Page 1

I kon UtsTi lli ng bysa nt insk

iMar i aBe b u d e l s e sKi r k e Th o rOl s e n sg a t e9 ,Os l o www. greskorthodokski rke. no

26nov. -1 1 des. 201 1

av den greske i konmaleren

NI KOL KONSTANTE

www . i k o n k u r s . we b s . c o m

plakat  

ikonutstilling, oslo 2011

plakat  

ikonutstilling, oslo 2011