Issuu on Google+

ERHVERVSKUNDER Priser april 2014


INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 8 Vandpriser

9

Spildevandspriser

11

El - tilslutningsbidrag

13

Varme - tilslutningsbidrag

14

Vand - tilslutningsbidrag

16

Spildevand - tilslutningsbidrag

18

Gebyrer

19

Rater og afregning

20

Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon: 96 12 73 00 Fax: 96 12 73 01 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf Jens Bach Thomas Maxe, Maxeffekt GĂŚldende pr. 1. april 2014


EL Elpriser - forbrug under 100.000 kWh C-kunder (skabelonkunder - årsaflæst) Leveringspunkt: Kabelskab Leveringsniveau: Kabelskab Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,1542

Regionalt

0,0234

Energinet.dk

0,0690

Offentlige forpligtelser Afgifter til staten

0,2270 Elafgift

0,8330

Moms

0,3267

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,6333

Betaling til andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3190

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0013

Moms

0,0801

Betaling til andet selskab

0,4004

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning + andet selskab)

2,0337

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

600,00

Moms

150,00

I alt til Vestforsyning Net A/S

750,00

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

El til byggebrug: Afregnes med ovenstående samlede pris + abonnement

3


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh C-kunder (timeaflæst) Leveringspunkt: Kabelskab Leveringsniveau: Kabelskab Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,1542

Regionalt

0,0234

Energinet.dk

0,0690

Offentlige forpligtelser Afgifter til staten

0,2270 Elafgift

0,8330

Moms

0,3267

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,6333

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3190

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0013

Moms

0,0801

Betaling til andet selskab

0,4004

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

2,0337

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

4


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BL-1 kunder Leveringspunkt: Netstation 10/0,4 kV Leveringsniveau: Netstation 0,4 kV Målerplacering: Netstation 10/0,4 kV

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0657

Regionalt

0,0234

Energinet.dk

0,0690

Offentlige forpligtelser Afgifter til staten

0,2270 Elafgift

0,8330

Moms

0,3045

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,5226

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3190

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0013

Moms

0,0801

Betaling til andet selskab

0,4004

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

1,9231

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

5


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BL-2 kunder Leveringspunkt: Netstation 10/0,4 kV Leveringsniveau: Netstation 0,4 kV Målerplacering: Lokal tavle

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0766

Regionalt

0,0234

Energinet.dk

0,0690

Offentlige forpligtelser Afgifter til staten

0,2270 Elafgift

0,8330

Moms

0,3073

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,5363

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3190

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0013

Moms

0,0801

Betaling til andet selskab

0,4004

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

1,9367

Abonnement pr. måler pr. år

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

4.995,00

Moms

1.248,75

I alt til Vestforsyning Net A/S

6.243,75

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

6


EL Elpriser - Årligt forbrug over 100.000 kWh BH kunder Leveringspunkt: Lokal transformerstation Leveringsniveau: Netstation 10 kV Målerplacering: Højspændingsmåler

Betaling til Vestforsyning Net A/S Transportbetaling

Pris pr. kWh i kr. Lokalt

0,0630

Regionalt

0,0234

Energinet.dk

0,0690

Offentlige forpligtelser Afgifter til staten

0,2270 Elafgift

0,8330

Moms

0,3039

Betaling i alt til Vestforsyning Net A/S

1,5193

Betaling hvis kunde hos andet selskab (priseksempel)

Pris pr. kWh i kr.

Elforbrug

0,3190

Balancegebyr til Energinet.dk

0,0013

Moms

0,0801

Betaling til andet selskab

0,4004

Samlet pris

Pris pr. kWh i kr.

Betaling i alt (Vestforsyning Net A/S + andet selskab (priseksempel)

Abonnement pr. måler pr. år

1,9197

Pris i kr.

Til Vestforsyning Net A/S

9.200,00

Moms

2.300,00

I alt til Vestforsyning Net A/S

11.500,00

Til andet selskab (priseksempel)

96,00

Moms

24,00

I alt til andet selskab (priseksempel)

120,00

7


VARME Varmepriser Fjernvarmen leveres i henhold til ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” Pris pr. kWh i kr. Varmeforbrug

0,5300

Moms

0,1325

Pris i alt

0,6625

Pris pr. MWh i kr. Varmeforbrug

530,00

Moms

132,50

Pris i alt

662,50

Abonnement pr. år

Pris i kr.

Pr. m erhvervsareal ifølge BBR (inkl. 25% af evt. kælderareal)

14,80

2

Moms

3,70

I alt inkl. moms

18,50

Abonnement pr. år over 1000 m2

Pris i kr.

Pr. m over 1000 m2 pr. installation boligareal/erhvervsareal iflg. BBR (inkl. 25% afgift af evt. kælderareal pr. år

13,20

Moms

3,30

I alt inkl. moms

16,50

2

Der kan for kunder med et opvarmet areal1) større end 500 m2 og et specifikt varmebehov på mindre end 60 kWh/ m2 indgås aftale om en reduceret abonnementsordning såfremt konkurrencesituationen taler herfor: 1) areal der anvendes ved beregning af abonnement jf. ovenstående

8


VAND Vandpriser Vandet leveres i henhold til ”Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S” Gældende for erhvervsvirksomheder, sprinkleranlæg, vandautomater samt midlertidige målere på cirkuspladser, markedspladser m.fl. Årligt vandforbrug

Pris pr. m3 i kr. ekskl. moms

Vandforbrug 0 - 1000 m3

5,27

6,59

5,07

6,34

4,87

6,09

566,00

707,50

1.132,00

1.415,00

Abonnement målerstørrelse (Qn) 10,0 m

1.698,00

2.122,50

Abonnement målerstørrelse (Qn) 50,0 m

4.528,00

5.660,00

6.792,00

8.490,00

Vandforbrug 1.001 - 100.000 m3 Vandforbrug større end 100.000 m

3

Pris pr. m3 i kr. inkl. moms

Abonnement pr. måler pr. år Abonnement målerstørrelse (Qn) 2,5 m3 Abonnement målerstørrelse (Qn) 6,0 m

3 3 3

Abonnement målerstørrelse (Qn) 80,0 m

3

Abonnement målerstørrelse (Qn) 100,0 m

3

Abonnement målerstørrelse (Qn) >100,0 m3

8.490,00

10.612,50

Efter aftale

Efter aftale

78,03

97,54

5,46

6,83

0,67

0,84

20,80

26,00

32,20

40,26

1.000,00

1.250,00

1.600,00

2.000,00

Eget indvindingsanlæg med måler Abonnement pr. år 1)

Statsafgift - ledningsført vand Statsafgift - drikkevandsbidrag Vandafledningsbidrag pr. m3 vand (husk der også er abonnement vedr. spildevand)

Total variabel under 1.000 m3/år inkl statsafgift, drikkevandsbidrag og vandafledningsbidrag pr. m3 Udskiftning af frostsprængt vandmåler Udskiftning af frostsprængt vandmåler - fjernaflæst Brikker til anvendelse i vandautomater kan købes i Kundecentret.

1) Til bestemmelse af den afgiftspligtige vandmængde fra eget indvindingsanlæg kan anlæggets ejer vælge standardforbruget eller opsætning af vandmåler. Vand til byggebrug: I forbindelse med byggeri af parcelhus, rækkehus, sommerhus, erhvervsbygninger o.s.v., hvor der ønskes etableret byggevand, vil der blive opsat midlertidig måler til afregning af vandforbrug. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde. 9


SPILDEVAND Spildevandspriser Opkrævning sker i henhold til ”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Holstebro Kommune” Pris pr. m3 i kr. ekskl. moms

Pris pr. m3 i kr. inkl. moms

Vandafledningsbidrag til og med 500 m3 /år (trin 1)

20,80

26,00

Vandafledningsbidrag på over 500 m3 og til og med 20.000 m3/år (trin 2)

19,97

24,96

Vandafledningsbidrag på over 20.000 m /år (trin 3)

18,31

22,89

Abonnement pr. måler pr. år

569,00

711,25

3

For erhvervsejendomme uden vandmåler skønnes det årlige vandforbrug. For øvrige ejendomme uden vandmålere afregnes med 170 m3 pr. år. For ejendomme med eget afledningsforhold (septiktank og lignende) henvises til SKAT´s hjemmeside vedrørende afgift af spildevand. Tømningsordning I Holstebro Kommune er det obligatorisk at få tømt bundfældningstanke (septiktanke m.v.). Ordningen administreres og udføres af Vestforsyning. Du kan læse mere om ordningen på Holstebro Kommunes hjemmeside, www. holstebro.dk.

Tømning af bundfældningstanke - Ordinær tømning af tank Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank Hvis tankens indhold er over 3 m3, betales et tillæg pr. m3 Forgæves kørsel Ved tømning af bundfældningstank med dæksel over 50 kg tillægges den ordinære tømning et gebyr på Ekstra tømning (udkald) Tillæg aften og weekend

Slam og sand til renseanlægget Tømning af slamsuger pr. m3 Aflevering af sand pr. ton

10

Kr. ekskl. moms 330,00 150,00 100,00 320,00

Kr. inkl. moms 412,50 187,50 125,00 400,00

400,00 700,00 1.500,00

500,00 875,00 1.875,00

Kr. ekskl. moms 50,00 850,00

Kr. inkl. moms 62,50 1.062,50


SPILDEVAND Midlertidigt vandforbrug Vand til bygge brug og vandforbrug på markedspladser, cirkuspladser m.v. skal afregnes efter måler. Da der ikke er en fast vandinstallation knyttet til disse aktiviteter opsætter Vestforsyning midlertidig måler. Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag svarende til forbrugt vandmængde. Afregning af strømforbrug til husstandspumpestationer I forbindelse med installering af husstandspumpestationer hvor Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at afholde omkostningerne til strømforbruget iht. loven modregnes med følgende takst pr. kubikmeter forbrugt vand

11

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

0,65

0,81


El Tilslutningsbidrag Pr. boligenhed

Pris i kr. inkl. moms

Parcelhus og erhverv (ikke over 25 A) jf. § 4.1.1. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

17.375,00

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og boliger i bygninger med en eller to etager (25 A) Jf. § 4.1.2. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

13.812,50

Etagebyggeri, boliger i bygninger med mere end to etager (25 A) Jf. § 4.1.3. i Tilslutningsbestemmelser for ellervering

11.500,00

Enfasede installationer (16 A) Jf. § 4.1.4. i Tilslutningsbestemmelser for ellevering

2.012,50

Pensionist- og ungdomsboliger, klubværelser, kollegier og kolonihaver Jf. § 4.1.5. i TIlslutningsbestemmelser for ellevering

6.031,25

Udvidelse pr. ampere ud over 25 A

1.293,75

Ladestandere (kr./A)

618,75

Der opkræves tilslutningsbidrag ved nye installationer, samt hvis eksisterende installationer ændrer benyttelse/leveringsomfang som medfører krav om betaling af tilslutningsbidrag. Ved udvidelse af leveringsomfanget og/eller ændring af en ejendoms benyttelse modregnes værdien af den eksisterende tilslutning i nutidsværdi. Der ydes dog ikke tilbagebetaling af tidligere indbetalt tilslutningsbidrag ved reduktion i leveringsomfanget. Leveringsgrænsen er i henhold til ”Tilslutningsbestemmelser for ellevering for Vestforsyning Net A/S” Tilslutningsbidrag for installationer, som ikke er dækket af ovennævnte beskrivelser, afregnes efter særskilt aftale, f.eks. tilslutninger af decentrale elproducenter og vindmøller. Byggemodning Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af elforsyning til nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør maksimalt Vestforsyning Net A/S´ faktiske omkostninger til etablering af elforsyningsnettet i udstykningsområdet. Vestforsyning Net A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige anlægsarbejder på elforsyningsnettet. El til byggebrug Grundgebyr, 1 byggestrømsmåler

kr. 687,50 inkl. moms

Grundgebyr dækker registrering af tilslutning, undersøgelse om tilslutningsmuligheder, opsætning af måler, kortere levetid for måler end normale målere, håndtering af måler ved demontering samt afmelding af byggestrømstilslutning.

12


VARME Tilslutningsbidrag (uændret siden 15. maj 2010) Parcelhuse og åben lav bebyggelse: Pr. enhed

Pris i kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

15.000,00

+ kr./m2 bolig jævnfør BBR

27,50

Stikledningsbidrag

10.000,00

Tillæg for stikledninger længere end 10 m

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

Rækkehuse og tæt lav bebyggelse: Pr. enhed

15.000,00

Pris i kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

10.000,00

+ kr./m2 bolig jævnfør BBR

27,50

Stikledningsbidrag

10.000,00

Tillæg for stikledninger længere end 10 m

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lign. med mere end én måler: Pr. enhed Investeringsbidrag

10.000,00

Pris i kr. inkl. moms 15.000,00

+ kr./m bolig jævnfør BBR

27,50

2

Stikledningsbidrag

12.500,00

Tillæg for stikledninger længere end 10 m

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

Boligblokke, industri, erhvervsejendomme og lign. med mere end én måler: Pr. enhed Investeringsbidrag

15.000,00

Pris i kr. inkl. moms 15.000,00

+ kr./m bolig jævnfør BBR

27,50

2

Stikledningsbidrag

12.500,00

For efterfølgende lejligheder pr. måler

10.000,00

Tillæg for stikledninger længere end 10 m

se nedenstående

I områder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, reduceres investeringsbidrag med

Stikledning længere end 10 m: Pr. enhed

15.000,00

Pris i kr. inkl. moms

Stikledning til og med 28 mm

781,25

Stikledningsdimension fra 29 mm til og med 42 mm

937,50

Stikledningsdimension fra 43 mm til og med 60 mm

1.125,00

Stikledningsdimension fra 61 mm

1.281,25

13


Den variable del af investeringsbidraget betales efter bolig-/erhvervsareal jævnfør BBR (Bygnings- og Boligregistret). Ved udvidelse af opvarmet areal betales der investeringsbidrag for det øgede areal. Ved reduktion af opvarmet areal tilbagebetales investeringsbidrag ikke. Udgifter ved ændring af stikledninger betales af grundejer efter regning. Ejer skal etablere elinstallation til forsyning af varmemåler. Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af forsyningsledninger i nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør maksimalt Vestforsyning Varme A/S´ faktiske omkostninger til etablering af fjernvarmeledning frem til grund. Vestforsyning Varme A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for påbegyndelsen af de nødvendige arbejder. Forsyningsgrænse samt øvrige betingelser for etablering af fjernvarmeforsyning fremgår af ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

14


VAND Tilslutningsbidrag Byområde: Pr. enhed / afregningsmåler

Enhed

Hovedanlæg

Forsynings- Stikledning ledning

Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, industri, lagerhaller og lignende Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

1,0 1,4 1,9 2,4 2,9

6.372,00 8.920,80 12.106,80 15.292,80 18.478,80

5.575,50 7.805,70 10.593,45 13.381,20 16.168,95

Beboelsesejendomme med fælles afregningsmåler: Pr. opsat afregningsmåler 1)

0,3

1.911,60

1.672,65

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

3.982,50 5.575,50 7.566,75 9.558,00 11.549,25

15.930,00 22.302,00 30.267,00 38.232,00 46.197,00

19.912,50 27.877,50 37.833,75 47.790,00 57.746,25

1.194,75

4.779,00

5.973,75

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Landområde: Boligblokke, industri, erhvervsejendomme, kontorer, butikker, institutioner og lignende Pr. enhed / afregningsmåler

Enhed

Hovedanlæg

Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, industri, lagerhaller og lignende Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90

2,0 2,8 3,3 4,0 4,8

12.744,00 17.841,60 21.027,60 25.488,00 30.585,60

11.151,00 15.611,40 18.399,15 22.302,00 26.762,40

7.965,00 11.151,00 13.142,25 15.930,00 19.116,00

31.860,00 44.604,00 52.569,00 63.720,00 76.464,00

39.825,00 55.755,00 65.711,25 79.650,00 95.580,00

Beboelsesejendomme med fælles afregningsmåler: Pr. opsat afregningsmåler 1)

0,3

1.911,60

1.672,65

1.194,75

4.779,00

5.973,75

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

10.000,00 Efter aftale

12.500,00 Efter aftale

Afbrydelse af vandstik Til og med Ø63 mm Større end Ø63 mm

Tilslutning af stik større end Ø90 mm efter aftale Etablering af sprinklerstik efter aftale. 1) Efter aftale med udgangspunkt i fælles afregningsmåler

15

Forsynings- Stikledning ledning


VAND Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) består af bidrag til: • hovedanlægget • forsyningsledningsnettet • stikledning Der henvises i øvrigt til de nærmeste bestemmelser herom i ”Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning Vand A/S” afsnit 12. Tilslutning uden for det naturlige forsyningsområde Det naturlige forsyningsområde defineres som vandforsyning til ejendomme inden for 200 m fra eksisterende forsyningsledninger, som har den tilstrækkelige forsyningskapacitet. Ejendomme uden for det naturlige forsyningsområde kan tilslutttes ved betaling af tilslutningsbidrag tillagt de faktiske omkostninger til etablering af forsyningsledning over 200 meter. Byggemodning Vestforsyning Vand A/S kan forlange, at der forud for påbegyndelse af anlægsarbejdet af forsyningsledninger frem til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, stilles sikkerhed, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. Såfremt udstykningsforetagenet samtidig ønsker, at der anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vestforsyning Vand A/S tilsvarende forlange, at udstykningsforetagenet stiller sikkerhed herfor og betaler bidrag til stikledningerne, så snart stikledningerne er etableret.

16


SPILDEVAND Tilslutningsbidrag Pr. enhed

Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

47.705,00

59.631,25

Ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag)

28.623,00

35.778,75

Ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag til kloak før 1993, betaler det pålignede beløb. Kloakeringsprincippet for de enkelte ejendomme fremgår af Spildevandsplanen. Inden Vestforsyning Spildevand A/S påbegynder anlægsarbejde nødvendiggjort af byggemodning af et område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan Vestforsyning Spildevand A/S kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Sikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende.

17


GEBYRER Vi anvender Dansk Energis standardgebyrer: Pris i kr. ekskl. moms

Pris i kr. inkl. moms

Rykkerskrivelse nr. 1 (momsfri)

100,00

100,00

Lukkevarsel (rykker nr. 2) (momsfri)

100,00

100,00

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) (momsfri)

400,00

400,00

Genoplukning

400,00

500,00

Betalingsaftale (momsfri)

100,00

100,00

Inkassobesøg (momsfri)

250,00

250,00

Fogedforretning, udkørende *

350,00

437,50

70,00

87,50

Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg

240,00

300,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00

250,00

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

65,00

81,25

Udskrift af regningskopi

35,00

43,75

350,00

437,50

efter regning

efter regning

Selvaflæsningskort, rykker

Målerundersøgelse på stedet Målerundersøgelse på værksted Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

135,00

168,75

Midlertidig tilslutning- Vestforsyning sætter op - 1 måler

550,00

687,50

MIdlertidig tilslutning - Vestforsyning sætter op - 2 målere

950,00

1.187,50

Nedtagning af måler

575,00

718,75

Målergenetablering

550,00

687,50

Udbringning af måler

165,00

206,25

Levering af forbrugsprofil til timeafregnede målere

-

-

Gebyr for skønnet aflæsning

65,00

81,25

Regningsgebyr (papirfaktura m. girokort)

20,00

25,00

1.100,00

1.375,00

Fjernbetjent afbrydelse

150,00

187,50

Fjernbetjent gentilslutning

200,00

250,00

Genoplukning - udenfor normal åbningstid

800,00

1.000,00

Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning)

*) Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter med eventuelle senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger.

18


RATER OG AFREGNING Afregningsperioden følger kalenderåret. Holstebro Der opkræves samlet for el, varme, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 10. oktober Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar Vinderup by og Sahl Der opkræves samlet for el, vand og spildevand Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. februar Rate nr. 2 den 10. april Rate nr. 3 den 10. juli Rate nr. 4 den 10. oktober Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Landsbyer og sommerhusområder i Vinderup (minus Sahl) Seneste betalingsdato for raterne: Rate nr. 1 den 10. marts Rate nr. 2 den 10. september Der aflæses hvert år den 15. december. Årsopgørelsen sendes ud først i februar. Ulfborg Én rate sammen med årsafregningen. Seneste betalingsdato er den 10. april. Der aflæses hvert år den 15. december Årsopgørelsen sendes ud midt i marts.

19


Vestforsyning A/S • Nupark 51 • 7500 Holstebro • tlf.: 9612 7300 • fax: 9612 7301 e-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk • www.vestforsyning.dk


Erhverv april 2014