MS Blad 2021

Page 1

N

Men’s Section sæson

’S

IO

ME N

B LU

VEJ L

OLF C EG

SE CT

MEN´S SECTION SPONSOR KATALOG 2021

2021


Captain

Adjudant

Frede Søgaard

Henrik Mikkelsen

40 89 00 60

60 18 88 88

fredesoegaardjensen@gmail.com

henrik@hpmasking.dk

Adjudant

Adjudant

Adjudant

Lars Pihl

Tommy Hansen

Lars Bo Cæsius

26 77 13 54

20 80 63 02

21 13 89 90

lars-pihl@outlook.dk

hansenlyck6466@gmail.com

larsboc@icloud.com

ME

N

VEJ L

B LU

OLF C G E

O

N’ S SE C TI

PRÆSIDIET 2021


Velkommen til Men’s Section 2021 Men’s Section går i år ind i sæson nr. 47. Sidste sæson

Igen i år skal vi spille venskabsmatcher mod Hedensted

blev i høj grad præget af corona situationen i Danmark

(hjemme), Gyttegård & Fredericia (ude), naturligvis med

som fik stor indflydelse på vores start af sæsonen,

efterfølgende fælles spisning. Af andre højdepunkter kan

sommeren blev lidt bedre mens efteråret igen blev

selvfølgelig nævnes den årlige match mod Ladies Section,

påvirket.

det foregår den 1. juli. Aben er i blåt og det skal den

Vi håber at 2021 sæsonen ikke i samme omfang skal

forblive!

tilrettes corona regler af betydning og at vi kan få en

En anden årlig begivenhed, som vi samler point ind

”normal” sæson – så vidt muligt…men i skrivende stund

til gennem hele sæsonen er ”østjysk mesterskab for

ser det dog noget bekymrende ud. Alt andet lige så må

herreklubber” – sidste år kaldet Tøjeksperten Cup. Lige

vi tilpasse os og forsøge at få spillet mest mulig golf

pt. ledes der med lys og lygte efter en ny sponsor for

alligevel.

2021 sæsonen så vi kan få sat ”navn på cup’en” – vi håber

Formålet i Mens Section er dog det samme som for 47

på en snarlig løsning.

år siden – der skal spilles en masse golf, rigtig mange

Som om det ikke var nok er der også i 2021 planlagt

runder, laves masser af point, fællesspisning og ikke

to lørdagsture i Danmark (Brande og Odense) og en

mindst skal vi hygge os i hinandens selskab.

weekendtur i Danmark (Benniksgård), så der er noget at se frem til!

Nyhed 2021:

de spillere der er tilmeldt hver tee tid. Der spilles seks

Holdturnering den sidste torsdag i hver måned!

gange fra april til september og der vil være en præmie

For at krydre den sidste torsdag i hver måned, vil vi gerne indføre en holdturnering. Holdturneringen spilles i tillæg til den normale turnering. Et hold består af fire spillere og de tre bedste stableford scores tæller. Holdene sammensættes ganske enkelt af

til de to bedste hold på dagen. Det er dermed ikke en gennemgående turnering. At spille en holdturnering kender vi f.eks. fra texas scramble hvor man spiller sammen om at opnå flest point for holdet. Det giver en anden følelse at være sammen om det. Vi håber i tager godt i mod initiativet.

Lidt tal gymnastik for 2021 om alt går vel; 33

antallet af tællende matcher

14

gange spilles sletten/parken

6

gange spilles parken/skoven

5

gange spilles skoven/sletten

14

gange spilles der stableford

8

gange spilles der slagspil

10

gange spilles der hallington

29

gange fra tee 55

2

gange fra tee 46

2

gange fra tee 58

10

Sidani shoot out

6

gange spilles der også holdturnering

1

gang spilles der texas scramble

Så hvis vi er 60 spillere i gennemsnit per match der bruger 85 slag i gennemsnit i 33 runder, giver det 168.300 slag for sæsonen, det er da noget. Men´s Section 2021

3


Ligeledes nyt bliver det at tilmelding til matcherne i år

I vinterperioden har vi efterhånden fået etableret en fast

skal foregå i golfbox og gøres som ved enhver anden

pokerturnering hvor vi mødes én torsdag hver måned

turnering der er oprettet i golfbox. Dog har du til MS

til spisning og hyggeligt kortspil. Dog er turneringen

matcherne mulighed for at vælge den tee tid du ønsker

desværre også blevet ramt af covid-19 restriktioner så

og dermed hvilken flight du vil spille på. Tee tiderne

den er kun delvist gennemført. Pokermesteren 2020/21

starter for almindelige torsdage 13.30 til 16.00. du vil

kåres i forlængelse af opstartsmatchen.

modtage et link fra golfbox hvor scores skal tastes direkte ind.

Tak til Thorkild og Keld for troligt at arrangere poker hver vinter.

Vi præmierer derudover den gode putter i slagspilsrunderne, den præcise skytte på par-3 hullerne samt spilleren der forstår at komme tættest på hullet i to slag på et udvalgt par 4 hul. Har du en ”mindre god dag” på golfbanen bliver du formentligt præmieret med en trøstpræmie fra Captain. Præmien er en træningslektion, sponsoreret af Sidani Proshop.

Sidst men ikke mindst, er der som altid hulspil. Tilmeld jer allerede ved skranken den første dag, der er mulighed for at spille single hulspil i A og B rækken samt par hulspil. Har du ikke en makker så meld dig til alligevel, så finder vi én til dig. Vi anbefaler hvis muligt, at hulspils matcher afvikles på andre dage end torsdags matcherne. Præsidiet ønsker alle en rigtig god golfsæson. Frede Søgaard, Captain 2021

I løbet af året. Som nævnt, hele 33 matcher er der på programmet i år, og i den forbindelse skal vi selvfølgelig sende en meget stor tak til vores sponsorer – såvel nye som gengangere. Uden deres støtte kunne vi ikke mønstre et program som det vi har linet op i den kommende sæson – med branchens bedste præmiebord at dyste om uge efter uge. Ikke mange andre klubber kan mønstre en herreklub med cirka 100 medlemmer. I gennemsnit dukker omkring 60 voksne mænd op torsdag efter torsdag og dyster som drenge. Herligt! STØT DERFOR VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!

4

Men´s Section 2021


Vi i Motus Fit er Vejles golf specialister indenfor fysisk træning målrettet golfspillere. Med fysisk træning kan vi hjælpe dig til at forbedre dit spil, forebygge skader og give dig mere fysisk overskud på banen.

I skrivende stund har vi 80 motionist golfspillere som kommer og træner hver uge, for at blive klar til sæsonstart 2021. Bl.a. har vi et hold med spillere fra VGC Men’s Section som træner på livet løs. Vi har plads til endnu flere, så kom endelig og få en gratis prøvetræning. Kontakt os på: info@motusfit.dk

eller tlf 7370 7060 Med venlig hilsen Martin Lauridsen

Mobil: +45 2845 4096 www.motusfit.dk

Men´s Section 2021

5


Fællesskabet i Men’s Section i Vejle Golf Club Er du mand, +21 år og frigivet til stor bane… ja så kan du lige så godt møde op og blive en del af fællesskabet i Mens Section! Hver torsdag eftermiddag slår vi ud mellem klokken 13:30 og 16:00. Der er tilmelding i golfbox som til en hver anden turnering, vores er dog lukket så kun medlemmer af Mens Section kan tilmelde sig. Er du nyt medlem og har betalt kontingent, så bliver du registreret således at du kan tilmelde dig i golfbox. Du vælger frit din tee tid og hvilken flight du vil gå på. Sådan bliver du medlem af Mens Section i Vejle Golf Club Mød f.eks. op til åbningsmatchen lørdag den 20 marts 2021 fra klokken 11.00. Du kan dog altid skrive dig på startlisten ved skranken på en hvilken som helst torsdag, og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort, samt betaling af kontingent til en af præsidiets adjudanter. Som Mens Section medlem, vil du løbende kunne finde match resultater, ranglister og stillinger samt en medlemsliste med kontaktinformationer på alle medlemmer. Har du ikke adgang kan du få et login via hjemmesiden www.vgcms.dk. DU ER VELKOMMEN Nye medlemmer er vigtige for både VGCMS og VGC. For at sikre, at nye medlemmer bliver godt integreret i Men’s Section vil der så vidt muligt altid være én fra Præsidiet, der til torsdagens matcher holder øje med nye medlemmer og sikrer at alle har nogen at spille med. Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer rigtigt ”ind” i MS så de hurtigt bliver en del af fællesskabet og de gode golfoplevelser. Jeg vil derfor opfordre alle til at invitere nye medlemmer af MS med i din flight. Book jer på samme flight i golfbox. Men’s Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, samt kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdage fra kl. 13.30. Tidligere start SKAL godkendes af Captain da man ellers ikke vil komme i betragtning til præmier. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00. Efterfølgende spisning vil, så frem andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00, kommer som udgangspunkt ikke på dagens resultatliste, medmindre forsinkelsen skyldes et generelt pres på banen. Opnåede point bliver altid registreret til de gennemgående konkurrencer, ligesom handicap reguleres, hvis resultatet ellers giver anledning til dette. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierækker, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie, hvis gæsten er tilmeldt disse. Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap.

6

Men´s Section 2021


En torsdag i

Men’s Section - hyggeligt samvær

Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med, at man skriver sig på startlisten inden, man går ud. Dette af hensyn til restauranten. Afvigelser skal aftales med Captain. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted. Praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer overbringes ligeledes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver man sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest hullet” samt birdies altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher.

Regelspørgsmål foregår 5-6 gange i 2021 og vinderen belønnes med en præmie i lighed med tidligere år. I 2021 vil den bedste ”regelkender” gennem sæsonen blive kåret til afslutningsfesten.

Samvær er mere end en “torsdagsmatch” - det er også fællesudflugter med hygge og naturligvis dårlige jokes. HUSK at du også har et ansvar for at bidrage til hyggen i Mens Section. Glem derfor ikke at fortælle den gode historie fra runden under spisningen.

Men´s Section 2021

7


Vigtige datoer i 2021 20 marts: Åbningsmatch med efterfølgende suppe og præsentation af årets program. 6 maj: Venskabsmatch, ude mod Fredericia. Gunstart, tidspunkt følger 15 maj: Lørdagsudflugt til Brande Golfklub. Vi kører i EGNE biler 27 maj: Læger uden Grænser. Matchfee kr. 100,00 3 juni: Venskabsmatch, ude mod Gyttegård. Gunstart, tidspunkt følger 19-20 juni: Weekendturen går til Benniksgaard Golf. Vi skal bo på Benniksgaard Hotel 1 juli: MS/LS Gunstart 15:30 (Parken/Skoven) 19 august:

Venskabsmatch, hjemme mod Hedensted. Gunstart, tidspunkt følger

4 september:

”Masters Cup 2021” i Gyttegård

11 september:

Lørdagsudflugt til Odense Golfklub. Vi tager bussen fra klubhuset

7 oktober:

Årets match – præsidiet mod Former Captains og årets overall vindere.

9 oktober:

Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani Shoot Out” finale. Efterfølgende fest hvor Captain 2022 og det nye præsidie præsenteres.

KONTINGENT 2021: kr. 650,00. BETALING: kontant, mobile pay på 60920 eller bankoverførsel (3618 – 3618132811) HUSK AT ANFØRE DIT MEDLEMSNUMMER VED BETALING.

8

Men´s Section 2021


Sådan ser vinderholdet ud fra 2020 i Odder – er det dig der skal med i 2021?

Masters Cup 2021 For nuværende håber vi at vi igen kan lokke en virksomhed til at være match sponsor for vores årlige dyst mod Odder, Fredericia & Gyttegård. Navnet bliver indtil da – ”Masters Cup 2021”. Vores torsdagsmatcher, ture osv. er alle tællende runder til indsamling af point som i sidste ende giver adgang til ”Masters Cup 2021”. Siden 1996 har klubberne dystet om at blive regionens bymester. Vi kæmper således mod herreklubberne i Fredericia, Gyttegård og Odder. I tidens løb har kært barn haft mange navne: Eiland Teledata Cup, KM Telekom Cup, Home Cup, Damstahl Cup, Stark Cup, Royal Unibrew Cup, MidSpar Cup og senest Spar Nord Cup. Sidste gang vi spillede i Vejle hed det Dialog Data Cup. Dagen afsluttes med en hyggelig og festlig middag i klubben. I 2021, skal vi lørdag den 4 september i Gyttegård, forsvare de sidste 3 (tre) års sejre!!! fra Fredericia, Vejle og Odder. Det bliver for vildt hvis (når) vi tager den fjerde af slagsen i træk… Programmet for dagen/turneringen kunne se således ud: Kl. 06:30

Fælles morgenmad for alle klubber

Kl. 08:00

Par-turnering i SuperSix-format (gentagelse fra sidste år)

Kl. 13:00

Frokost

Kl. 14:00

Singleturnering

Kl. 19:30

Middag. Uddeling af præmier og vandreplakette til den vindende klub.

De fleste i Men’s Section spiller året igennem for at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøst – og det med rette. Afbud fra kvalificerede spillere er ikke velset, og finder heldigvis sjældent sted. Skulle det alligevel ske, disponerer Captain 2021 over pladsen og uddeler Wildcard. Afbud takseres naturligvis med bøde. Nå, ikke mere snak, hvis vi kan vinde pokalen tre gange i træk kan vi vel også vinde den fire gange

Men´s Section 2021

9


Weekendturen 2021

19-20/6 2021: Benniksgaard

I år går weekendturen til Sønderjylland. Vi skal spille Benniksgaard GK, en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner direkte ud til Flensborg fjord. Benniksgaard Hotel ligger direkte ved Golfbanen, så vi bor ikke mere end 50 meter fra teestedet. Benniksgaard Hotel byder på både gode værelser og en dejlig restaurant hvor vi indtager en velfortjent middag om aftenen. Lørdag spiller vi Stableford og søndag Hallington. Matcherne er MS matcher, dvs begge er tællende til årets ”Masters Cup 2021”. Det er ”kør selv”, med teeoff kl: 13:00 lørdag. Efter runden er der fri leg indtil middagen klokken 20:00. Søndag er der god tid til morgenmaden. Der er Tee Time kl. 10:00 søndag og så vil der være sandwich og præmieoverrækkelse efter matchen.

Weekendens program:

Transport:

Dato: 19/20 juni

Vi kører i egne biler

Vi mødes direkte på Benniksgaard GK , senest kl 12:00

email larsboc@icloud.com. Eller til adjudant Pihl - mobil

Overnatning: Som udgangspunkt bor vi i dobbeltværelser – der kan forespørges på enkeltværelser (mod merpris) men ingen garantier. Spørgsmål rettes til adjudant Cæsius - mobil 21138990 , email larsboc@icloud.com. Eller til adjudant Pihl mobil 26771354, email lars-pihl@outlook.dk. Start og tidspunkt: Lørdag start kl. 13:00 Søndag start fra kl. 10:00 Matchproportioner: Lørdag d. 16 juni: Hallington Søndag d. 17 juni: Stableford

NB: MAX 48 spillere Først til mølle

10

Buggy: Kontakt adjudant Cæsius - mobil 21138990,

Men´s Section 2021

26771354, email lars-pihl@outlook.dk Pris: Turen incl. greenfees, adgang til wellness, overnatning og aftensmad koster kr. 1.700 (Enkeltværelse kr. 2000) Drikkevarer og buggy er ikke inkluderet. Overføres til: Kontonummer 3618 – 3618132811


Lørdagsudflugter 2021

15/5-2021: Brande Golf Klub

11/9-2021: Odense Golfklub

Første lørdagstur går til Brande Golf Klub.

Lørdagstur nummer to går til Odense Golfklub hvor vi

De skriver selv følgende om banen:

skal spille Holluf Park.

Klubben råder over et velplejet golfanlæg med en dejlig 18 hullers bane i smukke omgivelser

En international bane, hvor der har været afholdt talrige store turneringer, inklusive mange danske mesterskaber og et europamesterskab.

Matchtype:

Stableford , Tee 57

Banen, som blev indviet i 1980, er en 18 hullers parkbane,

Transport:

Egne biler

svagt kuperet, med en del vand og mange bunkers. For

Pris:

400,- incl. greenfree, frokost og en øl/

vand Se mere her:

www.brandegolfklub.dk

begynderne kan den virke temmelig lang, og den er forholdsvis åben. For de gode spillere er det en virkelig udfordring. Banens vedligeholdelsesstand er helt i top, og deres gode stab af greenkeepere sætter en ære i altid at kunne fremvise et toptrimmet anlæg. Banen er i 2018 blevet kåret som en af Danmarks 6 bedste baner. Matchtype:

Stableford , Tee 58

Transport:

Bus

Pris:

500,- incl. bus, greenfee og frokost

Se mere her:

www.odensegolfklub.dk

Tidspunkter og deadlines opdateres på hjemmesiden.

Men´s Section 2021

11


Men´s Section Matchkalender 2021 Marts 2021

April 2021 9

M1

Juni 2021

T1

Skærtorsdag

L1

T1

T2

F2

Langfredag

S2

O2

O3

L3

T4

S4

Påskedag

T4

F4

F5

M5

2. Påskedag

O5

L5

L6

T6

T6

S7

O7

F7

M7

L8

T8

O9

10

M8

T8

18

M3

Slette/Parken - HAL - T55 Mens Section

Fredericia ude Stark

T3

F9

S9

O 10

L 10

M 10

T 11

S 11

T 11

F 11

F 12

M 12

O 12

L 12

L 13

T 13

T 13

S 13

S 14

O 14

F 14

M 14

11

T 15

15

Lodtrækning 1 Single/Par Hulspil Sletten/Parken - STB - T55 - SO1/P2 Mens Section

L 15

Gyttegaard ude GS 16:00 Mens Section

S6

T9

M 15

19

Brande Golfklub - STA - T57 Mens Section

T 10

23

Regelspørgsmål Skoven/Sletten - HAL - T55 - SO3/SK3 Danske Bank

24

T 15

T 16

F 16

S 16

O 17

L 17

M 17

T 18

S 18

T 18

F 18

F 19

M 19

O 19

L 19

Benniksgaard Golf - STB - Gul Mens Section

S 20

Benniksgaard Golf - HAL - Gul Mens Section

L 20

Sletten/Parken - STB - T55 Gastro 46

S 21

12

M 22

16

O 16

20

Lodtrækning 2 Single Hulspil Sletten/Parken - SLA - T58 - SO2/SL4 Mens Section

T 17

T 20

T 20

O 21

F 21

M 21

L 22

T 22

T 22

Regelspørgsmål Parken/Skoven - HAL - T46 Mens Section

T 23

F 23

S 23

Pinsedag

O 23

O 24

L 24

M 24

2. Pinsedag

T 24

S 25

T 25

F 25

O 26

L 26

T 25

Sletten/Parken Stableford Tee 55 Mens Section

17

F 26

M 26

L 27

T 27

T 27

S 28

O 28

F 28

M 28

L 29

T 29

S 30

O 30

13

M 29

30

T 29

F 30

31

12

Maj 2021

Sletten/Parken - SLA - T55 - H1 Sidani

M 31

Men´s Section 2021

Lodtrækning 2 Par Hulspil Parken/Skoven - HAL - T55 - H2 Læger Uden Grænser

Lodtrækning 3 Single Hulspil Parken/Skoven - STB - T55 Mens Section

25

Lodtrækning 3 Par Hulspil Sletten/Parken - SLA-T55 - SO4/SL8 H3 Tøjeksperten Nr 1

S 27

22

26


Juli 2021 T1

August 2021

LS vs. MS - Parken/Skoven GS 15:30 Mens Section

September 2021

S1

O1

31

F2

M2

L3

T3

F3

S4

O4

L4

27

M5

T5

Oktober 2021

Lodtrækning 5 Single Hulspil Sletten/Parken - SLA - T55 HC Auto / Autocom

T2

F1

Sletten/Parken - HAL - T55 AquaPri

L2

S3

2021 Cup i Gyttegaard

S5

T5

36

T6

F6

M6

O7

L7

T7

T7

S8

O8

F8

T8

Lodtrækning 4 Single Hulspil Skoven/Sletten - HAL - T55 - SO5/SK2 Mens Section

32

F9

M9

L 10

T 10

F 10

S 11

O 11

L 11

28

M 12

T 12

Parken/Skoven - SLA - T46 - SO7/SK8 Spar Nord

T9

Lodtrækning 4 Par Hulspil Parken/Skoven - STB - T58 - SO9/P4 Mens Section

O6

L9

Odense Golfklub STB 58 Mens Section

S 12

37

O 14

L 14

T 14

T 14

S 15

O 15

F 15

Sletten/Parken - SLA - T55 VW & Skoda

O 13

F 16

M 16

L 17

T 17

F 17

S 17

S 18

O 18

L 18

M 18

S 19

T 19

29

M 19

T 19

Hedensted Hjemme GS 16:00 Parken/Skoven - STB - T55 Mens Section

T 16

L 16

38

T 20

F 20

M 20

O 21

L 21

T 21

T 21

S 22

O 22

F 22

T 22

Parken/Skoven - HAL - T55 - SO6/P6 Mens Section

34

Regelspørgsmål Sletten/Parken - STB - T55 - SO10/P5 Danske Bank

M 23

L 24

T 24

F 24

S 24

S 25

O 25

L 25

M 25

S 26

T 26

30

T 26

Regelspørgsmål Skoven/Sletten HAL-T55 - SO8/SL3-H5 Nykredit

L 23

39

T 27

F 27

M 27

O 28

L 28

T 28

T 28

S 29

O 29

F 29

T 29

Skoven/Sletten - SLA - T55 - H4 Dialog Data

F 30

M 30

L 31

T 31

35

T 30

Sletten/Parken - HAL - H6 Motus Fit

42

O 20

F 23

M 26

T 23

41

T 12

M 13

33

Sletten/Parken - TEX - SO Finale Gastro 46

M 11

F 13

Sletten/Parken - STB - T55 Mygdal Rejser

Sletten/Parken - SLA - T55 Isabella

S 10

T 13

T 15

40

M4

43

O 27

L 30

S 31

Men´s Section 2021

13


Match Proportioner torsdage i 2021 Matchoversigt.

Nyhed 2021:

Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten

Holdturnering den sidste torsdag i hver måned!

ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher – det vil sige birdie på par 3 hullerne og nærmest flaget konkurrencerne. Efter tilmelding på startlisten, medfører udeblivelse uden

For at krydre den sidste torsdag i hver måned, vil vi gerne indføre en holdturnering. Holdturneringen spilles i tillæg til den normale turnering. Et hold består af fire spillere og de tre bedste stableford scores tæller. Holdene sammensættes ganske enkelt af

lovligt afbud, betaling af bøde for ”No Return”.

de spillere der er tilmeldt hver tee tid. Der spilles seks

Som udgangspunkt spiller vi i to rækker:

til de to bedste hold på dagen. Det er dermed ikke en

gange fra april til september og der vil være en præmie gennemgående turnering.

A-rækken: HCP. 0 – 12,9 B-rækken: HCP. 13 – 36+

At spille en holdturnering kender vi f.eks. fra texas scramble hvor man spille sammen om at opnå flest point for holdet. Det giver en anden følelse at være sammen

Spillere med HCP 36 eller derover spiller altid stableford

om det. Vi håber i tager godt i mod initiativet.

og med antal tildelte slag som HCP 36 i forbindelse med placering på MS ranglisterne. (regulering af rækker kan forekomme senere da ideen er at have ca. lige mange A og B spillere)

Præmier: I alle 18 hullers matcher uddeles følgende præmier: Til de 3 bedste i både A & B rækken samt en overall vinder.

Nærmest flaget: To par 3 huller per match, sponsoreret af MS.

Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”.

Et par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af MS. Eller en sponsor. 9 hullers match: Captains trøst:

I 2021 kan der igen spilles en 9 hullers match. Det kan

Spilleren på næstsidste pladsen (Dufferen) ”trøstes” med

være arbejdstid med mere der gør at der ikke lige er

en træningslektion fra Talal i Proshoppen.

plads til 18 huller hver torsdag, derfor bliver det muligt at spille 9 huller. Med mulighed for tilmelding til den

13. pladsen præmieres

efterfølgende fællesspisning. Denne matchform aftales

Lars Vegas Golf vil også gerne i 2021 være sponsor for et

”indbyrdes”!

gavekort på 1 times spil med trackman hos Lars Vegas Golf. Præmien gives i samtlige matcher i MS 2021.

14

Men´s Section 2021


Sidani Shoot Out

”Sidani Shoot Out” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. De 7 bedste scores er tællende. Captain udvælger et hul til dagens match som fremgår af dagens velkomstskilt. Stableford scoren noteres af præsidiet på de 10 torsdage - du kan følge resultaterne på hjemmesiden. Hullerne vælges ud fra 10 forskellige handicap nøgler og alle sløjfer er medtaget. Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag den 9 oktober 2021. Finalen spilles som en ”Shoot Out” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og som deltager i Mens Section’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. I tilfælde af omspil afvikles dette således: Første omspil spilles fra Tee 46 Andet omspil spilles fra Tee 37 Efterfølgende omspil spilles fra 100 meter mærket. Der spilles med de ”streger” man har på Parken 9 i forhold til baneforløb Sletten/Parken. Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, for at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning indtil årets vinder er fundet. Sponsor for turneringen er SIDANI PROSHOP v/ Talal Sidani samt Green2Green.

20(21) vigtige regelændringer som kom i 2019 1.

Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter

2.

Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)

3.

Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)

4.

Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter

14. Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering – genplacér uden straf 15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf 16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko,

5.

Drop fra knæhøjde

sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage

6.

Forkert green – lempelse skal nu også tages ved

til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af

gene for stance eller sving

spillelinje udover reparation

7.

Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf

17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling

8.

Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)

18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til

9.

Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)

10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst 11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig 12. Vandhazard hedder nu Strafområde 13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i

opstilling 19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen 20. Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen 21. Ethvert kast med jern/køller som indberettes til Captain, vil blive belønnet med en 20 kr`s bøde.

strafområde – og slå prøveslag Men´s Section 2021

15


16

Men´s Section 2021


Gennemgående matcher 2021 ”Masters Cup 2021”

I 2021 bliver ”Masters Cup 2021” afholdt af Gyttegård Golf klub. Indtil videre har vi ikke en sponsor til turneringen. Kvalifikation til ”Masters Cup 2021” sker via vores matcher. A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 27 august 2020 til 19 august 2021 - er tællende. En tællende match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicap-sammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til ”Masters Cup 2021” accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste antal point kvalificeres - ved point lighed trækkes der lod. Hvis en kvalificeret spiller ikke kan deltage, er det næste placering der kvalificerer sig. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i Hulspil single deltager. C: Endvidere råder Captain over seks wildcards.

Derudover kæmper vi om: Flest Stableford points Flest opnåede stableford point - gennemgående. Bedste netto score Bedste nettoscore i 5 slagspils-matcher. Bedste brutto score Bedste bruttoscore i fem slagspils-matcher. Færrest putts Bedste putter i fem slagspils-matcher. Bedste Hallington score Vinder af Hallington. Årets match Vinder af Årets Match. Single Hulspil Vinder af Singleturneringen i hhv. A- og B-rækken. Par Hulspil Vinder af Parturneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Men’s Sections tavle i klubben.

Men´s Section 2021

17


e!!

For

FC Hansens ynglingshulHulspil 2021 Som altid i Mens Section spilles der en hulspils turnering.

For både single matcherne og par matcherne anbefaler

Det foregår både i single, A og B rækken, samt som par

vi derfor, og opfordrer til, at de afvikles på andre dage

turnering hvor der spilles i én række.

end torsdagene. Men kan der ikke findes en tid udover

Har du ingen makker hjælper præsidiet med at sætte hold, tilmeld dig derfor gerne alligevel KLIK fra tid til anden ind forbi www.vgcms.dk eller www. facebook.com/vgcms. Her opdateres med seneste nyt og eventuelle ændringer i forhold til de trykte programmer.

torsdag er det selvfølgeligt i orden at spille sin hulspils kamp om torsdagen. Bare en opfordring. Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret til ”Masters 2021” finalen på banen i Gyttegård den 4 september 2021. Der spilles med 3/4 handicap.

Single Hulspil I sæsonen 2021 vil turneringen foregå som cup-system (vind eller forsvind og bedre held næste år for taberen).

Generelt for hulspil er, at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling af matchen inden tidsfristen.

1. lodtrækning til hulspilsturneringen foretages som sagt torsdag den 15 april 2021. Hulspilsturneringen bliver afviklet i en A og B række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går, før alle tilmeldinger er på plads. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for afvikling af de enkelte matchrunder. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag den 19 august 2021. Hulspil er en helt anden match form hvor man har lov til at give en bold og forære et hul væk. Det kan ikke lade sig gøre hvis man samtidigt er i gang med en slagspilsturnering.

Lodtrækning for Single Hulspil 1. runde: 15. april 2. runde: 20. maj 3. runde: 17. juni 4. runde: 8. juli evt. 5. runde: 5. august (hvis nødvendigt) Finale afvikles senest: 19. august 2021 Hvis ikke man når at afvikle sin match inden næste lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde (lodtrækning foretages af Captain eller andet medlem af Præsidiet). Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag (¾-handicap). Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller.

HUSK at tilmelding til hulspil starter ved åbningsmatchen den 20. marts 2021 og slutter torsdag den 15. april 2021 hvor vi trækker lod til matcherne i single, og første runde i par hulspil.

20

Men´s Section 2021


Hulspil Par

Par hulspilsturneringen spilles som en high-low turnering.

Hulspilsturneringen for par foregår ligeledes efter cup-

Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap,

system hvor tabende hold er ude af turneringen.

hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler

Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Turneringen bliver afviklet i én fælles række. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag den 7 oktober 2021. Hvis man ikke når at afvikle sin match inden næste lodtrækning (fastsat seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde. Captain eller andet medlem af Præsidiet foretager lodtrækning.

de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point.

Lodtrækning for Par Hulspil 1. runde lodtrækning: 15. april

Parhulspilsturneringen følger slagspils-reglerne for

2. runde lodtrækning: 27. maj

at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære

3. runde lodtrækning: 24. juni

torsdage og samtidig deltage i dagens match. Vi anbefaler

4. runde lodtrækning: 5. august

dog som ved single hulspil at spille på andre dage end de

evt. 5. runde: 9. september (hvis nødvendigt)

ordinære torsdage.

Finale afvikles senes: 7. oktober 2021

Men´s Section 2021

21


Kontingent og Bøder 2021 Kontingent 2021 Årskontingent inkl. matchfee, hulspil og hole in on forsikring: DKK 650,00 Til hver match kan du tilmelde dig konkurrencerne ”nærmest flaget” på to par 3 huller og et par 4 hul (tættest på i to slag), samt ”Birdie” puljen for alle par 3 huller. Nærmest flaget pr. dag: ............................................................................................... kr. 10 Birdie pr. dag: ............................................................................................................... kr. 10 Bøder: På opfordring har Captain & Præsidiet valgt at stramme en smule op med hensyn til indkrævning af bøder i 2021. Det forventes derfor, at medlemmerne tager godt imod en lidt mere konsekvent bødekultur. Bøderne tjener, som alle ved, et godt formål i løbet af året. Indkomne beløb anvendes til vore ture, samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort, pr. fejl: ................................................ kr. 5 No return:....................................................................................................................... kr.

50

For sent fremmøde til spisning: .................................................................................. kr.

5

Forkert tilmeldt på startlisten: .................................................................................... kr.

5

Overtrædelse af etiketteregler: ................................................................................... kr.

20

Overskridelse af 32 puts i slagspil pr. put (dog max 15 kr.): .................................... kr.

5

Dårlig score i dagens match (under 29 stableford, over 80 netto eller under 65 hallington point): ......................................................... kr.

10

Rigtig dårlig score i dagens match (under 24 stableford, over 85 netto eller under 60 hallington): ................................................................... kr.

15

Regelkonkurrencen: Flest forkerte svar koster: ............................................................................................ kr.

20

Næstflest forkerte svar koster: ................................................................................... kr.

10

Generelt: Protester => .......................................................................................................... fordobling af bøden! Protest fra FORMER CAPTAIN….................................................................................. (tages på dagen)

Husk! Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i bødekassen går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt!

22

Men´s Section 2021


Resultater 2020 Tillykke til vinderne af årets gennemgående turneringer i 2020: Brutto: Netto:

Paul Ruston (“Kaptajn Haddock”)

Erik Jørgensen

Hallington: Puts:

Niels Lysgaard-Madsen

Stableford: Årets match:

Peter Worsøe

Peter Worsøe (ikke ”Ligeud´s år)

Aflyst

Hulspil A:

Paul Ruston

Hulspil B:

Erik Jørgensen

Par Hulspil:

Niels Lysgaard-Madsen/Svend Erik Skovhus

SidaniShootOut:

Kim Vinther

Resultater af venskabsmatcher 2020: Vejle - Fredericia:

Aflyst

Vejle - Gyttegård:

Aflyst

Hedensted - Vejle:

Vejle vinder

LS - MS:

MS vinder (Aben i blå)

Tøjeksperten Cup:

Vejle vinder i Odder (tredje år i træk)

Captain håber at alle venskabsmatcher bliver afviklet i år og forventer dermed også store resulter! Et-tallet i 2021 må da betyde første pladser

Men´s Section 2021

23


Men’s Section SPONSORER 2021 Gastro46 Isabella A/S Skovhus-Økonomisk Rådgivning ApS LH Uni-Gulve A/S Læger uden Grænser

Danske Bank Codex Advokater HC Auto

B LU

CV Christensen A/S

VEJ L

Sidani Proshop

OLF C G E

HP Masking ApS.

Volkswagen og Skoda Vejle Aquapri A/S

Smilecentret Kolding & Fredericia

N’ S SEC TI

O

Dialog Data A/S

ME

Tøjeksperten, No1

N

Spar Nord Bank Vejle

Boligselskabet LIFA Vejle Pedersens Laboratorium. Lido Biograferne Nykredit Mygdahl Travel ApS Motus Fit Lars Vegas Golf InProduction Autocom Stark XLByg Vejle Vinoble

TAK FOR TROFAST STØTTE TIL VORES SPONSORER 24

Men´s Section 2021