Page 1

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING

WWW.VESTFOLDBLAD.NO

På orgeltur til Nidaros

Ivrige hender glir over tangentene, føtter rekker nesten ikke ned til pedalene. Les om kulturskolen i nordfylkets tur til Trondheim. Turen ble mulig takket være midler fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping - og en ildsjel av en KULTUR SIDE 13 orgellærer, Bjørn Vidar Ulvedalen.

Det gode liv som gammel Les den hjertevarme skildringen om hvordan livet endrer seg fra en tid som aktivt pensjonistpar til tiden der den enes helse begrenser og utfordrer.

SAMFUNN SIDE 6-8

JANUAR 2011

UKE 1

ÅRGANG 2

Bilene forsynes med en prislapp som blir umulig å innfri for de som preger ulykkesstatistikkene, i det de ruller inn på norske veier. LES UKENS LEDER SIDE 2

HVA BRINGER 2011?

NÆRING: Se utdrag av NHOs økonomibarometer for 2011, og les nyttårskommentaren til Einar Røsås, regiondirektør i NHO. SIDE 28–29

Åpnet døren til verden Hva skulle vi med en internasjonal skole i Norge? Det var det mange som ikke forsto da Elisabeth Norr ufortrødent jobbet mot å gi norske barn det samme tilbudet som barn i

utlandet har. I år fyller skolen 20 år. Les gründerhistorien og flere eleverfaringer som viser at skolen har vært en positiv aktør å ha i fylket. NÆRING SIDE 24–26

i F u l l f alriet ne! k vannsk

Nytt ygg! sklieb ger! a alle d Åpent e.as v ti c w.a Se ww

ø i T n s berg !

REISELIVSMESSEN 2011 Finn din drømmeferie!

Tønsberg Messeområde 29. og 30. januar Over 70 spennende utstillere innen: Charterferie, kjøp av eiendom i utlandet, cruise, spa og helseferier, Ferie i Norge, storbyferie, buss og seniorreiser, ekstremsport og aktivitetsreiser, Tema og vinturer, fot, sykkel og seilferier, forretningsreiser, eksotiske reisemål, Familieferier, singelturer, safari, golf og sportsreiser m.m

Arrangør:

www.k2marketing.no

Tel 33 34 59 00

Elisabeth Norr åpner døren til skolen – her sammen med dagens rektor for Skageraks barne- og ungdomsskole, Janet Field.


VESTFOLD BLAD

2

JANUAR 2011

UKE 1

SAMFUNN

Hvem har noen å miste? Det er en kjensgjerning at bak hvert dødstall i trafikken ligger det også andre liv som har fått en brå endring. Slik høyreleder Erna Solberg påpekte ved minnemarkering søndag. Arbeidsføre og aktive har på et øyeblikk fått en ny hverdag, og må ofte bruke kreftene til å STORE OG SMÅ hadde samlet seg med falker i hendene ved Eidsfoss Landhandel. Alle foto: Einar Johansen

finne fram i det offentlige helsetilbudet. Derfor bør ikke jubelen stå i taket av at Vestfold «bare» hadde tre dødsfall på

En ny tradisjon er født på Eidsfoss

veiene i 2010. Ofte er det menneskelige feilvurderinger og feilhandlinger som fører til ulykker. I dag finnes teknologi hvor hensikten er å hjelpe føreren til å ta de rette avgjørelsene i trafikken. Det som er synd er at de som har mulighet til å investere i sikkerhet, ikke er identiske med dem som preger ulykkesstatistikkene. For bak tallene skjuler det seg en overvekt av unge mennesker, de med livet foran seg – de med et ferskt førerkort i hånda. Og minst penger på konto. Politikerne har ikke bare et ansvar med utbygging av veier og flere midtdelere for å unngå dødsfall, de har også et ansvar i avgiftene vi pålegges ved kjøp av ny bil. I helgen kom det fram at tunge biler er mer avgiftsbelagt enn lettere biler. I praksis betyr det at den lille ungdomsbilen – eller bil nummer to til den nyetablerte familien – er mindre sikker å ferdes på veiene i enn bilene til de som sitter bedre økonomisk i det. De kan stort sett ikke dra nytte av ny teknologi. For teknologi som vil bli mer og mer standardutstyr i kjøretøyene og dermed tilgjengelig for alle, er som oftest en uoppnåelig drøm for denne gruppen. Det er utviklet løsninger som hjelper førerne til sikker adferd, hindrer farlig adferd og begrenser skader. Virkningsberegninger viser at dette er svært kostnadseffektive tiltak. Trafikkforskerne hevder at de nye systemene for førerstøtte totalt sett vil kunne spare 100 menneskeliv på norske veier hvert år. I tillegg til alle de hardt skadde, som da ville bli skånet. Statens vegvesen anbefaler at en etterspør kjøretøy som har disse systemene for førerstøtte. Det er også avgjørende hvilken evne bilen har til å absorbere kreftene

ungdom bak rattet sitt. For bilene forsynes med en prislapp som blir umulig å innfri for de som preger ulykkesstatistikkene, i det de ruller inn på norske veier. Nylig passerte jeg 40, og kom til et punkt i livet hvor jeg kunne investere i et nytt og relativt trygt kjøretøy. Dermed slipper jeg å stue barna inn i en bil som en gang i tiden var både lekker og smekkfull av hestekrefter. Det som bekymrer i vår iver etter å bli kvitt det firehjulsspinnende uhyret i garasjen, er hvem som kan bli kjøperen, og om vi vil bidra til ulykkesstatistikken. Vil jeg bli en av dem som bidrar til at veiene kjøres på av biler som i et annet land med en annen avgiftspolitikk ville ha blitt skrotet? Der bilene slettes ikke ha blitt kjørt av ferske sjåfører, småbarnsforeldre, studenter og andre vi trenger for å holde samfunnsmaskineriet og velferden i gang. Den unge sykepleierstudenten, ingeniøren eller veiarbeideren som ble trafikkens ofre, er jo nettopp dem vi trenger i framtidens Norge. Så hvorfor ikke satse mer på framtidens Norge, på velferden vi trenger – med å slå et slag for trafikksikkerheten ved et avgiftskutt? Jeg er sikker på at de røde tallene det vil føre til, vil gi grønne et annet sted. Og at vi til syvende og sist også bidrar til et bedre miljø ved å kjøre nyere biler.

som oppstår ved en kollisjon. Bilprodusentene utfører både front- og sidekollisjonstester, ja, noen tester også egenskapene ved rundvelt og kollisjoner bakfra. Men heller ikke bilene som utvikles som følge av disse testene, får en

FRA OSLO: Even (5) hadde tatt turen fra Oslo med mamma Hilde Annette Aakre og pappa Alexander Henriksen for å feire nyttår i Eidsfoss.

Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

SKOLESTUA: Fakkeltoget ved den gamle skolestua på Haugane.

Noen mener en skulle vært fire år i romjul, men etter denne stemningsrapporten fra Camilla Otterlei å dømme, skjønner vi at en i det minste skulle vært på Eidsfoss nyttårsaften. For på årets siste ettermiddag samlet nærmere 150 små og store seg ved Eidsfoss Landhandel med fakler i hendene. Butikken stod for salg av kakao, gløgg og sirupsvafler, hvor inntektene av sistnevnte gikk til en skoleklasse i Serbia. Da klokka hadde passert 16, begynte det lysende toget å be-

vege seg i skumringen. De aller minste fulgte spent med fra akebrettene sine. Turen gikk fra Eidsfoss Landhandel til Hovedgården, for deretter å følge kulturstien rundt Haugane. Ved Bettumverkstedet samlet folk seg for å ønske hverandre godt nytt år og se fyrverkeriet farge himmelen i grønt, lilla og rødt. Fakkeltoget-arrangementet var nytt av året, men av oppmøtet og responsen å dømme, ligger det an til å bli en fast tradisjon på nyttårsaften i Eidsfoss.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

3

SAMFUNN

«Lykkemarkering» til ettertanke

For 17. året på rad skapte mange hundre brennende fakler ettertanke for de fremmøtte og for bilistene som kjørte forbi Borgekrysset ved E 18 i Stokke søndag kveld.

I 2010 var det 210 som døde i trafikken, hadde de omkommet på likt hadde det vært en nasjonal katastrofe. Men for de familiene som blir berørt er det likevel en katastrofe. Erna Solberg

STORT OPPMØTE: Flere hundre var møtt opp for å ta del i minnemarkeringen i regi av blant annet Trygg Trafikk. Vestfoldsveien har i 2010 tatt 3 liv, og 446 skadde.

MINNEMARKERING TEKST OG FOTO: RUTH MONFORT

Tradisjonen «Lys til ettertanke» – en tradisjon som mange gjerne skulle sett unødvendig – minnet de tre døde, og de 446 skadete på Vestfoldveiene i 2010. Til tross for at det var en trist markering var det også på en måte en ”lykkemarkering”, for tallene på dødsulykker har gått drastisk ned det siste året. – Tre drepte i vestfoldtrafikken er det laveste tallet i manns minne, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Vestfold, Tore Kaurin, til flere hundre fremmøtte søndag kveld. Pårørende og andre som ville vise sin respekt til trafikkofrene hadde pakket seg godt inn kulda, og skapte i år som tidligere år ærverdig og høytidelig stemning langs en mørklagt E 18 gjennom Stokke. Veien var opplyst av 446 fakler, og farts-

grensen var satt ned til 30 km/t for å gi rom for ettertanke for de fremmøtte i fakkeltog og for bilistene som passerte. – Kanskje vi aldri klarer å oppnå nullvisjonen vi har med trafikkulykker her, men det er veldig viktig med motivasjon for å fortsette det arbeidet. Det nytter med et målrettet arbeid, sier Kaurin. Og at det nytter er det ingen tvil om, for fjorårets statistikk viser at vestfoldveien i fjor krevde åtte liv mot årets tre.

Tøff hverdag Omfanget av en trafikkulykke er enormt, noe Knut Birkeland med sin historie underbygget i minnegudstjenesten i Skjee kirke etter fakkeltoget. – Vi lever i et vakuum. Vi prøver å finne tilbake til livet, men døtrene våre var livet så det er vanskelig å komme seg videre, forteller Birkeland. 3. mai 2008 mistet han sine to døtre på 16 og 18 år i en tragisk ulykke på Bygdøy, i en ulykke

SENKET FARTEN: Senket farten: Bilene senket farten til 30 km igjennom Borge-krysset langs E 18 i Stokke. Den mørklagte hovedveien var lyst opp av 446 brennende fakler og 3 søyler som markerte de liv og skader som har skjedd på strekningen i 2010.

som krevde tre liv. – Vi har det er vondt og vanskelig, og det er vanskelig å komme seg igjennom dagene, sier mannen som gir sorgen og savnet et ansikt. Heldigvis er statistikken på omkomne i trafikken på vei ned også på landsbasis. I 2010 omkom 210 i Norge, statistikken for tidligere år er høyere. I 2007 var tallet på omkomne 232. – Vi har lov til å glede oss i sorgen, men én død er likevel en for mye, sier lensmann i Stokke, Tore Eriksen, om de brutale trafikkulykkene.

”Lykkemarkering” – I 2010 var det 210 som døde i trafikken, hadde de omkommet på likt hadde det vært en nasjonal katastrofe. Men for de familiene som blir berørt er det likevel en katastrofe, sier leder for Høyre, Erna Solberg, som også kaller minnemarkeringen en ”lykkemarkering”. – Tallene har gått drastisk

ned, og det sier noe om at «Lys til ettertanke» har satt sine spor og har gitt effekt, derfor kan vi si at årets markering er også en lykkemarkering, sier lederen som samtidig presiserte at trafikkulykkene også er en politisk sak, og at det er et politisk ansvar med utbygging av veier og flere

midtdelere for å unngå dødsfall. – Norge er et ekstremt komplisert land å bygge veier i, så det tar tid. Men det får heller ta litt ekstra tid å komme seg trygt hjem til de man er glad i, avsluttet Solberg i Skjee kirke.

LYS TIL ETTERTANKE Årlig tradisjon som blir arrangert for 17. året på rad. Ble før arrangert ved Undrumsdal, 2008 ble arragmentet flyttet til Skjee kirke I Stokke. «Lys til ettertanke» er en markering for å sette søkelyset på de alt for mange trafikkulykkene på Vestfoldveiene Det er et prosjekt mellom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Tunsberg Bispedømmeråd, Statens Vegvesen, Landsforeningen for trafikkskadde og Trygg Trafikk i samarbeid med Stokke kommune, Politiet/ UP, Vestfold interkommunale brannvesen, Ambulansetjenesten i Vestfold, Viking redningstjeneste, Norsk Folkehjelp, NAF, Skjee Menighet, Røde kors, Frivillige Engveien eldresenter og AF Vestfoldveg. I 2010 døde 3 mennesker i Vestfoldstrafikken. 446 ble skadet. Det har vært en gjevn nedgang med de siste 15 årene.

TØFF HVERDAG: Knut Birkeland mistet sine to døtre i mai 2008, i en brutal trafikk ulykke på Bygdøy som krevde tre liv. Hans sterke historie rørte de fremmøtte på minnegudstjenesten i Skjee kirke søndag kveld.


VESTFOLD BLAD

4 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

JANUAR 2011

UKE 1

NÆRING BÅTAVISA MAREX 370 ACC Lengde: 11,30 Bredde: 3,50 m Dybde: 0,95 m Vekt: 7000 kg Dieseltank: 650 liter Vanntank: 300 liter Toppfart: 28,30 knop Sitteplasser: 10 Liggeplasser: 6 stk Pris: Ca. 3 000 000,-

GOD PLASS: I akterlugaren er det ikke spart på plassen, med dobbeltseng og enkeltseng kan en ekstra familie fint følge med på tur.

Sterk medvind for norsk båtprodusent

Akterkabinbåt nominert igjen Norske Marex 370 Aft Cabin Cruiser (ACC) var første akterkabinbåt som ble lansert på flere år i Europa, og båten ble straks etter lansering omtalt som banebrytende.

SALONG: Båten har moderne linjer som er kombinert med klassiske bobåtegenskaper.

AKTERKABINBÅT TEKST OG FOTO: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT

HALVE PRISEN: Marex 320 Holiday får mange av de samme smarte løsningene som 370 AFT, til halve prisen av storesøsteren. Båten vil ligge på rundt 1,7 mill inkl utstyr.

Følger opp med lillesøster Nylig kom Marex med melding om at det kommer en lillesøster til 370. Den nye Marex 320 Holiday Cruiseren kommer til å ha mange av de samme løsningene som den flere ganger prisbelønnede Marex

370 Aft Cabin Cruiseren. Marex 320 Holiday Cruiser blir en nedskalert Marex 370 Aft Cabin Cruiser, både i stil og utførelse. Båten forventes å være visningsklar for publikum først i 2012.

I 2009 tok de hjem prisen European motorboat of the year 08/09 i klassen opp til 40 fot, og som om ikke det var nok er båten på nytt nominert til den prestisjetunge prisen. Espen Aalrud i Marex sier til Båtavisa at han er overveldet over responsen som båten har fått. Han er selv en av designerne og hjernen bak båten, sammen med E.Thorup har de høstet rekordmye positiv kritikk for båten. Journalister fra en rekke ledende og Europeiske båtblader er med i juryen

som kårer European Motorboat of the Year hvert år. Blant båtbladene som sitter i juryen er Boote fra Tyskland, Båtnytt fra Sverige, Norske Båtliv, Barche a Motore fra Italia, Vene fra Finland, Waterkampioen fra Holland, Yate fra Spania, Neptune fra Frankrike Marina fra Sveits og Yacht Revue fra Østerrike. Prisen deles ut under den årlige Dusseldorf messen som i 2011 er fra 22-30 januar. Grunntanken til Marex har vært å lage en båt det er lett å bevege seg rundt i, med plass til en stor familie som har lyst på to separate kabiner, samt en liten ekstralugar. Den er enerådende i sitt segment og kombinerer moderne linjer med klassiske bobåt egenskaper.


JANUAR 2011

ANNONSER

UKE 1

gjør Et Kupp! En mengde varer til sterkt reduserte priser med avslag opptil

www.mekk.no Mekk Horten, Linden Park Tlf.33 08 21 70

÷70% Tilbudene starter 5. januar

K MEK pp

Ku re

va

99,Førpris 319,-

K MEK pp

K MEK pp

Ku re

Ku re

va

va

299,-

149,-

Veilpris 699,-

Veilpris 499,-

Blackline stikksag 500W

Femco bormaskin 18V

Femco sirkelsag 800W

Sager opptil 4 ganger raskere enn vanlige stikksager. Elektronisk trinnløs hastighetsregulering, sagdybde i tre maks. 65 mm. (V.nr. 113728)

Unik bormaskin med mange muligheter. Bruk vanlig chuck, vinklingsbar chuck eller fest bits/boren rett i maskinen. Ideell til skruing på vanskelige steder (kjøkkenskap o.l.) Leveres i koffert. Batteri 1,2ah (NICD), momentinnstillinger 24. (V.nr. 153867)

Sirkelsagens høye hastighet gir presise og rene kutt i tre/spon/laminatplater. Med det medfølgende paralellanholdet skjærer du rette linjer uten problemer. Sagblad medfølger. Bladdiameter 140/16 mm. (V.nr. 153868)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Flere ulike modeller kabeltromler. Førpris opptil 799,-

K MEK pp

K MEK pp

K MEK pp

69,-

199,-

29,-

Ku re

va

Førpris 249,-

va

va

Førpris 299,-

Veil. 799,-

3 stk. skiftenøkler

Kabeltrommel

Tre nøkler i dimensjonene 6”, 8”, 10” (V.nr. 153872-73-74)

40 meter. Utendørs bruk. 4 jordede uttak med lokk. (V.nr. 153869)

..........................................................................

Ku re

Ku re

Wilfa tannbørstesterilisator

..........................................................................

.............................................................................

Ved hjelp av UV-lys dreper sterilisatoren både bakterier og virus effektivt. Strøm eller batteri. (V.nr. 150097)

K MEK pp

K MEK pp

99,-

10,-

Ku re

va

Ku re

va

Førpris 419,-

Best Tools oppladbar minidrill 9,6V

..........................................................................

Praktisk maskin til sliping, polering, skjæring, fresing mm. Med 100 deler! Utstyrt med trinnløs variabel hastighet og utbyttbart forstykke med LED-lys. Ladetid 3-5 timer. Hastighet 5000-20000 o/min. (V.nr. 144990)

Førpris 29,-

Vedbag

..........................................................................

Assorterte farger. 45x50x23 cm. (V.nr. 153875)

5

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

VESTFOLD BLAD


VESTFOLD BLAD

6

SAMFUNN Else Marie Larsen (77) har fått ansvar for mye etter at mannen hennes ble svakere.

Med bil i garasjen og sertifikat er det fortsatt greit å gjøre innkjøp. Det er bare så leit at Hans ikke lenger orker å være med.

JANUAR 2011

UKE 1

Mot

Motvillig har Hans Larsen (82) innsett at livet for alltid har forandret seg med alderen.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

7

SAMFUNN

i blikket

Ekteparet Else Marie Larsen (77) og Hans Larsen (82) i Horten har i løpet av de fem siste årene gitt avkall på mye. Først var det utenlandsferiene. Det neste var båten. For to år siden ga Hans slipp på sertifikatet. Han orker ikke så mye mer. Else Marie må oftere og oftere gjøre ting på egenhånd, men en ting kjemper hun for med nebb og klør: Hun vil ikke miste hytta på Golsfjellet. LIVSGLEDE TEKST OG FOTO: UNNI ERIKSEN/unnibeth@gmail.com

– Der har jeg hjertet mitt. Vi har hatt hytta i over førti år og vi hatt det så fint der, sier Else Marie. Jeg lengter så etter hytta, men han sier at han er ferdig med det. Det synes jeg er leit. Regjeringen Stoltenberg setter i Stortingsmelding 25 fra 2006 fokus på aldersgruppen til Else Marie og Hans. Fram mot 2030 vil tallet på eldre over 80 år fordobles, og den politikken det styres etter har sterkt fokus på felleskapsløsninger ”som den beste grunnmur for den enkeltes personlige trygghet og individuelle livsutfoldelse”. Nå verken ønsker eller trenger Else Marie og Hans hjelp fra det offentlige for å klare hverdagen, men de er smertelig klar over at den dagen nærmer seg. Utfordringene de har nå knytter seg mye til at hun fortsatt er rask til beins mens han trenger å ta det mer med ro. Else Maries øyne smiler under en hvit lugg. Mens mannen trenger en høyrygget stol for å støtte nakke og rygg, holder det

med en vanlig lenestol til henne. Men vante bevegelser serverer hun kaffe og fruktkake hjemme hos seg selv. Tre stearinlys er tent på det runde bordet i kroken mellom stua og kjøkkenet i første etasje av huset de bygde i

han skulle fornye sertifikatet for to år siden gikk det glatt hos legen. Det var han selv som innså at trafikkbildet blir mer og mer komplisert, mens hans reaksjonsevne svekkes. Dermed har han parkert bilen for siste gang. – Jeg gjør omtrent ikke noe lenger, sier Hans. Jeg følger med, og sier hva ho burde gjøre og ikke gjøre. Han tar en slurk av kaffekoppen. Selv om kroppen er begynt å skrante en smule, er stemmen fast og han har en mening med det han gjør. – Men du går fortsatt i trappene. Else Marie vil ikke være med på at han har gitt opp. Hans trimmer fortsatt ved å gå trappa opp og ned 15-20 ganger i slengen og måker snø. Han står også for mye av matlagingen og har en egen oppskrift på bacalao med ”gammelfisk”, det vil si sei på rundt to kilo som har ligget i salt i et års tid. Utover det vil han at Else Marie skal ta ansvar for økonomi, så vel som innkjøp og andre ting som må gjøres. Else Marie har også vært

Der har jeg hjertet mitt. Vi har hatt hytta i over ført i år og vi hatt det så fint der. 1960. Hans sitter på sin faste plass ved vinduet. De rødrutete skjorteermene hviler på armlenene på en høyrygget stol. Gjennom brilleglassene kan han skue ut mot en Oslofjord som i dag gnistrer i blått omkranset av hvite isflak, presset inn mot land på grunna.

Vett i pannen En vårdag i 1949 inviterte han Else Marie på dans på lokalet i Fyllinga. Han spanderte de 25 ørene det kostet å komme inn. Siden har det vært han som har tatt ansvaret for at han, Else Marie og de tre barna som kom, har hatt til det de trengte. Han var den som gikk i bresjen når noe skulle gjøres. Nå er det slutt. Når

LEPPESTIFT OG PARFYME: Else Marie vil ta vare på seg selv inn i den nye fasen livet har å by på.

rask inne hos legen de gangene hun har vært der for å fornye sertifikatet de syv årene det har vært aktuelt. – Jeg er aldri hos legen ellers, så jeg tror nok at det spiller inn. For til tross for at hun for 30 år siden hadde en omfattende kreftoperasjon og har satt inn protese i det venstre kneet på grunn av slitasjegikt, er hun frisk som en fisk. Som forhenværende gymlærer og turntrener gjennom mange år vet hun hva som skal til for å holde seg i form. Nå i høst forlot hun posten som leder for ”Gøy og tøy”, en turngruppe ”for de over 40” som hun var med å starte for elleve år siden.

bestemt seg for hvilken hun vil kjøpe. I flere dager gikk hun med litt parfyme på hver arm, og fikk støtte fra datteren på hvilken hun burde velge.

Ryggen rak, blikket fritt Else Marie tar med vante hender tak i garasjedørene, flytter sparken som sto bak bilen og rygger ut på veien. Hun kan godt klare både bilkjøring og handling. Det er ikke det. Men livet er ikke det samme lenger. Det de har vært to om, gjør hun i større og større grad alene. Mens Hans for fem år siden bestemte seg for at turen til Egypt var den siste, lengter Else Marie ut. Mens Hans blir uvel når det er mye folk samlet, stråler Else Marie når hun er midt i en leende gruppe av mennesker. Båtlivet, som hadde vært en grunnpilar i samlivet deres ble det slutt på for to år siden. – Han synes ikke det er greit lenger. Det må jeg respektere. På veien til treningssenteret stopper hun ved havna noen kvartaler borte. Her lå båtene de har hatt sammen, ti i tallet. Her bader hun fra tidlig vår til sen høst. Et tynt islag har lagt seg i havnebassenget, brutt opp av ei råk etter en stålbåt som er lagt til langs den innerste brygga. Noen kråker maser i luften over Else Marie. Hun står ved badetrappa. Ved foten av den ligger steinen hun pleier å stå på etter morgenbadet og smøre seg inn med bodylotion. Blikket hennes går forbi dette. Forbi Bastøya og Åsgårdstrand. Else Marie ser mot våren. – Jeg må ha våren på meg der oppe før jeg kan bestemme meg. Hytta betyr uendelig mye for Else Marie. Gjennom en dagmammajobb over flere år klarte hun å betale tilbake de pengene de hadde lånt av hennes foreldre. For noen dager siden hadde hun tenkt seg en tur oppover. Hun kunne sitte på med sønnen sin som skulle den veien. En forkjølelse gjorde at hun måtte innse at det ikke gikk. Da fant hun fram trimtøy og DVD’en med Kari Jaquesson.

For å finne ro med seg selv, må man klare å la sorger og skuffelser ta den plassen det tar. – Det var vanskelig, men jeg gjorde det for å få tid til å dra på hytta.

Stål i ben og armer Så ble det likevel ikke slik. Hans vil ikke på hytta likevel. Men Else Marie vet råd. I den påbygde andreetasjen har hun TV og DVD. Der kan hun i både motgang og medgang følge Kari Jaquessons instruksjoner. Minst to ganger i uka gjør hun det. Psykolog Vera Børsum har bred erfaring med spørsmål knyttet til uønskede endringer. – Selv om man er flink til å få fokuset vekk fra egne sorger og plager, vil livets skuffelser likevel slå inn av og til. For da å finne ro med seg selv, må man klare å la sorger og skuffelser ta den plassen det tar, mener hun Dette har Else Marie kjent på. Savnet av treningskameratene har vært tungt å bære. Utover høsten har det vokst fram et ønske om å trene på en måte som både gir fleksibilitet og sosial kontakt. Hun har derfor hatt en prøvetime på et treningsstudio, og er klar for å starte opp. Etter det skal hun til byen. Else Marie har bestemt seg for å ta vare på gleden i livet, selv om mye er forandret. Hun skal tilbake til parfymeriet der hun kjøpte leppestift for noen dager siden. Da fikk hun prøve et par parfymesorter, og hun har nå


VESTFOLD BLAD

8

SAMFUNN Tåle slit og tåle sludd – Har du sett så nydelig? Else Marie skritter over de nedsnødde utriggerne på moloen med det gode beinet først. Alltid det gode beinet først. Og alltid noe fint å se. Akkurat nå er det formiddagssol mot snø og is. Tilbake i bilen svinger hun forbi ”Tier’n”, den tiende båten de hadde. Snekka på 24 fot er pakket inn for vinteren i oppkjørselen til datterens nabo. Om sommeren dupper den på motsatt side av den piren Else Marie pleier å bade fra. Den første tiden var helt forferdelig, og tårene var ikke mulig å holde tilbake. Nå har det gått to år, og selv om smerten fortsatt sitter på samme plassen er det til å leve med. – Men det tar tid, altså.

Tåle frost og varme Det er kaldt og det er glatt, men det biter ikke på Else Marie. Hun har vært ute en vinterdag før. Bilen blir parkert slik at det er lett å kjøre ut igjen etterpå. Nå går hun målrettet mot døra til Trimhuset Horten og peker til høyre og venstre. – Er det ikke fint her? Se så flott! Ikke før døren har gått igjen bak Else Marie er hun gjenkjent av mannen bak skranken. Hun finner selv veien til damegarderoben og plasserer klærne sine i et skap. Det er fortsatt god tid til Seniortrimmen starter så hun vagler seg opp på en krakk tilpasset langbeinte folk på utsiden av døren til treningsrommet. Flere kommer til og praten går lett. Så dukker Sonja Ellefsen opp, ei treningsvenninne fra turnstevner. Gjensynet blir hjertelig. Else Marie har vært

mer enn trener. Hun var en inspirasjonskilde og et samlingspunkt for mange og uten henne har mange falt fra. – Det ble ikke det samme uten deg, sier Sonja og klemmer Else Marie hjertelig. Flere kjente dukker opp. Til sammen tolv av rundt tretti har vært under Else Maries vinger på en eller annen måte. Klemmene sitter løst og Else Marie stråler. Hun er kommet inn i varmen igjen. Latter og skrål fyller rommet. Mye grått hår og fargerike topper. Den røde veggen bakerst i rommet speiler seg både foran og på siden. Det er ikke til å unngå å skubbe inntil noen når matte, step og vekter tas fram. Musikken lokker og instruktør Silje Bekkevolds bydende stemme får deltakerne

ker opplever den høyeste livskvaliteten. Selv om flere utrykker skepsis mot denne forskningen er tallene når det gjelder fysisk aktivitet og friluftsliv klare. De som trener med måte har et høyere lykkenivå enn andre, uansett alder.

Jeg har en plan Det er hytta på Gol igjen. Den ligger og lurer hvor enn Else Marie befinner seg. – Jeg skal vente til utpå våren. Så skal jeg kjøre opp og være der et par dager. Så skal jeg ta toget til Finse. Og gå en tur fra hytte til hytte. Jeg er så glad i fjellet, skjønner du. Men jeg blir ikke borte mer enn ei uke. Jeg vil ikke være borte fra han lenger enn det. Hans tror ikke Else Marie vil kjøre så langt. Men det vil hun, og hun skulle ønske at han ville bakke henne opp på det. Nå har hun parkert bilen igjen, og er på vei til parfymeriet. Leppestiften hun hadde kjøpt sist hun var innom, svarte ikke helt til forventningene, men med litt råd fra eksperten sitter den som den skal. Med en feiende bevegelse dusjer Kate Klemmetsen parfyme fra en prøveflaske over en sterk og klar kvinne på 77 som har manøvrert seg inn i en ny fase i livet. – Her er duften. Meget eksklusiv. – Ja, jeg tror det var den. Den var nydelig. Jeg skal rett og slett ha en sånn, jeg. Sier Else Marie. Og legger den elegante ”Trésor for alle voksne damer” i veska.

Men jeg blir ikke borte mer enn ei uke. Jeg vil ikke være borte fra han lenger enn det. til å gi litt ekstra. Else Marie har ikke deltatt på akkurat dette før, men rocker og hopper i takt med de andre som om dette var hverdagskost. Skøyting fra siden opp på step’en var eneste utfordring. – Da må du helt innpå brettet Else Marie, ikke sant. Flott! Silje har ørneblikk. Hun kjenner alle i rommet ved navn. Nå tråkker hun mellom svette kropper og fokuserer på Else Marie. Med litt veiledning og litt tilpasning på grunn av kneprotesen gikk det også bra.

Slik jente vil Norge ha I følge magasinet ”Vi over 60” viser den moderne ”Lykkeforskningen” at godt voksne mennes-

ALDRI FOR SENT: Else Marie og treningsvenninnen Sonja Ellefsen finner balansen på Trimhuset Horten.

PÅ MOLOEN. Vakkert skue med formiddagssol mot snø og is.

JANUAR 2011

UKE 1


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER

UKE 1

NYTTÅRSKUPP PÅ UTEGRUPPER

9

Selges ut til

10 conteinere med årets nyheter 1/2 PRIS er ankommet i januar!

MIAMI MODULGRUPPE med 2 bord/ inkl puter

MALIBU 3+2+1+BORD inkl puter

PRIS EKS: KR 22.180,-

NÅ KR 10.900,PRIS EKS: KR 22.090,-

NÅ KR 10.980,-

MADRID STORT SPISEBORD med 6 stoler inkl puter

PRIS EKS: KR 15.200-

TEXAS M/4 STOLER inkl puter.

NÅ KR 7.600,-

(fås også i stort bord ø 150 og 6 stoler)

Alle JULEVARER selges i januar til

BALI HJØRNEGRUPPE (stor) inkl bord og puter

1/2 PRIS

PRIS EKS: KR 14.140,-

PRIS EKS: KR 21.600,Italy gruppe helhud 3+1+1

PARTIVARESALG:

Spisestol

Lenestol m krakk i microfiber

KR 3.255,-

KR 26.900,-

NÅ KR 6.990,-

NÅ KR 10.800,-

NÅ KR 16.990,-

KR 5.490,-

NÅ KR 1.890,-

NÅ KR 990,-

KR 1635,-

Lenestol m krakk m sving i microfiber

NÅ KR 2.790,-

Tømmesalg av eikemøbler og spisestuer – ALT SKAL UT TIL 1/2 PRIS! BRUSSEL SKATOLL

PRIS EKS: KR 8.580,-

BARKRAKK

PRIS EKS: KR 1.200,-

BRUSSEL SKRIVEBORD

TYROL SEKSJON

PRIS EKS: KR 19.900,-

PRIS EKS: KR 11.800,-

NÅ KR 6.990,HJØRNESKAP

NÅ KR 4.290,-

PRIS EKS: KR 8.180,-

NÅ KR 600,-

LIVERPOOL SPISESTUE MED 6 STOLER

NÅ KR 5.900,KJØKKENGRUPPE MED 4 STOLER

NÅ KR 9.950,-

ROMA AVISBORD

NÅ KR 7.900,-

SPISESTUE VALENCIA MED 6 STOLER

PRIS EKS: KR 21.800,-

PRIS EKS: KR 1.400,-

NÅ KR 700,NÅ KR 6.990,-

Med noen små skjønnhetsfeil

NÅ KR 4.090,-

NÅ KR 10.900,-

DIREKTE IMPORT!

PRIS EKS: KR 5.720,-

KLOSTER GARDEROBEHYLLE

NÅ KR 2.860,-

STOKKE MØBLER AS

CA 1000 KVADRATMETER MED HENTEKLARE MØBLER!

ACASIE FRAMSKAP

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.

LIVERPOOL FRAMSKAP

KR 9.780,-

PRIS EKS: KR 14.340,-

NÅ KR 1.250,PRIS EKS: KR 2.500,PRIS EKS: KR 1.840,-

NÅ KR 920,-

ACASIE SPISESTUE INKL. 6 STOLER MED SKINN

NÅ KR 8.900,-

Melsomvikveien 6a 3160 STOKKE Tlf: 33 33 88 92 / 41855977 Fax: 33 33 88 93

PRIS EKS: KR 18.500,-

Åpent: Hverdager 10-16 Tors 10-18 Lør 10-15 • Ellers e/avtale ring 48 15 59 77 post@stokke-mobler.no www.stokke-mobler.no

KJØP NÅ - BETAL OM 6 MÅNEDER!


ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

Vi starter 2011 med et supersalg som du sent vil glemme. Nå kan du gjøre årets kupp, gratis parkering nesten før året Stor har startet! På Stokke Senter finner du det du trenger! Alles Frisør Brilliant Gullsmed Dinas Hus & “Yes! Vi leker” Gjennestad blomster Det norske solsenter Jernia Knerten og Karoline Life Stokke

33 33 79 50 33 33 79 00 33 33 83 00 33 33 83 00 33 33 89 80 33 47 15 22 40 00 59 56 33 36 44 10 33 36 48 00Stokke Senter Åpningstider: Mandag til fredag 9-18, Lørdag 9-16

M. Marcussen Eftf. Conditori Mirabella Klær og Interiør Nille Notabene Parfymeri edt Rema 1000* Risøe Synsam Stokke Vitus Apotek* * Egne åpningstider gjelder

UKE 1

Tilbudene gjelder til og med 9. januar

10

33 33 62 24 33 33 64 97 97 46 88 29 33 29 11 20 90 86 64 99 33 36 69 45 40 03 79 43 33 36 13 13 33 30 53 33


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 11

UKE 1

Januarsalg

50%

Masse varer

÷

Ta vare på magen Frukt & fiber er effektiv og skånsom ved treg mage

Ordinære vare

÷20%

Nå med gratis rensekur

189,-

Stokke Senter Tlf: 33 36 48 00

Stokke Senter Tlf: 33 36 48 00

gJelder til og med lørdag 9. Januar

JANUARSALG

Retorvet Tlf: 33 06 21 30

Stort

JANUARSALG

50 % på en rekke varer

Opptil

PANGSTART ❄ på januarsalget:

-30%

Retorvet Tlf: 33 06

Risøe www.Risoe.no with passion

stokke senter – tlf. 404 37 943

på alle varer i hele butikken

❄ Leker • Foto • Gave • Interiør

Stokke senter, 3160 Stokke • Tlf. 33 38 96 50 • Åpent: 9-18 (9-16)

Stokke senter • Tlf. 33 33 83 00 • Åpent: 9-18 (9-16)

Tlf: 33 33 83 00 • Åpent 09-18 (16)

Stokkekortet

www.stokkekortet.no

stokkekortet Stokke Senter AS Kornmagasingata 1-7 3160 Stokke Tlf. 33 36 48 00 www.stokkekortet.no

Stokke Senter Åpningstider: Mandag til fredag 9-18, Lørdag 9-16


12

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

Onsdag 12. januar kl 16.00 klipper ordfører Nils Ingar Aabol snoren og åpner

GJENBRUKSBUTIKKEN I STOKKE Butikken bugner av varer

Åpningstider: man–fre 10–17 tor 10–18 • lør 10–15

JANUARSALG Opptil

÷50%

på en rekke varer

GRATIS KAFFE OG VAFLER! VELKOMMEN

Åpningstider: onsdag - fredag 12.00-17.00, lørdag 11.00-15.00 Adr: Kornmagasingt 2, Stokke sentrum (ved Stokke senter). God parkeringsplass. Varer mottas og hentes. Tlf 33 33 79 06 / 957 59 550 / 930 89 856

MISJONSSENTRALEN GJENBRUK AS

La flest mulig se din annonse! 90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke. Kontakt oss i dag Ring 33 46 20 00

Nå har vi også Cheap Monday!

UKE 1


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

13

KULTUR JUSTERE

HØYST

TROENDE

GUDSHUS KRETS

DELE

FLISESPIKKERI BRANNSPOR HAGEPLANTE

BY I ARIZONA KRØLLALFA STAMME

ETTER RUTEN

DRIKK

VESTFOLDKOMMUNE

BORT STAT I USA

PASSER GREIE

PLAGG KJAPPHET TØYSE MED

HØY- SØSTER- FYLKE SINNET SØNN FOTTØY

SHOW KRIBLE

LUNTER BANNSKAP STEG

URØRT

FLENGE

YNGRE

EIENDELER VRED PINE FLYGER VITS DEKSEL BEVEGE SEG FESTEMIDDEL

FRIER LUKT

NORDMANN

FLÅ

SYKDOM

FORTÆRTE VIL SI

OVERHOLDER

Per Poulsen SALGSLEDER

918 19 210

Kjære annonsør! Der leserne er bør du også være!

• Overveldene respons – uke for uke • 90.000 i opplag – Du når alle husstander • Oppnå den laveste kontaktpris – Spør oss! Joyce: 918 13 340 / Per Olav: 918 16 012 / Karin Joyce: 464 16 446 / Halvard: 950 00 195 / Tommy: 975 28 712

SAMFUNN

NÆRING

ILDSTED

FOSTRE

I SKOGEN

KOMME INN PÅ

KULTUR

VINSJ INSTRUMENT

KOLER- RIKE ISK MANGLE

STÅR FOR H.-STAD

STILLING

SLYNGEL

SMERTER PES

KNOKLER

VRIMLE VELTE

MAN

LÅGEN ER EN UTFALL

BJEFFE

VINTERMÅNED LØVTRE

TIDSROM

VINNE

SMØRE HEVEMIDDEL

EKTE

ÅS EN SMULE

KLARTE SEG

LAGER

BLOMST

REPETERE

TINE

HALE

UNNTATT BETEGNELSE SPISS

VRENGER

HAVDYR

FINSK ANTAGBY ELSE

OPPHAV

BOLIG


VESTFOLD BLAD

14

JANUAR 2011

UKE 1

KULTUR

MEG EIER INGEN

BLOOM

Riksteatret inntar våren i Det er mye å glede seg til framover selv om jula er over. De kalde vintermånedene er perfekte for å trekke innendørs og få med seg gode kulturelle begivenheter.

TEATERGLEDE TEKST: SILJE ELISE MOSSESTAD ALLE FOTO: RIKSTEATRET

Riksteatret gjester kulturhusene både i Larvik, Sandefjord, Nøtterøy og Horten i løpet av årets første fire måneder. Kirsti Danielsen ved Nøtterøy kulturhus ser fram til mye av det Riksteatret har å by på. ”Evig ung” har alt fått flere femmere på terningen og fikk Komiprisen 2009. Dette sies å være en musikkteatersuksess, hvor man kan oppleve unge skuespillere som spiller seg selv på et gamlehjem en gang i fremtiden. Det har gått 30-40 år, men under en gebrekkelig fysikk banker ennå unge, ville hjerter, gjøglerglede og ungdommelig opprør. Nykkene har overlevd, det samme har vondt blod og gammel kjærlighet, og ikke minst talentet og alle de gamle rockelåtene de kunne framføre bedre enn noen annen. Kort fortalt, generasjonen som nektet å bli gammel, som ville være evig

ung, Forever Young. – Dette tror jeg blir en morsom forestilling med låter fra 60, 70 og 80-tallet, sier Kirsti Danielsen.

Riksteatrets sceneversjon, der vi møter Åsa like etter at hun har mistet sin pappa.

Følelsesladet om barndom

Hva gjør vi når vår sol en gang dør? ”Baby Universe” leker med våre egne og vitenskapens tanker om hva menneskene må gjøre om vi blir tvunget til å finne en ny beboelig planet. Lett inspirert av science fiction-litteratur og filmer som 2001: En romodyssé, Star Wars, Lost in Space, Alien, King Kong og Blade Runner, tar Baby Universe deg med inn i verden av dukker, animasjon og videoprojeksjoner. Til og med en ustyrtelig morsom robotversjon av Stephen Hawking har fått plass. ”Baby Universe” spilles på engelsk og har en anbefalt aldersgrense på 11 år. Dette er et samarbeid mellom teatergruppen Wakka Wakka og Figurteatret Nordland.

Åsa Linderborgs kritikerroste roman er nå gjort om til en sceneversjon, med Dennis Storhøi, Trude Øines og Brit Elisabeth Haagensli m. fl i rollene. ”Meg eier ingen” handler om forfatter Åsa Lindeborgs som vokser opp med en alkoholisert pappa. Han har de fineste blomstene på balkongen, men på senga har de hverken laken eller putevar. Han setter av Åsa i mørket utenfor barnehagen, så hun kan vente der til de åpner. Og hun synes han er verdens beste pappa. ”Meg eier ingen” er Åsas fortelling om dyp kjærlighet til en pappa som hun samtidig skammer seg over, og om klassetilhørighet og alkoholens makt. I dag jobber hun som kulturredaktør i Aftonbladet. Den svenske instuktøren Michaela Granit overfører hele dette universet til

Det fascinerende universet

Spenstig danseforestilling ”Bloom” sies å være en energisk og drivende danseforestilling med fem unge dansere - la-

get av koreografene fra Oslo Danse Ensemble og So You Think You Can Dance på TV Norge. Danserne i Bloom er mellom 19 og 25 år, og de har ulik bakgrunn fra forskjellige stilarter som klassisk, jazzdans, moderne, hiphop og street. Sammen skaper de et scenisk uttrykk som både blir energisk og emosjonelt til musikk av Nina Simone, Trentemøller, Murcof, Paul Oakenfold og Casey Stratton.

Dukketeater for de minste Små og store kan på ny - eller for aller første gang - få et møte med en helt vanlig dag i Albert Åbergs innholdsrike liv. Dukketeateroppsetningen om Albert Åberg er tilbake, og denne våren skal han ut på en ny turné. Her kan du bli med Albert til barnehagen og til hytta høyt oppe i et tre, til jungelen og på helikoptertur. Albert sitter barnevakt for Nurket, og Albert går til sengs. En spennende dag med pappa, Skybert og flere! Kanskje støter Albert på farlige

dyr eller andre skumle skapninger? Noen i virkeligheten og andre i fantasien. Hvem vet... Forestillingen passer for barn fra 3 år.

Knutsen & Ludvigsen Til The Knutsen & Ludvigsen Norway Tour 2011 har Riksteatret jaktet på nye talenter som kunne befolke det helt spesielle Knutsen & Ludvigsen-universet. Øystein Dolmen fulgte auditionen og var med på å håndplukke de utvalgte. Teaterstykket har vært vist tidligere. Første gang karakterene så dagens lys, var det Harald Heide- Steen jr. og Rolf Just Nilsen som spilte Knutsen & Ludvigsen i Terje Mærlis regi for stappfulle hus. I 2011-versjonen er Juba Juba og alle de «nye» sangene lagt til, og ekstra hyggelig er det at Harald Heide-Steens datter, Tiril, er med. Selveste Knutsen & Ludvigsen spilles av Øyvind Angeltveit fra Lompelandslaget og Øyvind Brandtzæg fra Trøndelag Teater.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

15

KULTUR HER SPILLER RIKSTEATERET NØTTERØY Onsdag 2. februar 2011: Baby Universe Onsdag 2. mars 2011: Meg eier ingen Torsdag 24. mars 2011: Evig ung

Lørdag 26. mars 2011: Bloom Tirsdag 5. april 2011: Albert Åberg Onsdag 6. april 2011: Albert Åberg

EVIG UNG

Vestfold

LARVIK Mandag 31. januar 2011: Baby Universe Lørdag 26. mars 2011: Evig ung Lørdag 9. april 2011: Knutsen & Ludvigsen

SANDEFJORD Tirsdag 1. februar 2011: Baby Universe Torsdag 3. mars 2011: Meg eier ingen Onsdag 13. april 2011: Knutsen & Ludvigsen

HORTEN Torsdag 3. februar 2011: Baby Universe Torsdag 3. februar 2011: Baby Universe

Onsdag 23. mars 2011: Evig ung Onsdag 30. mars 2011: Bloom Fredag 8. april 2011: Knutsen & Ludvigsen HUMORISTISK FORESTILLING: «Evig ung» er en forestilling som garantert vil sørge for at publikum får trimmet lattermusklene.


VESTFOLD BLAD

16

JANUAR 2011

UKE 1

KULTUR

Her prøver Kristoffer B. Wergeland seg på orgelet i Nidarosdomen.

N

idelven stille, og vakker du er, her hvor jeg går og drømmer…”

Slik skildrer en gammel og kjær sang elva som renner gjennom Trondheim sentrum. Oscar Hoddøs vise har også har gitt opphav til uttrykket ”lykkens portal”. En adventshelg i 2010 skulle 11 unge organister fra Vestfold også gjennom lykkens portal, og det ble en vakker opplevelse!

Her er de unges reiseopplevelser ført i pennen av Bjørn Vidar Ulvedalen. ”Så skulle vi endelig få legge ut på drømmereisen. Drømmen ble til for et par år tilbake, da orgelskolen sendte inn sin ønskedrøm til kulturskolerådet våren 2009. Vi vant frem med vårt ønske og ble 10.000,- kr rikere. Egentlig drømte vi om å reise for å besøke orgelklubben Ferdinand i Bergen, men det var ikke så lett å finne passende datoer. Men så møtte jeg kantor i

Ilen kirke, David Hamnes, på et kurs jeg holdt i Steinkjær. Vi fant raskt tonen og da vi begge hadde elever så foreslo jeg at vi fra Vestfold kunne komme og besøke han og hans elever i Trondheim. Med dette begynte jeg å se konturene av en fin tur hvor vi kunne oppsøke dype røtter i vår historie og en av Nordens største katedraler, skriver Bjørn Vidar Ulvedalen.

Fredag dro en minibuss fullastet med orgelelever og kofferter til Gardermoen for å finne flyet som skulle frakte de unge organistene til Trondheim. Vel framme ventet nybakt pizza oss, snakk om varm velkomst!

Madrasskrig og snorking Etter et godt måltid var det bare å rulle ut liggeunderlag og sove-

poser. Vi sov samlet i en sal i Ilen menighetshus, som vi fikk disponere slik vi ville mens vi var på besøk. Etter en kveld med tilløp til blant annet madrasskrig sluknet gjengen. Noen mente at de ikke fikk sove på grunn av undertegnedes angivende snorking. Nå vel, det var vel bare en god unnskyldning tenkte jeg! Lørdag var det opp til frokost

før turen gikk til Ilen kirke for å prøve orgelet der. Etter to timer med prøvespill, spaserte vi i retning Nidarosdomen. Her fikk vi først oppleve en orgelkonsert med to av domkantorene i Nidaros, Petra Bjørkhaug og Per Fridtjov Bonsaksen. Begge hovedorglene i Nidaros var i bruk under konserten. Da konsertens smektende orgeltoner stilnet, var det vår tur til å lage lyd! Etter halvannen time med prøving av orglene, måtte vi ta en pause. Det skulle nemlig være et bryllup i domkirken…

Kirken som aldri hviler Etter bryllupet var det fortsatt litt tid til spilling på orglene. Og får du tid til det i domkirken så bør du takke ja! Det er nemlig slik at denne kirken aldri hviler. Her skjer det noe hele dagen. Skal du få øve på orgelet for deg selv her, bør du enten komme midnatt eller grytidlig morgen fant vi ut.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

Uke innse ns Bjør nder: nV Ulve idar dale n

17

En glad gjeng orgelskoleelever på tur omkranser her Bjørn Vidar Ulvedalen. Fra venstre: Magnus L. Ulvedalen, Karl Erik Kjær, Bjørn Vidar Ulvedalen, Markus Dunseth, Regina Heian. Foran fra venstre: Ida kristine Myhre, Kristoffer B.Wergeland, Jon Martin Høie, Julie Adelheid Groland, Kristian Heian, Marte B. Wergeland, Hanne L. Ulvedalen.

Bli-kjent-leken Men vi begynte å kjenne sulten gnage i oss nå, derfor bestilte vi en taxi for å få oss raskt tilbake til basen. Her traff vi David

De hadde kommet klokka tre, og skulle overnatte der - og som oss delta på gudstjenesten dagen ettwerpå. Etter mange timer med orgelspill, kortspill(!) og konsert, bar det på ny til basen, men denne gang la vi inn et besøk i en butikk for å unne oss litt lørdagsgodt.

Da konsertens smektende orgeltoner stilnet, var det vår tur til å lage lyd! Hamnes sine elever, og litt blikjent-leker var på sin plass. En morsom navnelek gikk ut på å hilse på hverandre, og den du ble presentert for, skulle du presentere deg som videre. Hvis du til slutt møtte ”deg selv” at han eller hun presenterte seg som deg, var du ute!

Lysvåken konsert Men det er ikke bare domkirken som har stritt program, vi hadde også det, så det bar straks videre til Ilen kirke hvor vi skulle ha nattkonsert for blant andre femteklassinger som skulle være med på lysvåken i kirken.

Orgelspillstafett Søndag morgen kom raskt. Vi var på plass i kirken kl. 9.30 for å øve på alt det vi skulle spille, for denne søndags morgenen skulle de unge organistene fra Vestfold ha ansvaret for alt spill i gudstjenesten. Det ble til tider svært hektisk. Mens Marte spilte ”Kyrie”, gjorde Markus seg klar med etterfølgende ”Gloria”. De måtte praktisk talt kaste seg av krakken for å slippe til neste. De skulle også synge en sang

sammen med ”Lysvåken” gjengen. Under innsamling av dagens kollekt til menigheten var det orgelstaffet. En minikonsert hvor alle spiller et kort stykke hver for så å slippe til neste mann.

har sagt at de vil besøke oss neste år allerede. Nå håper jeg vi straks finner et nytt reisemål å drømme om! Bjørn Vidar Ulvedalen.

FIKK REISE-STIPEND Drømmestipendet på kroner 10.000 som orgelskolen fikk i 2009 av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping gjorde det mulig å få til elevenes reise.

Barn + kirkeorgel = sant Søndag ettermiddag ble vi ønsket velkommen hjem til snøføyken. Den hadde vi ikke sett noe til i Trondheim, bortsett fra 15 minus grader var det opphold og sol hele dagen. Slik føltes de dagene vi har lagt bak oss også. Jeg tenkte etter dette for meg selv, at for 10 år siden hadde ikke dette vært mulig å få til. Det var ikke så mange barn som spilte kirkeorgel da. Nå er dette i ferd med å bli en egen akseptert kultur. Hvis vi ikke på forhånd hadde opplyst om at det var barn som spilte ved gudstjenesten, ville ingen ha trodd det. Vi retter alle en stor takk til våre nye venner som tok så varmt i mot oss, og som

treningsklubben for kvinner

Enke, effektiv og morsom trening – bare for kvinner!

«Små forandringer gir store forbedringer» Sirkeltrening: Tren hele kroppen effektivt på 30 minutter. Kondisjons- og styrketrening – Selvjusterende apparater, passer alle uansett alder og form –Timer med instruktør Sal-timer: Zumba, Rockeringer Slanke deg? Kostveiledningsmedlemskap kombinert med trening! Gratis prøveuke – Åpent man. - tors. og søn. kl 6.00-22.00 – fre. og lør. kl 6.00-20.00 Gunnar Reiss-Andersensgt. 3, Tagtvedt, Larvik Tlf. 454 60 770 • www.treningsklubben.com • felicia.larvik@treningsklubben.com


18

Vestfold Blad    januar 2011    uke   1

Det skjer i Vestfold bli rik på opplevelser i Vestfold i tiden som kommer!

Levende klassisk:

tønsbergJazz

Møt våren på

Farger byen blå At jazz og vestfoldinger hører sammen, er årets program fra Tønsberg Jazzklubb et synlig bevis på. Her er vårprogrammet slik det ser ut nå, som vil bli å oppleve på Brygga restaurant.

Teie hovedgård

8. januar: Tønsberg Swingjazz Group

Levende Klassisk gleder seg over å kunne presentere et variert vårprogram, her er litt om hva som kan oppleves i de vakre omgivelsene på Teie: Utvalg for kultur og frivillighet i Tønsberg kommune vedtok i september i fjor at Levende klassisk skulle få benytte vakre Teie hovedgård til sine konserter i tråd med foreningens profil. De første erfaringene viser at konsertstedet fungerer bra, og i de flotte omgivelsene er det nå også åpnet for servering for publikum. Musikerne er godt fornøyd med både akustikk og konsertflygel. Tønsberg kulturskole har vist interesse for konsertene og det er nå etablert en ordning der skolens talentelever med ledsager har fri adgang til alle konsertene til Levende klassisk.

Natalias nyttårskonsert Fredag 7. januar er det nyttårskonsert med den norsk-russiske pianisten Natalia Strelchenko. I tillegg til musikk av Thomas Tellefsen, Franz Liszt og flere får publikum høre intet mindre enn Frederic Chopins første klaverkonsert i et arrangement for fem strykere og klaver. Natalia Strelchenko har etter hvert opparbeidet seg en begeistret tilhengerskare i Tønsberg. Petter Andersen i Levende klassisk regner med stor interesse for denne konserten som er en sjeldenhet i denne formen.

Heiland Sørensen og Steen-Nøkleberg Blant vårens syv arrangementer er det mange som ser frem

15. januar: Bjørn Vidar Solli

22. januar: Octopus,Erling Wicklund

til konserten lørdag 12. februar med sopranen Ragnhild Heiland Sørensen fra Den norske opera og pianist Einar SteenNøkleberg. De har satt sammen et konsertprogram spesielt for Levende klassisk med utdrag fra Puccinis operaer La Bohéme og Tosca etterfulgt av den betagende vakre sangsyklusen Vier letzte Lieder av Richard Strauss.

29. januar: Frode Kjekstad Trio

Strykekvartetter

19. mars: Swing Service,S. Brenna

I løpet av våren blir det hele to konserter med strykekvartetter. I februar kommer den fremadstormende Faustkvartetten fra Tyskland med musikk av Franz Schubert og Leós Janácek. Engegårdkvartetten samlet et stort publikum i oktober i fjor. De kommer tilbake i mars med to av de store strykekvartettene til Joseph Haydn og Ludwig van Beethoven.

5. februar: Norsk Linnie

12. februar: Jon Schwartz Group 19. februar: Vika Band

26. februar: Magnes Orgeltrio

5. mars: Friends Of Big Chief

12. mars: Odd Aspaas Kvintett

Tango Twist med Tove Törngren, Ingvild Storhaug og Marita Vårdal Igelkjøn får slippe til 29. april. Foto: Christine Gullhav

26. mars: Swinging Six

2. april: Backingband M/Solist

9. april: Knut Hansen Jazzband 16. april: Kind Of Blue 23. april: Påskeaften Entusijazzme

30. april: Christiania 12 7. mai: Royal Garden Jazzband

Tango Tangoen blir elsket og flittig utøvet i sin opprinnelige form samtidig som det har det oppstått et mangfold av avleggere. Den norsk-svenske trioen Tango Twist har gitt seg i kast med både moderformen og avleggerne og tilbyr i slutten av april blodseriøs argentinsk lidenskap ved siden av finsk patos, russisk melankoli, tysk humor, italiensk flørt, nordisk pasjon og orientalske overraskelser.

Faustkvartetten med Birgit Böhme, Ada Meinich, Cordula Frick og Wojciech Garbowski får innlede programåret. Foto: Norbert Roztocki.

14. mai: Oseberg Dash m/ Onsum

Levende Klassisk vårprogram   Fredag 7. januar: Natalia Strelchenko med strykekvintett   Fredag 21. januar: Eir Inderhaug og Joachim Kwetzinsky   Lørdag 12. februar: Ragnhild Heiland Sørensen og Einar Steen-Nøkleberg   Fredag 25. februar: Faustkvartetten   Fredag 25. mars: Engegårdkvartetten   Søndag 10. april: David og Julie Coucheron   Fredag 29. april: Tango Twist

Mange benyttet sjansen til et godt måltid til svingende toner nyttårsaften. Foto: Runar Tveiten.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

19

KULTUR MUSIKK Orgelmatinè

Tønsberg domkirke, Tønsberg 5. 1 kl. 12.00

Marinemusikken

Bakkenteigen Kulturhus, Horten 6.1 kl. 19.30 www.bakkenteigenkulturhus.no

Natalia Strelchenko m. strykekvintett Teie Hovedgård, Tønsberg 7.1

Sandefjord Ungdomskorps Nyttårskonsert Hjertnes Kulturhus, Sandefjord 8.1 kl. 17.00 www.hjertnes.no

Operakino direkte fra The Met Bølgen Kulturhus, Larvik 8.1 kl. 19.00 www.kulturhusetbolgen.no

Åpner dørene for ny gitarfestival Larvik gitarfestival arrangeres for andre gang i år, 15. januar i Bølgen kulturhus. Her blir det både konserter og workshops/ kurs. Arrangementet er todelt, slik at du også kan kjøpe billetter til kun konsertene. Det blir i tillegg platemesse, minikonserter i kafèen, utstillinger m.m. Gitarister kan ta med med seg gitaren sin å få enkel service utført av en proff gitarmaker. Etter konsertene er det gitar-nachspiel i Blåboksen - mer informasjon om festivalen finner du på www.larvikgitarfestival.com. Workshops vil bli holdt med Sven Lundestad, Mattias IA Eklundh, Rowan Robertson (DIO) og Tore St Moren. Det loves også både utstillinger og platemesse, foruten konkurranser, demonstrasjoner og flotte konserter. På konsertprogrammet står Sven Lundestad, Vidar Busk / Daniel Erik-

sen, Bjørnar Marthinsen og sist men ikke minst Hallvard kausland Trio. Fra England kommer The Yardbirds, fra Sverige har festivalen hentet inn selveste Mathias ”IA” Eklundh, som har blitt en av de mest populære shredgitaristene de senere år, bl.a. med hans band Freak Kitchen. – Vi vil som i fjor ha vår egen gitardoktor som justerer og mekker gitarer for alle som har kurs-pass til festivalen. Det blir mange flotte utstillinger og vi får besøk av Larvik Vinylklubb som inviterer til platemesse, sier Anders Buaas fra Larvik Gitarfestival.

Nyttårs JAM 2011

Nyttårs Jam i Horten

Håndverkeren Restaurant & Pub, Horten 8.1 kl. 20.00 www.facebook.com

Nyttårsjam; Sandefjord Bluesklubb

Verdensteateret, Sandefjord 8.1 kl. 21.00 www.bluesklubben.no

Opera: La Fanciulla del West Kilden Kino, Tønsberg 8.1 kl. 19.00

Larvik Gitarfestival

Kulturhuset Bølgen, Larvik 15.1 kl. 12.00 www.bølgen.no

Fra England kommer The Yardbirds, bandet som startet karrierene til tre av verdens mest kjente gitarister: Eric Clapton, Jeff Beck og Jimmy Page. I dag er Chris Dreja og Jim McCarthy fortsatt med i bandet, men resterende medlemmer er av nyere årgang. Gitarist Ben King fyller skoene til Clapton/ Beck/Page.

Ane Finstad Band står på spillelisten i Horten.

Tradisjonen tro blir det igjen arrangert ”Nyttår Jam” på Håndverkeren i Horten lørdag 8. januar 2011. Bransjefolk som musikere og artister er som regel travelt opptatt før jul med spilling og underholdning på julebord, men denne første helgen i året har de fleste fri og kan koble av i godt selskap. Det får de muligheten til i Horten til lørdag. Da er alle musikkelskere og musikere velkomne som publikum eller for å delta med et bidrag. – Dette er en fin anledning til å børste støv av gamle kunster, vise frem sine ferdigheter og holde spillegleden og sangen ved like. Det er også en fin

anledning til å treffe andre musikere, utveksle bekjentskap eller rett og slett bare koble av med et glass, sier Svein Kristian Finstad. Det er heller ikke umulig at det på en kveld som dette kan bli en del gjenforeninger av gamle band. Listen med artister i år blir lang, men her er et lite utdrag; Svein Finstad & Friends, Marianne Eide & Book of Tales, Ane Finstad Band, Lillebror Sander Larsen m/husbandet, Solfoss All Stars, JAM med flere… Konferansier for kvelden er Sven Bjerke, arrangør er Vestfold Musikk Forum.

UTSTILLINGER Tones atelier

Syd Georiagaten 7, Sandefjord 6. og 7.1 kl. 18.00 www.123hjemmeside.no/tonenor

Atelier Englehjørnet

Farmannsveien 1, Tønsberg 12.1 kl. 11.00 Fotoutstilling

Monica Eskedal

Hjertnes Kulturhus, foajè, Sandefjord 6.1-6.2

Kunst eller Kitsch

Preus museum, Horten 4.-9.1 kl. 12.00

Kunstsalg til inntekt for minnefondet etter Andreas Bull-Gundersen Åpning av salgsutstilling av kunst i Galleri KS i Tønsberg lørdag 8. januar kl. 1200. Andreas Bull-Gundersen (bildet oppe til høyre) ble utsatt for umotivert vold i København i mai 2009. Han døde, 25 år gammel, av skadene han fikk etter at en person kastet et tungt glass i hodet hans. Nå har hans familie og venner stiftet Andreas’ minnefond, for å hedre hans ettermæle. Andreas var en prinsipiell motstander av vold. Derfor er hovedformålet til minnefondet å støtte innsats mot vold mot og blant barn og unge. Det skal konkret skje ved at det deles ut et stipend eller en støtte på kr. 50.000 en gang pr. år.

Minnefondet ved styreleder og Andreas’ mor Elisabeth Sann etterlyser nå gode kandidater, særlig fra Vestfold. Spesielt enkeltpersoner og frivillige foreninger og organisasjoner kan søke eller foreslås til stipendiet. Alle kan foreslå kandidater. Minnefondet har til nå skaffet ca. 120 000 kroner gjennom inntekter fra arrangementer, gaver fra enkeltpersoner og salg av kunst. Kunsten som selges fra Galleri KS i ca. en måned, fra 8. januar, har verdi fra 500 til 40.000 kroner. Noe for alle, med andre ord. Inntektene går uavkortet til minnefondet. Vet du om noen som kan være aktuelle? Primært har fondet fokus på Vestfold, men

det utelukker ikke at andre kan være aktuelle. Send forslag til: hemingo@online.no innen 1. februar 2011. Bildet nede til venstre heter «Overflatetrykk» og er signert kunstneren Hanne Christiansen. Oljemaleriet har en prisantydning på 40.000 kr. Oppe til venstre ses litografiet Fantasiflukt, av kunstneren Finn Henrik Bodvin. Sammen med flere kunsntere har de gitt kunsverk til Andreas’ minnefond. På Galleri KS kan du med andre ord i årets første måned både få kvalitetskunst og støtte en god sak for fremtidens barn og unge. http://elisabethsann.wordpress.com

All tekst på «Det skjer i Vestfold» er basert på tilsendt materiale fra arrangører og registrerte arrangementer via vår nettside www.vestfoldblad.no.

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


VESTFOLD BLAD

20

JANUAR 2011

UKE 1

KULTUR Torus 2009

VINBLADET

Nr. 1 / 2011 / 24. årgang

FRANKRIKE, MADIRAN. PRODUSENT: SA VIGNOBLES BRUMONT.

Druer: 65% Tannat, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc. Druen Tannat er Madirans viktige drue, og den er en ”kjøttåpner”. Dette er en rund, fyldig og smaksfull vin med innslag av mørke bær og krydder. Passer til kjøttretter, grillmat, vilt. Mye for pengene. I salg fra 8. januar.

Kr 127,VARENR. 59053

Les Terrasses de Cayx 2009 FRANKRIKE, CAHORS. PRODUSENT: SCEA CH. DE CAYX.

Drue: 100% Malbec. Kongelig. En av Prins Henriks viner. Til dronning Margrethes fødselsdag i 2008 ble denne vinen (årgang 2005) brukt til ”Flæskesteg á la Danoise m/salat af Rødbede og Æbler”. Mørk rubinrød. Aroma av solbær og bjørnebær. Innsmigrende vin, nydelig frukt og forholdsvis lette tanniner. Til ande- og kalkunfugler og hvitt kjøtt. I salg fra 8. januar.

JANUARUTGAVEN av Vinbladet er viet ”vin med tannin”. Det bør du lese. Bladet er gratis.

VIN MED TAN

PÅ REISEFOT

GASTRONOM SØRVEST-FRA I I NKRIKE

MAT I SESO

TERJE NESS O NG G RUNE PAL GIR RÅD OM SJØMAT

Kr 153,60 VARENR. 10851

Baldès Malbec 2009 FRANKRIKE, CAHORS. PRODUSENT: BALDÈS ESTATE.

Malbec og Merlot. Kald rød. Fin duft med mørke toner, bjørnebær. Bløtt anslag, god fylde, fin syre, god sødme, fin frukt, fine tanniner, masse mørke bær. Passer til Cassoulet, lam og okse, oster. Veldig mye for pengene. I salg fra 8. januar.

Kr 162,40 VARENR. 80613

La Fage 2007 FRANKRIKE, FRANKRIKE, CAHORS. PRODUSENT: DOMAINE COSSE MAISONNEUVE.

Drue: 100% Malbec. Mathieu Cosse og Catherine Maisonneuve lager spennende viner og er vel nesten for “kultvin-makere” å regne. Strålende malbec, uvanlig mye god vin for pengene. Aroma og smak av solbær, plomme, tobakk og rosin. Passer til Cahors mangeartede retter, lam og okse, oster. I salg fra 8. januar.

Kr 165,20 VARENR. 10848

N IN

H VA ER EGEN TLI OG ER DET R G TA N NIN? FÅ R M A N VO IKTIG AT DET N PASSER SÅ GO DT I HODET AV DET? D T TIL FETTRIK V I GIR DEG SV MAT? A R ENE .

HELSE

ALKHOLFRIT T SVANGERSKA P

Vin med tannin Det er et januarslipp på det jevne som skjer den 8. januar. Men tematikken er spennende, for i januar og februar er det ”vin med tannin” det handler om. Tannin alene er verdt mange doktoravhandlinger gjennom tidene, men blås du i avhandlingene. Du kan lese det viktigste om tannin i januarutgaven av Polets ”Vinbladet” – og selvsagt ved å smake selv. Går vi både to, tre og fire hundre år tilbake i vårt fylke, fantes det på spisekartet et uttrykk om ”en caraffel fiin fransk vin”. Dette var vin som ble utskipet fra Bordeaux, men de var ikke fra Bordeaux. Derimot fra Cahors. I middelalderen var disse mer berømt enn Bordeaux’ viner. Cahors er kjent for sine blekkaktige, sorte viner, et resultat av at malbecdruen her dyrkes i et jernholdig jordsmonn. Dette er viner som tåler lagring i 15 år og mer, takket være sitt tannininnhold. Denne uken anbefaler jeg derfor tre tanninviner derfra, samt en fra tanninrike Madiran. De to mest kjente rødvinene utenom Bordeaux i SydvestFrankrike er nemlig Cahors og Madiran. For pilegrimer i vin og mat, golf og kristendom er området fra Cahors til Pyreneene også viden kjent. Trøffel-

byen Lalbenque er pilegrimsmål for gastronomer, eiendommen Chateau des Vigiers i Bergerac for golf og mat (og huser oss for utfluktene), mens den lille, vakre fjellandsbyen Rocamadour har gjennom århundrer vært mål for pilegrimer fra hele Europa, som valfarter for å tilbe den undergjørende sorte Madonna, en liten statue av jomfru Maria. Vinvenner velger ofte sitt pilegrimsmål i vakre Cahors, byen med den mektige middelalderbroen og et av de mest kjente vinområdene i Frankrikes sydvest. Selve byen er på størrelse med Horten, både i innbyggertall og flateinnhold. For å sette det i sammenheng. Og det henger sammen, alt sammen. De stoffrike og rustikke Cahors-vinene er velegnet til den førsteklasses chèvreosten Rocamadour, som de er det for Confit de Canard (an-

delår stekt i sitt eget fett), Magret de Canard (andebryst), andeleverpostei og innimellom gåseleverpostei. Og naturligvis for egnens Toulouse-pølse og plomme- og fruktkake-dessertene. Eller til kasserollen, Cassoulet, gryteretten med både andelår, toulousepølse, bacon, bønner og en syltelabb. Til Cahors-vin glir det ned alt sammen. Bondekost til bondevin – men for en vin! Dagens Cahors-viner er heller ikke lenger utpreget barske og stramme, de er både mer fruktige og tilgjengelig i unge år enn hva de pleide å være. Cahors er laget nesten utelukkende av druen malbec og er ofte preget av moden frukt, terroir, krydder, tobakk og sjokolade. I nåtid har den fått en oppblomstring i Norden, og de er fast innslag på den danske dronning Margrethes menyer, takket være Prins Henriks ei-

endom Château de Caïx i Cahors. En annen kjent Cahorsvin er Baldès, familien som lager noen av verdens beste malbec-viner.

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.

VINSMAK


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 21

UKE 1

Elleville dager på HovlandELLEVILLE • Elleville DAGER dager påpåHovland • Elleville dager på Hovland Hovland

G L SA g n i g g y b Om

! t u l a k s t l A

÷30 til

60%

Laminat Salongtepper

Gulvbelegg

Vegg-vegg tepper

Tapeter Mengder av

Maling

Gaveartikler

utv./innv.

Priseks.: Laminatgulv

Vegg-vegg teppe

49,- pr m 79,- pr m 2

2

Gulvbelegg i 4 m bredde

89,- pr m

2

Kom innom vår nye gave og interiøravdeling

Hedrum Teppe-Miljø AS

Idé & Design

Åpningstider: Hverdager 9–17 • Tors 9–18 • Lørdag 10–15 Yttersøveien 12, vis à vis Nordbyen kjøpesenter • Tlf. 33 11 43 44


Vestfold Blad    januar 2011    uke 1

22

kultur

Her utenfor hotellet jeg bor. Playa de San Juan er kilometervis fenomenal strand. (Foto: 123rf.com)

Castillo de Santa Bárbara troner over byen. Her sett fra havnen. (Foto: Tourspain)

Den berømte La Dama de Elche, Jeg har det med å gå i kirker. San fra iberisk tid. den berømte La Nicolas er byens beskytter og det er Dama de Elche. vel verdt å overvære en messe her. (Foto: 123rf.com)

Herlige Alic Med billige direkteruter fra både Torp og Rygge er Alicante nå Så nær at den uten problem kan leve opp til kallenavnet “Vestfolds spanske hovedstad”. Jeg synes Alicante er blant Spanias vakreste byer, der den stiger fra Middelhavets vannspeil til fjellets mektige topp, med festningen Santa Bárbara som evig vokter tronende majestetisk over byen. Med flere båthavner og den flisbelagte gågaten Paseo Explanada de España, med palmer og benker. Gaten som i den ene enden avsluttes av det den flotte fontenen på Plaza Puerto del Mar og i den andre enden av Plaza Canelejas med skulpturen Alicante de Canelejas. Her er det om sommeren turistboder, barer, kafeer og en stor scene der det arrangeres konserter. Vinterstid er det mer stille og det yrende livet finner du da først og fremst i gamlebyens trange smug, på kirkemesser, på de mange små spisestedene. Dagliglivet er en severdighet i seg selv, det være seg på dagtid eller når mørket faller på. Alicante byr på noen av verdens flotteste strender. Jeg har de siste tyve årene bodd på samme hotellet, Sidi San Juan, som ligger på Playa de San Juan, en trikketur like nord av byen. Her strekker mange kilometer av den fineste hvite strand seg, og gjør det lett å forstå hvorfor kysten heter Costa Blanca. Nå er ikke jeg akkurat noe stranddyr, unntatt sommerstid når temperaturen stiger til 35 grader og det blir tilsvarende godt å ligge i skvalpekanten ved havet. Ellers liker jeg å utforske byen og området rundt, spille på de mange supre golfbanene, rote rundt i stadig nye trange gater, stikke innom små landsbyer og bli kjent med folk og fe. Alicante har aldri helt slått gjennom som shoppingby, men det er mange flotte forretninger. Det finnes også store kjøpesentra, med El Corte Inglés som det

mest kjente. Det er en rekke gode spisesteder i byen. To av mine favoritter er Restaurante Ibericos og tapasbaren Nou Manolin.

Gammel by Ibererne var her først for flere tusen år siden og den langt senere bosetningen Tossal de Manises. Så kom grekerne med bynavnet Akra Leuke. Hannibal skal ha losset sine elefanter her, før han satte kurs nordover og mot Roma. I 201 f.Kr. ble byen erobret av romerne som kalte byen Lucentum. Litt nordøst for Alicante sentrum, finner du den romerske ruinbyen Lucentum. Her kan du tydelig se restene av bymuren, de offentlige badene, forumet og vakttårnene, og vandre i gater med skilt som forteller hvordan det så ut for drøyt 2300 år siden. Mellom 718 og 1247 ble byen styrt av maurerne. Byen ble gjenerobret i 1246, og inngikk da i kongeriket Castilla, i 1305 da i kongeriket Aragón.

Litt av hvert På denne tid av året er temperaturen rundt 12-14 grader, men solen varmer og det er mange fine spaserturer eller utflukter du kan ta. Castillo de Santa Bárbara er en av dem. Den går tilbake til Hannibals tid og det har ligget befestning der sammenhengende i langt mer enn to tusen år. Nesten uansett hvor du beveger deg i byen vil du se festningen rage majestetisk over Alicante. Fra toppen har du 360 graders panoramautsikt ut over Alicante, Middelhavet og landet innenfor. Det går heis opp til toppen fra Postiguetstranden, du kan kjøre opp en svingete vei på bakketoppens bakside, eller de mer spreke kan velge å gå til topps oppå de gamle bymurene som fortsatt står intakt ved


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

23

KULTUR Husk reiselivsmessen! Vestfold Blad er der – Tønsberg Messeområde helgen 29.–30. januar

Vinterstid er det rolig på Paseo Explanada de España, den flisbelagte bølgemønstrede havnegaten. (Foto: Tourspain)

cante kommet oss enda nærmere.

gamlebyens nordside. Den første bybebyggelsen i området ble lagt oppå og oppunder toppen. Dette området utgjør den dag i dag gamlebyen og strekker seg helt ned til sjøen. Dette er et herlig område med tavernaer, barer, restauranter, kirker, åpne plasser. Alicante har en festning til, en uferdig sådan; Castillo de San Fernando. Adskillig mer forfallen og overgrodd, men med nesten like fin utsikt, og du har området nesten for deg selv. Dette er et fredelig og øde sted midt i byen, med løvestatuer og store portaldører som fører deg ingensteds. Castillo de San Fernando ligger på en klippe noen hundre meter nord for Plaza de Luceros, og du kan lett gå opp dit på egenhånd. Det finnes andre flotte historiske bygninger å oppleve, og du bør få med deg Museo Municipal Casa de la Asegurada, som huses i en fantastisk 1600-talls bygning med verk av

Postkort fra Alicante. (FOTO 123RF.COM)

blant annet Picasso. Et annet er Alicantes rådhus, Ayuntamento, en flott barokkbygning fra slutten av 1600-tallet med en 50 meter lang fasade flankert av to tårn. Nederst i trappen i rådhusfoajeen ligger for øvrig Spanias nullpunkt, punktet hvor samtlige høyder i landet blir målt ut ifra. En annen utflukt kan være en tur til Elche, med sin fantastiske palmerute i sentrum av byen og La Dama de Elche. De første mennesker var i Elche 5000 år f.Kr. I det femte århundre før Kristus ble den iberiske

ALICANTE I DAG: Alicante er hovedstad i provinsen Alicante i den sørlige Valenciaregionen ved Middelhavet. Befolkningen i Alicante by er rundt 350.000, mens befolkningen i Stor-Alicante er rundt 800.000. Alicante er en av de raskest voksende byene i Spania. Økonomien er for en stor del basert på turisme og vinproduksjon. I tillegg til vin eksporterer byen også olivenolje og frukt. Industrien i Alicante produserer blant annet næringsmidler, lær, tekstiler og keramikk. Områdets spesialitet når det gjelder mat er turrones - nougat av honning og mandel. Alicante ble grunnlagt i 324 f.Kr. av grekerne, som kalte byen Akra Leuke. I 201 f.Kr. ble byen erobret av romerne som kalte byen Lucentum. Hannibal skal ha losset sine berømte elefanter her. Mellom 718 og 1249 ble byen styrt av maurerne. Byen ble gjenerobret i 1247, og inngikk da i kongeriket Castilla, i 1305 da i kongeriket Aragón. Alicante er en viktig havneby, kommersielt så vel som for fritidsbåter. Alicante ligger omtrent midt i “det norske området” i Spania. Det som strekker seg fra Altea, Alfaz del Pi og Albir til Torrevieja. Et paradis for mange norske pensjonister.

byen Helike grunnlagt. Den mest kjente arven fra denne tiden er den berømte La Dama de Elche. La dama er det viktigste kunstverk fra den iberiske perioden. Ønsker du deg en totalt avslappende dag, ta turen til den lille øya Tabarca. Tidligere piratøy og fangekoloni. I dag et svært fredelig feriealternativ, utenfor kysten mellom Alicante og Torrevieja. Den minste av Spanias øyer som er permanent bebodd, med rundt 50 fastboende, og omtrent like mange serveringssteder.

Transport og hotell El Altet heter flyplassen. Den ligger like utenfor byen og det er enkelt å komme seg inn til sentrum. Det er en av Spanias travleste flyplasser, og mulighetene for å finne råbillige billetter dit fra Norge er store. For overnatting i Alicante finnes alle prisklasser. Alt fra vandrerhjem, pensjonater, hoteller, luksushoteller og ferieleiligheter finnes. For golfere finnes det for tiden uvanlig gode tilbud; for mellom 65 og 80 euro får du både hotell og greenfee. Et sted inkluderte dette sågar lunsj.


Vestfold VestfoldBlad  Blad    januar januar2011  2011    uke uke 1

24

næring 66-åringen har nær 1000 venner på Facebook, og er noe så sjeldent som en skolegründer i Norge. Elisabeth Norr ser daglig beviser på at hennes visjon for Skagerak International School holder mål. I 2011 er det 20 år siden skolen åpnet dørene i Sandefjord.

Ville utdanne hele mennesker UKAS VESTFOLDING Tekst og foto: marianne henriksen

Telefonen kimer på mitt kontor en dag tidligere i høst. I andre enden befinner det seg en stolt dame. Det er Elisabeth Norr, som står med en utgave av Vestfold Blad i hånda. På forsiden dominerer en tidligere elev ved Skagerak International School i Sandefjord. Ringshaugjenta har vunnet en pris for forskningen sin, og går etter alle solemerker en lysende karriere i møte. En karriere som vil bli en gevinst for vårt globale miljø. Og skal vi tro vår Norr, er hun ikke det eneste framtidshåpet skolen har avlet. For daglig får gründeren og den tidligere rektoren meldinger om hvor elevene ”hennes” er nå, og hva de arbeider med. Klart vi måtte ha et møte med den spennende damen! Når skolen fra nyttår går inn i sitt 20. år, er det også på sin plass med et tilbakeblikk.

Utferdstrang – Etter å ha jobbet i norsk ungdomsskole i Bergen i seks år, følte jeg at jeg hadde gjort mitt. Jeg hadde behov for noe nytt, forklarer Norr. Hun hadde bakgrunn fra lærerskolen i Oslo og lærerhøyskolen i Trondheim, med engelsk og tysk som fag. Norr søkte permisjon fra stillingen sin og dro på loffen til en sommerskole i Nice. Da hun hadde fått finslipt fransken sin ved

jødisk skole i Nord London. – De var desperate, så jeg fikk stillingen, humrer Norr. Det var en ortodoks skole, og for å oppfylle de strenge kravene til hvordan hun måtte kle seg, bar det til loppemarked for henne.

Viktig bagasje – Her skulle det verken ses korte ermer, bare legger eller langbukser, og lønnen holdt akkurat til husleie, månedskort og det nødvendigste av mat. Hun legger ikke skjul på at det ble en minnerikt semester i positivt fortegn. Like minnerikt, og i kontrast til hennes første lærerjobb i England, ble jobben hun i 1977 fikk på en stor internasjonal skole, The America Community School, hvor halvparten av elevene var muslimer som følge av Shahen av Irans fall. Det ville seg etter hvert slik, at rektor fikk sparken på grunn av sin medmenneskelige stil.

Fikk lære fra A til Å – De lærerne han mente egnet seg til å bygge opp en ny skole, fikk tilbud om jobb et år senere. Vi fikk bli med da han åpnet Southbank International School i 1980. Der kan du tro vi fikk kjørt oss! forteller Norr og røper dermed at da hun noen år senere selv ville starte skole, visste hun noe om hva hun gikk til. Hun lærte seg håndverket, hva som skulle til når du skal starte en skole fra bunnen av. Det ble verken snakk om overtid eller avspaseringer – alle var innstilt på å gjøre alt som trengtes for å få det til. – Vi startet med rundt 80 elever som stort sett var elever vi kjente fra vår tidligere skole, og vi hadde opp til fem nivåer på elevene innenfor en klasse. Det var ikke snakk om hjelpelærere eller assistenter, vi måtte tilpasse undervisningen internt i klassene. Vi oppnådde at alle gjorde det knallgodt til eksamen på sitt nivå. Noen brukte to år på ett års pensum, og andre tok to års

M  an så ikke noe kvantitativt behov for skolen vi planla. Det betød at vi måtte vente på et regjeringsskifte. Sorbonne, gikk turen bokstavelig talt til en ledig sofa i London. Her kontaktet hun et vikarbyrå, og etter forskjellige sekretærjobber fikk hun tilslag på et vikariat. Det var som lærer ved en

pensum på ett år, forklarer Norr.

En idè slår rot Så forteller hun om et nytt møte med norsk skole, da hun flyttet til Trondheim for å etablere familie i Norge. Her ble hun også spurt om muligheten for å starte en internasjonal skole i Norge. Sommeren 1984 flyttet hun til Vestfold, og fikk et positivt møte med skolen hun jobbet ved her. – På Varden ungdomsskole var det en fin ledelse og mange dyktige lærere, sier Norr. Men ideen om å bygge opp en internasjonal skole i Norge hadde slått rot. Med konkrete planer fulgte grundige undersøkelser om hva som måtte til for å kunne starte opp i Norge, hvilke personer hun måtte ha med på

søknaden som ble sendt til daværende Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1987 sto det til slutt respekt av; fra Ivar Pettersen, direktør på Thor Dahl og advokat Anders Heimdal til lærebokfortattere og andre kapasiteter i norsk skole. Avslaget som kom i 1988, ble begrunnet på en måte som lokker smilet fram i dag.

Mektige navn måtte til – Man så ikke noe kvantitativt behov for skolen vi planla. Det betød at vi måtte vente på et regjeringsskifte, sier Norr. Året Jan P. Syse fikk slippe til med sin regjering hadde stor betydning for ildsjelene som ville starte skole. For ikke å snakke om investorene som etter hvert kom på banen, enten det var i form av et støttende prestisjefylt navn, eller med klingende mynt. Norr trekker fram betydningen av Odd Gleditsch jr. og hans engasjement (den gang styreleder i Jotun AS), som ble fulgt opp av Jørgen Jahre og Mille Marie Treschow. – Hadde ikke Gleditsch vært så positiv, ville det ikke ha blitt noen flere søknader om skole fra oss, sier Norr. Godkjenningen kom i februar 1990, og skolen åpnet dørene for første og andre år av videregående opplæring i august 1991.

H  adde ikke Gleditsch vært så positiv, ville det ikke ha blitt noen flere søknader om skole fra oss. lag, hvor store investeringer som måtte til – dersom man i det hele tatt skulle få tillatelse til å starte. Som nyinnflyttet til Sandefjord, var hun helt avhengig av å finne personer som kunne være interessert i å etablere en skole.

Bygget et sterkt lag – Vi hadde ikke penger, jeg kjente lite folk, og ingen her hadde noe peiling på internasjonale skoler. Men jeg ville gi norske barn den samme muligheten som jeg så barn i utlandet hadde, sier Norr bestemt. Men gjennom nettverket hun hadde fått på Varden, kom det på plass et styre som ville jobbe for en ny skole. Med seg på laget hadde nå Norr både en jurist, en økonom, og en som kunne norsk videregående skole ut og inn. Et styre med bred kompetanse kunne jobbe mot målet i et land der det ikke fantes noe norsk lovverk om internasjonale skoler. For å få godkjennelse måtte målet være videregående opplæring. Navnene som til slutt sto på

Allerede to år senere kom International Baccalaureate, Diploma Programme på plass.

Sosialt engasjement I årene som har fulgt har skolen blitt utvidet år for år, og tilbyr nå International Baccalaureate for alle aldersgrupper; barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. I tråd med Norrs visjoner skulle alle elevene også ha aktiviteter og sosialt arbeid ved siden av skolearbeidet, og alle trinn får en eller annen form for evaluering fra dag én. Siden 1991 har elevene fått en personlig kommentar fra sin gruppeveileder og rektor om hva de må jobbe videre med for å bli bedre. Og selv om undervisningsspråket er engelsk, skal alle lære norsk på lik linje med elevene i den norske offentlige skolen. Forskningsprosjekter skal arbeides med fra 6. trinn og har så langt inspirert flere elever til en karriere innen forskning.

Lærere også etter fire På videregående trinn er minst en lærer tilgjengelig for å hjelpe elevene med skolearbeidet fra skolens slutt kl. 16 til kl. 19. Alle lærere tituleres med etternavn, og olabukser blant de ansatte er ikke å se. – Vi som utdanner unge mennesker, skal vise dem hvordan man ter seg. Jeg har selv kjørt elever med hullete olabukser hjem – de kan gjerne gå med je-

Globalt ansvar: Med et krav om sosialt engasjement ved siden av studiene, og med studieoppgaver som følger opp dette, får elevene satt spor etter seg over hele verden.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

25

NÆRING Møt gründeren som ville dyrke fram evnene til hver enkelt elev hun møtte.

Sparebank 1 Vestfolds bevis på at skolen blir verdsatt: en forsølvet rose henger i skoleresepsjonen.

ans, men tøyet skal være helt og rent og se ordentlig ut, sier Norr, som mener at skolegangen er et forkurs til arbeidslivet og at sosial trening er en vesentlig del av utdannelsen.

Ga Kongsberg starthjelp Da næringslivet i Kongsberg bestemte seg for å starte en internasjonal grunnskole i Kongsberg, var det Skagerak International School som var modellen, og Elisabeth Norr sammen med sin engelske partner Geoff Lloyd i Lloyd-Norr Educational Consultancy (LNEC) fikk oppgaven med å planlegge den. To år senere var arbeidet gjort, og skolen er en stor suksess. Senere har LNEC også vært konsulenter for Arendal International School og Arendal vgs. Elisabeth Norr har gitt fra seg stafettpinnen på Skagerak til nye skoleledere, men det demper ikke hennes brennende engasjement for den gode internasjonale skolen, og hva den kan tilføre samfunnet vårt. Nå gleder hun seg også over at hele samfunnet har fått øynene opp for hva det betyr med et slikt skoletilbud både til norske barn og barn av utenlandsk bakgrunn. At skolen tilfører en merverdi og et pluss for fylket vårt, er det ikke lenger noen tvil om.

Jeg ville gi norske barn den samme muligheten som jeg så barn i utlandet hadde.

Tidligere rektor Elisabeth Norr, og dagens rektor for barne- og ungdomstrinnene, Janet Field.


VESTFOLD BLAD

26

JANUAR 2011

UKE 1

NÆRING

Ble bedre rustet for utfordringene

Ga skolen en bedre start? Vi stilte tidligere elever tre spørsmål: 1: Hva betydde/betyr årene ved Skagerak for din videre karriere? 2: Hva husker du som høydepunktet (ene) fra årene som elev her? 3: Hva tror du er den største forskjellen i forhold til offentlig skole? Flemming Hofmann Tveitan (40), journalist i Sandefjords Blad:

Magnus Steinsvoll Prøsch (24) sier årene ved IBlinjen på Skagerak gjorde overgangen til høyere studier enklere. Lillebroren erfarte det samme. I dag jobber han i Oslo for det verdensomspennende selskapet Boston Consulting Group. Han har en bachelor i økonomi fra Norsk Handelshøyskole i Bergen, og en mastergrad fra Oxford University. – Jeg høstet absolutt fordeler ved å ha gått på Skagerak, og er nok en ivirig ambassadør for elever som vurderer IB, og for Skagerak som gjør IB-linjen på en god måte. Jeg hadde mitt første møte med Mrs. Norr der hun sa til meg og foreldrene mine at på et eller annet tidspunkt ville jeg møte en kneik som jeg måtte bestige. ”Du kommer til å få den tidligere enn andre. Men du vil møte kneiken hjemme under trygge omgivelser”. Nå, etter tiden på NHH og Oxford, ser jeg at mitt livs største utfordring og oppnåelse var på IB på Skagerak, sier Magnus. – Da vi kom på universitetet hadde vi besteget kneiken. Den forskjell fra videregående til studieliv, ble å flytte hjemmefra. Steget akademisk var mindre enn det jeg opplevde og hørte av andre kamerater som ikke hadde gått tilsvarende linje og skole, sier Magnus. Han forteller at det var veldig tøft å gjennomføre årene på Skagerak, men at alt ble gjort under trygge forutsetninger og

rammer. Han roser spesielt oppfølgingen fra lærerne. – Jeg tror ikke du møter denne type lærere noe annet sted, de hadde såkalt ”late night dutys”, som et konkret eksempel. Det ville si at det alltid var en faglærer som satt og var tilgjengelig etter skoletid, fram til kl. 19. Slik fikk jeg alltid personlig leksehjelp om jeg ville det. Det var en livsstil for lærere, jeg hørte aldri ”sorry jeg er ferdig på jobb”, smiler Magnus. Han mener at det eneste han trengte å vise var at han var interessert i å gjøre en innsats. Hvis han gjorde det, var det nesten ikke grenser for hvilken backing han fikk. – Skagerak byr i tillegg på alt det rundt studiene; jeg var i Haag, hvor jeg representerte Estonia foran 4.000 andre studenter, i et miljø som skulle simulere FN. Broren min var i Nepal og besøkte skoler der, andre drar til Tanzania. Han legger ikke skjul på sin beundring av Mrs. Norr, som han alltid vil kalle henne, og hennes evne til å gi oppmerksomhet til alle elever fra Skagerak, pensjonist eller ei. Facebookhilsenene blir gjengjeldt og satt pris på.

SKAGERAK INTERNATIONAL SCHOOL En internasjonal skole som åpnet dørene i Sandefjord i 1991. Har siden utdannet elever fra hele fylket, som et skoletilbud til både norske barn og barn av utenlandsk bakgrunn. Undervisningen foregår på engelsk. Elevtallet er i dag 173 elever på videregående trinn, 102 på ungdomsskoletrinnet og barneskoletrinnet 95, samt 18 hele barnehageplasser. Skolens visjon er i følge Elisabeth Norr «å utdanne hele mennesket og få elevene til å utnytte maksimalt de evnene de har. Lære elevene empati og internasjonal forståelse, gi dem troen på seg selv og utvikle positive holdninger.» Skolepenger: De private skolene som er offentlig godkjente kan ta skolepenger opp til et visst tak. Hva taket er varierer med utdanningsprogram, men det skal ikke være mer enn 15% av et grunnbeløp fastsatt av Utdanningsdirektoratet. I tillegg kan skolen ta et tillegg for husleie. Kilder: Privatskoleloven §§ 3-9 og 3-10, utdypet på www.elevombud.no. Mer informasjon finner du også på www.skagerak.org.

1: Årene på Skagerak lærte meg at for å lykkes, så er det eneste som nytter hardt arbeid. En illusjon som brast ettertrykkelig da jeg møtte skuffende slappe krav på norske universiteter. Lærerne på Skagerak jobbet iherdig med å forberede oss på livet i den store og farlige verden. Det å stå opp for egne tanker og meninger sto veldig sterkt den gangen jeg gikk på Skagerak. 2: Høydepunktet må definitivt ha vært da historielærer Robert Croft presenterte seg ved å storme inn i klasserommet med ordene: Jeg er død.

Karianne Kalseth, var avgangsstudent våren 2004. Yrke i dag: ferdig utdannet psykolog om ca 5 uker. 1: Det å velge Skagerak var nok svært viktig for min videre karriere, spesielt fordi jeg i løpe av disse tre årene fikk ekstra «skoleglød» og masse motivasjon for en universitetsutdannelse. Her fikk jeg gå i dybde i fag som betydde og betyr mye for meg fortsatt. På Skagerak er det «kult» å jobbe hardt for å forbedre seg. 2: Høydepunktene var intervju med Mrs. Norr før inntak der vi ble enige om en mulig forbedring av mattekarakteren (det gikk ikke så bra), Mr. Tack i løpeutstyr, Mr. Ask i raskt tempo i gangene, leiligheten over REMA 1000, gode tilbakemeldinger som gjorde at man lærer å gjøre

Ingvill Ellertsen (19), fersk avgangselev: 1: Skagerak har først og fremst gitt meg en internasjonal videregående utdanning av høy kvalitet som er anerkjent i hele verden. Det motiverende læringsmiljøet gav meg faglige utfordringer og inspirerte meg til å ta videre utdannelse. Jeg er årets avgangselev og har ikke kommet i gang med en karriere enda, men jeg er sikker på at årene med undervisning på engelsk vil komme godt med videre. 2: Høydepunktene har nok vært alle reisene. I begynnelsen av hvert skoleår har Skagerak kick-off med en skoletur til Sverige, og ellers er reisene spredt jevnt utover året. Jeg var med på turer til land som India og Tanzania der vi drev med hjelpearbeid, språkreise til Spania, samt turer til Nederland og USA hvor jeg lærte mer om politikk, debattering, kultur og fikk en bredere internasjonal forståelse. Og ikke minst, uten Skagerak ville jeg aldri hatt mulighet til å delta i konkurransen Unge Forskere og vunnet prisene der jeg fikk være med på internasjonale forskningsseminarer i Portugal og Stockholm, samt Nobelfestlighetene. 3: Den største forskjellen er nok lærernes enga-

Overkjørt av en bil Sandefjord sentrum. Han ramset deretter opp hvilke eiendeler som lå strødd rundt ham og avsluttet: ”Hvem er jeg? Lever tre sider på dette til i morgen.” Så gikk han like raskt som han kom. Etter at jeg fikk summet meg, forsto jeg hvilken fantastisk tilnærming til historiefaget dette var. 3: Slik jeg følte det, ble det stilt temmelig store krav til oss på Skagerak. Særlig fra de britiske og amerikanske lærerne. Samtidig ble vi sett som individer, og fikk tett og oppriktig oppfølging. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg hadde veldig stort utbytte av årene ved Skagerak. Det hører med til historien at jeg var et par år eldre enn mine medelever og begynte på denne skolen fordi jeg var oppriktig tørst etter å lære. Jeg har også forsøkt meg i den offentlige videregående skolen.

mer av det som funker, på første rad med hånden i været i timene til Mr. Larsen, graduation, gode venner og gode lærere, juleball på Park Hotell, spennende læring, frustrerende læring, blant mye mer (og jubileet til sommeren!). 3: Noen av årsakene til at jeg ville gå på Skagerak var fordi det er en mindre skole (mer tid med lærere, også med skolehjelp utenfor «normal» arbeidstid) og en utfordrende skole. Videre så har Skagerak gjort overgangen til NTNU og videre profesjonsvalg enklere. Det Skagerak bidro med her var; engelsk språk, engelsk pensum, fagtyngden og pensum ved Skagerak som kom igjen på grunnfag ved universitetet, samt trygghet på mestringsevne og sterk motivasjon for skolegang. I løpet av min tid på Skagerak ble jeg nok mer disiplinert, noe som har vært klart avgjørende de siste seks årene her ved NTNU.

sjement og tilgjengelighet også utenfor skoletiden. “Open Door Learning” er et tilbud til elevene hvor en kan få hjelp av faglærere til skolearbeid frem til klokken 1800 i ukedagene. Dette tilbudet hjalp meg mye, og den tryggheten man får av å vite at du alltid har lærere som er interessert i å hjelpe, har mye å si i en stressende hverdag. Det er også veldig motiverende å se at lærerne åpenbart brenner for det de holder på med, det skapte også et veldig godt studentmiljø.

Ringshaugjenta Ingvill Ellertsen har opplevd mye spennende som følge av forskningsprosjektet hun ble engasjert i ved Skagerak International School.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

27

Stikker ut ny kurs

NÆRING

Krevende å søke midler for de uerfarne

Styreleder Gunn Marit Helgesen og resten av styret satte søkerne under lupen på sitt møte før nyttår.

Styret i Oslofjordfondet avrundet i desember 2010 sitt første arbeidsår med gjennomgang av søknader om kvalifiseringsstøtte innen temaet «samfunnets behov innenfor aldring og demens».

OSLOFJORDFONDET TEKST: MARIANNE HENRIKSEN FOTO: EVA ALMHJELL /VFK.NO

Ken R. Thorsen, Christian Rafdal, Odd Rønning i Grenland Group har kommet et langt steg lengre i utviklingsarbeidet takket være midler gjennom klyngen de er med i, og VRI Vestfold.

Grenland Group gjør en integrasjon mellom Smart Plant og Caesar, med midler til forskning og utvikling i regi av VRI Vestfold 2010. ENGINEERING COAST TEKST OG FOTO: GEIR HOVLAND

Grenland Group benytter Intergraph Smart Plant som 3D modelleringsverktøy i forbindelse med design av skip, rigg og landbaserte prosessanlegg. Rør er ofte en vesentlig del av det som skal modelleres. Stressberegninger av rørsystemer utføres i verktøyet COADE Caesar II. Nå vil Grenland Group utvikle en integrasjon mellom disse to verktøyene.

Feilkilder og kvalitetssikring – Vi har sett at det brukes mye tid på re-modellering. Dette er kostbart ved at det brukes mye tid på å kvalitetssikre input i Caesar, og at det er mange mulig feilkilder i dette arbeidet. Det har derfor vært et mål å finne en metode som kan spare oss for masse tid og redusere po-

bruke litt tid på å finne de rette løsningene, tilføyer Odd Rønning. Det har nå blitt sett på hva som må til for å få overføring fra Smart Plant til Caesar til å fungere. For å komme helt i mål med arbeidet med integrasjon mellom Smart Plant og Caesar, må det også gjøres et arbeid for å sjekke overføring av filer fra Caesar til Smart Plant.

Ser større muligheter – Ja, dette har absolutt vært et nyttig prosjekt, sier Thorsen. – Det har vært vellykket fordi vi her ser at det ligger store muligheter i en integrering av de to systemene. Det har vært mye prøving og feiling for å se hva som fungerer, men resultatet har vært bra i form av en liste over hva som har virket og hva som må gjøres noe med for å få integrasjonen til å fungere optimalt. Dette kan i neste prosjektfase brukes som innspill til software-utviklere for å få på plass de nødvendige funksjonalitetene. Disse innspillene ville det vært vanskelig å komme med uten den jobben som nå har vært gjort, sier Rønning. – Det å få et økonomisk bidrag fra VRI til dette prosjektet har helt klart vært av betydning for hvilken prioritet dette har fått i Grenland Group, og for muligheten til å sette i gang

Vi startet med noen ønsker om hva som skulle fungere, og ser at alt er mulig, bare ved å bruke litt tid på å finne de rette løsningene. Ken R. Thorsen

tensielle feilkilder ved det manuelle arbeidet, sier Ken R Thorsen i Grenland Group. – Vi startet med noen ønsker om hva som skulle fungere, og ser at alt er mulig, bare ved å

med dette nå. Man blir gjerne sittende å gjøre ting på en ”tungvint” måte fordi man aldri får tid/rom til å effektivisere. Gjennom VRI-samarbeidet, og FoU-forprosjektet, har vi blitt gitt en mulighet til å prioritere dette viktige arbeidet”, mener Thorsen.

Fant midlene De forteller at det er gjennom samarbeidet med VRI Vestfold og Engineering Coast at de har fått kjennskap til FoU-forprosjekt som virkemiddel, og erfart at det er mulig å søke midler til prosjekter i egen organisasjon. – Kompasskurs og reiserute er gjennom dette FoU-forprosjektet staket ut. Nå gjenstår det bare å begynne å gå, smiler han.

ENGINEERING COAST Er en klynge som med støtte fra VRI-programmet er utviklet for regionens betydelige miljø innen engineering innen energi og maritim sektor. www. engineeringcoast.com Prosjektperioden er fra mai til juli 2010, og prosjektet har fått et økonomisk bidrag fra VRI på kr 80.000. Reportasjen er utarbeidet i samarbeid med VRI Vestfold (www.vri-vestfold.no)

Temaet «samfunnets behov for aldring og demens» har Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden laget en felles utlysning for. Det var totalt 18 søknader til denne fellespotten.

Ujevn fordeling

helse og omsorg», ett av satsingsområdene i Oslofjordfondet. Det er to typer søknader som har vært mulig å søke; søknad om kvalifiseringsstøtte og søknad om forskningsmidler. Oslofjordfondet disponerer 35 millioner kroner til forskning. I utlysningene skilte man mellom det som kalles kvalifiseringsstøtte, som er inntil 200.000 kr, for å utvikle gode søknader, og ordinære forskningsmidler.

Oslofjordfondet har hatt mange søkere, men styreleder Gunn Marit Helgesen, fylkesordfører i TeleDet første året har lært mark, oppsummerer oss at søkerne trenger erfaringene så langt hjelp med søknadene. med at det har vært en noe ujevn fordeling av Det blir vår utfordring søkere fra de fire fylkefor framtiden ne i Oslofjordfondet. Gunn Marit Helgesen Vestfold har mange søknader, andre fylker færre. Kvaliteten på søknade128 søknader ne var også ujevn. – Vi skal huske på at dette I tillegg utlyste Oslofjordfonfor noen søkere er første gang det og RFF Hovedstaden de lager søknader. Dette er sammen - midler til kvalifiseinnen temaet krevende øvelser, og det første ringsstøtte året har lært oss at søkerne «samfunnets behov innenfor trenger hjelp med søknadene. aldring og demens». I alt kom det inn 110 søknaDette blir vår utfordring for framtiden, sier Gunn Marit der til Oslofjordfondet og 18 til Oslofjordfondet og RFF HoHelgesen. vedstadens fellespott. Det er To typer søknader disse søknadene som er Fondsstyret var også opptatt grunnlaget for styrets videre av å utvikle samarbeid på arbeid med å vurdere hvem tvers av forskningsregionene. som til sist får kvalifiseringsDerfor var RFF Hovedstaden støtte og hvem som får forsinvitert til å drøfte samarbeid kningsmidler. knyttet til temaet «velferd,

OM OSLOFJORDFONDET Ble etablert i februar 2010, og er ett av i alt 7 regionale forskningsfond i Norge, og består av Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold fylker. Sekretariatet er lagt til Vestfold fylkeskommune, som er vertsfylke. Styreleder er Gunn Marit Helgesen, fylkesordfører i Telemark. Oslofjordfondet skal stimulere til forskning som tar utgangspunkt i regionens behov, muligheter og fortrinn, og fem temaer er prioritert: Teknologi, klima og miljø, velferd, helse og omsorg (for eksempel helse og medisinsk teknologi), reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft, utdanning og opplæring Disse er oppmuntret til å søke: Bedrifter, næringsklynger og offentlig sektor som ønsker å utvikle idéer i et forprosjekt og/ eller de ønsker å realisere sin egen gode idé, gjerne i samarbeid med en forskningsinstitusjon, og forskere med FoU-idéer i næringsliv eller offentlig sektor. Mer info: www.vfk.no


VESTFOLD BLAD

28

JANUAR 2011

UKE 1

NÆRING

Nyttårskommentaren

Regiondirektør Einar Røsås i [Presentasjonsheading] NHO Vestfold kommenterer her årene vi har lagt bak oss, og utfordringene som venter næringslivet i 2011.

Et godt og næringsrikt nytt år!

Eksporten tar seg opp igjen

Vestfold har et allsidig og godt næringsliv. Men etter rekordåret 2007 da alt syntes å ”gå så det suser”, fikk vi på nytt lære hvor stor vår avhengighet er til omverdenen. Den globale økonomikrisen og svikten i den internasjonale etterspørselen slo til for alvor høsten 2008, og rammet ført og fremst byggenæringen og eksportindustrien. Selv om mange bedrifter fortsatt sliter med å komme seg opp av bølgedalen, ser nå mye ut til å lysne.

Vestfoldbedriftene satte ny eksportrekord i 2008 med en verdi på om lag 25 milliarder kroner. I 2009 falt eksporten med 1/3 til ca 18,3 milliarder! I løpet av 2010 har utviklingen igjen gått i riktig retning, og eksportverdien vil ventelig havne på anslagsvis 22 milliarder. Det er grunn til å være både stolte av og imponert over pågangsmotet, kreativiteten og dyktigheten som bedriftenes ledere og ansatte viser for å takle uforutsette og krevende omstillinger! Det positive med kriser er at man ofte oppdager nye muligheter og utvikler smartere løsninger.

Forsiktig optimisme NHO utarbeider hvert kvartal Næringslivets Økonomibarometer for Vestfold. Dette bygger på blant annet avlagte regnskaper for et utvalg av bedrifter og bedriftenes egne vurderinger av for eksempel markedsutsikter, investeringsplaner og sysselsetningssituasjon. Ved inngangen til 2011 ser hovedtrekkene slik ut:

Fremgang siden tredje kvartal. I fjerde kvartal er det for første gang siden finanskrisen startet en overvekt av bedrifter i Vestfold som beskriver markedssituasjonen som god. Markedsvurderingen er fortsatt svakere enn i landet for øvrig. Forsiktige forventninger til 2011. Utsiktene for 2011 er vurdert svakere fra Vestfoldbedriftene enn fra landet for øvrig, spesielt i bygg og anlegg og industri. For øvrige næringer innen tjenester og varehandel er optimismen imidlertid sterkere enn i landet for øvrig med en klar overvekt av positive forventninger. Forventninger om lav etterspørsel og svak prisutvikling er hovedårsaken til at bedriftene utsetter investeringer.

2010-GLIMT: Larvik havn åpnet en større port mot verden, og er nå både en effektiv havn for gods og en attraksjon for innbyggerne.

En fjerdedel skal nedbemanne. 23 prosent av bedriftene i Vestfold oppgir at de kommer til å redusere antall ansatte i 2011, mens nær 30 prosent oppgir at de skal øke sysselsettingen. Sysselsettingsplanene blant vestfoldbedriftene er klart svakere enn i øvrige deler av landet.

Utfordringer I NHOs Nærings-NM for 2010 viser det seg at Vestfold kommer litt dårligere ut enn i tidligere år. Flere av kommunene i vårt fylke har tilbakegang når det gjelder både nyetableringer, lønnsomhet og vekst. Trøsten er at Vestfold beholder sin åttendeplass blant fylkene i en gjennomsnittsrangering over de siste ti årene når man måler andel foretak med positivt resultat, andel foretak med realvekst og etableringsfrekvensen. En viktig utfordring i 2011 blir å forbedre våre resultater i neste Nærings-NM. Det er en oppgave for både bedriftsledere, medarbeidere, våre politiske beslutningstakere og alle som er i en posisjon der de kan påvirke næringslivsvennligheten i regionen. I tillegg er det en utfordring fortsatt å holde arbeidsledigheten på et lavest mulig nivå, og å arbeide videre for et mer inkluderende arbeidsliv med minst mulig unødvendig sykefravær.

i samfunnets interesse. Derfor samar30.12.2010 24 beider vi med alle gode krefter som ser betydningen av å skape og utvikle gode, lønnsomme bedrifter som kan gi mest mulig stabile inntekter til fellesskapet. Både kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen og de statlige etatene er viktige samarbeidspartnere for bedriftene for å skape best mulige betingelser. Dette samarbeidet vil NHO Vestfold selvsagt fortsette med også i 2011!

Næringslivet må pleies Næringslivet er som alt annet liv: Hvis det skal utvikles, vokse og trives må det pleies! Hver enkelt virksomhet har selvsagt et eget ansvar for denne pleien, men i tillegg har våre politiske myndigheter en helt avgjørende rolle å spille når det gjelder å gi konkurransedyktige livsbetingelser. Derfor er ett av mine nyttårsønsker at politikere må bli enda mer bevisst på sammenhengen mellom verdiskaping og velferd, og at næringslivet må pleies enda bedre dersom det skal bli penger nok til å finansiere deres egne valgløfter.

Jeg ønsker alle et godt og næringsrikt nytt år!

Næring til velferd og samfunn Næringslivet er en helt avgjørende leverandør av inntekter til både den enkelte innbygger og til vårt felles velferdssamfunn på alle nivåer. Verdiskaping og velferd er uløselig knyttet sammen. Derfor arbeider NHO for medlemsbedriftenes interesser. Men det vi arbeider for, skal også være

Einar Røsås, 04.01.2011

UKE 2: LES NYTTÅRSKOMMENTAREN TIL DISTRIKTSSEKRETÆR I LO, PER-KRISTIAN FINSTAD.


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

29

NÆRING Sakset fra NHOs økonomibarometer 2011: MARKEDSUTSIKTER I 2011 ETTER NÆRING

Gjør du mer enn jobben krever av deg for at andre skal få det bedre?

NHO totalt

Bedring

Forverring

Er du en ildsjel?

Vestfold

Netto indeksen viser differanse mellom andel bedrifter som svarer oppgang og nedgang.

Trår du til alene eller sammen med kolleger, på arbeidsplassen eller i en forening, eller kjenner du til andre som bør løftes fram?

Marked

Vi teller ned til seminaret om nasjonal frivillighet ved å presentere hjertesaker fra hele fylket. Merk emnefeltet «ILDSJELSTAFETTEN», og send din informasjon til tips@vestfoldblad.no. En viktig hjertesak kan bli løftet fram i 2011 - og inspirere andre til å gi av sitt overskudd.

Driftsresultat Investeringer

Seminaret Nasjonal Frivillighet arrangeres i Tønsberg 16. til 17. juni - se www.tonsbergmessen.no.

Ansatte -10

0

-5

5

10

15

20

Kaffe er vår spesialitet

25

Netto indeks

I hvilken grad hindrer disse utfordringene din bedrift i å øke investeringene? Prosentandel som svarer stor utfordring:

Vestfold

NHO totalt

Synkende omsetning/ ordretilgang Reduserte salgspriser

Nyt en prima kaffe i en hyggelig atmosfære

Lite forutsigbare rammebetingelser

– alene, eller sammen med en av våre nydelige lunchretter, baguetter eller kakestykker.

Svak kostnadsmessig konkurranseevne

Åpningstider: ma-fre 9-17 • lør 10-16 • SØNDAG 11-16

Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling Manglende tilgang på kreditt og finansiering

Markedet fremover -5

Tlf. 907 77 374 – Prinsegt. 17, Larvik – Gml. Politistasjonen i Larvik

5

15

25

35

Vurdering av markedsutsiktene i 2011. Differanse mellom andel positive og negative vurderinger HØYEST (hele landet): Våren 2004:+48

Markedet fremover, her vises en vurdering av markedsutsiktene i 2011. Differanse mellom andel positive og negative vurderinger.

45

Mulighet for grupper, ring oss for reservasjon.

Lageret bugner av brukte kaffemaskiner

Lavest (hele landet): Høsten 2008: - 44

25 til 50

-25 til -50

0 til 25

0 til -25

Sigurdsgt. 5, LARVIK • Tlf. 951 35 952

Hele landet +19

Salget starter 3. januar.

Vestfold +4

Økonomibarometeret er utarbeidet i samarbeid med TNS gallup. Undersøkelsene foregikk 9-17.november. 1870 svar fra næringslivsledere på landsbasis 89 svar fra bedrifter i Vestfold i 4. kvartal 2010. Industri: 31 - Bygg og anlegg: 26 - Øvrige m/hovedvekt på varehandel og tjenester: 32

30.12.2010

4

-50%

på en mengde varer

Svarene er vektet hos TNS gallup med det formål å gjenspeile bedriftsstrukturen i NHO-Vestfold. Du kan lese Økonomibarometeret i sin helhet på www.vestfoldblad.no, og på www.nho.no/vestfold.

Ønsker alle våre kunder et riktig godt nytt år!


VESTFOLD BLAD

30

JANUAR 2011

NÆRING

Tannbørster og tran kan redde foreningene Etter at inntektene fra spilleautomater falt bort, har idrettslag mistet store inntekter. Laginnsats AS mener de har funnet KJENTE PRODUKTER: løsningen på problemet. Varene som Laginnsats

tilbyr er kjente merker for de fleste av oss.

EKSTRAINNSATS TEKST OG FOTO: MATHEA SKAALVIK PIHL

Sandefjordsfirmaet Laginnsats hjelper lag og foreninger med ekstrainntekter. Dette gjøres gjennom å selge abonnementsavtaler på nyttige produkter vi likevel bruker i hverdagen, foreløpig er det snakk om tannbørster og kapsler med Omega-3. – I gjennomsnitt bytter folk tannbørste hvert halvår, men tannlegene anbefaler å bytte hver tredje måned. Gjennom en abonnementsavtale trenger man ikke å huske på å bytte, sier salgsansvarlig Lars Kløw. – Vår visjon er at produktene skal være sunne, etiske og nyttige. Det er forskjellen mellom oss og andre aktører. Vi ønsker ikke at folk skal bli utnyttet for å støtte foreningen sin, sier daglig leder Birte Svenssen.

Løpende inntekter Det hele virker slik at foreningene selger selve abonnementsavtalene til foreldre, venner eller bekjente. Pakking og utsending står Laginnsats for, dermed er det ikke mye jobb for foreningene. Det er heller ingen krav til minstesalg, og abonnementene er fleksible i forhold til varighet og størrelse. – Et abonnement gir løpende inntekter til laget uten at de trenger å anstrenge seg. En an-

nen fordel er at man kan støtte et lag uavhengig av hvor man bor. Så dersom noen har besteforeldre i Finnmark som ønsker å støtte et lag i Vestfold, går det helt fint, sier Lars Kløw. Det går også an å støtte et lag som ikke har inngått avtale med Laginnsats. Da blir foreningen kontaktet i ettertid med den gledelige nyheten om at de har penger tilgode.

Lettjente penger Lars Kløw forteller at de satser på markedsledende produkter, slik at folk skal kjenne igjen varene og vite at det er gode produkter. De skal også kunne konkurrere prismessig. – Vi har avtale med Jordan, Oral-B og Möller. Hvis man bestiller Omega-3 direkte fra Möller i stedet, koster det faktisk 50 kroner mer, sier Kløw. I Stokke IL har de hatt samarbeid med Laginnsats siden sensommeren, og leder Hans Martin Bærefjell er godt fornøyd. – Vi har ikke så mange abonnenter ennå, men vi har heller ikke markedsført det så veldig. Men jeg syns det er en kjempegod idé som vi vil markedsføre blant annet på e-post til medlemmene våre. Det er lettjente penger og det virker som et seriøst firma, sier Bærefjell.

LAGINNSATS AS Sandefjordsbasert firma. Opprettet i mai 2009, operative i markedet fra august 2010. Selger abonnementsavtaler via idrettslag og andre foreninger. Har tannbørsteavtale med Jordan og Oral-B og avtale om abonnement på Omega-3 med Möller. Legger opp til fire mulige årlige kampanjesalg i tillegg. Satser på sunne, etiske og nyttige produkter. Vil også selge lokalt produserte varer.

DROPP DUGNADEN: Gründerne Lars Egil Kløw og Birte Svenssen tilbyr abonnementsavtaler som en enkel måte å få inntekter til lag og foreninger.

UKE 1


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

31

NÆRING

10 MILJØFYRTÅRN gir ordføreren enda en grunn til å være stolt av næringslivet i byen. Her er representanter fra bedriftene stilt opp – hvilke bedrifter det er kommer fram av faktaboksen.

10 nye Miljøfyrtårn i Tønsberg

FIKK DIPLOM: Ragnar Dunsby fra Saga Regnskap Tønsberg AS var tydelig stolt over diplomet ordfører Petter Berg ga bedriften.

Det var en tydelig stolt ordfører som før året ebbet ut kunne være med på overrekkelsen av 10 diplomer til 10 nye Miljøfyrtårn i Tønsberg.

MILJØFYRTÅRN: Det å bli miljøfyrtårnsertifisert innebærer at virksomheten/ bedriften må oppfylle visse miljøstandarder/-krav innenfor områdene: HMS/arbeidsmiljø, innkjøp/materialbruk, energi, transport, avfall, utslipp til vann/luft, støy og estetikk.

NÆRING/MILJØ TEKST: MARIANNE HENRIKSEN FOTO: KJELL THU

De ti bedriftene spente seg over forskjellige bransjer og størrelser, her er både renhold, regnskap, revisjon/finans, kommunikasjon, IKT, bygg og anlegg og HMS/dokumentasjon representert.

sier ordfører Petter Berg. Denne gangen ble de godkjente virksomhetene samlet til en felles samling, både for å bli bedre kjent med hverandre, og for å vise på hvor mange nivåer det kan gjøres miljøgrep i næringslivet.

Kommunen bistår Miljøfyrtårnordningen er en miljø-godkjenningsordning for små og mellomstore bedrifter innen privat og offentlig sektor. Ordningen ble nylig presentert i Vestfold Blad i forbindelse med at en rekke rådhus i fylket gjør grep for å få sertifiseringen. Tønsberg kommune ble med i ordningen i 2002. – Kommunens bidrag er å holde sertifisør og sørge for markering med overrekkelse av sertifikat/diplom, forklarer Berg.

Bredden sier også noe om vårt mangeartede næringsliv i Tønsberg. Ordfører Petter Berg

Fra to til tusen Her har alt fra små virksomheter/avdelinger med to ansatte til internasjonale virksomheter med flere tusen ansatte gjort en skikkelig miljøinnsats. Bredden sier også noe om vårt mangeartede næringsliv i Tønsberg,

Så langt har Tønsberg kommune også gjort dette uten å ta betalt/gebyrer.

Alle med innen 2015 – Nå er det ca 40 virksomheter i Tønsberg som er miljøfyrtårnsertifisert. De første årene var det ikke mer enn et par godkjente virksomheter pr år. I 2009 og i år har antallet virkelig skutt fart. Når det gjelder kommunens egne ca 40 virksomheter skal alle være miljøfyrtårn sertifiserte innen 2015. Pr i dag har seks påbegynt arbeidet med å bli sertifisert, sier Berg. Han kunne stolt konstatere at flere av de nye sertifiserte bedriftene var de første i sine bransjer som fikk miljøsertifisering i Vestfold. – Bruk miljøfyrtårnorningen for alt det den er verd i profilering og markedsføring av egen virksomhet og ordningen, oppfordrer Berg.

Det må ikke være avvik/merknader fra tilsynsmyndighetene (Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Eltilsynet, Brannvesenet etc.) som ikke er ordnet opp i. Flere sett av krav må oppfylles, generelle og respektive bransjekrav. Miljøfyrtårnsertifiseringen varer i tre år med innsending av årlig miljørapport til Miljøfyrtårnstiftelsen i Kristiansand. For å opprettholde sertifiseringen må virksomheten resertifiseres hvert tredje år. Se www.miljofyrtarn.no

10 NYE MILJØFYRTÅRN: Karsten Skovly Storkjøkken AS Renhold- Service, avd. Tønsberg Total Prosjektstyring AS Saga Regnskap Jarn AS PET Installasjon AS Consilio Kommunikasjon AS PricewaterhouseCoopers AS ECOonline AS GK Norge AS


annonser

Vestfold Blad    januar 2011    uke 1

R E LAG

& G N I M M Ø T

! P P U K E R A V I T R A P Hyller skal renskes - poser skal fylles!

Røkt kjøttpølse

Nå er det lager tømming og vi snur hypermarkedet på hodet for å pøse ut istore mengder rabatterte varer og utrol es ge partivarekupp. Stikk innom for tiden sparefest hos Coop Obs! Hypermarked!

Gilde. 900 g. Pr pk

29 Pr kg 33,22

90

PÅ FINDUS

FISK & SKALLDYR!

Pærer

9

Pr kg

-40%

90 Crosstrainer med magnetisk motstandssystem. 6 kg svinghjul. Manuell motstandsjustering med 8 nivåer. Komputer med 8 funksjoner: scan, hastighet, distanse, tid, antall steg, kaloriforbruk, pulsmåler og gjenetablering av puls

5 kg poteter Norske. Assortert. Pr sekk

19 Pr kg 3,98

90

KS-17 crosstrainer

1490 -30%

PÅ ALL PLASTOPPBEVARING FRA HAMMARPLAST SMART STORE

PRISEKSEMPEL: BASIC CARDIGAN

79,00

Før pris: 199,00

ULLGENSER TIMBERLAND

199,00

Før pris: 399,00

Alle gensere og cardigan fra Timberland, Kappa, Hudson og Units ull og bomull

50-60% Utvalget kan variere fra Hypermarked til Hypermarked

TIL ALLE FARGER PRIS! SAMME LAVE

Mikro

OPPBEV INNSATSBRETT OPPBEV.BOKS 10L TRANSP OPPBEV.BOKS 12L TRANSP OPPBEV.BOKS 15L TRANSP OPPBEV INNSATS BOKS HPSS OPPBEV.BOKS 16L TRANSP OPPBEV 31 HP SS TRANS OPPBEV.BOKS 50L TRANSP OPPBEV.BOKS 35L TRANSP. OPPBEV.BOKS 70L TRANSP

23,80 34,30 34,30 41,30 41,30 69,30 76,30 104,30 111,30 125,30

Førpris: 34,Førpris: 49,Førpris: 49,Førpris: 59,Førpris: 59,Førpris: 99,Førpris: 109,Førpris: 149,Førpris: 159,Førpris: 179,-

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

EO102 0 hvit mikroovn. Kapasitet 17 liter. 5-effektstrinn -tinefunksjon. Roterende glassplate. 700 W

299

Interiør vegg 10

179 3 liters spann. Pr spann

Sandefjord 9-21 (9-20)

Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • Kafeteria • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Miljøvennlig silkematt akrylmaling til tørre rom. Suveren dekkevne og slitestyrke, tørker raskt og gulner ikke. Helt fri for løsemidler, malingslukt og skadelig avdamping

Prisene gjelder t.o.m 08.01.2011. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

www.inkognito.no

32


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 33

UKE 1

Amfi – Norges største senterfamilie

Dittgavekort.no

Kan kjøpes i fellesarealene. Dittgavekort.no kan benyttes på 3000 butikker på 60 kjøpesentre og på 50 hoteller i hele Norge.

Salget har starter

50% Nansetgt. 6, 3256 Larvik • Tlf. 980 27 488

Salget fortsetter

98,-

Sølvanheng Før 398,-

199,-

Perlestrikkearmbånd. Før 398,-

148,Sølv ørepynt. Før 498,-

Amfi Larvik, tlf. 33 20 07 00

www.bjorklund.no

Larviks flotteste kjøpesenter – midt i sentrum Åpent: 9-20 (18) • Vinmonopolet: mandag-torsdag 10-18, fredag 9-18, Lørdag 9-15 • amfi.no


VESTFOLD BLAD

34

JANUAR 2011

Messebilag opplag 90.000

REISELIVSMESSEN Tønsberg Messeområde Vestfold 29.–30. januar 2011

• • •

Distribueres med Vestfold Blad til alle husstander i Vestfold, 26. januar.

Annonsepriser:

1/1 side (Modul 55, 246 x 365 mm)

Utstilleroversikt, reportasjer fra utstillere og andre aktuelle reisereportasjer.

kr 13.900,-

1/4 side (Modul 23B, 146 x 181 mm)

1/8 side (Modul 13B, 146 x 71 mm)

Bilaget blir delt opp med minimum 50% redaksjonelt.

kr 4.900,-

kr 2.900,-

1/2 side (Modul 35B, 246x181 mm)

kr 7.900,-

Fakta om Reiselivsmessen Vestfold 2011 • Entrè kr 50,-/barn u. 16 år gratis • Tilbud og inspirasjon fra over 70 spennende utstillere • Vinn flotte reisegevinster på inngangsbilletten, hver time • Foredrag om fantastiske reisemål, hver time

FRISTER:

Bestilling: 12. januar Materiellfrist: 17. januar

KONTAKT:

Joyce Christine Øksenholt Medierådgiver – Vestfold Blad Tlf. 918 13 340 Karin Joyce Andersen Medierådgiver – Vestfold Blad Tlf. 464 16 446

Kontakt oss for mer informasjon.

Samfunn

Kultur

Næringsliv

UKE 1


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

ANNONSER 35

UKE 1

KJEKK Å HA KJEKK Å HA

La flest mulig se din boliannonse! Mange potensielle kjøpere i hele fylket! 90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke. Egne boligsider på www.vestfoldblad.no med visningskalender. Spør din megler om annonsering i Vestfold Blad.

EndA EndA KJEKKErE Å HA KJEKKErE Å HA

Trudvang Gjestegaard

Overnatting i herskaplige omgivelser

TILHENGERTOPPER

PASSER DE FLESTE HENGERTYPER TILHENGERTOPPER MARKEDSLEDER • 3 ÅRS GARANTI PASSER DE FLESTE HENGERTYPER WWW.JAXAL.NO PASSER DE FLESTE• 3HENGERTYPER markedsleder års garanti markedsleder • 3 års garanti WWW.jaxal.no WWW.jaxal.no

Valleåsen 2, Tlf. 33 06 33 00

Inkludert frokost fra kl. 06.00. Der leserne er bør du også være!

Vi har trygg og gratis parkering for alle våre gjester. Gratis tråløst internett.

Ta kontakt for annonsering!

33 46 20 00

kurs & konferanse og selskap.

Velkommen til oss! Les Vestfold Blad på nett www.vestfoldblad.no

Trudvang Gjestegaard Gårdsbakken 43, 3256 Larvik www.trudvang.no hotel@trudvang.no eller 33 16 52 70

Salget er i gang – Møbler til sterkt reduserte priser

Forebygging og bekjempelse – Tlf. 815 73 686

Masse gode tilbud Comfy

Stol med krakk i hud eller stoff, fritt levert og montert

2990,Rubrikkannonser

Selges Databord i heltrebøk, 120x120 avrundet på midten, 2 sidevinger 80cm hver, kr 1000,-. Tlf. 900 17 522 Entremøbel og speil, Sittebenk i oljet furu med skuff og dør, stort speil, kr 500,-. Tlf. 900 17 522

Knebeskyttere, Nye str. xs - xl. God passform og beskyttelse. Tlf. 911 59 751 Lp plater, Elvis Presley-Hank SnowJohnny Cash m.fl. Tlf. 901 90 889 Schæfer, 3 valper 10 uker og 1 tispe 2 år gammel. Tlf. 958 88 089

Slalom ski/støvler, Ski/støvler str. 43 i egne vesker, kr 500,-Tlf. 900 17 522 Spisebord i eik, Gml bord, 2 klaffer, slipt og dekorert. Pent. Tlf. 900 17 522 To-seter med puff, Mørkegrå, pent brukt i 1,5 år, kr 1500,- bud. Tønsberg. Tlf. 952 16 719

Gamle lamper, 1 alebaster og 1 kobberlampe fra 1900-tallet. Rimelig. Tlf. 900 17 522

Sengebrisk 80x200cm, Seng, furu med skumgummimadr. kr 500,-Tlf. 900 17 522

Brukte snøfresere, Bra stand, full sjekk. 8 og 10 hk. 2 tk 8 hk motor. Sandefjord. Tlf. 480 73 882

Hummel håndball, Nye str 0 og 1 kr 200,-. Utviklet for de minste, godt grep. Tlf. 911 59 751

Skjenk, speil over, Gammel skjenk heltre eik, ovalt speil og hylle over kr 3000,-. Tlf. 900 17 522

Alternativ bøker, Tai chi, Chacraene, GI-null. Billig. Som nye. Tlf. 907 35 956

I dag, i morgen, møbler fra Borgen Borgengården, Nansetgt. 1, 3256 Larvik • Tlf. 33 18 17 62 • Faks: 33 18 50 80 • www.borgen-mobler.no

Glo Pressed pudder, Farge golden-medium, prøvd 2 ganger. Kr 130,-. Larvik. Tlf. 907 35 956

Ny brødrister Larvik, Uåpnet og ubrørt brødrister, halv pris kr 200,-. Braun. Tlf. 995 12 872

Gutte skøyter, Gutteskøyter nr. 26 pene kr 100,-. Tlf. 993 25 332

Sovesofa, Rimelig, bare å legge ned ryggen. Tlf. 992 27 875

Gilson 8hk snøfres, Ny overhalt briggs motor m pen fres. Må sees kr 4500,el bud. Tlf. 480 73 882


Vestfold Blad    januar 2011    uke 1

36

7. – 13. JANUAR

Vil finne en kur «The Incredible Hulk» er historien om Dr. Bruce Banner som prøver å finne en kur for sin meget spesielle lidelse. Han forvandles nemlig til et gigantisk grønt monster hver gang han havner under emosjonelt stress. Banner (Edward Norton) har levd på skyggesiden, avskåret fra et normalt liv og ikke minst kvinnen han elsker. Han er på flukt fra militæret og er veldig nære på å finne en kur, men så dukker the Abomination opp, og Bruce må ta opp kampen mot ham som Hulken. Følg med på TV3 kl. 21.00 søndag. GANDHI Amerikansk-britisk drama fra 1982. Gandhi var ikke en stor leder av en nasjon, han var heller ikke en genial vitenskapsmann. Likevel var denne lille, ydmyke mannen i stand til å gjøre noe ingen før ham var i stand til: Han førte en hel nasjon til frihet, og han ga sitt folk håp. Denne filmen vant ni Oscar-priser i 1982. Med: Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox. Regi: Richard Attenborough. NRK2 fredag kl 22.00

STAGE BEAUTY: En gang i tiden så hadde ikke kvinner lov til å spille teater.

STAGE BEAUTY Britisk-amerikansk-tysk drama fra 2004. På 1600-tallets teatre i England har ikke kvinner lov til å inneha roller. Skuespilleren Edward Kynaston har spesialisert seg på å spille kvinneroller, hans spesialitet er Desdemona fra Othello. Hans tilværelse blir imidlertid truet da unge Maria blir sentrum for et politisk spill. Med: Billy Crudup, Claire Danes, Ben Chaplin. Regi: Richard Eyre. (15 år) NRK3 fredag kl 20.50 REPRISE Norsk drama fra 2006. Erik og Phillip har bekymringsløst dyrket punk, ironi, jenter og en felles drøm om å bli store forfattere. Men nå er de snart 23 og hva har de gjort med livet sitt? – Ingen verdens ting! Så skjer alt. Phillip får utgitt sin første bok, stormforelsker seg i Kari, men blir syk og må innlegges på psykiatrisk avdeling. Med: Viktoria Winge, Espen Klouman-Høiner, Anders Danielsen Lie. Regi: Joachim Trier. (11 år) TVNorge fredag kl 21.30 MUMIEN: DRAGEKEISERENS GRAV «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor.» Amerikansk action fra 2008. Året er 1946. Sammen med sønnen Alex og Evelyns bror må Rick og Evelyn denne gangen stanse en mumie og hans 10 000 krigere som har våknet fra en 2000 år gammel forbannelse. Med: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh. Regi: Rob Cohen. TV3 fredag kl 21.30 SPACE COWBOYS Amerikansk science fiction-komedie fra 2000. En russisk satellitt har en systemfeil som kan føre til total kommunikasjonssvikt i Russland. NASA-byråkraten Bob Gerson prøver å finne en løsning – og finner den på uventet hold. Det viser seg at den pensjonerte piloten Frank Corvin, designeren av den tidligere amerikanske satellitten Skylab, er den eneste som kan utføre jobben. Endelig har Corvin sjansen til å komme seg ut i rommet, men på betingelse at han får ta med seg den eneste besetningen han stoler på. Med: Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. Regi: Clint Eastwood. Viasat 4 fredag kl 21.30

DEN BRYSOMME MANNEN: Alt er ikke alltid så perfekt som det ser ut.

DEN BRYSOMME MANNEN Norsk dramakomedie fra 2006. På overflaten har Andreas et perfekt liv, med kone, venner og bolig som er som klipt ut av en livsstilskatalog. Men under overflaten er livet underlig. Andreas vet ikke hvorfor han har havnet i byen han bor i. Han trenger desperat å finne det ut. Med: Johannes Joner, Trond Fausa Aurvåg, Petronella Barker. Regi: Jens Lien. TV 2 fredag kl 23.15 12 MONKEYS «Twelve Monkeys.» Amerikansk science fiction-thriller fra 1995. Året er 2035, og bare én prosent av jordas befolkning har overlevd et dødelig virus som herjet i 1996. James Cole blir overtalt til å reise tilbake til 1996 for å samle informasjon om hvordan epidemien oppsto, slik at man kan utvikle en vaksine. Med: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe. Regi: Terry Gilliam. (15 år) Viasat 4 fredag kl 23.50

LØRDAG 08.01 MARTIN LUTHER KING «Drømmen.» Dansk drama fra 2006. Året er 1969. En ung gutt lar seg inspirere av Martin Luther King til å utfordre skoleledelsen i datidens Danmark. Med: Anders W. Berthelsen, Jens Jørn Spottag, Bent Mejding. Regi: Niels Arden Oplev. TV 2 lørdag kl 11.30 PAY IT FORWARD Amerikansk drama fra 1988. Læreren Eugene Simonet utfordrer sine elleve år gamle elever til å komme opp med en idé som kan være med på å forandre verden. Trevor McKinney lager et spill som han kaller «Pay it Forward». Det går ut på at en person gjør et annet menneske en tjeneste, så må dette mennesket gjengjelde denne tjenesten overfor tre nye personer. Med: Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment. Regi: Mimi Leder. (11 år) TVNorge lørdag kl 21.30

SØNDAG 09.01

INTOLERABLE CRUELTY: I krig og kjærlighet er visstnok alt lov...

INTOLERABLE CRUELTY Amerikansk romantisk komedie fra 2003. Miles Massey, en beryktet rundbrenner og vellykket skilsmisseadvokat, lar seg ikke stoppe av noe eller noen. Men alt forandrer seg den dagen han møter Marilyn Rexroth, en hevnlysten kvinne på jakt etter lettjente penger. Med: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush. Regi: Joel Coen, Ethan Coen. TV3 lørdag kl 21.30 BRINGING DOWN THE HOUSE Amerikansk komedie fra 2003. Peter Sanderson er en småkjedelig L.A.-advokat som forsøker å komme over skilsmissen fra sin kone. På internett kommer han i kontakt med en ung, raffinert, kvinnelig advokat. Men da Peter inviterer henne hjem på en romantisk date, får han sitt livs sjokk. Med: Steve Martin, Queen Latifah, Eugene Levy. Regi: Adam Shankman. TV 2 lørdag kl 21.40 MAVERICK Amerikansk westernkomedie fra 1994. Bret Maverick er en sjarmerende svindler som planlegger å jukse seg til suksess. Han er på vei til århundrets pokerturnering, men først må han skaffe nok penger å spille for. Han bestemmer seg for å lure penger fra et par lokale pokerspillere, den vakre Annabelle og den fryktinngytende Angel. Men ting går ikke helt som planlagt, og snart har Maverick myndighetene i hælene. Med: Jodie Foster, Alfred Molina, Mel Gibson. Regi: Richard Donner. (11 år) Viasat 4 lørdag kl 22.30 BABEL «Babel.» Amerikansk drama fra 2006. To marokkanske gjetergutter tester ut en rifle, og et skudd treffer en amerikansk kvinne i en turistbuss. Dette utløser en rekke andre hendelser som involverer mennesker i tre ulike land og kontinenter. Med: Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza, Gael García Bernal. Regi: Alejandro González Iñárritu. (15 år) NRK1 lørdag kl 23.15 ORDRE FRA HØYESTE HOLD «Executive Decision.» Amerikansk actionthriller fra 1996. For å unngå at et kapret fly når Washington, må sikkerhetseksperten Grant og en tropp spesialsoldater borde flyet i lufta, høyt over Atlanterhavet. Med: Kurt Russell, Halle Berry, Steven Seagal. Regi: Stuart Baird. (15 år) TV3 lørdag kl 23.20

MANDAG 10.01

HEKSENE «The Witches.» Amerikansk familiefilm fra 1990. Luke er alene med bestemor etter at foreldrene omkom i en ulykke. Bestemoren har tidligere fortalt Luke om heksene som hater barn. Med: Anjelica Huston, Mai Zetterling, Rowan Atkinson. Regi: Nicolas Roeg. FEM søndag kl 11.25 THE INCREDIBLE HULK Amerikansk action fra 2008. Se omtale. Med: Edward Norton, Tim Roth, Liv Tyler, William Hurt, Lou Ferrigno. Regi: Louis Leterrier. (11 år) TV3 søndag kl 21.00 LIVSTEGN «Proof of Life.» Amerikansk actionthriller fra 2000. Peter Bowmann jobber som ingeniør i Sør-Amerika når han blir kidnappet av en latinamerikansk geriljagruppe. Terroristene som har kidnappet Peter håper på et millionbeløp i løsepenger, men det de ikke vet er at konsernet han jobber for står på konkursens rand. Med: Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, David Caruso. FEM søndag kl 21.00

KNOCKED UP: Møt Seth Rogen og Katherine Heigl i denne romantiske komedien.

KNOCKED UP Amerikansk romantisk komedie fra 2007. I fylla kan det meste skje, partyløven Ben møter karrierekvinnen Alison på byen. De havner på nachspiel og hun blir gravid. Da kommer utfordringene. Med: Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd. Regi: Judd Apatow. (11 år) NRK3 søndag kl 21.25 RUSH HOUR Amerikansk actionkomedie fra 1998. En politimann fra Hong Kong må samarbeide med en amerikansk politietterforsker for å redde datteren til den kinesiske konsulen som har blitt kidnappet. Med: Ken Leung, Jackie Chan, Chris Tucker. Regi: Brett Ratner. (15 år) Viasat 4 søndag kl 22.30 FLIGHT OF THE PHOENIX Amerikansk actiondrama fra 2004. En gruppe overlevende etter en flystyrt befinner seg i den mongolske ørkenen, og sjansen for å bli reddet er minimal. De innser at deres eneste håp er å bygge et nytt fly av vrakrestene. Med: Dennis Quaid, Giovanni Ribisi, Hugh Laurie. Regi: John Moore. (11 år) TV3 mandag kl 00.35

JASON BOURNES ULTIMATUM: Jason Bourne fortsetter å jakte på sin identitet.

JASON BOURNES ULTIMATUM «The Bourne Ultimatum.» Amerikansk-tysk actionthriller fra 2007. Jason Bourne, den tidligere CIA-agenten med hukommelsestap, vil vite hvem han en gang var. I forsøket på å nøste seg tilbake til sin egen identitet avdekker han etterretningsbransjens største hemmeligheter. Med: Matt Damon, Julia Stiles, Scott Glenn. Regi: Paul Greengrass. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 11.01 TOLKEN «The Interpreter.» Britisk-amerikansk-fransk thriller fra 2006. Silvia Broom er en sørafrikansk FNtolk som overhører en privat samtale og avdekker en uhyggelig hemmelighet som kan velte en regjering. Nå må hun bare leve lenge nok til å fortelle hemmeligheten videre. Med: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener. Regi: Sydney Pollack. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 22.30

ONSDAG 12.01 MISS UNDERCOVER 2 «Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous.» Amerikansk actionkomedie fra 2005. FBI-agenten Gracie Hart får i oppdrag å markedsføre FBI, og hun drar ut på turné sammen med den brutale Sam Fuller som livvakt. Men da hennes venner fra skjønnhetskonkurransen Miss USA blir kidnappet, bestemmer hun seg for å trosse sjefens ordre og reise til Las Vegas for å finne dem. Med: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano. Regi: John Pasquin. (11 år) Viasat 4 onsdag kl 21.30

TORSDAG 13.01 4 MÅNEDER, 3 UKER OG 2 DAGER Rumensk drama fra 2007. Vi er i Romania på 1980-tallet. Otilia og Gabita deler hybel på et studenthjem. Gabita har blitt gravid, men ønsker ikke å beholde barnet. I et land og en tid hvor abort er strengt forbudt er det en handling som ikke bare er straffbar, men også livsfarlig. Med: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov. Regi: Cristian Mungiu. (11 år) NRK2 torsdag kl 22.30

©Universum

FREDAG 07.01


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

37

ONSDAG 5. JANUAR

06.30 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Førkveld (r) 11.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield 13.00 NRK nyheter 13.05 Aktuelt (r) 13.35 Urix (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Tour de SkiSprint kvinner og menn, direkte fra Toblach. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 16.00 NRK nyheter 16.05 HoppukaKvalifisering til avslutningsrennet, direkte fra Bischofshofen. Kommentatorer: Arne Scheie og Espen Bredesen. 17.00 NRK nyheter 17.10 Filmavisen 1960 (r) 17.20 V-cup skiskytingDirekte fra Oberhof. Komm.: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. Forts NRK2. 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 FBI

Forbrukerserie. Programleder: Christian Strand.

20.15 Jordmødrene

(1) Norsk dokumentarserie.

20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 House (16) Am. dramaserie.

22.25 Folk: Ragnar Thorseth – min historie Norsk dokumentar.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Millionær i forkledning – forandret mitt liv (r) 00.05 The Pacific (r) 01.35 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

21.40: Brothers & Sisters 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Christine (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 En bit av Norge (3) Norsk matprogram.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Håndball: Norge – Brasil 1. omgang

19.45 Viten om: dinosaurer på Bornholm 20.15 Aktuelt 20.45 Kan ikkje lese, kan ikkje skrive (r) 21.30 FBI ekstra 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Vindenes hus 23.30 Koselig med peis 00.30 FBI (r) 01.00 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.15-04.35 Distriktsnyheter

Direkte fra Skedsmohallen og oppkjøringskampen til håndball-VM for herrer.

19.50 Håndball: I pausen 20.00 Håndball: Norge – Brasil 2. omgang 20.45 Håndball: Etter kampen 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Brothers & Sisters (22) Am. dramaserie.

22.35 Smeltende Arktis

(2) Norsk dokumentar. HD.

23.30 60 Minutes

(45) Am. reportasjemagasin.

00.20 Svindlertriks (r) 00.55 Penn og Teller (r) 01.30 Grey's Anatomy (r) 02.20 Supernanny (r) 03.10 Sportsnyhetene 03.25 Været (r) 03.35-06.30 Sonen

19.30 Muriwai Beach (r) Vi er på New Zealands røffeste og tøffeste strand: Muriwai. 19.55 Hundens hemmelige liv (r) Br. dokumentar. 20.55 Mannen som ikke kunne slutte å hikke Br. dokumentar. 21.35 Farlig oppdrag (p) (1) Br. dramaserie. 24 timer før invasjonen i Irak i 2003 leder John Porter spesialstyrkene i et forsøk på å redde et gissel fra terrorister. 23.05 High Altitude (r) (1) Br. dokumentarserie. 23.35 Pinlige sykdommer (r) 00.20 Psych (r) 01.00 Svisj Norge 03.00 Svisj gull 04.00-06.00 Svisj

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.45 Wildfire (r) 08.30 Veronica Mars (r) 09.15 One Tree Hill (r) 10.05 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarskvinnen 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.05 Veronica Mars (r) 17.00 Familietrøbbel (r)

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 Wipeout 20.30 No Ordinary Family 21.30 CSI: NY 22.30 Special Victims Unit 23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI: Miami (r) 00.55 Special Victims Unit (r) 01.55 CSI (r) 02.50 FBI Files 03.40 Lost (r) 04.35 Special Victims Unit (r) 05.2006.00 Airline (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.30 Skunk Fu! (r) 13.45 Georg, jungelens konge (r) 14.15 H2O (r) 14.40 SvampeBob (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Mánáid-tv 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Nysgjerrige Nils 18.10 Kastanjeskogen (r) 18.25 Frøken Fridas helsprøe eventyr (r) 18.35 Superkviss (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Dyrevenn

07.15 Morgensending 09.05 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.30 Unge Mødre DK (r) 10.05 Charmed (r) 11.05 Gilmore Girls (r) 12.00 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge Mødre DK (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 Gossip Girl 21.00 Skjønnhetens stygge ansikt 22.00 Hvordan se bra ut naken 23.05 Makeover: mor og datter 23.35 The Closer (r) 00.35 Ghost Whisperer (r) 01.30 Supernatural (r) 02.20 Charmed (r) 03.15 Nattsending

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 According to Jim (r) 09.50 How I Met Your Mother (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 The Oprah Winfrey Show 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Momma's Boys (r) 15.25 How I Met Your Mother (r) 15.55 Supersize vs. Superskinny (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Bones 19.30 Hellstrøm rydder opp (r) 20.30 Supersize vs. Superskinny

21.30 The Mentalist 22.30 Mercy

23.25 Two and a Half Men (r) 23.55 Bones (r) 00.55 NCIS (r) 01.50 Lords of Dogtown Am./ty. actiondrama fra 2005. 03.40 Robin Hood på nye eventyr (r) 04.30 Damages (r) 05.30 Bundy (r) 05.55-06.00 Viasats verden

06.25 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Cash Quiz (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Sannhetens sverd (r) 20.00 Sveriges verste sjåfør (r) 21.00 Fifth Gear 21.30 Verdens tøffeste byer (r) 22.30 Showman (r) 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 The Great Raid 02.25 South Park (r) 02.55 South Park (r) 03.25 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 The Drew Carey Show (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Family Guy (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA (r) 17.00 NCIS (r) 18.00 Futurama (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Gumball 3000 med Erik & Mackan 21.00 Two and a Half Men 21.30 Bowfinger Am. komedie fra 1999. 23.15 Cops (r) 23.45 Simpsons (r) 00.15 Simpsons (r) 00.45 Nattsending

©Universum

22.25: Ragnar Thorseth – min historie

09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Anne & Ronny møter 8 med vilje (r) 14.10 Solens mat (r) 14.40 Det første steget (r) 15.10 Vulkantrusselen fra Island (r) 16.00 Aktuelt (r) 16.30 Urix (r) 16.50 Tea Party – det nye Amerika (r) 17.40 V-cup skiskyting 18.50 Billedbrev (r) 19.00 Trav V65 Bjerke travbane Fra Bjerke travbane med direktesending fra siste avdeling.

TORSDAG 6. JANUAR

09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav V5 Direkte fra Bjerke travbane. 14.30 FBI 15.00 FBI ekstra 15.30 Jordmødrene (r) 16.00 Aktuelt (r) 16.30 Urix (r) 16.50 Levende begravet (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 Morgennytt 10.00 Jordmødrene (r) 10.30 Det første steget (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Turistferja i Geiranger (r) 11.15 Tour de Ski: 35 km jaktstart mennDirekte fra Toblach. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 13.30 Sport i dag 13.55 Tour de Ski: 15 km jaktstart kvinnerDirekte fra Toblach. Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn. 14.50 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, mennDirekte fra Zagreb. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. 15.50 Hoppuka: AvslutningsrennetDirekte fra Bischofshofen. Kommentatorer: Arne Scheie og Espen Bredesen.

18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ikke gjør dette hjemme

(1) Underholdningsserie. Hvorfor skal man ikke sende opp raketter i stua? Hvordan ordne en hjemmelaget bombe? Hva smaker melk som har vært gjennom brusmaskinen? Rune Nilson og Per Olav Alvestad gjør alt det du IKKE skal gjøre hjemme. HD.

20.15 Anne & Ronny møter 8 med vilje (2) Andreas Viestad, Zanzibar.

20.56 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Sognepresten

(1) Br. komiserie. Adam blir glad da den vesle menigheten hans blir firedoblet over natta. Men de nye sognebarna har baktanker.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Kautokeinoopprøret (r) 24.05 Jordmødrene (r) 00.35 Hjernen er alene (r) 01.35 Norsk på norsk jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks

20.00: Svendsen om Hansen og Jensen 06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Christine (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 En bit av Norge (4) Norsk matprogram.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Oppgrader! (r) 19.30 Oppgrader! (r)

Argentinsk thriller fra 2005. 00.35 Kriminalhistorier frå Finland (r) 01.05 Ikke gjør dette hjemme (r) 01.35 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.5009.50 Distriktsnyheter

17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 Wipeout 20.30 Livet i slummen 21.30 Undercover Boss 22.30 The Closer 23.30 Grensevakten (r) 24.00 CSI: Miami (r) 00.55 Special Victims Unit (r) 01.55 CSI (r) 02.50 FBI Files 03.40 Lost (r) 04.35 Special Victims Unit (r) 05.2006.00 Airline (r)

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 According to Jim (r) 09.50 How I Met Your Mother (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 The Oprah Winfrey Show 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Momma's Boys (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Supersize vs. Superskinny (r) 17.00 According to Jim (r)

17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Bones 19.30 Hellstrøm rydder opp (r) 20.30 Gordon Ramsay rydder opp 21.30 Bones 22.30 Dad Camp

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Eraser Am. actionthriller fra 1996. 02.05 NCIS (r) 03.00 Blow Am. drama fra 2001. 05.05 Mad Men (r) 05.55-06.00 Viasats verden

(13) Norsk underholdningsserie.

20.00 Svendsen om Hansen og Jensen

(1) Bergenseren. Underholdningsprogram. Truls Svendsen har reist landet rundt for å bekrefte og avlive myter om oss nordmenn – med mer eller mindre god hjelp av Solveig Kloppen. HD. Er alle bergensere hissige, brautende og selvtilfredse?

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Criminal Minds 22.35 En moderne familie

(1) Sesongstart. Am. komiserie.

23.05 Accidentally on Purpose 23.35 Stripa 00.30 Criminal Minds (r) 01.20 Mobile 02.15 Supernanny (r) 03.05 Sportsnyhetene 03.20 Været (r) 03.30-06.30 Sonen

19.30 Muriwai Beach (r) 19.50 Jule-Nilssen (r) 20.05 Millionær i forkledning (r) (4) Br. dokumentarserie. I bydelen Toxteth i Liverpool lever tre fjerdedeler av barna i fattigdom. Caroline Marsh kommer opprinnelig fra Zambia og er den første av millionærene som tar med seg barnet sitt på oppdraget. 20.50 House (r) (16) Am. dramaserie. flørt. 21.35 Farlig oppdrag (2) Br. dramaserie. 23.05 The Pacific (r) (1) Am. dramaserie. Like etter japanernes angrep på Pearl Harbor begynner amerikanske marinesoldater å gjøre seg klare. 00.35 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.30 Skunk Fu! (r) 13.45 Georg, jungelens konge (r) 14.15 H2O (r) 14.40 SvampeBob (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Gjett med Jess (r) 18.10 Rorri Racerbil (r) 18.20 Milly og Molly (r) 18.35 Superkviss 18.50 Supernytt 19.00-19.28 Megafon (r)

07.15 Morgensending 09.05 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.30 Unge Mødre DK (r) 10.05 Charmed (r) 11.05 Gilmore Girls (r) 12.00 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge Mødre DK (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 The Vampire Diaries 21.00 Medium 22.00 Klarsynte etterforskere spesial 23.05 Kalde saker – nye bevis 23.35 The Closer (r) 00.35 Ghost Whisperer (r) 01.30 Supernatural (r) 02.20 Charmed (r) 03.10-04.04 Diagnose: Mord (r)

06.25 Morgensending 10.40 Frasier (r) 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Cash Quiz (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Sannhetens sverd (r) 20.00 Amerikas tøffeste fengsel 20.30 Galskap på reisen 21.00 Klovn (r) 21.30 Det ukjente 22.30 Showman (r) 23.00 Golden Goal (r) 23.30 Criminal Minds (r) 00.20 Clockstoppers 02.05 Nattsending

06.00 Miami Ink (r) 07.00 Star Trek: The Next Generation (r) 08.00 Murphy Brown (r) 08.30 Tvins 2010 10.00 Seinfeld (r) 10.30 The Drew Carey Show (r) 11.00 Simpsons (r) 11.30 Simpsons (r) 12.00 Seinfeld (r) 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 The Drew Carey Show (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Family Guy (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA (r) 17.00 NCIS (r) 18.00 Futurama (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r)

©Universum

19.45: Ikke gjør dette hjemme

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 V-cup alpint 18.50 Tour de Ski 19.25 V-cup skiskyting 20.55 Tokyo – bu smart i storbyen 21.45 Tørt og kjølig (r) 22.00 NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Aura

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.45 Wildfire (r) 08.30 Veronica Mars (r) 09.20 One Tree Hill (r) 10.05 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarskvinnen 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.10 Veronica Mars (r) 17.00 Familietrøbbel (r)


Vestfold Blad    januar 2011    uke 1

38

FREDAG 7. JANUAR

19.30: Det store korslaget

06.30 Morgennytt 10.00 Debatten (r) 10.59 NRK nyheter 11.05 Førkveld (r) 11.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Ragnar Thorseth – min historie (r) 12.40 Bandet (r) 12.59 NRK nyheter 13.05 FBI (r) 13.35 Urix (r) 13.58 NRK nyheter 14.05 Ikke gjør dette hjemme (r) 14.35 Ut i nærturen (r) 14.50 Kystlandskap i fugleperspektiv 14.55 EM skøyter: 500 m og 5000 m menn 17.00 NRK nyheter 17.10 Filmavisen 1960 (r) 17.20 V-cup skiskyting: Sprint menn 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

06.30 TV 2 Junior 06.31 Ozie Boo 06.38 Boblins 06.48 Woffy 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show 13.10 Mang slags kjærlighet 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Alle hater Chris (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Fredag

Et underholdningsmagasin fra store studio.

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt Distriktenes magasin.

20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang

(1) Et populærvitenskapelig underholdningsprogram med fast ekspertpanel. Komikerduoen Dagfinn Lyngbø og Anne-Kat. Hærland stiller de spørsmålene de alltid har ønsket å få svar på.

20.55 Nytt på nytt

Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin med Jon Almaas, Linn Skåber og Knut Nærum.

21.25 Mordene i Whitechapel Br. krim.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Mordene i Whitechapel Br. krim forts.

24.00 Paul McCartney – god aften New York 01.00 Sognepresten (r) 01.30 Country jukeboks m/chat 03.55-06.26 Dansefot jukeboks u/chat

18.00 En bit av Norge (5) Norsk matprogram.

18.50 V-cup hopp

Skiflyging kvalifisering, direkte fra Harrachov.

19.30 Korrespondentane 20.00 Hvem tror du at du er? (r) 21.00 NRK nyheter 21.10 24 timer vi aldri glemmer: 9. april 22.00 Gandhi

Am./br. drama fra 1982. 01.00 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.15-06.20 Distriktsnyheter

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Wipeout (r) 07.45 Wildfire (r) 08.30 Veronica Mars (r) 09.15 One Tree Hill (r) 10.05 Airline (r) 10.30 Megaquiz 11.45 Glamour 12.15 Ungkarskvinnen 14.15 Real Housewives of Orange County 15.15 One Tree Hill (r) 16.05 Veronica Mars (r)

17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 The War at Home (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 Wipeout 20.30 Ullared (r) 21.30 Reprise Norsk drama fra 2006. 23.40 The Graham Norton Show 00.40 CSI: Miami (r) 01.40 30 Days Of Night Am. skrekkfilm fra 2007. 03.45 CSI: NY (r) 04.45 Lost (r) 05.35-06.00 Airline (r)

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 According to Jim (r) 09.50 How I Met Your Mother (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 The Oprah Winfrey Show 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Momma's Boys (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Supersize vs. Superskinny (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Bones 19.30 Hellstrøm rydder opp (r) 20.30 Marco's Kitchen Burnout

21.30 Mumien: Dragekeiserens grav

Am. action fra 2008. 23.30 Gridiron Gang Am. drama fra 2006. 01.55 The Librarian 2 Am. actioneventyr fra 2006. 03.40 Akutten (r) 04.35 Las Vegas (r) 05.20 Boondocks (r) 05.45-06.00 Viasats verden

Sesongstart. Norsk talkshow.

19.30 Det store korslaget

(1) Underholdningsprogram. Årets Korslagartister er Dag Ingebrigtsen, Torhild Sivertsen, Thom Hell, Lisa Stokke, Erik og Kriss og Anine Stang.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Det store korslaget – resultater (1) Underholdningsprogram.

22.15 Showman julespesial Underholdningsprogram.

23.15 Den brysomme mannen

Norsk dramakomedie fra 2006. I rollene: Johannes Joner, Trond Fausa Aurvåg, Petronella Barker. Regi: Jens Lien.

01.10 Christine (r) 01.35 Christine (r) 02.00 Mean Machine Am. action fra 2001.

03.45 Sportsnyhetene 04.00 Været (r) 04.10-06.25 Sonen

19.30 Kjendisbarnevakten (r) (1) Norsk underholdningsserie. 20.10 Mad tv (r) (1) Am. komiserie. 20.50 Stage Beauty Stage Beauty. Br./am./ty. drama fra 2004. I rollene: Billy Crudup, Claire Danes, Mark Letheren, Tom Wilkinson, Ben Chaplin. Regi: Richard Eyre. (15 år) 22.35 Dirty Dancing: Havana Nights Am. drama fra 2004. I rollene: Romola Garai, Diego Luna, Sela Ward, John Slattery, Jonathan Jackson. Regi: Guy Ferland. 24.00 Mannen som ikke kunne slutte å hikke (r) 00.40 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Diverse sendinger 13.45 Georg, jungelens konge (r) 14.15 H2O (r) 14.40 SvampeBob (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 M. I. High (r) 16.35 Zorro (r) 17.00 Tid for tegn: Lek uten ord (r) 17.15 Martin Morgen (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Mamma Mø og Kråka (r) 18.10 Sangsilla 18.30 Kom og lek 18.35 Superkviss 18.50 Supernytt miks 19.00-19.29 Fin fredag

07.15 Morgensending 09.05 Jon & Kate Plus 8 (r) 09.30 Unge Mødre DK (r) 10.05 Charmed (r) 11.05 Gilmore Girls (r) 12.00 Legene (r) 13.00 The Rachael Ray Show 14.00 Judge Judy (r) 14.30 Judge Judy 15.00 Legene 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Jon & Kate Plus 8 (r) 17.30 Unge Mødre DK (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Ghost Whisperer (r) 20.00 Collegeliv 21.00 The Butterfly Effect 2 Am. thriller fra 2006. 22.45 Supernatural 23.45 The Vampire Diaries (r) 00.40 Ghost Whisperer (r) 01.35 Charmed (r) 02.25 Klarsynte detektiver spesial (r) 03.25 Nattsending

06.25 Morgensending 11.05 Frasier (r) 11.30 Frasier (r) 12.00 Cash Quiz (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch (r) 18.00 Amazing Race (r) 19.00 Sannhetens sverd (r) 20.00 Due South 21.00 Hekta på deg Am. komedie fra 2003. 23.10 Monk (r) 24.00 Penn og Teller (r) 00.35 Mordkommisjonen (r) 01.45 South Park (r) 02.15 South Park (r) 02.45 Nattsending

06.00 Morgensending 11.30 Simpsons (r) 12.00 Seinfeld (r) 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 The Drew Carey Show (r) 13.30 Futurama (r) 14.00 Family Guy (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Fear Factor USA (r) 17.00 NCIS 18.00 Futurama (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Verdens villeste politivideoer (r) 21.30 Space Cowboys Am. science fictionkomedie fra 2000. 23.50 12 Monkeys 02.10 Simpsons (r) 02.40 Nattsending

©Universum

20.05: Lyngbø og Hærlands Big Bang

09.50 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.05 Distriktsnyheter 13.30 Kjendisbarnevakten (r) 14.10 Solens mat (r) 14.40 Levende begravet (r) 15.30 Debatten (r) 16.30 Urix (r) 16.50 Tokyo – bu smart i storbyen (r) 17.40 V-cup skiskyting Sprint menn, direkte fra Oberhof. Forts fra NRK1. Kommentatorer: Andreas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde.

LØRDAG 8. JANUAR

07.15 Disneytimen 08.05 Kystlandskap i fugleperspektiv (r) 08.15 Ut i naturen (r) 08.45 Norge rundt (r) 09.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (r) 10.00 Sport i dag 10.25 V-cup alpintDirekte fra Adelboden. 11.30 Sport i dag 11.55 EM skøyter: 500 m kvinner. Direkte fra Collalbo. 12.30 Tour de Ski. Direkte fra Val di Fiemme. 13.25 EM skøyter: 1500 m menn. Fra Collalbo. 13.35 V-cup alpint: Storslalåm 2. omgang, menn. Direkte fra Adelboden. 14.25 V-cup kombinert: Langrenn. Direkte fra Schonach. 14.55 EM skøyter: 3000 m kvinner. Fra Collalbo. 15.30 Tour de Ski: 10 km kvinner. Direkte fra Val di Fiemme. 16.10 V-cup hopp: Skiflyging. Direkte fra Harrachov. 17.40 V-cup skiskyting: Sprint kvinner. Direkte fra Oberhof.

19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Idrettsgalla 2011: Vorspiel

Espen Graff holder vorspiel i Hamar OL-Amfi.

20.10 Idrettsgalla 2011

Erik Solbakken og Haddy N'Jie leder den direktesendte gallaen der Idretts-Norge er samlet for å hylle sine helter. Det skal også deles ut pris til en av de mange ildsjelene som holder hjulene i gang i alle landets idrettslag.

22.05 Nye triks

(2) Br. dramaserie. Et team av pensjonerte politimenn blir satt til å etterforske nye lovbrudd som ikke er blitt oppklart. Teamet etterforsker drapet på en politikvinne som ble drept for 17 år siden. Men hvilken tilknyting har Sandra til dette?

23.00 Kveldsnytt 23.15 Babel

Am. drama fra 2006. I rollene: Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza. Regi: Alejandro González Iñárritu. (15 år)

01.35 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-07.00 Country jukeboks u/chat Musikkvideoer.

19.30: Solsidan 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Nouky og venner 07.06 Fem minutter mer 07.12 Gjett hva 07.19 Louie 07.26 Penelope 07.31 Cotoons 07.38 Den magiske karusellen 07.49 Woffy 07.55 Hana's hjelpetelefon 08.05 Lauras stjerne 08.17 Trillingsøstrene 08.24 Manon 08.31 Rosas verden 08.42 Familien Stor 08.53 Babar 09.15 Horseland 09.36 Loulou fra Montmartre 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Martin Luther King 13.35 Kyle XY 14.30 Jul i gamlebyen (r) 15.30 Alexander Rybak spiller i Operaen (r) 16.30 Det store korslaget (r)

18.00 Det store korslaget – resultater (r)

19.45 Ein dag i Sverige (r) 20.00 Paul McCartney – god aften New York (r) 21.00 NRK nyheter 21.10 På tynn is (r) 22.00 Fugler i flukt 23.30-01.11 Drapa i Knutby (r)

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.55 Eve (r) 07.20 Rita rocker (r) 07.45 Clueless (r) 08.10 Sister, Sister (r) 08.40 Under samme tak (r) 09.05 Girlfriends (r) 09.30 Girlfriends (r) 09.55 Megaquiz 11.10 Roomservice (r) 12.10 Byggebransjens cowboyer (r)

13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.00 18.30 19.30 20.30 21.30

Smallville (r) Friday Night Lights (r) Hundehviskeren SOS hundehjelpen One Tree Hill The Big Bang Theory (r) Heia Tufte (r) Undercover Boss (r) Marriage Ref Pay it Forward

Am. drama fra 1988. 23.55 Rookie Blue (r) 00.50 Livet i slummen (r) 01.50 Livstegn Am. thriller fra 2000. 04.10 Lost (r) 05.00 CSI (r) 05.35-06.00 Eve (r)

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Nanny 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Celebrity Masterchef Goes Large 10.40 Water Horse Br./am. eventyr fra 2007. 12.40 'Til Death (r) 13.10 'Til Death (r) 13.40 The Class (r) 14.10 Chuck 15.05 I Survived a Japanese Game Show 16.00 Cowboyromantikk (r) 16.55 Dirty Dancing: The Time of Your Life 17.45 Er du smartere enn en tiåring? 18.45 Another Cinderella Story Am. romantisk komedie fra 2008.

20.30 Bones (r) 21.30 Intolerable Cruelty

Am. romantisk komedie fra 2003.

23.20 Ordre fra høyeste hold

Am. actionthriller fra 1996. 01.50 Anna og kongen Am. romantisk drama fra 1999. 04.30 Akutten (r) 05.25 Bundy (r) 05.50-06.00 Viasats verden

(1) Underholdningsprogram.

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Solsidan (1) Sv. komiserie.

20.00 Torsdag kveld fra Nydalen (r) (1) Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Bringing Down The House

Am. komedie fra 2003. I rollene: Steve Martin, Queen Latifah, Eugene Levy. Regi: Adam Shankman.

23.40 Clockstoppers

Am. science fiction fra 2002.

01.30 Cheech & Chong: Still Smokin' Am. komedie fra 1983.

03.10 Sportsnyhetene (r) 03.25 Været (r) 03.35-06.25 Sonen

Interaktivt underholdningsprogram med musikk, konkurranser og debatt.

19.30 Marlon Lipke – surferen (r) Dokumentar. 20.00 Snøbrett: TTR-serien O'Neill Evolution, direkte fra Davos. 21.00 Lille Billefjord (r) Underholdningsprogram. 21.25 Standup med Jo Brand (r) Br. standup. Vi får oppleve komediens førstedame Jo Brand boltre seg på scena i Adelphi Theatre i London. 22.15 Farlig oppdrag (3) Br. dramaserie. 23.40 Mad tv (r) 00.20 Top Gear – Australia (r) 01.10 Svisj 03.00 Svisj gull 04.00-06.00 Svisj

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 10.00 Tricky TV (r) 10.20 Diverse sendinger 11.30 Johnny og Johanna (r) 12.00 Supernytt: Supernyttåret 2010 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 14.45 Tricky TV (r) 15.05 Mitt liv og meg 15.20 iCarly (r) 15.45 iCarly (r) 16.10 Dyrevenn (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Boxer (r) 18.25 Pingu (r) 18.35 AF1 19.00-19.25 AF1

07.00 Legene (r) 07.55 Legene (r) 08.45 Legene (r) 09.45 Ryddige hjem (r) 10.45 Slankekrigen (r) 12.30 Tori & Dean i Hollywood (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.05 Judge Judy (r) 14.35 Judge Judy (r) 15.05 Modelljakten 35 + (r) 16.05 Hvordan se bra ut naken (r) 17.05 True Beauty (r) 18.05 Lisa Williams Live! (r) 19.10 Makeover: mor og datter (r) 19.45 Motepolitiet 21.00 Playing House 22.50 Modelljakten 35 + spesial (r) 23.15 Modelljakten 35 + (r) 00.10 Skjønnhetens stygge ansikt (r) 01.10 Nattsending

06.25 Morgensending 13.00 South Park (r) 14.00 Cleveland Show (r) 14.30 Cleveland Show (r) 15.00 Fifth Gear (r) 15.30 Oppfinnelser fra gamle dager (r) 16.00 Kontoret 16.30 Kontoret 17.00 Galskap på reisen (r) 17.30 Knuserne (r) 18.00 Sannhetens sverd (r) 18.55 Golden Goal (r) 19.25 Monty Python's Flying Circus 20.00 Håndball: Før kampen 20.10 Håndball: Sveits – Norge Direkte. 21.45 Håndball: Etter kampen 22.00 Criminal Minds (r) 22.55 Showman (r) 00.25 RAW Wrestling 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 American Gladiators (r) 13.00 How I Met your Mother (r) 13.30 Coach 14.00 Coach 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 LA Ink 16.30 Fear Factor USA 17.25 The A-Team 18.25 Urban Legends (r) 18.55 Community 19.25 The Gadget Show 20.00 Cops (r) 20.30 NCIS 21.30 Saturday Night Live 22.30 Maverick Am. westernkomedie fra 1994. (11 år) 00.50 Miami Social 01.50 Fear Factor USA (r) 02.40 Nip/Tuck 03.30 New York Undercover (r) 04.15 Cops (r) 04.40 Nattsending

©Universum

20.10: Idrettsgalla 2010

06.20 Oddasat – nyheter på samisk (r) 06.35 Distriktsnyheter 10.00 V-cup kombinert Hopp, direkte fra Schonach. Kommentatorer: Andreas Toft og Halldor Skard. 11.00 Vindenes hus (r) 12.00 På de syv hav (r) 12.30 Ut i nærturen (r) 12.45 EM skøyter 1500 m menn og 3000 m kvinner, irekte fra Collalbo. Kommentatorer: Ove Eriksen og Geir Karlstad. 14.40 Thaïs – opera av Jules Massenet (r) 17.05 Norge rundt og rundt (r) 17.30 Rundt neste sving (r) 18.00 Trav V75 Leangen travbane V75 med sport og underholdning fra Leangen travbane i Trondheim. 18.55 Tea Party – det nye Amerika (r)


VESTFOLD BLAD

JANUAR 2011

UKE 1

39

SØNDAG 9. JANUAR

07.00 Jo Jos Sirkus 07.25 Siste reis med RS Stavanger 08.05 Idrettsgalla 2011 (r) 10.00 Vcup kombinert: Hopp, lagDirekte fra Schonach. 10.50 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn. Fra Adelboden. 11.50 EM skøyter: 1500 m kvinner. 12.40 Tour de Ski: Finale kvinner. 13.20 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, menn. Direkte fra Adelboden. 14.15 Tour de Ski: Finale mennDirekte fra Val di Fiemme. 15.00 EM skøyter: 10 000 m. 15.25 V-cup skiskyting: Jaktstart menn. Direkte fra Oberhof. 16.15 EM skøyter: 1500 m kvinner. 16.45 V-cup hopp: Sammendrag skiflyging. 17.30 Åpen himmel

18.00 Sport i dag 18.10 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner

19.00: Supernanny 06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.25 Boblins 07.35 Benjamin Bjørns hemmelige verden 07.58 Byggmester Bob 08.08 Oktonautene 08.20 Elias 08.30 Vennebyen 08.41 Toot og Puddle 08.52 Geronimo Stilton 09.16 Pokemon 09.37 Bakugan 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.30 Som to dråper vann 14.00 Kyle XY 15.00 Smeltende Arktis (r) 16.00 Veien til paradis (r) 17.00 Norgesmester (r)

18.00 Pastor på prøve (r) (1) Norsk livssynsprogram.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Supernanny

(7) Am. dokusåpe. Supernanny Jo reiser denne gangen til Staten Island, der foreldrene i huset sliter med tre barn som ikke kan oppføre seg, inkludert tvillinger på fire år som ofte får raserianfall.

Direkte fra Oberhof.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.15 Hvem tror du at du er?

(2) Norsk underholdningsserie. Kjente personer søker etter sine røtter. Christian Ringnes er kveldens slektsforsker.

21.15 Downton Abbey

(2) Br. dramaserie. Nyheten om at Titanic har sunket når godset Downton Abbey. James Crawley, Lord Granthams fetter og hans sønn, dør i ulykken.

22.50 Mohawk – historien om et forlis Norsk dokumentarserie. En julinatt 2004 sank speiderskuta «Mohawk II» utenfor Nederland.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Koselig med peis (r) 00.15 Kjendisbarnevakten (r) 00.55 Anne & Ronny møter 8 med vilje (r) 01.35 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks (r)

20.00 Vil du bli millionær?

(25) Underholdningsprogram. Sarah Natasha Melbye sitter klar i studio med vanskelige spørsmål.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Wallander: Før frosten (r) (1) Sv. thrillerserie.

22.45 Wallander: Før frosten (r) (2) Sv. thrillerserie.

23.45 Intelligence 00.40 Wallander: Byidioten (r) 01.40 Wallander: Byidioten 02.35 Anna Pihl (r) 03.25 60 Minutes (r) 03.35 Været (r) 04.15 Sportsnyhetene (r) 04.40-06.25 Sonen

19.30 Verdens eldste siamesiske tvillinger (r) Dokumentar. 20.15 House (r) (16) Am. dramaserie. House og teamet prøver å behandle en ung jente som lider av en ukjent sykdom. 20.55 Nytt på nytt (r) Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin med Jon Almaas, Linn Skåber og Knut Nærum. 21.25 Knocked Up Am. romantisk komedie fra 2007. I rollene: Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel. Regi: Judd Apatow. (11 år) 23.35 Top Gear – Australia (r) 00.25 Ikke gjør dette hjemme 00.55 Nattsending

5 DAGERS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Redaksjonsmedarbeidere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Silje Elise Mossestad, Ingrid L. Christensen, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Mathea Skaalvik Pihl, Gro Larsen, Geir Knutsen, Cecilie Bratli og Fanny E. Bettum Lunde. Design: Reagens. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no

KONTAKT OSS:

20.30 Hvem kan slå Ylvis? (r) 21.30 Åndenes makt (r) 22.30 CSI: NY (r)

23.30 Krimkommisjonen (r) 00.30 The Closer (r) 01.25 Dagen derpå Am. thriller fra 1986. 03.25 Jenta med to ansikter (r) 04.20 CSI: Miami (r) 05.10-06.05 Lost (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 10.00 Diverse sendinger 11.30 Johnny og Johanna (r) 12.00 Megafon (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 14.45 MIA 16.50 AF1 (r) 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Fantorangen 17.31 Den vesle elefanten Bums (r) 17.35 Kipper (r) 17.45 Virre Nøff (r) 18.00 Barne-TV 18.01 Æsops teater (r) 18.10 Med bestefar i lomma 18.25 KatjaKaj og BenteBent (r) 18.30 MGPjr 2010 (r) 19.00 Star Wars: The Clone Wars 19.20-19.26 Tom og Jerry (r)

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.55 Eve (r) 07.15 Rita rocker (r) 07.40 Timon og Pumbaa 08.05 Timon og Pumbaa 08.25 Sonnys sjanse (r) 08.50 Magikerne på Waverly Place (r) 09.10 Girlfriends (r) 09.35 Girlfriends (r) 10.00 Megaquiz 11.10 SOS hundehjelpen (r) 12.10 Hundehviskeren (r) 13.10 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) 14.35 No Ordinary Family (r) 15.30 Ungkaren 20 vs 40 (r) 16.30 Ungkaren 20 vs 40 (r) 17.30 Tangerudbakken borettslag (r) 18.30 Hvem kan slå Ylvis? (r)

Bestillingsfrist for tekstannonser/ annonseplass: Kl. 14 torsdag før innrykk. Materiellfrist: Annonser som skal produseres: kl. 16 torsdag før innrykk. Ferdigmateriell: kl. 10.00 mandag før innrykk.

Vestfold Blad post@vestfoldblad.no tips@vestfoldblad.no

07.00 Morgensending 10.25 Sonnys sjanse (r) 10.50 Magikerne på Waverly Place (r) 11.25 Heksene Am. familiefilm fra 1990. 13.25 Judge Judy (r) 13.55 Judge Judy (r) 14.25 Collegeliv (r) 15.20 Mitt hemmelige tenåringsliv (r) 16.15 Gossip Girl (r) 17.15 Jente for enhver pris 18.20 Unge mødre (r) 18.50 The Game Plan Am. komedie fra 2007. 21.00 Livstegn Am. actionthriller fra 2000. 23.30 Pay It Forward 01.50 The Graham Norton Show 02.50 Det spøker! (r) 03.45 Nattsending

06.00 Bundy (r) 06.30 Coach 07.00 Tvins 2011 08.30 Nanny 09.05 Er du smartere enn en tiåring? (r) 10.00 Guinness World Records Smashed (r) 10.55 Tryllekunstens hemmelighet (r) 11.50 Roll Bounce Am. dramakomedie fra 2005. 13.55 20 Good Years (r) 14.25 Du er hva du spiser UK (r) 14.55 True Hollywood Story: Pussycat Dolls 15.55 The Fashion Show 16.55 Paris Hilton's British Best Friend (r) 18.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 19.00 Luksusfellen (r) 20.00 Ekstrem oppussing USA 21.00 The Incredible Hulk Am. action fra 2008. 23.05 Til Death 23.55 The Mentalist (r) 00.35 Flight of the Phoenix Am. actiondrama fra 2004. 02.40 Fotball-VM 2006: Høydepunkter Am. dokumentar. Få et innblikk i den helt spesielle kulturen under et fotball-VM. 04.20 The Unit (r) 05.05 Entourage (r) 05.35-06.00 Bundy (r)

06.25 Morgensending 11.20 Frasier (r) 11.50 M*A*S*H (r) 12.20 M*A*S*H (r) 12.50 M*A*S*H (r) 13.20 M*A*S*H (r) 13.50 M*A*S*H (r) 14.20 M*A*S*H (r) 14.50 Motorvision 15.50 Monty Python's Flying Circus (r) 16.25 Monty Python's Flying Circus (r) 17.00 Dramatikk fra virkeligheten (r) 18.00 Sannhetens sverd (r) 19.00 Merlin (r) 20.00 Cleveland Show 20.30 Cleveland Show 21.00 National Treasure: Book of Secrets Am. actioneventyr fra 2007. (11 år) 23.15 Det ukjente (r) 00.05 The Dudesons 00.35 The Dudesons 01.05 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 LA Ink (r) 13.00 Coach 13.30 Coach 14.00 How I Met Your Mother (r) 14.30 The Gadget Show (r) 15.05 The A-Team (r) 16.05 Ax Men (r) 17.05 Parkeringsvaktene USA 18.05 NYC Prep 19.05 Stargate Universe 20.00 Two and a Half Men 20.30 Eleventh Hour 21.30 Moments of Impact 22.30 Rush Hour Am. actionkomedie fra 1998. (15 år) 00.15 Verdens villeste politivideoer (r) 01.15 MAD TV 02.10 Saturday Night Live (r) 02.55 Nattsending

Medarbeidere i Vestfold Blad Sverre Aamodt ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

Marianne Henriksen redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029

Mathea Skaalvik Phil journalist mathea@vestfoldblad.no Telefon: 971 57 578

Silje Elise Mossestad journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536

Ruth Monfort journalist ruth@vestfoldblad.no Telefon: 988 29 003

Per Poulsen salgsleder per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210

Halvard Bertelsen mediekonsulent halvard@vestfoldblad.no Telefon: 950 00 195

Per-Olav Leth mediekonsulent pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012

Joyce Christine Øksenholt mediekonsulent joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340

Tommy van Wallinga mediekonsulent tommy@vestfoldblad.no Telefon: 975 28 712

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig nina@vestfoldblad.no Telefon: 902 58 140

Trude Fjeldbo kontorleder trude@vestfoldblad.no Telefon: 33 46 20 00

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no

©Universum

20.15: Hvem tror du at du er?

09.40 På tynn is (r) 10.35 Tea Party – det nye Amerika (r) 11.25 Fugler i flukt (r) 12.55 EM skøyter 10 000 m, direkte fra Collalbo. Kommentatorer: Ove Eriksen og Geir Karlstad. 13.45 V-cup hopp Skiflyging 1. omgang, direkte fra Harrachov. 14.05 EM skøyter 10 000 m skøyter, direkte fra Collalbo. Kommentatorer: Ove Eriksen og Geir Karlstad. 14.50 V-cup hopp Skiflyging 2. omgang, direkte fra Harrachov. 15.30 EM skøyter 1500 m og 5000 m kvinner, fra Collalbo. 16.10 V-cup kombinert Stafett, fra Schonach. Kommentatorer: Andreas Toft og Halldor Skard. 17.10 Idrettsgalla 2011 Espen Graff holder vorspiel i Hamar OL-Amfi. (r) 17.25 Idrettsgalla 2011. (r) 19.20 Nye triks (r) 20.15 Shanghai: verdens villeste by 20.45 Hemmelige svenske rom (r) 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen 22.40 På innsiden av en orkan (r) 00.15-01.03 24 timer vi aldri glemmer: 9. april (r)


Les om herlige Alicante side 22–23

Løgn dreper kjærligheten. Men ordentlig drept blir den først av oppriktigheten. Ernest Hemingway

ReddAksjonen

Sudoku Lett

5 1

4 6 5 5 9 6 3 1 3 2 7 6 9 2 6 4 7 7 2

Jonas Alexander Larsen (snart 19) har nå tegnet striper fra et oppdiktet redaksjonsmiljø - kanskje ikke helt uten rot i virkeligheten.

Ført i pennen av Kjell Arne Bratli

Lang og kort meldingstjeneste

Språkmorsomt er det uansett. Særlig når jeg mottar tilbakemeldinger om vinforslag på SMS, kort for «Short Message Service». De fleste tekstmeldinger jeg mottar er heldigvis beregnet på aldersstegne skribenter og kommer som klartekst. Andre tror åpenbart at jeg kan mer om forkortelser enn om druenes karakter. Noen få – heldigvis  veldig få – er kryptografert på nivå langt forbi Da Vinci-koden, eller som det heter i den verden: crpbyonDVC (beyond the Da Vinci Code). De sistnevnte kan være litt av en utfordring å finne ut av. Ja, så avanserte er endel sms-forkortelser at jeg må ty til yngste kryptogenerasjon, altså til barnebarna, for hjelp. Det hender at selv de må gi opp. Da gjenstår bare å oversende til kodeknekkere eller til Wikileaks. Det hender at selv de gir tapt, men sjansen for å havne i bla’ er i hvert fall stor. Her forleden fikk jeg følgende sms fra en leser i Tyskland med referanse til anbefaling om forskjellige juleviner: qpsa? rd VB. thx f wi sgs. exc col. Gmta ¡lol! :-)

8 1

7 2 9

Middels

I skrivende stund...

Som vinskribent i Vestfold Blad har jeg fått lesere i mange land. Sågar lesere som ikke engang leser norsk, men som bruker elektroniske oversettelsesprogrammer fra norsk til sitt eget språk. Forstå det den som kan. Morsomt er det uansett. Om vinens egentlige smak forsvinner i oversettelsen har jeg ikke peiling på, men jeg håper iallfall at oversettelsesprogrammet skjelner mellom rødvin og hvitvin.

1 4 9 5 7

Ajajaj. Sikkert en hyggelig tilbakemelding med en Smiley til slutt. For en smiling «Smiley» er vanligvis hyggelig, selv om en leder i irakisk kontraspionasje i Saddams tid også brukte Smiley som avslutning på meldinger. Men resten av meldingen? Er det hyggelig? Er det fra noen jeg kjenner? Er det kodet? Er det en av mine hemmelige buddies fra tjeneste i hine, hårde dager, den gang det var kald krig og det fantes en stripe geografi kalt Todeszone i Tyskland? Eller er det en av mine fiender som gjerne skulle sett at jeg var blitt kakket hodet av og som nå sms’er meg?

Etter sammenlignende krypto-arbeid og to ukers nøtteknekkerjobb er mitt team blitt enige om at følgende kan være skrevet: Que pasa? Read Vestfold Blad. Thanks for wine suggestions. Excellent column. Great

minds think alike. Laughing out extra loud. Hilset med et smil.

Altså en blanding av spansk og engelsk. På norsk: Hva skjer a? (går det bra)? Leste Vestfold Blad. Takk for vinforslagene. Bra vinspalte. Smarte hoder tenker likt. Ler ekstra, ekstra godt. Så langt, så godt. Men kanskje er den egentlig mer kodet? For hvorfor gjøre seg umake med å bruke spanske utropstegn til engelsk tekst? Betyr det buldrende latter? Er det torturistens buldrende latter fra Abu Graib-fengslet, eller er det en lettere, mykere og mer feminin senoritalatter fra en spansk roman? Og hvorfor starte med det spanske hvordan har du det? Er det noen som vet noe jeg ikke vet – om meg selv? Er vedkommende en avsender jeg bør frykte? En som ikke har kontroll over seg selv, en som skyter fra hofta med en mobiltelefon med altfor mange forkortelser? Hvorfor i det hele tatt teste mine kryptografiske ferdigheter? Er det noen som har en uoppgjort regning å gjøre opp - som i dette språket blir: any1anytng2stl? En kan bli paranoid av mindre. Trøsten får ligge i mitt svar til vedkommende: ?UdoSumthn2Me MYOB IVV Idr2th!? Hvilket blir løselig oversatt: ?Takk for ingenting. Mind your own business. Fra barn og fulle folk kan du høre sannheten, det tar jeg meg et glass på. GL HNY! (Good Luck, Happy New Year!).

Sitert helt til slutt: «He he he... Noen ganger under et renn lytter du kanskje mer til følelsene dine enn regelverket. Og jeg er ikke sikker på om det var strategien hans eller hva. Jeg sa uansett til ham at jeg tapte på det.»

«Dette er skremmende. Når VG klarer å skaffe seg en oversikt over hvor mange som er blitt skadet i Afghanistan, så burde det være fullt mulig for Forsvaret å skaffe seg det samme.»

(Lukas Bauer om Petter Northug. VG nett.)

(Stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide til VG Nett.)

Det er nok nødvendig å skru klokken litt tilbake i tid når det gjelder prisnivå. Alle har tapt på dette, bortsett fra forbrukerne. Man kan ikke leke butikk heller.» (informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad i Kiwi til Aftenposten.no, etter at kjeden har tapt enorme summer på et bleietilbud de selvt ga startskuddet til)

1 7

3 5 4 9 3 5 4 9 1 7 3 7 5 2 8 9 6 8 3 9 1 4 3 1 7 9

Vanskelig

2

9

5 8

7 3 9

7

6 4 9 1

8 4

5 1

8

2 6 5

1 2

8

4

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

2

5

1 6 9 4 3

9

9 8

4

2

1 9 4

2 9 8 1 9

6

7

Vestfold Blad - uke 1 2011  

Den 36. utgaven av Vestfold Blad