Page 1

m e d l e m s n y t N R . 1

f e b r u a r

2012

32.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

Sponsorer i Vejle Golf Club

Info 2012

Indhold

Redaktion Thorkild Høj e-mail:

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Nyt fra sekretariatet

Jan Skanderup (klumme)

22 42 86 24

6

Kom til Generalforsamling

Annoncer: Bo Vaaben

75 85 81 85

7

Bestyrelsens beretning

10

Resultatopgørelse 2011

12

Budget 2012 - 2015

16

Nye aktiviteter for medlemmerner

22

Ny fritspilsordning i VGC

24

Turneringskalender 2012

30

Senior Section

32

Men´s Section

34

Ladies Section

16 97 76 63 08

36

Juniorgolf 2012

38

Golfrestauranten

40 37 69 77

40

Skanderup besøger Lyngbygaard

46

Nyt klublokale i VGC

50

Greenkeeperne planter træer

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail: Foto: Poul Willow Sørensen

25 30 32 31 vian@thplus.dk 40 68 90 37

Tryk: Digitalhuset Vejle ApS

FYSIOCENTER VEJLE

Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer 20. april 2012. Deadline for stof og annoncer 29. marts 2012. Oplag: 1.000 stk.

®

• Andresen’s VVS A/S • Flexform Stolehuset A/S • Den Jyske Sparekasse • Firma IT • Flex Vejle ApS • GrandPark Korsør

• INNER ACTION • LogiCon Nordic A/S • Sdr. Vissing as • Palle Iversen Staalservicecenter A/S, Jelling • Nordea • Tegllund A/S

Bestyrelsen: Formand Stig Brogård Andersen

21 18 20 46

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Men´s Section: Kent Breinholt Ladies Section: Joan Erichsen

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

75 86 02 48

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

Pro-Shop:

75 85 81 43

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Kirsten Kaae Olesen Tina Zdrenka

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk Forsiden: Klubfotograf Poul Willow Sørensen har fanget dette smukke motiv på gul 9.


medlemsnyt

4

vejle golf club

medlemsnyt

5

vejle golf club

n y t f r a s e k r e t a ri a t e t

Mens vi venter… på den nye golfsæson, har vintergolfere hygget sig i det milde vejr og som oftest med spil til sommergreens. Nu er vejret skiftet og kong Vinter har fået overtaget. Det giver skiløberne mulighed for at få bare en lille sæson, men de er selvfølgelig også meget velkomne. Baneprojektet Finansieringen, tilladelser fra Naturstyrelsen, godkendelser i kommunen ja alle formalia ser nu ud til at være på plads. I skrivende stund er vi ved at afslutte kontraktforhandlingerne med entreprenøren og så er vi inden længe klar til at gå i gang med selve omlægningen. Der vil naturligvis i hele byggeperioden være en intensiv information omkring projektet, tidsplaner osv. Følg med på hjemmesiden og opslag i klubhuset. Klublokale Udvalget med repræsentanter fra de forskellige sektioner og afdelinger har afsluttet deres arbejde. Sammen med bestyrelsen er udvalget enige om at styrke klublivet ved at etablere et klublokale i det tidligere pokalrum. Lokalet renoveres og indrettes med tv-hjørne mv. og vil være klar fra sæsonstart. Klublokalet vil være tilgængeligt i restaurantens åbningstid. Udenfor sæsonen – når restauranten holder vinterlukket – indrettes havestuen som klublokale og selvbetjenings”restaurant” med adgang til drikkevareautomater og køleskab. Fritspilsordning Fra denne sæson har golfklubben indgået en fritspilsaftale – GreenfeeClub nr. 1 – med golfklubberne i Haderslev, Kolding, Gyttegård og Breinholtgård. Mod betaling af kr. 600,- får alle fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille banerne i de ovennævnte klubber uden yderligere betaling af greenfee.

Af Manager Bo Vaaben

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Fritspilsordningen gælder alle dage dog ikke ved tee off i weekender og på helligdage i tidsrummet fra kl. 9.00 – 12.00. Du kan købe dit medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 via hjemmesiden (medlemmer/medlemsfordele) eller ved henvendelse til sekretariatet.

Greenfeeaftaler I forbindelse med samarbejdet omkring fritspilsordningen er greenfeeaftalerne med Haderslev, Kolding og Breinholtgård opsagt. Tidligere års greenfeaftaler med Horsens, Give, Lillebælt, Silkeborg, Ålborg, Odense og Køge videreføres uændret. I denne sæson kan medlemmer ligeledes tage en gæst med til ½ greenfee. I det fortsatte arbejde på at tiltrække flere nye medlemmer har bestyrelsen besluttet, at alle medlemmer i denne sæson kan tage en gæst med på korthulsbanen uden betaling af greenfee.

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted

Erhvervsklubben Også i denne sæson vil Erhvervsklubben kunne udvikle dit netværk indenfor erhvervslivet med golf som omdrejningspunkt. Vi er ved at sammensætte et spændende program af gæstetalere og du kan læse mere på hjemmesiden.

7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23

PBS / Nets Gør det nemt for dig selv og ikke mindst administrationen i golfklubben. Betal dit kontingent over PBS eller Nets som det hedder i dag. Kontakt din bank eller tilmeld fra vores hjemmeside www.vgc.dk

7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Skulle I møde en mariehøne med skistøvler, så visk lige til den at den godt kan begynde at gøre sig klar til at flyve op og bede om varmere vejr og ikke mindst tørvejr.

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

6

vejle golf club

medlemsnyt

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

Kom til generalforsamling Generalforsamlingen i VGC holdes onsdag den 7. marts 2012 kl 19.30 på Munkebjerg Hotel.

7

vejle golf club

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

Bestyrelsens beretning 2011 Af formand Stig Brogaard Andersen

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Claus Svold (modtager genvalg)

b. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg)

c. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Jørgen Ejlskov

6. Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

8. Gennemgang af status for baneprojektet 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt

Ivan Buckley instrueres af Birgitte Rosenlund

Vejle Golf Club Stig Brogård Andersen formand

Vintergolf eller bare vintervejr Da jeg startede på beretningen var det første jeg gjorde at slå op på resultatlisterne for vintergolf, for som noget nyt var der jo spillet golf i Vejle til jul. Selv den 1. januar blev der spillet - det var ikke fordi der var så mange deltagere, og pointene ville formentlig heller ikke være nok til præmier i de hverdagsklubber hvor de 2 spillere normalt deltager. Men det var en god begyndelse på 2012. At der så ikke er blevet spillet meget golf siden, er en anden sag. For sneen dækker banerne, som den har gjort de seneste vintre, og jorden er frossen. Til gengæld kan det lade sig gøre at komme rundt med maskiner - og det gør vi, for omlægningen af banen er godt i gang. Banen Det var jo en meget enig generalforsamling, der for et lille år siden vedtog at investere tid og penge i at omlægge vores bane i løbet af sæsonerne 2011 og -12. Som I ved blev planerne ændret et par gange i 2011. Vi kunne ikke få finansieringen til at lykkes, der gik politik i projektet, og en overgang så det hele ud til at vælte. Men i august fik vi endelig økonomien på plads, og Bo kunne begynde at indgå aftaler med alle involverede parter. Og der er mange. For mange af aktiviteterne er usynlige når arbejdet er færdigt. Vi ser gravearbejdet og de fældede træer, men der har været masser af processer, inden man kommer dertil. En af de første forudsætning har været at få lov, og her tænker jeg ikke på jer medlemmer, men på skovejere, og myndigheder, der skal godkende projektet. Med økonomien jo på plads i sommer skulle den vel være hjemme, men siden er banen blevet målt op, der er lavet planer og opmærkninger, og alt sammen tilrettet så det passer til det aktuelle terræn. Disse planer er siden blevet besigtiget, både på papir og ude i virkeligheden, og heldigvis godkendt med kun små ændringer. I kan allerede nu se de første ”resultater”. Der er f.eks. fældet træer på blå 1 og 5, og når man står og kigger gennem hullet hvor der før var træer får man en fornemmelse af hvorledes banerne kommer til at se ud. Måske jeg bare

forestiller mig det værste. Jeg kan allerede nu se indspillet til blå 1, gennem træerne, hen over grøften… Foreningsafdelingen Foreningsafdelingen har igen i år vist hvor vigtige i medlemmer er for at opnå de mål, vi har sat for klubben. De store trækplastre var igen i år arrangementerne for nye golfere. Der var som sædvanligt mange ude at prøve golf til vore åbent hus arrangementer, og ”kom og spil” var ingen undtagelse. Jeg oplevede selv at have en ikkegolfer med rundt på blå sløjfe. Jeg havde taget min bror med – ham der altid smiler lidt overbærende når jeg taler om golf – smilet forsvandt da vi stod og kiggede ud fra teestedet på blå 4, og det blev heldigvis ikke afløst af et grin, da jeg havde slået. (Det kunne de godt lære lidt af i MS). Da vi kom ind var det tydeligt, at alle havde haft en forrygende tur og vi havde fået vist dele af banen frem, som normalt kun opleves af medlemmer. Hvor mange nye medlemmer vi fik den dag ved jeg ikke – nogle stykker vil jeg tro. Medlemstallet falder jo stadig, men vi begynder langsomt at turde tænke på medlemsfremgang i VGC, og en stor del af æren skylder vi den kæmpeindsats I gør i begynderudvalget. Uge efter uge føres nye medlemmer gennem forløbet fra at være helt nye golfere til de bliver frigivet på stor bane. Mange af dem bliver hængende om onsdagen, for det er jo hyggeligt. Som noget nyt blev der i år også gennemført Junior Lørdag med regelprøve og spil på korthulsbanen og efterfølgende prøve på stor bane om onsdagen. Det var et arrangement, som gav mulighed for en koncentreret indsats, med øjeblikkelig bonus – mon ikke det bliver gentaget i 2012? Vi fik også set effekten af de nye medlemskategorier. Knap 100 medlemmer har skiftet medlemskategori i 2011, mange til hverdagsmedlem og til greenfeemedlemskab, men der er også kommet en del nye medlemmer, som har valgt at se sporten an, og er blevet medlemmer uden indskud eller har valgt at dele det over nogle år.


medlemsnyt

8

vejle golf club

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

Sportsafdelingen 2011 var et godt år for sporten i VGC. Kronen på værket var naturligvis damernes flotte 2. plads i elitedivisionen, men udbuddet af dygtige golfere er stort i Vejle og resultaterne er derefter. Gennem mange weekender har vore medlemmer rejst rundt i landet og spillet – og vundet, det gælder både for unge og ældre og for motionister og elite. Sportsudvalget støtter sporten både for dem der vil meget, og for dem der ”bare” vil hygge sig med lidt konkurrencegolf, og der er formentlig mange flere resultater på vej. Det er i hvert tilfælde en fornøjelse at opleve 50 - 60 ivrige ungdommere på driving range og puttinggreen mens forældre og ledere enten vejleder eller måske bare ser på. Fritspilsordning Gennem de seneste sæsoner har vi mærket øget efterspørgsel fra medlemmerne om fleksibiliteten i at kunne spille flere baner, og i løbet af vinterpausen er det lykkedes at lave aftale med 4 klubber om fritspilsordning for 2012. Bo har hen over efteråret været den bærende kraft i arbejdet om at samle en gruppe af de rigtige baner, for det har været en klar forudsætning – at det skal være veletablerede baner med en spændende karakter, som udfordrer både høj- og lavhandicappere. Samarbejdet mellem de fem klubber har fået det officielle navn “Greenfee Club no. 1”, så foruden Vejle kan I nu for et beskedent årligt beløb spille Haderslev, Breinholtgård, Kolding og Gyttegård.

Forretningen Det er ved at være lidt småkedeligt at tale om økonomi i golfklubberne i Danmark. Så jeg vil gøre det kort. Det er hårdt i golfdanmark, men det er meget forskelligt hvordan det opleves i klubberne rundt omkring. VGC har også i 2011 skabt et tilfredsstillende økonomisk resultat, og igen uden at gå på kompromis med krav til hverken bane eller service. Det kan vi selvfølgelig primært takke vores faste stab af greenkeepere og medarbejdere på kontoret for. Gennem hele sæsonen har vi oplevet et behov for at kunne tilpasse vore aktiviteter, til datoen, til vejret og til økonomien, og det er lykkedes over al forventning. Det får vi brug for igen i år, specielt i foråret mens banen lægges om – men vi er trygge og glæder os til sæsonen starter. Tak til jer alle for indsatsen i 2011 og på gensyn i 2012.

medlemsnyt

9

vejle golf club

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

L e d e l s e sp å t e g nin g


medlemsnyt

10

vejle golf club

medlemsnyt

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

11

vejle golf club

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c balance

r e s u ltat o p g ø r e l s e

BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

Regnskab Budget 2011 2011 kr. 1.000 kr. Indtægter fra medlemmer 7.155.206 7.461 Indtægter fra aktiviteter på banen 1.179.842 1.290 Sponsor- og reklameindtægter 1.015.132 1.050 Leje-, slags- og forpagtningsafgifter 233.339 221 NETTOOMSÆTNING 9.583.519 10.022 Sportsafdelingen -341.102 -362 Foreningsafdelingen -440.958 -491 Baneafdelingen -4.392.727 -4.775 Drift af ejendom og øvrige faciliteter -842.564 -900 Klubdrift, kontingenter og administration -2.341.874 -2.350 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER -8.359.225 -8.878 RESULTAT FØR RENTER 1.224.294 1.144 Finansielle indtægter 6.658 Finansielle omkostninger -417.909 0 -550 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 813.043 594 Afskrivninger -541.123 -530 ORDINÆRT RESULTAT 271.920 64 Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 ÅRETS RESULTAT 271.920 64

Regnskab 2010 kr. 7.317.918 1.129.447 918.920 206.862 9.573.147 -313.930 -503.070 -4.172.631 -963.449 -2.356.988

2011 kr.

Baneanlæg 3.467.571 Bygninger 6.245.832 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 293.596 Materielle anlægsaktiver 10.006.999 ANLÆGSAKTIVER 10.006.999 Varelager 0 Varebeholdninger 0 Tilgodehavender fra salg 87.204 Andre tilgodehavender 104.365 Tilgodehavender 191.569 Likvide beholdninger mv. 578.695 Likvide beholdninger 578.695 OMSÆTNINGSAKTIVER 770.264 AKTIVER 10.777.263

2010 kr. 3.631.682 6.268.962 365.777 10.266.421 10.266.421 0 0 40.417 38.094 78.511 28.727 28.727 107.238 10.373.659

-8.310.068 1.263.079 2.895 -479.205 786.769 -551.842 234.927 35.947 0 270.874

PASSIVER

2011 kr.

2010 kr.

Egenkapital 4.085.189 Firmaindskud 292.725 Medlemsindskud 122.600 EGENKAPITAL 4.500.514

3.813.269 300.725 122.600

Prioritetsgæld 5.220.463 Langfristede gældsforpligtelser 5.220.463 Kortfristet del af langfristet gæld 207.833 Forudindgåede indtægter 54.600 Leverandører af varer og tjenesteydelser 342.551 Anden gæld 451.302 Kortfristede gældsforpligtelser 1.056.286

5.428.846 5.428.846

GÆLDSFORPLIGTELSER 6.276.749 PASSIVER 10.777.263

6.137.065

Eventualposter mv. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4.236.594

203.045 52.000 100.052 353.122 708.219

10.373.659


medlemsnyt

12

vejle golf club

medlemsnyt

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

13

vejle golf club

g e n e r a l f o rs a m l in g i v g c

B u d g e t 2 0 1 2 - 2 0 1 5

n o t e r B u d g e t 2 0 1 2

I 1000 kr.

I 1000 kr.

Note 1 Indtægter fra medlemmer 2 Indtægter fra aktiviteter på banen Sponsor- og reklameindtæger Leje- og forpagningsafgifter Indtægter i alt

2012 7.225 875 1.035 128 9.263

2013 7.501 1.501 1.056 129 10.187

2014 7.788 1.531 1.077 129 10.525

3 Sportsafdelingen 366 369 373 4 Foreningsafdelingen 355 362 369 5 Baneafdelingen 4.478 4.653 4.730 6 Drift af ejendom og øvr.faciliteter 860 877 895 7 Klubdrift 2.388 2.436 2.484 Udgifter i alt 8.447 8.697 8.851 Resultat før renter og afskr. 816 1.490 1.674 8 Finansielle omkostninger 503 635 628 9 Afskrivninger 686 820 820 Resultat af ordinær drift -373 35 226 Uforudsete udgifter 0 0 0 Årets resultat -373 35 226

2015 8.087 1.562 1.098 130 10.877 376 377 4.808 913 2.534 9.008 1.869 605 820 444 0 444

Budgetfremskrivning 2013 – 2015 følger principperne fra tidligere retningslinier. Hvor der forventes ændringer er posterne med enkelte undtagelser fremskrevet med følgende procenter: kontingent 4% lønninger 2% øvrige indtægter og udgifter 2%

Kon$ngent ændring % kr. 300 100 300

2011 Sandkassegolf Junior 0‐22 (ikke frigivet $l stor bane) Junior 0‐22 Studiemedlem prøvemedlem ( 2 måneder ) Hverdagsmedlem med indskud Hverdagsmedlem indskud over 5 år Hverdagsmedlem uden indskud Fuld$dsmedlem med indskud Fuld$dsmedlem indskud 5 år Fuld$dsmedlem uden indskud Greenfeemedlem Long Distance helårlig Korthulsbanemedlem Passiv *indskud $llægges kon$ngentet i 5 år

1.945 1.945 0 3.674 3.891 4.323 5.511 5.835 6.483 2.593 3.242 1.945 973

4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

78 78 0 147 156 173 220 233 259 104 130 78 39

2012 600 1.000 2.023 2.023 0 3.821 4.047 4.496 5.731 6.068 6.742 2.697 3.372 2.023 1.012

Indskud uændret 0 0 0 0 0 3.333 *666 0 5.000 *1.000 0 0 0 0 0

1 Indtægter fra medlemmer Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.900 Indskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Caddyskabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Bridgespillere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.225 2 Indtægter fra aktiviteter på banen Greenfee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Company Days. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Vejle Idrætshøjskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Klubmatcher mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875

Sponsor- og reklameindtægter Sponsorindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 Annonceindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.035

Leje-, salgs- og forpagtningsafgifter Baneguide mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Udlejning golfcars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Husleje shop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Husleje lejlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Forpagtning restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3 Sportsafdelingen Eliteudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Juniorudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lektioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 4 Foreningsafdelingen Matchudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Begynderudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Driving range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Trænerfee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 5 Baneafdelingen Løn og administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.663 Vedligeholdelse af banen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 Baneforbedringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Leasing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.478 6 Drift af ejendom og øvrige faciliteter El, vand, varme mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Rengøring mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Reperation og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Diverse / udgifter golfcars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 7 Klubdrift, kontingenter og administration Kontorhold, porto, EDB, telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Løn, atp, pension, kørsel, kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.347 Reparation, vedligehold og nyanskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kontingenter, abonnementer og forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Møder, repræsentation, gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Publikationer, scorekort, reklame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.388


medlemsnyt

14

vejle golf club

medlemsnyt

15

vejle golf club

t u rn e rin g s u d v a l g e t

Åbningsturnering 1. april 2012… Med 15 graders frost udenfor…og jorden dækket af sne….. sidder jeg i min sofa med et lunt tæppe over mig og med en kop varm te i hånden Det er nu lidt uvirkeligt at tænke på, at vi om to måneder sætter gang i golfsæson 2012, men ikke desto mindre er det sandt. Der skal jo i 2012 ske en del ændringer på Vejle Golf Clubs sløjfer og det har givet anledning til, at vi har skåret lidt i antal klubturneringer, men Åbningsturneringen bliver der selvfølgelig ikke ændret på og vi starter op søndag den 1. april med brunch, som vi plejer, flaghejsning og herefter en runde Hallington. De sidste par år har vi forsøgt os med fire turneringer, Søndagsmatiné, hvor spillere, uden tilmelding forud, har kunnet møde op og spille en runde golf. Selv om vi tager det aldeles dårlige vejr på disse søndage i betragtning, så må vi erkende, at det ikke er blevet til den succes, som vi havde håbet på. Ganske få spillere har deltaget i disse turneringer og vi har derfor i turneringsudvalget besluttet

Judith Domino

os for at droppe konceptet indtil videre. Vi har selvfølgelig drøftet andre turneringsformer, men har også konkluderet, at det måske lige præcis i år, men de ændringer, der skal ske på banen, vil være mest fornuftigt kun at gennemføre de turneringer, der normalt er stor tilslutning til. Så kan vi jo altid geare lidt op igen i 2013. Som sædvanligt kan du se turneringsplanen for 2012 på midteropslaget her i bladet, men også på golfbox kan du finde de enkelte turneringer og du kan selvfølgelig også, som vanligt, tilmelde dig turneringer på golfbox. Jeg håber selvfølgelig på stor tilmelding til Vejle Golf Clubs klubturneringer og ser frem til en god sæson med solskin og varme. Det har vi i hvert fald til gode fra de sidste sæsoner. På gensyn fra Judith Domino

Weekendophold, reception, selskab, dagsmøde, konference, kursus eller en hyggelig aften i byen... På Munkebjerg Hotel sørger vores erfarne personale i køkken, bageri, konditori, slagteri, røgeri, blomsterbinderi samt tjenerstaben for, at din oplevelse bliver helt unik. Besøg Tree-Top restauranten og få en gastronomisk oplevelse udover det sædvanlige. Alle vores arrangementer starter i den unikke vinkælder med Champagne og appetizers. Restauranten har åben tirsdag - lørdag. Se vores arrangementer på www.munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • info@munkebjerg.dk • munkebjerg.dk


medlemsnyt

16

vejle golf club

Sjov og samvær i klubben Vejle Golf Club vil gerne have nye medlemmer! Og vi vil også gerne gøre en indsats for dem, der allerede er medlem af klubben. I skal have tilbud om at deltage i forskellige arrangementer i sæsonens løb, som både kan pirre nysgerrigheden i forhold til golf, men selvfølgelig også hyggeligt, sjovt og socialt samvær. På tegnebrættet er forskellige arrangementer, der måske kan bringe folk sammen, sådan lidt på tværs af vaner og interesser. Meningen er i hvert fald god – vi vil gerne leve op til klubbens vision om at være rummelig, med et godt socialt liv og unikke golfoplevelser for alle, der er motiverede for at deltage. I vinterens løb er nedsat en gruppe interesserede personer – vi kalder den Aktivitetsudvalget – der består af Lone Kristiansen, Else Marie Sørensen, Margit Jakobsen, Niels Svenningsen, Jesper Hansen, Arne Holm, Bo Vaaben og Thorkild Høj, der vil fungere som igangsættere, kontaktpersoner, tov-

holdere, dynamoer for de forskellige initiativer – og som repræsentanter for de forskellige ”klubber i klubben”, som lever livet i golfklubben. I de seneste to sæsoner har VGC haft succes med et ”Kom og Prøv” arrangement, hvor et nuværende medlem inviterer en ikke-golfspillende ven, kollega, nabo eller måske familiemedlem med til et arrangement, hvor man spiller 9-huller og efterfølgende mødes til mad og snak i klubhuset. I 2012 tilbyder vi tillige en modificeret udgave, nemlig at et medlem i Ladies -, Men’s – og Senior Section inviterer en non-golfer med til et arrangement, der finder sted lørdag eftermiddag. Som altid er der forskellige introduktionsarrangementer for nysgerrige – Golfens Dag finder i år sted 15. april, og den klassiske ”Kom og Prøv” afvikles onsdag den 25. april. Lørdag den 28. april er der fokus på ”Sport & Sundhed” på en af Vejles store virksomheder – Gumlink – og her

rykker Else Marie Sørensen ud med golfkøllerne under armen for at repræsentere golf og VGC. Igen i år fejres Skt. Hans med en 9 hullers turnering og efterfølgende mad og hygge på terrassen. I sæsonens bliver der også arrangeret en – eller flere, hvis interessen er der – tur(er) på banen, hvor de dygtige folk, der arbejder med at omlægge den, fortæller og viser frem. Det kombineres med små, men interessante ”fyraftens”-møder, hvor blandt andre klubbens egne medlemmer fortæller om oplevelser med golf, og ideen er at supplere snakken med lidt godt til ganen. De mange forskellige arrangementer vil blive annonceret både på klubbens hjemmeside, her i MedlemsNyt og på opslagstavlerne i klubhuset. Hold jer heller ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har en god ide til en aktivitet, som du gerne vil dele med os andre – det bliver sjovt. Vi glæder os til mange hyggelige stunder i VGC i 2012.

Mette holder styr på tallene Vejle Golf Club har fået en ny klubsekretær her i ”vinterpausen”. Siden den 1. december 2011 har Mette Thygesen siddet i sekretariatet, hvor hendes primære opgaver er bogholderi, administration af løn og kontingent fra medlemmerne. Mette Thygesen er oprindeligt kontoruddannet og har videreuddannet sig,

så hun har spidskompetencer indenfor bogholderi. Mette er ud af en golfspillende familie. Hun har spillet golf i Birkemose siden klubbens start for cirka 10 år siden. Hendes søster og mor spiller i Kolding Golfklub, og derfor kan familien mødes om samvær og hygge på golfbanen.

medlemsnyt

17

vejle golf club

Gratis energ irapport - sp ar 1.500 kr.

Er du til grin for dine varmepenge? Er du én af de 300.000 boligejere, der kan spare tusindvis af kroner om året på varmeregningen? Find ud af det med en gratis energirapport. Du kan også bestille en termografering af dit hus fra 950 kr. Se vores energipakker og bestil på sparnord.dk/energi eller SMS ’sparnord energi’ + ’postnummer’ til 1230 - så kontakter vi dig.

På gensyn i Spar Nord Vejle Havneparken 4 Tlf. 76 41 41 00 www.sparnord.dk/energi

tættere på


medlemsnyt

18

vejle golf club

medlemsnyt

19

vejle golf club

n y t f r a pr o - s h o pp e n

Af Pro træner Talal Sidani

Kære medlemmer Vi i shoppen glæder os til at tage godt imod jer, og vise de nye varer for sæson 2012 frem. På tøj siden vil vi kunne tilbyde et flot sortiment fra Daily, Abascus og Back-tee. I sko afdelingen fører vi fortsat med Footjoy, Ecco (som kommer med en ny udgave af den populære street sko), og Puma som det nye mærke. På udstyrsfronten har vi igen i år et godt sortiment fordelt i mærkerne Titleist, Cobra, Taylor Made og Callaway. Igen i år anbefaler vi at komme tidligt i gang med at få undervisning, sådan at man får mest muligt ud af sæsonen. Der vil igen i år være mulighed for at købe et lektionskort med 6 lektioner til 850,Desuden vil der være mulighed for at deltage i kurser, hvor man vil få undervisning i alle dele af spillet. Kurset koster 500,- (inkl. frokost), og således bygget op:

10:00 11:35 12:15 12:45

til til til til

11:30 Driving Range 12:15 Putt 12:45 Frokost 14:00 Indspil

Følgende datoer Kursus 1 Kursus 2 Kursus 3 Kursus 4 Kursus 5

er der kurser: 7/4 21/4 4/5 6/5 19/5

Tilmeld dig på info@sidani.dk eller på 25395445 Vi holder Forårsudsalg i shoppen Søndag d. 11 marts Gå ind på sidani.dk og se de gode tilbud. Venlig hilsen Pro-shoppen

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

20

vejle golf club

medlemsnyt

21

vejle golf club

Golf Bridge Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT

Når det bliver efterår søger mange golfspillere indendørs og finder kortene frem. Så skal der spilles bridge. Efter en del snak gav det ideen til et nyt tiltag i Vejle Golf Club, nemlig at forsøge sig med en golf/bridge turnering. Det lykkedes efter en snak med Bo at finde en dag, hvor der var mulighed i kalenderen. Vi fik tee time søndag kl. 9.00 søndag den 18. september. Der deltog 10 par. Vi startede med at spille Greensome. Vejret var ikke helt med os, men alle gennemførte golfmatchen. Efter lidt frokost fortsatte vi ved bridgebordene, og fik en rigtig god eftermiddag. Vi har igen planlagt golf/bridge turnering, og datoen er efter aftale med Bo fastlagt til søndag den 2. september med et max deltagerantal på 32. Turneringen vil indgå i årets matchkalender og vil, når tiden nærmer sig, blive annonceret ved opslag med tilmeldingsliste.

Så kontakt Manager Bo Vaaben 75 85 81 85

www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

PROTOTYPEN NÅR DIT DYNAMICS NAV PROJEKT SKAL LYKKES! OVERBLIK | STYRING | VIDEN www.logosconsult.dk

Microsoft Dynamics NAV - Din løftestang til forretningsudvikling! LOGOS CONSULT A/S Telefon 75 85 73 99 box@logosconsult.dk VEJLE | ALLERØD NAV

Bliv verdensmester i administration og løft din virksomhed ind i fremtiden. Hos Logos Consult har vi mange års erfaring med at identificere virksomheders tidsrøvere og eliminere dem gennem en optimering af arbejdsprocesser.

Læs alt om sporten

Logos Consults implementeringsmetode er bygget op omkring en prototype som alternativ til en skrevet kravsspecifikation. Metoden eliminerer den risiko der er ved en typisk kravsspecifikation, nemlig at den enten viser sig ikke at kunne realiseres, eller at den bliver fejlfortolket. Desuden giver vores metode, med prototypen, mulighed for at se og teste programmet - før driftstart og før den store investering. Kontakt os for inspiration og sparring Telefon 75 85 73 99

Jørn Nielsen Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200


medlemsnyt

22

vejle golf club

Ny spændende fritspilsordning til VGCs medlemmer I en sæson, hvor der foretages millioninvestering i omlægning af banen, tilbyder Vejle Golf Club sine medlemmer mulighed for at spille i fire attraktive naboklubber for et meget overkommeligt beløb. Vejle Golf Clubs medlemmer får i 2012 et rigtigt attraktivt tilbud om en fritspilsordning, ”Greenfee Club no 1” med mulighed for spil i Haderslev, Breinholtgård, Kolding og Gyttegård. ”Vi arbejder målrettet mod at give vores medlemmer de bedste muligheder for at udøve deres fritidsinteresse. Golf er for rigtigt mange en livsstil, og mange golfere spiller med kollegaer, venner, familie og forretningsforbindelser, og gerne på forskellige golfbaner”, fortæller manager Bo Vaaben. ”Efterspørgslen fra vores medlemmer om fleksibiliteten i at kunne spille på forskellige baner er stor, fritspilsordningen mener vi både er økonomisk meget attraktiv og meget innovativ og imødekommer medlemmernes ønsker. Oven i købet er der tale om veletablerede og spændende baner, som kan give medlemmerne gode og udfordrende oplevelser”, fortæller Bo Vaaben.

”Fritspilsordning er rettet mod fuldtidsmedlemmer i vores klubber, og prisen er kun kr. 600,- for en hel sæson. Den eneste begrænsning er weekends og helligdage i tidsrummet 9-12, ellers er der frit slag på fem udfordrende og veletablerede baner”, oplyser Bo Vaaben. Samarbejdet mellem de fem klubber får det officielle navn ”Greenfee Club no. 1”, og alle eksisterende greenfee-aftaler mellem de fem klubber stilles i bero. Interesserede medlemmer skal blot henvende sig i klubbens sekretariat for at købe medlemskab af Greenfee Club no 1. For de medlemmer som tilkøber fritspilsordningen udstedes et personligt bagmærke, der viser ordningens logo og retningslinjer. De medlemmer som deltager i fritspilsordningen kan ligeledes deltage i klubturneringer på tværs af klubberne, dog undtagen klubmesterskaber. ”Vi håber, at klubbernes medlemmer tager rigtigt godt imod tilbuddet, og benytter sig af mulighederne for at komme rundt og spille på de fem forskellige baner i 2012”, håber Bo Vaaben.

medlemsnyt

23

vejle golf club

PR strategi + Grafisk design Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Ribe Landevej 18 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk

FYSIOCENTER VEJLE

®

Sjællandsgade 23A · 7100 Vejle · Tlf: 75 83 22 12 www.fysiocentervejle.dk

ESPRIT


medlemsnyt

24

vejle golf club

medlemsnyt

t u rn e rin g k a l e n d e r 2 0 1 2

25

vejle golf club

t u rn e rin g k a l e n d e r 2 0 1 2

Klubturnetinger Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

Startid Lukning

bane 2 blå/rød

Søndag 1. april Åbningsturnering Fredag 27. april Ægteparturnering nr. 1 Torsdag 17. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko Fredag 25. maj Ægteparturnering nr. 2 Søndag 10. juni Parmatch Lørdag 23. juni Sankt Hans Turnering Fredag 29. juni Ægteparturnering nr. 3 Fredag 27. juli Ægteparturnering nr. 4 Lørdag 25. august Klubmesterskab Søndag 26. august Klubmesterskab Fredag 31. august Ægteparturnering nr. 5 Søndag 16. september Generationsturnering Fredag 21. september Sponsormatch Lørdag 29. september Ægtepar Finale Søndag 7. oktober Kaninafslutning Søndag 14. oktober Lederturnering søndag 28. oktober Løvfaldsmatch

bane 1 gul/rød el. trio bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 1 gul/rød bane 2 rød/blå med start fra 1. rød bane 2 rød/blå 9 huller på rød bane bane 3 blå/gul med start fra 1. blå bane 1 gul/rød med start fra 1. gul bane 1 gul/rød med start fra 1. gul gul/rød/blå bane 2 rød/blå med start fra 1. rød bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød bane 1 gul/rød

bane 1

bane 2

kl. 10.30-15.30 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-17.30 B kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-17.30 B kl. 17.30-20.00 B kl. 15.00-16.30 kl. 15.00-16.30 A kl. 08.00-17.00 A kl. 08.00-14.00 A A kl. 15.00-16.30 A kl. 12.30-17.30 B kl. 10.00-15.00 B kl. 12.30-17.30 B kl. 11.30-16.30 B kl. 09.00-14.00 B kl. 09.00-14.00 B

bane 3

A

A

Company days Dato

Turneringsnavn

Baneforløb

Startid

Fredag 1. juni Company Day Fredag 15. juni Company Day Søndag 8. juli Company Day Lørdag 18. august Company Day Fredag 7. september Company Day Lørdag 8.september Company Day Fredag 14. september Company Day

bane 2 rød/blå med start fra 1. & 10. bane 2 rød/blå med løbende start bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå med løbende start bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå bane 2 rød/blå

Lukning bane 1

bane 2

kl. 10.00-11.00 A kl. 09.30-11.00 A kl. 09.00-14.00 B kl. 10.00-11.00 A kl. 09.00-15.00 B kl. 10.00-15.00 B kl. 09.00-15.00 B

bane 3


medlemsnyt

26

vejle golf club

medlemsnyt

turneringkalender 2012

27

vejle golf club

turneringkalender 2012

Danmarksturneringen Dato Turneringsnavn

Baneforløb Startid

bane 1gul/rød

Lørdag 29. april 3. division seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Vejen Lørdag 2. juni 2. division vest damer pulje 2 18 huller Vejle & Lillebælt 3. division vest herrer pulje 6 18 huller Vejle & Horsens Kvalifikationsrækken herrer pulje 33 18 huller Vejle & Lillebælt 2. division Seniorer pulje 3 18 huller Vejle & Haderslev 3. division Seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Kaj Lykke

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Søndag 3. juni Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Sønderjylland 2. division vest damer pulje 2 18 huller Vejle & Odense 3. division vest herrer pulje 6 18 huller Vejle & Gyttegård Kvalifikationsrækken herrer pulje 33 18 huller Vejle & Birkemose Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Sønderjylland Lørdag 4. august Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Smørum 2. division seniorer pulje 3 18 huller Vejle & Gilleleje 3. division Seniorer pulje 2 18 huller Vejle & Holstebro Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Smørum Søndag 5. august Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Breinholtgård 2. division vest damer pulje 2 18 huller Vejle & Dejbjerg 3. division vest herrer pulje 6 18 huller Vejle & Comwell Kellers Park Kvalifikationsrækken herrer pulje 33 18 huller Vejle & Comwell Kellers Park Elite divisionen damer vest 2 x 18 huller Vejle & Breinholtgård

gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra gul er lukket fra rød er lukket fra

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

07.15-09.10 09.00-11.30 07.15-08.20 09.00-12.00 08.20-09.30 09.20-12.00 09.30-10.30 09.40-14.00 10.30-11.30 10.00-15.00 11.30-12.30 10.30-15.30 07.15-08.20 09.00-11.00 08.30-09.10 09.20-11.30 09.20-11.00 10.20-12.00 10.30-12.00 11.30-13.00 12.15-15.00 14.00-17.30 07.15-08.20 09.00-12.00 08.30-09.30 09.20-12.00 09.40-10.30 09.40-10.50 12.15-14.00 14.00-17.30 07.15-08.20 09.00-12.00 08.30-09.00 09.30-10.30 09.20-10.00 10.20-12.00 10.30-11.00 11.30-13.00 12.15-14.00 14.00-17.30

Lukning

bane 1

bane 2

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

bane 3


medlemsnyt

28

vejle golf club

t u rn e rin g k a l e n d e r 2 0 1 2

medlemsnyt

29

vejle golf club

t u rn e rin g k a l e n d e r 2 0 1 2

Øvrige arrangementer Dato Turneringsnavn Baneforløb Startid Lukning

bane 2 blå/rød

bane 1

bane 2

bane 3

Mandag 2. april Munkebjerg bane 1 gul/rød med løbende start kl. 10.30.12.00 A Tirsdag 3. april Munkebjerg bane 2 rød/blå med løbende start kl. 09.30-11.00 A Lørdag 14. april Junioropstart gul/rød eller trio bane kl. 09.00-10.30 A Søndag 15. april Golfensdag Onsdag 25. april Kom og Prøv Match 9 huller bane 2 rød/blå kl. 17.30 -20.30 B onsdag 2. maj Senior Section mod Hedensted bane 2 rød/blå kl. 09.00-14.00 B tirsdag 8. maj Bøgematch bane 2 rød/blå kl. 10.00-15.00 B Fredag 11. maj LIDO Golf 9 huller rød bane kl. 15.00 -16.00 A Lørdag 12. maj Golf hele dagen Fredag 18. maj Stimorol Junior Cup 36 huller bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A Torsdag 24. maj Men´s Section mod Horsens bane 2 rød/blå kl. 15.30-20.30 B Fredag 25. maj LIDO Golf / Junior Cup 9 huller gul bane kl. 15.00-16.00 A Tirsdag 29. maj Ladies Section mod Fjordsild bane 2 rød/blå kl. 16.00-21.00 B Tirsdag 5. juni Ladies Section mod Men´s Section bane 2 rød/blå kl. 15.00-20.00 B onsdag 6. juni Senior Section mod Fredericia bane 2 rød/blå kl. 09.00-14.00 B Fredag 8. juni LIDO Golf 9 huller blå bane kl. 15.00-16.00 A Lørdag 16. juni Vejlematchen 36 huller bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 A Søndag 17. juni Vejlematchen 18 huller Bane 1 gul/rød med start fra 1. gul kl. 07.00-15.00 A Tirsdag 19. juni Pink Cup Ladies Sectioon Bane 3 blå/gul bane kl. 16.00-21.00 B Fredag 22. juni LIDO Golf 9 huller rød bane kl. 15.00-16.00 A Torsdag 2. august Men´s Section mod Fredericia Bane 2 rød/blå bane kl. 15.30-20.30 B Onsdag 8. august Munkebjerg bane 1 gul/rød med løbende start kl. 10.30.12.00 A Torsdag 9. august Munkebjerg bane 2 rød/blå med løbende start kl. 09.30-11.00 A Fredag 17. august LIDO Golf 9 huller blå bane kl. 15.00-16.00 A Søndag 19. august Junior Kredsturnering Tirsdag 21. august Ladies Section Venindegolf bane 2 rød/blå kl. 16.00-21.00 B Fredag 31. august LIDO Golf 9 huller rød bane kl. 15.00-16.00 A Lørdag 22. september Golf hele dagen Tirsdag 2. oktober Ladies Section afslutning 9 huller rød bane er lukket fra kl. 15.30-20.30 B Lørdag 6. oktober Juniorafslutning Lørdag 13. oktober Men´s Section afslutning Bane 1 gul/rød bane kl. 13.00-18.00 B Torsdag 18. oktober Munkebjerg bane 1 gul/rød med løbende start kl. 10.30.12.00 A Fredag 19. oktober Munkebjerg bane 2 rød/blå med løbende start kl. 09.30-11.00 A Torsdag 10. maj MOBG bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 A Lørdag 26. maj Haandværkerforeningen bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 11.30-13.00 A Søndag 27. maj Haandværkerforeningen bane 2 rød/blå med start fra 1. & 10. kl. 10.30-12.00 A Mandag 28. maj Haandværkerforeningen bane 3 blå/gul 9 huller kl. 08.30-10.00 A Torsdag 23. august MOBG bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10. kl. 09.00-10.00 A Søndag 2. september Bridgegolf bane 1 gul/rød med løbende start kl. 08.30-09.30 A


medlemsnyt

30

vejle golf club

medlemsnyt

s e ni o r s e c ti o n

Nyd det så længe du ka! Under dette motto drager godt en tredjedel af Senior Sections medlemmer i anden halvdel af marts af sted på den årlige udlandsrejse. De sidste to år er rejsen gået til Tyrkiet. Denne gang går turen til de vulkanske Kanarieøer, nærmere bestemt til Caleta de Fueste på øen Fuerteventura,for under varmere himmelstrøg at forberede den kommende hjemlige golfsæson. Så vi glæder os allerede i denne kolde tid. Til de korte bukser. Til lugten af nyslået græs, til fuglesang og frøernes kvækken, til glæden ved at få bolden i hul. Ja, selv til spillets genvordigheder, de naturlige og mindre naturlige forhindringer,t il dybe bunkers, roughen, slicen, out-of-bounds pælene, -- for ikke at glemme den eller de velfortjente kolde øl på det 19.hul. All Inclusive. Nu skal vi ud at lege.

                 * * * * * VGC`s Senior Section starter i år den hjemlige sæson på Vejles golfbane mandag den 2.april,hvor der vil være indskrivning af medlemmer fra kl.07.00. Mødetiderne i den ny sæson er for 18 hullers matcherne 07.00 - 08.15, og for 9 hullers matcherne 08.45 - 09.30. Kontingentet er uændret 100 kr. for hele sæsonen plus 10 kr. i matchfee hver gang, der spilles. Mandag er fortsat fast spilledag for seniorerne. Efter matcherne den 2. april er der planlagt en frokost, hvor bestyrelsen for Senior Section vil gennemgå aktivitetsprogrammet for den forestående sæson, herunder matchformer, de fire venskabsmatcher (der nu alle afvikles på onsdage, så de ikke “forstyrrer” det normale mandagsprogram), hulspilskonkurrencen, den årlige udflugt (der

Captain Bjarne Bladbjerg

forventes at gå til Lubker banen på Djursland), de planlagte frokoster mv. Alle VGC-medlemmer med spillehandicap til stor bane kan være med, blot de er fyldt 60 år (samt ægtefælle eller samlever uanset alder). Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til medlemmerne af Senior Sections bestyrelse, der består af Bjarne Bladbjerg, Finn Lindgaard, Bent Nordheim, Kaj Plagborg, Jytte Schmidt, Ove Sørensen.   Der henvises i øvrigt til Senior Sections opslagstavle i klubhuset samt til Senior Sections hjemmeside.  Med ønsket om en god golfsæson. Senior Sections bestyrelse

31

vejle golf club


medlemsnyt

32

vejle golf club

medlemsnyt

33

vejle golf club

m e n ’ s s e c ti o n

Der er plads til flere i Men´s Section! Endnu et golfforår er ved at tage sin begyndelse, vi glæder os til at komme ud og svinge køllerne Vi glæder os til at se nye som gamle medlemmer i Mens Section i 2012. Du behøver ikke at kende nogen i Men´s Section, før du melder dig ind, du skal bare være golfspiller, over 21 år, have lyst til fællesskabet omkring golfspillet, så kom til introduktionsdagen og hør nærmere, du er meget velkommen. Men´s Section starter med introduktion lørdag d. 24. marts kl. 12.00 med tilmelding til 9 hullers match på par 3 banen,

Captain Kent Breinholt

derefter er der suppe i Restauranten og indmeldelse. Men´s Section går i år i gang med sæson nr. 38, så vi nærmere os et lille jubilæum. Præsidiet har planlagt 2 lørdagsture, en weekend tur til Nord Tyskland, og 3 Bymatcher, samt årets vigtigste match mod Ladies Section tirsdag d. 5. juni. Præsidiet har igen sammensat et spændende program for Men´s Section 2012, så husk at reservere datoer i kalenderen, ud over golf hver torsdag er der følgende vigtige datoer:

24. marts: Introduktionsmatch. 12. maj: Lørdagsudflugt, turen går til Kolding. 24. maj: Venskabsmatch hjemme mod Horsens. 2.-3. juni: Weekend tur til Nord Tyskland. 5. juni: MS vs. LS, årets vigtigste match! 2. august: Venskabsmatch hjemme mod Fredericia. 30. august: Venskabsmatch ude mod Hedensted 1. september: Cup finale, for de 16 kvalificerede deltagere, spilles i Odder. 22. september: Lørdagsudflugt, turen går til Royal Oak. 13. oktober: Afslutningsmatch Der er i 2012 flere nye tiltag i Men´s Section i 2012 bl.a. er der gruppespil i hul spil single, faste datoer med lodtrækning til hul spil, ny gennemgående turnering ” Sidani shoot out” med finale på afslutningsdagen. Præsidiet i Men´s Section 2012 består af: Kent Brejnholt Søren Klerke Michael Kaltoft Frank L. Andersen Keld Hindhede

Men´s Sections blad indeholder en mængde praktiske informationer for sæsonen og er simpelthen uundværligt! Udgivelsen er kun muligt pga. støtte fra vore sponsorer, der skal her lyde en stor tak til alle sponsorer i bladet. Der skal også lyde en stor tak til vores match-sponsorer, som gør det lidt sjovere at modtage præmie torsdag aften. Husk at støtte vores sponsorer, de støtter os. På vores velbesøgte hjemmeside www. vgcms.dk kan du følge nyheder fra Men Section, gennemgående matcher, ranglister mv., og som noget nyt er der golfnyheder ude fra verden, du kan også tilmelde dig ture og se resultater fra matcher der er spillet i Men´s Section. Hjemmesiden har fået et nyt og spændende udseende, der skal her sendes en stor tak Paul Sørensen for den store hjælp med hjemmesiden. Vel mødt d. 24. marts


medlemsnyt

34

vejle golf club

medlemsnyt

35

vejle golf club

l a d i e s s e c ti o n

Captain Joan Erichsen

I denne sidste weekend i januar faldt den første sne, og græsset er ikke længere grønt at se på…. I forhold til sidste år var det hvidt allerede i november. Da sneen nu er faldet noget senere i 2012, håber vi ikke det bliver liggende det længere, da vi jo så skal vente endnu længere med at få luftet udstyret. Og vi kan jo næsten ikke vente på at komme i gang igen. Vi er godt i gang med det nye program for Ladies Section. Vi starter 2012 sæsonen med introaften onsdag 28. marts kl 19.00 i Golfklubbens Restaurant, hvor vi vil gennemgå programmet og være vært med kaffe og kage. Vi vil lave en lidt anderledes intro aften i år. Vi håber på rigtig mange har lyst til at møde op og glæder os til at gense alle jer fra sidste år og forhåbentlig en masse nye piger, som har lyst til at være med i Ladies Section. Ladies Section spiller hver tirsdag med skift mellem de forskellige sløjfer i klubben. Vi har tee-ofg mellem 14.15 og 15.30. Vi starter den 3. april og har afslutningsmatch 2. oktober. Vi spiller forskellige spilformer , slagspil og stableford. Texas Scramble skal vi også spille i år og selvfølgelig fra gul tee. Det kan jo være der sniger sig en overraskelse ind i løbet af sæsonen. Efter hver match er der spisning kl 20.15 med efterfølgende præmieoverrækkelse med mange fine præmier fra vores sponsorer. Vi har heldigvis sponsorer som igen i år gerne vil være sponsor og så har vi været så heldige, at der er kommet nye til. Det er vi rigtig glade for. Alle der er over 21 år og medlem af Vejle Golf Klub, frigivet til spil på stor bane og uanset golf-handicap, kan være med i Ladies Section. Man kan dog max spille med spille-handiacp på 45. Bestyrelsen sætter holdene, så man kommer til

at spille med forskellige piger hver gang, og på denne måde lærer andre Ladies at kende. Vi har i år fået en ny venskabsklub som vi har inviteret til at spille hos os den 29. maj. Det er Fjordsild fra Comwell Kellers golf Klub. Vi glæder os til at modtage dem i vores dejlige klub. Vi skal i år spille hos vores venskabsklub Fredericia hos dem. Årets dyst mod mændene bliver Grundlovsdag 5 juni med gunstart kl 15.00. Vi håber på rigtig mange Ladies møder op og tager kampen op, så aben kan få nyt tøj på i år. Det er da på tide at den bliver klædt på i rødt. Så – ladies mød talstærkt op, det kan jo være vi kan finde på noget, der kan distrahere mændene bare en lille smule. I år går vores endags udflugt til Søhøjlandets Golfresort,Gjern ved Silkeborg med efterfølgende spisning på Restaurant Helligkilden den 17. juni. Denne og weekendturen som i år er 8.-9. september fortæller vi mere om på intro aften. Vi har også i år tilmeldt os til Pink Cup – golf mod brystkræft som spilles 19. juni. Der kommer selvfølgelig også en venindematch som spilles 21. august. Programmet bliver lagt ud på www.vgc.dk under medlemmer – Ladies Section lige så snart det er færdigt. Det kanselvfølgelig fåes på introaften den 28. marts. Bestryrelsen i Ladies Section 2012 består af : Captain : Joan Erichsen Kasserer : Dora Abrahamson Adjudanter: Kirsten Juul Nielsen Litza Harritz Mette brejnholt Vi glæder os til at se alle Ladies igen og håber på en sæson med masser af sol og varme og godt golfspil.

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

36

vejle golf club

j u ni o r u d v a l g e t

Juniorgolfen 2012 Juniorafdelingen byder klubbens medlemmer velkommen til 2012 sæsonen. Vi glæder os meget til at komme i gang med det nye sæson, og vi har i juniorudvalget lagt os i selerne for at der skal være mange og forskelligartede muligheder og tilbud til klubbens juniorer. Husk også vores hjemmeside, vgcjunior.dk, hvor vi løbende kommer med opdatering, resultater og fokus på de mange aktiviteter. Juniorgolfen i 2012 I samspil med trænerteamet og Vejle golfklub vil vi (juniorudvalget) gerne sætte rammerne for et spirende golfmiljø blandt juniorerne. Her skal det sociale aspekt gå hånd i hånd med talentudviklingen. Ligesom DGU har VGC også oplevet en tilbagegang i antallet af juniorspillere og den trend vil vi vende i VGC. De vigtigste håndtag til at fastholde juniorer og sikre nye medlemmer er ifølge DGU: − Det skal være sjovt − Udfordrende og relevant træning − De fysiske rammer i klubben − Masser af mulighed for at spille på stor bane med sine golfkammerater I 2011 var der 81 juniormedlemmer i VGC og for 2012 vil vi gerne op på 90 juniorspiller fra 9 til 18 år. Her vil vi især gøre en stor indsats for at sikre, at mange sandkassegolfere også tager springet over til fuldgyldige juniorspillere. Sammen med Talal og Rasmus vil der i 2012 blive tilbudt to ugentlige træningslektioner, hvor træner teamet

medlemsnyt Kontakt- og ansvarsområder: Claus Raaen Thomsen, juniorudvalgsformand Jonas Rotbøl, Lidogolf og træningslejr Peter Lyngbak, træning og kredsturnering Niels H.S. Nielsen, vintertræning og JDT Claus Møller; Lidogolf (par tre bane)

tel: tel: tel: tel: tel:

37 2048 2429 6175 2916 3013

vejle golf club

1055 2687 2290 3025 7100

vil have spiludvikling og motivation i heder for at den enkelte junior får så fokus. Sammen med Talal og Rasmus meget spil på stor bane som muligt. Juniorgolf 2012  vil vi også arrangere lørdagstræning og Her er der LIDO golf (se artikel på   nyt i år vil der afholdes en som noget denne side), diverse klubturneringer weekend lejr med overnatning. men også kredsturnering og JDT som Juniorafdelingen byder klubbens medlemmer velkommen til 2012 sæsonen. Vi glæder os meget til at  Samtidig vil vi fokusere på at så er individuelle turneringer afholdt på mange komme i gang med det nye sæson, og vi har i juniorudvalget lagt os i selerne for at der skal være mange og  juniorspillere som muligt får baner i det sydjyske. adgangforskelligartede muligheder og tilbud til klubbens juniorer. Husk også vores hjemmeside, vgcjunior.dk, hvor  til stor bane. Vi ved fra DGU, at dette er en af de vigtigste faktorer Vi håber naturligvis også på stor vi løbende kommer med opdatering, resultater og fokus på de mange aktiviteter.  til at fastholde junioren. Her vil vi lave opbakning fra alle forældre.   en målrettet indsats med træning og specielle lektioner for denne gruppe.   vil vi tilbyde mange muligSamtidig

Kalender for 1. halvår 2012  Februar/Marts  − Vintertræning hver onsdag aften i Vejle Idrætsskole  Marts  ‐ HUSK: Tilmelding til juniortræningen    April:  − 12. Første træningsdag (der trænes mandag og torsdag)  − 14. Poul Iversen Cup/Opstartsmatch + informationsmøde    Maj:  − 11. Lidogolf kl. 16  − 12. Golf hele dagen (lørdagstræning)  − 18. Stimorol Cup (landsdækkende eliteturnering)  − 25. Lidogolf og klubkvalifikation til DGU Junior Cup    Juni:  − 8. Lidogolf  − 8.‐9. Weekendlejr i forlængelse af Lidogolf (med  overnatning)  − 22. Lidogolf  − 28. Sidste træning inden sommerferie    Hold øje med datoer for Jysk Distrikts Golf (JDT) og Kredsturnering  som er individuelle turneringer junioren selv tilmelder     Se mere på www.vgcjunior.dk     

Et solidt fundament Sparbanks filial i Vejle er blevet en del af BankNordik. BankNordik er en solid nordisk bank med begge ben på jorden. Vi sætter en ære i at rådgive dig, så du får mest ud af dine økonomiske muligheder.

Kom ind og hils på os Dæmningen 34, 7100 Vejle

www.banknordik.dk


38

vejle golf club

medlemsnyt

r e st a u r a nt e n

Spændende vifte af nye tiltag!

Torsdag den 15. marts står Golfrestauranten i Vejle Golf Club dørene op for den nye sæson. Søren Riis og Jan Søgaard har brugt vinterpausen til at søsætte flere spændende nye tiltag, som golfklubbens medlemmer kan glæde sig til at nyde godt af i sæson 2012.

”Vi har besluttet at ændre vores arbejdsgange, så vi starter med dagens planlægningsmøde her i golfklubben, både for personalet fra Skyttehuset og golfrestauranten. Dermed bliver Jan og jeg også mere synlige i den daglige drift af golfrestauranten, men vi holder fast i det personale, som medlemmerne alle-

Af journalist Thorkild Høj

rede sidste år gav rosende omtale. Det handler om Pernille Juul Nielsen, Michael Hougaard og Lennart Pedersen, som hver har deres faste dage bag disken. Desuden vil køkkenet blive bemandet af dygtige folk, der vil fremtrylle både spændende og alsidige retter af friske råvarer”, fortæller Søren Riis.

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07

”Vi kommer til at bage i golfrestaurantens køkken. Der vil blive bagt småkager, brød og kager hver dag. På golfrestaurantens menu kommer der f.eks. også lækre stege, sådan at klubbens medlemmer kan vælge flæskesteg på friskbagt rugbrød med surt, eller burger med steg og klassisk tilbehør, hvis de foretrækker det”, fortæller Søren Riis. ”Klubbens medlemmer har efterlyst nogle lette og hurtige retter, og derfor udvider golfrestauranten sortimentet med forskellige sandwich, friskbagte bagels, frisk franskbrød, f.eks. med rullepølse, leverpostej eller ost. Der vil også være lækre kager eller småkager til kaffen. Medlemmerne vil kunne tage friskbagt brød med hjem – kom bare ind i restauranten inden runden, så sørger vi for at der er frisk brød klar, når I kommer tilbage fra banen”, tilbyder Søren Riis. ”Vi vil også grille mere gennem hele sæsonen. Vi har anskaffet en kæmpe Weber Grill, og den skal bruges til at lave en masse lækkert kød og tilbehør, forhåbentlig får vi en dejlig sommer med masser af gode timer på terrassen”, ønsker Søren Riis. Der vil også være lækre, lette frokostanretninger, f.eks. til de forretningsdrivende medlemmer, der også bruger golfklubbens hyggelige og smukke rammer til arbejdsformål. ”Vi har brugt vinterpausen til at få renoveret mødelokalet på 1. sal, så det nu fremstår tidssvarende og derfor tilbyder vi for alle golfklubbens erhvervsaktive medlemmer, at de kan booke møder i hyggelige rammer og få en forplejning, der matcher mødet”, fortæller Søren Riis. ”En af vores dygtige, unge kokke – Frederik Nørgaard, kommer til at bo i lejligheden i golfklubben, og han vil kunne træde til med kort varsel, når der er behov. Han kommer til at arbejde både i golfklubben og i Skyttehuset. Vi trækker på personalet – og en del af de øvrige ressourcer – i Skyttehuset for at få alt til at gå op i en højere enhed. Selskaber er en nødvendighed for at få økonomien til at hænge sammen, og derfor synes vi det er en fordel, at personalet også føler sig hjemme i golfklubbens rammer”, siger Søren Riis.

39

vejle golf club

Golfrestauranten vil i sæsonens løb også danne ramme om en række forskellige aktiviteter, som medlemmerne af klubbens nye aktivitetsudvalg tager initiativ til. Det kunne f.eks. være en øl- eller vinsmagning, gå hjem møder med små, spændende oplæg, blandt om baneomlægningen, efterhånden som de forskellige fagfolk kommer og arbejder på banen.

”Vi er lydhøre og vil gerne lave aktiviteter sammen med klubbens medlemmer. Nu glæder vi os til at komme godt i gang med den nye sæson, og vi ønsker naturligvis at den byder på rigtigt godt golfvejr, så der bliver liv og glade dage i klubben”, siger Søren Riis.

Dalgas Allé 10 - 6600 Vejen Telefon 75 36 42 22

• Tagpapdækning • Tagfoliedækning

• Tagreparation • Tagvedligeholdelse

www.rt-tag.dk 000212

medlemsnyt

www.pwc.dk

Succes skaber man sammen med andre ... Start dialogen med PwC

PwC i Trekantområdet Hjulmagervej 8K 7100 Vejle T: 7582 5599/7643 2500

Vesterballevej 27 7000 Fredericia T: 7921 2700 Revision. Skat. Rådgivning.


medlemsnyt

40

vejle golf club

medlemsnyt

Banebesøg Af Jan Skanderup

Rød eller blå regering. Der er nok at glæde sig over, thi mit liv er for kært til at ærgre sig over politik. Må jeg bede om de grønne, ja altså de grønne golfbaner. The rest is silence, og spild af dyrebar tid. En dejlig grøn og yderst velplejet, velanlagt bane besøgte jeg sidste år. ”LYNGBYGAARD Golf” er navnet. Den havde længe stået på min ønskeliste. Jeg havde fulgt projektet lige fra

starten. Det lød altid spændende når pressen beskæftigede sig med anlægget. Nå ja så kendte jeg jo også fra gamle dage Direktør Vennekilde som var en af ankermændene. Han havde sågar inviteret derop. Hvis du kjære læser synes der er noget bekendt ved navnet Vennekilde ja så har du ret. Thomas Vennekilde som er redaktør af Dansk Golf er en søn af før omtalte. Han var kun en lille grønskolling da

fader Vennekilde og jeg var barens sidste gæster ved DGU møderne i ”de gode gamle dage”. Jeg er helt klar over at mange Vejle golfere HAR besøgt Lyngbygaard. De som ikke har, kan jeg stærkt anbefale en udflugt dertil. Der er motorvej næsten helt til døren her nordvest for Aarhus. Man kan godt tosse lidt rundt når man har taget afkørsel 21, især med en fremmed vognstyrer, som

heldigvis er bedre til at trække elektriske ledninger. Sorry! Vi fandt den og godt for det. Det blev en storartet oplevelse. Jeg har været der siden, med fruen, blot for at sitte på terrassen og nyde et veltillavet måltid mad og et lident glas vin. Klubhuset er flot og velfungerende eminent arkitektur, godt indpasset i landskabet. Man kan titte ud i køkkenet til kokken. Altid et godt tegn. Det er ligesom hos det der i min karakterbog er Vejles bedste restaurant: Neptun, eller som vi siger hjemme hos os: ”Nede hos Lars”. Til klubhuset knytter sig en sjov historie. Lyngbygaard er et gods ejet af familien Bønløkke, opført midt i 1700 tallet, et tidligere kirkegods. Om den nuværende smukke hovedbygning skriver Niels P. Stilling at den er en ren øjenfryd: en bindingsværkkonstruktion i bedste danske købstadstradition med fine detaljer omkring hovedindgangens trappeparti og pilasteromgivne portal. Ja døm nu selv kjære læser når du besøger. Fra første tee er der et dejligt

41

vejle golf club

indkig til parken, og husets bagside. Og nu til den sjove (læses betagende) historie. I anlæggelsesfasen var banen lagt ud og klubhuset plottet ind på planen. I sidste øjeblik og inden byggeriet havde taget sin begyndelse blev ”Man gjort opmærksom på en klausul som lå på hovedbygningen, eller rettere sagt godset, lydende cirka således: ”På intet tidspunkt må der opføres bygninger som fra hovedbygningen hindrer frit syn til Lyngby Kirke”. Selvfølgelig (det kunne bare lige passe) måtte arkitekterne flytte klubhusplaceringen så klausulen blev opfyldt. Lyngby Kirke kan i øvrigt beskues på afstand fra adskillige af banens huller. Den er nu også et besøg værd når du kører hjemover. Johan Arent Altholt, en tidligere ejer af Lyngbygaard, erhvervede den i 1697. Helt op til 1927 har kirken fulgt Lyngbygaard og frasolgtes i nævnte år. Vi taler om en kirke fra 1100 tallet. Fjerner vi det beskedne tårn har vi en romansk kirke meget lig den vi kender i Skibet vest for Vejle med de sjældne Romanske kalkmalerier. Nå inden jeg fortaber mig yderligere i det som næppe andre end jeg selv interesserer mig for er tiden vel kommet til det som det primært drejer sig om GOLFBANEN. Det første du bør gøre når greenfee er betalt er at sætte dig på din flade, gerne med en drink i hånden, og så grundigt studere den ret så fremragende baneguide du har fået udleveret. Heri er mange gode oplysninger at hente, bl.a. bør du nøje overveje fra hvilket teested du vil spille banen. Lad nu være at overvurdere dine evner som golfspiller (et udpræget maskulint fænomen). Der er hele fem teesteder at vælge imellem, eller rettere 5 forskellige banelængder. Et udmærket skema oplyser hvilken banelængde der er bedst for netop dit HCP. Mit råd til dig er, at spille den som er ”beregnet” til et højere HCP end det du pt. fører. Der er ikke noget at skamme sig over og du får garanteret et bedre score og en bedre oplevelse især hvis det er dit første besøg. Og det er jo det som det basalt handler om. Gode oplevelser altså. Det er egentlig mærkeligt at de baner vi spiller i solskin altid er bedre end de hvor det regnede eller hva´? Egentlig er jeg ked af at jeg må ud

med saltbøssen på en så dejlig bane som denne. Men! Altså jeg er ikke europæer, jeg er dansker med stort D. Det falder mig derfor svært for brystet at den tidligere roste baneguide i beskrivelsen af de enkelte hullers spillekaristika er skrevet på engelsk og KUN på engelsk. Jeg irriteres! Også selv om jeg nok er det mest anglofile menneske som tænkes kan. Til gengæld glædes jeg over at guidens sidste side er et scorekort, på den måde er der mindre at holde styr på. Nævnes bør det at selve scorekortet har en side med banens green indtegnet og inddelt i felter så man herud af kan læse dagens flagplacering, altså ifald du i klubhuset her aflæst dagens kode. Inden runden er det jo altid en god ide med en spand bolde eller to. Drivingrange er stor med god plads og der slåes fra græs (ikke måtter) hvilket jo er det helt rigtige. Formanden for Golfcenteret Peter Bohnsen skriver følgende om banen: ”En utrolig smuk natur i et varieret landskab med bakker, skov, eng og åbne gamle landbrugsarealer byder dig velkommen til en golfbane, der inviterer til en dejlig golfoplevelse ganske tæt ved Århus. Banen er tegnet af von Hagge, Smelek og Baril fra USA med Thomas Bjørn som konsulent. Et flot design med bølgende fairways og rig variation i hvert golfhuls design, sikrer en god oplevelse for den øvede såvel som den mindre øvede golfspiller”. Alt det kan jeg skrive under på samt tilføje at for mig er specielt par 3 hullerne helt exceptionelle med en utrolig udformning. Huller som man husker længe. Der er 3 gange drikkevandshaner på banen, som er et 27 hullers anlæg. Der er godt afmærket overalt. Bænke, boldvaskere, papirkurve og skilte er fra firmaet VEKSØ i et elegant design som falder flot ind i naturen. Hele anlægget bærer kraftigt præg af at her har intet været for godt. Dette gælder også de indendørs faciliteter. For mig er der intet som helst galt ved det man lidt frækt kunne kalde en ”bonderøvsbane” jævnfør TV serien. Jeg nyder også en bane som bærer præg af medlemsskarens egen indsats på næsten alle områder og et lident hus til egen madpakke og pilsnere på selv-


medlemsnyt betjening. Men det er altså ikke det vi taler om her på stedet. Tvært om! Da golf jo som bekendt er en individualistsport vil jeg ikke ofre spalteplads på at beskrive de enkelte huller, blot overordnet nævne at med de store summer som her er investeret er det selvfølgelig et anlæg helt i topklasse. Dette er luksus udgaven af et golfanlæg. Som jeg opfattede sidste sommer er der gode tilbud at hente når man kommer i større grupper med forud reservering. Når man som jeg har spillet golf i fyrre år og været med på lederplan indenfor golf i mangen forskellig sammenhæng er det altid hyggeligt at ”støde ind i” gamle bekendte fra ”golfverdenen”. Ja og hvem sad nu som ny direktør, ingen anden end Christian Balsby som for år tilbage havde samme job i Himmerland G.C. og hvor han yderst kompetent arrangerede møde i Jyske

42

vejle golf club

Klubbers Samarbejde da jeg i sin tid var formand herfor. Der er godt nok kommet mange golfklubber på landkortet siden Vejle i 1972 blev stiftet som den syvogtyvende i dronningeriget. Jeg krydser fingre for at Lyngbygaard kommer godt gennem den krise som også skærer blandt golfklubber. Lyngbygaard er efter min mening et førsteklasses udflugtsmål hvad enten det drejer sig om Ladies/ Men´s Section, Morgenfruerne, Fredagsherrerne, Nisserne eller hvad de nu kalder sig de mange gode grupperinger som vor klub huser. Ja man kan jo også ”nøjes” med at invitere konen eller elskerinden. Hva´ ved jeg. Med en smule veltalenhed er det kanske muligt at forhandle sig til en smule ”fryns” hos Christian Balsby. Jeg ønsker i hvert fald go´ tur. Og husk!! ring altid i forvejen.

medlemsnyt

P.S. Her i elfte time når jeg lige fra Christian Balsby at få besked om at man fremover vil fjerne den engelske beskrivelse af de enkelte huller i baneguiden og lade det være op til den enkelte spiller selv at lægge en slagplan. Det er ganske efter mit hoved. Jeg som lider links-baner. Som Fanø eksempelvis eller de man finder i England og Scotland, hvor afstands markeringer eksempelvis ikke findes i nogen stor udstrækning og hvor det mestendels er overladt til den enkelte spillers intellekt/erfaring at foretage de rigtige køllevalg. Et synspunkt jeg helt sikkert står ret så ene med. På Lyngbygaard hjælpes du i hvert fald på alle tænkelige måder. Og HUSK nu at læse baneguiden INDEN runden. Rigtig god fornøjelse. M.K.K. Jan Skanderup

43

vejle golf club

ANNONCØRER Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT

. . . o k s t e e r t s f Gol

Så kontakt til herre og damer

89995

Manager Bo Vaaben 75 85 81 85

Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393

Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45


medlemsnyt

44

vejle golf club

medlemsnyt

s k a n d e r u ps k l u mm e

Af Jan Skanderup

There are several reasons for drinking. And one has just entered my head. Thi det er nemmeligen godt at delikatere sig med en rimelig velskænket single malt, uden vand og is selvfølgelig. Til nød 18 dråber maximum, i en dobbelt. Efter nr. to er væmmelige tanker om vinter og sne ligesom skubbet lidt på afstand. Ja hvidt er det derude i skrivende stund, slut januar. Godt jeg har alle mine golfbøger, 30 hyldemeter i mit bibliotek. Der er lige kommet en ny bog til, det får aldrig ende. Min tidligere læge, det gode menneske, ringede mig op forleden. Han havde fundet ”The Encyclopedia of Golf” i nogle efterladenskaber. Om jeg mon ville give den et godt hjem? Og om! Ja tak og mange tak. At læse om golf er næsten lige så godt som at spille det selv. Allenfalds om vinteren.

Alle mine fine vintergækker og ditto erantis, som stod i blomst midt i januar, putter nu hovederne under den hvide dyne. De venter nok på forår ligesom jeg. Læge Vester er for resten selv golfspiller. Four ducks on a pond / A grass bank beyond / A blu sky of spring / White clouds on the wing. Der er sandeligen noget at se frem til. Dagene har tiltaget med over en time. Planer skal lægges for golfudflugter. Det bliver Hamburg i foråret med gode golfvenner (mænd selvfølgelig), vi vil forsøge at afbrænde Ahrensburg og Falkenstein. Gerne, meget gerne endda, ville jeg inkludere Grossflottbecker Tennis-, Hocky- und Golfclub e.v., men det får jeg nok ikke deltagerne med på. Klubben er grundlagt i 1901 og der er spillet golf siden 1931. Banen har seks huller og skal altså spilles tre gange for at have en 18 hullers runde. Det er den bane af alle Hamburgs som ligger nærmest centrum. Ja faktisk kan jeg tage en bus fra mit yndlingshotel ”Grand Elysee” i Rothenbaumchausee dertil. Sådan gjorde københavnerne også i 1931 når de skulle ud at spille i Københavns Golfklub på eremitagen. Det talte golfbanearkitekt Frederik Dreyer ofte om da han levede. Dengang kunne man også træffe i Kystbanen dronning Alexandrine med hofdame, som var af sted i samme ærinde. Jeg gør det sgu en skønne dag. Bare jeg nu ikke vækker for megen opsigt. Selvfølgelig medbringer jeg mine elskede Hickoryskaftede køller i den gamle kanvas-bag. Ifører mig selvfølgelig også mine bedste plus-foures (eneste ordentlige påklædning til golf). Lur mig om ej jeg kommer i snak

undervejs i bussen. Golfbanen ligger i én af Hamburgs mange smukke parker ”Jenischpark”. Her findes blandt uovertruffen naturskønhed med udsigt over Elben to storslåede museer ”Barlachhaus” og ”Jenisch Haus”. Sidstnævnte er et tidligere palæ bygget i 1831. I dag fyldt med møbler, malerier og antikviteter fra tiden. Den i bygningen beliggende cafe kan stærkt anbefales, det samme gælder afdelingen for bøger om haver, kunst og kultur. Det er flere år siden jeg blev inviteret ned og spille banen. Et tysk medlem som jeg mødte ved en ”DANDY” match gav invitationen. Desværre her jeg forlist hans visitkort og glemt hans navn. Alderdom er glemsomhedens privilegium. Jeg indgår normalt aldrig væddemål, men tør dog godt vædde mine smukkeste plusfoures på at jeg i golfklubben ikke møder omvendte kasketter og Bilkahabitter. Der er godt nok et stykke vej derned, men det kunne selvfølgelig være herligt at lade sig befordre i den gamle gule og sorte Riley. Vi får se! Ja der er godt nok sket en udvikling af golf siden tidernes morgen. Man kan i dag glæde sig over at golf kun i begrænset omfang er en tilskuersport og at det publikum som følger er af en karat, som man kan føle sympati for. De bølle- og pøbellignende tilstande som efterhånden er hverdagskost i andre populære sportsgrene er en skændsel for den menneskelige race. Man må håbe, at de aldrig finder indpas i vores sport. Det første skrevne ord om golf jeg har stående i biblioteket er Illustreret Idrætsbog (gave fra gode venner til min 60 års dag). Bogen er oversat af Victor Hansen efter Victor Balcks

”Illustrerad Idrætsbok” og udgivet i København i 1890. Det er otte år før Danmarks første golfklub så dagens lys (Københavns Golfklub). Der var i Sverige på det tidspunkt heller ikke stiftet golfklubber. Den første er Stockholms G.K. som stiftes den 27. marts 1904. Af historisk interesse bør det dog nævnes at begge lande havde kendt til småbaner, 4 huller eller mere bl.a. på Herregårde. Lad mig citere nogle linier fra indledningen af kapitlet om golf: Dette oprindelige skotske Nationalspil dyrkes nu meget i England og Kolonierne. Det er et fornøjeligt og sundt Boldspil, det giver en god motion og udvikler Muskelkraft og Udholdenhed ved den idelige Bevægelse, det fordrer, og er tillige fri for de periodiske Udbrud af heftig Energi, som kunne gøre andre Friluftslege så farlige for svage Folk. Golf spilles på en stor aaben Mark, Eng eller Hede og det gjør intet, om der findes enkelte smaa Sandbunker eller Lyngtuer paa den, da det netop udgør en særskilt Kunst i Spillet at undvige saadanne Forhindringer. Paa den temmelige udstrakte Spillermark skal der findes en Række runde Huller, 4½ af 5½ Tomme i Gjennemsnidt og ligesaa dybe med en indbyrdes Afstand af omtr. 230 Fod. Disse graves på en temmelig jævn Plet for at muliggjøre det saakaldte ”lette Slag”, naar Bolden kommer nær ved et Hul. Dette var ordene. Mystisk læsning for en nutidig golfspiller. Tænk engang at man endnu ikke havde en fast defineret størrelse på hullet. Alle vil vi vel gerne have hullerne større end de er? Det kunne givetvis nedsætte tidsforbruget om vi gjorde dem på størrelse med en gulvspand. Så er det slut på klummen. Det er det også på den sidste flaske givet af et kjært familiemedlem. Mærket kendte jeg ikke i forvejen, men kan stærkt anbefale samme, ”Ben Bracken” 12 års Highland Speyside – Single Malt. Et dejligt bekendtskab. Og så mine damer og herrer iler jeg med i nærmeste fremtid at bryde plumpen på ”Cardhu” 12 års Single Malt, skænket mig et par dage før jul af en indtagende kvinde. På æsken står: ”We take

45

vejle golf club

the pure soft water that springs from the The Mannoch Hills”. Der må jeg op en skønne dag. M.K.K. Jan Skanderup 7075 Scinic Dryp ann 117*129

P.S. Dette års foreløbige absolutte højdepunkt var da vor kloge dronning Margrethe sagde følgende: ”Jeg synes det er vældig fredsommeligt at være uden mobiltelefon og internet”.

11/03/04

14:08

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

Fra kr.

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Stålvej 7 | DK-6000 Kolding Tlf. +45 76 34 28 00 | Fax +45 75 50 95 77 www.logicon-nordic.dk


medlemsnyt

46

vejle golf club

Nyt klublokale i VGC Efter ønske på sidste generalforsamling er der blevet arbejdet med at etablere et særligt klublokale i klubhuset. I en projektgruppe bestående af Judith Domino fra Ladies Section, Ernst Feld fra Senior Section, Kent Breinholt fra Men´s Section, Niels Svenningsen fra Foreningsafdelingen, Claus Brandt fra Sportsafdelingen og Bo Vaaben fra Sekretariatet er der udarbejdet en løsning, der på bedste vis tilfredsstiller de forskellige behov, som medlemmerne har i det daglige liv i klubben. Det er blevet besluttet at indrette klublokalet i det nuværende pokalrum, hvor det skal fungere i sæsonen (fra april til oktober). Lokalet skal være et fristed/opholdsrum for medlemmer og gæster. Indretningen skal bære præg af klubbens historie. I lokalet placeres borde, stole, sofagruppe og TV opsættes på endevæggen. Rummet males og endevæggen tapetseres med et billede fra banen for at få dybde i rummet og stemningen fra vores smukke bane ind i lokalet. Adgang til lokalet følger restaurantens åbningstider. I undtagelsestilfælde kan lokalet anvendes til andre formål mod forudgående aftale med klubbens manager. Udenfor sæsonen er allerede blevet etableret en ”selvbetjeningsrestaurant”, der fungerer i perioden november til marts. Opholdsrummet er indrettet i havestuen og faciliteten skal være et opholdssted, hvor medlemmer og gæster kan hygge sig og indtage medbragt mad og drikke udenfor sæsonen. Der er opstillet borde, sofagruppe og køleskab (til evt. medbragt mad og drikke). Der er taget særlige forbehold af hensyn til brandmyndighedernes og forsikringsselskabets krav, men da vi har haft rigeligt besøg af ubudne gæster i lokaler skal vi ikke gå i detaljer med låse og alarmer her i klubbladet, men alle medlemmer, der ad hensyn til deres brug af lokalerne er naturligvis velkomne til at få information i sekretariatets åbningstid.

medlemsnyt

47

vejle golf club

ANNONCØRER Ønsker du at annoncere i Af journalist Thorkild Høj

Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt

CH24, Y-stol Design: Hans J. Wegner

Manager Bo Vaaben 75 85 81 85

Få mere inspiration på vores hjemmeside ingvardchristensen.dk Fri levering over hele Danmark bortset fra ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger

Lokalt håndværk

• Multivac dybtrækningsmaskiner

– vi er med hvor det sker

• Multivac traysealere

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

• Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere

· Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør


medlemsnyt

48

vejle golf club

medlemsnyt

b a n e o m b y g nin g

På vej mod grønnere tider Kong vinter har i skrivende stund banen i et koldt og hvidt greb, men på samme tid bliver der tænkt mange varme og konstruktive tanker om banen, og ikke mindst dens udvikling i den forestående sæson. Både i greenkeepergården og i sekretariatet er der godt gang i arbejdet med at tilrettelægge og styre det store baneprojekt. På årets generalforsamling på Hotel Munkebjerg den 7. marts vil næstformand Claus Svold gennemgå status for banen, tidsplan for gennemførelse af banearbejdet og fortæller mere detaljeret om, hvordan det praktiske arbejde kommer til at forløbe. Der skal derfor her lyde en entusiastisk opfordring til medlemmerne om at møde frem på Munkebjerg, for det er spændende planer, der vil blive fremlagt. Alle formalia er på plads. Pengene til omlægningen er tilvejebragt. Det var jo primært finansieringen, der trak lidt i langdrag siden beslutningen på generalforsamlingen i 2011. Siden har der været dialog med Skov og Naturstyrelsen og Vejle Kommune, så alle tilladelser og forespørgsler er på plads. I efteråret og vinterens løb er banen blevet målt op og der er sat afmærkninger til de nye teesteder. Der er også fældet træer forskellige steder på banen.

Af journalist Thorkild Høj

Det kan i øjeblikket opleves hvis man går en tur på banen og får fornemmelsen af de spændende nye huller, der smukt baner sig vej mellem træerne f.eks. på blå et og seks, hvor der er fældet rigtigt mange træer, så man nu kan få en god fornemmelse af, hvordan hullet kommer til at forløbe i fremtiden. VGC har også nedsat en styringsgruppe, for at være godt klædt på til at gennemføre anlægsarbejdet. I gruppen sidder chefgreenkeeper Niels Nielsen og manager Bo Vaaben, flankeret af advokat Lars Dahl-Nielsen og entreprenør Jesper Aagaard fra Aagaard gruppen – det er et hold, der hver især har styr på deres fagområde, og som kan sikre, at projektet gennemføres på betryggende vis, og at man kan trække på dygtige og lokalkendte fagfolk undervejs – alle golfspillere og medlemmer af VGC – hvis der opstår situationer, hvor der er behov.

VEJLE ELITE POLERING v/ René Jøhnk

20 12 11 00

49

vejle golf club


medlemsnyt

50

vejle golf club

medlemsnyt

51

vejle golf club

g r e e n k e e p e rn e

Greenkeeperne holder hjulene i gang Selvom sne og kulde holder golfspillerne inden dørs og i stedet har sendt velpolstrede skiløbere ud for at indtage fairways, så har greenkeeperne fuld gang i en række opgaver, så banen, bygningerne og de nærmeste omgivelserskal stå klar i fineste fremtoning, når golfspillerne igen springer ud mellem bøgetræerne i Munkebjergskoven! Arbejdet har blandt andet omfattet at dræne området hvor fairway begynder på gul 8: Her har der i den våde eftersommer været mange problemer med opstemmende vand. På Korthulsbanen er grøften langs hul 3 og 4 oprenset, også for at kunne lede vand væk. Som de fleste, der i vintersæsonens løb har gået tur på blå bane med selvsyn har kunnet konstatere, så er der blevet fældet træer i langt højere grad end normalt på hullerne et, ni og syv. Det er selvfølgelig i forbindelse med den foreståede baneomlægning, og resultatet tegner i skrivende stund rigtigt godt. Baneomlægningen har også gjort det nødvendigt at flytte en stor transformator, der har været placeret inde i skoven langs blå hul2, men som nu er – om man må bruge et rigtigt golfudtryk – var kommet i spil – og derfor er blevet flyttet længere ned ad vejen mod blå hul 8. Vintersæsonen har grenkeeperne også brugte til at plante buske langs den nyanlagte cykelsti på Andkærvej. Ikke mindre end 1050 plnter er der blevet plantet, der er to forskellige sorter, som hver især er sat i bælter på 100 meter: Aksbærmispel (Zamelancier Spicata) og Californisk Gedeblad (Zlanicera Ledebaurii) kan vi nu gå og glæde os til at se i fuldt flor, når vi færdes langs Andkærvej. Der er også blevet plantet bøgetræer på blå hul 9. Selvom frosten bider både i kinder og knæ i denne tid, så har greenkeeperne faktisk klippet greens i uge 3. Gennemsnit temperaturen har jo ligget helt oppe omkring 5-8 plus grader, (det er svært at huske nu!), og vintergolferne har jo haft gang i en rigtig god, grøn sæson, og der-

® Af journalist Thorkild Høj

for skulle de også forlæles idt på greens, inden de er blevet gemt under sne og is. I samme ombæring har greenkeeperne forbygget mod sneskimmel. Indendørs sysler hører sæsonen til, og klubbens havemøbler er derfor olieret og klar til at komme ud, når sæsonen igen begynder. Staben har også svinget malepinslerne i det kommende klublokale (pokalrummet), der er blevet malet efter alle kunstens regler. På rød sløjfes femte, sjette og syvende hul er træerne beskåret i toppen med lift og motorsav, så græsset får mere lys og luft til at gro. I værkstedet har det været den sædvanlige omfattende vedligeholdelse af maskiner og værktøj. Klinger og skær er slebet og klippemaskiner har fået service og friske væsker, så de igen står klar til at yde en målrettet indsats på banen. Blandt greenkeeper-personalet har tre mand været på skole i 4 uger som led i bestræbelserne på at yde den optimale arbejdsindsats på Vejle Golf Clubs smukke bane.

ApS

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 mail: info@vgc.dk www.vgc.dk

V e j l e G o l f C l u b

Medlemsnyt nr. 1, 2012  

Medlemsnyt for Vejle Golf Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you