Page 1

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING

WWW.VESTFOLDBLAD.NO

Trukket ut blant 28.000 «søkere»

17-år gamle Kathrine Bergstaa fikk drømmen oppfylt, å bli stylet og fotografert av Wilde Abelone Flan (21). Wilde opprettet en konkurranse på Facebook, der premien var en photoshoot. Resultatet ble 28.000 påmeldte. Bli med på fotoshooten, som også resulterte i flere oppdrag for Wilde.

Se dagens nyheter på Farmandstredet!

KULTUR SIDE 20-21

SEPTEMBER 2010

UKE 36

ÅRGANG 1

Skal en grønn plakat ta skjenkebevillingen og levebrødet fra de ansatte? LES UKENS LEDER SIDE 2

TILTREKKER SEG DE UNGE

NÆRING: Carl C. Fon holder trykket på trivsel, fagforståelse og kraftige maskiner for å tiltrekke seg nye lærlinger. Arnulf Andersen, som sitter bak ham, stiller i år i YrkesNM. SIDE 26 - 27

GAMMELT SIKRINGSSKAP?

BYTT TIL

PRISER LIVET: Mammas funksjonshemming bremser ikke familien Halvorsen fra å synge og vise glede i Nykirke.

Med lyst blikk på livet Milla (5) er mammas øyne når mamma ikke finner veien dit hun skal, mens Joel (3) forteller henne om tegningene hun ikke kan

se. Livsglede preger likevel Heidi Halvorsen (33) fra Nykirke, som mistet synet etter siste svangerskap. SAMFUNN SIDE 4 - 6

RINGER! AUTOMATSIK iliens sikkerhet! - invester i fam

TILBUD

tt antall *Gjelder uanse r sikringer i bolige inntil 150 kvm. r! ate Jordfeilautom

9in9kl9.m0va*,-.

Tore

Jon

KONTAKT OSS!

33 44 10 53

Hver gang du kjøper 1 pakke Libero bleier får du en pakke ekstra (av samme variant) uten å betale! Bleieavtalen gjelder kun for private husholdninger og maks 2 bleieavtaler pr. gang, dvs totalt 4 pakker.

Telefon: 926 66 326 mette@byggrent.no www.byggrent.no

E D C A L B

Byggrent kan også tilby - visningsvask - byggvask - brakkevask - vinduspuss - gulvbehandling - dagligrenhold - møteservice Kontakt oss i dag for et godt tilbud.

TER

K

Nå fra kr 33,- pr kvm

N T-VI HØS 0 1 20

I G

N

Knallpris på flyttevask

S

Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus (vest) - uke 36 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

post@andebu-elektro.no


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

2

denne gang

Tok innersvingen på en fullsatt kirke

Den glade time Er en grønn plakat med «Happy Hour» skrevet i tusj et så grovt lovbrudd at det er nok til å miste skjenkebevillingen? Og er et A3-ark med sort skrift på en stor veggflate dekkende for hva saksbehandler Henning Grimstad i Horten kommunen betegner som «stedet hadde store plakater om Happy hour». Er uttrykket «happy hour», uten flere opplysninger, noe som oppfattes av publikum som reklame for billig alkohol? Dette er noe av det Horten formannskap må ta stilling til i sitt møte neste uke. Når lovens alle andre krav er oppfylt, er det faktisk dette det hele dreier seg om. Alkoholreklame er uansett ikke det eneste jeg tenker på med begrepet Happy Hour. Og selv om man legger til grunn at «Happy Hour» er alkoholreklame, bør dette likevel ikke kvalifisere til inndragelse av skjenkebevilling. Det skal også sies at plakaten umiddelbart ble tatt ned da serveringsstedet ble gjort oppmerksom på forholdet. Jeg deler med andre ord ikke saksbehandlerens syn her. Det håper jeg heller ikke politikerne i Horten gjør. Formannskapet bør videre stille spørsmål om saksfremstillingen er helt korrekt. Kafeen har påvist uriktigheter om hva som faktisk har skjedd på stedet - og de formelle og reelle ting er nå på plass. Kafeen har også beklaget «bruddet på alkoholloven», og har forklart og redegjort for dette på en god måte overfor Horten kommune. Helsedirektoratet sier blant annet: «dei som formidlar ulovleg alkoholreklame, kan bli melde til politiet og få strafferettsleg påtale. Denne sanksjonsforma er stort sett aktuell berre i meir graverande og alvorlege tilfelle. Dersom ei melding til politiet

fører til påtale, kan det resultera i bøter eller fengselsstraff. På lik linje med formidlarar av ein reklamebodskap kan løyvehavarar etter alkohollova, både kommunale og statlege løyvehavarar, bli strafferettsleg forfølgde for brot på reklameforbodet, men også her er dette mest aktuelt i alvorlege tilfelle. Både kommunale og statlege styresmakter har dessutan høve til å inndra eit løyve i ein kortare eller lengre periode, eventuelt permanent, når nokon bryt reklameforbodet. Inndraging er mest aktuelt for kommunale sals- og skjenkjeløyve.» Er virkelig denne saken så stor at ikke Horten formannskap bør la nåde gå for rett? Skal en grønn plakat ta skjenkebevillingen og levebrødet fra de ansatte ved utestedet Løytnant Dons? Etter vår oppfatning er svaret nei. Det vil det være synd om kommunen sparker beina unna et serveringssted med bakgrunn i en gledesfylt time.

Med god hjelp fra forlovere og prest, klarte brudeparet Mette Louvise Olsen og Per Løken å overraske en fullsatt Sandefjord kirke sist søndag. Årets konfirmantkull med foreldre synes det var stor stas å få med seg en barnedåp. Men lite ante de at det var brudebuketten dåpsbarnets storebror hentet fram bak døpefonten etter at dåpen var gjennomført - før presten Nina Kirkerød ba brudeparet komme fram. – Storebror har lenge ønsket at mamma og pappa skal gifte seg, og nå som pappa har fridd tar vi like gjerne en vielse med en gang, smilte presten. – Nå heter jeg forresten Løken, smilte bruden ved siden av sin nybakte ektefelle. Begge hilser til venner, kjente og kolleger over hele Vestfold.

Marianne Henriksen, redaktør

Kontakt oss: I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

5 dagers TV-program & 7 dagers kulturguide Redaksjonsmedarbeidere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Ingrid L. Christensen, Liv Gade, Camilla Johansen, Marianne Henriksen, Kjell Arne Bratli, Mathea Skaalvik Pihl, Gro Larsen, Geir Knutsen, Cecilie Bratli og Fanny E. Bettum Lunde. Design: Reagens (www.reagens.no). Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no.

Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no. Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Vestfold Blad    post@vestfoldblad.no    33 46 20 00 Sverre Aamodt, ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042 Marianne Henriksen, redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029 Mathea Skaalvik Phil, journalist mathea@vestfoldblad.no Telefon: 971 57 578 Trude Fjeldbo, kontorleder/sentralbord trude@vestfoldblad.no Telefon: 33 46 20 00 Per Poulsen, annonsekonsulent/KAM per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210 Halvard Bertelsen, annonsekonsulent/KAM halvard@vestfoldblad.no Telefon: 950 00 195 Per-Olav Leth, annonsekonsulent/KAM pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012 Joyce Christine Øksenholt, annonsekonsulent/KAM joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

3

SAMFUNN

SKAPER RESULTATER: Her er deler av teamet ved slagenheten, som Vestfold Blad omtalte tidligere i år. Nå viser tallene at de ansatte har gjort en beundringverdig omstillingsjobb, noe også pasientene nyter godt av - det har blitt færre korridorpasienter. Foto: SiV/Line Jacobsen.

Sykehuset er best i landet EFFEKTIVT SYKEHUS TEKST: INGRID LOUISE CHRISTENSEN

Det betyr at SiV er det sykehuset i landet som får mest pasientbehandling ut av tildelte midler. Hvis SiV hadde hatt en drift med samme kostnadsnivå som landsgjennomsnittet, ville

det bety at sykehuset ville hatt 7 .500 færre innleggelser i året. – Dette er en milepæl for oss, sier Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, SiV.

Fra bunn For snaue ti år siden lå SiV blant sykehusene helt nederst på listen i Helsedirektoratets Samdata-rapport. – Ledere og medarbeiderne på SiV har gjennomført store omstillinger gjennom flere år, fortsetter Kinserdal. Det har gitt resultater.

Til topp Nå er sykehuset best i landet, når det gjelder ressursinnsats,

kriser har også hatt en positiv utvikling. Korridorpasienter er færre enn noensinne, sier Kinserdal. Dette til tross for at antall senger er redusert med rundt 50 på tre år.

Tallene for blant annet ventetid, liggetid og utsendte epikriser har også hatt en positiv utvikling. Korridorpasienter er færre enn noensinne. produktivitet og bruk av tjenester i norsk spesialhelsetjeneste. Sykehuset behandler flere pasienter enn noensinne tidligere. Underskudd er snudd til økonomisk balanse, og samtidig scorer SiV over gjennomsnittet for norske sykehus på flere av kvalitetetsmålene. – Tallene for blant annet ventetid, liggetid og utsendte epi-

Fortsetter utviklingen Når han skal forklare hva som ligger til grunn for den gode utviklingen, peker Kinserdal på mobilisering av ledere og medarbeidere, betydelige endringer i sykehusstrukturen i Vestfold og fordeling av ressursene internt i sykehuset.

– Vi har prioritert arbeidet med pasientflyt og samarbeid med kommunene. Sammen med økt kostnadsbevissthet har det gjort at liggetiden i sykehuset har gått betydelig ned. Det har gitt bedre kontroll over bemanningskostnadene og mulighet for å behandle flere pasienter, sier han. Kinserdal understreker at endrings- og utviklingsarbeidet må fortsette. Pasientsikkerhet og kvalitet blir satsningsområder for sykehuset framover.

Den enkleste veien til verden! Fly billig og effektivt fra Torp med Ryanair, Wizz Air, KLM eller Widerøe. Mulighetene er nærmest ubegrensede! Nå styrker vi tilbudet og ønsker Norwegian velkommen til din nærflyplass. God reise!

NYHET!gian

rwe Med No te fra n til Alica ber! m e v 6. no

torp.no

Foto: The Spanish Tourist Board

Ferske analyser fra Helsedirektoratet viser at Sykehuset i Vestfold er landets mest kostnadseffektive sykehus.


VESTFOLD BLAD

4

SEPTEMBER 2010

UKE 36

SAMFUNN

Når mamma Milla (5) er mammas øyne når mamma ikke finner veien dit hun skal. Heidi Halvorsen (33) fra Nykirke mistet synet etter siste svangerskap. Likevel er hun mer positiv enn de fleste. LIVSGLEDE

TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD

Joel (3) og Milla (5) er som barn flest glad i å tegne. Joel vil gjerne vise fram tegningene sine, og mamma skryter. Hun kan ikke se hvor flink Joel har vært. Men hun sier det likevel. Storesøster Milla forstår at mamma er blind. Hun hjelper ofte til med å finne fram klær, sko og andre ting. Millla tar mamma i hånden og leier henne slik at de kommer seg fram.

Liker å pynte seg Hun har tatt på seg maskara og eyeliner. Helt på egenhånd har hun sminket seg, selv om hun ikke ser. Heidi Halvorsen liker fortsatt å pynte seg. I halsen har hun et lekkert smykke. Det er ikke så lett å se på Heidi at hun er blind. De grønnbrune øynene hennes bærer ikke preg av sykdommen. Hun har Retinitis pigmentosa (RP), populært kalt tunellsyn. Diagnosen fikk hun først 18 år gammel. – Jeg har brukt briller siden jeg var fire år. Rett før jeg skulle begynne å ta lappen, skulle jeg bare sjekke synet. Da fant de ut at jeg ikke hadde sidesyn. Det ble aldri noe sertifikat på meg, sier Heidi som hadde mellom fem og ti graders synsfelt da det ble oppdaget. Vanligvis har man et synsfelt på 180 grader.

Tøff beskjed – Det var tøft å få diagnosen. Spesielt da jeg fikk vite at sykdommen var økende, og at mange blir blinde når de er mellom 30 og 40 år. Tøffest var det nok likevel for foreldrene mine, forteller Heidi. De hadde av og til snakket til henne fordi det fortsatt lå brødsmuler igjen på benken

etter at hun hadde tørket. Rett som det var snublet hun. Da kom det gjerne kommentarer som: ”Se deg for da! Følg med hvor du går!”. Nå gikk det opp for foreldrene at Heidi ikke kunne hjelpe for dette. De fikk derfor dårlig samvittighet.

Fant styrke i troen Heidi har i mange år vært personlig kristen. – Troen har nok hjulpet meg mange ganger. Jeg er ikke bitter fordi jeg mistet synet. Jeg vet at jeg har en himmel i vente, og der skal jeg se, sier Heidi. Hun har et nært forhold til Gud, og ber ofte. Heidi sier hun nærmest er glad for at sykdommen hennes ble oppdaget så sent. Det førte til en mer normal barndom, der hun på tross av dårlig syn, både spilte håndball, syklet til skolen og lekte som barn flest. Hun kjørte til og med moped, men en dag krasjet hun og har siden ikke kjørt. Selv etter at hun fikk diagnosen, fortsatte Heidi livet som før. Uten hjelpemidler. Etter videregående gikk hun et år på Bibelskole i Sandefjord, og jobbet deretter som barne- og ungdomsarbeider i fire år i Mysen. Hun begynte å studere ved Universitetet i Oslo da hun var 24 år, og har bachelor i spesialpedagogikk. Heidi har alltid vært skoleflink og glad i å lese. Det siste året hun studerte ble skarpsynet dårligere og hun fikk ofte vondt i hodet. Da begynte hun med lydbøker.

i Tsjekkia. – Jeg så fortsatt mellom fem og ti grader, men brukte ikke hvit stokk. Selvsagt gjorde jeg meg noen tanker i forhold til om noen ville ha meg siden jeg hadde det handicapet, sier Heidi. Men Torkjell tvilte aldri. 29. september 2001 giftet de seg i Trøgstad kirke på Skjønnhaug. Det sies ofte at kjærlighet gjør blind. I denne sammenhengen får begrepet en annen betydning. Torkjell, som selv har vokst opp med en svaksynt mor, valgte ikke minste motstands vei da han svarte ja til sin kjære Heidi. – Det at Heidi kom til å bli blind var aldri noe hinder for meg. Kjemien stemte og hun var ei søt jente. Alle samliv har sine utfordringer, sier Torkjell. Han beskriver Heidi som en fantastisk mor, omsorgsfull og kjærlig. – Mange andre i samme situasjon kunne nok blitt både selvmedlidende og bitre. Men Heidi er stort sett bare positiv. Jeg tror ikke det er mange som har noe vondt å si om henne, sier Torkjell.

Selvsagt gjorde jeg meg noen tanker i forhold til om noen ville ha meg.

Størst av alt er kjærligheten Da Heidi var 22 år gammel møtte hun Torkjell som siden skulle bli hennes mann. De var på en kristen ungdomsleir

UTFORDRINGER MED SØPPEL: Hvor er matavfallsdunken og hvor skal restavfallet, papiret og glasset? Milla og Joel med og hjelper til, slik at søpla havner der den skal.

Fikk se begge barna Milla kom til verden på Vestfold Sentralsykehus på mammas bursdag 16. november 2005. – Den gangen kunne jeg fortsatt se litt. Fordi jeg ser relativt normal ut i øynene var det ikke alle på sykehuset som var klar over at jeg var svaksynt. Jeg klarte meg stort sett på egenhånd. Men den gangen gikk vi på Bibelskole i Våle og bodde på internat. Torkjell jobbet ikke, og vi var sammen hele tiden. Det var fantastisk stas å bli mamma, forteller Heidi.

Fortsetter på side 6

TRIVES PÅ LANDET: Heidi, Torkjell, Milla og Joel trives godt med å bo i landlige omgivelser. Her kan de gå turer i fred og ro, og Heidi har gjort seg kjent ved hjelp av den hvite stokken. Familien har funnet seg godt til rette i Kjærranveien i Nykirke.

LESER BOK: Heidi er blind og kan ikke lese, men hun kjenner historiene fra Barnebibelen godt og kan fortelle for barna sine. De sitter ofte og blar i bøker sammen og prater om det som står i boka.


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

5

samfunn

ikke kan se


VESTFOLD BLAD

6

SEPTEMBER 2010

UKE 36

SAMFUNN – Jeg tror at Gud har gode planer for oss, og jeg tror han har bruk for meg. Det er spesielt et Bibelvers jeg gjerne tar fram i tunge stunderi: ”For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp”. (Jeremia 29:11)

Griner med Gud Heidi mener selv hun er velsignet med godt humør og positiv tankegang. – Men det hender jeg blir lei meg og får tunge stunder. Da går jeg inn på gjesterommet og griner litt sammen med Gud. Det pleier å hjelpe, sier Heidi med et smil. Hun har et stort nettverk rundt seg og er svært engasjert i menighetens barnearbeid. Hun spiller piano, synger og reiser rundt på ulike kristne tilstelninger. Heidi er også aktiv i kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB). I dag er hun midlertidig ufør, ungene går 80 prosent i barnehage og mannen jobber som lærervikar på Kirkevoll skole i Våle. Heidi føler likevel at dagene går fort. Hun klarer mye selv om hun er blind. Dagene går med til planlegging av aktiviteter i menigheten. Dessuten er hun frivillig pianolærer og hun går på kurs i Oslo for å lære seg punktskrift. Ellers fyller hun dagene med litt husarbeid. – Jeg har talende kjøkkenvektvekt, slik at jeg kan bake. Jeg kan vaske badet og jeg kan vaske klær. Jeg kan se forskjell på lyse og mørke klær, sier Heidi som klarer seg bemerkelsesverdig bra.

Fra fiende til god venn Å bruke hvit stokk var lenge uaktuelt, selv om hun fikk mange sårende kommentarer fra uvitende folk som trodde hun var full eller uhøflig da hun snublet eller skumpet borti folk. Da hun gikk gravid med Joel, bestemte hun seg for å bruke stokk. Siden har stokken gått fra å være hennes verste fiende til hennes beste venn. – Jeg er avhengig av den. Nå møter jeg mye mer hjelpsomhet og forståelse fra folk også.

Viktig med humor

EN STOR DAG: Torkjell insisterte på å gifte seg mens Heidi enda kunne se. 29. september 2001 giftet de seg i Trøgstad kirke på Skjønnhaug. Foto: privat

Joel ble født 28.juli 2007. Heidi rakk akkurat å se sønnen sin, men da han var seks måneder mistet hun synet helt på det øyet som fungerte best. Det var en stor overgang. Siden den gang har Heidi bare kunnet skille mellom lys og mørke samt ane konturer og bevegelse. Hun vil

trolig aldri få se barna sine igjen. Heidi er likevel glad for at hun rakk å se dem før synet forsvant. Ingen av barna har arvet Heidis sykdom.

En tung tid Svangerskapet var en medvirkende år-

sak til at Heidi mistet synet. Torkjell begynte å jobbe og Heidi var alene med ansvaret for to små barn mesteparten av dagen. Bleieskift greide hun fint. – Det høres kanskje ekkelt ut, men jeg måtte bare bruke hendene og kjenne etter om alt var borte. For meg var det uproblematisk. Det var verre da jeg skulle gi grøt. Da ble det mye gris. Jeg ble plutselig mye mer avhengig av andres hjelp, og mye mer falt på Torkjell. Husarbeid, alt som skal ordnes av praktiske ting utendørs, handling og mye mer. Det var en tøff tid, innrømmer Heidi. Hun og mannen Torkjell tilhører en menighet i Våle som heter Oasen.

Den sprudlende tobarnsmoren tar seg ikke selv så høytidelig. Hun har selvironi og en smittsom latter når hun forteller om gaven hun skulle gi til mannen på Valentines day. – Jeg hadde bestilt en samlivsbok til ham som heter «Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus». Det skulle være en gave. Pakken hadde kommet i postkassa, og jeg hadde gjemt den, slik at han ikke skulle finne den. Under en romantisk middag gikk jeg for å hente det jeg trodde var gaven. Torkjell skjønte ingenting da han åpnet. ”NAF boka?”, sa han spørrende. Da skjønte jeg at jeg hadde tatt feil, sier Heidi og ler høyt. Hun har også flere ganger opplevd å ta feil mann i hånda på butikken. – Det er viktig å kunne se det komiske i ting og le litt av seg selv, sier Heidi.

– Jeg tror at Gud har gode planer for oss, og tror han har bruk for meg.

RETINITIS PIGMENTOSA (RP) Retinitis Pigmentosa er fellesbetegnelse for en rekke arvelige netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. MORSKJÆRLIGHET: Heidi Halvorsen fikk se begge barna sine før hun ble blind. Det er hun glad for. Hun tilbringer mye tid sammen med Milla (5) og Joel (3).

RP er blant de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne. Man antar at om lag 1500 personer i Norge har RP.


FOR

HOS OSS FÅR DU ALLTID 3 PAR BRILLER, MEN BETALER BARE FOR 1 PAR

50% DESSUTEN

RABATT PÅ INNFATNINGER* GJELDER T O M 2/10 2010

Du betaler bare for det paret som har den høyeste prisen. *50% rabatt på alle innfatninger opptil kr 1000,- . Utover det rabatteres alle innfatninger med kr 500,-. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Ring eller kom inn, så forteller vi mer! RENTEFRI AVBETALING KUN OFFENTLIG GODKJENTE OPTIKERE

Mandag-Fredag - 10.00-17.00

Lørdag - Stengt

Nedre Torggate 1, 3257 Larvik

% 33 12 05 00

annonser

S R M Å EU 2 IL B JU

31

Larvik 3 forBlad  1 (3rd pair sv) plus 50%2010  off frames September 2010:Layout 1 20/08/2010 13:58 Page 1   september   uke362x248 36 Vestfold

7


VESTFOLD BLAD

8

SEPTEMBER 2010

UKE 36

KULTUR

Herskapelig og En dør som aldri vil åpne seg. Et totalt malplassert loftsvindu. Enkelte mener også at det spøker på Gumserød gård i Stavern.

«ALDERSHVILE»: Hovedhuset på Gumserød gård har fått navnet «Aldershvile». I dag fungerer det som museum. Forpakterne har omvisninger på forespørsel.

GUMSERØD GÅRD TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD

Vestfold Blad skrev tidligere om Gumserød gård i Stavern som holder åpent for publikum hver dag. Her fungerer hovedhuset som museum, og på forespørsler gis det omvisninger her året rundt. Det sitter mye i historie i veggene, og det er en spesiell atmosfære i denne store herskapelige bygningen som har fått navnet ”aldershvile”. Forpakter Sigrid Ulstein viser vei inn i hovedhuset mens hun forteller historien om

Gumserød og de som levde her før.

Lang historie Gumserøds historie begynte allerede tidlig på 1300-tallet, og gården og kulturlandskapet her bærer preg av å blitt drevet av mennesker i over 700 år. Etter å ha ligget øde en stund etter svartedauden, har gården vært på mange hender. Opprinnelig var den et gammelt kirkegods under Tanum kirke, men beliggenheten nær Fredriksvern verft gjorde gården populær også for sjøfolk og soldater. 1813 er et merkeår i Gumserøds historie. Da overtok garnisonprest på Fredriksvern verft

bygselen på gården. I tillegg til å være garnisonprest var Jacob Bull også stortingsmann i flere år. Gumserød drev han med hjelp av forpaktere og det var i hans tid at alléen ned til gården ble plantet. Bull og kone ønsket et pent

HISTORISK SUS: Forpakter Sigrid Ulstein viser gjerne rundt i hovedhuset som fungerer som museum. Å vandre rundt i et stort, gammelt ærverdig hus er spennende. Det sitter mye historie i veggene her på Gumserød gård.

det vi ser her i dag og fikk navnet “Aldershvile”.

Gull i lommene Søren Thoresen Gusland (født i 1829) hadde vært og fristet lykken i Amerika hvor gullrushet var i gang. I 1866 kom han hjem til Brunlanes med gull i lommene. Da var foreldrene døde og gården Gusland solgt, men med gull var det meste mulig. Søren kjøpte Gumserød og kunne se seg om etter en kone av høyere stand. Valget falt på godseierdatteren

Etter å ha ligget stille en stund etter svartedauden har gården vært på mange hender. og komfortabelt landsted og det beskjedne lille hovedhuset som var her den gang ble erstattet av

fra Jomfruland, Anne Sørensen. De giftet seg og flyttet til Gumserød i 1867. Her fikk de åtte barn. Søren Thoresen døde i 1899 og hans hustru Anne overtok driften ved hjelp av forpakter og tjenestehjelp.

Sterke kvinner Med barn som hadde flyttet hjemmefra ledet hun med stødig hånd gårdsdriften på egenhånd. Under hennes ledelse ble ny låve med stall og fjøs satt opp i 1914. I 1918 døde hun i sitt eget hjem 77 år gammel. Tre av Søren og Annes barn overtok nå gården. Anna, som var enke med to døtre, og brødrene Konrad og Sverre. Sverre


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

9

KULTUR

spøkelsesaktig

var ingeniør og jobbet på verksted og Konrad var i marinen. Med døtre som var opptatt med egen utdannelse var det Anna som sørget for gårdsdriften. Også hun med hjelp av forpakter og tjenestepike. Under hennes ledelse ble alle bygninger gått nøye over. Åpne brønner og bekker ble dekket til og huset modernisert og pusset opp.

Testamenterte bort gården I 1959 døde Anna i sitt hjem 86 år gammel. Konrad overtok gården i 1954 fremdeles ved hjelp av forpakter. De gjenværende av familien Thoresen var etterhvert bare Konrad og hans nieser Karen og Sylvia. Ingen av disse hadde barn, men det var heller ikke ønske om å gi fra seg Gumserødgården.

Med et blikk for de kommende tider med mye hytteutbygging i området og nedlegging av jordbruksarealer til fordel for campingplasser avgjorde Konrad, Karen og Sylvia å gi gården som en testamentarisk gave til Vestfold fylkesmuseum. Fra testamentet utgår det ønske om å bevare Gumserød i sin helhet og benytte muligheten til å holde i hevd det gamle kulturlandskapet samt å vise for de kommende generasjoner hvordan en kystgård ble drevet fra tidlig førkrigstid. Gården skal være til glede og rekreasjon for lokalbefolkning og andre besøkende og være et levende bilde på en tid før mekanisering og effektivisering gjorde sitt inntog.

HERSKAPELIG SOVEROM: Det store soverommet i «Aldershvile» er lyst og rommelig. Ektesengen er noe smalere enn hva vi er vant til idag. På ovnen henger en barneballkjole som ble brukt av Karen og Sylvia tidlig på 1900 tallet.


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

10

kultur


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

11

kultur En velkjent mopedist har fyrt opp farkosten og satt kursen mot Sandefjord for å gjøre vestfolding av seg.

Til Vestfold for å bli stein-rik Jeg sitter i resepsjonen på Park Hotel i Sandefjord og venter på Fridtjof fra Ytre Enebakk. Han skulle vært her for en time siden, og jeg innser at han må ha glemt intervjuavtalen vår. Idet jeg reiser meg for å gå, fyker glassdørene til side og inn kommer Fridtjof på mopeden sin. Han bråbremser så marmorgulvet får svarte fartsstriper. Fridtjof sklir med et vræl ned i ramma på mopeden. – Ai, ai, den satt i sikringsboksen. Bra ingen skal lese av måler’n med det første, brøler han. Det er neppe noen på hotellet som har gått glipp av mopedistens ankomst.

– hvis du forstår hva jeg mener. Da jeg passerte Skoppum kjente jeg eimen av Timotei-shampoo og Yaxa-deodorant, og du vet hva det betyr? Jeg aner ikke hva han snakker om og må bare riste på hodet. – Tupperwareparty! Jeg fulgte luktsporet og kom til et innbydende lite Block Watne-hus, modell Skogly, og der var det Tupperwareparty. Jeg titta inn gjennom et vindu, og der satt damene med rykende fersk hjemmepermanent og Frielekaffe i koppen. Kakefatene fløy som ufoer gjennom lufta. Det var et oppløftende syn, og jeg banka på med det jeg hadde for hånden. Jeg hopper over det som skjedde videre, av hensyn til leserne. Men la meg si det sånn: Fridtjof satte spissen sin på arrangementet!

Feminin avsporing

Midlertidig flytting

Han får øye på meg, og lyser opp i et fornøyd smil. – Der er du jo, min lille polkagris! Beklager forsinkelsen, men du skjønner jeg måtte ta en avstikker for å ta en stikkprøve

Ryktene sier altså at karen har tenkt å gjøre vestfolding av seg, så dette må undersøkes. Han påstår at han ikke hører hva jeg spør om, og ber meg om å komme nærmere.

ukas vestfolding Tekst og foto: Mathea skaalvik pil

Sett deg på fanget, så slipper jeg å skrike meg hes. Du sa vestfolding, og det stemmer. Jeg har meldt midlertidig flytting fra Ytre Enebakk til Sandefjord. Jeg har leid den største suiten på hotellet her, og kommer til å plassere kølappautomaten til høyre for resepsjonen – ved inngangsdøra, sier han bestemt.

Arv fra onkel Jeg spør ham hva som har fått ham til å forlate de hjemlige jaktmarker. – Sitter du godt? Føl deg som hjemme. Har du lyst, så frigjør tekstilene – og sjekk korrekturen på det ordet før vi går i tryk-

ren din har bestilt en dunk, men si at hun får den ikke før hun har betalt for den forrige. Jeg takker for intervjuet, han kvitterer med å invitere meg opp på rommet for et dybdeintervju. – Forresten, ikke skriv at jeg bor på Park. Ligningssjefen i Ytre Enebakk er etter meg. Han kan finne på å sende en torpedo. Si at jeg bor hjemme hos tidligere operasjef Bjørn Simensen. Skal vi gå?

Fornemt besøk til nyåpningen Han blir alvorlig et lite øyeblikk og røper at han inviterer fru Barack Obama til åpningen. Gubben blir hjemme i den hvite Barack-brakka. Minn meg på at jeg må ringe Torp og be dem rydde plass for ”Airforce One”. Jeg skal personlig hente presidentfruen. Og er det pent vær så kjører vi moped, sier han. – Jeg minner om at mopeden bare har ett sete. Du er observant! Kanskje du bør skifte jobb – fra Vestfold Blad til Skatt Øst. Hvem vet, kanskje blir jeg kjønnsligna av deg neste år. Men jo da, det er riktig at mopeden bare har ett sete, men tanken er at presidentfrua skal sitte på stanga. Er du sikker på at du har spist frokost? Jeg hater å legge meg på tom mage, sier han tenksomt.

Minn meg på at jeg må ringe Torp og be dem rydde plass for «Airforce One». ken. Jo, onkelen min daua, han var barnløs, offisielt – og jeg arva en campingplass her i nærheten. Han forteller at det dreier seg om Himberg Camping, som i følge onkelen er den flotteste i hele Vestfold. Jeg har ikke sett den ennå, først må jeg sjekke inn på suiten. Apropos: Har du spist frokost på senga i dag, snuppa? Hvis ikke, så kan vi få ordna det, gliser han.

Mannfolk ingen adgang

Skrytepave: Det ante Fridtjof at onkelen var en skrytepave.

eller ”Nøtteliten” som han populært kalles, ler Fridtjof. I følge mine undersøkelser er ikke campingplassen rare greiene, men dette vipper ikke vår nye sambygding av pinnen. – Ante meg det. Onkel hadde det med å skryte. Men bare slapp av og gi meg noen uker. Jeg skal lage en verdenssensasjon ut av Himberg Camping. Jeg skal gjøre den til verdens første campingplass forbeholdt kvinner. Mannfolk i grilldress blir avvist ved porten.

Jeg penser ham tilbake på temaet og minner om at Himberg er et steinbrudd. – Og Stoltenberg er statsminister. Så lenge det varer. Fortell meg noe jeg ikke vet da, frøken Sukkerspinn. Himberg Camping ligger ved et steinbrudd, og jeg ser en klar symbolikk i det. Campingplassen vil gjøre meg steinrik. Jeg skal bli Ytre Enebakks svar på Petter Stordalen,

Brennende engasjert Til slutt lurer jeg på om det er noe Fridtjof brenner for, svaret kommer kontant. Det var da også et spørsmål! Du burde vite at jeg lager Norges beste snabelstoff. Redaktø-

smått om Fridtjof Sivilstatus: «Bedre med to ringer under øya én en på finger’n. Alder: Veteran. Aktuell: Show på Rica Park, med ekstraforestillinger under oppseiling. Yrke: Tømmerhogger (uføretrygdet). Favorittmiddag: Lammekjøtt Favorittdrikke: Spesialdrinken «Rett som ørnen stiger» Største kulturopplevelse: Sang duett med Christer Sjøgren Red.anm.: Fridtjof er en av Øyvind Bluncks rollefigurer, er en rollefigur skapt av Alf TandePetersen. Ukas vestfolding er derfor et intervju med Tande-P, omdøpt av Fridtjofs karakter til Ukas Verstfolding.


12

Vestfold Blad    september 2010    uke 35

Det skjer i Vestfold kultur

bli rik på opplevelser i Vestfold i uken som kommer!

Musikk «På teltur med Kari og Ingrid»

Kari Slaatsveen og Ingrid Bjørnov med musikalske godbiter og humoristiske skråblikk. Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 10.9 19.00 www.notteroy.kulturhus.no

«Freedom sings”

Richie Havens, Susan Marshall, Larry Campbell, Jørun Bøgeberg, Bebe Risenfors, Brady Blade og Teresa Williams. Bølgen Kulturhus, Larvik. 13.9 19.30 www.bølgen.no

Familiedag i Kjærra

Familiegudstjenest i Kjærra amfi m. ang av barnekor, leker, taler etc. Kjærra Fossepark, Lardal 12.9 11.00

SCENEKUNST Mari Boine med «Jesus sa»

Musiker Mari Boine og Danseren Liv Hanne Haugen Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 9.9 19.30 www.notteroy.kulturhus.no

To flygler og to søstre

Vessela Lakselvhaug og Elena Pargavelova. Bølgen Kulturhus, Larvik 10.9 19.00 www.bølgen.no Restauranten Revetal, Re 10.9 21.00

Vertshuset Sydvesten, Stavern 10. og 11.9 21.30

Wig Wam og David Urwitz

Konsert med Norges mest kjente «glam-rockere». Hjertnes Kulturhus, Sandefjord 11.9 18.00/21.00 www.hjertnes.no

Hanne Tveter

Et musikalsk møte mellom meksikansk og norsk folkemusikk og trubadurtradisjoner Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy. 12.9 19.00 www.notteroy.kulturhus.no

«Freedom!»

Woodstock-legenden Richie Havens er i front, og Bob Dylans og Levon Helms gitarist Larry Campbell er bandleder Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 12.9 19.00 www.notteroy.kulturhus.no

Nanset Saxofonkvartett

Et av landets ledende blåseensember har fostret denne kvartetten som består av musikere på høyt nivå. Foajékonsert på Hjertnes. 12.09.10. www.hjertnes.no

Kunstmarked.no

Basix

Vokalpop i verdensklasse Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 14.9 20.00 www.notteroy.kulturhus.no

Samspill Maghrebfunk

“Fra Villa Møllebakken til Carnegie Hall” Humor og klassisk musikk av Aksel Kolstad 10.9 19.30 www.levendeklassisk. no/2010/0910.htm

Kunst i Tårnet

Utstilling med glass og vesker

NM i Backgammon

Fotoutstilling Robert Adams

Guidet tur på Midtåsen

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre og hans kone Bess Jahre. Midtåsen, Sandefjord 11.9 09.00

Preus museum, Karljohansvern, Horten t.o.m. 19.9

Maleriutstilling

Tove Sigrun Hellerud Kihlegalleriet, Horten t.o.m. 19.9

BARN

Stavern Kunst

Hovedarrangementet i jubileumsåret Hedrum Kirke, Hedrum 12.9 11.00

Lace Pavillion, Horten 9.9 22.30

Warholm, Leknes, Raugland, Nyegaard og Steintordotir Frederiksvern Verft, Stavern 12.9 12.00

Emil i Lønneberget

Hjertnes kulturhus, Sandefjord 8.9 18.00 www.hjertnes.no

Fest på gården Bølgen Kulturhus, Larvik 11.9 13.00 www.bølgen.no

Glasshytta, Vivestad Tir-lør 10.00

Andersens Barkjøkken, sveitservillaen v/ Badeparken Sandefjord 11.9 13.00

Jubileumsgudstjeneste

Gråtass

Vestfolk, Åpning:

Høstens første musikk- og poesikveld m/Marit Miskov Larsen og Torstein Ruud Cordelias Hus, Sandefjord 15.9 20.00

Pianobar

En helg i lavo/telt med tilrettelagte aktivteter som hundekjøring, natursti, kano, Stella Polaris, førstehjelp mm. Trollsvann, Lardal Kommune 10.9 18.00 www.tot.no/activity.php?ac_ id=28364

Åpning av festivalutstilling med tegninger, tekst og akvareller av Marit Miskov Larsen Cordelias Hus, Sandefjord 15.9 19.00

Champanjelunsj

Pop, jazz, reggae og en dose av marokkansk tradisjonell pop Bølgen Kulturhus, Larvik 15.9 20.00 www.bølgen.no

Høstleir for Barnas Turlag

Vestfolk; «LYDLØSSTREK»

Originalkunst fra 45 kunstnere. Prinsensgt. 16, Sandefjord 8.-11.9 11.00 www.kunstmarked.no

Lagturnering Thon Hotell, Åsgårdstrand 10.9 18.00 www.nbgf.no

Renato Ragone

Minnekonsert for Elise Bø Kvensmyr som døde under rallyløp for ett år siden. Andebu Kirke, Andebu 11.9 17.00

Ved Solfrid Molland (sang og trekkspill) og Tore Bielenberg (foredrag). Mariakapellet, Tønsberg 8.9 19.00

Tekstmalerier og glasskunst Fritzøe Verk, Larvik 9.-10.9 12.00

Rune Rudberg konsert

Sølvguttene

En historie i ord og toner om russiske sigøynere.

DIVERSE Fotoutstilling

pressefotograf Rolf M. Aagaard Andersens Barkjøkken, sveitservillaen v/ Badeparken Sandefjord 8. -11.9 17.00

Forfatterlunsj med Åshild Ulstrup

Kjærlighet uten alder - Åshild Ulstrup, NRK-journalist. Sandefjord bibliotek 8.9 12.00

Kunstutstilling

Jan Olav Forberg Frederiksvern Verft, Stavern 12.9 12.00

Kulturrvandring

Fra Fynsletta til Tjønneberget med kulturelle overraskelser Fynsletta, Hvasser, Tjøme 12.9 13.00

Bursdagsfeiring i Hedrum Kirke

Hedrum Kirke, Hedrum 14.9 19.00

Registrer ditt arrangement på www.vestfoldblad.no, og kom med i neste ukes opplevelsesguide i Vestfold Blad.


Vestfold Blad    september 2010    uke 35

13

kultur

Spiller for hatten i Hjertnes – Programmet for høstens foajékonserter på Hjertnes er klart, forteller Ane Pedersen som er kulturkonsulent, Kultur og kinoseksjonen i Sandefjord kommune. Det kan dukke opp flere ting underveis, men her er et knippe gode konserter man kan oppleve en søndag formiddag med en god kopp kaffe i Hjertnes´ foajé: 12. september: Nanset Saxofonkvartett. Et av landets ledende blåseensember har fostret denne kvartetten som består av musikere på høyt nivå. 19. september: Lokale profesjonelle krefter: Øystein Thommesen, fløyte og Gisle Krogseth, gitar (ses på bilde til høyre). 10. oktober: Marius Gundersen, gitar, tester ut sitt turnéprogram før sin neste turné i Brasil. 24. oktober: Duo 2B. Jonas Båtstrand, fiolin og Gaute Birkelund, klaver besøker oss fra Oslo for å spille vakker klassisk musikk. 7. november: Øivind Stømer og Jon Klavenæs spiller verker for to slagverkere. 14. november: Blåsekvintett bestående av musikere fra Forsvarets Stabsmusikkorps og Oslo Filharmoniske orkester 28. november: Jazzkonsert med Eline Smith Nygård og Maria Smith Konsertene varer ca. 45 minutter og programmene består av lyttevennlig musikk med musikere på nasjonalt nivå. Alle konsertene er gratis, men musikerne spiller for hatten.

Øystein Thommesen og Gisle Krogseth spiller for hatten søndag 19. september. Førstkommende søndag er det Nanset Saxofonkvartett som trår til og skaper stemning for en opplevelse og en slant i hatten.

Onsdag 15. september kl. 20.00:

Freedom! - Sanger forandrer verden I september turnerer Rikskonsertene en lang rekke av landets kulturhus med en konsertforestilling av stort kaliber: «Freedom! – Sanger forandrer verden». Woodstock-legenden Richie Havens er i front, og Bob Dylans og Levon Helms gitarist Larry Campbell er bandleder. I sentrum for et topplag av musikere og artister står amerikanske Richie Havens, sangeren som åpnet Woodstock-festivalen i 1969, og som avsluttet sin legendariske opptreden med den improviserte

låten ”Freedom”. Havens gleder seg til turneen med Freedom! – Sanger forandrer verden. – Jeg kommer til å elske det, og jeg er glad for at turneen er knyttet til et tema vi alle vil kjempe for, sier han i et intervju med Rikskonsertenes direktør, Åse Kleveland.

Høstleir ved Trollsvann 10. til 12. september For syvende gang inviterer Barnas Turlag – Tønsberg og omegn turistforening store og små til en opplevelsesrik aktivitetshelg i Andebu. Her kan du bli med på tilrettelagte aktiviteter eller legge opp til egne aktiviteter i flott natur. Dette er et populært arrangement som samler mange barnefamilier. Familiene ordner seg selv med telt og mat, og har selv ansvar for barna under leiren. Av aktiviteter kan vi nevne reflekstur, hundekjøring, skattejakt/geocach, natursti, kanopadling, fiskekonkurranse, spikkekurs, eventyrforestilling og gjøglerkurs med Stella Polaris og førstehjelpkurs for voksne. Leiren er gratis for medlemmer i Barnas Turlag. De som ikke er medlem må melde seg inn, det koster kr. 100,-. Det kan gjøres på TOT-kontoret i forkant av arrangementet eller på nettet. Det er en antallsbegrensning på 100 barn, og påmelding må gjøres til TOT-kontoret. Turleder vil være tilstede på Trollsvann fra fredag kl 18.00, og da vil også grillene være varme og klare til bruk. Bli med og møt andre natur- og turglade barn og voksne! Dette året blir det ikke arrangerte rallybil løp, derfor fullt mulig å komme når det passer.

Ut på tur, aldri sur: Barnas Turlag byr på rike opplevelser i frodig vestfoldnatur. Foto: privat

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


Vestfold Blad    september 2010    uke 35

14

kultur

En bifokal aften på   Nøtterøy Ingrid Bjørnov og Kari Slaatsveen har nådd en alder der synet begynner å preges av alderen. Dette og mange andre humoristiske og musikalske krumspring blir en del av resepten på Nøtterøy Kulturhus på fredag. Humorkveld

Tekst:Mathea Skaalvik Pihl

Ingrid Bjørnov ler godt når vi spør hva i alle dager hun og makker Kari Slaatsveen mener med å beskrive forestillingen sin som «en bifokal aften». Hun forklarer at det viser til at de har nådd alderen da man gjerne er både langsynt og nærsynt på samme tid, og dermed trenger bifokale brilleglass. – Aldersmessig har vi kommet dit at man bedriver optisk ulydighet. Det vil si at man går på Nille og prøver lesebriller Ingrid Bjørnov for å finne brillestyrken sin. Når vi står sammen på scenen ser vi lite, tilsammen er vi minus 9,5, ler hun. – Vi presenterer et nærsynt, bifokalt blikk på tida vi kommer fra og tida vi lever i, legger Kari Slaatsveen til.

lig å bruke årstida vi er i, og at det kanskje vil handle litt om sopp, siden Kari kan mye om det. – Og Ingrid lager noen oppgaver til meg, som jeg ikke kjenner til på forhånd, sier Kari Slaatsveen.

Peer Gynts ukjente søster Begge de to er formidable underholdere, så humor blir det selvsagt mye av i forestillingen. Ingrid Bjørnov står for mye av det musikalske, men Kari Slaatsveen bidrar også, med både rytmeegg og koring. – Jeg liker det så godt når Ingrid kommer inn i mine fortellinger og dikt med sitt musikalske super-jeg. Det er litt pussig, for vi blir mer og mer tettvevd på scenen, sier Slaatsveen. – Ja, vi har så mye til felles at vi pendler mellom hverandres repertoar. Vi blander, men fra ulike innfallsvinkler, skyter Bjørnov inn. Og hvis du fortsatt leter etter en grunn til å få med deg damene er det vel nok å si at det også blir surrealistisk poesi, litt om redningsvester og sjøvett, noe om det å sovne blant ukjente mennesker og du får møte Peer Gynts ukjente søster...

Aldersmessig har vi kommet dit at man bedriver optisk ulydighet.

Om september og sopp Damene forteller at de ikke har et helt fastspikret program for forestillingen, men at det i stedet blir en del improvisasjon. De liker å kjenne litt på publikum og ta noen sjanser sammen. – Kari er jo dronningen av radio og vant med direktesending og rødlampe. Vi vil at folk skal skjønne at vi er der og da og ikke presenterer en ferdigprodusert vare, mener Ingrid Bjørnov. Hun legger til at det vil være natur-

Kari Slaatsveen og Ingrid Bjørnov opplevde synsmessige prøvelser når de skulle lese tekst i scenebelysning. Dette har de gjort til en del av forestilingen. Foto: Backstage

Setter opp taxibuss

Ekstra konsert

– Vi har inngått samarbeid med Tønsberg Taxi om transport av publikum fra Farmannstorvet i Tønsberg ut hit og tilbake til visse forestillinger, forteller Kirsti Danielsen ved Nøtterøy Kulturhus. – Vi håper med det å gi et ekstra tilbud

Kirsti Danielsen ved Nøtterøy Kulturhus forteller at Operakafé med Marius Roth Christensen 25. september ble utsolgt allerede før sesongstart. – Siden Marius er så populær blant vårt publikum har vi sett oss nødt til å sette opp en ekstrakonsert 26. september kl. 14.00, sier Danielsen.

til de som ikke har bil, eller kanskje ønsker å la bilen stå. Alle forestillingene hvor taxibussen går er i forbindelse med helg, sier Danielsen, som justerer åpningstidene for servering etter dette..


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 35

15

KULTUR KULTURMINNEDAGEN Søndag 12. september er det kulturminnedag. Arrangementet, går i år av stabelen på Hvasser på Tjøme. Det blir markvandring fra Fynsletta til Tjønneberget med kulturelle opplevelser og enkel servering ved Oslofjordens Friluftsråd sin kystledhytte på

KUNST FRA NETT Tjønneberget, samt en omvisning på Hvasser og Brøtsø Historieforenings kystmuseum på Hvasser. Kulturarv og Kultur og Folkehelse i Vestfold fylkeskommune står som arrangør.

Ukens kunst fra nettet: Bilde til høyre heter «Løvinne i Edinburgh» og kunstnerens navn er Inge Iversen. Dette er et av kunstverkene som kan kjøpes på Kunstmarked.no, og som stilles ut i nettgalleriets lokaler på Villa Kultura i Sandefjord.

Feiret 100 år med bygdelokale Det er i år 100 år siden bygdelokalet Åshall ble bygd av bygdefolket i Østre Hedrum, og lokalet er etter 100 års bruk i dag i førsteklasses stand, takket være en kjempestor dugnadsinnsats fra de som sokner til lokalet, meller Tor Bjørvik. Lørdag arrangerte styret for lokalet en skikkelig fest for å markere jubileet. Bevertningen var hjemmelaget ertesuppe, med masse hjemmelagde kaker til kaffen sei-

UNGE OG ELDRE DELTAKERE PÅ ÅSHALLJUBILEET PÅ LØRDAG.

Elsa Johannessen (f Mørk Skaret) og Reidar Eskedal hadde tydelig noen gamle minner å utveksle. Det ser ikke ut til at det var triste minner.

nere på ettermiddagen. Før middagen var det tryllekunstner for store og små, og etter middagen ga Tor Bjørvik en oversikt over de 100 år som lokalet har eksistert,, illustrert med gamle og nyere bilder. Bjørvik har skrevet en jubileumsberetning, som vil foreligge trykket og bli solgt i løpet av høsten.


VESTFOLD BLAD

16

SEPTEMBER 2010

UKE 36

KULTUR Domaine Antugnac Pinot Noir Frankrike, Limoux PRODUSENT: COLLVRAY-TERRIER

100% Pinot Noir. Familien Collvray-Terrier har allerede i flere år visst hvilken kvalitet som kan produseres her opp mot Pyreneene. I denne finnes rene aromaer av bær og avdempet kryddertoner. Høyden over havet og nærheten til Pyreneene, gir vinen med stor elegant fruktighet og lang balansert ettersmak, en fast varm finish. Passer utmerket til småviltet. Kr 132,VARENR. 58687

Fetzer Valley Valley Oaks Zinfandel USA, California

PRODUSENT: FETZER VINEYARDS

Zinfandel er Californias signaturdrue. Rubinrød. Aromaer av bjørnebær og bringebær, nellik, sjokolade og sandeltre. De samme aromaene finner vi i smaken og vinen har en lang, fruktig ettersmak og myke tanniner. Druer: 83% Zinfandel, 17% Petite Sirah, god til storvilt. Kr 299,90 VARENR. 21660

Montecillo Gran Reserva Spania, Rioja

PRODUSENT: BODEGAS MONTECILLO

Mange sverger til en god Rioja som viltvin. Denne er midt i blinken. Tett mørk rød. Konsentrert duft, fat, krydder, mørk sjokolade og kaffe med anslag av appelsin og pistasj. En skikkelig munnfull, flott syre og fasthet, nesten voldsom i sin Tempranillo’iske smaksrikdom. Deilig til vilt. Kr 208,VARENR. 7536

Yellow Tail Limited Release Wrattonbully Shiraz

Australia, South Eastern Australia PRODUSENT: CASELLA WINES

Fra «down under» kommer denne med 85% Shiraz, 15% andre. Generøs i aro- maene, krydder og vanilje. Rik og dyp, utrolig deilig og drikke, rund og lang finish. Passer godt til hele smaksregistret av vilt. Jeg drikker nå, men den kan gjerne lagres 5-7 år. Kr 339,90 VARENR. 7304

GRENACHE. Arbeidsdruen som syd i Rhône gir deilige og aromatiske viner. Foto: Wikipedia.

På jakt etter viltvin Høsttid er jakttid. Noen av oss jakter både på maten og vinen som hører til. Men om selvskutt er best, er selvdyrket drikke sjeldent det. Derfor - etter at viltet er nedlagt jakter vi viner som er smakskraftige i alkohol og smak. Kjøtt fra småvilt og fugl er ofte magert, men har rik og kraftig smak. Hjorteviltet er hva det er, og fordrer også kraftdrikke. De perfekte vinene til slikt kjøtt har dermed mye smak og struktur. Dette gjelder både rød-, hvit-, og rosévin. Vin- og matguru Christer Berens sier at skal vinen harmonere med viltet, bør det være en fyldig og rik vin. Men fordi viltet oftest har noe fett i seg, er det viktig at vinen ikke er preget av for mye tanniner. Samtidigt må vi ta vare på viltets elegante og delikate smak, og da må vi finne viner som er finnessrike og ikke for robuste. – Kort sagt er den perfekte viltvinen fyldig, rik og elegant med lang smak og med et modent avbalansert preg. Da er harmonien perfekt mellom vi-

nen og viltet. Å finne den perfekte viltvinen er selvfølgelig ikke det letteste. Med tanke på at de fleste vinene som selges nokså unge, og unge, kraftige viner har som regel mye tanniner, som trengs mykes opp med litt lagring, sier han.

CHRISTERS RÅD: Frankrike Noen av de beste viltvinene i verden finner du her. Men som regel må du regne med at det koster Den beste vinen til fugl finner du i Bourgogne. Helt enkelt for at det mest elegante og delikate kjøtt er fugl, og de mest elegante og delikate vinene lages i Bourgogne. Med sine saftige, livlige og nyansrike viner og oppfriskende syrlighet blir det full harmoni. Rhone lager også fantastiske viltviner, men visse kan vare svært tanninrike som unge og trenger dekantering. De beste distriktene er Chate-

Vinsmaking på Big Horn Opplev utsøkte Barbera viner fra forskjellige produsenter i kombinasjon med vår meny. Bindende påmelding til Big Horn Sandefjord på tlf. 33 46 90 99 eller sandefjord@bighorn.no

3 retters meny inkl. 4 glass vin. Kun kr 595,-

SANDEFJORD

i samarbeid med

SAGAWINE Onsdag 22. september kl. 18.30

auneuf-de-Pape, Cote Rotie, Cornas, Hermitage, Crozes Hermitage og St. Joseph Fra Bordeaux er Pomerolviner eller fra kommunene rundt Pomerol, gode til vilt.

Italia Piemonte lager fantastiske viltviner fremstilt på Nebbiolodruen, så som Barolo og Barbaresco. Tross at de kan være litt stramme i smaken har de en fyldighet og rikhet som passer viltet perfekt. Videre kan en Barbera passe meget godt til fugl. Venetos modne Amaroner passer, det samme gjør Ripasso-viner. Fra Toscana heter den beste vinen til vilt Brunello di Montalcino. Den er rik og kraftig – og dyr. Puglia lager en del bra viltviner basert på viner laget på Negramoro eller Primitivo.

Problemet kan være at de er litt rustikke. Dão lager de mest elegante vinene i Portugal, mens viner fra Douro er kraftige og rike.

Nye verden En elegant og rik Cabernet eller Zinfandel fra California er ikke å forakte, videre kan man finne en del gode vilt viner i Sør-Afrika gjerne laget på Pinotage druen. Når det gjelder Chile så mangler ofte de rimelige vinene konsentrasjon og kropp for å passe til vilt og de mer eksklusive blir litt for tunge. Argentina er det beste valget, for det er som regel mer kraft og finesse i dem. Australia har også noen viner med finesse og eleganse som passer til vilt.

Spania Spania er for mange den perfekte viltvinen og det er Christer delvis enig i. Rioja med sin rike og litt myke stil, gjør at det aldri kan bli noen crash mellom vinen og viltet, spesielt om du koster på deg en Reserva eller Gran Reserva. Ribera del Duero produserer som regel rikere viner en Rioja, men kanske ikke så elegante. Passer meget godt til firbent vilt. I distriktene Penedes og Jumilla finner du rimeligere men gode vilt viner.

Portugal Portugal lager mange bra viltviner i en rimelig prisklasse,.

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.

VINSMAK


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

ANNONSER 17

UKE 36

NÅ LANSERER VI EN HEL SERIE AV STEAKHOUSE-PRODUKTER UTVIKLET I SAMARBEID MED CRAIG WHITSON.

PRODUKTER OG OPPSKRIFTER ER UTVIKLET I SAMARBEID MED

69,-

SE CRAIGS OPPSKRIFTER PÅ REMA.NO

PR. KG

THIN-CUT TURKEY

STEAKHOUSE, SOLVINGE, 400 G, 172,50 PR. KG

79,-

55,-

KENTUCKY DRUMSTICKS

STEAK HOUSE BURGER

STEAKHOUSE, SOLVINGE,

STEAKHOUSE, NORDFJORD, 300G, 152,78 PR KG

TI MØRHETSGARAerNmed

use biff Våre Steakho i produseres Mørhetsgarant krav til etter strenge odning av m valg av kjøtt og house biffer kjøttet. Steak a unge produseres fr ed riktig m er ig okser og kv vekt. Er du fettsetning og ed ikke fornøyd m få ak, r du mørhet og sm ke! pengene tilba

950 G, 83,16 PR KG

249,- 379,- 25,P R. KG

MEXICAN PEPPER STEAK STEAKHOUSE, NORDFJORD, 249,00 PR. KG

PR. KG

TENDERLOIN STEAK

STEAKHOUSE, NORDFJORD, 379,00 PR KG

PR. PK

FLØTEGRATINERTE POTETER 500 G, 50,00 PR KG


18

annonser

Vestfold september2010  2010     uke uke36 35 VestfoldBlad  Blad     september

S I R P Å P T R E P X E

laveste priser, ts e d e rk a m g e d y lb ti tid kunne Våre 4 butikker vil all . Skulle vi mot il sm t e d e m e ic rv se kunnskap og i tillegg til høy faglig har du returrett i t p jø k r a h u d t k u d illigst på et pro b re væ e k ik g in n sjon + et d o ta n e form m u k o d t o m * n se etalt prisdifferan tb u t u r få u d r e ll e r e 30 dag Experthandel. g li e g yg h n e l ti n e m m . Velko *) Prisgarantien gjelder produktene i denne annonsen t.o.m. gavekort på kr. 500,-*

onsdag 15. september. Ved prissammenligning gjelder ikke netthandel.

Point komfyr HMK14NO

• Energiklasse B • Ovnsvolum 61 liter • Termostatstyrt ovn-

499,-

temperatur 50-250°C • Grill • Tilbehør: Stekebrett,

langpanne, rist • Tradisjonell ovn med

4 funksjoner

1999,-

Wilfa mikro M4-700

• Barnesikring • Ovnsvolum 17 liter • 700W • 5 effekttrinn • Roterende tallerken 24,5 cm

Samsung Blueray-spiller BDC5500XEE

• Internet@TV • AllShare • Full HD • 1080p oppskalering • 1080/24P,1080/60P • 2 HDMI-CEC 1.3 • USB

Panasonic 42” plasma-TV TXP42C2E • • • • •

42” HD-Ready Plasma SD-kortinngang (for bilder/video) Viera Link 100Hz Dobbel skanning 2 x HDMI

Vi tar forbehold om ikke innkommene, utsolgte produkter og trykkfeil.

3999,-

999,-

LARVIK (i Prinsekvartalet)

SANDEFJORD (Ved Tempokrysset)

TØNSBERG (På Kilen)

HOLMESTRAND (På «fjellet»)

Prinsekvartalet, tlf. 33 12 12 60 Man.-fre. 10 - 18, lør. 10 - 15

Skiringsalssveien 9, tlf. 33 42 36 00 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16

Heimdalsvingen 3, tlf. 33 30 14 40 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16

Hvittingfossvn. 117, tlf. 33 09 93 93 Man.-fre. 10 - 19, lør. 10 - 16


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 35

19

KULTUR

LESELYST I en serie bokomtaler kan du bli bedre kjent med Vestfolds mange forfattere. Det skjer takket være et samarbeid mellom Vestfold Blad og Litteratur i Vestfold.

Maneten Medusa Forfatter: Margrethe Geelmuyden FORLAG: ASCHEHOUG

Medusa og prins Gelonius håper å treffe hverandre på det store manetballet. Men Medusa sitter fanget i fjæra og kommer ikke løs. Tidevannet renner ut, og snart er fjæra tørrlagt. Medusa blir kjent med en krabbe, en akkar, en laks, anemoner, sjøstjerner, måker og glassmaneter. Noen er hjelpsomme, andre er farlige. Kan noen hjelpe henne løs? Og kan hun hjelpe seg selv? Rekker ikke Medusa fram til manetballet i tide, er det fare for at den slemme Cyannéa kaprer prinsen og blir dronning over manethavet. I tillegg til denne fargerike fortellingen kommer en CD med fem tøffe sanger om Medusa og noen av skapningene hun har stiftet bekjentskap med. De aller fleste har vel i løpet av oppveksten vært borti en eller annen form for prinsessehistorie, enten det er i form av Tornerose, Askepott, Snehvit, Ariel eller andre. Konseptet bak historien om maneten Medusa er dermed ikke ukjent, men detaljene er litt annerledes enn det

vanlige – og det underholder uten tvil. Boka bugner av faktaopplysninger om livet under vann, men den virker slett ikke som en faktabok. Her er nyttig informasjon pakket inn i en humoristisk og spennende historie om livet fra en brannmanets perspektiv. Geelmuydens karakterer er fantastiske, en personlig favoritt er den litt halvgale akkaren Kallemarie. - En, to, tre, jetmotor! ropte Kallemarie og sprøytet vannet fra hodet ut gjennom en trang åpning mellom armene. Vannstrålen sto som en røyk etter et jetfly. Medusa kjente et rykk. Så sa det svisj og svupp. Sugekoppene glapp, og Kallemarie forsvant som en rakett uten Medusa. Medusa ristet på blondekanten. Et nytt knippe med fangarmer hadde løsnet fra kråkebollen. Men enda satt fire knipper igjen, og Medusa satt bom fast. Illustrasjonene av Lars Hegdal er herlige. Om ikke Geelmuydens levende språk var nok, får

Margrethe Geelmuyden

i allefall illustrasjonene en til å flire, eller å heve et øyenbryn eller to. Sjøstjerner og glassmaneter kan jammen være skumle. Undertegnede har dessuten fått sangen Kram, kram, kram, jeg heter Isenkram på hjernen. CDen inneholder 5 koselige sanger komponert av Åshild Watne, og vedlagt i boka finnes sangtekstene, så her er det bare å synge med. Musikken er fengende og fungerer som et godt tillegg til historien. Alt i alt er dette et særdeles fargerikt og fascinerende eventyr som underholder på flere nivåer.

Margrethe Geelmuyden, opprinnelig fra Tønsberg, er utdannet innen språk og strategi. Hun er grøntaktivist og også kjent som skribent i D2, der hennes humoristiske hagespalte har underholdt lesere både med og uten hage. I 2009 ga hun ut boken «Den store sneglekrigen». «Maneten Medusa» er hennes første barnebok

15 på topp i høst

Geelmuyden lansering nr. 2:

Tversoververs

Skjønnlitterære bøker 1. Bernhard Hvals forsnakkelser (Lars Saabye Christensen) 2. Hjemkomsten (Victoria Hislop) 3. Fedrenes løgner (Tom Egeland) 4. Morgen i Jenin (Susan Abulhawa) 5. Panserhjerte (Jo Nesbø) 6. Salvadorena (Cecilia Samartin) 7. Den glemte hagen (Kate Morton) 8. Ved daggry (Stephenie Meyer) 9. Rapsgubbene (Karin Brunk Holmqvist) 10. Den lille larven Aldrimett (Eric Carle) 11. Dypet (Tom Kristensen) 12. Før jeg brenner ned (Gaute Heivoll) 13. Hotellet på hjørnet av Bitter og Søt (Jamie Ford) 14. Øya under havet (Isabel Allende) 15. Det tapte symbol (Dan Brown)

En annen kjent forfatter som bærer samme etternavn som omtalte Margrethe, er Nils Christian Geelmuyden. Han er ordsmeden som er viden kjent for sine banebrytende portrettintervjuer, har skrevet rimbok. Med svart humor og herlig samfunnskritikk - her er noe for barn så vel som voksne. Illustrert av ingen ringere enn avistegneren Finn Graff. Det kommer fram av en pressemelding fra forlaget Cappelen Damm. Niels Chr. Geelmuyden er forfatter og skribent, bosatt på Tjøme. Han er særlig kjent for sine portrettintervjuer i Kapital og Henne. Dessuten er han kåsør i radio og spaltist i ulike organer som SAS-magasinet, Bergens Tidende og Tønsbergs blad. Har tidligere skrevet fast i Farmand, Morgenbladet og Tidens Tegn.

Kilde: www.bokogsamfunn.no, hentet for uke 33.

Strammere tider?

Smører kroppen innenfra UDO’S CHOICE 500 ML, FØR 299,- NÅ 269,90 KAPSLER, FØR 259

229,-

Rens kroppen

Ned i vekt?

BIO DRAIN 90 TBL, FØR 299,- NÅ 259,-

NOKA SHAKE

399,-

Hindrer opptak av karbohydrater

Bygger muskler

SUNKOST HAGEBØNNE 120 KAPSLER, FØR 205,-

SJOKOLADE ELLER JORDBÆR 1 kg, FØR 399,-

175,-

JORDBÆR, SJOKOLADE, BLÅBÆR ELLER VANILJE 15 MÅLTIDER, FØR 239,-

180 TBL, FØR 474,-

WHEY TECH PROTEINTILSKUDD

319,-

Tilbudet gjelder t.o.m. 11 sept. 2010 eller så langt beholdningen rekker.

199,-

Sunkost har produktene for deg som vil komme i god form Amfi Larvik Tlf 33 13 14 40


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

20

kultur

Photoshoot-konkurranse Modell for en dag Tekst og foto: Fanny elise Bettum Lunde

Wilde Abelone Flan (21 år) kommer opprinnelig fra Sandefjord, og er for tiden bosatt i Tønsberg. Her går hun på fotofaglinjen på Idéfagskolen på Nøtterøy. På sensommeren opprettet Wilde en konkurranse på Facebook, der premien var en photoshoot inklusive sminke, styling og bilder inngikk.

Overveldende respons – Konkurransen resulterte i 28.000 påmeldte, det er helt vilt! Jeg hadde håpet på 2.000-3.000 deltakere, sier Wilde, og det kun fra Vestfold. Men folk fra hele landet har vist interesse, forteller den unge fotografen. Hun har hatt en klar tanke bak facebookkonkurransen, for Wilde er en målbevisst karrierebygger. Målet med konkurransen var å få flere besøkende på min fotoside på Facebook. – Jo flere som ser mine bilder, jo større er sjansen for at jeg lykkes som fotograf, sier Wilde.

Så på 500 profiler Men hvordan trekker man ut en vinner blant 28.000 deltakere? Jeg kunne jo ikke gå inn på 28.000 personers Facebook-profiler, så jeg valgte ut 500 ganske tilfeldig. Jeg så etter folk med

alle mulige etniske bakgrunner, og hadde absolutt ingen fasit, påpeker Wilde. Etter å ha kuttet ned til 500, begynte jeg prosessen med å gå inn på folks profiler for å se etter særpreg, alt fra spesielle ansikter til en annerledes ansiktsform. Til slutt puttet jeg 100 navn i en bolle, og trakk to vinnere, konkluderer hun.

Lykkelig 17-åring En av vinnerne var 17-år gamle Kathrine Bergstaa, som går 2. året ved Sandefjord VGS. –Jeg var med i årets Russeservice-katalog, og derfor har jeg litt erfaring med å stå foran et kamera, noe jeg tror kommer godt med når jeg skal stå modell for Wilde, sier Kathrine. – Da jeg fikk vite at jeg var trukket ut i konkurransen tenkte jeg «Hæ? Så flaks jeg har!» Jeg har sett bilder som Wilde har tatt før og synes de er veldig tøffe, og håper virkelig jeg har noe å komme med, sier Kathrine spent.

Forespørslene kommer Etter Facebook-konkurransen har Wilde fått mange forespørseler, både i forbindelse med brylluper og fra modeller som ønsker å utvide bildeporteføljen sin. – Jeg har fått mange mail og mye positiv respons. Det treffer virkelig hjertet mitt at det er så mange som liker det jeg gjør, og ikke minst er det veldig motiverende, sier Wilde. Wildes blogg: wildeabelone.blogg. no

Jo flere som ser mine bilder, jo større er sjansen for at jeg lykkes som fotograf. Wilde Ablone Flan

Forberedelser: Wilde Abelone Flan forbereder Kathrine Bergstaa for photoshoot.

Resultatet: Bilde er ikke ferdig redigert, men viser likevel hvordan fotografen og stylisten Wilde Abelone Flan fanger stem

GJØR ET HØSTKUPP PÅ VÅRE DEMOMODELLER Faeton 1040 Moraga

Faeton 840 Moraga

Faeton 790

DEMO Besøk oss lørdag 11. sept. kl. 10-16 på

ÅPEN DAG hos Vestfold Maritim

Den store og trygge familiebåten på 34 fot m/2xYanmar LPA-STP 315 hk diesel Før kr 2 475 000,-. Spar kr 876 000,Finnkode: 8262181

1 599 000,-

Den komplette allværs-/ fiskebåten med bokomfort m/Yanmar 6LPA-STP 315 hk Før kr 1 510 000,-. Spar kr 511 000,Finnkode: 8270423

999 000,-

Den perfekte hytte-/ fiskebåten som har alt. m/Yanmar 4LHA-STP 240hk diesel Før kr 1 350 000,-. Spar kr 751 000,Finnkode: 8117078

KJØR

599 000,-

Magasinveien 3, 3159 Melsomvik. www.vestfoldmaritim.no Kontakt Faeton: Frode Berg Tlf. 33 35 05 81 Mob. 93 00 98 44 fb@ntcompany.no www.faeton.no

ING


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

21

Amfi - Norges største senterfamilie

trakk 28.000

Velkommen til Amfi Larvik

Åpent: 9-20 (9-18)

mninger og får fram det hun ønsker i bildene sine.

Tango på norsk!

Østlendingen Dagbladet, Aftenposten, Haugesunds Avis, Dagningen, BT

Intimkonsert

Fredag 17. september kl. 20.00

Lørdag 18. september kl. 20.00

Britt-Synnøve Johansen

En kveld med PETER JÖBACK

Den lille kvinnen med den store stemmen tar oss med inn i tangoens verden.

Nå kommer Peter Jöback med sin enorme tilstedeværelse og fantastiske stemme til oss!

Man. - fre. 8.00 - 15.30 (Servicesenter) 1 time før forestilling (Kulturhus)

Billetter: 33 40 20 01

www.notteroy.kulturhus.no

Åpent: 09-20 (18) Vinmonopolet: man-tor 10-18 · fre 09-18 · lør 09-15


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

22

bolig

Stort trykk på rekkehus

Denne boligen på Aabol i Sandefjord er et typisk eksempel på rekkehus som er lettsolgte i høst. Foto: EiendomsMegler 1.

Rekkehus og boliger du kan dele med andre går så det suser i Vestfold akkurat nå.

Boligbarometer Tekst: Marianne Henriksen

Nye familier vil inn på markedet, eldre etablerte vil ha noe lettvint og atter andre vil ha noe i Vestfold til de finner eneboligen som passer dem her i fylket. Det er i alle fall slik situasjonen framstår når vi snakker med Einar Tangen, som er eiendomsmegler MNEF ved EiendomsMegler 1 (EM1) i Sandefjord.

Lyse utsikter Han presenterer BoligMeteret for august, som Prognosesenteret utarbeider hver måned for EM1. Her er det mye positiv lesning om vår økonomi og forventninger til framtiden, felt

ned i statistikker og indekser som skal gi oss en pekepinn om hvordan markedet egentlig er. Noe er målt over tid, andre statistikker er måleverktøy av ferskere dato. – Det er interessant å lese om forventninger og flytteplaner, selv om indekser må måles over tid for å gi god informasjon, sier Tangen. Han sier indeksene vil gi god kunnskap om markedet i framtiden. Kunnskapen han har om markedet nå, er hentet fra au-

gikk ned, har den nå gått opp igjen - folk begynte å selge igjen etter ferien i juli, sier Tangen. Han kan også melde at boligspekulantene nå har trukket seg tilbake. Et raskt søk på Finn.no mandag viser 1066 boliger til salgs i Vestfold. Et trekk som er spesielt markant hos EM1 i august er interessen for rekkehus og delte boliger.

Variasjoner – Det gikk mye eneboliger på forsommeren, nå er rekkehus og den type bolig i skuddet som aldri før. Det viser variasjonene i markedet og svingningene vi som meglere må ta hensyn til. Rekkehus har blitt kjempepopulære, og selges fort og radig. Det har blitt en god og stor kjøpegruppe på denne typen boliger. Her finner vi både førstegangskjøpere, innflyttere til Vestfold og de som går fra mindre leiligheter til noe større. Passelig vedlikehold og sentral

Det gikk mye eneboliger på forsommeren, nå er rekkehus og den type bolig i skuddet som aldri før. gustsalget, og boligomsetningen han ser til daglig.

Friskmeldt marked – Generelt sett er boligmarkedet nå helt friskmeldt etter finanskrisen. Vi merker at optimismen er tilbake. Etter en sommer hvor beholdningen

beliggenhet lokker, sier megleren. Et eksempel han trekker fram er et rekkehus med første visning torsdag, solgt til godt over takst fredag. – Det er vanskelig å spå boligprisene framover, men vi forventer at de vil øke mellom fem og ti prosent i inneværende år, avslutter Tangen.

Megler Einar Tangen erfarer at boligspekulantene har trukket seg tilbake fra eiendomsmarkedet.

BoligMarkedsIndeksen  Er e  t samlet uttrykk for markedsstemningen i landet totalt, levert for EiendomsMegler 1.  Verdien har steget siden i mai, og ligger nå på 102 for hele landet, som er den høyeste verdien som er målt i år.  Total BMI varierer i fylkene, Vestfold ligger høyest på 104, mens Buskerud ligger på 96. Det skyldes en markant overvekt av folk med flytteplaner i Vestfold, i forhold til landet forøvrig. Det gir også en sterk forventning til økning i boligprisene.


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

23

Amfi - Norges største senterfamilie

Spenning etter rekordsommer

Hos oss finner du: Mat og Drikke Eksotiske Matvarer Sunkost Vinmonopolet Servering Bjarne Kafê Kaffebryggeriet Majas Kaffebar Klær, Sko, Reiseefekter B-Young Cmyk Cubus Guidance Kappahl Klara LMC Match Trendsko Ultimo Outdoor Mangrove Bagorama

Denne boligen representerer en typisk enebolig solgt tidligere i sommer. Foto: Krogsveen

Krogsveen har lagt en rekordsommer bak seg. Nå er meglerne her spente på høstmarkedet. BOLIGMARKEDET

TEKST: MARIANNE HENRIKSEN

Jørgen Erland Pettersson, daglig leder ved Krogsveens avdeling i Tønsberg, har andre erfaringer enn EiendomsMegler 1 når det gjelder hva som går unna av boliger om dagen. – Vi har aldri hatt så stort trykk på boligsalget som i våres, juni ble en rekordmåned, forteller Pettersson. Han tror dette gjaldt de fleste meglerne.

Rolig juli, spent høst

Både nye og gamle boliger ga høy omsetning i forkant av sommeren, mens juli som vanlig ble noe roligere. Store deler av porteføljen ble solgt før markedet tok seg ferie i juli – August hadde en rolig opp-

tig. Dette kan ofte gi en dyrere pris til slutt, sier Pettersson.

Eneboliger går unna I motsetning til EiendomsMegler 1, er det eneboligene som får ben å gå på hos Krogsveen. – Vi ser at leiligheter har løsnet litt, men det som går best er normale eneboliger, som er innenfor de prisrammer hvor de som ønsker å etablere seg i enebolig befinner seg i, ofte barnefamilier. Det er ikke noe nytt, men er etter vårt inntrykk litt forsterket akkurat nå, sier Pettersson.

August hadde en rolig oppstart, men tok seg opp og endte ganske bra. start, men tok seg opp og endte ganske bra. Akkurat nå er vi spente på hva høstsesongen byr på, prognoser om boligmarkedet er alltid en utfordring, sier Pettersson.

Gjerdesitterne drar opp Han ser at det er mange i boligmarkedet og mange visningsdeltagere, men mange velger å bli sittende på gjerdet for å avvente budoppstart. – De vil ha en trygghet og bekreftelse på at prisnivået er rik-

Spesialbutikker Bjørklund Elkjøp Express Flora Gran og Ljosland Notabene Skin Tonic Sveins Zoologiske Telekiosken Vita Vitus Apotek Svanen Hus og Hjem Black Design Christiania Glassmagasin Kitch’n Nille Service og Tjenesteytende Tango Frisør Larvik Postkontor NAV

PROSENTVIS SALGSENDRING SISTE ÅR Type bolig Alle boligtyper Delte boliger Eneboliger Leiligheter

Periode jul.09 - jul.10 jul.09 - jul.10 jul.09 - jul.10 jul.09 - jul.10

kilde: www.krogsveen.no

Endring 6.69% 9.85% 7.98% 5.94% Jørgen Erland Pettersson i Krogsveen i Tønsberg går en spennende høst i møte.

Åpent: 09-20 (18) Vinmonopolet: man-tor 10-18 · fre 09-18 · lør 09-15


24

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

En handel du skal leve med

Mosserød VISNING

Tiltalende enebolig på 2 plan med dobbelgarasje - barnevennlig - solrikt - utsikt Funksjonell og praktisk enebolig Dobbelgarasje oppf. ca. 2001

Prisant. kr 2 850 000,Omkostninger: P-rom/bra: Ant. soverom: Byggeår: Tomt:

ca. 2,7% ca. 184/190 kvm. 4 1965 683 kvm. Eiertomt.

Sandefjord - Mosserød. Populært med kort avstand til barne- og ungd. skoler, RIMI-butikk , barnehage og friluftsområder. Adresse: Finnkode: Kontakt: Telefon: Visning:

Plutosvei 14 23613744 Einar Tangen 33 48 35 14 / 901 72 801 Lørdag 11/9 kl. 13.00

Motta visningspåminnelse. Send "em1 434902" til 2140.

eiendomsmegler1.no

La flest mulig se din boligannonse! Mange potensielle kjøpere i hele fylket. 90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke. Egne boligsider på www.vestfoldblad.no med visningskalender.

Spør din megler om annonsering i Vestfold Blad - det lønner seg!


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

25

Forsker på ulykker

næring

Kongsberg Maritime satser på forskningssamarbeid med Høgskolen i Vestfold, Universitet i Oslo og Høgskolen i Göteborg.

samarbeid

Tekst:Ingrid L. Christensen Foto: hive.no

Målet er bedre sikkerhet og høyere effektivitet i den maritime virksomheten. – Vårt samarbeid med Kongsberg, Universitetet i Oslo og med Høgskolen i Chalmers er unikt, da det samler verdensledende miljøer på simulering av komplekse og krevende maritime operasjoner. Vi er stolte over å bidra i prosjektet ”Simulering av krevende maritime operasjoner,” SIMAR, som vil gi helt ny kunnskap med formål å oppnå økt sikkerhet, effektivitet og energiutnyttelse, sier Marius Imset, Instituttleder, fakultet for teknologi og maritime fag ved Høgskolen i Vestfold, HiVe.

Neste generasjons simulatorer – SIMAR-prosjektets hovedmål er å utvikle kompetanse på de menneskelige sidene ved simulatortrening. Dette for å utvikle neste generasjons simulatorer for spesielt krevende og risikofylte maritime operasjoner, ek-

sempelvis ankerhåndtering innen offshore, skriver Kongsberg Maritime i en pressemelding.

Høgskole samarbeider med universitet Forskningsprosjektet SIMAR, er en avtale mellom Kongsberg Maritime og Forskningsrådet. Høgskolen i Vestfold er ansvarlig for å forske på læringsprosessen i simulatoren i samarbeid med Universitetet i Oslo. – Testing av nye treningsøvelser basert på faglig kunnskap om læringsmekanismer, vil foregå ved simulatormiljøet på HiVe, skriver Kongsberg Maritime.

HiVe gleder seg HiVes Marius Imset ser frem til å ta fatt på prosjektet. – Kunnskap om hvordan ny informasjonsteknologi og instrumentering kan bidra til å øke sikkerheten og effektiviteten i den maritime virksomheten, er et satsningsområde for oss på Høgskolen i Vestfold. Vi forsker på hvordan den menneskelige faktoren samspiller med teknologi og organisasjon, og bruk av avanserte simulato-

rer gir nye og spennende muligheter, sier Imset.

Reduserer ulykker SIMAR-prosjektet skal måle den direkte effekten av simulatortreningen i form av prestasjonsforbedringer under trening. Samtidig skal prosjektet redusere risiko, ulykker, oljeutslipp, ulykker og tap av utstyr i maritime operasjoner. Dette skal gjøres ved å kombinere toppmoderne simulatorteknologi med den nyeste kunnskapen om menneskelige faktorer. – Forskning har vist at simulatortrening er et viktig verktøy for å bygge kompetanse og redusere ulykker. SIMAR vil forbedre simulatortreningen ytterligere ved å hente inn kompetanse på læringsprosesser og gjennomføre omfattende testing av nye og effektive læringsmetoder, skriver Kongsberg Maritime.

Innovasjon for maritim industri – Teknologien har utviklet seg raskt, og vi tilbyr nå simulatorer med ekstremt høy grad av realisme. Vi ønsker derfor også å videreutvikle læringsaspektet

og Human Factors parallelt med nyvinninger i teknologi. Det er per i dag lite forskning innenfor dette feltet, så SIMAR representerer en innovasjon for maritim industri. Vi er overbevist om at samarbeidet med Norges Forskningsråd og våre FOU partnere vil bidra til utvikling av det beste verktøyet for fremtidens trening på maritime, krevende operasjoner, sier Kongsberg Maritime i sin pressemelding.

Her vises arbeid ved den eksisterende brosimulatoren ved Høyskolen i Vestfold.

Les mer om forskningssamarbeidet og delmålene som skal nås, på www.vestfoldblad.no

Ønsker Internasjonal teknologikonferanse hit Horten og Vestfold er sterkt representert på verdens ledende konferanse for kommersialisering av mikro- og nanoteknologi (COMS). konferanse

Tekst: Marianne Henriksen

Konferansen ble nylig arrangert i New Mexico, USA. Håpet er nå å få denne konferansen til Norge i 2012. MicroTech Innovation og

Norwegian Centre of Expertise Micro- and Nanotechnology fra Horten stiller med en egen stand som presenterer både partnere og medlemsbedrifter. I tillegg avholdes det flere presentasjoner fra det norske miljøet.

Norske pionerer COMS er et årlig arrangement som samler fagfolk fra både fra Amerika, Europa og Asia. Det norske mikro- og nanoteknologimiljøet har deltatt på denne konferansen helt fra starten. – På mange måter har vi vært med som pionerer på denne konferansen, sier daglig leder av MicroTech Innovation, Stein Hansen, som også deltok på det første arrangementet i 1999.

Positive tilbakemeldinger – Vi har også fremmet en søknad om å få avholde COMS i

Vestfold i 2012. Derfor har vi fått laget en profileringsfilm som presenterer regionen og miljøet, forteller Sissel Haugseth fra Norwegian Centre of Expertise og Electronic Coast i en pressemelding. Filmen vises for hele konferansen. – Tilbakemeldingene har så langt vært veldig positive. Vi har derfor et godt håp om å få dette arrangementet til Norge og Vestfold om to år, sier hun. – Under den konferansen planlegger vi å ha et spesielt fokus på det som opptar våre mange medlemsbedrifter og vil i forkant gjennomføre en undersøkelse for å få fram spesielle temaer. Jeg tror jeg kan røpe såpass at mikro/nano-teknologi for næringsmiddelindustrien vil stå sentralt. Dessuten vil det nye kompetansesenteret for bransjen på Bakkenteigen (FIN-

senteret) da stå ferdig, og vi hå- NCE representanter på plass i per dette kan spille en rolle un- New Mexico. Fra venstre står Henrik Jacobsen, Instituttleder IMST, der arrangementet. professor Per Øhlckers HVE, prosjektleder klyngeutvikling NCE Sissel Haugseth og daglig leder Stein Ivar Hansen, MicroTech Innovation.


VESTFOLD BLAD

26

SEPTEMBER 2010

UKE 36

NÆRING

Bygger fylket fra g Carl Christian Fon har lagt stein på stein - bokstavelig talt - siden han startet med gravemaskinen han kjøpte i 1988, da han etablerte Carl C Fon AS. CARL C. FON AS TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN

I dag er entrepenørfirmaet Carl C Fon AS en solid bedrift med 90 ansatte og oppdrag over hele fylket. Jarle Hillestad kom inn på eiersiden for ti år siden, og har vært med på veksten fra 38 til 180 millioner i omsetning. Han forteller at Carl C Fon AS i dag har over 30 gravemaskiner, 17 lastebiler, 8 dumpere, 9 hjullastere og masse annet utstyr og alt skal holdes i tipp topp stand og se rent og pent ut.

Må lokke til seg – Markedet vårt er Vestfold fylke, for profilen vår er at hos oss bor ingen på rigg, sier Hillestad. Og omtanken for hvordan de ansatte har det, er også et viktig fokus han som daglig leder har. For Hillestad har tanker for framtiden, og da må bedriften være et sted hvor unge og arbeidsvillige håndverkere se for seg en framtid. – Vi har mange fagarbeidere ansatt, som maskinførere, grunnarbeidere og lastebilsjåfører. For oss er rekruttering viktig, og i dag har vi seks lærlinger her tilknyttet opplæringskontoret, forteller Hillestad. Han ser at det er viktig for bedriften å ta ansvar for rekruttering av folk til faget. Maskinparken er en fristende utfordring for nye lærlinger, der kraftpakker på hjul står klare til å innta

vestfoldveier og bygg. Gründerens krav om rent og ryddig verktøy er innprentet i alle som skal håndtere maskinene, og kravet om faglig dyktighet følger med som en selvfølge.

Skole må til – Fra gammelt av var det de lite skoleflinke som havnet opp i disse jobbene, men i dag er det anderledes. I dag er det høyteknologi i flere av maskinene, med GPS og skjermer som skal følges med på. Vi vil vise at vår bransje også krever utdannelse for å kunne utføre jobbene. Det må ligge noe teori i bunnen, sier Hillestad, som et hint til nye generasjoner arbeidsfolk. For det nytter ikke å være skolelei og droppe teorien, om du vil stå med et fagbrev i hånda foran jobben du kan tenke deg.

Det nytter ikke å være skolelei og droppe teorien. Lykkelige lærlinger Det er noe lærlingen Arnulf Andersen og kollegaen Tordmund Fevang kan skrive under på. De er i full gang med veiarbeid på Tolvsrød, og tar seg en pust i bakken når vi møter dem. - Jeg trives veldig bra i Carl C Fon, sier Arnulf. Han begynte som utplassert fra videregående kurs 1 ved Færder i Tønsberg, hvor han

To fra Vestfold deltar i Yrkes-NM

TRIVES: Arnulf An dersen nyter å jobbe med store maskiner og Radio Norge på øret.

Mathias Jacobsen fra Marthinsen & Duvholt AS i Sandefjord og Arnulf Andersen fra Carl C Fon AS i Sandefjord representerer vår region i årets YRKESNM for lærlinger på Lillehammer 18-21 oktober, sammen med Leif Kristian Haave fra Norsk Vegverk AS på Notodden. - Dette er spesielt dyktige lærlinger som alle skal konkurrere i gravemaskinkjøring, dumperkjøring og hjullasterkjøring. Det er ca 35 lærlinger som stiller i konkurransen på Lillehammer, melder opplæringskontoret for anleggs- og berg-fagene. WorldSkills Norway arrangerer hvert annet å Yrkes-NM ett eller annet sted i Norge. World-

Skills Norway er ansvarlig arrangør og samarbeider med aktuell fylkeskommune om arrangementet. Under YrkesNM arrangeres yrkeskonkurranser i en rekke yrkesfag og samtidig er det yrkesmesse med informasjon om alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Mange av deltakerne på det norske Yrkes-landslaget blir tatt ut under Yrkes-NM. Yrkes-NM går av stabelen 18. - 21. oktober på Lillehammer. Mer informasjon: www.yrkes-nm.no. Vil du vite mer om fagene, og hvordan bli lærling? Se www.okab.no.


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

UKE 36

27

NÆRING

grunnen tok bygg og anleggsfag. 18-åringen regner med å ha fagbrev som maskinfører neste år, da vil han ha gjennomført to år på skolen og to år i lære. Tordmund forteller at han må ta opp naturfag, før han får fagbrev i grunnarbeider. - Matte gikk det fint med og praksisen er på plass, men litt gjenstår altså, smiler han. - Det viktigste er nok praktiseringa, sier Arnulf fra sitt førerhus i gravemaskinen, som sammen med en traktor og henger er arbeidsverktøyet hans.

Deltar i Yrkes-NM Grave et sted, få maskinen opp på hengeren og kjøre til neste sted. Arnulf gliser der han sitter, når vi spør om hvordan folk han møter i veien oppfører seg. – Det er ikke alle som skjønner at vi jobber for at de skal få en bedre vei, eller for å utbedre andre ting. De lurer på hva vi egentlig driver med, og skjønner ikke at vi faktisk ordner opp for dem. Men andre hilser og smiler, sier han.

Selv om han jobber sammen med kolleger i dag, jobber han mye alene. Da får han med seg det meste av hva som skjer i omverdenen gjennom radioen i hørselvernet, og har det i grunnen ganske så bra. At han trives bak spakene vitner også deltakelsen hans i presisjonskjøring i NM for lærlinger om. - Det blir moro å delta, og se hvordan jeg hevder meg i forhold til de andre, sier han.

FØRSTE GRAVER: Jarle Hillestad ved den første maskinen som troner på tomta til Carl C. Fon

En av de ledene maskinentreprenørene i Vestfold. Er spesialister på små og store oppdrag innenfor grunnarbeid, tomtegraving, drenering, matjord, vann og avløp, transport, containerservice og snøbrøyting.

Trivsel mot sykefravær Trivsel og fritidsaktiviteter står også høyt på prioriteringslisten, for at de ansatte skal ha en god arbeidsplass hos Jarle Hillestad i Carl C Fon. Idrett sponses både i bredde og topp, mens turer, festivaler og arrangementer som involverer ansatte med familier, er med på å bygge verdier. - Det gjør at selv om vi tilbyr jobber med til dels tungt fysisk arbeid, er kortidssykefraværet lavt hos oss. Mye sosialt som skjer bidrar til at folkene våre vil holde seg i arbeid, sier Hillestad.

CARL C. FON

90 ansatte, hvorav seks er lærlinger. Omsatte for 180 millioner i 2010 4,78 % sykefravær, kortidssykefravær 1,8 %.

SOSIALT: Lærlingene Fabian Kirkevoll og Arnulf Andersen sammen med Ingunn og Carl Fon på Fjordfest i Sandefjord.

Dette ersom en oppreisningsordning for tidligere Bønnene slipper barnevernsbarn i Vestfold, som har vært utsatt til her skal være håndplukket og sortert. for overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 1. januar 1993.

Søknadsperiode fra 1. februar 2010 til 1. februar 2011. For informasjon, søknadskjema og vedtekter – se vår hjemmeside eller ta kontakt med Oppreisningsordningen på telefon 415 04 143 – hverdager mellom kl. 9-15. Besøksadresse: Statens Park, bygg A, Tønsberg Postadresse søknader: Oppreisningsordningen i Vestfold P.b. 2410, 3104 Tønsberg Se vår hjemmeside:

www.tonsberg.kommune.no/oppreisningsordningen oppreisningsordningen@tonsberg.kommune.no

Eier 100 % av CCF Maskintransport, og har et arbeidsfellesskap, AF Vestfoldvei, der 50 % av kostnadene i prosjektet deles med NCC Roads.


28

Vestfold Blad    september 2010    uke 36

annonser

500m LAGERSALG ÷30-80% 2

SALG RETT FRA IMPORTØR

• Flis • Baderomsmøbler • Interiør • Outdoorprodukter Doite Pop-Up telt

Doite Atrium Plus 4 (4-mannstelt)

Settes opp på 1-2-3

før 999,-

kr

399,-

Flott iglootelt med god innvendig høyde. Vanntett og pustende. Mange funksjoner og lav vekt. Det perfekte øyteltet, festivalteltet eller til turer på vidda. Plass til bagasje i forteltet. Lett og raskt å sette opp.

før 2699,-

kr

899,-

SE ALLE TELT OPPSLÅTT I VÅR TELTLANDSBY Doite Llaima 4 (4-mannstelt)

Doite Licanray 4 (4-mannstelt)

Flott turtelt med sideåpning. Vanntett og ventilerende med lagringsplass i fortelt. Lav vekt, enkelt å sette opp.

før 2699,-

kr

1199,-

Cascade 6 mannstelt Med to separate soverom, full høyde, 1,90 cm

før 4999,-

kr

2499,-

Doite Tunic Daypack

før 2999,-

kr

før 599,-

1499,-

Doite Mirage dobbel

Ypperlig også som gjestemadrass, med innebygget fotpumpe

før 899,-

kr

Doite Bongo Daypack

499,-

Doite Catemaco 42 ltr.

Tøff daypack med iPod-lomme. Behagelig polstrede rygg og bæreseler.

Til skole, ferie og fritid, med ekstra sikkerhetsrom.

kr

÷50%

Kompakt 4-mannstelt med mange funksjoner. Vanntett og ventilerende. Åpning front m/ baldakin samt åpning side, plass til lagring av bagasje i fortelt med bunn. Lav vekt.

En teknisk dagstursekk med høy funksjonalitet. Lomme for vannbeholder. Vekt – kun 1,4kg.

før 649,-

før 1399,-

199,- kr 299,- kr 699,-

Doite Leonera 50 ltr. Den perfekte weekendtur sekken for alle forhold. Ventilasjons bakstykke gjør den meget bekvem å bære. Frontåpning og 4 sidelommer. Lommer i hoftebelte. Lomme for vannbeholder. Vekt kun 1,5 kg

før 1499,-

LAGERSALG

kr

En bekvem familiepose med gode isoleringsegenskaper. Vekt 1,5kg. Str 180x75 (14˚C/6˚C)

før 699,-

kr

Doite Camplus

699,-

Flott tursekk, perfekt for fjellturer. Frontåpning og 2 sidelommer. Justerbart bæresystem samt ventilasjonsbakstykke gjør den meget bekvem å bære. Regntrekk og lomme for vannbeholder. Vekt kun 2,3 kg

før 2499,-

ESSO

1199,99,-

kr k11

Åpningstider: Hverdager kl. 10 - 18 Lørdager kl. 10 - 15

PÅ KILEN I TØNSBERG – Heimdalsvingen 1, Tlf. 46 81 13 54 (I gamle hjelpemiddel-sentralen bak Pet på Kilen) www.doite.no

199,-

God pose med ekstra lengde. Behagelig fleece innerfor. Vekt 1,9 kg. Str (180+30) x80 (12˚C/4˚C)

før 899,-

kr

Doite Nunatak

399,-

Dame/herre. Behagelig softshell jakke med windblock

før 1499,-

kr

Doite Skudo

399,-

Dame/herre. Meget lett, behagelig Windbraker. Vind-, vanntett og pustende.

før 1699,-

kr

699,-

Doite Pedrosa Damejakke

Doite Sendero 60 ltr.

FACTORY STORE

EXPERT

Doite Primex teppepose

3 i 1 jakke med hette i kragen og innerjakke i sort micro fleece. Flerbruksjakke for alle typer fritidsaktiviteter. God pusteevne, er vindtett og vannavstøtende.

før 2499,-

kr

999,-

Tacora Pro 3 i 1 Herrejakke

Består av to jakker. Vind og vanntett lett vatert ytterjakke og myk, bekvem fleece innerjakke.

før 2999,-

kr

999,-


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

ANNONSER 29

UKE 36

Høstens

båtkonvoi

Se båter fra:

VIKNES - TARGA - ADRIATIC - NB MARINE - SKILSØ - JODA

Vi anløper følgende havner: Sandefjord v/kokeriet 10 sept. kl. 14 - 19 Tønsberg gjestehavn 11 sept. kl. 12 - 17

Utstillere er: Båtsenteret Holmestrand AS Herføl Marina AS Norges Båt AS Skilsø Båtbyggeri AS Joda AS

Tom Bro Arnesen Erik Nordum Leif Johansen John Bakken Ingemann Gjerulfsen

tlf tlf tlf tlf tlf

922 65 834 990 98 950 913 03 923 414 07 070 901 01 166


30

Vestfold Blad    september 2010    uke 36

annonser

Rubrikkannonser Selges Kiste m/lås, Svak buet tak. Datert 1776. Kr 700,-. L:109xB:54xD:55 Tlf. 958 70 646 Honda CRV 98 modell 4x4 173000 km. Eu ok 2011. Bra stand kr 85000,-. Tlf. 916 29 034 VW Boble 73 modell Nylakkert karosseri og bunnplate. Mangler motor. Deler kjøpes nye og brukte i Tønsberg. Kan monteres mot bet. 6000,-. Tlf. 916 29 034 Nytt stort telt , H:180, l:610, b:280 cm m/2 sovrom.Vekt 9 kg. Kr 1200,-. Tlf. 924 06 122 Diverse, Brukt golfsett, kassegitar, frimerker, cd-plater m.m. Tlf. 936 45 453 Bøker, leker, spill, Barne-og voksenbøker, leker, drill,brettspill m.m. Tlf. 936 45 453 Moccamaster kaffetrakter, Dobbel kr 500,- (Ny pris 4300,-) Tlf. 905 11 284 ILAS båtkrybber, 2 stk Alu, praktisk,16-27 “ kr 2000,- Larvik. Tlf. 934 79 507 Små agnsild, Til feks. makrell-/ørretfiske kr 25,- brettet. 5 for kr 100,-. Tlf. 412 89 340 09 Mini Cooper Clubman, Kun 10.500 km som ny. Masse utstyr. Kun kr 218.000,- + omreg. Tlf. 928 58 723 4 vinterdekk, På felg 175/70/R13 lite brukt kr 800,-. Tlf. 990 10 520 Audi 100 2,3b 93mod., Veldig bra bil. Stasjon, bensin S/V dekk med pikk kr 25000,-. Tlf. 403 20 066 Babysenger, 2 hvite sprinkelsenger m/sengehimmel og madrass. Tlf. 994 70 668 Marmorino salongbord Firkantet (fint til vinkelsofa) kr 300,-. Tlf. 905 11 284 Hvaltann, Hvaltann kr 500,-. Tlf. 920 32 745 Snøfreser 2009 mod, Lite brukt m/selvstarter og lys. Tlf. 33 47 68 31

2 enkeltsenger, Kr 400,- per stk. 90 cm brede. Tlf. 478 95 626 83 ltr akvarium, m/underskap og utstyr, som nytt kr 1500,- (bud). Tlf. 959 01 310 Audi A4 Quattro st., Mørkgr. mod: 2000 1,8 ltr Servicehefte s/v hjul. Tlf. 481 21 877 BEHA Ambassadør, Pga. flytting selges komfyr m/ keramisk topp, varmluft etc. Tlf. 976 90 831 BMX Triple X 20” , Ubetydelig brukt, som ny - m/ fotpinner. Kr 1500,-. Tlf. 412 17 231 Babyutstyr, Bilsete 0-13 kg Brio Happy bag. Uro Badestol. Gi bud. Tlf. 926 57 389 Juleaften tallerken, Samle objekt. År 1974, 75, 76, 77 og 78 selges samlet kr 350,-. Tlf. 920 32 745 Lava LCD TV 32”, Lava Magma Line 32”, 16:9 1366x768, HD Ready 2xHDMI. Kr 3200,-. Tlf. 920 32 745 MIYATA racersykkel, Stor ramme til stor gutt, nesten ubrukt, 1995, kr 1000,-. Tlf. 934 79 507 Møbler, Tv-bord, lys buesofa, sort lyskrone, brun skinnstol. Tlf. 926 57 389 Gitar, Kassegitar merket Landola kr 300,-. Tlf. 993 25 332 Gulvlampe, Gulvlampe uplight m/2 dimmere patinert kr 150,-. Tlf. 993 25 332 Hylle, Krydderhylle i eik 10x60x63,5 høy. Kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Innerdør m/karm, 70x200cm, lyslakkert tykk isolert (stått på kontor). Tlf. 468 08 505 Stor Høyang kjele, Stor brukt kjele h-20cm b-30cm m/lokk kr 75,-. Tlf. 920 32 745 Spisestue M/6 stoler (2 m/armlener) i eik, kr 5000,-. Dekketøyskap i samme stil br 103cm. Kr 500,-. Tlf. 905 11 284.

Brudekjole, brudepike, Brudekjole 42-44 m/korsett 3000,- Brudepikekjoler 4 år 400,- per stk. Tlf. 926 57 389 Elto komfyr, Kr 500,- vanlige plater, rask avgjørelse. Tlf. 909 76 280 Stavern. Forskjellige bøker, Hardy kr 50,- Einar Gerhardsen kr 75,- og mange andre 40,-. Tlf. 920 32 745 Gummibåt 9 fot, Ny gummibåt 9 fot, godkj. for motor opptil 9,9 hk. kr 4000,-. Tlf. 924 06 122 Gammel kiste, Type Amerikakoffert (ikke brukt på reise), pen kr 450,-. Tlf. 468 08 505 Mynter, pins, dvd., JVC-anlegg, førstedagsbrev, mynter, pins, dvd-og VHS m.m. Tlf. 936 45 453 Ny stor krabbekoker, Krabbekoker inkl.gryte i aluminium, volum 39 liter. Kr 1900,-. Tlf. 924 06 122 Verktøy, Sirkelsag, stikksag, planslipper. Pluss diverse annet verktøy. Tlf. 920 32 745 Campingvogn, M/låsbart helårsfortelt. Svært gunstig. Se finn 24122168. Tlf. 915 97 485 2 stk. IKEA lenestoler, Pent brukt kr 750,- for begge + liten TV kan følge med gratis! Tlf. 905 11 284 Seng, 90x200 m/sengeskuff bla kr 700,-. Tlf. 994 70 668 Speil og kommode, M/ramme 68x104 kr 450,-. Pent brukt. Tlf. 993 25 332 Hvit TV-benk , Med en hylle 89x36x49.5 høy kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Ved kappsag, 1500W-2HK. Brukt en gang. Kr 1000,-. Tlf. 993 25 332 Hockeyskøyter, Bauer skøyter str. 26 kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Kurongbrett, Bare brett kr 50,-. Tlf. 993 25 332

Tegneserier, Div. tegneserier og julehefter. Tlf. 928 31 692 Tv bord og seksjon, Tv bord kr 500,- og seksjon vkr 790,- som nytt. Tlf. 478 95 626 Tv bord, Mørkt bord med dreiplate og glass. Kr 350,-. Tlf. 473 12 625 Antikk lampe, Gammel smijernlampe fra 1930/40 må ses. Gi bud. Tlf. 917 37 237 Gulvur, Pent, mekanisk. Må hentes Sandefjord. Tlf. 994 13 671 Kjøleskap Zanussi, 1 kjøleskap med frysedel. 1,20 meter kr 500,-. Tlf. 473 12 625 Stort hundehus, Imp.treverk, vanntett, sort papptak H-142 L-155 B-135. Tlf. 906 90 308 Tegneserie blader , Fantomet, Tomahawk, Helgenen, SnurreSprett, Jonah Hex, kr 4,-. Tlf. 920 32 745 Sykkel med el.motor, Ny herresykkel med hjelpemotor selges for kun kr 5500,-. Tlf. 924 06 122 Stressless Lazy Boy, Sort stoff m/fotstøtte, ubet. brukt kr 2000,- (ny pris 5000,-). Tlf. 468 08 505 WHIRPOOL Fryseskap, Hvitt, 180 cm høyt kr 750,-. Kan ordne transport fra Skoppum. Tlf. 900 31 830 Treningsapparat, Trappemaskin med håndtak. Sandefjord. Kr 250,-. Tlf. 994 13 671 Vinterdekk til bobil, 4 stk Michelin 215/70R15C på felg ubetydelig brukt kr 2000,-. Tlf. 980 65 681 Volvo v40 1999model, Trenger ny lakk, 1,6 bensin eu ok kr 30.000,-. Tlf. 403 20 066 Vugge og skatoll, Skatoll mahogny, 50-talls, og trevugge m/innsats begge kr 600,-. Tlf. 995 56 074 Benkeskap 1 m, M/oppvaskkum og vannlås. Ny (flatpakket) kr 500,-. Tlf. 905 11 284

Barneseng, Eik m/sprinkler 61.5x120 m/madrass kr 300,-. Tlf. 993 25 332 Bilde m/ramme, Japansk Broderi m/blomstermotiv 36.5x46.5 kr 100,-. Tlf. 993 25 332 Brodert bilde, M/ramme. Motiv; Ung pike m/instrument kr 150,-. Tlf. 993 25 332 Kjøkkenbord, Furubord 80x80x72.5h m/4 stoler kr 400,-. Tlf. 993 25 332 Peugeot 405 1995 mod, Veldig fin bil ikke noe rust, bensin kr 10000,-. Tlf. 403 20 066 El. skrivemaskin Med rettetast og fin oppbevaringskoffert “Sense” Lite brukt kr 600,-. Tlf. 905 11 284 Grundig 21” TV 5 år kr 500,-. Tlf. 33 38 66 41 OKIFAX, Telefon med digital svarer og fax kr 300,-. Tlf. 905 11 284

Ønskes kjøpt Terassedør 200 x 90 cm. Tlf. 958 70 646 Lp-plater, Lp, singel, cd og musikk dvd. Tlf. 412 69 203 Parafin, Parafin på fat eller tank. Tlf. 926 45 310 Biler, Alle Toyota Type Hiace, Peugoet 505. Rust og skadede biler. Tlf. 995 62 733

Ønskes leid Tolvsrød og omegn , Mor med sønn trenger et sted å bo i nærheten av Tolvsrød. Tlf. 413 20 525

Annet Hater du å kaste ting? Tar imot brukte ting og tang. Ikke møbler. Sett tingene ved trappa i Kjellbergvn. 5,Virik, Sandefjord døgnet rundt. Vil selge det på garasjesalget mitt. Tlf. 454 67 831

Legg rubrikkannonseGRATIS GRATISpå påwww.vestfoldblad.no www.vestfoldblad.no Legg inninn dindin rubrikkannonse


VESTFOLD BLAD

SEPTEMBER 2010

ANNONSER 31

UKE 36

Annonser

Dyktig grafisk designer og fotograf søker oppdrag Jeg er innflyttet til Vestfold og har 20 års bred og allsidig byråerfaring fra ulike prosjekter innenfor mitt felt. Jeg ønsker derfor kontakt med personer eller foretak som kan ha nytte av min kompetanse, primært for et langsiktig samarbeid, men også til både små og store enkeltoppdrag. Hvis dette virker interessant, også om du i første omgang bare har ideer eller tanker du vil lufte, ta kontakt med Johnny Winterthun på tlf. 913 00 496 for en uforpliktende prat. Gode tanker er som kjent til for å deles. Positive opplevelser

Kunngjøringer

Dansekurs

Alt innen hagearbeid Tlf. 33 32 66 00

Trend Danseklubb

Politiske møter • • • • •

Vestfold eldreråd - 8. 9. kl. 1200 Administrasjonsutvalget - 9. 9. kl. 0800 Yrkesopplæringsnemnda - 13.9. kl. 0930 Hovedutvalg for utdanning - 13.9. kl. 1300 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø - 14.9. kl. 1300, Midgard historisk senter, Borre • Hovedutvalg for samferdsel og næring - 15.9. kl. 0900 • Hovedutvalg for plan og areal - 15.9. kl. 1400 • Fylkesutvalget - 16.9. kl. 0900 Møtene finner sted i Fylkeshuset, Tønsberg, hvis ikke annet er oppgitt. Se vfk.no – menypunkt ”Politikk” /politiske møter, saker, medlemmer” for fullstendig oversikt. Per-Eivind Johansen Fylkesordfører MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM

Nye, morsomme kurs er satt opp for høsten 2010, og vi ønsker danseglade gutter og jenter, både nye og fortsettere, velkommen. Trend er medlem av Norges Danseforbund og Norges idrettsforbund. Kursene foregår i gymsalen på Ranvik ungdomsskole, og i det nye danses tudioet til Spotlight på Aagaards Plass nr. 5 (inng. v/Jonas frisør).

www.norskutemiljo.no

Det originale

varmepumpehuset TIRSDAG PÅ RANVIK UNGDOMSSKOLE: 17.00-18.00 18.00-19.00 19.15-20.45

Junior 1.-7. kl. grunnkurs Mixet time (street-, break-, show- og sportsdans) Junior fortsettere Hovedfokus på sportsdans (delt. kan bli med på break/street kl. 17.30 uten pristillegg) Konkurransedansere

Impregnertt overbygg

17.45-18.45

Barn 3-5 år Vi leker til musikk, lærer morsomme barnesanger, disco og litt sportsdans Ekstratrening for forskjellige satsingsgrupper. (Spesielt nye gutter)

OPPSTART TIRSDAG 7. OG ONSDAG 8.9 (FRI I SKOLENS FERIER) Kontaktinfo etter kl. 16.00: Annika (tlf. 951 91 293) - Ann Cecilie (tlf. 971 74 490) e-post: annikamlarsen@yahoo.no - se: www.trenddanseklubb.no

1800,inkl. MVA

ONSDAG I STUDIO PÅ AAGAARDS PLASS 5: 17.00-17.45

jepris Kampan kl. MVA in ,1390

Ubehandlet ehandlet overbygg

jepris Kampan MVA 990,- inkl.

1150,inkl. MVA

Pynt opp fasaden. Vi gir 5 års garanti. Norskprodusert. Passer de Flatpakket, sendes over hele landet med Posten.

www.coverconsult.no - Tlf: 45 66 77 78

Fylkesavisen Vestfold Blad kommer ut hver uke til 90.000 husstander i Vestfold. - Lang levetid - Høy målbar respons - Stor oppmerksomhet - Mange potensielle kunder - ring 33 46 20 00 for å bestille annonseplass!


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

32

10. – 16. SEPTEMBER

Gutta er tilbake Danny Ocean samler sammen gutta til et tredje kupp etter at den hensynsløse kasinoeieren Willy Bank lurer en av de originale elleve, Reuben Tishkoff. Svindelen resulterer i at Reuben får hjerteinfarkt, og Ocean sverger at han og gjengen vil gjøre hva som helst for å ødelegge Willy Bank og alt han eier, selv om det inkluderer å leie inn hjelp fra en av fiendene deres, Terry Benedict. Krimkomedien «Ocean’s 13» ser du på TV3 søndag kl. 21.20.

FORGYLTE LØFTER «The Golden Bowl.» Amerikanskfransk-britisk romantisk drama fra 2000. Dette historiske dramaet finner sted i England og Italia i 1904. Den velstående kunsthandleren Adam Verver og datteren Maggie lever og ånder for kunsten, og de er sterkt knyttet til hverandre.Med: Nick Nolte, Uma Thurman, Anjelica Huston. Regi: James Ivory. (7 år) NRK3 fredag kl 21.25 LADDER 49 – FANGET I FLAMMENE «Ladder 49.» Amerikansk actiondrama fra 2004. Brannmannen Jack prøver å fire ned en kollega fra 12. etasje, men faller selv ned i et hull midt i bygningen og omsluttes av et flammeinferno. Med: John Travolta, Jacinda Barrett, Joaquin Phoenix. Regi: Jay Russell. (11 år) TVNorge fredag kl 21.30 RUSH HOUR 2 Amerikansk actionkomedie fra 2001. Politimannen Lee fra Hong Kong tar med seg sin amerikanske kollega Carter tilbake til Kina. De planlegger å ta seg en ferie, men ender opp midt i etterforskningen av drapene på to tollbetjenter fra USA. Med: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone. Regi: Brett Ratner. (15 år) TV3 fredag kl 21.30

FREQUENCY: En mann får kanskje kontakt med sin avdøde far på radioen.

FREQUENCY Amerikansk actionthriller fra 2000. Den alkoholiserte politidetektiven John Sullivan finner sin avdøde fars gamle kortbølgeradio. Han kommer i kontakt med en mann og de snakker om løst og fast. Men stemmen høres ut som farens. Kan det virkelig være ham han snakker med? Med: Dennis Quaid, James Caviezel, Michael Cera, Andre Braugher. Regi: Gregory Hoblit. (15 år) Viasat 4 fredag kl 21.35 THE HARD WAY Amerikansk actionkomedie fra 1991. Nick Lang er en berømt skuespiller kjent for sine roller i diverse actionfilmer. For å forberede seg til sin neste rolle trenger han inspirasjon, og han bestemmer seg for å observere politimannen John Moss. Moss er en hardbarket etterforsker som ikke er spesielt begeistret over å ha Lang i hælene. Med: Michael J. Fox, James Woods, Annabella Sciorra. Regi: John Badham. (15 år) Viasat 4 fredag kl 23.40

LØRDAG 11.09 ØYE FOR KJÆRLIGHET «La finestra di fronte.» Italiensk romantisk drama fra 2003. Det småkranglende unge ekteparet Giovanna og Filippo hjelper en dag en gammel forvirret mann. De tar ham med hjem, og han blir kilden til forandring i deres stillestående tilværelse. Den gamles forvirring skyldes onde minner fra krigens dager, og hans historie rulles opp som et lite mysterium. Med: Raoul Bova, Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Filippo Nigro. Regi: Ferzan Ozpetek. (11 år) NRK2 lørdag kl 14.15 CHEATS Amerikansk komedie fra 2002. De fire bestekompisene Davis, Sammy, Victor og Applebee har funnet det perfekte system for å skaffe seg gode karakterer – de lyver, stjeler og fusker. De har utviklet fusking til en avansert kunstform og står nå overfor den siste testen – avgangseksamen. Men skolens rektor, Mrs Stark, har ikke tenkt å la seg lure, og denne gang kan det stå om de fire guttenes mulighet til å komme inn på college. Med: Trevor Fehrman, Elden Henson, Martin Starr. Regi: Andrew Gurland. NRK3 lørdag kl 20.00 THE LAST SHOT Amerikansk komedie fra 2004. Den blakke og mislykkede filmregissøren Steven Schats har tilsynelatende utrolig flaks da han møter filmprodusenten Joe Devine. Det Steven ikke vet, er at Joe egentlig er FBI-agent og at filmen aldri kommer til å bli laget – men bare er en dekkoperasjon for at FBI skal kunne sprenge en mafialiga. Med: Alec Baldwin, Matthew Broderick, Toni Collette. Regi: Jeff Nathanson. FEM lørdag kl 21.00

PATRIOTEN Amerikansk action fra 2000. 1770-tallet: Den amerikanske uavhengighetskrigen bryter ut, og gruppen Patriotene kjemper for å løsrive seg fra britene. Krigsveteranen Benjamin Martin vil leve et rolig liv denne gangen. Men så blir den ene sønnen hans drept av britene. Med: Mel Gibson, Heath Ledger, Chris Cooper. Regi: Roland Emmerich. (15 år) TV3 lørdag kl 21.30 BLODSPOR «Blood Work.» Amerikansk thriller fra 2002. Den pensjonerte FBI-direktøren Terry McCaleb har nylig gjennomgått en hjertetransplantasjon. Ikke lenge etter blir han gjeninnsatt i stillingen for å etterforske mordet på kvinnen som donerte hjertet sitt til ham. Mistanken faller fort på en seriemorder som han etterforsket i årevis. Med: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Paul Rodriguez. Regi: Clint Eastwood. Viasat 4 lørdag kl 22.30 SKAL VI DANSE? «Shall We Dance.» Amerikansk komedie fra 2004. Advokaten John Clark vet at livet hans er nærmest perfekt. Han elsker sin vakre kone, han har skapt seg en vellykket karriére, og oppdratt to skjønne unger. Men likevel, arbeidet er blitt ren rutine, pendlingen er et ork og familien har det som regel for travelt til å tilbringe tid sammen. Med: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Regi: Peter Chelsom. (11 år) TV 2 lørdag kl 22.45 UNITED 93 Amerikansk drama fra 2006. 11. september 2001 ble fire amerikanske passasjerfly kapret av terrorister. Filmen gjenskaper hendelsene rundt United Airlines’ flight 93, det siste av flyene som ble kapret den morgenen. Med: J.J. Johnson, Gary Commock, Polly Adams, Opal Alladin. Regi: Paul Greengrass. NRK1 lørdag kl 23.20

SØNDAG 12.09

ENEMY OF THE STATE: Will Smith får en mektig fiende ved en tilfeldighet.

ENEMY OF THE STATE Amerikansk action fra 1998. Advokaten Robert Clayton Dean får tilfeldigvis en videofilm av et politisk mord i fanget, uten at han selv er klar over at bevismaterialet er i hans besittelse. Det vet imidlertid de ansvarlige for ugjerningen, og de setter i gang en storstilt aksjon for å få filmen destruert. Dean overvåkes 24 timer i døgnet av NSA, og etter hvert starter de en systematisk ødeleggelse av livet hans. Med: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight. Regi: Tony Scott. (15 år) TVNorge lørdag kl 21.30

ET HINT AV KRYDDER «A Touch of Spice.» Gresk-tyskbritisk drama fra 2003. Den greske gutten Fanis vokser opp i Konstantinopel i Tyrkia. En dag blir han deportert til Hellas sammen med moren og faren. Med seg har han også bestefarens visdom om gastronomi og astronomi. Med: Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou. Regi: Tassos Boulmetis. NRK1 søndag kl 11.20 GUTTEN OG JERNKJEMPEN «The Iron Giant.» Amerikansk animasjonsfilm fra 1999. Ni år gamle Hogarth Hughes har hørt mange historier om vesener fra verdensrommet som skal ha krasjet i sjøen like ved der han bor. En dag støter han på en jernkjempe fra verdensrommet. Regi: Brad Bird. FEM søndag kl 13.20

THE LADYKILLERS Britisk krimkomedie fra 1955. Mrs Wilberforce er en 70 år gammel enke som eier et hus i en bombeherjet blindgate i London. Hun tusler omkring i sin egen verden og lever av å leie ut et værelse eller to. En dag får hun besøk av professor Marcus, den farligste av fem banditter som planlegger et genialt ran. Med: Peter Sellers, Alec Guinness, Cecil Parker, Katie Johnson. Regi: Alexander Mackendrick. (11 år) NRK2 søndag kl 16.00 MYSTIC PIZZA Amerikansk komedie fra 1988. For vakre Daisy, søsteren Kat og hennes rappkjeftede venninne JoJo blir sommeren etter high school en tid de aldri vil glemme. Mens de jobber på den lokale restauranten, utveksler de håp, drømmer og planer for hvordan de skal komme seg bort fra byen. Med: Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor. Regi: Donald Petrie. (11 år) FEM søndag kl 21.00 OCEAN'S 13 «Ocean's Thirteen.» Amerikansk krimkomedie fra 2007. Med: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino. Regi: Steven Soderbergh. (11 år) (Se omtale.) TV3 søndag kl 21.20

AUSTIN POWERS – MANNEN MED DET GYLDNE LEM: Groovy agent i farta.

MANDAG 13.09 U-571 Fransk-amerikansk krigsdrama fra 2000. USA går med i annen verdenskrig, og den gamle ubåten S-33 skal nok en gang vise hva den er verdt. Mannskapet er vanlige sjøfolk uten kamptrening, og nå skal de ut på et hemmelig oppdrag som kan få store konsekvenser. Med: David Keith, Bill Paxton, Matthew McConaughey, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi. Regi: Jonathan Mostow. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 14.09

WALL STREET: Michael Douglas som den hensynsløse megleren Gordon Gekko.

WALL STREET Amerikansk drama fra 1987. Den unge aksjemegleren Bud Fox er sulten på penger og suksess når han inngår kompaniskap med finansfyrsten Gordon Gekko. Han overlater de mer lysskye oppdragene til Fox, som i gjengjeld får sin luksusleilighet, en ny elskerinne og – etter hvert – moralske skrupler. Med: Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, Terence Stamp. Regi: Oliver Stone. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 21.35

ONSDAG 15.09 AUSTIN POWERS – MANNEN MED DET GYLDNE LEM «Austin Powers in Goldmember.» Amerikansk actionkomedie fra 2002. Dr. Evil og Mini-Me har klart å rømme fra fengselet, og nå som de er på frifot slår de seg sammen med Goldmember. Sammen legger de en plan for hvordan de kan ta over verden. Med: Mike Myers, Beyoncé Knowles, Michael Caine, Seth Green. Regi: Jay Roach. (11 år) Viasat 4 søndag kl 22.30 ENGLENES BY «City of Angels.» Amerikansk drama fra 1998. Engelen Seth har til oppgave å eskortere sjeler til himmelen. Legen Maggie jobber med å holde mennesker i live. Når en av Maggies pasienter dør på operasjonsbordet, bryter hun sammen. Seth har vært i operasjonssalen for den døende mannen, men han forstår at også Maggie trenger trøst. Han blir så betatt av henne at han bestemmer seg for å synliggjøre seg. Med: Nicolas Cage, Andre Braugher, Meg Ryan. Regi: Brad Silberling. (11 år) FEM søndag kl 23.05

KIM NOVAK BADA ALDRI I GENESARETSJØEN «Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.» Svensk drama fra 2005. En forferdelig hendelse fra en sommerferie i barndommen kommer plutselig tilbake i Eriks minne da han leser en nekrolog i avisa. Med: Anton Lundqvist, Jonas Karlsson, Helena af Sandeberg. Regi: Martin Asphaug. (15 år) NRK1 torsdag kl 24.00

TORSDAG 16.09 MUMIEN: DRAGEKEISERENS GRAV «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor.» Amerikansk actionfilm fra 2008. Året er 1946, og Jack og Evie har pensjonert seg. De drev med litt spionasje under annen verdenskrig, men har bestemt seg for å ta det rolig. Men de kjeder seg så mye at de går med på å levere tilbake en kostbar edelsten til Kina på vegne av britiske myndigheter. Med: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello. Regi: Rob Cohen. (11 år) Viasat 4 torsdag kl 21.30

©Universum

FREDAG 10.09


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

33

TV på onsdag

20.00: Dyrlegene

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 Rock til fjells (r) 11.05 Bakrommet (r)Fotballmagasin. 11.35 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 3rd Rock from the Sun (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.05 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 FBI

18.00 Hotel Cæsar (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r)

20.15 Munter mat

19.30 Hotel Cæsar

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 Klippen

20.00 Dyrlegene

(8) Da. matprogram.

(4) Islandsk krimserie. En ung mann blir alvorlig skadet i en mystisk ulykke. Politietterforskeren Helgi Marvinsson er sendt fra Reykjavik for å hjelpe den unge og uerfarne lokale politikvinnen Inga Aradottir.

22.30 Migrapolis

Tro, håp og lidenskap. Fotball-VM kan vekke nasjonalfølelse og samhold med sang, dans og tårer.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Hva skjedde med Colin Wilson? (2) Br. krimserie.

24.00 Blekingegatebanden (r)

Da. dokumentar. I november 1988 fant Danmarks til da største ran sted og en 22 år gammel politimann ble drept.

01.40 Svisj gull 03.00-05.30 Dansefot jukeboks u/chat

Aktuelt Stjernesmell FBI ekstra Keno NRK nyheter Urix Jakta på belugakaviar

23.30 Paul Merton i India (r) 00.15 FBI (r) 00.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.0006.30 Distriktsnyheter

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 19.00 Grensevakten (r) 19.30 4-stjerners reise 20.30 Helten fra Hudson River 21.30 CSI: NY 22.30 Special Victims Unit

23.30 Grensevakten (r) 24.00 The Big Bang Theory (r) 00.30 Cold Case (r) 01.25 CSI (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10 City Homicide (r) 04.00-06.00 Playbox

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt (r) 10.35 FBI (r) 11.05 Migrapolis (r) 11.35 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Berulfsens fargerike (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt 20.15 Koht på jobben

(2) Norsk underholdningsserie. Christine Koht reiser Norge rundt og møter folk på arbeidsplassen for å finne alt vi gjør, og alt vi ikke gjør, på jobben.

20.45 Glimt av Norge

Mainatt på Mjøsa. Dokumentarserie. Vi følger tvillingene Geir og Mass Haugen en natt i mai mens de dorger etter storørreten helt nord i Mjøsa ved Lillehammer.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten

Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo.

22.20 Hjerte til hjerte – Spelet

(2) Norsk humorserie. Etter at Linn Skåber slo ned Janne Formoe våkner hun til negative presseoppslag. Linn bestemmer seg for å arrangere en alternativ pressekonferanse på sykehuset.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Høyt spill – med Leif Ove Andsnes (r) 00.10 Klippen (r) 01.05 Munter mat (r) 01.35 Blues jukeboks 03.00-04.25 Sport jukeboks

19.30 20.30 21.30 22.30

Sykehuset Bygg & bedrag The Mentalist Paradise Hotel Danmark

23.35 Two and a Half Men (r) 00.05 Kongen av Queens (r) 00.35 NCIS (r) 01.35 Mickybo and Me Br. dramakomedie fra 2004. 03.10 Robin Hood på nye eventyr (r) 03.55 Snow in August Am./kan. TV-drama fra 2001. 05.40-06.00 Viasats verden

(14) Norsk underholdning. (95) Norsk såpeopera.

19.30 Bondi Beach (7) Austr. dokumentarserie. 19.55 Twiggys stilbytte (r) (3) Br. livsstilsserie. 20.45 Glamourdronningen Joan Collins (r) Glamourdronningen Joan Collins. Br. dokumentar. 21.30 Welcome to the Jungle The Rundown. Am. actionkomedie fra 2003. I rollene: Dwayne «The Rock» Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken, Rosario Dawson, Ewen Bremner, Stephen Bishop, Stuart F. Wilson. Regi: Peter Berg. (15 år) 23.10 Partydronninger (r) 23.55 Sporløst forsvunnet (r) 00.35 Nattsending

(7) Norsk serie.

20.30 TV 2 hjelper deg (18) Forbrukermagasin.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Brutte løfter (23) Am. dramaserie.

22.35 Brothers & Sisters (8) Am. dramaserie.

23.30 60 Minutes

(28) Am. reportasjemagasin.

00.20 Svindlertriks (r)

(10) Br. underholdningsserie.

00.55 Penn og Teller 01.30 Grey's Anatomy (r) 02.20 Supernanny (r) 03.15 Sportsnyhetene 03.30 Været (r) 03.40-06.30 Sonen

06.30 Morgensending 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Supermorgen 13.30 Haremoen (r) 13.45 Mighty B (r) 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 My life me 15.15 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 SvampeBob (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Mánáid-tv 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.35 Mio og Mao (r) 17.40 Stjernebarna (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Frosken og venene (r) 18.05 Ugler i mosen (r) 18.25 Småplukk 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.25 Dyrevenn

07.40 Morgensending 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed 20.00 Collegeliv 21.00 10 Things I Hate About You 21.30 Bli ny: mor og datter (r) 22.00 Salong Makeover (r) 23.00 Drømmedesign – Bransjens hemmeligheter (r) 23.35 The Closer (r) 00.35 Det spøker! (r) 01.35 Nattsending

06.30 Morgensending 10.40 Frasier (r) 11.05 Frasier (r) 11.30 Wings (r) 12.00 Wings (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Kyle XY 20.00 America's Got Talent 21.00 Klovn 21.30 Verdens sterkeste mann 2009 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Zozo 01.50 South Park (r) 02.20 South Park (r) 02.50 Nattsending

TV på torsdag

22.20: Hjerte til hjerte – Spelet

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

20.00: X Factor 06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 3rd Rock from the Sun (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.05 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Hotel Cæsar (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) 19.30 Hotel Cæsar

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Stjernesmell (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Viten om: De tre ispolene 18.00 NRK nyheter 18.01 Dagsnytt atten 19.00 Historiske hager (r) 19.30 Filmavisen 1960 19.45 Niklas' mat 20.15 Europa – en reise gjennom det 20. århundret 20.50 Billedbrev fra Latin-Amerika (r) 20.55 Ingen grunn til begeistring 21.25 I fremmed fengsel 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Har fortiden vår en framtid? 23.15 Klimakrigen (r) 00.05 Schrödingers katt (r) 00.35 Oddasat – nyheter på samisk (r) 00.50-06.30 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Two and a Half Men (r) 21.05 Two and a Half Men (r) 21.35 The Dukes of Hazzard Am. actionkomedie fra 2005. 23.35 Cops (r) 00.05 Simpsons (r) 00.30 Nattsending

©Universum

Forbrukerserie.

(94) Norsk såpeopera.

20.15 20.45 21.30 21.55 22.00 22.10 22.30

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Megaquiz 11.15 Airline (r) 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

TORSDAG 9. SEPTEMBER

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Megaquiz 11.15 Airline (r) 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 19.00 Grensevakten (r) 19.30 4-stjerners reise 20.30 Byggebransjens cowboyer 21.30 Ransom

Am. actionthriller fra 1996. 23.50 Grensevakten (r) 00.20 The Big Bang Theory (r) 00.45 Cold Case (r) 01.45 CSI (r) 02.40 CSI: Miami (r) 03.35 FBI Files (r) 04.25-06.00 Playbox

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef

17.00 17.30 18.00 18.30 (r) 19.30 20.30 21.30 22.30

According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Ekstrem oppussing USA

Sykehuset Hellstrøm rydder opp Bones Paradise Hotel Danmark

23.40 Two and a Half Men (r) 00.10 Kongen av Queens (r) 00.40 NCIS (r) 01.40 Kontakt Am. science fiction fra 1997. 04.10 Saving Grace 04.55 Entourage (r) 05.25 Afterworld (r) 05.50-05.55 Viasats verden

(96) Norsk såpeopera.

20.00 X Factor

(2) Underholdningsprogram. Mer fra auditionrunden i Bergen.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Criminal Minds

(22) Am. krimserie. Criminal Minds-teamet lager en profil på en morder som finner sine offer på sosiale nettverk.

22.35 En moderne familie

(3) Am. komiserie. Jay og Phil leker får en liten modellfly-krise.

23.00 En moderne familie (4) Am. komiserie.

23.25 Dollhouse 00.20 Criminal Minds (r) 01.10 Judging Amy (r) 02.00 Judging Amy (r) 02.50 Supernanny (r) 03.35 Sportsnyhetene 03.50 Været (r) 04.00-06.30 Sonen

19.30 Bondi Beach (8) Austr. dokumentarserie. 19.55 Interiørhelvete (3) Br. livsstilsserie. 20.50 Fet diett (r) Br. dokumentar. 21.40 Dawn Porter – farlige bryst (1) Br. dokumentarserie. 22.30 Ungkarsprinsene (r) (3) Br. dokumentarserie. Prins Manvendra erklærer at han har forelsket seg i en person. Dette hadde prinsen ikke ventet seg. 23.30 Pornoeksplosjonen (r) 00.20 Sporløst forsvunnet (r) 01.05 Svisj 02.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Diverse sendinger 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 Mitt liv og jeg 15.15 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 SvampeBob (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.31 Musti (r) 17.35 Mio og Mao (r) 17.40 Stjernebarna (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Olle, Olivia og Dracula (r) 18.05 Dyrestien 64 18.15 Harry med bøtta full av dinosaurer (r) 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.27 Avd. Barn (r)

07.40 Morgensending 09.20 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed 20.00 The Vampire Diaries 21.00 Paranormal etterforskning (r) 21.30 Den andre siden 22.30 Medium 23.30 The Closer (r) 00.30 Det spøker! (r) 01.30 Supernatural (r) 02.25-03.22 Diagnose: Mord (r)

06.30 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Bubber og BS på ville veier (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Felicity 20.00 Jesse James Is a Dead Man 21.00 Klovn 21.30 Rescue Me 22.30 Showman 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Clockstoppers 01.40 South Park (r) 02.10 South Park (r) 02.40 M*A*S*H (r) 03.10 Nattsending

06.00 Morgensending 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Mayday: Flykatastrofer 21.35 Evan den allmektige Am. komedie fra 2007. (7 år) 23.20 Cops (r) 23.50 Simpsons (r) 00.15 Simpsons (r) 00.45 Nattsending

©Universum

21.40: Klippen

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 På loffen i India (r) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Bill.mrk: The Monkees (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Viten om 18.00 NRK nyheter 18.01 Dagsnytt atten 19.00 Trav 19.45 Historiske hager

ONSDAG 8. SEPTEMBER


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

34

TV på fredag

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.35 Norge rundt Distriktenes magasin.

20.00 Beat for beat

I sesongens første «Beat for beat» får Ivar Dyrhaug besøk av superstjernene A1 som utfordres til sanglek mot Marian Aas Hansen og Marianne Antonsen. Programleder: Ivar Dyrhaug.

20.55 Nytt på nytt

Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin. Åtte vikarer skal veksle på å sitte i Linn Skåbers stol i «Nytt på nytt» denne høsten. Pernille Sørensen er første kvinne ut i kveldens sesongpremiere.

21.25 Tause vitner

Br. krimserie. Kroppen av et lemlestet barn blir funnet i en elv. Det ser ut som et rituelt drap og bringer Leo ansikt til ansikt med et spøkelse fra hans fortid.

23.05 Kveldsnytt med sport.

23.20 Hotell Babylon (7) Br. dramaserie.

00.15 Pop-revy fra 60-tallet (4) Br. musikkserie.

00.45 Hjerte til hjerte – Spelet (r) 01.30 Country jukeboks m/chat 04.00-07.15 Dansefot jukeboks u/chat

06.30 TV 2 Junior 06.31 Noddy 06.42 Hello Kitty 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Judging Amy (r) 13.05 Kamp i kulissene (r) 13.35 Den syvende himmel (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 3rd Rock from the Sun (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Frasier (r)

23.10 Krigen (r)

(11) Am. komiserie.

00.05 Takk for sist (r) 00.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.00-04.25 Distriktsnyheter

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag

17.30 The War at Home (r) 18.00 America's Funniest Home Videos (r) 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 Hundehviskeren 20.30 Jente for enhver pris 21.30 Ladder 49 – fanget i flammene

23.15 Freedomland

Am. actiondrama fra 2004. 23.45 Grensevakten (r) 00.15 CSI: NY (r) 01.10 Glory Road Am. drama. 03.25 CSI: Miami (r) 04.25-06.00 Playbox

Norsk talkshow.

(5) Norsk underholdning.

20.00 X Factor

(3) Oslo 1. Underholdningsprogram. Følg audition-runden i Oslo.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 X Factor fortsetter 22.15 Senkveld med Thomas og Harald

(1) Norsk talkshow. Sesongstart! X Factordommerne Marion Ravn og Klaus Sonstad er blant ukens gjester. I tillegg er det oppstart av Camp Senkveld Stavern.

23.20 Golden Goal

(1) Norsk underholdningsprogram. Seongpremiere!

23.50 5 løgner

Norsk drama fra 2007. I rollene: Pia Tjelta, Jon Skolmen, Charlotte Frogner. Regi: Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen. (11 år) 01.45 Harper's Island (r) 02.35 Spreading Ground Am./kan. grøsser fra 2000. Regi: Derek Vanlint. (15 år) 04.20 Sportsnyhetene 04.35 Været (r) 04.45-06.25 Sonen

19.30 Takk Gud, det er fredag! (r) 19.50 En pike i suppen There's a Girl in my Soup. Br. komedie fra 1970. I rollene: Peter Sellers, Goldie Hawn, Tony Britton. Regi: Roy Boulting. 21.25 Forgylte løfter The Golden Bowl. Am./fr./br. romantisk drama fra 2000. I rollene: Nick Nolte, Uma Thurman, Anjelica Huston, Kate Beckinsale, Jeremy Northam. Regi: James Ivory. (7 år) 23.30 Dawn Porter – farlige bryst (r) (1) Br. dokumentarserie. 00.20 Ungkarsprinsene (r) 01.20 Korte grøss: Hjertesvikt (r) 01.40 Svisj 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 11.00 Supermorgen 13.30 Haremoen (r) 13.45 Mighty B (r) 14.15 H2O 14.40 Helt hekta (r) 15.05 Mitt liv og jeg 15.15 iCarly (r) 15.40 iCarly (r) 16.05 Tricky TV (r) 16.30 SvampeBob (r) 16.50 Pat og Stan (r) 17.00 Martin Morgen (r) 17.15 Madagaskarpingvinene 17.30 Fantorangen 17.35 Musti (r) 17.40 Muldvarpen (r) 17.45 Frikk (r) 17.47 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Sigge 18.15 Dinosaurtoget 18.30 Superkviss (r) 18.50 Supernytt miks 19.00-19.29 Fin fredag

08.55 12.30 13.45 14.15

Distriktsnyheter Jazz jukeboks Vår aktive hjerne (r) Øye for kjærlighet

16.00 17.30 18.00 18.30 19.00

Kunnskapskanalen (r) Ei pilegrimsreise Eksistens (r) Rundt neste sving (r) Trav

It. romantisk drama fra 2003.

07.15 Disneytimen 08.10 Schrödingers katt (r) 08.40 Debatten (r) 09.30 Puls (r) 10.00 Ei reise over Island (r) 10.30 Niklas' mat (r) 10.55 Den afrikanske pingvinen (r) 11.25 Kystlandskap i fugleperspektiv (r) 11.35 Tootsie Am. komedie fra 1982. 13.30 Førkveld (r) 14.10 Munter mat (r) 14.40 Takk for sist (r) 15.20 Koht på jobben (r) 15.50 Beat for beat (r) 16.45 4-4-2: TippekampenTromsø – Brann, direkte fra Alfheim Arena.

19.00 Lørdagsrevyen/sport 19.45 Lotto-trekning 19.55 Fleksnes: Rotbløyte

Marve har invitert gamle venner fra verneplikttiden i marinen til et skikkelig sjøslag.

20.25 De ukjente

(1) Underholdningsserie. Hvem er de ukjente? Hvilke egenskaper har de, og hva blir konsekvensene hvis feil person velges til å utføre oppgaver vedkommende ikke er i stand til å løse? De ukjente er et spenningsdrevet underholdningsprogram for hele familien der du også kan «spille» med.

21.25 Den store reisen

(1) Norsk dokumentarserie. Tre norske familier, mor og far med tenåringsbarn, skal ut på tur i sesong to av «Den store reisen». Familiene vet ennå ikke hvor de skal. Det eneste de vet er at de i tre uker skal bo under enkle forhold i en fremmed kultur med et språk de ikke forstår.

22.10 Fakta på lørdag: Venn med Viagra Dokumentar. Vi følger historien til en liten blå pille som dukket opp på markedet for over ti år siden. Viagra snudde verden opp ned og forandret den seksuelle utviklingen.

23.05 Kveldsnytt 23.20 United 93

Am. drama fra 2006. Regi: Paul Greengrass.

01.05 Anne-Kat. ser på TV (r) 01.35 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

Am. krimdrama fra 2006. 01.25 Akutten 02.20 Bionic Woman (r) 03.10 Det store spranget Am. dramakomedie fra 1994. 05.00 Husmødrenes hemmelighet (r) 05.45-06.00 Viasats verden

19.30 Lurt av Karlsen (r) 07.40 Morgensending 09.45 Unge mødre (r) 10.20 Charmed (r) 11.15 Gilmore Girls (r) 12.15 Legene (r) 13.10 The Rachael Ray Show 14.10 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy 15.10 Legene 16.00 En, to, tre – oppussing! 17.00 Jon & Kate Plus 8 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed (r) 20.00 Colin & Justin pusser opp (r) 21.05 The Silent Partner Am./russisk actionthriller fra 2005. (15 år) 23.00 Supernatural 23.55 The Vampire Diaries (r) 00.50 Det spøker! (r) 01.55 Diagnose: Mord (r) 02.50 Nattsending

06.10 Morgensending 10.40 Frasier (r) 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Bubber og BS på ville veier (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Felicity 20.00 Due South 21.00 I godt selskap Am. drama fra 2004. 23.00 Penn og Teller 23.35 Monk (r) 00.25 Fox Grønland 01.20 South Park (r) 01.50 South Park (r) 02.20 M*A*S*H (r) 02.50 Nattsending

TV på lørdag

21.25: Den store reisen

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model USA (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Top Chef 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Kongen av Queens (r) 20.30 True Hollywood Story: Kate Hudson 21.30 Rush Hour 2 Am. actionkomedie fra 2001.

19.30: Skal vi danse 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Lunar Jim 07.11 Bamse Bjørn og vennene hans 07.17 Nouky og venner 07.22 Bakgårdsgjengen 07.46 Milo 07.51 Lille Brunbjørn 07.55 Pim og Pam 08.00 Hanas hjelpetelefon 08.11 Trillingsøstrene 08.18 Manon 08.26 Rosas verden 08.36 Familien Stor 08.48 Bibi Bloksberg 09.14 Horseland 09.36 Loulou fra Montmartre 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 Party of Five (r) 13.20 Party of Five (r) 14.15 Bare for moro skyld 14.30 TV 2 hjelper deg (r) 15.00 Sport og spillVi gir deg de heteste spilltipsene foran helgens serierunde. 15.30 Pioneren (r) 15.55 X Factor (r) 16.55 X Factor (r)

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Skal vi danse

(1) Underholdningsprogram. Kjendisene og deres danselærerere har øvd i ukesvis til premieren. 12 par stiller på parketten i kveld. Bare 11 par står igjen når seerne og dommerne har sagt sitt.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi danse – resultater 22.10 God kveld Norge Norsk underholdningsprogram.

22.45 Skal vi danse?

Am. komedie fra 2004. (11 år)

00.50 Senkveld med Thomas og Harald (r) 01.55 Samantha (r) 02.20 World Trade Center 04.40 Sportsnyhetene (r) 04.55 Været (r) 05.05-06.25 Sonen

V75.

19.45 Glimt av Norge: Trollstigvegen (r) 19.55 Før det er for sent (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Paul Merton i India (r) 21.55 Pop-revy fra 60-tallet

(4) Br. musikkserie. Akustisk 60-talls musikk står på kjøreplanen i kveld.

22.25 Fem dager (r) 23.25-01.02 Kven var Jesus? (r)

19.30 Eva og Adam (r) (7) No. dokumentarserie. 20.00 Cheats Am. komedie fra 2002. I rollene: Trevor Fehrman, Elden Henson, Martin Starr. Regi: Andrew Gurland. 21.30 The Hottie and the Nottie Am. romantisk komedie fra 2008. I rollene: Paris Hilton, Joel Moore, Christine Lakin, Adam Kulbersh, The Greg Wilson. Regi: Tom Putnam. (15 år) 22.55 Den nye paparazzigenerasjonen (r) Dokumentar. 23.50 Tause vitner (r) Br. krimserie. 01.30 Svisj gull 02.00 Svisj 04.00 Svisj gull 05.00-06.00 Svisj

06.00 Morgensending 11.55 Seinfeld (r) 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Miami Ink (r) 16.50 NCIS 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Verdens villeste politivideoer 21.35 Frequency Am. actionthriller fra 2000. (15 år) 23.40 The Hard Way 01.45 Simpsons (r) 02.10 Nattsending

©Universum

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Med spriten som følgesvenn (r) 10.35 Schrödingers katt (r) 11.05 Camilla Plum: Den sorte gryte 11.35 Urix (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Dynastiet (r) 13.00 Dynastiet (r) 13.50 Førkveld (r) 14.30 Doktor Åsa 15.00 NRK nyheter 15.10 Med hjartet på rette staden (r) 16.00 Derrick 17.00 NRK nyheter 17.10 Berulfsens fargerike (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

22.15: Senkveld med Thomas og Harald

06.00 Playbox 07.05 Planet's Funniest Animals (r) 07.30 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 Familietrøbbel (r) 08.20 Gossip Girl (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Slankekrigen (r) 13.45 Date My Mom (r) 14.15 Veronica Mars (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Gossip Girl (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

LØRDAG 11. SEPTEMBER

06.00 Playbox 07.25 Eve (r) 07.45 Clueless (r) 08.10 Sister, Sister (r) 08.35 Under samme tak (r) 09.05 Girlfriends 09.30 Girlfriends 09.55 Megaquiz 11.05 Ekstrem rengjøring (r) 11.35 Ekstrem rengjøring (r) 12.10 The Apprentice (r) 13.10 The Apprentice (r) 14.10 Friday Night Lights (r) 15.05 Hundehviskeren (r) 16.05 SOS Hundehjelpen 17.05 One Tree Hill 18.00 Surviving Suburbia

18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Helten fra Hudson River (r) 20.30 Byggebransjens cowboyer (r) 21.30 Enemy of the state Am. action fra 1998. 00.05 The Big Bang Theory (r) 00.35 48 timer 01.35 Smokingen Am. action fra 2002. 03.30 C.S.I. (r) 04.25 Sannhetens øyeblikk (r) 05.20-06.00 Playbox

06.30 Morgensending 12.30 Mánáid-tv (r) 12.45 iCarly (r) 13.05 iCarly (r) 13.30 iCarly (r) 13.55 Dei bortkomne barna (r) 14.20 Dei bortkomne barna (r) 14.45 Skunk Fu! (r) 15.00 Leirskolen (r) 15.30 Lysets nøkkel (r) 15.55 Dinosapiens (r) 16.20 Nettjenter (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.35 Musti (r) 17.40 Plipp, Plopp og Plomma (r) 17.45 Frikk (r) 17.48 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Barnas supershow 18.25 Underbuksepiratene (r) 18.30 Mille (r) 19.00-19.30 Mille

07.40 Morgensending 09.25 Legene (r) 10.20 Ryddige hjem (r) 11.20 Hus til salgs – Australia (r) 12.25 Rett diett (r) 13.30 Colin & Justin pusser opp (r) 14.30 En, to, tre – oppussing! (r) 15.35 Judge Judy (r) 16.00 Judge Judy (r) 16.30 Judge Judy (r) 16.55 Jamie slanker USA (r) 18.00 Lisa Williams – livet blant de døde (r) 19.00 Den andre siden (r) 20.00 Landets flotteste hjem (r) 21.00 The Last Shot Am. komedie fra 2004. 22.55 Ungkarskvinnen (r) 00.45 Supernatural (r) 01.35 Medium (r) 02.30-03.26 Det spøker! (r)

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Nanny (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Dr. Phil (r) 10.55 Celebrity Masterchef Goes Large 11.30 O, jul med din glede Am. familiekomedie fra 2004. 13.20 The Class (r) 13.50 Studio 60 (r) 14.45 Chuck (r) 15.45 Top Model Australien 16.40 Top Model 13

17.35 Er du smartere enn en tiåring? 18.35 And then came love Am. romantisk komedie fra 2007.

20.30 Norges rike – pengene og livet (r) 21.30 Patrioten

Am. action fra 2000. 00.35 Frequency Am. actionthriller fra 2000. 02.55 Akutten (r) 03.50 Lil' Pimp Am. animasjonsfilm fra 2005. 05.05 Husmødrenes hemmelighet (r) 05.5006.00 Viasats verden

06.00 Morgensending 12.35 South Park (r) 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 Motorvision (r) 15.00 På jakt etter sannheten (r) 15.50 Bare for moro skyld 16.00 Kontoret (r) 16.30 Kontoret (r) 17.00 Oppfinnelser fra gamle dager 17.30 Fifth Gear (r) 18.00 Menneskejegeren (r) 19.00 Golden Goal (r) 19.30 Entertainment Now 20.00 Høy prisklasse (r) 21.00 Høy prisklasse (r) 21.55 Criminal Minds 22.50 Showman (r) 23.20 Showman (r) 23.50 Showman (r) 00.20 RAW Wrestling 01.15 Bøllen og blondinen 02.05 South Park (r) 02.35 South Park (r) 03.05 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Star Trek: The Next Generation (r) 13.00 How I Met Your Mother (r) 13.30 Coach (r) 14.00 Coach (r) 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 LA Ink 16.30 Formel 1 2010 Gran Premio Santander d'Italia: Kvalifiseringsrunde. 17.30 Top Chef Masters 18.30 Chuck (r) 19.30 Community 20.00 Cops (r) 20.35 NCIS 21.35 Saturday Night Live 22.30 Blodspor Am. thriller fra 2002. 00.35 European Poker Tour 01.35 Nip/Tuck (r) 02.30 New York Undercover (r) 03.25 Nattsending

©Universum

20.55: Nytt på nytt

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Hjernane bak Al Qaida (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Klimakrigen (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Urix (r) 17.30 Viten om: De tre ispolene 18.00 NRK nyheter 18.01 Dagsnytt atten 19.00 Glimt av Norge: Aldri sur... (r) 19.10 Har fortiden vår en framtid? (r) 19.55 Fredag i hagen 20.25 Ingen grunn til begeistring (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 21.45 Kongebryllup – i gode og onde dager 22.15 Skyggespill

FREDAG 10. SEPTEMBER


Vestfold Blad    september 2010    uke 36

35

TV på søndag

20.05: Ekspedisjon Ny-Guinea

18.00: Pastor på prøve

07.00 Handy Manny 07.25 Migrapolis (r) 07.55 Norge rundt (r) 08.20 Rock til fjells (r) 08.50 Krøniken (r) 09.50 FBI (r) 10.20 Hønsehauk (r) 10.40 Bjørnson – europeeren (r) 11.20 Et hint av krydder 13.05 Den store reisen (r) 13.50 De ukjente (r) 14.50 Fredag i hagen (r) 15.20 4-42: 1. div.Fredrikstad – Nybergsund IL-Trysil, direkte fra Fredrikstad stadion. 17.30 Åpen himmel

18.00 Folk (r)

Sverres røtter. Norsk dokumentar.

18.00 Pastor på prøve

18.30 Newton

Livsfarlig, men likevel trygt. Kristoffer drømmer om å hoppe i fallskjerm, selv om det er noe av det skumleste han kan tenke seg.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.05 Ekspedisjon Ny-Guinea

(1) Br. dokumentarserie. Ny-Guinea er et av de mest artsrike områdene på planeten, men landskapet er så utilgjengelig at mye av dyrelivet knapt er kjent. I denne serien reiser vi inn i en fantastisk og mystisk verden.

20.55 Lewis

(1) Br. krimserie. Den tilsynelatende rolige universitetsbyen Oxford skjuler ondskap og død. Inspektør Lewis må rykke ut med sin partner Hathaway og løse gåtene.

22.25 Poirot

Vestens stjerne. Br. krimserie. To verdifulle diamanter blir stjålet. Poirot tar saken.

23.15 Kveldsnytt 23.35 EM rallycross

(2) Livssynserie. Pastor Egil Svartdahl får prøve seg hos SAS. Klarer han jobben som flyvert?

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra 19.30 FotballXtra med hovedkampen 19.55 Hovedkampen: Vålerenga – Stabæk, 1. omgang

Direkte fra Ullevaal og 23. runde i Tippeligaen. Kommentatorer: Øyvind Alsaker og Petter Myhre. HD.

20.50 Hovedkampen: I pausen 21.00 Hovedkampen: Vålerenga – Stabæk, 2. omgang Direkte fra Ullevaal stadion.

22.00 Nyhetene og Været 22.15 FotballXtra: Magasinet 23.45 Intelligence

(1) Kan. thrillerdrama fra 2005. I rollene: John Cassini, Matt Frewer, Klea Scott, Ian Tracay. Regi: Stephen Surjik. (15 år)

Fra niende EM-runde i Slomczyn, Polen. Kommentator: Morten Stenberg.

24.00 Generasjon Jihad (r) (3) Br. dokumentarserie.

00.50 Millionær i forkledning (r) 01.30 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

ålens dag Husk Fårik ptember! se 0 3 g torsda

06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.25 Thomas Toget og vennene hans 07.35 Gjett hva 07.43 Hello Kitty 07.56 Toppen sykehus 08.06 Jeg er Eloise 08.31 Vennebyen 08.42 Toot og Puddle 08.54 Sonic X 09.14 Pokemon 09.36 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Melrose Place 12.25 Party of Five (r) 13.20 Party of Five (r) 14.15 Bare for moro skyld 14.30 Paul padler Europa (r) 15.00 Flystyrt i ishavet 16.00 Skal vi danse (r) 17.30 Skal vi danse – resultater

00.40 God kveld Norge (r) 01.15 Bror mot bror (r) 02.15 Svindlere (r) 03.15 60 Minutes (r) 04.05 Været (r) 04.15-06.25 Sonen

18.00 Norge rundt og rundt (r) 18.25 Profittjegere og klimakvoter (r) 19.20 Ut i nærturen (r) 19.35 Tiltale som fortent? 20.05 Mesteren og Margarita 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.15 Hovedscenen: KORK og Manze 21.55 Hovedscenen: KORK brein 22.00-01.35 Amerikansk fotball Philadelphia Eagles – Green Bay Packers, direkte fra Lincoln Financial Field, Philadelphia. Programleder i studio: Asbjørn Slettemark.

19.30 Eva og Adam (r) (8) Norsk dokumentarserie. Privatetterforskere jobber med utroskap hver dag, og Petter får opplæring i hvordan man spaner på en mulig utro partner. 20.00 Radioresepsjonen på Rockefeller (r) 21.00 Nytt på nytt (r) Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin. 21.30 Den nye paparazzigenerasjonen (r) Dokumentar. 22.25 Standup: Live fra Apollo (2) Br. standupshow. 23.10 Rebus: De dødes navn (r) Br. krimserie. 00.20 Rebus: Blodsbrødre (r) 01.30 Nattsending

Fårikålkjøtt

23,6” Full HD LED -TV m/DVD-spiller

av lam. Skjeggerød. Pr kg

TECSONIC 236FHDVD10B

06.00 Playbox 06.50 Planet's Funniest Animals (r) 07.20 Twins (r) 07.40 Timon og Pumbaa 08.05 Timon og Pumbaa 08.30 Sonnys sjanse 08.50 Magikerne på Waverly Place 09.10 Girlfriends 09.40 Girlfriends 10.05 Megaquiz 11.20 Bolle i ovnen

11.50 Verdens strengeste foreldre (r) 12.50 Hvem er hvem? (r) 13.50 Jente for enhver pris (r) 14.50 4-stjerners reise (r) 15.50 4-stjerners reise (r) 16.55 4-stjerners reise (r) 17.55 4-stjerners reise (r) 18.55 Sinnasnekker'n (r) 20.00 71° nord (r) 21.30 48 timer (r) 22.30 CSI: NY (r) 23.30 24.00 00.30 1999. 06.00

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.45 Nettjenter 10.10 MGPjr 2010: I kulissene 10.40 Lysets nøkkel (r) 11.05 Dex Hamilton (r) 11.30 Diverse sendinger 14.20 Dei bortkomne barna (r) 14.45 Skunk Fu! (r) 15.00 Edgar og Ellen (r) 15.30 Lysets nøkkel (r) 15.55 Vennergidagen 2010 16.20 Nettjenter (r) 16.45 Vera – og flere med henne (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Musti (r) 17.35 Muldvarpen (r) 17.40 Mio og Mao (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Barne-TV: Emil i Lønneberget (r) 18.30 Newton 19.00-19.30 MGPjr 2010: I kulissene (r)

Finnes også

En callgirls dagbok (r) En callgirls dagbok (r) Bowfinger Am. komedie fra 02.25 C.S.I. (r) 03.20Playbox

08.40 Morgensending 10.20 Lisa Williams – livet blant de døde (r) 11.20 Ryddige hjem (r) 12.20 Sonnys sjanse 12.50 Magikerne på Waverly Place 13.20 Gutten og jernkjempen (r) 14.55 Salong Makeover (r) 15.55 Judge Judy (r) 16.25 Judge Judy (r) 16.50 Collegeliv (r) 17.45 Unge Mødre DK (r) 18.15 Bli ny: mor og datter (r) 18.45 Prinsesse på prøve 2 Am. romantisk komedie fra 2004. (11 år) 21.00 Mystic Pizza Am. komedie fra 1988. (11 år) 23.05 Englenes by Am. drama fra 1998. (11 år) 01.20 Det spøker! (r) 02.20-03.18 Hjemsøkt

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Nanny (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Lassie (r) 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Oprah (r) 10.55 Help Me Help You (r) 11.25 Du er hva du spiser UK (r) 12.00 Sykehuset (r) 13.00 Sykehuset (r) 14.00 Sykehuset (r)

15.00 Sykehuset (r) 16.00 Hawthorne 17.00 True Hollywood Story: Heath Ledger 18.00 Bygg & bedrag (r) 19.00 Hellstrøm rydder opp (r) 20.00 Robinsonekspedisjonen 2010 21.20 Ocean's 13

Am. krimkomedie fra 2007. 23.45 'Til Death 00.15 The Mentalist (r) 01.15 Burn Notice 02.10 Crusoe 02.55 How to Marry a Billionaire Am. komedie fra 2000. 04.30 Standoff (r) 05.15 Caroline in the City (r) 05.40-06.00 Viasats verden

06.00 Morgensending 13.00 Uløste gåter (r) 13.55 Rockford Files 14.55 Alias Smith and Jones (r) 16.00 The Chris Isaak Show (r) 17.00 Alt om fotball Programmet som gir deg de harde fakta om kveldens fotballrunde. 18.00 FotballXtra Vi gir deg dramatikken, spenningen og måloppdateringer fra 23. serierunde. 19.00 Merlin (r) 20.00 Sannhetens sverd 21.00 The Devil Wears Prada Am. dramakomedie fra 2006. 23.00 God kveld Norge 23.35 Victoria Silvstedt: Mitt perfekte liv (r) 00.05 Senkveld med Thomas og Harald 01.05 Nattsending

i hvit

06.00 Morgensending 13.00 Coach (r) 13.30 Coach (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 How I Met Your Mother (r) 15.00 Ax Men (r) 16.00 Deadliest Catch (r) 17.00 Formel 1 2010 Gran Premio Santander d'Italia: Hovedløp. 18.00 Ice Road Truckers (r) 19.00 Chuck (r) 20.00 Two and a Half Men 20.30 NCIS LA 21.30 Most Shocking 22.30 Austin Powers – Mannen med det gyldne lem Am. actionkomedie fra 2002. (11 år) 00.20 Verdens villeste politivideoer (r) 01.20 Saturday Night Live (r) 02.15 Nattsending

Hikersko M/borrelås. Sort/gul eller eller sort/lyslilla. Str 31-39. Pr par

49 2490 90

Tynn og arende strømbesp

149

Innebygget DVD-spiller.Berøringsbetjening. Scart og HDMI- inngang. VGA for PC. Leveres komplett med bordstativ og fjernkontroll

Softshell sko

Norvegia

59

Tine. Ca 1 kg. Pr kg

90

- 40 % Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! www.coop.no

M/glidelås. Sort/grønn eller sort/fuxia. Str 28-35. Pr par

t med spille Ny utgave Wii-remote, Wii Sports, port Resort, S spillet Wii -chuck og Wii Nun n Plus Wii Motio

Wii Sport Resort pack

r e p p u s o r o T på alle Prisene gjelder t.o.m. 11.09.10 Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

1490 Hvit eller sort. Pr stk

Sandefjord 9-21 (9-20)

Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • Kafeteria • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

199

©Universum

12.45 Doktoren på hjørnet (r) 13.15 Flåmsbanen (r) 14.15 Paul Merton i India (r) 15.00 Krisen i svensk bilindustri (r) 16.00 The Ladykillers Br. krimkomedie fra 1955. 17.30 Karanba! (r)

SØNDAG 12. SEPTEMBER


til slutt: Løgn dreper kjærligheten. Men ordentlig drept blir den først av oppriktigheten. Ernest Hemingway Sudoku og kryssord leveres av Jan-Tore Stien fra Nøtterøy.

premiekryss BY I VAK- BRUKES SVEITS VAKERT I LYS KUUM

NATURFIBER KORT

HOLDE GJENRATTET PART

TEMA DISPONERER

STYREMIDDEL

ARMOD

6 1 3 9 8 2 1 9 3 3 5 7 8 4 6 2 7 4 6

IKKE MER FESTEMIDDEL

TA EN TUR STRØR

9 1

8 5 7 2 3 6 4 2 1 9 5 7 5 1 7 9

BERGER ROMME KOKEKAR

PUSTE TUNGT

GREIT

SKREKK

HØYNE

FOR- PÅPAS- FJELLSTYRRE SELIG GÅRD

LØVTRE

KL. 13

MAT

RESERVOAR NORDMANN

FONN UNORMAL

TRE SAMMEN

VESTFOLDKOMMUNE UTSTEM- ENCEL- GUTTE- KASTER LET ME NAVN DYR HIVE

OM LITT TINGENE

DYR LOKKEMAT

VEER

SÅ LENGE TALL

RETT

BIOTOP

MEST UTSØKT FRI FOR SMUSS

KADAVER SKJEV

TEPPE

EDELSTEN OPPFATNING APESTREK

BY I CANADA

BY I ITALIA BANDITTER

PARTI

AVSNITT

LETT

5

BAND

NESTEN BLINK TYPEN TYNT TAU IKKE I RUTE FØ OPP

BRÅK KARTONG

HØRT PASSER PÅ

MED ADAM SJELDEN

SPEIDER FORSTÅ

FJESET

2 5

8

6 9

4 9

4 6

5 3 5 2

6 2

9

MIDDELS

DESSERT TIRRE

7 8 4

SAGT

INNSENDERS NAVN: ............................................................................

K

ADRESSE: .............................................................................................

J

Løsningen sendes til Vestfold Blad, PB 1604, 3206 Sandefjord innen 15. september. Merk konvolutten «Premiekyss». Vinneren får en gavesjekk på kroner 250,-.

F

VINNER AV PREMIEKRYSS UKE 34 BLE: Inger Marie Sand, Sandefjord

STIKK AV! GRØSSER

FEIE

PÅ ESKEN ÅNDSFARTØY ARBEIDERE

STORE STEDER VRIMLE

SMÅVARER

KAMME AV GÅRDE

4 1

1 4 2 6 4 7 1 7 5

GALE

DYREMAT KORREKT

6

F S F

U A R E V E N D E L E N D I D E L E S S E G R A G U E I N N E S T U R K I I D A S T M E S K R I T T T J E L E M Ø T T S V A R T E T E R N I

M K O E E R I N D G R A N D N A K K E R E L E S I L T T F E M I R R F S B L Å L A E E L T U T N N E S K E E R S K L E E G E L A G S M Å L I N G E R E N G E R D R

R I S

V E S T F O L D

S I R E N E E I N L S U E S

V A R A D R Ø V K A L L Ø V N E P I E L T S E

S R A E N I G S E L N A G S E R M U I L N E A T R T

2

8

1 9

8 3

2 5

7

7

2 3

4

1 3

3

7

9 4 6

VANSKELIG

9 3 7 8 1 5 4 2 6

Les mer godt vestfoldstoff på www.vestfoldblad.no

4 5 2 6 3 7 9 1 8

6 8 1 4 2 9 5 3 7

5 6 9 2 4 3 7 8 1

1 2 4 9 7 8 3 6 5

3 7 8 1 5 6 2 4 9

2 1 6 7 9 4 8 5 3

7 4 5 3 8 1 6 9 2

8 9 3 5 6 2 1 7 4

Forrige ukes løsning på VANSKELIG

Markedsfør deg både på papir og nett - helt gratis! Registrer arrangementet ditt på www.vestfoldblad.no.

Vestfold Blad - uke 36  

Den 19. utgaven av Vestfold Blad

Vestfold Blad - uke 36  

Den 19. utgaven av Vestfold Blad

Advertisement