Page 1

Hvalkjæften har store planer for 17. mai  SANDEFJORD

Onsdag 30. april 2014

Uke 18 – nr. 8

hagen Alt du trenger til ms ter, Stort utvalg planter, blo krukker og utemøbler!

SIDE 14-15

Djupedalsfaret 10, 3280 Tjodalyng Tlf: 33 13 50 50 Åpent: 9-19 • 9-18 (12-17)

Årgang 1

Hentet styrke da sjokkbeskjeden kom:

Rekker ikke å klage 

Nå smiler hun til livet Reis trygt med oss!

Reiseleder med på hele turen! Les alt om turene på nett

www.dagaasbo.no

SIDE 6-7

eller ring oss på 37 15 70 31

FLYREISER Toscana

19.- 24. mai - Pris: 5 590,7.-11. oktober - Pris: 5 190,-

Ny redaktør på plass 

SIDE 18

BUSSTURER Gotland

Trollhättan, Midtsommarfeiring 19.-23.juni - Pris: 6 890,-

 Tine Kleive-Mathisen deler sin sterke krefthistorie for å vise at det kan gå bra fantastiske Den Wroclaw og for å gi håp. Den Mørekysten Pinsetur 3.-9. juli - Pris: 8 490,juni - Pris: 4 490,første6.-9. beskjeden hun fikk var at øyet kunne reddes, Jubileumstur Eidsvoll Finnmark mens deler av ansiktet måtte bort. 200 år siden 1814  Tromsø, Nordkapp, Hammerfest 18.SIDE juli 10-11 - 21.juli - Pris: 4 420,10.-17. juli - Pris: 11 490,-

REISE? St. Petersburg Lofoten www.TAKFORNYING.as Vinterpalasset, Isakskatedralen

Har alltid ANNONSE viet homofile Bornholm SIDE 21 I

Inkludert 2 dager på Hurtigruten SE VÅR 26. juli -1. august - Pris: 8 430,4.-8. august - Pris: 8 890,-

Nattopera i Verona

7.-12. aug - Pris: 7 390,Solskinnsøya i Danmark 12.-16. aug - Pris: 6 290,11.-16.august - Pris: 7 780,RENSET OG SPRØYTEMALT 2 DAGER! 16.-19. aug -TAK Pris: PÅ 6 650,Bestill uforpliktende gratis befaring og taksjekk. Frankrike Skreddersydd gruppereise? Ring telefon 33 45 02Vi21 , eller besøk oss for enfor skoler, Italia kor, skreddersyr også turer Spania Ta takprat på Nordrekorps, kullerød 13, Sandefjord. foreninger og alle andre grupper. KNUT ER KONGE!

AVI SEN!

India kontakt og spør oss om et uforpliktende tilbud, USA så gir vi deg presis og rask tilbakemelding!

TAKFORNYING AS

Les hva som ble avgjørende for John Peder Grimsmos syn på saken. SIDE 2-3  


Bileiere i Sandefjord har ikke betalt

Innvandrere i Sandefjord

Det er fortsatt over 2800 bileiere i Sandefjord som ikke har betalt årsavgiften for kjøretøyene sine. Til sammen dreier det seg om rundt 7877000 kroner, opplyser

Det bor nå over 6600 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandefjord. Ved årsskiftet utgjorde de 14,8 prosent av det totale folketallet. Det er en større andel enn landsgjennomsnittet på 12 prosent. Ved forrige årsskifte var det litt over 633.000 innvan-

2

Tollvesenet. Andelen som ikke har betalt årsavgiften er på 9,6 prosent, noe som er høyere enn på landsbasis der det er 9,1 prosent som fortsatt ikke har betalt. B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

drere og 126.000 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Innvandrere fra Polen er den klart største innvandrergruppen i landet. Den økte med 7.300 i fjor og utgjør nå nesten like mange personer som det er innbyggere i Kristiansand.

30. april 2014

EGIL AKSELVOLL tekst

FAKTA

Den norske kirke vil fortsatt ikke vie homofile. Det bestemte delegatene på Kirkemøtet i april. Prest John Peder Grimsmo i Vesterøy kirke mener likevel at kirken er på vei i riktig retning.

John Peder Grimsmo

FAKTA

Sakte fart mot e Likekjønnede ekteskap

• Prest i Vesterøy kirke • Opprinnelig fra Oslo. • Født 1969. • Skilt, tre barn. • Har lenge vært den eneste presten i Sandefjord som har utført forbønnshandlinger for homofile ekteskap.

• I 2009 ble det lov for homo-

Mye har både vært skrevet og file å inngå ekteskap, men sagt etter at Kirkemøtet, det fortsatt er det bare heterofile som kan gifte øverste representative organet seg i kirken. i Den norske kirke, før påske • Enkelte prester har foretatt stemte i mot å innføre en egen såkalte forbønnshandlinger vigselsliturgi for likekjønnede. for homofile ekteskap. Selve I media har både kjendiser og vielsen foregår da i Rådhuset, og prestene har vært kommentatorer ropt høyt om pålagt å utføre forbønnsat kirken på dette området er i handlingene slik at den ikke kraftig utakt med sin egen samligner en tradisjonell ektetid. Mange har tatt til orde for skapsinngåelse. at folk burde melde seg ut av • Kirkemøtet gikk før påske, med 64 mot 51 stemmer, i kirken for å vise at de er uenig mot at det skal i avgjørelsen. Det er ikke prest utarbeides en egen vigselslii Vesterøy kirke, John Peder turgi for homofile. Grimsmo, enig i. • Saken kommer neste gang – Da avgjørelsen falt opp på Kirkemøtet i 2016. på Kirkemøtet ble jeg kjempeskuffa. Jeg hadde – Man skal huske på at avgjøtrodd at de liberale kreftene relsen ble tatt med 64 mot 51 ville vinne fram denne ganstemmer. Det er mange som gen, men sånn gikk det dessstøtter en endring, og det er verre ikke. Når mange som fremdet er sagt, så deles trenger litt tid tror jeg ingenesus ville for å endre mening. ting på at det Kirken er i forandtatt i mot vil hjelpe hvis ring, selv om jeg av folk begynner de homofile med og til mener at det å melde seg ut åpne armer, og går for sakte. Jeg er av kirken, sier det ble avgjøren- allikevel sikker på Grimsmo. at avgjørelsen vil Han mener de for mitt syn på bli en annen neste det eneste gang spørsmålet saken. Det handler resultatet av at om likekjønnede folk vender kir- om å se mennesekteskap kommer ken ryggen vil ker i en større samopp på Kirkemøtet, bli at de konservative kreftene, menheng, der alle sier presten i Vesterøy menighet. som står steilt har rett ti l å elske Grimsmo selv på at ekteskapet tok sitt standpunkt den man vil. er en institusjon i saken tilbake i JOHN PEDER utelukkende 1995, da han var GRIMSMO mellom mann i begynnelsen av og kvinne, vil teologistudiet. stå enda sterkere. – Jeg følte veldig sterkt at Jesus ville tatt i mot de homoHar blitt til en kampsak fi le med åpne armer, og det ble Grimsmo, som i lang tid har avgjørende for mitt syn på saken. vært tydelig på at han mener kirkens syn på ekteskapet må Det handler om å se mennesker endres, tror en forandring vil i en større sammenheng, der alle tvinge seg fram innen kort tid. har rett til å elske den man vil. Neste mulighet er på Kirkemøtet Med årene har mening blitt til i 2016, og da er han overbevist kampsak for meg, forteller han.

om at mindretallet fra årets samling i Kristiansand vil vokse til et flertall.

Endring i Sandefjord Inntil Kirkemøtet bestemmer

Prest John Peder Grimsmo i Vesterøy kirke var skuffet over resultatet på Kirkemøtet i begynnelsen av april, men ser allikevel lyst på fremt

seg for å endre syn på vigsel av homofile, fortsetter ting som før. I mangel på en egen vigselsliturgi for likekjønnede må ekteskap fortsatt inngås borgerlig, og kirkens rolle er begrenset til forbønnshandling for par som ønsker det.

Fram til nylig har Grimsmo vært alene om å tilby dette i Sandefjord, men det tror han nå det blir en forandring på. – Vi er en del kolleger som skal sette oss ned i den nærmeste framtiden, og se om vi ikke kan komme fram til

en felles forbønnshandling for kirkene i Sandefjord. Målet er å legge til rette for at dette er noe man skal kunne motta i alle byens kirker, ikke bare her i Vesterøy menighet, sier Grimsmo med et smil. Og til medlemmer av Den


1523 millioner i skatt

Solgte 849.000 liter vin i Sandefjord

Så langt i år har det kommet inn 1523 millioner kroner i skatt fra folk i Sandefjord. Det er en endring på 4,3 prosent fra samme tid i fjor. På landsbasis var det en oppgang på

Vinmonopolet solgte 849.000 liter vin i Sandefjord i fjor. Tall fra polet viser at det er 6 liter mer enn i 2012. Til sammen

5,1 prosent i skatteinntektene til stat og kommune. Sammenliknet med samme tid på året for fem år siden, er endringen på 15,7 prosent i Sandefjord. 30. april 2014

i alle landets vinmonopol ble det solgt over 80,6 millioner liter vin i 2013. Det er en liten økning på en prosent i forhold til 2012.

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

3

endring i kirken – Homofile er en ressurs for kirken Erik Rastad er en av mange som har engasjert seg i kirkens syn på homofile ekteskap. Han er forundret over den sterke motviljen til endring i guds hus. EGIL AKSELVOLL TEKST

Erik Rastad og Morten Hagevik har begge vært gift tidligere, og Rastad sier at de ikke ser bort i fra et kirkebryllup om de føler det blir riktig å gifte seg igjen. ARKIVFOTO: JAKOB LETH

FAKTA

Det er som kulturspreder de fleste i Sandefjord kjenner han. Med ansvar for å styre Stavernfestivalen vel i havn, og som en av initiativtakerne bak Konsert-kameratene. Men Erik Rastad har også engasjert seg i debatten rundt Den norske kirkes syn på likekjønnede ekteskap. – Jeg ser ikke på meg selv som spesielt religiøs, og jeg er ikke en barrikadenes mann. Jeg er nok heller en representant for mengden som synes kirkens kvaler med å vie homofile er både underlig, trist og leit.

Stenger ressurser ute

tiden. Han tror en vigselsliturgi for likekjønnede er på plass fra 2016.

norske kirke som vil ha en endring, slik at homofile kan gifte seg på lik linje med heterofile, har han en klar oppfordring: – Det er medlemmene som er kirka. Det må man aldri glemme. Så hvis man vil ha

FOTO: JAKOB LETH

endring må man ta sats og engasjere seg. Sørg for å stemme fram de personene som står for det synet du ønsker skal representere fremtidens folkekirke.

Han er fremdeles medlem i Den norske kirke, og har etter grundig overveielse bestemt seg for å fortsette med det. Istedenfor å melde seg ut besluttet han seg for å benytte stemmeretten ved kirkevalget. – Jeg satte meg inn i hva de forskjellige kandidatene sto for og stemte der etter. Jeg tror det er den aller beste måten å få til endringer og noe flere burde gjøre, forteller Rastad. At kirken fortsetter å forskjellsbehandle homofile og heterofile tror markedsmannen det er menighetene som til syvende og sist taper mest på. – Jeg tror homofile som ønsker å være en del av kirken er en stor ressurs. Det er mennesker som kan og vil bidra til å utvikle menighetene og det arbeidet de gjør, og da virker det korttenkt å støte dem fra seg, sier Rastad.

Kirken vil komme etter tips@byavisa.sandefjord.no

Selv om Kirkemøtet i begyn-

Erik Rasta synes det er trist at kirken ennå ikke sidestiller homofile og heterofile som ønsker å vie seg i kirken, men tror det bare er et spørsmål om tid før det endrer seg.

nelsen av april besluttet seg for ikke å utarbeide en egen liturgi for ekteskap mellom likekjønnede, tror han det kun er snakk om tid for det skjer. – Jeg aksepterer at kirken kanskje må gå noen runder til seg selv. Det respekterer jeg. Men for folk flest er merkelapper som homo og hetero egentlig ganske uinteressant, og det er jeg sikker på at kirken vil komme fram til også, smiler

Erik Rastad • Reklame-, kultur- og markedsmann. • 43 år. • Samboer med Morten. • Bor på Framnes.

For folk flest er merkelapper som homo og hetero egentlig ganske uinteressant, og det er jeg sikker på at kirken vil komme fram til også.

ERIK RASTAD

Rastad. På spørsmål om han selv kunne tenke seg å gifte seg i kirken, drar Rastad på smilebåndet. – Både Morten og jeg har jo vært gift før, på hvert vårt hold, men hvis vi føler at det er riktig for oss så ser jeg ikke bort fra det, avslutter han. tips@byavisa.sandefjord.no


LEDER 4

Det er to års foreldelsesfrist for å anmelde politiet for grov uforstand i tjenesten. En anmeldelse kan føre til reaksjoner overfor den enkelte, og gjenopptatt, kvalitetssikret etterforskning. Christopher-saken viser med all tydelighet hva kritikkverdig politiarbeid kan føre til. Politiet er tydelig kritisert, men det får ingen konsekvenser. Kort frist rammer vår rettssikkerhet, og vår tillit til en svært viktig etat i vårt demokrati. B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Drammen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

30. april 2014

TØFF KONKURRANSE: Kjøpesentrene og sentrumsbutikkene har allerede kjent på den tøffe konkurransen fra netthandelen. Nå kan Arvid Kronstad i Apotek 1 i Sandefjord se seg nødt til å bli med i konkurransen.

Resept på nett JAKOB LETH tekst og foto Helse- og omsorgsdepartementet gir nå Statens legemiddelverk i oppdrag å vurdere om det er behov for endringer i regelverket når en åpner for at nettapotek skal kunne sende reseptbelagte legemidler. I dag kan nettapotekene kun selge reseptfrie medisiner og andre handelsvarer. – Etablering av nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter vil gi befolkningen enda bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Det vil gjøre hverdagen lettere for mange, særlig for de som bor i distriktene og har langt til nærmeste apotek,

sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra regjeringen.

– Vi må ta utfordringen Kjøpesentrene og sentrumsbutikkene har allerede kjent på den tøffe konkurransen fra netthandelen, nå tyder signalene fra regjeringen på at også apotekene må inn i den samme kampen. – Denne utfordringen har lenge vært kjent for apotekene, sier farmasøyt Arvid Kronstad ved Apotek1 i Sandefjord Helsepark. – Vi kan ikke sette oss på bakbena og protestere. Vi må ta utfordringen og tilpasse oss. Vi må bli et bedre apotek, og vi må bli bedre på kundeservice, fortsetter han. Selv om Statens legemiddelverk har frist til å levere inn sin vurdering 14. oktober 2014, har Apotek1 allerede startet sitt forebyggende arbeid.

Byavisa Sandefjord AS en del av Lundquist Media. Telefon: 33 46 20 00 Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A Postadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.vestfoldblad.no Opplag: 25.000 | Distribusjon: Norpost | Trykk: Agderposten Trykk AS

Praktiserer fjernlevering Kronstad kan fortelle at fjernlevering av medisiner allerede praktiseres i mange deler av landet. Sandefjord har likevel ikke mye av det, ettersom avstandene er små. Forsendelser over lengre områder er imidlertid ikke tillatt. Det betyr at et apotek i Sandefjord ikke kan sende medisiner til Hallingdal. Kun til kunder i et begrenset område. Det er ingen nettbutikk, men en direkte kontakt med kunden og forsendelser avtales hver gang. Det finnes likevel utfordringen knyttet til klimaet når man sender medisiner. – Vinterlandet Norge har en del utfordringer. Enkelte medisiner tåler ikke frost og noen tåler ikke varme, forteller han.

– Ta dem på sjarm og service Kronstad benytter seg av de samme argumentene som de

FAKTA

Eventuelle nettapotek kan kaste de tradisjonelle apotekene inn i beinhard konkurranse.

Reseptbelagt på nett • Regjeringen vil åpne for at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler. I dag kan nettapotek i Norge kun selge reseptfrie legemidler, samt handelsvarer. • Nå åpner regjeringen for at nettapotekene skal kunne sende reseptpliktige legemidler. • Når pasienten har fått resept fra legen, skal en kunne bestille legemiddelet på nettapotek og få de sendt hjem. • Statens legemiddelverk har fått i oppdrag å vurdere om det er behov for endringer i regelverket når en skal ha en slik ordning. • Statens Legemiddelverk skal gi sine vurderinger til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 2014. Departementet vil så sende forslag om endringer i regelverket på høring. KILDE: DAGENSMEDISIN.NO

andre butikkene når han skal fremheve fordelene til et fysisk apotek. – Det som vil være sammenlignbart med enhver butikk er nærheten til publikum. Et fysisk apotek kommuniserer lettere med kundene enn gjennom brevpost og epost, sier han og legger til: – Vi får ta dem på sjarm og ser-

vice, og at apotek er et lavterskeltilbud når det gjelder å komme i kontakt med autorisert og kompetent helsepersonell. Slik farmasøyt og apotekteknikere er, sier han og legger til: – Vi i apotekene forventer jo at nettapotek får de samme myndighetskrav, slik at det blir en konkurranse på like vilkår. jakob@byavisa.sandefjord.no

Ansvarlig redaktør:

Markedsavdelingen:

Redaksjonen:

Marianne Henriksen, tlf. 919 16 029

Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Mediekonsulenter: Elin Svensen, tlf. 970 28 383 Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Journalister: Tanita Wassås Kveinå, tlf. 952 33 503 Jakob Leth, tlf. 472 47 419

Daglig leder: Runar Sunneklep Lia, tlf. 934 50 456

Tips: Telefon: 33 46 20 00

Kreativ leder:

Annonser:

Elise Landa Omsland, tlf. 951 00 821

Telefon: 33 46 20 00


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

TØFT VÆR KREVER TØFF MALING

Ytterst ute mot det åpne Stadthavet ligger Kråkenes Fyr, et av Jotuns mange testfelt. Her får vi virkelig testet DRYGOLIN mot det værharde norske klimaet. Slik vet vi at DRYGOLIN er så robust som den må være for å tåle tøffe og varierte værforhold. Derfor beskytter DRYGOLIN også flest norske hjem, og har gjort det i mer enn 50 år. Vil du vite mer om hvordan vi tester og utvikler vår maling, besøk oss på jotun.no/drygolintesting

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER

NYHETER

5


6

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

30. april 2014

Ragnhild Gjerstad: Ragnhild Gjerstad ville anmelde politiet for slett etterforskning i Christoffer-saken, men rakk det ikke innen fristen. Politiet har i ettertid fått kritikk og innrømmet at det ble gjort feil.

– Fristen er for kort TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst – Spesialenheten har henlagt saken uten at det er iverksatt etterforskning fordi de anmeldte forholdene antas å være foreldet, sier Camilla Lie, juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker. Foreldelsesfristen er vurdert til to år.

Kort frist? – Foreldelsesfristen er for kort, sier Ragnhild Gjerstad. Hun ville selv klage på politiet for måten de gikk frem den gangen de fant hennes åtte år gamle barnebarn død

lagt to ganger av politiet før den ble beordret etterforsket av Riksadvokaten. Barnets stefar ble i 2008 dømt i Tønsberg tingrett til seks års ubetinget fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter. I april 2012 ble moren dømt for medvirkning til mishandlingen. – På det tidspunktet at jeg innså at politiet kunne ha gjort feil og fant ut at jeg kunne klage på det, så hadde fristen gått ut, forteller Christoffers mormor.

– Ble sint Det var Gjerstads advokat som

informerte henne om foreldel- – Advart mot å klage sesfristen. Denne uka ble det klart at spe– Tiden regnes fra fra når sialenheten ikke åpner etterhendelsen finner sted, sier forskning i saken der barna i en Gjerstad, og Sandefjordslegger til: f a m i l i e Vi ble advart mot å anmeldte poli– Jeg ble så sint da vi tiet. klage på politiet. fikk vite det. Familien Derfor ble har anmeldt ikke politiet Vestfold polistilt til ansvar, og det er skrem- tidistrikt for grov uforstand mende selv om de i ettertid har i tjenesten i forbindelse med lagt seg flate, sier hun, som et dødsfall i 2009, og mener frykter at det samme skal skje det foreligger en rekke uavigjen. klarte spørsmål, som etterforskningen skulle ha forfulgt og forsøkt utredet. I tillegg

FAKTA

i sitt hjem i Kodal, senere Spesialenheten for kjent som Christoffer-saken. politisaker henlegger Vestfold politidistrikt har i anmeldelsen av Vestfold ettertid fått massiv kritikk for slett arbeid i etterforskningen. politidistrikt. De ble i Politimesteren har innrømmet desember anmeldt for feil, og omtaler saken som «en grov uforstand i tjenesten vekker for oss alle». i forbindelse med etterforskningen av en kvinFor sent nes dødsfall i 2009. Saken tok lang tid, og ble hen-

Barnevernsaken: • Vestfold Blad fortalte i 2012 om tre gutters oppvekst i et voldsutsatt hjem, der barnevernet unnlot å gripe inn. • Saken var godt dokumentert, blant annet av en rekke bekymringsmeldinger sendt fra politiet til barnevernet. • Reportasjen førte til at barneombudet engasjerte seg, og at fylkesmannen gransket barnevernsaken. Fylkesmannen konkluderte med sterk kritikk av Barnevernet i Sandefjord, i tillegg til brudd på meldeplikten fra fem behandlere og Sykehuset i Vestfold.

skulle det vært foretatt en rekke etterforskingsskritt, herunder beslag, kommer det fram av anmeldelsen. – All den tid vi ble advart mot å klage på politiet, av hensyn til barnefordelingssaken vi sto midt oppe i, hadde vi ikke mulighet til å klage innenfor fristen, sier en representant for familien til Byavisa Sandefjord. I ettertid har barnevernet i Sandefjord fått kritikk nettopp fordi familien grunnet deres håndtering måtte ta barnefordelingssaken til retten. Her ble familiefaren fradømt foreldre-

• Reportasjen ble kåret til «Årets reportasje» av Vestfold Journalistlag. NRK Dagsnytt sendte lørdag 24. august et lengre intervju med de tre guttene, der de fortalte om oppveksten sin. Som følge av dette tar flere samfunnstopper til orde for å styrke barnevernloven, og gjøre den til en rettighetslov. • Advokat Mette Yvonne Larsen representerer nå gutte ne, og vil se på ulike saker knyttet til volden i hjemmet, bekymringsmeldingene og etterforskningen rundt morens dødsfall.


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

7

Henlegger anmeldelse mot Vestfold politidistrikt Rune Bård Hansen: Politimester i Vestfold politidistrikt, Rune Bård Hansen. FOTO: POLITIET

Mette Yvonne Larsen: Advokat Mette Yvonne Larsen bistår barna i barnevernsaken. PRESSEFOTO FOTO: MARIANNE HENRIKSEN

retten.

– Slutt på saken – Det man kan si er at generelt så må alle straffbare forhold avsluttes innen en viss tid slik at man får slutt på saken en gang, sier politimester i Vestfold, Rune Bård Hansen. Han er kjent med at spesialenheten henlegger saken. – Klage på tjenesteforsømmelse foreldes etter to år. I dette tilfellet har anmeldelsen

kommet for sent, sier Hansen. Har du forståelse for at pårørende opplever at fristen er for kort? – Man kan alltid diskutere hvorvidt foreldelsesfristen er for lang eller for kort, og jeg kan forstå at noen opplever at den blir for kort.

– Blir ikke informert Blir man informert om foreldelsesfristen fra politiets side?

Spesialenheten for politisaker åpner ikke etterforsking mot Vestfold politidistrikt. I januar anmeldte Mette Yvonne Larsen, som bistår barna i barnevernsaken i Sandefjord, Vestfold politidistrikt og tjenestemennene som deltok i etterforskningen av dødsfallet til barnas mor for grov uforstand i tjenesten. Barnas ble funnet død i sitt eget hjem i april i 2009. Den gangen ble saken henlagt. Som kjent foreligger det også et erstatningskrav mot Sandefjord kommune i forbindelse med samme sak.

Nasjonal oppmerksomhet Advokat Larsen varslet at hun ville be om innsyn i politiets etterforskning av morens død rett etter at hun ble barnas bistandsadvokat. Den omfattende barnevernsaken har fått nasjonal oppmerksomhet etter at Vestfold Blad satte lys på den for første gang i 2012. Barnevernet i Sandefjord har fått sterk kritikk, og Fylkesmannen i Vestfold konkluderte med at hele fem personer brøt meldeplikten i den aktuelle saken. Saken vil gå i Sandefjord tingrett i løpet av året.

– Man blir nok ikke informert om den. Det må man finne ut av selv. De som vil anmelde politiet må ta kontakt med politiet eller en advokat, som vil kunne fortelle dem om hvilke frister de må forholde seg til, sier Hansen.

tanita@byavisa.sandefjord.no

FAKSIMILE: Vestfold Blad har fulgt barnevernsaken gjennom flere reportasjer.

tanita@byavisa.sandefjord.no

Askeladden A skeladden P66 Pilothouse P66 Pilothouse

• Suzuki DF115 TL HK • Utvendig styring • Varmer 4kw • WC • Sjøvannspyling • Nøkkelferdig

Fra

462.500,Skogergt. 2, 3112 Tønsberg Tlf. 33 33 39 00 - post@memo.as


NÆRING 8

0 9

NÆRING

KONKURSER

NYETABLERTE

FRITZON’S ISBARER VESTFOLD Forretningsadresse: Hystadveien 188B, SANDEFJORD Formål: Isbar. Salg av is, kaffe, brus og andre relaterte produkter i sommersesongen. Daglig leder: Frode Fritzon

KEPLER LARVIK AS Forretningsadresse: Hauanveien 21, SANDEFJORD Formål: Bilpleie, båtpleie og caravan-relatert service samt vaktmestertjenester. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Tom Egil Fjeldheim

KLIMA SANDEFJORD AS Forretningsadresse: Jernbanealleen 27, SANDEFJORD Formål: Salg av air condition og ventilasjon, og reparasjon, service og vedlikehold av air condition og ventilasjon, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Arve Karlsen

KROGH BYGGDESIGN AS Organisasjonsnummer: 913 529 138 Forretningsadresse: Årøveien 198, SANDEFJORD Formål: Tegning av bygg og konsulenttjenester med eksteriør/ interiør og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Nina Krogh

NOENLUNDE AS Forretningsadresse: Båtstangveien 61, SANDEFJORD Formål: Investering i diverse investeringsobjekter så som fast eiendom, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte engasjere seg i andre foretagender. Kapital: NOK 100.000 Styrets leder: Morten Lunde

PRIMA PIZZA OG GRILL AS Forretningsadresse: Peter Grøns gate 2 Formål: Drift av mat servering med takeaway, samt alt som naturlig hører til bransjen. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Bahjat Lhon Lhoni

RU HOLDING AS Forretningsadresse: Skolmar 32, SANDEFJORD Formål: Handel og investering av aksjer i andre selskaper. Kapital: NOK 1.500.000 Styrets leder: Gunnar Hallenstvedt

TIMETECH AS Forretningsadresse: Agnes vei 8, SANDEFJORD Formål: Import og eksport av elektroniske produkter og relaterte produkter. Varehandel på internett og konsulentvirksomhet. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Ronny Røsand

VALDRAS BYGG AS Forretningsadresse: Krokemoveien 152 Formål: Håndverker, vedlikehold, maling, snekring, murmester, flislegging, gravearbeid, utleie av arbeidskraft og renhold. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Valdas Petrauskas

VALUTAKURSER

OSLO BØRS

8,27

5,98

10,05

91,30

110,87

1,97

5,43

5,54

5,85

678,54

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

Sist uke

+2,63%

Siste året

+17,54%

30. april 2014

Fra flybase til næ Åpningstalerne la ikke skjul på Sandefjord Lufthavns betydning både for innbyggere generelt og næringslivet spesielt. MARIANNE HENRIKSEN tekst Styreleder i Torp Sandefjord Lufthavn, Bjørn Walle, sa i sin åpningstale at det skyldes en god porsjon politisk teft å få eierskap i flyplassen sammen med næringslivet.

Må ta hensyn Takken hadde allerede gått til både tåke og valg av Gardermoen som hovedflyplass, som banet vei for flyplassmulighet i Vestfold. – Merkevaren Torp er av stor verdi for oss i dag. Den skal vi hegne om også når vi tenker vekst og utvikling. Det tar år å bygge opp en sterk merkevare, uker å rive ned. Framtidens flyplass må planlegges så ikke verdiene ødelegges, understreker Walle. Han peker på at flyplassen ikke bare skal være en favoritt flyplass slik slagordet bærer løfter om, men også være likt av sine naboer som lever nær inntil flyplassen i dag. – Miljø og bærekraft må forenes med vekst og utvikling, vi må tenke fremtidsrettet, sier styrelederen.

Eid av vestfoldsamfunnet Han takket de som har stått på for flyplassen, tross bratte motbakker. «Torp skulle bli en amerikansk flybase, men ble i stedet næringslivets motor, og feriefolkets favoritt», siterte Walle fra Audun Tjomslands bok om Torp. – Torp er en av de få flyplassene som er finansiert av vestfoldsamfunnet sjøl, og det kan

MILEPÆL: Styreleder i Torp Sandefjord Lufthavn, Bjørn Walle, flyplassdirektør Gisle Skansen og daglig leder i Vestfold Flyplassinvest, Ale terminalen er en ny milepæl i Torps historie.

Torp er en av de få flyplassene som er finansiert av vestfoldsamfunnet sjøl.

vi være stolt av, sa fylkesordfører Per Eivind Johansen, som representerer den største eieren av flyplassen. Han mener flyplassen er samferdselsjuvelen i Vestfold. Johansen la til at Torp gjennom avgiftene til Avinor melkes for verdier, som overføres til

PER-EIVIND JOHANSEN andre flyplasser under offentlig eierskap.

Avgjørende for Jotun Før saksen kunne tas frem, og bli klippet av Odd Gleditsch d.y., kom han med sitt og Jotuns syn på flyplassen.

– Jotun kunne ikke hatt sitt hovedkontor i en liten by i et lite land, om det ikke var for Torp flyplass, sa styreleder i Jotun, Odd Gleditsch d.y. før han klippet snor. Men, ikke uvanlig, kom han også med noen hint til forbedringer. Jotunansatte tyr til tider til Gardermoen. Det må de fordi KLM, som Jotun har samarbeidsavtaler med, kun

Har blitt varm i trøya Gisle Skansen forteller om en bratt læringskurve, og en jobb han trives i etter et drøyt år i direktørstolen på Torp.

har jeg lært fort, sier han om hvorfor han kom relativt kjapt inn i hva den nye jobben innebar.

MARIANNE HENRIKSEN tekst

Han beskriver arbeidet som mangefasettert og allsidig, men likevel relativt håndterlig. Nylig avviste Torp Sandefjord Lufthavn forespørselen om å

– Det har vært bratt læringskurve, og siden jeg har en gudegitt gave i å stille dumme spørsmål

Kostnadseffektiv

skyte kapital inn i et pågående verdiskapingsprosjekt i Vestfold. Skansen ser at lufthavna kan bidra på helt andre måter for varig verdiskaping i fylket; – Den beste måten vi kan støtte verdiskapingen på er å drive kostnadseffektivt, så vi er attraktive overfor næringsliv og innbyggerne her, sier han. Skansen ser også at trenden

ikke er positiv for Vestfoldbedriftenes verdiskaping og er enig i at det er et felles ansvar.

Konkurransekraft – Vår sterkeste rolle må være å sørge for at vi har et godt alternativ for næringslivet å kunne reise fra, med hyppige frekvenser. Også slik at de som skal


Boligprisene kan øke Nå er trendskiftet tydelig, mener eiendomstopp. - Ja, dette bekrefter langt på vei den aktiviteten vi har sett i boligmarkedet så langt i år, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom

Handelen med Kina er rekordhøy Norge til DN. Bankene rapporterte i årets tre første måneder om høyere etterspørsel etter lån fra husholdningene, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal 2014 som nylig ble lagt frem.

Forholdet mellom Kina og Norge er iskaldt, advarer stortingspresidenten og regjeringen. Likevel viser handelsstatistikken nye rekordtall. Ifølge stortingspresident Olemic Thommessen (H) er forholdet til Kina «på et frysepunkt». Utenriksminister Børge Brende (H) 30. april 2014

beskriver forholdet som «nærmest ikke-eksisterende». Men tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo har ikke ført til noen kollaps i handel og turisme mellom Norge og Kina. Tvert imot var fjoråret et rekordår, melder NRK.

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NÆRING

9

æringslivets motor Gonzalo Peluffo er kundeansvarlig for forretningstrafikk i KLM, og fikk både ros og pepper for å sørge godt for Jotuns ansatte som farter verden over av Jotuns styreleder Odd Gleditsch d.y. Han skulle nemlig gjerne hatt flere avganger til og fra Torp.

– Vi kaller det «Torp-modellen», sier Øyvind Storm Nielsen, noe Britt Gogstad FOTO: JAKOB LETH Haugen bekreftet på åpningen.

Roses for universell design Er du funksjonshemmet, skal flyplassen fremdeles oppleves som enkel og vennlig. Hvalkjæften sto for et verdig punktum for åpningsfesten, da de sang «You’ll Never Walk Alone».

MARIANNE HENRIKSEN tekst

exander Hesselberg, mener åpningen av utenlandsALLE FOTO: JAKOB LETH

tips@byavisa.sandefjord.no

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen og Kristoffer Olsen, fra Airport Retail Group.

Den beste måten vi kan støtte verdiskapingen på er å drive kostnadseffektivt.

bo her kan ta weekendturer fra nærflyplassen sin. Det er den beste måten vi kan støtte opp om verdiskapingen på, sier han. Lufthavna jobber tett med næringsforeningene, og ser på hva de kan gjøre sammen. Han synes det er utelukkende positivt at fylkeskommunen tar initiativ til å styrke verdiskapingen. – Hvis vi kan kjempe våre

GISLE SKANSEN

kamper mot andre flyplasser som gjør at vi blir bedre, og klarer å bli oppfattet som attraktive for flyselskapene, slik at de ser verdien i å bruke Torp, kan vi kanalisere det ut i gode tilbud til passasj erene totalt sett, sier Skansen.

red@byavisa.sandefjord.no

FAKTA

flyr to ganger daglig. Før påske var 17 kolleger fra Jotun med i samme fly til Sandefjord, fra alle verdens hjørner. 3500 tur retur reiser ble foretatt i 2012, av Jotunmedarbeidere ansatt i Norge. I tillegg kommer utenlandsansatte og besøkende. – Vi er mange som nyter godt av flyplassen her, understreket han.

Øyvind Storm Nielsen og Britt Gogstad Haugen forteller at de har fått uttale seg om alt fra farger til valg av møbler og materialer i utviklingen av den nye flyplassterminalen. Nielsen representerer Norsk Handikapforbund (NHF) Søndre Vestfold, mens Haugen representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). De gledet seg kanskje hakket mer over åpningen av den nye flyplassterminalen på Torp Sandefjord Lufthavn enn de øvrige gjes-

tene. For har du fysiske utfordringer, enten det gjelder bevegelighet, synshemming eller andre ting, er det slett ingen selvfølge at en ny offentlig bygning blir like tilgjengelig for deg som for andre. – Vi kaller det «Torpmodellen», sier en begeistret Storm Nielsen, og legger til at de har blitt tatt med på alt i prosessen med å utvikle terminalen. – Her har vi blitt invitert inn, og ikke måttet trykke på, legger Gogstad Haugen til. De to forklarer hvor viktig universell design er, og hvor positivt det har vært å få komme med innspill til alt fra farger til tyngre innredningsløsninger. tips@byavisa.sandefjord.no

Leverandører Listen av underleverandører til den nye terminalen, viser betydningen flyplassen har for flere bransjer> • Glass og alu. fasader: Profax • Energisentral m. brønn: • Ny terminal: 3 500 m2 i 1. etasje • Design av veggdekor: Nordisk Energikontroll (kostnad 3 000 m2 i 2. etasje hvorav 460 Allegro Tønsberg ca. 15. mill.) m2 er avsatt til politiets lokaler • Diverse skilt: Expo Link • Totalentreprenør: TKS Bygg, • Kostnader: Ca. 120 mill., ca. • Malerarbeider: Malermester (betong, tømmer, flis m.m) 18 000 per m2 inkl. alle tekniske Jensen • Elektroentreprenør: Bravida anlegg • Adgangskontroll: Focus Security • Ventilasjon entreprenør: • Byggetid: ca. 1,5 år • Heis og automatikk: Kone Ventilasjonsbygg • Arkitekt: Spir Arkitekter • Bagasjebånd: Vanderlande • Sanitær, sprinkel, varme: • Interiør: Into design Styring Imtech • Elektro teknisk- og brannteknisk • Varme/ventilasjon: Hoist • Graveentreprenør: Marthinsen konsulent: ÅF Gruppen og Duvholt • Byggeteknisk konsulent: • Betong elementer: Loe Betong Ing. Danielsen, Trondheim


10

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

30. april 2014

Lykken ligger i d – Overlever jeg dette? Må jeg leve resten av livet med et skremmende utseende, som et monster, spurte Tine seg selv da hun fikk vite hva som feilte henne. MARIANNE HENRIKSEN tekst Tine Kleive Mathisen smiler mot blitzregnet fra fylkets pressefotografer, der hun står ved siden av flyplassdirektør Gisle Skansen. De har akkurat avdekket flyplassens nye profil, der den nye logoen følges av slagordet «din favoritt flyplass». Som markedssjef har hun jobbet lenge med ansiktsløftet flyplassen nå får. Hun smiler bredt og hvitt denne januardagen i 2013, og ingen kan se tegn til smertene hun har i ansiktet. Øyet, som renner stadig oftere uten at hun vet hvorfor, er heldigvis som normalt der hun smiler mot journalistene i rommet. – Jeg tygget paracet som om det skulle vært sukkertøy, minnes Tine.

Smerter og piller Hun tenker at smertene og det rennende øyet kan skyldes polypper, eller noe annet plagsomt, men ufarlig. Turene til legen er resultatløse. Når våren kommer, og smertene ikke har gitt seg, er det slutt på tålmodigheten hennes. Hun forlanger at det tas flere prøver. Det blir tatt røntgen og biopsi-prøve av det smertefulle området i ansiktet. Paracetpakkene blir flere, og pillene mindre virkningsfulle i løpet av de seks månedene hun har hatt plagene. Plager hun har lagt vekt på at ikke skal gå ut over kolleger eller familie, arbeidsoppgaver eller livskvalitet. Men nå røyner det på.

Sjokkbeskjeden

LYKKE: Tine kan i dag nyte alle små dagligdagse ting, og vet å kjenne på lykkefølelsen i hverdagen.

I mai får hun telefonen. Den ringer på kontoret hennes, i det hun skal inn på et ledermøte. Glemt blir de store, alvorlige utbyggingssakene som skal diskuteres, når hun hører hvem som ringer. Det er en overlege fra Radiumhospitalet. – Han forteller at jeg har ondartet kreft i ansiktet, som må opereres. Plateepitelkarsinom, forteller Tine. «Vi vil klare å berge øyet ditt, men må fjerne halve nesen din. Vi vet ennå ikke om det er spredning til lymfene» er beskjeden hun får. Tine beholder roen, men ber om å få ringe ham opp igjen. Hun slår opp ordet, og betydningen av beskjeden hun har

fått begynner å gå opp for henne. Hun har fått kreft. Igjen. Hun som trodde hun hadde fått sin dose, da hun opererte vekk ondartet føflekk-kreft to år tidligere. Det var smertefullt nok, men etterlot kun et arr som tross alt ikke synes i det daglige. Når hun ringer legen opp igjen, får hun vite mer detaljer om hva hun må gjennom.

Vonde tanker Så går hun inn på ledermøte, og forteller kollegene om beskjeden hun har fått. – Jeg ville at folk skulle vite det med mine ord, og valgte å være åpen om sykdommen fra første stund. De eneste vi skjermet, var døtrene våre. Min eldste datter var midt i eksamenstiden sin i USA, mens vår yngste fikk høre det hun trengte å vite i forhold til sin alder, sier Tine. Hun opptrer rolig og virker tapper overfor venner og familie. Smilet og optimismen er der. Selv om en angsten kan kjennes og føles på. Legen har antydet at halve nesen må bort, fordi kreftsvulsten ligger meget vanskelig til. Det kan bli et stort «krater» midt i ansiktet hennes. Kan operasjonen føre til at ansiktet går i oppløsning? Viktigst er det å blir frisk, men hva vil dette bety i hverdagen, vil hun kunne fungere som normalt? Vil hun kunne dele gode opplevelsene med andre? De øyeblikkene som gjør livet meningsfylt? Verst av alt er tanken på hvordan døtrene kan få livet endret som følge av hennes sykdom.

Fokusere på livet Legen forbereder henne på kommende operasjon, stråling i ettertid, eventuelle rekonstruksjoner og hudtransplantasjoner. – Jeg oppdager likevel at jeg er psykisk sterk, selv om jeg bekymrer meg mye for livet etter operasjonen, sier Tine. Hun er fysisk godt trent, og har levd et aktivt liv. Det mener hun også rustet henne mot de vonde tankene og følelsene som presset på. – Jeg måtte tenke positivt, fokusere på hva som virkelig betyr noe i livet. Jeg måtte hente krefter til å forberede meg på hva jeg kunne gjøre noe med, og hva jeg bare måtte akseptere. Livet finnes ikke rettferdig, min skjebne måtte jeg forholde meg til og gjøre det beste ut av, sier Tine.

En tysk engel – Jeg fikk sms-er og hilsener som varmet. Små tegn på at folk tenker på deg, midt i sine travle hverdager, forteller Tine. Hun holdt sykdommen unna Facebook-profilen sin, ville ikke


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

11

FAKTA

de små tingene Tine Kleive-Mathisen • 48 år, bosatt i Sandefjord, gift med Hans Jørg, mamma til to døtre • Markedssjef ved Torp Sandefjord Lufthavn • Styremedlem i Sandefjord næringsforening • Født i Nord-Norge, vokst opp i Vest-Telemark, bodd i de større byene – kom til Sandefjord fra Bergen i 2001, der hun hadde jobbet i SAS og Radisson.

at det skulle bli en nyhetskanal for hvordan det gikk med henne. 14. juni opereres hun. Spenning, angst og bekymringer skal forløses mens sommeren er i anmarsj. Tine smiler bredt, når hun minnes hvordan det var å våkne etter operasjonen. – Det var en nydelig sommerdag. Jeg fikk dobbeltrom på Rikshospitalet, med utsikt til frodige grøntarealer utenfor og inspirerende kunst inne på sykehusveggene. En tysk overlege, Dr. Dollner, opererte meg, og siden er han å regne som engelen min. Han klarte å bevare nesa mi! Det var som en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Tine.

BEHANDLING: Her ligger Tine fastspent for strålebehandling. Utmattelsen og bivirkningene kom etter 10 til 12 behandlinger. Det innebar håravfall, tap av smaksans og problemer med å ta til seg mat og drikke.

Jeg ville at folk skulle vite det med mine ord, og valgte å være åpen om sykdommen fra første stund. De eneste vi skjermet, var døtrene våre.

Resultatet avdekkes Operasjonen gikk langt bedre enn planlagt. Da hun ble trillet inn på operasjonssalen rundt klokka 12, var den beregnet til å ta fire timer, med fire timers oppvåkning. – Men mannen min Hans Jørg fikk ikke ro i kroppen. Han ringte Rikshospitalet litt før klokka 17. Da tenkte han at jeg hadde vært en time på oppvåkning. Men da var jeg våken og klar for å ta imot besøk på rommet allerede! Dette gjorde Hans Jørg skremt, hadde de bare åpnet opp og sydd sammen, hadde det ikke vært noe annet å gjøre? Dermed kom han susende og var hos henne ti over fem. På sykehuset møter han en lykkelig Tine, til tross for et stort kutt fra øyebryn og helt inn i neseboret, og en nese på størrelse med en potet. Ansiktet ville bli bevart, og hun ville bli frisk av kreften. – Det gikk lagt bedre enn forventet. Jeg var oppe og gikk allerede en time etter. Om kvelden fikk vi en veldig grundig og god orientering av en ev legene som var med på selve operasjonen også.

Tøff stråling Tine opplever at hun fikk god oppfølging og støtte, da diagnosen var et faktum. Men veien dit var tung. Det krevdes mange turer til både fastlege og legevakt, før hun til slutt ble godt i vare-

TINE KLEIVE MATHISEN

PÅ TUR: Tine gikk Skarverennet sist helg; «For meg en operasjon, 6 cellegiftkurer og 30 strålebehandlinger siden sist...I did it» skriver hun på Facebook. Vi ser henne sammen med Hedda Mørk, Merete Bugsett Lindahl ogHeidi Schei Lilleås. FOTO: PRIVAT tatt av en ekspert ved Sandefjord Helsepark. Han var til god hjelp i tiden der hun fryktet det verste og håpet det beste. Etter den vellykkede operasjonen, ventet svært tøffe runder med stråling. Men der hun hadde hørt om enkle strålebehandlinger på noen minutter, ventet det henne 30 omganger med over 40 minutters stråling. Hodet ble spent fast med skruer (se bildet) og hun måtte ligge helt stille. Her hjalp musikk i øret på evnen til å klare å ikke få panikk, og holde seg helt rolig. Slik kunsten på veggene ga henne gode opplevelser under oppholdet, kunne musikken nå gi næring til å tenke positivt framover. Og det er nettopp de positive tankene Tine ønsker å formidle, og som gjør at hun vil dele sin sykdomshistorie.

– Vi trenger å spre håpet om at det kan gå bra. Det kan gå bedre enn man først tror. Stadig flere blir kurert for kreft, bare sykdommen blir oppdaget tidlig nok, sier hun.

Små, store gleder To ganger har hun blitt rammet av kreft, og hun vet at det ikke er noe som heter «jeg har fått min dose». Derfor verdsettes alle de små tingene i livet. Alle de små opplevelsene som var smertefulle under behandlingen, som å spise, drikke og gjøre normale ting sammen med familie og venner. Derfor holder hun godt rundt den varme, store kaffekoppen. Hun lar vinen rulle i munnen, og nyter måltidet med en ekstra hengivenhet.

– Du forstår hva du er laga av, hva vi har å være takknemlig for. Jeg har virkelig lært å sette pris på hverdagen. Når du ikke klarer å spise, drikke vann, ta deg en kopp kaffe, men lever på buljong og energidrikker og med skogsbærsmak, da starter du en nedtelling, ser lyset i tunellen. Først da skjønner du alle de små tingene vi har å være glad for, vi som er i jobb, er funksjonsfriske, bor og lever i Norge – og får en slik sykdom, sier Tine. Hun har ikke problemer med å gi eksempler på livets hverdagsglimt av lykke; – Jeg var på en konferanse på Park Hotel, da jeg plutselig klarte jeg å ta noen få dråper med Prosecco – det var en lykkefølelse! tips@byavisa.sandefjord.no


12

R E P O R TA S J E

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

30. april 2014

FOTO: JAKOB LETH

Hildegunn S. Riksfjord ønskes velkommen og lykke til som redaktør i Byavisa Sandefjord, av tidligere ansvarlig redaktør Marianne Henriksen.

Ny redaktør inntar Byavisa Sandefjord månedsskiftet februar/mars. Henriksen ble ansatt i Vestfold Blad i 2010, og har vært med på å utvikle avisen fra før første utgivelse.

Fortsatt engasjert Godt mottatt

Fra 1. mai slutter Marianne Henriksen i Byavisa Sandefjord, og overlater redaktørstolen til Hildegunn S. Riksfjord. Hun kommer fra samme stilling i Byavisa Tønsberg. Henriksen forteller at tiden nå er moden for nye utfordringer, og inngikk derfor en avslutningsavtale med Lundquist Media AS, som kjøpte opp Vestfold Blad i

de ikke har ukeavis, og tilbakemeldingene fra leserne er udelt positive til Byavisa Sandefjord, sier hun.

Hun beskriver det som en lærerik tid, som virkelig har åpnet øynene for at lokalavisene trenger konkurrenter å bryne seg på både kommersielt og redaksjonelt. – Både med Vestfold Blad, og nå i de to månedene i Byavisa Sandefjord, blir det klart hvor verdsatt et godt supplement til lokalavisa vi er for leserne. Vestfold Blad blir savnet der

Hun mener redaksjonell konkurranse skjerper mediehusene – til det beste for leserne. Hjertesakene hennes har vært saker som krever aktsomhet, forståelse og respekt for den situasjonen folk står oppe i. Hun lover at samfunns- og næringslivsengasjementet ikke vil avta, det som mange kjenner fra hennes lederkommentarer og reportasjer. I første omgang vil dette skje på konsulentbasis.

Nær og kjær Hildegunn S. Riksfjord gleder seg til å komme i gang i jobben som redaktør og daglig leder i Byavisa Sandefjord. – Vi skal fortsette jobben med å lage en nær og kjær lokalavis. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menneskene i vårt nedslagsfelt og håper at folk gleder seg til onsdagene, sier Riksfjord. Hildegunn S. Riksfjord ønsker innspill og tilbakemeldinger fra leserne. Tlf: 93015428 hildegunn@ byavisa.sandefjord.no

FAKTA

Marianne Henriksen overlater nå førersetet til Hildegunn S. Riksfjord, og ønsker lykke til.

Byavisa Sandefjord • Ny redaktør, Hildegunn S. Riksfjord, er bosatt i Larvik og kommer fra stillingen som redaktør og daglig leder i Byavisa Tønsberg. Hun blir også daglig leder for Byavisa Sandefjord. • Ansvarlig redaktør er Geir Arneberg. • Byavisa Sandefjord er i dag eid av Lundquist Media. • Lundquist Media har nå totalt seks aviser rundt Oslofjorden; Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

R E P O R TA S J E

13

Sandefjord kirke mangler 450.000 kroner Sandefjord-Øst Rotaryklubb tok i 2012 initiativet til en innsamling for å renovere klokkespillet i Sandefjord Kirke og bygge det ut til et konsertklokkespill. Etter 2,5 års innsamlingsarbeidet er det kommet inn 1.395.000 kroner. Dette er primært fra privatpersoner, dels fra firmaer og dels fra lokale stiftelser. Det resterende beløpet på 450.000 har Rotaryklubben sett seg nødt til å søke Sandefjord kommune om. Klokkespillet i Sandefjord er Norges neste eldste og ble gitt som en gave til byen fra rederidirektør Andreas Raastad i 1931. Siste gangen klokkespillet har vært restaurert var i 1993 etter en innsamling av byens Rotaryklubber. Reparasjonene ble da gjennomført noe provisorisk av økonomiske årsaker. I dag består klokkespillet av 25 klokker. For å gjenskape klokkespillets renhet er det snakk om at seks av klokkene skiftes ut. Rotaryklubben ønsker imidlertid å bygge ut klokkespillet med 49 klokker. Dette vil ifølge initiativtager medføre en stor musikalsk forbedring. red@byavisa.sandefjord.no

Velkommen til visning på Sjøbadet Park - Jeløy, Moss 3-roms, BRA: 97 kvm.

1 stk.

Kr. 4.050.000,-

2-roms BRA: 97 kvm.

G VISNIN /5 AG 4 SØND 13 KL. 12I det velkjente og populære boligsameiet Sjøbadet Park med tilsammen 91 leiligheter selger vi de 5 gjenværende flotte leilighetene. Disse er nå innflyttningsklare. Alle med parkering i garasjeanlegg, heis, vannbåren varme m.m.

3 stk. Fra kr. 4.150.000,til kr. 4.500.000,-

1-roms med takterrasse BRA: 63 kvm. 1 stk.

Kr.

3.750.000,-

Megler: Lena Johnsen - tlf: 977 30 630 lena@meglergaarden.no - www.sjobadetpark.no

EIENDOMSMEGLER MNEF • STORGATEN 8 • 1531 Moss • Tlf.: 69 20 25 50 • www.meglergaarden.no


14

R E P O R TA S J E

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

30. april 2014

Lover Hvalkjæften

Hvalkjæftens 17.mai-komité: Taleroper, Yngve Berntsen, 2. Tenor, Magne Svanevik, Frode Anmarksrud og sjefsgartner, Tor Meland rydder konsertområdet for skrot før den store dagen. Tormod Bergen er også med i komite

I år skal Hvalkjæften gjøre noe de ikke har gjort før. Ti tusen kroner er bevilget fra kommunene for å kunne få gjennomføre stuntet. JAKOB LETH tekst og foto

Fire staute karer i medalje-tunge dresser, skuer utover Sandefjord by fra den kjente Hvalkjæft-kollen på Preståsen. De mener å være ydmyke, tross alle medaljene.

Forberedelsene til tohundreårets begivenhet har pågått lenge for mannskoret Hvalkjæften, og i dag er det klargjøring av kollen som står på programmet.

elle. Når du står nede i byen vil du se tydelig hva som er å vente seg, sier Magne Svanevik hemmelighetsfullt og legger til: – Du må aldri skrive hva vi skal gjøre.

Vil se det fra byen

Godkjent av kommunen

I år er Hvalkjæften 25 år, og det skal slett ikke gå upåaktet hen. Verken i 17.mai-toget eller på Preståsen. – Dette blir en helt spesiell 17. mai, og det vil bli en helt spesiell opplevelse å være på Hvalkjæft-konserten i år. Den kunstneriske opplevelsen skal være knyttet til det rent visu-

Guttene har lenge forberedt overraskelsen, og i forrige uke ble den godkjent av kommunens 17. mai- komité. I tillegg til den store overraskelsen vil det bli, som før, lovet en forrykende forestilling. – Det er to ting som skal feires. 200-års jubileum for grunnloven og at vi er 25 år i

år. Dette feirer vi blant annet ved å gå først i borgertoget, samt være forsangere før barnetoget.

Humor i alvor Mannskoret Hvalkjæften er kjent for sitt satiriske og humørfylte preg på sine opptrender, men herremennene kan kun huske én gang det ble reagert på av publikum. – Vår tidligere dirigent Per Tveit hadde fått MS og måtte sitte i rullestol. Han kom da med et forslag om at vi alle gjennomførte borgertoget i rullestol, forteller Frode

Anmarkrud Men tross all humoren kormedlemmene brer om seg med, forteller Yngve Berntsen at de tar den store oppgaven svært alvorlig. – Det har vi alltid gjort, men spesielt i år, sier Svanevik. – Jeg tror at de aller, aller fleste skjønner at vi, når det kommer til stykket, står last og brast med landet vårt, kongefamilien, mangfoldet og friheten, legger Berntsen til.

Påfallende parallell Nytt av året er at det også er åpnet for at enkelte av


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

R E P O R TA S J E

15

Hva hvis stemmene stilner? Hva skal jeg med lokalavisa? Det er jo bare dødsannonsene som für meg til ü bla i den. Hørt den før?

J

eg er stygt redd du ikke finner ut hva du skulle med lokalavisa, før den ogsü har blitt en dødsannonse til del – i form av en liten notis i en nasjonal avis, eller en kulørt kundeavis.

G

jennom ürene jeg nü har vÌrt journalist og redaktør, har lÌringskurven min vÌrt bratt. Nür jeg nü skriver min siste kommentar som ansvarlig redaktør, har jeg fire ür pü baken som medieleder, og skarve ni ür som utøvende journalist.

D

et er ikke mye ü slü i bordet med – men jeg har fütt mye kunnskap om mangt.

J

eg har sett fortvilelsen nür urett blir begütt, gjerne av det offentlige, ofte mot en svak gruppe eller en enkeltperson. Jeg har sett hvordan byrükratiet kan kverne folk mot stupet – vel vitende om hull i velferdssystemet, uten synlig initiativ til verken ü ville varsle oppover eller gjøre noe for ü rette opp.

J

eg har møtt mennesker som har ropt om hjelp, som har tatt turen hver uke til rüdhuset for oppreising, eller som har gitt opp og gütt til grunne. Folk med samme utgangspunkt som deg og meg; fra et greit hjem, med utdannelse, jobb, hus og bil.

J

spesial

een, men hadde ifølge Berntesen lovlig forfall.

kormedlemmene ikke trenger ü ha pü seg HvalkjÌftuniformen. Det har imidlertid ikke vÌrt en enkel prosess ifølge Berntsen. – Skal det endres noe i grunnloven mü dette behandles av to püfølgende valgte storting. Pü samme müte har vi vÌrt nødt til ü gjennomføre to generalforsamlinger for ü behandle hans (red. anm. Frode Anmarkrud) søknad. Begrunnelsen til Anmarkrud skal vÌre at som medlem av kommunens 17. mai-komitÊ er han nødt til

FOTO: JAKOB LETH

ĂĽ bruke bunad i toget og fĂĽr ikke tid til ĂĽ skifte om.

Intellektuelle knebøyninger Professor Frank Aarebrot hadde en gjennomgang av 200-ür med grunnloven pü 200 minutter. Det skal HvalkjÌften nü bruke 5 minutter pü. – Vi er i trening. Det innebÌrer intellektuelle knebøyninger, shortcuts og piruetter for ü klare det innenfor tidsrommet.

jakob@byavisa.sandefjord.no

eg har snakket med uteliggeren som leiter etter tak over hodet, de voldsutsatte barna som frykter for framtiden – men ogsü lest om den hüpefulle studenten som ikke kommer videre i livet pü grunn av en regelbagatell, og møtt sosiallÌreren som nekter ü gi seg pü tørre møkka – før systemet har fütt seg en smell og urett blitt til rett.

S

om redaksjon har vi snakket med bedriften som har gitt opp ü fü oppdrag fra den store utviklingsaktøren, fordi de ser at bündene er for tette til enkeltbedrifter.

D

et som kjennetegner alle disse menneskene, gruppene eller organisasjonene jeg og mine kolleger eller ansatte har møtt, er at engasjement fra en journalist eller en redaktør bidro til en forskjell.

K

onflikten løste seg, de fikk avdekket uriktig praksis eller de fikk tatt et steg mot oppreising.

J

eg sier ikke at dette ikke vil skje nĂĽr papiret du nĂĽ holder i hĂĽnda er borte. Men

jeg vil pĂĽstĂĽ at det blir vanskeligere.

I

sitt krav til resultater har Amedia, der LO er en betydelig eier, varslet nedskjÌringer. Redaktørene har svart at det blir blodig. Til Journalisten, fagbladet for mediene, uttaler flere seg kritisk til kuttene – i trygg anonymitet.

V

estfold Journalistlag har ĂĽpent bekymret seg i Amedias spalter, og appellert til nettopp moralens vokter, LO. Tiden vil vise om det har noen effekt.

N

ür du først har behov for medienes søkelys pü en sak, hjelper det sjelden ü gü til de store aktørene i hovedstaden.

N

üløyet er mindre for ü nü fram i de nasjonale avisene. Det som er en viktig og alvorlig sak her, drukner i nasjonale og internasjonale saker der.

D

erfor trenger vi fortsatt stemmene. De lokale. OgsĂĽ pĂĽ papir. Takk for meg!

J

eg har selv vÌrt ansatt i samme konsern, det vil si den delen Apressen kjøpte, Edda Media. Da ble det ogsü krevd styrket bunnlinje. Det ble diskutert om kuttene skulle skje med ostehøvel eller ei. Redaktørene framstilte det vi sü pü som kutt, som lesernes ønsker. Manglende annonsevilje vil andre si.

V

i vet at den digitale mediehverdagen har kommet for ü bli. Sü hvorfor hige etter papir? Hvorfor bekymre seg? Vil ikke den digitale flaten stille alle vüre behov for en underholdende, undersøkende og kritisk presse? Eller spør du hva vi skal med en kritisk presse, hvorfor ikke vi bare kan velge oss det vi ønsker ü la oss engasjere av?

D

ersom en av to lokalaviser forsvinner i din by, vil det ikke bare bety høyere annonsepriser for de nÌringsdrivende, eller høyere abonnementspris for deg – men ogsü fÌrre øyne som følger med og mindre sjanse for at det kritiske blikket blir rettet mot samfunnets institusjoner.

D

et er heller ingen grunn til ü vente seg økt oppmerksomhet om de forhold som kan utvikle nÌringsliv og skape vekst og lokal velferd.

Ansvarlig redaktør Vestfold Blad fram til mars 2014, redaktør for Byavisa Sandefjord fram til 30. April.

MARKISER

PERSIENNER .  

VĂ…Rkupp!

Inntil

–30%

U

ten konkurransen sløves journalistikken – og du kan stü igjen med en hyggelig, men til syvende og sist lite viktig og til dels tannløs kundeavis.

!'+% $($ tlf: 900 66 322 eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

www.fasadeprodukter.no


Sola skinte over Parkinson Unity Walk B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

R E P O R TA S J E

Humøret var på topp og solen skinte da Parkinson Unity Walk gikk av stabelen lørdag i regi av Vestfold Parkinsonforening. EGIL AKSELVOLL tekst

20 år etter at Parkinson Unity Walk (PUW) første gang så dagens i USA, var det lørdag klart for en egen norsk utgave i regi av Vestfold Parkinsonforening. Løypa gikk fra Gokstadhaugen til uteamfiet i Badeparken, med innlagte kulturhistoriske stopp underveis. Primus motor for arrangementet, Trygve Andersen, kunne ikke annet enn å smile før start. – Dette er helt fantastisk. Solen skinner, det er varmt i været, og vi har over 160 påmeldte, gliser Andersen.

Trening og kosthold i fokus Målet med arrangementet er å synliggjøre og øke oppmerksomheten rundt Parkinsons sykdom, men i følge arrangementssjefen er det sosiale minst like viktig. – Vi har medlemmer og ledsagere fra store deler av Norge på plass her i dag. Bergen, Stavanger, Agder-fylkene, Oslo og Østfold er representert, i tillegg til mange fra Sandefjord og Vestfold selvfølgelig. Vi ønsker å

MARKISER PERSIENNER NNinER ntil

35% rabat t

Tilbudet gjelder på utvalgte produkter ut uke 16

-

Markiser Innv. persienner Utv. persienner Lamellgardiner Plisségardiner Levegg Insektsnetting Screen

04990 www.scandic.no

FAKTA

16

30. april 2014

Parkinsons sykdom

• En nevrodegenerativ sykdom • Først oppdaget dokumentert i 1817 av den britiske legen James Parkinson. • Rammer det ekstrapyramidale system, som kontrollerer bevegelser og tilpasser kommunikasjonen mellom nevroner i hjerne og musklene i kroppen. • I Norge rammes omlag 1 % i gruppen 50-70 år, økende til drøye 3 % ved alder over 85 år.

FORNØYD: Randi Hovde (f.v.), Ragne Døvle Torbensen og Turid Gro Åberg var strålende fornøyd etter målgang i uteamfiet i Badeparken.

sette søkelyset på viktigheten av – Vi er litt forsinket, ja, men trening og kosthold for de som det er ikke Parkinsons feil. I er rammet av Parkinson, men dag var det historieinteressen det er minst like viktig å få en blant deltakerne som tok tid, fin dag sammen med hyggelige ler Trygve Andersen etter målmennesker, forteller Andersen. gang. Styreleder i Norges Parkinsonforbund, Knut-Johan Ros, heder og blomster Onarheim, hadde for anlednin- Etter litt mat og drikke vanket gen tatt turen til hvalfangstby- det ros fra deltakerne. – Dette var både godt planen, og var imponert over det lagt og gjennomført. All ære han så. til Trygve og de – I USA der det hele startet, arranVi ønsket andre som har vært med på å geres PUW prisynliggjø- få dette i stand. mært for å samle inn penger, mens ring av Parkinsons Vi ønsket synav det her i landet har på en god måte, liggjøring Parkinsons på en mer sosialpolien god måte, og tisk karakter. Det og det har vi fått det har vi fått til handler om å skape til langs veien i langs veien i dag, oppmerksomhet, forteller deltaker og sånn sett er det dag. RANDI HOVDE Randi Hovde, man har fått til i som avslører at Sandefjord strålenhun gjerne ser at de, sier Onarheim. én av de andre lokallagene tar Historisk rute stafettpinnen videre neste år. Etter en lett felles oppvarming Det synet delte også styledet av fysioterapeut Veslemøy releder Onarheim i Norges Heyn Stave og lykkeønskninger Parkinsonforbund som fra fra leder i helse- og sosialut- scenen i uteamfiet berømmet valget i Sandefjord kommune, arrangementet og mente man Audun Tjomsland, satte for- skulle være stolt over at kun samlingen seg i bevegelse. tre andre steder i Europa har Turen gikk innom skulp- fått til dette før Sandefjord. turen av dikterpresten – Jeg håper arrangementet Magnus Brostrup Landstad, er kommet for å bli, sa styreHvidtgården, 17. mai-statuen lederen før han avsluttet med på torvet og Kurbadet, før for- å dele ut velfortjente blomster samlingen noen minutter etter til Trygve Andersen og leder skjema ble møtt med kjærkom- i Vestfold Parkinsonforening, ne boller og kaffe i uteamfiet i Egil von Hafenbrädl. Badeparken. red@byavisa.sandefjord.no

GODT VÆR: Det var ingenting å si på været da Parki

FAKSIMILE: Trygve Andersen er åpen om sin diagnose, og det førte til mange påmeldinger da han fortalte om sin sykdom, og om marsjen han oppfordret rammede og pårørende å delta i.

VEL BLÅST: Fornøyde ledere og arrangører av Norges første Parkinson Unity Walk. Fra venstre: Generalsekretær Magne Wang Fredriksen, leder i Vestfold Parkinsonforening Egil von Hafenbrädl, styreleder i Norges Parkinsonforbund Knut-Johan Onarheim og Trygve Andersen.


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

R E P O R TA S J E

inson Unity Walk sist lørdag gikk av stabelen i Sandefjord.

ANNONSE

Curcumin - universalmiddel rett fra naturen! Curcumin har vært brukt til behandling i årtusen og forskere verden over er enige om at curcumin har fantastiske medisinske egenskaper.

M

Millioner av mennesker i vår del av verden har eller får dårlig livskvalitet på grunn av inflammasjon/ betennelse i indre organer, i mage- og tarmsystemet og i ledd, bindevev og muskler med verk, smerter og funksjonsnedsettelse. Det

som mangler i «regnestykket» er curcumin, sier spesialist i indremedisin Allan Fjelstrup. Svaret er enkelt og naturlig: For å sikre deg i hverdagen, ta rent curcumin som kosttilskudd. «Naturens kortison» Gurkemeie, i form av curcumin, er kanskje mest kjent for sine betennelsesdempende egenskaper. Gurkemeie skal også lindre ulike typer smerter og forebygge Alzheimers - for å nevne noe. En mindre kjent effekt er at også gurkemeie er et godt hjelpemiddel i kampen mot ekstra kilo.

Stor interesse for curcumin Ved universitetet i Tromsø har det blitt forsket på gurkemeie siden 2009 og en professor ved universitetet tror at curcumin i fremtiden vil bli brukt i medisinen for å kurere spesifikke lidelser. Det er ingen tvil om at curcumin har fanget forskernes og medisineres interesse.

FAKTA:

CURCUMIN Curcumin er ekstrakten av krydderet gurkemeie. Hver tablett av Curcumin inneholder 500 mg standardisert, høyrenset curcumin fra gurkemeie (Curcuma Longa) og 10 mg bioperin som øker opptaket av curcumin i kroppen - noe som gjør produktet til en av de mest potente gurkemeie produktene i markedet. Kan kjøpes i helsekost eller bestilles som abonnement med SMS eller tlf 33 00 30 00

BESTILL PÅ SMS

send

CURCUMIN 609 til 1908

Gurkemeie utvinnes fra roten av planten og omtales ofte som «naturens kortison».

Prøv CURCUMIN i 30 dager til 50 % rabatt (veil pris kr 299,-) på 1.forsendelse. På ytterligere forsendelser får du 20 % rabatt på 12 ukers bruk. Det er ingen binding, men se dato for siste endring på din faktura. Det tilkommer kun kr 39.50,- i porto og eksp.

ORDRETELEFON:

33 00 30 00

(9.30-11.30 & 12-15)

17


18

ANNONSER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

30. april 2014

pusse opp? besøk norges største

boligmesse i Runarhallen 2.–4. mai Fredag kl. 12–19 Lørdag kl. 10–18 Søndag kl. 10–17 Voksne kr 100,– Honnør/student kr 50,– Barn u/16 gratis

ALT til din bolig på ett sted: nyheter / inspirasjon eksperthjelp / messetilbud bad / kjøkken / hus / interiør byggevarer / utemiljø / varme renhold / barnepark ++ VINN

NYTT HUS ELLER GARASJE

OTTO kommer VINN nyTT HUS! Sandefjord les mer på boligmesse.no


30. april 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

BYFOLK

19

GATEPARLAMENTET Hva skal du ha på deg på 17. mai?

Christian Axell Dress antageligvis.

Pål Anders Olsen

SAMME INTERESSE: Aleksa møtte stortingspolitiker Svein Flåtten da han var i Vestfold, og de deler faglig interesse.

– Jeg er god nok ”

Aleksa Guzvica er 41 år, og målrettet. Han har lærer seg norsk, og har master som mekanisk ingeniør. Kommer fra Bosnia, men elsker Sandefjord. JAKOB LETH tekst og foto

– Jeg forlater mange av vennene mine. Det sosiale nettverket vil ikke bli det samme. Aleksa dro i november opp til Norge. Da hadde han allerede startet på sitt norskkurs i Serbia. Målet har vært å få seg en jobb i Norge og Sandefjord har hele tiden vært førstevalget. – I Serbia bor jeg den nest største byen, Novi Sad, det er nesten 400.000 mennesker der. Det gjør Sandefjord til en mindre og hyggeligere by, sier han. Næringslivskoordinator i Sandefjord Kommune, Ernst Midtun Lie, får mye skryt av Aleksa som forteller at han har vært svært interessert i hjelpe han med å få jobb.

Jeg har en datter som begynner på skolen til høsten og jeg er opptatt av hun skal ha det bra. Mitt sosiale liv og mine ønsker kommer i andre rekke. ALEKSA GUZVICA

nomiske situasjonen i Serbia som gjør at han nå har begynt å se ut over landegrensene. Søsteren hans har allerede bodd her mange år og derfor falt valget på Norge. – Jeg har aldri vurdert Norge som aktuelt, det har vært for langt unna. Men det økonomiske ansvaret han har ovenfor sin familie tvinger ham til å tenke nytt. – Jeg har en datter som begynner på skolen til høsten og jeg er opptatt av hun skal ha det bra. Mitt sosiale liv og mine ønsker kommer i andre rekke, forklarer han.

Mest sannsynlig dress.

Victor Andreas Berentsen Dress selvfølgelig. Har gått i bunad tidligere, men det er ubehagelig.

Linda Heinitz Jeg skal ikke gå med bunad i år, men jeg gjør det ellers.

Kalde Norge Etter kun en kort periode i Norge har han lært mye av kulturen, språket og ikke minst klimaet. – Jeg har vært her i november ogi mars, jeg har forstått at sommeren er bedre, smiler han. Det er altså ikke været som trekker serberen mot Norge. I Serbia kryper gradestokken opp mot 40 grader om sommeren og i mars ligger den allerede på 25 grader.

– Jeg er god nok Etter mange stengte dører har Aleksa funnet en åpning. Han vil i mai begynne i et større selskap i Oslo som mekanisk ingeniør. – Det er en prøveperiode på tre til seks måneder, men jeg tror jeg er god nok. Planen til å begynne med er å bo i Sandefjord med familien. – Så får vi se hvordan ting utarter seg, kanskje jeg flytter inn til Oslo. Vi får se.

Grete Heinitz Går alltid i bunad.

Jeg kommer i andre rekke Ifølge Aleksa er det den øko-

jakob@byavisa.sandefjord.no

MÅLRETTET: Aleksa satser på en videre karriere i Norge.


20

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

ANNONSER

30. april 2014

SMS/MMS TIL

BASAR 2077 GRATIS rubrikkmarked*

EIENDOM SELGES

Varebil ønskes kjøpt

Byavisa tilbyr privatpersoner å annonsere for salg av leilighet og eiendommer, med eller uten bilde.

Hiace/dyna/Canter/King van/ E 2000 ønskes kjøpt. Annen varebil/lastebil kan også være av interesse.

For annonse under Eiendom send SMS-melding med kodeord BYSA EIENDOM [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 200 kroner inkl. mva.

ARBEID UTFØRES Byavisa tilbyr private og andre å annonsere under Arbeid Utføres.

Gjelder kun privatpersoner

Ta kontakt med Erik Wasshaug på tlf 45008427 eller 97430985. Vurderer du å selge bilen eller båten din men ikke har tid / mulighet? - Jeg selger bilen/båten din for deg! ta kontakt på sms eller ring for mer info: 934 934 90.

TIL SALGS

comfort pen og hel. Farge blå. Selges. Pris kr 950,- Tlf 95898138.

Vedovn Jøtul 3 selges. Pris kr.

BIL – MC – BÅT Byavisa tilbyr private å annonsere for salg/kjøp av motorkjøretøy som bil, båt og MC, med eller uten bilde.

Partytelt, nesten nytt beige, Tak, to vegger m. vindu. 2.0X3.1 m. Kr 200. Tlf. 917 31 436 kensaker, krystall, bilder Finnkode 46684421. Rimelig. Tlf. 970 41 290

Salongbord m/skuffer, Bastant flott bord i brunt treverk cm 125L x 75B x 56H. Larvik. Hb. Tlf. 901 90 889

Sensor alarm trådløs, Nye G11101010 2 stk selges for kun kr 200,nypris ca 500,-. Tlf. 970 41 290

Three Bags mørk blå, veske antagelig skinn. B ca 40 cm H 27 Nypris 1500 kun 300,-. Tlf. 970 41 290

1850,- Tlf. 95898138.

Thule box lift, til å heise opp ski-

12 Akvareller av fjordabåtene i Ryfylkefjordane gjennom 150 år.Høystb. Tlf. 901 90 889

boks, kano el. lign. Kr. 300. Tlf. 936 65 815

Acer Ultrabook / tab, for info, send sms. Tlf. 934 93 490

For annonse under BIL –BÅT – MC send SMS-melding med kodeord BYSA MOTOR [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 100 kroner inkl. mva.

Krognes taklampe, selges kr. 5000 - ny pris 13000. Tlf. 950 33 168

Pyntegjenstander nye, kjøk-

Sportsvogn Quinny XL Freestyle

Send SMS-melding med kodeord BYSA ARBEID [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 200 kroner inkl. mva.

Kajakk/kano tralle, grei tralle til frakt av kajakk eller kano. Kr.100. Sdfj. Tlf. 936 65 815

Billig barnesykkel, pen og lite brukt.Rammehøyde 23cm.Passer 4-6år.Kr.200.Sdfj. Tlf. 936 65 815 Blå Ulldress i str 1, 10 fra name it,selges kr.100. Tlf. 950 33 168

Blå boblebukse i str 104 fra name it, kr.100. Tlf. 950 33 168

Cerwin Vega, 2 x gulvstående Cerwin Vega m/forsterker SONY selges. SMS. Tlf. 934 93 490

Diverse billig, bl.a. speil, trådkurv, arkivkuffert, retrokuffert, stolputer. Tlf. 928 27 154

Torskeruser og garn, 3 doble og en enkel selges kr 1500.- garn 300 meter kr 2000.-. Tlf. 959 22 992

Print Service Silketrykkeri

Hytteeiere! „Borks Feriehus“ meget gode utleieresultater og lav provisjon. Eget bruk er mulig. Ta en uforpliktende henvendelse til vår kontaktperson i Norge eller prøv vårt takseringsskjema på hjemmesiden.

Telefon: 90961783 E-post: info@borks.de · www.borks.de

selger diverse baby leketepper ( Ole Brumm, Prinsess mm). Noen er kunn vasket. Selges fra kr 75 Tlf 99228708 Besafe bilstol uten base. Selges kr 450 Tlf 99228708

Selger diverse barne ting: Vogntepper, regntøy til barn, krabbeteppe, Micro sterilisator til smukker, baderinger for baby, uv telt, bilpose, sovepose til seng, dunpose, ole brumm gardiner mm. Tlf 99228708

2 Sea stoler Selger 2rosa Sea stoler kr 350,- Tlf 99228708 Selger brun lekegrind. Kr 400. Tlf 99228708

Selger diverse baby tøy 0-12 mnd. Merker som Name it, Armani, Gant, Ralph Lauren mm. Tlf 99228708 Selger stor Scrapbooking pakke kr 2000 Tlf 99228708

ELSYKLER FOR ALLE

Timberland, lite brukt selges kr.150. Tlf. 950 33 168

Vinterstøvler til gutt, i str.30, sel-

Mammaklær str m-XML selges

god stand selges BILLIG, rydder i kjelleren. Tlf. 934 93 490

Vinterstøvler til gutt, str.29 merke

ges kr.100-lite brukt. Tlf. 950 33 168

Tlf 99228708

Geneva xs, bærbart hifi, som ny, kr

Foreldrenes stor bok om barnet

700. Tlf. 928 47 598

og den store babyboken selges kr 150 Tlf 99228708

Skinnsofa, som ny 2 seter, mikkel møbler, selges u/halv pris. Tlf. 334 76 231 ubetydelig brukt, str 37-38 kr 90. Tlf. 334 76 231

Innlaget C6 - Haukerød. Tlf: 900 53 134

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077, e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner. Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

El-sykkelbutikken Velkommen for å prøvesykle. 'X¿QQHURVVPLGWLPRW 9HUGHQVWHDWUHWL .RQJHQVJDWH$ Different Cars Norway AS Tlf: 92 03 29 29

Trenger du spisestue, spisestue i

Sommersko,

T-SKJORTER - GENSER - SKILT TRANSFERTRYKK

LEVERINGSFRIST SØNDAG KL. 24.00

Bosch Rotak 43Li batterigressklipper til salgs kr 1500 ferdig prutet. (ny pris ca kr 5000) henrik.lunder@ sf-nett.no

Kompostkvern-solid kraftig kom-

Norsk flagg og 2 terrasseflagg

postkvern selges tlf 90750221

tilsalgs. Tlf 990 42018

Stabblestoler - 4o stk selges samlet

To par rulleskøyter str 43 tilsalgs.

eller delt tlf 90750221

Tlf 99042018

Tørketrommel / Candy Grand

Badekar og el.seng tilsalgs.

71/5 kg Brukt kun to ganger.. Selges kr. 1800,- Tlf. 45288908 Hanne

Tlf. 990 42018

Svært lite brukt Medela elektrisk brystpumpe selges kr 800. Tlf 99228708

Eldre Baby Bjørn bæresele selges kr 165 Diverse mammaklær str 40-40 selges Tlf 99228708 Helt nytt og ubrukt rundt teppe Ø 160 cm. Lavflosset grått. Selges til langt under 1/2 pris kr 500. Feilkjøp. 909 35 901

Maxi cosi barnesete med base. Brukt 6 mnd. Selges kr 1400 Tlf 99228708

Juniorsykkel offroad, 24 toms, 18 gir. Dame og ny herresykkel med 3 gir i god stand. Tlf: 33319085

Kjempebillig Gassgrill under halv pris selges. Ikke brukt. i org. eske. Trekk medfølger. Tlf. 90478051

To nye motorsykkelhjelmer (str. small 55-56 cm), elhjelm og Crosserhjelm, kr. 300,- pr.stk. Tlf. 91585899. DIAMANT sykkel selges kr. 850,-.

1stk. på 600 ltr. og 1stk. på 1770ltr. i timen. Komplett med forskjellige fontene-mønstre. Tlf. 45245815 98455138 .

Landmann kull GRILL helt ny i original embalasje. Sort farge 57diametar 31346 black Pearl Select Ny pris hos Komplett 3250-, Selges 1500-, Tlf.41625954

Dykkeutstyr til dame Oceanic Nemo 2000 BCD (UBRUKT), Regulator (UBRUKT) m/buddy APEKS ATX 40 DS4 + ATX 40 Octopus, UWATEC konsoll, UWATEC ALADIN Dive Computer (No -stop) (manual medfølger), Svømmeføtter IDEA3 TECHNISUB, BEAUCHAT Titanium sko (UBRUKT)Maske TECHNISUB. Alt utstyret er pent brukt eller helt nytt. (Dame str medium, 40 i sko) Selges samlet til høystbydene over 5000,eller oppdelt på forespørsel. Tlf: 40878109 (NØTTERØY/TØNSBERG)

Ny, bærbar rustfri grill m/lokk, kr

Lite Casio keyboard, kr 50,-. Tlf 48248141.

Pogs, 1 stor boks, kr 50,-. Tlf 48248141.

17” LCD PC-skjerm, Benq, kr 200,-. Tlf 48248141.

2 Action man med mye utstyr, kr 100,-. Foto kan sendes på epost. Tlf 48248141.

Trepuslespill, kr 20,-. Tlf 48248141.

600 Pokemonkort, fra kr 1,-/kort. Tlf 48248141.

Fisher-Price tog, 3 l boks med plast lekedyr, dinosaurer, hester, løver, kuer o.l., baby pop-up og Tomy tog med 4 vogner, kr 50,-/stk. Tlf 48248141.

150,-. Tlf 48248141.

BRIO-leker, fra kr 30,-/stk. Foto kan sendes på epost. Tlf 48248141.

Ny Palazzo Houseware stavmik-

Barnebøker, eventyrbøker,

ser, kr 50,-. Tlf 48248141.

6 nye krus m/asjetter, brun/oransje, samlet kr 60,-. Tlf 48248141.

19” widescreen LG PC-skjerm, kr

sangbøker for barn, kr 10 – 50/stk. Tlf 48248141.

Mobillader og handsfri til bil til

300,-. Tlf 48248141.

Eriksson 788/688, kr 20,-/stk. Tlf 48248141.

Pent brukt sykkelhjelm, str. opp til 12 år, kr 50,-. Tlf 48248141.

1 boks Dracco heads, kr 50,-.

Sølvfarget, slimline DVD spiller,

Selger brukt Wilfa hybelkomfyr

kr 100,-. Tlf 48248141.

Tlf 48248141.

TYCO Bilbane med 2 biler og

med stekeovn kr. 400,- og TV-benk str. B98xD45xH65 cm kr. 100,-. Tlf. 90121475.

2 kasser bilbanedeler inkl. loop, kr 750,-. Tlf 48248141.

Ny, ubrukt guttebukse, str. 12 år,

Stort Air Hockey-spill 65x40cm, kan brukes med batterier eller strømadapter, kr 100,-. Tlf 48248141.

Pen porselensdukke, kr 40,-.

kr 20,-. Tlf 48248141.

2 Cerwin-Vega CLSC-215 høyttalere, ca 3 år gamle, kr 5.500,- (ny pris kr 10.000,-). Tlf 48248141.

Tlf 48248141.

Subwoofer, UPB ultra 13, 3 år

Nye deler til Polistil bilbane, kr

gammel, kr 11.000,- (ny pris 18.000,). Tlf 48248141.

10,-/pakke. Tlf 48248141.

Helly-Hansen redningsvest til

Landmann gassgrill med 2 brennere til salgs for kr 700. Tlf. 91156986.

barn, 30-40 kg, regatta og helly-hansen seilevester 40-50 kg og 50-60 kg, fra kr 50,-/stk. Foto kan sendes på epost. Tlf 48248141.

Skuvseng til å trekke ut så det blir dobbeltseng med to madrasser selges. Mobil 48186614

Mange ulike kosedyr, fra kr 10,-/

Snøfreser 11HP. Kaster 10 mtr.

stk. Tlf 48248141.

Til Konfirmasjon ! Helsett ungdommdress,kun brukt engang, størrelse 44,sko 40 og skjorte XS selges kjempe billig . Kan kjøpes separat. ring på tlf: 91878522 2 store Brunstad lenestoler i sort skinn, kr 800,-/stk. Foto kan sendes på epost. Tlf 48248141.

Walt Disney eventyrbøker, kr 25,-/bok. Tlf 48248141.

El.starter. 1 år gml. motorisert havevogn. Selges,p.gr. av sykdom Tlf.90657510

Kvistkutter,motorsag,2stk. luftkompressorer 1år gml. Motorisert Hagevogn Selges gr. Sykdom Tlf.90657510

2 stk. nye Subwoofer 10” for bilstereo, selges kr. 700,- pr.stk. Tlf. 91585899.

Tlf 45294924. Kan sende bilde på sms

Hozelock fontene pumper 2 stk.

JBL ATX60 sorte gulvhøyttalere, 200W, kr 2000,- . Tlf 48248141.

Hagemøbler,bord og 4 stoler i grønn plast.Ring:95994747.

og ett UV - filter til dammbruk selges billig. Ikke brukt, ligger i esker.

HOROSKOP – UKE 19 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no VÆREN

TYREN

TVILLINGENE

KREPSEN

LØVEN

JOMFRUEN

Med vakre og harmoniske Venus sterkt plasser i ditt stjernetegn, virker dette som om det blir en idyllisk og herlig uke i kjærlighetens navn og gagn. Det gjør det også, i hvert fall frem til helgen. Men da kan en ellers så uskyldig romantikk blusse opp til stridigheter. Motto: La amoren seire.

Du kan få noen av dine innerste håp og drømmer oppfylt denne uken. I alle fall om de er realistiske og gjennomførbare. Til helgen bør du ta det rolig. Du er utålmodig og litt amper. Ube-tenksom er du også. Dette kan føre til noen småskader, eller at du gjør noe du vil angre på. Motto: Rolig nå!

Din rådende planet, den informasjonshungrige Merkur, går inn i ditt eget stjernetegn. Dette er alltid en fin begivenhet. Optimisme og fornyet energi kommer til deg. Til helgen kan det komme til en diskusjon, enten med en kjæreste eller noen venner. Motto: Tenk positivt.

Økonomien ser lovende ut i begynnelsen av uken. Men ikke la deg bli lokket inn i en drømmeverden når du skal bruke noen kroner. En romantisk historie som du trodde var i boks, er ikke sikkert at den løser seg så fort som du håper på. Til helgen, unngå krangel med sjefen. Motto: Forsiktig fremover.

Lykken smiler til deg i begynnelsen av uken. Er det noe spesielt du vil gjøre, så gjør det da. Du er flink til å ordne raskt opp i eventuelle forandringer som dukker opp. Til helgen kan du slite noe mer for å få til det du vil. Motto: Skyt fra hofta.

Du kommer inn i en topp tid for yrke og karriere. Selv om du kan møte noe motstand, bør du ikke gi deg, bare stå på for å få til dine målsettinger. I alt dette kommer du lengre hvis du unngår stridigheter. Konsentrer deg om ting som må gjøres og la andre ting ligge. Motto: Prioriter.


30. april 2014 Guttetøy str 98 selges rimelig alt

Båt, helst med motor / henger, alt av

helt og pent. Tlf 92899996

intr. Rimelig. Tlf. 934 93 490

Jente tøy str 86/92 selges rimelig alt helt og pent, tlf 92899996

Enormt garasjesalg, torsd 01.05 & lørd 03.05.14 fra kl 08.30-18.00 Ulike møbler, båtutstyr, kjøkkenservise, verktøy, puter, dyner, vinyl-plater, kunstnervin, klær (mye fint til jente/dame) hageutstyr, golfutstyr, tekstiler,snøskuffe, fiskeutstyr, leker, solarium, stereo,hjemmekino og mye mer.. Hårkollveien 36, 3138 Skallestad Ring 98863229 eller kom innom!

Schimmel piano med varm og fyldig klang til salgs. Se finn.no Tlf. 913 92 976 Spisestue, skjenk, bokhylle spisebord (L: 1.45 cm, B: 98cm) m/ 6 stoler i mahogny skjenk (L:1.50 cm, B: 45 cm) i mahogny. 2 stk. eldre bokhyller (H: 200 cm, B: 60 cm) i mørk tre spisebord + skjenk kr. 2000 Bokhyller, kr. 500 for begge tlf: 93255775 (Bea)

4 år gammel pent brukt terrengsykkel. Pent brukt og velholdt 4 år gammel Velotec M4 (Spinn Sykkelshop eget merke). Det er en solid terrengsykkel med klikkpedaler (kan byttes ut). Ramme:15 tommer alu. Girsystem: Shimano Deore LX, V-bremser: Shimano forran og bak, Demper foran: Suntour XCR justerbar m/lockout. Selges kr. 2000,- (nypris 4990,-) Tlf. 93052837 Shimano SH-M sykkelsko str 37 kr. 300,- Diadora sykkelsko str 38 kr. 200,Tlf. 93052837 Bunad 6 år selges for kr. 200,-, bunadskorte str. 8 og 10 år kr. 100,pr stk. og bunadsko str. 33 kr. 100,-. Tlf. 93052837

Mercedes W123, ønsker å kjøpe BBS frontspoiler til Mercedes, W123. Tlf. 924 20 285

Singelplater, fra 60 og 70-tallet,med og uten cover kjøpes. Tlf. 415 04 291

Samsung S3, S4 eller note3. Tlf 95 10 44 33

Motor gressklipper ønskes kjøpt. Tlf 90589958

Gammel pen lagercontainer og/ eller arbeidsbrakke ønskes kjøpt rimelig - for bruk til å lagre eiendelene mine. Har behov for å få den fraktet hit til Nøtterøy. Ta kontakt med Nina på tlf: 9800 9388.

Putekasser ønskes kjøpt billig! Porta-Potti camp-toalett selges kr. 500. Som nytt. Tlf /sms: 41217082.

Trip Trap stol for barn ø.kjøpt. Mob. 95977486

Tak seis / Mur grunning ønskes kjøpt (fått), ikke hvit. Mobil 988 39 434

GIS BORT Dobbeltseng i teak m/ integrerte nattbord gis bort. Tlf 33323245 / 41220198

Leker til små barn fra 6 mnd til 3 år gis bort, må hentes på nøtterøy. Tlf 92899996

Bonytt, mange årganger, gis bort. Må hentes. Tlf 48093167

barne filmer video gis bort tlf

lig. Str.2x 2.75m. Flagget har aldri vært brukt. Ny pris: kr.1400.- Selges for Kr. 750.- tlf.46468401-33318915

Philips tjukkas-TV 26 tommer.

Damesykkel -Dbs Classic/Nostalgi,

Hvitt spisebord/kjøkkenbord gis

lite brukt selges tlf 90750221

bort grunnet flytting. Tlf. 33315139 / 91771102

ØNSKES KJØPT

Fjernkontroll. God lyd og farge. Hentes på Tolvsrød. Ring 95222591

BIL/MC/BÅT

Tommy - Basse Hveem hjelm fra

Suzuki Swift 1,3 Aut. 93-mod

’60 tallet ønskes kjøpt! Tlf. 92217910 - 33399923

kun 104000 km selges. EU-ok til aug.15. Nettopp fikset på eksosanl. + skiftet bærearmer m.m. Kun to eiere. Går “som ei klokke”, og har tjent meg trofast i 11 år! Tlf/sms 91551724 e kl. 16.

Matrosdress str.4-5 år.Mørk blå. Klassisk modell kjøpes. tlf 99004247.

Bil, ønsker å kjøpe bil, helst ok stand. Alt av intr. SMS / RING. Tlf. 934 93 490

2 stk. nye Goodyear sommerdekk

Lagercontainer eller gammel arbeidsbrakke ønskes leid rimelig på Teie. Ønsker å få plassert den på tomta hvor jeg bor. Kontakt Nina tlf: 9800 9388.

TAPT/FUNNET Gråtass caps mistet i Vestskogen,

185/75R16C 104R, 4 stk. 155/60R13 73T og 2 stk. 165/60R14 75H, selges rim. Tlf. 91585899.

Nye Goodyear sommerdekk: 4 stk 185/60R14 82H, 4 stk 225/65R16 112R, selges rim. Tlf. 91585899.

Nye Wanli sommerdekk: 4 stk 185/70R14 88T, 2 stk. 195/60R15 88H,2 stk 205/55R16 91V, selges rim. Tlf. 91585899. Norges Bilhenger helt ny, ferdig registrert. Model GN103S kassemål L:203cm, B:115cm. Total vekt 750kg Nyttelast 630kg nesehjul, 13”hjul Selges kr 4800-, Tlf:41625954

Helse / Velvære

Ibis-hm Inkaenes visdom - 9 Riter ^ „z‚{‰„„}©h{ Gir behandling og holder kurs Mobil: 40 21 60 78 www.ibis-hm.no

Skadet bil? s s s s s s

Minidumper/frakter på belter

Nye Fulda sommerdekk: 2 stk

21

Nøtterøy. Mobil 988 39 434.

225/55ZR16 og 4 stk. 15” alufelger til BMW E36, selges rim. Tlf. 91585899.

4,5 Hk Frakter 350 kg i 40 grader stigning. 1 år gml. Tysse bilhenger 1 år gml. Selges gr. Sykdom- billig Tlf.45273922

ANNONSER

Behagelig FOTPLEIE uten maskiner 16 års erfaring!

Petra's

c/o Kari's Salong Laskenveien 63 dŝŵĞďĞƐƟůůŝŶŐ͗ϵϭϯϭϱϰϰϵ

Oppretting Rustreparasjoner Antirustbehandling Bilglass Plastreparasjoner Lakkering: Person- og varebil + MC

Det er dumt å betale for mye . . .

L&S

Lakk & Sveis Billakkering Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59

KUNNGJØRING

QIGONG E YE NY N URS KU RS K 2013 14 20

Karin Rød tlf. 971 60 437 www.karinrod.no

Prison Fellowship

arrangerer 'ƌĂƟƐ/ŶƐƉŝrasjonssamling i Frivillig Fengselsarbeid i lokalene ƟůůĊ<ŽƌƐŝ^ĂŶĚĞłŽƌĚ 03.05.14 kl.9.30-13.00. DĂƚͬƐĂŵƚĂůĞĞƩĞƌƉĊ͘ DĞƌŝŶĨŽƐĞ͗www.pfn.no

4stk. 16” O.Z alu. Felger selges

33060274

Flagg til flaggstang selges rime-

pga. lite bruk. Kom å se på denne. Masse utstyr,fortelt, Tv ++. Kr 62000 Tlf 97755538

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

Knaus Sundwind 530 1998 Fin kjørevogn, dobbelseng og nedfellbar køye. To sittegrupper som kan gjøres om til seng. Vurderes solgt

samlet 1000,-. Tlf. 97146278

Scooter/Moped kun kjørt 2000km selges tlf 90750221 Brukt Sommer dekk 215 / 55 R 16 uten felg selges kr.800 Tlf: 92 888 000 Selger en eldre Tohatsu 9,8 (2t) påhengsmotor i god stand. Med 23 liter bensintank, starter alltid på første, å går som ei klokke. Nylig renset forgasser og byttet tennplugger. kr 3000 Tlf: 41271783.

ØNSKES LEID Ingenjør på Parker Scanrope trenger boende omgående. ønsker leie frem till 31/10 (kan bli længre ved forlængelse av kontrakt hos Parker). Leie får gærna inkludere internet men det ær inget krav. Biloppstillingsplass ett krav. Foretrekker fullt møblert men heller inget krav. Pendler fra Sverige Må-Tors. nærhet till Parker scanrope ær en fordel. Goda referenser och depositum inget problem. Mvh / Bjørn Hennix hennixengineering@gmail.com

KURS

YRKESSJÅFØRKURS Etterutdanning gods 35 t Kursstart: 19.05 kl. 08.00

Åpent fra 6.30 (lø+sø 8) til 21 alle dager.

Spis og kos på Holms Dagens med dessertbord fra:

99,-

Takeaway og selskaper. Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik. Tlf. 33 19 24 80

VEKTEN

Du er inne i en virkelig kul periode for kjærlighet og parforhold. Er der noe spesielt du vil oppnå, gjør det før helgen setter inn. Da kan det du ende opp i en spent sitasjon om du ikke viser tålmodighet og forståelse. Bruk heller din energi på lidenskap og amour. Motto: Lenge leve kjærligheten.

SKORPIONEN

Dette kan bli en intens uke, i hvert fall mentalt sett. Du har mange tanker i hodet ditt. Proble-met er at du mangler konsentrasjon for å få dem realisert. Ta en ting om gangen så går det bra. Til helgen bør du ta det rolig og slappe av. Ikke utsett deg for noe som kan gå på din helse løs. Motto: Tenk deg om

Påfølgende kurs starter 10.06 kl. 08.00 Ring for info og påmelding!

Telegt 2, 3674 Notodden Tlf 35 01 30 00 •opaas.no

SKYTTEN

Romantikken lyser mot deg. En herlig tid for flørt og svermeri. Forelsker du deg i begynnelsen av uken, får du svar på hvor seriøst det er når helgen kommer. Kommer du igjennom weekenden uten krangel og diskusjoner, lover dette godt for fremtiden. Motto: Prøvelse.

STEINBUKKEN

Din selvfølelse kan få en knekk til helgen. Hva dette skyldes er ikke så lett å si. Men det kan være at det var et eller annet du har jobbet hardt for å få realisert, ikke blir slik du hadde håpet på. Men der kan også være at noen venner eller bekjente sviktet deg. Motto: Med løftet hode.

VANNMANNEN

Dette ser ut til å bli en stort sett en grei uke. Hvor konstruktiv den blir, kommer mer an på hvordan du ordlegger deg, enn noe annet. Skal du ut å reise til helgen. Hold deg til fartsregler, og ikke foreta deg noe dumdristig. Det kan koster mer enn det smaker. Motto: Vite hva du gjør og sier.

FISKENE

Dette kan bli en stor uke, hvor du nærmest kan skape det du selv vil. Universet står fullt på din side. Du har ordet i din makt. Er det noe du har gått og ønsket å realisere, gjør det nå. Dette kan dreie seg om alt fra det kreative, til et initiativ i kjærligheten. Motto: Surfe på bølgen blå.


B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

ANNONSER

ONSDAG 30.4

30. april 2014

TORSDAG 1.5

FREDAG 2.5

LØRDAG 3.5

SØNDAG 4.5

MANDAG 5.5

TIRSDAG 6.5

06.30 Morgensending 15.00 NRK nyheter 15.10 Glimt av Norge: Bogstad gård (r) 15.20 Folk: En smak av skjærgård (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Barnestjerner på prøve (r) 17.00 NRK nyheter 17.15 Ut i nærturen (r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Kalahari – regnet kommer (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Claridges åpner dørene (2) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 Til arven skiller oss ad (1) 22.31 Veien til Brasil (1) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Brasil med Michael Palin (r) 00.05 Nattsending

06.45 Morgensending 13.05 Folk: Til havets ende (r) 13.45 Selger 329 (r) 14.15 Hygge i Strömsö (r) 14.55 Geniet Carl Fabergé (r) 15.45 Keeper'n til Liverpool. Norsk ungdomskomedie fra 2010. 17.10 Hvem tror du at du er? (r) 18.10 Prins Philips mor – et stormfullt liv (r) 19.00 Dagsrevyen 19.30 Vårt daglige brød 20.25 Adresse København (3) 21.35 Sønner av Norge – Teori og praksis. Norsk drama fra 2010. 23.00 Kveldsnytt 23.20 Chicago Fire (10) 24.00 Malmø – håpets hamn (r) 01.00 Veien til Brasil (r) Dokumentarserie. 01.30 Frekke Olivia Lee (r) 01.55 Nattsending

06.30 Morgensending 14.45 Motorsøstre (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Prins Philips mor – et stormfullt liv (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Til arven skiller oss ad (r) 17.00 NRK nyheter 17.15 Ut i nærturen (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 17.55 Korallrevets eventyrlige verden (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt 20.05 Adils hemmelige dansere (3) 21.05 Nytt på nytt (16) 21.35 Tause vitner (2) 23.15 Kveldsnytt 23.30 Ripper Street (5) 00.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet (6) 01.00 Nattsending

07.10 Morgensending 10.00 Norge rundt (r) 10.25 Adresse København (r) 11.25 Adresse København (r) 12.35 Det gode bondeliv (r) 13.05 Landeplage (r) 13.35 Miss Marple (r) 15.10 Fader Brown (r) 16.00 Midt i naturen (5) 17.00 Hvem tror du at du er? (r) 18.00 Hygge i hagen (4) 18.30 Barnas restaurant (r) 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 D.D.E. 20 års jubileumskonsert (r) 20.55 Adresse København (4) 22.00 Lindmo 23.00 Kveldsnytt 23.15 Rådet (r) 23.45 Olme beist. Br. komedie fra 1996. 01.15 Dansefot jukeboks m/chat 03.45 Nattsending

06.30 Morgensending 12.15 Salt & Pepper (r) 12.45 Kjærlighetens laboratorium (r) 13.15 Vesterhavsøyene (r) 13.55 Miss Marple (r) 15.30 Typen til (r) 16.00 Kisten (r) 16.30 Kisten (r) 17.00 Adils hemmelige dansere (r) 18.00 Livsfarlege dyr (r) 18.30 Newton 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens sport. 20.05 Pingvinanes hemmelege liv (3) 20.55 Folk: En Eidsvollsreise 200 år etter 21.35 Mr Selfridge (2) 22.25 Gutter er gutter (8) 22.50 Program ikke fastsatt 23.00 Kveldsnytt 23.20 Musketerene (10) 00.10 Herskap og tjenere (r) 01.00 Nattsending

06.30 Morgensending 14.05 Hygge i Strömsö (r) 14.45 Motorsøstre (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Sanger om Norge (r) 15.50 Det søte liv (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Jakten på Norge 1814-2014 (r) 17.00 NRK nyheter 17.15 Ut i nærturen (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Korallrevets eventyrlige verden (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Herskapelig redningsaksjon (1) 20.30 Mesterkokken Heston (r) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Kisten (3) 22.00 Kronjuvelene (2) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Inspektør Lynley (4) 00.45 Nattsending

06.30 Morgensending 14.00 NRK nyheter 14.05 Hygge i Strömsö (r) 14.45 Motorsøstre (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Sanger om Norge (r) 15.50 Det søte liv (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Jakten på Norge 1814-2014 (r) 17.00 NRK nyheter 17.15 Ut i nærturen (r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Korallrevets eventyrlige verden (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ut i naturen 20.15 Det gode bondeliv (8) 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Eurovision Song Contest 2014 23.00 Kveldsnytt 23.15 Fylla (r) 23.45 Herskapelig redningsaksjon (r) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.35 Hus til salgs – oppussing (3) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Hjem igjen (r) 15.30 Naboer (6608) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5874) 17.00 Deal or no deal (r) 18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r) 19.30 Hotel Cæsar (145) 20.00 Det sterkeste kjønn (10) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 De utvalgte (2) 22.40 På tur med Dag Otto (r) 23.40 Elementary (24) 00.40 NYC 22 (5) 01.35 Criminal Minds (r) 02.25 Numbers (r) 03.10 Nattsending

06.00 Morgensending 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 De utvalgte (r) 15.30 Naboer (6609) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5875) 17.00 Oppgrader! (r) 17.30 Hotel Cæsar (r) 18.00 Hotel Cæsar (146) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Tippeligaen. Sogndal – Rosenborg. 1. omgang. 19.50 I pausen. Høydepunkter fra 1. omgang. 20.00 Tippeligaen. Sogndal – Rosenborg. 2. omgang. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Samurai Sikkerhet (10) 22.10 Samurai Sikkerhet (11) 22.40 Hawaii Five-0 (16) 23.35 Hawaii Five-0 (17) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.35 Hus til salgs – oppussing (5) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Else (r) 15.30 Naboer (6610) 16.00 Home and Away (r) 16.25 Home and Away (5876) 16.55 Kollektivet (9) 17.25 Karl & Co (r) 17.55 Karl & Co (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Dyrepasserne (1) 19.30 Norske Talenter (12) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Norske Talenter (12) 22.15 Senkveld med Thomas og Harald (8) 23.20 Golden Goal (9) 23.50 Eurojackpot (14) 00.05 Else (r) 01.05 Samurai Sikkerhet (r) 01.35 Samurai Sikkerhet (r) 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 08.56 Angry Birds 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 Gullkorn fra barnemunn (6) 12.25 Gullkorn fra barnemunn (7) 12.55 Kalde føtter. Norsk dramakomedie fra 2006. 14.30 Det sterkeste kjønn (r) 15.30 Klippkompaniet (r) 16.30 Norske Talenter (r) 18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Solsidan (10) 20.00 Klippkompaniet (7) 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 God kveld Norge 22.15 Änglagård – Alle gode ting er tre. Sv. komedie fra 2010. 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.05 60 Minutes (r) 13.00 Disaster Guy (r) 14.00 Dyrepasserne (r) 14.30 TV 2s Artistgalla (r) 17.00 Klippkompaniet (r) 18.00 Reisen hjem (6) 18.30 Nyhetene 18.50 Været 19.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Start – Brann, 1. omgang. 19.50 Hovedkampen: I pausen. Høydepunkter fra første omgang, kommentarer og analyser. 20.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Start – Brann, 2. omgang. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Dokument 2: Søsken til evig tid (r) 22.45 Fotballkveld. Vi gir deg alle målene fra 7. serierunde i Tippeligaen. 23.45 Det tredje øyet (r) 00.45 Nattsending

06.00 Morgensending 12.35 Hus til salgs – oppussing (6) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Tid for hjem (r) 15.30 Naboer (6611) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5877) 17.00 Deal or no deal (r) 18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r) 19.30 Hotel Cæsar (147) 20.00 Norges Grillmester (2) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Badehotellet (1) 22.45 Badehotellet (2) 23.45 De utvalgte (r) 00.45 Uskyldig dømt (r) 01.45 Criminal Minds (r) 02.35 Numbers (r) 03.20 Chicagokoden (r) 04.05 Nattsending

06.00 Morgensending 12.35 Hus til salgs – oppussing (7) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Norges Grillmester (r) 15.30 Naboer (6612) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5878) 17.00 Deal or no deal (r) 18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r) 19.30 Hotel Cæsar (148) 20.00 Hjem igjen (7) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Grey's Anatomy (18) 22.40 Else (10) 23.40 The Good Wife (18) 00.40 Lærkevej (6) 01.35 Criminal Minds (r) 02.25 Numbers (r) 03.10 Chicagokoden (r) 03.55 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Happy Endings (r) 13.15 Melissa & Joey (12) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Ullared (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag (51) 20.30 Den siste viking (18) 21.30 CSI (15) 22.30 Brille (r) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI: Miami (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Ullared (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag (52) 20.30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? (8) 22.00 Costa del Kongsvik (r) 22.30 The Big Bang Theory (r) 23.00 Person of Interest (20) 24.00 Castle (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Ullared (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Costa del Kongsvik (r) 20.00 Neste sommer (r) 20.30 Typisk deg med Petter Schjerven (r) 21.30 Brille (r) 22.30 Thomas Giertsen: Helt perfekt (r) 23.00 The Graham Norton Show (3) 24.00 Castle (r) 00.55 Nattsending

06.00 Morgensending 10.45 Melissa & Joey (r) 11.15 Melissa & Joey (r) 11.40 Friends (r) 12.10 Friends (r) 12.40 Friends (r) 13.10 Friends (r) 13.40 Friends (r) 14.10 Two and a Half Men (r) 14.35 Two and a Half Men (r) 15.05 Two and a Half Men (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Two and a Half Men (r) 16.30 4-stjerners middag (r) 17.30 4-stjerners middag (r) 18.30 71° nord – Norges tøffeste kjendis (r) 20.00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus? (r) 21.30 Pirates of the Caribbean: At World's End. Am. actioneventyr fra 2007. 00.35 Nattsending

06.00 Morgensending 11.10 Friends (r) 11.40 Friends (r) 12.10 Friends (r) 12.40 Friends (r) 13.10 Friends (r) 13.40 Two and a Half Men (r) 14.05 Two and a Half Men (r) 14.30 Two and a Half Men (r) 15.00 Two and a Half Men (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 4-stjerners middag (r) 17.00 4-stjerners middag (r) 18.00 Den siste viking (r) 19.00 Den siste viking (r) 20.00 71° nord – Norges tøffeste kjendis (9) 21.30 Neste sommer (8) 22.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (8) 22.30 CSI (r) 23.30 The Greatest. Am. drama fra 2009. 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 12.50 Happy Endings (r) 13.20 Melissa & Joey (15) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Ullared (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag (53) 20.30 Den siste viking (19) 21.30 Brille (10) 22.30 Neste sommer (r) 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt (r) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI: Miami (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Ullared (r) 15.40 Cougar Town (r) 16.10 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 4-stjerners middag (54) 20.30 The Big Bang Theory (22) 21.00 Costa del Kongsvik (9) 21.30 Typisk deg med Petter Schjerven (9) 22.30 Special Victims Unit (9) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI: Miami (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.05 Hotellinspektør Alex Polizzi (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 MasterChef Norge (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 The Ellen DeGeneres Show (90) 17.30 NCIS (r) 18.30 Teenage Boss Sverige (r) 19.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 20.30 Luksusfellen (7) 21.30 Paradise Hotel (39) 22.30 Revenge (16) 23.30 Sex og singelliv (r) 00.05 How I Met Your Mother (r) 00.35 How I Met Your Mother (r) 01.10 Paradise Hotel (r) 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 MasterChef Norge (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 The Ellen DeGeneres Show (91) 17.30 NCIS (r) 18.30 Teenage Boss Sverige (r) 19.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 20.30 Hellstrøm rydder opp – hjemme (7) 21.30 Paradise Hotel (40) 22.30 Det du vil vite om sex (7) 23.30 Sex og singelliv (r) 00.05 How I Met Your Mother (r) 00.35 How I Met Your Mother (r) 01.10 Paradise Hotel (r) 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 11.05 Hotelinspektør Alex Polizzi (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Hellstrøm rydder opp – hjemme (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 The Ellen DeGeneres Show (92) 17.30 NCIS (r) 18.30 Hele Norge baker (r) 19.30 How I Met Your Mother (r) 20.00 How I Met Your Mother (r) 20.30 Charterfeber – tur-retur Gran Canaria (r) 21.30 Die Hard 2. Am. action fra 1990. 23.45 Sex og singelliv (r) 00.20 Sex og singelliv (r) 00.55 Sex og singelliv (r) 01.35 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 12.00 Hele Sverige baker (r) 13.00 Hele Sverige baker (r) 14.00 Real Housewives of Beverly Hills (15) 15.00 Real Housewives of Beverly Hills (16) 16.00 The Middle (2) 16.30 The Middle (3) 17.00 The Middle (4) 17.35 Mike & Molly (6) 18.05 Mike & Molly (7) 18.35 How I Met Your Mother (r) 19.05 How I Met Your Mother (r) 19.40 Must Love Dogs. Am. romantisk komedie fra 2005. 21.30 The Dilemma. Am. dramakomedie fra 2011. 23.30 Hus, løgn og kjærlighet. Am. romantisk komedie fra 1992. 01.20 Paradise Hotel (r) 02.20 Paradise Hotel (r) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 12.00 Must Love Dogs. Am. romantisk komedie fra 2005. 13.50 Brødbaking med Paul Hollywood (1) 14.25 Brødbaking med Paul Hollywood (2) 15.05 Gordon Ramsay rydder opp (r) 16.05 Gordon Ramsay rydder opp (r) 17.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 18.00 Gordon Ramsay rydder opp (r) 19.00 Hellstrøm rydder opp – hjemme (r) 20.00 Hele Norge baker (9) 21.00 The Blacklist (14) 22.00 The Blacklist (15) 23.00 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r) 24.00 Smash (4) 01.00 Smash (5) 01.55 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 MasterChef Norge (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 The Ellen DeGeneres Show (93) 17.30 NCIS (r) 18.30 Teenage Boss Sverige (r) 19.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 20.30 Mamma søker kjæreste (2) 21.30 Paradise Hotel (41) 22.30 NCIS (17) 23.30 Sex og singelliv (r) 00.10 How I Met Your Mother (r) 00.35 How I Met Your Mother (r) 01.05 Paradise Hotel (r) 02.05 NCIS (r) 03.05 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 MasterChef Norge (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 The Ellen DeGeneres Show (94) 17.30 NCIS (r) 18.30 Teenage Boss Sverige (r) 19.30 Gordon Ramsay rydder opp (r) 20.30 Britt Eklands familie (8) 21.30 Paradise Hotel (42) 22.30 How I Met Your Mother (18) 23.00 How I Met Your Mother (19) 23.30 Sex og singelliv (r) 00.10 How I Met Your Mother (r) 00.35 How I Met Your Mother (r) 01.05 Paradise Hotel (r) 02.05 Nattsending

BAS R

Nå kan du annonsere med bilde! – Et bilde sier mer

enn 1000 ord...

din annonse i dag!

med bilde

©Universum

22

Send MMS med kodeord odeord BYSA MMS «din annonsetekst» til 2077. Maks 250 tegn pluss bilde. *Pris per MMS 25 kroner. (Gjelder kun privatpersoner) ANNONSEN RYKKES INN 2 GANGER


30. april 2014

BARN FORKLARER Lekser

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

UKAS TEGNING

LETT MIX

23

Send oss din tegning

Hvis du sender oss en tegning, kommer den på trykk. Husk å skrive på navn, alder og bosted. Adresse: Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord eller red@byavisa.sandefjord.no

Herman Haugen (5)

Karine A. Svanberg (5)

Elise Vistad Rui (6)

Lekser er noe man må lære, man må ha en penn også må man lese i matteboka.

Det er for å lære også er det noe med papir som man lager av hvit plastikk.

Det er matte og skriving. Man tjener penger når man gjør lekser.

Linnea Magnussen(7) har tegnet denne flotte jenta med langt hår.

NAVNEDAGER April/Mai

30.

Gina/Gitte/Gina/ Gine er kortform av f.eks. Regine. Gitte er en kortform av Birgitte.

1.

Filip/Valborg Filip = gresk philein (elske) + hippos (hest). Valborg = norrønt vald (hersker) + bjørg (vern).

2.

Åsa/Åse Begge kommer av norrønt áss (gud) og er kortform av navn som begynner på ås.

3.

Gjermund/Gøril Gjermund = norrønt geirr (spyd) + mundr (beskytelse). Gøril (dansk) = geirr + hildr (strid).

4. Monika/Mona Monika er trolig gresk monos (ensom). Mona er 1. kortform, 2. irsk muadh (edel), 3. italiensk madonna.

5.

Gudbrand / Gullborg Gudbrand = norrønt guð + brandr (sverd). Gullborg = Gudbjørg = norrønt guð + bjørg (vern).

6. Guri/Gyri Guri = Gudrid = norrønt guð + friðr (skjønnhet). Gyri er en sideform av navnet.

STØRST I SANDEFJORD

RETT I POSTKASSA HVER UKE – OPPLAG 25.000 – RING OSS PÅ 33 46 20 00 KRYSSORD

Svarpremie Løsningsord sendes på e-post til grafisk@byavisa.sandefjord.no med ordet «Kryssord» i emnefeltet, eller i posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Kryssord». Hver uke trekker vi ut en vinner som får to Flaxlodd tilsendt. Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00. NAVN: _____________________________________________________________ ADRESSE: __________________________________________________________

Kryssordvinner forrige uke: Vibeke Johannesen, Sandefjord

LØSNING

Les papirutgaven på nett – hver uke! www.byavisa.sandefjord.no – Opplag 25.000 – Kontakt oss på telefon 33 46 20 00


STØRST I SANDEFJORD

RETT I POSTKASSA HVER UKE – OPPLAG 25.000 – RING OSS PÅ 33 46 20 00

VÆRET Sandefjfjoord Sandefjord 12 SANDEFJORD

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

BARN PÅ FLUKT

FRA KRIG

www.flyktninghjelpen.no

SE LØRDAG 26. APRIL KL. 21.40 TALL OM TING

HELT TIL SIST POLITIET 33 34 44 00 NØDNR. 112

05.19

BRANNVESEN 33 00 36 00 NØDNR. 110

Sto sola opp i dag Sol ned i dag: 21.12 Sol opp i morgen: 05.17 Sol ned i morgen: 21.14 Sol opp fredag: 05.15 Sol ned fredag: 21.15

Vakker skjærgård:

30.

Når det er havblikk og solen sender sine siste stråler over vann, holmer og skjær – før den forvinner ned i horisonten.

april 1993 ble Partnerskapsloven vedtatt. Homofile par kunne, etter dette, registrere samlivet og oppnå noen av de samme rettighetene som ektepar.

120.

dagen i dag, og det er 245 dager igjen av 2014

FOTO: YVONNE HOVLAND KLASBU

VINN FLAXLODD Send inn ditt bilde på epost red@byavisa.sandefjord.no, eller per MMS til 2077 med kodeord BYSA BILDE. Pris per MMS kroner 10. Bildet sendes sammen med navn på fotograf og en kort beskrivelse av hva, hvem eller hvor bildet er tatt. Bilder som blir brukt belønnes med Flax-lodd.

BASAR

RUBRIKKMARKED ed bilde m

TEGNESERIE HAKKUM

SYKEHUSET 33 34 20 00 LEGEVAKT 33 45 67 00 NØDNR. 113

enn 1000 ord... NNåå kan du annonsere med bilde! – Et bilde sier mer

SANDEFJORD KOMMUNE 33 41 60 00

Bestill din annonse i dag!

Send MMS med kodeord BYSA MMS «din annonsetekst» til 2077. Maks 250 tegn pluss bilde. *Pris per MMS 25 kroner. (Gjelder kun privatpersoner) ANNONSEN RYKKES INN 2 GANGER

LARVIK KOMMUNE 33 06 78 00

STOKKE KOMMUNE 33 29 50 00

Byavisa Sandefjord 2014 0430 lav  

Papirutgaven av Byavisa Sandefjord 30.04.14