Page 1

MEN’S SECTION 2 013

www.vgcms.dk


2

MEN’S SECTION 2013

Captain Frank L. Andersen

40 50 60 27 fa@uni-gulve.dk

Adjudant Søren Klerke 30 93 01 01 klerke@stofanet.dk.dk

Adjudant Keld Hindhede 25 13 43 17 keldhindhede@hotmail.dk

Adjudant Michael Kaltoft 20 21 11 53 m.kaltoft@dadlnet.dk

Adjudant Hans Jørgen B. Nielsen 22 69 25 93 duus@acnvejle.dk


k

MEN’S SECTION 2013

Velkommen til Men’s Section Er du fyldt 21 år og medlem af Vejle Golf Club, så er du hjerteligt velkommen til at deltage i Men’s Section. Der er plads til flere medlemmer, og vi har en erklæret målsætning om at have det sjovt, spille masser af golf og i det hele taget samle på gode oplevelser. Vi mødes i golfklubben hver torsdag sæsonen igennem, og selvfølgelig skal vi også på udflugter til andre gode baner, dyste med vores venskabsklubber og i det hele taget hygge os med golfen. Du behøver ikke at kende nogen i Mens Section, før du melder dig ind. Du skal bare være golfspiller og have lyst til fællesskabet omkring golfspillet, så er du allerede kvalificeret til at være med. Kom til introduktionsdagen lørdag den 23. marts og hør nærmere. Du er også velkommen til at kontakte de fem medlemmer af præsidiet og lave en aftale, så du kommer godt i gang i MS. I de første måneder af sæsonen vil mindst et af præsidiets medlemmer vente ved puttinggreenen og sørge for, at de sidst-ankomne kommer med ud og spille. Jeg er overbevist om, at nye kan henvende sig til ethvert medlem af MS og få tips og hjælp til at komme med i ”flokken”. For alle medlemmer af Men’s Section venter en veltilrettelagt og udfordrende sæson, med masser af traditionelle matcher. Vi fortsætter med successen fra sidste år, med Sidani Shoot Out og med indledende runder i hulspil. Weekend-turen går også i år til Nordtyskland, nærmere bestemt GreenEagle golf, lige syd for Hamburg og med overnatning og golf på Castanea Golf Resort. Datoer og mere information om turene bagerst i bladet, eller klik ind på vores velbesøgte hjemmeside www. vgcms.dk , hvor du kan læse meget mere om MS og tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglisterne efter dagens match mv. Det er en fornøjelse at kunne præsenterer en lang sponsorliste, både som annoncører i bladet her og til vores matcher -der er i år næsten ”udsolgt” som matchsponsor. STOR tak til vores sponsorer for opbakningen, gamle som nye, det giver sæsonen et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section; STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS!

På Præsidiets vegne Frank L. Andersen, Captain 2013

BCA Autoauktion A/S | Bugattivej 12 | 7100 Vejle | Tel: +45 75 85 83 00

www.autoauktion.dk

3


4

MEN’S SECTION 2013

BY-MATCH 2013

Årets udgave afvikles i Fredericia lørdag d. 7. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste match for Mens Section. Turneringen er tidligere kaldet Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup og Damstahl Cup og Stark cup. Mens Section fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 16 mand hver. Vi skal som sagt til Fredericia i år og de som kvalificerer sig, skal forvente at skulle tidlig op og være klar til gunstart kl. 08.00 –men mere om det når vi nærmer os tidspunktet. Om formiddagen spiller vi greensome (hulspil), og single matchplay om eftermiddagen dog max. 36 huller, dagen afsluttes med en stor middag, hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. MS Vejle har, bortset fra sidste år i Odder, siddet tungt på titlen, captain ser gerne denne statistik fortsættes. Kvalifikation til By-Match kan man se under gennemgående matcher i bladet,denne dag er hvad de fleste i Mens Section spiller hele året for at komme med til, dagen er en alle kvalificerede ser meget frem til og tager utrolig seriøst, og med rette. I tilfælde af afbud, som ikke er velset og sjældent finder sted, disponerer captain også over vedkommendes wildcard, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde.


MEN’S SECTION 2013

Vigtige datoer i Men’s Section 2013 • 23. marts: Introduktionsmatch, vi mødes i klubhuset fra kl. 11.00, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske, kl. 12.00 spiller vi Texas Scramble på Sletten og ca. kl. 14.30 serveres der suppe i restauranten, hvor sæsonens program vil blive fremlagt. • •

 . maj: Lørdagsudflugt, turen går til Mariagerfjord Golfklub, vi kører samlet i bus, 4 gunstart. 30. maj: Venskabsmatch hjemme mod Fredericia, gunstart .

6. juni: MS vs. LS, årets vigtigste match!! gunstart.

20. juni: Venskabsmatch ude mod Gyttegård, gunstart.

22.-23. juni: Weekend tur til Tyskland, vi kører i egne biler.

29. august: Venskabsmatch hjemme mod Hedensted, gunstart.

• 7. september: By-Match, for de 16 kvalificerede deltagere i Fredericia. • 21. september: Lørdagsudflugt, turen går til Benniksgaard Golf Klub, vi kører samlet i bus, gunstart • 12. oktober: Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani Shoot out finale” spilles, en stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidie takker af, og det nye præsenteres til sæson 40 i Mens Section 2014.

Karetmagervej 19 A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 72 30 00

5


6

MEN’S SECTION 2013

Bliv en del af fællesskabet i Mens Section! Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages. Du bliver medlem af Mens Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag d. 23.marts. Du kan også skrive dig på torsdagens startliste ved skranken og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort samt betaling af kontingent til adjudanten. Der vil i herrernes omklædningsrum løbende blive ophængt en ajourført medlemsliste med navne og telefonnumre. Nye medlemmer skal ikke holde sig tilbage for at ringe til en af dem, der allerede er medlem eller til præsidiet for at få en aftale om at spille. Du er også velkommen til at møde op og finde en flight at gå med på dagen. Mens Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golfog etiketteregler, at øge spillernes viden herom samt at kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdag fra kl. 14.00. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00 Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00 kommer ikke på dagens resultatliste, dog vil opnåede point blive registreret til de gennemgående konkurrencer og handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til det. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierække, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie. DGU har indført nye regler vedrørende regulering af HCP. fra. 2. juli 2012, herefter kan man ikke reguleres i private runder (hverken op/ned), hvis man ikke spiller EDS, dvs. at man giver sin spillemakker besked på 1. tee om der spilles EDS. Torsdagsmatcher i Men´s section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap, såfremt der afkrydses i EDS-feltet på tilmeldingslisten. Hvis man vil modtage præmier eller få point til de gennemgående matcher, By-Match Cup mv., skal man tilmeldes sig EDS på tilmeldingsliste inden man går ud, der er lavet en kolonne med EDS, hvor der sættes kryds hvis man vil deltage.

C. V. Christensen a•s VVS

Ibæk Strandvej 1C, Postbox 519, 7100 Vejle Tlf: 7582 0077 - Fax: 7583 6477 E-Mail: mail@cvchristensen.dk


MEN’S SECTION 2013

Kontingenter i 2013:

Årskontingent incl. matchfee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500,Deltagelse i hulspils turnering: . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 40,Deltagelse i parspils turnering: . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 40,Forsikring – hole in one: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 30,Nærmest flag pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15,Birdie pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Samvær i Men’s Section Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med at man skriver sig på startlisten. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted, der vil også her være en del praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer der overbringes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest flaget” samt for birdiepuljen altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt for dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår ca. hver 2. uge, vinderen får en middag til en torsdag i Mens Section, præmien er sponsoreret af Restauranten i Vejle Golf Club.

7


8

MEN’S SECTION 2013

Matchoversigt Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten medfører udeblivelse uden lovligt afbud betaling af bøde for ”No Return”. Vi spiller i tre rækker: A-rækken: HCP B-rækken: HCP C-rækken: HCP

0 – 12 13 – 36 37 –

Spillere med HCP 36 eller derover spiller altid stableford! Forsikring for Hole in One: Dækker alle i sæsonen programsatte MS matcher. Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, Sponsoreret af Vejle Bryghus 1 par 4 hul i 2. slag, sponsoreret af Shell, Fredericiavej, Vejle. Bedste 9’er: spilleren på 9. pladsen belønnes med en præmie sponsoreret af Thorkild Høj TH+.

Annonce 45x135

19/02/03

13:22

De to personer, der sidder på hver side af vinderen, skal til gengæld bøde med 10 kroner hver til ”Taxaworsøe”. Captains Trøst: Spilleren på næstsidste pladsen ”belønnes” med præmie fra DGI-huset Vejle Præmier: Efter hver match udnævnes en Overallvinder. I alle matcher uddeles præmier: til de 3 bedste i både A- og B-rækken. Såfremt der er flere end 5 deltagere i Crækken udløser det en præmie til vinderen her. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”. ”Sidani shoot out”spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen, ud af de 10 torsdage, vælges de 7 bedste scores for hver spiller, dette så alle har mulighed, uafhængig af ferie o.l., at deltage. Captain udvælger et hul til dagens match. Hul nummeret står på tilmeldingslisten. De point (stableford) der opnås på det udvalgte hul samles over de 10 matcher. Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige 10 matcher for at kvalificere sig til finalen

Side 1

Vinding Tømrerforretning Lundahl Nielsensvej 6, 7100 Vejle · Tlf. 75 85 92 11 · Fax 75 85 90 92

TØMRER / SNEDKER Totalenterpriser VINDING TØMRERFORRETNING 75 85 92 11 · www.vtvejle.dk


MEN’S SECTION 2013

(Præsidiet noterer score på hullet). Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 12. okt. Finalen spilles som en” shoot out” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og deltager i afslutningen, ved point lighed er det laveste hcp., hvis det også er lige, er der lodtrækning. Finalen spilles på Parken hul 9 umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles på Parken hul 9 til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”, man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1. Forhåbentlig vil alle MS’er være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl til at overvære finalen og være med til at sætte en god stemning, til en vinder er fundet. Sponsor for turneringen er Pro-shoppen v/ Talal Sidani

G

LIN SAM

IND

Th+ finalen spilles i år på Jelling Golf Klub fredag d.27. september alle bedste 9’ere gennem året inviteres.

EN GourmEtoplEvElsE i særklassE

Se vores arrangementer på munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 v 7100 Vejle v Tlf. +45 7642 8500 v info@munkebjerg.dk v www.munkebjerg.dk

9


10

Dato Marts 23. April 4. 11. 18. 25. Maj 2. 4. 16. 23. 30. Juni 6. 13. 20. 22. 23. 27. Juli 4. 11. 18. 25. August 1. 8. 15. 22. 29. September 5. 7 12. 19. 21. 26. 27. Oktober 3. 10. 12.

Bane  #

Spilleplan Mens  Sec,on  Vejle

Dag

Tid

Tekst

Lørdag

12.00

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00

3 2 1 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Stableford Slagspil Stableford/Hvid tee

Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 06.30 14.00 14.00 15.30

3

Torsdagsmatch Lørdagstur ,l  Mariager Torsdagsmatch Torsdagsmatch Hjemme  mod  MS  Fredericia  Gunstart  15.30

Slagspil Stableford Slagspil Slagspil/rød tee Stableford/Gunstart

Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Torsdag

15.00 14.00 16.30

LS vs  MS  Gunstart  15.00 Torsdagsmatch Ude  mod  MS  GyLegård Weekendtur Weekendtur Torsdagsmatch

Stableford/Gunstart Hallington Stableford/Gunstart

14.00

2 1 3 ude ude 2

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00

3 2 1 3

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford/Hvid tee Slagspil Stableford Slagspil

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00 15.30

2 1 2 3 2

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch sidste  tællende  ,l  Bymatch Hjemme  mod  MS  Hedensted  Gunstart  15.30

Stableford Stableford Slagspil/Hvid tee Slagspil Stableford/Gunstart

Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Lørdag Torsdag Fredag

14.00 14.00 14.00 06.30 14.00 12.00

1 ude 3 2 ude 1 1

Torsdagsmatch Bymatch Finale,  08.00/13.00.  Fredericia Torsdagsmatch Torsdagsmatch Lørdagstur  ,l  Benniksgaard     Torsdagsmatch th+  finale  i  Jelling

Stableford Greensome/Matchplay Slagspil Stableford Stableford/Gunstart Slagspil Stableford

Torsdag Torsdag Lørdag

14.00 14.00 13.00

3 2 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch og  Årets  match Afslutning  MS  Gunstart  13.00  

Slagspil Slagspil Stableford/Gunstart

SleLen MS intro,  dereNer  suppe

1 3 2

Vi spiller  ikke:  Torsdag  d.  28.  marts  (skærtorsdag)  og  Torsdag  d.  9.  Maj  (Kris,  Himmelfartsdag) Bane  1:  SleLer/Parken                      Bane  2:  Parken/Skoven                  Bane  3:  Skoven/SleLen

Match form Texas  Scamble  

Stableford


11

start

VesXyns Bank Østjydsk  Bank  A/S Sydbank Design  House Stark  Vejle

tee

e

start

Sidani       Shoot  Out

P

? Stofa A/S Sidani  Proshop

start

S

Golfrestauranten

tee

start

Lodtrækning Par

Sponsor

Lodtrækning   Single

atch form

Regel Spørgsmål

,on Vejle  Golf  Club  2013

?

¤ ?

S

¤

?

Pedersens Laboratorium Danske  Bank MS

?

¤

OK a.m.b.a.

?

S P

¤

S

Munkebjerg Hotel

¤

S

P

¤

P

¤

Kan nu nydes i Golfrestauranten

? Hotel Advice  v/Jan  Bertelsen   Mar,nsen  Rådgivning  &  Revision Terminal  C

?

afslut

Hans Laursen  Op,k  A/S

?

¤

tchplay

start

start

Tøjeksperten Vejle Sport  24  Vejle BCA  Autoauk,on  A/S

P

¤

? th+ -­‐Thorkild  Høj ¤ Isabella  A/S energiforbedring.nu

Finale

Dæmningen 42-44 . www.vejlebryghus.dk


12

MEN’S SECTION 2013

Bøder

Indkomne beløb anvendes til vore ture samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: 1. Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort – 5 kr. pr. fejl 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

No return – 50 kr. For sent fremmøde til fastsat spisning – 5 kr. Ikke tilmeldt korrekt på startlisten – 5 kr. Overtrædelse af etikettereglerne – 20 kr. Overskridelse af 32 putts i slagspil – 2 kr. pr. put (dog max 15 kr.) Dårlig score i dagens match – der betales 5 kr. ved score under 29 point (80 netto i slagspil) og 10 kroner forscore under 24 point (mere end 85 netto i slagspil). Regelkonkurrencen: flest forkerte svar koster 10 kr., mens næst flest forkerte svar koster 5 kr. Protester medfører fordobling af bøden.

Husk! at bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Pengene går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Altså: Betal din bøde med glæde og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt!

FEST SKAL DER TIL!

Nyd din festdag og koncentrer dig om dine gæster. Så klarer vi alt det andet... Ring til: Sonny Nissen på tlf 7644 6031 eller mail til sonis@dgi.dk


MEN’S SECTION 2013

13

Gennemgående Matcher: 1. Kvalifikation til By-Match 2013: A: De  10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 18. august 2012 til 15. august 2013 - er tællende, såfremt matchen er erklæret ”tællende”af Præsidiet. En –”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulérbar runde i handicap-sammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til By-Match accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste pointtal kvalificeres, ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hul spils turneringen deltager C: Endvidere råder præsidiet over fire wildcards. D: Den 15. august 2013 er sidste tællende spilledag for kvalifikation. E: Point gives efter følgende skala:

Slagspil Nettoscore 66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80

Stableford Points 42 40-41 38-39 36-37 34-35 32-33 30-31 28-29

Points 8 7 6 5 4 3 2 1


14

MEN’S SECTION 2013

2: Flest opnåede stableford - point gennemgående 3: Bedste nettoscore i fem slagspilsmatcher 4: Bedste putter i fem slagspilsmatcher 5: Bedste bruttoscore i fem slagspilsmatcher 6: Vinder af Årets Match 7: Vinder af Single Hulspilsturneringen, A- og B-rækken 8: Vinder af Par turneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Mens Sections tavle i klubben. Hulspil – single: I sæsonen 2013 vil turneringen bestå af et indledende gruppespil med 3 spillere i hver gruppe - alle spillere får derved minimum 2 matcher. Vinderne i grupperne går videre til mellemrunden. Denne foregår efter cupsystem, så det er vind eller forsvind og ud af hulspils turneringen for taberen. Hvis der i puljespillet sker det at alle 3 spillere vinder 1 match hver, så vil det være deltageren der har vundet flest huller i sine 2 matcher, der går videre. Er det stadig lige mht. antal vundne huller foretages lodtrækning. F.eks; Kent vinder 5/4 over Niels, Taul vinder 3/1 over Kent, Niels vinder 4/3 over Taul. Kent 5 huller går videre. Kent vinder 3/2 over Niels, Taul vinder 3/1 over Kent, Niels vinder 2/1 over Taul. Kent og Taul er lige i antal vundne huller og der trækkes lod.

Lodtrækning til gruppespillet foregår torsdag d. 11. april og vil blive foretaget af sidste års vinder i A-rækken. Efter gruppespillet vil der til hver mellemrunde foretages lodtrækning om torsdagen i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Hulspils turneringen bliver afviklet i en A- og B-række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for afvikling af gruppespillet samt for afvikling af de enkelte mellemrunde matcher. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag d. 15/08 2012. For både single og par hulspils matchers vedkommende kan de afvikles om torsda-


MEN’S SECTION 2013

gen uanset om der spilles stableford eller slagspil. Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret direkte til By-Match Cup finalen i Fredericia d. 7/9 2013. Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling af matchen inden tidsfristen. Datoer for lodtrækning til hulspilsingle. 18. april: gruppespil 16. maj: 1. mellemrunde (gruppespillet skal være afsluttet) 13. juni: 2. mellemrunde 27. juni: 3. mellemrunde 1. august: 4. mellerunde Finalen afvikles senest 15. august. Når man ikke at spille inden næste lodtrækning, er begge spillere ude. Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag. (¾-handicap) Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller.

Parspil Parspilsturneringen foregår efter cup system / vind eller forsvind ud af hulspilsturneringen Der vil være lodtrækning til 1. runde torsdag d. 11. april. Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 03. okt. 2013 Parhulspilsturneringen bliver afviklet i en Aog B-række. Det forsøges at gøre rækkerne ligestore, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Hvis man ikke når at spille inden næste lodtrækning, er begge hold ude. Datoer for Lodtræknings til parhulspil: 18. april: 1. runde lodtrækning 20. jun: 2. runde lodtrækning 1. august: 3. runde lodtrækning 22. august: 4. runde lodtrækning 19. september: 5. runde lodtrækning 3. oktober: finale skal være færdigspillet Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score

Fællessletgård

G

LIN

www.vgc.dk/restaurant

SAM

Tlf. 75858140

IND

Restaurant & Café

15


16

MEN’S SECTION 2013

fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point. Parspilsturneringen følger slagsspilsreglerne

for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match. Afslutning: Som afslutning på sæsonen arrangeres lørdag d. 12. oktober en sidste spilledag med efterfølgende fest, hvor præmier for årets gennemgående konkurrencer uddeles, og den nye Captain og adjudanter for den


MEN’S SECTION 2013

kommende sæson udnævnes. Afslutningsfesten finder sted i vores eget klubhus. Vinder af årets Gennemgående turneringer 2012: Brutto: Finn Andersen Netto: Jan Bertelsen Putt: Peter Worsøe Stableford: Kent Brejnholt Hulspil B-gruppe: Jacob Preuss Hulspil A-gruppe: Kent Brejnholt Hulspil Par: Jacob Preuss/ Jesper Hansen

17

Årets Match: Keld Hindhede Vinder af ”Sidani Shoot Out”: Finn Andersen, der vandt en golfrejse sponsoreret af www.caddiegolfrejser.dk Resultat af venskabsmatcher 2012: Vejle - Fredericia: Aflyst Vejle - Horsens: Vejle vinder LS - MS: LS vinder Hedensted - Vejle: Vejle vinder


18

MEN’S SECTION 2013

Weekendudflugt 2013 Weekendudflugt til Tyskland 22.-23. juni Lørdag skal vi spille GreenEagle, som ligger lige syd for Hamburg. GreenEagle byder dig velkommen til deres krævende mesterskabsbane, hvor vi spiller Nordbanen. Nordbanen (par 73), er en absolut topklasse golfbane med perfekte greens og fairways og stort set vand på alle huller, en stor udfordring for alle golfspillere, fra hvid tee er det den længste 18-hullers bane i Europa, vi spiller dog fra gul-tee denne dag, men husk alligevel at få køllerne med i bag ‘en. www.greeneagle.de Efter matchen, kører vi de 22 km. til Castanea Resort, hvor vi skal overnatte, direkte ved banen Adendorf, som vi spiller søndag. Castanea Resort ligger i Lüneburger Heide og består af det 4-stjernede Best Western Hotel samt golfklubben Adendorf. Udover golf byder Castanea Resort også på det 1500 kvadratmeter store Castanea spa & wellnesscenter med indendørs og udendørs swimmingpool, så endelig husk badetøj. Den 5885 meter lange18-hullers mesterskabsbane (par 72), er designet af den tyske banearkitekt Kurt Rossknecht. Han huskes for design af spanske golfbaner med markante stenmure og talrige søer. Disse elementer har han anvendt på Castanea Golf Resort, som har spændende konstruerede bunkers på et varierende terræn, og udfordrende ø-greens, hvilket kræver et kort og præcist spil. Banen er en stor oplevelse at spille på, og trods en vis sværhedsgrad er den velegnet for spillere på alle niveauer. www.castanea-resort.de Til runden på GreenEagle, vil vi søger for en god sandwich og efter spillet på Adendorf, er der en let frokost inden vi kører hjem. Vi kører i private biler. Pris kun kr. 1.500,- kan overføres via netbank, til Danske Bank reg. nr. 3618, konto nr.3618132811, betales senest 7. juni

SIDANI PRO SHOP Tlf 75 85 81 43 www.sidani.dk V/ Talal Sidani - VGC


MEN’S SECTION 2013

19

Dagsudflugter 2013 Lørdagstur til Mariagerfjord Golfklub lørdag d. 4. maj 2013 Vi kører (max. 48) i bus fra VGC kl. 06.30 Vi starter den tidlige tur med morgenmad, kaffe og en lille én i bussen. Der er gunstart kl. 09.30 på hul 1,18,17 og bagud.. Der er snacks og drikkevarer til runden, samt 1 stk. baneguide til hver flight. Efter matchen, der har Østjydsk Bank A/S som sponsor ved Aage Johansen, vil der være en 2 retters frokost i klubhuset, med udsigt over fjorden, samt præmieoverrækkelse. Der vil være drikkevarer i bussen på hjemturen. Pris alt inkl. 500,- kr. som kan overføres via netbank, til Danske Bank reg. 3618, konto nr.3618132811 senest fredag d.25 april 2013. Lørdagstur til Benniksgaaard Golf lørdag d. 21. september 2013 Vi mødes i VGC kl. 06.30 til en dejlig dag med Mens Section. Turen går i bus til Benniksgaard Golf ved Flensborg fjord, en ren naturperle i flot kuperet terræn, hvor 16 af de 18 huller har udsigt over fjorden og hvor der også på mange af hullerne kommer små søer i spil. I bussen på vej til golfbanen, vil der blive serveret morgenmad m. rundstykker og kaffe. Der vil være GUNSTART kl. 9.00 og alle kan tage øl/vand og banesandwich med ud til de krævende 18 huller. Efter matchen der har BCA Autoauktion A/S som sponsorer, er der buffet i golf-restauranten og præmie overrækkelse ALT dette kan du komme med til for KUN 500,- som kan overføres via netbank, til Danske Bank reg. 3618, konto nr. 3618132811 senest fredag d. 13. september 2013


Sponsorer for Men’s Section Vestfyns Bank Pedersens Laboratorium Canon Design House Denmark BCA Autoauktion A/S Sydbank Munkebjerg Hotel Vejle Bryghus Shell, Vejle th+ v/ Thorkild Høj Isabella A/S Skovhus ApS LH Uni-gulve A/S Terminal C Stark, Vejle Læger uden Grænser Østjydsk Bank A/S

Fællessletgård Restaurant & Café Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Vinding Tømrerforretning Danske Bank Hoteladvice v/Jan Bertelsen Codex Advokater, Vejle Tøjeksperten, Vejle Energiforbedring.nu OK a.m.b.a. Martinsen Rådgivning & Revision Hans Laursen Optik A/S Sport 24, Vejle Nyt Hjem A/S DGI-huset Vejle Stofa A/S TH+

Canon Business Center Sydjylland - din lokale leverandør af Canons brede sortiment af printløsninger

Canon Business Center Sydjylland

Jupitervej 4 • 6000 Kolding Tlf.: 70 15 50 05 • www.canon.dk

Mens Section  

Mens Section, Vejle Golf Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you