Mens section 2015

Page 1

MEN’S SECTION 2 015

www.vgcms.dk


MEN’S SECTION 2015

PRÆSIDIET 2015 Captain

Captain Peter Worsøe Tlf. nr.: 27 11 14 69 worsoep@hotmail.com

Adjudant Søren Klerke 30 93 01 01 klerke@stofanet.dk.dk

Adjudant Michael Kaltoft 20 21 11 53 m.kaltoft@dadlnet.dk

Adjudant Mikael Andersen 61 16 55 58 mikaelandersen@me.com

Adjudant Torben Hviid Tlf. nr.: 40 57 46 71 tohv@kebomed.dk

Adjusvans John Christiansen johntiger@live.dk Tlf nr.: 22 24 18 81

-2-


MEN’S SECTION 2015

Velkommen til Men’s Section Men’s Section 2015 byder alle golfspillende mænd hjertelig velkommen til at deltage i Men’s Section fællesskabet. Vi har en erklæret målsætning om at spille masser af golf, have det sjovt og hyggeligt sammen, møde andre golfspillere og sammen skabe gode oplevelser. Hver torsdag eftermiddag og aften, i sæsonen fra marts til oktober mødes vi om vor fælles interesse, og dyster mod hinanden, samt vore venskabsklubber fra Fredericia, Gyttegård og Hedensted. Du er kvalificeret til at være med, hvis du er golfspiller, har lysten til fællesskabet, og er fyldt 21 år. Du behøver ikke at kende nogen i Men’s Section i forvejen. Mød blot op på introduktions- og tilmeldingsdagen lørdag den 21 marts kl. 11.00, og hør nærmere. Alle er velkomne til at kontakte et af medlemmerne af MS Præsidiet med spørgsmål, og få tips til at komme godt i gang i MS. Derudover kan nye medlemmer altid kan henvende sig til ethvert andet MS medlem, og få råd og vejledning til at komme godt i gang. Sæsonen 2015 vil være udfordrende og veltilrettelagt. En del tidligere og nye sponsorer har meldt sig på banen, så der vil være masser af præmier at dyste om. Venskabsmatcher – 3 stk., Par- og single hulspils turnering, Sidani ShootOut, Lørdagsture – 2 stk., Weekend-tur til Himmerland, og naturligvis kvalifikationen til MidsparCup’en, hvor 18 MS’ere i år skal forsøge at få titlen tilbage i dysten mod klubberne fra Fredericia, Horsens og Odder. Da der er nogle trofæer, der pt. er udlånt, forventer Captain 2015, at alle sørger for at formen er i orden, når det gælder – specielt i årets dyst mod Ladies Section. Den afholdes i år torsdag den 28. maj, kl. 15.30 gunstart, med en spændende runde golf med efterfølgende spisning i klubrestauranten. Reservér allerede nu dagen i kalenderen! Husk vores Facebook side/-gruppe: Men’s Section Vejle Golf Club. Besøg siden, og brug den til at dele billeder, videoer, sjove historier mv. Vort håb er at det bliver et dynamisk forum om vor fælles interesse. På hjemmesiden www.vgcms.dk, kan du læse meget mere om MS, tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglisterne efter dagens match, og se fælles info mv. Det er en fornøjelse at kunne præsentere vore mange sponsorer, både som annoncører i bladet her, og til vore sponsormatcher. Der er igen i år næsten ”fuldt hus” med matchsponsorer. STOR tak til alle vores sponsorer for opbakningen – gamle stabile, som nye. Det giver sæsonen, matcher og vort hyggelige samvær, et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section; HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER, DE STØTTER OS!! På Præsidiets vegne Peter Worsøe, Captain 2015

RINGVEJENS KIOSK Vindinggård Center 31A - 7100 Vejle - Tel: 75 83 30 66

-3-


MEN’S SECTION 2015

MIDSPAR CUP 2015 Cup’en fik sidste år en ny hovedsponsor: Middelfart Sparekasse – og er døbt Midspar Cup 2015. I 2015 afvikles Cup’en på hjemmebanen i Vejle, lørdag d.12. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste matcher for Men’s Section. Turneringen er tidligere kaldet Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup og Damstahl Cup, Stark Cup og Royal Unibrew Cup. Men’s Sections fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 18 mand hver i finaledysten. De som kvalificerer sig, skal forvente at skulle tidlig op, for at være klar til morgenmaden i Vejle Golf Club og gunstart kl. 08.00 Om formiddagen spiller vi Greensome Match Play (hulspil), og ligeledes en hulspils-match med særlig pointfordeling, dog max. 36 huller, om eftermiddagen. Dagen afsluttes med en hyggelig og festlig middag, hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. MS Vejle har ikke vundet cup´en siden sidste hjemmebane for snart 4 år siden. Captain 2015 ser gerne – forventer faktisk – at VGC-MS igen viser hvor trofæet hører hjemme. Kvalifikation til Midspar Cup kan du se nærmere om, under gennemgående matcher inde i bladet. De fleste i Men’s Section spiller året igennem, for at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøs, - og det med rette. Afbud fra kvalificerede spillere er ikke velset, og finder heldigvis sjældent sted. Skulle tilfældet være ude, disponerer Captain 2015 over pladsen og uddeler Wild-Card, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde. Til sidst en stor tak til Middelfart Sparekasse for sponsoratet, der gør denne dag til noget specielt. Vi ser frem til afviklingen i september, og ser ligeledes frem til, at samarbejdet må fortsætte mange år frem.

-4-


MEN’S SECTION 2015

Vigtige datoer i Men’s Section 2015 • 21. marts: Introduktionsmatch 18 huller stableford, vi mødes i klubhuset fra kl. 10.30, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske. Vi har løbende start fra kl.11.00 og kl.15.00 er Golfrestauranten vært til en gang suppe, og hvor også sæsonens program bliver fremlagt. Vi har som ovennævnt løbende start fra kl.11.00 på Trio banen ( 18 huller så kom i god tid ), med efterfølgende præmieoverrækkelse. • 2. maj: Lørdagsudflugt, turen går til Sønderjyllands Golf Klub, vi kører i EGNE biler – morgen buffet fra kl. 08.00 – løbende start kl. 09.32 efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse. • 07. maj: Venskabsmatch hjemme mod TH Fredericia - gunstart kl. 15.30 • 28. maj: LS vs. MS, årets vigtigste match! med gunstart kl. 15.30 - efterfulgt af middag i klubhuset. • 6 - 7. juni: Weekend tur til Himmerland Golf Resort – vi kører i EGNE biler • 18. juni: Venskabsmatch UDE mod Gyttegaard kl. 15.30 • 22. august: Lørdagsudflugt, turen går til Esbjerg Golf Klub – Morgenbuffet kl. 07.30, Omvendt Gunstart kl. 09.00, efterfølgende spisning og præmie overrækkelse, vi kører i EGNE biler. • 10. september: Venskabsmatch hjemme mod MS Hedensted – gunstart kl. 15.30 • 12. september: Midspar Cup 2015… • 25. september: TH+ finale i Jelling Golf Klub, for alle bedste 9’ere gennem sæsonen • 10. oktober: Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani ShootOut finale” spilles, en stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidiet takker af, og det nye præsenteres til sæsonen 2016.

Karetmagervej 19 A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 72 30 00

-5-


MEN’S SECTION 2015

I Men’s Section bliver du en del af fællesskabet! Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages. Du bliver medlem af Men’s Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag d. 21.marts. Du kan også skrive dig på torsdagens startliste ved skranken, og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort, samt betaling af kontingent til adjudanten. Der vil i herrernes omklædningsrum løbende blive ophængt en ajourført medlemsliste med navne og telefonnumre. Nye medlemmer skal ikke holde sig tilbage for at ringe til en af dem, der allerede er medlem, eller til præsidiet for at få en aftale om at spille. Du er også velkommen til at møde op og finde en flight at gå med på dagen. Men’s Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, samt kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdag fra kl. 14.00. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00 Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00 kommer ikke på dagens resultatliste, dog

C. V. Christensen a•s VVS

Ibæk Strandvej 1C, Postbox 519, 7100 Vejle Tlf: 7582 0077 - Fax: 7583 6477 E-Mail: mail@cvchristensen.dk

-6-


MEN’S SECTION 2015

vil opnåede point blive registreret til de gennemgående konkurrencer og handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til det. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierække, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie. Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap. Hvis man vil modtage præmier, eller få point til de gennemgående matcher, Midspar Cup mv., så skal scorekort indleveres efter endt runde og man skal selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

-7-


MEN’S SECTION 2015

Kontingenter i 2015:

Årskontingent incl. matchfee, hulspil og hole in one forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600,Nærmest flag pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,Birdie pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Samvær i Men’s Section

Annonce 45x135

19/02/03

13:22

Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med at man skriver sig på startlisten. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted, der vil også her være en del praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer der overbringes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest flaget”, samt for birdiepuljen altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår ca. hver 2. uge, vinderen får en middag til en torsdag i Mens Section, præmien er sponsoreret af Restaurant Golfen, Fællessletgård. Samvær er mere end ”torsdagsmatch” - det er også fællesudflugter med hygge og dårlige jokes. Side 1

Vinding Tømrerforretning Lundahl Nielsensvej 6, 7100 Vejle · Tlf. 75 85 92 11 · Fax 75 85 90 92

TØMRER / SNEDKER Totalenterpriser VINDING TØMRERFORRETNING 75 85 92 11 · www.vtvejle.dk

-8-


MEN’S SECTION 2015

Lørdagsture I år er der arrangeret 2 lørdagsture - en til Sønderjylland Golf Klub og en til Esbjerg Golf Klub. Sønderjylland turen er en udfordrende bane som ligger i en gammel plantage – banen ligger kun 45 min. Kørsel fra Vejle, og finder sted lørdag den 02 maj. Der er plads til 48 pers. Der serveres morgenbuffet fra kl. 08.00 – start kl. 09.30. Løbende start, og efter runden spiser vi en frokost i klubhuset, med efterfølgende præmieoverrækkelse, sponsoreret af Ringvejens Kiosk, ved Gitte & Brian Pedersen ( Brady ). Pris for denne dejlige tur er kr. 450,- incl. Morgenbuffet, Middagsmad med 1 øl, greenfee samt div. drikkevare og frugt på banen, beløbet kan overføres til Danske Bank på kontonr. 3618 - 3618132811 senest torsdag den 16. april 2015.

Esbjerg turen - efterårets kommen - finder sted lørdag den 22. august kl 9.00 med gunstart på Marbæk. Turen er en kør selv tur, og der er arrangeret morgen buffet fra kl. 07.30 og der er plads til alle. Efter runden er der arrangeret fælles frokost og efterfølgende præmieoverrækkelse. I prisen er der igen morgenbuffet, middagsmad med 1 øl/vand, green-fee samt div. Drikkevarer og frugt til banen. Prisen for turen er 500,- kr, som kan overføres til Danske Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest torsdag den 30. juli 2015.

EN GourmEtoplEvElsE i særklassE

Se vores arrangementer på munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 v 7100 Vejle v Tlf. +45 7642 8500 v info@munkebjerg.dk v www.munkebjerg.dk

-9-


Dato Marts 21 26 April 9 16 23 30 Maj 2 7 21 28 Juni 4 6 7 11 18 25 Juli 2 9 16 23 30 August 6 13 20 22 27 September 3 10 12 17 24 25 Oktober 1 8 10

Dag

Tid

Bane #

Spilleplan Mens Section V

Tekst

Match form

Lørdag 11.00 Torsdag 14.00

1 1

Match 18 huller - intro og suppe kl.15.00 Torsdagsmatch

Stableford Stableford

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00

1 2 3 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Hallington Hallington Slagspil

Lørdag Torsdag Torsdag Torsdag

09.30 14.00 14.00 15.30

2 1 1

Lørdags udflugt til Sønderjylland Golf Klub Hjemme mod TH Fredericia, Gunstart 15.30 Torsdagsmatch LS vs. MS Gunstart 15.30

Stableford Stableford/ Gunst Slagspil Stableford

Torsdag Lørdag Søndag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 08.30 08.40 14.00 15.30 14.00

2 ude 3

Torsdagsmatch Weekendtur til Himmerland Resort Weekendtur til Himmerland Resort Torsdagsmatch Ude mod MS Gyttegaard, Gunstart 15.30 Torsdagsmatch

Slagspil Stableford Stableford Hallington Stableford Slagspil

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

2 2 1 3 2

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Hallington Slagspil Slagspil / Hvid tee Slagspil Slagspil/ Rød tee

Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 9.00 14.00

1 2 3 ude 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Lørdags udflugt til Esbjerg Golf Klub Torsdagsmatch, Sidste tællende til Cup

Hallington Slagspil Slagspil Stableford/ Gunst Hallington

Torsdag Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Fredag

14.00 14.00 07.00 14.00 14.00 12.00

2 2 3 2 3 ude

Torsdagsmatch hjemme mod Hedensted, Gunstart 15.30 MIdSpar Cup Finale, 08.00/13.00 i Vejle Torsdagsmatch Torsdagsmatch TH+ Cup Jelling

Slagspil Stableford Stableford Slagspil Slagspil Stableford

Torsdagsmatch Torsdagsmatch og Årets Match Afslutning MS - Gunstart kl. 12.00

Hallington Stableford Stableford

Torsdag 14.00 Torsdag 13.00 Lørdag 12.00

1

1 1 1

Vi spiller ikke: Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) og Torsdag d. 14. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Bane 1: Sletten/Parken Bane 2: Parken/Skoven Vigtige datoer Udflugter MidSpar Finale

Bane 3: Skoven/Sletten


tart

e

tart

? ?

S

P

Sidani Shoot Out

Lodtrækning Par

Sponsor

Lodtrækning Single

m

Regel Spørgsmål

Vejle Golf Club 2015

Golf Restauranten MS MS Lido Biograf Sidani Proshop LD Handel & Miljø Ringvejens Kiosk Stark Design House Pedersens Laboratorium HP Masking Kapaso Vin Kapaso Vin Tøjeksperten Vejle MS Sydbank Munkebjerg Hotel MS MS MS MS

¤ ? ?

S

P

?

S

P

¤ ¤

Vi spiller IKKE Torsdag den 2. april (Skærtorsdag) og Torsdag den 14. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Bane 1: Sletten/Parken

? ¤ ?

Bane 2: Parken/Skoven Bane 3: Skoven/Sletten

S ?

Biledgaard Profil HC Auto Arbejdernes Landsbank MS OK a.m.b.a

?

Hotel Advice v/Jan Bertelsen MS Middelfart Sparekasse Danske Bank Holst Sko TH+

? ?

¤ S

P

afslut P

¤ ¤ ¤

afslut

¤ Finale

G

LIN

SAM IND

MS Isabella A/S MS, Sidani og Caddie golfrejser

¤


MEN’S SECTION 2015

Weekendtur Turen går i år til Himmerland Golf d. 6 og 7 juni – nærmere præsentation er jo ikke nødvendig – virkelig et lækkert anlæg! Vi kører i egne biler og bor i 6 mands huse ( dog 4 i hver ) BEMÆRK MAX 44 DELTAGERE, OG ER EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET! KAPASO VIN er matchsponsor på turen. Prisen for turen er 1.200,- kr, som kan overføres til Danske Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest torsdag den 21. maj 2015. Program: Lørdag den 6. juni: Morgenbuffet fra kl. 08.30 med efterfølgende start kl. 11.00 på Backtee Course (normal tee ), aftensmad med 2 øl/vand. Søndag den 7. juni: Morgenbuffet fra kl. 06.30 og start kl. 08.40 på Garcia Course, middagsmad med 1 øl/vand og præmie overrækkelse. Tillæg på 100,- kr. for sengelinned og et håndklæde – evt. medbring selv, da det jo kun er linned – samt 200,kr. for enkeltværelse (i 4 pers. Hus med 2 soveværelser). Fri adgang til pool og fitness samt driving range. Tilmelding kan ske fra lørdag d. 21 marts.

- 12 -


MEN’S SECTION 2015

Matchoversigt Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten, medfører udeblivelse uden lovligt afbud, betaling af bøde for ”No Return”. Som udgangspunkt spiller vi i tre rækker: A-rækken: HCP 0 – 12,9 B-rækken: HCP 1 3 – 36 Spillere med HCP 36 eller derover spiller altid stableford! (række regulering kan forekomme senere) Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, sponsoreret af henholdsvis Vejle Bryghus og Lido Biograferne. 1 par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af Shell, Bøgeparken i Vejle Bedste 9’er: spilleren på 9. pladsen belønnes med en præmie sponsoreret af TH+ v/Thorkild Høj. De to personer, der sidder på hver side af vinderen, skal til gengæld bøde med 10 kroner hver til ”Lars Vegas”.

Væk i Morgen: Går til en spiller, der sikkert helst vil glemme en episode under dagens runde, eller måske hele runden og modtager en præmie sponsoreret af Pedersens Laboratorium. Captains trøst: Spilleren på næstsidste pladsen ”trøstes” med en træningslektion fra Talal i Pro shoppen. 9 huller: Igen i år spilles der ”kun” 9 huller. Det skal være for dem som af en eller anden grund ikke kan nå at spille 18 huller. Der spilles på de samme præmisser som dem der går 18 huller, dog kan man ikke optjene point til de gennemgående turneringer på den enkelte runde. Man kan tilmelde sig til nærmest flaget samt birdie og spisning. Der skal spilles på en af dagens to sløjfer, og helst på for 9. Tee-time fra 17.00 til 17.15 og der spilles altid stableford, og i en række. Dette tiltag skal ses som en mulighed for, at man kan være med til at spille og samtidig også få det sociale med.

- 13 -


MEN’S SECTION 2015

Præmier: Efter hver match udnævnes en Overall vinder. I alle matcher uddeles følgende præmier: Til de 3 bedste i både A-, B-rækken og til den bedste der har spillet 9 huller ved 5 eller flere deltagere. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”.

man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1. Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, til at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning, til en vinderen er fundet. Sponsor for turneringen er Sidani Proshoppen v/ Talal Sidani samt Caddie golf rejser.

”Sidani shootOut” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. Af de 10 torsdage, vælges de 7 bedste scores for hver spiller, dette så alle har mulighed, uafhængig af ferie o.l., at deltage. Captain udvælger et hul til dagens match. Hul nummeret står på tilmeldingslisten. De point (stableford) der opnås på det udvalgte hul, samles over alle de matcher spilleren deltager i. Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige 10 matcher for at kvalificere sig til finalen (Præsidiet noterer scoren på hullet og udvælger til slut de 7 bedste scores for hver enkelt spiller gennem hele sæsonen). Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 10. okt. Finalen spilles som en” shootOut” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og deltager i MS’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP. der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken hul 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”,

Th+ finalen spilles i år på Jelling Golf Klub fredag d. 25. september, hvor alle bedste 9’ere gennem året inviteres.

Restaurant Golfen

Fællessletgård - 14 -


MEN’S SECTION 2015

Bøder

Indkomne beløb anvendes til vores ture samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: 1. Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort – 5 kr. pr. fejl 2.

No return – 50 kr.

3.

For sent fremmøde til fastsat spisning – 5 kr.

4.

Ikke tilmeldt korrekt på startlisten – 5 kr.

5.

Overtrædelse af etikettereglerne – 20 kr.

6. Overskridelse af 32 putts i slagspil – 2 kr. pr. put (dog max 15 kr.) 7. Dårlig score i dagens match – der betales 5 kr. ved score under 29 point (mere end 80 netto i slagspil) og 10 kroner for score under 24 point (mere end 85 netto i slagspil). 8. Regelkonkurrencen: flest forkerte svar koster 10 kr., mens næst flest forkerte svar koster 5 kr. 9.

Protester medfører fordobling af bøden.

10. ”Shank” koster 5 kr. (uanset om det er 1 eller 20 på en runde) Husk! Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i “Lars Vegas” går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Altså: Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt!

- 15 -


MEN’S SECTION 2015

Gennemgående Matcher: 1. Kvalifikation til Midspar Cup 2015: A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 28. august 2014 til 27. august 2015 - er tællende, såfremt matchen er erklæret ”tællende” af Præsidiet. En –”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicapsammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til Midspar Cup accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste pointtal kvalificeres, ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hul spils turneringen deltager C: Endvidere råder Captain over seks wildcards, der alle gives til præsidiets medlemmer. D: Point gives efter følgende skala:

Slagspil Nettoscore 66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80

2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:

Stableford Points Points 42 8 40-41 7 38-39 6 36-37 5 34-35 4 32-33 3 30-31 2 28-29 1

Flest opnåede stableford - point gennemgående Bedste nettoscore i fem slagspils/Hallington matcher Bedste putter i fem slagspils/Hallington matcher Bedste bruttoscore i fem slagspils/Hallington matcher Vinder af Årets Match Vinder af Single Hulspilsturneringen, A- og B-rækken Vinder af Par turneringen.

Vinderne får deres navne indgraveret på Mens Sections tavle i klubben.

- 16 -


MEN’S SECTION 2015

Hulspilsturneringer Bemærk: Tilmelding til hulspil påbegyndes ved introduktionsarrangementet 22. marts og slutter torsdag d. 10. april 2015, hvor der trækkes lod til puljer i single, og første runde i par spil. Hulspil – single: I sæsonen 2015 vil turneringen foregå efter cupsystem, så det er vind eller forsvind og ud af hulspils turneringen for taberen. Lodtrækning til hulspils turneringen foretages torsdag d.16 april. Hulspils turneringen bliver afviklet i A- og Brækken. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for af de enkelte matchrunder. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag d. 27 august 2015. For både single og par hulspils matchers vedkommende kan de afvikles om torsdagen uanset om der spilles stableford, hallington eller slagspil. Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret direkte til Midspar Cup finalen i Vejle d. 12 september 2015 Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte

modstanderen, for afvikling af matchen inden tidsfristen. Datoer for lodtrækning til hulspilsingle. 16. april: 1. runde 10. maj: 2. mellemrunde 11. juni: 3. mellemrunde 16. juli: 4. mellerunde 13. august: (Evt.5. mellerunde) Finalen afvikles senest 17. august. Når man ikke at spille inden næste lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde. (af Captajn eller en anden fra præsidiet) Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag. (¾-handicap) Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller. Parspil Parspilsturneringen foregår efter cup system / vind eller forsvind ud af hulspilsturneringen

- 17 -


MEN’S SECTION 2015

Der vil være lodtrækning til 1. runde torsdag d. 16. april. Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 2. okt. 2014 Parhulspilsturneringen bliver afviklet i en fælles række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Hvis man ikke når at spille inden næste lodtrækning (fastsatte seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde Datoer for Lodtrækning til parhulspil: 16. april: 1. runde lodtrækning 21. maj: 2. runde lodtrækning 16. juli: 3. runde lodtrækning 3. september: 4. runde lodtrækning 1. oktober: finale skal være færdigspillet Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår

nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point. Parspilsturneringen følger slagsspilsreglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match. Afslutning: Som afslutning på sæsonen arrangeres lørdag d. 10 oktober en sidste spilledag med efterfølgende fest, hvor præmier for årets gennemgående konkurrencer uddeles, og den nye Captain og adjudanter for den kommende sæson udnævnes. Afslutningsfesten finder sted i vores eget klubhus. Vinder af årets Gennemgående turneringer 2014: Brutto: Paul Sørensen Netto: Bjarne Grann/ Kent Nielsen Bedste putter: Lars Klerke Flest stableford points: Keld Hindhede Hulspil B-rækken: Bent Hansen Hulspil A-rækken: René Kildsgaard Hulspil Par: Lars Christiansen/ Lars Klerke Årets Match: Brian ´Brady Pedersen

- 18 -


MEN’S SECTION 2015

Vinder af ”Sidani Shoot Out”: Lars Pihl, i 1. runde, med en par på Parken 9. Præmien var igen i år, en golfrejse sponsoreret af www.caddiegolfrejser.dk Resultat af venskabsmatcher 2014: Fredericia – Vejle (ude): Fredericia vinder Årets dyst, LS vs. MS:

MS vinder

Vejle – Gyttegård (ude):

Vejle vinder

Hedensted – Vejle (ude):

Hedensted vinder

SIDANI PRO SHOP Tlf 75 85 81 43 www.sidani.dk V/ Talal Sidani - VGC - 19 -


Sponsorer for Men’s Section Biledgaard Profil Pedersens Laboratorium Canon Design House Denmark NB Enterprise Sydbank Golfrestauranten Munkebjerg Hotel LD Miljø & Handel Lido Biograferne Shell, Vejle th+ v/ Thorkild Høj Isabella A/S Skovhus ApS LH uni-gulve A/S Ringvejens Kiosk

Stark, Vejle Læger uden Grænser Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Vinding Tømrerforretning Danske Bank Hoteladvice v/Jan Bertelsen Codex Advokater Boligselskabet LIFA Tøjeksperten, Vejle OK a.m.b.a HC Auto HP Masking ApS. Arbejdernes Landsbank Middelfart Sparekasse

Canon - din løsningspartner - inden for print og dokumenthåndtering. Med Canons løsninger får din virksomhed de fordele, der kan være den afgørende forskel. Kontakt os på tlf. 70 15 50 05 eller kontakt@canon.dk.

www.canon.dk