Page 1

Opplag 90.000

5 dagers TV-program Kulturguide for fylket Aktuelle reportasjer

Se dagens nyheter på Farmandstredet!

Mai 2010 - Årgang 1 - uke 18

SAMFUNN KULTUR NÆRING

SAMLER FYLKET

Først og fremst preges fylket vårt av mennesker som lever sammen i godt naboskap.

Avisen som samler fylket.

Les ukens leder - side 2

ble Årets etablerer

Anette Holt har bygget opp sitt forretningskonsept Vita Veritas så smart at hun ble årets etablerer i Nettverksbanken. NÆRING SIDE 34 - 35

Siv Bohne Krogseth og Nicolai J. Brun viser stolt fram krusene de mener er i håpets farge.

Krus for handlekraft Får du et menneske til sykehus innen tre timer etter symptomer på hjerneslag, kan du redde liv. Det belønner slagenheten ved Sentral-

sandefjord

BAR · RESTAURANT · ALLE RETTIGHETER

• Bar • Restaurant • Konferanseavd. • Uteservering • Uformell atmosfære • Selskapslokale

GODE PARKERINGS MULIGHETER

Kilen Brygge, Sandefjord Bordbestilling til: 33 46 90 99

Man-tors 16-22 · fre-lør 16-23 · Søn og helligdager 14-21

sykehuset i Vestfold med grønne krus. Målet er en større sjanse til å redde førligheten til flere mennesker.

samfunn - side 4-5

på hjul med naturen

Terrengsykkeltalentene Tobias Sæther (17) og Halvor Aschjem (25) kan ikke få veien humplete nok. Les om deres suksess, og sommerens mange løp. SPORT SIDE 12 - 13


2

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

I Osebergskipet ble det funnet gjenstander dekorert av vakre utskjæringer. Disse er tegnet av, digitalisert, og gir Vestfold Blad en grafisk identitet.

Godt naboskap Det er sagt at avstanden mellom naboer her til lands måles i golfslag, steinkast og spytting. Det er selvsagt en sannhet med store modifikasjoner, og gjelder neppe Vestfold. Tvert om er det helt andre kvaliteter som preger vestfoldinger.

Samfunnsaktuelle sider: 2 - 10 Under den blå fanen vil du kunne lese tidsaktuelle reportasjer av betydning for små og store innbyggere i Vestfold. I dette nummeret kan du lese om slagenhetens innsats for å få muligheten til å hjelpe flere, om en families kamp for å bytte lærer og om den første uka i et lite følls liv. Les det også på www. vestfoldblad.no.

Først og fremst preges fylket vårt av mennesker som lever sammen i godt naboskap. Om den enkelte av oss gir identitet til det sted og kommunen vi bor i, er vi samtidig vestfoldinger. Vi har rett og slett en identitet som går utover vår egen lille plass, utover kommunen vi bor i. En identitet som strekker seg langt inn i naboskapet. Vestfoldinger gjør mange ting i fellesskap, ikke minst på samfunnets, kulturens og næringslivets side. Vestfoldingene har noe sammen, noe som samler og som gir seg utslag i samfunnsmessig driftighet, kulturell trivsel og næringsmessig handlekraft.

Kultursider: 11 - 26 Kulturguide: 14 - 15

Vi er innbyggere i det største lille fylket i landet. Fra syd til nord løper kystlinjen 980 kilometer, der den svinger seg inn og ut og beveges av Skagerraks og Oslofjordens bølger. Tar vi med store og små øyer, kan vi telle mer enn 1000 av dem langs kysten. Perlene ligger på rad og rekke, og nærmeste flotte turistmål ligger et sted nær deg i vårt eget fylke. Klimaet er kanskje landets beste og sommeren er like lang som sommerkysten. Distansemessig er Vestfold én stor by, én stor kommune. Avstandene er korte og fylkets kommuner vokser inn i hverandre, og ikke fra hverandre. Visst er det fortsatt kulturforskjeller blant byene og tettstedene i fylket, men det er mye mer som samler enn som skiller. Den sosiale og politiske forskjellen mellom kommunene er på samme tid så liten at det er mye større likhet enn ulikhet. Variasjoner mellom byer, tettsteder og bygder finnes, slik det seg hør og bør. Variasjoner er det også over næringslivet i fylket, fra steinbruddsindustri i Larvik, prosessindustri i Sandefjord, elektronikkbedrifter i Horten og aluminiumsindustri i Holmestrand. Men de samarbeider, knoppskyter og handler med hverandre. Noen satser også felles, som reiselivsnæringen. Felles for dem er at de har ansatte som er like innovative som bedriftene de er ansatt i. For Vestfold er helt på topp i Norge når det gjelder andel ansatte i innovative bedrifter. Vestfoldingen er utadrettet. Både i næring og som menneske. Mange bedrifter i fylket produserer vesentlig for eksport, og til og fra havnene skysser skipene gods og passasjerer. Og omtrent midt i det vestfoldske smørøyet ligger Torp, en travel flyplass, som bidrar til å holde både næringsliv og turisme i gang. Begge veier.

Under den lilla fanen vil du i denne uka kunne lese om hva som skjer rundt i vårt mangfoldige fylke, og bli bedre kjent med mennesker som brenner for sitt fag. Du vil også få anbefalt bøker, vin og reiseopplevelser. Les det også på www. vestfoldblad.no.

Næringslivsstoff finner du her: 32 - 37 I Vestfold skjer det mye spennende i næringslivet, og vi løfter gjerne fram bedrifter, gründere og innovatører som kan inspirere deg som leser. I denne utgaven kan du lese om Arbeidslivets Kulturseilas, om en gründer med mot og kreativitet, og om Vestfolds mange suksessfaktorer. Les det også på www. vestfoldblad.no. Sport og aktiviteter har vi også funnet plass til i dette nummeret, i tillegg til Ukens Vestfolding som du finner like før næirngsdelen. God lesing!

I dagens avis kan du også lese om det å bli en kaffekrushelt; å motta kaffekrus for snarrådighet. Dette er en historie om hverdagshelter som hjelper medmennesker. ”Å bli gjort krus på” er en form for menneskelig innovasjon fra slagenheten på nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Kruset berømmer handlekraft, og vi roser gjerne slagenhetens innovative kraft i så måte. For selv om distansen er kort, måles livredning i små tidsenheter. I det hele tatt er det godt naboskap, mange bra mennesker og mye godt som skjer i Vestfoldbyen. Det er mange positive hverdagshistorier og det er mye vi har til felles med hverandre utover kommunegrensene. Det synes vi er verdt å skrive om.

Marianne Henriksen redaktør

Redaksjonsmedarbeidere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Bjørn Hoelseth, Ingrid L. Christensen, Liv Gade, Camilla Johansen, Marianne Henriksen, Kjell Arne Bratli, Mathea Skaalvik Pihl, Finn Langeland. Trykk: Nordby Grafisk

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

• 5 dagers TV-program • 7 dagers kulturguide

Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Besøk også nettsiden vår for å følge med på visninger og kulturarrangementer! Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken? Send en mail til: vblad@norpost.no

Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no.

www.vestfoldblad.no

Vår markedsavdeling ønsker deg en god leseopplevelse, fra venstre: Trude Fjeldbo, Per-Olav Leth, Merethe Solberg, Halvard Bertelsen og Per Poulsen.

Kontakt oss:

Vestfold Blad • post@vestfoldblad.no • 33 46 20 00 Sverre Aamodt, ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no • Telefon: 932 28 042 Marianne Henriksen, redaktør marianne@vestfoldblad.no • Telefon: 91 91 60 29 Trude Fjeldbo, kontorleder / sentralbord trude@vestfoldblad.no • Telefon: 33 46 20 00 Per Poulsen, annonsekonsulent/KAM per@vestfoldblad.no • Telefon: 918 10 219 Halvard Bertelsen, annonsekonsulent/KAM halvard@vestfoldblad.no • Telefon: 95 00 01 95 Per-Olav Leth, annonsekonsulent/KAM pol@vestfoldblad.no • Telefon: 91 81 60 12 Merethe Solberg, annonsekonsulent/KAM merethe@vestfoldblad.no • Telefon: 91 81 33 40


3

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Avis for hele Vestfold - Vestfold er et fantastisk fylke. Lite og omfattende, rikt på natur, på kultur, på næringsliv og samfunnsliv. Dermed er det mye å fortelle og skrive om fra nord til sør.

Med Vestfold Blad realiserer ansvarlig utgiver Sverre Aamodt en avis han har hatt i tankene over lang tid. Foto: Brynhild Hunskaar

Det er en entusiastisk daglig leder Sverre Aamodt som sier dette. Han har gått lenge svanger med tanken om at det må være mulig å gi ut en avis som samler vestfoldinger. - For en som har utgitt blader og magasiner i en god del år, er ikke tanken om en avis i fylkesperspektiv ny. Vestfoldbyen, den tette fellesregionen vi bor i, trenger en arena der vi kan samles om og lese om det gode fellesskap. Det er så mye positivt som skjer like utenfor vår egen stuedør, som vi idag ikke får vite om. Vi er på mange måter én storbyregion, og jeg har selv savnet en avis som bringer vestfoldinger sammen, sier Aamodt.

ell. Papiravisen vil i stor grad ta for seg de gode og viktige historiene som går på tvers av kommunegrensene, forklarer gründeren. Redaksjonelt er ideen bygget opp rundt tre hovedområder som samler Vestfold; samfunn, kultur og næringsliv. Her vil Vestfold Blad kunne gå i dybden,

Tidsaktuell avis

Storbyen Vestfold

- Gratis til leserne - hver uke? - Ja, Vestfold Blad utgis gratis en gang i uken. Dette følger også den internasjonale trenden i bransjen. En ukeavis vil selvsagt ikke være dagsaktuell, men den vil være tidsaktu-

“Papiravisen vil i stor grad ta for seg de gode og viktige historiene som går på tvers av kommunegrensene. være kritisk men konstruktiv, og med det menneskelige og medmenneskelige i sentrum.

- Er det slitsomt å starte opp ny avis? - Det er mye arbeid, joda, men gode og engasjerte medarbeidere gjør dette til noe som føles både morsomt og riktig.

Han forklarer at det er et driv i selve prosjektet; det å samle den fantastiske ”storbyen Vestfold”. Med byene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og kommunene ellers har vi en usedvanlig tett befolkningskonsentrasjon, der den enkelte kommune har sin viktige og sterke lokalavis. - Vestfold Blad ser fylket som et naturlig og helhetlig kulturog handelsområde. Så hva er da mer naturlig enn å lage én avis for denne storbyen? spør Aamodt. Han tror mange savner å vite mer om hva som skjer i nabobyene og i fylket generelt. Ikke minst gjelder det de mange kulturaktivitetene som skjer rundt forbi. - Derfor vil mange ha nytte av vår kulturkalender, i tillegg til oppdaterte nyheter på websiden, legger Aamodt til. Her vil man også kunne lese avisen i elektronisk format, lett og brukervennlig for alle. Av Camilla Johansen

Utfordrer Vestfold Blad - Jeg håper Vestfold Blad kan engasjere folk i regionale problemstillinger, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen. Dermed utfordrer han en av gründerne bak Vestfold Blad, Sverre Aamodt. - Når det gjelder verdiskapning og partnerskap i Vestfold, er pressen et viktig middel i å få fram vestfoldperspektivet. Dere kan bidra til å få fram det mangfoldige fylket vårt, sam-

tidig som vi får se helheten, Vestfoldbyen, sier Johansen.

-Få fram det positive Han brenner etter å få fram alt det positive som skjer i de 14 kommunene i fylket. Han ønsker å gi innbyggerne informasjon om hva som skjer i deres fylke, en kort kjøretur unna. Johansen håper Vestfold Blad vil formidle sterkt viktige fylkessaker, som er av betydning for innbyggerne. Vestfold fylkeskommune ar-

beider for at Vestfoldbyen skal bli et begrep som samler og gir mer tyngde overfor staten i utviklingen av regionen. Som et av de tettest befolkede fylkene i Norge, kan Vestfold betegnes som en sammenhengende urban struktur, og med sine vel 230.000 innbyggere være på høyde med de største byene i landet.

Må tenke Vestfoldbyen - En nasjonal politisk aksept for at Vestfoldbyen er en av

Norges største storbyregioner vil kunne åpne for at regionen kan spille en viktigere nasjonal rolle, sier Johansen. Målet hans er at Vestfold kan få del i viktige tilskuddsordninger, som for eksempel den såkalte belønningsordningen der staten fordeler betydelige beløp for å styrke kollektivtrafikken. Han håper Vestfold Blad kan bli en felles offentlig arena for debatt og diskusjon, som styrker dette bildet.

Tekst og bilde: Marianne Henriksen

&

GLADmelding til alle båteiere!

Lakk på sprayboks er ypperlig til lakkering av alle typer fritidsbåter. Med vårt DUPLI-COLOR system lager vi spraybokser i akkurat den fargen du måtte ønske. Det betyr mindre arbeid og jevnere overganger.

Interiør

Utemiljø

Belysning

Sikkerhet

Bålpanne kr 2.490

Båtvask Båtgrunning Båtsparkel Bunnstoff Båtvoks Båtolje/beis Antipest Impregnering

Verdikupong Gratis napping av øynebryn og en kvikk-makeup hvis du tar med denne kupongen inn til oss. Velkommen til nyoppusset butikk! Vi fører følgende merker: YSL, Helena Rubenstein, Shiseido, Biotherm, Lancome og Dior

Hystadveien 13, Sandefjord Telefon 33 42 17 30

Sigurdsgate 4, Gågata i Larvik tlf: 33 18 17 98 larvik@parfymelle.no


4

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Belønner snarråd

Slagenheten går nye veier for å få flere pasienter raskt i hus. De vil redde liv og førligheten til flere vestfoldinger. Kaffekrus er et middel på veien. Siv Bohne Krogseth ser på pasienten som får trombolysebehandling, som er en blodproppløsende medisin. Tankene som alltid farer gjennom

Fakta Symptomer på hjerneslag: • Akutt halvsidig ansiktslammelse • Akutt lammelse i en arm eller et bein • Akutte talevansker. Ett eller flere av disse symptomene betyr i 80 – 90 % av tilfellene at det skyldes et hjerneslag. Pasientene slagenheten mottar er ned i 30-årsalder, de har fått inn slagtilfeller ned til 20 års alder. Jo eldre man er, jo større er risikoen for hjerneslag.

hodet hennes er her også nå. “Er det tidsnok? Vil trombolysebehandlingen være vellykket denne gangen? Vil pasienten komme hjem som tungt pleietrengende? Vil barna få til­bake den moren de kjenner?” De neste timene blir spennende både for den kvinnelige pasienten, seksjonsoverlege Krogseth og resten av slagenheten på nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Vil medisinen som gis direkte i en blodåre i armen ha effekten som behøves?

Berømmer handlekraft

Ved slagenheten finner vi slagteamet som arbeider med slagrammede pasienter. Lenge var det en nedslående oppgave, det var lite en kunne gjøre i akuttsituasjonen for å hjelpe pasienter med symptomer på slag. Nå er det satt fokus på tidlig rehabilitering, forebygge komplikasjoner og vurdere trombolyse.

Trombolyse er den eneste dokumenterte akuttbehandlingen ved hjerneinfarkt. Den blodproppløsende medisinen gis gjennom en blodåre. Behandlingen må gis innen fire og en halv time etter startsymptomene på hjerneslag. Gis den etter dette tidsrommet, kan komplikasjonene være alvorlig hjerneblødning.

- På tross av at vi har de behandlingsmulighetene nå, så kommer de aller fleste inn for sent,

Siv Bohne Krogseth

Teamet gir kvinnen behandlingen som kan løse opp blodproppen i hjernen hennes. Hun kom raskt til sykehus siden mannen hennes var snarrådig da han skjønte hva som var i ferd med å ramme henne. 54-åringen kom før det var gått tre timer etter at hun fikk lammelser i halve ansiktet, den ene armen og benet. Halvannen time senere ville det vært for sent å gi trombolyse.

Kaffekrushelten

Mannen hennes forstod alvoret og at hun hadde symptomer på hjerneslag. - For oss er han en stor helt som gjorde det vi håper flere vil gjøre dersom de ser en person får hjerneslagsymptomer, sier Krogseth. Hun forklarer at symptomene er akutt halvsidig lammelse og/ eller akutte talevansker. Derfor er han en av de første som blir gjort “krus på” av slagteamet. Han får et grønt krus med påskriften “ Jeg har hjulpet et medmenneske” og det viktigste budskapet: “Hjerneslag til sykehus innen 3 timer”. Får en person talevansker eller akutte lammelser i et ben, en arm eller i ansiktet, er sykehus neste stoppested, ring 113. Du skal ikke se det an eller sove på det. På sykehuset må vakthavende nevrolog avgjøre om det kan gis blodproppløsende medisin. Denne behandlingen kan ikke alle få og kan for noen gjøre vondt verre. For 20 år siden var ikke hjerneslag alltid innleggelses-

grunn på sykehus. - Som legevaktslege kunne jeg enkelte ganger bare si : “ Kona di har fått et hjerneslag.” Det var ikke noe å gjøre.I dag må vi få pasienten til sykehus så raskt som mulig, innen tre

timer for å kunne gi best mulig behandling så tidlig som mulig, forteller Krogseth.

Avgjørende minutter

I dag vet hjerneslagteamet hvor stor sjansen er for at de greier å gi menneskene de får inn et godt funksjonsnivå


5

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

dighet

Seksjonsoverlege Siv Bohne Krogseth vil at kaffekruset skal være et hederstegn som det står respekt av. Målet er å redde flere mennesker, og kunne gi behandling innen tre timer etter symptomene oppsto.

Et engasjert team av helsearbeidere vil gjerne gjøre krus på mennesker som bidrar til livreddende behandling. Fra venstre står Stian Jørgensen (sykepleier), Kirsti Linnebo (fysioterapeut), Annfrid Husevåg (ergoterapeut), Kim Persen (fysioterapeut), Annicken Greger Jansen (sykepleier), Nicolai J Brun (overlege), Siv Bohne Krogseth (seksjonsoverlege), May Sørsdal (sykepleier) og Janne K. Marthinsen (sykepleier). Foto: SiV

etter et hjerneslag – om de bare kommer til behandling tidsnok. For der det ikke var noe å gjøre tidligere, fikk helsearbeiderne i 2003 en godkjent behandlingsform som ga resultater. Så sant pasientene kom tidsnok til sykehus. Trombolyse går ut på at blodproppen som forårsaker hjerneslaget fjernes. 85 prosent av hjerneslag kommer av en blodpopp, som igjen kan føre til hjerneinfarkt. En blodpropp eller et hjerneinfarkt gjør ikke vondt på samme måte som hjerteinfarkt, og gjør at vi ikke er så vare for symptomene. - Mange vil se det an, og oppsøker ikke lege før etter mange timer, mange ganger ikke før dagen etter. Da er det for seint, sier seksjonsoverlegen. Hun legger til at fremdeles er det ikke alle som kan bli gitt trombolysebehandling, på grunn av medisiner eller andre helsetilstander. Dette gjelder et fåtall. - På tross av at vi har de behandlingsmulighetene nå, så kommer de aller fleste inn for

sent, forteller Krogseth.

Inspirert av Finland

I Helsinki i Finland får 15 prosent av alle hjerneslagpasienter trombolysebehandling. I Vestfold får bare 5 prosent behandlingen. Fordi de kommer for sent. Derfor var Krogseth nys-

De som mottar krus er stolte av beviset på sin handling.

Det har de god grunn til, sier Krogseth.

gjerrig på hvordan salgenheten i Helsinki klarte å få så mange til behandling i tide. Det kunne professor Markku Kaste fortelle henne. - Vi premierer de som fikk pasienten vi greide å redde til sykehus i tide. Personen får en T-skjorte som forteller at han eller hun reddet et medmenneske, fortalte Kaste. T-skjortene ble det blest om. De ble ettertraktet. Skrevet om og snakket om. Da gikk Krogseth i tenkeboksen sammen med det tverrfaglige teamet

hun jobber med. Hva kunne de finne på for å hedre de som ser alvoret og handler riktig? De samlet seg med kopper, krus og notatblokker rundt møtebordet.

Optimister i tredje

Kanskje var det slik sykepleier Mai Sørsdal kom på ideen hele teamet tente på? Et krus i stedet for T-skjorter. - Du kan bruke det hele året. Du kan ha det på jobben, hjemme eller sette det på hylla til pynt. Og det måtte være grønt, for håpet er lysegrønt, smiler seksjonsoverlegen. Hun er sammen med slagteamet en håpefull optimist, som håper på mer trykk på enheten i tredje etasje. De står klare til å redde førligheten til flere mennesker. De vil gi pasientene sine muligheten til å komme tilbake det livet de kjente. De grønne krusene er et av virkemidlene. - Vi har gitt ut fire krus siden vi fikk dem i hus. De som mottar krus er stolte av beviset på sin handling. Det har de god grunn til, sier Krogseth.

Målet er nå å greie å gi trombolyse til like mange som professoren i Finland. At vi blir like flinke til å lese menneskene rundt oss, at flest mulig har

kunnskap om slag, og at flest mulig kommer raskt til diagnostikk og behandling. Tekst: Marianne Henriksen

Fakta Årlig rammes omkring 15.000 mennesker av hjerneslag i Norge. 11.500 av disse får det for første gang. Det er en sjelden sykdom i ung alder, risikoen øker fra 55 års alder og dobles for hvert tiår. Rask behandling ved sykehusenes slagenheter reduserer dødeligheten, alvorlig funksjonshemning og sykehjemsbehov. Et hjerneslag har ofte store konsekvenser for dem som rammes og deres familier. Rehabilitering i tidlig fase er av stor betydning for langtidsprognosen. Derfor er slagenheten ved SiV bygget opp av et tverrfaglig team. Her er det ansatt ansatt ca 15 sykepleiere/hjelpepleiere og det er tilknyttet to fysioterapeuter, samt en ergoterapeut og en logoped. Det er også ansatt en seksjonsoverlege, en overlege og assistentlege.

Kilde: Sykehuset i Vestfold og Tidsskrift for Den norske legeforening.


6

Annonser

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Tilbudene gjelder på reservedeler og tilbehør kjøpt den 8. mai, og kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter.

Sandefjord Pindsle næringspark Tel: 33 48 90 50

Horten Trimveien 41 A Tel: 33 03 18 80

Tønsberg Kilengt. 13 Tel: 33359070

Larvik Elveveien 10 Tel: 33 14 18 50

Åpningstider Lør 10–15


Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Annonser

1000 m med tepper og interiør 2

en del håndknyttede tepper:

vestfolds største utvalg i tepper: • Håndknyttede tepper • Vegg til vegg tepper • Salongtepper og løpere • Sisaltepper • Tepper til fortelt fra 98,- m2 • Balkonggress fra 89,- m2

1/2 PriS kun tor-lør

velkommen innom! man-fre Torsdag lørdag

10-17 10-18 10-15

Pindslevn. 6 Sandefjord 33 47 75 10

Indre Havn - du får så mye mer… Grillpølser Gilde/Prior

10 pk Friskis & Isabella

600 g, (33,17/kg) pr pk

600 ml, sparepakke, Hennig Olsen (28,17/l) pr pk

1990

Fersk laksefilet porsjon

Våre største hits til knallpriser i hele sommer!

Ca 125 g. Naturell. Fra vår fiskedisk (79,20/kg) pr stk

990

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.

1690 Rå scampi

500 g, 26-30 str. Øfas, sertifisert, frossen. (59,80/kg) pr pose

2990

7


8

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Fanget i kunnskapsma

Drømmen til Linn er å få jobbe med dyr, men hun har store problemer med å takle skolesituasjonen. Årene på barneskolen har satt spor.

Da Linn gikk i åttende klasse, fikk hun endelig en lærer som så hennes behov. Men hva hjalp vel det når årene før var tilbrakt alene på gangen? 20-åringen har ingen konkrete planer for hva hun skal finne på videre i livet. Uten kunnskapen som skulle ligge i bunnen for å gjennomføre både ungdomsskolen og videregående, er det ikke mange muligheter igjen. Bare ett av årene på barneskolen husker hun som meningsfylte. Som lærerike. Det var det året klassen fikk en annen lærer, og Linns tid kunne dreie seg om oppgaver og læring i stedet for konflikter og besøk på gangen. Kunnskap i stedet for stadige sykehusbesøk etter skader hun påførte seg for å få en annen form for oppmerksomhet.

- Jeg ville bli sett, jeg ville gjerne gjøre ting riktig. Men i stedet ble alt jeg gjorde oppfattet feil, og jeg reagerte med sinne. Ja, læreren hadde nok grunn til å se på meg som en bråkmaker og ta for gitt at jeg sto bak alt som var galt. Og jeg var nok frekk i munnen også, medgir 20-åringen.

Dårlig kjemi

Hun kan ikke stå fram med navn og ansikt, hun ønsker ikke å ramme skolen eller andre involverte i hennes sak. Men hun ønsker å få fram hva feil kjemi og manglende forståelse fra skolesystemet har ført til i hennes liv. Hun trives godt der hun bor, landlig i Vestfold. Ikke så langt fra der hun vokste opp. For det var også her ting til slutt rettet seg for henne. Men det tok tid. - Jeg er ikke skoleflink, men har livserfaring, sier Linn og smiler. Rolig stryker hun en av valpene sine over den myke pelsen. Drømmen er å få jobbe

med dyr. Men det kreves en grunnkunnskap for å komme videre. Et grunnlag hun ikke har.

Ble kalt hysterisk

Vi møter moren hennes også, som i dag utdanner seg videre i psykisk helsevern. Hun har større problemer med å snakke om tiden datteren gikk på barneskolen, enn hva Linn har. Linn har fortrengt, moren får hendelsene i retur etter hvert som den samme problematikken er en del av hennes fag. Historien blir sterkere når hun ser på den fra en fagpersons

“Ett år på barneskolen gikk det bra. Da fikk vi ny lærer. Linn (20)

ståsted. - Jeg ble sett på som en hysterisk mor. Jeg fikk høre det direkte av rektor. Hver konferansetime var noe jeg grudde

for i lang tid. Jeg ba på mine knær om at Linn skulle få bytte klasse, få en annen lærer. Men jeg fikk høre at ingen andre hadde problemer med den aktuelle læreren, det var bare jeg som var hysterisk av foreldrene i klassen, sier moren.

Kun ett godt år

Og når Linn, moren og den tidligere spesialpedagogen deres, Vigdis Hegg, går gjennom dokumentasjonen fra barneårene, er det tydelig at moren prøvde det meste for datteren sin. Datteren, som i sterk kontrast til sine to søstre, ikke fungerte på skolen. - Ett år på barneskolen gikk det bra. Da fikk vi ny lærer. Men så pensjonerte hun seg, og den tidligere læreren min ble satt inn igjen, sier Linn. Det året fikk hun tilpasset undervisningen slik at hun hang med. Støyet mindre, og laget ikke bråk i klassen. - Jeg spurte rektor og det

tverrfaglige teamet på et møte om ikke det var et bevis for at det handlet om kjemi mellom elev og lærer. Da fikk jeg til svar at den andre læreren bare taklet hysteriske foreldre bedre, forteller moren.

Presset i fosterhjem

Moren ble gitt et ultimatum. “Flytt datteren din i fosterhjem, ellers må hun på institusjon”. Linn ble flyttet. Til et annet sted i Vestfold, til en ny skole. Det endte med rømninger. Hun tryglet om å få komme hjem. Lengtet tilbake til familien. Moren blir blank i blikket når hun tenker tilbake. Vil helst ikke være der igjen. - Vi ble kasteballer i et system. Flere instanser ville ha Linn utredet i forhold til ADHD, mens fagpersonen som skulle gjøre det nektet, fordi han mente hun ikke kunne ha det. En diagnose fikk hun først som 14-åring ved at vi fikk henne utredet privat. Med en diagnose kom også den tilpassede


9

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

angel

- Lærerne beskyttes av systemet Kjell Horn lar seg ikke overraske av erfaringene til Linn og moren hennes. Han er pedagog og faglitterær forfatter, med fartstid som både lærer, inspektør og rektor. - Det er et vanlig og kjent fenomen, dessverre, at familier ikke blir hørt ved samarbeidsproblemer mellom elev og læret, sier Horn.

Han har tidligere gitt ut en bok som handler om forhold i skoleverket, med tittelen: Tommy - eller “det er så jævlig kjedelig rektor”. Den går også inn på hvordan en del elever ikke blir ivaretatt skikkelig i skoleverket, av ulike grunner. Horn opplevde selv å varsle oppover i sitt system om lærere som aldri burde ha jobbet i skolen.

- Jeg har på nært hold sett hvordan lærere ikke fungerer, og at dysfunksjonelle lærere blir beskyttet av systemet, de blir forflyttet innenfor kommuner, man får dem ikke ut av skolen, det er nesten umulig, hevder Horn. Han mener at av en stab på 30 burde to til tre av dem på en human måte blitt hjulpet over i en annen bransje. Både

fordi de selv ikke fungerer og barna ikke fungerer med dem.

“Jeg har på nært hold sett hvordan lærere ikke fungerer. Kjell HOrn

Mener skolen har endret seg

Vigdis Hegg var spesialpedagog for Linn på ungdomsskolen, og ble en god støtte for henne og moren.

Ble barnas stemme For mange foreldre blir det for krevende og skremmende å ta opp en problemlærer og fronte et ønske om lærerbytte. De har funnet bistand og en løsning i privatpraksisen til Vigdis Hegg. Hun har også blitt en varsler på vegne av dem. Foreldre ønsker være anonyme, siden de frykter represalier som kan gå utover barna i ettertid. - Unger kan bli krenket av de som jobber med dem, for mange voksne skulle jobbet med alt annet enn unger, sier Hegg. Hun vil ikke se på at barn

opplæringsplanen, forklarer moren. Grunnen til at fagpersonen ikke ville utrede Linn for ADHD, var at hun scoret så høyt på evnetestene hun måtte gjennom. Moren tror likevel at det til syvende og sist handlet om kjemi, og om stolte prinsipper. - Stemmer ikke kjemien, går det ikke selv for en fagperson.

Jeg mener fagpersonen burde ha sett det, sier hun.

Lytt til foreldrene

Moren legger til at dersom hun ikke hadde hatt to andre barn, ville hun ha trodd at hun var en håpløs mor. Hun takker et nettverk og en ressurssterk familie for at det gikk så bra med hele familien.

rammes av ukloke voksne uten å reagere. - Dette handler også om barnas rettssikkerhet etter opplæringsloven, sier Hegg Tidligere var Hegg spesialpedagog ansatt en offentlig etat, og møtte familier som sleit i møte ulike etater. Siden hun nå er uavhengig, kan hun også varsle uten å frykte stillingen sin. - Uten et arbeidstakerforhold er jeg mer beskyttet. Foreldrene understreker at jeg har dem i ryggen dersom jeg velger å varsle, forteller Hegg.

- Du stiller så mye sterkere om du har det rundt på plass. Du kommer deg opp igjen, sier hun. Men for Linns drømmer om en utdannelse, om yrket hun drømmer om, hjelper verken dagens nettverk eller familie. Hun har forsøkt alt fra internatskoler til private kurs. Håpet er at dagens skole og lærere er

Leder i Norsk Skolelederforbund, Solveig Hvidsten Dahl, sier at skolen de siste årene har utviklet seg på en måte som gagner både lærere og elever. Med den endrede opplæringsloven fra klassedeling til en inndeling etter forsvarlige grupper, ser hun en forebyggende effekt i forhold til problemer som kan oppstå mellom en lærer og en elev. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag. - Skolen har endret seg i måten å organisere seg på. Nå er det en vi-tenkning der barna kommer i kontakt med flere voksne, sier Hvidsten Dahl. Dagens organisering med større fokus på trinn, der flere lærerer samarbeider om elevene, ser forbundslederen på som en styrke. Da blir ikke en elev prisgitt enkeltpersoner over lang tid i skolesystemet. Hun ser at kjemi mellom elev og lærer alltid vil være en utfordring. Nettopp derfor søker skolen i dag å unngå

for mange timer med samme lærer i en klasse. Det kan være en utfordring ved mindre skoler der færre voksne deler ansvaret for elevene. - Med flere voksne blir barna sett på alle måter med sine kvaliteter. Det gir en trygghet, sier Hvidsten Dahl. - Stemmer det at lærere som ikke fungerer er umulig å vekk? - Stillingsvernet gjelder i alle yrkesgrupper. Som leder må du ha en god sak for å få til en endring, alle har krav på en skikkelig og god behandling, svarer Hvidsten Dahl.

Opplæringsloven § 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

mer vare og lytter til foreldrene, ser elevene på den måten hennes gode lærere gjorde. Slik at de slipper å ende opp med så innskrenkede framtidsmuligheter som hun har gjort. Linn mener lærere burde ha lengre utdanning, og lære mer om hvorfor unger gjør som de gjør, og at de faktisk strever.

Hvis elever og foreldre ønsker å få rettet på forhold, eller få satt inn tiltak angående det fysiske eller psykososiale skolemiljøet, plikter skolen å ta det alvorlig. Det understrekes i loven. Les mer om Opplæringsloven og betydningen av den for foreldre og barn på www. foreldrenettet.no.

Tekst og bilder: Marianne Henriksen

Fra hverdagsantrekk til festfin med enkle grep

Storgt.1, Sandefjord Tlf.: 41 22 82 98

Vi har kjoler til alle anledninger


10

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Grønne fingre på nett En rapport utført av trendeanalyseselskapet Kairos Future viser at individualistene har inntatt hagene, vi har sluttet å herme. Trenden skyldes direkte bruken av sosiale medier og nettets mu-

Visste du at...

ligheter for deling av inspirasjon, skriver viivilla.no. Ved hjelp av blogger utrykker hageentusiaster sin lidenskap, og oppmuntres til å dyrke sin egen stil framfor å se hva naboene gjør.

Opplevde vårens mest spennende eventyr

Celina Svendsen, Helene Hjortland og Helene Sæther Fredriksen har lagt bak seg en spennende periode i stallen.

Glede kan bli til sorg selv når et lite føll ser dagens lys. Det har tre stalljenter i Larvik lært litt om denne våren. For det hjelper lite at Rose Gate gjerne vil kose, gni mulen mot føllet sitt, når hun ikke vil la det slippe til for å die. Da kan livet se mørkt ut for en nyfødt verdensborger av rasen engelsk fullblods. Uker i spenning. Tiåringene Celina og Helene hadde ventet så lenge. Dag ut og dag inn. Når ville føllet melde sin ankomst? Gleden var stor da et lite føll, brun i pelsen med en hvit stjerne i pannen, endelig så dagens lys søndag 25. april. Men stalljentene kunne ikke slippe gleden løs likevel. Spent stallstemning. Den vanlige latteren, fnisingen og skravlingen er dempet av tankene på hva som kan skje om føllet ikke får melk. - Jeg har gledet meg så til at det skulle komme, jeg har snakket til mamma om det

hver eneste dag, sier Helene Hjortland. - Moren bare stritter i mot hver gang føllet prøver å komme til, legger Celina Svendsen til. Optimistisk eier. Den dempede praten jentene i mellom hysjes på av Knut Vetle Rimstad, som gjør iherdige forsøk på å roe Rose Gate ned. Moren hans, Annikken Rimstad er hestens eier. Hun tror det vil gå bra. Knut Vetle snakker rolig til Rose Gate, stryker henne over pelsen, og passer samtidig på å ikke røre borti føllet. - Dette skal gå bra, om jeg så må mate det døgnet rundt selv, sier Annikken bestemt. April glir over i mai. Stalljentene kan ikke komme seg fort nok til Damgården etter skoletid. Men før de drar til stallen, sjekker de internett, for å se

hvordan det går med hestene. Et webkamera viser båsen til Rose Gate. Endelig en dag kan de puste lettet ut, for der i båsen får føllet endelig næring av Rose Gate. - Men se, han halter jo, utbryter Helene.

Det lille føllet prøver på ustøe ben å nærme seg moren, men blir bryskt skjøvet vekk.

Skjebnesvangert spark. For det Knut Vetle fryktet skulle skje, hendte en regntung ettermiddag. Moren sparket føllet i tumultene rundt diingen. Uansett vet jentene at føllet vil klare seg. Men med moren Rose Gate fra Hovland Ridestall

og faren Decepter fra Meridian Stutteri i Horten, har han litt å leve opp til. - Vi får i alle fall beholde ham, gi ham et navn og bruke ham i rideskolen vår, smiler likevel Annikken. Tekst og bilde: Marianne Henriksen

Send oss ditt navneforslag Føllet har ennå ikke fått noe navn, og nå kan Vestfold Blads lesere få komme med navneforslag. Send ditt forslag til: tips@vestfoldblad.no, og merk e-posten med ”navneforslag”. Velges navnet du foreslår, lover hun en fin vårtur på hesteryggen langs de idylliske ridestiene ved Farris, og et hyggelig besøk i stallen.

Et lykkens øyeblikk for hele Hovland Ridestall når moren endelig skjønner poenget.


11

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus (vest) - uke 18 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

IKKE SPAR PÅ GRILLKOSEN – SPAR PENGER!

LØKSALAT/GRILLSALSA/ AGURKMIX/GRILLPOTETSALAT Salatmesteren, 130 g, 69,23 pr. kg

Gjelder alle pølsepakker med

-merket

pr. kg SLIDERS MINI HAMBURGERE Nordfjord, 360 g, 152,78 pr. kg

SLIDERS MINIHAMBURGER BRØD

FERSK KONGEKOTELETT NATURELL

Mesterbakeren, 270 g, 70,37 pr. kg

Nordfjord, 49,00 pr. kg

pr. kg FERSK LAKSEFILET ITALIENSK KRYDRET/NATURELL

MANDELPOTET I HVITLØKSMARINADE

Godehav, 4x125g, 77,80 pr. kg

350 g, 48,57 pr. kg

KRYDRET SPARE RIBS Nordfjord, 139,00 pr. kg

Se Craigs grilltips på www.rema.no Utvikle tis med G amarbeid rillkon gen Craig Whits on


12

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

sport

Ukens aktivitet: Terrengsykling

Drømmer stort i terrenget

Glem asfalt- og grusveier, terrengsykkeltalentene Tobias Sæther (17) og Halvor Aschjem (25) vil ut i villmarka.

- Det er så morsomt å sykle i skogen, at det ikke kan sammenliknes med landeveisritt. Det er mye mer utfordrende og aldri kjedelig. Du kan alltid bli bedre, sier Tobias Sæther.

Satser for VM-billett

Terrengsyklisten stakk av med fire Norgescupseire i fjor og ti

Team Proteinfabrikken-KTM Består av: 1. Tobias Sæther - Sandefjord Sykleklubb, eneste junior 2. Halvor Aschjem - Svarstad IL Sykleklubb 3. Tor Halvor Bjørnstad - Ullevål SK 4. Greg Saw - Kongsberg IF, lagkaptein

pallplasseringer totalt i junior­­ klassen. Og i likhet med Aschjem forlenget han proffkontrakten med Team Protein­ fabrikken-KTM etter fjorår­se­songen. - Pallen i NM er et av hovedmålene i år. Det er også VM i Canada i september, men da skal alt klaffe. Det store målet er å utvikle kjørestyrke og fart, sånn at jeg kan gjøre det bra i seniorklassen i årene framover, sier Sæther. Og for å klare det legger eleven ved Thor Heyerdahl videre­gå­ende skole ned et sted mellom 15 og 20 treningstim­er i uka. - Ja, det er en tøff sport, så det ligger mye hardt arbeid i bunnen. Det er ikke en sport for latsabber, ler Sæther.

Kastet til ulvene

Halvor Aschjem har allerede flere sesonger i seniorklassen bak seg, så han vet hva som venter Sæther.

OffroadFinnmark er et av Halvor Aschems mål denne sesongen. Naturen byr på utfordringer terrengsyklistene verdsetter. - Du blir kasta til ulvene rett og slett, ler Aschjem og fortsetter: - Man må jobbe et par år for å klare å hevde seg igjen, og

det kan være tungt, når man er vandt til å få gode plasseringer. Men med tøff og jevn jobbing

har resultatene i seniorklassen kommet gradvis. Det er tre år siden Aschjem tok sine første topp ti-plasseringer


13

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Kultur

se neste side

For å få satset skikkelig må det en solid sponsor til. Tobias Sæther er fornøyd med at Proteinfabrikken i Sandefjord har tro på teamet hans.

Det er ikke velpreparerte sykkelløyper som venter terrengsyklistene. Akkurat det er en del av moroa, skal vi tro dem.

i seniorklassen, og nå håper han på et par seire i Norgescupen denne sesongen. Off­ roadFinnmark og Nordic24 er Aschjems store mål for se­ songen.

Det er ikke en sport for latsabber.

Tobias Sæther

- Min rolle i laget har blitt mer satsing på Adventure. Det er en type ritt som går over lang tid eller flere etapper. Planen er å kjøre Nordic24 og OffroadFinnmark i år og ta med meg erfaringer derfra, og prøve meg i ørkenmaraton i Marokko i april/mai neste år, sier Aschjem.

Godt samarbeid dyrker talenter

Både Sæther og Aschjem er etablerte proffsyklister, men det gror også godt i rekkene bak dem her i Vestfold. - I 14-, 15- og 16-årsklassen

vil det vokse fram talenter etterhvert, og det er mange talenter i klassene bak dem, sier Aschjem. Det merkes på resultatlistene. - Ja, det er flere syklister som er helt i Norgestoppen fra 11-årsalderen. Det kom­mer av at sykkelklubbene i Vestfold har vært flinke til å samar­beide og hjelpe hverandre, sier Knut Jarle Jaerson, leder i Svarstad IL Sykleklubb.

Terrengsyklingen ypper seg

Men selv om samarbeidet har vært godt er det en stund siden terrengsyklingens storhetstid i Norge og i Vestfold. - Vestfold er jo et sykkelfylke sammenliknet med andre fylker, men terrengsyklingen har lig­get brakk siden Rune Høydahl la opp. Han herjet jo resultatlistene på 1990-tallet, og er Norges beste terreng-

syklist gjennom tidene, forteller Jaerson. Og om ikke en ”terrengsykkelrenessanse” er i emningen, så kan det virke som om sporten er i ferd med å feste et grep om Vestfoldingene igjen. - Vi tror at terrengsykling er på vei opp i Vestfold både for gutter og jenter mellom åtte og 16 år. Ved årets første Giant Cup ritt ble det satt ny deltager rekord, sier Jaerson. Giant Cup rittene arrangeres rundt i hele Vestfold og har hatt et jevnt deltagerantall i flere år på rundt 70, men i år stilte 130 terrengsyklister til start. - Det virker som om stadig flere oppdager terrengsykling, samtidig som klubbene satser mer og mer på det. I de senere årene har også flere profflag etablert seg i Norge, forklarer Tobias Sæther.

Anbefaler disse løypene

Er du en av de som vurderer

å teste ut terrengsykling? Da har Tobias Sæther og Halvor Aschjem gode tips. - Ikke bare ligg og tråkk på grus og asfalt, men prøv dere ute i ordentlig skog og mark. Meld dere inn i en sykkelklubb, og heng dere på den lokale Giant cupen. Jakter du derimot på den perfekte Vestfoldløypa eller kanskje du trenger en teknisk krevende utfordring? - Giant Cup løypa på Vernin-

gen og Norges Cup løypa i Svarstad er veldig bra, sier Sæther. - Og Svelviks rundbaneløype er absolutt å anbefale, legger lagkamerat Halvor Aschjem til. Foruten Giant Cup rittene anbefaler de to proffsyklistene Huldrerittet i Svarstad, Sande­ fjordsrittet og Farrisrunden. Tekst: Ingrid L. Christensen Foto: Greg Saw

Gigant cup ritt i Vestfold: Giant Cup 3

Horten OC

06.mai

Giant Cup 4

Kjose sykkel

20.mai

Giant Cup 5

Re SK

03.jun

Giant Cup 6

Svarstad sykkel (bakkeløp)

01.jul

Giant Cup 7

Tønsberg CK

19.aug

Giant Cup 8

Svelvik SK

02.sep

Giant Cup 9

Holmestrand SK (KM)

09.sep

Giant Cup 10

Svarstad SK (NC)

18.sep


14

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Kultur

Setter opera på Vestf Et sus av storbyopera brer seg i Sandefjord. Her kan du snart oppleve morgendagens internasjonale operastjerner i profesjonell dressur. Og smaken av opera kan vi takke blant andre Bjørn Simensen for. Han er en av ildsjelene som får framtidens stjerner til å tilbringe uker i Sandefjord, som deltakere ved et internasjonalt operaakademi.

Gjentar suksessen

I Kristiansand og på Bornholm har det blitt nynnet, sunget og

framført mektige verk til glede for både befolkning og turister. Don Giovanni, La Traviata og Figaros bryllup har gitt publikum store operaopplevelser. For når operatalenter og musikere fra hele verden har strømmet til for å lære mer, har sommerkurset munnet ut i forestillinger til glede for mange. Nå gjør kreftene bak disse operaakademiene det samme i Sandefjord, med drahjelp fra fylkeskommunen, kommunen og ikke minst næringslivet i Sandefjord. Målet at Sandefjord International Opera Academy (SIOA) skal gjennomføres årlig i Simensens tidligere hjemby. Det vil gjøre at det drypper overturer, smakebiter fra forskjellige kjente operaer på sommerens operapublikum i Vestfold.

- De beste av de yngste kommer, de som står på terskelen til en stor karriere, sier tidligere operasjef Bjørn Simensen.

“Målet er at akademiet skal gi ringvirkninger til glede for alle.

Bjørn Simensen

Viderefører kunsten

Han forteller at de kommer for å dra nytte av kunnskapen til regissøren Jonathan Miller og den musikalske lederen Mark Soustrot, det er de som vil lede SIOA. - Jonathan Millers drivkraft er ønsket om å videreføre kunnskap, gi noe til de mest talentfulle i den kommende generasjonen, sier Simensen.

- Det var et skup å få med seg Miller, han er en av verdens fremste operainstruktører, legger Bull til. Et bevis på dette var tilstrømmingen av sangtalenter til audition i Oslo, København og London. Et titall sangere og Riga Kammerorkester blir flydd inn til Sandefjord for å videreutvikle seg musikalsk. Forestillingene det resulterer i, vil kunne oppleves på Hjertnes Kulturhus og på Midtåsen. Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune åpner opp praktstuene sine for akademiet, mens næringslivet gir god drahjelp.

Løft for folk og næringsliv

- Målet er at akademiet skal gi ringvirkninger til glede for alle. Folk skal få store kulturopplevelser, noe som gagner både turismen og næringslivet. Dette kan på sikt bli på høyde med både filmfestivalen i Haugesund og Risør Kammermusikkfest. Opera erobrer verden, det ser vi hele veien. Det kommer næringslivet og turistlivet til gode, sier Simensen. Han tror at om fylket, kommunen og næringslivet fortsetter å støtte prosjektet også i årene som kommer, kan SIOA bidra til å gi Sandefjord og Vestfold en styrket identitet. Solkysten kan fra i år by på profesjonelle sangere, musikere og kunstnere fra hele verden. De kan gi en ny generasjon vestfoldtalenter noe å se opp til, og innbyggerne et velkomment kulturelt påfyll. - Med satsingen viser vi at ”operapensjonistene” slett ikke

har gått i frø, men fortsetter å realisere store prosjekter som gir en uvurderlig synergieffekt, fortsetter Simensen.

Bjørn Simensen Forestillingene vil bli holdt på Hjertnes Kulturhus i Sandefjord

Interiør

Utemiljø

Belysning

Sikkerhet

Huskestativ fra kr 1.390


15

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Alltid en festival Finn festivalen som passer deg, her er en liten oversikt:

foldkartet

Don Giovanni, her spilt ved et tilsvarende akademi ved Agder Teater, vil kunne oppleves også i Sandefjord i sommer. Foto: Alex Scherpf, Amaldus film.

Fakta

2010

Sandefjord International Opera Academy (SIOA) er tenkt som et årlig fem-ukers akademi. Det avsluttes med operaforestillinger i Hjertnes kulturhus 14. og 15. august, samt med en kammerkonsert på Midtåsen i Sandefjord. 10 – 12 sangere, et kammerorkester med blåsere vil gjennomføre utdrag av ”Figaros bryllup”, ”Cosi fan tutte” og ”Don Giovanni”. Sangerne er plukket ut på audition i København, Oslo og London, der IOAS har et samarbeid med Young Artist Program ved Convent Garden.

295,245,-

• Allergisk? • Eksem? • Tørre/hender føtter? • Eller bare ønsker et godt alternativ?

www.saga-natursaape.no eller tlf. 917 39 239

Prøv våre håndlagde produkter – fri for kjemiske tilsetninger. 100 % vegetabilske oljer.

06.05.: S unnmøre Kammermusikkfestival 06.05.: Øygospel 2010 07.05.: N orsk Militær Tattoo 07.05.: Balejazz 2010 11.05.: T rondheim Jazzfestival 12.05.: G udbrandsdalen Bluesfestival 2010 20.05.: Hardanger Musikkfest 20.05.: T rondheim Rock Fæst 20.05.: Vårsøghelga 2010 21.05.: Codstock 2010 23.05.: D en Norske Folkemusikkveka 2010 25.05.: N orsk Litteratur festival 26.05.: F estspillene i Bergen 26.05.: Nattjazz 2010 27.05.: D alane Blues Festival 28.05.: J ærdagen / Jærnåttå 28.05.: R osendal Musikkfestival 30.05.: F estspillene i Nesbyen 03.06.: Alta Soul & Blues Festival 03.06.: BluesCamp 03.06.: Vømmølfestival 04.06.: Kråkeslottfestivalen 04.06.: Langesund Inter na­tional Shantyfestival 04.06.: Mostraspelet 2 04.06.: Vestfold Festspillene (til 27.06) 04.06.: Arendal Korfestival 04.06.: Working Class Hero Festival 04.06.: Grønland Kammer musikkfestival 05.06.: Musikkfest Oslo 05.06.: Musikkfest Stavanger 10.06.: Norwegian Wood 10.06.: Glopperock 11.06.: Hagan Bluesfestival 11.06.: Rjukan Rockfestival 11.06.: Popfest 2010 12.06.: Bragdøya Blues 12.06.: Nordkappfestivalen 16.06.: Kirsten Flagstad Festival 16.06.: Eggstock festivalen 17.06.: Bakgårdsblues 17.06.: Sommersang på Ringve 17.06.: Sunndal Kulturfestival 18.06.: Den 8. Årlige Norske Salsakongress 18.06.: Sommarland festivalen 18.06.: Sommerfestivalen i Selbu 18.06.: Viser ved kanalen 18.06.: Bømlafjordfestivalen 18.06.: Hardingtonar 18.06.: Skeive Dager 19.06.: Festspillene i Nord-Norge 19.06.: Oslo Middelalder festival 22.06.: Risør Kammer musikkfest 23.06.: Landskappleiken 23.06.: Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 23.06.: Tahiti-festivalen 23.06.: Valdres Sommer symfoni 24.06.: Dei Nynorske Festspela 24.06.: Brekstad Kulturfestival 24.06.: Hamar Music Festival 24.06.: Steinkjerfestivalen 25.06.: Stordfest 25.06.: Osøren Blues & Jazz Festival 25.06.: Notodden Musikk Festival 27.06.: Ekstremsportveko 29.06.: Hovefestivalen 30.06.: NM på trekkspill

Les om flere festivaler på www.mic.no. Her er det noe for enhver smak!


16

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Her ser du hva Vestfold har å by på av kulturelle opplevelser i uka som kommer.

Det skjer

Musikk (konsert, festival, kor, m.m.) HVA SKJER HVOR NÅR BILLETTer/INFOrmasjon Korskolefestivalens vårkonsert Nøtterøy kulturhus 5.5. kl. 18.00 www.notteroy.kulturhus .no Partita Blåserensemble Sandefjord Kirke 5.5. kl. 12.00 www.misk.no Orgelmatinè Tønsberg Domkirke 5.5. kl. 12.00 www.billettservice.no Wanted,Morten Vestly Band Draaben Bar, Sandefjord 5.5. kl. 22.00 www.draaben.no ”Balmusette”v/E.Taube Engveisenteret,Stokke 5.5. kl. 13.00 tlf. 33295515 Akustisk musikk v/L.Støvland Draaben Bar, Sandefjord 5.5. kl. 20.00 www.draaben.no Taube sanger Soletunet, Stokke 5.5. kl. 11.30 tlf. 33295500 Sputnik og The Mondays Bohus/Color Line 6.5. kl. 16.30 colorline.no Pianobar Lace Pavilion, Horten 6.5. kl. 22.30 www.lace.no Tasty spiller live Saxon King, Horten 7.5. kl. 22.00 tlf. 90047195 Catharina Chen fiolin m/fl. Villa Møllebakken,Tønsberg 7.5. kl. 19.30 www.levendeklassisk.no Peder Stolz partypiano James Clark, Sandefjord 7.5. kl. 23.00 www.jamesclark.no Jan Eggum – spiller live Bølgen Kulturhus, Larvik 7.5. kl. 20.00 www.bølgen.no Danseweekend Bohus 7.5. kl. 19.30 colorline.no Kor-Bølgen Bølgen Kulturhus, Larvik 8.5. kl. 18.00 www.bølgen.no Peder Stolz partypiano James Clark 8.5. kl. 23.00 www.jamesclark.no Musikk v/Oscar Danielson Bølgen Kulturhus, Larvik 8.5. kl. 20.00 www.bølgen.no Jazzcafè Draaben Bar Larvik 8.5. kl. 16.00 www.draaben.no Jazzcafè m/Jeanette Kristiansen James Clark, Sandefjord 8.5. kl.13.30 www.jamesclark.no ”Tasty” spiller live Saxon King, Horten 8.5. kl. 22.00 tlf. 90047195 Jazzkonsert Color Viking 8.5. kl. 16.30 colorline.no Danseweekend Bohus 8.5. kl. 19.30 colorline.no Oslo strykekvartett Galleri Stallen, Horten 9.5. kl. 21.00 www.galleristallen.no 85-års konsert for SverreValen Sandefjord kirke 9.5. kl. 14.00 www.misk.no Lars Støvland live Draaben Bar, Sandefjord 12.5.kl.22.00 www.draaben.no Hey-day – Roserocken Håndverkeren, Horten 12.5.kl.21.00 www.lace.no ”The voice of Chicago”,Bill Champling Bølgen Kulturhus, Larvik 12.5.kl.21.00 www.bølgen.no Akustisk musikk v/LarsStøvland Draaben Bar, Sandefjord 12.5.kl. www.draaben.no

Aktuelle kinofilmer Tittel Date Night Iron Man 2 Departures The Last SOng Cop Out REMEMBER ME LABAN - BULDER OG BRAK CLASH OF THE TITANS DRAGETRENEREN 3D EN GANSKE SNILL MANN PRECIOUS

KATEGORI Actionkomedie Action Drama Drama Actionkomedie Drama/Romantikk Barnefilm Action/Drama/Eventyr Eventyr/Familiefilm Komedie Drama

nasjonalitet alder USA 11 år USA 11 år Japan Alle USA 7 år USA 15 år USA 11 år Sverige Alle USA 11 år USA 7 år Norsk 11 år USA 15 år

Mer om aktuelle filmer finner du på hjemmesidene til fylkets mange kinosaler: www.bølgen.no, www.hjertnes.no, www.filmweb.no med flere. Kilder til kulturguiden: www.skjeravestfold.no, www.kulturnett.no samt flere nettsteder for underholdningsbransjen i Vestfold.


17

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

i Vestfold

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i guiden.

Scenekunst (teater, revy, stand-up, muiskal, show, m.m.) HVA SKJER HVOR NÅR BILLETTer/INFOrmasjon ”Bok i uka” Nøtterøy Bibliotek 5.5.kl.11.30 www.tnb.no Grafikkportr.v/T.Gundersen Bølgen Kulturhus, Larvik 5.5. www.bølgen.no Forfatterkveld Cordelias Hus, Sandefjord 5.5. kl. 20.00 tlf. 33466690 Brokeback Mountain country Band og S.Heidenstrøm show Restauranten, Re 7.5. kl. 20.00 tlf. 33063777 Magedans syv slør og Eva Loune forestilling Hammersmith’s, Sandefjord 7.5. kl. 19.00 tlf. 33524222 Nattgjester – fortellinger Dramatisert av A.Duus Hjertnes Kulturhus, Sandefjord 8.5. kl. 19.00 www.hjertnes.no Vestfoldtalenter – finale Farmandstredet, Tønsberg 8.5. www.farmandstredet.no Vårfest – hypnoseshow Med Henry Leander Andersen Fossekleiva, Svelvik 8.5. kl. 19.00 www.hypnoseshow.no/henry 8.mai markering Sande Torg 8.5. kl.10.30 Åpningsfest m/cafè og galleri Fossekleiva, Svelvik 8.5. kl. 11.00 Riksteateret, komedie Verdensteateret, Sandefjord 9.5. kl. 19.00 www.hjertnes.no Åpen Scene Maskinistens Hus,Tønsberg 9.5. kl. 20.00 Søndagsjam Saxon King, Horten 9.5. kl. 21.30 tlf. 90047195 Foredrag,retorikk,musikk Sandefjord Kirke 11.5.kl. 19.00 Nyhetstanker v/journ. Og Forfatter Chr.Borch Bølgen Kulturhus, Larvik 11.5.kl.11.00 www.bølgen.no Riksteateret, komedie Nøtterøy Kulturhus 12.5.kl. 19.30 www.notteroy.kulturhus .no Litteraturkåseri + bokbad Cordelias hus, Sandefjord 12.5.kl.20.00 tlf. 33466690

Utstillinger HVa VISES NÅR Hvor Tom Gundersen, Grafikkportretter 5.5.-12.5 Bølgen Kulturhus, Larvik Slaviske land, Smykkeutstilling 5.5.-12.5. Midgarsenteret,Horten Permanent Galleriutstilling 5.5.-12.5. Vandre Galleriet, Sandefjord

INFOrmasjon www.bølgen.no tlf. 33071850 www.vandregalleriet.no

Geir Jensen, keramikk Monica Eskedal Kunstmalerier Div. kunstnere, ”Holy Toy” Hilde Aga Brun”I kilden” Cafè Galleri Lise Kvalheim / Rune J. Svendsen “Rom for turbulens - Grayscalespace”, maleri

5.5.-12.5. 5.5.-12.5. 5.5.-9.5. 8.+9.5. 8.+9.5.

Galleri Jensen,Stavern Draaben Bar, Sandefjord Haugar Kunstmuseum Galleri Fryd, Hof Gule Galleriet,Stavern

www.istavern.no www.draaben.no www.haugar.com www.gallerifryd.no Tlf. 99025122

8.5 - 6.6.

Sandefjord Kunstforening

sandefjord.kunstforening.net

Barnas kulturtilbud HVA SKJER HVOR NÅR BILLETTer/INFOrmasjon Eventyrtime for barn Larvik Bibliotek 5.5. kl. 11.00 www.larvik.folkebibl.no Konsert Ungdomsklubben Samfunnshuset, Tjøme 6.5. kl. 18.30 Barneteater: ”Flukten fra Lemurskogen”Papirhuset, Tønsberg 8.5. kl.14.00 ” 8.5. kl.16.00 www.papirhusetteater.no Barnebølgen O.Danielson Bølgen, Larvik 8.5. kl. 14.00 www.bølgen.no Rødhette – danseforestilling Nøtterøy Kulturhus 8.5. kl. 19.00 www.notteroy.kulturhus.no


18

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Leselyst Liv Gade anbefaler hver uke bøker som innbyr til gode leseropplevelser. Vestfold Blad hører gjerne din anbefaling, send noen ord til: Vestfold Blad, Postboks 1604, 3206 Sandefjord eller: tips@vestfoldblad.no

5 boktitler på topp Skjønnlitteratur

1. Salvadorena (Cecilia Samartin) 2. Potensgiverne (Karin Brunk Holmqvist) 3. Utrenskning (Sofi Oksanen) – Oktober 4. Hotellet på hjørnet av Bitter og Søt (Jamie Ford) 5. Min Kamp: første bok (Karl Ove Knausgård)

Pocket- og billigbok

1. Havfruen (Camilla Läckberg) 2. Saras nøkkel (Tatiana de Rosnay) 3. Nattefokk (Johan Theorin) 4. Drømmehjerte (Cecilia Samartin) 5. Stalins kyr (Sofi Oksanen)

Listene viser de mestselgende bøkene målt i uke 15. Kilde: Den norske Bokhandlerforening.

En eksotisk leseropplevelse Huset ved moskeen Forfatter: Kader Abdolah Gyldendal

Reiser for vår leselyst Liv Gade anbefaler gjerne bøker til Vestfolds inn­ byggere. Jobben hennes er å gi leselyst. For noen år siden ville nok ikke bankdamen trodd at hennes evne til å formidle lese­lyst skulle føre henne verden over.

Kontrastreiser Liv Gade deler arbeidstiden mellom en jobb i bokhandel og en jobb som foredragsholder på skoler, i private selskap og i bedrifter. Nå vil hun også dele sin leseglede med Vestfold Blads lesere.

- Nylig var jeg i Saudi Arabia og holdt foredrag om bøker, like før var målet Kirkenes. Du kan trygt si at jeg får sett mye takket være bøkene, sier hun.

Gade sier hun har det som plommen i egget, og at hun elsker jobben sin. Intet er bedre enn å få flere til å glede seg over god litteratur. - Hva er vel bedre enn å glede seg til selskapet en god bok gir, og vite at den ligger der og venter på deg? spør vår bokinspirator. Liv vil dele sine favorittdikt med leserne av Vestfold Blad, i tillegg til bøkene hun anbefaler.

Bøker er venner De belærer, trøster og underholder De bringer til gråt og latter. De taler når man vil. De tier når man vil De tåler motsigelser Det være begrunnet eller ikke’ De blir rolig på sin plass. Bare å vite at en god bok venter ved aftenstund Gjør den dagen lykkeligere

Historier som flommer inn og ut av huset – historier om kjærlighet og svik, om lidenskap og begjær, om ærbare kvinner med slør, og om vulgære kvinner med forførende blikk og nylonstrømper.

For hvem husker ikke Shahen av Persia og hans vakre Farah Diba. Hun skapte revolusjon i Iran med sin utstråling. Alle kvinner skulle se ut som henne. Og jeg trodde de to regjerte i et lykkelig land – selveste landet for 1001 natt. Her møter vi dem i både medgang og motgang.

Vi møter et samfunn i dramatisk utvikling, og får innblikk i Irans nyere historie.

Etter at Khomeini overtok makten, spredte frykten seg. Folk ble fengslet og drept uten lov og dom. Man kunne ikke stole på noen – selv ikke medlemmer fra sin nærmeste familie.

Det er noe med stemningen og spenningen – noe eksotisk – som gjør denne boken unik. Forfatteren letter på sløret – gir oss tredimensjonale bilder av ekte mennesker. Deres styrke og svakhet, grådighet og begjær. Bare gled dere!

Alt ondt kom fra Vesten – og særlig fra Amerika.

Dette er en fantastisk roman – den er levende og fargerik.

Reis tilbake til 1600-tallets Venezia

En bok er en venn

Det fineste diktet jeg vet er skrevet av Henrik Wergeland. Det har blitt min bibel. Han sier dette om litteraturen:

Henrik Wergeland

Det er spennende å lese om andre kulturer – det kan gi kunnskap, innsikt og oversikt. Her kommer en storslagen roman som beskriver en stolt og tradisjonsrik familie i Iran. Det er en fortelling om de store politiske og religiøse omveltningene i landet - i overgangen fra Sjahens regjeringstid til Ayatollah Khomeinis epoke. I 800 år – genera­sjon etter generasjon - har Aga Djans familie hatt en sentral posisjon i byen. De bor i huset ved Moskeen – et digert hus fylt med hemmeligheter og historier – en bikube full av bestemødre, barn, imamer og kjøpmenn. Moskeens åndelige leder har alltid kommet fra denne fam­i­ lien. Imamen er en viktig mann, men like viktig er Aga Djan. Som teppehandler eier han basarens eldste forretnings­ lokale, og har hundre mann ansatt. Basaren er byens viktigste økonomiske knutepunkt, og Aga Djan er leder for både moskeen og basaren.

Han skriver historier om den enorme familien sin, om islamske tradisjoner, og om Irans dramatiske utvikling.

Glassblåseren fra Murano Forfatter: Marina Fiorato Vega forlag Venezia er magisk, fascine­ rende, og en av de få byene i verden som virkelig kan beskrives som unik. Gatene er fulle av vann – og fortiden er viktigere enn fremtiden. Her finnes ingen biler, det er kanalene som er hovedpulsåren, og dette gjør byen

sjarmerende og annerledes. Smale smug strekker seg mellom overdådige piazzaer og praktfulle kirker. I Venezia har tiden stått stille. Helt stille. I denne boken skal vi tilbake til 1600 tallet hvor glassblåsing er hovednæring, og deres speil er verd mer enn gull. På øya Murano – like utenfor byen, holdes glassblåserne praktisk talt fanget under streng bevoktning av det livsfarlige Timannsrådet. Vi møter Corradino Manin, den beste av alle glassblåserne. Hans kunst er viden kjent, og i Frankrike sitter solkongen - Ludvig den 14. – og ønsker desperat at Manin skal ut­ smykke speilsalen i det berøm­ te Versailles.

I et desperat forsøk på å beskytte sin hemmelige datter, selger Manin både sin sjel og sin kunst til den franske kongen. Dette skal få uante konsekvenser. Denne boken er spesiell og original – fordi vi nå skal til dagens Venezia – hvor vi møter Nora Manin – en etterkommer av den berømte og sagnomsuste glassblåseren. Nora er besatt og betatt av sitt

opphav, og ønsker å lære seg glassblåsingens edle kunst. Hun er både lidenskapelig og begavet, og hennes berømte etternavn gir henne fordeler, men også store problemer. ”Glassblåseren fra Murano” er en nydelig roman med verdens vakreste by som kulisse. Boken er fascinerende og gåte­full og gir deg store lese­ opplevelser.

Les sakte, nyt språket – kos deg i livet ditt!

DIN leselyst Send oss noen ord om en bok du nylig har lest, og bli med i trekningen av vår bokpremie. Send teksten din til: tips@vestfoldblad.no


19

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

GJELDER

Det skjer

ONSDA G TIL LØ

RDAG

noe nytt hver dag! I våre butikker finner du alltid nye produkter, nye opplevelser, nye inntrykk, nye mennesker og nye tilbud. Velkommen til noe nytt hver dag!

FM

CMYK

Pynt opp 17. mai antrekket med vårens nyheter fra CMYK. Veske 199,-

FARMANDSTREDET MAGASIN Våren 2010

www.farmandstredet.no

EUROSKO

SHULONG Tøyskoen som former seg etter din fot! Str. 36-41 399,-

SE VÅRT ILAG! TRENDB

Møt våren på

Farmandstredet

SORBET . MAI! SDAG 5 N O R E ÅPN

vårens trender moter

interiør

mote for menn sminke

MESTERGULL

konkurranse

Bunadsnøkkel 1080,17. mai sløyfe 360,-

SKIN TONIC

Ny duft til 17. mai! Burberry Sport dame og herre, herlig frisk og sporty! 30 ml 350,50 ml 460,Stick herre 225,-

SORBET

Tunika NÅ 199,-

GAV

EIDÉ TIL

M KONFIR

JUVELEN

17. mai sløyfe i ekte sølv til dressen, kjolen eller bunaden 299,-

ANTEN

ØKONOMISKO

!

KLIPPOTEQUET TREND

Årets hotteste stylingjern får du nå til -20%

Hverdager 10 - 20 Lørdag 10 - 18 www.farmandstredet.no

Bunadsko str. 24-46 199,-


20

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Månedens kunstner: Ruth Roland

Fyrer m Billedkunstneren Ruth Roland føler at hun vipper mellom det å leke og det å ikke våge. Men hun har lært at det er viktig å gi rom for det som tenner henne. – Jeg synes at det var forferdelig kjedelig på skolen. Derfor tegnet jeg mye, det var min flukt, sier Ruth Roland med et stort smil om munnen. Drømte om å bli forfatter Det var sånn det begynte for billedkunstneren som tok sine første åndedrag på sykehuset i Tønsberg, før mor og far kunne ta med den vesle jenta si hjem til Horten. Hun som senere skulle drømme om å bli forfatter. Men det er lenge siden. Nå bor hun på Vakås i nærheten av Asker. Fortsatt finnes det en lengsel i henne etter landskapet i Vestfold. Den våkner hver gang hun besøker fylket. – Det første landskapet setter dype spor, forklarer Roland.

Nervene på knallgul bakgrunn har fått imponerende detaljer når man ser på dem enkeltvis, og samlet har de tatt form som et menneske. De er starten på noe større, nemlig en utstilling om skjoldbruskkjertelen.

Nervene på knallgul bakgrunn har fått imponerende detaljer når man ser på dem enkeltvis, og samlet har de tatt form som et menneske. De er starten på noe større, nemlig en utstilling om skjoldbruskkjertelen. Utstillingen skal vises i Asker Kunstforening i november 2011. Kunstblikk på kvinnehelsa Hun aner ikke hvordan sluttproduktet vil se ut, men utgangspunktet er ti portretter av ti kvinner som alle har problemer med skjoldbruskkjertelen. Kvinnenes muntlige beretninger blir en del av utstillingen. Aldri har hun jobbet med portretter, og aldri har hun redigert lyd, men det er bagateller. – Det er spennede å lære nye ting, smiler Roland.

– Vanskelig med pene Leker i kjelleren Atelieret hennes er ikke stort. mennesker Men for en produksjon det lille Billedkunstneren blar i noen skattekammeret i kjelleren på trykk, plasserer dem ved siden Vakås skjuler! Monotypiene av hverandre og legger hodet henger tett i tett til tørk op- på skakke. – Hun her er så pen. Det er punder taket. - Jeg liker å jobbe med mono- helt ekstra vanskelig å portypier, mono betyr at det kun er trettere pene mennesker. Du ett eksemplar av hvert bilde, får ikke noe å henge det på. Jeg følte meg handlingslamsier Roland. Rene farger forfører blikket met, fordi hun er så nydelig, ditt og lar deg vandre fra det sier Roland mens hun lar blikket veksle mellom trykkene før ene verket til det neste. det lander på en – Det er mye lek i fargene og “Vi kan arve hus, penger skisse lengre borte. med formene, og andre goder, men vi – Mormoren samtidig som kan også arve mindre hennes skal det alltid er fa- hyggelige ting. også være med. glig tyngde i det Ruth Roland Det er interesjeg gjør. Men sant å vise at det går an å ha lavt stoffskifte er arvelig. Vi det moro underveis. Jeg gleder meg over å skape spenninger kan arve hus, penger og andre i lyse og mørke toner. Det kan goder, men vi kan også arve man få til i sort og hvitt også, mindre hyggelige ting, sier Romen det er morsommere når land. du får farger som står og synSinnet satte det i gang ger sammen, sier Roland. – Jeg tror ikke jeg kan leve – Men hvordan bestemte du uten farger, verken i bilder eller deg for å lage kunst av indre organer og stoffskiftesykdomklær, ler Roland. mer? – Sinnet mitt satte det i gang, Tester nye metoder Akkurat nå stjeler hun litt in- sier Roland momentant. Hun stopper og kikker mot to spirasjon fra middelalderen vakre trykte grønne kvinneøyne, og renessansens anatomiillussom ligger oppå en bunke med trasjoner. Hun gjør dem til sine egne med list og fargeeksplos- trykk. – Jeg har lavt stoffskifte. Og joner. ble undermedisinert i mange – Her i dette trykket har jeg år av en lege som ikke kunne satt inn Versalius’ nervemennok. Mange sliter unødig med neske, forklarer kunstneren.


21

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

med fargekrutt Til høyre: ”Slike dager hvor alt kan skje”. Under: ”Vinden kjærtegner kirsebærtreet”.

symptomer som manifesterer seg fysisk, psykisk og sosialt. Hormoner er komplisert, og en del blir undermedisinert eller feilmedisinert. De fleste leger tror at de vet nok, men ofte kan de for lite om det, sier Roland. Undersøker livet Men prosjektet favner mye bredere enn det du kanskje får inntrykk av med en gang. Det handler om det uforutsigbare i livet, om de planene som går rett i vasken, og tap av kontroll. Det er et kunstprosjekt om livet. – Vi er heldige som er født i Norge, men vi kan ikke betale oss vekk fra muligheten for å bli rammet av noe som ikke var planlagt. Livet kan gi oss

en kilevink. Kanskje skjer det noe som gjør at du ikke kan full­føre eksamen, eller du blir rammet av en alvorlig sykdom. Da ligger det et spørsmål der, hva er livet nå? Utstil­lingen handler om livets uforut­sig­barhet, Hva gjør du

“Jeg gleder meg over å skape spenninger i lyse og mørke toner.” når du ikke kan seile med den båten du hadde tenkt? Vi har ingen garan­tier mot å miste kontrollen over livet vårt, sier Roland. - Jeg tenker at denne utstillingen kan vekke følelser om hvor sårbare vi er. Hva det er å være menneske. Det blir ikke

en utstilling kun for de som sliter med stoffskiftet, sier Roland. Befriende oppdagelse Det er ikke første gangen Ruth Roland tar opp vanskelige temaer i kunsten sin. – Jeg hadde kreft da jeg var fem år. Tidligere har jeg laget tre prosjekter om å være liten, redd og alene på sykehus. Det er tøft å bruke seg selv. Derfor valgte jeg å samarbeide med andre i dette prosjektet. Det er meningsfylt å jobbe med eksistensielle temaer, som balansen mellom liv og død,

forklarer Roland. Midt oppi all jobbingen blir det også tid til å gjøre befriende oppdagelser. – Jeg har i mange år vært opptatt av Hieronymus Bosch’ “Garden of Earthly Delight”, men jeg tenkte aldri over at fuglene var større enn menneskene. Å se maleriet i Madrid ga meg en frihet med tanke på å beskrive det store og det lille, smiler Roland. Tekst og bilder: Ingrid L. Christensen og Marianne Henriksen

Kunstnerfakta: Ruth Roland (f. 1960) er utdannet ved Statens Kunstakademi Oslo, samt ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, innenfor grafikk og maleri. Hun arbeider i dag med en utstilling om skjoldbruskkjertelen, som skal vises i Asker Kunstforening i november 2011. Hennes kunst kan også oppleves på Villa Kultura i Sandefjord, eller på www. kunstmarked.no.

VI HJELPER DEG Å FÅ JOBBEN GJORT!   

Manuell og maskinell pakking av næringsmidler og non-food, grafisk ferdigstilling m.m Merking, utsendelser, transport og monteringsoppdrag Prosjektrelatert arbeid ute hos kunde eller i våre lokaler i Sandefjord og Tønsberg

SOLIDE UTEMØBLER!   

Miljøvennlig impregnering, syrefaste skruer, og galvaniserte bolter med kulemuttere. Vi kan besørge transporten! Du finner oss ved E18, Nordre avkjøring til Tønsberg, eller se www.finn.no

33 00 39 50 33 48 58 50 www.fonix.as

BEMANNING! Fønix Kompetansenett as formidler et stort utvalg av motiverte og kompetente personer ut i jobb. For mer informasjon se www.fonix.as eller ta kontakt med en av våre konsulenter.

Vi skaper håp og muligheter, velg Fønix som din leverandør!


22

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

ung Kultur Ukens bilder: Martin Ødegård Martin Ødegård (18) har tatt ukens bilde. Han er elev ved Medier og kommunikasjonslinjen på Horten videregående skole. Han vil utdanne seg til fotograf eller grafisk designer. - Drømmen er at bildene mine henger rundt i folks hus, og at de husker bildene mine etter at de har sett dem, sier Martin.

Har du et bilde eller en tekst du vil dele med våre lesere på UNGsidene? Send teksten eller bildet, noen ord om deg selv og et lite portrett til: tips@vestfoldblad.no.


23

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Ukens tekst: En fortelling om kjærlighet av Elise Myhren

Nok en drittsekk Du er alltid litt skeptisk i starten. Herregud, dere møttes jo akkurat? Hvordan kan du føle det slik allerede? Kanskje det er alle timene i telefonen. De søte sukkene han gjør når du sier noe dumt. Det første, litt mislykkede kysset. Måten han stirrer på deg gjennom sofaputene, og hvordan han knepper skjorta si helt feil. Du opplever et uforklarlig rush, som om han skjøt en helt unik kraft inn i hver eneste lille muskel i kroppen din. Du titter på han i all hemmelighet når han tråkker ned snøen på vei til huset ditt, og nyter følelsen du har kjent flere ganger før – men denne gangen er det noe helt egent. Du er ti meter fra bakken og det siste du vil er å komme ned igjen. Du prøver å fange pusten for å forsikre deg om at du faktisk lever, og trykker på venstre side av brystet for å sjekke om det banker. Smilet hans er tidløst. Du blir forelsket. ”Er du jenta mi nå da?” Blikket føres mot bakken hvor du kan se at føttene dine er festet til den, selv om alt tyder på noe annet.

får han deg med på en runde med Fifa, og du må innrømme at du koser deg mer enn aldri før. Kranglene er små og ubetydelige, men ingenting gjør deg mer irritert. Alt blir likevel tilgitt idet han rynker brynene og ser på deg med de bruneste øynene man kan tenke seg. Det beste er uansett når han leker irritert. Når håret ditt faller over øynene hans mens dere kysser, når du dytter han i snøen og ler høyt mens du løper bort fra hans hevnlyst eller når dere er sent ute til skolen. Så går ukene plutselig tregere. Han ringer deg ikke lenger dritings klokka fire om natta. Han kysser deg gradvis mindre, og holder deg ikke lenger like hardt i hånda som han pleide å gjøre. Møtene blir

De neste månedene er de beste du har opplevd. sjeldnere og blikkene kortere. Du får ikke noen ”tre måneders” melding. Du sitter der like forelsket som før, men biter deg i leppa ved tanken på en avslutning.

De neste månedene er de beste du har opplevd. Han synger for deg i telefonen, og sier at han aldri har vært så forelsket. Alle gangene du sitter og stirrer på han når han drar håret tilbake. Gud, hvor kjekk han er da.

Han sier til deg akkurat det du lengter etter å høre. Han sier at han ikke er som alle andre gutter. At han er en som bryr seg. Men dypt inne vet du at det bare er ord. Du har tross alt vært gjennom det hele før. Du vet også hvordan det bruker å ende.

Han er på sitt søteste når han begynner å diskutere fotball, og du skriker at du kunne ikke gitt mer faen i den mest meningsløse sporten i verden. Likevel

Likevel så er han i tankene dine konstant uansett hva du gjør, og du sitter og venter på at mobilen skal vibrere, men

hver gang den faktisk gjør det – så er det selvsagt ikke fra han du trenger at det skal være fra. Du tørr ikke å konfrontere han. Frykten for å høre det verste gnager i magen som en konstant kvalme. Du har vært med han nesten hver dag den siste tiden. Du har falt for han, og ser for deg dere to sammen i en god tid fremover. Kanskje er du av den drømmende typen. Han derimot ser kanskje for seg et par måneder i fangenskap. For det å binde seg skremmer han. Idet det går opp for han at du vil være med han for alltid, skygger han unna. Han vil helst starte på nytt. Finne igjen spenningen som var der i begynnelsen. Den konstante kvalmen blir stadig verre samtidig som du klamrer deg enda hardere fast til det uoppnåelige. Plutselig en søndag ettermiddag kommer telefonen du visste skulle komme. Den søndagen han egentlig skulle vært og sett deg spille ishockeykamp. Han forklarer deg at han begynner å merke aldersforskjellen, og trenger tenketid. Et par dager senere møtes dere utenfor den lille cafèen dere så ofte hadde sittet timevis og snakket. Han står der foran deg, fiklende nervøst med mobilen i hånden. Som om han ventet en viktig telefon eller noe. Den brune kragen på skjorta hans ligger så livløst rundt nakken hans, og du får lyst til å brette den ned slik du ofte hadde gjort. Han gjør et forsøk på å åpne munnen og alle mulige setninger du tror vil oppstå roterer i hodet ditt som en skarp kortstokk skjærende

Elise Myhren er 16-åringen bak ukens elevtekst. Hun er elev ved Greveskogen videregående skole, og bor på Sem i Tønsberg. - Teksten var en skoleoppgave om kjærlighet hvor jeg fant inspirasjon i venners og egne erfaringer, men først og fremst var det fantasien som slo til, forteller hun. Elise skal være utvekslingsstudent i USA et år. Hun er usikker på hvilke studier framtida bringer henne til, men synes journalistikk kunne være interessant.

mellom finertuppene. - Unnskyld, sier han og stirrer enda hardere i bakken. Ikke akkurat hva du tenkte deg, men nærme nok. Du blir lammet idet han fortsetter, men så fort det første

Han står der foran deg, fiklende nervøst med mobilen i hånden. ordet gjentar seg på leppene hans, blir de tvunget tilbake inn i munnen hans av leppene dine. Hendene dine klamrer seg bak hodet hans, mens hans fremdeles ligger livløst langs siden. De kalde og følelsesløse leppene hans berører pannen din før du ser ryggen hans forsvinne inn i den kalde desember morgenen. Du sitter igjen uten han. Du innser at du har adoptert vanene hans, idet du pirker nervøst på venstre tommel-

negl. Du knekker leddene i fingrene, sier de dumme typiske ordene hans og våkner når han våkner selv om han ikke lenger ligger ved siden av deg. Du lukter parfymen hans i et svakt øyeblikk, og snur deg til gutten som lukter det samme. Sangen som var deres dukker opp over alt, og du prøver alt for ikke å begynne å gråte. Du har et vagt minne fra da du var liten. Et minne om da du luktet på skjerfene til mormoren din da hun ikke var hjemme. Akkurat som nå – da du blåser inn duften på puta hvor han brukte å ligge og stryke deg ømt på ryggen. Han tok et valg. Og du lurer på om han ville blitt, om han visste. Visste at sommerfuglene i magen, ikke var der alene.

Rettferdig og økologisk mote for dame, herre og barn. Vi fører blant annet

PeopleTree og Bibico, som du ellers må

til Top Shop i London for å finne, samt mange små og spennende merker fra Sverige, England, Tyskland, Frankrike og Norge!

Velkommen til en Bevisst handel www.bevisst.org Sigurdsgate 9, Larvik


Annonser

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 8/5

www.mediateam.no

24

- du kjenner oss

Kylling

29 nygrillet, pr stk

90

Begrensninger på tilbudet kan forekomme.

Flintstek pr kg

ll Nature i r a nert eller m e pris

- til samm

49

90

Dole salater

alle varianter, ferdig kuttet, pr pk

÷40%

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

- du kjenner oss på de gode tilbudene


VestfoldBlad mai 2010 - uke Vestfold Blad -- 5. mai 2010 - uke 1818

Hanto 22 fot, 18 hk Saab, meget pen til salgs. Tlf. 932 27 385

Digitalt trommesett,

Enkelt og greit Stort

overtar gjerne din gamle parabol gratis. Ring tlf. 909 21 319.

Dusjkabinett, 2 år gml.

Støpejerns ovn,

Ytterdør, pent brukt str. 90 cm bred x 210 høy ønskes kjøpt. Tlf. 414 43 394

Kamakselstrammere Audi, nytt komplett

Step-maskin, Twist

og smått Gratis Rubrikkmarked

Hver onsdag

med setetrekk, selges kr 200 pr stk. Tlf 418 89 391

gml. org. til vedfyring. Selges hbo. kr 1 000,Tlf. 995 51 146

sett til Audi A6 00 mod. 2,4q. Selges kr 6 500,Tlf. 918 19 210

and shape maxfit stepper selges kr 300,-. Tlf. 480 10 830

Hovedlysbryter Audi,

Gratis, har du noe du vil

A3 99 mod, ubrukt selges kr 500,- Tlf. 918 19 210

Hjullager Audi, A4 98 mod, ubrukt, venstre side bak. Selges kr 300,Tlf. 918 19 210

Reis med Color Line fra Sandefjord til Strømstad - til ferieopplevelser for store og små!

Parabol ønskes, jeg

2 stk krakker, lys bjørk

annonsere på vårt gratis rubrikkmarked?Logg deg inn på www.vestfoldblad. no og legg inn en gratis rubrikk. Gjelder kun privat personer.

Dyr Kattunge ønskes,

renslig, helst hankatt. Tlf. 919 16 029 kl 18-21

Arbeid utføres Vaskehjelp ønskes

til enebolig annen hver uke. Norsk/engelskspråklig foretrekkes. Tlf. 414 43 394

Åpner 12.

En teater- og opplevelsespark like utenfor Vimmerby. Her kan du besøke Emil i Lønneberget, Karlsson på taket, Pippi Langstrømpe og Ronja Røverdatter. En morsom opplevelse i en eventyrlig verden.

2 voksne, 2 barn, 2 netter, inngang til parken 2 dager fra kr 1 405,-

2 voksne, 2 barn og 1 bil t/r. 2 netter i 4-sengs hytte på Astrid Lindgrens Värld Camping & Stugby. Entré til parken 2 dager. Gyldig 12.05.-04.06. Turkode 9135

Annonser

Vestfolds nye markedsplass! Ring 334 62 000 for å bestille annonseplass. 80x107mm Sveriges største bade- og lekeland med over 45 attraksjoner. Inngangsbillett for to hele dager med fart og moro i vannland, motorland, tivoliland og lekeland.

Har du barn eller ungVigdisiHegg an-som dommer huset nonse. strever og har problemer hjemme, på skolen eller i fritiden? Det finnes hjelp!

2 voksne, 2 barn, 2 netter, inngang til parken 2 dager fra kr 1 845,-

2 voksne, 2 barn og 1 bil t/r. 2 netter i 4-sengs hytte på Skara Sommarlands Camping, entré til parken 2 dager. Gyldig 29.05.-30.06. I perioden 01.07.-22.08. kr 2 470,-. Turkode 9115

Individuelt tilrettelagt samtaletilbud med barn og unge fra seks år og oppover. Hjelp til å se egne ressurser samt ta de i bruk – Styrke sterke sider. Bred erfaring fra arbeid med barn og unge som strever. Tilgjengelig på kveldstid - hjemmebesøk mulig. Kontakt: Vigdis Hegg, t: 93 23 59 58, Tønsberg post@vigdishegg.no, www.vigdishegg.no

334 62000

Wendy Frisor’n på Haukerod i korr Hyggelige priser • Gratis parkering Ring eller send sms for timebestilling

Åpent i we Daglig fra ekend. 26.05.

Liseberg i Gøteborg

Nordens største fornøyelsespark med 35 kjøre- og opplevelsesattraksjoner som byr på fart og spenning for hele familien. Årets nyheter er flyvende elefanter, ponnykarusell og nye radiobiler.

2 voksne, 2 barn, 1 natt fra kr 880,-

2 voksne og 2 barn t/r. 1 natt i familierom m/frokost på Novotel Gøteborg. Gyldig alle dager 28.06.-22.08. Tillegg for bil. Turkode 9056 Spesialpris Liseberg SEK 70,- pr. person mot fremvisning av fergebillett Sandefjord-Strømstad. Attraksjonene på Liseberg er ikke inkludert i inngangsbilletten.

Priser for øvrige perioder, kontakt booking for mer informasjon.

www.vestfoldblad.no

mai

Skara Sommarland

-også på nett

Telefon

mai

Astrid Lindgrens Värld

Åpner 29.

Kontakt oss i dag for et tilbud!

as

SVERIGE

Kjøpes

alt du trenger medflg. Pent og lite brukt. Selges kr 4 900,- Tlf. 908 75 044

m/armatur. Pent brukt. Selges hb. Etter kl 17. Tlf. 334 66 696

SSANDEFJORD A - STRØMSTAD

SAD-LJ10-17

Selges

Ba rn

ige er Sv

Gratis rubrikkmarked

www.vestfoldblad.no

25 25

ANNONSER Annonser

Bøskogen 9, 3242 Sandefjord. Tlf.: 33 52 20 39/419 05 944 epost: wmhstray@hotmail.com

810 00 811 colorline.no


26

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

reiselyst

Gdansk

Østersjøens perle Det er lenge siden denne Østersjøens perle var en dyster havneby med slitne kraner på verft langs kai og pir. Gdansk er i dag så mye mer, og har blitt et yndet reisemål der byen framstår som en ny-restaurert og idyllisk gammel by. Du finner den romantiske stemningen både i smug og på torg. Omgitt av vakre monumenter, livlige markeder, fargerike festivaler uten- så vel som innendørs. Gdansk byr på et variert kulturliv og et shopping- og natteliv som knapt har sin make i Sentral- og NordEuropa.

Hvite strender Visste du at man i byens umiddelbare nærhet finner noen av Østersjøens fineste strender, med strandhoteller, spasentra, kurbad og badeland? Eller en hanseater-bebyggelse og enda eldre minnesmerker som forteller om en usedvanlig rik fortid? Eller at det var nettopp ved denne byen at annen verdenskrig startet, da det tyske

krigsskipet Schleswig-Holstein startet sin kanonade mot garnisonen i Westerplatte sensommeren 1939? Både dette stedet og andre historiske sentra har fått sine minnesmerker, museer og nasjonale helligdommer. De forteller om en skiftende, ofte brutal fortid med opp- og nedgangstider, demokrati og diktatur, håp og frustrasjon. Det som imidlertid møter dagens turister, er optimismens og den voksende velstandens Polen – med sine problemer og utfordringer som alle andre, men med en markert fremtidstro og forventinger om et bedre liv for alle.

Mye å vise fram

Når vi snakker om Gdansk, burde vi kanskje heller bruke

begrepet Trippelbyen, ”3-City”. For urbaniseringen er kommet langt, og Gdansk glir over i Sopot før den omfavner Gdynia. Trippelbyen er et begrep, intenst og dyktig markedsført av et profesjonelt og godt organisert reiseliv der alt gjøres for å tilfredsstille selv den mest kresne besøkende. Det er mye Gdansk, Sopot og Gdynia ønsker å vise fram. Dette er ikke ”Øst-Europa”, det dreier seg om det mest sentrale området på det nordeuropeiske kontinent, en region som alt har gjennomgått en betydelig moderniseringsprosess. Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at reise og opphold, mat og drikke, transport og severdigheter, uteliv og shopping er lavt priset for turister vest- og nordfra.

Tekst: Bjørn Hoelseth Alle foto: Polish Tourist Organization

Festivaler, opplevelser, shopping... Man trenger ikke kjede seg i Gdansk eller Trippelbyen. Hele området er et oppkomme av festivaler, konserter, uteteater og mye mer. Det meste foregår i sommersesongen. The Star Festival er et årlig arrangement som samler fremstående polske representanter fra teater, film, musikk, billedkunst og litteratur. Gdansk International Organ Music Festival i katedralen i Oliwa er verdenskjent, og til FETA-festivalen kommer polske og utenlandske grupper og ensembler som har spesialisert seg på uteteater. Norske Stella Polaris har vært her! La oss for all del nevne Sopotfestivalen, som kanskje er den

mest berømte interna-sjonale slagerkonkurransen i SentralEuropa. Sopot har også sin egen jazzfestival (Sopot Molo Jazz Festival), en Gateteaterfestival og SKOK Jazz Festival. Glem ikke at Gdansk er arrangørby for EM i fotball i 2012. Baltiske Arena skal stå ferdig i år og vil romme 40.000 tilskuere.

Shakespeare i Gdansk!

En gammel renessansetradisjon holdes i hevd i Gdansk. Gjestende teatergrupper oppfører de udødelige Shakespeare-stykkene, og disse vil om få år kunne vise seg fram i tidsriktige omgivelser: Man er i ferd med å rekonstruere et eget teater i den stilarten britene kaller Elizabethan – tidlig 1600-tall. Det store loppemarkedet, som også er en eneste stor gatefest, Jarmark Sw. Dominika, finner også sted i Gdansk gamleby i august, og da er gatene fylt opp av handelsboder, skuespillertrupper og gate-

musikanter. Markedet har aner helt tilbake til 1260.

Shopping

Gamlebyen i Gdansk er uten tvil et Mekka for dem som vil ha med seg Polens særpregede souvenirer, smykker og kunsthåndverk hjem. Her finnes spesialforretninger for rav, sølv, krystall og ikke minst trearbeider. De siste finner du særlig i Langgaten, Ulica Dluga, og i Ulica Mariacka. Også de som foretrekker store varehus og kjøpesentra, finner flere slike. Den store møllebygningen i Ulica Wielkie Mlyny virker som en magnet på mange, det samme gjelder kjøpesenteret Madison Park i Ulica Rajska, med sine mer enn 100 forretninger, inklusive motebutikker. Madison har eget turistkontor, helsestudio og legesenter. Langgaten Ulica Dluga er full av håndverksbutikker, men har også marked. Om sommeren arrangeres gateteaterforestillinger og konserter her


27

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Gdansk har gjennom århundrer utviklet tradisjoner innenfor smykkekunst basert på rav

DBS PROOF

Slik kommer du deg til Gdansk: Wizz Air har direkterute fra Torp til Gdansk med avganger tirsdag, torsdag og lørdag. Billetter: www.wizzair.com eller www.torp.no Slik kommer du deg fra flyplassen: Flyplassen Gdansk Lech Walesa Airport ligger bare en mil fra sentrum av Gdansk. City-bussen inn til byen bruker 25-30 minutter. Nyttige nettsider: www.gdansk.pl www.gdansk-life.com

www.portentilpolen.no www.arrivalsguides.com www.trojmiasto.pl

www.tourpol.com www.kabaretewan.pl www.pikawa.pl

Nytt IT-selskap i Vestfold! - over 20 års erfaring fra bransjen

Vi har løsningene for små- og mellomstore bedrifter, for privat- og proffmarkedet. Vi tilbyr service og support av PC’er, arbeidsstasjoner og servere. Bytt til den nye revolusjonerende harddisken SSD.

Fra kun kr 750,- + mva. Denne kan øke hastigheten på din PC, gammel eller ny, med opp til 500 %.

limitech PC service

nettverk

VELOTECH S2

Allrounder til landeveis-, jobbsykling og raske småturer. • Shimano SLX 24-gir • låsbar dempegaffel • dame/herre

4.499

TID FOR SYKKEL 499

Topp dekk til Birkebeinerrittet! Meget bra trilleegenskap. • 2 dekk, før 798,-

Fra kun kr 390,- + mva. Husk; vi betjener både bedrifter og private!

-økonomiprogram for små bedrifter Visma Avendo Økonomi 40 gir deg full kontroll på bedriftens økonimiske situasjon. Kun kr 2 990,Abonnement kr 175,- per mnd eks mva.

3.499

VREDESTEIN KILLER BEE

La oss sjekke backupløsningen slik at du ikke risikerer å miste data eller at maskinen går unødvendig tregt.

Vi har Visma Avendo

Knalltøff MTB-sykkel. • Sram X4 24-gir • mekanisk skivebrems • låsbar dempegaffel • barends • før 4599,-

LOKOMOTIV MEDIA. Det tas forbehold om trykkfeil. Begrenset antall.

Fakta

GORE BIKE WEAR PHANTOM JAKKE

Jakke med avtakbare armer, mye stretch og fullstendig vindtett. Beregnet til bruk på raske turer.

1.749

server

For mer informasjon: www.limitech.no Elveveien 23 · tlf: 915 98 801 Aagaardsplass 2, Sandefjord. Åpent: man-fre 9-17, tors 9-18, lør 9-15 Telefon 33 46 80 40. www.spinn.no


28

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Ukens vin

Lette sommerviner UKENS VINER

Gledens druer til den lette matbit

Vicki og Jeff Dewar. To unge mennesker som overtok en eiendom ved Ferguson River i Vest-Australia i 1996 og produserer en serie med svært gode viner. Blant de beste modernistene i vår vinverden. (Foto: Willow Bridge)

Porta Sauvignon Blanc (Chile)

Porta Sauvignon er en frisk vin med aromaer av sitrus, urter, melon og mineraler. Det er en inntagende og kraftfull vin, med tydelig syrlighet som matcher sjømat og Middelhavets delikatesser uten å miste sin friskhet og struktur. Dette er en forfriskende vin i den varme årstid. Anbefales som aperitif, terassevin, utmerket til asparges, skalldyr, fisk, salater og hvitt kjøtt.

Dragonfly Sauvignon Blanc Semillon (Australia)

Under en smak­ning i Spania med Verdejo-druen i sent­rum, slo det meg at denne har mange likhetstrekk med Sauvignon Blanc. Det fikk jeg fikk bekreftet da jeg litt senere samme dag til et enkelt og godt måltid drakk Porta Sauvignon Blanc fra Chile. Forrige gang jeg nippet til den vinen, var nettopp i Chile. Det slår meg hvor populær, verdenspreget og anvendelig Sauvignon Blanc er blitt. Hvor lettdrikkelig og tiltalende den er, og hvor ofte jeg med årene velger denne gledens drue til de sommerlige retter. Til tross for de store forskjeller i klima og jordsmonn druen dyrkes i, har den en ”ryggrad” som gjenkjennes. Ryggraden ble for øvrig bemerket under en lunsj i St. Andrews Golf Hotel over en Cloudy Bay Te Koko fra New Zealand, og med en Sancerre fra Loire til lunsj i klubbhuset til The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Og jammen, under en sommerlig aprilkveld på en utecafé i Wien, ble igjen Sauvignon Blanc valgt til bordet. En slik kveld ved den østerrikske hovedstads grønne ringvei, med vårlige dufter gir tid for refleksjoner over hvor liten også vinverdenen er blitt. Det skal ikke mer enn lukt og smak fra et glass halvfylt med lyst gyllent fludium til, så er vi på reise i druens og vinbondens verden over verdenshav og verdensdeler. Og gledens drue, ja, den gjenkjenner vi.

Fra Loire

Sauvignon Blanc er en hvit vindrue og kommer opprinnelig fra Loire i Frankrike. Her gir den særlig smakelig rikdom i de tørre vinene. Druen dyrkes over hele verden og har bidratt til å sette New Zealand på verdens vinkart, med en sterkt aromatisk, fruktig og perlende smak. Denne stilen ble etterhvert brukt med hell i Chile og i Oregon, i staten Washington og for den saks skyld på østkysten av Nord-Amerika. Nye og bedrede produksjonsmetoder gir også druen mange muligheter i California og Australia. Ved å plukke druene på forskjellig tidspunkt og med varierende modningsgrad, ved forskjellig gjæringsgrader og lagring får moderne produsenter frem et rikere spekter av aromaer og vin med både spenstighet og karakter. En økende trend med å plukke druer i forskjellige modningsfaser gir ytterligere nye nyanser, og gir spenning med annerledes smakskonsentrasjon og variasjon.

Friskt krydder

Fra områder hvor de ikke bruker eikefat, gir Sauvignon Blanc ofte livlige og forfriskende vin med forsterket terroir, dog med et alltid umiskjennelig Sauvignon Blanc-preg. Som sin røde fetter; Cabernet Sauvignon har den hvite en karakteristisk krydderaroma. Duften blir ofte beskrevet som solbærblader eller stikkelsbær og gress. Den er forholdsvis lett å kjenne igjen nesten uansett hvilket jordsmonn den har vokst i.

Vakre Loire

Historisk sett har druen gitt best vin når den får vokse i Loiredalen. Et område jeg

har sterke følelser for etter å ha blitt ”oppdratt” i dalførets skjønnhet av hedersmennene og krigsflyverne Otto Grieg Tidemand (senere forsvarsminister) og den senere stortingspresident Per HysingDahl. Under Den annen verdenskrig så de Loire-elvens og vinmarkenes skjønnhet som navigasjonspunkter og lysstrimer under nattlige og hemmelige operasjoner, mens jeg har gjort mine gjensyn med

det vakre landskapet på dagtid. Ikke trenger man fly dit heller, det greieste er å komme seg til Paris og deretter ta tog. Da kan man nyte både utsikt og vin underveis. Utsikten inkluderer vinmarker. Vinene herfra, eksempelvis en hvit Sancerre, har det vi kaller for vegetale aromaer, og dufter gjerne stikkelsbærbusk, har et litt tørt røykpreg og smaker fortreffelig friskt, fruktig og deilig. Røykpreget kommer av jordsmonnet som i det store og hele består limestone og flint. Drar du til Sancerre, er du i hjertet av Sauvignon Blanc. Byen Sancerre ligger ved bredden av elven Loire. Sauvignon Blanc gir viner som passer perfekt til den friske aspargesen når den er som grønnest. Det vegetale preget i aspargesen harmonerer godt

sammen med det vegetale preget i vinen. Det gjør at druen også går godt til salater. Men dens friske kraft tåler hva det skal være av skalldyr og fisk av nær sagt alle slag.

Spenst vest i Australia

Druen er også egnet i blandinger. En av de mest spennende og delikate sådanne kommer fra Vest-Australia; Dragonfly Sauvignon Blanc Semillon. Franske semillion setter tropisk fruktsmak til. Bak denne og andre toppviner står en nykommer blant vinprodusenter, Willow Bridge Estate. To unge mennesker, Vicky og Jeff Dewar gjør noe så sjeldent som å tilføre verden en serie fenomenale viner, etter å ha startet med vinproduksjon først i 1996, i et område som inntil da ikke kunne regnes som mulig produksjonsområde. Markene ligger høyt over elven Ferguson i dalføret med samme navn. Vinmarkenes jordsmonn veksler mellom rød leire, kalkstein, granittgrus. Region er dessuten phylloxera-fri (den ødeleggende vinlusen) og gir store frihet i hva slags rotstokker de velger å plante. Klimaet er mildt og kystnært. Årlig nedbørsmengde 800mm, og regnet som faller, kommer inn fra havet mot Antarktis, rent og godt.

Nyt vinen

Generelt bør Sauvignon Blanc nytes i sin ungdommelighet, og ikke flaskelagres over lang tid. Dette er hovedregelen, men noen av de bedre vinene kan godt lagres en del år før de nytes. Som jeg gjorde hine dager både i St. Andrews og i Wien. Tekst: Kjell Arne Bratli

55% Sauvignon Blanc, 45% Semillon. Overveldende citrus- og ferskenaromaer. I smak følger tropiske frukter som pasjonsfrukt og melon. Nydelig finish. Dette er en vin som går til det meste av havets frukter, og sommerlig lette kjøttretter. Gjerne grillede skjell.

Serego Alighieri Possessioni Rosso (Italia)

Ukens røde er en Venetovin som fikk høye terningskast blant landets vinjournalister på forsommeren 2008. Rubinrød farge. Fremtredende preg av mørke kirsebær og krydder. Dette er en fruktig, kompleks og elegant vin med bløte tanniner og lang ettersmak. Passer til kremete pastaretter, lyst kjøtt, smaksrike fiskeretter og forskjellige retter av kalv og svin. Cuvée Christer Berens Monastrell

Spania

Christer Berens skaper setter sitt merke på smakelige viner. Denne har dyp rød farge med blå kant. Intens og fruktig aroma med fremtredende elementer av jordbær og plommer. En vin med konsentrert saftig frukt, myke tanniner og lang ettersmak. Til lam, svin, vilt og ost. Gjerne til en glovarm og kjøttrik paella også. Fra området Yecla, som kjent i nærheten av fremragende golfbaner.


Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Annonser

Mai-kampanje:

Opptil 30 % på en rekke modeller

Spar penger Miljørabatt Spar

kr 4.0 00,-

rg i

Scan selges kun hos Ildstedet

e en o i lb tra V ed f yring er CO2-nøy

Scan 58-7/58-8 Veil. pris fra kr 17.900,-

Nå kr. 13.900,-

Spar strøm -

Jøtul F 373 Grå og sort lakk Veil. pris: kr 18.990,-

Fyr med ved

Nå: kr 14.990,-

Jøtul, Scan og Ildstedet samarbeider med

www.ildstedet.no

Kampanjeperiode fra 05.05.2010 til 31.05.2010

for et sterkt vern av vårt felles miljø. Vi gir 100 kroner til Naturvernforbundet for hvert kampanjeprodukt som selges i løpet av kampanjen.

Butikknavn as

Besøksadresse 12, 3456 Stedsnavn Tel XX XX XX XX

Raveien 191 B, 3242 Sandefjord · Telefon: 33 42 96 50

29


30

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Ukens vestfolding

Morten Fon skaper samhold og entusiasme på tvers av kulturer:

Morten Fon jobbet for Jotun i Egypt i tre år, ved sitt første treårige utenlandsopphold. “Paint dealer i Egypt” er tittelen på bildet i Jotuns arkiv.

Lar verdiene bygge bro

Morten Fon vil at Jotuns kjerneverdier skal gjen­ speiles i de ansattes innsats i alle ledd. Foto: Morten Rakke

Foto: Paal Andre Schwital

- Jeg sto på robrygga, og hadde akkurat rodd en firer med styrmann. Jeg var først ute etter dusjen på roklubben. Da fikk jeg øye på ildkula over Jotun. - Vi kastet oss på syklene, og endte opp ved den søndre inngangen. Folk kom opp med istykkerrevne klær. Mange var skadet, seks ansatte døde. Jeg hadde slett ikke tenkt meg at Morten Fon, konsernsjef i Jotun gjennom fem år, ville ha et så presist svar på det klassiske spørsmålet“ hvor var du da Jotun brant?”. Men det viser seg at mannen som leder over syv tusen ansatte fordelt på 35 land, har et langt og personlig forhold til konsernet han styrer. Og til verdiene han sverger til i tykt og tynt.

Pingvinåndens verdier For 15. september 1976 er en dag han aldri glemmer. Det er ingen tvil om at hendelsen

satte sitt preg på gutten som snart skulle fylle 15 år, og som året etter ville tre inn i sin første jobb for malingprodusenten. Brannen gjorde inntrykk på ham. Siden har den blitt et av symbolene på at det som i mange år ble kalt “pingvinån-

Brannen ved Jotun har gjort bedriften ekstra fokusert på sikkerhet, tror Morten Fon. den” betyr mye for mange. - Brannen kunne tatt livet av Jotun. Vi lærte mye av det som hendte i 1976, og springer nok

fortere her enn andre steder når alarmen går, sier Fon. Året etter brannen begynte han i sommerjobben som postbud ved Jotun. Der han ruslet rundt med posttrallen fikk han kontakt med både ansatte på gulvet og lederen i hjørnekontoret. I dag har han flere lederstillinger å se tilbake på, før han i 2005 overtok som konsernsjef for malinggiganten.

Bygger framtiden Som tredje generasjon Fon i tjeneste for bedriften, er han også en av dem som fikk omsatt “pingvinånden” til fire mer kjente begreper, som han kaller kjerneverdier. På tvers av landegrensene er i dag lojalitet, omsorg, respekt og mot ord det internasjonale selskapet omsetter til handling. Slik bygges langvarige verdier. Hver eneste dag, skal vi tro bedriftslederen. Brannen og hva bedriften gjorde for dem som ble rammet, er blant eksemplene han

trekker fram for å vise hva verdiene betyr i praksis. Det gjør han enten han holder en bryllupstale, eller når Nærings- og handelsdepartementet vil ha ham til å fortelle om internasjonaliseringen av konsernet. Ordene er fattige i seg selv, men kraftfulle når innholdet han legger i dem forklares gjennom gode historier. - Lojalitet, omsorg, respekt og mot er i all sin enkelhet vår betingelse for suksess, mener konsernsjefen.

“Jeg var nok litt slapp. Tenkte at det går nok, for det har jo gått til nå.

Morten Fon om seg selv som skoleelev

Fjerner barrierer Han mener det har bidratt til at bedriften har etablert livskraftige bedrifter i fjerne verdensdeler. Ansatte har dratt ut og byg-

get opp en bedriftskultur i helt ukjente landskap. De har vist mot, og gjennom respekt, omsorg og lojalitet vunnet tillit på tvers av nasjonaliteter og religioner. Selv følte han på motet det krevde da han første gang fløy ned langs Nilen. Da han så pyramidene reise seg ved en grå masse som snart skulle romme et hjem for ham, kona og de to barna. - Hva i all verden er det jeg har begitt meg ut på? tenkte han. Men etter tre år var han mer klar for Malaysia som neste stoppested, enn resten av familien. Slik har det alltid vært, skal vi tro ham.

Valgmulighetenes fylke - Barna ville alltid bli, og grudde for å bryte opp. Men det gikk fint hver gang, også da vi vendte tilbake til Norge, sier Fon. Vel hjemme gikk det seg til, både i offentlig og privat skole. Datteren Christine, trivdes


31

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Morten Fon MORTEN FON

Sivil status: Gift med Anne. Sammen har de barna Christine (21) og Carl (16).

Bosted: Sandefjord, hvor han også er født og oppvokst.

Yrke: President & CEO i Jotun AS, Sandefjord.

Boken han leste sist: The Bin Ladens - om familien Bin Laden.

Musikk han gjerne hører: Postgirobygget, Supertramp, Dire Straits, Metallica - men sier han er altetende.

Favorittmåltid: Grillet sjøkreps.

Yndlingsdrikke: Hvitvin fra Italia - Veneto, Soave Classico f.eks Gini La Frosca.

Største supporter­ opplevelse:

Golfbanen på Jåberg i Sandefjord er flittig besøkt av Morten og kona Anne. Foto: Marianne henriksen

best på Skagerak International School, mens sønnen Carl fant seg kjapt til rette i den offentlige skolen. Valgmulighetene verdsettes høyt av Fon. Han ser verdiene det internasjonale tilbudet gir både til egne ansatte og Vestfold som mulighetenes fylke også på utdannelsessiden.

fire ord, selv om den formelle kompetansen må ligge i bunnen.

Drømmen om lyse kvelder Når vi snakker med ham, har han akkurat returnert fra Abu Dhabi. India, Dubai, Bahrain og Saudi Arabia har gjort at han også i år vil få 120

Ikke noe skolelys - Var du en pliktoppfyllende skolegutt? - Nei, jeg var nok litt slapp. Tenkte at det går nok, for det har jo gått til nå, humrer Fon. Han tar en slurk svart kaffe før han medgir at han nok ikke ville ha klart konkurransen med de Jotun ansetter i dag. Da han ble ansatt var han en av få med internasjonale studier på CV-en. Først studerte han i Aalborg, her traff han også kona Anne. Etter ansettelsen i Jotun fikk han også spe på med studier i Sveits. Likevel, kvalitetene han ønsker av de ansatte kan oppsummeres med

og hjembyen Sandefjord, vil turen gå til St. Petersburg. - Hva ser du mest fram til når du nærmer deg hjemmet? - Jeg drømmer alltid om å komme hjem til frisk luft, ferske reker og lyse sommerkvelder. For jeg tror at vi alltid må ha drømmer. Jeg drømmer om det jeg ikke får andre steder enn akkurat her, svarer Fon.

Lokkes til grønne enger

Et Jotunskilt lyser opp på gatene i Østen, og blir nesten som å se det norske flagget for mange reisende.

Foto: Morten Rakke

reisedøgn. Etter en periode i Vestfold

Han legger til at hytteturene til Danmark slett ikke kan hamle opp med velfødde vestfoldske reker, og ingen steder i verden har vakrere, lysere kvelder enn dem vi finner her. Han eier både båt og fiskestang. Men det er grønne tepper og blanke køller som lokker mest på fritiden. - Tidligere dro jeg til Stokke, men nå er det golfbanen her i Sandefjord som blir mest besøkt, sier konsernsjefen. På golfbanen kan han konkurrere både mot seg selv og andre. Kona får av hans tilmålte tid, det kan også kol-

Brighton - Man Utd i FA cupfinalen 1983 (2-2) og Norge - Brasil i VM i Frankrike (2-1).

Sudoku eller kryssord? Sudoku i klassen hjerterå...

leger og venner gjøre. I tillegg gjør det ikke noe å få gått en mil i ny og ne.

Blå patriot Fon har lært seg å sette pris på tiden hjemme i Vestfold, og gleder seg stort når Sandefjord Fotball spiller. Selv om drømmeresultatene kan utebli. SF-kampene får han med seg uavhengig av hvilket verdenshjørne han befinner seg i. Enten det blir på tri-

“Jeg drømmer alltid om å komme hjem til frisk luft, ferske reker og lyse sommerkvelder.

Morten Fon

bunen, foran TV eller foran en dataskjerm nattestid. Da kan det gå i blått i det brune blikket. - Jeg spilte sjøl en gang, men det begynner å bli noen kilo

siden. Derfor følger jeg mer med fra sidelinja. Laget mitt, Brighton, har det ikke vært spesielt oppløftende å følge med på. Da er Sandefjord Fotball en god klubb å være supporter og sponsor for, sier Fon.

Metallisk vellyd - Hva er din største kulturopplevelse? - Ikke Metallica-konserten jeg var på nylig, selv om den var bra. Nei, det må bli et bryllup i Kairo, der jeg måtte danse med brudgommen foran 2.000 gjester. Det er en opplevelse du bare kan få med deg som ansatt i Jotun, hevder konsernsjefen. Men han må medgi at Norge - Brasil i Marseilles også var stort. Siden han er et drømmende menneske, må jeg spørre om hans drømmekonsert. Blikket blir en liten anelse fjernt, smilet bredere. - Drømmen er Supertramp på mitt 50-årslag. Men det er lenge til altså. Jeg blir bare 49, sier Fon.


32

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

NÆRING

Matematikktrening i Vestfold Motivasjon til matte og realfag, det er hva det norske mattetreningsprogramet ENT3R handler om. Nå kommer det også til Vestfold, etter så langt bare å ha vært tilgjengelig for elever noen få steder i landet. Og det Høgsko-

len i Vestfold som har meldt sin interesse for å tilby realfagstrening til aktuelle elevgrupper i vårt fylke. Bedriftene i Vestfold har stort behov for nye medarbeidere med gode kunnskaper i realfag.

Reiser gjerne på kulturseilas

Allegro har stor glede av å være med på kulturseilas. Fra venstre ser vi Per Erik Larsen, Marianne Rosenlund Hegg, Pia Gundersen, Carl Kvile, Brynhild Hunskaar og Jan Bernhard Loa. Foto: Grete Brekke Klingberg

Fakta Arbeidslivets KulturSeilas. • ”Den kulturelle stresskofferten” til AKS inneholder: scenekunst, billedkunst , litteratur, lokalhistorie og musikk. • I løpet av to år får bedriftene oppleve åtte ulike kulturarrangementer. • Vestfold Fylkeskommune startet AKS i 2005. • Da var syv Vestfoldbedrifter med. • Nå er 16 Vestfoldbedrifter med Har du og din bedrift lyst til å bli en del av AKS? Da kan du øyne en mulighet. - Vestfold Fylkeskommune subsidierer prosjektet. Men vi ser en mulighet for å få til en nasjonal finansiering, og da kan vi vokse. Så bedrifter som ønsker å være med kan bare henvende seg til oss. Vi skal se hva vi kan få til, lover Dag Henrik Skatteboe.

Kulturprogrammet Arbeidslivets KulturSeilas forvandler møterom, lagerrom, kantiner og trappeoppganger til konsertarenaer. Pia Gundersen er byråleder i Allegro Tønsberg. Der får de ansatte jevnlig kulturelt påfyll gjennom Arbeidslivets Kulturseilas (AKS). - AKS er et kulturtilbud som kommer alle ansatte til gode. Alle ønsker å delta på arrangementene og dermed blir det et godt samlingspunkt for oss. Det gir et fint avbrekk i hverdagen, et friskt pust, sier Gundersen.

“Ute til inspirasjon”

Deler av AKS skjer i arbeidstiden, noe på kveldene. For Allegro er AKS-arrangementene sosiale møteplasser som kan kombineres med for eksempel “fredagspilsen”. Her henter de ansatte inspirasjon og påfyll i en ellers hektisk hverdag.

- Dersom arrangementene foregår på dagtid, stenger vi kontoret, og setter opp en lapp om at vi er ute og henter inspirasjon. Slik får vi et felles kulturelt avbrekk, smiler byrålederen. Allegro har avdelinger i Tønsberg, Larvik og Sandefjord, som alle er med i AKS. Gundersen forteller at også avdelingene utenfor Vestfold er med på arrangementene.

Fra Operaen til kantina

Bedriften har vært på operatur, på Nationaltheateret, og fått med seg alt fra større turer til

“AKS er et kulturtilbud som kommer alle ansatte til gode, dermed blir det et godt samlingspunkt for oss. “

Pia Gundersen

konsert på Midtåsen og kunstutstilling på Haugar. Flere av arrangementene skjer i egne

lokaler, da lager Allegro en scene i kantinen. Her har de blant annet fått med seg en Per Gynt-forestilling, besøk av Jo Nesbø og konsert med acapella gruppen Basix. - Det viktige er at vi gjør det for våre ansatte og miljøet, fordi vi tror kultur er viktig for mennesker, sier byrålederen i Tønsberg. - Ja, det gjelder å bruke det som er, ler Dag Henrik Skatteboe, som er prosjektleder for Arbeidslivets KulturSeilas, AKS.

Skaper en fellesarena

På arrangementplakaten nå står Jo Strømgrens danseforestilling ”A Tribute to the Art of Football”, konsert med Kim Larsen, forfatterbesøk og litteraturuke på arbeidsplassen. Kulturreisen spenner over to år for de 16 bedriftene som er med i kulturprogrammet. - Prosjektets hovedmål er å spre kunst- og kulturopplevelser til flere mennesker, samtidig er det todelt. På den ene siden er det et kulturprosjekt. Vi forsøker å nå et nytt publikum, som vi vanligvis ikke


33

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Enkelt fiske med mobil Innmarks- og utmarksnæringen kan se lysere på fremtiden. Nå kan du finne fiskevann og kjøpe fiskekort med mobiltelefonen. Betalingsløsningen er unik i sitt slag for søk etter fiskemuligheter og

ser i et kulturhus, og samtidig senke terskelen for gode kulturopplevelser. På den andre siden er det et arbeidsmiljøprosjekt. Noe så enkelt og vanskelig som å skape en fellesarena for alle ansatte i en bedrift gjennom felles opplevelser, sier Skatteboe.

Unikt prosjekt

- AKS er en naturlig videreføring av skolebarnas, Den kulturelle skolesekken. De eldre har Den kulturelle spaserstokken, og barnehagebarn har Den Kulturel-

“Vi forsøker å nå et nytt publikum, som vi vanligvis ikke ser i et kulturhus. “

kjøp av fiskekort. Nettportalen inatur.no er Norges største innen salg av fiskekort og jaktkort, og inneholder omtrent halvparten av alle landets fiskevann og fiskeelver. Inatur eies av Norges Jeger-

og Fiskerforbund, Statskog, Norges Skogeierforbund, Norske Lakseelver og Norges Fjellstyresamband. (NW)

med liknende prosjekter, som det Vestfold Fylkeskommune har tatt initiativ til. En undersøkelse utført av Høyskolen i Vestfold viser at Vestfold Fylkeskommunes satsing på kultur i arbeidshverdagen har gitt resultater. - Det er gøy å se at bedriftenes ansatte får lyst til å oppsøke kultur på fritiden, og at det gjør noe med arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Prosjektet sprer gode felles opplevelser og begeistring, derfor håper vi at også andre fylker vil satse på AKS, sier Skatteboe. Tekst: Ingrid L. Christensen

Dag Henrik Skatteboe

le Barnehagen. AKS er en naturlig videreføring av dette, sier Skatteboe. Samtidig er prosjektet unikt, for ingen andre fylker i vårt langstrakte land kan skilte

Basix fra Horten utgjorde et av vårens kulturtilbud for bedrifter tilknyttet AKS.

Banken med de fornøyde kundene! Sammen med deg skaper vi den beste løsningen for din økonomi Egen personlig kunderådgiver Rask behandling Lokal handlekraft Bredt produktspekter Konkurransedyktige betingelser Skreddersydd finansiering

Velkommen! Handelsbanken Sandefjord Tlf. 33 44 67 70 handelsbanken.no/sandefjord Handelsbanken Larvik Tlf. 33 13 62 00 handelsbanken.no/larvik Handelsbanken Tønsberg Tlf. 33 35 01 30 handelsbanken.no/tonsberg


34

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Næring

Selger livshistorier

Våget å stikke hodet fram Anette Holt startet med en idé som ikke fantes, solgte det hun eide av eiendom og flyttet på hybel som 43-åring. Nå står hun med Nettverksbankens Etablererpris i den ene hånda og et franchiseforetak i den andre. - Det er en utfordring å bo på hybel i en alder av 46 år, men man må være villig til å ofre litt. Nå begynner jeg å få noe igjen for det og har begynt å drømme om noe større enn hybelen min, ler gründeren.

Ganske enkelt genialt

Hun har laget et levebrød av å hjelpe folk å fortelle sin livshistorie og å gi den videre til sine etterkommere. - Vi er formidlere og ikke forfattere. Vi intervjuer eldre mennesker, og skriver historiene deres ganske ordrett, sånn som de forteller dem. Så henter vi inn bilder og lager en bok av

det, som de kan gi videre. Det er ingen offentlig publikasjon, forklarer gründeren. Den gangen, da Holt etablerte Vita Veritas, så hun for seg at hun skulle kose seg på sin egen arbeidsplass og skrive folks livshistorier en etter en. Men nå har hun blitt tvunget til å legge pennen på hylla. - En ting er meg og min bedrift, men i bunn ligger et sterkt ønske om at vi skal bevare disse livshistoriene. Det skal vi gjøre over hele Norge. Derfor har jeg begynte å skape en franchise, og er på jakt etter franchisetakere i hele landet, også

i Vestfold for jeg får ikke tid til å skrive. Målet mitt er å skaffe 40 franchisetakere innen 2016, sier livshistorieformidleren.

God anerkjennelse

Men la oss være tålmodige, som Anette Holt har vært, og begynne med begynnelsen. For det hele startet med en kjærlighet for mennesker, historie

“En ting er meg og min bedrift, men i bunn ligger et sterkt ønske om at vi skal bevare disse livshistoriene. “ og slektsforskning i en jobb som rusterapeut. - En av oppgavene disse menneskene fikk var å fortelle sin livshistorie på 15 minutter. Dette inspirerte meg. Min mor

skrev sin historie selv og min far fikk sin historie ferdig bare tre uker før han ble rammet av hjerneslag. Vi tenkte at han hadde god tid, men det hadde han ikke. Vi vet aldri når det er for sent å skrive ned livshistorien vår. Nå kan han verken gå eller snakke, forteller Holt. Da er det kanskje ikke så rart at hun måtte tørke bort en tåre, da hun mottok Nettverkbankens Etablererpris. - Mange syntes ideen min var god. Men det store spørsmålet var : Kan du leve av det? Og nå er svaret ja. Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet jeg har gjort, og for mine støttespillere. Da jeg mottok prisen tenkte jeg på min far, for han trodde virkelig på meg, sier Holt.

- Hadde ikke klart det uten

I nærmere to år gikk hun og tenkte på å etablere Vita Veri-

tas, som betyr sannheten om livet. Da hun endelig tok steget, stod ikke økonomi i høysetet. - Det er verdens herligeste jobb å sitte og høre på de eldre fortelle sine historier, og jeg har lært veldig mye av det. Vi kvinner starter ofte bedrifter med hjertet, men vi er nødt til å lære oss å tenke økonomi for å skape en bærekraftig bedrift. Det har vært en prosess for meg å komme dit jeg er i dag, for jeg hadde ikke tenkt å skape en merkevare, sier Holt. Gründeren er likevel ydmyk, og vil gjerne takke mange, som hun også gjorde, da hun mottok prisen. - Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, hvis ikke det hadde vært for Helle I. Stabel og Nettverksbanken, Henrik Far­ dal og Innovasjon Norge Vestfold, Næringslivskoordinatoren i Sandefjord kommune Ernst Midtun og FRAM-prosjektet

TRYGGE KVALITETSBÅTER fra 3fot UTTERN D66

UTTERN T55

UTTERN D55

UTTERN S52

m/Mercury 200 Verado veil kr 527.000 MESSETILBUD:

m/Mercury 115 OptiMax

veil kr 295.600 MESSETILBUD:

m/Mercury F100 veil kr 299.800 MESSETILBUD:

m/Mercury 75 OptiMax veil kr 215.400 MESSETILBUD:

kr 489.000

kr 272.000

kr 276.000

kr 199.000 kr 849.000

VALIANT PT-SD 850 Event-RIB

Mercruiser QSD 4,2 L DTS Bravo 3 - 1 stk BRYGGEPLASSER

Kontorerlokaler til leie

www.nmdrift.no

Splitter nye kontorer i 2.etasje. Beliggende i sjøkanten på Kalvetangen med flott utsikt. 170 kvm. Inneholdende 8 celle-kontorer med tillegg stort fellesareal. Eget toalett, egen inngang.

Selveierplasser eller leieplasser. Du finner det på Kalvetangen

veil kr 1.049.000 Leie kr 16.000,- pr mnd pluss kr 14,- pr kvm i stipulerte fellesutgifter pr mnd. Kontakt: 977 95 000 per.gunnar@nmdrift.no

www.3fot.no Sandström | Valiant | Bella | Flipper | Aquador | Uttern | ChrisCraft | Quicksilver | RIVER | Mercury | MerCruiser | CMD


35

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

til Innovasjon Norge. FRAMprosjektet hjelper meg fra å være en levebrødsbedrift og over i en vekstfase, sier Holt.

Løp etter Valebrokk

Nå håper hun å være med på å skape nye etablerere, og gi noe tilbake for all den hjelpen hun har fått. Hennes beste gründertips er å våge å stikke hodet fram. - Jeg traff Kåre Valebrokk på Rica Park Hotell. Det vil si, jeg løp etter ham, ler Holt og fortsetter: - Jeg ga ham kortet mitt, og boka mi. Jeg kaldsvettet av nervøsitet. Men det handler om å tørre når muligheten er der. ”Du skulle ha vært på TV2 på God morgen, Norge, du,” sa han. Han ba meg ringe dem og hilse fra han, og det gjorde jeg. En uke etter var jeg med i programmet.

tte seg av mediene, men også gi noe tilbake.

- Tro på deg selv

- Hva er ditt beste gründertips? - Du må finne ut hva du er god på, og hva du er mindre flink til. Du må vite hva du burde gjøre selv, og hva du burde sette bort. Jeg er veldig flink til å selge og drive med nettverksbygging. I tillegg så har jeg vært veldig flink til å benytte meg av rådgivere til de tingene jeg ikke er så god på. Men det viktigste er nok å ha tro på seg selv, også når du lurer på hva du driver med.

- Han er dyr, men verdt det

Vita Veritas er allerede ført trygt fram gjennom ulike stadier, og

Foto: Vigdis Askjem Dahl

Trygghet

Tekst: Ingrid L. Christensen

Anette Holt

- Tørr å gi litt først

- Hvordan har du gjort ditt konsept kjent via mediene? - Jeg har vært på TV fire ganger, og hatt med meg kunder. Det er dem mediene og folk er interessert i. Jeg har hatt oppslag i Dagens Næringsliv, Allers, Sandefjords Blad og Familien blant annet. Det betyr veldig mye. Det handler om å ha en tydelig plan for hvordan du skal møte mediene, samtidig som du må tørre å gi litt først. Man skal ikke bare beny-

nå venter et nytt og større mål. - Når vi forteller vår livshistorie, gir vi dokumentasjon om vår nære fortid, vi blir kulturbærere og brobyggere mellom generasjonene. Vi vil ta vare på disse historiene, over hele landet, sier Holt. To franchiser er etablert i Stavanger og Bergen. Nå står resten av landet for tur. For å nå målet om å etablere totalt 40 franchiser i Norge innen 2016, har hun kontaktet en rådgiver. - Det er viktig å forvalte store muligheter. Jeg har vært flink til å benytte meg av rådgivere når jeg har trengt det. Franchiserådgiver Børge Nilssen hos Effectum Franchise Consulting er dyr, men han er verdt det, avslutter Holt og ler.

• Startet Vita Veritas høsten 2005 • Firmaet hjelper folk å dokumentere sin livshistorie og å gi den videre til sine etterkommere. • I 2007 trykket hun de første bøkene fra sitt hjemmekontor • Høsten 2008 ble Vita Veritas et franchiseforetak • I april i fjor ble den første franchiseavtalen signert • I april i år vant hun Nettverksbankens Etablererpris 2010 • To ganger tidligere har hun vært nominert av Innovasjon Norge Vestfold til den nasjonale prisen ”Årets Kvinnelige Gründer” • Nå er målet å skaffe 40 franchisetakere innen 2016 • Hun er spesialutdannet rusterapeut

AQUADOR 33HT

AQUADOR 25WAe

AQUADOR 28DC

CMDE QSD 2.8 2X220 hk m/Axius: Norges eneste Priser fra

CMDE QSD 4,2ES 320 hk veil kr 1.282.000 MESSETILBUD - 1 stk:

CMDE QSD 4,2ES 320 hk

kr 2.380.500

kr 1.050.000

kr 1.484.500

BELLA 7000 Sunmar

BELLA 580

SANDSTRÖM 560

Yanmar 125 hk Priser fra

Mercury F100 Priser fra

Mercury F40 Priser fra

kr 598.100

kr 310.700

kr 162.300

- satt i system 3 fot as er en partner i ditt båtliv. Vi selger bare sikre, velbygde båter. Vi går grundig gjennom båten før du overtar den. Hvis du føler for det, lærer vi deg alt om båten og gir deg en basisinnføring i hvordan du kjører og manøvrerer den nye båten din. Alle båtene vi selger leveres med sikkerhetspakke. Vi jobber for kundene våre døgnet rundt. Oppstår det et problem lover vi deg en løsning innen 24 timer.

Trygghet - når du bestiller båt, når du får båten, når du bruker den. Finn og Søren ønsker deg velkommen til en trygg handel!

Priser fra

Du finner oss på båtmessa i Tønsberg og i vår butikk på Vadskjæret i Larvik hele helgen. Besøk også vårt nyåpnede båt- og servicesenter på Kalvetangen utenfor Tønsberg.

Vadskjæret, Havnegata 12, Larvik

tlf 40 00 43 06

Kalvetangvn 87, Husøysund


36

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Vestfold - et fylke Næringslivet i Vestfold er variert og dynamisk. Og næringslivet er en vesentlig årsak til at Vestfold av mange oppleves som arne­ stedet for ”det gode liv” i Norge. Fylkets mange eksportbedrifter gjør det for tiden usedvanlig godt. - Eksportverdien fra vestfoldbedriftene var i mars 40 % høyere enn i samme måned i fjor. Dermed fortsetter den posistive utviklingen hittil i år, sier regiondirektør i NHO, Einar Røsås. Han er meget fornøyd med det han opplever av økt verdiskaping i fylket. Sammen med nabofylket Østfold ligger Vestfold helt på topp i Norge når det gjelder andel ansatte i innovative bed-

VOLVO V50 1.6 DRIVe START/STOP 110 HK SUMMUM • Plusspakke m/Bluetooth • High Performance m/USB • Skinninteriør • Dual-Xenon hovedlys • Alarm • Skinntrukket ratt og girspak • Fjernkontroll stereo på rattet • Regnsensor • Ryggesensor • El.justering av førersete m/minne • El.innf.b. sidespeil m/bakkelys • Rails i sølv • Elektronisk klimaanlegg • Dieselvarmer m/timer • 17’’ aluminiumsfelger

uksjon i d e r s t f i g Av 00,2 . 6 . r k : 2010

PRIS FRA KR 299.900,SPAR KR. 28.700,Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77 Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00 Larvik: Sagaveien 2-4, tlf. 33 13 66 66 Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60

rifter. Det er derfor riktig å si at næringslivet i Vestfold i stor grad består av high-tech-bedrifter. Men vi finner også mange mer tradisjonelle industri- og handelsbedrifter. Ikke så rent få av de toneangivende bedriftene i fylket produserer vesentlig for eksport, mens andre leverer varer og tjenester som først og fremst det norske samfunn trenger og etterspør. Med sin lange og flotte kyst, etter norske forhold gode klima og hele syv bykommuner, er det ikke overraskende at reiselivsnæringen står sterkt i Vestfold. Sommeren er lang på Tjøme, i Stavern og mange andre steder i fylket. Det er landets minste fylke utenom Oslo vi snakker om, Norges tredje mest folketette område. Kystlinjen er ikke mindre enn 980 kilometer lang, og tar vi med stort og smått, teller Vestfold mer enn 1000 øyer.

Kulturvariasjoner i Vestfoldbyen

Vestfold er et distansemessig


37

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

ke i framdrift særdeles overkommelig fylke, med sterke bysentra som nok til dels har vokst inn i hverandre. Men fortsatt ser vi klare kulturforskjeller blant byene og tettstedene i fylket; sosialt og politisk er det et stykke fra Holmestrand til Larvik, fra Horten til Sandefjord og fra Tønsberg til Svelvik. Det er sterk variasjon over næringslivet i fylket: du finner steinbruddsindustri i Larvik, prosessindustri i Sandefjord, elektronikkbedrifter i Horten og aluminiumsindustri i Hol-

mestrand. Samtidig er Vestfold Norges fremste grønnsak­fylke og helt på topp i Norge når det gjelder landbruk og skogbruk. 20 % av fylket er dyrket mark og 56 % er produktiv skog.

I dag har Jotun mer enn 5 000 ansatte verden over og er en av de største malingprodusentene i Europa, Midt-Østen og SørøstAsia. Men hovedkontoret er stadig i Sandefjord.

Historie for vekst

Fart på veien og i lufta

De maritime røttene er bunnsolide i Vestfold. Hvalfangsten er historie nå, men i tiårsvis var denne Antarktis-baserte jakten på hval helt avgjørende for verdiskaping og velstand i fylket. Også en rekke andre rederier driver og drev sin virksomhet ut fra Vestfold-byene. Stolte tradisjoner, koblet med en sterk vilje til nysatsing, preger mange av Vestfold-bedriftene, nærmest uansett bransje og størrelse. Da NHO for et par år tilbake arrangerte næringsNM, kom Vestfold på en meget hederlig 5. Plass blant landets fylker. Sterk internasjonal eksponering preger en bedrift som den Sandefjord-baserte malingfabrikken Jotun, som alt i 1962 etablerte sitt første anlegg i egen regi utenom Norge.

Bedre kommunikasjoner hjelper næringsveksten. Sandefjord Lufthavn Torp har til de grader vært en ”motor” for vekst, ikke bare i Vestfold, men også i Buskerud og Telemark. Det er etter hvert bygget opp et svært finmasket nett av innenlandsog utenlandsdestinasjoner fra Torp. Ryanair, Wizz, Widerøe og KLM flyr alle ut herfra. En rekke charterruter kompletterer tilbudet fra denne kompakte, trivelige og travle flyplassen.

Ikke trygg på 4-felt

Tilbake til NHOs regiondirektør Einar Røsås: Han har i en årrekke stått på barrikadene for å få fullført den fire felts motorveien gjennom fylket. I øyeblikket er status at det er motorvei fra Tønsberg og inn til Oslo, og

VOLVO V70 DRIVe KINETIC M/DIESELVARMER, BLUETOOTH OG METALLIC

motorvei sydover fra Sandefjord til Larvik. Det betyr i praksis at fylkets trolig mest trafikkerte strekning, distansen mellom Tønsberg og Sandefjord, er en gedigen ”propp” i systemet. I følge revidert nasjonal transportplan skal også denne strekningen ferdigstilles i 2014, men regiondirektøren føler seg ikke trygg på at denne fremdriftsplanen kan holdes, og har derfor bedt samferdselsministeren om å sende den nødvendige proposisjon til Stortinget i vår. I tillegg til motorveien, ivrer Røsås og NHO Vestfold også for dobbeltsporet jernbane fra Vestfold til Oslo. Tekst: Finn Langeland

fakta Økning på landsbasis Eksportverdien i landet som helhet økte med 15,2 % i mars i år i forhold til mars i fjor. Tallene for de enkelte fylkene varierer sterkt fra en økning på 69,9 % i Finnmark til en nedgang på 21,2 % i Buskerud. Fylkene Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 14 fylker hadde eksportvekst i mars, sammenlignet med mars 2009. Det var Finnmark Oslo, Vestfold, NordTrøndelag, Hordaland, Telemark, Rogaland, Troms, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland, Aust-Agder og Hedmark. Størst tilbakegang hadde Akershus, Østfold og Nordland.

VG, desember 09: kan du nå få en gjerrig, lett”For under 350 000 kroner pp”. tte er intet mindre enn et ku kjørt og flott Volvo V70. De

FRA 359.900,Opplev full Volvokomfort samtidig som du minsker utslipp og sparer kostnader! Volvo V70 DRIVe har et dieselforbruk på kun 0.45 l/mil og 119 g/km i CO2-utslipp.

NÅ ER DEN I NORGE! VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING HOS OSS. VOLVO V70 DRIVe FRA 349.900,-

SPAR KR. 19.900,Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77 Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00 Larvik: Sagaveien 2-4, tlf. 33 13 66 66 Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60


38

Annonser

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

VÅRSLIPP HOS EXPERT I våre butikker finner du alltid produkter som gjør våren ekstra hyggelig. Velkommen til våre butikker – fagkunnskap og service med et smil. Bærbar PC 15,6” HP CQ61-419 • • • •

AMD Sempron prosessor M120 2048MB minne og 250GB harddisk HDMI pg integrert webkamera Windows 7 Home Premium 64-bits

249,-

3.499,-

Doite Bongo Daypack

Tøff daypack med iPod-lomme. Polstret rygg og bæreseler for ekstra komfort. Begrenset antall Halv pris på Norton antiviruspakke 360 4.0 ved kjøp av PC.

1.799,-

899,-

Nilfisk støvsuger POWERCLEANER • • • • • •

Motoreffekt: 2000W Suge effekt: 350 W Lydnivå: 71 dB Hepa 12 Parkettmunnstykke Teleskoprør

Samsung micro MW82Y

• 23 liter • 850 watt • Automatisk opptiningsprogram • TDS- Triple Distribution System • Elektronisk

Vogel’s superflatt veggfeste ET175756

49,RYDDESALG PÅ SPILL

• 32” TIL 50” • MAX 45 Kilo

799,Vi tar forbehold om ikke innkommene, utsolgte produkter og trykkfeil.

PC, PS2, XBOX

LARVIK (i Prinsekvartalet)

SANDEFJORD (Ved Tempokrysset)

TØNSBERG (På Kilen)

HOLMESTRAND (På «fjellet»)

Prinsekvartalet, tlf. 33 12 12 60 Man.-fre. 10 - 18, lør. 10 - 15

Skiringsalssveien 9, tlf. 33 42 36 00 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16

Heimdalsvingen 3, tlf. 33 30 14 40 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16

Hvittingfossvn. 117, tlf. 33 09 93 93 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16


Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Annonser

VÅRTILBUD

39

SPA

600 R INNT .00 IL 0,-

Demo/overliggere - kun 5 båter

Komplette og rikt utstyrt. Leveres på vannet i Tønsberg. Alle båtene skal ut før sommeren. Besøk oss på Tønsberg Båtmesse lørdag 8. og Søndag 9. mai.

Fab

Faeton 29 Scape

rikk

m/Volvo D4 260 hk diesel.

ny

Nypris kr 1 435 450,Du sparer kr 606 450,-

829 000,Dem

Faeton 790 Moraga

obå

t

m/Yanmar 4LHA-STP 240hk diesel.

1 stk.

Utstyr: side/akterbenk, batterilader/landstrøm, solpute baugdekk, trimflaps, kjøleskap, dreggvinsj akter+baug, Raymarine kartplotter, CD-spiller m/radio, motormodul m/4 seter, m.m.

Nypris kr 1 290 000,Du sparer kr 540 000,-

750 000,Fab

rikk

Faeton 840 Moraga

ny

m/Yanmar 6LPA-STP 315 hk.

1 stk.

Utstyr: ekstra batteri, batterilader/ landstrøm, pute soldekk, kjøleskap, Raymarine kartplotter/ekkolodd, CD-spiller m/radio, dreggvinsj baug, m.m.

Nypris kr 1 450 000,Du sparer kr 460 000,-

990 000,Fab

rikk

Faeton 1040 Moraga

m/2xYanmar LPA-STP 315 hk diesel.

1 stk.

Utstyr: Akter/sidebenk, pute, soldekk-TV, antenne, 4x12 v uttak cockpit, baugtruster, Raymarine kart-plotter/ekkolodd/radar, CD-spiller m/radio, dreggvinsj baug, VHF, m.m.

Nypris kr 2 450 000,Du sparer kr 560 000,-

1 890 000,Dem

Westline 34 Targa

obå

2x Volvo Penta D3 (2x 190hk).

1 stk.

Utstyr: 2-farget skrog, komplett teakdekk, marin stereo, baug lyskastere, baug propell, LCD TV 22” med DVD, stekeovn, el.ankervinsj, skinnsofa, varme m/defroster, Garmin 5008 kartplotter, m.m.

ny

t

Nypris kr 2 455 000,Du sparer kr 605 000,-

Importør Westline: Westline Marine Norge AS Importør Faeton: Nordic Trade Company AS Åshaugveien 190, 3157 Barkåker Frode Berg – Tlf. 33 35 05 81 / 93 00 98 44 / fb@ntcompany.no www.faeton.no

1 850 000,-

www.spectra.no

1 stk.

Favorittbåten til mange familier med mange smarte løsninger. Særdeles god uteplass, 4 soveplasser under dekk i kabin, stikk-kabin, romslig toalett, pantry. Solplass til 4 personer. Kjøleskap, dusj og wetbar ute. CE godkjenning klasse B. Utstyr: Ekstra batteri, batterilader/ landstrøm, kjøleskap, havnepres/ kalesje, GPS kartplotter, CD-spiller m/radio, dreggvinsj baug, solpute fordekk, flexitec, m.m.


40

Annonser

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

7. – 13. MAI

Skarpt fra Stasi-tiden

Det hemmelige overvåkingspolitiet har full kontroll over DDRs innbyggere. Folk blir presset og truet for å få nære venner og familiemedlemmer til å overvåke hverandre. En effektiv Stasi-offiser får for første gang sympati for dem han skal avlytte. Men kan han utgjøre en forskjell? Det prisbelønte tyske thrillerdramaet De Andres Liv som blant annet har vunnet Oscar sendes på NRK2 fredag kl 21.25. MATRIX RELOADED «The Matrix: Reloaded.» Amerikansk actioneventyr fra 2003. De ledende frihetsforkjemperne Neo, Trinity og Morpheus fortsetter sitt opprør mot en hær av maskiner. Med: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne. Regi: Andy Wachowski, Lana Wachowski. (11 år) TVNorge fredag kl 00.55

LØRDAG 08.05 FREKKE FORRETNINGER: Se Tom Cruise som den unge tenåringen Joel.

FREKKE FORRETNINGER «Risky Business.» Amerikansk komedie fra 1983. Joel Goodsen er en pliktoppfyllende tenåring. Han har to mål for fremtiden: å komme inn på Princeton University og å få seg en kjæreste. Når Joels foreldre reiser vekk, overlater de både hus og bil i hans varetekt, trygge på at Joel vil vise seg ansvaret verdig. Med: Rebecca De Mornay, Joe Pantoliano, Tom Cruise. Regi: Paul Brickman. FEM fredag kl 21.00 LIVSFARLIG ANROP «Cellular.» Amerikansk thriller fra 2004. Hva om du plutselig ble oppringt av en ukjent kvinne med et desperat rop om hjelp for å redde hennes liv? Jessica blir kidnappet og stengt inne på et loft, men en knust telefon gjør henne i stand til å få kontakt med en vilt fremmed. Jessicas siste og eneste håp er at den sorgløse, unge mannen i den andre enden av linjen kan redde henne. Med: Kim Basinger, Chris Evans, Jessica Biel. Regi: David R. Ellis. NRK3 fredag kl 21.20 DE ANDRES LIV «Das Leben der Anderen.» Tysk thrillerdrama fra 2006. (Se hovedomtale.) Med: Ulrich Tukur, Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Thomas Thieme. Regi: Florian Henckel von Donnersmarck. (11 år) NRK2 fredag kl 21.25 DANTE'S PEAK Amerikansk actiondrama fra 1996. Geologen Harry Dalton sendes til småbyen Dante's Peak for å sjekke unormal aktivitet i vulkanen der. Han får en hard jobb med å overbevise byens borgermester, Rachel Wando og byrådet om at vulkanen faktisk er farlig. Med: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Charles Hallahan. Regi: Roger Donaldson. (15 år) TV3 fredag kl 21.30 THE FAST AND THE FURIOUS Amerikansk actionthriller fra 2001. En ny politirekrutt går undercover i L.A.s racingmiljø for å avsløre en forbryterliga under ledelse av racefavoritten «Dom» Toretto. Om natten eier «Dom» gatene. Tiljublet av sine fans kjører han mot enhver som har nerver nok til å utfordre ham. Med: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune. Regi: Rob Cohen. TV3 fredag kl 23.40

GJETT HVEM SOM KOMMER TIL MIDDAG «Guess Who's Coming to Dinner.» Amerikansk romantisk drama fra 1967. Når den unge, hvite piken av god familie inviterer en svart venn hjem til middag og presenterer ham som sin tilkommede, blir toleransen satt på en hard prøve. Med: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn. Regi: Stanley Kramer. NRK1 lørdag kl 11.50 RANSOM Amerikansk actionthriller fra 1996. Kate og Tom Mullen opplever alle foreldres mareritt når deres lille sønn blir kidnappet. Kidnapperne krever en betydelig sum i løsepenger. Men faren, en rik og mektig forretningsmann, tviler på kidnappernes forsikringer. Med: Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo. Regi: Ron Howard. (15 år) TVNorge lørdag kl 21.30 LEGENDEN OM ZORRO «The Legend of Zorro.» Amerikansk actioneventyr fra 2005. Året er 1850. Territoriet California søker om å bli den 31. staten i den amerikanske unionen, men visse skruppelløse individer, medlemmer av en mystisk middelaldersk organisasjon, er innstilt på å forhindre dette. Med: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell. Regi: Martin Campbell. (11 år) TV3 lørdag kl 21.30

KRIGSREPORTEREN: Richard Gere spiller journalisten Simon Hunt.

KRIGSREPORTEREN «The Hunting Party.» Amerikansk thriller fra 2007. En ung journalist, en erfaren kameramann og en krigskorrespondent med et frynsete rykte, drar på jakt etter Bosnias mest ettersøkte krigsforbryter. Bevæpnet med kun falsk informasjon legger de ut på et farlig oppdrag som fører dem dypt inn i fiendtlig territorium. Med: James Brolin, Terrence Howard, Richard Gere, Jesse Eisenberg. Regi: Richard Shepard. NRK1 lørdag kl 23.30

SAVE THE LAST DANCE Amerikansk drama fra 2001. Sara er en hvit middelklassejente som hele livet har hatt ett mål: Å komme inn på ballettlinjen på prestisjefylte Juilliard. Da moren dør i en bilulykke, dropper hun planene og flytter til faren Roy, en jazzmusiker i urbane Chicago. Med: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Regi: Thomas Carter. TV 2 lørdag kl 23.40

SØNDAG 09.05

DOLORES CLAIBORNE Amerikansk thrillerdrama fra 1995. Dolores Claiborne er en kvinne fra arbeiderklassen som mistenkes for å ha myrdet to personer – først mannen sin og så arbeidsgiveren. Med: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Christopher Plummer. Regi: Taylor Hackford. (15 år) FEM søndag kl 22.55 STRINGS Dansk animasjon fra 2005. Kongen av Hebalon er død, og den unge prins Hal legger ut på en farefull ferd for å hevne drapet. Men det er ikke så enkelt, og livet til Hal står i fare. Et fantastisk eventyr med marionetter. Regi: Anders Rønnow Klarlund. (11 år) NRK2 søndag kl 23.20

MANDAG 10.05 PANTERKRYSSEREN POTEMKIN: Legendarisk og innflytelsesrikt drama fra 1925.

PANSERKRYSSEREN POTEMKIN «Bronenosets Potyomkin.» Russisk politisk drama fra 1925. Svartehavet 1905: Mannskapet om bord på panserkrysseren Potemkin er oppbrakt over at de får servert bedervet kjøtt. Protestene resulterer i fullt mytteri. Panserkrysseren Potemkin etablerte et nytt filmspråk og er en av filmhistoriens mest legendariske filmer. Med: Aleksandr Antonov, Vladimir Barskij. Regi: Sergei M. Eisenstein. (11 år) NRK2 søndag kl 12.10 HOLES Amerikansk eventyrkomedie fra 2003. Tenåringen Stanley er en ulykkesfugl. Han føler at han alltid er på feil sted, så da han anklages for et tyveri han ikke har begått, blir han ikke overrasket. Stanley idømmes til straffearbeid midt ute i ørkenen, der hemmeligheter ligger og venter. Med: Shia LaBeouf, Jon Voight, Sigourney Weaver. Regi: Andrew Davis. (7 år) TVNorge søndag kl 15.00 THE BREAK UP Amerikansk romantisk komedie fra 2006. Gary og Brooke har vært sammen i to år, men noe har gått galt på veien. Brookes tålmodighet er endelig brukt opp, og hun bestemmer seg for å gjøre det slutt. Det blir starten på en krig mellom det tidligere kjæresteparet. Med: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams. Regi: Peyton Reed. TV3 søndag kl 21.00 JUST LIKE HEAVEN Amerikansk romantisk komedie fra 2005. Når David flytter inn i sin nye leilighet, er selskap det siste han leter etter. Men plutselig dukker Elizabeth opp, og hun insisterer på at leiligheten er hennes. David er overbevist om at hun er et spøkelse. Med: Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue. Regi: Mark Waters. (7 år) FEM søndag kl 21.00

ONSDAG 12.05 RUNAWAY JURY Amerikansk thrillerdrama fra 2003. En hensynsløs «jurykonsulent» lar seg ikke stoppe av noe for å sikre dommen i en rettssak. Med millioner av dollar og flere menneskeliv i potten går «fikseren» inn i en dødelig kamp mot et av jurymedlemmene, en hemmelighetsfull kvinne og en ærlig advokat. Med: Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack, Rachel Weisz. Regi: Gary Fleder. NRK3 onsdag kl 21.30 SICKO Amerikansk dokumentarfilm fra 2007. Amerikanske politikere er nok en gang i diskusjon om helsevesenet. I denne dokumentaren fra 2007 tar Michael Moore for seg oppbygningen og finansieringen av den amerikanske modellen. Landet har et helsevesen som antakelig er verdens beste – for dem som har råd. Problemet er bare at nærmere femti millioner amerikanere ikke har skikkelig sykeforsikring. Regi: Michael Moore. NRK1 onsdag kl 23.45

TORSDAG 13.05 STAR WARS: EPISODE VI: JEDIRIDDEREN VENDER TILBAKE : Møt igjen Luke Skywalker og prinsesse Leia.

STAR WARS: EPISODE VI: JEDI-RIDDEREN VENDER TILBAKE «Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi.» Amerikansk actioneventyr fra 1983. Den onde Darth Vader planlegger det siste, endelige slaget mot opprørerne. Luke Skywalker samler sine venner for å befri Han Solo som er tatt til fange av forbryterkongen Jabba. Med: Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels. Regi: Richard Marquand. (11 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 11.05 BATMAN & ROBIN Amerikansk actioneventyr fra 1997. Denne gangen må Batman bekjempe to superskurker. Dr. Victor Fries prøver å fryse ned sin avdøde kone. Noe går veldig galt, og han blir forvandlet til den onde Mr. Freeze. Med: George Clooney, Chris O'Donnell, Arnold Schwarzenegger. Regi: Joel Schumacher. (11 år) Viasat 4 tirsdag kl 21.35 THE FISHER KING Amerikansk komedie fra 1991. Jack Lucas er New Yorks hotteste radiostemme. Den tøffe og hensynsløse stilen har gjort ham til en feiret kjendis som intervjues i aviser og på tv. Livet hans blir snudd på hodet da en forvirret person, etter å ha hørt Jack på radioen, går amok i en restaurant og skyter vilt rundt seg før han skyter seg selv. Med: Jeff Bridges, Robin Williams, Mercedes Ruehl. Regi: Terry Gilliam. (15 år) NRK1 tirsdag kl 23.15

NI LIV Norsk drama fra 1957. Den 30. mars 1943 blir mannskapet på skuta Brattholm angitt og tatt i arrest av tyskerne. Bare Jan Baalsrud unnslipper, og en eventyrlig flukt begynner. Med: Jack Fjeldstad, Henny Moan, Alf Malland. Regi: Arne Skouen. (11 år) NRK2 torsdag kl 19.25 DEN UNGE JANE AUSTEN «Becoming Jane.» Britisk drama fra 2007. Et spennende portrett av forfatter-legenden Jane Austen, om hennes liv før hun ble kjent for den store verden og om hennes romanse med en ung mann fra Irland. Med: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters. Regi: Julian Jarrold. (7 år) NRK1 torsdag kl 20.35

GLADIATOR: Russel Crowe spiller den romerske generalen som blir gladiator for å hevne drapene på sin familie.

GLADIATOR Amerikansk actiondrama fra 2000. Den romerske generalen Maximus blir tvunget til å leve i eksil og slaveri av den misunnelige og sjalu arvingen til keisertronen, Commodus, og må kjempe seg tilbake til Roma som gladiator for å hevne drapene på sin familie. Med: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. Regi: Ridley Scott. (15 år) Viasat 4 torsdag kl 21.35

©Universum

FREDAG 07.05


Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Annonser

41

Norske talenter:

Nest siste semifinale Av Katrine Wergeland Det er kun fire plasser igjen i finalen. Fredag kan du være med og bestemme hvem som får to av de.7. mai går den tredje av i alt fire semifinaler av stabelen i Folketeateret i Oslo. Det skal konkureres om to finaleplasser. Ti nye semifinalister er klare til å entre scenen Under de direktesendte semifinalene er det altså opp til seerne å stemme frem sine favoritter. Den som får aller flest stemmer går direkte til finalen mens de to som får nest mest og tredje mest stemmer vil bli vurdert av dommerne.

Her er fredagens deltagere:

Sangeren Rebecca Ødegaard (12), magedanseren Leila Birgitte Rundkås Vurucu (15), danseren Simen Almås (15), breakdance gruppen Floorknights (16-28), danseensembleLes Femmes (24 - 33), fiolinisten Åsmund Berge Jenssen (16), rapperen Kristian Rønning “Sirius” (23), diablosjongløren Magnus Myklebust Egebakken (12), fløytetrioen Live recording featuring Tor T. (35 - 41) og Olav Antonsen (57) som driver med motorsagshow.

Norske talenter 2010, juryen, Thomas Giertsen, Mia Gundersen og Alex Rosén, har ikke problemer med å vekke engasjement og liv hos publikum i sal og stue. Foto: Thomas Reiseter / Presse

Sirius, rapperen fra Larvik, går en spennende kveld i møte på Norske Talenter. Foto: TV2 presse, Roy Darvik

ONSDAG 5. MAI

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Verdensarven (r) 10.50 Ut i naturen (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (r) 12.40 Dallas (r) 13.25 Urix (r) 13.45 Duften av nybakt 14.10 Par i hjerter (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen 17.40 Oddasat

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen/sport 19.45 Solgt!

(1) Forbrukerserie. Representanter fra to meglerhus blir røsket opp fra sine vante territorier og sluppet ned i et ukjent marked. De skal konkurrere om å gjette prisen på tre forskjellige salgsobjekter. Her står det om ære eller vanære. Programleder er Frode Søreide. I første program har vi tatt to meglerpar til Østfold. De vet ikke hvor de skal og blir tatt med på visning av tre ulike hus. Salgsprisen er hemmelig. Hvilket lag tipper riktigst?

18.55: Hovedkampen: Roseborg – Stabæk 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Ozie Boo 06.45 Byggmester Bob 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Hotel Cæsar 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Hovedkampen: Rosenborg – Stabæk, 1. omgang

23.30 Dei dansande gutane til krigsherrane (r) 00.20 Solgt! (r) 00.50 Oddasat (r) 01.05-04.25 Distriktsnyheter

14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 Grensevakten (r) 18.30 Airline (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Roomservice 20.30 Fødeavdelingen 21.30 Castle 22.30 Lost

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 Designerspirene USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Hell's Kitchen USA (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Kongen av Queens (r) 20.30 Luksusfellen

21.30 Paradise Hotel 22.30 Bones (r)

23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI (r) 00.55 Cold Case (r) 01.55 Special Victims Unit (r) 02.50 C.S.I. (r) 03.35-06.00 Playbox

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 Paradise Hotel (r) 01.30 Hard Time Am. thriller fra 1998. 03.05 Robin Hood på nye eventyr 03.55 Club Dread Am. grøsserkomedie fra 2004. 05.35-06.00 Cheers (r)

Direkte.

19.50 Hovedkampen: I pausen 20.00 Hovedkampen: Rosenborg – Stabæk, 2. omgang 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene Samsending med TV 2 SPORT.

20.15 På tur med Lars Monsen (r)

21.40 Farmen

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 House 22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt/sport 23.20 Lydverket 23.50 Smeltedigel: Qatar (r) 00.45 Sangskatter med Lars Klevstrand (r) 01.15 Korte grøss 01.40 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

22.40 FotballXtra: Magasinet

Norsk naturdokumentarserie.

22.10 Urix 22.30 Eit hav i endring

06.00 Playbox 06.35 Hundehviskeren (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.05 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.40 Glamour 12.10 Hundehviskeren (r) 13.10 Roomservice (r)

(29) Norsk realityserie. Vi gir deg alle målene fra 10. serierunde i Tippeligaen. Reportasjer, analyser og kommentarer fra kveldens runde. Programleder: Ida-Marie Vatn.

23.40 60 Minutes

(10) Am. reportasjemagasin.

00.30 Svindlertriks (r) 01.05 Penn og Teller 01.40 Grey's Anatomy (r) 02.30 What About Brian (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.45-06.30 Sonen

19.30 Bondi Beach (r) (18) Austr. dokumentarserie. 19.55 Millionfangst (9) Newz. dokumentarserie. 20.15 Scene stealers (r) (1) Br. underholdningsserie. 20.45 Heli-hogst (p) (1) Br. dokumentarserie. I denne fartsfylte serien følger vi en gruppe adrenalinsøkende tømmerhoggere som har en av de farligste jobbene i bransjen. 21.30 Brick Am. thriller fra 2005. 23.15 Ekstremfiske (r) 24.00 Lov og orden: New York (r) 00.45 Jon Stewart (r) 01.05 Svisj gull 02.00 Svisj Norge 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Supermorgen 13.30 Kårni og Børni (r) 13.40 Brages Beist (r) 13.55 Animalia (r) 14.20 Min galaktiske forsvarer (r) 14.35 Zorro (r) 15.00 Dyrevenn (r) 15.30 iCarly (r) 15.55 M.I.High (r) 16.20 Dødsflaut (r) 16.50 Animalia (r) 17.15 Mánáid TV 17.30 Fantorangen 17.31 Småfolk (r) 17.35 Saari (r) 17.40 Pocoyo (r) 17.45 Moro med Klaus (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Den lille blå dragen (r) 18.10 Ugler i mosen (r) 18.30 Superkviss 18.50 Supernytt 19.00-19.27 Dyrevenn (r)

07.40 Morgensending 09.00 Diagnose: Mord (r) 09.55 Charmed (r) 10.50 Gilmore Girls (r) 11.45 Legene (r) 12.40 Motejuryen (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.05 En, to, tre – oppussing! 17.00 Wildfire (r) 18.00 Gilmore Girls 19.00 Charmed 20.00 Privileged 21.00 Cougar Town 21.30 Bli ny: mor og datter 22.00 Med saks & kam 23.05 Ruby – kampen mot kiloene 23.35 The Closer (r) 00.35 Det spøker! (r) 01.40 Ghost Whisperer (r) 02.30 Diagnose: Mord (r) 03.25 Nattsending

06.30 Morgensending 10.40 Frasier (r) 11.05 Frasier (r) 11.30 Wings 12.00 Wings 12.30 M*A*S*H 13.00 M*A*S*H 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Sledge Hammer (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 FotballXtra Sport. 21.00 Fifth Gear 21.30 American Idol 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Nikolaj og Julie (p) 00.50 Nikolaj og Julie 01.45 South Park (r) 02.15 South Park (r) 02.45 M*A*S*H (r) 03.15 Baywatch (r) 04.05 Nattsending

06.00 Morgensending 12.55 Drew Carey (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.55 NCIS (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Operation Repo 21.05 Verdens villeste sportsgrener 21.35 Verdens aller sprøeste bilrace Am. actionkomedie fra 1984. 23.45 Cops (r) 00.15 Simpsons (r) 00.45 Simpsons (r) 01.10 Nattsending

©Universum

19.45: Solgt!

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.06 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Jon Stewart (r) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Klasse 10 B (r) 15.50 Historien om (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Sidsel Wold – Jerusalem (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart 19.20 Trav 19.45 Blir levert utan batteri (r) 20.15 Aktuelt 20.45 Fiendar av fornufta (r) 21.30 Sånn er livet – på tv 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter


42

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

TORSDAG 6. MAI

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Verdensarven (r) 10.50 FBI: Solgt! (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (r) 12.40 Dallas (r) 13.25 Urix (r) 13.45 Duften av nybakt 14.10 Par i hjerter (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Tid for tegn 17.25 Árdna – Samisk kulturmagasin 17.40 Oddasat

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt

Populærvitenskapelig program. Barn og ungdom begår grove brudd på norsk lov hver eneste dag på nettet. Det råder full forvirring om hva som er lov og ikke lov.

20.15 Fiskere med slips

(3) Sv. dokumentarserie. Vi får se ørretfiskets utvikling når vi blir med Martin Falklind på en historisk reise rundt om i verden.

20.45 Glimt av Norge: Familien på Merdø (r) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Nurse Jackie

(9) Am. dramaserie. Jackie forfalsker papirer for å få organer til en pasient.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Heksedansen (r) (1) Sv. dramaserie.

23.55 Mesternes mester (r) (8) No. underholdningsserie.

00.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu (r) 01.25 Blues jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks

20.00: Tid for hjem 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Ozie Boo 06.45 Byggmester Bob 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) 19.30 Hotel Cæsar

06.00 Playbox 06.35 Hundehviskeren (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.05 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.40 Glamour 12.10 Hundehviskeren (r) 13.10 Roomservice (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 Gossip Girl (r)

17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 Grensevakten (r) 18.30 Airline (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Roomservice 20.30 Tangerudbakken borettslag 21.30 Alt for Norge 22.30 Cold Case

23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI (r) 00.55 Cold Case (r) 01.55 Special Victims Unit (r) 02.45 C.S.I. (r) 03.35-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 Designerspirene USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Hell's Kitchen USA (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Kongen av Queens (r) 20.30 MasterChef: Norges nye mesterkokk Ingrid Espelid Hovig er gjest. 21.30 Paradise Hotel 22.30 Hollywoods husfedre 23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 Paradise Hotel (r) 01.30 Life (r) 02.20 The Riches (r) 03.10 Saving Grace 03.55 It's Always Sunny in Philadelphia (r) 04.20 Hidden Palms (r) 05.05-06.00 The Lost Room

(67) No. såpeopera.

20.00 Tid for hjem

(2) No. livsstilsprogram. Denne gangen er det gründer og motedesigner Simen Staalnacke som er gjestedesigner.

20.30 TV 2 hjelper deg (15) Forbrukermagasin.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdag kveld fra Nydalen (9) No. sketsjshow.

22.40 FlashForward

(11) Am. spenningsserie. Mark er suspendert og må i terapi. Del 1 av 2.

23.35 Rush

(18) Am. spenningsserie.

00.30 Criminal Minds (r) 01.20 Judging Amy (r) 02.10 Anna Pihl (r) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været (r) 03.25-06.30 Sonen

19.30 Bondi Beach (r) 19.55 Whitest Kids-tv (r) 20.15 Samantha Kan. dramaserie. Sam vil gjøre noe snilt for Noah og arrangerer en kanadisk takkefest. 21.00 House (r) Am. dramaserie. Cameron overtaler House og teamet hans til å ta seg av en suicidal mann med kroniske smerter. 21.40 Partydronninger Br. dokumentarserie. 22.25 True Blood (r) 23.10 Stormslag – The Movie (r) Da. musikkdokumentar. 00.10 Lov og orden: New York (r) 00.55 Heroes (r) 01.05 Svisj 02.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Erik og Arne (r) 11.01 Supermorgen 13.30 Kårni og Børni (r) 13.40 Brages Beist (r) 13.55 Animalia (r) 14.20 Min galaktiske forsvarer 14.35 Zorro (r) 15.00 Megafon (r) 15.30 iCarly (r) 15.55 M.I.High (r) 16.20 Elefantprinsessen (r) 16.50 Animalia (r) 17.15 Mánáid TV (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.30 Superkviss 18.50 Supernytt 19.00-19.29 Megafon En serie om hvordan din hverdag kan bli bedre.

07.40 Morgensending 09.00 Diagnose: Mord (r) 09.55 Charmed (r) 10.50 Gilmore Girls (r) 11.45 Legene (r) 12.40 Motejuryen (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.05 En, to, tre – oppussing! 17.00 Wildfire (r) 18.00 Gilmore Girls 19.00 Charmed 20.00 Ghost Whisperer 21.00 Paranormal etterforskning (r) 21.30 Lisa Williams Live! (r) 22.30 The Listener 23.30 The Closer (r) 00.30 Det spøker! (r) 01.30 Ghost Whisperer (r) 02.25 Diagnose: Mord (r) 03.15-04.10 Special Victims Unit

06.30 Morgensending 12.30 M*A*S*H 13.00 M*A*S*H 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Sledge Hammer (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 17.55 Start – Lillestrøm, 1. omgang Direkte fra Sør Arena. 18.50 I pausen Høydepunkter fra første omgang, kommentarer og analyser. 19.00 Start – Lillestrøm, 2. omgang Direkte fra Sør Arena. 20.00 American Idol 21.00 Golden Goal 21.30 Rescue Me 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Nikolaj og Julie 00.50 Nikolaj og Julie 01.45 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.55 NCIS (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Mann mot natur 21.35 Dødelig våpen 4 Am. actionthriller fra 1998. (15 år) 23.55 Cops (r) 00.25 Simpsons (r) 00.55 Simpsons (r) 01.25 Nattsending

©Universum

22.30: Nurse Jackie

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts. 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Klasse 10 B (r) 15.50 Historien om (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Livet som tenåring 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (r) 19.20 Jon Stewart 19.45 4-4-2: Tippekampen: Molde – Aalesund Direkte fra Aker Stadion. Kommentatorer: Arne Scheie og Hallvar Thoresen. 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 David Hockney – det store bildet 23.20 Norsk polarhistorie (r) 00.15 Schrödingers katt (r) 00.45 Oddasat (r) 01.00-04.20 Distriktsnyheter

FREDAG 7. MAI

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Viten om (r) 10.35 Árdna – Samisk kulturmagasin (r) 10.50 Schrödingers katt (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Vikingmat (r) 12.40 Dallas (r) 13.25 Urix (r) 13.45 Duften av nybakt 14.10 Par i hjerter (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen 17.40 Oddasat

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt 20.05 Dei blå hav

(1) Californiabukta. Dokumentarserie i åtte deler. Et dykkerteam som er sammensatt av dykkereksperter, økologer og marinbiologer, reiser rundt til tre forskjellige havområder for å utforske ulike fenomener.

20.55 Nytt på nytt

Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin.

21.30 Kalde spor

(2) Br. krimserie. Gemma forsøker å ta sitt eget liv på 30-årsdagen sin.

23.10 Kveldsnytt 23.25 En velutstyrt mann

(4) Am. komiserie. Rays elever vil gi ham penger som de har tjent ved å vaske biler, og Ray føler seg ydmyket. Tanya har endelig lykkes med å finne noen potensielle kunder til Ray, men hans møte med den første av dem, Molly, tar aldri slutt.

23.55 En artisthimmel full av stjerner

(4) Konsert. Bruce Springsteen & the E Street Band er hovedattraksjonen i kveld.

00.50 Takk Gud, det er fredag! (r) (12) Am. underholdningsserie.

01.15 Desken (r) 01.45 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

19.30: Norske talenter 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Ozie Boo 06.45 Byggmester Bob 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.05 Hope & Faith (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Malcolm i midten (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag

21.10 Ut i nærturen (r) 21.25 De andres liv

Ty. thrillerdrama fra 2006. 23.40 Ei reise i arkitektur (r) 00.30 Uka med Jon Stewart 00.55 Oddasat (r) 01.10-04.30 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 06.35 Hundehviskeren (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.05 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.40 Glamour 12.10 Hundehviskeren (r) 13.10 Roomservice (r) 14.10 Smallville (r) 15.05 One Tree Hill (r) 16.00 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 Grensevakten (r)

18.30 Airline (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Hundehviskeren 20.30 Nordens herligste (r) 21.30 CSI (r) 22.30 The Graham Norton Show

23.30 Grensevakten (r) 24.00 Lost (r) 00.55 Matrix Reloaded Am. actioneventyr fra 2003. 03.30 Sons & Daughters (r) 04.05 CSI: Miami (r) 04.5506.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 Designerspirene USA (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Hell's Kitchen USA (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Kongen av Queens (r) 20.30 Two and a Half Men (r) 21.00 Two and a Half Men (r) 21.30 Førsteklasses svindlere Am. komedie fra 2003. 23.55 The Fast and the Furious Am. actionthriller fra 2001. 02.00 Playboyjentene (r) 02.25 Akutten (r) 03.15 Las Vegas (r) 04.00 Høyspenning Am. thrillerkomedie fra 1991. 05.30 Cheers (r) 05.55-06.00 Viasats verden

Talkshow med Stål Talsnes.

19.30 Norske talenter

(10) Norsk talentkonkurranse. Tredje semifinale fra Folketeateret i Oslo.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Norske talenter – resultater (10) Underholdningsserie.

22.15 Senkveld med Thomas og Harald 23.20 Golden Goal (14) Norsk underholdning.

23.50 Torsdag kveld fra Nydalen (r) (9) Norsk sketsjshow.

00.50 Event Horizon

Event Horizon. Am./br. science fiction fra 1997. Året er 2047. (18 år)

02.45 Rush (r)

(18) Am. spenningsserie.

03.35 Over the Top

Over the Top. Am. actiondrama fra 1987. (15 år)

05.15 Sportsnyhetene 05.30 Været (r) 05.40-06.25 Sonen

19.30 Lydverket (r) 20.00 En mann for sitt dyr The Animal. Am. komedie fra 2001. (11 år) 21.20 Livsfarlig anrop Cellular. Am. thriller fra 2004. 22.50 Scene stealers (r) (2) Br. underholdningsserie. En pønker kan for eksempel bli en berte. Hver deltaker får en mentor som lærer dem å gå, snakke og te seg i takt med den nye personligheten deres. 23.20 Partydronninger (r) (5) Br. dokumentarserie. 24.00 Lisa Goes to Hollywood (r) 00.30 Pinlige sykdommer (r) 01.15 Svisj 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Erik og Arne (r) 11.01 Supermorgen 13.30 Kårni og Børni (r) 13.40 Brages Beist (r) 13.55 Animalia (r) 14.20 Min galaktiske forsvarer 14.35 Zorro (r) 15.00 Fin fredag (r) 15.30 iCarly (r) 15.55 M.I.High (r) 16.20 Gaven (r) 16.50 Animalia (r) 17.15 Tid for tegn (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.30 Superkviss 18.50 Pat og Stan Br. animasjon. 19.00-19.29 Fin fredag Vi feirer at det endelig er helg.

07.40 Motejuryen (r) 08.10 The Rachael Ray Show (r) 09.00 Diagnose: Mord (r) 09.55 Charmed (r) 10.50 Gilmore Girls (r) 11.45 Legene (r) 12.40 Motejuryen (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.05 En, to, tre – oppussing! 17.00 Wildfire (r) 18.00 Gilmore Girls 19.00 Charmed 20.00 Lille Miss USA (r) 21.00 Frekke forretninger Risky Business. Am. komedie fra 1983. 23.00 Ungkaren (r) 00.50 Det spøker! (r) 01.45 The Closer (r) 02.35-03.30 Diagnose: Mord (r)

06.30 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Wings 12.00 Wings 12.30 M*A*S*H 13.00 M*A*S*H 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Sledge Hammer (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Felicity 20.00 Rex (r) 21.00 Dead Like Me Am. komedie fra 2009. (15 år) 22.40 Penn og Teller 23.15 Monk (r) 00.05 Nikolaj og Julie 01.00 South Park (r) 01.30 South Park (r) 02.00 M*A*S*H (r) 02.30 Baywatch (r) 03.20 Magnum (r) 04.10 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.55 NCIS (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Stargate Universe 21.35 Hostel 2 Am. grøsser fra 2007. (15 år) 23.25 D.E.B.S. Am. actionkomedie fra 2004. 01.05 Simpsons (r) 01.35 Nattsending

©Universum

21.30: Kalde spor

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Jon Stewart (r) 14.30 Viten om (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Klasse 10 B (r) 15.50 Historien om (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Familien og jeg (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 David Hockney – det store bildet (r) 19.50 Billedbrev fra Europa (r) 20.00 Fredag i hagen 20.30 Uka med Jon Stewart 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter


43

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

LØRDAG 8. MAI

20.55: Nedtelling til Eurovision Song... 07.15 Disneytimen 08.10 Solgt! (r) 08.40 Schrödingers katt (r) 09.10 Migrapolis 09.40 Førkveld (r) 10.20 Lisa Goes to Hollywood (r) 10.50 Designkampen (r) 11.40 Billedbrev (r) 11.50 Gjett hvem som kommer til middag 13.35 Delikatesser langs veien (r) 14.25 Krøniken (r) 15.25 Ei reise i arkitektur (r) 16.15 Tekno (r) 16.45 4-4-2: Tippekampen

19.00 Lørdagsrevyen med sport.

19.45 Lotto-trekning 19.55 Mesternes mester

(9) Norsk underholdningsserie. Det er det siste hinderet før finalen, og de hardeste fysiske konkurransene til nå venter deltakerne. Programleder: Dag Erik Pedersen.

20.55 Nedtelling til Eurovision Song Contest

(1) Musikkunderholdning. Hva skjer når britiske Ian Wright, verdens sprøeste og mest kjente globetrotter, reiser til Oslo for å snuse i forberedelsene til verdens største musikkfest?

21.25 Fakta på lørdag

Strengt hemmelig. Norsk dokumentar. Filmskaper Benedicte Orvung oppdager at det i hennes familie skjuler seg en mørk hemmelighet. Bror til morfar, Karl Marthinsen, var nazipolitisjef i Oslo under krigen.

23.15 Kveldsnytt 23.30 Krigsreporteren

The Hunting Party. Am. thriller fra 2007. En ung journalist, en erfaren kameramann og en krigskorrespondent med et frynsete rykte, drar på jakt etter Bosnias mest ettersøkte krigsforbryter. I rollene: James Brolin, Terrence Howard, Richard Gere, Jesse Eisenberg. Regi: Richard Shepard.

01.10 En velutstyrt mann (r) 01.40 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

20.00: Farmen 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Lunar Jim 07.10 Bamse Bjørn og vennene hans 07.16 Nouky og venner 07.21 Ozie Boo 07.28 Ozie Boo 07.35 Benjamin Bjørns hemmelige verden 07.57 Hello Kitty 08.09 Jeg er Eloise 08.34 Lola og Virginia 08.47 Winx Club 09.11 Geronimo Stilton 09.37 W.I.T.C.H. 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Sider – drikken munkane skjenka Hardanger (r) 12.00 TV 2 hjelper deg (r) 12.30 På hjul med Dag Otto (r) 13.30 Toppserien: Før kampen 13.55 Toppserien: Stabæk – Røa, 1. omgang 14.50 Toppserien: I pausen 15.00 Toppserien: Stabæk – Røa, 2. omgang 16.00 Kortfilm: En perfekt dag for golf (r) 16.25 Norske talenter (r)

17.55 Norske talenter – resultater (r) 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 God kveld Gullruten 20.00 Farmen (30) Norsk realityserie. Finale.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Gullruten 2010 Underholdningsshow.

23.40 Save the Last Dance

Am. drama fra 2001. I rollene: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Regi: Thomas Carter.

01.50 Samantha (r) 02.15 Senkveld med Thomas og Harald (r) 03.20 Pretty in Pink Am. dramakomedie fra 1986.

05.10 Sportsnyhetene (r) 05.25 Været (r) 05.35-06.25 Sonen

16.45 Kunnskapskanalen (r) 17.15 Kortfilm: Du kan ikke gjemme deg for Allah (r) 17.30 Mat i faresonen (r) 18.30 Sånn er livet – på tv (r) 19.00 Trav V75.

19.45 Ein dag i Sverige 20.00 En artisthimmel full av stjerner (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Louis Theroux: Bak lås og slå (r) 22.10 Riket 23.15 Vondskapen kom ridande (r) 00.40-01.10 Safari (r)

19.30 Lisa Goes to Hollywood (r) (6) Norsk dokumentarserie. 20.00 Heli-hogst (r) (1) Br. dokumentarserie. 20.45 Ekstremfiske (r) (6) Br. dokumentarserie. 21.30 Blond og blondere Blonde and Blonder. Kan. komedie fra 2007. I rollene: Pamela Anderson, Denise Richards, Emmanuelle Vaugier. Regi: Dean Hamilton. (11 år) 23.00 Designkampen (r) (2) Dokumentarserie. 23.50 Desken (r) 00.20 Rick og Steve (r) 00.40 Kjør meg hjem, James (r) 01.00 Svisj gull 02.00 Svisj 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.00 Playbox 07.25 Planet's Funniest Animals (r) 07.50 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.15 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.40 Eve (r) 09.10 Girlfriends (r) 09.35 Girlfriends (r) 10.00 Greatest American Dog (r) 10.50 Megaquiz 12.05 Nigel Marvens dyreverden (r) 13.05 Slankekrigen (r) 14.05 Hjemme hos Jamie (r) 14.40 Smak med Stephanie Valente 15.10 Hollywoodmegleren 16.10 Gossip Girl 17.10 Ugly Betty

18.05 Cougar Town (r) 18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 The Big Bang Theory (r) 19.30 Jamie's American Roadtrip (r) 20.30 Byggebransjens cowboyer (r) 21.30 Ransom

Am. actionthriller fra 1996. 24.00 48 timer 00.55 Dirty Harry Am. action fra 1971. 02.55 Sons & Daughters (r) 03.30 Beyond Tomorrow (r) 04.30-06.00 Playbox

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.15 Klar – ferdig – gå! (r) 09.45 Elefantprinsessen 10.10 Julie (r) 10.40 Quantum Ray fra kosmos (r) 11.05 Madagaskarpingvinene 11.30 Dyrevenn (r) 12.00 Newton (r) 12.30 Superia (r) 12.45 Mánáid TV (r) 13.00 Supermorgen 15.30 Elefantprinsessen (r) 15.55 The Tribe – Drømmen lever (r) 16.20 Ekstreme dyr (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Rampete Robin (r) 17.30 Fantorangen Norsk serie for barn. 18.00 Barne-TV 18.30 Gaven (r) 19.00 Skattejakten (r) 19.25-19.30 Bernard (r)

07.10 Morgensending 10.45 Tori & Dean i Hollywood (r) 11.45 10 år yngre (r) 12.45 10 år yngre (r) 13.50 En, to, tre – oppussing! (r) 14.55 Judge Judy (r) 15.20 Judge Judy (r) 15.50 Judge Judy (r) 16.15 Colin & Justin pusser opp (r) 17.20 Hjelp, vi får ikke solgt – UK (r) 18.00 Landets flotteste hjem (r) 19.00 Jakten på den 6. sans 20.00 The Listener (r) 21.00 Nora Roberts' Angels Fall Am. TV-thriller fra 2007. 22.55 Ghost Whisperer (r) 23.55 Når menn blir Misser 01.00 The Closer 01.50 Nattsending

06.00 Cheers (r) 06.30 The New Lassie (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 The Tyra Banks Show 10.00 Dr. Phil (r) 10.55 The O.C. (r) 11.55 Sykehuset (r) 12.25 Sykehuset (r) 12.55 Everwood (r) 13.55 Men in Trees (r) 14.55 Singing Bee (r) 15.55 20 Good Years (r) 16.25 Style Her Famous (r) 16.55 Models of the Runway 17.25 Paris Hilton's British Best Friend

18.30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (r) 19.30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (r) 20.30 Norske Hollywoodfruer (r) 21.30 Legenden om Zorro

Am. actioneventyr fra 2005. 00.10 Blues Brothers 2000 Am. komedie fra 1998. 02.35 Playboyjentene (r) 03.00 Akutten (r) 03.50 En jomfrus dagbok (r) 04.45 The Unit 05.30 Cheers (r) 05.55-06.00 Viasats verden

06.30 Morgensending 12.35 South Park (r) 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 Motorvision (r) 15.10 Diagnose X (r) 16.00 Kontoret (r) 16.30 Kontoret (r) 17.00 Oppfinnelser fra gamle dager (r) 17.30 Golden Goal (r) 18.00 Fifth Gear (r) 18.30 Knuserne 19.00 Livets glade gutter (r) 19.30 Entertainment Now 20.00 Glee 20.50 Frustrerte fruer 21.40 24 (r) 22.35 Showman (r) 23.05 Showman (r) 23.35 Showman (r) 00.05 Svømming: Bergen Swim Festival 00.35 RAW Wrestling 02.10 South Park (r) 02.40 South Park (r) 03.10 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 How I Met your Mother (r) 13.30 Coach 14.00 Coach 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 Miami Ink 16.30 Formel 1 – 2010: Spania Grand Prix Kvalifiseringsrunden. 17.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 18.30 Knight Rider (r) 19.30 How I Met Your Mother 20.00 Cops (r) 20.35 NCIS 21.35 Saturday Night Live 22.30 Money Talks Am. actionkomedie fra 1997. (15 år) 00.20 European Poker Tour 01.15 Nip/Tuck 02.10 New York Undercover 03.00 Nattsending

©Universum

08.25 Distriktsnyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 Jazz jukeboks 13.25 In Treatment (r) 13.50 In Treatment (r) 14.15 In Treatment (r) 14.45 In Treatment (r) 15.10 In Treatment (r) 15.40 Dei blå hav (r) 16.30 Kunnskapskanalen

SØNDAG 9. MAI

09.45 Debatt fra Litteraturhuset (r) 11.45 Uka med Jon Stewart (r) 12.10 Panserkrysseren Potemkin Russ. politisk drama fra 1925. 13.25 In Treatment (r) 13.50 In Treatment (r)

07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (r) 07.50 Ut i naturen (r) 08.20 Fiskere med slips (r) 08.50 Madeline 10.15 Det nye landet (r) 11.10 Pastaens verden (r) 12.05 Den blå lagune 13.50 Mesternes mester (r) 14.50 Ut i nærturen (r) 15.05 Adresse Oslo (r) 15.50 4-4-2: Moss – Bodø/Glimt

18.00 Ønskehagen (5) Da. hageserie.

18.30 Åpen himmel

Sang fra Kongshaug. Livssynsserie.

19.00 Søndagsrevyen med sport.

19.45 Sportsrevyen 20.05 Det fantastiske livet

(4) Br. naturdokumentarserie. HD.

20.55 På innsida av det danske kongehuset

(1) Dokumentarserie. Vi følger det danske kongehuset gjennom hverdag og fest et helt år.

21.25 Poirot

Kokka fra Clapham. Br. krimserie.

22.15 Tilbake til viktoriatiden

(1) Dokumentarserie. Bli med og opplev livet som bonde i England i 1885. I vakre og autentiske omgivelser gjenskapes gårdbrukernes hverdagsliv. Vi følger historikeren Ruth og arkeologene Alex og Peter gjennom et år hvor de driver en gård som den var i viktoriatiden.

23.15 Kveldsnytt med sport.

23.35 Apokalypse – verden i krig (r) (5) Dokumentarserie.

00.25 Adresse Oslo (r)

(1) Musikkunderholdning.

01.10 Nurse Jackie (r) 01.40 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

19.55: Stabæk – Brann 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.24 Thomas Toget og vennene hans 07.34 Byggmester Bob 07.44 Nouky og venner 07.49 Lille Brunbjørn 07.52 Milo 07.57 Den magiske karusellen 08.09 Noddy 08.20 Toot og Puddle 08.31 Vennebyen 08.42 Elias 08.52 Sonic X 09.15 Pokemon 09.36 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 God kveld Gullruten (r) 12.55 Gullruten 2010 (r) 15.00 Farmen (r) 16.00 Farmen (r) 17.00 Farmen (r)

18.00 Pastor på prøve (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra

Direkte fra Mannheim. Kommentatorer: Trond Johnsen og Per-Kristian Vellan.

22.45 Keno 22.50 Hitlåtens historie 23.20-00.50 Strings

Da. animasjon fra 2005.

17.20 Kjendisbarnas oppvekst 17.55 Alt for Norge (r) 19.00 Tangerudbakken borettslag (r) 20.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) 21.30 Jakten på den 6. sans 22.30 CSI: NY (r)

23.30 48 timer 00.30 NTSB: The Crash of Flight 323 Am. drama fra 2004. 02.15 Sons & Daughters (r) 02.45 Beyond Tomorrow (r) 03.45-06.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 The New Lassie (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie 09.05 The Tyra Banks Show 09.55 Oprah (r) 10.50 The O.C. (r) 11.55 Stor og hårete Am. familiefilm fra 1998.

13.50 Top Model Australia 15.05 25 Most Stylish (r) 16.00 Designspirene USA 17.00 My Boys (r) 17.30 'Til Death (r) 18.00 Svinesund – handel i grenseland (r) 19.00 Luksusfellen (r) 20.00 Svinesund – handel i grenseland 21.00 The Break Up

Am. romantisk komedie fra 2006.

23.10 Community

23.40 Dexter 00.50 Bachelor Party 2 Am. komedie fra 2008. 02.45 The 4400 (r) 03.30 Van Helsing Am./tsj. actioneventyr fra 2004. 05.35-06.00 Cheers (r)

Vi følger innspurten i 11. serierunde.

19.30 FotballXtra med hovedkampen

Dramatikken, spenningen og måloppdateringer fra 11. serierunde.

19.55 Hovedkampen: Stabæk – Brann, 1. omgang

Direkte fra Telenor Arena. 11. serierunde i Tippeligaen.

20.50 Hovedkampen: I pausen 21.00 Hovedkampen: Stabæk – Brann, 2. omgang 22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra: Magasinet Vi gir deg alle målene fra 11. serierunde i Tippeligaen.

23.45 Veien til VM

(9) Se hvordan de ulike lagene kvalifiserte seg til fotball-VM i Sør-Afrika.

00.20 Hack (r)

(1) Am. dramaserie.

01.15 Filmer og stjerner i 2009 02.20 60 Minutes (r) 03.10 Været (r) 03.20-06.25 Sonen

19.30 Samantha (r) 20.15 Adresse Oslo Musikalsk underholdning. Nå skal vi høre bidragene til Georgia, Tyskland, Hellas, Island, Israel, Latvia, Litauen, Malta, Moldova, Nederland, Norge, Polen og Portugal. 20.55 House (r) 21.40 Nytt på nytt (r) 22.15 Standup med Michael McIntyre (r) 23.00 Heroes Am. spenningsserie. Presidenten er i gang med å undersøke Nathans aktiviteter. Hiro, Ando og Matt er på vei India, og Sylar leter etter sin far. 23.40 Ekstremfiske (r) 00.25 Englebarnet (r) 01.35 Svisj Norge 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Superia 09.45 Dødsflaut (r) 10.10 Amigo (r) 10.40 Quantum Ray fra kosmos (r) 11.05 Madagaskarpingvinene 11.30 Megafon (r) 12.00 Utfordringen (r) 12.30 Superia (r) 12.45 Mánáid TV (r) 13.00 Supermorgen 15.30 Dødsflaut (r) 15.55 The Tribe – Drømmen lever (r) 16.20 Heilt vilt (r) 16.45 Gaven (r) 17.15 Rampete Robin (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.30 Newton 19.00 Star Wars: The Clone Wars Am. animasjonsserie. 19.20-19.30 Oggy og kakerlakkene (r)

07.55 Morgensending 11.30 Tori & Dean i Hollywood (r) 12.35 The Even Stevens Movie Am. komedie fra 2003. 14.20 Med saks & kam (r) 15.20 Judge Judy (r) 15.50 Judge Judy (r) 16.15 Colin & Justin pusser opp (r) 17.20 Smak med Stephanie Valente (r) 17.50 Unge Mødre DK (r) 18.25 Bli ny: mor og datter (r) 18.55 Fartsstriper Am. familiekomedie fra 2005. 21.00 Just Like Heaven Am. romantisk komedie fra 2005. (7 år) 22.55 Dolores Claiborne Am. thrillerdrama fra 1995. (15 år) 01.25 The Closer 02.15 Nattsending

06.30 Morgensending 13.20 Uløste gåter (r) 14.10 Rockford Files 15.05 Alias Smith and Jones (r) 16.05 The Chris Isaak Show (r) 17.00 Alt om fotball De harde fakta om kveldens fotballrunde. 18.00 FotballXtra Sport. 19.00 Merlin 20.00 Sannhetens sverd 21.00 Starsky & Hutch Am. actionkomedie fra 2004. (11 år) 22.50 Svømming: Bergen Swim Festival Oppsummering og høydepunkter fra svømmestevnet Bergen Swim Festival. 23.20 Senkveld med Thomas og Harald 00.25 South Park (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 12.30 Coach (r) 13.00 How I Met your Mother (r) 13.30 How I Met your Mother (r) 14.00 Identitetstyveri (r) 15.00 Ice Road Truckers (r) 16.00 Mann mot natur (r) 17.00 Formel 1 – 2010: Spania Grand Prix Hovedløpet. 18.00 Lost in Everest's Death Zone (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons 20.00 Two and a Half Men 20.30 Shark 21.30 Fotballhooligans 22.30 Most Shocking 23.30 My Name is Earl (r) 24.00 Saturday Night Live (r) 00.55 Stargate Universe (r) 01.55 Nattsending

©Universum

22.15: Tilbake til viktoriatiden

14.15 In Treatment (r) 14.40 In Treatment (r) 15.05 In Treatment (r) 15.30 Brennpunkt: Det er oss to – du og jeg (r) 16.30 Eit hav i endring (r) 17.30 Tekno (r) 18.00 Norge rundt og rundt 18.25 El Sistema – en unik musikkskole (r) 20.10 VM ishockey: Norge – Sverige

06.00 Playbox 06.40 Planet's Funniest Animals (r) 07.05 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.30 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.20 Twins (r) 08.45 Twins (r) 08.55 Eve (r) 09.10 Nigel Marvens dyreverden (r) 10.05 Megaquiz 11.20 Hundehviskeren (r) 12.20 Ungkaren: Jason og Mollys bryllup 14.00 America's Funniest Home Videos (r) 14.30 Date My Mom (r) 15.00 Holes Am. eventyrkomedie fra 2003.


44

Vestfold Blad - mai 2010 - uke 18

Premie kryss

Innsenders navn:...................................................................... Adresse:.................................................................................... Tlf:............................................................................................. Løsningen sendes til VestfoldBlad, PB 1604, 3206 Sandefjord. Vinneren får en gavesjekk på kroner 250.

FOLKELIG

MYNT

LITE BRÿD ÿDELEGGE

H∆? PILKAST- UTLENING DING

FIN FIOLIN

MYTISK VESEN

VARME MÿYE

BOLIG

PERIODE

FOLD AV G≈RDE SUGE MELK

FORLATT

?

KORNSORT HERLIGE

LAND STYKKE FOR 2

TEGNE

VENTELISTE KLOKKESLETT

DREIER

BLI STIV AV KULDE

INSEKT

OGS≈ KALT

RALLY

PER- SCENESONLEDLIGHET ELSE

KOST GENERELLE REDSKAP

ELV HUNDER

TVTITTER FELLESSANG

ETTERORD FORELIGGER

UNDER L≈RET GRISERI

DANSK ÿY VIA ADGANGSTEGN

VINDPUST

Se løsningen på www.vestfoldblad.no. Her finner du også løsningen på

DOMINERE

LOKALE RETNING

LETTANTENNELIG V∆SKE

FALT ÿLSTUE DÿR≈PNER

..

REFLEKTERE

MÿTESTED

INGENSINNE

SLUHET

NORSK ELV

JORDKLODE

DUNST

KONGENAVN ORDNE KÿYA

TILLATT

NEDBÿR EVANGELIST

TONE

DEN ER KALD OVERRAKTE

RUSTEN I STEMMEN

TENKE SEG

KJÿRE KL. 13 M≈NED GRÿNT OMR≈DE

DANS

STRÿM

Lett frokost

2 5 2 6 4 8 1 6 7 1 8 3 9 8 7 2 3 5 7 1 7 2 8 2 3 5 6 9 2 Passelig lunsj

FORMODNING

LEGITIM

SUNNHETSTILSTAND

SMUKK APESTREK

STORBY KOMMUNE

BAMSEBOLIG

HESTE- MARSSPORT JERE

Ukens sudoku:

1

AKK OG

SKAKER RYDDE HA FOR RUND, LEVERE GUL OPP VANE OST

KARAKTER

RO I

......

Hvor langs Vestfoldbanen er dette?

VERDIPAPIR

2

7 3 9

8 9

9

7 5 3 4 8

2 9 4 1 5

4 6 3 8 6 9 5 2 4 3

Tung mIddag

7 6 8 4

2 4

Finn 8 feil Se løsningen på www.vestfoldblad.no

2

9

1 9 3 7 6 2 9 3 6 5 9 3

5 1 8

NYHET

Alt til festen åpent 10 – 20 (18) www.hvaltorvet.no

Ikke gå glIpp av spesIaltIlbud, nyheter og spennende InvItasjoner – meld deg Inn I klubb hvaltorvet! melder du deg inn er du automatisk med i trekningen av et gavekort til en verdi av kr. 1000,–

Send hval til 2223 Les mer på hvaltorvet.no

Vestfold Blad - Uke 18  
Vestfold Blad - Uke 18  

Første utgave av Vestfold Blad!

Advertisement