Page 1

m e d l e m s n y t N R . 2

april

2010

30.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

s p o n s o r e r i V e j l e G o l f c l u b

• Autohuset Vestergaard • Damstahl • Exide Technologies • FirmaIT • Flexform Stolehuset • H. Martinsen • IMG International Management Group • LogiCon Nordic A/S • InnerAction

• Nordea • LEDconstruction • Munkebjerg Hotel • Repro Centret A/S • Sparbank • Sydbank • Vejle Amts Folkeblad • Zign-up • Vejle Kørelærerskole


Info 2010

Indhold

Redaktion Thorkild Høj e-mail:

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Sekretariatet informerer

Jan Skanderup (klumme)

22 42 86 24

Nyt fra formanden

Annoncer: Bo Vaaben

6

75 85 81 85

8

Nyt fra restauranten

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail:

25 30 32 31 vian@thplus.dk

Tryk: Schweitzer A/S Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer 22. juni 2010. Deadline for stof og annoncer 27. maj 2010. Oplag: 1.000 stk. Bestyrelsen: Formand Stig Brogaard Andersen

75 82 88 06

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Mens Section: Niels Lysgaard Madsen

25 28 39 31

Ladies Section: Judith Domino

24 25 32 01

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

Pro-Shop Ivan Buckley

75 85 81 43

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Kirsten Kaae Olesen Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

10

Standerhejsning

12

Senior Section i Tyrkiet

14

Skanderups Klumme fra generalforsamlingen

20

Nyt fra greenkeeperne

26

Åbent hus for nye golfspillere

28

Den nye hjemmeside

30

Sæsonstart i Scotland

34

Modeshow i LS

38

MS er i fuld gang

42

Erhvervsklubben

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk

Forsiden: G  lade vindere på grønt græs efter åbningsturneringen. Så kom sæsonen i gang – efter en lang vinter var det fantastisk at spille banen igen!


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a s e kr e t a r i a t e t

Så blev det endelig forår En lang vinter har endelig fundet sin afslutning. Den blev mere kold og snefyldt end gennemsnittet af de sidste mange års vintre. Sommeren behøver ikke at blive lige så ekstrem, mindre kan også gøre det! Projekterne Meget sne og frost har forsinket vores udendørs projekter. Banen har naturligvis første prioritet, men i skrivende stund er den nye indgang flisebelagt og vi er ved at tage hul på udvidelsen af terrassen. Inden længe vil vi forhåbentlig også finde kapacitet til renoveringen af vores driving range. Men inden vi kommer der til, bliver bunkersandet skiftet på gul bane.

Af Manager Bo Vaaben

Kontingent I april betales kontingentet for perioden 1. januar til 30. juni. Tak til alle jer som allerede har tilmeldt jeres kontingentbetaling til PBS. Det gør opkrævningen administrativt meget nemmere og sparer klubben for en række omkostninger. Hvis du ikke allerede har tilmeldt din kontingentbetaling til PBS, kan du gøre det fra hjemmesiden. På forhånd tak for hjælpen og ikke mindst besparelsen. Klubbadge Fra 1. maj kan du afhente dit nye klubbadge i sekretariatet. Klubbadget er din kvittering for, at kontingentet er betalt


medlemsnyt

5

vejle golf club Fuglene omkring os Andehuset i søen ved rød 3 overlevede ikke vinteren. Men selvfølgelig vil vi igen i år gerne have ællinger i søen, så et nyt hus er indkøbt og opsat med råd og vejledning fra skovens folk. Ligeledes er der opsat nye stærekasser rundt omkring på banen. Med husly vil stærene forhåbentlig give greenkeeperne en hjælpende hånd i kampen mod larver og insekter. Hjertestarter Sponseret af SparNord fonden har golfklubben opsat en hjertestarter ved sekretariatet. Samtidig har sekretariatet, greenkeeperne, banekontrollen og Finn Lindgaard fra Senior Section været på kursus i livredning og anvendelsen af vores hjertestarter. Et informativt og indholdsrigt kursus som udstyrede os med en viden vi forhåbentlig aldrig får brug for at anvende i praksis. Så fik Mariehønen endelig skiftet fra skistøvler til sommersandaler. Håber det varer lang tid inden den igen får brug for andet fodtøj.

og det skal bæres synligt på din bag gennem hele sæsonen. Har du ikke mulighed for at afhente dit klubbadge indenfor sekretariatets normale åbningstid, så tag kontakt til os, så kan du evt. afhente det i shoppen eller restauranten. Introduktionsdage Den store udfordring bliver også i år at tiltrække nye medlemmer til vores golfklub. Undersøgelser har vist at hovedparten af de nye medlemmer vi fik i sidste sæson valgte Vejle Golf Club, fordi de kendte nogen der spillede hos os i forvejen. Med mere end 1.600 medlemmer giver det os en enestående markedsposition. Vi skal alle blot finde ca. 1/10 medlem, så har vi opvejet den naturlige afgang på lidt under 10% der normalt forlader en golfklub i løbet af en sæson. Med Niels Svenningsen i spidsen har foreningsafdelingen igen i år planlagt en række introduktionsdage. Bl.a. også dage hvor medlemmer inviteres til at tage interesserede med. Vi tror på din opbakning også til disse arrangementer og ser frem til at modtage mange nye medlemmer.

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07


medlemsnyt

6

vejle golf club

n y t f r a f o rm a nd e n

Skrækken er borte

Af formand Stig Brogaard Andersen

Skrækken for at skulle skrive et indlæg til golfbladet inden nogen overhovedet fik svinget køllerne, før man kunne se græsset og før flagene igen stod på de rigtige greens. For nu må de være tydelige for alle – forårstegnene. Sneen er smeltet og sæsonen er startet, golferne er tilbage på banen i Vejle og det samme er alle vore medarbejdere, klar til endnu et forrygende golfår.

drift, og bag ham står Søren Riis og Jan Søgaard som i fællesskab driver Restaurant Skyttehuset. Velkommen til jer – de indledende besøg har vist, at det bliver dejligt at arbejde sig gennem menukortet.

Der er ikke slået mange slag i golfdanmark i år, så min forventning var, måske lidt fejlagtigt, at vi ville være lidt mere lige end vi plejer her i slutningen af marts. Sandheden kan I finde på resultatlisten for åbningsmatchen. Vi var mere end hundrede der officielt tog hul på golfsæsonen den sidste søndag i marts. Traditionen tro var der morgenbrød og flaghejsning og så var der ellers tætpakket på driving range og puttingreens, før turen rundt på banen. Vi kunne selvfølgelig alle finde et par områder på fairways, hvor græsset trænger til at gro, men der var skønt på banen, og greens er flotte – rigtig flotte. Det er dejligt, når held og dygtighed forenes, og det er jeg overbevist om at vore greenkeepere vil give mig ret i. Selv om planerne for baneplejen i foråret er blevet ændret en del, og selv om golfere og greenkeepere kommer til at deles om bunkers på gul her i starten af sæsonen, så tegner det rigtig godt for banen.

Stig Brogård Andersen Formand for bestyrelsen

De aktuelle planer kan I løbende læse mere om på vores hjemmeside, der er oppe at køre i ny udgave. Tak til Paul Sørensen, Thorkild Høj, Lars Madsen og Vian Hviid, der har hjulpet med det praktiske. Hjemmesiden har flere opgaver. Den er dels klubbens ansigt udadtil og skal informere og tiltrække besøgende, men det er lige så vigtigt, at den hjælper klubben og dens medlemmer med at dele information i tiden mellem klubbladene. Hvis du ikke allerede har været der, så klik ind på siden på www.vgc.dk. Her vil du kunne orientere dig om aktiviteter og resultater og så kan du naturligvis også følge med i hvilke nye tiltag der sker i klubben – f.eks. at vi i vinterpausen har fået ny restauratør. Jeg håber at mange af jer allerede har haft mulighed for at besøge restauranten og hilse på de mange nye medarbejdere. Michael Albrechtsen har ansvaret for den daglige

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige velkommen til en ny golfsæson. Vi glæder os til at møde jer på banen.


medlemsnyt

7

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

8

vejle golf club

Friske råvarer og glød i øjnene

Vi kender alle stillingsopslaget med ”frisk, ung, veluddannet person med mange års branchekendskab og livserfaring søges!” Et paradoksalt ønske, men den nye daglige leder af Restauranten i Vejle Golf Club, Michael Albrechtsen, er undtagelsen, der bekræfter reglen. Han er 22 år, har 7 års erfaring i restaurationsbranchen og er desuden uddannet udi det gode købmandskab i Dansk Supermarked indenfor radio/tv. Baglandet har han også i orden. Det er nemlig hans onkel, Søren Riis, der sammen med partneren Jan Søgaard, har overtaget restaurationsdriften.

Af journalist Thorkild Høj

”Jeg ser det som vores primære mål at sørge rigtigt godt for klubbens medlemmer og skabe hyggelige rammer omkring dem, så de føler sig hjemme i klubhuset”, fortæller Michael Albrechtsen, der allerede har noteret sig, at der er plads til forbedringer, bl.a. skal flere mennesker spontant søge restauranten – både i dag- og aftentimerne – så der kan blive liv og glade dage i golfklubben. ”Vi vil arbejde for at få folk til at slå sig ned og spise dagens ret eller et andet lækkert måltid, når de har været ude og spille. Hvis folk har for travlt til det, så vil vi gerne tilbyde dem at tage f.eks. dagens ret – eller en af vores andre veltilberedte middage – med hjem, så de slipper nemt

Flegmade 9L · 7100 Vejle · Telefon 75 83 15 00


medlemsnyt

9

om ved aftensmaden, men alligevel får et godt og veltilberedt måltid ovenpå golfrunden. Dagens ret bliver klassiske danske retter, og man vil kunne se, hvad der er på tavlen en måned frem”, fortæller Michael Albrechtsen ”Michael har altid været fascineret af restaurationsbranchen og den magi, der udspilles i et køkken. Han har hjulpet til altid, startede som opvasker og har senest haft ansvaret som ledende tjener i Skyttehuset – ved siden af jobbet hos El-Giganten. Nu bød chancen sig med restauranten i Vejle Golf Club, og Michael er efter min mening den bedste mand på posten som daglig leder”, fortæller Søren Riis, der sammen med Jan Søgaard driver Skyttehuset, hvor de har opbygget en stor kundekreds. De nye forpagtere vil give golfklubbens køkken et godt ry – så godt, at folk gider køre efter den gode oplevelse. Det kræver også god forretningssans at drive køkkenet i golfklubben, så det ikke bliver en underskudsforretning. ”Vi har jo kikket i de tidligere regnskaber og set, at der skal nye initiativer til. Hver dag skal der dækkes 30 mandetimer, og vi skal ikke tjene stort på golfklubbens medlemmer, så vi vil udvide porteføljen og lave frokostordninger og mad ud af huset til det omkringliggende erhvervsliv. Lokalerne egner sig rigtigt godt til firmaarrangementer i dagtimerne, og vi har allerede to kursusdage booket ind. Vi skal selvfølgelig holde masser af selskaber, konfirmationer, sølvbryllupper og en masse store og små mærkedage i lokalerne”, fortæller Søren Riis.

vejle golf club Restauranten har også gode ideer til nye aktiviteter, som det vil være oplagt at lave sammen med golfklubben, blandt andet nogle utraditionelle introduktionsarrangementer til golfen, kombineret med god mad og godt selskab. Arbejdsglæde er et vigtigt nøgleord, så teamet i golfrestauranten går til opgaven med et åbent og positivt sind, hvor man naturligvis lytter efter de tilbagemeldinger, som medlemmer og gæster kommer med. ”Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Kokkene skal også glæde sig til at komme på arbejde, så al mad laves fra bunden. Fonde, dressinger og sovse bliver der kælet for, så smagsoplevelserne bliver i top, selvom priserne ikke er det. Dagens ret koster 60 kr, og vi har på forhånd undersøgt priserne i 10 andre golfklubber og på cafeer, og vores priser er i bund, når vi sammenligner”, fortæller Søren Riis. Som beskrevet kan medlemmerne vælge at tage maden med hjem, eller for den sags skyld hente maden i golfklubben, f.eks. til en hyggelig fredag eller lørdag aften. Der bliver rigeligt at vælge mellem, både bøf og ben, steg eller biksemad. Hele menuen kan ses på klubbens hjemmeside under restaurant. Så mens græsset gror på fairways, blomstrer nye initiativer op i golfrestauranten. Kom selv og smag!

DET GÆLDER OM AT SLÅ TIL NU... ISÆR HVIS DU ØNSKER EN BEDRE ØKONOMISK RÅDGIVNING

F I N D D I N L O K A L E S P A R B A N K PÅ W W W. S P A R B A N K . D K


medlemsnyt

10

vejle golf club

s t a nd e rh e j s n i n g

Så er sæsonen skudt i gang

Judith Domino

Så blev sæson 2010 skudt i gang bogstavelig talt. Og for de fleste spillere var det første gang i 3 måneder, at baggen blev fundet frem.

meget oveni de værste pletter med sneskimmel, men ellers var banen i fin stand, når man tænker på, hvad den har været udsat for af frost, kulde og sne.

Nogle spillere var måske lidt mere rustne end andre, men helt sikkert er det i hvert fald, at alle 112 tilmeldte glædede sig til at komme i gang igen efter en tvungen pause. Og så var det jo passende, at vejret opførte sig fra sin pæne side. Ikke så varmt endda, men det er jo kun et spørgsmål om påklædning, og tørvejr havde vi også… næsten.

Ingen gik sultne ud på banen. Så var det selvforskyldt i hvert fald. For Michael og Co. i restauranten sørgede godt for os med en rigtig god morgenmadsbuffet med det hele. Der var ikke sparet på noget.

Niels Greenkeeper holdt, hvad han havde lovet. Så triobanen blev åbnet i dagens anledning og endda med sommergreens. Vi fik lige lidt formaninger om ikke at træde alt for

Flaget blev hejst, mens vi sang. Vi gjorde så absolut vores bedste. Måske skal vi bare vælge en anden flagsang til næste år? Med 112 spillere på banen kan der jo normalt godt opstå lidt ventetid, men det var vi næsten forskånet for. Det gik


medlemsnyt

11

vejle golf club

rigtig fint. Måske var vi bare gode alle sammen eller også er bolden stadig nem at finde i roughen og mellem træerne. Med 112 spillere skal der jo også deles mange præmier ud. Det er jo altid dejligt. 22 præmier i alt, jævnt fordelt med 7 i A-rækken, 6 i B-rækken og 6 i C-rækken. Derudover 2 præmier til ”tættest på flaget” og 1 all-over vinder, i år Brian Pedersen, der vandt et weekendophold sponseret af Grand Park Hotel. Tak for en god dag og på gensyn til næste klubturnering.

Sikring skal skabe tryghed

www.teknikgruppen.dk

ESPRIT

Lanciavej 1B  7100 Vejle  tlf. 75 85 75 45


medlemsnyt

12

vejle golf club

s e n i o r s e c t i o n i t y rk i e t

Sne og frost i Danmark

Bent Nordheim

af det moderne Tyrkiet, lidt seværdigheder og meget af det turistede, men det var jo også for noget andet, vi var kommet. Og hvordan gik det så? hvordan udviklede formkurven sig? Joh, måske det bedst kan illustreres ved formandens tiltag. Man ser jo altid til op til chefen, ik’? Efter første match skrottede han alle scorekort under 20. Mellem anden og tredje match var han en flittig bruger af driving range, og til tredje match investerede han i en anpart i en bil! Mens sne og frost stadig klistrede sig til vores dejlige hjemmebane, tog 27 af Senior Sections medlemmer til et sandt golfmekka i Belek, Tyrkiet. Der var planlagt 3 spilledage, 2 på Kayabanen og 1 på Tat. Ingen af banerne skuffede, tværtimod. Banestandarden virkede meget bekendt, selvom greens ikke nåede vores lokale standard. Rough, som den kendes fra VGC, fandtes ikke, ej heller out of boundspæle, men sumpede pinje- og vandfyldte arealer med kvækkende frøer og løsgående skildpadder markerede tydeligt fairways grænser og kunne udløse indtil flere drops. Der var også rigeligt med udfordringer m.h.t. doglegs og vand uanset antallet af tildelte streger. Mellem de 3 matcher var der gode muligheder for os vinterstive - og hurtigt også golfømme seniorer - at få set nærmere på de nærmeste omgivelser uden for golfområdet. En bustur med Bravo Tours til Antalya og omegn viste lidt Vindere var der dog, ingen indlagte præmier i matcherne, men en ”all-over vinder” var der dog - og en ”skød” papegøjen og vandt - en fez. På billedet ser man hvem! Indkvarteringen, det kulinariske og den service vi modtog på og omkring Hotel Kaya var stort set upåklagelig. Ikke mindst til det overdådige kagebord 3 gange om dagen, men størst opmærksomhed og tilfredsstillelse var nok vores pinkfarvede ”all-inclusive-armbånd.” Tyrkietturen 2010 blev nogle pragtfulde dage i behageligt og muntert samvær - og det er vel ikke det mindst væsentlige! Med tak til alle… Bent Nordheim


medlemsnyt

13

vejle golf club

Når kommuNikatioN skal rykke på Nettet Nettet har åbnet for mange muligheder, tekniske betegnelser og omfattende strukturer. Men dybest set handler det om kommunikation mellem mennesker – ikke mellem maskiner. Og det er vores udgangspunkt! Hos Mediegruppen vil vi hellere rykke ved mennesker, end vi vil sprede endeløse informationer. Så har du en hjemmeside, hvor kommunikationen skal være det centrale, så lad os komme med et bud. Uanset om du skal bruge ord, former eller teknik – så har vi specialisterne. En kande fuld af ideer Hos Mediegruppen kan vi lide at starte med en god dialog over en kande kaffe. God forretning og godt samarbejde handler om kemi. Ring – og lad os sætte vand over til en snak om dine behov og dit firma.

Mediegruppen KommuniKaTion mellem mennesKer Porschevej 12 7100 Vejle Danmark

MG 1-1 ann_web A4.indd 1

T. +45 7584 1200 F. +45 7584 1229 info@mediegruppen.net

www.mediegruppen.net

31/07/08 8:01:27


medlemsnyt

14

vejle golf club

s k a nd e r u p s k l u mm e

Generalforsamling 2010

Af Jan Skanderup

skal have sit handicap sat gevaldigt op. Han takkede indledningsvis med at udtrykke sin og bestyrelsens store tak til alle de frivillige som giver små og store hænder til klubbens drift. I alt omkring 100 sjæle. Hjælp som i manglende fald ville have medført en betydelig udgift såfremt den skulle være købt. Søren Ørnstrup uddelte prisen til årets bredde-junior Daniel Cæsius som fik mange gode og kloge ord med på vej. Han blev bl.a. rost for at have opgivet fodbold til fordel for golfspillets lyksaligheder. Herefter brød al teknik sammen. Overhead, mikrofon og hvad det ellers hedder. Det havde den gunstige indvirken

Dette er undertegnedes beretning vedrørende generalforsamlingen. Den vil givetvis ikke være fyldestgørende samt være stærkt farvet af min egen kanske lidt særegne indgangsvinkel til golf i almindelighed og VGC i særdeleshed. Det er godt at være i god tid. Kl. 19.05 gjorde jeg min entre, jeg fik deltagernummer 4. Den indtagende Dorthe fra pro-shoppen smilede sødt og meddelte at hun havde nr. 1. Hvis vi ikke bliver mange, tænkte jeg, så kan vi lave det om til en fest. Der er jo dans i natklubben. Well, vi endte op med 103 stemmeberettigede. Ny bundrekord. Hele 3 mindre end sidste år. Bliver denne udvikling ved kan vi snart holde generalforsamling i klubhuset som i gamle dage. Så sparer vi også ”huslejen” til hotellet. Lars Dahl Nielsen, advokat, golfspiller, tidligere S.J.V. formand samt meget mere, valgtes til, som dirigent at lede de fremmødte igennem aftenens strabadser. Et dirigenthverv han ingenlunde er ubekendt med. Klapslaverne kunne tyde på at de fremmødte endnu havde sidste års generalforsamling på hjernebarken. Han lagde ud med at tale om noget som hedder en hjemmeside (hvad monstro det er?) og erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Personligt havde jeg den største lyst til at protestere. Jeg havde jo ikke fået brev, med dronningens kontrafej i øverste højre hjørne, indeholdende generalforsamlingsindkaldelse. Nå pyt! Jeg lider bedst anonymitetens kåbe, og hader opmærksomhed. Derfor. Formanden Stig Brogaard Andersen aflagde herefter beretningen, efter at have budt deltagerne velkomne, med et udsagn om at han ville forsøge at ”gå i tidligere formand Duscheks fodspor”. Ingen ilde ide. Om end han derved

at Manager Bo Vaaben samtidig og rent undtagelsesvist blev frataget ordet. Søren Ørnstrup besteg igen ”pulten” og sagde flotte ord til årets junior/elitespiller som i sæsonen 2009 havde kunnet fremvise en perlerække af flotte resultater. Stephanie Berthelsen er navnet. Herefter var der atter kommet lys i teknikken, men ellers ingen mulighed for at bruge samme. Thorkil Høj (vor brilliante bladredaktør) tilhviskede mig muntert: ”Det må da lige være noget for dig!” Ja mon ikke. Nå endelig lykkedes det. Bo Vaaben kunne ikke længere holdes borte fra mikrofonen. Regnskabet blev aflagt. Det eneste jeg hæftede mig ved, jeg har ellers absolut ingen forstand på penge, var at klubben i det forgangne år havde brugt mindre på bane-


medlemsnyt

15

driften end der var budgetteret med. Det må mildt talt siges at være ret så godt. Især på baggrund af den flotte stand baneanlægget oppebar i 2009. Banepersonalet med chefgreenkeeper Niels Nielsen kan i hvert fald ikke takkes nok for den indsats de yder til gavn for medlemmer af klubben såvel som de mange greenfeespillere som stadig finder vej til VGC. Hvilket de i øvrigt også gerne fremover skulle gøre ikke kun af hensyn til klubbens økonomi men også fordi det som regel er en fornøjelse at se fremmede ansigter i klubben. Som man kan have fornøjelsen af at tale med, samt på høflig vis at byde velkommen. Kort sagt behandle som man selv gerne vil behandles når man er gæst andetsteds. Formanden gennemgik bestyrelsens visionsplan for de kommende år. En retningsgivende målsætning for klubbens udvikling på længere sigt, som det blev sagt. Og! Indenfor synsvidde men udenfor rækkevidde. Se i øvrigt visionsplanen på noget som hedder klubbens hjemmeside. Alle valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor foregik på sekunder og uden brug af stemmesedler. Der var ingen som ønskede ordet under eventuelt og den ellers udmærkede dirigent dristede sig til at sige at situationen mindede om betonkommunismens tid i Sovjetunionen. Jeg havde gjort det alligevel, altså rejst mig men denne svada satte fart på. Dirigenten bad mig præsentere mig på talerstolen hvilket jeg pligtskyldigt gjorde af hensyn til de 2 i salen som formentlig aldrig har set eller hørt mig komme skvaldrende igennem klubhuset. Svært var det ikke, men særdeles velfortjent at sige rosende ord til den dygtige golfklubbestyrelse. At dømme efter det velfortjente bifald fra salen, kunne man næsten tro at alle 1800 medlemmer var til stede. Klokken 21 var det hele slut efter at formanden havde takket dirigenten for veludført dåd. *Se i øvrigt venligst klubbladet nr. 1 – 2010 for yderligere information. Efterspil Tanker gjort hjemme i chesterfielden senere på aftenen sammen med BENRIACH en 10-årig ven af mine. Jeg blev helt glad da formanden udtrykte at vi gerne skulle have en eliteafdeling som skulle kunne stå mål med de ypperste i dronningeriget. Men at det skulle ske ved egne udklækkede spillere og ikke ved køb af spillere fra andre klubber. Gode

vejle golf club ord i marts måned. Godt vi ikke skal slås i hartkorn med de andre tåbesportsklubber hvor menneskehandel synes at være en helt almindelig foreteelse. Jamen så vigtigt er det vel heller ikke at vinde??? Set gennem min monocel har det altid været upassende at vigte sig med ”lånte” fjer. At pleje egne elitespillere samt opvoksende golfungdom er en ganske anden sag. Velkommen til restaurant Vejle Golfklub skriver restaurationschef Michael Albrechtsen fra Skyttehuset på forsiden af klubbens nye menukort. Jeg tilgiver stavefejlen golfklub som jo retteligen skal være Golf Club altså stavet som i landet hvor sporten blev ”opfundet”. Jeg gør det fordi jeg er sikker på, det ved passende lejlighed vil blive rettet, og fordi indholdet af spisekortet ser aldeles glimrende ud. Her er hvad en golfmave har brug for. Ikke at jeg tror der ej gives golfere som med det samme vil kritisere både hint og dette, sådan er jo golflivet. Det er som om, der helst i vore dage skal kritiseres og udtrykkes mistillid til alt og alle. Idiotprogrammerne som fylder TV puster godt til ilden. Nå det vil nu nok aftage engang når krisen vender! Hvis den vender! Golfklubbens bestyrelse har undersøgt 12 golfklubbers økonomi i nærområdet. Tilsyneladende har kun to sorte tal på bundlinien. Hjerteligen tak at vi er een af dem. Det er godt købmandskab. Det er rettidig omhu. Det er en ansvarsbevidst bestyrelses fortjeneste. Man vil tilsyneladende engang i fremtiden lade en såkaldt golfbanearkitekt gennemgå baneanlægget. Fint nok. Når man bare skriver sig kraftigt bag øret at een af grundene til at vi stadig har store greenfeeindtægter nok er at vi har et godt anlagt baneanlæg med gode afvekslende sløjfer og hulforløb, som er spilbare for alle typer golfspillere. Personligt har jeg ikke meget til overs for mange af de nye ”golfforretninger” som er skudt op som paddehatte over det ganske land. De som endnu ikke er gået fallit med deres storhedsdrømme og som stadig hænger med en finger i nødbremsen underbyder hinanden i fantasitilbud om


medlemsnyt

16

både hint og dette. Fælles for mange er udsagnene om: Nok Danmarks sværeste bane. Nok Danmarks flotteste bane. Nok Danmarks mest eksklusive bane og mere opstyltet vrøvl af samme skuffe. Rend og hop. De baner jeg tror har fremtiden for sig er det jeg kalder rigtige golfklubber. Altså en klub bygget af medlemmer for primært medlemmer. Og skidt så med at de ikke pynter sig med diverse superlativer opfundet af idiotiske reklamemagere. Nej i de rigtige golfklubber finder man noget som profithungrende investorer ikke formår at tilbyde. Personligt forventer jeg ikke at en tjener

vejle golf club fjerner glas og tallerken efter mig. Det er en sportsklub og jeg kan også godt selv. Til gengæld er det mig vederstyggeligt at se et afrydningsbord som flyder med glas og tallerkener med diverse madrester. Såfremt de ikke ryddes jævnligt, ryger i hvert fald både min appetit samt mit gode humør. Bedre bliver det ikke når afrydningsbordet er det første som møder ens sarte øjne når man gør sin entre i restauranten. Og a pro pos sarte øjne en enkelt ting jeg gerne vil fremhæve ved de golfklubber som ikke står øverst på min ønskeseddel, personalet er altid uniformeret. Man er aldrig i tvivl om hvem der er golfspillere eller hva’. Nå! Vi får se! Den nye sæson er i skrivende stund nær. Jeg krydser fingre og glæder mig sammen med ænderne i andehuset idet jeg høfligst gør opmærksom på at gul banes femte hul også har et komfortabelt vandspejl. Jeg har en liden sentens, arvet fra en god ven, hængende i mit bibliotek. Jeg har nærlæst og forstået den inden jeg nedfældede ovenstående. Den lyder: Enhver utidig indblanding medfører et par på snuden.

Med krydsede køller Jan Skanderup

Vejle Golf Club Erhvervsklub - udvid dit netværk Læs mere på hjemmesiden www.vgc.dk (Foreningsafd., klubber i VGC, Erhversklub

eller tag en folder i klubhuset eller spørg i sekretariatet


medlemsnyt

17

vejle golf club

Årets mestre i VGC 2009

Daniel Cæsius

Elite damerne

Finn Andersen

Stephanie Bertelsen

Bent Rotbøl

Frederik Willumsen


medlemsnyt

18

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

19

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

20

vejle golf club

Fr a g r e e nk e e p e r g å rd e n

Greenkeeperne går en travl tid i møde Nogle kunne måske forledes til at tro, at greenkeepernes arbejde gennem de seneste måneder har bestået i at skovle sne og præparere sporene til langrendsløberne fra skiklubben, men det er naturligvis langt fra dækkende. Den obligatoriske forårsklargøring af alle maskinerne, eftersyn, slibning og smøring er i år blevet suppleret af en grundig indendørs oprydning, i den lange periode, hvor der ikke kunne køres på banen. Som omtalt i sidste nummer af MedlemsNyt er der blevet arbejdet på at etablere effektive dræn og gravet grøfter langs blå 8, så et kraftigt regnskyl/skybrud i sommerperioden ikke igen kan forvolde så omfattende skader på banen, som det skete sidste år. Nye projekter, som at omdanne indgangspartiet fra p-pladsen til en åben, pæn og indbydende allé er gennemført, og næste fase, der omfatter terrassen på den anden side af klubhuset, er sat i gang. Rundt på banen er der rejst nye stærekasser, og så er der gravet grøfter langs rød 7 og par 3 banen, med henblik på at trække vandet ud af de mange bløde, fugtige områder. ”Vi har gravet grøfterne fri, så vandet kan trække ud fra fairway. Der har været nogle meget sårbare områder, hvor vandet ganske enkelt ikke har kunnet komme væk, bl.a. på rød 7 og omkring green på hul 4 på par 3-banen”, fortæller Niels Nielsen, chef for greenkeeperafdelingen i VGC.

Ny grøft bag hul 4 på par 3-banen

Af journalist Thorkild Høj


medlemsnyt

21

vejle golf club

Hold knappen nede i 3 sekunder til lyset blinker

Nu er foråret over os, og arbejdet med at bringe banen i topform er i fuld gang. Det kommer vi medlemmer bl.a. til at opleve ved at der skæres propper i greens, der også eftersås og topdresses med fint sand. Arbejdet med at skifte sand i bunkers på rød og gul bane fortsætter, så snart jorden er så fast, at man kan køre med de tunge maskiner. Alle teesteder skal luftes og dresses, eftersåes og ltopdresses med fint sand. For skovhullernes vedkommende, altså på rød og blå bane, skal der masser af sol og blæst til, så de meget våde områder kan tørre, inden de igen bliver spilbare – det er de ikke i skrivende stund, men forhåbentlig, når du sidder med dette MedlemsNyt i hænderne. Banen er ikke nær så hårdt ramt af sneskimmel, og greens er kommet helt utroligt godt igennem den strenge vinter. Det betyder, at man kun har måttet ty til provisoriske greens på gul 1, 2 og 8 hvor der skal tages hensyn, mens det på fairway på rød bane 1, 4 og 9 er sneskimmel. Den øvrige triobane kan spilles til de rigtige greens. Nu mangler banen en ordentlig omgang sol, blæst og vækst i græsset, så den igen kan fremstå som den smukkeste i hele Golfdanmark.

Grøft i skoven på rød 7

Nye stærekasser på par 3-banen

Svanerne er så misundelige på ænderne at de vender ryggen til huset!


medlemsnyt

22

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0 Klubturnetinger Dato

Turneringsnavn

Fredag 30. april

Ægteparturnering nr. 1

Søndag 09. maj SøndagsMatiné Torsdag 13. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko Fredag 28. maj

Ægteparturnering nr. 2

Søndag 30. maj

Parmatch

Søndag 13. juni SøndagsMatiné Søndag 20. juni Banen rundt onsdag 23. juni Sankt Hans Turnering - 40 års jubilæum Fredag 25. juni

Ægteparturnering nr. 3

Søndag 27. juni Texas Scramble B

Mandag 5.juli GolfSymfoni B Tirsdag 6. juli GolfSymfoni Onsdag 7. juli GolfSymfoni Fredag 30. juli

Ægteparturnering nr. 4

Søndag 1. august SøndagsMatiné Fredag 27. august

Ægteparturnering nr. 5

Lørdag 28. august

Klubmesterskab

Søndag 29. august

Klubmesterskab

Søndag 5. september Generationsturnering Søndag 12. september SøndagsMatiné Fredag 17. september Sponsormatch Søndag 19. september

Kaninafslutning

Lørdag 25. september

Ægtepar Finale

Søndag 10. oktober Lederturnering søndag 31. oktober Løvfaldsmatch

Søndag 5. december Nisseturnering 9 huller T

company day Dato

Turneringsnavn

Torsdag 6. maj Company Day Fredag 7. maj Company Day fredag 28. maj Company Day Mandag 7. juni Company Day onsdag 9. juni Company Day fredag, 11. juni Company Day fredag, 11. juni Company Day lørdag 19. juni Company Day Fredag 20. august Company Day Lørdag 21. august Company Day Onsdag 25. august Company Day


medlemsnyt

23

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Baneforløb

Startid Lukning

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 15.00-16.30

A

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 12.30-14.00

A

bane 1 gul/rød

kl. 12.30-17.30 B

bane 2 rød/blå med start fra 1. rød

kl. 15.00-16.30

bane 2 rød/blå

kl. 12.30-17.30 B

bane 2 rød/blå med start fra 1. rød

kl. 12.30-14.00

A

gul/rød/blå

kl. 08.00-

A

9 huller på rød bane

kl. 17.30-20.00 B

bane 3 blå/gul med start fra 1. blå

Bane 2 rød/blå

Bane 1 gul/rød

kl. 15.00-16.30

A

A

kl. 12.30-17.30 B kl. 09.00-14.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 09.00-14.00 B

bane 3 blå/gul

kl. 09.00-14.00 B

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 15.00-16.30

A

bane 3 blå/gul med start fra 1. blå

kl. 12.30-14.00

A

bane 2 rød/blå med start fra 1. rød

kl. 15.00-16.30

A

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 08.00-17.00

A

gul/rød/blå

kl. 08.00-14.00

A

bane 2 rød/blå

kl. 12.30-17.30 B

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 12.30-14.00

bane 2 rød/blå

kl. 10.00-15.00 B

bane 1 gul/rød

kl. 11.30-16.30 B

bane 1 gul/rød

kl. 12.30-17.30 B

bane 1 gul/rød

kl. 09.00-14.00 B

bane 1 gul/rød

kl. 09.00-14.00 B

Triobane

A

kl. 10.00-13.00 B

Baneforløb

Startid Lukning

bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10.

kl. 09.00

A

bane 2 rød/blå med start fra 1. & 10.

kl. 09.00

A

bane 2 rød/blå med løbende start

kl. 09.30

A

bane 2 rød/blå med start fra 1. rød

kl. 13.45-15.30

A

bane 2 rød/blå

kl. 09.00-14.00 B

bane 2 rød/blå med start fra 1. & 10.

kl. 10.00-11.00

bane 2 rød 9 huller

kl. 18.00-20.00 B

bane 2 rød/blå med løbende start

kl. 09.00

bane 2 rød/blå

kl. 09.00-15.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 13.00-18.00 B

bane 2 rød/blå med start fra 1.& 10

kl. 10.00-11.00

A A

A

A = 1. tee lukket B = Gunstart


medlemsnyt

24

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Danmarksturneringen Dato

Turneringsnavn

Søndag 02. maj N Vejle & Køge

2. division vest herrer

18 huller

Vejle & Juelsminde

2. division Seniorer

18 huller

Vejle & Haderslev Lørdag 5. juni Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles

2. division vest herrer

18 huller

Vejle & Silkeborg Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Sønderjyske Eagles Søndag 6. juni Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Odense

2. division vest herrer

18 huller

Vejle & Fredericia

2. division Seniorer

18 huller

Vejle & Odense Nykredit Division damer 2 x 18 huller Vejle & Odense Lørdag 7. august

2. division Seniorer

18 huller

Vejle og Sydsjælland

Øvrige arrangementer Dato

Turneringsnavn

onsdag 28. april Senior Section mod Hedensted tirsdag 11. maj Bøgematch Fredag 14. maj Stimorol Junior Cup 36 huller Tirsdag 18. maj Ladies Section mod Juelsminde Torsdag 20. maj Mens Section mod Fredericia Mandag 31. maj Senior Section mod Fredericia Torsdag 3. juni Mens Section mod Horsens Tirsdag 8. juni Ladies Section mod Mens Section Lørdag 3. juli Vejlematchen 36 huller

Søndag 4. juli Vejlematchen 18 huller B Tirsdag 10. august Ladies Section mod Horsens Tirsdag 7. september Ladies Section Venindegolf Tirsdag 28. september Ladies Section afslutning 9 huller Lørdag 2. oktober Junior Kredsturnering lørdag 9. oktober Mens Section afslutning


medlemsnyt

25

vejle golf club

t u rn e r i n g k a l e nd e r 2 0 1 0

Baneforløb

Nykredit Division damer 2 x 18 huller 1. rød er lukket fra

Startid Lukning 1. blå er lukket fra kl. 07.15-08.20

A

kl. 09.00-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 08.20-09.00

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.20-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 09.00-09.30

A

1. rød er lukket fra

kl. 10.00-13.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 07.15-08.20

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.00-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 08.20-09.30

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.20-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 12.15-15.00

A

1. rød er lukket fra

kl. 14.00-17.30

A

1. blå er lukket fra

kl. 07.15-08.20

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.00-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 08.20-09.00

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.20-12.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 09.00-10.30

A

1. rød er lukket fra

kl. 10.00-13.00

A

1. blå er lukket fra

kl. 12.15-15.00

A

1. rød er lukket fra

kl. 14.00-17.30

A

1. blå er lukket fra

kl. 07.15-08.20

A

1. rød er lukket fra

kl. 09.00-12.00

A

Baneforløb

Startid

Lukning

bane 2 rød/blå

kl. 09.00-14.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 10.00-15.00 B

bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10.

kl. 07.00-17.00

bane 2 rød/blå

kl. 16.00-21.00 B

A

bane 2 rød/blå

kl. 15.00-20.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 09.00-14.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 15.00-20.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 16.00-21.00 B

bane 1 gul/rød med start fra 1. & 10.

Bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 07.00-17.00

A

kl. 07.00-15.00

A

bane 2 rød/blå

kl. 16.00-21.00 B

bane 2 rød/blå

kl. 16.00-21.00 B

rød bane er lukket fra

kl. 16.00-19.00 B

bane 1 gul/rød med start fra 1. gul

kl. 08.00-12.00

bane 1 gul/rød

kl. 13.00-18.00 B

A

A = 1. tee

lukket B = Gunstart


medlemsnyt

26

vejle golf club

Fr a b e g y nd e r u dv a l g e t

Begynd på golf Af journalist Thorkild Høj

Du får grønne golfoplevelser i Vejle Golf Club Foråret venter umiddelbart om hjørnet. Nu er det tid til at realiserer drømmen om at erhverve det grønne kort (=spilleret) til golf. Vejle Golf Club tilbyder en komplet pakke, der indeholder lige dele godt selskab, smuk natur, professionelle trænere, et af Danmarks absolut bedste golfanlæg, masser af frisk luft og gode klubfaciliteter at udfolde de spirende færdigheder i. Vejle Golf Club har ingen venteliste og introducerer omkring 100 nye golfspillere til sportens herligheder hvert år. Klubben råder over et stort træningsområde, en driving range med gratis udslagsbolde til medlemmerne, en 9-hul-

lers par3 bane og gode lokaler i klubhuset til undervisning og socialt samvær i en levende restaurant. Prisen for medlemskab er på niveau med de omkringliggende klubbers i regionen, til gengæld venter en helt unik 27-hullers golfbane, når man har fået det grønne kort. Klubben har to professionelle trænere, og med i startpakken er 10 lektioner, så man får en grundig indføring i alle spillets forskellige færdigheder, inden man som ny bliver frigivet til spil på ”den store” bane. ”En god start handler blandt andet om, at man som ny hurtigt får et tilhørsforhold og oplever, hvor sjovt det er at spille golf. I VGC gør vi en dyd ud af at koordinere træning, teori og spil, så de nye medlemmer får en god introduktion til selve golfspillet og til vores klub”, fortæller Niels Svenningsen, der leder foreningsafdelingen i Vejle Golf Club. Nye initiativer i april Vejle Golf Club vil i april måned tilbyde potentielle nye medlemmer at komme og prøve at spille golf. ”Vi vil gerne have, at medlemmerne får så mange gode oplevelser i Vejle Golf Club som muligt. Det er det, der driver de 18 frivillige medlemmer af begynderudvalget”, siger Niels Svenningsen, der selv startede som ny i VGC for elleve år siden. Der bliver arrangeret introduktion onsdag den 21. og onsdag den 28. April kl. 17.30, hvor alle interesserede kan komme og prøve golf under kyndig vejledning fra trænere og personer fra begynderudvalget. Arrangementet slutter med en let anretning i klubhuset. Søndag den 25. April kl 13 er der Golfens Dag, hvor interesserede ligeledes er velkomne til at prøve det fortræffelige spil under hyggelige former. Udstyr låner man gratis i forbindelse med arrangementerne. Man skal blot selv medbringe praktisk tøj og fodtøj, så venter der masser af gode oplevelser med en spændende idræt i frisk luft og sjovt, socialt samvær. Du kan læse mere om priser og medlemskab på Vejle Golf Clubs hjemmeside www.vgc.dk


medlemsnyt

27

vejle golf club

NYHED Hos Ecco Flot sort herresko

Jørn Nielsen

kr. 1500,-

Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393

har du tjek på logistikken 9 af 10 virksomheder har dårlig logistik. Har du?

Rådgivning / sparring Foredrag / kurser Transport indkøb – import/eksport/distribution remburser Supply chain management Kæmpe besparelses potentiale. Rimelige priser. Ring for uforpligtende snak eller møde. Jonas Rotbøl, HD (Logistik +SCM) Telefon: 24 29 26 87

BeachFront Bungalow på Mauritius udlejes

Klik ind på www.mauritiusferie.dk og læs meget mere om Mauritius

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk


medlemsnyt

28

vejle golf club

d e n n y e h j e mm e s i d e

Der ligger mere bag end man lige ser

Vejle Golf Club har fået en ny hjemmeside, takket være et stort, frivilligt arbejde fra Paul Sørensen. Allerede for syv år siden henvendte han sig til klubbens bestyrelse med ideen til en mere hensigtsmæssigt opbygget hjemmeside, der både har en bedre brugerflade for medlemmerne. Samtidig også med en hensigtsmæssig indretning for organisationen, altså sekretariatet og de forskellige udvalg, som skal kommunikere forskellige vigtige informationer til medlemmer, gæster, samarbejdspartnere og andre interessenter. ”Jeg syntes ikke den eksisterende fungerede ordentligt, og derfor rettede jeg henvendelse til formand Hans Erik Duschek-Hansen, som – efter et i øvrigt positivt møde – henviste mig til sekretariatet, som var fuldt tilfreds med den eksisterende hjemmeside. Derfor gik projektet lidt i stå”, fortæller Paul Sørensen. Hans ideer og lyst til at rode videre med fritidsinteressen for internettets muligheder var dog så stor, at han i stedet henvendte sig til Men’s Section for at tilbyde at udvikle en hjemmeside.

Af journalist Thorkild Høj

I 2005 var der bid, da det nuværende bestyrelsesmedlem Jørgen Ejlskov var meget positiv overfor ideen om, at Men’s Section kunne anvende den moderne teknologi til hurtig resultatformidling, ajourførte ranglister og administrative opgaver som f.eks. tilmeldinger til de forskellige arrangementer. Paul Sørensen gik i gang med at programmere, og har i arbejdet trukket på et andet VGC-medlem, Lars Madsens grafiske ekspertise, så billeder og design bidrager til at formidle budskaberne. ”På den måde blev en masse af ”børnesygdommene” i arbejdet med hjemmesiden luget fra. Jeg har fået en meget større indsigt i cms-systemer og programmering af applikationer til internettet”, fortæller Paul Sørensen, der i sit daglige arbejde beskæftiger sig med software-udvikling. Da 48-årige Paul Sørensen for 20 år siden begyndte at spille golf, oprettede han sammen med kammeraterne en hjemmeside, golfnuts.dk, hvor der blev ført statistik over samtlige golfslag, som blev slået. På siden indtastede de 10-12 brugere informationer, så de i lighed med de professionelle på europaturen kunne se, hvor mange puts, mistede fairways, gode birdie og skæve bunkerslag de havde slået. Hvilket altid gav anledning til nørdede analyser i klubhuset efter runderne, og gennem årene har man altid kunnet træffe Paul på træningsbanen, hvor han ihærdigt har arbejdet med detaljerne i det vanskelige, men vidunderlige, golfspil. I 2007 blev Vejle Golf Clubs nuværende formand captain for Men’s Section, og han hævede sammen med Paul Sørensen niveauet for MS-hjemmesiden, der i 2008 yderligere blev udviklet, med Jesper Hansen som captain. Nu blev hjemmesiden regelmæssigt opdateret, også med billeder og beretninger fra livet og golfanekdokterne i MS. Samtidig kom der også kommercielt fokus, idet MS ønskede at sælge bannere til annoncørerne. ”Jeg er fascineret af internettets muligheder, fordi det på en måde kan muliggøre formidlingen af informationer til en masse mennesker. Opdatering og ændringer foretages et sted, hvorefter det er tilgængeligt for alle. De fleste mennesker har erfaringer med at forskellige pro-


medlemsnyt

29

grammer giver forskellige problemer på deres PC, alt efter hvilket styresystem og software de anvender”, fortæller Paul Sørensen. Efterhånden var VGC blevet moden til at udvikle på klubbens hjemmeside, og Paul Sørensen har gennem de seneste

vejle golf club to sæsoner syslet med et nyt koncept for hjemmesiden i sin fritid. Blandt andet har han fundet et virkeligt godt og driftsikkert cms-system ved navn Umbraco, som bl.a. bilmærket Peugeot og Dansk Golfunion anvender. Før jul besluttede Paul Sørensen, at den nye hjemmeside skulle i luften inden generalforsamlingen den 3. Marts, og her blev grafiker Vian Hviid – der bl.a. layouter VGC MedlemNyt – taget med på råd i designarbejdet, og sammen med denne artikels forfatter blev strukturen hurtigt lagt på plads, hvorefter der blev arbejdet målrettet for at komme i luften, hvilket lykkedes den 21. Februar 2010. Det er jo vigtigt at understrege, at det er ”vores” hjemmeside, og derfor er alle klubbens medlemmer mere end velkomne til at bidrage til siden, f.eks. med billeder, ideer og fortællinger om deres oplevelser med golf i VGC. Selvom hjemmesiden i skrivende stund har været i luften i seks uger er der stadig et par hængepartier, blandt andet i forbindelse med turneringskalenderen, hvor det bliver muligt med et klik at komme direkte til blot en ændring fra GolfBox´s side. Men golfBox.dk har netop selv lanceret deres nye hjemmeside op til påske, og har derfor har alle mand beskæftiget med det arbejde. Men der er lys for enden af tunnelen, og når det arbejde er af vejen skal Paul Sørensen igen bruge en del af sin fritid på fairways i stedet for telefonrør og tastatur. ”Jeg kan jo nok ikke helt slippe hjemmesiden, men det skal fortsat være i min fritid, hvor jeg jo også skal nå mange andre daglige gøremål. Men det næste jeg vil fokusere på er at få vejrudsigt og vejrkortet, som medlemmerne tidligere har kunnet se på skærmen ved indgangen til klubhuset, op at køre igen og lagt ind på hjemmesiden. Det firma vi oprindelig modtog data fra er gået konkurs, så nu prøver vi istedet at få dem va en service leveret fra Peter Tanev” siger Paul Sørensen. Se mere på www.vgc.dk


medlemsnyt

30

vejle golf club

r e j s e b e s kr i v e l s e

Sæsonstart på trapperne til himlen Vi drog til Scotland på en kølig weekendtur og spillede dette års British Open-bane i St. Andrews og den næste Ryder Cup-bane i Gleneagles. Måske skulle vi ha’ trænet spillet omkring greens lidt inden afgang? Sæsonen skulle i år startes med manér. Det har aldrig været nogen hemmelighed, at den gamle, bynære bane ved St. Andrews er det højeste, man i min golfmanual kan komme op på stigen mod golfens himmerige. Jamen, der ligger jo seks baner bestyret af The Links Trust – med en fantastisk syvende 18-hullers bane på vej – vil nogle, inklusive det skotske turistbureau, måske bemærke om området ved den lille, grå universitetsby nord for fjorden Fife på den

Skotske Østkyst, men NEJ. Der findes én 18-hullers bane, kort og flad, ni huller ud, ni huller ind, store greens, masser og atter masser af marehalm, bunkers og buler – The Old Course på St. Andrews. Og på en smuk, solbeskinnet lørdag den 27. marts var vi otte mænd fra Vejle Golf Club, der slog sæsonens allerførste golfslag på første tee med skælvende knæ og en helt fantastisk vidunderlig fornemmelse i maven.

”Verdens bredeste fairway” har man foran sig, og det kræver en helt særlig præstation at ramme ved siden af den. Så det gjorde vi ikke. Men jeg skal da lige love for, at talentet bliver udfordret. Og man behøver ikke ty til lommelærken for at vandre rundt i en salig rus på den bane, hvor naturen og elementernes påvirkning gør hver eneste par til en flot præstation. De af os, der talte puts nåede langt op – der var et imponerende rul på boldene, selvom greens ikke var klippet ned.


medlemsnyt

31

vejle golf club

Og greens ER store! Af det udleverede hole locations card kan jeg f.eks. se, at pinden på hul syv stod 43 meter inde, 10 meter fra venstre, på roadhole 41 meter fra forkant, 7 meter fra venstre! Greenen på par 5 hullet 5te er 78 meter dyb – og antallet af små og store ujævnheder er – rigtigt mange!

oplevelsen af at stå og banke driveren hen over Old Course Hotel, og for mit vedkommende at gå fra green med en tap-in par på scorekortet; Himmelsk fornemmelse! Wouw – vi kommer gerne igen. (Og spørg os endelig – vi kan snakke i dagevis om oplevelserne på den bane!)

På vej ned af andet hul passede vi det nye klubhus, hvor vi fredag aften havde indtaget en lækker middag – så vidt jeg erfarer er det altid mindst tre retters menu, når man spiser sammen med Bent Rotbøl – så vi var tanket perfekt op til de næste ti timers golf. Og Bent Rotbøl har måske fundet nøglen til succes, som den eneste scorede han 36 point! På Old Course! Mææn, som Bent venligt forklarede mig, så er han jo også regerende klubmester i VGC. Hos Old Boys’ene, så er der jo også en vis poetisk retfærdighed i det.

Efter en hurtig pint på nærmest pub vinkede vi farvel og kørte videre

Bunkers på denne bane har navne! ”Rektors næse”, ”Kisten” og ”Løvens gab” er et par af de mere berømte blandt de 140 bunkers. På ottende hul – det første af blot to par 3 huller på banen – slog Jørgen Hansen sit teeslag i greenbunkeren. Nu er han ellers en rank og nydelig herre, men væk blev han! Og klog af skade blev han også, for det endte med, at han spillede bolde ud den samme vej, som han kom ind. Jeg skal ikke være skadefro, for mens jeg havde travlt med at grine en lille smule af Jørgen, så fir-puttede jeg fra greenkanten, seks yards fra hullet. I skal slippe for en yderligere gennemgang af samtlige slag på lørdagens runde, blot vil jeg nævne hul 17 –

vestpå til Auchterarder, en lille by ved Gleneagles, 60 km inde i landet, hvor vi indtog lørdagens Gallamiddag – tre retters! – med røde kinder og hudløse læber. Der blev gjort status inden søndagens runde, hvor vi kl. 8.00 skulle tee ud på The PGA Centenary Course, der i 2014 skal være vært for mødet mellem USA og Europas bedste mandlige spillere i Ryder Cup. Palle Pagh var næstbedst, han havde

Stig Caspersen havde taget sit nye strandtøj på, så han ville så gerne ned i det fine hvide sand

Peter Larsen, derimod, ville hellere slå i marehalmen. Læg mærke til hvor heldig han var med lejet


medlemsnyt jo også haft hjælp fra en lokal caddie, mens Jørgen Hansen og Cliff Hansen også klarede første runde til godkendt. Henrik Daugård, Peter Larsen – der testede alle niveauforskellene på Old Course, Stig Caspersen og undertegnede udgjorde det stærke forfølgerfelt i anden runde. Det var ikke længe siden, at sneen havde dækket dette overdådige anlæg i Gleneagles, og det bar græsset og banen tydeligt præg af. Desuden var greenkeeperstaben i fuld gang med forårsklargøringen, der var trukket propper på greens og fairways var skåret og topdresset med oceaner af fint sand. Temperaturen lå og vippede mellem 1 og 2 grader, da vi teede ud. Men det skal nu ikke være nogen undskyldning, for mavefornemmelsen og selskabet var i top (Peter Larsens vittigheder var måske ikke helt dugfriske!), i horisonten sprang rådyr og kronhjorte i de mest maleriske omgivelser, og vinden var ikke nær så vild som på St. Andrews.

32

vejle golf club

dag solen skinner at tage solcremen med ud i den laaaaaange fairwaybunker på højre side af niende hul. Her kan man snildt bruge en dag i sandet – husk at spille stableford, så slipper du for til sidst at skulle ydmyges på den smalle, undulerede green. Sådan valgte jeg i hvert fald at spille, nej, at gå (væk fra) det hul! Ved frokosten i det stilfulde klubhus blev der igen gjort status, og Peter Larsen og Henrik Daugård avancerede til ”førerbolden” inden sidste runde, der blev spillet på Gleneagles ”Kings Course” – en kuperet bane med masser af lange par 4 huller. Faktisk var der ikke ét par 5 hul, selvom flere efter vores mening - havde længden til det! Starttid kl 14.00 Temperaturen var nu gået nogle grader i vejret, til gengæld kom der nogle vældig mørkegrå skyer på himlen.

Kings Course er en (endnu mere)kuperet bane. Første hul ligger green på en bakketop, tredje green ligger bag et bjerg, og udsigten fra femte huls green er imponerende smuk, hvis man altså ikke som Cliff skal ned i kløften for at lede efter sin bold! Igen var der spredt et par hundrede fælder, også kaldet bunkers, og spørg bare … ja, hvem som helst i selskabet – de er ikke nemme at komme ud af! (Her er det en stor fordel at betale en stedkendt caddie for at gå med rundt. Han skal helst være muskuløs og med stærke ben, for så kan han hjælpe dig ud af bunkers) – eksempelvis som da Stig Caspersen efter fire veludførte sving havde skrabet sandet op på 13’ende huls green, bukket sig ned og smidt bolden ind til hullet og nu var ved at løbe tør for energi til også selv at kunne op af bunkeren – der ville det have været rart med en stærk caddie! Heldigvis har Stig Caspersen gennemgået en større livsstilsændring

Jeg skal skåne jer for en numerisk gennemgang af hullerne, - om ikke før så kan I kan jo selv nyde dem ved tv-transmissionen i september 2014 – men sammenfatte med et citat fra baneguidens hul 5 ”Twisted and undulated”. Mand, den bane var en udfordring! Det er klart en fordel at beherske både fade og draw, chip’n’run og alt det korte spil på og omkring greens. Skotterne bygger jo deres bunkers, som om de skulle gemme en dyrebar skat i bunden af dem! Som et ekstra lille turist-tip kan jeg anbefale folk, der er i Scotland den

Cliff og Palle på Old Course. Palle spillede helt fantastisk, men han var også frisk efter en lang vinter, hvor han har slappet fuldstændig af!


medlemsnyt

33

vejle golf club

Jørgen og Cliff på 9. huls tee på PGA Centenary Course. Bemærk at Cliff forsøger at ignorere, hvad der vil ske, hvis han shanker fra denne tee! indenfor de seneste år og er en af de absolut mest veltrænede i selskabet, så han klarede sig selv ud! Efter 17 lange, og kuperede huller valgte Jørgen Hansen træt og tydeligt påvirket efter en lang dag i for lidt tøj at spille ind til 18. Green på Queens Course, måske fordi den green lå nærmest baren! Stig Caspersen var forsvundet i den tætte bevoksning langs højre side, så Cliff og jeg gav hinanden et høfligt håndtryk på greenen! Cliff smilede over hele ansigtet, men det skyldtes formentligt, at han havde vundet mindst 10 skin på runden. Efter tre kvarters ventetid dukkede ”fører-bolden” op. Henrik Daugaard

havde næsten indhentet Bent Rotbøl, men satsede vildt på birdie og forkludrede sidste hul. Måske fordi han ikke kunne finde sin afstands-kikkert! Peter og Palle var begge gået totalt ned på fysikken - og havde på mystik vis tabt mælet. (Jeg tror personligt, at de ikke havde fået nok at drikke!) Og så havde de begge tillagt sig gangarter, der uden nogen form for vanskeligheder kunne give dem optagelse som æresmedlemmer hos Monty Pytons Flyvende Cirkus! Sikke et syn! Efter endnu en gallamiddag – denne gang hos den lokale inder og med otte hoedretter – kunne vi gå til køjs og snorke de uskyldiges søvn. Næste

morgen ventede os et helt specielt syn! Alt var hvidt. I nattens løb var der faldet mellem seks og syv centimeter sne. Golfbanen var lukket. I øvrigt blæste det forfærdeligt, men vi takkede hotelværten for dejlig morgenmad og bløde senge, satte kursen tilbage mod Edinburgh og RyanAir, der hurtigt og præcist bragte os hjem til Golfdanmark. Efter den tur har jeg blot én ting at tilføje: Stig, Cliff, Bent, Jørgen, Palle, Peter og ikke mindst min værelseskammerat Henrik – TUSIND tak for den mest fantastiske golftur. Måske skulle vi træne nær-spillet og putning lidt mere?


medlemsnyt

34

vejle golf club

ladies section

Solskin og velklĂŚdte golfere

Captain Judith Domino


medlemsnyt

vejle golf club

Når din fritid også er vigtig! Revision & Rådgivning

Enghavevej 20 7100 Vejle Telefon: 7582 5599 vejle@pwc.dk www.pwc.dk/vejle

© 2006 PricewaterhouseCoopers. M&C 047906

Er lige præcis hvad der kan opleves om tirsdagen hos Ladfies Section, der startede sæsonen onsdag den 24. marts med en yderst velbesøgt og vellykket introduktionsaften i klubhuset. Programmet for sæsonen blev præsenteret, hvorefter den nye restaurantchef Michael Albrechtsen fortalte om det nye koncept for restauranten og planerne i 2010. Dorthe Kopp og Pro-Shoppen stod for en spændende modeopvisning med en masse af sæsonens nyheder. Seks af Ladies Sections friske medlemmer gik model, og det blev til mange velklædte ture op og ned af gulvet, inden sæsonens nyheder var præsenteret. Vi glæder os til en dejlig sæson, og husk: Alle kvinder, der er frigivet til spil på stor bane, er velkomne som medlemmer i LS.

35


medlemsnyt

36

vejle golf club

®

Golf handler om 30% teknik og 70% mental indstilling. Indkøb af forbrugsvarer til din produktionsvirksomhed handler om 70% process-/logistikomkostninger og 30% produktpris. Vi kan hjælpe dig med at reducere dine omkostninger til emballage, industribeklædning og knive. Golf må du selv gøre noget ved. Det kræver også en indsats. SFK Handel A/S • Stålvej 7 • DK-6000 Kolding Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: ehandel@sfk.com

www.sfkhandel.com


medlemsnyt

37

vejle golf club

VI KAN IKKE GIVE HOVEDKONTORET SKYLDEN

I Spar Nord træffer vi beslutningerne lokalt. Hos os er det nemlig aldrig en forskrift fra hovedkontoret, der er det sidste ord. Det betyder, at du i Danmarks 5. største bank altid sidder overfor de mennesker, der bestemmer.

På gensyn i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk


medlemsnyt

38

vejle golf club

men’s section

Hurra Hurra Hurra VGC MS

… gjalder det nu igen torsdag aften i klubhuset når medlemmerne af Men’s Section takker af for dagens arrangement. Herligt! Sneen er væk og vi er i gang - Heldigvis. Vi startede sæsonen 2010 ud lørdag d. 20/3 med 25 spillere og den efterfølgende torsdag var 26 spillere mødt til den første ordinære torsdagsmatch. Og hvilken dag det var, med høj sol og en temperatur, der vel nåede 15 grader. Og trods det at vi spillede til vintergreens fejlede humøret ikke noget. Det er sådan det skal være om torsdagen. De nye restauratører lykkedes også at få skudt sæsonen godt i gang med en herlig menu, yderst vel tilberedt og serveret for en flok rødkindede og forventningsfulde herrer. Det lover bestemt godt for resten af sæsonen. Det bliver et par ganske travle måneder, der ligger forude i MS-regi. Vi skal i de næste ca. to måneder opleve følgende:

Lørdag d. 24. april: Udflugt til Odense Golfklub. Torsdag d. 20. maj: Venskabsmatch hjemme mod Fredericia. Torsdag d. 3. Juni: Venskabmatch hjemme mod Horsens Tirsdag d. 8. Juni: Ladies Section udfordrer. Lørdag d. 26. Juni: Udflugt til Stensballegaard ved Horsens. Dertil kommer selvfølgelig de gode torsdage i venners lag. Det er om at komme i gang med træningen, så vi kan få høstet den ære der står i at hjembringe trofæer og smage sejrens sødme. Vi er i skrivende stund oppe på ca. 50 medlemmer uden at mange af de trofaste er startet op. Det lover godt for sæsonen. Nye medlemmer er fortsat meget velkomne og kan møde op og tilmelde sig om torsdagen. Der vil altid være et MS-medlem som kan hjælpe til rette. Jeg glæder mig personligt til at hilse på jer alle sammen. Fore! Niels Lysgaard-Madsen Captain Men’s Section

Captain Niels Lysgaard-Madsen


medlemsnyt

39

vejle golf club

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger

Lokalt håndværk

• Multivac dybtrækningsmaskiner

– vi er med hvor det sker

• Multivac traysealere

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

• Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner • MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere

· Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

Skomagervej 3a, Vinding · 7100 Vejle · Tlf: 76 40 05 40

www.firmatrim.dk


medlemsnyt

Schweitzer er en af Danmarks største grafiske virksomheder med godt 100 medarbejdere. Et grafisk hus med mange kompetencer, så vi kan hjælpe dig med alle dine kommunikationsopgaver.

40

vejle golf club

Tæt på dine opgaver Selv om vi har stor kapacitet – er vi alligevel tæt på dig og dine opgaver. Som kunde hos Schweitzer får du tilknyttet din egen konsulent, som kender dig og alle dine opgaver. Det giver ro, tryghed og sikkerhed for de bedste resultater. Mød os og hør mere Vi vil gerne invitere dig til et ufor­ pligtende møde – og vise dig huset og de mange ting vi kan hjælpe med. Samtidig vil vi gerne præsentere dig for en række ideer og eksempler på de mange løsninger, vi kan tilbyde netop dig.

Schweitzer A/S | Sadelmagervej 25 | 7100 Vejle | T 76 73 30 00 | www.schweitzer.dk | mail@schweitzer.dk


41

medlemsnyt 7075 Scinic

golf club 14:08 Dryp annvejle 117*129 11/03/04

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

ANNONCØRER Fra kr.

Ønsker du at

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

annoncere i

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt Manager Bo Vaaben

HAR DU LYST

75 85 81 85

TIL AT TALE OM BILER IGEN?

MEDLEMSNYT bliver trykt i 1.000 eksemplarer, og flittigt læst af golfinteresserede i Vejle NY 407 SW – SKABT TIL AT BEGEJSTRE!

og omegn.

www.peugeot.dk Der er mange, der har lyst til at tale om 407 SW. Det er ikke overraskende, for den skiller sig ud fra mængden. Det skyldes ikke kun det dynamiske design, men også kombinationen af komfort og sportslige køreegenskaber. Så hvis du har fået lyst til at tale om biler igen, så kom ind til os, vi har nemlig meget mere at fortælle – blandt andet om attraktive leasingpriser og det lave beskatningsgrundlag.

PEUGEOT FREDERICIA: Henrik Christensen Fredericia A/S, Fuglsang Allé 20-24, 7000 Fredericia, telefon 75 92 40 01. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/fredericia. PEUGEOT VEJLE: Henrik Christensen Vejle A/S, Valdemar Poulsensvej 2, 7100 Vejle, telefon 75 82 37 66. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, lø.-sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/vejle.

89248.indd 1

22-02-2005 16:20:34


medlemsnyt

42

vejle golf club

Bliv medlem af Erhvervsklubben Vejle Golf Club har lavet en dynamisk og hyggelig erhvervsklub, hvor du som medlem har mulighed for at netværke med andre aktive erhvervsfolk, der deler interessen for golfspillet. Vi skal i gang med den tredje sæson, og vi har et godt og veletableret koncept for klubben. Der spilles fire gange i løbet af sæsonen, altid den sidste mandag i måneden – i maj, juni, august og september. Vi mødes til frokost, spiller derefter 18 huller, inden vi spiser en rigtig god middag. Efter præmieoverrækkelsen har vi et aktuelt og inspirerende input fra en spændende oplægholder. En erhvervsklub med en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor alle kan være med, hvis de er frigivet til spil på stor bane. Du kan læse mere om Vejle Golf Clubs Erhvervsklub på vores hjemmeside vgc. dk eller henvende dig til manager Bo Vaaben for yderligere informationer.

Buckley Pro-Shop · Ibækvej 46 · 7100 Vejle · Tlf. 75 85 81 43 www.buckley-proshop.dk


medlemsnyt

43

vejle golf club

Er du er interesseret i en annonce her i bladet så kontakt Manager Bo Våben på tlf 75 85 81 85

PR strategi + Grafisk design

www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Ribe Landevej 18 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200

Læs alt om sporten


medlemsnyt

44

vejle golf club


medlemsnyt

45

vejle golf club

Business or pleasure? Munkebjerg Hotel rummer det hele...

Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 · DK-7100 Vejle · Telefon 7642 8500 · Telefax 7572 0886 · www.munkebjerg.dk · info@munkebjerg.dk


medlemsnyt

46

vejle golf club

PRO F E S S IO N E LLE TOTA LL Ø S N I NG E R T I L G U LV E & G A R D I N E R

VEJLE Løversysselvej 3A 7100 Vejle Telefon 75 83 15 11 . www.garant.nu

F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

Hvor andre søger efter fejl 80% belåning af fritidshuse! Få diskret og professionel rådgivning af vores specialister inden for områderne ejendomsfinansiering/investering samt værdipapirinvestering i eksklusive lokaler i den gamle Hess-villa.

Velkommen! www.ey.com/dk Flegborg 6 / 7100 Vejle / tlf. 7641 6700 vejle@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk

– ser vi muligheder


medlemsnyt

ApS

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet

47

vejle golf club


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 mail: info@vgc.dk www.vgc.dk

V e j l e

G o l f

C l u b

Medlemsnyt nr. 2, 2010  

Medlemsnyt, Vejle Golf Club

Medlemsnyt nr. 2, 2010  

Medlemsnyt, Vejle Golf Club

Advertisement