Page 20

Fagaktuelt

80

F a g a ktu e lt

Bli med Den norske veterinærforening til Sør-Afrika, 2.-15. oktober 2011 Opplev Sør-Afrikas fantastiske natur og kultur og få samtidig med deg verdenskongressen for veterinærer i Cape Town. DNV og Temareiser Fredrikstad inviterer til studietur for norske veterinærer til Sør-Afrika. Det faglige programmet er tilrettelagt av Rolf Arne Ølberg, DVSc og leder av dyreavdelingen ved Dyreparken i Kristiansand. Programmet omfatter: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

fly Oslo-London-Johannesburg-Cape Town-London-Oslo med SAS/South African flyskatt (utgjør kr. 2.698,- pr desember 2010) all transport ifølge program alle utflukter ifølge program overnatting i dobbeltrom (3. - 14. oktober) måltider ifølge program norsk reiseleder (veterinær Rolf Arne Ølberg) norsktalende teknisk reiseleder under oppholdet i Afrika

Pris pr person kr. 27.950,Selve deltagelsen på kongressen er ikke inkludert i prisen, men overnatting på hotell er inkludert. Påmeldingsfrist: 1. juni Ta kontakt for nærmere opplysninger og program:

Tlf: 69 31 26 21 info@temareiserfredrikstad.no • www.temareiserfredrikstad.no

Norsk Veterinærtidsskrift nr. 2/2011 • 123

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

Advertisement