Page 1

kultur og samfunn  | næring | båt |  motor  

www.vestfoldblad.no 1

 år samfunnet rundt N ikke ser hvor alvorlig og slitsomt det er for en pårørende, gjør det belastningen ekstra stor.

www.edh.no tlf. 333 50 240

Les ukens leder side 2

desember 2011    uke 52    årgang 2

Rullende optiker I hele Vestfold kan du ta synstesten hjemme næring Side 36-37

-Bry deg – Det er alt for mange ungdommer som dør i trafikken. Sammen kan vi gjøre en forskjell, sier ambassadører for «Jentenes trafikkakMotor Side 30-31 sjon».

Slåss for en

verdig slutt Gerd vet hva som trengs, og hva demens handler om. Hun har stått i det selv. Verdighet og omsorg for demente, kunnskap til de pårørende.

GARASJE-

! s s e s k u s •

F u l l f a!! r t

HUSK SNØFRESER! MTD M 61 Fast lavpris kr 7990,-

nd i Badela

Vi har fresere fra 5490,-

og • Vegger takstoler blir Kontakt oss: post@produx.no Tlf. 92 01 65 10 / 33 44 13 11

løftet på plass av oss

Så åpningstider på www.activefamily.no Barn 0 - 3 år gratis!

ø i T n s berg !

Tel 33 34 59 00

Best på pris

og sikker • Rask levering

Les hvordan kvinnen som i høst fikk kongens fortjenestemedalje stod ved sin manns side - og jobber for andre som rammes. kultur&samfunn S. 9-13

Se vår annonse side 13! Andebuveien 10, 3170 Sem Tlf: 33314333 Epost: sjmotor@online.no

FUKTIG KJELLER? VI GIR FASTE PRISER PÅ ALT I GRAVING OG HAGEANLEGG

Tlf. 915 79 141


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

2

kultur & samfunn

Jeg har aldri lukket dør, fordi jeg liker å være tilgjengelig, sier han. Per Eivind Johanse

Verdig alderdom I ukas Vestfold Blad forteller Gerd Brattås sin sterke historie. Jeg har selv fulgt henne siden 1996. Da møtte jeg Frank, en krystallklar mann med en skarp tunge, hjemme hos Gerd. Ti år senere var det en sterkt pleietrengende mann jeg møtte på et sykehjem, med en ektefelle som ikke ville gi opp kampen for en verdig alderdom for mannen hun elsket. Nå er det som enke jeg møter Gerd, med et like stort engasjement for mennesker i samme situasjon som hun og Frank var. Hun er en ildsjel som brenner like sterkt også etter at henne store kjærlighet gikk bort. Gerd Brattås mottok i høst kongens fortjenestemedalje for sin frivillige innsats. Få fortjener den mer. Hun er en dame som har satt spor etter seg, både som frivillig på vegne av Gurvika der funksjonshemmede har fått sin ferieperle, og for andre pårørende til demente. En ildsjel som henne trengs. Hjelpen hun gir, er et håndslag til noen som inderlig trenger det. Titusener av nordmenn lever sammen med aldersdemente. Det er en hard påkjenning å se at en livsledsager og en av dine nærmeste blir mentalt forandret og hjelpetrengende. Påkjenningen er både mentalt og fysisk belastende. Når samfunnet rundt ikke ser hvor alvorlig og slitsomt det er for en pårørende, gjør det belastningen ekstra stor. I en undersøkelse gjort av Dr. med. Anne Brækhus svarer en av fire pårørende at de er «ofte eller konstant deprimerte» på grunn av forholdet til og ansvaret for den aldersdemente. Like mange sier at de «ofte eller alltid» er frustrerte. Og en av fem svarer at de «ofte eller alltid» er sinte eller sure på den aldersdemente, som i de fleste tilfeller er en nær slektning. Bakgrunnen for slike reaksjoner er sykdom som rammer mange nordmenn i eldre år, og som er den hyppigste enkeltårsak til at mennesker må innlegges på sykehjem. I Norge er det anslagsvis 70.000 pasienter med demens, og majoriteten av disse er 75 år eller eldre. Halvparten bor utenfor institusjon. Mange pårørende tar seg vann over hodet, og påtar seg for store oppgaver. Det fører til at pårørende gir seg selv for lite tid. Dette kan gi utslag i søvnproblemer, tretthet, utmattelse og mindre overskudd til andre av livets gjøremål. Mange har ikke ork til å opprettholde kontakten med andre familiemedlemmer og venner, som er viktig for å klare belastningene på en best mulig måte. Hvis nettverket rakner, risikerer man å komme inn i en ond sirkel. De pårørende som normalt bærer den tyngste byrden, er ektefelle, døtre og svigerdøtre. Ektefellen kan selv være preget av høy alder og kronisk sykdom, og døtre og svigerdøtre har ofte også egen familie å ta vare på. Hvis omsorgsperso-

nene ikke får den nødvendige støtten, vil kriser oppstå tidligere og lettere og føre til et varig sammenbrudd i den pårørendebaserte omsorgen. Med omfanget aldersdemens har, burde vi selvsagt kunne regne med at dette er innsatsområde i helsesektoren. Men ser vi nærmere på en undersøkelse gjort av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse av tilbudet til personer med demens, er det fortsatt store mangler. Få kommuner i Vestfold har eget demensteam, og kun tre kommuner har egen demenskoordinator. I arbeidet med reportasjen denne uka har jeg snakket med flere pårørende. Pårørende som ikke vil klage på mangelfull omsorg, fordi de føler avmakt. Avmakt av å se ansatte i helsesektoren løpe for å få utført sine oppgaver, se dem distansere seg fra empati, noe som igjen hindrer dem i å gi den pleien og omsorgen de burde ha gitt. Dette har igjen bakgrunn i et høyt effektivitetskrav, og i sin tur kommunenes krav til økonomisk styring. Demens kan ramme alle. Den er en snikende sykdom der den syke tidlig skjønner at noe er galt, der sinnet svinner i en langsom sykdomsprogresjonen. Det er i denne fasen kommunene må ta ansvar for å gi livets siste fase verdighet hos sine innbyggere.

Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

Stavern Båt og Motor har flyttet til Larvik Skal båten være klar til våren må det jobbes nå. I vårt moderne båtanlegg på Hegdal kan vi ta imot din båt nå, her er det full produksjon i vinter, men til våren kan vi ikke garantere verkstedstime.

Garantert PRIS – KVALITET og SIKKERHET

Rimelig frakt – spør oss! Tlf. 45101776


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

3

kultur & samfunn

Om året som gikk og året som kommer Fylkesordføreren, julemennesket og Vestfoldpatrioten Per Eivind Johansen teller ikke timer på arbeidsplassen, og er egentlig ikke så glad i ferie. Nå ser han fram til nye utfordringer i 2012.

– Det beste med å være fylkesordfører er at man har en variert arbeidsdag, og mange møter med interessante mennesker, samt at man jobber med mange spennende saker. Det verste med jobben er at jeg dessverre må si nei, selv om jeg så gjerne skulle ha sagt ja, sier fylkesordfører Per Eivind Johansen.

Lang fartstid På sitt kontor i fjerde etasje i fylkeshuset i Tønsberg sitter mannen nedlesset i arbeid, men det er slik han liker å ha det. – Jobben er en livsstil, jeg teller ikke timer for å si det sånn. Per Eivind anser seg selv som veldig heldig. – Jeg lærer noe nytt på jobben hele tiden, smiler han. Per Eivind har i en mannsalder vært engasjert i politikken. På 70-tallet forelsket han seg i lokalpolitikken, og etter valget i høst fikk han fire nye år i stillingen som fylkesordfører. For det langt fra en nykommer som styrer fylket, hele 16 år har han bak seg som ordfører i Stokke. Mannen som opprinnelig er fra Nøtterøy, men bor i Stokke, forteller at han ser frem til nye år på fylkespolitisk nivå på med iver og lyst

Kan bli 11 kroner billigere På tross av sitt lune smil og milde fremtoning er politikeren knallhard. Han vet å kreve svar og resultater på vegne av fylket. Med vilje og gjennomføringsevne, har mannen jobbet for blant annet jernbanen, E18 utbygging og det historiske Vestfold. – Det er utrolig mye spennende og viktige ting som skjer i fylket. Det siste året har bydd på mange utfordringer. Prislappen på ny E18, som ble en milliard dyrere enn forventet. Nå prøver staten å skyve regningen

over på billistene, noe jeg synes er helt uaktuelt, brummer Per Eivind. Mye frustrasjon rundt temaet endte med at han tok kontakt med samferdselsminister Magnhild M. Kleppa slik at bompengene kunne reduseres. – Vi har akkurat fått svar fra Kleppa, hvor hun imøtekom oss på et punkt. De vil vurdere en lavere rentesants hvis vi kan få lån til en lavere rente gjennom perioden, noe jeg tror vi kan få, forteller Johansen. Han forteller at det vil bety at hvis fylket klarer å få en rentesats på 5 prosent, vil bompengesatsen bli 11 kroner billigere. – Hvis vi får billigere lån kan vi redusere. Hvis vi for eksempel klarer å dokumentere en fastrente på fem prosent, før stortingsproposisjonen legges fram til våren, vil det koste 95 kroner i bompenger, forklarer Per Eivind. Det er lagt opp til syv bomstasjoner som i dag er beregnet til å koste 106 kroner. Per Eivind ba også Kleppa om lengere nedbetaling og høyere statlige bevilgninger. – Dessverre var det flere punkter hun ikke kunne imøtekomme, forklarer Per Eivind.

Handlekraftig Det har vært et innholdsrikt år for mannen. – Det har skjedd ting som gjør at man må holde litt ettertanke nå rundt julehøytiden, spesielt med det som skjedde rundt 22 juli, sier fylkesordføreren. Han hadde igjennom videregående skole ansvar for mange som ble berørt i den tragiske hendelsen. – Vi lever dessverre i et fylke hvor det økonomiske spørsmålet dukker opp hele tiden, derfor er jeg veldig spent på undersøkelsen som skal utarbeides til

Vi er forhandler i Vestfold, Buskerud og Telemark

våren i regi av Verdiskaping Vestfold, forteller Per Eivind. For fylkesordføreren og resten av tinget ønsker å kartlegge og finne ut av hvor urimelig det statlige fordelingssystemet er, og hvordan det slår ut urimelig for kommunene i Vestfold. – Alt er ikke vel og bra i fylket, og med håndfaste fakta som vi vil se i resultatene av undersøkelsen, er det lettere å kunne slå i bordet. Jeg er veldig spent på resultatet, men dessverre tror jeg at vi kommer til å knuse det bildet av fylket som mange har. Tross at det er få midler i fylkeskassa klarer Per Eivind og resten av staben å få ting til. I juni vil kongen og dronningen komme på offisielt Vestfolds-visitt. Fylkesordføreren har et inderlig ønske om at kongeparet skal være med på sjøsetting av ett av hans hjertebarn, Osebergskipet. – Vi var med og sponset prosjektet med tre millioner kroner i starten. Med det enorme engasjementet rundt, samt givergleden fra andre er dette et eksempel på at fylkekommunen er med på et prosjekt som utløser dugnadsånd, sier Per Eivind og forteller om hvilken ringvirkninger Osebergskipet vil gi med turistnæringen i Vestfold. For historie er viktig, og vikingefylket Vestfold har et stort potensial i turistnæring. – Slagstedet Re og Gildehallen som skal bygges i Horten er viktig steder. Nå jobber vi med å få gravhaugene på Borre, Oseberg og Gokkstad inn på UNESCOs verdens arveliste i 2014,

forteller fylkesordføreren.

Aldri lukket dør på kontoret Det strømmer folk forbi kontoret til fylkesordføreren da Vestfold Blad er på besøk. Noen stikker hodet inn og hilser, andre har beskjeder og meldinger. – Jeg har aldri lukket dør, fordi jeg liker å være tilgjengelig, sier han. På pulten står det stabler av papirbunker som skal ploges igjennom før julefreden kan senke seg. – Jeg er et sikkelig julemenneske. Jeg ser fram til juleferie, selv om jeg egentlig ikke er noe feriemenneske. Jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet at jeg kommer til å stikke innom kontoret en eller to dager i løpet av ferien. Fridagene skal jeg bruke til blant annet å lese historiske tidskrifter som omhandler fylket, forteller politikeren som selvsagt er medlem i Stokkes historielag. – Det er sånn at man får ikke ting til alene, men samme med andre får man til store ting. Om det er å ta vare på historie eller få til ting igjennom i politikken. Sammen er vi sterke. Tekst og foto: ruth monfort ruth@vestfoldblad.no

NYTT KJØKKEN PÅ KUN EN DAG! HerjedalsKjøkken fornyer gamle kjøkken til nye på kun en dag. Vi monterer helt enkelt nye måltilpassede dører, skuffer og benkeplater på deres nåværende skrog. Vi kan også bygge helt til tak. Ta kontakt med oss på

Tlf: 900 23 270

for et gratis prisoverslag

www.herjedalskjokken.no


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

4

kultur & samfunn

Den ukjente stemmen Operaen har lenge vært et mål og en drøm, og nå er jeg her.

En av de 15 faste operasangerne ved Den Norske Opera og Ballet i Oslo er fra Vestfold, liker å synge i dusjen, og ønsket seg mansjettknapper til jul. Espen Langvik gjør det stort som operasanger, men få vet hvem han er.

Hvert år er det tusenvis av mer eller mindre prominente gjester som besøker det ærverdige operahuset i Oslo. Det flotte bygget ruver i vannkanten og er blitt et landemerke for kunsten, men også for det norske folk. Det strømmer på med folk til kveldens forestilling, Barbereren i Sevilla. Noen i bunad, andre i dress, og noen få i olabukse. Bak scenen står Larvik-mannen og kler på seg skjorten og skinnvesten, klar til å innta scenen som Figaro.

Nådde drømmemålet Larvik-mannen, som er en av de 15 faste ansatte ved operaen, heter Espen Langvik. Med en CV andre musikere bare kan drømme om, en utdannelse fra Rogaland Musikkonservatorium, Statens Operahøgskole og Mannes College of Music i New York, synger han baryton for fullsatte saler flere dager i uka. – Det er veldig gøy, operaen har lenge vært et mål og en drøm, og nå er jeg her, nå har jeg nådd det, forteller vestfoldingen, som har bodd 14 år i Oslo, flere år i Stavanger og har hatt lengre opphold i New York.

Til tross for Espens unge alder (36 år) er han nest eldste i baryton solistensemblet på huset. I den norske opera er pensjonsalderen 52 år, så han har fortsatt en lang og lysende karriere foran seg.

Internasjonal drøm – Når jeg en gang går av med pensjon, er det ikke nødvendigvis scenene rundt om i Norge jeg ser for meg å ville være mest på. Jeg håper å ha bygget meg opp en internasjonal karriere, slik at jeg kan reise ute og synge på de store husene: Berlin, Wien, Paris. Men jeg er veldig stolt av min tid på distriktsoperaene her i landet, for den erfa-

ringen jeg gjorde meg der, har vært gull verdt å kunne dra nytte av i Nasjonaloperaen. For ja, det er mye distriktsopera rundt om i landet, noe Espen har lang erfaring med. Mange har en oppfattelse av at opera er for de med litt sær musikksmak, eller for fiffen som drikker champagne mellom aktene, men slik er det ikke. – Opera er veldig stort i Norge, og da snakker vi stort på grasrotnivå, forteller Espen, som selv har vært rundt omkring på ulike steder i Norge og sunget.

Media tåler mer opera For 3. året på rad står Espen på scenen i Nasjonaloperaen. Den-

ne kvelden er det som Barbereren i Sevilla. Det kritikerroste og humoristiske stykket, som synges på italiensk, er en av mange suksesser Espen kan føre opp på CVen, men til tross for mange lovord og stor suksess så er det svært få som vet hvem vestfoldmannen er. – Alle vet hvem de ansatte på Nasjonalteateret er, men ingen vet hvem sjefen der er. Her ved Operaen er det omvendt. Jeg valgte ikke dette yrket for ikke å synes, men det hadde ikke gjort noe om det var mer dekning av Nasjonaloperaen i media, med fokus på utøverne. Selv om denne sjangeren er en nisje, så er vi ikke så ”nisjete” lenger. Som jeg

Hjemme blir det ikke så mye musikk, bare i dusjen. Der synger jeg av full hals.

Stor fallhøyde

– Jeg har kommet meg til toppen av pyramiden, men med den suksessen er det også et enormt ansvar, og ikke minst stor fallhøyde, forteller mannen som fremfører ca 50 forestillinger i året, fordelt på 4-5 ulike produksjoner.

Foto: Erik Berg

sa i et intervju en gang er det vi gjør på scenen litt P2-aktig, men menneskene på scenen er mer P4-aktig. Dessuten tåler media i Norge mer opera, som jo er en nisje innenfor musikken, men så er også Madonna en nisje, forteller operasangeren.

Stillhet og varm honning Om kvelden når Espen kommer hjem fra en lang sangdag ved Operahuset, liker vestfoldingen å drikke varmt vann med honning, aller helst i ro og fred. – Jeg liker å ha det stille, og holder helst munn mens jeg gjerne ser på Gullrekka på NRK. Hjemme blir det ikke så mye musikk, bare i dusjen. Der synger jeg av full hals, forteller den blide operasangeren. Når vi treffer ham like før jul, forteller han at den skal tilbringes med hans danse-kone i Oslo, med besøk fra familie fra Larvik og Kristiansund. Mange fridager blir det ikke, for nyttårskonserten står straks for tur. – Jeg ønsker meg mansjettknapper til jul, sånne med initialene inngravert, men jeg tror ikke jeg får det, ler Espen før han forsvinner ut på scenen som Figaro fra Sevilla, foran en fullsatt sal.

Tekst: Ruth Monfort ruth@vestfoldblad.no


annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

Her ser vi Espen Langvik som Figaro, fra Barbereren i Sevilla. Foto: Erik Berg

S

G! L A

FLY FRA TORP I JANUAR OG FEBRUAR

395,-

én vei

Gjelder reiser til Trondheim, Bergen og Stavanger. Bestill på wf.no

Prisen gjelder på direkteruter ved bestilling på wf.no. Antall plasser er begrenset, og spesielle betingelser gjelder. Salgsperiode: 08.12.2011–31.01.2012. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaendringer. Du kan også bestille på 810 01 200. For bestilling i andre kanaler kan et servicehonorar komme i tillegg.

5


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

6

kultur & samfunn

O’Jul med din matglede! John Tore Frydenlund er kokken som skiftet retning, og som i dag lever av å lære opp folk til å lage god mat riktig. Hans budskap er at julemat er kos - og at vi skal nyte maten. John Tore har et råd til leserne av Vestfold Blad. Kos dere med julematen. Ikke ha dårlig samvittighet. Det fører bare til stress. Ta dere tid til en ekstra tur ut i naturen eller annen aktivitet. Bruk den fredelige juletiden til å tilberede mat og til å kose seg med å spise den. Han gir oss her oppskrift på en deilig nyttårsmiddag.

Det gode liv

Når mat og livstil fører til dødelige sykdommer er det på tide å stoppe opp og skifte retning. ”Kompass-mat og trivsel i riktig retning” er forretningsidéen til en som selv befant seg på kanten av stupet med diabetes, overvekt og hjerte-kar sykdom. Leger fra rikshospitalet gav han en svært begrenset levetid. Et kjempeløft som innebar endring av matvaner og livstil har gitt han ”et nytt liv”. Nå er han frisk og tilbake igjen i yrkeslivet som gründer og har stor suksess med sin nye karriere. Han brenner for sitt budskap som han gjerne vil ha ut til alle. Ikke bare til de som allerede har blitt syke, men til alle som ønsker seg et godt liv.

Prisbelønnet kokebok John Tore har skrevet fakta-livstil-kokeboken ”Kompass-Mat og

Rødbetpære med is - en deilig dessert som også er å finne i John Tores prisbelønte kokebok.

trivsel i riktig retning”. Nylig vant boken prisen for ”Best Health and Nutrition Cookbook 2011”. – Få råvarene og kjøkkenkunnskapen tilbake til kjøkkenbenken der den hører hjemme!, sier John Tore. ”Mat og trivsel i riktig retning” viser veien til ”høyoktan mat” for kroppen som er verdens beste maskineri. Nøkke-

Mat er en viktig del av et godt liv. len til et bedre liv er å forstå energiinntak og forbruk. Vi spiser som tømmerhuggere og sitter stille og venter på plass inn i helsekøen. – Det kommersielle samfunn har nok en stor del av skylden der, sier John Tore.

Brenner for sitt budskap – Mat er en viktig del av et godt liv. Man skal kose seg med maten. Mat er nødvendig, men også sosialt. Mat er kommunikasjon. Måltidene bør være hellige stunder da vi tar oss tid til å sitte ned og være sammen, og NYTE maten, fortsetter John Tore. Foreldre med små barn har et stort ansvar på sine skuldre. Det

er ikke alltid lett å ha fokus på sunn mat i en hektisk hverdag. – Men det er mulig, sier John Tore. På kompasskursene lærer man triks og knep for å unngå det usunne og ta i bruk mat som er både sunt og godt. Mye av det sunne ligger nettopp i hvordan man tilbereder maten. Han brenner for lokal, økologiske og tradisjonell mat.

Kurs for matglade Nå kan du lære hvordan man lager mat som kan nytes med god samvittighet. – Det er for mye FY og NEI og slanke-mas i norske ukeblader. Dette er negativt stress som igjen kan føre til sykdommer. Ikke all ferdigmat og halvfabrikata er helseskadelig. Det er om å gjøre å vite hva man skal velge og hvordan man skal behandle matvarene, sier han. På den måten kan hverdagsmaten bli sunn selv om man er i en tidsklemme. John Tore vil at mat skal være noe positivt, en glede. Med større kunnskap om råvarer og tilberedning er det mulig å både leve sunt og å være en entusiast som elsker mat, uten at man blir syk av det.

Tekst og foto: rita myrseth

Prisbelønnet kokebok.

John Tore Frydenlund J on Tore Frydenlund har 35 års erfaring som kokk og kjøkkensjef. Hans firmaet heter Rent a Chef. Matmesteren. E tter alvorlig sykdom skiftet han retning og startet kurs i ernæring, ”Kompasskursene”. an har utgitt kokeboken: ”Mat og trivsel i riktig retning”. Boken vant H nylig prisen ”Best Health and Nutrition Cookbook 2011 fra Norge”. F rydenlund var idéskaper og programleder for tv serien ”Sunn Fornuft” på TvVestfold. Som også går i reprise i julen. K ompasskursene arrangeres i nå de nye lokalene til Opplæringskontoret for restaurant og matfag på Trelleborgodden i Tønsberg, men holder også gjerne kurs andre steder. O pplæringskontoret for restaurant og matfag er eid av fylkeskommunen. De administrer fagprøver for kokkelærlinger, og jobber for rekrutering til bransjen. Kontoret ledes av Terje Tidemann.

Sprøstekt Gårdsandebryst Per 4 personer

Syrlig rødkål

Ingefærsaus

Syrlig rødkål, nellikbakt eple, ingefærsaus 1 ts flaksalt

400 gram rødkål 2 dl kraft 2 stk rødt eple med skall 2 dl kirsebærvin 0,5 dl aquavite 3 ss lynghonning eller 3 ss fruktose.

5 dl god kraft ¼ stk fersk ingefær revet på rasp. 2 ss maisennamel 1 dl vann til utrøring av maisenna mel

Andebryst 3 stk andebrystfileter Andebrystene tørres med håndklede. Rutes ned i fettsiden av fileten. Stekes først på skinnsiden ned på varm tørr panne. Snu fileten når den har fått en god og sprø steke skorpe. Fettet vil da trekke ut i pannen. Etterstekes i stekeovn i 10 minutter på 160 grader. Hviles i 5 minutter og stekes videre til en oppnår kjernetemperatur på 58 grader.

Rødkålen snittes med kniv, påleggsmaskin eller i matmølle. Sett kjele eller jernkjele på komfyren og varm den opp. Tilsett god rapsolje og fres rødkålen i kjelen. Tilsett kraft, kirsebærvin og Aquavite og lynghonning. La det småkoke under lokk i 15 – 20 minutter til kålen er ferdig med spenstig tyggemotstand.

Når du har stekt andebrystene i pannen helles fettet av i en ildfast bolle. Tørk pannen med kjøkkenpapir. Kraften tilsettes stekepannen, kokes opp i 3-4 minutter. Tilsett maisenna meljevningen og den friske revet ingefær. Ikke kok sausen etter tilsatt ingefær.

Bakt eple med nellik 4 stk lite rødt norsk eple 16 stk nellik 1 ss fruktose Eple bakes på grovt salt i ovn i ca 30 minutter på 150 grader til eplekjøttet er mørt. Rulles lett i fruktose.

Sprøstekt Gårdsandebryst er deilig og litt annerledes jule- og nyttårsmat.


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

7

kultur & samfunn -

Få råvarene og kjøkkenkunnskapen tilbake til kjøkkenbenken der den hører hjemme!

2000 kvm utstilling!

! ! G L

A S T

S SPISE

-M R E NG

O

AL S R UE

s! st pri

Be

Åpningstider: Kun 2.995,Basic150x200

ER

SS A R D A

John Tore Frydenlund holder kokkekurs.

Stor og gratis parkering!

ER L O T -S

-

ER G N E S

NÅ!!

-

R

ME E Y M

÷30% PÅ S

Hele romjulen 10 -19 (15)

ALO

OPPT

IL

NGE

R

CONTINENTAL SENG

Kom innom å besøk Vestfold eneste Fagmøbler!!

Åpningstider: man - fre 10 -19 lørdag 10 - 15

Vi ordner finansiering Håndverkergt. 4, Kilen, Tønsberg. Tlf: 33 31 17 03


Gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum uke 52 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

8

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

PÆRESKINKE

HEL KALKUN

KALKUNBRYST M/VINGEBEN

Hel, Nordfjord, 139,00 pr. kg

Frys, ca 4-6 kg, Solvinge, 19,90 pr. kg

Marinert, frys, Solvinge, 79,00 pr. kg

Fersk

YTREFILÉT

Fersk INDREFILET

Fersk

NATURELL YTREFILET AV SVIN

Nordfjord, 149,00 pr. kg

Storfe, Nordfjord, 199,00 pr. kg

Nordfjord, 79,00 pr. kg

BROKKOLI

CHAMPIGNON

PIA HESTESKO

10,00 pr. stk

Løsvekt, 25,00 pr. kg

Diplom-is, 1,5 l, 16,60 pr. l


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

9

kultur & samfunn

«The Sunny Side of the Street»

– Jeg har fulgt Gerd siden 1996. Da møtte jeg Frank, en krystallklar mann med en skarp tunge, hjemme hos Gerd. De hadde gode dager, slik vi ser her på bildet. Ti år senere var det en sterkt pleietrengende mann jeg møtte på sykehjem, med en ektefelle som ikke ville gi opp kampen for en verdig alderdom for mannen hun elsket. I dag er det enken Gerd jeg har møtt, med et like stort engasjement for mennesker i samme situasjon som hun og Frank var, sier Vestfold Blads redaktør Marianne Henriksen. Les hennes sterke reportasje på de neste sidene. Gerd Brattås mottok i høst kongens fortjenestemedalje for sin frivillige innsats. Hun er en dame som har satt spor etter seg, både som engasjert på vegne av Gurvika der funksjonshemmede har fått sin ferieperle, og for andre pårørende til demente.


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

10

kultur & samfunn

En god alderdom: Frank nøt dagene med Gerd, og så fram til en pensjonisttilværelse som skulle fylles med reiser, jazz og gode diskusjoner. Slik ble det ikke. Uansett hadde han Gerd ved sin side gjennom alle de vanskelige årene som fulgte.

Les om hvordan kjærligheten kan være det eneste man sitter igjen med når sykdommen rammer – og om hvordan en ildsjel kan brenne like sterkt også etter at ens egen kjærlighet har gått bort. Det er den stille gråten som vekker henne. Gjør henne fort lys våken. Brystet hans hever og senker seg. Pusten kommer i gråtende hikst. Blikket er vått, og helt klart. Hun ser fortvilelse og avmakt, følelser som endelig får utløp. Hun holder runt ham. Forsøker å trøste, beskytte. Omsider blir pusten hans jevn, og søvnen vinner kampen omsinnet. Senere gråter hun på badet. Takknemlig. Tenk, han hadde et klart øyeblikk. Hun setter på en ny klesvask. Undertøy, bukser og håndklær fyller rommet. Verken maskin eller skittentøykurv klarer å holde unna det stadig voksendet berget av klær. Men Gerd holder unna. Besøkende har til gode å kjenne eimen fra klærne hans i hjemmet deres i Sandefjord.

Kjærlighetens andre vår Siden de først straff hverandre på Malias strender i 1992, har Gerd Brattås og Frank Johnsen opplevd mye sammen, på godt og vondt. De opplevde begge kjærlighetens andre vår etter å ha mistet sin første ektefelle. Kanskje er det denne erfaringen som har gitt Gerd krefter til å bli ved Franks side, etter hvert som hans funksjoner har svunnet? – Vi var ofte på jazzklubben ”Gamle Christiania” i Oslo. Vi gikk på teater, konserter, og diskuterte felles interesser, forteller Gerd. I Frank fant hun først en venn, som senere ble til noe mer. Hver kveld lot han fingrene danse lekent over pianotan-

gentene, for å gi henne godnattsangen deres – Duke Ellingtons «The Sunny Side of The Street». De følte seg på topp i livet. Samtidig kom sykdommen snikende. Gerd ble sakte men sikkert tvunget til å gjøre valg hun ikke ville. Men de ble nødvendige. – Jeg ville jo så gjerne ta meg av alt selv, han var jo mannen min, vet du, sier hun.

Den skarpe ingeniøren Frank gjorde inntrykk på Gerds mange klienter, og jeg var en av dem. Som soneterapeut og akupunktør fant mange nybakte

midt i ammetåka, var ikke alltid like åpne for hans budskap; dårlig oksygentilførsel og ventilasjonsmuligheter kan være en medvirkende årsak til krybbedød. Uansett, etter et møte med den sta mannen, var det ikke mange myggnett å se over vognene med unger på vei inn til behandling hos Gerd. En dag tar Gerds voksne datter Gunn henne til side for en fortrolig samtale. Hun synes Frank har forandret seg, og er redd Gerd ikke merker det. -– Mamma, noe er alvorlig galt med Frank, sier hun. – Han har blitt skikkelig rørete, du må få ham til legen. Få tatt en skikkelig sjekk. Men Gerd kan, eller vil ikke se det. Hun avfeier datteren med at ingeniørmannen bare er litt distré. – Han har alltid vært litt i sin egen tankeverden, vet du. Men datteren vil ikke høre på det øret. Dette er noe annet. Noe galt.

 i gikk på teater, konserter, V diskuterte felles interesser. Gerd

foreldre med kolikkbarn veien til hennes hus på Haukerød i Sandefjord. Jeg fikk et uforglemmelig møte med Frank. Bærebagen med den nyfødte ble saumfart hver gang jeg møtte til avtalen min. Og jeg fikk høre det dersom han mente barnet ikke hadde det forsvarlig der nede. Han hadde jo studert tema krybbedød i løpet av sin karriere. – Hvordan ville du ha følt det, om du lå der og knapt fikk puste av tepper, klær og dyner, under et lufttett nett? Spurte han. Mødrene forsøkte å begrunne, men det var ikke lett når Frank først kom på gli. Han forklarte om lufttilførsel, kroppens behov for oksygen og spedbarns utvikling. Mødre trøtte av nattevåk,

Dag for dom Distré. Det var det Gerd så lenge sa til seg selv. Uten helt å tro på det. Han hadde jo så mye ansvar. Gikk under kallenavnet ”Professoren”. Med mye ansvar i bedriften han jobbet i. Men frykten hadde både Frank og Gerd kjent på lenge. For begge søstrene hans hadde fått diagnosen Alzheimers Demens. Krokusen blomstrer, det er vår i lufta, året er 2001. Gerds besøkende merker en forandring

m e d Frank. Mødrene s o m kommer for å få behandGode ling, får minner: Frank ikke lenvar en aktiv seiler, og maleriet som ger noen viser utsikten til båten hans på Høvik fulgte med til preken. rommet hans på Nygård sykehjem. Frank ser på den lille, men de innstendige adfonen. Frank har kjørt til en varslene uteblir. Forklaringene venn i Oslo. kommer ikke. Han stikker en finEtterpå blir han fratatt førerger inn til en liten hånd, smiler kortet. I virkeligheten er det midt ned til barnet. Gerd som gjemmer det for ham. En dag kommer jeg til Gerd Tross åpenheten de har hatt til til en avtalt behandling. Frank nå, vil han ikke snakke om det. kommer målbevisst mot meg. – En reaksjon jeg merket var – Gerd tar ikke i mot noen at han ofte sto opp om nettene. idag, du må komme igjen en anJeg fant fuktige lommetørklær nen gang! sier han bestemt. ved nattbordet hans. Han stanser foran bilen sin. Hjemme best Lyset bryter i den blankpolerte Noen måneder etter er Gerd og lakken. Røper nye bulker og elFrank på plass i en helt ny leidre riper. lighet i sentrum. Diagnosen får paret høre i Gerd trenger noe mer lettfellesskap, hos fastlegen til stelt, oppgavene har blitt mange Frank. Fronto Temporal Deog ligner mer på dem hun gjormens, også kjent som frontal de da hun hadde sine fire barn små. Hun har bestemt seg for å klare dette ale(Frank) ne. For det er hennes mann det gjelder. Alzheimer, som er en aggressiv – Jeg er jo hans nærmeste. form for demens. Legen oppforHvorfor skal ikke jeg klare å ta drer Frank til å levere inn førermeg av ham også nå? Vi skal jo kortet. Frank sier ingenting. holde sammen i både gode og Vel hjemme hos Gerd, kjører onde dager, vet du. han bare av gårde. Og Gerd venMen hun kan ikke nyte den ter. Etter flere timer ringer tele-

Gerd gir ingen behandlinger i dag, du må komme igjen en annen dag!


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

11

kultur & samfunn 10 varseltegn og symptomer som kan tyde på demens: 1. Hukommelsestap

Har du noen gang glemt hva du skulle i stuen? Eller telefonnummeret til tanten din? Det er helt normalt! En dement person vil glemme informasjon raskt og ofte, og de vil ikke klare å huske informasjonen senere.

2. Vanskeligheter med kjente oppgaver

Dagligdagse oppgaver kan bli vanskelige; Hvordan bruker man komfyren? Hvordan koker man kaffe? Hvordan skifter man sengetøy?

3. Språkproblemer

Det kan bli vanskelig å huske dagligdagse ord. En person med Alzheimer kan bytte ut enkelte ord med andre, og kan være vanskelig å forstå, både i skrift og tale.

Barnets blikk: En av de siste gangene jeg treffer Frank sammen med Gerd, er det ikke det skarpe blikket som møter meg. Gerd snakker til ham som hun alltid har gjort, koser ham og pusler rundt ham.

Grepet løsner Gerd har gode minner. Fine opplevelser de rakk å få sammen. Reisene, kunsten og jazzmusikken. I 2005 går tangentene i stå for ham. Da stilner også godnattsangen deres. – Det er på tide at du slipper taket nå, sier en pleier til Gerd. Det er en av de dagene hun henter Frank hjem fra avlastning ved Nygård sykehjem. De ansatte her har sett det lenge, de kjenner tegnene. – Vi bør ta over nå, det er det beste for alle. Vi har et rom til dere, kom med meg. Pleieren har sett det så mange ganger før. En ektefelle midt i en sorgprosess, som mister den man elsker bit for bit. Men som

heller vil slite seg ut enn å måtte gi tapt. Som holder masken. Som ofte kort tid etter å ha gitt slipp på sin demente ektefelle selv sovner inn. Utslitt, uten krefter til å møte egen sykdom i sorgen. Pleieren viser Gerd og Frank inn på et rom. Ber dem vente her. Gerd føler veggene komme i mot seg. Er det et liv klemt mellom smale vegger som venter Frank nå? Knærne skjelver der Gerd

Gerd trekker inn alle duftene fra blomstene langs bygningen. Hun slipper pusten ut i et langt drag. En gruppe pleiere tar seg en hvil sammen med noen pasienter. Skrik, skrik, skrål og barnelatter fra en barnehage i nærheten balnder seg med pleiernes småprat seg imellom. – Er det ikke skjønt, at endelig sommeren er her? Han venter nok på det, er akkurat ferdig med lunsjen sin, sier pleieren Gerd får øyekontakt med. Flittige hender flytter permer på innsiden av hjemmet, telefonen ringer iltert. Gerd smiler, og fortsetter målbevist innover. Korridorene blir lengre, og trappene flere ettersom hun går i retning av Fransk rom. Luften blir klammere, dørene hun må gjennom må låses opp. Lette skritt høres mot blank linoleum. Lukten av bonemiddel henger i luften. Blander seg med støvet som gjemmer seg bak radiatorene. En plante har sagt takk for seg, står i et endevindu som en hilsen bare til henne.

 i skal jo holde sammen V i både gode og onde dager. følger etter Frank. Hun kjenner et press i brystet. Hva vil skje nå? Skal hun ikke være der lenger, når han trenger henne? Er det ikke hun som skal vaske klærne, lage maten han liker og høre pusten hans om natten? Vil han merke at hun ikke er der, og vil hun gå glipp av de dyrebare, klare øyeblikkene hans?

En trygg havn Hun skyver bestemt tankene til side. De vises inn til et annet rom. – Her tenker jeg at Frank vil finne seg godt til rette, smiler pleieren. Rommet har et vennlig preg, et stort vindu slipper lyset inn. Rundt senga vil det bli plass til både godstolen og et bord. Et hjem. Et sted han alltid vil få den pleien han trenger, tenker Gerd. Vinden leker med håret hennes når hun låser bilen etter seg. Føttene møter varm asfalt.

Personen kan miste evnen til å vite dato og tid på døgnet, hvor han bor, hvor han skal eller hvordan han kom dit han er nå.

5. Dårlig dømmekraft

Den siste ferieturen: Gerd og Frank la ut på en feriereise hun skulle komme til å angre på. Forvirret og fortvilet forsvant han fra henne, sykdommen ble stadig mer fremtredende.

nye nærheten til butikkene og kafeene, til bylivet hun har rett utenfor døren sin. Frank må vaskes, stelles og kles på. Nye klær må vaskes igjen, alt må passes på. Tar han seg en tur ut i den åpne svalganen kan mye ha skjedd. Har han gjort fra seg noe sted? Har han spredd ulukt i beplantningen utenfor hos naboene? Likevel er blikket der, det kjærlige milde blikket som følger ham der han famlende og stille beveger seg i leiligheten. En utredning av kommunens demensteam gjør situasjonen bedre. Gerd får noe avlastning med Frank på et dagtilbud. Men de besøkende ser at hun blir mer og mer dradd i ansiktet. Hun kan ikke lenger skjule at det tar på å pleie Frank døgnet rundt hjemme.

4. Desorientering av tid og sted

Såre minner Endelig er hun ved døren som bærer nummerskilt 209. Hun har fått malt det med navnet hans, og på det er blomstene like friske i fargen som de ute langs veggen. – Gutten min, åssen går det med deg i dag? Har du fått spist noe? Her må det luftes! Hun legger kinnet inn til hans, og belønnes med et varsomt kyss. Blått blikk under hvite øye-

bryn glimter til, munnvikene trekker seg opp til et smil. Luggen hans faller et øyeblikk ned foran brillene. Gerd åpner viduene på gløtt. Setter på musikk og skjenker to glass med friskt vann fra springen i enden av senga hans. Det smale rommet har et vennlig preg, fra maleriet som viser utsikten han hadde fra huset sitt, til godstolene som akkurat fikk klemt seg inn mellom senga og veggen. På hjørnereolen står en liten CD-spiller. Gerd setter på Play, og snart begynner Frank å nynne. «The Sunny Side of the Street». Duke Ellingtons fløyelsmyke toner fyller rommet. De nyter tonene de begge kan så godt, som helt fram til forrige vinter hørtes fra Franks piano. Hver eneste kveld. Hans godnattsang til Gerd. Skyggene er skarpe. Lydene ukontrollerbare. Inne blir Gerd blank i øynene, selv om Frank sitter med et smil om munnen. Hun ser lengselsfullt ut. – Men du kan ikke lengte ut etter noe du ikke kan huske følelsen av, sier Gerd ut i luften. – Selv om du hadde hatt så uendelig godt av å få oppleve det på nytt. Hun reiser seg, kikker ned på grøntarealet der nede. På pleiere og friskere pasienter som nyter sola ute. En ide begynner å ta form. Hun griper ned i vesken etter blokk og blyant.

En dement person kan miste evnen til å bedømme omgivelsene korrekt, hun kan få problemer med å kle seg etter forholdene, gi bort penger, kjøpe ting ukritisk og få problemer med å skjønne omgivelsenes signaler.

6. Problemer med abstrakt tenkning

Noen mister evnen til å forstå tall, skilt og bokstaver.

7. Mister ting

Demenssykdommen kan føre til at personen ikke lenger skjønner sammenhenger, og dermed kan finne på å for eksempel legge mat i skapet og klær i kjøleskapet.

8. Følelsesmessige endringer, humørsvingninger

Depresjon, raske humørendringer, angst og sinne kan være tidlige tegn på demens.

9. Personlighetsendringer

Forvirring, mistenksomhet, frykt eller avhengighet kan bli fremtredende personlighetstrekk etter hvert som demensen utvikler seg.

10. Initiativløshet

Passivitet, apati og tiltaksløshet kan være en del av sykdomsbildet. Stort søvnbehov eller mange timer foran fjernsynsapparatet kan være et tegn på slik apati.

Kilde: Lommelegen

les mer neste side


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

12

kultur & samfunn

Stedet for sjelefred: Selv når høsten har satt sitt preg på sansehagen, nyter også Gerd roen i den frodige hagen utenfor Nygårds sykehjem. 31. januar er hun invitert til slottet. Her får hun møte kongeparet, og får honnøren som følger med fortjenestemedaljen. Veien videre går hun alene - men engasjementet for de pårørende og beboere på Nygård sykehjem har ikke blitt dempet.

Drømmen En kveld ber Gerd om ordet i eldrerådets møte. Hun forteller om en drøm hun har. En drøm hun deler med pårørende gruppen ved Nygård sykehjem. Om duften av syrin, sjasmin og frukttrær i blomst. Om lyden av sildrende vann. Om buskroser og vannliljer. En hage omkranset av både vintergrønt og løvtrær, et sted der en katt kan komme og stryke seg mot leggen din. En sansehage. Etter møtet tar en dame kontakt med Gerd. Hun spør om Gerd vil være med i styringsgruppen for sansehagen, på vegne av Pårørendegruppen. Dermed har den lille, sterke damen nådd fram med sitt budskap. En politisk kronerulling starter, godt hjulpet av bidrag fra mange av byens bedrifter. Nå skal sykehjemmet få en sansehage. Det skal bli en hage for rekreasjon og sansetrening. Nå har Gerd også fått skrivekløe. Hun sender brev på vegne av styringsgruppen. Tiggerbrev. Får omtale i lokalavisen, og etter hvert kommer mange på banen for å bidra. Gerd hadde sammen med de pårørende rørt ved noe som mange lot seg rive med av. Nei til donasjoner ett sted, ble overskygget av gavebrev fra andre hold. – Hjelpende hender strakk seg mot oss fra der vi minst ventet det, sier Gerd i ettertid.

Kjærlighetens språk Sommeren 2007, like før sansehagen åpnes offisielt, får jeg bli med Gerd på besøk til Frank. Varsomme hender løfter ham

fra rullestolen ved hjelp av en løftemaskin. Så får han plass i godstolen sin. Gerd har fremdeles et fang å sitte på, og legger kinnet inn til hans. Igjen får hun et kyss, og fremdeles glimter det til i det blå blikket hans når hun kommer. Selv om han ikke sier noe, viser han at hun fremdeles er ham kjær, et sted dypt der inne. – Hvordan har du det i dag, Frank? Ser du at jeg har med meg besøk? Gerd pludrer rundt

at sommeren er her. Gerd forteller hvordan dagene deres er nå. – Det hender fremdeles jeg får kontakt med ham, selv om det bare vises med ørsmå tegn. Stille forteller hun om de siste årenes hendelser. Ser tilbake på de forskjellige stadiene de har vært gjennom. Hun har sluppet hendene til Frank, som fremdeles sitter i rullestolen sin i en sovende stilling. Plutselig hører vi en sår gråt strømme mot oss fra ham. Han holder armene beskyttende rundt seg selv. Knyter seg. Gerd tror han har et klart glimt. Akkurat nå kan han oppleve noen sekunder fylt av forvirrende tanker, skam og frykt. Gråten stilner, hun holder trøstende om ham.

Du vet, jeg er jo henne som hører til på ”The Sunny Side of the Street”! ham, setter tulipanene i vasen ved vinduet, stryker ham på kinnet. Et øyeblikk møter blikket hans mitt. Et kort sekund synes jeg at jeg ser et gjenkjennelsens glimt i det skarpe blå, før blikket igjen ser uforstående ut. Han knuger Gerds hender i sine, trekker pusten og drar inn duften av henne. Han sier fremdeles ingenting. Mannen som en gang snakket flere språk flytende, er i dag uten språk.

Spedbarnsrefleksen Jeg er i kafeteriaen med Gerd og Frank. Han sitter i stolen sin, med et vart smil om munnen og øynene lukket. Gerd gir ham hånden sin, og selv om han nærmest sover griper fingrene automatisk rundt hennes. Grepet er styrt av refleks. Spedbarnets. Snart skal han trilles ut til duftene, og kanskje vil han også føle

Savn av venner Gerd trekker pusten. – Det er ikke bare tapet av en ektefelle å dele alt med som tar på. Også tapet av gode venner. Mange skremmes vekk fra demenspasienter. Jeg skulle ønske de kunne ha tenkt seg om, sett gleden et besøk kan gi på en god dag, framfor å flykte i redsel fra en venn de ikke kjenner igjen på en dårlig dag. Hennes gave til Sansehagen, kjøpt inn for pengene hun fikk til 75-årsdagen, står der og skinner også i dag. En høstdag i 2011 møter jeg Gerd, fremdeles hjemmekjent på Nygård sykehjem. Selv om hun i dag er enke, er ikke engasjementet mindre.

Hun hilser på en pårørende som går tur med kona si. Han forteller om den fine glassverandaen som gjør at de kan nyte sansehagen på dager pasientene ikke kan tas ut. Gerd klarer ikke å la være å bli harm over et sanserom, som står ubenyttet. Pårørendeforeningen samler inn penger, arrangerer hyggekvelder og lørdagskafeer, men det hjelper lite når midlene til nok tid fra pleiere uteblir. Nå er det verdigheten de sloss for. En verdig alderdom og en verdig død. I januar 2008 sovnet Frank inn, med Gerds hånd i sin. I stillhet har hun akkurat lest Fader Vår for ham. Hun var ved sengen hans natt og dag den siste tiden, og matet ham når han ikke ville ta til seg næring. Hun brukte sitt sunne bondevett og håndlag slik at hans siste dager og timer ikke skulle bli preget av mangel på hennes gode omsorg. Når hun tenker på årene sine med Frank, smiler hun, selv om hun også er trist. – Vi hadde jo så mye ugjort sammen. Jeg hadde allerede blitt enke en gang. Likevel er det godt å ha engasjementet som gir meg krefter til å stå på. Du vet, jeg er jo henne som hører til på «The Sunny Side of the Street»! Marianne Henriksen skrev første del av Gerd og Franks historie som en eksamens-oppgave i Fortellende Journalistikk ved Høyskolen i Oslo, før Frank døde. Den ble publisert i Ukebladet Familien og i Sandefjord Blad i 2007.

Utbredelse Aldersdemens er den hyppigste gruppen sykdommer som debuterer i høy alder. Vi regner med at det finnes ca. 70.000 personer med demens i Norge. Forekomsten øker med alderen. Blant personer under 60 år er det en svært sjelden tilstand, blant personer i alderen 60–75 år har om lag 5 % en demenstilstand, i alderen 75–90 år 15 %, mens forekomsten blant personer over 90 år er 30 %. Hvis vi tenker oss 30 år frem i tid, vil, dersom ingen behandling eksisterer, om lag 120.000 nordmenn være aldersdemente. Relativt sett er forekomsten noe større blant kvinner enn blant menn, men kjønnsforskjellen er liten. Grovt sett er det slik i dag at nesten halvparten av alle aldersdemente har sykdommen i en mild form og bor i eget hjem, mens den andre halvparten har en alvorlig form og trenger opphold i institusjon. For de fleste blir det aktuelt med innleggelse i sykehjem eller annen institusjon når sykdommen progredierer. Kilde: aldersdemens. (2011-11-29) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/.sml_artikkel/al-

Tekst: marianne henriksen Foto: privat og Marianne Henriksen

dersdemens


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

13

kultur & samfunn Tilbud til demente og pårørende i Vestfold:

Fra ord til handling for demente

Arnfinn Eek og Øyvind Kirkevold fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har gjennomført en nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens. Eek antar at 70.000 er rammet av demens i dag, og at halvparten av dem bor utenfor institusjon. Deres kartlegging viser dette for Vestfold: 4 kommuner har eget demensteam: Horten, Sandefjord, Larvik og Nøtterøy 3 kommuner har egen demenskoordinator: Horten, Sande og Nøtterøy 7 kommuner har pårørendeskoler: Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Sande, Nøtterøy og Lardal 3 kommuner har et annet pårørendekurs: Andebu, Stokke og Lardal 6 kommuner har samtalegrupper til pårørende: Horten, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Sande og Nøtterøy

Hyggestund: I0. desember ble det arrangert Pårørendekafe på Nygård sykehjem i Sandefjord, Gerd var som vanlig med og arrangerte sammen med gode medhjelpere fra Pårørendeforeningen.

Det er ikke bare tapet av en ektefelle å dele alt med som tar på. Også tapet av gode venner. Mange skremmes vekk fra demenspasienter.

Hva er demens? Aldersdemens, fellesbetegnelse på flere sykdomstilstander som opptrer hyppig i høy alder og som er kjennetegnet ved svikt av intellektuelle funksjoner, svikt av følelsesmessig kontroll, og sviktende funksjonsevner i forhold til dagliglivets funksjoner. Tilstanden kalles også senil demens eller (upresist) demens. Ulike sykdommer kan føre til aldersdemens (se nedenfor), den vanligste er Alzheimers sykdom. Vanligvis er aldersdemenstilstanden av progressiv natur og fører til økende hjelpeløshet og behov for pleie og omsorg.

Demenssykdommene

8 kommuner har et dagtilbud til demente: Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Sande, Stokke, Nøtterøy og Lardal 2 kommuner har behandlet sin demensplan politisk: Tønsberg og Nøtterøy 6 kommuner har demensplanen med i kommunens økonomiplan: Horten, Sandefjord, Sande, Re, Andebu og Stokke Re er den eneste kommunen uten en egen skjermet enhet for demente, mens 8 kommuner har opprettet bokollektiv for demente: Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Sande, Re, Stokke og Nøtterøy. Gjennom fylkesmannens satsning “Inn på tunet”, har Horten, Larvik og Nøtterøy et dagtilbud på gårdsbruk for hjemmeboende personer med en demenssykdom. Nylig omtalte vi et nytt prosjekt i Horten, der et gårdsbruk også tar i mot den samme gruppen til helgeavlastning. Kilde: www.aldringoghelse.no

En rekke hjernesykdommer og skader kan føre til demens, spesielt slike som rammer storhjernens tinninglapper, pannelapper, isselapper og dypere strukturer i hjernen, f.eks. sjøhesten (hippocampus)som ligger dypt i tinninglappen. Det er vanlig å klassifisere sykdommer som fører til aldersdemens (demens) i tre grupper:

I 2007 la Norge, som det første land i verden, frem en egen plan for tjenestetilbudet til mennesker som er rammet av demens. I november la helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen frem en revidert utgave av ”Demensplan 2015 «Den gode dagen»”. Med planen vil regjeringen styrke tilbudet til de mange som rammes av demens gjennom flere dagaktivitetsplasser, tilpassede botilbud og økt kunnskap og kompetanse. Planen skal sikre et godt og verdig tjenestetilbud gjennom tre hovedgrep; et styrket aktivitetstilbud på dagtid, økt kunnskap og kompetanse i omsorgstjenesten og i samfunnet ellers, og utbygging av tilrettelagte omsorgsboliger og sykehjem.

tetstilbud til personer med demens. Det vil bli opprettet et nytt øremerket tilskudd fra og med 2012 til etablering av om lag 2300 plasser i 2012. Det kan gi inntil 5000 personer med demens et dagaktivitetstilbud deler av uken allerede i løpet av 2012.

2. Botilbud Regjeringen legger gjennom investeringstilskuddet i Husbanken til rette for at sykehjem og omsorgsboliger som bygges og moderniseres med tilskudd, blir universelt utformet og tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. I perioden 2008–2015 er det et mål å gi tilsagn om tilskudd til12.000 boenheter. Dette vil bidra til å styrke kapasiteten og kvaliteten i demensomsorgen.

1. Dagaktivitetstilbud

3. Økt kunnskap

Fortsatt har bare 9,3 pst av alle hjemmeboende personer med demens et dagaktivitetstilbud. Undersøkelser viser at dagaktivitetstilbud gir en mer meningsfull hverdag og gode opplevelser for den enkelte. Videre gir det avlastning for pårørende og kan i mange tilfeller bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Målsettingen i Demensplan 2015 er at alle kommuner innen 2015 bør kunne tilby dagaktivi-

Pårørende skal få støtte, veiledning og kunnskap gjennom pårørendeskoler og ulike informasjons- og opplæringstilbud. Ansatte skal gis muligheter for grunn-, etter- og videreutdanning. Informasjon, forskning, økt medisinsk kompetanse og større faglig bredde i omsorgstjenesten vil være sentrale målsettinger. Kilde: Regjeringen.no

HUSK SNØFRESER! UKENS TILBUD!

1. degenerative hjernesykdommer (degenerativ demens), 2. cerebrovaskulære sykdommer (vaskulær demens), og 3. andre hjernesykdommer (sekundær demens). Den degenerative lidelsen Alzheimers sykdom er den hyppigste demenssykdommen (60 % av alle aldersdemente). Vaskulær demens er den nest hyppigste årsaken til aldersdemens (ca. 15 %). I aldersgruppen 80–85 år er denne typen aldersdemens antakelig hyppig forekommende samtidig med Alzheimers sykdom. Den vaskulære komponenten i en demensutvikling blir sterkere og sterkere jo eldre pasienten blir. Det gjelder også for pasienter med Alzheimers sykdom. Det finnes derfor pasienter som lider av begge disse to sykdommene. De vaskulære komponentene som fører til demens, er ulike. Både åreforkalkning og blodpropper kan føre til demens. De viktigste risikofaktorer til denne type demens er hjerteflimmer, gjennomgått hjerteinfarkt og høygradige innsnevringer på halspulsåren. Men en like hyppig årsak til vaskulær demens er sykdom i de små kar i hjernen. Høyt blodtrykk og diabetes er viktige risikofaktorer fordi de over mange år kan føre til tilstopping av de små arteriolene i hjernens vannskilleområde.

Oddvar Bjerkseth som benytter takterassen med utsikt over Sansehagen når han besøker kona si på Nygård. Han skulle gjerne tatt turen ut i Sansehagen oftere, og foreslår en bro ned til hagen, noe han mener også kunne blitt en rømningsvei.

MTD ME 66 (8,5 HK)

kr

Snapper L1226EX (8,5HK)

kr

Nå kun

15990,-

Nå kun

13990,-


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

14

Quiz

God jul Vestfold

Det skjedde i Vestfold

For de minste:

1. 2. 3. 4. 5.

1. Hvor ble Jesus født? Nasaret, Jerusalem eller Betlehem?

Hvilket parti fikk fylkesordføreren etter høstens valg, og hva heter vedkommende? Re kommune har kun hatt en ordfører, hvem og hvilken periode er han inne i nå? Hvilken bedrift ble årets Gaselle-bedrift i Vestfold? Hvilke håndball-lag fra Vestfold spiller i eliteserien (både damer og herrer)? Vegard Robinson Bugge ble i år Norgesmester. I hvilken idrett?

2. Hvordan ønsker man «god jul» på engelsk? Merry Christmas, Happy Christmas eller Good Christmas?

Godt og blandet Hvem representerte Norge i Melodi Grand-Prix i 2008? Hva består en Kongepjolter av? Hvem malte ”Det syke barn” i 1886? Hva er CIA en forkortelse for? Hva heter Frankrikes nest største by?

3. Hva heter reinsdyret til nissen med rød nese? Adolf, Rudolf eller Rolf ? 4. Hvor hører vi ofte at julenissen bor? Russland, Nordpolen eller Sørpolen?

Litteratur

5. Hvor mange søndager er det i advent? Tre, fem eller fire?

Hvem har skrevet bøkene ”På tur i Vestfold”? Hvem har skrevet boken ”Vinterstengt”? Hva heter etterforskeren i Karin Fossums kjente kriminalromaner? Hvor er Jan Mehlum født? Hvem var æresgjest under Litteraturuka 2011?

6. Men rundt omkring står alle de små... ...rotter....skotter eller...godter? 7. Ble Jesus født i … Et sykehus, et hotell eller en stall?

På sjøen 1: Er båtførerprøven obligatorisk? 2: Hvor stor båt kan jeg føre med båtførerbeviset? 3: Er det en nedre aldersgrense for å ta båtførerprøven? 4. Kan vi velge hvilken side vi vil kjøre på når vi tar igjen en båt? 5. Hva betyr det når vi ser en gul bøye når vi er ute med båt?

8. Hvilken farge forbinder man med advent? Lilla, rød eller blå? 9. Hva setter man oftest på toppen av juletreet? En engel, en stjerne eller et hjerte?

Verden Italias statsminister gikk av i november. Hva heter han og hva heter landets nye statsminister? Hva er IMF? Hvilken by i Europa var første til å få gatebelysning? De føderale myndigheter i USA følger maktfordelingsprinsippet, og er inndelt i hvilke tre deler? Den Tyske forbundskansleren Angela Merkel har et mellomnavn, hva er det?

10. Hvem får gaver av nissen? De snille barna, de slemme barna eller de små barna? Fasit: 1: Betlehem 2: Merry Christmas 3: Rudolf 4: Nordpolen 5: fire 6: rotter 7: En stall 8: Lilla 9: En stjerne 10: De snille barna

Sport Hva er en Grand Slam? Mark Cavendish bytter lag til neste sesong. Hvilket lag slutter han i og hvor skal han begynne? Hvor mange gull, sølv og bronse-medaljer fikk Norge under Ski-VM 2011? Hvilket fotball-lag vant eliteserien for menn i 2011? Hvilken idrett forbinder man Tormod Bjørnetun Haugen med?

Se sist ukes kryssordløsning på side 37 UNDER- STOR SKRIVE- LØGNRED- DETEKSKRIVE MENGDE SKAP TOR

PLANTE

ETABLERE

LÆRE BORT HESTELYD

BY I HELLAS

TREKKE OPP LABB

VISKE BORT

UTNEVNER

EN FRA ØSTEN

SMUSS

EGOISME SAGNDYR KLARE KRYDDER SOPP SOVESTED

VISNE ??? TÅR

INDISK BRØD STOPP EN ???

FRISK BEDRIFT

STIKKE OVERGANG

SKATTER FORVISNING

SNU SKRIK SIDER SLUSK

DELIKABERG- TESSE STAD LEG.DELER

BESVÆR

KLØFT GRÅTE MAMMA ??? HUSDYR

LAGE MAT ENDE TYSTNE PLASS

FULLSTENDIG

GRESK GUD MUSIKER

ENEBOER LARVE UBØYELIG

GUD LITEN VESKE ROTE

GJØR LEKSER

SELSKAP

MØYE

RAMME

RUSMIDDEL HAVN

NORSK BY

DE BESTE BY I JAPAN

??? OG GALLE GANG

VURDERTE SINGEL

AUSTR. FUGL

SØTT PÅLEGG SMUKK

TOPPFOLK

KJEMME KVERKET

JENTE- SAMMENNAVN KOMST

BERØMMER

STUMPEN

FUGL

STØTKÅRDE SVENSK KU

MESTERSKAP HORDE TESKJE

SVAR:

VIN- TILLAT- GJØRE DINEREN ELSE AV REKTE

Godt og Blandet: 1. Maria Haukaas Mittet. 2. Champagne og Cognac. 3. Edvard Munch. 4. Central Intelligence Agency. 5. Marseielle.

TUR

Det skjedde i Vestfold: 1. Høyre, Per Eivind Johansen. 2. Thorvald Hillestad, 5. periode. 3. PortSide AS. 4. Larvik, Flint, Runar, Sandefjord Håndball og Nøtterøy. 5. Landeveissykling U23.

På kryss og tvers uke 52 FELT

Se sist ukes kryssordløsning på side 33

Litteratur: 1. Erlend Larsen. 2. Jørn Lier Horst. 3. Konrad Sejer. 4. Tønsberg. 5. Dag Solstad.

1. 2. 3. 4. 5.

På sjøen: 1. Ja, for alle som er født 1.1.1980 eller senere og skal føre båt over 25 hk, eller 8meter. 2. Du kan føre fritidsbåt inntil 15 meter. 3. Du må ha fylt 14 år før du kan avlegge Båtførerprøven og får det når du er 16 år. 4. Ja. 5. På innsiden av den gule bøyen skal det være trygt å bade, og derfor ikke lov til å kjøre båt.

1. 2. 3. 4. 5.

Verden: 1. Silvio Berlusconi, Mario Monti. 2. Det internasjonale valutafondet. 3. Hammerfest. 4. Den politiske forsamling (Kongressen), den utøvende makt (ledes av presidenten), den dømmende makt (domstoler). 5. Dorothea.

1. 2. 3. 4. 5.

Sport: 1. Et uttrykk i tennis som brukes om å vinne alle de fire viktigste mesterskapene i ett og samme år. 2. Slutter i HTCHighroad, starter i Team Sky. 3. 8-6-6. 4. Molde. 5. Skøyter

1. 2. 3. 4. 5.


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

15

kultur & samfunn

Det skjer i Vestfold Musikk Nyttårs Jam på Håndverkeren.

Tradisjonen tro blir det i år igjen arrangert ”Nyttårs-Jam.” Håndverkeren, Horten 07.01.12

Pianobar med Svein Finstad Pianobar med musikk fra de tre siste tiår og det beste fra i dag. Lt. Dons. 31.12 og 13.-14.01.

Romjulskonert på Big Ben

Knut Eide, gitar og vokal, Espen Liland på gitar, Håkon Hansen på trommer og Oddvar Stensrud på bass skal lage den rette romjulsstemningen på Big Ben, Tønsberg, 27.12 kl. 22.

Orgelmatiné

Tønsberg domkirke 28.12 og 4.1. kl. 12.00

Dette bør du få med deg: Nyttårskonserten med Dan Børge Kulturhuset Bølgen, Larvik 1.1 kl. 18.00 Bortsett fra den internasjonale tv-overførte konserten fra Wien midt på dagen, er det så langt vi vet kun Nanset blåseensemble som har et arrangement av denne størrelse på selveste nyttårsdagen 1. januar. Det er også duket for et aldri så lite jubileum, det er nemlig 25 år siden Dan Børge Akerø var konferansier for Nyttårskonserten i Larvik første gang, 1. januar 1987 i Framhallen. Dessuten skal Vestfolds største sangtalent Martin Hatlo få boltre seg i Bølgen. Den unge bass-sangeren studerer nå ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.

Jazzkafe

Erik Thorstvedt «kan vi lære noe av menn i korte bukser?» 23.01 kl. 19:00, Bølgen Kulturhus og 25.01 kl. 19.00, Nøtterøy Kulturhus Jørgen Skavlan, Norges mest populære fastlege, 16.02 kl. 19:00, Bølgen Kulturhus Skrimmel Skrammel, fra Barne-TV, 25.02 kl. 14:00, Bølgen Kulturhus Linn og Gutta, Hele Norges humordronning, 25.02 kl. 19:00 Bølgen Kulturhus

Rockekonsert for barn! 21.01 kl.17., Nøtterøy Kulturhus

Diverse

Oppmøte kl. 16.00 ved Eidsfoss Landhandel. Fakkeltoget rundes av med et heidundranes fyrverkeri på Bettumverkstedet!

Thomas Dybdahl akustisk med gjester, 20.01 kl. 21:00, Bølgen Kulturhus

Øystein Sunde, ”Men DA Må Du Ha”, 20.01 kl. 19.30, Nøtterøy Kulturhus

Tønsberg Swing Jazz Group m/ vokalist Astrid Aashammer Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) 31. desember, kl 13 – 16

Fakkeltog i Eidsfoss på nyttårsaften

Ellefsen, kjent fra Røshnes Jazz Band, vil være konferansier for konserten. Solist er sopran Toril Carlsen, dansere fra Ballettskolen Sandefjord og koret Bel Canto medvirker også. Odd Terje Lysebo er dirigent, og kulturprisenvil bli delt ut til en verdig vinner.

Knerten og Lillebror, 28.01 kl. 14:00, Nøtterøy Kulturhus Nyttårskonsert med SUK 7. januar arrangerer Sandefjord Ungdomskorps (SUK) sin årlige nyttårskonsert for 30 gang på Hjertnes Kulturhus. Geir

Ronja Røverdatter, 04.02 kl. 14.00, Nøtterøy Kulturhus Musical Starnights, 08.02 kl. 19.30, Nøtterøy Kulturhus

Frøken Julie, 10.02 kl. 19.30, Nøtterøy Kulturhus A Dance Tribute to Ping Pong, 11.02 kl. 19.00, Nøtterøy Kulturhus Per Anders Nordengen, «I fyr og flamme uten å bli utbrent», 13.02 kl. 19, Nøtterøy Kulturhus

Heidi Gjermundsen Broch, «Blåøyd Jævel» 15.02 kl. 19.30, Nøtterøy Kulturhus Knøttedisko, 25.02 kl. 13.00 - 15.30, Nøtterøy Kulturhus Genser’n te’n Johansen Del 2, 29.02 kl. 14., Nøtterøy Kulturhus

Lover store øyeblikk på Nøtterøy Sesongen på Nøtterøy Kulturhus blir i kjent stil full av både smale og mer allmene arrangementer.

følge av blant annet Bjørn Eidsvåg, Annbjørg Lien Band, Øyvind Blunck og Mikael Wiehe.

For barnefamilier blir det ekstra mye å velge mellom denne sesongen og det vil blant annet holdes en rockekonsert for barn i slutten av januar. Det blir mye barneteater hvor både Geitekillingen som kunne telle til ti, Ronja Røverdatter, Karius og Baktus og Den Lille Prinsen står på programmet. Knøttediskoen i høst var et svært populært arrangement og det blir igjen muligheter for barna å danse etter fengende rytmer på kulturhuset i februar.

I tillegg kan kulturhuset være veldig fornøyd med å ha kapret spellemannsnominerte Jonas Alaska i mars. En ønskereprise er også lagt inn når Chris Thompson kommer med Mads Eriksen Band. En av fjorårets beste konserter som nå skal gjentas.

Programmet inneholder også mer på foredrag enn før. Spesielt fremheves Ingvard Wilhelmsen, den karmismatiske professoren som driver en liten Hypokonderklinikk i Bergen. Han skal fortelle hvordan man kan ta kontroll og bli sjef i sitt eget liv.

Riksteatret kommer med fire teaterforestillinger, og den publikumsvennlige danseforestillingen A Dance Tribute to Ping Pong. Teater Ibsen er også på veien med Christopher Nielsens stykke Entropi. Publikum kan også vente seg flere jazzkonserter, humorshow med Linn Skåber og en irsk aften før sesongen avrundes med Marius Roth Christensen sent i mai.

Maria Mena er en av de store artistene som kommer og hun får

Les mer her: www.nøtterøy.kulturhus.no

Vestfolds STØRSTE bedriftsrådgiver innen mobil telefoni Trenger du hjelp til å finne frem i jungelen av mobile tjenester? Som Vestfolds største bedriftsrådgiver innen mobil telefoni, har vi lang erfaring med å finne løsninger som dekker deres behov. Ring vårt kundesenter på telefon

33 29 29 00 essenz.no

for en uforpliktende prat.

Telering Bedrift ITALE er rådgivere for dagens og fremtidens mobilkommunikasjon. Profesjonelt og objektivt leverer vi små og store løsninger som er skreddersydd til bedriften så vel som brukerne.

Med hovedkontor i Sandefjord og avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, og Stavanger er det aldri langt til kundene uansett hvor de måtte være.

ITALE er medlem av Teleringkjeden, landets største fagkjede på mobilkommunikasjon med over 130 Telenor- og NetCom-forhandlere over hele landet.

Itale.no - 33 44 55 11 • SANDEFJORD / OSLO / STAVANGER / BERGEN / TRONDHEIM

BEDRIFT ITALE SANDEFJORD / OSLO / STAVANGER / BERGEN / TRONDHEIM


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

16

kultur & samfunn Fresita

J.P. Chenet Brut

Chile, Central Valley. Prod.: Viña Casal de Gorchs S.A.

Frankrike, Languedoc-Roussilon. Prod.: Les Grands Chais de France.

Musserende. Druer: 87% Moscatel, 5% Chardonnay, 5% Sauvignon Blanc, 3% jordbær. Morsom festdrikk for de yngre. Aromatisk og frisk med en naturlig smak av jordbær. Aperitiff, dessert, kaker og søte frukter. Serveringstemp. 8-11°

Musserende. Druer: Forskjellige, Airen, Macabeu og Parellada er mest fremtredende. Vinen kommer fra Penedes og Mancha i Spania. Frisk og ren stil. Som aperitiff, til salater og til skalldyr. Serveringstemp. 10-12°

Kr 99,90 (75cl).

Kr 99,90 (75cl).

Varenr: 3420501.

Varenr: 4268601.

Cava Comte de Subirats Brut Nature Spania. ProD.: Gonzalez Byass.

Musserende. Druer: 50% Macabeu, 40% Parellada, 10% Xarel. lo. En behagelig og ganske så kompleks musserende blligvin. Passer utmerket til sjømat eller som aperitiff. Serveringstemp. 8-10°

Kr 109,90 (75cl). Varenr: 5977501.

+ Raimat Chardonnay Brut.

Faustino Cava Extra Seco Spania, Rioja. Prod.: Bodegas Faustino.

Spania, Costers del Segre Prod.: Raimat.

Musserende. Druer: 100% Macabeu. Bodegas Faustino er en familieeid og familiedrevet produsent i Rioja og ble grunnlagt i 1860. Passer utmerket som aperitiff og til sjømat og skalldyr. Serveringstemp. 8-12°

Musserende. Druer: 95% Chardonnay, 5 % Pinot Noir. Raimat Chardonnay Brut har vært en storselger på det norske markedet i mange år. Frisk musserende vin som passer for norske ganer. Skalldyr og fisk. Serveringstemp. 7-10°

Kr 119,90 (75cl). Varenr: 4140501.

Codorníu Pinot Noir Spania. Prod.: Codorniu.

Kr 139,90 (75cl).

Musserende. Druer: 100% Pinot Noir. Flott, ren duft av friske bær som bringebær og solbær. De samme bæraromaene på smak i tillegg til friske sitrustoner. Aperitiff, dessert, kaker - men også til fisk. Serveringstemp. 10-11°

Varenr: 94101.

Kr 149,90 (75cl). Varenr: 4158501.

+ Alfred Gratien Brut Classique

La Spinetta Moscato d’Asti Bricco Quaglia

Lanson Black Label Brut Frankrike, Champagne. Prod.: Lanson International Diffusion.

Frankrike, Champagne. Prod.: Champagne Alfred Gratien.

Italia, Piemonte. Prod.: La Spinetta.

Musserende. Årgang 2010. Druer: 100% Moscato. Kompleks aroma med delikat sødmepreg. Frisk, fruktig og konsentrert vin med god lengde. Til dessert og kaker, eller som aperitiff. Serveringstemp. 6-8°

Musserende. Druer: 45% Chardonnay, 43% Pinot Meunier og 12% Pinot Noir. Et av de få husene som fortsatt gjærer vinen på 205 liters eikefat og benytter ikke malolaktisk gjæring. Apertiff, fisk, skalldyr, hvitt kjøtt. Serveringstemp. 10-12°

Kr 159,- (75cl). Varenr: 4795101.

Kr 449,90 (75cl).

Musserende. Druer: 50% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 15% Pinot Meunier. En harmonisk, frisk, fruktig og middels fyldig Champagne med lang ettersmak. Tørr. Aperitiff, til fisk, skalldyr, lyst kjøtt og koldtbord. Serveringstemp: Anbefalt 7-10°

Kr 739,- (75cl). Varenr. 89105.

Varenr: 4211901.

+

+

Musserende mangfold Jeg drikker stjernene! sa salige Dom Perignon, munken som kalles champagnens gudfar.

Men musserende er så mye annet enn bare Champagne, og alt med bobler er ikke champagne. Og når sant skal sies, lages mye god musserende vin i mange land. Svært mye lages på samme tradisjonelle champagne-meto-

de som i Frankrike. Ofte vil slike musserende ha et eller annet med ”metode traditionell” på etiketten, eller som for Spanias vedkommende: Cava, i Italia: Spumante. I Tyskland heter det sekt og druetyper som Riesling og Chardonnay kan f. eks. danne basis i sekt med ofte annengangsgjæring på tank. Sekt er vanligvis friske og aromatiske viner med en fruktig eleganse.

Sprudlende jordbær

Andre kommer til, som Fresita. En chilensk musserende vin tilsatt jordbær. Vinen er laget på Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel og er tilsatt ferskt jordbærfruktkjøtt, som gir en frisk og naturlig jordbærsmak. Bærene er håndplukket og kommer fra det store jordbærets opprinnelsesland, Chile, nærmere bestemt Patagonia,

Vi takker for året som har gått og gleder oss til å se dere i 2012. Storgaten 40, Tønsberg Bordbestilling 33 00 35 30 • tonsberg@bighorn.no Alle rettigheter

Man-tors 16-22 · Fre-lør 16-23 · Søndager 15-21

ved foten av Andesfjellene. Fresita inneholder ekte jorbær (ikke fra konsentrat) og er verken tilsatt sukker eller andre kunstige tilsetningsstoffer. Derfor er Fresita et 100% naturlig produkt. Pass på å vende flasken forsiktig før den åpnes slik at fruktkjøttet fordeler seg jevn i hele flasken.

Eventyret Cava Codorníu ble grunnlagt i 1551 og er en av verdens eldste firmaer. Cava-eventyret ble startet av den unge José Raventos som var eventyrlysten og dro ut på en reise i Europa og endte opp i Champagne i Frankrike. Her ble han kjent med hemmeligheten bak franskmennenes musserende suksess. Vel hjemme i Spania begynte han å eksperimentere med annengangsgjæring på flaske og dermed var cavaen født. Den første flasken med cava ble åpnet i 1872 hjemme hos familien Raventos. I dag er Codorníu en stor vinprodusent med kilometerlange kjellerganger som rommer flere millioner flasker. Her ligger flas-

kene og godgjør seg, dypt under jorden der kjellergangene har en samlet lengde på 30 kilometer.

Ekte dråper Lanson er “ekte” Champagne og ble grunnlagt i 1760 av François Delamotte, som var en magistrat i Reims, og er idag et av de eldste champagnehusene. Forskjellen mellom musserende fra Champagne-distriktet og musserende produsert etter samme metode i andre land dreier seg oftest om noen hundrelapper – eller mer. For mange vil musserende fra andre land også ofte oppleves som mer lettdrikkelig. Ha et sprudlende nyttår!

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er æresmedlem av landets eldste soiree- og vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.


IS!

Romjulssalg ncy

Techne Media Age

G L SA

TMK21_012.indd

pagina:1

23/11/11

10:26

Kampanje 21-2011

rass

00 cm

annonser 17

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

s e n r o k E s e tiden l i t n n i ! d u b til 40% rabatt !

® ION 240,STRESSLESS AR andre farger 36. ick Black. 29.990,- Pris i SC121H. Hud Bat Førpris 45.300,cm 07 7/1 H9 x B330 x D 87

2.998

® SC121H Stressless Arion

SPAR

15.310,-

® AL PALL STRESSLESS OV Hud Batick Black. 50,- 4.920,47 cm Førpris 6.1 B 94 x D 49 x H

9.998

3.998

Pris i tekstil Crevin

SPAR 1.000,-

fra 14.520,-

SS LORD RG230S t. Hud Prime/PVC sor Recliner m/sving. 01 cm B 76 x D 88 x H1 4.998,0 3.998,- Førpris g, trinnløs unksjon, 360 svin Stolen har gyngef lering. viler og nakkeregu foth g, erin gul gre ryg

SPAR 1.000,-

NT ® SVANE EXCELLE da Dove. ss. Posefjærer/Mo Kontinentalmadra ss/wenge sokkel. Elastec overmadra L200 cm 11.990,9.998,- B180 x B150 x L200 cm rd tbo nat og vl ega Tillegg for hod

BASE ss. Kontinentalmadra drass og ben. med skum overma Komplett madrass ,- Førpris 3.998, 98 2.9 cm 200 x B150 98,4.9 cm 200 x 0 B18

arer

ev k r e m e k s r o n å p -eksperten

SUD

®

Møbelringen Larvik Tlf.: 33 18 19 14 Møbelringen Sandefjord Tlf.: 33 45 16 60 Møbelringen Tønsberg Tlf.: 33 38 11 11

Møbelringen Horten Tlf.: 33 08 12 40 Møbelringen Holmestrand Tlf.: 33 05 11 55 Åpningstider i romjulen for alle forretningene: 10.00 - 16.00


18

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

MØBEL- OG INTERIØRKV

JANUARSALG 15% på nybestilling av Saxo.

20% på Rybo Siesta stol i Hemsen skinn, 5 utvalgte farger.

10% på Erik Jørgensen, Variér, Naver, Carl Hansen, DK-3, Rybo og Fjordfiesta. BAGLERGATEN 1 | 3111 TØNSBERG | TLF: 33 33 06 40 | ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 10-18, LØR 10-16 | WWW.INTERIOR-BUTIKKEN.NO

ROMJULSALG JULEVARER

-50 % Møbelsalget starter 5. januar Utstillingsmodeller -30-50% Bestillingsvarer -10% vestfolds fineste interiørbutikk

møbler • interiør • klær* * Gjelder kun Sandefjord

tønSberG: tollbodgt. 19 , t: 33 34 78 47 – Sandefjord v/byparken: Kongens gt. 10, t: 33 48 07 47 www.tinnieshus.no – www.tinnieshus.blogspot.com


annonser 19

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

VARTALET I TØNSBERG 2 .01.1 2 0 RT A T S SALG

MOBALPA KJØKKEN

IRE INFINI GRANDE 3-SETER Utvalgt tekstil - 5 farger

16.990,-

÷20%

DIV. UTSTILLINGER

÷20-40%

ALLE PUTER OG PLEDD FRA GANT

÷30%

ALLE BESTILLINGSVARER ÷10%

EGENES Øvre Langgate 48, 3110 Tønsberg Tlf: 33 31 51 38 info@egenesmobler.no

ROMJULSALG

÷30-50% På alle julevarer!

Møllegaten 10, 3111 Tønsberg • Tlf: 33 31 72 03

WWW. EGENESMOBLER . NO


20

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

JANUARSALGET HAR STARTET!

BENYTT SJANSEN NÅ - MANGE GODBITER - BEGRENSET ANTALL!

SUPERTILBUD - SPAR TUSENVIS AV KRONER NÅ! SOFAGRUPPE ENYA 3+2 SETER I HELHUD MED POCKET

SOFAGRUPPE 4505 3+2 SETER I HELHUD

NÅ KUN 15.990,-

NÅ KUN 17.990,-

Ord. pris 24.900,-

HØY KVALITET!

RECLINER STOL

Ord. pris 20.700,-

NÅ KUN 4.990,-

! PP KU ET ØR GJ R PE UP GR NG LO SA S ET ÅR PÅ S RI KNALLP

SOFAGRUPPE D73 3+2 SETER I HELHUD MED POCKET Ord. pris 20.700,-

NÅ KUN 15.990,NÅ KUN 14.990,-

NÅ KUN 12.990,-

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

SOFAGRUPPE GARBO 3+2 SETER I HUD/SPLIT M POCKET

Ord. pris 19.600,-

Ord. pris 17.900,-

MEGET GOD SITTEKOMFORT!

NÅ KUN 5.990,RECLINER STOL

SOFAGRUPPE LOVE 3+2 SETER I HELHUD M/POCKET

HVILESTOL M/KRAKK I HUD

Fåes i farge konjakk. NÅ KUN

2.590,KOMPLETT

FANTASTISK SITTEKOMFORT!

SUPERPRIS - VÆR RASK KJØP NÅ!

LENESTOL M/KRAKK OG SVING Hud. Fåes i sort og burgunder.

NÅ KUN KR

2.690,-

NÅ KUN KR

3.490,-

Microfiber. Brun.

FRAMSKAP • SMÅMØBLER • BARKRAKKER • HJØRNESKAP • SPISESTUER • STEREOBENKER • TV BENKER • SALONGBORD


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

annonser 21

SUPERTILBUD - SPAR TUSENVIS AV KRONER NÅ!

PAKKEPRIS! LONDON SPISEGRUPPE Komplett spisestue med 6 stoler, 2 ileggsplater og framskap.

Spisebord Lengde. 152,5cm + 2 ileggsplater á 45,5 cm. Bredde: 106,5 cm. Framskap H: 213,5, B: 131 cm. Dybde: 40,5 cm

NÅ KUN KR

11.990,AG SL AV % 80 0÷5 ER OL ST OG ER FA SO L DE EN AV RESTESALG L 1476 HJØRNE (BRUN) I HELHUD

NÅ KUN 22.990,-

NÅ KUN 18.990,-

Mål: 325x257

NÅ KR 17.990,-

Fåes i fargene sort, brun, okseblod og grønn

Brun micro. Fåes også i sort

HØY KVALITET!

Mål: 290x230

KLASSISK SKINNSALONG I HELHUD/TRE 3+1+1

ITALY GRUPPE HELHUD 3+1+1

NÅ KR 16.990,-

Ord. pris 24.900,-

SPISESTOL I MICRO

BRISBANE HJØRNEGRUPPE I HELHUD/ STOFFPUTER

FÅES I SORT, GRØNN OG BRUN

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

Ord. pris 29.900,-

HØY KVALITET!

L 5812 HJØRNE MED REGULERBARE NAKKEPUTER I HELHUD

Sort Før 1.635,-

MEGET GOD SITTEKOMFORT!

NÅ KR 1.790,Før 3.120,-

KUBBESTOL

NÅ KR 790,-

NÅ KR 14.990,-

Før 19.487,Mål: 260x260

FRAMSKAP • SMÅMØBLER • BARKRAKKER • HJØRNESKAP • SPISESTUER • STEREOBENKER • TV BENKER • SALONGBORD DIREKTE IMPORT Åpent i romjula: Hverdager 10-16 Melsomvikveien 6a

STOKKE MØBLER AS

CA 1000 KVADRATMETER MED HENTEKLARE MØBLER!

3160 STOKKE Lør 10-14 • Ellers e/avtale ring 48 15 59 77 Tlf: 33 33 88 92 / 481 55 977 post@stokke-mobler.no om trykkfeil Fax: 33 33 88 93 www.stokke-mobler.no Med ogforbehold prisendringer.

KJØP NA - BETAL OM 6 MANEDER!


T E G L SA 22

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

! G N A G I E D E

HUSK GAVEKORTET Nå kan du gjøre et kupp!!

R E L L ER A

70% Opptil

Sko Møbler Gullsmed på en rekke varer Blomster (gjelder ikke alle butikker) Barneklær Apotek VÅRE ÅPNINGSTIDER I ROMJULEN : Jernvare 10-15 alle dager Klær Helsekost Solbriller Interiør Matbutikk Parfymeri Solarium Ferske bakervarer

Velkommen til en hyggelig handel! GRATIS PARKERING

MOTER & TRENDER

BEST PÅ SERVICE

VELKOMMEN

VÅRE BUTIKKER:

PANTONE - 368 PC - CMYK 50-0-100-0

RICH BLACK / + 40 CYAN

PANTONE - 431 C


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

23

næring

Vestfoldblad.no

Vi løfterfylkets fram næringslibvet i Vestfold. – hele næringslivsavis

Tar synstesten hjemme

Undersøkelse av øyelinse. -Vi ser om hele linsen kan gjennomlyses. Er det små skygger i linsen kan det være tegn på grå stær. Lill Guro Bordøy Hitz presiserer at en optiker ikke kan fastslå at det er snakk om grå stær, men antyde dette og eventuelt videresende til øyelege.

På Hitz Optikk finner vi Lill Guro Bordøy, som så behovet i markedet for å kunne få utført synstester hjemme. Det ble en gledelig nyhet for Gunvor Møinichen, som endelig fikk muligheten til å ta en synsprøve. Synet har blitt dårligere med

alderen, og hun hadde ingen muligheter for å selv komme seg til optiker. – Dette var mitt siste håp, sier hun og tar en kikk i speilet om hvordan de splitter nye brillene sitter på.

Ønske om å hjelpe Lill Guro Bordøy Hitz har undersøkt Gunvors syn og har tilpasset et par nye briller for henne. Alt sammen i Gunvors egen stue. Hun forteller at det er tungt for eldre å komme seg ut, særlig nå i vinterhalvåret. Derfor er det et ønske om å hjelpe spesielt eldre som ligger bak tilbudet. – Når en endelig har tid nok til å drive med fritidssyslene sine, kan det være frustrerende å

være forhindret det på grunn av synet. Med rett brille kan hverdagen bli både enklere og bedre. Derfor reiser vi rundt i hele Vestfold og nedre Telemark, for å kunne tilby hjelp. Når vi driver egen forretning er vi også veldig fleksible i forhold til tidspunkt og sted for prøven, så vi har mulig-

Da ekteparet Hitz startet Hitz Optikk tidlig i år var det derfor naturlig å ta med seg tilbudet fra Danmark. – Vi vet ikke om noen som utfører tilsvarende tjenester her hjemme, så vi følte det var på sin plass å tilby det. Det er Gunvor svært fornøyd med, da det gir Vi reiser rundt i hele henne flere muligheter i Vestfold og nedre Telemark, hverdagem. – Nå kan jeg endelig for å kunne tilby hjelp. løse kryssord igjen, og det er vel noe alle gamle damer gjør, smiler hun. hetene kan du si, smiler hun. Bordøy Hitz forklarer også at ideen kommer fra tiden hun jobbet i Danmark, der hjemmesynsprøvene er langt mer vanTekst: Jonas A. Larsen jonas@vestfoldblad.no lig enn her.

ing • Brønnboring • Brønnboring • Energiboring • Brønnboring ingSør-Norsk • Energiboring • Brønnboring • Horisontalboring orsk Fundamentering - Brønnboring • Horisontalboring • Energiboring Boring Brønnboring alboring Sør-Norsk • Energiboring ng • MiljøboringFundamentering • Miljøboring - Brønnboring • Horisontalboring Sør-Norsk Boring ng • Horisontalboring • Fundamentering Boring Tlf.: 35 50 88 50 www.boring.no Vi utfører følgende oppdrag: Fundamentering

88 50 Brønnboring • Energiboring g.no Horisontalboring • Miljøboring e oppdrag:

ergiboring Miljøboring

kjent i

- Brønnboring

• Miljøboring

• Miljøboring

Tlf.: 35 50 88 50 www.boring.no Tlf.: 35 50 oppdrag: 88 50 Vi utfører følgende www.boring.no Brønnboring • Energiboring Vi utfører følgende oppdrag: Vi er også godkjent i Horisontalboring Brønnboring• •Miljøboring Energiboring

Horisontalboring • Miljøboring Vi er også godkjent i

Tlf.: 35 50 88 50 www.boring.no Vi er•også godkjent i Kontakt:

Petter Aas, Vestfold tlf. 934 90590 Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no

5 50 88 50 • www.boring.no Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no

Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no

Personlig

Nå kan jeg endelig løse kryssord igjen.

Lill Guro Bordøy Hitz kontrollerer hvor mye Gunvor Møinichen kan se på synsprøvetavlen.

Fås i bokhandelen eller www.e-forlag.no

Julegavetipset Boktips !

For eldre mennesker kan det være vanskelig å komme seg til optiker for å sjekke synet. Det bestemte en forretning i Larvik seg for å gjøre noe med.

Ny bok med nye turer!


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

24

næring

Utsikt: Røde takstein så langt øyet kan se. (Foto: Privat)

hjerte

Fortauskafé: Å gå på bar er en del av hverdagen i Lucca. (Foto: Privat)

Viser vei til Italias

En av gjengen: Barna gled fint inn i lokalmiljøet. (Foto: Privat)

og sjel

Flørten med Italia vokste til ekte kjærlighet. Etter å ha bodd i Toscana i to år har Cecilie og Knut Roar Ulseth satset alt for å gjøre lidenskap til næringsvei.

Gjennom selskapet Primatoscana vil ekteparet Cecilie og Knut Roar Ulseth formidle ferieboliger til nordmenn som vil oppleve Italia. Etter å ha bodd to år i Toscana mener de å ha ervervet så mye kunnskap om området at de kan gjøre dette til et levebrød. De har sagt opp jobbene sine, henholdsvis som lærer og medarbeider i P4. Med de tre barna sine har de flyttet fra Nesodden til Sandefjord. Cecilie er nå tilbake i sin barndoms by, og nærhet til Torp flyplass var en viktig grunn til valg av bosted.

Bredt nettverk Cecilie og Knut Roar bytter på å pleie sine nær 80 samarbeidspartnere i Italia. Til nå i år har det blitt 15 turer. – Vi snakker sammen på telefonen hele tiden, og vi er veldig opptatt av å pleie partnerne våre godt, sier Cecilie. På denne måten skal de som leier hus gjennom oss føles seg trygge på at de får god kvalitet og service når de kommer til Italia. Det startet forsiktig. I 2007 tok ekteparet Ulseth med seg barna på fjorten dagers ferie til den mer enn to tusen år gamle byen Lucca. De falt pladask. For arkitekturen, menneskene og måltidene. I løpet av de to ukene de var der bråmodnet en tanke. Et vennepar bosatt på Sicilia hadde tidligere sådd et frø. Kanskje det kunne være mulig å leve det gode liv og kose seg med god mat, god tid og godt klima en stund? I den mer enn to tusen år gamle byen tok ekteparet beslutningen om å leve ut drømmen som gradvis hadde tatt form. De skulle tilbake for å bo der et år. Det de ikke visste da, var at ett år skulle bli til to.

Bergtatt – Vi ble helt bergtatt, sier Knut Roar, og legger ut om fortauskafeer, piazzaer og lucchesere som

lever og ånder for byen sin. Lucca ligger i Toscana og har 90.000 innbyggere. For den som ønsker det kan man på en halv time med bil nå kysten på vestsiden av den italienske ”støvel”. Eller om man kjører mot øst når man på samme tid den mest kjente byen i regionen, Firenze. Til dette området vandret etruskerne fra Lilleasia i øst. De hadde sin storhetstid rundt fem hundre år før Kristi fødsel. Ulike

kunne se. Huset delte de med et yngre par som straks inviterte hele familien på fest.

Langsomt liv – Jeg husker at vi tenkte: Er det sånn det er? mimrer Knut Roar. Luccheserne lever langsomt. For Cecilie og Knut Roar tok det litt tid å venne seg til de lokale skikkene. Da de spurte om veien til bakeren fikk de tips om den vakreste veien. Ikke den korteste. Og til den bakeren som bakte den beste focaccia. Å stå i kø hos kjøpmannen kan ta sin tid det også. Cecilie har opplevd flere ganger at folk stoppet opp og pratet i det uendelige mens de sto ved kassa. – Køen bak er det ingen som tar hensyn til.

Gjestene kommer når de kommer. Det gjør maten også. Litt nå og litt da. makthavere har dominert området og byen opp gjennom tidene. I dag er bymuren rundt Lucca sentrum, forsvarsverket for skiftende herrer, et mye brukt område til rekreasjon. Her spilles kort og sjakk. Man kan jogge, sykle og går tur. Tidligere var det en tofelts vei oppe på muren. I dag er den bilfri.

Vi flytter Sommerferien tok slutt, og familien reiste hjem til Nesodden utenfor Oslo. Barna gikk på skole og barnehage. Mor og far gikk på jobb som før, men de hadde begge et mål: Å flytte til Lucca sommeren etter. Skepsisen i nærmiljøet var stor blant annet mot å ta barna ut av skolen og nærmiljøet. Knut Roar og Cecilie var ikke i tvil. De mente at både de selv og barna ville få mye igjen for å bo en tid i et helt annet land. De ønsket å tilegne seg nye kunnskaper. Nytt språk. I juni 2008 var økonomien på plass og permisjonene innvilget. St. Hans aften satte de seg på flyet og kunne åpne døren til sitt lille paradis. Tre soverom. Tre bad. Stue. Uterom med vinranker og eget basseng. Uteplass med utsikt så langt øyet

Kommer når de kommer Til å begynne med var dette frustrerende, men etter hvert falt Knut Roar, Cecilie og barna inn i rytmen. Nå vet de at de ikke får oppgitt et fast klokkeslett når de blir bedt på middag. Gjestene kommer når de kommer. Det gjør maten også. Litt nå og litt da. Måltidet inntas gjerne stående. Den eldste gutten i familien, Oscar, var 10 da de flyttet. Tvillingene, Martine og Ludvig var 6. Først tenkte foreldrene at det var lurt at de skulle gå på en internasjonal skole der engelsk var det samlende språket. De ombestemte seg og sendte barna på en lokal italiensk skole. Det angrer de ikke på. Alle barna falt inn i det lokale miljøet og snakker i dag flytende italiensk. Guttene ble med på et fotballag og også dette medførte kulturlæring for familien. Etter treningene møttes alle på den lokale baren for å innta panini og sprudlende drikke.

Næringsidé Mens barna var på skolen fartet mor og far rundt i Toscana. Spiste og drakk. Så og luktet. Lyttet og lærte. Tanken om å drive utleie på hobbybasis meldte seg, og når noen venner som kom for å feire Cecilies 40 års dag også mente dette måtte være en god idé, satte paret i gang. De reiste rundt igjen, denne gangen for å bygge opp kontakter, prøvespise og sjekke ut aktuelle utleiesteder. På vårparten i 2009 var det klart at de kunne og skulle bo i Lucca et år til. – Det ga et kick, forteller Knut Roar. Han hadde til da mottatt lønn den 20. hver måned og hele familien skulle plutselig leve uten sikkerhetsnett.

Nær flyplassen I dag er de tilbake igjen i Norge. Og har flyttet ennå en gang. Barna er på nytt i gang med en omstilling og hele familien savner Italia. Hver på sin måte. Etter de første fotballtreningene i Sandefjord spurte guttene om de ikke kunne gå på bar. Forretningsdriften synes Knut Roar og Cecilie er positiv på alle måter. Nærheten til flyplassen gjør det enkelt å nå samarbeidspartnerne. Når den ene reiser tar den andre seg av barna. Ellers er de sammen om det meste, også forretningsdriften. Slik mange familier i Italia gjør. – Vi elsker jobben vår, sier Knut Roar. – Vi reiser ned og prøve-bor stedene. Prøvespiser på restauranten. Prøvedrikker vinen. Og når de kommer ned til Italia kjenner de at de faller inn i den samme rytmen som er der. De har gode relasjoner til samarbeidspartnerne og holder kontakt med de vennene de fikk mens de bodde der nede. – Vennskapene vi har fått vil vare livet ut, sier Knut Roar. Tekst: unni eriksen/ordspinneriet unni@vestfoldblad.no

Dagligliv i Lucca: Kortspill på bymuren. (Foto: Privat)


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

25

næring

Hverdag: Mor hjelper barna med lekser. (Foto: Privat)

Jobber sammen: Ekteparet Knut Roar og Cecilie Ulseths sterke følelser for Italia gjør at de nå satser på formidling av ferieboliger og opplevelser. (Foto: Unni Eriksen)

Avkjøling: Barna koser seg i bassenget utenfor boligen.

(Foto: Privat)

 ennskapene V vi har fått vil vare livet ut.

Toscansk steinhus: Første året bodde familien Ulset i fjellskråningen i Lucca. (Foto: Privat)

Vi ØKER opplaget til

– lokalavisen for storbyen Vestfold

91.000

Tlf. 90 10 31 14 Torvet 4, 3256 Larvik Følg oss på

Nyttårs antrekket finner du hos oss!

“Damemote på fransk”

! G N A ET ER IG

SALG

% 0 5 ÷ varer e d g n e m på en

Trivsel: Knut Roar trives best når han er i aktivitet. Her høster han druer. (Foto: Privat)


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

26

næring

Utvikler unik medisinsk teknologi

Over ser vi SensoCure prototype med biosensorer, display enhet og kontrollenhet.

En liten mikro-biosensor kan overvåke blodforsyningen i menneskekroppens organer. Nå skal teknologien videreutvikles og kommersialiseres mot et verdensmarked – fra Horten.

Omfattende biologiske studier har dokumentert at denne sensoren kan brukes til å diagnostisere tilstanden i organene ved å overvåke blodforsyningen.

Som et ledd i å styrke sin satsning på kommersialisering, etablerte MicroTech Innovation i Horten tidligere i år investeringsselskapet Incendo. Formålet er å investere i gode bedriftsideer med utspring i mikro- og nanoteknologimiljøet i Norge. Nå kan daglig leder Trond Herje presentere Incendos før-

Stor forbedring

ste porteføljebedrift, Oslo-baserte SensoCure. Det er denne bedriften som står bak den nye mikro-biosensoren.

Omfattende forskning Sensoren som kan implanteres i alle organ i menneskekroppen, er utviklet på bakgrunn av en norsk oppfinnelse og over 10 års forskning.

Atomic - Rossignol - Madshus - Peltonen - Fischer

dager om blodforsyningen er utilstrekkelig.

Stort markedspotensiale For å videreutvikle og kommersialisere denne banebrytende teknologien er SensoCure etablert. Markedspotensialet for bedriften er omfattende. De viktigste områdene er hjertekirurgi (koronar bypass), transplantasjonskirurgi, karkirurgi og rekonstruktiv kirurgi. Totalt utgjør dette over to millioner inngrep årlig på verdensbasis. Teknologien har gått gjen-

For lite blodforsyning i vitale organer er nemlig en hyppig sykdoms- og dødsårsak i den vestlige verden. Det er derfor et stort behov for diagnostikk som kan utløse tidlig behandling på dette området. Den nye mikro-biosensoren vil forbedre diagnostikken ved at den i løpet av få minutter opp-

VI KAN SKISPORT

nom nåløyet hos de amerikanske helsemyndighetene, Food and Drug Administration FDA, og er patentert over hele verden.

Videreutvikles i Horten – I tillegg til vår finansielle investering, vil vi også knytte opp SensoCure mot naturlige samarbeidspartnere innen industrien i Hortensområdet. Bedriften vil også ha et tett samarbeid med Høgskolen i Vestfold på utviklingssiden, understreker Trond Herje. Tekst: Marianne Henriksen Foto: MTI

Atomic - Rossignol - Madshus - Peltonen - Fischer

LANGRENNSPAKKE

BJ JAKKE modell Gold. Kanskje markedets beste treningsjakke. Spar kr 1.000,-3 lags elastisk softshell i front, vann- og vind-tett, 2 lagss pustende softshell bak.

Klassisk topp racing

Kun...................kr 4.999,-

Kun...................kr 1.999,(spar kr 1000,-)

Biosensor fra SensoCure

ATOMIC

Velg mellom Rossignol Xium World Cup Ski, Atomic WC Featherlite ski, Peltonen Infra X Nano ski, Rossignol X7 støvler, Exercise NIS bindinger

smørefrie langrennski

LANGRENNSPAKKE topp racing jr.

Kun

kr 4.124,-

(før kr 5.499,-)

Klassisk/Skøyting

ONE WAY OneWay Premio toppstaven (ny 2011)

Kun...................kr 2.999,-

Atomic World Cup ski eller Peltonen Infra X nano ski, Alpina Erj. støvler og NIS jr. bindinger ( kjøpt løst kr 4.647,-)

m/stavkogger

Kun...................kr 1.999,Gallium på lager! (fjorårets suksesstopping)

LANGRENNSBRILLE Kun...................kr 799,(spar kr 500,-)

En helt ny smørefri ski med 2 utskiftbare skintec festestykker. Et for våt snø og ett for kaldsnø. Skiftes ut med vedl. nøkkel. Skiene har godt feste og god gli. Skien finnes i 2 spennvarianter: Medium og hard. Kan ikke sammenliknes med andre typer smørefri ski!

FJELLSKIPAKKE Kun...................kr 4.299,-

Åsnes Amundsen ski m/felleslås, BC bindinger og Rossignol BC X3 eller Jette BC J7 støvler

Skaugs Sport Sognsveien 2 3275 Svarstad

Telefon: 33 12 83 06 Telefaks: 33 12 83 06 Mobil: 92 65 75 00 www.skaugsport.no

Åpningstider butikk: Alle dager fra 10:00 til 17:00 Torsdager fra 10:00 til 19:00 Lørdager fra 09:00 til 14:00


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

27

næring

SensoCure gründer og overlege ved Rikshospitalet Dr Tor Inge Tønnessen (til venstre) har jobbet i flere år med realiseringen av ideen, mens Daglig leder i Incendo AS Trond Herje har bidratt til etableringen av SensoCure og vil ha en sentral rolle videre i kommersialiseringsprosessen.

MicroTech-Innovation icroTech- Innovation (MTI) ble etablert i 2000 og har i løpet av M 10 år rukket å bli et etablert selskap innen innovasjon og kommersialisering av mikro og nanoteknologi. edriften har en eierstruktur med industrielle og offentlige B eiere. MTI er fasilitator for NCE Micro-and Nanotechnologi, en av 12 klynger i den nasjonale klyngesatsningen Norwegian Centres of Expertice. elskapet er lokalisert i Oslofjord Research and Innovation Park S i Horten. Mer informasjon finner du på microtech-innovation.no

Nye miljøfyrtårn:

Larvik-kjøpmenn tar grønt ansvar Ordfører Rune Høiseth fikk overrekke miljøsertifiseringsbevis til Einar Kjærås fra Meny Larvik sentrum, Rune Hansen fra Meny Fritzøe brygge, Rune Sleveland fra Meny Blinken og Thomas Eriksen fra Meny Stavern. Til høyre ser vi Miljøfyrtårn-ansvarlig i Larvik kommune Kari. K. Kristoffersen. Foto: Vestfold Blad

15.desember kunne Larviks ordfører Rune Høiset høytidelig overrekke de synlige bevisene til stolte ledere fra fire Meny-butikker i Larvik. Så langt er Einar Kjærås, Rune Hansen, Rune Sleveland og Thomas Eriksen også ledere for de eneste dagligvarebutikkene som har tatt grep for å bli miljøsertifisert i Larvik. Stolt mottok de beviset for at

de gjennom sertifiseringen nå sparer både miljø og lommebøker for seg selv og sine kunder. – Dette er god økonomi for alle parter, foruten at det også er viktig for miljøet. Vi får mindre søppel, mer kortreist mat, nedprising av varer som nærmer seg utgått dato - med mere. I tillegg til ca. 200 ansatte i dagligvarehandelen har blitt opplært og bevisst på økonomi og

miljøet vårt, forteller Miljøfyrtårn-ansvarlig i Larvik kommune, Kari K. Kristoffersen til paaneset.no. Meny-kjøpmennene er samstemte i at det har vært en krevende prosess Kristoffersen har fulgt dem igjennom. – Men det har har ikke vært vanskelig, og nå går det stort sett av seg sjøl, forteller de. Tekst: marianne Henriksen

VELKOMMEN TIL Holes Delikatesse & Catering i Horten Cafe • Koldtbord • Tapas • Middag • Overtidsmat • Delikatesser

Tel: 330 41360 - Fax: 330 41360 - www.holesdelikatesse.no


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

28

næring

Stoff blir til i Photoshop

KREATIV: Ingebjørg Hunskaar er tekstil-trykk designer i England. Hun forteller at hun finner et tema og designer en serie på rundt ti design om det gitte temaet. Foto: privat

Stoffet hun har designet mønsteret til, havner opp på kjolene som er blitt produsert til venstre. - Drømmen min er å designe mine egne produkter med mine trykk på, sier Ingebjørg.

Ingebjørg Hunskaar har den litt uvanlige jobben, tekstil-trykk designer. Fra penn og papir til et klesplagg er det en krevende og lang vei. – Jeg designer for hånd først, fordi jeg liker at designet har en uperfekt, håndlaget trykk. Så skanner jeg det inn på datamaskinen, før jeg jobber videre med det i Photoshop, forklarer Hunskaar om starten på hvordan metervis med stoff blir til.

Mye jobb Hun jobber for tiden som frilanse tekstil-trykk designer i England. Hunskaar forklarer at hun pleier å finne et tema og designer en serie på rundt ti design om det gitte temaet.

– Noe av mine design fargesetter jeg i Photoshop og sender de ferdige filene til et trykkeri, hvor de digitalt trykker filene på stoff for meg. Men noen av designene trykker hun også selv, ved hjelp av silketrykk. – Jeg liker godt den teknikken, men det tar svært lang tid. Så sys stoffprøvene sammen slik at det ser ut som klær.

Aldri samme design Hunskaar har en egen agent som reiser verden rundt for å selge og vise fram stoffprøvene for motefirmaer og tekstilmesser. – Hvis de vil kjøpe mitt design, får de ta med seg stoffprøven. De kjøper da alle rettighetene til trykket og jeg kan aldri bruke samme trykk igjen. De kan forandre designet som de vil, eller selge det videre, sier Hunskaar. Men selv om hun har drømmejobben nå, har veien dit vært

lang. Fylt med både dårlig betalte og stressende jobber, under andre designere.

Lite kreativt Hunskaar flyttet til London som 19-åring, får å ta grunnkurs i Kunst og Design ved Camberwell College i sør-London. – Jeg ble veldig interessert i tekstil og mote, derfor bestemte jeg meg for å ta hele utdannelsen i London, sier Hunskaar som har en bachelor-grad i

Jeg liker godt den teknikken, men det tar svært lang tid. Ingebjørg Hunskaar

motedesign med spesialisering i trykk fra Saint Martins School of Art and Design. Hun har jobbet for en motedesigner, der hun silketrykket metervis av stoff.

– Det var for en kort periode. Det var lite kreativt og dårlig betalt å jobbe på den måten, forklarer hun. Til slutt fikk hun jobb i et tekstilfirma, som trykkdesigner. – Det var mer kreativt og bedre betalt. Men forventningene var veldig høye, jeg følte meg som en designmaskin. Hunsgaar trengte en pause

fra arbeidet. Fire måneder i Asia ispirerte jenta til å starte for seg selv. – Nå kan jeg selv bestemme hva jeg vil designe og hvor mye jeg skal jobbe. Drømmen min er å designe mine egne produkter med mine trykk på. Tekst: Caïssa Gjølberg caissa@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

29

næring

Rødt på tapetet Nå kan jeg selv bestemme hva jeg vil designe og hvor mye jeg skal jobbe. Ingebjørg Hunskaar

Rødt er ikke bare en julefarge, men en farge som gir oss energiinnsprøytninger og glede året rundt. Hva med å tapetsere en vegg knall rød? Vi har samlet et lite utvalg av våre røde favoritter. Det finnes én og annen rød tapet i mange tapetbøker, men det krever litt kjennskap å finne frem til dem. Vi har derfor gjort jobben med å plukke frem noen av de flotteste røde tapetene. Her er både stormønstret, småmønstret, matt, glitrende, ruter, prikker og fototapet representert. Det er bare å kose seg! Vær oppmerksom på at farge på skjerm kan avvike noe fra fargen på tapetet. Vi anbefaler derfor å ta en ekstra titt hos fargehandleren om du finner noe du liker. kilde:ifi.no

Rødt stimulerer og aktiviserer. Fargen kan gi et fysisk "kick": den setter fart på adrenalinet, blodtrykk og blodsukker øker, hjertet slår heftigere, og muskler settes i beredskap. Entusiasme og aktivitet, opphisselse og uro, drama og lidenskap følger med rødt. Fargen er forbundet med dype instinkter og dyriske drifter. En flegmatisk person kan nok trenge å omgi seg med en anelse rødt.


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

30

båt

baatavisa.no

Båtfolkets egen avis

Nyhet: Atlantis 38

Designsprek lillesøster Den nye HT-cruiseren Atlantis 38 følger tett i kjølvannet til storesøstrene 44, 48 og 58, og er en verdig oppfølger i Atlantis sin prestisjetunge sportsserie. Å utstyre sportscruiserne med tak har blitt vanlig blant de fremste båtprodusentene i Europa. Sør-europeerne vil gjerne gjemme seg for solen på de varmeste tidene av døgnet, mens vi i nord har både regnskyll og friskere kveldstemperaturer å verne oss mot. – Når forholdene tillater har likevel alle det samme ønsket: Nemlig lettest mulig tilgang til åpen himmel, står det i en pressemelding fra Italmarin. Atlantis designteam har hatt dette i tankene når de tegnet det siste skuddet på Atlantis-stammen. Med en soft-topp takluke på hele 130 x 180 meter, samt åpne partier mellom vindskjerm og tak på sidene, er målet å gi den helt takløse følelsen når forholdene tillater det.

Design viktig I likhet med Atlantis 44, 48 og 58 er Atlantis 38 bygget med et fribord som utgjør hele 60 prosent av båtens totale høyde. Det gir fin ståhøyde på inntil 2 meter under dekk, skaper godt med volum i båten og bidrar til å gi Atlantis sine sportslige og muskuløse linjer.

Komfortfokus

Gode sitteplasser og mye cockpitareal kommer høyt på ønskelisten til Atlantis-kundene. Derfor har den italienske produsenten strukket sittegruppen helt akter, og skapt god plass for opp til seks spisende. Med senket bord har man også en fin solseng med ryggstøtte. Cockpit er dessuten utstyrt med en tidsriktig wetbar med stor grill, vask og 45 liter kjøleskap. – Det er i cockpit båtfolket

oppholder seg mest, så her er det viktig med mye areal. Atlantis har dessuten skapt en designløsning som gir god komfort samtidig som de tar hensyn til volumet under dekk, sier daglig leder i Italmarin AS, Bjørn Vidar Lund.

Volum

Under dekk finner vi et tradisjonell og smart planløsning. Gjestelugaren akter har tverrstilt dobbeltkøye og sofa, og salongen har bysse med alt av utstyr. Sofa og bord i salongen kan dessuten forenes til en femte køye. Foran denne er den elegante, luftige og godt belyste eierlugaren. Atlantis 38 har også et smart baderom med separat dusj i tilknytning til eierlugar og salong.

Sportslige egenskaper

Med en sportslig image følger et sportslig skrog. Med 2 x 300

hk på drev er dette en av klassens friskeste og mest letthåndterlige båter. Atlantis 38 har toppfart på 35 knop, og cruiser lett på 29 knop. Det gjør 38 til en morsom familiebåt i cruiserklassen rundt 40 fot. Båten kan også utstyres med

Volvos joystick for enklere manøvrering i havna.

Tekst: joyce christine øksenholt

atlantis 38  Lengde (LOA): 11,27 m  Bredde: 3,55 m  Kabiner: 2  Køyeplasser: 2 + 2 + 1  CE-klasse: B  Driv. tank: 750 l  Vanntank: 180 l  Motorisering: 2xVP-D4 260hk 2xVP-D4 300hk  Toppfart: 35 knop  Pris: fra kr. 2 490 000


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

annonser 31

Ta et kurs eller kom i gang med studier! Nytt kursmagasin kommer til deg første helgen i januar. Her finner du oversikt over hele vårt tilbud - la deg inspirere!

Allerede nå kan du gå inn på nettsidene og se hva vi tilbyr. Her er noen smakebiter: • • • •

Masterutdanning i organisasjon og ledelse Motivasjonspsykologi Jus Fagbrev – Helsefagarbeider, Barne- og

Veiledning og coaching Spesialpedagogikk Studieforberedende Reiselivsledelse Språkkurs – italiensk, fransk,

• •

Datakurs – Adobe InDesign, Fra kamera

Vannaerobic

• • •

ungdomsarbeider, Transport og logistikk

til pc, Datakurs for nybegynnere mm.

Bedriftsøkonomi Prosjektledelse Forretningsjus

Fotokurs

Båtførerprøven

Bilfører 65+

Gitarkurs

… og mye mer!

russisk, spansk, engelsk, norsk mm.

www.folkeuniversitetet.no

Tønsberg: Sandefjord: Larvik:

33 33 16 60 33 42 78 20 33 13 86 00


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

32

sport

Tidenes største med start i Vestfold Til våren kan du oppleve de store sykkelstjernene kjempe mot lokale håp nærmest rett utenfor stua. Første etappe av Tour of Norway har start og mål i Vestfold. 16. mai starter proffløpet i Sandefjord, før lår skal mørnes i indre Vestfold. Det hele avsluttes i Tønsberg.

– Tidenes største – Det blir veldig spennende. Det er gøy for oss i organisasjonen som er fra Vestfold å få rittet innom fylket, sier assisterende rittleder, prosjektleder Anders Eia Linnestad, som er bosatt i Revetal. Første etappe vil være på omtrent 17. mil. Team Sky, med Edvald Boasson Hagen i spissen har allerede annonsert at laget og den norske stjerna stiller til start. Flere lokale håp vil få prøve seg mot verdenseliten i mai. Adrian Gjølberg fra Stokke, som sykler for Joker Merida, har allerede startet med forberedelsene. – Jeg gleder meg allerede. Det blir gøy å kjøre mot Edvald, samt at det er gøy å konkurrere på hjemmebane, sier han. Tour of Norway ble for første gang arrangert i år. Da med

start i Tønsberg. Til neste år har sykkelrittet fått oppgradert statusen sin til UCI 2.1. Det vil si at de største lagene har mulighet for å starte. – Det vil bli flere Tour de France lag, kombinert med norske kontinentallag og internasjonale pro kontinentallag. – Dette er tidenes største norske sykkelløp, sier Linnestad, til Vestfold Blad.

Storlag De første storlagene som er klare for rittet ble offentliggjort onsdag . Team Sky, Team Garmin-Cervelo, GreenEdge cycling og Lotto-Belisol kommer alle til start. – Det jobbes fortsatt med en rekke store lag, og vi vil komme med flere nyheter på nyåret, sier Linnestad. Rittet går over fem dager, 2. etappe fra Oslo til Drammen, 3. etappe fra Lillestrøm til Elverum, 4. etappe fra Hamar –til Lillehammer og 5. etappe fra Gjøvik til Hønefoss.

Tekst: Marianne Henriksen

EDVALD BOASSON HAGEN KOMMER: Kommer Thor Hushovd med sitt BMC lag?

Stressless® er... 40 år og bedre enn noensinne!

40 år!

THE INNOVATORS OF COMFORT ™

Jubileumsfeiring!

÷30%

på Stressless® Wing i Batick sort

Romjulstilbud!

Stressless® Wing

PÅ LAGER i mørkt understell

5.990,-

Krakk kr 1.990,-

velg mellom 7 farger på understellet

Andreas Andresen AS Kaigt 2-3112 Tønsberg - Tlf: 33 34 92 00 E-post: tonsberg@bohus.no

Kom innom og få servert kaffi og kake mens du prøver de fantastiske


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

annonser 33

Sannsynligvis den beste! LEI AV DEN TRADISJONSRIKE JULEMATEN? - Ta med familie og venner ut for å spise pizza i romjulen!

•Spis i våre hyggelige lokaler eller ta Pizza med hjem•

Avd. Teie : Smidsrødveien 14 - Tlf : 33321000 Avd. Eik : Eikveien 58 - Tlf : 33333444 - Full A´ la Carte meny og alle rettigheter Avd. Tolvsrød : Valløveien 58 - Tlf : 33324455 - Full A´ la Carte meny og alle rettigheter Avd. Tønsberg : Stoltenbergt 31 - Tlf : 33319511


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

34

motor

Oppfordrer flere til å I fjor døde 51 ungdommer i trafikken. – Det er ikke mange sier noen, men når vi ser på klassen vår, og tenker på Utøya, er det lettere å fatte tragediene og at det er altfor mange, sier Rikke Haughem. – Vi tror at jentene kan få ned dødstallene om vi sier i fra til guttene, sier Stine Rotnes. Vestfold Blad møter dem på den første dagen av juleferien, etter et halvt år på videregående skole. De to er ambassadører for «Jentenes trafikkaksjon» i regi av Trygg Trafikk. De er to av rundt 1.200 jenter som har klikket «liker» på Facebook for gruppa til aksjonen, er to av mer enn 10.000 medlemmer av nettsiden jentenes.no, der alle viser at de bryr seg. – Vi er født i 1995, og er i kullet som ble invitert til å bli med i år, forteller Stine.

Startet hjelmkampanje Stine gjorde seg bemerket allerede på ungdomsskolen gjennom å ta initiativet til en aksjon for bruk av sykkelhjelmer. Her fikk hun opp hjelmbruk fra 25 til 55 prosent ved å vise fram nydesignede og kule sykkelhjelmer. Derfra var ikke veien lang til å ta engasjementet med seg videre til å bli ambassadør for jenteaksjonen da spørsmålet kom fra Trygg Trafikk. Sammen med venninnen Rikke slår hun nå et slag for at det skal bli færre ungdommer som dør i trafikken, ved at jentene tør å si i fra til jevnaldrende gutter bak rattet. For det er guttene som stort sett er sjåfører av ulykkesbilene.

Synger på minnemarkeringen De to jentene er talenter innen hvert sitt musikalske felt - Stine spiller piano og fiolin, mens Rikke synger. Begge er elever ved musikklinja på Sandefjord

Skadet bil? • • • • • •

Oppretting Rustreparasjoner Antirustbehandling Bilglass Plastreparasjoner Lakkering: Person- og varebil + MC

L&S

Det er dumt å betale for mye . . .

Lakk & Sveis Billakkering Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59

Videregående skole. I år har de fått det ærefulle oppdraget med å synge ved arrangementet «Lys til ettertanke 2011». På den årlige markeringen som har blitt en tradisjon i Vestfold skal de bidra til en verdig markering gjennom sang og pianospill. –Vi skal framføre «Eg ser» og Hanne Kroghs oversettelse av «The Rose». Etter arrangementet i Skjee kirke skal vi framføre «People help the people» i Skjeestua, forteller Stine. De er spente dagene før markeringen, ikke minst fordi de har noe å leve opp til. Med artister som Christian Ingebretsen og Hanne Krogh på programmet tidligere år, har de som «amatører» noe å leve opp til. En sang- og spilleprøve hjem-

å kjøre fra fest etter å ha drukket alkohol, og som ikke tenker på bilbelte. Ved at vi jenter i fellesskap sier i fra, vil det være med på å forebygge. Vi må tørre å si i fra, sier Rikke. De tror altfor mange tenker «det skjer ikke meg», og tar livsfarlige sjanser i trafikken. – Det er viktig å bry seg, og å si i fra. Jo flere vi blir, jo mer kan vi gjøre. Alle gjør en forskjell, til sammen kan det bli en stor forskjell, sier Stine.

Også for gutter – Å melde seg inn i aksjonen er for mange en unødvendig og poengløs handling, men det er virkelig ikke sånn det er! Hvert medlemskap i Jentenes er like viktig, fordi vi sammen kan utgjøre en stor forskjell. Jeg anbefaler alle å melde seg inn i Jentenes, uavhengig om du er gutt eller jente, legger Rikke til. Ved å sende sms TTbrydegFD678 til 1963, blir du medlem av aksjonen. Her kan du både lære, og vinne fine premier - på jentenes.no er det akkurat nå en konkurranse der du kan vinne en iPad. Ellers blir de unge medlemmene foret med informasjon og kunnskap som kan redde liv gjennom å skape gode holdninger blant jevnaldrende.

Det er viktig å bry seg, og å si i fra. Jo flere vi blir, jo mer kan vi gjøre. Alle gjør en forskjell, til sammen kan det bli en stor forskjell. Rikke Haughem

me i stua til Stine, får prestasjonsfrykten til å vike for ekte sang- og spilleglede.

Jo flere jo bedre De håper mange vil stille opp på arrangementet, som skal vise at vi alle bryr oss og har dyp respekt for de som har opplevd trafikkulykkene på nært hold. Markeringen gjøres nemlig for de som døde og ble skadd i Vestfoldtrafikken i 2011. – Det er overraskende mange som ikke tenker på risikoen ved

Tekst: marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Jenteloven

Jenteloven ble lansert høsten 2010. Jenteloven er til gutta bak rattet fra jentene som bryr seg. Dette er Jenteloven: Du skal ikke tro at du kjører bedre enn alle andre Du skal ikke tro at du eier veien Du skal ikke tro at jeg sitter på med råkjørere Du skal ikke tro du imponerer meg uten bilbelte Du skal ikke tro at du kan kjøre meg hjem hvis du er rusa Du skal ikke tro jeg holder kjeft om kjøringen din Du skal ikke tro at du kan leke med livet mitt Du skal ikke tro at du er så tøff bak rattet Du skal ikke tro at du er udødelig Du skal vite at jeg sier fra


Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

35

vestfoldblad.no

Xxhjul xxmed Vestfold Blad På

bry seg

Takker bilbeltet for livet

Lys til Ettertanke arkering i og ved SKjee M kirke i Stokke kommune fredag 6. januar 2012 kl. 18 (avkjøring i Borgkrysset på E18). akkeltog, appeller, musikk F og taler. Her deltar fylkesordfører Per-Eivind Johansen, lensmann Merete Torp Nilsen, sokneprest Frode Askekjær, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, pårørende, biskop Laila Riksaasen Dahl foruten Rikke Haughem og Stine Rotnes. Saksofoinst Kjell Håkon Andersen har æren av å åpne markeringen.

Jenter i farlige situasjoner To spørreundersøkelser foretatt av Trygg Trafikk i årene 2008-2010 viser følgende om de tusen 16-årige jentene som deltok: prosent av jentene sittet 9 på med en sjåfør som har drukket alkohol. ,4 prosent kjørt med en 2 bilfører påvirket av narkotika. 4 prosent ikke brukt 3 bilbelte i forsetet. 2 prosent ikke brukt belte i 5 baksetet. 0 prosent vært med på 2 kappkjøring i bil. entenes trafikkaksjon er J for ungdom som bryr seg om seg selv eller andre i trafikken. ålet med Jentenes M trafikkaksjon er at ungdom skal stå sammen og engasjere seg for å redusere antallet ungdommer som skades eller mister livet i trafikkulykker. Kilde: Trygg Trafikk

Fredag for noen uker siden snurret FransLeonard Markaskard (21) rundt med bilen sin. Hadde det ikke vært for at han brukte bilbelte mener han selv at det ville gått så mye verre.

FOTO: PRIVAT

– Bilbeltet gjorde så jeg holdt meg i selen. Hadde jeg ikke hatt bilbeltet hadde jeg antakelig knekt nakken. Det er jeg ganske sikker på. Jeg er så glad for at jeg brukte bilbelte, sier han. Og forklarer at da bilen landet på taket slo ha hodet og fikk et stort kutt, men ble hengende i selen.

veien litt etter avkjøringen fra Hortensveien, og det var veldig glatt på stedet, kunne politiet i Vestfold bekrefte etter ulykken. – Nå går det galt, tenkte jeg. Jeg tok beinet på bremsen, men det hjalp ingen ting, sier Frans.

Svært glatt

– Bakhjulet festet seg i grøfta og jeg flippet rundt. Da landet jeg på taket. Ruter var smadret, alt var ødelagt, sier Frans.

Frans er normalt å se på sykkelen. Han satser på en proffkarriere på sykkelsetet, og til neste år vil han sykle for Østerhus-Ridley. Det var i begynnelsen av desember at Frans akkurat hadde fullført eksamen ved Høgskolen i Vestfold. Frans, som satser på en karriere som proffsyklist, dro så for å hente noe treningsutstyr i Tønsberg. På vei hjem, rett før Skoppum, gikk det galt. – Det var da jeg svingte inn på Adalsveien og ga på for å komme opp i fart. Plutselig ble det såpeglatt. Jeg vred mot venstre først og var på vei mot den andre kjøreretningen. Jeg prøvde å få kontroll og var egentlig veldig rolig. Så vrei rompa seg mot høyre og da fikk jeg panikk, forteller Frans. Ulykken skjedde i Adals-

Han skled ut på et jorde

Heldigvis var jeg alene i bilen, passasjersiden så ganske smadret ut.

å oppfordre alle til å ta det med ro i trafikken. – Har du dårlig tid er det bedre å komme litt forsinket enn å ikke komme fram i det hele tatt, sier Frans. Noen uker etter ulykken forteller han at det var en oppvekker for hans del. – Jeg har alltid kjørt aktsomt, men kjører nok enda mer kontrollert nå. Det er store krefter i sving som man må ha respekt for. Han er svært positiv til jenteaksjonen, og synes det er bra at jenter sier fra til guttene hvis de kjører for fort. – Man må tenke på at man har ansvar for flere liv som sjåfør.

Takker de som stoppet

Frans var alene i bilen da ulykken inntraff. – Heldigvis var jeg alene i bilen, passasjersiden så ganske smadret ut. Som sjåfør må man tenke på at man har ansvar for de som sitter på. Hadde jeg hatt noen i bilen, kunne det gått mye verre. Det er store krefter i sving. Etter ulykken ønsker han

21-åringen ønsker også å rette en stor takk til alle som hjalp ham. – Jeg fikk ikke vite noen navn på de som hjalp meg. Jeg vil bare takke dem. For at de holdt meg rolig, hentet is til hodet og stoppet blødningen. Frans ble kjørt til sykehuset i Tønsberg, men kunne dra hjem samme kveld. Tekst: Caïssa Gjølberg caissa@vestfoldblad.no

Tid for understellsbehandling! Minnemarkering: Stine Rotnes og RIkke Haughem skal spille og synge på minne-markeringen, og er ambassadører for Jentenes Trafikkaksjon. De vil få flere unge til å tørre å si i fra om farlig kjøring. Foto: Marianne Henriksen

Spesialolje

1400,-

frakr

•Effektivtpåbådenyeogeldrebiler. •Overlegenthvisbilenharbegyntåruste.

nder! 1000-vis av fornøyde ku Barkåker

Vestfold Antirust

www.vestfoldantirust.no • info@vestfoldantirust.no •Tlf.33 33 25 99


36

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

Stilling ledig

OPPGJØRSMEDARBEIDER På grunn av økt arbeidsmengde ønsker vi å ansette en oppgjørsmedarbeider innenfor eiendom. Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby Et godt arbeidsmiljø som til tider kan være hektisk. Vi gir deg god opplæring og hos oss vil du få konkurransedyktige betingelser i et selskap i stadig vekst.

- Kontakt med samtlige meglerkontor hvor EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold er etablert. - Oppgjørsarbeid - Månedlig avstemming av klientkonti - Tinglysning av dokumenter/depotarbeid - Arkivering

Søkeren må være eiendomsmegler eller megler etter overgangsreglene. Det er ønskelig med erfaring fra lignende stilling. Arbeidssted er Tønsberg.

Hvem søker vi ?

Søknadsfrist: 16. januar 2012.

Ta kontakt med fagsjef Hanne Inger på tlf. 928 18 778.

Vi legger vekt på at søkeren er utadvendt, resultatorientert og initiativrik. Samtidig en god lagspiller, som kan arbeide selvstendig og i team, har evnen til å prioritere, har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.

Kortfattet søknad med CV sendes til hanne.inger@em1.no

www.eiendomsmegler1.no

www.sparebank1.no

Ingeniørservice AS er et ingeniørfirma som i hovedsak leverer stiknings- og landmålingstjenester til Østlandsområdet. I tillegg utarbeider vi reguleringsplaner, 3D-illustrasjoner og tekniske planer for vei, vann og avløp. Vi er i dag 32 ansatte og er lokalisert i Oslo, Drammen, Stathelle med hovedkontor på Sem ved Tønsberg. Les mer på www.ingserv.no Ingeniørservice AS er et selskap i Isachsen Gruppen AS. Konsernet løser alle oppdrag innen samferdsel og kommunalteknikk. Vi bygger og vedlikeholder også idrettsanlegg og grøntanlegg, lekeplasser og skolegårder. Les mer om Isachsen Gruppen AS på www.isachsengruppen.no

Bli med å gjøre Ingeniørservice til landets største selskap innen stiknings- og oppmålingstjenester. Til våre avdelingskontorer i Tønsberg og Oslo søker vi

STIKNINGSINGENIØRER Ansvarsområder • Stiknings- og oppmålingstjenester • Masseberegning og kontraktsoppfølging • I Oslo får du en sentral rolle i etableringen av vårt avdelingskontoer • I Tønsberg blir du en del av et godt etablert miljø som betjener mange spennende prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner • Erfaring fra bygg- og anleggsstikning • Relevant utdannelse og noen års erfaring • Utadvendt, resultatorientert og faglig dyktig • Fokusert, engasjert og ambisiøs • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ingeniørservice AS kan tilby varierte arbeidsoppgaver, et godt og dynamisk miljø, konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. Du vil inngå i et team med dyktige kollegaer og få store muligheter til personlig utvikling. For mer informasjon om stillingen kontakt Ingeniørservice ved daglig leder Arild Iversen, tlf.: 950 80 180 / e-post: ai@ingserv.no, eller ISS Personalhuset ved Bjørn Even Stabæk på tlf.: 982 95 188. For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Buskerud. Søknadsfrist: 15. januar 2012.

Del dine

reiseopplevelser med oss!

Innsendere som blir plukket ut blir belønnet med et gavekort i sin hjemby.


annonser 37

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

Stilling ledig

LYST Å JOBBE MED BÅT? Vi søker nye medarbeidere til nye lokaler i LARVIK MEKANIKER 100% STILLING

DELELAGER / BUTIKKANSVARLIG 100% STILLING

Søker en kvalitetsbevist mekanikker med erfaring fra bransjen. Arbeidsoppgaver • Selvstendig mekanisk arbeider • Varierte oppgaver innen service og reparasjon av båter og motorer • En del av et team på 4 mekanikkere. • Kan være aktuelt med betjening av servicebil i vestfold i sesongen. Ønskede kvalifikasjoner • Ordenssans • Erfaring fra bransjen, enten fra innboard eller outboard • Sertifikat for personbil, utvidet sertifikat og for gaffel truck en fordel. For begge stillinger: Vi kan tilby gode betingelser og lønn til den rette. Arbeid i et moderne og godt utstyrt verksted. Et interessant og utviklende miljø, med vekt på opplæring og kurser.

Stavern Båt og Motor er et firma som har levert varer og verkstedstjenester til lystbåtmakedet siden 1985 Vi har nettopp flyttet til moderne og romslige lokaler inneholdende ca. 2000m2 på Hegdal i larvik, der vi kan drive helårsdrift med service og vedlikehold på lystbåt. Vi skal øke kapasitet og søker derfor flere medarbeidere.

Ansvarsområde • Skaffe varer/deler fra div. leverandører • Forsyne verksted internt med varer • Selge varer/deler i butikk I stillere perioder kunne bistå med en eller flere av følgende oppgaver innen: Kundemottak – Kontor – Web.arbeid – markedsføring. Ønskede kvalifikasjoner: • God ordenssans • Teknisk forståelse (erfaring fra relatert bransje en fordel, bil eller lig.) • Erfaring fra varehandel eller delelager en fordel. • Evne til og etablere gode systemer for beskrevende oppgaver.

Søknadsfrist 20 januar Spørsmål rettes til Jan Elgen Mob: 45101776 eller E-post

Søknad sendes til E-post. Jan.elgen@stavernbaat.no eller til Hegdalsveien 67 – 3261 Larvik (Merket Butikk eller Mekanikker)

Vi er et merkeverksted for flere av de ledende motormerkene VI SØKER BILOPPRETTER

Vi utvider vår virksomhet med en skadeavdeling og søker i den forbindelse etter en erfaren biloppretter.

SANDEFJORD KOMMUNE SYKEPLEIERE/ HELSEFAGARBEIDERE

Drømmekommunen Holmestrand “Den nordligste Sørlandsbyen”- søker

OFFENSIV OG UTVIKLINGSORIENTERT NÆRINGSSJEF

v/ avd. Forsmann 3 x sykepleier 8 x helsefagarbeider Stilling: faste /1 vikar

Søknadsfrist: 15. januar 2012 Se fullstendig utlysning på www.holmestrand.kommune.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Eli Bjerva tlf. 33 41 56 00 Søknadsfrist: 04.01.12

• Du må ha fagbrev. • Du må kunne jobbe selvstendig. • Du må være allsidig,dvs. jobbe med alle bilmerker. • Du må ha førerkort i KL.B • Du blir med på å innrede avd. etter ditt ønske. • Du må kunne kommunisere på norsk. • Gode pensjonsordninger. • Lønn etter avtale.

GB

Gjølberg Billakkering

Send CV: Gjølberg Billakkering AS, Smiløkka 3, 3173 Vear, eller e-post: post@gjolbergbillakkering.no

SYKEPLEIERE v/ Nygård sykehjem avd. C og F 2 x 75 % stilling avd. C, fast og 1 x 50 % avd. F, fast

Følg oss på facebook

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Gunn Heidi Schrøder avd. C tlf. 33 41 54 31 eller May Lisbeth Graff avd. F tlf. 33 41 54 41 Søknadsfrist: 08.01.12

SPESIALFYSIOTERAPEUT v/ seksjon for helse og oppvekst 100 % stilling, vikariat

Vi ønsker alle våre lesere og forretningsforbindelser et riktig godt nytt år!

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Marianne Slettebak tlf. 916 09 345 Søknadsfrist: 04.01.12 For fullstendig utlysning og søknadsskjema

se www.sandefjord.kommune.no

Julequiz, julenøtter og kryssord Se side 14–15

Løsning kryssord uke 51 R H O F R T E S N S I T A

O V I E D O

N E T T E R

S P Ø K A R T R P A E L

H R E E L L

M E J O B R L Ø P E T D E F E N R A R H E L S U R J U L E P A V S G L Ø Y E M E R K G E O R F F B L R O L A Y N T O G

R B E R L I N I S G K I G J Ø R E S U P P R E A R G I O N D S A G U

S I T A R A G A N A D R

K K I M N E I V P V R I S E E N G Y L F T E T K U L B L A A N N S E G

L O K K E N D E

E V A N G E L I R U O M K K K E L R Ø

T R A K T E V R I E N

L I E R E

E N T R E S E N N


38

annonser

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

% 0 4 -

! a z z i p e t n på Ristora Dr. Oetker. Speciale, pollo, prosciutto, pepperoni & salami og mozzarella. Calzone. Fra 320 g Pr kg fra 39,89 Ordinærpris fra kr 23,60

Kampanjepriser Speciale kr 18,54 Pollo kr 14,16 Prosciutto kr 18,96 Pepperoni & salami kr 20,82 Mozzarella kr 21,78 Calzone kr 24,36

Indrefilet Kon tiki. Storfe. Ca 800 g. Fryst. Pr kg

199

Steinbakt brød

Coca-Cola

Goman bakeriet. Landemannen eller Pain de campagne. 650 g. Pr stk

Vanlig, light eller zero. 1,5 l. Pr flaske

10 Pr l 6,67

9

00

Pr kg 15,23

90

ROMJULSSALG

I BOLIG-, ELEKTRONIKK & UNDERHOLDNINGOG TEKSTILAVDELINGENE Førpris 199,Lego/Duplo spann

r Duplo spann med 76 klosse d me nn spa o Leg år. fra 2-5 nn 480 klosser fra 4 år. Pr spa

149

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

Porta Pro hodetelefoner

Førpris 249,-

199

Sandefjord 9-21 Nyttårsaften 9-16 Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • kafé • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Prisene gjelder t.o.m. 31.12.11. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.


annonser 39

Vestfold Blad    desember 2011    uke 52

Rubrikkannonser

Selges Skøyter, Hvite kunstløp, str 39, brukt kun 1 sesong. Kr 250,(Larvik) Tlf. 90 93 05 90 Skuveseng – hvitmalt, Koselig seng som barnet kan vokse i fra bitteliten til stor. Tre madrassstr. Pent brukt. Kr 3500,Tlf. 90 93 05 90 Ammepute selges, Ammepute kr 100,-. Tlf. 452 81 730 B-young , 3/4 lang jakke, omtrent ikke brukt, mørk blå, str XL. Kr 200,-. Tlf. 975 80 405 Babycall, Doro, kr 400. Tlf. 452 81 730 Bosch kjøkkenmaskin, ekstra bakebolle, kr. 700,-. Tlf. 99522794 33463861. Tlf. 995 22 794 Bæremeis, Bæremeis. eldre modell. Kr 250,- Horten. Rosa. Jokkmokk. Tlf. 994 56 377 Fuskepelsjakke, God og varm, med hette, sort, str 44. Kr 500,-. Tlf. 975 80 405

Hundebur, Stålbur med 2 dører 87,5x58x67cm som nytt, halv pris kr 350. Tlf. 412 79 587

Nytt kjelesett , Nytt kjelesett i 12 deler fra mesterkokk Trond Moi kr 750,-. Tlf. 924 06 122

Tepperensmaskin , 1 år g tepperensmaskin meget enkel i bruk, kr 600,-. Tlf. 977 25 469

Redningsvest 5-15 kg, Regatta redningsvest 5-15 kg. Fra 2007. Pent brukt. Horten. Tlf. 994 56 377

HÅG, Kontorstol, ingen slitasje, fortsatt garantitid, kr 3500,-. Tlf. 975 80 405

Paraplytrille , Paraplytrille med paraply, lite brukt selges kr 500,-. Tlf. 452 81 730

Vippestol , Vippestol (Fisherproce) med vibrasjon, leker og bøyle kr 400,-. Tlf. 452 81 730

Rød Steady 8 « jolle, Noe småfix bør utbedres Kr 2500,- Larvik. Tlf. 913 22 198

NY Trenings maskin, helt ny, innpakket orig. eske kr 2500,-. Tlf. 403 20 066

Redningsvest 5-15 kg, Regatta redningsvest 5-15 kg. Fra 2007. Pent brukt. Horten. Tlf. 994 56 377

Vogn, Barnehagevogn/soveogn (Emmaljunga classic), kr 700,-. Tlf. 452 81 730

Sekk, Bekkmann skolesekk. 22 l lilla. Horten. Kr 100,-. Tlf. 994 56 377

NYTT Steam-dusjkab., m/ massasjedyser, radio,mm.FINNkode:32329009 Kr 3900,Larvik. Tlf. 913 22 198

Rosa staver 80 cm , Frost staver, rosa, 80 cm, Pent brukt. Horten. Kr 100,-. Tlf. 994 56 377

Tripp trapp stol, Stokke tripp trapp stol med bøyle og pute kr 750,-. Tlf. 452 81 730

Babycall, Babycall, Doro selges kr 400. Tlf. 452 81 730

NYTT baderomsmøbel, M/ topp, servant og speil. Kr 1900,-Larvik FINN-kode: 32329009. Tlf. 913 22 198

Rød Steady 8 « jolle, Noe småfix bør utbedres. Kr 2500,- Larvik. Tlf. 913 22 198

4stk piggfridekk, Good Year 195*70*14 på stålfelg 4 bolt. Brukt 2 år. Alt kr 800,-. Tlf. 482 67 240

NYTT dusjhjørne, 90x90 cm m/ klart glass FINN-kode: 32329009 Kr 990, -Larvik. Tlf. 913 22 198

Sekk, Bekkmann skolesekk. 22 l lilla. Horten. Kr 100,-. Tlf. 994 56 377

Ny hundegård 9 kvm, Ny hundegård med duktak kr 3000,-. Tlf. 977 25 469

Sportsvogn, Carena. Kr 500,- Integrerte seler. Tlf. 994 56 377

Svane overmadrass, Pent brukt, str 180x200 cm, kr 1200,-. Tlf. 975 80 405

Utedress str 80, Polarn O Pyret utedress, blå, str 80, kr 100. Tlf. 452 81 730

Tv bord selges, glass bord grå kr 500,- Veldig fint. Tlf. 403 20 066

Stokke Tripp Trapp, uten bøyle, farge natur. Kr 500,-. Tlf. 982 82 697

Sportsvogn, Carena Sportsvogn selges. Kr 500,- Integrerte seler. Tlf. 994 56 377 Svane overmadrass, Pent brukt, str 180x200 cm, kr 1200,-. Tlf. 975 80 405

B-young, 3/4 lang jakke, omtrent ikke brukt, mørk blå, str XL. Kr 200,-. Tlf. 975 80 405

Tepperensmaskin , 1 år g tepperensmaskin meget enkel i bruk, kr 600. Tlf. 977 25 469

Leilighet i London, Bestem selv antall rom og netter. diamondliving.co. Tlf. 967 50 883

Thea komplett serie., Kun kr 250,-. Tlf. 967 50 883

Paraplytrille, Paraplytrille med paraply, lite brukt selges kr 500,-. Tlf. 452 81 730

Tv bord, glass bord grå kr 500,veldig fint. Tlf. 403 20 066

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

HELGENS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Frilansere fra nord til sør: Ingrid L. Christensen, Tom Brodin, Rita Myrseth, Svein André Svendsen, Ingrid Westrum Aune, Pål Silberg, Dag Sørlie, Susann Rismyhr, Ida Korneliussen, Kjell Arne Bratli, Jonas A. Larsen, Susann Rismyhr og Fanny E. Bettum Lunde. Faste medarbeidere, se spalte til høyre. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer.

Bestillingsfrist: Kl. 14.00 torsdag før innrykk.

Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Materiellfrist produksjon: Kl. 16.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist ferdigmateriell: Kl. 10.00 mandag før innrykk.

Utedress str 80, Polarn O Pyret utedress, blå, str 80, kr 100. Tlf. 452 81 730 Vippestol , Vippestol (Fisherproce) med vibrasjon, leker og bøyle kr 400,-. Tlf. 452 81 730 Vogn,< /strong> Barnehagevogn/soveogn (Emmaljunga classic), kr 700,-. Tlf. 452 81 730 annonse@vestfoldblad.no

Bekymringsfri utleie? Storgaten 27 • 3126 Tønsberg Tlf 33 30 14 00 www.utleiemeglingen.no

Registrer din rubrikkannonse

GRATIS på nett www.vestfoldblad.no

Medarbeidere i Vestfold Blad Marianne Henriksen redaktør • marianne@vestfoldblad.no • Telefon: 919 16 029 Caïssa Gjølberg journalist • caissa@vestfoldblad.no •Telefon: 413 71 614 Ruth Monfort journalist • ruth@vestfoldblad.no • Telefon: 988 29 003 Unni Eriksen - Ordspinneriet journalist • unni@vestfoldblad.no •Telefon: 940 38 410 Per Poulsen salgsleder • per@vestfoldblad.no • Telefon: 918 19 210 Joyce Christine Øksenholt fagansvarlig båt • joyce@vestfoldblad.no • Telefon: 918 13 340 Per-Olav Leth mediekonsulent • pol@vestfoldblad.no • Telefon: 918 16 012 Trine Charlotte Askjem Olafsen mediekonsulent • trine@vestfoldblad.no • Telefon: 934 03 587 Fredrik Gullbrandsen mediekonsulent • fredrik@vestfoldblad.no • Telefon: 920 70 090 Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig • nina@vestfoldblad.no • Telefon: 909 30 590 Elise Landa Omsland grafisk designer • elise@vestfoldblad.no • Telefon: 902 58 140

KONTAKT OSS:

Arild Melsom grafisk designer • arild@vestfoldblad.no • Telefon: 902 58 140

tips@vestfoldblad.no

33 46 20 00

Sverre Aamodt ansv. utgiver/daglig l. • sverre@vestfoldblad.no • Telefon: 932 28 042

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no


Garantiservice på Plasma/LCD og audio

Munkegaten 3, 3126 Tønsberg

Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med. – Hal Borland

Tlf: 33 30 19 30 www.mrtv.no post@mrtv.no

Ma-fre 08-16 Torsdag 08-18

Sudoku Lett

middels

8 2 7 5 1 4

5 9

5 4 5 8 9

7 6 4

4 7 1 3 8 4 7 1 3 8 2 3 9 8 2 4 7 5 3 6 5

1

9 7 4 5 2

6 7

Vanskelig

4 1 5

BARNESUDOKU

4

2

4

8

1

6

9

3 2

5 8 9 7 6

7 3 5

3 1 2 4 8 5 8 1 9 7 6 9 5 3 2 6 1 2 7 6 9 9 4 1 7 5

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

8 6 7 9 4 5 2 3 1

2 4 5 3 6 1 9 7 8

1 3 9 7 8 2 4 6 5

3 2 8 4 1 7 6 5 9

9 5 6 8 2 3 7 1 4

7 1 4 5 9 6 3 8 2

4 8 3 1 7 9 5 2 6

5 9 2 6 3 8 1 4 7

6 7 1 2 5 4 8 9 3

Sudokuregler: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett eller loddrett eller innenfor noen av de ni boksene

NEMI - Av Lise Myhre • Hvert av feltene med 3x2 ruter (kalles regioner) må fylles med tallene fra 1 til 6. • Hver vannrett og hver loddrett linje må også inneholde alle tall fra 1 til 6. • Et tall skal ikke forekomme mer enn en gang per rad (vannrett og loddrett) samt region.

DETEKTIV REV

Rente 2,95%

FÅ MED iPhone VED KJØP AV NY FORD UT ÅRET* Full glede med trådløs musikk og telefon i din Ford

Ford Focus Titanium 1.6 TDCI 95hk 5-d

Totalleie 36 mnd.: kr. 108.927,-, Termingebyr: kr. 106,- pr.mnd. Etablering: kr. 4.563,- Alle beløp inkl. mva. Leieavtalen inkluderer også komplette vinterhjul. Avbildet modell kan ha ekstra utstyr.

• Fjernbetjent sentrallås • Air Condition • Radio/CD • Bluetooth stemmestyring • ESP • 7 airbags

Ford Focus fra kr. 219.100,Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60

Pris fra kr. 249.900,-* spar kr. 21.500,-

Privatleie: kr. 1.899,/mnd. Inkl.mva. Startleie kr. 36.000,- inkl.mva *gjelder biler levert i 2011

-

Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77

-

Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00

-

Larvik: Sagveien 2-4, tlf. 33 13 66 66

Vestfold Blad - uke 52 2011  
Vestfold Blad - uke 52 2011  

Den 86. utgaven av Vestfold Blad

Advertisement