Page 1

3 t/m 8 juli 2012

Nationaal regenboog evenement

www.spelt.nl

Nr. 1 - Jaargang 2 - Oplage: 45.000

De Kaag • Braassemermeer • Westeinder • Vinkeveense plassen • Nieuwkoopse plassen www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement • 5 plassen, 15 boten, veel feesten op en rond het water. Kijk per plas naar het wal en waterprogramma.

2012

n Fees t e muziek

5 Dagen we d strijden

de 5 verschillen plassen

15 Regenbogen

Het spannendste zeilevenement van het met veel vertier op de wal voor jong en oud!

2012

: #NRE2012


staande

2

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012


voorwoord

Nationaal Regenboog Evenement (NRE)

een topevenement In de eerste week van juli staat het Nationaal

Het staat voor mij als een paal boven water dat het Nationaal Regen-

Regenboog Evenement weer op de agenda.

boog Evenement het Groene Hart als waterrecreatiegebied bij uitstek

Voor de tweede keer en ik kijk er, na de bijzon-

in de schijnwerpers zet. Terecht, want de kwaliteiten van dit gebied

der geslaagde editie van vorig jaar, erg naar

zijn het waard om breed te worden uitgevent. Dit is een topregio voor

uit. Niet alleen biedt het evenement spek-

watersporters, rustzoekers en natuurliefhebbers. En daar past dit

takel en sportiviteit, het is ook een fantastische

topevenement bij!

manier om het Groene Hart van waterrijk Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht op

Hoewel je bij een tweede editie nog niet echt van een traditie kunt

de kaart te zetten en om mensen te ontmoeten in een ongedwongen

spreken, staat het evenement als een huis, goed georganiseerd en

en prettige sfeer.

met naast de topsport een interessant programma voor bezoekers en toeschouwers. Het Nationaal Regenboog Evenement kan zich nu al

Ook de provincie Zuid-Holland steunt dit jaar een boot. Ik ben benieuwd

meten met vergelijkbare watersportweken. Het duurt niet lang meer

hoe de bemanning het er af gaat brengen. Het zal naar ik hoop

of we spreken van een traditie.

een spannende strijd worden. Zeker is in ieder geval dat de vijftien racende Regenbogen van de opening in Leiden, via Warmond, Roelof-

Ik wens alle deelnemers ontzettend veel succes en alle bezoekers

arendsveen, Aalsmeer, Vinkeveen tot de ontknoping in Nieuwkoop

van het Nationaal Regenboog Evenement heel veel plezier.

voor echte topsport zullen zorgen. Dat is vorig jaar wel bewezen. Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland

Feest in alle kleuren, lees de krant en kom ook! Voor u heeft u de krant van het Nationaal Regenboogevenement: Een gratis toegankelijk evenement voor jong en oud in het Groene Hart. U leest in deze krant over de authentieke Regenboogvloot die wedstrijden zeilt van 4 t/m 8 juli 2012 en over de spetterende activiteiten op de wal voor jong en oud. Van waterskiën tot ingetogen concerten

tijdens het evenement meeneemt langs authentieke dorpen, uitge-

langs het water. Wordt vast enthousiast van alle informatie in deze

strekte meren en rustieke fiets- en kanoroutes in het Groene Hart.

krant en kom ook! Op 3 juli is ook de mooie stad Leiden trekpleister

Vijftien Regenboogboten, vijf Hollandse en Utrechtse plassen, vijftien

met een feestelijk openingsprogramma en spectaculaire voorstel-

gemeenten en lokale bedrijven vormen de hoofdingrediënten van het

ronde van de boten en hun bemanningsleden. Na de aftrap in Leiden

evenement. Een evenement dat de streek op en top uitlicht en zeilen en

op 3 juli zijn de wedstrijden en walactiviteiten achtereenvolgens op

watersport dichter naar onder andere de jeugd brengt. Verschillende

en bij de Kagerplassen op 4 juli, het Braassemermeer op 5 juli, de

activiteiten in de walprogramma’s zijn gericht op de jeugd, blader

Westeinderplassen op 6 juli, de Vinkeveens plassen op 7 juli en de

snel door voor de details én een kleurplaat waarmee mooie prijzen

Nieuwkoopse plassen op 8 juli.

te winnen zijn!

Het Nationaal Regenboogevenement wordt ook wel de nieuwe

De hoofdsponsors van het Nationaal Regenboogevenement zijn

zeilsensatie van het Groene Hart genoemd. Het verbindt zeilers én

Rabobank Groene Hart Noord, Rabobank Rijn en Veenstromen

recreanten in vijf onuitwisbare dagen. Die u enkel of alle vijf kan be-

en Rabobank Regio Schiphol. BMW, Gaastra, Spelt Bedrijven en

zoeken. De Regenboogvloot is een oer-Hollandse zeilklasse, die u

Feadship zijn subsponsor.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

3


Opening

Openingsdag 3 Juli 2012 Nationaal Regenboog Evenement in Leiden Het Nationaal Regenboog Evenement is een uniek en gratis toe-

Van 17.00 uur tot 18.30 uur

gankelijk zeilevenement voor jong en oud. Het evenement start op

In de grachten vindt er een ‘openwater’ zwemwedstrijd plaats.

3 juli in Leiden. Die dag varen de Regenbogen geen wedstrijden, wel presenteren zij zich met een mooie binnentocht en is volop vermaak

Van 15.00 uur tot 18.30 uur

bij de Poort van Leyden. Leiden leent zich, als prachtige historische

Krijg je les in een optimist op het water, kan je aquaballen en speed-

stad met haar gezellige grachten en de Kagerplassen in de buurt, bij

painten.

uitstek voor de opening van het evenement. Iedereen die sfeer wil proeven, actief of niet actief, van watersport, recreatie en de histori-

Van 18.30 uur tot 21.00 uur

sche stad Leiden is welkom!

Openingsfeest Nationaal Regenboog Evenement 2012

Programma 3 juli 2012 Poort van Leyden in Leiden

De regenbogen varen met crew de grachten binnen en worden voor-

Van 15.00 uur tot 18.30 uur

gesteld. De commissaris van de koningin van Zuid-Holland dhr.

Bij de Poort van Leyden is een ‘nautisch plein’, waar bezoekers kennis

J. Franssen opent officieel het Nationaal Regenboog Evenement.

kunnen maken met oude ambachten.

Ook de officiële opening is voor iedereen vrij toegankelijk.

Van 16.00 uur tot 18.30 uur Voor scholieren is er een rondvaart.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

5


Interview

Riemen

roeien met alle

Veertig jaar bestaat Roeivereniging De Meije. In die vier decennia is er

de Grote Wouter, om 12.00 uur, namelijk zo hard roeien dat ze een

een mooie vloot opgebouwd, waar de ruim honderd leden vrij gebruik

waterskiër uit het water trekken en ermee rondvaren.’’ Nee, geoefend

van kunnen maken. Medeoprichter Boud Vogelensang is toevallig op

is er nog niet, het vertrouwen is er. Het belooft hilarisch te worden!

het moment dat het gesprek met voorzitter Carla Tavenier plaatsvindt, ook aanwezig. Hij wil wel even tellen hoeveel boten er precies

Alles uit de loods

in de loods liggen. Hij komt aan zesentwintig! Skiffs, Twee zonder en

Het blijft echter niet bij waterskiën alleen. De vereniging wil laten zien

mét stuur, Vier met stuur, Zes en Acht met stuur. Er liggen juweel-

wat ze nog meer in huis heeft. Dus komen alle boten naar buiten om

tjes bij. Nieuwe, maar ook oude. ,,Wij hebben ook boten overgenomen

te gaan Admiraalvaren. ,,We varen dan langs Watersportvereniging

van andere verenigingen en die zelf opgeknapt’’, vertelt Vogelensang.

Noord-Zuid en het terras bij Restaurant Tijsterman.’’ Voor de roei-

,,Sommigen zijn al heel oud.’’ Oudste is de Aloha. ,,In Nederland

vereniging is dit meteen een mooie gelegenheid om zich weer eens in

gebouwd naar Engels model’’, weet hij. ,,Met rieten stoeltjes. Zeker

de kijker te spelen. Tavenier: ,,Roeien is heel leuk om te doen’’, zegt

honderd jaar oud.’’ Mooiste houten boot echter is Grote Wouter.

ze. ,,Bovendien, als je hier lid wordt, krijg je een coach die je wegwijs

,,Misschien wel de mooiste houten Acht van Nederland. Hij komt van

maakt. Als je alles onder de knie hebt, is er een examen en als je dat

een grote vereniging uit Amsterdam. Wij hebben er geen moment

goed doet, mag je zelf met een ploeg de plas op.’’

spijt van gehad.’’

Meer weten? www.rvdemeije.nl.

Waterskiën Voor Grote Wouter is tijdens de finale van het Nationaal Regenboog Evenement een belangrijke rol weggelegd. ,,Omdat onze vereniging veertig jaar bestaat’’, zegt Carla Tavenier, ,,willen wij daar eens extra de aandacht op vestigen. Voorafgaande aan de finalewedstrijden gaat

6

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012


interview team Reeuwijk winnaar NRE 2011 De eerste editie van het Nationaal Regenboog Evenement werd in

3. Hoe denk je dat we in de toekomst het Nationaal Regenboog

2011 gewonnen door Team Bodegraven Reeuwijk. De boot werd toen

Evenement kunnen verbeteren en kunnen zorgen dat dit een

gestuurd door oud Olympiër Mark Neeleman die er dit jaar niet bij is.

jaarlijks terugkerend evenement blijft?

Dit jaar is de eigenaar van de boot, Pieter van Reeuwijk, zelf aan stuur

Er zitten naar mijn mening genoeg mensen op om het geheel in goede

met als bemanningsleden Gerard van der Krogt en Jean Bart Jaquet.

banen te leiden en te organiseren. Voor ons was het vorig jaar al een topevenement en kan ik niet zo 1 , 2 , 3 iets bedenken wat verbeterd

Een interview met Pieter van Reeuwijk:

kan worden. Wellicht nog meer bezoekers proberen te trekken, vorig jaar waren er veel, maar ‘hoe meer zielen hoe beter’ gaat ook voor het

1. Hoe hebben jullie het Nationaal Regenboog Evenement 2011

Nationaal Regenboog Evenement op!

ervaren? Het evenement was in één woord super! Wij wisten natuurlijk ook niet

4. Wat verwacht je van het NRE 2012?

wat we ervan moesten verwachten, het was compleet nieuw met een

Buiten het zeilen om denk ik dat er wederom een geweldige ambi-

heel nieuw wedstrijdelement. Het belangrijkst was dat je goed weg

ance is, het publiek komt vast ogen te kort om alles te kunnen volgen.

was bij de start, op de relatief kleine baan is het lastig om elkaar in te

Als het droog blijft en er staat een beetje wind dan komt het helemaal

halen en zeker in een sterk zeilende klasse als de Regenboog.

in orde.

2. Dit jaar geen Mark Neeleman maar jij gaat zelf sturen?

5. Laatste vraag: eenvoudige winst of wordt het een hevige strijd?

Inderdaad, voorheen heb ik vaak zelf gestuurd en als bemanning veel

Tsjah, de teams zijn allemaal heel sterk en iedereen maakt kans op

meegevaren met wedstrijden. In 2007 zijn wij als team met Mark en

die Zilveren Regenboog, toch denk ik dat wij een hele goede kans

Gerard gaan zeilen en ben ik als vaste kracht op het voordek te vinden.

maken en het zou natuurlijk geweldig zijn als ik aan mijn vriend Mark

Vorig jaar heb ik ook 2 Regenboog evenementen gestuurd en deze ook

kan laten zien dat wij hem helemaal niet nodig hebben.

allebei gewonnen dus de rest is gewaarschuwd! Uiteraard spelen mijn teamgenoten Gerard en Jean Bart hier een belangrijk rol in, zonder deze twee toppers lukt het mij niet.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

7


WIJ ZIJN ER OP 3 JULI! U TOCH OOK? In Leiden – bij de Poort van Leyden – vindt 3 juli 2012 de officiële opening van het Nationaal Regenboog Evenement plaats; een uniek en gratis toegankelijk zeilevenement voor jong en oud. Er zijn diverse activiteiten om het publiek kennis te laten maken met vormen van watersport en recreatie. Aansluitend worden van 4 t/m 8 juli zeilwedstrijden gehouden op de nabijgelegen Hollandse en Utrechtse plassen.

HET PROGRAMMA VAN DE OPENINGSDAG Van 15.00 uur tot 18.30 uur

Om 19.30 uur

Bij de Poort van Leyden is een ‘nautisch plein’, waar

Dan zullen de regenbogen zeilboten Leiden binnenvaren in

bezoekers kennis kunnen maken met oude ambachten.

de vorm van een “sail in”. Bedrijven en particulieren kunnen met eigen boot achter de regenbogen de Poort van Leiden

Van 16.00 uur tot 18.30 uur

binnenvaren. Bij aankomst van de regenbogen vindt er een

Voor scholieren is er een rondvaart.

optreden van het Warmonds schippertjeskoor plaats waarna aansluitend de officiële opening zal beginnen, welke zal

Van 17.00 uur tot 18.30 uur

plaatsvinden in Brasserie de Poort.

In de grachten vindt er een ‘openwater’ zwemwedstrijd plaats. Van 15.00 uur tot 18.30 uur Krijg je les in een optimist op het water, kan je aquaballen en speedpainten. Van 18.30 uur tot 21.00 uur Openingsfeest Nationaal Regenboog Evenement 2012 De activiteiten die deze dag plaatsvinden geven de diversiteit van watersport weer. Door middel van deze activiteiten hopen de Kamer van Koophandel en het NRE de bezoekers te inspireren en te motiveren op het gebied van watersport en recreatie.

GRAAG TOT ZIENS OP 3 JULI!


De Regenboog De Regenboog behoort tot de houten Nationale eenheidsklasse van

Technische gegevens:

kieljachten, die in 1917 is ontstaan uit een prijsvraag uitgeschreven

Lengte overall: 8,00 meter Grootzeil: 28,0 m²

door de K.V.N.W.V., het huidige K.N.W.V. Het ontwerp is van de heer

Lengte waterlijn: 5,18 meter Genua: 12,1 m²

G. de Vries Lentsch Jr.

Breedte: 1,96 meter Spinnaker: 30,0 m²

Van de oorspronkelijke bedoeling, dat de houten jachten zoveel mogelijk

Diepgang: 1,10 meter

verschillende kleuren zouden krijgen, is niet veel meer overgebleven

Ballastgewicht: 745 kilo

Zeiloppervlak:

dan de naam en het zeilteken. Eén en ander komt voort uit het feit dat tegenwoordig andere houtsoorten voor de huid van de romp mogen

De wedstrijdbanen tijdens het Nationaal Regenboogevenement 2012

worden gebruikt dan er in het verleden voor handen waren.

Dit jaar zijn de banen eenvoudiger. Er wordt altijd geprobeerd om bij

De tuigage bestaat uit een stijl gepiekt gaffel grootzeil, een genua en

het publiek te finishen, zodat het overzichtelijk blijft wie als eerste

een spinnaker. Totaal zeiloppervlak is 70m². De bemanning bestaat

over de finish gaat. De 15 regenbogen starten bij de start en ronden

uit drie personen, die alle drie amateur moeten zijn. De Hollandse en

vervolgens boei 1, gevolgd door 1a en als laatste boei 2. Wanneer er

Friese Regenboogzeilers komen ieder jaar in twee teamwedstrijden

weinig wind is duren de rondes langer en wordt wellicht maar één

tegen elkaar uit in het kader van de Kaag- en de Sneekweek. Deze

ronde gevaren. Wanneer de wind wat harder is, worden meerdere

Holland-Friesland teamwedstrijden vormen nog steeds hoogtepunten

rondes gevaren, dit staat aangegeven met A1, A2 of A3/B1, B2, of B3.

van het zeilseizoen.

Het cijfer 1,2 of 3 staat hierin voor het aantal rondes. Het wedstrijdcomité beslist tijdens de wedstrijd wanneer gefinisht wordt en streeft naar 3 rondes per wedstrijd en 3 wedstrijden per dag.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

11


Volg het Nationaal Regenboog Evenement 2012 online: www.nationaalregenboogevenement.nl : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement : #NRE2012

4 juli NRE op De Kaag Gemeente Teylingen

Na afloop van de wedstrijd is op de gemeentehaven nog van alles

De gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond) is een

te doen voor jong en oud. Het evenement is gratis toegankelijk voor

echte recreatiegemeente. De drie dopen liggen midden in de Bollen-

iedereen. Op de gemeentehaven is uitgebreide horeca samen met

streek en aan de Kagerplassen. Hierdoor heeft het zoveel mooie (ver)

het dweilorkest Ex BTW. Voor de jeugd zijn verschillende activiteiten,

gezichten. Het beschermde dorpsgezicht van Warmond, het levendige

waaronder een waanzinnig springkussen.

winkelcentrum in Sassenheim en de bollenvelden maken van Teylingen een veelzijdige en levendige gemeente.

Team Teylingen De gemeente Teylingen wordt op het water vertegenwoordigd door

Teylingen –met name Warmond- is een watersportgemeente bij

de Regenboog met de naam ‘Caatje van Warmond’. Stuurman Leo

uitstek! Dankzij de ligging aan de Kagerplassen vormt het een

Hartman werkt samen met zijn bemanning hard om de velbegeerde

trekpleister voor watersporters. Zo kunt u zwemmen en aanmeren

zilveren Regenboog dit jaar in de wacht te slepen. Team Teylingen

bij het recreatie-eiland Koudenhoorn en kan op verschillende plek-

is dan ook een geduchte tegenstander, want Leo heeft met “zijn

ken een boot worden gehuurd. Het gebied heeft veel voorzieningen en

Caatje” al de nodige prijzen in de wacht gesleept bij andere wedstrij-

vormt de waterverbinding met onder andere het Braassemermeer en

den. Stuurman Leo Hartman is een raswatersporter. Hij doet zijn hele

de stad Leiden. De Kagerplassen zijn dus ideaal voor het Nationaal

leven al niet anders dan zeilen en surfen. Inmiddels heeft hij meer

Regenboog Evenement!

dan twintig jaar ervaring in de Regenboogcompetitie.

Teylingen heeft de eer om op woensdag 4 juli op de Kagerplassen de

In team Teylingen zit naast Leo Hartman ook: Middenman: Patrick

eerste NRE-wedstrijd 2012 te organiseren. Deze wedstrijd is vanaf

van Leeuwen is de meest acrobatische zeiler van de Regenboogklasse.

het water te volgen maar mocht u niet over een boot beschikken,

Voor het beklimmen van een Regenboogmast draait hij zijn hand niet

dan is de wedstrijd ook prima te volgen vanaf het recreatie-eiland

voor om. Voordekker: Fons Hartman is één van de jongste Regen-

Koudenhoorn.

boogzeilers maar is zeker niet onervaren in de sport. Zeilen is hem namelijk al met de paplepel ingegoten.

12


De kaag De gemeentehaven kunt u vinden aan de: Gemeentehaven 1, 2361CM Warmond. Het recreatie-eiland Koudenhoorn grenst aan de gemeentehaven.

Team Teylingen heeft voor het NRE haar eigen teammanager aangesteld om ervoor te zorgen dat al het ‘reilen en zeilen’ in goede banen wordt geleid. Net als vorig jaar heeft de Warmonder Nico Ouwehand deze eervolle taak weer op zich genomen.

Programma 4 juli 2012 Kagerplassen 13.30: Regenbogen varen uit vanaf locatie gemeentehaven naar ‘t Joppe 14.00 - 15.00: Kleuren en kleurplaat inleveren in de Rabobank Partytent 14:00 - 16:00: NRE wedstrijd op ’t Joppe. Vanaf het recreatieeiland Koudenhoorn is de wedstrijd te volgen inclusief live wedstrijdcommentaar 16:00 - 21:00: Gezellig horecaplein op de gemeentehaven met onder andere muziek van Ex BTW, Teylinger Ondernemers Vereniging borrel en activiteiten voor kinderen 17:00: Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd voor de jeugd en het winnende zeilteam

Parkeren

Kleurwedstrijd

In Warmond geldt in het centrum een blauwe zone. U kunt daarom

Om de jeugd ook kennis te laten maken met de zeilsport organiseren

het beste parkeren aan de Seminarielaan of de Baan in Warmond.

we een kleurwedstrijd met mooie prijzen waarvan de uitreiking ook

Vanaf daar is het enkele minuten lopen naar de gemeentehaven. Volg

op 4 juli is. De kleurplaat en uitleg over inleveren is te vinden in deze

de bordjes gemeentehaven.

krant.

Team Teylingen Stuurman Leo Hartman Middenman Patrick van Leeuwen Voordekker Fons Hartman

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

13


De deelnemers De regenbogen varen onder vlag van de volgende overheden of organisaties, door de volgende bemanningsleden: Leiden

www.leiden.nl

Leidschendam/Voorburg

www.leidschendam-voorburg.nl

Leimuiden

Teylingen

Provincie Zuid-Holland

www.teylingen.nl

www.zuid-holland.nl

Nieuwkoop

www.nieuwkoop.nl

Groene Hart

www.groenehart.nl


Aalsmeer

www.aalsmeer.nl

Bedrijfsleven Rijnland

www.kvk.nl

Bodegraven-Reeuwijk

www.bodegraven-reeuwijk.nl

Bedrijfsleven Haarlemmermeer

www.ovhz.nl

Alphen aan den Rijn

Beleef de Bollenstreek

De Ronde Venen

Kaag en Braassem

www.alphenaandenrijn.nl

www.beleefdebollenstreek.nl

www.derondevenen.nl

www.kaagenbraassem.nl


Naam: Leeftijd: Telefoon: E-mail: Woonplaats: Ga naar www.nationaalregenboogevenement.nl voor de voorwaarden en kijk hoe je je kleurplaat kan inleveren!


On Ice 2012

Nationaal Regenboog Evenement

was ‘n groot succes!

Zondag 12 februari was het dan zo ver: Het Nationaal Regenboog

Voor meer informatie over het Nationaal Regenboog Evenement kunt

Evenement On ICE. Met een matige wind verzamelden de 12 ijs-

u contact opnemen met:

zeilers zich om 12:00 uur aan de startlijn op de Nieuwkoopse plassen. Terwijl het in grote getalen toegestroomde publiek zich verwarmde

Jan van Berkum

aan de warme chocolademelk en glühwein, vonden er vijf zeer span-

Projectleider Hollands Utrechts Plassenberaad

nende wedstrijden plaats waarin al snel duidelijk werd dat de strijd

j.vanberkum@nieuwkoop.nl

met name tussen Nieuwkoop, Bodegraven Reeuwijk en Bedrijfsleven

telefoon: 06 - 402 261 46

Rijnland geleverd werd. Uiteindelijk kon de aanwezige wethouder van Nieuwkoop, Guus Elkhuizen, de 2de en 3de prijs uitreiken aan Nieuw-

Bart Jonker

koop en Bodegraven Reeuwijk. Uiteindelijk was het de eer aan Jan Uit

Stichting Nationaal Regenboogevenement

den Boogaard, voorzitter van het Hollands Utrechts Plassenberaad,

bart@nationaalregenboogevenement.nl

om de eerste prijs aan Bedrijfsleven Rijnland uit te reiken. De toon

telefoon: 06 - 411 99 435

voor het Nationaal Regenboogevenement 2012 is gezet.

Hoofdsponsors

www.spelt.nl

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

17


De Braassemermeer

5 juli NRE op Het Braassemermeer Hoofdsponsor dagprogramma Braassemermeer:

Heembouw Wij maken actief deel uit van de lokale gemeenschap Heembouw staat als onderneming midden in de samenleving. Graag ondersteunen wij activiteiten die ons na aan het hart liggen. Zoals het Nationaal Regenboog Evenement. Sportief gezien een prachtig evenement, en een geweldige mogelijkheid het Groene Hart als watersportgebied te profileren. Toen de gemeente Kaag en Braassem ons vorig jaar vroeg als hoofdsponsor het cultuurfestijn mogelijk te maken,

Kaag en Braassem heeft veel water en groen

waren wij er snel uit. Als ondernemer, geworteld in deze gemeente,

We hebben een fantastisch vaargebied, waar ik ook zelf regelmatig

geven wij graag invulling aan onze betrokkenheid. Ook dit jaar weer.

gebruik van maak. Het is ontspannend om over het water te glijden

met een weidse blik over het landschap. Voor de actieve watersporter

Sinds de oprichting in 1939, is Heembouw uitgegroeid tot een totaal-

biedt ons waterrijke gebied ook veel ruimte. Water dat voor de tweede

aanbieder in de bouw, met 5 aannemersvestigingen, een eigen project-

maal het toneel is van twee van de vijf zeildagen van het Nationaal

ontwikkelafdeling en architectenbureau. Wij bieden onze klanten dé

Regenboog Evenement. Een nationaal evenement in wording waar we

integrale huisvestingsoplossing: een allesomvattende invulling van

trots op mogen zijn en waarvoor velen zich inzetten: zeilers, organi-

huisvestingsvraagstukken. In samenwerking met onze leveranciers,

satoren, sponsoren, alle verdienen een dikke pluim! De zeilers van de

klanten en collega’s komen we tot de meest optimale oplossing.

regenbogen gaan de strijd met elkaar aan onder vlag van verschillende instanties, waaronder ook de gemeente Kaag en Braassem. Naast de

Want alleen samenwerken leidt tot het allerbeste resultaat, zakelijk

wedstrijd bieden wij op donderdag het feestelijke walprogramma aan

en daarbuiten. Zoals bij de realisatie van dit Nationaal Regenboog

waarvoor ik jong en oud uitnodig om te juichen voor onze boot en te

Evenement, waar gemeenten en sponsoren samen dit mooie evenement

genieten van de leuke festiviteiten. Graag tot ziens op 5 juli!

mogelijk maken. Heembouw is daar als hoofdsponsor van het cultuur-

Marina van der Velde-Menting, Burgemeester Kaag en Braassem

festijn aan de Braassem graag bij.

Het dagprogramma Braassemermeer kwam tot stand door ondersteuning van: Wijde Aa

Voor het volledige programma: www.rondomkaagenbraassem.nl/ nrebraassemermeer

18

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012


We pakken flink uit aan de Braassem Op 5 juli is de tweede etappe van het Regenboog Evenement. Bij Watersportvereniging Braassemermeer en Café de Haven, geniet u van de spectaculaire wedstrijd en van tal van activiteiten. “Mensen kennis laten maken met actieve waterrecreatie, dat is ons doel.” Vertelt Annemieke Zomer, van Zo! Events. Samen met Liz van Ruiten en de andere medeorganisatoren trekt zij dit jaar de kar voor de activiteiten aan de wal van de Braassem. “Ja klopt, een gewone werkdag, vroeg in het seizoen. Daarmee voorkomen we verdrukking

Locatie 2de etappe: • Watersportvereniging Braassemermeer, Noorderhem 2, 2371EC Roelofarendsveen, 071-3312326 • Café de Haven, Noordkade 3, 2371 EA Roelofarendsveen, 071 - 331 2374 Meer weten: www.nationaalregenboogevenement.nl/programma-braassemermeer

in een vol evenementen seizoen.” vertelt Liz. “We hebben hard gewerkt aan een mooi programma, vol actief vermaak, voor jong en oud!” Vult Annemieke enthousiast aan.

wedstrijd wordt live verslaglegging gedaan vanaf de wal. Ook kunnen mensen beurtelings opstappen op een speciale parcoursboot van Bob

Je beleeft de wedstrijd van heel dichtbij

on Board. Regenboogzeilen is spectaculair en die jongens zeilen met

“Allereerst worden de Regenbogen feestelijk binnengehaald door een

bravoure. Dat móet je meemaken, van heel dichtbij!” Vervolgt Annemieke.

groep zeilende jongeren onder leiding van Zeilschool Wijde AA en een vrolijke discoboot vol zwaaiende kids. De teams stellen zich aan het

Spektakel voor de kids

publiek voor in de vorm van het imposante admiraal zeilen. Tijdens de

“Jaja, we pakken flink uit aan de Braassem. Bijvoorbeeld voor de kids van 9 tot 12. Voor hun zijn er spannende watersport clinics zoals:

Programma overzicht

Waterskien door De Brasem, Optimist-zeilen door Watersportvereniging

11.30 – 12.00: Binnenhalen Regenbogen door de jeugd,

Braassemermeer en Stand Up Paddling door Mistral Red Dot Division

o.l.v Zeilschool Wijde AA

B.V. Een nieuwe watersport activiteit die de komende maanden meer

11.45 – 13.45: Ontvangst sponsoren, genodigden en pers

en mer te zien zal zijn op de de Hollandse plassen. Verder vermaken

12.00 – 16.00: Jeugdactiviteiten op en rond het water

ze zich ongetwijfeld, met de kano’s en op de stormbaan of het grote

13.45 – 14.00: Admiraalzeilen, voorstellen van de teams

waterkussen. Ook is er gezellige muziek.”

13.45 – 14.25: Parcours rondvaart, met verslaglegging 14.00 – 16.00: Regenboogwedstrijden

‘s Avonds feesten we door in de Haven

14.00 – 15.00: Kleuren en kleurplaat inleveren in de

“Vanaf half vijf brengt Bob met zijn boot de mensen naar Café de

Rabobank Partytent

Haven en terug, voor een feestelijk sluitstuk. Band Trio Bier treedt op.

14.35 – 15.15: Parcours rondvaart, met verslaglegging

De Regenbogen leggen aan bij de sluis waarna de prijzen, feestelijk

15.20 – 16.00: Parcours rondvaart, met verslaglegging

worden uitgereikt. Ook worden de dagprijzen van de kleurplaatactie

16.30 – 21.00: Pendeldienst, naar Café de Haven en terug

uitgereikt aan de kinderen.”Annemieke en Liz zijn er vol van. “Nee,

17.30 – 17.45: Prijsuitreiking kleurwedstrijd

echt, het wordt een prachtige dag dus laat de wind maar waaien en

17.45 – 18.00: Prijsuitreiking en officieel einde programma

de zon maar schijnen!” Bron Tekst: Arjan Bakker – Kaag en Braassem Promotie

16.30 – 20.00:

Band, Trio Bier bij Café de Haven

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

19


6 juli NRE op de Westeinder Plassen De meeste mensen denken bij Aalsmeer aan ‘bloemen’ en niet direct

Overnachten met de boot kan bij verschillende jachthavens in Aalsmeer

aan water. Maar het Westeinderplassengebied is één van de grootste

maar ook bij de openbare aanlegplaatsen op de Westeinder. Kijk voor

en mooiste binnenwateren van Nederland.

meer informatie op www.aalsmeerwesteinder.nl.

En daarom uitermate geschikt voor het wedstrijdzeilen. U zult verrast

In Aalsmeer zijn er volop mogelijkheden om sloepen, boten en water-

zijn door de weidsheid van het open water maar ook door de schoon-

fietsen te huren. Wilt u vrijdag 6 juli het zeilspektakel van het natio-

heid van de tientallen kleine eilandjes tussen de Kleine en de Grote

nale regenboogevenement op water meebeleven dan kunt u zelf een

Poel. Dit eilandengebied heeft een unieke tuinbouwgeschiedenis. Als

sloep, boot of waterfiets huren.

u belangstelling heeft voor de tuinbouwgeschiedenis van Aalsmeer

Kijk voor meer informatie op www.beleefaalsmeer.nl.

en de ‘vergeten’ gewassen breng dan een bezoek aan de Historische Tuin. Nog steeds werken seringenkwekers op de akkers in ‘de Poel’

Heerlijk zwemmen

zoals Aalsmeerders de plassen noemen. Maar tegenwoordig worden

U kunt op verschillende plekken zwemmen in de Westeinderplas. Er

de meeste eilandjes gebruikt voor recreatie.

is een strandje ingericht op het Surfeiland Vrouwentroost. Aan de kop

De Westeinderplas biedt oneindig veel mogelijkheden voor water-

van dit schiereilandje is bovendien een prachtig paviljoen gevestigd,

recreatie. Varen, zeilen, zwemmen of aan de waterkant genieten van

waar u kunt lunchen en dineren met uitzicht over het water. Verder

een heerlijke lunch of diner, het is allemaal mogelijk.

vindt u een zwemsteiger aan de Herenweg. Ook hebben veel jachthavens een plek om te zwemmen.

Bezoek Aalsmeer met de boot! Aalsmeer telt ruim 80 openbare aanlegplaatsen aan de eilandjes tussen de Grote en de Kleine Poel. Deze plaatsen zijn een prima plek om even de benen te strekken, te lunchen met het hele gezin of met de kinderen een potje te voetballen. Ook is er een boodschappensteiger midden in het dorp. Even naar de bakker of de supermarkt met de boot is een hele belevenis.

Surfeiland Vrouwentroost (Kudelstaartseweg, Aalsmeer) Op het Surfeiland Vrouwentroost kunt u de wedstrijd het best volgen. Bovendien kunt u hier genieten van alle activiteiten, de muziek

20

en de gezellige sfeer.


Westeinder plassen

Kinderactiviteiten Bouw een bootje; Kinderen van groep 7 worden uitgenodigd om onder leiding van een scheepstimmerman zelf een bootje te bouwen. De Aalsmeerse praam dient als voorbeeld voor dit zelf te bouwen bootje. De kinderen die aan dit evenement deelnemen zijn daar de hele dag druk mee, want het duurt wel even voordat je een boot gemaakt hebt

Programma 6 juli 2012 Westeinderplassen

die kan varen. Aan het einde van de dag worden de bootjes door een

Alle activiteiten zijn op of rond het Surfeiland Vrouwentroost. Hier

deskundige jury beoordeeld.

kunt u de wedstrijd het best volgen. Bovendien kunt u op het Surf-eiland genieten van de activiteiten, de muziek en de gezel-

Zeilen in een optimist; Alle kinderen krijgen van de instructeurs van

lige sfeer. Dit alles onder het genot van een drankje.

de zeilschool zeilles bij het surfeiland en doen mee aan een speurtocht op het water. Op deze manier leren ze de Westeinderplassen beter

Ochtend

kennen. Dit onderdeel van het kinderprogramma duurt de hele ochtend.

09:00 Start activiteiten van de kinderen van de basisschool

Kleurwedstrijd; Kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen. De

11:30 - 12:00 Regenbogen varen richting Surfeiland

mooiste tekeningen ontvangen ’s middags een prijs in de tent.

12:00 Einde kinderactiviteiten ochtend

Aquabubbles, luchtkussen, zeilboten en frietjes; Na schooltijd blijft

Middag

het voor de kinderen feest op het surfeiland. De zeilschool zorgt

12:00 - 13:15

voor een leuk programma. Zo is er een springkussen waarop vrijuit

13:00 Start middagactiviteiten van de kinderen van

gespeeld en gesprongen kan worden. Maar de grootste attractie zullen de aquabubbles zijn. Dit zijn ballen waarin je over het water

de basisschool 14:00 Gedeputeerde Jaap Bond geeft het startschot

kan lopen. Daarnaast kunnen kinderen het echte zeilen uitproberen in de optimisten van de zeilschool.

voor de eerste wedstrijd op de Westeinder 14.00 - 15.00 Kleuren en kleurplaat inleveren in de

Geen feest is compleet zonder lekkere frietjes. Daarom is voor deze gelegenheid de snackbar op het Surfeiland open!

Bezichtigen Regenbogen op het Surfeiland

Rabobank Partytent 14:00 - 16:00 Zeilwedstrijd 14:00 - 18:00 Kinderevenement met springkussen en

Lokale verenigingen en sponsoren APPM Management Consultants BV • A & E Engeneering • Ab Müller

Aquabubbles 15:30 Einde activiteiten van de kinderen van de

banketbakker/tearoom • ABD Flor • Active Hedge Group • BMW

basisschool

Amsterdam • Crown Plaza • De Meerlanden • De Rijk Leimuiden •

16:00 - 18:00

Europeesche Verzekeringen • Finn Merchandising BV • Gaastra PRO

16:00 - 16:30 Prijsuitreiking kinderactiviteiten

• Gemeente Aalsmeer • Gepo Vleeswaren BV • Kempers Watersport

16:30 - 17:00 Prijsuitreiking zeilwedstrijd

Borrel in de tent

• Koninklijke de Vries Scheepsbouw • Kuijf Nieuwkoop • Jachthaven Dragt • J.M. Levarht & Zn. BV • Rabobank Regio Schiphol • Riesmdijk

Avond

en Burgers • Robeco • Storm Beheer BV • Stevaco Vastgoed BV •

20:00 - 00:00

St. Aalsmeer Westeinder Promotie • St. Walevenement Aalsmeer •

St. Westeinder Zeilwedstrijden • Van Berkel Projectontwikkeling •

In de tent op het Surfeiland Vrouwentroost is de hele dag en

Van Kampen Assuradeuren BV • Verschoor Sassenheim • Verbeek

avond horeca en muziek aanwezig.

Feest met muziek in de tent

Advies • Watersport Vereniging Aalsmeer • Westeinder Paviljoen • Westeinder Rondvaart • Zeilschool Aalsmeer • 1707.nl Concept/ Design/Web

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

21


Let’s make some Noise! Het belooft een mooie traditie te worden. Een concert, voorafgaande aan de finale van het Nationaal Regenboog Evenement, vanaf een ponton in de Nieuwkoopse plassen. Willem Tijsterman, van het gelijknamige restaurant en de Lionsclub Nieuwkoop weten hoe je een feestje moet bouwen!

Willem Tijsterman en Hans van Smoorenburg

Chique gedekt ,,Wij organiseren als Lionsclub dit feestje’, vertelt Lion Hans van De Koos Mark Big Band bestaat al veertig jaar. In al die jaren begeleidde

Smoorenburg, ,,maar we doen het in samenwerking met Restaurant

de band de Zangeres Zonder Naam, Greetje Kauffeld, René Froger,

Tijsterman.’’ Voor de Lions wordt het concert gebruikt om extra geld

Marco Bakker en Lee Towers, om er maar eens een paar te noemen.

te genereren voor een ander muzikaal goed doel, namelijk de realisatie

Bekendheid bij het grote publiek verwierf de band in 2005, als huis-

van de lang verwachte muziektent op het Reghthuysplein. ,,Om daar

band van het televisieprogramma Dancing with the Stars. Zelfs Joop

geld voor in te zamelen kunnen mensen een VIP plaats in een boot

van der Ende vraagt de Koos Mark Big Band te komen spelen als hij

op het water kopen voor 50 euro per persoon. dat is inclusief een

een feestje geeft. Koos Mark; laat hij nu toevallig ‘onder de rook van

flesje wijn, nootjes en wat luxe hapjes.’’ Ook bij restaurant Tijsterman

Nieuwkoop’ wonen en laat Willem Tijsterman goede connecties met

kunnen die avond gasten zich als Vips laten verwennen. ,,Voor zeker

de bandleider hebben! Deze Koos Mark dus, komt iedereen omver

zestig mensen is er plek op het terras, tegenover de band’’, vertelt

blazen op zaterdagavond 7 juli van 19.30 tot 21.30 uur.

Willem. ,,De tafeltjes worden chique gedekt. Er is een cocktail bij binnenkomst, er zijn veel koude en warme tapas en er is een spetterend

Feestje

dessert.’’ Dit niet te versmaden Vip-arrangement wordt geserveerd

,,Koos Mark Big Band heeft hier al een aantal keren opgetreden’’,

tussen 19.30 en 22.00 uur.

vertelt Willem ,,en omdat de Lionsclub op zoek was naar een ander soort muziek dan vorig jaar, dacht ik aan Koos.’’ Met een 18-kop-

Ruud Jacobs

pige band; voornamelijk blazers, een pianist, twee gitaristen en een

Als de Koos Mark Big Band is uitgeblazen op de

drummer, gaat de band vanaf een ponton in het water voor restaurant

plas, zo rond 21.30 uur, moet iedereen beslist nog

Tijsterman optreden. Mark heeft ook laten weten ook met een vocaliste

even blijven zitten. Niet alleen om misschien zelf

te komen. Wie dat is houdt hij, voor het verrassingseffect, geheim. Het

nog even uit te blazen na het muzikaal geweld,

is overigens niet de eerste keer dat hij vanaf het water een concert

maar ook omdat om 22.00 uur niemand minder dan

geeft. ,,Maar dat is al zo lang geleden’, zegt Mark, ,,ik weet niet eens

Ruud Jacobs; inwoner van Nieuwkoop en vermaard

meer wanneer dat was.’’ Hij vindt het leuk omdat muziek vanaf het

jazzmusicus, met zijn trio, zijn opwachting komt

water zo mooi klinkt. ,,Nu maar hopen op mooi weer, dan gaan wij er

maken voor een spetterende afterparty. Zaterdag-

een geweldig feestje van maken.’’

avond 7 juli blokkeren in de agenda dus!

Meer info: www.concertopdeplas.nl.

22

Reserveren Vipkaarten: lionsnieuwkoop@gmail.com. Meer info over restaurant Tijsterman: www.restaurant-tijsterman.nl


Interview

‘Koningin van het water’

Elke zeiler wil wel een keer zeilen in de

Mels Jongeneel, Klaas ‘t Hoen en Edwin Tijsterman, leden van Water-

niet mee eens. ,,Het is echt teamwork’’, vindt Klaas. ,,Je moet elkaar

sportvereniging Noord-Zuid in Nieuwkoop, hebben er ontzettend veel

coachen. Vooral bij de start is het voor de schipper soms moeilijk om

zin in. In de prachtige zilvergrijze Regenboog My Trust komen ze voor

te zien wat er gebeurd. Iedereen heeft zijn taak. Edwin of Job hebben

Nieuwkoop uit in de zeilcompetitie om de Zilveren Regenboog.

de taak om voor te gaan hangen en ik trek het grootzeil aan.’’ Mels vult aan: ,,De start is bij de Regenboog heel essentieel. Als je goed

,,Ik wilde eigenlijk vorig jaar al meedoen’’, zegt schipper Mels Jongeneel.

weg bent doe je mee. Lig je eenmaal achter, dan is het heel moeilijk

,,Samen met Job Roozenburg. Job en ik hebben jaren ‘bemand’ bij

om naar voren te komen.’’

Job’s vader Joop in de Regenboog. Hij heeft twee Regenbogen en met één van die boten wilde ik meedoen.’’ Helaas, de Regenboog organisatie

Kansen

besliste toen anders. Dit jaar biedt nieuwe kansen! Mels heeft inmid-

Op de vraag hoe groot de heren de kansen inschatten om die Zilveren

dels een eigen boot; de My Trust. Samen met Klaas, Edwin en ook Job

Regenboog in de wacht te slepen, blijft het even stil. Edwin door-

Roozenburg, die invalt op de dagen dat Edwin niet kan, zijn ze klaar

breekt de stilte en noemt het Nieuwkoopse team een ‘talententeam’.

om de strijd aan te gaan.

Daarmee is echter het antwoord nog niet gegeven. ,,Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap’’,

Ontspannen

zegt Mels. ,,Van de veertig deelnemers zijn we veertiende geworden

,,We hebben er ontzettend veel zin in’’, zegt middenman Klaas ‘t Hoen.

over meerdere wedstrijden gedurende vier dagen. We zijn daar ook

,,Ik vind het heel leuk om voor mijn woonplaats Nieuwkoop uit te ko-

een keer eerste geworden. Dan krijg je hoop!’’ Er doen aan het NRE

men.’’ Volgens Mels heeft Klaas, als middenman het meeste werk te

bekende namen mee en iedereen doet mee om te winnen.’’ Edwin:

verrichten. ,,De boot is zwaar ‘overtuigd’’, zegt hij. ,,Voor mij is zeilen

,,Mels en Klaas horen zeker bij de kanshebbers en ik vind het een

een ontspanning. Als schipper doe ik in feite alleen de helmstok.’’ Hij

eer om mee te mogen varen. Elke zeiler wil wel een keer zeilen in de

lacht er een beetje bij; het is als grapje bedoeld en Klaas is het er ook

‘Koningin van het water’.’’

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

23


7 juli NRE op de

Vinkeveense Plassen Zomervakantie opent met feest op en rond de Vinkeveense Plassen

Eropuit

De start van de zomervakantie staat helemaal in het teken van het

Je kunt het waterrijke landschap van De Ronde Venen op alle mogelijke

Nationaal Regenboog Evenement. Op zaterdag 7 juli op de Vinkeveense

manieren beleven: wandelend, op de fiets, skeelerend, op de rug van

Plassen. Met feest voor jong en oud! Naast een spannende zeilwedstrijd,

een paard of vanuit een boot. Er zijn in de omgeving allerlei bijzondere

is er op Zandeiland 4 van alles te beleven.

routes uitgezet. Centraal in het web van recreatieve netwerken liggen de routepunten, die zich bevinden op de recreatieterreinen Ponds-

De dag bij de Vinkeveense Plassen begint in de ochtend met de tewater-

koekersluis, De Hoef, Kandelaar, Snoek, Brasem, Heinoomsvaart,

lating van de Regenboogboten bij Zandeiland 4 in Vinkeveen. Rond

Kievit, Donkereindse Bos en Demmerikse Bos.

11.00 uur starten de activiteiten op Zandeiland 4 met demonstraties

Routes zijn te vinden op www.derondevenen.nl > Over de Ronde

en open lessen zoals jeugdzeilen, wakeboarden, scouting, zumba en

Venen > Recreatie en Toerisme > Eropuit in De Ronde Venen.

capoeira. Vanaf het middaguur start er een kramenmarkt en op het terrein staat een tent met horeca, muziek en optredens. De Regenboogwedstrijden starten om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur

Lokale verenigingen en sponsors

en zijn vanaf Zandeiland 4 te volgen. Zie het volledige programma bij

De wedstrijd op de Vinkeveense Plassen op zaterdag 7 juli 2012 wordt

‘programma’.

georganiseerd door de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude (WVA). Daarnaast is er door diverse (sport)verenigingen, ondernemers

Recreëren in De Ronde Venen

en de gemeente voor deze dag een gevarieerd programma samen-

In de gemeente De Ronde Venen kan elke recreant zijn hart ophalen.

gesteld. Er zijn jeugdactiviteiten van Scouting Abcoude, GVM 79’,

Je vindt er zandstrandjes met verlokkelijk zwemwater, kronkelende

Pimia Diving, Zeilschool Vinkeveen, Aquabubble, Jongerenwerk

riviertjes, een weids polderlandschap, sfeervolle dorpscentra en

Stichting De Baat, Brandweer Vinkeveen, Sleepwakeboardteam

monumentale boerderijen. De Vinkeveense Plassen, met daarin een

De Ronde Venen, Wakeboardschool Vinkeveen en Rabobank Rijn

ring van twaalf zandeilanden, is het meest bekende recreatiegebied

en Veenstromen. Er zijn optredens van Jazz en Showballet Nicole,

in de gemeente. In het plassengebied is van alles doen op het gebied

Mobilette, Shantykoor Ahoy, Muziekvereniging Viribus Unitis en

van watersport: zeilen, zwemmen, duiken, vissen, waterskiën, surfen,

Zeemanskoor De Turfschippers.

kanoën, noem maar op. Er zijn bovendien meerdere jachthavens en

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rijn

restaurants te vinden. In de zomerperiode worden er bovendien allerlei

en Veenstromen, Ondernemers Vinkevéén, Stichting Recreatieonder-

evenementen georganiseerd op en rond de Vinkeveense Plassen, zoals

nemers van Gein tot Venen, Van Schie Groep, G. Klinkhamer Watersport,

zeilwedstrijden, een Concert aan de Plas en natuurlijk het Nationaal

Cafe Stee-Inn en Recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Regenboog Evenement.

24

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012


de vinkeveense plassen

Programma 7 juli 2012 Vinkeveense Plassen 10:30 - 12:00 uur Tewaterlating Regenboogboten 11:00 - 16:30 uur Activiteiten, demonstraties en workshops 12:00 - 13:30 uur Bezichtigen Regenbogen bij WVA clubgebouw 12:00 - 16:30 uur Kramenmarkt langs het parkeerterrein 12:30 - 18:00 uur Tent met horeca, muziek en optredens 13:00 uur Officiële opening door burgemeester Maarten Duikverbod bij Zandeiland 4 (Vinkeveense Plassen) Op zaterdag 7 juli 2012 geldt er een duikverbod bij Zandeiland 4

Divendal 14:00 uur Startschot Regenboog Zeilwedstrijd door de Commissaris van de Koningin in de provincie

(Vinkeveense Plassen) in verband met het NRE. Duikers worden verwezen naar Zandeiland 1 (Vinkenkade). Naast de zeilwedstrijd zijn er verschillende evenementen op en rond Zandeiland 4. Duikers kunnen daarom op 7 juli 2012 geen gebruik maken van de duikzone en niet parkeren op Zandeiland 4.

Utrecht, Roel Robbertsen 14:00 - 15:00 uur Kleuren en kleurplaat inleveren in de Rabobank Partytent 14:00 - 16:00 uur Regenboogwedstrijden 17:00 - 17:15 uur Prijsuitreiking jeugdactiviteiten en Regenboogwedstrijd door wethouder Kees Schouten 17:15 - 18:00 uur Borrel en sluiting

(Jeugd)activiteiten Van 11:00 tot 16:30 uur zijn er de volgende (jeugd)activiteiten: Zeilen Duiken Sleepwakeboarden Springkussen Rabo Klimtoren Tumblingbaan Scouting Capoeira (workshop) Aquarollen (wedstrijd) Beachvoetvolley (wedstrijd)

Kleuren (wedstrijd)

Hoe kom ik op 7 juli bij Zandeiland 4? Het NRE vindt op 7 juli plaats bij Zandeiland 4 aan de Vinkeveense Plassen. In verband met de beperkte parkeergelegenheid worden bezoekers verzocht om met de fiets te komen of om te parkeren bij Zandeiland 1. Tussen 10.00 en 18.30 uur vaart tussen Zandeiland 1 en 4 een watertaxi, waar bezoekers van het evenement gratis gebruik van mogen maken.

Watertaxi “De Waterland” “De Waterland” vaart op 7 juli tussen Zandeiland 1 en 4 als watertaxi. Op Zandeiland 1 vertrekt de boot tussen 10.00 en 18.30 uur op elk heel uur, op Zandeiland 4 vertrekt de boot op elk half uur.

De Baambrugse Zuwe De Baambrugse Zuwe wordt momenteel gereconstrueerd, maar is naar verwachting op 7 juli 2012 open voor doorgaand personenautoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken

Optredens en demonstraties Tussen 12:00 en 17:00 uur zijn er optredens en demonstraties: Wakeboarden

Brandweer

Capoeira Zumba Showballet Nicole Tumbling Shantykoor Ahoy Muziekvereniging Viribus Unitis Zeemanskoor De Turfschippers

van de Baambrugse Zuwe. Doorgaand vrachtverkeer is op deze datum nog niet mogelijk. Op www.baambrugsezuwe.nl vindt u de meest

Kijk voor het meest actuele programma van 7 juli 2012 op

actuele informatie.

www.nationaalregenboogevenement.nl of www.derondevenen.nl.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

25


v r i e n delijk | on t s p a n n e n | t o e g a nkelijk | gezond

Nu Lid worden van Golfclub Zeegersloot! Vanaf € 50,-* per maand vanaf 21 jaar en € 100,-* per maand vanaf 30 jaar

Geen andere financiële voorwaarden Interesse/info: secretariaat@zeegersloot.nl of kijk op www.zeegersloot.nl/lidmaatschap (*Voorwaarde: Op basis jaarlidmaatschap en automatische incasso)

Kom gewoon golfen. K ro m m e A a r w e g 5 | 2 4 0 3 N B A l p h e n a a n d e n R i j n | Te l . ( 0 17 2 ) 5 8 4 3 9 4 | w w w. z e e g e rs l o o t . n l

te plek om aan te meren s k u e l e D Logo

2 0 ja a r !

Lekker & gezellig! Colours

Of je nou iets te vieren hebt of om de dag heerlijk af te sluiten. Er is altijd wel een gelegenheid te bedenken om te kunnen eten bij De Kat. Reserveer

C: 0 M: 43 Y: 23 K: 0

en geniet van een botermalse tournedos, heerlijke scholfilet of verse spare-rib zoals deze hoort te zijn.

Vers van de kat

C: 4 M: 10 Y: 100 K: 0

C: 33 M: 30 Y: 44 K: 0

C: 62 M: 0 Y: 33 K: 0

C: 88 M: 38 Y: 43 K: 10

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 t?

et de boo Bent u m is bij ons n re e Aanm bleem. geen pro

C: 2 M: 6 Y: 10 K: 10

Brasserie De Alphense Burgemeester is een paradijs voor diegenen die van lekker eten en drinken houden. OpTypography de menukaart treft u alleen dagverse producten aan. Wat dacht u van onze zelfgemaakte appeltaart of moorkop. Of de hamburger, geserveerd op vers gebakken brood met onze huisgemaakte ketchup of een ‘Burgemeester Budget’: een hoofdgerecht voor maar € 7,50. Heeft u trek gekregen? Kom dan langsFont: en geniet. Binnen terras aan de Rijn! A L I C E R E G U L Aof R op ( Uons P P E grote R C A S E )

De Gelaarsde Kat al 20 jaar “ouderwets gezellig en lekker” Diner vanaf 17.00 uur Iets te vieren? Ook dat kan bij ‘De Kat’!

Hooftstraat 81 | Alphen aan den Rijn (0172) 491 401 | www.bistrodegelaarsdekat.nl

koffie & gebak

36

Lunch© All Intellectual property reserved High Tea Borrel Diner by NINA QUAX. Pending full settlement of invoice, see terms and conditions of contract. While every effort is made to en

the accuracy of the text in this artwork, NINA QUAX cannot accept responsibility for any errors or omissions. The enclosed fonts are intended for use with artwork only. Please check on correct scale. NINA QUAX would like to have the opportunity to check a proof for the correct reproduction of this file. All the c are specified from the Pantone © matching system unless otherwise stated. For more information regarding this artwork please contact NINA QUAX

Julianastraat

alphen aan den riJn

0172 - 74 56 78

Open: 7 dagen per week vanaf 10.00 uur. De keuken is tot 22.00 uur open Borrelen kan tot 24.00 uur. Online: brasserie@dealphenseburgemeester.nl


rabobank

‘Spektakel dat visitekaartje van het

Groene Hart

moet worden’ Aad Smit, directievoorzitter Rabobank Groene

Smit is duidelijk trots op de wijze waarop de Rabobank initiatieven

Hart Noord, riep vorig jaar in deze krant al dat

ondersteunt. ,,Iedere Rabobank heeft zijn eigen subsidiepot’’, zegt hij.

het tijd was voor daden in plaats van woorden!

,,Rabobank Groene Hart Noord noemt het ‘Stimuleringsfonds’, maar

,,Er zijn al veel rapporten over het Groene Hart

bij andere banken heet het weer anders. Het gaat erom dat de bank

geschreven’’, zei hij toen, ,,maar daar krijg je

haar maatschappelijk gezicht laat zien.’’ Jaarlijks stort de bank een

geen toerist meer mee het gebied in.’’ Smit

percentage van de winst in de subsidiepot. Waar hij zich vorig jaar

was zó enthousiast over het idee om een

nog liet ontvallen dat het, gezien de economische crisis, misschien

Nationaal Regenboog Evenement op de Hollandse- en Utrechtse

wel eens wat minder zou kunnen worden, zo blijkt nu dat die zorg

plassen te houden dat hij, samen met Rabobank Rijn- en Veenstromen,

ongegrond is geweest. ,,De bank heeft het heel goed gedaan’’, zegt

het goede voorbeeld gaf en de daad bij het woord, door het evenement

hij trots. ,,Eénderde storten wij in de centrale pot voor projecten in de

ruimhartig te sponsoren.

derde wereld en tweederde is bestemd voor lokale projecten. Dit jaar hebben wij er zelfs 50.000 euro extra in gestopt voor startende onder-

Hij heeft er geen spijt van. Het enthousiasme is nog altijd onverminderd,

nemers. Aanvragen zijn welkom; er is nog ruimte!’’

getuige het NRE affiche in zijn werkkamer in Roelofarendsveen. ,,We hebben het evenement van vorig jaar geëvalueerd’’, zegt hij, ,,hier en

Terug weer naar het Nationaal Regenboog Evenement. Smit verheugt

daar waren er wat kleine schoonheidsfoutjes en er zijn wat verbeter-

zich erop. ,,Ik ben er alle dagen’’, zegt hij. ,,Vooral omdat ik het leuk

punten, maar als je bedenkt dat het toen voor het eerst werd georga-

vind, maar ook om de dagprijs uit te reiken, die door de bank gesponsord

niseerd, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik heel tevreden ben over

wordt.’’ De Rabobank doet meer: ,,Onze klanten mogen vanzelfsprekend

het verloop en een groot compliment geven aan iedereen die hieraan

ook meegenieten. We gaan ze weer uitnodigen om het evenement

heeft bijgedragen.’’ Gevraagd naar wat hij graag verbeterd wil zien,

vanaf de plassen mee te maken. Dit moet echt een jaarlijks terugkerend

zegt hij een vlootschouw op meerdere locaties wel een leuk idee te

evenement worden waar veel enthousiast publiek op af komt. Het is

vinden; ,,en een speaker die bij elke wedstrijd verslag doet, maakt

een spektakel dat een visitekaartje voor het Groene Hart moet worden.’’

dat het meer gaat leven.’’ Smit’s enthousiasme voor het Regenboog Evenement heeft hij weten over te brengen op de Rabobank Regio Schiphol, want ook daar vonden ze het een goed idee het evenement te gaan steunen. Smit: ,,We zijn nu met drie banken uit de deelnemende plassengebieden vertegenwoordigd.’’

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

27


7 en 8 juli NRE op de

Nieuwkoopse Plassen Finale op de Nieuwkoopse Plassen

Programma 7 en 8 juli 2012 Nieuwkoopse plassen

Nieuwkoop, met haar bijzondere Nieuwkoopse- en Langeraarse

7 juli Concert op de plas:

Plassen, organiseert de finale wedstrijd op 8 juli. Commissaris van

De Koos Mark Big Band (locatie Tijsterman)

de koningin, Jan Franssen overhandigt ook dit jaar de wisseltrofee de

20:00 uur Bijwonen is gratis vanaf de kade bij Tijsterman of

Zilveren Regenboog aan het winnende team.

met eigen boot vanaf het water. Voor gegarandeerd optimaal zicht, kunt u één van de VIP arrangemen-

Speciaal voor het evenement wordt het Reghthuysplein omgetoverd

ten boeken.

tot Maritiem plein met nautische markt. Watergebonden bedrijfsleven,

8 juli

Finale wedstrijd NRE

kooplieden met allerlei waren, muzikanten en zangers ontmoeten

12:00 uur Demonstratie waterskiën achter roeiboten, door

elkaar daar. Een markt met streekproducten (nautische) kunst en

Roeivereniging Nieuwkoop (plassen bij locatie

demonstraties van oude ambachten. Rosa Underwear organiseert

Tijsterman)

een spectaculaire modeshow, diverse Shantykoren treden op en

12:00 -17:00 Op het Maritiemplein (Reghthuysplein) is een nauti-

natuurlijk zijn de terrassen van de plaatselijke horeca open. Het plein

sche markt. U Kunt de toren beklimmen voor een

voor de Albert Heijn is ingericht als woonplein. Hier kunt u zien welke

bijzonder uitzicht op de zeilwedstrijden. De hele

unieke woonlocaties Nieuwkoop te bieden heeft. Een van de projecten,

middag zijn er diverse (muziek) optredens. Verder

Zuidhoek, kunt u zelfs die middag per boot gaan bekijken.

is er een botenshow en optredens van Shantykoren. Het programma ontvangt u bij de parkeerlocaties

Het Maritiem plein is tot ongeveer 16.30 uur open. Daarna verplaatst

en staan aangegeven op het Reghthuys plein en in

het feest zich naar Restaurant Tijsterman, voor een live optreden van

de Dorpsstraat.

de Ter Aarse volkszanger Marco den Hollander en de prijsuitreiking

14:00 - 15:00 Kleuren en kleurplaat inleveren in de

van de zeilwedstrijd. Na de prijsuitreiking om 17.00 uur, treedt Marco

Rabobank Partytent

nog een uurtje op.

14:00 - 16:00 Finale wedstrijden (plassen bij locatie Tijsterman) 16:15 - 17:00 Optreden Marco den Hollander (locatie Tijsterman) 17:00 Prijsuitreiking door Commissaris van de Koningin Jan Franssen 16:30 - 17:00 Optreden Marco den Hollander 17:00 uur Prijsuitreiking 17:30 - 18.30 Vervolg optreden Marco den Hollander 18:30 uur Einde

28

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012


nieuwkoopse plassen

Spelletjes en meezeilen Be A Team organiseert voor de jeugd diverse activiteiten op en rondom het plein. Zo kunnen kinderen gratis meedoen aan allerlei spelletjes, die op verschillende manieren met zeilen te maken hebben. Als klap op de vuurpeil kunnen kinderen - eventueel met ouders - meevaren naar de plas. Onder goede begeleiding en met zwemvest aan, kunnen ze daar zelf een stuk (mee) zeilen in een optimist.

Routebeschrijving en parkeren tijdens het evenement Wij ontvangen u graag op zaterdagavond 7 juli bij het Concert op de Plas en zondag 8 juli om 12.00 uur bij jachthaven Tijsterman, Dorpsstraat 119 Nieuwkoop om met eigen ogen te zien dat je écht kunt waterskiën achter een roeiboot! Na de demonstratie kunt u gezellig vertoeven op het Maritieme plein. De spectaculaire finale wedstrijden zijn van 14.00 – 16.00 uur op de plas voor Jachthaven Tijsterman. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om bij Tijsterman, de

Waterskiën achter een roeiboot Ja u leest het goed: achter een roeiboot! Om 12.00 uur start de roeivereniging De Meije het evenement met een special act: het voortrekken van een waterskiëer door een ‘acht’: een roeiboot met acht roeiers! Daarnaast gaat de vereniging ‘adminiraalroeien’.

Dorpsstraat of op het Reghthuysplein te parkeren. U kunt parkeren op het parkeerterrein voor Natuurmonumenten (tegenover Auto Maas) en sportpark de Dulen (zie bijlage). De parkeerterreinen liggen aan de N231 en zijn duidelijk aangegeven via borden. Vanaf het terrein is het ongeveer zeven minuten lopen naar jachthaven Tijsterman. Nieuwkoop is bereikbaar:

Roeivereniging De Meije is een kleine, actieve roeivereniging in Nieuwkoop, langs het Meijepad. De leden zijn vooral recreatieroeiers.

- vanaf richting Utrecht: A12 - N11 - N231 - vanaf richting Den Haag: A12 - N11 - N231 - vanaf Amsterdam: A4 - N207 - N461 - N231

Concert op de Plas

Ook heeft de vereniging enkele wedstrijdploegen die succesvol zijn in regionale en landelijke wedstrijden.

- vanaf Leiden: A4 - N461 - N231

U kunt ook gebruik maken van het openbaar vervoer. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website www.9292ov.nl voor een reisadvies.

Op 7 juli is er iets spectaculairs op de plas! De Lionsclub Nieuwkoop

pakt uit met een daverend concert van De Koos Mark Big Band vanaf een ponton in de Nieuwkoopse plassen aan de vooravond van de finale van het Nationaal Regenboog Evenement. De band verwierf landelijke bekendheid als de huisband van Dancing with the Stars. Daarnaast trad de band diverse keren op bij Restaurant Tijsterman. “Wij gaan het gewoon weer doen”, zegt Ronald Teijken, één van de Lions die de organisatie van het evenement op zich heeft genomen. “We stellen net als vorig jaar VIP arrangementen samen. Mensen kunnen een ligplaats kopen. Als ze dat doen, dan krijgen ze culinaire versnaperingen en drankjes voor aan boord mee. Ook restaurant Tijsterman biedt een Daarnaast is het mogelijk om ook zelf met de boot vanaf het water

VIP arrangement aan. Dit arrangement bestaat uit een viergangen

naar het concert te luisteren. Een bijzondere ervaring die u zeker niet

menu, met amuses. Wie een arrangement boekt heeft gegarandeerd

mag missen!

zicht op het concert.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

29


www.eclat.nl Dameshorloge D320 18 karaat goud, bicolor 1,00 crt. Briljant River Loupe Zuiver

Ring R970 14 karaat goud, bicolor 0,40 crt. Briljant Top Wesselton VVS Ring R98 14 karaat goud, bicolor 0,32 crt. Briljant Top Wesselton VVS

Exclusieve sieraden in goud met of zonder Diamant

Uw Juwelier:

Dorpsstraat 105 • 2421 AW Nieuwkoop • Tel. 0172 57 92 92

Vet-Gedrukt draait door deze zomer! ook de komende zomerweken zijn wij druk bezig met het creëren van inspirerende huisstijlen, magazines en Om zijn vele fans tevreden te stellen: nog

één keer deze creatieve kat. Want of het nou om een compleet nieuwe huisstijl gaat, een

online of print-campagne of een persoonlijk

promotiecampages. Zo leveren wij ook na de zomer, onze klanten weer nieuwe klanten op. positioneringsplan. Vet-Gedrukt denk met elke klant mee. Mark Your Business

Vet-Gedrukt Reclamebureau >> Hoorn 312 Alphen a/d Rijn @vetgedrukt t (0172) 233 540 VetGedruktMarketingReclame <<


Heb je de NRE auto gespot?

Post een foto via de computer op jouw Facebook profiel met als titel @nationaalregenboogevenement!

NatioNaal 3 t/m 8 juli 2012 RegeNboog eveNemeNt

2012

2012

n Fees t e muziek

5 Dagen we ds trijden

2012

de 5 verschillen plassen

15 Regenbogen

Westeinderplassen 6 juli Kagerplassen 4 juli

Vinkeveense plassen 7 juli

Braassemermeer 5 juli

Opening

Leiden 3 juli

Nieuwkoopse plassen 8 juli

Van 3 t/m 8 juli 2012: 3 juli openingsevenement in Leiden

Kom naar het Nationaal Regenboog Evenement 2012 op en rond het

4 juli wedstrijd Kagerplassen

grootste plassengebied van Nederland: Midden in het Groene Hart!

6 juli wedstrijd Westeinderplassen

Zeilwedstrijden op topniveau en veel vermaak voor jong en oud.

8 juli wedstrijd Nieuwkoopse plassen

5 juli wedstrijd Braassemermeer 7 juli wedstrijd Vinkeveense plassen

#NRE2012

COLOFON

w w w . n a t i o n a a l r e g e n b o o g e v e n e m e n t. n l

/nationaalregenboogevenement

Uitgave van GHS uitgeverij bv en het Nationaal Regenboog Evenement

Communicatieadviseur Nationaal Regenboog Evenement:

Jaargang 2 - 2012

Dorien Boot - de Waal, T. (071) 332 72 72

Oplage:

45.000

Hoofdsponsoren:

Uitgever:

Hans van Smoorenburg

Rabobank Groene Hart Noord Rabobank Rijn en Veenstromen

Redactie: Leny van den Belt, Bart Jonker, Dorien Boot – de Waal

Rabobank Regio Schiphol

Ontwerp/opmaak: Vet Gedrukt, Alphen aan den Rijn

Spelt Gaastra

Fotografie: NRE, Gemeente Nieuwkoop, PR

Feadship

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Sonja van Smoorenburg-Kuijf

Kamer van Koophandel Regio Holland Rijnland

BMW Amsterdam

Advertentie acquisitie: GHS uitgeverij bv, Jeanet Tas

Conceptontwikkeling:

Organisatie: De organisatie van dit evenement is in handen

Hans van Smoorenburg

van het Hollands- en Utrechts- Plassenoverleg in samenwerking met de Regenboogclub. Contactpersoon: Projectleider Nationaal Regenboog Evenement Jan van Berkum, M. (06) 402 261 46

De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of onvoorziene gevolgen veroorzaakt door onjuistheden in de artikelen.

www.nationaalregenboogevenement.nl • : www.facebook.com/nationaalregenboogevenement •

: #NRE2012

31


Nationaal Regenboog Event Krant  
Nationaal Regenboog Event Krant  

Nationaal Regenboog Event Krant

Advertisement