Page 1

y vägbr taren nr 4 2010 • årgång 122 • medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna 


Ordförande har ordet…

NOTERAT FRÅN IOGT-NTO VÄRLDEN Den 22 november försattes IOGTNTO:s kursgård Saxenborg, ekonomisk förening i konkurs vid Falu tingsrätt.

Alla barn har rätt till en vit jul! För oss inom nykterhetsrörelsen är ju detta en självklarhet men visst blir man bekymrad över de ca 385 000 barn som växer upp med risk- och missbrukande föräldrar. Alkoholkonsumtionen befinner sig på en hög nivå i samhället och det slår hårt mot barnen. Vad kan vi göra för att hjälpa? Vara en bra vuxen förebild, ta diskussionen

med andra vuxna - uppmana till en vit jul och öppna era lokaler för aktiviteter till de barn som saknar trygg miljö under det för dem långa jullovet.

Fastigheten förvärvades 1956 av dåvarande NTO. Entusiasten Stig Kroon och många medhjälpare skapade en fantastisk kurs och fritidsanläggning av Grangärde kommuns fd Fattighus dit Dan Andersson ”En Gamling” drogs av ”20 års Blacken”.

På den tiden beläget på andra sidan sjön Saxen. Det sägs att det var fattighusets många löss som fraktade den gamla timmerstommen över sjön... Just nu bjuds det in till en sista Nyårsfest på Saxenborg...

Jag önskar er alla en glad och trevlig Jul och ett Gott Nytt År! Er tillgivne ordförande Krister Broberg

Gösta Jansson

IOGT-NTO Rörelsen Dalarnas distriktsexpedition IOGT-NTO Dalarna Hesseliusgatan 1 784 30 Borlänge 0243-851 05

Behöver du och din förening hjälp med utskick eller liknande så hör av er till distriktsexpeditionen helst via e-post så skall vi göra vad vi kan. Servicen skall bestå så långt det går men du måste kanske ha lite längre framförhållning bara. Bokning av Fjällstugan sker via Ingela Broberg på telefon 073-526 13 34 Välkomna!

Öppettider Tisdagar 10.00 – 12.00 Torsdagar 10.00 – 12.00

www.iogt.se/dalarna IOGT-NTO dalarna@iogt.se UNF dalarna@unf.se Junis dalarna@junis.org NBV Borlänge dalarna@nbv.se

Vägbrytaren Christer Harrysson, telefon 023-196 97, 070-464 56 52 e-post: christerharrysson@hotmail.com REDAKTION: Gunilla Wikström, Gösta Jansson, Christer Harrysson GRAFISK FORM: Christer Harrysson TRYCK: V-TAB Vimmerby ANSVARIG UTGIVARE:

IOGT-NTO Dalarna • Hesseliusgatan 1 • 784 30 BORLÄNGE 0243-851 05 • Fax 0243-873 30 • dalarna@iogt.se KOMMANDE NUMMER:

2

Nr 1/2011 • Manusstopp 11 februari

Ute 4 mars

JULSTÄNGT Distriktsexpeditionen är julstängd under tiden 16 december till 18 januari. Meddelanden kan lämnas på telefonsvarare tel 0243-851 05 som avlyssnas.

God Jul & Gott Nytt År!

VÄGBRY TAREN


Kallelse till Distriktsårsmöten Lördag 16 april 2011 IOGT-NTO-lokalen, Hedemora

Styrelserna för Dalarnas distrikt av IOGT-NTO, NSF, UNF resp IOGT-NTO:s Juniorförbund kallar härmed till 2011 års distriktsårsmöten.

Årsmötena öppnas lördag 16 april kl 09.00 i IOGT-NTO-lokalen.

Ombud till IOGT-NTO

IOGT-NTO-förening utser vid årsmötet två ombud och två ersättare för varje påbörjat 50-tal medlemmar per 2010-12-31. IOGT-NTO-förening med mer än 50 medlemmar utser ett ombud och två ersättare för varje påbörjat 50-tal medlemmar utöver 50 medlemmar (ex 51 medl = 3 ombud, 101 medl = 4 ombud osv). Kretsarna äger rätt att representera med ett ombud per krets.

IOGT-NTO-förening med Juniorverksamhet väljer ett ombud till JUNIS årsmöte / Se nästa spalt. Ombud till NSF

NSF-kår med högst 50 medlemmar utser vid årsmöte två ombud och två ersättare. NSF-kår med mer än 50 medl utser ytterligare ett ombud och en ersättare för varje påbörjat 25-tal medl över 50 medl.

FANTASTISKT

LOKALT RESULTAT!!! IOGT-NTO Älvdalen samlade in 10.400 kronor till Världens Barn insamlingen! Totalt fick Världens Barn in 83 miljoner varav 5% kommer att gå till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. ETT TIPS... Bjud hem en invandrare / familj, till svenska alkoholfria traditioner Omslagsbilden: Barn & ungdomsgruppen Vildhjärta på Gamla Elverket. Foto: Christer Harrysson.

VÄGBRY TAREN

Ombud till JUNIS

Juniorförening utser vid årsmöte två ombud och två ersättare. Om föreningen 2010-12-31 hade mer än 25 medlemmar får föreningen utse ytterligare ett ombud och en ersättare för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Ombuden utses bland föreningens löftesbundna medlemmar. Föreningen får utse högst fem ombud. Ombud är även den ansvarige juniorledaren. Juniorföreningens fadderförening utser också ett ombud.

Ombud till UNF

UNF-förening utser vid årsmöte ett ombud och två suppleanter för varje påbörjat 10-tal betalande förbundsmedlemmar enligt UNF-föreningens medlemstal per 2010-12-31.

Ombuden samlas redan på fredag 15 april kl 18.00 i IOGT-NTO-lokalen, Hedemora.

Noterat från IOGT-NTO-världen Rune Andersson i Sörvik har avlidit, en vecka före sin 82-årsdag... Det var Rune som såg till att BingoLotto kom till Dalarna och gav miljoner till verksamheten. Det började med att Stig Kroon, han som också startade IOGT-NTO:s Miljonlotteri, ännu en gång, förstod att nått stort var möjligt, men distriktstyrelsen tvekade... Rune var distriktskassören som såg kassakistans botten men han såg också möjligheterna... Rune drog igång det hela själv och med hjälp av hustrun Ingalill åkte de runt i Dalarna och lämnade

Fullmakter

Fullmakter med uppgift om valda ombud och ersättare insändes omedelbart efter lokalföreningens årsmöte, dock senast 25 mars, till: IOGT-NTO-rörelsens D-exp, Hesseliusgatan 1, 784 30 BORLÄNGE.

Motioner

Motioner skall vara Distriktsexpeditionen tillhanda senast den 20 februari.

Reseersättningar

För ombud till IOGT-NTO, UNF och JUNIS utgår ersättning med billigaste färdsätt. För IOGT-NTO til�lämpas resefördelning, vilket innebär att resekostnaderna fördelas mellan föreningarna. För ombud till NSF gäller att kårerna svarar för sina ombuds resekostnader.

ut bingolotter till butiker, föreningar och kiosker... Det berättas att dom på söndagarna for upp mot Västerdalarna med bingolotter och passade på att äta söndagsmiddag hos Ingalills släktingar i Malung och vidare mot Mora och hemåt Ludvikatrakten igen... Verksamheten växte och på distriktets uppdrag tog Vi Förenade över administration, distribution och redovisning, nu blev 5-10 personer mer eller mindre anställda i verksamheten och Rune fick aldrig det stora tack han var värd... Jag besökte honom med en julblomma i anslutning till hans 80-års dag, men då sov Rune... Gösta Jansson

3


Fenix föräldracafé Tänk vad tiden går fort, nu har 91:an drivit Fenix föräldracafé i 4 år. Självklart så firades det med tårtkalas och ballonger.

På kalaset kom det ca 80 personer och firade med oss. Det var så många att båda våra tårtor tog slut, som tur var fanns det lite glass i frysen. Även Borlänges politiker var inbjudna och det kom 5 st och hälsade på under dagen. En av våra pappor, Markus, hade sin gitarr med sig så det blev en riktig rock n’ roll sång-samling. Det var mycket uppskattat av både vuxna och barn.

Den 1:a advent bakade vi pepparkakor med barnen här på Fenix föräldra café. Det är som vanligt ett väldigt populärt evenemang. Det bakades alla möjliga pepparkakor i form av ”vitjul-gubbar” och även grisar, hjärtan och andra traditionella former. Det var ca 16 barn som bakade och sammanlagt så var vi runt 75 vuxna och barn men en del av barnen var för små för att baka. Vi hade även lite fint främmande som bestod av Becciz Lindberg (med familj) som tidigare jobbat med Vit Jul-projektet och f.d. JUNIS-konsulenten Johanna Flodström med dottern Ebba. Helena Schütt

IRMA –

VÅRT FANTASTISKA MEDLEMSREGISTER Inom IOGT-NTO har vi ett fantastiskt redskap till vårt förfogande, nämligen medlemsregistret IRMA. Genom detta kan föreningar hålla koll på sina medlemmar: se vilka som betalat och inte, sortera ut medlemmar inom ett visst åldersspann eller ett visst geografiskt område, mm. Medlemsservice på kansliet vill gärna att fler föreningar använder sig av IRMA istället för att hålla egna register. Genom att utbilda ansvariga i föreningarna kan IRMA bli ännu mer uppdaterat! Om vi t ex kan samla in epostadresser och mobiltelefonnummer till alla medlemmar, kan vi enklare nå medlemmarna med snabba, elektroniska utskick när vi ska genomföra olika aktiviteter. Jag planerar en gemensam utbildningsdag en lördag i januari/februari, för intresserade från föreningar i Gävleborg och Dalarna. Utbildningen kommer att förläggas till en central ort utifrån dem som anmäler sig och någon från Medlemsservice kommer att leda utbildningen. Vi räknar med att utbildningen tar ca 3 timmar. Jag har också vidtalat Västernorrlands och Jämtlands län för att få ihop minst tio deltagare. Föreningen behöver endast stå för deltagarens resekostnader. ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA? ANMÄL DIG TILL MIG SNARAST, DOCK SENAST 31/12. Cecilia Abrahamsson Utvecklingskonsulent IOGT-NTO Dalarna och Gävleborg cecilia.abrahamsson@iogt.se Mobiltelefon 0701-90 84 60

Emma 4 och Emma 3 bakar pepparkakor

4

VÄGBRY TAREN


Min uppdragsgivare är IOGT-NTO och jag samarbetar främst med DS (distriktsstyrelserna) i Dalarna och Gävleborg. Det är alltså DS som bestämmer vilken huvudinriktning mitt arbete ska ha utifrån vad de prioriterar i sin årliga arbets- och utvecklingsplan. Men jag besöker gärna föreningar; lyssnar och lär och diskuterar och samlar pusselbitar. Jag har mitt kontor i Sandviken och kan enkelt ta mig till olika platser i distriktet. Det går också jättebra för dig som läser detta just nu att höra av dig direkt till mig via mail. Tankar, idéer, frågor och funderingar - inget är för stort eller för litet! Jag har antagligen inte svar på allt, men kanske på något. Om inte annat kan jag föra frågan vidare.

Vem är den nya Utvecklingskonsulenten för Dalarna och Gävleborg? En märklig typ, en vansinnigt märkvärdig människa eller helt enkelt en ganska vanlig person? Svar: en ganska vanlig person, men med ett ovanligt roligt jobb!

De senaste tjugotvå åren har jag arbetat som studie- och yrkesvägledare inom det offentliga skolväsendet, allt från grundskola till högskola. Till slut fanns inte så många utmaningar kvar och jag började fundera på att göra något annat. Frågan var bara vad? Som tur var upptäckte jag att IOGT-NTO sökte en Utvecklingskonsulent. Ett jobb med fokus på strukturer och utveckling, där jag kunde ha nytta av min långa erfarenhet av vägledning och kunskap om utbildningsfrågor. I jobbet ingår också många resor och möten med människor. Som helt ny i rörelsen har jag ett användbart utifrånperspektiv, men också mycket att lära. De tre månader jag jobbat hittills har jag använt till att lära känna organisationen och dess människor. Skaffat mig kunskaper om ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor), fakta och statistik, hur man jobbar i föreningarna, hur man kan jobba politiskt, o s v. Detta arbete fortsätter jag med, det tar nog aldrig slut, för varje dag, varje möte, är en ny erfarenhet och jag samlar erfarenheter, som pusselbitar. Tillsammans bildar de ju snart en helhet som jag kan använda för att informera, utbilda, inspirera och hjälpa föreningar och enskilda på olika sätt.

VÄGBRY TAREN

Det var inget stort steg för mig att bli medlem i IOGT-NTO. Eftersom jag är en ganska vanlig person tänker jag: det finns säkert många fler därute som också skulle kunna tänka sig ta ställning om de bara fick frågan! Om vi, var och en, frågar en person som ännu inte är medlem och de skulle tacka ja, då skulle vi fördubbla vårt medlemsantal! Annars måste vi hjälpas åt att rekrytera nya medlemmar. Utan medlemmar finns ju inte IOGT-NTO, det är något att tänka på, nu och för framtiden! En av mina arbetsuppgifter är att hjälpa föreningar organisera aktiviteter som syftar till värvning. Jag tror även att vi måste fundera över vad nya medlemmar vill ha ut av sitt engagemang. Går man med för att träffas och fika, driva alkoholfrågor politiskt, lära sig skriva insändare och debattartiklar, eller vad? Det finns statistik på vad nyblivna medlemmar hittills efterfrågat och detta måste vi ta till oss, om vi vill ha nya medlemmar som också blir kvar, gärna som aktiva. Låt oss lyfta frågan på möten och sammankomster och diskutera hur vi kan jobba med den.

* Jag kommer att få en kolumn här i Vägbrytaren vilket innebär att ni i varje nummer får ta del av mina tankar och funderingar. Hoppas att jag inte blir ensam om att skicka in material? Tidningen är ju ett utmärkt forum för alla i Dalarna att utbyta erfarenheter och sprida goda idéer! Om jag, som är en ganska vanlig person, kan skriva i tidningen, så kan säkert även du. Alla bidrag är ju betydelsefulla i vårt gemensamma arbete för ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi hörs! Cecilia Abrahamsson Utvecklingskonsulent IOGT-NTO Dalarna och Gävleborg cecilia.abrahamsson@iogt.se

5


Ljus i mörkret Som barn önskade jag mig precis som alla andra barn fina presenter till julen. Jag önskade mig dockor, nallar och även ett år en kanin. Men till skillnad från många andra barn hade jag också en annan annorlunda önskan. Jag önskade mig att min pappa skulle sluta dricka. Jag fick min docka, min nalle och även en kanin, men jag fick aldrig min önskan uppfylld om att min pappa skulle sluta dricka. Från det att jag var sju år har jag alltid fått leva med att veta att min pappa är en alkoholist och även fast det inte alltid har varit lätt så är jag glad att min mamma valde att berätta det för mig. Många skulle säkert säga att det är för tidigt, men det tycker inte jag. Jag är inget annat än tacksam mot min mamma för att hon berättade och jag vet inte vad det skulle ha blivit av mig om inte min mamma hade funnits där. Visst har min pappa alltid varit där också, även fast det kanske hade kunnat vara lättare om han inte hade varit det. Jag vet att det låter hemskt, men nu vet jag att det är helt okej att känna så och jag skäms inte över det. Jag vet att mycket i mitt liv hade varit lättare utan min pappa, men trots allt hemskt han kan göra så är han ändå min pappa och pappa kommer alltid att vara pappa. Sen spelar det ingen roll hur sällan jag träffar honom eller hur dålig kontakt jag än må ha med honom och hur mycket jag än hatar honom när han dricker så är han ändå min pappa. Det tog lång tid för mig att acceptera att hur mycket jag än skulle vilja så kan jag aldrig få en helt nykter pappa, men nu när jag har lärt mig att acceptera detta så har det gjort mig starkare och jag är mer tillfreds med mitt liv och vem jag är som person. För det ska alla veta som har någon i familjen som dricker, ni är inte som dem! Vad de gör påverkar inte vilka ni är. Bara för att de dricker betyder inte det att ni måste göra det. När jag var mindre var jag livrädd för att det 6

skulle vara något genetiskt fel och att jag skulle bli som min pappa om jag någonsin drack en enda droppe alkohol. Nu vet jag att det inte är något genetiskt fel och jag vet också att oavsett vad min pappa gör i livet kommer jag att förbli mig. Men trots detta har jag valt att bli nykterist, jag kommer aldrig att dricka alkohol. Jag har sett alkoholens dåliga sidor och ärligt talat tycker inte jag att det kommer något gott ur att dricka. Det är dyrt, det smakar illa och om man dricker för mycket kan man bli ett riktigt svin. Nej, tacka vet jag läsk. Det kanske innehåller mer socker, men det är så mycket bättre än alkohol. Det är billigare, det smakar bättre och det enda som kan hända är att du blir att rapa extra mycket. När jag gick i tredje klass mådde jag nog som allra värst och jag började få det jobbigt i skolan och jag var ständigt rädd för vad som skulle hända om mina kompisar fick veta hur min pappa var. Men i slutet av trean gjorde mitt liv en hel omvändning, det var då jag kom i kontakt med Linusgruppen i Borlänge och när jag började fjärde klass började jag i min första Linus grupp. Där fick jag se med egna ögon att det fanns andra som hade det som jag och även de som hade det värre. För det spelade ingen roll hur mycket min mamma och mina lärare försökte försäkra mig om att jag inte var ensam om att ha det så här, så kunde jag inte helt förstå att jag faktiskt inte var ensam och det var inte förrän jag började i Linusgruppen som jag faktiskt insåg att jag inte var ensam och att jag aldrig mer skulle behöva känna mig ensam. Men när jag hade gått på Linusgruppen i två terminer tyckte jag att jag var stark nog att klara mig utan den. Då var jag tolv år och jag skulle snart vara tvungen att börja i tonårsgruppen, men det ville jag inte så då slutade jag. Jag mådde bättre än jag hade gjort på länge och jag gjorde bra

ifrån mig i skolan. Jag vågade berätta för mina kompisar om min pappa och de såg inte annorlunda på mig för det och tack vare det så släppte en stor tyngd från mina axlar och sen dess har jag alltid vågat berätta för mina vänner om min pappa och det känns riktigt bra. För även fast de aldrig riktigt kan förstå hur det är att växa upp med en alkoholist till far så kan de i alla fall trösta mig när de ser att jag är ledsen. Jag kan också berätta att hade det inte varit för all den hjälp jag hade fått från skolan, Linusgruppen och min mamma och min nya styvpappa så hade jag aldrig kunnat göra det jag gjorde i högstadiet. Det var då jag bestämde mig för att ta avstånd från min pappa. Vi hade ett stort gräl under en av hans fyllor och sedan pratades vi inte vid på över ett halvår. Det var något jag behövde göra. Jag behövde leva utan honom för att kunna bli starkare i mig själv och när jag sedan valde att höra av mig till honom igen när det började närma sig jul, så hade jag kommit så långt att jag hade kunnat släppa taget om min önskan om att se min pappa som en nykterist. Det var nog det sista steget för mig. När jag lärde mig att acceptera att min pappa aldrig kommer bli nykterist så kunde jag börja leva mitt liv till fullo och jag blev den starka människa jag är idag. Idag, som sjutton år, lever jag till fullo. Efter att jag lärde mig att acceptera att min far aldrig kommer bli nykter så har jag börjat göra saker för min skull. Jag har bland annat konfirmerat mig, vilket var en av de roligaste perioderna i hela mitt liv och det är något jag aldrig glömmer. Jag blev konfirmandassistent och efter det så började jag jobba som volontär i Svenska kyrkan i Borlänge på Sinnesrogudstjänsterna där jag har kommit ännu en stor bit på min resa. Till Sinnesrogudstjänsterna kommer alkoholister, före detta alkoholister, narkomaner och före detta narkomaner. Där har jag fått en ny syn på alkoholister. Förr hatade jag alla som var alkoholister, men nu har jag lärt mig VÄGBRY TAREN


att det finns två typer av alkoholister. De som ångrar sig och vill vända på sitt liv och gör det och sedan de som har gett upp. Tyvärr råkar min far vara en av de som har gett upp, men tack vare dessa människor i kyrkan har jag kommit till den punkt i mitt liv då jag kan acceptera bättre och till den punkt då jag vågar göra det jag gör nu. Nämligen att jag berättar min historia för andra i hoppet om att det ska ge andra barn och ungdomar hopp. Förutom att jag jobbar i kyrkan, så gör jag också andra saker. Jag läser andra året på gymnasiet och drömmer om att en dag få bli författare. Till alla er som har det som jag, eller på annat sätt mår dåligt p g a alkohol, vill jag bara säga att sluta aldrig drömma. Har du en dröm, så följ den och låt inget hålla dig tillbaka. Vad du än går igenom nu, så kommer det bara att göra dig starkare och det kommer att göra dig till en ännu underbarare människa. Nu när julen står för dörren så inser jag en sak. Jag fick min docka. Jag fick min nalle. Jag fick min kanin. Jag fick aldrig en nykterist till pappa, men jag fick en underbar familj och underbara vänner. För det är inte klapparna som

Nämn ordet Pumpen och vissa rörelsemedlemmar får något fjärrskådande och stridslystet i blicken! I 40 år har tävlingen anordnats på exakt samma sätt; under en timme den andra torsdagen i november, mellan kl 20.00 och 21.00 ska lagen svara på ca 55 frågor och man får använda sig av vilka hjälpmedel som helst. Internets bidrag till mänskligheten har dock gjort att sättet att hitta svaren på förändrats en hel del, men fortfarande måste det till massor av klurighet, samarbete VÄGBRY TAREN

räknas när det är jul, det är den kärlek vi ger till varandra och som vi får oavsett om det är från vänner eller familj. All kärlek är ändå kärlek oavsett om den kommer från en alkoholist eller

från en kär vän och kärlek är den underbaraste av gåvor och jag önskar er alla en kärleksfull jul.

och lite tur för att hamna högt upp i poänglistan. Bäst förutsättningar har de lag som har deltagare i blandade åldrar med vitt skilda intressen och många datorer. Något som stämde in på Faluns lag ”IOGT-NTO rörelsen i Falun”, dvs i första hand IOGT-NTO 92 Falun och UNF 89 Falun som samlades på Gamla Elverket för tävling med efterföljande fika och eftersnack (Pumpentårtan är lika viktig som frågorna – nästan).

tillfälle att träffas över åldersgränserna och alla kan verkligen bidra med något. Passa särskilt på att bjuda in icke medlemmar och varför inte även tidningarna.

Laget hamnade på delad femte plats med 62 poäng av 66 möjliga. Vinnaren hade 64 poäng, så vi var nära. 120 lag över hela landet deltog varav åtta från Dalarna. Boka redan nu in tävlingen i nästa års program. Det är ett utmärkt

Lina Holm

Under iogt.se/pumpen kan ni ta del av såväl frågorna som de rätta svaren. Ni som inte deltog i årets tävling kan ju genomföra tävlingen inofficiellt såhär i efterhand. Och kom ihåg att det viktigaste inte är att delta utan att vinna, eller hur var det nu… …345 dagar kvar… Inger Ekstrand

7


Vad händer i distriktsstyrelsen? Patric Carlsson och Magnus Svensson nya ledamöter i distriktsstyrelsen lämnar sina uppdrag. Patric lämnar Åsengårdens styrelse och distriktet, han vill inte uttala sig utan anger personliga omständigheter. I en intervju förklarar Magnus följande: Jag har försökt ge uppdraget en chans men orkar inte sitta kvar längre, det känns meningslöst. Magnus beskriver en styrelsekultur som inte

Reflektion från en ledamot i valberedningen! Under ett antal år har jag varit ledamot i valberedningen och levt med en förhoppning om att distriktets verksamhet ska utvecklas. När jag fick klart för mig hur Magnus upplevt sin tid i distriktsstyrelsen kände jag bara stor sorg. Jag kommer aldrig att förstå vad man vinner på att använda makt på detta sätt. Att bli vald till di-

släpper in och öppnar upp för samtal och diskussion om hur distriktets verksamhet kan utvecklas. Det lämnas inte utrymme och beslut verkar ha tagits innan mötena. En känsla av att bli klappad på huvudet om man tycker något annat än det som verkar vara norm uppstår ganska snart. Det känns inte roligt alls och med tanke på att jag åtog mig uppdraget med en förväntan om att få vara delaktig i en styrelse som tillvaratar ledamöternas erfarenheter känns det meningslöst att fortsätta. Om jag ska vara självkritisk

borde jag kanske ha sagt ifrån tydligare men jag är inte den bullriga typen och jag tycker nog att ansvaret först och främst vilar på den som leder mötena och den mindre krets som verkar vara rörande överens om hur saker ska skötas. Ni har ett ansvar för att skapa ett öppet och tillåtande klimat med högt i tak som gör att man känner sig välkommen och delaktig. Jag beklagar att jag känner på detta vis.

striktsstyrelsen är ett förtroendeuppdrag som innebär att man förvaltar och har ansvaret för medlemmarnas ekonomiska resurser, vilket innebär att lyssna till och tillvarata medlemmarnas behov och erfarenheter samt att vara öppen för verksamhet som förnyar, fungerar och vara nyfiken på varför den gör det. Jag hoppas att ni förstår att den kritik som riktas mot er är allvarlig och inte bara kan vif-

tas bort. Härmed avsäger jag mig uppdraget i distriktets valberedning med omedelbar verkan och av ren självbevarelsedrift. Jag behöver lägga min energi på meningsfulla projekt som ger en bra känsla och inte bara är nedbrytande. Jag hoppas ni kan respektera mitt beslut.

Med vänliga hälsningar Magnus Svensson

Med vänliga hälsningar Tommy Johansson Gamla Elverket i Falun

Saknar IOGT-NTO Dalarnas distrikt kunskap och visioner? Två grundläggande faktorer som är avgörande för ideella organisationers utveckling och framgång är demokrati och ekonomi. I företagsvärlden är nog alla överens om att människorna i organisationen är den viktigaste byggstenen och själva grunden för att företaget ska fungera dvs. om individerna känner att de har makt att påverka innehållet och hur det ska utföras och verkställas kommer människorna i verksamheten att vara förändringsbenägna och motiverade att skapa resultat. Klimatet i gruppen är nyckeln till framgång eller fall. Om klimatet är öppet hanteras konflikter konstruktivt.

Här följer några enkla förslag på hur distriktsstyrelsen skulle kunna utveckla en organisation med motiverade medlemmar och föreningar. Rätt sak först – tänk enkelt – genomför riktiga rådslag – lyssna noga och förankra viktiga beslut hos medlemmar och föreningar – bemöt nya medlemmar som om de är de viktigaste i organisationen – be om hjälp och hämta kunskapen där den finns – full insyn, allt tål dagens ljus – tig inte ihjäl motsättningar och konflikter, det är förödande för organisationer – bygg verksamheten från de lokala förening-

arna och deras förutsättningar – håll nere de administrativa kostnaderna till ett minimum – anställ inte personal innan ni genomfört ordentliga rådslag om hur distriktet ska arbeta – informera och uppmuntra föreningarna om möjligheterna att söka medel hos distriktet – låt verksamheten växa fritt, då detta leder till mångfald och stolthet. Med vänliga hälsningar Tommy Johansson verksamhetsledare Gamla Elverket i Falun

Födelsedagsfest för våra veteraner Våra trotjänare som byggt den rörelse som vi nu har ansvar för att förvalta på bästa sätt, är värda all uppmärksamhet och respekt vi kan uppbringa. Utan er hade vi inte funnits. Ett stort tack till alla äldre medlemmar! På bilden: jubilarer i lf 92 Falun. 8

VÄGBRY TAREN


GAMLA ELVERKETS SOCIALA VERKSAMHET

ÖNSKAR ER ALLA EN VIT JUL Ge aldrig upp, släpp gärna taget men ge aldrig upp ditt hjärta!!!!! På bilden ser ni många, men inte alla, som har sin dagliga tillvaro förlagd till Gamla Elverket. Vi driver husets många olika verksamheter. Vi stödjer varandra på livets väg Vår väg är hjärtats väg. De mjuka värdena är grunden i vår verksamhet. Ärlighet, uthållighet och en sann vilja att möta det svåra i sig själv hos andra är en förutsättning för att kunna växa. Vi var människor som hade svårt att anpassa oss till samhället och behövde ett friare utrymme med mera egenmakt för att kunna fungera och må bra. De flesta av oss hade nära nog mist livet i desperata försök att passa in.

Det stod fullständigt klart för oss att något helt annat behövdes för att vi skulle kunna fungera och leva ett värdigt liv. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss kraften i detta enkla koncept, som borde vara en självklarhet på alla arbetsplatser. De som kommer till oss bereds möjlighet att växa på sina egna villkor och utveckla sin förmåga att samspela med andra. Vi är idag sex anställda som tillsammans med bl.a praktikanter, arbetsträningar, samhällstjänster, ungdomstjänster och ideella krafter driver en stor och mångfacetterad social verksamhet. Idag, 2010, sjuder huset av liv och är en kraftfull, välintegrerad arena och

Deltagare i barn & ungdomsgruppen Vildhjärta

VÄGBRY TAREN

mötesplats för många människor och grupper. Vi samverkar bl. a med skolan, socialtjänsten, kriminalvården, polisen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi besitter idag en bred kompetens och kan leverera en mängd olika tjänster. De som väljer att köpa tjänster av oss stödjer en social verksamhet som skapar ett stort mervärde för samhället. Vår verksamhet har sakta och fritt fått växa i en miljö som präglats av en stark övertygelse om att vi kan göra skillnad om vi får växa på våra egna villkor. Vi är process, inte prestationsinriktade. Viljan och modet att möta och arbeta med den egna personen och samspelet med gruppen, är själva grundbulten.

Vi önskar hela IOGT-NTO rörelsen en riktigt vit och God Jul 9


Nu är det jul igen! ”Det är julaftonsmorgon och hon tassar tyst och försiktigt ner för trappen. Granen står klädd men är ännu inte tänd. Hon önskar varje år att hon ska få vara med och klä den, men hennes styvfar vill att kulorna ska hänga på hans sätt. Smällkaramellerna som de traditionsenligt får göra varje år i skolan innan jul, hängs aldrig upp utan ligger kvar på botten av kartongen där julgranssakerna bor, silkespapperets klippta fransar blir trassligare för varje år. Det luktar lite jul av hyacinterna som mamma planterat men mest luktar det rök från askfatet som står på rumsbordet. Ringar efter gårdagskvällens vin och grogglas har fläckat den vita duken med broderade tomtar”. Så börjar en julsaga jag skrivit och som speglar en av mina jular från när jag var barn. Nu är jag inget barn längre men jag bär för alltid barnets känslor med mig, för de är en del av mig. En del som så många av oss som växt upp i miljöer där alkoholen har haft en central och viktig roll i vardagen, delar erfarenhetsmässigt. Julhögtiden färgas av att-nu-skavi-ha-det-riktigt-trevligt och mysigt. Men räcker det med att bara vara barn och tindra med ögonen för att mamma och pappa ska känna en varm och skön känsla av julstämning, eller är det glöggen som frammanar det äkta julfirandet för vuxna? För många barn, för över 350 000, så är julen en högtid där glöggen, julölet och snap-

KAMRATSTÖDSGRUPP

Här finns någon att prata med när alkohol eller andra droger tar överhanden. Här finns stöd för den som kommit hem från behandling och ska ta steget ut i vardagen och för den som väntar på att komma in på behandling. Vi som driver verksamheten är inga terapeuter, men är själva nyktra och drogfria missbrukare eller har annan bakgrund med stor erfarenhet som kan hjälpa en bit på vägen. 10

sarna får de vuxna att komma in i det rätta högtidsfirandet. Och nej, jag talar inte bara om de familjerna där det finns en uttalad alkoholism, jag talar om vanliga svenska familjer. Vit Jul-projektet gör mig varm i hjärtat. Vit Juls enda syfte är att få fler vuxna att avstå från alkohol under julhelgen. De skriver på sin hemsida: Visste du att vart tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar. Utan för att han vinglar så konstigt. Är det humant? Är det ok? I attitydundersökningar så håller nästan alla svenskar med om att man inte ska dricka alkohol tillsammans med barn, ja men varför gör svensken det då för? Jag deltog i programmet Debatt den 23 november med temat: Ska det vara brottsligt att vara berusad med sina barn? Var inbjuden och titulerades som författare (har skrivit en barnbok om alkoholberoende för barn som heter Vill inte gå hem), men inte riktigt identifierat mig som sådan än. Och jag kände mig inte alls som en författare under sändning, jag kände mig upprörd. För det blev ingen riktig diskussion om barnen, efteråt så sammanfattade jag de 28 minuterna med att diskussionens röda tråd var, ”Rör inte mitt drickande”. I min drömvärd så kommer detta Vit Jul-projekt att bli en del i den svenska julkontexten, och om några år så står det på svenskens komihåglista: Julgran, glitter, saffran, knäck, klappar, skriva på Vit Jul. I min drömvärld så kan vi förändra, tillsammans. Här behöver vi inte be om ursäkt för vilka vi är. Vi bygger på relationer mellan människor som bygger på ömsesidighet & respekt. Drogfri samvaro Vi erbjuder: Stöd för missbrukare som vill sluta. Stöd för att orka starta om. Samtal över en kopp kaffe. Nyktra fritidsaktiviteter bland vänner. Studiecirklar m.m

Jag sa i programmet Debatt att jag inte tror att svensken skulle acceptera att barnvakten super sig kraftigt berusad när vi överlämnar våra barn i dennes vård. Fastän det uppenbarligen är helt i sin ordning att berusa sig som förälder när barnen är närvarande. Jag tror inte heller att svensken skulle acceptera att familjen Ohlsson längre ner på gatan, förhöjde sin julstämning med några gram amfetamin, eller att Anderssons röker lite hasch framför ”Karl Bertil Jonsson”. I min värld så tror jag inte att det är någon skillnad för barnen, vad en vuxen berusar sig med, konsekvenserna blir de samma för barnet, i form av att inte vara i fokus och som ställer perspektivet ”Barnets bästa i första rummet” på snedkant (enligt FN:s barnkonvention har barnen rätt att växa upp i alkohol- och narkotikafria miljöer). Men att starkvinsglöggen och julölet och snapsen är naturliga inslag på julbordet, ja det är helt ok. Fastän vi så fint kallar den sekulariserade julen för Barnens högtid. God Jul Therese Hercules

Vi finns i IOGT-NTO gården (f.d. Gussarvsskolan) Melinsgatan 7 Hedemora Kom in till mig mellan 9-15 och anmäl intresse, ju fler vi blir desto fortare kan vi lägga upp tider tillsammans. Therese Hansson tel. 0225-71 15 77

VÄGBRY TAREN


Hedemora Mycket händer i Hedemora just nu. De två största aktiviteterna är Vit Jul och antilangningskampanjen. Under Vit Jul kommer vi att jobba stenhårt med namnlistorna och pinsen. Vi kommer att röra oss ute på stan och utanför affärerna. Viktigt att synas ute med mycket information till vuxna. Viktigt att lyfta fram barns rättighet till en nykter jul. Det är barnens högtid och som vanligt är det viktigt att sätta barnen i första rummet. Vart tionde barn känner oro inför julen, inte för att tomten ska ge fel julklappar utan för att han ska vingla så konstigt. 385 000 barn växer upp i Sverige med föräldrar som har ett riskfyllt drickande. Ännu fler barn känner obehag inför julen. En siffra som får mig att reagera stark. Vi kommer att synas otroligt bra i våra fina blå västar från Vit Jul och sen har vi mössor i samma färg, som Tanja Krigsman och hennes son virkat. Sen kör vi igång vår antilangningskampanj som också ligger mig varmt om hjärtat. Det är så otroligt viktigt att vi når ut till vuxna & föräldrar, att få föräldrar att förstå vad som händer bland våra ungdomar. Alkohol och droger går ofta hand i hand. Många vuxna idag blir förvånade över vad som händer bland våra ungdomar medans det är så vanligt för ungdomarna. Det är så otroligt lätt idag att få tag på droger via Internet, några enkla knapptryck bort så har man det i brevlådan. Många av dessa droger har dödlig utgång. Vi kommer att försöka ta oss ut i skolorna för att informera men tyvärr är det inte alla skolor som släpper in oss. Sen har vi även traditionellt Luciafirande.

VÄGBRY TAREN

Pyssel och bakkväll för barn mellan 6-12 år, där vi hoppas på att det kommer många barn. Vi bakar pepparkakor och gör olika pyssel de får ta med sig hem. Internationellt café (kulturknytis). Vi avslutar sen i januari med julgransplundring. Samtliga evenemang sker på IOGT-NTO-gården i Hedemora.

Fjällstugevänner!

Nu är det hög tid att boka rum i vår Fjällstuga inför vintersäsongen 2010/11. Passa på innan det blir fullbelagt. Värmeomläggningen är ju klar och fungerar. Sedan jag skrev senast i Vägbrytaren så har sommaren och hösten förflutit. Några medlemmar har varit i stugan i slutet av juli och städat i virkesförråd, bytt utearmaturer m.m. Så har den årliga städhelgen gått av stapeln också 24-26/9. Vi var 5 st medlemmar denna gång som ”fejade och grejade”. Jag kommer även att så fort som möjligt öppna upp för kamratstödsgruppen igen. Hoppas på en stor uppslutning så vi kan gemensamt börja jobba för hur vi vill ha det hos oss. Ett spännande projekt som jag brinner för att pyssla med. - Har varit en dröm för mig i många år att få göra något för människor i olika livskriser. Det behövs otroligt mycket med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag. Det är otroligt viktigt för mig att visa att alla människor har ett värde. Att få människor i kris att förstå att de är en viktig pusselbit i vårt stora pussel och att utan dem blir inte pusslet komplett. Att vi kan vända det negativa vi haft till något positivt där vi kan hjälpa andra i samma situation. MVH Therese Hansson IOGT-NTO Hedemora

Passa på att besöka norra Dalarna och vår stuga i vinterskrud. Vi får vara glada så länge vi har den i vår ägo. Se på Saxenborg i Grangärde och Åsengården! Man vet aldrig hur framtiden ter sig. För det är inte lätt att driva stora kursgårdar eller fritidsanläggningar idag. Men vi hoppas att vi kan ordna med 50-årsfirande 2012 i stugan. Boka rum till vintersäsongen via Ingela Broberg 073-526 13 34 Hemsida: www.iogtsfjallstuga.se E-post: dalarna@iogt.se Hör gärna av er med åsikter till oss i styrelsen. Ordf. Ove Larsson 0225-231 34, 070-489 90 96. Sune Pellas 0247-601 44, 070-636 01 44 Många Fjällstugehälsningar gm Anna-Lisa Johansson 0241-108 70, 070-653 22 54

11


Almanackan

Dalarna

December

18 18 19 26 28

Vit Jul aktivitet, smeberra + värvning

Februari

Geislerska parken, Falun kl 12.00-15.00

11

Gamla Elverket, Falun kl 17.00-21.00

13

Geislerska parken, Falun kl 12.00-15.00

15

IOGT-NTO-gården, Hedemora kl 15.00-17.30

26

Gamla Elverket, Falun kl 17.00-21.00

27

Soppcafé med musik, Stina Berge Vit Jul aktivitet, smeberra + värvning Internationellt café

Julkonsert med diverse artister

Vad händer hos Er? Ring eller skriv till redaktionen!

10 11 11 12

Insjörevyn Humlan Se: www.insjorevyn.se

Musik Café

Kulturhuset Svanen, Borlänge kl 15

Mars

IOGT-NTO-gården, Hedemora kl 18.00-19.30

Musikcafé varje måndag

4

Ungdomsgrupp varje tisdag

6

Gamla Elverket, Falun kl 17-21

Skaparkvällar varje tisdag

Årsmöte Lf 169 Rämshyttan Bygdegården, Rämshyttan kl 19

Julgransplundring

Gamla Elverket, Falun kl 17-19

Årsmöte Lf 91 Borlänge

Kulturhuset Svanen, Borlänge kl 15

Januari 7

Manusstopp för Vägbrytaren Nr 1

Vägbrytaren Nr 1/2011 utkommer

Nya utgivningsdatum för 2011 kommer i detta nummer

Årsmöte Lf 92 Falun

Gamla Elverket, Falun kl 16

Gamla Elverket, Falun kl 17-21

Musikcafé varje onsdag

Gamla Elverket, Falun kl 17-21

12

13 14 15 18 30

Nystart för Onsdagsdanser

Kulturhuset Svanen, Borlänge kl 19

Handarbetscafé varannan torsdag Kulturhuset Svanen, Borlänge kl 13-15

Barn & Ungdomsgrupp varje torsdag Gamla Elverket, Falun kl 17-19

Musikcafé varje lördag

Gamla Elverket, Falun kl 17-21

Fören.möte m. musik Lf 169 Rämshyttan Bystugan, Rämshyttan kl 19

Musik Café

Kulturhuset Svanen, Borlänge kl 15

GODTEMPLARDRICKA Finns att beställas från distriktsexpeditionen telefon 0243-851 05 Nu i 100 cl plast-returflaskor 12 flaskor 120 kr.

12

Du som är intresserad av Gamla Elverkets verksamhet besök vår hemsida på www.gamlaelverket.se eller ring Gamla Elverkets verksamhetsledare Tommy på telefon 073-687 50 44 VÄGBRY TAREN

Vägbrytaren 2010 nr 4  

IOGT-NTO Dalarnas medlemstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you