Page 1

4 · SEPTEMBER 2010 Kilde: MEDIAPLANET

INSPIRATION

Operation gav synet igen - fra minus 19 til 0 Thomas Ulrich Opereret mod grå stær.

Spørgsmål: Hvordan føles det at gå fra et syn på minus 19 til 0? Svar: Det er en surrealistisk mirakuløs oplevelse, fortæller Thomas Ulrich, der via en operation hos øjenlæge Niels Vesti Nielsen fik normalt syn igen.

Patient historie Med minus 19 på begge øjne var Thomas Ulrichs hverdag besværliggjort af absolut afhængighed af stærke kontaktlinser, der fulgte ham overalt. Og brillerne var et par rigtige colabunde, som han selv siger. ”Om aftenen var jeg træt i øjnene af linserne, og øjnene var røde,” siger Thomas Ulrich, der i dag er 40 år og ser nu efter vellykkede operationer fremragende på begge øjne. Men for fem år siden opsøgte han Århus Universitetshospital for at undersøge mulighederne for operation. Da en grå stær operation var den eneste reelle mulighed, men med for høj risiko, måtte han vente på, at den alderspåvirkede udvikling indfandt sig, før man ville operere. ”For et år siden begyndte synet at blive værre med tåge, uklarhed og et syn, hvor prikker og ’fluer’ ikke var ualmindelige. Jeg blev skrevet op til operation med et års ventetid, men efter et halvt år fandt jeg selv på at opsøge øjenlæge Niels Vesti Nielsen og herefter gik positivt fremad,” fortæller Thomas Ulrich. Kun lidt bekymret Trods en smule nervøsitet for tanken om at blive opereret, henvendte Thomas Ulrich sig til en undersøgelse: ”Jeg vidste, at en kombineret operation for grå stær og slør i glaslegemet kræver en vis ekspertise, og øjenlægen lagde ikke skjul på, at det var en kompliceret operation, men vi mailede sammen, og han virkede dygtig. Forløbet med en præventiv laseroperation, hvor man ’hæfter’ nethinden ekstra godt fast, ville være et meget langt forløb i det offentlige, så jeg var ikke i tvivl og snart i gang med forundersøgelserne til operationerne, hvoraf den første skulle foregå tre uger


senere.” Det var også tid nok til, at en ræ kke tanker kunne nå at indfinde sig. Den største bekymring, Thomas Ulrich havde, drejede sig om, hvis det nu gik galt med det første øje – ville han så lade sig operere på det andet? Surrealistisk oplevelse Den første operation foregik i april 2010, forløb hurtigt og enkelt på klinikken, og Thomas Ulrich var hjemme igen efter få timer med en smule smertestillende medicin til at afhjæ lpe de smerter, der måtte indfinde sig. ” Næ ste morgen tog jeg forbindingen af og kunne se skarpt. I løbet af et par timer blev synet mere og mere skarpt, og det var en surrealistisk oplevelse, der fortsatte i løbet af de næ ste par dage. Allerede dagen efter igen, arbejdede jeg, men gjorde det hjemmefra på grund af risikoen for en nethindeløsning. Efter tre uger var jeg tilbage på mit arbejde som database administrator i Saxo Bank,” fortæ ller Thomas Ulrich. Næsten rent 0 Halvanden måned efter fik Thomas Ulrich foretaget den anden operation, og i dag nyder han følelsen af pludseligt at kunne se langt igen: ” Det er vildt imponerende, for jeg har næ sten rent 0 på begge øjne nu. Jeg bruger læ sebriller, men det havde jeg skulle gøre alligevel på grund af alder. Det er de mæ rkeligste ting, man læ gger mæ rke til, når man får normalt syn igen. For eksempel bladene på hæ kken, der kan skelnes fra hinanden. Og strukturerne i en papkasse.” Overlæ ge Dr. Med Niels Vesti Nielsen www.vestinielsen.dk telefon 39 64 23 22 Jæ gersborg Alle 14 2920 Charlottenlund

Thomas Ulrich Patient Historie  

Thomas Ulrich fortæller om sin oplevelse hos Øjenlæge Nielsen Vesti Nielsen i Charlottenlund

Thomas Ulrich Patient Historie  

Thomas Ulrich fortæller om sin oplevelse hos Øjenlæge Nielsen Vesti Nielsen i Charlottenlund

Advertisement