Mens Section 2017

Page 1

Men’s Section sæson

2017

S S E C TI

O

ME

N’

N

B LU

VEJ L

OLF C G E

www.vgcms.dk

Men’s Section 2017

1


Men’s Section 2017

2

Captain

Adjudant

Mikael Andersen

Peter Leth Kjær

31 61 08 89

29 49 26 17

Captain2017@icloud.com

peterlk@mail.dk

Adjudant

Adjudant

Kim Vinther

Frede Søgaard

40 10 17 80

40 89 00 60

kv@dialogdata.dk

fsj@vestas.com

Adjudant

Adjudant

Per Møller

Søren Priess Gade

51 22 75 14

22 17 12 31

pm@borkopvand.dk

priessgade@gmail.com

Men’s Section 2017


Velkommen til Men’s Section Velkommen

medlemmerne af MS Præsidiet med

Men’s Section 2017 byder igen alle

spørgsmål og få tips til at komme godt

golfspillende mænd hjertelig velkommen

i gang i MS. Derudover kan du altid

til at deltage i Men’s Section fællesskabet.

henvende sig til ethvert andet MS

Vi har en erklæret målsætning om at

medlem, og få råd, hjælp og vejledning.

spille masser af golf, have det sjovt

Udfordrende sæson

og hyggeligt sammen, møde andre

Sæsonen 2017 bliver udfordrende:

golfspillere og sammen skabe gode

”Det eneste trofæ, der pt. er udlånt til

oplevelser.

Gyttegård” stod der i sidste års udgave af

Hver torsdag eftermiddag og aften, i sæsonen fra marts til oktober mødes vi om vor fælles interesse, og dyster mod

MS bladet. Realiteten er en anden i år, og netop Gyttegård pokalen er den eneste som lige nu står i skabet.

hinanden, samt vore venskabsklubber fra

Derfor vil der være ekstra fokus på at

Fredericia, Gyttegård og Hedensted.

fylde skabet op i år - og forventningerne

Du kan være med, hvis du er golfspiller,

fra Captain er tårnhøje.

har lysten til fællesskabet, og er fyldt

Årets højdepunkt er selvfølgelig Midspar

21 år. Du behøver ikke at kende nogen

Cup som i år finder sted hos Fredericia.

i Men’s Section i forvejen. Mød blot op

I 2017 indføres der skærpede krav til

på introduktions- og tilmeldingsdagen

præsidiet’s medlemmer, da vi ønsker

lørdag den 18. marts 2017 kl. 10:30 og

pokalen retur til Vejle og derfor skal stille

hør nærmere.

med stærkest mulige hold. Læs mere

Alle er velkomne til at kontakte et af

herom inde i bladet!

Men’s Section 2017

3


Super matchkalender

På vores hjemmeside, www.vgcms.dk,

Præsidiet glæder sig til at præsentere

kan du læse meget mere om MS, tilmelde

programmet, hvor vi som noget nyt tager

dig til matcher og ture, tjekke ajourførte

hul på Golfbox, men kun på udvalgte

ranglister efter dagens match, og se

dage.

fælles info mv.

Sidste år introducerede vi Hallington og

Sponsorer

det med så stor succes, at vi holder fast i

Nye sponsorer har meldt sig på banen

denne spilleform fremadrettet.

og i skrivende stund er der 20 match

Tre venskabsmatcher, Single- og Parhulspil, to lørdagsture med fælles bustransport til hhv. Lyngbygaard og Sct. Knuds golfklubber. Den årlige weekendtur bliver et super ophold på Lübker Golf Resort. Årets match mod LS er planlagt til den 8. juni med gunstart kl. 15:30 og efter en velspillet runde, så er der middag og “helt sikkert” høster vi vores triumf og iklæder igen aben det blå sæt. Andet kan ikke accepteres…

VINOBLE er ny vin-sponsor og har i den forbindelse også givet tilsagn om en række sidepræmier til Made In Denmark 2017 hvor VINOBLE er Co-Sponsor. Det er igen en stor fornøjelse at byde velkommen til vore mange sponsorer, både som annoncører her i bladet, på hjemmesiden og til vore sponsormatcher. STOR TAK til alle sponsorer for opbakningen – gamle stabile såvel som nye. Det giver sæsonen, matcherne og vort hyggelige samvær et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s

Online Husk vores Facebook side/-gruppe Men’s Section Vejle Golf Club (www.facebook.com/vgcms). Besøg siden, og brug den til at dele billeder, videoer, sjove historier. Vort håb er, at det bliver et dynamisk forum.

4

sponsorer samt 9 øvrige sponsorer.

Men’s Section 2017

Section; HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER, DE STØTTER OS!! På Præsidiets vegne Mikael Andersen, Captain 2017


Vigtige datoer i 2017 Lørdag 18. marts:

Lørdag 19. august Sct. Knuds:

Introduktionsmatch - 18 huller

Lørdagsudflugt, turen går til Sct. Knuds

Stableford. Vi mødes i klubhuset fra kl.

Golfklub. Vi kører i bus og der er plads til

10:30, hvor tilmelding til den nye sæson

max. 48. (se mere på side 11)

kan ske. Der er løbende start fra kl. 11:00

Tilmelding og betaling via Golfbox.

og kl. 15:00 er Restaurant Fællessletgård (Pia og Martin) vært for en god gang suppe, hvorefter sæsonens program bliver fremlagt samt præmieoverrækkelse for dagens match. HUSK kr. 600,00 i kontanter - denne ene

Torsdag 24. august: Venskabsmatch hjemme mod Hedensted - gunstart kl 15:30. Tilmelding via Golfbox. Lørdag 2. september Fredericia: Midspar Cup i Fredericia Golfklub.

dag modtages betaling via Mobile Pay.

Tilmelding og betaling via Golfbox.

Lørdag 29. april Lyngbygård:

Torsdag 21. september:

Lørdagsudflugt. Turen går til Lyngbygård Golfklub. Vi kører i bus og der er plads til max. 48 spillere. (se mere på side 11)

Læger uden Grænser. Matchfee kr. 100,00. Lotteri og meget andet, hvor overskuddet går ubeskåret til Læger uden

Tilmelding og betaling via Golfbox.

Grænser

Torsdag 18. maj:

Torsdag 5. oktober:

Venskabsmatch hjemme mod Fredericia -

Årets match - præsidiet mod Former

gunstart kl. 15:30.

Captains og årets over-all vindere.

Tilmelding via Golfbox

Lørdag 7. oktober:

Torsdag 8. juni:

Afslutningsmatch, gunstart og den store

LS vs. MS, årets vigtigste match! med gunstart kl. 15:30 - efterfulgt af middag i klubhuset. Tilmelding via Golfbox. Weekend 17-18 juni Lübker: Weekendtur til Lübker Golf Resort – vi kører i EGNE biler. (se mere på side 18) Tilmelding og betaling via Golfbox. Torsdag 22 juni Gyttegård: Venskabsmatch ude mod Gyttegaard, gunstart kl. 16:00. Tilmelding og betaling via Golfbox.

”Sidani ShootOut” finale. En stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidie takker af, og det nye præsenteres til sæsonen 2018. Tilmelding og betaling over Golfbox.

Husk!

introduktionmatch lørdag d. 18. marts Men’s Section 2017

5


I Men’s Section bliver du en del af fællesskabet Alle mandlige medlemmer af VGC, der er

Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer

fyldt 21 år og frigivet til spil på den store

rigtigt ”ind” i MS så de hutigt bliver en del

bane, kan optages i Men’s Section.

af fællesskabet og de gode golfoplevelser.

Du bliver medlem af Men’s Section ved

Vi spiller naturligvis alle en rolle, når nye

at tilmelde dig på introduktionsdagen

medlemmer banker på døren, men en

lørdag den 18. marts 2017. Du kan også

Rookie Booster holder et særligt vågent

skrive dig på startlisten ved skranken

øje med nye medlemmer og sikrer, at alle

på en hvilken som helst torsdag,

bliver placeret i flights til vores torsdags

og efterfølgende melde dig ind ved

matcher. Tag derfor godt imod tiltaget

aflevering af scorekort, samt betaling af

- invitér nye MS’ere med i din flight. Nye

kontingent til en af adjudanterne.

medlemmer er vigtige for både VGCMS

Som Men’s Section medlem, vil du

og VGC.

løbende kunne finde match resultater,

Men’s Sections formål er at dygtiggøre og

ranglister og stillinger samt en

udvikle såvel gamle som nye spillere, at

medlemsliste med telefonnumre og

diskutere golf- og etiketteregler, at øge

e-mail adresser. Har du ikke adgang kan

spillernes viden herom, samt kombinere

du få et login via hjemmesiden vgcms.dk.

golfspillet med kammeratligt samvær.

ROOKIE BOOSTER...

Start tid er torsdage fra kl. 14:00.

Som noget nyt, vil der i år være én fra

Tidligere start SKAL godkendes af

Præsidiet, der til torsdagens matcher

Captain da man ellers ikke vil komme i

tager rollen som såkaldt ”Rookie

betragtning til præmier. Scorekort skal

Booster”.

afleveres inden kl. 20:00. Efterfølgende

6

Men’s Section 2017


spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst,

med præsidiet. Man kan kun deltage

være kl. 20:15.

som gæstespiller én gang. Gæstespillere

Scorekort, der afleveres efter kl. 20:00, kommer som udgangspunkt ikke på dagens resultatliste, med mindre forsinkelsen skyldes et generelt pres

deltager udenfor dagens præmierækker, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie, hvis gæsten er tilmeldt disse.

på banen. Opnåede point bliver altid

Torsdagsmatcher i Men’s Section er

registreret til de gennemgående

som udgangspunkt tællende runder og

konkurrencer, ligesom handicap

handicapregulering vil ske for alle uanset

reguleres, såfremt resultatet giver

handicap.

anledning til dette.

Hvis man vil modtage præmier, eller

Gæstespillere fra andre klubber er

point til de gennemgående matcher,

velkomne mod betaling af 50 kroner i

Midspar Cup mv., så skal scorekort

matchfee.

indleveres efter endt runde og man skal

Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale

selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

Men’s Section 2017

7


Match Proportioner Matchoversigt.

eller måske hele runden og modtager

Inden der startes ud, skriver man sig på

en præmie sponsoreret af Pedersens

startlisten ved skranken. Her påføres

Laboratorium.

rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten, medfører udeblivelse uden lovligt afbud, betaling af bøde for ”No Return”. Som udgangspunkt spiller vi i to rækker:

A-rækken: HCP. 0 – 12,9

B-rækken: HCP. 13 – 36+

Captains trøst: Spilleren på næstsidstepladsen ”trøstes” med en træningslektion fra Talal i Pro shoppen. 9 hullers match: Igen i år kan der spilles en 9 hullers match, for dem som af en eller anden grund ikke kan nå at spille 18 huller. Der spilles på de samme præmisser som

Spillere med HCP 36 eller derover spiller

dem der går 18 huller, dog kan man

altid stableford!

ikke optjene point til de gennemgående

(regulering af rækker kan forekomme senere) Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, sponsoreret af MS og Secure Zone 1 par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af MS Væk i Morgen: Går til en spiller, der sikkert helst vil glemme en episode under dagens runde,

8

Men’s Section 2017

turneringer på den enkelte runde. Man kan tilmelde sig til nærmest flaget samt birdie og spisning. Der skal spilles på en af dagens to sløjfer, og helst på for 9. Tee-time fra 17.00 til 17.15, hvor der spilles stableford i en række. Dette tiltag skal ses som en mulighed for, at man kan være med til at spille og samtidig også få det sociale med.


Præmier:

Finalen spilles på Parken hul 9,

Efter hver match udnævnes en Overall

umiddelbart efter afslutningsmatchen.

vinder.

Der spilles til der er fundet en vinder.

I alle matcher uddeles følgende præmier: Til de 3 bedste i både A-, B-rækken og til den bedste, der har spillet 9 huller ved 5 eller flere deltagere. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”. Sidani Shoot Out ”Sidani shootOut” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. De 7 bedste scores er tællende.

Der spilles med de ”streger”, man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1. Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, til at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning, til en vinderen er fundet. Sponsor for turneringen er Sidani Proshoppen v/ Talal Sidani og rejsearrangør.

Captain udvælger et hul til dagens match som fremgår af dagens velkomstskilt. Stableford scoren noteres af præsidiet på de 10 torsdage - du kan følge resultaterne på hjemmesiden. Sidani Shoot Out Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 7. oktober. Finalen spilles som en ”shootOut” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og som deltager i MS’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP. der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning.

Men’s Section 2017

9


Samvær i Men’s Section

Samvær i Men’s Section

Dog vil gevinst for ”nærmest hullet”, samt

Efter dagens match er der fælles spisning,

birdies altid blive udleveret, hvis man er

som man tilmelder sig samtidig med,

tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom

at man skriver sig på startlisten inden,

man naturligvis også bliver tildelt sine

man går ud. Afvigelser skal aftales med

point i de gennemgående matcher.

Captain.

Regelspørgsmål foregår 7 gange i 2017,

Under middagen finder dagens

vinderen af aftenens regelkonkurrence

præmieuddeling sted. Praktiske

får en middag til en torsdag i Men’s

oplysninger vedrørende fremtidige

Section, præmien er sponsoreret af

arrangementer overbringes ligeledes her.

Restaurant Fællessletgård.

For at opnå præmie er det en betingelse,

Samvær er mere end “torsdagsmatch” -

at man, inden man går ud for at spille,

det er også fællesudflugter med hygge og

tilmelder sig spisningen.

dårlige jokes.

Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie.

10

Men’s Section 2017


Weekend samvær:

og frugt på banen. Beløbet kan betales

I år er der arrangeret 2 lørdagsture - én til

kontant eller overføres til Danske Bank

Lyngbygård Golfklub og én til Sct. Knuds

på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest

Golfklub.

lørdag den 22. april 2017.

Lyngbygård

Sct. Knuds

Lyngbygård er en fantastisk og absolut

Sct. Knuds er også en unik bane. Klubben

krævende top bane, designet af det

er indviet i 1954 og dermed en af

amerikanske arkitektfirma von Hagge,

Danmarks ældste baner. En del af den

Smelek og Baril. Rick Baril har haft

smukke og attraktive bane ligger direkte

hovedansvaret for Lyngbygaard Golf i

ud til Nyborg Fjord. Det er lørdag den

samarbejde med Thomas Bjørn, som

19. august 2017 kl. 10:00 ligeledes med

var rådgiver og teknisk konsulent.

baglæns gunstart.

Banen ligger kun 1 times kørsel fra Vejle. Reservér allerede nu lørdag den 29. april 2017. Der er plads til 48 spillere.

Turen er en bustur, og der er arrangeret morgenmad, kaffe og tilbehør i bussen, hvor der er plads til 48 spillere. Efter runden er der arrangeret

Der serveres morgenbrød, kaffe med

fælles frokost og efterfølgende

tilbehør i bussen og baglæns gunstart kl.

præmieoverrækkelse.

10:00. Vi mødes 7:45 i VGC.

I prisen er der frokost med 1 øl/vand,

Efter runden spiser vi en frokost

green-fee samt div. drikkevarer og frugt

i klubhuset, med efterfølgende

til banen.

præmieoverrækkelse.

Prisen for turen er kr. 500,00. Beløbet kan

Pris for denne dejlige tur er kr. 500,00

betales kontant eller overføres til Danske

inkl. morgenbuffet, frokost med 1 øl/

Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811

vand, green-fee samt div. drikkevarer

senest lørdag den 12. august 2017.

Men’s Section 2017

11


12

Men’s Section 2017


Volkswagen Vejle

Men’s Section 2017

13


Men’s Section Spilleplan 2017 Dato

Dag

Tid

Bane

Match

18

Lørdag

11:00

Sletten / Parken

Men’s Section Intro Match 18 huller - Suppe fra kl. 15:00

23

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch

30

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch

6

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch

20

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch med sponsor

27

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch med sponsor

29

Lørdag

10:00

4

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

11

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

18

Torsdag

15:30

Parken / Skoven

Torsdagsmatch

1

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

8

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch

15

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch med sponsor

17-18

Weekend

12:30

Lübker Golf Resort

Weekendtur med Men’s Section

22

Torsdag

16:30

Gyttegaard

Ude mod Gyttegaard

29

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch med sponsor

6

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch

13

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch

20

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch - tee 52

27

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch - tee 58

3

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

10

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch med sponsor

17

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

19

Lørdag

24

Torsdag

15:30

Parken / Skoven

Torsdagsmatch

31

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch med sponsor

2

Lørdag

07:00

Horsens

Midspar Cup 2017

7

Torsdag

14:00

Parken / Skoven

Torsdagsmatch med sponsor

14

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

21

Torsdag

14:00

Skoven / Sletten

Torsdagsmatch med sponsor

28

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch

5

Torsdag

14:00

Sletten / Parken

Torsdagsmatch og Årets Match

7

Lørdag

13:00

Sletten / Parken

Afslutningsmatch og Fest

Marts

April

Lørdagstur Lyngbygård

Maj

Juni

Juli

August

Lørdagstur Sct. Knuds

September

Oktober

Vi spiller ikke: Torsdag d. 13. April (Skærtorsdag) og Torsdag d. 25. Maj (Kristi Himmelfartsdag)

14

Men’s Section 2017


Match form

Sponsor

Regelspørgsmål

Hulsp. Single

Hulsp. Par

Stabelford

Restaurant Fællessletgård

Stabelford

Men’s Section

Stabelford

Men’s Section

Hallington

Sidani

Hallington

Men’s Section

1. Lodtrækning

1. Lodtrækning

Hallington

Danske Bank

Stabelford

Men’s Section

Slagspil

Biledgaard Profil

Hallington

Men’s Section

Stabelford

Stark Vejle

Slagspil

Tøjeksperten Venstergade

Stabelford

Pedersens Laboratorium

Hallington

Sydbank

Stableford

Men’s Section

Stabelford

Men’s Section

Slagspil

Design House

Slagspil

Automesteren Børkop

Slagspil

Men’s Section

Slagspil

Men’s Section

Slagspil

Din Madpartner

Slagspil

HP Masking

Hallington

Skoda og Volkswagen Vejle

Hallington

Sparnord Vejle

Stabelford

Men’s Section

Stabelford

Men’s Section

Slagspil

Dialog Data

Greensome / Hulspil

Middelfart Sparekasse

Slagspil

Hotel Advice

Hallington

HC Auto

Hallington

Læger Uden Grænser

Hallington

Men’s Section

5. Lodtrækning

Stabelford

Isabella

Senenste finale

Stabelford

Restaurant Fællessletgård

Sidani Shoot Out

X

X

X

X

X 2. Lodtrækning

2. Lodtrækning

X

X

X

3. Lodtrækning X

X X

4. Lodtrækning X 3. Lodtrækning

5. Lodtrækning X Seneste finale

X

X

4. Lodtrækning X X

Men’s Section 2017

15


16

Men’s Section 2017


NB Entreprise ApS Peter Kristensen 24 25 31 33 •

Men’s Section 2017

17


Weekendtur 2017 Weekendtur

Prisen for turen er kr. 1.600,00. Beløbet

Turen går i år til Lübker Golf Resort den

kan betales kontant eller overføres

17. og 18. juni. Lübker er ligeledes et

til Danske Bank på konto-nr. 3618 -

SPA og Wellness Resort, så der er rig

3618132811 senest lørdag den 27. maj

mulighed for at få en saltbehandling,

2017.

prøve varme sten eller måske en oliemassage af en stor skægget mand :-) Derudover er der termiske bade, så husk badebukser. Værelser: 10 lejligheder (seks 4-personers og fire 3-personers lejligheder). Indhold: 1 overnatning med morgenmad, 1 x 2-retters middag og 2 x greenfee samt afsluttende frokost. Der er mulighed for 4 personer som kan få enkelt værelser uden merpris, og det er efter først til mølle princippet. Alle lejligheder har fuldt udstyret køkken, 2 separate soveværelser, stue, altan/ terrasse, bad & toilet, TV & Radio samt fri adgang til Wifi.

Program Om lørdagen er der tee-off kl. 12:30 og der udleveres en sandwich til at tage med på banen. Om søndagen er der tee-off kl. 10:00 og her er der frokost når vi kommer ind med en øl/vand og præmie overraskelse. Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet. Der er mulighed for adgang til spa/ wellness-området og en billet koster 65 kr. Tilmelding kan ske fra lørdag den 18. marts til senest 11.maj. BEMÆRK MAX 36 DELTAGERE, OG ER EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET!

Vi kører i egne biler.

Billede:

Lübker Golf Resort 18

Men’s Section 2017


Gennemgående matcher Midspar Cup

Flest Stableford

Kvalifikation til Midspar Cup 2017:

2: Flest opnåede stableford - point

A: De 10 bedste matcher for hver enkelt

gennemgående.

spiller – spillet i perioden 3. september

Bedste netto score

2016 til 24. august 2017 - er tællende

3: Bedste nettoscore i 5 slagspils-

såfremt matchen er erklæret ”tællende”

matcher.

af Præsidiet. En ”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicapsammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til Midspar Cup accepteres spil

Bedste brutto score 4: Bedste bruttoscore i fem slagspilsmatcher. Færrest puts

med lejeforbedring på fairway for op til

5: Bedste putter i fem slagspils-matcher.

alle 18 huller. Pointene for de ti matcher

Bedste Hallington score

lægges sammen og de ti spillere med de højeste antal point kvalificeres - ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hulspilsturneringen deltager C: Endvidere råder Captain over seks wildcards.

6: Vinder af Hallington. Årets match 7: Vinder af Årets Match. Hulspil 8: Vinder af Singlehulspilsturneringen, Aog B-rækken. Par Hulspil 9: Vinder af Parturneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Men’s Sections tavle i klubben.

Pointgivning for Midspar Cup:

Overall

8 point

Placering i A og B

1

6 point

2-4

5 point

5-7

4 point

8-10

3 point

11-12 > median

2 point 1 point Men’s Section 2017

19


Midspar Cup 2017 Midspar Cup 2017 Midspar Cup afvikles 2017 i Horsens, lørdag den 2. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste matcher for Men’s Section. Men’s Sections fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 18 mand hver i finaledysten.

Turneringen er tidligere kaldet: Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup, Damstahl Cup, Stark Cup og Royal Unibrew Cup

De som kvalificerer sig, skal forvente at skulle tidligt op. Vi kører i bus til Horsens og skal være klar til morgenmad og

Vinder man hullet får man 6 point, nr 2

briefing i Fredericia Golf Club kl. 07:00 og

får 4 point, nr 3 får 2 point og nr 4 ingen.

første gunstart kl. 08.00

Deler alle hullet med samme netto score

Greensome om formiddagen

får hver spiller 3 point.

Om formiddagen spiller vi en Greensome

Middag

Match Play (hulspil), hvor hvert hold

Dagen afsluttes med en hyggelig og

møder én anden klub.

festlig middag, hvor pokalen bliver

Hulspil om eftermiddagen Om eftermiddagen spilles en hulspilsmatch, hvor en fra hver klub dyster om 12 point på hvert hul, efter reglen 10 point til de to bedste scores og 2 point til de to dårligste scores. 20

Men’s Section 2017

overrakt det vindende hold. Midtspar Cup blev i 2016 vundet af hjemmeklubben Odder. Captains helt klare ambition er at vinde pokalen i Horsens.


Midspar deltagerne 2016 Kvalifikation

Afbud fra kvalificerede spillere er ikke

Kvalifikation til Midspar Cup kan du se

velset, og finder heldigvis sjældent sted.

mere om, under gennemgående matcher

Skulle tilfældet være ude, disponerer

inde i bladet.

Captain 2017 over pladsen og uddeler

De fleste i Men’s Section spiller året igennem for, at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøs, - og det med rette.

Wildcard, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde. Til sidst en stor tak til Middelfart Sparekasse for sponsoratet, der gør denne dag til noget specielt. Vi ser frem til afviklingen i september, og ser ligeledes frem til, at samarbejdet må fortsætte mange år frem.

Men’s Section 2017

21


Hurtigere spil 2017 Men’s Section er en success.

præcis som på motorvejen morgen og

Med mere end 100 medlemmer, faktisk

aften, så betyder det også langsommere

114 medlemmer i 2016, må vi konstatere,

trafik, og når en uheldig spiller ryger i

at Men’s Section er en success.

roughen eller i skoven, så mærkes det

Her i Vejle nyder vi friheden, at kunne

bagud, når der køres tæt på fairway.

vælge vores Tee-time, hvem vi spiller med

Hold til højre

samt at næsten alle mand, hver torsdag

Kommer du bagfra så vis hensyn og

mødes til en social og hyggelig middag,

hold afstand - men, endnu vigtigere, kan

med efterfølgende præmieoverrækkelse.

din flight ikke følge den øvrige trafik,

Teestederne er i Men’s Section regi, åbne fra kl. 14:00, men heldigvis - eller måske uheldivis, er vi ikke alle gået på pension endnu. Det betyder jo at folk lige skal

så “hold til højre” og luk igennem. Vær opmærksom i trafikken, og husk at jeres plads er lige bag bolden foran - ikke lige foran bolden bagved!

have afsluttet dagens arbejde, inden de

Golf en sport?

haster ud til nogle teesteder, der virkelig

Nogen vil nok påstå, at Golf ikke er en

er under pres, typisk fra kl 15:00 og frem

sport, men et spil. Men hvis vi nu alle

til 15:30.

går lidt friskt til, når vi skal hen til vores

Kødannelser Myldretiden starter typisk lige før

bold, så går både spillet og pulsen lidt hurtigere.

kl. 15, og vi må konstatere, at det

En af udfordringerne i golf, og noget af

giver anledning til kødannelser på

det vigtigste, er at beslutte hvor man

tilkørselsramperne (læs tee-stederne), og

ønsker at lande bolden i det næste slag

22

Men’s Section 2017


og vælge det rigtige værktøj til at udføre

Derfor skal hver flight registrere følgende

slaget. Men man behøver jo ikke vente

informationer, hver torsdag:

med at tænke over disse beslutninger, til det bliver ens tur.

Tee-Time, når første spiller slår ud Turn-Time, når første spiller slår ud på hul 10

Forbered dig, mens du går frem til din

Return-Time, når scoren noteres efter hul 18.

bold, vælg dit mål så skal du blot vælge

Matchform.

værktøj når du kender afstanden. Er du

Bane og baneforløb.

usikker på dit leje, så forbered en plan B!

Antal spillere i flighten.

Match form I 2016 tog vi for alvor fat på Hallington,

Hver tosdag vil vi følge op på tiderne,

som er en god mellemting mellen Slagspil

hvor vi kigger på hurtigste tid,

og Stableford, og det så ud til at have en

gennesnitlig tid og langsomste tid.

positiv indvirkning på afviklingen af vore torsdags matcher.

Ingen hænges ud, men da enhver spiller ved hvor lang tid, flighten var om at spille

Men reelt kender vi ikke effekten - vi ved

18 huller, ved de også hvordan de ligger i

kun, at med Hallington skal vi max. slå til

forhold til dagens gennemsnit.

bolden 9 gange på et par 5 hul, før vi kan samle op. Statistik Selv om en klog mand engang sagde, at 7,65143 % af al statistik passer alligvel ikke - så vil vi i 2017 indføre lidt statistik. Vi vil hjælpe os selv til at lære om os selv og vore vaner på golfbanen.

Husk så, at fokusere på dit eget spil, og hvordan du kan komme til at spille hurtigere. Vi fokuserer i 2017 på spilhastigheden, fordi vi ønsker at fastholde vores frihed til at spille, når vi kan, og ikke efter en tid på en flight booket i Golfbox. Præsidiet

Men’s Section 2017

23


Hulspils Tuneringer Tilmelding til hulspil påbegyndes ved åbningsmatchen den 18. marts 2017 og slutter torsdag den 20. april 2017, hvor der trækkes lod til matcherne i single, og første runde i par hulspil. Single Hulspil I sæsonen 2017 vil turneringen foregå

Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret til Midspar Cup finalen i Fredericia den 2. september 2017. Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling af

efter cup-system, så det er vind eller

matchen inden tidsfristen.

forsvind og bedre held næste år for

Lodtrækning Single hulspil

taberen. 1. lodtrækning til hulspilsturneringen foretages torsdag den 20. april 2017. Hulspilsturneringen bliver afviklet i Aog B- rækkerne. Det forsøges at gøre

1. runde...................................20. april 2. runde...................................18. maj 3. runde...................................22. juni 4. runde...................................13. juli evt. 5. runde .............................3. august

rækkerne lige store, og derfor kan det

Finale afvikles senest.............17. august

ikke oplyses, hvor grænsen mellem

Hvis ikke man når at afvikle sin match

rækkerne går, før alle tilmeldinger er på plads.

inden næste lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til

Handicappet ved tilmeldingstidspunktet

næste runde (lodtrækning foretages af

afgør, hvilken række man stiller op i. Der

Captain eller andet medlem af Præsidiet).

spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på

Fordelingen af handicap sker ved at

matchdagen.

finde frem til forskellen mellem de to

Der vil i forbindelse med lodtrækningerne

kombattanter.

sættes tidsfrister for afvikling af de

Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag

enkelte matchrunder.

(¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal

Finalerne i single skal være afsluttet

tildelte slag. (¾-handicap)

senest torsdag den 17. august 2017.

Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har

For både single- og parhulspilsmatcher-

8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes

nes vedkommende kan de afvikles om torsdagen uanset om der spilles Stableford, Hallington eller Slagspil.

24

Men’s Section 2017

match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller.


Hulspil Par Hulspilsturneringen for par foregår efter cupsystem hvor tabende hold er ude af turneringen.

score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5

Der vil være lodtrækning til 1. runde

og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og

torsdag den 20. april 2017. Efter hver

sammenlignet med bedste score fra

runde, bliver der foretaget lodtrækning i

hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet.

forbindelse med præmieoverrækkelse til

Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens

dagens match.

dårligste resultat hold 2 var 6, altså

Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 5. oktober 2017. Parhulspilsturneringen bliver afviklet i én fælles række. Hvis man ikke når at afvikle sin match

vinder hold 1 hullet og 1 point. Parhulspilsturneringen følger slagsspilsreglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match.

inden næste lodtrækning (fastsat seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde. Captain eller andet medlem af Præsidiet foretager lodtrækning. Lodtrækning for Par Hulspil 1. runde lodtrækning........20. april: 2. runde lodtrækning..........1. juni: 3. runde lodtrækning........27. juli: 4. runde lodtrækning..........7. september: evt. 5. runde.......................28. september Finale afvikles senest..........5. oktober Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige

C.V. Christensen a-s Rørhaven 7, 7100 Vejle

75 82 00 77

HUSK VORE SERVICEVOGNE Døgnvagt: 75 83 66 33 www.cvchristensen.dk email: mail@cvchristensen.dk CVR nr. 36 85 93 18

spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste

Men’s Section 2017

25


Kontingent 2017 Kontingent 2017 Årskontingent inkl. matchfee, hulspil og hole in one forsikring:

kr.

600

Til hver match kan du tilmelde dig konkurencerne “Nærmest flaget” på 2 par 3 og et par 4 hul, samt “Birdy” puljen for alle par 3 huller. Nærmest flag pr. dag:

kr.

10

Birdie pr. dag:

kr.

10

§ No Return § Bøder: Indkomne beløb anvendes til vore ture, samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort pr. fejl............................................ 5 kr. No return...............................................................................................................50 kr. For sent fremmøde til fastsat spisning ................................................................ 5 kr. Ikke tilmeldt korrekt på startlisten ....................................................................... 5 kr. Overtrædelse af etikettereglerne .......................................................................20 kr. Overskridelse af 32 puts i slagspil pr. put (dog max 15 kr.)............................... 2 kr. Dårlig score i dagens match.................................................................................. 5 kr. Ved score under 29 stableford point, mere end 80 netto i slagspil, eller under 65 point i Hallington. Rigtig dårlig score i dagens match......................................................................10 kr. Ved score under 24 stableford point, mere end 85 netto i slagspil eller under 60 point i Hallington. Regelkonkurrencen: Flest forkerte svar koster.....................................................................................20 kr. Næst flest forkerte svar koster............................................................................10 kr. Protester medfører fordobling af bøden. Husk! Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i bødekassen går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt! 26

Men’s Section 2017


Resultater 2016

N

S S E C TI

Vindere af årets gennemgående

O

ME

N’

B LU

VEJ L

OLF C G E

Resultater af venskabsmatcher 2016:

turneringer 2016: Brutto:........................... Paul Ruston

Fredericia - Vejle: ......... Fredericia vinder

Netto:............................. Paul Ruston

Årets match, LS vs. MS: LS vinder

Hallington:..................... Peter Worsøe

Vejle - Gyttegaard: ....... Vejle vinder

Puts:............................... Paul Ruston

Hedensted - Vejle: ....... Hedensted vinder

Stableford: ................... Keld Hindhede

MidSpar Cup:................ Odder vandt

Årets match:................. Rene Kildsgaard

Der er god plads til forbedringer i 2017 -

Single hulspil A:............ Rene Kildsgaard

og i pokalskabet, så hold jer ikke tilbage.

Single hulspil B:............ Søren Priess Gade Par hulspil:.................... Keld Hindhede, ....................................... Michael Kaltoft Sidani ShootOut:.......... Jan Groth Clausen (igen i år, et golfrejse-gavekort sponsoreret af www.caddiegolfrejser.dk) Men’s Section 2017

27


Men’s Section

Sponsorer 2017 Biledgaard Profil

Automester Børkop - Jens E. Jørgensen

Pedersens Laboratorium

Volkswagen og Skoda Vejle

Design House Denmark

VINOBLE Vine, Vejle

NB Enterprise

Din Mad Partner

Sydbank Restaurant Fællessletgård Isabella A/S Skovhus-Økonomisk Rådgivning ApS

Stark, Vejle

J

V

Hoteladvice v/Jan Bertelsen

E

LH Uni-Gulve A/S

O G E L

Læger uden Grænser Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Danske Bank Codex Advokater Boligselskabet LIFA

OK a.m.b.a HP Masking ApS. Spar Nord Bank Vejle HC Auto I/S

ME N

Tøjeksperten, Vejle

Dialog Data A/S Middelfart Sparekasse

’S SEC

Danish Fire Curtains ApS Årets katalog er trykt af EUROGRAPHIC GROUP Men’s Section 2017 28

O I T


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.