Page 1

m e d l e m s n y t N R . 2

april

2013

33.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

Sponsorer i Vejle Golf Club

FYSIOCENTER VEJLE

®

• Andresen’s VVS A/S • Flexform Stolehuset A/S • Den Jyske Sparekasse • C. V. Christensen A/S • Strøm Hansen A/S • Grafiket A/S • INNER ACTION

• LogiCon Nordic A/S • Palle Iversen Staalservicecenter A/S, Jelling • Nordea • Tegllund A/S • Strøh A/S • Aagaard Kro • Trekantens IT ApS


In f o 2 0 1 3

Indhold

Redaktion Thorkild Høj 40 75 03 66 e-mail: th@thplus.dk

4

Nyt fra manageren

Annoncer: Bo Vaaben

6

Nyt fra formanden

8

Referat fra generalforsamlingen 2013

75 85 81 85

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ 25 30 32 31 E-mail: vian@thplus.dk

14

Kom til Grand Opening

Foto: Poul Willow Sørensen

16

TRYOUT: Kom på banen i 2013

18

Sølv-uret til Lester Madsen

20

Restauranten: Så er vi klar!

22

Turneringskalender 2013

28

Proshoppen: Gå til golf hos Sidani

30

Læserbreve

32

Men’s Section: Lidt for meget vinter

34

Ladies Section: Hul på en ny sæson

36

Senior Section: Sæsonstart i shorts

40 68 90 37

Tryk: Digitalhuset Vejle ApS Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer 17. juni 2013. Deadline for stof og annoncer 31. maj 2013. Oplag: 1.000 stk. Bestyrelsen: Formand Stig Brogård Andersen

21 18 20 46

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Men´s Section: Frank L. Andersen

40 50 60 27

Ladies Section: Mette Breinholt

51 61 31 73

38

Nyt fra Junior-afdelingen

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

40

Skanderups Klumme

Pro-Shop:

75 85 81 43

44

Boganmeldelse: Golf – på en grå regnvejrsdag

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Mette Thygesen Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk Forsiden: Kraftigt snefald forhindrede årets første turnering, men Dannebrog strøg til tops og sæsonen blev sunget godt i gang. Nu synger vi for at få godt golfvejr til resten af sæsonen!


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a m a n a g e r e n

TRYOUT

Af Manager Bo Vaaben

” r e mm e l d e m r e f f a k s “Medlemmer

Under denne overskrift er det målrettede projekt med at vende medlemsudviklingen i golfklubben igangsat. Men overskriften gør det ikke alene. Klubben er helt afhængig af din indsats. ”Medlemmer skaffer medlemmer” og det er ikke så svært. Du skal bare tage interesserede med i golfklubben. Vise dem klubbens faciliteter, prøve driving rangen, putting green, korthulsbanen og slutte af i restauranten. Klubben er vært ved en lille forfriskning, når du har afleveret emnets kontaktoplysninger. Vi har også materiale til din arbejdsplads eller lignende, hvor du vurderer at en A3 plakat og nogle flyers, kan have effekt. Du kan læse endnu mere om TRYOUT i dette nummer af Medlemsnyt og naturligvis på hjemmesiden. Men du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sekretariatet. Udskrivning af scorekort mv. Du har fået et nyt DGU-kort tilsendt direkte fra Dansk Golf Union. Med dit nye DGU-kort kan du komme direkte på golfbox uden brug af password. Kør kortet igennem kortlæseren på touch-skærmen og du kan udskrive scorekort mv. Du kan stadig komme på golfbox ”gammeldaws” manér, hvis du ikke lige har dit DGU-kort ved hånden. Har du ikke modtaget en nyt DGU-kort, kan du rette henvendelse i sekretariatet, så kan vi bestille et til dig. Variabel greenfee Fra denne sæson har bestyrelsen besluttet at prisen for greenfee afhænger af, hvornår man ønsker at spille. Udgangspunktet for prissætningen har været at tilgodese

medlemmerne. Der hvor det vurderes at medlemmerne primært ønsker at spille banen er greenfee højere og omvendt. Intervallerne er kr. 280,-, 380,- og 480,- og den nøjagtige pris fremgår ved tidsbestillingen via golfbox. Kontingent I april betales kontingentet for perioden 1. januar til 30. juni. Tak til alle jer som allerede har tilmeldt jeres kontingentbetaling til PBS. Det gør opkrævningen administrativt meget nemmere og sparer klubben for en række omkostninger. Hvis du ikke allerede har tilmeldt din kontingentbetaling til PBS, kan du gøre det fra hjemmesiden. På forhånd tak for hjælpen og ikke mindst besparelsen. Klubbadge Nu kan du afhente dit nye klubbadge i sekretariatet. Klubbadget er din kvittering for, at kontingentet er betalt og det skal bæres synligt på din bag gennem hele sæsonen. Har du ikke mulighed for at afhente dit klubbadge indenfor sekretariatets normale åbningstid, så tag kontakt til os, så kan du evt. afhente det i shoppen eller restauranten. I skrivende stund ser jeg for mange mariehøns med skistøvler på. Håber de har fået golfskoene på, når du læser dette.


medlemsnyt

5

vejle golf club

FYSIOCENTER VEJLE

Sj忙llandsgade 23A 路 7100 Vejle 路 Tlf: 75 83 22 12 www.fysiocentervejle.dk


medlemsnyt

6

vejle golf club

n y t f r a f o rm a n d e n

Af formand Stig Brogaard Andersen

Koldstart Det er ved at være en regel at der er sne på banen op til sæsonstart, men i år har vi vel nået grænsen. Bo Vaaben begyndte at snakke om at flytte baneåbning til midt i april, og captain for Mens Section foreslog at sekretariat, greenkeapere og bestyrelse skulle ud at skovle sne. Der må da være noget de har misforstået. Baneåbning er altid første søndag i april, og Captain har ansvaret for vejret. Sådan er det i alle sektioner, også Mens Section. Jeg var nu alligevel tvivl, så jeg spurgte Jytte Kongsted Schmidt, om hun i sin tid som sekretær i klubben havde oplevet en forsinket baneåbning. Svaret var ikke til at misforstå. ”Der var et år hvor man hejste flaget i Vejle, spillede i Middelfart, og nød maden i Golfrestauranten i Vejle – men udsætte sæsonstart – Aldrig.” Sådan skrev jeg lørdag aften, og så kom der alligevel en snebyge søndag formiddag. Om der var nogen der tog udenbys og spillede golf ved jeg ikke, men vi nød kaffen og flaget blev hejst – men golf – det var der ikke noget af. Det betyder naturligvis, at vi stadig mangler at prøve de nye greens, men de ser gode ud – lidt brune som resten af banen – men greenkeaperne udnyttede, at vi først på året

havde en periode uden sne og fik givet greens svampemiddel, så de er uden væsentlige skader. Banen ser i det hele taget ud til at have klaret vinteren rigtig flot. Fairways er faste, og skovens folk er ved at afslutte træfældningen, så med et par uger uden sne begynder vi at kunne nyde resultaterne. Nu mangler vi bare skilte og baneguide. Jeg mødte faktisk ”folkene” som laver baneguiden. De gik rundt på banen med noget der lignede en smartphone – men det kunne da ikke være rigtigt, for telefoner på banen er jo dårlig stil. Men det var rigtigt, og det var s.. smart. De var på GPS, og når de gik rundt om greens, bunkers, hazards osv. ”tegnede” de samtidig hulforløbet– det var ligesom en omvendt GPS afstandsmåler. De var naturligvis også forsinkede af sneen, for det er en fordel at kunne se det man måler. Men nu er målingerne lavet - så skal det bare på papir. Og der er mere nyt på vej. Som vi beskrev i sidste nummer har vi hen over vinteren haft en række arbejdsgrupper i gang for at lave arrangementer, introduktionsmateriale prispolitik mm., og nu begynder resultaterne at blive synlige. Nogle af resultaterne vil I kunne opleve ifbm. den offi-


medlemsnyt

7

cielle baneåbning den første uge af maj, hvor der i løbet af ugen er der forskellige arrangementer f.eks. golf for etablerede, golf for nye, naturoplevelser, taljagt og banko. En anden arbejdsgruppe har arbejdet med værktøjer til hvorledes vore medlemmer kan skaffe nye medlemmer og hvordan klubben kan støtte. Det ”rå” materiale er efterfølgende blevet tekstbearbejdet og designet af markedsføringsfolk, så det er let at bruge og afspejler klubbens kvaliteter. Konceptet kalder vi ”TRYOUT” Det kan I læse mere om senere i bladet. Den sidste arbejdsgruppe arbejdede med tal – hvad skal det koste at starte på golf i VGC i 2013. Formålet er klart. Vi vil have flere medlemmer, og i øjeblikket kommer nye golfere ikke af sig selv i Danmark. De fleste af os har prøvet det. Det første golfår kan være noget af en blødning. Betal først kontingent og indskud, og læg derefter køller, tøj og sko oveni. Så begynder vi at tale om vilje og evner til at overbevise omgivelserne om vigtigheden af projektet. Læg dertil at VGC ikke har områdets billigste kontingent. Hvad hjælper det så, at vi har det bedste anlæg, fleste huller osv. hvis vi aldrig kommer til at vise det?

vejle golf club

Derfor har vi i år forsøgt at gøre overgangen til golf lidt blødere. Vi tilbyder kommende golfere, som ikke tidligere har erhvervet et DGU kort, muligheden for at komme i gang i Vejle, på mindst lige så gunstige vilkår som i naboklubberne. Spil hele året uden at betale kontingent og indskud, og lån golfudstyr til at starte med – det eneste man skal gøre er at møde op klædt på til vejret. TRYOUT-materialet er nu klar, og nu vil vi bede dig om at hjælpe med at præsentere VGC for naboer, venner og bekendte. Materialet bliver præsenteret i klubbens sektioner i løbet af april, og du er slf. også velkommen til at høre mere i sekretariatet, hvor du også kan hente materialet. Vi går en sæson i møde hvor meget er nyt, og det bliver spændende om vi i løbet af sommeren vil kunne se et resultat af vores indsats. Indtil da må vi nyde at golfsæsonen er begyndt. På gensyn på den nye bane.


medlemsnyt

8

vejle golf club

f r a g e n e r a l f o rs a m l i n g e n

Referat 2013 6. marts afholdtes på Munkebjerg Hotel den årlige generalforsamling i VGC. Der var 173 medlemmer til stede, ca. 10 % af medlemsskaren. En fremgang fra forrige år hvor vi satte bundrekord med kun sølle 114 deltagere. I år var der fremlagt kuglepenne og notatpapir fra hotellet. Monstro det skyldtes, at jeg sidste år brokkede mig over at det da manglede. Brokkeri blev der intet af i år. Formand Stig Brogaard startede præcis på slaget 19.30. Han bød velkommen og forslog igen igen advokat og golfspiller Lars Dahl Nielsen som dirigent. Dette vedtoges med akklamation fra salen. Ja han er også bare helt fremragende til, med fast hånd og humor, at styre en generalforsamling. Efter at have erklæret generalforsamlingen for lovlig, alle formalia var i orden, rykkede han lidt rundt på dagsorde-

nens punkter. For som han sagde, det er jeg i min gode ret til og det vil lette hele afviklingen. Jamen det er jo bare fint og tyder på, at han havde gjort sit hjemme-/forarbejde godt. Rettidig omhu er en god ting. Også i en golfklub. Helt overordnet kan man kun applaudere og glæde sig over bestyrelsens rettidige omhu. Det er bare top professionelt, måden de kører den på. Ingen blev fanget på det forkerte ben. Alt blev sobert og letfatteligt fremlagt, ved hjælp af diverse plancher. Jamen det var jo et vel-ledet børsnoteret firma værdigt. Nå det er vi jo på sin vis også. Næsten! Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som var et supplement til og en uddybning af den skriftlige som bl.a. står at læse i Medlemsnyt Nr. 1 – 2013. Af væsentlige ting er det værd at hæfte sig ved, at begynderudvalget arbejder


medlemsnyt

9

på højtryk for at skaffe helt nødvendige nye medlemmer. Thi ellers kan vor klub ikke vedblive at fungere på det høje plan vi vel alle ønsker. Store og rosende ord blev afleveret til alle de mange frivillige, som qua deres uegennyttige indsats får det hele til at fungere samt sparer klubben for mange penge. Der var også roser til greenkeeperne samt kontorpersonalet. Førstnævnte gruppe kæmpede bravt i 2012 for at lette og fremme spillet på den arbejdsramte bane. Formanden glædede sig over, at bestyrelsen havde så meget is i maven, at man ikke i 2012 faldt for fristelsen til at åbne de nyanlagte greens. Det er vi nok mange som gør. Vejret i foråret sinkede entreprenøren nogle uger i opstarten, så tidsfristen for aflevering skred nogle uger. Den kloge bestyrelse havde sikret sig herimod ved at indføre dagbøder ved overskridelse. Budgettet på de 6 millioner blev overholdt og, kloge som de er; konverterede de dagbøderne til en del ekstra ”gratis” arbejde. De mange træfældninger som er foregået og i skrivende stund 12/3 endnu står på, vil skabe nødvendigt lys til mange af de greens som er skygge-plagede. Det har været en svær sag at få igennem, da store dele af banen jo som bekendt ligger i fredskov.

vejle golf club

Beretningen modtoges med akklamation fra salen. Der var ingen kommentarer fra medlemsside. På vanlig elegant og professionel vis fremlagde Bo Vaaben regnskabet. Han var selvfølgelig ked af de 200.000 kr. som var årets underskud. Men viste også via grafer at det ville være en enlig svale. Regnskabet godkendtes uden kommentarer fra salen. Der var til generalforsamlingen fremkommet 3 skriftlige forslag som Jill Hanghøj forelagde (vedrørende disse – se klubbens hjemmeside). Formanden begrundede bestyrelsens nej til forslagene bl.a. via et udmærket grafisk materiale. På talerstolen talte Niels Svenningsen for bestyrelsens nej og opfordrede salen til at gøre ligeså. Jørgen Thomsen talte ligeså fra talerstolen imod forslagene. Forslag 8A & 8B kom ikke til afstemning idet Jill Hanghøj trak begge. Hun havde lyttet til salens applaus til et NEJ, som var massivt. Forslag 8C: Fra talerstolen bad henholdsvis Ole Elkjær samt Edith Lund Johansen om en vedtagelse af dette. Dirigenten forslog et vejledende afstemning ved håndsoprækning. Han kunne her konstatere en massiv modstand imod forslaget, som herefter faldt. Der blev altså ikke brug for de fremlagte stemmesedler.


medlemsnyt

10

Budget for 2013 fremlagdes herefter af formanden. Dette vedtoges uden bemærkninger fra salen. Claus Svold fra bestyrelsen talte om ”Projekt flere golfspillere” og opridsede en serie nye muligheder for at fremme dette. Medlemsnyt og klubbens hjemmeside vil informere yderligere herom. Han rettede en særlig appel til klubbens medlemmer og bad dem se rundt i deres personlige vennekreds om der var emner de kunne ”tage ved hånden”. Det vedtoges at der fremover på klubbens hjemmeside skal ligge et referat af generalforsamlingen. Her er ikke tale om det du her læser kjære medlem. Dette er min helt egen personlige oplevelse af generalforsamlingen. Mit eget skæve syn om du vil. Hjemmesidens vil blive udarbejdet af Bo Vaaben. Mit er blot et uofficielt supplement. Så sandru og godt som jeg i al beskedenhed formår.

vejle golf club

Jonas Rotbøll fra sportsafdelingen hyldede årets juniorspiller som er i besiddelse af alle de dyder, der kræves hertil. Tillykke Jonathan Stræde Dyrberg. Årets elitespiller: Stephanie Berthelsen er pt. på Scolarship i Texas, men modtog stor klapsalve. Gert Nielsen fra bestyrelsen hædrede Daniel Sasius, klubmester drenge. Lise Balle fra bestyrelsen hædrede Lise Eliasen, klubmester Mid Age damer. Jan Haugsted fra bestyrelsen hædrede Annemarie Jensen, klubmester senior damer. Jørgen Ejlskov fra bestyrelsen hædrede Ben Rotbøll, klubmester senior herrer.

Der var med akklamation genvalg af samtlige opstillede. Bestyrelsen: Stig Brogaard, Lise Balle og Gert Nielsen Suppleant: Judith Domino Revisor: Jørgen Egstrand Andersen (BDO Revision) Jeg har somme tider undret mig over at jeg næsten aldrig ser bestyrelsesmedlemmerne på golfbanen. Ifald det skyldes at bestyrelsesarbejde står i vejen! Kan jeg kun anbefale at De fortsætter på samme måde. Jamen altså De gør det bare godt. Tillad mig at sige, at jeg har fyrre års medlemskab og 25 år i bestyrelsen som grundlag for at udtale mig. Som det sig hør og bør blev der uddelt pokaler og blomster til de som er blomsten af sporten.

Bestyrelsen hædrede Finn Andersen, klubmester herrer og Jan Berthelsen, klubmester Mid Age herrer. Begge var fraværende. Klokken fire minutter over ti var det hele slut efter at formanden havde takket for god ro og orden samt for en vanlig flot præstation af aftenens dirigent Lars Dahl Nielsen. M.K.K. Jan Skanderup


medlemsnyt

11

vejle golf club

Lise Eliasen

Annemarie Jensen Jonathan StrĂŚde Dyrberg

Tillykke til Klubmestrene

Bent Rotbøll

Daniel Sasius


medlemsnyt

12

vejle golf club

Dalgas Allé 10 - 6600 Vejen Telefon 75 36 42 22

• Tagpapdækning • Tagfoliedækning

• Tagreparation • Tagvedligeholdelse

www.rt-tag.dk

Stemningsbilleder fra generalforsamling 2013


medlemsnyt

ANNONCØRER Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt: Manager Bo Vaaben tlf. 75 85 81 85

13

vejle golf club


medlemsnyt

14

vejle golf club

ny golfbane

Kom til Grand Opening 0 .3 9 . l k 3 1 0 2 aj m . Lørdag den 4 Kom til indvielse af den ombyggede golfbane – og tag bare hele familien med!

I dagene 4.-8. maj bliver Vejle Golf Club ramme for en serie spændende arrangementer, der har til formål at markere den officielle indvielse af klubbens smukt ombyggede golfbane. Lørdag den 4. maj klippes snoren ved en formel indvielsesseance, og efterfølgende har medlemmerne muligheden for at spille alle 27 huller i en turnering. Man kan også vælge at spille 18 eller 9 huller på dagen, der afsluttes med spisning og præmieoverrækkelse i klubhuset. Den officielle indvielse foregår kl 9.30, hvor kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen klipper snoren Golfbanen er blevet ombygget over en periode på godt to år. I 2011 blev den praktiske planlægning gennemført, finansieringen kom på plads og diverse tilladelser indhentet. I marts 2012 sendte den skotske entreprenør Nelson & Vecchio første gang gravemaskinerne på banen, og under og ikke mindst efter det omfattende gravearbejde

har Vejle Golf Clubs greenkeeperstab med Niels Nielsen i spidsen sørget for en række opgaver blev løst, ikke mindst at få græsset til at gro på den ombyggede del af banen. Det overordnede design af banen står den prisbelønnede danske golfbanearkitekt Philip Spogárd fra Spogárd & VanderVaart for, og undervejs i baneprojektet har Vejle Golf Club været i tæt samarbejde med skovens folk og Vejle Kommune. Søndag den 5. maj inviteres alle interesserede på en vandretur i skoven. Vejle Golf Club har ganske enkelt arrangeret ”Skovens Dag”. Der byder på oplevelser med naturvejleder Steen Hedrup. Vi mødes ved klubhuset søndag kl 10 og går på opdagelse i Munkebjergskoven. ”I lighed med banevandringerne sidste sæson bliver der masser at se på, og naturvejleder Steen Hedrup giver en masse spændende nye input om golfbanens omgivelser. Samtidig er det en fantastisk mulighed for at opleve golfbanen og dens flotte omgivelser i en helt anden ramme, end når man spiller golf. Derfor håber vi at mange vil tage


medlemsnyt

15

vejle golf club

I løbet af de 5 dage danner Vejle Golf Club rammen om en masse spændende arrangementer... – så kom og vær med!

med på oplevelsesturen”, fortæller bestyrelsesmedlem Jørgen Ejlskov, der sammen med en gruppe af golfklubbens medlemmer har arbejdet på det alsidige aktivitetsprogram i åbningsugen Mandag den 6. maj er der Taljagt kl 16.30, hvor hele familien kan opleve golfbanen på en ny måde. Du behøver ikke at være toptrænet golfer for at deltage, her handler det først og fremmest om at finde de forskellige poster og løse en række sjove og udfordrende opgaver. Undervejs ved de forskellige poster er der arrangeret sjove lege og udfordringer som holdene skal løse ved de forskellige poster i skattejagten. Selvfølgelig vil der også være udfordringer, der relaterer til golf. Uden at ville røbe for meget skal man f.eks. forsøge at slå med en golfkølle, hvor skaftet er af gummi! Tirsdag den 7. maj har golfklubben sat særligt fokus på de kvindelige golfere, og kl. 16.30 inviterer Ladies Section til en anderledes dag i klubben, hvor der både er arrangeret turnering, hvor ikke-golfere kan deltage, og

en turnering, hvor venindegolfere spiller foursome over 9 huller. Efterfølgende spiser alle to retters menu, hvor klubben får besøg af Lida fra Room4 og Frisør Marie Louise og makeup artist Andy fra frisør Poul M, der fortæller om trends indenfor mode, frisure og make up i aftenens løb Der er tilmedingsfrist torsdag den 2. Maj for at deltage i dette arrangement Onsdag den 8. maj kl 17 er der Kom og Prøv golf for alle interesserede, der endnu ikke er medlem af golfklubben. Begynderudvalgets medlemmer står klar til at hjælpe og vise frem. Nyd naturen og det sjove samvær, og få flere informationer om mulighederne for golfspil i Vejle Golf Club. Velkommen til Grand Opening i Vejle Golf Club!

Af journalist Thorkild Høj


medlemsnyt

16

vejle golf club

tr y o ut

Kom på banen i 2013 En lang række af klubbens medlemmer har i vinterens løb arbejde i forskellige sammenhænge på at skabe det koncept, som klubben har præsenteret på årets generalforsamling som TRYOUT. Anledningen er, at vi gerne vil være flere medlemmer i Vejle Golf Club, og det er ofte bevist, at den bedste måde at rekruttere på er, når klubbens egne medlemmer rekruttere nye. Ønsket har derfor været, at give medlemmerne et sæt gode værktøjer til at ”sælge” ideen om golf og VGC til venner, familie og kollegaer, i form af en lille gaveæske, der præsenterer Vejle Golf Club, klubbens fine faciliteter og muligheden for prøvemedlemskab – eller TRYOUT – i sæson 2013. Udover gaveæsken præsenterer vi også en god oplevelse i restauranten og proshoppen, som jo for mange nye medlemmer bliver omdrejningspunkt for medlemskabet og mødet med de mange forskellige medlemmer (klubber i klubben) i VGC. Hos Talal kan man gratis låne golfkøller, og i restauranten er klubben vært for en øl, vand eller kop kaffe den dag, hvor medlemmet første gang tager den potentielle golfspiller med på Korthulsbanen, træningbanen og puttinggreenen for at smage på golfsporten. For at give den optimale mulighed for at prøve golf af, har klubben besluttet at man i hele sæson 2013 kan prøve golf i VGC – kvit og frit! Det første man skal forholde sig til er derfor selve golfspillet og man er velkommen til regelundervisning og alle de praktiske prøver, som selvfølgelig skal bestås på samme måde, som alle andre, der vil frigives til spil på den ”rigtige” golfbane – og så er det jo, at golf for alvor bliver spændende!

Af journalist Thorkild Høj

Selvfølgelig håber vi på, at det nye medlem bliver bidt af golfen på samme måde som vi alle har prøvet det, og derfor bliver betalende medlem (i mange år i VGC), og selvfølgelig også at det nye medlem skaber omsætning i både proshop og restauranten, så vi fortsat har en dejlig og velfungerende klub med masser af muligheder. Men i første omgang går TRYOUT ud på at introducerer golf til personer, der ikke tidligere har haft DGU Kort – og lokke nye medlemmer til at dele alle glæderne ved medlemskab af Vejle Golf Club. I sæsonens løb bliver der, i lighed med tidligere sæsoner, arrangeret en lang række aktiviteter, hvor man kan komme i VGC og prøve golf. Golfens Dag er i skrivende stund godt overstået, og igen den 24. april, den 8. og den 15. maj er der arrangeret åbent hus disse onsdage kl 17. I anledning af Grand Opening ugen inviterer Ladies Section alle kvinder til et spændende arrangement med golf, spisning, mode og trends tirsdag den 7. maj. Her er der tilmelding ad hensyn til de forskellige matchformer (se opslag i klubhuset – tilmelding på liste i kvindernes omklædning). Hvis man har spørgsmål omkring mulighederne for at blive medlem i Vejle Golf Club eller spændende nye forslag til aktiviteter, der kan pirrer nysgerrige til at prøve golf i VGC, så kontakt sekretariatet, foreningsafdelingen eller begynderudvalget. Husk, at golf er en rummelig fritidsaktivitet, der bidrager til dit velvære gennem motion, frisk luft, naturoplevelser, samvær, leg og konkurrence.

PS. Hvis du står og mangler en TRYOUT box, og de har lukket i sekretariatet, så kan du hente en i restauranten!


medlemsnyt

17

vejle golf club

Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45


medlemsnyt

18

vejle golf club

h æ d e rs p r i s

Sølv-uret til Lester Madsen Ved Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde her i marts måned blev vort lokale MUNKEBJERG HOTEL hædret og begavet. På dette møde uddeles hvert år SØLVURET. Dette er en hæderspris som har ført en omskiftelig ”tilværelse”, derfor først en liden historisk gennemgang. Uret blev første gang uddelt i 1946 i en golfturnering, som for længst er ophørt – nemlig ”Golfbladets Landsturnering”. Herefter gik uret over til at blive en ærespris for en dansk golfspiller, som havde ydet en exceptionel golfpræstation. Sidenhen og efter at golfjournalisternes ”Den Gyldne Golfbold” kom på banen skiftede sølvuret igen målgruppe. Denne gang til det som vi kender i dag. En dansk golfleder som har virket til gavn for dansk golfsport. Denne ordlyd har man i år tolket lidt bredere idet man har givet uret til hotellet som jo har gjort sig fortjent til hæderen og æren ved at have stillet lokaler til rådighed for ”Danmarks Golfmuseum” siden 1995. Fra en primitiv start i 1987 rummer museet i dag virkelige internationale og nationale rariteter.

Ejerkredsen bag hotellet, Geschwendtner familien er stor tak skyldig, for den stadig vedvarende flotte gestus. Mig bekendt spiller af tvillingeparret Jens og Hans Geschwendtner kun Hans golf. Det samme gælder søsteren Jette. Sølvuret er et smukt stykke dansk kunsthåndværk, tegnet af arkitekt Ib Lunding og fremstillet af Kgl. Hofjuveler Michelsen. Ja det vil sige (og det ved nok kun de færreste) det ur som i dag benyttes er en kopi af det oprindelige som engang i 1990erne blev stjålet. På årsmødet modtog på hotellets vegne tidligere hoteldirektør Lester Madsen uret. Det var ham som i 1995 sad med i museets bestyrelse. Uret er indgraveret med en lang række golfkoryfæers navne. Ja sågar mit eget. M.K.K. Jan Skanderup


medlemsnyt

19

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

20

vejle golf club

r e st a ur a nt e n

Så er vi klar!

Klar til en sæson, der burde være startet for længst. Sådan har vi det vist alle sammen. Vi vil gerne snart se foråret, så vi kan nyde den smukke natur, vi er omgivet af i Vejle Golf Club. Heldigvis har mange af klubbens medlemmer allerede aflangt visit inde ved os, hvilket er enormt dejligt. Det er skønt at se kendte ansigter igen og ikke mindst de nye, der er kommet til. Ift. nye medlemmer, så er det jo i de nye/kommende medlemmers tegn, at vi starter golfsæson 2013. Vi håber, såvel som klubbens øvrige medlemmer, at sæson 2013 giver et øget medlemstal i klubben og at flere får oplevelsen af, hvor berigende det er at spille golf. Vi vil i al fald gøre vores for, at det lykkes og med alle de engagerede klubmedlemmer, der ydermere er aktive i den forbindelse, så skal det nok lykkes. I restauranten har vi søgt at forny os og i den forbindelse kan I på menukortet finde nye retter, snacks samt et eksklusivt tilbud på ølkort. Sidstnævnte er et tiltag, der er udsprunget af, at vi ønsker at kunne tilbyde en god pris specielt til de, der ofte aflægger besøg i restauranten. Vi vil gennem sæsonen afholde forskellige sociale arrangementer, hvoraf de fleste vil være lukket for klubbens medlemmer og få af dem udbydes yderligere til offentligheden. Vi er meget spændte på, hvad dette år giver os af muligheder – i den forbindelse tænker vi ikke mindst på nye og kommende spillere, men specielt os på de, der er i klubben og

allerede gør en hel masse for, at vi ikke mindst skal føle os velkommen tilbage. Det er fantastisk, hvor mange af de forskellige små som store organisationer i klubben, der både ugentligt og ofte også dagligt er gode til at besøge os i restauranten. Vi søger i den forbindelse at skabe en form for stabilitet samt tryghed for de af jer, der kommer på bestemte dage og i den forbindelse har vi søgt at lave vagtplan efter de forskellige arrangementer og events. Således, at når man kommer om tirsdagen eksempelvis, så møder man de samme kendte ansigter. I den forbindelse er vi meget taknemlige for, at mange af vores dygtige folk fra sidste år er på banen igen. Dette betyder i hverdagen, at I kommer til at se kendte ansigter som Josefine, Michael, Lennart, Thomas og Jytte. Det er os derudover en stor fornøjelse at byde velkommen til en håndfuld dygtige nye medarbejdere, der skal hjælpe os gennem sæson 2013. Hele vejen igennem er vi rustet til at give al vores fornyede energi til en forhåbentlig meget travl og efter, hvad vi forventer og planlægger efter, en helt unik sæson. Vi ser frem til alt det spændende, der kommer. Restauranten


medlemsnyt

21

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

22

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3 Klubturnetinger Dato

Turneringsnavn

Fredag 26. april Ægteparturnering nr. 1 S lørdag 4. maj Officiel åbning af ny bane S lørdag 5. maj Officiel åbning af ny bane S Torsdag 9. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko S Fredag 31. maj Ægteparturnering nr. 2 Søndag 9. juni Parmatch Søndag 23. juni Sankt Hans Turnering Fredag 28. juni Ægteparturnering nr. 3 S Fredag 26. juli Ægteparturnering nr. 4 S Lørdag 24. august Klubmesterskab S Søndag 25. august Klubmesterskab S Fredag 30. august Ægteparturnering nr. 5 Søndag 15. september Generationsturnering Fredag 20. september Sponsormatch Lørdag 28. september Ægtepar Finale S Søndag 6. oktober Kaninafslutning S Søndag 13. oktober Lederturnering S søndag 27. oktober Løvfaldsmatch S

Company days Dato

Turneringsnavn

Fredag 26. april Company Fredag 17. maj Company Onsdag 22. maj Company fredag 14.juni Company fredag 21.juni Company Lørdag 6. juli Company fredag 6. september Company Søndag 8.september Company

L = Løbende start G = Gunstart

Day Day Day Day Day Day Day Day S


medlemsnyt

23

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3

Baneforløb

Startid Lukning

Sletten

Parken Skoven

Sletten/Parken løbende start kl. 15.00-16.30 L Sletten/Parken/Skoven kl. 08.00-18.00 G G G Sletten/Parken/Skoven kl. 08.00-18.00 G G G Sletten/Parken kl. 12.30-17.30 G G Parken/Skoven løbende start kl. 15.00-16.30 L Parken/Skoven kl. 12.30-17.30 G Parken 9 huller kl. 17.30-20.00 G Skoven/Sletten løbende start kl. 15.00-16.30 L Sletten/Parken løbende start kl. 15.00-16.30 L Sletten/Parken løbende start kl. 08.00-17.00 L Sletten/Parken/Skoven løbende start kl. 08.00-14.00 L L L Parken/Skoven løbende start kl. 15.00-16.30 L Parken/Skoven kl. 12.30-17.30 G G Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G G Sletten/Parken kl. 12.30-17.30 G G Sletten/Parken kl. 11.30-16.30 G G Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G G Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G G

Baneforløb

Startid

Lukning

letten Parken Skoven

Parken/Skoven Parken/Skoven start fra 1. & 10. Parken/Skoven Parken/Skoven Parken/Skoven Parken/Skoven Parken Sletten/Parken/Skoven

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

11.30-16.30 G G 10.00-11.00 L L 09.00-14.00 G G 13.00-18.00 G G 09.00-14.00 G G 09.00-14.00 G G 13.30-16.30 G 09.00-15.00 G G


medlemsnyt

24

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3 Danmarksturneringen Dato

Turneringsnavn

S

Lørdag 25. maj Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller S Vejle & Sønderjylland 2. division vest herrer pulje 3 2 x 18 huller S Vejle & Skanderborg 2. division vest damer pulje 2 18 huller S Vejle & Skanderborg 4. division vest herrer pulje 7 18 huller S Vejle & Comwell Kellers Park Kvalifikationsrækken herrer pulje 34 18 huller S Vejle & Samsø Søndag 26. maj Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller S Vejle & Odense 2. division vest herrer pulje 3 2 x 18 huller S Vejle & Juelsminde 2. division vest damer pulje 2 18 huller S Vejle & Sønderjylland 4. division vest herrer pulje 7 18 huller S Vejle & Kolding Kvalifikationsrækken herrer pulje 34 18 huller S Vejle & Tange Sø 2. division seniorer pulje 2 18 huller S Vejle & Horsens Lørdag 3. august 2. division seniorer pulje 2 18 huller S Vejle & Esbjerg Søndag 4. august Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller S Vejle & Kokkedal 2. division vest herrer pulje 3 2 x 18 huller S Vejle & Kalø 2. division vest damer pulje 2 18 huller S Vejle & Odense Eventyr 4. division vest herrer pulje 7 18 huller S Vejle & Juelsminde Kvalifikationsrækken herrer pulje 34 18 huller S Vejle & Stensballegaard 2 2. division seniorer pulje 2 18 huller S Vejle & Varde

L = Løbende start G = Gunstart


medlemsnyt

25

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3

Baneforløb

Startid

Sletten

Lukning Parken

Skoven

Sletten er lukket fra kl. 07.15-08.20 L L Parken er lukket fra kl. 09.00-10.30 L L Sletten er lukket fra kl. 08.20-09.00 L L Parken er lukket fra kl. 09.30-11.00 L L Sletten er lukket fra kl. 09.00-09.50 L L Parken er lukket fra kl. 10.30-11.30 L L Sletten er lukket fra kl. 09.50-11.00 L L Parken er lukket fra kl. 11.30-13.30 L L Sletten er lukket fra kl. 11.00-12.00 L L Parken er lukket fra kl. 12.30-15.00 L L Sletten er lukket fra kl. 07.15-08.20 L L Parken er lukket fra kl. 09.00-11.00 L L Sletten er lukket fra kl. 08.20-09.00 L L Parken er lukket fra kl. 09.30-11.30 L L Sletten er lukket fra kl. 09.00-09.40 L L Parken er lukket fra kl. 10.30-12.00 L L Sletten er lukket fra kl. 09.40-10.40 L L Parken er lukket fra kl. 11.00-13.00 L L Sletten er lukket fra kl. 10.40-11.40 L L Parken er lukket fra kl. 12.00-14.00 L L Sletten er lukket fra kl. 11.40- 12.40 L L Parken er lukket fra kl. 13.00-15.00 L L Sletten er lukket fra kl. 07.15-09.20 L L Parken er lukket fra kl. 09.00-12.00 L L Sletten er lukket fra kl. 07.15-08.20 L L Parken er lukket fra kl. 09.00-12.00 L L Sletten er lukket fra kl. 08.20-09.00 L L Parken er lukket fra kl. 09.30-10.30 L L Sletten er lukket fra kl. 09.00-09.40 L L Parken er lukket fra kl. 10.20-12.00 L L Sletten er lukket fra kl. 09.40-10.40 L L Parken er lukket fra kl. 11.30-13.00 L L Sletten er lukket fra kl. 10.40-11.40 L L Parken er lukket fra kl. 12.00-14.00 L L Sletten er lukket fra kl. 11.40- 12.40 L L Sletten/Parken/Skoven er lukket fra kl. 13.00-15.00 L L


medlemsnyt

26

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3

Øvrige arrangementer

Dato Turneringsnavn

S

Tirsdag 23. april Venindegolf onsdag 24. april Åbent Hus arrangement Fredag 10. maj Fertin Cup 36 huller S tirsdag 14. maj Bøgematch onsdag 15. maj Kom og Prøv 9 huller S Torsdag 16. maj MOBG fredag 17. maj Praxis für Physiotherapie Voss fredag 17. maj Lido Golf samt Junior Cup 18 huller S Lørdag 18. maj Haandværkerforeningen S Søndag 19. maj Haandværkerforeningen Mandag 20. maj Haandværkerforeningen Mandag 27. maj Senior Section fra Lillebælt Golfklub S torsdag 30. maj Mens Section mod Fredericia Torsdag 6. juni Ladies mod Mens Section Fredag 7. juni Herrerklubben fra Aalborg Tirsdag 11. juni Ladies Section mod Fredericia fredag 14. juni Lido Golf 9 huller S Lørdag 15. juni Vejlematchen 36 huller S Søndag 16. juni Vejlematchen 18 huller S Tirsdag 18. juni Pink Cup S Onsdag 26. juni Senior Section mod Comwell Kellers Park Onsdag 7. august Senior Section mod Jelling Tirsdag 13. august Ladies Section mod “Fjordsildene” onsdag 14. august Åbent Hus arrangement fredag 16. august Lido Golf 9 huller S tordag 29. august Mens Section mod Hedensted Torsdag 5. september MOBG S Fredag 6. september JDC fredag 13. september Lido Golf 9 huller Tirsdag 1. oktober ladies Section afslutning 9 huller lørdag 5. oktober Juniorafslutning 9 huller S lørdag 12. oktober Mens Section afslutning 18 huller

L = Løbende start G = Gunstart


medlemsnyt

27

vejle golf club

turn e r i n g k a l e n d e r 2 0 1 3

Baneforløb Startid Lukning

Sletten

Parken Skoven

Parken/Skoven kl. 15.30-20.30 G G Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 L Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G G Skoven kl. 17.30-19.52 G Parken/Skoven start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 L L Parken/Skoven start kl. 11.30-12.30 L L Sletten/Parken kl. 15.00-16.30 L L Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 11.30-13.00 L Parken/Skoven start fra 1. & 10. kl. 11.30-13.00 L L skovne/Sletten 9 huller kl. 08.30-10.00 L L Sletten/Parken kl. 09.00-10.00 G G Parken/Skoven kl. 15.30-20.30 G Parken/Skoven kl. 15.00-20.00 G Parken/Skoven start fra 1. & 10. kl. 09.30-10.00 L Parken/Skoven kl. 16.00-21.00 G Sletten kl. 15.00-16.30 L Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 L L Sletten/Parken start fra Sletten kl. 07.00-15.00 L Skoven/Sletten kl. 16.00-21.00 G G Parken/Skoven kl. 09.00-14.00 G G Parken/Skoven kl. 09.00-14.00 G G Parken/Skoven kl. 16.00-21.00 G G Skoven kl. 15.00-16.30 L Parken/Skoven kl. 15.30-20.30 G G MOBG Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 L L Parken/Skoven kl. 13.00-14.00 L Parken kl. 15.00-16.30 L Parken kl. 15.30-18.30 G Sletten kl. 10.30-13.30 G Sletten/Parken/Skoven kl. 13.00-18.00 G G


medlemsnyt

28

vejle golf club

proshoppen

Gå til golf hos Sidani

Camilla

Et af de nye initiativer til denne sæson fra vores golfpro er muligheden for at ”gå til golf”.

hjemmesiden www.sidani.dk er der en oversigt over tidspunkter for træningen.

”Vi er blevet inspireret af fitness, hvor man går regelmæssigt til holdtræning – og dermed få mere ud af sit golfspil gennem sæsonen. Udover en effektiv og alsidig træning får man også det sociale element ind, der kan være med til at øge motivationen”, fortæller Talal Sidani.

Man kan selvfølgelig fortsat modtage individuel træning, og igen i denne sæson har Talal Sidani assistent Rasmus Baun Mortensen med i teamet. Ny i butikken er Camilla, der står klar til at hjælpe med inspiration til smart og funktionel påklædning.

Holdtræningen er delt op i to forskellige niveauer – begyndere, der ønsker at få de grundlæggende elementer på plads, og øvede, der ønsker at bringe spillet op på et højere niveau.

”Golferne er altid velkomne i shoppen, hvor vi gør os umage for at have spændende tøj og udstyr med fokus på kvalitet”, fortæller Talal Sidani.

For begge grupper gælder det, at der max er 8 deltagere pr hold, så man kommer godt rundt om alle detaljerne. På

Proshoppen har altid gode tilbud, så det kan godt betale sig at lægge vejen forbi regelmæssigt.


medlemsnyt

29

vejle golf club

Weekendophold, reception, selskab, dagsmøde, konference, kursus eller en hyggelig aften i byen... På Munkebjerg Hotel sørger vores erfarne personale i køkken, bageri, konditori, slagteri, røgeri, blomsterbinderi samt tjenerstaben for, at din oplevelse bliver helt unik. Besøg Tree-Top restauranten og få en gastronomisk oplevelse udover det sædvanlige. Alle vores arrangementer starter i den unikke vinkælder med Champagne og appetizers. Restauranten har åben tirsdag - lørdag. Se vores arrangementer på www.munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • info@munkebjerg.dk • munkebjerg.dk


medlemsnyt

30

vejle golf club

l æ s e rbr e v e Strøtanker efter den nyligt overståede generalforsamling! · · · · ·

Skuffelse Frustration Selverkendelse at blive ”jordet” manglende opbakning

Det blev naturligvis til et nederlag til et ellers udmærket initiativ fra Jill Hanghøj m.fl.’s forslag om ændringer til det nuværende såkaldte ”Hverdagsmedlemskab” (tidligere betegnet som Pensionistmedlemskab). Nu ifølge DGU kaldet Flexmedlemskab. Det kunne helt naturligt ikke gå anderledes, efter formanden Stig Brogaard Andersen’s meget grundige og med bedste digitale fremvisning kunne påvise, at det ville blive en ekstra udgift til alle medlemmer på kr. 300,00 mere i kontingent. !! Dygtigt gjort.! (rør ved folks pengepung…) Selvfølgelig blev det nedstemt. men end ikke et beskedent forslag om tilladelse til at deltage i matcher uden ekstra udgifter for klubbens medlemmer kunne finde nåde og blev nedstemt. Det er en mærkelig fornemmelse efter at have været medlem siden klubbens spæde start i 70erne, at man nu skal føle sig kun tålt på banen hverdage indtil kl.16 og ellers betale ved kasse 1.!! Det er selvfølgeligt en kendsgerning, at klubben fattes penge! …..men er man ikke selv skyld i dette. ? Hvorfor skulle man skrotte Pensionistmedlemskabet. ? - Var det brødnid ? - nu skulle alle uanset alder have fordelen ved et Pensionistmedlemskab. . Hverdagsmedlemskab/ Flexmedlemskab blev iøvrigt trukket ned over hovedet på os, uden man havde anelse om konsekvenserne ved vedtagelsen af dette. Anlægning af ny superbane - ( var det rettiddig omhu! ? ) - medlemsflugt. - Alt sammen kostbart. Efter generalforsamlingen har mange tanker strejfet mig, så som det hæslige ord ”Ældrebyrde”. Det er en mærkelig fornemmelse og føle sig sat til side af ”her kommer jeg” generationen efter så mange år. Jeg håber inderligt , det ikke er tilfældet. Floskler fra medierne om de såkaldte ”rige pensionister”, der spiller golf, kan ærgre mig. Det er altså ikke alle pensionister, der er rige. Men til de pensionister, der nu synes, de kan og vil betale fuldt medlemskab - meget fint - for dem er disse forslag selvfølgelig ikke relevante, - men I kunne nu have udvist lidt solidaritet ved i det mindste at møde op på generalforsamlingen for at støtte forslagene, for de ikke så privilligerede. Beklager men, som amerikanerne siger: ”if the cap fits - wear it.” Forslagene blev nedstemt ved simpel håndsoprækning grundet manglende opbakning. Måske, hvis I havde været

der, kunne en skriftlig afstemning have ændret det endelige resultat. Nu hvor jeg er oppe ”on my soapbox” vil jeg gerne udtrykke min ærgrelse og vrede over den vanvittige beslutning om, at hænge tavlerne med klubbens præstationer gennem årene, op under loftet i et lokale, der er totalt uegnet til ”klubmedlemshygge”. I andre klubber er man stolte over at fremvise disse tavler. Kunne man ikke have fundet andre steder end oppe under loftet.!!. - i et baglokale. Det bringer mig til at nævne, Lad dog den Havestue være vores samlings sted og klublokale. Det er simpel logik, at man her naturligt falder ind og mødes med ligesindede, og det ville også være indbydende for vore greenfeegæster. Nu vil vi se hen til den kommende sæson og glæde os over, at vi har en velorganiseret Seniorklub med en dygtig og engageret ledelse og sender en stor TAK til dem for deres store arbejde, og at de på trods af alt skaber et herligt KLUBLIV indenfor disse rammer. Nu kan vi kun ønske, at vejrguderne vil skænke os en dejlig sommer. Medlem nr. 247 Edith Lund Johansen

Er hverdagsmedlemmer velkomne? Jeg gik fra generalforsamlingen den 6. marts med den fornemmelse, at hverdagsmedlemmer – i bestyrelsens optik – ikke er særlig velkomne. Forslag 8C indeholdt en bestemmelse om, at hverdagsmedlemmer kan deltage i klub- arrangementer f. eks. åbningsmatch, kaninmatch, ægteparmatch, klubmatch osv. uden betaling af greenfee. Bestyrelsen havde forud før generalforsamlingen meddelt: ”Det er bestyrelsens vurdering, at der med den nugældende regel er at passende forhold mellem rabattens størrelse og hverdagsmedlemmernes rettigheder”. Bestyrelsen var påfaldende tavse på generalforsamlingen. Ditte (Edith Lund Johansen) havde et glimrende indlæg, som efter min vurdering var dækkende for mange hverdagsmedlemmers holdning. Bestyrelsen havde kun et skuldertræk til overs for indlægget. Måske tager jeg fejl, når jeg vurderer, at bestyrelsens holdning er, at hverdagsmedlemmer ikke er særlig velkomne. Jeg tror blot, at der er mange, der har den samme fornemmelse, som jeg har. Bestemmelsen om rabat på 33 % blev vedtaget i 2007. På det tidspunkt var der tale om et seniormedlemskab, som alene havde den begrænsning, at der ikke måtte spilles på


medlemsnyt

31

hverdage efter klokken 16 og ikke i weekender eller på helligdage. Jeg tror, at det for mange er kommet som en overraskelse, at overgangen fra seniormedlemskab til hverdagsmedlemskab indebar en begrænsning mht. deltagelse i klubarrangementer. Har ændringen været debatteret på en generalforsamling. Det har den så nu i 2013. Så ”juraen” er i orden. Er det så en fornuftig holdning, som bestyrelsen indtager. Jeg kan kun få øje på ét argument for bestyrelsens holdning. Jo flere begrænsninger der lægges på hverdagsmedlemmers rettigheder, jo flere vælger at blive fuldtidsmedlemmer. Det er selvfølgelig rigtigt. Spørgsmålet er, hvor mange der er tale om. Det kan kun være en fornemmelsessag. Min fornemmelse er, at det ikke mange medlemmer, der vælger fuldt medlemskab blot for at deltage i klubmatcher. Set fra klubbens side indeholder mulighederne for et deltage i klubarrangementer mange fordele, som jeg ikke synes, at bestyrelsen har forholdt sig til. Lad mig blot nævne et par stykker. Der tales meget om udvikling af klublivet. Det er helt klart, at deltagelse i matcher eg efterfølgende komsammen er med til at fremme klublivet. De fleste matcher afsluttes med spisning. Det vil sige, at større deltagelse i matcher giver større omsætning i restauranten. Bestyrelsen bad på generalforsamlingen om medlemmernes engagement med at skaffe nye medlemmer. Det fremmer ikke engagementet, at man ved, at man er afskåret for at følge det nye medlem i en kaninmatch. Jeg vil anmode bestyrelsen om at genoverveje deres indstilling. Statsminister Jens Otto Krag udtalte en gang: ”Man har et standpunkt til man tager et nyt”. Det var en udtalelse, som han blev meget hånet for. Jeg synes, at det er noget af det klogeste, man har hørt fra en politiker. Altså bestyrelse – vend bunken og se på sagen med friske øjne. Finn Lindgaard

SVAR: Kære Finn Lindgaard, Tak for dit indlæg som jeg vil besvare på bestyrelsens vegne. Som jeg læser dit indlæg, har du 2 hovedspørgsmål, som jeg vil behandle i det efterfølgende. Du skriver i dit indlæg ”…fornemmelse, at hverdagsmedlemmer – i bestyrelsens optik – ikke er særlig velkomne”. Jeg står noget uforstående overfor denne formulering og opfattelse. Du fremlægger dine argumenter som om bestyrelsen ikke værdsætter hverdagsmedlemmer.

vejle golf club

På generalforsamlingen gennemgik jeg rabatsatser og rettigheder for hverdagsmedlemmer i Vejle Golf Club sammenlignet med vore naboklubber. En af de første sætninger i denne sammenhæng var ”Dette er ikke en diskussion, om vi skal have hverdagsmedlemmer i Vejle Golf Club. Bestyrelsen ser det som en fordel, at vi i golfklubben kan tilbyde forskellige tilbud om medlemskab. Dette er udelukkende en diskussion om, rabattens størrelse i forhold til hverdagsmedlemmets rettigheder”. Derefter præsenterede jeg kontingenter i vore naboklubber og Horsens, Kolding, Breinholtgård m.fl. Som det fremgik af denne gennemgang, har vi i Vejle Golf Club med 33% rabat, det billigste tilbud på et hverdagsmedlemskab. Rabatsatsen fra de 2 naboklubber som ligeledes tilbyder hverdagsmedlemskab var 10 og 18%. De øvrige klubber tilbyder ikke hverdagsmedlemskab. Det er vedtægtsbestemt at medlemmerne på den årlige generalforsamling vedtager kontingentsatser mv., men jeg understregede, at ”bestyrelsen finder at den nuværende sammenhæng mellem pris og rettigheder er konkurrencedygtig og ikke bør ændres og at bestyrelsen anbefaler at fastholde dette forhold.” En indstilling som generalforsamlingen efterfølgende valgte at følge. Du spørger endvidere ”Har ændringerne været debatteret på en generalforsamling?”. Formodentlig utilsigtet men der er i denne sætning nærmest gemt en mistænkeliggørelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har kun et ønske, en åben og ærlig debat også i forhold til hverdagsmedlemmernes rettigheder. I øvrigt vil jeg mene at spørgsmålet om den manglende debat, forholdsvis nemt kan tilbagevises. Som oplæg til generalforsamlingen, hvor ændringerne vedtages beskrives i Medlemsnyt nr. 1, februar 2011 side 18 og 19 alle forhold omkring kontingentsatser og rettigheder. På generalforsamlingen blev samme diskuteret og efterfølgende vedtaget. Som afslutning beskriver du fordelene ved at også hverdagsmedlemmer deltager i klubbens turneringer, spiser i restauranten, engagerer sig i klublivet mv. Betragtninger som vi naturligvis kun kan være enige om. I forlængelse af generalforsamlingen besluttede bestyrelsen derfor at de i løbet af sæsonen, vil lave en spørgeundersøgelse blandt klubbens hverdagsmedlemmer, hvor ønsker og behov i forhold til pris og rettigheder, vil blive forsøgt afdækket. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive indarbejdet i bestyrelsens oplæg til medlemskategorier, kontingentsatser og rettigheder til generalforsamlingen i 2014. På bestyrelsens vegne og med ønsket om en god golfsæson Stig Brogård Andersen Formand


medlemsnyt

32

vejle golf club

m e n ’ s s e ct i o n

Lidt for meget vinter Vintervejret satte lidt for meget præg på sæsonstarten i Men’s Section i år, da vi måtte nøje med en dejlig varm aspargessuppe i restauranten og nul golfspil på den sneklædte golfbane. Til gengæld kunne vi i præsidiet fortælle de 34 fremmødte om en herlig sæson fuld af sjove påfund og golfoplevelser, som er i vente i den 39. sæson i Men’s Section. Og i skrivende stund er golfbanen fortsat dybfrossen og vi måtte den første torsdag den 4. april spille vinterbane, fra vintertee til vintergreen. 28 mænd trodsede vejrforholdene og troppede op. Fra nu af håber vi bare på bedre forhold,

Af Captain Frank L. Andersen

og vi glæder os til at tage mod mange nye – såvel som tidligere – medlemmer i MS, der vil bruge torsdag eftermiddag og aften i godt selskab på golfbanen og i klubhuset. Vi har fået en helt fantastisk opbakning af vores sponsorer, der igen i år bidrager med flotte præmier og støtte, så Tusind Tak for det. Vi har udsigt til en række spændende og attraktive turneringer i sæsonens løb, udflugter og en overdådig weekendtur til Tyskland. Følg med på vores hjemmeside vgcms.dk


medlemsnyt

33

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

34

vejle golf club

l a d i e s s e ct i o n

Hul på en ny sæson

Af Captain Mette Breinholt

Det blev dog ikke den start på sæsonen, som vi havde ønsket os.

”Nr. 9 pigen” - der vil i år være præmie til den spiller, der bliver nr. 9. Præmien sponseres af Vejle Bryghus.

Søndag d. 24. marts afholdte LS Intro-dag og vi havde håbet på, at vi som noget nyt i år skulle spille 9-huller efterfulgt af introduktion til sæsonen 2013. Men sådan gik det desværre ikke. Kong Vinter havde gjort sit indtog og banen lå sneklædt hen. Smukt så det ud, men vi havde nu hellere set et grønt underlag.

Vi skal i år også spille en green-some, spille fra tee ”55” og så skal B-rækken prøve kræfter med en runde slagspil.

På trods af vejret mødte der alligevel små 30 piger op til Intro og det var rigtig dejligt at se både gamle medlemmer og nye ansigter. Programmet blev udleveret og gennemgået. Af nye tiltag i år kan nævnes 9-hullers match for de piger der ikke kan nå tee-off senest kl. 15.30. 9-hullers matchen bliver en form for ”selvbetjeningsmatch”, hvor man selv skal sørge for at have nogle at spille med. Efter matchen vil der være fællesspisning sammen med de øvrige LSér. Der vil være en særskilt præmierække for 9-hullers matchen, dog skal der være minimum 6 spillere, for at det udløser en præmie. 9-hullers matchen ”fletter” ind på de sidste 9 huller af dagens 18-hullers match. ”9-hulsspillerne” kan også deltage i nærmest flaget og længste drive.

Talal kiggede forbi og fortalte om træningsmuligheder og havde taget et udvalg af det nye golftøj og golfsko med, og der var efterfølgende mulighed for at gå på indkøb i Proshoppen. Restauranten var også i topform og er klar til at tage imod os de næste mange tirsdage. Af vigtige datoer i april/maj/juni kan nævnes: 23. april: Venindegolf 7. maj: Grand opening (en anderledes LS-dag – nærmere info følger) 6. juni: Ladies Section mod Mens Section (vi er gået i træningslejr) 11. juni: Venskabsmatch mod Fredericia (på hjemmebane) 16. juni: Udflugt til Århus Golfclub 18. juni: Pink Cup I skrivende stund ligger sneen stadig som en dyne over golfbanen, og vi må desværre starte sæsonen med at aflyse de første par matcher. Der er plads til flere i Ladies Section, så har du lyst til at spille ”pige-golf”, så mød op om tirsdagen i tidsrummet fra kl. 14.15 – 15.30, her hygger vi os med gode golfrunder, hyggeligt samvær og masser af latter.


medlemsnyt

35

vejle golf club


medlemsnyt

36

vejle golf club

s e n i o r s e ct i o n

Sæsonstart i shorts

Start på golfsæson i det smukkeste golfvejr 22-28 grader, høj sol og korte bukser og de smukkeste og mest velplejede baner.

En dag brugte vi på en kulturtur. Det blev ugens regnvejrsdag, så det var rimelig godt tilrettelagt, ellers kun det smukkeste golfvejr hele ugen.

Seniorsektion havde samlet 48 deltagere til vores ”træningslejr” i Tyrkiet 17.-24.marts 2013. Vi boede på Crystal Hotel. Et 5 stjernet hotel med All Inklusive, så taber øl var til at overkomme.

Igen var det Jørgen og Jytte, som havde tilrettelagt og stod for turen, og det gøres ikke bedre. Vi er i sandhed forkælede, når Jytte tar´ hånd om os. STOR TAK til jer begge.

Som seniorer er vi jo ikke helt, hvad vi har været. Det knirker og knager i de gamle led, men det var der råd for. Dejligt Svømmebassin, Sauna, Dampbad, Hamam (Tyrkisk bad) og mod betaling massage. Vi spillede 3 x 18 huller. 2 gange på TAT GOLF og 1 gang på NATIONAL GOLF CLUB. Banerne ligger sammen med en række andre baner i området omkring Side, Belek og Kemer som igen ligger et halvt hundrede km. fra Antalya, hvortil og fra vi fløj.

Vi havde jo regnet med, at det gode golfvejr ventede på os sammen med den nye spændende bane, men sådan gik det ikke. I skrivende stund 8.april er banen stadig frossen, delvis snebelagt og vintergreens er vilkårene, hvis der skal spilles. Ting ændrer sig, og det gør vejret også, så når I læser dette, er alle forhåbentligt i fuld gang med den nye sæson. Venlig hilsen Ernst Feld


medlemsnyt

37

vejle golf club

Spil med Morgenfruerne Vi spiller igen i år hver tirsdag formiddag kl. 9.15. Første gang var 9. april. Du kan spille 9 eller 18 huller, som du har tid og lyst til. Det koster 20,- pr. gang at deltage. Den sidste tirsdag i hver måned, spiser vi lidt mad sammen. Ved den lejlighed er der præmieuddeling for den forgangne måned. Denne dag skal du være til stede for at få præmie. Vi håber igen i år at se mange glade piger. Hilsen Else Gerda Karen

Tlf. 40 977 944 Tlf. 29 864 142 Tlf. 75 815 317


medlemsnyt

38

vejle golf club

j un i o r - a f d e l i n g e n

JR-nyt Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til at lykønske Jonathan S. Dyrberg med kåringen som årets junior 2013. Jonathan blev valgt til titlen da han udviser den helt rette indstilling og respekt for spillet. Han har i 2012 haft nogle meget flotte resultater i diverse junior turneringer, og samtidigt med hans åbenlyse talent derved understreges, er han meget vellidt blandt andre juniorer samt voksne i klubben. Godt gået Jonathan. Hele februar og marts måned har spillerne trænet indendørs på Vejle Idrætshøjskole, mandag aften fra 18:00 – 19:30. Trænerteamet havde lavet et meget spændende program og det har også vist sig på opbakningen til træningen, da der har været mindst 15-20 junior med hver mandag. Så målt på deltager antallet må jeg sige det har været en stor succes. Juniorerne har ikke kun fået lejlighed til at få golf spillet startet op i god tid inden sæsonstart, men ikke mindst også fået lært hinanden bedre at kende rent socialt. Nu skriver vi ultimo marts og så er sæsonen for klubbens juniorer klar til at rykke udendørs. Det tegner sig på mange måder til at sæson 2013 bliver et meget spændende golf år for vores juniorer. Udover at vi glæder os til den nye bane tages i brug, har juniorerne udsigt til en masse gode golf oplevelser på programmet i år. Udover de faste arrangementer som Poul Iversen opstarts matchen, Fertin junior cup, LIDO fredags turneringerne, JDT, holdturneringerne samt de 8 kredsturneringer, så har

Læs alt om sporten

vi i år selvfølgelig den succesfulde camp d. 14-15 juni, hvor spillerne overnatter i teltlejr foran putting greenen. Dertil kommer de 2 ”golf hele dagen” arrangementer hhv. lørdag d. 27 april og 21 september. Som noget helt nyt i år, vil junior udvalget, i samarbejde med trænerteamet, tilbyde interesserede spillerne at komme på golf skole i uge 27. Konceptet vil ligne de velkendte DBU fodboldskoler, hvor man mødes omkring sporten i denne uge, som ligger efter sidste skoledag, men inden industriferien. Det er tiltænkt at deltagerne skal modtage en masse golftræning, spille en masse forskellige og sjove golfrunder, hygge socialt og spise sammen i dagtimerne. Hold øje med opslag i klubben, på junior hjemmesiden www.vgcjunior.dk, samt på vores junior Facebook side for nærmere information. Vedlagt er årets junior kalender som viser det travle program og store udbud til klubbens junior spillere. Mange golf hilsner Jonas Rotbøl Junior udvalgs formand


medlemsnyt

JUNIORGOLF KALENDER 2013 April 13.: Poul Iversen Cup / sæsonstart 15.: Første træningsdag mandag 27.: Lørdagstræning – golf hele dagen maj 10.: Fertin Junior Cup 11.: Kredsturnering Juelsminde GK 17.: Lido golf, kl. 16.00 (kl. 17.00 på korthulsbanen) incl. junior cup kval.(18 huls) 18.: Kredsturnering Give GK juni 2.: JDC 1, Ebeltoft Golfklub 8.: Kredsturnering Stensballe GK 14.: Lido golf, kl. 15.30 (kl. 17.00 på korthulsbanen) 14-15.: Træningslejr (efter Lido) incl. DGU shortgame 15.: JDT 2, Herning Golfklub 16.: Junior cup distr. Finale, Comwell 22.: Kredsturnering Odder GK 27.: Sidste træningsdag inden ferien juli 1.-5.: Uge 27 golfskole VGC 29.: Første træningsdag efter ferien august 10.: Kredsturnering Vejle GC 16.: Lido golf, kl. 16.00 (kl. 17.00 på korthulsbanen) 17.: JDC 3, Jelling Golfklub 24-25.: Klubmesterskab 31.: Kredsturnering Hedensted GC

39

vejle golf club

PRAKTISKE OPLYSNINGER Indmelding i VGC: Indmelding af juniorer i Vejle Golf Club sker gennem sekretariatet (tel: 7585 8185). Se evt. mere på www.vgc.dk kontingent: Juniorkontingent for 2013 er fastsat til kr. 2.140. Som noget nyt siden 2011 nedsættes årskontingentet til kr. 1.000 for juniorer, der endnu ikke har fået adgang til stor bane. Træning 2013: Talal Sidani og Rasmus Baun vil stå for juniortræningen. Alle juniormedlemmer kan vælge mellem én ugentlig eller to ugentlige træningslektioner. Træning vil foregå enten mandag eller torsdag. Holdinddeling vil foretages af juniorudvalget og vil ske efter alder og hcp. Tilmelding til Peter Lyngbak inden 31. marts (plyngbak@gmail.dk) tlf.: 6175 2290. LIDO Golf: I år arrangerer vi igen fredagsgolf på 4 udvalgte datoer. Her vil vi spille 9 huller på stor og lille bane. Vi er glade for at LIDO Biograferne igen i år vil være præmiesponsor - så glæd jer til en række flotte præmier. Som noget nyt i år er forældre/bedsteforældre meget velkommen til at spille med. Vi starter kl. 16 på stor bane og kl. 17 på par-3 banen. DBU Holdturnering: I år har vi valgt at melde 2 hold til juniorholdturneringen under DGU. Vi har tilmeldt et B hold og D bredde hold. Holdene udtages efter handicap og aktuelle form af hold leder samt træner. Kredsturnering og JDT: Vi vil gerne opfordre alle juniorer med adgang til stor bane til at spille så meget som muligt. I løbet af året vil der være mulighed for at deltage med andre Vejle juniorspillere i gennemgående individuelle turneringer.

SelSk aBer Diner TranSporTaBle reSTauranT

september 7.: JDT 4, Norddjurs Golfklub 8.: Kredsturnering Gyttegård GC 13.: Lido golf, kl. 16.00 (kl. 17.00 på korthulsbanen) 21.: Lørdagstræning – golf hele dagen 22.: Kredsturnering Horsens GK oktober 3.: Sidste træningsdag for sæsonen 5.: Afslutningsmatch med forældre Bramdrupvej 136 | Ågård By | Tlf. 75 55 37 11 |

www.aagaardkro.dk


medlemsnyt

40

vejle golf club

S k a n d e ru p s

Klumme Det er godt nok længe siden jeg har spillet golf i Middelfart. Jeg kommer der ellers mindst en gang om ugen. Når jeg går en af mine yndlingsspadsereture, den i skoven ved Hindsgaul Slot tænker jeg hver gang på hvor ærgerligt det var at en forbandet kommunist af en skolelærer forpurrede at banen kom til at ligge på slottets jorde. Sikken et anlæg byen gik glip af. Nu er her dyrehave. Byrådet burde skamme sig. I hvert fald det dengang sittende. Jeg må have rådet bod på det med at spille. Byen er så dejlig. Keramikmuseet er i topklasse. Antikvitetsforretningen Tøfners hus på torvet ligeså. Holms Hotel er også et besøg værd. Men altså. Det at få noget i maven lider vi jo alle. Man kommer simpelthen ikke uden om en af mine danske yndlingsrestauranter Dolce Vita, Ristorante Italiano på havnen. I det som nogle respektløst kalder for ”blikskuret”. Ja altså bygningen, som også huser bibliotek og biograf. Den, altså bygningen, hedder retteligen Kulturøen. Og madkultur er i hvert fald det som serveres i Dolce Vita. Indehaveren Filippo er italiener ligesom alle kokkene. Hans kone Tina er det rene guf for en ældre gentlemans øjne. Det som serveres er også det rene guf. Altid venligt serveret af søde Søs. Italiensk køkken er i min karakterbog det ypperste. Gode råvarer. Enkelt behandlet. Og med kærlighed. Altså her kan det franske for min skyld godt gå hjem at lægge sig. Lyse højloftede lokaler. Udsigt til to af Danmarks smukkeste broer gennem de store glasvinduer. Om sommeren udendørs servering. Super duper. Og så mine damer og herrer er man her dejlig fritaget for at få et godt måltid mad ødelagt af utålelig MUSAK i øret. Nej! Her er det helt afdæmpet italiensk musik som krydrer, ikke overdøver. Luk dine små øjne og ganenyde den gode italienske vin og mad, og du vil føle dig hensat til Rom, med en italiensk smørtenor sagte i øregangen. Min kone (som er fra Middelfart) og jeg kommer der kun til frokost, men menukortet vrimler også med aftenretter. Alle de dejlige italienske som man sværmer for på Italiensrejserne udbydes her. Min favorit til frokost er: Antipasto Misto, all Italiana, serveret med hjemmebagt brød til 98 kroner. Du kan selvfølgelig også gå ombord i den store brunch med et hav af udsøgte småretter. Det ligner et tilløbsstykke i weekenderne. Ja og så pasta retterne. Mums siger jeg og velbekomme. Prøv det selv! Jeg kan jo ikke skrive om mad med andet end min amatørtilgang. Jeg er jo ingen Morten Guldberg (madanmelder

hos Vejle Amts Folkeblad, red). Kan ikke engang lave mad. Vil ikke. Kunne ikke drømme om det. Et spejlæg eller ditto hårdkogt. Så er det definitivt og for alvor slut. Basta. Men jeg kan smage og nyde omgivelser. Jeg har her i vinterens løb også frekventeret Skyttehuset til frokost. Det dur også. Ja selvfølgelig det er jo Jan og Søren, som også driver ”min” golfklub. Jeg vil blive ved at støtte dem her i 13, som jeg gjorde i 12. Slut op om dem, ellers står vi en skønne dag bare uden. I 12 kom der gode takter i restauranten og mad og priser kan man i hvert fald ikke pege fingre af. Jeg har hørt i min øresnegl, at den sympatiske Frederik (altså ikke kronprinsen) vil overtage den daglige styring. Det skal nok gå godt. Her i vinter er der blevet nymalet inden døre. Det er fint. Men-men! Lad mig sige det ligeud. De udendørs serveringsarealer, med møbler som mestendels ser ud som en orkan har møbleret, er ikke noget at skrive hjem om! Eller rettere det er lige hvad det er. Stenørkenen mangler totalt miljø. Så er det sagt. OK, jeg har set hvordan medlemmerne ofte møblerer rundt uden at stille tilbage. Hvor svært kan det mon være. Sikkert lige så svært som at lægge tørv på plads og oprette nedslagsmærker. Jeg ville ønske jeg kunne komme med et forslag til forbedring. Det kunne anbefales eksempelvis bestyrelse og manager at aflægge besøg i Hedensted Golf Club. Her kommer min viv og jeg ofte i sommerens løb. Der må kunne skabes hygge på vort store areal, der hvor vi sitter og ser op ad RØD banes niende hul. Men hvordan. Klubben må huse kreative sjæle. Det behøver nok ikke koste en bondegård. Men altså hyggen derude er som at sidde på en bondegårds uhyggelige gårdsplads. Uden at det skal være et forslag fra min side til efterfølgelse (inspiration kanske) iler jeg med at berette om min morfaders hotel for 60 år siden. Facaden som var lang havde fortovs-servering. Det var lige overfor banegården. Det var Matador-tid. Mænd gik med slips og damer med hat. Børn var velopdragne. Byen var Silkeborg. Her var møbleret med Wienerstole, 4 stk. ved et bord. Det var små båse. Adskilt af på jorden stående altankasser påført espalier med voksende latyrus. Altså små båse! Javel! Privatliv. Hygge. Orden. En anden tid. Det hele selvfølgelig oplevet med barnets øjne. Kære Bestyrelse! Prøv at lægge jer i selen. Jeg vil jo så gerne støtte min golfklub og min viv gider ikke sitte i rod. Og lad så være med at få et bommerislav kære medgolfer, hvis restauratøren lægger ”en krone” på prisen. Han skal jo også leve. Gider formentlig ikke (som du selv) arbejde gratis, eller sætte penge til på at hoppe på tungen for golfere fra tidlig morgen til sen aften. Støtter vi ikke vores restaurant, har vi heller ingen restauratør. Så får vi heller ingen company-days eller greenfeespillere. Bestyrelsens eneste mulighed er så at hæve kontingentet. Elementært min kære Watson.


medlemsnyt

41

Vil vi have en golfklub, restaurant og bane af en ordentlig kvalitet. Ja så koster det. Så enkelt er det. Jamen jeg har da selv været med til at sitte under primitive forhold både hos os selv og i andre klubber med øller fra egen kasse og et lident selvbetjeningskøkken. Fint nok. Men mon ikke tiden, trods krise i samfundet er løbet fra den form for golfhygge. Undres og bedrøves kan jeg også når jeg hører golfere, som hænger ud på diverse golfrejser kluden rundt i paladsklubhuse. Med hvidklædte tjenende ånder. Ved hjemkomsten brokke sig over både hint og dette her i egen klub. Jamen er de slet ikke klar over det er Danmark de bor i? Her har vi både fagforeninger, mindsteløn, ret til ferie samt meget andet godt. Selv om diverse folkevalgte tåber vil blande sig i om man må ryge, drikke, bestemme hvad vi må spise, snart vel også hårfarve og påklædning samt nedlægge den brændeovn vi for år tilbage endelig skulle installere. Det kaldes et demokrati, det vi lever i. Gad vide om vi får lov at beholde græsset på vore golfbaner. I vort samfund findes en gruppe mennesker, som jeg hader og ”beundrer”. Hader dem fordi de er i stand til at lave alt muligt velfungerende om, ”beundrer” dem fordi de er i stand til at sælge deres ideer, hvor tåbelige de end er. Kald dem designere eller reklamefolk, forførere, troldmænd kanske. I mine 40 år som golfspiller får Dansk Golf Union nu sit tredje logo. Ja altså endnu et nyt. Gad vide hvad de

vejle golf club

foregående fejlede? Monstro ”man” forventer flere nye golfspillere af den grund? Nej det er nu nok noget med at manifestere sig. Sætte sit fingeraftryk. Hvem mon applauderer? Ikke mig i hvert fald. Gad vide hvad en sådan spøg koster. Uha! Uha! Det er lige så komplet idiotisk som når et statsfortagende, eksempelvis Postvæsenet, poster penge i cykelløb. Det havde dog vel været mere hensigtsmæssigt at holde portoudgifterne nede. Nå pyt, vort stedlige posthus er jo lige blevet lukket. Nu må vi i Føtex. Monstro det er et tegn på sidste udkald inden ”væsenet” helt forsvinder. Vi er nok ikke mange som stadig skriver rigtige breve. Endsige sender dem med majestæten oppe i højre hjørne. Man skriver til mig, at mit DGU-kort skal aktiveres. Gad vide hvad det er? Well jeg kan da i det mindste glæde mig over, at det fremsendtes i et rigtigt brev. Golfunionens første logo var et smukt våbenskjold med krydsede køller og de tre springende løver fra rigsvåbenet. Endnu kan jeg huske, at der engang var stor ballade deromkring. Det var vistnok noget med ordenskapitlet som pludselig satte spørgsmål ved løverne. Selvfølgelig havde unionen i sin tid fået lov at benytte dem. I øvrigt på linje med andre ”foretagender”. Bare nu ikke også gode folk i min golfklub får ”gode” ideer. Ja det skulle såmænd ikke undre mig. I golfspillets


medlemsnyt

42

hjemland vil man ryste undrende på hovedet. Tanken alene er absurd. Vort eget smukke logo med Vejles byvåben i midten har i øvrigt også engang givet ballade. Logoet er tegnet af arkitekt Jens Malling Pedersen (klubbens første formand). Tilladelse til brug af byvåbnet var fra den gode borgmester Willy Sørensens tid (bykonge og socialdemokrat af den konservative slags). Trakasserierne opstod da han afløstes af Carl Johan Mortensen, som vi imidlertid fik talt til fornuft. Jamen altså! En tilladelse er vel en tilladelse. Nok om det. Nu er de alle tre borte. Min nattesøvn spoleres ikke af at vi nu åbenbart skal til at kalde sløjferne Sletten, Skoven og Parken. Det vil næppe undre nogen, at jeg til min dødsdag stadig vil holde fast ved gul, rød og blå, som jo i grunden er mere end genialt. Tre sløjfer. Bogstaveret med tre bogstaver samt flag i samme farver. Kan mon nogen fortælle mig hvad der er i vejen med det??? Nok også en kende lettere at forklare for en fremmedsproget. For inte at risikere at blive kaldt en gammel kværulant vil jeg derimod med glæde hilse den gode ide med at opsave den gamle eg fra blå-BLÅ-banes syvende hul til teestedsmarkeringer. Den ide kunne jeg ikke have fået bedre selv. Jeg frygter heller ikke at ”nogen” vil lave et nyt design på klubbens slips, al den stund at jeg formentlig er den eneste af medlemsskaren, som bærer det. Jeg kan oplyse, at uden et sådant, eller bare et slips i det hele taget, er man persona non grata i de gode engelske golfklubber jeg gerne

vejle golf club

frekventerer, ja altså i restauranterne, i spikes-baren er det selvfølgelig ikke nødvendigt. Klubslipset har i øvrigt tre tynde striber i gult, rødt og blåt på mørkeblå baggrund. Der har ligget tankevirksomhed bag designet i sin tid. Hvem ved om vi en skønne dag, forhåbentlig efter at jeg spiller på de himmelske fairways, får et nyt. Moden skifter jo. Jeg ser for mig en lyserød sag med pletter af Skov, Slette og Park spredt med løs hånd. Selv om det lyder stygt, vil det dog være bedre end det slipseløse mandebryst. Smag kan vanskelig diskuteres. Godt man har den gode!! Jeg har en meget god ven, som til mørkeblå habit ofte bærer et blåt slips med en stor gul and på. Den er mangen til den gule and, som svøm- mer i det lille basin på Hotel Phoenix i København. Super hotel i øvrigt. Mit yndlings i hovedstaden. Indtil mange personer har nyeligen ”brokket” sig over, at min klumme ikke var at læse i sidste nummer. Jamen undskyld. Det er i øvrigt første gang i bladets 33 årige historie. Men! Men! Glemsomhed er som bekendt alderdommens privilegium. Og! kjære begge to, det skal aldrig gentage sig. Go´ sommer. M.K.K. Jan Skanderup


medlemsnyt

43

vejle golf club

Prøv en bank der leverer Er du på udkig efter en bank, der arbejder lige så hårdt for dig, som du arbejder for dine penge? Så er det på tide at tage en snak med os i din lokale Spar Nord.

God gammeldags personlig service Selv om vi har fået netbank og elektronisk betjening, er det ikke blevet mindre kompliceret at vælge boliglån, pensionsordning og opsparingsform de seneste 10 år. Derfor går Spar Nord mod strømmen og forstærker den lokale rådgiverindsats. Vi tror nemlig på, at der stadig er brug for tæt rådgivning og god gammeldags personlig service.

Du bestemmer hvor Vi er klar til at give et gratis bud på, hvordan du får mere ud af din økonomi. Vi kommer gerne hjem til dig – og du forpligter dig ikke til andet end et serviceeftersyn på dine bankforretninger og risikerer ikke andet end at få et godt tilbud. Ring på 76414112 – eller send en mail til dea@sparnord.dk.

Denny Andersen Direktør, Spar Nord Vejle

tættere på


medlemsnyt

44

vejle golf club

b o g a nm e l d e l s e

GOLF – på en grå regnvejrsdag Efter fyrre år i golf kan man få den tanke at enhver vittighed om det ædle spil, har man hørt mindst én gang før. Fremskreden alder har den fordel, at man glemmer og det kendte bliver nyt igen. Jeg har fået en ny bog med golfvittigheder. Dem har jeg ikke så få af i forvejen, dog alle på engelsk. Den nye hedder: GOLF – på en grå regnvejrsdag. Forfatteren er min gode golfven John Kreiner, tidligere redaktør af golfunionens blad: GOLF. Det er det blad, som dumper ind gennem

brevsprækken og som mestendels er at ligne ved et reklameblad om alt muligt ligegyldigt. I hvert fald vedrørende Dansk golf. Dets dage må snart være talte. Dog! DGU formand Søren Clemmensens klumme, som er alt alt for kort, hører til det stof som jeg med glæde læser. OK! Vi har ofte sammenfaldende synspunkter. Han er en klog mand og go´ golfer, bedre end mig. Og så er han også etikette mand. John Kreiner skriver i dag i golfavisen, den som du kjære læser kan afhente gratis i golfklubben. Kreiners bog har

John Kreiner er her fotograferet på et sted, som er totalt uopnåeligt for en almindelig golfer, nemlig balkonen udenfor Royal an Ancient generalsekretær Peter Lawsons kontor i R&A klubhuset i St. Andrews – med udsigt over Old Course. Den bane som står øverst på min ønskeseddel over baner noget steds i verden.


medlemsnyt

45

undertitlen: ”Golfhumor fra hele verden samlet af John Kreiner”. Den er udgivet på MUUSMANN-forlag her i 2013. Det første dugvåde eksemplar har jeg læst og grinet meget af. Bogen vil komme i handlen her i foråret og prisen vil blive omkring 100 kr. Eller det samme som 4 små fadøller i baren. Glæden over bogen vil utvivlsomt være om ikke større, så dog længerevarende end fadøllernes velsignelse. Som jeg ser det en oplagt værtindegave eller en golfpræmie. Eller bare en gave til en ven/veninde. Med fare for at komme i karambulage med ophavsrettighederne iler jeg med et af de eksempler jeg ikke havde hørt før: Vennerne så, hvordan majoren sendte fire bolde direkte i en sø og rasende knækkede jernet, før han smed det langt ud i vandet og med et brøl bekendtgjorde: Nu stopper jeg. Med golf? – spurgte holden omkring ham – Nej, i forsvaret. John Kreiner har en brilliant fortid i det danske forsvar, Major og faldskærmsudspringer. I dag sitter han nede i Præstø og hygger sig i sin pensionisttilværelse (som jeg), suser verden rundt og skriver begavede og informative artikler om golfbaner. Naturligvis (han er også anglofil) helst om de i golfens fødeland. Han er for resten uddannet journalist.

vejle golf club

Til min nyeligen afholdte 70 års fødselsdag blev jeg begavet med en del whisky. Mærkværdigt. Hr. Kreiner serverede ikke mindre end 8 engelske/scotske golfbøger – klubjubilæumsskrifter, bl.a. The Carnoustie Story. De har været det rene guf her i denne golfløse vinter. Og ledsageren hertil! Du har nok gættet det kjære læser: Whisky, og i rigelig mængde. Den rene livseleksir. Jeg har endnu lidt på lager, og af den gode slags. Når foråret for alvor sætter ind har jeg inviteret Kreiner over at spille vores ”nye” bane. Det skulle lutre mit sind om jeg kunne slå ham for en stor fadøl eller en liden frokost. Lad mig i vor fælles ånd slutte med den om golferen, der spørger medspilleren: ”Hvad er der egentlig galt med mit golfsving? Svar: Du løfter albuen for højt på nittende hul: Rigtig god fornøjelse med læsning af golfspiller Kreiners bog. Et godt grin er som bekendt livgivende. Jan Skanderup

installatør

Lokalt håndværk

– vi er med hvor det sker

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

5 1

g n i n v i g d å r l a T To t

eksper

• t d u k P r o 3

n V i d e

g n i n Lø s

2

HUSK

4

Solceller er grøn og gratis energi året rundt · Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

tilskud ti installatio l n arbejdet! s­

Producer din egen energi med solceller Et solcelleanlæg er din vej til en fast og lav pris på el i minimum 25 år. Anlægget er hurtigt monteret, og lige nu får du offentligt tilskud til installationsarbejdet.

EnErgioptimErEing

Værkstedsvej 10A . 6000 Kolding . Tlf. 76 32 66 32 . www.stp.dk Stormgade 9 . 7100 Vejle . Tlf. 76 32 66 42 . www.stp.dk Vestergade 4 · 7080 Børkop . Tlf. 70 20 61 57 . www.jutp.dk


medlemsnyt

46

vejle golf club

®

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger • Multivac dybtrækningsmaskiner • Multivac traysealere • Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere

Jørn Nielsen Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør


medlemsnyt

47

vejle golf club

Stålvej 7 | DK-6000 Kolding Tlf. +45 76 34 28 00 | Fax +45 75 50 95 77 www.logicon-nordic.dk

PR strategi + Grafisk design Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Ribe Landevej 18 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

Vi rådgiver dig gennem alle dine udfordringer... www.martinsen.dk


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård

Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 mail: info@vgc.dk www.vgc.dk

V e j l e G o l f

C l ub

Medlemsnyt 2013 2 web  
Medlemsnyt 2013 2 web  
Advertisement