Page 1

SAMFUNN | KULTUR | NÆRING

www.vestfoldblad.no

Taxi når DU trenger det!

Hagemøbler

30-50%

Djupedalsfaret 10, 3280 Tjodalyng Tlf. 33 13 50 50 www.hemhagesenter.no

V ESTFOLD T AXI

Vi har biler stasjonert i Larvik, Stavern, Sandefjord, Kvelde, Lardal, Re, Holmestrand, Sande og Svelvik

Følg oss på

334 20 200

www.vestfoldtaxi.no

Det må ikke være påbudt med redningsvest for at jeg skal ta den på. LES UKENS LEDER SIDE 2

JULI 2011

UKE 29

ÅRGANG 2

Truer din PC

Konkurrerer ikke

Alf Reidar Fjeld, administrerende direktør på Sandefjord Lufthavn ser ikke på Moss Lufthavn Rygge som noen konkurrent. Han tror passasjertallet vil stige.

– enkle grep sikrer ditt tekniske utstyr

NÆRING Side 28–29

Leverer varene

Bli med til verdens mest vennlige vandrerhjem. Det ligger i Tønsberg. KULTUR Side 18-19

Beskytt deg og din PC mot uvær, virus, støv og andre trusler som kan mørklegge skjermen din. Bjørn Fredriksen gir deg datasikkerhetstipsene.

Sommer er ikke bare late dager i sommersol. Det er også tid for lyn og torden. I fjor ble over 3 000 PC-er ødelagt på grunn av tordenvær, viser en beregning fra Gjensidige.

SAMFUNN SIDE 10

Vi kjøper sikkerhet Pål Herhold selger mer enn han noen gang har gjort. Finn ut hva. Båt Side 23

- Rica Park Hotels tradisjonelle 17. mai feiring!

GAMMELT SIKRINGSSKAP?

CHABLIS WINEMAKERS DINNER - 8. juni1959 -1959 foredrag - 2011 - 2011 og sjømat i herlig kombinasjon - Laroche vinprodusent fra

What´s on

What’s What’s on on på på Park Park

BYTT TIL

KUNSTPINSE - 11.-13. juni - Nyt vår kunstlunsj til kun kr. 125,-

1959 - 2011

PÅ PARK

MAI MAI

RINGER! AUTOMATSIK iliens sikkerhet!

17. 17. mai mai - Rica - Rica Park Park Hotels Hotels tradisjonelle tradisjonelle 17.17. mai mai feiring! feiring!

DEN UTROLIGE REISEN - 14. juni - Alene på- sykkel CHABLIS CHABLIS WINEMAKERS WINEMAKERS DINNER DINNER 8. - 8. juni juni - foredrag -fra foredrag JUNI JUNI ogog sjømat sjømat herlig i herlig kombinasjon kombinasjon - Laroche -en Laroche vinprodusent vinprodusent frafra Norge til India. Line Tvete fra i Ringebu byr på fantastisk Chablis. Chablis. reiseskildring!

- invester i fam

Grillbuffet i Parkhaven – kun 295,-

KUNSTPINSE KUNSTPINSE - 11.-13. - 11.-13. juni juni - Nyt - Nyt vårvår kunstlunsj kunstlunsj til til kun kun kr.kr. 125,125,-

1959 - 2011

ASPARGES DAGER PÅ PARK - med ferske asparges 1959 2011 fra Østby gård i Tjølling! DEN DEN UTROLIGE UTROLIGE REISEN REISEN- 14. - 14. juni juni - Alene - -Alene påpå sykkel sykkel frafra

What’s on på Park

alle showdager! (Bordbestilling på tlf. 33 44 74 00)

Norge Norge til til India. India. Line Line Tvete Tvete frafra Ringebu Ringebu byrbyr påpå enen fantastisk fantastisk reiseskildring! reiseskildring!

Alt innen

ÅPNING AV PARKHAVEN - 15. juni - Grillbuffet ASPARGES ASPARGES DAGER DAGER PÅPÅ PARK PARK - med - med ferske ferske asparges asparges kun kr. 295,-. Gratis mat til barn under 12 år.

Årets sommershow: "Men da må du ha" med Øystein Sunde frafra Østby Østby gård gård i Tjølling! i Tjølling!

ÅPNING ÅPNING AVAV PARKHAVEN PARKHAVEN - 15. - 15. juni juni - Grillbuffet - Grillbuffet juni - etter den fantastiske 17. - Rica Park Hotels tradisjonelle 17. mai feiring! kun kun kr.mai kr. 295,-. 295,-. Gratis Gratis mat mat til til barn barn under under 1212 år.år.

OPERASUPÉ - 25. MAI operaopplevelsen med Kiri Te Kanawa er det mulig å bestille CHABLIS WINEMAKERS DINNER - 8. juni - foredrag OPERASUPÉ - 25. juni - etter den fantastiske - 25. juni - etter den fantastiske JUNI operasupé på Park! OPERASUPÉ

og sjømat i herlig kombinasjon - Laroche vinprodusent fra operaopplevelsen med Kiri Kanawa mulig å bestille operaopplevelsen med Kiri Te Te Kanawa er er detdet mulig å bestille Chablis. operasupé Park! operasupé påpå Park!

– Øystein Sunde og hans fantastiske Spilles onsdag, torsdag, fredagSOMMERSHOW og lørdag kl. 19.00 i hele juli. show ”Men da må du ha” spilles i Parksalen i juli med 74 premiere juli. 12-17 (man/tirs) Billettsalg: Park Hotel, tlf. 33 44 25,8. kl ellers til kl. 19. Billettservice 815 33 133 GRILLBUFFET I PARKHAVEN - kun 295,- alle showdager! JULI JULI

KUNSTPINSE - 11.-13. juni - Nyt vår kunstlunsj til SOMMERSHOW – Øystein Sunde hans fantastiske SOMMERSHOW – Øystein Sunde ogog hans fantastiske kun kr. 125,show ”Men ha” spilles i Parksalen i juli show ”Men dada måmå dudu ha” spilles i Parksalen i juli med premiere juli. med premiere 8. 8. juli. DEN UTROLIGE REISEN - 14. juni - Alene på sykkel fra Norge til India. Line Tvete fra -Ringebu byr påalle en fantastisk GRILLBUFFET I PARKHAVEN -kun kun 295,showdager! GRILLBUFFET I PARKHAVEN 295,alle showdager! reiseskildring! ITALIENSK AFTEN – 7. - Kulturelt Initiativ inviterer ITALIENSK AFTEN – 7. julijuli - Kulturelt Initiativ inviterer til til DAGER PÅ PARK - med ferske asparges en helaften Park med musikalske perler en enASPARGES helaften påpå Park med musikalske perler ogog en fra Østby gård i inspirert Tjølling! –fem 7. juli - meny Kulturelt Initiativ fem retters meny inspirert Italia, kl. 18.30. til retters avav Italia, kl.inviterer 18.30.

ITALIENSK AFTEN en helaften på Park medÅPNING musikalske perler -og en AV PARKHAVEN 15. juni - Grillbuffet FRANSK AFTEN – 14. - på Frankrikes FRANSK AFTEN – 14. julijuli - på Frankrikes fem retters meny inspirert av295,-. Italia, kl. 18.30. kun kr. Gratis mat til barn under 12en år.helaften nasjonaldag inviterer Kulturelt Initiativ nasjonaldag inviterer Kulturelt Initiativ til til en helaften Park med musikalske perler fem retters påpå Park med musikalske perler ogog enen fem retters OPERASUPÉ -18.30 25. juni - etter den fantastiske fransk meny, 18.30 fransk meny, kl.kl.

operaopplevelsen med Kiri Te Kanawa er det mulig å bestille FRANSK AFTEN – 14. juli - på Frankrikes operasupé på Park! HANDELENS DAG - 21. - Grillbuffet 295,-. HANDELENS DAG - 21. julijuli - Grillbuffet til til kr.kr. 295,-. nasjonaldag inviterer Kulturelt Initiativ til en helaften Gratis mat barn under 17.00. Gratis mat til til barn under 1212 år år frafra kl.kl. 17.00. på Park med musikalskeSOMMERSHOW perler og en fem retters – Øystein Sunde og hans fantastiske JULI show ”Men da DINNER må du ha” spilles i Parksalen i juli WINEMAKERS DINNER - 9. september - foredrag - 9. september - foredrag SEPTEMBER SEPTEMBER fransk meny, kl. 18.30WINEMAKERS med premiere 8.Allegrini juli. med vinprodusent Allegrini Valpolicella med vinprodusent frafra Valpolicella i i kombinasjon med deilige smaker Italia! kombinasjon med deilige smaker frafra Italia!

I PARKHAVEN kun 295,- alle showdager! HANDELENS DAG - 21.GRILLBUFFET juli - Grillbuffet til kr.- 295,-. OKTOBER DAMENES KVELD I BADET - 22. oktober DAMENES KVELD I BADET - 22. oktober - Gratis matOKTOBER til barn under 12 årsprudlende, fra kl. 17.00. ITALIENSK AFTEN –sjokolade 7. juli -og Kulturelt Initiativ inviterer til glass og makeup-kurs! EttEtt glass sprudlende, sjokolade makeup-kurs! en helaften på Park med musikalske perler og en fem retters meny inspirert av Italia, kl. 18.30. Hotellpakker Rica Hotels tlf.: 66 85 45 70

Hotellpakker Thon tlf.: 815 52 400

NOVEMBER NOVEMBER LUTEFISK - 1. november tradisjonelle LUTEFISK 1. november - med altalt detdet tradisjonelle WINEMAKERS DINNER - 9.du-september -- med foredrag tilbehøret du måtte ønske! tilbehøret måtte ønske! med vinprodusent Allegrini fra AFTEN Valpolicella FRANSK – 14. juli -i på Frankrikes nasjonaldag inviterer Kulturelt Initiativ til en helaften AKEVITTENS VERDEN - 1. november - foredrag smaking AKEVITTENS VERDEN - 1. november - foredrag ogog smaking kombinasjon med deilige smaker fra Italia! på Park med musikalske perler og en fem retters utvalgte akevitter med smaksrik juletapas. avav utvalgte akevitter med smaksrik juletapas. fransk meny, kl. 18.30

TRADISJONELT JULEBORD I KOSMOS TRADISJONELT I-KOSMOS DESEMBER DAMENESDESEMBER KVELD I BADET - 22. JULEBORD oktober

SISTE SISTE ÅRETS MORSOMSTE! DAGDAG SPILLE SPILLE

SPILLEDAG

IL! IL! 2.APR ÅRETS ÅRETSMORSOMSTE! MORSOMSTE! 2.APR SPILLEPLAN SPILLEPLAN VG

VG VG

NRK NRK

NRK Dagbladet Dagbladet

Dagbladet

ØYSTEIN ØYSTEIN SUNDE SUNDE og og MEGET MEGET I SLØYD I SLØYD

Ons. 9.Ons. mars9. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Tors. 10. Tors. mars 10. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Fre. 11.Fre. mars 11. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Lør. 12.Lør. mars 12. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Ons. 16. Ons. mars 16. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Tors. 17. Tors. mars 17. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Fre. 18.Fre. mars 18. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Lør. 19.Lør. mars 19. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Ons. 23. Ons. mars 23. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Tors. 24. Tors. mars 24. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Fre. 25.Fre. mars 25. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Lør. 26.Lør. mars 26. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Ons. 30. Ons. mars 30. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Tors. 31. Tors. mars 31. mars kl. 20.00 kl. 20.00 Fre. 1.Fre. april1. aprilkl. 20.00 kl. 20.00 Lør. 2.Lør. april2. aprilkl. 20.00 kl. 20.00

MEGASUKSESS! MEGASUKSESS! SISTE ØYSTEIN SUNDE og MEGET I SLØYD SPILLEDAG

40.000 40.000

IL! 2.APR NÅ NÅ ABSOLUTT ÅRETS MORSOMSTE! ABSOLUTT

MEGASUKSESS! Onsdag-Lørdag Onsdag-Lørdag kl.kl. 20.00 20.00 SISTESISTE

40.000

BILLETTSALG: BILLETTSALG: Bill. iBill. teateret i teateret tlf.: 22 tlf.:3322363356/59 36 56/59 Grupper Grupper tlf.: 22 tlf.:332231330131 01 Billettservice Billettservice tlf.: 815 tlf.: 33 815133 33 133 www.dizzie.no www.dizzie.no Hotellpakker Hotellpakker Thon Thon Hotellpakker Hotellpakker Rica Hotels RicaVGHotels tlf.: 815tlf.: 52815 40052 400 tlf.: 66 tlf.: 85 45 66 70 85 45 70 www.billettservice.no www.billettservice.no

NRK

SPILLEPLAN

SPILLESPILLEOns. 9. mars kl. 20.00 Tors.PERIODE 10. mars kl. 20.00 PERIODE Fre. 11. mars kl. 20.00

Lør. 12. mars kl. 20.00 Ons. 16. mars kl. 20.00 Tors. 17. mars kl. 20.00 Fre. 18. mars kl. 20.00 Lør. 19. mars kl. 20.00 Ons. 23. mars kl. 20.00 56/59 Tors. 24. mars kl. 20.00 Fre. 25. mars kl. 20.00 Lør. 26. mars kl. 20.00Thon Hotellpakker tlf.: 815 52 400 Ons. 30. mars kl. 20.00 Tors. 31. mars kl. 20.00 Fre. 1. april kl. 20.00 Lør. 2. april kl. 20.00

Onsdag-Lørdag kl. 20.00 Dagbladet

BILLETTSALG: Bill. i teateret tlf.: 22 33 36 Grupper tlf.: 22 33 31 01 Billettservice tlf.: 815 33 133 www.dizzie.no www.billettservice.no

ØYSTEIN SUNDE MEGET I SLØYD

Hotellpakker Rica Hotels og tlf.: 66 85 45 70

MEGASUKSESS!

40.000 Hotellpakker Rica Hotels tlf.: 66 85 45 70

ABSOLUTT

Hotellpakker Thon tlf.: 815 52 400

solskjerming Best på pris og kvalitet

Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag. Ring Geir Ove Johansen Tlf: 900 66 322

www.fasadeprodukter.no tlf: 800 80 488

TILBUD

tt antall *Gjelder uanse r sikringer i bolige inntil 150 kvm. r! ate Jordfeilautom

9in9kl9.m0va*,-.

Tore

Jon

KONTAKT OSS!

33 44 10 53

post@andebu-elektro.no


VESTFOLD BLAD

2

JULI 2011

UKE 29

SAMFUNN Et personlig ansvar

Når idyllen blir dødelig Jeg blir forbannet. Ja, jeg gjør det. Det er respektløst. Respektløst overfor eget og andres liv. Den siste uken har vi vært vitner til flere tragiske båtulykker midt i Vestfolds sommerkyst. Liv har gått tapt. Jeg tror det er viktig å understreke at disse ulykkene ikke dreier seg om sjøsikkerhet men om sjøvett. Felles for ulykkene er at de skjedde på natta, på vei fra fest, i høy fart og i kjent farvann. Likheten forsterkes av at ingen av de omkomne brukte redningsvest, og at de kanskje hadde alkohol i blodet. Døden til sjøs er kommet nær innpå oss. Debatter raser om bedre båtvett, alkohol, høy hastighet i mørket, påbud om redningsvester, båtførerprøve og kjøretrening for dem som kjører hurtigbåt. Noen retter sågar sin kritikk mot politiet, politikere, regjeringen og lovgivningen. Som om det skulle være antall politibåter eller kailigge for Kystvakten som er årsaken til tragediene og at regjeringen også skulle ha et slags ansvar for ulykkene. Strengere lovgivning skriker vi. I fjor innførte Norge båtførerprøven for båter med en lengde på over åtte meter. Alle født etter 1980 må nå ha båtførerprøven for å føre en båt med mer enn 25 hestekrefter. Den gruppen som oftest er involvert i dødsulykker til sjøs omfattes ikke av loven. Det er menn mellom 30 og 40 år.

Larvik nattby – en suksess

Jeg spør fordi jeg må spørre. Hva er det som gjør at du og jeg setter oss i en personbil, og med selvfølgelighet spenner setebeltet? Men setter vi oss ned i et sete på en buss så hører setebeltet med til sjeldenhetene. Når vi hopper ombord i en båt legger vi flytevesten bort. Det holder da å ha den ombord. Vi drikker ikke alkohol og setter oss bak rattet i en bil. Men ombord i en båt er det annerledes. Hvorfor? Må vi virkelig ha lovgivning for å gjøre de rette valgene. Kan vi ikke stille strengere krav til oss selv og til andre? Det må ikke være påbudt med redningsvest for at jeg skal ta på meg redningsvesten. Å opptre og føre sin båt forsvarlig er den enkelte båtførers personlige ansvar. Det er ditt og mitt ansvar. Gjør det riktige valgene i sommer og krev det samme av dine nærmeste. Ta ansvar, nyt idyllen og bølgeskvulp.

Anne Scherman ved Kiss i Larvik er strålende fornøyd med årets «Nattby» og melder om doblet omsetning fra i fjor. Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

Når ikke båtførere selv viser sjøvett, bør politikerne vise det, ved å sørge for forsvarlige fartsgrenser, bruk av redningsvest under gange og ordinær promillegrense til sjøs. Fortsatt etterlyser vi merking av undervannsskjær. Dette er myndighetenes ansvar. Men en ukritisk tro på at forbud og reguleringer endrer holdninger, redder ikke liv. Er det Staten, eller borgerne, som skaper et godt samfunn? Er lovgivning et godt virkemiddel for å endre holdninger og skape et bedre samfunn? Ja, det finnes eksempler der lovgivning har vært et svært effektivt virkemiddel for å endre holdningene våre, nemlig røykeloven. Staten veileder oss også til å gjøre de rette valgene med tanke på våpen, rusmidler, gambling og alkohol gjennom både lovgivning og høye avgifter. Men det går et viktig skille mellom lovendringer og holdningsendringer. Vi mennesker har enda ikke funnet opp en bryter som gjør den ene lik den andre. Vi er alle preget av de siste dagers ulykker og føler med de pårørende. Det er nettopp derfor det er holdningsendringer og ikke lovendringer vi er opptatt av.

VI ER VELDIG FORNØYDE! – Det gikk helt supert. Vi har fått mye skryt for den nye kafeordningen øverst på torvet. Økonomisk sett kommer vi godt ut av det. Det er første gangen hele Amfi er åpent. Derfor var det gøy å se at det var bra med folk innendørs, og at gatene samtidig var fulle av folk. Butikkdriverne i sentrum har gitt oss positive tilbakemeldinger og de kommer allerede med ideer for neste år. Stene Lysnes, styreleder i Larvik By as

Norges største GOLFBUTIKK ligger i Vestfold! Ta med denne annonsen, få 15% rabatt på våre allerede markedsledende priser.

Besøk oss: Trenger du å stanse avisen i sommer? Send beskjed til vblad@norpost.no eller ring oss på tlf. 33 46 20 00

Wirgenesvei 10, Barkåker • Tlf. 913 04 000 (Rett ved avkjøring E-18 til Tønsberg)


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

3

SAMFUNN

Slå deg til topps i sommer VESTFOLDS 18-HULLSBANER LARVIK GOLFKLUBB Svenske Jan Sederholm er banearkitekt. I 1993 ble de første ni hullene åpnet, og året etter er Larvik en komplett 18-hullsbane. Den ble ranket blant Europas 200 beste baner i «Peugeot Golf Guide», i konkurranse med Valderrama, St. Andrews og Royal Mougins. Sitat: «Du vil alltid huske banen som en stor vakker park med stedvis fantastisk utsikt over sjøen. Larvik Golfbane ligger på Fritzøe Gård. Har også en korthullsbane.

9-HULLSBANER HOF GOLFKLUBB 9-hulls golfbane med ett par 5 hull, fire par 4 hull og 4 par 3 hull. Par 66. Banen har utfordringer for både høy- og lavhandicaperen. Utslag fra rød/ gul tee. Formiddagsspill er rimeligere enn ettermiddag alle hverdager. Meget gode treningsforhold med stor Driving range, stort chip/ pitch-område, bunkere og treningsgreen. RE GK RE golfbane er en 9-hulls bane, 2 par 4 hull og 6 par 3 hull og 1 par 6/5 hull. Det kreves Grønt Kort for å spille på banen. Nybegynnere kan trene sammen med en 54-hcp?ere. Ingen innmeldings- eller årsavgift. Medlemmer i Re golfklubb spiller gratis på banen. SANDE GK Lett kupert 9-hullsbane i kulturlandskap. Banen gir mange utfordringer og læring. Glimrende treningsbane for Grønt Kort og høyhandicapspillere. Par 64. Også lavhandicapere vil oppleve store utfordringer med eaglemuligheter. Pay & Play. TJØME GK Lett kupert 9-hullsbane i kulturlandskap. Banen gir mange utfordringer og læring. Glimrende treningsbane for Grønt Kort og høyhandicap-spillere. Par 64. Også lavhandicapere vil oppleve store utfordringer med eaglemuligheter. Pay & Play.

Det er ikke hvert år det arrangeres VM i golf i Vestfold. Men i år skjer det, og du kan delta. Uansett om du er ung, gammel, nybegynner eller elitespiller, så kan du delta i VM og kanskje smykke deg med tittelen VMester i golf 2011. Men VMester i dette tilfellet står ikke for verdensmester, men Vestfold Mester.

inn i to klasser. Begge spiller Stableford med fullt handicap. Delingen går på 18 i handicap. – Finalerunden spilles hos oss 14. august, sier Holt. Her møtes de fire beste i hver klasse.

Samarbeider om VM

Flott fylke for golfere

Arrangørene av VM er Borre GK, Larvik GK, Nøtterøy GK, Sandefjord GK og Vestfold GK. For å delta må du spille fem turneringsrunder på hver av arrangørenes fem baner. Da er du med i kampen om VM-tittelen. – Du kan spille flere runder på en bane, og den runden med høyest score teller, sier Vebjørn Holt , Sandefjord Golf.

Ønsker du ikke å kjempe om jeve tittler, er det fortsatt nok av muligheter for flotte golfdager. – Du trenger ikke å reise langt for å spille på gode golfbaner i Vestfold. Tilbudet til golfere er kjempebra. Og ikke minst er vi veldig fornøyde med banen vår, sier Holt. Vestfold har ti baneanlegg du kan boltre deg på, fra Sande i nord til Stavern i sør. God trening kan det også bli. På de lengste golfbanene går du mellom 16 000 og 19 000 skritt på en full runde.

Du bestmmer når og hvor Når og hvor du spiller, bestemmer du helt selv. Turneringen er delt

Stedet for

mevderdi! r e v a G r ig

va

FLORA SERVICE 20 FORSKJELLIGE KRUS

20% på alle ordinære varer på Handelens dag 21 juli Sandefjord • Kunstgjenstander • Serviser • Souvernirer • Samleobjekter • Hillestad smykker og mye mer! • Kunstgjenstander • Serviser • Souvernirer • Samleobjekter

SOLUM GOLFKLUBB Holmestrand golfbane er et 18-hulls golfanlegg med tilhørende treningsfasiliteter. Deler av banen er etablert i et område med store landskapsbevegelser og spillet går over og langs store raviner. Sammen med strategisk plasserte vannhindre og bunkere gir det et utfordrende og spennende spill for spillere på alle nivåer. Det er under byggingen lagt vekt på profesjonelle kvaliteter som store innbydende greener og fairways. SANDEFJORD GOLFKLUBB Dette er Vestfolds nye golfperle, og inntar sammen med fire andre av fylkets baner et av landets absolutt bedre golfanlegg. Miljøet er hyggelig og imøtekommende, du kan alltid føle deg velkommen til Sandefjord Golfklubb. Banen er variert og utfordrende. Flere av hullene er svært utfordrende med trange, lange og smale fairwayer og tøffe greener.

BORRE GOLFBANE Borre fremstår som et komplett golfanlegg. Hele 27 fullverdige hull, som gir en unik tilgjengelighet og flotte treningsmuligheter. Nye Borre er hovedbane med 18 hull som består av det beste av det gamle pluss 9 nye spenstige hull. Par 72. Gamle Borre er en fullverdig 9-hulls bane, par 36. Banen ligger på Semb Hovedgård ved det vakre Borrevannet, rett syd for Horten sentrum. Banen fremstår som en variert park- og skogsbane med store ondulerte greener og brede, men utfordrende fairways. Banearkitekt er Tommy Nordstrøm. NØTTERØY GOLFKLUBB Nøtterøy Golfbane åpnet sommeren 2003 og har etablert seg som en av de beste banene i landet. Banen er designet av Jeremy Turner og har flott beliggenhet i Hellaskogen på Nøtterøy. Banen, som er en blanding av park og skogsbane, er kjent for spennende layout, god kvalitet og meget gode greener. I tillegg til hovedbanen finner du også en korthullsbane. VESTFOLD GOLFKLUBB Svenske Jan Sederholm er Stiftet 1958. Dette er en av landets eldste 18 hulls baner. Banen fikk 18 hull i 1976, og er siden blitt bygget om flere ganger. I august 2002 åpnet en helt ny hovedbane, der samtlige greener, teesteder og bunkere er bygget om. Flere fairways er nye, det er bygget flere vannhindere på banen, og det er bygget 6 hull på nye områder. I tillegg er det anlagt 9 hulls bane, (slopet) delvis på gamle hull, delvis på nye områder.

TEKST OG FOTO: INGRID L. CHRISTENSEN ingrid@vestfoldblad.no

HENT PÅ TILHENGER • Jord • Bark • Stein (Pyntestein, dekorstein og kulestein)

MANDAG - FREDAG 7-16

VESTFOLDS FLOTTESTE KJØKKENSENTER HAR ÅPENT I HELE SOMMER! Telefon 33 46 31 93

Sagveien 5, 3160 Stokke Tlf. 33 33 61 05 www.sundland-torv.no

Huseby-senteret Våle Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle, tlf. 33 06 12 40 Åpningstider: mandag - fredag kl. 9 - 16 www.huseby.no

Norsk Design Kjøkken


VESTFOLD BLAD

4

JULI 2011

UKE 29

SAMFUNN

Den sportige gjengen fra Stokkfirmaet IEC Hus poserer foran Nidarosdomen. For å markere nyåpnet avdeling i Trondheim og Romerriket syklet 29 menn, Trondheim – Oslo, hvorav 26 gjennomførte den store styrkeprøven.

Den store styrkeprøven I anledningen åpning av nye avdelinger i Trondheim og Romeriket, syklet de ansatte i Stokkefirmaet IEC Hus Trondheim-Oslo for å markere utvidelsen. – Vi var 29 i IEC Hus-systemet som stilte til start, hvorav 26 gjennomførte, sier boligkonsulent for IEC Hus, Pål Andreas Pedersen. Selv brukte han 26 timer på den lange strekningen fra Trondheim til Oslo, og er veldig fornøyd med å ha gjennomført sykkelrittet, som for første gang ble arrangert i 1967. I likhet med sykkelrittet har Stokkefirmaet, som så dagens lys i år 2000, vokst seg til å bli en stor bedrift på få år. Med 12 avdelinger i Norge er visjonen, om å bli ”Top of mind” som husleverandør-aktør, ikke langt unna. – Visjonen er å bli ”Top of mind”. Og det betyr at når folk skal bygge hus skal de tenke på oss som en av de store med en gang, sier Pedersen, og legger til

at med to nyåpnede avdelinger er de på god vei til å bli det de ønsker.

”Griselangt” – Vi er veldig fornøyd med sykkelrittet, dessverre var det to

uten grunn det kalles styrkeprøven, sier Pedersen. I anledningen ny avdeling i Trondheim dro Team IEC Hus opp fredagen før rittet, besøkte kontoret og feiret firmaets fremgang. – Dette er resultatet av en formidabel vekst de siste årene, høy etterspørsel, samt kampen for å ta større markedsandeler i disse områdene, sier boligkonsulenten.

Det er tross alt 54 mil det er snakk om, og det er griselangt. Det er ikke uten grunn det kalles styrkeprøven. Pål Andreas Pedersen, IEC Hus

som falt, og måtte gi seg som følge av skadene, mens en valgte å gi seg. Den raskeste fra vårt team syklet på 16 timer og 55 minutter, og det er ikke verst når rekorden er 13 timer og 17 minutter. Det er tross alt 54 mil det er snakk om, og det er griselangt. Det er ikke

Mindre sykefravær

– At vi markerte de nye avdelingene med sykkelrittet, var litt tilfeldig. Det er en mestringsøvelse, man klarer noe man ikke tror man skal klare,

HANDELENS DAG 21. juli Sandefjord

Nyhet

!

Bygg din modul

BOK HYLLE

www.englesson.com

• 3 fulle etasjer med kvalitetsmøbler • ALLTID god, gammeldags service – slik service skal være!

og det er veldig kult. Ikke der og da, men etterpå, ler Pedersen, som forteller at etter 26 timer på sykkelen i variert vær er det nok av såre og stive muskler blant de ansatte. – Men når alt kommer til alt er det bra for helsa. Folk har trent lenge til dette, og ønsker å holde seg i god fysisk form. Det er bra for folkehelsa. Og vi ser at det blir mindre sykefravær med slike aktiviteter. Hva neste styrkeprøve blir er ikke sikkert, men at det blir noe er helt sikkert, og vi har tenkt litt på Vasaloppet i Sverige, men vi må se det litt an. Det som er sikkert er at det blir en skikkelig utfordring som alle kan være med på, avslutter sykkelentusiasten fra Vestfold.

STORE PRESTASJONER: Den raskeste fra Team IEC hus, syklet de 54 milene på 16 timer og 55 minutter. Rekorden er 13 og 17 minutter.

TEKST: RUTH MONFORT ruth@vestfoldblad.no FOTO: IEC HUS

Kjempetilbud KUN denne dagen! - på mange ulike modeller

Howard sofa medium 3-sits fra 19.850,- (ord.pris 22.550,-) Howard stol medium fra 8.750,- (ord.pris 9.950,-) Howard divan medium fra 10.560,- (12.000,-) Brutus bord 4.670,- (ord.pris 5.300,-) Stort utvalg fra kjente kvalitetsleverandører. BESTILLINGSVARE: • Jensen madrasser, alle typer ÷25% • endel sofaer, stoler, spisestuer og salongbord m.m. ÷15-20%

Velkommen innom!

Storgata 3 • Sandefjord • Tlf: 33 46 16 10


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

ANNONSER

UKE 29

5

Velkommen til Black Design Amfi fredag 22. juli!

Vi har dekket bordet i anledning 50-årsdag og gir deg et utvalg av produkter til kr 50,-

Gratis kaffe og kake mellom kl 11 og 15

Black Design Amfi Larvik - Tlf. 916 64 225 TER JE STENSTAD PRESENTERER

Stort show med Inger Lises 17 nr. 1-slagere! FRU JOHNSEN (VI TO ER IKKE) ROMEO OG JULIE I MITT LIV EN SPENNENDE DAG FOR JOSEFINE SANGEN HAN SANG VAR MIN EGEN TIDER KOMMER, TIDER GÅR FEELING DEN STILLE GATEN og slagere fra TREFF som YES SIR, JEG KAN BOOGIE EVIVA ESPAÑA

SUKSESSHOWET PÅ HOTEL KLUBBEN I TØNSBERG ALLER SISTE SJANSE TIL Å SE SHOWET! TOR 28. JULI KL. 20

FRE 29. JULI KL. 20

LØR 30. JULI KL. 20

VG

INGER LISE RYPDAL med ESPEN GRJOTHEIM JORUNN HAUGE & EIVIND DUNDAS INGER LISE RYPDAL med JORUNN HAUGE, HANS-PETTER MOEN & MORTEN BERGHEIM REGI & KOREOGRAFI: TOMAS A. GLANS

Billettservice.no / 815 33 133 / Klubben: 3335 9700


Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

6

samfunn

Turist i eget fylke - Ukas vestfoldglimt Sommeren i Vestfold er unik. Her gir de som jobber med reiseliv tips til hvordan dagene kan fylles med innhold det skapes gode sommerminner av:

Historiske Borre Besøk Borreparken som er inne med søknad for å komme på UNESCO’s verdensarvliste. Borrehaugene er Norges første nasjonalpark og Nordens største vikinggravfelt med rike funn fra fortiden. Besøkssenteret Midgard Historisk Senter kan fortelle mer om de syv store gravhaugene, en gravrøys, samt 30 mindre gravhauger og røyser fra vikingtid og yngre jernalder. På utsiden av senteret finner du en arkeologisk lekeplass, hvor du kan grave etter funn fra vikingtiden og prøve ut ulike vikingbaserte aktiviteter.

Glade jazztoner i Vestfolds naturkatedral Bøkeskogen i Larvik er Norges største og verdens nordligste bøkeskog og troner majestetisk på toppen av Larvik by. Under det høye taket av bøkekroner oppstår lysspill og romklang som gir både fuglesang og musikk ekstra intensitet. Jazzkveldene på Bøkekroa hver fredag og koralmusikk hver søndag morgen i sommerhalvåret er blitt en tradisjon. Denne fredagen er det Rocket Men som setter stemningen. Sommerantrekket kan du finne dagen før. Da holder nemlig Larviks største kjøpesenter Nordbyen åpent til midtnatt. Vil du fylle uken med mer historie er det en rekke muligheter for det. Omvisninger på Citadellet, på Fredriksvern Verft, i Verkensgården på Langestrand, på Tollerodden, og på Herregården. Ønsker du å bevege deg helt  tilbake til Vikingtiden er det aktivitetsfylte familiedager på Kaupang hver tirsdag. En tur med det hyggelige bytoget Bøkedampen gir oversikt og info om mye. Og da er vi tilbake der vi begynte. Bøkedampen starter naturlig nok sin ferd fra festplassen i Bøkeskogen.

Det skjer i Tønsberg!

Sandefjord Sandefjord er sommerbyen for alle sanser. Lukten av sommer, lyden av sommer, og smaken av sommer har med full styrke inntatt vår blide by. Smilet og latteren sitter løst, vi trekker ut til kysten og strendene, og vi nyter sommernatten som aldri tar slutt. I vårt blomstrende bysentrum rigges det nå til fest! Handelens dag 21. juli med åpne butikker til klokken 23 er handelens store festdag med aktivitet fra morgen til kveld. Det bugner av gode tilbud i sentrumsgatene, og i Torggata er det egen kunstnergate med mange ulike uttrykk samlet på ett sted! P4’s familieunderholdning inntar Torget mellom klokken 12 og klokken 16 og klokken 23 spiller Rip Off opp til gratiskonsert.  Søker du pause fra byens myldrene liv går Badebåten ut til strendene på Granholmen og Langeby med avgang fra sentrum hver dag klokken 11 og klokken 15, og eget fjordcruise klokken 13. Her kreves et minimum av åtte passasjerer. Eller hva med et slag minigolf ? En 18-hulls filtbane ved havna inviterer til  aktiv utfoldelse!

Slottsfjellfestivalen ble nok en gang en kjempesuksess! De takker for i år, og vi kan se tilbake på tre dager med skikkelig festivalstemning i byen. Jarsberg Grand Prix har lokket hundrevis av heste-entusiaster til byen, og det yrer av blide sommergjester i Tønsberg hver dag, fra tidlig morgen til langt på natt. Inger Lise Rypdal tar oss tilbake til 70-tallet på Hotell Klubben i hele juli måned, Halvdan Sivertsen og Jan Eggum spiller opp på Gamle Ormelet, som for øvrig har et fantastisk program denne sommeren! Skrimmel Skrammel kommer til Hotell Klubben hver lørdag og søndag kl 1500 frem til 31. juli. De tilbyr et musikalsk show for barn i alle aldre. Bryggedansen fortsetter hver tirsdag kl 1900-2200 ved Roar i Bua, rett nedenfor Hotel Klubben. Åge Sten Nilsen byr på et forrykende Queen-show på Oseberg Kulturhus med den kjente tittelen ”The show must go on”, og DET gjør både showet hans, og resten av kulturlivet i Tønsberg om sommeren!

Bli inspirert til gode opplevelser på www.visitvestfold.com


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

7

SAMFUNN

Samler folk fra hele verden En egen liten by oppstår hver sommer når sommerstevnet til Brunstad Kristelige Menighet går av stabelen på Oslofjord Convention Center, OCC. I år har over 9 000 mennesker fra 30 forskjellige land inntatt Brunstad i Stokke. Vi har møtt noen av dem for å finne ut hvorfor de hvert år legger ferien sin til Brunstad. – Å få lov til å være her med familien om sommeren er et privilegium for oss, forteller Knut Skreosen, som er en av 9100 andre kristne stevnedeltakere på Brunstad i Stokke.

Knut og Astrid Skreosen.

Vil være i utvikling Her har de i følge familien Skreosen alt de ønsker seg, et vakkert sted, mange fasiliteter og nok av tilbud for barn og voksne. Derfor velger familien å legge ferien til Brundstad. – Her kan vi både være private og sosiale. Vi kommer fra nabofylket Telemark, og er vant med sjøen, så det passer fint at Brunstad har sin egen marina med både fiskerestaurant, kiosker, utleie av båter i tillegg til strand, og store aktivitetsområder, forteller Astrid Skreosen. Men det er ikke den flotte beliggenheten som gjør at familien velger å legge feriene sine til Stokke-kysten.

Pause fra hverdagen – Det å komme hit betyr ubeskrivelig mye, det er her vi har vennene våre, og det er her vi får høre det budskap som betyr så mye for livene våre og familien vår, forteller paret. Pausen fra det hektiske hverdagslivet setter ekteparet stor pris på. Med fire barn som skal kjøres til både spilletimer, fotballtrening og andre aktiviteter, samt følge opp lekser, prøver og

konferansetimer, er det nok av ting som får tiden til å fly. – Fire barn krever sitt både av tid, energi og penger. Alt vi er med på koster jo selvfølgelig, ingenting er gratis. Derfor jobber vi hardt og er kreative. Alt er jo frivillig og vi opplever oss som svært heldige når vi kan tilby våre barn en aktiv, trygg og glad barndom og ungdom. Derfor er det ikke pengene i seg selv som betyr noe, men at vi kan være med å bidra til familiens og fellesskapets beste, sier Knut Knut er ingeniør og ble selvstendig næringsdrivende for to år siden, og Astrid er i full gang med etablering av egen bedrift.

Må jobbe for å ha det godt – Jeg har i grunn vært opptatt av en selvstendig indre ro og trygghet siden ungdommen av, for selv om rammen eller omstendighetene rundt tilsier at man skal kunne ha det godt på alle måter, skjer jo ikke det automatisk. Det gode liv som jeg har, har jeg fått som en følge av troen på Guds ord, og å se i praksis at det virkelig går an å leve et liv i harmoni med det, forteller firebarnsfaren. Både han og kona er oppvokst i Brunstad Kristelige Menighet. – Det er ikke fordi mine foreldre var i menigheten at jeg valgte å leve mitt liv her. Jeg hadde en sunn og god oppvekst, hvor fokuset på selvstendighet var vektlagt. Jeg er med i menigheten fordi jeg tror på det som vi hører. Jeg har opplevd og erfart det selv, forteller Astrid. Det viktigste for henne er å være i utvikling. – Denne indre utvikling er uavhengig av både penger og ytre forhold, og er selve kjernesaken i det vi tror på. Og det er også budskapet her på Brun-

NYTER FERIEN: Firebarnsfamilien fra Telemark nyter feriedagene på stevnestedet langs Vestfoldskysten.

stad. Det er altså ikke alle hyttene og bygningene som betyr noe. De skaper muligheter og rammer, men det er vår tro på forvandling og indre utvikling som er drivkraften i våre liv, forteller hun.

Ikke motiverende å snylte Det er ikke lenger telt å se på Brundstad når menigheten arrangerer sitt sommerstevne, slik det var i 1956. Nå er det moderne hytter og leiligheter. Det finnes

blant annet et eget treningssenter på området, matbutikk, restauranter, frisør, bank og spaavdeling. Oslofjord Convention Center regnes for å være et av Nord-Europas flotteste og mest moderne konferansesteder. Og nå står en ny utvidelse for døren, og det fører til debatt innen politikk, medier og i lokalsamfunnet vårt. – At området faktisk utvides, er jo et forhold jeg skjønner folk kan ha meninger om. Det er

sikkert også spørsmål om hvor pengene kommer fra, for alt vi vet. Men det jo slik at det man gjerne vil, det får man til. Det vi opplever her på Brunstad og i menigheten hjemme er ubetalelig, dette brenner vi for. Før var det jo de få som betalte for de mange, men nå betaler mange for at alle skal kunne få det godt. Slik er det jo også de fleste vil ha det i samfunnet forøvrig. Betale for seg og løfte i flokk, for å snylte på andre er ikke særlig motiverende for noen. Når alle er med da skjer det som vi ser her, ingen ting blir umulig, avslutter Skreosen.

TEKST: RUTH MONFORT & INGRID L. CHRISTENSEN FOTO: RUTH MONFORT ruth@vestfoldblad.no

Les mer om utvidelsen i høst

kvalitet går aldri av moten Selva spisestue og vitrineskap kan også skaffes i nøttetre, kirsebær, hvit eller beige

Hagaborg komfortabel sofa i flere størrelser, også som vinkelhjørne – mange stoffmuligheter

ØSTERØYVEIEN 170, SANDEFJORD • TlF 33 45 01 35 (veien opp før Skjellvika badestrand) Åpningstider: Hverdager 09-16 tOrsdAg 09-19 Lørdag 10-14

Ønsker du deg noe nytt til hytte eller hus? Ta en tur til oss!


VESTFOLD BLAD

8

JULI 2011

UKE 29

SAMFUNN

En investering i fremtiden Lydia Jordon (23) fra England trekker i de frivillige trådene på Brunstad Kristelige Menighets sommerstevne.

RIK ERFARING: Lydia Jordon har det siste året deltatt i Brunstad Kristelige Menighets utvekslings program. Gjennom YEP (Youth Exchange Program) har studenten fra England kordinert store konferanser for menigheten.

Lydia Jordon.

– Jeg flyttet til Norge for å delta ett år i Youth Exchange Program, YEP, og det vil jeg aldri angre på, sier Lydia. Norsk har hun lært seg på ett år, og dagene har vært alt annet enn late på Brunstad. Hun er en del av YEP, Youth Exchange Program, som er Brunstad Kristelige Menighet sitt internasjonale ungdomsprogram. Hennes oppgave har vært å koordinere frivillige hjelpere til sommerstevnet. Praksi-

sen på Brundstad er en del av utdannelsen hennes innen psykologi og ledelse.

Var vant til store byer – Jeg var litt i tvil om hva jeg ville. Jeg er vant til masse folk og store byer. Hvilke andre steder hadde jeg fått en slik opplevelse? spør Lydia. Hennes medstudenter har hatt praksis i banker, for sykehus og frivillige organisasjoner. – Jeg derimot har fått anled-

ning til å bruke min kompetanse aktivt i den omfattende virksomheten som menigheten representerer både i Norge og internasjonalt. Jeg har lært så mye mer enn hva jeg kunne ha drømt om på forhånd, og med en attest herfra så stiller jeg et hestehode foran i jobbsøkerkøen i forhold til de andre med min utdannelse, sier studenten.

Høstet nye erfaringer Men det var ikke bare kompe-

tansemessige utfordringer som var en avgjørende for at Lydia bestemte seg for å ta praksisåret på Brunstad. Om erfaringen i YEP og på Brunstad sier hun følgende: – Det beste med dette året er at jeg har fått en bekreftelse på at jeg har valgt riktig, både yrkesmessig og åndelig. Jeg visste at jeg trengte det året her for å få den inputen jeg har fått. Jeg er født i menigheten, og har vært med siden barndommen.

Men jeg har måttet gå noen runder med meg selv for å vite hva jeg skulle gjøre med livet mitt, og for å vite hva som var riktig for meg. Her har jeg fått en god innflytelse fra andre programdeltakere og nye venner. Det jeg har fått her er mer enn bare av akademisk verdi, sier Lydia.

TEKST OG FOTO: RUTH MONFORT ruth@vestfoldblad.no

SOMMER MED DUX!

NYE Jetson FARGER

DUX 12:12 NORDIC 180x200cm pris seng:

klassikeren siden 1966

Kr. 25.900,DUX OSCAR HODEGAVL OG NATTBORD

Spesialtilbud Sort, hvit og lysebrun

Kr. 18.900,Tilbud Handelens Dag:

÷20-50%

på sengetøy - slåbrokker - dyner - puter (så lenge beholdningen rekker)

Med den beste søvnkomfort og innebygget Pascal. 180x200cm: kr. 49.900,(Markedspris kr. 74.950,-)

SPAR 25.050,-

15% rabatt på DUX stoffgavler og kapper.

www.sovestudio.no

Telefon 33 46 59 55

Kvartal 19, Sandefjord


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

9

SAMFUNN

Vil bidra i lokalsamfunnet Blant de 9 000 menneskene på Brunstad finner vi Linda og Vern Nicolette fra USA. De har bodd i Stokke i fem måneder. – Vi har norske venner som mener at vi er mer norske enn de aller fleste nordmenn. Vi elsker kulturen, maten, og for ikke å snakke om iskremen, den er helt fantastisk, sier Linda. Sammen med sin mann flyttet Linda til Norge i februar. Hun er barnelege og spesialist innen barnekirurgi og jobber som lege ved Brunstad Helsesenter.

– Vi elsker Norge – Ja, vi elsker Norge og føler oss veldig hjemme her, legger Vern til, energi-ingeniøren, som i mange år har jobbet med amerikanske myndigheter og romfartsorganisasjonen NASA for å utvikle brannsikkerhet for rakettdrivstoff. Men hvordan havnet en «NASA-mann» og en spesialist inne barnekirurgi med 15 års utdannelse i lille Vestfold? Det kan ikke bare

være iskremen som lokket dem. – For oss er stevnene her på Brunstad livsviktige. Her får vi det vi trenger, derfor har vi alltid prioritert høyt å komme hit, sier Vern.

Bygger opp – Det å være med på å bygge opp et helsekontor var noe annet, nytt og spennende, så vi la ut huset vårt i New Mexico for salg og flyttet hit. Planen er å være her i to år, men vi er åpne for hva som dukker opp, og tar fremtidsplanene som de kommer, sier Linda. Hun har ikke mindre enn 15 års utdannelse innen sitt fag. Til tross for at hverdagen på helsesenteret på Brunstad er annerledes enn hva den er på et hektisk hospital, er drivkraften og gleden over jobben den samme.

ELSKER NORGE: Lege- og ingeniørparet fra USA elsker å bo i Stokke, og med sin kompetanse ønsker de å bidra til Vestfoldsamfunnet.

Pendler mellom Brunstad og Mexico – Nå er jo arbeidsdagen min helt annerledes enn før, men det er menneskene som gjør jobben spennende, ikke hva jeg utfører av legevitenskapelige ting, sier barnespesialisten. I løpet av de siste månedene har hun vært to ganger hjemme i New Mexico for å utføre avanserte kirurgiske inngrep hos barn. – Det er fint å holde spesialkompetansen ved like, men nå

bor jeg i Stokke og stortrives med det. Jeg elsker folk, og jeg elsker pasientene mine, dessuten er det en kultur som jeg ikke kjenner så godt til ennå, og det er med på å gjøre arbeidsdagene veldig interessante. Til tross for at jeg ikke utfører de samme operasjonene lenger.

Arbeider for miljøet Vern har andre utfordringer å bryne seg på. Han jobber med å kartlegge og forbedre energibesparelser i forbindelse med ut-

videlsen av Brunstad. – Vi er veldig opptatt av miljø, og jobber for å finne de beste løsningene for å spare penger og ikke minst naturen når stedet skal utvides. Når prosjektet er ferdig får vi se hva som skjer. Jeg har en del forespørsler, og mange kontakter rundt forbi, så vi ser hva som skjer etter hvert, sier energi-ingeniøren.

TEKST OG FOTO: RUTH MONFORT ruth@vestfoldblad.no

UKENS FERSKVARER

FERSK LAKSEFILET

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET Johan Oscar Smith ble født i 1871 og regnes som grunnlegger av Brunstad Kristelige Menighet. Smith omvendte seg i år 1900, og ble fort spesielt opptatt av at det er mulig å leve et kristenliv i seier over all bevisst synd. Han innbød ofte til uformelle samtaler i hjemmet sitt i Horten, og vennskapet vokste mellom dem som møtte fram.

79

Menigheten har i dag virksomhet i mer enn 65 land på alle kontinenter.

VANNMELON Pr. kg

129; 129

MARINERT INDREFILET AV SVIN Pr. kg

10;

FRANSK SVINEKAM

...pågår i butikken t.o.m. 30/7.

X FOR

TORTILLA ORIGINAL Santa Maria, soft, 336 g, 29,76/kg

STOR NYGRILLET KYLLING

EPLENEKTAR I L

Nora, uten tilsatt sukker

Konferansesenteret er i dag ett av de største og mest moderne i Europa innenfor sitt segment.

Råvekt ca. 1000–1100 g, pr. stk.

+ pant

Bakers, 750 g, 13,33/kg

2990

Vær- og fangstforbehold

Opp til ni tusen ”venner” fra hele verden kommer til de årlige konferansene som avholdes på Brunstad. NORSK FJELLBRØD/ BIRKEBEINERBRØD

5990

Pr. kg

I 1956 kjøpte menigheten Brunstad Gård i Stokke som siden den gang har vært deres internasjonale samlingssted.

I 2004 ble stevnestedet utvidet, og det ble parallelt etablert en egen kommersiell konferansevirksomhet på stedet. Nå står anlegget foran en ny utvidelse.

1990

90

Innen 1910 var venneflokken vokst til 50-60 personer, spredt rundt omkring på Øst- og Sørlandet, og de samlet seg og begynte sin egen møtevirksomhet. Allerede i 1930-årene fikk menigheten fotfeste i Danmark og Sverige, og fra 1950-tallet spredte budskapet seg også til de fleste landene i Europa.

Pr. kg

Pr. kg

X FOR

– Foreløpig skal vi bo her i to år, men vi tar fremtiden som den kommer, sier lege og barnespesialist Linda Nicolette

GRILLBEIN

TINE KREMOST Assortert, 115–125 g, 80,00–86,96/kg

COCA-COLA 1,5 L

FERSKE REKER Pr. kg

Coca-Cola Drikker, Regular/ Zero/Light,6,67/liter + pant

Larvik 9–21 (9–20) Nansegt. 11, Tlf: 33 13 92 60. Prisene gjelder t . o . m 23/7 uke 29 så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

129;


VESTFOLD BLAD

10

JULI 2011

UKE 29

SAMFUNN

Dårlige på datasikkerhet – Det er utrolig hvor dårlig folk sikrer dataene sine i Norge, sier Bjørn Fredriksen i DataSenteret Vestfold i Holmestrand. Han mener vi bryr oss for lite om å sikre familiebildene og andre viktige ting som kan forsvinne når datamaskinen sier takk for seg. Dessuten vet vi visst også for lite om hvordan vi kan unngå at datamaskinen nettopp gjør det siste: takker for seg. Og hvorfor.

Sikrer ikke driftskritiske systemer – Vi er generelt dårlige over hele linja. Når jeg for eksempel er på datamesser i utlandet, blir folk litt sjokkert og overrasket over hvor lite oppdatert vi nordmenn er. Og det er ikke bare privatpersoner som slurver. Det gjør også store bedrifter, det offentlige og firmaer som har driftskritiske systemer, mener Fredriksen. For når kasser, kortterminaler, kunderegistre og medisinsk utstyr slutter å fungere, kan gode råd fort bli dyre: – Et av de aller største problemene er at folk og bedrifter ikke har ordentlig backup, eller

vi som har en finger med i spillet når maskinen nekter å starte, eller viser ”dra-seg-i-håret”-beskjeden: «A problem has occured». – Vi får inn ganske mange kaffemaskiner her, ler Bjørn Fredriksen. Altså bærbare maskiner med kaffe-, te-, vin- og ølsøl. Det er også helt utrolig hva vi har funnet av gamle pizzarester, potetgullrester og annet spiselig i maskiner. Spesielt i unge menns dyre spill PC-er er det mye rart. Vi åpnet en med ti taster som ikke fungerte, og under der lå det nok mat til “en hel middag”, humrer Fredriksen. Han føyer til: – Ofte kan dataene reddes, men ikke alltid. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap om hva du kan gjøre selv for å unngå å miste verdifull data og spare penger.

Et av de aller største problemene er at folk og bedrifter ikke har ordentlig backup, eller har tatt sikkerhetskopi. har tatt sikkerhetskopi. Og at de drifter alt fra kun én maskin. De risikerer at når det da først går galt, går det skikkelig galt, sier Bjørn Fredriksen som ikke har få fortvilte kunder på telefon i løpet av en uke.

Fatal maskinkræsj – Det blir fort dyrt når et firma på cirka 10-15 ansatte må sende harddisken til et laboratorium for å redde dataene. Det kan raskt komme opp mot 50 000 tapte kroner i reparasjon og tapte inntekter, sier Fredriksen og legger til: – En maskinkræsj kan være fatal. For eksempel når det skjer med medisinsk utstyr. Det hele kan unngås hvis man for eksempel kjøper en ekstern harddisk, det er ikke dyrt, eller inngår en backup-avtale med et firma. Da tar firmaet automatisk kopi av bedriftenes datafiler en gang i døgnet eller når bedriften ønsker det, råder Fredriksen.

Pizzarester blant tastene Han og datateknikerne Gunnar Vinberg og Oleg Jerobkins har flere ganger fått folk i butikken som gråtende nærmest ber de datakyndige på sine knær om å redde alt fra uerstattelige brudebilder til viktige data. Men det er ofte

Støv + varme = dårlig kombinasjon

Andre har kanskje en maskin som er i tregeste laget. Da er det mange som går til innkjøp av en ny. Helt unødvendig, mener de kyndige på DataSenteret: – Vi har reparert mange utbrente servere. De har kanskje stått på et kott i fem år uten at noen har vært og sjekket. Det er fullt av støv, og etter hvert går vifta saktere og saktere og prosessoren går varm, og maskinen stopper arbeidet til den har kjølet seg ned. Støv og varme er en dårlig kombinasjon. Vi ser ofte et tjukt lag med forbrent støv i bunnen av PC-en, forteller som erfarer at det å etterlate maskinen i en glovarm bil eller la den stå ute i sola, heller ikke er noe sjakktrekk.

700 virus på en pc En annen grunn til at PC-er blir trege er rett og slett på grunn av virus: – Vi fant 700 virus på en PC en

Det er ikke få maskiner med meldingen ”A problem has been detected” Oleg Jerobkins , Bjørn Fredriksen og Gunnar Vinberg (fremst) får inn på DataSenteret i løpet av en uke.

opp. Vi finner de utroligste ting folk har lastet ned på maskinene sine, forteller han. I verste fall kan små programmer stjele personlig informasjon, eller at maskinen blir brukt til kriminell virksomhet: – Det skjer relativt sjeldent. Men det er likevel viktig at folk er forsiktige og kritiske til hva de sier ja til på nettet. En grei tommelfingerregel er at du ikke åpner e-poster eller vedlegg du ikke vet hva er, eller som kommer fra ukjent avsender. Dessuten unngå å åpne mail fra kjente med for eksempel ”sjekk den morsomme greia her”. Ring heller vedkommende og spør om han eller hun faktisk har sendt den eposten, er rådet til Fredriksen.

En maskinkræsj kan være fatal. For eksempel når det skjer med medisinsk utstyr. gang. Maskinen var ikke et halvt år gammel engang. Da har eieren av PC-en kanskje trykket ja på alt, åpnet vedlegg fra ukjent avsender, trykket på ”ja”-knappen for å bli med i konkurranser og slike ting. Da fylles maskinen

Lyn, torden og dødt modem Sommertid er også tordenværstid. Buldring og braking i lufta kan fort føre til strømstans og

sorte skjermer. Men bare å trekke ut stikkontakten til maskinen holder ikke: – Vi hadde et tilfelle der lynet bokstavelig talt slo ned i maskinen. Det gnistret og braket. Vedkommende hadde dratt ut strømledingen til PC-en, men ikke kontakten til modemet. Den siste uka har vi fått inn 20 ødelagte maskiner på grunn av tordenvær. Det som ryker aller først er oftest modemet. Derfor er det like viktig å dra ut ledningen til det, sier han. Om hvorfor vi er så lite oppdaterte og dårlige på datasikkerhet og vedlikehold, har de datakyndige på DataSenteret lurt mye på. – Jeg har fundert en del på dette, ja. Det kan ha med at vi nordmenn har mye penger, så vi kan betale oss ut av det. Men det blir en bruk og kast- mentalitet som er både unødvendig og dyr. TEKST OG FOTO: SIRI HOLTUNG siri@vestfoldblad.no

Dette er støv fra kun en maskin. Bjørn Fredriksen mener at vi er for dårlige til å både sikre viktig data og forebygge maskindød.

DATASENTERET VESTFOLD AS Stiftet 1988, nye eiere overtok 1. juli 2010. Fullskala data-service bedrift for private og bedrifter. Har egen design/ reklameavdeling. De nye eierne har over 30 års erfaring i bransjen fra inn- og utland. Samarbeider med flere av Europas ledende databedrifter.


annonser 11

Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

Norges beste handlegate! Vi overdriver ikke. Hvor ellers i landet finner du mer enn 40 merkevarebutikker som perler på en snor? Her kan du handle alt du trenger til deg selv og familien - fra det lekre undertøyet, til hverdagsbuksen, festantrekket og sportstøyet. I tillegg har vi både kjøkkenutstyr, bokhandel, café og restaurant. Med andre ord; alt du trenger! Da skjønner du at vi kaller oss Norges eneste merkevareby. Og det beste av alt:

Nå har vi sommerkupp med opptil 70% rabatt!

40 • Følg E6 sydover, Vestby N •p-plasser 850 gratis p-plasser 40 brandstores brandstores•• Kun kun 25 60 min minfra fraOslo Tønsberg, langs E6 • 850 gratis Togog ogbuss bussfrafra Oslo • Åpningstider: 10-20 (18),torsd torsdag 10-21 • norwegianoutlet.no Tog Oslo S •S Åpningstider: 10-20 (10-18), 10-21 • norwegianoutlet.no

R

«NORDENS BESTE OUTLET» – VG, 12.06.2010


12

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

Bomper-ringer

Kyllingburger-

Morsomt på land og i vann 2stk ringer, 90cm i diameter, m/ håndtak og sikkerhetsventil

Kyllingburgermeny meny

REVETAL

kr

100,-

69,+ pant

30 BUTIKKER PÅ TORVET • Vinmonopolet 23 97 38 10 • Mester Grønn 32 22 96 87 33 06 28 22 • Renessanse 33 06 38 33 • Revetal Libris 33 39 62 10 • Frank Q 41 57 69 22 • Kappahl 33 06 21 30 • Life Revetal 33 06 26 55 • Expert Revetal • Garnbunten Idé & Design 33 06 33 31 • Restauranten 33 06 37 77 • Revený 33 06 26 39 • Alliance optikk, ur og gull 33 05 07 00 33 06 11 10 • Meny Arve Gran AS 33 06 28 09 • Mix • Posten 81 00 07 10 33 06 24 15 • Bonita Fashion 33 06 38 50 • B-Young 33 06 26 33 • Chic Frisør 33 06 34 10 • Junior barneklær • Princess Interiør 33 06 38 10 21 07 90 75 • Skoringen • Wivis parfymeri 33 06 35 90 91 81 76 69 • Wivis veskebutikk 33 06 10 50 • Boots Apotek 33 06 26 00 • Sport 1 Revetal • Hovs Marked 33 06 27 11 – Yes vi leker – foto – gaver og interiør

ELLERS FINNER DU: • Statoil Revetal 33 06 26 74 • Haslestad gummiservice 33 06 28 90 • Jernia Revetal 33 06 28 70 • Ditt kontor 33 30 67 67 • Revetal glasservice 33 06 25 96 • Gran vvs 40 00 33 20 • Dyreriket 33 06 49 00 • BIB fashion 33 06 38 21 • DnB NOR 03000 • Revetal Kro 33 06 25 75 • Montér 41 67 30 00

STOR GRATIS PARKERINGSPLASS ÅPENT: 9-20 (18) MENY 8-21 (20)

Alle sommervarer nå til:

Utvalgte skinnvesker

50% 1/2 pris!

0711200

G

Re-torvet ønsker alle en fortsatt god sommer!

Alle sengesett: Glatt bomull og sateng, voksendesign 140x200cm/140x220cm

2 1 FOR

Sommertilbud fra Sexy hair! Kjøp 1 produkt og få neste til:

Nyheter! bluser fra

199,-

Svin ytrefillet

39

90

400g

Bilde:Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Salget

rtsetter! Salget fo

30% 50%

fortsetter!

Vi spanderer det rimeligste!

Sommerkupp Aloe Vera:

100,Ord. pris 150,-

Tilbudet gjelder kun Re-torvet ut uke 21 eller så langt beholdningen rekker.

50%

REVETAL: 33 06 26 33 STOKKE: 33 33 67 60

Vi gjør deg sommerfin på håret!

RE MINIFESTIVAL

m/ bl.a åpen scene, Zero Monkey, Roger Bergan, Mimentix, The Taxmen og The Arhats.

2-6 august

Bestill billetter :33 06 37 77

TOPPER

Hjerteanheng i sølv med diamanter.

100,50,- 299,Før 499,-

3 2 for

Ved kjøp av utvalgte Solpleie produkter Kjøp 3 produkter - få det rimeligste med på kjøpet TLF: 33 06 10 50

AFTER SUN Aloe Vera Gel og H&B Lotion Veil. 212,-

P

Baby og barneklær 0–16 år

TEIE: 33 32 28 60 REVETAL: 33 06 34 10

inkl 0,5l drikke

UKE 29

159,-

SALGET

er igang hos Frank Q! En mengde varer til

HALV PRIS!

Deodorantfestival!

Boss - Lacoste - Davidoff - Gant Versace - Kenzo - Declare

30 % 30% SMYKKER:

Fra

119,-

• SAND • Armani • Alessandrini • Tiger • Polo Ralph Lauren • Moncler • Marc Cain • Airfield • Cambio er i gang • IN Wear • Elisa Cavaletti • Sko/støvler : Laura Bellavaria

Salget

DAME - HERRE MOTE

Diverse Bergans skolesekker

Fyrvokteren, Camilla Läckberg, innbundet, før 399

79

50

Begrenset antall

EVERCOOL KJØLEBOKS

Praktisk transportabel kjøleboks for hytte og fritidsbruk.

399,-

DESIGN•LAYOUT: OCTOBER

Før 399,-

JULI 2011


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

13

Les om

KULTUR

barndom på 50-tallet uten stressede foreldre

14–15

a r f r e g n i n Stem Slottsfjell Madcon.

Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt .

Ingrid Olava.

14

Nick Cave.

50

PR STK

15

90

19

PR STK

PR PK

500 g, 31,80 pr. kg

Two Door Cinema Club.

Røyksopp. FOTO: SIRI HOLTUNG & FANNY E. BETTUM LUNDE

Gjelder uke 29 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

400 g, 47,50 pr. kg

Bryggepakke

30 6-PK

5

+ pant

PR STK

0,78 l, 38,46 pr. l 0,33 l, eks. pant, 15,15 pr. l

84

40

Produktene kan kjøpes enkeltvis til samme lave pris


VESTFOLD BLAD

14

JULI 2011

UKE 29

KULTUR Det er nær fortid, men allikevel en tid som er veldig fjern fra hvordan barn vokser opp i dag.

DEN GANG DA: Pappa og møller Willy Johnsen og Grete Marie Johnsen foran Halle Mølle en sommerdag i 1955.

Grete Marie Johnsen i tenksomt øyeblikk på Halle Mølle.

Søstrene Johnsen i Halle Mølles blomstereng.

Kunstner Grete Marie Johnsen debuterer i disse dager med boka Barna i Møllebakken. Hun har hentet inspirasjon til historiene fra sin egen bekymringsløse oppvekst på Halle Mølle. – Det var en helt annen tid. Jeg husker vi hadde lørdagsbading i en balje på kjøkkengolvet, minnes den debuterende barnebokforfatteren.

50-tallets barndom ble bok for de minste

Da tida ruslet av gårde Grete Marie Johnsen vokste opp i idyllen Halle Mølle på Brunlanes. En barndom på 50-tallet var uten hjelm, mobiltelefon og stressede foreldre. Det har det blitt barnebok av. – Den er ikke selvbiografisk, men nært opp til. Jeg har brukt mange av mine opplevelser i barndommen her på Halle Mølle som inspirasjon. Og det er mølla og miljøet rundt møllerne som er den røde tråden i boka, forklarer kunstner og debuterende barnebokforfatter Grete Marie Johnsen fra Brunlanes.

Nær fortid Vi sitter på tunet med tre rødmalte hus i klynge og med den for lengst nedlagte mølla på høyre hånd. Det er som å ha trått inn i en Astrid Lindgren-verden. Klisjeen om tida som har stått stille kan med rette brukes om Halle Mølle. Det er et sånt sted man kan bli nostalgisk av å være på, uten å engang ha levd i tida man er nostalgisk over. For Grete Marie Johnsen er minnene fra en lykkelig utforskende og naturnær oppvekst reelle. – Jeg har blitt så gammel nå at jeg har begynt å mimre, ler forfatteren som også har illustrert barneboka som gis ut på Liv Forlag.

Balanserte på kanten av fossen – For ni år siden, da jeg fylte 50, begynte minnene fra barndommen for alvor å strømme på. Jeg tror det skjer noe med deg når du er halvveis til hundre, humrer Grete Marie Johnsen og fortsetter: – Opplevelsen var så sterk at jeg skrev ned historiene. Jeg har alltid hatt en drøm om å skrive barnebok, og om det å vokse opp på 50-tallet. Det er

var maskiner, reimer og hjul og vi klatret på taket av hønsehuset. Og rundt Halleelva - der var det masse å utforske, erindrer Grete Marie Johnsen og titter opp mot det lille rødmalte huset hun en gang bodde i med mor, søster og far som var møller.

Ikke dullebok Og det er denne bekymringsløse, som kanskje i dag ville blitt omtalt som farlige, leken og utforskingen som er utgangspunktet for Grete Marie Johnsens elleve, små noveller. I «Barna i Møllebakken» følges Kari Marie og lillesøsteren gjennom små og store hendelser. Om bøndene som kom med hest og kjerre, om den skumle potekjelleren med edderkopper hengende fra taket, om byturer med farmor og om hemmelige gjemmesteder. Og også om når barna gjør noe fryktelig galt: Vi hadde jo regler, det var

Jeg har brukt mange av mine opplevelser i barndommen her på Halle Mølle som inspirasjon. nær fortid, men allikevel en tid som er veldig fjern fra hvordan barn vokser opp i dag. Vi hadde verken støtsikker sand, hjelm eller datamaskin. Vi balanserte på kanten over fossen, og lekte gjemsel inne på mølla hvor det

ikke bare fritt, forklarer Grete Marie. Det har barna i Møllebakken også. Og i boka er det en historie der ungene gjør noe som er strengt forbudt. Da vanker det ris. Jeg har tatt en sjan-

re og særlig besteforeldres oppvekst var så annerledes at det sikkert er vanskelig å forstå for de som vokser opp nå. Hun forteller om tida da folk ofte kom langveisfra på besøk. I hest og kjerre: – En kom hit helt fra Tjølling! Han hadde med seg kremmerhus med drops. Og vi ungene, det kom jo mange fra nabolaget hit ned også, fikk velge ett drops hver. Det minnet sitter sterkt i. Så viktig var det. Håpet er at denne boka skaper noen stunder som ungene kanskje først langt seinere virkelig vil forstå verdien av, smiler forfatteren som har skrevet om en tid som ikke fløy, men ruslet sakte av gårde.

Jeg tror det skjer noe med deg når du er halvveis til hundre. se ved å skrive om det, men den sjansen hadde jeg lyst til å ta. Jeg har vært opptatt av at dette ikke bare skulle være en «dullebok». Ris var vanlig på den tida. Det var en del av oppdragelsen. Men faren i boka gjør det ikke med lett hjerte sier hun, som mener Barna i Møllebakken er en ypperlig høytlesningsbok.

Fra Tjølling med hest og kjerre – Jeg har skrevet den med tanke på høytlesning. Mitt ønske er at den kanskje får de voksne som leser for barna til å minnes og fortelle om sin barndom. Foreld-

TEKST OG FOTO: SIRI HOLTUNG siri@vestfoldblad.no


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

15

KULTUR

Popstjernens mimrefest

70-tallsdronningen skuffet ikke sitt publikum på Klubben i Tønsberg. Her ble det gjenhør med mange av hennes kjente og kjære låter.

Maj Britt Andersen og datteren Daniela hadde kommet for å se storesøster og tante Inger Lise.

Inger Lise elsker 70-tallet heter forestillingen som hadde premiere på Klubben i Tønsberg sist onsdag. Norges første popstjerne serverte et show der publikum fikk gjenoppleve hennes karriere gjennom gamle slagere, bilder, filmklipp og mye annet mimrestoff. Karita Bekkemellem, Anette Bøe, Hanne Krogh, Hilde Lyrån, Helge Hammelow Berg, Anita Hegerland, Yngvar Numme, Vidar Lønn Arnesen, Ingeborg Sørensen, Vazelina-Viggo Sandvik, Maj Britt Andersen og mange andre kjente fjes var å se på premieren i Tønsberg. Noen ledige seter var det lengst bak, men ikke mange. Det hele startet i 1968, da ungjenta fra Skreia på Toten var 18 år. Sammen med ei venninne fikk hun haik med en rekebil til Stockholm der hun dro på ferie i tre uker. Lite ante hun om det som ventet henne, da hun kom hjem til Norge. “Jeg kom tilbake fra Stock-

holm og var blitt popstjerne i løpet av ferien. Jeg var helt uforberedt på det som ventet. Det kom som et sjokk”, fortalte Inger Lise mens gamle bilder av popstjernens glansdager rullet over de sirkelformede lerretene.

sjølsagt Prøysen siden hun jo er fra Mjøs-traktene og har den rette dialekten i god behold hvis hun vil. Det ble både rykk i rockefoten og klump i halsen denne kvelden. Inger Lise var også imponerende da hun gjorde Edith Piaf.

Prøysen, ABBA og Edit Piaff

En spennende dag for Ane Therese

Inger Lise Rypdal glitret og glinset i fargerike 70-tallskostymer til kjente og kjære låter. Det ble gjenhør med låter som Fru Johnsen, Romeo og Julie, Yes Sir, Jeg kan boogie og En spennende dag for Josefine. Men den allsidige artisten var selvsagt også innom ABBA. Og

En av de gladeste jentene blant publikum, som befant seg på Klubben forrige onsdag, var Ane Therese Fagerheim (26) fra Skien. Hun hadde tatt turen sammen med moren, og fikk hilse på flere kjendiser, deriblant Hilde Lyrån, Hanne Krogh og Viggo Sandvik. Ane

Therese er en av dem som klart gir uttrykk for sin glede og begeistring på en noe annerledes måte enn mange av oss andre. Hele ansiktet lyser opp når vi spør henne hva hun synes om forestillingen rett etterpå. Dette var helt klart en spennende dag for Skiens-jenta som var strålende fornøyd med forestillingen.

Da storesøster ble stjerne Maj Britt Andersen er Inger Lise Rypdals lillesøster. Hun hadde tatt med seg datteren Daniela på 12 år. – Det er syv år mellom Inger Lise og meg, og jeg var 11 år da Inger Lise ble popstjerne. Det var veldig rart, sier Maj Britt med et smil. – Jeg har sett forestillingen tidligere også, og noe av det jeg synes er mest imponerende, er Edith Piaf. Og Voodoo, legger hun til. Og av det vi kunne høre i gangene etter forestillingen var ogå publikum godt fornøyde

Hanne Krogh koste seg blant gode venner på premiereforestillingen.

med kveldens premiereforestilling. En kveld fullt av gode, gamle minner fra det glade 70-tallet, helt klart nostalgi. TEKST OG FOTO: SILJE ELISE MOSSESTAD silje@vestfoldblad.no


16

Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

Det skjer i Vestfold bli rik på opplevelser i Vestfold i uken som kommer!

MUSIKK Orgelmatiné

Ved den ukentlige orgelmatinéen i Tønsberg domkirke spiller kantor Tormod Øvrum. 20.7 kl. 12.00

Cornelis – Visa i vinden Piraten kro, Stavern. 21-23.7 kl. 20.00

Eventyr om italiensk opera

Bli med inn i den Italienske Operaens fantastiske verden. Du får høre om intrigene, dramatikken, og ikke minst kjærligheten både på og utenfor scenen. En spennende fortelling innhyllet i vakker musikk. Forteller og sanger: Kjerstin Engø Pronzato Piano: Roberto Pronzato LilleHolmestrand søndag 24. juli kl 16:30.

SCENEKUNST Teaterstykket “Brechtliebe-ich”

Skuespiller og sanger Achim Schelas, en av Tysklands fremste Brecht-tolkere, framfører Brecht. Ved pianoet: Helge Stamnes. Regi: Bente Damhaug. Hubro Litteraturhus og Kafé, Sandefjord. 21.7 kl. 20.00

Konsert med multikunstner og strupesanger

Elfi Sverdrup på Hubro Litteraturhus & Kafé, Sandefjord. 23.7 kl. 20.00

Jahn Teigen - Fra Tønsberg Til Tønsberg Bli med på å fullende sirkelen sammen med Jahn og Anita i Oseberg Kulturhus i juli. Showet begynte her i 2009, og nå i 2011 settes det punktum med live-innspilling og filming av TV-dokumentar. Vi lover full sal, topp stemning og trampeklapp fra første tone! 14-15.7 kl. 21.00

Få med deg Åge Sten Nilsens nye og forrykende hyllest til Queen og Freddy Mercury. Nytt materiale, dansere, orkester og korister - hele 15 nye låter. Oseberg Kulturhus, Tønsberg. 20.7 kl. 21.00

UTSTILLINGER Salgsutstilling – Holmestrand Fotoklubb

Holmestrand Fotoklubb feirer 50 år i år og har salgsutstilling på kafe LilleHolmestrand i Holmestrand hele juli og august. 10 fotografer deltar med tilsammen 39 bilder. 19-21-7 kl. 08.00-18.00 22.7 kl. 08.00-23.00 23.7 09.00-15.00 24.7 kl. 11.00-15.00

Øystein Sundes sommershow ”Men da må du ha”

I showet er bluegrass selve fundamentet, og Sunde forteller gjennom sin musikk og i stand up-stil løst og fast, mest løst, om hva som har skjedd med ham selv og musikken siden Bach fant opp bluegrasstilen i 1732. Rica Park Hotel, Sandefjord. 20-23.7 kl. 19.00

Scenekveld med Ivo Dacapo

Sommershow på Verdensteateret i Sandefjord. Dette blir gruppas 8. show, og i år har de med seg selveste Dizzie-kongen Yngvar Numme på tekst og regi. 20.7 og 23.7 kl. 20.00. 21-22.7 kl. 18.00 og 20.00

Skrøder Nielsen, Reidun Haaland, Tone Berge og Frode Johansen stiller ut olje og akrylmalerier, modist, taubinding, glasskunst, metall og granitt kunst. Framnesveien 54, Gamle Jahres Fabrikker i Sandefjord. 24.7 kl. 12.00 – 16.00

Sommerutstilling på Marienborg

Ludvig Eikaas - grafikk og tegninger, Jørn Rønnau (DK) treskulpturer, Morten Juvet maleri og grafikk, Gerd Gellein Merkesdal - tekstil, Dorthe Herup - billedvev, Kjetil Rønningen og Endre Disted - video. Utstillingen er åpen lørdag og søndag 23-24 juli og 30-31 juli kl 12-18 Foredrag om Ludvig Eikaas ved Jahn Otto Johansen 23 /7 kl 15.00

Show Off - Sommershow Revy på Hotel Grand Farris, Larvik. 20-23.7 kl. 21.00

Åge Sten Nilsen: The Show Must Go On II

Galleri Labben med nye utstillere

Annemor Strøm, Ingrid Heidi Kjøde, Hanne Beate Blix, Inger Lise Strand, Peter Berg, Linda Bridgitte Johansen, Turid Hansen, Merete Mikkelsen, Tone Norhagen, Håkon Stein, Kjerstin

Kunstmarked.no kommer til Nøtterøy

Over 50 eablerte kunstnere. Siste uke: Pop-up galleri. Vi har tatt med et stort utvalg kunst som vi gleder oss til å vise frem. Vi steker traktorvafler og de 100 første er med i trekningen av et gavekort. På Galleri Glad, Røsselgata 60. Til venstre ved Astoria Hageland. 20-24.7 kl. 11.00

Utstilling av tresnitt og malerier av Sigmund Aaberg

Billedkunstner Sigmund Aaberg viser og demonstrerer tresnitt fra i Fossnes Kunstnerlandsby. Kombiner gjerne Aabergs utstilling med besøk på verkstedet til noen av våre andre kunstnere og kunsthåndverkere, og en vandring på Sti For Øye, vår utendørs skulptursti i skogen på Fossnes, Stokke. 20-24.7 kl. 12.00 – 16.00

TARELL stein/sølvsmie og bildegalleri Sjøparken, Agnes, Stavern. 21.7 kl. 12.00

Åpent galleri – Kunstmarked.no

Velkommen til en sprudlende kunstopplevelse med oveer 50 etablerte kunstnere. Vi holder også åpent i Sandefjord. Prinsensgt. 16, Sandefjord. 21-23.7 kl.12.00

Åpent Atelier/Sommerutstilling

Alle helger i juli. Gallerikjelleren, Langgt. 40, Holmestrand. Inngang fra P-plassen. 22.7 kl. 12.00

Galleri FRYD - Sommerutstilling

Hvalsommer 7 – Årets villeste hulaparty

Sommershow i Båkgården for 7. år på rad. Sandefjord. 21-23.7 kl. 19.00

3179 Åsgårdstrand. 24.7 kl. 12.00

Kunstverkstedet åpner galleriet hver søndag

Velkommen til vårt søndagsåpne galleri: Berg, Borchgrevink, Gluckstad-Karlsen, Halling, Hem, Kielland, Johannesen, Lunde, Moen, Nålby, RuudPedersen, Pizarro, Reitan og Søderman. Kjær Gård , Raveien 361,

Galleri FRYD byr på et stort, fargerikt og spennende utvalg av kunst, kunsthåndverk og unike design. Omlag 30 forskjellige utstillere, blant annet Liv Mildrid Gjernes, Dag Bratbergsengen, Knut Dahl, Elfi Sverdrup, Anne-Lise Toverud, Gunnlaug Moen, Anette Borge, Ragnhild Steig Svenningsen, Eva Beate Laugerud, Merete Fransgjerde, Michico Takahashi Nilsen, Karin Aashamar, Trine Midtsund, Frøydis Samuelsson, Unni Knutsen, Henning K. Johannessen, Ingun Nerlie, Torill Haugsvær Wilberg, Kretzmezz, Selma Dunder og Nina Vedeler Svendsen. Eidsfoss. 23.7 kl. 12.00 – 17.00


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

17

KULTUR Galleri Arteriet - Malerier og tegninger

Det gule huset i Jernbanealleen vis a vis hotel Atlantic, Sandefjord. 21-23.7 kl. 11.00

gicleetrykk. Dette er bilder som gir godt humør. Sjøparken, Agnes – Mellom Larvik og Stavern. 23-24.7 kl. 12.00-18-00

DIVERSE Barneaktiviteter på Hvalfangstmuseet

«Svart Menneske» – Sommerutstilling

Sandefjord kunstforerings sommerutstilling viser Päivi Laaskos bilder, intstallasjoner og skulpturer. Päivi er finsknorsk og uttrykker seg gjennom flere kunstformer. Hun skriver fortellinger, har gitt ut bøker og opptrer med egne performance og forelesninger. 20-26.7 kl. 12.00

Aktiviteter for barn og sommerkafé. I hvalfangstmuseets nyoppussede aktivitetsrom kan barna ha det gøy med ulike aktiviteter. Aktivitetene er inkludert i inngangsbilletten til museet. 20-22.7 og 25-26.7 kl. 10.0015.00

Guidet tur til borgen Norske Løve

En av sommerens få muligheter til å besøke den unike Borgen fra 1856. Oppmøte på parkeringsplassen ved Hangar A. Karljohansvern, Horten. 20.7 kl. 19.00

Ellevill Allsang med søstrene sisters og gutta boys

For tredje år på rad blir det kreativt allsangshow i låven på Bjerkøy. Ellevill allsang er er et nyutviklet konsept, konstruert og kokt i hop av musikerne selv. Musikerne vil servere en god musikalsk rett bestående av allsang, småprat, konkurransepreget stemning, konsert og grenseløs deltakelse fra publikum. Nytt i år er at vi utvider med en familie-forestilling. Denne torsdagen blir tilrettelagt for barna og foreldrene deres. I pausen er det mulighet for å hilse på høner og kyr. Oppmøte: Knarberg båthavn en time før showet starter, båtskyss over til andre siden. Skjærgårdslåvekaféen er åpen, salg av kald og varm drikke og litt å bite i. Låven på Bjerkøy gård i Nøtterøyskjærgården. Familieshow 21.7 kl. 18.00 Ellevill allsang 22-23.7 kl. 20.00

Omvisning inne på Midtåsen Midtåsveien 2b, Sandefjord. 24.7 kl. 12.00 – 15.00

Vestfold fra lufta

Det er et sikkert tegn på at sommeren er på vei når Dakota Norway inntar luftrommet over Vestfold. Sølvfuglens ferd over Vestfold med lav marsjhøyde lar deg komme tett på hus, veier og fjord. Værforbehold. Torp Flyplass, Sandefjord. 20.7 kl. 17.00 – 21.00

Historie og vakker skjærgård i Tønsberg

Bolærne, Nøtterøy og Tjøme er blant stedene du kan se om du tar turen med Klipperfjord fra Tønsberg brygge i sommer. Båten tilbyr også overnatting ombord for dem som vil leie den til større arrangementer. Les mer på www.klipperfjord.no

Bakkalaofest i Tønsberg

For fjerde året på rad arrangerer Tønsberg Sjømannsforening bakkalaofest I tollboden på brygga i Tønsberg. Store telt settes opp, og det blir underholdning og allsang. 23.7 kl. 11.00-19.00

Omvisning på Hvalfangstmuseet Omvisninger alle ukedager fra 18-29 juli, kl. 13.00 (norsk) og kl. 14.00 (engelsk). Sandefjord. 20-22.7 og 25-26.7

Fjordturer i Sandefjord

Handelens dag i Sandefjord

Tilbud i butikkene og aktiviteter i sentrum. Butikkene er åpne til kl 23.00 Helsegata, Dronningens gt. Sandefjord. 21.7 kl. 10.00

Galleri Laurense

Sommerutstilling med Tor Erik Gunstrøm. Malerier og

Omvisning på Kurbadet

Omvisning i Sandefjords gamle bad. 20.7 kl. 13.00, 14.00 og 15.00.

Hvalbåten Southern Actor

På brygga i Sandefjord ligger hvalbåten åpen. Kjøp gjennomgangsbillett på hvalfangstmuseet og ta med barna på en spennende opplevelse hvor de kan gå i maskinrommet, se på kahytter, gå på brua og se på en ekte hvalharpun. 20-26.7 kl. 11.00-17.00

Bli med på badetur fra sentrum til Granholmen og Langeby, eller ta turen fra strendene for handel i sentrum. Daglig avgang 11.00 og 15.00 fra Sandefjord. En deilig sommerdag kan også nytes ombord i eget Fjordcruise midt på dagen. Fjordcruise fra Sandefjord daglig kl. 13.00, og kveldsturer tirs og ons kl. 18.00 (min. 8 pass).

NB! Innholdet i denne opplevelsesguiden er basert på tilsendt materiale og registrerte arrangementer på www. vestfoldblad.no. Vi oppfordrer deg til å sjekke arrangørenes hjemmesider for nærmere informasjon og detaljer.

Byr på sommerlige toner ved vannkanten Visesanger Per Carolus holder release-konsert i Åsgårdstrand. Fra scenekanten serverer han to splitter nye sommersingler, «Sommerparadis» og «Blå natt.» Visesangeren har med seg pianist Magne Arnesen og gitarist Ken Larsson. De vil i tillegg til de to nye sommersinglene spille et knippe av Carolus sinetidligere plateutgivelser.

Sommerparadis

Visesanger Per Carolus skal spiller opp til «Sommerparadis» i Åasgårdstrand. Foto: Hugo Lande

– Releasekonserten kunne ikke ha blitt lagt til noe annet sted enn Åsgårdstrand, så den blir på utescenen til Naustet. Åsgårdstrand er en vakker by, sier mannen som er født og oppvokst i Stavanger. Dialekten er blitt rundere i kantene. Men etter 20 år i Tønsberg, henger Stavanger-dialekten fortsatt tydelig ved.

Ser tilbake Men hva er det som gjør at visesangeren føler seg så nær akkurat Åsgårdstrand og bringer oss tilbake i tid med sommersingelen «Sommerparadis?» – Min mor var fra Østlandet, så jeg har mange gode sommerminner fra Åsgårdstrand, forklarer visesangeren. «Sommerminner» er et tilbakeblikk på Carolus sine barndomsopplevelser i Åsgårdstrand.

En kvinne som var Sangene skriver han selv og Carolus legger ikke skjul på at han legger ned mye arbeid i tekstene sine. Visesangeren retter ofte oppmerksomheten mot menneskelivets forskjellige sider, både de lyse og de mørke. – Jeg synes Vidar Sandbeck sa det godt. «Det lyse synes best mot en litt mørkere bakgrunn.» Og en litt mørkere bakgrunn har nettopp låten «Blå natt.»

– Ja, den er litt mer dunkel og bygger på dunkle minner, i parentes en kvinne som var..., sier Carolus.

Håper å glede deg Men nå er det sommer og sommerglede som gjelder. – Jeg håper at mange kjenner seg igjen i mine gamle minner fra Åsgårdstrand og at det blir en koselig konsert til glede for folk, sier Carolus.

Fra tidlig pop til visesang Inspirasjon henter visesangeren fra så mangt, men når det gjelder hva som har inspirert ham melodimessig er han klar. – Melodimessig har jeg henta mye fra den tidlige popmusikken på 60-tallet. Og så ble jeg fanget av visesangbølgen som skyllet over landet, ler Carolus. TEKST: INGRID LOUISE CHRISTENSEN ingrid@vestfoldblad.no

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


VESTFOLD BLAD

18

Alt er laget fra bunnen, her bruker vi ikke poser og «lirumlarum».

SPRUDLENDE: Margrethe Horne slår gjerne av en prat med gjestene mens hun serverer hjemmelagde kanelsnurrer og annen mat hun har laget fra bunnen av.

JULI 2011

UKE 29


Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

19

kultur UKAS VESTFOLDING Margrethe Horne ser på gjestene som sine venner, gråter en skvett når de drar og driver kafe i bakgården. Der serverer hun bare ting hun selv har lyst på. Verdens vennligste vandrerhjem ligger i Tønsberg.

Vennligheten selv Ved foten av Slottsfjellet, et steinkast unna Seterkafeen, ligger Tønsberg vandrerhjem litt bortgjemt for seg selv. Margrethe Horne (50) har drevet stedet i 13 år, og for to år siden ble dette vandrerhjemmet kåret til verdens vennligste på bakgrunn av en undersøkelse der gjestene gir poeng innen ulike kategorier til vandrerhjem de har besøkt. Dette fikk stor medieoppmerksomhet, men ikke minst har andre i reiselivsbransjen fått øynene opp for Margrethe. I sin blogg skriver Eirik Mykland som har undervist ved Høgskolen på Lillehammer og vært sjef for destinasjon Sørlandet følgende: “Verdens vennligste vandrerhjem. Bedre attest kan vel knapt noen håpe på å få. Det er egentlig eierens egen forklaring på hvorfor hun tror de får så god tilbakemelding som er interessant: Vertskap. Venner. Tillit. Se gjesten. By på seg selv. Engasjere seg. Tønsberg vandrerhjem lever av dette. Les

gjerne 10 kloke bøker om serviceteori og tjenesteyting, og du vil neppe komme opp med en bedre beskrivelse av hva service handler om”. Til tross for all oppmerksomheten har ikke den beskjedne vertinnen hengt opp noen skryteplakater eller utklipp. – I denne bransjen må hver dag bli din beste dag, sier Margrethe.

Blir lett engasjert For Margrethe har vandrerhjemmet nærmest blitt en livsstil. Hun tilbringer de fleste av døgnets timer her. Ferie blir det ikke mye av, og nå er mannen og to av barna i Spania mens mor er hjemme og jobber. – Driften av Vandrerhjemmet er en stor del av vårt familieliv. Klart man kan bli litt vemodig når man ser at andre har fri og koser seg sammen, men om sommeren kan jeg bare ikke ta fri, sier den energiske dama som står på og jobber fra tidlig om morgenen til langt utover

syv dager i uka. Men innimellom kommer mann og barn og hjelper til. Dama med den avslepne Hedmarksdialekten forlot forsikringsbransjen etter å ha vært mange år i Storebrand. Da overtok hun driften av vandrerhjemmet etter sin svigerfar. Det er 13 år siden nå, og aldri har hun angret. – Jeg liker menneskene og jeg liker produktet. Derfor trives jeg i denne jobben.

Godværskafe i bakgården Selv om det er en noe gjengrodd sti og langt gress har du gått riktig, for bak på andre siden av den brunsorte bygningen finner man Pikeværelset, kafeen som kun har åpent fra 12 – 16 i skoleferien. Brus og kaffe latte kan du glemme. Da må du dra et annet sted. Derimot finner man hjemmelagd limonade, rykende ferske kanelsnurrer, hjemmelagd brownies, pannekaker, rugbrød med brie og hjemmelaget pærechutney og mange andre fristelser.

om både bestemødrer og tanter, sier Margrethe som har pyntet med gammeldagse rosa bestemorsblomster på alle bordene.

Prater med alle – Jeg får energi av gjestene mine og blir lett knyttet til folk. Jeg treffer mange forskjellige mennesker og synes det er artig å høre hvor folk kommer fra og hvordan de lever. Nå nylig var det en gjeng med eldre mennesker her fra Færøyene. For et fantastisk folkeslag! De satt her og strikka og koste seg. Se her! Se på disse herlige gamle damene, sier Margrethe og tar fram mobilen der hun har tatt bilder av dem. – Og så hadde vi nettopp noen amatørgeologer fra Sverige her. De reiste rundt og samlet nye steiner hver dag, og la igjen nye steiner i blomsterbedene mine hver kveld. Jeg blir lett engasjert i hva folk driver med, ler Margrethe som prater med alle, og har stående invitasjoner både til USA, Færøyene, Sicilia og mange andre steder. – Jeg knytter meg lett til folk og synes det kan være stusselig når de reiser. Da skjer det av og til at tårene kommer. En gang var det en forretningsmann fra England her. Han pleide vanligvis å bo på hotell, men alt var fullt og derfor kom han til oss. Han sa litt humoristisk, at jeg hadde pratet mer med ham i løpet av et par dager enn det noen hadde gjort i løpet av de 20 åra han hadde bodd på hotell. Folk setter alltid pris på å bli sett.

I denne bransjen må hver dag bli din beste dag. – Alt er lagd fra bunnen, her bruker vi ikke poser og «lirumlarum», forsikrer Margrethe. Og på søndagene serveres det grønnsakssuppe.

En annerledes opplevelse

Maihaugen: Margrethe Horne har drevet Tønsberg vandrerhjem i 13 år. Bildet er fra en tur hun hadde til Maihaugen. (Foto: privat).

Inspirert av kafeer som Flickorna Lundgren på Skäret ved Mölle i Syd-Sverige, Colonihagen på Frogner og Skafferiet på Helgøya, har den driftige vertinnen klart å skape en koselig, nostalgisk atmosfære. Stoler, bord, kopper, skåler, duker og alt det andre stammer fra bruktbutikker, loppemarkeder og det Margrethe har samlet. Men selv om hun har fått mange forespørsler fra folk som ønsker å kjøpe tingene, er de ikke til salgs. – Jeg klarer ikke kvitte meg med dem, men heldigvis har alle tingene fått stå i fred. Gjestene gleder seg over mangfoldet av kopper og asjetter i forskjellige mønstrer. De framkaller minner

Ikke bare blid Selv om Margrethe for det meste er blid og hyggelig, kan hun være myndig og bestemt. – Jeg stiller krav til både ansatte og gjester, og det er ikke bare sånn at jeg går rundt og smiler hele tiden, sier Margrethe som irriterer seg litt over den røde lekehesten hun mener er helt malplassert i området rett ved kafeen. Hun vil heller ikke ha noe av at folkene fra kommunens Bydrift kommer for å hugge ned epletreet bak vandrerhjemmet,

men i stedet for å hisse seg opp, skjønner hun at det trengs smøring til. Margrethe finner fram kaffekopper og kanelsnurrer mens hun overtaler de gulkledde karene til å la treet få stå. Tekst OG FOTO: silje elise mossestad silje@vestfoldblad.no

smått om

Margrethe Horne Bor i Tønsberg Gift med Roy, tre barn Driver Tønsberg Vandrerhjem, der hun har kafeen Pikeværelset i bakgården. Dette er en godværskafé som holder åpent hver dag fra 12 til 16 i skolens sommerferie.  lsker å prate med folk, E bake og lage god og sunn mat uten «lirumlarum». Irriterer seg over: når det settes opp upassende, stygge bygninger blant gammel trehusbebyggelse og at gamle mennesker ikke får den hjelp og stell de har behov for. Hobby: reise, langrenn, slalåm, fotografere, «patchwork», samler på alt mulig rart, hagearbeid, sitte på kafé å studere folk.  ører på lydbøker, radio og H musikk fra 70- og 80-tallet. Liker å lese romaner, reiseskildringer, bakebøker. Planer for sommeren: Jobbe. Setter pris på: De ansatte som både er arbeidsomme og positive. Jeg hadde aldri klart dette uten dem.


VESTFOLD BLAD

20

JULI 2011

UKE 29

KULTUR Brennfleck Sulzfelder Cyriakusberg Silvaner Trocken

Les Malandes Chablis

Guy Saget Sancerre

FRANKRIKE, CHABLIS. PROD: SARL LES MALANDES.

TYSKLAND, FRANKEN. PROD: WEINGUT BRENNFLECK.

FRANKRIKE, SANCERRE. PROD: GUY SAGET.

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 100% Chardonnay. En grei og drikkeklar Chablis. Lime og hav, lett syrlig, en vin som passer sommerens skalldyr og lette fiskeretter, men klarer greit kontrasten til grillet fisk. Serveringstemperatur: 8-10°.

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 100% Silvaner. Et meget godt kjøp, en veldig god og frisk Franken-vin. Bunnsolid, passer flott som aperitiff, god til skjell, reker, lett fiskemat, asparges og salater. Serveringstemperatur: 9-12°.

Hvitvin. Årgang 2010. Druer: 100% Sauvignon Blanc. Friskt sitrus- og urtepreg, delikat stil. Forfriskende og gode tre-liter Sancerre. Aperitiff, til hvit fisk og ørret, salater og gjerne en liten ostebit. Serveringstemperatur: 8-11°.

Kr 489,90 (300 cl).

Kr 469,90 (300 cl).

VARENR. 4415606.

VARENR. 9281606.

Kr 138,90 (75 cl). VARENR. 9278801.

Cantine Romagnoli Cicotto Barbera

Sanctó Empordà Carinyena

ITALIA, EMILIA-ROMAGNA. PROD: CANTINE ROMAGNOLI.

SPANIA, EMPORDÀ. PROD: CELLER COOPERATIU D’ESPOLIA.

Rødvin. Årgang 2009. Druer: 85% Barbera, 15% Bonarda. Saftig og frisk til under nitti kroner fra regionen like syd for Veneto. Jeg tar den til svinekjøtt, kylling og som kontradrikke til grill. Serveringstemperatur: 14-15°.

Rødvin. Årgang 2010. Druer: 60% Cariñena, 40% Garnacha. Ungdommelig og frisk, litt kirsebær og vegetalt. For meg til sommergrillen med svin, lam og grønnsaker - og til tapas. Serveringstemperatur: 15-16°.

Kr 87,90 (75 cl).

Kr 89,90 (75 cl).

Solo Passione Rosso Veronese ITALIA, VENETO. PROD: ANTICHE TERRE.

Rødvin. Årgang 2009. Druer: 50% Corvina, 50% Rondinella. Produsert etter appasimento-metoden som blant annet medfører tørking av druene til ca. 35% av opprinnelig vekt før pressing og gjæring. Til svin, lam og okse. Serveringstemperatur: 16-18°.

Kr 395,00 (300 cl).

VARENR. 9279201.

VARENR. 9274801.

VARENR. 9284706.

-

+

Billige og gode De er både billige og gode, ukens to rimeligste flasker. Distriktene de kommer fra er oftest ikke mål nummer én for vinreiser. Men ganske mange vestfoldinger reiser dit på tur allikevel, selv om direkterutene fra Torp til henholdsvis Girona og Bologna ikke går lenger.

Viseaftener med mat og drikke

b a r • r e s ta u r a n t • a l l e r e t t i g h e t e r

«Folk ler så de griner når Louis Jacoby tar sitt publikum med inn i sin forunderlige verden av sanselige viser og kåserier. Det er et løft for sjelen, og for humøret»

Pris kr

agene i Tosrdsadg 2g8.7.jujul li Tor ni o 30. ju orn Sted: Big H - Tid: kl. 18.30

695,

inkl. 2 retters middag og 1 glass vin, øl eller mineralvann Bindende påmelding senest to dager før til Big Horn Steak House Sandefjord på telefon 33 46 90 99 eller sandefjord@bighorn.no

Kilen Brygge, Sandefjord Bordbestilling tlf: 33 46 90 99

GODE PARKERINGSMULIGHETER

Åpningstider: Man – tors 16 – 22 · Fre – lør · 16 – 23 · Søn 15 – 21

Emilia-Romagna er en region i nordøst Italia, sammensatt av de to historiske landskapene Emilia og Romagna. I størrelse er det som Nord-Trøndelag fylke med noe nær 4.5 millioner innbyggere. Herfra kommer kjente navn som Luciano Pavarotti og Mirella Freni, komponisten Giuseppe Verdi, filmskaperne Federico Fellini og Pupi Avati. Giorgio Armani, Enzo Ferrari og Ferruccio Lamborghini er andre som har bidratt til å gjøre regionen kjent. For eget vedkommende er jeg mer kjent med Accademia Militare di Modena, militærakademiet fra 1678 som huser kadetter som blir fremtidens militære og sivile ledere. Emilia-Romagna ligger mellom elven Po i nord og fjellkjeden Appenninene i syd, og den grenser i øst til Adriaterhavet. Naboregionene i nord er Lombardia og Veneto, mens naboene i syd er regionene Toscana og Marche, og minirepublikken San Marino. Enhver som har

kjørt over Po-sletten vet at dette er landbruksområder med bølgende kornåkre, mais og grønnsaker, og det bugner mange steder av fersken, nektarin og aprikose – solsikker og vin. Regionens viner har like sterke og individuelle karaktertrekk som kadettene ved militærakademiet, og de skiller seg ut fra naboregionene. Den glade, røde musserende Lambrusco er blant de mest kjente, men det lages mange gode viner, basert på både franske og italienske druer, herunder rødviner på Barbera og Bonarda grapes (som denne ukens Emilia-vin). Empordà er en historisk region Catalonia i Spania. Jeg har vært der noen ganger på golftur med venner, og reiste da fra Torp til Girona, mens nå blir destinasjonen Barcelona. Under turene har vi drukket de lokale viner og det lokale vann; Vichy Catalan, som også er Spanias mest kjente mineralvann. Empordà grenser i nord til Sierra de la Albera, som utgjør

LØSNING KRYSSORD UKE 28 S B I G E S N

O R K E

S K A L MA

L U G A R

D V B R E O L

M L O G E A T U L K E L S O G U S A O T T S L I S E U S T R I MB A M E R K E L E N T H S E N

D R S A S J G R U I S K F J E A U S L A E I K V A N A D I R E E MM R E I

T O O N N N E A S N L L E E I K T E A K R S L J E N E E E S E N

O P P D R E T T

A L I B I I S

S E R T E K T I S

K N A K E

I N T I M T E E MÅ P L E A S T K E E N

S T E D E T R E T R E T T

Å K E R R E E R N F L O A R N T S E E N R N T E E R

den østre foten av Pyreneene, grensefjellene mot Frankrike. Kupert terreng, skoger, åser og fjell preger nordlig del, men sydlig del stort sett er noe flatere sletteland. Her får du den ekte spanske landsby-følelsen, med vingårder i et skiftende landskap, som ender i Pyreneenes 3000 meter høye topper helt i nord. Catalonia har et typisk middelhavsklima, med store forskjeller i temperaturen. Kysten har mildt klima om vinteren og sterk varme om sommeren. Innlandet har et kontinentalt middelhavsklima med kalde vintre og veldig varme somre. Fjellområdene nær Pyreneene har høyfjellsklima, og herfra faller sommerstid en svalende vind. Empordà er av de mer ukjente vindistriktene, men vinene herfra er gode og passer særlig godt til mat ved peisen etter en kjølig dag på golfbanen. For Empordà er som resten av Catalan, her har de laget superb mat og dyrket førsteklasses vin i århundrer. Ja, antagelig går vinproduksjonen tilbake til det femte århundret før Kristus.

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

MINIC RUISE OVE ANNONSER FJORDR EN

UKE 29

Flybåten har flyttet avgangene fra Fiskebrygga til Husvik i Tønsberg

21

NYHET ! ØYHO P TIL BO PING LÆRN ØISYEENE EI CR U

i Østfold

MIN ER OV MINIC RU ISEEN RD OFVJO ER FJORD E

N

NYH ØYHO ET! TIL BO PPING LÆR ØYENE NE-

i Østfold ISE CR U MI NI ER OV DE N FJOR

Raskest til nye opplevelser Gamlebyen, besøke Hankø Fjordhotell & Spa, eller bare ta et hyggelig

Raskest til nye opplevelser er Flybåten detshoppingtur raskeste alternativet. Raskest til nyedu opplevelser Enten skal på på til Sverige*, Sverige* ,ta taflyettfra fraRygge, rygge, vandre Enten du skal shoppingtur til vandre ii Gamlebyen, besøke Hankø Fjordhotell Spa, eller eller bare bare ta ta et et hyggelig hyggelig Gamlebyen, besøke Hankøbesøke Fjordhotell & Spa, eller bare taFjordhotell et hyggelig Gamlebyen, Hankø && Spa, Fjordcruise over til Engelsviken Engelsviken og nyte“verdens beste kesuppe” er Flybåten det raskesteover alternativet. fjordcruise til se Evert showet, er flybåten Sjekk foreller mer info og Taube rutetider. RUTETIDER FOR FLYBÅTEN SOMMEREN 2010, gyldig 29/6 - 14/8 ellerraskeste se Evertalternativet. Taube showet“Vals om bord”, er båten det raskeste det Sjekk mer info og rutetider. Fra for Vestfold alternativet. * Med hurtigferge i kombinasjon med egen buss Mandag - Fredag

Flybåt W avg. Tønsberg, Fiskebrygga Flybåt ank/avg Østre Bolæren w wFlybåt w . fl y bank. a t e nEngelsviken .no t e l e f kom. o n : 3 kai 3 34

72

Tirsdag-Fredag

09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 09:45 11:45 GB GB GB GB 10:05 12:05 14:00 16:00 18:00 20:00 00

Stort foto: Bent Pedersen

Stort foto: Bent Pedersen

*Med hurtigferge i kombinasjon med egen buss

2010

Lørdag

22:15 GB 23:00

09:45 10:05

11:45 12:05

GB 14:00

GB 16:00

GB 18:00

GB 20:00

GB 23:00

11:45 12:05

Lokal buss

10:10 10:30

12:10 12:30

14:00 14:20

16:00 16:20

18:00 18:20

Lokal buss

Lokal buss

1 1

Flybåten frakter deg til og fra alle Evert Taube showene. Buss avg. Engelsviken kom. kai Fredrikstad rb.st., plattform 8

Vals om

bord!

Fra Østfold

10:10 10:30

12:10 12:30

14:00 14:20

16:00 16:20

Première 29. juni 2010

Vals om

Tollboden (fergeleiet over til Gamlebyen) Fredrikstad rb.st., plattform 7 Buss ank. Engelsviken kom. kai

Flybåt avg. Engelsviken kom. kai Flybåt ank/avg Østre Bolæren Flybåt ank. Tønsberg, Fiskebrygga

18:00 18:20

Velkommen V alls Va Vals al om mtil bord! bo b ord! oshow! ord or d!

bord! Mandag - Fredag 09:25 11:25 13:25 09:30 11:30 13:30 09:50 11:50 13:50

10:10 12:10 14:00 GB GB 14:25 10:50 12:50 14:50

15:25 15:30 15:50

Lokal buss

Stort foto: Bent Pedersen

*Med hurtigferge i kombinasjon med egen buss

Tirsdag-Fredag

Lørdag

17:25 Lokal Lokal 2011 09:25 11:25 frem 13:25til 14. 15:25august 17:25 Premiere 23. juni, • Spiller 17:30 17:50

buss ØKT

buss ØKT

09:26 13:26 15:26 2010 17:26 Première Pr emièr11:26 r e29.29. junijuni 2010

11:50 2010 13:50 15:50 Première 09:50 29. juni

17:50

Lokal buss ØKT

Engelsviken Brygge alle dager unntatt 23:00 16:00 18:00 20:00 23:00 10:10 12:10 14:00 16:00 18:00 20:00 16:25mandag GB GB i hele GB sommer! GB GB 14:25 16:25 GB GB GB 16:50 18:40 20:40 23:40 10:50 12:50 14:50 16:50 18:40 20:40 23:40 Billettbestilling: Ukedager kl. 10 - 16 GB) Gruppebestilling, min 5 personer S) Shopping tur til Nordby og Strøm på telefon: 69 35 18 45

FLYBÅTENS BUSS I ØSTFOLD STOPPER PÅ SIGNAL PÅ MELLOMLIGGENDE STOPP Foto: Fotografene i Fredrikstad

Lars Klevstrand • Hege Elisabeth Olsen • Nissa Nyberget • Rino Johannessen • Totto Hansen Enkel rutetabell En utvidet rutet

aten.no

Mandag - Søndag

Avgang fra Fiskebrygga i Tønsberg

09:15 17:15 11:15 19:15 13:15 22:15 15:15

(Søndager fra kl. 11.15)

Avgang fra Engelsviken kom. kai

10:10 18:00 12:10 20:00 14:00 23:00 16:00

fra kl. 12.10) WWW.FLYBATEN .NO ELLE R RING(Søndager 33 34 72 00

www.flybaten.no

Lokal buss ØKT

Enkel rutetabell

En utvidet ruteta

du på www

baten.no

Mandag - Søndag

Gratis skyttelbuss ** * ** 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 22:15 mellom Husvik ** ** og Tønsberg sentrum. 10:10* 12:10 14:00 16:00 18:00 20:00 23:00

Avgang fra Fiskebrygga i Tønsberg Avgang fra Engelsviken kom. kai

* Avgang går ikke på søndag

** Avgang går ikke på mandag

* Avgang går ikke på søndag

** Avgang går ikke på mandag

Foto: Fotografene i Fredrikstad

telefon: 33 34 72 00

11:25 11:26 11:50

12:10 GB 12:50


VESTFOLD BLAD

22 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

JULI 2011

UKE 29

BÅTAVISA NÆRING

!

Redningsvest bør bli påbudt å ha på, ikke bare ha ombord Joyce Christine Øksenholt fagansvarlig Båtavisa

Dårlig sjøvett dreper En vanlig ulykkesårsak er båter som i stor fart kjører på land eller treffer et skjær. En livsfarlig kombinasjon er for mye alkohol, fart og kjøring i nattemørket.

Det er helt utrolig at så mange fortsatt mener det er greit å sette seg i båten og gasse på med alkohol i kroppen, sier Akselsen. Og minner om at de som gjør det, ikke bare setter sine egne liv i fare men også andres.

– Mens utviklingen av stadig raskere og mer avanserte båter går i rasende fart, går utviklin-

gen av sjømannskap motsatt vei. Den manglende respekten for ferdsel på sjøen ser vi på ulykkesstatistikken, som viser at det i gjennomsnitt omkommer 33 personer årlig i fritidsbåtulykker. De fleste som omkommer er voksne menn. Den siste uken har vi vært vitne til at hele fem personer har mistet livet på sjøen. Én person er fortsatt savnet mens én person har kommet fra med livet i behold. Ingen av de omkommene har brukt flytevest. Og alt tyder på at det har vært både høy fart og alkohol inne i bildet. Ulykker med hurtiggående båter fører ofte til at personer ombord blir kastet i vannet, i slike situasjoner er det enda viktigere å bruke flytevest.

– Å ha på seg flytevest ved bruk av åpne båter er det viktigste tiltak for å redusere antall dødsfall på sjøen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han synes det er trist å se at fortsatt så mange tror de er udødelige på sjøen.

Dårlige holdninger Nordmenn nyter livet på sjøen, men mange glemmer at det også kan være farer knyttet til båtliv og badeliv. I fjor omkom hele 79 mennesker i drukningsulykker i Norge. Av disse omkom seks i Vestfold i følge statistikk fra Norsk Folkehjelp. Til i dag er 37 omkommet hittil i år, syv i Vestfold. Dessverre viser det seg at så mange som en tredjedel av disse menneskene hadde alkohol i kroppen når ulykken inntraff.

Tullebukkene på sjøen Når ulykkene kommer på rekke og rad som resultat av dårlig sjøvett er det naturlig å ta en prat med mannen som lever mesteparten av livet sitt på sjøen, og som ånder og lever for at havet skal være et fristed. Jarle Andhøy – hva tenker du når du leser om alt som skjer på havet om dagen? – Havet er siste fristed, men de siste ti årene har formyndersammfunnet blitt tvunget til å ta grep på grunn av tullebukkeriet på sjøen. Det er viktig at hver og en tar ansvar for egne liv, og klarer ikke båtfolket det så blir grepene strammet ytterligere – og innskrenker friheten til alle oss andre som ferdes med vett, og en dram på sjøen.

Jarle Andhøy ønsker at havet skal være et fristed.

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

Ikke værstingfylke - Båtførerne ved Sø I følge undersøkelse utført av Synovate er det store forskjeller i alkoholkonsumet langs kysten. Ferien er godt i gang, og igjen fylles sjøen opp av fartøyer i alle slags størrelser og fasonger. Det er duket for idyll, men dessverre også ulykker og uhell som følge av kombinasjonen alkohol og båtføring. AV-OG-TIL har over flere år fulgt med på folks alkoholforbruk på sjøen. Meningsmålinger Synovate har utført for oss viser store forskjeller i alkoholkonsum langs kysten. Det er flest båtførere på Sørlandet som drikker. – Alkoholkonsum når man

skal føre båt er en dårlig idé. Selv med lav promille svekkes oppmerksomheten og reaksjonsevnen, noe som gir forhøyet ulykkesrisiko for en selv og andre. Derfor oppfordrer vi båtfolket til å vise alkovett og holde seg edru ved roret, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL. – Vi vil at folk skal tenke null promille også når de bytter fra bil til båt, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL og ansvarlig for kampanjen Klar for sjøen. All fornuft og hensyn til sikkerhet tilsier at en båtfører


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

23

NÆRING BÅTAVISA

Ta redningsvesten på! Brannvesenet har godt utstyr og dyktige mannskaper til å redde folk om de bruker redningsvest eller flyteplagg i båt. – Muligheten til å overleve en ulykke på sjøen øker betydelig om bare båtfolket har vesten på seg, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

vesen. De tas til et ulykkested med bil eller helikopter, forklarer brannsjef Pettersen. Beklageligvis er det et faktum at når noen først har gått under, blir dykkerinnsatsen svært ofte søking etter omkomne, sier Per Olav Pettersen. – Vi er alle preget av ulykken de siste dagene og føler selvsagt med de pårørende, sier Brannsjefen. I fjor omkom hele 79 mennesker i drukning i Norge. Av disse omkom seks i Vestfold i følge statistikk fra Norsk Folkehjelp. Til i dag er 37 omkommet i år, syv i Vestfold. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at rundt 70 prosent av de som har omkommet i båtulyk-

ker i Norge ikke brukte vest. Til slutt minner brannsjef Pettersen publikum på at salttabletten som utløser vester som blåses opp automatisk, bør etterses og skiftes årlig for å sikre optimal funksjon om man faller i sjøen.

Vi er alle preget av de siste dagers ulykker og føler med de pårørende. – Brannvesenet har overflateredningsberedskap på alle våre tre stasjoner. VIB har tilgang til flere båter og godt samarbeid med andre etater og organisasjoner. På relativt kort tid får vi også assistanse ved behov av dykkere fra Drammensregionens brann-

TA PÅ REDNINGSVEST DU OG: Vi er flinke til å ta på barna redningsvest, men har lett for å tro at vi selv flyter uansett.

Brannsjef Per Olav Pettersen, foran og fra v. brannkonstablene Svein Helge Skjerdal og Anders Kristiansen og underbrannmester Rune Loraas vil at du skal ha på deg vesten i båt. (Foto:VIB)

Selger redningsvester som aldri før BEVISSTE. Pål merker helt klart en holdningsendring blant båtfolket.

Pål Herholdt hos Herholdt Andersen forteller til Båtavisa at de selger mer redningsvester nå enn noen gang før. Bare de

tre siste dagene har det vært en dramatisk oppgang i salget av redningsprodukter. – Jeg tror folk er mer bevisste på å sikre seg mot ulykker på sjøen, nå som den ene ulykken etter den andre preger media, sier Pål. Han merker også holdningsendringen på kroppen. – Før brukte jeg redningsvest når jeg skulle kjøre med høy hastighet eller skulle krysse over lengre etapper, men de siste dagene har jeg også tatt på meg vest når jeg har kjørt med liten fart over mindre strekker, sier den

erfarne båtmannen.

Tror det går over I de fleste situasjoner fungerer vi mennesker slik at vi blir veldig bevisste på ting, når de skjer og kort tid etterpå, men ofte går det fort over. – Selv om vi ser at dette får litt effekt nå, tror jeg nok ikke dette vil vedvare. De fleste blir nok bare bevisste på det kun en kort periode før det faller tilbake til generelt dårlige holdninger igjen, sier Pål.

www.batavisa.no • Følg oss på facebook

Sørlandskysten på topp trenger å være like klar i hodet som en bilfører. Men det er ikke bare båtføreren som bør være klar i hodet, hun påpeker også ansvaret til passasjeren dersom ulykke først er ute.

EDRU VED RORET: Hva er egentlig forskjellen på en bil og en båt? Det spør Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

FYLKE Telemark Vest-Agder Aust-Agder Hedmark Oppland Sogn og Fjordane Østfold Akershus Vestfold Sør-Trøndelag Rogaland Hordaland Oslo Buskerud

13,3 8 6,6 4,6 4,5 4,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,5

Hva var ditt alkoholforbruk sist gang du selv førte fritidsbåt? – andel som svarte 1 enhet eller mer sist de selv førte fritidsbåt. Kilde: Synovate postale måling mars 2011, 4054 respondenter.

TIPS OSS OM HVA SOM SKJER joyce@vestfoldblad.no

REDNINGSVEST: Med dagens utvalg i flyteutstyr er det ingen grunn til å la være å ha det på.

TEKST: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT • joyce@vestfoldblad.no

SJØVETTREGLENE TENK SIKKERHET. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. TA MED NØDVENDIG UTSTYR. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. RESPEKTER VÆR OG FARVANN. Båten må bare benyttes under egnede forhold. FØLG SJØVEISREGLENE. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle som er ombord. VÆR UTHVILT OG EDRU. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. VIS HENSYN. Sikkerhet,miljø og trivsel er et felles ansvar. Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.


VESTFOLD BLAD

24 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

JULI 2011

UKE 29

BÅTAVISA NÆRING

En spektakulær vannvei

SMÅBÅTKOS: De fleste kommer med store båter til kanaltur, men noen tar turer med mindre båter. FOTO: JØRN STEEN

Tradisjonsrikt rei Har du ennå ikke tatt deg turen til idylliske telemarkskanalen er kanskje tiden inne i år.

FAMILIETUR: På kanaltur har hele familien noe å finne på.

BOBILHYGGE: Kanalen oppleves like fint fra land. Bildet er fra Hogga Bobilcamp.

Da Telemarkskanalen stod ferdig i 1892 ble den betegnet som den mest spektakulære vannveien i Europa. For å fullføre byggingen av kanalanleggene måtte 500 mann arbeide natt og dag i fem år. Med 18 slusekammer fordelt på åtte sluseanlegg og en høydeforskjell på 72 meter var veien banet for en seilas fra havet til fjellet. I dag kan man fortsatt oppleve gammel kulturhistorie, en storslagen natur, et yrende folkeliv og slusing slik den foregikk for eksakt ett hundre og femten år siden.

Populært reisemål I følge undersøkelser gjennomført av Kaizen analyse og råd-

tlf: 33 45 02 21 - e-post: post@profesjonell.no

givning kommer det frem at det viktigste motivet for folk til å prøve telemarkskanalen er slusene. Deretter fulgte natur opplevelsen på neste nivå kom ro og stillhet. Men også så mange som 32 prosent kommer hit for å oppleve noe nytt og annerledes. En reise Notodden tur-retur kan gjennomføres på tre til fire dager. På turen fra Skien til Dalen og ned igjen bruker de fleste minst en uke. Legg ikke opp for stram tidsplan! Venting på grunn av rutebåter og annen trafikk må påregnes. TEKST: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT FOTO: TELEMARKSKANALEN

INSTRUKS FOR SLUSING

FERIEKOS: Hyggelig å møte andre reisende på kanalen.

Følg slusemannskapets anvisninger.

Profesjonell Hytteservice - Ditt feriested i trygge hender • Vedlikeholdstjenester • Gartner og grunnarbeider • Båt og brygge ettersyn • Vaskeri, Renseri • Renholdstjenester

Profesjonell nettbutikk • Forbruksartikler • Hytte og båt produkter • Hage produkter • Vedlikeholdsprodukter • www.profesjonell.no

Legg ut godt med fendere på begge sider før du kjører inn i slusa. Ved Ulefoss og Hogga sluser er det mulig å låne fenderplanker til å henge utenpå fendrene. Spør slusemannskapet. Hold lav hastighet når du kjører inn i slusa. Båter med jolle bør ligge bakerst i kammeret.

Eidsfoss sluser www.veiatlas.no

Slusepersonalet henger ned et tau til baugen og et til akterenden på båten. Disse tauene må du la gå gjennom båtens pullere,

Hogga sluser www.veiatlas.no

Hold tauet stramt, ta inn på slakken etter hvert som vannet stiger. Ved nedslusing gir du etter på tauet etter hvert som båten synker. Ikke fest tauet!

Kjeldal sluse www.veiatlas.no

Slå av motoren straks båten er plassert i kammeret.

Lunde sluse www.veiatlas.no

Det er forbudt med røyking og/eller bruk av åpen flamme ombord under slusingen.

Løveid sluse www.veiatlas.no

Alle om bord i båten bør være iført redningsvest under slusingen.

Skien sluse www.veiatlas.no Ulefoss sluser www.veiatlas.no

TILLATTE MÅL Med uttrykket ”største mastehøyde” menes største høyde på mast inklusive antenner og lignende til vannflaten målt ut fra normal vannstand.

Gartner, grunnarbeider Fasaderengjøring

SLUSENE

Vaskeri

Vaktmester

Renhold Vinduspuss

Vrangfoss sluser www.veiatlas.no Slusemesteren www.slusemesteren.no

Maksimal mastehøyde: til Dalen er 12,8 meter ved gamle Ulefoss bru til Notodden 16,0 meter, Elstrøm bru, Skien Maksimum skrogmål i slusekamrene: lengde 100 fot, 31,4 meter bredde 21 fot, 6,6 meter Kjøldybde 8 fot, 2,4 meter Det er muligheter for avmastring før Skien.

Følg oss på facebook

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

25

NÆRING BÅTAVISA

semål med yrende folkeliv

Aktiviteter langs kanalen Telemarkskanalen innbyr til aktiv ferie. Her finner du korte og lange sykkelruter som byr på fantastiske naturopplevelser og god mosjon. Selvfølgelig kan du også nyte kanalen i kano eller kajakk. Langs eller på kanalen finner du ro. Ferien kan foregå i ditt eget tempo. Det er ingen grunn til å la seg stresse. Tvert i mot. En aktiv ferie gir deg roen tilbake. Telemark er et mangfoldig fylke å sykle i, og det finnes en rekke ruter å velge mellom. Rutene som går langs Telemarkskanalen byr på alt fra lett til utfordrende sykling i fantastisk natur. Sykkelopplevelsene kan med fordel kombineres med en tur med en av kanalbåtene.

Flott natur: Det ligger godt til rette for fine sykkelturer ved kanalen.

FÅ BEVIS PÅ AT DU ER EN EKTE KANALFARER Reis på fem ulike kanaler i løpet av fem år, og få bevis for det! Telemarkskanalen samarbeider med ti andre kanaler i «Föreningen Sveriges och Norges kanaler». Foreningen er etablert blant annet for å ivareta de skandinaviske kanalinteressene i det europeiske samarbeidet, sette fokus på bevaringsverdien av kanalene som en del av kulturarven, teknikk og turisme. Som bevis på at du har besøkt minst fem kanaler, må du samle på stempler i et kanalpass. Kanalpasset får du hos slusevokterne i første sluse, eller ved å henvende deg til: Telemarkskanalen FKF. Les mer om samarbeidet på www.batavisa.no

TEKST: JOYCE CHRISTINE ØKSENHOLT

15% rabatt på Båtforsikring Snakk forsikring med meg – jeg hjelper deg!

Kano er en fin måte å ta seg fram på, med rolige padletak får du en helt egen nærhet til dyreliv og vassdrag. Det er mange overnattingsmuligheter underveis. Campingplasser og hoteller står klar til å ta i mot syklister. Det er også flotte steder der du kan slå opp teltet langs vassdraget. Overnatting ute i naturen ligger best til rette for deg som tar turen på vannet.

Medlemmer i Redningsselskapet får 15% rabatt på båtforsikring hos SpareBank 1 Sandefjord. SpareBank 1 Forsikring og Redningsselskapet samarbeider om din trygghet på sjøen.

Vibeke Svendsen Forsikringsrådgiver


VESTFOLD BLAD

26 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

JULI 2011

UKE 29

BÅTAVISA NÆRING

Vi tenker sikkerhet!

Velkommen til vår 600 kvm store båtutstyrsbutikk i Sandefjord. Vi har et bredt utvalg av sikkerhetsutstyr og det meste du kan tenke deg til båten.

Åpningstider mandag-fredag 9-17 torsdag 9-18 lørdag 9-14

Skiringssalsveien 9 - Tempokrysset 3211 Sandefjord tlf. 33 45 97 11 www.warnersbaatbu.no

Sommer-

KRYSSORD UKE 29 FORBI- ISLAMSK STØY GÅ TITTEL

??? KALVIG

GRINETE

FALSK

BLI FORLIKT

ALIEN ENORMT PÅ FILM

ØYEKAST

FREMSTE REKKE

UTFOREGLIDLIGGER NINGER

STIGE

FISKEREDSKAP

SPILLER

kampanje

PÅFYLL

DET NOE HANDLER OM

STREIFE

BOKSTAVREKKE

Opplag i juli

100.000

DRESSERT

TOPPER

FLETTVERK

ILTER

FYLKE

GUTTENAVN

VED SANDEFJORD

TVKANAL

INSTITUSJON

PINNE I SYKKELHJUL

FUGLEMAT

SIER

EN TANKE

SENGETØY

YRKE

NOE KLANDÅ RE SKRIVE OM

TØYSE MED

FOTOBOK

INSEKT BYGGVERK

FUNGERER

KELTER

KINKIG ERFARE

OVERFART

SMERTE

FYLKES- KARTMANN BOKEN

SEILSKUTE

BRANSJE

ANSKRIK

NORDMANN

VULKAN PÅ ISLAND EN TVEDT

FARGE VARMT IRSK ???

ER VESTEN

LUKT

PLENTY

KNEP

GRISETE

RAMLE

SLEPE

ÆREFRYKT FYR

SJØFOLK MOTORKUTTER

OPPFØRSEL

Utvidet distribusjon hver uke hele juli. Opplaget øker med 10.000 aviser - til alle hytter langs kysten + 30 campingplasser.

Vær rask med å bestille - begrenset plass pr. utgave Kontakt: Per-Olav Leth 918 16 012 Per Poulsen, 918 19 210

VARTE OPP MED

ISOLAT BÅTFOLK

FUGL LOKKEMIDDEL

KARNEVALSBY

distribusjon

UTMATTET

TERGET

KJEMME HÅRET

SOMMER

TRESORT

KONSTANT

SVÆRT LITEN DEL

I sommer treffer du nærmere 250.000 lesere i Vestfold.

ENDA MER

KALDT DEKKE

GREPET

FORBI

GODE SOMMERPRISER

FORHANDLERE

AFRIKANER

2011

ER KLAR

www.vestfoldblad.no


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

Miami 3x3

ANNONSER 27

UKE 29

Vi kjører pangpriser nå! - med hurtigklips som settes opp på ca 15 min.

Prisvinneren. Du har aldri kunnet kjøpe et så bra telt til denne prisen. Hele rammeverket er i aluminium. Takduk i samme kvalitet som Milano og Norgesteltet - 380 g. Finnes i fargen beige. Takduk kan mot tillegg leveres i blått og grønt. Takhøyde 2.80 m og 8 takspiler.

3x3 m med takduk

Nå 4.710,-

T

E NYH

Vegger komplett i 200g polyester kr 1.190,-. 3 vegger med vindu, 1 vegg med glidelås i midten.

Se

2011 2011

÷ % 0 4 prisene! T.o.m. 30. juli

0% 4 ÷ g in tt o r k r ø m ø Kragerø - Hank ÷70% g in tt o r s ly ø k n a H Kragerø Vi venter ikke ! til sesongslutt

PÅ MØBLER

HANKØ OG KRAGERØ - NYDELIGE KOMFORTABLE SPISEGRUPPER Hankø/Kragerø - våre suksessmodeller Finnes i mørk brun og lys rotting. Bordene kan kombineres. Puter i beige farge. inkl. i prisen. Nå også som 2-seters benk. Teak armelener.

4 stoler+1 bord 90x90 cm med glass inkl. 4 puter kr 6.500,- NÅ 3.900,4 stoler+1 bord 90x90 cm med teak inkl. 4 puter . kr 7.900,- NÅ 4.700,6 stoler+2 bord 90x90 cm med glass inkl. 6 puter kr 9.900,- NÅ 5.900,6 stoler+2 bord 90x90 cm med teak inkl. 6 puter kr 12.500,- NÅ 7.500,-

Trepaviljong - Norges beste RTMØBLER O F M O C , T E IT L A V K P P NØTTERØY - TO EDETS BESTE PRIS! TIL MARK

Se prisen!

Treverk fra saktevokse nde furu fra Litauen

Før 12.900,-

Nå 3.900,Nøtterøy 2 2-seter med puter + relaxingbord med pute og glassplate i 8 mm

grønn, beige og mørkpuff blå.med pute. Nydelig herdetFinnes glass +i fargene 1-seter med puter og relaxing duk 380g. er PVC-belagt. beige PVC-belagt trekk. Lev. i fransk grå +Polyester med brunsom rotting.

Vekt: Treverk 80kg. Ståltak 20 kg. Løse puter Høyde på midten 280cm.

Før 13.900,-

Nå 7.900,-

Nøtterøy 1 - med hjørneløsning Med relax-bord og nydelige puter. Mørk brun rotting.

6 forskjellige farger. komplett 3x3m...kr 1.800,Beige, brun,Vegger mørk blå, m/vindu, 1-3m m/glidelås i midten) rød, orange(3ogvegger grønn.

Vegger komplett 3x3m...kr 2.000,-

Nå 95,-

(3 vegger m/vindu, 1-3m m/glidelås i midten)

7.900,-

3x3m med takduk

8.900,3x4m med takduk

SKOLMAR 1200 m2

BUTIKK/UTSTILLING Skolmar 30 A - 3232 SANDEFJORD Tlf. 33 42 99 10 - Fax 33 42 99 12 - post@teltfritid.no - www.telt.as ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 9-16.30 • Tors: 9-18 • Lør: 9.30-14


Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

28

næring

– Vi konkurrer Selv om passasjertilstrømmingen har vært stor, ser det ut til at Moss Rygge Lufthavn sliter økonomisk. De offisielle regnskapstallene for lufthavnen blir offentliggjort i august. FOTO: Moss Lufthavn Rygge/RSL

”Erkekonkurrenter” har de blitt omtalt som i media, flyplassene Rygge og Torp. Men hverken Alf Reidar Fjeld ved Sandefjord Lufthavn Torp eller Silje N. Thoresen ved Moss Lufthavn Rygge mener at det er kniving i luften. Moss Lufthavn Rygge etablerte i 2010 en baseavtale med Ryanair, selskapet som har hatt Torp som offisiell flyplass i Norge i

det vi har som fokus, derfor ser vi ikke på Torp som en stor konkurrent, sier Thoresen. Men generelt mener hun at konkurranse er en fordel: – Helt klart. Det er skjerpende for oss, og det kommer forbrukerne til gode. Alle er tjent med konkurranse, sier Thoresen.

D  et er definitivt ingen konflikt. Vi kriger hverken på pris eller noe.

Alf Reidar Fjeld, Torp

lang tid. Rygge har også passert Torp i antall passasjerer. Lufthavnsjef Alf Reidar Fjeld kaller likevel ikke Moss Lufthavn Rygge for en konkurrent: – Det er definitivt ingen konflikt. Vi kriger hverken på pris eller noe, det er det flyselskapene som gjør. Og jeg er veldig lite opptatt av konkurranse. Vi følger selvsagt med på hva som skjer på Rygge. Men det er viktig å påpeke at vi har vidt forskjellig nedslagsfelt. Vårt er Vestfold, Agder, Buskerud og Telemark, pluss en del Oslo-trafikk, sier Fjeld.

Torp ingen stor konkurrent Markedssjef ved Rygge Lufthavn Silje N. Thoresen karakteriserer heller ikke flyplassen på andre siden av fjorden som en rival. – Vi anser ikke Torp som en konkurrent. Vi betjener litt ulike markeder. Nærheten til Oslo er bedre, så det er dette marke-

Tapt reisende fra Oslo Fra 1997 bygde Ryanair seg opp i Norge med tung satsing på ruter fra Sandefjord lufthavn Torp. Når de så flyttet et stort antall ruter til Rygge, sank antall reisende fra Torp. Fjeld medgir at de merket at Rygge har etablert seg stort på chartertrafikk.

en slik baseavtale som de har gjort med Ryanair, for eksempel. Vår strategi er å tenke langsiktig, og ha avtaler med forskjellige flyselskaper. – Det skaper en sunn og stabil drift, mener Fjeld som også viser til varierte rutetilbud med nettverksselskaper som en del av satsingen: – Vi har mange forretningsreisende i vår region, og vi er opptatt av å ivareta deres behov. Det er mange som reiser i jobbforbindelse til Asia, Afrika og USA. Derfor er vi avhengige av å ha avtaler med nettverksselskaper, ikke bare med de som flyr enkeltruter. Med vekst i forretningsmarkedet, næringsetablering i regionen, og med mange ansatte i teknologibedrifter som flyr mye, vil dette være en trend fremover som vi må legge til rette for.

 i anser ikke Torp som en V konkurrent. Vi betjener litt ulike markeder.

Silje N. Thoresen, Rygge

– Vi merket jo at Rygge kom, siden Ryanair kuttet ut en del ruter hos oss. Vi har tapt en del reisende fra Oslo-området. Og det er tydelig at de satser stort der borte. Men vi har nok forskjellige strategier. Det var helt uaktuelt for oss å gjøre

Nye ruter

– Dessuten jobber vi med å få til nye ruter, forteller Fjeld og legger til: – Det eneste vi gjør for å konkurrere, er å få enda bedre rutekart og få tilbake destinasjoner. Han viser til regnskapstall for 2010, som viser et godt år for Torp: – Tallene i mars viser at det går veldig bra. Vi hadde vårt

nest beste år i flyplassens historie. Det viser en sunn og god økonomi. Det blir spennende å se hva regnskapstallene for Rygge viser sammenlignet med oss, sier Alf Reidar Fjeld.

vate eiere også gjort. De har investert for avkastning på sikt, og de er klar over at det vil ta tid før en ser svarte, og ikke røde tall i boka, sier markedssjef ved Rygge Lufthavn Silje N. Thoresen.

Rygge sliter

Gunstig baseavtale

Og spente er det nok flere som er. For rent økonomisk sliter Moss Rygge Lufthavn. Olav Thon, som eier 40 prosent av Rygge sivile lufthavn AS, uttalte til VG i oktober i fjor at flyplassen ligger an til et underskudd på cirka 40 millioner kroner. Både 2008 og 2009 gikk flyplassen med godt over 100 millioner i underskudd. De offisielle regnskapstallene blir lagt ut i løpet av august. – Vi er orientert om regnskapstallene, men vil ikke kommentere disse før de blir lagt ut. Vi vil heller ikke kommentere uttalelsene fra Olav Thon. Vi har investert store summer for å bygge flyplassen og det har våre pri-

Hun mener at nettopp baseavtalen med Ryanair har vært særdeles gunstig for Rygge: – Moss Lufthavn Rygge har hatt en betydelig vekst for 2010, og det skyldes i hovedsak at Ryanair har etablert seg hos oss. Det har resultert i en sterk økning i passasjerene, og er med på å påvirke vårt resultat svært positivt, sier Thoresen.

Tekst: siri holtung siri@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

29

næring

erer ikke

fra vestfold til verdEn TORP   Rutefly: Amsterdam Alicante Bremen Edinburgh Alghero Frankfurt Hahn London Stansted Liverpool Milano Bergamo     Malaga Pescara Pisa Sardinia Sicilia Katowice Warzawa Poznan Kiev Gdansk Wroclaw Praha Riga København Bergen Stavanger Trondheim Bodø Tromsø   Charter: Kreta Chania Rhodos Tyrkia Bulgaria Sharm el Sheik Kilde: Sandefjord lufthavn Torp

Rygge   Rutefly: Bergen Trondheim Stavanger Århus Tampere Berlin (Schönefeld) Memmingen (München vest) Brüssel (Charleroi) London Stansted London Gatwick Newcastle Liverpool Dublin Gdansk Krakow Wroclaw La Rochelle Nice Paris (Beauvais) Paris(Vatry) Béziers Riga Kaunas Venezia Roma Palermo Antalya Malaga Alicante Barcelona El Prat Madrid Palma de Mallorca Valencia Ibiza Kos Thessaloniki Faro Zadar Tallin   Charter: Antalya Rhodos Chania Mallorca Kilde: Moss Lufthavn Rygge

Konkurranse er sunt – Det er nok delvis sant at de to flyplassene ikke direkte konkurrerer. De leverer forskjellige produkter. Jeg vil heller si at de utfyller hverandre. Det er bare positivt, sier regiondirektør Einar Røsås i NHO, som allikevel poengterer dette med konkurranse:

ter er sunt og riktig, og i tråd med det NHO står for, sier han. Han fortsetter med å avdramatisere nedgangen i antall reisende på Torp: – Vi skal ikke lage noen krise ut av dette. Torp er en økonomisk bunnsolid bedrift på alle måter. Han er mer bekymret for Rygges økonomiske utsikter: – Det er litt urovekkende. Rygge er nødt til å foreta en snuoperasjon. Det er et helt enkelt husholdningsregnskap: Så lenge utgiftene er større enn inntektene, går det ikke i lengden.

E  tableringen av Rygge

har vært hilst velkommen av næringslivsfolk.

– Etableringen av Rygge har vært hilst velkommen av næringslivsfolk. Rygge og Torp er jo de eneste private trafikklufthavner i Norge, og begge er NHO-medlemmer. Konkurranse mellom bedrif-

Det blir spennende å se hva regnskapstallene for Rygge viser, sammenlignet med oss, sier lufthavnsjef Alf Reidar Fjeld, som mener at Torp ikke konkurrerer med Rygge.

sandefjord torp - moss rygge Sandefjord lufthavn Torp eies og drives av Sandefjord Lufthavn AS, og ligger ved Torp i Sandefjord kommune. Den drives med konsesjon fra Samferdselsdepartementet, og er en av de få store flyplassene i landet som ikke er eiet og drevet av staten ved Avinor. Den eies av Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Vestfold Flyplass Invest og Stokke kommune. Moss lufthavn Rygge eies av Forsvaret. Luftforsvaret har det styringsmessige ansvaret for lufthavnen, mens operatøren er det private selskapet Rygge sivile lufthavn AS, RSL. Administrerende direktør: Pål F. Tandberg. Styrelederen i RSL er Svein Hurlen, og aksjeeierne i konsernet er Thon Holding AS, 40 prosent, Orkla Eiendom AS, 20 prosent, Borregaard Industries Ltd, 20 prosent, Østfold fylkeskommune, 11 prosent og Østfold energi AS, 9 prosent.  Det kostet rundt 1 milliard kroner å bygge ut den sivile delen av lufthavnen. 

Ryanair er vår største kunde, men vi har flere bein å stå på, sier markedssjef Silje N. Thoresen ved Moss Rygge Lufthavn. FOTO: Moss Lufthavn Rygge/RSL

offisiell trafikkstatistikk, lufthavner Januar - april 2011:   Moss lufthavn Rygge:                465 804 passasjerer   +  51,2 prosent   Sandefjord lufthavn Torp:           390 659 passasjerer   - 17,1 prosent   Totalt norske flyplasser:        13 970 118 passasjerer  + 15,1 prosent Kilde: Avinor.


30

VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

motor

Volvo «ruler» En gang i tiden var Volvo en del av den norske folkesjelen. Det var barnelærdom å vite at Volvo var latinsk og betydde. Jag rullar. De av oss som både hadde svenskeantenne og tv-apparat sa det på svensk. Nummer er betydningsfullt for Volvo. 544. 144. 244. 740. I dag brukes nummer og bokstav. S og V. Hva betyr det? S60 er for sedan, men V? Bokstaven står for Versatile. Fritt oversatt flerbruks, altså stasjonsvogn. Et merkelig valg da Estate er nærmere Herregårdsvagn. Volvo har brukt bokstaver hele tiden. PV betyr rett og slett person-vagn. Den gangen Volvo innførte et navn gikk det galt. PV121 Amazon. Andre eide navnet. Amazon het bilen bare her hjemme og kun i en kort tid. Da 244 var på salgstoppen mot slutten av syttitallet ville Norge kjøpe 40 prosent av Volvo i bytte for Gullfaks-feltet! Dette signert Wallenberg, Gyllenhammar og statsminister Nordli. De svenske aksjonærene sa nei. I dag er lillebror blitt storebror og Volvo er kjøpt til Kina. Kineserne ruler. Nye oppsiktsvekkende verdensmodeller skal rulles ut om kort tid, mens vi i Vestfold Blad arbeider med de neste introduksjonene. Bilsidene skal bli komplette over tid. I neste uke stiller vi inn fokusen på miljøet.

I kjempesl

GAMMEL AMAZON: I 1960 var Volvo Amazon en premiumbil og tilsvarte det S60 er i dag.

TEKST: TORE BENDIKSEN motor@vestfoldblad.no

FOTO: HUGO LANDE motor@vestfoldblad.no

Volvo S60 oser av kvalitet. Kjøreegenskapene er gode. Plassen er fin. Bilen er vakker. Dette er folkepremium på sitt ypperste.


Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

motor

31

slag I KJEMPESLAG Nydelig design: En coupé med fire dører, hvor fronten er en spydspiss. Så flater det ut mot hekken der bakruten, bakskjermene og baklyset er en vesentlig del av identiteten. Prisen starter på 319 800 kroner og nærmer seg 1 million for toppmodellen. R-DESigN: Dette består av skinninteriør, sportsorientert ratt, girspak, sportspedaler, nye tekstilmatter, instrumentfarger, samt sportsseter. Dessuten forandringer i grillen, sidespeil, doble eksosrør, diffuser, aluminiumsdetaljer og 17 tommers felger med tilpassede dekk. Styringen er også manipulert. Prislappen er 45 000 kroner. Mange utstyrsvarianter: Felles for alle er at interiørene gir trivsel. Setene er meget gode og det oser av kvalitet i detaljene. Beskjedenhet: 380 liter bagasjerom i S60 er lite mot 460 liter i BMW 3-serie. Audi A4 har 480 liter og Mercedes-Benz C-Klasse 475 liter. Åpningen til bagasjerommet kunne nok også vært bedre. Stasjonsvognen er alternativet. Fin motor: 1,6 liter bensinmotor med turbo. T4 betyr 180 HK. Toppfarten er 235 km/t og 0 – 100 km/t tar 9 sekunder, men bilen er raskere enn tallene viser. Det spesielle automatgiret fra Ford koster 21 000 kroner ekstra.  NSt: Midtkonsollen er nydelig formet. Dette bidrar til høy KU trivsel, og at Volvo ikke er lik alle de andre premiumkameratene. På landeveien: Du kjører åtte timer, strekker på beina, og kjører åtte til. Sporsikker, komfortabel, men med mer enn et snev av sportslighet. Best på 17-tommers felger med tilpassede dekk. I BYEN: Lettkjørt med automat. Avslappende miljø. Godt musikkanlegg. Lukeparkeres best med hjelp fra parkeringssensorer.  tATUS: Volvo S60 er en god konkurrent for BMW 3-serie, Audi A4 S og Mercedes-Benz C-Klasse.  SIKKE RHEt: Legg gjerne til sikkerhetspakken med prislapp 21 000 kroner. Da får du alarmer som forteller om for lite avstand til forankjørende, ryggevarsler, dødvinkelvarsler, filskiftevarsler og mer. Driver-support pakke koster 17 900 kroner.

Det er ikke lyn, torden og en regntung sommer som får oss til å bli sittende inne i Volvo S60. Det er setene som er så gode. Bedre enn original Stressless. Dessuten er kjørestillingen meget god. S60 byr i tillegg på trygge, komfortable kjøreegenskaper, med mer enn et snev av sportslighet. Dermed blir trivselsfaktoren så stor at vi blir sittende der og undre på hva som har skjedd med Volvo. I hvert fall med S60.

Kunstnerisk lidelse? For langsynte personer med knappeskrekk er Volvo S60 befriende å sette seg inn i. Det er like mye fint utstyr å bruke her som hos konkurrentene, men det er humant fremlagt. Brytere og hendler er store og lesbare, til dels. Instrumentpanelet rett foran deg byr ikke på noe mer enn konkurrentene. Speedometer, turteller og informasjonspaneler. Her er det designen vi liker. Særlig i R-design. Setene er som nevnt gode. Dog vil du ramle ut av dem under ekstremt sportslig kjøring. Vi har prøvd det. Volvo har i stedet valgt å gi oss sportslig komfort. Det liker vi. Volvo er også spesielt gode på rattinnstilling. Legg merke til dette, dere med lange

bein og armer, at rattet kan trekkes mer mot deg her enn i andre biler. Dermed vil det stemme med lengden på beina. Perfekt. At beinplassen i baksetet da vil gå fra gjennomsnittlig for bilstørrelsen til ekstra liten er en bieffekt vi kan leve med. Vår lille reservasjon mot knappesettet er at det er skjult bak et kunsthåndverk. Legg merke til det spesielle ”flytende” aluminiums-skallet i midtkonsollen. Ulikt alle andre. Det er skandinavisk design. Superstilig, men på grunn av dette står girspaken så nært at det blir litt dårlig plass til fingerknotting av klimaanlegget og annet. Vi lider gjerne for skjønnheten. Flytter du på girspaken er alt i orden.

Storebror ser deg Volvos image er sikkerhet. Selv om bilen er mer sportslig enn tidligere har ikke Volvo forlatt gamle tradisjoner. ESP, antispinn og ni kollisjonsputer er standard. Nå konsentrerer Volvo seg mye om utsiden, og har blant annet introdusert noe de kaller City Safety. I korthet sørger denne for å nødbremse bilen uten førerens innvirkning hvis en fotgjenger plutselig skulle vandre ut i veien. Systemet er langt mer avansert enn

dette og vil rydde opp i mange andre situasjoner. Er du sikkerhetsorientert overfor dine omgivelser er dette bilen du skal kjøpe.

Kjøreegenskapene De fleste vil føle at S60 er en hyggelig bil å kjøre. Kjøreegenskapene er meget gode. Alle sikkerhetssystemene vil holde deg på veien, men når vi slår av så mange hjelpemidlene som mulig kan vi utforske kjøreegenskapene i grenseland. S60 oppleves som sportslig komfortabel og nøytral gjennom svinger. Ved provokasjoner merker vi forhjulsdriften som kan balanseres på grensen mot understyring. Det betyr at bilen helst vil kjøre rett frem, noe de fleste vil trives med. Går det for fort er det bare å slippe opp gasspedalen slik er god forhjulsdrift. De sportslig interesserte vil gjerne ha litt mer ”bitt” i styringen og bremsene, men slik de er nå passer det for alle. Det har vært rettet kritikk mot det spesielle automatgirsystemet, som ikke alltid kommuniserer slik vi vil med en aktiv kjørestil. Ford-Volvo-systemet med en spesiell type dobbeltclutch gjør bilen litt tregere når fortsetter neste side


32

Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

motor

du starter fra 0 km/t enn med manuell girkasse. Forskjellen er 9 sekunder mot 8,3 på den klassiske sprinten fra 0 – 100 km/t. Målinger i fart viser at bilen er mer enn gjennomsnittlig rask under akselerasjon forbi trailere, altså 60 – 100 km/t. Det er tross alt viktigst.

Markedet og konkurrentene Nordmenn er selveste ”Herregårdsvagnfolket”, og det er Volvo som i sin tid har gjort oss slik. Stasjonsvogner og kombibiler er mer populære enn sedaner. I mellomstørrelsen er det nesten bare Audi, BMW og Mercedes-Benz som kan selge biler med bagasjeromslokk. Så viser det seg at også Volvo er interessant for kjøperne i dette segmentet. At vi har valgt sedanen til test er derfor ikke tilfeldig.

Sedaner er på vei til å bli ”in”, men både Volvo, Mercedes-Benz C-Klasse, BMW 3-serie og Audi A4 finnes som stasjonsvogner. Kjøreegenskapene vil for de aller fleste oppleves som tilsvarende sedanen. Prismessig ligger de fire bilene også på linje. Se derfor nærmere på hva ekstrautstyret koster i bilene før du tar avgjørelsen. Her ligger Volvo godt an.

Dommen Fra å være folkebilen fremfor noen i tidligere tider, har Volvo blitt folkepremium i dag. Bilmerket viser nå kvaliteter på linje med BMW, Audi og MercedesBenz, men uten å gjøre naboen misunnelig. Volvo er rett og slett blitt en fin bil og S60 er beviset.

VOLVO S60 BILTYPE: Volvo S60 T4 Summum aut

MOTORTYPE: R4 - 1,6 liter

ANTALL HK/kW: 180/134 ved 5250 o/min

Motorkraft: 240 Nm ved 1650 o/min

GIRKASSE: Automat, 6 utvekslinger

CO2-utslipp: 166 g/km

Forbruk 90/by/EU: 0,55/1.01/0,72 l/mil

Vekt: 1424 kg (ekskludert fører)

Lengde/bredde/høyde:462/186/148 cm.

Bagasjerom: 380 liter

Tilhengervekt:1600 kg

Drivhjul: Foran

0-100 km/t: 9 sek.

Toppfart: 225 km/t

Pristillegg Automatgir: 21 000 kroner

Pris fra: 458 800 kroner

Ønsker du annonse på våre motorsider? Ta kontakt med Trine, 934 03 587

Én som passer for deg? S60 ble lansert i fjor, men det er først nå du kan velge fra et komplett motorsortiment. – eDrive-modellen er nettopp introdusert til en pris konkurrentene skal slite med, sier Petter Jørgensen hos Bil-Service i Tønsberg. – Sortimentet går fra 1,6 liters turbodieselmotor på 115 HK og en startpris på 319 800 kroner, til T6 AWD Momentum R-design med 304 HK og firehjulsdrift. Da koster den hele 932 800 kroner. Midt i mellom finnes det mange motorer og utstyrspakker. Én av dem vil garantert passe kundens behov, legger han til.

Volvo er in – Vi skal ikke si at diesel er «ut». De fleste velger dette, men vi har en litt annen synsvinkel på det når det gjelder Volvo S60. Du får bilen med en liten 1,6 liters motor med 180 HK. Sammen med automat og R-designpakken er dette en perle, mener Jørgensen. – En ganske dyr sådan, sier vi. – T4, som bilen dere har kjørt heter, koster over 500 000 kroner med ekstrautstyret. Dere må gjerne sammenligne med kon-

kurrentene. Vi mener at våre ekstrautstyrspakker koster mindre. Vestfold Blad har kjørt både den lille dieselen og racingutgaven, men mener at T4 med 180 HK er perfekt i dette fylket. – Har Volvo fem års garanti som de fleste andre, og hva er serviceintervallene? – Fem års garanti eller 100 000 kilometer. Service tar du kun hver 20 000 kilometer, sier Jørgensen.

Tekst: tore bendiksen motor@vestfoldblad.no


annonser 33

Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

Kjærlighet til kvalitet

Avbildet sedan fra kr 289 600,Avensis stv. NaviTech Pluss 317 500,*) Gjelder modell 1.6 l 132 hk bensin

*

Avensis stv. NaviTech Pluss 339 100,-

*) Gjelder modell 2.0 l 126 hk diesel

Pakketilbud på Avensis. Ekstrautstyr til en verdi av 43 000,- inkludert i prisen.

TO FULLHYBRIDER PÅ VEIEN MOT NULLUTSLIPP! NÅ TIL KAMPANJERENTE 1,95%

Prius Executive fra kr 325.000,- inkl. 3 år/50.000 km service.* Privat leie fra kr 2.190,- inkl. mva pr. mnd**

Auris HSD Advance fra kr 264.000,- inkl. 3 år/50.000 km service.* Privat leie fra kr 1.999,- inkl. mva pr. mnd**

*Inkl. frakt-, lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. **Tillegg for tingl./etabl.gebyr kr 3.738,-. Periode/kjørelengde ved privat leie: 36 mnd/45.000 km. Auris HSD: Startleie: kr 40.000,- inkl. mva. Total leiekostnad: 115.702,-. Prius: Startleie: kr 50.000,- inkl. mva. Total leiekostnad: 132.578,Auris HSD: fra 0,38l/mil, fra 89g/km, fra 0.006/km. Prius: fra 0,39l/mil, fra 89g/km, fra 0,005g/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota

www.toyota-vestfold.no

TØNSBERG

SANDEFJORD

HORTEN

HOLMESTRAND

Døvleveien 25, 3170 Sem Tlf 33 30 12 80

Pindsleveien 15, 3201 Sandefjord Tlf 33 48 96 00

Strandparken 3, 3187 Horten Tlf 33 03 59 00

Bentsrudveien 8, 3080 Holmestrand Tlf 33 05 47 00

*


34

ANNONSER

GARASJE-

VESTFOLD BLAD

JULI 2011

! s s e s k su

• Best på pris og sikker • Rask levering og • Vegger takstoler blir løftet på plass av oss Vi bistår også med: • Søknad • Ferdigstillelse

NÅ!

Dobbel

VINN EN BIL

Over 100 solgte GARASJER!

*Med på kjøpet kan du være den heldige vinneren av en Volvo V50 – til en verdi av 300.000,Kriterie: Trekning ved 200 solgte garasjer i 2011

Vi nærmer oss trekning av bil – DU kan bli den heldige vinner!

Ko nt a k t o ss : p o st @ p ro d u x . n o • T l f. 9 2 0 1 6 5 1 0 / 3 3 4 4 1 3 1 1

UKE 29


VESTFOLD BLAD

JULI 2011

ANNONSER 35

UKE 29

Undervisning

Kunngjøring

NYE DRIVERE DRIVEREPÅ PÅMIDTÅSEN, MIDTÅSEN,SANDEFJORD SANDEFJORD NYE

Studere til høsten?

Midtåsen, AndersJahres Jahrestidligere tidligere eiendom, av Sandefjord Midtåsen, Anders eiendom, eieseies av Sandefjord kommune, Vestfoldfylkeskommune fylkeskommune Anders Jahres Humankommune, Vestfold ogog Anders Jahres Humanitære itære Stiftelse. en praktfull beliggenhet medhoveden flott Stiftelse. StedetStedet har en har praktfull beliggenhet med en flott hovedbygning, stort have-/parkanlegg og en skulpturbygning, et stortethave-/parkanlegg og en skulpturpaviljong med paviljong av Knut Steens verker. mange avmed Knut mange Steens verker.

SANDEFJORD KOMMUNE

KUNNGJØRINGER MIDTÅSEN Hovedbygningen vil være åpen søndag 24. juli for visning hver time mellom kl. 12.00-15.00.

BARNEVERNVAKTA Tlf. 33 31 02 03

Fortsatt noen ledige studieplasser på Høgskolen i Vestfold.

Mandag-torsdag kl. 17.00–24.00 Fredag-lørdag kl. 18.00–03.00 Søndag kl. 18.00–24.00. Bakvaktberedskap ved behov for akutt bistand på natt, dagtid, helg og høytider. Yter øyeblikkelig hjelp til barn, unge og deres foresatte. Beredskap også utenom åpningstider ved behov for akutt bistand.

www.hive.no/ledige-studieplasser/

Sandefjordsveien 3 - pb 2025 - 3202 Sandefjord. Telefon: 33 41 60 00 - Fax 33 41 60 01 www.sandefjord.kommune.no

Mer enn 120.000 lesere Ta kontakt for annonsering!

33 46 20 00

hovedbygningen har kurs-, konferanseog og IIhovedbygningen hardet detvært værtdrevet drevet kurs-, konferanseselskapsvirksomhet. Detererbygget byggetetet moderne kjøkken og et selskapsvirksomhet. Det moderne kjøkken og et møterom for ca ca50 50personer. personer.Det Deterer booket flere arrangemøterom for booket inninn flere arrangementer menter i 2011 i 2011 og 2012.og 2012. Nåværende driverevil vilavvikle avviklesinsin drift i september og eierNåværende drivere drift i september og eierselselskapet ønsker dette å komme i kontakt med personer skapet ønsker medmed dette å komme i kontakt med personer eller eller selskap somvære kan interessert være interessert i å driften overtaav driften av selskap som kan i å overta Midtåsen. Midtåsen. Interesserte kanseg henvende til styret AS, for Ellen Midtåsen Interesserte kan henvende til styret seg for Midtåsen AS, Ellen Gran, ellg@sandefjordbredband.net eller tlf. 901 37 877

m er Bå ta vi sa i so m Ik ke gå gl ip p av DISTRIBUSJONSDATOER I JULI:

27. juli Ta kontakt idag for gode priser for annonsering 918 13 340

Gran, ellg@sandefjordbredband.net eller tlf 901 37 877.

Underholdning

TORSØYUTSTILLINGEN 15. juli – 24. juli kl. 16–19

HÅKON GULLVÅG Hans Normann Dahl Dang Van Ty Åke Berg

HVALFANGSTMUSEET

Sommeraktiviteter:

AKTIVITETER FOR BARN :

Galeiscenen presenterer:

”Cornelis – visa i vinden”

OMVISNINGER : Alle ukedagene fra 18. – 29.juli : kl.1300 (norsk), kl.1400 (engelsk).

Billetter kr. 300 + avgift på Billettservice.no / 815 33 133 eller Glade Dager i Stavern tlf. 33 18 00 75

www.galeiscenen.no

Ring

33 46 20 00

100.000 I sommer treffer du nærmere 250.000 lesere i Vestfold.

Stilling ledig

SOMMER

distribusjon

SANDEFJORD KOMMUNE UNGDOMSKONSULENT v/ sosialmedisinsk senter 100% stilling, engasjement

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Wenche Møgster tlf. 902 20 039, Grete Wold tlf. 951 07 574 eller Frøydis Tveita tlf. 904 01 393 Søknadsfrist 20.08.11

16.06.2011 11:13:38

Registrer din rubrikkannonse GRATIS på nett www.vestfoldblad.no

Utvidet distribusjon hver uke hele juli. Opplaget øker med 10.000 aviser - til alle hytter langs kysten + 30 campingplasser.

Vær rask med å bestille - begrenset plass pr. utgave

Fart, lanseringer, tester og førsteinntrykk

hver eneste uke.

Ønsker du annonse på våre motorsider?

cornelis_galeiscenen_22B_juni_2011.indd 1

Opplag i juli

Aktivitetene og omvisningene er inkludert i inngangsbilletten til museet.

motor

Kontakt oss i dag -

GODE SOMMERPRISER

Workshop med strandsøppel Søndager i juli fra kl.12 – kl.16

For fullstendig utlysning og søknadsskjema se www.sandefjord.kommune.no

90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke.

2011

TRASH UP! -

-en forestilling om livet sett fra undersiden Medvirkende: Yngve Fritjof Kristiansen, Hilde Dahl, Beate Heide, Johannes Winther Farstad m.fl. Regi: Hilde BK Glenne og Petter Anthon Næss Spilles på Piraten i Stavern 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 21. 22. og 23. juli 2011 kl. 2000.

kampanje

Alle ukedagene i juli fra kl.10 til kl.15

På Eftang, Larvik • www.torsoy.com

La flest mulig se din annonse!

SommerSISTE UKE

Ta kontakt med Trine Charlotte A. Olafsen, prosjektleder og mediekonsulent i VB-MOTOR Tlf:934 03 587 trine@vestfoldblad.no

Kontakt: Per-Olav Leth 918 16 012 Per Poulsen, 918 19 210

www.vestfoldblad.no

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no • Følg oss på facebook


36

ANNONSER

VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

Rubrikkannonser

Selges Cabriolet Mini Coper, 2008 mod, sort, 39000km, meget pen, gunstig pris. Tlf. 905 56 811 Diverse til salgs, Sol himmel,bilbane,bok presse,spill automat,Vhs spl,Rcbil båt. Tlf. 997 84 433 Feriebolig Tyrkia, stor flott møblert lelighet 118m se.www.solspekter.no. Tlf. 930 07 965 Kjøleskap Bosch 2009, Kjøleskap, høyde 156 cm, selges pga flytting.Halv pris: 2400,-. Tlf. 932 33 064 Audi A4 til salgs, 98mod, 275000 km, EU-godkjent, årsavg. bet., meget god å kjøre. Tlf. 922 16 023 Baby Bjørn bæresele, Sort, kun brukt et par ganger selges 400,-. Tlf. 926 31 784 Babytøy til gutt, 2 poser str. 62-68 selges samlet 200,-. Tlf. 926 31 784 Bruskjøler, m.glasdør. Mål 180x60x60 cm. kr.1200,-. Tlf. 330 45 265 Båt- og fiskeutstyr, Fiskestang, håv, teine, harper, liten dregg, fendere, fortøyning, ubrukt redningsvest. Selges enkeltvis, eller samlet kr 600,-. Tlf. 400 48 667 Ekornes 3 og 2 seter, Praktis langbenk/kortb.Løse puter/Ullstoff.1964-Retro? 800,-. Tlf. 932 33 064

Komplett golfsett, Slazenger køller og bag samt tralle. Billig, bare kr 800,-. Tlf. 913 31 962

Gyngehest, fin gyngehest til barn selges kr 450,-. Tlf. 334 76 231

IBM skrivemaskin, Elektr. IBM 6715 m/utskiftbart typehjul og rettefunksjon. Tlf. 928 27 154

Lyst på langt hår?, jeg setter på full hair-extension (150stk, 60cm.) for kun 2500,-. Tlf. 938 34 086

Peugeot delebil, Peugeot delebil 97-modell, selges for 5000,- Ikke eu godkjent. Tlf. 936 30 868 Rifle til salgs, 22mm rifle, med kikkertsikte og lyddemper, kr 2.500,-. Tlf. 920 58 816 Skiguard skiboks, Grønn metalik m lastestativ, lite brukt. Selges kr 1000,-. Tlf. 924 17 501 Smykker, Dame og herre armbånd selges, øredobber, ta kontakt. Tlf. 915 28 977

Skrivebord, Stort, romslig og med dataskuff - Alve-serien/Ikea. Kr 1200. Tlf. 957 49 830 (kun sms)

Veggbeslag til tv, veggbeslag til flatskjerm tv str.universal kr 250,-. Tlf. 334 76 231

Telefax med telefon, Brother FAX-T74 for vanlig papir. Tlf. 928 27 154

Seng/ madrass med posefjærer og overmadrass, 120 x 200 inkl. 4 ben, selges halv pris. Kun brukt 1 måned. Prisforlangende kr 1.500,-. Telefon 91121710 etter kl. 17.00. Sykler DBS brukte, 3 girs mann- og damesykkel kr 200,-/stk. Tlf. 330 45 265

Smykker, Dame-herre armbånd i lær og øredobber, ta kontakt for mer info. Tlf. 915 28 977 Trekiste, Fin til oppbevaring i hus eller på hytte. Pris kr 700,-. Tlf. 957 49 830 (kun sms)

Billig herresykkel, 3 girs Peugeot i topp stand og lite slitt, kr 300,Tlf. 936 65 815 Solid langbord , Hvitlaminert, håndlaget, 2x1m, som nytt. Høystb over kr 1500,-. Tlf. 334 85 381

Overmadrass, Jensen Ambassadør m/ hestehår. Størr. 200x180 cm. Kr 1000,-. Tlf. 913 31 962 Gjesteseng, gjesteseng til å slå sammen kr 500,- nesten ny. Tlf. 334 76 231 El Gressklipper, Ok Black&Decker elektrisk gressklipper kr 200,-. Tlf. 936 65 815

Dbs sykkel , Ubrukt «classic» Dbs sykkel 28» hjul. Kurv, lås, lykt. Tlf. 916 19 492 Høyttaler stativ, høyttalerstativ ca 50 cm, kr 400,-. Tlf. 334 76 231

Vitrineskap, Brunbeiset - 4 hyller, glass på sidene samt dør. Kr 750.-. Tlf. 957 49 830 (kun sms) Hjemmekino, philips hjemmekino, hts 3500s, pent brukt, god lyd, kr 1500,-. Tlf. 334 76 231 Høyttalerpakke jamo, ubrukt høyttalerpakke jamo s606 hcs3, kun kr 2800,-. Tlf. 334 76 231 Ny beleggningsten, ny holendersten 12 m2 under 1/2 pris. Tlf. 334 50 066

Ønskes kjøpt Jernbanesviller, Må være i rimelig god stand. Tlf. 905 82 729 Liten gressklipper og kantklipper. Tlf. 924 20 285

Parabolantenne helst liten da den skal brukes ca 2 mnd. Tlf. 909 21 319 /33463400

Byttes v70 ønskes bytte, Volvo v70 turbo.Kan byttes i en toyota corolla xli. Tlf. 992 75 207 Leilighet i tyrkia, Flott leilighet SEL GES / BYTTES med Hytte. Skrim Blefjell. Tlf. 930 07 965

Ønskes leid Hybel - Stokke, Engelsklærer ønsker å leie hybel nær til Melsom vgs. Tlf. 913 97 047

Arbeid utføres Fotograf, ledig for oppdrag! Lang erfaring: bryllup, barn, repotarsje osv. Tlf. 938 34 086

DVD-CD kopiering Vi kopierer fra 1 og oppover

Dyr Hundehjelpen.net, Hundehjelpen trenger fosterhjem for kortere og lengere tid. Tlf. 915 28 977 Nydelige kattunger!, Gis bort! Lev.klare, renslige, lekne, kosete, utevant. Tlf. 996 04 772 Rådyrjakt, Rådyrjakt ønskes leid av far og sønn. Referanser. Tlf . 932 12 244

Til leie Leil. til leie, Tbg sentrum. 50kvm. 5000/ mnd+strøm. Bredbånd + kabel-TV inkl. Tlf. 901 21 475

Vi har billige bøker i hele sommer!

Stilling ledig

Lono Film & Video Ans Larvik Tel. 92263960

VHS - Hi8 til DVD Kontakt:

Mediahuset Larvik

Tel. 92263960 Lono Film & Video Ans

8mm smalfilm til DVD Kontakt : Mediahuset Larvik

Tel. 92263960 Lono Film & Video Ans

Registrer din private rubrikkannonse

GRATIS

Lydbøker fra

på vestfoldblad.no

49,-pr.stk

BRIS Cafe på Jarlsø søker

Kokk 50% Servitør 80% Vår visjon er å gi våre gjester en matopplevelse av høy kvalitet, med gode råvarer og delikat presentasjon. I tillegg byr vi på hyggelig service og en trivelig atmosfære.

Bøker fra

39,-pr.stk

Vi ønsker oss utadvendte og service-mindede medarbeidere, som liker å jobbe med mennesker, og som takler hektiske arbeidsdager med et smil.

annonse@vestfoldbladno

KJEKK Å HA KJEKK Å HA

Vi tilbyr grundig opplæring, og et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø.

EndA EndA KJEKKErE Å HA KJEKKErE Å HA

Har du lyst å bli med i teamet, og er over 20 år, send din søknad med CV og attester innen 29.07.11. Ved spørsmål kontakt daglig leder Cecilie Asplin på mob: 480 177 34. TILHENGERTOPPER

PASSER DE FLESTE HENGERTYPER TILHENGERTOPPER MARKEDSLEDER • 3 ÅRS GARANTI PASSER DE FLESTE HENGERTYPER WWW.JAXAL.NO PASSER DE FLESTE• 3HENGERTYPER markedsleder års garanti markedsleder • 3 års garanti WWW.jaxal.no WWW.jaxal.no

Larviks flotteste kjøpesenter – midt i sentrum GANDALF

BRIS Cafe AS, Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg www.briscafe.no Se også: www.jarlsø.no

Åpent: 9-20 (18) • Vinmonopolet: mandag-torsdag 10-18, fredag 9-18, Lørdag 9-15 • amfi.no

PANTONE - 368 PC - CMYK 50-0-100-0

RICH BLACK / + 40 CYAN

PANTONE - 431 C

Valleåsen 2, Tlf. 33 06 33 00


annonser 37

Vestfold Blad    juli 2011    uke 29

KARBONADEDEIG

2 60

KAFFE

Coop. Rød og gul. Kok-/filtermalt. 250/500 g

-40%

250 g: Pr pk kr 16,74, pr kg 66,96. Førpris kr 27,90, pr kg 111,60 500 g: Pr pk kr 31,98, pr kg 63,96. Førpris kr 53,30, pr kg 106,60

NIDAR FAVORITTER

Smash, stratos, troika, caramello og sommerfavoritter. 380 g

-40% Pr pk fra kr 29,94, pr kg 92,37

FOR

Gilde. 400 g

Pr kg ved kjøp av 1 pk kr 120,00. Pr kg ved kjøp av 2 pk kr 75,00. 1 pk kr 48,00

Go’ morgen

Bananer

Tine. 195 g. 8 varianter. Pr stk

8

Pr kg 45,64

9

Pr kg

90

90

Ny utgave som inkluderer: • 1 fjernkontroll Wii Motion Plus, hvit eller sort • 1 Nun-chuck hvit eller sort • Spillene Wii Sports og Wii Sport Resort

-50%

aft, Alle t-shirts fra Adidas, Cr er ilv Puma, Reef og Quiks d til hypermarked) hyp (Utvalget kan variere fra

ermarke

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

! G L A S

Nintendo Wii konsoll

990 Hvit eller sort. Pr stk

Sandefjord 9-21 (20) Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • kafé • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Prisene gjelder t.o.m. 23.07.11. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.


VESTFOLD BLAD

38

Familie

Bursdags

bowling

bowling

JULI 2011

Party

Firma bowling

bowling

BOWLING I SOMMER! Uansett vær...

Skreppestad, 3261 Larvik. Tlf. 33125322

Hinderveien 8, 3223 Sandefjord Tlf. 33523000

Kilden 8, 3117 Tønsberg Tlf. 33528100

UKE 29


Sommer-

VESTFOLD BLAD

JULI 2011

UKE 29

SISTE UKE

39

2011

kampanje

GODE SOMMERPRISER

10%

I HELE BUTIKKEN

30%

PÅ UTVALGTE SOFAER

Opplag i juli 100.000

50%

PÅ ALLE TEPPER

I sommer treffer du nærmere 250.000 lesere i Vestfold.

SOMMERdistribusjon

Utvidet distribusjon hver uke hele juli. Opplaget øker med 10.000 aviser - til alle hytter langs kysten + 30 campingplasser.

Vær rask med å bestille - begrenset plass pr. utgave

27. juli

Distribusjonsdato: Bestillingsfrist: 22. juli

Kontakt:Per-Olav Leth, 918 16 012 • Per Poulsen, 918 19 210 Dronningensgate 5-7, 3211 Sandefjord. Tlf. 33 46 08 00

www.vestfoldblad.no

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

HELGENS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Frilansere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Jonas A. Larsen, Susann Rismyhr og Fanny E. Bettum Lunde. Faste medarbeidere, se spalte til høyre. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Bestillingsfrist: Kl. 14.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist produksjon: Kl. 16.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist ferdigmateriell: Kl. 10.00 mandag før innrykk.

KONTAKT OSS: tips@vestfoldblad.no

33 46 20 00

Medarbeidere i Vestfold Blad Sverre Aamodt ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

Marianne Henriksen redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029

Siri Holtung journalist siri@vestfoldblad.no Telefon: 934 11 959

Silje Elise Mossestad journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536

Ruth Monfort journalist ruth@vestfoldblad.no Telefon: 988 29 003

Ingrid L. Christensen journalist ingrid@vestfoldblad.no Telefon: 952 57 361

Per Poulsen salgsleder per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210

Joyce Christine Øksenholt fagansvarlig båt joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340

Trine Charlotte Askjem Olafsen mediekonsulent trine@vestfoldblad.no Telefon: 934 03 587

Per-Olav Leth mediekonsulent pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012

Elise Landa Omsland grafisk designer elise@vestfoldblad.no Telefon: 951 00 821

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig nina@vestfoldblad.no Telefon: 902 58 140

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no


Dårlig sjøvett dreper Det er kjærligheten som setter solen og de andre stjernene i bevegelse. Dante Alighieri

Slik tenker du sikkerhet

Les på s. 22-23

Sudoku LETT

2 8 3 4 1 5 4 8 1 3 2 7 2 3

MIDDELS

5 8 3 5 2 7

8

7 2 9 5 7 1 3 4 7 8 2 6

7 6 8 3 4

1

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

VANSKELIG

3 5 6 4

6

7

9 8

8 3 4 6 5 3 9 4 1 8 4 1 7 9 9 3 1 5 8 8 2 2 7

7 5

4

5

9

5

3

7 6 1

1

Sommerpraten

2 6 4 9

1

6

1

2 5 8 6

7 2 6 3 8 1 5 4 9

1 9 3 5 2 4 6 7 8

5 4 8 9 7 6 1 2 3

3 5 4 8 6 7 2 9 1

6 1 9 2 3 5 4 8 7

8 7 2 1 4 9 3 5 6

4 8 1 7 5 3 9 6 2

9 6 7 4 1 2 8 3 5

2 3 5 6 9 8 7 1 4

Sudokuregler: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett eller loddrett eller innenfor noen av de ni boksene

• Bendik Hovik Kjeldsberg

Bendik Hovik Kjeldsberg (20 år) er bandleder i Shimmering og BendikBeat. Aktuell: spilte med Synne Sanden og Håvard Hervik under Slottsfjellfestivalen 2011.

– Hva er dine planer for sommeren? – Nå er jo sommeren snart ferdig! Neida... Jeg bruker mye av ferien på å spille, på Slottsfjellfestivalen, på Øyafestivalen, og med Stella Polaris. Jeg lager også masse musikk, og jeg har også rukket å dra på ferie til Italia.

– Tenker du på jobb i ferien? – Ja! Hele tiden.

– Hva gir deg den virkelige gode feriefølelsen? – Jeg er egentlig ikke så glad i ferie. Jeg føler ikke at jeg har ferie, det er bare varmere og folk er roligere. Som musiker opplever jeg vage ferieskiller, og jeg blir stresset av at man plutselig ikke skal gjøre noenting.

– Hvilke planer har du for hver sommer som du aldri får gjort? – Slappe av!

– Din sommerlåt nummer 1? – David Bowie – Let’s Dance.

– Hva er høstens planer? – Til høsten begynner jeg på komposisjonslinja på Norges Musikk Høyskole, og flytter inn i nytt studio i Oslo. Det blir også en del spilling med Synne Sanden.

– Hvor i Vestfold tilbringer du helst en varm sommerdag? – I studio i garasjen. Men akkurat nå sitter jeg på toppen av Slottsfjell og det er veldig fint akkurat her da.

– Hva gjør du ti år frem i tid? – Da sitter jeg i det studioet som jeg flytter inn i til høsten og lager musikk. I tillegg reiser og spiller jeg mye.

– Favorittmat på sommeren? – Grilla fisk! Som faren til kjæresten min fisker, og jeg sløyer.

– Bade med eller uten badeklær? – Uten, selvfølgelig!

– Snekke eller hurtiggående båt? – Snekke, så klart!

– Har du bestemt deg for hva du skal stemme til høsten? – Siden det er kommunevalg stemmer jeg Høyre.

– Ditt beste sommerminne? – Da jeg så Seigmenn på Slottsfjell for noen år siden.

I DA G , I M O R G E N - M Ø B L E R F R A B O R G E N

TILBUD PÅ KONTINENTALSENG

Dreamline Kontinentalseng • m/ pocket fjærsystem • inkl. hodegavl og overmadrass 150 x 200

6.900,Fritt levert og montert

* 180 x 200 7.900,Borgengården, Nansetgt 21, 3256 Larvik • Tlf. 33 18 17 62 • Faks. 33 18 50 80 • www.borgen-mobler.no

Lagervare

Vestfold Blad - uke 29  

Den 63. utgaven av Vestfold Blad