Page 1

samfunn  |  kultur  |  næring

www.vestfoldblad.no

Sterkt kunstmøte på Midtåsen

Det ble en mektig opplevelse for kunstneren Knut Steen å ta turen til Midtåsen Skulpturpaviljong sammen med datteren Hege. - Jeg er nesten helt blind, og ser ikke skulpturene mine lenger. Likevel merker jeg godt at de er rundt meg. Her Kultur side 8–10 blant mine fullendte verk er jeg hjemme.

Se dagens nyheter på Farmandstredet! september 2010    uke 37    årgang 1

Skolesjefer lover bot og bedring i årene som kommer, politikerne lover rammer og regler for kursendring - mye vakkert sies. Les ukens leder side 2

skolelykke

Samfunn: Nordskogen skole i Horten er nominert til Dronning Sonjas skolepris. Bli med til skolen og se hvorfor den SIDE 4-5 lykkes.

Med and på menyen satser stort: Med øvingsforhold andre bare kan misunne dem, satser revygjengen ved sykehuset sterkere enn noensinne.

Sprelske revyøvelser Revyfolket ved Sykehuset i Vestfold er strålende fornøyd med å få disponere store deler av huset sykepleierstudentene en gang

bodde i. Bli med på øvelser i hjemmet som er døpt om til Revyhjemmet, preget av teatralsk liv og energi.  kultur side 11 GAMMELT SIKRINGSSKAP?

- invester i fam

tt antall *Gjelder uanse r sikringer i bolige inntil 150 kvm. r! Jordfeilautomate

9in9kl9.m0va*,-.

Tore

Jon

Tlf: 99 09 09 41

E-post:pap@iec-hus.no

50 - 300 pers

RINGER! AUTOMATSIK iliens sikkerhet!

TILBUD

Ta kontakt for en hyggelig boligprat!

JUL EBORD

BYTT TIL

-en bolig du vil dele livet med!

næring: Gårdsand AS leverer over 90 prosent av det som produseres av and her i landet. Det gir Per Berglund og Gintare Sutkute har mer enn nok å henge fingrene i.  SIDE 26–28

KONTAKT OSS!

33 44 10 53

post@andebu-elektro.no

Knallpris på flyttevask Nå fra kr 33,- pr kvm Byggrent kan også tilby - visningsvask - byggvask - brakkevask - vinduspuss - gulvbehandling - dagligrenhold - møteservice Kontakt oss i dag for et godt tilbud. Telefon: 926 66 326 www.byggrent.no mette@byggrent.no

33 44 84 45 www.tml.no


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

2

denne gang Glimt fra kulturminnedagen på Hvasser

Terningdansen Den siste uka har vært preget av dyre armbånd og flotte gaver til diverse regjeringsmedlemmer. Diskusjonen har vært høylytt, og vi kan vise til denne utgavens sisteside for å illustrere hva mange føler i denne saken. Opp i det hele kan mange av oss tenke at et yrke som gudmor for skip kunne blitt en innbringende og hyggelig geskjeft. Men med problemene, som helt selvforskyldt har dukket opp i landets høye kretser, minsker nok lysten til å skifte beite. Den siste uken har jeg møtt mennesker med høy yrkesstolthet, med mange år i arbeidslivet å vise til. Disse har følt seg like uthengt som de foran nevnte gudmødre. Årlig opplever blant andre de kommunalt ansatte at deres etat får målt kvaliteten sin. Poeng gis basert på parametere få kjenner godt til - og de kan jo bare håpe at de rammene de har hatt å arbeide under, ikke fjerner øyne fra terningen når det kommer til deres område. Terningen landet med ett synlig øye for skolene i Larvik, Sandefjord og Sande. Heldigvis viste den flere øyne på andre felt og for skolene ellers i Vestfold, men lærerkreftene her måtte altså ta til takke med terningens laveste score flere steder. Mange får ikke med seg at terningkastet primært viser til økonomiske parametre, antall timer til spesialundervisning, antall ufaglærte i SFO, fordelingen av rammetimetallet og en rekke andre områder av primært økonomisk karakter - som lærerkreftene våre bare må finne seg i å jobbe under, eller skifte beite. - Det var altså terningkast én jeg skulle oppnå etter 41 år i yrket, sa en av ungenes favoritter ved skolefritidsordningen til meg. Hun følte at en terning til slutt skulle bli belønningen for hennes lange innsats for en god skole. Ville hun orke å holde ut til pensjonsalder om noen få år? Jo, det ville hun - for tilbakemeldingene som ikke kommer fra et tall fra en til seks, den hun daglig møter fra barn og foreldre, ville ikke hatt øyne nok på en terning.

Arkeologen Kjersti Jacobsen tiltrakk seg mange intreresserte som under Kulturminnedagen sist søndag fikk et innblikk i hvor enkel og sårbar en steinlabyrint er. Uten tvil et av Vestfolds mest «mystiske steder», som Jacobsen uttrykte det.

godt kvalifisert lærergruppe som lojalt arbeider hver eneste dag for å gi elevene i grunnskolen et best mulig faglig utbytte, et sosialt byggende miljø og tro på framtiden. Skolesjefer lover bot og bedring i årene som kommer, politikerne lover rammer og regler for kursendring - mye vakkert sies. Den tidligere skolesjefen i Sandefjord, Terje Svanevik, kan på de neste sidene vise oss en skole som kan bli belønnet med heder og ære. For inkludering og likeverd. Elevene her viser en skole de verdsetter høyt. Svaneviks kommune, Horten, kom ut med to øyne på terningen.

Stella Polaris fremførte en forestilling om hva som kunne ha foregått i en labyrint. Som vanlig spektakulært med mye lyd og farve. I bilde Merethe Klingen og Per Spildra Borg.

Etter å ha lest reportasjen om en terningkast to skole - er det lov å være optimistisk for framtiden da? Jeg håper i alle fall lærerkreftene våre ikke lar seg friste til å kaste champagneflasker på nye båter - og at nye generasjoner lærerstudenter fortsatt lar seg lokke til skolebenken.

Marianne Henriksen, redaktør

Alle kan ikke skjæres over en kam, men mange av dem vi møter representerer en

Ildsjelene ved Elihu skole i Tønsberg, her ved elevene Elisabeth Stormo og Odd Magne Skevik, sammen med lærer Arve Jelmert, delte kulturminneprisen med privatmannen Arnkjell Spikseth fra Larvik. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen uttrykte takknemmelighet over at det finnes slike «kulturminne-venner» i fylket. Foto: Jan Lindh, Vestfold fylkeskommune.

Kontakt oss:

Vestfold Blad    tips@vestfoldblad.no    33 46 20 00 Sverre Aamodt, ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

5 dagers TV-program & 7 dagers kulturguide Redaksjonsmedarbeidere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Ingrid L. Christensen, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Mathea Skaalvik Pihl, Gro Larsen, Geir Knutsen, Cecilie Bratli og Fanny E. Bettum Lunde. Design: Reagens (www.reagens.no). Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Marianne Henriksen, redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029 Mathea Skaalvik Phil, journalist mathea@vestfoldblad.no Telefon: 971 57 578 Silje Elise Mossestad, journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536 Ingrid Louise Christensen, journalist ingrid@vestfoldblad.no Telefon: 952 57 361 Per Poulsen, annonsekonsulent/KAM per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210 Halvard Bertelsen, annonsekonsulent/KAM halvard@vestfoldblad.no Telefon: 950 00 195 Per-Olav Leth, annonsekonsulent/KAM pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012 Joyce Christine Øksenholt, annonsekonsulent/KAM pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

3

samfunn humørfylt løp: Det var tett mellom smilene da fartsfylt moro sto i sentrum ved norgesmesterskapet i bilslalom.

Det er billøp for svingende! Bilslalom slo godt an da det ble arrangert norgesmesterskap forrige søndag, og et mangfold av doninger på fire hjul fikk prøvd seg mellom kjeglene. Forrige søndag arrangerte Nmk Sandefjord (Norsk motor klubb

Sandefjord) billøp i kategorien autoslalom på Kullerød i Sande-

fjord. 38 bilførere deltok, og mange publikummere fant veien til løpet der man skal kjøre fortest mulig gjennom en løype oppmerket med kjegler. – Du kunne stille med familiebilen, arbeidsbilen, veteranbilen - ja bare bilen er registrert og har skilter så kan man delta på bilslalom, sier Kristoffer

Guldbrandsen. Han forteller at man også kunne kjøre flere på samme bil. Arrangøren hadde denne gangen også kjøpt inn en billig bil som ble tilbudt folk som ikke hadde egen bil – Fire deltakere benyttet seg av dette tilbudet, forteller Guldbrandsen fra NmK Sandefjord.

Løpet hadde førere fra Sandefjord, Stavern, Larvik, Porsgrunn og Skien. Det ble konkurrert i to klasser, en med standarbilder og en med modifiserte biler. Geir Pelse Svalbjørg fra Bø vant klasse 1, mens sandefjordingen Geir Åge Lia stakk av med seieren i klasse to.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

4

samfunn

En god skole for alle Nordskogen skole i Horten har en visjon om å være en god skole for alle. Skolen utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering, og er nominert av Fylkesmannen som kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2010.

skole

Tekst og foto: Silje elise mossestad

Hva er det som gjør at denne skolen lykkes? Etter å ha vært skolesjef i Sandefjord i seks år, overtok Terje Svanevik som rektor ved Nordskogen skole for snart et år siden. – Jeg har sett mange skoler gjennom årenes løp, men dette er faktisk den beste skolen jeg noen gang har sett, sier Terje Svanevik stolt. Han vil ikke ta æren selv fordi skolen nå får positiv oppmerksomhet. – Mye av grunnlaget ble dannet lenge før jeg kom hit. Gode holdninger gjennomsyrer hele personalet. Det er en holdning der alle ønsker å møte det enkelte barn på best mulig måte, fortsetter han.

Mange aktiviteter Elevene ved Nordskogen skole har mange ulike aktiviteter de kan holde på med i friminuttene. Miljøarbeidere (assistenter) er tilstede under aktiviteter som for eksempel dans, ballspill, lekser og data. – Dette gjør at barn som strever med det sosiale kan inkluderes på en enkel og naturlig måte. I tillegg har lærerne inspeksjon slik de alltid har hatt. Skolen scorer høyt på trivselsundersøkelser og har gode forebyggende tiltak for over 40 elever som har individuelle planer. Slik kan man unngå en del spesialundervisning, sier Svanevik.

Servicebedrift Skolen har egne aktivitetsgrupper for de to eldste klassetrinnene. Elever kan melde seg på bakerigruppe, turgruppe-, elevbedriften ”Sportsminister”, melkebutikk eller returpapir-gruppe. Dette gir alle elever økt

selvfølelse og selvtillit ved at de mestrer viktige oppgaver på sitt felt.

Smart med ART ART (aggression replacement training) er et helhetlig system for å lære god atferd. Nordskogen skole har tre sertifiserte ART-veiledere som kan ta trening med grupper som spesielt trenger å lære seg alternativer til aggresjon når de kommer i konflikt. Art-veilederne har satt opp et program for året slik at skolen i felleskap øver på faste ferdigheter hver måned. På denne måten settes det fokus på god og ønskelig atferd.

HJERTET I SKOGEN: Nordskogen skole ønsker å være en god skole for alle. Det symbolske hjertet taler for seg.

sterkede enhet, Nordstua, opplyser Terje Svanevik.

Positivt skolemiljø Nordskogen skole prøver å sette fokus på et positivt skolemiljø, ha skoleforestillinger og sangforestillinger der elevene får anledning til å vise andre sider av seg selv. – Det går an å lage god skole selv om det er begrensede ressurser. Gamle skolebygninger er ikke bestandig funksjonelle og trivelige. Det er menneskene og holdningene som er det viktigste, sier Svanevik.

Mer enn oppbevaring Enkelte kritiske røster hevder at SFO nærmest bare er en oppbevaringsplass før og etter skoletid. Det stempelet ønsker ikke Nordskogen å ha. Derfor tilbyr skolefritidsordningen et variert tilbud av aktiviteter gjennom året. Gym, tegning, sløyd, spill, data, lekser og tegning skjer i den vanlige SFO-tiden. De ansatte på skolefritidsordningen arrangerer også ulike turneringer, fester til høytidene og overnattingstur. En gang i året arrangerer SFO bokkafé for hele skolen der alle barn med foresatte kan komme på skolen og kose seg med saft eller kaffe mens de kjøper brukte bøker. Inntektene går til skolens bibliotek. Barna på Nordstua deltar alltid på det de kan ha utbytte av i felleskapet, ellers har de sin egen base i tillegg til SFO.

- Det går an å lage god skole selv om det er begrensede ressurser. Alle vurderes Visjonen «En god skole for alle» forplikter til det å ta tilpasset opplæring på alvor. Til tross for svært lave ressurser til timer, har skolen opprettet et eget koordineringsteam. Det består av tre storteamledere, leder for spesialundervisning, helsesøster og representant fra PPT. Her vurderes alle elever i alle klasser to ganger i året. Skolen har en klar policy på å holde spesialundervisning nede, men skal være rause på å tilby individuelt tilpassede planer. – Det at barn slipper spesialundervisning gjør noe med identitetsfølelsen, sikkerhet og selvverd. I dag er det kun 20 elever som får spesialundervisning her hos oss. Ved en gjennomsnittlig skole er det 7,5 prosent spesialundervisning. Vi ligger på 5,5 prosent selv inkludert vår for-

stolt: Rektor Terje Svanevik synes det er en ære at skolen er nominert til Dronning Sonjas skolepris.

for elever som kan få egne kurs etter vurdering i kartleggingstester.

Viktig integrering Det er ni elever på spesialenheten Nordstua med store sammensatte vansker. Elevene kommer fra hele kommunen, men er registrert inn på Nordskogen i vanlig klasse. Alle deltar i klassens aktiviteter så langt de har utbytte av det, og Nordstua har også besøk fra klassen inne hos seg. Mange elever har godt av slike besøk, både for mer å forstå elevene der, men også å oppleve å mestre, hjelpe og selv få ekstra omsorg. Alle storsamlinger i skolens regi deltar elevene på Nordstua sammen med sin klasse.

Mobbemanifest Nordskogen skole tar kampen mot mobbing på alvor og skolen har utarbeidet et mobbemanifest. – I tillegg lager alle klasser sitt eget mobbemanifest der de forplikter seg og sin klasse til å følge opp, sier Svanevik. Dette er også elevrådet sterkt engasjert i. Elevene skoleres hvert år til elevrådsarbeid og faste representanter deltar også i Ungdommens bystyre i kommunen. Nominasjonen til Dronning

Sonjas skolepris bygger på søknad fra skolen og en uttalelse fra Horten kommune, som støtter skolens kandidatur. Fylkesmannen skriver i et brev til Utdanningsdirektoratet at ”Nordskogen skole betegnes som en svært profesjonell skole, som kjennetegnes av gode rutiner, tidlig innsats og inkludering”.

Stolt av nominasjonen – Vi er svært stolte over at Nordskogen skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris, sier Kommunalsjef for Oppvekst i Horten kommune, Magnus Andersen. – Skolen har i mange år hatt inkludering og ivaretakelse av enkeltindividet som en ledetråd i samhandlingen mellom elever og personale. Dette har også spesielt preget relasjonene skole og SFO. Utviklingen av tiltak og systematisering i forhold til tidlig innsats er også spesiell ved Nordskogen, sier Magnus Andersen. Informasjon om prisen og søknadskriteriene til alle grunnskoler og videregående skoler i Vestfold, er sendt ut fra Fylkesmannen. Likevel var Nordskogen skole eneste søker. Rektor Terje Svanevik synes det er en ære å bli nominert uansett om skolen vinner prisen eller ikke.

dronning sonjas skolepris:  Prisen ble delt ut første gang i 2006. Kriteriene for årets pris er at kandidaten:  Ivaretar elevenes rettigheter for deltakelse og medbestemmelse.

Tidlig innsats Skolen har en egen plan for å fange opp de som sliter med lesing og regning så tidlig som mulig i skoleløpet. Tre ansatte er spesialister på å tilby lesekurs

 Praktiserer tilpasset opplæring på en fullverdig måte.  Sørger for at alle elever kan føle trygghet og tilhørighet på skolen.  Legger vekt på at hver enkelt skal få positiv oppmerksomhet.  Har en helhetlig og langsiktig plan for å realisere likeverd og inkludering som involverer elever, foreldre, lærere og skoleleder.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

5

Samhold: Alle klassene ved Nordskogen skole har sitt eget mobbemanifest der de forplikter seg og sin klasse til å følge opp. Tage Hisdal (foran), Tonje Lassen, Marius S. Jacobsen, Noriya Khamis, Ludvik Baksaas og Celine Hansen i 6. klasse trives godt på Nordskogen skole.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

6

samfunn

Solveig Johansen (t.v.) er tillitsvalgt i klassen for Kreftomsorg og lindrende pleie. I slutten av måneden starter en ny tilsvarende klasse i Tønsberg. Rektor Reidun Weaas melder om stor interesse.

Utdannes i kreftomsorg I slutten av september starter en ny klasse i Kreftomsorg og lindrende pleie i Tønsberg. – Fortsatt er det noen ledige plasser igjen, sier rektor Reidun Weaas ved Folkeuniversitetet. utdannelse

Tekst og foto: Silje Elise Mossestad

Den første klassen i Kreftomsorg og lindrende pleie startet i fjor. Dette er en fagskolespesialisering, med krav om at man er utdannet som helsefagarbeider (det vil si hjelpepleier eller omsorgsarbeider med fagbrev). Utdanningen går over tre semestre med fem moduleksamener. Undervisningen foregår en kveld i uka, samt enkelte helgesamlinger.

– Når vi ikke får utnytte eget potensiale i arbeidshverdagen, og man ikke oppnår ønsket progresjon har vi selv ansvaret for å skaffe oss økt kompetanse, sier Solveig Johansen.

Statlig finansiering Hun legger til at Staten betaler utdanningen, mens man må be-

få flere til å videreutdanne seg innen helsevesenet, sier hun.

Gjør hverdagen litt lysere – Vi møter mennesker i sin aller verste livssituasjon. Det gjør at man får en evne til å reflektere og nyansere og en utvikler seg som menneske. Vi får en glitrende mulighet til å utgjøre en forskjell i en tung og vanskelig tid, sier Solveig Johansen som ellers jobber på Sykehuset i Vestfold. Hun har sett mange mennesker med alvorlige kreftdiagnoser, men føler seg likevel privilegert som får lov til å jobbe med dette. – Selv i en så vanskelig hverdag finnes det positive ting å ta tak i. ; Trygge, gode relasjoner kan ha stor verdi for pasientene. Det gjelder å se mulighetene, påpeker Solveig Johansen.

Vi møter mennesker i sin aller verste livssituasjon. Det gjør at du får en evne til å reflektere og nyansere, og at du utvikler deg som menneske.

Utviklende studie

Solveig Johansen

Solveig Johansen fra Sandefjord er tillitsvalgt i klassen som startet i begynnelsen av desember i fjor. Hun synes det har vært veldig utviklende og stimulerende å ta videreutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie.

tale bøkene selv. Rektor ved Fagskole Helse og miljø, Reidun Weaas forteller at Staten i 2009 bevilget 75 millioner kroner til Fagskole helse over hele landet. – Dette er et smart trekk for å

Praksis i Spania

I løpet av studiet skal studentene ha 10 ukers praksis. De som ønsker det kan få mulighet til å reise til Clinic Hospital Benidorm og ha praksis der. – Dette sykehuset har tre avdelinger innen kreftomsorg, forteller Reidun Weaas.

Viktig kommunikasjon Solveig Johansen understreker viktigheten av god kommunikasjon. – Det lærer vi mye om i denne utdanningen. Nylig hadde vi også en egen Fagskoledag på Sem gjestegård i Asker. Her var det et foredrag med Kjetil Ramberg som har skrevet boken ”Løft”. Den dreier seg om løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon, sier Solveig Johansen.

om studiet  Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg kompetanse og praktiske ferdigheter innenfor det spesifikke faget Kreftomsorg og lindrende pleie. Du vil tilegne deg ferdigheter som vil bidra til å dekke behovet til pasienter i forskjellige faser av sykdomsutviklingen.  Opptakskrav: fullført videregående skole, helseog sosialfag eller tilsvarende realkompetanse, samt ett års praksis.

folkeuniversitetet  Er Norges største studieforbund med 70 lokalavdelinger, åtte regionkontorer og 21 medlemsorganisasjoner. Årlig omsetning er 340 millioner kroner. I 2006 deltok mer enn 211 000 voksne på kurs i regi av Studieforbundet Folkeuniversitetet.  Er en ideell organisasjon som opererer i spennet mellom offentlige og private utdanningsinstitusjoner.  Tilbyr utdanning for voksne på videregående og universitetsnivå, innen yrkesfag, språk, kultur- og fritidsaktiviteter m.m. Har også en god del opplæring for arbeidslivet, samt hobby- og fritidskurs for privatpersoner.  Målet er å gi folk et meningsfylt liv gjennom mulighet til livslang læring. Bygger på verdiene raushet, entusiasme, troverdighet og respekt.  I Vestfold har Folkeuniversitetet kontorer i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. (www.fubvt.no)


annonser

Vestfold Blad    september 2010    uke 37

! Sekkretosalaetlg tpa40 rulle ller pir og 20 ruir tørkepap

Kjøttdeig

22 Gilde. 400 g. Pr pk Pr kg 57,25

90

SEKKESALG!

99 Lambi. Helsekk Pr 100 m fra 12,38

00

Pr sekk

Reker Polar Seafood. Str 70/90. 2 kg. Pr pose

89

Pr ltr 44,96

Vinterstøvler

Vannavvisende m/N-tex. Blå, lilla eller sort m/borrelås. Str 23-35

299 Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! www.coop.no

90

Desierto IV hikingsko Robust fritids-/hikingsko med vanntett og pustende Gore-Tex® membran. Juniorstr 28-39

Håndstøvsuger

399

Prisene gjelder t.o.m. 18.09.10 Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

399

HVS12W eller HVS 12B

Sandefjord 9-21 (9-20)

Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • Kafeteria • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

31

JU 2 B ÅR IL S EU M

Larvik 3 for 1 (3rd pair sv) plus 50% off frames 181x248 September 2010:Layout 1 20/08/2010 16:40 Page 1

FOR

50%

HOS OSS FÅR DU ALLTID 3 PAR BRILLER, MEN BETALER BARE FOR 1 PAR

DESSUTEN

RABATT PÅ INNFATNINGER

*

GJELDER T O M 2/10 2010

RING ELLER KOM INN, SÅ FORTELLER VI MER! RENTEFRI AVBETALING KUN OFFENTLIG GODKJENTE OPTIKERE

Du betaler bare for det paret som har den høyeste prisen. *50% rabatt på alle innfatninger opptil kr 1000,- . Utover det rabatteres alle innfatninger med kr 500,-. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Mandag-Fredag - 10.00 -17.00

Lørdag - Stengt

Nedre Torggate 1, 3257 Larvik

% 33 12 05 00

7


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

8

kultur

Kjenner det så godt Den snart 86 år gamle mannen holder et fast grep i stokken. Hans klare blå blikk har fått en blank hinne. – Det er en merkelig opplevelse å ikke kunne se. Men jeg merker og føler at skulpturene mine er rundt meg, sier Knut Steen.

KUNSTNERMØTE: Knut Steen besøkte Midtåsen sammen med assistenten Franz Della Mea sist uke.

Knut steen

Tekst og foto: Marianne henriksen

Kinnet hans blir fuktig. Alt vi hører er suset fra trærne utenfor. Suset slippes inn og slynges mellom hvit marmor og mur. Vi omgis av kvinneskikkelser og myke former hugget i marmor, meislet ut av stein fra brudd syd i Europa. Plassert mellom rene mur- og glassflater, nærmest glidende inn i landskapet på Midtåsen i Sandefjord, finner vi Knut Steens Skulpturpaviljong. - Dette er en merkelig opplevelse. Som om jeg er her for første gang. Dette virker veldig sterkt på meg, sier Knut Steen. Hjemme Steinhoggeren sier han har blitt nesten helt blind, når han tar av seg solbrillene inne i skulpturpaviljongen denne klare septemberdagen. Mannen som i en menneskealder har gitt verden rundt seg vakre skulpturer i materialer som marmor, granitt, bronse, stål og kobber, kan ikke lenger se sine verk. Steen bor for tiden på Nygård sykehjem i Sandefjord, men vegrer seg for å kalle det hjemmet sitt. – Ja, hvor bor jeg da? Nå føler jeg meg virkelig hjemme her, det er en fantastisk opplevelse må jeg si. Her er det fredfylt. Men det skulle vel bare mangle, når jeg har hele familien min rundt meg her, smiler han og nikker mot skulpturene. – Selv om jeg har blitt blind, kjennes det så godt å være her likevel. Det er rart hvor fint de glir inn i landskapet. Fullendt Han smiler og viser at han gleder seg stort over å være i paviljongen. – Det er moro å se hvordan det ble fullendt her. Det har kostet, men jeg håper alle kan ha glede av å komme hit, sier Steen. Han hører at måneskinnskonserter spilles mellom skulpturene, barneteater- og danseforestillinger utenfor, og vaffelsalg. Det er akkurat slik kunstneren gjerne vil ha mer av. Glede, liv og røre, utfoldende og utøvende kunst fra mange felt i samspill med skulpturparken. Jevnlig har vi fått drypp av skulpturkunst fra hele lan-

det, signert Knut Steen. Fra sitt verksted i Pietrasanta nord i Italia, har han på nesten magisk vis inspirert generasjoner av skulptører fra hele verden. Vi har blitt kjent med tankene bak den omdiskuterte Olav-statuen, kjørt rundt Hvalfangstmonumentet og blitt ønsket velkommen til Bølgen kulturhus av skulpturer vi kan takke Steen for. Livsmysteriet Det er ingen hemmelighet at det er kvinnen som har vært Steens største inspirasjonskilde. Han vil ikke trekke fram noen spesiell modell, når jeg spør etter det. – Modellen er selve kvinnen, rett og slett. Det er sånn det er for meg. Hun er selve livsmysteriet, svarer han. I dag har han følge av assistenten sin, skulptøren Franz Della Mea, og datteren og støttespilleren, Hege Steen. En plakett med hans navn skal henges opp ved inngangspartiet, og et foto signert Morten Krogvold skal vise oss hvem han er, denne skapende mannen. Inspirasjonskilden Della Mea forteller at selv tok han opp igjen skulpturkunsten, etter å ha blitt inspirert av Knut Steen. – I tolv år drev jeg med noe annet, til jeg kom i kontakt med og fikk se hvordan Knut jobbet. Han er en inspirasjon for de som vil lære seg kunstfag, og dyrke sin lidenskap, sier Della Mea. Vi har beveget oss ut. Steen sitter i solen og tørker tårer med datteren Hege ved sin side. Italieneren Della Mea forklarer hvordan Steen har fått kunstnere fra hele verden til kunstnerlandsbyen Pietrasanta, området nord-vest i Toscana, Italia. – Du og steinen får et intimt forhold som også til tider kan føre til at det stopper opp. Skulpturen man vil forme ligger inne i steinen, og Knut Steen har stadig vist egenskapen til å ikke gi opp når det virkelig stopper opp, men heller strukket seg til skape formene og linjene som gir det liv. Resultatet blir det du vil - men også det steinen vil, sier han, mens Steen nikker i solen. Liv og røre Selv om han i dag er redusert, er ikke engasjementet blitt svakere. Da er det godt å ha en datter som står på for at farens kunst skal fortsette å prege landet vårt. Hun stryker ham på skulderen, og nyter synet av bronsestatuen på utsiden. – Nå håper vi bare at mange tar stedet her i bruk, også de unge. Her kan musikk, dans og andre kunstformer få boltre seg side om side med kunsten til pappa, sier hun.

Modellen er selve kvinnen, rett og slett. Hun er selve livsmysteriet.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

9

kultur

t, det han ikke ser Rørt kunstner: Knut Steen ble sterkt rørt da han for første gang befant seg midt blant sine fullendte verk - men uten å kunne se dem.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

10

2bøker i 1

99,Før 219,-

99,-

Før 199,-

79,-

Blir selv kunst: Fotograf Morten Krogvold har tatt dette bildet av Knut Steen, i 2006. Det vil bli hengt opp i stort format i skulpturpaviljongen.

visste du at…

Før 149,-

 Knut Steen er født i Oslo i 1924, og har bodd i Carrara i Italia siden 1973.

99,-

119,Før 179,-

Før 179,-

Albert Åberg 3 DVD-er

159,Før 249,-

Det store salget er i gang – flere knalltilbud finner du i bokhandelen!

 Han er mannen bak mange kunstverk i Vestfold, og har med Hvalfangstmonumentet fått et spesielt nært forhold til Sandefjord. En egen skulpturpark åpnet i 2009 på Midtåsen, støttet av Kulturdepartementet, Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune.  Knut Steens monumentale skulpturer er satt opp i mange norske byer og har ofte vakt forargelse og debatt, helt fra det virile minnesmerket over Rudolf Nilsen (Oslo 1953) til rytterstatuen av Olav Kyrre (Bergen 1998). Mens det tok flere tiår å få oppført Kyrrestatuen, er andre store prosjekter blitt stanset av motgang før de kom til utførelse. Steen er ikke desto mindre anerkjent som en av de store norske billedhuggerne og har også et internasjonalt ry. Hvalfangstmonumentet i Sandefjord er et hovedverk i moderne norsk skulptur og har fått status som byens bumerke. Hans siste monumentale verk, den 7 meter høye granittskulpturen Kong Olav 5, bestilt av Oslo kommune, ble høsten 2006 avvist av oppdragsgiveren, men ble ønsket velkommen og satt opp i Gulen kommune i stedet.

 Steen har unntaksvis laget portrettbyster (Harald Sverdrup, Jens Bjørneboe). Han har ikke arbeidet med selvportretter; derimot stod han modell (ca. 1946) for en av Per Palle Storms arbeiderfigurer. Den høye, ulenkelige mureren i bronse foran Rådhuset i Oslo er et ungdomsportrett av Knut Steen.  I Sandefjord Kunstforening tilbys et stort utvalg av trykk og skulpturer i kunstbutikken. Kilder: Store Norske Leksikon, www.vfk.no, Sandefjord kunstforening

 Nå forhandles det med å få «Skihopperen», Knut Steens siste verk, plassert ved det nye nasjonale skihoppanlegget på Holmenkollen. Skihopperen er en skulptur i rustfritt stål.  Sagt om Steen: I opposisjon til toneangivende retninger i samtidens kunstliv har Steen fremholdt kunstnerens plikt til å etterstrebe skjønnheten, for hans egen del formulert som trangen til å “få bronsen til å synge, marmoret til å sveve”.

Knut Steen Boklöv, 2009, acciaio, lungh. 175 cm

Tilbudene gjelder tom 26.9.2010, eller så langt lageret rekker. Forex Sciatore.indd 1

3-02-2010 16:13:18


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

11

kultur

Satser sykt og stort på revy

Et knippe av de 100. Musikkansvarlig Olaf Hauga, instruktør Heljar Berge og koreograf Trine-Lise Aadne har nok å henge fingrene i med 100 sykehusaktører, og skulle det toppe seg for dem, tipper vi hjelpen er nær.

I mars neste år har Tønsbergs sykehusrevy premiere på Oseberg Kulturhus, og aktørene er allerede godt i gang med forberedelsene. ukas vestfolding Tekst og foto: Marianne Henriksen

– Vi hadde vårt første møte i mai i fjor, og skrivegruppa har holdt på siden i vinter, sier Anne Berit Engebretsen, som i tillegg til å skrive for revyen, spiller klarinett i orkesteret. Hun forteller at det er over 100 aktører med, og blant dem alle typer ansatte - inkludert folk fra laboratoriet, teknisk, kjøkkenet, ja, hele huset, sier hun.

Kan bråke og styre Rett ovenfor hovedinngangen til Sykehuset i Vestfold ligger det gamle internatet til sykepleierskolen. Revyfolket er strålende fornøyd med å ha fått hele første etasje og kjelleren til disposi-

sjon. Huset er derfor nå døpt om til Revyhjemmet. Her har de øvelser hver tirsdag fra 18.00 til 22.00 i tiden fremover. – En glimrende løsning. Her kan vi bråke og styre så mye vi vil, smiler Anne Berit. Instruktør Heljar Berge er enig med Anne Berit. – Det er så flott, alle gruppene får eget rom under samme tak.

kan han få satt sitt profesjonelle preg på sykehusets ferske scenesatsing. – Dette blir stort! Sykehusrevyen er en av de største oppsetningene i distriktet, og Oseberg er et av de største kulturhusene, sier Heljar. – Denne revyen er en arena der sykehusansatte kan leke med hverdagen sin, og møtes på tvers av avdelinger og etasjer. Her er målet å gjøre det dagligdagse om til moro, i tillegg til å være en form for egenterapi, forklarer han.

Her har vi det sosialt og gøy, og folk bytter til og med vaktene sine for å være med.

kehuset fra tid til annen, så alle kommer til å kunne kjenne seg igjen, legger musikkansvarlige Olaf Hauga til. Revyen har egen skrivegruppe, bestående av 13 personer, som lager alle sketsjer og sanger selv.

Elisabeth Berntsen Aas

Nok å ta av

Stort prosjekt Heljar Berge er instruktør for sykehusrevyen, men ny i gamet er han ikke, med over 30 år med revyerfaring bak seg. Dermed

Avdelingslabyrinten Når det kommer til revyer er Heljar glad i en form for helhet og røde tråder. – Planen er å lage en linje fra pasienten kommer til sykehuset til den drar, og på grunn av litt feil og misforståelser, må innom alle avdelingene, forklarer Heljar. – Men revyen blir langt fra bare intern, alle er jo innom sy-

– Vi har masse å ta av, her på sykehuset skjer det noe hele tiden, sier Elisabeth Berntsen Aas, leder i skrivegruppa. Arbeidssituasjonen vår er ofte alvorlig, så vi synes det er viktig å kunne ha

med litt galgenhumor og tørre å sette ting på spissen i revyen. – Vi lever en hektisk hverdag, så det er deilig å ha denne revyen å jobbe med, som et avbrekk fra det alvorlige. Her har vi det sosialt og gøy, og folk bytter til og med vaktene sine for å være med, sier hun. Revyen er allerede meget populær, men savner mannfolk. – Av de over 100 personene som er med, er under ti av dem menn, og vi skulle gjerne hatt med litt flere mannfolk, oppfordrer Elisabeth til slutt.


12

Vestfold Blad    september 2010    uke 37


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

kultur

Skuespiller Marika Enstad fylte 40 år 1. september. – Endelig. Nå begynner livet, sier en strålende opplagt Marika.

Herlig å bli 40! ukas vestfolding Tekst og foto: silje elise Mossestad

De fleste kjenner henne som Rakel i NRKs familieserie ”Himmelblå”. Denne serien blir nå sendt i Sverige, og også her blir hun gjenkjent på gaten. – De som er i 14-årsalderen er spesielt observante, sier Marika Enstad og ler. Hun ble gjenkjent på gata i Gøteborg sist helg.

Tilbake på gamle trakter Det er torsdag formiddag. Jeg har avtalt å møte Marika på roklubben i Horten. Her er det en stund siden hun var sist, men for 20 år siden var hun aktivt med i Horten Roklubb sammen med sine to søsken, Ivan og Aina. Alle var de med på landslaget. Nå har Marika gjenopptatt interessen for roing og meldt seg inn i Bærum Roklubb.

På rulleskøyter Når Marika er hjemme i Horten er hun ofte ute med rulleskøyter på bena. Hun tar gjerne en tur fram og tilbake til Tønsberg.

Marika er også glad i å løpe, og ligger nå i hardtrening til halvmaraton. Det er en sprek 40-åring som ankommer roklubben, med mørke solbriller, knall rød neglelakk og et litt skjevt smil grunnet snus i munnviken.

På fårikål hos ”svigers” Marika ser godt ut. Hun smiler og har det bra. Det oppstod et fint møte i sommer. Hun vil ikke røpe for mye om denne mannen som hun møtte på Herøy i Helgeland nå i sommer. – Vi hadde et flott møte med båttur i soloppgang. Det var blikk stille og veldig romantisk, forteller Marika og smiler. Marikas far kommer fra Helgeland, og familien har en egen øy på utsiden av Herøy. Hjemme i Horten venter mamma IngerLise i spenning, og har laget fårikål til det nye paret.

Ikke fælt å bli 40 – Jeg gledet meg faktisk til å bli 40. Det er nå livet begynner, er det ikke det da? Marika ser ut til å trives med tilværelsen. Selve dagen, 1. september var en hektisk dag for jubilanten. – Jeg hadde sittet oppe hele

natta for å gjøre klar en søknad til et prosjekt jeg holder på med, og da var det frist 1. september. Rett etter den var levert, dro jeg til frisøren klokka ni, og så dro jeg på Teaterkafeen og drakk champagne med mamma. Det kom også noen venninner, det tikket inn mange hilsener og kvelden avsluttet hun med premiere på ”Faderen”på Thorsov Teater.

Feirer med 80-tallsdisco 18. september blir det stor fest på Strykejernet i Oslo. Her skal Marika feire med familie og venner. – Det blir nok flest kollegaer. Det er en 40 års boom nå, så det

Til tross for at hun er fra Vestfold og har bosatt seg i Oslo skulle Marika egentlig ønske hun var nordlending. Hun har jo nordlandsblod i årene, og har tilbrakt mye tid i Helgeland. Marika var derfor i vante omgivelser under innspillingen av Himmelblå. – Ylvingen ligger ikke så langt unna øya vår, sier Marika som syntes det var fantastisk å kjøre båt til jobben hver dag.

Glad i tantebarna Hun er innom hjemme på besøk mellom slagene hos familien i Horten. Foreldrene, hennes to søsken og fem tantebarn bor her. Marika synes det er stor stas å tilbringe tid med tantebarna. De syntes det var gøy å se tante på TV, men lurte veldig på hvordan det var å kysse Roy. Hun kjøpte mikrofonstativ til tantebarna til jul, og ser ikke bort i fra at en av dem kommer til å følge i tantes fotspor. – Henrikke på syv år liker å synge og kle seg ut. Hun bruker ofte å underholde oss, forteller Marika. Selv begynte hun i teatergruppen Mini-Masken i Horten i 10-års alderen.

mentarteaterforestilling fokus på sang og musikk.

med

For første gang Marika har fått Statens Arbeidsstipend til å jobbe med forestillingen og søkt om penger ulike steder. Hun reiser til Mexico i fem uker, blant annet for å hente mer informasjon om ”Dødens Dag”. Siden reiser hun til New York. Der har hun aldri vært før. Alle skryter jo av New York. Jeg måtte bli 40 for å komme dit gitt, sier Marika og flirer.

-Jeg gledet meg faktisk til å bli 40. Det er nå livet begynner, er det ikke det da? er flere som feirer samme helg som meg. Det blir å lage tapas selv - med litt hjelp så klart, og jeg har bestilt mammas karamellpudding til dessert. Jeg har to discokuler, og nå får jeg endelig bruk for dem. Det er leid inn DJ og da blir det 80-tallsdisco og masse deilig rødvin samt Mojito. Det er favorittdrinken min.

Hjemmesydd Vestfoldbunad

«Drar på åra»: Marika Enstad var i sin ungdom en aktiv roer. Nå har den spreke 40-åringen gjenopptatt denne interessen. Marika var med i Horten Roklubb sammen med sine to søsken, Ivan og Aina. Alle tre var på landslaget i roing.

Skulle vært nordlending

Marikas mor Inger-Lise Enstad, skal sy Vestfoldbunad til Marika i 40-års gave. Valget stod mellom Nordlandsbunad og Vestfoldbunad, men falt til slutt på Vestfold. – Det er her jeg hører hjemme, sier Marika. Hun er stolt av å være fra Vestfold og glad for å ha vokst opp i en småby som Horten. Likevel har hun ingen planer om å bosette seg her. Hun trives godt på Alexander Kiellandsplass i Oslo.

smått om Marika enstad Tittel: Skuespiller Bosted: Oslo. Oppvokst i Horten Sivil status: I et forhold

Apekvinnen

Drømmer om: Å gi ut en CD

Denne høsten holder Marika på med et stort prosjekt som handler om Apekvinnen Julia Pastrana som ble født i Mexico i 1834, og hadde en sykdom som gjorde at hun hadde et apelignende utseende. Hun ble brukt i freakshow rundt omkring i Verden, døde i barsel og ble stoppet ut sammen med sønnen. Hun kom i norsk eie som forskningsobjekt, og ligger på et lager i Norge. Dette er tenkt som en doku-

Største forbilde: Menneskeheten Beste rolle: Peer Gynt (gjorde 27 ulike roller) på Rogaland Teater i 2001 Favorittsted i Vestfold: Hortenskogen Favorittferiested: Helgeland Beste med å bli 40: At man er mer avslappet Verste med å bli 40: Rynker


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

14

kultur La Larme d’Or Petit Chablis Frankrike, Burgund. Produsent: J. L. Quinson

100 % Chardonnay. Petit Chablis i to liters utgave, hendig. Vinen er lys grønngul farge med behagelig duft av eple og asparges. Forfriskende smak med mineralt preg. Bra fylde og frukt konsentrasjon med lang og elegant smak som sitter lenge. Passer til sjømat, høstfisk og til hyggedrikke. BiB 2 l. Kr 399,90 Varenr. 55034

Costa Vera Sauvignon Blanc Chile, Casablanca Produsent: Visa

2009/2010. 100 % Sauvignon Blanc. Lys grønngul. Vinen er preget av moden lime, grønne urter, tropiske frukter og modne stikkelsbær. I munnen er den aromatisk, fruktig, med god syre og friskhet. Passer til salater, lettere sjømat og pastaretter. Den er også god som aperitiff. BiB 3 l. Kr 318,Varenr. 80016

da Luca Primitivo Merlot Italia, Puglia

Produsent: Mondo del Vino

2008. 60 % Primitivo, 40 % Merlot. Mørk rødfiolett. Dufter og smaker av modne, røde bær, krydder, vanilje og litt pepper. Fruktig og saftig. Rund og god med varm ettersmak. Drueblandingen gir en sjenerøs vin. Passer til lam, svin og ost. Vi prøvde den til pizza med ost, sopp, salami, skinke og kjøttboller, helt flott. BiB 3 l. Kr 372,90 Varenr. 42672

Barone Ricasoli Mille855 Italia, Toscana

Produsent: Barone ricasoli

2009. 40 % Sangiovese, 30 % Caber- net Sauvignon og 30 % Merlot. Dyp rød med lilla skjær. Duft av røde og mørke bær. Bløtt anslag, balanserende syre, runde tanniner og saftig fruktighet. God fylde og lengde. Passer til lam, svin og lyst kjøtt. Mille855 (1855) er en deilig vin og hyllest til det år da jernbaronen Ricasoli kjøpte Barbarello, en eiendom i Maremma. Familien Ricasoli er sannsynligvis det eldste vinhuset i verden og har bodd på slottet siden 1141. BiB 3 l. Kr 389,90 Varenr. 52943

Smak som endret verden ”Vindyrking er en kunst. Foredling av druesaft er en religion som krever lidelse, begjær og offer.” Det er Gustavo Barmbila som lidenskapelig uttaler disse ordene. I filmen ”Bottle Shock”, eller som den heter på norsk: ”Vin i vrangstrupen”. Hjemme i Horten er det første skikkelige høstkveld, og det regner. Da er det tid for film, og for mitt vedkommende gjerne en film om golf eller vin. Grønt, rødt og hvitt på den globale fritid for si det sånn, jeg lever jo ellers jobbmessig i Norge i rødt, hvitt og blått. Slike filmer er det ikke mange av, men de som finnes, er stort sett vel verdt å se. Og denne, ja denne, er en film om kjærlighet til det håndverk og de vinmakere som skaper de gode viner. Bottle Shock er basert på en sann historie, som de eldre vinvenner kjenner godt til; nemlig ”The Judgement of Paris”. Blindsmakingen i Paris anno 1976 som forandret vinverden fullstendig. Og som forandret vårt syn på viner fra California. Inntil da hadde få i Europa tatt vinrankene i Napa Valley riktig på alvor. Men da en snobbete brite, innehaver av vinbutikken Caves de la Madeleine og grunnlegger av Academie du Vin i Paris - Steven Spurrier - arrangerte en blindtest av viner fra California mot franske toppviner, tok amerikanerne topplasseringen både i rød og hvit. Og så stor var denne begivenheten i amerikansk historie at eksemplarer av årgangene befinner seg i dag bak glassmontere på The Smithsonian Institute.

Frankrike var derimot i sjokktilstand. Filmen komprimeres til i første rekke å handle om Chateau Montelena’s fenomenale Chardonnay og arbeidet på denne eiendommen. Med far og sønn Jim og Bo Barrett som drivere og med nevnte Gustavo som gårdsarbeider. Gustavo dyrker også sin egen vin i dag, under merket GustavoTrace Winery (Trace Bromberger er vinhandler). Hva var så resultatene av Paris-smakningen - ”Dommen i Paris”?

Hvite: 1. Chateau Montelena 1973, USA 2. Meursault-Charmes 1973, (Roulot) France 3. Chalone Vineyards 1974, United States 4. Spring Mountain 1973, United States 5. Beaune-Clos des Mouches 1973, France 6. Freemark Abbey 1972, United States 7. Bâtard-Montrachet 1973, France 8. Puligny-Montrachet 1er cru “Les Pucelles” 1972, France 9. Veedercrest 1972, United States 10. David Bruce 1973, United States

Vinsmaking på Big Horn Opplev utsøkte Barbera viner fra forskjellige produsenter i kombinasjon med vår meny. Bindende påmelding til Big Horn Sandefjord på tlf. 33 46 90 99 eller sandefjord@bighorn.no 3 retters meny inkl. 4 glass vin. Kun kr 595,Onsdag 22. september kl. 18.30

i samarbeid med

SANDEFJORD

SAGAWINE

Røde: 1. Stag’s Leap Wine Cellars 1973, United States 2. Château Mouton-Rothschild 1970, France 3. Château Montrose 1970, France 4. Château Haut-Brion 1970, France 5. Ridge Vineyards Monte Bello, 1971, United States 6. Château Leoville Las Cases 1971, France 7. Heitz Wine Cellars Martha’s Vineyard 1970, United States 8. Clos Du Val Winery 1972, United States 9. Mayacamas Vineyards 1971, United States 10. Freemark Abbey Winery 1969, United States I smakepanelet satt Frankrikes fremste vinsmakere: Claude Dubois-Millot fra “Le Nouveau Guide, Aubert de Villaine fra Domaine de la RomanéeConti, Raymond Oliver fra “Le Grand Véfour”, Jean-Claude Vrinat fra “Taillevent”, Christian Vanneque, Chef Sommelier på “La Tour d’Argent”, Odette Kahn fra “Revue du Vin de France”, Pierre Tari fra Château Giscours og mektig generalsekretær i “Syndicat des Grands Crus Classés”, Pierre Brejoux fra Institut National des Appellations, Michel Dovaz fra Institut Oenologique de France. Resultatene ble ansett for en nasjonal katastrofe i Frankrike. Gjennomgangsmedlodien var at vinene var unge, og med alderen ville de franske vise seg overlegne. Det ble derfor foretatt blindsmakninger av vinene hvert tiende år. California har vist å kunne lage langtlevende og monumentale viner.

Slik så resultatet fra den røde smakningen ut i 2006: 1. United States - Ridge Vineyards Monte Bello 1971 2. United States - Stag’s Leap Wine Cellars 1973 3. United States - Mayacamas Vineyards 1971 (tie) 3. United States - Heitz Wine Cellars ’Martha’s Vineyard’ 1970 (tie) 5. United States - Clos Du Val Winery 1972 6. France - Château MoutonRothschild 1970 7. France - Château Montrose 1970 8. France - Château HautBrion 1970 9. France - Château Leoville Las Cases 1971 10. United States - Freemark Abbey Winery 1967 Jeg sier ikke annet enn: Nyt filmen med god vin til!

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.

vinsmak


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 15


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

16

kultur

Leselyst I en serie bokomtaler kan du bli bedre kjent med Vestfolds mange forfattere. Det skjer takket være et samarbeid mellom Vestfold Blad og Litteratur i Vestfold.

Knallgod thriller Med ”Dypet” befester Tom Kristensen sin posisjon som en av Norges fremste thrillerforfattere.

Dypet Forfatter: Tom Kristensen Forlag: aschehoug

Anmeldt av: Elin B. Johansen www.litteraturivestfold.no Tord Stensen får hele livet forandret etter et dramatisk dykk i Nordsjøen i 1981 ved boreriggen Canton Driller. På samme tid mottar landets olje- og energiminister anonyme trusselbrev som forteller om kommende sabotasjer på flere av landets oljerigger. Det blir lagt fullstendig lokk på saken. Så går Canton Driller ned og flere mennesker omkommer. 29 år senere, i 2010, må Tord Stensens sønn, Jonas, forsøke å nøste seg frem til sannheten rundt hva som egentlig hendte med Canton Driller og hans far. Og det skal fort vise seg å bli meget risikabelt. Tom Kristensen er kjent for å gjøre grundig research forut for sine bokprosjekter, og ”Dypet” er heller ikke noe unntak. Her skildrer han starten på Norges oljeeventyr og konsentrerer seg om de små menneskene som bi-

dro til dette utrolige eventyret: nordsjødykkerne, og han gjør det på en svært troverdig måte. Tord Stensen og alle hans kollegaer ble veldig levende for meg, og jeg følte tidvis at jeg leste om virkelige personer og hendelser, noe som gjorde de mest intense scenene enda mer uhyggelig. Men det er ikke bare hverdagsheltene som befolker ”Dypet”. Her finner vi også mektige aktører innenfor internasjonal etterretning og storpolitikk. Det er hemmeligheter og svik, men også en liten dose kjærlighet. ”Dypet” er en roman med et svært høyt spenningsnivå. Gjennom korte kapitler og et effektivt språk, holdes sidevendingsfaktoren oppe. Boken har få dødpunkter og er vanskelig å legge fra seg. Til tider er den meget klaustrofobisk, som i scenene hvor Tord Stensen dykker i Nordsjøen. Dypet passer perfekt for late sommerdager og mørke høst-

Tom Kristensen kvelder. Det er bare å ta av seg hatten og konstatere at Kristensen har gjort det igjen. ”Dypet” har alt det en god thriller skal. Det eneste spørsmålet jeg sitter igjen med er: når kommer filmen?

Tom Kristensen er født på Tjøme, og debuterte som forfatter med ”En kule” i 2001. Han er utdannet siviløkonom og ingeniør, og er i dag blant Norges mest leste krimforfattere. Kristensen fulgte opp debuten med ”Hvitvasking i 2002. I 2003 kom ”Freshwater”, i 2005 ”Profitøren” og i 2006 ga han ut ”Dødsriket”. Sistnevnte roman fikk han også Rivertonprisen for. I 2009 kom ”Dragen”. Kristensen er kjent for å gjøre grundig research forut for sine bøker og han har ikke en fast hovedperson som går igjen i dem. Bøkene hans er solgt til Nederland, Tyskland og Danmark.

Verdenslansering i Vestfold Sist uke gjestet forfatteren Cecilia Samartin Norli Bokhandel. Det ble et nært møte mellom trofaste lesere, en bokinspirator og en forlegger. bok-kveld

Tekst og foto: Fanny Elise Bettum Lunde

leser: Cecilia Samartin leser fra sin nye bok, «Mofongo».

Da arrangerte Norli Bokhandel sin Bokkveld i Sandefjord for 9. året på rad, og de 200 tilskuersetene ble revet bort mange dager i forveien. Vestfold har Samartin-feber, sier kveldens vertinne, Liv Gade entusiastisk. Bokinspiratoren og Vestfold Blads bokskribent forteller at mange har stått på venteliste for å få med seg forfatterkvelden.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

17

kultur

premiekryss HESTEUNGE ADSKILT

DRIKK

GAME SLITE VONDT

SAMISK SANG AVLE

STJEHÅNDMESTER LER TAK

STENGE UTE

SVÆRT ROTETE

FUGL

BABA SKRED

...

ERVERVSMÅTE TRYGG NESTEN NITTI

REFERERE

SAMTALE SINGEL

HØSTTEGN

FORELIGGER

DRIKK

FARTØY

SENTRALOVN MANN

VEVNAD VERKTØY

BLI STØRRE SIKKERT

GRUNNARVEGAMLE STOFF ANLEGG

BLUBBETE FANGET

PUSSET RUVENDE FÅR ØYE PÅ

DRØVTYGGER SPISS

SKJØN- FLUELYD TE HAR VITSEN NEKET

KONGENAVN SISTE SKRIK

SCENEKUNST

STILLSTAND SKIHOPP

BESITTE UJEVN BEVEGET

SMELTE UTTALE

INDIANER

DRØYER KONGE

EMNE

VESTFOLDBY

MIN PERSON VANN- SPISEDYR KART

KAN

EVNERIK REISEMÅTE

FIKSET NYTER MAT

KORT BESEIRET

I ÅRET

ELEVHJEM DUSKREGN

FINNE SEG I

IKKE MONOSTEM- BLIR FALLER LOG ME MINDRE I SØVN STRÅLE

SKITTEN

FORNEMME RUTINERT

VEGAS IKKE SI NOE

IDEELT DREIE

ENKELT EUROPEER

BØTTE REN

...

TYNN STORMAKT

VERDIPAPIR NEVNT

TRANSPORTMIDDEL

DE RIR

KJAPT

Løsning premiekryss uke 35 Innsenders navn: ............................................................................. Adresse: .............................................................................................. Løsningen sendes til Vestfold Blad, PB 1604, 3206 Sandefjord innen 22. september. Merk konvolutten «Premiekyss». Vinneren får en gavesjekk på kroner 250,-.

Favorittforfatteren Gade reiser rundt i Norge og holder foredrag om bøker, og en forfatter hun har stor beundring for, er cubanskamerikanske Cecilia Samartin. Noen av hennes seneste utgivelser er “Señor Peregrino”, “Drømmehjerte” og “Salvadorena”. Lokalet var fylt til randen av forventningsfulle tilhørere, som nippet til musserende, mens de ventet på at kveldens hedersgjest skulle innta scenen. “Señor Peregrino” er en av mine to favoritter, og jeg har holdt hundrevis av foredrag om bøkene hennes. Da jeg møtte henne første gang på fjorårets bokkveld, følte jeg allerede at jeg kjente henne, og det ble et tårevått møte, forteller Gade.

Startet i Sandefjord Forlegger Arve Juritzen gir Gade æren for å ha gjort Samar-

tin så populær i Norge. – Samartin passerer 500 000 solgte bøker i Norge om et par uker, og det er utrolig å tenke på at alt begynte her på Norli i Sandefjord, sier Juritzen. Denne gangen er Cecilia Samartin i Norge for å lansere sine to nye bokutgivelser - romanen «Mofongo», samt en kokebok som også bærer navnet «Mofongo». Verdenslanseringen starter faktisk her i Norge, og bøkene kommer ikke ut på engelsk før i 2011. “Mofongo” er navnet på Puerto Ricos nasjonalrett, forklarer Samartin. De oppmøtte fikk smake på matretten, samt høre Samartin lese fra boken.

Reise gir leselyst Vi spurte Samartin hvorfor hun selv tror hun er så populær i Norge. Først og fremst har jeg den

VINNER AV PREMIEKRYSS UKE 35 BLE: I. S. Fjellvang, Stokke

fantastiske markedsføringen til Arve Juritzen å takke, som alltid forstår historiene mine så godt, sier Samartin. Nordmenn er et bereist folk med god forståelse for andre kulturer, og det virker som om de setter pris på de intime reisene inn i en annen kultur som bøkene mine gir. Som en leser her i Norge sa: du skriver med hjertet, det er derfor du er så populær. Krim-debutant Jan-Erik Fjell var også til stedet for å promotere sin kritikerroste roman “Tysteren”. Norlis årlige bokkveld arrangeres vanligvis i oktober, men på grunn av Samartins Norgesbesøk ble bokkvelden delt i to. Del to av årets bokkveld holdes 13. oktober.

E S T E H A R I E N

T O M R O M

B A M R Ø B F E

S I V E R T

B L E T I S R O N T N E Y R R R E E N S N Ø T T D Ø R N I S L A N O E R E N T A L G E E N K E

F K A O S P P E I E R K H B E R Ø V A K E R U S E N N S I O K K R E

V M E T Y N R S T T A G R U R E Y O T L E V A R O K R K T E E T E R T

R Å P Y S T A E K S D R E D D Å L R E Y B A S S E R K E S T Y T T E T S E R F O R G A M B Y T K O S T E R R E E Y T R

G R E I E N E U R E T T E

S N A R T G R Y T E R E T T

Reduser PC-utgiftene Ideelt for kurs, skoler og installasjoner med flere pcér. Vi skifter ut pc´ene med en rimeligere tynn-klient. Effektivt og lett å administrere.

Rask og rimelig installasjon

Som forhandler av Ncomputing og ChipPC: Vi rigger ditt kurslokale med 10 maskiner mot 1 server for 50% lavere pris enn ordinære løsninger. Betydelig mindre plass og støy, samt enklere vedlikehold får du med på kjøpet! Ring for demo og pristilbud! Merk! Limitech er offisiell servicepartner for TrendDistribution, leverandøren av Ncomputing/ChipPC i Norge!

www.limitech.no E-post: post@limitech.no Tlf.: 915 98 801


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

18

kultur

mesteren: Osebergprosjektet amerikanske treskjærermester Jay Haavik demonstrerer håndverket for National Geographics fotograf Carlos Duarte.

(Foto: E. C. Erlingsen)

Sommeren da vikingene

gjenerobret Vestfold Dette har vært sommeren da vikingene gjenerobret Norges eldste by Tønsberg, og langt på vei resten av vikingfylket Vestfold også, med vikingskip i ”en hver havn”. Og med ingen ringere enn Donald Duck i spissen! Historie

Tekst: Einar Chr. Erlingsen

Det begynte i mai, da fylkesordfører Per-Eivind Johansen høytidelig offentliggjorde Vestfolds kandidatur til å få fylkets vikingtidsminner inn på UNESCOs verdensarvliste. Samtidig lanserte han konseptet Vikingveien i Vestfold. Den går mellom fylkets viktigste vikingtidsminner med start ved Borrehaugene, og fortsetter sørover via bl.a. Oseberghaugen, Tønsberg, Gokstad/Sandefjord og Kaupang inntil den ender ved Mølen ved Larvik. Så skjedde det mye og fort. Etter år med forberedelser og arbeid med å fremskaffe kapital, kunne Stiftelsen Nytt Osebergskip endelig starte byggingen på brygga i Tønsberg den 17. juni. For første gang siden vikingtiden bygges nå et vikingskip på den opprinnelige måten; kun ved bruk av håndmakt og med kopier av datidens verktøy. Skipet skal etter planen sjøsettes i løpet av høsten 2011, og byggeprosessen følges av et TV-team fra National Geographic Channel.

Vikinger i byens gater Dette var også sommeren da

man kunne oppleve vikinger i Tønsbergs gater, på vei til eller fra byggeplassen for det nye skipet. I tillegg lå ytterligere to små vikingskip fortøyd i Tønsbergs havneområde, Osebergspeidernes ”Sæheimr” ved selve byggeplassen, og Borre Vikinglags ”Frøya” på den andre siden av Byfjorden.

Skjærgårdseilas Så fulgte St. Hansseilas med to vikingskip (den private Osebergkopien ”Åsa” samt Gokstad-kopien ”Gaia”) i skjærgården utenfor Sandefjord. I juni åpnet også Slottsfjellmuseet i Tønsberg etter omfattende fornyelse og ombygging. Foruten å ha en halvmodell av Osebergskipet utenfor museet, utgjør det originale Klåstadskipet selve kjernen i det nye museet, med ny, informativ utstilling. I begynnelsen av juli var det tid for det store vikingmarkedet i Borre, hvor rundt 600 vikinger og tusenvis av besøkende satte hverandre stevne. Vikingmarkedet begynner etter hvert å få lange tradisjoner, og blir bare mer imponerende for hver gang.

Turistmagnet Gjennom sommeren var det kontinuerlig byggeaktivitet på

det nye Osebergskipet i Tønsberg. Byggeplassen har opplevd stor tilstrømning av både turister og andre interesserte fra fjern og nær. Byggingen har utviklet seg til den rene turistmagneten, og til forskjell fra mange turistmål stenger ikke denne etter at feriesesongen er over. Daglig leder/båtbygger Geir Røvik lover utendørs aktivitet året igjennom, selv om noe av arbeidet som veving og treskjæring av praktiske årsaker, nå har flyttet inn i lobbyen til Quality Tønsberg Hotel ved siden av selve byggeplassen.

side om side: Det er svært lang tid siden sist to store vikingskip kunne sees samtidig i Vestfold-skjærgården, men det skjedde sommeren 2010. Her er den privateide Oseberg-kopien ”Åsa” (i forgrunnen) sammen med Gokstad-kopien ”Gaia” på St. Hansaften. (Foto: Jan S. Horn)

Donald Duck som viking I august meldte så ingen ringere enn Donald Duck seg på som viking! Det skjedde i form av en spennende bokutgivelse i regi av Egmont Serieforlaget: ”Donald Duck i vikingenes fotspor”. I Carl Barks-klassikeren ”Gullhjelmen” spiller nettopp Osebergskipet en fremtredende rolle. Ikke rart at Tønsbergs ordfører Petter Berg ønsket Donald hjertelig velkommen ”hjem til Tønsberg” da boken ble lansert. Boken inneholder også en annen Barks-klassiker inspirert av vikingene; ”Donald Duck på Grønland”. Boken innledes med en fyldig og rikt illustrert omtale av Osebergfunnet, ført i pennen

STOR «KUBBE»: Store krefter er i sving når en av eikestokkene skal klyves og bearbeides til skipsplank for hånd. Det nye skipet vil trenge cirka 500 løpemeter med eikeplank. (Foto: Frode S. Sivertsen)

av Knut Paasche, tidligere samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

Og det kommer mer… I tråd med Vestfold fylkeskommune erklærte satsing på vikingtid som område for næringsog reiselivsutvikling stanser det heller ikke med dette. På nyåret

2011 starter byggingen av den nye vikinghallen ved Borrehaugene i regi nettopp av fylkeskommunen. Og neste sommer vil det nye Osebergskipet virkelig begynne å ta form på brygga i Tønsberg. Vikingene er kommet tilbake til Vestfold. Og de er kommet for å bli…


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

19

kultur

Det var en deilig, deilig dag… … men tenk, så er den over.

vakkert: Område på Karljohansvern er vakkert og flott sted til piknik for store og små.

naturopplevelser Ført i pennen av: cecilie bratli

Bare denne siste uka har vi gått glipp av en haug med arrangementer i nærområdene. Jeg pugger alt av programmer jeg kommer over, men likevel går vi stadig glipp av konserter, utstillinger, turer og så videre. Noen ganger er det hukommelsen som svikter, andre ganger er det jammen tiltakslyst det skorter på. Hver gang vi leser om et arrangement som har vært, blir vi frustrerte. Vi har nemlig bestemt oss for å være en aktiv utpå-tur-familie. Det hjelper ikke at mor og far i Vår Familie a/s synes at det er viktig å dra på tur. Hvis vi aldri drar på tur, lærer vi ikke ungene hvor fint det er. Og hvis vi aldri drar på tur, burde vi kanskje ikke mase altfor mye om hvor viktig det er? Derfor er gleden stor da jeg en kjedelig kveld surfer rundt på nett og oppdager en flott annonse. Turistforeningen arrangerer natursti for barn! Det er visst den nasjonale kom deg utdagen, og jeg lurer på hvordan i all verden jeg har klart å ikke få med meg dette. Jeg legger ut link på facebook og spør om noen skal på tur. Facebook-vennene mine har kanskje ikke fått det med seg, de heller? Kun en svarer, men da er vi i alle fall noen. Jeg sender melding til besteforeldre og oldeforeldre, og vi

ringer og låner med oss noen barn. Storesøster har ballong-fasong på halsen to dager før, men mor og far vil på tur, så siden det er helg blir storesøster foret med ekstra sjokolade og ekstra smågodt og når vi våkner søndag morgen er det ikke lenger en ballong i halsen, men bare to fine mandler i størrelse medium. Som smøring for sår hals, lager vi kakao og eplemuffins og pakker sekkene.

Spesielt vakkert Lillesøster bare gleder seg. Hun elsker å gå tur, og er stadig sur på morgenen når vi skal kjøre til barnehagen. Lillesøster vil gå, og hun vil gjerne bære sekken sin selv. Jeg vet at det er jeg som har laget den ungen, jeg husker at hun lå i min mage for å si det sånn, men noen ganger lurer jeg likevel på om hun er min. Jeg mener, jeg har ingen minner av at jeg gjerne ville gå på tur. Jeg er ganske sikker på at jeg noe motvillig ble dratt med ut på tur av mine foreldre. Noe av det fine med å bli voksen, er at man kan utsette sine egne barn for det samme. Dagens tur er lagt til Karljohansvern i Horten. Et helt spesielt vakkert område. Deler av dette området har vært avstengt militært område inntil ganske nylig, og fortsatt føles det ekstra fint å få gå tur her. Turistforeningen har laget en fin løype for ungene, og de har fått en ung gjøgler, Anders Ferdinand, til å

holde show for ungene etter målgang. Det blir en helt spesielt nydelig tur. Det er en varm sommerdag i september. Vi er fire generasjoner sammen på tur, og vi voksne sitter i sola med hver vår kaffekopp i hendene og kjenner på hvor heldige vi er som har det sånn. Ungene synes at livet er fantastisk. De fanger bittesmå babykrabber og de kaster stein i vannet, og i et par timer er dette hele deres verden. Selvfølgelig vil de ikke hjem, men jeg lokker med måneskinnstur og juletrehogst senere i år. Jeg har nemlig fått en fin brosjyre, en oversikt, slik at jeg ikke skal gå glipp av viktige arrangement!

Trege-mamma Forresten er det bare noen få dager til vi skal på tur til Karljohansvern igjen! Jeg, Vestfolds tregeste løper, fikk nemlig påmelding til årets Kanaljogg i bursdagsgave fra ungene. Det fulgte for øvrig med penger til startkontigent og sjokolade for panisk trøstespising. Jeg prøver å legge all prestasjonsangst til side, og pepper meg selv med det evige mantra det viktigste er å delta (for øvrig et ordtak jeg har et ambivalent forhold til). – Jaja, neste søndag skal trege-mamma ut å løpe, og ungene mine skal heie på meg. Jeg håper det blir regnvær – tilpass for dem som finner på sånne bursdagsgaver!

sekken: Mira vil helst bære sekken sin selv.


20

Vestfold Blad    september 2010    uke 37

Det skjer i Vestfold Musikk Vestfolk

Lars Ingar Meyer Fjeld - hardingfele. Marit Miskov Larsen og Torstein Ruud - teaterviser Cordelias Hus, Sandefjord 15.9 20.00

VESTFOLKlunsj

Musikalske overraskelser, hvem vet hva som dukker opp mellom bordene når klokka blir 19? Cordelias Hus, Sandefjord 17.9 13.00

Operacafè

Sopranene Cecilie Schilling, Cecilie Rønning og baryton Jan Kristian Hverven. Sandetun Aktivitetsenter, Sande 17.9 19.00

Honningbarna

En cello, et hammondorgel, to gitarer, en bass og trommer lager groove anarkipønk. Scene 37, Horten. 17.9 20.00

Freedom

Amerikanske protestsanger m/ forskjellige artister Nøtterøy Kulturhus, Borgheim 15.9 20.00 www.notteroy.kulturhus.no

Leon Jung & Rasmus

Maghrebfunk

Tango på norsk Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 17.9 20.00 www.notteroy.kulturhus.no

Blanding av pop, jazz, reggae og en dose av marokkansk tradisjonell pop Bølgen Kulturhus, Larvik 15.9 20.00 http://www.bølgen.no

Bølgen Kulturhus, Larvik 17.9 20.00 www.bølgen.no

«Skyt meg med tre roser»

Vestfolk

Dørene åpner på Bakgårdens utescene Bakgården, Sandefjord 17.9 20.00

Svein Finstad

- høy allsangfaktor Lt. Dons Café og Pianobar, Horten 17. og 18.9 22.00

Ungdomsbølgen

Sirius, Yoga Fire & A-Lee og lokale helter Bølgen Kulturhus, Larvik 18.9 14.00 www.bølgen.no

En klarinett og Et klaver Roger Vigulf Slottsfjell museet, Tønsberg 19.9 19.00 www.rogervigulf.com

«Basix» Vokalpop i verdensklasse.

Bølgen Kulturhus, Larvik 20.9 19.00 www.bølgen.no

Magrheb Funk

Blanding av pop, jazz, reggae og en dose av marokkansk tradisjonell pop Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 22.9 19.00 www.notteroy.kulturhus.no

SCENEKUNST Standup

Sigrid Bonde Tusvik Harbour, Tønsberg 17.9 21.00

Høstshow m/Øyvind Blunck Fridtjof får fulle mugger Rica Park Hotel, Park Salen, Sandefjord 17. og 18.9 21.00 www.hjertnes.no

Peter Jöback

Maleriutstilling

Standup med lokale stjerner på scenen

Vestfolk

Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 18.9 20.00 www.notteroy.kulturhus.no

Solhaug Ungdomslokale, Andebu 18.9 20.00

Peter Jöback

Bølgen Kulturhus, Larvik 19.9 19.00 www.bølgen.no

«På an’ igjen»

Guri Schanke, Tor Erik Gunstrøm og Aurora Johnsrud med Marinemusikken Bakkenteigen Kulturhus, Horten 22.9 18.30 www.bakkenteigen.kulturhus.no

BARN Ali Baba og de 40 røverne

Bakkenteigen Kulturhus, Horten 16.9 18.00 www.bakkenteigen.kulturhus.no

Ali Baba og de 40 røverne Bølgen Kulturhus, Larvik 17.9 18.00 www.bølgen.no

Bendit Cup

Fotballcup for barn 6-12 år Flintbanen, Løveid, Tønsberg 18.-19.9 09.00

DIVERSE Bok i uka

Trang Trio lager liv på James

Sandar Kirke, Sandefjord 16.9 19.00

James Clark, Sandefjord 17. og 18.9 23.00 www.jamesclark.no

To bibliotekarer snakker om bøke på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 15.9 11.30

Yolanda Martinez (US)

Vestfolk

Fotoutstilling

Vestfolk, Tone Krohn Trio

Fra country og latinmusikk, til tradisjonell tromming og chanting Hallen, Eidsfoss, Hof 16.9 19.00 www.gallerifryd.no

Vilde Lavoll fele, Ellev Tomasgaard forteller om ølbryggertradisjonen i Hornindal Villa Kultura, Sandefjord 18.9 18.00

Pianobar

Marked på plassen og musikere spiller for hatten fra kl 1300 v/Cordelias Hus, Sandefjord 18.9 11.00

Lace Pavillion, Horten 16.9 22.30

Vestfolk

Pressefotograf Rolf M. Aagaard Andersens Barkjøkken, sveitservillaen v/ Badeparken Sandefjord 15.-18.9, 21. og 22.9 17.00

«Pappa!» m/ Sven Nordin

Hjertnes Kulturhus, Sandefjord 18.9 19.30 www.hjertnes.no

Kunstmarked

45 etablerte kunstnere Prinsensgate 16, Sandefjord 15.-19.9 11.00 www.kunstmarked.no Til høyre: Eva Böstrøm, «Hot Love»

Tove S. Hellerud Kihlegalleriet, Horten 15.-19.9 «LYDLØSSTREK». Tegninger, tekst og akvareller av Marit Miskov Larsen Cordelias Hus, Sandefjord 15.9 19.00

Viner fra Burgund

Vinsmaking og foredrag Andersens Barkjøkken, Sandefjord 15.9 20.00

Den gode samtalen

Foredrag av TV2 pastoren Egil Svartdahl Bilet 30, Holmestrand Iterimkirke 16.9 kl. 19.00

Antikk- og samlermesse Hof Idrettshall, Hof 18.9 10.00

Vestfolk

Musikk- og dansekurs for unge og voksne Villa Kultura, Sandefjord 18.9 11.00

«Øgler på Svalbard og Ida fra Tyskland» Foredrag ved dinosaurforsker Jørn Hurum Sande Bibliotek, Sande 18.9 13.00

CHAMPAGNELUNSJ

Andersens Barkjøkken, sveitservillaen v/Badeparken Sandefjord 18.9 13.00

Åpen dag på Holmen

Holmen Gård, Tønsberg 19.9 11.00 http://www.tot.no/activity. php?ac_id=17285


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

21

kultur

En ny festival ser dagens lys “Vestfolk” heter festivalen, som vil by på konserter, kurs, jam og kunstnerisk marked i et kreativt hjørne av Sandefjord. tema Folkemusikk Tekst: Tekst og Zzzfoto: Foto: Marianne Zzz Henriksen

På Solstads plass, rett ved tidligere Sjøfartsmuseet, finner vi Cordelias Hus i Sandefjord. Her syder det av skapertrang gjennom kvelder viet til musikk, viser, dikt, fortellerglede og forfatterskap. På Cordelias Hus vil også de fleste av arrangementene til festivalen Vestfolk finne sted.

Variert program På Vestfolk kan du få med deg alt fra lyriske konserter til tradisjonsrik ølbrygging. Blant høydepunktene finner vi Tone Krohns konsert med CD-slipp i Sandar kirke, i tillegg til konsertene på Cordelias Hus med Foghorn & Ytre Oslofjord, Lars Ingar Meyer Fjeld & Vilde Lavoll, Vesterveg og Cornerboys. – Folkemusikken og tradisjo-

nene som preget Vestfold og nordsjøområdet århundrer tilbake er ikke borte, men viktig å få formidlet videre til ungdommene. Det er noe av tanken bak Vestfolk 2010, forteller Marit Miskov Larsen.

Unge folkemusikere Sammen med Sissel Klohs og Roy Einar Dreng arrangerer hun festivalen med tema fra musikk og dans fra kulturene rundt Nordsjøen, og skandinavisk tradisjon - skotske innslag bør ikke overraske noen. –Vi vil også vise at det er ungdommer i dag som både er aktive og interesserte i folkemusikk, forteller Klohs. Tanken er at festivalen skal bli arrangert hvert år, men preget av ulike nasjoner fra år til år. – Mye av musikken er nordsjøpreget. Havet skapte forbindelser, og Vestfold er et utadvendt fylke, noe som gjenspeiles i kul-

turen her, sier Miskov Larsen.

Det synger i stein Konsert og cd-slipp med Tone Krohn, er en viktig del av festivalen Vestfolk. Krohn dro til Orknøyene i september med vestfoldsalmer og toner i baggasjen, og spilte inn sin nye cd. Hvordan møtet med gammel vikingkultur og orkadiske musikere der i vest gikk, kan oppleves under konserten. Hun stiller med to smykker av noen musikere: Elin Hoffart på cello og Ellen Lohne på fløyter/ autoharpe/vokal, samt en av Orknøyenes mest anerkjente musikere, Aimee Leonard på perkusjon og vokal. Både lokale og tilreisende artister vil by på intime akustiske musikalske opplevelser..

Marit Miskov Larsen og Sissel Klohs er to av dem som står bak Vestfolk.

Musikalske høstsopplevelser fra Tjøme

Foto: Audun Wigen

Den internasjonale klarinettsolisten Roger Vigulf, som er bosatt på Tjøme, holder to konserter i september i Slottsfjellmuseet (foajeen) i Tønsberg. Søndag 19. september kl.1900 spiller han sammen med pianist Øyvind Rogstad fra Skien. Da vil de fremføre verk av Carl Maria von Weber, Andrè Messager, i tillegg til et soloverk av Vigulf selv. Som en feiende avslutning vil de spille klezmer-musikk, “Let`s be Happy”. Neste konsert blir søndag 26. september, også i Slottsfjellmuseet til samme klokkeslett. Denne gangen fremføres prosjektet “en klarinett og et kamera”. Her loves en visuell forestilling med Roger Vigulf på klarinett/bass klarinett/digital og delay/komposisjoner. Audun Wigens bilder vil harmonere til musikken. Hans naturbilder

som er tatt primært i Tjøme-distriktet blir blandet med spennende komposisjoner for soloklarinett av/og fremført av Roger Vigulf. – Denne forestillingen ble første gang fremført på Blaafarveværket i Modum den 8.august 2010, forteller Vigulf. Utdrag fra denne forestillingen fremføres også av Vigulf/Wigen den 16.oktober kl.1500 under åpningen av Tjøme kulturuke på Haug Ungdomskole på Tjøme. Arrangør for konsertene den 19. og 26. september er Mirabilis Management.

Flere forestillinger i høst: Torsdag 21.oktober kl.1900 - Kunstmuseet KUBE i Ålesund. Roger Vigulf har i høst en arbeidsuke med Ålesund Strykekvartett. Den 21.oktober urfremføres Vigulf`s klarinett

kvintett Gold Licorice, som er et verk Vigulf skrev med Arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond våren 2010. I tillegg fremfører Roger Vigulf og Ålesund Strykekvartett klarinettkvintett av Carl Maria von Weber, Adagio av Baermann og feiende klezmer musikk “Let`s be Happy” av den Argentinske klarinettisten/ komponisten Giora Feidmann i et arrangement av Roger Vigulf for klarinett og strykekvartett. Arrangør for denne konserten er kunstmuseet KUBE i Ålesund. I desember vil Roger Vigulf og Chordos strykekvartett holde konserter i Litauen i regi av Domus Artis/Vilnius. Her fremfører Vigulf/ Chordos musikk av Weber, Malzys, Vigulf og Feidmann.

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide!


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

22

bolig

Helt veggimellom Interiør

Tekst: Mathea Skaalvik pihl

Vegger er stengsel som definerer og avgrenser de ulike rommene i boligen, de kan også være beskyttelse mot inntrykk utenfra, så som vind, nedbør, lys og lyd.

Vi omgir oss med vegger store deler av døgnet, derfor ønsker vi at de skal gi oss glede og gode følelser. Vi maler i en farge vi liker, eller tapetserer med en tapet som vi syns er fin. Det er også vanlig å dekorere veggen utover dette, for eksempel med kunst, eller familiebilder. Hvor mye man vil skille seg ut med veggen sin er personlig, mulighetene er uendelige.

I mange år har det vært vanlig å enten male eller tapetsere hele vegger og som regel alle veggene i rommet likt. De senere år har det blitt vanligere å la en vegg skille seg ut, enten med en annen farge eller med et spesielt tapet - en såkalt fondvegg. - Med tapet kan man jo gjøre hva som helst, sier Ulla Nordblom, som er interi-

ørkonsulent og jobber i Hoff Interiør og Håndverk i Sandefjord. Hun viser fram kolleksjoner fra MrPerswall, som produserer et stort sortiment fototapeter. Man kan også sende inn egne bilder, for å få det helt personlige preget. - Hvis man liker en tapet spesielt godt trenger man ikke å tapetsere hele rom-


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

N

yh

et

er

23

Jøtul F 371 High Top Introduksjonspris

Kr. 19.990,-

Jøtul F 162 Introduksjonspris

Kr. 10.990,-

Jøtul F 163 Introduksjonspris

Kr. 11.990,-

happy home wall: Øivind Solgård-Jensen lager kunst med en blanding av fotografier, maling og digitale teknikker. Du kan kjøpe bildene som plakat, på lerret eller som fototapet.

Vegg = loddrett flate som skiller mellom rom, eller loddrett avgrensning av en bygning utad. met, sier hun, og foreslår at man kan bruke sjablonger til å skjære ut mønster eller bokstaver, kanskje fra utgåtte tapetbøker. Man kan ta lister og ramme inn et stykke tapet,

Ulla Nordblom.

Kr. 21.795,-

et slikt bilde kan også lages hvis det er et tekstilmønster man liker spesielt godt. Andre muligheter for å gi et spesielt inntrykk er å fortsette gulvet opp på veggen, uten noen list mellom. De siste årene har det blitt veldig populært med klistremerker, med eller uten lim, på veggene. Alle størrelser og motiver kan man få tak i. Enkelte produsenter, for eksempel norske Happylines, tilbyr også personlig tilpassede merker.

her får du kjøpt veggdekor:  IKEA  Fargehandlere  www.happyhomewall.no  www.mrperswall.no   www.happyline.no  www.tapetshop.no

Scan 58-10 High Top

Kr. 24.995,Kampanjeperiode 15. september - 30. september 2010

Vinn en ovn på www.kampanje.ildstedet.no Ta hensyn til miljøet og fyringsutgiftene - fyr med ved! Velkommen til vår butikk:

 www.epla.no  www.etsy.no

Vi har lang erfaring, og utfører: - Montasje av peis/ovner - Renovering av skorstein/pipe

www.ildstedet.no

Med tapet kan man jo gjøre hva som helst.

Scan 58-10


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

24

BOLIG

Hva ser vi i 2010

Hva ligger i NCS? Storeys er leverandør til farge, interiør og byggebransjen i Norge på vegg og gulv bekledning, og sier dette om interiørtrendene i 2010. Tekst og foto: Storeys Fargetrendene settes av designere, og trendforskere spår hva som vil bli kommende trender. For 2010 ser vi at trenden vil reflektere jordens elementer og ressurser som stammer fra planter og mineraler. Vi finner uventede farger som “baby indigo” og sintere rødt. Fargene blir mer mettet med en en ren effekt for maksimal kontrast og fylte toner. Vi vil

se mye bruk av kontraster mellom fargene, og disse kontrastene kan tidvis være kraftige. Urbane betong toner vil bli den nye nøytrale tonen. Design trendene beveger seg i retning mot jordens elementer. Natur og landskap reflekteres i design, og miljøet vil stå i fokus. Form og funksjon vil utforskes og vi vil se nye, komplekse og facinerende elementer.

Skal vi kommunisere om farger, trenger vi et språk som vi alle forstår likt – fra forbruker til fargehandler, fra designer til interiørarkitekt. Natural Color System er betegnelsen som skjuler seg bak NCS-forkortelsen. Det er et smart uttenkt system som gjør det mulig å uttrykke enhver farge i form av tall og bokstaver. For å skjønne dem, må vi først skjønne hva som menes med noen begreper som systemet bygger på: • Kulør. Dette er det vi vanligvis kaller for farger når vi tenker på gult, rødt, blått og grønt. I NCS-systemet er kulørene ordnet i en kulørtonekrets med fire grunnfarger. Mellom disse ligger blandingsfargene som en glidende skala.

• Nyanse. Dette begrepet gir et bilde av forholdet mellom sorthet, hvithet og kulørthet i en farge, fra knallfarge til lyst eller mørkt grålig. I NCS-systemet er nyansene ordnet i et nyanse-triangel.     • Kulørthet. Når kulørtheten dominerer, er fargene kraftige og intense – som for eksempel knallblått.     • Sorthet. Når sortheten dominerer, er fargene dunkle og dype – som for eksempel mørk marineblått.    • Hvithet. Når hvitheten dominerer, er fargene lyse og lette – som for eksempel lett pastellblått. Kilde:www.ifi.no

Helgeroa

Møblert visningsleilighet

Velkommen på visning lørdag 18. september kl 15.00 - 16.00 Sønseberget brl tar form -

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf.: 33 13 85 00, eller stikk innom i Prinsegata 2-4.

Gamle Sønsebergvei, Helgeroa 12 lettstelte leiligheter BRA fra 72 - 75 m2 3-roms leiligheter Heis Nøkkelferdige leiligheter Balkong eller uteplass Garasje og sportsbod Gangavstand til butikker 5 solgt Fleksibel finansiering som kan tilpasses den enkeltes ønsker

www. labo.no


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 25

Det er DU som bestemmer hvor boligen din skal annonseres! Hvorfor lønner det seg å bruke Vestfold Blad? Mange potensielle kjøpere i hele fylket. 90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke. Egne boligsider på www.vestfoldblad.no med visnings-kalender.

Spør din megler om annonsering i Vestfold Blad - det lønner seg!


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

26

næring

Vi er fem andebønder som har beholdt en personlig nærhet til fjørfeet vårt.

Eksklusiv og ANDerledes And er en delikatesse, og for mange forbundet med luksus. Likevel øker etterspørselen stadig blant nordmenn. Over 90 prosent av det som produseres av and i Norge, kommer fra Gårdsand i Revetal. kortreist mat Tekst og foto: silje elise mossestad

Det er ingen skam å spise and. I hvert fall ikke ender som kommer fra Gårdsand, skal vi tro Anita Røed, som er markedsansvarlig i Gårdsand. Hun forstår at enkelte er skeptiske. Mange har hørt historier, blant annet fra Frankrike der endene blir tvangsforet de siste 14 dagene før de slaktes. Der får de et rør ned i halsen med 500 gram mais to ganger daglig. Dette gjøres for

andebonde: Hans Edvard Torp fra Våle er en av de fem andebøndene i Gårdsand. Andebøndene fra Vestfold hevder at de har en personlig nærhet til fjørfeet, og er opptatt av et godt dyrehold.

at leveren skal bli enda større. – Det er ikke lov å tvangsfore endene her i Norge, understreker Anita Røed.

Endene skal ha det bra Gårdsand har en enkel filosofi; respekt for dyrene og gode rutiner gir et godt dyrehold. Andeoppdrettet er delt i flere etapper mellom fem gårdsanlegg som alle ligger i Vestfold. – Vi er fem andebønder som har beholdt en personlig nærhet til fjørfeet vårt. For, egg, andunger og ferdige slaktedyr undersøkes rutinemessig, og er under-

lagt svært strenge kvalitetskrav, sier daglig leder Aadne Søyland i Gårdsand. Han tar oss med til Lerstang gård i Ramnes, der han har 6.000 ender hver gang. Disse kommer når de er en dag gamle. Da kommer de fra rugeriet til Hans Edvard Torp i Våle.

Har med barnebarnet Aadne Søyland har vært andebonde siden 1995, og viser vei inn til endene. Ved siden av støvlene hans står et par små gummistøvler. De tilhører Siver på to år, som ofte er med bestefar for å

lever innendørs: Daglig leder i Gårdsand, Aadne Søyland og markedsansvarlig, Anita Røed forsikrer at endene har det bra selv om de lever innendørs. De har god plass og lever under helt andre forhold enn i andre land.

stelle endene. Selv om endene er innendørs har de god tumleplass og fri tilgang til mat og drikke. – Våre ender er fri for salmonella, sier Anita Røed. Foret endene får produseres av en lokal mølle i Vestfold. Råvarene består blant annet av hvete, havre og erter som er dyrket i nærmiljøet. Alle nødvendige vitaminer og mineraler tilsettes, men vår produksjon foregår uten bruk av medisiner, forteller hun videre.

Mange muligheter Endene blir slaktet når de er 49 dager gamle. Da er de ikke len-

ger gule nøster, men hvite ender. Til sammenligning er endene i Frankrike 80 dager gamle når de blir slaktet. Det slaktes cirka 4.000 ender i uka fra Gårdsand og i de nye lokalene på Revetal foregår både nedskjæring og plukking. Gårdsand har flere ulike produkter å tilby: speket and (smaker som spekemat), andepølser, andelever, andebryst, andelår, andeconfit (et nærmest ferdig produkt til å varme i ovnen) og hel and.

Rødt kjøtt – Folk her i landet har virkelig


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

27

næring

fått øynene opp for and, sier Anita Røed. Hun tror årsaken kan være at folk reiser mer, og ikke minst at de ønsker å prøve ut nye ting selv. Gourmetmat er i skuddet som aldri før. – And er heller ikke så vanskelig å lage som folk tror, sier Anita. Hun har laget et eget oppskriftshefte som finnes i butikkene der Gårdsand har sine produkter.

En fantastisk råvare Restaurant Belhaven i Tønsberg er blant dem som har and på menyen. Kjøkkensjef Jakob Tho-

massen er bevisst på å benytte seg av lokale råvarer, slik også den kjente gourmetkokken Eyvind Hellstrøm har påpekt en rekke ganger i TV-programmet ”Hellstrøm rydder opp”. – Vi har i tillegg til and fra Gårdsand i Revetal, poteter fra Gullerød gård i Sandefjord, urter fra Gjennestad i Stokke, Jordskokk fra Knatten Fruktgård i Sandefjord og Vestfold Fugl. And er spennende å jobbe med. Folk som aldri har smakt and før, blir ofte positivt overrasket og har man først spist det, frister det gjerne til gjenta-

kelse, sier Jakob Thomassen.

Snilt vilt Kjøkkensjefen på Belhaven tar på seg forkleet og setter i gang. Han deler gjerne oppskriften med Vestfold Blads lesere. I dag er det andebryst som står på menyen. Jakob Thomassen betegner smaken av andebryst som ”snilt vilt”. Som tilbehør har han valgt potetpurè med hasselnøtt, brokkoli krem, syltede moreller og olivensjy. Oppskriftene er beregnet på 4 personer.

gårdsand  Selskapet startet 2003.  Holder til på Linnestad næringsområde i Re.  Omsetningen i år passerer 24 millioner kroner, med 11 ansatte.  70 prosent av omsetningen selges til hoteller/restauranter  30 prosent selges i dagligvareforretninger.  Nordmenn spiser 40-50 gram and per person i året  Hver dag selges det 143 andebryst daglig i Norge  Endene fra Gårdsand lever i 49 dager før de slaktes.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

28

næring

Fra produsent

til dekket bord

bon apetite: Kjøkkensjef ved Belhaven, Jakob Thomassen legger siste hånd på verket før han serverer. Andebryst er en av hans favoritter.

Andebryst Tre bryst holder til 4 personer. Snitt andebrystene i ruter som på ribbe men i 3 mm store ruter, fjern evt. sener og ta bort “fileten”, krydre med salt og pepper 10 min før de skal i panna. Varm stekepannen til middels varme. Blir panna for varm brenner du svoren før den er ordentlig sprø. Ha i brystene og stek de på fettsiden i 4-5 min til dem er gylne og sprø. Snu dem og stek i ytterligere 2 min. Ta brystene ut av panna og la dem hvile et lunt sted i 5 min. Stek de så videre i ovnen på 150°c i 12 min, ta dem ut og la de hvile i ytterligere 10 min. Husk å ta deg god tid. “Stress-steker” du andebryst blir det tørt og trist.

Potetpurè med hasselnøtt

Brokkoli krem

Syltede moreller

Olivensjy

4 stk store poteter, skrelt 6 dl H-melk 50 g usaltet smør 150 g hasselnøtt salt

1 stk brokkoli 1 stk sjalottløk 1 dl vann 2 dl H-melk 50 g usaltet smør salt

1/2 kurv norske moreller 2 dl portvin 2 cl cognac 150 g brun farin 2 cl sherry eddik 1 knivsodd salt

Rist hasselnøttene i ovn på 160 grader til de er gyllne (ca 15 min), finhakk og ha de i melken. Kok opp melken med hasselnøttene og la den stå i 20 min og “infusere”. Sil av nøttene og ta vare på disse til senere. Ha potetene i melken og kok disse møre. Kjør så potetene i en mixmaster med visp (for å få en luftigere, lettere purè) med smør, ha i mer melk hvis den blir for tykk. Ha i hasselnøttene og smak til med salt

Kutt av bukettene på brokkolien og stykk ned stammen til mindre biter, skrell sjalottløken og kutt den i 4 kok først brokkolistammen og sjalottløken mør i melk og vann, putt så i bukettene og kok i ytterligere 1 1/2 min. Du vil få en mye grønnere puré og ha brokkolien og resterende væske i en foodprocessor sammen med smøret mens det fortsatt er varmt og kjør dette glatt. Smak til med salt.

Del morellene i to og ta ut kjernen (man kan også sylte de hele). Kok resten av ingrediensene i 2 min, til alkoholen har dampet bort og sukkeret er oppløst. Ha i morellene i et helt rent norgesglass og hell laken over mens den er varm, lukk glasset ordentlig tett og varmen vil skape et vakuum som hjelper med å konservere bærene(fordel det gjerne på flere mindre glass og du har en perfekt gave). Dette holder seg i flere måneder i kjøleskapet.

2 dl oksekraft (fåes kjøpt ferdig i de flestematbutikker) 1 dl rødvin 2 stk laurbærblad 1 stk sjalottløk 10 sorte pepperkorn 8 finhakkede sorte provencale marinerte oliven

god andevin: Kjøkkensjef ved Belhaven, Jakob Thomassen foretrekker å bruke lokale råvarer. And står ofte på menyen hos restauranten i Tønsberg.

Skrell sjalottløken og kutt den i tynne ringer. Rist pepperkornene i en tørr panne på lav varme til det begynner å lukte anis. Ha rødvin, pepper, sjalottløk og laurbær i en kjele og reduser til halvparten, ha så i kraften og reduser ytterligere en tredjedel. Sil dette over i en ny kjele og pisk inn en halv spiseskje smør. Smak til med salt og noen dråper sitronsaft


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

29

næring Verden rundt med saks og kam Jacqueline Bates (43) har 23 års erfaring som frisør. Hun vært i 36 land, og jobbet om bord på The World Criuse Ship. Den fargerike humørsprederen har nå slått seg ned i Tønsberg. På det som før var bakrommet til fotograf

Kavlie Borge i Tønsberg, har det nå kommet ei blid dame med engelsk aksent. Egentlig er hun fra England, men har bodd mange år i Cape Town og Johannesburg. Her jobbet hun blant annet som frisør under innspillingen av TV-se-

rien ”The gladiators”. Jacqueline Bates har etter mange år på farta slått seg ned på Tolvsrød med mann og barn. Det går både på norsk og engelsk når Jacqueline forteller om seg selv og det hun driver med. Jacqueline er en aktiv dame på fritiden, da følger gjerne sykkelen med.

For ut på Nøtterø fins...

i medvind: Administrasjonssjef Trygve Egenes og administrerende direktør Tor Ivar Kolpus foran inngangen til Vinghøg AS på Nøtterøy.

- Ikke bare verdens herligste kvinns, men også flotte bedrifter som er attraktive for internasjonale storkonsern, finner vi på Nøtterøy.

suksessbedrift Nytt fra NHO VEstfold Tekst og foto: Einar Røsås

Høyteknologibedriften Vinghøg er en av de attraktive bedriftene på Nøtterøy. Bedriften har før fusjonen med Rheinmetall AG

232 ansatte hvorav 130 på Nøtterøy, 55 i Oslo og 45 utenlands. Omsetningen i 2009 var på hele MNOK 623.

En stolt histore – Vi er svært stolte over at et verdenskonsern som Rheinmetall AG legger 600 millioner kroner på bordet for å kjøpe oss, sier administrerende direktør Tor Ivar Kolpus. – Det er først og fremst vår

godt inn i Rheinmetall AGs portefølje. Samtidig har Vinghøg AS blitt en del av Rheinmetall AGs verdensomfattende nettverk, sier Kolpus. Rheinmetall AGs produsjon er fordelt på Defence (forsvarsteknologi) og Automotive (bil- og motorkomponenter).

det, og hva NHO Vestfold kan medvirke til. – For tiden er vi svært opptatt av blant annet ny veiforbindelse til fastlandet, og hvordan vi skal være mest mulig attraktive for

Lokalt og globalt Kolpus legger vekt på at for å lykkes globalt, må bedriften også lykkes lokalt. Derfor er han opptatt av alle de næringspolitiske forutsetningene som skal til for å utvikle nøtterøybedriften videre. Her kommer blant annet NHO-medlemsskapet inn i bil-

For tiden er vi svært opptatt av hvordan vi skal være mest mulig attraktive for nye ingeniører. Tor Ivar Kolpus

kompetanse, innovasjonsevne og produksutvikling som passet

nye ingeniører som vi nå trenger. Da er det greit å vite at NHO Vestfold også jobber med de samme sakene, sier Kolpus.

vinghøng as historie fra verksted til høyteknolog:  1950: Oppstart med blant annet produksjonen av utstyr til hvalfangerflåten. Etter hvert ble det forsvarsutsyr og våpensystemer, og med stadig mer innhold av elektronikk og høyteknologi.  2007: Vinghøg AS og Simrad Optronics AS gikk sammen til ett selskap med navnet Simrad Optronics AS. Samtidig ble bedriften Vingtech Corp etablert i USA.  2008: Vingtech Australia Pty Ltd ble etablert.  2010: Tyske Rheinmetall AG kjøper alle aksjene i Simrad Optronics for NOK 600 millioner.  Andre datterselskaper er Servo Kontroll AS (Norway), Nordic Defence Supply (Norway), Nostromo Defensa (Argentina) og Vingtech SAAB (Norway).

Historisk panteprotest Da en leser ryddet morens kjeller, og fant han en kvittering fra 70-tallet, nærmere bestemt en pantelapp (se bildet). Han stusset over den ironiske tonen og klare meldingen til Bryggeriforeningen og finansminister Kleppe, som satt i perioden 1973 til 1979. – Dette har jeg hørt om før, sier administrerende direktør Morten Gran, ved Grans Bryggeri AS i Sandefjord, når han får se pantelappen. Han gir denne forklaringen på teksten: – Gamle Guttorm Gran, min bestefar, ble rasende da Bryggeriforeningen økte pantesatsen på kasser fra 3,- til 10,-

kroner en gang på 70-tallet. Grans Bryggeri solgte jo stort sett i kasser, og det betydde at kundene som hadde betalt 3,kr for kassa før prisendringen, tjente 7 kroner ved innlevering pant. Morten Gran sier dette ville bety store tap for bryggeriet, og at tiltak ble iverksatt. Man innført en ny kasse som var i en annen farge, den var grå, og ble «tikronerskassa». Den vanlige blå kassa ble godskrevet med 3,- kr i pant med mindre man hadde kvitteringen med den «syrlige teksten» som bevis på at man hadde betalt den nye lovpålagte pantesatsen.

– Nå har satsene stått veldig stille i mange år, og problemene som Gran senior opplevde på 70 tallet har ikke vært

relevant for oss, forsikrer dagens Grandirektør.


VESTFOLD BLAD

30

SEPTEMBER 2010

UKE 37

NÆRING

Sitert Parat viser sympati Ansatte og tillitsvalgte i fagforbundet Parat får ikke fly med Ryanair på jobbreiser. Nå regner forbundet med at flere følger etter. Det er Parats hovedstyre som nå har bestemt at de ansatte og tillitsvalgte, som er omkring 3.000 til sammen, ikke får fly med Ryanair under jobboppdrag. Årsaken til vedtaket er at Parat mener ansatte i Ryanair har betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ansatte i andre flyselskap, og at selskapet ikke vil forholde seg til fagforeninger. (ANB)

Lærling Arnulf Andersen sitter bak spakene og trives i jobben som maskinfører.

Ryanair for golfere For golfere er Ryanair det største som har hendt i luftfart siden premierløytnant Hans Fleischer Dons i 1912 lettet med «Start» fra Gannestadjordet utenfor Horten. Dette skriver Golfavisen. com, etter at Ryanair begynte med ruter til Skottland.

Det lysner i Vestfold Regiondirektøren i NHO forteller om et rekordlavt antall nye lærekontrakter i 2009, men at det hittil i år er flere ungdommer som får sin fagopplæring i arbeidslivet. – Flere bedrifter bør gripe muligheten til å skaffe seg en lærling nå, sier han. LÆRLINGER

TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN

Kapring og fall I løpet av årets åtte første måneder har Moss lufthavn Rygge kapret over 900.000 passasjerer. Nå kan begrensningen i antall flybevegelser bremse veksten. Juli måned var en knallmåned for Rygge som da med sine nær 180.000 reisende passerte erkerivalen Torp. I august måtte Rygge imidlertid tåle en markant nedgang på 30.000 reisende til 150.000. Dermed seiler Torp igjen forbi med et passasjertall på 163.000 i august. (Moss Avis)

På NHO Vestfolds nettsider kan vi lese at det 1. mars i år var 674 søkere til lærekontrakt i Vestfold, fordelt på i alt 68 ulike fag. Bare siden mars har det kommet inn ytterligere omlag 140 søkere. Nå har de aller fleste fått lærekontrakt, men fortsatt er

– Men vi er svært tilfredse med at utviklingen nå går i riktig retning etter et par trange år på grunn av finanskrisen, sier Røsås, som også er leder av yrkesopplæringsnemnda i Vestfold.

Riktig rekruttering – Selv om også Næringslivets Økonomibarometer for Vestfold viser at det råder optimisme og tro på at det i løpet av 2011 vil bli flere ansatte, er det en litt avvende holdning til å ta inn lærlinger, forklarer Røsås. For lærlingordningen handler ikke bare å drive opplæring, men kan også være en riktig måte å rekruttere nye medarbeidere på. Det vil svært mange bedrifter måtte gjøre i de neste årene blant annet på grunn av eldrebølgen og økende antall pensjonister. – Skaff deg derfor en lærling eller flere nå, oppfordrer Røsås.

er en form for begrenset fagopplæring. 80 av disse har fått plass fordelt på 25 ulike fag. Det var også 12 søkere til praksisbrevordningen. 10 av disse har per 10. september fått avtale med en virksomhet. – Dette gjør at det i Vestfold tegnes et godt totalbilde av situasjonen for ungdom som vil ha

opplæring i bedrift etter vanligvis to år i videregående skole, men bildet kan så absolutt bli bedre. Derfor har yrkesopplæringsnemnda i Vestfold i sitt møte i mandag vedtatt å sette i gang et prosjekt for å løse de gjenstående utfordringene, sier Røsås.

Lærlingordningen kan også være en riktig måte å rekruttere nye medarbeidere på. det om lag 150 ungdommer som står uten tilbud.

Populært tømrerfag Listen over de mest populære fagområdene går igjen fra år til år. Også denne gangen er det tømrerfaget, elektrikerfaget, bilreparatørfaget og helse- og omsorgsfaget som har størst søkning, og hvor antallet overskrider det aktuelle behovet i arbeidslivet.

Godt totalbilde I Vestfold var det også 103 søkere til lærekandidatordningen, som

NHO-leder Einar Røsås er leder av yrkesopplæringsnemnda i Vestfold. Han ser lyst på totalsituasjonen i Vestfold. (Foto: NHO)


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 31


32

annonser

Vestfold Blad    september 2010    uke 37


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 33


34

annonser

Vestfold Blad    september 2010    uke 37


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 35


36

annonser

Vestfold Blad    september 2010    uke 37


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

annonser 37


38

annonser

Vestfold Blad    september 2010    uke 37

Rubrikkannonser Selges Antikk, Rokk kr 500,-, pult kr 700 og syltepresse kr 300,-. Tlf. 950 33 168

Furu innerdører, Hvitmalt m/karm 90x210 kr 500,for begge dørene. Tlf. 924 23 057

Antikk pumpeorgel, Antikk svensk pumpeorgel kr 1000,-. Tlf. 478 06 105

Furumøbler, Lutet stort vitrineskap, TV-benk m/dreiepl.+ stereobenk kr 1500,-. Tlf. 934 27 227

BMW 523ia , BMW 523ia 170 hk, +mm. 221500 km kr 73000,-. Tlf. 408 46 199 Babyutstyr, Sort vognp. 350,-. Beskyt. til sprinkels. 50,-. V.dyne + pute 75, -. Tlf. 934 27 227

Gamle bøker, Norsk Presse under 2.v.k.-Snorre- Roald Amundsen -LIFE magas. Tlf. 991 90 889 Gammel kommode, Brun m/3 skuffer 35x68.5 56 h pent brukt kr 300,-. Tlf. 993 25 332

Barneklær, Babytøy str. 62-68 og 74, kr 20,- pr.plagg. Vognpose kr 200,Tlf. 950 33 168

Gitar, Lite brukt Eagle 12 strengers gitar kr 2000,-. Tlf. 402 13 616

Barnesykkel, Diamant sykkel til barn, 32 cm ramme, 6 gir. Fin tilstand. Tlf. 415 36 142

Helt nye fotballsko, Adidas Predator X FG CL selges pga for stor str. 40. Gi bud! Tlf. 414 58 262

Barneutstyr, Avent man. ammepumpe 350,-. Babybj. b.sele 175,- lekegr. 350.-. Tlf. 934 27 227

Hundebur, Bur til bil kr 1000,- og hundekurv kr 250,-. Tlf. 950 33 168

Benk, Tv-benk hvit m/1 hylle 36x89 høyde 49.5. Hvit pen kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Brudekjole, håndsydd kjole i str.38, ny pris 5500,- nå kr 1500,-. Tlf. 950 33 168 Båt, GH 10 m9,9 (15hk) styrekonsol. kr 9500,-. Tlf. 408 46 199 Damesykkel med kurv, 7 gear, navbrems bak, lite brukt , pen, topp stand kr 800,-. Tlf. 936 65 815

Hundehus, kr 1000,- Imp.treverk & vanntett sort papptak H-142 L-155 B-135. Tlf. 906 90 308 John Cleese i Horten, Et par billetter til John Cleese Horten 14.9.10. Tlf. 958 15 624 LP plater , Har endel lp plater jeg selger til spesiellt interesserte. Tlf. 901 90 889 Diverse bøker, Hardy, Gerhardsen pluss mange andre. Ta kontakt kr 30, Tlf. 920 32 745

Opel Corsa automat, Opel Corsa Swing 1,4 automat -96 mod 96000. Nye v.d. Kr 20000,-. Tlf. 918 98 625 Piggfrie vinterdekk, 165/70-13 på felg. Stått på -98 mod VW Polo. Ca.5 mm. Kr 500,-. Tlf. 936 65 815 Porselens dukke, m/stativ 38 cm kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Primus til bærtur, Lite brukt Optimus 00 Campe primus 127x190mm kr 100,-. Tlf. 920 32 745 Renault Espace 2.0 , Klima, 7 seter. Romslig familebil 1998. 228.000 km. Kr 42000,-. Tlf. 934 96 055 Radionette Radio, Radionette Menuett 2000 kr 150,-. Tlf. 920 32 745 Redningsvest, 2 stk. barnevester 3040 kg, kr 75,- pr stk. Tlf. 950 33 168 Rotting sittegruppe, 4 seter m/bord og puter som ny kr 1800,-. Tlf. 913 01 638 Damesykkel, Ny DBS damesykkel, sort m kurv kr 2000,-. 2 barnesykler som nye. Tlf. 950 27 074 Selges, Ekornes spisestue furu m/2 lemmer, 6 stoler meget pent kr 4500,-. Tlf. 950 27 074 Skjenk-Skap, Pen skjenk m/2 skap -2 skuffer 42.5x115 .69.5 h kr 300,-. Tlf. 993 25 332

Sony HST 49 radio, Stereo Radio kasettspiller kr 100,-. Tlf. 920 32 745 Sovesofa, Meget pen sovesofa nesten ny, rimelig. Tlf. 413 57 537

Sommerdekk og alu. felger, 205 -65 og 15 nesten nytt kr 8000,-. Tlf. 917 33 845

Speil , Gammelt speil m/brun ramme 67.5x104 kr 150,-. Tlf. 993 25 332

Badstuovn Som ny 3 KW Harvia el. badstuovn kr 1000,-. Tlf. 930 63 643

Stor vedovn, Peis ”Trolla 811” kr 1500,-. Tlf. 906 90 308

Propan kokeapparat Tre bluss apparat kr 500,-. Tlf. 930 63 643

Sweedor ytterdør, hvit, 210x100, m/måneglass øverst. Brukt ca 4 år, v. hengsl. kr 3600,-. Tlf. 924 23 057 Sykkel, Diamant barnesykkel kr 350,- og Climber guttesykkel kr 350,-. Tlf. 950 33 168 To Gripsholmstoler, Grønt ullstoff, mørkt beiset treverk kr 1500,-. Tlf. 478 06 105 Veldig fin sovesofa, Sort sovesofa med store pynteputer kr 2000,- lite brukt. Tlf. 918 55 438 Volvo 360 GL, Volvo 1986 mod. m/manuel choke kr 8000,-. Tlf. 934 55 778 Fra dødsbo, Møbler og annet fra dødsbo. Tlf. 906 3 814 Galia 520 17 fot, Skjærgårds båt 17 m 90 hk mm 2005 kr 165000,-. Tlf. 408 46 199 Båt, 10” m/ 9,9 hk Tohatsu kr 5 000,Tlf. 469 04 617

3170 Sem

Koselig hylle, Dempet blåfarge m/gullkant foran på hyllene. Vegg eller bordplassering. Kr 390,-. Tlf. 450 27 412

Videokamera, Samsung digital vp-d361. Brukt en halvtime kr 1200,-. Tlf. 992 50 186

Ny sofa Dobbel sofa ikke brukt. Tlf. 99 19 93 93 Buet sofa Grønn Bogstad sofa. Ny pris kr 18500,-, nå kr 6000,-. Tlf 33 04 41 10/ 472 78 255 Honda SFX scooter, 2002 modell, Sølvgrå. Kun 1976 km, ikke vinterkjørt.Årsavg. bet. Strøken kr 9900,-. Tlf. 926 05 193

Flott ovalt speil, 100x55 cm med gullramme.Glasset er skråslipt ytterst. Kr 450,-. Tlf. 450 27 412 Antikk hylle I fletteteknikk med massive hyller i tre. Kunstferdig dekorert. Kr 490,-. Tlf. 450 27 412 Ønskes Er det noen som har 24-30 stk heller? 40 x 40 som jeg kan få? Tlf. 906 94 269 Leilighet i Las Palmas 2 ansv. fulle bestemødre ønsker 2 uker i okt/nov. Tlf. 932 24 261 Rimelig gitar. Tlf. 33 47 62 31

Dyr

TRENINGSBENK Treningsbenk med ekstra vekter, som nytt. Komplett kr 3000,-. Tlf. 938 22 025

En liten mini hvalp, Vakker miniatyr blandingshvalp selges til et godt hjem. Tlf. 971 35 859

Rød Honda CRV, 98 mod. 4x4 st.vogn kombi. Und.stellsbeh. Km 17400. Eu ok i 2 år. Kr 85000,-. Tlf. 916 29 034

Hundepass, Trenger pass til min snille gamle labrador, gjerne pensjonist. Tlf. 986 74 942

Caballero Crosser 50 cm 2009 mod. Km 14600. Kjørt bare på vei. Pent brukt 13000,-. Tlf 916 29 034

Arbeid ARBEID UTFØRES Ta ingen sjangser! Få hjelp av dyktig, voksen, pålitelig, norsk mann til det du vil ha malt nå eller senere. Spesialfelt interiør. Hele østlandet. Kontakt: skytt@live.no /Tlf. 400 44 595

Speil og kommode, Antikhvit speile m/ ramme og liten kommode i eik. Tlf. 33 47 62 31

Fia & Filip Fra kr 99,-

Ny kleskolleksjon for barn 0 - 1 år

Fra kr 109,Dronningens gate 9, SANDEFJORD

Tlf 901 94 647


annonser 39

Vestfold Blad    september 2010    uke 37

Annonser Arrangør: Horten Modelljernbane Klubb

Kunngjøringer Selges

Alt innen hagearbeid Tlf. 33 32 66 00

Registrer din rubrikkannonse GRATIS på vestfoldblad.no

Politiske møter

www.norskutemiljo.no

private

Hobbymesse

d! setilbu hobby! hobby! husflid g Teknisk o d i be Håndar

• • • • •

Vestfold eldreråd - 8. 9. kl. 1200 Administrasjonsutvalget - 9. 9. kl. 0800 Yrkesopplæringsnemnda - 13.9. kl. 0930 Hovedutvalg for utdanning - 13.9. kl. 1300 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø - 14.9. kl. 1300, Midgard historisk senter, Borre • Hovedutvalg for samferdsel og næring - 15.9. kl. 0900 • Hovedutvalg for plan og areal - 15.9. kl. 1400 • Fylkesutvalget - 16.9. kl. 0900

Det originale

varmepumpehuset

es Gode m

Impregnert overbygg

epris Kampanj l. MVA 1390,- ink

1800,inkl. MVA

Hortenshallen i Lystlunden 25. - 26. september

Ubehandlet overbygg

Møtene finner sted i Fylkeshuset, Tønsberg, hvis ikke annet er oppgitt.

epris Kampanj MVA 990,- inkl.

Se vfk.no – menypunkt ”Politikk” /politiske møter, saker, medlemmer” for fullstendig oversikt.

1150,inkl. MVA

Åpent 12.00 til 17.00 begge dager

Per-Eivind Johansen Fylkesordfører

Pynt opp fasaden. Vi gir 5 års garanti. Norskprodusert. Passer de

Barn: 30,- Voksne: 60,- Familie: 150,-

MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM

Flatpakket, sendes over hele landet med Posten.

www.coverconsult.no - Tlf: 45 66 77 78

www.vestfoldblad.no Nettannonse? Ring 33 46 20 00 for tilbud

Ffårri d t j o f for fulle mugger! OrW H S el! A STR tterspø s er

EpK.g.a stor e

Endelig er vi på nettn!o bler. www.egenesmo

EGENES Øvre Langgate 48, 3110 Tønsberg

Lørd

mb

epte

.s ag 25

HøSTSHOW VELKOMMEN! Se alle våre lekre kjøkken fra Mobalpa.

på Rica Park Hotel Sandefjord 17. og 18. september kl. 21.00 i Parksalen Fridtjof fra Ytre Enebakk (øivind Blunck) kommer

til Sandefjord for å overta en campingplass. Han vet ikke at han har en torpedo i hælene eller at campingplassen er okkupert av et trøndersk danseband. To lekre damer kommer Fridtjof til unnsetning. Herlig humor, fengende sang og musikk. «Showet sitter midt i sikringsboksen» (Adresseavisen).

Billetter (fra kr 295,- eks. bill. avg.) kan kjøpes på

Tlf: 33 31 51 38 Epost: info@egenesmobler.no

www.billettservice.no · telefon: 815 33 133

WWW.EGENESMOBLER . NO

ellers Medvirker: Bugges Firo, kathrine strugstad, lise Olden og stian Hovland pedersen.


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

40

17. – 23. SEPTEMBER

Krigens bånd Handlingen finner sted under kampen om Guadalcanal i Stillehavet under den andre verdenskrigen. Et amerikansk geværkompani blir sendt for å avløse krigstrøtte marineinfanterister. Selv om styrkene ikke møter noen motstand under landgangen, må de senere kjempe seg gjennom blodige kamper. Soldatene utvikler sterke bånd og en helt spesiell form for familiekjærlighet seg imellom under den intense frykten og stresset de lider under. Disse båndene gjør at slagene de kjemper ikke bare blir en kamp for landet sitt, men også en kamp for sine aller nærmeste. «Den tynne røde linjen» ser du på Viasat 4 lørdag kl. 22.30.

STAGE BEAUTY: På Shakespeares tid ble kvinneroller på teatrene spilt av menn.

STAGE BEAUTY Britisk-amerikansk-tysk drama fra 2004. På 1600-tallets teatre har ikke kvinner lov til å inneha roller. Skuespilleren Edward Kynaston har spesialisert seg på å spille kvinneroller, hans spesialitet er Desdemona fra Othello. Hans tilværelse blir imidlertid truet da unge Maria blir sentrum for et politisk spill. Med: Billy Crudup, Claire Danes, Mark Letheren. Regi: Richard Eyre. (15 år) NRK3 fredag kl 20.00 HARSH TIMES Amerikansk thriller fra 2005. Etter å ha tjenestegjort i krigen, returnerer Jim Davis til Los Angeles med posttraumatisk stressyndrom. Samtidig er Jim fast bestemt på å jobbe som politi og hente kjæresten i Mexico, for å så gifte seg med henne. Med: Christian Bale, Eva Longoria Parker, Freddy Rodriguez. Regi: David Ayer. (15 år) TVNorge fredag kl 21.30 COLLATERAL DAMAGE Amerikansk action thriller fra 2002. Da kona og sønnen til Gordon Brewer blir drept i en bombeeksplosjon iscenesatt av en colombiansk geriljaleder, sverger han hevn og drar til Colombia for å finne mannen som var ansvarlig for terroraksjonen. Med: Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas. Regi: Andrew Davis. TV3 fredag kl 21.30 MUMIEN «The Mummy.» Amerikansk actioneventyr fra 1999. En gruppe skattejegere drar på ekspedisjon til Sahara-ørkenen i 1925. Der snubler de over en gammel grav og gjenoppliver en 3000 år gammel hevnlysten mumie. Med: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah. Regi: Stephen Sommers. Viasat 4 fredag kl 21.35 DONNIE BRASCO Amerikansk krimdrama fra 1997. FBI-spaneen Joe Pistone, også kjent som Donnie Brasco, infiltrerte gangsterverdenen på 70-tallet og sørget for en av de mest vellykkede spaningsoperasjonene i FBIs historie. Men oppdraget førte til at Pistone måtte betale en høy pris. Med: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen. Regi: Mike Newell. NRK3 fredag kl 21.45

SUPERBAD Amerikansk komedie fra 2007. To venner fra high school ønsker å nedlegge damer før de reiser til hvert sitt college. Det viser seg at det å skilles fra hverandre blir en større utfordring enn å skaffe seg damer. Med: Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen. Regi: Greg Mottola. (11 år) TV3 fredag kl 23.40 THE GREAT RAID Amerikansk actiondrama fra 2005. I et desperat forsøk på å redde de siste fangene i den japanske fangeleiren, iverksetter 6. U.S. Ranger Battalion et overraskelsesangrep dypt inne bak fiendens linjer. Med: Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini. Regi: John Dahl, James Carpinello. (15 år) TV 2 fredag kl 23.50

EN VAMPYR BEKJENNELSER: Tom Cruise med dårlig tannstilling.

EN VAMPYRS BEKJENNELSER «Interview with the Vampire.» Amerikansk grøsser fra 1994. Vampyren Louis forteller sin livshistorie til den unge journalisten Daniel Malloy. Historien begynner på 1700tallet, hvor Louis lever som dødelig. Da broren hans plutselig dør, får han et tilbud om evig liv av den onde, men karismatiske vampyren Lestat. Med: Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Stephen Rea, Antonio Banderas, Christian Slater. Regi: Neil Jordan. Viasat 4 fredag kl 23.50

LØRDAG 18.09 GILDA Amerikansk drama fra 1946. En tidligere gambler som er ansatt i et spillekasino i Buenos Aires blir en dag presentert for sjefens nye kone, og gjenkjenner straks sin tidligere venninne. Det er fortsatt spenning mellom dem, og en farlig romanse utvikler seg. Med: Glenn Ford, Rita Hayworth, George Macready. Regi: Charles Vidor. (11 år) NRK1 lørdag kl 11.45 MANSFIELD PARK Britisk TV-drama fra 2007. Ti år gamle Fanny sendes fra det fattige hjemmet sitt til de rike slektningene på Mansfield Park. Fanny er takknemlig for å få være der, men greier ikke å forsone seg med alle lover og regler i denne delen av samfunnet. Da Fanny forelsker seg i Edmund, må hun kjempe for det hun tror på. Basert på en roman av Jane Austen. Med: Billie Piper, James D'Arcy, Blake Ritson. Regi: Iain B. Macdonald. NRK2 lørdag kl 14.50

MY SASSY GIRL Amerikansk romantisk komedie fra 2008. Den høflige og rolige Charlie Bello dater vakre Jordan, en urokråke som elsker å feste og er med på det meste. Til tross for mange katastrofale møter, forelsker Charlie seg, men Jordan nøler. Hun foreslår at de skriver et kjærlighetsbrev til hverandre og graver det ned under et tre i Central Park, for å så møtes ett år senere. Med: Elisha Cuthbert, Jesse Bradford, Chris Sarandon, Austin Basis. Regi: Yann Samuell. FEM lørdag kl 21.00 DØDELIG VÅPEN «Lethal Weapon.» Amerikansk actionkomedie fra 1987. To meget ulike politimenn kjemper sammen mot en heroinliga. Roger synes han begynner å bli for gammel til å jobbe som politimann, og har mest lyst til å ta det rolig. Men så får han en ny partner, som har rykte på seg for å være et levende dødelig våpen og på grensen til selvmord. Etter hvert kommer de på sporet av en stor smuglerliga. Med: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Michelle Ryan, Tom Atkins. Regi: Richard Donner. (15 år) TV3 lørdag kl 21.30

NETTET «The Net.» Amerikansk thriller fra 1995. Angela Bennett lever i informasjonsalderen og analyserer datasystemer fra sitt hjemmekontor, og har mest kontakt med mennesker via internett. Ved et uhell dumper hun innom en sikkerhetsgradert internettside og blir som følge av dette fanget i et nett av intriger og sammensvergelser. Med: Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller. Regi: Irwin Winkler. (15 år) TV3 lørdag kl 23.40

SØNDAG 19.09 HØGARE OG HØGARE «Safety Last!» Amerikansk komedie fra 1923. En ung mann fra landet drar inn til byen for å søke lykken. Han får seg straks jobb i en forretning og jobber hardt for å stige i gradene. Etter hvert får han i oppgave av sjefen å skaffe flere kunder til butikken. Forslaget hans er så spektakulært at folk ikke tror sine egne øyne. Med: Mildred Davis, Harold Lloyd. Regi: Fred C. Newmeyer, Sam Taylor. NRK2 søndag kl 15.15

DEN TYNNE RØDE LINJEN «The Thin Red Line.» Amerikansk krigsdrama fra 1998. Med: Sean Penn, Nick Nolte, John Travolta. Regi: Terrence Malick. (15 år) (Se omtale.) Viasat 4 lørdag kl 22.30

DØDELIG VÅPEN 4: Riggs og Murtaugh er på sporet av falskmyntere.

A BEAUTIFUL MIND: Russel Crowe spiller et geni med store mentale problemer.

A BEAUTIFUL MIND Amerikansk drama fra 2001. Sosial intelligens og matematisk geni går ikke hånd i hånd for Nash, og diagnosen paranoid schizofreni truer med å ødelegge alt. Med: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris. Regi: Ron Howard. (11 år) TV 2 lørdag kl 22.45 THE SENTINEL Amerikansk actiondrama fra 2006. Det er en forræder i Secret Service. Mistanken faller på Pete Garrison, mannen som reddet presidentens liv for tjue år siden og som har ansvaret for førstedamens sikkerhetsteam. Mens Garrison kjemper en fortvilet kamp for å renvaske seg, må han samtidig stoppe et forsøk på et attentat på presidenten. Med: Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim Basinger. Regi: Clark Johnson. (15 år) NRK1 lørdag kl 23.15

DØDELIG VÅPEN 4 «Lethal Weapon 4.» Amerikansk actionthriller fra 1998. Politipartnerne Riggs og Murtaugh tar denne gangen opp kampen mot den kinesiske mafiaen i Los Angeles, og det er ikke småfisk de er ute etter. Mafiabossen har importert slavearbeidere for å forfalske penger, noe Riggs og Murtaugh er fast bestemte på å sette en stopper for. Med: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci. Regi: Richard Donner. (15 år) TV3 søndag kl 21.20

MANDAG 20.09 JAKTEN PÅ HEVN «Seraphim Falls.» Amerikansk drama fra 2006. Om to menns intense kamp. Den ene søker hevn over fortidens gjerninger, den andre kjemper desperat for å overleve. Det er øye for øye, tann for tann, og taperen vises ingen nåde. Med: Anjelica Huston, Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Robert Baker. Regi: David Von Ancken. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 21.09 DEN PERFEKTE STORMEN «The Perfect Storm.» Amerikansk eventyrdrama fra 2000. I oktober 1991 ble det skapt en «perfekt» storm, da en døende orkan fra Bermuda kolliderte med en kald front fra De store sjøer. Dette førte til en storm av uante dimensjoner, og bølger som var over 30 meter høye. Med: George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly. Regi: Wolfgang Petersen. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 22.35

ONSDAG 22.09 40 YEAR OLD VIRGIN 40 år gamle Andy Stitzer har klart seg ganske bra så langt; han har en grei jobb, en fin leilighet og gode venner. Det er bare én ting han ikke har fått gjort ennå – han har aldri hatt sex. Med: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks. Regi: Judd Apatow. (15 år) Viasat 4 onsdag kl 21.35 SAMAN ER EIN MINDRE ALEINE «Ensemble, c'est tout.» Fransk drama fra 2007. Om fire mennesker som føres sammen og tvinges til å bo under samme tak. Det blir et år med konflikter og forsoning når de lærer hverandre å kjenne, og de finner ut at de sammen kommer styrket ut av det. Basert på den bestselgende romanen av Anna Gavalda. Med: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker. Regi: Claude Berri. (11 år) NRK1 onsdag kl 23.15

TORSDAG 23.09

SPIDER-MAN 3: Det ser svart ut for Spider-Man i den tredje filmen om ham.

SPIDER-MAN 3 Amerikansk actioneventyr fra 2007. Peter Parker har endelig fått drømmejenta si, Mary Jane Watson, og i New York råder Spider-mani! Men da et mystisk romvesen gjør Spidermans drakt svart, kommer hans mørkeste demoner frem og forandrer ham, på innsiden så vel som utenpå. Spiderman står foran sitt livs største kamp mot et livsfarlig utvalg skurker: De dødelige Sandman, Venom og New Goblin, i tillegg til fienden i ham selv. Med: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Regi: Sam Raimi. (11 år) Viasat 4 torsdag kl 22.35

©Universum

FREDAG 17.09


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

41

TV på onsdag

20.00: Dyrlegene

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Rock til fjells (r) 11.05 Bakrommet (r)Fotballmagasin. 11.35 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Berulfsens fargerike (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 3rd Rock from the Sun (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 FBI 20.15 Folk

18.00 Hotel Cæsar (r)

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 House

(1) House – Sesongpremiere! Am. dramaserie. House får behandling for sine hallusinasjoner ved et psykiatrisk sykehus og friskmelder seg selv. Men legen som er på vakt er slettes ikke enig, og House står i fare for å miste legelisensen.

22.25 Migrapolis Oslo by night.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Muslimsk høytid: Min ramadan 24.00 Filmbonanza 00.30 Norwegian Wood 01.00 Takk for sist: Ketil Bjørnstad og Lill Lindfors 01.35 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

Spekter (r) Filmbonanza NRK nyheter Urix Rainmakers (r) Keno Paul Merton i India (r)

00.10 FBI (r) 00.40 Oddasat – nyheter på samisk (r) 00.5504.20 Distriktsnyheter

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Happy Day

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten 19.30 4-stjerners reise 20.30 Wipeout 21.30 CSI: NY 22.30 Special Victims Unit

23.30 Grensevakten (r) 24.00 The Big Bang Theory (r) 00.30 Cold Case (r) 01.25 CSI (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10 FBI Files (r) 04.00-06.00 Playbox

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 FBI (r) 11.05 Migrapolis (r) 11.40 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Berulfsens fargerike (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt 20.15 Koht på jobben

(3) Norsk underholdningsserie. Ni av ti arbeidstakere er fornøyd med sjefen sin, men det tror ikke Koht helt på. I kveldens episode undersøker hun hvor vanskelig det egentlig er å være leder, og hvor populære de faktisk er. Programleder: Christine Koht.

20.45 Glimt av Norge

Sommerfuglmannen. Dokumentarserie. I Arendal finner vi landets eneste sommerfuglpark.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.20 Hjerte til hjerte – Spelet

(3) Norsk humorserie. Etter at Linn Skåber kommer med alvorlige beskyldninger mot Jon Øigarden, velger han å trekke seg fra spelet. Maridalsspillet står nå plutselig uten en mannlig hovedrolleinnehaver.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Spekter (r) 24.00 Rainmakers (r) 00.50 De ukjente (r) 01.50 Blues jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks

19.30 20.30 21.30 22.30

Sykehuset Bygg & bedrag The Mentalist Mercy

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 NCIS (r) 01.30 Bokseren Irsk-am. drama fra 1997. 03.25 Robin Hood på nye eventyr (r) 04.10 Rubys kjærlighet Am. drama fra 2001. 05.45-06.00 Viasats verden

(3) Livsstilsprogram.

19.30 Hotel Cæsar

(99) Norsk såpeopera. Jens August er tydelig preget av at alle han har ligget med ser på ham som en drittsekk.

20.00 Dyrlegene

(8) Norsk serie. En agressiv hund, syke skilpadder og ponnier på prøve. Det er hektisk på dyreklinikken.

20.30 TV 2 hjelper deg (19) Forbrukermagasin.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Hvaler (r) (1) Norsk dramaserie.

22.40 Brothers & Sisters

(9) Am. dramaserie. Hollys økonomiske situasjon forverrer seg stadig og Sarah er sjalu på morens romanse.

23.35 60 Minutes 00.25 Svindlertriks (r) 01.00 Penn and Teller: Bullshit

01.35 Grey's Anatomy (r) 02.25 Supernanny (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.4506.30 Sonen

19.30 Bondi Beach (11) Austr. dokumentarserie. 19.55 Farleg feit og berre 15 Br. dokumentar. 20.45 Pineapple Dance Studio Br. dokumentarserie. Pilot-episoden. 21.10 Pineapple Dance Studio (1) Br. dokumentarserie. Premiere. 21.55 Bisarre skader (1) Br. dokumentarserie. Premiere. 22.25 Nedenom og hjem (1) Am. komiserie. Premiere. 22.55 Forhold på tvers (1) Br. dramaserie. Premiere. 23.45 Partydronninger (r) 00.25 Sporløst forsvunnet (r) 01.10 Skins (r) 01.55 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 Mitt liv og jeg 15.15 iCarly (r) 15.40 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 Georg, jungelens konge (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.31 Peppa Gris (r) 17.35 Mio og Mao (r) 17.40 Stjernebarna (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Frosken og venene (r) 18.05 Ugler i mosen (r) 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Dyrevenn

07.40 Morgensending 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed (r) 20.00 Collegeliv 21.00 10 Things I Hate About You 21.30 Bli ny: mor og datter (r) 22.00 Salong Makeover (r) 23.00 Drømmedesign – Bransjens hemmeligheter (r) 23.35 The Closer (r) 00.35 Det spøker! (r) 01.40 Nattsending

06.30 Morgensending 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 17.50 Fotball: Norge – Ukraina 1. omgang Direkte fra Naddeurd og VM-kvalifiseringskamp for kvinner. 18.50 Fotball: I pausen 19.00 Fotball: Norge – Ukraina 2. omgang 20.00 America's Got Talent 21.00 Klovn 21.30 Verdens sterkeste mann 2009 22.00 Golden Goal 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Aeon Flux 01.40 Nattsending

TV på torsdag

22.20: Hjerte til hjerte – Spelet

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

20.00: X Factor 06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Hotel Cæsar (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Happy Day

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Spekter (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Filmbonanza (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Historiske hager (r) 19.30 Filmavisen 1960 19.45 Niklas' mat 20.15 Europa – en reise gjennom det 20. århundret 20.50 Billedbrev (r) 21.00 Ingen grunn til begeistring 21.30 Lydverket 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Anton Corbjin på nært hold 23.25 Keno 23.30 Klimakrigen (r) 00.20 Schrödingers katt (r) 00.50 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.05 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 UEFA Champions League Real Madrid – Ajax, direkte fra første runde i gruppespillet i UEFA Champions League. 23.30 Cops (r) 24.00 Simpsons (r) 00.30 Simpsons (r) 01.00 Paradise Hotel 01.55 Nattsending

©Universum

Nordlendinger i nød. Norsk dokumentarserie. For ikke så lenge siden kom innvandrerne til hovedstaden fra Finnmark, Namdalen og Sunnfjord.

(98) Norsk såpeopera.

20.45 21.30 22.00 22.10 22.30 23.20 23.25

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

TORSDAG 16. SEPTEMBER

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten 19.30 4-stjerners reise 20.30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? 22.00 Human Target 23.00 Valens frokost-TV (r)

23.30 Grensevakten (r) 24.00 The Big Bang Theory (r) 00.30 Cold Case (r) 01.25 CSI (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10 FBI Files (r) 04.00-06.00 Playbox

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Sykehuset 20.30 Hellstrøm rydder opp 21.30 Bones

22.30 In Plain Sight 23.25 Two and a Half Men (r)

23.55 Kongen av Queens (r) 00.25 NCIS (r) 01.25 The Librarian 2 Am. actioneventyr fra 2006. 03.00 Saving Grace 03.45 It's Always Sunny in Philadelphia (r) 04.10 Buffy – Vampyrmorderen Am. grøsserkomedie fra 1992. 05.35-06.00 Caroline in the City (r)

(4) Livsstilsprogram.

19.30 Hotel Cæsar

(100) Norsk såpeopera.

20.00 X Factor

(4) Underholdningsprogram. Mer fra Osloaudition.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Criminal Minds

(23) Am. krimserie. Sesongavslutning.

22.35 En moderne familie (5) Am. komiserie.

23.00 En moderne familie (6) Am. komiserie.

23.25 Dollhouse

(10) Am. spenningsserie.

00.20 Criminal Minds (r) (14) Am. thrillerserie.

01.10 Judging Amy (r) 02.00 Judging Amy (r) 02.50 Supernanny (r) 03.40 Sportsnyhetene 03.55 Været (r) 04.05-06.30 Sonen

19.30 Bondi Beach 19.55 Interiørhelvete (4) Br. livsstilsserie. 20.50 House (r) (1) Am. dramaserie. House får behandling for sine hallusinasjoner ved et psykiatrisk sykehus og friskmelder seg selv. 21.35 Dawn Porter – farlige bryst (2) Br. dokumentarserie. 22.20 Ungkarsprinsene (r) (4) Br. dokumentarserie. De tre prinsene reiser tilbake til hvert sitt kongerike og venter på at deres partnere skal komme på besøk. 23.15 Pineapple Dance Studio (r) Br. dokumentarserie. 23.40 Pineapple Dance Studio (r) 00.30 Nattsending

06.30 Morgensending 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Supermorgen 13.30 Haremoen (r) 13.45 Avd. Barn (r) 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 Mitt liv og jeg 15.15 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 Georg, jungelens konge (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Mánáid-tv (r) 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.31 Peppa Gris (r) 17.35 Saari (r) 17.40 Stjernebarna (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Det store hoppet (r) 18.12 Dyrestien 64 18.15 Naturbarna (r) 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Avd. Barn (r)

07.40 Morgensending 09.20 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed (r) 20.00 The Vampire Diaries 21.00 Paranormal etterforskning (r) 21.30 Den andre siden 22.30 Medium 23.30 The Closer (r) 00.30 Det spøker! (r) 01.30 Supernatural (r) 02.25-03.20 Diagnose: Mord (r)

06.30 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Bubber og BS på ville veier (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Felicity 20.00 Jesse James Is a Dead Man 21.00 Klovn 21.30 Rescue Me 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 The Libertine 02.00 South Park (r) 02.30 South Park (r) 03.00 M*A*S*H (r) 03.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 UEFA Europa League Direkte fra første runde i gruppespillet i UEFA Europa League 2010/2011. 21.30 Mumien: Dragekeiserens grav Am. actionfilm fra 2008. (11 år) 23.45 Cops (r) 00.15 Simpsons (r) 00.45 Simpsons (r) 01.15 Paradise Hotel 02.10 Nattsending

©Universum

21.40: House

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 På loffen i India (r) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Alaskas svarte gull (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Bokprogrammet (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Trav 19.45 Historiske hager 20.15 Aktuelt

ONSDAG 15. SEPTEMBER


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

42

TV på fredag

20.00: X Factor

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Med spriten som følgesvenn (r) 10.35 Schrödingers katt (r) 11.05 Niklas' mat 11.35 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Berulfsens fargerike (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen

18.00 Frasier (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag 19.30 Lurt av Karlsen (r)

Distriktenes magasin.

20.00 Beat for beat

Det blir liv og røre i studio når humoristene i Raske Menn møter gullstrupene Anette Amelia Larsen og Heidi Ruud Ellingsen i kveldens «Beat for beat».

20.55 Nytt på nytt

Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin. Med Jon Almaas, Knut Nærum og Egil Hegerberg.

21.25 Tause vitner

Br. krimserie. Harry rykker ut til en bilulykke etter at to lik blir funnet i samme kiste. Hvordan har dette skjedd?

23.05 Kveldsnytt med sport.

23.20 Hotell Babylon (8) Br. dramaserie.

00.15 Pop-revy fra 60-tallet

(5) Underholdningsprogram. Så er turen kommet til Trondheims-audition. Møt blant andre jentegruppa Irresistible fra Orkdal og den spanske trøndersjarmøren Hugo Solis.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 X Factor

Underholdningsprogram. Forts.

22.15 Senkveld med Thomas og Harald (2) Norsk talkshow.

23.20 Golden Goal

(2) Norsk underholdningsprogram.

23.50 The Great Raid

Am. actiondrama fra 2005. I rollene: Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone. Regi: John Dahl, James Carpinello. (15 år)

01.25 Little Britain USA (r) 01.50 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

04.30 Sportsnyhetene 04.45 Været (r) 04.55-06.25 Sonen

Am. TV-drama fra 2004. Regi: Frank Pierson.

19.30 Lydverket Ukentlig musikkprogram med reportasjer, intervjuer og konserter. 20.00 Stage Beauty Stage Beauty. Br./am./ty. drama fra 2004. I rollene: Billy Crudup, Claire Danes, Mark Letheren, Tom Wilkinson, Ben Chaplin. Regi: Richard Eyre. (15 år) 21.45 Donnie Brasco Donnie Brasco. Am. krimdrama fra 1997. I rollene: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche. Regi: Mike Newell. 00.10 Dawn Porter – farlige bryst (r) 00.30 Ungkarsprinsene (r) 01.30 Svisj 04.00 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Diverse sendinger 13.45 Fin fredag (r) 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 Mitt liv og jeg 15.15 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 Georg, jungelens konge (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Martin Morgen (r) 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.35 Peppa gris (r) 17.40 Muldvarpen (r) 17.45 Frikk (r) 17.50 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Sigge 18.10 Dinosaurtoget 18.25 Gazoon (r) 18.30 Superkviss (r) 18.51 Supernytt miks 19.00-19.30 Fin fredag

07.40 Morgensending 09.20 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed (r) 20.00 Colin & Justin pusser opp (r) 21.05 Point of Entry Am. actionthriller fra 2007. (15 år) 22.50 Supernatural 23.50 The Vampire Diaries (r) 00.45 Det spøker! (r) 01.50 Diagnose: Mord (r) 02.45 Nattsending

06.30 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Bubber og BS på nye ville veier 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Felicity 20.00 Due South 21.00 Sønner Norsk drama fra 2006. (11 år) 22.55 Penn og Teller 23.30 Monk (r) 00.20 Fox Grønland 01.15 South Park (r) 01.45 South Park (r) 02.15 M*A*S*H (r) 02.45 Nattsending

TV på lørdag 08.25 Distriktsnyheter 12.00 Jazz jukeboks 13.35 Historien om Berlinmuren (r) 14.25 Vår aktive hjerne (r) 14.55 Mansfield Park Br. TV-drama fra 2007.

21.25: Den store reisen 07.15 Disneytimen 08.10 Schrödingers katt (r) 08.40 Debatten (r) 09.30 Puls (r) 10.00 Folk: Nordlendinger i nød (r) 10.30 Niklas' mat (r) 11.00 Spekter (r) 11.45 Gilda 13.30 Førkveld (r) 14.10 Nasjonalgalleriet (r) 14.40 Takk for sist (r) 15.20 Koht på jobben (r) 15.50 Beat for beat (r) 16.45 4-4-2: TippekampenViking – Vålerenga. Direkte fra Viking stadion. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith og Karl-Petter Løken.

19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Fleksnes: Seier'n er vår

Ingen kan stoppe Fleksnes fra å få oppleve VM på skøyter i Göteborg.

20.25 De ukjente

(2) Underholdningsserie.

21.25 Den store reisen

(2) Norsk dokumentarserie. Familien Breili fra Hvasser har reist til Vanuatu i Stillehavet for å bo hos namalene. Familien Walbeck har tatt turen fra Kolbotn til Gobiørkenen i Mongolia for å leve sammen med nomadene der.

22.05 Fakta på lørdag: Mitt heftige sigøynarbryllaup

Br. dokumentar. I denne dokumentaren opplever vi overdådig sigøynerbryllup, der gamle tradisjoner og moderne mote ikke går sammen.

23.00 Kveldsnytt 23.15 The Sentinel

Am. actiondrama fra 2006. Det er en forræder i Secret Service. Mistanken faller på Pete Garrison, mannen som reddet presidentens liv for tjue år siden og som har ansvaret for førstedamens sikkerhetsteam.

01.00 Anne-Kat. ser på TV (r) Underholdningsprogram.

01.35 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

Am. action thriller fra 2002. 23.40 Superbad Am. komedie fra 2007. 01.50 Akutten 02.45 Bionic Woman (r) 03.30 I gorillaens rike Amerikans drama fra 1988. 05.40-06.00 Viasats verden

(6) Norsk underholdning.

02.25 Christine (r) 02.50 Paradise

(3) Norsk humorserie.

Am. thriller fra 2005. 23.45 Grensevakten (r) 00.15 CSI: NY (r) 01.10 The Jacket Am. thriller fra 2005. 03.05 CSI: Miami (r) 03.55-06.00 Playbox

19.30 How I met Your Mother (r) 20.00 Two and a Half Men (r) 20.30 Charterfeber – tur-retur Kos (r) 21.30 Collateral Damage

20.00 X Factor

00.45 Hjerte til hjerte – Spelet (r)

(5) Br. musikkserie.

15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten 19.30 Hundehviskeren 20.30 Wipeout (r) 21.30 Harsh Times

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

19.30: Skal vi danse 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Lunar Jim 07.11 Bamse Bjørn og vennene hans 07.17 Nouky og venner 07.22 Bakgårdsgjengen 07.46 Milo 07.51 Lille Brunbjørn 07.55 Pim og Pam 08.00 Hanas hjelpetelefon 08.11 Trillingsøstrene 08.18 Manon 08.26 Rosas verden 08.36 Familien Stor 08.48 Bibi Blokksberg 09.14 Horseland 09.36 Loulou fra Montmartre 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 Party of Five (r) 13.20 Party of Five (r) 14.15 Bare for moro skyld 14.30 TV 2 hjelper deg (r) 15.00 Sport og spillVi gir deg de heteste spilltipsene foran helgens serierunde. 15.30 Fiin Aargang (r) 15.55 X Factor (r) 16.55 X Factor (r)

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Skal vi danse

(2) Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse – resultater 22.10 God kveld Norge 22.45 A Beautiful Mind

Am. drama fra 2001. Sosial intelligens og matematisk geni går ikke hånd i hånd for Nash. I rollene: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris. Regi: Ron Howard. (11 år)

01.25 Senkveld med Thomas og Harald (r) 02.30 Samantha (r) 02.55 Amityville Horror Am. grøsser fra 2005. (15 år)

04.30 Sportsnyhetene (r) 04.45 Været (r) 04.55-06.25 Sonen

16.30 17.30 18.00 18.30 19.00

Kunnskapskanalen Ei pilegrimsreise Eksistens (r) Rundt neste sving (r) Trav

V75.

19.45 Glimt av Norge: Aldri så gale (r) 19.55 Før det er for sent (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Paul Merton i India (r) 21.55 Pop-revy fra 60-tallet (r) 22.25 Okkupasjon 23.55-01.24 Året 68 (r)

19.30 Filmbonanza (r) (1) Aktuelt program om film og TV-drama. Programleder: Vegard Larsen. 20.00 Sketsj-show Br. humor. 20.25 Kremen av Top Gear (r) (1) Br. underholdningsserie. 21.15 Pledge This! Am. komedie fra 2006. I rollene: Paris Hilton, Sarah Carter, Paula Garcés. Regi: William Heins, Strathford Hamilton. (15 år) 22.40 Bisarre skader (r) (1) Br. dokumentarserie. 23.10 The Daily Show Am. talkshow. 23.35 Colbert-rapport Am. satireprogram. 24.00 Tause vitner (r) 01.40 Nattsending

06.00 Morgensending 11.55 Seinfeld (r) 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Verdens villeste politivideoer 21.35 Mumien Am. actioneventyr fra 1999. 23.50 En vampyrs bekendelser 02.05 Nattsending

©Universum

med sport.

19.35 Norge rundt

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r)

LØRDAG 18. SEPTEMBER

06.00 Playbox 07.25 Eve (r) 07.45 Clueless (r) 08.10 Sister, Sister (r) 08.35 Under samme tak (r) 09.05 Girlfriends 09.30 Girlfriends 09.55 Megaquiz 11.05 Ekstrem rengjøring 11.35 Ekstrem rengjøring 12.10 The Apprentice (r) 13.10 Smallville (r)

14.10 Friday Night Lights (r) 15.05 Hundehviskeren (r) 16.05 SOS hundehjelpen 17.05 One Tree Hill 18.00 Surviving Suburbia 18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? (r) 20.30 Human Target (r) 21.30 En dag i livet

Am. drama fra 2005. 23.30 Valens frokost-TV (r) 24.00 The Big Bang Theory (r) 00.30 Sublime Am. grøsser fra 2007. 02.35 C.S.I. (r) 03.30 Sannhetens øyeblikk (r) 04.25-06.00 Playbox

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.45 Diverse sendinger 12.30 Mánáid-tv (r) 12.45 iCarly (r) 13.55 Dei bortkomne barna (r) 14.20 Dei bortkomne barna (r) 14.45 Skunk Fu! (r) 15.00 Leirskolen (r) 15.25 Lysets nøkkel (r) 15.50 Johnny og Johanna (r) 16.20 Nettjenter (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.35 Peppa Gris (r) 17.42 Plipp, Plopp og Plomma (r) 17.45 Frikk (r) 17.48 Timmy-tid (r) 18.00 Barnas supershow 18.01 Barne-TV 18.20 Sauen Shaun (r) 18.30 Mille (r) 19.00-19.30 Mille

07.45 Morgensending 09.30 Legene (r) 10.25 Ryddige hjem (r) 11.25 Hus til salgs – Australia (r) 12.30 Dietter fra gamle dager 13.30 Colin & Justin pusser opp (r) 14.35 En, to, tre – oppussing! (r) 15.35 Judge Judy (r) 16.00 Judge Judy (r) 16.35 Judge Judy (r) 17.00 Jamie slanker USA (r) 18.00 Lisa Williams – livet blant de døde (r) 19.00 Den andre siden (r) 20.00 Landets flotteste hjem (r) 21.00 My Sassy Girl Am. romantisk komedie fra 2008. 22.50 Ungkarskvinnen (r) 00.40 Supernatural (r) 01.40 Medium (r) 02.30 Nattsending

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Nanny (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Dr. Phil (r) 10.55 Celebrity Masterchef Goes Large 11.30 Brewsters millioner Am. komedie fra 1985. 13.25 The Class (r) 13.55 Studio 60 (r) 14.50 Chuck (r)

15.45 Top Model Australien 16.40 Top Model 13 17.35 Robinsonekspedisjonen 2010 (r) 18.50 Are We Done Yet? Am. komedie fra 2007.

20.30 Norges rike – pengene og livet (r) 21.30 Dødelig våpen 4

Am. actionthriller fra 1998. 23.50 Nettet Am. thriller fra 1995. 02.05 Waist Deep Am. actionthriller fra 2006. 03.50 Melissa P It./sp./am. drama fra 2005. 05.25-06.00 Caroline in the City (r)

06.30 Morgensending 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 Motorvision (r) 15.00 På jakt etter sannheten (r) 15.50 Bare for moro skyld 16.00 Kontoret (r) 16.30 Kontoret (r) 17.00 Oppfinnelser fra gamle dager 17.30 Fifth Gear (r) 18.00 Menneskejegeren (r) 19.00 Golden Goal (r) 19.30 Entertainment Now 20.00 Høy prisklasse (r) 21.00 Grey's Anatomy 21.55 Criminal Minds 22.50 Showman (r) 23.20 Showman (r) 23.50 Showman (r) 00.20 RAW Wrestling 01.15 Bøllen og blondinen 02.05 South Park (r) 02.35 South Park (r) 03.05 Superhelten Tick 03.30 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 American Gladiators (r) 12.00 Star Trek: The Next Generation (r) 13.00 How I Met Your Mother (r) 13.30 Coach (r) 14.00 Coach (r) 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 LA Ink 16.30 Fra vrak til glis (r) 17.30 Top Chef Masters 18.30 Chuck (r) 19.30 Community 20.00 Cops (r) 20.35 NCIS 21.35 Saturday Night Live 22.30 Den tynne røde linjen Am. krigsdrama fra 1998. (15 år) 01.35 European Poker Tour 02.35 Nip/Tuck 03.30 Nattsending

©Universum

20.00: Beat for beat

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Historien om Berlinmuren (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Klimakrigen (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Lydverket 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 For kvinner i nød 19.30 Fredag i hagen 20.00 Muslimsk høytid 20.45 Glimt av Norge: Familien på Merdø (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 21.45 Kongebryllup – i gode og onde dager 22.15 Skyggespill 23.10 Krigen (r) 00.05 Takk for sist (r) 00.45 Ingen grunn til begeistring (r) 01.15 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.30-08.25 Distriktsnyheter

FREDAG 17. SEPTEMBER


Vestfold Blad    september 2010    uke 37

43

TV på søndag

Am. komedie fra 1923.

20.55: Lewis

18.00: Pastor på prøve

07.00 Handy Manny 07.25 Migrapolis (r) 08.00 Norge rundt (r) 08.20 Rock til fjells (r) 08.50 Krøniken (r) 09.55 FBI (r) 10.25 Bokprogrammet (r) 10.55 Bjørnson – europeeren (r) 11.35 Ut i nærturen (r) 11.50 Mitt heftige sigøynarbryllaup 12.40 Filmbonanza (r) 13.10 Den store reisen (r) 13.50 De ukjente (r) 14.50 Fredag i hagen (r) 15.20 4-4-2: 1. div.Nybergsund IL-Trysil – Sogndal. Direkte fra Nybergsund stadion. 17.30 Åpen himmel

18.15 Ut i nærturen (r) 18.30 Newton

De fargerike fiskene på korallrevet er flotte å se på, men fiskene har virkelig bruk for de fine fargene sine.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.05 Ekspedisjon Ny-Guinea

(2) Br. dokumentarserie. Ny-Guinea er et av de mest artsrike områdene på planeten, men landskapet er så utilgjengelig at mye av dyrelivet knapt er kjent. I denne serien reiser vi inn i en fantastisk og mystisk verden. (2) Br. krimserie. Den tilsynelatende rolige universitetsbyen Oxford skjuler ondskap og død. Inspektør Lewis må rykke ut med sin partner, Hathaway, og løse gåtene.

22.25 Valg i Sverige 23.00 Kveldsnytt med sport.

23.20 Okkupasjon (r)

(1) Br. drama i to deler.

00.50 EM rallycross

Fra tiende EM runde, Sosnova, Tsjekkia.

01.15 Millionær i forkledning (r) (2) Am. dokumentarserie.

01.55 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

18.00 Pastor på prøve

(3) Livssynserie. Kan pastor Egil Svartdahl klare jobben som ekspeditør i en klesbutikk for damer? Programleder: Egil Svartdahl.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra

med sport.

20.55 Lewis

06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.25 Thomas Toget og vennene hans 07.35 Gjett hva 07.43 Hello Kitty 07.56 Toppen sykehus 08.06 Jeg er Eloise 08.31 Vennebyen 08.42 Toot og Puddle 08.54 Sonic X 09.14 Pokemon 09.36 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 Party of Five (r) 13.20 Party of Five (r) 14.15 Bare for moro skyld 14.30 Paul padler Europa (r) 15.00 Skal vi danse (r) 16.30 Skal vi danse – resultater (r) 17.00 Jakten på kjærligheten (r)

Direktesending fra studio med Davy Wathne og gjester.

19.30 FotballXtra med hovedkampen 19.55 Hovedkampen: Brann – Rosenborg 1. omgang

Direkte fra Brann Stadion i Bergen. HD. Kommentatorer: Morten Langli og Petter Myhre.

20.50 Hovedkampen: I pausen 21.00 Hovedkampen: Brann – Rosenborg Direkte fra Brann Stadion i Bergen. Andre omgang. HD.

22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra: Magasinet 23.45 Intelligence 00.40 God kveld Norge (r) 01.15 Bror mot bror (r) 02.10 Svindlere (r) 03.10 60 Minutes (r) 04.00 Været (r) 04.10-06.25 Sonen

16.30 17.00 17.55 18.35

Karanba! (r) Frø for framtida (r) Norge rundt og rundt Trav: Norsk travderby

19.30 20.00 20.55 21.00

Tiltale som fortent? Mesteren og Margarita Keno NRK nyheter

Bjerke travbane, Oslo.

Siste nytt fra nyhetsredaksjonen.

21.10-00.01 Jorda rundt på 80 dager Gisle Kverndokk og Øystein Wiiks opera basert på Jules Vernes kjente roman.

19.30 Sketsj-show (r) Br. humor. 20.00 Nytt på nytt (r) 20.30 Pineapple Dance Studio (r) 20.55 Pineapple Dance Studio (r) 21.40 House (r) (1) Am. dramaserie. House får behandling for sine hallusinasjoner ved et psykiatrisk sykehus og friskmelder seg selv. Men legen som er på vakt er slettes ikke enig, og House står i fare for å miste legelisensen om han ikke blir på sykehuset. 22.25 Standup: Live fra Apollo (2) Br. standupshow. 23.10 Farleg feit og berre 15 (r) 24.00 Kremen av Top Gear (r) 00.50 Nattsending

06.00 Playbox 06.50 Planet's Funniest Animals (r) 07.20 Twins (r) 07.40 Timon og Pumbaa 08.05 Timon og Pumbaa 08.30 Sonnys sjanse 08.50 Magikerne på Waverly Place 09.10 Girlfriends 09.40 Girlfriends

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Nanny (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Oprah (r) 10.55 Help Me Help You (r) 11.25 Du er hva du spiser UK (r)

23.30 En callgirls dagbok (r) 24.00 En callgirls dagbok (r) 00.30 The Alamo – Frihetens pris Am. western fra 2004. 03.05 C.S.I. (r) 03.55-06.00 Playbox

Am. actionthriller fra 1998. 23.40 'Til Death 00.10 The Mentalist (r) 01.10 Damages 02.25 Crusoe 02.55 Copperhead Am. grøsserwestern fra 2008. 04.45 Standoff (r) 05.30-06.00 Entourage (r)

10.05 11.20 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.55 17.55 18.55 20.00 21.30 22.30

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.45 Nettjenter 10.10 Diverse sendinger 13.55 Dei bortkomne barna (r) 14.20 Dei bortkomne barna (r) 14.45 Skunk Fu! (r) 15.00 Edgar og Ellen (r) 15.25 Heilt vilt (r) 15.50 Johnny og Johanna (r) 16.20 Nettjenter (r) 16.45 Vera – og flere med henne (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Peppa Gris (r) 17.35 Muldvarpen (r) 17.45 Saari (r) 17.48 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV: Emil i Lønneberget (r) 18.30 Newton 19.00 Star Wars: The Clone Wars (r) 19.20-19.30 Tom og Jerry

Megaquiz Bolle i ovnen Amish (r) Hvem er hvem? (r) Ullared (r) 4-stjerners reise (r) 4-stjerners reise (r) 4-stjerners reise (r) 4-stjerners reise (r) Sinnasnekker'n (r) 71° nord (r) Åndenes makt CSI: NY (r)

08.50 Legene (r) 09.40 Legene (r) 10.35 Lisa Williams – livet blant de døde (r) 11.30 Ryddige hjem (r) 12.35 Sonnys sjanse 13.00 Magikerne på Waverly Place 13.30 The Clique (r) 15.10 Salong Makeover (r) 16.10 Judge Judy (r) 16.35 Judge Judy (r) 17.00 Collegeliv (r) 18.00 Unge Mødre DK (r) 18.35 Bli ny: mor og datter (r) 19.05 Suburban Girl Am. romantisk komedie fra 2007. 21.00 Over Her Dead Body Am. komedie fra 2008. 22.50 En dag i livet Am. drama fra 2005. (11 år) 00.55 Det spøker! (r) 01.55-02.52 Hjemsøkt

12.00 Sykehuset (r) 13.00 Sykehuset (r) 14.00 Sykehuset (r) 15.00 Sykehuset (r) 16.00 Hawthorne 17.00 Luksusfellen (r) 18.00 Bygg & bedrag (r) 19.00 Hellstrøm rydder opp (r) 20.00 Robinsonekspedisjonen 2010 21.20 Dødelig våpen 4

06.30 Morgensending 12.25 Fifth Gear (r) 13.00 Uløste gåter (r) 13.55 Rockford Files 14.55 Alias Smith and Jones (r) 16.00 The Chris Isaak Show (r) 17.00 Alt om fotball Programmet som gir deg de harde fakta om kveldens fotballrunde. 18.00 FotballXtra Vi gir deg dramatikken, spenningen og måloppdateringer fra 24. serierunde. 19.00 Merlin (r) 20.00 Sannhetens sverd 21.00 Sannhetens time Am. drama fra 1998. 22.45 God kveld Norge 23.20 Victoria Silvstedt: Mitt perfekte liv (r) 23.50 Senkveld med Thomas og Harald 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 Team Knight Rider (r) 12.00 Star Trek: The Next Generation (r) 13.00 Coach (r) 13.30 Coach (r) 14.05 How I Met Your Mother (r) 14.35 How I Met Your Mother (r) 15.00 Ax Men (r) 16.00 Deadliest Catch (r) 17.00 Fra vrak til glis (r) 18.00 Ice Road Truckers (r) 19.00 Chuck (r) 20.00 Two and a Half Men 20.30 NCIS LA 21.30 Most Shocking 22.30 Dagslys Am. actionthriller fra 1996. 00.35 Verdens villeste politivideoer (r) 01.35 Saturday Night Live (r) 02.35 Nattsending

©Universum

11.00 Debatt fra Litteraturhuset 13.00 Doktoren på hjørnet (r) 13.30 Paul Merton i India (r) 14.15 Krisen i svensk bilindustri (r) 15.15 Høgare og høgare

SØNDAG 19. SEPTEMBER

Skal vi danse:

Første par ut av dansen

Nå er det alvor. 12 dansepar skal bli til 11 når seerne og dommerne har sagt sitt. Det er paso doble og quickstep som står på menyen i kveld. Og første par må forlate dansekonkurransen denne høsten når seerne og dommerne har avgitt sine stemmer.

Dette skal de danse til: Åsleik Engmark og Nadya Khamitskaya danser paso doble til «Cancion Del Mariachi» - Desperado Los Lobos & A. Banderas.

Foto: Pressefoto TV2

Maria Haukaas Mittet og Asmund Grinaker danser quickstep til «Wonderwall» - Paul Anka. Cato Zahl Pedersen og Marianne Sandaker danser paso doble til «Don’t Let Me Be Misunderstood» - Santa Esmeralda. Aylar Lie og Egor Filipenko skal danse quicstep til «Walking On Sunshine» - Katrina & The Waves.

Tommy Fredvang og Rakel Kristina Aalmo danser quickstep til «Spiderman Theme» Michael Bublé. Stine Buer og Tom-Erik Nilsen danser paso doble til «Paso Doble Te Quiero» — The Zorro Players. Einar Gelius og Olga Divakova skal danse quickstep til «Putting On The Ritz» - The New Musical Cast.

Håvard Lilleheie og Elena Bokoreva Wiulsrud skal danse paso doble til «The Good. The Bad And The Ugly» - Los Plantronics. Andrine Flemmen og Lars Alexander Wiulsrud skal danse paso doble til «Fairytale» - Alexander Rybak. Stig Henrik Hoff og Alexandra Kakurina skal danse quickstep til «Little Green Bag» - The

George Baker Selection. Anne Marie Ottersen og Glenn Jørgen Sandaker danser paso doble til «Mr. Bjolanges» — Espana Cani / Grand Banda Taurina. Cecilie Skog og Tobias Karlsson danser quickstep til «Let’s Go Crazy» - Prince & The Revolutions. (Av Unn-Grethe Berge, TV2)


til slutt: Det gjelder nå som før, styr dine lidenskaper! Ellers kommer du ingen vei Bjørnstjerne Bjørnson

Hvor ble det av kryssordet?

Tegner fram smilefjesene Jonas Alexander Larsen er snart 19 år, men er allerede i ferd med å etablere seg som fast tegneserietegner for aviser rundt om i landet. Han bor i Larvik, og ble ferdig med almenfaglig påbygning i juni. Nå snuser han på en utdannelse ved Idefagskolen, og bidrar gjerne med tegneseriestriper til Vestfold Blad. «På tide» beskriver han som en humoristisk stripeserie satt til en høyskole nær oss... Den tar opp hverdaglige ting og problemer, som forhåpentligvis kan være gjenkjennende både for studenter og andre.

Premiekryss finner du nå på side 17!

Sitert : «Jeg kommer ikke til å godta at det blir tatt kontakt med døde i våre lokaler»

På tide

Av Jonas Alexander Larsen

Generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, Kjetil Aano, til Vårt Land om prinsesse Märtha Louises kurs ved misjonssenteret.

Sudoku og kryssord leveres av Jan-Tore Stien fra Nøtterøy.

7 3 2

2 9 3 6 7 4 8 3 6 7 8 7 4 6 6 9 9 2 3 8 5 4 9 8 5 3 2 9 6 5 1 4 7 6 4

7 2

Ikke tilgi

Vi bør ikke tilgi politikerne. Det er de som har laget det finmaskede nettet av lover og regler som nordmenn daglig må forholde seg til. De siste to ukene har flere av regjeringens medlemmer snublet rundt i upassende gaver.

5 6 2 5 8 Disse vil vi snart bli nærmere kjent med: fra venstre ser vi Gunnar (lektor), Bjørn «Bottleneck» (student, progressiv musikk), Jan (student, litteratur) og Sofie (student, filosofi).

Sofie Mathiassen, redaktør i Dagens Næringsliv

Lesere bør heller ikke bli forundret over å stifte nærmere bekjentskap med «Redd Aksjonen», som er Larsens serie om en fiktiv (men høyst levende) redaksjon i Vestfold.

Hagen mot Stordalen

Stein Erik Hagen saksøker Petter Stordalen. Hotellkongen og partnerne er uenig om leieinntektene fra spahotellet Farris Bad. Ett år etter at hotellet åpnet møtes partene i retten fordi de ikke kan bli enige om leieinntektene fra Farris Bad, som i fjor var på 11, 5 millioner kroner. I år blir det rundt 17 millioner kroner. – Vi har litt forskjellig oppfatning av hvordan vi skal beregne leien, sier Stordalen. Han avviser at de er uvenner. Forholdet er bedre enn noensinne, men vi trenger ekspertrådgivning, sier Stordalen. Finansavisen

Sagt til slutt

7

Ordene er Arnulf Øverlands. Gjelder det gavestatsrådene også? For de vet hva de gjør! De frikjenner seg selv, vel vitende om at de er urørlige av påtalemakten. Politikerne selv har skapt umulige regler, forordninger, påbud og forbud om alskens småting. I sterk kontrast til hvordan de behandler egne overtredelser, er de alltid raskt ute med å kreve andres hode på et fat. Blant regjeringens medlemmer er dobbeltmoralist nummer én Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den tidligere forsvarsministeren iverksatte - som vi alle husker en heksejakt på høyere marineoffiserer, som trolig savner sidestykke. Ved hjelp av sin assisterende departementsråd Morten Tiller og et famøst bestillingsverk av en granskningsgruppe med Nils Dalseide i spissen, fikk hun konstruert korrupsjonsanklager mot dyktige offiserer.

Økokrim ble presset til å iverksette etterforskning og foreta storstilte husransakinger i desember 2007, men fant raskt ut at forsvarsministerens anklager mot marineoffiserene var totalt grunnløse. Tre måtte allikevel gjennomlide en rettssak – og ble blankt frifunnet. La oss derfor minnes det som hendte. Dette dreier seg om fremragende offiserer som i sentrale militære spørsmål hadde et annet syn enn det departementets politiske ledelse og embetsverket hadde. De var hår i suppen. Derfor ble det oppkonstruert ”drittpakker” om dem, med basis i en privat golftur til Spania - der det senere ettertrykkelig ble fastslått at deltagerne ikke hadde gjort noe klanderverdig. Strøm-Erichsen sto i praksis bak en kriminalisering av redelige hedersmenn. Selv har hun takket ja til gaver langt over det som hennes underordnede skulle sparkes for.

1

4

2

8

5

1 7 6 4

6 4

2 4 2

7 6

4

7

6 7

gust

NYTT KJØKKEN? Velkommen til Vestfolds flotteste kjøkkensenter! Huseby-senteret Våle Man - Ons - Fre: 9-17 Tirs og Tors: 9-19 Lørdag: 10-15

www.huseby.no

Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle (vis-a-vis fabrikken) tlf. 33 06 12 40,

8 1

9 1

1 7

4

3 5 8

4 2 9 5 6 1 8 7 3

7 5 6 4 3 8 9 2 1

vanskelig

5 7 8 3 4 2 1 9 6

3 9 4 1 8 6 7 5 2

1 6 2 9 5 7 3 4 8

2 8 3 6 9 4 5 1 7

9 1 5 2 7 3 6 8 4

6 4 7 8 1 5 2 3 9

8 3 1 7 2 9 4 6 5

Forrige ukes løsning på VANSKELIG

30 ÅRS GARANTI

før 1. au

3 5 6 7

7

8 5

9

2

3

Hofteskudd fra Steinar R. Paulsen, www.kommentar.no

«Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør»

9

5

Les mer godt vestfoldstoff på www.vestfoldblad.no

Vestfold Blad - uke 37  
Vestfold Blad - uke 37  

Den 20. utgaven av Vestfold Blad

Advertisement