Page 1

SANDEFJORD

Lytt til barna

Mange store øyeblikk

SIDE 4Du finner oss på Hågasletta 1 i Sandefjord

• Vi utfører service, reparasjoner og EU-kontroll på alle bilmerker

Pulsen opp

Onsdag 11. januar 2017

Uke 2 – nr. 129

• Kort ventetid og konkurransedyktige priser

SIDE 22-23

BESTILL VERKSTEDTIME PÅ TELEFON 33 47 08 90

Årgang 4

– i barnehagene

Advokatmat på Fossnes 

SIDE 8-9

Stolt av SMS 

SIDE 12

 Folkehelseprosjektet «Barn i bevegelse» kan vise til positive resultater. Nå er barna i barnehagene som har vært med på prosjektet, godt på vei til å oppfylle anbefalingen om minst 60 minutters aktivitet med høyere puls daglig. Ni av ti gutter ligger nå godt over minstekravet og jentene har også blitt langt mer aktive enn før. SIDE 2-3

Alt innen totalrenovering av bad, flislegging, levering av fliser og tilbehør!

Se tilbudSaviS i dagenS aviS SkouSen Sandefjord

Nordgårdsveien 86, Sandefjord Tlf. 33 29 11 44

SkouSen larvik

Yttersøveien 12, Larvik Tlf. 33 29 03 67

99,fra

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80. God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter, konferanser, julebord mm. www.holms.as

Tlf. 970 85 442 | post@flisogvaatrom.no

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens med dessertbord

ALPHABET BY SOPHIA BRAND GULLSMED & DESIGNER

Spiller gratis

Lokale musikere spiller gratis i veldighetskonsert i Verdensteateret 21. januar, til inntekt for barnehjem i Sierra SIDE 16-17 Leone. WWW.SOPHIABRAND.COM Instagram: @sophiabrand FB: Sophia Brand Jewellery Rådhusgaten 9 – Sandefjord åpent mandag t.o.m. lørdag


Mer aktive men ikke ute Fire av fem trente minst en gang i uken i 2016. Andelen som trener ukentlig har økt med nesten 20 prosent de siste femten årene. Samtidig er det klart at denne treningen i større grad skjer innendørs. Det gjelder også andre fritidsaktiviteter som fotturer,

Dobling i antall drepte syklister bær- og soppturer og fisketurer. Nå i vintersesongen har selv skiturene blitt skadelidende. Bare 6 prosent av folk i Vestfold valgte å ta en kort tur på ski, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var trønderne, Oslofolk og dem lengst i nord som var mest aktive på ski.

Mer enn dobbelt så mange syklister mistet livet i ulykker i Norge i 2016. I tillegg til de 12 som ble drept, ble flere hundre skadet i møte med biler. Tallene fra Trygg Trafikk viser at også flere fotgjengere døde i fjor, 15 personer

mot 12 i 2015. Totalt var det 135 personer som mistet livet i trafikken, 5 av dem i Vestfold. Fortsatt er det flest menn som dør i trafikken. I 2016 døde det færre kvinner enn siden 1947, og Trygg Trafikk ber menn lære av kvinner.

Mer aktive barnehage 2

Barnehagebarna har blitt langt mer fysisk aktive enn de var før prosjektet «Barn i bevegelse» ble rullet ut i utvalgte kommunale barnehager i Sandefjord. HILDE LORENTZEN tekst og foto Våren 2015 satte Sandefjord kommune i gang et folkehelseprosjekt for å etablere gode rutiner for fysisk aktivitet i kommunens barnehager. Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge har bistått med forskningsdelen, særlig i forhold til målinger og planlegging av tiltak. Prosjektfasen er over og nå skal resten av de kommunale barnehagene (i tidligere Sandefjord kommune) få de samme tiltakene med start nå i januar.

Tre målinger For å måle det faktiske aktivitetsnivået i de kommunale barnehagene har alle barnehagebarna født i 2011 hatt på seg akselerometer, en slags avansert skritteller som registrer aktiviteten i løpet av dagen. Den første målingen ble gjennomført en uke i september 2015, den andre i mai 2016 og den siste i september 2016. Målingene som ble foretatt er anonyme og er summert opp på gruppenivå i kommunens 11 barnehager. Helsedirektoratet anbefaler at barn mellom 0 til 5 år skal ha minst 60 minutter fysisk aktivitet med moderat til høy intensi-

FAKTA

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

«Barn i bevegelse» • Prosjektet fokuserer på hvilke muligheter barn har til å være nok aktive i barnehagetiden. • Er et samarbeidsprosjekt mellom kommunens fysioterapitjeneste for barn og unge og de kommunale barnehagene i samarbeid med et forskerteam fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i SørøstNorge. • Det er innhentet informasjon om hvordan personalet tilrettelegger for og inspirerer til fysisk aktiv lek er hentet inn, og det er sett på hvilken kompetanse personalet har, og trenger, for å bidra til barns bevegelsesglede. • Det er utarbeidet mål og tiltak som skal gjøre barnehagene enda bedre på å tilrettelegge for å inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle. • Prosjektperiode vår 2015 til høst 2016. • Det er blant annet gjennomført følgende innsamling av data: Måling av aktivitetsnivå hos barn født 2011 med akselerometermåling september 2015, mai 2016 og september 2016. Spørreundersøkelser blant ansatte og kartlegging av utemiljø.

tet daglig. Barnehagebarna i de kommunale barnehagene i tidligere Sandefjord kommune er nå godt på vei til å oppfylle denne anbefalingen. For å få pålitelige data ble de kommunale barnehagene delt inn i en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe. De ansatte i intervensjonsbarnehagene har jobbet internt med utgangspunkt i funnene fra aktivtetsmålinger og spørreskjemadata for sin barnehage, og planlagt tiltak som de har vurdert som viktigst for å skape bedre betingelser for fysisk aktiv lek. Resultatene taler for seg selv.

Store fremskritt – Aktivitetsnivået har økt med 17,8 minutter per dag i barnehagene som var med i prosjektet. I kontrollgruppa, i de barnehagene som ikke var med i prosjektet, har også aktivitetsnivået økt med syv minutter. En signifikant

forskjell på ti minutter, forteller prosjektleder Janne BorchJenssen. Det er 1.736 flere skritt per dag i gjennomsnitt. I barnehagene som har vært med i prosjektet viser den siste målingen at 76 prosent av barna er aktive i mer enn en time om dagen. I den første målingen var det 50 prosent av barna som oppfylte anbefalingen om minimum 60 minutter aktivitet med moderat til høy intensitet daglig. Det er en økning på 26 prosentpoeng. I kontrollgruppa er det 62 prosent av barna som oppfyller anbefalingen, og her er det også en økning fra første måling der 45 prosent av barna oppfylte anbefalingen. Både jentene og guttene har økt sitt aktivitetsnivå, men det er særlig guttene som totalt sett er mest aktive. I den siste målingen oppfyller 92 prosent av guttene oppfyller anbefalingen med god

UTHOLDENHET: Barnehagebarna i Trudvang barnehage synes det er gøy å springe opp bakke Mikkel Sveen Amundsen. Bak fra venstre: pedagogisk leder Kari Gro Kirkhus, Josefine luell Hege Aslaksen og Hedda Berg Ellefsen. margin. På den første målingen var 73,1 prosent av gutta innenfor kravet. Jentene har også forbedret seg kraftig, der 62 prosent av jentene nå oppfyller anbefalingen, mot 30 prosent på første måling.

Gode holdninger I Trudvang barnehage er de ansatte svært fornøyd med å prosjektet. – Jeg har aldri vært med på et prosjekt med så mye positivitet fra begynnelse til slutt. Alle de ansatte har sagt «ja. Dette er spennende og veldig gøy å jobbe med». Det har vært faglig høy kvalitet med samarbeidet med høyskolen og det har vært veldig

konkret. Prosjektet har bidratt til holdningsendringer - det er lov å bevege seg inne og vi tolerer mer, forteller styrer Johannes SaxrudAlmaas. For det er ikke bare ute at barnehagebarna i Trudvang barnehage får pulsen opp. Det skjer nemlig mer fysisk aktivitet inne etter at barnehagen ble med i prosjektet «Barn i bevegelse». – Vi har sett muligheter for maksimal utfoldelse også inne, med alt fra hinderløype til dans, forteller Hilde Aslaksen, pedagogisk leder på stor avdeling. Uteområdene rundt barnehagen er flittig i bruk. – Vi er veldig mye mer ute, sier Kari Gro Kirkhus, pedagogisk

Innglassing av terrasse og balkonger Isolerglass – speil – plast

Skolmar 17, 3232 Sandefjord Telefon 909 30 582 / E-post: thorsglass@hotmail.com

Foto: Catharina Caprino

ALLE innfatninger

30-50% Gjelder innfatningen ved bestilling av komplett brille

Bestill time til synsundersøkelse på kroghoptikk.no eller ring 33 48 33 20. SANDEFJORD Rådhusgaten


Drukningsulykker i 2016

Bedre psykisk helsetilbud

Færre druknet i Norge i fjor. Det viser en oversikt fra Norsk folkehjelp. I Vestfold druknet 2 personer i 2016, det er færre enn i 2015 da 4 druknet. Nasjonalt druknet 91 personer, 12 færre enn i 2015. Det er august måned

Norske kommuner satser mer på psykisk helse- og rusarbeid, og det er særlig barn og unge som har fått et bedre tilbud. Kommunene i Vestfold har ifølge tall fra Helsedirektoratet 618 årsverk innen dette feltet, 106 av dem er øremerket arbeidet med barn

ebarn

hvor flest omkommer i drukningsulykker, og sommermånedene med mange vannaktiviteter står for over 25 prosent av alle dødsfall. Flest personer omkom i Vestlandsfylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Hordaland.

og unge. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier dette er resultatet av regjeringens sterke satsning på å bygge ut lavterskeltilbudet. Statsråden sier det er viktig med tidlig hjelp for dem som sliter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer.

1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

3

en. Fra venstre foran Adrian Gjelvold-Trollerud og eland, Celine Tungland, pedagogisk leder Hilde

leder småbarnsavdeling. De har blant annet kjøpt inn 16 nye sykler og fått nytt lekestativ. Men det er særlig i skogen bak barnehagen, som nå brukes hyppigere. – Vi må utenfor gjerdet for å få opp pulsen, sier Saxrud-Almaas.

De minst aktive I Trudvang barnehage har de hatt spesielt fokus på de minst aktive barna. – De som var litt skeptiske til å begynne med er de første som vil være med på tur. Det gir gode opplevelser å være ute i naturen og få brukt kroppen, sier Aslaksen. – Vi har blitt mer bevisste på

AKTIV LEK: Janne Borch-Jenssen, prosjektleder for «barn i Bevegelse» gir Adrian Gjelvold-Trollerud en hjelpende hånd. å bruke området utenfor barnehagen. Vi tar gjerne med oss 3-4 stykker av gangen. En halv time i skogen gjør veldig mye,

sier Kirkhus. Og de lover at dette bare er begynnelsen, for selv om prosjektfasen er over, skal fysisk aktivitet fortsatt stå

i høysetet og er et fast punkt på ukeplanen. – Vi har alltid vært opptatt av bevegelse, men nå er vi blitt

Bestill sommerferien nå! Fly én vei fra kr

232,direkte med

Det lønner seg å tenke sommer på vinter’n! Fra TORP har vi mer enn 20 ukentlige avganger til sol og bad i Spania. Bestiller du tidlig, får du gjerne de beste prisene. Reisen starter på torp.no.

mer bevisste, Kirkhus.

understreker

hilde@byavisa.sandefjord.no


LEDER

Folkehelseprosjektet «Barn i bevegelse» har jobbet målrettet med å øke aktivitetsnivået blant barnehagebarn. Før tiltak ble satt inn oppfylte halvparten av barna anbefalingen om minst 60 minutters fysisk aktivitet med høyere puls daglig. Aktivitetsnivået har nå økt betraktelig – ni av ti gutter og seks av ti jenter oppfyller nå minstekravet med god margin. Slike prosjekter er viktig, når vi vet at gode vaner skapes tidlig.

Neste utgave av Byavisa Sandefjord:

25. JANUAR 2017

Vi må ta barna på alvor 4

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

– for å utgjøre en forskjell

Christine Herudsløkken møter barna som forteller om forferdelige svik fra sine nærmeste. Politietterforskeren mener likevel hun har verdens beste jobb. ESPEN RINGDAL ANDERSEN foto – Barn tar ikke kontakt med voksne på eget initiativ, derfor er de avhengige av gode voksenpersoner som ser dem i det daglige, når de nærmeste omsorgspersonene svikter. Det sier politietterforsker Christine Herudsløkken, som mener hun har verdens beste jobb.

Meningsfylt karrierevalg – Jeg opplever det som utrolig meningsfylt å få møte disse barna, høre på hva de har å fortelle, som til slutt kan føre til at de får hjelp til å få tilbake barndommen sin. På barnehuset i Sandefjord møter hun barn som forteller om opplevelser ingen barn skulle hatt. Hun er ansatt ved Sør-Øst Politidistrikt, og gjennomfører tilrettelagte avhør ved barnevoldsavsnittet. I Vestfold er hun etterforskeren med lengst erfaring på sitt fagfelt. – Jeg tok dommeravhørsutdanning i 2005, og har jobbet med dette fagfeltet siden, sier hun. I tillegg har hun gjennomført videreutdanning for å kunne avhøre de minste barna og særlig sårbare personer (utviklingshemmede, jour.anm.).

Et fagmiljø i utvikling Hun sier det er tilfeldig at hun i utgangspunktet ikke tenkte på at dette fagfeltet skulle bli hennes karrierevei, da hun var ferdig utdannet politi i år 2000.

– Da jeg jobbet ved Grønland politistasjon ble jeg i 2002 spurt om jeg kunne tenke meg å jobbe ved sedelighetsavsnittet, og jeg har trivdes i dette fagmiljøet siden. Det er spennende saker å jobbe med, sier Herudsløkken. Den gangen ble avhørene utført på et spesialrom ved politistasjonen, som er en enorm kontrast til dagens barnehus. – Målet med politiets etterforskning, og avhør av barna, er å få fram informasjon som kan kaste lys over spørsmålet om noen har begått en straffbar handling, hvem kan ha gjort det og om vedkommende i så fall kan straffes, forklarer Herudsløkken. – Det å utgjøre en forskjell for barnet hun møter, er meningsfylt, sier politietterforskeren.

Trenger din bekymring – Til slutt, har du et råd til foreldre? – Gi barn mulighet til å snakke om det som plager dem. Legg bort tidstyvene som avis, ipad og mobiltelefon. Spør direkte hvordan de har det. – Har du et råd til voksne som møter barn og unge i arbeidet sitt? – Har du en følelse av at noe ikke er som det skal, still de vanskelige spørsmålene. Ta tak i det barnet forteller, inviter til en samtale med åpne spørsmål. Herudsløkken sier at ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn, er disse samtalene svært viktige. Hun oppfordrer til å kontakte barnevern og politi for råd om veien videre. – Vi trenger bekymringen, din telefon og informasjonen du sitter med, for å kunne ta tak i saken, sier politietterforskeren. red@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord en del av Content Media Adresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord Telefon: 33 46 20 00 Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisa.sandefjord.no Følg oss på facebook: www.facebook.com/byavisasandefjord/ Annonser: anno@byavisa.sandefjord.no Tips: red@byavisa.sandefjord.no Opplag: 21.800 | Distribusjon: Norpost | Trykk: Agderposten Trykk AS

AVHØR AV BARN: På barnehuset i Sandefjord møter politietterforsker Christine Herudsløkken barn som forteller om opplevelser ingen barn skulle hatt. Hun er ansatt ved Sør-Øst Politidistrikt, og gjennomfører tilrettelagte avhør ved barnevoldsavsnittet.

Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 70 Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 57 Redaktør: Hilde Jeanett Lorentzen, tlf. 954 09 627 Journalist: Espen Ringdal Andersen, tlf. 976 79 270 Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Teamleder: Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547 Mediekonsulent: Silje Kristengård, tlf. 971 24 549 Mediekonsulent: Jan Petter Hofsnes, tlf. 479 11 184

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Sandefjord arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

KJØKKENLAMPANJE VELG MELLOM 250 KJØKKEN

TIL NEDSATTE PRISER

KJØKKENDAG

kampanje fra 17. jan til 4. feb.

HOS CARLSEN FRITZØE Lørdag 21. januar, kl. 10-14

Carlsen Fritzøe Sandefjord Hotvedtveien 6, 3202 Sandefjord Tlf. 33 48 67 30 - Åpent: 7-18 (9-15) www.carlsenfritzoe.no

5


Overlater roret A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

Hildegunn S. Riksfjord har vært i Byavisa-systemet i snart seks år. Nå overlater hun redaktørstolen til Hilde Lorentzen.

– Det årene har vært morsomme, utfordrende og lærerike. Det beste med tiden i Sandefjord har vært å møte så mange fantastiske mennesker, sier Riksfjord. Riksfjord startet først i Byavisa

Tønsberg før hun kom til Byavisa Sandefjord i mai 2014. – Sandefjord har stått med åpne armer og tatt oss imot, og de positive menneskene har åpnet mange dører for oss. Nå håper jeg også at næringslivet ser verdien av Byavisa og det å ha to lokalaviser i byen, sier Riksfjord. Hildegunn S. Riksfjord hadde mandag sin første arbeidsdag i Larvik kommune, der hun skal være kommunikasjonsrådgiver i forbindelse med kommunesam-

menslåingen mellom Lardal og Larvik. – Jeg har fortsatt et stort hjerte for Byavisa og jeg kommer til å følge med fra sidelinja, sier Riksfjord. Redaktørstolen overlater hun til Hilde Lorentzen, som har jobbet som journalist i Byavisa Sandefjord siden 2014. – Det er spennende å overta ansvaret og vi vil fortsette med å være nære, kjøre og superlokale for våre lesere i Sandefjord, sier

HJERTE FOR BYAVISA: Hildegunn S. Riksfjord begynte mandag i ny jobb, og Hilde Lorentzen overtar som redaktør for Byavisa Sandefjord. Lorentzen. Bjørn Larsen overtar ansvaret som daglig leder for Byavisa Sandefjord. Fra 1. januar har Byavisa Tønsberg blitt skilt ut av Content Media, og gründerne Vibeke Lundquist og Christer Lundquist

har igjen overtatt ansvaret for avisa som de sammen startet i 2005. Byavisa Tønsberg har nå flyttet ut av lokalene på Kullerød, og er tilbake i Tønsberg sentrum.

I mai 2016 ble det vedtatt at «Fangstmannen# skulle bli vårt nye kommunevåpen fra 1. januar 2017. Det forrige kommunevåpenet som ble tegnet av Andreas Bloch og tatt i bruk 9. mai 1914.

ler. Jobben med å ta ned kommunevåpenet ble unnagjort på 45 minutter. Det nye kommunevåpenet er foreløpig ikke på plass. – Sandefjord er blitt en ny og større kommune, med mot og styrke til å møte framtidas utfordringer. Jeg vil heller studere symbolikken ved det nye kommunevåpenet enn å dvele ved det gamle, sier Audun Tjomsland (H), leder i utvalget for nytt kommunevåpen.

Slutt etter 102 år ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

NY KOMMUNE: I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det gamle byvåpenet tatt ned av brannvesenet.

red@byavisa.sandefjord.no

Det gamle kommunevåpenet ble tatt ned av brannvesenets folk ved årsskifte, og ligger trygt innelåst i rådhusets kjel-

espen@byavisa.sandefjord.no

Vi ønsker alle våre gamle og nye kunder velkommen til en hyggelig bilhandel. Vi har bruktbiler i alle prisklasser, fra kr. 59.000,- og opp til 1.295.000,- på lager.

På utkikk etter ny bil? Vi leverer biler etter ditt ønske med kort leveringstid.

BMW 4-serie 420 IA Grand Coupe X-Drive 2015, 9 200 km

kr 598 845,-

BMW X5 Sportpakke 7 seter 2010, 104 000 km

kr 498 588,-

BMW X5 M-SPORT X-DRIVE 2010, 95 000 km

kr 548 588,-

Mercedes-Benz CL 500 4Matic AMG 4,7l. Bi-Turbo 2011, 70 000 km

kr 949 588,-

Vi leverer finansiering gjennom vår samarbeidspartner

Audi TT 3,2 Quattro 2004, 147 000 km

kr 269 538,-

Mercedes-Benz E-Klasse E250 CDi Coupe 2010, 76 000 km

kr 368 500,-

Porsche Cayenne S Plug-In Hybrid 2016, 3 000 km

kr 1 195 000,-

BILHUSET AS Mandag-Torsdag 09.00-17.00, Fredag 09.00-16.00, Lørdag etter avtale. Kontakt oss for visning utenom åpningstid!

Åshaugveien 39, 3170 Sem - Tlf 333 14 500 / 911 22 980 - post@bilhusetas.no - www.bilhusetas.no

PRODUSERT AV BYAVISA

6


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

VI GIR OSS ALDRI PÅ PRIS!

NÅ DOBLER VI BONUSEN

15% ENDA BILLIGERE FRUKT OG GRØNT MED KIWI PLUSS, I TILLEGG TIL ALLEREDE SVÆRT LAVE PRISER! Vi har blitt utfordret! Vårt svar er å doble KIWI PLUSS-bonusen til hele 15%, på våre allerede lave priser. KIWIs prisløfte handler om at vi skal slåss hver eneste dag for å være blant de aller billigste. Et løfte er et løfte!

NÅ snart

700.000 KIWI PLUSSkunder!

VELKOMMEN TIL 15% BONUS PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT! REGISTRER DEG SOM KIWI PLUSS-KUNDE PÅ KIWI.NO

HEIDI

BUTIKKSJEF PÅ KIWI KVITESEID

7


NÆRING

OSLO BĂ˜RS

8,98

8,53

10,48

94,15

120,85

2,06

6,44

6,22

7,29

838,14

Fortsatt grĂźndere med hjerte for byen

Sist uke

Siste ĂĽret

+1,17%

+20,65%

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

10

NYETABLERTE

BALANSE HOLDING AS Formül: Investering i fast eiendom og aksjer og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder ü delta i andre selskap med lignende virksomhet. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Trine Lise Bjune

BERG & JOHNSRUD AS FormĂĽl: Investering i aksjer, eiendom og andre verdipapirer samt annet som naturlig stĂĽr i forbindelse med dette. Kapital: NOK 30.000 Styrets leder: Tom Berg

BRUNSTAD HOLDING AS FormĂĽl: Forvaltning og omsetning av aksjer, verdipapirer, eiendom, og hva hermed stĂĽr i forbindelse samt pĂĽ annen mĂĽte delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Kapital: NOK 1.000.000 Daglig leder: Trond Eriksen

EASY LAVPRIS AS FormĂĽl: Import og salg av mat og diverse varer. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Harry Alberto Otazo

KONGENSGATE 2 SANDEFJORD AS FormĂĽl: Investeringer i eiendommer. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Sushil Kanta

PARENTE INVEST AS FormĂĽl: Investeringer i fast eiendom og andre finansaktive og dertil beslektede tjenester, samt deltakelse i andre selskaper. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Steffen Kortner

PATRICK JENSEN AS FormĂĽl: Snekkerarbeid og alt som stĂĽr i naturlig forbindelse med dette. Kapital: NOK 30.000 Styrets leder: Patrick Jensen

PETCHA AS Formül: Eie og pleie aksjeporteføljen, ivareta spesielle eiendommer for fellesskapet samt investere i virksomheter av enhver art og alt som hører naturlig til dette. Kapital: NOK 144.000 Styrets leder: Åge Tveitan

SKOUSEN SANDEFJORD AS Formül: Hvitevarer og andre produkter/ tjenester som naturlig hører til dette, herunder ü delta i andre selskap med lignende virksomhet. Kapital: NOK 125.000 Daglig leder: Hans Georg Lindhjem

SPAREBANKSTIFTELSEN BV Kapital: NOK 209.000.000 Styrets leder: Ole Vinje

KAFFE PĂ… JOBBEN?

Carl Christian Fon og Jarle Hillestad grßnder nytt entreprenørselskap i Sandefjord, og forsikrer at byen fortsatt skal nyte godt av ringvirkningene fra deres arbeid. HILDE LORENTZEN tekst Etter henholdsvis 28 og 17 ür i Carl C Fon, gleder Carl Christian Fon og Jarle Hillestad til ü gü løs pü de mindre oppdragene igjen. Med det nye selskapet Fon Anlegg vil de dyrke de tette og personlige kundemøtene. Med seg pü det nye laget har de to anleggsledere, Joakim Aarøe og Odd Henrik Almehagen. Det var disse to som i 2015 etablerte Fon Anlegg. De fire eier nü 25 prosent hver i selskapet. – Vi er to gamle ringrever med mye erfaring og stor kontaktflate, sammen med to med ungdommelig pügangsmot skal vi bygge Fon Anlegg til et robust selskap i bygg- og anleggsbransjen, sier Fon. Mye av det som lokalt kjennetegner Carl Christian Fon,

FĂ… KONTROLL

over dokumentene dine Vi har løsningen som forenkler, kutter kostnader

fra engasjementet for faget, for lokal rekruttering til det ü støtte lokalt idretts- og kulturliv, skal ogsü fü prege Fon Anlegg. De har ikke mistet sitt hjerte for byen pü veien, som de ble stolte av ü bli nominert til i nÌringsküringen Hjerte for Byen ved forrige arbeidsplass. – Nü skal vi konkurrere med de andre entreprenørene, med hovedfokus pü de smü oppdragene. Vi skal inn i lokalmarkedet og anleggsmarkedet i Vestfold. Vi har ikke noen plan om ü reise bort pü store anlegg. Bygge E18 eller jernbane für andre gjøre, sier Hillestad.

BÌrekraftig vekst – Jeg har ennü til gode ü permittere noen i karrieren min, vi skal vokse med oppdragene – og ikke gape for høyt, sier Fon. Det har gütt fem ür siden grßnderen av Carl C Fon signerte salgsavtalen med NCC, som forpliktet ham og daglig leder og medeier Hillestad til ikke ü starte ny virksomhet de neste 5 ürene. Den gang var mület ü fü bygge med de store gutta, ü fü bli

NY GIV: Carl Christian Fon og Jarle Hillestad skal grßnde Fon Anlegg, og ser fram til ü gü løs pü med ü bygge bane og vei over større deler av landet. Mület for 2017 er ü fü de mindre oppdragene, jakte jobber for maskinentreprenører i Sandefjord, Larvik og Tønsberg.

Følger kunden fra A til Å – Nü vil vi tilbake til de gode, personlige kundemøtene som preger en mindre bedrift og bygge stein pü stein for en sunn forretningsdrift. Der vi følger kunden fra det første møtet til jobben er fullført. Jeg vil følge opp fra A til Å og ha kortreiste linjer med mindre byrükrati, sier Fon. Det er tydelig at nettopp kundekontakten du für gjennom tett oppfølging har vÌrt et savn hos de to grßnderne. Å püta seg oppdrag av mindre skala enn E18 og dobbeltspor, gir mer rom for ü bygge sterkere relasjoner med kundene. – Vi vil følge jobbene vüre fra prising til gjennomføring. Nür vi har tett kontakt og god dialog blir det lettere ü bli enige om løsninger og lettere ü unngü problemer, sier Hillestad. hilde@byavisa.sandefjord.no

UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM oss pü Tlf. 469 72 500 www.sondre-eiendom.no

          

MEDEIERE: Joakim Aarøe og Odd Henrik Almehage startet bedriften i 2015. FAKTA

8

VALUTAKURSER

Fon Anlegg • 6 ansatte 1. januar 2017, regner med jevn vekst. • Maskin- og grunnentreprenør. • Eies av Carl Christian Fon, Jarle Hillestad, Joakim Aarøe og Odd Henrik Almehagen (de to sistnevnte er anleggsledere, og etablerte bedriften som nü satses pü) med 25 prosent hver. • Carl Christian Fon grunnla i 1988 maskinentreprenørbedriften Carl C Fon, og har jobbet der siden. • Jarle Hillestad ble daglig leder og medeier fra 2000, og var før dette ti ür i Statens Vegvesen som bygg- og anleggsingeniør.


Flere jobber innen turisme Stadig flere nordmenn jobber i turistnæringen. Nå er over 3.500 personer sysselsatt i bedrifter som driver med overnatting og servering i Vestfold. Totalt var det over 111.500 personer her i landet som jobbet med dette i 2015, en økning på 14.5 prosent mot året

Mindre alkohol i 2016 før ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Et av de raskest voksende områdene er Svalbard hvor gruvedriften er byttet ut med turisme og forskning. Fire av ti sysselsatte arbeider direkte med turisme. Turistene elsker Norge og la igjen over 150 milliarder kroner her i 2015.

I Vestfold ble det solgt 511 000 liter alkohol i 2016, det er 18 000 liter mindre enn året før eller en nedgang på 3 prosent. Det viser tall fra Vinmonopolet. Det var en amerikansk rødvin som ble bestselgeren i fjor,

Vil eie ikke leie HILDE LORENTZEN tekst og foto

å de mindre oppgavene igjen.

Det var gledesscener på galleriet i Stokke rådhus i juni i fjor, da et samlet kommunestyre banket igjennom at stiftelsen «Sti for øye» skulle få overta hele bygningsmassen på Fossnes. Stiftelsen ser for seg å utvikle området til et kunstnerisk nav, som kan sammenlignes med Danmarks største kunstsenter Louisiana utenfor København. Selve overdragelsen av de fire bygningene skulle ha skjedd i november, men i det siste kommunestyremøte i desember ble overdragelsen utsatt. Den Gode Baker har gjort krav på å kjøpe lokalene de holder til i Fossnesveien 1, og salget er satt på vent. Eier av den Gode Baker, Kim Christoffersen, ønsker ikke å kommentere kravet og viser til at saken nå er advokatmat.

Forkjøpsrett

en er begge anleggsledere i Fon Anlegg AS, og

Det var i oktober at Stokke kommune mottok et krav om forkjøpsrett fra Den Gode Baker. I utgangspunktet var Stokke kommune av den oppfatningen av Den Gode Baker ikke har forkjøpsrett, men en juridisk vurdering som kommunen har fått gjennomført taler for at bakeren kan ha forkjøpsrett. Den Gode Baker inngikk i 2007 leiekontrakt med Fossnes AS med oppstart av produksjon fra 1. januar 2008. I 2011 skjedde det en fisjon der Fossnes AS og eiendommen ble fisjonert ut i Fossnes Senter AS. I 2014 overtok Stokke kommune Fossnes. Det ble ikke foretatt endringer i leiekontrakten med Den Gode Baker. Bakeriet betaler cirka 20.000 kroner i måneden i leie. Hele eiendommen ble februar i fjor taksert til 3,5 millioner kroner.

1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

9

Det innebærer at den delen som Den Gode Baker i dag leier, som er på cirka 840 kvadratmeter, vil ha en prislapp på cirka 830.000 kroner.

Kulturell ramme For å ivareta kommunestyrets intensjoner foreslo rådmannen visse vilkår for et eventuelt salg til Den Gode Baker, blant annet at lokalene ikke kan disponeres til aktiviteter som er i konflikt med øvrig aktivitet på området i regi av stiftelsen «Sti for øye». Og at kommunen ved et eventuelt videresalg, kan kreve eiendommen tilbakeført på samme økonomiske vilkår. Den Gode Baker skal ha stilt seg negativ til disse vilkårene. Stiftelsen ønsker å utvikle sitt kulturkonsept hvor bakeren er et positivt innslag både kulturelt og økonomisk. Bakeren på sin side ønsker å fortsette sin virksomhet, men i lokaler hvor han kan utvikle seg og gjøre investeringer. Kommunen har ikke et ønske om å være eier av bygningene, men er opptatt av at stedet får en bruk og utvikling innenfor en kulturell ramme.

Økonomisk hjelp Bortfall av husleieinntektene fra Den Gode Baker stiller stiftelsen i en vanskelig økonomisk situasjon, og styret har overfor kommunen fremmet to alternative til å komme over «kneika» før de får fylt opp med leietakere i øvrige bygninger. Styret foreslår overfor kommunen at salgssummen for bakeribygningen settes i et kommunalt fond som stiftelsen kan bruke til vedlikehold av bygningsmassen, eventuelt at bortfall av husleie fra bakeren på 250.000 kroner dekkes i tre år 2017, 2018 og 2019. Daglig leder i «Sti for øye» Grethe Meyer Iversen, påpeker at stiftelsen arbeider hardt med å få til et bærekraftig økonomisk prosjekt, og at styret fortsatt ønsker å overta den resterende bygningsmassen og vil være svært takknemlig for økonomisk hjelp i tiden etter overtagelsen.

EIE: Kim Christoffersen ønsker å kjøpe lokalene de leier på Fossnes og har rettet et krav til kommunen om forkjøpsrett. ARKIVFOTO FAKTA

Den Gode Baker ønsker å kjøpe bakerilokalet på Fossnes, i en av bygningene som Stokke kommune egentlig vil selge for en symbolsk sum til stiftelsen «Sti for øye».

men vi handler mest av italienske og spanske rødviner totalt sett. Når det handler om de sterkere varene er det først og fremst akevitt som finner veien ned i polposen, mer enn dobbelt så mye som Cognac.

Sti for øye • Et kunstprosjekt som startet i 2001 på Fossnes og i 2014 ble stiftelsen «Sti for øye» etablert. Med landskapsarkitekt og professor Rainer Stange som styreleder, smykkekunstner og sanger Elfi Sverdrup som nestleder, Øyvind Storm Bjerke, Hans August Bruer Hansen, Helga Solbakken, Iver Anton Kristiansen, Per Caspersen og Sigbjørn Aamelfot som styremedlemmer og vararepresentanter. Daglig leder Grethe Meyer Iversen. • En tursti på cirka to kilometer utsmykket med 12 kunstverk med kunst av: Jørn Rønnau (Stein hus foss), Sally Mathews (Ulvene), Todd Saunders (Himmeltrappen), Lars Widenfalk (Morpheus), Morten Juvet (Fremmed fugl), Ingerid P. Kuiters (Fabelhus), Sverre Tveito Holmen (Blåbær), Hilde E. Dramstad og Tor Jørgensen (Kulespill), Sally Mathews (Villsvinet), Harald Sverdrup (Lydstrålen), Reiner Stange (Salamanderdammen) og Alene Matejka og Helen & Hard (Poesioasen). • Kunstnerne Lena Søeborg, Morten Nyhus og Peter Esdaile har nylig flyttet inn i kunstnerpaviljongene.

Politisk sak Det er nå opp til nye Sandefjord kommune å sluttføre denne saken. Tidligere eiendomssjef i Stokke kommune, Petter Ugland, nå ansatt i Sandefjord kommune som seksjonsleder drift og vedlikehold, opplyser at han har tatt saken opp med sin leder,

Behov for refinansiering? Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10. Oppgi kampanjekode VB13 Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned. Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er 27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.

nærings- og eiendomssjef Geir Bjelkemyr-Østvang. – Saken ble utsatt i desember og vil bli behandlet i den nye kommunen. Det vil komme en sak til politisk behandling så raskt som mulig. Vi skal opprettholde dialogen med Den Gode Baker, sier Ugland. hilde@byavisa.sandefjord.no

? A P I P I K K RLIG TRE gen! Vi har løsnin til utlån! Demovifte

ARNE ANDRESEN AS Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no


10 A N N O N S E R | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

PEIS-

SPAR

3 000

KUPP

CONTURA 850, NÃ… FRA

Nå kan du spare tusenlapper! Varmefag har Norges største utvalg av peiser og ovner. Akkurat nå er mange av dem på kampanje. Her ser du noen smakebiter.

HELE SERIEN

SPAR

SPAR

12 990

SPAR

2 000

3 000

MORSØ 7449, NÅ FRA

15 995 MYE FO R S

JE

KK

CONTURA 556T, NÃ… FRA

22 900

PENGE NE

PRISEN

Dansk kvalitet i skandinavisk design

SPAR

2 500

7 990 TERMATECH TT20 BAZIC, NÃ… KUN

Se alle kampanjetilbudene og vinterens nyheter på www.varmefag.no Tilbudene gjelder til 31. januar

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis á vis Meny indre havn t5MGtwww.arne-andresen.no

Med forbehold om evt. trykkfeil.

RAIS Q-TEE 85, NÃ… FRA

RAIS 500-1 INNSATS, NÃ… FRA

13 900 18 990

HELE SERIEN

2 035

3 000

www.sterkkommunikasjon.no

hos Varmefag

SPAR


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A N N O N S E R

Handelshøyskolen

Årsstudium i ledelse Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr en rekke studier innen ledelse og økonomi på deltid som du nå kan sette sammen til ditt eget Årsstudium i ledelse. Studiet er på 60 studiepoeng hvorav halvparten er obligatoriske kurs og resten valgfrie kurs. Kursene kan tas i den rekkefølgen og over så lang tid du selv ønsker. Alle fag kan også tas som enkeltstående kurs. OBLIGATORISKE KURS

ANDRE STUDIER

• Coaching og ledelse – Drammen // Vestfold

• EU Prosjektledelse – Drammen

• Human Resource Management – Drammen // Vestfold

• EU Engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktspråk – Drammen • Norges samhandling med EU/EØS – Drammen

VALGFRIE KURS • Grunnleggende arbeidsrett – Drammen // Vestfold

Opptak pågår nå!

• Prosjektledelse – Drammen // Porsgrunn • Grunnleggende økonomistyring og regnskap – Vestfold • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur – Drammen // Porsgrunn • Utvikling og endring i organisasjoner – Drammen // Porsgrunn • Motivasjon og mestring – Drammen • Logistikk og innkjøp – Drammen • Strategisk beredskapsledelse – Vestfold • Prestasjonsledelse – Drammen Kontaktperson Drammen og Porsgrunn: Inger Lise Nes // 401 06 252 // inger.lise.nes@hbv.no Kontaktperson Vestfold: Marianne Kirkhus // 31 00 90 95 // marianne.kirkhus@hbv.no

usn.no/lederutdanning

11


12 A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

Skal være en JA-kommune – Politikerne og administrasjonen har vært gjennom en krevende periode i forbindelse med kommunesammenslåingen, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H). Han ser fram til nye utfordringer og han er klar for å stå på sent og tidlig i 2017.

Stolt av SMS  

Ett av ordførerens høydepunkt i 2017 er åpningen av Sandefjord Sosialmedisinske Senter (SMS). Den offisielle åpningen finner sted 16. februar. Senteret er på 11.000 kvadratmeter og inneholder legevakt, rehabilitering, varmebasseng, lindrende enhet, blodbank, frisklivssentral, læring- og mestringssenter, 48 korttidssykehjemsplasser, observasjonssenger og akuttESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto plasser. Ordføreren har mange tanker – Dette blir et kraftsenter om den nye kommunen med innen helse- og omsorg, ett av nærmere 62.000 innbyggere. de beste i landet. Jeg er stolt av Han vil jobbe aktivt for å tilret- dette kraftsenteret, sier ordføtelegge gode kommunale tje- reren. nester og skape flere arbeidsSMS har en prislapp på 288 plasser. Sandefjord kommune millioner, og finansieringen er får 5.500 ansatte, og ordfø- med statlig midler og kommureren sier at de ansatte gjør nale midler. Omkring 50 proen viktig jobb, men at det blir sent fra hver av dem. utfordringer og at det vil ta tid Et annet prosjekt ordføreren med innkjøringer for at alle er meget godt fornøyd er at bygbrikker er på plass. gingen av ny Kodal skole og en flerbrukshall ved skolen. Skolen JA-kommune vil stå ferdig september 2019 og Politikerne har satt seg som har en kostnadsramme på 157 mål at Sandefjord skal være en millioner kroner. av landets beste – Andebu kompå næringsutvikmune hadde ikke ling. hatt mulighet – Kommunen til å få realisert vil jobbe aktivt byggingen av ny for å tilrettelegge Kodal skole med for mer aktivitet flerbrukshall på de etablerte uten kommunenæringsområsammenslåindene og arbeide gen. En ny skole hardt for at de gir mange gode nye næringsomringvirkninger rådene på Torp og vil bidra til å Øst og Fokserød skape enda større Nord blir klarBJØRN OLE GLEDITSCH attraktivitet i den gjort så raskt nye kommunen. det er praktisk Det vil også avlaste arealpresset mulig. Dette for å sikre til- i tidligere Sandefjord, sier ordføskrekkelig med næringsare- reren med et stort smil. aler for eksisterende og nytt næringsliv. Det vil gi store Rekreasjonsområder muligheter til at det kan skapes Gleditsch er opptatt av at vi enda flere interesserte arbeids- får tilgang til mange og varierplasser og vil kunne bidra til te friluftsområder som gir gode økte skatteinntekter for kom- muligheter for økt rekreasjon og munen. Vi vil arbeide hardt for en bedret folkehelse. at eksisterende næringsliv og – I den nye kommunen får nye virksomheter vil bidra til vi flere nydelig og flotte naturøkte investeringer i kommu- områder. Vi får en kommune nen vår. Vi skal gjøre den nye med fine kystområder, skog og kommunen enda mer attrak- fjell. Jeg oppfordrer innbyggertivt og vi skal fortsatt være en ne til å bli mer kjent i den nye JA-kommune, sier Gleditsch. kommunen. Ved å komme seg Anders Sperre (H) er leder ut i naturen gir det fantastisfor et nytt utvalg som skal ha ke opplevelser, bedre folkehelse fokus på næringsutvikling og og livskvalitet. Andebus tidligeeiendomsforvaltning. Han fri- re ordfører Bjarne Sommerstad kjøpes fra sin ordinære jobb to (Sp) er leder for kultur, friluftsdager i uka for å kunne arbei- liv, steds og byutvikling og han de målrettet for at kommu- kjøpes fri to dager i uka for å nen skal nå målsettingen om arbeide med oppgaver knyttet til økt verdiskapning og vekst i dette utvalget. Jeg er overbevist Sandefjord. om at Bjarne vil gjøre en strålen– Kommunesammen- de jobb med å representere komslåingen gjør at vi får tilgang munen i ulike sammenhenger, til fantastiske næringsområder sier Gleditsch. med god beliggenhet som vil være av interesse både for eksis- Mange fordeler med SAS terende og nytt næringsliv i Ordføreren har fra dag én hatt kommunen, påpeker Gleditsch. stor tro på kommunesammen-

Vi får en større kommune og jeg har ambisjon om å være en synlig ordfører for hele kommunen.

FØLGESVENN: Ordfører og «Borgermester» Bjørn Ole Gleditsch (H) har hatt et hektisk år bak seg og nye oppgaver er i vente. Når han har fri er alltid hans følgesvenn elghunden «Jotun» alltid med. slåingen. Han ser mange fordeler, men også mange spennende utfordringer. Han vil ikke ha tid til å være med på alle arrangementer han får invitasjon til. – Vi får en større kommune og jeg har ambisjon om å være en synlig ordfører for hele kommunen. Jeg kommer til å prioritere arrangementer for egne innbyggere og vil velge bort eksterne arrangementer, sier han. Sammenslåingen med Stokke og Andebu mener han vil gjøre den nye kommunen mer slagkraftig og at man på sikt vil kunne realisere flere spennende og nødvendige prosjekter. Ordføreren trekker også fram at kommunesammenslåingen vil gi større og sterkere fagmiljøer og det vil bedre tjenestene til innbyggerne.

– På sikt er det en klar ambisjon å frigjøre ressurser fra administrasjonen til bedre tjenester og til å øke investeringsevnen vår. Det er også en klar forventning at vi frigjør ressurser ved økt satsing på digitale løsninger. Vi må ha fokus på å være effektive og utnytte resurssene på en optimal måte, sier han. Han roser de mange frivillige som nedlegger et betydelig arbeid for unge, voksne og eldre i kommunen. – Det er et godt supplement til det offentlige. Vi er helt avhengig av frivillighet, sier han.

Påvirke beslutninger Gleditsch har vært politisk interessert og samfunnsengasjert siden Kåre Willoch og Gro

Harlem Brundtland mange diskusjoner tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Etter drøye 25 år i politikken i Sandefjord har ordføreren fått god kunnskap innen helse, skole, næringsliv, kultur og idrett. Han har gjennom årene møtt utallige mennesker, og det har vært en stor glede. – Jeg er privilegert som har fått møte mange hyggelig mennesker og har hatt mulighet til å påvirke mange viktige beslutninger. Jeg har lært utrolig mye om kommunen jeg er svært stolt av å være ordfører i. I 2017 skal vi arbeide knallhardt for å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Vi skal jobbe med mange spennende saker. Det ser jeg fram til, sier Bjørn Ole Gleditsch med et stort smil. espe@byavisa.sandefjord.no


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

13

I DAG I MORGEN - MØBLER FRA BORGEN

MØBELSALGET HAR STARTET – KOM OG GJØR ET KUPP 40%

Nå 18.395,-

3+2 SETER

9.995,-

PÅ PALERMO BYGGESETT

ORD. 30.690,-

GJELDER STOFF 291 OG 491 ALLE FARGER.

PALERMO Stor kvalitetssalong vist med modul !-O-D-F-T-J i stoff dess. 491/11 beige Korndal. Mål: 214x322 cm. Nakkepute 695,- Pyntepute 395,- Armpute m/bøyle X6 495,- TORPE TUCAN 90 FASAN sofabord, grå heltre eik. Leveres i flere flotte farger. Mål: 90x90(150) cm. Ord. 6.490,- NÅ 5.490,-

SPAR 7.000,-

MIAMI 3+2 seter Kvalitetssalong her vist i Dess. 204/11 beige Bella. Mål: 3-seter 211x90 cm. Mål: 2-seter 172x90 cm. PRIS I ANDRE STOFFER 16.995,-

LISA STOL

7.995,-

CUBA STOL

2.495,-

ORD. 12.995,-

2.995,SPAR 2.000,-

MAINE BUESOFA

6.995,KJEMPETILBUD

ORD. 3.995,-

JUPITER VINKEL 2-2 1/2 Liten fin vinkel, passer inn overalt. Dess. 204/36 grå Bella. Finnes i mange farger. Mål: 210 x 250 cm. TORPE TUCAN Grå oljet eik. Mål: 110x60 cm. 4.995,- NÅ 4.495,PRIS I ANDRE STOFFER 29.340,-

20.435,-

16.995,-

11.995,SPAR 4.000,-

4.995,-

MAINE moderne buesofa. Tilbud gjelder i stoff dess. 108 Best og 342 Post. Fritt valg alle farger. Mål: 221x101 cm. Pyntepute fra 250,- Pyntepute m/knapper 495,-

SPAR 12.345,-

ORD. 27.245,-

COSMO OPPSTILLING 02 J-O-D-F-H-J. Stor vinkel m/chaiselong. Stoff dess. 204/36 grå Bella. Mål: 230x335 cm. Nakkepute 595,- Pyntepute fra 250,- Pyntepute m/knapper 525,- Pyntepute zigzag dess. 483/58 395,-

MAINE STOL

25%

PÅ BYGGESYSTEM

VERONA Sofa her vist som modul E-T-O-D2-O! i stoff dess. 215/57 aqua Diego. Nakkepute 695,Pyntepute m/2 knapper 525,- Pyntepute m/1 knapp. 475,- TORPE TUCAN sofabord eik. Mål: 80x80 cm. 4.895,- NÅ 4.395,-

KJEMPETILBUD

ATLANTA 03 LEFT Sofa med vange 01, standard puter her vist i stoff Dess. 317/05 blå Orleans. Mål: 156 x 320 x 255 cm. Magasinholder 450,Nakkepute 595,- Armbakke 375,- Pyntepute fra 250,- Pyntepute m/ knapper 495,- TORPE TUCAN sofabord Ø75 cm hvitoljet 4.995,-


14 T E M A | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

Suzukis første hybridbil – Ignis er en sjarmerende kompakt SUV og den eneste i sitt segment av småbiler med firehjulstrekk. En ultrakompakt SUV, fremhever selger Jan Olaf Gulbrandsen ved Gjermundsen Bilsenter. HILDE LORENTZEN tekst og foto ODD ARNE RUUD tekst

Før jul kom Suzukis første hybridbil, Suzuki Ignis, med et hybridsystem som sørger for lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. – Det er en kvikk og ultrakompakt SUV som er lettkjørt. Du sitter høyt med god bakkeklaring. Man blir glad når man kjører denne bilen. Du småsmiler litt når du setter deg inn, og storsmiler når du begynner å kjøre, sier Gulbrandsen. – Da det første snøfallet kom i forrige uke, fikk vi virkelig testet bilnyheten på vinterføre. Suzuki Ignis Hybrid innfrir virkelig forventningene, forsetter han.

Hybridsystem Suzukis nye hybridsystem kalles «Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)», dette er et tradisjonelt hybridsystem som konverterer kinetisk energi som skapes ved bremsing eller ved reduksjon av hastighet. Denne energien lagres i et batteri som siden bidrar til bilens elektriske fremdrift. Hybridsystemet fungerer i all hovedsak på to måter. Den første er for å starte Suzuki sin Integrerte Start Generator (ISG). Dette hjelper motoren ved akselerering, da spesielt i i en oppoverbakke. Systemet inkluderer også en start/stopp funksjon, hvor hybridsystemet slår inn ved oppstart og sørger for elektrisk drift når bilen igangsettes. Fremdriften ellers blir ivaretatt av en 1.2 liters bensinmotor med en ytelse på 90 hk.

Det er en kvikk og ultrakompakt SUV som er lettkjørt. Du sitter høyt med god bakkeklaring. JAN OLAF GULBRANDSEN

LIVLIG INNTRYKK: Interiøret har sterke kontrastfarger som gir et livlig inntrykk. Bilens multimediasystem kobles enkelt opp via Apple CarPlay eller Android Auto, og gir deg tilgang til musikk og veibeskrivelser.

Avslag på utstyrspakke Ignis er tilgjengelig fra 199.900 kroner og tilbys med en ganske rikholdig utstyrspakke. Suzuki gjør som de bruker å gjøre, tilbyr gode avslag ved valg av ekstraut-

styr. SafeTech-pakken inneholder blant annet emergency stop, filvarsling, LED, cruise control, grip control, bakkestartassistanse og automatisk nedbremsing i bratte nedover-

bakker. Denne pakken har en verdi på 55 600 kroner, men tilbys nå til 20 000 kroner.

ULTRAKOMPAKT: Selger ved Gjermundsen Bilsen kroner og kommer med firehjulstrekksystemet AllG hilde@byavisa.sandefjord.no

I 2016 har vi pusset opp mer enn 1000 kjøkken

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask Vi bygger om og bygger på - alt etter ditt ønske - uansett type og alder på ditt kjøkken Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt slik at det fremstår som flunkende nytt - miljøvennlig og til en rimelig pris

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplate eller fronter til badet ved hel kjøkkenfornyelse

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag! Kontakt vår kjøkkenkonsulent og bestill befaring nå!

Ring

2222 2900

eller kontakt din lokale kjøkkenkonsulent Tor Arne Andreassen Telefon 9907 7017 eller epost til torarne@smartkjokken.no


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | T E M A

15

7*4,"-7Š3&#&451¯4&37*$&

VI TILBYR: t1SPTKFLUFSJOHPHQMBOMFHHJOHt4FSWJDFPQQESBHt4JLLFSIFUTTKFLLBWEFUFMFLUSJTLFBOMFHHFU t&WFSLToSBQQPSUFSt3FIBCJMJUFSJOHt4JLSJOHTTLBQt0WFSTQFOOJOHTWFSO t(PEUMZTPHCFIBHFMJHWBSNFUJMCPMJHFOt4UZSJOHBWMZTPHWBSNFt#SBOOPHUZWFSJBMBSN t5FMFPHEBUBt.VMUJNFEJB

Vi kan komme på kort varsel og foreta både

NYINSTALLASJONER, REPARASJONER OG SERVICE!

nter, Jan Olaf Gulbrandsen, forteller at han blir glad når han kjører Suzuki Ignis. Bilen har en minstepris på 199.900 Grip.

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord | Tlf. 33 42 62 50 Fax: 33 42 62 59 | E-post: sandefjord@pec.no | www.pec.no

P P O T PÃ…

VI TAR SERVICE PÃ… ALLE VARMEPUMPEMERKER

TEST

PUMPE E M R A SK V I SVEN

RING E I S N A N EFRI FI T N E R S - 2 Ã…R KSJON N U F S SING N E R T F - LU

33 46 72 27

post@kindenergispar.no Gneisveien 12 B, Sandefjord

Forhandler av


Konsert for barn på ba B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

veldighetskonserten. Dette er en fin måte å vise seg fram på. Hver av dem får 30 til 40 minutter på scenen, og vi skal holde på i rundt seks timer. Da får publikum høre god og variert musikk av beste kvalitet. Publikum får egentlig ikke lov til å gå det er slutt, sier Lundh Hansen med et smil.

Syv lokale band og artister av beste kvalitet stiller opp gratis i veldighetskonserten i Verdensteateret Kulturhus 21. januar. Inntektene går til barnehjemmet «My Home» i Freetown, hovedstaden i Sierra Leone. Pengene kommer 20 barn til gode.

Ren dugnad Lundh Hansen sier at dette er en kveld i veldedighetens tegn. Hele overskuddet går til barnehjemmet og at konsert gjennomføres uten økonomisk gevinst og på ren dugnad. Rundt 15 frivillige stiller opp for å gjennomføre konserten. Vakthold, barbetjening, lyd, lys og billettsalg er arbeidsoppgavene til de frivillige. Hanne Reidun Storstein er en av de frivillige som ser fram til å gjøre en innsats. Hun har god erfaring fra Fjordfesten. Lars Moen gleder seg til å spille for et stort publikum. Han skal framføre egne låter med sin gode venn - gitaren. Ingrid Saga Andersen stiller med fullt band og kordamer. Det blir vakre sanger av kjente artister framført av den dyktige lokale sangerinnen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Det er Stian Lundh Hansen og Hanne Reidun Storstein som arrangerer veldedighetskonserten. De har siden september jobbet med arrangementet og alle brikkene er nå på plass. Lokale dyktige band og artister henvendte seg til Lundh Hansen, og de ønsker å stille opp gratis for et godt formål. På scenen i Verdensteateret Kulturhus står Fiin Aargang, Ingrid Saga Andersen med band, Lars Moen, Medborgarna, Dynamo Star Drive, Philips Pirater og The F&M Prosject. – Dette er dyktige musikere og sangere som stiller opp på

FAKTA

16 U N D E R H O L D N I N G |

Veldedighetskonsert På scenen får publikum høre disse artistene: Fiin Aargang: Arne Bent Rismyhr, Lutz Lundberg, Bjørn Tore Brøske, Jan Robert Myhre. Ingrid Saga Andersen m/band: Torkil Myhre, Stian Tvedt, Anders Grimstad, Hedvig Guren, Hannah Wengård og Johanne Vege. Lars Moen: Spiller alene. Medborgarna: Eldar Kyrkjebø, Tom Dreng, Jørgen Kinnerød, Knut Thomas Ueland og Erlend Georg Lillevik. Dynamo Star Drive: The Gus, El Bassorero, Lou Lou Harmone og Señiorita Maria Delores del a Torre del a Torre (Olè). (Artistnavn). Philips Pirater: Philips Andersen, Andrè Nilsen og Per Jørgensen. The F&M Project: Martin Simensen, Fredrik Hem-Andersen, Jan Robert Myhre, Rune Moland Sørensen, Knut Erik Rusten og Ole Gulbransen. Billetter: Håndverkeren Kaffebrenneri i Kongens gate. Konsertstart kl. 18.00

Veldedighetstombola Under konserten skal det arrangeres veldedighetstombola eller loddsalg med mange fine premier som Stian Lundh Hansen har skaffet til veie. – Jeg håper på godt loddsalg og blant premiene er billetter til Vinterfestivalen og Fjordfestivalen, sesongkort til Sandefjord Fotballs hjemmekamper, middag for to på Farris Bad, mobiltelefon og flere andre fine premier. Inntektene fra billettsalget går selvsagt til barnehjemmet. Dette er andre året vi arrangerer veldedighetskonsert.

DE BESTE KJØPENE GJØR DU HOS PROFFEN!

I 2015 ble det holdt delvis privat og vi fikk samlet inn 20.000 kroner. Nå er det på tide å gjøre det igjen, men i en litt større skala. Jeg håper på minimum 100 frammøtte, men ser gjerne at det kommer 250, sier Lundh Hansen.

Roser initiativet

TAKKNEMLIG: Leif Arild Jensen i My African Aid Org til barnehjemmet.

Leif Arild Jensen i My African Organisation roser initiativet opp i skyene. Han forteller at organisasjonen har drevet barnehjemmet siden 2008. På en reise sommeren 2008 til Sierra Leone opplevde han mye fattigdom og

ønsket å bidra til å starte et barnehjem. – Jeg så barn som var analfabeter og hadde store traumatiske lidelser. De var foreldreløse og hadde ingen framtid. Vi leier et hus med vann, strøm og brønn

NOK ER NOK! – gruppepress som funker –

Eik-pris:

Art. nr. 38820

21.490

TORO POWER MAX 9.26 OXE UTSTYRT MED PATENTERT ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS) SOM GARANTERER AT VÅT SNØ IKKE PAKKER SEG Med Toros OHV motor med 265 cc og en ryddebredde på 66 cm. Med FreeWheel systemet for frikobling av drivhjulene individuelt. Praktisk Elstart, belysning og Toros PowerMax-system gjør dette til en komplett freser for alle forhold. Kastelengde 13,7 meter. Veil. pris 24.990,-.

Art. nr. 38816

N! SJEKK PRISE

TORO POWER MAX 7.26 OE UTSTYRT MED PATENTERT ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS) SOM GARANTERER AT VÅT SNØ IKKE PAKKER SEG Prisgunstig og effektiv 2-trinns snøfreser med 66 cm ryddebredde og 12 meter kastelengde. Rydder inntil 864 kg snø per minutt. Med Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både kastelengde og retning mens du kjører. 230V el-start inngår. Veil. pris 17.990,-.

Eik-pris:

13.990

N!

SJEKK PRISE

KURSLEDERE I SANDEFJORD: NICOLE FONGEN, Standard + Drop in, onsdag dag/kveld PERNILLE WESTLIN, Maxi + Drop in, mandag kveld EIRIN HEILAND, Standard med trening + Drop in, tirsdag kveld VIBEKE BAST FRITZON, Standard, Ung + Drop in, tirsdag dag

915 72 872 902 23 780 975 79 585 930 68 196

Vi har eget småmaskinverksted for service og reparasjoner!

Eiksenteret Vestfold og Telemark Melsomvikveien 7, 3160 Stokke Tlf. 40 00 79 88

Alle kurstyper, lokalt og på nett. greteroede.no | 66 98 32 00


arnehjem

1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

17

ganisation er takknemlig og strålende fornøyd med at inntektene fra veldighetskonserten går

for de 20 barna. Barna er trygge, glade, fornøyde, skoleflinke og de får en god oppvekst. Vi har fem lønnet ansatte som jobber på barnehjemmet. Dette er et enkelt konsept, sier Leif Arild Jensen, som driver organisasjo-

nen sammen med kona Petal Anne Jensen. De reiser hver for seg en gang i året og besøker barnehjemmet. 17. mars setter Petal Anne Jensen kursen for Freetown. espen@byavisa.sandefjord.no

VELDEDIGHETSKONSERT: I Verdensteateret Kulturhus arrangeres veldighetskonsert til inntekt for barnehjemmet «My Home» i Freetown i Sierra Leone 21. januar. Fra venstre: Stian Lundh Hansen, Hanne Reidun Storstein, Ingrid Saga Andersen og Lars Moen.

SPENNENDE TURER MED BUSS FLY & CRUISE 2017 DƵƐŝŬĂůƐŬƌƵŶĚƌĞŝƐĞ WĊƐŬĞƚƵƌ CALIFORNIA h^ƐƐƆƌƐƚĂƚĞƌ sveitsiskeŝŶŶƐũƆĞƌ DŝĚĚĞůŚĂǀĞƚ Warszawa Grand Canyon ƟůƐƉĞŶŶĞŶĚĞ WĊƐŬĞƚƵƌŵĞĚďƵƐƐƟů

&ĂŶƚĂƐƟƐŬƌƵŶĚƚƵƌŵĞĚ

ŵĞĚEĂƐŚǀŝůůĞ͕

MemphisϭϬ͘Ͳϭϰ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϱϵϵϱ͕Ͳ

Cruiseŝ

ŵĞĚ

ϴ͘Ͳϭϴ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϭϯϱϵϬ͕Ͳ

HELSINGFORS WĊƐŬĞƚƵƌƐĂŐĂƆLJĂ ISLAND ZŝŐĂ dĂůůŝŶŶ ϭϱ͘ͲϮϬ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϵϱϵϬ͕Ͳ

ΘLas Vegas WĊƐŬĞƚƵƌ sŝŽƉƉůĞǀĞƌLos AngelesͲ 'Z>E San FranciscoͲHighway 1 ΘNew Orleans Θ Ϯϭ͘ŵĂƌƐͲϭ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϮϯϵϵϬ͕Ͳ ϭϭ͘ͲϮϮ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ<ƌ͘ϮϰϳϵϬ͕Ͳ ϭϬ͘Ͳϭϲ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϳϵϵϬ͕Ͳ

sĊƌƚƵƌAlbir DƆƚǀĊƌĞŶǀĞĚǀĂŬƌĞ 'ũĞŶƐLJŶƐƚƌĞī

Krim i Larvik med

GARDASJØEN Frederikshavn & Skagen Jørn Lier Horst ϳ͘Ͳϭϭ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϱϵϱϬ͕Ͳ ůŽŵƐƚƌŝŶŐƐƚƵƌƟů ^ũĂƌŵĞƌĞŶĚĞCosta Brava DĂĚƌŝĚ ŽŐ Sorrento 'ƵŐŐĞŶŚĞŝŵƐŝůďĂŽ ŵĞĚ Barcelona ŵĂůĮ Capri Holland ŽƐƚĂůĂŶĐĂ

ϰ͘Ͳϭϰ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϵϰϵϬ͕Ͳ

ϭϮ͘Ͳϭϰ͘ŵĂƌƐ<ƌ͘ϭϱϵϬ͕Ͳ ^ũĂƌŵĞƌĞŶĚĞϵ͘Ͳϭϲ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϭϬϱϵϬ͕Ͳ ϭϵ͘ͲϮϲ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϳϴϵϬ͕Ͳ sĊƌƚƵƌƟůǀĂŬƌĞ

ŵĞĚ

ŽŐ

ϯ͘ͲϭϬ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϵϯϵϬ͕Ͳ

Få vår nyeste ƌĞŝƐĞŬĂƚĂůŽŐƟůƐĞŶĚƚ GRATIS! ĞƐƟůůƉĊǀĊƌŶĞƩƐŝĚĞ eller på telefon

ϭ͘ͲϮ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϮϮϵϬ͕Ͳ

ϭϴ͘ͲϮϰ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϴϴϵϬ͕Ͳ

sĊƌƚƵƌƟů ĞŶItalienske ROMA Krakow Blomsterriviera MALLORCA Ϯϯ͘ͲϮϳ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϳϵϵϬ͕Ͳ Ϯϱ͘ͲϮϵ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϱϳϵϬ͕Ͳ

ϭϬ͘Ͳϭϰ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ<ƌ͘ϳϵϵϬ͕Ͳ

&ůŽƌΘ&ũčƌĞ ŵĞĚ ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ

 Ϯϯ͘ͲϮϱ͘ŵĂŝΘϮϵ͘Ͳϯϭ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϯϬϵϬ͕Ͳ

BORNHOLM

ŵĞĚ^ƚ͘,ĂŶƐĨĞŝƌŝŶŐ Ϯϭ͘ͲϮϱ͘ũƵŶŝ<ƌ͘ϳϯϵϬ͕Ͳ ZKZh&Z/ŝ

Lofoten ϭϬ͘Ͳϭϵ͘ũƵůŝ<ƌ͘ϭϰϭϵϬ͕Ͳ ĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞ

DƆƌĞŬLJƐƚĞŶ Ϯϱ͘Ͳϯϭ͘ũƵůŝ<ƌ͘ϴϴϵϬ͕Ͳ

Ϯϯ͘ͲϮϴ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϲϴϵϬ͕Ͳ

ϰ͘Ͳϴ͘ũƵŶŝ<ƌ͘ϲϰϵϬ͕Ͳ ^ŽŵŵĞƌŝ

Ϯϲ͘ͲϯϬ͘ĂƉƌŝů<ƌ͘ϱϴϵϬ͕Ͳ

ƌƵŝƐĞDŝĚĚĞůŚĂǀĞƚ

ƉĊ

Ϯϵ͘ĂƉƌŝůͲϲ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϴϭϵϬ͕Ͳ

/ĚLJůůŝƐŬĞ

<ƌŽĂƟĂƐ Budapest dƌŽŵƐƆ ƉĞƌůĞƌ ϭϳͲϮϰ͘ũƵůŝ<ƌ͘ϭϯϳϮϱ͕Ͳ ϭϳ͘ͲϮϮ͘ƐĞƉ<ƌ͘ϲϵϵϬ͕Ͳ ϭ͘Ͳϭϭ͘ŽŬƚ<ƌ͘ϭϭϲϵϬ͕Ͳ

Finnmark Rundt

,ƆƐƚƵƌƟůǀĂŬƌĞ

ŵĞĚ

TrondheimΘRøros

ŵĞĚ^ƉĞůĞƚůĚĞŶ

dĞŶĞƌŝĨĞ

ϭ͘Ͳϱ͘ĂƵŐƵƐƚ<ƌ͘ϱϵϵϬ͕Ͳ ϭϮ͘ͲϮϰ͘ŵĂƌƐ<ƌ͘ϭϯϱϵϬ͕Ͳ EĂƩŽƉĞƌĂŝ

ϲ͘ͲϭϮ͘ĂƵŐƵƐƚ<ƌ͘ϴϯϵϬ͕Ͳ ϭϯ͘Ͳϭϳ͘ĂƵŐƵƐƚ<ƌ͘ϳϵϵϱ͕Ͳ

dĂƵďĞ

sĊƌƚƵƌƟůǀĂŬƌĞ

Vilnius Menorca-Sardinia-Malta-Sicilia WƌŽǀĞŶĐĞ ϱ͘Ͳϵ͘ũƵůŝ<ƌ͘ϱϱϵϬ͕Ͳ ϱ͘Ͳϭϯ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϭϬϵϵϬ͕Ͳ ϯϬ͘ĂƉƌŝůͲϱ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϳϱϵϬ͕Ͳ ϰĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞƆLJĞƌ

^ƚŽƌƐůĊƩĞ ^ŬŽƩůĂŶĚŵĞĚ ^ƚ͘WĞƚĞƌƐďƵƌŐ DŝůŝƚĂƌLJdĂƩŽŽ VeronaAida ^ƚŽĐŬŚŽůŵŵĞĚ

Ϯϱ͘ĂƉƌŝůͲϰ͘ŵĂŝ<ƌ͘ϴϵϵϬ͕Ͳ

BLÅTUR BERLIN Toscana sĊƌƚƵƌƟůŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞ

sŝŶĨĞƐƟǀĂůŝ

^ŬĂŶƐĞŶ ZŚŝŶĚĂůĞŶ

ŵĞĚ

ϭϵ͘ͲϮϯ͘ĂƵŐƵƐƚ<ƌ͘ϲϵϵϱ͕Ͳ

BUCURESTI ŵĞĚdƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ

ϭϴ͘ͲϮϱ͘ƐĞƉƚ<ƌ͘ϴϱϵϬ͕Ͳ

TYROL

ŵĞĚK<dKZ&^d

ϭϵ͘ͲϮϳ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ<ƌ͘ϭϬϴϵϬ͕Ͳ

/Z>E Rundreise i uoppdagede

ZƵŶĚƌĞŝƐĞ ŵĞĚ

ƵďůŝŶ

ϭϳ͘ͲϮϭ͘ĂƵŐƵƐƚ<ƌ͘ϲϳϵϬ͕Ͳ Ϯϵ͘ĂƵŐͲϰ͘ƐĞƉƚ͘<ƌ͘ϴϮϵϬ͕Ͳ ϭϭ͘Ͳϭϴ͘ƐĞƉƚ<ƌ͘ϭϭϴϵϬ͕Ͳ

Slovakia

ϱ͘Ͳϭϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ<ƌ͘ϵϳϵϬ͕Ͳ

KǀĞƌŶĂƫŶŐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŵĂƚ͕ƌĞŝƐĞůĞĚĞƌ͕ŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌΘŶLJĞƌĞŝƐĞǀĞŶŶĞƌŝŶŬůƵĚĞƌƚ͊

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31


Variert kost i vente B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

Etter noen stille uker kan bibliotekene i nye Sandefjord kommune tilby et spennende og variert program for publikum. Kirsten Muhle er ansvarlig for programmet. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Kristin Muhle vil i forbindelse med kommunesammenslåingen jobbe tettere med de to andre bibliotekene, og hun ser fram til et godt samarbeid med de ansatte ved Andebu bibliotek og Stokke bibliotek. – Det blir litt forandringer, men slikt skjer i en kommunesammenslåing. Vi skal jobbe for å gi publikum et godt og variert program, sier hun.

Mummitrollets mamma I årets første forfatterlunsj får publikum et innblikk i «Mummitrollets mamma: Tove Jansson liv og diktning» ved Irja Thorenfeldt. Arrangementet er i Sandefjord bibliotek torsdag formiddag. Mimmidalen er et univers som er blitt elsket av barn og voksne i flere generasjoner i land over hele verden og interessen er like stor i dag som for mange år siden. Det er imidlertid ikke bare universet i Mummidalen

FAKTA

18 U N D E R H O L D N I N G |

Program 12. januar kl. 12.00. Sandefjord bibliotek. Forfatterlunsj: Mummitrollets mamma: «Tove Jansson liv og diktning» ved Irja Thorenfeldt. 13. januar kl. 12.00. Sandefjord bibliotek. Litteraturhalvtimen. 15. januar kl. 1300. Sandefjord bibliotek. Bokinspirator Liv Gade og forfatter Ellen Vahr. 18. januar kl. 18.00. Andebu bibliotek. Karianne Kalseth om boka «Gi litt mer f…..». 18. januar kl. 19.30. Sandefjord bibliotek. Musikk & poesi. 20. januar kl. 12.00. Sandefjord bibliotek. Litteraturhalvtimen. 26. januar kl. 18.00. Sandefjord bibliotek. Filosofisk salong. Filosofen Michael Noah Weiss om temaet: «Det ensomme mennesket». 26. januar kl. 18.00. Stokke bibliotek. Karianne Kalseth om boka «Gi litt mer f….». 27. januar kl. 12.00. Sandefjord bibliotek. Litteraturhalvtimen med quiz. 28. januar kl. 13.00. Stokke bibliotek. Lørdagsbokprat med Maria Szacinski som forteller om en eller flere bøker av en eller flere forfattere, klassiker eller dagsaktuell. Hver onsdag kl. 10.30. i Sandefjord bibliotek er det eventyrstund for barna.

som er interessant med Tove Jansson. Hun var både forfatter og billedkunstner og gjennom dette vises andre sider av hennes liv som ikke gir et innblikk i Finlands dramatiske krigshistorie og hennes finsk-svenske bakgrunn. – Jeg tror dette blir et interessert foredrag og Tove Jansson, sier Muhle.

– Gi litt mer f….. Stokke bibliotek og Andebu bibliotek får besøk av Karianne Kalseth henholdsvis 26. januar og 18. januar. Dette er et

foredrag om normal psykologien ved det å være menneske. Hva kan vi egentlig gi mer faen i? Og viktigst av alt: hvordan gjør vi det? Karianne Kalseth er utdannet psykolog og spesialiserer seg i klinisk arbeidspsykologi. Hun har skrevet boka «Gi litt mer f….». espen@byavisa.sandefjord.no

VARIERT: Kirsten Muhle ved Sandefjord bibliotek setter opp bibliotekenes program. Det blir et tettere samarbeid med bibliotekene i Andebu og Stokke i forbindelse med kommunesammenslåingen.

H I H AT P R E S E N T E R E R

med Helge Jordal En scenisk kraftprøve som imponerer BA

Eventyrlig seilas med Jordal VG

Lørdag 4. februar kl. 19.30 | Oseberg Kulturhus | Pris kr. 395,Bestill billetter på ticketco.no | Oseberg kulturhus, tlf 33 00 41 00 | martin.kjenna@choice.no


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

Mer utlån av e-bøker

19

Sandefjord bibliotek merker at det er endringer i folks lesevaner. Totalt utlån i 2016 var 272.064 mot 289.177 i 2015. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Det totale utlåner har gått noe ned. Spesielt utlån av film og musikk. – Dette kan være et resultat av at tilgang til film og musikk har blitt lettere via streamingtjenester, sier Anette Østad, enhetsleder ved Sandefjord bibliotek.

Enkelt å låne e-bøker – Spitter vi opp utlånstallet ser vi at utlån av e-bøker til voksne og barn har gått opp. Flere lånere har blitt oppmerksomme på hvor enkelt det er å låne e-bøker i eBokBib. Utvalget av e-bøker til barn og ungdom i appen har blitt bedre i 2016, sier hun.

BEDRE UTVALG: Enhetsleder Anette Østad ved Sandefjord bibliotek opplyser at utvalget av e-bøker er vesentlig bedre i 2016.

Færre arrangementer

Ny ledelse

Antall arrangementer på Sandefjord bibliotek var i 2016 var 132, mot 172 året før. – Det var færre arrangementer på biblioteket i fjor enn i 2015. Dette er et resultat av at biblioteket har jobbet med å profesjonalisere sitt arbeid med arrangementer, sier hun.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er endringer i ledelsen ved Sandefjord bibliotek og Hjertnes Kulturhus fra 1. januar 2017. Anette Østad er ny enhetsleder ved biblioteket, mens tidligere kultur- og fritidssjef i Stokke kommune, Bjarne Sætre, er ny sek-

Salg PÅ ALLE VARER

÷30-70% TOPPER

Før opptil 699,-

50,100,250,-

BUKSER/ KJOLER

Før opptil 899,-

100,150,250,-

Jernbanealleen 22, Sandefjord • Tlf. 952 05 263

VÅRNYTT

÷30% KUN TORSDAGFREDAG OG LØRDAG

sjonsleder for bibliotek i nye Sandefjord kommune. Hans Gjerløw, tidligere bibliotek- og kulturhussjef, blir seksjonsleder for kultur i nye Sandefjord kommune. Gjerløw har vært ansatt i Sandefjord kommune i over 43 år, og en av dem med lengst fartstid. espen@byavisa.sandefjord.no


20 U N D E R H O L D N I N G |

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

BOKTIPS Ina V. Steinmann

Lars Mæhle

Sidsel Jøranlid

Mysteriet med den forsvunne katten

Mesterhjernen

Bettina brudepike

ASCHEHOUG 2016

CAPPELEN DAMM 2016

CAPPELEN DAMM 2016

Henny synes sommerferien er alt for lang. Heldigvis ser hun et oppslag om at en detektivbyrå søker en assistent. Å få den jobben er heller vanskelig. Først må hun finne en katt som er sporløst forsvunnet for å bevise at hun er best egnet til jobben. Men det er lettere sagt enn gjort. Spennende bok for barn som er glad i mysterier.

Den lille byen Heimvik skal ha sjakkturnering. En bølge av sjokk skyller over byen da hovedpremien blir stjålet. Lensmannen blir satt på saken, men klarer ikke løse den selv og trenger hjelp av yngre krefter. Vennene Siri og Max trår til . De har løst flere saker tidligere og tar nye og effektive metoder i bruk. Ny krimserie for alle barn.

Bettina skal være brudepike og får en drøm av en kjole. Kanskje har den godt av å brukes før den store dagen, for eksempel i venninnens bursdag? Nei sier mamma, men ørene til Bettina er bare til pynt og kjolen får sin generalprøve. Om kjoler og kreative løsninger for unge, pynteglade lesere.

UKENS FILM

Travelers En gruppe fra fremtiden blir sendt til nåtiden for å hindre menneskeheten fra å bli utryddet. Travelers er kanskje en av de beste seriene jeg har sett på lenge. Dette er en sci-fiserie som spiller på tidsbegrepet på en helt utmerket måte. For det første, er det måten hovedpersonene hopper i tid på. De overtar kroppen til en person som på et eller annet vis er i ferd med å dø. Da gjenstår det å overta identitet og leve et dobbeltliv der hovedpersonene spiller ordinær og ekstraordinær til samme tid. Å se karakterene takle hverdagslige problemer med en apokalyptisk problemstilling som bakteppe, er engasjerende. TV-serien har alt. Et spennende plott, gode skuespillere, en heltegruppe man bryr seg om og mye humor og spenning. Blant annet er det utrolig engasjerende og vente og lure på hva slags verden og stemning fremtiden byr på. Og alle handlinger i nåtid, påvirker tidslinjen på godt og vondt. Det er ikke lett å lage TV-serier nå til dags med et befolket marked der «alt» allerede er funnet opp. Men Travelers leverer noe nytt, selv om emnet er kjent, så gir skuespillerne liv til et karaktergalleri med personlighet og sider man ønsker å bli mer kjent med. En sci-fi-serie behøver mer enn bare action, duppedingser og effekter. Og akkurat det har serieutviklerne tatt til hjertet. Etter første sesong, sitter man klamrende fast i soenning til oppfølgeren kommer.

Konklusjon Spennende scifi-serie med både humor, mystikk og drama.

KRIS MUNTHE Byavisa

Omtaler av bøker for barn av Sofie Frog Austnes.

Flere på kino i fjor

Kinobesøket på Hjertnes i 2016 økte 2,1 prosent til 95.371 solgte billetter. Økningen skjedde på tross av nedgang i antall visninger. ESPEN R. ANDERSEN tekst og foto Kinokonsulent Bjørn Helge Jahnsen sier at det mest positive er at det har vært oppgang på tross av nedgang i antall forestillinger og økning i antall titler. Mens økningen i Norge i 2016 hang nært sammen med økningen i antall forestillinger på 4,9 prosent hadde Hjertnes en nedgang på 3,5 prosent. – Dette gir oss fantastiske tall med 5,9 prosent økning i publikum per visning fra 25,4 til 26,9, nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på 3,5 prosent. I 2016 viste vi hele 157 filmer på Hjertnes hvorav 24 var norske. Antallet filmer var opp 18 prosent fra de 133 filmene som ble vist i 2015, sier kinokonsulenten. - Norsk-andelen på Hjernes er med sine 25,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på 23,9 prosent. Dette er et tall som kun overgås av Flåklypaåret i 1975 i landsmålestokk. Årets mest sette film var «Kongens nei» foran «Snekker Andersen og Julenissen», «Et helt halvt år», «Istid: På kollisjonskurs» og «Børning 2», sier han.

Mange godbiter i vente Jahnsen forventer at 2017 blir

et like bra år på Hjertnes som i 2016. – Vi har bra forsalg på filmen om Marcus & Martinius som kommer 20. januar og «Fifty shades darker» som kommer 10. februar. I februar kommer den nye Disneyfilmen «Vaiana» og «Lego Batman filmen». I mars kommer «Logan» en ny film om Wolverine og spillefilmversjonen av «Skjønnheten og udyret». I mai kommer «Guardians of the Galaxy 2» og «Prates of the Caribbean: Salazar’s Revenge» regissert av Sandefjordingene Espen Sandberg og Joachim Rønning. Her forventer vi virkelig storinnrykk. Ellers er det flust av superheltfilmer som SpiderMan, Thor og Justice League.

Filmfestival Kinokonsulenten ligger ikke på latsiden og er opptatt å gi publikum i Sandefjord et godt og bredt tilbud. Fra 16. til 22. januar arrangeres Tromsø Internasjonale Filmfestival, og Jahnsen er på plass for å se kommende filmer og møte kinosjefer og kinokonsulenter fra hele landet. – Det blir flere lukkede visninger for oss. Filmtreff og filmfestivaler er viktig for å holde oss oppdatert, sier han. espen@byavisa.sandefjord.no

FORNØYD: Kinokonsulent Bjørn Helge Jahnsen er godt fornøyd med kinobesøket i Hjertnes Kulturhus for 2016, og han håper og tror det blir like bra i år.


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

21


Vil det beste for k

22 B Y F O L K | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 GATEPARLAMENTET

– Pleier du å bruke handlelapp?

Magnar Nygård – Ja, da vet jeg hva jeg skal ha. Det hender jeg kjøper noe som frister utenom.

Ann-Iren Gisholt – Nei, det er sjeldent. Jeg har det som regel i hodet.

– Det har blitt mange «Draabenmoments», sier Heidi Moen Schau, daglig leder ved Draaben, som jobber aktivt for å tilrettelegge for konserter og utstillinger.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Hun har egentlig aldri fri fra jobben og er alltid tilgjengelig på telefon. Jobben som daglig leder er en viktig del av hennes liv. Hun er også flink til å koble av med å gå tur med hunden «Pepsi», og i huset på Solløkka som hun bor sammen med mannen Hans Petter Moen er døra alltid åpen. De har stadig besøk og det setter ekteparet stor pris. – Jeg liker å stelle i stand til selskap. Vi hadde brunsj nylig og vi hadde mange gjester på besøk. Det var god stemning og vi hygget oss i 10 timer, sier hun med et stort smil. Hun er opptatt av den sosiale biten og hun liker å snakke med mennesker, både privat og i jobbsammenheng, Hun er liker å strikke, hagearbeid og hun er blitt bestemor. Heidi har det som plomma i egget.

Draaben Gro Larsen – Sjeldent. Jeg husker som regel det jeg skal ha.

Thomas Ervik -Ja, da er det lettere å huske hva vi har og hva vi mangler.

På 1990-tallet ble lokalet til Draaben i Torggata åpnet som en blomsterbutikk som drev de første årene, senere ble det bar og café. I 2003 ble det igjen et eierskifte og det ble etablert en ren bar. – Jeg ble med som en slags veileder og konsulent for kunstutstillingene fra 2006. Da fikk jeg et godt innblikk i hva som gjorde Draaben til et unikt sted for folk i Sandefjord. I 2011 ble det et eierskifte og jeg gikk inn som medeier og ble ansatt som daglig leder. At det ble nettopp meg som fikk denne posisjonen kan jeg takke min mann Hans Petter Moen for. Han hadde vært eier av Draaben siden 2003 og så potensial i meg som driver. Ja ja, det var altså kjærligheten

som gjorde meg til driver av Draaben, sier hun.

Bratt læringskurve – Denne jobben var jeg strengt tatt ikke kvalifisert til, så læringskurven ble bratt. Jeg har tatt etablererprøve, skjenkeprøven, HMS-kurs og vært på mange ulike kurs. Etter hvert fikk jeg god kunnskap om utelivsbransjen og det regelverket som følger med. I de fem årene jeg har vært daglig leder har jeg kun møtt positive og imøtekommende ansatte i Sandefjord kommune. Jeg opplever at de vil vårt beste og hjelper oss i saker vi lurer på. – Jeg har også hatt helt uvurderlig god støtte og hjelp fra vår bartender, lydmann og musiker Frank Iversen. Han har en bransjekunnskap som er helt uvurderlig.

100 utstillinger Draaben er en kommersiell bar som tjener penger på salg av alkohol, men det er kulturprofilen som engasjerer mest. – At vi hver måned kan presentere en ny kunstner som får sin mulighet til å ha utstilling hos oss, er flott. Dette er en stor mulighet for mange nyetablerte kunstnere som ellers har små muligheter til å stille ut arbeidene sine. Det har siden jeg startet blitt godt over 100 utstillinger på Draaben, og det er jeg ganske stolt av, sier Moen Schau.

«Draabenmoments» Musikken på Draaben er det baren kanskje er aller mest kjent for. På den lille scenen har det stått musikere i alle kategorier, store verdensstjerner og unge nye som holder konsert for aller første gang. Det har blitt mange hundre konserter gjennom årene og det har vært store «Draabenmoments», som en stamgjest kaller det. – Et «Draabenmoment» fikk vi også før jul da en av våre kjære musikere fridde til sin kjære fra scenen. Det er vanskelig å trekke frem spesielle konserter, men det har helt klart vært noen

POPULÆRT STED: Heidi Moen Schau er daglig leder på Draaben, og hun får et nært innblikk i h store øyeblikk på Draaben. Det er nok Lørdagsjazzen som er det mest kjære, en fin arena for musikk og sosialt samvær. Her vil jeg trekke frem Jazzy Sassy som er vårt husband og har vært en viktig drivkraft for denne suksessen, sier hun. Hennes største drivkraft til å drive den lille bortgjemte baren, som hun kaller det, er alle tilbakemeldingene de får fra gjestene som setter pris på det de gjør. – Tilbakemeldingene er overveldende noen ganger, og gjør meg ydmyk og takknemlig. Det er alle møtene med gjester, musikere, kunstnere og samspillet med de ansatte og styret

som gir meg drivkraft til å drive, sier hun.

Rikt kulturlivet i Sandefjord – Kulturlivet i Sandefjord er ganske så fantastisk. Vi har flere små scener som arrangerer ukentlige konserter og andre arrangementer, og vi har fantastiske Hjertnes Kulturhus som det er en glede å være på konsert i. Det vi kanskje savner er en scene midt i mellom, men nå ser det ut til at politikerne er på banen og legger til rette for det. Musikklinja på Sandefjord videregående skole og kulturskolen gir byen et utall nye musikere hvert år og på Draaben hadde

JANUARSALGET FORTSETTER!

Rais Woodwalll Vedstativ

Kom inn for en hyggelig handel

Pris kr

N“CMFStUFQQFStJOUFSJ“S Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)

2300,ARNE ANDRESEN AS Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no


kulturen ”

Kulturlivet i Sandefjord er ganske så fantastisk. HEIDI MOEN SCHAU

1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | B Y F O L K

NAVNEDAGER

BARN FORKLARER

11. Børge /Børre Det samme som Berge og navn som

Avis

23

Maj Bertelsen (6)

begynner på Berg (norrønt bjarga = bringe i sikkerhet).

– Det er en slags bok, men det er papir som er veldig lett å rive opp. Det er mange bilder, som når noen har bursdag.

12.

Reinhard /Reinert Begge kommer av gammeltysk Reginhart = regin (styrende makter) + hart (hard).

Hedda Langevei Halle (6)

13. Gisle /Gislaug Begge navn kommer av norrønt geisli

– Det er reklame og bilder der, som bursdager og sånt.

(stråle). Laug har usikker betydning.

14. Herbjørn /Herbjørg Herbjørn = norrønt herr/harjar (kriger)

Vilde Hellener (6)

+ bjørn (bjørn). Bjørg = berging, hjelp.

15. Laurits /Laura Begge kommer av latin Laurentius (fra

– Det er noe man ser i. Det er mange nyheter der og noe som er litt viktig. Det er mange som ser i den.

den romerske byen Laurentium), av laurus (laurbær).

16. Hjalmar /Hilmar Hjalmar = norrønt hjalm (hjelm) + arr

Theo Johannessen Norheim (6)

(kriger). Hilmar er det samme eller tysk Heilmar (frisk + berømt).

– Noe vi blar i.

17. Anton /Tønnes /Tony Alle navnene kommer av det romerske slektsnavnet Antonius, som kanskje betyr blomstrende.

TALL OM TING

GRATULASJONER

09.09

Sto sola opp i dag. Sol ned i dag: 15.41. Dagen er 3 minutter og 17 sekunder lenger.

hva som skjer innen kulturlivet i Sandefjord. Draaben er et populært sted med mange konserter og utstillinger.

vi ti konserter sommeren 2016 med noen av dem, og dette skal vi også gjøre i 2017. – Jeg tenker at vi har positive og velvillige politikere som også ønsker et blomstrende kulturliv i Sandefjord. Noen ganger blir

jeg litt undrende til at så få av byens befolkning bruker byen vår, men det er nok ikke et politisk anliggende. Vi som bor her bør «ta» byen vår og la den leve. At Sandefjord nå vokser til nærmere 62.000 innbygge-

re er flott, og jeg ønsker alle fra Andebu og Stokke hjertelig velkommen til å ta del av det blomstrende kulturlivet vi har i byen vår, sier hun smilende.

11

Milea 7 år!

dagen i dag, og det er 354 dager igjen av 2014

Verdens beste storesøster, snille, gode, morsomme Milea fyller 7 år 5.1. Vi gleder oss til feiring! Glad i deg. Klem fra Pappa, Mamma, Mina Felicia og resten av familien

GULLUNGER

espen@byavisa.sandefjord.no

UKAS TEGNING

Send oss din tegning Hvis du sender oss en tegning, kommer den på trykk. Husk å skrive på navn, alder og bosted. Adresse: Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord eller red@byavisa. sandefjord.no

Gullunger: Oliva og Johan Filip Mor: Hanna Marie Fevang Olivia og Johan Filip hilser til besteforeldre og oldreforeldre og ønsker dem et riktig godt nyttår. FOTOGRAF ELISABETH FIGENSCHOU JØLSTAD Hedda (4) har tegnet denne fine tegningen til oss av familien sin. Takk.

Vi har dekkhotell -enkel og trygg oppbevaring av dekkene!

Vi skifter dekk og gjør bilen din klar for vinteren mens du venter

«Vi sponser gullungen». Gullungen får et gavekort på 250,- som hentes i butikken.

Bestill time på www.vianor.no eller ring oss på 815 60 815.

VIANOR SANDEFJORD Nygårdsvei 85 c, 3221 Sandefjord Tlf. 40 76 26 00


24 U N D E R H O L D N I N G | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

BASAR Rubruikkmarkedet BASAR og tjenestene knyttet til denne tjenesten opphører i 2017.

TIL SALGS Gamle Langrennski Madshus

1,95 Rottefella NNN binding pent brukt kr 200 Tel. 99325332 Gamle langrennski Ă&#x2026;snesski

2 meter Marka Light Tour Salomon binding kr 200 Tel. 99325332 4 stk Gamle rammer MĂĽl 19,2x25- 13,3x18,4- 18,4x24,4 og 21,4x 28,4 kr 200 Tel. 99325332 Svaneholm porselen Fat 27

i diameter, vase og lysstake vakre blomster pü kr 400 Tel. 99325332 Barnestol 1/2-7ür Tripp/trapp fra Skeidar. Med bøyle og puter. Kr. 400,- Tel. 91176931

Ă&#x2DC;NSKES KJĂ&#x2DC;PT Toyota corolla volvo ønskes

kjøpt 99275207 Hytte med utsikt Eldre hytte

nÌr sjøen ønskes kjøpt. Tel. 90048977

kjøper lp - plater og gamle ting, leker, tegneserier.reklame, m.m tlf 924 18 506

Alt av intr, alle typer og merker Tel. 95275746

Biltilhenger kjøpes

Kulegrill Pent brukt kulegrill ønsker kjøpt Tel. 90644290

BIL/BĂ&#x2026;T/MC Liten bil selges Renault Clio,

kun 62000km Topp stand, Ikke bruktbilhandler. Tel. 41380900

ANNET Ă&#x2026;pen barnehage 0-6ĂĽr GRATIS

tilbud! Sjekk Knøttetreff üpen barnehage pü facebook Tel. 33448440

ARBEID UTFĂ&#x2DC;RES Dataproblemer? Jeg hjelper deg for en rimelig penge! Med 20 ĂĽrs erfaring og utdanning innen IT løser jeg det meste! Ta kontakt pĂĽ 90545100 eller via www. jfrode.net

t.BHFTNFSUFS t3ZHHQMBHFS tÂŻSFLOVUFS t4UFSJMJTFSJOH t1MBHFSJIĂ&#x152;OEFMMFS GPU

t6MUSBMZE t&OEFUBSNTQMBHFS CMÂ&#x201C;EOJOH SFLUPTLPQJ t'KFSOJOHBWGÂ&#x201C;øFLL FMMFSLVM

MĂ&#x2026;LINGER: I et ĂĽr har luftkvaliteten i Sandefjord blitt mĂĽlt. Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad, forteller at de fĂĽ overskridelsene som er mĂĽlt, antas ikke ĂĽ ha sĂŚrlig helsemessig betydning.

Friskmelder bylufta

5BLPOUBLUQĂ&#x152;tlf. 920 92 404FMMFSNBJM UJMpost@vestfoldkirurgene.no 7FTUGPMELJSVSHFOF"4 )BMGEBO8JMIFMNTFOTBMMF 5Â&#x201C;OTCFSH

Endelig er rapporten her, som avkrefter at Sandefjord er blant verstingene i landet pĂĽ helseskadelig luftkvalitet.

XXWFTUGPMELJSVSHFOFOP

HILDE LORENTZEN tekst og foto

7Ă&#x152;SFTQFTJBMJTUFSIKFMQFSEFHSBTLU oIFOWJTOJOHJLLFOÂ&#x201C;EWFOEJH

FĂ&#x2026; MER GLEDE AV OVNEN DIN! HEAT POWER varmefordeler

Mülinger av luftkvalitet i Sandefjord indikerer at det er lave verdier av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv (PM10). Miljødirektoratet har mült luftkvaliteten i 9 norske byer. I Sandefjord er det mült ved tre ste-

Stort gĂĽrdsutsalg med et rikt utvalg av alle typer lokalmat. Blant annet: Â&#x2021;Eplemost Â&#x2021; Epler Â&#x2021; Egg Â&#x2021; Grønnsaker Â&#x2021; Gaveartikler

Tilbud

1295,ARNE ANDRESEN AS Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no

Trudvangvn. 5, 3216 Sandefjord Tlf: 909 67 773 / 411 05 791

der, Tempokrysset, Museumsgata og rüdhuset i et helt ür, fra sommeren 2015 til sommeren 2016. Miljødirektoratet ser ikke behov for nye mülinger i Sandefjord. Norsk Institutt for luftforskning (NILU) gjennomførte en grovvurdering av luftkvaliteten i norske byer og tettsteder i 2014 basert pü estimater ved hjelp av en forenklet beregningsmodell. Grovkartleggingen indikerte overskridelser for svevestøv (PM10) i Sandefjord, og anbefalte

BĂ&#x2026;T Ă&#x2DC;NSKES KJĂ&#x2DC;PT, helst med motor og henger, maks 25.000,tel 93493490

nye mĂĽlinger. â&#x20AC;&#x201C; Det er gledelig at de mĂĽlingene som nĂĽ er gjennomført indikerer lave verdier av bĂĽde svevestøv og nitrogenoksider i Sandefjord sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. â&#x20AC;&#x201C; Sandefjord har noen fĂĽ overskridelser av den laveste helsebaserte vurderingsterskelen (nedre vurderingsterskel), antallet overskridelser er imidlertid under grenseverdiene. De fĂĽ overskridelsene antas ikke ĂĽ ha sĂŚrlig helsemessig betydning. sier Augestad. Selv om mĂĽlingene nĂĽ viser at verdiene er lave, skal kommunen følge opp med ĂĽ vurdere luftkvaliteten ogsĂĽ fremover. â&#x20AC;&#x201C; God luftkvalitet er viktig for befolkningens helse, sier Augestad. hilde@byavisa.sandefjord.no

HOROSKOP â&#x20AC;&#x201C; UKE 3 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no VĂ&#x2020;REN

TYREN

TVILLINGENE

KREPSEN

LĂ&#x2DC;VEN

JOMFRUEN

Karrieren er fortsatt sterk. Men nĂĽ bør du ogsĂĽ legge vekt pĂĽ teamwork og samarbeid. En flott tid for gruppetilhørighet. Ă&#x2026; vĂŚre sammen med folk som deler de samme interessene som deg selv, vil gi deg mange flotte opplevelser. Dette gjelder privat som pĂĽ jobben. Motto: Spre dine vinger.

Du har mange jern i ilden for tiden. Yrke og karriere opptar deg masse. Føler du deg urolig og rastløs, bør du sette opp en prioritetsliste over ting du mü gjøre. Men hold deg ogsü til de enkle ting. Pü den annen side ønsker du ogsü ü fü anerkjennelse for den flotte og dyktige personen du er. Motto: Roe seg ned.

Nye muligheter dukker opp. Dette kan gi deg bĂĽde lykke, og en grunn til ĂĽ smile ekstra bredt om dagen. Optimismen er pĂĽ topp. Det samme er ogsĂĽ din selvtillit. Mulig du ogsĂĽ er litt ekstra heldig denne uken. Ikke bare i romantikk, men ogsĂĽ ellers i livet. Motto: Smil til verdenen.

Din egen planet, den hjemmekjÌre Münen, gür sammen med vür alles store lykkeplanet Jupiter denne uken. Dette skjer ogsü pü et sted i horoskopet ditt som har med hjem og familie ü gjøre. Hva dette betyr kan vÌre mangt og meget. At det bringer litt ekstra hell med seg, er temmelig sikkert. Motto: Hipp, hurra!

Din egen planet, energiske Solen, gĂĽr inn i frittenkende Vannmannen. Du kommer nok til ĂĽ merke at du legger mer vekt pĂĽ din egen individualitet. Men Vannmannen er ogsĂĽ et humanitĂŚrt tegn, sĂĽ det ĂĽ vise ditt store hjerte til andre mennesker, blir helt naturlig for deg i tiden fremover. Motto: Gode ting i vente.

Du kommer inn i en hektisk tid med jobben du gjør til daglig. Du er ogsü kreativ, sü ü kombinere dette med den innsats i det du holder pü med, kommer til ü bÌre mange flotte frukter. I tillegg til dette, er du ogsü inne i en fin periode for økonomisk vekst og fremgang. Motto: Grip øyeblikket!


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

hva skjer Januar Utstilling: Ann Pia Didriksen & Ramona Christiansen – Sandefjord Bibliotek Utstilling: Fotografier av illegale søppelfyllplasser av Steinar Liverød – Sandefjord Bibliotek

Fredag 6. januar 2017 12:00 Litteraturhalvtimen Sandefjord Bibliotek 20.00 Håkon Graf Trio med Hans Mathisen - Draaben Bar

17:00 Sandefjord Musikkorps: Nyttårskonserten 2017 - Hjertnes Kulturhus 21.00 Backyard Blues Band Thaulows & Gran Bar

Lørdag 7. januar 2017 13:00 JazzKafé - Tre Lykter, Scandic Park Hotel 15:00 Utstilling på Draaben - Per Olaf Skar - Draaben Bar 16:00 Lørdagsjazz - Draaben Bar

Tirsdag 10. januar 2017 19:30 Skikurs Vestfold - Storås skianlegg

Tirsdag 3. januar 2017 19:30 Skikurs Vestfold - Storås skianlegg

BIL ØNSKES KJØPT, maks 20.000,alt av intr. Ring/SMS tel: 93493490

Varebiler/lastebiler ønskes kjøpt Hiace/Hilux/Dyna/Canter MB tipp/div. eldre lastebiler/div. Toyota personbiler ønskes kjøpt.

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

EDENPURE ® GEN - 3E Den «ORGINALE» infrarøde varmeovnen. Effektiv oppvarming av hus, leilighet eller hytte.

Aktivitetskalenderen er levert av:

Onsdag 4. januar 2017 10:30 Eventyrstund på biblioteket Sandefjord Bibliotek

Pris kr

Torsdag 5. januar 2017 19:30 Skikurs Vestfold - Storås skianlegg

25

Billettsalg på Turistkontoret til Hjertnes arrangementer og kino tlf 33 46 05 90 Informasjon vedrørende arrangementer sendes: info@visitvestfold.com

Mobil og sikker

5490,-

ARNE ANDRESEN AS Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no

Furu egg www. f ur uegg. no

Følg oss på facebook

Furustad - Sandefjord

Gårdsbutikk I Selskapslokaler I Lagerboder til leie

Gårdsbutikk • Dagsferske egg fra egne

frittgående høner • Furu Eggs berømte • • • •

karamellpudding Poteter Honning Eplemost Kalvekjøtt Kalvekjøttet er fra Aasnæs Gård i Sande. Dette er langtidsmørnet og av fantastisk kvalitet.

Kommende åpne arrangementer I selskapslokalene til Furu Egg

Fredag 20 januar

Onsdag 1 mars

KONSERT MED MEDBORGARNA ARNA

SKREI AFTEN

GT L O S

Vi inviterer til konsert onsertt med Med Medborga Me Medborgarna, konserten onserten ten begynner kl. 21.00 2 Gjørr en helaften ut u av k kvelden, vi se serverer Filet Oscar ser og karam karamellpudding fra kl. 19.00

UT

Tilbehør: Selvfølgelig serverer vi også lever og rogn, og Sandefjords-smør. Dessert: Husets Karamellpudding. Pris for dette er kr 450,Barn under 12 år: ½ pris. Maten serveres fra buffet, spis så mye du vil.

Dørene åpner kl 18.00, maten serveres fra kl 19.00 Drikke kjøpes i Baren, alle rettigheter. Påmelding/Bordbestilling gjøres til Erik på 920 10 738, eller post@furuegg.no

Hjertelig velkommen

Fretex tar imot alt av tekstiler! Takk til deg som gir til Fretex og takk til deg som handler på Fretex! Ingen tekstiler skal i restavfallet - uansett forfatning, form, farge eller materiale.

Noen du ikke har bruk for? Passer det ikke lenger? Mistet en knapp eller fått et hull? Når du Da gir er klær Fretex er duatmed støtte miljøet mennesker det til viktig å huske ikke på noeåav det du rydderog ut hjelpe skal kastes. tilbake tilAlt arbeid. I 2014 fikk overI450 jobb sittliv.attføringskan komme til nytte! Fretex girgjennom vi brukte Fretex klær nytt gjenbrukes; selges i Fretexbutikkene, arbeid. FretexMye er enkan viktig del av Frelsesarmeen, og en del av inntekten i andre land og det deles ut via Frelsesarmeens tiltak. på salgselges av brukte varer går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Noe blir brukt til redesign, og en del blir omformet til nye materialer. Måletdin er at så lite somtøyboks mulig skal gå til energigjenvinning. Se etter nærmeste og butikker på www.fretex.no La den hullete genseren eller de slitte buksene få nytt liv hos Fretex. Besøk nettbutikk påinnsamlingsboksen www.fretexbutikken.no Legg demogså i denvår nærmeste Fretex eller send i Fretexposen du får på Posten. På den måten blir ryddingen ekstra nyttig, både for deg og miljøet.

Furustadlia 30 | 3232 Sandefjord | Mobil 920 10 738 | E-post: post@furuegg.no

www.fretex.no

VEKTEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

STEINBUKKEN

VANNMANNEN

FISKENE

Avgjørelser som tas nå, kan gå din vei. I tillegg har du en egen kraft og styrke til å takle uforutsette ting. Du viser stor entusiasme i jobben. Mulig du får noen nye og interessante arbeidsoppgaver. Er du i tvil om noe, finner du gode løsninger ved å snakke med dine kjære der hjemme. Motto: En ting av gangen.

To planeter påvirker deg spesielt denne uken. Den ene er hjertegode Solen, som varmer opp familie samhørigheten. Den andre er ikke mindre enn kjærlighetsgudinnen Venus. At dette blir en spennende tid med masse romantikk både i og utenfor hjemmet, er ganske så sikkert. Motto: Kose seg glugg ihjel.

Dette er en uke der du har en helt spesiell kraft til å få gjennomført dine ideer og meninger. Du takler også uventede situasjoner på en kreativ måte som gjør at det meste kommer deg selv til gode. Men i familiesammenheng kan det lønne seg å spille mer på diplomatiets strenger. Motto: Storrengjøring.

Det kommer positive energistrømninger inn i økonomien din. Nye muligheter dukker opp for å forbedre dine materielle verdier. Om du gjør noe med dem, er opp til deg selv, men du bør i hvert fall ta det opp til vurdering. Men ikke la din utålmodighet bli en avgjørende faktor i slike sammenheng. Motto: Alt til sin tid!

Du starter en ny årlig spennende syklus. Vitale Solen går nemlig inn i ditt eget stjernetegn denne uken. Nå har du to fine muligheter. Enten å starte på nye prosjekter, eller bygge videre på de du allerede holder på med. Økonomien ser fortsatt bra ut, så nå kan du trå skikkelig til for fullt. Motto: Spennende tider.

Vitalitet og engasjement er på topp. I en del uker har du nå stått på for fullt. Kanskje det er på tide å unne seg en koselig weekend sammen med din elskede et eller annet sted. Du er flink til å overtale andre for tiden, og får det stort sett som du vil så lenge det ikke går ut over andre mennesker. Motto: Skjønnhet og kjærlighet.


26 M E N I N G E R | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 1 . J A N U A R 2 0 1 7

VÆRET Sandefjfjoord Sandefjord 7

SANDEFJORD

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

Godt nytt matjordår! V

ern av matjord innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål. Dette handler først og fremst om holdninger. Samtidig må vi bruke det regelverket vi allerede har og utvikle nytt og bedre. Både folk flest og politikere må forstå hvorfor det er viktig. Det skal ikke mer enn en flytur over landet vårt for å forstå at vi ikke har noe å miste.

D

et er ikke alle planer fra fylkeskommunen folk blir på fornavn med, men det er mange vestfoldinger som kjenner Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold som RPBA. RPBA ble vedtatt av fylkestinget i april 2013. Denne fylkeskommunale planen, som alle vestfoldkommunene unntatt Tjøme senere vedtok, skal beskytte og ta vare på de verdifulle arealene våre i Vestfold.

N

å skal RPBA revideres og er som grunnlag blitt evaluert. Fylkesrådmannen kommenterer selv at det er første gang fylkesrådmannen har gjennomført en så omfattende evaluering av en regional plan. Hva har skjedd og endret seg med RPBA siden den kom? Hva er opplevd effekt av planen? Har vi fått til fortetting som var et klart mål?

M

ange har bidratt i intervjuer og på møter med innspill. Vestfoldarealene fortjener at vi tenker oss om mange ganger før vi bruker matjord til nedbygging eller utbygging. Derfor er det bra at det utvikles en metode som gjør at fylkeskommunen kan

følge med på arealdisponering og fortetting over tid. Høyere bevissthet rundt arealbruken i Vestfold har garantert bidratt til bedre vern av matjorda, og det trengs.

S

tortinget har vedtatt et mål om at det ikke skal omdisponeres mer enn 4000 dekar årlig til samferdsels-, næringsog boligformål innen 2020. I 2015 ble 6.300 dekar omdisponert i Norge. Senterpartiet vil at matjorda skal få sterkere juridisk vern slik at målet kan nåes.

V

estfold er lite, hver kvadratmeter jord er viktig for både fremtidig matproduksjon og rekreasjon og må brukes med kløkt og omtanke. Det har RPBA hjulpet oss med, derfor er det viktig at den revideres og blir enda bedre. Det er imidlertid kommunene som lokal arealplanmyndighet som vedtar planene.

F

ylkesrådmannen skriver om evalueringen: ”Ulik grad av etterlevelse i kommunene svekker planens myndighet og lojalitet hos de lojale. Dette gir to ulike reaksjoner: Ønske om en mer generell RPBA som gir kommunene større selvråderett på den ene siden, og ønske om en strengere og mer konsekvent håndheving som sikrer kommunene likere vilkår på den andre”.

M

itt Senterpartihjerte er ikke i tvil. Matjorda trenger sterkere vern. Det må vi sørge for ved strengere nasjonalt regelverk, og ved at vestfoldarealene trygges gjennom en god revisjon og forsterkning av dagens RPBA.

R

egional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold må fortsatt være en plan med «fornuft satt i system», med enklere språk og

ikke minst enda tydeligere mål, så vi fortsatt kan ta vare på et attraktivt og bærekraftig Vestfold - også for nye generasjoner!

D

et skal Senterpartiet bidra til.

KATHRINE KLEVELAND stortingskandidat Vestfold Senterparti

Lesernes side i Byavisa. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte ned leserbrev, kronikker, dikt, menings-berettiget stoff etc. Meninger med personangrep må signeres med fullt navn. Intet stoff blir returnert. Send inn til red@byavisa.sandefjord.no


1 1 . J A N U A R 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | T V - P R O G R A M

Onsdag

Torsdag

Fredag

06:30 Morgensending ϭϯ͗ϬϬDĞĚŚũĂƌƚĞƚƉĊƌĞƩĞ staden (r) 13:50 Norge Rundt ϭϰ͗ϭϱsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗^ƚĂĨĞƩ 15:50 NRK nyheter 16:00 Underhusets ukjente verden (r) 17:00 NRK nyheter 17:15 Svenske arkitekturperler 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt ϭϳ͗ϱϬsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ 19:00 Dagsrevyen 19:45 Anno (5) 20:25 FBI redder høna (1:4) 21:00 Dagsrevyen 21 21:35 Eides språksjov (1) 22:15 Joanna Lumley i Japan (2) Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ Ϯϯ͗ϭϱsŝŬŝŶŐůŽƩŽ Ϯϯ͗ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending 13:00 Hitlåtens Historie 13:30 Joanna Lumley i Japan ϭϰ͗ϭϱsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗^ƚĂĨĞƩ 15:45 NRK nyheter 16:00 Underhusets ukjente verden (r) 17:00 NRK nyheter 17:15 Svenske arkitekturperler 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt ϭϳ͗ϱϬsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ 19:00 Dagsrevyen 19:45 Hva feiler det deg? (2) 20:25 Team Bachstad i Indokina 21:00 Dagsrevyen 21 Ϯϭ͗ϯϬĞďĂƩĞŶ 22:30 Svart humor (1) Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Danske gründere 23:45 Anno (3) ϬϬ͗ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 12:30 Kjære mamma (6) 13:00 Familieråd med Jo Frost (r) 14:00 Bolighjelpen - Vancouver 15:00 Solsidan 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem (7) ϭϴ͗ϬϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Kjære mamma (7) ϭϵ͗ϯϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ;ϳͿ 20:00 Farmen kjendis (7) 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϬ&ĂƌŵĞŶŬũĞŶĚŝƐͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 22:10 Øya (2) 23:10 Tid for hjem (r) ϬϬ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 12:30 Kjære mamma 13:00 Familieråd med Jo Frost (r) 14:00 Bolighjelpen - Vancouver 15:00 Solsidan 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem ϭϴ͗ϬϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ 18:30 Nyhetene og været 19:00 Kjære mamma (8) ϭϵ͗ϯϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ;ϴͿ 20:00 Håndball-VM: Polen Norge 22:30 Nyhetene og Sporten 22:50 Været 23:00 Blindspot (3) 23:55 Farmen kjendis ϬϬ͗ϱϱ&ĂƌŵĞŶŬũĞŶĚŝƐͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ Ϭϭ͗ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

tv

27

11.1 - 17.1

hele uken

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

06:30 Morgensending 13:10 V-cup kombinert: 10 km 14:00 Best i verden: Aksel Lund Svindal (r) ϭϰ͗ϯϬsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗^ƉƌŝŶƚ 16:10 Livets mirakler (r) 17:00 NRK nyheter 17:15 Svenske arkitekturperler 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt 17:50 Sport i dag 19:00 Dagsrevyen 19:30 Norge Rundt 19:55 Anno (6) ϮϬ͗ϱϱELJƩƉĊELJƩ;ϭͿ 21:25 Skavlan ϮϮ͗ϮϱĞƚĞŬƟŵĞŶ͗dĂƵƐĞǀŝƚŶĞƌ Ϯϯ͗Ϭϱ<ǀĞůĚƐŶLJƩ Ϯϯ͗ϮϬĞƚĞŬƟŵĞŶ͗dĂƵƐĞǀŝƚŶĞƌ 00:20 Musikkpionerene: Lydbildet (r) Ϭϭ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

05:55 Morgensending 12:30 V-cup hopp: Kvinner 13:25 V-cup kombinert: Langrenn lagsprint 14:05 Vinterstudio 14:10 V-cup langrenn: Sprint fri teknikk, kvinner og menn 15:50 Vinterstudio 15:55 V-cup hopp 17:45 Sport i dag 19:00 Lørdagsrevyen ϭϵ͗ϰϱ>ŽƩŽ 19:55 Mesternes mester (1) 20:55 Presten (2) 21:25 Lindmo (1:14) ϮϮ͗ϮϱDƵŝƩĞŵƵͲ,ƵƐŬŵĞŐ;ϭͿ Ϯϯ͗Ϭϱ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:20 The Last Stand 01:00 Team Bachstad i Indokina 01:30 Team Bachstad i Indokina ϬϮ͗ϬϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:45 Morgensending 09:55 V-cup kombinert: Hopp 10:50 Vinterstudio ϭϭ͗Ϯϱ^ŬŝƐŬLJƟŶŐ͗:ĂŬƚƐƚĂƌƚŵĞŶŶ 12:15 Alpint: Kombinasjon slalåm, kvinner 13:05 Kombinert: 10 km 13:35 V-cup hopp: Kvinner ϭϰ͗ϰϬsͲĐƵƉƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗:ĂŬƚƐƚĂƌƚ 15:55 V-cup hopp 17:45 Sport i dag 18:30 Newton 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:15 Hvem tror du at du er? (3) 21:15 Valkyrien (4) 22:00 Magnus Carlsen Ϯϯ͗ϭϱ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:30 Presten (2) 00:00 Hva feiler det deg? (2) ϬϬ͗ϰϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending 12:15 All verdens kaker 13:15 Eides språksjov (1) ϭϰ͗ϭϬDƵŝƩĞŵƵͲ,ƵƐŬŵĞŐ;ϭͿ ϭϱ͗ϭϱKƉƉĮŶŶĞƌĞŶ;ZͿ 16:10 Livets mirakler (r) 17:00 NRK nyheter 17:15 Svenske arkitekturperler 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt 17:50 Anjas reiser (R) 18:00 Det gode liv i Alaska (1) 19:00 Dagsrevyen 19:45 Anno (7) 20:25 Team Bachstad i Indokina 21:00 Dagsrevyen 21 21:30 Arvingane (3) 22:25 Hitlåtens Historie: Runaway Train (r) Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Poirot: Kortene på bordet ϬϬ͗ϰϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending 12:15 Skandinavisk mat (r) 12:40 Price og Blomsterberg (r) 13:15 Anno (7) 14:10 Det gode liv i Alaska (1) ϭϱ͗ϭϱKƉƉĮŶŶĞƌĞŶ;ƌͿ 16:10 Livets mirakler (r) 17:15 Svenske arkitekturperler 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt 17:50 Eides språksjov (1) 18:30 Extra 19:00 Dagsrevyen ϭϵ͗ϰϱdŝĚƟůĊůĞǀĞ;ϯͿ 20:25 Best i verden: Kupper’n 21:00 Dagsrevyen 21 21:30 Flukt (3) 22:10 Delhis vakreste hender (3) Ϯϯ͗ϭϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:25 Torp 23:55 Anno (7) ϬϬ͗ϯϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 12:00 Rom123 12:30 Kjære mamma (r) 13:00 V-Cup, alpint: Kombinasjon, slalåm 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away (r) 16:30 Home and Away (r) 17:00 Tid for hjem ϭϴ͗ϬϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ;ƌͿ 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 18:55 Øya (2) 20:00 Norske talenter (1) 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϬEŽƌƐŬĞƚĂůĞŶƚĞƌͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 22:15 Film: Mission Impossible Ghost Protocol ϬϬ͗ϱϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 10.00 Bonanza 11:00 Globe Trekker (r) ϭϮ͗ϬϬsͲĐƵƉ͕ĂůƉŝŶƚ͗hƞŽƌ 14:00 Reisen (r) 14:30 Norske talenter (r) 16:00 Tidenes kamp: HåndballsDͲĮŶĂůĞŶϭϵϵϵ 17:00 Håndball-VM: Norge Russland 20:00 Hver gang vi møtes 21:00 Nyhetene og været 21:20 Sportsnyhetene 21:40 Hver gang vi møtes ĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 22:15 God kveld Norge ϮϮ͗ϱϬ&ŝůŵ͗,ĂŶĞƌĨĂŬƟƐŬŝŬŬĞ interessert 01:20 Film: Unknown 03:25 American Idol Ϭϰ͘ϱϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 08:25 Mot i brøstet 09:00 Farmen kjendis 10:00 V-cup, alpint: Slalåm 12:00 Alpint med håndball og fotball 13:00 V-cup, alpint: Slalåm 2. omgang 15:00 Neste generasjon 15:30 Farmen kjendis (r) 17:00 Håndball-VM: Frankrike - Norge 20:00 Farmen kjendis (9) 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϱ&ĂƌŵĞŶŬũĞŶĚŝƐͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 22:15 Happy go lucky 22:45 Hver gang vi møtes 00:15 God kveld Norge 00:50 Farmen kjendis (r) ϬϮ͘ϭϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 13:00 Familieråd med Jo Frost 14:00 Bolighjelpen - Vancouver 15:00 Solsidan 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away (r) 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem (r) 18:00 Happy go lucky (r) 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Kjære mamma (9) ϭϵ͗ϯϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ 20:00 Øya 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Farmen kjendis 22:40 Hamilton: I nasjonens interesse 23:50 Homeland ϬϬ͗ϱϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 12:30 Kjære mamma 13:00 Modern Family (24) 13:30 Håndball-VM: Norge Brasil 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem ϭϴ͗ϬϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Kjære mamma ϭϵ͗ϯϬ^ŽŵŵĞƌŚLJƩĂ;ϭϬͿ 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Grey’s Anatomy 22:35 Madam Secretary 23:35 Farmen kjendis 00:35 Criminal Minds (r) Ϭϭ͗ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc. uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54, 3262 Larvik

ing jøkkenforny Med Norsk k t høy kvalite er du sikret i dag! - kontakt oss d a n st o k v la til

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06.00 Morgensending 12.25 4-stjerners middag 13.20 Sinnasnekker’n 14.20 The Big Bang Theory 14.50 The Big Bang Theory 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men 18.05 The Big Bang Theory 18.30 The Big Bang Theory 19.00 America’s Funniest 19.30 4-stjerners middag 20.30 Sinnasnekker’n 21.30 Brille 22.30 Insider: Bilsvindel 2 23.30 CSI 00.30 Castle Ϭϭ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 13.25 Sinnasnekker’n (r) 14.25 The Big Bang Theory 14.50 The Big Bang Theory 15.20 Cougar Town (r) 15.50 America’s Funnies 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men 18.05 The Big Bang Theory 18.30 The Big Bang Theory 19.00 America’s Funniest 19.30 4-stjerners middag 20.30 Ny sesong: Jegertvillingene 21.30 Ny sesong: Typisk deg med WĞƩĞƌ^ĐŚũĞƌǀĞŶ 22.30 Ullared 23.30 CSI 00.30 Castle Ϭϭ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 12.25 4-stjerners middag 13.25 Sinnasnekker’n 14.25 The Big Bang Theory 14.50 The Big Bang Theory 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men 18.05 The Big Bang Theory 18.35 The Big Bang Theory 19.00 America’s Funniest x 3 ϮϬ͘ϯϬdLJƉŝƐŬĚĞŐŵĞĚWĞƩĞƌ Schjerven 21.30 Kongsvik videregående 22.00 The Graham Norton Show 23.00 The Conjuring 01.00 CSI Ϭϭ͘ϱϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending ϭϬ͘ϰϱůƚƟůƐĂůŐƐ ϭϭ͘ϭϱůƚƟůƐĂůŐƐ 11.45 Friends 12.15 Friends 12.40 Friends 13.10 Friends 13.40 Friends 14.10 Two and a Half Men x 5 16.25 America’s Funniest x 2 17.30 Sinnasnekker’n 18.30 Ullared ϭϵ͘ϯϬdLJƉŝƐŬĚĞŐŵĞĚWĞƩĞƌ Schjerven (r) 20.30 Neste sommer 21.00 Neste sommer 21.30 Poseidon 23.20 James Bond: From Russia With Love 01.35 Deadfall Ϭϯ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 11.40 Friends 12.10 Friends 12.40 Friends 13.10 Two and a Half Men 13.40 Two and a Half Men 14.05 Two and a Half Men 14.30 Two and a Half Men 15.00 Two and a Half Men 15.30 Brille 16.30 4-stjerners middag 17.30 4-stjerners middag 18.30 4-stjerners middag 19.30 4-stjerners middag 20.30 Jegertvillingene 21.30 Åndenes makt 22.30 Major Crimes Ϯϯ͘ϮϱYƵĂŶƟĐŽ 00.25 21 Jump Street 02.30 22 Jump Street Ϭϰ͘ϯϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 13.25 Sinnasnekker’n 14.25 The Big Bang Theory 14.50 The Big Bang Theory 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funnies 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men 18.10 The Big Bang Theory 18.35 The Big Bang Theory 19.00 America’s Funniest 19.30 4-stjerners middag 20.30 Ny sesong: Aamodt og Kjus på bortebane 21.30 Neste sommer 22.00 Neste sommer 22.30 Adam søker Eva 23.30 CSI ϬϬ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 12.25 4-stjerners middag 13.25 Sinnasnekker’n 14.25 The Big Bang Theory 14.50 The Big Bang Theory 15.15 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men 18.05 The Big Bang Theory 18.35 The Big Bang Theory 19.00 America’s Funniest 19.30 4-stjerners middag 20.30 Ullared Ϯϭ͘ϯϬ^ƉĞĐŝĂůsŝĐƟŵƐhŶŝƚ 22.30 Jegertvillingene 23.30 CSI ϬϬ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 10:15 NCIS (4) 11:10 Bones (7) 12:05 Ellen DeGeneres Show 13:00 The Real Housewives of Orange County (8) 14:00 Sex og singelliv (r) 14:30 MasterChef Danmark 15:30 MasterChef USA (8) 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen (1) 18:30 Boligjakten (7) 19:30 Hellstrøms kjøkken (22) 20:00 Hellstrøms kjøkken (23) 20:30 Luksusfellen Sverige (4) 21:30 Lethal Weapon (9) 22:30 Kevin Can Wait (9) 23:00 Kevin Can Wait (10) 23:30 Sex og singelliv 00:10 Svenske Hollywoodfruer Ϭϭ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 11:10 Bones (8) 12:05 Ellen DeGeneres Show 13:00 The Real Housewives of Orange County (9) 14:00 Sex og singelliv (r) 14:30 MasterChef Danmark (18) 15:30 MasterChef USA (9) 16:30 Svenske Hollywoodfruer (4) 17:30 Luksusfellen (2) 18:30 Boligjakten (8) 19:30 Hellstrøms kjøkken (23) 20:00 Hellstrøms kjøkken (24) 20:30 Eventyrlig oppussing (2) 21:30 Bones (22) 22:30 Bones (1) 23:30 Lethal Weapon (r) 00:30 Sex og singelliv 01:10 Svenske Hollywoodfruer ϬϮ͗ϬϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:15 NCIS (6) 11:10 Bones (9) 12:05 Ellen DeGeneres Show 13:00 The Real Housewives of Orange County (10) 14:00 Sex og singelliv (r) 14:30 MasterChef Danmark (19) 15:30 MasterChef USA (10) 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen (3) 18:30 Boligjakten 19:30 Junior Masterchef USA (2) 20:30 Kevin Can Wait (9) 21:00 What’s Your Number? 23:15 Third Person 02:00 Repo Men Ϭϯ͗ϰϱ:ĞƐƐĞ^ƚŽŶĞ͗ĞŶĞĮƚŽĨ the Doubt Ϭϱ͗ϭϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 06:45 Dr. Phil 07:35 Dr. Phil 08:25 Hele Storbritannia baker: Masterclass 09:40 The Ellen DeGeneres Show 10:35 The Ellen DeGeneres Show 11:30 The Real Housewives of Orange County (r) 12:30 The Real Housewives of Orange County (r) x 4 16:30 Parneviks (3) 17:30 Parneviks (4) 18:30 Eventyrlig oppussing (2) 19:30 Dusinet fullt 2 21:30 Did You Hear About the Morgans? 23:45 The Descendants 02:05 Don Jon 03:30 MasterChef Danmark (19) Ϭϰ͗ϭϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 07:15 Dr. Phil 08:05 Dr. Phil 08:55 Hele Storbritannia baker: Masterclass (2) 10:10 The Ellen DeGeneres Show (r) 11:10 The Ellen DeGeneres Show (r) 12:00 Top Chef Duels (9) 13:00 Top Chef Duels (10) 14:00 Dusinet fullt 2 15:55 How I Met Your Mother 16:25 How I Met Your Mother 16:55 Hellstrøms kjøkken x 4 19:00 Svenske Hollywoodfruer 20:00 Luksusfellen Sverige (r) 21:00 The Internship 23:25 Did You Hear About the Morgans? Ϭϭ͗ϰϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 10:15 NCIS (7) 11:10 Bones (10) 12:05 Ellen DeGeneres Show (38) 13:00 The Real Housewives of Orange County (r) 14:00 How I Met Your Mother (r) 14:30 MasterChef Danmark (20) 15:30 MasterChef USA (11) 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen (4) 18:30 Boligjakten (10) 19:30 Hellstrøms kjøkken 20:00 Hellstrøms kjøkken 20:30 Junior Masterchef USA (3) 21:30 NCIS: Los Angeles (7) 22:30 NCIS: New Orleans (7) 23:30 Sex og singelliv 00:10 Svenske Hollywoodfruer (r) 01:10 Luksusfellen (4) ϬϮ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 11:10 Bones (11) 12:05 Ellen DeGeneres Show 13:00 The Real Housewives of Orange County (r) 14:00 Sex og singelliv (r) 14:30 MasterChef Danmark 15:30 MasterChef USA 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen (5) 18:30 Boligjakten (11) 19:30 Hellstrøms kjøkken 20:00 Hellstrøms kjøkken 20:30 Svenske Hollywoodfruer Ϯϭ͗ϯϬDŝůůŝŽŶŽůůĂƌ>ŝƐƟŶŐEĞǁ York Ryan’s Wedding 22:30 Skjønnhetsfellen Danmark 23:30 Sex og singelliv 00:05 Svenske Hollywoodfruer 01:05 Luksusfellen ϬϮ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ ©Mediabuddy


Fagmøbler Stedsnavn Fagmøbler Sandefjord På Kilen, Hegnasletta | 3217 Sandefjord Besøksadresse | 0000 3Sted Tlf.00 33 00 50 74 Tlf.: 0040 00| sandefjord@fagmobler.no | E-post: sted@fagmobler.no

NOTTINGHAM SPISESTUE HELE SERIEN

Bord 200 x 100 cm

Høy skjenk B155 cm

10.295,–

5.275,–

-20%

SPAR 1.320

SPAR 2.600

LEVERES I HVIT OG VINTAGE GRÅ

ADELE stol

1.595,– SPAR 400

NOTTINGHAM serien

Stor serie i rustikk landstil. Velg vintage grå eller hvit!

MODULSOFA INNTIL

-30%

LONDON oppsett 19

MODULSOFA

11.695,–

London symhony

SPAR 3.000

5.695,– SPAR 1.000

LONDON SYMPHONY STOFF ORLEANS & ATLAS MOVE STOFF SORO & ABSENT ØVRIGE TEKSTILER OG HUD -20%

Ny buet vange! MOVE oppsett 5

MODULSOFA Move

NYHET!

12.295,– SPAR 3.100

SSAA LG VELG FERDIG OPPSETT

3.895,– SPAR 600

eller bygg ditt eget! Vi hjelper deg!

Velkommen til trivelig møbelhandel | Besøk oss også på fagmobler.no | Kampanjen varer t.o.m. 12. februar.

Byavisa Sandefjord  

Papirutgaven av Byavisa Sandefjord uke 2, nr. 129, 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you