Issuu on Google+

Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 1 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Når du trykker på Skema Energitilskud Excel-version (kan udfyldes på PC) – privat kunde på Vestforsynings hjemmeside kommer nedenstående excel-ark frem:

Her skal du taste: navn, adresse, postnr., by, telefonnummer samt mailadresse. Dernæst skal du sætte X i den opvarmningsform, boligen bliver opvarmet med: fjernvarme, olie, el, gas eller biomasse samt angive antal m² boligareal. Se et eksempel på næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 2 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

I skemaet midt på siden skal du angive, hvilke energibesparende aktiviteter, du vil i gang med. Der kan sagtens listes flere forskellige aktiviteter op i samme skema.

Det er her vigtigt, at du hele tiden har for øje, hvad situationen er FØR, du går i gang, og hvordan den vil se ud EFTER, at den energibesparende aktivitet er afsluttet. Det er det, du skal beskrive i skemaet. OBS! Hvis ikke du kender din situation FØR og EFTER, kan du blot skrive under beskrivelse af energibesparende aktiviteter, det du forventer, der kommer til at ske, som det ser ud lige nu. Så kan vi tilrette det senere, når du præcis ved, hvordan din FØR og EFTER situation er og bliver. Skriv hvor mange m² eller stk. det cirka drejer sig om, og send det skema til os, hvor du også har udfyldt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt opvarmningsform og boligareal øverst på ansøgningsskemaet. Gå direkte til side 17. Det er meget vigtigt, at du sender denne ansøgningsblanket INDEN, du påbegynder arbejdet, ellers kan du desværre ikke få tilskud. Kender du din situation FØR og EFTER, vil vi bede dig om at udfylde hele skemaet! Se videre på de efterfølgende sider. Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 3 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Ude til venstre skal du angive et referencenummer (Ref. nr.) som referer til et nummer, du kan finde i Energistyrelsens standardværdikatalog – det vender vi tilbage til senere. Først skal du starte med at beskrive situationen FØR og EFTER den energibesparende aktivitet.

Du går ind på Energistyrelsens standardværdikatalog, som du finder her: http://svk.teknologisk.dk Hjemmesiden ser ud som nedenstående billede viser.

I standardværdikataloget går du ind under det emne, som din energibesparende aktivitet drejer sig om. Forgreningerne i træstrukturen åbnes og lukkes ved at klikke på + eller – tegn til venstre for teksten. På de næste sider kan du se et eksempel på, hvordan du beskriver dine energibesparende aktiviteter. Det er samme princip for alle andre aktiviteter.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 4 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

EKSEMPEL HVOR DEN ENERGIBESPARENDE AKTIVITET OMHANDLER: ”KLIMASKÆRM – VINDUER, DØRE, OVENLYS OG GLASPARTIER”. Du trykker på + tegnet til venstre for ”Klimaskærm – vinduer, døre, ovenlys og glaspartier”.

Du skal vælge, hvordan din situation ser ud nu – altså FØR du går i gang med en energibesparende aktivitet. EKSEMPEL: Du har nu 2 lags termovinduer, som du ønsker at udskifte til nogle nye energivinduer. Du trykker derfor på + tegnet til venstre for ”Vinduer/døre med 2 lags termoruder, udskiftning vinduer”. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 5 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Dernæst klikker du på + tegnet ud for ”Udskiftning”, da du i dette eksempel ønsker at udskifte hele vinduet og ikke bare glasset. Hvis det var glasset, vi ønskede at skifte i stedet, skal vi klikke på linjen ovenover som hedder: ”Vinduer/døre med 2 lags termoruder, udskiftning rude”.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 6 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Nu har du bestem din situation FØR en energibesparende aktivitet! Du skal nu vælge, hvordan situationen vil se ud EFTER: Ved udskiftning af vinduer/døre har du 3 forskellige muligheder: A-, B- eller C vindue. A, B og C refererer til Energimærkningsordningen for vinduer. Se mere om dette på www.energivinduer.dk. Du kan få oplyst om dit vindue er A, B eller C klassificeret hos din vinduesproducent eller leverandør. Skalaen går fra A til C således, at et A-vindue er det bedste rent energimæssigt. Vi vælger i dette eksempel et A-vindue. Nu er vi klar til at beskrive vores energibesparende aktivitet i vores skema. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 7 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Vi skriver i skemaet under beskrivelse af energibesparende aktiviteter: ”Udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til A vindue”. Det er vigtigt, at du tydeligt beskriver situationen FØR og EFTER den energibesparende aktivitet. Ude til venstre skal du angive et referencenummer (Ref. nr.). Det finder du i standardværdikataloget ved at trykke på den blå tekst, i dette eksempel: ”A vindue”, da det var den fremtidige situation, vi valgte. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 8 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

KLIK HER

Der åbner et nyt vindue og referencenummeret kan ses øverst til venstre med blåt skrift – i dette eksempel er referenceværdien: 271200. Det skal vi sætte ind i skemaet. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 9 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Nu skal vi angive antal m² eller stk. (eller kWp ved solceller). Alle energibesparelser der har med isolering og vinduer/døre at gøre angives i m². De besparelser, der har med varmeinstallationen at gøre angives i stk. – med undtagelse af isolering af varmerør, som angives i meter. Solceller angives i kWp.

I dette eksempel har vi 11,5 m² vinduer, der skal udskiftes. Det taster vi ind i skemaet. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 10 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Besparelsen i kWh, som er det næste, vi skal taste ind i skemaet, kan vi finde i standardværdikataloget. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 11 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Besparelserne står til højre for teksten under kWh/år. I dette eksempel er besparelsen for A vindue: 181 kWh/år. Se ovenfor. Bemærk at besparelsen er pr. m². Vi skriver besparelsen i vores skema. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 12 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Det sidste, vi skal taste ind i skemaet, er prioriteringsfaktoren (Pr. faktor). Den finder vi i standardværdikataloget helt ude til højre. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 13 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

I nogle besparelser er prioriteringsfaktoren inkluderet i besparelsen i kWh/år. Der vil ude til højre blot stå ”inkl.”. I skemaet til Vestforsyning skal du i disse situationer skrive ”1,0” under pr. faktor.

Som du kan se, er der i dette eksempel mulighed for 2 forskellige prioriteringsfaktorer: 1,0 eller 1,5. Prioriteringsfaktor 1,0 henviser til note 1, og prioriteringsfaktor 1,5 henviser til note 2. For at finde ud af hvilken du skal bruge, skal du klikke på den blå tekst, som i dette eksempel er A vindue (på samme måde som du gjorde for at finde referencenummeret). Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 14 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

SCROLL NED

Der åbner et nyt vindue. For at finde noterne 1 og 2 skal du scrolle ned i bunden af vinduet. Brug scrollfunktionen på din mus eller tryk på den lille pil: Nederst finder du teksten: ¹ Fjernvarme, el og individuel biomasse. ² Olie, naturgas og kul. Det betyder, at du skal bruge prioriteringsfaktoren 1,0 hvis du opvarmer din bolig med fjernvarme, el eller biomasse, og prioriteringsfaktoren 1,5 hvis du opvarmer din bolig med olie, naturgas eller kul. Prioriteringsfaktoren skal hænge sammen med det kryds, du satte til at begynde med øverst i skemaet under opvarmning. I dette eksempel er boligen opvarmet med fjernvarme, og derfor skal vi anvende prioriteringsfaktor 1,0. Det taster vi ind i vores skema. Se næste side.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 15 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Nu ganges værdierne automatisk sammen i regnearket, så den samlede besparelse fremkommer yderst til højre. I dette eksempel er den samlede besparelse 2.082 kWh pr. år. Vestforsyning giver 0,20 kr. i tilskud pr. kWh der spares. Det kan ses til venstre på arket. Det samlede tilskudsbeløb i kr. regnes også automatisk ud og kan ses til højre på arket under den samlede besparelse. Tilskuddet udgør 416,30 kr. i dette eksempel. Bemærk! Vestforsyning har en bagatelgrænse på 2.000 kWh, der minimum skal spares, før Vestforsyning udbetaler et tilskud. Det skyldes omkostninger til administration af sagen. OBS! Som beskrevet på side 3 i den blå boks er det okay at skrive nogle energibesparende aktiviteter på, som du planlægger at udføre, men ikke kender detaljerne i. Så kan du blot skrive, det du på nuværende tidspunkt ved om den energibesparende aktivitet i skemaet under beskrivelse, og skrive et cirka antal m² eller stk. som du forventer, det drejer sig om. Så tilretter vi skemaet på et senere tidspunkt, når du ved præcis, hvad FØR og EFTER situationen er og bliver. Kender du din situation FØR og EFTER, vil vi bede dig om at udfylde hele skemaet!

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 16 af 17


Brugervejledning for private til udfyldelse af ansøgningsskema til Vestforsyning

Du har nu udfyldt ansøgningsskemaet og er klar til at gemme det på din computer og vedhæfte det i en mail til os på adressen: emr@vestforsyning.dk eller printe den ud og sende den med posten til: Vestforsyning Erhverv A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro. Du vil inden for ca. 5 arbejdsdage modtage en besked fra os pr. mail eller brev om, at din ansøgning er godkendt, og at du kan få tilskud. Når din ansøgning er godkendt, kan du påbegynde arbejdet! Når arbejdet er afsluttet, skal du igen henvende dig til os med kopi af faktura på de gennemførte energibesparende aktiviteter – gerne som skannede dokumenter pr. mail. Vi vil herefter sende det endelige ansøgningsskema til dig pr. mail eller brev, hvorpå du skal skrive dato for afsluttet arbejde samt registrerings- og kontonummer. Dernæst skal du underskrive ansøgningsskemaet og sende dette til os pr. mail eller pr. brev, hvorefter tilskuddet vil bliver overført til den anviste konto. Dette er proceduren for at få tilskud fra Vestforsyning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: emr@vestforsyning.dk eller telefon: 96 12 74 60. Energi- og miljørådgivningen hos Vestforsyning vil gerne hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til, hvordan du bedst sparer på energien. Det kan bedst betale sig at tænke hele vejen rundt om boligen, når man går i gang med at renovere, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Skriv en mail til os med dine spørgsmål, så vil vi kontakte dig.

Vestforsyning Erhverv A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro . Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 . emr@vestforsyning.dk

Side 17 af 17


Brugervejledning_tilskud_skema_private