Vernieuwde Waterspiegel: watertransitie, ruimtelijke ordening en de toekomst van ons drinkwater

Page 6

Katrien Termeer (WUR) over transities

Watertransitie is goed te verbinden met andere opgaven

Grootschalige veranderingen beginnen met betekenisvolle stapjes 6 Waterspiegel nr. 02, 2022