Interview med Øjenlæge Niels vesti Nielsen

Page 1

2012

Rettidig opsporing redder syn Af Mette Fensbo Folk stiller generelt meget store krav til at leve hele livet med et syn, som da de var unge – eller i hvert fald med så få gener og hjælpemidler som muligt. Og med de tekniske fremskridt, der er sket indenfor øjenkirurgi, er det også muligt i dag, konstaterer øjenlæge, dr. med Niels Vesti Nielsen. I princippet kan man erstatte kontaktlinser og briller med en laser- eller linseoperation og korrigere for nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl. Der er virkelig sket et ryk. Men uden at virke frelst vil han godt mane til en anelse eftertanke, inden folk med sunde og raske øjne lader sig operere. ”Der er en risiko ved enhver operation. Og alderssyn er som rynker - et kosmetisk luksusproblem. Det skal ikke rubriceres som sygdom. Det handler om en erkendelse af, at vi ikke kan få vores ungdom til at vare i evighed. Til gengæld erkender han 100 procent, hvor stort et psykisk traume det er at opleve et stærkt nedsat syn eller et helt mistet syn på grund af reel sygdom. ”Der er tale om en stor belastning. En eksistentiel krise, som i den grad indvirker på menneskets livskvalitet. H er skal gøres alt. Og min tese lyder: rettidig opsporing af øjensygdomme redder syn. Er der noget galt, så gå til øjenlægen hurtigst muligt.

Hvad er en øjensygdom? Enhver tilstand som kan medføre synsgener og i værste fald blindhed. Årsagen til øjensygdomme kan være arvelige, være betinget af betændelse, allergi, arbejdsmiljø, alder, ydre skader eller svulster. Disse tilstande kan opstå i: øjenlåg, tåreveje, øjets bindehinde, senehinde, hornhinde, regnbuehinde, linsen, glaslegemet, nethinde, årehinde og synsnerven.

*AMD er dét man tidligere kaldte nethindeforkalkning. Ca. 12.000 danskere over 50 år får hvert år konstateret AMD – Aldersbetinget macula Degeneration. Der er to typer AMD, og især rygere har øget risiko for at få dem begge. Tør AMD gør det svært at læse og bogstaverne begynder at hoppe, fordi nethinden er tyndslidt. Tør AMD kan endnu ikke behandles, men kan udvikle sig til våd AMD. Våd AMD gør lige linjer buede og er en meget alvorlig sygdom. Så er du over 55-60 år, så kontrollér hvert øje for sig. Dæk det ene til og tjek om du har nogle af symptomerne. Derefter det andet. Oplever du f.eks. at lige linjer bøjer, så gå til øjenlæge snarest. Jo hurtigere behandlingen bliver indledt, desto bedre resultat. Der er kommet en helt ny behandling, som består af indsprøjtning i øjet tre gange med seks ugers mellemrum. *GRÅ STÆR er en hyppig sygdom. Ca. 10 pro- cent over 60 år bliver ramt og tallene er 50 pro- cent over 70 år. G rå stær kommer oftest langsomt og snigende. Den viser sig ved et jævnt sløret syn som en diffus tåge, dobbeltsyn, ændret opfattelse af farver og i De mest almindelige øjensygdomme er AL- visse tilfælde ved en ekstrem lysfølsomhed. DERSRELATEREDE og kan nærmest klassifi- Den grå stær skal genere og volde problemer for patienten, inden der skrides til behandling. ceres som folkesygdomme: Behandlingen er en ca. 30

INTERVIEW: ØJENLÆGE, DR. MED. N

N

minutters operation i lokalbedøvelse. *GRØN STÆR er forhøjet tryk i øjet, som skader synsnerven. Ved grøn stær mistes det perifere synsnigende uden ildevarslende symptomer før det er for sent. Patienten mister orienteringsevnen, synsfeltet snævres langsomt ind og fører til dét, man kalder kikkertsyn. Man kan ikke se til siderne. Grøn stær kan være arvelig. Så alle over 50 bør blive tjekket for sygdommen hvert år, hvis andre i familien har eller har haft den. Behandlingen er i de fleste tilfælde medicinsk – i visse tilfælde vælger man operation. *DIABETISK ØJENSYGDOM opstår hyppigst i øjets nethinde og linse. Forandringerne kommer ofte snigende. De skyldes kronisk forhøjede blodsukkerværdier. Det medfører skade på nethindens små blodårer med væske- og blodudtrædninger til følge. Som diabetespatient er det uhyre vigtigt jævnligt at få undersøgt sine øjne. Regelmæssig screening redder syn, når der bliver behandlet i tide. Og samtidig er nye behandlingsmetoder i dag i stand til at bevare synet. *BLODPROP i GRENVENE OG CENTRALVENE er de hyppigste former for blodprop i øjet. Patienten oplever ret pludselig synsnedsættelse uden forvarsel og uden smerter. Det opleves som om en mørk hinde danner et slør for det ene øje. Søg straks øjenlæge. Der findes i dag ny og effektiv behandling. ARBEJDSRELATERET øjensygdom er blevet mere og mere hyppig. Den dækker over de lidelser mange pådrager sig ved at sidde i et dårligt indeklima - ofte i et kontorlandskab - en hel dag ved computeren. Symptomerne er først og fremmest træthed, uoplagthed, hovedpine, flimresyn og udtørring af slimhinden i øjet som giver en sandkornsfornemmelse. Sekundært kan man få muskelinfiltrationer. Disse lidelser opstår ofte blandt yngre mennesker.