Page 1

m e d l e m s n y t NR.2

april

2011

31.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

sponsorer i Vejle Golf club

• • • • • • • • •

Autohuset Vestergaard Damstahl Exide Technologies FirmaIT Flexform Stolehuset H. Martinsen IMG International Management Group LogiCon Nordic A/S InnerAction

• • • • • • • • •

Nordea LEDconstruction Munkebjerg Hotel Repro Centret A/S Sparbank Sydbank Vejle Amts Folkeblad Zign-up Vejle Kørelærerskole


Info 2010

Indhold

Redaktion Thorkild Høj e-mail:

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Nyt fra sekretariatet

Jan Skanderup (klumme)

22 42 86 24

6

Nyt fra bestyrelsen

Annoncer: Bo Vaaben

75 85 81 85

8

Nyt fra generalforsamlingen

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail:

25 30 32 31 vian@thplus.dk

Tryk: Digitalhuset Vejle ApS Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer 15. juni 2011. Deadline for stof og annoncer 26. maj 2011. Oplag: 1.000 stk.

10

Tilbud fra Proshoppen

12

Sæsonstart

14

Greenkeeperne i aktion

16

Senior section ”ON TOUR”

18

Ladies section

26

Men´s Section

28

Sandkassegolf

30

Restauranten er åben

32

Skanderups klumme

Bestyrelsen: Formand Stig Brogård Andersen

21 18 20 46

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Mens Section: Christian Taul

21 26 22 15

36

Begynd på golf i VGC

Ladies Section: Laila Pape

20 98 93 12

38

Korthulsbanen

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

Pro-Shop:

75 85 81 43

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Kirsten Kaae Olesen Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk

Forsiden: Bliv bedre i år! Talal og rasmus er klar med smarte hjælpemidler som supplement til træningen


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a s e kr e t a r i a t e t

Det var koldt derude... Så er frosten af jorden, sneen er for længst væk og jordtemperaturen har passeret de magiske ca. 7 grader, som betyder vækst i græsset. Vi er klar til ny golfsæson på Danmarks smukkeste bane. Baneprojektet Både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling gav overvældende opbakning til baneprojektet. Mens vi afventer Vejle Kommunes endelige tilslutning til projektet arbejdes der med detailplanlægningen. Det er fortsat målet at gennemføre projektet med mindst mulig gene for golfspillet, selv om det naturligvis ikke helt kan undgås. Hvor og hvornår der arbejdes på banen vil løbende blive beskrevet på hjemmesiden. Så du har de bedste muligheder for at planlægge din golfrunde. Projekter Der har været travlhed blandt greenkeeperne og så dette forår. Renoveringen af driving range er nu endelig afsluttet og det samme gælder for udskiftningen af flisebelægningen ved klubhuset og flytningen af vaskepladsen ved caddyrummene. Korthulsbane/par 3 bane Efter indstilling og ønske fra Begynderudvalget blev det i sidste sæson besluttet at ændre par fra 27 til 30 på par 3 banen. Samtidig skiftede ”øvebanen” navn til det mere dækkende - korthulsbanen. Baggrunden og ønsket var at give vore mange begyndere og mere urutinerede spillere en bedre spiloplevelse og

konkret betød det at par på hullerne 4, 6 og 7 blev ændret til par 4. Med et mix af par 3 og par 4 huller ville det samtidig give specielt begynderne en bedre fornemmelse af forholdene på den store bane. Banen er fortsat ikke lang nok til at blive ratet og man kan derfor ikke reguleres i hcp. ved spil på korthulsbanen. Der kan selvfølgelig printes scorekort til korthulsbanen i klubhuset, men stregerne vil ikke passe på grund af den manglende rating.

Klubliv/klublokale Foreningsafdelingens mange frivillige har, som et af deres mange fokusområder, udvikling og vedligeholdelse af klublivet. Det lykkes dem rigtigt godt at igangsætte og fastholde aktiviteter, der kan understøtte klublivet, og så er det jo op til det enkelte medlem med afsæt i bl.a. Foreningsafdelingens tilbud at skabe klublivet. De fysiske rammer bør ikke være en hindring for klublivet og i forlængelse af generalforsamlingens henstilling til bestyrelsen, om at bestyrelsen genovervejer klublokalets placering, nedsættes en projektgruppe, som skal komme med forslag til evt. ændret placering og indretning. Kontingent I april betales kontingentet for perioden 1. januar til 30. juni. Tak til alle jer som allerede har tilmeldt jeres kontingentbetaling til PBS. Det gør opkrævningen administrativt meget nemmere og sparer klubben for

Af Manager Bo Vaaben

en række omkostninger. Hvis du ikke allerede har tilmeldt din kontingentbetaling til PBS, kan du gøre det fra hjemmesiden. På forhånd tak for hjælpen og ikke mindst besparelsen. Klubbadge Fra den 1. maj kan du afhente din nye klubbadge i sekretariatet. Klubbadgen er din kvittering for, at kontingentet er betalt og det skal bæres synligt på din bag gennem hele sæsonen. Har du ikke mulighed for at afhente dit klubbadge indenfor sekretariatets normale åbningstid, så tag kontakt til os, så kan du evt. afhente det i shoppen eller restauranten. Åbent hus og introduktionsdage Den store udfordring bliver også i år at tiltrække nye medlemmer til vores golfklub. Generalforsamlingen vedtog en række nye muligheder for medlemskab, for at tiltrække og fastholde endnu flere medlemmer. Undersøgelser viser at af de nye medlemmer vi får vælger Vejle Golf Club, fordi de kender nogen der spiller her i forvejen. Med godt 1.600 medlemmer giver det os en enestående markedsposition, når vi skal finde nye medlemmer. Vi skal alle blot finde ca. 1/10 medlem, så har vi mere end opvejet den naturlige afgang på lidt under 10% der normalt forlader en golfklub i løbet af en sæson. Med Niels Svenningsen i spidsen har foreningsafdelingen igen i år planlagt en række Åbent hus og introduktionsdage. Bl.a. dage hvor medlemmer inviteres til at tage interesserede med.


medlemsnyt

Dannebrog gik til tops på en dejlig åbningsdag

Vi tror og håber på din opbakning til disse arrangementer og ser frem til at modtage mange nye medlemmer. Også din nabo, ven, onkel eller svigersøn er mere end velkommen. Læs mere om ”åbent hus”- arrangementerne på hjemmesiden eller tag kontakt til sekretariatet. Erhvervsklubben En ny sæson i Erhvervsklubben er ved at tage form. Datoerne er fastlagt og der er på nuværende tidspunkt allerede lavet aftale med en OL-chef og en tidligere ambassadør og kabinetschef som gæstetalere. Er du interesseret i at skabe og deltage i et netværk med golfspillende virksomhedsejere, erhvervsledere og øvrige personer med tilknytning til erhvervslivet, var medlemskab af Erhvervsklubben i Vejle Golf Club måske interessant. Læs mere på hjemmesiden eller kontakt sekretariatet. Mon ikke der lurer et forår lige rundt om hjørnet. Det føler jeg mig overbevidst om.

5

vejle golf club


medlemsnyt

6

vejle golf club

Fr a f o rm a nd e n

Ny sæson - nye muligheder Andet nummer af medlemsnyt er et sikkert forårstegn. Golfsæsonen er begyndt. Knivene er slebet, både i restauranten og hos greenkeeperne, det eneste der endnu ikke er skarpt er golfsvinget, men det kommer vel. Der er i hvert tilfælde masser af golfspillere på banen, medlemmer af sektionerne har indtaget anlægget de sædvanlige ugedage, og i begynderafdelingen er der fire arrangementer for nye medlemmer alene i den kommende måned.

og vis dig, eller – vis i hvert tilfælde hvordan en rigtig bane ser ud, for her har ”ikke golfere” en sjælden mulighed for at komme ud og prøve rød og blå sløjfe. Og der er jo noget at vise frem. Banen er flot fra sæsonstart, og den bliver endnu bedre. Et meget stort flertal af medlemmer har gennem deltagelse i informations arrangementer og senest på generalforsamlingen tilkendegivet, at de står bag forslagene til omlægning af vores bane.

Onsdag d. 27. april kan du faktisk være med til at gøre en forskel. Tag en af dine venner med på banen,

Jeg må indrømme, at jeg inden generalforsamlingen var en smule usikker på stemningen blandt medlemmerne,

Golfsæsonene er startet - nu skal der trænes...

Af formand Stig Brogaard Andersen

men jeg blev overbevist – det her vil vi – næsten alle sammen. For det er selvfølgelig ikke alle der er lige overbeviste, det er klart, hvordan skulle 1500 medlemmer kunne være helt enige om alt. Men så er det nu. Det er ved at være sidste chance for at blive hørt, så brug den, og kom med dine kommentarer og ideer på hjemmesiden. For nu skal papirarbejdet omsættes til praktik, og det betyder. at vi snart kan se nye maskiner på banen - gravemaskiner. Vi begynder på Gul Sløjfe. Vi laver et hul af gangen. Og vi starter med at anlægge et nyt par 3 hul ved hul 4 og 5. Så er der altid 9 huller at spille, mens der arbejdes på sløjfen.


medlemsnyt

Og så var der lige det med svinget der var rustet, eller var det udstyret – det kan i hvert tilfælde løses, for Talal har i 2011 påtaget sig opgaven som Pro med assistance fra Rasmus og Dorte. På hjemmesiden kan du se mere om åbningstider og træningstilbud, f.eks. at der nu er mulighed for træning i hold. Aftalen med Talal har også skabt arbejdsro i bestyrelseslokalet. Som det hele tiden har været planlagt, vil vi bruge 2011 til at undersøge de forskellige muligheder, der findes for træning og butik, og til at finde ud af hvorledes det skal se ud fra 2012. Vi holder alle døre åbne, og glæder os over at være i trygge hænder. Velkommen til jer alle, vi ses på banen På bestyrelsens vegne Stig Brogård Andersen

vejle golf club

www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200

Når din fritid også er vigtig! Revision & Rådgivning

Enghavevej 20 7100 Vejle Telefon: 7582 5599 vejle@pwc.dk www.pwc.dk/vejle

© 2006 PricewaterhouseCoopers. M&C 047906

Og mens vi er ved nyheder… På VGC’s generalforsamlingen vedtog medlemmerne også den nye medlemsstruktur, som DGU har givet mulighed for fra i år. Nyheden er flexmedlemskabet. Det er ikke fordi det i praksis betyder meget for os, der allerede spiller golf, og har tænkt sig at fortsætte i de kendte rammer. Men det giver mulighed for et golfmedlemskab, for de som ikke kan finde tid eller kræfter til at spille mange runder i løbet af året, og for de, som ikke ønsker eller kan være i nærheden af den samme bane altid. Det vigtigste er, at alle flexmedlemmer skal være frigivet til spil på stor bane, og have et godkendt DGU golfmedlemskab. Det kan i denne forbindelse nævnes, at vi på DGU´s generalforsamling i slutningen af marts oplevede, at nogle få klubber, måske lidt sent, havde opdaget at ændringerne af medlemskaber betød begrænsninger for enkelte golferes deltagelse i regionsturneringer. Der var en markant enighed blandt klubberne, om at fastholde ændringerne, for at få mulighed for at skabe sunde betingelser for golfklubberne i Danmark.

7


medlemsnyt

8

vejle golf club

fra generalforsamlingen

252 medlemmer til generalforsamling på Munkebjerg... 252 stemmeberettigede medlemmer mødte frem til årets generalforsamling på Munkebjerg Hotel, og der måtte hentes stole ind, inden formand Stig Brogård Andersen kunne byde velkommen og sætte generalforsamlingen i gang. Det store tilløbsstykke var gennemgangen af baneprojektet, som næstformand Claus Svold brugte godt tyve minutter på. Han understregede, at golfbanearkitekt Philip Spogárds flotte forarbejde (som kan ses og læses på hjemmesiden) er den skitse, som bruges som ramme for det store projekt, der skal gennemføres over de næste to sæsoner. En sløjfe ad gangen. Et hul ad gangen. Men selvfølgelig med gene for klubbens medlemmer, for man kan ikke komme igennem et så gennemgribende byggeprojekt, uden at der opstår irriterende situationer undervejs. Efter godt tre timer var generalforsamlingen godt overstået, og de fremmødte havde undervejs stemt ja til bestyrelsens forslag om at indfører nye medlemskatagorier og et foreløbigt ja til at bemyndige bestyrelsen til at optage lån til forbedringer af banen. Dette sidste punkt kræver dog en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive holdt i VGCs klubhus senere i marts måned. Indledningsvist blev der holdt et øjebliks stilhed, hvor vi tænkte på Ivan Buckley, og herefter leverede Stig Brogård Andersen bestyrelsens beretning, der også indeholdt til Velkommen til Talal Sidani som chef-

træner i VGC i 2011. Manager Bo Vaaben fremlagde regnskab for 2010, generalforsamlingen klappede og meddelte decharge til bestyrelsen for et tilfredsstillende resultat. Lise Balle, Stig Brogård Andersen og Gert Nielsen blev alle genvalgt til bestyrelsen og Judith Domino valgtes som suppleant. Der var også genvalg af BDO Scanrevision som revisor. Ernst Feld havde stillet forslag (8C) om bestyrelsen skulle genoverveje planerne om, hvor medlemmernes klublokale skulle placeres og denne henstilling bakkede generalforsamlingen op om. Til gengæld faldt Bjarne Nørlems forslag (8D) om at flytte tidspunktet for generalforsamlingen og Hans Erik

Af journalist Thorkild Høj

Duschek-Hansens forslag (8F) om at fjerne medlemskategorien pensionist-/ hverdagsmedlem. Bestyrelsen vil i 2011 udarbejde et strategioplæg til fremtidige medlemsfordele, og generalforsamlingen bakkede op om Gert Jensens forslag (8E) om at arbejde med muligheden for at en fritspilsaftale kan indgå. Dirigent Lars Dahl Nielsen takkede herefter generalforsamlingen og ønskede medlemmerne en rigtig god golfsæson. Den ekstraordinære generalforsamling blev afviklet i klubhuset torsdag den 24. marts 2001, og også her var der et massivt JA til at bestyrelsen kunne optage lån til banearbejdet.


medlemsnyt

9

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

10

vejle golf club

Nye tilbud fra proshoppen Holdtræning

9 Hullers Kursus

I år tilbyder vi gruppeundervisning for medlemmerne i VGC. Det kommer til at foregå i et 8 ugers forløb á 1½ time pr. uge. Så hvis I er en gruppe på 5-8 personer, kan I bare komme ind i shoppen og aftale hvornår det passer jer at begynde. Hvis du ikke har en gruppe, og stadig er interesseret i gruppetræning arrangerer vi også det vi kalder åbne hold, hvor man kan skrive sig op og så sætter vi en gruppe sammen. Prisen er 750,- pr. person

Her bruger vi først en time på rangen, hvor vi kigger på svinget og giver nogle korte instrukser som I skal have i tankerne når vi kommer ud på banen. Derefter spiller vi 9 huller, hvor træneren vil være med i ca. (4-5 huller) i hver 3 bold. Her vil vi kigge på de ting vi havde snakket om på træningsbanen, udover det vil vi kigge på om der sker noget anderledes med jeres sving på banen i forhold til på træningsbanen. Pris pr. Person 450,-

Intensive kurser

Samlet Tilbud for alle 4 kurser:

Vi tilbyder i år intensive kurser indenfor: Putning: Her vil du få muligheden for at få undervisning med vores High Speed kamera. Her vil du kunne se lige præcis hvordan bolden ruller og få et super billede at dit puttesving. Udover det vil du også blive rettet til så du får den bedst mulige teknik til at få bolden det sidste stykke i hul. Derudover sørger vi også for at tjekke om din putter passer til dit sving og din størrelse. Pris pr. Person 175,-

Pris pr. Person 850,Talal med en handy Ipad

Det lange spil: Her vil vi komme rundt om alle dine lange slag, 7 jern såvel som Driver. I vil alle blive optaget på vores High Speed kamera, og efter kurset vil i alle modtage en e-mail med jeres sving. Pris pr. Person 175,-

Shortgame: Her vil i blive undervist i de forskellige slag rundt omkring green. Vi vil komme rundt om Pitch, Chip og Bunker. Her vil I få en masse gode øvelser til at gøre det korte spil sjovt. Udover det vil vi også lære jer lidt om hvilket udstyr der vil hjælpe jer bedst muligt. Også her vil vi drage stort nytte af vores High Speed kamera. Pris pr. Person 175,-

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07


medlemsnyt

11

vejle golf club

Træningstur til Alicante. Mandag d. 28/2 kl. 20.50 om aftenen drog jeg af sted sammen med 14 medlemmer fra VGC til Vera ca. 2 timers kørsel syd for Alicante. Forude ventede 5 runders golf og undervisning hver formiddag. Da vi endelig ankom til hotellet kl. 3 om natten havde hotellet sørget for en fin gang natmad til os, hvilket var tiltrængt efter turen derned. Allerede kl. 9.30 næste morgen stod de morgenfriske klar på træningsbanen, sammen med mig. Sådan forløb det hver mogen hvor jeg var klar fra 9.30 og så havde medlemmerne ellers mulighed for at komme til mig indtil kl. 12 hvor vi tog lidt let frokost inde vi gik mod første Tee. Vi spillede 3 runder på Valle Del Este, hvor vi også boede. Det var en meget udfordrende bane, hvor vi alle måtte erkende at vi måske skulle have haft et par ekstra kasser bolde med hjemmefra (incl. Mig selv). Der var mange klippesatser på banen så var man udenfor for fairway var bolden så godt som væk. Den anden bane vi spillede lå ca. 30 min fra hotellet, hvis man altså kørte den rigtige vej. Første dag vi

skulle derud kom vi dog på en mindre omvej ned til Almeria området, hvilket var en meget smuk tur. Så på trods af de små 200 km ekstra den dag tog gæsterne det med et smil, hvilket var kendetegnende for hele turen. Fredag havde vi en fridag, som for 8 af gæsternes vedkommende blev brugt på endnu en golf dag. Vi havde fået lavet en aftale med en 3. Bane nær Murcia. De resterende gæster fik set lidt af lokalområdet, hvor der blev tid til lidt shopping og afslapning. Mandag blev det så tid til at vende snuden hjemad igen. Men alt i alt må jeg sige at det var en fantastisk tur, vejret og hotellet kunne vi ikke brokke os over, og mange af medlemmerne fik næsten slået flere træningsbolde på turen end de var vant til at slå på en sæson. Så glæder os allerede til efteråret hvor vi vil prøve at få en lignende tur på benene.

Rasmus lærer fra sig på Alicante

billedtekst?

ESPRIT

Rasmus Baun Mortensen


medlemsnyt

12

vejle golf club

s t a nd e rh e j s n i n g

Sikken dejlig dag... Så blev det 3. april og 120 golfspillere var mødt op til standerhejsning og åbningsturnering. Det er dejligt, at klubben igen summer af liv og glade stemmer. Apropos glade stemmer, så var det da en sand fornøjelse, at der blev sunget med på flagsangen. I har øvet Jer, tror jeg. Det er ikke tit, at året første turnering bliver spillet på skovhullerne, men det fik vi fornøjelsen af denne gang. Banen var da godt nok lidt blødt hist og pist og på blå 6 opstod der en del kø, men det tog alle med godt humør. Vejret viste sig fra sin pæne side og regntøjet blev i bag’en. Der hvor det hører hjemme. Efter ca. 5 timer var alle i hus igen og scorekort afleveret. Det tager lidt tid at få styr på resultatlisten, når så mange scorekort skal kontrolleres, men

Judith Domino

med gode menneskers hjælp gik det hurtigt. Tak for det. Mange fine præmier, sponsoreret af Vejle Golf Club, blev udleveret og all-over præmien, et weekendophold sponsoreret af Grand Park Korsør, blev vundet af en glad Torben Friis, der nu også har æren af at få sit navn på vandrepokalen. Tillykke med det. Nu er sæsonen i gang og jeg vil gerne opfordre til, at I studerer turneringsplanen for 2011 og forhåbentligt tilmelder Jer en eller flere turneringer i sæsonens løb. Der skulle gerne være noget for enhver smag. Venlig hilsen Judith Domino


medlemsnyt

13

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

14

vejle golf club

n y t f r a g r e e nk e e p e rn e

Grønne fingre i fuld gang Greenkeeperstaben har haft travlt i det spirende forår med at gøre driving range og den store nye vaskeplads klar til medlemmerne. Der blev også arbejdet målrettet på at klippe og efterse banen, så medlemmerne for en yderst sjælden gangs skyld kunne starte sæsonen med at spille skovbanen fra tee til green – det er ikke hvert år, det er muligt. Greenkeeperne har blandt andet malet og opsat markeringspæle på banen, samt revet bunkers og sat river ud. Jorden er også blevet så varm (plus 7 grader) at der er kommet vækst i græsset, og derfor har staben kunnet behandle greens for første gang, med optagning af propper, vertikaldræning og topdress. Arbejdet giver selvfølgelig periodevist en lille smule gene for putningen, men hurtigt vil greens blive flotte og meget ensartede at spille på. Og så skal der naturligvis klippes og vedligeholdes. I den sene vinter og det tidlige forår er der blevet fældet træer og ryddet op på blå bane, bl.a. blå 4, 6 og 7 langs siderne, hvilket også resulterer i mere lys ind til græsset på fairway. I skrivende stund mangler blå bane endnu lidt, men snart vil den være så tør, at det er muligt at klippe græsset overalt. I det hele taget har der været en fin tør periode siden sneen forsvandt fra banen. ”Vi har lidt sneskimmel på greens, der dog ikke rigtigt er synlig for det blotte øje. Men den er der, og græsset har brug for sol og varme for at komme sig. Men heldigvis er det jo netop sådan vejrudsigten lyder pt”, siger chefgreenkeeper Niels Nielsen. Umiddelbart efter sneen tøede var der et par dage, hvor greenkeeperne fik behandlet greens, så de ikke lider så hårdt under eftervirkningerne af den kolde vinter. Nu er sæsonen godt i gang og greenkeeperne er ved at komme godt ind i rutinen med de daglige opgaver, så golfspillerne får optimale forhold.

Af journalist Thorkild Høj


medlemsnyt

15

vejle golf club

Flegmade 9L 路 7100 Vejle 路 Telefon 75 83 15 00


medlemsnyt

16

vejle golf club

senior section

SENIOR SECTION TOUR 2011 Seniorerne 45 i alt var på træningslejr en uge i marts i Tyrkiet. Banerne var smukke, velholdte og fyldt med udfordringer. Alle spillede 3 x 18 huller, de mest golftossede nåede 6 x 18 på 5 forskellige baner. Det kostede en del bolde. Jytte & Jørgen Kongsted Smidt var matchledere, og alle som kender Jytte ved, at så er der styr på tingene og intet er overladt til tilfældighederne. Startplaner og holdlister så der blev spillet med nye makkere hver dag. Præmieoverrækning om aftenen før middag var det store hit. 1.præmien både i dame- og herrerækken var et grillforklæde, med VGC´s logo flot placeret. Forklæder som Jytte havde brugt vinteren på at fremstille. Nyt samlerobjekt. Vi havde medbragt vor egen ”hoffotograf”, Knud Højgaard, som har samlet et udpluk på nettet, som alle kan se, hvis I går ind på www.vejlegolfclub.dk/ Senior Section har været på golftur til Tyrkiet...

Captain Bjarne Bladbjerg

Men det var ikke golf det hele. Udflugt til byen Site, med stort romersk ruinkompleks, med amfiteater, templer m.m., men også en lille havn med listige steder hvor vi kunne nyde en drink og lidt mad måske. Normalt skulle vi ikke have pungen op af lommen, da opholdet på det 5 stjernede hotel Sueno beliggende midt på golfbanen var med ”all included”. Alle var derfor indstillede på at give en omgang, hvilket befordrede den gode stemning, som herskede på holdet og gjorde turen til en rigtig god oplevelse. I marts er det ikke givet at vejret i Tyrkiet er golfvejr, men også her havde vore matchledere sørget for det flotteste solskinsvejr, ikke for varmt, men helt perfekt. STOR TAK på deltagernes vegne til Jytte og bestyrelsen for en dejlig tur, så nu er vi klar til den nye sæson på vor egen bane herhjemme. Birgit og Ernst Feld


medlemsnyt

17

vejle golf club

Et solidt fundament Sparbanks filial i Vejle er blevet en del af BankNordik. BankNordik er en solid nordisk bank med begge ben på jorden. Vi sætter en ære i at rådgive dig, så du får mest ud af dine økonomiske muligheder.

Kom ind og hils på os Dæmningen 34, 7100 Vejle

www.banknordik.dk


medlemsnyt

18

vejle golf club

ladies section

Captain Laila Pape Ladies Section sæson 2011 skudt igang med intro-aften og modeshow Tirsdag d. 29. marts blev sæsonen skudt i gang i Ladies Section med en introduktionsaften, hvor 43 piger deltog. Der var gensynsglæde efter en lang og mørk vinter og nye piger havde også fundet vej til introduktionsaftenen. Efter en gennemgang af programmet for 2011, hvor deltagerne kunne høre om de ugentlige matcher, venskabsturneringer, udflugter, kontingent m.m. kom Talal fra Proshoppen på banen. Han fortalte om de nye tiltag og muligheder, som shoppen kan tilbyde i år. Efter indtagelse af kage og kaffe, sluttede aftenen af med et modeshow, hvor de nye varer i Proshoppen blev fremvist. Og der var mange nye varer at kigge på. Modellerne var Ladies Section’s egne piger og et par lånte modeller - her i blandt en enkelt ung mand - hvilket vakte jubel hos deltagerne. Jeg tror flere af pigerne blev inspireret til nyt dress til deres mænd/kærester. Efterfølgende kunne de nye varer

prøves og eventuelt købes. Det vides ikke helt bestemt, hvor varm dankortterminalen blev - men handlet, det blev der! Tak til alle der deltog i det vellykkede modeshow - både modeller og Proshoppen. Der var også andre shopping-muligheder, idet to piger fra Ladies Section havde lavet en lille bod med specielle smykker, som vi kunne prøve og evt. købe. Nu er vi piger i Ladies Section klar til at komme ud at prøve kræfter med golfspillet - nogle måske i nyt dress :-) Vi har vores første match tirsdag d. 5. april. Var du ikke med til introduktionsaftenen og er du interesseret i at spille med i Ladies Section, så mød endelig op på en tirsdag mellem kl. 14.15 15.30 og hør mere og spil eventuelt en runde med os. Du kan også læse mere om Ladies Section på www.vgc.dk - kig under medlemmer - Ladies Section. Vel mødt til gamle som nye medlemmer i Ladies Section til endnu en sæson.


medlemsnyt

19

vejle golf club

Weekendophold, reception, selskab, dagsmøde, konference, kursus eller en hyggelig aften i byen... På Munkebjerg Hotel sørger vores erfarne personale i køkken, bageri, konditori, slagteri, røgeri, blomsterbinderi samt tjenerstaben for, at din oplevelse bliver helt unik. Besøg Tree-Top restauranten og få en gastronomisk oplevelse udover det sædvanlige. Alle vores arrangementer starter i den unikke vinkælder med Champagne og appetizers. Restauranten har åben tirsdag - lørdag. Se vores arrangementer på www.munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • info@munkebjerg.dk • munkebjerg.dk


medlemsnyt

20

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1 Klubturnetinger Dato

Turneringsnavn B

Fredag 29. april Ægteparturnering nr. 1 Søndag 15. maj Parmatch Søndag 22. maj SøndagsMatiné nr. 1 Fredag 27. maj Ægteparturnering nr. 2 Torsdag 2. juni Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko Torsdag 23. juni Sankt Hans Turnering Fredag 24. juni Ægteparturnering nr. 3 Søndag 26. juni SøndagsMatiné nr. 2 Fredag 29. juli Ægteparturnering nr. 4 Søndag 14. august SøndagsMatiné nr. 3 Fredag 26. august Ægteparturnering nr. 5 Lørdag 27. august Klubmesterskab Søndag 28. august Klubmesterskab Fredag 16. september Sponsormatch Søndag 18. september Generationsturnering Lørdag 24. september Ægtepar Finale Søndag 25. september SøndagsMatiné nr. 4 Søndag 2. oktober Kaninafslutning Søndag 9. oktober Lederturnering søndag 30. oktober Løvfaldsmatch Søndag 4. december Nisseturnering 9 huller

Dato

Turneringsnavn B

Company days

Torsdag 28. april Company Day Onsdag 11.maj Company Day Onsdag 27. maj Company Day Mandag 6. juni Company Day Mandag 6. juni Company Day fredag, 2. september Company Day Søndag 4.september Company Day


medlemsnyt

21

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1

Baneforløb Startid bane 2 blå/rød

Lukning bane 1

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 2 rød/blå bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 2 rød/blå med start fra 1. rød bane 1 gul/rød 9 huller på rød bane bane 3 blå/gul med start fra 1. blå bane 2 rød/blå med start fra 1. rød bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 3 blå/gul med start fra 1. blå bane 2 rød/blå med start fra 1. rød bane 1 gul/rød med start fra 1. gul gul/rød/blå bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

Triobane

kl. 10.00-13.00 B

bane 2

15.00-16.30 A 12.30-17.30 B 12.30-14.00 A 15.00-16.30 A 12.30-17.30 B 17.30-20.00 B 15.00-16.30 12.30-14.00 A 15.00-16.30 A 12.30-14.00 15.00-16.30 A 08.00-17.00 A 08.00-14.00 A A 10.00-15.00 B 12.30-17.30 B 12.30-17.30 B 12.30-14.00 A 11.30-16.30 B 09.00-14.00 B 09.00-14.00 B

bane 3

A

A

A

Baneforløb Startid

bane 2 rød/blå med start fra 1. & 10. bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå

Lukning bane 1

bane 2

kl. 13.30-15.30 A kl. 09.00-15.00 B kl. 09.00-14.00 B kl. 10.00-15.00 B kl. 13.45-15.30 A kl. 09.00-14.00 B kl. 10.00-15.00 B

bane 3


medlemsnyt

22

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1

Danmarksturneringen Dato

Turneringsnavn B

Lørdag 28. maj 2. division vest herrer pulje 4 18 huller Vejle & Varde Kvalifikationsrækken damer pulje 16 18 huller Vejle & Kolding 2. division Seniorer pulje 3 18 huller Vejle & Breinholtgård 3. division Seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Odsherred Søndag 29. maj Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles 2. division vest herrer pulje 4 18 huller Vejle & Alssund Kvalifikationsrækken damer pulje 16 18 huller Vejle & Juelsminde 2. division Seniorer pulje 3 18 huller Vejle & Varde 3. division Seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Mølleåen Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles Lørdag 6. august Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Odense Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Odense Søndag 7. august Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Breinholtgård 2. division herrer vest pulje 4 18 huller Vejle & Esbjerg Kvalifikationsrækken damer pulje 16 18 huller Vejle & Birkemose 2. division Seniorer pulje 3 18 huller Vejle & Kaj Lykke 3. division Seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Roskilde Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Breinholtgård


medlemsnyt

23

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1

Baneforløb Startid bane 2 blå/rød

bane 1

Lukning bane 2

1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra 1. rød er lukket fra 1. blå er lukket fra

kl. 07.15-08.20 A kl. 09.00-12.00 A kl. 08.20-09.00 A kl. 09.20-12.00 A kl. 09.00-09.30 A kl. 10.00-13.00 A kl. 09.30-12.00 A kl. 10 30-15.30 A kl. 07.15-08.20 A kl. 09.00-12.00 A kl. 08.20-09.30 A kl. 09.20-12.00 A kl. 09.30-10.30 A kl. 09.40-14.00 A kl. 10.30-11.30 A kl. 10.00-15.00 A kl. 11.30-12.30 A kl. 10.30-15.30 A kl. 12.15-15.00 A kl. 14.00-17.30 A kl. 07.15-08.20 A kl. 09.00-12.00 A kl. 12.15-15.00 A kl. 14.00-17.30 A kl. 07.15-08.20 A kl. 09.00-12.00 A kl. 08.20-09.30 A kl. 09.20-12.00 A kl. 09.30-10.30 A kl. 09.40-14.00 A kl. 10.30-11.30 A kl. 10.00-15.00 A kl. 11.30-12.30 A kl. 10.30-15.30 A kl. 12.15-15.00 A

1. rød er lukket fra

kl. 14.00-17.30

A

bane 3


medlemsnyt

24

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1

Øvrige arrangementer Dato

Turneringsnavn B

Onsdag 27. april Kom og Prøv Match 9 huller tirsdag 10. maj Bøgematch Fredag 13. maj LIDO Golf 9 huller Fredag 27. maj LIDO Golf 9 huller Fredag 3. juni Stimorol Junior Cup 36 huller Lørdag 4. juni Junior Træningsweekend Søndag 5. juni Junior Træningsweekend Tirsdag 9. juni Ladies Section mod Mens Section Fredag 10. juni LIDO Golf 9 huller Tirsdag 14. juni Ladies Section mod Fredericia Lørdag 18. juni Vejlematchen 36 huller Søndag 19. juni Vejlematchen 18 huller B Fredag 24. juni LIDO Golf 9 huller onsdag 29. juni Senior Section mod Kellers Park Onsdag 10. august Senior Section mod Jelling Onsdag 17. august Åbenthus arrangement Fredag 19. august LIDO Golf 9 huller Lørdag 20. august Royal Tour lll Herre 2 x 18 huller Søndag 21. august Royal Tour lll Herrer 18 huller B Tirsdag 23. august Ladies Section Venindegolf Torsdag 1. september Mens Section mod Hedensted Fredag 2. september LIDO Golf 9 huller Lørdag 3. september Mens Section - KM Telekom cup 2x18 huller Søndag 11. september Oprykningsspil for kvalifikationsrækken herrer Fredag 16.september LIDO Golf 9 huller

Lørdag 17. september Junior Træningsweekend Søndag 18. september Junior Træningsweekend Tirsdag 27. september Ladies Section afslutning 9 huller lørdag 8. oktober Mens Section afslutning Lørdag 15. oktober Juniorafslutning 9 huller


medlemsnyt

25

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 1

Baneforløb Startid Lukning bane 2 blå/rød

bane 1

bane 2

bane 2 rød/blå kl. 17.30 -20.30 B bane 2 rød/blå kl. 10.00-15.00 B rød bane kl. 15.00 -16.00 A gul bane kl. 15.00-16.00 A bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A bane 2 rød/blå kl. 15.00-20.00 B blå bane kl. 15.00-16.00 bane 2 rød/blå kl. 16.00-21.00 B bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A Bane 1 gul/rød med start fra 1. gul kl. 07.00-15.00 A rød bane kl. 15.00-16.00 A bane 2 rød/blå kl. 09.00-14.00 B bane 2 rød/blå kl. 09.00-14.00 B kl. 17.30 gul bane kl. 15.00-16.00 A bane 2 rød/blå kl. 06.00-16.30 A Bane 2 rød/blå kl. 07.00-10.30 A bane 2 rød/blå kl. 16.00-21.00 B bane 2 rød/blå kl. 15.00-20.00 B blå bane kl. 15.00-16.00 bane 2 rød/blå kl. 08.00 & 13.30 B bane 2 rød/blå kl. 07.15-13.00 A rød bane kl. 15.00-16.00 A rød bane er lukket fra kl. 16.00-19.00 B bane 1 gul/rød kl. 13.00-18.00 B rød bane kl. 09.30-12.00 B

bane 3

A

A


medlemsnyt

26

vejle golf club

men’s section

Midt i fairway Captain Christian Taul

Sæsonen i Mens Section er kommet rigtigt godt fra start – flot vejr, gode scores og sjovt samvær. Sæson 2011 blev historisk allerede fra starten, i det 52 medlemmer spillede bane 1 fra tee til green torsdag den 24. marts. Helt fantastisk. Så kom ikke og sig, at præsidiet i år ikke har gjort sig ekstra umage for at skaffe optimale forhold! I øvrigt er alle mandlige medlemmer over 21 år – og frigivet til spil på stor bane – velkommen i Men’s Section. Og vi har et stort program med masser af spændende golfoplevelser foran os: Lørdag den 30. april går turen til Silkeborg, hvor vi skal prøve kræfter med en af Jyllands bedste baner. I maj skal

Læs alt om sporten

vi besøge både Fredericia og Horsens, og i juni venter en herlig udflugt til et par gode baner i Tyskland, og så det klassiske opgør med Ladies Section, hvor vi traditionen tro lægger os i selen for at alle får en suveræn god dag – ikke mindst Captain! Med ønske om en fortsat rigtig god sæson i Men’s Section. Besøg i øvrigt vores hjemmeside vgcms.dk for yderligere informationer.


medlemsnyt

27

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

28

vejle golf club

s a ndk a s s e g o l f

Sandkasse golf 2011

Af journalist Thorkild Høj

En ny sæson står for døren, og vi glæder os til at byde dig velkommen til VGC sandkassegolf sæson 2011. Der vil medio april komme mail ud med mere information til alle de tilmeldte. I mellemtiden kan vi informere at der i år igen spilles sandkasse golf på torsdage imellem 17-18. Opstart bliver uge 18. Igen i år vil spillerne deles op i 4 hold. De 2 ældste hold vil træne hver torsdag og de 2 yngste hold vil træne hver anden torsdag. Holdplaner og træningsskema vil blive lagt på vgcjuniors hjemmeside medio/ ultimo april... // Husk at tilmelde jer på: www.vgcjunior.dk Hilsen trænerne

Skomagervej 3a, Vinding · 7100 Vejle · Tlf: 76 40 05 40

www.firmatrim.dk


medlemsnyt

29

vejle golf club

Har du brug for en hjælpende hånd? I vores afdeling Service og Support har vi sammensat et erfarent team af medarbejdere, som kan skræddersy den helt rigtige løsning til dig, til alt fra det daglige bogholderi og lønadministration til de tungere rapporteringsopgaver. Uanset hvornår I vælger at inddrage os i en opgave, er det vores mål, at det skal være så nemt for jer som muligt. Vi tilbyder fleksible løsninger, der kan reducere jeres omkostninger, da I kun betaler for de ydelser og den tid, I vælger at gøre brug af. For yderligere information kontakt Service og Support på e-mail brt@bdo.dk eller læs mere på www.bdo.dk. Havneparken 1, 7100 Vejle, tlf. 76 42 94 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten 47.000 medarbejdere i 119 lande.


medlemsnyt

30

vejle golf club

r e s t a u r a nt e n

Kvalitetsmad og hygge Jeg har i år valgt og skærpe menukortet lidt, men så i stedet lave et rigtig godt kvalitets måltid. Vi vil dog stadig lave et par af de retter fra sidste år, som eksempelvis clubsandwich, golfburger osv.   Ud over disse er der kommet nye ting på kortet: Cæsar salat og Muslinger er blot nogen af de ting, der er at finde på kortet i år.    Jeg vil i år, hvis vejret er med os, prøve og lave nogen grillaftener og nogle arrangementer, der kunne være interessante.   Jeg vil gøre mere ud af at åbne starterhuset, så der vil være mulighed for at købe en snack eller noget koldt at drikke.  

Jeg har i år prøvet at skabe lidt hygge i vores restaurant, i form af vinreol, lamper, samt grønne planter. Det håber jeg vil skabe lidt hyggelig stemning blandt jer mens i er på besøg. Jeg går ind til denne sæson med meget positiv indstilling, og glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen til en rigtig god sæson, med forhåbentlig rigtig dejlig golfvejr.   Jeg glæder mig meget til at se jer i restauranten og på golfbanen.   Med venlig hilsen Restaurantchef


medlemsnyt

31

vejle golf club

Giv os en time af din tid så giver vi 10 af vores Vi ved det godt. Særlig og omhyggelig opmærksomhed fra banken er sikkert det sidste, du har lyst til. Du kommer til at tænke på stramme slips og på at stå skoleret for en mellemleder på alder med din nevø. Men når vi gerne vil give dig 10 timer af vores udelte opmærksomhed, er det altså fordi, vi gerne vil svede for dig og knække et par af dine fordomme. Vi vil gerne have lov at vise, at tættere rådgivning kan frigøre likviditet, befordre bundlinjen og give mere arbejdsro. Vi ved, hvordan det lyder, men vi har altså noget at have det i. I Aalunds seneste analyse giver beslutningstagere i små og mellemstore virksomheder os førstepladsen på både personlig rådgivning, faglige kompetencer og beslutningstempo. Den erhvervsrådgivning vil vi gerne give dig en smagsprøve på. Tilbuddet er enkelt og uforpligtende: Brug en time på at sætte os ind i din situation, så bruger vi 10 timer på at finde forslag til at forbedre den. Når vi er klar, kommer vi og står skoleret for dig, og du kan bruge vores forslag som det passer dig. Tag et kig på sparnord.dk/erhverv og ring til os på 7641 4100, hvis du vil have en second opinion fra en bank, der går tættere på og har ambitioner på dine vegne.

Nielsen Mogens hverv hef - er Kundec rd Vejle Spar No 4754 Tlf. 7641 k arnord.d mns@sp

sparnord.dk/erhverv

tættere på


medlemsnyt

32

vejle golf club

s k a nd e r u p s k l u mm e

Af Jan Skanderup

Klubliv eller mangel på samme Igennem fyrre år har diverse bestyrelser kæmpet en kamp for at danne et godt klubliv i vores dejlige golfklub. Store tanker er tænkt. Mangt og meget, er med skiftende held blevet prøvet. En rigtig succes er det aldrig blevet til. Ja altså når jeg ser bort fra ”de gode gamle dage”, hvor alle kendte alle. Hvor vi kom hinanden ved. Hvor vi trak på samme hammel. Hvor forhold og midler var beskedne. Well! Nu er de fleste danskere ikke klubmennesker. Mange har nok i sig selv. Det bunder selvfølgelig i kulturel fattigdom. Er nok også et opdragelsesspørgsmål. Klublivet har jeg kendt i et tidligere liv på den anden side af Nordsøen. Har også oplevet det ved besøg i engelske golfklubber gennem årene. Selv som udenforstående altså greenfeespiller kan man blive en del af det. Om det er en fordel at være udstyret med cykelstyrsoverskæg, samt at bære plusfoures skal jeg lade stå hen i det uvisse! Personligt har jeg altid mødt venlighed og imødekommenhed. Er

ofte blevet inviteret på drink i den stedlige bar. Herligt har det været. Og! ”forholdene” mine damer og herrer! Ja, de har selvfølgelig altid været til stede. Jeg vil gerne slå fast at jeg aldrig har opsøgt de ”store” berømte baner, de som vi kender fra TV. Nej små eller mindre ukendte baner, gerne med 100 år på bagen (ikke bag’en) er min livret. Sådanne steder falder jeg helt naturligt ind, og får klasseoplevelser. Disse steder betragtes man som en ”medgolfer” og ikke en irriterende fremmed som fylder på banen. Og!! Højst ærede bestyrelsesmedlemmer i Vejle Golf Club selv de ydmyge steder betragter det som en selvfølgelighed at stille, til alle tider, et hyggeligt velfungerende klublokale, til rådighed for klubbens medlemmer. Det være sig på de ”store” sommerdage såvel som de mere ydmyge tidspunkter hvor kun de mere hårdføre trodser elementernes rasen. Et klublokale kan og skal også fungere når restauranten er lukket, eller når sæsonen er på vågeblus. For mig er det mere end deprimerende ved vintertide at se et par ”forkølede”

golfere sitte (eller stå) i indgangspartiet i egen golfklub og se hjemløse ud. Ja det er rent ud sagt utilstedeligt. Jeg er helt klar over at jeg drømmer om noget uopnåeligt, i hvert fald i dette liv, og i dette land. Men kanske en anden gang! Indtil da kan man jo altid drømme eller forsyne sig med en af de gode – Whiskyflasker og et cognacglas (det bedste til indtagelse af medicin fra Scotland) samt ”The Heart of a Goof” af P.G. Wodehouse og slå op på novellen ”The Magic Plus Foures” som starter således: ”After all”, said the young man “Golf is only a game”. He spoke bitterly and with the air of one who has been following a train of thought. He had come into the smokingroom of the club-house in low spirits at the dusky close of a November evening and for some minutes had been sitting, silent and moody, staring at the log fire. “Merely a pastime”, said the young man, The Oldest Member, nodding in his armchair, stiffened with horror, and glanced quickly over his shoulder to make sure that non of the waiters had heard these terrible words. Hva’ sir’ du så kjære medlem af det som bestyrelsen kalder Danmarks smukkeste golfbane???? November måned. Ild i pejsen. Andre mennesker i klubhuset. Tjenere til stede og et rygerum UHA! UHA! Siger de frelste. Ja, Ja, Ja mindre kan selvfølgelig også gøre det, men!!!!! det som er grundlaget for klubliv kan IKKE undværes. ET VELEGNET VELBELIGGENDE KLUBLOKALE mine damer og herrer kære bestyrelsesmedlemmer er et minimum at forlange, (jeg sagde


medlemsnyt forlange). Det vi bydes PT i det fjerneste hjørne af klubhuset er ingenlunde tilfredsstillende. Det kan gøres bedre. Meget bedre. Jeg har endog meget stor sympati for det gode forslag den udmærkede Ernst Feld medlemsnr. 1252 fremførte på den netop afholdte generalforsamling (se venligst forrige klubblad side 19) eller gå ind på én af de uhyggelige maskiner såfremt din husholdning råder over et sådant instrument. I et klublokale bør man kunne se klubbens historie på væggene. Disse skal IKKE præges endsige forsynes med mere eller mindre veludførte ”kunstneriske” tiltag golfsporten helt uvedkommende. TV og musik kan for min skyld også gerne undværes. Vi har rigelig med historiske effekter som henslæber en uværdig tilværelse i kroge og førstesals værelser i klubhuset. Faktisk sponserede ABK rammer for år tilbage indramning af historiske billeder! Hvor er de? Hvem tager vare på dem? Er de tyvstjålet? Ja jeg spør’ bare. For ikke at være blot en ”Rasmus Modsat” (har intet med vores gode træner at gøre) tilbyder jeg som klubbens officielle historievogter gerne at tage vare herpå. At dømme efter de klapsalver som ved generalforsamlingen fulgte Ernst Felds forslag fik bestyrelsen nok stof til eftertanke. Jamen de er jo ikke onde mennesker.

33

vejle golf club

De har nok at se til med bl.a. den nye baneopgradering eller hvad man nu skal kalde det. Bare nu prisen holder! Bare vi når det til tiden! Bare det ikke går som med Herlev sygehus eller andre af de ting som uduelige politikere beflitter sig med. TV huse eksempelvis! En skam vi ikke kan få Hr. Møller til at styre projektet, thi så holdt både pris samt de to år vi er blevet lovet det hele skal vare inden vi igen har alle 27 huller på plads og fuldt spilbare. Til inspiration for bestyrelsen drog jeg dem gerne, om ikke jeg var en fattig pensionist, med en tur til golfspillets fædreland. Nå! Det er gode folk, mon ikke de også mestrer denne udfordring. Illustrationerne til denne artikel kan muligvis være til inspiration. Godt de kun er ”folkevalgte” bestyrelsesmed-

Altså summa summarum IKKE lirum larum. Ordentligt klublokale. TAK! Jeg skriver efter marts. Snart forvinder den sidste lille slurk ”JOHNNIE WALKER” Black Lable centenary edition 12 years old” givet mig af en god ven. Den kendte jeg ikke før. Nu gør jeg. Efterskrift: Skulle en læser have læst min klumme til ende og have fået den opfattelse at jeg er en sur gammel mand kan jeg med stor vægt sige: Intet er mere forkert. Jeg er en meget glad og lidt ældre gentleman. Ja altså i egen selvopfattelse. Lad mig derfor til eftertanke for bestyrelsen samt den intelligente og eftertænksomme læser eller læsere citere den geniale Poul Henningsens tekst fra Kaj Normann Andersens ”I dit korte liv”. ” I dit korte liv er det meste spildt Tænk igennem punkt for punkt Bedøm det du selv og bedøm det kun mildt Håndtryk blev glemt, chancer blev spildt Hold dig vågen ven. Hvorfor sove nu i den lyse sommernat……….. Det haster med det kys. Den kommer, før du tror den drømmeløse søvn Go’ arbejdslyst, go’ golf, go’ daw & farvel

lemmerne, havde de været politikere var de for længst taget på studietur for ”kvægets” penge, inklusive koner.

M.K.K Jan Skanderup

Bestil et konsulentbesøg og en USB nøgle logosconsult.dk

|

telefon 75 85 73 99


medlemsnyt

34

vejle golf club

generalforsamling

Af Jan Skanderup

Generalforsamlingen 2011 Dette er mit personlige og derfor “farvede” referat af generalforsamlingen afholdt dette år. Start kl. tyve minutter for sent, de sidst ankomne måtte stå indtil flere stole blev frembåret. I alt var vi i år (hurra) 252 stemmeberettigede hin aften i den store sal på Munkebjerg Hotel. Traditionen tro valgtes med aklamation Advokat og golfspiller Lars Dahl Nielsen. Alle formalia vedrørende generalforsamlingsindkaldelsen var naturligvis i skønneste orden. Klokken otte kunne klubbens formand Stig Brogård Andersen endelig aflægge bestyrelsens beretning. Startede dog med smukt at mindes afdøde Ivan Buckley. Ved begravelsen i England deltog, ifølge Stig, enkelte V.G.C. medlemmer, til stor glæde for den efterladte familie.

Hr. Skanderup takkede bestyrelsen for godt arbejde

Formanden talte indledningsvist om de økonomiske trængsler som opleves i mangen en dansk golfklub, også i vort nærområde. Kunne dog lykkeligvis konstatere at V.G.C. på dette område endnu klarer frisag. Godt for det. Godt gået bestyrelse tænker jeg. Søren Ørnstrup fik herefter ordet for en liden hyldest af årets spiller i V.G.C. Stephanie Bertelsen. En lang række store og flotte præstationer nævntes om den uge pige med hestehalen. Manager Bo Vaaben aflagde yderst professionelt regnskabet, han havde 5 stk udprintet med og sagde han på den måde sparer og vi kan kigge 50 sammen. Nå det blev også i formindsket udgave forevist på overhead. Revisor og bestyrelse sagde god for regnskabet. Det samme gjorde deltagerne. Ingen spørgsmål. Kun klapsalver. Det manglede også bare.


medlemsnyt

35

Bestyrelsesmedlem Gert Nielsen ( hans afdøde far var golfklubbens første kasserer) uddelte pokal og smukke ord til Årets junior Mikael Holst. Desværre havde en liden fejl indsneget sig ved indgraveringen, der er nemlig to brødre Holst og den forkerte var påført. Nå pyt!: Det er menneskeligt at fejle – som pindsvinet sagde da den kravlede ned af skurebørsten! Klubformanden fremlagde bestyrelsens forslag til nye medlemskategorier.Disse vedtoges overvældende ved håndsoprækningsafstemning. Bestyrelsesmedlem Claus Svold fremlagde forslaget om optagelse af et lån på 6 millioner kroner til omlægning af banen, og omtalte en række af de nye tiltag hertil. Han gjorde det desværre ganske godt må jeg tilstå, jeg som jo er imod at gældsætte sig. Går det helt galt sagde han og får vi færre medlemmer, greenfeespillere og compagnydays ja så vil det kun komme til at kost hvert enkelt medlem 250 kroner over 5 år. Altså totalt en ”tusse”. Jeg har skrevet mig det bag øret. Forslaget vedtoges ved håndsoprækning med stort flertal. Helt ærligt kunne jeg kun se en enkelt ”flage” for det modsatte. Ja altså sammen med mig. Bestyrelsesmedlem Jan Haugsted overrakte klubmesterskabspokalerne til: Finn Andersen (Herrer) Marianne Linde (Damer) Jan Bertelsen ( Mid age herrer) Jette Hindkær (Mid age damer) Hans Just (Senior herrer)

vejle golf club Det fremlagte budget for 2011 vedtoges uden kommentarer fra salen. De af bestyrelsen foreslåede (ikke for-slåede) bestyrelsesmedlemmer samt suppleant og revisor genvalgtes og nyvalgtes med klapsalver fra salen. Talelysten var fra forsamlingens side yders beskeden denne aften. Kun Ernst Frels forslag vedrørende bedre klublokale forhold fik tidligere næstformand Preben Hanghøj samt undertegnede op af stolene. Den storartede redaktør af klubbladet Thorkild Høj ”glattede ud” specielt undertegnedes heftige udfald. Bestyrelsen lovede at gå i tænkeboks. Formanden sluttede generalforsamlingen kl. 22.50. P.S. Fra talerstolen tillod jeg mig at lystigøre mig over klubbens Par-3 bane som i løbet af aftenen fra talerstolen momentvist omtaltes som korthuslbanen. For god orden skal derfor oplyses at en korthulsbane indeholder par 4 huller. Vor Par 3 bane er altså derfor stadig en par 3 bane, idet ingen af hullerne er over 229 meter (øverste grænse) M.K.K. og en liden tåre i øjet Jan Skanderup

Golf handler om 30% teknik og 70% mental indstilling. Indkøb af forbrugsvarer til din produktionsvirksomhed handler om 70% process-/logistikomkostninger og 30% produktpris. Vi kan hjælpe dig med at reducere dine omkostninger til emballage, industribeklædning og knive. Golf må du selv gøre noget ved. Det kræver også en indsats. SFK Handel A/S • Stålvej 7 • DK-6000 Kolding Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: ehandel@sfk.com

www.sfkhandel.com


medlemsnyt

36

vejle golf club

Begynd på golf i VGC Vejle Golf Club gentager succesen fra sidste sæson med Åbent Hus arrangementer på onsdage i april. ”Vi har lavet et rigtigt godt setup til de interesserede, der kommer i klubben for at prøve kræfter med verdens skønneste spil på en af Danmarks Smukkeste golfbaner”, fortæller Niels Svenningsen, der er formand for foreningsafdelingen i Vejle Golf Club. Efter generalforsamlingens beslutning kan man i 2011 også gratis prøve golf af i to måneder, inden man melder sig ind. Onsdag den 27. April er der arrangeret ”Kom og Prøv” hvor et eksisterende medlem af VGC – frigivet til spil på stor bane – kan inviterer en ven, nabo, kollega eller måske et familiemedlem med ud på golfbanen – på rød eller blå sløjfe – for at spille 9 huller i skønne omgivelser og godt selskab.

”Det var en kæmpe succes sidste år, og den håber vi naturligvis på at gentage”, siger Niels Svenningsen. Han opfordre klubbens medlemmer til at tage deres venner og kollegaer med i golfklubben, så de kan tage den i øjensyn og få en smagsprøve på, hvad golf er. ”Vi er overbevist om, at langt de fleste nye medlemmer kommer, fordi de har en relation – en kendt person, som i forvejen er medlem i klubben, men vi ved også, at mange vælger VGC, når først de ser banen og faciliteterne, som jo bare er i orden”, mener foreningsafdelingsformanden. Som prøvemedlem har man adgang til at tage undervisning, bruge alle træningsfacilliteterne, leje udstyr og spille på Korthulsbanen. Yderligere information om begyndersystemet fås ved henvendelse til begynderudvalgets medlemmer, der især er aktive i klubhuset onsdag eftermiddag. Se også hjemmesiden og opslagstavlerne i klubhuset – ved udgangen til puttegreen.


medlemsnyt

PR strategi + Grafisk design

37

vejle golf club

. . . o k s t e e r t s f Gol

Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid

til herre og damer

Grafiker

www.thplus.dk Ribe Landevej 18 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

89995

Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393

Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45


medlemsnyt

38

vejle golf club

Korthulsbanen Af journalist Thorkild Høj

Vejle Golf Club råder over en 9 hullers Korthulsbane, som næsten alle klubbens medlemmer har stiftet bekendtskab med, om ikke siden så i hvert fald dengang de startede karrieren som golfspiller. Golfbanearkitekt Philip Spogárd har i forbindelse med sin gennemgang af hele anlægget i sommeren 2010 givet mange roser til 9 huls banens layout med overskuelige forhindringer, naturlige og flotte konturer samt den smukke bøgeskov som omkranser banen. Banen blev efter Visionsplanens vedtagelse i indgangen til 2010 omdøbt

til Korthulsbanen. Tre af hullerne er lavet om til par 4 huller, nemlig hul 4, 6 og 7, og banens par er herefter 30. Og ikke alene er banen smuk, men det er ikke let at komme rundt i 30 slag. Og selvom man generøst lægger handicap til, så er det stadig en opgave at ramme de små greens – og små huller! Jeg tror at mange golfere opfatter Korthulsbanen som en bane for begyndere, hvilket den naturligvis også er super godt egnet til. Men den duer til meget mere end det. Hvert år starter Men’s Section sæsonen med en runde på Korthulsbanen,

hvor der spilles med en enkelt kølle, til gengæld er matchformen Texas Scramble, med tre spillere på hvert hold. Denne tradition startede tilbage i foråret 2003, hvor klubhuset var under ombygning – i hvert fald restaurant og opklædningslokalerne, og vi spiste derfor den ligeså traditionelle suppe i Casinoet på Munkebjerg Hotel. Det var altså et sjovt sted at befinde sig i dagslys og med en suppeske i hånden. Sidste efterår forsøgte jeg at introducerer en pendant til Ryder Cuppen på Korthulsbanen i den weekend i oktober, hvor Europa og USA tørnede sam-


medlemsnyt men på Twenty Ten course i Wales. To hold imod hinanden. Psykologisk krigsførelse. Kolde øl, rosévin og vand til at dulme nerverne på. En pokal i smukt østrigsk krystal, fyldt med nærende lakridskonfekt til randen. Det blev ikke helt den deltagersucces jeg havde sat næsen op efter, syv deltagere, foruden mig selv, og nul tilskuere til opgøret, der dog var fuld af intenst golfspil, kammeratligt drilleri og hyggeligt samvær. Køllesvingerklanen mod Luskefiseputterne. Kaptain Laila Pape snuppede pokalen foran kaptain Jakob Preuss. Måske skulle vi prøve at gentage ”succesen” igen i år. Det er jo trods alt Solheim Cup år, hvor de europæiske kvinder skal forsøge at banke de amerikanske kvinder, og selvom Iben Tinning har stillet køllerne på hylden, så hepper jeg på Europa. Personligt har jeg spillet rigtigt mange runder på Korthulsbanen gennem årerne, og jeg har haft glæden af at introducere rigtigt mange venner, kollegaer og familie til golfspillet her. Og generalforsamlingen vedtog i år at indfører fleksible medlemskaber, heriblandt et Korthulsmedlemskab, hvilket jeg hilser hjerteligt velkomment. Så håber jeg også at der kommer et klubmesterskab på Korthulsbanen – med 36 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. Ih, og det sku’ som altid være rigtigt for sjov, for golf er jo først og fremmest en leg, et spil til fælles morskab for hele familien.

39

vejle golf club

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk

Dalgas Allé 10 - 6600 Vejen Telefon 75 36 42 22

• Tagpapdækning • Tagfoliedækning

• Tagreparation • Tagvedligeholdelse

www.rt-tag.dk


40

medlemsnyt 7075 Scinic

ANNONCØRER

golf club 14:08 Dryp annvejle 117*129 11/03/04

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT

Fra kr.

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

Så kontakt

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Manager Bo Vaaben 75 85 81 85

HAR DU LYST

TIL AT TALE OM BILER IGEN?

Jørn Nielsen

NY 407 SW – SKABT TIL AT BEGEJSTRE!

Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

www.peugeot.dk Der er mange, der har lyst til at tale om 407 SW. Det er ikke overraskende, for den skiller sig ud fra mængden. Det skyldes ikke kun det dynamiske design, men også kombinationen af komfort og sportslige køreegenskaber. Så hvis du har fået lyst til at tale om biler igen, så kom ind til os, vi har nemlig meget mere at fortælle – blandt andet om attraktive leasingpriser og det lave beskatningsgrundlag.

PEUGEOT FREDERICIA: Henrik Christensen Fredericia A/S, Fuglsang Allé 20-24, 7000 Fredericia, telefon 75 92 40 01. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/fredericia. PEUGEOT VEJLE: Henrik Christensen Vejle A/S, Valdemar Poulsensvej 2, 7100 Vejle, telefon 75 82 37 66. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, lø.-sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/vejle.

89248.indd 1

22-02-2005 16:20:34


medlemsnyt

41

vejle golf club

har du tjek på logistikken 9 af 10 virksomheder har dårlig logistik. Har du?

Rådgivning / sparring Foredrag / kurser Transport indkøb – import/eksport/distribution remburser Supply chain management Kæmpe besparelses potentiale. Rimelige priser. Ring for uforpligtende snak eller møde. Jonas Rotbøl, HD (Logistik +SCM) Telefon: 24 29 26 87

BeachFront Bungalow på Mauritius udlejes

Klik ind på www.mauritiusferie.dk og læs meget mere om Mauritius

CH24, Y-stol Design: Hans J. Wegner

Få mere inspiration på vores hjemmeside ingvardchristensen.dk Fri levering over hele Danmark bortset fra ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger

Lokalt håndværk

• Multivac dybtrækningsmaskiner

– vi er med hvor det sker

• Multivac traysealere

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

• Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere

· Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør


medlemsnyt

42

vejle golf club

PRO F E S S IO N E LLE TOTA LL Ø S N I NG E R T I L G U LV E & G A R D I N E R

VEJLE Løversysselvej 3A 7100 Vejle Telefon 75 83 15 11 . www.garant.nu

F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

Hvor andre søger efter fejl

www.ey.com/dk

– ser vi muligheder


medlemsnyt

43

vejle golf club

ÂŽ

ApS

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 mail: info@vgc.dk www.vgc.dk

V e j l e

G o l f

C l u b

Medlemsnyt nr. 2, 2011  

Klubblad for Vejle Golf Club

Medlemsnyt nr. 2, 2011  

Klubblad for Vejle Golf Club

Advertisement