Issuu on Google+

ERHVERVSKUNDER Priser oktober 2012


INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 9 Vandpriser

10

Spildevandspriser

12

El - tilslutningsbidrag

13

Varme - tilslutningsbidrag

14

Vand - tilslutningsbidrag

15

Spildevand - tilslutningsbidrag

17

Gebyrer

18

Rater og afregning

19

Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon: 96 12 73 00 Fax: 96 12 73 01 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf Jens Bach Thomas Maxe, Maxeffekt GĂŚldende pr. 1.oktober 2012


EL Elpriser - forbrug under 100.000 kWh C-kunder (skabelonkunder - årsaflæst) Leveringspunkt: Kabelskab Leveringsniveau: Kabelskab Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,1425

Regionalt

0,0181

Energinet.dk

0,0760

Offentlige forpligtelser

Afgifter til staten

0,1660 Elafgift

0,6410

Tillægsafgift

0,0610

Energispareafgift

0,0640

Eldistributionsafgift

0,0400

Moms

0,3022

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,5108

Betaling til andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3739

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0020

Moms

0,0940

Betaling til andet selskab

0,4698

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning + andet selskab)

1,9806

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

580,00

Moms

145,00

I alt til Vestforsyning Net A/S

725,00

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

El til byggebrug: Afregnes med ovenstående samlede pris + abonnement

4


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh C-kunder (timeaflæst) Leveringspunkt: Kabelskab Leveringsniveau: Kabelskab Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,1425

Regionalt

0,0181

Energinet.dk

0,0760

Offentlige forpligtelser

Afgifter til staten

0,1660 Elafgift

0,6410

Tillægsafgift

0,0610

Energispareafgift

0,0640

Eldistributionsafgift

0,0400

Moms

0,3022

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,5108

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3739

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0020

Moms

0,0940

Betaling til andet selskab

0,4698

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

1,9806

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

5


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BL-1 kunder Leveringspunkt: Netstation 10/0,4 kV Leveringsniveau: Netstation 0,4 kV Målerplacering: Netstation 10/0,4 kV

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0638

Regionalt

0,0181

Energinet.dk

0,0760

Offentlige forpligtelser

Afgifter til staten

0,1660 Elafgift

0,6410

Tillægsafgift

0,0610

Energispareafgift

0,0640

Eldistributionsafgift

0,0400

Moms

0,2825

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,4124

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3739

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0020

Moms

0,0940

Betaling til andet selskab

0,4698

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

1,8822

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

6


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BL-2 kunder Leveringspunkt: Netstation 10/0,4 kV Leveringsniveau: Netstation 0,4 kV Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0745

Regionalt

0,0181

Energinet.dk

0,0760

Offentlige forpligtelser

Afgifter til staten

0,1660 Elafgift

0,6410

Tillægsafgift

0,0610

Energispareafgift

0,0640

Eldistributionsafgift

0,0400

Moms

0,2852

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,4258

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3739

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0020

Moms

0,0940

Betaling til andet selskab

0,4698

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

1,8956

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

7


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BH kunder Leveringspunkt: Lokal transformerstation Leveringsniveau: Netstation 10 kV Målerplacering: Højspændingsmåler

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0601

Regionalt

0,0181

Energinet.dk

0,0760

Offentlige forpligtelser

Afgifter til staten

0,1660 Elafgift

0,6410

Tillægsafgift

0,0610

Energispareafgift

0,0640

Eldistributionsafgift

0,0400

Moms

0,2816

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,4078

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3739

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0020

Moms

0,0940

Betaling til andet selskab

0,4698

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

Abonnement pr. måler pr. år

1,8776

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

9.200,00

Moms

2.300,00

I alt til Vestforsyning Net A/S

11.500,00

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

8


VARME Varmepriser Fjernvarmen leveres i henhold til ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” Pris pr. kWh i kr. Varmeforbrug

0,4900

Moms

0,1225

Pris i alt

0,6125

Pris pr. MWh i kr. Varmeforbrug

490,00

Moms

122,50

Pris i alt

612,50

Abonnement pr. år

Pris i kr.

Pr. m erhvervsareal ifølge BBR (inkl. 25% af evt. kælderareal)

13,70

2

Moms

3,43

I alt inkl. moms

17,13

Der kan for kunder med et opvarmet areal1) større end 500 m2 og et specifikt varmebehov på mindre end 60 kWh/ m2 indgås aftale om en reduceret abonnementsordning såfremt konkurrencesituationen taler herfor: 1) areal der anvendes ved beregning af abonnement jf. ovenstående

9


VAND Vandpriser Vandet leveres i henhold til ”Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S” Årligt forbrug under 1.000 m3 Pris pr. m3 i kr. Vandforbrug

4,92

Statsafgift ledningsført vand

5,23

Statsafgift drikkevandsbeskyttelse

0,67

Moms

2,71

Pris i alt

13,53

Årligt forbrug mellem 1.001 - 100.000 m3 Pris pr. m3 i kr. Vandforbrug

4,72

Statsafgift ledningsført vand

5,23

Statsaftift drikkevandsbeskyttelse

0,67

Moms

2,66

Pris i alt

13,28

Årligt forbrug over 100.000 m3 Pris pr. m3 i kr. Vandforbrug

4,52

Statsafgift ledningsført vand

5,23

Statsafgift drikkevandsbeskyttelse

0,67

Moms

2,61

Pris i alt

13,03

Pris i kr. Abonnement pr. år

526,00

Moms

131,50

Pris i alt

657,50

10


VAND Eget indvindingsanlæg med måler Pris i kr. Anonnement pr. år*

75,00

Moms

18,75

Pris i alt

93,75

*) Til bestemmelse af den afgiftspligtige vandmængde fra eget indvindingsanlæg kan anlæggets ejer vælge standardforbruget eller opsætning af vandmåler. Sprinkleranlæg uden måler Pris i kr. Anonnement pr. år

4.029,27

Moms

1.007,32

Pris i alt

5.036,59

Vandautomater Pris pr. m3 i kr. Vandforbrug

4,92

Statsafgift ledningsført vand

5,23

Statsafgift drikkevandsbeskyttelse

0,67

Moms

2,71

Pris i alt

13,53

Brikker til anvendelse i vandautomaterne kan købes i kundecentret

Midlertidige målere på cirkuspladser, markedspladser m.fl. Pris pr. m3 i kr. Vandforbrug

4,92

Statsafgift ledningsført vand

5,23

Statsafgift drikkevandsbeskyttelse

0,67

Moms

2,71

Pris i alt

13,53

Vand til byggebrug: I forbindelse med byggeri af parcelhus, rækkehus, sommerhus, erhvervsbygninger osv., hvor der ønskes etableret byggevand, vil der blive opsat midlertidig måler til afregning af vandforbrug. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde.

11


SPILDEVAND Spildevandspriser Opkrævning sker i henhold til ”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Holstebro Kommune” Pris pr. m3 i kr. Vandafledningsbidrag pr. m3 vand

19,47

Moms

4,87

Pris i alt

24,34

Abonnement

Pris i kr.

Abonnement pr. år

549,00

Moms

137,25

I alt inkl. moms

686,25

For erhvervsejendomme uden vandmåler skønnes det årlige vandforbrug. For øvrige ejendomme, uden vandmålere, afregnes med 170 kbm pr. år. For ejendomme med eget afledningsforhold (septiktank og lignende) henvises til SKAT´s hjemmeside vedrørende afgift af spildevand. Slam og sand til renseanlægget (slamsuger kan tømmes på Holstebro Centralrenseanlæg, Bisgårdmark 5, Holstebro)

Tømning af slamsuger - 5m Moms I alt

Pris i kr. 250,00 62,50 312,50

3

Tømning af slamsuger - 8m3 Moms I alt

400,00 100,00 500,00

Aflevering af sand pr. ton Moms I alt

850,00 212,50 1.062,50

12


El Tilslutningsbidrag Pr. boligenhed

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Parcelhus og erhverv (ikke over 25 amp.) jf. § 4.1.1. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

14.000,00

17.500,00

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og boliger i bygninger med en eller to etager (ikke over 25 amp) Jf. § 4.1.2. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

11.100,00

13.875,00

Etagebyggeri, boliger i bygninger med mere end to etager (25 amp.) Jf. § 4.1.3. i Tilslutningsbestemmelser for ellervering

9.250,00

11.562,50

Enfasede installationer (16 amp.) Jf. § 4.1.4. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

1.620,00

2.025,00

Pensionist- og ungdomsboliger, klubværelser, kollegier og kolonihaver Jf. § 4.1.5. i TIlslutningsbestemmelser for ellevering

4.865,00

6.081,25

Udvidelse pr. ampere ud over 25 amp.

1.040,00

1.300,00

Der opkræves tilslutningsbidrag ved nye installationer, samt hvis eksisterende installationer ændrer benyttelse/leveringsomfang som medfører krav om betaling af tilslutningsbidrag. Ved udvidelse af leveringsomfanget og/eller ændring af en ejendoms benyttelse modregnes værdien af den eksisterende tilslutning i nutidsværdi. Der ydes dog ikke tilbagebetaling af tidligere indbetalt tilslutningsbidrag ved reduktion i leveringsomfanget. Leveringsgrænsen er i henhold til ”Tilslutningsbestemmelser for ellevering for Vestforsyning Net A/S” Tilslutningsbidrag for installationer, som ikke er dækket af ovennævnte beskrivelser, afregnes efter særskilt aftale, f.eks. tilslutninger af decentrale elproducenter og vindmøller. Byggemodning Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af elforsyning til nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør maksimalt Vestforsyning Net A/S´ faktiske omkostninger til etablering af elforsyningsnettet i udstykningsområdet. Vestforsyning Net A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige anlægsarbejder på elforsyningsnettet. El til byggebrug Grundgebyr

kr. 687,50 inkl. moms

Grundgebyr dækker registrering af tilslutning, undersøgelse om tilslutningsmuligheder, opsætning af måler, kortere levetid for måler end normale målere, håndtering af måler ved demontering samt afmelding af byggestrømstilslutning. 13


VARME Tilslutningsbidrag Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lignende med én måler: Pr. enhed Pris i kr. ekskl. moms Investeringsbidrag + kr./m erhverv jævnfør BBR 2

Stikledningsbidrag Tillæg for stikledninger længere end 10 m

Pris i kr. inkl. moms

12.000,00

15.000,00

22,00

27,50

10.000,00

12.500,00

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

12.000,00

Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lignende med mere end én måler: Pr. enhed Pris i kr. ekskl. moms Investeringsbidrag + kr./m erhverv jævnfør BBR 2

Stikledningsbidrag For efterfølgende lejligheder pr. måler Tillæg for stikledninger længere end 10 m

15.000,00

Pris i kr. inkl. moms

12.000,00

15.000,00

22,00

27,50

10.000,00

12.500,00

8.000,00

10.000,00

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

Stikledning længere end 10 m: Pr. enhed

12.000,00

15.000,00

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Stikledning til og med 28 mm

625,00

Stikledningsdimension fra 29 mm til og med 42 mm

750,00

937,50

Stikledningsdimension fra 43 mm til og med 60 mm

900,00

1.125,00

1.025,00

1.281,25

Stikledningsdimension fra 61 mm

781,25

Den variable del af investeringsbidraget betales efter bolig-/erhvervsareal jævnfør BBR (Bygnings- og Boligregistret). Ved udvidelse af opvarmet areal betales der investeringsbidrag for det øgede areal. Ved reduktion af opvarmet areal tilbagebetales investeringsbidrag ikke. Udgifter ved ændring af stikledninger betales af grundejer efter regning. Ejer skal etablere elinstallation til forsyning af varmemåler. Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af forsyningsledninger i nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varme A/S´ faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeledning frem til grund. Vestforsyning Varme A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige arbejder. Forsyningsgrænse samt øvrige betingelser for etablering af fjernvarmeforsyning fremgår af ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”. 14


VAND Tilslutningsbidrag Byområde: Pr. enhed / afregningsmåler

Hovedanlæg Forsynings- Stikledledning ning Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. Pris i kr. ekskl. moms inkl. moms

Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, industri, lagerhaller og lignende Ø40 Ø50 Ø63

6.580,00 7.400,00 8.220,00

5.340,00 9.460,00 16.850,00

3.700,00 4.110,00 4.520,00

15.620,00 20.970,00 29.590,00

19.525,00 26.212,50 36.987,50

Beboelsesejendomme med fælles afregningsmåler: Pr. opsat afregningsmåler

6.580,00

5.340,00

3.700,00

15.620,00

19.525,00

Landområde: Pr. enhed / afregningsmåler

Hovedanlæg Forsynings- Stikledledning ning Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. Pris i kr. ekskl. moms inkl. moms

Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, landbrug, minkfarme, industri, lagerhaller og lignende Ø40 Ø50 Ø63

6.580,00 7.400,00 8.220,00

28.160,00 32.370,00 39.980,00

3.700,00 4.110,00 4.520,00

38.440,00 43.880,00 52.070,00

48.050,00 54.850,00 65.900,00

Beboelsesejendomme med fælles afregningsmåler: Pr. opsat afregningsmåler

6.580,00

21.790,00

3.700,00

32.070,00

40.087,50

15


VAND Tilslutningsbidrag Byområde: Afbrydelse af vandstik

Faktiske omkostninger

Ved større stik afregnes efter faktiske omkostninger, dog betales mindst prisen for Ø63 mm stik. Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) består af bidrag til: • hovedanlægget • forsyningsledningsnettet • stikledning Der henvises i øvrigt til de nærmeste bestemmelser herom i ”Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S” afsnit 12. Tilslutning uden for det naturlige forsyningsområde Det naturlige forsyningsområde defineres som vandforsyning til ejendomme inden for 200 m fra eksisterende forsyningsledninger, som har den tilstrækkelige forsyningskapacitet. Ejendomme uden for det naturlige forsyningsområde kan tilslutttes ved betaling af tilslutningsbidrag tillagt de faktiske omkostninger til etablering af forsyningsledning over 200 m. Byggemodning Vestforsyning Vand A/S kan forlange, at der forud for påbegyndelse af anlægsarbejdet af forsyningsledninger frem til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, stilles sikkerhed, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. Såfremt udstykningsforetagenet samtidig ønsker, at der anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vestforsyning Vand A/S tilsvarende forlange, at udstykningsforetagenet stiller sikkerhed herfor og betaler bidrag til stikledningerne, så snart stikledningerne er etableret.

16


SPILDEVAND Tilslutningsbidrag Pr. enhed

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

46.778,00

58.472,50

Ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag)

28.066,80

35.083,50

Ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag til kloak før 1993, betaler det pålignede beløb. Kloakeringsprincippet for de enkelte ejendomme fremgår af Spildevandsplanen.

17


GEBYRER Vi anvender Dansk Energis standardgebyrer: Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Rykkerskrivelse nr. 1 (momsfri)

100,00

100,00

Lukkevarsel (rykker nr. 2) (momsfri)

100,00

100,00

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkesag) (momsfri)

400,00

400,00

Genoplukning

400,00

500,00

Betalingsaftale (momsfri)

100,00

100,00

Inkassobesøg (momsfri)

250,00

250,00

Fogedforretning, udkørende *

350,00

437,50

70,00

87,50

Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg

240,00

300,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00

250,00

65,00

81,25

Selvaflæsningskort, rykker

Ekstraordinær opkrævning ved flytning Udskrift af regningskopi Målerundersøgelse på stedet Målerundersøgelse på værksted

35,00

43,75

350,00

437,50

efter regning

efter regning

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

135,00

168,75

Midlertidig tilslutning- Vestforsyning sætter op - 1 måler

550,00

687,50

MIdlertidig tilslutning - Vestforsyning sætter op - 2 målere

950,00

1.187,50

Nedtagning af måler

575,00

718,75

Målergenetablering

550,00

687,50

Udbringning af måler

165,00

206,25

Levering af forbrugsprofil til timeafregnede målere

-

-

Gebyr for skønnet aflæsning

65,00

81,25

Regningsgebyr (papirfaktura m. girokort)

20,00

25,00

1.100,00

1.375,00

Fjernbetjent afbrydelse

150,00

187,50

Fjernbetjent gentilslutning

200,00

250,00

Genoplukning - udenfor normal åbningstid

800,00

1.000,00

Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning)

Udskiftning af frostsprængt måler

1.000,00

Udskiftning af frostsprængt måler - fjernaflæst

1.600,00

1.250,00 2.000,00

*) Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter med eventuelle senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger.

18


RATER OG AFREGNING Afregningsperioden følger kalenderåret. Holstebro Der opkræves samlet for el, varme, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 10. oktober Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar Vinderup by og Sahl Der opkræves samlet for el, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 10. oktober Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Landsbyer og sommerhusområder i Vinderup (minus Sahl) Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. marts Rate nr. 2 den 10. september Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Ulfborg Én rate sammen med årsafregningen. Seneste betalingsdato er den 10. april. Der aflæses hvert år den 15. december Årsopgørelsen sendes ud midt i marts.

19


Vestforsyning A/S • Nupark 51 • 7500 Holstebro • tlf.: 9612 7300 • fax: 9612 7301 e-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk • www.vestforsyning.dk


Oktober%202012%20-%20erhverv