Page 62

122

st i ll i ngs a nnons e r

Nortura SA er Norges største egg- og kjøttleverandør med ansvar for hele verdikjeden fra råvarer til merkevarer. Nortura SA er et samvirke eid av 25 000 bønder. Vi er 6 100 medarbeidere over hele landet og omsetter for 17 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer? Nortura Hovedkontor søker:

Fagsjef Trygg Mat Nortura er inne i en spennende og hektisk tid hvor markedsutvikling, merkevarebygging og effektivisering er viktige aktiviteter. I dette ligger det også betydelig arbeid i å styrke arbeidet med kvalitet, mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og beredskap. Konsernstab Kvalitet og Trygg Mat søker etter ny medarbeider med veterinærfaglig utdannelse. Vi ønsker å rekruttere en utadvendt person med stor grad av selvstendighet og initiativ i arbeidet og som har evne og vilje til samarbeid på alle nivåer i konsernet. Solid erfaring fra offentlig forvaltning og/eller næringsmiddelrelatert virksomhet er ønskelig. Gode språkkunnskaper vil være en fordel. Sentrale arbeidsområder vil være • • • • • •

løpende myndighetskontakt overfor matmyndighetene bidra til å utvikle konsernets overordnede risikovurderinger tett kontakt med våre fabrikker og datterselskaper utvikle kompetanse, nettverk og gode samarbeidsrelasjoner knyttet til fagområdene overvåke utviklingen av faglige rammebetingelser og regelverk internasjonalt og nasjonalt samt analysere konsekvensene for Nortura deltakelse i beredskapsarbeid

Vi tilbyr • en spennende stilling i et konsern med betydelige ambisjoner • lønn etter avtale • gode pensjons- og forsikringsordninger Arbeidssted vil være Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Se utlysning på www.jobbdirekte.no/nortura

Du kan også kontakte: Hanne Steen, mob: 959 37 983 Søknadsfrist: 25. mars 2011

Norsk Veterinærtidsskrift nr. 2/2011 • 123

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

Advertisement