Page 20

TÆKNI- OG VÍSINDAGREINAR

Málsvari 360 þúsund félagsmanna

Hvað er ANE?

Frá upphafi árs 2018 hefur Verkfræðingafélag Íslands verið aðili að ANE (Association of Nordic Engineers). ANE er samstarfsvettvangur sem var settur á laggirnar árið 2007 af félögum verkfræðinga og tæknifræðinga í Danmörku, Svíþjóð og öðru af tveimur félögum í Noregi. Hlutverk ANE er að gæta hagsmuna norrænna verkfræðinga og tæknifræðinga bæði innan Norðurlandanna og í alþjóðlegu tilliti. Í dag eru um 360 þúsund félagsmenn í aðildarfélögum ANE. Markmiðið er að auka sýnileika og áhrif stéttarinnar og koma þekkingu og hagsmunum á framfæri inan Norðurlandanna og utan. Einnig að miðla þekkingu og reynslu milli félaganna. Á árinu hefur ANE beitt sér á sviði siðferðis og gervigreindar og einnig gert könnun á hæfniþróun verkfræðinga og tæknifræðinga á Norðurlöndunum. Niðurstöður könnunarinnar verða birtar í upphafi árs 2019.

Siðferði og gervigreind Norrænir verkfræðingar og tæknifræðingar taka afstöðu ANE hefur tekið ákveðið frumkvæði í umræðu um siðferði og gervigreind. Um miðjan nóvember voru kynntar niðurstöður vinnufundar um þetta efni. Hér á næstu blaðsíðum eru kynntar fimm tillögur að stefnumálum og listi með viðmiðum fyrir siðferðilega nálgun í þróun á sviði gervigreindar og notkun hennar. Ítarefni um verkefnið er í fréttum á vef VFÍ og undir „útgáfa – ýmis skjöl“. Einnig var haldinn Samlokufundur á vegum VFÍ og er upptaka á vefnum. Vinnufundurinn var skipulagður af ANE og Upplýsingatækniháskólanum í Kaupmannahöfn (ITU), EthosLab. Þátttakendur á fundinum voru frá aðildarfélögum ANE, þ.á.m. Verkfræðingafélagi Íslands, tæknifræðingar, verkfræðingar og tölvunarfræðingar auk nemenda í þessum greinum og sérfræðingar á sviði gervigreindar.

20

VERKTÆKNI 2018/24

Í frétt frá ANE segir meðal annars: „Þörf er á sterkum stuðningi frá stofnunum samfélagsins til að ná árangri í vegferð okkar í átt að siðferðilega réttum starfsháttum og þess vegna er kerfislegur stuðningur við málstaðinn algjört grundvallaratriði þegar kemur að siðferði og gervigreind. Verkfræðingar og stofnanir þeirra koma til með að bera stóran hluta ábyrgðarinnar sem fylgir því að hanna og nota kerfi sem byggja á gervigreind, en einnig verða viðkomandi stjórneiningar norrænu ríkjanna sem og í ESB að axla sína ábyrgð og nýta þau tækifæri til aðgerða sem til staðar eru. - Þetta er ákall norrænna verkfræðinga og tæknifræðinga til stjórnmálamanna í norrænu ríkjunum sem og í allri Evrópu.“ Þar segir ennfremur að í öllum greinum verkfræðinnar komi sífellt betur í ljós að siðferðileg álitamál þurfi að vera skýr og óaðskiljanlegur hluti verkfræðinnar í heimi sem byggir á gögnum og er tengdur sem ein heild. Hins vegar geta verkfræðingar og tæknifræðingar ekki axlað ábyrgðina einir. Verkfræðilegar lausnir, hvort sem þær eru byltingarkenndar eða ekki, eru þróaðar í tengslum við viðskiptalíkön og verða að passa inn í regluverk og ramma sem stjórnvöld búa til. Þess vegna leggja norrænir verkfræðingar og tæknifræðingar enn frekari áherslu í tillögum sínum á þörfina fyrir umræðu á meðal stjórnmálamanna um þessi mál sem og mikilvægi þess að auka skilning almennings á gervigreind. Markmiðunum mætti ná með því að búa til vettvang - fundarsvæði þar sem viðskiptalífið, akademían, borgaraleg samtök, áhrifafólk og sérfræðingar geta hist ásamt verkfræðingum og tæknifræðingum, í þeim tilgangi að finna varanlegar og gagnsæjar lausnir fyrir gervigreind. Umræðurnar leiddu þar að auki í ljós nauðsyn þess að gera gátlista sem taka á siðferðilegum álitaefnum við þróun gervigreindar; í því skyni að tryggja að manneskjur hafi stjórn á mikilvægum þáttum, að getan til að íhuga siðferðileg atriði fái að þroskast, umræður fari fram og að fólk átti sig á hlutdrægni sinni og annarra.

Profile for Verkfræðingafélag Íslands

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Profile for vfi1912
Advertisement