Page 1

TA’ E T

EKS EMP LAR !

En fin vintersæson i Vejle Golf Club Læs side 6

MEDLEMSNYT

LÆS OGSÅ OM: GENERALFORSAMLING, side 8 Vejle Kommune på golf verdenskortet, side 18 Gensyn med Stensballegaard, side 36 MEDLEMSNYT • 1/2014

FEBRUAR 2014 NR. 133 · 34. ÅRGANG

1


SPONSORER

FYSIOCENTER VEJLE

2

BSM Reklame

INNER ACTION

Strøh A/S

Flexform Stolehuset A/S

Konica Minolta A/S

Aagaard Kro

Den Jyske Sparekasse

LogiCon Nordic A/S

Trekantens IT ApS

C. V. Christensen A/S

Palle Iversen Staalservicecenter A/S, Jelling

LIK A/S

Strøm Hansen A/S

Nordea

STARK, Vejle

Grafiket A/S

Tegllund A/S

Fertin Pharma A/S

MEDLEMSNYT • 1/2014

®


INDHOLD

Nyt fra sekretariatet ��������������������������������������������������������������������������������������� 4 En fin vintersæson i Vejle Golf Club �������������������������������������������������� 6 Generalforsamling i VGC ��������������������������������������������������������������������������� 8 Nyt fra Juniorafdelingen �������������������������������������������������������������������������� 16 Junior-Eliten ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 Proshop nyheder�������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Greenkeeper nyheder�������������������������������������������������������������������������������� 21 Spørgeskemaundersøgelse ����������������������������������������������������������������� 22

Turneringskalender 2014�������������������������������������������������������������������������� 24 Restaurant Golfen����������������������������������������������������������������������������������������� 28 Men’s Section ��������������������������������������������������������������������������������������������������30 Ladies Section ������������������������������������������������������������������������������������������������ 31 Inspiration til vintertræning�������������������������������������������������������������������� 32 Skanderups Klumme ���������������������������������������������������������������������������������34 Banebesøg i Stensballegaard��������������������������������������������������������������36 Ordensregler�����������������������������������������������������������������������������������������������������38

AKTUELT

Formandens beretning: Et år med positiv udvikling side 10

Nye turneringsformer i 2014 side 22

MEDLEMSNYT udgives af Vejle Golf Club, Fællessletgård, Ibækvej 46, 7100 Vejle Redaktion: Thorkild Høj, thplus.dk, telefon 40 75 03 66, th@thplus.dk Annoncer: Bo Vaaben, telefon 75 85 81 85 Layout/design: Peder Lund, chunk.dk, telefon 28 76 45 38, p.lund@mac.com Foto: Poul Willow Sørensen, telefon 40 68 90 37 Tryk: Digitalhuset.dk, telefon 75 85 96 97. Oplag: 500 stk. Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer udkommer 28. marts 2014. Oplag: 2.000 stk. Deadline for stof og annoncer 7. marts 2014. Annoncer (leveres som trykklar pdf): 1/4 side: bxh 80x115 mm 1/2 side: bxh 170x115 mm eller 210x138 mm + 3 mm beskæring 1/1 side: bxh 200x287 mm eller 210x297 mm + 3 mm beskæring

MEDLEMSNYT • 1/2014

Vejle Golf Clubs bestyrelse: Stig Brogård Andersen, formand, telefon 21 18 20 46 Claus Svold, telefon 75 72 47 16 Jørgen Ejlskov, telefon 75 72 15 97 Lise Balle, telefon 75 71 22 76 Gert Nielsen, telefon 75 83 35 63 Jan Haugsted Petersen, telefon 40 70 78 08 Men’s Section: Hans J. B. Nielsen, telefon 22 69 25 93 Ladies Section: Annette Seemann, telefon 24 25 66 26 Senior Section: Finn Egeskjold, telefon 40 93 67 65 Sekretariatet: telefon 75 85 81 85 Bo Vaaben, manager, bv@vgc.dk Mette Thygesen, clubsekretær/bogholder, mt@vgc.dk Tina Zdrenka, clubsekretær, tz@vgc.dk Proshop: telefon 75 85 81 43 Restaurant Golfen Fællessletgård: telefon 75 85 81 40 WWW.VGC.DK

3


NYT FRA SEKRETARIATET

Af manager Bo Vaaben

!

Nu varer det ikke længe... ... inden vi igen kan slå dørene op til en spændende golfsæson. Mange er klubbens frivillige er sammen med sekretariatet ved at planlægge sæsonens aktiviteter. I kan godt begynde at glæde jer.

NYE MEDLEMMER Efter flere sæsoner med vigende medlemstal lykkedes det endelig i 2013 at få udviklingen vendt. Ikke mindst den store indsats af begynderudvalget i forbindelse med TRYOUT har båret frugt. Vi er, når vi starter sæsonen 2014, sammenlagt netto 85 flere medlemmer end på samme tidspunkt i 2013. Flot arbejde. Nu er opgaven at få de mange nye medlemmer godt integreret i klubben. Der kan vi alle yde en indsats med råd og vejledning. TRYOUT 2014 Der vil også i 2014 være et særligt tilbud til nye golfspillere. På baggrund af erfaringerne fra sidste sæson er begynderudvalget ved at sammensætte tilbuddet for 2014. Det kommer alle til at høre mere til, når vi kommer lidt tættere på sæsonstart. NYE REGLER OMKRING GOLFCARS Bestyrelsen har åbnet mulighed for at medlemmer kan medbringe egne golfcars på klubbens baneanlæg. Forudsætningen er at anvendelsen af en golfcar er en nødvendighed for at medlemmet kan gennemføre en golfrunde på 18 huller. Transportmidlet må alene kunne transportere én spiller og dennes udstyr. Medlemmet der opfylder ovenstående kriterium kan fortsat leje klubbens golfcars til ½ pris eller som noget nyt købe et årskort til kr. 3.000,-. ORDENSREGLER MV. I efteråret reviderede og opdaterede bestyrelsen klubbens regler omkring banen og klubhuset. Samtidig blev klubbens dress code præciseret. Du kan finde de reviderede regler andet steds i dette klubblad eller på klubbens hjemmeside. GREENFEECLUB NO. 1 Samarbejde mellem golfklubberne i Haderslev, Kolding, Gyttegård og Breinholtgård fortsætter på uændrede vilkår.

4

Mod betaling af kr. 600,- får alle fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille banerne i de ovennævnte klubber uden yderligere betaling af greenfee. Fritspilsordningen gælder alle dage dog ikke ved tee off i weekender og på helligdage i tidsrummet fra kl. 9.00 – 12.00. Du kan købe dit medlemskab af GreenfeeClub no. 1 via hjemmesiden (medlemmer/medlemsfordele) eller ved henvendelse til sekretariatet. GREENFEEAFTALER Medlemmer kan fortsat invitere en gæst med til spil på vores bane til ½ pris. Med en enkelt ændring videreføres greenfeeaftalerne med Horsens Golfklub, Give Golfklub, Holstebro Golfklub, Odense Golfklub, Silkeborg Golf Club, Aalborg Golf Klub og Køge Golf Klub. Golfklubben Lillebælt har ikke ønsket at fortsætte samarbejdet og har opsagt den genside greenfeaftale. KORTHULSBANEN I det fortsatte arbejde med at tiltrække flere nye medlemmer fortsætter ordningen med at alle medlemmer kan tage en gæst med på korthulsbanen uden betaling af greenfee. ERHVERVSKLUBBEN Også i denne sæson vil Erhvervsklubben kunne udvikle dit netværk indenfor erhvervslivet med golf som omdrejningspunkt. Vi er ved at sammensætte et spændende program af gæstetalere og du kan læse mere på hjemmesiden. PBS / NETS Gør det nemt for dig selv og ikke mindst administrationen i golfklubben. Betal dit kontingent over PBS eller Nets som det hedder i dag. Kontakt din bank eller tilmeld fra vores hjemmeside www.vgc.dk. Så er der kun at krydse fingre og være mere end almindelig venlig ved de første mariehøns vi ser.

MEDLEMSNYT • 1/2014


prøv en bank, der er med dig i Hverdagen Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt for dig, som du arbejder for dine penge? Så er det på tide at tage en snak med os i Spar Nord Vejle. Vi går mod strømmen og forstærker den personlige rådgivning. Vi tror nemlig på, at der stadig er brug for tæt rådgivning og god gammeldags service.

Hør, Hvor du kan spare og tjene Hvis du vil have et bud på, hvordan du får mere ud af din økonomi i hverdagen, kommer vi gerne hjem til dig og viser, hvor du kan spare og tjene i dit budget. Send en mail til vejle@sparnord.dk eller ring til os på 7641 4100 – du risikerer ikke andet end at få et godt tilbud!

På gensyn i Spar Nord Vejle  Havneparken 4  7100 Vejle  www.sparnord.dk

MEDLEMSNYT • 1/2014

tættere på 5


Af redaktør Thorkild Høj

FORSIDEHISTORIE

F

En fin vintersæson i Vejle Golf Club Termometret viser minus seks grader denne søndag morgen, den 26. januar 2014. Alligevel holder der mange biler på golfklubbens parkeringsplads, da jeg ankommer ved 9-tiden. Jeg møder flere, som står og leder efter farvede bolde i bagagerummet, for i modsætning til hele den øvrige vintersæson er fairways i dag hvide. Og hjemme var græsplænen grøn, så det er en overraskelse, allerede da Korthulsbanen kommer til syne på vejen ind til klubhuset, og der ligger så meget sne på golfbanen, at det virker håbløst at spille med hvide bolde. Men det stopper naturligvis ikke en ægte golfer, og efter lidt yderlige leden og bytte med mere forudseende medspillere går turen til indskrivning, på med hue, lange uldne underbukser, varme vanter og af sted.

Metrologerne har underholdt med deres ”chill-faktor” og jeg skal lige love for, at vi har glæde af den i dag ”Der har været et par rigtig hårde vintre, der har bragt vintergolfen ned på et minimum, men i denne vintersæson har vi kunnet spille hver eneste søndag fra november, og jeg synes der har været en fin tilslutning”, fortæller Else Marie Sørensen, der sammen med Jørn Thomsen står for den praktiske gennemførelse af vintergolfen i Vejle Golf Club. I gennemsnit deltager 24, ligeligt fordelt på kvinder og mænd, og der har indtil i skrivende stund kunnet spilles fra provisoriske teesteder til rigtige greens – dog ikke i dag på grund af frosten.

6

”Vi har nogle rigtig trofaste deltagere, og nogle gange har vi været meget positivt overraskede over det fine fremmøde, på trods af at vejret, der både har budt på regn, kulde og blæst. Men omvendt kan man jo nyde selskabet og den friske luft”, siger Else Marie Sørensen. Også denne søndag er vinden virkelig ”frisk”, og ingen kommer sovende til resultaterne. Metrologerne har underholdt med deres ”chill-faktor” og jeg skal lige love for, at vi har glæde af den i dag. Til gengæld står solen smukt på en stålgrå himmel, et par mørke solbriller kunne sikkert gøre mirakler for svinget!? Scoren derimod vil jeg ikke karakterisere som blændende, men det hænger muligvis også sammen med min meget sparsomme vintertræning. Hot er jeg langtfra, og køllerne skal i hvert fald hjem i varmeskabet, for de virker modløse i dag. Men efter runden smager kaffe virkelig fantastisk, og der er som altid hyggeligt samvær i klubhuset. Så golfglæder vender hurtigt tilbage og breder sig i kroppen. ”Det glæder mig også, at vi har set nogle af de nye ”tryoutere” til vintergolf. Vi prøvede med et tiltag på Korthulsbanen for medlemmer, der endnu ikke er frigivet til spil på stor bane, men det har der desværre ikke været tilslutning nok til i denne sæson”, fortæller Else Marie Sørensen. Vintergolf forsætter hver søndag frem til 2. marts, hvor der rundes af med et lille arrangement med præmieoverrækkelse til de vintergolfere, der har deltaget gennem vintersæsonen. Der spilles på enten vinterbane eller triobane med start mellem kl 9 og 11 (hvis vejret tillader det). Det er en ”selvbetjenings-turnering”, der koster 20 kroner at deltage i.

MEDLEMSNYT • 1/2014


Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov står i højsædet hos os, og vi sørger for et solidt grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence og gode priser – det er de værdier, vi har bygget vores virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

MEDLEMSNYT • 1/2014 PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 7 20/08/07 15:37:03


X

GENERALFORSAMLING I VGC

Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING på Munkebjerg Hotel ONSDAG DEN 5. MARTS 2014 KL. 19.30

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1.

Valg af dirigent

2.

 estyrelsens beretning om klubbens virksomhed i B det forløbne år

3.

 remlæggelse af det reviderede regnskab til F godkendelse og meddelelse af decharge

4.

 remlæggelse af budget for det kommende år til F godkendelse

5.

 alg af bestyrelsesmedlemmer V a. Claus Svold (modtager genvalg) b. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg) c. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Jørgen Ejlskov

6.

 alg af suppleant V Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino

7.

 alg af statsautoriseret eller registreret revisor V Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

8.

Indkomne forslag a. F remlæggelse af midlertidigt medlemstilbud til tidligere medlemmer af Comwell Kellers Park Golfklub til godkendelse. b. Ændring af terminerne for betaling af kontingent jævnfør vedtægternes § 3 samt ændring af vedtægternes § 6 ”Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori”

9.

Eventuelt

Vejle Golf Club Stig Brogård Andersen formand

8

MEDLEMSNYT • 1/2014


X

GENERALFORSAMLING I VGC

TIL GENERALFORSAMLINGEN:

8a. Fremlæggelse af midlertidigt medlemstilbud til tidligere medlemmer af Comwell Kellers Park Golfklub til godkendelse Som en konsekvens af den tidligere Comwell Kellers Park Golfklubs konkurs og dermed uafklarede situation oprettes følgende midlertidige medlemskategori til tidligere medlemmer af CKPG som opfylder følgende: • havde DGU-kort i CKPG i 2013 • er medlem af ”Spil golf i Brejning” Disse golfspillere tilbydes følgende medlemskaber i Vejle Golf Club • fuldtidsmedlemskab • medlemmer over 23 år som ønsker fuld spilleret • hverdagsmedlemskab • medlemmer over 23 år som alene ønsker spilleret på hverdage frem til kl. 16.00. Spil på banen udenfor dette tidsrum er mod betaling af normal greenfee • juniormedlemskab • medlemmer som på indmeldelsestidspunktet endnu ikke er fyldt 23 år. Medlemskabet giver fuld spilleret For alle medlemskategorierne gælder følgende: • medlemskabet er gældende fra indmeldelsestidspunktet frem til den 30. juni 2014 • kontingentet beregnes fra indmeldelsestidspunktet frem til den 30. juni 2014, dog minimum 3 måneder • i henhold til DGU’s regler vil alle blive oprettet som fleksmedlemmer og DGU-kortet vil være forsynet med F Prissætning Kontingentsatserne beregnes med udgangspunkt i Vejle Golf Clubs normale kontingenter for medlemmer, der har betalt indskud: • fuldtidsmedlem kr. 497,- pr. måned, dog min. kr. 1.491,• hverdagsmedlemmer kr. 331,- pr. måned, dog min. kr. 993,• juniormedlemmer kr. 175,- pr. måned, dog min. kr. 525,-

MEDLEMSNYT • 1/2014

8b. Ændring af terminerne for betaling af kontingent jævnfør vedtægternes § 3 samt ændring af vedtægternes § 6 ”Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori” Praksis er at kontingent betales 2 gange om året hver den 1. april og 1. oktober. Opkrævningen pr. 1. april dækker perioden 1. januar til 30. juni og opkrævningen pr. 1. oktober perioden 1. juli til 31. december. Kontingentbetalingen dækker altså en periode der dækker 3 måneder bagud og 3 måneder forud. Med det formål at øge motivationen for kontingentbetaling indstilles at betalingsterminerne vedtægtsfastsættes til den 1. januar og 1. juli. Af administrative årsager indstilles samtidig at sidste frist for udmeldelse og ændring af medlemskategori ændres fra den 31. december til 30. november. Det indstilles at vedtægterne ændres således: Nuværende: §3: Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v Kontingent, medlemskategorier, indskud, opkrævningsform m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. §6: Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 31.12. og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår. Nye: §3: Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Kontingent betales hver den 1. januar og 1. juli. §6: Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30.11. og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

9


GENERALFORSAMLING I VGC

Af formand Stig Brogård Andersen

X

Formandens beretning:

Et år med positiv udvikling SNE Jeg ved det godt – kan man ikke snakke om andet kan man jo altid snakke om vejret, men det er jo nærmest en regel nu. Sneen dækker banen her i begyndelsen af februar, præcis som sidste år. Faktisk startede 2013 med aflysning af åbningsturneringen pga. sne, men det var så det, for solen har skinnet på Vejle Golf Club det sidste år, og vejret har været en medspiller for at få vore projekter til at lykkes. RESULTAT Et af de målbare resultater er regnskabet, og regnskabet viser overskud. Det var forventet, men som I kan se senere i bladet blev det større end budgetteret. Der er 2 væsentlige årsager til afvigelsen. Efter afslutning af omlægningsarbejdet har vore indtægter fra banen passeret indtægterne fra 2011. Men der er stadig et stykke til budgettet. Det er formentlig et udtryk for situationen i Golf Danmark. Vi har måske været for optimistiske, måske har ikke alle hørt om vores nye bane, men alligevel – vi er et stykke fra. Til gengæld har vore udgifter til løn og finansiering været lavere en budgetteret. Det betyder at vi samlet leverer et resultat på knap ½ mio. Læg dertil, at vi samtidig har gennemført TRYOUT, som bl.a. betød at vi som budgetteret ingen indtægter havde fra nye medlemmer uden DGU kort. Heldigvis fortsætter rigtig mange af disse i VGC, så hvis vi et kort øjeblik kigger fremad, er det svært at være pessimist.

10

BANEN I 2013 spillede vi alle huller, og i modsætning til 2012 med samme forløb hver gang. Banen var godt nok lidt ”ny” i starten. Dem det ved noget om græs sagde ”Indgroning af nye områder tog lidt længere end forventet”. Det betyder noget i retning af - græsset var lidt tyndt nogle steder, der var knolde omkring greens og områder med GUR. Nu skal man lede for at finde dette, og banen præsenterer sig flot. Der er dog stadig opgaver der skal afsluttes. Hul 5 på Skoven er f.eks. en udfordring fra teested, for det er et halvblindt slag – og det var jo ikke meningen. Så det bliver ændret. Der er ryddet op i skovkanterne, så man de fleste steder kan finde sin bold også 2 meter fra fairway, men der mangler et par steder. Og så er der skiltning og baneguide. Det var ikke optimalt i første forsøg, så der laves nye skilte og baneguide til den nye sæson. SPORTSAFDELINGEN Der har igen i år været flotte resultater, både individuelt og for hold. For at det kan ske, skal der selvfølgelig være nogle dygtige golfere – tillykke med resultaterne. En anden væsentlig forudsætning for succes er også, at sporten bakkes op af engagerede frivillige, som skaber rammer, der tillader udvikling af sportslig succes. Det har vi heldigvis også, men det bliver sjældnere bemærket. Tag f.eks. en tur omkring puttinggreen når sandkassegolferne træner, og læg så mærke til hvor mange voksne der deltager for at det kan fungere. Det fortsætter så op gennem alle aldre og hold. Der er trænere og hjælpetrænere,

MEDLEMSNYT • 1/2014


Formanden skærer for...

holdledere og udvalg, sponsorer osv. – uden dem – ingen succes. Så til jer – tak for indsatsen. FORENINGSAFDELINGEN Foreningsafdelingen har som sædvanlig været en stor trækkraft i klubben. Det mest synlige i 2013 var ”TRYOUT”, men det er jo kun en del. Foreningsafdelingen har igen i år sørget for at vi har gennemført turneringer for elite og klubgolfere, de har bidraget til at udvikle klublivet gennem sociale arrangementer og tilset at vores bane er korrekt afmærket. Et af de helt store mål for 2013 var at udnytte bl.a. opmærksomheden omkring åbningen af banen til at skabe en stigning i antallet af medlemmer. Noget vi ikke har oplevet i VGC de seneste 6-7 år. Redskabet var ”TRYOUT”, et koncept udarbejdet af arbejdsgrupper i løbet af vinteren 2012/2013 og gennemført af en stor gruppe medlemmer og medarbejdere i løbet af sæsonen. Jeg har sagt det før, og gentager gerne – ”der er gjort en kæmpe indsats”. Vi havde nok en fornemmelse af at vi havde gang i noget – men ved årsskiftet havde vi endelig nogle tal. 430 meldte sig til TRYOUT, 170 blev frigivet til stor bane, 140 fortsætter som betalende medlemmer i 2014. Det betyder, at vi har haft en nettotilgang på 85 medlemmer i 2013. Det er ikke så ringe, og vi har derfor besluttet at fortsætte TRYOUT i 2014. Konceptet bliver ændret en smule, men begynderudvalget er i arbejdstøjet, så vi kan være klar til sæsonstart.

MEDLEMSNYT • 1/2014

RESTAURANT OG PRO Trafikken i klubben var også synlig udenfor banen. Måske kunne det forventes – men Pro og Restaurant havde lagt sig i selen for at servicere både nye og gamle medlemmer. Og det lykkedes. Restauranten havde en flot fremgang i omsætning, og Pro´en som bl.a. har investeret i golfudstyr til udlån havde god afsætning på træningslektioner, selv om der ikke var pligt. Det er dejligt at opleve den succes der kan skabes når VGC, restaurant og pro trækker i samme retning, og jeg glæder mig til samarbejdet i 2014. PÅ GENSYN I 2014 Jeg vil slutte med en tak til alle jer der har trukket læsset i 2013. Det er jer der får det til at fungere, jer der gør det dejligt at komme i VGC som medlem og gæst. Tak til jer alle for indsatsen i 2013 og på gensyn i 2014.

11


GENERALFORSAMLING I VGC

Ledelsespåtegning

12

MEDLEMSNYT • 1/2014


GENERALFORSAMLING I VGC

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Regnskab Budget Regnskab 2013 2013 2012 kr. tkr. kr. Indtægter fra medlemmer 7.043.099 7.025 7.044.996 Indtægter fra aktiviteter på banen 1.271.664 1.530 747.943 Sponsor- og reklameindtægter 1.062.161 1.050 981.604 Husleje m.v., netto 238.888 209 42.063 NETTOOMSÆTNING 9.615.812 9.814 8.816.606 Sportsafdelingen -395.584 -370 -388.028 Foreningsafdelingen -378.387 -385 -387.374 Baneafdelingen -3.736.425 -4.365 -3.802.122 Drift af ejendom og øvrige faciliteter -929.517 -900 -880.306 Klubdrift, kontingenter og administration -2.618.769 -2.500 -2.487.578 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER -8.058.682 -8.520 -7.945.408 RESULTAT FØR RENTER 1.557.130 1.294 871.198 Finansielle indtægter 4.430 0 30.799 Finansielle omkostninger -553.412 -635 -546.759 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 1.008.148 659 355.238 Afskrivninger mv -512.313 -550 -553.310 ÅRETS RESULTAT 495.835 109 -198.072

BALANCE 31. DECEMBER, AKTIVER Regnskab Regnskab 2013 2012 kr. kr. Baneanlæg 9.677.427 9.841.623 Bygninger 5.858.079 6.140.083 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 363.356 235.308 Materielle anlægsaktiver 15.898.862 16.217.014 ANLÆGSAKTIVER 15.898.862 16.217.014 Tilgodehavende fra salg 83.361 44.073 Andre tilgodehavender 185.020 119.266 Tilgodehavender 268.381 163.339 Likvide beholdninger mv 208.135 533.210 Likvide beholdninger 208.135 533.210 OMSÆTNINGSAKTIVER. 476.516 696.549 AKTIVER. 16.375.378 16.913.563

BALANCE 31. DECEMBER, PASSIVER Regnskab Regnskab 2013 2012 kr. kr. Egenkapital. 4.382.953 3.887.118 Firmaindskud. 292.725 292.725 Medlemsindskud. 121.400 122.600 EGENKAPITAL 4.797.078 4.302.443 Prioritetsgæld 10.300.983 10.840.099 Langfristede gældsforpligtelser 10.300.983 10.840.099 Kortfristet del af langfristet gæld 536.221 448.959 Leverandører af varer og tjenesteydelser. 260.730 506.157 Forudindgåede indtægter 58.800 67.400 Anden gæld. 421.566 748.505 Kortfristede gældsforpligtelser 1.277.317 1.771.021 GÆLDSFORPLIGTELSER 11.578.300 12.611.120 PASSIVER 16.375.378 16.913.563 Eventualposter mv. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

MEDLEMSNYT • 1/2014

13


GENERALFORSAMLING I VGC

BUDGET 2014 - 2017 Note 2014 2015 2016 2017 tkr. tkr. tkr. tkr. HOVEDGRUPPER Indtægter fra medlemmer 1 7.405 7.547 7.692 7.840 Indtægter fra aktiviteter på banen 2 1.325 1.350 1.350 1.350 Sponsor- og reklameindtægter 1.075 1.097 1.118 1.141 Leje- og forpagtningsaftaler 240 240 240 240 Indtægter i alt 10.045 10.234 10.401 10.571 Sportsafdelingen 3 373 376 380 384 Foreningsafdelingen 4 400 408 416 424 Baneafdelingen 5 4.350 4.420 4.491 4.564 Drift af ejendom og øvr.faciliteter 6 950 969 988 1.008 Klubdrift 7 2.680 2.734 2.788 2.844 Udgifter i alt 8.753 8.907 9.064 9.224 Resultat før renter og afskrivninger 1.292 1.327 1.336 1.346 Finansielle omkostninger 575 575 565 555 Afskrivninger 625 625 625 625 Årets resultat 92 127 146 166 Budgetfremskrivning 2015 - 2017 følger principperne fra tidligere budget- og regnskabsår. Hvor der forventes ændringer er posterne med enkelte undtagelser fremskrevet med følgende procenter: Kontingent 2% Lønninger 2% Øvrige udgifter og indtægter 2%

KONTINGET 2014 Sandkassegolf Junior 0-22 Junior 0-22 (ikke frigivet til stor bane) Studiemedlem Prøvemedlem Hverdagsmedlem med indskud Hverdagsmedlem indskud over 5 år Hverdagsmedlem uden indskud Fuldtidsmedlem med indskud Fuldtidsmedlem indskud 5 år Fuldtidsmedlem uden indskud Greenfeemedlem Long Distance helårlig Korthulsbanemedlem Passiv

Kontingent Kontingent Indskud 2013 ændring % ændring kr. 2014 uændret 600 0 0 600 0 2.104 0 0 2.104 0 1.000 0 0 1.000 0 2.104 0 0 2.104 0 0 0 0 0 0 3.974 0 0 3.974 3.333 4.209 0 0 4.209 *666 4.676 0 0 4.676 0 5.960 0 0 5.960 5.000 6.311 0 0 6.311 *1.000 7.012 0 0 7.012 0 2.805 0 0 2.805 0 3.507 0 0 3.507 0 2.104 0 0 2.104 0 1.052 0 0 1.052 0

* indskud tillægges kontingentet i 5 år

14

MEDLEMSNYT • 1/2014


GENERALFORSAMLING I VGC

NOTER BUDGET 2014 2014 Note tkr. INDTÆGER FRA MEDLEMMER 1 Kontingent 7100 Indskud 100 Caddyskabe 200 Bridgespillere 5 Total 7.405 INDTÆGTER FRA AKTIVITETER PÅ BANEN Greenfee mv. 1050 Company Days 225 Vejle Idrætshøjskole 30 Klubmatcher mv. 20 Total 1.325

2

SPORTSAFDELINGEN 3 Eliteudvalget 150 Juniorudvalget 23 Lektioner 200 Total 373 FORENINGSAFDELINGEN 4 Matchudvalg 25 Begynderudvalg 50 Driving range 175 Trænerfee 150 Total 400 BANEAFDELINGEN 5 Løn og administration 2500 Vedligeholdelse banen 1000 Baneforbedringer 100 Leasing 750 Total 4350 DRIFT AF EJENDOM OG ØVRIGE FACILITETER El, vand og varme mv. 445 Rengøring mv. 310 Reparationer og vedl.h. 175 Diverse/udgifter golfcars 20 Total 950

6

KLUBDRIFT, KONTINGENTER OG ADMINISTRATION Kontorhold, proto,edb, telefon 210 Løn/pens/atp/kørsel/kursus 1405 Rep.&vedl., nyanskaffelser 30 Kontingenter, abon.+forsikring 425 Møder, repræsentation,gaver 60 Publikatioer,scorekort,reklame 475 Diverse 75 Total 2680

7

MEDLEMSNYT • 1/2014

15


NYT FRA JUNIORAFDELINGEN

På Juniorudvalgets vegne Henrik og Niels

JR

Junior vintertræning i VGC 2014 Vi kan igen i år tilbyde vores juniorer, der har deltaget i juniortræning 2013, et vintertræningsforløb så de er godt forberedt til den nye sæson. Træningen kommer til at foregå i hallen på Vejle Idrætshøjskole, hvor Talal har sammensat et spændende træningsforløb. FOKUS PUNKTER FOR TRÆNINGEN: · Socialt samvær · Teknisk Svingtræning · Fysisk træning · Styrke træning · Konditions træning · Motorisk træning · Hånd-Øje koordinations træning Som noget nyt i år foregår træningen lørdage fra 11-13. Træningsdagene er d. 8/2, 22/2, 1/3, 15/3, 22/3 og 29/3. Henrik Windfeld fra juniorudvalget deltager sammen med trænerstaben, men vi kan selvfølgelig altid bruge en hjælpende hånd.

16

Har du spørgsmål til vintertræningen er du velkommen til at kontakte: Henrik på tlf. 5127 1204 eller henrik@windfeld.nu eller Niels på tlf. 2916 3025 eller dyrbergnielsen@hotmail.com

FØRSTE TRÆNINGSDAG Første træningsdag i den nye sæson er mandag d. 7. april. Mere information vil følge men alle må gerne noterer sig datoen. Opstartsmatch / Poul Iversen Cup afholdes i år d. 5. april. Alle er velkommen og der spilles på stor og par 3 huls bane.

MEDLEMSNYT • 1/2014


Weekendophold, reception, selskab, dagsmøde, konference, kursus eller en hyggelig aften i byen... På Munkebjerg Hotel sørger vores erfarne personale i køkken, bageri, konditori, slagteri, røgeri, blomsterbinderi samt tjenerstaben for, at din oplevelse bliver helt unik. Besøg Tree-Top restauranten og få en gastronomisk oplevelse udover det sædvanlige. Alle vores arrangementer starter i den unikke vinkælder med Champagne og appetizers. Restauranten har åben tirsdag - lørdag. Se vores arrangementer på www.munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • info@munkebjerg.dk • munkebjerg.dk

MEDLEMSNYT • 1/2014

17


JUNIOR-ELITEN

Af Per Havgaard, formand JEGV’s bestyrelse

JE

Vejle Kommune på golf verdenskortet I den seneste tid har dansk golf haft stor succes på højeste internationale niveau og der er blevet vundet flotte sejre på Europatouren. De lokalområder hvor de danske spillere kommer fra får en flot eksponering på TV, fx er der to spillere fra Silkeborg som har vundet på det seneste og det går ikke ubemærket hen da det så også leder kommentatorer og journalister hen til at tale om de baner som ligger i de områder hvor spillerne kommer fra. Kunne det ikke være spændende hvis vi om 7-10 år kunne høre på TV at nu var der igen en spiller fra Vejle Kommune som var med fremme i en international turnering? Det er vi heldigvis mange der syntes at det kunne, og det var også med det for øje at golfklubberne i Vejle Kommune for nogle år tilbage gik sammen og dannede en juniorelite overbygning JEGV. Disse første år for JEGV har været yderst spændende, og som i enhver virksomhed der opstartet er der foregået en dannelsesfase og den er JEGV nu i den sidste afdeling af. Her i de første år er det lykkedes flot at udvikle unge spiller til klubbernes elitehold. Sidste sæson deltog rigtig mange JEGV uddannede spillere på klubbernes divisionshold, både hos damerne og herrerne. Men visionen rækker jo længere end til at blive lokale stjerner, og i de næste år bliver det afgørende, at JEGV kan tage det næste skridt og udvikle fremtidens golfstjerner. I denne vinter har JEGVs bestyrelse og trænerne fra klubberne arbejdet hårdt på at udvikle træningskonceptet så det understøtter disse større visioner. Organisationen omkring JEGV har forandret sig så også den passer til den næste fase og endelig har vi fået forhandlet på plads, at vores udstyrssponsor Wilson fortsat støtter med et udstyrssponsorat. Så langt så godt, men hvad er det så vi mangler for at kunne tage næste skridt?:

18

• Ressourcer: talentarbejde er en ressourcetung affære, da vores sæson desværre ikke er så lang. Derfor har vi også et mål om at udover den indendørs træning, der laves igennem vinteren, også at kunne tilbyde de unge talenter træning på græs nogle uger i løbet af vinteren. Derfor håber vi på at kunne tiltrække sponsorer, som gerne vil gå i partnerskaber med os og støtte den vision vi arbejder for. • Flid, tid og tålmodighed er også en nødvendighed, da man i arbejdet med mennesker aldrig helt ved hvordan vejen til succes er (den er oftest ikke en lige linje). • Positiv opmærksomhed fra omgivelserne: øget positiv opmærksomhed fra medlemmerne i hjemmeklubberne vil være en forstærkende faktor for disse spilleres udvikling. En hver opmærksomhed og motiverende ord fra klubmedlemmer er god benzin på det kæmpe stykke arbejde, som vores spillere lægger for dagen. Men desværre virker det også den modsatte vej, men vi håber på at denne nye fase som JEGV er på vej ind i også involvere et mere positivt og aktivt bagland. Vi skal sammen turde tænke større tanker og ikke kun have et lokalt snævert fokus hvis denne vision skal lykkes. Vi fra JEGV glæder os meget til at komme ud og møde medlemmerne i klubberne, når vi i denne sæson træner på skift ude i klubberne. Desuden så laver vi en turnering, hvor JEGV spillerne spiller alle tre baner i Vejle Kommune i samme weekend, og invitere alle medlemmer til at komme og gå i bold med dem og på den måde ved selvsyn se de spillere som skal få Vejle Kommune på golf verdenskortet.

MEDLEMSNYT • 1/2014


BDO det bedste af to verdener I BDO har du den lokale revisor, der er tæt på i dagligdagen. En revisor, der bruger indsigt og indlevelse til at rådgive din forretning - og dig. Samtidig har du alle fordelene af vores størrelse. Vores branchekendskab og specialister betyder, vi kan rådgive dig både nationalt og internationalt. Vi er og vil være markedsledende, når det gælder revision og rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder. På vores kontor på Roms Hule i Vejle er vi nu godt 25 medarbejdere klar til at servicere og udover revisions- og rådgivningsafdelingerne, har vi også vores Service og Support. BDO i Vejle Telefon 76 42 94 00 vejle@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 55.000 medarbejdere i 138 lande.

MEDLEMSNYT • 1/2014

19


PROSHOP NYHEDER

Med venlig hilsen Talal Sidani

Nyheder på alle fronter fra Proshoppen En ny sæson står for døren, og vi i Proshoppen er klar med masser af spændende nyheder i både beklædning og udstyr. Dertil har den stigende interesse for undervisning hos gjort at der i år kommer en ekstra træner, så vi således er 3 PGA-trænere klar til at undervise.

Igen i år vil der være rig mulighed for at finde lige det du ønsker, fra både velkendte mærker såvel som nye. 3 nye mærker har fundet vej til hylderne. Lindeberg, Galvin Green og Nike. Lindeberg blev for nogle år siden meget kendt på deres farvestrålende tøj, samt deres læderbælter med det klassiske JL logo. I dag er tøjet blevet mindre farverigt, men stadig cool nok til spilleren der vil se smart ud på banen. Skal du ud og have nyt funktionstøj i form af regntøj eller windbreaker, er Galvin Green efter min mening det bedste på markedet. Tøjet lever op til alle de forventninger man har til det, og er samtidig meget behageligt at have på. Galvin Green garanterer for vind- og vandtæthed, og bruger bl.a. et goretex membran i nogle af deres produkter. Nike som jo er sponsor for danske Thorbjørn Olesen, har udover en masse lækker beklædning, også et par spændende nyheder på skofronten. Her kommer der bl.a. Tiger Woods 2014 modellen og Nike Free som golfsko. Specielt Nike Free skoen glæder jeg mig rigtig meget til at præsentere, og tror det bliver en seriøs konkurrent til den populærere Ecco sko, som jo selvfølgelig også kommer med deres nyheder. På hardware siden bliver sortimentet udvidet med både Wilson og Ping, således at vi nu forhandler Titleist, Cobra, Taylor Made, Callaway og de 2 førnævnte mær-

20

ker. Så ligeledes her, skulle der være rig mulighed for at finde den kølle eller jernsæt der skal til for at gøre golfspillet lidt nemmere, og da vi i år har en Trackman fast, vil vi altid kunne lave den optimale fitting, således at finder det helt rigtige udstyr til den pågældende spiller. NYE TRÆNERE OG TRÆNINGSMULIGHEDER Som nævnt tidligere har interessen for træning hos os været stigende, og derfor vil der i år være 3 trænere tilknyttet shoppen. Vi vil som altid forsøge at lave undervisningen spændende og lærerigt, og der vil igen i år være mulighed for både enkelt og gruppe undervisning. Ligeledes vil der igen i år være mulighed for diverse undervisnings kort, hvor vi har mulighed for at strukturere en god undervisnings proces, samt at spare nogle penge. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at få undervisning med Trackman. Trackman er et måleudstyr som giver meget nøjagtig data, af hvad der sker med køllehovedet i træf øjeblikket, samt hvad der sker med bolden. Undervisning med Trackman bliver derfor meget mere effektivt og meget sjovere for både elev og træner. Vi håber at du finder disse nyheder spændende, og glæder os til at tage godt i mod dig i shoppen. Læs mere på shoppens hjemmeside: sidani.dk, hvor du også kan booke træning

MEDLEMSNYT • 1/2014


GREENKEEPER NYHEDER

Samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og Vejle Golf Club For fire-fem lærlinge i skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole (SDE) venter de kommende uger en unik og spændende opgave. De skal nemlig forvandle en flere hundrede år gammel egetræsstamme til en solid udsigtsbænk, et smukt langbord, affaldsspande, der blender i med naturen og et indbydende velkomstskilt, som skal placeres på Vejle Golf Clubs bane i Munkebjergskoven. Aftalen er, at elementerne skal være klar og på plads til sæsonstarten, der i år falder med indgangen til april måned. ”Det er en anderledes og unik opgave, som vi er rigtig glade for at løse sammen med greenkeeperne i Vejle Golf Club. Det er absolut ikke hver dag, at vi får leveret et så unikt råmateriale, og vi ser rigtigt meget frem til arbejdet med det”, fortæller Søren Steffensen, der er faglærer for tømrer- og snedkerlærlingene på Syddansk Erhvervsskole Vejle-Odenses trælinie. Han skal lede lærlingene gennem jobbet sammen med Niels Bek Jensen, der besidder de nødvendige it-kompetencer og har ansvaret for at præge VGCs logo i den solide egetræsplade, der bliver en del af velkomstskiltet. Egetræet voksede på skrænten af det syvende hul på skovhullerne, og en del af det store træ er allerede genopstået som markeringspæle på golfbanen. Den unikke bænk kommer til at stå netop med udsigt over det smukke nye par 3 hul Skoven 7, der løber ned over den samme skrænt, som egetræet voksede på. ”Vi har bygget banen om og fået et par helt fantastiske udsigtssteder, hvor det vil være helt naturligt at stoppe op og nyde de smukke omgivelser. Derfor er det et oplagt sted at placere en helle, hvor fok, der færdes på vores golfbane, kan puste ud og nyde et øjeblik i skoven”, fortæller greenkeeperchef Niels Nielsen, der er rigtig glad for at kunne give de kommende tømrer og snedkere på

MEDLEMSNYT • 1/2014

SDE en meningsfuld stykke arbejde at udføre. VGC har tidligere samarbejdet med SDEs murerlærlinge, der har bygget sandboksene med et flot VGC logo på ved greenkeepergården overfor Korthulsbanen. ”Det er både en sjov og også udfordrende opgave, som golfklubben stiller os”, fortæller Niels Bek Jensen, der skal præge Vejle Golf Clubs logo til velkomstskiltet, som kommer til at stå ved indkørslen til golfklubben. ”Jeg regner med at vi fræser bogstaverne ud, og derefter giver dem en mørk eller sort farve, så logoet på samme tid opleves tydeligt og naturligt i egetræspladen. Træet skal have en oliebehandling, så det får den flotte varme glød, som klær egetræ”, fortæller Niels Bek Jensen. Skraldespandene bliver ligeledes beklædt med planker fra det gamle egetræ og kommer til at stå over hele golfbanen og fuldende det naturlige look, som har været en del af den røde tråd i baneombygningen. ”Vi bestræber os på at give de forskellige genstande et naturligt udseende, lidt mere råt og spændende fordi det jo skal falde naturligt ind i omgivelserne. Det er bestemt en anden arbejdsmåde – og andre værktøjer – end når der laves f.eks. legehuse til børnehaver eller møbler til institutioner”, fortæller Søren Steffensen. For greenkeeperstaben venter der yderligere en række opgaver, inden sæsonstarten. Inden frost og sne satte ind kom der store mængder regn, og derfor er der planlagt at lave yderligere dræn, bl.a. på fairway på Skoven 1. Der er vedligehold og klargørelse af diverse maskiner, så de er klar til at klippe, når græsset igen begynder at gro. ”Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med sæsonen, og vi håber naturligvis, at medlemmerne får en helt fantastisk 2014-sæson på et meget smuk og spilbar golfbane”, siger Niels Nielsen.

21


SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Nye TURNERINGSFORMER i 2014 Vejle Golf Clubs turneringsudvalg har i perioden august-september 2013 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse vedrørende medlemmernes deltagelse i klubbens turneringer.

Baggrunden for undersøgelse skal søges i at klubben i de sidste 6-8 år har oplevet en markant tilbagegang i deltagelse i klubturneringer. Tilbagegangen har resulteret i aflysning af planlagte turneringer. Men på trods af færre turneringer, er der alligevel færre spillere som deltager i de gennemførte turneringer. Formålet med den gennemførte undersøgelse var derfor at undersøge Vejle Golf Clubs medlemmers deltagelse i turneringer samt at afklare hvad medlemmerne forventede af en turnering arrangeret af klubben. Det er således medlemmernes generelle holdning til turneringer i klubben som ønskedes belyst. For at få det belyst, besluttede udvalget at designe undersøgelsen med udgangspunkt i nedenstående tre forhold:

1. Eksterne forhold som f.eks. vejret, banens kvalitet, 2. 3.

faciliteter – omklædning, bad og opholdsrum samt planlægning og afvikling af turneringen Sociale forhold som f.eks. om man har lyst til at deltage i konkurrence, lighed mellem spillernes niveau og handicap, om man kender den/de man spiller med/mod m.m. Faktuelle forhold som annoncering, spilletidspunkt, længden på spillet (antal huller/timer), spilleform, tilmelding, ventetid, turneringsfee, præmier, restauranten m.m.

Udvalget ville efterfølgende træffe beslutning om hvilke konklusioner der kunne udledes af undersøgelsen og indarbejde dem i videst muligt omfang i turneringsplanen for de kommende år. Undersøgelsens resultat kan ses på klubbens hjemmeside.

22

MEDLEMSNYT • 1/2014


Af Turneringsudvalget

UNDERSØGELSEN TEGNER FØLGENDE PROFIL AF DE MEDLEMMER SOM HAR DELTAGET: Der er i alt modtaget 187 besvarelser fordelt således: • 71 % af deltagerne i undersøgelse er mænd (132 pers.) og 29 % er kvinder (55 pers.). • 63 % af deltagerne ligger i aldersgruppen 50 – 69 år. • Der er en jævn fordeling i handicapgrupperne fra handicap 4,5 – 36,0. • 86 % af deltagerne er fuldtidsmedlemmer. • 72 % har spillet golf fra 7 – 30 år. UNDERSØGELSENS KONKLUSIONER: Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater konkluderer turneringsudvalget at der i den fremtidige turneringsplanlægning blandt andet skal tages højde for følgende forhold: 01. B etydningen af at kende den/dem man spiller med/ mod. 02. Fleksible kriterier for pardannelser under turneringer. 03. F leksible turneringsformer. 04. Uddannelse af turneringsledere. 05. Forbedret information om turneringerne. 06. B edre menutilbud fra restauranten i forbindelse med turneringsafvikling. PERSPEKTIVERING AF HANDLINGSPLAN FOR FREMTIDIGE TURNERINGER I VEJLE GOLF CLUB: På baggrund af udvalgets gennemgang og analyse af spørgeskemaundersøgelsen har udvalget besluttet at arbejde videre med følgende områder med henblik på afprøvning og realisering i de kommende turneringsår. De første initiativer tages i turneringsåret 2014: 01. O prettelse af en gennemgående Hulspilsturnering for både damer og herrer. Turneringen indledes med puljematcher hvor vinderen af de enkelte puljer går videre til en afsluttende cupturnering. 02. Hulspilsturnering for elitespillere som en del af klubmesterskaberne. 03. Å bne og sponsorerede singleturneringer og/eller makkerparturneringer hvor forskellige spilleformer afprøves. 04. Turnering for C – række spillere – Højhandicappere evt. i samarbejde med Begynderudvalget. 05. Kursus for turneringsledere. 06. U darbejdelse af evalueringsskema som sendes til deltagerne i turneringer umiddelbart efter afvikling af en turnering. 07. O psætning af monitorer i klubhuset med henblik på at give bedre mulighed for informationssøgning, tilmelding og resultatformidling i forbindelse med afvikling af turneringer. 08. A fprøve forskellige starttidspunkter for turneringer morgenen/formiddagen/først på eftermiddagen. 09. E tablering af mulighed for oprettelse af spilsammengrupper via Facebook. 10. Turneringsudvalget tager et møde med repræsentanter fra restauranten hvor man drøfter hvordan man kan videreudvikle kvaliteten i og et varieret udbud af menuer og/eller enkeltretter til en rimelig pris i forbindelse med afvikling af turneringer.

MEDLEMSNYT • 1/2014

23


24

MEDLEMSNYT • 1/2014

G: GUNSTART. L: LØBENDE START

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Sletten Parken Skoven torsdag 22 maj Company Day Parken/Skoven kl. 09.00-14.00 G Fredag 23. maj Company Day Parken/Skoven fra 1. & 10. kl. 10.00-10.30 L L Onsdag 28. maj Company Day Parken/Skoven kl. 09.00-14.00 G Lørdag 31. maj Company Day Parken/Skoven kl. 11.00-16.00 G Lørdag 5. jul. Company Day Parken/Skoven kl. 09.00-14.00 G Fredag 8. aug. Company Day Skoven/Sletten fra 1. & 10. kl. 11.00-11.30 L L Onsdag 13. aug. Company Day Parken/Skoven kl. 15.00-16.00 L Fredag 22. aug. Company Day Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G Lørdag 30. aug. Company Day Parken/Skoven kl. 13.00-18.00 G Fredag 5. sep. Company Day Skoven/Sletten kl. 11.00-16.00 G

COMPANYDAY

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Sletten Parken Skoven Søndag 30. mar. Åbningsturnering Sletten/Parken kl. 10.30-15.30 G Søndag 13. apr. Parmatch Parken/Skoven kl. 12.30-17.30 G Fredag 25. apr. Ægteparturnering nr. 1 Sletten/Parken kl. 15.00-16.30 L Lørdag 3. maj Dobbelt turnering Søndag 18. maj C-Række Turnering Fredag 23. maj Ægteparturnering nr. 2 Parken/Skoven kl. 15.00-16.30 L Torsdag 29. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko Sletten/Parken kl. 12.30-17.30 G Fredag 27. jun. Ægteparturnering nr. 3 Skoven/Sletten kl. 15.00-16.30 L Fredag 25. jul. Ægteparturnering nr. 4 Sletten/Parken kl. 15.00-16.30 L Lørdag 2. aug. Ny Turnering Fredag 29. aug. Ægteparturnering nr. 5 Parken/Skoven kl. 15.00-16.30 L Søndag 7. sep. Generationsturnering Parken/Skoven kl. 12.30-17.30 G Fredag 19. sep. Sponsormatch Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G Lørdag 20. sep. Klubmesterskab Sletten/Parken kl. 08.00-17.00 L L Søndag 21. sep. Klubmesterskab Sletten/Parken/Skoven kl. 08.00-14.00 L L L Søndag 28. sep. Ægtepar Finale Sletten/Parken kl. 10.00-15.00 G Søndag 5. okt. Kaninafslutning Sletten/Parken kl. 11.30-16.30 G Søndag 12. okt. Lederturnering Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G Søndag 26. okt. Løvfaldsmatch Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G Søndag 7. dec. Nisseturnering 9 huller Sletten kl.

KLUBTURNERINGER TURNERINGSKALENDER 2014


MEDLEMSNYT • 1/2014

G: GUNSTART. L: LØBENDE START

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Skoven/Parken Sletten Parken Skoven Lørdag 10. maj 3. division vest damer pulje 4 18 huller Skoven er lukket fra kl. 07.15-08.20 L Vejle & Horsens Parken er lukket fra kl. 09.00-10.30 L Søndag 11. maj GE Money Bank divisionen damer vest 2 x 18 huller Skoven er lukket fra kl. 07.15-08.20 L Vejle & Sønderjylland Parken er lukket fra kl. 09.00-11.00 L 2. division vest herrer pulje 4 2 x 18 huller Skoven er lukket fra kl. 08.20-09.00 L Vejle & Esbjerg Parken er lukket fra kl. 09.30-11.30 L 2. division seniorer pulje 2 18 huller Skoven er lukket fra kl. 09.00-09.40 L Vejle & Sønderjylland Parken er lukket fra kl. 10.30-12.00 L Lørdag 14. jun. 3. division vest damer pulje 4 18 huller Sletten er lukket fra kl. 07.15-09.20 L Vejle & Sct. Knud Parken er lukket fra kl. 09.00-12.00 L 4. division vest herrer pulje 6 18 huller Sletten er lukket fra kl. 08.20-09.00 L Vejle & Give Parken er lukket fra kl. 09.30-10.30 L Kvalifikationsrækken herrer pulje 39 18 huller Sletten er lukket fra kl. 09.00-09.40 L Vejle & Give Parken er lukket fra kl. 10.20-12.00 L Søndag 15. jun. GE Mony Bank divisionen damer vest 2 x 18 huller Sletten er lukket fra kl. 07.15-08.20 L Vejle & Frederikshavn Parken er lukket fra kl. 09.00-12.00 L 2. division vest herrer pulje 4 2 x 18 huller Skoven er lukket fra kl. 08.20-09.00 L Vejle & Åskov Parken er lukket fra kl. 09.30-10.30 L 4. division vest herrer pulje 6 18 huller Skoven er lukket fra kl. 09.00-09.40 L Vejle & Odder Parken er lukket fra kl. 10.20-12.00 L Kvalifikationsrækken herrer pulje 39 18 huller Skoven er lukket fra kl. 09.40-10.40 L Vejle & Horsens 2 Parken er lukket fra kl. 11.30-13.00 L 2. division seniorer pulje 2 18 huller Skoven er lukket fra kl. 10.40-11.40 L Vejle & Esbjerg Parken er lukket fra kl. 12.00-14.00 L Lørdag 9. aug. GE Money Bank divisionen damer vest 2 x 18 huller Skoven er lukket fra kl. 07.15-08.20 L Vejle & Odense Parken er lukket fra kl. 09.00-11.00 L 2. division vest herrer pulje 4 2 x 18 huller Skoven er lukket fra kl. 08.20-09.00 L Vejle & Haderselv Parken er lukket fra kl. 09.30-11.30 L 2. division seniorer pulje 2 18 huller Skoven er lukket fra kl. 09.00-09.40 L Vejle & Kaj Lykke Parken er lukket fra kl. 10.30-12.00 L Søndag 10. aug. 3. division vest damer pulje 4 18 huller Skoven er lukket fra kl. 07.15-08.20 L Vejle & Varde Parken er lukket fra kl. 09.00-10.30 L 4. division vest herrer pulje 6 18 huller Skoven er lukket fra kl. 08.20-09.00 L Vejle & Juelsminde Parken er lukket fra kl. 09.30-10.30 L Kvalifikationsrækken herrer pulje 39 18 huller Skoven er lukket fra kl. 09.00-09.40 L Vejle & Jelling Parken er lukket fra kl. 10.20-12.00 L

DANMARKSTURNERINGEN TURNERINGSKALENDER 2014

25


26

G: GUNSTART. L: LØBENDE START

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Sletten Parken Skoven Lørdag 22. mar. Mens Section intro 9 huller Sletten kl. 12.00-13.30 L Søndag 23. mar. Ladies Section intro 9 huller Sletten kl. 14-00-15.00 L Lørdag 5. apr. jun.oropstart Poul Iversen Cup 9 huller Sletten kl. 10.00 Tirsdag 22. apr. Venindeturnering Ladies Section Parken/Skoven kl. 15.30-20.30 G Søndag 27. apr. Golfensdag Onsdag 30. apr. Senior Section mod Hedensted Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G Tirsdag 13. maj Bøgematch Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G Lørdag 24. maj Ladies mod Mens Section 40 års jubilæum Parken/Skoven kl. 12-00-17.00 G Mandag 26. maj Erhvervsklubben Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 G Fredag 30. maj Fertin Cup 36 huller Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 L L Onsdag 4. jun. Senior Section mod Fredericia Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G Torsdag 5. jun. MOBG Parken/Skoven start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 L L Tirsdag 10. jun. Pink Cup Skoven/Sletten kl. 16.00-21.00 G Torsdag 12. jun. Seniorklubben fra Silkeborg Sletten/Parken fra 1. & 10. kl. 09.30-10.15 L L Fredag 13. jun. Privatturnering Parken/Skoven kl. 14.00-15.00 L torsdag 19. jun. Mens Section mod Gyttegård Skoven/Sletten kl. 16.00-21.00 G Lørdag 21. jun. Vejlematchen 36 huller Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 L L Søndag 22. jun. Vejlematchen 18 huller Sletten/Parken start fra Sletten kl. 07.00-15.00 L Mandag 30. jun. Erhvervsklubben Parken/Skoven kl. 13.00-18.00 G Tirsdag 12. aug. Ladies Section mod Lillebælt Parken/Skoven kl. 16.00-21.00 G Mandag 25. aug. Erhvervsklubben Skoven/Sletten kl. 13.00-18.00 G Torsdag 18. sep. MOBG Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 L L Mandag 29. sep. Erhvervsklubben Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 G Tirsdag 30. sep. ladies Section afslutning 9 huller Parken kl. 15.30-18.30 G Lørdag 4. okt. Mens Section afslutning 18 huller Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 G Mandag 27. okt. Senior Section afslutning 18 huller Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G

ØVRIGE ARRANGEMENTER TURNERINGSKALENDER 2014

MEDLEMSNYT • 1/2014


SyDbAnK pRIVAte bAnKIng

HØR, HVAD VI KAn gØRe FOR At OptIMeRe DIn FORMUe I Sydbank Vejle får du rådgivning med omtanke for dig og din formue. Du får din egen personlige rådgiver og et team af eksperter indenfor formuerådgivning, investering, pension og erhverv. Ring til Anders på 74 37 76 11 og book et møde, hvor vi kommer hele vejen rundt om din formue og giver dig et totalt overblik over dine muligheder – uanset hvor kompleks din økonomi er. Anders Høgel private banking-direktør tlf. 74 37 76 11 anders.hoegel@sydbank.dk

12434.0114

Kirketorvet 4 7100 Vejle tlf. 74 37 58 00 sydbank.dk/område

MEDLEMSNYT • 1/2014

27


RESTAURANT GOLFEN FÆLLESSLETGÅRD

Golfhilsner fra Frederik & Pernille

Ses vi til marts igen? Det gør vi da! Inden længe går vi golfsæsonen for år 2014 i møde, hvilket vi ser meget frem til. Vi har i forbindelse med den kommende sæson fået mange spørgsmål vedr. Skyttehuset, grundet Jan og Sørens opsigelse deraf. Deres opsigelse af Skyttehuset får ikke nogen større indvirkning på forpagtningen af golfklubben, da de stadig fortsætter som forpagtere her. Det er vigtigt for os at pointere, at Frederik stadig fortsætter som køkkenchef og at undertegnede stadig fortsætter som bestyrer. Det er klart, at der i den nye sæson vil være flere kræfter at trække på i forhold til dét at tænke restauration end vi har haft tidligere. Vi ser frem til en sæson i 2014, hvor vi i langt højere grad vil få mulighed for at udføre flere af vores mange idéer. Der skal ingen tvivl være om, at vi går efter bl.a. at få flere fester i hus. Dette er en nødvendighed for at sikre restauranten økonomisk. Til dette får vi brug for jeres opbakning, hvilket vi også er sikre på, at vi nok skal få. Hertil skal det nævnes, at vi opsætter en foldedør i restauranten, som gør det muligt for os at afholde selskab i restauranten samtidig med at vi kan betjene medlemmer samt øvrige gæster i baren. Vi ser denne løsning som den helt optimale i forhold til at kunne tilgodese alle i det daglige såvel som i weekenderne. Skulle man som medlem have lyst til at holde en fest hos os, så er der selvfølgelig fordele at hente. PERSONALE I DAGLIGDAGEN Den faste personalestab vil i det daglige bestå af Jan, Frederik og jeg. Der kommer yderligere en fast hjælp til Frederik i køkkenet. Vi vil selvfølgelig trække ekstra personale ind i forbindelse med arrangementer, fester samt i

28

det daglige i forbindelse med Ladies Section, kaninmatch og Men’s Section. Vi introducerer personalestaben med tilhørende billede i næste medlemsnyt, da vi mener, at det er vigtigt, at være bekendt med det personale, der kommer til at være en del af Restaurant Golfen, Fællessletgård i år 2014. SUCCESRATE Hvornår noget er en succes kan være svært at måle, men en ting ligger fast og det er, at vi ikke er i tvivl om, at den kommende golfsæson nok skal blive en succes. Vi glæder os til at vende tilbage med flere nye tiltag og til igen at kunne byde jer velkommen i restauranten. Vores tilbud vil i år favne bredere end tidligere, da vi ønsker at gøre det attraktivt at besøge restauranten for juniorspillere såvel som seniorspillere - vi ser frem til en spændende sæson med nye udfordringer samt tiltag. Lige såvel som I savner golf og den del af jeres liv, så savner vi ligeledes restauranten med jer som gæster og den del af vores liv, der hedder Restaurant Golfen, Fællessletgård. Vi glæder os til vi ses i marts, hvor vi håber på at kunne opretholde de gode relationer samt det gode samarbejde med jer alle.

lfen o G t n a r u a t s e R llessletgård

MEDLEMSNYT • 1/2014


B

LU

r

G OL

40 å

VEJLE

• C 40 ÅRS JUBILÆUMSMATCH F

LADIES SECTION mod MENS SECTION sæt allerede nu X i kalenderen

LØRDAG den 24. maj 2014 Alle medlemmer af Ladies’ section og Mens section inviteres til 40 års jubilæumsmatch med efterfølgende spisning og dans. Ægtefæller, der ikke spiller golf eller ikke er medlem af Ladies’ section/Mens section bliver inviteret til at deltage i aftenarrangementet. Vi håber at se rigtig mange til denne forhåbentlige fornøjelige dag og aften. Stor golfhilsen MS/LS-festudvalget Hovedsponsor:

MEDLEMSNYT • 1/2014

29


MEN’S SECTION

Af Captain Hans Jørgen B. Nielsen

MS

Jubilæumssæson i VGC Men’s Section MEN’S SECTION går ind til vor 40 års jubilæumssæson i fin stil. Sidste sæson havde vi ca. 95 medlemmer, og ser frem til, at lige så mange ønsker at deltage i jubilæumssæsonen.

Mange af klubbens mænd over 21 år – og med spilleret til stor bane – går rundt i vinterstøvler og higer efter torsdag eftermiddage med grønne, solbeskinnede fairways og golfspil med godt kammeratskab. Præsidiet er ved at være på plads med planlægningen af sæsonen. Spilleplan er på plads, aftaler med sponsorer er indgået, booking af baner til endags- og weekend ture er aftalt, venskabsklubberne er klar og Årets Dyst mod Ladies Section er aftalt til lørdag den 24. maj, med efterfølgende middag, fest og samvær. Det bliver en fantastisk jubilæums golfsæson! MEN’S SECTION har fokus på hyggeligt samvær, godt kammeratskab, nye golfoplevelser, spilleformer og andre baner og god mad i Golfrestauranten. Nye, såvel som gamle medlemmer, bydes velkommen – og vi har også plads til dig ;o). Igen i år har vi mange match sponsorer – tak for det! Så der bliver mange, og flotte præmier, at dyste om. Lørdag den 22. MARTS KL. 11.30 starter vi tilmeldingen til jubilæums sæsonen, derefter spiser vi varm suppe sammen, inden vi starter sæsonen forsigtigt op med 9 huller på Sletten, og slutter af med en øl i klublokalet på 1. sal. Mød op og få mere information om sæsonen, og banket rusten af golfsvinget. Udover Årets Dyst mod LS, er der weekend turen til Tyskland, venskabsmatcher mod MS fra Fredericia, Hedensted og Gyttegård, lørdagsture, Sidani ShootOut, hulspilsturnering – single og par, og Cup dysten mod MS fra Horsens, Odder og Fredericia, der i år afvikles i Horsens.

30

Her er et par datoer, så familien kan varsles, og planlægningen falde på plads. 3. MAJ: lørdagsudflugt til Henne Golfklub – udfordrende åben bane med vind og udsigter til Filsø, Blåbjerg plantage og Vesterhavet. 24. MAJ: lørdags-jubilæumsmatch mod Ladies Section – Årets Dyst, der skal vindes! Aftenfest, middag & dans. 21.-22. JUNI: weekendtur til Gut Kaden og Gut Waldhof. Et par smukke og udfordrende baner nord for Hamburg. 6. SEPTEMBER: Cup finale i Horsens 13. SEPTEMBER: lørdagsudflugt til Stensballegaard Golfklub – velkendt, udfordrende åben bane med udsigt til Horsens by og fjord. 4. OKTOBER: MS afslutning (flyttet, så vi undgår uge 42 weekend) Følg med på www.vgcms.dk for information om Men’s Section, se billeder og videoer mv. på Facebooksiden ”Men’s Section Vejle Golf Club”, brug vores lille blad med praktiske oplysninger, og spørg endelig et af Præsidiets medlemmer, hvis der er spørgsmål til Men’s Section og sæsonen. Ved indgangen til vor jubilæums sæson 2014, er mange af vore trofæer desværre lånt ud til andre Sections!!! Det forventes at alle MS’ere sørger for træning og golfspil på højt niveau, så trofæerne i år bliver ”blå” og kommer hjem, hvor de hører hjemme – MEN’S SECTION, Vejle Golf Club! Vel mødt til opstarten lørdag den 22. MARTS KL. 11.30 i klubhuset, og husk lige at tage et nyt medlem med, samt sprede budskabet til interesserede. Præsidiet glæder sig til at se dig!

MEDLEMSNYT • 1/2014


LADIES SECTION

Af Captain Annette Seemann

LS

Golfsæsonen nærmer sig – heldigvis Dagene er nu ved at blive længere, og vi begynder at glæde os til en ny golfsæson.

Godt halvdelen af vinteren er gået, i hvert fald når vi ser på kalenderen. Sne og kulde har vi ikke haft meget af. Til gengæld regn og storm, som vores dejlige bane bærer tydeligt præg af. Lad os håbe, Kong Vinter holder sig på afstand. Programmet for 2014 er i støbeskeen, og flere datoer er allerede fastlagt. Vi har igen i år planlagt venindegolfen til foråret, nemlig 22. APRIL. Og mon ikke veninderne finder ud af, at vi har det rigtig hyggeligt om tirsdagen, så de får lyst til at melde sig ind i Ladies Section? Pink Cup skal vi spille 10. MAJ, og her er alle kvindelige medlemmer af VGC meget velkomne til at deltage. Som altid går match-fee ubeskåret til brystkræft-sagen. Én-dags udflugten er planlagt til 15. JUNI, og week-end udflugten løber af stabelen 6.-7. SEPTEMBER. Nærmere om dette følger senere. Den helt store begivenhed indtræffer lørdag 24. MAJ. Vi skal spille mod Mens Section, og efterfølgende skal vi fejre at både LS og MS har haft 40 års jubilæum. Så vi slutter matchen af med god mad, musik og dans. Det bliver spændende, om mændene vil byde op til dans, når vi igen iklæder aben det røde tøj! Mød talstærkt op til denne helt specielle begivenhed. Vi regner med at spille venskabsmatch mod Fredericia igen. Vi skal have bekræftet datoen derfra. Hvordan det går med Fjordsildene står hen i det uvisse. Lad os håbe, de får klubben op at stå igen. 2013 var en dejlig sæson med mange fine golfdage. Vi havde næsten ikke regntøjet fremme. Og ekstra god var dagen, da vi kunne beholde aben i rødt. I 2013 var vi 55 medlemmer i LS, men vi har plads til flere. Alle kvindelige medlemmer af VGC kan være med

MEDLEMSNYT • 1/2014

i LS, blot skal man være frigivet til spil på stor bane. Vi spiller hver tirsdag med løbende start fra 14.15 til 15.30. I tidsrummet for tee-off vil 1-2 personer fra bestyrelsen stå klar til at tage imod jer og sørge for, at I får nogle at spille med. Efter matchen er der fællesspisning og præmieoverrækkelse. Vi håber at se mange nye medlemmer, og alle de ”gamle” Vil du høre mere om Ladies Section, holder vi intro-møde 23. MARTS KLOKKEN 12. Her vil vi servere en tallerken suppe, fortælle om LS og , hvis vejret tillader det, er der mulighed for at spille 9 huller. I begyndelsen af marts, kan du læse mere på VGC’s hjemmeside under VGC > medlemmer > Ladies Section. Bestyrelsen i Ladies Section består i 2014 af: Captain: Annette Seemann Adjudanter: L itza Harritz Jeanne Fernel Annemarie Duschek-Hansen Velkommen i Ladies Section til en ny sæson .

31


Af redaktør Thorkild Høj

MOTIVATION

i

Hent god inspiration til VINTERTRÆNINGEN Fairways er bundfrosne og driving range begravet i (centi)meter tyk sne, så hvordan finder man motivation til at kickstarte sæsonen her i januar måned?

Ja, et bud er at mindes et inspirerende højdepunkt fra 2013-sæsonen, og netop i starten af januar måned har sportsjournalisten og golfspilleren Jens Lind premiere på en timelang fortælling om Solheim Cup dysten mellem Europa og USA. Filmen er lavet i samarbejde med Svensk TV, og fortæller under titlen ”Segeren – Let’s make history” om en golfbegivenhed, der for en gangs skyld ikke forløb som ventet! Det er på sin plads at indlede med at fastslå, at det europæiske holds farver er blå og gule. Og det er i denne sammenhæng blot udtryk for en højere poetisk retfærdighed, for vort blå/gule søsterfolk mod øst har i den grad sat sit præg på kvindegolfen gennem de seneste 20 år – endda på begge sider af Atlanten. Holdkaptajnen Liselotte Neumann er et ikon i svensk golf. En forgangskvinde. Hun banede vejen for de svenske golfspillere ved at tage til USA og vinde US Open som 22-årig i 1988. Lotta Neumann har betydet mange ting for golfen, og hvad du måske ikke er klar over, er at hun har påvirket sammensætningen af køllerne i din bag. Lotta Neumann skiftede løbende sine jern ud med køller og fik Callaway til at udvikle en serie køller gennem 1990’erne med så poetiske navne som heavenwood (7-wood), divine nine (9-wood) og sågar en 11-kølle, der blev navngivet efter Callawayimperiets grundlægger Ely. Mange motionsgolfere har gennem tiderne erkendt, at køllerne er nemmere at spille og mere tilgivende end jern, og i dag findes der vel næppe en golfbag uden en eller flere hydridkøller til erstatning for lange jern. Selv de professionelle (kvinder) spiller i dag med både fire, fem og flere køller i bagen for at få mest mulig succes i verdens sjoveste sportsgren. Lotta Neumann er også kendt for et par andre atypisk egenskaber. Hun har aldrig benyttet sig af en mentaltræner, men altid stolet på sin egen intuition – og så har hun haft én caddy gennem hele karrieren, amerikaneren Mark Scott, som var bartender, da hun ankom til USA. Mark Scott bad om to ugers prøvetid, og han er stadig ansat af den succesfulde svensker.

32

Her 25 år efter triumfen i US Open står hun i spidsen for et undertippet europæisk Solheim Cup hold, der i Colorado møder det stjernespækkede amerikanske hold med den nykårede British Open-vinder Stacey Lewis, milliondollerindustrien Paula Cremer, Michelle Wie, Morgan Pressel, Lexi Thomson, Jessica Korda og en række andre veletablerede stjerne fra LPGA touren. Aldrig har Europa vundet Solheim Cup på amerikansk jord, og det er syvende forsøg siden Cuppens start i 1990. Det amerikanske publikum er en modstander i sig selv. Det jubler gerne og højlydt over et misset europæisk put, og der er i tidens løb fældet mange europæiske tårer over de storskrydende og selvpromoverende amerikanere. Lotta Neumann har dog boet mere end halvdelen af sit liv i USA, og er mere end familiær med den amerikanske mentalitet. Efter hun tog imod hvervet som holdcaptain blev mantraet hurtigt: ”Let’s make history”. Lotta Neuman vælger ganske utraditionelt flere teenagere til sit hold, der helt uhørt rummer seks debutanter, bl.a. historien yngste – den 17 år og fem måneder unge skotte Charley Hull, der er blevet professionel blot nogle måneder inden, men allerede har vakt enorm opsigt på den europæiske tour. På pressemødet inden opgøret sagde Charley Hull, at hun ikke forventede at være mere nervøs end hvis hun skulle spille klubmatch hjemme: ”Jeg ser altid sådan på golf”, fortalte Hull: ”Hvis jeg fejler betyder det ikke, at jeg skal dø. Jeg slår til bolden, leder efter den og slår til den igen. Det behøver ikke være sværere!”. Sådan taler en gæv skotte, og både presse og de mere erfarne holdkammerater smilte overbærende. Et andet wildcard til holdet er svenske Caroline Hedwall, der to år tidligere afgjorde Solheimcuppen til Europas fordel, og som er kendt for at være blottet for nerver i hulspilsformatet. Lotta Neumanns evne til at coache og sammensætte det europæiske hold får afgørende betydning. Lørdag eftermiddag – efter 12 spillede matcher, er stillingen 6½-5½ i Europas favør. Til eftermiddagens fire bestball-matcher

MEDLEMSNYT • 1/2014


vælger kaptajnen overraskende at lade hendes på papiret bedste spillere hvile, bl.a. norske Suzann Petterson og svenske Anna Nordquist, mens teenagerne sendes i kamp mod verdensstjernerne, der tilmed har hele hjemmepublikummet i ryggen. Rookierne Charley Hull og Jodi Ewart Shadoff spiller mod Paula Creamer og Lexi Thomson. Paula Creamer spiller i en alder af 27 år sin femte Solheim Cup. Øgenavnet er ”The Pink Panther”, en stabil og aggressiv spiller, og hun har aldrig været ude af top 15 i sine ni sæsoner på LPGA touren. En stor del af publikum følger hende rundt på banen og har en særlig slagsang til ære for hende. Bridgestone har lavet en speciel pink golfbold til hende, og i flere år donerede hun 1.000 $ for hver eneste birdie (og dem laver hun mange af!) til fordel for arbejdet med at stoppe cancer. Men i opgøret mod de to unge wildcards fra Europa kunne hverken lyserød panter eller publikum stille noget op, da Charley Hull fyrede to afgørende birdies af på de sidste to huller for at vinde matchen. ”Det geniale med de helt unge spillere er, at de bare gerne vil på banen – og er fuldstændig ligeglade med, hvem de skal møde. De er fulde af ungdommeligt frækhed og spilleglæde, og det er lige præcis, hvad der er brug for, når der skal skrives historie” fortæller Mark Scott. ”Det tegner godt for det europæiske Solheim Cup holds fremtid, at der er kommet frisk blod på holdet, og at de allerede har succes. Lige nu ser det jo ud, som om de kunne banke USA, uanset hvor og hvornår de mødes”, mener den erfarne caddy.

MEDLEMSNYT • 1/2014

Europa vandt alle fire bestball-matcher lørdag eftermiddag og gik ind til søndagen med en historisk stor 10½-5½ føring. Amerikanerne må have følt sig både blå og gule efter den endefuld! I singlerne mødte Charley Hull igen Paula Creamer og mørbankede hende 5/4. Det var søndagens første point til Europa, og strømpil for, hvordan resten af dagen skulle forløbe. Efterfølgende bad Hull Creamer om en autograf på golfbolden. ”Jeg er stadig fan, og min ven James er helt blød i knæene over Paula Creamer, så han skal have bolden”, røbede skotten med et kækt smil på 14. green. Ganske som i 2011 i Irland blev det Caroline Hedwall, der sænkede det afgørende put i en neglebidende tæt match mod Michelle Wie. For dokumentaren kunne det ikke være timet mere perfekt, for afgørelsen faldt på 18. green, med det europæiske team trippende i greenkanten. Caroline Hedwall skrev historie ved som den første spiller nogensinde at vinde alle fem matcher, et uhørt flot resultat. Europa skriver historie og vinder 18 -10. Den største sejr nogensinde i cuppens historie. Amerikanerne fik endelig kærligheden at føle på eget græs, og jublen er allerede brudt ud i Tyskland, hvor Solheim Cup i 2015 spilles på GC St. Leon-Rot, 865 km syd for Vejle Golf Club. Der ligger trailere for dokumentaren ”Segeren – Let’s make history” på You Tube, og har du lyst til at se hele udsendelsen kan du søge på STVs hjemmeside. Rigtig god fornøjelse!

33


SKANDERUPS KLUMME

M.K.K. Jan Skanderup

Det ser sort ud for golf Kanske hvidt når dette læses. Og selvfølgelig bliver det også grønt igen. En ny sæson lurer derude. Det bliver den én og fyrretyvende for mit eget vedkommende.

Monstro man kan få sænket sit hcp. en liden smule. Ja! Selvfølgelig helst ikke mere end man stadig kan vinde øllerne fra sine gode golfvenner. Jeg omgås med tanker om, nemlig i år, at inddrage mandagene som fast spilledag. Ja altså når man nu i forvejen spiller fast alle ugens øvrige dage, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud. Burde jeg først spørge ”kejserinden” om lov! Nej vel, man er da en rigtig mand. Hun er jo også meget tilgivende og forstående. Det på trods af, at hun ikke selv udøver the Royal an Ancient Game. Apropro golfvenner. Vinteren er også golfglædens tid. Man kan se tilbage på utallige stunder i godt selskab både med vennerne og den lille drilske bold (det hedder en golfbold, og ikke en golfkugle), der er heller ikke noget, som hedder et godt skud. I hvert fald ikke i vores sport. Det er også tid til planlægning. Lige nu og her drejer det sig om et smut til England, når foråret er kommet. En ”drenge”-tur selvfølgelig, der bliver også plads til lidt kultur. Og pub-besøg, thi det er jo også kultur. Det er ”gamle” klubber vi skal spille. Klubber med dress-code af den slags, som nu jeg kan lide. Jeg vil medbringe mine to nyerhvervede Hole-in-one slips – et rødt og et blåt. Ja det kan vel næppe interessere eller imponere ret mange golfere her i landet, men på øen hvor golfsportens vugge stod, ved man nok hvad en sådan prydgenstand er. Det samme gælder det smukke Presidents-tie. Kanske jeg også skal putte det i bagagen. Det er mig helt ubegribeligt at denne smukke beklædningsgenstand er næsten forsvundet. Det er i øvrigt snart den eneste, som det smukke køn ikke har anekteret. Så hvorfor dog kaste vrag derpå. Vi er i øvrigt to i vort lille rejseselskab, som kan pynte os dermed. Ja for at være helt nøjagtig 3, men den sidste har intet. Endnu! Kanske

34

jeg skulle donere et af mine. Ja og for at det ikke skal være løgn har jeg selvfølgelig også købt en ”presidentbow-tie”. En selvbinder naturligvis. En rigtig gentleman kan selvfølgelig ikke drømme om, at bære en færdigbundet. Man går vel heller ikke med brune sko til ”blåt tøj”. Nå sådan er der så meget. Og ja, jeg ved det godt. Jeg er en uddøende race, ligger dog ingenlunde søvnløs af den grund. Det er som om der råder en antibølge over landet. Anti stil, anti opdragelse, anti høflighed, anti opførsel. Jeg kunne blive ved, hvilket let ville afstedkomme prædikatet: En sur gammel mand. Og det på trods af at jeg ikke er nogen af delene. Ældre! Ja ok. Sur! Aldrig i livet. Forbeholden og skeptisk. Ja selvfølgelig. Det er da endnu en menneskeret her i landet. Jeg var begge dele da bestyrelsen sidste år indførte den nye ordning med et gratis prøvemedlemskab. Årsag? Ja altså da jeg for fyrre år siden meldte mig ind talte man også om indskud. Jeg har stadig et bevis i mit pengeskab. ”Onde” tanker er ganske blevet tilbagevist. Grundet rettidig omhu og en kæmpe indsats fra frivillige, som har ofret egen spilletid, på at imødekomme og opdrage alle de nye, står vi tilbage med en succes af dimensioner. Ikke kun jeg kan se det. En god ven, som jeg vil betegne som IKKE den mest optimistiske og fremkommelige, og dog! Han er en ivrig deltager i klubbens Onsdagsmatches og hermed særdeles kompetent til at udtale sig. Jeg havde forventet en rabalder-tale da jeg midt på sommeren spurgte til alle de nye som nu deltog. Stor var min forundring da han sagde nogenlunde således: ”Ved du hvad, det er en fornøjelse, at se den gode opførsel de nye lægger for dagen. Forleden onsdag spillede jeg med tre nye som viste en eksemplarisk etikette”. Altså kjære læser, dette må betegnes som et adelsmærke, fra den til tider vrantne ældre herre. Desværre får det så mig til at

MEDLEMSNYT • 1/2014


tænke: ”Hvem fanden er det så, som ikke lægger tørv på plads eller lader hånt om nedslagsmærker” osv? Golfdanmark vrimler med gode tilbud. I 2013 havde Aarhus Golf Club et super tilbud. Det vil jeg ”rejse” efter igen i 2014 såfremt det stadig gælder. Givetvis kan en og anden i min omgangskreds, kanske et lident barn, titte efter på noget som kaldes en HJEMMESIDE, hvad det så er for noget. Jeg vil så se efter om klubbens fine præmieskab stadig er klistret til med opslag, så man berøves synes af det, som for mig er en del af golfens sjæl, nemlig VANDREPRÆMIERNE. Uha! Uha! Nå det var ikke ulykke det hele. Man kan fra klubbens terrasse nyde synet af velanbragte og velplejede hække. De findes som teestedsbeskyttelse og omkring puttinggreenen. De er ikke befængt som vore hække med huller og udgåede planter forårsaget af idioter som for at spare en liden omvej på 5-10 meter, som den naturligste ting i verden, vader hovedløse tværs igennem. Forstå det hvem som kan! Klippede hække også i det åbne landskab er meget smukke. Et fint havearkitektonisk element. Som eksempelvis i Bogskogens Golfklub i Malmø. Og hvad var så tilbuddet i Aarhus Golf Club? Greenfee, baneforplejning bestående af sandwich, frugt, chokolade og vand. Efter runden 3 retters sæsonmenu og 2 glas vin (frokost eller aften). Altså mine damer og herrer det er hvad jeg kalder ”good value for money” – kr. 555,-. Ja og så er der for resten yderligere tre golfklubber i Århus. Omtalte har selvfølgelig et stort fortrin for den kultursøgende – nemlig naboen: MOESGÅRD-MUSEUM, ifald man er til det. Så langt så godt. Bare ”vi” nu ikke konkurrerer hinanden ihjel. Selvfølgelig er vi for mange golfbaner i Danmark. Det er gået alt for stærkt med nye anlæg. Nøjagtig som

MEDLEMSNYT • 1/2014

dengang enhver kommune, lille eller stor, absolut skulle have en svømmehal. Det er synd og skam hvis golfbaner må pløjes op. Og bruge jorden til at avle landbrugsprodukter, ja det forbyder EU. Man kunne nok få lov at avle korn til (IKKE brød) men brændstof. Verden er forunderlig. Før jul så jeg grønne asparges i supermarkedet. De var fra Peru!!! Gad vide hvordan genierne på Christiansborg i fremtiden vil formå at gøre en opvoksende ungdom miljøbevidste. De skal nok starte med at minimere deres hjerner. Pyt! Snart skal vi igen ”på græs”. Se bøgen springe ud. Spise nye kartofler og fjordrejer. Danse med vores elskede. Gå tur med et barnebarn i hånden og ønske at man igen var 30 år! År 2014´s første klumme slutter her. Pas godt på golfbanen! Pas godt på jer selv! Pas godt på jeres nærmeste! Ved min side står en dejlig flaske foræret mig af en god ven kort før nytår. Singlemalt, 18 år, 46%. Deerstalker hedder den. Giveren påstod, at ham som pryder etiketten ligner mig. Han har ganske ret, altså når man ser bort fra at jeg aldrig bærer kilt (egentlig en skam). Sidste år traf jeg en rigtig stalker fra Scotland. Da jeg spurgte ham om hvad skotterne bar under kitlen, svarede han med et stort smil: ”The future of Scotland”. Af med proppen, nu vil jeg ha´ en lille én – vel vil jeg ej! – det ska´ være en to fingers. P.S. Klummens foto er fra Hickorymesterskabet 2007 spillet på Fanø Golflinks. Som i de gode gamle dage var der stil over deltagerne ved aftenfesten i klubhuset. Der var sågar én i kilt. Monstro de tider kommer igen i min levetid. Man har da lov at leve i håbet.

35


ANMELDELSE

M.K.K. Jan Skanderup

Gensyn med Stensballegaard Jeg var der for nogle år siden. Det var nok for tidligt. Et par huller var lukkede. Ja der var selvfølgelig 27 at tage af – næsten. Sidst i 2013 vendte jeg tilbage. En god golfven havde inviteret hele ”Fredagsklubben”.

Det blev en super oplevelse, som jeg gerne gentager. Der var god plads på banen. Det startede lidt overraskende. Jeg stod og fumlede ved en automat i klubhuset for at trække en flaske vand, da en venlig herre kom hen og tilbød sin hjælp. Tak sagde jeg. Han kunne godt ligne en chefgreenkeeper. Han havde klublogo på jakken. Da alt var lykkedes og vi havde sludret lidt om banen sagde han til afslutning: ”Det er mig som ejer den”. Sidenhen har jeg ladet mig fortælle, at man også kan se ham med en fejekost samt udførende andre praktiske gøremål. Det er altså ikke lige det man forstiller sig, når man ved indkørsel til banen passerer den smukke hovedbygning som Ernst Brandenburger opførte sidst i 1600 tallet. Men altså Henrik Ahlefeldt-Laurvig, baneejer og greve, er ikke bleg for praktisk arbejde. Det er lige vand på min mølle. Som håndværker, har jeg altid været af den opfattelse at håndens arbejde er stærkt undervurderet i det moderne samfund. Det er ikke ”fint” nok. Nå men altså banen! Det er et meget flot anlæg naturligvis. Det er jo også en international kendt golfarkitekt, som har designet, Rick Baril og efter moderne standarder. Her kan alle få en god runde. Pro´er såvel som spillere med højt hcp. Her er ikke mindre end 5 teesteder / længder på de enkelte huller. Bare vi havde lige

36

så mange på egen bane. Største banelængde er 6,5 kilometer og den korteste er 4 kilometer. Og husk det nu! Der er ikke noget nedværdigende i at spille en kort bane, al den stund dit antal tildelte slag jo er reguleret herefter. Stående på første tee vil de fleste nok tænke at det ser noget fladt ud. Er der mon udfordringer? Ja mon ikke. Der er meget bevægelse i landskabet. Strategisk vand i spil. Teesteder som ligger højt hævet over greens samt det modsatte. Et banebesøg og skriveri herom vil for mig aldrig munde ud i en beskrivelse af de enkelte huller. Det er død-kedelig læsning. Aller opfatter vi ofte ret så forskelligt. Nej! Tag op og spil banen. Du vil få en god oplevelse samt blive godt og professionelt modtaget. Der er selvfølgelig tidsbestilling. Drivingrange, restaurant, fine omklædningsforhold, proshop samt udsigtsterrasse i det store og meget moderne klubhus. Det er tegnet af kongelig bygningsinspektør Niels Vium efter sigende med inspiration fra den meget smukke hovedbygning på godset. Smag kan som bekendt diskuteres. Personligt synes jeg det udseendemæssigt ville have gjort bedre fyldest i Florida eller på solkysten. Men det fungerer. Ja! Og det gør banen altså også bare. Et enkelt hul vil jeg dog

MEDLEMSNYT • 1/2014


beskrive. Det niende på den 9 hullers sløjfe, som hedder Guldbjerg. De to andre er Elbæk og Brakør. Du kan selvfølgelig kombinere på samme vis som hos os selv. På teestedet er der en fantastisk udsigt over Horsens fjord og by og ikke mindst til den green som ligger nede i dybet. Det er ikke noget let hul. Du kan også se hovedbygningen, samt det særegne helt flade areal som støder op til. Første gang jeg bemærkede det, tænkte jeg at her måtte før i tiden have ligget et barok haveanlæg. Men nej, det er selvfølgelig her de gamle bindingsværks avlsbygninger lå. Desværre og uforståeligt blev de nedrevet i 1930. I dag ville det givetvis ikke have været muligt at få lov. Herregårdsjorde er noget ganske særligt til anlæggelse af golfbaner. Det oplever man mange steder i Danmark – også her hvor man eksempelvis kan spille langs en gammel en kilometer lang lindeallé. Ja det er kanske også muligt på Ledreborg. Hva ved jeg, thi der kender jeg kun ”slottet”, men har aldrig set golfbanen. Det har jeg til gengæld på Holsteinborg hvor alleen er dobbelt så lang som på Steensballegaard. Til gengæld er den private golfbane, som lå langs med, på et kort stykke for længst forsvundet. Når man som jeg holder næsten lige så meget af spillets historie, som selve spillet er det også forunderligt at tænke på at en tidligere ejer af Stensballegaard var den første som i Danmark anlagde

MEDLEMSNYT • 1/2014

en golfbane. Årstallet var 1896, hvor Lensgreve Mogens Christian Kragh-Juel-Vind-Frijs (Frijsenborg) på Frijsenborg anlagde en privat golfbane. Også denne er for længst forsvundet. Det er for resten også avlsbygningerne. De blev ved anlæggelse af golfbanen flyttet udenfor synsvidde af hovedbygningen eller rettere slottet. Ganske efter engelsk forbillede. Det var dengang ikke ”god tone” at kunne se, i det daglige bygningerne, hvorfra en meget stor del af godsomsætningen skabtes. For god ordens skyld skal det bemærkes at rydningen af avlsbygningerne på Stensballegaard ikke skyldtes Ahlefeldt-Laurvig familien. Synderen var en godsejer ved navn A. Høyer, som i dag vel kan betegnes som en vandal. Det har været en lang og trang vej for ejeren. Flere år tog det inden diverse nævn efter træge forhandlinger gav grønt lys. Danmark er ikke Sydeuropa. Her hos os er der fuglebeskyttelsesområder og strand-beskyttelseslinie mm. at tage hensyn til. Ejerskabet er 100% familiens. Om det så kan kaste lige så meget af sig at ”dyrke” golf, i stedet for landbrug! Ja det er jo en anden historie. Jeg ønsker dig kjære læser god tur til Stensballegaard. Det er flinke folk deroppe.

37


!

ORDENSREGLER

På banen

Revideret okt. 2013

1.

Golfspillet følger de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler.

2. Start- og fletteregel på 1. tee på alle sløjfer i prioriteret rækkefølge: a.spillere med starttiden b.spillere med én turntid c.spillere uden starttiden eller én turntid i. har spillet ”for-9” ii. skiftevis boldrende 1. grøn = medlemmer 2. rød = gæster 3. Alle spillere skal a. lægge turf på plads b. rette nedslagsmærker på greens c. rive efter sig i bunkers d. placere trolleys udenfor teesteder, bunkers, forgreens og greens 4.

For fremme spillet skal alle være særlig opmærksomme på at a. vinke igennem b. undgå gentagne prøvesving c. gå rask frem til bolden d. undgå andre unødige forsinkelser

5.

Øvelsesspil mod de ordinære greens, fra banens bunkers og øvelsesspil med mere end en bold er ikke tilladt

6.

Hunde må kun medtages i snor. Og eventuelle efterladenskaber skal samles op omgående

7.

Prøvesving på teestederne er ikke tilladt

8.

Der må maksimalt spilles 4 bolde pr. flight

9.

Ved spidsbelastning kan sekretariatet og baneservice uden varsel gruppere starterne i 4 bolde

10.

Af hensyn til sikkerheden er det forbudt at søge eller samle bolde uden for spillerunder.

11.

Enhver spiller skal anvende sit eget udstyr

12.

Greenkeeperne skal være på banen. Pas på dem og du må først slå når greenkeeperen har vinket dig frem

38

MEDLEMSNYT • 1/2014


ORDENSREGLER

!

I klubhuset 1.

Medbragte drikke- og madvarer må ikke nydes i og omkring klubhuset indenfor restaurantens åbningstid

2.

Flasker og glas må ikke medbringes i omklædningsrummene

3.

Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko

4.

Omklædning må kun finde sted i omklædningsrummene

5.

Hovedbeklædning i restauranten frabedes

6. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Vejle Golf Club. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning 7. Udstyr – bags, køller og trolleys – må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, på gangarealer, i omklædningsrum eller på terrassen 8. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under hensyntagen til andre gæster 9.

Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdier og effekter

10.

Eventuelle skader, mangler eller klager anmeldes til sekretariatet

11.

Alle Vejle Golf Club’s lokaler er røgfrie

NB! Overtrædelser af ovennævnte ordensregler behandles i henhold til § 8 i klubbens vedtægter

MEDLEMSNYT • 1/2014

39


installatør

Lokalt håndværk

– vi er med hvor det sker

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

5 1

g n i n v i g d å r l a T To t

eksper

• t duk Pro 3

n Vide

g nin Løs

2

HUSK

4

Solceller er grøn og gratis energi året rundt

tilskud ti installatio l ns­ arbejdet!

Producer din egen energi med solceller

· Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

Et solcelleanlæg er din vej til en fast og lav pris på el i minimum 25 år. Anlægget er hurtigt monteret, og lige nu får du offentligt tilskud til installationsarbejdet.

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

EnErgioptimErEing

Værkstedsvej 10A . 6000 Kolding . Tlf. 76 32 66 32 . www.stp.dk Stormgade 9 . 7100 Vejle . Tlf. 76 32 66 42 . www.stp.dk Vestergade 4 · 7080 Børkop . Tlf. 70 20 61 57 . www.jutp.dk

Stålvej 7 | DK-6000 Kolding Tlf. +45 76 34 28 00 | Fax +45 75 50 95 77 www.logicon-nordic.dk

40

MEDLEMSNYT • 1/2014


FYSIOCENTER VEJLE

®

Sjællandsgade 23A · 7100 Vejle · Tlf: 75 83 22 12 WWW.FYSIOCENTERVEJLE.DK

www.citroen.dk

LET THERE BE LIGHT citroën ds3

vti 82 Style / e-hDi 90 Style

FinanSiering

1.975,-/Md.

NY citroën DS3 cabrio vti 82 Style

FinanSiering

1.975,-/Md. hop ind i den nye citroën DS3 cabrio og kør ud i foråret med sus i håret og kig til himlen. Det tager kun 16 sekunder at åbne/lukke det store foldetag, og konstruktionen stjæler ikke plads fra bagsædet med tre regulære siddepladser. Foretrækker du citroën DS3 med fast ståltag, kan du vælge mellem en veloplagt benzinmotor og en superøkonomisk dieselmotor. tre forskellige modeller – samme månedlige ydelse på kun 1.975,-.

créative technologie

brændstofforbrug v./bl. kørsel 20,4-27,8 km/l. co2 95-112 g/km. Finansiering: citroën DS3 vti 82 Style + citroën DS3 e-hDi 90 Style + citroën DS3 cabrio vti 82 Style: Udb. 36.280,-. Saml. omk. efter 96 mdr. 225.880,- inkl. lev. og metallak. ÅoP før skat 7,27%. variabel rente 3,25%. De angivne ydelser er inkl. lev. og gælder ved køb inden 31.05.2013. tilbuddene gælder alene hos de citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen. tilbuddene kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. De viste modeller kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.

citroËn vejle • storhaven 3 • 7100 vejle • tlf 75 83 22 00 • www.citroen-vejle.dk citroen Grindsted • thorsvej 100 • 7200 Grindsted • tlf 71 99 33 99 • www.citroen-Grindsted.dk MEDLEMSNYT • 1/2014

41


Annoncer i næste nummer? Kontakt Bo Vaaben telefon 75 85 81 55 MEDLEMSNYT

INGVARD CHRISTENSEN vejle@ingvardchristensen.dk ingvardchristensen.dk

42

Ladegårdsvej 3, 7100 Vejle Tlf. 75 85 82 11

MEDLEMSNYT • 1/2014


025813

www.pwc.dk

PwC har samlet alle aktiviteter i Trekantområdet

Succes skaber vi sammen...

Jørn Nielsen Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Start dialogen med PwC Trekantområdet. Ring og book et møde på telefon 7921 2700. PwC Herredsvej 32 7100 Vejle Revision. Skat. Rådgivning.

Restaurant Vedelsborg www.Vejlegrafisk.dk

... få skridt fra Vejle Musikteater

.:: A la carte ::. .:: Receptioner ::. .:: Diner transportable ::. .:: separat lokale til selskaber ::. .:: mange lækre buffeter – ud af huset ::.

Vedelsgade 59 : 7100 Vejle : Tlf. 7572 2970 www.vedelsborg.dk : restaurant@vedelsborg.dk MEDLEMSNYT • 1/2014

Vi rådgiver dig gennem alle dine udfordringer... www.martinsen.dk

43


Archibalds Begravelsesforretning

SelSk aBer Diner TranSporTaBle reSTauranT

v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet

Bramdrupvej 136 | Ågård By | Tlf. 75 55 37 11 |

www.aagaardkro.dk

PROTOTYPEN NÅR DIT DYNAMICS NAV PROJEKT SKAL LYKKES! OVERBLIK | STYRING | VIDEN www.logosconsult.dk

Microsoft Dynamics NAV - Din løftestang til forretningsudvikling! LOGOS CONSULT A/S Telefon 75 85 73 99 box@logosconsult.dk VEJLE | ALLERØD NAV

44

Bliv verdensmester i administration og løft din virksomhed ind i fremtiden. Hos Logos Consult har vi mange års erfaring med at identificere virksomheders tidsrøvere og eliminere dem gennem en optimering af arbejdsprocesser.

Logos Consults implementeringsmetode er bygget op omkring en prototype som alternativ til en skrevet kravsspecifikation. Metoden eliminerer den risiko der er ved en typisk kravsspecifikation, nemlig at den enten viser sig ikke at kunne realiseres, eller at den bliver fejlfortolket. Desuden giver vores metode, med prototypen, mulighed for at se og teste programmet - før driftstart og før den store investering. Kontakt os for inspiration og sparring Telefon 75 85 73 99

MEDLEMSNYT • 1/2014


Læs alt om sporten

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07

Dalgas Allé 10 - 6600 Vejen Telefon 75 36 42 22

• Tagpapdækning • Tagfoliedækning

• Tagreparation • Tagvedligeholdelse

www.rt-tag.dk

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger

Annoncer i næste nummer?

• Multivac dybtrækningsmaskiner • Multivac traysealere • Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

Kontakt Bo Vaaben telefon 75 85 81 55

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør

MEDLEMSNYT

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk MEDLEMSNYT • 1/2014

45


Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

46

MEDLEMSNYT • 1/2014


Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45

På gensyn i næste nummer af MEDLEMSNYT, der udkommer 28. marts. Vi håber, du kan lide bladets nye udseende. Hvis du har lyst til at bidrage med indhold, er du hjerteligt velkommen.

MEDLEMSNYT • 1/2014

47


48

W W W.V G C . D K

MEDLEMSNYT • 1/2014

Medlemsnyt nr 1 2014  

Vejle Golf Club, medlemsblad

Advertisement