Page 1

HF

2-Ã…RIG GYMNASIAL UDDANNELSE

VHG

V iden

H andling G ejst


HF - DIN NATURLIGE VEJ TIL PROFESSIONSUDDANNELSERNE Uddannelsen gennemføres på to år, og undervisningen kobler teori og praksis

En hf-eksamen er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser

På hf møder du en uddannelse med afvekslende arbejdsformer og med tre praktikperioder. Dagligdagen er kendetegnet ved et studiemiljø præget af fællesskab og samarbejde.

Med din hf-eksamen er du sikret muligheden for en spændende fremtidig karriere.

Det er også en uddannelse, der giver dig en bred indsigt i forskellige områder og lærer dig det, der kræves til din videre uddannelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere på telefon 98 62 25 77.


DETTE KARAKTERISERER HF: FAGPAKKER

ANVENDELIG UNDERVISNING Det, du lærer i timerne, skal knyttes til verdenen udenfor.

Uddannelsen tones af fagpakker, der skal føre frem til rette videreuddannelse og karriere. På VHG tilbydes både en sundheds- og en pædagogikfagpakke. Du vælger din fagpakke, når du er i gang med din hf-uddannelse. I løbet af din hf-uddannelse skal du gennemføre tre praktikperioder, som skal sikre, at du vælger den rigtige fagpakke og videregående uddannelse, som fører til din efterfølgende drømmekarriere.

PRAKTIKPERIODER

HF

PROJEKTARBEJDE Der arbejdes selvstændigt i grupper inden for og på tværs af fag.

SEMESTEROPDELT Din toårige hf-uddannelse er opdelt i fire semestre. Efter hvert semester vil du afslutte et eller flere fag i form af eksamener.

FAGSAMARBEJDE Under din uddannelse vil du opleve samarbejde på tværs af fag: kultursamfundsfaggruppen og den naturvidenskabelige faggruppe får dig til at se på en sag ud fra en større helhed og med fokus på, at din viden skal kunne anvendes bredt.

TUTORORDNING Du får en lærer tilknyttet, der tager hånd om dig.

Gå ind på www.vhim-gym.dk og vælg menuen KOMMENDE ELEV


VORES HF-UDDANNELSER Mange års erfaring og lyst til at være med på noderne er din garanti for kvalitet Vores mange års erfaring bruger vi til hele tiden at skabe den bedst mulige hf-uddannelse. Derfor tilbyder vi dig en uddannelse, hvor du: • oplever tryghed i dagligdagen, fordi der bliver taget hånd om dig • bliver elev på et gymnasium, hvor hf’erne generelt klarer sig rigtig godt • møder engagerede og inspirerende lærere, der er på forkant med udviklingen, og som brænder for hf-uddannelsen • tildeles din egen tutor (en af dine lærere), som følger engageret med i din faglige udvikling og trivsel • får støtte til lektierne, da der er ugentlige skemalagte lektietimer med hjælp fra dine lærere • kan være med til at skabe et fantastisk klassemiljø; dels i de enkelte timer og i den månedlige klassens time • får tilknyttet en klasselærer • vil opleve en studietur til udlandet • bliver del af et fællesskab, hvor alle er lige vigtige om end forskellige • kan vælge mellem to hf-fagpakker: pædagogikfagpakken eller sundhedsfagpakken.


PÆDAGOGIKFAGPAKKEN

Fokus på samfundsfag og psykologi UDDANNELSEN Din fagpakke består af fagene samfundsfag B og pyskologi C. Pædagogikfagpakken peger især frem mod bacheloruddannelser inden for eksempelvis folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver. Både de obligatoriske fag, fagpakken og valgfagene vil sammen med de tre praktikperioder pege fremad mod din videreuddannelse og fremtidige karriere. Ved studiestart skal du vælge, om du vil have idræt C eller et kunstnerisk fag på samme niveau. Endvidere skal du på 2. år skrive en større skriftlig opgave i et fag på mindst B-niveau, der bedømmes med en karakter, som kommer på eksamensbeviset og med en vægt, der svarer til B-niveau.

PÆDAGOGIKFAGPAKKEN BESTÅR AF: Fagpakkefagene: Samfundsfag B Psykologi C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfag Matematik C Naturfag Større skriftlig opgave Tre praktik-/projektperioder Valgfag: Vælg mellem idræt C, billedkunst C, mediefag C eller musik C (valget skal ske allerede, når du søger ind på hf). Herudover et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau: biologi B, idræt B, kemi B, kunstnerisk fag B, matematik B, naturgeografi B, religion B, astronomi C, filosofi C, idræt C, informatik C eller kunstnerisk fag C.


SUNDHEDSFAGPAKKEN

Fokus på biologi og idræt UDDANNELSEN

SUNDHEDSFAGPAKKEN BESTÅR AF:

Din fagpakke består af fagene biologi B og idræt B.

Fagpakkefagene: Biologi B Idræt B

Har du en drøm om at videreuddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske eller en uniformskarriere inden for militæret eller som fængsels- eller politibetjent, så er sundhedsfagpakken dit rigtige valg. Både de obligatoriske fag, fagpakken og valgfag vil sammen med de tre praktikperioder pege fremad mod dine videreuddannelse og fremtidige karriere. Hvis du vil gå på denne linje, skal du fra starten vælge idræt C, da idræt B er en del af fagpakken. Endvidere skal du på 2. år skrive en større skriftlig opgave i et fag på mindst B-niveau, der bedømmes med en karakter, som kommer på eksamensbeviset og med en vægt, der svarer til Bniveau.

Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfag Matematik C Naturfag Større skriftlig opgave Tre praktik-/projektperioder Valgfag: Vælg idræt C (valget skal ske allerede, når du søger ind på hf). Herudover et valgfag på B- eller C-niveau: Kemi B, matematik B, naturgeografi B, religion B, kunstnerisk fag på B- eller C-niveau, astronomi C, filosofi C, informatik C, psykologi C.


VHG – ET GYMNASIUM, DER RYKKER Når du er elev på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, vil du opleve en dagligdag præget af højt socialt miljø og frivillige aktiviteter, der rækker ud over undervisningen. Vi har bl.a. frivillig idræt i basketball, floorball og volley, og vi deltager med både drenge- og pigehold i stævner og afholder også interne turneringer. Vi tilbyder frivillig musik og korsang, filmgalla og litteratur- og kulturarrangementer. Og så afholder gymnasiets elevråd og festforening caféer og fester.


VHG I TAL Knap 500 elever

2/3 er piger Karaktergennemsnit i hf på 6,3 ved eksamen i 2018

65 medarbejdere 2,4 lærere pr. klasse

80% af hf’erne, der læser videre, vælger en professionsbacheloruddannelse Oprettet i 1961 Fusioneret i 2004 med Ranum HF Mere end 2500 følgere på Facebook

# #VHIMGYM

Profile for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

HF • 2-årig gymnasial uddannelse  

Tag en 2-årig hf-uddannelse på VHG. Læs bl.a. om vores to fagpakker: pædagogikfagpakken og sundhedsfagpakken.

HF • 2-årig gymnasial uddannelse  

Tag en 2-årig hf-uddannelse på VHG. Læs bl.a. om vores to fagpakker: pædagogikfagpakken og sundhedsfagpakken.