Page 1

Niels Vesti Nielsen overlæge dr. med. Speciallæge i medicinske og kirurgiske øjensygdomme RETTIDIG BEHANDLING REDDER SYN! Bestil tid Jægersborg Allé 14 - 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 64 23 22 - Telefontid: kl. 9.00 – 15.00 Fax: 39 64 33 62 - Email:nvn@dadlnet.dk WWW.VestiNielsen.dk Der er elevator i bygningen

Grå Stær


Grå Stær

DEN KUN STIGE LIN SE

RETTIDIG BEHANDLING REDDER SYN! Grå stær er en tilstand, hvor der er opstået uklarheder i øjets linse. Linsen bliver tykkere og tykkere med alderen, hvilket i sig selv fører til, at den bliver mere uklar. Aldersforandringer er langt den hyppigste Når linsen er uklar, fører det til, at synet bliver årsag til grå stær. dårligere, da lyset ikke så let kan komme Nogle mennesker er genetisk mere igennem. disponerede til at udvikle grå stær end andre. Generelt udvikler 70% af alle i aldersgruppen En skade på linsen kan også føre til, at linsen bliver uklar. Skader på linsen kan f.eks. opstå over 70 år synshæmmende grå stær. efter tidligere traumer mod øjet, stråling mod I Danmark udføres der ca. 40.000 grå stær øjet eller operationer i øjet. operationer årligt.

Ved en grå stær operation, fjernes øjets naturlige linse og erstattes med en kunstig linse. Den nye kunstige linse indopereres som en permanent løsning og skal ikke senere udskiftes. Det er derfor vigtigt at De tager stilling til hvilke type linse De ønsker indopereret i Deres øjne. Hos Øjenlæge Niels Vesti Nielsen kan De vælge imellem flere forskellige typer linser, for optimalt synskomfort. Ikke alle typer vil være velegnet til Deres øjne, så til forundersøgelsen foretages en udmåling af Deres øjne og De vil få information om hvilke type linser, der er bedst egnet til netop Deres øjne og Deres synsbehov.

SY GESIKRIN GEN DANMARK OG SUNDHED SFOR SIKRINGER Hvis operation med egenbetaling ønskes, ydes der tilskud fra Sygesikringen Danmark efter gældende regler. Har de en sundhedsforsikring, kan denne også ansøges om et tilskud.

OPE RATI ONE N SY MP TOME R Ved grå stær (katarakt) bliver linsen i øjet uklar. Synet bliver tilsvarende over en årrække tiltagende uskarpt, tåget og diffust sløret. Der kræves ofte kraftigere lys især til læsning. Behov for at ændre styrken i brilleglas bliver hyppigere. Hos nogle bevirker den grå stær tiltagende lysblænding og dobbeltsyn- stærkt generende ved bilkørsel i modlys. Det skal understreges, at grå stær ikke medfører uoprettelig synsskade.Derfor skal operation ikke finde sted før kørekortet synsmæssigt er i fare, ved læsebesvær og TV eller generelt dårligere livsskvalitet pga reduceret synsevne.Indikationen for operation vurderes derfor grundigt i samråd med øjenlægen. . .

Operationen for grå stær medfører oftest markant synsgevinst dvs. i mere end 99% af kirurgiske indgreb! Ved indgrebet for grå stær fjernes den uklare linse med ultralyd gennem en kanal på mindre end 3 mm og erstattes med en ny klar kunststof- linse med stabil styrke og holdbarhed. Operationen for grå stær udføres i lokal bedøvelse ambulant og varer mindre end en halv time. Alvorlige komplikationer (infektioner, blødninger i øjets indre, hævelse i nethindens synscenter, nethindeløsning, manglende synsgevinst) er meget sjældne dvs. mindre end 1%. Lyset kan umiddelbart efter operationen føles ubehageligt skarpt-denne gene aftager spontant med tiden, medmindre man har nethindeforandringer såsom AMD. I få tilfælde kan man været tidvis generet af lysreflekser i pupillen-specielt, at ens medmennesker observerer det i visse belysninger. Det er et harmløst fænomen, som oftest optræder hos personer med nærsynethed og hermed større pupiller end andre før operationen for grå stær.

EFTER STÆR

Grå Stær fjernes

Efterstær optræder i 30-40 % af alle grå stær operationer, oftest gradvist over en årrække. Der udvikles uklarheder i den oprindelige linsekapselsæk, hvori den nye linse er indopereret. Herved erfarer man hyppigt synsgener som ved grå stær. Eftestæren fjernes med laser i løbet af få minutter i dråbebedøvelse, med synsfremgang samme dag uden smerter. Det anbefales, at man først fjerner efterstær med laser ca. 6 måneder efter grå stær operationen.

RETTIDIG BEHANDLING V ÆLG D EN R IGTIGE LIN SE TIL D ER ES Ø JNE OG DER ES SYN SBEHOV

REDDER SYN!

Der findes overordnet fire forskellige muligheder for valg af den kunstige linse: 1. Monfokal linse (linse med én styrke) Operation med denne type linse er dækket af sygesikringen. Linsen giver et godt syn på lang afstand, hvis De ikke har bygningsfejl. Til læsning vil der være behov for en læsebrille. Har de bygningsfejl vil de have behov for briller til både lang og kort afstand. 2. Monofokal linse med korrektion for bygningsfejl Operation med denne type linse udføres mod egenbetaling. Til læsning vil der være behov for en læsebrille. 3. Multifokal linse (linse med flere styrker) Operation med denne type linse udføres mod en egenbetaling. Linsen giver et godt syn på alle afstande, hvis De ikke har bygningsfejl og de fleste kan efterfølgende klare sig helt uden briller. 4. Multifokal linse med korrektion for bygningsfejl Operation med denne type linse udføres mod en egenbetaling Linsen giver et godt syn på alle afstande og korrektion for bygningsfejl. De fleste kan efterfølgende klare sig helt uden briller.

MER E IN FOR MA TION På hjemmesiden :

WWW.VestiNielsen.dk kan De finde mere information om grå stær og behandlingen af grå stær

Grå stær opaeration  
Grå stær opaeration  

Her kan du læse om den sidste nye Grå Stær operation som holder hele livet - med Multifokal linsen

Advertisement