Vestfold Blad - uke 19

Page 15

15

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 19

The Brazz Brothers gjester Nøtterøy kulturhus, mens Ketil Bjørnstad og Kari Bremnes skal til Åsgårdstrand. Det blir ”kulinarisk barokkaften” på Tollerodden i Larvik og ”soloppgangskonsert” på Verdens Ende med Det Norske Kammerorkester, samt den tradisjonsrike Fyrverkerikonserten som går av sta-

belen i Horten. Gyldenløves residens Herregården som ble bygd som residens for stattholder og greve Ulrik Frederik Gyldenløve er månedens kulturminne i Kulturnett Vestfold. Gården stod ferdig 16. august 1677. Larvik by kjøpte eiendommen i 1821 og har be-

nyttet den til rådhus, skole, teater, boliger mm. Bygningen ble restaurert med utgangspunkt i en for sin tid grundig arkiv- og bygningsundersøkelse 19211929. I dag er Herregården en del av Vestfoldmuseene IKS og åpen for omvisning i sommersesongen.

pping av scenekunst Scenekunst Markedet for Scenekunst

Her har en barnehage i Stokke fått en teateropplevelse som følge av innkjøp gjort på markedet.

Markedet for scenekunst betyr gode kulturopplevelser og vår for kulturarbeiderne i Stokke kommune. De er blant arrangørene fra hele landet som besøker Markedet for Scenekunst. Hvert år finner kulturarrangører fra hele landet veien til kulturmarkedet som finner sted i Sandefjord, med et mål for øye: å finne kvalitetsforestillinger som kommunens barn vil få glede av i året som kommer. - Vi er veldig glad for å få mulighet til å være med på ”Markedet for scenekunst” i Sandefjord hver vår, sier Gro Hansen, som er kommunens kontakt for Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Høyt prioritert marked Hun forteller at alle åtte kulturkontakter i grunnskolene i Stokke prioriterer å være med minimum en dag på markedet. -Vi jobber ganske tett med planleggingen av ”Den Kulturelle Skolesekken”. Når det gjelder valg av scenekunstproduksjoner er det jo disse som er lærere i de aktuelle alders-

gruppene som vet best hva som blir ”blinkskudd” i forbindelse med teateropplevelsene. Flere Kulturkontakter er med to dager, og rektorene sørger for å sette inn vikarer disse dagene, forteller DKS-kontakten. Skolene samarbeider på tvers for å gi fri, slik at kulturkontaktene og Hansen som DKS-kontakt kan ha sine planleggingsmøter to til tre ganger i semesteret. Skolene selv sørger for vikarer og påkoster dette, mens selve kontingenten for Markedet betales av DKS-budsjettet. En unik investering - Noen av visjonene for DKS er å velge forestillinger som gir elevene de helt spesielle opplevelsene, og de unike møtene med kunstnere som virkelig løfter dem noen hakk opp fra hverdagsproblematikken, for-

” Alle er veldig fornøyd med dette, og disse dagene prioriteres høyt fra vår side”

Gro Hansen (bildet over).

klarer Hansen. Derfor synes hun som leder av DKS at det er en unik investering i samarbeidet mellom seg og Kulturkontaktene, men også en sterk forankring i ”Den Kulturelle Skolesekken” inn i skolene.

Fra salgsbrosjyrer til smaksprøver Prosjektleder for markedet for scenekunst, Gunn Strand Eliassen, forteller at det kommer oppkjøpere fra alle kanter av landet til Markedet for Scenekunst. Gjennom de 15 årene markedet har blitt gjennomført, har det gjort at kvaliteten på scenekunsten norske elever blir presentert for har blitt vesentlig hevet.

- Tidligere måtte de forskjellige innkjøperne forholde seg til brosjyrer og kanskje en filmsnutt på DVD. Her får de se akkurat hva de kan forvente å få av sceneutøverne, sier Eliassen. Hun ramser opp kulturinstitusjoner, fylker og kommuner fra hele landet fra påmeldingslisten, og regner med et

innrykk på i underkant av 100 arrangører. Noen blir hele uka, andre har booket enkeltdager. I år er det i overkant av 100 utøvere fra inn- og utland som satser på å gi et godt inntrykk på arrangører, og sikre seg forestillinger over hele landet.

• Arrangeres for 15. gang tirsdag 18. mai - fredag 21. mai. • Nettsiden heter www. markedet.org, her ligger det mer informasjon om forestillingene. • Målet er at de som er ansvarlig for innkjøp av kulturopplevelser i kommunene skal få oppleve scenekunsten før de tar en beslutning. • De fleste forestillingene er lukkede, men noen kan hvert år oppleves av alle. I år kan forestillingen «Gentleman of the Road» av The Chipoloatas, som holdes for alle ute i Hjertnes Amfi. Tirsdag 18. mai kl 10.15 starter The Chipolatas sitt forrykende show. Fredag 21. mai inviteres alle inn i Hjertnes kulturhus, til forestillingen «Mi Otro Yo» med Doble Mandoble. Dette blir avslutningsforestillingen, og billetter kan fås gratis ved bestilling til ane.pedersen@sandefjord.kommune.no. - Jeg ser at deltakelsen på ”Markedet for scenekunst” gir våre Kulturkontakter en viktig kompetanseheving når det gjelder vurdering av forestillinger. Etter hvert er vi ganske enige om kvaliteten på det vi ser, forteller hun. I Stokke er det også en egen ”Barnehagesekk”, som styres av rektor i Kulturskolen og Hansen. 12 barnehager har hver sin Kulturkontakt. De to siste årene har disse også deltatt på Markedet for Scenekunst, den dagen de viser flest forestillinger for barnehager.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.