis kommer igen og igen. Først hed den Dandy matchen, så Gumlink match, og i dag BaggerSørensen Gruppens Golf Cup. Denne match har altid haft en speciel præmie, som lige er efter mit golfhoved. Golf, humør og højt humør hører for mig uløseligt sammen. Præmien gives til de uheldige helte. Idémanden hertil er med statsgaranti og frøkontrol Holger Bagger. Der spilles i firemands flights. Holdet som sammenlagt scorer mindst points får overrakt hver en kæmpemursten indpakket i rød cellofan. Det er den præmie, der klappes mest ad. Det var mig – og mange andre – en udsøgt fornøjelse at se tidligere trafikminister Flemming Hansen som et af dette års modtagere. Sponsoren afleverede den med en herlig bemærkning om, at det var en skam Femern-broen var sat på plads, thi ellers kunne jo stenen passende være anvendt der. I sandhedens interesse vil jeg gerne tilføje, at Flemming spiller så god en golf, at hans score ikke har trukket ned. Han har i hvert fald raget rigeligt til sig af ”kagefadet” i de 26 år,

vi har spillet Senator-golf sammen på Skagen. Selvfølgelig er der så meget format over sponsoren, at stenen ledsages af en flaske champagne. I de senere år har min bærebag manglet et sandjern. Ikke at jeg intet ejer. Faktisk har jeg adskillelige. Men bunkergruset er for mig langt mere bekvemt at ondulere med en wedge. Eller et P-jern, som de kalder det ovre vestpå. Det danske sprog er forunderligt. I en meget nordjysk golfklub kalder man på scorekortet driving range for slåbanen. Nå hva’, i Tyskland kalder de et dogleg ein Hundebein. Golfsæsonen går så småt på hæld. Hvor har vi dog haft gode dage i år. Hvor har banen dog været i flot stand. Godt vi har dygtige green keepere, som kender ordet faglig stolthed. Inden længe skal golf ”spilles” i chesterfieldstolen med alle de dejlige golfbøger. Der er kommet nye til. Mange fundet på bogudsalg samt i ”hulerne” i København og London. Må jeg til slut sige SKÅL. Foran mig står en Whisky, man bør omgås med forsigtighed, ”The ILEACH”, single malt selvfølgelig, men ”cask strength” i dette tilfælde 58 %. Den er for rigtige mænd. M. K. K. Jan Skanderup


medlemsnyt

27

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

28

vejle golf club

ladies section

Så er sæsonen ved at gå på hæld føler det gode vejr har været med os hver tirsdag. Der har sjældent været under 40 piger, ude at spille om tirsdagen, og det syntes vi er rigtig flot. Der har været stor tilgang af nye medlemmer til LS i år. Det er vi meget glade for og vi håber selvfølgelig, at også de ”nye” LS´ere har haft en god og sjov sæson, og at vi alle ses igen i 2010. Nu ønsker vi så bare, at sensommeren og efteråret også vil være med os, med det gode vejr.

En forrygende sæson, er i skrivende stund ved at gå på hæld, der resterer kun to gange LS tirsdage inden afslutningen tirsdag d. 29. september. Vi har virkelig haft vejrguderne med os hele sæsonen. Først et rigtigt godt forår, hvor vi startede på skovhullerne fra dag et, og siden en herlig sommer. Vi

Pink Cup matchen d. 24. maj indbragte 18.000 kr. som jo var et rigtig flot beløb og der er yderligere indsamlet 10.000 kr. ved salg af diverse ting fra Kræftens bekæmpelse. Ladies Section donerede ligeledes ”rødvinspengene” fra nærmest flaget. Så i alt blev der indsendt 28.000 kr til Pink Cup. Flot beløb, men desværre ikke nok til at

Captain Else Marie Sørensen

komme med til landsfinalen. Vi var tæt på, men det er jo også først og fremmest det gode formål der tæller. Vi takker hermed alle, der deltog i turneringen og alle sponsorerne. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. På landsplan blev der samlet i alt 2,8 millioner kroner ind. Rigtig flot! Den 11. august var vi 21 piger i Horsens til venskabsmatch. Ikke ret mange... og vi måtte da også indkassere et nederlag og pænt aflevere tinfadet tilbage til Horsenspigerne. Synd der ikke var flere, der havde tilmeldt sig matchen, da Horsens golfbane, er en både flot og udfordrende bane, med en hel del vandhazarder, og ikke mindst rough. Weekendturen gik i år til Fyn, nærmere bestemt Odense Golfklub. Vi kørte tidligt lørdag morgen i øsende

®


medlemsnyt

29

vejle golf club

regnvejr, så humøret var ikke på det højeste. Iført regntøj drog vi ud til første tee, og netop som vi skulle til at drive ud, skinnede solen på os igen og vi havde en rigtig god dag i Odense. For øvrigt også en rigtig flot gammel bane. Sidst på eftermiddagen efter hul 19, kørte vi til Barløseborg Golfklub, hvor vi virkelig blev forkælet med lækkert mad og flotte værelser. Efter en lækker morgenbuffet søndag morgen, skulle banen så spilles, og er der nogen der vil have ”udfordringer”, så får man det her. Gik bolden i roughen kunne man godt glemme alt om den bold. Efter de første 9 huller stod vores ”madmor” klar med lækre sandwiches og frugt. Så forkælelse, ”Ja” absolut!

blomster og chokolade. Det takker jeg hermed mange gange for. Også tak for de kram, knus og lykønskninger jeg har fået. Det er en dag, jeg altid vil huske. En bedre afslutning i Ladies Section´s bestyrelse kan man vel ikke ønske sig.

Traditionen tro, afholdte vi vores årlige Venindegolf den første tirsdag i september. Den dag kan LS’ere invitere en veninde med, enten fra vores egen klub eller fra andre klubber. 70 piger havde tilmeldt sig turneringen, hvor der blev spillet Greensome. Det er jo altid dejlig at byde gæster fra andre klubber velkommen til at spille vores flotte og udfordrende bane, men så sandelig også positivt, at så mange piger fra VGC spillede med. I skal selvfølgelig være velkommen i Ladies Section til næste år, hvis I har lyst.

Tak til alle medlemmer i LS for en rigtig dejlig sæson 2009. Tak til Laila for din hjælp, da vi havde brug for dig. Særlig tak til Kamma, Ulla og Judith for det gode samarbejde vi har haft. Kamma og Else Marie træder ud af bestyrelsen. Vi foreslår Laila Pape og Jette Worsøe, som nye bestyrelsesmedlemmer.

Men en særlig dag, blev det jo til for undertegnede, der brillerede med at lave ”hole in one” på rød 8, så armene var da heller ikke til at få ned igen. Der blev råbt og skreget så højt fra mine medspillere… ja, nok også fra mig selv, at det gav genlyd i det meste af Munkebjerg skoven. Og netop Hotel Munkebjerg var da også dagens sponsor, som efterfølgende sendte

En stor tak til alle vore sponsorer, for de rigtige flotte præmier gennem sæsonen, og for fleres vedkommende deltagelse i spil/spisning og præmieuddeling. Uden Jeres støtte ville vores tirsdage ikke være det samme. En stor tak skal også lyde til Helene og hendes stab i køkkenet, sekretariatet for jeres hjælp, og ikke mindst til vore greenkeepere, som sørger for at holde vores bane så fantastisk.

Tilbage er kun at sige; ”Det været dejligt at være med i LS bestyrelse”. Mange gode golfhilsner Else Marie Sørensen


medlemsnyt

30

vejle golf club

vintergolf

Nu starter en ny vintergolfsæson! Ingen grund til at pakke udstyret i vinterposen – nu starter vintergolfen nemlig snart! Vi glæder os til at tage over efter Jette og Mette og har ikke tænkt os at pille ved den succes, vintergolfen er blevet. Det skulle da lige være antallet af præmier! Kom og mød golfvennerne søndag formiddag, hold gang i svinget og få derved en god sæsonstart 2010.

Vi starter søndag, den 8. november. Skriv dig på deltagerlisten i klubhuset, læg en 10’er i en matchkuvert og spil 9 huller i en 3- eller 4-bold mellem kl. 09.00-11.00. På gensyn Annemarie Duschek-Hansen Anita Simonsen


medlemsnyt

31

vejle golf club

DET GÆLDER OM AT SLÅ TIL NU... ISÆR HVIS DU ØNSKER EN BEDRE ØKONOMISK RÅDGIVNING

F I N D D I N L O K A L E S P A R B A N K PÅ W W W. S P A R B A N K . D K

Vi tilbyder din virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning Elinstallationer er ikke længere et spørgsmål om “strøm i stikkontakten” eller “lys i lampen”.

Fremtidens elinstallation Vi tilbyder din virksomhed en er en integreret helhed af fire hovedområder: el, tele, fremtidsrettet helhedsløsning data og alarm. Vi tilbyder din Vi tager udfordringen og

virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning

kombinerer mange års erfaring med den nyeste viden og de nyeste produkter.

Vort mål er at give vore kunder en højteknologisk platform, der sikrer dem den bedst tænkelige konkurrenceevne i et samElinstallationer er ikke fund, der stiller større og længere et spørgsmål om større krav om effektiv “strøm i stikkontakten” kommunikation og respekt for miljøet. eller “lys i lampen”.

Fremtidens elinstallation er en integreret helhed af fire hovedområder: el, tele, data og alarm.

Vi tilbyder din virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning

Vi tager udfordringen og kombinerer mange års erfaring med den nyeste Andkærvej 24 · 7100 Vejle · Tlf., 7585 7545 · Fax: 7585 7546 viden og de nyeste Elinstallationer er ikke produkter. længere et spørgsmål om “strøm i stikkontakten” Vort mål er at give vore eller “lys i lampen”.

ALF_Annonce-Golfblad 1

01/07/05, 13:01:18


medlemsnyt

32

vejle golf club

Foreningsarbejdet

Status over en sæson der fløj af sted

Af Niels Svenningsen, formand for foreningsafdelingen

Åbent Hus arrangement i april måned trak mange interesserede til træningsanlægget Allerede! Atter et golfår gået, i hvert fald hvad angår sommergolf. Heldigvis er der nogle der fører en god tradition videre, nemlig vintergolf. Som formand for foreningsafdelingen skal jeg prøve at kigge lidt tilbage, selv om det er mere produktivt at se fremad, og konklusion må være: Der er hændt meget godt i den forløbne sommersæson. I en forening starter alting med at tiltrække nye medlemmer, da der jo altid er nogle, der stopper – enten af den ene eller anden grund. Jeg vil starte helt tilbage ved generalforsamlingen i marts, hvor bestyrelsen bad om mandat til at iværksætte forskel-

lige aktiviteter. Det blev for nogle medlemmer tolket som en blanco check, på trods af at man kort forinden havde ”klappet” regnskabet igennem. For mig var denne handling et tillidsvotum til bestyrelsen for et godt og ansvarsfuldt udført stykke arbejde, og selvfølgelig havde jeg tillid til at bestyrelsen ikke ville misbruge dette til at ødsle om sig med penge, rabatter etc, men ville have muligheden for at kunne reagere, hvis der skulle opstå noget uventet. Vi kan jo se hvad der sker, og er sket, i forskellige andre klubber i vores nærhed. Der kom heldigvis et resultat ud af diskussionerne, VGC kunne tilbyde tidligere medlemmer et nyt medlemskab i


medlemsnyt

33

VGC uden igen at skulle betale indskud. Det har blot en lille håndfuld taget imod, til gengæld synes jeg rigtig godt om signalværdien: VGC er en levende og aktiv forening, der holder en finger på pulsen og følger med i, hvad der sker ude omkring! Succes med kaninerne Hvad kunne der ellers gøres af tiltag? Skulle vi droppe hele begyndersystemet, for at tiltrække flere medlemmer? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det, men vi er åbne overfor justeringer af den måde, vi afvikler prøverne på. Er vi for ambitiøse? Par tre banen i 45 slag, måske skal vi genindføre stableford til denne prøve? Det er overvejelser som denne, vi diskuterer i begynderudvalget, og så efterfølgende få justeringerne godkendt af bestyrelsen. Vi fik ideen til at prøve med nogle Åbent Hus arrangementer, der blev afviklet i løbet af foråret, koordineret med den landsdækkende Golfens Dag, hvor en række af landets klubber slår et slag for sporten/livsstilen med golf. Vi allierede os med vores udmærkede redaktør Thorkild Høj, om hvordan vi kunne markedsføre dette projekt, en plan blev lagt, reklamer udsendt til alle større firmaer, institutioner og skoler/uddannelsessteder i Vejle-området. Ligeledes blev VLR kontaktet og fulgte aktiviteterne. Vi gennemførte tre arrangementer, Golfens dag og så to Åbent Hus arrangementer. En lang historie kan kortes ned til, at på disse tre dage, var der 21 personer, der meldte sig inden de sagde tak for i dag og tak for et godt arrangement. Efterfølgende

vejle golf club

er der kommet en hel del andre nye medlemmer. Arrangementerne må betegnes som en stor succes. Vore onsdags turneringer bliver år for år en større og større succes. På de små aftener er der kun omkring 30 spillere, og på den største aften var der 62 spillere! Denne tilslutning fortæller mig at vi har fat i noget af det rigtige, ikke mindst på grund af den stabile kreds af 19 frivillige medlemmer i begynderudvalget, der stiller op år efter år. Denne tilslutning kunne man godt tænke sig se overført, også i nogle af de andre turneringer, der bliver arrangeret i VGC. Sommetider tænker man, er det umagen værd, og hver gang er svaret, selvfølgelig er det det. Skal vi i det hele taget have en turneringskalender, eller har vi nok i alle vore klubber i klubben, hvor der bliver arrangeret en del turneringer, som jeg personligt sætter stor pris på. Det er ikke et spørgsmål om at afskaffe disse, tvært imod. Vi vil gerne tilpasse turneringskalenderen, så der er attraktive tilbud på tværs. Mit spørgsmål til medlemmerne er, hvad skal der til, for at man igen ”gider” deltage? Tak for indsatsen På vegne af VGC vil jeg gerne rette en stor tak til alle de frivillige medlemmer, der med stor lyst deltager i det frivillige arbejde. Uden jer var det ville det ikke lykkedes. Men hvor har vi haft en god sommersæson, med masser af gode timer tilbragt på banen, træningsbanen og i ikke mindst i klubhuset.

De velbesøgte kaninturneringer starter altid med uddeling af scorekort ved puttegreenen


medlemsnyt

34

vejle golf club

e rhv e rv s k l u b b e n

Larsen løftede dynen for VGC Vejle Golf Club afviklede mandag den 28. september årets sidste runde i Erhvervsklubben, hvor 42 golfspillende erhvervsfolk fra lokalområdet rundede sæsonen af med besøg af Lars Larsen, stifter og ejer af Jysk – og i øvrigt selv entusiastisk golfspiller. Som de fleste ved har Lars Larsen over 30 år opbygget en imponerende virksomhed med et hastigt ekspanderende netværk af Jysk-butikker over hele verden. Ifølge ham selv ved at have den rigtige vare til den rigtige pris, og i øvrigt modet til hele tiden at ville være størst. Selvom koncernen i dag omsætter for 15 milliarder kroner årligt er der ifølge Larsen masser af udviklingspotentiale endnu, og et af virkemidlerne er mere uddannelse af personalet. Her har den Jyske købmand slået to fluer med et smæk, idet han har taget Golfcentret i Himmerland i brug som uddannelsescenter for Jysk-koncernen i vinterhalvåret. ”Der er ikke meget forretning i golf om vinteren, derfor har vi flyttet vores personaleuddannelse til Himmerland, hvor vi så samtidig holder gang i et godt hotel og en lækker restaurant. Her kan I altid få et godt tilbud”, sagde Larsen med et lunt glimt i øjet.

Af journalist Thorkild Høj

Jysk har i mange år haft lager i Vejle, og selvom virksomheden netop har taget et nyt, meget større centrallager i brug i Uldum, er der fortsat aktivitet i Vejle. Lars Larsen mener nemlig, at man gerne må have meget lagerplads, for virksomheden vokser så hurtigt, at nye lagerbygninger hurtigt bliver for små! Alene i 2009 åbnes 200 nye Jysk butikker rundt i verden, og du kan handle i den Jyske succes i 32 forskellige lande. Målet er fortsat at blive den største koncern indenfor branchen – i verden! Dermed er der – med Larsens ord – arbejde for de næste mange generationer i familien Larsen. Medlemmerne af Erhvervsklubben i Vejle Golf Club spillede inden mødet med Dynekongen 18 hullers stableford i fint efterårsvejr, efterfulgt af en superlækker middag, som golfrestauranten/Munkebjerg Hotel stod for. Der kom mange gode scores ind, men Claus Frandsen, Flexform Stolehuset, vandt A-rækken. B-rækken blev vundet af Cyril Kristensen, Østergaard. Årets golfer i Erhvervsklubben; Vinderen af sæsonens gennemgående match blev Frank Lau, BDO Scanrevision. Præmiesponsor er Havnens Vin og Tobak. Læs mere om Erhvervsklubben i VGC på vgc.dk

Larsen er fuld af godt humør - og det smittede af på Erhvervsklubbens medlemmer


medlemsnyt

35

vejle golf club

MULTIFORM DESIGNCENTER KOLDING                                                                                                        et innovativt showroom hvor 

design, materialer, stilarter og kvalitet går op i en højere enhed. Kom og oplev FORM 1 køkkenet, der blev en møbelklassiker i tidløst design af Carsten Michelsen, samt Gaggenau’s  lækre hvidevarer bl.a. designet af Jacob Jensen. 

                                                                                 på alt inventar fra Multiform samt hvideva15% MEDLEMSRABAT rer gives til golfklubbens medlemmer og deres familie. Dette specialtilbud kan ikke benyttes  sammen med andre rabatordninger og er kun gældende fra Multiform Designcenter Kolding.  Oplys om dette tilbud ved projektstart i butikken.

100% MULTIFORMKVALITET                                                                        100% engagement 

fra vores indretningsarkitekter, der yder professionel assistance  tilpasset den enkelte kundes behov. Hos os er det indehaveren,  der følger projektet fra første streg, til bordpladen er lagt på, til  stor tryghed for kunden. KOM OG BLIV INSPIRERET.

Kom ind og hør nærmere om GAGGENAU GOLD. VÆRDI INKL. MOMS

15.000,- DKK GYLDIG INDTIL: 30/06/2009

MULTIFORM KUNDE

Vejlevej 164     6000 Kolding     rh.kolding @ multiform.dk     tlf 32 14 15 17


medlemsnyt

36

vejle golf club

Løvfaldsturnering i VGC Tag godt imod denne nyskabelse hvor du selv kan fordele dine streger på scorekortet, inden du går i gang med at spille. Dermed får du en enestående chance for endelig at score points på de huller, som du opfatter som svære, eller på forhånd ikke at ”spilde” streger på et hul, du alligevel anser for umuligt. Turneringens navn er Løvfaldsturnering, og vi håber den på sigt bliver et lige så stort tilløbsstykke som Åbningsmatchen i foråret. Turneringen afvikles søndag den 25. Oktober med gunstart kl. 09.00. Vi spiller på gul/rød bane. Der spilles stableford hvor stregerne ikke fordeles efter

handicapnøglen, men der hvor spilleren ønsker det - inden spilstart. Spilleren kan dog max. bruge 5 streger på samme hul. Nærmest flager på 6. hul gul & 3. hul rød bane. Sidste tilmeldingsfrist er 20. oktober 2009. Startlisten er klar 22. Oktober. Turneringsfee er 125 kr. incl. gule ærter efter matchen. Turneringen er en individuel turnering. Der spilles i 3 rækker opdelt på køn og handicap. Herrer med handicap mellem 0,0 og 18,4. Herrer med handicap mellem 18,5 og 36,0. Damer med handicap mellem 0,0 og 45,0. Turneringsledere er Jens Andersen & Lotte Schmidt


medlemsnyt

37

vejle golf club

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger • Multivac dybtrækningsmaskiner • Multivac traysealere • Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner

PR strategi + Grafisk design

Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Banegårdspladsen 6 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

• MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

Vejle Golf Club Erhvervsklub - udvid dit netværk

www.VGC.dk Står du og mangler generel information, samt oplysninger om klubber i klubben, kommende matcher, spilletider m.m. Så kig en tur forbi www.VGC.dk

Læs mere på hjemmesiden www.vgc.dk (Foreningsafd., klubber i VGC, Erhversklub

eller tag en folder i klubhuset eller spørg i sekretariatet


medlemsnyt

Schweitzer er en af Danmarks største grafiske virksomheder med godt 100 medarbejdere. Et grafisk hus med mange kompetencer, så vi kan hjælpe dig med alle dine kommunikationsopgaver.

38

vejle golf club

Tæt på dine opgaver Selv om vi har stor kapacitet – er vi alligevel tæt på dig og dine opgaver. Som kunde hos Schweitzer får du tilknyttet din egen konsulent, som kender dig og alle dine opgaver. Det giver ro, tryghed og sikkerhed for de bedste resultater. Mød os og hør mere Vi vil gerne invitere dig til et ufor­ pligtende møde – og vise dig huset og de mange ting vi kan hjælpe med. Samtidig vil vi gerne præsentere dig for en række ideer og eksempler på de mange løsninger, vi kan tilbyde netop dig.

Schweitzer A/S | Sadelmagervej 25 | 7100 Vejle | T 76 73 30 00 | www.schweitzer.dk | mail@schweitzer.dk


39

medlemsnyt 7075 Scinic

golf club 14:08 Dryp annvejle 117*129 11/03/04

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

ANNONCØRER Fra kr.

Ønsker du at

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

annoncere i

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt Manager Bo Vaaben

HAR DU LYST

75 85 81 85

TIL AT TALE OM BILER IGEN?

MEDLEMSNYT bliver trykt i 1.000 eksemplarer, og flittigt læst af golfinteresserede i Vejle NY 407 SW – SKABT TIL AT BEGEJSTRE!

og omegn.

www.peugeot.dk Der er mange, der har lyst til at tale om 407 SW. Det er ikke overraskende, for den skiller sig ud fra mængden. Det skyldes ikke kun det dynamiske design, men også kombinationen af komfort og sportslige køreegenskaber. Så hvis du har fået lyst til at tale om biler igen, så kom ind til os, vi har nemlig meget mere at fortælle – blandt andet om attraktive leasingpriser og det lave beskatningsgrundlag.

PEUGEOT FREDERICIA: Henrik Christensen Fredericia A/S, Fuglsang Allé 20-24, 7000 Fredericia, telefon 75 92 40 01. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/fredericia. PEUGEOT VEJLE: Henrik Christensen Vejle A/S, Valdemar Poulsensvej 2, 7100 Vejle, telefon 75 82 37 66. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, lø.-sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/vejle.

89248.indd 1

22-02-2005 16:20:34


medlemsnyt

40

vejle golf club

Putting / potting Alle golfspillere burde bruge mere tid på pottetræning. Ja altså ikke den som de små børn, men den delikate øvelse at blive i stand til at spille en runde med færre puts. Det er jo her, der er slag at spare! En gennemsnitsgolfer bruger let omkring 36 puts pr. runde. Jamen, er det så ikke helt gak i låget at stå på drivingrange og tæske løs med driveren for at ”hente” nogle meter mere? Ja, jeg spø’r bare! Hvornår har du kjære læser, for resten sidst fået en lektion i at putte? Eller rettere, har du overhovedet nogensinde fået en lektion? Jeg tør vædde min bedste bowler på, at 90 % af alle golfere er autodidakte i denne fine disciplin, ud fra en betragtning om, at det ikke er nødvendigt, thi det kan jo ethvert barn lære sig. Prøv engang en lun sommerdag at sætte dig foran klubhuset med en kold pilsner eller et glas saftevand og se, når vore dygtige pro’er ”herser” med juniorerne eller eliten, her er stof til eftertanke. Monstro jeg

Af Jan Skanderup

nogen sinde har set en ”almindelig” golfer få puttetræning. Jeg tror det ikke. Putteren er den kølle, du slår flest slag med på enhver runde du spiller. Der findes gode folk, som mener, at putting ikke har noget med golf at gøre, men er et separat spil i spillet. Går vi en tur tilbage i historien, et par hundrede år, kaldtes en green for hole-green. Den var af meget ringere kvalitet end de vintergreens, som golfspillere i dag ofte skælder ud over. De var også meget mindre. Yderligere var hullerne, altså størrelsen, meget divergerende. Tee’en var ikke opfundet, og man teede op på en lille høj af sand, taget fra hullet. Ofte kunne et hul derfor være så dybt som en arms længde.

Skanderups private samling af puttere - både med træ- og metalskafter


medlemsnyt

41

For yderligere at sætte kolorit på tilværelsen fandtes der ingen teesteder. Ifølge reglerne skulle man tee op max. En køllelængde fra hullet, hvilket nok ikke har været med til at højne kvaliteten af spilleoverfladen. Vi skal helt frem til 1891 inden der fastlægges et givet mål, nemlig 4½ engelsk tomme for hulstørrelsen. Hvorfor nu lige dette mål? Ja historien siger, at man i St. Andrews fandt på at snuppe et af de drænrør, som på banerne ofte var tilgængelige, og sætte det ned i de miserable håndgravede huller. Det lyder ikke helt dumt, især da rørene var 4½ engelsk tomme i indermål. Bliver man bedre til at putte, ifald man investerer i en ny putter? Mit svar er helt klart: nej, nej og atter nej. Min putter-samling består p.t. af 89 styk. Samlere er udstyret med et særligt gen. Kun andre samlere forstår en samler. Puttere, spadserestokke, golfbøger, slips, hatte og meget mere, monstro der findes et lægeligt udtryk, som dækker min ”sygdom”? Selvfølgelig har jeg mine favoritter blandt de mange puttere. Jeg kan idømme karantæne og igen tage til nåde. Men, altså dem med træskafter elsker jeg nu højest. Det er også rigtige håndværkere, som i tidernes morgen har fremstillet dem. De har sjæl. Det største antal jeg har købt i eet hug, var nogle og tyve. En amerikansk pro, jeg kendte måtte forlade Danmark og havde ikke plads til sin samling. Et af mine store golfidoler, sydafrikaneren Bobby Lock, som i trediverne var stjernen over alle stjerner, puttede hele livet med den putter, han fik som dreng. Jeg har læst om professionelle, som altid sover med putteren under hovedpuden, når de rejser rundt i verden, af frygt for at miste den. Ingen kølle i arsenalet er omgæret af så megen kærlighed og overtro som netop putteren. Og den putter som helt automatisk (næsten) sænker alt under en meter er endnu ikke opfundet, og bli’r det heller aldrig. Det var man ellers engang overbevist om. Hør nu bare. Den i USA bosiddende australsk fødte Walter J. Travis, vinder 3 gange US Amatør Championship. Han deltog 1904 i Storbritannien i The Amateur Championship på Sandwich banen. Det var dengang amatørgolf havde høj status. I dag drejer det hele sig kun om vulgære pengebeløb. Til matchen lånte han en såkaldt Schenectady-putter og vandt overbevisende, bl.a. grundet god putting matchen. Efterfølgende forbød regelkomiteen i St. Andrews putteren Den berømte putter Bobby Locke

vejle golf club

Den flotte drivingputter

Yndlingsputteren (til venstre) og Schenecty putteren

og typer som denne. Schenectady’ens skaft var fastgjort midt i putterhovedet, og ikke som på alle tidligere kendte puttere (bladeputtere) i hovedets ende. Der gik et spand år, inden man frafaldt forbuddet, blandt andet grundet overordentligt stort pres fra den Amerikanske Golfassociation. I dag hvor næsten alle puttere er centerskaftede kan man trække på smilebåndet heraf. Men mine damer og herrer, kjære medgolfere, der er altså også mode i puttere. Så hvem ved. En skønne dag går vi alle rundt igen med en blade putter som min den gamle George Nicol fra 1942, som nok er min absolutte favorit. I min yndlingsklub eller rettere bane hænger på en væg til dekoration en Schenectdy putter. Den er skænket Fanø Golf Links til 100 års jubilæet i 2001 af min mangeårige ven Søren Berggreen. En flot gestus synes nu jeg. Straks værre er det for én af vore bedste seniorspillere, Hans Just. Han kan stadig den dag i dag græmme sig over den herlige træskaftede putter, han som dreng for over 50 år siden mistede, da han i sin dengang sjællandske hjemmeklub indleverede den for påsætning af et nyt grip. Den var bare borte, da han ville afhente den. Den helt nye moderne han fik i stedet er for længst borte. Ak ja, evigt ejes kun det tabte. Uden navns nævnelse kender jeg golfere, som hellere vil miste deres ægteviede end deres putter. For som de siger: ”Sidstnævnte kan jo ikke erstattes.” I samme åndedrag


medlemsnyt

42

kan jeg fremføre, at det førhen var almindeligt af medføre to puttere. En driving putter var et nødvendigt instrument med de usle greens. Den havde noget loft så man kunne slå lange lave slag med MEGET rul. Skaftet var kort og stift. En glimrende kølle i modvind. Let op til 100 meters længde. Den kan bedst sammenlignes med en moderne chipper, blot var hovedet af træ. Jeg mener at vide, at man stadig i Skotland kan købe en ”Jigger”, d.v.s. næsten et firejern, blot med kortere skaft. Også en fremragende modvindskølle. Men! Medvind det er det, som det drejer sig om. Ikke medvind på cykelstierne, men medvind for din putning, kjære læser. Her er kun en vej frem. Træning, træning og atter træning. Det gælder om at finde et system, som passer dig. Jamen! Tag dog én af vore dygtige trænere til hjælp. En undervisningstime vil kunne gøre underværker. Tænk om du kunne skære 2-3 slag af hver runde, blot på grund af bedre putning. Der findes tusinde forskellige måder at putte på. Jeg kender en mand på/i Skagen. Han står helt forkert. Han holder forkert på putteren. Den ene hånd er helt nede på det blanke skaft. Men læse en green og hælde dem i, det kan han. Ved en af de store golfmesser nyeligen i Herning stod opstillet en af disse kunstige puttebaner, som vi alle har

vejle golf club prøvet. Der kunne vindes et eller andet for flest et puts i stræk. Jeg selv har fået 15-16 stk. i engang. Vinder blev en kvinde. Ikke golfer. Husker jeg ret, var det langt over 100. Utroligt. Medfødt boldfornemmelse kender jeg uden at eje den. Det har blandt andet min gamle morgengolfven P.P. Han kan også hoppe en golfbold på et køllehoved i det uendelige, samt mange andre tåbelige ting. Eksempelvis lægge bolden op ad skosiden. Daske derpå med en wedge. Op springer bolden. Og! Han griber den i jakkelommen. Øv. Surt at se på. Jeg kan nemlig ikke. I mennesker som er gode puttere kan alle læse en green. Bedømme afstand. Se hældninger. Ramme bolden præcist. Jeg har gennem årene læst kilometervis om putningens ædle kunst. Vil gerne slutte med et citat fra The Handbook of Golf (Geoffrey Cousine, 1969) ”It is a paradox that putting is the most important part of the game yet is so often practiced in a perfunctory or casual manner” Du godeste hvor jeg dog selv putter helt katastrofalt for tiden. Jeg øver mig stadig på 35. år.

Golf handler om 30% teknik og 70% mental indstilling. Indkøb af forbrugsvarer til din produktionsvirksomhed handler om 70% process-/logistikomkostninger og 30% produktpris. Vi kan hjælpe dig med at reducere dine omkostninger til emballage, industribeklædning og knive. Golf må du selv gøre noget ved. Det kræver også en indsats. SFK Handel A/S • Stålvej 7 • DK-6000 Kolding Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: ehandel@sfk.com

www.sfkhandel.com

Læs alt om sporten


medlemsnyt

43

vejle golf club

ANNONCØRER www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200

Manager Bo Vaaben 75 85 81 85


medlemsnyt

44

vejle golf club

Tid TiL

nærvær?

»Nærvær og balance er kodeordene. Jeg vil være nærværende både hos familien og på jobbet. Min familie betyder alt for mig. Men jeg har også brug for et job, der giver daglige udfordringer, kontakt med spændende kunder og de bedste kolleger, man kan forestille sig. Den balance har jeg fundet hos BDO ScanRevision« BDO ScanRevision er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark. Vi har – sammen med BDO Kommunernes Revision - kontorer i 29 byer og beskæftiger over 900 medarbejdere, heraf mere end 105 statsautoriserede revisorer. Vi medvirker til at skabe sund vækst for virksomheder og personerne bag – gennem engageret og fremadrettet revision og rådgivning. BDO Kommunernes Revision er det førende revisionsselskab på det offentlige område. Læs mere på www.bdo.dk.

Vejle Havneparken 1 7100 Vejle Tlf. 76 42 94 00 Fax 76 42 94 01 vejle@bdo.dk


medlemsnyt

45

vejle golf club

Business or pleasure? Munkebjerg Hotel rummer det hele...

Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 · DK-7100 Vejle · Telefon 7642 8500 · Telefax 7572 0886 · www.munkebjerg.dk · info@munkebjerg.dk


medlemsnyt

46

vejle golf club

PRO F E S S IO N E LLE TOTA LL Ø S N I NG E R T I L G U LV E & G A R D I N E R

VEJLE Løversysselvej 3A 7100 Vejle Telefon 75 83 15 11 . www.garant.nu

F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

80% belåning af fritidshuse! Få diskret og professionel rådgivning af vores specialister inden for områderne ejendomsfinansiering/investering samt værdipapirinvestering i eksklusive lokaler i den gamle Hess-villa.

Velkommen!

Flegborg 6 / 7100 Vejle / tlf. 7641 6700 vejle@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk


medlemsnyt

ApS

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet

47

vejle golf club


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 email: vejle@golfonline.dk www.vejlegolfclub.dk

V e j l e G o l f C l u b

Medlemsnyt nr.4, 2009  
Medlemsnyt nr.4, 2009  

Medlemsnyt 2009, nr4

Advertisement