Issuu on Google+

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder, varme produktion Ansættelsessted: Vestforsyning Erhverv A/S Stillingsbeskrivelse Klik her for at angive tekst. for: Organisatorisk reference – afdeling: Refererer til Varmechefen

Hovedopgaver (arbejdsopgaver og pligter i hovedtræk): Hjælpe Varmechefen med udvikling og implementering af koncernens mål og strategier indenfor varmeområdet. Hjælpe Varmechefen med tilrettelæggelse og indførelse af Vestforsynings kommercielle og servicemæssige aktiviteter på varmeområdet. Hjælpe Varmechefen med udarbejdelse og revision af strukturplanen samt opfyldelse af planen. Ansvarlig for at tilrettelægge driften og vedligeholdelsen af produktionsanlæg herunder boosterstationer i.h.t. godkendte budgetter og retningslinjer. Herunder disponere, så der er fornødent brændsel til rådighed og sikre, at brændslet udnyttes optimalt under hensyn til økonomi og miljøpåvirkning. Hjælpe Varmechefen med udarbejdelse af drifts- og investeringsbudgetter og budgetopfølgning på detailniveau. Derudover skal der udarbejdes driftsrapporter. Deltage i anlægsopgaver og medvirke ved uddannelse af personale til bemanding af hjemmevagtsordning. Ansvarlig for, at elinstallationer udføres i henhold til gældende regler. Sikre optimering af de daglige medarbejderressourcer, herunder sikre optimal opgaveløsning. Holde sig orienteret om love, bekendtgørelser m.v. der har betydning for løsningen af opgaver i Varmeafdelingen. Ansvarlig for sagsbehandling inden for funktionsområdet. Kan udlånes til at deltage i koncerninterne og eksterne samarbejdsrelationer efter nærmere aftale med Varmechefen.

Vestforsyning A/S ∙ Nupark 51 ∙ 7500 Holstebro ∙ tlf.: 9612 7300 ∙ fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk ∙ www.vestforsyning.dk


Skal stå til rådighed i forbindelse med udkald, driftsforstyrrelser m.v. og indgå i rådighedsvagten, hvis der er behov for det. Gældende fra den:

Ansættelsdato

Godkendt:

Accepteret:

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst.

Vestforsyning A/S ∙ Nupark 51 ∙ 7500 Holstebro ∙ tlf.: 9612 7300 ∙ fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk ∙ www.vestforsyning.dk


Stillingsbeskrivelse %20afdelingsleder varme