Page 1

VETRII IAS STUDY CIRCLE UPSC PRELIMS GS TEST – 8 (RESULT) NO NAME OF CANDIDATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S. JAYACHANDRAN SITA KRISHNAMOORTHY C. SELVA PRIYA G. SANDHIYA B. DIVYA ARIF HUSSAIN E.L. SAYEE SRIDHAR R. BIRUNTHA R. PARTHIBAN KALAISELVI M. RAMANA GURU RAMYA B. RAGUPATHI ARUN D. RAJESH A. JAWAHAR P. SURYAPRAKASH T. THIRUVARASAN C. PRASANTHI J. RATHISH S.V. ARUN KUMAR M. SUGANYA AISHWARYA PRABHAKAR RAJA KUMARAN SRIVIDHYA MURUGAN P. SUGASINI M. BHAVANI L. BALAMIRTH D. ARPUTHA ANUMANTH RAJ www.vetriias.com

MARK LIST 104 98 94 92 86 84 82 80 78 78 74 74 72 72 72 68 66 66 64 64 64 64 62 62 60 60 58 56 56


VETRII IAS STUDY CIRCLE UPSC PRELIMS GS TEST – 8 (RESULT) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

T. VIKKNESH A. JOY STEFINA R. SHARMU A. ASMA S. DEEPHAN BALACHANDER PRASAD CHANCHAL J. ANNSTIN JOHN P.S. NIKHIL T. KAYALVIZHI K. KARTHIKEYAN M. PRAVEEN KUMAR G. HARI PRASATH B. VIJAY GANESH K. SATHESH J.B. SRIPADMAPRIYA K. SUTHAPRIYA G. NANDHINI V. MURUGAN S. PAUL PANDIAN

www.vetriias.com

56 52 52 48 46 46 44 42 40 36 36 36 34 34 32 32 26 26 22

UPSC Prelims GS Test 8 Result  
UPSC Prelims GS Test 8 Result  
Advertisement