Page 1

Vi gir deg Vestfold

www.vestfoldblad.no

L ike sikkert som at 8. mars dukker opp på kalenderen, diskuterer vi hvor langt vi egentlig har kommet etter 100 år. Er det på tide å løfte blikket?

Nye ŠkodaRapid Pris fra kun kr 199.900,Tønsberg Kjærlighetsstien 28 Tlf dir: 24 03 12 00

Sandefjord Gokstadveien 16 Tlf dir: 24 03 11 50

Les ukens leder side 4

Opplag: 92.600 – Størst i Vestfold!

oktober MARS 2012  2013    uke 10  40    årgang 4 3

Christoffers far skuffet over dommen • Moren slipper å sone. • Anker trolig dommen til høyesterett.

Side 27

Løfter det dobbelte

av sin egen vekt

Aker Solutions bygger muskler i Vestfold

Viser muskler i NM i Vektløfting i Stavern.

Side 8-9

r 6 side olig Ren b jon! ras inspi

– Vestfold er en viktig del av planene våre. Her kan vi tiltrekke oss flere folk, sier Knut Røsjorde fra Aker Solutions, som satser på å bli like store i Stokke som i Horten. Side 12-13

side 29-31

Gjør bruktkupp! Vi gir deg oversikten over alle bruktbutikkene i Vestfold, og de siste boligtrendene.

Side 36-37

Elektriker og rørlegger - under samme tak!

NY OG STØRRE FORD KUGA fra kr 394.400,-

Våre temasider i uke 12

HYTTE

Gratis befaring Ring 33 69 80 60

Annonsere? Ring Joyce tlf: 918 13 340

www.andebu-elektro.no

www.andebu-rorservice.no

Holmestrand • Tønsberg • Sandefjord • Larvik www.bilservice.no

Vi gir deg Vestfold


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

2

Vi gir deg Vestfold

Satser på sikker parkering – Denne sykkel-parkeringen skal være så sikker at kundene våre er helt trygge på at sykkelen står der når de kommer tilbake. Det sier Jason Mann, markedsfører og salgsleder i Safe Park UB. I samarbeid med Techni i Horten og Micasa i Tønsberg er ungdomsbedriften Safe Park UB nå i gang med sin første prototype. Produktet er en sykkelparkerings-stasjon som sørger for en trygg, fleksibel og enkel måte å låse sykkelen sin på. – Denne tjenesten betaler

Det måtte finnes en enklere måte å låse sykkelen på. Jason Mann

kundene en sum i timen for, forteller Mann. Betalingsmetoden skal etter planen foregå via SMS. Det var etter utallige knekte nøkler, stjålne sykler og glemte låskombinasjoner at ungdommene begynte å tenke. – Det måtte finnes en enklere måte å låse sykkelen på, sier Mann.

produktet vårt være en direkte faktor som fører til mindre CO2 utslipp, sier Mann.

Utfordringer – Den største utfordringen har vært å finne en bedrift som kan produsere en prototype som viser mesteparten av funksjonene som skal være på det endelige produktet, sier Mann. Han tror også det vil bli vanskelige å få solgt produktet inn til større bedrifter, med tanke på alderen. – Bedrifter vil være mer skeptiske til å kjøpe dette produktet til butikkene sine, siden vi er unge og ikke har all verdens erfaring og utdanning enda, sier han.

Prisvinner Men tross den unge alderen har bedriften allerede stukket av med flere priser under skolemessa for ungdomsbedrifter på Greveskogen videregående skole. – Det er veldig gøy når vi får igjen for alt det harde arbeidet vi har lagt inn i bedriften så langt.

Tenker miljø

Gode støttespillere

I visjonen til Safe Park UB kommer det frem at bedriften ønsker å bli verdensledende produsent av sykkelparkering. Samtidig skal de være et miljøfyrtårn. – Hvis vi oppnår et av målene våre, som er å få flere folk til å velge sykkelen fremfor bilen, vil

Mann benytter anledning til å takke bedriftens støttespillere. – Læreren vår, Svein Karlsen, og mentor Steinar Krüger fra Micasa, har vært fantastiske støttespillere og lært oss mye, sier Mann. Tekst og foto: jakob leth jakob@vestfoldblad.no

Ungt

entreprenørskap Jason Mann har ansvaret for markedsføring og er salgsleder i ungdomsbedriften Safe Park, mens Henrik Bekkevold er produktleder, Daniel Tenev er økonomileder og Simen Sigurdsen er daglig leder.

Vil ha deg med på laget Safe Park UB har utviklet tyverisikker sykkelparkering. www.sopran.no

Få fart på trege betalere! - la vår kunnskap bli din fordel

Thor Dahls gt. 1-5, 3210 Sandefjord tlf. 33 42 16 66

Å utvikle evne og vilje til nyskapning må jobbes med i skolen for å skape nye virksomheter og økt innovasjon i Vestfold. Det kan du bidra til. På Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2013 inviterer Ungt Entreprenørskap (UE) til et spennende seminar om entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv.

Hvordan jobbe sammen – Vi ønsker å få ansatte i offentlig sektor og privat næringsliv, lærere og politikere i tale, sier Anne Grethe Bakken, daglig leder i UE Vestfold. Hun lover at deltakerne ved

seminaret vil få bedre kjennskap til både ungdomsbedriftene og hvordan det kan bli en gjensidig gevinst i å engasjere seg i UE.

Hvordan kan vi få det til? – Å utvikle evne og vilje til nyskapning er et av de viktigste områdene å jobbe med i skolen for å skape nye virksomheter og økt innovasjon. Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke gjennomføringskraften på dette området? Vi inviterer deg som er interessert og har lyst til å utvikle denne kulturen i Vestfold, sier Bakken. På programmet fra klokka 11 til ca. kl. 13 torsdag 14. mars står foruten presentasjon av Ungt Entreprenørskap, en pa-

neldebatt og et inspirerende foredrag om samarbeidskultur.

Samarbeidskultur Paneldebatten vil handle om hvordan vi kan samarbeide bedre og tettere, og her deltar regiondirektør i NHO Kristin Saga, ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch, partner Arvid Gusland i Ernst & Young og Harald Møller, rektor Nøtterøy videregående skole. Fjellklatrer og bedriftsutvikler Jon Gangdal gir engasjert og innsiktsfull forelesning om hvordan god samarbeidskultur utvikles, ellers kan du få med deg en befaring på Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter og Elevbedrifter. Marianne Henriksen

 Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner.  UE Vestfold ble stiftet februar 2001 og har kontor midt i Sandefjord. Den desentraliserte organiseringen gir nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv.  I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber vi i vårt fylke for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ta kontakt om du har lyst til å bidra: http://vestfold.ue.no eller www.ue.no.  Påmelding til seminaret omtalt til venstre sendes: anne.grethe.bakken@ue.no. Les Micasa-gründer Trond Ramskis kommentar på side 27.


annonser

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

3

OSLOfJORDEN

OSLO GJESTEBRYGGE

TJØME

VALLØ MOTOR TRENINGSSENTER BUTIKK VELVæRE cAfE

SANDSTRAND

BILVASK

pETANQUE-BANE SELSKApSLOKALET REDNINGSSELSKApET

KLATRETåRN BLOMSTERENGA

BRYGGEpROMENADEN

HUNDREMETERSKOGEN fYRET

INNSEILINGEN TIL TØNSBERG

26 NYE FJORDLEILIGHETER PÅ EGEN ØY

10 MIN FRA TØNSBERG TORG -‐ EN DRØY TIME FRA OSLO -‐ INNFLYTTING 2014/15

TåRNET

TUN SYDØST

INFORMASJONSMØTE SØNDAG 10. MARS, KL 14.00–17.00 På boligøya Jarlsø er vi nå i gang med oppføringen av to nye byggetrinn sydøst på øya. Tilsammen inneholder Tårnet og de to byggene i Tun Sydøst 60 leiligheter med høy standard. 34 er nå solgt - og 26 er ledige. Størrelser på leilighetene er fra 36 til 141 kvm BRA. Priser fra 2.200.000,- til 9.450.000,-. På www.jarlsø.no finner du all informasjon om Jarlsø og leilighetene. Her kan du også se 3D-animasjonsfilmer av byggene og interiørene og filmer fra livet på øya.

GANDALF Illustrasjoner: Oxivisuals

Velkommen til informasjons- og salgsmøte i våre lokaler i Jarlsøveien 50 KVALITETER OG FASILITETER • Høy standard • Moderne boligkomfort • Sjelden flott fjordutsikt • Omgitt av Nøtterøyskjærgården • Innglassede terrasser • Crown kjøkken med Miele hvitevarer • En parkeringsplass følger leiligheten • Flotte parkmessige uteområder • Stor sandstrand med sol fra morgen til kveld • Jarlsø har også dagligvare, treningsstudio, frisør, velværesalong og egen cafe med uteservering.

WWW.JARLSØ.NO


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

4

Vi gir deg Vestfold

LEDERkommentar uke 10 • 2013

Trenger vi dagen? Like sikkert som at 8. mars dukker opp på kalenderen, diskuterer vi hvor langt vi egentlig er kommet etter 100 år. Er det på tide å løfte blikket?  Den internasjonale kvinnedagen

ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. Her i Norge ble det tidlig feid for egen dør med kvinners stemmerett 100 år tilbake. Det var avsparket til likhet mellom kjønnene, til den selvfølgelige holdningen om at vi skal behandles og møtes likt. For oss har holdningen blitt utvidet til at likheten skal gjelde uavhengig av alder, økonomi, politisk eller religiøst ståsted. Vi utfordres. Vi har dessverre møtt

på områder der det likhetsprinsippet vi tar som en selvfølge, rakner. Vi ser at dømmekraften kan svikte i møte med noe ukjent og når relasjoner oppstår. Vi kan bli utfordret på dette ved ansettelser, når vi får en ny nabo – eller når vi støter på det vi kaller ”hverdagskriminalitet”. Plutselig er et navn mer verdt enn kunnskapen CV-en forteller om, religiøs tilknytning taler mer enn hva du sier, og signalene på familievold er med ett noe vi ikke ønsker å spørre om. Hvitsnippkriminalitet blir noe vi er villige til å la passere. La gå, staten får mindre å rutte med – hva angår det oss? Slik bør det ikke være når vi skriver 2013.

Respekt for kunnskap. Derfor mener vi at det er på tide å løfte blikket – hele året. Hvordan ser vi hverandre? I jobbhverdagen; hvordan møtes ny og gammel kunnskap? Smiler  vi av senioren, og tror hennes kunnskap ikke er relevant lenger? Overser vi den nyansatte, og tenker at uten erfaring er kunnskapen null verdt? Det er ikke vanskelig å tenke seg ringvirkningene som utløses ved å legge en forutsetning om likhet i bunnen. For lik kunnskap har den samme verdien om den formidles av en nyansatt, en senior, eller for den saks skyld av en liten nisjebedrift.   Bærekraftig gevinst. En innstilling om likhet får oss til å tørre å stille

spørsmålene. Får oss til å lytte til svarene. Innstillingen kan gi større gevinst, bedre bærekraft og sette oss i stand til å høste godene av et mangfoldig og romslig arbeidsliv. Tilbake til kvinnedagen. Mye kan bli sagt om lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn, om en kvinne stiller på lik linje i konkurransen om de rette jobbene, hvem var egentlig best kvalifisert – tør vi ta opp kampen når det skjer et overtramp i yrkeslivet? Naturlig refleks. En ting er sikkert;

det hjelper lite med fagre ord festet til papiret i den store røde lovboka, om retningslinjene ikke følges i praksis. Mye hadde ikke trengt en egen paragraf, men burde være en del av ryggmargsrefleksen vår.   Så hvor langt er vi kommet i kampen for likestillingen mellom kjønnene og i respekten for hverandre? Er likestilling blitt en del av vår kultur?   Hva med barna? Vi må heller ikke glemme at når vi krever likhet, gjelder det også barna. Neste generasjon som skal løfte Norge videre. Det kan skrives en lang liste over barn i Vestfold som slett ikke nyter de godene vi voksne gjør. For eksempel i ly av arbeidsmiljøloven. Det finnes barn i Vestfold, som slett ikke opplever noen likhet i møte med lærere, trenere eller medelever. For dem kan en mobbefri sone være et ukjent begrep. Forskjellsbehandling en del av hverdagen. Vi håper at deres erfaringer bidrar til en holdningsendring hos de som daglig møter barn – sine egne, andres, i privat eller profesjonell sammenheng. Vi må aldri glemme at det er dagens barn, som skal sørge for at vi blir møtt med respekt og likeverd den dagen andre må stelle oss. Derfor trenger vi en dag som minner oss om viktigheten av likeverd. De av oss som mener kvinnedagen har utspilt sin rolle, må gjerne legge denne dagen til 8. mars.

Sykehuset i Vestfold gjør det vesentlig bedre enn landssnittet når det gjelder infeksjoner etter keisersnitt. FOTO: JAKOB LETH.

Tryggere keisersnitt ved Det er store forskjeller mellom sykehusene i Norge når det kommer til hvor mange som får infeksjon etter keisersnitt. Sykehuset i Vestfold kommer best ut av statistikken. Hvor stor risikoen er for å få infeksjon i operasjonssåret etter keisersnitt, kommer i høy grad an på hvilket sykehus du velger, skriver Aftenposten.

Lavest risiko i Vestfold Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 9,8 prosent av de som tok keisersnitt på Universitetssykehuset i Nord-Norge fikk infeksjon i perioden 2009 - 2011. Det tilsvarer nesten én av ti mødre. Sykehuset i Vestfold kommer gjør det imidlertid mye bedre enn landssnittet. 0,6 prosent av kvinner som tar kei-

sersnitt ved Sykehuset i Vestfold får infeksjon. Det tilsvarer 1 av 161 kvinner. Sykehuset i Telemark kommer relativt dårlig ut av statistikken med en infeksjonsandel på 9,6 prosent. Oslo Universitetssykehus hadde 2,9 prosent infeksjoner etter keisersnitt i perioden 2009 - 2011.

Har innført sjekkliste – Vi har jo tenkt litt over hvorfor vi har klart å oppnå det vi har oppnådd. Nå er det ikke helt klart nøyektig hva og over hvor langt tidsrom det på hvert sykehus er gjort registreringer, men det vi kan

Øvrige medarbeidere i Vestfold Blad: Marianne Henriksen ansvarlig redaktør 919 16 029 marianne@vestfoldblad.no

Caïssa Gjølberg Nettansvarlig/journalist 413 71 614 caissa@vestfoldblad.no

Sverre Aamodt utgiver / adm. dir. 932 28 042 sverre@vestfoldblad.no

Vestfold Blad er en fri og uavhengig avis som distribueres til 92.600 adresser i Vestfold og publiseres på nettstedet www.vestfoldblad.no. Lederkommentaren speiler hver uke hvilke meninger Vestfold Blad har om tema som angår Vestfolds innbyggere. Samfunnsforlaget AS eier Vestfold Blad. Postadresse: Vestfold Blad, Søndre Kullerød 4a, 3241 Sandefjord.

Journalister: Tanita Wassås Kveinå • tanita@vestfoldblad.no Jakob Leth • jakob@vestfoldblad.no Dag Christian Holm • dagchristian@me.com Ingrid Aune Westrum • ingrid@fjeldborg.no Marte Østmoe • marteost@gmail.com Svein André Svendsen • svein.andre.svendsen@gmail.com Tom Brodin • tom@brodin.no Ønsker du kontakt med våre journalister kan de også nås gjennom tips@vestfoldblad.no.

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig/ grafisk designer 909 30 590 nina@vestfoldblad.no Arild Melsom grafisk designer 902 58 140 arild@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

5

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Lufthavnsjef Gisle Skansen i et kort møte med Trond Giske på Sandefjord Lufthavn Torp. FOTO: JAKOB LETH

Luftet fremtidsplaner for Trond Giske Gisle Skansen ber Trond Giske om forutsigbarhet i forbindelse med store investeringer på Torp Sandefjord Lufthavn. Administrerende direktør på Sandefjord Lufthavn Torp, Gisle Skansen, fikk nærings- og handelsminister Trond Giske på en snarvisitt tirsdag. I løpet av knappe 15 minutter fikk lufthavnsjefen luftet det han hadde på hjertet.

Ønsker forutsigbarhet

Sykehuset i Vestfold si er at vi har svært gode rutiner på operasjon. I 2011 innførte vi noe som heter ”Trygg kirurgi”, det er en sjekkliste vi fyller ut ved oppstart og avslutning av alle kirurgiske inngrep, sier overlege/seksjonsleder på Kvinneklinikken ved Sykehuset i Vestfold, Siv Svennevik Myhr, og legger til: – Dessuten har vi dyktige fagfolk i alle ledd og gode fasiliteter her på sykehuset, sier Myhr.

– Hygiene Infeksjon etter keisersnitt kan være alt fra overfladiske infeksjoner i såret, til dype infeksjoner i vevet. Feber og nedsatt almenntilstand er vanlig. I enkelte tilfeller må pasienter opereres på nytt.

Dårlig hygiene er en av de viktigste årsakene til sykehusinfeksjoner. – Er ikke hygienen god nok, blir det mange flere infeksjoner. Hygiene gjelder både før operasjonen, og hvordan såret blir stelt med etter operasjonen. Det er også viktig at pasientene får god informasjon, blant annet om at de ikke skal klø seg og ta på såret, sier Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved Oslo Universitetssykehus, ifølge Aftenposten. Hun mener også at innsparinger innen renhold og drift over mange år kan ha innvirkning på infeksjonsstatistikken. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Gisle Skansen ba om forutsigbarhet i forbindelse med inntektsgrunnlaget til flyplassen. – Vi står overfor en stor potensiell utbygging, den vil tvinge seg frem. Da er det snakk om eventuelt å flytte hele terminalen over på den andre siden av rullebanen, slik at vi tilrettelegger for jernbanen, sier Skansen, og legger til: – Det er en ganske dramatisk investering for en relativt liten flyplass. Om vi får en viss forutsigbarhet i inntektsgrunnlaget fremover, så setter det oss bedre i stand

til å fatte en del beslutninger.

Enighet om InterCity Skansen ga uttrykk for at han håper på en tverrpolitisk enighet i forbindelse med InterCityutbyggingen. – Det hadde vært fint om vi kunne få en tverrpolitisk enighet, og at InterCity-utbyggingen faktisk ikke stanser i Tønsberg, men drar seg enda litt lenger når det gjelder dobbeltspor, og tilrettelegging av en mulighet for plassering av en stasjon på terminalen, sier Skansen.

– Spennende Næring- og handelsministeren rakk ikke å kommentere utspillene til Gisle Skansen underveis, men forteller til Vestfold Blad at han synes prosjektet er spennende. – Det er veldig interessante perspektiver som tegnes, spesi-

elt den kombinasjonen med å få mer av tilstrømmingstrafikken fra tog. Det er spennende, sier Trond Giske, og legger til: – Vi ser at luftfart har en veldig vekst. Vi reiser mer, flyr mer, og vi ser at Gardermoen er nødt til å utvide for å ta unna. Vi i regjeringen har jo selv vært med på å utvide kapasiteten her.

– Samferdselsdepartementet bestemmer Han ser en god fremtid for Torp, men peker også på andre beslutningstakere i forhold til Skansens ønsker. – Jeg tror absolutt Torp har fremtiden foran seg, så får de beslutningene som tas under samferdselsdepartementet bestemme hvor fort man får på plass jernbanespor og nye fremtidige løsninger. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Har liten tro på at togstasjon vil revolusjonere Torp Ryanair-sjef Michael O'Leary har liten tro på at en togstasjon vil revolusjonere Torp Sandefjord Lufthavn. – Det er en flott idé, så lenge verken jeg eller flyplassen behøver å betale for det, ler Ryanair-sjef, Michael O’Leary.

– Overvurdert Han synes togstasjon på flyplassen er overvurdert, og han har liten tro på at det vil revolusjonere flyplassen. – Personlig syns jeg det er overvurdert, men flyplassen kan kanskje se det på en annen måte. Det man ser på de flyplas-

sene der det er togstasjon, er at man har en form for lettere tilgang til flyplassen, men på mange av de flyplassene vi flyr til hvor de har togstasjoner, er dette veldig dyrt. I mange tilfeller er togbillettene dyrere enn flybillettene, sier O’Leary.

For høye togpriser Ryanair-sjefen påpeker at statistikk i London viser at mindre enn 20 prosent av passasjerene kommer til flyplassen via tog

Ingen avis?

Annonseavdeling: Elise Landa Omsland grafisk designer 951 00 821 elise@vestfoldblad.no

Per Poulsen KAM/forr.utvikler 918 19 210 per@vestfoldblad.no

Joyce Christine Øksenholt mediekonsulent 918 13 340 joyce@vestfoldblad.no

Per-Olav Leth mediekonsulent 918 16 012 pol@vestfoldblad.no

Silje Kristengård grafisk designer 902 58 140 silje@vestfoldblad.no

Janne Stavrum mediekonsulent 915 94 630 janne@vestfoldblad.no

Trine Charlotte A. Olafsen mediekonsulent 934 03 587 trine@vestfoldblad.no

Elin Svendsen mediekonsulent 970 28 383 elin@vestfoldblad.no

Har du ikke fått Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad.

eller undergrunnsbane. 80 prosent av passasjerene reiser frem og tilbake til flyplassen ved hjelp av bil eller buss. – Min holdning til togstasjon på flyplassen er at det er fint å ha, men det vil bare hjelpe flyplassen dersom kostnadene er lave nok, sier Ryanair-sjefen. Og det har han liten tro på at Torp vil få til, så lenge det er den norske stat som eier jernbanen her til lands. – Den norske stat er ikke akkurat verdenskjent for lave priser på togbillettene, sier O’Leary. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens og Tekstreklame-plakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55 • epost: pfu@np-nr.no.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

6

Vi gir deg Vestfold

Anne Strømøy skal fremme Vestfold som et reisemål i utlandet, da blir Torp en viktig brikke.

FOTO: EVELINE RØSHOLT

Har hun Vestfolds beste reisel Anne Strømøy jobbet i flere år med å selge Skandinavia som reisemål i Asia. Nå skal hun få europeere til å komme til Vestfold. Anne Strømøy, fra Sandefjord, har siden oktober i fjor jobbet som utvikler og salgssjef for The Conference Coast, et selskap som skal lokke utenlandske firmaer til Vestfold for å avholde sine konferanser her. Vestfold Blad møter henne på kontoret hennes på Torp.

Erfaring fra utlandet Det er ikke helt tilfeldig at Strømøy har fått denne jobben, hun har nemlig tilbragt flere år i utlandet. Det hele begynte da hun studerte internasjonal markedsføring på BI i Oslo. – Studiet varte i fire år, hvor to av dem ble brukt i Oslo, et år var vi i Singapore og et semester ble tilbrakt i Malaysia, før vi dro tilbake til Oslo og oppsummerte alt, forteller hun.

Diplomoppgave på reiseliv Under året i Singapore måtte

Strømøy skrive diplomoppgave, og siden hun var nysgjerrig på reiselivet bestemte hun seg for å skrive om nettopp det. Hun skrev en oppgave for det som da het eksportrådet, men som i dag er Innovasjon Norge. Gjennom arbeidet med oppgaven kom hun i kontakt med Scandinavian Tourist Board, Innovasjon Norges forlengede arm i Asia, som jobber for å få turister til Skandinavia.

På dypt vann i Kina De har hovedkontor i Tokyo i Japan, men ønsket også å etablere seg i Kina. De ville ha med seg noen fra Skandinavia på dette arbeidet, og Strømøy ble med. Det ble en bratt læringskurve. – Man ble på en måte kastet ut som en fisk for å se om man kunne svømme, forteller hun. Strømøy tilbrakte et halvt år i Japan før turen gikk til Kina.

– Der var det kort mellom oppturer og nedturer og man måtte jobbe hardt for resultatene, sier hun. Det var som å konstant sitte i en berg-og-dalbane som gikk i 200 km/t. Tiden i Kina var en travel tid fylt med veldig mye jobb, men det var også en interessant tid for Strømøy. – Kina er veldig dynamisk og det skjer mer der på 2 år enn det

turistprodukt i et dynamisk marked der det var gjort veldig lite tidligere, sier hun. – Det ble veldig mye relasjonsbygging, noe som tar tid. Da resultatene først kom, gikk det veldig bra. Hun føler at årene i utlandet har gitt henne mye, blant annet noen fordeler når det kommer til arbeidslivet. – Når man jobber i utlandet må man være svært tilpasningsdyktig, og man må lytte med både ørene og øynene. I tillegg har det gjort at jeg har blitt vant til å jobbe mye og holde trykket oppe, sier Strømøy.

Jeg har trolig den mest interessante reiselivsjobben i Vestfold. skjer i Norge på 10 år. Man må kunne snu seg fort rundt å gripe de sjansene som byr seg, forteller hun.

Solgte Nord-Norge Da Hurtigruten bestemte seg for å etablere seg i Asia, var det Strømøy som fikk jobben med det. – Det var helt fantastisk å jobbe med Norges mest kjente

Lokker med Skjærgård Strømøy tror det er nettopp erfaringen fra Asia med å etablere selskaper i nye markeder som gjorde at hun har fått jobben for The Conference Coast, en jobb hun er svært fornøyd med. – Jeg har trolig den mest interessante reiselivsjobben i Vestfold, sier Strømøy.

Siden oppstarten i oktober har hun jobbet med å identifisere Vestfold slik at hun vet hva hun selger. – Vi må vite at vi selger noe vi kan levere og at det er av høy kvalitet. Gjestene vi henvender oss mot er kravstore, men på den andre siden er de også svært betalingsvillige, sier hun.

Nasjonalpark styrker Skjærgård er en viktig faktor når Vestfold skal presenteres for utlandet, dette er nemlig så uvanlig at det ikke finnes et ord for det på engelsk. I tillegg skiller den norske livstilen seg fra mange andre europeeres. – Aktivitetsnivået i for eksempel London er helt annerledes enn i Norge. For dem er det super eksotisk å hoppe i en ribb eller trekke teiner eller være på fyrsafari. Strømøy mener Vestfold har et av de beste kvalitetsstemplene et reisemål kan få. – Det sier ganske mye når nordmenn selv velger å feriere i Vestfold, sier hun. I tillegg tror hun at etablerin-


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

7

Vi gir deg Vestfold

Billigbutikken med supermarkedsutvalg 2 50

KJØTTDEIG

Coop. 400 g. Fra 84,75/1 pk 33,90

10 82

Änglamark. 1L Hane. Grillede. Den Stolte 1,5 kg. Pr pk.

Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

FOR

EKSTRA LETTMELK VINGEKLUBBER

gen av Færder nasjonalpark vil styrke fylket som reisedestinasjon.

Se Vestfold som en region Strømøy tror det er viktig å selge Vestfold som er region hvis man skal få utledinger til å komme til fylket. – Norge er såpass lite kjent som reisedestinasjon, og Vestfold er ikke en gang blant de kjente reisemålene i Norge, da går det ikke å begynne å snakke til utlendinger om Tønsberg for eksempel, sier hun. En av hennes viktigste oppgaver framover vil bli å banke på dører slik at hun får lokket folk til Vestfold. I første omgang skal The Conference Coast arbeide mot kunder i England, Nederland og Danmark.

Åpner øynene for Vestfold Hun har allerede vært på reisemesse i Barcelona for å fremme Vestfold, og flere skal det bli. Om noen uker går ferden til London og senere til Frankfurt. – Det er et nøysomt arbeid, men vi har et flott produkt. For

øyeblikket er det en skjult perle, men det håper vi å få gjort noe med sier Strømøy. Strømøy mener Vestfold kan tilby flotte overnattingssteder, og en flyplass som gjør det hele sømløst for tilreisende.

eveline røsholt tips@vestfoldblad.no

10 biter. pk Coop.PrSurret. Pr kg.

Gjelder tors-lør.

10 149

NATURGARN FRESCO HELÅRS-

50g. 100% ull. DYNE I FIBER Pr.nøste Trekk i myk polyester.

Bomullscambric. Str 140 x 200 eller 140 x 220 cm. Pakket i bag. Kan vaskes i maskin. Pr stk

Steinfrie druer Røde eller grønne. 500 g. Pr kurv

MEDLEMSKUPP

12,90

Ekstra sø te og steinfrie dru fra Sør-A er frika!

Pr kg 25,80 Pr kurv ikke-medlem: 29,90 Pr kg ikke-medlem: 59,80

 Samarbeid mellom Farris Bad, Rica Park Hotel Sandefjord, Quality Hotel Tønsberg, Oslofjord Convention Center og Sandefjord Lufthavn Torp.

 Fokuserer hovedsakelig på Vestfolds unike kystkultur.

Coop. 550Edelgris. g. Pr stk Pr. kg. Gilde. Pr kg 180,00

Gjelder tors-lør.

The Conference Coast

 Skal i første omgang markedsføre seg i Nederland, England og Danmark.

99 125

SVIN INDREFILET KOKT HUMMER

Annonsen gjelderi iuke uke1010 Annonsen gjelder

elivsjobb?

10 89 69 ,90

SKINKESTEK SAKURA SUSHI

Medlemskuppet varer fra 4. mars til 17.mars. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt.

Coop - litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Les mer om alle fordelene på coop.no/medlem

Coop Extra Larvik

adresseTønsberg

8-22 0-00 (20) (00) 7-23 søn 10-22


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

8

Vi gir deg Vestfold

Sindre Rørstadbotnen fra Tambarskjelvar IL brukte både styrke og teknikk da han løftet seg inn til en tredjeplassen i herreklassen. ALLE FOTO: JAKOB LETH

– Dette krever mer en bare Han står ovenfor vektstangen, puster dypt inn, lyden fra publikum stilner. I hans hode er det nok helt stille. Helt frem til han selv brøler av kraft, går målrettet frem til vektstangen som har til sammen 128 kilo festet på. Pulveret han bruker for å få bedre grep kommer til syne i form av en hvit støvsky, i det han klapper hendene sammen før støtet. Magebeltet blir strammet godt, med en så stor vekt over hodet må han sikre seg mot mu-

lige skader i ryggen. Han setter seg ned på huk, tar tak i vektstangen med begge armer, reiser seg samtidig som han løfter stangen opp på brystet. Nå står han helt stille. Jeg aner ikke hvor tung den stangen føles ut, men ser av ansiktet hans at dette er tyngre enn å flytte TV’en hjemme i stua. Han setter i gang nok et brøl

Anja Evelin Jordalen, AK Bjørgvin tok kongepokalen for jenter.

mens han igjen endrer fotstilling og løfter stangen over hodet. Ikke verst! NM i Vektløfting ble arrangert i Stavern Hallen i år. 157 løftere var påmeldt. Til sammen 41 kvinner og 116 menn. Vestfold Blad følte konkurransen på pulsen.

Doblet antall deltagere Leder for Vestfold Vektløfterkrets, trener Jan Robert Solli er overveldet over eksplosjonen av antall deltagere i år. – Det er omtrent en dobling fra årene før, sier Solli. Han tror forklaringen ligger i interessen for å trene med løse vekter. – Det er blitt veldig populært å trene med vekter nå. For eksempel treningsmetoden crossfit, som har en del av vektløfter øvelsene inne, har tatt veldig av de siste årene, sier han. Mesterskapet som egentlig skulle vare fra lørdag til søndag, måtte starte på fredagen for at de skulle rekke alle. – Neste år tror jeg vi må kutte ut veteranene på stevnet. Det ser ut som dette blir fort stort, sier Solli.

Effektiv trening – I vektløfting så trener man hurtighet, spenst, styrke, bevegelighet og koordinasjon. Det er veldig mange faktorer i disse øvelsene, og det gjør det veldig

Neste år tror jeg vi må kutte ut veteranene på stevnet. Det ser ut som dette blir fort stort. Jan Robert Solli

attraktivt for mange idrettsutøvere, forteller vinneren av kongepokalen i 85-kilos klassen, Jarleif Amdal. Han løftet 133 kilo i rykk og 165 kilo i støt. Solli er enig, og legger til: – Alle idrettsutøvere trener jo vektløfting. Selv har jeg trent Kjetil André Aamodt i vektløfting, sier han.

Alder ingen hindring Solli benytter anledningen til å slå et slag for vektløftingen. – Det er veldig bra å trene med løse vekter kontra med apparater hvor det er veldig isolerte øvelser og du gjør unatur-

lige bevegelser, sier han. Solli kan fortelle at bare i løpet av de siste tre-fire ukene har startet sju nye vektløftere hos Tønsberg Kameratene, hvor Solli er trener. – Dette krever mer en bare ren styrke, derfor har det eksplodert i det siste, sier Solli. Selv gikk Solli fra hallen med gullmedalje og ny norsk rekord for veteraner. Han løftet 124 kg over hodet. Ikke verst av en kar på 42 år, 77 kilo og med nylig gjennomført levertransplantasjon.

jakob leth jakob@vestfoldblad.no

Visste du dette?  Crossfit er konstante varierte funksjonelle øvelser, utført med høy intensitet. Det vil si at du hele tiden er i aktivitet, øvelsene du utfører er naturlige og styrker flere muskler med kun én øvelse.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

9

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Victoria Biering (10) fra Tønsberg Turn var veldig fornøyd med egen innsats etter løpet. FOTO: JAKOB LETH

De danser på isen Mange av oss har kanskje nok med å stå stødig på isen, men jentene som var i sving i Tønsberg i helgen hadde verken problemer med stødigheten eller utfoldelsen i isdansen.

ren styrke

Jan Robert Solli og Jarleif Amdal fra Tønsberg Kameratene fikk med seg hver sin pokal fra Norgesmesterskapet i Stavern.

Vektløfting jerne også kalt olympisk vektløfting, består av to øvelser, rykk og G støt. Rykk og støt innebærer å løfte en vektstang fra bakken til strake armer over hodet. I et rykk skal man løfte stangen fra bakken i en bevegelse til strake armer over hodet. I rykk bruker man et bredere grep enn i øvelsen støt. I støt skal man løfte vektstangen til skuldrene, (vending), deretter skal vektstangen støtes på strake armer over hodet. I konkurranse har hver løfter tre forsøk i rykk og i støt. Det høynes automatisk med 1 kg hvis forsøket blir godkjent. Utøveren bestemmer selv hvor mye han/hun skal høyne med utover dette. Vektløfting er som en del andre idretter basert på vektklasser. (Kilde: Nidelv Vektløfting)

Tønsberg ishall ble Norges navle da Tønsberg Turn arrangerte sitt årlige kunstløpstevne for 13 klubber fra hele Norge i helgen, i hvert fall for isdanserne. – Det er 120 løpere som er med i år, det går 60 på lørdag og 60 på søndag, forteller sportslig leder i Tønsberg Turn, kunstløpgruppen, Janne Egtvedt. Det er jentene mellom ti og seksten år som konkurrerer på glattisen. Ifølge Egtvedt har Tønsberg tradisjon for å avle frem dyktige kunstløpere. I år er det ikke like mange konkurranseløpere som tidligere, men de har et gullhåp de setter sin lit til. Det ti år gamle talentet Vibeke Cheng konkurrerer i sitt andre stevne, men tok førsteplassen allerede i debuten.

samme løperne på stevnene er hun alltid spent på å se om noen har avansert løpet sitt. Dagsformen er også en stor faktor, ifølge Egtvedt. – Hun har gjort det veldig bra i dag, så vi håper på en pallplass, forteller trener, Anita Olsvik Welde. Rundt ti løpere har tatt turen ned fra Trondheim. – Sammen med familien er det nå rundt 15-16 trøndere på tribunene, så det er moro, skyter Welde inn, før hun må løpe videre for å følge med på nok en lovende utøver fra TSK. Pallplass ble det for øvrig på trønderjenta Jenny Persen Gjervan. Hun endte på førsteplass i sin klasse (Cubs jenter 2) med 26,70 poeng.

– Høyt nivå

Trener mye

For jentene er det lange helger og reiser som opptar mesteparten av vintersesongen. I hvert fall for Jenny Persen Gjervan (12) fra Trondhjem Skøyteklubb Kunstløp (TSK). – Vi er vant til å reise langt siden vi kommer fra Trondheim, sier hun. Hun har vært på to stevner i Oslo og et i Bærum, der nådde hun ikke helt opp på pallen. Først på hjemmebane i Trondheim tok Jenny førsteplassen i sin klasse. – Det er et ganske høyt nivå her, forteller hun.

Egtvedt kan fortelle om en hektisk hverdag for de unge jentene. – De trener 4-5 ganger i uken. Hele året, de har fri fra sankthans og til midten av juli. Da trener de både på is og på bare bakke med turnbevegelser, forteller hun. I tillegg trener de eldste to ganger i uken før skolen.

Tønsberg-trenerne Heidi Rabe og Therese Rabe syntes det er deilig og kunne slippe å reise så langt. – Gjennom sesongen er vi mange andre steder, så det er litt deilig og kunne bo hjemme, sier Heidi Rabe. – Løperne syntes også det er veldig stas når så mange venner og familie kommer å ser på, sier Therese Rabe. De er begge enige om at kunstløpermiljøet i Tønsberg er på god vei oppover. – Akkurat nå har vi ikke så mange konkurranseløpere, men vi tror at det vil komme flere og flere, sier Therese Rabe.

Fornøyd med egen innsats

Men hvor er guttene?

– Jeg synes det gikk veldig bra, sier Viktoria Biering (10) etter at hun har forlatt isen. Med en stor bunke blomster og gaver kastet ned som hyllest til Viktoria etter fremførelsen er det en andpusten, men glad tiåring vi ser bak blomstene.

– Vi har to-tre gutter, men de er for unge til å konkurrere enda, men om de blir her så blir det dyktige konkurranseløpere av dem også, sier Heidi Rabe.

Deltakere fra hele landet Selv om hun møter mange av de

– Jeg tror jeg får ganske bra resultat. Dette er mitt andre stevne i konkurranse, og det har gått bra tidligere også, sier hun fornøyd. Viktoria endte på en sjetteplass med 20,38 poeng (Cubs jenter 2). Gullhåpet Vibeke Cheng havnet på 2 andre plass i sin klasse (Cubs jenter 3). Kun 0,71 poeng bak Malene Trengereid fra Bergen Kunstløpklubb (BKK) som tok førsteplassen.

– Deilig på hjemmebane

jakob leth jakob@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

10

Vi gir deg Vestfold

krimfestivalen:

Få nærkontakt med forfatterne Et program spekket med store krimnavn fordelt over ulike arrangementer venter den som legger turen til Krimfestivalen i Oslo. kultur: Krimfestivalen i Oslo går av stabelen for andre gang fra 7. til 9. mars. Vestfoldingen Jan Mehlum er én av krimforfatterne som skal underholde publikum i diskusjon med forfatterkolleger. 50 nasjonale og internasjonale forfattere besøker festivalen, og du har mulighet til å få med deg 40 ulike arrangementer.

Ensomt yrke Mehlum deltar i to paneldiskusjoner, og han ser frem til en fredelig meningsutveksling med kollegaer han sjelden ser, fortel-

mordmysterium. Mehlum synes diskusjonstemaet er spennende. – Staalesen og jeg er på samme banehalvdel her, både når det gjelder forholdet til den hardkokte, sosialrealistiske genren og krimlitteraturen som litterært prosjekt, forklarer Mehlum. Tønsbergforfatteren innrømmer at han har lest Lahlum med interesse. – Hans Olav har greid kunststykket å gjenskape den originale stemningen fra klassisk britisk krim og lagt inn sin historiekompetanse, med interessante resultater. En ekte akademiker, og det liker jeg.

Det finnes ikke noe bedre enn å samtale med en leser om min siste bok.

Drap og lemlesting ler forlaget hans, Publicom i en pressemelding. – Å skrive er et ensomt yrke. Arrangementer som krimfestivalen er spesielt viktige for forfattere, men også for leserne, understreker Mehlum. Han setter stor pris på å møte sine lesere. – Det finnes ikke noe bedre enn å samtale med en leser om min siste bok. Det er gøy å få tilbakemeldinger, enten de er positive, som de heldigvis stort sett er, eller negative, forklarer Mehlum.

Dalglish eller Caine? Fredag 8. mars møter Svend Foyns far forfatterkollegene Gunnar Staalesen, Hans Olav Lahlum og Bernt Roughtvedt til diskusjon rundt temaet hardkokt eller godt, gammeldags

Vi som bor i Norden er svært opptatt av krimlitteratur, men hvorfor er vi det? Dette spørsmålet skal Jan Mehlum, danske Sara Blædel, Knut Faldbakken, Gunnar Staalesen og Chris Tvedt diskutere lørdag 9. mars. Mehlum selv har mange meninger om temaet. – Dessverre har jeg gjennom årenes løp gjort meg tanker om at det er forlagenes og medienes fokusering og dagsorden som er avgjørende for populariteten, sier Mehlum. Han understreker samtidig at de nordiske krimforfatterne er særdeles dyktige, og han håper at det er god penneføring og spennende historier som til slutt er avgjørende for kriminallitteraturens popularitet. Hva de andre forfatterne me-

Karius og Baktus trollbinder fortsatt Oliver Utklev Landa var på teaterforestilling i Teaterhuset Munken i Larvik sammen med mamma Hilde og lillesøster Tiril. – Jeg er ikke redd for Karius og Baktus fordi jeg er flink til å pusse tennene, sier Oliver. Ekteparet Vivian Hein og Porfirio Gutierrez i rollene som Karius og Baktus, utgjør sammen med skuespiller Gunnar Strand Égal teater. De var i Teaterhuset Munken for første gang på lørdag og fremførte forestillingen “Karius og Baktus”. Det er ingen tvil om at publikum satt som trollbundet. – Det var litt skummelt da de dunket i tennene til Jens, sier lillesøster Tiril (3).

Les hele reportasjen på vestfoldblad.no!

ner om temaet, får man svar på 8. og 9. mars på “Halvbroren” i Akersgata 47 i Oslo.

marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Jan Mehlum sier at å skrive er et ensomt yrke, derfor er møtet med andre forfattere og lesere viktig. Foto: Linda Næsfeldt


annonser 11

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

Vinterkampanje på lagerbiler!

Gratis komplette vinterhjul inkludert i prisen! 2013 modeller

Farge

Pris

Citigo 5 dørs Ambition 60HK inkl. gratis komplette vinterhjul Citigo 5 dørs Ambition 60HK inkl. gratis komplette vinterhjul

Sort Grønn

152.700,152.700,-

Månedsleie pr. mnd 1.689,-1 1.689,-1

Fabia Monte Carlo 86hk TSI inkl. gratis komplette vinterhjul Fabia Monte Carlo 86hk TSI inkl. gratis komplette vinterhjul

Rød Sølv

225.600,228.200,-

2.100,-2 2.171,-2

Yeti L&K 110Hk 4x4 inkl. gratis komplette vinterhjul Yeti Adventure 140 Hk Automat 4x4 inkl. gratis komplette vinterhjul

Sort Hvit m/sort tak

400.950,413.000,-

3.971,-3 4.109,-3

Octavia Stasjonsvogn 105hk diesel L&K Edition Automat inkl. gratis komplette vinterhjul Octavia Stasjonsvogn 105hk diesel Alldrive 4x4 inkl. gratis komplette vinterhjul Octavia Stasjonsvogn Scout 140HK Diesel 4x4 Automat inkl. gratis komplette vinterhjul Octavia Stasjonsvogn Scout 140HK Diesel 4x4 Automat inkl. gratis komplette vinterhjul

Sort Grå Hvit Grå

322.590,337.330,450.850,442.890,-

3.463,-4 3.185,-4 3.991,-5 3.913,-5

Superb Stasjonsvogn 105HK Diesel Business Pluss inkl. gratis komplette vinterhjul Superb Stasjonsvogn 105HK Diesel Business Pluss inkl. gratis komplette vinterhjul Superb Stasjonsvogn 140Hk diesel 4x4 Automat L&K inkl. gratis komplette vinterhjul Superb Sedan 140Hk diesel 4x4 Automat Elegance inkl. gratis komplette vinterhjul

Brun Sort Brun Hvit

349.760,355.090,522.930,487.730,-

3.696,-3 3.824,-3 4983,-5 4960,-5

Privatleie: Alle priser inkl mva. 3 år. Total kjørelenge 45.000 (ta kontakt for andre alternativer). Rente 5.95%. Etablering og termingebyr kommer i tillegg. Forskuddsleie: 1 18.750,- 2 37500,- 3 62.500,- 4 50.000,- 5 75.000,Alle bilene har ett meget høyt utstyrsnivå, ta kontakt for nærmere opplysninger. Snakk med oss om andre finansieringsalternativer.

Gjør et kupp på en Škoda lagerbil! Vi har nå gode tilbud på lagerbiler. Vi tilbyr gunstig måendsleie og får gratis komplette vinterhjul på kjøpet. Kom gjerne innom for en hyggelig bilprat. André Lea 33 12 18 75

Løkka 21, 3271 Larvik - tlf. 33 12 18 60 - www.solumauto.no

Jan Rygge 33 12 18 77

Åpningstider: man-fre 08:00 - 16:00 torsdag 08:00 - 18:00

lørdag

Ivar Haldor Ingri 33 12 18 76

10:00 - 13:00


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

12

Vi gir deg Vestfold

Vil bygge muskler i Vestfold – Vi vil tiltrekke oss kompetanse og få til vekst, også her i Vestfold. Våre aktiviteter i Stokke er en viktig del av planene våre innen subsea, og vi vil ha flere fra Vestfold til å jobbe for oss. næring: Det uttalte Knut Røsjorde, da Aker Solutions fredag foretok den offisielle overtakelse av Subsea House i Stokke. Røsjorde, som leder subseavirksomheten i Norge og Afrika for Aker Solutions, ser nemlig et stort vekstpotensial i Vestfold. Han trekker fram evnen til å snu seg raskt, og kompetansen og fasilitetene for komplisert subsea-teknologi (undervanns-

ønsker en større del av markedet her, innen subsea og boring er vi verdenledende med mange muligheter. Vi ønsker å vokse her, og utnytte evnen Subsea House har vist til å snu seg raskt. Vi ser både kompetanse og byggets fasiliteter, og et stort potensial for vekst. Vi ser også at sterke klynger kan møtes i Vestfold, Drilling som Sørlandet er sterkt på, og Subsea Valley-klyngen, sier Røsjorde til vestfoldblad.no. Han blir ikke overrasket om de 65 ansatte på Borgeskogen snart er 200, som i Horten. Røsjorde er ikke bekymret på vegne av bransjen, men tror sterkt på en langsiktig vekst. Statoil driver teknologien videre, og gir bransjen tro på bærekraftig vekst, utdyper han. – Nå skal vi brette opp ermene og stå på videre sammen, det er spennende oppgaver som venter oss framover. Våre aktiviteter i Stokke er en viktig del av planene våre innen subsea, og vi vil ha flere fra Vestfold til å job-

Det var slike store prosjekter som var målet da vi etablerte Subsea House. Tor-Ole Myhre, gründer av Subsea House

teknologi, red.anm.) som noe av det som gjør at Subsea House har gått fra å være en samarbeidspartner til å bli en del av samme familie som Aker Solutions.

Der klyngene møtes – Vi har 200 ansatte i Horten, og et nettverk av mindre selskaper som leverer til oss i Vestfold. Det er viktig å være her selv, for vi

Knut Røsjorde, som leder Aker Solutions subseavirksomhet i Norge og Tor-Ole Myhre, gründeren av Subsea House, ga tydelig uttrykk for vekstambisjoner i Vestfold. Alle Foto: Svein André Svendsen

be for oss, understreker Røsjorde.

En milepæl – Alle fasilitetene her er bygget for det vi ser her nå, det var slike store prosjekter som var målet da vi etablerte Subsea House, forteller gründer Tor-Ole Myhre. Han forteller om 50 prosent

lørdag 10–16 søndag 12–16 vi kupper båtsesongen!

Du inviteres til vannvittige dager Nå har vi åpen helg med mange gode tilbud på båt og motor. Vi har ryddet butikken og gleder oss til å vise deg årets båtpakker. Hos oss får du trolig Norges beste tilbud på 2 nye kartplottere fra Garmin. Fyll ut skjemaet i butikken, og bli med i trekningen av en 75 hk Evinrude E-Tec! Ta med hele familien - enkel bevertning til liten og stor.   Velkommen til oss for en hyggelig båtprat!

økning i antall ansatte siden august, og mange storkontrakter

dis er rundt 280 meter. Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner - her kommer Aker Solutions inn med sine leveranser. Stortingspolitiker og 1. nestleder til næringskomiteen, Svein Flåtten, fikk fram hvor viktig vekst og innovasjon i o f f s h o r e - b e d r i f t e n e, mens ordfører Erlend Larsen er glad bygget ligger i Stokke kommune - og oppfordret flere av de ansatte til ikke bare å arbeide i

Nå skal vi brette opp ermene og stå på videre sammen, det er spennende oppgaver som venter oss. Knut Røsjorde

som er sikret. Akkurat nå er det utstyr som skal til Statoils Vigdis-installasjoner som fyller den store hallen. Vanndypet på Vig-

Subsea house - Aker solutions A ker Solutions kjøpte selskapene Subsea House og SSH Engineering i juli 2012. A ker Solutions har 200 ansatte innenfor boreteknologi i Horten og ble med kjøpet av Subsea House og SSH Enginering en betydelig arbeidsgiver i Vestfold. S ubsea House og SSH Engineering, som er eid av Subsea Holding, har totalt 65 ansatte. Selskapene ble etablert i 2007, og har posisjonert seg innen utvikling, montering, testing og vedlikehold av utstyr og produkter som brukes under vann i olje- og gassindustrien. A ker Solutions forventer stor vekst i bransjen, og vil investere 500 millioner kroner innenfor forretningsområdet subsea.

VRENGENMARITIME.NO

A v de 25.000 ansatte i Aker Solutions er nærmere 7000 ansatt innenfor subsea. Kilde: Akersolutions.com


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

13

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Marsipankake og frukt bidro til god stemning blant ansatte og inviterte gjester - lokalene signaliserte også oppdragsmengden leder Myhre forteller om i ”pipen”, med gule installasjoner til Vigdis-feltet.

Stokke-ordfører Erlend Larsen var en av gjestene som fikk taletid, sammen med stortingspolitiker Svein Flåtten. – Dere må gjerne bosette dere her i kommunen i tillegg til å kjøre hit for å jobbe, oppfordret en humoristisk ordfører i sin tale til ansatte og ledelse ved Aker Solutions i Stokke.

Stokke, men også flytte dit.

– En muskelbunt

næringslivet, slik at vi får penger å fordele, sier Flåtten.

marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK

– Det er bedre å delta på åpninger som denne, enn å komme på besøk til de nedleggingstruede bedriftene. Det handler om omstilling, sier Flåtten. Han trekker også fram hva som skjedde i Horten på 80-tallet, da 1.500 industriarbeidsplasser forsvant. – I dag er det kommet 4.000 nye arbeidsplasser til, innen felt ingen hadde hørt om, sier han. – I frykten for nye finanskriser og hva vi skal leve av, glemmer vi å glede oss over olje- og gassutviklingen. Nå kommer den også til Vestfold. Gründerskap og innovasjon skjer i de store klyngene som har muskler, og Aker Solution er en muskelbunt for leverandørindustrien, sier Flåtten. Han peker på at store selskaper lokalisert i Vestfold gir ringvirkninger, og at det må gå an å se på nye områder i Norge med tro på muligheter i stedet for mistro. Så lenge grundige undersøkelser ligger til grunn, og det tenkes miljøutvikling og bærekraft, samtidig som eksisterende oljefelt får ut stadig mer, må det være mulig å se på nye letefelt. – Hvor kommer egentlig vel-

ferden vår fra? Vi politikere må sørge for gode forutsetninger for

Les mer om Stokke-bedriften her:

til og fra til og fra Det er vi som flyr til og fra Torp, Bergen, Trondheim og Stavanger til og fra til og fra til og fra til og fra

395,én vei

fra

Hele Norge. Hele

wideroe.no Prisen gjelder på direkteruter ved bestilling på wideroe.no. Antall plasser er begrenset, og spesielle betingelser gjelder. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaenadringer.

tiden.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

14

Vi gir deg Vestfold

Synnøve Aanstad startet fruaanstad.no:

Hjelper deg med skjemaveldet

Er det vanskelig å finne fram i det offentlige systemet, skal det være lett å finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg, sier gründer Synnøve Aanstad. Foto: Jakob Leth

Sliter du med å finne fram i vrimmelen av offentlige dokumenter? Kommer du til kort overfor et byråkratisk regelverk, eller er skjemaene vanskelige å forstå? Synnøve Aanstad står klar til å hjelpe deg. næring: Behovene for hjelp i disse situasjonene, førte henne fram til sitt forretningskonsept; å bistå de som kommer til kort overfor et kronglete regelverk, eller ikke har mulighet til å gjøre administrative oppgaver selv. Bedriften har 41-åringen kalt Fru Aanstad, og det klingende navnet på nettsiden der hun tilbyr sine tjenester er nettopp fruaanstad.no.

Fra IT til Juss – Før jeg tok juss-studiet jobbet jeg med IT, og har høyrere utdannelse innen det. Ved valg design til nettsiden har jeg foku-

sert på at den skal være så tydelig og informativ som mulig. Er det vanskelig å finne fram i det offentlige systemet, skal det være lett å finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg, sier hun. Som nyutdannet jurist var det ikke flust med stillinger å søke på, dermed ble det ikke vanskelig å ta steget det er å etablere og satse på egen bedrift. Med visshet om behovene folk har, ble produktene formet.

Kan hjelpe de svake – Det jeg tenker på er alle som kjenner seg ukomfortabel med det nødvendige papirarbeidet og

i første omgang hjelpe eldre, uføre og funksjonshemmede med administrative oppgaver de av ulike grunner ikke får løst, sier Aanstad. Hun ser at mange ikke har tid eller kunnskap nok til å finne fram i et til tider vanskelig og uoversiktlig Nav-system, eller andre offentlige instanser. Det kan også være søknader

Aanstad sitter med, vil hun og kunne fungere som vikar i kortere perioder. Det kan være hos en kommune eller andre etater som skal yte de tjenestene som hun ellers bistår sine kunder med. – Produktene mine er kunnskapen min og tiden min, smiler Aanstad.

Jeg kan bistå der hjelpeapparatet kommer til kort.

– I tillegg tenker jeg å tilby juridisk kompetanse og rådgivning på områder som familierett, barnerett, arbeidsrett, arv – samboerkontrakter og andre juridiske problemstillinger, sier Aanstad. Hun har fått gode tilbakemeldinger på presentasjonen av forretningsideen sin, og selv om Innovasjon Norge ikke kan gi pengestøtte, ser de et skrikende behov for tjenestene hennes, forteller Aanstad. – Jeg mener det er et stort, udekket behov. Spesielt blant el-

rettet mot kommunen eller Helfo, behov man har av ulike arter. Klarhet i rettigheter, hva som finnes hvor, hva man har krav på og hvordan man skal søke eller klage er ting hun kan hjelpe med.

Vikartjenester Med

den

kompetansen

som

Ser et stort behov

Starter ny bedrift:  Synnøve Aanstad   41 år, bosatt i Tønsberg  Jurist og gründer av bedriften og nettsiden Fruaanstad.no  Forretningside: bistå mennesker med behov for administrative oppgaver i hjemmet, eller rådgivning og hjelp i møte med offentlige etater. Juridisk bistand innen ulike felt.  Nettside: fruaanstad.no

dre og funksjonshemmede, men også for andre som behøver bistand i ulike situasjoner. Noen kan bare trenge litt drahjelpa, Jeg kan bistå der hjelpeapparatet kommer til kort, sier gründeren. Tekst: marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no


annonser 15

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

LAVE PRISER OG TILBUD

FOR

5 100

ER BILLIGERE

SUN ALT I 1 MAX POWER

ØMERKE T ILJ M

359001

18 Tabletter Pr tab. ved kjøp av 1 pk 2,28/ 5 pk 1,11. Ord. pris 41,00

-30%

SJØMAT

Coop. Fryst.

29

90

KJØTTPØLSE

Gilde orginal eller skinnfri. 900 g. Pr pk Pr kg 33,22

Ekstra søte og steinfrie druer fra Sør-Afrika! Steinfrie druer Røde eller grønne. 500 g. Pr kurv.

MEDLEMSKUPP

FØRPRIS FRA 19,40 NÅPRIS 13,58

-40%

MINERALVANN

Eventyrbrus, Villa Ingefærol, Mozell drue/ eple/light, Solo og Solo Super. 1,5 l Pr l 9,56

29

90

12,90,-

GÅRDSEGG 20 PK Prior. Pr pk Pr kg 21,99

Pr kg 25,80. Pr kurv ikke-medlem: 29,90 Pr kg ikke-medlem: 59,80

FØRPRIS FRA 23,90 NÅPRIS 14,34 +pant

Medlemskuppet varer fra 4. mars til 17. mars. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt.

3 2 FOR

699 PARKDRESS

JERSEYLAKEN

Vi spanderer det billigste. 100% bomull.

Flere farger. Str 90x200, 180x200 eller 200x215 cm. Pris pr stk ved kjøp av 3 stk 90x200 cm kr 46,00/1 stk 69,Pris pr stk ved kjøp av 3 stk 180x200 cm kr 59,33/1 stk 89,Pris pr stk ved kjøp av 3 stk 200x215 cm kr 66,00/1 stk 99,-

Sandefjord 9-21 (20) Prisene gjelder t.o.m. 2. mars. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

coop.no

®

Med mesfôr og Helly Tech -teknologi. Ventilerende, vann- og vindtett. To lags hurtigtørkende konsturksjon. Avtagbar hette. Forsterkninger på mansjetter, bak og knær. Regulerbart liv med strikk.Strikkstropp under foten. Lilla eller marine. Str 1-9 år. Pr stk

Fokserød 33 42 12 50 Gratis parkering • kafé Coop Kiosk • Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Billig storhandel storhandel Billig

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler!

coop.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

16

Vi gir deg Vestfold

Ukas idrettstalent

Karin Eftedal (fra v.), Tinestafettens mor ser fram til landsfinale under NM i Tønsberg. Helene Stokke, Sigurd Petterson, Helle Smedsrud og Håvard Becker i bakgrunnen.

100 000 unge kan løpe seg til Tønsberg Tinestafetten feirer 20 årsjubileum og arrangerer landsfinale under NM i friidrett i Tønsberg 23 - 25. august. På 20 år har hele 1 176 729 ungdommer løpt Tinestafetten etter at ideen ble unnfanget i forbindelse med NM i friidrett 1993 i Tønsberg, opplyser NM i friidrett i en pressemelding. Årets deltagere er de første i historien som kan løpe seg frem til en landsfinale, som finner sted under NM i friidrett i Tønsberg 23 - 25. august. I 1993 deltok til sammen 10.510 ungdommer fra landets fylker i stafetten. I fjor var antallet mangedoblet med 97 670 deltakere. I år er målet å få med over 100 000 deltakere.

Landsfinale under NM Karin Eftedal er Tinestafettens jordmor, hun hadde ideen og sørget for en trygg velkomst for friidrettens rekruteringsbaby i 1993 da Tønsberg også arrangerte et rekord NM. Eftedal er ansatt i Norges Friidrettsforbund, og hun er fortsatt, etter 20 år, stafettens mor og prosjektleder. – Jeg er så stolt over at vi nå kan arrangere landsfinale og feire 20 årsjubileum under NM i Tønsberg. Tinestafettens sponsor Tine betaler reise og opphold for 190 finalister med en leder pr. lag som vil representere alle Norges 19 fylker. Tinestafetten løpes av skoleelever i 6. til 9 klasse, mens det er 8. klassetrinnet som deltar i finalen, påmeldingsfristen er 15.

mars, sier Karin Eftedal.

Drømmeweekend På over 250 idrettsarenaer vil lag med fire jenter og fire gutter med to reserver løpe 200 meter hver på bane i mai. Så venter fylkesfinaler hvor det skal kjempes om drømmeweekenden i Norges eldste by. I fjor deltok 97670 ungdommer i stafetten, i år håper Karin Eftedal at den magiske grensen på 100 000 deltagere brytes. Rekorden til nå er 99 090 løpere i 2007.

En kvart million Alle kan delta i den 21. Tinestafetten - funksjonshemmede som funksjonsfriske. Over en kvart million kroner brukes på det helsebringende tiltaket i år. – Under NM helgen vil de heldige finalistene få muligheten til å heie på sine friidrettshelter, være med på et eget show og ikke minst ta del i premieseremoni på brygga i Tønsberg med tusenvis av tilskuere etter endt dyst på banen, sier Ståle Jan Frøynes, daglig leder av NM 2013. Norges beste utøvere har nær alle løpt Tinestafett, som Ingvill Måkestad Bowim for Odda Ungdomsskole og Karoline Bjerkeli Grøvdal for Åndalsnes Ungdomsskule. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

For Simen Lanes er drømmen å kunne leve av å være skiløper i mange år fremover, mens han studerer jus ved siden av. FOTO: PRIVAT

Alltid sett opp til Aukland-brødrene Simen Lanes Idrett: Langrenn Klubb: Oseberg skilag Hvem har vært ditt største idrettsforbilde? – Jeg har aldri hatt et spesielt forbilde, men jeg har alltid sett opp til frontfigurene i Oseberg skilag; Anders og Jørgen Aukland. Hva eller hvem har betydd mest for din sportslige utvikling? – Det som har betydd mest for min sportslige utvikling vil jeg si er det gode klubbmiljøet vi har i Oseberg skilag og ellers det gode miljøet som er i skiidretten. Jeg må også nevne min far og bestefar som begge har stilt opp og tilrettelagt i alle år slik at

Vestfold Toppidrett ønsker å gi unge idrettsutøvere fra Vestfold et løft på veien i sin karrière som en fremtidig toppidrettsutøver. Den primære målgruppe er utøvere i alderen 16-19 år som gjenPantone 199

Pantone 116

Pantone 7739

Pantone 639

jeg kan satse på idretten. Jeg hadde god treneroppfølging av Knut Aukland da jeg var yngre, og nå i senere tid får jeg god hjelp med trening og smørning av Lars Christian Aabol (gjennom Vestfold toppidrett). Det siste året har også teamet jeg er en del av hatt stor betydning for min utvikling. Når begynte du å satse på den idrettsgrenen du nå er aktiv i? – Jeg begynte først å satse ett hundre prosent da jeg var 16 år. Før den tid hadde jeg drevet både med fotball og ski, men det var det året da jeg la fotballskoa på hylla og satset kun på ski. Hva er ditt personlige mål i løpet av det nærmeste året? – Jeg ønsker å nå mitt ytterste potensial som skiløper. Jeg hå-

nom sine prestasjoner og sitt potesial har en muligheter til å lykkes innenfor sin gren. Enkeltutøvere kan bli fulgt opp videre med direkte mål for satsingen. Vestfold Toppidrett skal være et supplement til de allerede eksisterende klubbstrukturer og trenerrelasjoner. 37 unge idrettstalenter fra hele Vestfold er med i Vestfold Toppidretts program for sesongen

Vi merker tydelig at vi annonserer i Vesfold Blad. Nå har vi kunder fra hele fylket! Det var utenkelig før. Bjarnes Gullsmie, Teie

Vi gir deg Vestfold

per å få delta i verdenscuprenn både i Norge og i utlandet, og på sikt representere Norge i internasjonale mesterskap. Hvilken idrettsbragd er din største drøm å oppnå? – Olympisk gull i sprint. Det er min største drøm fordi det er etter min mening det største man kan oppnå som idrettsutøver. Hva går karrièredrømmen ut på? Tror du at du vil komme til å kombinere en idrettskarrière med en annen jobb, i tilfelle hvilken? Drømmen er å kunne leve av å være skiløper i mange år fremover, mens jeg studerer jus ved siden av. Målet er at når idrettskarrièren er over, vil jeg være ferdig med en master i rettsvitenskap og gå rett ut i jobb.

2012/2013. Disse representerer 17 ulike idretter.

I ukene fremover vil du få muligheten til å bli bedre kjent med fylkets idrettstalenter her i Vestfold Blad.

SVEIN ANDRÉ SVENDSEN tips@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser 17

Velkommen til

BEVER MARIN Ny båtbutikk i Sandefjord

Kom innom i butikken for gode tilbud!

630 DC Morgan Båter - Norskprodusert • solide materialer • sportslig og funksjonell • sjøsterk, robust og sikker

535 BR

Bella

PRISER OG INFO: Besøk vår hjemmeside www.bevermarin.no

460 BR

Bever Marin AS, Østerøyveien 12, 3236 Sandefjord, Tel. 33 44 84 60, Mob. 930 65 726, Mail. morgan@bevermarin.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

18

Vi gir deg Vestfold

Skudd i sikte for Olga Olga Medvedeva får ikke skutt i mål på håndballbanen mens hun trener seg opp etter skade, men snart skal hun lære seg å skyte på andre mål. Larvik Håndballklubbs russiske bakspiller har nemlig blitt overtalt av mannen til å ta jegerprøven, så snart skal hun begynne å skyte litt på fugler.

Tre ganger i samme kne Det er nå tre måneder siden hun ble operert for tredje gang venstre kneet, satsbeinet hennes. Det er korsbåndet som har røket tre ganger og denne gang sto hun i fare for å bli erklært idrettsinvalid. – Dagene går i kjedelig styrketrening med fysioterapeut. Det er vanskelig å si om jeg kom-

mer til å spille igjen, men jeg er motivert for å komme tilbake. Uansett må jeg trene opp kneet igjen. Når den tid kommer, ser vi an hvordan det funker, sier Olga. Hun er fortsatt optimist. Olga Medvedeva forteller om en vanskelig tid med tøffe valg for familien. Burde hun operere selv om legene som opererte sist, ikke ønsket å operere henne igjen? Svaret ble ja etter at broren, som bor i Sveits, hadde snakket med en lege han kjente, en spesialist på kneskader som har operert mange alpinister.

Må være forsiktig – Han var optimistisk på at kneet mitt ville bli bra igjen. Jeg kan tidligst være spilleklar helt på slutten av dette kalenderåret, forteller hun. Romjulen de siste 11 årene har inneholdt cupfinale for Larvik. Målet hennes er å være spilleklar hvis jentene tar seg til

tenker jeg. Opptreningen tar ganske mye tid. Jeg må trene to ganger om dagen. Nå kan jeg starte med svømming. Jeg tar med noen venninner, så blir det sosialt samtidig som jeg trener kneet.

Fortsatt ambisjoner Kontrakten hennes går ut etter denne sesongen, men hun er i forhandlinger om en forlengelse. – Jeg har fortsatt masse ambisjoner på håndballbanen. Jeg vil vinne titler. Jeg drømmer om håndball på natta, og da er det litt ille å legge opp. Jeg er bare 25 år, er fortsatt ung og lysten er der. Det blir viktig å se hvordan kroppen funker.

Jeg drømmer om håndball på natta, og da er det litt ille å legge opp. nok en finale. – Samtidig kan jeg ikke presse meg for hardt nå, for jeg må være veldig forsiktig. Jeg må ta den tiden det trenger. Det var greit å bli operert. Jeg må få lov til å prøve å bli frisk,

Kundebehandler Olga fikk en datter for et år siden, og i februar gikk hun tilbake til jobben som kundebehandler i banken der hun jobbet før fødselen. Hun jobber to-tre dager i uka i banken. – Det er kjempekoselige kolleger. Jeg trives veldig godt der. De savnet meg mens jeg var i permisjon, sier hun.

Jakthund Mannen Aleksey er en ivrig jeger, og en viktig del av familien er den fire år gamle engelske pointeren Vita, en premiert fuglehund av italiensk avstamming. I høst fikk den åtte valper. Det ble en hektisk tid. Datteren var et halvt år gammel da Olga ble skadet og hunden fikk valper. – Det går med veldig mye tid til hundene. Vi skal beholde to av


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

19

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

La deg imponere!

ÅPNINGSFEST! KOM OG FEIRE VÅR NYE BUTIKK!

VINN ET GAVEKORT!

GODE ÅPNINGSTILBUD!

Velkommen til butikken som hjelper deg med å skape hjemmet ditt

Velkommen til butikken Vi trekker ut et gavekort på

5000,- og mange fine gaver

akkurat slik du vil ha det. Vi har åpningsfest torsdag & fredag kl

som hjelper degfra med å skape våre leverandører blant våre kunder! hjemmet ditt akkurat slik du vil ha det!

Olga Medvedeva

9–20 og lørdag kl 10–15!

 Venstre bakspiller, Larvik Håndballklubb  Født: 22.03.1987 i Astrakhan (RUS)

Åpningstilbud! ÅPNINGSFE  Høyde: 187 cm

FUTUR GASSGRILLER

-50 %

 Drakt nummer 18

30–50 %  Nasjonalitet: Russisk

 Klubber: Astrakhanochka (RUS) (-2006), Larvik HK (2006-)  Meritter:

Landslag: 4 kamper på A-landslaget 2006

KOM OG FEIRE VÅR NYE BUTIKK! Velkommen til butikken som hjelper deg med å skape hjemmet ditt

TEPPEFLISER fra

189,GODE

ÅPNINGSTILBUD!

Havestuer, oransjerier og vinterPÅ TEPPER OG haver i vedlikeholdsfritt materiale. PARKETT 1-STAV og utførelser. BELEGG! Mange ulike modeller EIK SAND Vi har også boder, anneks, grillhytter mm. Åpningstilbud! www.scan-pro.no Yngrelandslag: Gull i junior-EM 2003, Gull i U-EM 2004, Gull i U-VM 2005.

akkurat slik du vil ha det. Vi har åpningsfest torsdag & fredag kl 9–20 og lørdag kl 10–15!

Larvik HK (2006-): 140 kamper (239 mål)

Alle

Gull i Champions League 2011, gull i Cupvinnercup 2008, seriegull 2006/07, 2007/08, tilbud torsdag–lørdag 2008/09,gjelder 2010/11, NM-gull 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13.

denne uke. FUTUR

GASSGRILLER

-50 %

Olga Medvedeva med datteren Aleksandra og hundene på tur. FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

INTERIØRMALING fra

MANGE GODE TILBUD PÅ INTERIØR & GAVEARTIKLER!

29,-

valpene. Nå er det Aleksey som gjør mest, men etter hvert skal jeg trene opp den ene valpen i to timer om dagen, slik at den blir vant til meg og jeg kan ta den med på jakt. Den ene valpen passer visstnok veldig fint til meg, så nå skal jeg snart begynne å skyte litt på fugler. Jeg har aldri vært på jakt før, sier hun.

Måtte oversette Olga var rask til å lære norsk, og måtte bli med mannen i jegerforeningen for å oversette. – Jeg fikk også interessen og synes det er veldig gøy. Det er flinke folk og de er veldig hyggelige. Nå skal Aleksey lære meg å skyte og jeg skal ta jegerprøven. Det blir spennende, sier Olga Medvedeva. SVEIN ANDRÉ SVENDSEN tips@vestfoldblad.no

399,-

30–50 % PÅ TEPPER OG 20–70% BELEGG!

ENKEL SERVERING ALLE DAGER.

PÅ ALLE Alle tilbud gjelderVÅRE torsdag–lørdag denne uke. TAPETER!

pr. ltr

Vi har stor avdelingMANGE fylt med tepper, GODE TILBUD PÅ INTERIØR INTERIØRbelegg, parkett, maling og tapeter. & GAVEARTIKLER!

MALING fra

Din idé – vår design! LARVIK: Yttersøvn 12. Tlf: 33 11 43 44. Åpent: Man–Fre 9–17. Tors 9–18. Lør 10–15.

ENKEL SERVERING ALLE DAGER.

29,-

pr. ltr

www.nordsjoidedesign.no

Din idé – vår design! LARVIK: Yttersøvn 12. Tlf: 33 11 43 44. Åpent: Man–Fre 9–17. Tors 9–18. Lør 10–15.

Olga og Aleksey flyttet sammen til Norge da hun begynte å spille i Larvik Håndballklubb. FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

ww


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

20

Vi gir På kryss deg&Vestfold tvers

✂ ✂

✂ ✂

NYE FRONTER PÅ DITT KJØKKEN NYE FRONTER ELLER HELT NYTT KJØKKEN Bytt kun skuffer, dører Byttbenkeplater. kun skuffer,Passer dører og og benkeplater. Passer alle kjøkken. Lager også allenye kjøkken. også skap iLager tillegg. nye for skap i tillegg. Ring hjembesøk! Ring for hjembesøk! Meget gode tilbud på Meget godehvitevarer. tilbud på intergrerte intergrerte hvitevarer.

25% RABATT 25% RABATT PÅ MALTE FRONTER PÅTlf. MALTE FRONTER 33 19 26 90/ Tlf. 900 69 366 366 Tlf.900 9006969 366

Vi fører også kjøkken Vi fører også kjøkken og bad fra Vi fører kjøkken ogogså bad fra og bad fra

Tlf. 33 1963 26 188 90/ Tlf. 926 926 63 188 Tlf. 926 63 188 www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

Se siste ukers kryssordløsning på side 34

FYRSTE- AMER. SKUEDØMME SPILLER

VAKANT

FERIE- VESTPERIBRUKER FLODEN BOLIG FOLDING ODE

AVDEMPET

LOVVÆRE BRUDD ULIK SLÅ

WEEKEND

FORRETNING

GJENFORLIK RETT STAND

VENNER TROSS DET

EKTEMANN HARM

??? TURNER

PLAN

DALSIDER UDYR

UTKAST

BLAD

ROM MER ??? NOK CHAMPION

LITE VESEN SANS FORMODER

MAGE MÅL ÅPNER MUNNEN

FJERNE FOR- DATA HASTET ??? SAMMEN

KADAVER KJØTTMIDDAG

FLYTYPE BÅND RÅFLOTT POESI

FELLESSANG SNU ORDINERE

TANN- SJUSTROLL KETE

BUSK

SNIKE

FISK

BY I MAROKKO MATSTED

FORLATT

BESITTE

SKADER

DRØVTYGGER LANDTUNGE

SKRIVEKLOKKEUTVALG REDSLETT SKAP GJENKOMISK KLANG KOMPOSANS NIST

SPYTTSLIKKER HEVEMIDDEL SYSAKER

UBEHAG

KVERN KONSERN PARTY

DRIKK LANDEMERKE

SØRLANDSBY SKIMTE

VÅPEN STÅ PÅ VANNSKI FUGL

DEN GJØRE VEIEN FUKTIG UENIGHET

TERGER

FORTROLIG NEDBØR FORSØK

UTPRØVE

PATENT

Reis sammen - opplev mer!

FERIE MED OPPLEVELSER! Klassiske CORNWALL

KROATIA vandretur

CUBA rundreise

FINNMARK m/Nordkapp

Sommer i TYROL

9/7 - 8 dager

7/9 - 8 dager

3/10 - 12 dager

8/7 - 12 dager

24/6 & 27/8 - 10 dager

Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Busstur

Busstur

SPANIA vandretur

HOLLAND blomstertur RUSSLAND rundtur

28/5 & 1/10- 9 dager

16/4 - 8 dager

9/8 - 8 dager

Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Busstur

Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen

LOFOTEN 31/7 8 dager Busstur

SØR-AFRIKA m/Safari

SKOTTLAND & IRLAND

26/9 - 11 dager

1/7 - 9 dager

PRAHA m/Dresden

BORNHOLM, JYLLAND & FYN

9/7 & 19/9 9 dager

24/6 & 29/7 7 dager

Busstur

Busstur

Fellesreiser med reiseleder - utflukter inkludert - gode rabatter ved tidlig bestilling!

815 00 335 - www.peergynt.com


annonser 21

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

Les Vestfold Blad

GRATIS! • på nett • som e-avis • på mobil & lesebrett • og selvsagt på papir

tips@vestfoldblad.no • SMS/MMS: 9222TIPS

Vi gir deg Vestfold


22

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser

Range Rover Evouqe fra kr 459.900,-

HELT NYE Range Rover fra kr 1.325.000,-

Land Rover Discovery fra kr 572.000,- (varebil)

Discovery blir ikke rammet av avgiftsendring etter 29.04 –

Vi leverer Norges mest komfortable varebil! Xx

DIN LAND ROVER OG RANGE ROVER FORHANDLER I VESTFOLD

SALG - SERVICE - REPARASJONER Kjærlighetstien 29, Tønsberg • Tlf: 33 30 00 60 • www.branko.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

23

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Ny portal om hjerneslag Samfunn: Landsforeningen for Slagrammede har lansert nettportalen slag.no for å bidra til økt kunnskap om hjerneslag og bedre rehabilitering for slagrammede. Den digitale kunnskapsportalen er ment for alle som søker informasjon om hjerneslag eller kommer i kontakt med og omgås mennesker som har blitt rammet, melder Norges Handikapforbund. Slag.no er utarbeidet av Landsforeningen for Slagrammede for å bidra til mer kunnskap om hjerneslag, økt forståelse og veiledning til hvordan det kan legges til rette for at mennesker skal kunne leve et rikt og meningsfylt liv etter utskrivelse fra sykehus og rehabilitering/-treningsinstitusjoner. Portalen tilbyr informasjon om symptomene ved hjerneslag, akuttbehandling, rehabilitering av slagrammede og hvordan innrette livet etter et hjerneslag. Marianne Henriksen

08 09 06 05 11 10 11 13 08 11 02 06 12 04 07 10

Politiet ruster seg mot spytting Mens vi diskuterer når politiet skal kunne bære våpen, har politiets data- og materielltjeneste utviklet et produkt for en bedre hverdag hos sine kolleger - eller andre som er innen spyttevidde. Politiet får nytt vern mot spytting, kan vi lese på politiets nettsider, der bildet av den nyutviklede hetten også er å finne. Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har nemlig på oppdrag fra Politidirektoratet utviklet nye spytthetter, en såkalt spyttbeskytter. Beskyttelsen skal sørge for at politiet slipper å bli spyttet på av vanskelige arrestanter, melder politi.no.

Heretter: håndjern og hette? Spyttbeskytteren brukes på personer som skal arresteres, og som spytter. Beskyttelsen er en hette som blir tredd nedover hodet på arrestanten slik at all spytt blir samlet opp i hetta og ikke kommer ut. Hetten er gjennomsiktig, og har et ekstra felt foran munnen som ikke slipper spyttet igjennom.

BMW 316i Sedan 98000 km Sølv metallic ........................... Citroën Berlingo 1.6 HDi vare 50500 km Sort ......................................... Citroën Berlingo 1.9 Diesel vare 78800 km Hvit .........................................

179 000 108 000 68 500

Citroën Berlingo 2.0 HDi Multispace vare 123500 km Sølv metallic ......................... Citroën C3 1.6 e-HDi 90 Seduction 2080 km Sølv metallic ............................

75 000 189 000

Citroën C3 1.6 HDi 90 Dynamique 29286 km Sølv metallic ........................... Citroën C4 1.6 HDi 90 Seduction 150 000 km Sort metallic.........................

149 000 259 000

Citroën C4 Aircross Exclusive HDi 115 1000 km White pearl ...............................

369 000 Citroën C5 1.6 HDi Dynamique sedan 134009 km Blå Bourasque metallic .............169 000 Citroën C5 1.6 HDi Seduction EMG 12500 km Sort metallic ........................... Ford Fiesta 1.4 TDCi Titanium 59900 km Sølv metallic ..........................

279 000 129 000

Ford Fiesta 1.3 Ambiente 70 95000 km Rød.......................................... Honda Accord 2.2 Lifestyle Sedan AT 20000 km Graphite Luster metallic...........

79 000 399 000

Honda Civic 1.6 ES 91000 km Blå metallic ............................. Honda CR-V 2.0 Elegance Automat 91000 km Chrystal Black ........................

79 000 249 000

Citroën C5 2.0 HDi Exclusive aut. tour 101500 km Sort metallic .........................

289 000

Nygårdsveien 80, Pindsle, Sandefjord. Tlf: 33 48 53 00

Den beskrives som meget enkel i bruk og veldig effektiv, og beskytter både politiet og andre i nærheten mot uønsket spytt.

Alltid under tilsyn Spyttbeskytteren er utviklet på bakgrunn av behov fra politiet, som trenger noe å beskytte seg med når de hanskes med vanskelige arrestanter. Hetten er kun ment for bruk i korte perioder, og når en person har fått den over hodet, skal han alltid være under tilsyn av politiet. Spytthetten veier bare noe få gram, og det er helt uproblematisk å puste i den.

God respons – Det er gjort grundige vurderinger av kvalitet og sikkerhet i utarbeidelsen av produktet, både med tanke på politi og arrestant. PDMT har fått meget

13 05 12

Hetten beskrives som meget enkel i bruk og veldig effektiv mot uønsket spytt. Foto: Politiets data- og materielltjeneste / politi.no

gode tilbakemeldinger fra politiet på at det nå kommer en slik spyttbeskyttelse, opplyser politiet.

marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Honda CR-V 2.2 Executive Navi MT 2000 km Titanium .....................................

479 000

Honda CR-V 2.2i-CTDi ES 150141 km Grå metallic ...........................

179 000

Honda Jazz 1.4 Comfort MT 11000 km Crystal Black metallic ..............

219 000 158 000

10

Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D 7 -seter 175293 km Gråblå metallic ......................

Nissan Qashai 1.5 dCi Acenta 25000 km Hvit ..........................................

249 000

08

Nissan X-Trail 2.0 dCi SE 116600 km Fiolett metallic......................... Renault Laguna 1.9 dCi Dynamic stv 183500 km Sort ........................................

238 000 79 000

Subaru Justy 1.0 30873 km Sølv metallic ............................

99 000

06

06 09 07 08

158 000 Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol stv. 74800 km Sølv metallic ............................ 178 500

Volvo V70 2.4 D5 Summum 97000 km Gråbrun metallic ......................

289 000

00

Volkswagen Polo 1.4 5 dørs 78000 km Sølv metallic ............................ Citroën C8 2.0 HDi X varebil 154 458 km Sølv metallic .........................

49 000 69 000

Citroën DS5 1.6 e-HDi Style 110 EMG 20000 km Hvit perlemor ...........................

339 000

12 10 09

Foto: Jakob Leth

08 Citroën C5 1.6 HDi 134 009 km

Suzuki SX4 1.9 DDiS GLX 4x4 101941 km Grå metallic ...........................

08

03

Arrestasjoner kan gå smidigere når politiet slipper å bli spyttet på.

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi 26506 km Grå metallic .............................

Citroën Grand C4 Picasso EMG Excl. 102603 km sølv metallic ...........................

Paal 33 48 53 09

245 000 218 000

Oddvar 33 48 53 03

08 Opel Astra 1.7 CDTi 110 hk 59300 km

08 VOLVO V70 2.4 D5 Summum 97000 km

Martin 41 26 59 69

169 000

148 000

289 000


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

24

Vikultur gir deg Vestfold & samfunn

Hva skjer i Vestfold? Registrer det på vestfoldblad.no, og kom med her: LUMK - Gratis foajékonsert

Musikk

Når: 10. mars kl. 14.00 Hvor: Bølgen Kulturhus

Vakre viser er aldri lange Når: 6. mars kl. 19.30 Hvor: Nøtterøy Kulturhus

Orgelmatiné

Jakten på Aretha Franklin

arianne Antonsen – Knut Anders Sørum – Hans Esben Gihle. 07. mars kl. 19:00 Bakkenteigen kulturhus

Ingrid Olava

Når: 13. mars kl. 12.00 Hvor: Tønsberg domkirke

Røhsnes Jazzband

Når: 13. mars kl. 19.00 Hvor: Teie kirke Jazzkonsert med jazzkafe.

Kari Bremnes

Når: 7. mars kl. 20.00 Hvor: Nøtterøy Kulturhus

Maria Kannegaard Quartet Når: 7. mars kl. 20.00 Hvor: Cafe m, Tønsberg

Jan Toft live på Promenaden Når: 8. mars kl. 22.00 Hvor: Promenaden, Sandefjord

Jazzkafe med Røshnes Jazzband

Når: 9. mars kl. 13.00 Hvor: Quality Hotel Tønsberg (Oseberg)

Når: 13. mars kl. 20.00 Hvor: Bølgen Kulturhus

Mopti

Når: 14. mars kl. 20.00 Hvor: Cafe m, Tønsberg Vinner av Jazzintro 2012

Stefan Sundström

Når: 14. mars kl. 21.00 Hvor: Nøtterøy Kulturhus Den ubestridte kongen av visepop er tilbake.

Strangeland: TheSkyHighMusicTrip

Rakkestuten - Gratis foajékonsert

Når: 15. mars kl. 21.30 Hvor: Bølgen Kulturhus

Når: 9. mars kl. 15.00 Hvor: Bølgen Kulturhus Rakkestuten Blandakor fyller 5 år i år.

Vestfold Symfoniorkesters vårkonserter

9. mars kl 18.00 i Hjertnes, Sandefjord og 10. mars kl 19.00 i Bølgen Larvik. Programmet er Dvoraks symfoni nr 8, Mendelssohns fiolinkonsert, og Intermezzo fra operaen Manon Lescaut av Puccini. Dirigent er Jon Terje Svendsen, og solist på fiolin er Guro Kleven Hagen.

Let the Sunshine in!

An Evening with Nordic Tenors

Når: 16. mars Hvor: Nøtterøy Kulturhus

Bjørn Berge

Nøtterøy Kulturhus 27.2 kl. 20.00

Jazzkafe med M.B.A.+2 Kvintett

Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) 2.3 kl. 13.00

Når: 9. mars kl. 21.00 Hvor: Park Hotel, Sandefjord Intim solokonsert.

Vetyerankorpskonsert

Lucky Lips live på Promenaden

Orgelmatiné

Forum, SVGS. 2.3 kl. 16.00

9. Mars kl.18.00 Sandefjord Videregående skole.

Når: 14. april Hvor: Støperiet

Pixel - Ellen Andrea Wang Når: 18. april Hvor: Cafe m

Fjordrocken

Når: 30. april Hvor: Underetasjen, Sandefjord Big Bite, Acelsia og Mirror Image

Agergaard/Mazur/Hovman Trio og Jazzintro-vinner Ferner/Juliusson Duo Når: 3. mai Hvor: Nøtterøy kulturhus

Hedvig Mollestad Trio Når: 10. mai Hvor: Total, Tønsberg

Musikalsk hyggestund

Sandefjord kunst- og kulturkirke 6.3 kl. 12.00

Legender

Sivert Høyem

KORET BEAT M/BAND «ONE NIGHT ONLY»

Barn

Heine Totland - The Buddy Holly Concert

Teie hovedgård, Tønsberg 1.3 kl. 19.30

Når: 9. mars kl. 22.00 Hvor: Promenaden, Sandefjord Tradisjonelt bluegrassband.

Laila Dalseth med Tønsberg Storband og Vestfold Ungdomsstorband

Når: 13. april Hvor: Støperiet

The Beatles i Huldrehallen

Quartetto Testosterone og minimalisme

Bjørn Eidsvåg

Mesterdetektiven og smilet som forsvant

Når: 16. mars kl. 18.00 Hvor: Bakkenteigen Kulturhus Nordic Tenors kombinerer sang med humor, dans og musikalske overraskelser.

Når: 9. mars kl. 21.00 Hvor: Bølgen Kulturhus Black & Lekker møter Larvik Storband i musikk med sjel. Når: 9. mars kl. 21.00 Hvor: Nøtterøy Kulturhus Utsolgt.

Budding Rose, Terje Johannesen og Line Horntveth

Tønsberg domkirke 6.3 kl. 12.00

Jazzkonsert med Hot Club de Norvège Verdensteateret 28.2 kl. 19.00

Hanna Paulsberg Concept Når: 4. april Hvor: Cafe m

Huldrehallen i Svarstad 10.3 kl. 16.00

på scenen Når: 7. mars kl. 18.30. 8. mars kl. 18.00 og 20.00 Hvor: Bølgen Kulturhus Musikk- og danselinja ved Thor Heyerdahl videregående skole setter opp sin store forestilling spekket med sang, dans og musikk.

Torleif Lundquist - Meg selv som ressurs Når: 11. mars kl. 18.00 Hvor: Nøtterøy Kulturhus I tre timer får du gleden av å oppleve populære Torleif Lundquist i et foredrag krydret med humor, alvor, lyd og bilde.

Move - Oslo Danse Ensemble 2013

12. mars kl. 20.00 i Nøtterøy Kulturhus. 11. mars kl. 19.00 i Bølgen Kulturhus. 13. mars kl. 20.00 på Bakkenteigen Kulturhus. Oslo Danse Ensemble er landets ledende kompani innen jazzdans. MOVE er en helaftens energibombe som er satt sammen av tre ulike koregrafier.

Byggmester Solness - av Henrik Ibsen Når: 15. mars kl. 19.00 Hvor: Nøtterøy Kulturhus

Når: 9.mars kl. 14.00 Hvor: Lardal bibliotek

Knøttedisko

Når: 10. mars kl. 13.00 - 15.30 Hvor: Kulturhuset 37, Horten For familier med barn fra 0-6 år. Det blir lyseffekter, såpeboblemaskin, DJ, ansiktsmaling og dansing.

Barnebølgen: Superiopera Mysteriet Når: 16. mars kl. 14.00 Hvor: Bølgen Kulturhus

Knøttedisko andre steder: arrangeres også på Hjertnes Kulturhus 16. mars og Nøtterøy Kulturhus 23. mars.

Utstillinger For åpningstider etc., henstiller vi leserne om å kontakte de enkelte arrangører for mer informasjon.

Kjente verker av Knut Steen i bronse og i marmor Midtåsen skulpturpaviljong Når: Hver dag kl. 10-19. Hvor: Midtåsveien 2. Sandefjord.

Galleri Tone

Hvor: Bakgården i Sandefjord

Galleri Fossnes

Når: Hver søndag kl 12-16. Hvor: Stokke

Atelier med utstilling

www.aase-sannes-haugen.com. Når: Tirsdag-lørdag, kl. 12-15 Hvor: Rådhusgt.8, Sandefjord

Hvor: Øvre Myra, Sandefjord Det blir foredrag ved Aina Aske - konservator ved Larvik Museum, musikkinnslag ved Nils Mathisen og Yngve Fritjof Kristiansen og fortellerstund med forfatter Liz Bente Løkke Dæhlie.

Krepsen og Kvinnen

Når: 13. mars kl. 19.00 Hvor: Glasshuset i Ødekjæret, Tjøme. Krepsen hadde noen historier å fortelle, der myter møter virkelighet. Forteller: Marit Evensen.

Når døden kommer inn i livet

Når: 3. april kl. 19.00 Hvor: Glasshuset i Ødekjæret, Tjøme. Fortellinger om døden, livet og kanskje litt om kjærligheten ved Berit Godager.

Den blå timen

Med dialog, sosial kontakt og tid for ettertanke. Når: Søndager kl. 14.00 Hvor: Hubro Litteraturhus og kafe, Sandefjord.

Filosofisk Hjørne

Når: Hver fredag kl. 13.00 Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek

KURS FOR KVINNER

Når: 13. - 14. april 2013 Hvor: Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik Påmelding på tlf 33 33 55 00, eller på www.nestorutvikling.no.

Elise og Rakel – fra Eidsfoss, Norge

Historisk feiring av kvinnedagen, Et passelig høytidelig foredrag med musikalske innslag. på Gamle Eidsfos kro Fredag 8.mars, kl. 19.00.

Galleri Galleberg

Hvor: Hortensv. 231, Barkåker

Hvalfangstmuseet: «FØRSTEREIS»

Sandefjord har Europas eneste spesialmuseum på området hval og hvalfangsthistorie.

I TRÅD MED TIDEN

Bjørn Båsen, Aurora Passero, Astrid Runde Saxegaard, Kari Steihaug. Hvor: Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg

Diverse Misjonsmøte

Når: 6. mars kl. 19.00 Hvor: Helgeroa Bedehus Olav Bergene Holm taler. Misjonskollekt.

Foredrag - Fortellerstund - Musikkinnslag

Familieforestillinger på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, våren 2013 Hver fjerde lørdag denne våren, holdes det familieforestillinger på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Forestillingene starter kl. 13 og billetter kan du kjøpe på biblioteket.

27. april - Sjøbodteateret med Au Oi! 1 - 3 år. 25. mai - Teater Fabel med De tre små griser. Fra 3 år. 22. juni - Lyriaka med Lyriakakonsert. For alle.

Når: 10. mars kl. 13.00

MER INFORMASJON OM ARRANGEMENTENE KAN DU FINNE PÅ KULTURHUSENES NETTSIDER: www.bakkenteigen.kulturhus.no •• www.hjertnes.no •• www.kulturhusetbolgen.no •• www.notteroy.kulturhus.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

25

Konsert med funky rytmer Den 9. mars står to av Larviks mest populære musikkprofiler sammen på scenen. Søndag 9. mars står Black & Lekker sammen med Larvik Storband på scenen i Bølgen Kulturhus. Det legges opp til en konsert med groovy toner i ekte Motownånd.

Black & Lekker Black & Lekker består av 20 musikkglade kvinner. De begynte som en vokalgruppe i Larvik. Men da Mona Skatteboe kom inn som dirigent i 1998, ble navnet Black & Lekker grunnlagt og de ble et fast ensemble. Siden den gang har det allsidige ensemble vært med på utallige arrangementer. De har blant annet hatt utsolgte julekonsert med Elisabeth Andreassen og Jan Eggum, vært med på live konsert-innspilling med Bellman og blitt hentet inn som korister på Norske Talenter.

Larvik Storband Larvik Storband har et godt rykte som danse- og showorkester. Siden 1979 har de levert konserter som er både stilfulle og funky. Storbandet har hatt konserter med flinke solister i front som Yngvar Numme, Ole Burød og Maria Merete Trøen. De blir også leid inn som band til store arrangementer og bryllup.

Spennende konsert I tillegg til Larvik Storband og Black & Lekker skal Leif Anders Wentzel pryde konserten til søndag. Han er kjent fra ”The Voice” og ”Beat for Beat” med sin røffe og unike stemme. Dette blir en konsert for de

Dette blir en konsert for de som er ekstra entusiastiske når det gjelder stilen til Stevie Wonder, Aretha Franklin og Motown, lover koret Black & Lekker. Foto: Gudmund Nese

som er ekstra entusiastiske når det gjelder stilen til Stevie Wonder, Aretha Franklin og Motown. Publikum vil få servert morsom, flerstemt vokal sammen med en funky blåserekke. Her kan du få med deg en helaften; Det blir også arrangert ”nachspiel” på Sanden Scene etter showet. Dette er gratis og en DJ vil sørge for å holde god stemning utover natten.

susanne eikenæs

3/4 Tsjekkia,12Praha kr 11 900,21/3 Rundtur Påsketur iPortoroz dg kr10 13dg 900,-

Bli med og se mer av Tsjekkia. Vi -besøker Få en forsmak på våren i Portoroz RosenesMarienbad, havn. Be Karlovy Vary, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov liggende ved Adriaterhavskysten i Slovenia. Kutna Hora og selvfølgelig en tur innom Praha. 3/4 Slottsbesøk, Rundtur i Tsjekkia, Praha 10ogdgglassblåseri kr 11 900,Besøk på Ølbryggeri med og se mer av Tsjekkia. Vi Båt besøker Marienbad, 9Bli frokoster, 4 lunsjer, 9 middager, Oslo-Kiel t/r Karlovy Vary, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov KutnatilHora og selvfølgelig en tur 8/5 Tur Nordfjordeid. 5 dg kr 5innom 990,-Praha. 4 netter på Rica Hotel i Nordfjordeid Utflukt til Vest 8/5 kapp Tur til Nordfjordeid. dg kr 5 990,Selje Klosterruiner, 5Hotel Union i Øye 4 frokoster, 4 netter på Rica Hotel i Nordfjordeid Utflukt til Vest 5 lunsjer og 4 middager kapp Selje Klosterruiner, Hotel Union i Øye 4 frokoster, 16/5 17 mai feiring i Bergen 5 dg kr 6 990,5 lunsjer og 4 middager Buekorps, Torgalmenningen, ny oppusset Fisketorg, 16/5 utflukt 17 maitilfeiring i Bergen 5 dg kr 1/2 6 990,Øygarden og Kystmuseet, pensjon + 3Buekorps, lunsjer, 4Torgalmenningen, netter i Bergen ny oppusset Fisketorg, utflukt til Øygarden og Kystmuseet, 1/2 pensjon + 2/6 Yndige Flensburg 5 dg kr 5 950,3 lunsjer,Jylland 4 netter iog Bergen Båt Oslo—København, 3 netter på Kryb I Ly Kroen 2/6 4Yndige dg kr 5 950,frokost,Jylland 3 lunsjerog og Flensburg 4 middager. 5Vinsmaking, Besøk BåtTrolden Oslo—København, 3 netter på Krybslott. I Ly Kroen på Mikrobryggeri, Koldinghus 4 frokost, 3 lunsjer og 4 middager. Vinsmaking, Besøk 9/6 Bornholm og Christiansø 6 dg kr 6slott. 990,på Trolden Mikrobryggeri, Koldinghus Båt Oslo - København t/r, 3 netter på Hotel Ryttergården 9/6 5Bornholm Christiansø 6 dg kr 6 990,frokoster, 3og lunsjer og 5 middager, Utflukt med lokal Båt Oslo - København t/r, 3 netter på Hotel Ryttergården guide, Utflukt til Christiansø 5 frokoster, 3 lunsjer og 5 middager, Utflukt med lokal 1/7 Legoland og til Løveparken guide, Utflukt Christiansø 4 dg kr 4 490,Barn med 1 voksen kr 3 990,- . Barn med 2 voksne 1/7 kr Legoland Løveparken dg kr 4entre 490,2 990,-. 3og netter på Kryb i ly4 Kroen, legoland Barn med 1 voksen kr 3 990,. Barn3 med 2 voksne Og løveparken. 4 frokoster, 1 lunsj, middager kr 2 990,-. 3 netter på Kryb i ly Kroen, entre legoland 5/7 Idyll og vin i Franken 8 dg kr 93990,Og løveparken. 4 frokoster, 1 lunsj, middager Båt Oslo - Kiel t/r, 4 netter på hotel Post i Würtzburg, 5/7 1Idyll vin iBåttur Franken 8 dgLokal kr 9 guide 990,-i Bamberg og natt iog Celle, på Main, Båt Oslo - Kiel t/r, 4 netter på hotel Post i Würtzburg, Würzburg, vinsmaking 1 natt i Celle, Båttur på Main, Lokal guide i Bamberg og 7/7 & Würzburg, 14/7 Flor vinsmaking og Fjære 5 dgkr 6 850,Bli med til den fantastiske blomsterøya utenfor pensjon.5 Båttur lysefjorden. 7/7 & Stavanger. 14/7 FlorFull og Fjære dgkr 6inn850,4Bli frokoster, 5 lunsjer og 4 middager med til den fantastiske blomsterøya utenfor Stavanger. pensjon. Båttur11 inndglysefjorden. 22/7 Lofoten ogFull Helgelanfskysten kr 15 500,4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager 10 frokoster, 8 lunsjer, 10 middager, tur inn trollfjorden besøk på vikingmuseet, lofotmuseet, smeden i Sund 22/7 Lofoten og Helgelanfskysten 11 dg kr 15 500,3/8 Gotland 3/8 Gotland 66 dg dg kr kr 77 950,950,9/8 Telemarkskanalen, Morgedal Hotel 4 dg 4 990,9/8 Vakre telemark, Morgedal Hotel 4 dg kr kr 4 990,14/8 Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 8 950,14/8 Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 8 950,22/8 22/8 St St Petersburg Petersburg 77 dg dg kr kr 99 950,950,23/8 23/8 Haugesund, Haugesund, Rosendal Rosendal Røvær Røvær 55 dg dg kr kr 66 490,490,29/8 St Johann Tyrol 10 dg kr 11 500,29/8 St Johann Tyrol 10 dg kr 11 500,9/9 Gardasjøen 9/9 Gardasjøen 11 11 dg dg kr kr 12 12 500,500,22/9 Costa Brava 15 dg kr 22/9 Costa Brava 15 dg kr 14 14 500,500,8/10 8/10 Dalmatia Dalmatia kysten kysten Kroatia Kroatia 15 15 dg dg kr kr 15 15 800,800,24/10 24/10 Oktoberfesten Oktoberfesten ii Bremen Bremen 55 dg dg kr kr 66 300,300,3/11 3/11 Gdansk Gdansk Gdynia, Gdynia, Sopot Sopot 55 dg dg kr kr 55 900,900,10/11 Ålborg 3 dg kr 2 990,10/11 Ålborg 3 dg kr 2 990,15/11 15/11 Ullared Ullared -- Gøteborg Gøteborg 33 dg dg kr kr 22 750,750,20/11 20/11 Oset Oset Julemarked Julemarked 33 dg dg kr kr 22 890,890,27/11 27/11 Berlin Berlin 66 dg dg kr kr 66 950,950,-

LARVIK STORBAND: 9. mars skal Larvik Storband stå på scenen sammen med Black & Lekker. FOTO: ANDREAS BERGE

Korkonsert i barokk-stil Søndag 10. mars kan du høre Tønsberg domkirkes jentekor, solister og strykeorkester i Tønsberg domkirke. Det blir en konsert i ekte barokkstil med verket Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi og strykere fra Barokkanerne. Verket er skrevet for kor, solister, strykeorkester og orgel.

På denne konserten vil korets egne solister fremføre solopartiene. Det er korets akkompagnatør, Tonny Krokengen, som skal spille barokkorgel. Jentekoret består av sangere i alderen 12 – 21 år fra hele Vestfold fylke. Det er et kor med høy kvalitet og stor musikalsk bredde. De har fått strålende kritikk

for sine tidligere konserter. I 2012 deltok jentene i NM hvor de kom hjem med to priser – en 2. plass og en 5. plass. Runa Skramstad er dirigent. Dette blir en konsert av høy kvalitet og mange flinke mennesker. Den tar plass 10. mars i Tønsberg domkirke.

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no, for nå har vi gjort registreringen enklere! Arrangementer du selv har lagt inn på vår nettside innen onsdag kl. 2100, vil bli prioritert på trykk i avisen.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

26

Vi gir deg Vestfold

Dag terje andersen  Representant for Vestfold 2009-2013. Ansiennitet: 9 år, 96 dager.  Utdanning Examen artium (reallinja) 1976, Journalistikk, Folkeuniversitetet 2002.  Yrke Smelteverksarbeider 1977-1979, Skogsarbeider 1979-1992 (halv stilling fra 1988), 2002 (halv stilling fra 1988).  Ordfører Lardal kommunestyre 1987-1991, 1991-1992.  Medlemskap i presidentskapet 2009-2013.  President, Stortinget, 01.10.2009 - 30.09.2011. Kilde: stortinget.no

Mens vi tidligere slet med å få gjennomslag, er Vestfold nå vinneren på samferdselsbudsjettet, skriver Dag Terje Andersen. arkivFOTO: Jakob Leth

«Privatisering av skolen skaper større forskjeller, og resulterer i at de viktigste fagene også blir dårligere.»

– Viktig å sikre tre på tinget Stortingspresident Dag Terje Andersen tar opp tema skole, vei, jernbane og kommuneøkonomi i denne ukens politiske kommentar: Sist helg avholdt Vestfold Ap årskonferanse på Nøtterøy. Hovedtaler var kulturminister Hadia Tajic. Hun holdt en god tale der hun tok for seg veien videre for regjeringen.

Utdanning. Det norske skolesystemet vil bli en av hovedsakene ved høstens valg. Vi ser nå resultatet av målretta arbeid for å bedre skolen. På internasjonale målinger kommer vi bedre ut i regning, lesing og naturfag. Men dette sier langt fra alt om skolen. En viktig egenskap ved det norske utdanningssystemet er at alle har de samme mulighetene i den offentlige skolen. Det gir oss klare fortrinn når det gjelder det å jobbe sammen og forstå folk med forskjellig bakgrunn. Arbeiderpartiet vil fortsette forbedringen av skolen. Ikke minst trenger vi å forbedre den videregående skolen for å styrke yrkesfagutdanningen. Mer praksis og mer praksisrettet teori er blant forslagene i Aps nye program for neste peri-

ode. Vi vil også styrke muligheten til å ta høyere utdanning på grunnlag av fagutdanning. Erfaringene så langt viser at denne muligheten gir meget gode resultater. Vi får gode ingeniører av fagfolk som videreutdanner seg, og er det noe vi trenger flere av i et arbeidsliv som går svært godt, så er det gode fagarbeidere og ingeniører.

Privatisering. Vi ser av erfaringene fra vårt naboland Sverige at det alternativet som høyresiden i Norge vil kopiere, ikke gir like gode resultater. Privatisering av skolen skaper større forskjeller, og resultatene i at de viktigste fagene også blir dårligere. Det er med forundring vi ser at det utdanningssystemet som har bidratt til at alle får den samme muligheten, og som er en av hovedgrunnene til at FN flere ganger har kåret Norge til verdens beste land å bo i, blir utsatt for et ideologisk basert angrep med sikte på privatisering.

berg ble åpnet i 2011 og byggingen av strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke skal være ferdig 2015. Samferdsel. For Vestfold blir Etter regjeringsskiftet i 2005 høstens valg viktig. Vi er nå har resultatene for Vestfold inne i en periode hvor vi høster kommet. resultatene av mange års målMen vi er ikke ferdige. Mye rettet arbeid for å få gjennomgjenstår før vi kan si oss fornøyslag for våre saker. de med veg og bane i Vestfold. Det ser vi nå ikke minst på Derfor vil vi stå på for å beinvesteringene i samferdsel. holde ei regjering som gir gjennomslag for Vestfold. «Bare på årets budsjet-

Vårt alternativ er en forbedring av enhetsskolen med like muligheter for alle.

talternativ fra Høyre ville Vestfolds kommuner tapt 136 millioner kroner .» Veginvesteringene på E-18 gjør at vi om få år vil ha firefelts motorveg igjennom hele fylke. Mens vi tidligere slet med å få gjennomslag, er Vestfold nå vinneren på samferdselsbudsjettet. Dette er viktig for næringslivet, og alle oss andre som kjører mye i Vestfold. Men det viktigste resultatet er allikevel den kraftige reduksjonen av antall drepte og skadde i trafikken.

Jernbanen. Også på jernbanen har de store investeringene kommet godt i gang. Strekningen Barkåker-Tøns-

Kommuneøkonomi. Et tredje tema som også var sentralt på Vestfold Aps årskonferanse er kommuneøkonomien i Vestfold. Mange av Vestfolds kommuner har lite handlingsrom i sine budsjetter. Under denne regjeringen har økonomien for Vestfolds kommuner blitt kraftig forbedret. Delvis er dette et resultat av en generell styrking av kommuneøkonomien. ”Kaka” har blitt større. Men det skyldes også endringene i det kommunale inntektssystemet. Dette har virket positivt for Vestfold, som har fått en større ”bit av kaka”. Til Arbeiderpartiets landsmøte har vi foreslått ytterligere endringer til Vestfolds fordel.

Bare på årets budsjettalternativ fra Høyre ville Vestfolds kommuner tapt 136 millioner kroner. Det ville ha gitt et mye dårligere tilbud til Vestfolds innbyggere.

Viktig valg. Høstens valg blir viktig for Norge. Enten kan vi holde stø kurs og videreutvikle den norske modellen, eller vi kan herme etter Sveriges politikk som har gitt høy ledighet og større forskjeller. Vestfold kan komme til å avgjøre det valget. Dersom Arbeiderpartiet i Vestfold skulle miste sitt tredje mandat, kan dét være det som blir utslagsgivende for at vi får en ny mørkeblå regjering. Derfor er det viktig å sikre tre på tinget fra Vestfold Ap.

Av Dag Terje Andersen, 1. kandidat til stortingsvalget, for Vestfold Arbeiderparti


Vestfold Blad    MARS februar 2013  2013    uke   uke 10 9

27

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Kvinnen ble også frikjent for erstatningskravet Christoffers biologiske fars advokat, Knut Gunnar Brindem (nærmest på bildet), la ned påstand om. Arkivfoto: Svein André Svendsen

– Det kunne vært satt punktum nå Christoffers far er skuffet over dommen, og synes straffen burde vært strengere. Mandag ble moren frikjent for erstatningkravet og slipper å sone i fengsel. Moren til Christoffer Gjerstad Kihle ble i Agder lagmannsrett dømt til et år og seks måneders betinget fengsel for passiv medvirkning til stefarens vold mot sønnen. I lagmannsretten ble kvinnen straffet for passiv medvirkning til stefarens vold.

redusert til et og et halvt års betinget fengsel på grunn av den lange saksbehandlingstiden, og medieomfanget av saken.

– Nyvinning i norsk rett Kvinnen ble også frikjent for erstatningskravet Christoffers biologiske fars advokat, Knut Gunnar Brindem, la ned påstand om. – Han er skuffet, han synes jo helt klart at straffen burde gått lengre. Og han er uenig i det punktet med at hun ikke kunne ha innsett dødsfølge. Samtidig er han glad for at det er fastslått ansvar i saken. Han har gjennom dette oppnådd en nyvinning innen norsk rett som vil være avgjørende for mange andre barn i lignende saker, sier Brindem. Christoffers far er kjent med at dommen trolig vil ankes til Høyesterett. – Saken er helt ute av hans

Han har gjennom dette oppnådd en nyvinning innen norsk rett som vil være avgjørende for mange andre barn i lignende saker. Knut Gunnar Grindem

Hun ble imidlertid frifunnet for at hun kunne ha innsett muligheten for at gutten kunne dø som følge av skadene han ble påført. Tønsberg tingrett dømte i fjor kvinnen til to og et halvt års fengsel, hvorav 120 dager ubetinget. I lagmannsretten ble straffen

hender, og han mener helt klart at det kunne vært satt punktum nå. Når det gjelder hennes ansvar er hun ikke dømt for medvirkning til dødsfallet, så for hennes del vil det innebære en viss risiko også å anke til Høyesterett, sier Brindem.

– Burde innsett vold Christoffer Gjerstad Kihle (8) døde 2. februar i 2005 etter lang tids mishandling fra stefaren. Gutten ble funnet med et 17 centimeter langt brudd i hodeskallen og luftveiene var tette av papir. I prosedyren forrige mandag la aktor, politiinspektør Kjetil Baustad Egelie, vekt på at moren burde ha innsett stefarens vold, senest dagen før dødsfallet da hun ble innkalt til et møte på skolen der sønnens mange skader var tema. Representanter for skolen hadde da fått mistanke om at stefaren kunne stå bak volden. Aktor la imidlertid til at den lange rettsprosessen og medieomtalen av moren burde betraktes som formildende omstendigheter.

Vil trolig anke Kvinnen på sin side har hele ti-

den benektet at hun hadde noen mistanke til ektemannen, som nå soner en dom på åtte år for den dødelige mishandlingen. Kvinnen er fremdeles gift med Christoffers stefar, de har etter åtteåringens død fått to barn sammen, som nå tas hånd om av barnevernet. Stefaren ble i 2009 dømt til åtte års ubetinget fengsel, ett år mer enn aktors påstand. Stefarens anke ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

Ønsket fengselsstraff Mormoren til Christoffer, Ragnhild Gjerstad, har tidligere gitt uttrykk for at hun ønsket fengselsstraff for datteren. – Det er fælt å si at du ønsker din egen datter i fengsel, men jeg tror det er det beste for henne. Jeg håper at når hun sitter i fengsel vil vi kunne ta opp kontakten med henne igjen. Jeg har tro og håp om at jeg skal greie det, sa Ragnhild Gjerstad til Vestfold Blad etter dommen i tingretten. Hun mente det var ekstremt viktig at datteren ble dømt.

Tanita wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Christoffersaken  Christoffer Gjerstad Kihle (18.09.1996-02.02.2005)  Døde etter omfattende mishandling.  Ingen meldte fra om overgrepene gutten var utsatt for.  Ifølge Fylkesmannen ble gutten sviktet av både skole og helsepersonell.  Oktober 2008: Tønsberg tingrett finner stefaren skyldig i mishandling med døden til følge.  April 2009: Agder lagmannsrett finner stefaren skyldig. Straffen økes til åtte års fengsel.  Juli 2009: Høyesterett avviser stefarens anke.  April 2012: Moren blir dømt til 2 år og 6 mnd fengsel, hvorav 120 dager ubetinget, i Tønsberg Tingrett.  Mars 2013: Straffen reduseres i ankesaken i Agder Lagmannsrett til 1 år og 6 mnd betinget fengsel. Hun frikjennes fra erstatningskravet.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

28

Vi gir deg–Vestfold motor bil & båt

Honda NSX Concept. ALLE FOTO: PRODUSENTENE

Bilutstilling i Geneve 2013:

Vårens vakreste eventyr

Denne uken åpner bilutstillingen i Geneve hvor skuelystne kan oppleve de heteste bilnyhetene fra hele verden. Her viser Vestfold Blad deg et utvalg av nyhetene.

Audi S3 Sportback

Chevrolet Spark EV

Under panseret på nye Audi S3 Sportback sitter en helt ny 2-liters turboladet bensinmotor. Den firesylindrede motoren yter 300 hk og spurter 0-100 km/t på 5 sekunder. Eksoslyden er sportslig og når Audi drive select settes til "dynamic mode" åpnes egne spjeld i eksosanlegget slik at lydbildet blir barskere.

Vesle Spark fra Chevrolet blir nå tilgjengelig i elektrisk utgave som yter 130 hk. Bilen kan hurtiglades opp til 80 prosent på imponerende 20 minutter og er en spennende nullutslipps bil for urbane strøk. I likhet med "storebror" Opel Ampera eller Chevrolet Volt om du vil, er bilen proppet med innovativ teknologi som store LCD berøringsskjermer i stedet for analoge instrumenter.

Mercedes-Benz C63 AMG "Edition 507" Edition 507 betyr at C63 AMG har fått enda flere hester. Effekten er økt med 50 hk til hele 507 hk. Motoren er fortsatt en 6,3-liters selvpustende V8´er. Motoren blir tilgjengelig både i sedan, coupé og stasjonsvogna.

Citroën Technospace Her er bilen som etter alle soletegn blir nye C4. Foreløpig er den et konsept som heter Technospace. Den er en forløper for en kommende MPV i mellomstørrelsen som vil introduseres på de første markedene i andre halvår 2013. Konseptbilen har mye spennende ved seg - blant annet en 12 tommers berøringsskjerm og en drivlinje som vi i skrivende stund ikke vet akkurat hva består av, men et co2-utslipp på 98 gram loves.

Suzuki Concept Bilen baserer seg på Suzukis allerde viste konseptbil SCross, og blir en ny crossovermodell som etter sigende blir en konkurrent til bl.a Mitsubishi ASX. Fra Suzuki loves det et klasseledende bagasjerom og et avansert firehjulstrekksystem.

Civic Wagon konseptmodell Konseptmodellen for den kommende Civic stasjonsvogn, gir sterke antydninger til hvordan den produksjonsklare modellen vil bli. Dette nye tilskuddet vil styrke Civic-familien.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

2929

– la deg– inspirere bil & båt motor

Honda NSX Concept Den nye versjonen av Honda NSX Concept vil få sin europeiske debut, og viser blant annet en mulig retning for interiørdesignet. Det utvendige designet er fortsatt veldig likt den opprinnelige konseptmodellen, og NSX beholder sin lave og aggressive fremtoning, med dynamiske og spennende proporsjoner. Denne utformingen kommuniserer «superbil», og legger listen høyt.

Kia pro_cee’d GT og cee’d GT De linjelekre kompaktbilene har sporty styling med LED kjørelys, doble eksos uttak, 18’ felger og iøynefallende røde bremse kalipere. Begge modeller motoriseres med en ny 1,6 liters turbo bensin motor med 204 hk, og koblet til en 6-trinns manuell girkasse vil den akselerere fra 0-100 km/t på 7,7 sekunder.

Toyota i-Road Dette er en kompakt, utradisjonell konseptbil som egentlig ser ut som den hører hjemme i en science fiction film. Bilen er utslippsfri og er i stand til raskt og effektivt å transportere to mennesker i et urbant miljø.

Mitsubishi Concept GR-HEV Bak bokstavkombinasjonen skjuler det seg en ny pick-up med hybrid drivlinje hvor forbrenningsmotoren er en dieselmotor som får assistanse av en elektromotor. Selv om bilen er stor og relativt tung og har firehjulstrekk loves det et co2-utslipp på 149 g/km.

Volkswagen Cross Up! Senere i år lanserer Volkswagen sin vesle bil Up! i en frekk Cross-versjon med et røft ytre og litt ekstra bakkeklaring. Firehjulstrekk har den derimot ikke. Motormessig vil bilen ha en 3-sylindret bensinmotor på 75 hk.

Mercedes-Benz A45 AMG I AMG-drakt blir Mercedes A-klasse mer attraktiv enn noensinne. Den kompakte familiebilen har fått en råsterk 2-liters bensinmotor på hele 360 hk under panseret og setter en ny standard i klassen. Bilen har også 4Matic firehjulsdrift og bruker 4,6 sekunder på 0-100 spurten.

SsangYong SIV-1 Koreanske SsangYong viser frem sin nye urbane crossover som først og fremst viser merkets nye designspråk fremover. Den 4,5 meter lange bilen har en lang akselavstand på 2,7 meter som gir gode innvendige plassforhold for 4 personer som sitter i hvert sitt komfortable bøttesete.

Nissan 370Z Nismo

les mer neste side

I Nismo-utgave (Nissan International Motorsports), er morobilen 370Z ytterligere forfinet. En 3,7-liters V6 bensinmotor yter 344 hk (mot 328 hk i 370Z)og gir den elegante kupeen ytelsene den fortjener. Nissan har gjort en rekke små grep med bilen for å gjøre den mer aerodynamisk, den har videre unike ekstra lette felger, rødlakkerte bremsekallipere og diverse staffasje for å harmonere med øvrige Nismo-modeller.

Skoda Octavia stasjonsvogn Til sommeren kommer en av årets viktigste bilnyheter for Norge; Octavia stasjonsvogn som har fått et helt nytt utseende. Den er 9 cm lenger enn forgjengeren og 4,5 cm bredere. Bagasjerommet er på hele 610 liter, som er mer enn VW Passat.

Tekst: Dag ChristianHolm

BÅTUTSTYRSBUTIKK BÅTREPARASJON OG VEDLIKEHOLD SLIPPSETTING OPPLAG Tlf: 33 32 88 00 Frank: 91 53 76 76 Marina: 91 88 91 55 frank@vallomarina.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

30

Vi gir deg Vestfold

Her er mer fra vårens vakreste eventyr:

Toyota FT-86 Open Concept Toyota har hatt en opptur med sportsbilen GT-86 som byr på rendyrket kjøreglede. Under bilutstillingen viser de en takløs konseptversjon som ser veldig produksjonsklar ut. Vi gleder oss!

Alfa Romeo 4C Stikkordene er midtmontert motor, bakhjulstrekk, to bøtteseter og en god porsjon kjøreglede. Den knappe 4 meter lange bilen har et hjul i hvert øyne og blir rene go-carten - ikke minst siden den kun er 118 cm høy.

Mitsubishi Concept CA-MiEV Bildet avslører ikke mye, men denne kompakte bybilen har ny batteriteknologi på plass som er lettere enn tidligere batterier - og rekkevidden skal være 30 mil. Dermed er CA-MieEV en bil som fungerer for dem som bor utenfor de sentrumsnære strøkene. Den har også trådløs lading av batteriene og mange av bilens funksjoner styres fra smarttelefon.

Lexus IS 300h Lexus nye elegante sedan med full-hybrid drivlinje får sin europapremiere på bilutstillingen i Geneve. Bilen har en 2,5-liters bensinmotor og en elektromotor på 143 hk som tilsammen gir 220 hk og et co2-utslipp på under 100 gram.

VINTERKAMPANJE PÅ VOLVO XC60 og XC70 Bestiller du bil nå, kan du spare

kr 41.400,-

VOLVO XC60

*LEASING/PRIVATLEIE

TOPPMODELL SUMMUM MED UTSTYRSPAKKE

VOLVO XC60/xc70 D4 AWD 163 hk, aut

VOLVO XC60 D4 AWD VOLVO XC70 D4 AWD

fra

5 999 ,-

/MND

163 hk, aut

fra

163 hk, aut

fra

587 700,-* 592 100,-*

Forskudd kr 72 000,–. 3 år/45 000 km. Leasingtilbud til privat og næring. Månedspris inkl. mva. Totalleie ved leasing kr 292 527,- Etableringsgebyr kr 4 563,-

* Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Gj.sn. forbruk 5,3–10,6 l/100 km, co2-utslipp 139–248 g/km (Xc60 D3 2WD – Xc60 T6 AWD) Gj.sn. forbruk 3,6 –7,9 l/100 km, co 2-utslipp 94-185 g/km (V40 D2 Start/Stop – V40 T5).. Tilbudet gjelder ved bestilling av ny bil – ut modellår 2013 eller så langt lageret rekker. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

31

Vi–gir Vestfold la deg inspirere

Crossoverne kommer: Peugeot 2008 Dette er en kompakt crossover som baserer seg på den velkjente 208-modellen. 2008 skal kombinere fleksibiliteten til en kompakt bil med god innvendig plass, fleksible løsninger og høy sitteposisjon. Bilen er 4,16 meter lang, mens en 208 til sammenligning er 3,97 meter lang. Legg merke til "steget" på taket som gir god takhøyde i baksetet.

Subaru VIZIV Konseptbilen signert Subaru er en ny crossover-modell som først og fremst er ment for å ta "tempen på" en mulig ny designretning for fabrikken.

Toyota Auris Touring Sports En av Toyotas viktigste volummodeller fremover er utvilsomt stasjonsvognutgaven av Auris som selvsagt også blir tilgjengelig med hybrid drivlinje.

Tekst: Dag ChristianHolm

NYE VOLVO V40 - VÅR SIKRESTE BIL

VOLVO V40 VESTFOLD EDITION med vinterhjul har:

NcAP HAR ALDRI TESTET EN SIKRERE BIL

KAMPANJEPRIS SPAR 19 700,-

*LEASING/PRIVATLEIE

VOLVO V40 D2

VOLVO V40 D2 115 hk, man

fra

319 900,- *

fra

1999 ,-

/MND

*Forskudd kr 54 000,–. 3 år/45 000 km. Leasingtilbud til privat og næring. Månedspris inkl. mva. Totalleie ved leasing kr 130 527,- Etableringsgebyr kr 4 563,-

VÅRE AVDELINGER // Tønsberg Stoltenbergsgt. 54 T: 33 30 77 77

//Holmestrand Hvittingfossv. 151 T: 33 05 46 60

//Sandefjord Nygårdsveien 79 T: 33 48 23 00

//Larvik Sagveien 2-4 T: 33 13 66 66

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Volvo On Call m/mobilkontroll Fjernstyr motor- og kupévarmer Aut. redningstjeneste Aut. tyverivarsling Volvo Alarm Skinntrukket ratt Klimaanlegg (elektronisk) Cruise Control High Performance Stereo Bluetooth Handsfree IAQS/ZCIP anti-allergi/ren luft Aluminiumsfelger 17” City Safety Ryggekamera og ryggesensorer Skinnseter Aktive Dual Xenon lys Led kjørelys Metallic lakk


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

32

Vi gir deg–Vestfold motor bil & båt

Trenger du båtplass? Initiativtaker av Facebook siden ”Ledig båtplass” og daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee.

Nå er det opprettet en Facebookside der nordmenn med båtplass til overs kan finne båtfolk som ønsker å leie. Dermed er muligheten større for å finne en ledig båtplass i nærheten av ditt hjemsted.

Båtplasser vokser dessverre ikke på trær. Jo tettere befolkning, desto færre ledige båtplasser, noe mange med båt opplever i og rundt Norges største byer. Som et svar på dette ble det nylig tatt initiativ til å åpne en egen Facebookside der båtfolk med ledig båtplass til utleie kan finne personer med bryggebehov i nærheten av sitt hjemsted, opplyser Wee Marine AS i en pressemelding. Den nye Facebooksiden har fått navnet ”Ledig båtplass”. Så langt er det stort sett vestlendinger som søker eller tilbyr plasser, men etterhvert som siden spres har Wee Marine tro på at

siden blir aktuell for båtfolk fra hele landet.

Økende engasjement – Mangel på båtplasser har vært et problem lenge. Mange potensielle båteiere kjøper ikke båt, og holdes derfor utenfor båtlivet, ene og alene på grunn av at de ikke har noe sted å legge båten, sier initiativtaker og daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee. Etter at siden ble opprettet før jul har nærmere 50 personer meldt seg som tilhengere. Flere melder om ledig båtplass til utleie, noen ønsker å leie båtplass og noen opplyser at

de ønsker å selge sin båtplass. – Sosiale medier gjør det mulig å skape en dialog, forteller Åge Wee i Wee Marine AS.

Kommende webportal – Det fine med ”Ledig båtplass” er at man kan kommunisere aktivt igjennom den sosiale kanalen, noe man ikke kan når man

Europas mest kjøpte småbil kommer i ny versjon, med ny teknologi, som Active city stop og Ford SYNC, EcoBoost bensinmotor, ny design og nye farger.

benytter seg av annonse i lokalavisen. Dessuten er jo tjenesten helt gratis, sier Åge Wee. Interessen har vært såpass stor at det nå er bestemt å lage en egen nettportal for å hjelpe båtfolk med båtplassutfordringer. Hensikten er også her at flere skal kunne finne hverandre,

Tekst: TANITA Wassås Kveinå tanita@vestfoldblad.no

NYE FORD FIESTA fra kr 181.100,-

Månedsleie fra kr

Billeie 1.495,-

uavhengig av behov. Siden er nå under utvikling og vil bli lansert i tiden som kommer.

Fiesta Titanium 1,0 80 Ecoboost leasing: Etableringsgebyr inkl. mva. kr 4.563,-. Termingebyr inkl. i månedsleie inkl. mva. kr 119,-. Km 45000/36 mnd. Rente 4,95 %. Forskuddsleie inkl. mva. kr 45.000,-. Totalleie inkl. mva. kr 103.383,-.

* Inkludert frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Bildet kan avvike fra annonsert modell. FIESTA: CO2 utslipp ved kombinert kjøring 114-117 g/km. Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,5-0,51l/mil.- KUGA: CO2 utslipp ved kombinert kjøring 154- 179 g/km. Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,59 - 0,77 l/mil.


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

3333

– la deg– inspirere bil & båt motor

Nå er det lansert en side på Facebook der de som ønsker å leie ut båtplass kan komme i kontakt med dem som ønsker å leie. Initiativtaker er Åge Wee i bryggeprodusenten Wee Marine AS.

Bilen for alle slags kjøreforhold. Med mer plass, mer komfort, mer stil og med nye, smarte, teknologiske nyvinninger. Sikkerheten er hevet ytterligere. Men prisen? Den er senket.

NY OG STØRRE FORD KUGA fra kr 394.400,-

Månedsleie fra kr

Billeie 3 995,-

KUGA Titanium 2,0 TDCI 140 leasing: Etableringsgebyr inkl. mva. kr 4.563,-. Termingebyr inkl. i månedsleie inkl. mva. kr 119,-. Km 45000/36 mnd. Rente 4,95 %. Forskuddsleie inkl. mva. kr 70.000,-. Totalleie inkl. mva. kr 218.383,-.

VÅRE AVDELINGER // Tønsberg Stoltenbergsgt. 54 T: 33 30 77 77

//Holmestrand Hvittingfossv. 151 T: 33 05 46 60

//Sandefjord Nygårdsveien 79 T: 33 48 23 00

//Larvik Sagveien 2-4 T: 33 13 66 66


34

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser

Månedens

Hun ventet på våren!

27. februar ble vår nydelige Vilde født. Hun var 3180 gr og 48 cm lang.

familieside

1. mars kom skjønne prinsessen vår Jenny til verden.

Adrian, Lars og Jenny er stolte storesøsken.

Stolt storebror er Anders.

Ina Furustad og Lars Morten Larsen

Caroline Hellenes og Ole Andre´Bårnes

Tjølling

Hvarnes

Send inn ditt bilde av månedens begivenhet; bryllup • fødsel • jubileum. på mail til: produksjon@vestfoldblad.no

Kryssordløsning uke 9 7

G R V I S E T L E

E T A S J E

I N N S E

S L E T M A R I R I M D D T A R S S L E I A K

P R K A S S N E D S I F I B J V E A S A L L U T M E L A M U D I N H Å R E N A L V E T E E R G

S Ø R E N S K R A P A

V E E K M Å K I I S T R L A H E R S E N A I L D S E K E A R K N A R A T S U R R E N V E R D E R

S N E K T S K I E I E

D S E M P L A R G R I V E G A V S I E G R E R U L E T T H E T T E H Y T T E R E R E T T E B U E S D I S S U L K Y I S L A M S K J Ø R T T E P P E

Ny portal om hjerneslag Samfunn: Landsforeningen for Slagrammede har lansert nettportalen slag.no for å bidra til økt kunnskap om hjerneslag og bedre rehabilitering for slagrammede. Den digitale kunnskapsportalen er ment for alle som søker informasjon om hjerneslag eller kommer i kontakt med og omgås

mennesker som har blitt rammet, melder Norges Handikapforbund. Slag.no er utarbeidet av Landsforeningen for Slagrammede for å bidra til mer kunnskap om hjerneslag, økt forståelse og veiledning til hvordan det kan legges til rette for at mennesker skal kunne leve et rikt og me-

ningsfylt liv etter utskrivelse fra sykehus og rehabilitering/-treningsinstitusjoner. Portalen tilbyr informasjon om symptomene ved hjerneslag, akuttbehandling, rehabilitering av slagrammede og hvordan innrette livet etter et hjerneslag. Marianne Henriksen

Ny bruktbil hos Bertel O. Steen 08 Mercedes-Benz B180, CDI Sport, Xenon, h.feste - 89.000 km Kr 199.000

10 Mercedes-Benz C200T, CDI Classic, velholdt - 77.400 km Kr 279.000

07 Mercedes-Benz A160, CDI - 48.860 km Kr 159.000 • Inntil 5 årsgaranti • 120 punkts kontrollerte bruktbiler • Tilstandsrapport • Historikk på egne merker • 100% fornøyd, eller bytte til annen bil

10 Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4matic, Navi, xenon- 51.000 km Kr 499.000

11 Peugeot 308 Active 1.6 HDi 93 hk - 49.780 km Kr 199.000

06 Peugeot 307, 1.6 XS HDi 109 hk, romslig stv. - 94.000 km Kr 119.000

• Fleksible finansieringsløsninger • Gode forsikringsløsninger • Innbyttegaranti • Tilbud om levering innen 10 dager.

Ring oss: Glenn tlf. 918 85 029 Anette tlf. 907 66 370 Øystein tlf. 924 08 564 06 Peugeot 407, 1.6 HDi ST Confort - 55.790 km Kr 109.000

09 Peugeot 3008, 1.6 Premium HDi DPF 109 hk - 47.000 km Kr 219.000

Bertel O. Steen Larvik Nansetgata 65 Tlf: 33 11 35 10 www.boslarvik.no

Ta turen innom for en hyggelig bilprat!


annonser 35

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

BMW Bilia Vestfold

www.bilia.no

Ren kjøreglede

BMW-KAMPANJE HOS BILIA Ny bil til påske? Vi har noen leveringsklare biler.

KJøP dIN NyE BMW HOS BILIA Nå! VELg MELLOM:

• xdrive til kr 4.900,• M-pakke til kr 4.900,• Leasing/privatleie 1,95 % rente* • Bilia-pakke** til kr 4.900,-

Sving innom Bilia, så finner vi akkurat den bilen som passer for deg. Kampanjen gjelder alle nye BMW-modeller. * Eksempel: BMW 1-serie kr 1.599 pr. mnd. inkl. mva. Forskudd kr 51.430,-. Kjørelengde 45.000 km over 3 år. ** Vinterhjul, fri service i 5 år/60.000 km

Bilia BMW EfficientDynamics Mindre forbruk og utslipp. Mer kjøreglede. Tilbudene kan ikke kombineres, heller ikke med andre kampanjer. Forbehold om trykkfeil. Illustrasjonsfoto.

08555

Bilia Vestfold Semslinna 15

Drammen I Follo I Hønefoss I Vestfold I Bilia Stenshagen Skøyen I Bilia Stenshagen Kongsvinger

Lik oss på Facebook/bilianorge www.bilia.no - betjent med eDialog24


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

36

Vi gir deg Vestfold

Gjenbruk, resirkulering, gammelt på nytt, fra skrot til skatt, gråstein blir gull osv. Kjært barn har mange navn, og på Slappen ønsker Liv Kolstad (daglig leder) og Marit Blomdahl velkommen til skattejakt.

SLAPPEN DITT SKATTKAMMER ruktbutikk i Sandefjord etablert 1990 av Bjørn Brekke som B startet Stiftelsen Kristian. lt overskudd fra driften går til Stiftelsen Kristians arbeid for barn A og ungdom. aglig leder Liv Kolstad er den eneste fast ansatte i butikken, som D ellers drives på frivillig arbeid. Navnet ”Slappen” henspeiler på stiftelsens maritime bakgrunn, der ”Slappen” var butikken om bord på hvalfangerbåtene.

Langt fra slapt på ”Slap Gjenbruk er i vinden som aldri før, og på ”Slappen” i Sandefjord får mengder av brukte klær og gjenstander nye eiere hver eneste dag.

– Det hender at det rauser inn med varer her, spesielt klær får vi veldig mye av, forteller daglig leder Liv Kolstad (78). Bruktbutikken ”Slappen” eies og drives av Stiftelsen Kristian, som har drevet barne- og ungdomsarbeid i ”et maritimt miljø i kristen regi” siden 1990. Alle varer i butikken er donert fra publikum, og de omtrent 40 frivillige holder orden på prising, kasseslag, utpakking og klargjøring av varer.

Best på klær Liv Kolstad har vært involvert i driften i over 20 år, og kan fortelle om en bruktbutikk i stadig endring. ”Slappen” har byttet butikklokaler fire ganger, og holder nå hus over to velfylte

etasjer i Kongensgate 27 i Sandefjord sentrum. Kolstad husker tilbake til den spede starten, med suksessfulle loppemarkeder, avløst av butikkdrift i Herredshuset på starten av 90-tallet, med åpent kun to dager i uken. – Før vi startet med loppemarkeder, gjorde vi mye forskjellig for å ta inn midler til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Vi tok fortøyninger for Bohus og malte kapellet ved Sandefjord Kirke, men vi fikk dreisen på å holde loppemarked og selge brukte klær, og det har vi fortsatt med. Det er fremdeles klær vi selger mest av, sier Kolstad. Nå er ”Slappen” åpen for kunder hver ukedag, alt overskudd fra driften går fortsatt til barne- og ungdomsarbeid og det

er en jevn strøm av både faste og nye kunder som stikker innom butikken med det rare i. – Jeg er innom her flere ganger i uka, og leter blant annet alltid etter bøker, sier en av butikkens faste kunder, der hun med trenet blikk ser seg om etter skatter, allerede med en liten bunke bøker under armen.

I utvikling For å hjelpe til med utvikle ”Slappen” videre, har Marit Blomdahl vært ansatt i en 10% stilling i butikken siden august i fjor. Blomdahl er lærer ved Sandefjord Videregående Skole på linjen for Interiør- og utstillingsdesign, og har samarbeidet med Slappen i forbindelse med praktiske elevoppgaver tidligere. Hun har nå blant annet fått ansvar for å rekruttere og skaffe nye frivillige, og markedsføre Slappen mot nye kundegrupper. – Elevene mine har de siste tre årene fått lage vindusutstillinger her til jul, og vi har fått boltre oss med å lage ungdomsrom og bibliotek, noe det er god

læring i. Jeg har gått med mange tanker om hvordan Slappen kan videreutvikles, og ble invitert på et styremøte for å fortelle om ideene mine. Dermed ble jeg tilbudt en liten stilling, noe som passer meg veldig godt. Det gir

somt, så løsningen ble å legge til ”ditt skattkammer”, forklarer Blomdahl, som med det delvis nye butikknavnet, ønsker å tiltrekke flere skattejegere og kanskje noen nye kunder. – Disse designinteresserte damene som er flinke til å gjøre skatter ut av skrot har mye å hente på ”Slappen”, sier hun med et smil. For å forsikre seg om at det skal finnes skatter for enhver smak i butikken, har elever fra Skiringssal Folkehøyskole og linjen for Klær- og kostymedesign, blitt bedt om å hjelpe til med utplukkingen av donerte varer. – Med mange frivillige som er godt voksne, trenger vi litt hjelp til å plukke ut godbiter som også passer yngre kjøpere. Vi vil gjerne ha flere ungdommer her, og ønsker å tilby noe for hele spekteret av kunder, er Blomdahl og Kolstad enige om.

Disse designinteresserte damene som er flinke til å gjøre skatter ut av skrot har mye å hente på ”Slappen”. Marit Blomdahl.

meg faglig påfyll, forteller Blomdahl fornøyd.

Ønsker flere unge

Den kreative læreren har allerede rukket mye i sitt virke for ”Slappen”. Hun har startet en butikkblogg, laget en ”retrovegg” til utstilling ved siden av kassen, pusset opp disken og laget ny logo. – Jeg var litt usikker på om navnet ”Slappen” var negativt for butikken, men det er så innarbeidet og egentlig ganske mor-


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

37

– la deg inspirere

BRUKTBUTIKKER I VESTFOLD:

Vil kjøpe først

Sandefjord: lappen Ditt skattkammer, Kongensgate (åpent man, tirs, ons, fre S 10-16, tors 10-18) jenbruksbutikken i Sandefjord, Peder Bogensgate 4 (åpent ons-fre G 12-17, lør 11-15) Landbasen, Bjerggata 2 Ceta, Kongensgate 1.

Om du skal kjøpe eller selge boligen din først, er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet.

Kodal: Gjenbruket Kodal, (åpent tirs og ons 11-17, tors 11-18, lør 11-15) Tønsberg: Christel Brukt & Antikk, Øvre Langgate 32 Blå Kors, Træleborggata 10 (åpent man-tors 11-17, lør 12-16) Fretex, Øvre Langgate 50 (åpent man-fre 9.30-17, lør 10-15) NMS Gjenbruk, Ollebukta 4 (åpent man-fre 11-17, lør 11-15) Skoppum: Gjenbruksbutikken på Skoppum, Adalsveien 22 (man-fre 10-16, lør 10-14) Sem: Bymisjonens brukthandel, Ysteriveien 4 (åpent tirs-fre 10-16, lør 11-14) Horten: Røde Kors bruktbutikk, Storgata 47 (åpent tirs 11-16, tors 10-18 og lør 10-15) Holmestrand: Aksjon Litauen, Tordenskioldsgate 8 Rom 11, Langgaten 11 (inngang fra Havnegaten), kun åpent lørdager

Det er målt av Prognosesenteret for EiendomsMegler 1 i det månedlige Boligmeteret. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo større blir tilbudssiden – som kan føre til et tregere marked. Motsatt øker etterspørselssiden når andelen som vil kjøpe først øker.

42 prosent vil kjøpe Boligmeteret for februar 2013 viser at andelen som vil kjøpe før de selger eksisterende bolig, fremdeles stiger. Totalt sett vil 42 prosent av de spurte selge nåværende bolig før de kjøper ny. 36 prosent vil kjøpe ny før de selger eksisterende. 22 prosent vet ikke i hvilken grad de vil selge eller kjøpe først.

Landsbygda vil selge

ppen”! Klær som ikke finner en plass på stativene i butikken, fylles i store lastebiler og kjøres til ØstEuropa, så ofte som hver tredje uke. At damene på ”Slappen” har nok å fylle dagene med, er det liten tvil om. – Vi har et veldig godt miljø her og det tror jeg smitter av på kundene. Noen ganger ler vi så vi hyler, smiler Liv Kolstad.

Marit Blomdahl har laget en inspirasjonsvegg på ”Slappen”, som oppfordrer til DIY (Do It Yourself) eller ”gjør det selv” som vi sier på norsk!

I første etasje henger det mengder av klær, som er noe av det ”Slappen” selger aller mest av.

Følg ”Slappen” på nett via deres nystartede blogg: http://slappendittskattkammer. blogspot.no

Tekst: INGRID AUNE WESTRUM tips@vestfoldblad.no

I underetasjen finnes det kjøkkenutstyr nok til å utstyre flere leiligheter, samt andre bruksgjenstander, bøker, leker og små møbler og lamper.

9.990

I DAG , I M O R G E N - M Ø B L E R F R A B O R G E N

Vintertilbud ! MIAMI 3+2 SETER Kvalitetssalong her vist i dess. 324/03 Yuma ensf

Gå ikke glipp av dette!

Aldersmessig er andelen som vil kjøpe først, høyest blant 30-39 åringene. I denne aldersgruppen vil 43 prosent kjøpe ny bolig før de selger eksisterende. Andelen husstander som vil kjøpe først, er klart høyest i Oslo og Akershus (45%). Andelen som vil selge først, er større blant de som bor på landsbygda og i tettsteder, undersøkelsen viser henholdsvis 49 og 48 prosent. I Oslo er andelen som vil kjøpe først størst, 48 prosent. Andelen av de som vil selge først, er høyest i MidtNorge og Sør- og Vestlandet. Tekst: Marianne Henriksen Kilde:Boligmeteret /EiendomsMegler 1

lev er

t o Fritt gm o

nt er

t

9.990 før 16.995

Borgengården, Nansetgt 21, 3256 Larvik

Tlf: 33 18 17 62

Faks: 33 18 50 80

www.borgen-mobler.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

38

Vi gir deg Vestfold

Trendy gjenbruk

Redesign betyr å endre utseendet eller funksjonen til en allerede eksisterende gjenstand.

Teakmøbler, gamle brus- og meierikasser, og norskprodusert porselen fra 50 og 60-tallet er noen av de tingene det vil være rift om på vårens loppemarkeder. Å blande gammelt og nytt er i ferd med å bli en forslitt frase, men den er ikke mindre aktuell av den grunn. Jenny Skavlan leder Melodi Grand Prix i egen redesign, Fretex (Norges største kjede av bruktbutikker) har åpnet nettbutikk og det popper stadig opp nye nettbutikker som spesialiserer seg på redesign av gjenbrukte møbler og gjenstander. En ny, bærekraftig industri basert på kasserte gjenstander, etableres i kjølvannet av den blomstrende trenden.

Blomstrende pasteller Ida Susanne Collier driver en av landets mest besøkte interiørblogger, og åpnet før jul sin egen nettbutikk, sukkertoyforoyet.no, hvor hun selger brukte møbler i ny drakt. Lyse pasteller og tapeter i blomstermønster er en del av varemerket, og den kreative butikkeieren er lidenskapelig opptatt av å skape spesielle møbler. – Gjenbruk for meg er en lidenskap! Jeg brenner for å skape noe nytt av gammelt, og redesign ligger hjertet mitt nært. Gjenbruk er viktig for miljøet, men gjenbruk er også viktig for å skape et spesielt og personlig hjem, synes Ida Susanne, som opprinnelig kommer fra Sandefjord, men er bosatt i Skien.

Leken og fargerik Katherine Schweder fra Tønsberg er en av ringrevene når det kommer til redesign av møbler. Hun åpnet nettbutikken Precious.no i 2008, og har de siste fem årene solgt mengder av sine etterspurte møbler og lamper over nett. Stilen er leken og fargerik, og de spesielle møblene er gjerne sammensatt av deler fra forskjellige møbler. – Noe av det morsomste jeg gjør er å lage nye møbler satt sammen av ulike deler, og skape en uventet kombinasjon og nye assosiasjoner, forteller Katherine. Hun tror mye av grunnen til

hennes suksess ligger i kundens ønske om å eie noe helt unikt, noe som ingen har makent til. Trendforsker Gunn-Helen Øye tror også folk ønsker å si noe om hvilke verdier de står for, i valget av hvilke gjenstander de omgir seg med. – Vi har hatt et paradigmeskifte der vi har gått fra å vise hvem vi er, til hvilke verdier vi har, gjennom hvordan vi forbruker. Det er tre nye verdier som befester seg: Bærekraftighet, gjenbruk og nøysomhet, forklarer sosialantropolog og seniorrådgiver i Analyse og strategi, Gunn-Helen Øye, til D2.no.

Forbruksvennlig trend På ment.no selger stylist Ingvild Hemma og søsteren Sidsel blant annet redesignede teakmøbler, lamper og etasjefat sammensatt av gamle tallerkener og dreide tredeler. Ingvild elsker å kombinere gammelt og nytt, og å gjøre kupp på loppis eller hos brukthandleren. – Jeg elsker å finne gamle skatter, lure på hvem som har eiet dem, og sette sammen en personlig miks av unike produkter som passer til mitt eget univers. Å velge gjenbruk fremfor å velge å kjøpe nye produkter handler også om å spare miljø, og forhåpentligvis få oss til å tenke over eget forbruk. Det er jo en tankevekker at de produktene vi ser etter er fra 70-tallet og eldre, for kvaliteten på disse møblene er å foretrekke. Flatpakkede møbler egner seg ikke for gjenbruk, forteller Ingvild, som mener at det ikke er nødvendig å finne frem malerkosten for enhver pris. – Det er for eksempel altfor mange fantastiske teakmøbler som har blitt ødelagt av redesigntrenden, men som lett kunne blitt brakt tilbake til gamle glansdager, mener hun. Tekst: INGRID AUNE WESTRUM tips@vestfoldblad.no

BYGGEPLANER? Ditt Tegnekontor tegner:

Ditt Tegnekontor

Byggemeldingstegninger • Bolig/ hytte Garasje • Tilbygg/påbygg • Hagestue/anneks Plantegninger • 3D tegninger Interiørkonsulenttjenester

Ta kontakt på: E-mail: post@tegne.net

www.tegne.net

Tlf: 916 18 310

– Mitt beste bruktkjøp er nesten umulig å velge! Men jeg faller alltid tilbake på Ringnes kassa som jeg har satt hjul på. Den fungerer så fint i interiøret og er genial til oppbevaring. Jeg betalte en 50-lapp for den og jeg blir aldri lei, sier Ida Susanne Collier bak bloggen sukkertoyforoyet.blogspot.no Foto: Ida Susanne Collier


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

39

– la deg inspirere

”Files Davis” er en del av Katherine Schweders fantasifulle møbelunivers, og er satt sammen av et gammelt arkivskap på et understell fra en kontorstol.

På ment.no selger søstrene Ingvild og Sidsel redesignede etasjefat av gamle tallerkener, der hvert produkt blir helt unikt. Ønsker man en spesiell fargekombinasjon kan jentene lage fat på bestilling.

Foto: Katherine Schweder

Foto: ment.no

Bordet ”Gul Enke” fra precious.no kan heves og senkes takket være sitt nye understell. Foto: Katherine Schweder Inredningscitat.se har spesialisert seg på plakater basert på de velbrukte sitatene vi har sett i interiørbladene de siste årene. Definitivt et humoristisk innslag i hjemmet!

Enigheten - Stavern Fellesvisning søndag 20.1 kl 15-16.

Velkommen!

Velkommen!

4 ny e selv eierl eilig hete r -utv idet takterra sse

Det bygges 4 nye leiligheter på boligfeltet Enigheten i Stavern. Takterrassene blir på hele 49m2. Leilighetene er 3-roms og er på 88m2. Boligene bygges på en solrik tomt rett sør for Stavern Folkehøgskole (Fredtun). Kort spasertur til Stavern, sjøen og til flotte turområder. Skole og barnehage i nærmiljøet. Boligfeltet er nytt og består av leiligheter og eneboliger.

Salg ved Lars Erik Nordrum | tlf.:478 92 666 | www.labo.no | Velkommen innom i Prinsegata 2 !


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

40

Vi gir deg Vestfold

– De fleste gjør det selv

Her ser vi bilder fra før og etter fra en bolig Privatmegleren solgte i høst. Den hadde stått lenge til salgs hos et annet selskap før Privatmegleren overtok, stylet opp boligen, og solgte etter første visning. Foto: Pene Rom Brosjyrebilde fra hvordan det så ut før styling.

Selv om bruk av profesjonelle boligstylere øker før salg, kan du fortsatt gjøre boligen din tiltalende helt på egen hånd. – De fleste boligkjøpere forteller at det er avgjørende for dem at de opplever boligen som tiltalende, og at den gir dem en riktig magefølelse. Da kommer styling godt med, forteller megler Elin Tveter ved Privatmegleren. Hun forteller at ved å style en bolig riktig, kommer boligens fulle potensiale oftere fram.

befaler vi med jevne mellomrom styling der vi mener dette øker sjansen for å oppnå en bedre pris for eiendommen, sier megleren. Ved Privatmegleren opplever de at interessenter på visning er svært bevisste. De har som regel satt seg godt inn i salgsdokumentasjonen i forkant av visningen, og undersøker eiendommens tekniske stand nøye. – Det er viktig både for selger, megler og interessenten selv at han vet godt hva han kjøper før bindende avtale inngås, understreker Tveter.

– Det er ikke alltid like lett for en interessent å forestille seg boligen på sitt beste dersom den eksempelvis står tom, eller er uhensiktsmessig møblert, legger hun til.

Bevisste boligkjøpere – Etter en konkret vurdering av hver eiendom vi skal selge, an-

Vi har fått Velkommen til hyggelig handel!

Enkelt hos de fleste De fleste boligkjøpere forteller at det er avgjørende for dem at de opplever boligen som tiltalende og at den gir dem en riktig magefølelse. Det er i denne forbindelsen styling ofte kommer godt med. – De aller fleste gjør enkle styling-grep selv. Dette kan være alt fra å fjerne endel ting for å gjøre boligen enklere møblert, til å male litt, forklarer megleren. Hun ser likevel en økende tendens til at selgere benytter profesjonelle stylingbyråer. – Det kan nok i en del tilfeller være lønnsomt, sier Tveter.

Malte og ryddet

Introduksjonstilbud denne uken

-20%

AMFI LARVIK Tlf. 980 27 488 Åpningstider: Man-fre 9-20 Lør 9-18

Yngvar Fevang, fra Pene Rom Norsk Boligstyling viser eksempler på hvordan Privatmegleren fikk fart på salget etter at boligene ble stylet. Et av eksemplene er fra en bolig i Sandefjord. – Den hadde ligget ganske lenge tror jeg. Vi anbefalte eieren å male ubehandlet panel i tak og rydde eller fjerne mye av møblene. Vi stylet og satte inn våre møbler. Det førte til at

Elin Tveter fra Privatmegleren.

eiendommen endret profil, og ble solgt etter noen uker, forteller han. – Det er helt klart at de grepene som ble gjort på disse eiendommene var riktige, og nødvendige, for å profilere eiendommene på en ny måte, og dermed trekke til seg nye interessenter, sier han.

Tekst: MARIANNE HENRIKSEN marianne@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

41

– la deg inspirere

Ser vekst, tar høyde for fall Boligmeteret viser at markedet er ”hetere” i sentrale områder, der det forventes både prisvekst og prisfall.

FØR: Mørke tepper og tunge møbler

I gjennomsnitt regner man med å betale 3,4 millioner kroner for en bolig, det kommer fram i det månedlige Boligmeteret til EiendomsMegler 1. I underkant av en fjerdedel av oss vil betale to til tre millioner kroner for en ny bolig, mens 17 prosent vil betale tre til fire millioner. Hittil i år har det vært færre boliger til salgs enn det var på tilsvarende tid i fjor. Totalt er det 5,8 prosent færre boliger til salgs.

Byfolk vil ha mest Undersøkelsen viser at det er i de mest urbane strøk at man har de høyeste forvent-

ningene til prisutviklingen på boligmarkedet. 61 prosent av respondentene tror på en prisvekst, mens 33 prosent tror boligprisene vil være som i dag. Kun 6 prosent forventer en prisnedgang. Det er i de sentrale områdene at man forventer prisvekst, men det er også her man forventer et prisfall. Dette kan henge sammen med et «hetere» boligmarked i sentrale områder, prispress og sentralisering av flyttestrømmene generelt. I gjennomsnitt forventes det en prisvekst på 6 prosent, og et prisfall på 7,8 prosent.

Salg før kjøp Resultatene i undersøkelsen viser at 42 prosent vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, mens 36 vil kjøpe ny bolig før de selger dagens bolig. 22 er ikke sikre på hva de er mest komfortable med.

TIL SALG

S

Andelen som vil kjøpe før de selger øker i forhold til tidligere målinger. Andelen som leier sin bolig er 51 prosent i inntektsgruppen under 300.000 kr. Andelen som leier synker med stigende inntekt. Fordelt på de ulike regionene, er eierandelen høyest på Østlandet Vest, som omfatter blant annet Vestfold, med henhold 87 prosent eierandel.

Tekst: Marianne Henriksen Kilde:Boligmeteret/ EiendomsMegler 1

ferskvann.no

ETTER: Lysere og lettere

TAKK FOR TILLITEN Takket være dere har XL-BYGG blitt en lokal kjempesuksess. Den tilliten forplikter. Vi lover å stå på enda hardere for at alle dere som elsker å hamre og banke, pusse og file, skal få de beste rådene og den beste servicen. Velkommen til fagfolk som bryr seg om ditt prosjekt. Velkommen til XL-BYGG!

xl-bygg.no

Haslestadlinna 30, 3090 Hof Tlf. 33 09 55 50 Fax 33 09 55 15 Man-fre 7-1630, lør 8-13


42

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser

Stilling ledig Rubrikkannonser

Etablering av Vestfold avd.

SANDEFJORD KOMMUNE

Vi søker følgende nøkkelpersoner:

Prosjektleder VVS VITO er en VVSteknisk entreprenør og har de siste 11 årene utført oppdrag i Vestfold og vil nå etablere eget Vestfold kontor. I forbindelse med økt oppdragsmengde og langvarige servicekontrakter i Vestfold, ønsker vi å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Forventet omsetning for alle Vito sine avdelinger i 2013 er 100 mill. Vi har kontor sentralt på Stensarmen 4 i Tønsberg. Hovedkontoret ligger i Drammen.

Bjerke Spekemat & Delikatesse AS holder til i Helgeroa. Bedriften har eget produksjonsanlegg for pålegg, salater, dressinger og postei, samt eget logistikksystem med salg og distribusjon. Våre kjente merkevarer er godt etablert i markedet. Bedriften har 35 ansatte og omsetter for ca. 100 mill. kr.

Medarbeider

Rør og/eller ventilasjon. Kvaliteter/kvalifikasjoner/arbeidsoppgaver: • Ingeniør VVS, evt. lang/relevant erfaring • Kremmerånd, nytenkende og kreativ • Faglig dyktig • Etablert kontaktnett i Vestfold

SYKEPLEIERE

Rørleggere

SOMMERVIKARER HJEMMETJENESTEN

av Bjerke Spekemat`s kvalitetsprodukter. Ønskede kvalifikasjoner: Vestfold-Telemark.

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Bjørg Meinseth, tlf. 970 52 338 eller Eli Bjerva, tlf. 33 41 56 36 Søknadsfrist: 30.03.2013.

(Skien, Porsgrunn, Larvik og Sandefjord)

• Svennebrev (lang yrkeserfaring kan erstatte dette) • Selvstendig • Løsningsorientert Skriftlig søknad sendes til: aulesjord@vito-as.no innen 22. innen 14.februar mars2013. 2013

Sommervikar søkes til SALGSSJÅFØR

Nygård bo- og behandlingssenter Fast stilling natt 49,7% og vikariat natt 49,7%

med førerkort klasse C1.

DEMONSTRASJON

Spørsmål om stillingene kan rettes til: May Lisbeth Graff, tlf. 33 41 54 41 Søknadsfrist: 10.03.2013.

Hovedarbeidsoppgaver: Salg og distribusjon i Vestfold/Telemark Bearbeide og følge opp kunder innen eget salgsdistrikt Plassere og eksponere varer Erfaring fra dagligvare og/eller storhusholdning God fysikk og punktlighet Henv. Lars Olekundeservice Næss, Forståelse av god Må beherske skriftlig og muntlig tlf. 934norsk 81 442 Ønsket bosted Søndre Vestfold

avd. Forsmann

Skriftlig søknad sendes til: Mads Tobias Bjerke, Tlf 481 40 044 mads@bjerke-spekemat.no, www.bjerkemat.no Søknadsfrist: 30.03.2012

For fullstendig utlysning og søknadsskjema

se www.sandefjord.kommune.no

Spørsmål vedrørende stillingene kontakt Ole Kristian på: 48 00 66 40

stilling ledig

I år feirer Andebu Sparebank 150 års selvstendig bankdrift, vi vokser og er i god utvikling og søker derfor en ny

Se mer på: www.vito-as.no Vi ønsker ikke henvendelser fra bemannings-byråer eller rekrutteringsbyråer.

la hele Vestfold se din stillingsannonse. Ett fylke, ett arbeidsmarked, én avis.

Kunderådgiver Vi ønsker oss enda en dyktig kollega til å styrke vårt kundetorv. Du må ha erfaring fra bank og være god til å kommunisere skriftlig og muntlig.

Din stillingsannonse her? Ring Tlf. 970 28 383

Kontakt meg i dag! elin Svendsen elin@vestfoldblad.no 970 28 383

Mer informasjon om stillingen på www.andebu-sparebank.no

-Vi gir deg Vestfold

STIAN GJERTSEN Mobil: 982 65 598 Mail: stian.gjertsen@toptemp.no

LINE GULLIKSEN RENATE REHN

Mobil: 911 80 338 Mail: line.gulliksen@toptemp.no

Mobil: 412 06 412 Mail: renate.rehn@toptemp.no

TA KONTAKT I DAG! Våre basistjenester er rekruttering til faste stillinger og utleie av vikarer og konsulenter innenfor våre spesialistområder finans, IT, engineering og merkantile stillinger. Alle våre rådgivere har lang erfaring fra bemanningsbransjen og flere er DNV sertfisert. De oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap innenfor sine fagområder. I tillegg har våre spesialister faglige og personlige insentiver på å levere de beste og mest rasjonelle løsningene til våre kunder. Ta kontakt med en av våre dyktige bemanningsrådgivere for å kvalitetssikre bemanningsprosessen i din bedrift.

EVE HOFSNES Mobil: 982 65 574 Mail: eve.hofsnes@toptemp.no

KARI METTE JOHANSEN Mobil: 940 07 321 Mail: kmj@toptemp.no

VI BEMANNER FREMTIDEN VED Å HA FOKUS PÅ KOMPETANSE, RÅDGIVNING OG OPPFØLGING SKAL VÅRE KUNDER OG KANDIDATER FØLE SEG PRIORITERT OG IVARETATT UNDER HELE ANSETTELSESPROSESSEN. DETTE SKAL SIKRE BEDRIFTER RIKTIG PERSONELL, OG JOBBSØKERE EN STILLING DE VIL MESTRE, TRIVES MED OG UTVIKLES I.

VESTFOLD | WWW.TOPTEMP.NO FACEBOOK.COM/TOPTEMPBEMANNING | T: 23 36 55 00


annonser 43

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

Stilling ledig Rubrikkannonser

Vi fortsetter vår gode utvikling i Larvik og søker:

Kundeansvarlig bedriftsmarked I Handelsbanken setter vi vår ære i å gi kundene våre Norges beste bankopplevelse. Vi søker etter en utadvendt og initiativrik medarbeider med relevant erfaring. Vi kan tilby en spennende jobb der du får ansvar for et antall bedriftskunder, og samtidig skal vinne nye. Det er derfor en fordel om du kjenner det lokale markedet og har et nettverk i Larvik. For spørsmål, ta kontakt med banksjef Bodil Hansen tlf. 92 08 60 65 eller HR-rådgiver Vibecke Bruusgaard på tlf. 22 39 70 66. Se fullstendig stillingsannonse og registrer søknad og CV på handelsbanken.no/jobb. Søknadsfrist er 14. mars 2013.

Kunngjøring Rubrikkannonser

Kurs Rubrikkannonser Arabisk språk og kultur

ÅPENT MØTE OG ÅRSMØTE I VESTFOLD NEI TIL EU Torsdag 7.3.13 kl. 19.00 på Grønt fagsenter, Gjennestadtunet, Stokke.

Lær mer om den arabiske kulturen. Kursstart i Sandefjord 14. mars. Meld deg på!

Neste ukes tema: Reise

Info og påmelding: tlf 33 33 16 60 www.folkeuniversitetet.no

Innledning om ”EØS-avtalen, fagbevegelsen og arbeidslivet”, v/leder i Nei til EU Heming Olaussen. Enkel bevertning. Velkommen!

IPADKURS

Fredag 8. mars er det den internasjonale kvinnedagen og vi feirer stemmerettighetsjubileet.

Tønsb: 20.mars kl 10-14 Horten: 20.mars kl 17-21 Holmestr: 18 april kl 17-21 Kr 550

Mer informasjon: www.neitileu.no/fylkeslag/vestfold/aktiviteter/

Tlf 33331660/www.folkeuniversitetet.no

Hilsen styret i Vestfold Nei til EU, ved Anna Marie Frost.

Russisk språk og kultur Info og påmelding: tlf 33 33 16 60 www.folkeuniversitetet.no

Homeopati Soneterapi Akupunktur Livsstilsendringer MedL. NoRsk FoReNiNg FoR HeLHetsMedisiN

Vi gir deg Vestfold

Hold deg oppdatert!

timebestilling: 988 49 987/post@vivahelse.no Skiringssalveien 20 • Sandefjord Mer info: NAFKAM/NIFAB og NHL

I DAG , I M O R G E N - M Ø B L E R F R A B O R G E N Fritt levert og montert

NÅ KUN

Se vfk.no – menypunkt ”Politikk”/politiske møter, saker, medlemmer” for fullstendig oversikt. Per-Eivind Johansen fylkesordfører MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM

Vi har verksted! Vi utfører:

• Lakkrens • Lakkforsegling • Utv./innv. håndvask • Polering • Motorvask • Oljeskift

Kjempetilbud OSLO stol med krakk

Nansetgt 21, Larvik • Tlf: 33 18 17 62 • www.borgen-mobler.no

Politiske møter Alle møtene avholdes i Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg.

Følg vintersporten fra godstolen!

3.995

Vi gir deg Vestfold

• Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø – 12.3. kl. 0900 • Administrasjonsutvalget – 14.3. kl. 0900 • Fylkesutvalget – 14.3. kl. 1030

Bestillingsfrist: Torsdag • Materiellfrist: Fredag Ring Joyce tlf: 918 13 340

Lyst å lære mer om Russland? Kursstart 13.mars. Meld deg på nå!

Viva Naturmedisin etabl 1996

Reg.homeopat MNHL Anne B.Høgestøl

La hele Vestfold se dine tilbud!

Rabatt for

• Båtpleie studenter og pensjonister • Salg av dekk og felg • Salg av bilpleieprod. Obs! • Dekkskift Vi ligger mellom • Dekk-omlegg Elkjøp, Rema 1000 • Dekkhotell og Biltema

Pindslev. 11, Sandefjord • 33 47 47 00 Åpent man–fre: 9–19 • lør 9–16

Salg av deler/ utstyr til nesten alle merker

Skadet bil? BESKYTTET MOT RUST? • • • • • • • • • • • •

Oppretting Oppretting Rustreparasjoner Rustreparasjoner Antirustbehandling Antirustbehandling Bilglass Bilglass Plastreparasjoner Plastreparasjoner Lakkering: Lakkering: Person- og varebil + MC Person- og varebil + MC

Det er dumt L&S L&S å betale forBillakkering mye . . . Lakk & Sveis Valleåsen 2, 3174 Revetal Tlf: 33 06 33 00/900 27 966 Mail: petter@hengere.as www.hengere.as

Lakk &63,Sveis Billakkering Andebuvn 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59 Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59

L&S

Lakk & Sveis Billakkering Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59


44

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser

Vi gir deg Vestfold

Rubrikkannonser

Selges “I love you because”, Org. singelplate og Cover med Jim Reeves, som ny. Tlf. 901 90 889 10 hk snøfres, Norlett med lys. Selvstart. masse deler. Toro canadiana. Tlf. 480 73 882 1100 singelplater, uten cover, mest fra 60-tallet, samlet kr 1500,Tlf. 415 04 291 32” Tv billig, Hel og pen kasse-tv m/ fjernkontroll. Skarpe bilder. Kr.350,-. Tlf. 913 22 198 90 Voyager varebil, Kort 2.5 bensin. Gir. Lite rust, med skilt-mangelapp. Kr 3000,- Tlf. 922 93 346 Airsoft sniper rifle, Kr 1300,- med tilbehør, Kr 1000,- kun rifle. Tlf. 936 53 674 AppleTV helt ny, Kr 500,- Tlf. 934 93 490 Betongblander, Vanlig type, ny og brukt, kr 500,- Tlf. 950 00 672 Blauw Delft porselen, 2 tallerkner + 1 vase. Tlf. 415 76 575 Jåbergskjorte for bunad, Vestfoldbunad. Brukt 2 g. Kr 1000,- Tlf. 400 19 731 Cabincruiser 22 fot, Biam 660 84 mod diesel, utstyr. Selges/byttes i båt m/4takt. Tlf. 941 31 290 Mahogny dobbeltseng, 180x200, intgrert nattbord og lys, kr 300,- Tlf. 950 00 672 Ecco-fjellstøvler som ny, Str 40, Gore-tex, kr 499,- (ny 1300,-) Tlf. 413 70 862 Espressomaskin illy, Lite brukt. Svart. Kr 995,(Ny 2995) m melkeskummer. Tlf. 456 12 507 4 fine Alu felger!, Sommer. Passer VW polo, golf ect. Tlf. 934 93 490 Fjellpulk, Lite brukt kr 600,Tlf. 920 46 988 Halskjede, Spesielt i Sølv Firkantet. Må ses. Tlf. 942 46 669 Hjemmekino, Yamaha forsterker, center, 2x front, 2x bakhøytalere. Tlf. 934 93 490 Hundegård med soltak, Ny, kr 3200 i Sandefjord.

Enkel monte. Tlf. 926 45 310

Smålaftet hundehus, Brunt, lite brukt, 80x65 cm, kr 400,- Tlf. 482 25 443 Beko benkkjøleskap 135l, pent og uten riper. Kr 550,- Tlf. 971 24 549 NY! Hvilestol m/skammel, 1/2 pris. Kr 4500,- Sort skinn. Regulerbar. Tlf. 928 27 704 Isabella Fortelt, 2007 mod. A mål 1100, 6,5m*3,5m. Tlf. 977 40 019 Madshus langrennski, Kr 300,- Tlf. 907 30 576 Jentesykler, DBS kilimaniaro 5-11år kr 500,- Merida Heystone 8-14 år, god stand kr 800,Tlf. 907 30 576 Kaffeservice, Old Country Roses til 12. Tlf. 951 27 410 Klarinett/Langfløyte, Evette Buffet klarinett/ Noblett Paris langfløyte Gi Bud. Tlf. 901 89 669 Kommode og DVD-spiller, Eik 5 skuffer kr 250,DVD-spiller kr 200,Tlf. 951 49 353 Livsarven/Sønnavind, Selges/byttes i annen serie, samt enkel barnetrille. Tlf. 992 27 875 Lammenappa jakke ny, Størrelse XXL, 48/50, svart. Tlf. 456 12 507 Laptop-Batteri, Fujitsu Amilo Pro 1510, nytt, 4400 mAh, 11,1 V, kr 199,Tlf. 413 70 862 Lite lekehus, L: 175 cm Br: 98 cm H: 130 cm Kr 2800,- Tlf. 926 45 310 Loftstrapp, Ny trapp m/mål 1,2 x 0,53 Kr 900,- Tlf. 901 05 355 Mahogny Spisestue, 6 stoler og 2 ileggsplater. Pen, kr 3000,- Tlf. 901 89 669 Meget god Grundig 29” TV, Kr 400,- philips tv 28” wide kr 500,- Tlf. 951 49 353 Mikrobølgeovn ubrukt, Kr 300,- Tlf. 330 60 274 Moped bil 2011 mod, Pen, gratis parkering i by og i bomring. Tlf. 918 22 423 Nytt drivhus 4,5 kvm, Veksthus i polycarbonat, kr 3600,- Tlf. 926 45 310 Peugeot 407 1.6 HDI,

2005 m. Meget velholdt! Ferdig reg. 67.500,- Finn: 39715505. Tlf. 922 95 536

Romaskin Trening, Gasall R 400. Som ny. Tlf. 942 46 669 Ridestøvler str 34, kr 200,- pent brukte. Hentes i Horten. Tlf. 994 56 377 Salongbord 125x75cm, To skuffer og hylle, brun lakk, bastant, pent. Hentes i Larvik. Tlf. 977 00 535 Ski med støvler, 205 cm, str. 41, Salomonbinding, kr 399,- Tlf. 413 70 862 Ski sko str 26 & 29, Kr 50,- & kr 100,- Hentes i Horten. Tlf. 994 56 377 2 Skinnjakker i gull, Herre XL på catwalk. NY1996 ubrukt 1200,-/1500,Tlf. 901 00 193 Skoda Octavia, 2001 mod 4x4 TDI eu ok til 02-15 nye s/v dekk 63.000 totalt. Tlf. 915 92 502 Völkl Carving Slalom ski, 170cm m/støvel str.43,5, kr 750,- Tlf. 482 25 443 Slalomski røde m/ binding, Atomic Race: 6. Str. 140 cm. Kr 700,- Tlf. 400 19 731 Snøfreser ariens 724, Model 932022, motor overhalt nylig, starter lett. Tlf. 957 44 401 Solid framskap lutet, Fra Norsk Furu. Lys i overskap. Kan males. B 130 cm. Kr 1800,- Tlf. 975 87 162 Sonola Trekkspill, Conservatory 78, Sv. System, meget bra kr 16.500,Tlf. 901 89 669

Weinbach piano, Må stemmes, litt defekt. Verdi i topp stand. kr 10 000,- Tlf. 957 04 088 2010 Yamaha Neos scooter, 4takt. Kun 350 mil. Strøken Kr 16.500,- Tlf. 901 89 669 Nytt hvitt veggskap, m/hyller+profilert dør, str B50, H60, D35 kr 400,Tlf. 334 76 231 Pen Opel Meriva 1.6, 04 mod km 125.000 eu godkjent til 14 s/v dekk kr 50.000,- Tlf. 926 81 957 Ski & staver, 2 par Madshus ski 110 cm lange + 1 par Fisher staver 85 cm. Tlf. 994 56 377 Stort solid kleskap, i heltre furu,m 3 dører, 3 skuffer, hyller og stenger, kr 2500,- Tlf. 334 76 231

Ønskes kjøpt Bil ønskes kjøpt, Ønsker å kjøpe rim bil, helst eu ok, maks 12.000,-. Tlf. 934 93 490 Georgine knoller, Rimelig. Tlf. 971 24 549 Bokeslip, og kubb. Tlf. 906 26 433

Veksthus maks 15 kvm, Granitt kantstein 1m lange og lecablokk. Tlf. 920 31 992 Bygdebøker for Våle, Lorents Bergs bygdebøker. Tlf. 934 61 883 Singelplater, med Beatles, Elvis, Dylan, Stones, Shadows.Tomcover også. Tlf. 415 04 291 Skjøteapparat, 16 mm smalfilm. Tlf. 986 78 097

Ønskes leid Rolige jenter ø. leilighet, Vi er i 20 årene og ønsker leilighet. Tlf. 472 86 535 Rolig jente ø. leilighet, Helst kvelde. Tlf. 936 81 856

Annet TV gis bort v/henting, Sony, skjerm 56x41 cm. God stand. Tlf. 452 85 539 Sofa og 2 stoler gis bort, Formfin. Blått mønster, stoff, 90-talls. Hentes. Tlf. 905 05 350 Rød spark funnet, Kjærnåsveien, Vestskogen. Henv. Tlf. 954 26 904

Lage ungdomsklubb?

Hvitevarer, Har du kj.skap, fryser, og/el komfyr? Sms Tlf. 934 93 490

Har du lyst til å lage ungdomsklubb i Sandefjord sentrum?

Hvitevarer, vaskemaskin/tørketrommel. Send sms. Tlf. 934 93 490

BAKGÅRDEN

Toyota Hi Ace 1998 , 340.000 km. Eu godkjent til juni 2014 Kr 29.900,Tlf. 917 37 411 Traktor, Fordsom Major. 56 mod, Starter og går! Kr 7000,Tlf. 456 06 074

Stedet for kunst

Har du moped for salg, Rimelig? Tlf. 934 93 490

Vil du være kre-aktiv i Bakgården? Da ønsker vi at du tar kontakt!

Tjorven, Dukker, klær og utstyr. Tlf. 957 49 768

GRATIS KUN PRIVAT

på nett www.vestfoldblad.no

innen torsdag kl. 24 (max 2 rubrikker pr. pers)

NÆRING rubrikk kr 500,Ring:

918 16 012 BARNESENG

Hvit sprinkelseng med bunn og madrass selges. BRUKTOMSETNING

Tlf. 907 50 221

GAMMEL TREGARDINTRAPP Gammel gardintrapp i tre med fem trinn selges. BRUKTOMSETNING

Tlf. 907 50 221

BAKGÅRDEN

www.perfektved.no Stor sekk (1000 l): 779,-/stk Liten sekk (60 l): 59,-/stk mob: 467 99 959 mail: salg@perfektved.no

Tlf. 901 20 202

BILER KJØPES

Fin bil ønskes kjøpt. Vi kjøper også biler med mangler. Kr. 0-200.000,-

Olafsen Engros AS Kilengaten 18 B, 3117 Tønsberg Tlf: 33 35 94 30

BUTIKK OG VERKSTED • Lager smykker • Byttegull • Sveiser briller • Reprasjoner

Hos oss får du fagkunskap

Turski m. støvler, 195 cm, rottefelle-binding, alpina sko str. 42, kr 499,Tlf. 980 24 561 Kewasaki LTD Veteran MC, Kr 22.000,- 1000ccm 82 model. Tlf. 456 06 074

annonse

Tlf. 901 20 202

Souvenirskjeer, Ca 80 stk. Høystbydende. Tlf. 330 60 274 Svart regnfrakk, Eldre med fløyelskrage Kr 100,- Tlf. 994 30 295

Registrer din rubrikk-

Løkka 8, 3271 Larvik Tlf: 94 00 75 30

GRATIS motor og fjernkontroll - ved kjøp av terrassemarkise

MINNESJORD BIL Tlf. 90124625

KJØKKEN LAVE PRISER

30 ÅRS GARANTI

Det er NÅ det lønner seg å kjøpe solskjerming! Tilbudet gjelder ut mars

Gratis befaring:

Flatpakket «gjør det selv» eller montert! Kjempeutvalg! Gratis tegneforslag!

04990 Rådhusgt. 17, tlf. 33524600

TEIE - 33 40 10 50

www.scandic.no

SANDEFJORD

www.interior-bolig.no


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser 45

Xx

La ComTech ivareta din IT-drift - slik at du kan fokusere på drift og vekst av egen virksomhet

Din IT-partner

Tlf. 33 13 28 20 - post@comtech.no - comtech.no Erik: 922 01 707 - Ole: 901 59 769


46

Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser

ANNONSE

Ukens Vestfoldmester NAVN: Malermestrene Jensen AS STED: Nordre Kullerød 17c, Sandefjord

ARBEIDSOMRÅDE: ALT i maling ute og inne, tapetsering, gulvbelegg, tepper, flislegging. ANTALL ANSATTE: 14 ETABLERINGSÅR: 1966

Fagpraten med malermester Johnny J. Jensen Hva gjorde at du valgte ditt

mange andre gjorde på den tiden.

Da Sandefjord Kirke ble renovert

Trygghet – Pålitelighet – Sam-

Hvilke fremtidsplaner har du

fag?

Etter hvert ble det nok sjø-

utvendig for noen år siden,

funnsansvar! Vi har vært her i

for din bedrift?

Min far spilte mye bridge på

mannsliv, og jeg satset for

påtok vi oss jobben med å legge

47 år, først og fremst fordi vi

Vi er stolte av faget vårt, og job-

Haukerød Bridgeklubb sammen

fullt på malerfaget. Da jeg tok

nytt blad-gull på hanen i toppen

har satset på kvalitet i alle ledd.

ber offensivt for å sikre rekrutter-

med malermester Alfred Bjørvik.

svennebrev og mesterbrev som

av kirkespiret. Legg merke til

Med vår pris- og punktlighets-

ing til bransjen. Som bedrift vil vi

En kveld spurte min far om det

maler, var malermester Reidar

hvor flott den skinner neste sol-

garanti sikrer vi sluttresultatet i

videreføre våre gode tradisjoner

var muligheter for meg å få jobb

Johansen en stor pådriver og

skinnsdag når du er i Sandefjord

henhold til det som er avtalt.

for grundig og solid håndverk.

hos ham. Dette skjedde under

inspirator for meg.

sentrum…

Jeg stakk ned til Bjørvik for en

Når ble du mester?

Hvilke prosjekter er dere invol-

uhøytidelig prat på lørdagen, og

I 1989 tok jeg fagbrevet, og i

vert i nå?

allerede påfølgende mandag var

1994 fikk jeg mitt mesterbrev.

Akkurat nå er vårt hovedtrykk på

mitt siste år på ungdomsskolen.

ENEBOLIGER og rehabilitering-

jeg i gang!” Hva har vært ditt mest spen-

sjobber i Vestfold.

Hvem inspirerte deg til å stå

nende prosjekt?

løpet ut, for å få den fagkom-

Vanskelig å velge. Vi har gjen-

Er det noen fagområder in-

petansen du har i dag?

nomført mange prosjekter for

nenfor din bransje som dere

Jeg har alltid vært glad i å

offentlige virksomheter, bedrifter

har spesialisert dere på?

jobbe. Det som inspirerte meg

og privatpersoner.

Allsidighet! Vi favner over hele

under læretiden – var miljøet i

Totalrenoveringen utvendig

spekteret av oppgaver innen

håndverksbransjen. Jeg så opp

og innvendig av Storgt 20 i

faget vårt. Våre dyktige hånd-

til flinke kollegaer, og beundret

Sandefjord (der Anders Jahres

verkere har erfaring og kom-

jeg Alfred Bjørvik som var en

Humanitære Stiftelse holder til)

petanse som gjør at vi kan påta

personlighet og en sjef som det

er nok ett av prestisjeprosjek-

oss alle oppgaver.

stod respekt av.

tene vi er stolt over. Hva mener du gjør at kundene

Da jeg var ferdig med læretiden som 19-åring trengte jeg litt fo-

Hva har vært den mest spen-

bør velge dine håndverk-

randring og dro til sjøs – slik som

nende utfordringen å løse hittil?

ertjenester?

Våre Vestfoldmestere

- din trygghet i hjemmet

Betong

Mur

Flisarbeid

AS Semsbyveien 97, 3170 Sem • Tlf: 91 88 19 26 • www.bacas.no

Solid håndverk til riktig pris!

Nordre Kullerød 17c, 3241 Sandefjord • tlf 33 46 55 87 • www.mesterjensen.no

HANS HOLT BYGGMESTER HANS HOLT

3239 Sandefjord

Tlf: 92030795

www.leth.no

Trond Vedvik og Jørn D. Holm http://byggmestervedvik.no

Vi er en gjeng med motiverte elektrikere som gjerne tar i mot nye og eksisterende kunder.

Tlf: 33 42 62 50

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord • E-post: sandefjord@pec.no • Web: www.pec.no

Byggmester • Taksering • Sanering Mur & Fliser • Bad & Våtrom

Industriveien 1, 3243 Kodal Tlf: 90 76 64 76 www.murmestersolberg.no

Vi utfører kvalitetsmessig montering!

• Boligtaksering / Rådgivning • Utarbeidelse av Boligsalgsrapporter • Sertifisert Takstmann NTF

Kong Halvdansgt. 11, 3116 Tønsberg Tlf: 992 52 042 • Mail: hanholt2@online.no

Holmejordetveien 21B, 3267 Larvik • Tlf: 33 18 66 63 • www.rescobe.no

Torødveien 6, 3135 TORØD

Tlf: 950 12 222

www.vestfoldpeis.no

Blikk . Boligventilasjon . Tak . Membran


Vestfold Blad    MARS 2013    uke 10

annonser4747

Filmguide

8. ––14. 8. mars 14.MARS mars

Syndenes pøl Sin City er myldrer av kriminelle, tvilsomme politimenn, sexy kvinner, enten på jakt etter hevn eller forsoning, eller begge deler for den saks skyld. Filmen forteller en historie basert på tre av av Millers tegneserier, «Sin City», «That Yellow Bastard» og ikke minst «The Big Fat Kill». Rodriguez og Miller omskrev disse til film med en stor trofasthet mot det visuelle, stemningen og dialogen i bøkene. «Sin City» ser du på NRK3 mandag kl. 21.25.

THE CABLE GUY Amerikansk komedie fra 1996. Steve tror at hans kabel-tv-installatør skal gi ham filmkanalene gratis og stikker til ham noen dollar. Men Steves kabel-mann vil ikke ha penger. Han vil ha en venn. Og han aksepterer ikke et nei... Med: Jim Carrey, Matthew Broderick, Ben Stiller, Leslie Mann, Jack Black. Regi: Ben Stiller. (11 år) TV3 fredag kl 21.30

LØRDAG 09.03 JULIE & JULIA Amerikansk dramakomedie fra 2009. Julie er amatørkokk og bestemmer seg for å tilberede og blogge om hver eneste oppskrift i en kokebok i løpet av et år. Filmen er basert på to sanne historier, og fletter sammen to kvinners liv. Med: Meryl Streep, Amy Adams, Chris Messina, Stanley Tucci, Linda Emond. Regi: Nora Ephron. TV3 lørdag kl 18.30 2012 Amerikansk actioneventyr fra 2009. En akademisk forsker leder en gruppe menneskers kamp for å motvirke de apokalyptiske hendelsene som ble forutsett av mayaene. Med: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson, Danny Glover. Regi: Roland Emmerich. TV3 lørdag kl 21.00

TWO FOR THE MONEY Amerikansk drama fra 2005. Brandon Lang er en tidligere fotballstjerne med en forbløffende evne til å forutse utfallet av en kamp. Dette fører ham inn i en uventet ny karriere når æren og stjernestatusen på fotballbanen får en brå stopp i form av en ødeleggende skade. Brandons talent gjør ham til en førsteklasses kandidat for rekruttering til en av landets største firmaer innen sportskonsultasjoner ledet av Walter Abrams. Med: Al Pacino, Matthew McConaughey, Rene Russo, Armand Assante, Jeremy Piven. Regi: D.J. Caruso. (15 år) TV 2 lørdag kl 22.45

THE NEXT BEST THING: Abby og hennes homofile venn havner i samme seng.

THE NEXT BEST THING Amerikansk romantisk komedie fra 2000. Etter en fuktig natt på byen, havner Abbie og hennes homofile venn Robert i samme seng. Dagen derpå oppdager de at de har ligget sammen. Et enda større sjokk venter da det viser seg at Abbie er gravid. Hun og Robert bestemmer seg for å oppdra barnet sammen, men etter noen idylliske år som familie, forelsker Abbie seg i en annen. Med: Benjamin Bratt, Madonna, Rupert Everett. Regi: John Schlesinger. (11 år) FEM fredag kl 21.40 SMOKIN' ACES 2: ASSASINS' BALL Amerikansk actionthriller fra 2010. Walter Weed er en beskjeden kontormedarbeider hos FBI, som ikke aner at byrået har oppdaget at noen planlegger å drepe ham. Forbryterne består av en gjeng psykotiske mordere ledet av den mystiske Hal Leuco. Hal har lovet ut en stor dusør til den som utfører oppgaven. Blant forbryterne finnes en ressurssterk skjønnet, som benytter en unik metode for å drepe sitt bytte. Med: Tom Berenger, Clayne Crawford, Tommy Flanagan, Martha Higareda, Christopher Michael Holley Mfl. Regi: P.J. Pesce. Viasat 4 fredag kl 23.00 THE STEPFATHER Amerikansk thriller fra 2009. Når Michael Harding kommer hjem fra militærskolen, oppdager han at moren er vilt forelsket i den sjarmerende kjæresten David. Først virker David å være den ultimate kjernekaren og en ideell fremtidig mann og stefar. Men når Michael og kjæresten hans begynner å grave i Davids fortid, oppdager de en mørk og farlig side av Michaels nye «pappa". Med: Dylan Walsh, Sela Ward, Penn Badgley, Amber Heard, Sherry Stringfield. Regi: Nelson McCormick. TV3 fredag kl 23.15

CARLITO'S WAY: Charlito har en fortid fra New Yorks underverden. CHARLIE BARTLETT: Charlie har ubegrenset tilgang til reseptbelagte midler.

CHARLIE BARTLETT Amerikansk dramakomedie fra 2007. Rikmannssønnen Charlie passer ikke inn i den kommunale skolen. Men med sine kunnskaper i psykologi – og ubegrenset tilgang til reseptbelagte piller – bygger han seg en navn som studentenes uoffisielle psykolog på skolens toalett. (Charlie Bartlett) Med: Anton Yelchin, Robert Downey Jr., Hope Davis. Regi: Jon Poll. NRK3 lørdag kl 21.15 QUANTUM OF SOLACE Amerikansk action fra 2008. Forrådt av Vesper, kvinnen han elsket, kjemper 007 iherdig for ikke å gjøre sitt siste oppdrag personlig. Fast bestemt på å avdekke sannheten, kommer det fram under et avhør av Mr. White at organisasjonen som utpresset Vesper, er mye mer kompleks og farlig en noen har forstilt seg. Med: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Judi Dench. Regi: Marc Forster. (15 år) TVNorge lørdag kl 21.30 SÉRAPHINE Fransk drama fra 2008. En tysk kunstsamler kommer i 1914 over et lite bilde som vekker hans interesse. Det er malt av vaskekona Séraphine. Hun har levd et strabasiøst liv og malt for seg selv. Nå blir livet hennes totalt forandret, men så bryter verdenskrigen ut. Filmen er basert på en sann historie. Med: Ulrich Tukur, Yolande Moreau, Anne Bennent. Regi: Martin Provost. (11 år) NRK2 lørdag kl 22.35

CARLITO'S WAY Amerikansk thrillerdrama fra 1993. Narkolangeren Carlito Brigante slipper ut av fengselet etter fem års soning, og har bestemt seg for å starte et nytt og bedre liv sammen med kjæresten Gail. Han får jobb på en nattklubb som eies av den tvilsomme advokaten Dave Kleinfeld, som også hjalp Carlito ut av fengslet. Men med en fortid fra New Yorks underverden er det ikke lett for Carlito å holde seg på den smale sti. Takket være Kleinfeld blir Carlito innblandet i mordet på en mafiabaron, og plutselig virker Carlitos drøm om en bedre fremtid fjernere enn noen sinne. Med: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Viggo Mortensen. Regi: Brian De Palma. (18 år) Viasat 4 lørdag kl 23.00

SØNDAG 10.03 TEMPTATION ISLAND Amerikansk romantisk komedie fra 2005. Jenny har vært forelsket i rockestjernen Jason så lenge hun kan huske, og har fått jobb på Jasons yndlingsstrand for å få en sjanse til å møte ham. Så når drømmemannen endelig dukker opp gjør Jenny alt for å lære ham å kjenne – som for eksempel å innbille ham at de er strandet på en øde øy. Men så snart pressen finner ut at Jason er forsvunnet, blir det vanskelig for Jenny å holde stjernen for seg selv. Med: Amanda Bynes, Chris Carmack, Jonathan Bennett, Jamie-Lynn Sigler, Susan Duerden. Regi: Randal Kleiser. FEM søndag kl 19.10

UNFAITHFUL: Den unge moren Connie faller for en ung boksamler.

UNFAITHFUL Amerikansk thriller fra 2002. Den unge moren Connie bor sammen med sin ektemann Edward og sin åtteårige sønn i et nydelig hjem i Westchester i New York. En stormfull dag faller Connie, bokstavelig talt, for den unge og attraktive franske boksamleren Paul Martel. Han fører henne inn i en ny og spennende verden og blender henne med sin mystikk, spontanitet, sjarm og seksualitet. (Unfaithful) Med: Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez. Regi: Adran Lyne. NRK3 søndag kl 21.00 EAT PRAY LOVE Amerikansk romantisk drama fra 2010. Liz Gilbert hadde alt en moderne kvinne kunne drømme om – ektemann, hus, en vellykket karriere – men som så mange andre var hun fortapt, forvirret og på jakt etter den virkelige meningen med livet sitt. Hun skiller seg og står ved en korsvei. Hun trer ut av komfortsonen sin, risikerer alt for å forandre livet sitt og legger ut på en verdensomspennende reise for å finne seg selv. Underveis oppdager hun sann spiseglede i Italia, bønnenes kraft i India og til slutt, og uventet, ekte kjærlighet på Bali. Med: I. Gusti Ayu Puspawati, Hadi Subiyanto, Julia Roberts, Javier Bardem, Billy Crudup, Richard Jenkins, Viola Davis. Regi: Ryan Murphy. TV3 søndag kl 21.00 THE NEW DAUGHTER Amerikansk grøsserthriller fra 2009. John James er alenepappa og flytter på landet med sine to barn etter en smertefull skilsmisse. Snart begynner hans tenåringsdatter å oppføre seg på en illevarslende måte, og familen plages av mystiske hendelser. John begynner å mistenke at en gravlund i nærheten kan ha noe med det å gjøre. Med: Kevin Costner, Ivana Baquero, Samantha Mathis. Regi: Luis Berdejo. FEM søndag kl 21.00 THE HARD CORPS Amerikansk actionthriller fra 2006. Leiesoldaten Sauvage blir leid inn av en tidligere verdensmester i boksing, som nå er en styrtrik forretningsmann, for å beskytte ham og hans familie mot en hevngjerrig kjent rapper. Med: Jean-Claude Van Damme, Razaaq Adoti, Vivica A. Fox, Peter Bryant, Ron Bottitta. Regi: Sheldon Lettich. Viasat 4 søndag kl 22.30

ALLE MINE KJÆRE Amerikansk thrillerdrama fra 2009. 14 år gamle Susie Salmon ble drept på vei hjem fra skolen. Fanget i et hvileløst og mystisk etterliv tvinges Susie til å velge mellom sitt eget behov for hevn og ønsket om at familien skal forsone seg med tapet. Det som starter som et sjokkerende drap utvikler seg til en spennende og visuell reise gjennom minner, kjærlighet og håp – en reise mot en overraskende og følelsesladet forsoning. Med: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz. Regi: Peter Jackson. FEM søndag kl 23.10

MANDAG 11.03 SIN CITY Amerikansk actionfilm fra 2005. Se omtale. Med: Bruce Willis, Clive Owen, Rosario Dawson, Elijah Wood, Jessica Alba, Mickey Rourke. Regi: Robert Rodriguez, Frank Miller. NRK3 mandag kl 21.25

TIRSDAG 12.03 TELEGRAFISTEN Norsk drama fra 1993. Telegrafist Rolandsen er oppfinner. Han drømmer om å bli rik så han kan gifte seg med Elise Mack, datteren til bygdas mektigste mann. Men Mack vil at Elise skal ha en mer solid og formuende ektemann enn svermeren Rolandsen. (Telegrafisten) Med: Marie Richardson, Bjørn Floberg, Kjersti Holmen, Jarl Kulle, Ole Ernst. Regi: Erik Gustavson. (15 år) NRK1 onsdag kl 00.40

TORSDAG 14.03

LAND OF THE LOST: Hvordan kan man overleve i en verden fylt av dinosaurer?

LAND OF THE LOST Amerikansk eventyraction fra 2009. Dr. Rick Marshall er en håpløs forsker som finner mer enn han hadde planlagt på en ekspedisjon. Han havner i Land of the Lost sammen med assistentene sine, og der må de finne ut hvordan de skal overleve i en verden fylt av dinosaurer. Med: Will Ferrell, Danny McBride, Anna Friel. Regi: Brad Silberling. Viasat 4 torsdag kl 21.30

©Universum

FREDAG 08.03


Denne uka:

Hva i sikte for Olga Skudd skjer ’a

– Nå skal Aleksey lære meg å skyte og jeg skal ta jegerprøven, Olga Medvedeva.

Spør av og til deg selv i fullt alvor om de menneskene du omgås løfter deg eller trekker deg ned.

Side 18-19

Les på S. 12

Richard Jahnke

Sudoku Lett

6 5 2 7 3 7 3 2 1 8 2 6 3 9 9 1

middels

2

8

7

8 6

7 5

9 6 7 5 7 4 9 5 1 2 6 8 7 4

9 7

8 6 2

4 9 6 3 5

4

6

1 2

3

1 9 6 4 9

BARNESUDOKU

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

Vanskelig

3 8

2 6 5

2

8

9

9 7 6 3 1

1 6 3

4 1

7

2

7 6 4

3 6 9

4 3

7 5 5 1

4 9 8 2 7 6 5 3 1

1 7 5 3 8 9 4 6 2

2 6 3 5 4 1 9 7 8

NEMI - Av Lise Myhre

DETEKTIV REV

1000m2 møbler du sjelden ser V i g i r G R AT I S interiørveiledning til hytte og hus!

Elegant dansk kvalitetsbord, Velg oljet/såpevasket massiv eik eller i laminat. Opptil 4 ileggsplater.

n fått in Vi har nde e n n spe e g n a m ER OG LAMP R! BILDE Østerøyveien 170, Sandefjord • Tlf: 33 45 01 35 Å p e n t : H v e r d a g e r 0 9 - 1 6 • To r s d a g L A N G Å P E N T 0 9 - 1 9 • L ø r d a g 1 0 - 1 4

9 5 4 7 1 3 2 8 6

8 3 1 6 5 2 7 9 4

7 4 9 1 2 8 6 5 3

5 1 6 4 3 7 8 2 9

3 8 2 9 6 5 1 4 7

Sudokuregler: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett eller loddrett eller innenfor noen av de ni boksene

• Hvert av feltene med 3x2 ruter (kalles regioner) må fylles med tallene fra 1 til 6. • Hver vannrett og hver loddrett linje må også inneholde alle tall fra 1 til 6. • Et tall skal ikke forekomme mer enn en gang per rad (vannrett og loddrett) samt region.

Stilig Selva spisestue Velg hvit som avbildet, nøttetre eller kirsebær.

6 2 7 8 9 4 3 1 5

Vestfold Blad, uke 10, 2013  

papirutgaven av vestfold blad, uke 10, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you