Page 1

Raethuysstaete

Riant wonen in hartje centrum Alphen aan den Rijn


Raethuysstaete

Riant wonen in hartje centrum Alphen aan den Rijn


4

Luxe wonen in Raethuysstaete

10

Overal lekker dichtbij

12

Kunstwerken op zich

18

Een uitzicht dat nooit zal vervelen

20

Raethuysstaete: uniek en klassiek

24

Comfortabel wonen zonder zorgen

26

Het hart van uw woning

28

Oase van ontspanning

30

Raethuysstaete verdient

een exclusief interieur

32

Samen maken we uw huis helemaal af

36

Appartement ĂŠĂŠn

38

Appartement twee

40

Appartement drie

42

Appartement vier

44

Appartement vijf

46

Appartement zes

48

Parkeren en berging

50

Zusterpost

52

Dwarsdoorsnede

54

Een kijkje in Raethuysstaete

59

Wonen in Raethuysstaete

60

Colofon

Raethuysstaete

I

nhoud

3


Raethuysstaete 4

L

uxe wonen in Raethuysstaete

In het centrum van Alphen aan den Rijn

zigheid van een inpandige zusterpost op de

Een team van experts op allerlei vlakken

verrijst straks het appartementencomplex

begane grond. De appartementen hebben

houdt zich bezig met de ontwikkeling van

Raethuysstaete. Luxe en comfort zijn bij

allen uitzicht op de rivier de Oude Rijn.

dit plan. De architect van Architecten-

de ontwikkeling altijd het uitgangspunt

Raethuysstaete wordt gebouwd op een

bureau Piet Onderwater & Partners heeft

geweest.

een

bijzonder plekje in het centrum van Alphen

er voor gezorgd dat het pand uniek is in de

appartementengebouw met een bijzon-

aan den Rijn in het prachtige Groene Hart.

wijde omgeving. Met de hulp van binnen-

Raethuysstaete

wordt

dere uitstraling. De klassieke uitstraling

huisarchitecten van Schwarz&Advokaat

wordt onder meer bereikt door het gebruik

Door het realiseren van grote glaspuien

interieurarchitecten

van natuurlijke materialen.

en ruime zonnige balkons aan de water-

appartement omgetoverd tot een prachtig

zijde van het perceel, is de ligging van het

droomhuis.

Het complex biedt ruimte aan vijf vierka-

complex optimaal benut. De diversiteit

merappartementen en een luxe penthouse

aan appartementen is kenmerkend voor

op de derde verdieping. Uniek is de aanwe-

het gebouw.

wordt

uw

eigen


Geweldig wonen in het Groene Hart


Zeer centraal gelegen Station

7 min. lopen

N11

5 km

N207

3 km

Utrecht

37 km

Den Haag

34 km

Rotterdam

38 km

Amsterdam

43 km


veral lekker dichtbij

11

Alphen aan den Rijn ligt midden in

Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amster-

het Groene Hart in een bruisend gebied

dam zowel per auto als met het openbaar

boordevol verrassingen. Omgeven door

vervoer gemakkelijk en snel te bereiken.

schitterend groen en praktisch gelegen op

In Alphen aan den Rijn vindt u alles wat

een centraal punt midden in Nederland.

u wenst. Een groot theater, bioscopen,

Het Groene Hart is erg in trek bij toeristen

een ruime keuze aan eetgelegenheden

vanwege cultuur, natuur en de verschillen-

en het treinstation op loopafstand. De

de activiteiten. In de natuur kunt u tot rust

stad kent een actief verenigingsleven. Dit

komen en genieten van het groen om u

alles bij elkaar maakt Alphen aan den Rijn

heen. Maar niet alleen is groen nabij. Door

een fantastische plek voor een geweldige

de centrale ligging van Alphen aan den

woonervaring.

Rijn zijn ook het strand en grote steden als

Raethuysstaete

O


Raethuysstaete 12

K

unstwerken op zich

Appartementengebouw

Raethuysstaete

steekwoorden waren. “Ons uitgangspunt

plex diende te zijn�, aldus de architect. Het

is ontworpen door Architectenbureau

was dat het te realiseren pand op een

Architectenbureau is daarin geslaagd door

Piet Onderwater & Partners. Een opdracht

schitterende locatie in Alphen aan den Rijn

uit te gaan van de al aanwezige kwaliteiten,

waarvoor luxe en comfort de belangrijkste

meer dan een regulier appartementencom-

zoals de mooie ligging aan de Oude Rijn.


Die ligging is uiteraard maximaal benut.

omtrek van Alphen aan den Rijn. U kiest

door de klassieke driedeling van de gevel

Door het realiseren van grote glaspuien en

voor een exclusieve en unieke woning als

in horizontale zin, met plint, gevel en

ruime balkons aan de waterzijde van het

u Raethuysstaete betrekt.

kroonlijst. Handgevormde bakstenen in verschillende warme kleuren versterken

van de dag genieten van de vergezichten

De ondergrondse parkeergarage, exclusief

deze klassieke, fraaie en exclusieve uitstra-

en de sfeer die de historische rivier biedt.

voor bewoners, biedt naast comfort een

ling. Bewust is er gekozen voor materiaal

hoge mate van veiligheid. De aanwezig-

dat deze uitstraling versterkt. Zo zijn er

Het ontwerp van de gevel van Raethuys-

heid van een zusterpost in het complex,

verscheidene accenten van natuurstenen

staete is geïnspireerd op het voormalig

gecombineerd met gelijkvloerse woningen

in de gevel verwerkt.

raadhuis van Aarlanderveen. Het mooie

die bereikbaar zijn per ruime (brancard-)

complex past daardoor bijzonder goed in

lift garandeert bovendien de levens-

De hekjes van de Franse balkons hebben

de omgeving. Met de rijke uitstraling biedt

bestendigheid van deze appartementen.

de aandacht gekregen die ze verdienen.

de gevel bovendien voldoende

Het zijn kunstwerkjes op zich.

privacy, zonder in te boeten

Al deze aandachtspunten geven

aan lichtinval. De diversiteit aan

“U kiest voor een exclusieve

appartementen is kenmerkend

en unieke woning als u

voor het gebouw. Hoewel de

Raethuysstaete betrekt.”

appartementen verschillen in

bare uitstraling.

Het pand is onderscheidend

grootte en koopsom, hebben zij allen een luxe uitstraling.

het geheel een eigen en herken-

vormgegeven ten opzichte van Door het gevelfront zowel aan de

nabijgelegen panden. De rijkheid aan

Raadhuisstraat, als aan de zijde die aan

details zal voorbijgangers én bewoners

Ook de opzet van de appartementen

de Oude Rijn grenst, op te delen in

blijven

getuigt van luxe. Per woonlaag zijn maxi-

drie elementen is een gewenste schaal-

wordt een fantastisch appartementen-

maal twee appartementen geplaatst. Het

verkleining verkregen. De drie elementen

gebouw op een heel bijzondere locatie in

penthouse op de vierde verdieping heeft

kennen elk een eigen materiaalgebruik en

Alphen aan den Rijn.

zelfs een eigen lifttoegang. Dat de wonin-

gevelindeling. Deze verticale driedeling

gen bijzonder ruim zijn moge duidelijk zijn.

geeft het complex bovendien een statig

Met oppervlaktes vanaf 250 doorlopend

voorkomen. De verticale raamopeningen

tot zo’n 450 vierkante meter behoren deze

benadrukken deze voorname uitstraling.

appartementen tot de grootste in de wijde

Dit wordt nog eens extra onderstreept

verwonderen.

Raethuysstaete

Raethuysstaete

perceel kunnen de bewoners elk moment

13


14

Raethuysstaete


en uitzicht dat nooit zal vervelen

Raethuysstaete

E

19 De plek waar Raethuysstaete zal verrijzen

menten op een unieke locatie. Bewoners

is bijzonder en het pand zal de omgeving

kijken vanuit de appartementen op de

n贸g

rivier de Oude Rijn. Een uitzicht dat nooit

aantrekkelijker

maken.

Raethuys-

staete wordt gebouwd op een mooie plek

zal vervelen.

aan de Oude Rijn. In de omgeving vindt

Op loopafstand van Raethuysstaete zijn

u monumentale panden die de wijk een

diverse eetgelegenheden en winkels. Wilt

eigen identiteit geven. De Raadhuisstraat

u echter graag tot rust komen, dan loopt

is een levendige straat, midden in het

u gemakkelijk naar Park Rijnstroom. Juist

centrum van Alphen aan den Rijn. Vlakbij

deze combinatie van rust en levendigheid

de Swaenswijkbrug, het oude gemeente-

vlakbij elkaar maken wonen in Raethuys-

huis van Aarlanderveen en de Maranatha-

staete tot een fantastische ervaring. U wilt

kerk verrijzen de zes schitterende apparte-

nooit meer ergens anders wonen.


Raethuysstaete 20

Raethuysstaete: een klassieke uitstraling met prachtige materialen


aethuysstaete: uniek en klassiek

Raethuysstaete is uniek in de wijde omge-

Voor de gezamenlijke entree wordt natuur-

aliseerd. De zes woningen zijn uiteraard zo

ving. Vanwege de uitzonderlijke grootte

steen gebruikt. Dit keert terug op elke

ontwikkeld dat ze geheel toegankelijk zijn

van de appartementen, maar zeer zeker

etage en zorgt voor een bijzondere sfeer

voor rolstoelen.

ook vanwege de luxe en ruime opzet van

in de woningen. Met kroonluchter in de

het plan. De uitstraling van het pand zal

grote hal en prachtige ornamenten, waant

Het complex wordt compleet opgeleverd.

ongekend zijn. Het appartementencom-

u zich iedere dag weer in uw eigen paleis.

In samenspraak met de binnenhuisarchi-

plex ademt nostalgie, maar is tegelijkertijd

Een heerlijke woonbelevenis!

tect is er gekozen voor een luxe sanitairlijn

modern. Kenmerkend voor het pand is de

van Villeroy & Boch. Vanzelfsprekend is dit

klassieke uitstraling. Het complex krijgt

Het wooncomplex biedt straks plek aan

in de verkoopprijs reeds inbegrepen. Ook

deze hoogstaande uitstraling, doordat er

zes grote, buitengewoon luxe appartemen-

een keuken wordt geplaatst. Wilt u graag

is gekozen is voor het gebruik van mooie

ten. Vanuit de woningen en op de balkons

zelf uw keuken of sanitair kiezen, dan is dit

natuurlijke materialen. Dat is zowel in het

heeft u uitzicht op de Oude Rijn. Op de

uiteraard mogelijk.

interieur als het exterieur te zien.

begane grond wordt een zusterpost gere-

Raethuysstaete

R

21


Aan alles...


is gedacht


24

Raethuysstaete


omfortabel wonen zonder zorgen

Wonen in het centrum van een stad geeft

is veiligheid een zeer belangrijk aspect

van ‘slimme’ elektronische toepassingen.

vaak parkeerproblemen. Daar is uiter-

geweest, zodat u zonder zorgen kunt

Tevens wordt het appartementencomplex

aard aan gedacht bij het ontwikkelen van

wonen. Het complex is daarom uitstekend

voorzien van een weerstation. De zon-

Raethuysstaete. Het complex is prima

beveiligd. Zo is de parkeergarage voorzien

wering van uw appartement kan zowel

bereikbaar met de auto. Bovendien kunt u

van sensoren, hebben de deuren afstands-

automatisch als lokaal bediend worden.

uw voertuig straks parkeren in uw eigen

bedieningen en heeft elk appartement

Zo heeft u de zekerheid dat bijvoorbeeld

ondergrondse parkeergarage want onder

een intercom met beeldscherm.

bij harde wind de zonwering automatisch

het appartementencomplex wordt een

omhoog gestuurd wordt, ook als u niet

ruime garage gebouwd. Iedere bewo-

Daarnaast is de woning voorzien van een

thuis bent. En mocht u in de toekomst

ner kan daar twee auto’s kwijt en krijgt

moderne beveiligingsinstallatie en voldoet

zorg aan huis nodig hebben, dan kan er

de beschikking over een eigen berging.

het hang- en sluitwerk aan het politie-

een zorgunit gekoppeld worden aan de

Tevens is de garage voorzien van oplaad-

keurmerk Veilig Wonen. Bovendien is het

aangebrachte aansluitpunten. Raethuys-

punten voor elektrische auto’s, of scoot-

systeem aangesloten op een particuliere

staete laat u écht comfortabel wonen

mobiels. Vanuit de garage kunt u met de

alarmcentrale. Dat garandeert snelle actie.

zonder zorgen.

lift naar uw eigen woonetage.

Bedieningsgemak staat centraal, er zijn dus geen ingewikkelde bedieningsinstruc-

Bij het ontwerpen van Raethuysstaete

ties. De appartementen worden voorzien

Raethuysstaete

C

25


“Hoe beter de keuken aan uw wensen voldoet, hoe meer plezier u beleeft.”


H

et hart van uw woning De keuken is tegenwoordig veel meer dan alleen maar de plek waar gekookt en gegeten wordt. Het is de ruimte waar u de tijd neemt om een nieuw recept uit te probe-

trefpunt tijdens feestjes bij u thuis.

De keuken is het hart van uw woning! Hoe beter die ruimte aan uw wensen voldoet, hoe meer plezier u beleeft aan uw keuken. Daarom bespreken de adviseurs van Goedhart Keukens graag uw ideaalbeeld. Dat gebruiken zij vervolgens bij het ontwerpen van uw droomkeuken. Onze showroom biedt veel inspiratie en staat boordevol keukenideeĂŤn. Kwaliteit, maar ook exclusief design. Een fotorealistische impressie geeft u een goed beeld van hoe uw keuken er uit komt te zien. Bent u tevreden? Dan realiseren wij uw ideale keuken, zonder dat u daar nog zorgen over heeft. Na de zorgvuldige en deskundige montage kunt u jarenlang genieten van uw eigen Goedhart Keuken.

Goedhart Keukens Alphen aan den Rijn

Raethuysstaete

ren. Een rustpunt na een lange werkdag. Het gezellige

27


“Onze gekwalificeerde adviseurs denken graag met u mee bij het realiseren van de badkamer van uw dromen.�


ase van ontspanning

Raethuysstaete

O

Van Munster is al jarenlang een begrip in de regio op het

29

gebied van badkamers. Alle appartementen in Raethuys-

O

staete worden door ons voorzien van compleet ingerichte badkamers. Uiteraard is uw smaak hierbij van groot belang. Uw badkamer is straks een oase van ontspanning, door de prachtige badkamermeubelen en bijpassend sanitair van Villeroy & Boch. In de showroom van Van Munster kunt u een keuze maken uit het ruime aanbod. Gekwalificeerde adviseurs denken graag met u mee bij het realiseren van de badkamer van uw dromen.

Van Munster Gouda


“ Uw huis een thuis maken, waar u tot in lengte van jaren van kunt genieten is het doel dat wij voor u willen bereiken.�


aethuysstaete verdient een exclusief interieur Een exclusief pand als Raethuysstaete verdient een interieur dat daarbij past. Een inrichting waar door experts over nagedacht is. Trots stellen we aan u voor: Schwarz&Advokaat interieurarchitecten. Casper Schwarz en Ralf Advokaat: “Uw woning karakter geven. Dat is altijd het uitgangspunt van Schwarz&Advokaat interieurarchitecten. Wij kijken dus niet alleen naar trends of wat op dat moment populair is, maar luisteren naar uw specifieke wensen. Samen met u kijken we naar de woning. Uw huis een thuis maken, waar u tot in lengte van jaren van kunt genieten is het doel dat wij voor u willen bereiken. Uw appartement moet een eigen, duurzaam karakter krijgen. Soms is dat strak en eigentijds, klassiek of juist een tussenvorm. Wij gebruiken hoogwaardige materialen en producten, zonder dat u daarvoor de hoofdprijs betaalt.� Een goed georganiseerd interieur, zorgvuldig, gedetailleerd en smaakvol ingericht is voor iedere bewoner van Raethuysstaete mogelijk. In de prijs is een advies van onze binnenhuisarchitecten van Schwarz&Advokaat interieurarchitecten inbegrepen.

Schwarz&Advokaat interieurarchitecten Hilversum

Raethuysstaete

R

31


“ Samen zorgen we ervoor dat uw woning straks helemaal af is, zodat u er volop van kunt genieten.�


amen maken wij uw huis helemaal af Wij willen graag dat u honderd procent tevreden bent over uw woning in Raethuysstaete. Daarom helpen wij u desgewenst bij het maken van keuzes waar u voor komt te staan bij de aanschaf van een nieuwe woning. Nieuwe gordijnen? Andere meubels? Graag nemen wij u mee naar Houweling Kunst van ’t Wonen in de Alphense woonboulevard DaVinci. Het bedrijf kent een zeer rijke historie en de toonzaal is gevuld met bekende designmerken. Bovendien werken er eigen meubelmakers en heeft Houweling Kunst van ’t Wonen een atelier waar gordijnen worden geconfectioneerd. Samen zorgen we ervoor dat uw woning straks helemaal af is, zodat u er volop van kunt genieten.

Houweling Kunst van ’t Wonen Alphen aan den Rijn

Raethuysstaete

S

33


Indeling


Appartementen


A

ppartement Eén • Woonoppervlak 347 m² • Terras 100 m²

• Woonkamer 83 m² • 4 slaapkamers • Lichtinval over de gehele breedte

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 34 m²

37

0

1

2

3

Begane grond

4

5m


A

ppartement Twee • Woonoppervlak 257 m² • Terras 26 m²

• Woonkamer 60 m² • 3 slaapkamers • Ruime lichtinval

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 37 m²

39

0

1

2

3

Eerste verdieping

4

5m


A

ppartement Drie • Woonoppervlak 261 m² • Terras 26 m²

• Woonkamer 57 m² • 3 slaapkamers • Ruime lichtinval

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 37 m²

41

0

1

2

3

Eerste verdieping

4

5m


A

ppartement Vier • Woonoppervlak 257 m² • Terras 26 m²

• Woonkamer 60 m² • 3 slaapkamers • Ruime lichtinval

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 37 m²

43

0

1

2

3

Tweede verdieping

4

5m


A

ppartement Vijf • Woonoppervlak 261 m² • Terras 26 m²

• Woonkamer 57 m² • 3 slaapkamers • Ruime lichtinval

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 37 m²

45

0

1

2

3

Tweede verdieping

4

5m


A

ppartement Zes • Woonoppervlak 460 m² • Terras 120 m²

• Woonkamer 75 m² • 5 slaapkamers • Ruime lichtinval vanuit meerdere hoeken

Raethuysstaete

• Eetkamer/keuken 62 m²

47

0

1

2

3

Derde verdieping

4

5m


P

arkeren & bergingen • Twee parkeerplekken per appartement

elektrische auto’s of scootmobiels

Raethuysstaete

• Twee oplaadzuilen voor

49

0

1

2 Kelder

3

4

5m


Z

usterpost • Woonoppervlak 70 m² • Woonkamer 14 m²

Raethuysstaete

• 2 Slaapkamers

51

0

1

2

3

Begane grond

4

5m


D

warsdoorsnede • Twee parkeerplekken Kenmerkend voor de appartemen per ten in appartement Raethuysstaete is de exclu• Tweegrootte. sieve oplaadzuilen De voor woonkamer, slaapkamer, elektrischebadkamer auto’s en keuken

opzet. De plafonds in alle vertrekken zijn hoog, wat een nog ruimer gevoel geeft. Dit ervaart u al bij de entree van het gebouw.

Raethuysstaete

zijn allemaal bijzonder ruim van

53


Raethuysstaete

E 54

en kijkje in Raethuysstaete


56

Raethuysstaete


W

onen Ziet u uzelf wonen in Raethuysstaete na het lezen van dit boek? Heeft u interesse in een woning in dit unieke appartementencomplex? Neem dan vrijblijvend

alles vertellen over prijzen en technische details van de verschillende woningen.

Holland West Makelaardij Prins Hendrikstraat 224 2405 AP Alphen aan den Rijn Tel: 0172 - 49 16 46 info@hollandwest.nl

Deerenberg & Van Leeuwen Makelaardij Raoul Wallenbergplein 21 2404 ND Alphen aan den Rijn Tel: 0172 - 47 26 51 makelaardij@deerenberg.nl

Raethuysstaete

contact op met de makelaars die u graag

59


Colofon Verkoop en informatie

ProjectProjectontwikkeling G. Bruijnes B.V.

Holland West Makelaardij

Koperweg 27

Prins Hendrikstraat 224

2401 LH Alphen aan den Rijn

2405 AP Alphen aan den Rijn

Tel 0172 - 44 40 00

Tel 0172 - 49 16 46

www.meerdanbouwen.nl

www.hollandwest.nl

bruijnes@meerdanbouwen.nl

info@hollandwest.nl

Raethuysstaete

Ontwikkeling

Realisatie

Aannemingsbedrijf G. Bruijnes B.V.

Prins Hendrikstraat 90

Koperweg 27

2405 AL Alphen aan den Rijn

60

2401 LH Alphen aan den Rijn

Tel 0172 - 47 26 51

Tel 0172 - 44 40 00

www.deerenberg.nl

www.meerdanbouwen.nl

info@deerenberg.nl

Makelaardij Deerenberg & Van Leeuwen

bruijnes@meerdanbouwen.nl Disclaimer V. O . F. A R C H I T E C T E N B U R E A U

PIET ONDERWATER & PARTNERS

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat in de periode van de vervaardiging

Ontwerp

van dit boek en de verdere ontwikkeling van de appartemen-

Architectenbureau Piet Onderwater & Partners

ten informatie is verouderd. Aan de inhoud van deze uitgave

Vliet Zuidzijde 5

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2231 GH Rijnsburg Tel 071 - 402 61 11

Š G. Bruijnes. Niets uit deze uitgave mag gebruikt of gepubli-

www.onderwater-partners.nl

ceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

info@onderwater-partners.nl

van de uitgever.


Raethuysstaete Technische omschrijving


Algemeen

de woning de maten ter plaatse op te (laten) nemen vóór u

Op het project is het bouwbesluit van toepassing zoals deze

tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking

luidde op het moment van indienen van de bouwaanvraag. In

overgaat.

het bouwbesluit is onder andere de benaming van de diverse vertrekken vastgelegd.

01. Peil

Begrippen zoals keuken, woonkamer en slaapkamer worden

Het peil (peil=0) van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt

in het bouwbesluit niet gehanteerd. Het bouwbesluit spreekt

overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grond-

in voornoemde gevallen van verblijfsruimten. Onderstaand de

vloer (dekvloer). De peilmaten van de verschillende vloeren vindt

benamingen aangaande de woningen:

u in de verkooptekeningen. De juiste peilmaat ten opzichte van de kruin van de weg wordt nader bepaald in overleg met de gemeente.

Raethuysstaete

Woning

3

• Woonkamer

Verblijfsruimte

• Keuken

Verblijfsruimte

02. Grondwerk

• Slaapkamer

Verblijfsruimte

Alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en

• Badkamer

Badruimte

aanvullingen zullen worden verricht.

• Toilet

Toiletruimte

• Hal/Entree

Verkeersruimte

03. Buitenriolering

• Gang

Verkeersruimte

De afvoer van schoon (hemelwater) en vuilwater gebeurt middels

• Berging/cv ruimte Bergruimte/ Technische ruimte

een gescheiden stelsel dat voor wat betreft de vuilwateraf-

• Meterkast

voer op de erfgrens is gekoppeld aan het gemeentelijke riool-

Technische ruimte

net conform de plaatselijke voorschriften en voor wat betreft Algemene ruimten

de hemelwaterafvoer loost op het oppervlaktewater (Rijn). Het

• Entreehal

Gemeenschappelijke verkeersruimte

leidingstelsel wordt uitgevoerd in PVC en voorzien van ontstop-

• Trappenhuis

Gemeenschappelijke verkeersruimte

pingsstukken en stankafsluiters. Het vuilwatersysteem wordt

• Stallinggarage

Gemeenschappelijke verkeersruimte

belucht door middel van ontspanning leidingen die bovendaks uitmonden.

Alle maten zijn circa maten en uitgedrukt in millimeters (tenzij anders is vermeld) waarbij geen rekening is gehouden met

04. Bestrating

wand en/of vloerafwerking. Wij adviseren u bij het inrichten van

Op de terrassen betonnen draintegels, afmeting 500x500


05. Terreininrichting en erfafscheiding

Bijzonderheden betonwerk

Ter plaatse van de appartementen op de begane grond wordt in

De afmeting van de constructies en de toe te passen wapening

het verlengde van de zijgevels een gemetselde tuinmuur aange-

conform voorschrift en berekeningen van de constructeur. De

bracht zoals op de verkooptekening(en) aangegeven.

toe te passen bekisting van het in het werk gestorte beton is ter keuze van de aannemer. In het zicht komende beton wordt

06. Funderingen

uitgevoerd als schoon werk.

Onder de appartementen, parkeerkelder, komt een paalfundering waarover een vloer en wanden van gewapend beton wordt

08. Vloeren

aangebracht conform voorschriften en berekeningen van de

De vloer van de parkeerkelder wordt uitgevoerd als een in het

constructeur.

werk gestorte vloer. De begane grond vloer en de verdiepings-

07. Betonwerk

waarop een constructieve laag beton wordt gestort, waarin

07.1 In het werk gestort beton

diverse leidingen worden weggewerkt. De vloeren worden afge-

De volgende onderdelen worden in het werk gestort:

werkt met een vezelversterkte zandcement dekvloer. Om een

• Funderingsbalken

grenswaarde van 10dB(A) geluidsbelasting tussen de woningen

• Parkeerkelderwanden

te bereiken wordt een zwevende dekvloer toegepast.

• Parkeerkeldervloer met oprit • Funderingspoeren

09. Metselwerk

• Vulling van de breedplaat vloeren

Algemeen

• Diverse op en afstortingen

Het schoonmetselwerk, type waalformaat in een door de architect te bepalen metselverband en kleurstelling. Het metselwerk

07.2 Prefab beton

wordt met zorg uitgevoerd met inbegrip van de nodige uit en

De volgende onderdelen worden uitgevoerd als prefab beton:

terug metselingen, uitsparingen, penanten e.d. Het metsel-

• Ruwwerk lateien boven binnenkozijnen

werk wordt vol en zat uitgevoerd. Alle naden en kieren zorgvul-

• Betonnen breedplaat vloeren

dig dichtgezet. In de gemetselde gevels zullen volgens nadere

• Betontrappen

opgave van de fabrikant en constructeur dilataties en/of krimp-

• Betonnen afdekband

voegen worden opgenomen. In het metselwerk worden de

• Betonnen lateien

nodige ankers, open stootvoegen, ventilatieroosters en dergelijke opgenomen.

Raethuysstaete

vloeren worden uitgevoerd als betonnen breedplaat vloeren,

4


09.1 Buitenwanden

hemelwaterafvoeren zijn van zink en t.p.v. het maaiveld aan de

De buitenspouw bladen worden uitgevoerd in schoon metsel-

voorgevel van verzinkt staal. De hemelwaterafvoeren aan de

werk. T.p.v. de voorgevel wordt het trasraam uitgevoerd in

straatzijde en de achterzijde worden op het schoonwater riool

hardsteen, wat tegen het achterliggende metselwerk wordt

aangeslotenen lozen op openwater.

aangebracht. Het type voegwerk en de kleur van het voegwerk wordt door de architect bepaald. In de spouw van de buitenge-

11. Staalconstructies

vels wordt isolatiemateriaal aangebracht, isolatiewaarde zoals

Het leveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies t.b.v.

vereist.

de bouw conform opgave en berekeningen van de constructeur.

Raethuysstaete

De staalconstructies inclusief toebehoren. De staalconstructies

5

09.2 Woningscheidende wanden

binnen wordt voorzien van grondverf. De staalconstructies die

De woningscheidende wanden worden in hogedruk kalkzand-

blijvend met de buiten lucht in aanraking komen wordt ther-

steen of beton uitgevoerd, volgens opgaaf van de constructeur.

misch verzinkt en voorzien van een poedercoating in kleur, kleurstelling conform keuze van de architect, vastgezet met roestvrij

09.3 Binnenwanden

stalen bouten.

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in (hogedruk) kalkzandsteen, volgens opgaaf van de constructeur.

12. Kozijnen, ramen en deuren

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in

12.1 Buitenkozijnen, ramen en deuren

gemetselde porisosteen.

Alle buitenkozijnen inclusief draaiende en schuivende delen worden uitgevoerd in hardhout, mahonie. De afmeting en detail-

10. Daken, goten en hemelwaterafvoer

lering van de kozijnen worden uitgevoerd volgens de daarvoor

De platte en schuine dakvlakken worden voorzien van ge誰soleer-

geldende normen. De raamkozijnen in de voorgevel worden

de dakplaten op een draagconstructie. De schuine dakvlakken

voorzien van draaikiepramen. In de achtergevel worden t.p.v. de

van de appartementen worden voorzien van vlakke dakpannen.

balkons schuifpuien toegepast. De verdiepingshoge ramen in

De platte daken van de bovenste appartementen, het kelderdek

de achtergevel worden voorzien van vast glas.

en de balkons worden voorzien van een hoogwaardig epdm

De dubbele voordeur wordt uitgevoerd als hardhouten deuren

dakbedekking. T.p.v. de terrassen komt bestrating op de dakbe-

voorzien van glasopeningen met klassieke metalen roosters. De

dekking te liggen.

garagedeur wordt uitgevoerd als een fluisterstille overheaddeur

De bekleding van goten, verholen goten en de zijwangen van

voorzien van noodzakelijke ventilatieroosters. De garagedeur is

de dakkapellen van de woningen worden uitgevoerd in zink. De

elektrisch en op afstand te bedienen. Bij elektra uitval handma-


tig te bedienen. De afmeting en positie van de ventilatieroos-

zoals vermeld in het ‘Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen’

ters conform opgave installatieadviseur. De garagedeur wordt

en voldoen voor de inbraakpreventie aan de bepalingen gesteld

bediend met een handzender, per woning twee zenders.

in NEN 5087 (1997).

Voor de ventilatie worden boven de kozijnen zelfregulerende

Het hang en sluitwerk voldoet aan het door de Stichting Kwali-

ventilatieroosters toegepast.

teitscentrum Gevelelementen (SKG) afgegeven beschermde

12.2 Binnenkozijnen en deuren

ren met SKG** en bijbehorend veiligheidsgarnituur. De deuren

De voordeuren van de appartementen worden uitgevoerd als

t.p.v. de sanitaire ruimten worden voorzien van een vrij en

hardhouten deuren, mahonie, voorzien van een kogelwerende

bezetslot, de slaapkamerdeuren van een dag en nachtslot, de

laag. Alle binnendeurkozijnen worden (rolstoel vriendelijk) uitge-

kasten van kastsloten en de overige deuren van loopsloten.

voerd in hardhout, mahonie, zonder bovenlicht en worden in het

De deuren worden voorzien van cilinders volgens een n.t.b. sluit-

werk afgelakt. De onderzijden van de binnendeuren draaien ca.

plan, merk Dom.

20 mm vrij van de vloer. De binnendeuren in de appartementen worden uitgevoerd als stompe houten paneeldeuren en in

13. Trappen en balustraden

het werk afgelakt. Het kozijn tussen de gang en de woonkamer

Alle trappen en bordessen worden uitgevoerd in prefab beton.

worden voorzien van een dubbel deurstel houten paneeldeuren,

De trappen en bordessen worden voorzien van projecttapijt.

voorzien van facet geslepen blank glas. Alle binnendeuren krij-

De leuningen t.b.v. de betontrappen worden uitgevoerd in metaal

gen een hoogte van 2,30 meter. De binnendeuren waaraan de

en voorzien van poedercoating in kleur, kleurstelling van de

brandwerende eis 60 WBDO wordt gesteld, worden uitgevoerd

conform keuze van de architect. De hekwerken t.p.v. de balkons

als een brandwerende stompe deur met deurdranger.

worden uitgevoerd in thermisch verzinkt metaal en afgewerkt

De binnendeuren worden voorzien van luxe hang- en sluitwerk.

met een poedercoating in kleur, kleurstelling van de conform keuze van de architect en voorzien van beglazing volgens de

12.3 Hang en sluitwerk buitenkozijnen

geldende normen. In de voorgevel komen ter plaatsen van de

Alle bewegende delen worden voorzien van luxe hang en sluit-

franse balkons klassiek metalen hekwerken, in kleur gecoat.

werk, dat voor het naar behoren functioneren en borgen van

T.p.v. de raamkozijnen in de voorgevel wordt een metalen door-

deze beweegbare delen nodig is. Alle buitenkozijnen, deuren

valbeveiliging voorzien van poedercoating aangebracht.

en -ramen inclusief het bijbehorend hang- en sluitwerk voldoen, voor zover bereikbaar vanaf de begane grond c.q. bereikbaar vanaf de daken van de diverse uitbouwen, aan de basiseisen

Raethuysstaete

keurmerk. Dit houdt onder andere in: sloten, cilinders, scharnie-

6


14. Beglazing

17. Tegelwerk

De gevelkozijnen worden voorzien van dubbel isolatieglas

• In de badkamer, douche en toilet leveren en aanbrengen van

(HR++). De gevelkozijnen op de begane grond aan de achtergevel worden voorzien van inbraakwerend dubbel isolatieglas (HR++). De gevelkozijnen op de begane grond aan de voorgevel worden voorzien van inbraakwerend isolatieglas (HR++).

luxe wandtegels vanaf de vloer tot aan het plafond, afmeting 300x600, kleur wit • In de badkamer, douche en toilet, bijkeuken en technische ruimte leveren en aanbrengen van luxe vloertegels, afmeting 600x600, kleur antracietgrijs

15. Natuursteen

Voor het opgenomen bedrag groot 45,00/m2 excl. BTW voor

15.1 Natuursteen

de aankoop van de tegels kunnen uiteraard ook naar eigen

De volgende onderdelen worden uitgevoerd in natuursteen:

inzicht andere tegels worden uitgezocht.

Raethuysstaete

Marmer

7

• vloer entree (opengezaagd blad)

Het vloertegelwerk en wandtegelwerk wordt afgevoegd.

• vloer overlopen verdiepingen

De aansluitingen van de wand en vloertegels en hun diverse

• de lambrisering in de entree

aansluitingen worden met plastisch blijvende kit afgewerkt. De

Hardsteen

ruimten die worden voorzien van tegelwerk zijn genoemd in de

• de dorpels van de badkamers, was- en cv

afwerkstaat.

ruimte en toilet van de appartementen • raamdorpels gevelkozijnen

18. Voer, wand- en plafondafwerking

• vensterbanken in de woningen

18.1 Vloerafwerking

• gevelbekleding begane grond voorzijde

Alle betonvloeren worden voorzien van een cementdekvloer

• de onderdorpels van de buitendeur kozijnen (niet t.p.v.

van circa 60 mm dik. In de dekvloeren worden de nodige

de schuifpuien, hier worden luvema dorpels toegepast

leidingen voor wooninstallaties opgenomen. Het is derhalve niet

i.v.m. goed functioneren schuifpui) • de sluitstenen en spekbanden in de voorgevel

aan te raden in de vloeren te boren, te frezen of te spijkeren. In de afwerkstaat wordt de vloerafwerking van iedere ruimte aangegeven. De betonvloer in de parkeerkelder wordt monoli-

16. Stukadoorwerk

thisch (gevlinderd) afgewerkt en voorzien van een slijtlaag en

Alle binnenwanden en plafonds in de algemene ruimten en de

een vloercoating. De vloer van de hellingbaan is van beton dat

appartementen worden voorzien van sausklaar stucwerk.

tijdens het aanbrengen wordt opgeruwd. T.p.v. de parkeervak-

Het plafond in de hal wordt voorzien van fijn schuurwerk.

ken wordt belijning aangebracht.


18.2 Wandafwerking

• de houten binnenkozijnen en -deuren, de kozijnen

Daar waar geen tegelwerk wordt aangebracht,

waarnodig geplamuurd

worden de wanden sausklaar opgeleverd.

• al het in het zicht komend binnentimmerwerk • de staalconstructie binnen en buiten in het zichtt

18.3 Plafondafwerking

• de in het zicht blijvende leidingen in de woningen

Alle plafonds worden glad en sausklaar opgeleverd.

• alle wanden en plafonds voorzien van fijn sauswerk De kleur van het schilderwerk is nader te bepalen.

19. Timmerwerk Diverse aftimmerwerk dat noodzakelijk is voor een

21. Keuken

goede en deugdelijke afwerking.

Per appartement is het leveren en plaatsen van een Siematic

19.1 Meterkast

Voor dit bedrag kan de keuken naar eigen inzicht worden inge-

De meterkast zal geheel conform de eisen van de nutsbedrijven

richt. In de zusterpost wordt een projectkeuken geplaatst, inclu-

worden uitgevoerd en ingericht. De meterkast wordt voorzien

sief koelkast, kooktoestel, afzuigkap (recirculatie) en magnetron.

van een meterbord volgens voorschrift van de Nutsbedrijven en de NEN 1010.

22. Sanitair Het sanitair wordt in overleg met de koper door de aannemer

19.2 Aftimmerlatten

geleverd en gemonteerd. In de badkamer, douche en toiletruimte

In de woning worden alle buiten- en binnenkozijnen voorzien

is het volgende luxe sanitair opgenomen:

van (hard) houten aftimmerlatten.

Villeroy en Boch, bad, type Squaro 180x80, Hans Grohe kranen, lijn Pura Vide, inclusief handdouche, regendouche etc.

19.3 Vensterbanken

Detremmerie meubels, lijn No limit, inclusief spiegelpaneel e.d.

De vensterbanken, waar aangegeven op tekening

Villeroy en Boch, vrijhangende wandclosetten, type Subway

worden uitgevoerd in natuursteen, naar keuze architect.

Draingoten, type easydrain Handdoekradiator in de badkamer. Voor het opgenomen bedrag groot € 15.000,00 excl. BTW voor

20. Schilderwerk

de aankoop van het sanitair kan uiteraard ook naar eigen inzicht

Geschilderd met een geëigend verfsysteem worden:

ander sanitair worden uitgezocht.

• de gevelkozijnen inclusief ramen en deuren,

In overleg is indien technisch mogelijk een afwijkende opstelling

de binnenzijde waarnodig geplamuurd

mogelijk. Dit kan meerwerk tot gevolg hebben met betrekking tot

Raethuysstaete

keuken opgenomen ter waarde van € 25.000,00 exclusief BTW.

8


Raethuysstaete 9

het nodige leidingwerk, aansluitpunten, aankoop en plaatsing

toegangsdeur van de parkeerkelder wordt uitgerust met ‘sluit’

van het sanitair.

en ‘beveiligings’ lussen in het wegdek.

23. Elektrische installatie

23.3 Videofooninstallatie

23.1 Woningen

Alle appartementen zijn aangesloten op de videofooninstallatie

De elektrische installatie van de woningen zal worden aange-

die is aangesloten op de collectieve elektrische installatie. De

legd volgens de norm NEN 1010. In de appartementen worden

installatie bestaat uit een videocamera, microfoon, luidspreker

het schakelmateriaal en de wandcontactdozen uitgevoerd als

en beldrukker bij de hoofdentree, opgenomen in het front van de

inbouw, in de kleur gebroken wit, merk JUNG, type AS 500 o.g.

postkast batterij, en een elektrische deuropener voor de hoofd

De wandcontactdozen worden aangebracht op een hoogte van

entreedeur. In het appartement een videofoon/ luidsprekertoe-

ca. 30 cm. Alle schakelaars worden aangebracht op een hoogte

stel met bedieningsknop voor de elektrische deuropener geïn-

van ca. 105 cm (gerekend vanaf bovenkant vloer). In het plafond

tegreerd in het domoticasysteem. Tevens wordt ieder apparte-

zijn 20 spotjes opgenomen. De fietsenbergingen worden voor-

ment voorzien van een beldrukker naast de eigen entreedeur,

zien van een opbouw schakelaar, met wandcontactdoos (uitslui-

hiervoor wordt de videofoon uitgerust met een tweede signaal,

tend t.b.v. het opladen van accu’s) en lichtpuntaansluiting. Het

bijvoorbeeld buzzertoon voor de hoofd entreedeur en zoemtoon

appartement wordt voorzien van rookmelders t.p.v.: de entree en

voor de appartement entreedeur.

2 loze leidingen t.b.v. geluidsinstallatie. Op de terrassen/ balkons worden 2 buitenlampen toegepast, merk Jan de Bouvrie.

23.4 Camera-installatie Het gebouw wordt voorzien van een camerasysteem t.p.v. de

23.2 Parkeerkelder

entree, de deur naar de garage en elke entreedeur op de over-

De parkeerkelder wordt voorzien van opbouwarmaturen. De

loop naar de appartementen. De bediening en beeldinformatie

noodverlichting in de stallinggarage brandt continu en de alge-

wordt geïntegreerd in het domotica systeem.

mene verlichting wordt middels bewegingsschakelaars ingeschakeld. De verlichting t.p.v. de hellingbaan d.m.v. inbouw

23.5 Alarm-installatie

ledarmaturen en de verlichting in het trappenhuis d.m.v. opbouw

Per appartement wordt een alarminstallatie aangelegd, bestaan-

ledarmaturen. Voornoemde verlichting wordt geschakeld d.m.v.

de uit een centrale unit, deurcontacten en ruimtelijke melders.

een klokschakelaar c.q. daglichtschakelaar. De parkeerkelder is

De installatie is uitgelegd op basis van risicoklasse 1, wat neer-

tevens uitgerust met een verkeerslichtsysteem bestaande uit

komt op een attractieve inboedelwaarde tot € 50.000,00.

een tweetal verkeerslichten (boven en onder de hellingbaan). De

Het bedieningspaneel wordt geïntegreerd met het domotica-


systeem. Vanuit elk appartement wordt naar de zusterflat een

• badkamer/douche

24 °C

alarm/oproep koppeling aangebracht.

• toilet

15 °C

• bergingen/cv-ruimte

18 °C

23.5 Domotica Per appartement wordt een domotica installatie aangelegd,

24.2 Rioleringsinstallatie

merk KNX, fabrikaat Jung, waarop alle elektrische installatie-

De rioleringsinstallatie wordt uitgevoerd in HPE t.b.v. de keuken

onderdelen evenals de bediening van de thermostaat worden

en de sanitaire installatie. In de kelder wordt een pompput

geïntegreerd. Nabij de voordeuren in de appartementen wordt

gemaakt met pomp t.b.v. de afvoer van het water in de drain-

een touchscreen geplaatst. Ook zijn de systemen te bedie-

goot aan de onderzijde van de hellingbaan en t.p.v. de wasbak.

realiseren van de installaties zal per bewoner overleg gevoerd

24.2 Waterinstallatie

worden over de gebruikerswensen. De woningen worden opge-

De waterleiding is van koper en voorzien van de nodige stop en

leverd met WiFi signaal in de gehele woning. Exclusief modem

aftapkranen. Vanaf de watermeter wordt de koudewaterleiding

en internetprovider.

aangelegd tot: • de keukenmengkraan (met T-stuk voor vaatwasser)

24. Verwarming en waterinstallatie

• de wasmachinekraan (tevens vulpunt voor

24.1 Verwarming

de centrale verwarming)

De verwarming in de appartementen bestaat uit een systeem

• de toiletten

bestaande uit een cv ketel en vloerverwarming. De cv ketel per

• de fonteinkranen

appartement is een Nefit compact HR CW 6. Elke cv ketel heeft

• de douche en badmengkraan

zijn eigen weersafhankelijke regeling en is per vertrek regelbaar.

• de wastafelmengkranen

De capaciteit van de installatie is berekend conform de ISSO

• de buitenkraan op terras/balkon in keuken

publicatie 51-03. Onderstaande temperaturen kunnen worden

af te sluiten en af te tappen

gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten, met een buitentemperatuur van ca. -10 graden Celcius

Vanaf het warmwatertoestel wordt de warmwaterleiding

en een windsnelheid van 8 meter per seconde:

aangelegd tot:

• hal/entree

• de keukenmengkraan (aansluitpunt afgedopt op de wand)

18 °C

• inpandige verkeersruimte 18 °C

• de douche en badmengkraan

• verblijfsruimten

• de wastafelmengkranen

20 °C

Raethuysstaete

nen middels een smartphone of tablet. Voorafgaande aan het

10


Raethuysstaete 11

In de algemene berging in de parkeerkelder een

26.2 Parkeerkelder

uitstortgootsteen aanbrengen met close-in-boiler.

De parkeerkelder wordt voorzien van één stuwkrachtventilatie-

Voor de bovenste drie appartementen wordt in de

systeem voor de gehele ruimte, een en ander geheel volgens de

kelder per woning een hydrofoor geplaatst.

geldende normen.

25. Gasinstallatie

27. Communicatievoorzieningen

Vanaf de meterkast worden leidingen aangelegd naar:

De appartementen worden voorzien van zowel onbedrade leidin-

• de opstelplaats van het gas kooktoestel in de keuken

gen met een inbouwdoos voor telefoon en Centrale Antenne

(aansluitpunt afgedopt op de wand)

Installatie (CAI) in de ruimten als aangegeven op de verkoopte-

• de opstelplaats van de gecombineerde

keningen en de afwerkstaat. De aansluitingen worden op 300

c.v./warmwatervoorziening

mm. boven de vloer aangebracht naast een stopcontact. De

• gasleiding t.b.v. openhaard (aansluitpunt afgedopt op wand)

onbedrade voorzieningen worden aangelegd in de woonkamer en slaapkamers. De woningen worden voorzien van een deur-

26. Ventilatie

belinstallatie.

26.1 Woningen De mechanische ventilatie geschiedt door middel van natuur-

28. Liftinstallatie

lijke toevoer van ventilatielucht en mechaniscge afzuiging met

In het gebouw wordt een geluidsarme lift toegepast welke

warmteterugwinning. De afvoer van de ventilatie wordt geregeld

ruim genoeg is voor een brancard en wordt geheel uitgevoerd

door middel van ventielen in plafond en/of wand. De locatie van

volgens de geldende normen.

deze ventielen worden bepaald door de installateur. De ventilatie-unit wordt geplaatst in de technische ruimte. De kanalen van

29. Zonwering

de mechanische ventilatie worden over gedimensioneerd uitge-

29.1. Screens

voerd. De afzuigventielen bevinden zich in de keuken, toilet,

De kozijnen in de achtergevel worden voorzien van elektrisch

bijkeuken, berging en badkamers. De toevoerroosters bevinden

bedienbare screens welke zich straktrekken. Kleur doek en rails

zich boven de kozijnen in de keuken, woonkamer, slaapkamers

conform keuze architect.

en hobbykamers. Het systeem wordt bediend middels een driestanden schakelaar in de keuken. In de keuken komt een extra afzuigkanaal met t.b.v. het koken uitkomend op het dak.


29.2. Uitvalschermen De terrassen aan de achtergevel worden voorzien van elektrisch bedienbare uitvalschermen, kleur doek en bediening conform keuze architect.

30. Openhaarden In de appartementen worden voorzieningen opgenomen voor het plaatsen van een open haard, bestaande uit kanalen, ommetseld zoals op tekening aangegeven t.b.v rookgasafvoer en een gasaansluiting. Als meerwerk kan tijdens het werk door de toekomstige eigenaren besloten worden om daadwerkelijk

31. Leges en aansluitkosten De leges en aansluitkosten van gas, water, elektra, riolering en centrale antenne zijn in de aanneemsom inbegrepen. Levering van energie, water, telefoon en CAI dient koper (tijdig) zelf aan te vragen. De aannemer behoudt zicht het recht voor enige energie te verbruiken voor bijvoorbeeld het droogstoken van het appartement. De verbruikskosten van gas, water en elektriciteit zijn tot de oplevering voor rekening van de aannemer.

Raethuysstaete

een openhaard te laten plaatsen.

12


Afwerkingen

Afwerkingen appartementen

Entree buiten

Meterkast

Vloer

Voorzien van hardsteen ruw gemaakt

Raethuysstaete

Entree begane grond

15

Vloer

Cementdekvloer

Wanden

Onafgewerkt

Plafond

Onafgewerkt

Vloer

Cementdekvloer, t.p.v. de voordeur

Uitrusting

Verbruikmeters ten behoeve van gas,

voorzien van een schoonloopmat over

water en elektriciteit. Invoeren van

de volle breedte en 2 m diep en voor

de diverse nutsleidingen.

het overige voorzien van een

granieten vloer.

Toilet

Wanden

Marmeren lambrisering met

Vloer

Tegelwerk volgens omschrijving

daarboven (en overige wanden)

Wanden

Tegelwerk tot plafond

glad sausklaar stucwerk.

volgens omschrijving

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

Brievenbussen

Afmeting 400mm breed 350mm

Elektra

Lichtpunt met schakelaar

diep en 190mm hoog

Uitrusting

Sanitair, volgens omschrijving

Woonkamer/Keuken

Trappen en bordessen Trappen

Beton, voorzien van projecttapijt

Vloer

Cementdekvloer

Bordessen

Beton, voorzien van projecttapijt

Wanden

Glad sausklaar stucwerk

Hal verdiepingen

Cementdekvloer, voorzien van een

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

natuurstenen vloer.

Elektra

Volgens omschrijving

Wanden

Glad sausklaar stucwerk

Uitrusting

Afgedopte gasleiding in

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

woonkamer t.b.v. open haard

Keuken t.w.v. â‚Ź 25.000,00 excl. BTW


Uitrusting

Gebalanceerde ventilatie unit

Vloer

Tegelwerk

compleet aangesloten.

Wanden

Tegelwerk tot 1600+, daarboven

Centrale verwarmingsketel

glad sausklaar stucwerk

compleet aangesloten.

Elektra

Volgens omschrijving

Water aansluitpunt ten

behoeve van wasmachine en cv-ketel.

Waterafvoer ten behoeve van

Slaapkamers Vloer

Cementdekvloer

wasmachine en cv-ketel.

Wanden

Glad sausklaar stucwerk

Gas aansluiting ten behoeve

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

van cv-ketel

Elektra

Volgens omschrijving

Badkamers Vloer

Tegelwerk

Wanden

Tegelwerk tot plafond

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

Elektra

Volgens omschrijving

Raethuysstaete

Bijkeuken

16 Berging/Technische ruimte Vloer

Tegelwerk

Wanden

Tegelwerk tot 1600+, daarboven

glad sausklaar stucwerk

Plafond

Glad sausklaar stucwerk

Elektra

Geaarde wandcontactdoos ten

behoeve van Cv-ketel en Perilex

schakelaar ten behoeve van gebalan-

ceerde mechanische ventilatie unit


Materialen- en kleurenstaat

Raethuysstaete

In overleg met en ter goedkeuring van de welstandscommissie, exacte kleuren door architect te bepalen

17

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Dakpannen

vlakke dakpannen

antraciet

Metselwerk lichte steen

metselsteen

zandkleurig

Metselwerk donkere steen

metselsteen

lichtbruin

Goten/boeidelen

wbp

wit

Binnenkozijnen

mahonie o.g.

wit

Buitenkozijnen

mahoniei o.g.

wit

Draaiende delen

mahonie o.g.

crème

Voordeuren

mahonie o.g.

lichtbruin

Garagedeur

metaal

bruin

Gevelbekleding

hardsteen

donkergrijs / licht blauw gezoet

Vloer entree

graniet

keuze architect

Zijwangen dakkapel

zink

grijs

Raamdorpels, sluistenen, spekbanden

hardsteen

-

Hekwerken

gemoffeld staal/glas

grijs/doorzichtig


Disclaimer De perspectieftekeningen en de plattegronden in deze brochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist impressions’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van bijvoorbeeld gevels, schilderwerk dakbedekking, maar ook zaken die tot de inrichting lijken te behoren en dergelijke kunnen afwijken. Aan deze tekeningen, maar ook aan de teksten kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, geen rechten worden ontleend. De genoemde afmetingen van vloeroppervlaktes zijn bepaald volgens NEN2580 en betreffen het bruto vloeroppervlak. Alle afmetingen zijn onder voorbehoud.

Bladermodule incl 300x300 boek raethuysstaete  
Bladermodule incl 300x300 boek raethuysstaete  

Boek Luxe appartementen Raadhuisstraat Alphen aan de Rijn

Advertisement