Page 1

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING

WWW.VESTFOLDBLAD.NO

Unge kjemper for festivalplass

Sceniske tekster skrevet av anerkjente dramatiker spesielt for ungdom, fremført av de unge, står på plakaten både i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Snart arrangeres festivaler i ti regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper. Les om SjøbodKULTUR SIDE 28 - 29 teaterets sterke bidrag for en festivalplass.

radonsanering.no Måling - Rådgivning - Utbedring Norsk Radonsanering AS - Tlf: 33 36 53 88 JANUAR 2011

UKE 3 ÅRGANG 2

Uavhengig av hudfarge representerer de lyse hoder, med evner vi har bruk for. LES UKENS LEDER SIDE 2

STOLTE AV Å TILBY HJELP

- OG EN

TE M A: Årets Vestfo ldbe

13

drift

TIDLIG ERE VIN NER

VALGTE

Å JOBB

Bli med MER Kirkevol til arbeidsp lassen d, til jobbe leng som gjorde at han Villy er fram for å pen valgte å sjonere seg.

E

SIDE 18-19

SAMM EN FOR TE INNKJ ØPSSAM TTERE ARBEID

VISTE VEI erfaring I LARVIK: Forelesn samarbe innen bygg og anle inger av id. Foto : Eva Almh gg slo et eksperter med bred jell/vfk.noslag for tette re innk jøps-

SNART MEN FØPENSJONIST

Det offe kjøper ntlige i Vestfol varer og d for me llom 10 tjenester milliar der kro og 15 ner årl Bedre samarb ig. høyere eid gir kvalite t på byg lengre lev gen energib etid, mer effe e, ruk og byggelavere ktiv og ved likehol kostna der dsog Eiendo . Fagarena Bygg m vist vi kan bli bed e hvordan re i Ves tfold.

RE VA , Ingvild R livets kår Nybø Holth bren gers mot i Vestfold. Hun ner for nær ingsi behold, har Blad. og lufte sine meninr dem i Vestfold

Velkomm til vår flo en tte gjenbru ksbu på Skolm tikk ar

SIDE 22-23

JURYEN: Fra venstre: Ola Saltrøe(Sandefjord Næringsforening), Heidi Sæther Hauge(Juryens formann, Horten Næringsforening), Henning Andreas Pedersen (Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg). Bak fra venstre: JonElisabeth Grimsgaard (NHO Vestfold), Arne på Skarsteen Sann prøver å fokusere de gode (Nordea), minnene etter at hun Per Olaf Lia (DnB NOR) og Roar Kaupang (SpareBank 1 Buskerud-Vestfold). mistet sin eneste sønn så alt for tidlig. NÆRING SIDE

24

Tlf. 33 48 58 50/9 Åpent: 51 33 248 Man tors. 8-18 -ons 8-15 , fre. www.foni til 14.00 x.as

Ser fremtiden bli skapt De stiller kritiske spørsmål til gründere og næringslivsledere som har bevist at de er fremtidsrettede og tenker nyskapning. Bli med på NHO-juryens besøksrunde til tre

spennende bedrifter, som alle er i finalen til prisen Årets Vestfoldbedrift 2010. Les i vår næringsseksjon om hvordan bedriftene sikrer et sundt og fremtidsrettet næringsliv. NÆRING SIDE 13 - 26

SAMFUNN: Bjarne Henning Mathisen og Kathe Bæver i Holmestrand Frivilligsentral får daglig henvendelse fra folk som trenger hjelp til stort og smått. Og blant Holmestrands innbyggere finnes det mange jamennesker som trår til der det trengs. SIDE 10-11

rt F u l l lfaa e nd! i Bad

Nytt skliebygg og nytt klima- og avfukteranlegg! Les mer www.active.as

ø i T n s berg !

11 dager med hest i sentrum!

VINTERENS HØYDEPUNKT!

“Elg”

17.–27. februar Bestill billetter på www.hestefrelst.no

Style

Brunstad Conference Center i Stokke

Tel 33 34 59 00

NÆRI NG Møt d finaliset tre ene

17.–27. Februar

Nick van

Eede

Sprang • Dressur • Kjøring • Mounted Games • Hingstekåring • Clinics • Hesteshow • Gallashow • Utstyrsmesser Konserter • Publikumskonkurranser • Countrykveld • Restauranter Hotel • Barer • Nattklubb


VESTFOLD BLAD

2

JANUAR 2011

UKE 3

SAMFUNN

Tønsberg fikk Samhandlingsprisen 2010

Lytt til erfarne fjellfolk Den siste uka har integrering, arbeid og opphold til de som er nye i landet slått oss med en voldsom kraft. Gjennom alle mediekanaler har vi sett folkevalgte, byråkrater og et bredt lag av befolkningen engasjere seg.

SUNT LIV: Tønsbergordfører Petter Berg deler Samhandlingsprisen 2010 med Sylvi Solheim, Ronny Skullestad og Henrik Johansen fra Impuls. Her spiser de grønnsaker sammen med Impulsbrukerne Per Lyng og Tone Hansen.(Nummer to og fire fra v.)

Med ett har vi på hver vår måte fått en ny side ved innvandringen å reflektere over. Og vi har alle fått et synlig bevis på at våre nye landsmenn både kan lære seg godt norsk og ta høyere utdannelse. Denne siste uken har flere fra redaksjonen i Vestfold Blad fått bli med juryen som kårer Årets Vestfoldbedrift på tur. Vi inviterte oss med til bedriftene som er i finaleheatet til prisen, og fikk forståelsen for hva sekretæren i juryen mener når han sier at dette er en inspirerende dag. Ved en bedrift ble vi møtt av et særdeles fargerikt fellesskap. Blant de 150 ansatte på Matbørsen AS var 17 nasjoner representert. Og de stortrivdes i full jobb i Norge. Ved Nokas AS møtte vi ledere som kunne dokumentere at de til tider hadde tatt i et større tak enn det offentlige, når det kom til å ta i bruk arbeidskraften til innvandrerne, de delvis uføre og den eldre delen av befolkningen. Møte med lederne og deres ansatte tegnet et lysere bilde for fremtiden enn nyhetsmediene gjør. De tegnet også en skisse på hvordan det kan bli her i landet om flere gjør som dem; nyttegjør god arbeidskraft gjennom å la de rette få slippe til, om det så må en opplæringsperiode til. Om de så ikke behersker perfekt norsk i det de trer inn i arbeidsforholdet. Uavhengig av hudfarge representerer de lyse hoder med evner vi har bruk for. Gjennom programmet Global Future vil NHO løfte fram noen av disse lyse hodene. Innvandrere med høy kompetanse innen forskjellige felt. Slik at også innvandrerne kan få synlige rollemodeller å se opp til. Bli motivert til å gjøre en innsats, og glede seg over alle de små tingene som gjør arbeidslivet til en viktig ingrediens i et godt liv. Det er synd å høre om søkere til Global Future som går ledige. Som med

Frisklivssentralen Impuls fikk pris på 100 000 kroner. PRISUTDELING høyere utdannelse og godt språk ikke slippes inn i det norske arbeidsmarkedet. Eller som ender opp i en jobb noen andre, uten den samme kompetansen, kunne hatt stor glede av. Som den flerspråklige agronomen fra et fjernt østlig land, en hyggelig mann jeg snakket med i en kasse på ICA. Dersom han hadde fått muligheten til å prøve seg i et yrke mer tilpasset sin kompetanse, er jeg sikker på at hun jeg traff fra Asia gjerne ville hatt hans jobb - i stedet for å være ringevikar for renholderne i kommunen. Og aldri vite om hun hadde arbeid uka etter. Kanskje skulle flere av rådgiverne i NAV ha snakket mer med bedriftslederne om hva som er nøkkelen til god kompetanse, hvor det er behov for hva. Ofte kan bedriftene selv stå for opplæring – slik Nokas er et eksempel på. Her er det reguleringer som setter tak på utvikling og ditto ansettelser. Kanskje skal politikerne svare på Heine Wangs frustrasjoner over reguleringer, og sørge for kunnskap fra folk med erfaring og kompetanse før man fatter vedtak? Det skal som kjent lønne seg å snakke med erfarne fjellfolk.

Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

TEKST OG FOTO: MATHEA SKAALVIK PHIL

Torsdag ble Tønsberg kommune tildelt Samhandlingsprisen for 2010. Den fikk de for Frisklivssentralen Impuls, som ble etablert i 2007. Impuls jobber for å fremme folkehelsen til innbyggere i kommunen og drives av kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter. Prisen består av et pengebeløp på 100 000 kroner, og ble delt ut av fylkesmann Erling Lae, på vegne av Helsedirektoratet.

Tønsbergordfører Petter Berg tok i mot prisen og ga den deretter videre til Sylvi Solheim, som er prosjektansvarlig for Frisklivssentralen. Det er en kommune i hvert fylke som får prisen. Tønsberg konkurrerte mot fire andre prosjekt i Vestfold. Et av hovedmålene i samhandlingsreformen er forebygging. Fylkesmann Erling Lae trakk fram dette som en av grunnene til at Frisklivssentralen vant. – Impuls dreier seg jo nettopp om å forebygge slik at folk som ellers lett kunne få en sykdom unngår dette, sa Lae.

FRISKLIVSSENTRALEN IMPULS Etablert i 2007. Er for innbyggere i Tønsberg. Har 8 ulike gruppetilbud, både inne i hall og ute. Et av hovedtilbudene på Impuls er aktivitetsresepten, som varer i 16 uker og koster kr 300,-. Resepten kan skrives ut til alle og inneholder helsesamtaler, tester, kostholdsundervisning og gruppetrening.

Konferanse om tannlegeskrekk 19. og 20. januar 2011 arrangerer Tannhelsetjenesten i Vestfold erfaringskonferanse i odontofobi (tannlegeskrekk) på Quality Hotell klubben i Tønsberg. Konferansen som starter onsdag 19. januar kl. 14.00 og fortsetter den 20. januar fra kl. 08.30 til 12.00 samler deltakere fra fylkene i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- Agder og Vest- Agder), de regionale tannhelsekompetansesenterne, Helsedirektoratet og senter for odontofobi ved universitetet i Bergen. Målet er å bidra til erfaringsutveksling for å videreføre arbeidet med odontofobitilbudet i Vestfold og i regionen. Det blir utvekslet erfaringer i forhold til hvor mange pasienter som har fått hjelp med sin odontofobi. Behandlingstilbudet retter seg mot pasienter med så sterk frykt for tannbehandling at de ikke greier å gå til vanlig allmennpraktiserende tannlege. Konferansen arrangeres med støtte fra Helsedirektoratet. (Pressemelding)


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

3

SAMFUNN Da jeg skulle gå hjem var jeg veldig redd, og ønsket at jeg kunne gå hjem sammen med noen. Linn-Özlem Arslan

LETTET: Jentene syns det var veldig skummelt at en mann skjøt i Sandefjord, men nå er de glade for at en mann er pågrepet og dermed tør både Marie Agnethe Pihl (8), Linn-Özlem Arslan(8) og Ingeborg Pihl (4) å leke utendørs igjen.

Nå er de ikke redde lenger – Endelig tør vi å leke ute igjen! Sandefjordsjentene Linn-Özlem Arslan og Marie Agnethe Pihl er lettet over at politiet har pågrepet og siktet en mann etter skytingen på fredag.

TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN

Åtteåringene Linn-Özlem Arslan og Marie Agnethe Pihl går i tredje klasse på Byskolen i Sandefjord. Skolen ligger midt i sentrum, bare 200 meter fra Badeparken, der skuddene falt. Jentene forteller at de opplevde fredagen som både skremmende og dramatisk. – Vi var ute i storefri, men så måtte vi bare plutselig gå inn, forteller Marie. – Ja, akkurat da syntes jeg

det var veldig urettferdig, altså. Vi var jo midt i en lek, sier LinnÖzlem. Hun høres ut som hun fortsatt er litt irritert for akkurat det, men så blir hun plutselig alvorlig og forteller at det etterhvert kom en lærer og fortalte hva som hadde hendt og at de måtte bli innendørs.

Hjertnespromenaden, som ligger rett overfor Badeparken. Hun går ikke på SFO, og bruker derfor å gå hjem hver dag. – Da jeg skulle gå hjem var jeg veldig redd, og ønsket at jeg kunne gå hjem sammen med noen. Men så tenkte jeg at han sikkert hadde gått et annet sted, et sted langt unna, sier hun.

Redd for å gå hjem

Ville ikke ut

Jentene forteller at de syns det var skummelt, men også litt spennende. Inne på skolen følte de seg trygge, men de var usikre på hva som skulle hende når skoledagen var over. Linn bor i

Jentene var sammen hele fredagskvelden og de brukte mye tid på å tenke på det som hadde hendt. – Tenk om de ikke tar ham? Kanskje det ikke blir skole på

Duften av nybakt... Vi serverer lunsj fra kl. 10.00 tirsdag - lørdag. For mer info se våre nettsider!

www.smak.no

Impuls Reklamebyrå

Kom innom å få med deg nybakte brød fra vår baker Luc! Speltbrød, landbrød, rugbrød etc. fra kr. 28,-

Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum uke 3 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

SKYTEDRAMA

mandag da, undrer Marie. – Jeg bruker jo å snakke med nesten alle jeg møter. Tenk om jeg sier hei til ham og så blir han sint på meg også, sier Linn bekymret. – Jeg lurer litt på hvordan det våpenet ser ut, jeg, sier Marie. Begge var sikre på at de ikke torde å leke utendørs i helgen, dersom gjerningsmannen fortsatt var på frifot. – Men på søndag skal vi gå på ski i Stokke. Der er han sikkert ikke, spurte Linn.

Stor lettelse

vite at politiet hadde pågrepet en mann som de mistenkte for skytingen, var begge to svært lettet. – Åh, nå ble jeg glad. Da kan vi gå ut, det har jeg veldig lyst til, sa Marie. Og ganske riktig, lørdag formiddag var jentene ute og akte i Virikbakken. – Nå tenker vi ikke på det mer, for vi hørte jo på radioen at de hadde tatt en mann, sier Linn. – Det kan jo selvsagt være feil mann, men det vil vi ikke tenke på, sier Marie.

Da jentene fredag kveld fikk

NYTT KJØKKEN PÅ BARE EN DAG.

MELON PIEL DE SAPO 10,00 pr. kg

HerjedalsKjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på under en dag. Vi monterer helt enkelt nye fronter på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. Ring Ken Willy på tlf. 900 23 270 for et gratis kostnadsoverslag.

www.herjedalskjøkken.no • 35 94 70 00


VESTFOLD BLAD

4

JANUAR 2011

UKE 3

SAMFUNN

MORO: Oddbjørn Christensen (t.v.) og Vidar Brattås er imponert over innsatsen til 9. klasse-elevene ved Teigar ungdomsskole. Robin Nydahl (foran) og Markus Varegg vet nå litt mer om TIP og hva som foregår der.

Forsmak som ga mersmak Elever i 9. klasse ved Teigar ungdoms-skole får komme til Færder videregående skole en dag i uka. Her kan de prøve seg på sveising, dreiemaskin, skjærebrenner og mye mer. SKOLE TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD

Det som tidligere ble kalt linje i den videregående skole, heter i dag programfag. Oddbjørn Christensen er avdelingsleder ved TIP (Teknikk og industriell produksjon). Han ønsker å rekruttere flere elever, blant annet fra Nøtterøy. Derfor tok Færder videregående skole initiativ til et samarbeid med Teigar ungdomsskole, hvor de tilbød elevene en forsmak på hva dette programfaget går ut på.

Positivt samarbeid I høst fikk 22 elever fra Teigar

ungdomsskole være på Færder videregående skole sammen med faglærer Vidar Brattås. Nå skal en ny gruppe fra Teigar få prøve seg på helt andre ting enn teori.

elevene som begynner ved TIP har cirka 40 prosent teori og 60 prosent praksis. Det er to år på skole og to år i bedrift, og jobbmulighetene er mange. Man kan ta fagbrev i mange ulike retninger, forteller Vidar Brattås og Oddbjørn Christensen.

Fornøyd med tilbudet Robin Nydahl og Markus Varegg syntes det fint å få et avbrekk fra skolebenken og se nærmere på hva TIP har å tilby. – Det dreier seg om produksjon av ting man bruker i dagliglivet. Vi fikk blant annet lage en hammer. Vi fikk også se hvordan teknologien i maskiner fungerer, og jeg likte spesielt godt å dreie og se hvor fort det gikk. Det var også spennende med sveising selv om jeg var litt skeptisk i starten, sier Robin. – Jeg syntes det var morsomst å demontere biler. Å sette det tilbake var ikke like enkelt.

Jeg skrudde av en dør, en stol og lærte litt om motoren i en bil, sier Markus. Guttene utelukker ikke at de ender opp på TIP om et par år.

Høyteknologisk industri Tidene har endret seg. Det har også TIP. Oddbjørn Christensen

sier det er på tide å få opp statusen på det som tidligere ble omtalt som ”Mekken”. Tidligere rekrutterte man til skipsverft, i dag er det mer høyteknologi og offshore-relatert, og det er ikke vanskelig å skaffe lærlingplasser ifølge Christensen.

Det er på tide å få opp statusen på yrkesfag og det som tidligere ble omtalt som «mekken». Oddbjørn Christensen

– Det er to år til de eventuelt skal begynne her, men til tross for at de er så unge, har dette fungert veldig bra, sier Brattås. – Når ungdomsskoleelevene er her, har vi kun praksis. Men

FORNØYDE: Vidar Brattås (t.v.) har gitt Robin Nydahl og Markus Varegg et positivt inntrykk av TIP. Oddbjørn Christensen (t.h.) håper gutta kommer tilbake om et par år.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

garasje-

ANNONSER

UKE 3

e j n a p m a k ❄

Komplett leveranse

Rask levering

Garasje & bil for

70.000,*

www.vestfoldgarasjen.no

Transport og montering av elementer inkl.

Vi lanserer nå en utrolig rimelig og stor garasje. *Med på kjøpet kan du være den heldige vinneren av en Volvo V50 – alt for bare 70.000,Kriterie: Trekning ved 200 solgte garasjer i 2011

Komme i gang? Vi bistår deg også med: • Søknad • Grunn/betongarbeid • Ferdigstillelse

r a a e j s g r o St

! s i r p n – lite

Ko nt a k t o ss : p o st @ p ro d u x . n o • T l f. 9 2 0 1 6 5 1 0 / 3 3 4 4 1 3 1 1

5


VESTFOLD BLAD

6

JANUAR 2011

UKE 3

SAMFUNN

Franske takter i Sandefjord

De franske elevene synes det var veldig lærerikt med bedriftsbesøk, mens det kulturelle aspektet toppet besøket for dem.

IB-klassen på Sandefjord videregående skole fikk en internasjonal start på det nye året da de fikk besøk av franske utvekslingsstudenter. naturfagslære på engelsk, og er opptatte av å få prate engelsk mens de er på besøk.

SKOLE TEKST OG FOTO: FANNY ELISE BETTUM LUNDE

Viktig naturfag Fra 3.-10. januar gjestet 29 studenter fra Lycé Victor Hugo i Besancon 2. klasse på IB-linjen ved Sandefjord Videregående Skole (SVGS). – Dette er syvende året vi har utveksling med Lycé Victor Hugo, forklarer Åsmund Dalene, som har ansvaret for samarbeidet med den franske skolen. For IB (International Baccalaureate) er det viktig med internasjonalisering, og utvekslingen er en betydelig del av det. Man opplever kulturen helt annerledes enn om man er på ferie. Den franske klassen har all

Klassen som kommer er en såkalt EU-klasse, dette er en fransk ordning som innebærer at klassen

stra midler og utveksling til Norge, men til gjengjeld er det vanskelig å komme inn. – Det er to viktige årsaker til at vi ønsker å samarbeide med SVGS – at IB-linjen er engelskspråklig og at skolen har fokus på naturfag, forklarer den franske læreren André Baumann.

Spennende bedriftsbesøk – Det har vært veldig spennende med bedriftsbesøk rundt omkring i Vestfold, spesielt da vi lærte om hvordan produksjonen og distribusjonen foregår hos Esso, forteller franske Nicolas Roudier (17). I tillegg til bedriftsbesøk hos Esso, Pronova, NOAH og Jotun, har de franske elevene deltatt i både naturfagog mattetimer på SVGS. Besøk på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, samt Vikingmuseet, Holmenkollen og Nasjonalgalleriet i Oslo har det også vært tid til.

Det var veldig lærerikt med bedriftsbesøk, men det kulturelle aspektet er kanskje enda mer interessant å få oppleve. Sarah Dahes (16 år)

skal ha et fag på engelsk, i dette tilfelle naturfag, som består av kjemi og fysikk. Fordelen med å gå på denne linjen inkluderer ek-

gleder både Runa og Bardh Tahiri (17) seg til det er deres tur til å besøke de franske elevene i mai. – Vi gleder oss veldig til å oppleve den franske skoledagen, og i tillegg skal det visst være mye varmere i Frankrike enn her i mai, så det gleder vi oss også til, ler Bardh. Det er rekordmange fra SVGS

sin IB-linje som blir med til Besancon i mai, hele 32 elever og 3 lærere deltar på turen. – Ved vårt besøk til Besancon vil fokuset være mer på de kulturelle aspektene enn på naturfag, og vi skal besøke blant annet byens sentrum, en vingård, et ysteri, og kanskje til og med Peugeout-fabrikken, forklarer Åsmund.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) DIPLOMA PROGRAMME Sandefjord videregående skole har vært en IB World School siden 1992. IB Diploma Programme er et utdanningprogram undervist på engelsk (eller fransk/spansk) for elever som går de to siste årene i videregående skole. IB ble grunnlagt i Geneve, Sveits i 1968 som en non-profit organisasjon. IB samarbeider med 3.105 skoler og 889.000 elever i 140 land. IB Diploma Programme tilbys ved 21 norske skoler.

Mer fritid i Norge

Kaffetørst?

Sulten?

Inspirasjon?

LUNSJPOSE! Økologiske blingser eller rundstykker med norske deli-oster, lokal spekemat, kylling eller gårdsegg. Krydret med friske urter, aioli, pesto eller annet digg..

Ny dag – Nytt innhold!

KUN kr 55,-

Spar penger med LUNSJPOSE-avtale! Be om tilbud. Du finner oss i Kongegata 20, Larvik

Hilsen Renate & Roger | www.detgodehjornet.no

dgh_ann1_10.indd 1

– Det var veldig lærerikt med bedriftsbesøk, men det kulturelle aspektet er kanskje enda mer interessant å få oppleve, sier Sarah Dahes (16). Norge er et veldig hyggelig land å besøke, og jeg trives faktisk ekstremt godt med den norske kulturen. Her har skoleelever mye mer fritid enn i Frankrike, og dere har mye bedre shopping-muligheter! Norske Runa Saltnes (17) kan godt forstå at den norske skoledagen appellerer til de franske elevene. – Våre franske besøkende har fortalt oss at de ikke slutter på skolen før seks, og at de synes det er rart hvor mye fritid vi har i forhold til dem, forklarer Runa. Mens de har vært her har vi underholdt dem etter skoletid med alt fra bowling til filmkvelder.

Snart gjenbesøk Til tross for de lange skoledagene,

10.01.2011 10:24:42

FRANSK BESØK: Jean Yves Ratte, Nicolas Roudier, Bardh Tahiri, Sarah Dahes, André Baumann, Runa Saltnes, og Åsmund Dalene.

SANG: En av IB sine lærere, Siân Stikler, som lærer de norske og franske elevene en sang.


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

annonser

Kun i Januar

31 FOR

DU VELGER 2 PAR KOMPLETTE BRILLER

Tilbudet gjelder hele vårt sortiment uten begrensninger. Velg enkeltslipte, dobbeltslipte eller progressive. Gjelder også fargeskiftende glass, høytbrytende glass og merkevareinnfatninger. Av disse to parene betaler du bare for paret med høyest pris.

S PLUS DU FÅR ET EKSTRA TREDJE PAR PÅ KJØPET Velg enkeltslipte solbriller, avstandsbriller eller lesebriller uten ekstra kostnad. (Plastglass, CR39 og innfatning opp til 1100,-)

Nå kan du til og med dele dette tilbudet med en venn eller en slektning!

Vi har også kontaktlinser!

GRATIS SYNSTEST

Ring eller kom inn så forteller vi mer!

VERDI 375.Åpningstider: Mandag-Fredag - 10.00-17.00 Lørdag - Stengt

Nedre Torggate 1, 3256 Larvik % 33 12 05 00

RENTEFRI AVBETALING • KUN OFFENTLIG GODKJENTE OPTIKERE • MEDLEM AV EN AV EUROPAS LEDENDE OPTIKER KJEDER

7


VESTFOLD BLAD

8

JANUAR 2011

UKE 3

SAMFUNN

Veldedighet langt ut over landegrensene Som butikk nr 21 i rekken åpnet Gjenbruksbutikken onsdag kveld i Stokke. Overskuddet går til veldedige prosjekter i den tredje verden, noe folk setter pris på. Mange hadde møtt frem for å se snoren bli klippet, og for å sikre seg noen gjenbruksperler til en lav pris.

– Velkommen til en kommune i utvikling, sier ordfører Nils Ingar Aabol, og forteller at når han var gutt så var det bare skog der butikken ligger i dag. – Det er en utvikling i næringslivet, og det er positivt at vi får aktivitet i sentrum, sier ordføreren om butikken som i går ble åpnet foran mange fremmøtte. Butikken drives av Misjonssentralen Gjenbruk AS og overskuddet går til veldedige formål rundt omkring i hele verden. – Vi håper denne butikken blir et treffsted for folk i nærmiljøet, sier styreleder i Misjonssentralen Gjenbruk AS, Jan Henrik Wergeland. Han pe-

ker på et hjørne i butikken hvor det står flere sofagrupper. - Her vil det være en lun sofakrok hvor det serveres gratis kaffe og vafler, og nå som det snart er NM blir det sport på TV, forteller den daglige lederen.

Giverglede – Vi er inne i den rette tiden for gjenbruksbutikk, sier Wergeland. Og at det blir tatt godt i mot er det ingen tvil om, for så raskt ordføreren har klippet over snora strømmer det inn folk, og butikken fylles rask. – Vi kaster utrolig mye som er nesten nytt. Vi får inn ting som ikke er pakket ut av embal-

lasjen en gang, sier Wergeland som synes Vestfoldinger er flinke til å gi. For alle ting som blir solgt i butikken er gitt av privatpersoner rundt om i fylket. I fjor hadde Misjonssentralen Gjenbruk AS sine butikker 21 millioner i overskudd som gikk rett til vannprosjekter, skoleprosjekter og andre veldedige formål i den tredje verden. – Vestfoldinger gir mye, og det virker som at de setter pris på å gi til et godt formål, sier den daglige lederen i butikken som blir drevet på frivillig basis.

Lamper og sko Man finner det meste i den 770

HØYTIDELIG ÅPNING: Som seg hør og bør åpnet ordfører Nils Ingar Aabol med snorklipping.

kvadratmeter store butikken midt i sentrum, både klær, møbler og interiørartikler for å nevne noe. Lokalene har lenge stått tomme, men nå er det et yrende liv. – Det er veldig positivt for nærmiljøet at det ikke står tomme lokaler, jeg håper det vil trekke mye folk til Stokke, sier lederen i Stokke handels-, håndtverks- og industriforening Roar Antonsen. – Jeg håper denne butikken er med på å skape konkurranse som er stabiliserende og sunt for næringslivet, sier Antonsen, som har funnet en fin og billig lampe til hytta på Havrefjell.

Men det er ikke bare han som har sikret seg noen billige gjenbruksperler. Folk har fyllt opp handlevogner med merkeklær og retroeffekter til hus og hage, og sportsutstyr. Folk snakker, drikker kaffe og handler, og det er ingen tvil om at det er som Wergeland og Antonsen håper på, et treffsted for folk i Stokke.

Hva velger du?

GOD STEMNING: Folk strømmet til, og stemningen ble ikke dårligere når denne blide trekkspillmusikanten stemte opp.

Kristian gjorde et valg. Han valgte å ta håret tilbake, og synes han gjorde et godt valg. Kristian med hår føler seg bedre enn Kristian med lite hår. Stadig flere menn velger å ta håret tilbake og velge akkurat den frisyren de vil.

Vestfold Apollo Senter AS Landstadsgt. 6, 3211 Sandefjord Tlf. 33 46 26 48 E-post: sandefjord@apollohair.no www.trikologi.no

BLOMSTER OG VIMPEL: Jan Henrik Wergeland ble ønsket lykke til av ordføreren, og de mange fremmøtte.


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

annonser

Tilbudene gjelder kun

t

ICA Maxi Larvik

90

89

EDEIG D A N O B KAR

29

Pr. kg

90

TULIPANER 7 PK Pr. pk.

UKENS FERSKVARER

69

90

FRANSK SVINKEKAM Pr. kg

790

pr. hg NYGRILLEDE KYLLINGVINGER

8990 7990

199;

Pr. kg

Pr. kg

SVIN FLATBIFF

MØRBRADBIFF

LETTSALTET TORSK Pr. kg

79,–/kg

36

gfr l a v 10

119;

90

OMO COLOR/HVITT 1,17KG Lilleborg, 1,37–1,42/dos

17

90

SØRLANDSCHIPS Assortert, 200 g, 89,50/kg

ie

+pant

Velg dine favoritter

KASSESALG

Coca-Cola Drikker/Ringnes, assortert, 10 x 1,5 liter, 7,27/liter. Kjøp med eller uten kasse.

-40%

s u d n i F a På alt fr

Larvik 9–21 (9–20) Nansegt. 11, Tlf: 33 13 92 60. Prisene gjelder t . o . m 22/1 uke 3 så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

90

9

KKOLI BRO tk. Pr. s

9


VESTFOLD BLAD

10

JANUAR 2011

UKE 3

SAMFUNN

De frivillige hend De er med på å gjøre hverdagen lysere. Hver dag stiller frivillige opp og gjør en innsats der det trengs. Vi besøkte Holmestrand Frivilligsentral for å se nærmere på deres innsats i lokalmiljøet.

Når du hører at personen i andre enden av telefonen begynner å grine, da skjønner du at vedkommende er takknemlig. Bjarne Henning Mathisen

HJERTESAKEN TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD

«Også dette året har jeg møtt mennesker som bruker sin tid på å gjøre en innsats for andre. Vi kaller dem ofte ildsjeler. Jeg treffer dem på medaljemottakelser her på Slottet, på fylkesturer, på besøk rundt i landet og på audienser. De fyller en uerstattelig plass i lokalmiljøet – en plass som er avhengig av bankende hjerter. Den brede deltakelsen i frivillig aktivitet er noe av det fineste med det norske samfunnet.» Slik uttrykte Hans Majestet Kong Harald i sin nyttårstale for 2010 at han er imponert over alle de frivillige som uten å få en krone yter en innsats for andre.

Inspirerende og hyggelig – Ja, jeg synes det var veldig fint at Kongen tok opp dette i sin nyttårstale, sier Bjarne Henning Mathisen som er ansatt som daglig leder i Holmestrand Frivilligsentral. Han tror dette kan være til inspirasjon for dem som allerede gjør en frivillig

innsats. Styreleder Kathe Bæver er enig. De har begge et hjerte for å hjelpe andre med stort og smått. Takknemlighet er ofte lønnen de får.

godt voksne eller pensjonister, og alle har til felles at de ønsker å gjøre noe meningsfylt for andre. Vi har et veldig trivelig sosialt miljø her, forteller Kathe og Bjarne som av og til arrangerer turer, frokost og annet sosialt samvær som et lite klapp på skulderen til dem som gir av seg selv til andre. Kathe legger til at det er svært ønskelig med flere yngre medlemmer, og at det har kommet til en del yngre på rundt 45 år den senere tida.

Holmestrand kommune har antakelig den flotteste sentralen i Vestfold, og dere bør være stolte av dette. Gorm Nordman

Godt miljø og samhold I syv år har Bjarne vært daglig leder ved Holmestrand Frivilligsentral. – Dette er en stiftelse og ikke kommunal sentral. I 2009 ble det utført ca 8240 timer frivillig innsats. Dette utgjør 5,2 årsverk og det er vi stolte av i en kommune med ca 10.000 innbyggere, sier Bjarne som stortrives i jobben. Hver dag møter han ja-mennesker som trår til og bretter opp armene. – Vi er nærmest som en stor familie, og alle er på fornavn. Her har vi 72 frivillige totalt, hvor rundt 50 av dem regnes som aktive, sier han. Mange er

Ble rørt til tårer Solskinnshistoriene er mange. Bjarne forteller om en fortvilet datter som ringte fra Nord-Norge og fortalte at moren hennes hadde kreft, og skulle ta en operasjon. Hun hadde ingen muligheter til å komme seg til Holmestrand for å være med moren sin på sykehuset, og arbeidsgiveren kunne ikke gi henne mer permisjon. – Derfor lurte hun på om vi kunne hjelpe. Frivillige dro hjem og trygget mor kvelden før

FROKOST: Holmestrand Frivilligsentral har et sosialt og godt miljø. Dette bildet er fra en felles frokost som ble arrangert for de frivillige, som et lite klapp på skulderen for innsatsen. (Foto: privat)

operasjonen, hentet henne og kjørte henne til og fra operasjonen og var med hjem og sørget for at hun følte seg trygg i ettertid. – Når du hører at personen i andre enden av telefonen begynner å grine, da skjønner du at vedkommende er takknemlig, sier Bjarne. Han møter mange takknemlige blikk fra folk som setter stor pris på at det finnes slike som Bjarne og de andre på frivillighetssentralen.

Ære være de frivillige Gorm Nordman skrev rett før jul et leserinnlegg i Jarlsberg Avis der han roser Holmestrand

lig flott jobb Frivilligsentralen i byen gjør. De ansatte på 3-tallet gjør en kjempeflott jobb, til tross for at de er så få ansatte på vakt av gangen. Dette medfører at vi/ de må søke hjelp fra Frivilligsentralen når noen skal til behandling hos lege eller sykehus. Min far trenger undersøkelser og behandling ved Sykehuset i Vestfold, og jeg klarer ikke å dette selv på grunn av arbeid og at jeg bor i en annen kommune.» – De har nå fulgt ham på tre – fire reiser til sykehuset. Det stilles aldri spørsmål, og de gjør det med den største selvfølgelighet. Dette bør de æres for. Holmestrand kommune har antakelig den flotteste sentralen i Vestfold, og dere bør være stolte av dette, sier Gorm Nordman som selv har jobbet innen psykiatri, barnevern, og vanlig helse og omsorg. – Jeg kjenner byråkratiet godt, og dermed mener jeg å ha grunnlag for mine uttalelser, sier han til Vestfold Blad. Han legger til at innsatsen de frivillige gjør er samfunnsnyttig og gjør at kommunen sparer penger.

Det er lov å si nei. Her bestemmer man selv hvor mye eller lite man vil påta seg. Bjarne Henning Mathisen

Frivilligsentral. Han har sin slagrammede far på 3-tallet, som er en omsorgsbolig i Holmestrand, mens han selv er bosatt i Larvik. «Jeg håper dere i Holmestrand er klar over hvilken utro-

FØLGER TIL OG FRA: Marit Waller er en av beboerne på 3-tallet som ved flere anledninger har fått følge til og fra sykehus, lege og andre steder av blant andre Kathe Bæver ved Frivillighetssentralen. Det setter hun stor pris på.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

11

SAMFUNN

ndene

Vestfold Blad løfter fram ildsjelene og sakene de brenner for, og teller ned til det store seminaret om frivillighet 16. - 17. juni i Tønsberg.

FIKK GOD HJELP: Ingvald Søfting (t.h.) trengte 40 sekker med ved. Han har epilepsi og kan ikke kjøre selv, derfor henvendte han seg til Holmestrand Frivilligsentral. Per Lundstadsveen (t.v.) stilte opp og kjørte flere lass.

Bedre enn ingenting Mange tror at det ligger mye forpliktelser i det å være frivillig. Enkelte er kanskje redde for å binde seg opp til noe. – Det er lov å si nei. Her bestemmer man selv hvor mye eller lite man vil påta seg. Kanskje har du et par timer ledig i måneden. For oss er disse menneskene like viktige som dem som jobber 20 timer i uka, sier Bjarne.

Vil forebygge vold og kriminalitet Natteravnene er frivillige som går ute blant ungdom og innbyggerne i helgene. Dette for å forebygge vold og kriminalitet. De griper ikke inn, men er en samtalepartner og om nødvendig videresender de observasjoner til politi, ambulanse eller brannvakt. – Kanskje noen kan være med oss en eller to kvelder i halvåret, sier Bjarne håpefullt.

NY DAME OG HERREFRISØR Holmestrand Vi selger høtkvalitets slette og krølletang fra Amika: - 100% keramikk - hjelper å holde fuktigheten i håret - dreper 99,9% av bakterier i håret - bruker negative ioner som ikke skader håret

HOLMESTRAND FRIVILLIGSENTRAL Holmestrand Frivilligsentral er en stiftelse som åpnet i 1997. Skal være et supplement til det offentlige, og ingen erstatning. Skal arbeide forebyggende og formidle praktiske oppgaver som for eks. transporthjelp, følgetjeneste, veiledningstjeneste i forhold til utfylling av offentlige papirer etc og diverse andre tjenester. I de andre Vestfoldbyene er det Frivilligsentral i Svelvik, Sande, Re, Tønsberg, Sandefjord, Tjøme og Nøtterøy.

TJENESTER Holmestrand Frivilligsentral kan blant annet bistå med: Besøksvenn/sosial kontakt er en man kan gå tur sammen med, snakke med, spise middag samme med eller lignende. Transporthjelp: Her kan man få hjelp til handling, kjøring til/fra lege, behandling, offentlige kontorer osv.

Besøk oss og prøv det selv!

Priser for eksempel:

Herreklipp kr: 360 Dameklipp Kr: 495 Barneklipp kr. 290 Farger fra kr: 495 Perm,klipp,legg fra kr 950. Hårvask inkl. i alle priser.

Med vennlig hilsen Ruta, Unnur og Sandra

”DROP IN” ALLE DAGER & TIMEBESTILLING

Følgetjeneste: Noen som kan bli med til lege, tannlege, sykehus m.m. Telefonvenn: En som ringer deg fast et par ganger i uken. Veiledningstjeneste: Holmestrand frivillig sentral kan tilby tjenester innenfor juridiske og økonomiske områder, utfylling av søknader, klage og skjemaer.

Åpningstid:

Mandag – Fredag 8.00 – 19.00 Lørdag 8.00 – 16.00

Langgaten 40, Holmestrand

Tel: 3305 1022


12

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

Reiselivs-

MESSEN

Tønsberg Messeområde, hall A 29. og 30. januar Velkommen til en verden av muligheter! Charterferie, kjøp av eiendom i utlandet, cruise, spa og helseferier, ferie i Norge, storbyferie, buss- og seniorreiser, ekstremsport og aktivitetsreiser, tema/vinturer, fot-, sykkel- og seilferie, forretningsreiser, eksotiske reisemål, familieferier, singelturer, safari, golf – og sportsreiser m. m

Over 90 utstillere

Spennende reiseforedrag hver time ÅP EN T: Lørdag: 11–17 Søndag 12–17

Er du Vestfolds charter turist 2011? Møt opp best utkledd mellom kl. 14.–16. og bli den heldige vinner at et reisegavekort til kr 10.000,-

ENTR É: Voksne: 50,Barn u/16 år gratis

r

TØNSBERG Arrangør: www.k2marketing.no. Tlf. 917 44 337 / 970 18 967


NÆRING

13

TEMA: Årets Vestfoldbedrift

Møt de tre finalistene - OG EN TIDLIGERE VINNER

VALGTE Å JOBBE MER Bli med til arbeidsplassen til Villy Kirkevold, som gjorde at han valgte å jobbe lenger framfor å pensjonere seg. SIDE 18-19

SNART PENSJONIST, MEN FØRE VAR Ingvild Nybø Holth brenner for næringslivets kår i Vestfold. Hun har sine meningers mot i behold, og lufter dem i Vestfold Blad. SIDE 22-23

SAMMEN FOR TETTERE INNKJØPSSAMARBEID

VISTE VEI I LARVIK: Forelesninger av eksperter med bred erfaring innen bygg og anlegg slo et slag for tettere innkjøpssamarbeid. Foto: Eva Almhjell/vfk.no

Det offentlige i Vestfold kjøper varer og tjenester for mellom 10 og 15 milliarder kroner årlig. Bedre samarbeid gir høyere kvalitet på byggene, lengre levetid, mer effektiv energibruk og lavere bygge- og vedlikeholdskostnader. Fagarena Bygg og Eiendom viste hvordan vi kan bli bedre i Vestfold. NÆRING SIDE 24

Velkommen til vår flotte gjenbruksbutikk på Skolmar Skolmar 12 Tlf. 33 48 58 50/951 33 248 Åpent: Man-ons 8-15, tors. 8-18 fre. til 14.00 www.fonix.as


VESTFOLD BLAD

14

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Prisen som oppmuntrer og påskjønner

Prisen b

JURYEN: Fra venstre: Ola Saltrøe (Sandefjord Næringsforening), Heidi Sæther Hauge(Juryens formann, Horten Næringsforening), Henning Andreas Pedersen (Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg). Bak fra venstre: Jon Grimsgaard (NHO Vestfold), Arne Skarsteen (Nordea), Per Olaf Lia (DnB NOR) og Roar Kaupang (SpareBank1 Buskerud-Vestfold).

NHO Vestfold kan vise til næringspolitiske tradisjoner helt tilbake til 1886, da Håndverkerforbundet ble stiftet. Idag viser NHO med utdelingen av prisen Årets Vestfoldbedrift at betydningsfylt innsats for næringsutviklingen i Vestfold verdsettes, blir lagt merke til - og løftes fram. Vestfold Industriforening ble etablert på konstituerende generalforsamling den 7. februar 1973, og var en fellesorganisasjon for de lokale industriforeninger i Vestfold. Ved etableringen representerte lokalforeningene 101 industribedrifter med til sammen ca. 14.000 ansatte. Foreningens formål var å representere og ivareta Vestfoldindustriens interesser i saker som berørte industriens stilling i fylket. Arbeidet med næringspolitiske spørsmål har i årenes løp blitt ivaretatt på ulikt vis, både regionalt og nasjonalt. For

Vestfolds del, spilte Vestfold Industriforening en viktig rolle på 1970-og 80 tallet. NHO sentralt ble dannet 1. januar 1989 ved at Norges Håndverkerforbund, Norges Industriforbund og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) slo seg sammen. De næringspolitiske tradisjonene strekker seg imidlertid helt tilbake til 1886 da Håndverkerforbundet ble stiftet. Dette førte til at på generalforsamlingen til Vestfold Industriforening i juni 1988 ble styrets forslag til oppløsning kombinert med etablering av NHO Vest-

fold fra 01.01.89 enstemmig vedtatt. Det samme skjedde i Håndverksforbundet og N.A.F. NHO Vestfold har i dag 901 medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap med til sammen ca 20.000 arbeidstakere. I administrasjonen er det 4 ansatte. Jon Grimsgaard, rådgiver i NHO Vestfold, og sekretær i juryen.

Tidligere vinnere: 1985 - Corro-Coat As 1986 - Alfr. Andersen Mek. Verksted AS 1987 - Johs. E. Sæther AS 1988 - Fibo Støp AS

Årets Vestfoldbedrift Prisen til Årets industribedrift i Vestfold ble innstiftet av Vestfold Industriforening og utdelt for første gang i 1985. Ved etableringen av NHO Vestfold i 1988 overtok NHO Vestfolds kontaktutvalg for industri denne oppgaven, og senere styret som utpeker en jury.

Statutter: Statuttene er noe endret siden prisen ble etablert og tilpasset utviklingen i næringslivet. Fra statuttene heter det blant annet: § 1. ”Årets Vestfoldbedrift” er en pris som årlig tildeles av NHO Vestfold til en bedrift beliggende i Vestfold. Formålet med prisutdelingen er å oppmuntre og påskjønne særlig betydningsfull innsats. § 2. ”Årets Vestfoldbedrift” skal ha utmerket seg på en positiv måte og skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for sin bedrift og/eller bransje. Bedriften må ha bevist sin levedyktighet, være basert på nyskaping og ha en frem-

1989 - Saba Mølnycke 1990 - Jotun AS tidsrettet og ny måte og tenke på, og være en rollemodell for alle de unge som etablerer Ungdomsbedrifter i skolen. Forslag på kandidater til prisen kan innsendes av personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner. Det kan kun foreslås bedrifter innen NHO-bransjer, men prisen kan også tildeles bedrifter som ikke er medlem. En bedrift kan normalt motta prisen kun en gang. Prisen utdeles av NHO Vestfold, i forbindelse med den årlige næringskonferansen i Vestfold. I 1985 ble den første bedriften kåret til Årets Industribedrift i Vestfold. Det er altså den 26. prisen som nå skal deles ut.

Juryens sammensetning: Det å administrere juryen er en av de mest gledelige oppgaver i året, sier rådgiver i NHO Vestfold Jon Grimsgaard som administrerer juryarbeidet nå for 11. gang. Han sier det er fantastisk å se hvor mye positivt nyskapende og innovativt

som skjer i næringslivet i vårt lille fylke. Det er imidlertid en utfordrende oppgave å finne frem til kun en vinner. Det er svært mange gode kandidater hvert år. Juryen består av fire representanter fra NHO Vestfolds samarbeidende banker samt to representanter fra de lokale næringsforeningene i fylket. Juryen ved årets utdeling består av: • Heidi Sæther Hauge, Horten Næringsforening - Juryens formann • Ola Saltrøe, Sandefjord Næringsforening • Roar Kaupang, SpareBank1 Vestfold Buskerud • Per Olaf Lia, DnB NOR • Arne Skarsteen, Nordea • Henning Andreas Pedersen, Sparebank1 Nøtterø Tønsberg • Jon Grimsgaard, NHO Vestfold Juryens sekretær

1991 - Jotron AS 1992 - Vingmed Sound 1993 - Hydro Aluminium NAP AS 1994 - Flåtnes Elektro Mek AS 1995 - Norautron AS 1996 - Scanrope AS 1997 - AS Lettaksystemer 1998 - Huseby AS 1999 - Lillaas Finmekaniske AS 2000 - Bergene Holm A/S 2001 - Norkom ASA (Skiftet navn til Komplett AS) 2002 - Sandefjord Lufthavn AS 2003 - Kanda AS 2004 - Grans Bryggeri AS 2005 - Pronova AS 2006 - Noah Holding AS 2007 - Jotun AS 2008 - Fosstech AS 2009 - Simrad Optronics AS


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

15

NÆRING

betød heder og anerkjennelse

I 2008 ble Fosstech AS kåret til Årets Vestfoldbedrift av NHO. – Det er en heder og anerkjennelse for mange års hardt arbeid å vinne prisen, sier daglig leder Steven Foss VINNER FRA 2008 TEKST OG FOTO: RUTH MONFORT

– Vi har blitt nominert tidligere uten å vinne, men jeg tror vi fikk litt mer struktur på plass som gjorde at vi ble verdige vinnere, sier innehaver og daglig leder av Fosstech AS, Steven Foss, om firmaet som utvikler tekniske produkter for ulike kunder innen olje og offshore. Firmaet ble etablert i november 1997 på Teie i Tønsberg, og har på kort tid vokst til 60 ansatte med en omsetning på ca 100 millioner i 2010 på Borgeskogen i Stokke. Men det stopper ikke der, for Foss har ingen planer om å stanse, og ser stadig etter muligheter for å videreutvikle firmaet enda mer. – Vi ønsker å utvikle oss, og å vok-

se videre, sier Foss. Til tross for at 2010 var et tøft år for den internasjonale olje- og offshorebransjen, kjempet Fosstech seg igjennom tiden uten å permittere noen av de ansatte. Det vitner om at firmaet har klart seg greit i forhold til mange andre som ble slått konkurs i samme tidsperiode.

Fokus på arbeidsmiljø Men til tross for at det er et fremadstormende firma som klarer seg bra, er det ikke bare økonomien og kompetansen som er suksessfaktoren. – Vi har veldig fokus på de ansatte, og på arbeidsmiljøet, sier Foss. Bedriftslederen forteller at han vil at de ansatte skal føle seg hjemme på arbeidsplassen. De har en nyoppusset kantine hvor det er felles lunsj hver dag, og infoskjermer over hele lokalet

som opplyser om bursdager og annet informasjon som kan sprite opp hverdagen. – Vi jobber målbevisst for at folk skal ha det allright på jobben, sier han. Det har de tydeligvis lykkes med, for i vår omvisningsrunde i lokalene er responsen veldig positiv. – Jeg syns det er veldig bra å jobbe her, det er som en familie, du blir tatt vare på. Det er det beste stedet jeg har jobbet, sier Pål Svedal som også er dagens jubilant. På infoskjermene blir vi stadig minnet på at Pål er 40 år denne dagen. Champagnebrus og kaker er også en selvfølgelighet som hører med i kantina.

Var ikke medlem

Årets Vestfoldbedrift 2008 tilhørte Fosstech på borgeskogen. – Det var veldig moro, jeg følte at vi hadde mye å være stolt av, sier Foss. Han forteller at på den tiden de vant prisen var de ikke medlem av NHO, noe de ble i etterkant av prisutdelingen. I tillegg til å sitte i styret for Ungt Entreprenørskap, hvor unge får hjelp til å komme seg ut i næringslivet, jobber Foss tett med skoleverket, og rekrutterer mange unge ut i arbeidslivet. – Etter at vi mottok prisen har vi blitt mer bevisste på hva vi gjør og på våre mål. Det har også ført til at vi har fått et bedre navn innenfor miljøet, forteller han. Bedriften som har en stabil arbeidsstokk og hvor sykefraværet er på 3,5 prosent.

To år har gått siden den gjeve tittelen

Varsler slutt på snillismen

Nylig møttes de største eiendomsbesitterne, utbyggerne og næringsutviklerne fra Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme næringsforening til et møte med Vestfold fylkeskommune. Hva som kom fram der, kan du lese om i neste utgave av Vestfold Blad - sammen med andre aktuelle saker som også berører utviklingen i hele fylket vårt. En ting kan vi likevel røpe: Nå er det slutt på å ikke stille krav til myndighetene fra næringslivets side, og det varsles om godt samarbeid på tvers av kommunegrensene. – Nå har vi vært snille gutter lenge nok, erklærte en engasjert deltaker, til smilende gehør i forsamlingen.

Vestfold fylkeskommune er i gang med arbeidet med en Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Det har i mange år og gjennom flere prosesser og styringsdokumenter vært arbeidet for å legge til rette for å lage en overordnet arealpolitikk for Vestfold. Det er i forbindelse med dette arbeidet at vi nå kan følge hva næringslivet etterlyser og ønsker - etter at vestfoldkommunene hadde sine gjennomganger i høst. Vestfold Blad følger arbeidet. Tirsdag 25. januar møtes næringsforeningene i fylket for å få flere meninger. Det skjer i Sandefjord. Tekst: Marianne Henriksen

Snakk med oss om plassering av bedriftens overskuddslikviditet Hvordan få bedre avkastning på din bedrifts overskuddslikviditet? Dette er en av de tingene din kontaktperson vil hjelpe deg med. Som bedriftskunde hos oss får du

nemlig tilgang til bankens spesialister via èn kundeansvarlig. Ønsker du en gjennomgang av din bedrifts plasseringsmuligheter? Ta kontakt med oss. Gjør det mulig

Tlf.: 06001 nordea.no


VESTFOLD BLAD

16

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Innovativt mangfold

PÅ BEFARING: Arbeiderne på Matbørsen AS lar seg ikke distrahere av en jury som følger aktiviteten med stor interesse.

Med 17 nasjoner representert lages lunsjkaker og karbonadekaker til sultne ganer fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Bedriften Matbørsen AS i Stokke har i 2011 en budsjettert omsetning på 450 millioner kroner, men er også opptatt av at de skal være en gla’bedrift. FINALIST TIL ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT TEKST OG FOTO: RUTH MONFORT

Med en hyggelig tone strør daglig leder på Matbørsen AS, JanErik Henriksen, rundt seg med komplimenter, klapp på skulderen og kameratslige kommentarer til de ansatte. For i gla’bedriften som de selv vil være, står både kvalitet

har gjort. – Alle er egentlig vinnere, så nå har vi en utfordring i å plukke ut én, sier rådgiver i NHO Vestfold og jurymedlem, Jon Grimsgård.

Innovativ mat I dagens samfunn har de færreste av oss tid til å lage reinsdyrkjøttkaker og paella fra bunnen av. Det skjønte Hans Freddy Henriksen, som tok skrittet fra å være eier av Skjeggerød AS til å starte MatBørsen med sønnene, Jan-Erik som er daglig leder og Dag Freddy som er selger. Sammen har de tre tatt ferdigmaten til nye høyder. Bedriften har siden 2001 vært lokalisert på Borgeskogen, og på de årene har de utvidet bygget fire ganger. Veksten har gått jevnt oppover, men markedet forandrer seg, og innehaverne forteller at det er vanskelig å vokse i et marked som stagnerer. Det resulterte i at 2010 var et år som ikke førte til stor vekst for bedriften, men de er optimistiske for det nye året. – Vi har mange nye prosjekter på gang, og er i gang med å

Vi har mange nye prosjekter på gang, og er i gang med å utvikle flere retter i samarbeid med forskjellige kjeder. Jan-Erik Henriksen

og arbeidsmiljøet i fokus. 17 nasjoner er representert hos de 150 ansatte som jobber med å håndlage kaker i alle varianter, for så å pakke dem og sende dem landet rundt. Karbonadekaker, lunsjkaker og lammegryte er bare litt av det som blir produsert på Borgeskogen i Stokke. Som en av tre finalister i NHOs konkurranse ”Årets Vestfoldbedrift 2010” må bedriften, som ble startet i slutten av november 1994, oppfylle mange kriterier, noe de allerede

utvikle flere retter i samarbeid med forskjellige kjeder, sier JanErik Henriksen, og røper at nå snart kommer det flere dessertprodukter. I 2008 solgte de 40 prosent av selskapet til Norgesgruppen. Hans Freddy Henriksen forteller at de største konkurrentene er butikkene som lager varer på bakrommet. – Vi skal ha de beste varene og da må vi holde en høy kvalitet, og det er uavhengig av hvem vi leverer til, sier Hans Freddy Henriksen om de håndlagde produktene som havner i butikker over hele landet.

Mangfold NHOs jury, hvor både Nordea, Sparebank1 og DNB Nor er representert, blir vist rundt i lokalene. Når innehaverne og sjefen

SUKSESSBEDRIFT: Hans Freddy og Jan-Erik Henriksen, er to av familiemedlemmene som solgte den tradisjonsrike matbedriften Skjeggerød AS og startet Matbørsen AS.

formig jobb til tider, derfor må man gjøre det beste ut av det, sier Jan-Erik om produksjonen av maten. Han er mer en venn enn en sjef, og spøker og ler. De 17 forskjellige nasjonenene som jobber på MatBørsen strekker seg fra India og Vietnam til Polen.

Lærer norsk – Vi sørger for språkopplæring, og har fokus på å snakke norsk på jobben, slik at de blir motivert til å lære, forteller den daglige lederen, idet vi blir ført igjennom de fire stekerommene hvor det blir stekt kaker av alle slag av 13 tonn farsedeig hver dag. – Han er som en venn, sier Adam Wilkoz og forteller at han, da han kom hjem til huset i Melsomvik etter juleferie i Polen og oppdaget at det hadde vært vannlekkasje, var Jan-Erik den første han ringte til. – Han hjelper oss, og legger ting til rette for at vi skal trives her, sier Wilkoz. Og tilrettelegging er det riktige ordet. Jan-Erik hjalp Adams

Vi sørger for språkopplæring, og har fokus på å snakke norsk på jobben, slik at de blir motivert til å lære. Jan-Erik Henriksen

for bedriften, Hans Freddy og Jan-Erik går rundt er det vaskelig å skille hvem som er sjef og hvem som er ansatt. – Det er en monoton og ens-

kone med jobb i Norge, og sørget dermed for at familien kunne bo og være sammen. – Klart det er mye bedre for dem at de er sammen her, så gjør de en bedre jobb også. Hvis han har kone og barn i et annet land har han bare fokus på å reise hjem til dem og ikke være her, sier Jan-Erik og forteller at de er avhengig av god arbeidskraft, og ved å skape et godt miljø vil folk bli i MatBørsen.

Hyggelig å bli nominert NHOs kåring av årets Vestfoldbedrift begynte i 1985, og gjennom tidenes løp har det vært mange vinnere. 4. februar blir vinneren annonsert. Les videre om hvem i tillegg til MatBørsen som slåss om den gjeve prisen. – Det er så langt veldig, veldig hyggelig at vi er nominert til Årets Vestfoldbedrift, sier JanErik Henriksen. – Men jeg vet ikke helt hvorfor vi har blitt en av finalistene, smiler han.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

17

NÆRING SINGH SUKKWINDEL FRA INDIA Har bodd i Norge i 25 år, og jobbet fire år på MatBørsen.

Vi spurte fem av de ansatte på

- Her er det veldig bra. Alle er varme og snille mot hverandre, ingen klager og miljøet er kjempebra, og sjefen er den beste!

Matbørsen om hvor lenge de har

- Her vil jeg jobbe hele livet.

bodd i Norge, hva som gjør at de trives på jobben og hvor de tror de jobber om fem år.

TONNY LEE FRA VIETNAM Har bodd 20 år i Norge, og jobbet to år på Matbørsen. - Her er det mange hyggelige mennesker, og jeg har en fin jobb. Jeg stortrives! - Før jobbet jeg for Vestfold Kjøttvare i Kodal. - Om fem år jobber jeg her, kan ikke tenke meg noe annet sted jeg heller vil jobbe enn her.

KESDUTIS KORSAKAS FRA LITAUEN Har bodd fem år i Norge, jobbet på MatBørsen i ett og et halvt år. - Før gikk jeg på videregående skole, men med en gang jeg sluttet der begynte jeg å jobbe her. - Her trives jeg veldig godt, det er veldig sosialt, hver onsdag spiller vi fotball etter jobb. Det er et veldig hyggelig miljø, alle spøker med hverandre og vi har det veldig gøy. - Etter hvert vil jeg studere et eller annet, men inntil det vil jeg bare jobbe her.

CAMILLA HANSSON FRA SVERIGE Har bodd i Norge i fire måneder og jobbet på MatBørsen ca 3 av dem. - Jeg trives veldig bra her, det er god stemning, og jeg liker jobben min, også har jeg kjæresten min her, Martin Nilsson. - I fremtiden vil jeg jobbe med dyr, noe innenfor pleie av dyr, eller noe i den sjangeren.

MATBØRSEN Daglig leder: Jan Erik Henriksen Adresse: Borgeskogen 4, 3160 Stokke 2010-TALL: Omsetning:

410 mill

Resultat:

40 mill

Antall ansatte:

150 ansatte

Spesialtilpasset produksjonsanlegg for ferdigmat på Borgeskogen i Stokke kommune i Vestfold. ISO 22000 sertifisert Antall ansatte: ca 150 Budsjettert omsetning 2011: 450 mill MatBørsen er en håndverksbedrift som produserer ferdigmat etter prinsippet - god hjemmelaget kvalitet. Nettside: www.matborsen.no Firmaet ble grunnlagt av Freddy Henriksen og hans to sønner, Dag Freddy og Jan-Erik. Bedriftens idè er å produsere ferdigmat av høy kvalitet, tilpasset markedets behov og etterspørsel. Deres matfaglige kompetanse gir ferskvareavdelingene “det lille ekstra” i form av utvalg og eksponering. MatBørsen er nå den største produsenten av ferdigretter til ferskvarediskene i Norge, og du finner produktene hos de fleste dagligvarekjedene. Bildet under viser juryen på omvisning i Matbørsens produksjonslokaler.

ADAM WILKOZ, FRA POLEN Har bodd ni år i Norge, og har jobbet 7 år på MatBørsen - I fire år vasket jeg her for Skjærgårds Renhold om kveldene og nettene, men så ble jeg kjent med Jan Erik og han ”kuppet” meg, og så fikk jeg fast jobb her i produksjonen. - Jeg stortrives, jeg kjenner alle og kan jobben, vet om systemer og rutiner. Jeg er veldig fornøyd med jobben, og jeg har verdens snilleste sjef. Hvis alle i Norge hadde vært som han hadde dette landet vært et paradis! -Så lenge Jan-Erik driver fabrikken, jobber jeg her. Det er ingen andre steder jeg heller vil jobbe enn med han her på MatBørsen.

Vi sender deg mer informasjon om våre kurs og reiser

Godt nytt kursår! kursår! 2011

Matbørsen leverer ferdigmat, av mange slag, her pakkes roastbiff som skal sendes ut til hele Norge.

Produksjonene er stor, mange kilo poteter kokes for så å bli kuttet opp til fløtepotet-produksjon.

Eksempler på noen av våre kurs og reiser Eldrerådsarbeid 31. jan.‐4. feb. Data for nybegynnere 31. jan.‐4. feb. Litteratur og skriveglede    7.‐11. feb. Foto og bildebehandling         7.‐11. feb. Skriv din historie ‐ skrivekurs  7.‐11. mars Data oppfriskning i PC‐bruk  7.‐11. mars Mirakuløse Sør‐Afrika          11.‐ 25. mars Data for nybegynnere   4 tirsdager fra 15. 3. Skitur  Hardangervidda       14.‐18. mars Grundtvigseminar: Frihet.. 25. Grundtvigseminar: Frihet.. 25 ‐27 27.mars mars Arbeidsglede 50+               7.‐8.april Nansen‐Amundsen‐helg     8.‐10. april

Og mye mer! Velkommen til oss!

13 tonn kjøttfarse blir bearbeidet hver dag, her stekes lunsjkaker til varmdisken i din nærbutikk.

All mat som sendes ut av Matbørsen blir skannet. Her gjøres fløtetpoter klar for skanning og pakking.

Tlf 33 33 55 00 ‐ 3159 Melsomvik

post@seniorutvikling.no ‐ www.seniorutvikling.no


VESTFOLD BLAD

18

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Fra mek-verksted til høyteknologisk suksessbedrift En 155 år gammel produksjonsbedrift, familieeid fem generasjoner bakover, kan det bli innovasjon, nyvinning og vekst av slikt? Det har H. Henriksen Mek. Verksted på Træleborg i Tønsberg ettertrykkelig bevist. FINALIST TIL ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT TEKST: MARIANNE HENRIKSE FOTO: MONFORT/HENRIKSEN

For å gi et innblikk i hva bedriften har fått til i siste generasjon, låner vi øyne til et utdrag av boka ”Mot nye horisonter” signert Erik Jacobsen i 2006. Deretter gjør vi et sprang til januardagen i 2011, hvor vi fikk være til stede og med egne øyne se hva tønsbergbedriften får til.

AUGUST 2003. Det er tirsdag. En helt vanlig arbeidsdag. Klokka er 07.50. Anne Gro har hentet Posten. Hans Petter har akkurat gått i gang med fresen. De 19 ansatte ved Henriksen Mek. Verksted er allerede i sving med sine arbeidsoppgaver. Det er heldigvis nok å gjøre. To år har gått siden 35 år gamle Henrich Nicolai overtok sjefsstolen. Utfordringene er mange. Junior har overtatt en bedrift med et mangfoldig produktspekter. Han er utviklingsorientert. Akkurat nå ”sliter” han med en ny 3D-konstruksjon. En forespørsel fra Stavanger tar all hans oppmerksomhet. På den andre siden av Nordsjøen bygges britenes nye marineskip. Et verft i Glasgow har fått det prestisjetunge oppdraget. På beddingen står verdens største og mest avanserte krigsskip. Skipet går under betengelsen ”Type 45 – AntiAir Warfare Destroyer” og skal være operativt i 2009. Over hundre ulike bedrifter er inne med leveranser. De fleste har høy internasjonal status. Forsvar er big business.

Og hemmelige forretninger. De fleste er derfor godt kjente leverandører, med sikkerhetsklareringen i orden. Men ikke alt går knirkefritt. På det ukentlige arbeidsmøtet dukker det opp et problem. Metoden som benyttes for å låre de fire redningsbåtene er ikke god, og går på sikkerheten løs. Løsningen er ikke verdig det flaggskipet som bygges på verftet i Skottland. Det er alle enige om. I Træleborgveien 15 i Tønsberg ringer telefonen. En engelsktalende herre vil ha tak i

En spesialtilpasning av kroken, som senior selv konstruerte i 1978, har gjort susen. Og det på en slik måte at British Aerospace vil gi dem en designpris. bedriftens leder. Anne Gro skjønner at det er en viktig samtale. British Aerospace har hun da hørt om. Er ikke dette Europas største leverandør til forsvarsindustrien, mon tro? Henrich er stresset, men tar telefonen hun setter over.

SEPTEMBER 2006. Nyhetssjefen i Dagens Næringsliv har bestemt seg. Informasjonen han har fått fortjener et helsidesoppslag. Samtidig sitter Henrik senior

på et tog. På den andre siden av Nordsjøen. Det er to måneder siden de fikk beskjeden i Tønsberg. H. Henriksen har løst britenes problem. En spesialtilpasning av kroken, som senior selv konstruerte i 1978, har gjort susen. Og det på en slik måte at British Aerospace vil gi dem en designpris. En prestisjetung sådan. Nøyaktig fire uker før bedriften kan feire 150-års jubileum skal Henrik Melsom Henriksen – pensjonert sjef – motta utmerkelsen på en høytidelig tilstelning. Det er dit han er på vei nå. Mange tanker raser rundt i hodet. Hvem skulle tro at det ville gå slik? Med en bedrift som var tuftet på en industri som forsvant? Med en bedrift som har vært ledet av en familie i fem generasjoner? Med en historie som har vært full av utfordringer og oppoverbakker? I Norge har NRK snappet opp nyheten fra Dagens Næringslivs siste side. Vaktsjefen i Østafjells-sendingen er klar i sin beslutning. Den eneste tvreportasjen som skal lages i Vestfold i morgen, skal omhandel den spreke 150-åringen fra Tønsberg. Senior stopper opp i lobbyen. Setter seg ned. Og reflekterer. Vel har bedriften oppnådd verdensry tidligere. Vel henger det hevder og ære på rekke og rad i oppgangen til hans kontor. Det var en anerkjent bedrift han overtok i 1967. Men det som er i ferd med å skje, er likevel nokså utrolig. Nå

er det hans sønn som sitter ved roret. Og befester deres posisjon på verdensmarkedet. Her gjør vi et sprang ut av boken, og over i dagens virkelighet:

JANUAR 2011. NHOs jury, som har valgt H.Henriksen Mek. Verksted som finalist til Årets Vestfoldbedrift, fyller kontoret til Henrich Nicolai Henriksen. Med seg på slep har de to journalister fra Vestfold Blad. Henrich Nicolai har forberedt seg godt, og legger fram tallenes tale og viser med bilder, film og ord omfanget av hva bedriften i sitt 155. år får til. Det kommer fram

De får være med å utvikle spennende produkter til kundegrupper som ser betydningen av sikkerhet og funksjon i hver designdetalj. at han hadde litt i bagasjen før han inntok sjefsstolen i bedriften. For før han satt seg der, jobbet han ved Forsvarets Forskningsinstitutt i syv år, og et år ved et havforskningsinstitutt i USA. Nå skal han vie mer av sin tid til forskning og nyvinning for familiebedriften, og lar Trygve Egenes ta over sjefsstolen. 37 ansatte, hvorav 22 er fagarbeidere og 10 ingeniører, vil få nye og spennende produkter å jobbe med, i en bedrift der de ansatte betegnes som den største ressursen.

Nisjen de leverer produkter til, og som de har blitt verdensledende på, har gitt solid vekst og sikre utsikter. Finanskrisen merket de ikke stort til. Det er med stolthet de sier hvor de jobber, hvor de får være med å utvikle spennende produkter. Til nære og fjerne militærmakter, til politi og antiterrorstyrker. Til kundegrupper som ser betydningen av sikkerhet og funksjon i hver designdetalj. Snart flytter bedriften inn i nye bygg på Vear. Her skal H.Henriksen møte fremtiden med et ansikt som speiler den innovasjonen og nytenkingen som preger bedriften. Med nettløsninger tilpasset en meget spesiell kundegruppe, og et image som både yter ambolten i logoen respekt og det nye utstyret til klatring og entring av forskjellige installasjoner, oljevern og kroker som sikrer løfteoperasjoner på havet. Juryen får se videoen som viser hvordan nye utskytningssystemer er et verktøy for bording av skip, de får holde i lette kroker med stor bærekraft, og se containere med opptaksramper bli til på verkstedet. De får høre om underleverandørene i Vestfold som bedriften er avhengig av, og om samarbeidet med Norsk Designråd. Og de får bekreftet at H. Henriksen med sin lange historie også er en verdig kandidat til prisen Årets Vestfoldbedrift.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

19

NÆRING

PÅ BEFARING: «H.Henriksen Hooks» og REBS blir kjente begrep for juryen, når Henrich Nicolai Henriksen (til høyre) viser dem rundt. Likeså viktigheten av å utvikle gode verktøy for bording, sleping og oljevern.

I BRUK: Her ser vi redningsbåten TOPP, den engelske marines båt med Henriksen Krok. Foto: H.Henriksen

Valgte å jobbe Villy Kirkevold fikk tilbud om å bli pensjonist da bedriften han var ansatt i ble solgt til utlandet. Men 62-åringen er en fagarbeider som setter pris på å jobbe. Hos H. Henriksen stortrives han, her ble han ansatt i mai. Hans arbeidsområde er resertifisering av brukte kroker. Kirkevold forteller at det er andre gang han jobber ved bedriften. Sist var fra 1976 til -78.

Kort vei fra utvikling til produksjon En fordel som trekkes fram av de ansatte ved H.Henriksen, er mulighetene de har til å følge et nyutviklet produkt fra idéstadiet og helt fram til ferdig produksjon. Underleverandører i Vestfold leverer komponenter som settes sammen i fabrikklokalene i Træleborgveien 15. Et viktig mål for bedriften er å synliggjøre seg som en teknologibedrift, og de spennende utfordringene som venter dedikerte ingeniører og fagarbeidere.

H.HENRIKSEN Daglig leder: Trygve Egenes

Varmesystem: Hårføner

Adresse: Træleborgveien 15, 3112 Tønsberg 2010-TALL: Omsetning: 55 mill Resultat: 7 mill Antall ansatte: 37 H. Henriksen Mek. Verksted AS ble stiftet i 1856 av den unge smeden Henrik Henriksen. Han spesialiserte seg på utstyr til marin industri, og dette er fortsatt hovedfokus for selskapet. Femte generasjon Henriksen driver i dag bedriften. Bedriften bruker i dag moderne 3D-verktøy i design og konstruksjon. Ingeniørene er praktisk fokusert, og arbeider tett på produksjonslinjene. Selskapet arbeider med ulike materialer - aluminium, 316 AISI , titan og karbonfiber.

Passivhusteknologi gir hus som er så energieffektive at man ikke trenger tradisjonelle oppvarmingssystemer. Slike hus er delvis oppvarmet av alle de små varmekildene som finnes i en bolig, som mennesker, lys, frysere, datamaskiner – og hårfønere.

Budsjettet for 2011 viser en omsetning på ca 60 millioner. Pr dato er det ca 25 millioner i ordrereserve. HHMV skal være verdensledende innen 4-5 nisjer. Nisjene skal ha betalingsvillige kunder som krever det sikreste og beste, og være lite prisfølsomme. Kundene finner vi innen militær marine, politi, og offshorevirksomheter. Kilde: www.hhenriksen.com/NHO

www.skanska.no


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

20

næring

Storebroren som ser deg – og sikrer verdiene dine

– Skandinaviske selskaper er verdensledende på sikkerhet, og snart er Nokas markedsledere i Norden. I år vil vi omsette for 1,3 milliarder. Kommer dere til oss i 2013 omsetter vi for tre. Velkommen tilbake, forresten. finalist til årets vestfoldbedrift Tekst: Marianne HenrikseN Foto: rUTH mONFORT

Konsernsjef Heine Wang glemmer å si at gjestene bare kan forsyne seg med kaffe. Verken de tradisjonelle snittene eller wienerbrødene kommer på bordet når Nokas-ledelsen i Tønsberg skal presentere bedriften som for tredje gang er i finaleheatet til Årets Vestfoldbedrift. Men verken vått eller tørt er i tankene til juryen når Wang presenterer konsernets status og mål. Foran NHOs jury flekses konsernets muskler som er bygget opp over tid. Og de både imponerer og utfordrer.

Norden neste mål – Vi har akkurat gjort flere spennende oppkjøp, og er midt oppe i et annet. Det er lenge siden vi var en ren vestfoldbedrift, eller ren norsk – nå er det Norden som gjelder. Skandinaviske selskaper er verdensledende på sikkerhet. Et høyt lønnsnivå tvinger oss til å være konkurransedyktige, det gir også et

konkurransefortrinn. Våre ansatte læres godt opp, og vi har til tider vært bedre enn de offentlige etatene til å ta i bruk mennesker som ellers har vært bremset av redusert arbeidsførhet, sier Wang.

kontanthåndtering og -service. Gjennom tett samarbeid med både kunder og leverandører av kassesystemer, arbeides det kontinuerlig for å utvikle nye og mer effektive metoder for sikker kontanthåndtering.

Menneskene er nøkkelen

Gjør penger elektroniske

Menneskene er avgjørende for veksten hos Nokas. Å beholde de smarte hodene i oppkjøpte sel-

Blir han en anelse høyere når han kommer inn på Nemsys, eller var det innbilning? Nokas eCash Management System (Nemsys) er en ny og innovativ tilnærming til konsernets kjernevirksomhet. –Nemsys er et resultat av vår forretningsidé: å omgjøre fysiske penger til elektroniske verdier – og omvendt – på en rask og sikker måte for våre kunder, forklarer Wang. Nemsys ble utviklet fordi Nokas Cash Handling er opptatt av å gjøre veien fra kasseapparatet til regnskap og bankkonto så effektiv, oversiktlig og sikker som mulig. Derfor er nye systemer utviklet som bidrar til redusert tidsbruk for oppgjør, reduserte feilføringskostnader og økt kontroll. Med andre ord en ny hverdag for den butikkansatte som tidligere måtte avstemme kasse-

Vi kan følge et ran direkte fra vår operasjonssentral. Vi er lenger framme enn bankene faktisk. Heine Wang

skaper, å finne de kunnskapsrike og å lære opp de nyansatte til å bli best innen sine felt, bidrar til et sterkt konkurransefortrinn, forklarer Wang. Han forteller utdypende hvordan Nokas tilbyr et bredt spekter av landsdekkende tjenester innen verditransport,

beholdning mot veksel og kassarull.

Ser mer enn i banken Foran en banktung jury, der både Nordea, Sparebank 1 og DNB Nor er representert, klarte ikke Wang å la være å utfordre litt ekstra. For bensinstasjonene er bedre ranssikret og overvåket enn bankene, takket være Nokas sine løsninger. Nokas selger jo ikke enkelttjenester og produkter – men

mer – i kombinasjon med kameraovervåking som gir bilder direkte til oss. Vi kan følge et ran direkte fra vår operasjonssentral. Vi er lenger framme enn bankene faktisk. Fordi vi tør å være innovative også på sikkerhet, og ta i bruk nye verktøy.

Kunne effektivisert kommunenenorge Det kan virke som om Wang ikke ser grenser for hvilke tjenester konsernets 2.750 ansatte kan tilby. Gamle vaner og politisk skepsis er bremseklosser. – Det er ingen grunn til at ikke vi kunne ha driftet brannvesenet i en kommune både mer rasjonelt og bedre. Vi gjør det på store industrianlegg, vi har teknologi og kunnskap. Vi kunne også fortsatt med fangetransport, slik vi hadde en prøveordning på. Fengselsvesenet var fornøyd, fangene var fornøyde og vi var fornøyde. Men så kom Soria Moria…hvorfor skal politikerne regulere en bransje de ikke har kunnskap om? spør Wang.

Det er ingen grunn til at ikke vi kunne ha driftet brannvesenet i en kommune både mer rasjonelt og bedre. Heine Wang

sikkerhetsløsninger. Da er det løsningene Nokas finner fram til som blir tatt i bruk, som kan være en miks bestående av ny teknologi i kombinasjon med god kunnskap. – Vi var de første i Norge som begynte å overføre alarmer via IP-system, som kommer mer og


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

21

NÆRING NOKAS AS Konsernsjef: Heine Wang Adresse: Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg 2010-TALL: Omsetning:

1300 mill

Resultat:

27 mill

Antall ansatte:

2.750

Nordens tredje største sikkerhetskonsern Nokas er – gjennom Nokas Security (tidligere Vakt Service) – Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom det heleide datterselskapet Nokas er konsernet markedsleder på verdihåndtering i Norge. Selskapet ble etablert i Tønsberg i 1987. Nokas gjennomfører ca 45 000 alarmutrykninger pr. år og behandler ca 8 millioner alarmsignaler i året. Har 46 kontorer derav fire i Danmark og to i Sverige. Nokas har nå ca 95.000 kunder og 2.750 ansatte med sine nye kollegaer i Danmark. Nokas er representert i alle de store norske byene og Göteborg og Stockholm. I Sverige har drives virksomheten innenfor verdihåndtering. Nokas Verdi, nå Nokas Cash Handling, ble etablert i 2001, og er i dag en del av Nokas-konsernet, Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Divisjonene Nokas Security og Nokas Cash Handling inngår i et felles forretningsområde, der Nokas Cash Handling betjener markedets totale behov for verdihåndtering. Nokas het tidligere Vaktservice – logosymbolet er som tidligere, mens navnet ble endret for å få et navn som ikke kun assosieres til vakttjenestene, og som klinger bedre på flere språk. ALLTID PÅ VAKT: Brødrene Heine og Pål Wang, henholdsvis konsernsjef og konserndirektør, er gründerne bak Vaktservice som har blitt til Nokas – og som siden 1987 har kjøpt opp snart 50 selskaper. Her er de i operasjonssentralen i Tønsberg, I Rommet som aldri hviler, og som har øyne på hundre tusenvis av steder i landet.

Hestehoder foran Wang forteller videre at konsernet har mange års forsprang i forhold til konkurrenter i inn- og utland når det kommer til å sikre anlegg i olje- og gassindustrien. Han gir eksempler fra Herøya og nordvestlandet, der få spesialiserte vakter kan sikre store anlegg i kombinasjon med tekniske løsninger. Tilsvarende sikring i andre land krever langt flere ansatte, og tar ikke de teknologiske verktøyene i bruk på samme måte. Etter en omvisning i operasjonssentralen på Træleborg, med et smilende

Kilde: www.nokas.no

brødrepar i spissen, levnes liten tvil om at Nokas som nominert til Årets Vestfoldbedrift er en stødig kandidat, og en stor utfordrer til de to andre nominerte. Forretningsområdet er omfattende, målene høye, men realistiske. For enten vi handler kort eller kontant, om vi skal beskytte mennesker, hus eller industrianlegg, er sikker verdihåndtering noe vi alle må forholde oss til.

REALISTISK FILM: Brødrene Wang fikk se og kommentere Nokas-filmen før den ble ferdigstilt. De sier at Nokas med dagens teknologi og løsninger, antakelig ikke ville fått like dramatisk utfall. Både vaktselskap og politi ville fått mye tidligere oversikten over hva som var i ferd med å skje da ranerne slo til, med teknogien som nå er tatt i bruk. Foto: Filmweb


VESTFOLD BLAD

22

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Vi har fått en velferd som ikke er bærekraftig, men ennå er det tid til å trekke i snora. Ingvild Nybø Holth

SMÅTT OM; INGVILD NYBØ HOLTH Seniorrådgiver i NHO Vestfold, hvor hun har hatt ulike jobber siden -93. Gift og bor i Grønåsen i Sandefjord, tre døtre, to barnebarn. Sitter i styret for Larvik Havn, var aktiv politiker og satt i kommunestyret i Sandefjord i 12 år. Vokste opp i Florø, med en far som var aktiv venstrepolitiker. Har vært en høyrepolitiker siden hun ble medlem av unge Høyre som 15-åring. Hun slapper godt av med et glass vin, en god bok (gjerne historiske romaner eller biografier og mye krim) og lytter til alt fra Elvis til opera. ALLSIDIG: Ingvild Holth går ikke av veien for å prøve seg som lærer, men trives kanskje hakket bedre på en arbeidsplass i vekst - som da hun fikk en omvisning ved Grenland Group. Foto: NHO/Privat

Ellers kan det sies om henne at hun: kjørte Citroen 2CV i sin ungdom, er en typisk potet: Mestrer nesten alt, i følge kolleger. Tar gjerne nye utfordringer, som lærer i en 5.-klasse for en dag. Hun liker å reise, og har vanskelig for å gå forbi en skobutikk.


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

23

næring Ingvild Holth er opptatt av hav og bølger om dagen. Bølgene hun ser true velferden vi har bevilget oss – og bølgen hun selv snart vil være med på å gjøre større.

Kjerringa mot strømmen ukas vestfolding Tekst og foto: Marianne HenrikseN

Sakte men sikkert trapper NHO Vestfolds seniorrådgiver ned, for å gli inn i de spreke og smilende pensjonistenes rekker. Vel fortjent, men slett ikke med lett hjerte. For hun vil dermed gi kraft til eldrebølgen hun selv ser på som en trussel, på lik linje med bølgen av unge på vei inn i uførhet og innvandrere som ikke kommer i arbeid. – Vi kan ikke lukke øynene for kjempeutfordringene vi står overfor. NHO har løftet det fram og satt det på dagsorden. Vi har fått en velferd som ikke er bærekraftig, men ennå er det tid til å trekke i snora, sier Holth.

Vann på mølla Det er ikke vanskelig å tenke seg at 63-åringen vi har foran oss i en tolvårsperiode var aktiv kommunepolitiker, ei heller at hun har lang erfaring fra næringslivet. Men at hun startet som tannpleier, det overrasker. Kvikksølvproblematikken som hun må ha vært i nærkontakt med på sekstitallet en gang, innrømmer hun

Vi har mye kompetent arbeidskraft med flerkulturell bakgrunn, som vi er utrolig lite flinke til å bruke. at har gitt henne noen tanker. Men de vil hun ikke snakke om. Vann på mølla får hun virkelig så snart det blir snakk om bølger. – De gamle er født, dere kan ikke skyte oss. Vi får stadig flere 100-åringer her i landet. Innvandringen fortsetter, utfordringen er å få mange flere innvandrere i arbeid. Og om ikke mange av de unge er erklært uføre, så er det mange som står utenfor arbeidslivet helt eller delvis, på vei mot en fremtidig ufør-diagnose, sier Holth. Hun ramser opp alle fordelene ved arbeid, som mange ikke får oppleve utenfor yrkeslivet. Kolleger, tilfredsstillelsen ved å mestre oppgaver, ved å føle at noen har behov for nettopp deg og din ressurs.

Ubrukt kompetanse – Noen kan ikke, men mange kan jobbe

litt ved tilrettelegging og dialog. Vi har også mye kompetent arbeidskraft med flerkulturell bakgrunn, som vi er utrolig lite flinke til å bruke. Vi har priset oss ut av produksjon, vi skal leve av kompetanse, og så tar vi den ikke i bruk, sier Holth en smule oppgitt. Her mener hun det private næringslivet har vært mye flinkere enn det offentlige til å ta kompetansen vi har fått via innvandringen i bruk. Derfor gleder seniorrådgiveren seg stort til å se hva som kommer ut av Global Future-prosjektet, som tar sikte på å utvikle kompetanserike innvandrere til gode rollemodeller for kommende generasjoner fra andre kulturer.

kan gripes, kan ingenting stanse henne. – Sa jeg noe om samferdsel som jeg har jobbet mye med? Om gleden over at vi snart kan se slutten på en lang kamp for fire-felt på E 18? Om viktigheten av å bygge ut kollektivtransporten slik at ikke den nye veien blir fylt opp av alle som

Vi er overadministrert i dette landet. Vi må effektivisere offentlig sektor dersom vi skal klare å opprettholde velferden.

Relasjonenes smil Selv om hun snakker om et tema hun ser på med det største alvor, ser vi stadig vekk perlevite tenner der den avslepne florøtiraden knekkes opp i latter og smil. Smiler hun bestandig? – Jeg er velsignet med et godt humør, og ser stort sett positivt på tilværelsen. En smilende person skaper også lettere relasjoner. Relasjoner er viktig, og det er viktig for å få til et godt samarbeid. I Vestfold har vi sett at når kommunene samarbeider får vi til bedre resultater. Vi må samarbeide og snakke sammen på alle plan. Slik har vi også et veldig godt samarbeid mellom LO og NHO i Vestfold. Det er ingen selvfølge, sier Holth, og kommer inn på nok et viktig tema.

Vil ha færre kommuner Hva vi kan få til gjennom bedre samarbeid, styrken i de samlende krefter. Som når vestfoldbyene kjemper for felles sak. Her ser hun at næringslivet med bedriftene, næringsforeningene og faglige felleskap er langt dyktigere enn for eksempel kulturaktørene til å rive ned barrierene mellom byene, og se at de oppnår resultater gjennom det. Det hun kaller det politiske dyret i seg kommer fram når hun setter fingeren på hva hun brenner for. – Vi er overadministrert i dette landet, vi må effektivisere offentlig sektor dersom vi skal klare å opprettholde velferden. Offentlig sektor må i større grad kjøpe tjenester slik som større bedrifter for lengst har vært nødt til. Sa jeg at lille Vestfold burde hatt maks 5 kommuner?

Vestfolding tvers igjennom Holth har blitt varm i trøya, griper nærmest etter en mikrofon. Her finnes viktige tema hun ikke vil brenne inne med. Og når hun først har skjønt at mikrofonen

skal til og fra jobb på kryss og tvers i fylket? Ja, for hele fylket er ett arbeisdsmarked! Sier damen som er medlem av styret i Larvik Havn, og som ser på økt godstra-

fikk over havnen som en av løsningene på miljøproblemene. Joda, du sa det, Ingvild Holth - du som tross dialekten virkelig føler deg som en rotekte Vestfolding - etter å ha jobbet i hele fylket i snart 20 år, med hjemmet i Sandefjord og jobben i Tønsberg – bærende på en god vilje for hele vestfoldsamfunnet. Jeg tipper du ikke legger engasjementet fra deg, selv om du snart kaster deg med på pensjonistenes bølge – for den smilende blå kamphøna gir seg nok ikke så lett. – Nei – vi har blant annet en stor jobb å gjøre for å sikre alle en verdig alderdom. Svigermor på 95 har akkurat flyttet inn på dobbeltrom på Nygård sykehjem – det går jo bare ikke an å tilby sånt til gamle mennesker i 2011! Det er nok fortsatt mye å kjempe for, konkluderer hun, nok en gang med smilet på lur.

– bank fra a til å Lokalbanken der du er!

Tlf. 03000 for alle tjenester


VESTFOLD BLAD

24

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Utvekslet grønne erfaringer

De fleste snakker om forbruk i forbindelse med trafikken, men det er et faktum at byggverk utgjør 40 prosent av energiforbruket.

Parter som ellers sitter på hver sin side av bordet – ellers spredd på mange tuer, møttes for faglig nettverksbygging og dialog på et seminar i Larvik nylig.

Bjørn Strandli, assisterende Fylkesmann

FAGARENA BYGG &EIENDOM TEKST OG FOTO: JONAS A. LARSEN

Arrangør for Fagarena Bygg og Anlegg, Stein Erik Fjellstad mener semomaret som ble gjennomført sist uke var en viktig møteplass - noe oppslutningen også viste. – Her er representanter fra flere hold, som får mulighet til å utveksle erfaringer og sjekke ut nye verktøy. Og interessen for å komme inn i et nettverk, og jobbe i lag, har vært stor. Omtrent 60 personer var på forhånd påmeldt. Det var folk fra politisk og administrativ ledelse, prosjektledelse, i tillegg til eiendomsforvaltere, miljørådgivere og innkjøpere i kommunen.

Kan bli flinkere På spørsmål om Fjellstad synes kommunene er flinke nok til å gjøre grønne innkjøp må han svare nei. – De er ikke flinke nok, men blir stadig flinkere. Og på tross, Vestfold er faktisk på topp blant

landets fylker. Derfor må vi håpe at vi kan bli enda bedre og samtidig beholde posisjonen. Assisterende fylkesmann, Bjørn Strandli, er av samme oppfatning: – Nei. Kommunene er ikke flinke nok, noe som jo er en av grunnene til at seminaret arrangeres. For det er mulig å bli bedre, Thor Heyerdahl videregående skole er et flott eksempel på.

Samarbeid bygges på tillit På programmet stod en variert meny med alle utfordringene og mulighetene på veien videre,

sentralt i flere av foredragene. Blant annet fortalte prosjektleder på Færder videregående skole, Måns Davidson, om byggeprosjektene Thor Heyerdahl og Færder, og bruken av samspillskontrakt som entrepriseform. – Tillit er grunnprinsippet i samspillmodellen. Ikke bare til de man jobber tettest med, men alle ledd. Fra administrasjon til entreprenører, forklarer han.

Åpen dokumentasjon Som eksempel viser Davidson til et kjennetegnpunkt på prosjek-

Nei. Kommunene er ikke flinke nok, noe som jo er en av grunnene til at seminaret arrangeres. For det er mulig å bli bedre, noe Thor Heyerdahl videregående skole er et flott eksempel på. Bjørn Strandli, assisterende Fylkesmann

gjengelig er et viktig prinsipp. Det har med tilliten å gjøre at alle skal kunne sjekke alt, hvis ønskelig. Han legger også vekt på at man med en slik samspillskontrakt ikke skal bruke unødvendig tid og energi på diskusjon, for eksempel på hvordan en skole kunne blitt mer optimal med større budsjett. – Det viktigste er at budsjettet treffer en optimal skole så presist som mulig. Vi velger altså å fokusere på problemløsing framfor problemene. I et foredrag fortalte eiendomssjef i Nøtterøy kommune, Thore Jan Leinås, om byggeprosjektene som er i gang på Nøtterøy. Blant dem Teigar ungdomsskole, som skal stå ferdig om cirka tre måneder. I tilegg har kommunen bestemt seg for å bygge om den gamle ungdomsskolen til ny barneskole når Teigar åpner dørene.

Energiprioritet mot miljøbevisste anskaffelser og bruk av entreprisemodeller i bygg- og eiendomssektoren. Skoler og skolebygging stod

FAGARENA BYGG & EIENDOM er en møteplass for bestillere og leverandører innen byggebransjen. Temaet for seminaret var Vestfold fylkeskommunes og kommunene i Vestfold sine anskaffelsesmetoder, og vurdering av entreprisemodeller i bygg- og eiendomssektoren.

tene: «Åpen bok». Det vil si at all dokumentasjon er åpen for alle involverte. – At dokumentasjon er til-

SEMINARET var et resultat av oppfordringer fra kommuner som ønsket å lære av Vestfold fylkeskommunes erfaringer, blant annet fra oppføringen av Thor Heyerdahl videregående skole. ARRANGØRER var Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS), Vestfold fylkeskommune, NKF avd. Vestfold og Grønt Lys Vestfold. De omkring 60

– Det er snakk om mye penger i forvaltningen, nærmere bestemt 380 milliarder kroner. Og innbyggerne i Vestfold er 5 prosent av befolkningen, så da kan vi jo bare regne ut hvor mye det blir på oss. Videre forteller han om viktigheten i å prioritere samarbeid omkring energiforbruk.

Energiforbruk – De fleste snakker om forbruk i forbindelse med trafikken, men det er et faktum at byggverk utgjør 40 prosent av energiforbruket. Budskapet som kan trekkes ut av fagkonferansen er klar; det er liten tvil om at det er viktig at det offentlige tenker miljø når de gjør innkjøp. Hensyn til miljøkonsekvensene ved et innkjøp, og byggeprosjektet, må tas med i betraktningen. Innkjøperne bør tenke grønt fremfor løsninger som fører til unødvendig forbruk og slitasje på miljøet.

Bjørn Strandli mener at det er viktig å følge med på den offentlige forvaltningen, noe dette seminaret setter søkelys på.

deltakere kom fra kommunenes tekniske etat/bygg og eiendom. KJØPER FOR 10 MILLIARDER ÅRLIG. Det offentlige i Vestfold kjøper varer og tjenester for mellom 10 og 15 milliarder kroner årlig. Av dette står kommunenes innkjøp for ca. tre milliarder. I 2010 bestilte kommunene i Vestfold for to milliarder i offentlige bygg og anlegg. Det offentlige er

en av de største bestillerne i markedet, og har en reell mulighet til å påvirke leverandørene innen bygg og anlegg. Bedre samarbeid gir blant annet høyere kvalitet på byggene, lengere levetid, mer effektiv energibruk og lavere bygge- og vedlikeholdskostnader. (kilde: regional.vfk.no)


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

annonser 25

Vi skal være med å utvikle

VESTFOLD videre ...

Vestfold har en av de mest interessante næringsklyngene i Norge, og bedriftene i fylket vil stå for en betydelig del av verdiskapingen fremover. Denne utviklingen ønsker vi å bidra til. www.s1bv.no

Per Skustad, banksjef

Beate Steen Pedersen, banksjef

SpareBank 1 Sandefjord

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Horten

Jernbanealléen 23/25, Sandefjord

Grev Wedels gt 3, v/jernbanen, Tønsberg

Storgata 28, Horten

Signe Stenersen, banksjef

Roar Kaupang, banksjef

SpareBank 1 Larvik Fritzøe brygge 1, Larvik

Lokalt samarbeid

Tett på din hverdag

Vi er avhengig av det lokale næringslivet vi selv er en del av – og strekker oss langt for å skape helhetlige og gode løsninger.

Vi tar beslutningene lokalt, i det markedet du og vi kjenner. Det vil du merke! Ring telefon 02480 og avtal tid for en hyggelig samtale.

Bank. Eiendom. Forsikring.


VESTFOLD BLAD

26

JANUAR 2011

UKE 3

NÆRING

Messejentene jubilerer

NHO er landets største næringspolitiske interesseorganisasjon for små, mellomstore og større bedrifter, og den eneste med egen regionforening og kontor i Vestfold! NHO er en partipolitisk uavhengig organisasjon som eies og styres av medlemsbedriftene!

Vår visjon: Vekke nye tanker!

For 10 år siden etablerte Merete Falch, og Kristin Nydahl firmaet K2Marketing. Den første satsningen og spede begynnelse i 2002, med arrangementet Reiselivsmessen Vestfold, ga god næring til fortsettelsen, sier gründerne. MESSEJENTER TEKST: MARIANNE HENRIKSEN FOTO: VESTFOLD BLAD

Responsen har etter hvert blitt stor fra tusenvis av reiselystne vestfoldinger, som igjen resulterer i svært så fornøyde utstillere. Merete Falch kom fra en mekanisk bedrift som økonomisjef, og hadde bred erfaring og utdannelse innen økonomisk styring. Kristin Nydahl kom fra avis- og mediebransjen, men hadde også 10 års bakgrunn fra reiselivsbransjen.

Godt nettverk – Vi har gjennom årene skaffet oss en god og bred kompetanse, og vi har i dag et allsidig nettverk av kontakter og samarbeidspartnere, sier Falch. – Vi gjennomfører også andre typer messer innen andre fagfelt, samt diverse events og arrangement for næringslivet, føyer Nydahl til. Siden starten har de arbeidet for å gi kundene sine god kvalitet og service.

– Det har også blitt vårt varemerke. Det er oss kunden prater med ved bestillingen, under planleggingen og tilretteleggingen og oss de møter på messen når de skal rigge sin stand, sier de jubilerende messejentene.

Ga mersmak Tanken deres ved første gjennomføring var egentlig bare at det skulle være et engangs arrangement. De forteller at det var tilbakemeldingene og pågangen fra både publikum og utstillerne som satte i gang ideèn om å gjøre Reiselivsmessen Vestfold til et årlig arrangement. – Året etter utvidet vi Reiselivsmessen også til byene Stavanger og Trondheim. I disse byene har også messene blitt et årlig arrangement.

Neste år selges nå Å gjennomføre et arrangement som Reiselivsmessen årlig, med + /- 90 spennende reiseaktører representert - krever sin kvinne. Arbeidet med å be inn og selge standplass til de forskjellige reiseaktørene i inn og utland

starter så fort Reiselivsmessen stenger døren søndag – allerede nå med tanke på neste års messe. Markedsbudsjetter og hvilke markedsaktiviteter gjøres tidlig hos de forskjellige aktørene, derfor er det avgjørende å starte dette tidlig, sier messegründerne. – Dette er ikke noe ni til fire jobb, sier Nydahl. – Under arrangementene går det gjerne døgnet rundt. Derimot har vi mulighet til å unne oss en god lang sommerferie når arrangementene er gjennomført og neste års standplasser er på god vei solgt inn.

Gleder seg – Vi gleder oss til å ønske velkommen til vår tiende reiselivsmesse her i Vestfold. Vi har mange spennende reiseaktører representert. Det vil være reiseforedrag hver time begge dager, masse konkurranser på de forskjellige standene, foruten trekninger på inngangsbillettene flere ganger både lørdag og søndag.

Kårer Vestfolds charter turist Jentene oppfordrer alle charter turister til å delta i årets konkurranse om å bli kåret til Vestfoølds beste charter turist. Den heldige vinneren kan stikke av med et reisegvakort på til verdi av kr 10.000,- . For å delta i konkurransen må du komme til messen utkledd som en ekte charter turist, klar til avgang. Her blir du så fotografert av juryen, og blir dermed med i trekningen. På messen loves det at du kan drømme deg bort, kjenne lukten av sol og sand - samt få råd og tips fra de mange reisearrangørene som står klare til å gi deg nettopp det!

Viktige oppgaver er blant annet: • Medlemsservice • Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv • Samferdsel, vei - særlig E18, jernbane og havn • Samarbeid skole-næringsliv, realfagsatsning og yrkesutdanning • Verdiskaping i Vestfold • Et bærekraftig og seriøst arbeidsliv! • Virkemidler for regional innovasjon, VRI • Allsidig deltakelse i nettverkene • Dialog med politiske beslutningstakere • Et enda mer attraktivt Vestfold!

Bli medlem du også! Einar Røsås Regiondirektør NHO Vestfold E-post: einar.rosas@nho.no Tlf. 922 04 658

Jon Grimsgaard Bedriftsrådgiver NHO Vestfold E-post: jon.grimsgaard@nho.no Tlf. 922 87 375

Ingvild Nybø Holth Seniorrådgiver NHO Vestfold E-post: ingvild.n.holth@nho.no Tlf. 911 44 391

Kurt Nilssen Prosjektleder NHO Vestfold E-post: kurt.nilssen@nho.no Tlf. 913 68 685

Kristin Saga Rådgiver NHO Vestfold E-post: kristin.saga@nho.no Tlf. 901 81 077

Besøk oss på www.nho.no/vestfold Adresse: Ås Kontorsenter, Åslyveien 19, 3170 Sem Sentralbord: 23 08 80 00


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

27

KULTUR Uke innse ns nder : Yngv e Ped Tøns ersen, berg

Ibiza

En vakker øy for både unge og voksne Ibiza har fått et litt frynset rykte som et partysted for ungdom med alkohol og dop. Men øya har jo så mye mer. Øya har vakker natur. Den har hyggelige mennesker. Man kan gå i butikker uten at man blir overfalt av salgsgale kjøpmenn. Det er som å rusle i en norsk butikk man kan se på ting og spørre etter hjelp om man ønsker det. Og prisene er jo så langt mye lavere enn i Norge. Det er noe helt annet å vandre i en butikk på Ibiza enn å gjøre det samme på Gran Canaria eller Tenerife hvor man blir overfalt med “Special prize for you” for klær som overhode ikke passer.

FOTO: WWW.WIKIPEDIA.ORG

varmt, så det er nok den beste tida å dra til Ibiza. San Antonio har også et av de fineste diskotekene – formet som en pyramide og med stil innvendig. Her går du ikke i ”sæggebukse”. Ibiza har jo sin musikkstil, og den kan man jo like eller ikke like. Den varierer, vi finner også Irske puber hvor det spilles irsk musikk.

Her går du ikke i «sæggebukse.

FOR VOKSNE I San Antonio på Ibiza kan man rusle langs strandpromenaden og se strender så langt øyet rekker, man kan sette seg på en utendørsrestaurant og ta en cola, en øl eller hva man vil, og man betjenes stort sett av hyggelige og velvillige kelnere. Maten man får er god, og klimaet er fint – varmt og godt. I partygatene i downtown er det liv og røre og høyt lydnivå, men det er ikke noe problem å finne rolige steder. 10 minutter utafor sentrum er det fine viker med hoteller som passer for voksne mennesker. Calo des Moro er en slik strand. I juli, da vi reiste, var det ganske fullt her, men det var alltid plass til noen flere, og det virket som om det var lite kriminalitet. I mai og september er det mindre trafikk på Ibiza, og det er ikke riktig så

Bob Dylan St. Eulalia er et roligere sted med fine strender, og mye engelske turister. Utenfor St. Eualalia i Punta Arabi er det en dag i uka hippiemarked, og er du heldig finner du en Bob Dylan-kloning som spiller gitar og synger. På Ibiza går det busser på kryss og tvers, og man kan velge og vrake i strender, eller kanskje man finner sin stamstrand, slik vi gjorde – Calo des Moro. Ibiza by med sin borg er også et sted å besøke med mange små butikker, spisesteder og en fin havn. Selv om Ibiza etter engelske tv-reportasjer fikk et dårlig rykte er det et sted hvor vanlige voksne folk kan trives, og det er en vakker øy med hyggelige mennesker. En norsk kunstner som har bodd her er Ferdinand Finne. Så hvorfor ikke ta en tur til Ibiza? REISEBREV INNSENDT AV YNGVAR PEDERSEN I TØNSBERG, SOM BLIR BELØNNET MED ET GAVEKORT FRA VESTFOLD BLAD.

OBS! Søknadsfrist 31. januar 2011. For informasjon, søknadskjema og vedtekter – se vår hjemmeside eller ta kontakt med Oppreisningsordningen på tlf. 415 04 143 – hverdager mellom kl 9-15 Besøksadresse: Statens Park, bygg A, Tønsberg Postadresse for søknader: Oppreisningsordningen i Vestfold, P.B. 2410, 3104 Tønsberg

www.tonsberg.kommune.no/oppreisningsordningen oppreisningsordningen@tonsberg.kommune.no


VESTFOLD BLAD

28

JANUAR 2011

UKE 3

KULTUR

Sterkt og nært fra unge Lørdag 8. januar hadde Sjøbodteateret premiere på forestillingen Nasjonal prøve i Papirhuset teater i Tønsberg. Målet for de unge teaterspirene er Det Norske Teater i Oslo, men da må de prestere på en teaterfestival for unge i Skien først.

TEATERSPIRER TEKST OG FOTO: JONAS ALEXANDER LARSEN

I februar tar nemlig Sjøbodteateret, i regi av Den Unge Scene, oppsetningen med seg til festival i Skien med mål om å komme videre til Det Norske Teater i Oslo. Her møter de konkurranse fra både Galeiscenens unge talenter og utøverne fra Frilynt i Sandefjord. Stykket er skrevet av Maria Tryti Vennerød, og handler om en klasse som skal ha nasjonal prøve. På naboskolen har en elev kommet med trusler om å skyte læreren og halve klassen, men prøven må likevel gjennomføres. For en hver pris. Men det er alt annet enn enkelt å legge denne saken bak seg, i hvert fall når det muligens kan være den tidligere klassekameraten og urokråka Vidar, som står bak. Vidar ble nemlig utvist og flyttet over på naboskolen tidligere.

Speiler samfunnet Teksten handler om en klasse med ulike individer og som etterhvert begynner å diskutere heftig, både med hverandre og lærervikaren Arvid. Hva kan ha skjedd? Hvorfor? Var Vidar virkelig så ille? Klassen symboliserer samtidig samfunnet, hvor ulike personligheter har forskjellige oppfatninger og måter å takle uro og konflikter på. Skuespillerne fremføres stykket på en god måte og viser innlevelse i rollefigurene. Kulisser, kostymer og rekvisitter er også med på å gi en særpreget og god stemning. Den Unge Scene er en teaterinstitusjon som bestiller og utvikler spesialskrevne tekster for ungdom, som deretter fremføres av ungdom i alderen 13 – 19 år. Sjøbodteateret i Tønsberg har valgt seg Nasjonal prøve og har ni skuespillere som har jobbet med stykket siden de kom videre fra audition i august.

Nye utfordringer Ungdommene som spiller stykket sier det har vært en interessant og lærerik opplevelse. – Vi har lært så mye, og det har vært en helt annen opplevelse enn for eksempel barnete-

ater, som en del av oss har vært med på tidligere, forteller Nora Marie Eikenæs. - Det har vært mer utfordrende, og krevd mye av oss, men opplevelsen er kjempespennende. At stykket er skrevet, og fremføres, på nynorsk har vært en ekstra utfordring, men det er noe skuespillerne tar med seg sammen med alt det andre de har lært. – Hvordan har samarbeidet med regissør vært? – Simone er jo profesjonell, og har jobbet mest med profesjonelle tidligere, så hun har kjørt oss hardt. Hun har vært veldig målretta og fått oss til å jobbe målbevisst, og vært til stor hjelp der det har trengs. Regissøren, Simone Thiis, på sin side, er også strålende fornøyd med ungdommene. – De har vært helt utrolige. Jeg har jobbet mest med profesjonelle skuespillere tidligere, men dette har absolutt vært en fin opplevelse, sier hun. - Det er jo i utgangspunktet den samme jobben, om man jobber med ungdom eller erfarne skuespillere. Så ja, jeg har kjørt dem hardt i arbeidet med stykket.

Gode tilbakemeldinger Både regissør og skuespillere er fornøyd med tilbakemeldingene de har fått: – Forfatteren av stykket var her på premieren, og uttrykte at hun likte det, noe som er veldig positivt, forteller Simone. - I tillegg har vi hatt norsklektorer blant publikum, som har lest stykket fra før av, og der har det også vært positive tilbakemeldinger. – Vi har fått høre at folk liker stykket, kommer det fra skuespillerne. Men reaksjonene har vært ulike: – Noen har sagt de syns det er heftig, andre at det er litt rart. Det er også de syns det var sterkt og som ble følelsesmessig berørt. På spørsmålet om de kommer til å fortsette med teater kommer et enstemmig ja: – Absolutt. Det var jo en audition for å få rollene, så alle hadde et stort ønske om å gjøre det så godt som overhode mulig, og få bli med. Dessuten er dette også en konkurranse, så det er viktig å tenke at man skal nå

Etter premierehelgens to forestillinger er (foran f. v.:) Ian, Eirik, Anne-Marie, Sigurd, Nora Marie, (bak f. v.) produsent Hege, Ada, Jarl, Ninni Madeleine og regissør Simone klare til å vise stykket Nasjonal prøve til skoleelever.

langt for å ha en god sjanse til å komme til Oslo.

Veien videre Etter premierehelgen ser skuespillere, regissør og resten av de medvirkende frem til å presentere Nasjonal prøve for ungdomsskole og videregående elever. I løpet av to dager skal stykket fremføres som fire dagsforestillinger. – Jeg pirker stadig på detaljer, legger Simone til. - Jo lengre tid man har, jo større er mulighetene til å jobbe med detaljene, så det kommer jeg til å gjøre helt frem til stykket skal spilles i Skien.

DUS (Den Unge Scene) er et samarbeid med alle institusjonsteatrene i Norge, for ungdom i alderen 13-19 år. 18.-20. februar er det regional festival i Skien, hvor Sjøbodteateret, Frilynt fra Sandefjord (med stykket «Super» av Knut Nærum - med lokal premiere onsdag 2.2. på Verdensteateret), og Galeiscenen i Larvik (med «1975» av Jesper Halle - med lokal premiere på Bølgen søndag 30.1.), deltar i DUSs regi. Stykket som kommer videre skal deretter fremføres på Det Norske Teater i Oslo. Sjøbodteaterets barne- og ungdomsteater i Tønsberg har jobbet med ungt teater siden 1984. «Nasjonal prøve». Forfatter: Maria Tryti Vennerød. Regi: Simone Thiis. Produsent: Hege Hansson.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

29

KULTUR

skuespillere

Prøven som elevene skal ha går ikke helt som planlagt, da en rystende trussel på naboskolen blir kjent.

Elevene viser temperament og ulik karakter etter de sjokkerende meldingene fra naboskolen.

Den Unge Scene er en teaterinstitusjon som bestiller og utvikler spesialskrevne tekster for ungdom, som deretter fremføres av ungdom i alderen 13 – 19 år.

Den kjærlighetsløse lærervikaren Arvid utfordrer den oppskakete klassen, og vise versa.


30

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

Super-

JANUAR 2011

UKE 3

Amfi – Norges største senterfamilie

22. januar

lørdag

KUN

49,-

25,-

70%

50,En mengde varer fra 50–200,-

B-young

Tlf: 33 19 72 97

TØMMING opptil

Dobbel wiener i lompe

Mix

Tlf: 92 06 07 93

Knalltilbud på vesker

Smakfull gratinert hvitløksbaguette og valgfri drikke

Guidance

LMC

Tlf: 93 28 92 33

Tlf: 33 13 09 48

399,-

÷30% Maias kaffebar

Tlf: 33 69 70 80

Perlekjede m/sølveller krystallkule Før 898,-

Bjørklund

Tlf: 33 20 07 00

49,Junior: før 399,- NÅ 199,Senior: før 599,- NÅ 299,-

Ultimo

Tlf: 33 12 08 45

Dame støvlett Før 1199,-

Trendsko

Tlf: 33 18 37 68

C-collection vesker Før opptil 299,-

Alle varer i butikk

199,249,-

Dynejakke

Dame tunika/skjorter

Cubus

Tlf: 33 12 79 85

99,-

Bagorama

Tlf: 33 18 37 68

1/2

pris

÷40% Gjelder ikke sømtjenester og bestillingsvarer

Princess

Tlf: 33 11 40 40

Tøffe skinnjakker

Snella

Tlf: 98 02 74 88

Larviks flotteste kjøpesenter – midt i sentrum www.amfi.no

Åpent: 9-20 (18) • Vinmonopolet: mandag-torsdag 10-18, fredag 9-18, Lørdag 9-15 • amfi.no Åpent: man–fre 10–20 • lør 10–18 • amfi.no


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 31

UKE 3

TILBUD

på India Sundara kaffe og Chai-te

Geneva

2500,Elkjøp Express

Hvit, svart, rød

Tlf: 41 31 97 04

50,til100,-

Tlf: 91 66 42 25

Alle Moods of Norway sko

1/2 pris

Tango

High Hair

Black Design

Kommer

149,- 39,CMYK

Sjal

Tlf: 33 21 22 47

Notabene

Tlf: 33 18 33 12

Part Two

Flanell tunika Før 899,-

÷50%

250,-

Chandré clothing

Tlf: 33 18 83 10

Phenomena, spill for hele familien. Før 499,-

Chandré Match

Tlf: 33 18 20 40

Tlf: 33 18 20 40

Skin Tonic

Tlf: 33 21 22 72

Alle gavesett

Vårens nyheter har ankommet! FRA

Gjelder alle SB12 prod. Vi spanderer den billigste

Vitus apotek

Tlf: 33 15 62 62

iPhone 4

9,-

4 på lager

50% på en mengde Kitch’n flotte krus i mange Tlf: 51 11 02 54 farger/fasonger

Telekiosken

Klara

Tlf: 48 00 02 00

Tlf: 33 11 40 80

÷70% Noka serien NÅ

179,-

Før 239,-

÷40% 79,VITA

Tlf: 33 18 23 50

Alle julevarer

Chr. Glasmagasin

Tlf: 40 00 49 87

Sølvbestikk. Gjelder ikke Gran & Ljolsland Tlf: 33 18 21 11 bestillingsvarer

Stor

gode tilbud!

Eksotiske matvarer

Sveins Zoologiske

78,98,-

Bjarnes Cafe

Tlf: 33 18 08 82

29,90 Iranske dadler 750 gr

Tlf: 33 19 20 80

FRA

299,30 days. Spar 108,-. Sunkost Gå ned 1-2 str. Tlf: 33 13 14 40

Kaffebryggeriet Tlf: 33 13 08 10

Startpakker til hund og katt

Dagens middag Liten

Hjemmelagde vårruller

59,Praktiske bokser. 2 stk pr pakke. Forskjellig str.

Nille

Tlf: 97 46 35 59

Tlf: 33 18 45 70

1/2 pris av rød pris på alle nedsatte varer Gjelder, dame, barn og herre

÷50% Run run park og Coc coo critters

Sende blomster? Ring 33 12 01 80

Kappahl Flora

Tlf: 90 41 08 64

Ringo

Tlf: 33 18 54 24

Amfi

Tlf: 33 12 01 80 www.interflora.no


32

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

50% 50 %

Vårjakke Før 799,-

JANUAR 2011

på utvalgte kattemøbler fra

399,-

Tlf: 33 11 40 80

dittgavekort.no

GODE TILBUD på startpakker til hund og katt!

Design ditt eget gavekort på

www.dittgavekort.no

Tlf. 233 18 45 70

Vi fører Vom og hundemat Kan benyttes i over 3000 butikker på 60 kjøpesentre og på 50 hoteller i Norge

impuls kundeklubb Meld deg inn GRATIS på facebook eller hent brosjyre hos Amfi, Larvik. Få de beste tilbudene og invitasjoner til VIP arrangement direkte på din mobil.

Følg oss på www.facebook.com/amfilarvik

Larviks flotteste kjøpesenter – midt i sentrum Åpent: man–fre 10–20 • lør 10–18 • amfi.no

UKE 3


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 33

UKE 3

Amfi – Norges største senterfamilie

SLUTTSALG

på jakker/kåper hos Guidance!

Monsterboks

Førpris opptil 1299,-

NÅ kun

250,- / 299,- / 450,Norsk design S–XXL

Guidance Amfi Larvik Tlf: 93 28 92 33

Søndagsåpent 11–18 Amfi, Larvik • Tlf: 92 06 07 93

Mange flotte tilbud! SUPERLØRDAG

Åpent 9–18

Åpent: man–fre 10–20 • lør 10–18 • amfi.no


34

Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

Det skjer i Vestfold bli rik på opplevelser i Vestfold i uken som kommer!

Musikk

Matinèkonsert

Sandar Kirke Sandefjord, 19. 1 kl. 12.00 www.sandefjord.kirken.no

med Øystein Thomessen og Gisle Krogseth Hjertnes Kulturhus, foajè, Sandefjord, 23.1 kl. 13.30 www.hjertnes.no

Orgelmatiné

Jamsession

Orgelfestuke; Lunsjkonsert

Orgelkonsert hver uke Tønsberg Domkirke Tønsberg, 19.1 kl. 12.00

Trubadurkveld med Inge Skomakeren Pøb Larvik, 19.01 kl. 21.00

Orgelfestuke

Slagverk og orgel Sandar Kirke Sandefjord, 20. 1 kl. 19.00 www.sandefjord.kirken.no

Egil Hansen spiller til dans og show Snæx’n Svarstad, 21.1 kl. 22.00

Orgelfestuke

Familieforestilling «Tonene som ville følge sin egen pipe» Sandar Kirke Sandefjord, 22.1 kl. 13.00 www.sandefjord.kirken.no

Jazzkafé

Tønsberg Swing Jazz Group Brygga Restaurant, Tønsberg, 22.1 kl. 13.30

Kings & Queens@Bakù Residents Recovery Baku Tønsberg, 22.1 kl. 22.00

Orgelfestuke

Jassgudstjeneste Sandar Kirke Sandefjord, 23.1 kl. 11.00 www.sandefjord.kirken.no

Orgelfestuke

Avslutningskonsert Sandar Kirke Sandefjord, 23.1 kl. 19.00 www.sandefjord.kirken.no

Stemningskonsert

i «Befalsmessa» - Trioen Øystein Fevang, Joseph Angyal og Roger Hannevig Gamle Horten Gård Horten, 22.1 kl. 20.00 www.gamlehortengard.no 

Ta med instrumentet ditt og jam med husbandet Saxon King Horten, 23.1 kl. 21.00

Eli Helland – Bossa intim med Erik Rochette på gitar. Holt Gård Undrumsdal, 28. 01 kl. 20.00 www.holdtgard.no

BARN Kinoteket

Gratis kinoforestilling Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Wallander - Presten, Thriller, 15 år Tønsberg, 20.1

Eventyrstund m/Marianne Sandefjord Bibliotek, Sandefjord, 23.1 kl. 13.00

Kinoteket

Gratis kinoforestilling Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Kortfilmdag, For førskolebarn Tønsberg, 24.1 

Kinoteket

Gratis kinoforestillinger Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Velg filmen selv Tønsberg, 27.1 www.filmrommet.no        

Kinoteket

Gratis kinoforestilling Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Fia og klovnene, Familiefilm/ drama, 7 år Tønsberg, 31.1

Fridtjof – for fulle mugger

Bakkenteigen Kulturhus, Horten, 28.1 kl. 19.00 www.bakkenteigenekulturhus.no

Børge Ousland – Iskalde eventyr Nøtterøy Kulturhus, Tønsberg, 1.2 kl. 19.00 www.notteroy.kulturhus.no

Trond-Viggo Torgersen Tenk sjæl Bølgen Kulturhus, Larvik, 3.2 kl. 19.00 www.kulturhusetbolgen.no

DIVERSE Atelier Englehjørnet Farmannsv.1 Tønsberg, 19. 1 kl. 11.00

Syd Georgiagaten 7 Sandefjord, 20.1 kl. 18.00 www.123hjemmeside.no/tonenor 

Slektsforskning

for nybegynnere og andre interesserte Stokke Bygdetun Stokke, 20.1 kl. 18.30 www.disnorge.no

Litteraturhalvtimen

Sandefjord Bibliotek Sandefjord, 21.1 kl. 12.00

Utstilling Galleri Labben Framnesveien 54 Sandefjord, 23.1 kl. 12.00

Utstilling av designobjekter Fredriksvern Verft Stavern, 23.01 kl. 12.00 www.visitstavern.no

Bamsekonsert

familieforestilling av Torbjørn Egner Vonheim, Kodal, 22. og 23.1 kl. 14.00/17.00 www.kodal.no

Tones atelier

med Tim Charles Prinsensgt. 16 gml Sjøfartsmuseet Sandefjord, 22.1 kl. 15.00 www.kunstmarked.no

familieforestilling av Torbjørn Egner Vonheim Kodal, 21.1 kl. 18.00 www.kodal.no

”Musikantene kommer til byen”

Salgsutstilling Prinsensgt. 16, gml. Sjøfartsmuseet, Sandefjord, 20.-21.1 kl. 12.00 www.kunstmarked.no 

Utstillingsåpning

”Musikantene kommer til byen”

Cecilie Schilling og Morten Bjørgan Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy, 22.1 kl. 14.00 www.notteroy.kulturhus.no

Kunstmarked

SCENEKUNST Et Dukkehjem

med GTG Teater fra Iran Papirhuset Teater, St Olavs gt. 16, Tønsberg, 20.1 kl. 19.00 og 22.1 kl. 15.00 www.kattas.no

Speil

Utdeling av kommunens priser for 2010 Hjertnes Kulturhus, Sandefjord, 22.1 kl. 18.00 www.hjertneskulturhus.no

Konsert og fest

Øygruppa og Torsketruten Verdensteateret, Sandefjord, 22.1 kl. 20.30

Smykkeog maleriutstilling

Maren Buchmann og Ragnild Rise Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, underetg., Tønsberg, 19.1 

Kammergravene fra Altai Foredrag Midtgard historisk senter Horten, 19.01 kl. 19.00

Dansekveld

Larvik Brannstasjon Larvik, 23.1 kl. 18.30

CROQUIS

Atelier Anden Etage, Fritzøe Verk, Larvik Alle tegneglade. Drop in. Hver tirsdag 18.30 - 21.30. frem til begynnelsen av mai.

SPORT

Fortellerkafè; Tore Rahn

Flint Essocup gutter G-97

Børge Osland – ”Iskalde Eventyr”

Flint Essocup gutter G-98

Traktern kaffebar Horten, 19.1 kl. 20.00

Larvik Bibliotek Larvik, 20.1 kl. 19.00

Slagenhallen Tønsberg, 22.1 kl. 8.30

Slagenhallen Tønsberg, 23.1 kl. 8.30


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

35

KULTUR

Octopus spiller opp på Brygga

Inviterer til ORGELFEST Onsdag 19. januar kl. 12. Lunsjkonsert v/kantor i Sandar kirke, Bjørg Trondsen Bang. Vafler og kaffe serveres fra kl. 11.30. Konserten foregår med publikum sittende rundt orgelet på galleriet. Orgelet presenteres for publikum gjennom ord og musikk. En uhøytidelig konsert i et nært møte mellom organist og publikum. Torsdag 20. januar kl. 19: Slagverk og orgel: Eirik Raude, slagverk og Lars Notto Birkeland, orgel. Musikerne tar utgangspunkt i rommets og orgelets klanglige muligheter, der store deler av kirkerommet blir tatt i bruk. Publikum vil oppleve et lekent og spennende møte mellom to ulike klangverdener, i en unik konsert spesielt laget for dette rommet og denne anledningen. Det blir musikk av bl.a. Per Nørgård, Iannis Xenakis, Dave Maric og Jehan Alain, samt improvisasjoner. Bill. kr 100/ 200 (fam)

Fredag 21. januar: Skoleforestillinger. ”Tonene som ville følge sin egen pipe”. Manus: Kristin og Harald Gautestad, Nina Rambo Johannesen. Regi: Nina R. Johannesen og Kristin S. Gautestad. Marit Evensen, forteller. Bjørg Trondsen Bang, orgel. Dramagruppa RABALDER. Lørdag 22. januar kl 13: Familieforestilling. Samme program som fredag. Søndag 23. januar kl. 11: Jazzgudstjeneste. Vidar Dalby, mannskoret Hvalkjæften, Stian Tveit (tangenter), Bjørg Trondsen Bang (orgel), Mats Ellingsen (trommer), Svein Børge Haugberg (sax/ fløyte) og Jan Ekornrud (bass). Søndag 23. januar kl. 19: Avslutningskonsert. Kåre Nordstoga, domorgainst i Oslo Domkirke. Musikk av J. S. Bach, Mozart, Mendelssohn, Grieg og Sandvold

Tønsberg Jazzklubb lover fullt storbandtrøkk med åtte musikere førstkommende lørdag på Brygga Restaurant. Da kommer Octopuss med sin internasjonale sammensetting. En internasjonal mix på tvers av generasjoner – med toppmusikere fra Tyskland, Danmark og Norge under ledelse av komponist/arrangør og ventilbasunist Erling Wicklund. (foto: B.O.Bjørntoft)

Stemningsfylt på Befalsmessa Nok en gang sørger trioen Øystein Fevang (sang/vokal), Joseph Angyal (fele/fløyter) og Roger Hannevig (el-gitar) for vakker musikk av bl.a. Steve Hackett, Camel, Peter Gabriel, Evert Taube, Björn Jason Lindh.Gamle Horten gjestegård, Lørdag 22.01.2011 - Lørdag 22.01.2011 Kl 21:00 - 23:30

Speiler kulturlivet i Sandefjord 22. januar arrangeres SPEIL for sjuende gang i Hjertnes. SPEIL er byens frivillige kultur- og foreningslivs egen festaften, hvor hovedattraksjonen er utdeling av kommunens priser for 2010. Det deles ut i alt fire priser; Ærespris, Kulturpris, Idrettspris og Barne- og ungdomspris. Prisene blir delt ut av kultur- og fritidsutvalgets pris- og stipendkomité, bestående av Kristin Flåtten, Cathrine Andersen og Ivar Ramberg. Innimellom den høytidelige utdelingen av prisene serveres et fullspekket sceneshow med smakebiter og høydepunkter fra byens frivillige kulturliv i året som gikk.

CROQUIS Tilbyr gratis filmopplevelser i bøkenes hus Tønsberg og Nøtterøy bibliotek tilbyr gratis kinoforestillinger - på Kinotektet. Barneforstillinger vises på Eventyrrommet i 2. etg.kl. 11.00, mens voksenforestillinger vises på kinoteket i underetasjen kl. 13.00. FILMER PÅ BIBLIOTEKET: 20. WALLANDER - PRESTEN, 1t 26 min. Thriller, 15 år 24. KORTFILMDAG, Ca 45 min. For førskolebarn 27. VELG FILMEN SELV Sjekk filmrommet.no for utvalg. Send ønsket til

FILOSOFISK HJØRNE

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ønsker også velkommen til filosofisk hjørne hver fredag kl 13. Her inviteres du til åpne kinotek@tnb.no. Filmen blir annonsert og undrende samtaler om allmennpå bibliotekets nettsider 1 uke før menneskelige temaer visning. og spørsmål i en hyggelig og avslappet 31. FIA OG KLOVNENE, 1t 43 min. atmosfære. Alle - i alle Familiefilm/drama, 7 år aldre - er velkomne. (killde: www.tnb.no - foto:filmweb)

Atelier Anden Etage i Fritzøe Verk i Larvik inviterer alle tegneglade til akttegning. Drop in. Hver tirsdag 18.30 - 21.30. Dette er en aktivitet som foregår hver tirsdag frem til begynnelsen av mai.

Grete Prytz Kittelsen, GALLERI VEST Fredriksvern Verft, Stavern Åpent søndag 23. september kl. 12-16 eller etter avtale (skoleklasser etc) www.nasjonalefestningsverk.no/fredriksvern www.visitstavern.no

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


VESTFOLD BLAD

36

JANUAR 2011

UKE 3

KULTUR

Barnepiken

I mangel av noe annet grep jeg til denne i juleferien. Halvveis ned første side hadde boka grepet meg.

passe munnen sin, slik det sømmer seg en farget hushjelp. Hun må ta til takke med en jobb hos den hvite, men sosialt utstøtte miss Celia, som holder ansettelsesforholdet skjult for sin mann.

FORFATTER: KATHRYN STOCKETT FORLAG: CAPPELEN DAMM ANMELDT AV: MARITE ELISABETH JUUL, BIBLIOTEKAR VED PRESTERØD UNGDOMSSKOLE

Tre kvinner er fortellere; de middelaldrende, fargede hushjelpene Aibileen og Minny, og den unge, hvite miss Skeeter. Miss Skeeter, som til morens fortvilelse er ugift og ikke en gang forlovet i den framskredne alder av 23, drømmer om en forfatterkarriere. En forlegger hun kommer i kontakt med, oppfordrer henne til å skrive om noe dagsaktuelt, og miss Skeeter bestemmer seg for å skrive om tilværelsen til hushjelpene. Naiv som hun er, tror hun det vil være en enkel sak å få dem i tale. Hun gjør sitt første fremstøt mot Aibileen, som er hushjelp hos en av venninnene hennes. Aibileen, som har mer og svartere, i dobbelt forstand, livserfaring enn miss Skeeter, vegrer seg. Det er en forutsetning at hun skal være anonym, men hun er likevel redd for å bli avslørt. Blir hun det, mister hun jobben sin, og ikke får hun noen ny heller, slik er systemet i byen. En hushjelp som faller i unåde et sted, får ikke jobb hos noen andre. Det er denne skjebnen som er blitt Minny til del. Minny er en fabelaktig kokke, men hun har ikke lært å

En rekke omstendigheter fører til at både Minny og Aibileen velger å betro miss Skeeter historiene sine, og flere hushjelper kommer til. Boka er spennende og tidvis morsom, men først og fremst er den opprørende. Forholdene for de svarte i sørstatene på 1960-tallet er jo kjent for de fleste, men de framstår som så absurde at det vanskelig å tro at det virkelig var sånn. Svarte kvinner sto i kjøkkenet dagen lang og laget mat hvite skulle spise. Likevel ble det ansett som fryktelig uhygienisk om hushjelpen brukte samme toalett som det hvite herskapet. Hushjelpene passet barna, men ble ikke stolt på når det gjaldt sølvtøyet. Hvite og svarte kunne ikke gå på samme skole, i samme bibliotek eller butikk. Hushjelpene kunne bare handle i forretninger for hvite dersom de var iført hushjelpuniform. Hykleri, fordommer, uvitenhet og ren ondskap florerer, men selvsagt også det motsatte, om enn i langt mindre doser. Nå er det jo langt fra sekstitallets Mississippi til nåtidens Norge, men kanskje ikke langt nok; jeg anbefaler denne boka spesielt til alle dem som holder seg med overarbeidede au pairer eller underbetalte vaskehjelper!

– Butikken med 33 års erfaring – Slank med kaffe

CoffeeSLENDER er en velsmakende kaffe med slankende effekt. Dette er et godt produkt for deg som sliter med noen kilo for mye, eller til deg som vil beholde trivselsvekten. 200 gr.

129,Veil 149,-

Hele familiens omega-3

Eskimo-3 er et godt dokumentert, naturlig og stabilt fiskeoljeprodukt som dekker hele familiens behov for omega-3. De sunne fiskeoljene er bra for både hjertet, hjernen, leddene og huden. Eskomo-3 m/Pufanox™

239,Veil 287,-

Eskomo-3 Kids med tutti-fruttismak.

139,Veil 179,-

Gå ned 1-2 størrelser på 30 dager

30 days inneholder urter som virker rensende på mage og tarm og har en gunstig effekt på fordøyelsessystemet. 30 days stimulerer kroppens evne til å kvitte seg med skadelige avfallsstoffer, noe som er en viktig del av kuren. Studier indikerer at 30 days blant annet påvirker proteinetsom øker fettforbrenningen. Dette proteinet finnes i magefett. 120 tabletter.

KUNNSKAP GIR TRYGGHET

Forstoppet?

Oxytarm bidrar til å rense tarmsystemet for “dårlige” bakterier. Når magen stopper opp og det føles som den vil sprenges eller at luftsmertene ikke er til å holde ut, da er tiden inne for Oxytarm. 150 tabletter.

299,Veil 399,-

Gunillas Helsekost • Kongens gt. 18, Sandefjord • Tlf. 33 46 70 73

339,-

Veil 399,-


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

37

KULTUR Mi Vino Español Origo

NOEN AV DRUENE

SPANIA, CARIÑENA. PRODUSENT: VINNICO EXPORT.

Barbera gir mørk, fruktig og frisk vin med lite tanniner. Garnacha er fruktig, lys på farge. Grunnpilar i kjøttfull vin fra Priorato og her også fra Cariñena. Blandet med Syrah, som gir kropp, struktur og lagringsstyrke. Merlot, rødvinsdrue i mange verdenshjørner, tilpasningsdyktig drue som på Sicilia ofte gir litt plommeaktige viner. Montepulciano gir ofte runde, plommepregede viner med god tannin og fin frukt. Nero d’avola er av mange fremhevet som Sicilias beste blå druesort. Gir bløte tanniner, plomme og pepper/krydder.

Lyst til å lære?

Negroamoro kan gi lett parfymerte (sukkertøyaktige) rustikke viner, med anslag av jordaktig bitterhet. Sangiovese gir elegante, litt syrlige og kraftige aromatiske viner.

Lyst til å lære om likhet og forskjell? Da skal du smake to av ukens viner; Il Passo og I Passi, side om side. De har identisk drueblanding, ingen fatlagring, kommer fra samme sted, men smaker godt forskjellig. Hvorfor? Druene er forøvrig dyrket rundt den høytliggende byen Sambuca nær Aranciosjøen. Her har druene fått en lang modningstid for å utvikle mye aromaer og smak. En del av druene er semitørket, derav navnet Il Passo. Etter håndsortering gjennomgår druene en lang maserasjon for å frigjøre sukker, farge og ekstrakt. Byen Sambuca ligger på den sørvestre siden av Sicilia, rundt 400 meter over havet. Et område som kanskje er det beste vinområdet på Sicilia. Michel Villa kjøpte denne slitte vingården i 2001, og den var da beplantet med gamle druestokker av Nero d’Avola og Nerello Mascalese, samt en del Syrah og Merlot. Vingården fikk da også sitt navn Vigneti Zabu, det gamle navnet på Sambuca.

De to “Mio”-vinene er Christer Berens blandinger. Om Mio Vino Italiano Alto sier Christer at han han har prøvd å få frem smaken av rødvin fra Nord-Italia. Han har derfor komponert en vin med noen av de mest populære druetypene fra Italia med hovedvekt på Sangiovese, Barbera og Montepulciano. Vinen er laget sammen med vinmakeren Pier Guiseppe Grimaldi hos Mondo del Vino i Piemonte. Mi Vino Español Origo er fra det lille vinområdet Cariñena, som i lang tid har vært kjent for sin gode Garnacha. Jordsmonnet er rikt rødbrunt og kalkrikt. Området har varme somre og kalde vintre. Druene blir håndplukket når de er maksimalt modne, og dette skjer om natten for å unngå oksidering.

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.

VINSMAK

Ingredienser til 8:

Pynt:

• skiver lime (se over) • 2 ss mynte

Mio Vino Italiano Alto ITALIA, PIEMONTE. PRODUSENT: MGM MONDO DEL VINO.

Rødvin. Druer: Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Negroamaro. Rubinrød. Aromaer av mørke bær og krydder. Frisk og fruktig i smaken med bløte tanniner. Serveringstemperatur: 18 ºC. Passer til kjøttretter, pizza og pasta eller uten mat.

Kr 98,00 VARENR. 9033001

Il Passo

ITALIA, SICILIA. PRODUSENT: VIGNETI ZABÙ.

Rødvin. 2009. Druer: 50% Nero d Avola, 30% Merlot, 20% Nerello Nielluccio. God struktur, lakris, krydderaromaer og mørke saftige bær, god sødme med eksotiske krydder og rikt bærepreg. Lang balansert ettersmak med modne tanniner. Passer til taco, lam, rødt kjøtt, småvilt og modne oster. Serveringstemperatur: 16–18 ºC.

Kr 134,00 VARENR: 5674101

I Passi BIB

ITALIA, SICILIA. PRODUSENT: VIGNETI ZABÙ.

Bringebærmojito

Slik gjør du:

• Bland alt i en blender og smak til. Pynt glassene med mynteblader og limeskiver.

VARENR. 5261501

På denne måten oppnår man en mest mulig ren og fruktig vin. vin@vestfoldblad.no

Friskt sommerkick – nytes i stuevarmen mens du kikker ut på et vinterkaldt landskap:

200 g fryste bringebær 1 dl finhakket mynte saften av 3 lime (hold av 8 skiver til pynt først) 1 l appelsinjuice 2 dl farris eller sitronbrus Isbiter

Kr 93,00

Nerello Nielluccio gir farge, karakter og alkoholkraft. Konkurrerer om å være beste rødvinsdrue på Sicilia.

Druesort og vinstokkens røtter dypt ned i jorden gir vinen karakter. FOTO: 123RF.COM

Hver for seg kjenner du likhetstrekkene. Side om side preger distinkte forskjeller. Den ene dufter og smaker av krydder, mørke bær, litt rødt eple, litt lakris, litt tjære og litt nøtt, den andre har preg av mer fruktighet, mer søtlige mørke bær og tørket frukt (daddel). Svaret på spørsmålet ligger i måten de to vinene lages på. For Il Passo er 30% av Nero d’Avola-andelen tørket til 70% av opprinnelig væskenivå før vinifiering, deretter tradisjonell vinifikasjonsprosess. For I Passi er hele Nero d’Avola-andelen tørket til 50% av opprinnelig vekt før vinifikasjon, gjæret ved 24 °C, og to måneders lagring for Nero d’Avola-andelen. Mer skal det ikke til før forskjellen på de to vinene er merkbar.

Rødvin. 2009. Drue: 80% Garnacha, 20% Syrah. Mi Vino Español representerer den litt nye og utfordrende spanske vinstilen. Lilla farge med mørk kjerne. Ung og fruktig med aromaer av kirsebær og solbær, hint av stikkelsbær. Frisk, saftig, myke tanniner. Middels fyldig. Serveringstemperatur: 18º C. Passer veldig godt til spansk manchego-ost og annen smaksrik ost, lam og småvilt – og dermed til det meste av kjøtt.

TEKST OG FOTO: WWW.TINE.NO

Rødvin 3 ltr. 2009. Druer: 50% Nero d Avola, 30% Merlot, 20% Nerello Nielluccio. Flott boksvin, veldig mye for pengene. I Passi er ”lillebroren” til Il Passo. Stilen er litt fruktigere. Dyp lilla. Frisk bouquet. Krydder, plommer, kirsebær, bjørnebær og dadler. God sødme, syre og tørrhet. Kan nytes alene men passer ellers til: lam, okse og gode oster. Serveringstemperatur: 16–18 ºC.

Kr 359,00 VARENR: 5851806


38

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

Pakke 1

Ferdig oppmontert på vegg Vi vet at kundene våre kun forventer det beste, og for å sikre optimal finish tilbyr vi kjøkkenet ferdig montert hjemme hos deg.*

Pakke 2

o

Skredders m Våre kunder har individuelle ønsker med lengder, bredder, dybder og høyder, derfor tilbyr vi nå spesialpriser på det vi kaller skreddersøm.

NORSK DESIGN KJØKKEN

NORSK DESIGN KJØKKEN

En handel du skal leve med

Vegglifjell

Høystandardhytte i mod. funkis - panorama mot Hardangervidda - Killingdalen Meget pen og moderne høystandardhytte - ypperlig for 2 familier - vannbåren varme fibernett - alt av bekvemmeligheter

Prisant. kr 3 480 000,Omkostninger: P-rom/bra: Ant. soverom: Byggeår: Tomt:

ca. 2,7% ca. 126/139 kvm. 4 + 2 bad 2006 501 kvm.

Hardangervidda byr på uforglemmelige friluftsopplevelser året rundt, dette er norsk natur på sitt sterkeste! Det er gode jaktsesonger, fluefiske og rafting. Om vinteren er det normalt mye snø og flotte forhold på denne høyden. Det finnes milevis med lekre og nypreparerte løyper i fjellskogen, også lysløyper. Bare 200 meter unna ligger Vegglifjell Skisenter som har en heis, to nedfarter, glimrende off-piste muligheter samt skiutleie. Bilvei helt frem m/parkering. Adresse: Kontakt: Telefon: Visning:

Veggli Friluftspark - hytte 21 Jørn Mosebekk Larsen 32 26 64 26 / 913 21 232 Lør 22. jan. 14:00-15:00

Motta visningspåminnelse. Send "em1 477191" til 2140.

eiendomsmegler1.no


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

annonser 39

Få små og store til å spise mer frukt og grønnsaker!

Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum uke 3 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Se tipshefte i REMA 1000 - butikkene eller se www.rema.no

CHAMPIGNON

SUKKERERTER

CHERRYTOMATER

Løsvekt, 19,00 pr. kg

10,00 pr. pk

250g, 9,00 pr. kurv, 21,00 pr. kg

FERSKT, STRIMLET SVINEKJØTT

EKSTRA STORT KYLLINGBRYST

Nordfjord kjøtt, 300g, 66,33 pr. kg

Frys, Rå, Solvinge, 69,00 pr. kg


40

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

I DAG, I MORGEN - MØBLER FRA BORGEN

JANUAR SALGET FORTSETTER Knall priser - gå ikke glipp av dette

Kjempe tilbud

8.995,MILANO Nyhet - kjempe lekker kvalitets salong 3 hj. relax Dess. 274/12 og 102/14 Becca combi. Mål: 320x232 cm. Pynteputer. Pris 195,MIAMI 3+2 SETER Her vist i dess. 102 Becca. Finnes i mange fine farger. Mål: 3 seter 211x90 cm. Mål: 2 seter 172x90 cm.

PIA ØRELAPPSTOL MED KRAKK Her vist i dess. 102/14 Becca.

SPESIALTILBUD

KUN 4.995,-

MIAMI 3+2 SETER

NÅ 9.995,-

-30%

-30%

NÅ 7.995,-

STOL MED KRAKK

NÅ 4.995,-

-30%

JUPITER VINKEL 2 HJ 2,5 Liten fin vinkel, passer inn overalt. Dess. 291/02 sort London. Finnes i mange farger. Mål: 210x250 cm

PALL M/GLASS

NÅ 1.295,-

ATLANTA Oppstilling 03 faste puter Dess. 195/02 Sort Dream. Vange 01 Avisholder. Pris 395,Nakkepute. Pris 595,Mål: 156x320x255 cm.

ud

Kjempe tilb

NÅ 9.995,-

YOUNG SOVESOFA M/CHAISELONG Dess. Chicago eller Dream – med oppbevaringsmagasin. Mål: 230x155 cm. Sengemål: 140x200 cm. Pyntepute 195,-, pølle 250,-, nakkepute 580,Begrenset antal

Man–ons kl. 9–18 • Tors kl. 9–19 • Fre kl. 9–17 • Lør kl. 10–15 Borgengården, Nansetgaten 21, 3256 Larvik • Tlf. 33 18 17 62 • firmapost@borgen-mobler.no


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 41

UKE 3

Skap din egen fremtid

Har du lyst på jobb?

Vi trenger DEG!

»

Vi har ledige plasser

LEDIG FRISØRJOBBER i Tango Salongene i Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark. Det er fritt til og søke jobb i eksterne salonger også.

Godkjent av Statens Lånekasse

Kontakt oss!

Profesjonelt oppfølging fra opplæringskontor etter påbegynt lærekontrakt.

Tlf 35 91 17 30

Vi starter nytt semester (frisørlinje) – 8. februar. www.tangoakademiet.no Ta en spennende utdanning i et pulserende og aktivt skolemiljø, hvor du som elev står i fokus!

• Rådgivende tjenester • Landsdekkende betjeningsmodell • Eneste fagkjede som tilbyr • •Rådgivende tjenester Rådgivende tjenester både Telenor og NetCom • Rådgivende tjenester

• •Landsdekkende betjeningsmodell Landsdekkende betjeningsmodell • •Vi er den eneste fagkjeden som tilbyr Eneste fagkjede som tilbyr

• Landsdekkende betjeningsmodell både Telenor og NetCom med de både Telenor og NetCom • Vi er den eneste fagkjeden som tilbyr

fordeler dette gir

r fra Med kommunikasjonsløsninge både Telenor og NetCom med de langt fordeler dette gir ri ald du er t fra er rif ng ed ni B g løs ns in sjo ler Te ika un Med komm ri lan nagtprosjektene dine. Telering Bedrift er du aldun unna prosjektene dine.

BEDRIFT

ergen Tlf. 95 19 05 00 bergen@teleringbedrift.no Tlf. 95 19 05 00 rammen Tlf. 32 80Bergen 77 00 es@elsystemer.no Tlf. 32 80 77 00 ristiansand Tlf. 38 14Drammen 95 00 salg@elektronikkservice.no

BEDRIFT BEDRIFT ITALE

Bergen: BEDRIFT Tlf 95 19 05ITALE 00 AS TELERING bergen@teleringbedrift.no Telefon: 33 44 55 11 Telering Bedrift ITALE er særdeles stolte Oslo Tlf. 99 00 03 33 post@mobizz.no Stavanger Tlf. 46 91 31 00 eirik.haland@teleringbedrift.no Stavanger: Tlf 46 91 31 00 E-post: post@itale.no GULLTASTEN vinnere av både Sølv- og Gulltasten bergen@teleringbedrift.no Oslo 2010 Tlf. 99 00Trondheim 03 33 post@mobizz.no Tlf. 46 91 31 00 eirik.haland@teleringbedrift.no Sandefjord Tlf. 33 44 55 11 sandefjord@teleringbedrift.no Tlf. 97 54 29 50 jomar@teleringbedrift.noStavanger for beste bedriftshandler. stavanger@teleringbedrift.no www.itale.no es@elsystemer.no Sandefjord Tlf. 33 44Vøyenenga 55 11 sandefjord@teleringbedrift.no Trondheim Tlf. 97 54 29 50 jomar@teleringbedrift.no Ski Tlf. 64 91 30 30 bedrift@3d.no Tlf. 67 13 55 55 salg@nor-com.no

Kristiansand Tlf. 38 14 95 00 salg@elektronikkservice.no

Ski

Tlf. 64 91 30 30 bedrift@3d.no

Vøyenenga

Tlf. 67 13 55 55 salg@nor-com.no


42

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

KJEKK Å HA KJEKK Å HA

JANUAR 2011

UKE 3

Reiseliv

Cruisekveld

tis a r G

EndA EndA KJEKKErE Å HA KJEKKErE Å HA

Trudvang Gjestegaard

TILHENGERTOPPER

PASSER DE FLESTE HENGERTYPER TILHENGERTOPPER MARKEDSLEDER • 3 ÅRS GARANTI PASSER DE FLESTE HENGERTYPER WWW.JAXAL.NO PASSER DE FLESTE• 3HENGERTYPER markedsleder års garanti markedsleder • 3 års garanti WWW.jaxal.no WWW.jaxal.no

25. januar kl. 18.00 på Hotel Atlantic med representant fra Royal Caribbean.

Informasjon og påmelding: Tlf. 33 42 16 20 – Begrenset antall plasser.

Overnatting i herskapelige omgivelser

Valleåsen 2, Tlf. 33 06 33 00

SALG BYGGEVARER Propanovn 4200w med 10 kg propanflaske.

Inkludert frokost fra kl. 06.00.

Kun kr 1.490,15 cm isolasjon kr 54,-

Vi har trygg og gratis parkering for alle våre gjester. Gratis trådløst internett.

pr kvm

Propan 10-11 kg

kr 179,-

Vi har også store og flotte lokaler til både kurs & konferanse og selskap.

www.ehb.no EHB as

Kilengaten 27 • tlf 911 58 104

Velkommen til oss! Trudvang Gjestegaard Gårdsbakken 43, 3256 Larvik www.trudvang.no hotel@trudvang.no eller 33 16 52 70

Rubrikkannonser

Selges Madshus racing ski, Langrennski 210cm, ca. 80 kg m. Salomon bind. kr 800,-. Tlf. 936 65 815

sandefjord videregående skole

InforMasjonsMøTe

Høvik lysekrone, Rimelig. Tlf. 936 65 815

Distribueres med Vestfold Blad til alle husstander i Vestfold, 26. januar. Utstilleroversikt, reportasjer fra utstillere og andre aktuelle reisereportasjer.

inviterer foresatte og elever i 10. klasse på ungdomsskolene og i VG1 fra andre videregående skoler enn SVGS til informasjonsmøte mandag 24. januar, kl. 18.00 i auditorium 1.

Sofa/salongbord, 3-seter grønn skinnsofa og furu salongbord kr 500,-. Tlf. 920 94 840

Velkommen! Avdelingslederne

Flerbruksbil, VW transporter 1998mod, -7seter. EUgodkj. kr 40000,+ omr. Tlf. 930 13 964

Ford xr3i 89mod , Ny cab. lakk, cluch, v.pumpe etc. kr 11000,- f.prutet. Tlf. 480 73 882

Husk Reiselivsbilaget neste uke!

Kontakt: Joyce Christine Øksenholt Tlf. 918 13 340 Karin Joyce Andersen Tlf. 464 16 446

Bilaget blir delt opp med minimum 50% redaksjonelt.

Musikk, dans, drama IB: International Baccalaureate Diploma Programme Toppidrett og idrettsfag

Serviettringer, 12 stk. furu Hadeland samlet kr 250,-. Tlf. 938 64 475

Toshiba flat-tv 32», Pluss nytt tv-bord i sort glass kr 500,-. Tlf. 907 46 951

Dronningensgate 28, Sandefjord Tlf. 33 42 16 20 810 01 000 – bennettferie.no

• •

Kunngjøring

Tallerkener, 10 stk. Hadeland store blå (kunst) kr 500,- samlet. Tlf. 938 64 475

Vi kan cruise! Besøk oss i Reisehuset.

Kontakt oss for annonsepriser. Samfunn

Kultur

Næringsliv

Snøfres 10hk canadia, Overhalt motor helt ok. m.el start kr 4700,- f.prutet. Tlf. 480 73 882

Snøfres ariens 8hk , Helt ok kr 4700,- ikke kjetting, litt maling flass. Tlf. 480 73 882

Bok Vestfold, Bli kjent med Vestfold (Grafisk studio forlag) Kr 100,-. Tlf. 920 32 745

Bok om Alf Prøysen, Forfattere Torhild Viken og Jan Haug kr 100,-. Tlf. 920 32 745

Januarkupp hos Ringo

Bøker kr 50,- pr bok, Hvem, Hva,Hvor fra 1969 og 1970. Pene. Tlf. 993 25 332 Solid furuseng, m/bunn str. 75 x 2 kr 500,-. Tlf. 334 76 231 gratis rubrikk på www.vestfoldblad.no

Lego duplo spann Veil. 24950

Nå kun

Lekeleiresett m/verktøy, leire og utstyr. Veil. 179,-

Nå kun

5950

My Pony med tilbehør. Veil. 99,-

Nå kun

3950

RC-bil 15 cm kompl. Veil. 179,-

Nå kun

6950

Lekesett Cowboy m/3 figurer. Veil. 69,-

Nå kun

29,-

15950

Transformer figurer Veil. 99,-

Nå kun

3950

Se også mange kupp-priser i butikken

w

Ringo Leker og Barneutstyr Amfi senter – Larvik Tlf. 33 18 54 24

w

r w.

n o. i ng

o


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

annonser 43

R E LAG

& G N I M M TØ

! P P U K E R PARTIVA Hyller skal renskes – poser skal fylles!

Nå er det lager tømming og vi snur hypermarkedet på hodet for å pøse ut ge store mengder rabat terte varer og utroli es tiden for innom Stikk pp. areku partiv sparefest hos Coop Obs! Hypermarked!

PIZZA CAPRICCIOSA

- 40 %

5 50 FOR

Coop. Steinovnsbakt. 300 g

Pr kg v/kjøp av 1 stk kr 39,00. Pr kg v/kjøp av 5 stk kr 33,33. 1 stk kr 11,70

Karbonadedeig Gilde. 400 g

på all frukt og grønt

TA 3 FOR

– også økologisk

Pr kg ved kjøp av 1 pk kr 142,25 Pr kg ved kjøp av 3 pk kr 83,33 1 pk kr 56,90

100

andsmagnetisk motst Crosstrainer med motstandell nu Ma l. hju ing system. 6 kg sv r med 8 nivåer. Kompute sjustering med 8 se, tid, tan dis et, gh sti , ha funksjoner: scan r og åle lsm pu , uk iforbr antall steg, kalor ls pu av ing ler gjenetab

BEGRENSET ANTALL

Blender

349

DBZ. Grønn. Str 36-46. Pr par

KS-17 crosstrainer

1490 KNALLPRIS

piller. WM A musikk-avs 8 GB minne. Mp3. . TF T fargedisng illi sp av lm fi V er. Mp4 og AM ital stemmeopptak play. FM-radio. Dig Oppladbare batterier. n. sjo nk USB minnefu t med ørepropper Leveres komplet

2 TB ekstern harddisk

Mp3/Mp4

Lego basic klosser

Tecsonic Mp2010 8 GB

5623. Fra 4 år. 450 stk

299 Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

499

99

Ta vare på dine bilder og musikk. 2 TB ekstern harddisk 3½’’. NB! støtter USB 2.0/USB 3.0

FØRPRIS 199,-

899

Sandefjord 9-21 (9-20)

Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • Kafeteria • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

www.inkognito.no

Thermostøvel

ASB8000. Lekker designmodell i aluminium og glass. 1,6 ltr kapasitet, også for isknusing. Enkel rengjøring, anti-skli ben

Prisene gjelder t.o.m 22.01.2011. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

44

21. – 27. JANUAR

Mesterlig monster En gruppe oppdagelsesreisende drar til den mystiske Skull Island for å etterforske historien om en kjempegorilla kalt Kong. De finner snart ut at Kong ikke bare er en legende, men et virkelig vesen som holder til i en jungel hvor forhistoriske skapninger har levd bortgjemt og beskyttet i millioner av år. Oppmerksomhet fra en vakker kvinne ser ut til å roe ned Kong så det er mulig for teamet å fange ham og bringe ham med seg til New York. Men hvor lenge kan menneskene holde den gigantiske apen fanget? Og hvilke konsekvenser vil det få? «King Kong» ser du på TV3 fredag kl. 21.30.

MISS UNDERCOVER «Miss Congeniality.» Amerikansk actionkomedie fra 2000. Den store kåringen av årets amerikanske skjønnhetsdronning står i fare. En av landets mest kjente terrorister har truet med å detonere en bombe mens bikinidamene forsøker å vinne juryens gunst. Med: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt. Regi: Donald Petrie. (11 år) TVNorge fredag kl 21.30 KING KONG Newzealandsk-amerikansk-tysk actioneventyr fra 2005. (Se omtale.) Med: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Andy Serkis. Regi: Peter Jackson. (11 år) TV3 fredag kl 21.30 DEAD SILENCE Amerikansk grøsser fra 2007. Det unge paret Lisa og Jamie Ashen mottar en mystisk pakke som inneholder en uhyggelig buktalerdukke. Like etterpå blir Lisa brutalt myrdet, og politiet utpeker Jamie som hovedmistenkt i saken. Han reiser tilbake til hjembyen Ravens Fair for å bevise sin uskyld og undersøke en gammel spøkelseshistorie. Ifølge legenden hjemsøker gjenferdet til buktaleren Mary Shaw byen og dreper folk ved hjelp av dukken sin. Med: Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg. Regi: James Wan. Viasat 4 fredag kl 21.30 PSYCHO II Amerikansk grøsser fra 1983. Norman Bates erklæres frisk etter 22 års behandling i psykiatrisk institusjon. Han vender tilbake til motellet der forbrytelsene og drapene i sin tid fant sted. Snart blir det begått flere nye mord, men det er ikke klart om det er Norman Bates som står bak. Med: Anthony Perkins, Vera Miles, Robert Loggia. Regi: Richard Franklin. (18 år) Viasat 4 fredag kl 23.15 LIVET ETTER KRIGEN «The Ground Truth.» Amerikansk dokumentarfilm fra 2006. Om amerikanske soldaters krigsskader, både fysiske og psykiske, med et kritisk blikk på hvordan militæret skaper krigere, og problemene med å komme tilbake til et vanlig liv etter å ha vært i krigstjeneste. Regi: Patricia Foulkrod. NRK2 fredag kl 00.05 MANDERLAY Dansk drama fra 2005. Året er 1933. På et øde sted i den amerikanske sydstaten Alabama ligger godset Manderlay. Hit kommer Grace med faren og gangsterne. Et gods der slaveriet fremdeles eksisterer, 70 år etter at det ble avskaffet. Med: Bryce Dallas Howard, Danny Glover, Lauren Bacall, Willem Dafoe, Isaach De Bankolé. Regi: Lars von Trier. (15 år) TV 2 fredag kl 00.15

LØRDAG 22.01 TERROR OMBORD «Dead Calm.» Amerikansk thriller fra 1989. Da deres lille sønn dør, legger ekteparet John og Rae Ingram ut på seiltur over Stillehavet. På sin fredfulle ferd oppdager de en båt i drift, og tar den livredde, amerikanske unggutten Hughie om bord. Han hevder å være eneste overlevende etter det han karakteriserer som en ulykke. Men Hughie er en ganske annen enn han gir seg ut for... Med: Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane. Regi: Phillip Noyce. (15 år) FEM lørdag kl 21.00

OPPSKRIFT PÅ MORD: Sandra Bullock havner i et uhyggelig spill med to gutter.

OPPSKRIFT PÅ MORD «Murder by Numbers.» Amerikansk thriller fra 2002. En ung kvinne blir funnet drept og dumpet i skogen ved en småby i California. Tilsynelatende dreier det seg om blind vold, men etterforskeren Cassie Mayweather finner spor som fører henne inn i et mentalt og livsfarlig spill der to skolegutter uten samvittighet er involvert. Med: Ryan Gosling, Sandra Bullock, Ben Chaplin, Michael Pitt. Regi: Barbet Schroeder. (15 år) TVNorge lørdag kl 21.30 RANSOM Amerikansk thriller fra 1996. Tom Mullen er en hard forretningsmann, og vant til å få viljen sin. Da hans ni år gamle sønn kidnappes, begynner han å forhandle med kidnapperne – med sønnen som innsats. Med: Mel Gibson, Rene Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo. Regi: Ron Howard. (15 år) TV3 lørdag kl 21.30 ONE HOUR PHOTO Amerikansk thrillerdrama fra 2002. Den hyggelige, men ensomme Sy jobber i en fotobutikk. En av hans faste kunde er vakre Nina Yorken og hennes sønn Jake. Hun leverer flotte bilder av sin tilsynelatende vellykkende familie. I sitt stille sinn – og hjem – har Sy adoptert familien Yorkin. Hyggen avtar idet noe truer Sys hemmelige familie. I sitt stille sinn – og hjem – har Sy adoptert familien Yorkin. Hyggen avtar i det noe truer Sys hemmelige familie. Med: Robin Williams, Connie Nielsen, Michael Vartan, Dylan Smith, Gary Cole. Regi: Mark Romanek. (15 år) TV 2 lørdag kl 21.40

UDØDELIG VÅPEN 1 «National Lampoon's Loaded Weapon.» Amerikansk komedie fra 1993. Wes Luger forsøker å løse mordet på sin forhenværende partner, sammen med den nye kollegaen Jack Colt. Sporene leder dem til en speiderforening som er skjulested for et narkosyndikat. Med: Emilio Estevez, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Denis Leary. Regi: Gene Quintano. Viasat 4 lørdag kl 22.30

EVAN DEN ALLMEKTIGE «Evan Almighty.» Amerikansk komedie fra 2007. Nyhetsankeret Evan Baxter er i ferd med å gjøre karriere som politiker da Gud åpenbarer seg for ham. En ny syndeflod er på vei, og Gud gir Evan i oppgave å bygge en ark. Oppfølgeren til «Bruce den allmektige». Med: Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham. Regi: Tom Shadyac. (7 år) TV3 søndag kl 21.00

DEN SISTE REVEJAKTA: Dopkomedie som går på NRK1 lørdag og NRK3 søndag.

SOFIES VALG «Sophie's Choice.» Amerikansk drama fra 1982. Sophie lider av ettervirkningene etter fangeskap i konsentrasjonsleiren Auschwitz og at hele familien hennes ble utryddet. Hun emigrerer fra Polen til USA og blir reddet av den schizofrene Nathan som hun blir forelsket i. Med: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol. Regi: Alan J. Pakula. (15 år) FEM søndag kl 21.00

DEN SISTE REVEJAKTA Norsk komedie fra 2008. Det er tørke i Oslo, hasjtørke, og Carl og Robert har nylig fått inn et stort parti bløt, nepalsk hasj. Endelig skal drømmen om hippiekollektiv på landet realiseres! Men så dukker Glenn opp, en finansiell bakmann med ambisiøse jappeplaner. Basert på Ingvar Ambjørnsens roman ved samme navn. Med: Thomas Bo Larsen, Nicolai Cleve Broch, Kåre Conradi, Kristoffer Joner, Emilie K. Beck. Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen. (15 år) NRK1 lørdag kl 23.15 NRK3 søndag kl 21.30 FUGLENE «The Birds.» Amerikansk thriller fra 1963. Filmen åpner lett og lystig med en flørt mellom rikmannsdatteren Melanie og advokaten Mitch, som møtes over et par turtelduer i en dyrebutikk. En helg besøker Melanie Mitch i Bodega Bay, men helgen blir alt annet enn lystig når fuglene begynner å angripe menneskene. Gradvis øker de i antall til de blir en sverm på tusener som angriper de forsvarsløse menneskene med et djevelsk og dødelig raseri. Med: Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Jessica Tandy, Tippi Hedren. Regi: Alfred Hitchcock. (15 år) NRK2 lørdag kl 23.15

SØNDAG 23.01 NOW AND THEN Amerikansk romantisk komedie fra 1995. Fire kvinner i begynnelsen av 30-årene møtes for å minnes en helt spesiell sommerferie de delte for 20 år siden. En sommerferie med dypblå himmel, jentesnakk om gutter, samt et forsøk på å finne ut av et uløst mysterium. Denne ferien har satt merkbare spor hos dem alle fire og har påvirket hvordan livene deres har tatt form gjennom de siste årene. Med: Christina Ricci, Demi Moore, Thora Birch. Regi: Lesli Linka Glatter. FEM søndag kl 18.55

MANDAG 24.01 UNKNOWN Amerikansk thriller fra 2006. Gissel eller gisseltager? Hvem er hvem? Og hvem tør du stole på? En telefon ringer. En gjennomsvett mann sperrer øynene opp og ser seg forvirret omkring. Rundt ham ligger fire andre, hardt såret, noen lenket til rør og radiatorer. Det eneste de er sikre på er at de ikke husker noen ting. Hvem er de? Kjenner de hverandre? Med: Jim Caviezel, Greg Kinnear, Bridget Moynahan. Regi: Simon Brand. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

ONSDAG 26.01 LYSTLØGNEREN «Liar Liar.» Amerikansk komedie fra 1997. Fletcher Reed er en hyklersk advokat som lurer sine klienter ved å vri på sannheten, som smisker med sine overordnede, lyver for sin egen sekretær og – verst av alt – unngår sitt ansvar overfor familien. Hans ekskone truer med ta med sønnen og flytte langt vekk hvis ikke han skjerper seg. Med: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes. Regi: Tom Shadyac. (7 år) Viasat 4 onsdag kl 21.30

TORSDAG 27.01

NÅDELØSE MENN: Gene Hackman er en ugrei sheriff når Clint’ern er ute etter hevn.

NÅDELØSE MENN «Unforgiven.» Amerikansk western fra 1992. Den en gang beryktede revolvermannen William Munny er nå en eldre, giktisk bonde. Den pensjonerte dusørjegeren lar seg lokke av en bunke med dollar, og drar av sted sammen med vennen Ned Logan og den unge Scholfield Kid for å hevne en forbrytelse mot en prostituert i byen Big Whiskey. Med: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman. Regi: Clint Eastwood. (15 år) Viasat 4 søndag kl 22.30 THE RUBY IN THE SMOKE Britisk TV-drama fra 2006. Sally Lockhart har akkurat drept en mann. Ikke med et våpen, men med tre ord: «de syv velsignelser». Sally fikk ordene i et brev fra sin far rett før han døde, men hun aner ikke hva de betyr. Før Sally vet ordet av det blir hun dratt inn i et mysterium fylt av hemmeligheter fra fortiden, opium, kinesiske gjenger, og ikke minst – rubinen fra Agrapur. Med: Billie Piper, Matt Smith, Sian Thomas, Kay Lyon, Robert Putt. Regi: Brian Percival. (15 år) FEM søndag kl 23.50

JOHNNY ENGLISH Fransk-britisk actionkomedie fra 2003. Under begravelsen av en britisk spion dør alle spionene som er til stede i et attentat. Nå er det bare én britisk spion igjen: Johnny English, Storbritannias siste håp. Med: Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia, John Malkovich. Regi: Peter Howitt. (11 år) Viasat 4 torsdag kl 21.30

MØRK BLÅ NESTEN SVART: Ting går ikke som plankagt for Jorge når faren dør.

MØRK BLÅ NESTEN SVART «Azuloscurocasinegro.» Spansk drama fra 2006. Jorge er en hjemmeboende gutt i 20-årene. Han våger endelig å fortelle sin far at han ikke ønsker å følge i hans fotspor som vaktmester, men få seg en utdannelse. Men ting går ikke helt som planlagt. Den gamle mannen får slag, og blir pleietrengende. Moren er død og storebroren sitter i fengsel. Dermed blir det Jorge som får aleneansvar for mating, bleieskift – og jobben han prøvde å flykte fra. Med: Antonio De La Torre, Quim Gutiérrez, Eva Pallarés. Regi: Daniel Sánchez Arévalo. NRK2 torsdag kl 22.30

©Universum

FREDAG 21.01


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

45

ONSDAG 19. JANUAR

21.45: Brothers & Sisters

06.30 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 Nyheter 11.05 Førkveld (r) 11.45 Oddasat (r) 12.00 Nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (r) 13.00 Nyheter 13.05 Aktuelt (r) 13.35 Urix (r) 14.00 Nyheter 14.05 Ut i naturen (r) 14.35 Perspektiv (r) 15.00 Nyheter 15.10 Dallas 16.00 Nyheter 16.10 Snøballkrigen (r) 16.50 Filmavisen 1959 (r) 17.00 Nyheter 17.10 På tro og Are (r) 17.40 Oddasat

06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Christine (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 FBI

18.00 En bit av Norge

Forbrukerserie. FBI har testet el-bilen mot en vanlig personbil, hvor vi også ser på sikkerhet.

20.15 Jordmødrene

(3) Norsk dokumentarserie. På Gravdal er pappa Rudi redd for blod og usikker på om han kommer til å orke å være med på fødselen.

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 House

(18) Am. dramaserie. House og teamet behandler skuespilleren «ridder» William som faller i kamp.

22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nasjonalgalleriet 23.45 Snøballkrigen (r) 00.25 The Pacific (r) 01.15 Sangskatter med Henning Sommero (r) 01.40 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

(3) Norsk matprogram. HD.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Oppgrader! (r) 19.30 Oppgrader! (r) 20.00 Tid for hjem

(2) Norsk livsstilsprogram. «Tid for hjem» ankommer en litt sliten fløy i et hus fra 60tallet der rommene fremdeles er små og upraktiske.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Brothers & Sisters

(24) Am. dramaserie. Sesongavslutning. Selv om de har mistet familieimperiet Ojai Foods, lever håpet stadig hos Walker-familien.

22.40 TRUDE/ 23.10 Eventyrlige nordmenn (r) 23.40 60 Minutes 00.30 Svindlertriks (r) 01.05 Penn og Teller (r) 01.40 Grey's Anatomy (r) 02.30 Supernanny (r) 03.20 Sportsnyhetene 03.35 Været (r) 03.45-06.30 Sonen

19.45 Skispor 1952 til 1982 20.15 Aktuelt 20.45 Kan ikkje lese, kan ikkje skrive (r) 21.30 Filmbonanza 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Ingen skarpe gjenstander 23.20 Koselig med peis (r)

00.20 Kriminalhistorier frå Finland (r) 00.45 FBI (r) 01.15 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.30-04.50 Distriktsnyheter

19.30 Strandpatruljen 19.50 Glamormodeller: mamma og meg Br. dokumentar fra 2010. 20.50 Lyngbø og Hærlands Big Bang (r) 21.40 Dating i mørket (2) Norsk realityserie. I kveldens episode er det Bjørn Christiansen (27), Svend Lindhjem (24), Joakim Høydal (24), Ingrid Nordstrøm Halvorsen (23), Tonje Langeteig (28), Katrine Edvardsen Snaunes (23) som dater. 22.25 Radioresepsjonen på TV 22.55 How to make it in America (2) Am. komiserie. 23.20 High Altitude (r) 23.50 Pinlige sykdommer (r) 00.35 Nattsending

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.40 Wildfire (r) 08.25 Veronica Mars (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarer vs. ungkarskvinner 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.05 Veronica Mars (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r)

18.55 19.30 20.30 21.30 22.30

Grensevakten (r) Wipeout No Ordinary Family CSI: NY Special Victims Unit

23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI: Miami (r) 00.55 Special Victims Unit (r) 01.50 CSI (r) 02.45 48 timer (r) 03.35 Lost (r) 04.25 Special Victims Unit (r) 05.1006.00 Wildfire (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.30 Skunk Fu! (r) 13.45 Dyrevenn (r) 14.15 H2O (r) 14.40 Familien Pling (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Nysgjerrige Nils 18.10 Kastanjeskogen (r) 18.25 Frøken Fridas helsprøe eventyr (r) 18.35 Superkviss 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Dyrevenn

07.10 Morgensending 09.30 Unge Mødre DK (r) 10.00 Charmed (r) 11.00 Gilmore Girls (r) 11.55 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge Mødre DK (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 Gossip Girl 21.00 Skjønnhetens stygge ansikt 22.00 Hvordan se bra ut naken 23.05 Makeover: mor og datter 23.35 The Closer (r) 00.35 Ghost Whisperer (r) 01.30 Fornemmelse for mord 02.25 Paranormal State (r) 02.55 Nattsending

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 Celebert selskap (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 Oprah 13.55 Alle elsker Raymond (r) 14.25 Top Model New Zealand 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Ekstrem oppussing USA (r)

17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30

According to Jim (r) Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Bones Hellstrøm rydder opp (r) Ekstreme samlere (r) The Mentalist Mercy

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 How I Met Your Mother (r) 00.30 According to Jim (r) 01.00 En vampyrs bekjennelser Am. grøsserdrama fra 1994. 03.15 Robin Hood på nye eventyr (r) 04.00 Day of the Triffids 05.3506.00 Bundy (r)

09.15 Morgensending 12.00 Cash Quiz (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Gene Simmons 19.30 Kjetil og Kjartan 20.00 Sveriges verste sjåfør (r) 21.00 Alarm 112 21.30 Verdens tøffeste byer (r) 22.30 Showman (r) 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Monty Python og ridderne av det runde bord 01.40 South Park (r) 02.10 South Park (r) 02.40 Nattsending

06.00 Morgensending 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 Drew Carey (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Familien Griffin (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA 17.00 NCIS (r) 18.00 Futurama (r) 18.30 Familien Griffin 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops 20.30 Two and a Half Men 21.00 Two and a Half Men 21.30 Blues Brothers 2000 Am. komedie fra 1998. (11 år) 00.05 Cops (r) 00.35 Simpsons (r) 01.05 Simpsons (r) 01.35 Nattsending

©Universum

20.15: Jordmødrene

09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Anne & Ronny møter 8 med vilje (r) 14.10 Ut i nærturen (r) 14.25 Solens mat (r) 14.55 Det første steget (r) 15.25 Det store australske ballongeventyret (r) 16.10 Aktuelt (r) 16.40 Urix (r) 17.00 Derrick (r) 18.00 Nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Trav Fra Bjerke travbane med direktesending fra siste avdeling.

TORSDAG 20. JANUAR

20.15: Anne & Ronny møter 8 med vilje 06.30 Morgennytt 10.00 Jordmødrene (r) 10.30 Det første steget (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Førkveld (r) 11.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 12.00 Nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield 13.00 Nyheter 13.05 Aktuelt (r) 13.35 Urix (r) 14.00 Nyheter 14.05 Ut i nærturen (r) 14.20 V-cup skiskytingSprint menn. Direkte fra Anterselva. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 16.00 Nyheter 16.10 Det må jeg gjøre før jeg dør (r) 16.50 Filmavisen 1959 (r) 17.00 Nyheter 17.10 På tro og Are (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ikke gjør dette hjemme

(3) Underholdningsserie. Kan man få kaffe rett i varmtvannskrana?

20.15 Anne & Ronny møter 8 med vilje (4) Portrettserie med Anne Grosvold og Ronny Kristoffersen. Ellen Johnson Sirleaf, Liberia.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Sognepresten

(3) Br. komiserie. Adam blir inspirert av islam og protesterer mot åpningen av en sexklubb.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Kautokeinoopprøret (r) (3) Norsk miniserie.

00.05 Jordmødrene (r) 00.35 How to make it in America (r) 01.00 Radioresepsjonen på TV (r) 01.35 Blues jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks

21.45: Criminal Minds 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Christine (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 En bit av Norge

(4) Norsk matprogram. HD.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.45 Været 18.55 Håndball-VM: Før kampen 19.05 Håndball-VM: Island – Norge 1. omgang

Direkte fra Cloetta Center i Linköping og gruppe B-oppgjøret mellom Island og Norge i håndball-VM for menn.

19.55 Håndball-VM: I pausen 20.00 Håndball-VM: Island – Norge 2. omgang 20.50 Håndball-VM: Etter kampen 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Criminal Minds

(6) Am. thrillerserie. Tre dager, tre ofre.

22.40 En moderne familie 23.10 Accidentally on Purpose 23.40 Stripa 00.35 Criminal Minds (r) 01.25 Mobile 02.20 Supernanny (r) 03.10 Sportsnyhetene 03.25 Været (r) 03.35-06.30 Sonen

15.00 15.40 16.10 16.40 17.00 18.00 18.03 19.00 19.15 19.45 20.40 21.30 22.00 22.10 22.30

Migrapolis (r) Jordmødrene (r) Aktuelt (r) Urix (r) Derrick (r) Nyheter Dagsnytt atten Verdensarven (r) Bokprogrammet (r) Dagens dokumentar (r) Det fantastiske livet (r) Lydverket NRK nyheter Urix Vann

Indisk-kan. drama fra 2005. 00.30 Filmbonanza 01.00 Ikke gjør dette hjemme (r) 01.30 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.45-05.05 Distriktsnyheter

19.30 Strandpatruljen Austr. realityserie. 19.55 Millionær i forkledning (r) (26) Br. dokumentarserie. Daniel Smith (26) har jobbet siden han var femten år i sin fars møbelforretning. 20.45 House (r) (18) Am. dramaserie. House og teamet behandler skuespilleren «ridder» William som faller under kamp. 21.25 Historier om graviditet (2) Br. dokumentarserie. 22.25 Glamormodeller: mamma og meg (r) Br. dokumentar fra 2010. 23.20 Clara Sheller 00.10 The Pacific (r) 01.00 Nattsending

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.40 Wildfire (r) 08.25 Veronica Mars (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarer vs. ungkarskvinner 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.05 Veronica Mars (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r)

18.55 19.30 20.30 21.30 22.30

Grensevakten (r) Wipeout Et lite stykke Thailand Undercover Boss The Closer

23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI: Miami (r) 00.55 Special Victims Unit (r) 01.50 CSI (r) 02.45 48 timer (r) 03.35 Lost (r) 04.25 Special Victims Unit (r) 05.1006.00 Wildfire (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 11.00 Supermorgen 13.30 Skunk Fu! (r) 13.45 Megafon (r) 14.15 H2O (r) 14.40 Familien Pling (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Gjett med Jess (r) 18.10 Rorri Racerbil (r) 18.20 Milly og Molly (r) 18.35 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.29 Megafon

07.10 Morgensending 09.30 Unge Mødre DK (r) 10.00 Charmed (r) 11.00 Gilmore Girls (r) 11.55 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 The Vampire Diaries 21.00 Medium 21.55 Gutten som har levd før (r) 23.00 Kalde saker – nye bevis 23.30 The Closer (r) 00.30 Ghost Whisperer (r) 01.25 Fornemmelse for mord 02.20 Paranormal State (r) 02.45 Charmed (r) 03.40 Nattsending

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 According to Jim (r) 09.50 How I Met Your Mother (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model New Zealand 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Ekstrem oppussing USA (r)

17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Bones 19.30 Hellstrøm rydder opp (r) 20.30 Gordon Ramsay rydder opp 21.30 Bones 22.30 Dad Camp 23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 The Hard Corps Am. actionthriller fra 2006. 02.15 The Riches 03.05 Kings 03.55 Fear Itself 04.40 Mad Men (r) 05.3006.00 Entourage (r)

09.15 Morgensending 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Håndball-VM: Brasil – Japan Direkte. 18.45 Håndball-VM: Etter kampen 19.00 Gene Simmons 19.30 Kjetil og Kjartan 20.00 Amerikas tøffeste fengsel 20.30 Galskap på reisen 21.00 Alarm 112 21.30 Håndball-VM: Østerrike – Ungarn Direkte. 23.15 Håndball-VM: Etter kampen 23.30 Criminal Minds (r) 00.20 Sangen om den råtne potet 02.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Seinfeld (r) 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 Drew Carey (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Familien Griffin (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA 17.00 NCIS (r) 18.00 Futurama (r) 18.30 Familien Griffin 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Ombord Air Force One 21.30 Hevn på to hjul Am. action fra 2004. 23.10 Cops (r) 23.40 Simpsons (r) 00.10 Simpsons (r) 00.40 Deadliest Catch (r) 01.35 Most Shocking (r) 02.20 Nattsending

©Universum

09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav Direkte fra Bjerke travbane. 14.30 Solens mat (r)


Vestfold Blad    januar 2011    uke 3

46 46

FREDAG 21. JANUAR

09.50 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Kjendisbarnevakten (r) 14.10 Verdensarven (r) 14.30 Lyngbø og Hærlands Big Bang (r) 15.20 Debatten (r) 16.20 Urix (r) 16.40 Derrick (r) 17.40 V-cup hopp Direkte fra Zakopane. Kommentator: Arne Scheie. Forts. fra NRK1. 18.15 Sport i dag 19.00 Kunsten å bli kunstner (r)

19.30: Svenskehandel

06.30 Morgennytt 10.00 Debatten (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Glimt av Norge (r) 11.20 Vcup alpintDirekte fra Kitzbühel. Kommentatorer: Lars Lystad og Marius Arnesen. 13.00 NRK nyheter 13.05 Sport i dag 14.00 NRK nyheter 14.15 V-cup skiskytingDirekte fra Anterselva. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 16.00 NRK nyheter 16.10 Sport i dag 16.25 V-cup hoppDirekte fra Zakopane. Kommentator: Arne Scheie. 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Christine (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag

Et underholdningsmagasin fra store studio i Bergen.

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt Distriktenes magasin.

20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang

(3) Et populærvitenskapelig underholdningsprogram med fast ekspertpanel. Komikerduoen Dagfinn Lyngbø og Anne-Kat. Hærland stiller de spørsmålene de alltid har ønsket å få svar på. Forfengelighet.

20.55 Nytt på nytt 21.25 Skavlan Talkshow.

22.25 Sporløst forsvunnet

(8) Am. krimserie. Da en profilert slåsskjempe forsvinner etter å ha vunnet en kamp, oppdager teamet at han kan ha visst hvem som stod bak bortføringen.

23.05 Kveldsnytt 23.20 Elskerinner

(2) Br. dramaserie.

00.10 Pop-perler fra 60-tallet 01.05 Sognepresten (r) 01.35 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

18.00 En bit av Norge

(5) Norsk matprogram. HD.

19.30 20.00 (r) 21.00 21.10 21.20 (r) 21.50 (r) 22.20 23.15

Korrespondentane Hvem tror du at du er? Nyheter Filmavisen 1961 Skispor 1952 til 1982 Skispor 1952 til 1982

Norsk polarhistorie (r) Det fantastiske livet (r)

00.05 Livet etter krigen Am. dokumentarfilm fra 2006. 01.20 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.35-04.55 Distriktsnyheter

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 Wipeout 20.30 Ullared (r) 21.30 Miss Undercover

Am. actionkomedie fra 2000. 23.45 The Graham Norton Show 00.45 CSI: Miami (r) 01.40 Terror ombord Am. thriller fra 1989. 03.35 CSI: NY (r) 04.20 Lost (r) 05.10-06.00 Wildfire (r)

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 MasterChef: Norges nye mesterkokk (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA (r) 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Model New Zealand 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Ekstrem oppussing USA (r)

17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Bones 19.30 Hellstrøm rydder opp (r) 20.30 Marco's Kitchen Burnout 21.30 King Kong

Newz./am./ty. actioneventyr fra 2005. 01.15 Talladega Nights Am. komedie fra 2006. 03.10 Taina II Bras. drama fra 2005. 04.30 Akutten (r) 05.15-06.00 Las Vegas (r)

Norsk talkshow.

19.30 Svenskehandel

(1) Norsk dokusåpe. Vi følger livet til de butikkansatte og besøkende i Svinesund.

20.00 Det store korslaget

(3) Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Det store korslaget – resultater

(3) Underholdningsprogram. Hvem blir det andre koret som må forlate «Det store korslaget»?

22.20 Mord og mysterier (r)

Blood Wedding. Br. krim. Del 1 av

23.20 Mord og mysterier (r) 00.15 Manderlay 02.50 Christine (r) 03.15 Christine (r) 03.40 Cursed 05.25 Sportsnyhetene 05.40 Været (r) 05.50-06.25 Sonen

19.30 Ketch! and hiro-pon (1) Br. komiserie. 20.00 Urørtfinalen 2011 21.40 Mad tv (r) (3) Am. komiserie. 22.20 Dating i mørket (r) (2) Norsk realityserie. I kveldens episode er det Bjørn Christiansen (27), Svend Lindhjem (24), Joakim Høydal (24), Ingrid Nordstrøm Halvorsen (23), Tonje Langeteig (28), Katrine Edvardsen Snaunes (23) som dater. 23.05 Historier om graviditet (r) (2) Br. dokumentarserie. 00.05 Radioresepsjonen på TV (r) 00.35 Drikker jeg for mye? (r) 01.25 Svisj 03.00 Svisj gull 04.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen 10.30 Diverse sendinger 13.45 Fin fredag (r) 14.15 H2O (r) 14.40 Familien Pling (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Tid for tegn: Lek uten ord (r) 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Mamma Mø og Kråka (r) 18.10 Sangsilla 18.30 Kom og lek 18.35 Superkviss (r) 18.50 Supernytt miks 19.00-19.29 Fin fredag

07.10 Morgensending 09.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.30 Unge mødre (r) 10.00 Charmed (r) 11.00 Gilmore Girls (r) 11.55 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 Collegeliv 21.00 The Flock Am. thriller fra 2007. 23.00 Supernatural 23.55 The Vampire Diaries (r) 00.55 Ghost Whisperer (r) 01.45 Paranormal State (r) 02.15 Charmed (r) 03.05-04.01 Diagnose: Mord (r)

09.15 Morgensending 11.30 Frasier (r) 12.00 Cash Quiz (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Gene Simmons 19.30 Kjetil og Kjartan 20.00 Due South 21.00 Snikskytter Am. actionthriller fra 2007. (15 år) 23.20 Monk (r) 00.10 Penn og Teller (r) 00.45 Mordkommisjonen (r) 01.55 South Park (r) 02.25 South Park (r) 02.55 Gene Simmons (r) 03.25 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Seinfeld (r) 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 Drew Carey (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Familien Griffin (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA 17.00 NCIS (r) 18.00 Futurama (r) 18.30 Familien Griffin 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Verdens villeste politivideoer (r) 21.30 Dead Silence Am. grøsser fra 2007. 23.15 Psycho II Am. grøsser fra 1983. (18 år) 01.30 Simpsons (r) 02.00 Simpsons (r) 02.25 Nattsending

©Universum

20.05: Lyngbø og Hærlands Big Bang

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.40 Wildfire (r) 08.25 Veronica Mars (r) 09.10 One Tree Hill (r) 10.00 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarer vs. ungkarskvinner 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.05 Veronica Mars (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

LØRDAG 22. JANUAR

07.10 Disneytimen 08.10 Ut i naturen (r) 08.40 Folk (r) 09.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (r) 10.00 V-cup langrenn: 10 km klassisk kvinnerDirekte fra Otepää, Estland. 11.20 V-cup alpint: Utfor mennDirekte fra Kitzbühel. 12.55 V-cup langrenn: 15 km klassisk mennDirekte fra Otepää, Estland. 14.25 V-cup skiskyting: Sammendrag stafett kvinnerFra Anterselva. 15.25 V-cup skiskyting: Fellesstart mennDirekte fra Anterselva. 16.20 V-cup hoppDirekte fra Zakopane.

18.15 Sport i dag 18.35 AF1 (r)

(3) Norsk dramaserie.

19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Melodi Grand Prix 2011

Delfinale fra Florø. Florø er vertsby for den andre delfinalen i Melodi Grand Prix 2011. Mimi Blix og Babel Fish er blant de sju bidragene seerne kan stemme på.

21.15 Det må jeg gjøre før jeg dør

(2) Underholdningsserie. HD. Da Espen ble alvorlig syk, og legene hadde gitt ham opp, ønsket lillebror Morten at storebroren skulle få reise på tur til Manchester for å gå på fotballkamp med sin sønn Oliver. Vi får også møte Snåsamannen Joralf Gjerstad.

21.55 Nye triks

(4) Br. dramaserie. Teamet etterforsker drapet på en ung fredsaktivist som ble drept i nærheten av en kjernefysisk base i 1984.

22.50 Muntre glimt fra «Smil til det skjulte kamera» 23.00 Kveldsnytt 23.15 Den siste revejakta Norsk komedie fra 2008. (15 år)

00.35 Dating i mørket (r) 01.20 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-07.00 Country jukeboks u/chat

21.40: One Hour Photo 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Nouky og venner 07.06 Fem minutter mer 07.12 Gjett hva 07.19 Louie 07.26 Penelope 07.31 Cotoons 07.38 Den magiske karusellen 07.49 Woffy 07.55 Hanas hjelpetelefon 08.05 Lauras stjerne 08.17 Trillingsøstrene 08.24 Manon 08.31 Rosas verden 08.42 Familien Stor 08.53 Babar 09.15 Horseland 09.36 Loulou fra Montmartre 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Get a clue 13.00 Kyle XY 14.00 Den iskalde krigen (r) 15.00 Sport & SpillVi gir deg de heteste spilltipsene foran helgens serierunde. 15.30 TRUDE/ (r) 16.00 Snøhulemannen (r) 17.00 Det store korslaget (r)

18.00 Det store korslaget – resultater (r) 18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Solsidan (3) Sv. komiserie.

20.00 Torsdag kveld fra Nydalen (r) (3) Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.30 VM-studio 21.40 One Hour Photo

Am. thrillerdrama fra 2002. HD. I rollene: Robin Williams, Connie Nielsen. (15 år)

23.35 Springet

Da. drama fra 2005.

01.30 To ess og ingen dame

Am. romantisk komedie fra 1968.

03.25 Sportsnyhetene (r) 03.35 VM-studio (r) 03.40 Været (r) 03.50-06.25 Sonen

19.30 Kjendisbarnevakten (r) (3) Norsk underholdningsserie. Per Sundnes. 20.10 Top Gear – Australia (r) (8) Austr. underholdningsserie. 21.00 Radioresepsjonen på TV (r) (10) P3s populære radioprogram – på TV! 21.30 Standup med John Oliver i New York (r) Am. talkshow. 22.10 Harde baller Balls of Fury. Am. komedie fra 2007. I rollene: Dan Fogler, Christopher Walken, George Lopez. Regi: Robert Ben Garant. (11 år) 23.40 Melodi Grand Prix 2011 (r) 01.00 Nattsending

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Eve (r) 07.15 Rita rocker (r) 07.40 Clueless (r) 08.05 Sister, Sister (r) 08.35 Under samme tak (r) 09.05 Girlfriends (r) 09.30 Girlfriends (r) 09.55 Megaquiz 11.10 Roomservice (r) 12.10 Byggebransjens cowboyer (r) 13.10 Smallville (r) 14.10 Friday Night Lights (r) 15.05 Hundehviskeren 16.05 SOS hundehjelpen 17.05 One Tree Hill 18.00 Bortskjemte tenåringer 18.30 Heia Tufte (r)

19.30 Et lite stykke Thailand (r) 20.30 Marriage Ref 21.30 Oppskrift på mord Am. thriller fra 2002.

23.25 Rookie Blue (r)

00.40 48 timer 01.15 Fartøyet Am. science fiction fra 1998. 03.40 Lost (r) 04.30 CSI (r) 05.05 Eve (r) 05.30-06.00 Rita rocker (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 10.00 Diverse sendinger 11.05 Den blå sandens hemmelighet (r) 11.30 Johnny og Johanna (r) 12.00 Newton (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 14.45 Tricky TV (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 Dyrevenn (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Boxer (r) 18.25 Pingu (r) 18.35 AF1 (r) 19.00-19.30 AF1

07.05 Morgensending 09.50 Ryddige hjem (r) 10.55 Slankekrigen (r) 12.40 Tori & Dean i Hollywood (r) 13.45 Judge Judy (r) 14.05 Judge Judy (r) 14.40 Judge Judy (r) 15.05 Modelljakten 35 + (r) 16.05 Hvordan se bra ut naken (r) 17.05 True Beauty (r) 18.05 Lisa Williams Live! (r) 19.10 Makeover: mor og datter (r) 19.45 Motepolitiet 21.00 Terror ombord (r) 22.55 Modelljakten 35 + (r) 23.50 Skjønnhetens stygge ansikt (r) 00.55 Medium (r) 01.50 Supernatural (r) 02.50 Paranormal State (r) 03.20 Det spøker! (r) 04.15 Nattsending

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Nanny 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Britney Spears: Fra himmel til helvete 11.00 Celebrity Masterchef Goes Large 11.35 Living Proof Am. drama fra 2008. 13.25 The Class (r) 13.55 True Hollywood Story: Kim Cattrall 14.55 Chuck

15.55 I Survived a Japanese Game Show 16.55 Dirty Dancing: The Time of Your Life 17.35 Er du smartere enn en tiåring? 18.35 Dusinet fullt 2 Am. komedie fra 2005.

20.30 Bones (r) 21.30 Ransom

Am. thriller fra 1996. 23.55 Waterworld Am. action fra 1995. 02.35 Psycho Am. grøsser fra 1998. 04.35 Akutten (r) 05.25 Bundy (r) 05.50-06.00 Viasats verden

11.15 Morgensending 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 Cleveland Show (r) 14.30 Cleveland Show (r) 15.00 Sportsmagasinet (r) 15.30 Oppfinnelser fra gamle dager (r) 16.00 Kontoret 16.30 Kontoret 17.00 Galskap på reisen (r) 17.30 Knuserne (r) 18.00 Stuntstjerner 19.00 Golden Goal (r) 19.30 Monty Python's Flying Circus 20.05 Monty Python's Flying Circus 20.45 Den rosa panteren 21.00 Criminal Minds (r) 21.55 Numbers 22.50 Showman (r) 23.20 Showman (r) 23.50 Showman (r) 00.20 RAW Wrestling 01.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 American Gladiators (r) 13.00 How I Met Your Mother (r) 13.30 Coach 14.00 Coach 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 LA Ink 16.30 Fear Factor USA 17.25 The A-Team 18.25 Urban Legends (r) 18.55 Community 19.25 The Gadget Show 20.00 Cops (r) 20.30 NCIS 21.30 Saturday Night Live 22.30 Udødelig våpen 1 Am. komedie fra 1993. 24.00 New York Undercover (r) 00.55 Fear Factor USA (r) 01.45 Nip/Tuck 02.30 Team Knight Rider (r) 03.15 Nattsending

©Universum

21.15: Det må jeg gjøre før jeg dør

07.40 Oddasat (r) 07.55 Distriktsnyheter 11.15 Åpning av Kulturhuset Terningen Arena i Elverum (r) 12.50 V-cup skiskyting: Stafett kvinner Direkte fra Anterselva. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 14.20 V-cup kombinert: Hopp Fra ChauxNeuve. Kommentatorer: Andreas Toft og Hallvor Skard. 15.00 Sport i dag 15.25 V-cup kombinert: Langrenn Direkte fra ChauxNeuve. Kommentatorer: Andreas Toft og Halldor Skard. 16.00 VM skøyter sprint Fra Heerenveen. Kommentatorer: Ove Eriksen og Ådne Søndrål. 18.00 Trav V75 med sport og underholdning fra Bjerke travbane i Oslo. 18.55 Viten om: Gullfeber på Grønland (r) 19.25 Filmavisen 1961 (r) 19.35 Lydverket (r) 20.05 Popperler fra 60-tallet (r) 21.00 Nyheter 21.10 På tynn is (r) 22.00 Cat Dancers 23.15-01.10 Fuglene Am. thriller fra 1963.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 3

47 47

SØNDAG 23. JANUAR

21.15: Downton Abbey

18.00 Bokprogrammet (r)

Berømmelsens pris. Litteraturserie. Bokprogrammet møter den amerikanske forfatteren Bret Easton Ellis og Tiger Garté.

18.30 Newton

Populærvitenskapelig program for barn og unge. I animasjonsfilm blir dukker levende. Kristoffer finner ut hvordan vi får dukkene til å bevege seg som mennesker.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.15 Hvem tror du at du er?

(4) Norsk underholdningsserie. Mari Maurstad slektsforsker for å finne ut hvordan livet i kunstnermiljøet i Paris var for besteforeldrene hennes på 1920-tallet.

21.15 Downton Abbey

(4) Br. dramaserie. Matthew og Marys forhold tar en uventet vending. I tillegg holdes det hagefest på Downton som avsluttes med en sjokktilståelse fra Robert.

23.05 Kveldsnytt 23.20 Filmbonanza (r) 23.50 Koselig med peis (r) (3) Norsk dramaserie.

00.50 Kjendisbarnevakten (r) (3) Norsk underholdningsserie.

01.30 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.25 Boblins 07.35 Benjamin Bjørns hemmelige verden 07.58 Byggmester Bob 08.08 Oktonautene 08.20 Elias 08.30 Vennebyen 08.41 Toot og Puddle 08.52 Geronimo Stilton 09.16 Pokemon 09.37 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Kristiansen & Strand 12.00 Gubben og katten 13.30 Kyle XY 14.30 Villmarksliv (r) 15.00 Den umulige reisen (r) 16.00 Veien til paradis (r) 17.00 Verdens hardeste triatlon (r)

18.00 Pastor på prøve (r) (3) Norsk livssynsprogram.

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Eve (r) 07.15 Rita rocker (r) 07.40 Timon og Pumbaa 08.00 Timon og Pumbaa 08.25 Sonnys sjanse (r) 08.45 Magikerne på Waverly Place (r) 09.10 Girlfriends (r) 09.35 Girlfriends (r) 10.00 Megaquiz 11.10 SOS hundehjelpen (r) 12.10 Hundehviskeren (r) 13.10 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) 14.35 No Ordinary Family (r) 15.30 Ungkaren 20 vs 40 (r) 16.30 Ungkaren 20 vs 40 (r) 17.30 Tangerudbakken borettslag (r) 18.30 Hvem kan slå Ylvis? (r)

20.25 Hvem kan slå Ylvis? (r) 21.30 Åndenes makt (r) 22.30 CSI: NY (r)

23.30 Krimkommisjonen (r) 00.30 The Closer (r) 01.25 Body Heat Am. thriller fra 1981. 03.25 Helten fra Hudson River (r) 04.25 CSI: Miami (r) 05.15-06.00 Lost (r)

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Supernanny

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Nanny 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Guinness World Records Smashed (r) 11.00 Du er hva du spiser UK (r) 11.30 Tryllekunstens hemmelighet (r) 12.30 The Sandlot 3 Am. familiefilm fra 2007. 14.30 Modell for en dag (r) 15.25 'Til Death (r) 15.55 The Fashion Show 16.55 Paris Hilton's British Best Friend (r)

18.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 19.00 Luksusfellen (r) 20.00 Ekstrem oppussing USA 21.00 Evan den allmektige Am. komedie fra 2007.

22.55 Til Death 23.25 Hide and Seek

Am. skrekkfilm fra 2005. 01.05 Apotekeren Ty. dramakomedie fra 1997. 02.55 The Unit (r) 03.40 Damages (r) 04.25 Damages (r) 05.10 Bundy (r) 05.4006.00 Viasats verden

(9) Am. dokusåpe.

20.00 Vil du bli millionær?

(27) Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 VM-studio 21.45 Wallander: Afrikaneren (r)

(1) Sv. thrillerserie. Kriminalinspektør Kurt Wallander får en ny komplisert sak da en afrikaner blir funnet drept i et tog fra Ystad.

22.45 Wallander: Afrikaneren (r) (2) Sv. thrillerserie.

23.45 Intelligence 00.40 Wallander: Mastermind (r) 01.40 Wallander: Mastermind (r) 02.45 Anna Pihl (r) 03.35 60 Minutes (r) 04.25 Sportsnyhetene (r) 04.35 VM-studio (r) 04.40 Været (r) 04.50-06.25 Sonen

19.30 Nytt på nytt (r) 20.00 House (r) (18) Am. dramaserie. House og teamet behandler skuespilleren «ridder» William som faller i kamp. 20.45 Dating i mørket (r) (2) Norsk realityserie. 21.30 Den siste revejakta Norsk komedie fra 2008. I rollene: Thomas Bo Larsen, Nicolai Cleve Broch, Kåre Conradi, Kristoffer Joner, Emilie K. Beck. Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen. (15 år) 22.50 Ikke gjør dette hjemme (r) (3) Underholdningsserie. 23.20 Standup med John Oliver i New York (r) (2) Am. talkshow. 00.05 Top Gear – Australia (r) 00.55 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 10.00 Diverse sendinger 14.30 Mánáid-tv 14.45 Tricky TV (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 Animalia (r) 16.35 Flatmania 16.45 AF1 (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Æsops teater (r) 18.10 Med bestefar i lomma 18.25 KatjaKaj og BenteBent (r) 18.30 Newton 19.00 Star Wars: The Clone Wars 19.20-19.30 Tom og Jerry (r)

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

5 DAGERS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Redaksjonsmedarbeidere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Silje Elise Mossestad, Ingrid L. Christensen, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Mathea Skaalvik Pihl, Gro Larsen, Geir Knutsen, Cecilie Bratli og Fanny E. Bettum Lunde. Design: Reagens. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

KONTAKT OSS:

Bestillingsfrist for tekstannonser/ annonseplass: Kl. 14 torsdag før innrykk. Materiellfrist: Annonser som skal produseres: kl. 16 torsdag før innrykk. Ferdigmateriell: kl. 10.00 mandag før innrykk.

Vestfold Blad post@vestfoldblad.no tips@vestfoldblad.no

07.10 Morgensending 11.00 Magikerne på Waverly Place (r) 11.30 Spirit – hingsten fra Cimarron Am. animasjonsfilm fra 2002. 13.20 Judge Judy (r) 13.55 Judge Judy (r) 14.25 Collegeliv (r) 15.25 Mitt hemmelige tenåringsliv (r) 16.25 Gossip Girl (r) 17.20 En døende mors dagbok (r) 18.25 Unge mødre (r) 18.55 Now and Then Am. romantisk komedie fra 1995. 21.00 Sofies valg Am. drama fra 1982. (15 år) 23.50 The Ruby in the Smoke 01.45 The Graham Norton Show 02.50 Paranormal State (r) 03.15 Nattsending

08.30 Morgensending 12.20 M*A*S*H (r) 12.50 M*A*S*H (r) 13.20 M*A*S*H (r) 13.50 M*A*S*H (r) 14.20 Fifth Gear (r) 14.50 Motorvision (r) 15.50 Monty Python's Flying Circus (r) 16.25 Monty Python's Flying Circus (r) 17.00 Hollywood-profiler: Charlize Theron (r) 18.00 Kjeltringer på kjøkkenet (r) 19.00 Merlin (r) 20.00 Cleveland Show 20.30 Cleveland Show 21.00 Død snø Norsk grøsserkomedie fra 2009. 22.45 Hollywood-profiler: Luke og Owen Wilson 23.35 The Dudesons 00.05 The Dudesons 00.35 South Park (r) 01.05 South Park (r) 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 LA Ink (r) 13.00 Coach (r) 13.30 Coach (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 The Gadget Show (r) 15.05 The A-Team (r) 16.05 Ax Men (r) 17.05 Simpsons: Stemmene bak suksessen 18.05 Police Tech (r) 19.05 Stargate Universe 20.00 Two and a Half Men 20.30 Eleventh Hour 21.30 Moments of Impact 22.30 Nådeløse menn Am. western fra 1992. (15 år) 00.20 Verdens villeste politivideoer (r) 02.00 No Signal 02.25 MAD TV 03.05 Saturday Night Live (r) 03.50 Nattsending

Medarbeidere i Vestfold Blad Sverre Aamodt ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

Marianne Henriksen redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029

Mathea Skaalvik Phil journalist mathea@vestfoldblad.no Telefon: 971 57 578

Silje Elise Mossestad journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536

Ruth Monfort journalist ruth@vestfoldblad.no Telefon: 988 29 003

Per Poulsen salgsleder per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210

Halvard Bertelsen mediekonsulent halvard@vestfoldblad.no Telefon: 950 00 195

Per-Olav Leth mediekonsulent pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012

Joyce Christine Øksenholt mediekonsulent joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340

Tommy van Wallinga mediekonsulent tommy@vestfoldblad.no Telefon: 975 28 712

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig nina@vestfoldblad.no Telefon: 902 58 140

Trude Fjeldbo kontorleder trude@vestfoldblad.no Telefon: 33 46 20 00

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no

©Universum

07.00 Jo Jos sirkus 07.25 Norge rundt (r) 07.50 Tradisjonshandverk (r) 08.00 Migrapolis (r) 08.35 Melodi Grand Prix 2011 (r) 09.55 Vcup langrenn: Sprint kvinner og mennDirekte fra Otepää, Estland. 11.30 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, mennFra Kitzbühel. 12.20 Sport i dag 12.35 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinnerDirekte fra Anterselva. 13.25 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, mennDirekte fra Kitzbühel. 14.35 Vcup skiskyting: Stafett mennDirekte fra Anterselva. 16.00 V-cup hoppDirekte fra Zakopane. 17.00 Sport i dag 17.30 Åpen himmel

19.00: Supernanny

09.10 Skavlan (r) 10.10 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn Direkte fra Kitzbühel. 11.30 På tynn is (r) 12.25 V-cup kombinert: Hopp Direkte fra Chaux-Neuve. 13.25 Nasjonalgalleriet (r) 14.00 VM skøyter sprint: 500 m Direkte fra Heerenveen. 14.45 V-cup hopp: 1. omgang Direkte fra Zakopane. Kommentator: Arne Scheie. 15.50 VM skøyter sprint: 1000 m Fra Heerenveen. Kommentatorer: Ove Eriksen og Ådne Søndrål. 16.30 V-cup kombinert: Langrenn Direkte fra ChauxNeuve. Kommentatorer: Andreas Toft og Halldor Skard. 17.00 Melodi Grand Prix 2011 (r) 18.20 Norge rundt og rundt 18.50 Nye triks (r) 19.40 Verdensarven 19.55 Kalandia – en grenseovergang (r) 21.00 Nyheter 21.10 Hovedscenen 22.40 Hovedscenen 22.55 Uka med Jon Stewart 23.20 Colbert-rapporten 23.4501.20 Veien til Guantánamo (r)


– Nå er vi ikke redde lenger. En sittende mann har ikke bruk for ære, han har bruk for varme strømper. Knut Hamsun

I skrivende stund...

Ført i pennen av Kjell Arne Bratli

Vi som liker det grønne og varme kunne med andre ord ane en fortrøstningsfull

BELØP

VEKST

ØYBOER SNAKKET

fremtid. Men hva skjer så? Nine eleven og bom stopp – og deretter går det meste den gale veien. Mot istid og golffrie vintre. Ja, enda verre, det går mot nesten golffrie somre, slik som det bøtter ned med vann i ukesvis og månedsvis i den grønne årstid.

Forklaringen er visstnok enkel, iallfall for dårlige somre. Lavtrykkene har rett og slett endret seg til sydligere baner, mellom sydspissen av Norge og nordspissen av Danmark. Det vil si den veien som treffer Vestfold rett i fleisen. I følge værpersoner. Det sier seg vel også nesten selv, for uten lavtrykk blir det vel ikke mye til regn? Enhver som tittet ut av vinduet over perioder noen måneder forrige vår, sommer og høst vet forøvrig at lavtrykkene også fører med seg masse nedbør, ustabil luft og kraftige regnbyger med torden. I hvert fall inntil tørken kommer – med skogbrann og vann som mangelvare. Men istiden er allikevel verst. Allerede nå måneder med sprengkulde og sjokkartet dyr strøm, og enda bare midtveis i januar! Da takke meg til en dag på stranden med 25+ i luften og 20+ i vannet. Også det gjerne i januar. Alternativt en tur til det blide Danmark, der det lokkes med råbillig overnatting og golf i norsk vinterstid. Brukbar temperatur, sneen fortere borte og bare litt blæst. Men ikke meget blæst, sa værmannen på tv, for den lille spiss som kalles Danmarks topp, ville ligge i le av de norske fjelde, og både regn og storm ville treffe lenger syd på Jylland. Jommen så jeg ly av de norske fjelde, for dette var vind av den typen man på den nordlige part av delingslinjen i Skagerrak kategorisk benevner som dje-

OPPHAV

PLASK

STUPE VIRVAR

ETSE

BRENSEL UTKAST

LARVE ALLIANSE

DYREBOLIG HEST STAMMESYMBOL

KOMMUNE FOTTØY

VERKTØY UNION

KALD VIND KLODRIAN

KVINNELIG

KOM INN PÅ

HALER SKOGSDYR

POLERT

SKITNE SIDEN

ARTIST OMDREIFARGE NING

OMFATTENDE FLOD

GODT

KNEGGER

DIKT BUNNSKRAPT

SATT TIL LIVS

FARKOST

FORTJENESTE

VESTFOLDKOMMUNE EMNE

STJELER

SUPPORTER IKKE MER

.... OG

OFTE

5 8 7 1 1 4 3 6 1 2 4 3 5 9 6 4 9 5 5 3 1 4 3 4

5

8 6 9 1 2 1 4 2 5 3 8

8 7 9 4 5 8

1 9

Vanskelig

9 8 7 4

3

5

2 6 8 9 8 3

2 3 1

7 8 1 5 2 9 6

FAST PUNKT

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

1 3 7 5 6 2 4 9 8

HODEPLAGG NR. 1

FARGE

....

3

Illustrasjon: Jonas Alexander Larsen

DISTANSE BE

FRISTET MISTE FESTET

KRIBLE SMÅTT OM FARKOST KRANGEL

STIKKE INNOM

det får så være, men prognosene er ikke på vår side, vi som ønsker oss til varmere land. Derimot er vi lovet kalde og våte somre, iskalde og snetunge vintre, tørke og vannmangel – og fortsatt høyere på strøm. Været kan det nesten ikke bli.

FISKEUHYG- SNØRE GELIG KJØR

SKADE STERKT

FISK EKKEL

Trøsten får være som i sangen om nordmannen etter at han på vinteren stundom tenkte: gjev eg var i eit varmare land. Men når vårsol i bakkane blenkte, fekk han hug til sin heimlege strand. Og når liane grønskar som hager, når det lavar av blomar på strå. Og når netter er ljose som dagar, kan han ingen stad venare sjå.

SVAK LYD HOVEDSTAD

VINTERSPORT TETT DREV

7

5 6

7 2

RØRT

SPOR

9 5

1

3

ROVDYR

TONE BY I JEMEN

6 8 9

9 3

MATT

INNSTILLER TRÅLE MUSLING

Sudoku

Middels

OFFISER

FESTE

HJELPEMIDDEL

REDE

VEKST

velsk. Blæsten oppgikk til 27 sekundmeter, med istapper og sne i bygene.

LATER SOM UL

REBELSK

side 3

Lett

Hva er det med været? i en sånn ti-femten år satte jeg min lit til at jeg i min levetid skulle oppleve å se daddelpalmer gro langs Oslofjordens brem. Dette var på 1990-tallet pluss litt til, da vintrene var grønne og vi kunne spille golf året rundt. Sant nok med litt kjølig januargufs i ansiktet, men dog. Varmegradene var den gang mange på årets korte dager. Og la meg bekjenne med en gang, jeg er tilhenger av palmer, og ser dem gjerne omkranse både hjembyen og golfbanen. Ja, for den saks skyld liker jeg å golfe blant appelsintrær og olivenlunder, og gjerne innta lunsjen under vintreets pergola. Så løfterikt varmt var det på den tiden at det også ble dyrket vin på Hallingstad gård på Kirkebakken i Borre. L’esprit d’Edvard Munch het den.

Skuddramaet i Sandefjord

HALLIDRETT BERØVE LANGT IFRA BANEDEKKE SÅ SYND!

9 8 2 1 3 4 5 7 6

5 4 6 9 8 7 1 2 3

6 2 3 7 1 5 9 8 4

8 1 4 6 2 9 7 3 5

7 5 9 3 4 8 2 6 1

2 6 8 4 9 1 3 5 7

3 7 1 2 5 6 8 4 9

4 9 5 8 7 3 6 1 2

Vestfold Blad - uke 3  
Vestfold Blad - uke 3  

Den 38. utgaven av Vestfold Blad

Advertisement