Profilmagasin forår 2019

Page 1

SOMMER 2019

dit lokale multiforsyningsselskab

Sådan gør du

Hvis strømmen forsvinder

Ny kælkebakke Og delte vande

Energiråd

Giver smeden besparelser

Fra én til to

Opdeling af din regning

Optagelsesprøver i udlandet Tre talentfulde dansere

1


Udgiver Vestforsyning Nupark 51, 7500 Holstebro tlf. 9612 7300 info@vestforsyning.dk Redaktion Niels Stoktoft Vestforsyning Oplag Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i ca 26.500 eksemplarer to gange ĂĽrligt. Der tages forbehold for trykfejl. Layout Vestforsyning Foto Pressefotograf, Jens Bach Tryk Johansen Grafisk

2


5

INDHOLD

Kollektiv varmepumpe

5

Ny kælkebakke og delte vande

8

Adskillelse af regnvand og spildevand skaber nyt rekreativt område ved markedspladsen i Ulfborg.

Spildevand i arbejdstiden - fjernvarme i fritiden 10 Ingeniør gør status efter 40 år med spildevand.

Konkurrence 12 Optagelsesprøver i udlandet

13

Tre talentfulde dansere fortsætter deres uddannelser på fremtrædende skoler - med støtte fra Vestforsyning.

Strøm til musik - og mobil

16

16

Rock i Holstebro samarbejder med Vestforsyning, og partnerskabet er med til at sikre hygge, stemning - og penge til lokale klubber.

Sådan gør du, hvis strømmen forsvinder

18

Rør i tre lag

20

Kloak nederst, vand i midten og fjernvarme øverst.

Kort NYT

22

Energiråd giver smeden besparelser

24

20 24

Firmaet P Metal i Holstebro har fået et energitjek og bruger nu mindre el og varme.

Fra én til to

26

Om et par år vil forbrugere kunne spare penge ved at strømprisen afregnes time til time.

3


DET PLEJER

vi at gøre MEDARBEJDERNE Vestforsyning

Sommeren er over os, og tankerne om en snarlig sommerferie fylder helt sikkert mere end tankerne om, hvordan det står til med forsyningerne. Det er helt naturligt, og jo mindre du behøver at tænke over din daglige forsyning, jo bedre har vi gjort vores arbejde. Vi er et gammelt forsyningsselskab med mere end 100 år på bagen. Det betyder, at vi har stor erfaring med det vi gør, men også, at vi indimellem falder lidt hen med "sådan plejer vi at gøre". Derfor har vi gennem lang tid arbejdet med at få mere fokus på, hvad du som kunde efterspørger, frem for hvad vi plejer at gøre. Det vil især kunne mærkes på vores kundetilgang og vores kommunikation med dig. For at spore os ind på, hvad du som kunde efterspørger, har vi udført en kundeundersøgelse, kigget på statistikken bag www.vestforsyning.dk og spurgt vores kollegaer om, hvad de primært oplever af henvendelser fra jer.

På hjemmesiden er vores absolutte højdespringer "selvbetjening", hvor du kan se dit forbrug, dine regninger m.v. - helt naturligt, for det er jo det, der betyder noget i hverdagen. På en flot andenplads er siden "Har du et normalt forbrug?" På denne side kan du indtaste dit forbrug på hhv. el, vand og varme, og et program regner ud, hvordan dit forbrug ser ud ift. gennemsnittet. Ud fra vores undersøgelser kan vi se, at det primært er det, der direkte vedrører dig og dit forbrug, der er interessant. Derfor vil vi fremadrettet gøre det endnu nemmere for dig at tilgå denne viden/information, og vi er netop i gang med at ændre hele strukturen på vores hjemmeside, så det bliver hurtigere og lettere at tilgå disse oplysninger. Derudover er vi altid interesserede i at høre fra dig, hvis du har ris/ros eller en god idé til, hvordan vi som dit foretrukne forsyningsselskab bliver endnu bedre. Magasinet, som du sidder med i hånden, viser et udpluk af nogle af de ting, som vi arbejder med i dagligdagen. Vi håber, at du vil tage godt imod det samt vores mere målrettede fokus på, hvordan vi kommunikerer med dig som kunde. Vi ønsker dig og din familie en rigtig god sommer. Venlig hilsen Medarbejderne hos Vestforsyning

4


Kollektiv

VARMEPUMPE

EFFEKTIV TEKNIK OG LAVERE ELAFGIFTER GØR, AT STORE VARMEPUMPER ER KONKURRENCEDYGTIGE UDEN FOR FJERNVARMEOMRÅDER

Det er for dyrt at føre fjernvarme frem til de landsbyer, som ikke har fjernvarme, da varmetabet i ledningerne bliver for stort. Alligevel vil landsbyerne i fremtiden måske kunne få fælles varmeforsyning. Løsningen er store varmepumper. De vil kunne forsyne eksempelvis 25 huse på en økonomisk fordelagtig måde. Det er i hvert fald teorien hos Vestforsyning, og nu skal det testes. I efteråret opsættes en stor varmepumpe ved en institution i Holstebro. Pumpen skal følges over nogle år, og der skal indsamles masser af data. Derefter vil Vestforsyning tage stilling til, om nogle landsbyer skal have tilbudt varme fra store, fælles varmepumper. Pilotforsøg Forsøget skal foregå på en institution, som faktisk ligger i et fjernvarmeområde. Dog er rørene endnu ikke ført frem, men indtil det

sker, er institutionen forsøgssted. De har indtil nu fået varme fra en mobil oliefyret varmecentral, som efter sommeren erstattes af en stor varmepumpe. Stadig bedre teknik Luft/luft varmepumper har i et stykke tid været populære ved sommerhuse og på landet. Varmepumperne henter energi fra luften udendørs og blæser den ind i huset som varme. Der leveres både varmt brugsvand og varmt vand til varmesystemerne.

HVAD KOSTER DET? Vestforsyning har udregnet forventede årlige omkostninger til opvarmning af et ældre parcelhus på 160 kvadratmeter. Fjernvarme fra varmeværk: Knap 14.000 kr.

Det er samme type (luft/luft), som Vestforsyning vil anvende. Men i en større størrelse.

Fjernvarme fra fælles varmepumpe: Lidt over 17.000 kr.

"Varmepumperne bliver stadig mere effektive, og de falder i pris. Samtidig er afgiften på el sat ned. Derfor bliver det mere og mere interessant med varmepumper", siger udviklingschef Søren Holm Pedersen fra Vestforsyning.

Varmepumpe ved hvert hus: Knap 18.000 kr. Jordvarme ved hvert hus: Over 20.000 kr.

5


VARMEPUMPER VINDER OVER JORDVARME Fjernvarme slår alle andre opvarmningsformer på økonomien. Det er den billigste løsning, bl.a. fordi Holstebro har kraftvarmeværket MEC – BioHeat&Power (tidl. Måbjergværket), der forbrænder affald. Jordvarme var på et tidspunkt populært på landet, men beregninger fra Vestforsyning viser, at det i dag er det dyreste alternativ. Fælles varmepumper ser ud til at være næstbilligst efter fjernvarme. Godt nok skal der lægges rør fra pumperne ud til de enkelte huse, men driften er billigere, end hvis hver husstand køber sin egen varmepumpe.

Støj, kondens og sikkerhed Pilotforsøget skal især testes på tre områder. For det første støjer varmepumper. Men teorien er, at det vil være nemmere at støjdæmpe én stor varmepumpe i stedet for mange små, og så kan den fælles pumpe måske også placeres mere afsides. En gene ved varmepumper er kondensvandet, som om vinteren kan fryse til is ved den udendørs del. Forsøget ved institutionen skal vise, hvordan det kan håndteres.

Blandt andet derfor bliver driftsudgifterne lavere ved en fælles løsning. Det mere end opvejer udgifterne ved, at der skal lægges rør ud til hvert enkelt hus. Vestforsyning har engageret det rådgivende ingeniørfirma Cowi til at bistå med testen. Der skal indsamles en masse oplysninger undervejs, og de skal analyseres og bearbejdes. Det er håbet, at kollektive varmepumper i fremtiden kan være et alternativ til oliefyr på landet.

Endelig kan der være sikkerhedsproblemer. Varmepumper er elforsynede, og den udendørs del rummer en ventilator, der snurrer hurtigt rundt. - "Hvis der står varmepumper i 25 haver, og der render børn rundt, kan man godt blive lidt bekymret. Det vil være nemmere at afskærme én stor fælles varmepumpe", siger varmechef Erik Andersen. Vedligeholdelse En varmepumpe skal vedligeholdes og have serviceeftersyn. Det er nemmere og billigere at gøre på én stor model i stedet for på 25 små. I stedet for mange små varmepumper vil Vestforsyning levere varme til landsbyer fra

6

én stor fælles varmepumpe på lokationen.


7


Ny kælkebakke og

DELTE VANDE

ADSKILLELSE AF REGNVAND OG SPILDEVAND SKABER NYT REKREATIVT OMRÅDE VED MARKEDSPLADSEN I ULFBORG

SEPARERINGEN FORTSÆTTER Vestforsyning har separeret kloakker i Ulfborg gennem de seneste otte år, men der mangler stadig nogle få mindre områder i byen. Derudover bliver der også i år separeret i Hvam. Der mangler separering i Thorsminde, Husby, Staby, bykernen i Vinderup, Hogager og flere mindre områder rundt i Holstebro by. Der vil stadig gå adskillige år, inden regnvand og vand er adskilt overalt. Det skyldes, at der også er vedligeholdelsesarbejde, som er en krævende proces.

På Amager har beboerne fået en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Nu sker der noget lignende i Ulfborg. Næste vinter kan børn og barnlige sjæle kælke på en ny bakke, der er lavet af jord fra udgravningen af nye regnvandsbassiner. Entreprenører har i flere år arbejdet med at adskille regnvand og spildevand rundt omkring i Ulfborg, og nu skal gevinsten indløses. Regnvandet skal løbe ud i regnvandssøerne og ikke ind på rensningsanlægget. Den nye kælkebakke er en del af et storstilet projekt i kanten af byens markedsplads. Her kommer der et helt nyt rekreativt og attraktivt område. Det skabes i samarbejde mellem borgerforeningen i Ulfborg, Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand. Store mængder jord Regnvandsbassinet kræver, at der skal graves 50.000m3 jord bort. Halvdelen bruges til kælkebakken og andre småbakker. ”Dermed spares der penge ved, at jord ikke skal køres væk”, siger spildevandschef Jette Fleng Christensen fra Vestforsyning. Jette bor selv på den anden side af markedspladsen og kommer forbi hver dag til og fra arbejde. Hun mærker, at der er stor interesse. I byens butikker er der mange, der spørger hende, hvordan området kommer til at se ud.

8

Tidsplan Det meste af arbejdet er færdigt inden sommerferien, men til den tid vil der stadig mangle lidt gravearbejde hvor separering af det sidste i Ringvejen laves. Her skal halvdelen af kørebanen spærres i en periode. "Det har vi aftalt at vente med til efter Ulfborg Marked. Der skal være god plads til de mange tusinde mennesker, som kommer hvert år, siger Jette Fleng Christensen". Ekstremt vejr Regnvandsbassinerne vil også kunne tage kraftige regnskyl, men ved ekstremt vejr kan de løbe over. I disse tilfælde løber vandet ned i Råholm Grøft bagved, og det er også det vandløb, som rensningsanlægget ved siden af regnvandsbassinerne udleder til. Der kommer ikke hegn rundt om søen. Der bliver nemlig ingen skrænter, som man kan falde i fra. Søen er opbygget med et jævnt fald, så man nemt kan komme op igen, hvis uheldet skulle være ude. På det dybeste sted vil der normalt stå lidt over en meter vand. Ved regnvejr stiger vandstanden og vil i sjældne tilfælde kunne komme nær to meters dybde. Samarbejde Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet OLS fra Lemvig. Firmaet vandt licitationen i starten af året.


Set fra oven har gravearbejdet taget sig flot ud, og det vil det færdige projekt også komme til at gøre.

Næste vinter kan man kælke på en ny bakke

9


SPILDEVAND

i arbejdstiden – fjernvarme i fritiden INGENIØR GØR STATUS EFTER 40 ÅR MED SPILDEVAND

Peter Møllnitz har i mange år tænkt, at når han fyldte 65 år, ville han stoppe med at arbejde. Da tiden nærmede sig, havde han svært ved at tage beslutningen, men nu skal det være! Den 68-årige ingeniør stopper hos Vestforsyning 1. august. Det sker efter, at han i over 40 år har arbejdet med spildevand – først i Vinderup Kommune og siden 2005 hos Vestforsyning. Han stopper med god samvittighed. Godt nok findes der mange gamle kloakker rundt om i Holstebro Kommune, "men vi ryster ikke over, at de skulle være faldefærdige", siger Peter Møllnitz. "Vi har et godt overblik over deres tilstand. Der skal ske udskiftninger fremover, men det har vi planer for".

10

Udvidelser Der bliver flere og flere nye boligområder. Det betyder, at der skal der mere spildevand gennem rørene. "Vi får også flere og flere kraftige regnskyl, og derfor skal vi separere regnvand og spildevand. Når vi alligevel skal grave op for at separere, skifter vi det hele", fortæller Peter Møllnitz. Begyndte som tømrer Den udholdende ingeniør stopper på et tidspunkt, hvor der er heftig debat om pensionsalderen i Danmark. Peter Møllnitz tog en tømreruddannelse, før han læste til ingeniør i Horsens. Han tvivler på, at han kunne være fortsat som


tømrer, til han var 68 år. "Det er jobbet for hårdt til. Omvendt kunne jeg måske godt have taget et par år mere som ingeniør, men jeg har set alt for mange, som er stoppet for sent. Nu har jeg arbejdet tre år længere end min folkepensionsalder, og så er det godt". Nedtrapning til pension Peter Møllnitz og Vestforsyning har fundet en model for, hvordan han kunne blive i jobbet lidt længere. Først gik han ned fra fuld tid til 31 timer ugentligt i halvandet år. Det sidste halve år nøjedes han med 20 timer i ugen. "Der er både plusser og minusser ved nedtrapning. Når man arbejder færre timer, er der ting, man ikke er opdateret på, men mine kollegaer har været gode til at holde mig orienteret". Formand for varmen Peter Møllnitz beskæftiger sig også med forsyning i sin fritid. Han har i 27 år været formand for Vinderup Varmeværk. Det er ejet direkte af fjernvarmeforbrugerne i byen.

ser og et godt anlæg. Jeg plejer at gå en tur på varmeværket fredag, når jeg har fri fra arbejde. Og jeg har lovet driftslederen, at jeg ikke kommer til at blande mig mere i den daglige drift, når jeg holder helt op med at arbejde". Mere motion Peter Møllnitz er præsident i Lions Club i Vinderup en klub, der skaffer penge til humanitære formål. Det hverv får han nu mere tid til. Han skal også passe hus og have. Hans kone har stadig tid tilbage på arbejdsmarkedet, hvor hun arbejder som sosu-assistent på dagkirurgisk afdeling på Regionshospitalet i Holstebro. "Og så vil jeg motionere mere. Jeg cykler allerede jævnligt en tur i naturen omkring Vinderup og også gerne langs fjorden til havnen i Struer".

PETER MØLLNITZ Født i København og opvokset i Struer. Far til tre børn på hhv. 38, 36 og 34 år. De bor alle i Nordvestjylland. Byggede selv familiens første hus i Vinderup og hjalp til på det næste. Har hos Vestforsyning især beskæftiget sig med projektering og tilsyn af kloak og spildevand. Vestforsyning beskæftiger tre ingeniører i spildevandsafdelingen og får derudover assistance fra rådgivende firmaer.

"Folk i Vinderup er glade for, at de har deres eget varmeværk. Vi har lave fjernvarmepri-

11


Vi vil så gerne gøre det

BEDRE

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE OG DELTAG I KONKURRENCEN OM EN LÆKKER B&O BEOLIT 17 HØJTTALER Når vi producerer dette magasin, forsøger vi at komme omkring en masse emner, som vi beskæftiger os med i dagligdagen. Men det kunne jo være, at DU synes, emnerne er helt forkerte, eller sidder inde med gode idéer til nye artikler eller emner, som vi skal tage op. Derfor vil vi gerne høre DIN mening om vores magasin. På vores hjemmeside kan du udfylde et spørgeskema, som omhandler magasinet.

VIND

12

Til gengæld deltager du i konkurrencen om at vinde en lækker højttaler fra B&O til en værdi af 4.000 kr. Gevinsten udtrækkes den 1. juli 2019 og kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderen kontaktes direkte og offentliggøres desuden på vores Facebookside. www.vestforsyning.dk/magasin


Optagelsesprøver i

UDLANDET

TRE TALENTFULDE DANSERE FORTSÆTTER DERES UDDANNELSER PÅ FREMTRÆDENDE SKOLER – MED STØTTE FRA VESTFORSYNINGS INITIATIVPULJE

18-årige Teade Abma fra Holstebro har fået tilbudt en plads på den velansete danseog balletskole Northern i Leeds i England. Men han ender med at uddanne sig i Rotterdam. Her har han også været til optagelsesprøve – på skolen Codearts – hvor han er blevet optaget.

fremtidsplaner end dansen. Det skal forsøges, og drømmen skal udleves. De første i familien Ingen af de tre dansere har forældre fra scenens verden. Teade Abma kommer fra en hollandsk familie, hvor faderen er landbrugskonsulent og moderen sosu-

Også Olivia Sommer har været til audition på skolen Codearts i Rotterdam, hvor hun er blevet optaget. Den 18-årige danser er derudover gået hele vejen igennem optagelsesforløbet på skolen Rambert i London og Contemporary Dance School i Hamborg. Teade Abma og Olivia Sommer er blot to ud af flere dansere fra Holstebro, som har fået støtte fra Vestforsynings Initiativpulje. Erfaringer fra udlandet Holstebro er blevet et dansk center for udvikling af talenter – også inden for dans. Men som i andre fag er det vigtigt at hente viden og erfaringer uden for landets grænser. At hente viden og erfaringer er Melanie Espersen også i gang med. Allerede i en alder af 16 år har hun både været i London, Hamborg og Dresden til auditions, og hun er optaget på Contemporary Dance School i Hamborg. "Lige nu kan jeg ikke forestille mig andet end at danse og leve af det", siger Melanie Espersen. Hun går i 9. klasse på balletskolen i Holstebro og har foreløbig ingen andre

13


14


assistent. Familien har boet i Skjern, men er nu flyttet til Holstebro. Her går Teade i 3.g på Holstebro Gymnasium samtidig med, at han passer undervisningen på Dansk Talentakademi. "Hvis ikke det var lykkes at komme videre inden for dansen, ville jeg nok have beskæftiget mig med noget andet med kroppen, for eksempel blive fysioterapeut", siger Teade Abma. Olivia Sommers far er skoleleder, og hendes mor er grafiker. Olivia er lige nu i gang med en HF og overvejer, om hun måske skal kombinere dans med en universitetsuddannelse inden for kultur. Melanie Espersens far er selvstændig, og hendes mor er lønningsbogholder. Melanies fremtidsplaner er udelukkende inden for dansen. Kina og København Olivia Sommer og Teade Abma er vant til at

rejse med dansen. De har begge besøgt Kina flere gange sammen med balletskolen. Her er de lyse danskere nærmest blevet helte. De tre dansere kigger også mod København, hvor dansere fra balletskolen i Holstebro har fået job i bl.a. Den Kongelige Ballet og Tivoli Ballet Teater. Vestforsyning er stolte af, at Initiativpuljen har været med til at hjælpe de tre unge dansere Teade Abma, Olivia Sommer og Melanie Espersen, så de kan forfølge deres drømme.

TRE TALENTER FRA HOLSTEBRO Teade Abma gik på balletskolen fra 2. til 9. klasse. Han bliver student i år og går også på Dansk Talentakademi. Olivia Sommer har gået på balletskolen fra 3. til 10. klasse og er nu i gang med 2. år på HF på Holstebro Gymnasium. Hun går samtidig på Dansk Talentakademi i Holstebro. Melanie Espersen har danset siden 1. klasse, hvor hun begyndte på balletskolen i Holstebro.

De tre unge forfølger deres drømme og passion.

15


STRØM

til musik – og mobil ROCK I HOLSTEBRO SAMARBEJDER MED VESTFORSYNING, OG PARTNERSKABET ER MED TIL AT SIKRE HYGGE, STEMNING - OG PENGE TIL LOKALE KLUBBER

Rockbands er storforbrugere af elektricitet. Forstærkere og alt det andet grej og udstyr til Rock i Holstebro sluger på én dag 6.000 kWh. Det svarer til, hvad en husstand bruger på halvandet år. Éndagsfestivalen Rock i Holstebro har udviklet sig til en kæmpemæssig havefest, og den er Vestforsyning en del af. I år er det tredje gang, Vestforsyning har indgået aftale med den arrangerende klub, Måbjerg IF. Lise Birk Hansen, Vibeke Lundager Nielsen og Jens Andersen kommer ud til Jørn Bruun og det store publikum med opladere og stik.

16

Den sikrer bl.a., at publikum ikke mister forbindelsen til omverdenen, mens de lytter til musik. De kan nemlig helt gratis få ladet deres telefoner op i Vestforsynings

telt. Dermed kan de hele dagen tage billeder, snapchatte, filme og holde sig opdaterede på de sociale medier. Penge til flere klubber Måbjerg IF er næsten nabo til Vestforsyning i den nordlige kant af Holstebro. Fra banerne kan spillerne se over til MEC – BioHeat&Power (tidl. Måbjergværket). Bl.a. derfor har det været naturligt for Jørn Bruun, som er formand for Rock i Holstebro, at indgå samarbejde med Vestforsyning. "Vestforsyning er det lokale forsyningsselskab, og derfor er det nærliggende, at de er med på pladsen", siger Jørn Bruun.


Han tilføjer, at en række andre klubber også får glæde af arrangementet. Byens svømmeklub, rugbyklub og flere andre stiller med hjælpere på dagen og får til gengæld midler til foreningen eller klubben for deres indsats. "Pengene bliver i Holstebro og går ikke til en udenbys arrangør. De ryger heller ikke i en kommerciel kasse", understreger Jørn Bruun. Stik og ladere til alle Vestforsyning kan oplade 40-50 telefoner ad gangen i teltet, og der er stik og ladere til forskellige typer telefoner. Udstyret er placeret i et telt, så eventuel regn ikke kortslutter strømmen. "Vestforsyning tager også sofaer og bordfodbold med til hygge i ventetiden", – og "Hvis solen bager, kan vi byde på skygge. Vi har også altid en aktuel konkurrence med. Sidste år var præmien en festival sofa", fortæller kundekonsulent Jens Andersen. Musikoplevelsen går man ikke glip af, den kan både ses og høres fra teltet.

få at vide, hvordan de kan søge. Så vi føler, at det er en "win-win"-situation at være med sådan en dag", siger Lise Birk Hansen. Gang i byen Kundeservicechef Vibeke Lundager Nielsen siger, at det også er vigtigt for Vestforsyning at støtte lokalt, bakke op og være aktivt deltagende i arrangementer i byen. "Vi er en del af folks dagligdag, fordi vi leverer strøm, vand og varme til dem. Det er noget, som bare skal fungere. Derfor tænker vores kunder måske ikke så meget på os til daglig. Men forsyningen er en del af fællesskabet. Derfor vil vi også gerne bidrage, når byen fester", siger Vibeke Lundager Nielsen.

TRADITIONEN VOKSER Rock i Holstebro blev første gang afholdt i 2002 og afholdes i år for 18. gang. Rundt omkring i byen holdes der mange små forfester. Man samles med de samme folk år efter år, og holder sin egen "lille fest" i festen. Rock i Holstebro finder sted lørdag den 15. juni. Hovednavnene er blandt andre Gnags, Magtens Korridorer, Poul Krebs og Joey Moe.

Vise flaget Ved Rock i Holstebro har publikum mulighed for at opleve Vestforsyning på en anderledes måde. Kundekonsulent Lise Birk Hansen har oplevet, at det ofte kan føre til en rigtig god snak. "Det kan for eksempel være om, hvad Vestforsyning arbejder med. Eller måske et projekt, vi har udført lokalt, hvor folk bor. Nogle har måske hørt om eller kender nogen, der har modtaget støtte fra vores Initiativpulje. Eller måske ønsker de selv at

17


SÅDAN GØR DU

hvis strømmen forsvinder AFBRYDELSER ER SJÆLDNE OG KORTVARIGE, OG VESTFORSYNINGS EGEN OVERVÅGNING ALARMERER STRAKS TEKNIKERNE

Hvis strømmen forsvinder et sted i Holstebro, ved Rikke Werge det omgående. Hun sidder i Vestforsynings reception og tager telefonen. Der går kun få sekunder, før opkaldene begynder. Det er helt anderledes, end hvis vandet eller varmen forsvinder. Så kan der gå flere minutter inden første opkald.

"Strømafbrydelsen i december skete på det overordnede højspændingsnet. Den skyldtes en koblingsfejl på Energinets store station i Idom, og det var altså ikke vores egen fejl. Men kunderne er selvfølgelig ligeglade med, hvem der har ansvaret. De vil bare have strømmen tilbage", siger Lars Peter Flyvholm.

Selskabet får automatisk besked Mange forbrugere ringer af venlighed. De vil gøre Vestforsyning opmærksom på, at strømmen er væk.

Strøm den anden vej Hvis fejlen opstår inden for det område, som L-NET og Vestforsyning bestyrer, er der flere aktionsmuligheder. Først og fremmest ser teknikerne på, om de kan omlægge forsyningen. Det kan nogle gange klares ved fjernbetjening.

"Men det behøver folk faktisk ikke gøre. Vores eget overvågningssystem reagerer omgående. Vores teknikere får en alarm om, at der er noget galt. De går straks i gang med at lokalisere fejlen og få den rettet", siger elchef Lars Peter Flyvholm. "Når folk ringer, spørger de tit, hvor længe afbrydelsen varer. Det kan vi aldrig svare nøjagtigt på. Det afhænger af fejlen," siger Rikke Werge. Høj oppetid En uge før jul sidste år ramte en større strømafbrydelse Holstebro by og en del af Holstebroegnen. Omkring 50.000 borgere var berørt i et tidsrum omkring middag – lige midt i julehandlen. Strømmen var væk i ca. 17 minutter. Den slags mere omfattende og længere afbrydelser er usædvanlige. Vestforsynings forsyningsselskab L-NET har en oppetid på ikke mindre end 99,998%.

18

"Vi har det, der kaldes ringkobling på 95% af vores net. Det betyder, at hvis strømmen ikke kan komme den ene vej, så kan den komme den anden", forklarer Lars Peter Flyvholm. Hvis det er et lille område, og der er udsigt til, at der kan gå lidt længere tid, inden spændingen vender tilbage, har Vestforsyning generatorer, som kan kobles på. Strømafbrydelser kan skyldes noget så simpelt, som at en mus har gnavet i et kabel. Det vil aldrig helt kunne undgås, at strømmen forsvinder indimellem. SMS ved afbrydelse Somme tider er det nødvendigt at planlægge en strømafbrydelse. Det kan være, at der skal udføres reparationsarbejder, og her varsles forbrugerne på forhånd. Det sker typisk mindst 48 timer i forvejen.


Varslingen sker via SMS til dem, der har tilmeldt sig den løsning hos Vestforsyning. Man kan tilmelde sig på www.vestforsyning.dk/sms. For nylig var det nødvendigt at afbryde strømmen til et solcenter et par timer. Sådan et sted er det særligt vigtigt, at ejeren får besked i forvejen. Apparater skal holde til det Efter strømafbrydelser får Vestforsyning af og til henvendelser fra kunder, fordi en radio eller andet materiel er gået i stykker. Men elektriske apparater skal kunne tåle, at strømmen forsvinder. Det står direkte i Vestforsynings betingelser. En strømafbrydelse er ikke anderledes, end at strømmen afbrydes ved stikkontakten.

OTTE STEP – HVIS STRØMMEN FORSVINDER 1. Tjek om din HPFI-afbryder eller HFI-afbryder er slået fra. Vip den tilbage. Hvis den ikke kan, skal du kontakte en elinstallatør. 2. Tjek om en sikring er gået. Slå den tilbage eller skift sikringen. Virker det ikke, skal du kontakte en elinstallatør. 3. Tjek om der er tegn på, at andre også mangler strøm – se f.eks. om der er gadelys. 4. Tjek om naboen har strøm. 5. Tjek Vestforsynings hjemmeside, om der står noget om strømafbrydelse. 6. Lyt til radio eller TV og se mediernes hjemmesider. 7. Hav tålmodighed. Fryser og køleskab holder sig kolde i flere timer. 8. Har alle andre strøm, og virker både dine sikringer og dit HPFI-relæ, skal du kigge på din elmåler. Hvis faserne "L1", "L2" og "L3" alle er synlige, skal du kontakte elinstallatøren. Hvis en af dem mangler, skal du kontakte Vestforsyning.

19


RØR

i tre lag

KLOAK NEDERST, VAND I MIDTEN OG FJERNVARME ØVERST

Håndværkere har travlt med at bygge nye huse flere steder i Holstebro Kommune. Det betyder, at der skal mange meter rør og kabler i jorden. De kommende beboere skal have vand og varme, og de skal kunne skylle ud i toiletterne. Lamper skal lyse, og TV og computere kræver forbindelse til omverdenen. Vestforsyning har i foråret deltaget i byggemodningen af et areal på vejen Fjald i Halgård. Her vil et byggefirma opføre ni huse. Over fire uger har et entreprenørfirma sammen med medarbejdere fra Vestforsyning lagt rør til kloak, vand og varme og efterfølgende er andre kommet med bløde kabler til el, gadelys, fibernet og TV. Det hele er placeret efter omhyggelige tegninger som gemmes, så man ikke kommer til at grave et kabel over, hvis der skal graves igen.

Planlægning En byggemodning starter med, at byggefirmaet sender en tegning til Vestforsyning over, hvordan de gerne vil have husene placeret. Samtidig skal de stille en bankgaranti for, hvad tilslutning af husene kommer til at koste. Det løber typisk op i omkring 100.000 kr. pr. hus for kloak, vand og fjernvarme. Vestforsynings teknikere begynder så at planlægge, hvor rørene skal ligge. De snakker bl.a. med bygherren om placering af teknikrum i husene. "Fjernvarmen vil for eksempel gerne have deres tilslutning ved en ydermur, hvor måleren kan sidde lige indenfor", fortæller afdelingsleder Bo Bjerre Dam fra Vestforsyning Vand. Licitation Hvis gravearbejdet er af en vis størrelse, sendes det i udbud. På Fjald er det Mejdal Entreprenørforretning, der har fået opgaven. Det er også entreprenøren, der lægger kloakrørene. Spildevandsrørene placeres i meget forskellige dybder afhængig af forholdene. De lægges med et naturligt fald, så spildevandet selv kan løbe frem til en pumpestation. "Regnvand fra tagrender og spildevand er separeret og løber i hvert sit rør. Tilkoblingsbrøndene er markeret med blå og rød farve, så ingen kommer til at bytte dem rundt", siger projektleder Susanne Kirkgaard-Sehested fra Vestforsyning Spildevand.

20


Frostfrit vand Vandrørene kommer ovenpå, og de skal mindst 1,20 m ned for at ligge frostfrit. Det er Vestforsynings egne medarbejdere, der samler vandrørene. På Fjald klares det af drikkevandsoperatør Per Moskjær Jensen. "I gamle dage var vandrørene af støbejern og tunge at arbejde med. I dag bruger vi meget lettere PEM-rør af termoplast. Vi svejser sammen ved at opvarme enderne", fortæller Per Moskjær Jensen. Både vand og fjernvarme løber via et tryk i ledningerne i modsætning til spildevandet, der løber fra huset af sig selv. Pligtig opgave Øverst kommer fjernvarmen. Hovedledningerne ligger i 80 cm dybde, stikledninger 60 cm nede. Fjernvarmen løber i isolerede rør. Her er det også Vestforsynings egne medarbejdere, der monterer med hjælp fra entreprenøren. Vestforsynings medarbejdere vil gerne være færdige med kloak, vand og varme, inden håndværkerne begynder at støbe sokler. El

og andre bløde kabler kommer som regel først på plads under opførelse af husene. Ofte har elektrikere på forhånd lagt tomme rør under vejene, som de så skubber f.eks. fiberen ind i.

Ledningerne til spildevand og

Ideelt set går vand, fjernvarme og kloak i den ene side af vejen, og de bløde kabler i den anden. Men det lader sig ikke altid gøre.

Spildevandsoperatør Per

vand følges tit ad, og Susanne Kirkgaard-Sehested og Bo Bjerre Dam har derfor et tæt samarbejde.

Moskjær Jensen bruger typisk tre dage på at få vandledningen på plads i et område som

"Fjernvarmefolkene vil gerne tættest muligt på husene for at mindske varmetabet i stikledningen", siger Bo Bjerre Dam.

Fjald.

Afregning Når arbejdet er færdigt, får bygherren en regning på tilslutningsafgifterne. Prisen er den samme, uanset hvordan jordbunden ser ud. "Vores udgifter passer nogenlunde med indtægterne. Men der er også gange, hvor Vestforsyning har underskud på at byggemodne. Det kan ske, hvis jorden er meget våd og blød, eller der er andre specielle forhold. Vi bestemmer ikke selv, om vi vil udføre arbejdet. Vi skal gøre det, når en bygherre beder om det", fortæller Susanne Kirkgaard-Sehested.

21


KORT NYT

VELKOMMEN

Ny direktør

til Christian

Den 15. august får Vestforsyning ny administrerende direktør. Det er den 52-årige Christian Hagelskjær, der bor i Løgstrup nordvest for Viborg. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør for Energi Viborg. Der har han været i 23 år – først som driftsleder på byens kraftvarmeværk og siden 2008 som administrerende direktør. Han glæder sig til at udforske nye rammer indenfor energibranchen, som han kender indgående. Han sidder bl.a. i bestyrelsen for brancheorganisationen Dansk Energi. Vi glæder os til at byde Christian Hagelskjær velkommen.

Vil du vide, hvis vi lukker for el, vand eller varme? - Så skal du tilmelde dig vores SMS-service Når der er driftsforstyrrelser, udsender vi en SMS til vores kunder med information om afbrydelsen og forventet varighed. SMS'en sendes til det/de telefonnumre, der er tilmeldt forbrugsadressen. Mobilnumrene hentes fra teleselskabernes databaser. Har du arbejdstelefon, hemmeligt nummer eller taletidskort skal du SELV tilmelde dit mobilnummer på din forbrugsadresse. Disse numre kan nemlig ikke hentes automatisk.

Se mere på vestforsyning.dk/ sms

22


Gi' fjernvarmen lidt sommerferie Mange fjernvarmekunder kan spare penge ved at stoppe cirkulationspumpen om sommeren. Samtidig nedsættes sliddet på anlægget. Rørene i teknikrummet eller teknikskabet kan være et virvar. Er du i tvivl om, hvor du skal lukke, så spørg din VVS-installatør. Det kan være en god investering at betale ham for at hjælpe med at få lukket den første gang. Gevinsten kommer ved, at radiatorerne ikke unødigt trækker varmt vand ind, hvis luften en sommerdag skulle blive lidt kølig og fugtig. Nogle steder påvirker cirkulationspumpen også gulvvarmen på badeværelset. Så her skal man overveje, om det er nødvendigt med gulvvarme om sommeren. Husk at tænde pumpen igen til efteråret.

Mød os her Vi vil gerne møde dig til en god energisnak. Derfor deltager vi også, når der er arrangementer i vores område. Du er altid velkommen til at komme forbi og tage en snak om din forsyning, uanset om det gælder dit forbrug eller om du kunne tænke dig lidt gode råd til energibesparelser. Vi er altid klar til en god snak. Du kan møde os her: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Kulturperlens onsdagskoncerter Rock i Holstebro Nostalgi Festival Holstebro Åben Kvarterfestival Kylling & Country Festival Bolig- & Livsstilsmesse

SES VI?


Energiråd giver smeden

BESPARELSER

FIRMAET P METAL I HOLSTEBRO HAR FÅET ET ENERGITJEK OG BRUGER NU MINDRE EL OG VARME

Per Andersen kører mange kilometer på mountainbike i skoven, men han bruger også sin sportsånd i virksomheden. Hos P Metal på Banevænget i Holstebro forsøger han hele tiden at nedsætte energiforbruget. Per Andersens træner i den "sportsgren" er energikonsulent Lars Chr. Kongerslev fra Vestforsyning. "Skal du have en ny vandvarmer? Den vil være mere effektiv end den gamle", udfordrer Lars Chr. Kongerslev. Det kan vare nogle år, før en ny vandvarmer har tjent sig hjem. Men Per Andersen er blevet så optaget af at spare energi, at det ikke bare handler om den økonomiske gevinst, men også den miljømæssige. Høj returtemperatur P Metal er en af de erhvervsvirksomheder, som Lars Chr. Kongerslev har besøgt. Per Andersen driver et smedeværksted, der fremstiller mange forskellige produkter i metal. Det er bl.a. olieudskillere og minkvægte. Men han udfører alle former for specialopgaver på bestilling – fra et enkelt beslag til et nyt trappegelænder. Energikonsulenten og Per Andersen fik kontakt med hinanden, da P Metal havde til huse et sted, hvor returtemperaturen på fjernvarmen var for høj. Dette blev der fundet en løsning på, og samtidig begyndte de at tale om at skifte belysningen til LED.

Per Andersen har benyttet sig af et tilbud på LED-rør

24

og købt hjem til at skifte ud i hele virksomheden.


Per Andersen og Lars Chr. Kongerslev har nu kig på kompressoren. Sluger den unødig meget strøm?

Fjernstyring af varme Sidste efterår flyttede virksomheden ind i et tidligere trykkeri, og her fulgte energikonsulenten med. Nu er Per Andersen igen i gang med at skifte til LED. Samtidig har han og Lars Chr. Kongerslev haft øje på bygningens forbrug, når der ingen medarbejdere er til stede. Per Andersen har flyttet styringen af varmen til nettet, så han kan skrue op og ned hjemmefra. "Kontoret står normalt med 16 grader i standby. Men hvis jeg ved, at jeg skal ind på kontoret og ordne regnskab på et bestemt tidspunkt, øger jeg varmen en time i forvejen", fortæller Per Andersen. Maskiner slukkes Tidligere stod en saksmaskine og andet udstyr med strøm på hele tiden, så de var klar til at køre. Displayet brugte strøm, og det gjorde transformeren i styringen også.

Bygningen er blevet termograferet. Den er opført i 1970, men virker fornuftigt isoleret. Nogle vinduer er dog med ét-lags glas. "Det kan godt tage lang tid at tjene en investering i energiruder hjem. Men ofte vil man kunne glæde sig over, at bedre isolerede vinduer giver en væsentlig bedre komfort til gavn for indeklimaet og arbejdsmiljøet", siger Lars Chr. Kongerslev. Det virker Energikonsulenten kan se, at alle initiativerne giver positive resultater. P Metal bruger nu ikke mere strøm i weekenden end et parcelhus gør, hvis beboerne er udrejst. "Alle virksomheder og private, der får leveret el, vand og fjernvarme fra Vestforsyning, kan se deres forbrug time for time under "Selvbetjening" på Vestforsynings hjemmeside. "Det er et godt hjælpemiddel til at spore unødigt forbrug", siger Lars Chr. Kongerslev.

"Nu slukker jeg, når jeg ikke bruger maskinerne", fortæller Per Andersen.

SÅDAN FOREGÅR ET ENERGITJEK 1. Møde med Vestforsynings energikonsulent i din virksomhed med gennemgang af virksomhedens energiforbrug og tekniske anlæg. 2. Du modtager efterfølgende en energirapport med relevante forslag til energioptimeringer. 3. Opfølgning og aftale om det videre forløb.

ENERGIRÅDGIVNING ER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Hidtil har det primært været private kunder, der har brugt Vestforsynings energirådgivning, men erhvervslivet kan også benytte sig af tilbuddet. Virksomheden kan opnå bedre miljø og bedre bundlinje. Ved et energitjek gennemgås virksomhedens energiforbrug, og Vestforsyning hjælper med at finde de største energisyndere i virksomheden. Vestforsyning yder tilskud til energiforbedringer. Se hvordan på www.vestforsyning.dk. HUSK, at der skal søges om tilskud, inden arbejdet påbegyndes.

25


Fra én

TIL TO

OM ET PAR ÅR VIL FORBRUGERE KUNNE SPARE PENGE VED AT STRØMPRISEN AFREGNES TIME TIL TIME Mange steder i landet modtager hver husstand op fire fakturaer på hhv. el, vand, varme og spildevand. I Holstebro og omegn har flere tusinde forbrugere i lang tid fået én samlet regning fra Vestforsyning. Men den løsning er ikke længere mulig. Fra 1. januar i år kommer der én faktura på el og en anden på vand, varme og spildevand. Ændringen har ingen konsekvenser for priserne. Den betyder bare, at der nu ikke kun er én post på oversigten fra Betalingsservice, men to – ligesom mange forsikringsselskaber sender flere opkrævninger for hver sin police. "Vi ville gerne fortsætte med at samle det hele. Men både teknik og lovkrav gør, at vi nu er nødt til at skille strømmen ud på en særskilt faktura", fortæller kundeservicechef Vibeke Lundager Nielsen.

Billig strøm om natten Den nye afregningsform gør klar til fremtiden. Fra 2021 vil forbrugernes strømpris komme til at svinge fra time til time. Mange gange vil strømmen være billigst om natten. Derfor vil familier kunne spare ved f.eks. at lade vaskemaskine og opvaskemaskine køre der. Elbiler Svingende priser kan også blive en gevinst for dem, der kører i elbiler. De kan oplade batteriet, når strømmen er billigst. "Vores IT-system kunne ikke håndtere timeafregning på én samlet regning sammen med vand, varme og spildevand. Derfor har vi gjort klar til fremtiden ved at ændre og optimere vores afregningssystem. Det er rettidig omhu, at vi allerede nu går i gang med den nye afregningsform", siger kundekonsulent Jens Vedel Andersen fra Vestforsyning. Lovgivningskrav Folketinget har gjort meget for at indføre større konkurrence på elmarkedet. "Det betyder, at mange forsyningsselskaber har måttet ændre på deres opbygning og selskabsstruktur. Men det indebærer også, at vi i fremtiden skal kunne flexafregne, altså afregne time for time", siger Vibeke Lundager Nielsen. Mange opringninger Vestforsyning orienterede først på året kunderne om den nye afregningsform, hvilket gav en del henvendelser med

26


spørgsmål om, hvorfor regningen var ændret – og hvad det betød for kunden. "Nogle var trætte af, at de ikke længere fik alt på én regning. Men når vi gav dem begrundelsen, så langt de fleste positivt på det", fortæller Vibeke Lundager Nielsen. "Vi har været lidt forvænte i Holstebro med kun én regning. Jeg er selv ærgerlig over, det ikke længere lader sig gøre. Men sådan er vilkårene". Sådan holder du øje med dit forbrug På Vestforsynings hjemmeside kan alle forsyningsformer tilgås på én gang med NemID. Når man logger ind, kan man i højre siden foroven skifte mellem el og vand/varme/spildevand. "Tingene er blevet adskilt afregningsmæssigt, men nu forsøger vi med tekniske løsninger at skabe overblik og samle informationerne. Vi arbejder også på en løsning til app'en, hvor man kan tilgå alle forsyninger med samme login – ligesom på vores hjemmeside" siger kundeservicechef Vibeke Lundager Nielsen.

27


Vestforsyning ønsker

G D S MMER - med go' energi fra dit lokale multiforsyningsselskab