Page 1

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING

www.vestfoldblad.no

Ukas MOTOR

Djupedalsfaret 10, 3280 Tjodalyng Tlf. 33 13 50 50 www.hemhagesenter.no

Vi har testet produktene som gir bilen din en ny vår, og sniktittet på nok en billansering.

Følg oss på

Forslaget er sikkert velment, men like fullt synes jeg det er dårlig.

MOTOR Side 20–25

LES UKENS LEDER SIDE 2

AUGUST 2011

UKE 33

ÅRGANG 2

Vikinginspirert ingeniørbragd

Søtt og rødt på kjøkkenet

– Å koke saft er ingen heksekunst, sier leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland. KULTUR & SAMFUNN Side 4-5

Høst i sikte?

BÅTAVISA Side 18-19

Skipet Bourbon Orca, som ble årets ingeniørbragd i 2005, har en baug som assosieres til de gamle vikingskipene (manipulert inn). Foto: Ulstein Group/Tony Hall

Les og bli inspirert av dagens spennende ingeniørkunst. Daglig bidrar et mangfold av vestfoldinger til at vi når ut på verdenshavene og i verdensrommet - de viser kunnskap og innovasjon som på vikingtid, for mer enn tusen

KJØKKENTILBUD Over 100 forskjellige modeller/farger

Lav pris. "Gjør det selv" Dansk kvalitet

år siden. Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) er 75 år, og ingeniører fra Horten og Vestfold var sentrale ved etableringen, slik de også er sentrale for vekst og utvikling også idag.

NÆRING SIDE 34-35

Er faktura og utestående fordringer blitt krevende?

Skal det fortsatt fyres for kråka? Les Tønsberg Næringsforenings kommentar til saksbehandlingen Essoraffineriet på Slagentangen har opplevd, i motsetning til nye initiativ fra selskap med offentlig eierskap. NÆRING Side 28 -29

NYTT GRUNNKURS 2. SEPTEMBER 12. AUGUST Alt innen

solskjerming

SE M ER INFO

side 3

KÜCHEN

Designkjøkken, Trendsetter i Europa. Gratis montering.

Tlf.: 33 52 46 00

Best på pris og kvalitet

Tlf. 33 42 16 66

www.interior-bolig.no

sopran.no

Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag. Ring Geir Ove Johansen Tlf: 900 66 322

www.fasadeprodukter.no tlf: 800 80 488

www.boreskolen.no Tlf.: 33 32 29 80


VESTFOLD BLAD

2

AUGUST 2011

UKE 32 33

KULTUR & SAMFUNN

Politikerpraten:

«Gå inn i din tid» Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Under en blodig storm - vi deg til strid! Kirkerådets direktør foreslår å ta med Nordahl Griegs tonesatte dikt «Til ungdommen» i den nye salmeboken. Han begrunner forslaget med at han synes den er et fotavtrykk av den dramatiske hendelsen nasjonen var i da salmeboken ble laget. Forslaget er sikkert velment, men like fullt synes jeg det er dårlig. Av flere grunner. Den norske kirke er i avslutningsfasen med ny salmebok. Etter en svært lang og grundig utredningsprosess er forslaget på 868 salmer oversendt Kirkerådet. Det skal behandle forslaget i september, før videre behandling i bispemøtet i oktober, og så til kirkemøtet til våren. Den nye salmeboken skal være klar til første søndag i advent 2013. Kirkerådsdirektøren bør derfor tenke seg om. Selv om diktet brukes mye i en vond og vanskelig tid, er det ingen salme. «Til ungdommen» ble skrevet like etter at borgerkrigen i Spania brøt ut i 1936, og var et kampdikt mot den fremvoksende fascismen i Europa. Det fikk sin melodi i 1952, og har først og fremst vært brukt som en antikrigssang og en kampsang for arbeiderbevegelsen.

Jeg har ingen problemer med å ha en viss sympati for kirkerådsdirektørens forslag, i den grad han mener at Den norske kirke skal å favne alt. Det er også lett å la seg rive med i en stemningsbølge.

«Til ungdommen» er allikevel en rent humanistisk tekst med en sterk menneskeverdsbetoning, men mangler en kristen dimensjon. Diktet hører derfor hjemme i en annen sangskatt enn i Kirkens salmebok. Salmer er sanger som handler om gudsrelasjon - om Guds forhold til mennesket, og menneskets forhold til Gud. Salmeboken har i så måte noe av den samme funksjon som en preken, der målet i følge Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl, er å få menigheten til å se Kristus klarere, i stedet for allmenne filosoferinger over livet, som ikke fører noen steder hen. Som hun skrev i en hilsen til alle som tilhører Den norske kirke i Tunsberg bi-

spedømme: «Tror vi at det er Jesus som er Veien, Sannheten og Livet, så må vi si det». At sangen er en trøst for mange i sorgprosesser, at den har et viktig mellommenneskelig budskap som også er kjærkomment i humanistiske konfirmasjoner og begravelser, er ikke god nok begrunnelse for å ta den inn i salmeboken. Jeg ser at «Til ungdommen» har sin gode funksjon. Salmeboken har sin.

Snorklippersken Hun fremstår mild og smilende, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Dyktig til å klippe snorer ved bro- og veiåpninger er hun også. Kanskje er hun en flink partipolitiker også, for alt vi vet. Men å nekte den politiske ledelsen i Vestfold fylkeskommune å være til stede ved anleggsstart for E18 på Gulli, er idiotisk. Som det er for henne å nekte å møte fylkespolitikerne for blant annet å drøfte de store merkostnadene som fylkets innbyggere får, som skyldes vedtak i hennes departement.

Arve Høiberg er fylkesordførerkandidaten som ville sykle til topps i Hoff - uten at det ble kjent før etter lørdag klokka 12. Men slik gikk det ikke for arbeiderpartipolitikeren - han fikk i stedet kritikk for å ha tyvstartet valgkampen.

Hvordan har helgen vært? Til tross for tragedien 22. juli var det godt å få startet valgkampen. Samtidig så føltes det veldig rart. Den delen av meg ønsket at valgkampen ble skjøvet ut i tid, den andre delen opplevde det som godt å kunne konsentrer seg om en konkret oppgave etter tragedien.

Fikk du syklet? Det ble ingen sykkeltur denne helgen, men jeg lover å komme sterkt tilbake!

Hvordan står det til med helsa di’ da? MARIANNE HENRIKSEN, ANSVARLIG REDAKTØR

Helsa er på topp! Jeg fikk diabetes 2 for et par år siden, og kuttet ut sukker. Siden har jeg forsøkt å bevege med jevnlig. Jeg bruker sykkel til trening og trives med å fyke gjennom landskapet i Våle.

Har du regnet ut din BMI? Jeg prøvde, men jeg må ha gjort noe feil. Det tallet jeg kom frem til passet ikke til mitt eget selvbilde. Legen ønsker meg 20 kilo lettere. Personlig er målet 10.

Hvordan var du i gym på skolen? Jeg var kanskje ikke verdens beste fotballspiller, selv om jeg var aktiv. At jeg var veldig aktiv som liten, skulle man ikke tro på kroppsformen i dag...

Hva var din hovedinteresse, utover fagene? Jeg hang mye i trær eller lekte indianer og Cowboy i 100-meterskogen på Steinsnes i Horten. Jeg var veldig rastløs og hadde nok til tider litt vanskelig for å konsentrere meg i timene på barneskolen.

Har du lært litt om sperrefrister? (en ordning overfor mediene ment å skulle bestemme når redaksjonelt innhold skal publiseres) Først: vil du ha en sperrefrist, så skriv det i pressemeldingen med STORE bokstaver. Ikke tro at media tenker for deg. Jeg har også lært at den saken man antar overhode ikke vil interessere andre enn lokalavisa, plutselig får uvant oppmerksomhet. Da med et helt annet innhold i stedet for hva jeg hadde tenkt. Men, man lærer så lenge man lever - også i politikken.

Hvordan håper du at valgkampen blir? Jeg håper vi klarer å sette fokus på de oppgavene vi skal løse lokalt. Det jeg ønsker meg minst er enda en valgkamp hvor riksmedia setter dagsorden med nasjonale saker.

Hva piffer opp en god arbeidsdag for deg? Kollegaer med godt humør. Jeg trives overhode ikke i et arbeidsmiljø hvor det ikke er mulig å sette seg ned med en kopp kaffe og kunne smile over en god historie, sammen med kolleger.

Hvilken politiker, fra et annet parti, har du mest respekt for? Kåre Willoch, uten tvil. Å kunne se seg tilbake og innrømme feil er en egenskap jeg selv håper å kunne oppleve å ha. Jeg lærte tidlig at en politiker skal stoppe opp og se seg tilbake og undres om hva som ble gjort faktisk oppfylte hensikten. En god politiker må både kunne innrømme feil og være villig til å rette opp.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 32 33

3

KULTUR & SAMFUNN

Vestfoldpolitikere var uønsket Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har satt sinnene i kok i Vestfold, tross den gledelige visitten hennes denne uka. For hvorfor vil hun ikke høre vestfoldpolitikernes argumenter for bedre E-18-løsninger? «Det har vært en spesiell tid. Vi valgte derfor å markere anleggsstarten i et mindre omfang enn vi ellers ville valgt. Skulle vi invitert flere enn dette, måtte vi hatt representanter for samferdselskomiteen, folk fra Vestfold-benken på Stortinget, fylkeskommunale representanter og representanter fra kommune» sa hun til Sandefjords Blad, som begrunnelse for hvorfor politikerne fra Vestfold ikke ble invitert da hun mandag skulle ta det første ærefulle spadetaket i vestfoldjord. På henvendelse fra fylkeskommunen har samferdselsdepartementet gitt tilbakemelding om at dette kun er en markering for statsråd, Statens vegvesen og media, uten å begrunne hvorfor ikke politisk ledelse fra fylkeskommunen kan være tilstede.

Ubesvart forespørsel

MAGNHILD MELTVAIT KLEPPA (SP) kom med gledesbudskapet til jul, da hun gjestet Vestfold med en stortingsproposisjon i bagasjen. Denne gangen ville hun ikke ha fylkets poltikere, og forkjempere for bedre transportløsninger i Vestfold, til stede ve det første spadetaket på ny E18- Gulli Langåker. Foto: Einar Røsås

E SIST TAK OPP 1 1 I 20 lasser Få p !! igjen

ITC

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen har sendt en forespørsel til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa om å få et møte med henne, da hun likevel er i Vestfold mandag, for å drøfte saken. Før sommerferien ba fylkesordføreren sammen med fylkesordfører i Telemark om møte med Kleppa i tråd med vedtak i fylkestinget. Denne henvendelsen har fylkesordførerne ikke fått svar på. – Det har vært en turbulent tid, så vi har ventet til etter at «ikke-politikk-perioden» er over, før vi purrer opp et svar om et møte. Nå er saken om bompenger ute til høring hos kommunene, vi vet at det blir en ny debatt, og da kunne det bære greit å formidle våre synspunkter til Kleppa, sier Johansen.

Boreskolen.no

Han merker at folk blir engstelige for hva som skjer med så mye bompenger å betale, og hva dette vil føre til på sideveiene i fylket.

Har et budskap – Beregninger viser at det kan bli opp til 50 prosent lekkasje til sideveiene, hvilket er dramatisk. Det vil gi to effekter - en dramatisk økning som sideveiene ikke er bygget for, og det blir dårlige inntjening på E18, sier han. – At hun gjerne kommer til åpninger og klipper bånd er inntrykket en lett kan få. Etter mitt skjønn er det umusikalsk. Du vinner ikke sympati i Vestfold på å åpne en vei som staten reduserer sin egen andel i, mens utgiftene føres over på brukerne, fortsetter Johansen. Han ser en uholdbar utvikling i Vestfold i forhold til bo- og arbeidsmarkedet, når det etter hvert vil koste 224 kroner å reise tur retur Larvik - Tønsberg.

Fylket blir veiansvarlig – Vi har en del forslag til løsninger, derfor vil vi snakke med henne. Vi vil at staten skal bidra mer, og vi kan øke innkrevingstiden fra 15 - 20 år. Vi kan også operere med en annen prosentsats på lånerenten, som er på 6,5 prosent fra Finansdepartementet. Med en trafikkøkning på E-18, mindre lekkasje på sideveiene og effektivisering av driften til bompengeselskapet har han tro på at innbyggernes andel i form av bompenger kan reduseres. – Når vi ikke er invitert er det merkelig da vi er så involvert i E-18 utbyggingen. Vi sitter med

Med intensiv opplæring, tilpasset ditt arbeid, PC- og nettstøttet opplæring, og selvstudium, kutter vi kurstiden – mer tid hjemme!

Grunnleggende kurs i Bore- og Brønnteknikk (VG-2) Grunnleggende kurs i BoreBrønnteknikk (VG-2) Kurset har 8 helgesamlinger (fre-søn)og over et skolesemester og sentralgitt eksamen. Kurset har 8 helgesamlinger (fre-søn) et er skolesemester og sentralgitt Oppstart grunnkurs er Siste opptak til grunnkurs for høstenover 2011 fredag 2. september, kun eksamen. få ledige plasser. fredag 12. august med frivillig introdag med bokutlevering fredag 17. juni for de som vil lese litt i ferien. Kurset er godt godttilrettelagt tilrettelagtfor forde desom somhar harfull fulljobb. jobb. Påmeldingskjema finner hjemmeside. Kurset er Påmeldingsskjema finner dudu på på vårvår hjemmeside. Fagskole Petroleum, Boreteknikk (NOKUT godkjent)

Utdannelsen har rullerende påmelding. Totalt 23 ukesmoduler. Med ca. 7 ukesmoduler pr. år blir normert tid for studiet 3 år. Se oversikt over de neste fagmodulene på vår hjemmeside.

Mange av våre elever får jobb nå, vi bistår i denne prosessen med coaching – hjelper til med søknader og CV og finne frem til den rette offshore jobben for deg.

www.boreskolen.no – Tlf.: 33 32 29 80

MERKELIG POLITIKK: – Vi har direkte kontakt med befolkningen, vi har også ansvar for og eier mange av sideveiene. Å stikke spaden i jorda for ny parsell, angår oss så kraftig at vi burde være til stede på vegne av Vestfolds befolkning, mener fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

ansvar for bompengeselskapet og ansvaret for gjelden. Staten har ikke det ansvaret, sier Johansen.

TEKST: MARIANNE HENRIKSEN

NYTT KJØKKEN PÅ BARE EN DAG. HerjedalsKjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på under en dag. Vi monterer helt enkelt nye fronter på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. Ring Ken Willy på tlf. 900 23 270 for et gratis kostnadsoverslag.

www.herjedalskjøkken.no • 35 94 70 00

HENT PÅ TILHENGER • Jord • Bark • Stein (Pyntestein, dekorstein og kulestein)

MANDAG - FREDAG 7-16

Sagveien 5, 3160 Stokke Tlf. 33 33 61 05 www.sundland-torv.no


VESTFOLD BLAD

4

AUGUST 2011

UKE 33

KULTUR & SAMFUNN

søtt

SMAK AV SOMMER: Hjemmelaget saft har bare naturlige stoffer. Hva med å servere barna hjemmelaget saftis?

Rødt og – Hvis du ikke har kirsebær, rips eller solbær i hagen selv, så kanskje du har en gammel tante som har det i hagen sin og som ikke får plukket selv? Benytt deg av det, og det går veldig fort hvis du har en bærplukker. Hele denne bøtta her fyller jeg i løpet av en times tid når jeg har en bærplukker, sier Kathrine Kleveland fra Hillestad. Hun har invitert Vestfold Blad til et lyn-

kurs i saftlaging i håp om at også andre vil gå i gang med safting og sylting.

Gjør det enkelt – Det er ikke så avansert som mange kanskje tror. Saft kan kokes og siles i sileklede og kokes opp med sukker etterpå, men jeg bruker rett og slett en kjele med vann som jeg koker opp, og over denne plasserer jeg en dampsaf-

En bærplukker er kjekk å ha enten du skal plukke rips, solbær eller stikkelsbær.

Sukker må til når man skal lage saft.

Nå er det tid for å finne fram bærplukkeren og hente inn solbær, rips, stikkelsbær eller andre bær. Å koke saft er ingen heksekunst, sier leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland.

ter, som er en stor kjele med små hull i og en gummislange på siden. Oppi denne dampsafteren heller jeg bær og sukker lagvis.

Vanligvis bruker jeg rundt 350 gram sukker per kilo bær, fortsetter hun. Kathrine Kleveland tipser

Ikke gjør det så vanskelig. Det viktigste er at folk utnytter bærene og lager saft, enten de bruker melkekartonger og legger det i frysen eller gjør det på andre måter.

om at loppetorv kan være et perfekt sted å få tak i en god dampsafter til en billig penge. Lederen av bygdekvinnelaget har en stor hage full av ripsbusker og andre buskevekster. Kjelleren er fylt opp med 25 flasker saft hittil i sommer. – Jeg har laget rabarbra- og sitronsaft, men dette bør helst gjøres før St. Hans. Ellers har jeg laget ripssaft, kirsebærsaft

Flaskene bør være varme når saften skal helles på. Legg dem i stekeovnen på 100 grader.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

5

KULTUR & SAMFUNN

Oppskrifter:

og saft som er en blanding av forskjellige bær. Tyttebærsaft er også godt og får en fantastisk orange farge.

Kokt solbærsaft 3 kg solbær

Varme flasker med kork – Når jeg har helt bær og sukker oppi dampsafteren og satt en kjele med vann under, kan jeg finne på noe helt annet et par timer framover. Når det har gått halvannen til to timer er det bare å tappe saften på varme glassflasker, for det er viktig at flaskene er rengjort og at de varmes i stekeovnen på rundt 100 grader, legger hun til. Kathrine plasserer de varme flaskene på en stol og lar gummislangen på siden av dampsafteren komme nedi flaskehalsen. Så er det bare å holde klypa klar på slangen og sørge for at saften ikke kommer for langt opp i tuten. – Den bør ikke komme i kontakt med korken, ellers kan det bli mugg i saften. Jeg bruker korker om igjen og disse har jeg også kokt. – Kan man bruke skrukork også? – Ja, men kork holder ordentlig tett. Uansett behøver ikke folk å gjøre det så vanskelig. Det viktigste er at folk utnytter disse bærene og lager saft, enten de bruker melkekartonger og legger det i frysen eller de gjør det på denne måten. Saft kan også brukes til andre ting, som for eksempel til riskrem dersom man sper i med litt potetmel. Kirsebærsaft er spesielt godt egnet til det, og smaker aldeles nydelig, sier Kathrine Kleveland.

2 liter vann 500 g sukker pr liter avrent saft Rens bærene. Behøver ikke fjerne stilkene. Kok opp vannet i en kjele, legg bærene i og la de koke med ca 15 min. Klem bærene mot kanten så de knuses. Sil bærmassen i et sileklede i silestativ (fås kjøpt på jernvare/ kjøkkenutstyrsforretning) eller fest en gassklut med klyper på en vid kjele. Sil bærene ca 30 min.

Kathrines favorittdrikke: • 3 kg rabarbra i biter, gjerne mye røde stilker • 3 sitroner i skiver (eventuelt lime) • 6 liter vann • kokes opp uten å røres i, skru av plata og la stå å safte seg litt, siles så i klede • Rør inn 1 kg sukker (blir frisk, men ikke sur) Dette blir en litt sterk saft som kan blandes ut 1:2 med farris eller vann. Jeg fryser denne safta på rengjorte, store brusflasker. Dette er en superrask og enkel saft med stilig farge.

Lykke til!

Mål opp saften og hell den tilbake i kjelen. Kok opp og rør i sukkeret. Fyll saften på varme flasker og ha på kork, eller frys saften i melkekartonger.

Dampet ripssaft 5 kg rips 1,5 kg sukker Sett en kjele med rikelig vann til å koke. Rens bærene, men stilker kan godt være med. Legg bær og saft lagvis i kurven i dampsafteren. Sett dampsafteren over det kokende vannet som må boblekoke hele tiden.

Oppskriften er fra Vestfold Bygdekvinnelags bok «Godt drikke».

La bærene dampe vel en time. Tapp så ferdig saft på tempererte flasker og sett på kork. Eller frys saften i f.eks melkekartonger.

Andre varianter: Stikkelsbær og rips smaker godt, plommesaft har en lekker farge, solbær og rips – tradisjonell variant, kirsbærsaft er nydelig. Prøv deg fram og finn dine favoritter! Beregn ca 300 gr sukker pr kilo bær.

Tyttebærdrikk

TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD silje@vestfoldblad.no

1 kg tyttebær 1 liter vann Kathrine Kleveland har laget kirsebærsaft som har en mørkere farge enn ripssaft.

10 gr vin eller sitronsyre 250-300 gram sukker Kryddertilsetning: 2 stk kanelbark

Kathrine Klevelands spisskammer frister med mange varianter saft og syltetøy.

2 stk stjerneanis Knus bærene. Bland bær, vann og syre. Tilsett krydder. La det stå i to døgn og sil. Rør saften med sukkeret til det er oppløst. Skum godt. Fyll på flasker og oppbevar kaldt. Kathrine Kleveland anbefaler å bruke god, gammeldags kork på saftflaskene.

Vestfold Blad

ÅPEN FAMILIEDAG

- når hjul blir høytid...

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon fylte 75 år den 1. mars i år. NITO er landets femte største fagforening. NITO Vestfold har 2.800 medlemmer og markerer jubileet med en åpen familiedag ved Støperiet / Nye Osebergskip ved brygga i Tønsberg.

motor

Faste motorsider hver uke.

Ekstra fyldig motorseksjon neste uke

Det er enkelt å få saften over på flaske når man har dampsafter.

Denne oppskriften er hentet fra Vestfold Bygdekvinnelags bok ”Godt drikke”, og har en lekker farge og nydelig smak.

Lørdag 27. august • kl. 12-17

Det blir foredrag om Osebergskipet, vitenshow med Andreas Wahl (Lyngbø & Hærlands Big Bang), grilling, is & brus, aktiviteter for barn og ungdom, utstilling / stands. Se neste Vestfold Blad for nærmere detaljer. Det blir også artikler om ingeniørens roller og oppgaver utover høsten i Vestfold Blad.


6

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

is Grat g! erin park kvm 2000 ng! li utstil

ÅRETS STORE HØST-KAMPANJE

AUGUST 2011

UKE 33

Sp 1000 ar -v kron is av er NÅ !

Kom og se vårt store utvalg av møbler til hus & hytte.

Best

pris!

Mengder av salonger i alle prisklasser

DOMINO

BASIC

BEST Stol, m/skammel Hud/pvc

Kun 2.995,-

Komplett 150x200

s!

pri Best

3 + 2 seter

Kun 6.995,-

VIOLANTE BY BRUNSTAD

CLASSIC

Kun 4.995,Stort utvalg stoler i alle prisklasser

MIKA

TOPP KVALIT ET

Semi annelin Hel hud

Choice modulsofa ÷15% Tillegg hodegavl 1995,Mål: 150x200

ris!

p Best

Kun 4.995,-

COMFORT

MED POCK ET FJÆR

Fra 8.995,-

Kun 13.595,-

Oppsett A spesialpris

Skammel: 2.195,-

EIKER

SAVOY Kvalitet i norsk ullstoff Mange stoffmuligheter

OBS: Bordet kan økes til 320 cm

Komplett 150x200

ris!

rp Supe

Kun 6.995,-

Vendbare madrasser Pocket 75x200 Kun 1198,-

Tykke overmadrasser 7 cm m/vaskbare trekk: 75x200 kun 595,90x200 kun 695,120x200 kun 795,150x200 kun 1095,180x200 kun 1195,-

3 + 2 seter

Bord + 6 stoler

Kun 19.995,-

INTERIØR & GAVEAVDEL ING opptil

÷50%

Massiv oljet eik

Kun 12.995,-

Stort utvalg i spisestuer

Vi gir også avslag på bestillinger fra kjente norske leverandører! •Stryn • Formfin • Violante

• Sandvik Møbler • Sitwell Rajo

Brunstad + mange flere

Raba ttert prise e r

Stort utvalg i: SALONGER, SPISESTUER, MADRASSER, HVILESTOLER, GARDEROBESKAP - KOM OG SE!

Vi har finansiering opptil 15 mnd rentefri (Gebyr 499,-)

Åpent: man - fre 10 -19 lørdag 10 - 15 Håndverkergt. 4, Kilen, Tønsberg. Tlf: 33 31 17 03


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

annonser

Tilbudene gjelder kun onsdag-lørdag de nne uke (Uke 33) .

Mengder av hytte og Caravan utstyr til sterkt reduserte priser!

Her er noen av våre gode tilbud!

Tinde Hyttekjøkken Gasskap Låsbart flaskeskap for 2x11kg gassflasker

Vi bytter utstilling og selger derfor alle våre Demomodeller til reduserte priser

Bjørkeved

Mobitronic

Sekker á 40L

Ryggekamera

AGM batterier 140ah 170ah 290ah

Krabbekoker

lysthus

HB propankomfyrer DeLuxe sort eller hvit 50x60cm

÷1000 0,- Nå

Kjøleboks Propan, 12V, 230V. Før 2 990,- N å • Kapasitet 40 liter • Propanforbruk 10 gr/t. • Strømforbruk 85watt • Bredde 500 mm • Dybde 510 mm • Høyde 440 mm • Vekt 16 kg • Farge. Grå/sølv

Forbrenningstoalett 30 dagers prisga ranti…. Annonseres de

tte produktet bil ligere hos en av våre ko nkurrenter innen 30 dager så betaler vi mellomlegget tilbake.

Tilbudspriser

Aggregat Tec 29

Biologiske å toalett Før 18990,- N

Herregårds

0,- Nå Før 575

1590,1990,3290,-

7,7 Kw

Envirolet

Bytt

Steam-

gassflaska dusj 80x80cm Uansett størrelse

Wallas parafinovn komplett med fjernstarter og 115/175 litr. tank

Før 26900,- N å

Før 69 90,- Nå

Lima Stråleovn

Solcellepanel med justerbare braketter

85 watt 170 watt

3490,6990,-

Div. campingutstyr

4200W

• Tennsikring • Oksygensikring • Piezo tenning

Alle smijernsprodukter Hyttekjelen Den originale

Norsk Hytte & Fritidssenter

Tlf.: 33 33 10 10 Begrenset antall av enkelte modeller.

Åshaugveien 10—3170 SEM (Vis a vis Maritim Båtutstyr) ved E-18 Tønsberg www.hyttefritid.no • post@hyttefritid.no

En av østlandets største faghandler av hytte og Caravan utstyr!

7


VESTFOLD BLAD

8

AUGUST 2011

UKE 33

KULTUR & SAMFUNN Antichello Soave

Carrascal

Clotilde Davenne Chablis

ARGENTINA, MENDOZA. PRODUSENT: BOD. Y CAVAS DE WEINERT.

FRANKRIKE, BURGUND. PRODUSENT: CLOTILDE DAVENNE

ITALIA , VENETO. PRODUSENT: SANTA SOFIA.

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 80% Garganega Bianca, 20% Trebbiano. Forfriskende og sommerlig rabarbrapreg ved grillen, gjerne til grillfisk. Serveringstemp: 7-9°C.

Kr 99,90 (75cl).

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 100 % Chardonnay. Stringent og stram Chablis. Deilig til skalldyr og sjømat, gjerne med kremsauser. Serveringstemp: 8-10°C.

Rødvin. Årgang 2006. 40% Malbec, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot. Mye vin for pengene. Til lam og småvilt. Serveringstemp: 16-18°C.

Kr 170,- (75cl).

Kr 125,- (75cl). VARENR. 3240401.

VARENR: 4409601.

VARENR. 9218301.

+

-

+

Lawson’s Dry Hills Marlborough Pinot Rosé

Santa Sofia Soave Classico Montefoscarino ITALIA , VENETO. PRODUSENT: SANTA SOFIA.

NEW ZEALAND, MARLBOROUGH. PRODUSENT: LAWSON’S DRY HILLS

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 80% Garganega Bianca, 10% Chardonnay, 5% Trebbiano, 5% Pinot Bianco 5%. Finfin til skalldyr og fisk. Serveringstemp: 8-10°C.

Rosévin. Årgang 2010. Druer: 100% Pinot Noir. Definitivt verdt prisen. Aperitiff som gjerne kan drikkes i skalaen fisk-lyst kjøtt. Serveringstemp: 8-10°C.

Kr 110,- (75cl).

Kr 154,90 (75cl).

Wishbone Marlborough Pinot Noir NEW ZEALAND, MARLBOROUGH. PRODUSENT: MARLBOROUGH VALLEY WINES.

Rødvin. Årgang 2010. Druer: 100% Pinot Noir. Jeg liker to-litere, lette å bære med. Saftig og god, til grillen, hvitt kjøtt og til okse. Serveringstemp: 15-17°C.

Kr 335,-(200cl).

VARENR: 9170101.

VARENR: 9218201.

VARENR: 9276306.

+

Sjømat på grillen Kamskjell. Hjerteskjell. Blåskjell. Reker. Sjøkreps. Jeg sier ikke mer. Bare får det på grillen og smatter forventningsfullt. Det er blitt mye hvitvin og rosévin i sommer. Ja, skrivemessig altså. For sannheten er at det er mindre væskefyll i vinglasset enn i blekkglasset. En blir litt varsom sånn, når hver uke krever minst seks forskjellig viner smakt. Og det meste smakes til mat. Dermed blir det veldig mye sjømat, både fra saltvann og ferskvann. Godt er det, alt sammen, men noe er helt på topp. Jomfruhaler kaller danskene sjøkrepsen. Jeg er tilbøyelig til å bruke det samme poetiske uttrykk, for sjøkreps er perfekt. Den er også perfekt for grilling. Å smake kokt, salt sjøkreps side

om side med grillet kreps, med lune kamskjell og en god vin til, ja da er jeg i sommerparadiset, uansett hvor jeg måtte befinne meg. Kokt spiser jeg den hel og ren, men andre trives best med majones og loff til. Til grillen beholder du skallet på, deler krepsen på langs og griller den med skallsiden ned. Ønsker du marinade, gjør det helt enkelt med litt sjalottløk, olivenolje, sitron, salt og pepper, og pensle litt marinade over sjøkrepsen mens den ligger på grillen. I det hele tatt kan de fleste skalldyr grilles eller varmes på grill. Nettstedet godfisk.no har

en rekke oppskrifter, tips og råd. Og husk: Den rette temperaturen på fisken og grillen gir det beste resultatet. For fiskens del betyr det at du lar den få romtemperatur før du legger den på grillen, og her er ifølge Godfisk de optimale grillforholdene: Plasser grillen på et lunt sted, slik at ikke trekk eller vind gir ujevn varme. Fiskens tykkelse og avstanden til kullet avgjør hvor lenge den skal ligge på grillen. Mens de største stykkene blir helt ferdige, kan du pakke de minste inn i folie og la dem ettersteke ved siden av grillen.

Hvis du har fiskefilet med skinn, kan du skrape skinnet og la det være på mens du griller. Det gjør fisken lettere å håndtere. Her er noen av nettsidens smarte tips for at fisken og grillen enkelt spiller på lag: Sørg for at risten er helt ren på forhånd! Pensle både fisken og risten med olje før du begynner å grille. Hvis fisken er marinert på forhånd, bør du tørke den med kjøkkenpapir før du pensler den. Med en dobbeltrist steker du enkelt fisken på begge sider. Når fisken er ferdig grillet, åpner du grillristen og legger et ark folie

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.

over den. Lukk og snu deretter risten. Så kan du ta ut fisken, som nå ligger på folien. Fisk uten skinn kan du grille på folie, som du bretter firedobbelt og pensler før du legger den på grillen.

LØSNING KRYSSORD UKE 32

U T F O Å R

Vakker blomsterhage med 60 sitteplasser.

Nyt fantastisk mat i nydelige omgivelser! Storgaten 40, Tønsberg Bordbestilling 33 00 35 30 • tonsberg@bighorn.no Alle rettigheter

Man-tors 16-22 · Fre-lør 16-23 · Søndager 15-21

D E S S F E R T G E N

A R M E E N K E N A M Y

U K S T E I T Y R L Ø P T I R E S E L I K A Ø K L Y B R O A L Å R S E N K K K E E N S T E R

D I T T O

O N MØ O R S K E A K N I S D N T E T O A R V I K S E I D SME F I T U E T U R I T A L I ME K K E E R T E

B T E K K A N O R S K B A R N A K

P L E D D

O O R R D U E S T R V I

S Ø L A S S O K K E R S E R R I E I K A V S E S T E K T I I N H O L M T UM L E S V I N Ø E N N V E L G E E T T E N T T E R E


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

9

KULTUR & SAMFUNN

Gjør et kupp i nordfylket

PÅ KRYSS OG TVERS I UKE 33 SLIPPE UT LUFT

BAKST FARGE

KUNNSKAPSMOTTAGERE

LURTE SYMBOL

HISSIG

KLOKKESLETT

HOLDE TIL

DU MILDE MÅNE

TVUNGEN

EKTEFELLE

KLAR

HVORVIDT

HOVEDSTAD

UMODERNE

VIND

FUNN

DELBELØP

MYNTENHET LEKTYRE

UTLODNING

PUSSET ESKE

ÆRA

ARVEFAKTOR

FØLGES ??? VESTFOLDKOMMUNE

UTLADNING

Lørdag 20. august skjer det mye i Holmestrand for både små og store. Butikkene lokker med flere gode tilbud, du kan også ta på deg treningsklærne og bli med på Holmestrandsløpet. Det vil også bli brukt- og hobbymarked for barn, der barn kan komme med sine salgsboder av hjemmelagde hobbyartikler og brukte leker. Dette er også en fin anledning til å rydde opp i leker man ikke lenger bruker eller finne noen nye skatter - som bildet viser!

UKLAR

??? SPRÅK- ZEPPELIN VARIANT 10 I USA

ANDEL

SJARM IKKE TIL Å STYRE

SPISS

PLANTE

MUSIKKSTYKKE

FISK

TILLATE

SKIKK

MEGGE

ENGASJERT

OPPFORDRE STIKKE PÅ KRYSS OG ???

VESTFOLDBY

GREIER FISKEN MESTRER

PLANTE

ALTERNATIV

INNPÅSLITENHET

PARALLELL

LÆRESTED

ANSEELSE

LEDD EN FRA ØSTEN

PRELLE ???

PASSENDE

LUKT

DISIPLIN HOVEDSTAD

NÅLETRE

FRUKT

BRANNSPOR

FORLIKT NORSK FORF.

LER

FYLKE

STORE SALER

MUSTASJEN

HALVT PAR

ANING

INNBYGGER

H.-STAD

GODS

KVIST

FLOD

REKKE

ELV I SPANIA

FUGL

EN BEHN

FRISK

PUNKTUM ÅS

FALSK

LITE PLAGG

PLANET

EN GORE

LYDKILDE SINNA DAME

TROPPE OPP

STYKKE JORD

VEIER

UTLENDING

Opplev den beste av de beste og de raskeste båtene

milla Herrem med for å kjempe seg til topps.

TV2-serien «Best av de beste» vil bruke ulike steder i Larvik kommune som innspillingsarena i 19 konkurranser der Norges fremste kvinnelige idrettsutøvere konkurrererer i ulike grener. To av verdens raskeste båter vil også teste formen før neste års Offshore-VM i Larvik samme lørdag. – Vi inviterer alle til å være publikum, og kanskje kommer du også på skjermen i vinter, sier Hege Voll Midtgaard i Opplev Larvik.

Verdens raskeste båter

Best av de beste Lørdag 20. august vil serien ha opptak i Indre Havn. Her vil det fra klokken 12.00 bli konkurrert i hinderløp, armheng og klatring. Bakkeløpskonkurranse blir det i Herregårdsbakken og på ettermiddagen vil idrettskjendisene bruke krefter på blant annet benkpress og biltrekk foran kulturhuset Bølgen. Her kan du personlig se om bokseverdensmester Cecilie Brækhus er sterkere enn svømmetalentet Sara Nordenstam, og spennende blir det garantert! I år er også langrennsløper Vikbeke Skofterud, alpinist Lotte Sejersted, fotballspilleren Elise Thorsnes og håndballspiller Ca-

Denne dagen blir det også spenning for båt- og motorinteresserte. To av verdens raskeste båter, som skal delta i neste års Norwegian Grand Prix i Larvik, vil denne dagen gjennomføre testkjøringer og for de som både er sport- og motorinteresserte vil denne lørdagen i Indre havn være to store fluer i et smekk. Søndag den 21. August kan det være en god ide å legge frokosten til Bøkeskogen. Årets siste koralmusikk-konsert blir denne dagen ekstra spesiell for her vil det konkurreres i løping og terrengsykling og festplassen er målområde. Padlekonkurranse blir det på Fredriksvern Verft ved lunsjtider og gallerier og museer holder åpent slik at publikum kan tilbringe en hyggelig dag på verftet. Mandag 22. skal idrettsjentene ut på landeveissykling før ytterligere 3 konkurranser spilles inn på Fredriksvern verft. – Vi satser på fine inspillingsdager med masse publikum og godt med besøk både i Stavern og i Larvik, sier Voll Midtgaard. Fullt program finnes på www.opplevlarvik.no

149; TE ENTRECÔ

GO’ MORGEN YOGHURT

Pr. kg

Tine, assortert195 g, 51,28/kg

UKENS FERSKVARER

NORSK FJELLBRØD/ BIRKEBEINERBRØD Bakers, 750 g, 13,33/kg

249; 10; 3990

+pant

20.–22. august bør du legge turen til Larvik.

Pågår i butikken t.o.m. 20/8.

pr. stk.

YTREFILET AV STORFE Pr. kg

TACOBURGER/ HAKKEBIFF/ GRESK HAKKEBIFF

RØKT SVINEKAM

COCA–COLA 1,5 L

Coca–Cola Drikker, Regular/ Zero/Light, 6,67/liter + pant

Pr. kg

NACHOS CHIPS

Santa Maria, 200 g, 50,–/kg

790 2990 10; pr. hg

NYGRILLEDE KYLLINGVINGER Den Stolte Hane Fra varmeskap, 79,–/kg

pr. stk.

FYLTE KRABBESKJELL

BROCCOLI Pr. stk.

EPLENEKTAR 1 L

Nora, uten tilsatt sukker

Larvik 9–21 (9–20) Nansegt. 11, Tlf: 33 13 92 60. Prisene gjelder t . o . m 20/8 uke 33 så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.


VESTFOLD BLAD

10

AUGUST 2011

UKE 33

KULTUR & SAMFUNN KULTUR UKAS VESTFOLDING: Per Sahlin

Vi menn er enklere på den måten at vi bruser opp og så er vi ferdige med det.

Per koser seg på jobb på avdeling GRØNN. Barn og ansatte lar seg begeistre.

Et hyggelig måltid på avdeling GRØNN.


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

11

kultur & samfunn

Møt Per, en helt vanlig mann bosatt i Horten. Eller er han kanskje ikke så vanlig likevel?

Magister Per –Hvor gammel tror du jeg er? Blått blikk vendt mot meg fra dørkarmen. Jeg nøler i vissheten om at svaret mitt kan være utslagsgivende for enten absolutt glede eller dyp skuffelse. Fem, svarer jeg og holder pusten. Stort smil: jeg er fire og et halvt! Flere iler til. Fnis, spørsmål, fnis. Så virvler de av gårde med føtter lette som feer. Og der, som en keeper i forsvarsposisjon, klar og alert, står han med øyne i nakken, i virvelen av små og enda mindre kropper, hår, latter og skrik: 54 år gamle, svenskfødte Per Sahlin, barnas mann.

HANEN I KURVEN Barnehagen i Horten, hvor Per har jobbet i seks år som den eneste mannen, summer som en bikube om sommeren. I sikk sakk mellom barn, voksne, leker og enda flere barn, beveger vi oss innover bygget og prøver først en dør. – Nee her kan vi inte vara, sier Per, da rommet åpenbarer tørkestativ på tørkestativ med en skog av smekker og kluter. Han tar meg enda lenger inn i bygget og summingen fra bikuben blir svakere. – Her, vær så goda, vil du ha kaffe eller nåt ? Jeg avslår høflig og setter meg ned i den slitte sofaen i det som viser seg å være personalrommet. Per lukker døren og jeg kan ikke høre en eneste bie summe lenger. Bordet er det eneste som skiller meg fra de uutgrunnelige, gråblå øynene under salt og pepper luggen. Før jeg rekker å stille mitt første spørsmål, begynner Per å fortelle meg sin historie. – Jeg kommer egentlig fra nord-Sverige, et sted som heter Sundsvall. En liten plass der alle kjenner alle. Jeg vokste opp med sport. Hockey og fotball drev jeg mye med. Spilte faktisk fotball i andre divisjon. Et smil får isen i de gråblå til å smelte. Han kikker mot vinduet på den hvite dagen utenfor, eller kanskje enda lenger...

EN INDRE FLAMME – Har du alltid visst at du skulle jobbe med barn, spør jeg og blir overrasket når han svarer: – Ja, egentlig så har jeg det! En stund hadde jeg lyst til å komme inn på Idrettshøgskolen, men jeg kom ikke inn. Det året skulle man ha 5 i snitt istedenfor 4 som de hadde hatt før, så da ble det ikke det, men jeg fortsatte med

fotballen en ganske lang stund. Han kikker ned, klør seg litt på nesevingen før han fortsetter. – Det var først da en kamerat av meg fikk et handikappet barn at jeg kjente at dette er det jeg vil jobbe med. Det er dette jeg brenner for. Per nøler før han fortsetter. – Det blir vel nærmere 25 år til sammen. Jeg flyttet til Stockholm etterhvert. Der jobbet jeg lenge med vanskeligstilt ungdom. Du vet, det har blitt gjort undersøkelser blant mannlige fanger. Alle sier de det samme: om bare noen hadde kommet bort til oss den gangen da vi var ungdommer og sagt, det er sent, gå hjem. Det hadde gjort en forskjell. Per ser lenge på meg før han med ettertrykk sier: – Det handler om å bry seg, og vi, sier han med gjentagelse, – har ett ansvar.

EN SVENSK DR. PHIL – Her i byen er jeg også ute på kveldene noen ganger og forsøker å snakke med ungdommene, prøver å få dem til å ikke dope seg eller drikke, til å gå hjem. Det er vanskelig, men det er håpet om at man kan gjøre en forskjell, at man kanskje kan hjelpe én i alle fall… – I Stockholm opplevde jeg at mange av de høyt utdannede menneskene jeg jobbet med innenfor barnevern og sosialtjenester var veldig naive. De var rett og slett for godt utdannede til å forstå hva som foregår bak lukkede dører. Vi hadde fulgt opp en gruppe gutter som hadde dop-problemer, da en av disse skrivebord-pedagogene foreslo at vi skulle invitere dem til å spise gratis på Mac Donalds som kompensasjon for at de hadde testet negativt på de siste narkotika-prøvene. Hva hjelper det når de drikker sprit i stedet, spurte jeg dem. – De drikker ikke sprit, svarte de meg. Jo det gjør de, for mens du ligger hjemme i sengen din og sover klokken tre om morgenen er jeg der ute, sammen med dem, og jo, de drikker sprit! Per sukker og vrir seg litt i stolen før han fortsetter. – Min søsters sønn hadde problemer en periode og hun ba meg om hjelp. Gutten hadde begynt å skulke skolen og å være borte flere dager av gangen. Jeg fortalte ham at om han ikke skjerpet seg så kom jeg til å ta mobilen hans. Per flirer litt når

han sier det siste. – Jeg ringte til skolen i slutten av uken og han hadde som vanlig, unnlatt å møte opp. Jeg fant ham og tok fra ham telefonen…det gikk bra med ham,

maktesløse ovenfor sine barn? Per lener seg tilbake i stolen og krysser bena før han fortsetter. – Hvis du tar ti foreldre så er det åtte av dem som ikke tør å stå opp mot sine barn, kvier seg for å sette skikkelige grenser. Det ER faktisk sånn, sier han og ser lenge inn i øynene mine. Jeg nikker samtykkende mens jeg reflekterer over min egen, noe sjanglete barneoppdragelse. Denne mannen sjangler ikke, han er stødig som et fjell! – Du skjønner, fortsetter han, de fleste foreldre i dag de misforstår, de tror at når de kommer hjem så skal de bare være snille…

Startet barnehage Oppgaven lød «et møte med en helt vanlig mann», da journalist Elisa Piccini Santha møtte Per Sahlin. Ikke overraskende var han, som folk flest, ikke helt vanlig likevel.

heldigvis. Man må tørre å stille krav. Å vise dem at man må gi for å få. At alt ikke bare kommer seilende av seg selv. – Hadde jeg funnet ut at min sønn hadde et narkotika-problem så hadde jeg sagt opp jobben og flyttet til Nordpolen! Hva som helst, bare for å få ham bort fra det. Mange foreldre sier at de ikke bare kan låse inn barna sine når de finner ut at de driver

Det var først da en kamerat av meg fikk et handikappet barn at jeg kjente at dette er det jeg vil jobbe med. med både det ene og det andre, men jo, det kan du, sier han og ser ut som et menneskelig utropstegn, og spretter nesten ut av stolen. – Det er senere når de først er blitt atten år, at du ikke lenger kan påvirke dem på samme måten og da er det dessverre for sent.

OM DET Å VÆRE SNILL – Hvorfor tror du at det er så mange foreldre som føler seg

Dagen utenfor vinduet har blitt litt mindre hvit og solen slår skjøre sprekker i skylaget fra tidligere på dagen. Per strekker seg igjen i stolen som virker malplassert for den sterke, tette kroppen i den. Melodiøst og lavmælt, fortsetter han å fortelle. – I Stockholm startet jeg en privat barnehage og skole sammen med en kamerat. Vi hadde mange hundre barn å ta vare på. Der ansatte jeg faktisk min norske fru! Det var slik vi møttes. Nå har vi vært gift i fjorten år, smilet hans sprer seg over ansiktet som solstråler… – Du vet det ble mye, vi bare jobbet og jobbet. Det var kul, men det var veldig slitsomt. Da jeg kjørte forbi vårt eget hjem uten å stoppe, ja da skjønte jeg at vi kanskje skulle ta det litt roligere. Sønnen vår var liten og jeg hadde mistet mine foreldre. Da syntes jeg det var på tide å flytte til Norge og Horten, min kones fødeby.

EN RIDDER – Hvordan klarer du å holde motivasjonen oppe når det er så mange barn og unge som trenger hjelp og ikke får det? Det må være veldig frustrerende å ikke klare å nå frem? Per klør seg litt i bakhodet og skifter posisjon i den lite gjestmilde stolen. – Jeg var ute på tur engang sammen med sønnen min i Stockholm, da jeg plutselig møtte igjen en gutt jeg hadde jobbet med for mange år siden. – Magister Per, sa han og klemte meg. –Han var to meter høy, hadde tatt utdanning og reist jorden rundt! – Det får jeg gåsehud av. I denne typen jobb blir man ikke rik materielt sett, men man blir

rik her, sier han og trykker hånden mot venstre side av brystkassen. Det er da jeg vet at jeg har lykkes her i livet. Per smiler ved minnet, og skuldrene hans som har vært litt anspente frem til nå er sunket ned og er igjen i vater. – Han kalte meg en ridder, sier han så. Skuldrene litt ute av vater igjen når han ler. – Ja, min svigerfar! Han kalte meg en ridder som tok med datteren hans hjem igjen! Han liker meg og han liker det jeg gjør, vi har et godt forhold. Sønnen min er blitt en skikkelig nordmann sier han så med et glis like bredt som et fotballmål, og med en anelse ironi i stemmen. – Men når vi er hjemme snakker vi svensk sammen, det setter jeg pris på.

HARD OG RETTFERDIG Det er slik Per karakteriserer seg selv, mens kollegene forteller om en raus ja-mann, full av gode ideer og tålmodighet, konen Anita om en varm og engasjert ektefelle. – Pliktoppfyllende og glad, det må man også være, sier han mildt, barna trenger en glad person. Jeg har blitt tilbudt andre jobber, men jeg trives veldig godt her. Det har så klart oppstått konflikter på jobben iblant og ofte har jeg tatt initiativ og sagt at dette vil jeg ikke være med på. – Vi menn er enklere på den måten at vi bruser opp og så er vi ferdige med det. Kvinner bruker mer tid og er ikke så direkte som oss. Jeg mener at som oftest så er det ikke snakk om hvem som har feil i en sak, men at man gjør ting annerledes. Det er en vanskelig balansegang i relasjonene mann/kvinne også her på jobben. Men jeg liker utfordringer, så derfor har jeg blitt verneombud nå! En liten bie summer inn til oss idet vi åpner døren til personalrommet og går ut i gangen. Bikuben summer svakere enn tidligere på dagen, som i forventning av noe som skal skje. Når vi kommer inn på avdelingen igjen, skjønner jeg hvorfor. De små biene sitter tett i tett på benkene så stille som bare små bier kan være, alle med forskjellige typer dyreører på hodet. «Skinnvotten» står på plakaten, regi: Per Sahlin.

Tekst OG FOTO:

Elisa Piccini Santha


VESTFOLD BLAD

12

AUGUST 2011

UKE 33

KULTUR & SAMFUNN

Tre håp i én blå sofa

De er unge og de er talentfulle i møte mellom den magiske lærkula, gresset og de andre tobente. En Tønsberggutt og to Larviksgutter vil gjøre sitt for at du skal legge turen oftere til Komplett.no Arena, storstua til Sandefjord Fotball! Benjamin Stokke (21) fra Tønsberg

Henrik Gustavsen (19) fra Larvik

Kristoffer Normann Hansen (17 ) fra Larvik

POSISJON PÅ LAGET: Spiss - og da kan det ikke bli så mye bedre, jeg får jo scoret mål!

POSISJON PÅ LAGET: Midtbane - der er jeg jo best!

POSISJON PÅ LAGET: Kant - men jeg kan også spille spiss!

HVA GJØR DU TIL DAGLIG? Jeg spiller på A-laget til Sandefjord Fotball. Jeg er ferdig med skole, dette er tredje året uten skole. Jeg har jobbet litt som assistentlærer på Eik Granly skole - nå er det bare fotball og trening på meg. NÅR BLE FOTBALLGLEDEN TENT? Jeg har spilt fotball så lenge jeg kan huske. Jeg begynte på Eik Tønsberg som 5-6 åring, og spilte der fram til jeg var 17 – 18 år. Da begynte jeg i FK Tønsberg, som er en samarbeidsklubb med SF. NÅR SCORTE DU DITT FØRSTE MÅL FOR SF? På den andre runden i cupen i år, i NM. HVORDAN PUTTA DU DITT FØRSTE MÅL FOR SF? Jeg fikk en lang ball, dempa den på brystet, vendte meg rundt og tok ballen på volley og dunkan oppi nettaket, rett i krysset. Skikkelig go’følelse å score, vi lå under 0-1, og å score reduseringsmålet som det første målet – det var veldig godt. Vi vant to-en over Kvikk Halden. FAVORITTLAG UTENFOR NORGE? Manchester United. HVA HAR VÆRT DIN STØRSTE OPPTUR MED SF? Jeg har bare vært her i år, så det må bli perioden vi er inne i akkurat nå– vi har jo vunnet seks kamper på rad, eller cupkampen mot Kvikk Halden. DITT STØRSTE FOTBALLØYEBLIKK? Tror det må være da jeg spilte på Tønsberg i fjor og vi slo ut både Vålerenga og Stabækk fra cupen som kraftig underdog og kom til finalen i Danacup da jeg var 17 år med kompisgjengen i Eik Tønsberg.

HVA GJØR DU TIL DAGLIG? Nå skal jeg konsentrere meg om fotball på heltid - jeg har akkurat fullført toppidrettslinjen ved Sandefjord videregående skole. NÅR BLE FOTBALLGLEDEN TENT? Jeg spilte på Halsen fra jeg begynte på skolen som seksåring, direkte derfra til juniorlaget før jeg kom over på A-laget til SF fra fjorårsesongen. NÅR SCORTE DU DITT FØRSTE MÅL FOR SF? For A-laget fikk jeg score 6-0 målet i kampen som vi vant 6-0. HVORDAN PUTTA DU DITT FØRSTE MÅL FOR SF? Fikk ballen fra Ørjan Røyrane som hælsparka til meg, så skøyt jeg med høyrebeinet, fra 16-meter’n og rett i krysset! FAVORITTLAG UTENFOR NORGE? Liverpool. HVA HAR VÆRT DIN STØRSTE OPPTUR MED SF? For min del var det da jeg spilte i tippeligaen i fjor, som både ble en opptur og nedtur, men jeg fikk spilt en del i den første sesongen min. DITT STØRSTE FOTBALLØYEBLIKK? Champions League-finalen i 2005, da Liverpool slo AC Milan etter 3-0 til pause.

HVA GJØR DU TIL DAGLIG? Jeg går på toppidrettslinja ved Sandefjord videregående skole. NÅR BLE FOTBALLGLEDEN TENT? Da jeg begynte i Larvik Turn som femåring. Der spilte jeg med faren min som trener i nesten 12 år... HVORDAN PUTTA DU DITT FØRSTE MÅL FOR SF? Mitt første?... Mitt beste er bedre! Vi spurte mot Hønefoss for juniorlaget. Jeg tok over ballen fra corner i mot, gikk over hele banen og scorte. FAVORITTLAG UTENFOR NORGE? Manchester United. Ellers heier jeg på go’fotballen. HVA HAR VÆRT DIN STØRSTE OPPTUR MED SF? Jeg debuterte på 6-0 kampen, og fikk spille i 20 minutter. Det var etterlengtet og morsomt! DITT STØRSTE FOTBALLØYEBLIKK? Det må bli å rykke opp! Det skal bli morsomt. HVOR ER DU OM FEM ÅR? Det får tiden vise...drømmen er å spille for et engelsk eller spansk lag.

HVOR ER DU OM FEM ÅR? Jeg er i Sandefjord og spiller tippeligafotball, og vi kjemper i toppen! ...og da gjelder det å være i god form. I karrieredrømmen er det fotball som gjelder.

HVOR ER DU OM FEM ÅR? Jeg håper jeg har etablert meg som tippeligaspiller, og drømmer selvsagt om utlandet. Jeg tenker mest på neste kamp, vil være realistisk og leve i nuet, ikke drømme hele tiden - da blir det jo ikke noe ut av det! – Ellers kunne det godt vært flere tønsbergfolk på kampene her! Jeg håper det kommer noen unge talenter derfra også snart, avslutter Benjamin.

Spillerne kan du komme til å se i aksjon på søndag, når laget deres møter Bodø Glimt. Les også om hvordan treneren deres tenker og jobber - se side 29 -30


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

ANNONSER 13


14

Vestfold Blad    august 2011    uke 33

Det skjer i Vestfold bli rik på opplevelser i Vestfold i uken som kommer!

Musikk

Scenekunst

Orgelmatiné

Paatalemyndighetene – årets laveste høydepunkt

Ved den ukentlige orgelmatinéen spiller kantor i Sem, Tonny Krokengen. Som vanlig varer konserten en halv time, og det er fri adgang. Tønsberg domkirke 17.8 kl. 12.00

Andsnes og Klokk

Pianisten Ingrid Andsnes og fiolinisten Liv Hilde Klokk med konsertprogrammet «Paris 1920» fra sommerens suksess på Baroniet i Rosendal. De fremfører Suite Italienne av Igor Stravinskij og Maurice Ravels sonate for fiolin og klaver. Det blir også utdrag fra Porgy and Bess og An American in Paris av George Gershwin. Teie hovedgård, Banebakken 37, Tønsberg 19.8 kl. 19.30

Lars Lillo-Stenberg Stallen, Horten 19.8 kl. 21.00

Opera for dummies, med Allister Kindingstad Hubro Litteraturhus & Kafe 20.8 kl. 20.00

Konsert med Fattigmannsbandet med Marit Strømøy og Ole Børud Bakgården, Kongensgt. 35-27, Sandefjord

Sommerkonsert i Kjærra

Vassendgutane, Rocketmen og Jan Eggum skaper semning ved vakre Kjærra Fossepark. Det skjer lørdag 20. august. Portene åpner klokka 18. Mer informasjon finner du på www.kjaerra.no. De forskjellige artistene går på klokka 19.30, 21.00 og 22.30.

Paatalemyndighetene m/band er klare for nytt sommershow. Nytt av året er at duoen har blitt trio; Elling Hem er ny vokalist. Annet sprell er det fortsatt Billy Hem og Larsi Askevold som står for. Verdensteateret, Sandefjord 18.8 / 19.8 / 20.8 kl. 20.00

ÅRM Vandreteater «Havari og Kjærlighet»

magisk realisme i grenseland mellom virkelighet og fiksjon. Maleriene består av flere lag, der de figurative motivene inviterer til vandring i ukjente landskap. Sandefjord kunstforening

Kunstustilling på Fanny Langestrand Café

Arne Bjørn Torjussen stiller ut sine bilder på Fanny Langestrand Café med åpning lørdag 20.august. Hovedbildene er monotypi, en teknikk med avsmitting på glass og trykket på papir. Bildene er noe abstrakt. Teknikken gjentaes for hver farge og et bilde kan ta opp til 14 dager å lage. Torjussen har også en del bilder laget i tresnitt, disse har mer konkrete motiver. Fanny Langestrand Café, Larvik

Sommerutstilling i Vestfold Kunstsenter

Badeparken i Åsgårdstrand 19.8 kl. 21.00 / 20.8 kl. 16.00 og 19.00

Manu – et sant eventyr

I år er det 10 år siden det ble bestemt: Norge fikk en profesjonell tegnspråkscene. Fire tegnspråkskuespillere og to stemmeskuespillere geleider publikum inn og ut av tallrike sceniske univers, fra steinalder & gresk drama til Jon Fosse, fra Ibsen og Haualand til Heddanominerte Pinocchio. Bakkenteigen Kulturhus, Borre 22.8 kl. 19.00

Få med deg siste dager av årets Sommerutstilling på Vestfold Kunstsenter i Tønsberg. Mye spennende billedkunst og kunsthåndtverk! Vi er senteret for alle profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere bosatt i Vestfold. Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgt 28, Tønsberg

Galleri Tone

Malerier av Tone Nordhagen. Olje, akryl og collagemalerier. Velkommen! Bakgården, Sandefjord

Galleri FRYD

Gro Mukta Holter - maleri og grafikk

Galleri FRYD på Eidsfoss har åpent fra 4. juni til 4. september, og byr på et stort fargerikt og spennende utvalg kunst, kunsthåndverk og unike design!

Oslo og ”Amfitrite, Bølgen og sjøfuglene” i Porsgrunn. Uthaug holdt en rekke utstillin-

Sommerutstilling ved Verdens Ende

Sommerutstilling i Galleri Lundh på Tjøme. Salgsutstillingen viser bilder av fotokunstneren Karl Henrik Lundh. Det vises bilder fra seriene Seascapes, Flores Mundi, Sky+Lines NYC, Winterscapes, Approaching Silence og Zen – Pond. For mer informasjon se http://www.kunstfotogalleriet.no Tjøme

Kunstverkstedet åpner galleriet hver søndag

Velkommen til vårt søndagsåpne galleri: Berg, Borchgrevink, Gluckstad-Karlsen, Halling, Hem, Kielland, Johannesen, Lunde, Moen, Nålby, RuudPedersen, Pizarro, Reitan og Søderman Kjær Gård , Raveien 361, 3179 Åsgårdstrand

Salgsutstilling på Galleri Labben

Hver søndag i august på Galleri Labben skal Lene Sverdstad Brun, Line Cecilie Simonsen og Margaret Clementz stille ut sine malerier. Her vil det være mye flotte og varierte arbeider som vises frem for salg. Denne utstillingen må du ikke gå glipp av. Kom innom og se de flotte arbeidene. Framnesveien 54, Sandefjord (Jahres fabrikker)

Utstilling av JØRLEIF UTHAUG

Utstillinger Billedkunstner Gro Mukta Holter er opptatt av identitet og hvordan vi formes gjennom arv og miljø, et tema som hun benytter i sin kunst. Hun stiller spørsmål ved ulike identitetsbegreper, og temaene som går igjen er minner, inntrykk og informasjon som hjernen mottar. I arbeidene har hun referanser til populærkultur, historie, litteratur og filosofi. Her skaper hun en slags

Du er hjertelig velkommen. Framnesveien 54, Sandefjord (Jahres fabrikker) Eidsfoss

Den vitale kunstneren Jørleif Uthaug, ”Jernets betvinger” ville ha fylt 100 år 3. august i år. Men den gamle kjempe er ”still going strong”. Mannen som etterlot seg over førti utsmykninger og store skulpturer i det offentlige rom og på norske skip, har fått mye presseomtale i jubileumsåret. Tre utstillinger, bok og film er et uttrykk for interessen for den allsidige jubilanten. Av Uthaugs mange verk må nevnes ”Tromsøveggen” i Troms fylkesbygg, ”Justitia” på Drammen tinghus. ”Ekspansjon” i Mandal, ”Hellebard” i

ger i inn-og utland, bl. a The Laying Art Gallery, Newcastle og Sears Vincent Price Gallery i Chicago. Han utførte også en stor messingskulptur for et konsern i Detroit. Uthaugs siste verk var en altertavle til Vassenden kirkesenter i Sogn og Fjordane. I tillegg til skulptur vil galleriet vise ”mykere” sider av kunstneren som akvareller, malerier, tegninger og grafikk. Galleri KS, Tønsberg

Diverse Guidet historisk tur

Karljohansvern, Horten 17.8 kl. 19.00

Sandefjord – Bodø Glimt

Komplett.no Arena, Sandefjord 21.8 kl. 18.00 Innholdet i opplevelsesguiden er basert på tilsendt materiale og registrerte arrangementer på www.vestfoldblad.no. Vi ber deg sjekke arrangørenes hjemmesider for nærmere informasjon.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

15

NÆRING BÅTAVISA

Sørget for fest for hele familien

Mitt kjære Bibliotek

Vestfold Blad setter Vestfoldbibliotekene på kartet - denne gangen er det Wenche Njaas, biblioteksjefen på Tjøme, som svarer:

Min største leseopplevelse:

Madcon sørget for at nær 6.000 glowdanset seg inn i sommerkvelden i Sandefjord lørdag.

– Vår filosofi har vært å skape en dag som er for alle det er det vi brenner for. Vi gjør dette med hjertet og ikke med hodet, sier Hanne Børresen, som er en av ildsjelene og arrangørene bak Fjordfest i Sandefjord. 2.300 personer under 18 år var innenfor gjerdene, og folk var sist lørdag flinkere til å ta med seg barn enn ved tidligere år - noe som også medførte at omsetningen av øl er gått ned. Det beklager ikke Børresen selv om hun medgir at dette er fjerde året festdagen gjennomføres uten overskudd. Flere samarbeidspartnere ønskes derfor velkommen av arrangørene.

Alt på skinner Samarbeidspartnerne, blant dem finner vi Sparebank1 og Hvaltorvet, tok seg av alle aktiviteter for barna - noe både barn, foreldre og besteforeldre hadde stor glede av på den mangfoldige konsertdagen i Badeparken i Sandefjord. – Alt har gått på skinner fra A til Å, fra opprigging til rydding, sier Børresen. – Vi var tre generasjoner på plassen og alle tre koste oss innmari, forteller Joyce Øksenholt. Hun mener Fjordfesten skiller seg helt klart fra både Slottsfjell og Stavernsfestivalen med familiekonseptet sitt.

En bok alle bør ha lest - minst en gang: «Profeten» av Kahlil Gibran er en bok alle bør kunne ha glede av å lese.

– Over alt hvor man gikk var det tilrettelagt for at både barn og voksne skulle kose seg, sier hun.

Min fineste bibliotekopplevelse: Den høstmørke ettermiddagen da jeg som 4.-5.-klassing gikk ned på skolen der folkebiblioteket den gang hadde lokale. Jeg fant flere bøker som jeg lånte med meg hjem, blant annet «Moro-vers» av André Bjerke og «Så rart» av Inger Hagerup. Den gangen hadde alle bibliotekbøkene det samme upersonlige granitolbindet, men innenfor permene åpenbarte det seg skatter! Jeg kjenner ennå lykkefølelsen jeg hadde da jeg gikk hjemover…

Stemning som på VG-lista – Sist vi opplevde lignende stemning var under VG lista på rådhusplassen. Dette er helt rått – og vi håper arrangørene vil ha oss tilbake til neste år, sier artistene Erik og Kriss, som dermed gir Fjordfest en karakter du skal lete lenge etter. Rapperen Vinni sa selv fra scenen at han gledet seg veldig til Erik og Kriss skulle opptre. Han satte seg godt til rette på gjerdet for å se på gutta som rappet opp Sandefjord fra scenen.

Dette tilbyr vi, men mange vet det ikke: Det er kanskje ikke alle som vet at vi i år for første gang kan tilby sommeråpent bibliotek! Ikke alle vet at vi har tidsskrifter, lydbøker og filmer til utlån, eller at vi kan låne inn bøker på andre lands språk, i tillegg til at vi låner inn bøker m.m. som vi ikke selv har i samlingen.

Følg Vestfold Blad på Facebook, tag deg selv og se flere bilder i vårt fjordfestarkiv!

TEKST: MARIANNE HENRIKSEN FOTO: MIA BECKER

Jeg har hatt flere store leseopplevelser, men det er særlig to som har brent seg fast. Den første var da jeg som tenåring begynte å lese Ibsens samlede verker på besøk hos min bestemor. Jeg ble så fasinert at jeg leste meg gjennom alle, og i dag står de samme bøkene i bokhylla hjemme hos meg. Den andre store leseopplevelsen fikk jeg for noen år siden. En låner anbefalte meg boka «En stor og en liten er borte» av Elisabeth Cleve.

Dette er vi best på:

Vinni koser seg med Erik og Kriss på scenen, over ser vi aktive og glade barn som preget Fjordfest.

Jeg mener vi er gode på å yte service, og at vi er gode på å si at «dette skal vi finne ut av», - enten det dreier seg om et referansespørsmål eller å finne fram til riktig bok som låneren etterspør.

Disse vil jeg se oftere ved mitt bibliotek:

2 Boys vant Drømmelåta 2 Boys fra Sandefjord vant artistkonkurransen Drømmelåta flest stemmer. Dermed får de to brødrene æren av å synge på TV 2. Mange har vist stor interesse for artistkonkurransen Drømmelåta, og mange har sendt sin stemme på sms via Vestfold Blad sine nettsider. 2 Boys med låta Help them ledet soleklart. På andre plass kom ti år gamle Thinka

med låten “Bli sterk i ditt hjerte”. Emotion, Left Zide og Anniken fra Hof kom på delt tredjeplass. Sande-bandet Plumbo kom på en noe overraskende fjerdeplass. Følg med i neste utgave av Vestfold Blad. Der kan du lese mer om hva som skjer videre i drømmenes kommune!

Jeg skulle gjerne sett flere voksne minoritetsspråklige her. De minoritetsspråklige barna er flinke til å bruke oss, men vi skulle gjerne sett at foreldrene deres også benyttet seg av tilbudet vårt. Og så har vi plass til mange flere ungdommer!

Vestfoldbibliotekene består av 13 samarbeidende folkebibliotek - du kan bli bedre kjent med dem gjennom Vestfold Blad.

TEKST: SILJE ELISE MOSSESTAD

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


VESTFOLD BLAD

16

AUGUST 2011

UKE 33

KULTUR & SAMFUNN

GATETEATER: Bjørnar Kjær (f.v.), Ragnhild Melø, Kirsten Rismyhr, Heidi Lund, Jan-Inge Ljøkjel, Bente Tillisch Borch, Gunvor Sørebø, Mona Skaarnes og Torild Sundeng gleder seg til helgens forestilling.

TeatergledeI GATENE Åsgårdstrand Musikkteater (ÅRM) tar med seg publikum på en vandring i byens gater under sin forestilling “Havari og kjærlighet” kommende helg. Alder er ingen hindring, mener deltakerne i Åsgårdstrand Musikkteater. Her er yngstemann bare fem år mens eldstemann er 70. – Vi er vel rundt 30 stykker i stort og smått som har det veldig

ter førstkommende fredag. En lystig gjeng tar fram manuset og setter i gang. Det blir mye latter og noe improvisasjon. Bjørnar Kjær vil ikke røpe så mye av forestillingen, men forteller at det akkurat har vært et havari, og at det er om å gjøre å få havaristene opp. Alle disse menneskene har en historie, og snart oppstår det mange slags rare hendelser og forviklinger.

Dette er en forestilling som vi mener passer for alle aldre, og barna gjør ting på sin måte. De har blant annet laget hånddukker og skal spille dukketeater. GUNVOR SØREBØ

moro sammen, sier teatersjef Bjørnar Kjær. Han skal ha rollen som “bryggeslusk” og er en selvoppnevnt havnefogd som vet det meste. Jeg slår følge ned til badeparken der forestillingen star-

Musikk og humor – Nå øver vi intenst hver dag, og det blir en utfordring når forestillingen foregår på forskjellige steder, spesielt i forhold til lys og lyd. Det blir mye sang og mu-

Trenger du en interiørarkitekt? Vi utfører små og store prosjekter for private og næringsdrivende Ta kontakt for en uforpliktende befaring www.nyfeltogstrand.no

tlf. 91 79 08 38 / tlf. 95 76 41 96

sikk, og med oss har vi blant andre sangere fra Ra sanglag. – Vi har i år fått originalskrevet musikk av Svein C-dur Gundersen, til tekster av ungdom Kristina Sperre og Paal Sandø, forteller prosjektleder Ragnhild Glad. Sommerens forestilling er basert på deltakernes egne ideér, gjennom idéverksted i vinter. Manuset er deretter utarbeidet av forfatter og regissør Paal Sandø.

Teatersjef Bjørnar Kjær og Mona Skaarnes synes humor er viktig, og når deltakerne i ÅRM øver blir det fort mye latter.

Familieforestilling Blant de ivrige teatersjelene i kunstnerbyen er Gunvor Sørebø en av dem som har tatt med seg både barn og to barnebarn i forestillingen. – Ja, for dette er en forestilling som vi mener passer for alle aldre, og barna gjør ting på sin måte. De har blant annet laget hånddukker og skal spille dukketeater, sier Gunvor Sørebø som krysser fingrene for fint vær. – Vi spiller en forestilling på fredag og to på lørdag, men om regnet høljer ned blir det innendørs-forestilling på sykehjemmet, sier Ragnhild Glad.

TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD silje@vestfoldblad.no

Det skjer litt av hvert i forestillingen “Havari og kjærlighet”. Jan Thorvaldsen vier her brudeparet Jan-Inge Ljøkjel og Heidi Lund.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 17

UKE 33

VI HØVLER PRISER! 30%

*

*Full oversikt over utvalgte sesongvarer i butikk

2.990

Spar

360

12.940

Partner 53-675CMDEWA. El-start, drift, klippebredde 53. Førpris 4.290,-

1.300

Spar

5.560

GRESSKLIPPER

Spar

GEVIR 29497

Prisene gjelder fra 11.-20. aug eller så langt lageret rekker.

790

REDSKAPSBOD

TERRASSEVARMER

Svolvær, 3 x 3 m. Med vindu, dobbel dør, gulv og festemateriell, eks. taktekke. Førpris 18.500,-

Gassvarmer, sort bordmodell. Behagelig varme, riktig høyde. Effekt 3,5 kW. Førpris 1.150,-

Spar

Spar

Bra!

Best!

1.200

1.000

1.990

2.790

SUNWIND GASSGRILL

WEBER GASSGRILL

Trend Style 3000 Balck. 3 brennere + sidebrenner, vannbad for fukt og aroma. Førpris 2.990,-

Silver Spirit B. 25-års garantiprogram, 3 rustfrie brennere. Førpris 3.990,-

Fordelskort?

Vi kan opprette egen byggekonto til deg.

byggmakker.no

CARLSEN

FRITZÖE

STAVERN

Hotvedtvn. 6 3202 Sandefjord Tlf. 33 48 40 00 Åpent: 7.-18. 9-15

Lågaveien 1 3262 Larvik Tlf. 33 13 23 00 Åpent: 7.-18. 9-14

Terneveien 2 3290 Stavern Tlf. 33 13 99 66 Åpent: 7.-17. 9-14

Vi tar forbehold om trykkfeil.

NM i Moto

27.-28. august

Vi støtter RE Motorsport - NM i Motocross 2011:

Promark AS

Oppstart 12.30 begge dager

Foto: siljegran.com

For mer info: se vår hjemmeside www.remotorsport.no, eller følg oss på

Revetal

Long Range Network

STOKKE - REVETAL

Byggmester Stian Stribolt ALT I DEKK Arve Gran Revetal

Tlf.: 33 06 28 90 Haslestad Gummiservice AS

Industriveien11 • 3164 Revetal

HENGE RE .as

Valleåsen 2 tlf 33 06 33 00 faks 33 06 33 10 mob: 90 02 79 66 email: petter@hengere.as

Veibeskrivelse: Fra E18 (Askjems Camping), kjør mot Re, ta av mot Kåpe REVETAL

Takk til alle våre støttespillere


VESTFOLD BLAD

18 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

AUGUST 2011

UKE 33

NÆRING NÆRING BÅTAVISA

Få hjelp til et bedre båtliv

Nøkkelferdig båt har blitt et innarbeidet begrep mange steder i fylket.

Det er trivelig å være i båt, men langt mindre gøy å forberede båten på vinteren, med rengjøring og stell både inn- og utvendig. Stadig flere kjøper seg fri fra problemet. Folk trives på sjøen og mange vil ha båt. Men nå når båt nesten er blitt allemannseie, er det ikke lenger slik at alle båtfolk vet like mye om hvordan båten må stelles for vinteren. – Flere og flere velger å benytte seg av fullservicetilbudet vårt her hos Hølen Marina, sier Gary Denyou. Han legger humrende til at folk nesten tar opp båten igjen før de setter den ut. – I opplagshallen kjører vi nesten inn båter før de tas ut, smiler han.

sing og mere til. Verre blir det jo lenger ut over høsten vi kommer, med regn og mørke, kald vind og utrivelig vær.

Hastverk og lastverk Om høsten har vi kanskje også fått nok av båten for denne gang. Så blir det til at den taes opp i hui og hast og i siste liten. Det er lett å glemme å bestille opplagsplass i tide. Da ender en kanskje opp med hastverksløsninger, ugunstig plassering og en båt som står et sted det er vanskelig å komme til. Og kommer ruskeværet før vi venter det, kan nok båten uansett bli satt vekk før den er helt klar. Så går vinteren, og når våren og varmen kommer er det tid for en ny sesong. Da er det ikke lett å finne tilstrekkelig tid til rengjøring av motor og det hele. I hvert fall ikke når varmen endelig er her, solen skinner, det nærmer seg helg og kona står klar med piknik- kurven og vil på tur. Så hives båten på sjøen igjen, og så kommer problemene - for-

I opplagshallen vår kjører vi inn den første båten før den siste settes ut. Gary Denyou, Hølen Marina

Tidsklemma er et annet problem. Langt fra alle har tid til stell av båten. Når sommeren er slutt, opplever nok de fleste at det blir travelt med jobb, hus, familie og forpliktelser. Da kan det bli vanskelig å sette av tilstrekkelig tid til å forberede vinteropplaget, med alt som hører med, fra ferskvannskjøring av motoren, ren-

di båten ikke ble klargjort skikkelig. Utallige båteiere har fått ferien og sesongen ødelagt, fordi de heller ville bruke de fine dagene i båten på sjøen, enn til stell av båten på land.

Problemfritt Du kan kjøpe deg fri fra problemet. Hvor mye, og hva du vil ha hjelp til, bestemmer du selv. Men med fullpakkeløsning leverer du fra deg nøkkelen nå, og så slipper du å tenke på båten igjen før til våren. I mellomtiden blir båten hentet, vasket og rengjort inn- og utvendig, motoren blir ferskvannskjørt og renset, og båten lagret temperert, tørt og trygt. Så får du båten på vannet igjen der du vil og når du vil. For eksempel en gang i april. Nøkkelferdig båt har selvfølgelig sin pris, men det er ille når hele sommerferien ryker fordi motoren ikke ble rengjort i fjor. Og om sommeren er verkstedene fulle, så hvis du trenger hjelp i hovedsesongen kan du komme til å vente lenge og betale mye.

TEKST OG FOTO: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT

Vinteropplag ute eller inne - valgmuligheter og prisalternativene er mange. Se båtavisa.no for en komplett liste over opplagsplasser.

Gary Denyou, er eier og daglig leder ved Hølen Marina, som har et autorisert verksted som gjør service og vedlikehold på alle typer utenbordsmotorer og båter. Bedriften har opplagshall hvor de tar seg av alt fra henting, opptak, service, reparasjoner, stoffing.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

NÆRING NÆRING BÅTAVISA

Gled deg til høstens store leseopplevelse! Onsdag 31. august fyller vi opp avisen med masse spennende båtstoff. Her vil du finne inspirasjon gjennom harde fakta, nyttig båtstoff, og nyheter fra bransjen - men også fortellingen om hvordan idyllen sprekker når ulykken inntreffer.

Lyst til å vite mer? I høstens fyldige utgave av Båtavisa kan du lese om den nye båten til Windy, Zonda 31. Få med deg testen av den nye båten som skal gi kjøreglede, være komfortabel for to, og ikke altfor dyr. Vi tar også en liten sniktitt på noen av årets nyheter, noen er ferdige og andre er fortsatt på tegnebrettet. Få også med deg det sterke intervjuet med båtføreren som fikk livet sitt snudd på hodet etter en alvorlig båtulykke.

Litt om båtavisas redaksjon:

Beatrice Kvammen og Kristine Henriksen koser seg på båttur utenfor Nevlunghavn.

Legg grunnlaget nå - høst av godene til våren Gjør du en innsats nå, blir veien kortere fra drøm til båtkos når sommeren åpner døra på gløtt igjen.

Joyce Christine Øksenholt Joyce er selv oppvokst med ferier i motorbåt. I 2006 var hun med å starte opp Båtavisa i papir og nettversjon i 2007. Joyce jobber som faglig ansvarlig for Båtavisa både på papir og i nettversjonen www.batavisa.no Ann-Kristin H Hansen Ann Kristin har jobbet for Båtavisa siden november i 2009. Før det jobbet hun for båtfirmaet Nordic Ocean Craft med salg og markedsføring. Ann-Kristin er motorbåtjente som gjerne tar med familien på hyggelige stunder på vannet. Ann-Kristin jobber som mediekonsultent i Båtavisa med spesielt fokus på nettversjonen. Øyvind Bordal Øyvind har seilt hele livet; først forskjellige jolleklasser, etterhvert også på internasjonalt nivå. Som seiltrener og mannskap på forskjellige kjølbåter, og senere som eier av en lang rekke mere eller mindre merkverdige fartøyer, er pensumet etterhvert utvidet til å omfatte de fleste former for seiling. Han har skrevet for medier i inn- og utland helt siden «debuten» i en norsk lokalavis i 1985.

Ved å gjøre en grundig jobb når du legger båten i opplag sparer du deg selv for mange ergrelser og utgifter. I tillegg vil du erfare at vårpussen går enklere.

Slik gjør du: 1. Vask undervannskroget rent for slim og begroing så snart båten er satt på land. Hvis begroingen får tørke blir den vanskeligere å få av. Høytrykksvasker er effektivt, men ikke gå for nær skrogsiden og vær forsiktig med trykket (max 120-140 bar). En skrubb er også et effektivt verktøy. 2. Vask deretter resten av båten (utvendig og innvendig) med, slik at du fjerner salt, olje og andre stoffer som virker nedbrytende. 4. Metalldeler settes inn med egnet fett eller olje. Børst bort rustflekker med stålbørste og mal gjerne med primer for å hindre videre rustdannelse. 5. Skyll tauverk og seil i ferskvann og la det tørke før det legges bort på et tørt sted. 6. Fjern alle vannansamlinger i båten for å unngå frostsprengning, vær spesielt oppmerksom på motor, vanntank, toalett, dobbeltbunn og andre hulrom. Blås gjerne gjennom alle vannrør slik at du er sikker på at alt vannet er borte. 7. Motor, styreinnretning og elektriske komponenter må klargjøres for vinteren (konservering/ smøring/beskyttelse) 8. Puter, tekstiler, instrumenter og an-

Redaktør Marianne Henriksen har et overblikk, mens våre faste journalister gjerne skriver kystnært stoff for Båtavisas seksjon i Vestfold Blad. Vi har også en faglig sterk stab som skriver, her er en kort presentasjon av hver av dem:

net demonterbart utstyr og løsøre tas med hjem. OBS! Dersom man lar utstyr være om bord i båten kan dette føre til avkortning på forskikringen. 9. Dekk til båten med presenning, men sørg for god ventilasjon/utlufting. For å unngå fuktighet/ jordslag anbefales å plassere en «tørrball» inne i båten (bør skiftes en gang i løpet av vinteren).

For flere opplagstips besøk våre nettsider www.batavisa.no TEKST OG FOTO: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT

Pål Silberg Pål er oppvokst ved sjøen og kan alt om ”mekking” av Knurr påhengsmotor med en sylinder og to hester og A-joller som lekker som en sil. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. I studietiden var har instruktør på Tomm Murstad Sjøleir og truckfører. Etter det jobbet Pål med PR innen teknologi, bank og interesseorganisasjoner og seilte Yngling og Laser. I 1985 begynte han som journalist og fotograf for et båtblad, og har siden stort sett blitt ved sin lest. I dag leverer han både båt- og bilstoff til flere faste samarbeidspartnere - Båtavisa og Vestfold Blad er en av dem.

Tips oss gjerne om gode saker: post@batavisa.no Vi gir en forsmak av høstens nyheter 31. august. Skal du profilere din bedrift bør du sikre deg annonseplass nå!

19


20

VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

motor

Bilpleietrengende Det finnes massevis av bilpleiemidler – noe av det virker bedre enn andre! Det var for mange år siden. Isen hadde akkurat smeltet. Hastighetsbegrensningen kom helt opp i 50 km/t mange steder. Det var også den gangen man kunne gi en alvorlig advarsel med understrekning av streng pekefinger. - Gratulerer med ny motorsykkel, sa likevel Politiet. Da hadde ”hundrekubikkern” min akkurat rundet 48.000 kilometer, noe jeg hadde gjennomført alene i løpet av to hektiske vår- og sommersesonger. Med gratulasjoner fra politiet som bakgrunn forstår man at sykkelen ble holdt ganske ren. Tanken, lykten og sidedekslene ble polert hver uke, men jeg er langt fra fanatisk. For eksempel polerte jeg hjuleikene bare en gang i måneden. Hver enkelt av dem altså. Det var på den tiden jeg ble bilpleie-ekspert. Hva virket og hva virket ikke? Vanlig bilpolish fungerer meget bra på plastikk også. Bremsevæske på dekkene ga i sin tid en god glans, men satt ikke på så lenge. 30 år senere har jeg faktisk fortsatt ikke funnet et varig dekkglansemiddel, men huden på fingrene har i det minste begynt å komme tilbake. Små striper i lakken har alltid vært besværlige å fjerne, men mye kunne reddes med god gammeldags ”Rubbing” og påfølgende hardvoks. Hva virker på krom, særlig eksosrør? ”Duraglitt”. Den blå boksen, ikke den oransje. Selvsagt. Slik var det den gangen, men verden har gått videre. I dag håndvasker jeg bilen med et spesielt middel fra Dr. Kvack, som gjør at bilen ser ut som ny. En stripefjerne-penn ligger i hanskerommet. På innsiden bruker jeg tørkepapir fra Biltema. Effektivt. Fint. Og veldig kjedelig i forhold til ekte skopuss. På ett punkt har likevel ikke verden gått videre for mange av oss bilpleietrengende. Felgvask! Intet middel er godt nok. Trodde du ja. På Coop byggmarked gjenoppdaget jeg en spruteflaske. Den var like usedvanlig stygg som 25 år tidligere, men heldigvis like effektiv. Ferro-bet rustvask. På etiketten sto det en nyhet, i hvert fall for meg. Fjerner blåved. Fjerner rustrenner og sot. Renser aluminium, og i parentes (felg). Jeg har i ettertid utført mange mirakler med den flaska. Mange er frelst og menigheten er voksende. I dag lager den lille familiebedriften Ferro-Bet rustvask med ny flott etikett på to språk. Ferro-Bet Alu-clean. Det kan dere takke meg for. Faktisk.

Mirakelvannet i Sande Farrisvannet er gudbenådet, men det er i Sande vi finner selveste mirakelvannet. Prøv selv! Du tror det ikke før du får se det! Én dråpe er nok! Det blir skinnende rent! Når vi leser eller hører slike utsagn biter det ikke på de fleste av oss. Det eneste man tror på, er når produsenten sier at det er for godt til å være sant. Dette gjelder særlig for bilpleiemidler og felgrens i særdeleshet.

Sant likevel Enten du håndvasker eller bruker vaskemaskin er det typisk at felgene aldri blir helt rene. Alt det andre er rent og glinsende, men ikke felgene. Nettopp felgene gir karakter til bilen, men bremsestøv, asfalt, fett, salt, støv, skitt, regn, sol, snø, is tærer på hjulene. Felglivet er ikke enkelt og vi aksepterer derfor litt skitt i kantene, men Ferro-Bet Alu-Rens beviser at motsatt er tilfelle. Spray på. Vent et minutt. Spyl av. Det blir ordentlig rent. Ikke bare fronten av felgen, men baksiden også selv om felgen sitter på bilen. I dette tilfellet er det vi som sier: Du tror det ikke før du får se det.

Kraftig kost Med bare litt spraying og vannspyling holder Ferro-Bet en aluminiumsfelg helt ny uten bruk av svamp eller høytrykkspyling. Forutsetningen er at du bruker alurensen deres hver gang du vasker bilen, og at dette skjer med noe grad av hyppighet. Hvis det er mange måneder siden du har vasket bilen holder det å spraye alurensen på felgene i to økter. Sitter bremsestøvet brent fast i felgen kan du bruke svampen. Verre er det ikke.

Tips Produsenten forteller at forstøving av middelet på lakken under spruting vil forekomme. Derfor bør man vanne bilen på forhånd, slik det er vanlig før en vask. Da fortynnes vesken. Dette er godt tips i forhold til billakken, men også når det gjelder felgene. Alurensen legger seg på bremsekalipperens metall. Selv om du spyler godt vil det ofte bli et hvitt belegg på denne. Dette er absolutt ikke farlig, men kosmetisk kanskje ikke helt slik du ønsker det. Ved å spyle felgen med vann på forhånd blir alurensen fortynnet og vil ikke feste på kalipperen. Produsenten sier også at man middelet ikke skal sitte på lenge. Virkningsgraden er stor. Det er bedre å repetere øvelsen.

SPRAY: Denne felgen har ikke vært vasket på seks måneder. Alurensen er på i tre minutter.

Ikke mirakel – bare kjemi

TEKST: TORE BENDIKSEN motor@vestfoldblad.no

FOTO: HUGO LANDE motor@vestfoldblad.no

Ferro-Bet er syrebasert med lav PH-verdi. Det er dette som tar knekken på asfalten og bremsestøvet. Vaskemidler har høy PH-verdi, derfor virker de ikke. Du kan godt bruke alurensen på en skadet felg, men produsenten advarer mot dette. Årsaken er at syren kryper inn under lakken slik at denne kan begynne å flasse. Vi har brukt middelet på ti års gamle oppskrapede alufelger med utmerket resultat år etter år. Det man derimot skal passe seg spesielt for er å bruke alurensen på tynne kromlegeringer. Høyglanspolert aluminium tåler middelet helt greit. Ferro-Bet Alurens heter opprinnelig rustvask. Du får tak i alurensen i bilrekvisitabutikker og hos de fleste fargehandlerne. Derfor er bruksområdene naturlig nok mye mer enn alufelger. Selv har jeg brukt alurensen på en gjenstridig skjorteflekk. Flekken var der. Ingenting fra Lilleborg hjalp. Jeg satset skjorten og vant, flekken forsvant. Bruk alurensen på redskaper, gjenstridige skruer, verktøy, alt mulig – men skyll godt med mye vann etterpå.

SPYL: Vi må også bruke svampen i noen få sekunder.

FERDIG: Et bilde sier mer enn 1000 ord. Ferro-Bet alurens er det beste felgrensemiddelet på markedet.


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

annonser 21 www.peugeot.no www.peugeot.no

“Peugeot har med sin nye 508 for alvor kastet seg inn i kampen om de viktige firmabilkjøperne” Salgs- og Markedsdirektør ALD Automotive Lars Erik Norum

Leasing fra 1.995,-* eks. mva. pr. mnd

Alle Peugeots personbiler har 5 år/100.000 km Norgesgaranti. Drivstoff-forbruk v/blandet kjøring fra 0,45 l/mil. CO2 utslipp fra 116 g/km. *3 år/45.000 km. Startleie 33.960,- eks.mva. Rente 5,35% fra BOS Finans. Veil. pris levert Drammen. Etableringsgebyr, årsavgift og termingebyr kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Importør: Bertel O. Steen AS.

NYE PEUGEOT 508 - KVALITETSTID PÅ VEIEN Her er gaven til deg som kjører mye bil i arbeidstiden. I Peugeots nye designspråk, kommer nå en modell i klassen for store firmabiler med kjøreegenskaper, komfort og ikke minst plass som vil få deg til å elske hver mil. 508 kommer både som sedan og som en romslig stasjonsvogn, begge med teknologi og knowhow fra Peugeots lange satsing på motorsport. Det vil oppleves i veigrep, kjøreopplevelse og ikke minst motoreffekt. Nye 508 leveres med alt fra vår nye drivstoffgjerrige e-HDi dieselmotor med Stop & Start teknologi til en knallsterk GT med 2,2 l firesylindret turbodieselmotor på 204 hk og hele 450 Nm.

PEUGEOT

508 SW

fra 29 3.100,Veil. priser pr. 01.10.2010 lev. Bertel O. Steen Vestfold, inkl. leveringsomkostn. og frakt. Forbruk v/blandet kjøring fra 0,49 l/mil. CO2 utslipp fra 129 g/km. 5 års/100.000 km garanti. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Importør: Bertel O. Steen AS.

NYE PEUGEOT 3008 - DET BESTE FRA FLERE VERDENER Peugeot 3008 er en crossover med det beste fra både kombibil, flerbruksbil og SUV. Du kan få den med panorama glasstak, Head Up-Display og mye annet utstyr. Gled deg også over Peugeots berømte kjøreegenskaper, topp sikkerhet og unike dieselmotorer. Peugeot 3008 er en stor salgssuksess i Norge - opplev den selv på peugeot.no!

NYE PEUGEOT

3008

LARVIK

TØNSBERG

Nansetvn. 65 Slagenvn. 67 3255 Larvik 3117 Tønsberg Tlf. 33 11 35 10 Tlf. 33 37 69 00

Bromsveien 7, 3183 Horten Tlf.: 33 04 93 04 • Fax.: 33 04 93


22

VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

motor

Nypremiere for menigheten

Enkelte biler er så tro mot sitt originalkonsept at de ikke lenger kan kalles en anakronisme.

I 2015 erstatter Land Rover Defenderen. Bilen har da vært med oss siden 1947. Derfor er det sannsynligvis siste gang vi skriver om den legendariske bilen, som absolutt er verdt noen ord i siste generasjon.

Store små nyheter Årsaken til at Defenderen blir omfattet med fornyet interesse er at den har fått ny dieselmotor, som klarer Euro 5-utslippskravene. Motorvolumet er senket fra 2,4 til 2,2 liters volum. Man skal ikke skryte av lavt CO2-utslipp. Varierende med størrelsen på bilen, 90 eller 110 tommers akselavstand, er utslippet henholdsvis 266 og 295 g/km. Bilene er tunge, fra 2 tonn, men så er de også bygget for å utføre tunge arbeidsoppgaver. Miljøaspektet er likevel interessant å ta opp. Den mest miljøvennlige bilen er nemlig den som varer lengst. I regnestykket må man ta med energien som går med til å produsere, og en Defender blir sjelden skrapet.

Luksus ombord Man trekker på smilebåndet. Velges komfortpakken som ekstrautstyr kan Defender utstyres med både sentrallås og elektriske drevne sidevinduer! Dessuten radio med CD-spiller. Du kan til og med kjøpe den med både aircondition og ABSbremser. Når dashbordet sjekkes ut skuer vi utover mye ekte hardplast, men legger merke til at instrumentpanelet er modernisert. Den har digital kilometerteller for eksempel, og to koppholdere.

Råtøff Mange har et forhold til Defenderen. Kanskje også et ønske om å kjøpe én. Til dette kan vi kommentere at bilen er aldeles herlig, men du må ha innstillingen om at du går inn i en tidsmaskin. Reisen går bakover, selv om du kjører forover. Defender er fin å kjøre i norske fartsgren-

ser, men du sitter for eksempel veldig nært til rattet. Sidedøren hviler på skulderen. Styringen er middels god til å være traktor, og forbikjøring av vogntog på norsk fylkesvei er ingen spøk. Eller rettere, det er bare slikt man spøker med, akkurat som bremsene. Legger du til side behovet for en moderne kjøreopplevelse vokser derimot bilen i anseelse. Den er laget for å kjøre utenfor allfarvei og gjør det med bravur. Du kjører dit ingen skulle tru at nokon kunne bu – med smil om munnen.

Tilfeldigheter Med litt godvilje kan vi feire Rovers 70års jubileum i år, mens Land Rover-prototypen ble presentert i 1947. Det var ”Rover-brødrene” Wilks som sto bak det evigvarende prosjektet. En amerikansk GP, senere Jeep, ble ved en tilfeldighet modell for en av Englands viktigste etterkrigsbiler. Det er tilfeldigheter som gjør at bilen fortsatt lages og at eldre modeller fortsatt er i drift. Den ble for eksempel laget med aluminiums karosseri på grunn av stålmangelen etter andre verdenskrig. Derfor ruster den ikke. Motoren er vanntett. Derfor kan bilen vade, og hjulsentrene var kapslet inn. Dermed tålte den ørkentilstander. Firehjulsdriftsystemet var mekanisk og kunne låses, slik at bilen klatret overalt. Land Rover var slett ikke alene om å lage ”traktorer” for åpne veier etter krigen, men konseptet deres har vist seg å være varig. Den er en legende og tidsmaskin, som fortsatt gjør jobben det er konstruert for. En umulighet? Slett ikke. Det er gjort riktig helt fra begynnelsen, og nå er det klart for nypremiere. TEKST: TORE BENDIKSEN motor@vestfoldblad.no

TRANGT: Man sitter bak rattet omtrent slik det var i 1947. Litt modernisert er den, men ikke mer enn at vi kjører tidsmaskin bakover i tiden.

FREMKOMMELIGHET: Land Rover Defender er ustoppelig. Den er oppskriften på en bil som ikke trenger veier for å komme seg til målet.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 23

UKE 33

Ny forhandler Land Rover og Range Rover forhandles nå av Brankos Auto i Tønsberg. Vi tok frem en ny gammel Land Rover for å fortelle at Tønsbergs nye Land Rover og Range Rover-forhandler heter Branko, men Defenderen finner vi ikke i salgslistene? – Den gjenintroduseres med ny motor med startpris på 389.850 kroner, men vi forventer oss ikke noe stort salg, sier Morten Danby. – Det er mer fordi bilen er et ikon at vi har tatt den inn i utstillingen. Land Rover Defender har nypremiere og Rover har 70-årsjubileum. Det hører også sammen, legger han til. – Ny Range Rover Evoque er på vei til Tønsberg? – Vi gleder oss, men må vente til september. Vi har flere bestillinger,

forteller Danby. Land Rover og Range Rover er nå delt i to modellgrupper. Før het det Land Rover Range Rover. Nå er de to navnene skilt. Freelander, Discovery og Defender representerer tradisjonelle Land Rover-verdier. Selv om Range Rover vil representere luksusutgavene av Land Rover, er det likevel ikke slik at Evoque blir for kostbar. Med tohjulsdrift og minste motor starter prisen på 449.900 kroner. Den kan dermed konkurrere med alle i samme størrelse.

TEKST: TORE BENDIKSEN motor@vestfoldblad.no

FORBEDRET: Du kan kjøpe den med elektriske vinduer, sentrallås, air condition og radio. Dessuten varmetråder i bakruten. Skvettlapper er også ekstrautstyr.

STILIG: At en firkantet boks fra 1947 kan være så stilig i 2011 er fantastisk.

Kino fra bilen Lørdag kan du oppleve spenning, action, og kanskje litt romantikk i bilsetet når American Drivers Club Sandefjord inviterer til Drive-In-Kino på Torp militære flyplass. Klubben sørger for servering ved bilene, samt åpen kiosk med salg av mat og drikke. Godstemning i en stil vi ellers kjenner fra filmlerretet kan det bli når Nicolas Cage spiller Randall «Mamphis» Raines, biltyben som blir nødt til å stjele 50 luksusbiler på fire dager for å forhindre at broren blir drept. Portene åpner klokka 20, og stenges når filmen starter klokka 22 - når kveldshimmelen skaper naturens egen kinosal rundt det store lerretet.

premiering. Slush, popcorn og hoppeslott skal sørge for at barna får sitt. Det får klubben til, takket være medarrangøren og sponsoren Dekk1 og Phoenix. Vil du vite mer? Sjekk Facebook eller klubbens nettside, www.americandrivers.no.

Mer i vente Svein Røste i ADC kan ellers fortelle at klubbens neste arrangement skjer 24. august. – Da kjører vi tur for frivillighetssentralen i Sandefjord med utviklingshemmede og eldre. Vi tar noen runder i sentrum før turen går til vårt lokale på Torp hvor vi serverer gratis vafler/kaker og kaffe, sier Røste.

«Get Together-dag» 27. august arrangerer ADC Phoenix Get Together-dagen på Phoenix Us Cars på Broen 7, ved Ås Industriområde på Sem. Her blir det bilutstilling, grilling og

Bil uten tak (eller med), Popcorn, Cola og en kjæreste i armkroken - godfølelsen vi kjenner fra film kan slå til!


24

annonser

Vestfold Blad    august 2011    uke 33

Kjærlighet til kvalitet

Avbildet sedan fra kr 289 600,Avensis stv. NaviTech Pluss 317 500,-*

*) Gjelder modell 1.6 l 132 hk bensin

Avensis stv. NaviTech Pluss 339 100,-* *) Gjelder modell 2.0 l 126 hk diesel

PAKKETILBUD PÅ AVENSIS. EKSTRAUTSTYR TIL EN VERDI AV 43 000,- INKLUDERT I PRISEN.

TO FULLHYBRIDER PÅ VEIEN MOT NULLUTSLIPP! NÅ TIL KAMPANJERENTE 1,95%

Prius Executive fra kr 325.000,- inkl. 3 år/50.000 km service.* Privat leie fra kr 2.190,- inkl. mva pr. mnd**

Auris HSD Advance fra kr 264.000,- inkl. 3 år/50.000 km service.* Privat leie fra kr 1.999,- inkl. mva pr. mnd**

*Inkl. frakt-, lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. **Tillegg for tingl./etabl.gebyr kr 3.738,-. Periode/kjørelengde ved privat leie: 36 mnd/45.000 km. Auris HSD: Startleie: kr 40.000,- inkl. mva. Total leiekostnad: 115.702,-. Prius: Startleie: kr 50.000,- inkl. mva. Total leiekostnad: 132.578,Auris HSD: fra 0,38l/mil, fra 89g/km, fra 0.006/km. Prius: fra 0,39l/mil, fra 89g/km, fra 0,005g/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota

www.toyota.no

TØNSBERG

Døvleveien 25, 3170 Sem Tlf 33 30 12 80

HORTEN

Strandparken 3, 3187 Horten Tlf 33 03 59 00

HOLMESTRAND

Bentsrudveien 8, 3080 Holmestrand Tlf 33 05 47 00

SANDEFJORD

Pindsleveien 15, 3201 Sandefjord Tlf 33 48 96 00


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 25

UKE 33

KAMPANJEBILER MED VOLVO ON CALL OG UTSTYRSPAKKE

2012 MODELL

NYE VOLVO V50 KR

2012 MODELL

2012 MODELL

NYE VOLVO V70

NYE VOLVO V60

309 900,-

*

KR

(SPAR KR 25 000,-)

389 900,-

*

404 900,-*

KR

(SPAR KR 31 000,-)

(SPAR KR 19 500,-)

VOLVOS ENGLEVAKT

ØP

FINN BILEN  DIN

ASSISTANSE

• Stille/slå Stille/slå på motor- og kupevarmer på motor- og kupevarmer

• Automatisk Automatisk hjelp ved ulykke hjelp ved ulykke

• Er noen vinduer eller dører åpne? Er noen vinduer eller dører åpne?

• Selvaktivert nødassistanse

• Er alle dørene låst? Er alle dørene låst?

Veihjelp assistanse • Volvo Volvo Veihjelp assistanse

• Lås/lås opp dører (S60, V60, XC60)

• Tyverivarsling

• Hva er instrumentpanelstatus. Olje/lyspærer etc.?

• Sporing av stjålet bil

KL UD E

RT

V

APPS/MOBIL

• Automatisk kjørebok med notater

FJERNSTART MOTOROG KUPEVARMER

KJ

LÅS/LÅS OPP DØRER

FEILVARSLING

ED

MOBIL APPS

A V

L

AG E

RB

ILE

R

*

Volvo On Call (VOC) tar vare på deg og står til din tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. Kommer du ut for en ulykke som er kraftig nok til at sikkerhetssystemene på bilen utløses, varsles alarmsentralen automatisk. Har du behov for assistanse eller er ute av stand til å svare, guides utrykningsmannskapet helt fram til deg ved hjelp av bilens GPS posisjon slik at du får raskest mulig hjelp når hvert minutt teller. Kommer du ut for et mindre uhell eller har punktert/sluppet opp for drivstoff og trenger assistanse, er hjelpen bare et knappetrykk unna. Ved innbrudd i bilen varsles du og sentralen automatisk, og skulle noen være så dum å stjele bilen din, kan sentralen både kontakte tyvene og spore dem. Med mobiltelefon og APPS har du i tillegg tilgang til funksjoner som fjernstart av kupe- og motorvarmer, sjekke om du har glemt å lukke vinduer og dører, låse dørene (S60, V60 og XC60) og en rekke andre sikkerhet- og komfortjenester. 

• Fjernåpning av dører

IN

• Hvor satte jeg fra meg bilen? • Hva er bilens km stand?

al l

se t

iP

*b eg

re n

HO

nt

• med mer...

VEIL. PRIS KR 7 500,Tilgjenglig på alle nye Volvo 2012-modeller. Volvo On Call gir rabatt hos Volvia Forsikring.

NE a 4

• Hvor mye drivstoff har jeg igjen?

VOLVO ON CALL

volvo on call – ALLTID MED DEG Volvo. for life

logo-forhandler

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no


26

ANNONSER

GARASJE-

VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

! s s e s k su

• Best på pris og sikker • Rask levering og • Vegger takstoler blir løftet på plass av oss Vi bistår også med: • Søknad • Ferdigstillelse

NÅ!

Dobbel

VINN EN BIL

Over 100 solgte GARASJER!

*Med på kjøpet kan du være den heldige vinneren av en Volvo V50 – til en verdi av 300.000,Kriterie: Trekning ved 200 solgte garasjer i 2011

Vi nærmer oss trekning av bil – DU kan bli den heldige vinner!

Ko nt a k t o ss : p o st @ p ro d u x . n o • T l f. 9 2 0 1 6 5 1 0 / 3 3 4 4 1 3 1 1

UKE 33


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

27

Les om

NÆRING

Fra vikingskip til rakettforskning 32–33

Blomstrende sukkertøybusiness Blomster i all verdens farger og fasonger har gitt Nja Thinguen takknemlige arbeidsoppgaver, og muntrer opp ved sykesenger og i selskaper landet over.

Det bugner av blomsterbuketter i alle regnbuens farger på arbeidsrommet til Nja Thinguen i Fjordgata i Tønsberg. Kreative oppsatser som snart skal muntre opp ved en sykeseng, i et selskap eller gjøre litt ekstra stas på en gjev gjest.

Søte, salte eller sure Men blomsterduften som brer seg i rommet kommer ikke fra kronblader og blomsterstøv. Nei, de liflige duftene vi kan trekke inn om vi stikker nesa helt oppi buketten, er det søtsaker som avgir. Bringebærdrops, Twist, seigmenn eller – hvaler, alt ettersom hva kundene ønsker. Vi snakker nemlig om sukkertøybuketter og dekorasjoner. Markedsført som merket Candy Bouquet.

oppmuntring. Blomstene har blitt populære både ved Sykehuset i Vestfold og i Buskerud. – Du kan si det slik, at når først en unge har fått en sukkertøybukett, blir gjerne de andre på samme rom våte i blikket. Og disse bukettene utgjør ingen trussel på intensivavdelinger eller for de som lider av pollenallergi, smiler arbeidsleder Stig Are Molden.

Spesielt til den spesielle På hyllene ved arbeidsrommet ser vi at mange buketter spesialbestilles, og atter mange er satt sammen etter samme oppskrift. Fargerik bukett med spill og bamse gjør suksess hos barna. Lyseblå og rosa krus med ditto cellofanblader og sukkertøy følger de nyfødte. Vi ser røde kjærlighetserklæringer og oransje overraskelser. Lilla oppmuntringer og blå gleder. – Denne laget vi til Nils Johan Semb, da han besøkte Sandefjord Fotballs arena, smiler Molden, og viser oss en blå bukett med innpakkede gelehvaler. Den perfekte gaven fra fanklubben Blåhvalane til en velkommen gjest. En annen artig bukett var prydet av G-nøkler, og ble gitt til en kordirigent.

De morsomste å sette sammen er de bukettene hvor jeg kan bruke litt kreativitet. Og vi befinner oss i Fjordgata, der attføringsbedriften Fønix setter stadig nye hender i arbeid. – Ja, du kan kalle meg en slags blomsterdekoratør, smiler Nja, som liker jobben med å sette sammen buketter.

Populært på sykehusene Et glassmonter i resepsjonen viser de mest populære standardiserte bukettene. Slik et monter ved sykehuskafeteriaen ”Blå resept” i Tønsberg viser bukettene som går unna som varmt hvetebrød. De er kjærkomne gaver til nyfødte, barna på barneavdelingen og til andre som trenger en

Nja Thinguen stortrives med å sette sammen buketter ved Fønix i Fjordgaten i Tønsberg. Under vises en enkelt sukkertøyblomst, og et av salgmonterne.

stille med mange arbeidsfolk på kort tid. Mennesker som er på arbeidsavklaring og som trenger å finne nye veier inn i arbeidslivet, sier Molden. For enten det er snekkertjenester, pakking av varer eller mer kreative tjenester, gjør Fønix sitt for at arbeidet skal gå unna.

Norsk variant Candy Bouquet-agenturet er fornorsket ut fra en noe mer glorete amerikansk variant, forklarer Molden. Oppgavene det innebærer å sette sammen buketter, byr på variert arbeid med et kreativt tilsnitt, som er takknemlig når noen skal finne ut hva restarbeidsevne eller det nye fulltidsyrket kan bestå av.

Disse bukettene utgjør ingen trussel for de som lider av pollenallergi.

Les mer om Fønix kompetansenett på www.fonix.as og om bukettene på www.candybouquet.no

Flittige arbeidsnever – De morsomste å sette sammen er de bukettene hvor jeg kan bruke litt kreativitet, sier Nja, som ofte har andre kolleger til hjelp med å sette sammen buketter. For flittige og arbeidsvillige hender er ikke mangelvare på Fønix. – Vi har jo fordelen i at vi kan

TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN marianne@vestfoldblad.no

Stig Are Molden synes bukettene er flotte, det gjør også stadig flere kunder. På sykehusene går sukkertøyblomstene fort unna.


VESTFOLD BLAD

28

AUGUST 2011

UKE 33

NÆRING Kommentar fra Tønsberg Næringsforening:

Esso-tanker til ettertanke… Fakta om spillvarmeprosjektet: • Et avfallsforbrenningsanlegg har en forutsetning å utnytte spillvarme fra raffineriet til oppvarming i Tønsberg via fjernvarme-nettet som er under bygging. • Avfallsforbrenningsanlegget vil i normal drift erstatte bruk av olje/gass, mens det vil brukes til oppvarming av Tønsberg dersom spillvarmen skulle bortfalle i kortere eller lengre tid. • Samfunns- og miljøgevinsten fås ved utnyttelse av spillvarmen, og reduksjon i forbrenning av olje og gass ved raffineriet på Slagen. • Offentlig saksbehandlingstid og manglende samordning, har svekket mulighetene for å realisere prosjektet. • Skagerak Varme er i gang med å bygge et flisfyringsanlegg som hvis endelig godkjent, fører til at Esso i overskuelig fremtid vil fortsette å fyre for «kråka».

Fakta om saksbehandlingen: • Planer vedtatt i Tønsberg Bystyre desember 2007. Vedtaket påklages Fylkesmannen i Vestfold som erklærer seg inhabil. • Klagen behandles av Fylkesmannen i Østfold mars 2008, og Bystyrets vedtak oppheves med henvisning til saksbehandlingsfeil. • Skagerak Varme får i 2008 konsesjon på fjernvarmenett i Tønsberg og inngår intensjonsavtale med Esso høsten 2009 om å utnytte spillvarme. • Reguleringsplan for avfallsforbrenningsanlegg blir på nytt vedtatt i Bystyret juni 2009. • Saken påklages igjen og Bystyrets vedtak blir for 2. gang opphevet av Fylkesmannen i Østfold, januar 2010. • Skagerak Varme søker i 2010 om bygging av alternativt flisfyringsanlegg på Kilen som foreløpig godkjennes av kommunen i oktober 2010. • Skagerak Varme har våren 2011 søkt NVE og kommunen om endring i konsesjonsbetingelsene og vilkår for å ta anlegget i bruk. • Tønsberg Kommune påklager i mars 2010 Fylkesmannen i Østfolds vedtak til Miljøverndepartementet. • Miljøverndepartementet gir Tønsberg Kommune medhold i anken juli 2011, og godkjenner prosjektet.

Esso-raffineriet på Slagentangen er et lite stykke norsk industrieventyr og var det første moderne oljeraffineriet i landet. Det ble startet opp i 1961 og ga nordmenn en tiger på tanken. Nå kan det kanskje også forsyne nærmest hele Tønsberg-regionen med varme – dersom Hafslund i samarbeid med Esso får anledning til å bygge avfallsforbrenningsanlegg i kombinasjon med utnyttelse av spillvarmen fra raffineriet. Etter at Esso har jobbet med planer for utnyttelse av spillvarmen i mer enn 30 år, har Miljøverndepartementet nå etter snart 5 års saksbehandling av et konkret prosjekt, endelig godkjent planene. Men den lange ventetiden har skapt nye uavklarte – og til dels uholdbare sider i saken. Tønsberg Næringsforening har gjort seg noen Esso-tanker, - til ettertanke. Tønsberg Næringsforening arbeider for at næringslivet i regionen skal få gode og forutsigbare rammer for sin næringsdrift, slik at de kan innrette seg og disponere riktig for fremtiden. Saken omkring utnyttelse av spillvarme og avfallsanlegget på Slagen er beklageligvis fortsatt alt annet enn forutsigbar. Bystyret i Tønsberg har to ganger vedtatt bebyggelses- og reguleringsplan for avfallsanlegget, både i 2007 og gjentatt i 2009. Både i 2008 og 2010 opphever Fylkesmannen i Østfold Tønsberg bystyres vedtak, etter at Fylkesmannen i Vestfold har erklært seg inhabil. Miljøverndepartementet har brukt 15 måneder på å fatte et vedtak om endelig godkjenning.

vens § 37). Lang saksbehandlingstid, med stadige avbrekk, er alt annet enn næringsvennlig. I løpet av den lange saksbehandlingstiden har Skagerak Varme valgt - og fått foreløpig godkjent – å bygge sitt alternative flisforbrenningsanlegg på Kilen. Dette igjen skaper nye problemstillinger; for det første må nå Skagerak Varme få endret sin konsesjon for å kunne gå videre med sin nåværende løsning. For det andre må kommunen ta stilling til Skageraks søknad om utvidelse av flisfyringsanlegget fra 5 til 15 MW. For det tredje står hovedproblemstillingen like uløst: Esso vil fortsatt fyre for kråkene på Slagen med man-

Lang saksbehandlingstid, med stadige avbrekk, er alt annet enn næringsvennlig.

Bak en slik prosess ligger mange utredninger og arbeidstimer, og ikke minst investeringsvilje. Her er samarbeidende firmaer engasjert for å vurdere lønnsomhet og avtalevilkår. Uavhengige instanser og firmaer er innleid og betalt for å utrede forhold som kan avdekke om prosjektet ivaretar naturområder, miljø og økonomi på en forsvarlig måte. Prosjektledere har brukt verdifull arbeidstid. Esso, og selvsagt også Hafslund, har hatt store kostnader forbundet med prosjektet.

glende utnyttelse av spillvarmen. At Miljøverndepartementet har omgjort Fylkesmannen i Østfolds avgjørelse, viser at prosjektet er et godt miljøtiltak og at utredningene som har vært gjort har vært gode nok. Så vidt vi vet er så nær som alle politiske partier i Tønsberg for fjernvarme basert på spillvarme. Både Esso og Hafslund, sistnevnte som bygger av avfallsforbrenningsanlegget, ønsker fortsatt å gjennomføre prosjektet, selv om det ikke lenger er gitt at prosjektet lar seg realisere.

Tønsberg Næringsforening er selvsagt for grundige utredninger som kartlegger alle sider av en sak – uten dette vil vi få feil premisser og gale vurderinger. Imidlertid må man også vurdere det rimelige i at klagere faktisk har en mulighet til å trenere saksbehandlingen hvis man aldri anser saken for “tilstrekkelig opplyst”, (jfr. forvaltningslo-

Skagerak Varme som nå bygger eget forbrenningsanlegg, er naturlig nok mer lunkne til å stå i sitt opprinnelige prosjekt. Tønsberg Næringsforening synes det er uheldig at Skagerak Varme, som i sin vesentlighet er eid av Statkraft AS, som igjen heleid av Statkraft SF - som igjen er 100% eiet av Næringsog Handelsdepartementet, har

fått godkjent et prosjekt som IKKE er i tråd med Skageraks Varmes konsesjon, samtidig som kommunens anke i primærprosjektet lå til behandling hos Miljøverndepartementet. Vi synes her å kunne ane konturer av forskjellsbehandling av privat og offentlig eide selskaper. Uansett er det vanskelig ikke å undre seg over at Skagerak Varme som et offentlig eiet selskap ikke som alle andre har avventet offentlig saksbehandling, men i stedet har brukt tiden på å jobbe for et samfunns og miljømessige dårligere alternativ. Alternativet vil også gi Skagerak en stor og dominerende rolle som varmeleverandør i Tønsberg. Dersom det hadde vært større forutsigbarhet mht saksbehandlingen i denne omfattende saken, ville neppe disse svært uheldige problemstillingene oppstått. Man bør kunne forutsette at offentlige myndigheter i større grad respekterer og arbeider i et tempo som næringslivet kan forholde seg til, slik at ikke private næringslivsaktører blir sittende igjen med en regning som for enkelte firmaer kan betyr kroken på døren. Esso har heldigvis muskler til å takle en slik økonomisk belastning. Det hadde neppe et mindre firma hatt. Forutsigbarhet i næringslivet skal gjelde for alle - både store og små bedrifter skal kunne innrette seg – og det bør ikke være størrelsen eller eierskapet av bedriften som skal avgjøre om den skal overleve saksbehandlingen. Å få kortet ned saksbehandlingstid, samt få denne under kontroll er nødvendig for at Vestfold kan gi næringslivet gode konkurranse- og utviklingsvilkår. Herværende sak er et eksempel på det motsatte. Verden er avhengig av nytenkere for å gå fremover. Det er særdeles hemmende for innovasjon, dersom flaskehalsen ikke er det faktum at man mangler en god idé eller prosjekt, men treg- eller feilaktig saksbehandling. Det er et offentlig ansvar å ta vare på flora, fauna og miljø, men de har også et offentlig ansvar for at ikke nytenkere og innovative bedrifter blir en utdøende eller truet art. En effektiv saksbehandling stimulerer næringslivet og gir

skapertrang og lyst til å drive næring. Det store spørsmålet blir nå om primærprosjektet er levedyktig, eller om saksbehandlere og politikere selv har satt beinkrok på et prosjekt som det i utgangspunktet var bred enighet om å igangsette. På vegne av vår medlemsbedrift, synes vi det er svært foruroligende dersom partene nå etter godkjenningen ikke skal vende tilbake til arbeidsbordet og fullføre prosjektet. Tønsberg Næringsforening ønsker derfor å få belyst følgende: 1) hvilke muligheter finnes for å få realisert spillvarmeprosjektet, og 2) hvordan man i fremtiden kan forhindre slike uheldigheter i saksbehandlingen. Tønsberg Næringsforening ønsker at saksbehandlere og offentlig forvaltning viser et ansvar overfor Esso, (og andre involverte virksomheter), som har investert mye tid og penger i et prosjekt som kanskje har falt til jorden på grunn av hendelser de ikke kan lastes eller bebreides for. Tvert i mot så viser også Miljøverndepartementets avgjørelse i ankesaken at de nødvendige hensyn har vært ivaretatt hele veien. Vi ber i et brev sendt administrasjon og politisk ledelse i Vestfold om en tilbakemelding i saken, herunder ovennevnte punkter 1 og 2, og at de nødvendige grep blir gjort slik at også dette industrieventyret kan få en heldig slutt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener å ha en sak som Tønsberg næringsforening bør engasjere seg i.

Tønsberg Næringsforening Eli K. Saastad, daglig leder Heidi Skjeggerød, styrets leder


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

29

NÆRING

Ny giv med unge krefter

I Larvik ble ord til handling da næringsforeningen arrangerte kick-off for unge i næringslivet sist uke. Oppmøtet viste at invitasjonen traff mål, engasjementet at foreningen både kan og vil. – Vi er opptatt av å inkludere alle kategorier som har interesse av Larviks næringsliv, og de unge er intet unntak - de er jo vår fremtid, sier en entusiastisk leder av Larvik Næringsforening (LNF), Tore Hansen. Han sier det er gledelig at nesten 60 personer har funnet veien til Sjøparken businesspark. Uskrevne utsagn som har kritisert Næringsforeningen for forgubbing, har vandret rundt i Larvik. På et møte i mars ble dette

Ungt pågangsmot – Det var tøft da regningen fra Narvesen var høyere enn inntektene, ler Sandtrø. Men likevel hadde guttene pågangsmot til å fortsette. – Vi hadde et ønske om å få til noe, og å vise de rundt oss at også vi kunne skape noe nytt, sier gründeren. Etter en tid ble Komplett.no blant de største leverandørene av datautstyr i Norge og Eric Sandtrø var på et tidspunkt den eneste eier av et børsnotert selskap i Sandefjord. Hans mor kom på denne tiden med det treffende spørsmålet: «Men Eric, når skal du få deg en utdannelse og en skikkelig jobb?»

Det er ikke alltid alderen som har noe å si, men mentaliteten. Eric Sandtrø

tatt opp og satt på agendaen. Kveldens samling i Sjøparken er et av grepene som gjøres for å få de yngre mer involvert i LNF, stråler lederen.

Ung gründer Eric Sandtrø, gründer og næringsdrivende, var tilstede for å dele sine erfaringer fra utvikling av selskapet Komplett.no. Selv var han rundt 20 år da han startet sin første bedrift og hadde mye spennende å fortelle om bedriftsutvikling. I hans tilfelle startet det hele med en enkel idé på slutten av 1980-tallet, da han og en kamerat tilfeldigvis fant ut at datadisketter var billigere i Kina enn i Norge. De bestemte seg for å importere, beholde noen og selge resten. Etter toll og frakt viste dette seg å bli de dyreste datadiskettene på markedet. Men de solgte diskettene billige, og det var populært. Dermed var det i gang. Det ble ikke mye penger i begynnelsen.

Sammen om næring En av initiativtakerne, Lars Egill Olavesen, var veldig fornøyd med oppmøte. – Jeg håper at denne kvelden

kan føre til større engasjement blant de unge i saker som LNF jobber for. Han presiserer at LNF ikke bare er for daglige ledere, men også for de unge som er tidlig i karrieren. – Samarbeid mellom både yngre og eldre medlemmer kan skape en ung og vital næringsfo-

rening som sammen kan bygge opp et sterkt næringsliv i Larvik, avslutter den daglige lederen av Alfa Eiendom, Lars Egill Olavesen.

TEKST OG FOTO: MAILÉN LETH tips@vestfoldblad.no

% 0 -5

Mange timers erfaring

Komplettgründeren delte mange av sine erfaringer på Sjøparken businesspark. En av dem var at man alltid må forsvare det man gjør. Man kan gjøre feil, men man kan ikke foreta seg noe uten å ha en god grunn for det. Han hadde løsningen på hvordan man kan bli flink: – Antall timer du legger ned er det eneste du lærer av. Være konkurrentbevisst, oppføre seg ordentlig og stille krav var også noen av tipsene han ga til en lydhør forsamling.

Slipp unge til

slippe til. – Det er ikke alltid alderen som har noe å si, men mentaliteten, legger han til.

Ellers oppfordret han alle bedrifter til å ta inn yngre krefter. – Hvis jeg hadde blitt spurt om jeg nå ville ansatt meg selv som ung, hadde jeg nok svart nei, sier en humoristisk Sandtrø, men påpekte at det er viktig at man lar unge, nytenkende

SKOSALG! Opptil pptil

Helsehuset tlf. 33 31 91 35

Kammegt. 4 3110 Tønsberg

Tilbudet gjelder gje jelder hele he ele august.

Lev godt i trygge hender.

www.medicus-plesner.no


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

30

næring

500 TV-sendinger TV Vestfold markerte sist fredag at de har hatt 500 sendinger av det daglige magasinet Vestfold i dag. Mathea Skaalevik Pihl var tidligere journalist i Vestfold Blad, men har i dag blitt et kjent fjes i TV-ruta. –Vestfold i dag er et aktualitetsmagasin hvor vi dekker små og store saker og gjør seerne kjent med nye sider av Vestfold, sier redaktør i TV Vestfold, Rune Nordseter. Vestfold i dag har 36.000 daglige seere. –Vi ønsker å være profesjonelle og at folk skal kjenne seg igjen i Vestfold i dag. Noen etterlyser mer nyheter, men vil være mye mer krevende, fortsetter Nordseter. Mathea Skaalevik Pihl (35) fra Sandefjord er utdannet TV-journalist, men har i flere år vært skrivende journalist. Hun var også med fra starten i Vestfold Blad. –Det er alltid spennende å skifte beite, og nå fikk jeg brukt for det jeg egentlig er utdannet som. Det er stor forskjell på å jobbe i avis og TV, men jeg synes det er spennende og hyggelig å jobbe med Vestfold i dag, sier Mathea Skaalevik Pihl. Tekst: Silje E. Mossestad Foto: ADRIAN SEIPPEL/TV VESTFOLD

Næringsblikk på god oppvekst

– Dagens barn og unge er fremtidens deltakere i samfunns- og næringsliv. Derfor engasjerer NHO seg i God oppvekst-prosjektet i Vestfold som inviterer til konferanse 30. september, sier regiondirektør Einar Røsås. God oppvekst er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige aktører og næringslivet i Vestfold for å gi alle barn og unge i fylket et godt liv, kvalifisere dem for arbeidslivet og åpne muligheter for høyere utdanning. En av målsettingene er at innen 2018 skal 95 prosent av de som begynner på videregående opplæring fullføre denne utdanningen. Prosjektet inviterer til God oppvekst-konferanse på Nøtterøy Kulturhus den 30. september. I prosjektet deltar alle kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, NAV, KS, Politiet, Helse Sør-Øst, LO og NHO. – Skolen er næringslivets viktigste leverandør, og vi engasjerer oss i dette arbeidet for å bidra på vår måte til at både grunnskolen og videregående opplæring fungerer enda bedre i sin viktige oppgave, sier Røsås. – Ett av næringslivets bidrag er å medvirke til å skape nye og tettere nettverk mellom skoler og lokalt næringsliv slik at bedrifter og virksomheter i større grad kan være en tilleggsarena for læring og motivasjon.

Du kan lese mer på www.nho.no/vestfold

En ærlig fotba - mannen du bare må tåle

– Du kan ikke tenke langsiktig som fotballtrener, men må stille krav til type jobb du tar, sier Arne Sandstø som har som jobb å lede Sandefjord Fotball fram mot seier uke etter uke. Lik utallige vestfoldinger har han en samboer som ikke bryr seg om fotball, og den største aktiviteten utenom jobb blir å løpe etter en fireåring og en seksåring. Lite skiller Arne Sandstø fra andre menn i førtiåra, hvis vi ser bort i fra at han i sommer har drevet Sandefjord Fotball fram mot seks seire på rad. Det er med en viss frykt for å bevege seg på ukjent farvann dette intervjuet gjennomføres. For det er ingen hemmelighet at fotballkunnskapen er lav hos meg som journalist.

Nærmere hjemme Likevel er det noe som forundrer og pirrer nysgjerrigheten også hos oss som ikke føler gleden boble eller hjertet briste med fotballagets opp- eller nedturer. For vi lar oss jo rive med av seirer, og synes tap er kjedelig. Men hvordan er det egentlig å jobbe som trener, være mannen nær sagt alle har en mening om, og som aldri kan planlegge karriere og arbeidssted like langsiktig som folk flest? – Nå jobber jeg nærmere hjemmet, og ser familien nesten daglig, sier treneren, og trekker fram at før han begynte i Sandefjord pendlet han fast med Villanden mellom Flesland og Geiteryggen. Den manglende langsiktigheten i forhold til jobb, i kombinasjon med familie, er noe de alle har blitt vant til å leve med. Den bekymrer ikke.

Slipper lokalavisa Med jobb i Vestfold og Sandefjord er tilværelsen mer normalisert. Samboeren synes også det er greit å slippe å lese sider opp og ned i lokalavisa om mannens meritter som trener, for hun er ikke spesielt opptatt av spillet på den grønne matta, skal vi tro Sandstø. Han trives godt her i Vestfold, selv om det også var en god erfaring å trene

Løv Ham i fødebyen Bergen der han har både familie og venner. Kun en ukes ferie i løpet av sommeren blir gladelig akseptert, når en måned lokker i løpet av vinterhalvåret. Denne gangen er det Mexico som glimrer i det fjerne. Men barnas skolegang kan bli en liten feriebekymring i fremtiden, medgir Sandstø.

Kortsiktig hverdag – Du kan ikke tenke langsiktig som fotballtrener, men må stille krav til type jobb du tar. Jeg har sagt nei til en rekke klubber fordi det ikke har passet. Det tenkes mye timing, sier mannen som har jobbet profesjonelt med fotball siden 1988. – Mye kunnskap har kommet inn gjennom sportsutviklingen, kunnskap som fint kan brukes på andre områder,

han gjerne mer om. Det er noe en fotballspiller ikke må glemme å gi seg tid til, sier Sandstø. Og da mener han i spillet der nede på gresset. På trening og når det virkelig gjelder. – Vi må aldri glemme hvorfor vi har begynt å spille fotball. I alt alvoret kan en spiller lett glemme å ha det gøy, og det blir prestasjonshemmende. Det er viktig både for spiller og trener å ha gode sosiale antenner – og å ha det gøy, mener treneren.

Alle må heve seg

sier Sandstø. En han ser på som en slags mentor, er Hans Trygve Kristiansen. Han merker at en del av det han gjør i jobben som trener, er preget av tankesettet til mannen som i dag overfører kunnskap fra idretten til næringslivsledere. Sandstø ser at bedrifter kan ha nytte av tankesettet som ligger bak et suksessrikt fotballag.

Men hvordan får han til det som for mange virket umulig en gang i våres, å lede de blå guttene fra seier til seier en sommer i gjennom? Hva krever han av den enkelte spiller? – De må alle vise en god innsats og kunne løpe. Ellers kommer du aldri noe sted innen fotball. Det er ikke bare å knipse, og så være der på en kampdag. Jo mer hver enkelt kan heve seg, jo bedre blir laget. Det hjelper ikke at syv mann gjør det riktig når det stopper opp hos den åttende, svarer treneren, og peker på det han mener har bidratt til oppsvingen Sandefjord Fotball har hatt de siste ukene. – Et lag består av forskjellige individer, der alle må prestere sitt ytterste. Det viktigste her har vært å løfte de som har nærmet seg sitt bunnivå opp mot det beste de kan, da presterer laget jevnere, sier Sandstø.

Drømmejobben

Tydelige meldinger

– Fordelen vår er at vi er sammen hver dag innenfor noen hvite linjer. Vi kan lettere tydeliggjøre hverandres roller. Det er ikke like lett i en bedrift hvor mange sitter spredt og se hvor skoen trykker, sier Sandstø. – Hvis du skulle ha jobbet med noe helt annet, hva skulle det ha vært? – Jeg har drømmejobben, og retter blikket mot å gjøre den bra til en hver tid. Skulle det være noe annet måtte det være noe som har med mennesker å gjøre – det er det som er gøy, sier Sandstø.

Blir du sint? – Ikke ofte. Jeg kan være med i heftige diskusjoner og kan engasjere meg, men jeg har ikke fått noe rødt kort, for å si det sånn, svarer han, og legger til at han kan nok være veldig tydelig i sine tilbakemeldinger, for han liker å stille tydelige krav. Han har forsøkt å ta med seg god lærdom fra trenere han har møtt og hatt gjennom karrieren. – Jeg har forsøkt å plukke med meg alt som var bra, og spesielt lagt vekt på å være profesjonell, tydelig og rettferdig. Jeg sier i fra der og da. Da vet spillerne hvor de har meg, og hva jeg forventer av dem. Jeg må ha tydelige krav til hver enkelt. Jeg pakker ikke noe inn. Det er viktig hver eneste dag at jeg er tydelig på hva som er bra for hver enkelt – og hva som ikke er så bra. Når dette gjøres over tid vinner jeg på ærlighet. De skjønner at jeg vil det beste for laget, det beste

J  eg kunne nok blitt litt for tydelig og litt for direkte for dem. Men hadde damene tålt meg hadde de blitt gode.

Det er en lett tone mellom de unge spillerne og Arne Sandstø. En ærlig, direkte og rettferdig lederstil bidrar til at hver enkelt presterer sitt beste.

Glemmer aldri gleden Og akkurat det med å ha det gøy snakker


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

31

NÆRING

allsjel

“åtte til fir

e”

Har du elle en spen r med kjenne nende j ob r et yr ke du noe b, lø kan ftes fra som bu n m så rde få k unn skap flere tips om @ve det? stfo ldbl ad.n o

FAKTA OM ARNE SANDSTØ: Født 21.oktober 1966 i Bergen. Pendler mellom hjemmet i Skien og jobben som fotballtrener i Sandefjord. Har selv spilt for Brann, Tennis Borussia, Hertha Berlin, Lillestrøm og Odd Grenland. Har vært trener for Odd Grenland, Start, Notodden Fotballklubb og Løv-Ham før han ble trener for SF i mai. Største fotballøyeblikk: Å vinne cupfinalen 2000 som leder for Odd Grenland. Seierslåten: Ingen egen låt, for ingenting slår det felles jubelbrølet i garderoben etter en seier! Verste fotballopplevelse: Tapte 0-5 for Tromsø med Odd i 1999. Vi rørte nesten ikke ballen og ble rett og slett rundspilt. UTENFOR FOTBALLBANEN: Sist leste bok: Drageløperen Favorittmusikk? Hører på absolutt alt. Kanskje aller mest på hard rock

Jeg må ha tydelige krav til hver enkelt. Jeg pakker ikke noe inn.

for Sandefjord, sier Sandstø.

Hva så med damene? Kunne du ha trent et damelag? – Jeg vet ikke. Jeg har vært på kurs med damelagstrenere. Jeg kunne nok blitt litt for tydelig og litt for direkte for dem. Men hadde damene tålt meg hadde de blitt gode. Det er jeg helt overbevist om, smiler Sandstø, og medgir at det hender at han ikke blir tålt. – Alle er ikke rede for å høre ting tydelig og klart. Da må DE finne på noe annet å gjøre.

– Da lærer du å forberede deg og prioritere riktig. Dette er også nøkkelord for treningen han har med spillerne på SF. Når mulig-

Jeg har ikke tro på magien. Ting kommer når du utfordrer det. heten åpner seg, eller de får ”rom” som den fotballkyndige sier, da vet laget hva de skal gjøre. Og de griper muligheten.

Et beskyttet liv i Norge

Tror ikke på magi

Han mener fotballspillere i Norge har hatt det godt og beskyttet. Selv har han erfaring fra fem år som proff spiller i Tyskland. Der måtte alle selv sørge for at de var gode, og nærmet man seg et dårligere nivå var det ingen hjelp eller motivasjon å få fra andre.

– Jeg har ikke tro på magien. Ting kommer når du utfordrer det. Nå er vi offensive. Står høyere. Vi har troen, for vi en åpning på det vi vet kommer, ser vi der. Vi ser hvor det er gunstig for oss å komme, og setter fart, sier Sandstø. Han forklarer at å drible godt og skyte

mål kommer gjennom å fungere godt som lag. Derfor har han ikke stort treningsfokus på det å lykkes med innlegg. Det kommer av seg selv så lange man fungerer som lag. Det har sommerens seire vist guttane i SF.

Vestfold vinner med SF Sandstø mener fotballen i Vestfold vinner på det gode samarbeidet SF har med 20 klubber rundt om i fylket. Det er bedre å utvikle gode spiller herfra framfor halvgode kjøp fra utlandet. – Det er ekstremt viktig for Vestfold å få frem best mulig spillere. Det kan bli kaos med for mange utlendinger. Det er viktigere å ha en ung lokal mulighet til å bli god, enn en utlending som ikke er god. Vi må være gode og nøye nok med dem vi skal ha. Mye styres av følelser og resultater, da er det viktig å ivareta spillerne godt når de først er her, sier Sandstø.

Hvem kandu huske fra oppvekst/ungdom som inspirerte og motiverte? Hadde en kalender med Samantha Fox på gutterommet. Hun ble jeg inspirert av. Hva er god kvalitetstid med familien? He, he, å slåss med ungene i senga.

Tøffe tak i vente Akkurat nå er tankene på nytt ved neste kamp. Utfordringene de vil møte mot Bodøglimt på matta. Et lag med noe av den samme trenden å se tilbake på som Sandefjord. Som også har gjort endringer på ledersiden og fått et oppsving. – Da vil vi møte spillere med mye tippeligaerfaring. Det blir en tøff prøvelse der vi har hjemmefordel, sier Sandstø. Han skal uansett sørge for at rundt 3.000 publikummere på tribunen får det de har kommet for å se - god innsats fra hjemmelaget på en stadion som er et lag i tippeligaen verdig.

TEKST OG FOTO: MARIANNE HENRIKSEN marianne@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

32

næring

Ingeniørkunst preger fylket

Ingeniørene som er organisert i NITO feirer 75 år. Les hvordan denne yrkesgruppen har bidratt til vekst i Vestfold og Norge: Fantes det ”vikingingeniører”, leder i NITO Vestfold, Geir Bakken? – Det var nok smått med tittelen ingeniør den gang, men de hadde jo et hode å tenke med. Vi tillater oss å trekke fram Osebergskipet som en av den tidas store, teknologiske bragder, og som nå rekonstrueres i Tønsberg. Og Vestfold er jo virkelig vikingfylket, noe det har blitt større bevissthet om i de seinere år, svarer Bakken.

Fra vikingtid til oljeog hvalfangst Bakken forteller at vikingtida også innebærer starten på noe NITO mener har preget vestfoldingene, en utferds- og oppdagelsestrang, og ureddhet. Stikkord i så måte er de omreisende vikingene i øster- og vesterled, skipsfarten, verfts- og verkstedsindustrien, hvalfangsten og oljeindustrien. – Etter hvert fikk vi ingeniørutdanning med stort fokus på å skolere folk til å kunne fungere innenfor disse næringsområdene, med marinen i Horten som starten, forklarer Bakken.

Avdekket ny form Og ikke bare var Osebergskipet i sin tid en bragd, og antakelig det første store vikingskipet som hadde seil. Det er sannsynligvis det skipet blant de som er fun-

net, som har den flotteste utsmykkingen. I forbindelse med nybyggingen i Tønsberg, har man engasjert ingeniører ved Marintek/ NTNU i Trondheim for å finne fram til den mest sannsynlige formen for et slikt skip ut fra dets seilingsevne. Konklusjonen i denne prosessen, er at skipet nok hadde en annen form enn den man finner på ”originalen” på Bygdøy.

Så kom bergingeniørene Norge er som kjent et land som har ligget i utkanten av den tekniske/teknologiske utviklingen i Europa. – Ingeniørbegrepet kom i bruk på 1500-tallet i de latinske land, først og fremst innenfor militæret, og knyttet til bygningskunsten, forklarer Bakken. Mot slutten av 1700-tallet kom begrepet ingeniør også i bruk i Norge, og bergingeniører utdannet på Kongsberg er de første som får tittelen ingeniør. – Her i Vestfold er mye av ingeniørhistorien knyttet til frigjøringen fra Danmark, og Norges behov for egen marine! Og det skjedde nesten tilfeldig, smiler Bakken. Fredriksvern verft fungerte som flåtebase under dansketida fra 1750, og ble Norges base i 1814. Etter etableringen som

Vikingenes skipsbygging fascinerer verden. National Geographic filmer her båtbyggerne Geir Røvik og Thomas Finderup under oppmålingen av forstevnen sist sommer. Over ser vi Geir Røvik med verktøy konstruert slik de ble på vikingtiden. Foto: Einar Erlingsen/ Marianne Henriksen

var man helt enige om størrelser og omfang.

Startet med krigsfartøy

Geir Bakken, leder for NITO Vestfold gir oss et tilbakeblikk på ingeniørkunst og organisering i Vestfold.

egen stat og med planer om opprusting av egen flåte, ble Stavern for liten.

Tilfeldighetenes valg Kommisjonen som arbeidet med lokalisering hadde ikke Horten på sin liste, men en tilfeldig overnatting i Horten for lokaliseringsutvalget og talegavene til skipsreder Baltzer Rustad, endte allikevel med positiv innstilling for Horten. Den 21. november i 1818 ble det bestemt at marinen skulle legges til ”Hortenstangen”, og stedet ble etter hvert oppkalt etter kronprins Carl Johan. Dette var starten til ingeniørhistorien i Horten og Vestfold. Forsvarsplaner ble lagt, skip skulle bygges, og heller ikke da

Bakken forteller engasjert videre om dagens debatt rundt svensk- eller amerikanskproduserte jagerfly, at også NITO har sine klare meninger her. Ved overgang fra bygging av treskip til ”mekaniske verksted”, ble det tydelig at man manglet kyndig personale. Det fantes den gang ingen teknisk-/ingeniørfaglig utdanning i Norge, så man måtte opprette dette selv. – «Den tekniske skole i Carlhjohansvern» ble godkjent av Marinedepartementet den 7. februar 1855, og dette var forløperen til nåværende Høgskolen i Vestfold, som derfor feiret sitt 150 årsjubileum i 2005, sier Bakken. Det startet med krigsfartøy til Den norske marine, mens Høgskolen nå har fag også innenfor humanoria, og sykepleierutdanning.

Stiftelsen Hvor ble det av NITO i denne utviklingen? Organisasjonen ble, som du kan regne deg fram til stiftet i 1936, og Vestfold stod svært sentralt når det gjelder organisering av ingeniører. På den tid var det «mellom-

teknikerskoler» i Horten, Oslo, Bergen og Trondheim. Hortensteknikernes Forbund ble stiftet i 1905, og Norsk Teknisk Landsforbund i 1921.

12-kroners kontigent Det var disse to organisasjonene som forhandlet, og som med 28 delegater stiftet NITO på Continental i Oslo 1. mars 1936. (Det skal nevnes at daværende NIF, nå Tekna, allerede eksisterte på den tid). – Det var enighet om en relativt høy kontingent, 10-12 kroner til et sentralt ledd slik at man kunne tilsette kontordame og gi ut medlemsblad, humrer Bakken. Foreningens første formann var Frithjof Svendsen, som hadde verv i organisasjonen helt inn i 60-årene. Svendsen framforhandlet avtalen mellom de to foreningene, sammen med hortensmannen Albert Fougner. Mange av de involverte hadde arbeidet ved NEBB i Oslo (Norsk Elektrisk & Brown Boveri). I dag er NITO Norges 5. største fagforening, med nærmere 70.000 medlemmer. Sekretariatet ligger i Oslo, mens det er avdelinger over hele landet med avdelingskontorer i alle fylker, og et stort tillitsmannsapparat med godt skolerte medlemmer.


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

33

NÆRING

- idag og som for mer enn 1000 år siden

Bourbon Orca fra Ulstein Verft er et skipseksempel som viser at moderne teknologi har tatt i bruk det NITO kaller en «ingeniørbragd» på vikingtid. Foto: Ulstein Group/Tony Hall

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) fyller 75 år i 2011. Ingeniører fra Horten/ Vestfold var sentrale ved etableringen i Oslo 1. mars 1936. NITO har i dag nærmere 68.000 medlemmer, noe som gjør den til landets 5. største fagforening, og den største for ingeniører/ teknologer. 2.800 av disse tilhører Vestfold avdeling. Lokallagene ble slått sammen til NITO Vestfold i 1993. NITO Vestfold ledes i dag av Geir Bakken, som jobber på Norautron som ligger i det viktige elektronikkmiljøet i Horten. I jubileumsåret vil avdelingen presentere ingeniøren/teknologen i flere artikler i Vestfold Blad, samt litt ukjente sider ved ingeniørfaget i spalten «Visste du at...».

Faksimile fra stiftelsen av NITO.

Osebergskipet og dagens teknologi Historien etterprøves, hvordan så egentlig Osebergskipet ut? I dag bygger man nytt Osebergskip ved Oseberg kulturhus i Tønsberg. Geir Røvik leder prosjektet, og det bringes inn ny teknologi for å etterprøve historien rundt skipet, som ble rekonstruert tidlig på 1900-tallet. Så de seilende skip slik ut som det Osebergskipet som ligger på Vikingskipshuset på Bygdøy? Var det forskjell på havgående og innaskjærs skip? Hvilken form på skipene var mest effektiv?

Ny teori og feiltolkninger Røvik har sammen med Marintek/SINTEF testet modeller av det originale Osebergskipet, og en 1:10 modell basert på ny teori om hvordan skipet så ut for å kunne seile best. Røvik konkluderer med at det originale skipet sammensatt ut fra feiltolkninger. Det nye skipet vil ha vesentlig bedre sjøegenskaper. Også på andre felt forsøker stiftelsen nytt Osebergskip å trekke på nyere teknologi. Dagens containerskip er naturlig nok bygd opp med en rekke hulrom, og dertil hørende behov for avstivninger av skroget for å kunne tåle tung last og sjøens

påvirkning. I denne forbindelsen kan byggerne av Osebergskip trekke på forskning rundt containerskip, for å skjønne hvor i skipene belastningene blir store.

Ny ingeniørbragd Ulstein Verft i Ulsteinvik produserte sin ”Bourbon Orca” for levering sommeren 2006. Det er et ankerhåndteringsfartøy, type AX104. I 2005 ble skipsdesignet kåret til ”Årets ingeniørbragd” av Teknisk Ukeblad. Det er basert på det nye, innovative X-BOW skroglinjedesignet fra Ulstein Design. Denne bakoverlente baugformen blir av mange assosiert med baugen på de gamle vikingskipene. Videre er skipets form inspirert av hval, delfin, gamle krigsskip og torpedoens form. Dette gir høyere fart og bedre drivstoffeffektivitet, altså miljøgevinster. Slag og vibrasjoner, samt stamping og hiv blir vesentlig redusert. Altså veldig spennende aspekter i forhold til vikingskipene, der moderne teknologi tar i bruk det NITO kaller en ”ingeniørbragd” på vikingtid. TEKST: MARIANNE HENRIKSEN Kilde: NITO Vestfold

Arrangerer familiedag I jubileumsåret vil avdelingen presentere ingeniøren/teknologen i en serie artikler i Vestfold Blad. Medlemsfest og familiedag arrangeres ved Støperiet/ Nye Osebergskipet 26.-27. august. Der er man på historisk grunn i mer enn en forstand.

Horten - et knutepunkt Akkurat som kommisjonen tok ferge fra Moss til Horten for møter i 1815, er det i dag såkalte Oslofjordmøter mellom tillitsvalgte i NITO fra avdelingene rundt Oslofjorden der representantene fra Østfold som kommer sjøveien med ferga. Horten er fortsatt et sentralt knutepunkt i Oslofjordområdet. Nå arbeides det videre med koordinering av utdanningsinstitusjoner og eventuell etablering av universitet.

En sentral medspiller Norsk Teknisk Museum (NTM) ligger i dag på Kjelsås i Oslo, og inneholder en masse spennende ting. Mange av oss i Vestfold har vært på klassetur dit. Museet ble stiftet i 1914 i forbindelse med jubileumsutstillingen på Frogner som skulle markere at det var 100 år siden Norge fikk sin grunnlov, og skulle vise overgangen fra bondesamfunn til, nettopp, industrisamfunn. Utstillingen trakk 1,5 millioner besøk over 5 måneder. I denne sammenhengen kan vi nevne at Museet åpnet sine første permanente utstillinger i underetasjen av Vikingskipshuset på Bygdøy. Allerede før NITO ble stiftet, befant altså ingeniører/teknologi seg i samme hus som vikingskipene, den gang riktignok Gokstadskipet som Vestfolds representant. Osebergskipet fikk plass først i 1957. NITO har vært en sentral medspiller for museet gjennom alle år.


34

annonser

Vestfold Blad    august 2011    uke 33


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 35

UKE 33

ASKJEMS CAMPING-CENTER INVITERER DEG TIL :

BRUKTMESSE

SEM VED TØNSBERG 18. - 20. AUGUST

Bli med på årets salgsuksess! – Vi har Skandinavias største utstillingshall med plass til 150 enheter

Åpningstide

r:

Torsdag/freda g 9-20 Lørdag 10-16

1 % RENTE*

Norges lave ste caravan *)Gjelder utval rente gte vogn er/bobiler. Eg enand.:min.35% Eksempel 1: pr is kr 369000,0 0 EK 35%. Rente 1% 60 m nd. Effektiv rente bl ir da 2,49%

Rentekupp p å utvalgte vogner/bob iler

MESSEKAMPANJE VOGNER

Alle brukte vogner leveres med: • Fortelt • TVantenne • Løs radio • Utvendig gassgrill • Vinterlagring

Vi serverer GRATIS pølser, brus og kaffe

MESSEKAMPANJE BOBIL Alle brukte bobiler leveres med: • Markise • TVantenne • Radio/CD • Navigasjon • Vinterlagring

Flere gode tilbud - opptil 50% på diverse sommervarer i vår rekvisitabutikk

www.askjems.no - Åshaugveien 4, 3170 Sem - Tlf. 33 30 13 00


36

annonser

Vestfold Blad    august 2011    uke 33

GON 2

12 nye boliger

Suksessen på Gon fortsetter - 12 nye boliger • 6 eneboliger i rekke, BRA 141m2, 4 soverom Innskudd fra kr 1.188.000,Fellesgjeld fra kr 2.206.000,• 3 tomannsboliger, BRA 108m2, 3 soverom Innskudd fra kr 943.000,Fellesgjeld fra 1.751.000,-

Følg Gonveien til du ser prosjektskiltet

Mer informasjon på www.labo.no, tlf.: 33 13 85 00/478 92 666, eller stikk innom i Prinsegata 4

Ditt område. Vår lokalkunnskap. NANSET - 2 lekre selveierleiligheter i horisontaldelt 2m.bolig i attraktivt område Jonas Liesvei 12 Prisant.: kr 1 690'-1 790' Omkostn.: 2,5% + 3 685,Boligtype: Selveierleiligheter Bra/P-rom: Leil1:103/73m2 Leil2:103/73m2 Byggeår: 1950 Finnkode: 29369855

www.terra.no BYSKOGEN -Innholdsrik enebolig i populært boligområde med utsikt et

h

Ny

Visning: Lørd. 20/8 kl. 12-13

Daglig leder/Megler MNEF: Janne Rygge, tlf: 95 00 96 40 jcr@terraeiendom.no www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken

t

he

Vi samarbeider med LARVIKBANKEN

Eiendomsmegler MNEF: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken

TVETENEÅSEN -Lettstelt 3 r. andelsleil. i 1. etg. Fint beliggende i enden. Ny

Tagtvedtveien 3 Prisant.: kr 2 490 000,Omkostn.: 2,5% + 3 685,Boligtype: Enebolig Bra/P-rom: 204/177 m2 Byggeår: 1960 Tomt: 598 m2

HAVNEVIK / SVELVIK - Moderne hytte m/god standard og herlig fjordurtsikt!

Amurveien 66 Prisant.: kr 285 000,Fellesgjeld: kr 1 111 260,Totalt: kr 1 396 260,Omkostn.: kr 1 062,Felleskost.: kr 6 416,Boligtype: Andelsbolig Bra/P-rom: 65/65m2 Ant. rom: 3 Byggeår: 2005

Svelvikveien 713 Prisant.: kr 1 490 000,Omkostn.: 2,5% + 3 685,Boligtype: Hytte Bra/P-rom: 67/67m2 Byggeår: Ukjent Tomt: 530m2 Finnkode: 29797918

Visning: Torsd. 18/8 kl. 17-18 Daglig leder/ Megler MNEF: Janne Rygge, tlf: 95 00 96 40 jcr@terraeiendom.no -

Eiendomsmegler MNEF: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 37

UKE 33

eiendomsmegler1.no

HORTEN • STORGT 26/28 • TLF 33 03 18 18

En handel du skal leve med

Tom Lund Eiendomsmegler Tlf. 91 36 32 77

Horten Sentrum

Mona Langangen Eiendomsmegler Tlf. 95 27 04 88

Truls Romdahl Eiendomsmegler Tlf. 91 32 02 30

Thomas Olsen Eiendomsmegler Tlf. 93 45 79 02

Totalrenovert leilighet over 2 etasjer i klassisk teglstensbygård Prisant. kr 2 380 000,Omkostninger: Felleskostnad: P-rom/bra: Etasje: Byggeår: Eierform:

ca. 2,7% kr 500,- pr. mnd. ca. 113/115 kvm. Første etg. og kjeller 1911/2006 Eier

Adresse: Kontakt:

C. Andersensgate 11 Truls Romdahl Eiendomsmegler/ Avd. leder 913 20 230 Lør 20/8 kl 13:30-14:30, velkommen!

Telefon: Visning:

eiendomsmegler1.no

Horten/Karljohansvern

Utsøkt og gjennomført oppusset leil. i flotte omgivelser Prisant. kr 3 100 000,Andel fellesgj.: Totalt: Omkostninger: Felleskostnad: P-rom/bra: Byggeår: Eierform:

kr 874 366,kr 3 974 366,- + omk. kr 1 110,kr 6 192,- pr. mnd. ca. 148/153 kvm. 1841/2006 Andel

Adresse: Kontakt:

Øvrevei 8 C Truls Romdahl Eiendomsmegler/ Avd. leder 913 20 230 Lør 20. aug. 15:00-16:00, velkommen!

Telefon: Visning:

eiendomsmegler1.no

Horten/Tveiten

Nyere enebolig i populært nabolag, med solrik tomt og romslig garasje Prisant. kr 2 800 000,Omkostninger: P-rom/bra: Ant. soverom: Byggeår: Tomt:

ca. 2,7% ca. 116/125 kvm. 3 1994 497 kvm.

Adresse: Kontakt:

Granlyveien 7 H Truls Romdahl Eiendomsmegler/ Avd.leder 913 20 230 Lørdag 20/8 kl 12-13, velkommen!

Telefon: Visning:

eiendomsmegler1.no

La flest mulig se din boligannonse! Gjennom Vestfold Blad når du potensielle kjøpere over hele fylket. Spør din megler om annonsering i avisen som når flest i Vestfold.

90.000

husstander får Vestfold Blad hver uke.


38

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

“MOMSFRI” MÅNED PÅ SOLAVSKJERMING VI TREKKER FRA

÷25%

GRATIS

befaring og montering. 7 ÅRS GARANTI på markiser.

Adresse: Nansengt 7, Larvik. Tlf butikk: 33 11 51 00, Mobil: 97 87 25 70

AUGUST 2011

UKE 33

INNVENDIG SOLAVSKJERMING VI TREKKER FRA

÷25% MOMS

MOMS

Du finner oss ved siden av Amfi, vis-a-vis den gamle DNBNORbygningen på torget i Larvik.

er Sa lg på ut st ill ing sm od ellns

KOM Å SE VÅRE LEKRE LØSNINGER

YEE-HAW!

Vi har fortsatt salg!

høste Vi rydder plass til r ut rfo de r lge se nyheter og fra TGI er ell od diverse utstillingsm r. se pri e ert til sterkt redus .” lla mø “ Førstemann til

Diverse vesker fra CEANNIS

-50%

Alle SOMMERVARER

-50%

PALMA

Før: 1.990.Nå: 1.490.-

50% på solstoler og solsenger fra FIAM

50% Teakmøbler fra BLOOM

PALMA TØNSBERG. Rådhusgaten 4, nedenfor torget. Telefon 33 61 10 31. Åpent: mandag- fredag 10-18, torsdag 10-19, lørdag 10-16


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

ANNONSER 39

UKE 33

Stilling ledig

SANDEFJORD KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE

LEDSAGER Sandefjord kommune gir tilbud til en hørselshemmet elev ved Signo kompetansesenter i Andebu. Eleven kjøres i drosje fra hjemmet til Signo om morgenen kl 08.00 med retur etter endt skoledag ca. kl 14.30. Det er behov for ledsager i drosjen. Skole- og barnehagekontoret søker derfor etter en person som kan følge eleven til og fra kompetansesenteret. Det er en fordel, men ingen betingelse, at vedkommende har erfaring fra arbeid med funksjonshemmede barn. Vi vil vektlegge personlig egnethet. Ukentlig arbeidstid vil utgjøre ca.12 timer. Stillingen avlønnes som assistent/fagarbeider m/fagbrev. Nærmere opplysninger ved henvendelse til skole- og bhg.kontoret v/konsulent Bjørn Stensrud, tlf. 33 41 66 89. Søknadsfrist: 21.08.11. Tiltredelse etter nærmere avtale. For fullstendig utlysning og søknadsskjema se www.sandefjord.kommune.no

KUNNGJØRINGER GRUNNSKOLEN I SANDEFJORD

Nytt skoleår starter mandag 22. august 2011. 1. trinn møter kl. 11.30 og 2.-10. trinn møter kl. 8.30 med følgende unntak: Framnes skole Krokemoa skole

1. trinn møter kl. 09.00 1. trinn møter kl. 09.30-12.45 2.-7. trinn møter kl. 08.30.-12.45 Alle må ta med mat. 1. trinn møter kl. 09.30 1. trinn møter kl. 12.00 og 2.-7. trinn kl. 09.00 1. trinn møter kl. 09.00 1. trinn møter kl. 08.45-13.10 2.-7. trinn møter kl. 08.30-13.10

Mosserød skole Ormestad skole Virik skole Store Bergan skole

Breidablikk ung.skole Elevene møter kl. 08.20 Varden ung.skole Elevene møter kl. 08.20 Alle må ta med ransel. Sandefjord kulturskole Elever og foreldre møter til oppstart og timeavtaler kl. 17.00 i Auditoriet v/ hovedinngang på Sandefjord videregående skole. Skole- og barnehagesjefen

Problemer med leietaker? Storgaten 27 • 3126 Tønsberg Tlf 33 30 14 00 www.utleiemeglingen.no

KJEKK Å HA KJEKK Å HA EndA EndA KJEKKErE Å HA KJEKKErE Å HA

TILHENGERTOPPER

PASSER DE FLESTE HENGERTYPER TILHENGERTOPPER MARKEDSLEDER • 3 ÅRS GARANTI PASSER DE FLESTE HENGERTYPER WWW.JAXAL.NO PASSER DE FLESTE• 3HENGERTYPER markedsleder års garanti markedsleder • 3 års garanti WWW.jaxal.no WWW.jaxal.no

Valleåsen 2, Tlf. 33 06 33 00

ÅPNE POLITISKE MØTER PÅ RÅDHUSET Formannskapet, tirsdag 23. august, kl. 18.00.

Dokumentene kan leses på Sandefjord bibliotek og på kommunenes nettsider.

BARNEVERNVAKTA Folkeuniversitetet Sør-Øst er regionens største leverandør av kunnskap for voksne. Ca 25.000 personer deltar på kurs og arrangementer hvert år. Vi har 81 fast ansatte medarbeidere og hadde en omsetning på 103 millioner i 2010.

Kultur/opplevelser for voksne Vi søker en markeds- og studiekonsulent som skal planlegge, igangsette og koordinere våre kulturaktiviteter i Vestfold, med kontorsted Tønsberg. Målgruppen er voksne mennesker, og mottoet er et meningsfylt liv.

Kvalifikasjoner: • Samfunns- og kulturinteressert • Resultatorientert, selvstendig og utadvendt • Fleksibel og kreativ • Opptatt av service og kundetilfredshet • Høyere utdanning og /eller variert erfaring innen reiseliv, kultur eller lignende Søknad med CV sendes pr mail innen 31. august 2011 Kontaktperson: reidun.weaas@folkeuniversitetet.no

Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag

Tlf. 33 31 02 03 kl. 17.00–24.00 kl. 18.00–03.00 kl. 18.00–24.00

Bakvaktberedskap ved behov for akutt bistand på natt, dagtid, helg og høytider. Yter øyeblikkelig hjelp til barn, unge og deres foresatte. Beredskap også utenom åpningstider ved behov for akutt bistand. Sandefjordsveien 3 - pb 2025 - 3202 Sandefjord. Telefon: 33 41 60 00 - Fax 33 41 60 01 www.sandefjord.kommune.no

Vestfold Blad

motor

- når hjul blir høytid...

sandefjord videregående skole

Voksenopplæring Sandefjord videregående skole, H/S og voksenopplæringen tilbyr helsefagarbeiderutdanning for voksne i et komprimert utdanningsløp. Forsatt ledige plasser med oppstart i uke 34. Tilbudet er for alle, men er du over 25 år, og har ikke gjennomført videregående skole fra før, har du mulighet til å søke om skoleplass gjennom Vestfold Fylkeskommune. Det kan bety gratis opplæring. For mer informasjon eller søknadspapirer kontakt Helene Enoksen ved Sandefjord vgs, tlf: 99 51 36 04, eller helenee@vfk.no

“Damemote på fransk”

Faste motorsider hver uke.

Ekstra fyldig motorseksjon neste uke

Nyheter s i r a P a r f e direkt Tlf. 90 10 31 14 Torvet 4, 3256 Larvik Følg oss på Facebook Kiss Larvik

Velkommen de n e n n e p s n e l ti og unik butikk! NYHETER fra Paris hver uke..


40

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

Rubrikkannonser

Selges Barnesykkel, Pen rød/gul barnesykkel ca. 6-8 år, kr 250,-. Tlf. 994 99 443 10 stk. barnefilmer, selges kr 200. Tlf. 950 33 168 2 stk. skjorter, fra Bertoni, kr 100,- pr stk, ny pris 750,-. Tlf. 950 33 168 2 ørelappstoler, i skinn, kr 1.000 for 2 stk. Tlf. 906 44 290 4 vinterhjul 185/70R, 4 hakkapelitta piggfri 185/70R 14 på stålfelg. gode, à 250,-. Tlf. 997 45 090 Aluminiumsfelger, 4 fine 14 tommers felger med piggdekk. Passer de fleste biler. Tlf. 333 28 750 Blå blinkende ponny, joggesko-str 29, kr 40,-. Tlf. 950 33 168 Brukte møbler, Sofaer, skinnsalong, spise. salongbord og mye annet til salgs. Tlf. 986 82 756 Cherrox, sorte skofus, str 30, blå str 29 og rød 29, 35,- pr par. Tlf. 950 33 168

Jolle m/motor selges, Eldre 14 fots jolle med 7,5hk Evinrude-motor selges kr 4000,- Tlf. 412 20 005

Språk via Skype, Practice ur Spanish English via skype: stefano.castellanos. Tlf. 335 23 038

Blader, Interiør blader kr 300 og antikk blader kr 300. Tlf. 993 25 332

Jøtul peisinnsats, med tilbehør selges rimelig. Sms til. Tlf. 906 77 979

Thomson TV , Fargetv 14, tommer. Nesten ubrukt. Kjøpt i 2006. Pris 200kr.. Tlf. 480 87 545

Bord hjemmelaget, H-72cm B-40,5 x 63cm. Fliser på bordplaten. Kr 100,-. Tlf. 920 32 745

Kaffeservise til 12, håndmalt fra firkløvern, kr 3000,-, ny pris kr 10.000,-. Tlf. 950 33 168 Kjøkkeninnredning, Flott kjøkken!! Syrebeiset furu. Mange skap og skuffer. Tlf. 995 27 856 Klær til pike 12, kr 25 pr plagg. Tlf. 950 33 168 Kommode, i tre gammel 4 skuffer kr 900,-. Tlf. 913 01 638 Krognes taklampe, kr 5000, ny pris 13.000-. Tlf. 950 33 168 Laserskriver, Sort Hvitt. Kr 500,-. Tlf. 920 82 478 Lær å snakke spansk!, Chilensk gutt gir konversasjonstimer i spansk. Pris etter avt. Tlf. 480 87 545 Mark radio og cd, spiller, kr 250,-. Tlf. 950 33 168

Til salgs, 3-2-1 skinnsalong - 2 sofaer, flere bord og en del annet. Tlf. 414 55 986

Brødrister, OBH Nordica Trend 2. 2 skiver selges ny for kr 250,-. Tlf. 920 32 745

Traktorklipper, M bra stand.102 kl bredde, 15 hk B&s. Kr 3000,-. Tlf. 920 82 478

Bøker til salgs, fra kr 20.- Liste fås på adr: gu-nils@online.no. Tlf. 902 08 410

Vedkurv og peissett, Smijernsvedkurv og peisset kr 400,-. Tlf. 913 01 638

Cubanske Sigarer, Kr 75.- pr stk. Pakke a 25, Kr. 1875.-. Tlf. 411 45 380

Verksted/lager, i Holmestrand sentrum til leie. Salg kan vurderes 99024690. Tlf. 414 55 986

Diverse bøker/blader, Noe å lese på i høst? Ungdommsbøker, pluss mye annet. Tlf. 920 32 745

Verrandabord, Verrandabord i heltre brunt med tilleggsplate kr 1.000,-. Tlf. 913 01 638

Diverse ting, Aviskurv, bag, ryggesekk, stol, krakk, kurv, turbord, blomstepotter. Tlf. 920 32 745

Vi har garasjen full, av brukte møbler - lamper og div annet. Tlf. 414 55 986

Engelsk steingods , Frokost service til 8 m/ små kopper+6 eggeglass+ovaltfat kr 400. Tlf. 993 25 332

Vintersko til gutt, str 29 og 30, selges 50 pr par. Tlf. 950 33 168

DBS herresykkel , Modell: Classic, m/3gir. Brems i navet, kr 500.00,Pen. Tlf. 952 93 612

Nytt melkespann, aluninium - 50 liter, kr 500.00,- Tlf. 952 93 612

Dør selges, Terassedør selges, 80 x210, koblet, sprosser - 6 ruter, venstre. Tlf. 920 34 075

Parkett, Massiv parkett, maraubu, 22x 130mm, ca 25 m2. Tlf. 920 34 075

Barne møbler, bord-stol anntikkhvit-gyngehest kr 450. Tlf. 334 76 231

Enebolig selges, Landlig beliggende, 3,5 mål tomt i Andebu. Gi bud. Tlf. 473 09 913

Pensko til gutt , str 26, et par sorte og et par vinrød, kr 50 pr par. Tlf. 950 33 168

Div. møbler, div. møbler selges billig på grund av flyting. ring for info. Tlf. 986 84 820

Etasjeovn, Drammen jernstøperi nr. 31, selges rimelig. Tlf. 920 34 075

Peugeot 206, strøken, 2006 mod. 30.000km, 4 d, s+v, met lakk, en eier/kjører. Kr 109T. Tlf. 913 01 737

Fasademarkise m/moto, el., 7m lang, ny duk i fjor høyest bud o kr 2800,-. Tlf. 909 19 071

Flatvev m.rennebom, Solid flatvev med rennebom og ellers endel utstyr. Kr 6.000,-. Tlf. 928 7 3 666

Pfaff symaskin, Symaskin Pfaff nr 260 på bord (106 x 50) selges p.g.a plassm. Tlf. 988 4 0506

Flatskjerm-tv, pent og bra phillips tvflatskjerm 37 tommer selges. Tlf. 334 76 231

For pipe-elskere!, 6 bokser à 250 gr Orlik Golden Sliced selges for kr 1200,-. Tlf. 916 85 267

Rollerblades, Pent brukt str 35, kr 400,-. Tlf. 980 62 912

Hjemmekino phillips, pen kr 950,-. Tlf . 334 76 231

Plastsnekke 22» 1972, m/ kahytt, 10 hk. Sabb, vridb. propell. Kr 20.000,-. Tlf. 46 81 8349 Gyngestol, ca 60 år m skammel antikk gi bud. Tlf. 913 01 638 Helt nytt Fantasi, spill, kr 100. Tlf. 950 33 168 Hundebur, til mellom stor rase, passer de fleste biler, kr 800,-. Tlf. 950 33 168 Høstklær/støvletter, 2 par Gabor damestøveletter, str. 38 og 38,5 og pleddjakke. Tlf. 986 32 516

Goped, Bensindrevet goped, kr 1000,-. Tlf. 920 82 478 Salong i stoff, En 3 seter og 2 hvilestoler med sving og vipp. Kr 1500,Tlf. 995 94 831 Skrivebord, Nesten gratis, kr 100,-. 144 x 84cm. Nøtterøy. Tlf. 995 94 831

Våtdrakt Barn , 137 cm 8-10 år. Kr 100,-. Passer jente/ gutt. tlf 98062912 - 980 62 912

Ryddesager, 2 stk. kr 600,-. Tlf. 920 34 075 Hybelkomfyr, Kervel 2000, kr 500,-. Tlf. 333 39 254 -92026677 Kontorstol antikk, svingbar i eik fra 20-årene pris disk. Tlf. 334 50 066 Skrive/pc bord, Pent brukt skrive/pc bord med hylle selges kr 500,-. Tlf. 938 48 278

Spisestue, spisestue eik bordplate tilleggsplater 6 stol hvite kr 3,000. Tlf. 913 01 638

Kjøkkenstoler, 4 stk stoler kr 300 hele og pene. Tlf. 993 25 332

Takbøyler, peugeot 307, som nye kr 250.- horten. Tlf. 330 45 568

Tv bilderør 32», Loewe TV, liten periodisk feil. Tlf. 920 32 745

Halvhjelm m/visir, Sort , BAYARD. str. M kr 200,-. Tlf. 948 30 512 Herresko, Et par sorte sko str 45 ikke brukt kr 250 har flere pent brukt. Tlf. 911 90 787 Motorsykkeljakke, Motorsykkeljakke m/ beskyttelse. L/XL Sort/blå/ grå.Pen kr 200. Tlf. 948 30 512 Oljelampe, Merke Menu Pernille Vea. Beregnet for utendørsbruk. kr 300,-. Tlf. 920 32 745

Gutteklær, str 122-128, billig bl.annet fleecsett. Tlf. 926 57 389 Jenteklær, str 122-128 selges billig bl.annet fleecesett og kjoler. Tlf. 926 57 389 klokke selges, D&G gulløklokke selges, med garanti, nesten ikke brukt. Tlf. 975 72 261 Ny mp3spiller, Tlf. 975 72 261 Samlerobjekter?, samler du på nøkkelringer eller fyrstikkesker? mob.91335267. Tlf. 334 60 656 mobil 91335267 Scooter til salgs, suzuki scooter 50 cc, lav km stand 6700km. Tlf. 922 62 726 vw boble 1974, mod. 13035 selges som delebil, bra motor og girkasse. Tlf. 928 89 015

Gis bort Tønsberg-tallerkenen 1987, ny. Tlf. 333 28 750 Svart studenterlue med dusk, 1968. Brukt én gang. Tlf. 333 28 750 Gamelt munnspill, i orginal eske, kr 800. Tlf. 950 33 168

Trefelling/ hagearb, Trefelling/beskjæring/ hagearb/bortkjøring. Gratis befaring. Tlf. 917 32 546

Arbeid ø. utført Metall-dreing, 4 alu mellomlags-ringer til bruk mellom boss og bilfelg. Tlf. 997 71 198

Annet Jentesykkel FUNNET, Rosa jentesykkel funnet på Ringshaug i sommer. Tlf. 995 56 074 / 35518653

Ønskes leid Hus langtidleie, enslig ufør mann.vedlikehold og mindre utbedringer utføres. Tlf. 917 27 352

Dyr Akvarium, 40 liters akvarium med fisk og utstyr selges kr 500,-. Tlf. 417 66 090

Takstein, Brukt, rød dobbelkrum. 750-1000 stk. Gis bort mot avhenting. Tlf. 928 32 426

Ønskes kjøpt Kr 100 betaler jeg, for gammelt regntøy fra 50 tallet til 80 tallet og vask ikke. Tlf. 942 77 513

Snekke selges , Dorry 32 fot snekke selges rimelig ved hurtig avgjørelse. Tlf. 975 72 261

Takstein ønskes, 250 stk. Benders dobbeltkrummet teglrød takstein ønskes kjøpt. Tlf. 908 26 361

Stol, Stol med høytalere til spill, mp3 osv. Nesten ikke brukt. Tlf. 975 72 261

Tripp trappstol , Ø. kjøpt billig.Tlf. 026 57 389

Billig herresykkel, DBS, 3gir med brems i navet,nesten som ny, kr 400. Sandefjord. Tlf. 416 10 760

Arbeid utføres

Jentetøy str 68-74 , Gir bort 2 poser jentetøy. Må hentes i Sandefjord. Tlf. 412 41 943

Plastbåt 9 fot tils., Nyrestaurert, meget pen. Lettrodd og for motor. Kr 2600. Tlf. 333 65 769

Takgrind for bil, Thule takgrind 120cm lange, festes i taket på bilen. kr 100,-. Tlf. 920 32 745

Tegnebrett, Tegnebrett og skrivebord ønskes kjøpt. Tlf. 33450288/ 48237038. Tlf. 970 87 507

Dominic Devine bøker, norske utgaver, tlf. 330 70 974 Drivhus, billig, tlf. 971 24 549 Fin bil ønskes kjøpt, 0 - 100000 kr. Tlf. 901 24 625

Barneutstyr, hvit badebalje, rosa badesete og sengekant. Tlf. 926 57 389

Hønsehus, Vi ønsker å kjøpe hønsehus. Liten til medium størrelse. Tlf. 971 24 549

Div.herresko, pent brukte sko-støvler str 45 billig i sandefjord. Tlf. 911 90 787

Kr 100 betaler jeg, for gammelt regntøy fra 50tallet til 80-tallet og vask ikke. Tlf. 942 77 513

La flest mulig se din boliannonse! Mange potensielle kjøpere i hele fylket! 90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke. Egne boligsider på www.vestfoldblad.no med visningskalender. Spør din megler om annonsering i Vestfold Blad.


annonser 41

Vestfold Blad    august 2011    uke 33

T R O ST Bog

Starbucks iskaffe

Terina. 325 g

Azlán mocha og Seattle latte

Pr kg ved kjøp av 1 stk kr 99,08. Pr kg ved kjøp av 2 stk kr 61,54. 1 stk kr 32,20

Pr l ved kjøp av 1 stk fra kr 95,00. Pr l ved kjøp av 3 stk fra kr 45,45. 1 stk fra kr 20,90

PIZZA ORIGINALE

3 60

FOR

FOR

3 30 2 40

FOR

Margherita og Milano

Pr kg ved kjøp av 1 stk fra kr 110,25. Pr kg ved kjøp av 3 stk fra kr 68,97. 1 stk fra kr 32,40

Kvikk lunsj 6 pk

Spaghetti

Freia

Barilla. 1 kg

Pr kg ved kjøp av 1 stk kr 154,26. Pr kg ved kjøp av 4 stk kr 59,10. 1 stk kr 43,50

Pr kg ved kjøp av 3 stk kr 16,67. 1 stk kr 23,90

Kremost Tine. 7 varianter. 115/125 g. Pr stk

10 Pr kg fra 80,00

00

Kasserollesett

00 + pant

32” LCD-TV

Findus. 400 g. Pr pk

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

499

10 Pr l 6,67

Findus. 450 g. Pr pk

10

i stål. Består av 1,5, 3 og 5 liter. Passer til alle typer komfyrer, også induksjon

1,5 l. Pr flaske

Torsk

00

6 PK

Coca-Cola/ light/zero

Kystens fiskegrateng Pr kg 22,22

FOR

FOR

3 50 4 100

2490 32LD320N

20 Pr kg 50,00

00

Sandefjord 9-21 (20) Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • kafé • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Prisene gjelder t.o.m. 20.8.11. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.


Vestfold Blad    august 2011    uke 33

42

FREDAG 19. AUGUST

10.05 Distriktsnyheter 13.25 Pakket og klart (r) 13.55 Historiske hager (r) 14.25 Toppform (r) 14.55 Solaris Sovjetisk science fiction fra 1972. 17.35 In Treatment (r) 18.00 Nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Kos og kaos (r) 19.30 Håkon & Haffners byggeklosser (r) 20.05 Thailand for nordmenn (r) 21.00 Nyheter 21.15 Vår aktive hjerne (r)

21.40: Mord og mysterier

07.55 I sørhellinga (r) 08.25 Migrapolis (r) 09.00 Andre avenyen (r) 09.30 Andre avenyen (r) 10.00 Ut i nærturen (r) 10.20 Program ikke fastsatt 11.05 Krøniken (r) 12.10 Derrick (r) 13.30 Håkon Håkonsen 15.00 Derrick (r) 16.00 Program ikke fastsatt 16.45 Ut i nærturen 17.00 Min bjørnefamilie (r) 17.50 Fysikk på roterommet (r)

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 08.10 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.20 QuizShow 11.50 Doktor Oz 12.45 Glee 13.45 Home and Away (r) 14.15 Glee 15.05 Glee 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Grey's Anatomy (r)

18.00 Oddasat – nyheter på samisk 18.05 Nyheter på tegnspråk 18.10 Tilbake til 90-tallet (r)

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 En vakker dag (r)

(7) 1996. Norsk dokumentarserie.

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.30 Norge rundt Distriktenes magasin.

19.55 Livet i tretoppene

(2) Br. naturserie. For tre millioner år siden klatret forfedrene våre ned fra trærne. Nå klatrer et TV-team opp igjen. Bruce

20.50 20 spørsmål

(9) Spørrekonkurranse for de munnrappe.

21.15 Trond Granlund

- en gammal runner fra Manglerud. Fra studio 19 gir Trond Granlund publikum en stemningsfull konsertopplevelse. Vi får bli med på en reise gjennom høydepunktene fra Trond Granlunds karriere.

22.10 Poirot: Etter begravelsen (r)

Br. krimserie. I Richard Abernethies begravelse meddeler den yngste søsteren hans, Cora, at han ble myrdet.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Poirot: Etter begravelsen 24.00 Canal Road 00.45 Oasis - Don’t Look Back In Anger (r) 01.40 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

18.00 Hos Martin (r) (3) Norsk komiserie.

(3) Norsk underholdningsprogram. Harald Eia, Inger Lise Hansen og Elvira Nikolaisen er kveldens gjester hos Bjørn. Tema er «tro», og det har de mange meninger om.

21.45 Vel møtt, Sagan

Fr. drama fra 2008. 23.40 Frihetsgudinnen (r) 00.10 Ei rituell verd (r) 01.45 Distriktsnyheter Østlandssendingen 02.00 Distriktsnyheter Østfold 02.20 Distriktsnyheter Østnytt 02.40 Distriktsnyheter Østafjells 02.55 Distriktsnyheter Sørlandet 03.15 Distriktsnyheter Rogaland 03.35 Distriktsnyheter Vestlandsrevyen 03.50 Distriktsnyheter Møre og Romsdal 04.10 Distriktsnyheter Midtnytt 04.30 Distriktsnyheter Nordland 04.45-05.05 Distriktsnyheter Nordnytt

21.30 James Bond: Dr. No

Am. action fra 1962. 23.40 The Graham Norton Show (r) 00.40 CSI: Miami (r) 01.35 Farlige forbindelser Am. drama fra 1998. 03.50 CSI: NY (r) 04.45 Rizzoli og Isles (r) 05.30-06.00 Girlfriends (r)

06.00 Webster 06.30 Blush (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 Nanny (r) 09.50 Reba (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Er du smartere enn en tiåring? (r) 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Designerspirene USA (r) 15.30 Hell's Kitchen USA (r) 16.30 NCIS

17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 20.00 Mike & Molly (r) 20.30 Hot in Cleveland (r) 21.00 Patrioten Am. action fra 2000. 00.15 Get Carter Am. actionthriller fra 2000. 02.15 Ladies Night Kan. thrillerdrama fra 2005. 03.45 Akutten (r) 04.30-06.00 Copperhead Am. grøsserwestern fra 2008.

20.00 Sommertid med Sarah og Øyvind Underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Mord og mysterier

(5) Br. spenningsserie. En kvinne blir funnet druknet i samme stil som en rekke mord ble begått på 1930-tallet, og snart dukker det opp flere ofre. Det er en copycatmorder på ferde i Midsomer.

22.40 Mord og mysterier (6) Br. spenningsserie.

23.45 Overhengende fare

Am. actionthriller fra 1994. En amerikansk forretningsmann og nær venn av presidenten blir funnet myrdet ombord på en båt i Karibien. I rollene: Harrison Ford, Anne Archer, Willem Dafoe. Regi: Phillip Noyce. (15 år)

02.25 Abandon

Am./austr. drama fra 2002. Regi: Stephen Gaghan. (15 år)

04.15 Sportsnyhetene 04.30 Været (r) 04.40-06.30 Sonen

19.30 De kaller oss artister (r) (5) Sv. dokumentarserie. Om Jenny Wilson. 20.00 Brura blei lura (r) (9) Br. underholdningsserie. Etter å ha vært forlovet i sju år, er Laura og Sean fremdeles forelska, men ugifte. 20.55 Factory Girl Am. drama fra 2006. I rollene: Sienna Miller, Guy Pierce, Hayden Christensen. Regi: George Hickenlooper. (15 år) 22.25 Ein idiot på tur (8) Br. dokumentarserie. Karl kommer endelig hjem. Har han lært noe? 23.10 Being Human (r) (1) Br. dramaserie. 00.10 Stor, større, størst (r) 01.00 Nattsending

06.30 Drømmehagen (r) 07.00 Sommermorgen 10.00 Diverse sendinger 11.10 Den rosa panteren (r) 11.20 Den rosa panteren 11.30 SvampeBob (r) 11.55 Mighty B (r) 12.20 Sigve og Haifinn 12.30 Superstrekar 14.30 Skunk Fu! (r) 14.45 Tricky TV (r) 15.05 Romnautene (r) 15.20 iCarly (r) 15.40 iCarly (r) 16.10 M.I. High (r) 16.35 Spionligaen (r) 17.00 Min galaktiske forsvarer (r) 17.15 Haremoen (r) 17.25 Drømmehagen (r) 18.00 Skrimmel Skrammel (r) 18.25 Sauen Shaun (r) 18.35 Madagaskarpingvinene 18.50 Brødrene Dalton 19.00-19.22 Helt hekta (r)

07.05 Morgensending 11.05 Gilmore Girls (r) 12.00 Legene (r) 12.55 The Rachael Ray Show (r) 13.50 Judge Judy (r) 14.20 Judge Judy 14.50 En, to, tre – oppussing! (r) 15.55 Tori & Dean: Inn Love (r) 16.25 Tori & Dean: Inn Love (r) 17.00 Bli ny: mor og datter (r) 17.30 Unge mødre (r) 18.00 Gilmore Girls (r) 19.00 Charmed (r) 20.00 Ugly Betty 21.00 Pelikanrapporten Am. thriller fra 1993. (15 år) 23.35 Jakten på den 6. sans – Int. (r) 00.35 Cold Case 01.35 Medium 02.20 Ghost Whisperer (r) 03.10 Nattsending

06.00 Morgensending 11.35 Frasier (r) 12.00 Frasier (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing race 19.00 Menneskejegeren 20.00 Sorte orm 20.40 Sorte orm 21.20 Ghost Am. drama fra 1990. 23.50 The Shield (r) 00.45 Sons of Anarchy (r) 01.35 South Park (r) 02.05 South Park (r) 02.35 Frasier (r) 03.00 Baywatch Hawaii (r) 03.50 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Drew Carey Show (r) 13.30 The Fresh Prince of Bel-Air (r) 14.00 Family Guy (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 The Fresh Prince of Bel-Air 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Fear Factor USA (r) 17.30 Ice Road Truckers (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Verdens villeste politivideoer (r) 21.30 The Time Machine Am. science fiction fra 2002. (15 år) 23.25 Motorsport: FIA World Rally Championship 2011 24.00 Hollow Man 2 01.45 Nattsending

©Universum

19.55: Livet i tretoppene

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Sister, Sister (r) 07.15 Sister, Sister (r) 07.40 Wipeout (r) 08.30 Ungkarskvinnen (r) 10.05 America's Funniest Home Videos (r) 10.30 America's Funniest Home Videos (r) 10.50 Hundehviskeren (r) 11.45 Glamour 12.10 Ungkarskvinnen (r) 14.10 Real Housewives of New York (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Wipeout (r) 17.00 The War at Home (r) 17.30 Christine 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.25 America's Funniest Home Videos (r) 18.55 Grensevakten (r) 19.30 So You Think You Can Dance

LØRDAG 20. AUGUST

15.00 Fortellinger om en blek og mystisk måne etter regnet Jap. thrillerdrama fra 1953.

18.05: Livet i tretoppene 07.10 Disneytimen (r) 08.10 Australias villmark (r) 08.40 Australias villmark (r) 09.10 Norge rundt (r) 09.35 20 spørsmål (r) 10.00 Sommeråpent (r) 10.45 Sommeråpent (r) 11.30 Köping Hillbillies (r) 12.00 Kampen om Thamshavnbanen 12.55 Mat i Norden (r) 13.25 VM orienteringDirekte fra Savoie, Frankrike. Komm.: Arild Andersen og Jann Post. 16.30 Glimt av Norge: Lista – nesten Amerika (r) 16.40 Little Manhattan (r)

18.05 Livet i tretoppene (r) (2) Br. naturserie.

19.00 Dagsrevyen 19.30 Lotto-trekning 19.40 Riksarkivet (r)

- det aller beste fra Pernille Sørensen.

20.10 Lord of the Dance

Danseshow. Irsk-amerikanske Michael Flatley fikk verdens oppmerksomhet rettet mot seg da han både koreograferte ensemblet og danset under pausenummeret Riverdance i ESC i 1994. Noen år senere skapte han produksjonen Lord of the Dance som skulle bli det mest populære danseshowet noensinne – sett av mer enn 60 millioner.

21.10 Herskap og tjenere

(2) Br. dramaserie. Året er 1936, og det er seks år siden hushjelpen Rose forlot 165 Eaton Place. Nå bringer skjebnen henne tilbake, som hushjelp for de nye eierne Sir Hallam, hans kone Lady Agnes og hans mor Lady Holland..

21.40: Amanda 2011 06.30 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Trillingsøstrene (r) 07.07 Noddy 07.18 Manon (r) 07.26 Toot og Poddle (r) 07.37 Poppy Cat 07.49 Rosas verden (r) 08.00 Babar 08.23 Lazytown (r) 08.48 Den lille prinsen 09.12 Mona the Vampire (r) 09.35 Winx Club (r) 10.00 Hemmelig agent på moped 10.30 Bonanza (r) 11.30 Sommertid med Sarah og Øyvind (r) 12.30 Frasier (r) 13.00 USAs verste bilfører 14.00 Lurt av Karlsen (r) 14.30 Høydepunktene fra Lurt av Karlsen (r) 15.00 Sport & Spill 15.30 Sommertid med Sarah og Øyvind (r) 16.30 Sommertid med Sarah og Øyvind (r) 17.30 Den svenske kongefamilien (r)

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Bak «Hodejegerne»

Dokumentar. Bli med bak kulissene på den kommende filmen «Hodejegerne".

20.00 Gylne tider (r)

(8) Norsk underholdningsprogram. Sesongavslutning.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Amanda 2011

Janne Formoe og Ingar Helge Gimle er programledere for Amandaprisutdelingen 2011, som sendes direkte fra Haugesund.

22.05 Fakta på lørdag

23.15 Sammen

23.00 Kveldsnytt 23.15 84 Charing Cross Road

01.20 Lost Souls

Syndig nytelse.

Am. drama fra 1987.

00.50 Carola synger Elvis og Barbra Streisand 01.35 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

Norsk drama fra 2009. Am. skrekkdrama fra 2000.

03.10 Hack (r) 04.00 Sportsnyhetene (r) 04.15 Været (r) 04.25-06.30 Sonen

16.35 Løysingar for framtida (r) 17.30 På tro og Are (r) 18.00 Trav

V75 med sport og underholdning fra Sørlandets travpark i Kristiansand.

18.45 Ei rituell verd (r) 19.35 Kontorkonserten 20.05 Levende begravet (r) 21.00 Nyheter 21.10 Det villaste paret i Vesten Am. western fra 1975.

22.50 Kontorkonserten 23.15-00.50 En skitten historie om oljesand (r)

19.30 Millionær i forkledning (r) (4) Am. dokumentarserie. 20.15 Ein idiot på tur (r) (8) Br. dokumentarserie. 21.00 Standup med John Oliver i New York (r) Am. standup-show. 21.40 American Pie 2 (r) Am. komedie fra 2001. I rollene: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas. Regi: James B. Rogers. 23.25 Gray Matters Am. romantisk komedie fra 2006. I rollene: Tom Cavanagh, Bridget Moynahan, Heather Graham. Regi: Sue Kramer. 01.00 Nattsending

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 07.40 Clueless (r) 08.30 Eve (r) 08.55 Under samme tak (r) 09.25 Under samme tak (r) 09.50 Greatest American Dog (r) 10.55 Dyrlegen på Bondi Beach (r) 11.25 Grensevakten (r) 11.55 Grensevakten (r) 12.25 America's Funniest Home Videos (r) 12.55 America's Funniest Home Videos (r) 13.25 America's Funniest Home Videos (r) 13.55 Hit og dit (r) 14.55 Verdens strengeste foreldre (r) 16.00 Bortskjemte tenåringer (r) 16.30 Magikerne (r) 17.30 Camping på Öland (r) 18.30 Melissa & Joey (r) 19.00 Cougar Town (r) 19.30 So You Think You Can Dance 20.30 Rookie Blue (r) 21.30 Terminalen Am. drama fra 2004. 23.50 Castle (r) 00.45 Haven Am./br./ty./sp. kriminaldrama fra 2004. 03.00 CSI: Miami (r) 03.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles (r) 04.35 Kvinnefengselet (r) 05.3006.00 Girlfriends (r)

06.30 Drømmehagen (r) 07.00 Sommermorgen 10.00 iCarly (r) 10.23 Neds skoleguide (r) 10.50 Nettjenter (r) 11.15 Kårni og Børni (r) 11.30 Ponniskolen (r) 12.00 Roy (r) 12.30 Superstreker 14.30 Skunk Fu! (r) 14.45 MIA (r) 16.45 MIA 17.15 Viva Piñata (r) 17.30 Drømmehagen (r) 18.00 Tobbe Br. animasjonsserie. 18.05 Alba og Adam (r) 18.30 Leon – savannens skrekk Fr. animasjon om løven Leon som prøver å være dyrenes konge. 18.35 Danseakademiet Austr. dramaserie. 19.00-19.24 Danseakademiet Austr. dramaserie.

07.05 Morgensending 11.15 Tori & Dean: Inn Love (r) 11.45 Tori & Dean: Inn Love (r) 12.10 Hus til salgs – Australia (r) 13.15 Fra shabby til chic butikk (r) 14.25 Judge Judy (r) 14.55 Judge Judy (r) 15.20 Judge Judy (r) 15.50 Jamie Oliver i Stockholm (r) 16.55 Hvordan se bra ut naken (r) 17.55 Slank til bryllupet (r) 18.55 Verdens sterkeste 3-åring (r) 20.00 Sofias engler (r) 21.00 First Born Am. skrekkfilm fra 2007. (15 år) 22.55 Kvinner som svetter (r) 23.55 Satisfaction 01.00 Nattsending

06.00 Webster 06.30 Blush (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Come Dine With Me 09.00 Come Dine With Me 09.25 Dr. Phil (r) 10.20 Running in Heels (r) 10.50 Running in Heels (r) 11.20 Double Double, Toil and Trouble Am. TVeventyr fra 1993. 13.10 Gordon's Great Escape 14.15 Top Chef Masters 15.15 Parenthood 16.10 My Boys 16.40 According to Jim (r) 17.10 Kongen av Queens (r) 17.40 Kongen av Queens (r) 18.15 The Middle (r) 18.50 The Jane Austen Book Club Am. drama fra 2007. 21.00 Det kunne hende deg Am. romantisk komedie fra 1994.

22.55 Hard Rain

Am./br./da. actiondrama fra 1998. 00.55 That Thing You Do! Am. komedie fra 1996. 02.55 Akutten (r) 03.40 Robinsonekspedisjonen 2010 (r) 04.40 Burn Notice (r) 05.25 Sit Down, Shut Up (r) 05.50-06.00 Viasats verden

11.15 Morgensending 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 Cleveland Show (r) 14.30 Cleveland Show (r) 15.00 The Cut (r) 15.30 The Cut (r) 16.00 The Cut (r) 16.30 The Cut (r) 17.00 The Cut (r) 17.30 Alligatorjegerne (r) 18.30 Golden Goal (r) 19.00 Broom 20.00 Monty Python's Flying Circus (r) 20.35 Monty Python's Flying Circus (r) 21.10 Breakout Kings (r) 22.05 Breakout Kings (r) 23.00 From Hell Am. grøsserthriller fra 2001. (15 år) 01.20 RAW Wrestling 02.15 South Park (r) 02.45 South Park (r) 03.15 Frasier (r) 03.45 Boston Legal (r) 04.30 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Community (r) 13.30 Coach (r) 14.00 Coach (r) 14.30 Seinfeld (r) 15.00 Seinfeld (r) 15.30 Nordsjøliv (r) 16.30 Fear Factor USA (r) 17.25 A-Team 18.25 Bli Formel 1-sjåfør (r) 18.55 Community 19.25 The Gadget Show 20.00 Cops (r) 20.30 NCIS 21.30 Dansken & Fingern (r) 22.30 Austin Powers – Mannen med det gyldne lem Am. actionkomedie fra 2002. (11 år) 00.20 Motorsport: FIA World Rally Championship 2011 00.50 Mad TV 01.45 Nattsending

©Universum

10.10 Distriktsnyheter 13.30 Pakket og klart (r) 14.00 Historiske hager (r) 14.30 Toppform (r)


VESTFOLD BLAD

AUGUST 2011

UKE 33

43

SØNDAG 21. AUGUST

Jap. drama fra 1964.

19.45: Før det er for seint – nashornet 07.00 Jo Jos sirkus (r) 07.25 Dyreklinikken (r) 07.55 Ei reise over Island 08.25 Ei reise over Island 08.55 Nærkontakt med Canada (r) 09.25 I sørhellinga (r) 09.50 Ut i nærturen 10.10 Sommeråpent (r) 10.55 Fra Dalarna til Gobi 11.45 Gå fint i band 11.55 Syndig nytelse 12.50 Det søte sommerliv 13.20 84 Charing Cross Road 15.00 Nasjonal minneseremoni 16.30 The Visitor

18.10 En dyrisk guttedrøm Norsk dokumentar.

18.20 Kjell Arnljot Wig – engasjert og omstridt NRK-pioner Portrett.

19.00 Dagsrevyen 19.30 Sportsrevyen 19.45 Før det er for seint – nashornet

Br. naturprogram. Zoologen Mark Carwardine og programleder Stephen Fry drar til Afrika for å lete etter et neshorn som nesten er utryddet, nemlig det nordlige stumpneshornet. Men de finner det ikke.

19.55: Hovedkampen: Stabæk – Brann 06.30 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Boblins 07.11 Louie 07.18 Toppen sykehus (r) 07.28 Sivert og gjengen (r) 07.39 Charley og Mimmo (r) 07.44 Byggmester Bob 07.55 Thomas Toget og vennene hans 08.05 Oktonautene 08.17 Tatonka 08.28 Vennebyen 08.40 The Large Family 08.51 Arthur 09.16 Pokemon 09.37 Bakugan 10.00 Hemmelig agent på moped 10.30 Bonanza (r) 11.30 Eks-listen (r) 12.30 Frasier (r) 13.00 Far til fire i stor stil 15.00 Minnesmarkering 22.07.2011 16.30 Amanda 2011 17.00 Amanda 2011 (r)

Danseforestilling. (4) Sv. krimserie.

01.20 Blues jukeboks 04.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

Fr. krimdrama fra 2005.

19.30 En luksuriøs togreise (r) Da. dokumentar. 20.00 Blod, svette og hurtigmat (r) (3) Br. dokumentarserie. 21.00 Mitt liv som hus Life as a House. Am. drama fra 2001. I rollene: Kevin Kline, Hayden Christensen, Kristin Scott Thomas. Regi: Irwin Winkler. 23.00 Millionær i forkledning (r) (4) Am. dokumentarserie. 23.45 Buss til Italia Buss till Italien. Sv. drama fra 2005. I rollene: Karl Linnertorp, Adam Pålsson, Anna Lyons. Regi: Daniel Lind Lagerlöf. 01.10 Svisj Norge 03.00 Svisj 04.00-06.00 Svisj gull

Vi gir deg alle målene fra 20. serierunde i Tippeligaen. Reportasjer, analyser og kommentarer fra kveldens runde. Programleder: Jan-Henrik Børslid.

23.45 Maria Wern: Stille er de døde (r)

(2) Sv. krimserie. Advokaten Clarence Haag blir meldt savnet av sin samboer Rosemarie. Maria Wern er på saken og oppdager at Clarence har blitt truet på livet før forsvinningen.

00.40 Rush (r)

(12) Austr. spenningsserie. Lawson får i oppdrag å sørge for at en bevæpnet mann kommer ned fra et tak, uten å skade seg selv eller andre.

23.00 Kveldsnytt 23.20 Lord of the Dance 00.20 Mordene på Skärsö (r)

24.00-01.25 Anthony Zimmer

22.00 Nyhetene og Været 22.15 Fotballkveld

21.30 Nasjonal minneseremoni (r)

NRK sender regjeringens minneseremoni etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli. Kjente og kjære artister og skuespillere står på scenen i Oslo Spektrum for å minnes de omkomne.

Carmen fra Metropolitan Opera.

Direkte fra Telenor Arena og rundens hovedkamp i 20. runde i Tippeligaen

Norsk dokumentarserie.

(6) Norsk dokumentarserie.

Br. dokumentar.

21.00 Nyheter 21.10 Hovedscenen (r)

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 FotballXtra 19.30 FotballXtra med hovedkampen 19.55 Hovedkampen: Stabæk – Brann,

20.45 Turistferja i Geiranger (r) 20.55 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r)

14.00 Noma på kokepunktet (r) 15.00 Nasjonal minneseremoni 16.30 Historiske hager (r) 17.00 Full storm ved Stad (r) 17.15 Norge rundt og rundt 17.50 Oslo Jazzfestival – åpningskonsert (r) 19.30 Rødt, hvitt og skrått (r) 20.00 Et gjensyn med Bulgarias forlatte barn (r)

01.35 Stripa (r) 02.25 60 Minutes (r) 03.15 Været (r) 03.25-06.30 Sonen

HELGENS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Frilansere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Jonas A. Larsen, Susann Rismyhr og Fanny E. Bettum Lunde. Faste medarbeidere, se spalte til høyre. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no

Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

23.25 Dirt

00.25 En callgirls dagbok (r) 00.55 En callgirls dagbok (r) 01.25 Savnet (r) 02.20 Tornado Valley Am./kan. TV-dramathriller fra 2009. 04.00 CSI: Miami (r) 04.45 Girlfriends (r) 05.10-05.40 Girlfriends (r)

06.30 Drømmehagen (r) 07.00 Sommermorgen 10.00 iCarly (r) 10.23 Neds skoleguide (r) 10.50 Nettjenter (r) 11.15 Kårni og Børni (r) 11.30 Ponniskolen (r) 12.00 Tvillingane på Home Farm (r) 12.30 Superstreker 14.30 Skunk Fu! (r) 14.45 Neds skoleguide (r) 15.10 Min galaktiske forsvarer (r) 15.25 Tricky TV (r) 15.45 Tricky TV (r) 16.10 Den rosa panteren og vennene (r) 16.35 Danseakademiet (r) 17.00 Danseakademiet (r) 17.25 På savannen (r) 17.30 Drømmehagen (r) 18.00 Kalle og Molo (r) 18.20 Spøkelset Casper (r) 18.30 Vennergidagen 2011 (r) 19.00-19.24 Legenden om Enyo (r)

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer.

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.20 The Planet's Funniest Animals (r) 07.45 Under samme tak (r) 08.15 Under samme tak (r) 08.40 Eve (r) 09.10 Clueless (r) 09.35 So You Think You Can Dance (r) 11.20 So You Think You Can Dance (r) 12.25 71° nord (r) 14.00 Kystpatruljen (r) 15.00 Livet i slummen (r) 16.00 Byggebransjens cowboyer (r) 17.00 Tornado Road 18.00 Familiehjelpen (r) 19.00 Turnuslegene (r) 20.00 America's Funniest Home Videos (r) 20.30 Magikerne 21.30 CSI: Miami (r) 22.30 Rizzoli og Isles

Bestillingsfrist: Kl. 14.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist produksjon: Kl. 16.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist ferdigmateriell: Kl. 10.00 mandag før innrykk.

KONTAKT OSS: tips@vestfoldblad.no

33 46 20 00

07.20 Morgensending 10.35 Ugly Betty (r) 11.30 Ugly Betty (r) 12.20 Ugly Betty (r) 13.15 Keeping up With the Steins Am. komedie fra 2006. 15.00 Judge Judy (r) 15.30 Judge Judy (r) 15.55 Salong Makeover (r) 17.00 Salong Makeover (r) 18.00 Unge mødre DK (r) 18.30 Unge mødre DK (r) 19.05 Mannen uten ansikt Am. drama fra 1993. 21.00 Brudens far Am. komedie fra 1992. 23.00 Michael Am. dramakomedie fra 1996. (11 år) 00.55 The Graham Norton Show (r) 01.55 Cold Case (r) 02.45 Cold Case (r) 03.35 Nattsending

06.00 Webster 06.30 Just Shoot Me (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Come Dine With Me 09.00 Come Dine With Me 09.30 Dr. Phil (r) 10.25 Fangene på fortet 11.20 Fangene på fortet 12.15 Fangene på fortet 13.15 Fangene på fortet 14.15 Kongen av Queens (r) 14.50 Kongen av Queens (r) 15.20 The Middle (r) 15.50 Lipstick Jungle (r) 16.50 Designerspirene USA 17.55 True Hollywood Story: Eva Longoria Parker

18.55 Hellstrøm rydder opp (r) 20.00 Fangene på fortet 21.00 Inside Man Am. krimdrama fra 2006. 23.35 Two and a Half Men (r) 00.05 Kongen av Queens (r) 00.35 My Name is Earl (r) 01.05 In Plain Sight (r) 02.00 Royal Pains 02.45 Prison Break (r) 03.30 Kath and Kim (r) 03.50 Min kjære familie Am. drama fra 2001. 05.25 Webster 05.5006.00 Viasats verden

08.30 Morgensending 12.50 M*A*S*H (r) 13.20 M*A*S*H (r) 13.50 M*A*S*H (r) 14.20 M*A*S*H (r) 14.50 Bringing Down The House Am. komedie fra 2003. 17.00 FotballXtra Vi går tett på spillere, trenere og supportere før rundens tippeligakamper sparkes i gang. 19.00 Broom 20.00 Cleveland Show (r) 20.30 Cleveland Show (r) 21.00 No Country for Old Men Am. thrillerdrama fra 2007. (15 år) 23.20 Al Murrays mange personligheter 23.50 Al Murrays mange personligheter 00.20 Sorte orm (r) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Coach (r) 14.00 Community (r) 14.30 The Simpsons – Access All Areas 15.00 The Simpsons: Celebrity Friends 15.30 How I met Your Mother (r) 16.00 A-Team 17.00 Jagerpilotene (r) 18.00 Stargate Universe 18.55 The Gadget Show (r) 19.30 Simpsons 20.00 Two and a Half Men 20.30 NCIS: Los Angeles 21.30 Moments of Impact (r) 22.30 Dirty Harry og dødsspillet Am. actionthriller fra 1988. (18 år) 00.20 Motorsport: FIA World Rally Championship 2011 – Høydepunkter 00.50 Nattsending

Medarbeidere i Vestfold Blad Sverre Aamodt ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

Marianne Henriksen redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029

Siri Holtung journalist siri@vestfoldblad.no Telefon: 934 11 959

Silje Elise Mossestad journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536

Ruth Monfort journalist ruth@vestfoldblad.no Telefon: 988 29 003

Ingrid L. Christensen journalist ingrid@vestfoldblad.no Telefon: 952 57 361

Per Poulsen salgsleder per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210

Joyce Christine Øksenholt fagansvarlig båt joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340

Trine Charlotte Askjem Olafsen mediekonsulent trine@vestfoldblad.no Telefon: 934 03 587

Per-Olav Leth mediekonsulent pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012

Elise Landa Omsland grafisk designer elise@vestfoldblad.no Telefon: 951 00 821

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig nina@vestfoldblad.no Telefon: 902 58 140

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no

©Universum

11.10 Pakket og klart (r) 11.40 Kvinnen i sanden


HVA SKJER ´A? Les på S. 14–15

Ingenting styrker et vennskap som den enes tro på at han er bedre enn den andre. Honoré de Balzac

Sudoku LETT

9

MIDDELS

7

4 9

5 3

9 3 5 4 8 6 9 7 8 4 1 5 3

1 6 1 6 3 4 9 2 9 5 8

2

1

3 1 5 2 7

3 8 9 4 4 6 1

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

VANSKELIG

2 4

8

6

8 6 2 5 1 8 9 7 8 1 7 9 7 8 3 3 6 7 3

6

3 8

3 1 5 6 2

8 9 5 7

5

1 4 2

1 9 4 6 5 3 8 2 7

4 3 6 7 2 1 4

3

2 5 8 4 1 7 6 9 3

6 7 3 9 2 8 1 4 5

4 6 1 8 7 5 9 3 2

3 2 9 1 6 4 5 7 8

5 8 7 3 9 2 4 6 1

9 1 2 5 3 6 7 8 4

7 4 5 2 8 9 3 1 6

8 3 6 7 4 1 2 5 9

Sudokuregler: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett eller loddrett eller innenfor noen av de ni boksene

I skrivende stund...

Takk, bare bra! I GÅR MØTTE jeg en ung mann jeg kjenner. På Rema. Han skulle kjøpe melk til frokost etter nattevakta. Jeg skulle kjøpe fiskekaker til middag. INNIMELLOM TREFFES vi der. På vei hver til vårt. Vi stopper opp. Bare for en bittebitte liten prat, for vi har ikke så mye å snakke om. Han er midt i tjue åra. Jeg er dobbelt så gammel. At jeg var dagmammaen hans for tjue år siden er vi ferdige med. Da blir det bare litt sånn” hei og hå” og ”nå har Axel begynt å gå”. Og sånn. MEN DET HOLDER. En liten, kort prat i hverdagen der vi ser hverandre. JEG HAR DET bare bra, sa han og la ut om lille Axel som har begynt i ny barnehage og om hvor fint det gikk. Så gikk vi hver til vårt. Smilet hans, det glade blikket og den lyse stemmen ble med meg bort til kassa. Og videre hjem. Dette lille øyeblikket av vennlighet og hverdagsglede satte preg på praten under middagen. På stemningen rundt

bordet. For ikke bare er et smil smittende der og da. Det forplanter seg i kroppen og bringes videre. I DE SISTE ukene har vi latt oss skremme. Vi sa vi ikke ville bli skremt, men vi er det. Hvordan kan én mann alene, tenker vi? Hvordan har han blitt som han har blitt? Uansett svar på det, er det klart at om man opplever mye negativt - og tenker mye negativt blir man preget av det. JEG ER opptatt av de motsatte: Vi kan prege vår egen og andres hverdag på en positiv måte. Hvis vi vil. Det er ingen tvil om at vennlighet og omtanke bidrar til at andre føler seg vel. At et smil er smittsomt. DET ER MEG og deg det kommer an på.

HUDPLEIE: Utdanningen består av en teoretisk og en praktisk del, total varighet på 10 mnd. Hudpleieyrket er en bransje i sterk vekst og jobbmulighetene som hudterapeut er mange. FRISØR: Frisørutdanningen går over 4 år, hvorav 6 mnd på Hair Artist skolen og 3 1/2 år som lærling i salong. Mulighetene for jobb etter endt utdanning er meget gode!

Skolestart 18. august

Ført i pennen av Unni Eriksen

LYST PÅ EN KREATIV KARRIERE?

w w w. t a n g o a k a d e m i e t . n o

Akademiet

FRISØR • HUDPLEIE

Tlf. 35 91 17 30

Vestfold Blad - uke 33 2011  

Den 67. utgaven av Vestfold Blad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you