Page 1

Vi gir deg Vestfold

www.vestfoldblad.no Bluetooth teknikkpakke

Gjør et kupp på pakker til

kampanjepris 3.900,- + mva - Bluetooth handsfree - Stor kjørecomputer - Multifunksjonsratt i skinn

- Radio/CD RCD310 - DAB+ mottaker til radio

Caddy oG transporter

Parkeringsvarmer med fjernkontroll

kampanjepris 3.900,- + mva

et bedre resultat enn hva vi faktisk leverer, uten at det

Horten. Tlf.: 24 03 11 00 Tønsberg. Tlf.: 24 03 12 00 Sandefjord. Tlf.: 24 03 11 50 Larvik. Tlf.: 24 03 11 80

En tryggere, varmere og mer komfortabel arbeidsplass!

Vi kan ikke jukse oss til

avdekkes. Les ukens leder

Opplag: 92.600 – Størst i Vestfold!

side 2

SEPTEMBER oktober 2012  2013    uke 38  40    årgang 4 3

Høstspesial:

10 tips for en vellykket tur

SIDE 28-29

På jakt etter trofeene

Høgskolen i Vestfold:

Et kraftsenter

på kunnskap

Slik tar du de fineste høstbildene

• Bruker 850 millioner på kunnskapsutvikling. • Får den største teknologiutdanningen fra nyttår. – Noen sover i timen, sier dekan Duy-Tho Do, som mener høyskolen byr på kunnskapsinvesteringer bedriftene bør dra mer nytte av.

SIDE 10-11

Tid for tyttebærlikør!

Side 40

PUSSE OPP? ATIS BEFARING! VI GIR GR ger! Ny kurs? Bytt til automatsikrin Til kjøkken, bad, iliens sikkerhet - invester i fam

varmepumpe, etc.

9990,inkl.mva

.

Gjelder uansett antall sikringer per bolig/hytte.

post@andebu-elektro.no

3490,inkl.mva

.

il (inkluderer sikring, innt 16A) 10m kabel og stikkontakt

nger Spar tid og pe elektriker fra oss! - velg rørlegger og * én kontaktperson * ett tilbud * én faktura

33 44 10 53

SIDE 8-9

SIDE 24-25

Best på pris! Opplagsutstyr Motorbåtstøtte fra kr.

699,-

Høstkampanje!

Se våre gode tilbud: bestmarin.no

fra kr/mnd

Billeie 1.490,Vinterhjul inkludert. 2,95% RENTE

Tønsberg Tlf.: 33 21 05 62

Tillegg:

Service 3 år kr 299,-/mnd

KUNDEFORDEL:

21.400,-

Ford Fiesta Titanium 100hk EcoBoost bensinmotor, Active CityStop, ryggesensor, Ford SYNC, DAB, spoiler og mørke ruter kr. 224.900,- *

Holmestrand • Tønsberg • Sandefjord • Larvik

www.bilservice.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

2

Vi gir deg Vestfold

LEDERkommentar uke 39• 2013

«Rektor, du jukser!» Saboteres verktøyet for kvalitetssikring i skolen for å unngå tap av omdømme? Når skolene utøver press på foreldre til barn med lærevansker i forkant av Nasjonale prøver, kan det virke slik. «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skolen og skoleeieren et utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kunnskap til å ta informerte valg.»

ET VERKTØY. Utdanningsdirektoratet beskriver nasjonale prøver som et nyttig verktøy for pedagogisk utvikling og styring i skolen. Kvalitetsutvikling og kunnskap til beste for elevene ved skolene, en statustest i øyeblikket og et styringsverktøy for veien framover. Hvor trår vi feil, hvor bør ressursene settes inn? Nasjonale prøvers mål, er en god idé. Men det forutsetter at forståelsen av målsettingen også har sunket inn hos skoleledere og lærere. DRILLING OG SKREMSEL. Strengt tatt trenger ikke en eneste elev å få inngående kunnskap om svarene på egen prøve. Strengt tatt trenger ikke hver eneste elev som skal gjennomgå prøven drilles i tilsvarende prøver lastet ned fra nettet, eller bli utsatt for en tilnærmet skremmekampanje for å bli gode i nettopp denne prøveformen. «du kan itj skræm folk tel å bli go» er det nemlig en sannhet i. VOND ANNERLEDESHET. Der skolene skal få elevene skjerpet til å forstå andre typer tester enn de vanligvis møter, har foreldre måttet motivere med å forklare at prøven egentlig er en test av skolen. Det store spørsmålet vi stiller oss nå, er hvorfor skolene med ett er på tilbudssiden når det gjelder å søke fritak for elever med lærevansker av ulikt slag. Hvorfor er det et gode for skolen at enkelte elever holdes hjemme, eller får gyldig grunn til fravær ved Nasjonale prøver? Blir ikke antall elever med støtteundervisning vektet inn i skolens totale resultat? Hvorfor søkes

det ikke i stedet forlenget tid for elevene, slik at de, som ikke er ukjent med å bli behandlet som «annerledes», kan delta på lik linje som medelevene? Sist uke skrev Vestfold Blad om foreldre som opplevde press fra skolen, de ble sterkt oppfordret på ulike måter om å stille seg bak en søknad om fritak fra skoleledelsene.

PRESS. Etter publiseringen har flere foreldre tatt kontakt. De har opplevd det samme, helt inntil kveldstimene dagen før en nasjonal prøve. Foreldre har fortalt om barn som har følt seg satt utenfor, andre foreldre har blitt en erfaring rikere i et barn som følte seg inkludert. Eleven fikk tross en vanskelig og uvant oppgave en følelse av tilhørighet og samhold i klasserommet. Vi får håpe at ikke det kommer eleven for øret at hun eller han ikke var ønsket i nettopp disse skoletimene. At ikke det bygges opp en skyldfølelse for den enkelte skolens resultat. Vi ville tro at ved å inkludere alle elevene ved skolen, ville det resultere i en kvalitetsutvikling. Ressurser kunne blitt fordelt annerledes, ulike elevgrupper ivaretas bedre. En skolehverdag der hver enkelt elev fikk økt kunnskapsnivå. JUKS. Vi er mange som måles i jobben vår. Måles på hvordan vi utøver vårt fag fra time til time, uke til uke. Ressursbruk, kvalitet, resultat. Det kreves av oss, og om vi ikke tar resultatene til etterretning, må vi finne noe annet å gjøre. Vi må omstille oss når det er påkrevd. Vi kan ikke jukse oss til et bedre resultat enn hva vi faktisk leverer, uten at det avdekkes. Vi håper skoleledelsene går i seg selv, og bruker prøveresultatene konstruktivt til god utvikling av skolen. Hva skal vi med reformer og tiltak for et bedre skolesamfunn, om det jukses der kunnskapen skal spire og gis næring?

– Det driter jeg – Sett av tid til det spontane og magefølelsen, så vil produktiviteten øke, sier komiker og gestallterapeut Anders Martinius Tangen.

SENSOMMERTILBUD

samfunn Vilje, viljestyrke, arbeidsliv og kvinner var underliggende tema da NAV Arbeidslivssenter Vestfold for fjerde år på rad holdt seminaret «Helsefremmende Arbeidsplasser – mer enn en fruktkurv».

– Dere kan bli syke av det – Hvis dere får beskjed av overformynderiet om å telle skritt, så begynner dere å telle. «Rådmannen har bedt oss om å telle skritt skjønner du». Hvis rådmannen bare på tull sier at «nå skal vi hinke på jobben», så sier dere, «ok!», sier komikeren og illustrerer kvinner som hinker på scenen til rungende latter fra salen. – Dere er så pliktoppfyllende og gjør alt så riktig etter boka hele tiden at dere kan bli syke av det og ende opp med å sitte med ME hele gjengen. Så vær så snill og si «det driter jeg i» av og til!

MARKISER NÅ!

-30% Du finner oss hos MAXBO Ilebrekke, og i Sandefjord - Mosserødveien 44.

Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

815 00 004

Åpen kundetelefon 08:00 - 16:00

markisemannen.no Runar Sunneklep Lia Daglig leder 934 50 456 runar@ vestfoldblad.no

Redaksjonelle medarbeidere: Marianne Henriksen Ansvarlig redaktør 919 16 029 marianne@vestfoldblad.no

Caïssa Gjølberg journalist (i permisjon) 413 71 614 caissa@vestfoldblad.no

Vestfold Blad AS eier Vestfold Blad, en fri og uavhengig avis som distribueres til 92.600 adresser i Vestfold. Aktuelle nyheter publiseres hele uken på www.vestfoldblad.no. Postadresse: Vestfold Blad AS, Søndre Kullerød 4a, 3241 Sandefjord.

Tanita Wassås Kveinå journalist 952 33 503 tanita@vestfoldblad.no

Jakob Leth fotojournalist 472 47 419 jakob@vestfoldblad.no

Grafisk avdeling: Fast tilknyttede journalister:

Dag Christian Holm • dagchristian@me.com Ingrid Aune Westrum • ingrid@fjeldborg.no Marte Østmoe • marteost@gmail.com Tom Brodin • tom@brodin.no Svein André Svendsen Ida Kristine Holm • ida@vestfoldblad.no journalist/fotograf Sindre Lindstrøm Andersen, Kaja C. Jensen 901 82 530 Ønsker du kontakt med oss, kan vi alle sas@vestfoldblad.no nås via tips@vestfoldblad.no.

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig (i permisjon) nina@vestfoldblad.no Arild Melsom grafisk designer 902 58 140 arild@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

3

Vi gir deg Vestfold

Gjør tiltak for å styrke avisa

Horten

Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord

Larvik Kommunene over vil fortsatt motta Vestfold Blad.

Et av flere tiltak Vestfold Blad må gjøre for å sikre driften, blir å kutte distribusjonen i enkelte kommuner.

i!

– Det er aldri for sent å gi noe annet ut, for da kan du få noe annet tilbake. FOTO: TANITA W. KVEINÅ

– Det driter jeg i! – Kjære alle damer, spesielt i offentlig sektor, men også alle dere andre. Denne setningen må dere begynne å bruke mye oftere både i livet deres og i jobben, sier Tangen. Han mener kvinner må slutte å leve opp til alle andres forventninger. – Sånn 90 prosent av jenter i offentlig sektor sitter og masserer seg selv et eller annet tidspunkt i løpet av foredraget mitt, spøker Tangen, og legger til. – Jeg har det sånn at når ting setter seg fast i skuldrene, så har jeg gått over noen grenser i livet mitt. Jeg kan ha jobba for hardt, jeg kan gjøre ting jeg ikke kan stå inne for – eller prøve å leve opp til absolutt alle andres forventning hele tiden om å være så fordømt flink og pliktoppfyllende. Da setter det seg fast i skuldrene.

– Det er aldri for sent Tangen mener det kan lønne seg å vise mer av sine personlige egenskaper i arbeidslivet. – Ved å gjøre spontane og

merkelige ting, setter du i gang prosesser som du ikke kan overskue. Også på jobben. Og jeg tror vi har mye mer spillerom enn det vi egentlig tror. Du vet ikke hva som kommer i andre enden. Dette kan dere gjøre på jobben også, tørre å ta ut noen ting og se ting på en annen måte.

Sjefen i livet – Dette med å ta ut noen flere personlige egenskaper i arbeidslivet kan gi noe tilbake. Dere må kunne ta dere en dags pause både på jobb og fra jobb. Jeg mener ikke at dere skal ikke gå på jobb og si «det driter jeg i», men dere skal i noen større grad slappe litt av, og følge magefølelsen og ikke tenke så mye på hva andre synes og tenker. Du er sjefen i dette livet, og man har absolutt alle muligheter til å gi noe annet inn i en relasjon, så kanskje vi kan hente ut noe annet enn det vi er vant til. – Det er aldri for sent å gi noe annet ut, for da kan du få noe annet tilbake. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Til nå har Vestfold Blad blitt distribuert til 92.600 adresser i Vestfold, i tillegg til stativer i en del bedrifter og offentlige bygninger.

Fra 92.600 til 77.000

Som følge av omstillingsprosessen mediehuset er i, vil opplaget og distribusjonen reduseres til om lag 77.000. – Det innebærer dessverre at kommuner som Holmestrand, Re, Andebu, Tjøme og Lardal ikke lenger vil få distribuert Vestfold Blad, sier daglig leder Runar S. Lia.

Fortsatt fylkesblikk

Han understreker at det jobbes med å plassere ut flere stativer i området, og at den hver uke vil ligge gratis som en e-avis på internett. Vi jobber også med mulighetsbilde mnd. fulldistribusjon. – Vi vil fortsatt dekke hele fylket redaksjonelt, og være tilgjengelig og nyhetsoppdatert på vestfoldblad.no, forsikrer redaktør Marianne Henriksen. Blikket på Vestfold som en enhet, blir ikke mindre fokusert av at enkelte kommuner ikke får distribuert papirutgaven.  

Gratis, ikke veldedig

– Dette er selvfølgelig trist for de som hver uke har sett fram til å få avisa vår, men vi er en gratis avis og må ta konsekvensene av egen økonomi, sier Lia. Annonsesalg er den eneste

Annonseavdeling / mediekonsulenter: Elise Landa Omsland grafisk designer 951 00 821 elise@vestfoldblad.no

Per Poulsen KAM/forr.utvikler 918 19 210 per@vestfoldblad.no

Joyce Christine Øksenholt mediekonsulent 918 13 340 joyce@vestfoldblad.no

Silje Kristengård grafisk designer 902 58 140 silje@vestfoldblad.no

Elin Svendsen mediekonsulent 970 28 383 elin@vestfoldblad.no

Per-Olav Leth mediekonsulent 918 16 012 pol@vestfoldblad.no

plattformen avisen driver på, og økt annonsesalg kombinert med kostnadskutt vil sikre fremtidige utgivelser. – Vi er en gratis avis, men driver ikke veldedighet, derfor setter vi også vår lit til at annonsø-

Vi er en gratis avis, men driver ikke veldedighet. Runar S. Lia

rene ser verdien i å ha oss som en motvekt til en stor og dominerende aktør, sier Lia. Vestfold Blad har hatt alle kommunene i fylket, med unntak av Svelvik og Sande, som mottakere av avisa hver uke.

Runar Sunneklep Lia, daglig leder i Vestfold Blad.

endrer geografisk nedslagsfelt Fra uke 40 vil 77.000 husstander motta Vestfold Blad, mot tidligere 96.200. V  estfold Blad vil nå komme ut i Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og Larvik. Selv om opplaget reduseres, vil Vestfold Blad fortsatt ha 30 % større dekning i vårt nye område enn uadressert reklame. V  estfold Blad vil se på muligheten til å levere Nord-fylket en gang pr måned, eller når det foreligger kommersielle muligheter som for eksempel innstikk, temabilag etc. V  estfold Blad har fortsatt gunstige priser med tanke på dekningen i vårt område og nett. P  riseksempel: Helside til 14.000 u/mva gir en kontaktpris på 0,181 kr pr kontaktpunkt.

Ingen avis? Har du ikke fått Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring: 33

Dette har man ikke klart å gjøre kommersielt godt nok. – Prisene vi får i markedet er gjerne knyttet til dekningen lokale medier kjører, og da må vi tilpasse oss det, sier Lia.

46 20 00

Trykk: Nordby Grafisk AS

Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens og Tekstreklame-plakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55 • epost: pfu@np-nr.no.


4

Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser

”En råmorsom sparemotor –

Ford er geniale” Stein Inge Stølen, Autofil

”Ford EcoBoost kombinerer det beste fra to verdener – effekten fra bensinmotoren

”Selv om motorene blir mindre,

og momentet fra dieselmotoren.”

gjelder det heldigvis ikke kjøregleden.”

Terje Ringen, Bilnorge

Terje Bjørnsen, klikk.no

Ford Focus Fra kr

237.900,-

fra kr/mnd

Billeie 1.770,-

Vinterhjul inkludert. 2,95% RENTE Tillegg:

Service 3 år kr 299,-/mnd

KUNDEFORDEL:

21.700,-

Ford Focus Sport 125hk EcoBoost bensinmotor, 16” alu.felger, rygge- og regnsensor, Ford SYNC og DAB kr. 253.500,-*

*Årsavgift kommer i tillegg. 1,0 EcoBoost: CO2 fra 109-117 g/km. Blandet drivstofforbruk fra 0,47-0,51 l/mil.SYNC-teknologien er ekstrautstyr, og funksjonaliteten forutsetter en kompatibel mobiltelefon. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud. Etableringsgebyr inkl. mva. kr 4.563,-. Termingebyr inkl. i månedsleie inkl. mva. kr 119,-. Km 45000/36 mnd. Forskuddsleie inkl. mva. kr 39.900,-. Totalleie inkl. mva. kr 103.620,-

VÅRE AVDELINGER // Tønsberg Stoltenbergsgt. 54 T: 33 30 77 77

//Holmestrand Hvittingfossv. 151 T: 33 05 46 60

//Sandefjord Nygårdsveien 79 T: 33 48 23 00

//Larvik Sagveien 2-4 T: 33 13 66 66


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

5

Vi gir deg Vestfold

Eplekjekk

høst HØSTKOS

– Nyyyydelig! De andre studentene rundt voksdukbordet fråtser i saftige pizzabiter. Når maten er fortært, ønsker de seg oppskriften. – Deres egne matrester, svarer jeg triumferende. Jeg har jaktet bakerst i det kollektive kjøleskapet vårt og gravd fram de deiligste rester. Til frokost disker jeg opp med ferskt brød og serverer nykokt eplesyltetøy til. – Jeg var på slang i går, proklamerer jeg og slenger med hestehalen. Nei, dette var ikke mens jeg gikk på BI. Jeg har aldri gått på BI. Heldigvis. På gymnaset lurte læreren min på om jeg hadde dysleksi også i matte. Med en slik diagnose, som en lenke rundt høyre fot, dreier verden mot venstre. Fra blått til grønt. Jeg leste kultur, og fikk lære at det er mye god økonomi i det å være fattig. Dårlige kår kan til og med avle gode holdninger, sterke prinsipper og høye verdier. Eller også kan det gå over styr. Under studietiden delte jeg hybel med en forfatterstudent. Han eksperimenterte ikke bare med setninger, men også med næringsinntaket. Hvor lite energi trengte han for å overleve dagen? Svaret visste seg å være tre peanøtter og en pils. Til slutt var han så mager at vi andre passet på å ikke renske dusjen for hår, nettopp for å spare han fra drukningsdøden. Godt var det. I ettertid har fyren høstet både stipendier og priser. Hans litterære trofé er en tynn, men akk så intrikat diktsamling. Minner fra studentlivet hand-

ler om sparing, restemat og nedfallsfrukt. Det handler om en ny start. Nye muligheter. Selv tjue år etter endt skolegang, sitter skolesyklusen fortsatt i ryggmargen. Fikk jeg bestemme, ville jeg lagt nyttårsaften ved skolestart 18. august. Hva med 1. oktober? Nå som det begynner å bli mørkt om kveldene, kunne det gjort seg med en skikkelig fest. Jeg synes naturen fortjener en feiring, en bekreftelse på vår takknemlighet. Standhaftig presser september den siste safta ut av sommeren, gir jernet og spurter i mål. Høsten giver løs med krutt og pistoler. Det gnistrer i fargerikt løvverk og det smeller heftig fra gevær. Jakten er i gang. På skolen og universitetene starter jakten på nye venner. Nye kjærester. I skogen starter jakten på bukk og due. Vi jakter på de rødeste tyttebærene og skatter fra loppemarkeder. Vi høster inn klenodier og funn, fyller fryseboksene, fyller sjelen med de siste restene av sommersol, fyller skapene opp med nye klær som skal bekrefte hver image og identitet, fyller notatblokkene med nye visjoner; bruk mindre, snu på flisa, del med andre, reis lett og lev enkelt. Pang! Startskuddet går for en ny høst. En eplekjekk tid i skjæringspunktet mellom en død sommer og en kald vinter. Alt er på hell, det er likevel nå det begynner. Det er høstens håp. Høstens gaver, frukt, bær og kjøtt i fryseboksen, smalhals, havregrøt og nydelig pizza med topping av restemat.

Hos Hitz optikk blir du godt tatt vare på! Vi tilbyr alltid: ■ Fordelsprogram på briller med store rabatter! ■ FRI service på brillen!

Marthe Østmoe

■ Synsprøverabatt for faste kunder og barn! ■ Hjemmesynsprøve! ■ Kun optikere på jobb! Optikerne Lill-Guro og Peter Hitz

Øvre Torggt.1, Larvik • Tlf. 922 83 273 • www.hitzoptikk.no • larvik@hitzoptikk.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

6

Vi gir deg Vestfold

– Det er generelle regler for påkledning, opplyser Lill Pedersen, men sier samtidig at individuelle hensyn må tas. Noen liker ikke kunstfiber og må ha ull. Andre reagerer på ull. foto: Marte Østmoe

FOTO:SHUTTERSTOCK

Det finnes ikke dårlig vær Høsten er en eksplosjon av gode naturopplevelser – så sant du har kledd deg riktig. HØSTKOS Lill Sørensen har jobbet på Fritid og Villmarkseffekter Larvik i 12 år. Hun både jakter og fisker og vet hva godt utstyr kan bety. padler hun og driver med isfiske og fluefiske. Turentusiasten slår et slag

for den gode, gamle brynjetrøya. Trøya har små hull som gir isolerende luftlommer. Er det kaldt, kan det være nødvendig med en ulltrøye eller langermet sportsundertøy mellom brynjetrøya og ytterjakka, kanskje også en tykkere genser i fleece eller ull. Lagene innenfor jakka

skal holde deg varm, mens Gore-Tex fungerer snarere som en folie, holder vann og vind ute og sender kulda tilbake. Gore-Tex er laget slik at fukt slippes ut, men holdes den ikke ved like, kan denne effekten forsvinne. Blir jakka våt, vil den snarere fungere som en sperre og holde fukten inne. Resultatet er at du føler deg svett , klam og våt og kan i verste fall bli kald.

Pass på skoene Jakker og bukser må impregne-

res, det samme gjelder skotøyet. Impregneringen gjør at dampen siver ut av membranene. Her er det nødvendig med en ullsokk som også puster. Bomullsokker holder på fukten og gir en klam, kald fot. Puster ikke skoene, vil svetten stå og banke på innsiden av membranen. – Bruk gjerne ullsokker hele året, oppfordrer Lill, som også kan anbefale sokker laget av en kombinasjon av ull og polyester.

Ut med bomull

Høstens klær for deg som er i ung i hodet og voksen i kroppen! Velkommen til en hyggelig handel i Larvik Prinsekvartalet, Larvik Tlf: 33 18 21 70 • hannesmote.no

Superundertøy er blandingsprodukter som fungerer godt. Noen produsenter selger nå korte og lange trøyer i samme pakke. Skal du sitte stille, raste eller fiske, er det alltid lurt å ta med en ekstra tykk genser i tillegg. Dette kan være fleece eller ull. Ofte er fleecegensere lettere å bære, men ullgenserne er unike fordi de holder på varmen selv i våt tilstand. T-skorter i bomull er bannlyst. Bomull tørker seint og puster ikke i våt tilstand. Har du våt t-skorte på og blir utsatt for vind, blir du straks grøssen og kald. Bomull kan til nød gå an som longs under en vindbukse, men også her anbefales superundertøy eller ull, eller også begge deler. Nettingbukser isolerer og er det ekstra kaldt kan det være nødvendig med en ullbukse utenpå denne, deretter en bomull- eller polyesterbukse utenpå. – En Gore-Tex-bukse kan brukes uten undertøy om sommeren, mener Lill, men blir det kaldt, er det ubehagelig å ha det relativt harde stoffet rett på hu-

den. Med dårlige klær, blir det ikke en god tur. Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

Kle deg fornuftig: Lag på lag: Mange tynne plagg anbefales framfor store tykke klær. Høsten er lunefull, men kan også by på varme timer. Kler du deg i mange lag, kan du skifte i takt med temperaturen. Høye eller lave fjellstøvler? Normale fjellstøvler går litt over ankelen. Velger du en lavere sko, kan du med hell bruke en gamasje for å beskytte eventuelle bare legger mot kvist og lyng. Lavere sko med stiv såle er gode til tur i skog og ullent terreng, men duger dårlig i ut og på fjell. Sko med vibramsåle tåler et tøft underlag og er vridningsstiv. Ull eller sportsundertøy? Ull holder varmen selv om den blir fuktig eller våt og tar ikke lukt. Sportsundertøy kan virke lettere i sekken, men lukter fort svette. Undertøyet kan med enkelhet luftes og trenger ikke vaskes etter hvert bruk. En nettingtrøye gir et ekstra isolerende luftlag og virker både lett og varm. For kvinner finnes det også BH i ull eller som sportsundertøy. Dette er en gave til dem som går harde toppturer og eller fort blir svette på overkroppen. Med en ulltopp holder du varmen. Bukser: Bukser av en blanding av bomull og polyester anbefales, disse tørker lettere enn rene bomullsbukser.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

Tine. 6 varianter. 125g. Pr pk. Pr kg 80,00

10

00

GÅRDSEGG Prior. L2. Pr pk Pr kg 22,06

BRUS 1,5 L

Coop. Assortert 1,5l. Fra 6,67/l. 1 stk fra 20,90

TØRKEPAPIR 2 PK/ TOALETTPAPIR 4 PK

Coop. Assortert Pr flaske. Pr l 6,67

10

JUICE

Serla. Pr pk. Pr 100 m 26,79/7,50

00

15

00

+ pant

BOG

BIG ONE PIZZA

Terina. 325 g. Fra 46,15/kg 1 boks 31,20

6 varianter. 580g. Pr stk. Pr kg 64,00

2 30

40

FOR

00

4 100 FOR

KREMOST

8 80 FOR

30

annonser

MASKINOPPVASKMIDDEL.

YES. 20 stk. Fra 1,25 pr vask. 1 pk 52,50

Inkl. digital bakevekt

DOLCE GUSTO KAFFEMASKIN EDG 200B

299

399

1790

Sandefjord 9-21 (20) Prisene gjelder t.o.m. 28. september. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

coop.no

Nyhet!

KJØKKENMASKIN

KM630

Fokserød 33 42 12 50 Gratis parkering • kafé Coop Kiosk • Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Billig storhandel storhandel Billig

Lanseres torsdag 26. september FIFA 14 For XBOX og PS3 Pr stk

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler!

coop.no

7


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

8

Vi gir deg Vestfold

PÅ KRYSS OG TVERS - UKE 39

✂ ✂

✂ ✂

NYE FRONTER PÅ DITT KJØKKEN NYE FRONTER ELLER HELT NYTT KJØKKEN Bytt kun skuffer, dører Byttbenkeplater. kun skuffer,Passer dører og og benkeplater. Passer alle kjøkken. Lager også allenye kjøkken. også skap iLager tillegg. nye for skap i tillegg. Ring hjembesøk! Ring for hjembesøk! Meget gode tilbud på Meget godehvitevarer. tilbud på intergrerte intergrerte hvitevarer.

25% RABATT 25% RABATT PÅ MALTE FRONTER

MALE

GJER- FOR- HØSTYRKE HYLLER RIGKNARK LATT MÅNED

Vi fører også kjøkken Vi fører også kjøkken og bad fra Vi fører kjøkken ogogså bad fra og bad fra

Tlf. 33 1963 26 188 90/ Tlf. 926 926 63 188 Tlf. 926 63 188

KONKURRANSE

GODS

HYTTE

OVERSETTER

FORTE SEG

SMØRE TYKT PÅ

HØSTTEGN

UTESTED LEGE

SPINKEL

STABEIS BEGÅ

NESEPLAGE TRIANGEL

TYSK ELV UKLAR

GAFLE I SEG OND

VÅPEN

MOROSAKER BEGREDELIG

PSYKE HERJE

DANS PAPPA

UTBLI ILDNE METODE DANNE FORLIKT UNNTAK

SKRAL DRØM GLØDE EMBALLASJE ØL

ØREFIK TIDSFORDRIV

UTVIDE

VÅPEN

REPA- FANTOM RERE AVGÅTT

MAMMA ??? SPEKULERE

POESI

ALPEBLOMST INDRE ORGAN

SIDEN FUGL

www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

SYNS- HÅVER BÅT- TILHENMÅTE INN FIRMA GERE

FIN ENSLIG MORO FEST KVINNE STAMFAR

PÅTlf. MALTE FRONTER 33 19 26 90/ Tlf. 900 69 366 366 Tlf.900 9006969 366

AURA

VISER VEI SYNKE

VESTFOLDKOMMUNE

NORMALE

LAND SENGETØY

SKRED KORT PEKE PÅ VANNPLANTE FJELLLAND

TJENER

Løsning på kryssord

AVISPUBLIKUM

SKEPTIKER

uke 38 side 45

HÅND- ORDTAK SETTE

GLEFSET

ER DE BESTE I

ARVEANLEGG

Høstfest!

LagersaLg - gjør et kupp i dag! En mengde høst- og vinterklær til barn, dame og herre til superpriser!

Outlet – samme inngang som jYsk på pindsle i sandefjord

RÅ PRISER!

10 I LONDON


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

9

Vi gir deg Vestfold

Kle barnet ditt riktig Ingenting er mer behagelig for små barn enn å løpe naken rundt på stranda om sommeren, eller leke i shorts og t-skjorte i gata en sommerkveld. Det å kle barna om sommeren er enkelt, men å kle dem riktig om vinteren kan være litt mer komplisert. Det står skrevet mye, men hva er riktig? Her er noen tips som kan hjelpe litt på vei.

TØYVETTREGLER: 1. lag

2. lag

3. lag

Ull-/Superundertøy

Ull-/Fleecetøy

Parkdress

Innerste laget mot kroppen bør være tynt, tettsittende og kunne transportere fukt vekk fra kroppen. Ull er det beste. Nye ullplagg er laget av finere ullslag og klør derfor ikke. For barn som reagerer på ull, er superundertøy et godt alternativt.

Mellomplagget bør også være fukttransporterende, samt ha en isolerende evne. IKKE bomull (eks. collegegenser og dongeri). Ull- og fleecetøy er veldig gode alternativer.

Har man to lag med klær under, holder det fint med en parkdress med ull- eller fleecefôr. Er det i tillegg avtagbart, har du en parkdress som kan brukes året rundt. Nye, tekniske dresser har bedre bevegelighet, er mer vann- og vindtette og er fukttransporterende

Kilde: www.stormberg.no

JIPPI LEKELAND Klatrestativ, 4 etasjer Småbarnsavdeling Minihåndballbaner Minifotballbaner Café Sportsbutikk Stillerom, gratis WiFi 4 bursdagsrom Spillmaskiner (Air hockey, minibowling, m.m)

Velkommen til Jippi Lekeland – alltid noe å glede seg til!

RABATTKUPONG (klipp ut)

Høstferietips:

TA MED BARNEBARNA TIL JIPPI LEKELAND Mandag t.o.m. torsdag i uke 40 har vi spesialtilbud til alle besteforeldre som tar med barnebarna til oss på Jippi Lekeland. Klipp ut rabattkupongen og få kaffe & wienerbrød til kr 10,– ÅPNINGSTIDER mandag–fredag 14–20 | lørdag–søndag 10–19 | helligdager 10–19 INNGANGSPRISER 0–1 år GRATIS | 1 år 50,– | 2–16 år 135,– | voksen (fra 16 år) GRATIS

KAFFE & WIENERBRØD KR 10,– Hoppeslottparken er åpen i høstferien! VB/39

Jippi Lekeland Hegdalveien 59-67 3261 Larvik Sentralbord: 33 13 82 40 E-post: jippi@larvikhk.no E-post bursdag: jippibursdag@larvikhk.no Følg oss på Facebook www.jippilekeland.no

Foto: Mats Grimsæth

OBS: IKKE bruk bomullsplagg, dette holder på fukten og blir fort kaldt. Ull holder på varmen selv om det blir fuktig.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

10

Vi gir deg Vestfold

God jakt går i arv Bård og Vetle Lanner har noe å slektes på. Pappa Bjarne har drevet jakt hele livet. Det samme har hans far. Også hundene deres Storm og Pluggen har nese for jakt og dessuten gode gener. HØSTKOS – Vi fikk nettopp vite at far til Jämthunden Storm, nettopp har holdt stålos på en bjørn i hele sju timer! Når Bjarne Lanner fra Nevlunghavn snakker om jakt, snakker han like mye om hund. Annen hvert ord er et faguttrykk. Ordet «stålos» må Bjarne forklare: – Stålos er når bikkja følger etter et bytte og forsøker å holde den innenfor et visst område mens han venter på jegeren. Bård legger til: – Ganglos er når bikkja følger etter byttet. Så sant de får anledning til det, presser han og tvillingbroren Vetle, inn noen faktaopplysninger. Guttene på 12 år har full over-

sikt over når de ulike jaktsesongene begynner og når de slutter. – Rådyrjakta begynner nå den 25. september, informerer Bjarne. Setningen blir fullført av Vetle: – Jakta varer til 23. desember.

Ingen jakt uten bikkje Jakt er familiens hovedbeskjeftigelse. Det vil si, det er bikkjene som driver dem. Hver dag går de tur rundt Mølen eller også tar mamma Lisbeth med seg bikkjene på joggetur. Pluggen er en elghund av typen Basset, Storms slekt er fra Sverige. Han er en Jämthund og er helst med på rådyrjakt. Begge hundene er under året og fortsatt valper. – Jeg er forferdelig spent, innrømmer Bjarne og vet ennå ikke hvordan de vil fungere når

det virkelig er alvor. I løpet av høsten har hundene virkelig fått trent seg. For å utfordre både hund og eier, har familien Lanner leid et terreng i Kongsberg. Med det samme båndtvangen var over, 21. august, har Pluggen og Storm fått 20 såkalte ”slepp” hver. Hundene får springe, snuse, jakte, finne og signalisere om at byttet er funnet. – Det som er spennende med

Idet du skyter, er jo jakta ferdig! jakt er å ha egne bikkjer og se hvordan de arbeider, forteller Bjarne som synes at treningen før jakta er minst like spennende som selve skytingen. – Idet du skyter, er jo jakta ferdig!

Europas beste Bjarne setter hundene sine høyt og tror de forstår rollen sin, men ikke før til neste år kan eieren virkelig begynne å forlange dressur og lydighet. Veien dit kan være lang. Som eier må han

være konsekvent og bestemt. – Jeg er opptatt av å være rolig og ikke kjefte. Så har jeg bestandig en godbit i handa. I fjor var Lanner uten bikkje, alle var enige om at det var stusselig. – Vi lånte to, legger Vetle inn med sindig stemme. Kanskje er det nettopp guttenes sindighet som gjør dem til gode skyttere? Foreløpig skyter de kun på leirfugler, sammen med seks andre ungdommer i alderen 1015 år, utgjør de Juniorlaget i Brunlanes jakt- og fiskeforening. Fra våren av, blir deres nye trener 20 år gamle Sondre Torp. Vetle og Bård synes ikke det er en ulempe at de er i slekt med Sondre og at han dessuten er deres nærmeste nabo.

Skyter blink – Det er viktig å ta med seg de unge, bemerker Bjarne som selvsagt er stolt over å tilhøre et jaktlag med medlemmer som konkurrerer på Europatoppen. – Men det er sportsskyttergruppa det da, informerer Bjar-

Jakter på den gode opplevelsen: Når Bård, Vetle og pappa Bjarne Lanner snakker om jakt, snakker de like mye om hund. I år er Storm og Pluggen med dem på jakt for første gang. foto: Marte Østmoe

ne og klør de to hundene sine bak ørene. For denne familien er det ikke medaljene og pokalene som gjelder. Samspillet med hundene er nummer en. Deretter er det en fordel å være tålmodighet og i god fysisk form. Når Bård og Vetle er med på jakt, fungerer de som bærere, eller henter byttet. Guttene kan både flå og partere, og selvsagt setter de også pris på en skikkelig kjøttmiddag. Bård foretrekker rådyr. Vetle liker både rådyr og and. Men skulle de velge hvilket dyr de skulle skutt, måtte det bli en elg. En stor elg som kunne brukes som trofé på veggen. Tvillingenes jaktinstinkt vekkes. De har det i blodet, i ryggmargen og i det skarpe blikket. I øynene deres er intet dollartegn, men ei rund skive med rød blink. En dag skal de skyte noe stort.

Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

11

Vi gir deg Vestfold

Storm er en Jämthund fra Sverige. Han er fortsatt bare en valp og en villstyring, men har god stamtavle fra begge sider. For ikke lenge siden var Stoms far med på bjørnejakt i Nord-Sverige. foto: Marte Østmoe


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

12

Vi gir deg Vestfold

En stor hjortebukk er felt. På en måte et dramatisk bilde, men samtidig en helt naturlig situasjon. Ungene og hunden følger med på utvommingen av dyret.Viktig at alle blikk er vendt mot der det skjer.

Ved å ta bilde på litt lenger lukkertid får vi fram farten i vannet, som «fløte». Et bilde med få elementer - det enkleste er ofte det beste. ALLE FOTO: JAN GRØNSETH

Jan Grønseth i høstlig landskap på Øst-Grønland.

Jakten på høstfargene Høsten gir flotte motiv og farger. Hvordan skyte de beste motivene? Fotograf og forfatter Jan Grønseth har jobbet som naturfotograf i 25 år. Han deler sine beste fototips. HØSTKOS Høsten er Jan Grønseths favorittsesong. Nå er det mye å ta tak i, lufta er rein og fin, kanskje ligger tåka som et slør over vannet eller åkeren, et rådyr krysser traktorveien, bærene stutter av vitalitet og bladene er vakre og fargerike. – Ta gjerne bilder av naturen slik den er, men det er også effektfullt å ha mennesker med, råder Jan. Når det er mennesker med i bildet, blir motivet mer tilgjengelig, det vekker lengsel og følelser. Den som ser bildet tenker kanskje; – Nå, der hadde det vært fint å være! Jan Grønseth, som lever av å fotografere, velger gjerne å por-

trettere mennesker, og særlig barn, nettopp i naturen. Han tar hele mennesket med i bildet, eller også bare ei hand som holder en klase røde tyttebær. – Når du bare tar med handa og ikke deler av armen, forstyrres vi ikke av tanker om hvem som eier den handa, men får i stedet fokus på bær og hud. Ofte vekker dette mange gode følelser.

Gamle minner Før bildet skytes, må fotografen være skjerpet og på plass. Hva er det du ønsker å formidle? Ønsker du å vekke en spesiell følelse hos andre? Eller tar du bildet bare for din egen del? Jan Grønseth gjør oss oppmerksom på at fotografens følel-

ser for motivet i mange tilfeller kan overskygge evnen til å vurdere om bildet er godt eller ikke. Kanskje tar du et bilde fra et sted der du har gode minner og derfor synes at bildet er spesielt godt? Spør deg selv: Vekker motivet de samme opplevelsene hos andre? Før du eventuelt leverer bildet inn til en fotokonkurranse, er det lurt å rådføre seg med andre. Hør med 2-3 personer om hva de synes. Det bildet de liker best, er ikke alltid det samme som fotografen liker selv. Det behøver heller ikke være det beste bildet rent teknisk. Jan Grønseth setter kameraet i en fotobag på magen før han går ut i naturen. Han er alltid på jakt. På jakt etter det beste motivet.

Jan Grønseths beste fototips • Lyset er alltid det viktigste. Best er det på morgenen eller kvelden. Om morgenen er lufta fortsatt fuktig etter natten. Kanskje er det dugg på bær, blomster og blader? Om morgenen er det også lite vind og du oppnår fine speilinger i vann og hav. • Ha alltid kameraet klart, gjerne i en bag på mage. Hold det i hånden og ikke i sekken! • Utnytt regnbygene, når været letter og sola titter frem, er det ofte fint lys. • Fang vinden i bladverkene, eller løv som dupper på vannflaten. • Budskapet kommer lettere fram når du konsentrer deg om å skildre en eller to ting. Ikke ta med for mye! • Jobb med motivet i forkant, tenk deg om og prøv ulike alternativ. • Benytt ulike perspektiv og vinkler. Legg deg ned i gresset eller skyt motivet fra høyden. • Bruk gjerne stativ, bildet blir da skarpere. • Bli kjent med ditt favorittområde. Ta bilder, studer dem og gå tilbake for å ta et bilde som er bedre. Ta gjerne det samme motivet på ulike tidspunkt på døgnet eller også på en annen årstid. • Naturbilder kan ha godt av mennesker i motivet, enten som små prikker i bakgrunnen, eller også sentralt i motivet. • Bruk gjerne innslag av mennesker, som en hånd som holder en klase tyttebær eller en fot i sanda.

Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

• Skal du levere et bilde inn til en konkurranse, lag et panel som kan bedømme bildet og gi deg ærlig, konstruktiv kritikk. • Er det bilder du er spesielt fornøyd med, la dem ikke forbli inne på PC-en men forstørr dem opp og bruk dem som personlige gaver.

www.opplevvillmarka.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

13

Vi gir deg Vestfold

Innerdalstårnet i Trollheimen. De bratte fjellveggene i tåke gir dramatikk. Og spenning - hva finnes bak, hvor er toppen?

Der skulle vi gjerne ha vært – tenk å kunne stappe bærene i munnen eller legge dem i spannet! Rotet i bildet med ei hånd i bakgrunnen, noe av en sekk og et hundebånd kan forstyrre, men kan samtidig menneskeliggjøre bildet og det blir ikke kunstig oppstilt.

I en lun solvegg på ei seter i Trollheimen falt jeg helt for disse to. «Som hund og katt» heter det, men her er det fred og harmoni.– Viktig at de har blikket litt fra hverandre, understreker at de er trygge på hverandre. Ved bilder av dyr er det alltid viktig å se øynene klart, blikket vårt søker dit. 

-25% på alt Triumph-undertøy Tilbudet varer 25.-28.9.13

Velkommen til

Kongegt 27 Larvik Tlf 33 18 13 20


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

14

Vi gir deg Vestfold

Litt av markens grøde.

Hele familien deltar på innhøsting.

Gartner Erlend Wagle vanner det som er klart til å settes ut på åkeren.

Grønnsaksuksess Mens mange bønder må se seg nødt til å legge ned gårdsdriften på grunn av omsetningssvikt, er det kø på andelsgården Holt. HØSTKOS – Andelene for i år har solgt seg selv, så det er stor interesse for dette, og det finnes allerede en venteliste for folk som vil være med neste år, sier Lone C. Haugland, fra Naturvernforbundet i Vestfold. Holt gård i Undrumsdal er en av to gårder i Vestfold (ni på landsbasis) som driftes på denne måten. Som andelseier betaler man en fastsatt sum i begynnelsen av

 

saker er et stort privilegium i dagens samfunn, sier Haugland.

Deler overskudd og risiko

vekstsesongen, på Holt er prisen 2.500 kr for en voksen. Andelseierne får anledning til å påvirke hva som skal dyrkes det året, og når innhøstingstiden har kommet kan man høste det man har behov for utifra antatt forbruk for en uke. – Mange forbrukere ser verdien av å la barna sine få kjennskap til hvor grønnsakene kommer fra, at de ikke vokser i hyllene på butikken. Dessuten, det å ha jevn tilgang på dagsferske økologiske, kortreiste grønn-

Etter kort tid ble det i år 60 andelsbønder på Holtet gård, de kan nå nyte økologisk, kortreiste og ferske grønnsaker. Og det er ikke bare grønnsakene de deler med bonden, men også risikoen, for tilgangen på grønnsakene styres av utfallet på avlingen. – Blir det mye dårlig vær eller tørke vil avlingen bli mindre, mens på et rikt år, slik det er i år, vil det være overflod av ferske, kortreiste og økologiske grønnsaker rett fra gården, sier Haugland.

SVANSTUL hyttefelt

-

600 m.o.h.

Høstutsikt fra en av tomtene –Gaustatoppen lengst bak til høyre

Populært tilbud

medlemmet i Naturvernforbundet i Vestfold mener det er mange fordeler for bonden å drive slik. – Mange bønder ser seg nødt til å legge ned gårdsdriften pga omsetningssvikt, men andelslandbruk er et reelt alternativ til glede for alle parter. Dessuten har bonden glede av å kjenne de menneskene han produserer mat til, og forbrukerne setter pris på å vite hvor maten kommer fra.

Det er ingen tvil om at folk setter pris på tilbudet, og etterhvert som tiden har gått er det blitt 60 andelsbønder på Holt gård som nå får høste av et bugnende matfat på åkeren. For med et rikt sosialt liv på gård, med et levende gårdstun, masse dyr, en café med brødovn og åpen gård på søndagene er dette noe folk virkelig har fått øynene opp for.

Ønsker flere andelsgårder Nå ønsker naturvernforbundet i Vestfold å komme i kontakt med flere økologiske bønder som kan tenke seg å drive gården sin på denne måten. For styre-

RUTH MONFORT tips@vestfoldblad.no

ditt hytteparadis i villmarka!

i Telemark ½ times biltur fra Skien…

Spektakulær vinterutsikt mot Lifjell og Gaustatoppen lengst bak til høyre

ditt hytteparadis i villmarka! Nå 24 tomter solgt! Ønsker du å få tilsendt prospekt eller avtale tidspunkt for en uforpliktende privat visning?

NÅ legger vi ut NESTE FELT!

Vestvendte tomter med panoramautsikt til Lifjell og Gaustatoppen! • Ingen byggeklausul

Selveiertomter id med Solhytten gir vi• første Vestfoldkunde

Mer info svanstul.no.

spesialpris på tomt og hytte!

• Helårsdestinasjon – like fint sommer som vinter infrastruktur med vei, vann, avløp og til tomtegrense

• tomtetilbud: Moderne rne for mer informasjon om ikling AS fibernett nnholt Andersen 848 e-post: msa@l-fossum.no

 

Benytt kontaktskjemaet på svanstul.no

Ta gjerne kontakt for en hyggelig tomteprat: Svanstul Utvikling AS v/Mette Sannerholt Andersen E-post: msa@fossum.no • Tlf. 951 20 848 www.svanstul.no

     


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 15

se etter vår nye kampanjeavis i postkassen FØLG OSS PÅ

- 7. OKTOBER KAMP. PERIODE 25. SEPTEMBER

FACEBOOK.COM/MOBELRINGEN.

NO

diaBlo soFa cit. Leveres 3-seter med divan. Stoff Salsa antra 235 cm. også i Salsa gråbrun eller grå. B

intRoPRis

4.995,95,Pris etter 7.oktober 7.9

t!

nYHe

oPal tePPe Twistet heatset. Farge grå. B160 x L230 cm

1.599,-

odessa HJøRneBoRd Glass. B 70 x L 70 x H 45 cm

2.395,

1.999,-

caPella

villaGe

delta leGend Hvilestol

GeneRal BoRdlaMPe General skjerm. Krom/sor t, Sort bomull

-20%

-20% PRis

intRo Stol før 12.295,-

Kun 9.835,-

SiDe 2

SiDe 21

Møbelringen Larvik Tlf.: 33 18 19 14 Møbelringen Sandefjord Tlf.: 33 45 16 60 Møbelringen Tønsberg Tlf.: 33 38 11 11

Pris etter 7.oktober 3.795,-

nÅ 2.995,rin ge n.n o bel mØ w. ww

SiDe 9

Møbelringen Horten Tlf.: 33 08 12 40 Møbelringen Holmestrand Tlf.: 33 05 11 55


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

16

Vi gir deg Vestfold

Tips til jakta på

loppemarked

Gjenbruk, redesign og Randi Selstad Winters ser det som en del av jobben å gå på loppemarked. Om nødvendig, skaffer hun seg gjerne barnevakt. Her har hun funnet et vakkert service fra Waawel.

• Forbered deg mentalt. Drikk mye kaffe før startskuddet går. Er du høy på koffein, øker det ytelsen. • Demp inntaket av alkohol dagen i forveien, det svekker konsentrasjonen.

Alle foto: Marte Østmoe

• Still opp mett, uthvilt og skjerpet. • Legg ikkevolds -prinsippet til side. Her det det først til mølla som gjelder!

lopper bare lopper. Det er jobben deres og de skiller strengt mellom redesign eller gjenbruk. Redesign er ting eller tøy som har potensial til å bli noe annet og få et nytt liv. En blomst fra en duk kan applikeres på en bukse, en kjole blir en veske og en bukse til en hatt. Gjenbruk er gamle ting som plasseres i en ny sammenheng, men som får beholde sin opprinnelig form og farge. I Randis produksjon av service, der hun pynter på, eller som hun sier «pimper opp» gammelt service, opererer hun også med en kategori kalt «Urørt». Dette er sjeldenheter som er fine i seg selv. Visjonen bak PimpMyPorcelain, er å ta vare på arvegods og eiendeler vi allerede har, men gjøre det til ditt og ta det i bruk. Motivet kan velges ut av kunden eller av kunstneren selv. I så fall ender du kanskje opp med et service med badenymfer. Her er det kunstneren selv som er modell.

• Sett opp håret i en praktisk hestehale eller flette slik at det ikke er i veien og gir deg et klart sidesyn. • Ta med småpenger. Glem de store sedlene hjemme. Pengene går sikkert til en veldedig organisasjon, men det er alltid lov å prute. • Ha pengene klare! Det er ikke den som først sitter i lenestolen som får den med seg hjem, det er den som faktisk betaler for stolen som går av med gevinsten. • Ta med et ekstra handlenett, spesielt hvis du skal handle porselen eller tunge varer. • Ved kjøp av møbler, møt opp med stor bil! • Ta ikke med deg for mye! De fleste av oss har mer enn nok av ting i kjelleren eller på loftet. Tenk deg om og vær realistisk: Klarer jeg å sette i gang dette prosjektet? Har jeg tid og kapasitet til å redde denne pinnestolen fra et liv med bare tre ben?

Haukeblikk på kapitalismen

• Har du barnevakt og latt barna bli hjemme, kjøp gjerne med deg en liten ting til dem. Lego er tingen! Det kan vaskes i maskin. En gave med hjem øker oddsen for at du får sjansen til å dra alene på loppemarked en annen gang. • Vær taktisk: Husk handleliste og gå til den viktigste avdelingen først.

Styr unna: • Sengetøy og undertøy er forbruksvarer og skal ikke kjøpes brukt. • Gå etter lukten, bruk din fine nese og kjenn om det er mugg i tekstilene. Loppemarkedlukt kan passere, men mugglukt går ikke ut og betyr at stoffet snart går i oppløsning. • Keramikk og porselen med skår har du antagelig nok av hjemme: Styr unna! • Kosedyr og lodne puter som ikke kan kjøres i vaskemaskin, er ikke å anbefale.

http://www.pimpmyporcelain.no https://www.verket-larvik.no

Høst er lopper. Lopper er høst. Randi Selstad Winters og Anne Kari Ramberg jakter etter de beste funnene. Loppemarked kommer foran alt. Det er en del av jobben deres. HØSTKOS Jakten etter de beste funnene starter alltid med et par kopper kaffe. Eller også flere. – Den mentale forberedelsen er vel så viktig som selve loppemarkedet, presiserer Randi og heller svart kaffe i porselenskopper av eget design. Venninnen Anne Kari benytter anledningen og kjenner på den røde og grønne heklede duken på bordet. Er det ekte? Håndarbeid? Jentene er i gang. Det er tidlig lørdag morgen. Høstens første loppemarked står på agendaen. Det er ingen tid å

miste. Står det mellom å få barnevakt til en kino, eller et loppemarked, velger de loppemarked. Nå har de to timer til rådighet. Jakten kan begynne.

Jobber med lopper – Jeg er ute etter en tallerkenhylle, proklamerer Randi og har for sikker hets skyld allerede ringt arrangøren av loppemarkedet. Har de tallerkenhyller? I så fall, i hvilken avdeling skal hun lete først? Randis problem er at tallerkenhyller er populære objekter. I det siste har de fått utvidet bruksområdet. Randi skal ikke

bruke den til noe annet enn nettopp tallerkenhylle. Hun er utdannet keramiker, men har begynt å redesigne porselensservice og trenger å vise produktene fram. En tallerkenhylle er tingen. Anne Kari leder kurs på Verket i Larvik. Tilbudet er for voksne som av en eller årsak ikke er i jobb, og Anne Kari veileder medlemmene i kunsten å sy om gamle klær og gi dem nytt liv, en ny sjanse. Begge damene er utdannet keramikere og passer på å peppe opp hverandre i jakten på nye ideer. – Å være venninne med deg, har vært et supert utgangspunkt for meg, skryter Anne Kari og ser intenst på Randi som svarer med samme mynt: – Du er skikkelig trena opp og super på å komplimentere!

Ulike kategorier lopper For Randi og Anne Kari er ikke

Startskuddet går. Køene er kilometerlange. Her begynner venninnen å snakke miljø. Randi var tidligere aktiv i Natur og Ungdom: – Det er et paradoks i dette, den viktigste beskjeden jeg har er at vi ikke må være så opptatt av ting! Målet er å gi allerede eksisterende gjenstander lengre levetid slik kan vi minske behovet for nye varer og jobbe mot den økende kapitalismen. Venninnen står skulder mot skulder i køen, likevel må de heve stemmen grunnet ivrige stemmer, støy og rop fra auksjonarius. – Vi må ha ting rundt oss som har en mening og som kan leve

Randi Selstad Winters visjon er å gi gamle ting nytt liv. Hun jazzer opp gammelt porselen med bilder av seg selv i badedrakt. Serien har navnet Badenymfe.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

17

Vi gir deg Vestfold

lekre lopper

På Verket i Larvik syr medlemmene nye kjoler av gammelt tøy. Struttende underskjørt kan være av gamle laken, skjorteflak eller tyll. Med Anne Kari Ramberg som veileder, vil kombinasjonen, fargene og fasongene ingen ende ta.

lengst mulig, repliserer Anne Kari. Sammen med mannen Ole, har hun møblert et helt hjem med funn. De er vakre, men har også en historie knyttet til seg. Mange av møblene har fått navn etter dem som har eid dem. Eksempler? Anne Kari er sikker i sin sak; hennes tre barn får en helt an-

nen respekt for objektene når møblene har et navn og en tidligere eier som på et vis følger med på lasset. – Ja, det følger en holdning til møbelet som barna mine plukker opp og fører videre. Dørene åpnes. Venninnen legger ikkevoldsprinsippet til siden. Her er det spisse albuer og

haukeblikk som gjelder. De beste loppene er snart deres. Etter en runde i deres verksteder, er tingene straks tilbake på markedet. Til salgs som noe helt annet. Noe helt nytt. Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

For venninnene Randi Selstad Winters og Anne Kari Ramberg er loppemarkeder en del av jobben deres. Rundt Randis kjøkkenbord, forbereder de seg mentalt: Sterk kaffe, en taktisk plan, handleliste, en praktisk hårfrisyre og nypussede briller. Iført fargesprakende er det mindre sjanse for at venninnene mister hverandre i folkemengden.

Åpningstilbud torsdag 26/9, fredag 27/9, lørdag 28/9

Morris daybed fra Kun torsdag: alle sofaer fra fogia -20%

-30%

alle ordinære varer -20% (gjelder ikke utstilte møbler) bestillingsvarer -10%

alle som handler for 500,- disse dagene er med i trekning av en alex sofa fra fogia.

møbler • interiør Moveien 53, 3215 Sandefjord, T: 33 48 07 47 – www.tinnieshus.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

18

Vi gir deg Vestfold Annette von Vuuren vokste opp i Nederland og i en hage med over 20 ringblomster. Også ved hjemmet i Tvetneåsen i Larvik, blomstrer ringblomsten, men denne får ikke stå i fred. Kronbladene gjør nytte for seg og brukes i salver som hjelper mot sprukken hud. FOTO: MARTE ØSTMOE

Høstens planter kan hjelpe deg Ryllik: Antiseptisk. Blomstene tørkes og brukes i te. Drikkes før måltidene. Hjelper mot fordøyelsen, hjelper deg med å svette ut feber. Løvetannrot: Hjelper for fordøyelsen. Blodrensende. Fersk rot kuttes opp i mindre deler og kan brukes i grønnsaksblandinger i pannen. Te lages av ferske eller tørkede blader. Brennesle: Hjelper mot høyfeber, allergier, hudproblemer og bronkitt. Nye skudd tas om våren. Toppene kan også sankes om høsten, tørkes og brukes som te eller legges i krukker med honning. Frø av brennesle: Hjelper mot problemer i skjoldbruskkjertelen og som avgiftning hvis du er forgiftet. Storborre: Mot stafylokokker og eksemer. Styrker leveren. Blomsten tørkes eller legges i 45% alkohol. God i kombinasjon med rødkløver. Rødkløver: Bremser kreftceller. Blomsten tørkes og legges i 45% alkohol. Legges i små flasker og inntas med dråpeteller i vann eller te eller under tunga. Eventuelt i kombinasjon med storborre. Ringblomst: Lindrer sprukken hud på hender og føtter. Kronbladene tørkes og legges på glass med økologisk olivenolje. Blandes med bivoks i dampbad. Salven kan brukes på tørr hud. Kamille: Virker beroligende, gir dyp søvn. Har en deilig duft og smaker best fersk fra egen hage.

Naturens apotek En urt kan hjelpe deg mot hele 20 plager. Leder av Larvik Urteklubb, Annette van Vuuren, er utdannet psykolog og har master i medisin. Hun har stor tro på urtenes virkning. HØSTKOS – I gamle tider var det kun urter vi brukte som medisin, opplyser Van Vuuren. – Dagens skolemedisin er laget ved hjelp av farmasøytiske fabrikker som har etterapet virkestoffene i naturen. Annette er utdannet psykolog samt Mr. i Medisin, hun vet mye om skolemedisin, men også hva medisiner ikke kan bøte. Pasienter som har vært igjennom en kreftbehandling kan eksempelvis ende opp med en sliten lever. Her anbefaler Annette en kombinasjon av urten storborre og rødkløver.

Bedre føre var

Annette van Vuuren tror på urtenes egenskaper som forebyggende medisin. – Velg det du liker best, oppfordrer hun. Er det en spesiell plage som du ønsker å kurere ved hjelp av urter, er det alltid lurt å bruke en urt om gangen. Drikk den som te, bruk en dråpeteller, legg essensen under tunga, legg urten på olje og eddik og bruk den i salater. Etter seks uker vil du oppdage om urten hjelper deg.

Best er brennesle Annette har selv problemer med hud og skjoldbruskkjertel. Til huden lager hun salve på ringblomst og rosmarin lagt på økologisk olje. Til skjoldbruskkjertelen bruker hun frø fra

brennesle. Det heter seg at brenneslen skal plukkes før St. Hans, men Annette mener at brenneslen kan plukkes så sent som i september. Fortsatt inneholder planten rikelig med virkestoffer. Bladene kan presses og en grønn næringsrik saft vil sive ut. Bladene kan også tørkes og brukes i te. Annette legger også brennesleblader i honning. Resultatet er brenneslehonning som styrker deg med rike mengder kalsium og magnesium og hjelper mot høyfeber, allergier, hudproblemer, bronkitt og menstruelle kramper – bare for å nevne noe. – Det må nok rikelige mengder til, opplyser Annette. Både når du sanker urter, tørker dem og bruker dem, er det viktig å være tålmodig. På en annen side skal en ikke se bort i fra at urtenes hurtigvirkning. Annette er nettopp ferdig med en forkjølelse, mye takket være geiteramsen. – Jeg tørket bladene, laget te og gurglet det!  

som enten har vært syke selv eller kjenner noen som er syke. Annette, som er fra Nederland, sådde som seksåring 200 ringblomster i hagen. Hun tror interessen for plantenes kraft allerede startet her. Ny kunnskap åpenbarer seg stadig. Hun syr sammen foredrag, oversetter engelsk litteratur om urter, eksperimenterer, legger på glass og lager sine egne medisiner. – Jeg håper det virker, det skader i alle fall ikke! Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

Geiterams: Hjelper mot hoste. Blomstene tørkes og brukes i te, eller gurgles. Skvallerkål: Rik på vitamin C. Kan brukes som erstatning for spinat. Friske unge blader smaker best. Johannesurt/prikkperikum: Hjelper mot lette depresjoner. Plantens øverste 10 cm med blomst, tørkes og brukes i te; eller så kan man bruke johannesurtolje som har stått og trekket i seks uker. Rosenrot: Balanserer deg. Planten vokser vilt, men er sjelden og beskyttet. Så den som frø selv og dyrk den fram.

Urtefakta: Når er urten på sitt beste? Om sommeren er de fleste nærings- og virkestoffer samlet i plantens blomst. Etter at planten er ferdig blomstret, finner du virkestoffene i stilk og blad. Om høsten, når planten gjør seg klar til å gå i dvale, senkes alle virkestoffene seg ned i roten. Roten til flere planter fordobles hvert år. Skal du bruke roten til en plante, er det best å vente til planten er minst 4 år gammel, mens storborrerot skal høstes første høst. Nå får du mer materiell og flere virkestoffer.

Tips når du leter etter urter: Enkelte urter er beskyttet eller fredet. Kjøp gjerne ferdig plante eller dyrk fram frøene. Når plantene vokser opp vil du kunne igjenkjenne planten når du ute i naturen. Slik vil du være sikker på at du sanker inn riktig urt.

Til oppbevaring: Blader og blomster som skal tørke, trives best mørkt og kaldt. Eksempelvis i skap i underetasjen. Tørkede blomster og urter oppbevares best i mørke glass. Blå glass er de beste. Der holder spesifikke UV-strålene ute. Urter lagt på olje skal vendes to ganger om dagen. Urter lagt på alkohol må helst oppbevares kaldt og mørkt. Gjerne i glass med dråpetellere. Urter lagt på alkohol kan ha en varighet på 10 år. Urter lagt på blå glass og dertil lagt på alkohol, kan holde seg i 10 år. Disse dråpene legges under tungen eller dryppes i teen.

Urter lagt på eddik har en varighet på ca. to år. Essenser av eddik eller glyserin egner seg for barn, men første er svært bitre. Settes glassene i sollys vil virkestoffene lettere trekkes ut av bladene.

Nyttig litteratur: Rolf Hjelmstad, Medisinplanter i Norge. www.rolv.no http://herbbees.blogspot.no http://topplistekube.blogspot.com

Kurerer seg selv

Medlemmene i Larvik urteklubb kommer fra både Sandefjord og Porsgrunn. Det er ingen aldersgrense i klubben, og skal vi tanke på urtenes forebyggende kraft, hadde unge mennesker sikkert hatt nytte av urtenes egenskaper. I dag består medlemmene stort sett av godt voksne mennesker

Ringblomsten er fortsatt frisk i september. Kronbladene kan brukes til å dekorerer salater, eller også tørkes og brukes i salver.

Kamille virker beroligende. Urten oppbevares best tørt og mørkt, som her i et gammelt kjøleskap som ikke står på.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 19

HELT NYE HELT NYE NYE HELT

FORESTER FORESTER HELT NYE

FORESTER

HELT NYE HELT NYE

HELT NYE HELT NYE NYE HELT

Foto: Ole Musken Foto: Ole Musken Foto: Ole Musken Foto: Ole Musken

FORESTER FORESTER FORESTER FORESTER

HELT NYE HELT NYE NYEHELT NYE HELT HELT NYE HELT NYE FOLKEFAVORITTEN

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING AV FOLKEFAVORI

FORESTER FORESTER FORESTER FORESTER FORESTER

XV

Foto: Ole Musken

FORESTER FORESTER

HELT NYE FOLKEFAVORITTEN

FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN

FORESTER FOLKEFAVORITTEN XVTIL VELKOMMEN XV

XV

For den aktive familie US IG ELIG PPEL TOPP USTO VELKOMMEN TIL VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING AV FOLKEFAVORITTEN PRØVEKJØRING AV PRØVEKJØRING HELT NYE AV FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN HELT NYE HELT NYE FOLKEFAVORITTEN

XV FORESTER XV Discovery ble ikke rammet av XV XV FORESTER FORESTER XV XV XV XV XV TER avgiftsendring etter XV 29.04 – XV

FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN FOLKEFAVORITTEN IG aktive familie ELden PPFor O T S U For den aktive familie

For den aktive familie

fekt for han NYE

Discovery blerammet ikkeUST rammet av ELIG Pav Pav O Discovery ble ikke rammet Discovery ble ikke RESTER IG ELIG PPEL OPP STO UUST TER TER henne. Perfekt for han avgiftsendring etter 29.04 – SMARTE Vi leverer Norges mest avgiftsendring etter 29.04 – avgiftsendring etter 29.04 – SMARTE SMARTE SMARTE

OUTBACK SMARTE Vi leverer Norges mest OUTBACK SMARTE SMARTE SMARTE OUTBACK komfortable varebil! SMARTE Vi leverer Norges mest SMARTE SMARTE SMARTE SMARTE SMARTE OUTBAC OUTBACK SMARTE SMARTE OUTBACK OUTBACK OUTBACK 2,95% OUTBACK komfortable varebil! OUTBACK OUTBACK ** USTOPPELIG OUTBACK komfortable varebil! OUTBACK SUBARU FORESTER SUBARU X OUTBACK KJØREGLEDE 2,95% 2,95%

fekt forhan han ekt for

Åpningstider

7. - 9. mars 2013

** **

OUTBACK

Torsdag 08.00 - 20.00 Åpningstider Åpningstider 7. -Fredag Åpningstider 9. mars 08.00 2013 - 18.00 7.- -9. 9.mars mars2013 2013 Lørdag 10.00 - 16.00 7. Torsdag 08.00 - 20.00

2,95%2,95% 2,95% USTOPPELIG KJØREGLEDE USTOPPELIG KJØREGLEDE 385.200,2,95% 310 SALG SERVICE 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 385.200,310.200, 385.200,- SERVICE 31 385.200,385.200,310.200,SALGSALG SERVICE 385.200,310.200,SALG -- SERVICE kampanjerente

** ** ** J A PA N S K K VA L IKJØREGLEDE TET FRA KR FRA KR SUBARU FORESTER SUBARU SUBARU FORESTER ** * kampanjerente Torsdag08.00 08.00-SUBARU -20.00 20.00 kampanjerente ** FORESTER SUBARU XV Fredag 08.00 - 18.00 Torsdag USTOPPELIG kampanjerente **USTOPPELIG ** ** SUBARU FORESTER SUBARU XV Fredag 08.00 08.00 18.00 SUBARU FORESTER SUBARU Fredag - -18.00 USTOPPELIG KJØREGLEDE Lørdag 10.00 - 16.00 XV kampanjerente ** KJØREGLEDE kampanjerente J A PA N S K K VA L I T E T FRA KR FRA KR J A PA N S K K VA L I T E T FRA KR FRA KR* Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, god Lørdag 10.00 16.00 J A PA N S K K VA L I E T SUBARU FORESTER SUBARU XV SUBARU FORESTER SUBARU FRA KR Lørdag 10.00 - 16.00 USTOPPELIG KJØREGLEDE * kampanjerente USTOPPELIG KJØREGLEDE kampanjerente * 0,63–0,6 J A PA N S K K VA L I T E T FRA KR FRA KR J A PA N S K K VA L I T E T FRA KR FRA KR SUBARU FORESTER SUBARU XV Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–162 g/km. Bensin: forbruk SUBARU FORESTER SUBARU XV SUBARU FORESTER SUBARU XV USTOPPELIG KJØREGLEDE SUBARU FORESTER SUBARU XV * kampanjerente USTOPPELIG KJØREGLEDE kampanjerente * USTOPPELIG KJØREGLEDE * kampanjerente USTOPPELIG KJØREGLEDE kampanjerente * plass og legendarisk driftssikkerhet. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk J A PA N S K K VA L I T E T FRA KR FRA KR Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, god JKKA PA N S KEKTtopp VA Lsikkerhet, I EFRA TFRAKRKRgodFRA KR Bensin: forbruk 0,65–0,70 FRA KR KR0,56 l/mil * Bensin: forbruk* 0,63–0,69FRA Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, J A PA N S K VA L I T E T FRAKR KR /Subarunorge Subaru J A PA N S K VA L I T E T Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, godtopp l/mil,FRA CO2 150–162 g/km. l/mil, CO² 146–160 J A PA N S K VA L I FRA KR leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, god Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, sikkerhet, god J A PA N S K K VA L I E T * FRA KR FRA KR * Permanent symmetrisk fi rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor * Bensin: forbrukl/mil,CO2 0,65–0,70 CO2 150–162 g/km. Bensin: 0,63– *0,63–0,69 og legendarisk driftssikkerhet. *l/mil, Diesel: forbruk 0,57–0,59 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 * l/mil, CO²forbruk fra 146 g/km. Bensin: forbruk0,65–0,70 0,65–0,70 l/mil, CO2150–162 150–162 g/km. Bensin:forbruk forbruk 0,63–0,69 l/mil,CO² CO²146–160 146–160 g/km. forbruk CO2 g/km. Bensin: l/mil, g/km. aktive familier, større plass, lavere støynivå og bedre komfort. Nye Forester harBensin: selvsagt vårt l/mil, legendariske plass ogplass legendarisk driftssikkerhet. Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topptopp sikkerhet, god Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–162 plassmed oglegendarisk legendarisk driftssikkerhet. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 Diesel:g/km. forbruk 0,56 lB plass og driftssikkerhet. Diesel:forbruk forbruk0,57–0,59 0,57–0,59 l/mil,CO2150–156 g/km. 150–156 g/km. Diesel:forbruk forbruk 0,56 l/mil,150–156 g/km. CO²fra fra146 146g/km. g/km. Diesel: l/mil,CO2 Diesel: 0,56 l/mil, CO² Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, sikkerhet, god Permanent symmetrisk fi rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, god plass og legendarisk driftssikkerhet. Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, forbruk CO2 150–162 g/km. Bensin: forbruk 0,63–0,69 l/mil, CO² 146–1D gir førsteklasses fremkommelighet lavt forbruk. Subaru er detvårt legendariske Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, Diesel: 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. eklaring, 5 stjerner ifamilier, Euro NCAP og svært god fremkommelighet. kreddersydd for aktive med større plass, lavere støynivå ogog bedre komfort. Nyegod Forester har selvsagt Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, topp sikkerhet, god plass og legendarisk driftssikkerhet. Subaru leverer alltid sporty kjøreegenskaper, sikkerhet, god Bensin: 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–162 g/km. Bensin: Permanent symmetrisk firehjulsdrift rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 l/mil, CO²forbruk fra 146 0,63 g/km Bensin:forbruk forbruk0,65–0,70 0,65–0,70l/mil, l/mil,Diesel: CO2150–162 150–162 g/km. forbruk Bensin: forbruk 0,63–0,69 l/mil, CO²146–160 146–160 g/km. Permanent symmetrisk firehjulsdrift ogtopp Subarus unike Boxermotor Permanent symmetrisk fidriftssikkerhet. og Subarus unike Boxermotor Bensin: CO2 g/km. Bensin: forbruk 0,63–0,69 l/mil, CO² g/km. SUBARU O aktive familier, med større plass, lavere støynivå ogbedre bedre komfort. NyeForester Forester harselvsagt selvsagt vårt legendariske plass og legendarisk driftssikkerhet. gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det plass og legendarisk Nye Forester er skreddersydd for aktive familier, med større plass, lavere0,56 stø ktive familier, med større plass, lavere støynivå og komfort. Nye har vårt legendariske Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–162 g/km. Bensin: forbruk 0,63–0,69 l/mil, CO²146–160 146–160 g/ Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk plass og legendarisk driftssikkerhet. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 l/mil, CO² fra 146 g/km. system, høy bakkeklaring, 5 stjerner i Euro NCAP og svært god fremkommelighet. Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO2 150–162 g/km. Bensin: forbruk 0,63–0,69 l/mil, CO² g/km Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 l/mil, CO² fra 146 g/km. klare valget for de smarte. Permanent symmetrisk fi rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor Permanent symmetrisk fi rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor plass og legendarisk driftssikkerhet. gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det SUBARU OUTBACK plass og legendarisk driftssikkerhet. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 l/mil, CO² fra 146 g/km. gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det vårt legendariske permanent AWD system, høy bakkeklaring, 5 stjerner i Eu eklaring, 5 stjerner i Euro NCAP og svært god fremkommelighet. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil,CO2 150–156 g/km. Diesel: forbruk 0,56 l/mil, CO² fra 146 g/km. Nye Forester er skreddersydd for aktive familier, med større plass, lavere støynivå og bedre kom eklaring, 5 stjerner i Euro NCAP og svært god fremkommelighet. gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det Permanent symmetrisk fi rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor klare valget for de smarte. Permanent symmetrisk firehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor SUBARU OUTBACK Permanent symmetrisk Subarus Boxermotor nevennlig, klare med god sikkerhet, enkelfirehjulsdrift adkomst til og baksetet ogunike brede døråpninger som gjør det lett å settefor inn SUBARU OUTBACK NyeForester Forester skreddersydd for aktive familier,med med størreplass, plass,lavere lavere støynivå ogbedre bedrekomfort. komfort. Nye Forester har selvsagt vårt legendariske permanent AWD system, høy bakkeklaring, 5 stjerner i Euro og svært go Nye ererskreddersydd aktive familier, større støynivå og Nye Forester har selvsagt FRA KRNCAP gir førsteklasses og lavt forbruk. Subaru er det valget for de smarte. SUBARU Permanent symmetrisk rehjulsdrift og Subarus unike Boxermotor klare valget for de smarte. Permanent symmetrisk fifirehjulsdrift og unike Boxermotor tillegg svært barnevennlig, med god sikkerhet, enkelfremkommelighet adkomst tilSubarus baksetet og brede døråpninger som gjør det lett åpermanent sette inn gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det vårtlegendariske legendariske permanent AWDsystem, system, høybakkeklaring, bakkeklaring, stjerner i Euro NCAP ogsvært svært god fremkommelighet. vårt AWD høy 5 5stjerner i Euro NCAP og god fremkommelighet. Nye Forester er i tillegg svært barnevennlig, med god sikkerhet, enkel adko gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det FRA KR klare valget for de smarte. SUBARU OUTBAC gir førsteklasses fremkommelighet og lavt forbruk. Subaru er det ed Subarus velkjente driftssikkerhet og det laveste forbruket i klassen får du man det beste for begge. nevennlig, medgod godsikkerhet, sikkerhet, enkel adkomst baksetet og brede døråpninger som gjørfår det lett sette inn forer gir førsteklasses fremkommelighet lavt forbruk. Subaru det Nye Forester evennlig, med enkel adkomst tiltilbaksetet og brede døråpninger som gjør det lett ååsette inn tillegg svært barnevennlig, med god sikkerhet, enkel adkomst til baksetet og b klare valget for de FRA KR nerer du dette med Subarus velkjente driftssikkerhet ogsmarte. det laveste forbruket iog klassen du man det beste begge. SUBARU OUTBACK FRA KR det letteråi sette inn barnestol. Kombinerer du dette med Subarus velkjente dS OUTBACK gir førsteklasses fremkommelighet lavt forbruk. Subaru er det gir førsteklasses fremkommelighet lavt forbruk. Subaru er det NyeForester Foresterereri tillegg i tilleggsvært sværtbarnevennlig, barnevennlig, med godSUBARU sikkerhet, enkeladkomst adkomst baksetet ogbrede brede døråpninger somgjør gjør SUBARU **døråpninger det lett å sette inn god barnestol. Kombinerer du dette med Subarus velkjente driftssikkerhet og det klare valget for de Nye med sikkerhet, enkel tiltilbaksetet og som ed Subarus velkjente driftssikkerhet ogsmarte. det laveste forbruketog iog klassen får du man det beste for begge.

385.200,310.200 385.200,31 OG REPARASJONER 385.200,310.200,385.200,310.200,385.200,310.200,385.200,310.200,OG REPARASJONER

OG REPARASJONER REPARASJONER OG

www.facebook.com/Subarunorge

www.facebook.com/Subarunorge

www.facebook.com/Subarunorge www.facebook.com/Subarunorge

klare valget for de smarte.

klare driftssikkerhet valget for deogsmarte. d Subarus velkjente det laveste forbruket i klassen får du man det beste for begge. klare valget for de smarte.

klarevalget valgetfor forde desmarte. smarte. klare

R ER RFORESTER

O2 fra 150-162 g/km / O2 fra 150-156 g/km

Bensin -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km / Bensin -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km / Diesel: Forbruk fra 0,57-0,59, CO2 fra 150-156 g/km Diesel: Forbruk fra 0,57-0,59, CO2 fra 150-156 g/km

4.800,* * **

495 495.200, 495.200,495.200,SUBARU OUTBACK SUBARU OUTBACK 49 495.200 495.200,495.200,379.000,379.000,-49

FRA KR det beste fra to verdener. detlett lettå åsette setteinn innbarnestol. barnestol.Kombinerer Kombinerer dette med Subarus velkjentedriftssikkerhet driftssikkerhet ogdet detlaveste laveste forbruket i klassenfårfår FRA KR du detdu beste fra to verdener. det dudu dette med Subarus velkjente og forbruket i klassen FRAKR KR detbeste bestefra fratotoverdener. verdener. Bensin: forbruk FRA dududet Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO20,65–0,7 150–162 * * Gjelder levert OF * 2 FRA KR 2 2 Bensin:forbruk forbruk0,65–0,70 0,65–0,70l/mil, l/mil,CO CO 150–162 g/km. Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil, CO 150–156 Diesel: forbruk 0,57–0,59 Bensin: 150–162 g/km. Frakt, leverings- og * Gjelder levert Oslo. SUBARU FORESTER SUBARU FORESTER *KR Gjelder levert Oslo. FRA 2 FRA KR 2 Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil, CO 150–156 g/km. landet samti årsavg Frakt, leveringsog reg. omkostninger varierer utover Diesel: forbruk 0,57–0,59 150–156 g/km. Fral/mil, kr CO * SUBARUFORESTER FORESTER Frakt, leveringsog reg. omkostninger varierer utover Fra kr *i ev SUBARU Bensin -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km / 2 om trykkfeil og landet samt årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold Bensin: forbruk 0,65–0,70 l/mil, CO 150–1 Fra kr * landet samt årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold Diesel:Fra Forbrukkr fra 0,57-0,59, CO2 fra 150-156 g/km * Bensin: forbruk 0,65– fabrikk. Bildet om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifi kasjoner 2 frafrakan 2 2 og Bensin:forbruk forbruk0,65–0,70 0,65–0,70l/mil, l/mil, CO 150–162 g/km. om trykkfeil eventuelle endringer i spesifi kasjoner Diesel: forbruk 0,57–0,59 l/mil, CO 150–1 Bensin: CO 150–162 g/km. fabrikk. Bildet kan avvike tilbudte modeller. fabrikk. Bildet kan avvike frafra tilbudte modeller. Diesel: forbruk 0,57– 2 2 150–156 Diesel:forbruk forbruk0,57–0,59 0,57–0,59l/mil, l/mil, CO g/km. Diesel: CO 150–156 g/km.

379.000,379.000,-

Bensin -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km / Diesel: Forbruk fra 0,57-0,59, CO2 fra 150-156 g/km

495.200,495.200,-

Bensin:2 forbruk 0,65 2 Bensin:forbruk forbruk0,65–0,70 0,65–0,70l/mil, l/mil, CO 150–1620,57 g/B Bensin: CO 150–162 g/km Diesel: forbruk 2 2 150–156 g/k Diesel:forbruk forbruk0,57–0,59 0,57–0,59l/mil, l/mil,CO CO Diesel: 150–156 g/km D

Kjærlighetstien 29, Tønsberg Kjærlighetstien 29, Tønsberg Tønsberg Kjærlighetstien 29, Leif Gjestrum Larsen A/S Kjærlighetstien 29, Tønsberg Leif LeifGjestrum Gjestrum Larsen A/S Larsen A/S www.branko.no Leif Gjestrum Lars Tlf: 33••30www.branko.no 00 60Øyan´s • www.branko.no Tlf:33 33 30 30 00 00 60 60 www.branko.no Tlf: Bil Sandefjord AS • Bekkeveien 4, 3236 Sandefjord L¿kka 2, 3255 Larvik ¥ Tlf. 33 17 20 5

Kjærlighetsstien 29, 3112 Tønsberg • Tlf 33 30 00 60 Kjærlighetsstien 29,3112 3112Tønsberg Tønsberg Tlf33 3330 3000 00•60 60 Kjærlighetsstien 29, Tlf Kjærlighetsstien 29, 3112••Tønsberg Tlf 33 30 00 60 www.branko.no www.branko.no www.branko.no

Øyan´s Bil Sandefjord AS • Bekkeveien 4, 3236 Sandefjord L¿kka 2, 3255 Larvik ¥ Tlf. 33 17 20 50 mkostninger varierer utover i Øyan´sBilBilSandefjord SandefjordAS AS •Bekkeveien Bekkeveien4,4,3236 3236Sandefjord Sandefjord L¿kka2,2,3255 3255Larvik Larvik¥ Tlf. ¥ Tlf.3333171720205050 Øyan´s er L¿kka i i i tillegg. Det tas forbehold Tlf•33 48 29 50 • Mandag–fredag 08.00-16.00. Torsdag 08.00-18.00. mer Tlf 33 48 29 50 • Mandag–fredag 08.00-16.00. Torsdag 08.00-18.00. hold *Gjelder levert Oslo. Frakt, leveringsog reg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner fra fabrikk. Tlf 33 48 29 50 • Mandag–fredag 08.00-16.00. Torsdag 08.00-18.00. old endringer i spesifi kasjoner fra er i Lørdag 10.00-13.00 • www.oyans-bil.no *Gjelder levert Oslo. Frakt,leveringsleverings-og ogreg. reg.omkostninger omkostningervarierer variererutover utoveri landet, i landet, årsavgift kommer i tillegg. Dettas tasforbehold forbehold omtrykkfeil trykkfeilog ogeventuelle eventuelleendringer endringeri spesifi i spesifi kasjonerfra frafabrikk. fabrikk. rrafra årsavgift kommer i www.oyans-bil.no tillegg. Det om kasjoner Lørdag 10.00-13.00 fra tilbudte modeller. *Gjelder levert Oslo. Frakt, Lørdag 10.00-13.00 • •www.oyans-bil.no Bildet kan avvike fra tilbudte modeller.

hold r fra

Tlf: 33 30 00 60 • www.branko.no

Tlf 33 48 29 50 • Mandag–fredag 08.00-16.00. Torsdag 08.00-18.00. Bildetkan kanavvike avvikefra fratilbudte tilbudtemodeller. modeller. Bildet *Gjelder levert Oslo. Frakt,levert leveringsog reg. omkostninger varierer utover iutover landet, årsavgift i tillegg. tasforbehold forbehold trykkfeil ogmnd, eventuelle endringer i spesifi kasjoner fra fab **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. kr 85,-ogi termingebyr. Kr 4240,etablering/tinglysning inkl.kommer Flytende nom rente Det 2,95%, eff. rente 6,20% subsidiert i 36 deretter markedsrente. Ved 150.000 kr i lån. Lørdag 10.00-13.00 • www.oyans-bil.no *Gjelder Oslo. Frakt, leveringsreg. omkostninger varierer i landet, årsavgift kommer i6,20% tillegg. Det tas om om trykkfeil og eventuelle endringer **Priseksempel: Månedsbeløp inkl.krkr85,85,-og i termingebyr. Kr4240,4240,etablering/tinglysning inkl.Flytende Flytende nom rente 2,95%, eff. rente subsidiert i 36mnd, mnd,deretter deretter markedsrente. Ved150.000 150.000 i lån. kasjoner fra fabrikk. **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. i termingebyr. Kr etablering/tinglysning inkl. nom rente 2,95%, eff. rente 6,20% subsidiert i eventuelle 36 markedsrente. Ved krkrii spesifi lån. *Gjelder levert Oslo. Frakt, leveringsreg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tasforbehold forbehold omtrykkfeil trykkfeil ogeventuelle endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk. Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 modeller. mnd varierer nedbetaling. *Gjelder levert Oslo. Frakt, leveringsog reg. omkostninger utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tas om og endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk. Bildet kan avvike fra tilbudte modeller. Bildet kan avvike fra tilbudte Kredittkjøpspris 172.458 ved84 84mnd mndnedbetaling. nedbetaling. www.facebook.com/Subarunorge FØLG OSS PÅ FACEBOOK Kredittkjøpspris 172.458 ved Bildetkan kanavvike avvike fratilbudte tilbudte modeller. Bildet fra modeller. www.facebook.com/Subarunorge FØLG OSS PÅFACEBOOK FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge FØLG OSS PÅ **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. kr 85,-ogi termingebyr. Kr 4240,etablering/tinglysning inkl.2,95%, Flytende rente 2,95%, rente 6,20% subsidiert i 36 mnd,markedsrente. deretter markedsrente. **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. kr 85,- i termingebyr. Kr 4240,- etablering/tinglysning inkl. Flytendenom nom rente 2,95%, eff.eff. rente 6,20% subsidiert i 36 mnd, deretter Ved 150.000 krVed i lån.1 **Priseksempel: Månedsbeløp inkl.krkr85,85,i termingebyr. Kr4240,4240,etablering/tinglysning inkl.Flytende Flytende nomrente rente2,95%, eff.rente rentei6,20% 6,20%subsidiert subsidiert i 36 mnd,deretter deretter markedsrente. Ved150.000 150.000krkr i lån. *GjelderMånedsbeløp levert Oslo. Frakt, leveringsreg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer tillegg. Det tas forbehold om trykkfeil ogVed eventuelle endringer i spesifi kasjoner fra **Priseksempel: inkl. i termingebyr. Kr etablering/tinglysning inkl. nom eff. i 36 mnd, markedsrente. i lån. Kredittkjøpspris 172.458 vedleverings84 mnd nedbetaling. Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mnd nedbetaling. *Gjelder levert Oslo. Frakt, og reg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tasog forbehold omendringer trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner fr Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mndnedbetaling. nedbetaling. Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mnd FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge Bildet kan avvike fra tilbudte modeller. *Gjelder levert Oslo. Frakt, leveringsog reg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om trykkfeil eventuelle i spesifi kasjoner fra fabrikk. *Gjelder levert Oslo. Frakt, leverings- og reg. omkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om og eventuelle endringer i spesifi kasjoner fra fabrikk. www.facebook.com FØLG OSS PÅ FACEBOOK FØLGOSS OSStrykkfeil PÅFACEBOOK FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge www.facebook.com/Subarunorge FØLG PÅ Bildet kan avvike fra tilbudte modeller.

Bildetkan kanavvike avvikefra fratilbudte tilbudte modeller. inkl. kr 85,- i termingebyr. Kr 4240,- etablering/tinglysning inkl. Flytende nom rente 2,95%, eff. rente 6,20% subsidiert i 36 mnd, deretter markedsrente. Ve **Priseksempel: Månedsbeløp Bildet modeller. **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. Kr kr 4240,85,- i termingebyr. Kr 4240,- inkl. etablering/tinglysning inkl. Flytende nom 6,20% rente 2,95%, eff.i rente 6,20% subsidiert i 36 mnd,Ved deretter markedsrente. V **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. 85,i termingebyr. etablering/tinglysning Flytendenom nomrente rente 2,95%, eff.rente rente subsidiert 36mnd, mnd, deretter markedsrente. 150.000 kri lån. i lån. Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 imnd nedbetaling. **Priseksempel: Månedsbeløp inkl. krkr85,termingebyr. Kr 4240,etablering/tinglysning inkl. Flytende 2,95%, eff. subsidiert deretter 150.000 kr *Gjelder levert Oslo. Frakt, leveringsomkostninger varierer utover i landet, årsavgift kommer i 6,20% tillegg. Det tasi 36 forbehold om markedsrente. trykkfeil og Ved eventuelle endringer i Kredittkjøpspris 172.458 vedog 84 reg. mnd nedbetaling. www.facebook.c FØLG OSS PÅ FACEBOOK Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mnd nedbetaling. Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mnd nedbetaling. www.facebook. FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge FØLGOSS OSSPÅ PÅFACEBOOK FACEBOOK Bildet kan avvike fra tilbudte modeller. www.facebook.com/Subarunorge FØLG

**Priseksempel: Månedsbeløp inkl. kr 85,- i termingebyr. Kr 4240,- etablering/tinglysning inkl. Flytende nom rente 2,95%, eff. rente 6,20% subsidiert i 36 mnd, deretter Kredittkjøpspris 172.458 ved 84 mnd nedbetaling. FØLG OSS PÅ FACEBOOK


20

Det skjer!

Registrer det på vestfoldblad.no, og kom med her:

Høstens høydepunkt: Stine Rotnes (18 år) går på VG3 Musikk, dans og drama, og er både medlem av PR-gruppa og deltakende i konserten . Innfelt ser vi bilde fra en av de hektiske øvelsene som pågår nå. Foto: Johanne Log Liverød

Hyller lyden av Norge Musikk-, dans- og dramalinjen ved Sandefjord Videregående Skole inviterer nok en gang til høstoppsetning. Nå gjenstår siste finish før elevene står premiereklare. Denne høsten arrangerer Musikk, Dans og Drama-linjen en rytmisk konsert ved navnet «Typisk Norsk». Hele 136 elever trår til på konserten som holdes i skolens storstue. Konserten vil bestå av musikk med norske tekster, av norske artister. Bakgrunnen for valget av

R!

g kom med her:

norsk musikk kommer som følge av grunnlovsjubileet 2014.

forteller om en intensiv innspurt før premieren. – Jeg tror ikke vi har innsett at konserten er allerede på torsdag. Foreløpig er alt bare kaos, men det blir som oftest bra til slutt, sier Rotnes.

–Foreløpig er alt kaos

«Bondinguke»

Tredjeklasseelevene ved MDD-linjen har i år ansvar for alt fra design av plakater, til scene, billetter og økonomi. Blant dem er Stine Rotnes (18). Hun

Rotnes forteller at når en slik oppsetning arrangeres, får elevene nye bekjentskaper på tvers av trinn og klasser. – Det som er så positivt med

HER NÅR DU PUBLIKUM

I HELE VESTFOLD!

en sånn oppsetning er jo at vi blir kjent med mange vi ellers ikke hadde blitt kjent med. Førsteklassingene som gjerne er litt sjenerte i starten blir kjent med elever fra andre klasser og trinn. Denne siste uka før premiere kaller vi for en «bondinguke», sier Rotnes.

Godt forhåndssalg Rotnes forteller om stor pågang i forhåndssalget, og oppfordrer alle som ønsker å komme til å

Vi kan lage annonsen og foreslår disse formatene: Modul 15: 246x71 med

mer, modul 22: 96x144 med mer, modul 51: 46x365 med mer.

Du kan også bestille rubrikkannonse for kr. 400,Send tekst og fakturaadresse til detskjer@vestfoldblad.no.

kjøpe billetter så fort som mulig. – Denne konserten har musikk for alle generasjoner, og vi håper publikum gjenoppdager den gode, gamle musikken som Norge har å by på. Det holdes en kveldskonsert 26.sept kl. 1930 samt skolekonsert 27.sept kl. 12. Begge i Forum på Sandefjord Videregående Skole. Kaja C. Jensen tips@vestfoldblad.no


21

Denne kan du

høre

på uten å betale:

P4 og TVNorge har godkjent bruk av logo.

21

Registrer det på vestfoldblad.no, og kom med her:

Bakkenteigen Kulturhus, Borre: 28. september kl. 19:00: Anne Kat Hærland - Jakten på ærligheten 10. oktober kl. 20:00: Fabulous Thunderbirds 12. oktober kl. 19:00: Ingrid Bjørnov 2012 ouverturen 16. oktober kl. 19:00: Vildanden 05. NOVEMBER KL. 19:00 Vamp - 20 år! 07. november kl. 19:00: Ad Astra 2222 11. november kl. 18:00: Doktor Proktors prompepulver 21. november kl. 19:30: Manhattan Transfer 06. desember kl. 18:00: Nøtteknekkeren

Oseberg KULTURHUS, Tønsberg: 20. oktober kl. 18:00: Hanne & Tre Tenorer: Ta meg til havet! 26. oktober kl. 20:00: Wenche Myhre 66! Hver lørdag kl. 13-16: Lørdagsjazz med Tønsberg Jazzklubb

Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy 24. september kl. 19:00 Kommunikasjon med hund – med Thomas Thorvaldsen 25. september kl. 20:00 Mikhael Paskalev 27. september kl. 20:00 “20 år - Midt i Musikken” med Trine Rein 10. oktober kl. 20:00 Rebekka Karijord 14. oktober kl. 19:00 Foredrag med Arnt Sæther – Et foredrag om lykke 24. oktober kl. 20:00 Andreas Grega - soloartist

Hjertnes KULTURHUS, SANDEFJORD 28. september kl. 21.15:

Standup med Yngve Skomsvoll og Jahn Gorakh i Hjertnes foajé. 15. oktober kl. 12.00 Folkeuniversitetet: «Mormon-pionerene fra Sandsvær» - gjemt og glemt utvandringshistorie. (foredrag) 24. oktober kl. 19.00 Mens vi ventar på Godot Av Samuel Beckett. Regi: Bjørn Sundquist. Etter forestillingen kan du møte skuespillerne. 18. september Musikk og poesikvelder kl 19.30, Sandefjord bibliotek 19. september Porgy & Bess + Marinemusikken Hjertnes kulturhus

Bølgen Kulturhus, Larvik 26.September Duke Ellington - Era of bigband 27.September Oslo-Filharmonien 9. oktober Ad Astra 2222 11.oktober Frikar 12.Oktober Rebekka Karijord 17. og 18. oktober Cirkus Cirkör - Knitting Peace 18.Oktober Bobby Kimball (TOTO) 19.Oktober CC Cowboys 22.Oktober Vildanden

Jazz JAMES CLARK, Sandefjord 5. oktober Majken og Gutta Majken Christiansen sjarmerer publikum i senk med sine nydelige tolkninger av «American songbook» og nyere ting. 19. oktober Helle og Halvard Band Helle Brunvoll, vokal og Halvard Kausland, gitar er et kjent parr i norsk jazzverden.

Urijazz: 28. september An evening with Billie Holiday med Kim Fairchild Nøtterøy Kulturhus 10. oktober Helle Brunvoll kvartett med Halvard Kausland cafe-m Tønsberg 17. oktober Wardruna - nordiske bølger Nøtterøy Kulturhus 27. oktober Tønsberg Storband med Frøydis Grorud Støperiet Tønsberg 31. oktober Tako Lako – skranglende sigøynermusikk Nøtterøy Kulturhus 9. november Marta Breen om Radka Toneff og solokonsert med Eva Pfitzenmaier - Litteraturuka Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek november Piaf på norsk – Britt-Synnøve Johansen og band med Terje Johannesen. Nøtterøy Kulturhus

TØNSBERGJAZZ:

Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) kl. 1330 – 1600

Familieforestillinger høsten 2013, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Grunnet stor interesse og begrensing i antall publikum pr. forestilling spilles høstens tre forestillinger to ganger hver gang, både kl. 13.00 og kl. 14.00: 12. oktober Geitekillingen som kunne telle til ti med Teater Grimsborken 26. oktober: Fridtjof og dragen

Denne kan du

Se

på uten å betale:

FOREDRAG: Sande kommunelokale: 7. november kl 18.00 Norsk pressemoral – fins den? v/ Carl-Erik Grimstad Holmestrand Fjordhotell: kl 11.00, 7. oktober: Sirkus og forlystelser. En fornøyelig kulturhistorie v/ Herman Berthelsen

4. november: Forskeren og fjellet v/ Henrik H. Svensen

Vestfold Blad kan du

Horten kino 9. oktober Kl. 11: Hvor går den arabiske våren? v/ Bjørn Hansen

6. november: Smakens språk v/ Per Olav Reinton 4. desember: Skrivefest v/ Tove Nilsen Tønsberg, Brygga kino

LeSe uten å betale! Vi gir deg Vestfold

www.vestfoldblad.no Bluetooth teknikkpakke

Gjør et kupp på pakker til

kampanjepris 3.900,- + mva - Bluetooth handsfree - Stor kjørecomputer - Multifunksjonsratt i skinn

- Radio/CD RCD310 - DAB+ mottaker til radio

Caddy oG transporter

28. september Louisiana Jazzband 05.November Bonevox Kvintett

Diverse FORMIDDAGSKAFE i Kreftforeningen onsdager i partallsuker, kl. 11301330. Møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte, med gratis servering. I dag blir kafeen i Bryggerhuset i Svend Foynsgate 1 i Tønsberg. Minnekonsert 30 september kl 19, Tønsberg Domkirke konsert til minne om Edvard Hagerup Bull.

5. november, kl. 1130: Salt – en kulturhistorisk reise Olav Lund Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kl 12.00:

26. november: Beethoven: Grensesprengeren! v/ Tor Espen Aspaas

kampanjepris 3.900,- + mva Horten. Tlf.: 24 03 11 00 Tønsberg. Tlf.: 24 03 12 00 Sandefjord. Tlf.: 24 03 11 50 Larvik. Tlf.: 24 03 11 80

En tryggere, varmere og mer komfortabel arbeidsplass!

8. oktober, kl. 1130: : Edvard Munch: Verdenskunstner og vestfoldvenn Atle Næss

Parkeringsvarmer med fjernkontroll

Dere må stå for hjertesakene deres, men dere må også svelge noen kameler for å oppnå resultater.

Ønsker du bilde sammen med teksten? KUN 400,- eks.mva LES UKENS LEDER

Opplag: 92.600 – Størst i Vestfold!

SePTeMBer OKTOBer 2012 2013

UTFOrDrer SVArT ArBeID Foreslår belønning av hvitt håndverk.

SIDE 4

UKe 38 40

ÅrGANG 4 3

Kikki er Norges sterkeste kvinne eN KrIGSSeILer - vil hun forsvare tittelen? FOrTeLLer: Aksel Remøes liv SIDE 6 er som tatt ut av en spenningsroman.

annonse@vestfoldblad.no

SIDE 10 - 11

SIDE30 - 31

NASJONALe PrøVer:

Presser foreldre til å søke Ordførernes ukefritak plan kan du få med deg på www. vestfoldblad.no!

– Skolene er redde for å ikke få gode resultater. Selv om det aldri har vært intensjonen med de nasjonale prøvene, så er det slik det har blitt, sier rådgiver Nina holmen i ADhD Norge. SIDE 8 - 9

Se stor annonse på side 13

Best på pris! Opplagsutstyr 6 mtr. Kr 1290,Pris eksempel.

PUSSE OPP? ING! VI GIR GRATIS BEFAR Ny kurs? Bytt til automatsikringer! Til kjøkken, bad, i familiens sikkerhet etc. varmepumpe,

- invester

9990,fra kr/mnd

Billeie 1.490,Vinterhjul inkludert. 2,95% RENTE Tillegg:

Service 3 år kr 299,-/mnd

(ill.bilde) KUNDEFORDEL:

21.400,-

Ford Fiesta Titanium 100hk EcoBoost bensinmotor, Active CityStop, ryggesensor, Ford SYNC, DAB, spoiler og mørke ruter kr. 224.900,- *

Holmestrand • Tønsberg • Sandefjord • Larvik

www.bilservice.no

Høstkampanje!

Se flere gode tilbud: bestmarin.no

inkl.mva.

Gjelder uansett antall sikringer per bolig/hytte.

Tønsberg Tlf.: 33 21 05 62

post@andebu-elektro.no

3490,inkl.mva.

(inkluderer sikring, inntil 16A) 10m kabel og stikkontakt

Spar tid og penger elektriker fra oss! - velg rørlegger og * én kontaktperson * ett tilbud * én faktura

33 44 10 53

Hjertnes kino kl 12.00:

15. oktober: Mormon-pionerene fra Sandsvær – gjemt og glemt utvandringshistorie Tor Gervin

Orgelmatine nr. 197 Tønsberg domkirke 25.9 kl. 12.00

Ønsker du bilde sammen med teksten?

Høstferie på Hvalfangstmuseet Sandefjord, 30.9 - 4.10: Sjømonstre - Finnes de? Eller er de kun fantasi? Fortellerstund kl.12.00 Verksted kl.12.30 - 14.30 hver dag

annonse@vestfoldblad.no

KUN 400,- eks.mva

Ordførernes ukeplan kan du få med deg på www.vestfoldblad.no!

Vi gir deg Vestfold.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

22

Vi gir deg Vestfold Masi Passo Doble Argentina, Mendoza. Produsent: Masi Tupungato.

Rødvin. Årgang: 2011. Druer: 70% Malbec, 30% Corvina. Vinen er myk og velstrukturert med god frukt, innslag av krydder og med elegante tanniner. Passer til selbiff, lam, vilt, storfe og modne oster. Serveringstemp: 18° C.

Kr 109,90 (75 cl). Varenr: 4182301.

Marqués de Cáceres Vino Ecológico Bio

Peter Lehmann Barossa Shiraz

Spania, Rioja. Produsent: Bodegas Marqués de Cáceres.

Australia, South Australia. Produsent: Peter Lehmann Wines.

Rødvin. Årgang: 2012. Druer: 90% Tempranillo, 10% Graciano. Vinen lages med karbonsyremaserasjon (som Beaujolais Nouveau). Frisk ungdommelig, til pizza, pasta, hvitt kjøtt, salater og grønnsaker. Serveringstemp: 12-14° C.

Rødvin. Årgang: 2011. Druer: 100% Shiraz. Jeg hedrer gjerne Peter Lehmanns minne med denne alltid gode krydderpregede vin, som til saftige retter av lam, okse og modne oster og selvsagt til god kobbebiff. Serveringstemp: 17-18° C.

Kr 119,90 (75 cl).

Kr 135,00 (75 cl).

Varenr: 701001.

Varenr: 3175501.

+ Côtes du Rhône Belleruche

Les Meysonniers Crozes-Hermitage

Les Bècasses

Frankrike, Rhone. Produsent: M. Chapoutier.

Frankrike, Rhone. Produsent: M. Chapoutier.

Rødvin. Årgang: 2010. Druer: 100% Syrah. Druene kommer fra de fire departementene Drôme,Vaucluse, Gard og Ardeche, med jordsmonn som gir fylde og kompleksitet. Til storvilt, småvilt, storfé, lam, grill, selbiff, rensdyrhjerte, modne oster på salt kjeks. Serveringstemp: 16-18° C.

Rødvin. Årgang: 2010. Druer: 100% Syrah. Crozes Hermitage les Meysonnieres er 100% økologisk dyrket vinmark. Tett og aromatisk vin. Deilig til høstens vilt og høstgrillen. Serveringstemp: 16-18° C.

Rødvin. Årgang: 2010. Druer: 100% Syrah. Druene kommer fra både Côte Brune og Côte Blonde- åsene i Côte-Rôti, lagrer godt ti år til. Flott til høstens vilt, lam, storfé og høstgrillen. Serveringstemp: 16-18° C.

Kr 179.90 (75 cl).

Kr 399.90 (75 cl).

Frankrike, Rhone. Produsent: M. Chapoutier.

Varenr: 8061101.

Kr 139.90 (75 cl).

Varenr: 5095301.

Varenr: 8001120.

+

Reinsdyrhjerte og kobbebiff De skvatt litt, de to tyske turistene, da det gikk opp for dem at det ikke var Kobe-biff, men kobbebiff, som lå på tallerkenen. Det er nå engang forskjell på japansk okse og vår vanligste sel, steinkobbe. HØSTKOS Uansett, de oksene som blir fôret med øl og sake, og massert en gang om dagen, kan likevel ikke måle seg med villsmaken av kobbe. Og slett ikke i kombinasjonen der forretten er reinsdyrhjerte

med rørte tyttebær. I det hele tatt ble det en overraskende stor aften på et lite og for meg ukjent og enkelt hotell utenfor allfarvei i Bossekopp.

Vennlighet Stedet oste av vennlighet, motta-

– best på pris! Krabbekoker

Proffteiner

NÅ kr. 1090,-

Vekt 8 kg kr 495,Vekt 13 kg kr 595,-

Sett. Før 1790,-

Hummerteine

gelsen var hyggelig, noe som gjorde at jeg tok middagen der i stedet for på et kjent spisested i Alta, som jeg opprinnelig hadde tenkt. På kjøkkenet sto en ung kokk, og i serveringen en enda yngre førsteårslærling, så forventningen var avmålt, og jeg følte meg

Se vår store høstkampanje! Bakkestativ 6 mtr

kr 1290,-

9 mtr

kr 1990,-

7,5 mtr kr 1590,10,5 mtr kr 2390,-

Krabbeteine

Nydelig forrett med reinsdyrhjerte. FOTO: PRIVAT

12 mtr kr 2690,-

O.B. Wiik

Presenning 450 g.

7,5 mtr kr 1290,9 mtr kr 1880,10,5 mtr kr 2580,12 mtr kr 3225,7x12mtr kr 4300,-

Stor, sammenleggbar kr 495,-

Giftfri

Frostveske 3,8 L Kr 198,-

Du finner oss i Tønsberg

www.bestmarin.no Tlf.: 33 21 05 62

vel egentlig mest som en bestefar som skulle spise seg mett. Menyen var ambisiøs, med avanserte matkombinasjoner og vinkombinasjoner. Det å leve opp til slikt, krever sin mann eller kvinne. Sjeldent deilig var det, der råvarene fikk vist seg frem, alene og i samspill. Ingenting dominerer eller ødelegger for hverandre, friskhet og saftighet, grønnsaker som smaker, nydelig kjøttsmak både fra reinen og selen. Varmt og godt, og mer enn nok mat. Lykkelig hotellrestaurant som har fått seg slik ungdom. Og alt etter solnedgang over Altafjorden.

struktur. Skal vinen harmonere med viltet, bør det være en fyldig og rik vin. Men fordi viltet oftest har noe fett i seg, er det viktig at vinen ikke er preget av for mye tanniner. Samtidig må vi ta vare på viltets elegante og delikate smak, og da må vi finne viner som er finnessrike. Ukens seks viner er alle gode, og går til alt fra det lette hvite kjøtt til det kraftigste og saftigste kjøtt.

Preget av maten Jeg trenger ikke nedlegge viltet selv når så god mat serveres. Men vinen vil jeg nå helst anskaffe selv. Ukens viner er derfor preget av den smakskraftige mat. De perfekte vinene til slikt kjøtt har dermed mye smak og

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 23

Kjøp bil på Pindsle i Sandefjord 189 000

Audi A4 2,0 TDI - 2008 140 hk multitronic Avant Km: 151 400

Citroën C3 - 2010 Picasso 1,6 HDi 90 Comfort, Km: 55 400

Citroën C4 - 2012 HDi 90 Seduction Som ny! Km: 15 400

399 000

Audi A4 Allroad 2.0 TDI - 2011 143 hk quattro manuell Km: 51 000

149 000

99 000

Citroën Berlingo 1,6 - 2009 HDi 75hk kort Km: 54 500

Nye Honda CR-V SUV-klassikeren har tatt Norge med storm - igjen!

215 000

Honda CR-V fra kr 319.900,-

108 000

Honda CR-V Diesel Elegance med manuelt gir, komplett m/vinterhjul Forskuddsleie: 39.900,-* Månedsleie: 2.990,-*

Citroën C1 1,0i - 2010 SX 68hk AC Km: 16 300

198 000

89 000

Citroën C4 - 2012 HDi 90 Seduction Km: 28 600

Citroën C5 - 2004 2,0 I 16V SX aut. Skinn Km: 93 100

*Alle priser er eks mva og fakturagebyr, og er beregnet ut i fra en leasing på 3 år / 36 000 km. Etableringsgebyr på 2 874,- tilkommer.

Citroën DS3 - 2013 e-HDi 115 Sport Som ny! Km: 1 600

269 900

239 000

Citroën DS3 - 2013 Cabrio e-HDi 90 Style, El. cab. Km: 2 500

Nygårdsveien 80, Pindsle, Sandefjord • Tlf 33 48 53 00

Ta kontakt med oss for en hyggelig bilprat.

Velkommen innom! Fiat Brava 1.4 S - 1999 Combi El. soltak Km: 95 600

359 000

35 000 Paal 977 40 144

Oddvar 977 91 109

Martin 41 26 59 69

Honda Accord 2,2 - 2012 i-DTEC Lifestyle AT Navi Km: 27 000

*Alle priser inkl omreg. avgift. Årsavgift tilkommer.

Layout: Vestfold Blad


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

24

Vi gir deg Vestfold

Likøren har fått navnet La bær dø tytty og består av 2/3 bær, ½ sukker og alkohol som holder cirka 50%. Tove opererer aldri med oppskrifter og er kjent for å gi både mat og drikke noen ekstra dæsjer.

Tyttebær til folket Drikken har fått navnet La bær dø tytty og uttales gjerne med fransk aksent. Utover dette er Tove Handrevets tyttebærlikør norsk, ekte og edel vare. HØSTKOS – Setter jeg likøren i en karaffel på bordet, blir den gjerne tom, forteller Tove Handrevet fra Sandefjord. Slekta hennes er fra Sør-Trøndelag og det er hit hun reiser for å plukke bær. På Innset i Nåverdalen bedriver hun både jakt på vilt og jakt på bær. Hvis helsa slår seg vrang, finner hun bare ei rød tue rett utenfor hytteveggen. – Jeg kaller det vennlig handikap-plukking, ler Tove. Hun nekter for at det går sport i tyttebærplukkingen, samtidig er det om og gjøre å sanke inn så mye som mulig.

Tyttebærtove Tove er utdannet kokk og har jobbet på Atlantic, Color Line og i Sandefjord kommune. Fremdeles liker hun å be venner på be-

søk og serverer dem alskens lekkerbiskner. Hun har vært uheldig og ramlet på utsiden av arbeidslivet. Som vertinne sysselsetter hun seg selv, beholder yrkesstoltheten sin og er samtidig sosial. – Når alt som kommer på

og kokt syltetøy og som likør med det eksotiske navnet La bær dø tytty.

ren. Der hadde den gjemt seg i to år og smakte uforglemmelig.

Ute en vinternatt Tove anbefaler tyttebærlikør som en liten knert sammen med

Gjemt og glemt Ei tilitersbøtte står ferdig på kjøkkenbenken. Nå skal de fordeles på fire store krukker. Tove heller på sukker og deretter alkohol. Den opprinnelige oppskriften er med 40%, men Tove mener bestemt at tyttebærenes virkestoffer kommer bedre til sin rett hvis alkoholprosenten økes. Høyere alkoholprosent gjør at sukkeret lettere løser seg opp. Når likøren er ferdig, er fargen klar og rød. Dagens produksjon smaker foreløpig bare surt. Bærene må nå godgjøre seg i krukkene i minst seks uker. Hver dag må krukkene vendes slik at sukkeret løser seg opp. Nå det er bare å vente. Når likøren er klar, er det best å glemme hele greia, oppfordrer Tove som en gang fant en av sine egne likører i kjelle-

Bruk rørt tyttebærsyltetøy i stedet for den røde sausen på riskremen. Tyttebærtove

bordet er selvlaga, er det selvsagt veldig gøy! Er gjestene riktig heldige, serveres det tyttebær til alle retter. Tyttebærene blir brukt i sauser, til desserter, til både rørt

Hjemmelagede gaver er alltid kjærkomne. Tove finner fine flasker på loppemarkeder, fyller dem med edle dråper og bruker dem som små gaver.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

25

Vi gir deg Vestfold

Derfor er tyttebær bra for deg: Bær overgår det meste av frukt og grønt når det kommer til antioksidanter. Tyttebær inneholder E-vitamin, C-vitamin og pektin.

Tove Handrevet er nevenyttig og lager både god mat og god drikke. Denne flasken med rognebærlikør har stått i et år. Først nå er bitterstoffene borte og likøren kan nytes sammen med vilt kjøtt eller bare som en snaps til kaffen.

Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

te

r

r

NYTT KJØKKEN PÅ EN DAG

Et

kaffen. Drikken er både smakrik og søt. Ut over dette serverer hun gjerne tyttebærlikør til viltmat. – I fjor ble vi faktisk litt kjipe på den, smiler Tove og håper hun får nok likør i år. Tyttebær er det nemlig nok av i fjellet, du trenger ikke reise til Trøndelag for å plukke. Blefjell og Fagerfjell holder i massevis, dessuten finnes det tyttebær i butikkene. Uansett blir bærene best etter enn frostnatt eller to. – De mister noen av bitterheten sin, forteller Tove og forteller at hun gjerne gir bærene noen dager i fryseboksen. De bærene som ikke blir til likør eller sauser, røres med sukker. – Bruk rørt tyttebærsyltetøy i stedet for den røde sausen på riskremen, råder Tyttebærtove. Nå om høsten har hun ikke tid til de store selskapene, men når vinteren kommer, blir det Babettes, eller rettere sagt Toves gjestebud og tyttebær til folket!

Spar 1000´er!

Spar 1000´er - ring 900 99 600 og henvis til denne annonsen og du vil få et ekstra godt tilbud.

Det er vi som enkelt, raskt og rimelig skifter ut dører, skuffer, benkeplater og beslag på ditt gamle kjøkken - uansett alder eller mål! Kjøkkenfornyern Svein Larsen har mer enn 30 års erfaring med kjøkkenfornyelse.

Ring kjøkkenfornyern Svein Larsen på 900 99 600 og få en kostnadsfri befaring du også! Tlf. 900 99 600 1 firmapost@kjokkenfornyern.no www.norskkjokkenfornying.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

26

Vi gir deg Vestfold Mia begir seg ut på ulendt terreng.

10 TIPS FOR EN VELLYKKET TUR MED BARN 1. Sørg for en god start! Pakk sekken i god tid, helst kvelden før. 2. Ta gjerne med noen gode venner med barn på samme alder. 3. Selg inn turideen din til barna – vær entusiastisk! 4. Ta med sunn og næringsrik mat og nok drikke. 5. Bestem dere for om målet med turen er å være ute og leke, eller om dere vil til en hytte, en fjelltopp eller et annet konkret turmål. 6. Snakk om de positive turopplevelsene både underveis og etter turen. 7. Vær med på leken når dere er ute. Lek og samtaler i naturen skaper nærhet og god kontakt mellom barn og voksne. 8. Kle deg godt og praktisk selv også. Voksne som fryser er dårlig turselskap for barn. 9. Husk å kle av barna hvis de blir for varme.

www.MadeinNorwayNow.no

www.MadeinNorwayNow.no

10. La heller turen bli litt for kort enn alt for lang. Legg inn mange pauser.

GARN UKE 26 sept. - 3 okt. 20% på alt garn til strikk og vev

20% på alt garn til strikk og vev

www.norskhusflid.no

kr

155

GARN UKE 26 sept. - 3 okt.

Husfliden Tønsberg Øvre Langgt. 44, Tønsberg Tlf. 33 31 35 63

kr

.00

0,-

Knaus 500 FU - 2012

Egenvekt: 1.140 kg. Lengde: 7.28 m, bredde: 2.3 m. Soveplasser: 4

139

kr

.00

0,-

Premio 490 tl - 2011

Egenvekt: 1.070 kg. Lengde: 7.11 m, bredde: 2.3 m. Soveplasser: 4

139

.00

0,-

Knaus Sport 420 QD - 2011

Egenvekt: 1.020 kg. Lengde: 6.60 m, bredde: 2.3 m. Soveplasser: 4

STORE avslag

på rekvisita (ryddesalg)

20 - 50%

kr

Du finner oss i hjertet av Vestfold

E18 Caravan AS - Hengsrudveien 847 - 3178 Våle Besøksadresse: Våle Knutstadkrysset V/E18 Telefon: 951 93 000 • E-post: post@e18caravan.no

Vi holder åpent torsdag-fredag 09-18, lørdag 10-14

450

kr

.00

0,-

Adria 574 SP - 2008

21 000 km, Egenvekt: 2 725 kg. Lengde: 6.44 m, bredde: 2,33 m Soveplasser: 4

425

.00

0,-

Knaus Silverline Sport TI - 2007

21 000 km, Egenvekt: 2 965 kg. Lengde: 6.97 m, bredde: 2,30 m Soveplasser: 4


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

27

Vi gir deg Vestfold

Fra hytte til hytte • Lette inneklær bør være klær som også er egnet på tur. Med to trøyer har du én på tur og den andre til bruk inne på hytta. Skyll/vask ullundertøy og sokker ved behov når du kommer til hytta, da rekker klærne å tørke til neste dag. • Tynn vindjakke er behage ligere å bruke enn regntøy/ skalljakke når det bare blåser.  • Vurder også å ha med et lett/ tynt liggeunderlag og en nød bivuakk/overlevesespose i aluminium for ekstra sikkerhet. • Ta gjerne med GPS, men ikke som erstatning for kart og kompass. • Lad opp batteriet på mobil telefonen før turen, og spar på batteriet underveis. Husk at store deler av fjellet er uten dekning. Kilde: http://www.turistforeningen.no

DNT har egne lag for barn og ungdom. I dag har DNT 130 lokale Turlag. Her tilpasses turene etter alder og utholdenhet. Finn ditt lokale turlag og la barna få nye tur- og lekekamerater. En morsom lek på veien kan være så enkelt som å finne den neste røde T-en som indikerer at dere er på rett vei.

Når tur blir ekspedisjon Hva skjer når en tur kalles en ekskursjon, oppdagelsesferd eller også skattejakt. Nå får små sko bein å gå på! HØSTKOS Helst er det gode tursko barna bør ha på føttene. Verken Amundsen eller Nansen var redde for å bli våte på beina. Heller ikke tenkte de på faren med å få riter i jakka eller mose på lua, det bør heller ikke barn være! Det er også viktig å vite at det faktisk var foregangsmannen som fikk Freia til å lage en skikkelig næringsrik sjokolade. Etter en ekspedisjon til Sydpolen i 1925, skal Roald Amundsen ha skrevet: «Freia chokolade utgjorde en av vore hovednæringer under turen, og jeg finner den helt igjennem aa være et glimrende produkt».

Hvordan pakke en sekk? Sjokoladen må altså alltid være med i sekken. Innholdet for øvrig varierer med årstidene. Hvor skal du gå? Hvor langt? Selv midt på sommeren kan det komme sludd og snø i høyfjellet. Om høsten er det vanlig med snøfall

fra 1000-1200 meters høyde – Ta med varmt skift! I skogen kan du klare deg med mindre utstyr og det trenger ikke være av like god kvalitet som på fjellet. Det samme gjelder i skjermete områder langs kysten.

• Ullvotter eller andre vanter/ votter som er varme selv når de er våte • Lette innesko/inneklær • Fjellstøvler og gjerne gamasjer • Shorts og t-skjorte (ull/kunstfiber) hvis det er meldt varmt vær

Noen ekstra kilo

Utstyr

Den Norske Turistforeningen har egne sider med tips og råd til turen. Her skilles det mellom sommerturer og vinterturer. Det beste tipset er uansett å kun ta med de tingene du trenger slik at sekken ikke blir så tung. Skal barna bære sin egen sekk, er det ikke motiverende å stappe den for full. Å bære egen sekk kan likevel gi en følelse av mestring. Her må den enkelte foreldre vurdere sitt barns styrke. Husk at det alltid, underveis på turen, vil være mulighet for å smugle ut noen kilo og legge dem i din egen sekk.

• Ryggsekk med passe volum til innhold • Vanntett pose som passer nedi sekken (ev. regntrekk utenpå sekken) • Lakenpose (ev. lett sovepose) hvis overnatting planlegges. • Førstehjelpssaker med gnagsårplaster og sportstape • Toalettsaker (kun nødvendige) og et lite/lett håndkle • Litt toalettpapir i pose • Solbriller. • Kart, kompass og kartmappe • Liten kniv • Fyrstikker/lighter • Liten hodelykt/lommelykt • Mat/godteri for dagen og drikkeflaske (ev. termos til varmt drikke) • Penger/kort • DNT-nøkkel  • Medlemskort i DNT • Proviant hvis du skal besøke ubetjente hytter

Av klær som bør være med er: • Regntøy (jakke og bukse) • Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport) • Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift • Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift • Fleecejakke eller tynn varmejakke • Lue

En slik utrustning veier totalt 7-12 kg. Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

Det beste tipset er uansett å kun ta med de tingene du trenger, slik at sekken ikke blir så tung.

En ting er tusleturer i skogen. En helt annen ting er det å gå hele veien fram til hytta og rulle ut soveposen i en fremmed køye. Delt glede er dobbelt glede og sammen med andre barn, blir opplevelsen selvsagt fenomenal! Barn som er medlem av Den Norske Turistforeningen, overnatter gratis på DNTs selvbetjente og ubetjente hytter.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

28

Vi gir deg Vestfold

Hva er et trofé? De henger på veggen og skuler olmt på deg. Hodet av en elg, et rådyr eller kanskje en gnu. Hva er egentlig et trofé? HØSTKOS Ordet kommer av det greske «Tropaion», som betyr krigsbytte eller det å slå fienden på flukt. Et trofé er ofte en belønning for en bestemt prestasjon, et bevis eller en anerkjennelse på jegerens kvalifikasjoner. Norges største samling av trofeer finnes i dag på Norsk naturhistorisk museum. Hele samlingen er donert av Larviksmannen og jegeren Olaf Holm Hellenes. Tre måneder etter at han åpnet utstillingen, døde dessverre Hellenes på post. – Han døde som han har levd, opplyser zoolog Petter Bøckman. Han er guide på Naturhistorisk museum og en rev på trofeer.

Hodejegere Troféer er nemlig så mye mer enn bare et avhugget hode. Det er et vitnesbyrd om hvem du er og hva du kan. – Har du hode av en løve på veggen, betyr det ikke bare at du er en fyr som kan skyte med ge-

vær, det betyr at du er en tøff fyr som kan skyte med gevær, opplyser Bøckman. Trofeer handler dermed om mandighet, mot, styrke og ikke minst status. Flere rådyr-trofé på rad og rekke indikerer at du besøker en mann med legal rett til å gå på jakt, en mann med kapital nok til å sette av større områder av eiendommen din til villmark, ikke minst en mann med fritid og ressurser til å jakte. Det er stor forskjell på en enehersker med stor eiendom og en jeger som har flaks og kommer hjem med et såkalt matpakketrofé.

Dyrisk suvenir Bøckman sammenligner troféer med en souvenir du har et privat forhold til, en ting som vekker gode minner. Men trofeer behøver ikke bare bestå av dyrehoder. Også hoder av mennesker kan benyttes. – Det er krigstrofeer, presiserer Bøckman og kan trekke tradisjonen helt tilbake til antikken.

– Ofte var det slik at man kastet hodene til en politisk leder inn i den byen man hadde beleiret. Zoologen minner om at hodeskallen er den delen av kroppen som, også etter at vi er døde, ligner mest på den opprinnelige levende organismen.

Hjernemasse Et trofé, et krigstrofé eller jakttrofé, demonstrerer makt, men viser også at vi respekterer fienden. Den skutte flodhesten er beseiret, men får til gjengjeld en sentral plass i stua. Det samme kan skje i krig. Tidlig forstod vi mennesker at hodet var en viktig del av kroppen. I noen kulturer var det tradisjon å spise fiendens hjernemasse og dermed overta motstanderens styrke og mot. Hoder ble lagt på barrikadene eller også satt på staur. Dette for å markere styrke, eller holde andre fiender unna. Enkelte nasjoner og da spesielt utsatte øysamfunn, har i dag løse hoder trykket på flaggene sine. Både Korsika og Sardinia, har hoder av pirater og sørafrikanske maurere, som eget emblem.

Hjort er hjort I vår moderne verden ruller

En utstoppet løve i stua er ikke bare en utstoppet løve, men har en symbolverdi og sier noe om deg som jeger. FOTO: NHM

ikke hodene like ofte som før. Godt er det. Petter Bøckman kommenterer likevel trofeenes tilbakekomst i norske stuer og hytter. – Moten kommer sørfra, antyder han og sikter til troféer av plast og skumgummi. Disse hodene er ikke av rein eller elg, men gjerne hjort, noe som beviser Bøckmans tese. Innkjøpte trofeer har ikke noe med personlige prestasjoner å gjøre, men fungerer likevel som en demonstrasjon av posisjon. – Trender starter gjerne i overklassen og beveger seg nedover i klassene, opplyser Bøckman. De falske troféene er ment som pyntegjenstander og har liten symbolverdi. Da er det annerledes med Olaf Holm Hellenes enorme samling. Hans trofeer av norske, men også svært eksotiske dyr, er verdt millioner. Like fullt kan vi anta at samlingen hadde størst verdi for jegeren selv, som et vitnesbyrd på at han var sterk, tålmodig og utholdende. Ja, en skikkelig mann.

Marte Østmoe tips@vestfoldblad.no

Petter Bøckman er zoolog og ekspert på trofeer. Nå guider han mer enn gjerne gjester gjennom Norges største samling donert av Larviksmannen Olaf Holm Hellenes.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

29

Vi gir deg Vestfold

VINTERJAKKER

Før 2999,Nå 999,Kampanjestart 26/9 på utvalgte modeller så lenge beholdningen varer

Flere troféer samlet på samme vegg viser ikke bare at du har med en ivrig jeger å gjøre. Mengden indikerer også hvor store jaktmarker denne jegeren disponerer, og ikke minst hvor god råd han har som kan ta seg tid til å jakte.

Vi har nå varer fra Long Island og Kit Karnaby! Claire Sandefjord • Storgaten 6

Reis sammen - opplev mer! JULEMARKEDSTURER

J U L E F E I R I N G PÅ G Å L Å

LANGTIDSFERIE I PORTUGAL

B E R L I N M E D LÜ B E C K 26. nov / 7 dager BUSSTUR Fra kr 8 290,- per person

WA DA H L H Ø G FJ E L L S H OT E L L 23. des / 5 dager BUSSTUR Fra kr 5 950,- per person

A L B U F E I R A PÅ A LG A RV E KYS T E N 25. jan / 5 uker F LY F R A O S L O L U F T H A V N Fra kr 10 995,- per person

S C H W E R I N M E D W I S MA R 27. nov / 6 dager BUSSTUR Fra kr 6 690,- per person

Hyggelig julefeiring som du ikke behøver å forberede selv. Hotellet har eget juleprogram. Julekveld med god mat, julebakst, juletregang og sosialt samvær. Julegudstjeneste for de som ønsker på første juledag. Ellers godt turterreng, svømmebasseng, koselige stuer og gode rom.

Reis vekk fra den kaldeste vinteren - og nyt vårlige temperaturer i Albufeira på Algarvekysten. Bo 5 uker i egen leilighet med selvhushold. Reiselederservice og tilbud om mange utflukter under oppholdet. Se vår nye brosjyre for langtidsferie i Portugal!

WIEN 6. des / 4 dager F LY F R A O S L O L U F T H A V N Fra kr 7 690,- per person

Peer Gynt Tours 815 00 335 www.peergynt.com


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

30

motor – bil & båt

Redningsskøyta «Askerbæringen» fikk slukket brannen, men båten var helt ødelagt. FOTO: HENRIK DANNSTRØM

Dramatisk kveldstur Henrik Dannstrøm og kona skulle ta en båttur for å nyte den fine høstkvelden da de så voldsom røyk lenger ute i fjorden. Plutselig ble kveldsturen endret til å bistå ved en båtbrann.

– Vi dro fra Sandefjord og da vi kom rett utenfor Granholmen så vi veldig masse røyk ut mot Rauer og Svenner. Vi skjønte at her er det noe som ikke er greit, så vi satte full fart mot stedet, forteller Henrik Dannstrøm.

Han er tidligere kystvakt, så det var ikke så vanskelig vurdering for ham å dra dit. – Vi stusset over at det ikke var andre på vei mot båten, for det så voldsomt ut, men akkurat da vi kom frem var også Red-

ningsskøyta kommet. De startet slukking.

Så om noen lå i vannet – Vi tok en runde og sjekket om det lå noen i vannet. Det var mye røyk og flammer der, så det var litt uoversiktlig. Det lå en annen båt der også, og de hadde sett en gummibåt med en mann om bord. Mannen ble tatt hånd om og vi fikk inntrykk av at det bare

hadde vært en mann om bord.

Slukket i en halvtime Det var flere eksplosjoner i skroget på seilbåten. – Redningsskøyta holdt på i en halvtime før brannen var slukking, forteller han.

ne ta opp. – Situasjonen var under kontroll og det var proffe folk på redningsskøyta, så vi og den andre båten var bare i nærheten i tilfelle vi kunne hjelpe til med noe, forteller han.

Så etter rester – Det ble ikke så mye tid til kos, vi måtte prioritere å hjelpe til. Vi så om det lå noe i vannet vi kun-

SVEIN ANDRÉ SVENDSEN sas@vestfoldblad.no

Velkommen til vår flotte butikk, i hjertet av Horten! Hos oss finner du blant annet: • Lexington • Mille Notti • Mille moi • Green Gate • Durance • La Cafetiere • Chhatwal & Jonsson • Riviera Maison

Ny flott butikk som åpnet i mai 2013. Vi skal være en butikk som skal friste mange med gode merker i flere prissegmenter. Vi er utrolig takknemlig over og ha fått med oss mange gode og etablerte merker. Vi ser at flere her i hjembyen ikke må reise til andre byer for og finne det lille ekstra, og vi har også sett at vi får flere innom fra andre byer i nærheten, og det er veldig hyggelig!

Høstens favoritt!

Det lille ekstra kjøper du hos oss! HL interiør på Torggården i Horten Tlf 955 20 904

Følg oss på Facebook og instagram

Hos oss kan du få en opplevelse av «det gode liv»!


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 31

“PERSONBIL MED EKSTRA STORT VAREROM” Fredrik Saugstad Logistikk og Ledelse

FORD TRANSIT VESTFOLDPAKKE Månedsleie eks.mva fra kr.

3.900,• 5 år – 100.000 km

• Service og vedlikehold inkludert • Vinterhjul inkludert • Lånebil ved service • Valgfri farge • Årsavgift inkludert • Etableringsgebyr inkludert

• Forskuddsleie kr 30.000,- eks.mva

FORD TRANSIT CUSTOM 270 Trend, AC, Bluetooth, DAB, FordSYNC, Dieselvarmer, Cruise control, Sentrallås, USB

Transit Custom – International Van of The Year 2013.

FORD TRANSIT CUSTOM fra kr 242.760,- ekskl. mva. Den helt nye Transit Custom kombinerer et moderne utseende med et nivå av interiørkomfort du ikke ville forvente å finne i et nyttekjøretøy. Både interiør og eksteriør er designet for å være mest mulig praktisk og funksjonelt. Førerplassen er ergonomisk og gjennomtenkt, samtidig er kjøreegenskapene hevet til personbilnivå med god styrerespons, og høy kjørekomfort. I tillegg har Transit Custom et meget lavt støynivå. Alt i alt? Du finner ikke et mer veldesignet arbeidsjern på fire hjul i dag. Den gjør seg med andre ord fullt fortjent til den prestisjefylte tittelen. “Årets internasjonale varebil i 2013”. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr

VÅRE AVDELINGER // Tønsberg Stoltenbergsgt. 54 T: 33 30 77 77

// Holmestrand Hvittingfossv. 151 T: 33 05 46 60

// Sandefjord Nygårdsveien 79 T: 33 48 23 00

// Larvik Sagveien 2-4 T: 33 13 66 66


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

32

Vi gir deg Vestfold

Spesialist på dokumentgransking, Ed van Arragon, holder kurs for politi fra patruljene, utlendingskontrollgruppen og saksbehandlere fra utlendingsseksjonen og felles forvaltningsenhet.

Det gjelder å ha et trent øye når man skal sjekke om et dokument er ekte eller ikke.

ALLE Foto: Tanita Wassås Kveinå

Skal bli bedre på å avdekke falske dokumenter Politi og tollvesen får opplæring av spesialister og dokumentgranskere fra Nasjonalt ID-senter. Målet er å avdekke flere utlendinger med falsk identitet i Norge. – Vi ser at de blir flinkere og flinkere til å lage forfalskninger som er vanskelige å avsløre, sier spesialist på dokumentgransking, Ed van Arragon. Myndighetene har ikke tall på hvor mange, men de vet at det er mange utlendinger med falsk identitet i Norge.

Økende problem Falske identiteter brukes som ledd i kriminell virksomhet og er et økende problem for flere myndigheter fordi de kan brukes til urettmessig tilgang til for eksempel bankkonto, arbeidstillatelser og trygdeytelser. – Det er vanskelig å lage et

SOLIDE BÅTBUKKER • BRUKSHØYDE 110 CM • FOR BÅTER OPP TIL 30 FOT • TRINNLØS REGULERING AV VINKEL • KUN EN BOLT Å STRAMME • FLATPAKKES ENKELT Pris 980,-pr. par

KJØLKASSER • TÅLER VINTERFROST

kvalitativt godt, fullverdig falskt dokument. Men vi kan se at for eksempel siden med personinformasjonen er falskt, og resten er ekte, sier van Arragon. Derfor gjelder det å ha et trent øye når man skal sjekke om et dokument er ekte eller ikke. Ofte har man bare få sekunder på seg til å sjekke et pass, og man kan ikke bare se på det tekniske. – Det handler også veldig mye om erfaring, så man må kjenne dokumentet og kunne bruke de hjelpemidlene man har. Om man er i tvil så bør man undersøke nærmere. Men det handler også om å se etter andre tegn og observere de som står i køen, forklarer van Arragon.

– Må bli bedre

ligvis er ved Torp Sandefjord lufthavn at de fleste med falsk identitet blir tatt i Vestfold. – Fram til nå så har det nok vært det. De som sitter i grensekontrollen på flyplassen har mye kompetanse på området, mens vi andre ikke har vært så gode til å avsløre dette. For de som ikke jobber med det til daglig har dette kurset gitt mye praktisk nyttig informasjon. Terskelen for å sette fokus på å avsløre falsk identitet har nok blitt mindre etter i dag tror jeg, sier Solberg. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2006 anslått at cirka 18 000 personer oppholder seg ulovlig i Norge, og at tallet mest sannsynlig lå mellom 10.000 og 32.000 personer.

– Frem til i dag så har vi ikke Vanskelig å fastslå Det kan være vanskelig å fastslå tatt så veldig  mange med falsk identiteten til en person, og da identitet i Vestfold, og det er en særlig på dem som ikke har en inav grunnene til at vi har denne teresse å medvirke til avklaring fagdagen. Vi må bli bedre på det av dette selv. Dette gjelder priog vi har tatt noen, men da har mært asylsøkere, men kan også det vært veldig tydelige forfalskninger, sier Anne Kristin gjelde personer som søker om andre oppholdstillatelser/visum. Solberg, seksjonssjef i utlendingsforvaltningen ved Felles Utgangspunktet er at enhver Forvaltningsenhet i Vestfold. har en plikt til å medvirke til å HOKAS_96x107_NY_Layout 1 09.09.13avklare 15:20 Side 1 Hun forteller at det sannsynsin egen identitet.

Pris 1036,-pr. sett a 4 stk.

– Hvis mistanken oppstår på gata og man er i tvil om identitet så har vi en hjemmel i utlendingsloven som gjør at politiet kan stanse en person og kreve legitimasjon for å avklare identiteten.  Utlendingen har opplysningsplikt og kan pålegges å legge frem reisedokument, eller lignende dokument som er utferdiget av offentlig myndighet som bekreftelse på sin identitet.  Hvis vi fortsatt er i tvil så tar vi med  personen og dokumentene inn, og da kjører vi foto- og fingeravtrykk søk opp mot andre registre også for å se om det er treff på en annen identitet i Norge eller i andre land, sier Solberg. tanita Wassås kveinå tanita@vestfoldblad.no

Anne Kristin Solberg, seksjonssjef i utlendingsforvaltningen ved Felles Forvaltningsenhet i Vestfold.

faktaboks  Nasjonalt ID-senter ble etablert høsten 2010 og er et faglig selvstendig forvaltningsorgan underlagt Politidirektoratet har som ett av sine mål å bidra til å heve kompetansen i utlendingsforvaltningen, særlig innen dokumentkontroll og id-arbeid.

Tlf: 33 03 66 49 Mail: salg@fonix.as Utsalg: Sandefjord, Skolmar 12

AUTOMATISERT oppfølging og INNKREVING av ikke betalte fakturaer www.hokas.no

- for mer INFO og PRESENTASJON www.fønix.as

 Identitet: Summen av forskjellige opplysninger som sier hvem en person er. Det er det som gjør en person til den han eller hun er, og som skiller vedkommende fra andre. De elementene som inngår i utlendingsforvaltningens identitetsvurdering er i hovedsak navn, fødselsdato og nasjonalitet. I tillegg kan for eksempel slektskapsforhold til andre personer, klantilknytning og etnisk tilhørighet inngå som identitetselementer.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 33

Avbildet modell med sideglass, nå kr 21 600,-

Kampanje­

alle viva 120

SPAR

nyhet

dager

3 000,-

32 900,ContuRA i41, FRA

hos Varmefag

18 600,RAIS vIvA 120, nå FRA

Nå kan du spare tusenlapper! Varmefag har Norges største utvalg av peiser og ovner. Akkurat nå er mange av dem på kampanje. Her ser du noen smakebiter. Resten finner du i butikken. Velkommen!

SPAR

alle rais 700

M/SIDEGLASS

3 010,-

3 500,-

SPAR

8 100,-

24 900,-

SPAR

GRAnIt KlebeR MeRetHe pluSS, nå FRA

17 990,- 33 750,-

noRdpeIS HAvAnnA, nå FRA

RAIS 700 InnSAtS, nå FRA

HELE SERIEN

9 900,ContuRA 810, nå FRA

Skann QR-koden og se hele kampanjen.

www.sterkkommunikasjon.no

2 600,-

Med forbehold om evt. trykkfeil.

SPAR

Se alle kampanjetilbudene og høstens nyheter på www.varmefag.no VARMEFAG LARVIK

VARMEFAG TØNSBERG

Yttersøveien 12 - Larvik vis a vis Nordbyen kjøpesenter Tlf. 33 13 04 66 www.varmefaglarvik.no

Åshaugveien 10, Sem - Tønsberg Tlf. 33 33 30 30 www.varmefagtonsberg.no

Scan Pro Varmesenter AS

Scan Pro Varmesenter AS

Kampanjetilbudene gjelder til 28. september VARMEFAG SANDEFJORD

Arne Andresen AS

Hegnasletta 2 - Sandefjord Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

34

Vi gir deg Vestfold

Glenn Østby, Clas Molvær, Vigdis Lian og Claus-Morten Østby i Hair In Time. FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

Vil gjøre frisørbransjen sunn Mange frisører sliter med allergier og slutter i yrket. Sju av ti frisører detter av i løpet av de ti første årene. Gjennomsnittsalderen på frisører i Norge er 27 år og de blir gjennomsnittlig 11 år i yrket. næring Larvik-firmaet Hair in Time har på kort tid blitt den største leverandøren av grønne produkter til frisører i Norge. Firmaet er den eneste leverandøren i Norge

HAIR IN TIME AS Daglig leder: Claus-Morten Østby Etablert: 2010 Ansatte: 4 stk + innleide kurskonsulenter Omsetning 2012: 7 982 000 kr

som er sertifisert som Miljøfyrtårn, og er en rendyrket distributør av profesjonelle frisørprodukter. De selger kun til frisørbedrifter. Til og med frisørenes fagforening, som er nøytral overfor

produsenter og leverandører, anbefaler Hair In Time til medlemmene sine. Begge eierne, Claus-Morten Østby og Clas H. Molvær, har lang fartstid i bransjen og begge har vært salongeiere. De ser at rekrutteringen til yrket svikter.

Grønn linje i Lunde – De sliter veldig på frisørlinjene og veldig mange privatskoler har blitt lagt ned. Lunde i Telemark har imidlertid opplevd det stikk motsatte. De har gått ut med at de har en grønn linje. Frisørstudenter fra hele landet søker dit. Det er flere som reagerer på mange ting, men de kan jobbe med grønne produkter, sier Clas H. Molvær. Han har drevet sin egen salong i Porsgrunn og Larvik i mange år og jobbet som selger i bransjen i mange år. Claus-Morten Østby har bakgrunn fra logistikk i Rockwool i 25 år, før han startet egne bedrifter. Der jobbet han en del med ISO-sertifisering og miljø. Han er medeier i Jazz frisør i Larvik, som var første miljøfyrtårn-bedrift i byen og en av de første i Vestfold. Dette var i 2002. Siden har han holdt det fokuset.

– Det er seks år siden vi tok inn det første grønne produktet. Frisører er den yrkesgruppen som er mest utsatt for skadelige produkter og det blir ikke gjort noe med det, fordi det ikke er noe krav i bransjen. Det er faktisk forbrukerne som går foran

ulike produktene. Hair In Time er i dag eneste leverandør i Norge som tilbyr en komplett pakke med økologisk pleie, styling, make up og farge. Derfor er de også blitt den naturlige samarbeidspartneren til de aller fleste «grønne» salongene i Norge. Clas Molvær forteller at han utviklet allergi ganske tidlig. Det ble et større og større problem for ham, og det er litt av grunnen til at han brenner for dette. – I dag er det fullt mulig å jobbe helt fritt for kjemisk skadelige produkter, men veien er litt langt å gå for enkelte. De må tenke nytt, rett og slett. Det er lettere for en frisør som har få ansatte eller driver sin egen salong. Er det for mange ansatte, er det straks litt vanskeligere.

Folk vil vite hva vi tilfører kroppen vår av kjemikaler når vi farger, styler eller vasker håret med de ulike produktene. og krever at bransjen skal bruke grønne produkter, sier Østby.

Positiv forskjell Med Hair in Time ønsker han å bidra til en positiv forskjell i bransjen. Den økologiske trenden som preger motebildet i dag gjør at stadig flere vil ha naturlig kosmetikk og hårprodukter. – Det er ikke bare hvordan produktene er fremstilt folk er opptatt av. Det er også stort fokus på hva de inneholder. Folk vil vite hva vi tilfører kroppen vår av kjemikaler når vi farger, styler eller vasker håret med de

En håndfull salonger Det er kun de siste to-tre årene som salongene har kunnet tilby økologisk behandling. Det er kun en håndfull salonger i fylket som kan tilby økologiske


35 Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

35

Vi gir deg Vestfold

organisk Organiske materialer, eller organiske stoffer, er en samlebetegnelse for materialer som stammer fra levende organismer. De frisørproduktene som finnes på markedet i dag som går under benevnelsen organiske har en naturlig base som gjerne er basert på frukter eller planter, men som ofte blir tilsatt store mengder kjemikaler for å øke holdbarheten.

økologisk Ø  kologiske produkter er dyrket uten noen form for skadelige kjemiske stoffer. Det skal ikke være tilsatt noen form for kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. All form for gjødsling av plantene skal foregå ved bruk av naturgjødsel. De økologiske frisørproduktene skal være basert på konsentrater fra planter og/eller frukter, og her er det ikke tillatt å tilsette noen form for kjemikaler. Kilde: Hair In Time

n ere produkter. Ingen frisører driver kun økologisk i Vestfold i dag. Alle grønne frisører i Skandinavia støtter seg på Positiv- og Negativlisten for å finne trygge produkter. Hair In Time har 99 prosent av produktene sine på Positivlisten. Noen av produktene er også Svanemerket. Ingen andre er i nærheten av å kunne tilby det samme.

Produktene vurderes Listene er basert på stikkprøver av profesjonelle frisørprodukter og utarbeides av Grønne Erhverv, København kommunes miljøkontroll, for Danmarks frisør- og kosmetikerforbund. Produktene vurderes utelukkende med hensyn til om ingrediensene har helse- eller miljøskadeli-

ge virkninger og blir sjekket av noen av de fremste ekspertene innen frisørprodukter og frisørsykdommer. – Det var mange av de store kjedene som trodde at de grønne produktene bare ville bli et blaff, men det vi ser er at det

De små, grønne salongene baner vei. kommer flere og flere og de store leverandørene begynner å ta ut parabener. De små, grønne salongene baner vei, sier Molvær.

ter. Det er der kjendisene klipper seg. Det er blitt trendy og folk bryr seg. – Da vi startet følte vi at vi var heldige. I Danmark har de kommet lenger enn oss, der er det noen frisører som har banet vei med egne produkter. Vi fikk tak i de produktene og har videreutviklet dem. Vi samarbeider med en dansk leverandør og er hele tiden på jakt i hele verden etter produkter for å utvikle produktene, sier de to gründerne.

Gründerpraten

med Vestfold Blad

Hva gjorde at du satset på din forretningsidé? – Tidligere drevet tilsvarende leverandørbedrift til frisørbransjen, forsterket fokus på rene, grønne produkter til bransjen var hovedårsak til at vi satset på ny bedrift. Frisørens helse i fokus. Hva var de viktigste utfordringene for deg da du realiserte idéen? – Skaffe nok kunder, uten å dra på oss for store driftskostnader, i et marked hvor fokus på grønne produkter hos frisøren er laber. Forbruker er/var mer opptatt av slike produkt-tilbud enn frisøren. Etablerte leverandørkonkurrenter bagatelliserer /fnyser av «problemene». Hvilket råd er du glad du fulgte?    – Å ha et dedikert fokus på et «grønt» produkt-tilbud. Hvordan ser din bedrift ut i dag, i forhold til hva du trodde den skulle være da du startet?   – Omtrent på dagens nivå, en gradvis positiv omsetningsmessig utvikling. Det tar tid å endre markedet henimot vårt ideal. Danmark ligger langt foran Norge vedr. fokus på miljøriktige/helseriktige produkter i frisørbransjen, men der har det også tatt tid. Det vi erfarer er at det er nyetableringer i bransjen som tar grepene og har de riktige holdninger vedr. nye spennende, rene produktlinjer. De etablerte holder seg ofte til sine «gamle» leverandører. Konsekvensen av dette er at nyetablerte frisører tar marked fra de etablerte frisørsalonger. Hvilket råd har du til andre gründere?   – Stå på, døgnet rundt – det er nødvendig for å lykkes! Hvis du var næringsminister for en dag, hvilke tiltak ville du da ha innført for å hjelpe flere til å starte sin egen bedrift?  – Vet ærlig talt ikke. Det er fri konkurranse, opp til gründeren å få til det man har satt i gang. Man kan ikke basere driften, igangsettelsen på at andre skal hjelpe deg. Det er din egen innsats som skaper resultater. Dersom den grunnleggende forretningsidéen er bærekraftig. Men, det er jo et stort press å drive for seg selv. Fallhøyden er stor, dersom noe går galt. Følger du med på næringspolitiske spørsmål nasjonalt eller lokalt?  – Ja, selvfølgelig, i den grad jeg har anledning. Hva ser du etter hos en arbeidssøker - hva er det viktigste for deg?   – Innsatsvilje, positivitet og kompetanse på det området man skal bidra i bedriften. Og 100 prosent ærlighet overfor kunder og medarbeidere. Har din bedrift en offentlig godkjent lærlingordning?  – Nei, vi er en såpass liten bedrift at dette ikke har vært aktuelt enda. Hvilke fora er du aktiv i? – Kun i en liten krets av eiere av småbedrifter, hvor man kan utveksle erfaringer, en gang iblant. Hva er ditt favoritt-nettsted?                    – Det må være å lese nyheter på nett hver dag (vg.no).

Grønt er trendy Han forteller at Hope i Oslo, landets største grønne salong, ble kåret til årets frisørbedrift i vin-

SVEIN ANDRÉ SVENDSEN sas@vestfoldblad.no

Hva leser du helst om i Vestfold Blad?       – Næringsstoff og artikler.

Uke for gründere og entreprenører • For første gang arrangeres en egen uke for gründere og entreprenører i Vestfold. •

Uka 18. - 22. november er spekket med arrangementer for idéskapere, bedrifter i vekst og studenter. Det blir kurs for deg som er helt i startgropa og for deg som har kommet litt lenger.

• Arrangør av Gründeruka 2013 er Ungt Entreprenørskap Vestfold, Start, Nettverksbanken og Connect Østlandet. •

Det blir arrangert Enova-gründercamp for elever på videregående skole, Start-konferansen for våre hjelpere i Start-nettverket og våre eiere, introkurs for nyetablerere, kurs i skatt, moms og

selskapsformer, miniseminar om hvordan du som gründer kan nå fram i media og mye mer. • Alle arrangementene er gratis. Målet er å skape en sterkere kultur og oppmerksomhet for innovasjon og entreprenørskap i Vestfold.

Kilde: www.startivestfold.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

36

Vi gir deg Vestfold

Må omstille hele Vestfold

Hvorfor sakker Vestfold etter i verdiskaping og innovasjon? Hva må gjøres på hvilke områder? VERDISKAPING/INNOVASJON: Noe MÅ gjøres, det levner tallene som måler verdiskaping og innovasjon i Vestfold liten tvil om. Ulike analyser viser en pil i samme retning; nedover.

Heve velferdsnivået Sysselsettingen stagnerer, det er sterk nedgang i de fleste nærin-

Vestfold har falt fra 98 prosent av landsgjennomsnittet i 1993, til 88 prosent i 2010. Det er tallenes klare tale om utviklingen, sier Gusland. NHO og næringsforeningene i fylket stiller seg bak planarbeidet, og har deltatt på flere informasjonsmøter i løpet av sommeren og høsten. Tore Hansen, leder i Larvik Næringsforening, var først skeptisk til nok en planprosess. Det snudde etter en grundig gjennomgang. – Dette blir et hjelpemiddel for kommunene, jeg ser kun positivt på dette arbeidet, sier Hansen.

Med lavere verdiskaping per ansatt, blir det mindre kjøpekraft, og mindre skatteinntekter til kommunene. Det igjen gir dårligere velferdstjenester. Arvid Gusland, Ernst & Young

ger, ved siden av at Vestfold har høy og økende utpendling. Skatteinntektene følger verdiskapingen; langt under landsgjennomsnittet. Hva betyr det for deg og meg? – Med lavere verdiskaping per ansatt, blir det mindre kjøpekraft, og mindre skatteinntekter til kommunene. Det igjen gir dårligere velferdstjenester, svarer Arvid Gusland, partner i Ernst & Young.

Svar og tiltak Han er rådgiver og konsulent for fylkeskommunen i arbeidet med en plan som skal gi en del av svarene på hva som må gjøres for å styrke verdiskapingen. – Verdiskapingen per ansatt i

Øke verdiskapingen – Målet med planen er å øke verdiskapingen i Vestfolds næringsliv. Det gir økt overskudd, flere arbeidsplasser og grunnlag for

En viktig plan: Arvid Gusland (Ernst & Young), fylkesrådmann Egil Johansen, regiondirektør i NHO Kristin Saga og Tore Hansen fra Larvik Næringsforening er sentrale personer i arbeidet som nå tar til med en plan for økt innovasjon og verdiskaping i Vestfold.

ikke står så bra til og finne ut hvorfor vi henger etter, utdyper Johansen. Både næringslivet, aktører innen utdanning og forskning, det offentlige med sine virkemidler og ulike organisasjoner som NHO og næringsforeningene er trukket med i planarbeidet. – Lykkes vi, vil det gi store positive effekter for viktige samfunnsmål, understreker Johansen.

Styrke suksessene De ser lys i tunnelen, ved at et godt planarbeid, med grundige analyser over hvor Vestfold sliter og hvor suksessene er, kan man sikte inn virkemidler og satsninger på riktige steder. – Utviklingen ved miljøet i og rundt Høgskolen i Vestfold, og en del nisjer i god utvikling, der næringsmiljøene er verdensledende, er et godt utgangspunkt for videre utvikling, sier fylkesrådmannen.

Det handler om at vi må skape mer verdier i Vestfold. Egil Johansen, fylkesrådmann

bedring av velferdstilbudet vårt, forklarer Gusland. Fylkesrådmann Egil Johansen legger til at det ligger en felles forståelse i bunn for arbeidet som må gjøres. – Det handler om at vi må skape mer verdier i Vestfold, og at vi må gjøre noe med at vi det

Sammen for verdiskaping: Et bredt spekter stiller sin kunnskap til rådighet i arbeidet med planen. Den politiske prosessen gir åpner for bred involvering. Foran fra venstre Svein Almedal (rådgiver fylkeskommunen), Marit Sagen Gogstad (Sandefjord næringsforening), Toril Gogstad (styremedlem NHO), Ingebjørg Tollnes (styremedlem NHO), Astrid Kirkeåsen (nestleder NHOs styre), Øyvind Hagen (styreleder NHO). Bak står Terje Christensen (styremedlem NHO), Magnar Simensen (prosjektleder fylkeskommunen), Kristin Saga (NHO), Egil Johansen (fylkesrådmann) Pål Wang (styremedlem NHO) og Arvid Gusland, Ernst & Young.

LØSNINGEN En verdiskapings- og innovasjonsplan for Vestfold:

M  ål: Bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt tilbud av arbeidsplasser som omfatter virksomheter i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi. Mer spesifikke delmål vil komme med planarbeidet. S  trategier: Det legges opp til konferanser for informasjon, innspill og drøfting. Egne møter og faglige arbeidsmøter mellom offentlige og private aktører. Ta stiling til og beskrive veivalgene Vestfoldsamfunnet skal gjøre innenfor verdiskaping og innovasjon. Bli enige om tydelige strategiske valg. Avklare roller og ansvar, samarbeids på tvers av kommune- og fylkesgrenser. F  ramdrift: Forslag til planprogram legges til høring 20. September, vedtas på Fylkestinget 7. November, behandles for første gang nov./des. 2014, med en høringsperiode ut februar 2015 – for endelig vedtak april 2015.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

37

Vi gir deg Vestfold

– Vi må gjøre det sammen

fallende verdiskaping Verdiskapingen i Vestfold er lav og fallende sammenlignet med andre fylker i Norge, slik utdypes dette: Brutto nasjonalprodukt (BNP) er det vanlige målet på verdiskaping. Forenklet forklart representerer dette avlønning til kapital og arbeid (før skatt). Sammenlignet med et bedriftsregnskap er BNP driftsresultatet før både avskrivninger og lønnskostnader.

For å sammenligne verdiskapingen mellom regioner, deles den på antall innbyggere eller sysselsatte. Det siste anses mest relevant fordi det tar hensyn til ut- og innpendling av regionen.

Marit Sagen Gogstad spurte de største aktørene som leverer til oljenæringen om deres syn på en verdiskapingsog innovasjonsplan for Vestfold. Innovasjonsproblematikken ble diskutert ved dialogkonferansen som Norsk Petroleumsforening (NPF) inviterte til sist uke. Her belyste Egil Solheim fra NLI hvor krevende søkeprosessene er, og hva som må til for at eiere skal ta investeringsrisikoen som ligger i ny innovasjon. – Hvordan ser dere på planarbeidet som skal gjøres for å få opp innovasjon og verdiskaping i Vestfold, er det interessant for dere å bidra? spurte Sagen Gogstad, næringsforeningsleder i Sandefjord. – Ja, vi vil bidra til at vi får bedre rammebetingelser. Vi må gjøre det sammen, ikke bare peke på at andre skal løse våre utfordringer, svarte Solheim.

BNP omfatter også offentlig forvaltning. Disponibel inntekt per innbygger viser inntektsnivået i regionen. Siste statistikk for fylkesfordelt BNP er fra 2010, offentliggjort desember 2012:

BNP per innbygger i Vestfold var i 2010 NOK 272.478. BNP per sysselsatt var NOK 610.956. Dette utgjør henholdsvis 75 og 88 prosent av landsgjennomsnittet (Fastlands-Norge). Relativ BNP per sysselsatt har falt fra 96 prosent av landsgjennomsnittet i 1993 til 88 prosent i 2010. Disponibel inntekt per innbygger i Vestfold var i 2010 NOK 209.863. Dette utgjorde 96 prosent av landsgjennomsnittet. Kilde: Ernst & Young / SSB

Sysselsetting i privat sektor falt i Norge etter finanskrisen i 2008, men har nå igjen passert 2008-nivå. Fallet i Vestfold var langt sterkere enn i resten av landet. Og sysselsettingen her har knapt økt etter bunnivået i 2010. Her skisserer Arvid Gusland dette for petroleumsforeningen.

Lars Fredrik Bakke fra Agility Grouop la til at det her ville gjelde som i enhver samarbeidsform; – Som i enhver samarbeidsform, må vi få felles utbytte av

oppgave den nye regjeringen har foran seg. Vi ønsker oss noe nytt, noe bedre og ikke minst resultater basert på andre prioriteringer.

Næringslivet i Vestfold har

Marits næringsblogg: – Forventningsfulle, endringsvillige og klare til å starte! Så ble det endring da; etter en sensommer med intens valgkamp med mange politiske debatter, utdeling av tusenvis av boller og røde roser så bestemte folket seg. Og det er ikke en liten

forventninger; vi har faktisk skyhøye forventninger til at den nye regjeringen sørger for så lav sats som mulig på bompengeavgift gjennom Vestfold – 60 kroner for å være helt konkret. Vi forventer å se Intercitytog rulle over dobbeltspor gjennom hele fylket og ikke bare høre om ambisjonene, det er vi så lei av!

Vi gleder oss til å få styrket investeringskraften og se at regjeringen vil stimulere både til verdiskapning og vekst. I tillegg er det musikk for næringslivets

det. Hva får du ut av det, hva får jeg ut av det? Vi må ha felles mål, ellers stopper det av seg selv. Han tror næringslivet vil finne sine arenaer, selv om fylkeskommunen drar i trådene.

ører å høre om mindre byråkrati, forenklede og forbedrede prosesser – og en mer effektiv og moderne offentlig sektor! Nå blir det ekstra spennende å se hvordan kabalen legges opp partiene i mellom. Hvilke saker må vike for å få til et samarbeid og hva slags samarbeid får vi?

Mange hører på partienes lovnader og fnyser litt av de, fordi det som regel skjer så lite. Denne gangen blir det annerledes. 8 år med rødgrønt har satt store spor, en borgerlig regjering vil bety store endringer for oss alle. Jeg ønsker vår nye regjering lykke til med å innfri alle forventninger! Marit Sagen Gogstad Sandefjord Næringsforening

Vestfold er på 13.plass av fylkene målt i verdiskaping per sysselsatt, godt under landsgjennomsnittet. Tekst: marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Offentlig sektor størst Industrien står for den største verdiskapingen i Vestfold, etter offentlig sektor. Essos anlegg på Slagentangen utgjør en stor del av verdiskapingen i industrien. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri står for 3,8 milliarder kroner i verdiskaping (34 prosent av industriens verdiskaping og 12 prosent av sysselsettingen). Offentlig forvaltning står for 25,1 prosent av verdiskapingen, en del høyere enn landsgjennomsnittet på 22,5 prosent. Fylker med høy andel offentlig verdiskaping har gjennomgående lav verdiskaping per sysselsatt. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).

NØDT TIL Å PUSSE OPP?

Lån opptil kr 300.000 uten sikkerhet Søk på www.balanselånet.no kode: VB13 Eller ring oss på telefon 63 00 18 06

Kostnadseksempel: Et lån på kr 65 000 over 5 år koster kr 1 540 i mnd (basert på en nominell gjennomsnittsrente på 12,98%, eff. 15,84%) og total tilbakebetalingsbeløp blir kr 92 334. Etableringsgebyr kr 950 og termingebyr kr 40 inngår i beregningen. Lånet er et annuitetslån.


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

38

Vi gir deg Vestfold

Hva må til for å utvikle næringslive i Vestfold?

– Stol på oss, ikke send o inn i ei papirmølle – Vi er avhengig av et støtteapparat som er med oss hele veien, ikke bare tre år, sier Egil Solheim, leder av NLI Subsea. – Vi sendes rett inn i en massiv papirmølle. Det fører ikke til innovasjon, sier Erik Jølberg fra Subsea Valley. DIALOGKONFERANSE: Egil Solheim fra NLI viste innovasjonsutfordringene i praksis, ved dialogmøtet mellom petroleumsforeningen og offentlige aktører i Sandefjord sist uke. – Hvordan måles vi av kundene? Vi måles på HMS, kvalitet,

leveringsevne og punktlighet, samt konkurransedyktighet på pris. Ofte er tiden og kvaliteten det vi først og fremst måles på, i alle fall innenfor subsea, forklarer Solheim.

For kort innovasjonsstøtte

Ordførere og ledere fra ulike offentlige virksomheter var lutter øre. Hva skal til for at denne bransjen kan utvikle seg i Vestfold? Foruten infrastruktur, kom andre rammebetingelser raskt på bordet.

vativt mijø, understreker Solheim. Han ga tre eksempler på egen innovasjon signert NLI: Offshore vindkraft, med tre vindturbiner på et felles understell. En LMG-tank, som sikrer grønn energi, og et boretårn beregnet for dypvannsboring. – Utfordringene her er at det er en del støtteprogrammer, mange er bra, men det mangler en langsiktighet. Innovasjon tar gjerne ti år, kanskje 15. Programmene går over 3 år. Vi er avhengig av et støtteapparat som er med oss

Innovasjon tar gjerne ti år, kanskje 15. Programmene går over 3 år. Egil Solheim, NLI

– Vi trenger hjelp til innovasjon. Vi har mange gode ingeniører med mange gode ideer som bør se livets lys, fram til et kommersielt produkt. Vi har et inno-

hele veien, ikke bare tre år, sier Solheim.

Gå på Flåtten Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold, fikk høre hvordan rammebetingelsene oppleves fra Lars Fredrik Bakke i Agility Group. Regiondirektør i NHO Vestfold, Kristin Saga, forsto problematikken. – Det er en skjevhet i innovasjonsstøtten. Dere bør gå på Svein Flåtten, Vestfolds mann som vil komme i regjeringsposisjon. – Det er mye fokus på hvor mye vi skal bruke, men ikke hva

– Bompengene rammer bedriftene – Det er bedriftene som betaler til syvende og sist, sier Lars Fredrik Bakke i Agility Group. Han pekte på fordeler og ulemper ved å drive internasjonal virksomhet fra Vestfold. Det offentlige Vestfold møtte bedriftene som leverer til olje-og gassnæringen sist onsdag. Lars Fredrik Bakke fra Agility Group

presenterte ved dialogmøtet i hvilke utfordringer de har med hovedkontor i Vestfold.

Beliggenhet ikke avgjørende Forretningsutvikling og leveranser til oljeindustrien, sett og gjennomført fra et selskap i Sandefjord, ga viktig innsikt til kommunale og fylkeskommunale ledere. – Vi er en global aktør, kundene er både globale og nasjona-

le, ingen holder til i Vestfold. Vi benytter oss av en leverandørindustri, som også er global. Da må vi ha internasjonale støttesystemer og partnere. Får vi dette, er ikke hvor du har kontoret veldig relevant, ikke det som avgjør, forklarer Bakke. Langsiktighet i forhold til innovasjonsprosesser og utvikling av produktene var et sentralt tema, som både Egil Solheim fra NLI og Erik Jølberg fra Subsea Valley utdypet.

Reise koster Men flaskehalsen og utgiftene hovedfartsåren byr på gjennom fylket, ble for en gangs skyld uttalt fra en stor virksomhets ståsted, og ikke de vanlige politiske stemmene. – Vei og infrastruktur er viktig. Det gjøres noe, og er en stor debatt om bompenger. For oss kommer bompenger direkte inn i kostnadsbasen. Selv om de ansatte betaler, er det bedriftene som betaler dette til syven-

de og sist, sier Bakke, og viser til både reise til og fra jobb, og tjenestreiser mellom byene. Å konkurrere globalt krever ikke bare at kompetansen og kunnskapen er på et høyt nivå, det kreves ekstremt kostnadsfokus. – Der du etablerer deg må du ha en infrastruktur. Vi har Torp flyplass, og vi så at da Norwegian åpnet ruter, ble det konkurranse. Dermed reiste vi for halve prisen. Det blir vi målt på når vi


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

39

Vi gir deg Vestfold

Infrastruktur, innovasjon og samarbeid, svarte de største aktørene. Øystein Sandtrø, næringssjef i Tønsberg kommune, benyttet anledningen til å markedsføre et prosjekt tilpasset bedrifter som vil bli underleverandører til oljeservicenæringen:

NCE Kongsberg har et leverandørutviklingsprosjekt, som kvalifiserer bedrifter til å bli underleverandører. Vi trenger kontakt med flere som kan være viktige brikker i dette programmet. Jeg tar gjerne i mot innspill på dette. Ordfører i Larvik kommune, Rune Høiseth, grep ordet mot slutten av debatten rundt utvikling av olje- og gassnæringen i Vestfold:

Vi er i et vakum, og må synliggjøre hva som skjer her omdømmemessig. Vi må definere rollene, hvem har ansvar for hva? Vi må samarbeide i lille Vestfold, vi er ikke flinke til det. La oss viske ut kommunegrensene, og få god samhandling - kutte fylkesgrensene! Bjørn Håvard Brænden, gründer av Aqualis Offshore, etterlyste de store kundene i Vestfold:

Vi er en klynge med noen store drivere, som NLI, Agility og FMC. Men vi mangler kundene, og sitter ikke med noen sluttbrukere. Vi må jobbe for å få sluttbrukerne, altså oljeselskapene til å etablere seg. For hver funksjon du kan trekke til land, sparer du 600 mill. Det fjernstyres plattformer fra Lysaker, det kunne like gjerne vært gjort herfra. Det handler om indrastruktur, personell og linjekapasitet.

Tore Ø. Strømsodd fra Innovasjon Norge måtte forsvare tunge søkeprosesser og korte støtteperioder overfor Erik Jølberg fra Subsea Valley, Egil Solheim fra NLI og Lars Fredrik Bakke fra Agility Group.

oss

Foto: Marianne Henriksen

Les hva høyskolen mener - neste side det skal investeres i. Få med synspunkter fra dere selskaper, som kjenner det på kroppen, oppfordret Saga.

Må selge noe folk tror på Solheim, som er leder av NLI Subsea, forklarte videre det praktiske utfordringene rundt innovasjon i Vestfold; – For det første er det lettere å få støtte til en god idé om du bor i Odda, enn om du bor i Vestfold. Det burde ikke være sånn. Det andre er at å skrive søknadene er en ting, men å jobbe mot forskingsrådet med alt de skal ha underveis er en belastning. Når du i tillegg får skattefunn etter-

for Innovasjon Norge i Vestfold, Buskerud og Telemark, forklarte hvorfor støtteprogrammene oppleves som kortsiktige. – Vi har to klyngeprogrammer, NCE og Arena. Arena går over tre år. Det betyr at man har aksept for at det skal gå over tre år, men må søke årlig for å vise at progresjonen er etter avtalen. NCE-programmet går over ti år, men her må man også søke hvert år, som en sikkerhet. Vi i Innovasjon Norge tar med oss synspunktene på større forutsigbar-

het, men dette har også med regelverk for statsstøtte å gjøre, forklarer Strømsodd. Han legger til at bedriftenes innsats og interesse er avgjørende, og at Subsea Valley har fått arenastatus.

– Stol på oss – Vi får midler for et år av gangen, det er kortere enn en valgperiodene på fire år, vi må få langsiktighet, svarte Erik Jølberg fra Subsea Valley til dette. – Stol på oss, ikke send oss

inn i ei papirmølle! Når skjedde det sist en forenkling i tildeling av støtteordninger? Skattefunn ligger på det samme som firmaskatten, 28 prosent. Det minste dere kan gjøre er å øke den til 35 eller 37, fortsatte en sterkt engasjert Jølberg. Til dette kom et raskt svar fra venstrepolitiker og varaordfører, Hallstein Bast, fra Larvik: – Her gjelder det å holde valgløftene høyt oppe!

• Brønnboring • Brønnboring • Fundamentering • Energiboring • Brønnboring • EnergiboringSør-Norsk • Stålkjærnepeling • Brønnboring • Brønnboring Sør-Norsk Fundamentering - Brønnboring • Horisontalboring • Energiboring Boring Fundamentering - Brønnboring • Horisontalboring Sør-Norsk • Energiboring Boring • MiljøboringFundamentering • Energiboring - Brønnboring • Horisontalboring Sør-Norsk Boring • Miljøboring • Horisontalboring • Horisontalboring Boring

har kundene i Bergen og Stavanger og vi er i konkurranse med andre. Konkurranse er bra på alle ruter bedrifter pendler på, understreket Bakke.

– Hindringer hele veien

skuddsbetalt, blir ikke det veldig interresant for en eier som vurderer om han skal investere i det. – Vi må erkjenne at dersom vi skal tjene penger, som for eksempel med vindkraftverket, må vi ha langsiktighet i støtteprogrammene som legges ut. Vi må erkjenne at vi gjerne må bygge en prototype, for å vise at dette faktisk funker, ikke bare inne på PC-en. Skal du selge noe folk tror på, må du også bygge en prototype. Det er ganske mange millioner som skal til, sier Solheim.

Knut Ivar Dybdal fra Kongsberg Maritime stilte seg bak bremseklossen manglende infrastruktur er for Vestfold. Både Henrik Dannstrøm fra PortSide og Knut Ivar Dybdal fra Kongsberg Maritime, ser hindringene dårlig vei- og togtilbud i retning Grenland gir dem. – Det er hindringer hele veien fra Grenland og hit. Det er bompenger, det er ikke offfentlig in-

Statlig regelverk

Tore Ø. Strømsodd, som er leder

frastruktur som bringer Grenland greit hit. Vi sitter 100 ansatte i Sandefjord, og det vi gjør hos oss, er mye rettet mot Tlf.: 35 50 88 50 Høgskolen i Telemark, forklarer www.boring.no Dybdal. Vi utfører følgende oppdrag: Fundamentering - Brønnboring Tlf.: 35 50 88 50 25 ansatte reiser heller til Brønnboring • Energiboring www.boring.no Tlf.: 35 50 88 50 Kongsberg, det oppleves Horisontalboring • Miljøboring Vi utførerfordi følgende oppdrag: www.boring.no mye enklere enn å reise til SanTlf.: 35 50 oppdrag: 88 50 Vi utfører følgende Brønnboring • Energiboring defjord-avdelingen. www.boring.no Brønnboring • Energiboring Horisontalboring • Miljøboring Vi utfører følgende oppdrag: Vi er også godkjent i Han sier at for Kongsberg Horisontalboring Brønnboring• •Miljøboring Energiboring Maritime er det et paradoks, at Horisontalboring • Miljøboring de tar Grenlands-mennesker til Vi er også godkjent i Vi er også godkjent i Kongsberg. Tlf.: 35 50 88 50 www.boring.no Vi er•også godkjent i – De burde få en lett måte å komme til Vestfold på. Petter Aas, Vestfold tlf.

• Miljøboring

• Miljøboring

Kontakt:

934 90590

• Miljøboring

petter@boring.no

Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no

Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no Tlf.: 35 50 88 50 • www.boring.no

Tekst: marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Tlf.: 400 06 909 • www.boring.no


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

40

Vi gir deg Vestfold Joanna Packowska (øverst), Elise Marie Kleven, Lars Kristian Olsen (t.v.) og Gjermund Grorud lager en menneskelig pyramide. Gerd Monica Rønning er fotograf og dermed ikke med på bildet.

Gruppearbeid, f.v. Cesilie Sund, Mia Johansen, Rudi Fjelldal og Michael Ouren.

FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

– Dere kan være med på å utforme nye arbeidere, og få fram nye kunnskaper, oppfordrer Duy-Tho Do næringslivet. Han er dekan ved fakultetet for teknologi og maritime studier ved høyskolen.

Riktig kunnskap = konkurransekraft Vestfoldbedriftene er ikke gode på å utnytte potensialet som ligger i Høgskolen i Vestfold. Dekan Duy-Tho Do advarer mot at kompetanserike mennesker i Vestfold kan bruke den nye veien til å pendle vekk herfra. DIALOGKONFERANSE: Lars Fredrik Bakke fra Agility Group erkjente at han antakelig kastet stein tilbake på seg selv da han tok til orde for en sterkere tilknytning mellom høyskolestudentene og næringslivet i Vestfold. – Det å utvikle et produkt eller en løsning er en risikosport. Det kan ikke bedrifter bære alene selv om om vi har milliardomsetning, sier Bakke, og retter blikket på hva som skaper konkurranse-evne for bedriftene i oljerelatert virksomhet i Vestfold.

Potensial i høyskolen At vi trenger kunnskapsbaserte arbeidsplasser og næringer, levnet hverken næringen eller de offentlige som møttes onsdag liten tvil til. – En dårlig sveis koster ufattelig mange penger å dra opp fra havbunnen, der har vi en nisje. Kan vi lage et kompetansesenter på noe vi allerede er gode på? Dette er bare et eksempel, som vi kan rette forskning og utdanning inn mot. – Jeg kaster litt stein på meg sjøl i egen bedrift, men det er ikke så lenge siden jeg gikk på skole. Det jeg fikk mest ute av på ingeniørlinja i Stavanger, var

når oljeselskapene kom inn og holdt forelesninger. De kunne komme og fortelle hvordan et design, et rør, en ventil fungerte. Det var masse annet vi lærte, men der satt det – og her har vi et potensial å hente ut med høyskolen, sier Bakke.

nologi, 100 millioner til mikro, nano og maritime fag, samt 50 mill på Kongsberg, forteller Duy-Tho Do. – Dere kan være med på å utforme nye arbeidere, og få fram nye kunnskaper. Vi er i gang innen maritime operasjonsområder, kanskje noen sover litt i timen? Kongsberg Maritime har vært med på å definere forskningsaktiviteter til 30 millioner sammen med høyskolen. Slik får de unik kompetanse. NLI og Agility Group har også prosjekter sammen med oss, forteller dekanen. Veien å gå for langsiktighet er unik kopmpetanse og kunnskapsinsentive arbeidsplasser i Vestfold, mener han. – Har vi ikke kunnskapsindustribaserte arbeidsplasser, brukes den nye veien til å eksportere arbeidsplassene ut av Vestfold, sier Duy-Tho Do.

Har vi ikke kunnskapsindustribaserte arbeidsplasser, brukes den nye veien til å eksportere arbeidsplassene ut av Vestfold. Duy-Tho Do, dekan Høgskolen i Vestfold

Størst teknologiutdanning Duy-Tho Do, dekan fra høyskolen fra fakultetet for teknologi og maritime studier, synes næringslivet til dels sover i timen, for høyskolen er i ferd med å bli et kunnskaps-kraftsenter. – Fra nyttår har vi den største teknologiutdanningen i Norge, når vi slår sammen høyskolene i Vestfold og Buskerud. Vi får hovedsete teknologi og maritime fag på Bakkenteigen, Kongsberg blir en del av den nye høyskolen. Høyskolen bruker 850 millioner på kunnskapsutvikling, 150 millioner innen tek-

Kan bli bedre Egil Solheim fra NLI trekker også fram enda tettere samarbeid mellom bedrift og høyskoler, rett kompetanse tilpasset hva de ulike bedriftene trenger for å møte sine forretningsplaner. – Vi jobber med det, men kan bli bedre. Vi kan forelese, og dra prosjektoppgaver inn i skolen, sier Solheim. marianne henriksen

#andebucha vant gründer Bedre folkehelse i Vestfold var oppgaven da studentene på Høgskolen i Vestfold skulle finne løsninger for å stimulere yngre og inaktive mennesker til å gå flere turer og bli mer fysisk aktive. gründercamp: Vinnergruppa besto av Gjermund Grorud, Elise Marie Kleven, Lars Kristian Olsen, Gerd Monica Rønning og den polske utvekslingsstudenten Joanna Packowska. Oppgaven tok utgangspunkt i tilbudet «De grønne turene» i Andebu. Det er ti turer i skog og mark som er merket fra mai til september hvert år. Deltakere som har gått mer enn sju turer deltar i trekningen av ulike premier.

Enkel løsning – Tilbudet lokker ikke så mange ungdommer. Det eneste du kan gjøre etter turen er å skrive navnet ditt på en lapp for å registrere at du har vært der. Vi ønsket å kombinere noe som ungdommen bruker mye fra før, nemlig sosiale medier, i dette tilfellet Instagram. Når deltakerne kommer til postene kan en oppgave for eksempel være å bygge en menneskelig pyramide. Når du har gjort det, tar du et bilde og legger det ut på Instagram og bruker et emneord, en såkalt hashtag, slik at bildet automa-

tisk blir med i en fotokonkurranse. I vårt eksempel brukte vi #andebuchallenge2014, forteller Gjermund Grorud fra vinnergruppa. Hvis man i tillegg la til en hashtag som for eksempel #menneskeligpyramide eller #klemettre, avhengig av hvilken oppgave man utførte, ville dette gi deltakelse i en konkurranse om premier sponset av næringslivet.

18 grupper deltok – Oppgaven gikk ut på at løsningen skulle være billig og enkel, i tillegg til at den ikke skulle kreve så mye initiativ fra deltakerne for å delta. Vi har sendt forretningsplanen til Andebu kommune. så får vi se om det er noe som kan settes ut i livet, sier han. Totalt 18 grupper med studenter presenterte sine idéer for flere juryer, som igjen sendte seks bidrag til en finale. – Dette har ikke blitt brukt sammen før. Jeg tror vi vant mye på presentasjonen. Vi synes det var et kjempeartig prosjekt vi fikk lov til å delta på, sier


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

41

Vi gir deg Vestfold

Vinnerne ble hedret av rektor ved høgskolen, Petter Aasen, og ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad FOTO: UE.no Jørgen Tveitan, faglærer på kjøretøy og arbeidsmaskiner, viser studierektor for yrkesfag, Karianne Balchen, hvordan det ser ut under en 9,4 tonn tung lastebil. FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

Fikk moderne løftesøyler Maya Pindsle Holthe, Neira Dizdarevic, Sandra Tjønnås og Karoline Diinhoff la frem idé om aktivitetspark. FOTO: SVEIN ANDRÉ SVENDSEN

allenge2014 ercamp Gjermund Grorud. Leder i Ungt Entreprenørskap Vestfold, Anne Grethe Bakken, forteller at studentene ikke kjente hverandre fra før og at det var bevisst. Slik at de måtte tilpasse seg nye mennesker, og at de kunne bruke hverandres ulike kunnskap i oppgaven.

 Prosjekt på Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Vestfold.  Oppgave: Finne løsninger for å stimulere yngre og inaktive mennesker til å gå flere turer og bli mer fysisk aktive.

QR-kode som finnes på stedet. Da registreres samtidig at denne turen har du gått og etter hvert kan deltakerne premieres etter forskjellige oppnåelser. Svein andré svendsen sas@vestfoldblad.no

 18 grupper deltok. Studentene kom fra fire forskjellige fakulteter på Høgskolen: Helse, økonomi og samfunnsvitenskap, designstudentene på TechMar og lærerutdanningen.  Juryleder: Petter Aasen.

tøy er noe som har stått på ønskelista i mange år. Det er en betydelig investering skolen ikke har funnet rom for tidligere. Investeringen er i størrelsesorden 150.000 kroner. – Dette åpner nye muligheter for oss. Vi er veldig opptatt av at når elevene kommer ut som lærlinger, skal de ha best mulig og moderne opplæring på høyeste nivå, sa Kristiansen.

Strekker utdannelsen

Maksimalt utnyttet

Tor Martin Aabol ved Volmax i Stokke synes det er veldig velkomment at Thor Heyerdahl vgs nå får løftesøyler. – Vi ønsker at lærlingene skal kunne så mye som mulig fra skolen, slik at de kan gå rett inn i produksjonen hos oss og ikke må gjennom en læreprosess. Da kommer de til oss på et litt høyere nivå og vi kan strekke vår utdannelse litt lenger, sier han. Løftesøyler for tunge kjøre-

Han forteller videre at de mobile løftesøylene skal bli maksimalt utnyttet i samarbeidet med Volmax. – Hittil har vi vært avhengig av å dra ut i bedriftene med elevene. Det har gitt begrensninger og utfordringer når det gjelder logistikk og transport, sier Kristiansen. Les mer på vestfoldblad.no Svein andré svendsen sas@vestfoldblad.no

06:50 Vi flyr fra Torp til Trondheim 1 2 : 0 5 1 5 : 2 0 så du kan fly når det passer deg 18:20

Torp - Trondheim

399,én vei

fra

Med opptil 4 daglige avganger direkte til Trondheim og gode forbindelser videre ut i Norge, blir det enkelt å reise når det passer deg best. Bestill hele reisen på wideroe.no og sjekk inn bagasjen helt frem. Husk at du opptjener EuroBonus-poeng på innenlands- og utenlandsreiser fra Torp. wideroe.no Tidtabell er basert på tirsdager tom 26. oktober 2013. Prisen gjelder ved bestilling på wideroe.no. Antall plasser er begrenset, og spesielle betingelser gjelder. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaendringer.

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK

Aktivitetspark Maya Pindsle Holthe, Neira Dizdarevic, Sandra Tjønnås og Karoline Diinhoff la frem sin idé om en aktivitetspark som kan anlegges i nærheten av barneskolene, for å få barn mer aktive og skape samhold der barn og voksne samarbeider. – For oss var det naturlig å aktivisere barn i naturen istedenfor å gi de en iPad innendørs. Ute kan de også være sosiale med hverandre. I nærheten av skolen kan vi også få tak i de som ikke er så aktive og utjevne sosiale forskjeller, sier de. Forretningsidéen til Cesilie Sund, Mia Johansen, Rudi Fjelldal og Michael Ouren hadde de kalt «Oppdrag Norge». Det skal være et motiverende aktivitetsunivers for alle med et ungt sinn. Gjennom eksisterende teknologi skal vi inspirere og engasjere brukerne til å gjenoppdage Norge. De så for seg en app og en nettside hvor man kan logge seg på og oppdage Norge de stedene man drar, ved å scanne inn en

gründercamp

De har allerede det mest moderne bilverkstedet i hele fylket. Nå investerer avdeling for teknikk og industriell produksjon (TP) på Thor Heyerdahl vgs. i fire nye løftesøyler som sørger for å gi elevene mer praktisk opplæring på tunge kjøretøy. De mobile løftesøylene har en total løftekraft på over 32 tonn og er de første som leveres i Norge i sitt slag.


42

Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser

EIENDOM

GARANTI Eiendomsmegling Larvik Prinsegata 2-4 | 3251 Larvik Tlf: 33 13 85 00

Lars Erik Nordrum 478 92 666

Ruth Iren Jacobsen 992 57 756

Aleksander Berg 975 92 250

Andreas Melåen 950 57 221

Heidi Skalleberg 996 24 698

Anette Gullaksen 920 41 416

STAVERN/ENIGHETEN – ny flott selveierleilighet like utenfor Stavern. 1 av 4 ledige nybygde leiligheter Prisantydning kr. 2 690 000

Nyhet

Leiligheten ligger i 2.etasje og inneholder: Gang, bod, bad/wc/vaskerom, 2 soverom, kjøkken og stue m/ utgang til stor terrasse. Carport og utvendig bod. Adresse Totalpris Omkostninger BRA/P-rom Eieform

Grevleløkka 12 2 690 000 + omk. kr. 14 822,88m /84m Selveierleilighet 2

Byggeår Ansv.megler Telefon

2013 Lars Erik Nordrum 47 89 26 66

Visning

Lørdag 28.09 kl. 16.00-17.00

2

eiendomsmegler1.no

HORTEN • STORGT 26/28 • TLF 33 03 18 18

En handel du skal leve med

Tom Lund Eiendomsmegler Tlf. 91 36 32 77

HOF

Mona Langangen Eiendomsmegler Tlf. 95 27 04 88

Thomas Olsen Eiendomsmegler Tlf. 93 45 79 02

Truls Romdahl Eiendomsmegler Tlf. 91 32 02 30

Funkishytte med kort vei til badestrand og fine turområder - Solrik tomt Går du med en hyttedrøm? Velkommen til idylliske og koselige Nesrunden

Prisant. kr 1 020 000 + omk. Omkostn. P-rom/bra Ant. sov. Byggeår Tomt

ca. 2,7% ca. 72/74 kvm. 3 ca 1971 ca 1 800 kvm.

Hytta ligger i et etablert hytteområde ved Bergsvannet i Hof på Næss Nordre. Flotte turområder rett utenfor hyttedøra med kort vei til både Bergsvannet og Eikern med bade og padlemuligheter. Sti ned til Bergsvannet med fin badeplass med sandstrand. Kort vei til Drammen, Oslo og andre omkringliggende byer som Holmestrand, Tønsberg, Kongsberg og Sande.

Nesrunden 23

Adresse Visning

Nesrunden 23 Tirs 1/10-13 kl 17-18.00 Velkommen!

Kontakt Telefon

Mona Langangen 952 70 488


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 43

Reis trygt med oss!

oss i r e n n Du fi nsberg! Tø

«Alt» inkludert i prisen og reiseleder med hele turen. Ring oss: 37 15 70 31 Se på nett: www.dagaasbo.no

JULEMARKEDSTURER Bussturer BERLIN

Flyreiser WROCLAW (fra Torp)

ColorLine Kiel tur/retur, Lokalguide, Lokalguide, Hala Stulecia, Julemarked, julemarked i Berlin og Potsdam mm. Panorama Raclawice mm.

23 - 28 nov Pris: 5 995,-

23 - 26 nov Pris: 3 890,-

FLENSBURG og LÜBECK

BUCURESTI (fra Torp)

AALBORG

«Jul på Slottet» Voergård slot, Vi bor på Scheelsminde mm.

6 - 8 des Pris: 2 995,-

Kielcruise

MALAGA (fra Torp)

Et litt annerledes julemarked, lokalguide, fjellbyen Ronda, vinsmaking mm. 1 - 5 des Pris: 5 590,-

DUBLIN

(fra Gardermoen)

Med en julepyntet Color Fantasy. Lokalguide, Christchurch katedralen, Buss til og fra Oslo inkludert. Julemarked, Vikingmuseet mm. 11 - 13 des Pris: 1 240,8 - 12 des Pris: 4 950,-

Kom innom å se høstens nyheter!

Liten eller stor skade - ingen problem - vi hjelper deg!!! Skreddersydd gruppereise?

Vi skreddersyr også turer for firmaer, foreninger, kor, korps, skoler og alle andre typer grupper. Ta kontakt og spør oss om et uforpliktende tilbud, så gir vi deg presis og rask tilbakemelding!

Kammegaten 4, 3110 Tønsberg - Tlf. 33 31 46 45

FOKUS PÅ KVALITET

I

G

MOTOR

DKL ASSE

AR NT A

I

V

V

I

AR NT A

GRATIS

E KIS

3

G

IN

3

M

DKL ASSE

Sommerkampanje

DKL ASSE

AR

3

Vi hjelper deg med alt fra A til Å

AR NT A

IN

R

DKL ASSE

V

V

IN

3

G

IN

Fasadeprodukter AS Din totalleverandør innen solskjerming

AR NT A

> GJØR DIN TERRASSE BEDRE

bilskadeverksted

Godkjent bilskadeverksted

G

D E P R ODUKT ER

Liten eller stor skade - ingen problem - vi hjelper deg!!! Godkjent

SA

I

30 nov - 3 des Pris: 3 990,-

Lokalguide, Triumfbuen, Julemarked, Parlamentet mm. 3 - 7 des Pris: 4 890,-

FA

ColorLine Kiel, Julemarked i Flensburg og Lübeck, Citti Gross mm.

Ved kjøp av markise eller screen!

Vi hjelper deg med alt fra A til Å

• Skadetaksering • Oppretting • Skadetaksering • Plastrep • Oppretting • Bilglass • Plastrep • Bilglass

Med terrassemarkisen kan du forvandle uteplassen til et nytt trivelig hverdagsrom og forlenge utesesongen!

MARKISER, PERSIENNER GARASJEPORTER OG SPA YH

ET

N

Pergolino

Utvendig screen

Garasjeporter

Spabad

Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både solskjerming, garasjeporter og spa. Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag.

3170 Sem Andebuveien 74, 3170 Sem--E-post@e18-skadesenter.no post@e18-skadesenter.no

Tlf: 911 50 200/800 80 488 Frittstående markise

www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER


44

Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser

Helse- og velvære guiden Økologisk hudpleie

Helse i vekst

VI FØRER: Obagi NU-Derm ZO skin health Sesderma Restylane Juvederm Colorescience (Make-up) IPL

otal harmonie

Sykdomsmønster speiler levevaner, miljø og levekår

T

Jeg har flyttet inn i nye lokaler! Torsvang 4, 3271 Larvik Velkommen til nye og gamle kunder. Janne tlf. 90794700 sjekk mine behandlinger på Facebook/Total Harmonie

Spa, skjønnhet og personlig pleie

30% PÅ RESTYLANE BEHANDLINGER I OKTOBER Stalsbergveien 7, Nøtterøy Tlf 33 35 22 40 post@terestonsberg.no www.terestonsberg.no

Tønsbergs nye velværesenter!

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK

Mange spør etter statistikk om kosthold, fysisk aktivitet og andre levevaner. I folkehelseprofilene må vi i mange tilfeller bruke sykdomsmønstre og andre indirekte mål for å få informasjon om befolkningens levevaner. I dag finnes det ikke nasjonale registre med gode data om levevaner. I folkehelseprofilen finnes det derfor mest statistikk knyttet til helsemål som sykdommer og dødsårsaker. Denne statistikken kan likevel være nyttig når vi ønsker å vurdere befolkningens levevaner. Flere kroniske sykdommer er i stor grad et resultat av befolkningens levevaner over tid. Ved å «lese» sykdomsmønsteret i fylket kan vi derfor indirekte få informasjon om levevaner. Med levevaner tenker vi her på kosthold, fysisk aktivitet, røyking og annen helserelatert atferd. Levevaner er ikke bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er også et resultat av miljø og levekår, og sykdomsmønsteret kan

derfor også gi en indikasjon på forhold ved miljøet og levekårene i fylket. Fysisk aktivitet og kosthold Fysisk aktivitet og et variert kosthold fremmer helsen og beskytter mot en rekke sykdommer gjennom hele livet. Flere av indikatorene under helse og sykdom i folkehelsebarometeret kan gi informasjon om befolkningens kosthold og vaner for fysisk aktivitet. Dette gjelder blant annet indikatorene på overvekt, hjerte- og karsykdom, kreft og type 2-diabetes. Jevnlig fysisk aktivitet kan også gi bedre psykisk helse. Voksne og eldre anbefales å være i fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig, mens anbefalingen for barn er minst 60 minutter. Grunnlaget for vaner knyttet til både kosthold og fysisk aktivitet legges tidlig i livet. Tiltak mot barn og deres fysiske og sosiale miljø er derfor viktig for å fremme helse.

Heilpraktiker

DAG ROAR OMSLAND

Tlf: 33 11 25 48 Larvik

Vi har gavekort!

25%

BESTILL TIME I DAG!

på botox behandling

VELKOMMEN TIL:

Runhild Østrem • tlf 90 22 10 00 • runhild@cliniquer.no Træleborgveien 4, 3112 Tønsberg

Ønsker du å bli med i vår Helse- og velværeguide for hele Vestfold ? Ta kontakt med Elin Svendsen tel. 970 28 383

UKENS TILBUD! Økologisk spray-tan

NÅ 398,Ord.pris 45

0,-

- Vi gir deg Vestfold

Kilde: Folkehelseinstituttet

Kongensgt. 15 • 3211 Sandefjord 40 46 30 08

Folkehelseprofilen er et bidrag til fylkets arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i fylket og oppgaven med å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2012 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2013. Finn din kommune på: http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler

Vi tilbyr alt innen hudpleie og velvære.

Viva Naturmedisin etabl 1996

Over 30 års erfaring med muskel- og skjelettplager

Homeopati Soneterapi Akupunktur Livsstilsendringer Reg.homeopat MNHL Anne B.Høgestøl

FAST LAVPRIS Kr. 390,-

MedL. NoRsk FoReNiNg FoR HeLHetsMedisiN

Du behøver ingen henvisning - Kort ventetid

timebestilling: 988 49 987/post@vivahelse.no Skiringssalveien 20 • Sandefjord Mer info: NAFKAM/NIFAB og NHL

www.RyggenDin.no (tidl. Smertehjelpklinikken) Tel. 970 43 120

Raveien 140 Sandefjord


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

45

Vi gir deg Vestfold

Rektorvalg – et veivalg for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold skal fusjonere, og fra 1. januar 2014 skal vi være én høgskole med felles navn: Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). LESERINNLEgg 24. og 25. september skal studenter og ansatte velge rektor for den nye HBV. Det viktige er ikke om den som velges, kommer fra Kongsberg, Bakkenteigen, Hønefoss eller Drammen, men om HBV får en rektor som har tilstrekkelige faglig tyngde, ledererfaring og strategisk kompetanse til å realisere de ambisjonene som er satt. I denne situasjonen vil vi trenge en rektor som kan bygge bro innad mellom fag og fagmiljøer, mellom ulike fagkulturer, mellom ansatte og studenter, og utad mellom høgskolen og næringslivet, mellom høgskolen og regionen – og ikke minst mellom høgskolen og utdanningspolitiske myndigheter. I tillegg skal vår kommende rektor bidra til å styrke HBVs posisjon på den internasjonale arenaen. Som prorektor har jeg over flere år erfart at nåværende rektor ved Høgskolen i Vestfold (HiVe), professor Petter Aasen, er svært godt skodd for denne krevende oppgaven. Petter Aasen kom som ny rektor til HiVe for seks år siden, hentet inn av de faglig ansatte – ikke uten grunn. Han har forutsetninger som går ut over det vanlige. Han har en unik arbeidskapasitet. Han har en svært bred og solid faglig bakgrunn og et bredt nettverk fra norsk og internasjonal høyere utdanning. Han har hatt lederoppgaver i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren de siste tjuefem år, og han har ledet utviklingsprosjekter og fusjoner innenfor kunnskapsorganisasjoner i det samme tidsrommet. Han har i sin tid som rektor ved Høgskolen i Vestfold vist at han evner å sette seg grundig inn i høgskolens ulike fagområder og bidra til å støtte fakultetenes strategiske arbeid. Han har vist stor evne til å komme i dialog med

viktige samfunnsaktører i både privat- og offentlig sektor. I tillegg har han gjennom sin bredt anlagte forskningsvirksomhet skaffet seg god innsikt i vesentlige samfunnsspørsmål. Petter Aasens samlede kompetanse og erfaring har gitt ham de nødvendige forutsetninger for å se viktige sammenhenger mellom høyere utdanning og det arbeids- og samfunnslivet HBV skal bidra inn mot. Gjennom Petter Aasens ledelse vil den nye høgskolen kunne sette stø kurs i arbeidet med å utvikle og tilby faglig solide, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante studier. Den praksisnære og profesjonsorienterte profilen innenfor forskning vil kunne styrkes under hans ledelse, og han har programfestet at den nye fusjonerte høgskolen skal innfri universitetsambisjonen senest innen fem år. Jeg har samarbeidet med Petter Aasen gjennom de siste seks årene. Jeg har tillit til at han både faglig og menneskelig har de beste forutsetningene for å lede Høgskolen i Buskerud og Vestfold gjennom de spennende og utfordrende oppgavene som venter oss i den fusjonerte høgskolen.

BESKYTTET BESKYTTET MOT RUST?

Løsning KRYSSORD - UKE 38 F A R K I V B A R K U T Ø V H E

R E O L E R T R E K A N T

G N I E R

E L N E S E N E R E

S E P T E M B E R

L S U V R E E V E E P N L I G D E L E K S T

G L O R I E

G A L L A P O L K A

P U S L E T V E

S E P A T R N T A S J E K S P E D E E N E L E K E R J A K T R I A P S M P S V E M E K I N E L O S E R D A L S L A K E I I L E R L G E N E R

MOT RUST? BESKYTTET Beskyttet MOT RUST?

F S I A R K Inntil 15 års antirustN Y R E garanti v/behandling S P Y D før bilen er 2 år. R E T E S J E L F L E W E G G E R M E R I A R A S R E S S Har du råd til Lakk &&Sveis Billakkering I V S Lakk Sveis Billakkering Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 å la vær . 33 . .28?335928 59 Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: T I B E T E S E R L&s E LakkBillakkering & Sveis Billakkering & sveis Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59 T E T E Lakk N Andebuvn 63, 3170 sem - tlf: 33 33 28 59

mot rust? L&S L&S L&S

Tønsberg Næringsforening inviterer til seminar og middag:

Quo Vadis 2013

17. oktober kl. 11:30 Quality Hotel Klubben

Byråkrati – hinder for

effektiv samfunnsutvikling? Hva skjer når velmente regler blir til hinder for innovasjon og utvikling? Hva kan næringsdrivende gjøre for å påvirke og få til et godt samarbeid med det offentlige? På Quo Vadis får du høre ledende foredragsholderes betraktninger om effektiv samfunnsutvikling i krysningspunktet mellom det offentlige og private.

Foredragsholdere: Bjarne Håkon Hanssen

Tidligere statsråd og partner i First House

Tore Revå

Administrerende direktør Esso Norge

Elin Ørjasæter

Førstelektor på Markedshøyskolen

Geir Viksand

Rådmann i Tønsberg

Erik Newth

Forfatter og astrofysiker

Bent Myrdahl

Administrerende direktør i Q-meieriene

For mer informasjon og påmelding til årets viktigste næringslivsseminar!

www.planlagt.no Samarbeidspartnere:

Av Jorun Ulvestad, prorektor Høgskolen i Vestfold Pris inkl. middag: Medlem kr 1 400,Ikke-medlem kr 1 600,-


46

Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser

TRIVSEL HJEMME Etter en inspirerende gallerirunde i byen, en joggetur eller en tur i skogen med hunden, slapper jeg av og lader opp foran en sprakende peis. Hunden legger seg ved siden av meg, og jeg leser videre på en spennende krim. Det er den beste tiden på døgnet.

Spar 4.000,– JØTUL F 167 BP

NÅ 11.990,Veil. pris 15.990,-

Spar 4.000,– SCAN 58-2/5

NÅ 16.990,Veil. pris 20.990,-

Spar 4.000,– SCAN 58-2/5

JØTUL F 163 BP

Spar NÅ 9.990,4.000,– Veil. pris 13.990,-

NÅ 16.990,Veil. pris 20.990,-

Undrumsdalveien 251 3176 Undrumsdal

Tlf. 33 06 10 40 www.varmeokonomi.no

Vi leverer, monterer og garanterer Tilbudet varer frem til 21. september

NYE HODER TIL NYE UTFORDRINGER?

TA KONTAKT I DAG!

NY AVDELINGSLEDER I VESTFOLD

Våre basistjenester er rekruttering til faste stillinger og utleie av vikarer og konsulenter innenfor våre spesialområder finans, IT, engineering og merkantile stillinger.

Vi ønsker Fredrik Sønstegaard-Løvbugten velkommen som ny avdelingsleder i Top Temp bemanning i Vestfold.

Alle våre rådgivere har lang erfaring fra bemanningsbransjen og flere er DNV sertfisert. De oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap innenfor sine fagområder. I tillegg har våre spesialister faglige og personlige insentiver på å levere de beste og mest rasjonelle løsningene til våre kunder.

Har du behov for bistand til rekruttering eller innleie av midlertidige ansatte? Ta kontakt med Fredrik på 94 00 73 04 eller fl@toptemp.no

VESTFOLD | WWW.TOPTEMP.NO FACEBOOK.COM/TOPTEMPBEMANNING | T: 23 36 55 00


Vestfold Blad    SEPTEMBER 2013    uke 39

annonser 47

GRATIS motor og fjernkontroll

SANDEFJORD KOMMUNE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER

v/Seksjon Botiltak og aktivitet – avd. Hvidtgården 4 etg. En stilling 40 % fast, turnus med arbeid hver 3.helg. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Merete Wiik Sørensen tlf: 91 56 86 80 Søknadsfrist: 03.10.2013.

SYKEPLEIERE/ HELSEFAGARBEIDER/BPA

v/Seksjon senter og hjemmetjeneste avd. Hvidtgården Sykepleiere, 2 stillinger 100 %, svangerskapsvikariater Helsefagarbeider natt 75 %, 1 års svangerskapsvikariat (BPA) Brukerstyrt Personlig Assistent, 30 % fast. Spørsmål om stillingene kan rettes til: Sissel Ilebrekke tlf: 48 27 58 91 Søknadsfrist: 30.09.2013.

SYKEPLEIER

v/Nygård bo- og behandlingssenter En stilling 75 % vikariat, med mulighet for fast stilling. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Bianca Håland tlf: 91 35 02 36 Søknadsfrist: 04.10.2013.

HELSEFAGARBEIDERE

v/Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter Helgestillinger, ulike stillingsstørrelser. Spørsmål om stillingene kan rettes til: Lars Ove Øy tlf: 90 41 49 08 Søknadsfrist: 04.10.2013.

HELSEFAGARBEIDER

Forskjellen er ABAX™

Stilling ledig

- ved kjøp av terrassemarkise

ABAX AS er et norsk teknologiselskap og er Skandinavias største utvikler og leverandør av elektroniske kjørebøker. Vi utvikler både hardware og software internt, og har flere patenterte produkter. ABAX har datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt distributører i flere andre land. Vi opplever sterk vekst i alle markedsområder og er pr i dag over 100 ansatte, fordelt på salg, kundepleie, marked, kvalitet, administrasjon og utvikling. Vi har store vekstambisjoner i Europa. Utviklingsavdelingen samarbeider tett med vårt datterselskap Abax Quicklog som utvikler en unik løsning for kilometergodtgjørelse (www.kjørebok.no). Utviklingsavdelingen har tilhold ved ABAX sitt hovedkontor som er et nytt og moderne kontorbygg sentralt plassert i Larvik. Les mer om ABAX på våre hjemmesider: www. abax.no. Utviklingsavdelingen jobber kontinuerlig med å forbedre eksisterende produkter og å lage nye verdiøkende tjenester for våre kunder. Intuitiv, rask, sikker og responsiv brukeropplevelse på mobil og web er stikkord for retningen vi ønsker å utvikle oss. Forskjellen er ABAX! Vil du bidra til å utgjøre forskjellen?

ABAX søker Systemutvikler .Net med sikkerhetserfaring Vi er nå i gang med store prosjekter hvor vi tar i bruk morgendagens teknologi for å tilby våre kunder den ultimate kundeopplevelse. I den forbindelse søker vi etter en person med dyp systemforståelse med tanke på sikkerhet i våre løsninger. Personen vil inngå i utviklingsteamet og vil få en egen rolle basert på kvalifikasjoner. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Larvik. Arbeidsoppgaver: • Designe database, systemkomponenter, frontend, backend og backoffice løsninger med tanke på skalerbarhet, ytelse, sikkerhet og optimal kundeopplevelse • Utvikle ny og redesigne eksisterende løsninger i et team med Scrum som arbeidsmetode • Utøve sikkerhetsrolle med egne ansvarsområder etter avtale • Sette egne mål og gjennomføre disse sammen med resten av utviklingsavdelingen iht. ABAX sine verdier Først, lønnsom og entusiastisk Kvalifikasjoner: • Erfaring eller stor interesse for webapplikasjonssikkerhet basert på OWASP sine retningslinjer • Er kyndig omkring begreper og teknikker som social engineering, pentesting og WAF • God systemforståelse • Erfaring fra .Net utvikling Kontaktinformasjon: Ønsker du ytterligere informasjon om ABAX og stillingen kontakt Teamleder Backend Vegard Talmoen tlf. +47 916 91 611.

VI FORTSETTER

SALGSSUKSESSEN Tilbudet gjelder ut august!

Gratis befaring:

04990

www.scandic.no •Helse-og omsorgstjenester •Sykepleietjenester •Avlastning Avd. Vestfold, tlf: 3345 9333 www.primaomsorg.no

KJØKKEN LAVE PRISER

30 ÅRS GARANTI Flatpakket «gjør det selv» eller montert! Kjempeutvalg! Gratis tegneforslag!

Søknad og CV merket ”Systemutvikler .Net med sikkerhetserfaring ” sendes inn via annonse på Finn.no. Søknadsfrist 15. september.

Rådhusgt. 17 • Tlf: 33524600

SANDEFJORD

www.interior-bolig.no

v/Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter En stilling 85 %, svangerskapsvikariat.

Kunngjøring

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Janne Johannessen tlf: 99 04 91 19 Søknadsfrist: 04.10.2013.

BYGGESAKSBEHANDLER

Bygningsingeniør/arkitekt/arealplanlegger/jurist En stilling 100 %, fast. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Sindre Væren Rørby tlf: 33 41 63 70 og Anne Kristin Engerdahl tlf: 33 41 63 80 Søknadsfrist: 19.10.2013.

FAGARBEIDER/ASSISTENT v/Varden Ungdomsskole 2 stillinger 78,4 % fast. Tiltredelse etter avtale. Spørsmål om stillingene kan rettes til: Anne E. Ulrichsen tlf: 93 22 31 55 Søknadsfrist: 06.10.2013.

For fullstendig utlysning og søknadsskjema

se www.sandefjord.kommune.no

Åpent fra 6.30 (lø+sø 8) til 21 alle dager.

Daglig leder for Kompetansebyggeren Vestfold Fylkeskommunen er tillagt oppgaven med å være ledende regional utviklingsaktør samtidig som den også er en sentral tjenesteprodusent innen bl.a. videregående opplæring, samferdsel, tannhelse og kultur. Det er rundt 2200 ansatte i fylkeskommunen, de fleste i videregående opplæring.

Spis og kos på Holms Dagens med dessertbord fra:

99,-

Takeaway og selskaper. Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik. Tlf. 33 19 24 80

PROSTATAKREFTPROSTATAKREFTFORENINGEN I VESTFOLD

Fra 01.01.2014 vil all voksenopplæring på videregående skoles nivå i regi av Vestfold fylkeskommune bli samlet i èn organisasjon: Kompetansebyggeren Vestfold. Fra samme dato er det ledig stilling som daglig leder.

FORENINGEN I VESTFOLD

Innbyr til åpentViårs-og debattmøte: innbyr til åpent møte! På Høgskolen Furulund Kro &påMotel 26/9 kl. 18.00 Tid: mandag 19. mars kl. 18.00. Sted: i Vestfold Bakkenteigen.

LOPPEMARKED Gjennestad Gartnerskole, Stokke Lørdag 5/10 kl. 10-15. LOPPER MOTTAS MED TAKK! Levering på Gjennestad: Mandag 30/09 - torsdag 4/10 kl. 18-21. Følg skilting. Spørsmål: 91 59 79 90/91 33 93 84. Les mer om oss på: www.kirkens-sos.no/vestfold

Kompetansebyggeren i Vestfold, som vil få ca. 50 Etter årsmøtet følger paneldebattProfessor med stortingspolitikere om utfordringer innen Dr.med Sophie D. Fosså , kjent norsk ansatte, vil ha hovedbase i Tønsberg og er organisert temaet prostatakreft. Panelet består av statssekretær Robinforedrag Kåss fra Helseog medisiner og kreftforsker , holder om nye som en del av Greveskogen videregående skole. omsorgsdepartementet, Per Arnebehandling Olsen (Frp) fra og omsorgskomiteen, avHelseprostatakreft. Voksenopplæringen vil imidlertid foregå flere steder samt stortingsrepresentant. Svein Flåtten(H). Innledning ved spesialpraktiserende i Vestfold.

Urolog Sven Løffeler fra SIV vil orientere om det urolog Sissel Overn. nye Skalleberg, prostatasenteret på Sykehuset i Vestfold. Debattleder: Spesialrådgiver Kjell-Erik Kreftforeningen. Fullstendig utlysningstekst og elektronisk

Benytt anledningen til å bli oppdatert og treffe søknadsskjema finner du på Vestfold Vel møtt - Enkel bevertning - Støtt Profo Vestfold i Grasrotandelen. org nr: 896 751 972 likesinnede. Ta gjerne med din partner fylkeskommunes hjemmeside www.vfk.no / ledige Vel møtt – Enkel bevertning stillinger. Vi henstiller alle søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Over 4400 menn rammes

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Hans Kristian Voje, tlf.: 33 01 61 06. Søknadsfrist: 15.10.13

av prostatakreft hvert år! Meld deg inn i PROFO du også: medlem@prostatakreft.no

VESTFOLD Over 4400 menn rammes av prostatakreft hvert år! Meld deg inn i PROFO du også medlem@prostatakreft.no


Ukens grunderbedrift:

Vil gjøre frisørbransjen sunnere. Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang - uten misunnelse. Aischylos

LETT

SIDE 34-35

MIDDELS

1

8 5 3 7 1 4 7 1 2 2

5 3 4 2 7 2 8 1 3 9 6 7 4 6 1 5 8 9 2 7 5 8 2

7 6

VANSKELIG

6 1

8 9 6 5 9

4 8 7 2 8 5 2 1 8 6 3 1 2 3

BARNESUDOKU

3 5 4 1 6 7 7 3 8 3 6 2 3 4 5

8 1 9 3

5

7

7 5 3 1 8 6 3

Løsning på sudoku vanskelig uke 38

5 3 8 4 1 6 9 2

1

7 4

3 2 4 5 6 9 1 8 7

8 1 6 3 7 4 2 9 5

9 5 7 8 1 2 6 3 4

5 6 2 1 9 3 4 7 8

1 3 8 4 2 7 5 6 9

7 4 9 6 8 5 3 2 1

7 8

NEMI - Av Lise Myhre • Hvert av feltene med 3x2 ruter (kalles regioner) må fylles med tallene fra 1 til 6. • Hver vannrett og hver loddrett linje må også inneholde alle tall fra 1 til 6. • Et tall skal ikke forekomme mer enn en gang per rad (vannrett og loddrett) samt region.

DETEKTIV REV

KVALIFISERT OG SERIØS arbeidskraft til privat og offentlig virksomhet

Handlekraft • Inkludere • Respekt • Enkelhet Odd Einar Vangstein Regionansvarlig Tel. 959 25 061

Wojciech Krakowiak Personalkonsulent Tel. 479 33 848

Finn Magnus Tvedten Kundekonsulent Tel. 406 93 353

Berenike Wulfsberg Amundsen Salgsleder, avd. sør Tel. 970 02 081

"Vi er leverandør av bemanning innen bygg, anlegg, industri og renhold. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale."

Avdeling Sandefjord • www.hire.no • Følg oss på: facebook.com/HireNorwayAs Kvalifisert arbeidskraft Møllersgate 1A • 3210 Sandefjord • (+47) 95 92 50 61 • epost@hire.no

2 7 1 9 4 6 8 5 3

6 8 5 7 3 1 9 4 2

4 9 3 2 5 8 7 1 6

Vestfold Blad - uke 39, 2013  

Papirutgaven av Vestfold Blad - uke 39, 2013