Page 15

VERKTÆKNI / 15 Tafla 3. Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningi VFÍ og ríkisins.

Starfstími

Veikindaréttur

0–3 mánuðir í starfi

14 dagar

Næstu 3 mánuðir

35 dagar

Eftir 6 mánuði

119 dagar

Eftir 1 ár

133 dagar

Eftir 7 ár

175 dagar

Eftir 12 ár

273 dagar

Eftir 18 ár

360 dagar

Landsvirkjun renna út 31. desember 2018. Kjarasamningurinn við Félag ráðgjafarverkfræðinga (FRV) rennur út 28. febrúar 2019 og kjarasamningar við ríkið, sveitarfélögin og Reykjavíkurborg (tveir samningar við RVK) renna út 31. mars 2019. Kjarasamningur félagsins við Landsnet rennur svo út 31. apríl 2019. Undirbúningur kjaraviðræðna er hafinn og liður í honum er að félagsmönnum verður send könnun um áhersluatriði í komandi samningum. Fyrirtækið Maskína mun sjá um framkvæmd könnunarinnar. Markmiðið er meðal annars að greina hvað félagsmenn vilja leggja áherslu og hvort munur er á milli mismunandi hópa eftir starfsvettvangi.

Námskeið í launaviðtölum Námskeið í launaviðtölum hafa verið mjög vel sótt. Stefnt er að því að halda næsta námskeið í marsmánuði næstkomandi. Leiðbeinandi á námskeiðunum er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Námskeiðið er ókeypis og verður auglýst með tölvupósti til félagsmanna.

Breytingar á reglum Styrktarsjóðs VFÍ Aðild að Styrktarsjóði VFÍ eiga verkfræðingar og tæknifræðingar sem starfa hjá

ríki, borg og öðrum sveitarfélögum. Einnig starfsmenn hálfopinberra fyrirtækja eins og OR, ON og Veitna. Sjóðurinn greiðir sjúkradagpeninga og styrki vegna útlagðs kostnaðar sjóðfélaga. Sjóðfélagar fengu tölvupósti 12. nóvember 2018 þar sem kynntar voru nýjar úthlutunarreglur sjóðsins sem gilda frá áramótum 2018-2019. Í stuttu máli fela breytingarnar það í sér að svokallaðir heilsustyrkir munu í framtíðinni verða greiddir út sem hlutfall af uppsöfnuðu iðgjaldi hvers sjóðfélaga síðustu 36 mánuði. Með þessu eru teknar upp sambærilegar reglur og gilda í Sjúkrasjóði VFÍ (launþegar á almennum markaði).  Tryggingafræðileg úttekt leiddi í ljós að breytingar voru nauðsynlegar til að tryggja örugga afkomu Styrktarsjóðsins og möguleika á að hann geti staðið við samtryggingarlegur skyldur sínar,  sem eru greiðsla sjúkradagpeninga og styrkja þegar áföll verða í lífi sjóðfélaga. Heilsustyrkir eru (sbr. nýjar starfsreglur sjóðsins): „Líkamsrækt, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, sjúkranudd, kírópraktor, meðferð hjá sálfræðingi, hjúkrunarfræðingi, félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa eða sambærilegum viðurkenndum meðferðaraðila.

Verkfræðingar unnu golfmótið Sveit verkfræðinga bar sigur úr býtum í VerkTækni golfmótinu sem haldið er árlega. Mótið var að þessu sinni haldið á Garðavelli á Akranesi. VerkTækni golfmótið er fyrir verkfræðinga og tæknifræðinga sem eru félagmenn í VFÍ, maka þeirra og gesti.  Keppt  er í sveitakeppni á milli verkfræðinga og tæknifræðinga þar sem 5 bestu skor telja án forgjafar. Á myndinni togast sveitirnar á um Héðinsgripinn. – Verkfræðingar hægra megin, tæknifræðingar vinstra megin.

Foreldranámskeið, krabbameinsskoðun, hjarta-, lungna- og æðaskoðun. Gleraugu, linsur og heyrnartæki, lyf, tannlækningar, lýtalækningar og aðrar lækningar“. Tekið skal fram að hægt er nota uppsafnað iðgjald í allt það sem að framan greinir eftir þörfum og óskum hvers sjóðfélaga. Engar breytingar verða á samtryggingarlegu hlutverki sjóðsins. Allir sjóðfélagar munu eiga sama rétt til dagpeningagreiðslna. Fæðingarstyrkur, styrkur til ættleiðingar og tæknifrjóvgunar, dánarbætur og styrkur til laseraðgerða mun ekki breytast. Þess ber að geta að iðgjald sem greitt er fyrir félaga í sjóðnum er mismunandi eftir kjarasamningum. Þannig eru iðgjöld sem eru greidd fyrir félaga sem starfa hjá ríkinu 0,55% af heildartekjum, 0,75% af heildartekjum þeirra félaga sem starfa hjá Reykjavíkurborg og 1% af heildartekjum þeirra félaga sem starfa hjá öðrum sveitarfélögum. Með þessum breytingum er framtíð sjóðsins tryggð og visst réttlæti fæst með því að heilsustyrkir eru bundnir við iðgjöld hver og eins. Einnig fá sjóðfélagar meira frelsi varðandi ráðstöfun réttinda.

Profile for Verkfræðingafélag Íslands

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Verktækni Tímarit VFÍ  

Verktækni Tímarit Verkfræðingafélags Íslands. (The Icelandic Journal of Engineering).

Profile for vfi1912
Advertisement