Mens Section, 2012

Page 1

MEN’S SECTION 2 012

www.vgcms.dk


2

MEN’S SECTION 2012

Captain Kent Brejnholt 40376977/40567799 kentbrejnholt@gmail.com

Adjudant Søren Klerke 30 93 01 01 skl@skovbohuse.dk

Adjudant Keld Hindhede 25 13 43 17 keldhindhede@hotmail.dk

Adjudant Michael Kaltoft 20 21 11 53 m.kaltoft@dadlnet.dk

Adjudant Frank L. Andersen 40 50 60 27 fa@uni-gulve.dk


k

en

MEN’S SECTION 2012

Velkommen til Men’s Section Er du fyldt 21 år og medlem af Vejle Golf Club, så er du hjerteligt velkommen til at deltage i Men’s Section. Der er plads til flere medlemmer, og vi har en erklæret målsætning om at have det sjovt, spille masser af golf og i det hele taget samle på gode oplevelser. Vi mødes i golfklubben hver torsdag sæsonen igennem, og selvfølgelig skal vi også på udflugter til andre gode baner, dyste med vores venskabsklubber og i det hele taget hygge os med golfen. Du behøver ikke at kende nogen i Mens Section, før du melder dig ind. Du skal bare være golfspiller og have lyst til fællesskabet omkring golfspillet, så er du allerede kvalificeret til at være med. Kom til introduktionsdagen lørdag den 24. marts og hør nærmere. Du er også velkommen til at kontakte de fem medlemmer af præsidiet og lave en aftale, så du kommer godt i gang i MS. I de første måneder af sæsonen vil mindst et af præsidiets medlemmer vente ved puttinggreenen og sørge for, at de sidst-ankomne kommer med ud og spille. Jeg er overbevist om, at nye kan henvende sig til ethvert medlem af MS og få tips og hjælp til at komme med i ”flokken”. For alle medlemmer af Men’s Section venter en veltilrettelagt og udfordrende sæson, med masser af traditionelle matcher og selvfølgelig også spændende nyskabelser. Blandt de nye tiltag er: ”Sidani shoot out” er en gennemgående match over 7 torsdage Hulspil single spilles i puljer - derefter vind eller forsvind Th+ finale ”Bedste 9’er” på Jelling Golf Klub Lørdagsudflugterne går i år til hhv Kolding og Royal Oak i Jels. Weekend-turen går i år til Nordtyskland, datoer og mere information om turene bagerst i bladet, eller klik ind på vores velbesøgte hjemmeside www.vgcms.dk , hvor du kan læse meget mere om MS og tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglisterne efter dagens match mv. Vi vil gerne sige tak til vores sponsorer for opbakningen - gamle som nye. Det giver sæsonen et ekstra pift, og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section; støt vores sponsorer, de støtter os!

På Præsidiets vegne Kent Brejnholt, Captain 2012

BCA Autoauktion A/S | Bugattivej 12 | 7100 Vejle | Tel: +45 75 85 83 00

www.autoauktion.dk

3


4

MEN’S SECTION 2012

stark Cup 2012

Årets udgave afvikles i Odder lørdag d. 1. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste match for Mens Section. Turneringen er tidligere kaldet Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup og Damstahl Cup, i 2012 hedder den STARK Cup. Mens Section fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 16 mand hver. Alle mand skal tidligt op denne dag, morgenmad med briefing kl. 06.30, og gunstart kl. 08.00, i år skal vi til Odder med bus, så der bliver meget tidlig afgang. Om formiddagen spiller vi greensome (hulspil), og single matchplay om eftermiddagen dog max. 36 huller, dagen afsluttes med en stor middag, hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. MS Vejle har i de senere år siddet tungt på titlen, captain ser gerne denne statistik fortsættes. Kvalifikation til STARK Cup kan man se under gennemgående matcher i bladet, denne dag er hvad de fleste i Mens Section spiller hele året for at komme med til, dagen er en alle kvalificerede ser meget frem til og tager utrolig seriøst, og med rette. I tilfælde af afbud, som ikke er velset og sjældent finder sted, disponere captain også over vedkomnes wildcard, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde.


MEN’S SECTION 2012

Vigtige datoer i Men’s Section • 24. marts: Introduktionsmatch, vi mødes i klubhuset fra kl. 12, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske, kl. 13 spiller vi Texas Scramble på par-3 banen, bevæbnet med et pw, ca. kl. 14.30 serveres der suppe i restauranten, hvor sæsonens program vil blive fremlagt. •

12. maj: Lørdagsudflugt, turen går til Kolding i egne biler, gunstart.

24. maj: Venskabsmatch hjemme mod Horsens, gunstart

• 2. - 3. juni: weekend tur til Tyskland, vi kører i egne biler. • 5. juni: LS vs. MS, årets vigtigste match! gunstart •

2. august: Venskabsmatch hjemme mod Fredericia, gunstart

• 30. august: Venskabsmatch ude mod Hedensted, gunstart • 1. september: Stark Cup, for de 16 kvalificerede deltagere i Odder. • 22. september: Lørdagsudflugt, turen går til Royal Oak, vi kører samlet i bus, Gunstart • 13. oktober: Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani Shoot out finale” spilles og en stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidiet takker af, og det nye præsenteres til sæson 39 i Mens Section 2013.

Karetmagervej 19 A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 72 30 00

5


6

MEN’S SECTION 2012

Bliv en del af fællesskabet i Mens Section! Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages. Du bliver medlem af Mens Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag d. 24.marts. Du kan også skrive dig på torsdagens startliste ved skranken og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort samt betaling af kontingent til adjudanten. Der vil i herrernes omklædningsrum løbende blive ophængt en ajourført medlemsliste med navne og telefonnumre. Nye medlemmer skal ikke holde sig tilbage for at ringe til en af dem, der allerede er medlem eller til præsidiet for at få en aftale om at spille. Du er også velkommen til at møde op og finde en flight at gå med på dagen. Mens Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom samt at kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdag fra kl. 14.00. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00 Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00 kommer ikke på dagens resultatliste, dog vil opnåede point blive registreret til de gennemgående konkurrencer og handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til det. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierække, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie.

C. V. Christensen a•s VVS

Ibæk Strandvej 1C, Postbox 519, 7100 Vejle Tlf: 7582 0077 - Fax: 7583 6477 E-Mail: mail@cvchristensen.dk


MEN’S SECTION 2012

Kontingenter i 2012:

Årskontingent incl. matchfee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500,Deltagelse i hulspils turnering: . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 40,Deltagelse i parspils turnering: . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 40,Forsikring – hole in one: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 30,Nærmest flag pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15,Birdie pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Samvær i Men’s Section Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med at man skriver sig på startlisten. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted, der vil også her være en del praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer der overbringes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest flaget” samt for birdiepuljen altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt for dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår ca. hver 2. uge, vinderen får en middag til en torsdag i Mens Section, præmien er sponsoreret af Restauranten i Vejle Golf Club.

Shell Vejle v/ Finn Børsting retail.vejle@live.dk Tlf.: 22241878

7


8

MEN’S SECTION 2012

Matchoversigt Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten medfører udeblivelse uden lovligt afbud betaling af bøde for ”No Return”.

Captains Præmie: Captain belønner spilleren på 9. pladsen med en præmie sponsoreret af Thorkild Høj. De to personer, der sidder på hver side af vinderen, skal til gengæld bøde med 10 kroner hver til ”Lille Fighter”. Th+ finalen spilles i år på Jelling Golf Klub mandag d. 1. oktober 2012.

Vi spiller i tre rækker: A-rækken: ATS B-rækken: ATS C-rækken: ATS

Præmier: Efter hver match udnævnes en Overallvinder. I alle matcher uddeles præmier: til de 3 bedste i både A- og B-rækken. Såfremt der er flere end 5 deltagere i Crækken udløser det en præmie til vinderen her. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”.

0 – 13 14 – 36 37 –

Spillere med ATS (Antal Tildelte Slag) 37 eller derover spiller altid stableford! Forsikring for Hole in One: Dækker alle i sæsonen programsatte MS matcher. Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, Sponsoreret af Vejle Bryghus 1 par 4 hul i 2. slag, sponsoreret af Shell, Fredericiavej, Vejle Annonce 45x135

19/02/03

13:22

Nye tiltag: ”Sidani shoot out” spilles 1. torsdag i hver måned fra april til og med oktober i alt 7 torsdage Captain udvælger et hul til dagens match. Hul nummer står på tilmeldingslisten.

Side 1

Vinding Tømrerforretning Lundahl Nielsensvej 6, 7100 Vejle · Tlf. 75 85 92 11 · Fax 75 85 90 92

TØMRER / SNEDKER Totalenterpriser VINDING TØMRERFORRETNING 75 85 92 11 · www.vtvejle.dk


MEN’S SECTION 2012

Puttig green konkurrence Måneds puttekonkurrencen spilles sidste torsdag i hver måned, undtagen i august måned hvor den spilles næstsidste torsdag. Der vil på putting green være en 9 huls puttekonkurrence, hvor der på dagen vil ligge putting-scorekort på disken fra kl. 14.00 .Der vil være præmie til de 3 bedste på dagen og ved lige antal slag hos mere end 3 vindere vil der blive trukket lod om præmierne. Sponsor Bangsbo Equipment Velgørenhedsmatch Torsdag den 27. september bliver der arrangeret en særlig match til fordel for Læger Uden Grænser. Læs mere om arrangementet på www.vgcms.dk

G

LIN SAM

EN GourmEtoplEvElsE i særklassE

IND

De point (stableford)der opnås på det udvalgte hul samles over de 7 torsdage til finalen. Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige 7 matcher for at kvalificere sig til finalen (Præsidiet noterer score på hullet). Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 13. okt. Finalen spilles som en” shoot out” med de 4 spiller, der har opnået flest point gennem året og deltager i afslutningen, ved point lighed er det laveste hcp., hvis det også er lige, er der lodtrækning. Finalen spilles på Rød 9 umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles på Rød 9 til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”, man har på Rød 9 i forhold til Gul/Rød bane. Forhåbentlig vil alle MS’er være på Rød 9 eller på terrassen med en fadøl til at overvære finalen og være med til at sætte en god stemning til en vinder er fundet. Sponsor for turneringen er Pro-shoppen v/ Talal Sidani

Se vores arrangementer på munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 v 7100 Vejle v Tlf. +45 7642 8500 v info@munkebjerg.dk v www.munkebjerg.dk

9


10

Spilleplan 2012 Dato

Dag

Marts 24. Lør 29. Tors April 12. Tors 19. Tors 26. Tors Maj 3. Tors 10. Tors 12. Lør 24. Tors 31. Tors Juni 2. Lør 3. Søn 5. Tirs 7. Tors 14. Tors 21. Tors 28. Tors Juli 5. Tors 12. Tors 19. Tors 26. Tors August 2. Tors 9. Tors 16. Tors 23. Tors 30. Tors September 1. Lør 6. Tors 13. Tors 20. Tors 22. Lør 27. Tors Oktober 4. Tors 11. Tors 13. Lør

Tekst

Match form

Tid

Bane #

13.00 14.00

Par 3 1. G/R

MS intro, spiller m/pw, dereEer suppe Torsdagsmatch

Texas Scamble Stableford

Golf R MS

14.00 14.00 14.00

3. B/G 2. R/B 1. G/R

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Slagspil Stableford

MS MS MS

14.00 14.00 15.30 14.00

3. B/G 2. R/B ude 1. G/R 3. B/G

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Udflugt Kolding, Gunstart 09.30 Hjemme mod MS Horsens Gunstart 15.30 Torsdagsmatch

Slagspil Stableford Stableford Stableford Slagspil

LUXUR Termin Egetæ MS Ves\y

15.00 14.00 14.00 14.00 14.00

ude ude 2. R/B 1. G/R 3. B/G 2. R/B 1. G/R

weekend tur Tyskland, Breitenburg weekend tur Tyskland, Treudelberg LS vs MS Gunstart 15.00 Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Stableford Stableford Stableford Slagspil Stableford Slagspil

MS MS Peder MS Munk Design Sydba

14.00 14.00 14.00 14.00

3. B/G 2. R/B 1. G/R 3. B/G

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Slagspil Slagspil / Hvid tee slagspil

MS MS MS Sidani

15.30 14.00 14.00 14.00 15.30

2. R/B 1. G/R 3. B/G 2. R/B ude

Hjemme mod MS Fredericia Gunstart 15.30 Torsdagsmatch Sidste tællende cl STARK Cup Finale Torsdagsmatch Ude mod MS Hedensted Gunstart 15.30

Stableford Slagspil Stableford Slagspil Stableford

MS MS Stark, Østjys MS

14.00

ude 1. G/R 3. B/G 2. R/B ude 1. G/R

STARK Cup Finale, Odder Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Udflugt cl Royal Oak, Gunstart 09.30 Torsdagsmatch

Greensome/Matchplay Stableford Dansk Slagspil Log IT Stableford Hotela Stableford BCA A Slagspil Læger

14.00 14.00 13.00

3. B/G 2. R/B 1. G/R

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Afslutning MS Gunstart 13.00

Stableford Stableford Stableford

14.00 14.00 14.00

Vi spiller ikke: Torsdag d. 5. April (skærtorsdag) og Torsdag d. 17. Maj (Krisc Himmelfartsdag)

Palle I Isabel Skovb

# Bane


e

Golf Restaurant MS MS MS MS LUXURY4CARS Terminal C Egetæpper MS Ves\yns Bank MS MS Pedersens Laboratorium MS Munkebjerg Design House Denmark Sydbank MS MS MS Sidani Golf Experience MS MS Stark, Vejle Østjysk Bank MS

Resultat

Sidani Shoot Out

Pukng Green

Lodtræk Par

Lodtræk Single

Sponsor

Regel Spørgsmål

11

put ?

¤ S

P

?

put ¤

? S ?

put

?

¤ S

P

? S

put ¤

? ?

Kan nu nydes i Golfrestauranten

put S

P

¤

? afslut P

put

hplay Danske Bank Log IT Hoteladvice BCA Akconer Læger uden Grænser Palle Iversen Isabella Skovbo Huse

?

¤ P

?

put ¤

?

afslut Finale

# Baneforløb kan med kort varsel ændres p.g.a. baneombygning mv.

Dæmningen 42-44 . www.vejlebryghus.dk


12

MEN’S SECTION 2012

Bøder Indkomne beløb anvendes til vore ture samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser. 1. Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort – 5 kr. . pr. fejl. 2. No return – 50 kr. 3. For sent fremmøde til fastsat spisning – 5 kr. 4. Ikke tilmeldt korrekt på startlisten – 5 kr. 5. Overtrædelse af etikettereglerne – 20 kr. 6. Overskridelse af 32 putts i slagspil – 2 kr. pr. put (dog max 15 kr.) 7. Dårlig score i dagens match – der betales 5 kr. ved score under 29 point (80 netto i slagspil) og 10 kroner for score under 24 point (mere end 85 netto i slagspil). 8. Regelkonkurrencen: flest forkerte svar koster 10 kr., mens næstflest forkerte svar koster 5 kr. 9. Protester medfører fordobling af bøden. Husk! at bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Pengene går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Altså: Betal din bøde med glæde og deltag i så mange MSaktiviteter som muligt!


MEN’S SECTION 2012

Gennemgående Matcher: 1. Kvalifikation til Stark Cup 2012: A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 12. august 2011 til 16. august 2012 - er tællende, såfremt matchen er erklæret ”tællende” af Præsidiet. En –”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulérbar runde i handicap-sammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til STARK Cup accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste pointtal kvalificeres, ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hulspil deltager i STARK Cup finalen C: Endvidere råder præsidiet over fire wildcards. D: Den 16. august 2012 er sidste tællende spilledag for kvalifikation til STARK Cup. E: Point gives efter følgende skala:

Slagspil Nettoscore 66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80

Stableford Points 42 40-41 38-39 36-37 34-35 32-33 30-31 28-29

Points 8 7 6 5 4 3 2 1

Slagspilspointene er gældende for en par-72 bane og reguleres, når banen er forskellig fra par-72.

13


14

2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

MEN’S SECTION 2012

Flest opnåede stableford - point gennemgående Bedste nettoscore i fem slagspilsmatcher Bedste putter i fem slagspilsmatcher Bedste bruttoscore i fem slagspilsmatcher Vinder af Årets Match Vinder af Single Hulspilsturneringen, A- og B-rækken Vinder af Par turneringen. Vinder af Sidani Shoot Out.

Vinderne får deres navne indgraveret på Mens Sections tavle i klubben. Hulspil: Tilmelding til hulspil påbegyndes ved introduktionsarrangementet 24. marts og slutter torsdag d. 19. april 2012, hvor der trækkes lod til puljer i single og første runde i par spil. Hulspilsturneringer Hulspil – single I sæsonen 2012 vil turneringen bestå af et indledende gruppespil med 3 spillere i hver gruppe - alle spillere får derved minimum 2 matcher. Vinderne i grupperne går videre til mellemrunden. Denne foregår efter cupsystem, så det er vind eller forsvind og ud af hulspilsturneringen for taberen. Hvis der i puljespillet sker det at alle 3 spillere vinder 1 match hver, så vil det være deltageren der har vundet flest huller i sine 2

matcher, der går videre. Er det stadig lige mht. antal vundne huller foretages lodtrækning. Eks: Kent vinder 5/4 over Niels, Taul vinder 3/1 over Kent, Niels vinder 4/3 over Taul. Kent 5 huller går videre. Eks: Kent vinder 3/2 over Niels, Taul vinder 3/1 over Kent, Niels vinder 2/1 over Taul. Kent og Taul er lige i antal vundne huller og der trækkes lod. Hvis der spilles mere end 18 huller for at finde en vinder, noteres resultatet 1-0. Lodtrækning til gruppespillet foregår torsdag d. 19. april og vil blive foretaget af sidste års vinder i A-rækken Palle Jensen eller former captain Christian Taul. Efter gruppespillet vil der til hver mellemrunde foretages lodtrækning om torsdagen


MEN’S SECTION 2012

i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Hulspilsturneringen bliver afviklet i en A- og B-række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for afvikling af gruppespillet samt for afvikling af de enkelte mellemrunde matcher. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag d. 16/08 2012. For både single og par hulspilsmatchers vedkommende kan de afvikles om torsdagen uanset om der spilles stableford eller slagspil. Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret direkte til STARK Cup finalen i Odder d. 1/9 2012. Der spilles med 3/4 hcp. Datoer for lodtrækning til hulspilsingle. 19. april: gruppespil 24. maj: 1. mellemrunde (gruppespillet skal være afsluttet)

15

14. juni: 2. mellemrunde 28. juni: 3. mellemrunde 2. august: semifinale Finalen afvikles senest 16. august Når man ikke at spille inden næste lodtrækning, er begge spiller ude. Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag. (¾-handicap) Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller. Parspil Parspilsturneringen foregår efter cup system / vind eller forsvind ud af hulspilsturneringen Der vil være lodtrækning til 1. runde torsdag d. 19. april og vil blive foretaget af sidste års vinder i A-rækken Palle Jensen eller former Captain Christian Taul. Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 11. okt. 2012 Parhulspilsturneringen bliver afviklet i en A-

G

LIN

SAM

Tlf 75 85 81 40 www.vgc.dk/restaurant

IND

GOLFRESTAURANTEN


16

MEN’S SECTION 2012

og B-række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Hvis man ikke når at spille inden næste lodtrækning, er begge hold ude.

Datoer for Lodtræknings til parhulspil: 19. april: 1. runde lodtrækning 14. juni: 2. runde lodtrækning 2. aug.: 3. runde lodtrækning 23. aug.: 4. runde lodtrækning 20. sep.: 5 runde lodtrækning 11. okt.: finale færdig spilles senest

Vinderholdet fra Eiland Teledata Cup 201: VGC MS Restaurant

Vedelsborg

Restaurant Restaurant Vedelsborg A la carte Vedelsborg Receptioner Diner transportable Separat lokale til selskaber

Vedelsgade 55b . 7100 Vejle . 75 72 29 70 www.vedelsborg.dk . restaurant@vedelsborg.dk


MEN’S SECTION 2012

Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point. Parspilsturneringen følger slagsspilsreglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match. Afslutning: Som afslutning på sæsonen arrangeres lørdag d 13. oktober en sidste spilledag med efterfølgende fest, hvor præmier for årets gennemgående konkurrencer uddeles, og den nye Captain og adjudanter for den kommende sæson udnævnes. Afslutningsfesten finder sted i vores eget klubhus.

17

Vinder af årets Gennemgående turneringer 2011: Netto: Anders Kammersgård Brutto: Finn Andersen Stableford: Keld Hindhede Putts: Finn Andersen Årets Match: Anker Jacobsen Hul spil A: Palle Jensen Hul spil B: Erik Jørgensen Par spil: Brian Madsen / Claus Frandsen Årets putting green mester: Michael Bertelsen Resultat af venskabsmatcher 2011: Fredericia – Vejle, Fredericia vinder Horsens – Vejle, Horsens vinder LS – MS, MS vinder Vejle – Hedensted, Vejle vinder Eiland Teledata Cup 2011 vinder: VGC MS.

EL KER SÅV G! S R E H E VI B NIN M UDLEJ O S G L A S

VURDERING RÅDGIVNING

SALG KØB

LEJE UDLEJNING

SUHR


18

MEN’S SECTION 2012

Dagsudflugter 2012 Dagsudflugt til Kolding Golf Club Lørdag d. 12. maj, vi kører i egne biler Kolding Golf Club er fra 1933, ombygget flere gange op gennem årene, til man lavede den store omlægning, der var færdig i 2008, det skulle nu være en udfordrende og spændende par 69 bane og 5.419m fra gul tee. Vi starter med morgenmad i klubhuset i Kolding kl. 08.00, der er gunstart kl. 09.30, efter matchen er der en let frokost i klubhuset derefter er der præmie overrækkelse. Prisen kommer senere. Beløbet kan overføres på netbank (Sydbank) reg. nr. 7030 konto nr. 13 81 623, betales senest 26. april www.koldinggolfclub.dk Dagsudflugt til Royal Oak Royal Oak Golf Klub lørdag d.22. september, vi kører i bus fra VGC kl. 07.30 Vi starter med morgenmad i bussen, der er gunstart kl. 09.30, efter matchen er det en let frokost i klubhuset. Golfbanen, der især er kendt for Danmarks hurtigste greens, par 72, længde 5.967m fra gul tee Pris 500,kr. kan overføres på netbank(Sydbank) reg. nr. 7030 konto nr. 13 81 623, senest 6. september www.royal-oak.dk

SIDANI PRO SHOP Tlf 75 85 81 43 www.sidani.dk V/ Talal Sidani - VGC


MEN’S SECTION 2012

19

Weekendudflugt 2012 Weekendudflugt til Tyskland 2.-3. juni Lørdag skal vi spille Golf Club Schloss Breintenburg. Sydøst for den med danske øjne kendte by Itzehoe i Schleswig-Holstein, ligger dette meget flotte internationalt højt estimerede 27-hullers golfanlæg i forbindelse med det historiske slot Breitenburg. Vi spiller 18 huller. Golfbanen blev grundlagt i 1990, og fra starten var det besluttet at skabe et moderne anlæg i høj standard, som kunne placeres i de landlige naturskønne områder omkring slottet. www.golfclubschlossbreitenburg.de Vi skal bo på Steigenberger Hotel Treudelberg**** hvor du kan nyde både flotte værelser, god mad, høj service, en fantastisk wellness afdeling med afslappende Spa, så husk badetøj. www.treudelberg.com Søndag spiller vi Treudelberg der byder også på en 27-huls mesterskabsbane, en af Nordtysklands flotteste baner med mange spændende udfordringer, som er kendetegnet med en del vand hazarder. Vi spiller igen 18 huller www.golfclub-treudelberg.de Til runden på Breitenbug vil vi søger for en god sandwich, og efter spillet på Treudelberg er der en let frokost inden vi køre hjem. Vi kører i private biler. Pris 1.500,kr kan overføres på netbank(Sydbank)reg. nr. 7030 konto nr. 13 81 623, betales senest 24. maj

Leder- og organisationsudvikling www.hrm-as.dk t:87490887


Sponsorer for Men’s Section Palle Iversen Vestfyns Bank Pedersens Laboratorium Canon Design House Denmark BCA Autoauktion Sydbank Golfrestauranten Munkebjerg Hotel Vejle Bryghus Shell, Vejle Log IT Bangsbo Equipment th+, Thorkild Høj Isabella Focus Hjem Skovhus ApS

LH Uni-gulve A/S Terminal C Restaurant Vedelsborg Stark, Vejle Skovbo Huse Læger uden Grænser Østjysk Bank Sidani Pro Shop Ege Tæpper Vindinggård mad & vin C.V. Christensen Vinding Tømrerforretning Danske Bank Luxury4Cars Hoteladvice v/Jan Bertelsen HRM Retail CODEX Advokater

Canon Business Center Sydjylland - din lokale leverandør af Canons brede sortiment af printløsninger

Canon Business Center Sydjylland

Jupitervej 4 • 6000 Kolding Tlf.: 70 15 50 05 • www.canon.dk