Page 1

SANDEFJORD

Nygård får to mill. ekstra

Kjempepremier til vinnerne

SIDE 4

Onsdag 11. juni 2014

Uke 24 – nr. 14

Årgang 1

Prydbusker og hageroser:

Kjøp 3 betal for 2!

SIDE 12

Djupedalsfaret 10, 3280 Tjodalyng Tlf: 33 13 50 50 Åpent: 9-19 • 9-18 (12-17)

Fanget i bobilen

Debuterer med dikt 

SIDE 17

 Per Baldershage (57) fra Sandefjord tåler ikke parfymelukt. Det er langt fra enkelt i en verden der alt skal lukte av fioler. Han har valgt en helt spesiell livsstil for å kunne leve med diagnosen kjemisk miljøintoleranse. – Det er mange som tror at jeg bare er lat. 

Bor i båten 

SIDE 19

Stokke vil til Sandefjord 

SIDE 10

SIDE 2-3

Proffenes VM-favoritter

SIDE 14

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80 God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter, konferanser, julebord mm. www.holms.as Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

fra

99,-

Dagens middag m/dessertbord


2

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

BOR I BOBIL: Per Baldershage (57) fra Sandefjord har valgt en helt spesiell livsstil for å kunne leve med sykdommen kjemisk miljøintoleranse.

Fanget i hjemmet – Jeg har aldri sett for meg at jeg skulle bli så syk. At jeg i en alder av 57 skulle bli sittende innendørs, er nesten utrøstelig. TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst og foto Per Baldershage (57) fra Sandefjord har valgt en helt spesiell livsstil for å kunne leve med sykdommen kjemisk miljøintoleranse. Etter en 20 år lang utredning ble han diagnostisert med sykdommen - en relativt lite utbredt diagnose i Norge. – Jeg har nesten ikke noe liv. Du blir både usosial og isolert, forklarer han.

Bor i bobil For noen år siden kjøpte han en bobil. Siden da har han bodd i den. Der kan han kontrollere luktene.

Han forteller at han får – Det er mange som tror at anfall, ikke bare av parfyme jeg bare er lat. Det er vanskelig – men av alt som inneholder å forklare det og få andre til parfyme. Vaskemiddel, sjampo, å forstå. Problemet er at jeg deodorant, tusj. Om somme- ikke ser syk ut. Jeg er en stor ren må han holde seg inne på og sterk mann, slik at det er grunn av den en skjult sterke lukten Det er ingen som går funksjonsfra syrinene. hemming, – Jeg får sier han, rundt slik for moro ikke puste. og legger skyld. Jeg blir helt til: PER BALDERSHAGE tett og må – Jeg hoste opp kan forstå masse slim. Samtidig får jeg litt at folk ikke tror på det. Man angst. Jeg har overfølsomme opplever jo parfyme som noe luftveier. Om jeg for eksempel positivt. Det er jo gode lukter. bor i leilighet, og noen vasker i oppgangen, så får jeg anfall, Maske på butikken Han forteller at bare å handle forklarer han. på butikken eller apoteket er en utfordring. Lat? – Det er nesten umulig. For noen uker siden hostet han Han viser fram en maske som på seg en punktert lunge og han bruker. I tillegg har han en endte på sykehus. På grunn av sykdommen er luftrenser hengende rundt halhan ufør, og har ikke jobbet på sen. På natten sover han med hjemmerespirator. ti år.

– Det er ingen som går rundt slik for moro skyld, påpeker han.

Ensomt – Hverdagen er veldig ensom. Det er forferdelig tøft både psykisk og fysisk. Men enten må man være positiv og tro at noe skal hjelpe, hvis ikke kan man like gjerne gi opp. Etter at jeg flyttet inn i bobilen har jeg fått et mye mer sosialt liv. Det er lettere å komme seg rundt. Og så må man nyte de små øyeblikkene man har. Han ønsker å sette et ansikt på sykdommen, og klamrer seg til håpet om at det vil komme medisiner på markedet. – Jeg har aldri sett for meg at jeg skulle bli så syk. At jeg i en alder av 57 skulle bli sittende innendørs er nesten utrøstelig. – Om vi som sliter står fram blir det kanskje lettere for noen. Det er mange holdninger

BRUKER MASKE: Baldershage bruker en maske dersom han må på butikken. I tillegg har han alltid en luftrenser hengende rundt halsen. På natten sover han med hjemmerespirator. knyttet til sykdommen. forteller han. tanita@byavisa.sandefjord.no


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

PEISKUPP HOS VARMEFAG

ÅPNINGS TIDER Man-fre 1 0-17 Lørdag 1 0-14

HJERTELIG VELKOMMEN ELKOMMEN TIL SANDEFJORD!

PEISKUPP

BEGRENSET ANTALL

CONTURA 585 , NÅ FRA

11 900,SPAR

2 000,-

MORSØ 2B CLASSIC, RIVA STUDIO 1 INNSATS NÅ FRA 74,5 CM BREDDE, NÅ FRA

12 995,- 7 990,-

MORSØ 6148 NÅ FRA

9 995,-

28. mai markerte Foreningen for Kjemisk Miljøintoleranse «Parfymefri-dag» for andre gang. Målet er å sette fokus på at parfyme blir et problem for flere og flere. TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst – Parfyme er ikke bare noe positivt. Dersom du er hardt rammet av parfymeintoleranse eller allergi kan det hindre deg i å bevege deg fritt rundt i det offentlige. Det tenker som regel ikke de som bruker parfyme på, derfor ønsker vi å sette av en dag for å markere dette, sier leder for Foreningen for Kjemisk Miljøintoleranse, Mette Kalleberg.

Flere kartlagt i Sverige Hun forteller at de som er rammet ofte reagerer veldig individuelt, og at de som sliter ofte blir møtt med holdninger og at de ikke helt blir trodd. – Vi blir gjerne møtt med at vi er litt «hysteriske». Vi gjør dessverre det. Spesielt lidelser som ikke er så veldig synlige og som du ikke finner igjen på prøver som blir tatt, er det vanskelig å

FAKTA

«Parfymefri dag» SPAR

Fakta • Kjemisk miljøintoleranse er en overfølsomhet mot kjemiske stoffer, uten sammenheng med allergi eller hyperreaktivitet. • Kjemisk miljøintoleranse kan gi luftveis- og pusteproblemer, slimhinneproblematikk, hodepine, svimmelhet, trøtthet, utmattelse, kraftløshet og mage- og tarmproblemer. • Utløses av parfyme, også i små mengder. Men også tobakk, maling, løsemidler, eksos, lim, klor og røyk. Kilde: www.intoleranse.no

få aksept for. Men det er ingen tvil om at de må begynne å ta det alvorlig, sier Kalleberg. Hun viser til land som Sverige og Danmark hvor langt flere blir diagnostisert med kjemisk miljøintoleranse. – I Sverige er 3,3 prosent av befolkningen diagnostisert med denne sykdommen. Og da er det ikke usannsynlig at det finnes noen her til lands også. Trolig er noen som går rundt med det uten at de vet om det. Det er ofte vanskelig å finne ut av. tanita@byavisa.sandefjord.no

3 000,CONTURA 510, NÅ FRA

12 900,-

SPAR

3 110,-

11 990,RAIS RINA, NÅ FRA

SPAR

4 000,RAIS 900 PEI PEISINNSATS MED STÅLDØR, NÅ FRA

21 500,-

TERMATECH TT20 I STÅL, NÅ FRA

9 990,-

KAMPANJETILBUDENE GJELDER TIL 28. JUNI

Se alle kampanjetilbudene på www.arne-andresen.no

ARNE ANDRESEN AS Hegnasletta 2 - Sandefjord Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no

3


LEDER 4

Engasjerte ungdommer er kanskje noe av det flotteste som finnes. Ungdommene i 9. klasse ved Tjodalyng ungdomsskole er fra i dag i full gang med sin elevbedrift Project Caring. Her blir det blant annet restaurant, kantine og bakeri. Prosjektet styrer elevene selv og det er ikke tvil om at engasjementet vokser med ansvaret. Vi heier på elevene og håper de får inn mye penger!

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Drammen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

11. juni 2014

Får to mill. til avfall Kommunens kraftfond ga en solid meravkastning i 2013. Det kommer blant annet Nygård boog behandlingssenter til gode, som vil bruke pengene på å forbedre avfallshåndteringen. TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst og foto – Det er utrolig hyggelig. Og så kommer det så mange til gode. Det er viktig å huske på at her bor faktisk 148 av de sykeste menneskene i Sandefjord. Samtidig er det svært mange arbeidsplasser her, for ikke å snakke om at det også vil være gunstig for pårørende som kommer på besøk, sier Astrid Dragland, avdelingsleder ved Nygård boog behandlingssenter.

Avfallshåndtering

Vakuumpakking I flere år har søppelsjakt vært det mest realistiske alternativet for avfallshåndtering. Nå har de landet på noe helt annet. Tirsdag ble behovene og de nye planene lagt frem for politikerne, med stor entusiasme. – Vi har behov for hver eneste kvadrat i dette bygget, og vi må gjøre noe med romprioriteringen og logistikken. Derfor har

TRANGT: At skyllerommene ved Nygård er små og har behov for oppgradering kom tydelig fram da alle skulle inn på samme rom. På bildet ser vi Bror-Lennart Mentzoni (KrF), Eli Hansen, Bjørn Ole Gleditsch (H), Tor Steinar Mathiassen (H) Astrid Dragland og Lise Tanum Aulie. FAKTA

I tillegg til de fire millionene Nygård allerede har fått innvilget, får de nå to millioner kroner ekstra fra kraftfondet. Potten på 6 millioner skal først og fremst brukes på avfallshåndtering. Deretter skal skyllerom og kjøkken oppgraderes og bygges ut så langt pengene rekker. – Vi har jobbet en stund med hva som er det største behovet, og det vi først og fremst må få oppgradert for at vi skal kunne drifte etter forskriftene er håndtering av avfall. Slik det er i dag er det for tungvint. Vi vil gjøre avfallet lettere å håndtere, det er et stort behov for lagerplass, og vi ønsker mer areal, derfor skal vi se dette i sammenheng, og se om vi ikke kan få til begge delene samtidig, sier Dragland.

Flertallspartienes plan for de rundt 53 millionene fra kraftfondet: • Nygård bo- og behandlingssenter: 2 mill. • Tilskudd til Sandar I.L som delfinansiering av anlegg på Vesterøya: 12,5 mill. • Gatelys sentrum/byutvikling: 6 mill. • Klokkespill i Sandefjord kirke: 0,4 mill. • Innføring av et levekårsfond: 5 mill. • Tak over isbanen i Bugården: 12 mill. • Økning av investering til sykkelbyen: 7,3 mill. • Økt vedlikehold Midtåsen: 6 mill. • Økt satsing på IKT-utstyr i skolen: 2 mill. • Økt støtte til foreningen Kulturelt Initiativ: 0,1 mill.

vi testet ut en løsning som går på vakuumpakking av restavfall. Den løsningen har fungert veldig godt, og vi har kommet frem til at en slik løsning vil være mye bedre enn søppelsjakter, forklarer Eli Hansen, seksjonsleder ved institusjon for bofellesskap for demente.

Første i Norge? – I tillegg til at avfallet tar mye mindre plass, blir det bedre for ansatte å håndtere det. Man trenger mindre transport i forhold til henting, det vil forbedre luftkva-

Byavisa Sandefjord AS en del av Lundquist Media.

Telefon: 33 46 20 00 Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A Postadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisa.sandefjord.no Opplag: 25.000 | Distribusjon: Norpost | Trykk: Agderposten Trykk AS

liteten i bygget og det er generelt en veldig ergonomisk løsning. Dermed kan Nygård bli blant de første bo- og behandlingssentrene i Norge med en slik avfallshåndtering.

FORNØYDE: Helse – og omsorgssjef Lise Tanum Aulie, Avdelingsleder Astrid Dragland og seksjonsleder Eli Hansen er fornøyde med at deler av pengene fra kraftfondet går til Nygård bo- og behandlingssenter.

– Nedslitt Senterets 13 skyllerom og kjøkken skal oppgraderes så langt det går. – Det er veldig nedslitt, og skyllerommene er for små. Vi ønsker blant annet å få bygd inn balkongene som hører til skyllerommene slik at vi får Ansvarlig redaktør:

mer lagringsplass, sier Hansen.

Vil ikke bestemme Bjørn Ole Gleditsch (H) mener det er viktig at de ansatte ved Nygård selv får bestemme hvordan de vil disponere millionene. Markedsavdelingen:

Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 53

Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Redaktør/Daglig leder:

Mediekonsulenter: Elin Svensen, tlf. 970 28 383 Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Hildegunn S. Riksfjord, tlf. 930 15 428

Layout og Produksjonssjef: Jarle Lystad, tlf. 992 56 543

Annonser:

Telefon: 33 46 20 00

– Ettersom disse pengene skal bedre forholdene for de ansatte syns jeg det er greit at det er de ansatte som bestemmer hva som skal prioriteres. Det er ikke politikerne som skal bestemme det, sier han. tanita@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalister: Tanita Wassås Kveinå, tlf. 952 33 503 Jakob Leth, tlf. 472 47 419

Tips: Telefon: 33 46 20 00


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

VELGER DU DRYGOLIN VET DU HVA DU FÅR

Ytterst ute mot det åpne Stadthavet ligger Kråkenes Fyr, et av Jotuns mange testfelt. Her får vi virkelig testet DRYGOLIN mot det værharde norske klimaet. Slik vet vi at DRYGOLIN er så robust som den må være for å tåle tøffe og varierte værforhold. Derfor beskytter DRYGOLIN også flest norske hjem, og har gjort det i mer enn 50 år. Vil du vite mer om hvordan vi tester og utvikler vår maling, besøk oss på jotun.no/drygolintesting

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER

5


6

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

Får endelig ishall – Det er helt fantastisk, dette har vi jobbet lenge for og nå skjer det endelig. Det er litt uvirkelig, sier leder i Sandefjord ishockeyklubb, Henning Fevang. JAKOB LETH Tekst og foto 53 millioner kroner fra disposisjonsfondet har gjort det mulig for kommunen å bevilge 12 millioner kroner til ishallen. Sammen med spillemidler på 6 millioner vil den totale kostnaden på hallen havne på om lag 18 millioner kroner. Frem til i dag har det vært en kunstisbane på Bugården, men de ustabile væreforholdene har ført til at sesongene til skøyteklubbene i Sandefjord har blitt kortere og kortere.

Større aktivitetstilbud Selve vedtaket blir gjort i formannskapet 17. juni og bystyret 19 juni. Men Bjørn Ole Gleditsch la frem tallene for pressen allerede 3. juni.

– Vi har en prioriteringsliste og og dermed en kommunal prosess. der lå ishallen høyt. Den har ven- Spillemidlene på seks millioner tet lenge og nå var det den som må være avklarte og det vil blant stod for tur. Det handler om å få annet være en anbudskonkurranse, sier ordføreren. et mangfold av aktivitetstilbud. Han forteller at de ustabile vinteren gjør det at de som driver Rekruttere flere med vinteridrett får veldig ufor- Fevang forteller at ishall har vært diskutert og debattert siden utsigbare rammer. – Vi har Runars skian- 1979. Jobben til klubben blir nå å rekruttere flere legg, men En innendørshall medlemmer. med en – I forhold til innendørsgir det muligbyggingen av halhall gir det m u l i g h e - heten for flere vinterak- len står vi litt på sidelinjen nå. Men ten for flere tiviteter. jeg har selv vært vinterakBJØRN OLE GLEDITSCH engasjert i å skaffe tiviteter, sier priser fra forskjelGleditsch. Kunstløp, langdistanse og lige leverandører. Det er ikke så ishockey er blant aktivitetene mye vi kan gjøre nå som klubb Sandefjords-innbyggerne får annet enn å bistå kommunene, muligheten til å drive med åtte samt genere flere medlemmer til klubben. måneder av året. Det blir ikke noe problem i følge Henning Fevang, men han – Begynner til høsten – Vi håper at de begynner til høs- håper Sandefjord videregående ten og at ishallen står ferdig til skole ser potensiale til å starte en sesongen 15/16, sier Fevang. egen hockeylinje. – Vi kommer til å gjøre noen Gleditsch mener imidlertid det er for tidlig å si når hallen vil stå stunt oppå banen for å få økt medlemslistene. ferdig. jakob@byavisa.sandefjord.no – Det blir en ren kommunal hall

FORNØYD: Leder i Sandefjord Ishockeyklubb, Henning Fevang ser frem til å få ishall til byen.

ANNONSE

FØRER ØSTROGENDOMINANS TIL

muffinmage & overvekt? Østrogendominans er et stadig økende helseproblem. Både miljø-østrogener og aldring forstyrrer den finstemte balansen mellom østrogen og testosteron. Typiske tegn på østrogendominans er vektproblemer, muffinmage, nedsatt sexlyst, rask aldring og PMS- og overgangsplager. Den amerikanske gynekologen C. W. Randolph sier til Daily Mail at østrogendominans er en epidemi i den vestlige verden. Han mener også at den forverres av de økende nivåene av østrogener som finnes i maten, vannet og miljøet vårt.

Østrogen - en fettmagnet I følge Randolph fungerer for mye østrogen som en fettmagnet for midtpartiet. Og en av årsakene til at kvinner utvikler helsekost på nett

muffinmage, er at den finstemte balansen mellom østrogen, progesteron og testosteron endres i retning av mer østrogen, forklarer han.

Kvinner og testosteron Testosteron er et vidunderhormon som i riktige mengder har mange positive effekter også kvinner. Det er bl.a. det viktigste sexhormonet og øker forbrenningen og bidrar til muskelbygging. Det styrker beinmassen, bedrer immunforsvaret, er bra for hjertehelsen, forbedrer tenkeevnen og følelsen av glede, motivasjon og livskraft.

Sexlyst og kvinneplager Tidligere trodde man at det var for lite østrogen som var årsaken til f. eks. nedsatt sexlyst og PMSog overgangsplager. I dag vet vi at ofte så er årsakssammenhengen stikk motsatt, nemlig at testosteron og progesteron er for lavt i forhold til østrogen. Men det er også to andre stoffer som ofte er i ubalanse i denne sammenheng, nemlig dopamin og prolaktin.

Dopamin = “Feel good”

Dopamin er kroppens viktigste “ feel good”-kjemikalie som blant annet trigger sexdriften og oversvømmer hjernen med gode følelser og livslyst.

En velfungerende lever Leveren skal blant annet avgifte oss, nedbryte hormoner, bl.a. østrogen, og den er også meget viktig for fettforbrenningen. Dersom leveren ikke fungerer godt, vil den ikke nedbryte østrogen på en god måte, og østrogenet vil komme tilbake i systemet i en form som er mer østrogen enn opprinnelig, og fettforbrenningen vil også gå tregere.

Det dreier seg om balanse! Når hormonene er i balanse fungerer alt fra fordøyelsen til immunsystemet optimalt. Du føler deg bra, ser bra ut, har energi som en tenåring og sexlysten er normal. Dette er en kropp som fungerer på sitt beste! FAKTA: MORE WOMAN More Woman består av en synergistisk blanding av urter og mineralet sink som blant annet er viktig for å ha et optimalt testosteronnivå. Gjenoppretter femininitet og ungdomelig glød og livskraft. Bør benyttes over tid for best resultat. Kan kjøpes i helsekost eller bestilles som abonnement til 50% rabatt med SMS eller ring tlf 33 00 30 00. Du betaler kun kr 184 og porto på kr 39.50,- Du får også 20% rabatt på videre forsendelser (12 ukers bruk). Ingen binding, men se dato for siste endring.

BESTILL MORE WOMAN PÅ SMS

Send WOMAN 609 til 1908

ORDRETELEFON: tlf 33 00 30 00 Man-fre 09.30-11.30, 12.00-15.00

nedstemt humørsvingninger Lite energi Muffinmage Tørre slimhinner Overvektig Nedsatt sexlyst rask aldring pms-plager


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

Du finner Elfag på 180 steder i Norge!

Er hjemmet ditt el-sikkert? Husk også på hytten din!

Tordenværsesongen er i gang. Beskytt ditt elektriske anlegg - installer overspenningsvern nå.

Moer Installasjon AS avd. Revetal Revetal 33 06 19 90 Thorstensen Tolvsrød Tlf. 33 3233 32 43 88 Teft Installasjon ASEftf. Inst. Valløvn.AS 58, 3152 TOLVSRØD 43 88 Pet Installasjon AS TØNSBERG Tlf. 33 3033 13 90 Pet Installasjon ASHalvdan Wilhelmsens allè 37, 3117 Tønsberg 30 13 90 Tjøme El-Installasjon AS Lindholmveien 39, 3145 TJØME 33 20 Moer Installasjon AS TønsbergTlf. 33 3033 35 90 90 Moer Installasjon AS Tønsberg Stensarmen 3c, 3112 TØNSBERG Tlf. 33 35 90 90 Tjøme El.installasjon AS Tjøme Tlf. 33 0633 30 33 20 Moer Installasjon AS Revetal Bispeveien 1047, 3147 REVETAL 19 90 Tollefsen & Lie Elektriske AS Sandefjord 33 42 32 40

www.bedrebolig.no

7


NÆRING 8

3

NÆRING

VALUTAKURSER 8,17

6,00

10,03

90,10

109,49

1,96

5,49

5,57

5,85

669,09

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYETABLERTE

KLAVENESS EIENDOM AS

Organisasjonsnummer: 913 710 886 Forretningsadresse: Lingelemveien 65, SANDEFJORD Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Investeringsvirksomhet, herunder eie fast eiendom. Kapital: NOK 30.351 Styrets leder: John Richard Fossum Egén

OSLO BØRS

Sist uke

+0,96%

Siste året

+25,62%

11. juni 2014

Fremtidens gr I dag åpner en ny restaurant på Tjodalyng ungdomsskole. I tillegg kan elevene i 9. klasse blant annet tilby bakevarer, bilvask og fotografering. I en uke framover skal elevene selv drifte virksomhetene og forhåpentligvis gå i pluss.

KLAVENESS FOOTWEAR EIENDOM AS

Organisasjonsnummer: 913 710 959 Forretningsadresse: Lingelemveien 65, SANDEFJORD Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Investering i andre selskaper Kapital: NOK 30.351 Styrets leder: John Richard Fossum Egén

HILDEGUNN RIKSFJORD tekst og foto

KOMPLETT BYGG OG ANLEGG AS

Elevbedriften Project Caring har kort levetid, men i løpet av en hektisk uke håper elevene i 9. klasse ved Tjodalyng ungdomsskole at de har tjent penger både til klassekassen og til vennskapsskolen i Nepal. Hit kan alle som ønsker det komme for å få bilen vasket eller spise en god middag på kveldstid. Det er elevene selv som har bestemt hva bedriften skal drive med. – Det viktigste er ikke å tjene masse penger, men å lykkes med det vi gjør. Og så skal det være morsomt mens vi holder på, sier daglig leder julie Nesse Barikma.

Organisasjonsnummer: 913 645 111 Forretningsadresse: Berganodden 1A, SANDEFJORD Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Entreprenørvirksomhet innen bygg og anleggsbransjen samt alt som naturlig faller innunder dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Kapital: NOK 30.000 Daglig leder: Hans Henrik Naphaug

25 konkurser i Sandefjord Det er 25 selskaper som har gått konkurs i Sandefjord så langt i år, og 15 som har blitt tvangsavviklet. På landsbasis har det vært små endringer i antall konkurser og tvangsavviklinger i løpet av de fem første månedene dette året, sammenliknet med samme periode i fjor. Oversikten fra Brønnøysundregistrene viser at økningen samlet sett var på 1,1 prosent.

På egen hånd Hele prosjektet startet med at elevene søkte på lederjobbene i bedriften. Det ble lyst ut fire lederstillinger; daglig leder, økonomisjef, personalsjef og markedsføringssjef. – De som ønsket en lederstilling søkte på en eller flere av disse. Så var det voksne som ikke jobber på skolen som sto for jobbintervju og utvelgelse, forteller personalsjef Viktor Kleppan. Et av hovedmålene med elevbedriften er å gi elevene erfaring som kommer godt med i arbeidslivet. Ved at elevene styrer det hele selv, gjør det også mer relevant i forhold til å starte opp noe på egenhånd.

GRATIS motor og fjernkontroll - ved kjøp av terrassemarkise ut juni

Alle har fått jobb

Gratis befaring:

04990

www.scandic.no

ENGASJERTE: Elevene i 9. klasse ved Tjodalyng skole har forberedt seg godt før de i dag åpner dørene for publikum. 55 elever skal drive elevbedriften Project Caring i en uke under ledelse av økonomisjef Paulius Cebatarauskas (f.v.), markedsføringssjef Andrea Eftang Rø, daglig leder Julie Nesse Barikma og personalsjef Viktor Kleppan.

Ledelsen kjørte så en idémyldring med alle elevene for å komme fram til hva de ville drive med i sin elevbedrift. Når dette var på plass, måtte alle elevene søke seg jobber de ønsket i bedriften. – Det var en stor jobb å gå gjennom alle søknader og


Steng vinduene på jobb Hold vinduene stengt og sørg for god solskjerming. Det er rådene fra Rose Lyngra i Norges Astma- og Allergiforbund for å redusere pollenplagene til nordmenn på jobb. I Sandefjord og de andre kommunene i Vestfold var det 163,1 av 1000 innbyggere som

Høyere boligpriser i Sandefjord brukte allergimedisiner i fjor, og allergi koster samfunnet store summer i form av utgifter til legebesøk, medisin, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet, melder Newswire. Ansatte blir trøtte og uopplagte, og får nedsatt konsentrasjon og innlæringsevne.

Kvadratmeterprisen på boliger i Sandefjord gikk opp med 0,1 prosent fra april til mai. Det viser Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Det tok i snitt 47 dager å selge boliger i forrige måned, og kva11. juni 2014

ündere

dratmeterprisen var i gjennomsnitt 22211 kroner. Ifølge administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge har det aldri blitt solgt så mange boliger i løpet av en fem måneders periode tidligere.

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NÆRING

9

Sosial møteplass vokser Young Business Sandefjord (YBS) har gått fra 93 medlemmer i februar til 154 medlemmer i mai. TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst og foto

bestemme hvem som skulle jobbe med hva, men nå er alt på plass, slår markedsføringssjef Andrea Eftang Rø fast. Elevene er godt forberedt og har planlagt det meste ned i minste detalj, og i dag, onsdag, åpner de dørene for publikum.

Bestill bord Restaurantvirksomheten er den største delen av elevbedriften. Her kommer det til å være åpent på kveldstid og de som ønsker å sikre seg et godt måltid de nærmeste dagene oppfordres til å reservere bord. – Vi vet fra tidligere at det blir veldig populært, spesielt de siste dagene, så her kan det være lurt å booke bord.

prosjektet, men er tilgjengelig for spørsmål og råd. Dette er elevenes prosjekt og de gleder seg til å komme i gang. – Vi har lært veldig mye allerede, og skulle kanskje gjort noe annerledes. Nå gleder vi oss til å se resultatet og om vi får gjester. Vi vet jo at det har vært en suksess tidligere år og at de har gått i overskudd, så vi håper jo naturligvis på suksess, fastslår daglig leder Julie Nesse Barikma. Ledergruppa er forberedt på at det kommer til å bli lange arbeidsdager og at det helt sikkert blir nødvendig med justeringer underveis. De gleder seg til å komme i gang og forhåpentligvis se at både ansatte og besøkende har det bra.

Gleder seg Lærerne blander seg ikke inn i

hildegunn@byavisa.sandefjord.no

Etter at Young Business Sandefjord ble etablert i samarbeid med Sandefjord Næringsforening i januar, har medlemstallet skutt i været. – Vi ønsker å vokse oss enda større, slår leder Henrik Aasgaard fast.

Sosialt nettverk Målet er å skape et nettverk for å øke det sosiale og det faglige samholdet mellom unge arbeidstakere mellom 23 og 25 år i Vestfold. YBS har hatt både kulturelle og faglige arrangementer rundt én gang i måneden. Til nå har 50-60 personer dukket opp på hvert arrangement. – Målet er å få til en sammensveiset gjeng, der medlemmene har lyst til å komme på hvert

MØTER OPP: Young Business Sandefjord får stadig flere medlemmer. Her er leder Henrik Aasgaard og styremedlem Ingrid Karstensen.

eneste arrangement og at man treffer likesinnede og har det gøy sammen, forteller styremedlem Ingrid Karstensen.

Gladgjeng Aasgaard beskriver medlemmene i YBS som en gladgjeng, og forteller at mange nye vennskap og relasjoner har blitt til

allerede. – Etter hvert håper vi at man møtes oftere og at det blir en mer hverdagslig greie, at man finner venner og er sosiale sammen i hverdagen, forteller Aasgaard. tanita@byavisa.sandefjord.no

Vi søker:

Rørlegger VVS Senteret er en solid rørleggerbedrift, som i 2013 flyttet inn i nye moderne lokaler på Bentsrud i Holmestrand. Våre satsningsområder er alt innen VVS, varmeanlegg, profesjonell spyling og kamerainspeksjon. Vi arbeider mot private, borettslag, næring, industri og entreprenører, med hovedvekt i Vestfold og Buskerud.

Søker du nye y utfordringer? g

Ønsker du å arbeide hos et moderne rørleggerfirma, hvor det er lagt stor vekt på trivsel og rasjonelle lokaler? For å imøtekomme økende ordremengde, søker vi en selvstendig og serviceinnstilt rørlegger. Ønskede kvalifikasjoner: • Fagbrev som rørlegger, med minimum 3 års erfaring • Erfaring som servicerørlegger • Førerkort bil, kl. B • Behersker Norsk muntlig og skriftlig Ønskede egenskaper: Yrkesstolthet, serviceinnstilt, selvstendig, pålitelig, tillitsfull og engasjert. Arbeidsoppgaver: Varierte arbeidsoppgaver innen VVS, mersalg og kundekontakt.

Søknad med CV sendes til VVS Senteret AS på e-post: post@vvssenteret.as. For mer informasjon, ta kontakt med: Martin Nygaard, Tlf: 934 33 188 eller e-post: martin@vvssenteret.as

ftr.no

Vi tilbyr: • Gode utviklingsmuligheter • Konkurransedyktig lønn og betingelser • Bonusavtale • Firmabil

post@vvssenteret.as 33 09 60 30

www.vvssenteret.as


10

NYHETER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

SISTE ORDFØRER? Erlend Larsen kan bli sistemann som pryder ordfører-veggen i bystyresalen i Stokke. Ifølge Larsen er det tverrpolitisk enighet om å se på muligheten til at stokke kan slå seg sammen med noe andre. Akkurat nå ser det ut til å bli Sandefjord.

Velger Sandefjord Sandefjord vinner over Tønsberg i kampen om Stokke kommune. JAKOB LETH – tekst og foto 74 prosent av Stokkes befolkning ønsker å tilhøre Sandefjord. Det kommer frem i en undersøkelse utført av Moment Analyse AS for Stokke kommune. Undersøkelsen har ført til at Stokkes ordfører Erlend Larsen ikke ser noe

poeng i å utrede samarbeid med Tønsberg. – Ideelt sett ville jeg at vi skulle utrede begge alternativene. Men når det er så få som ønsker å se mot Tønsberg, blir det mest naturlig å starte en utredning mot Sandefjord, sier han.

– Presis besvarelse Totalt er det 601 personer som har blitt spurt av Stokkes 11.600 innbyggere. – Undersøkelsen blir ansett å

være veldig signifikant. 600 på en såpass liten kommune skal gi en veldig presis besvarelse, sier ordføreren.

vedtak om sammenslåing kan bli gjort rett over nyttår og det vil da bli sendt en forespørsel til departementet.

Overrasket ordføreren

Klart uttrykt

– Jeg trodde at flertall i Stokke ville mot Sandefjord, men i Vear trodde jeg de ville helle mot Tønsberg, det overrasket meg at de ikke gjorde det. I kommunestyremøte 16. juni blir det endelige vedtaket fattet. Da får rådmannen bestillingen på utredningen. Et eventuelt

– Dette er forbeholdt at Sandefjord vil ha oss, og da må det et bystyrevedtaket til, sier Erlend. Men ordføreren forteller at samtlige gruppeledere, samt ordfører i Sandefjord, har utrykt veldig klart at de ønsker Stokke velkommen.

Stort utvalg i hagemøbler Markedets beste priser?

www.stokke-mobler.no Se vårt showrom Ring for avtale tlf. 481 55 977

STOKKE MØBLER AS

Ikke sololøp – I Stokke er det en tverrpolitisk enighet om behov for sammenslåing. Vi har tidlig sagt ja til at Stokke skal se på muligheten for kommunesammenslåing. Det er ikke noe sololøp fra noen, men noe som vi jobber med fra alle partier. Det er også viktig at vi har en felles oppfatning av behovet, sier Larsen. jakob@byavisa.sandefjord.no


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

NYHETER

11


12

HJEM OG BOLIG

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

Vinn oppussing Har du, eller noen du kjenner, Sandefjords styggeste hus? Nå kan du vinne en utvendig oppussing av huset med takfornyelse og maling.

Historien bak om hvorfor huset har forfalt, kan være så mangt. Mulig det ligger noe trist og tragisk bak som har gjort at vedlikehold av huset har mistet prioritet. Eller kanskje du bor alene og har ti tommeltotter? Det kan også være at far i huset, som mange med ham, ikke evner å gjøre ting ferdig – eller begynne i det hele tatt. Uansett bakgrunn, vi skal kåre Sandefjords styggeste hus og oppgradere det utvendig til å bli riktig så standsmessig.

FAKTA

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Vinn utvendig oppussing av huset ditt Om du, eller noen du kjenner, har et hus med stort behov for utvendig oppussing, kan du sende oss bilde av huset på MMS eller mail, samt noen ord om bakgrunnen til husets forfall.

Taket Vanlig takstein lever ikke evig, og den blir stygg etter noen år. Takfornying AS har satt i system en prosess som gjør at taket ser flunkende nytt ut, og gir garanti på at det holder seg pent i 10 år. – Vi har ikke funnet opp kruttet om igjen, sier Kenneth Ervik fra Takfornying AS. – Det vi har gjort, er å gå gjennom alle trinnene i takfornyingsprosesser som har vært brukt i mange år, og forbedre hvert eneste trinn. Dermed er vi trygge på at sluttproduktet blir det aller beste, og til en brøkdel av prisen for et nytt tak.

Miljøhensyn Å pusse opp taket på den måten Takfornying AS gjør, sparer miljøet. Taksteinene rengjøres med rent vann som høytrykkspyles på og fjerner et tynt lag av steinen for å få med røttene til mosen og andre inngrodde urenheter. Deretter impregneres steinen med et miljøvennlig middel før det males med Drywood taksteinmaling. Denne malingen er også langt innenfor VOC grensene for tillatte mengder miljøgifter og løsemidler. – I forhold til å legge ny takstein er metoden vår svært miljøvennlig. Vi trenger ikke kjøre nye lass takstein eller kjøre bort og kaste den gamle. Vi bruker bare miljøvennlige produkter, og bruker materialene som allerede er på huset, sier Ervik. – Vi sjekker selvsagt underlaget for slitasje og råte og fikser på det før vi fornyer taksteinene, for det er liten vits i å pynte på fasaden dersom underlaget er ødelagt.

Scan QR-kode eller benytt kordeord BYSA HUS og send din MMS til 2077 Pris per MMS kroner 10. Husk navn på avsender og adresse på huset du sender inn. Du kan også sende epost til red@byavisa.sandefjord.no Byavisa vil publisere noen innkomne forslag, samt finalebildene

Malingen Drywood har vært på markedet siden 1978, og er et resultat av nitid forskning som startet allerede helt tilbake i 1962. – Husmalingen som ble produsert i 1975 er nøyaktig den samme som produseres i dag. Allerede den gang var malingen langt innenfor de senere reglene som kom når det gjaldt innhold av miljøgifter. Derfor har det ikke vært grunn til å endre noe på oppskriften, sier Ronny Enger fra Drywood Norge AS, som har hovedkontor og lager på Nauen Gård utenfor Tønsberg. Selv har han jobbet som maler i mange år før han startet å jobbe med Drywood i Norge. – Da jeg malte med malingen fra Drywood, tenkte jeg med en gang at denne malingen måtte jo folk få vite om! Derfor ble jeg med å starte Drywood Norge AS, sammen med Vidar Jensen i 2011. Om ikke malerfirmaene tilbyr å bruke Drywood, så bør i alle fall kundene vite at de kan be om det, var tanken min. Deretter har det gått temmelig fort, ikke minst fordi

GLEDER SEG: F. v.: Kenneth Ervik fra Takfornying AS, Anne Grete Enger fra Engers Malerfirma og Ronny Enger fra Drywood Norge AS gleder seg til å gi Sandefjords styggeste hus en ansiktsløftning. Drywood har vært brukt flere ganger i programmene til Sinnasnekker`n på TVNorge. – Hus malt med Drywood for 12-16 år siden, står ennå like fint med Drywood maling. Og det er ganske unikt, sier Ronny Enger.

Arbeidet Premien for Sandefjords styggeste hus innbefatter selvsagt arbeidet. Både Takfornying AS stiller med fagfolk, og det gjør også Engers Malerfirma, som skal sørge for at husveggene gjenoppstår nymalte og fine. – Vi gjør absolutt alt arbeidet. Rydder unna og passer på

at det ikke blir søl og rot etterpå. Det eneste som kanskje kan være lurt, er om bilen flyttes unna huset, sier Anne Grete Enger, daglig leder i Engers Malerfirma. – Vi skal få huset til å skinne utvendig, så det skal ikke være noen grunn til å skamme seg over huset mer. Drywood-malingen, som finnes i mange farger og glansstyrker, brukes til både hustaket og -veggene.

Konkurransen Om du, eller noen du kjenner, har et hus med stort behov for utvendig oppussing, kan

du sende oss bilde av huset på MMS eller mail, samt noen ord om bakgrunnen til husets forfall. Konkurransen vil gå i Byavisa Drammen, Tønsberg og Sandefjord frem til slutten av august. Da vil en vinner fra hver by trekkes, og en jury skal bestemme hvilket hus som vinner førstepremien, som er takfornying og husmaling. Den som vinner andreplassen vil få takfornying, mens tredjeplassen vil få husmaling til hele huset utvendig.

red@byavisasandefjord.no


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

HJEM OG BOLIG

13

 G X E LO W H S P H M N G H P U H ,QWURGDJ

KJEMPEUTVALG AV KAJAKK OG KANO!

PAKKEPRIS! AQUARIUS SEA LION CLUB Inkludert åre, vest, spruttrekk og sikkerhetspakke. Stillig og fin havkajakk for de viderekomne som er på jakt etter og bytte ut nybegynnerkajakken. Glir meget godt i sjøen.

PER DE 10 FØRSTE SOM KJØ K AJAKK FÅR MED ET G GRUNNKURS I HAVPADLINØPET! (VERDI KR 2000,-) PÅ KJ

PAKKEPRIS!

POINT 65, JOLLY ROGER RAIDER Inkludert åre, vest, spruttrekk og sikkerhetspakke. Raider GT veier kun 22 kg, slik at man enkelt kan frakte den på egenhånd. Kajakken egner blant annet til dagsutflukter, fisking eller fotografering.

MAINSTREAM PATRIOT 12,0 ANGLER

MAD RIVER CANOE JOURNEY 156

Jakt og fiskekajakk. Den perfekte fiskekajakken for ihugga fiskere. En perfekt balansert kajakk, stabil, lettmanøvrerbar og retningstabil.

Journey 156 en innbydende og slitesterk kano som passer alle; fra familier til eventyrere og alle typer vann.

PAKKEPRIS!

PAKKEPRIS!

POINT 65, JOLLY ROGER CRUNCH

AQUARIUS A QUARIUS SEA EMOTION 505

Inkludert åre, vest, spruttrekk og sikkerhetspakke. Kajakk i robust trelags polyetylen, med lavt dekk og et v-formet skrog. Dette gjør at den går meget lett i vannet, selv ved mye sjø.

Ink Inkludert åre, vest, spruttrekk og sikkerhetspakke. Dette er en meget sjødyktig sjødyktig, komfortabel og rask havkajakk! Leveres med senkekjøl og passer bra til dynamiske padlere som synes en standard havkajakk kan bli for stor og tungpadlet.

Åpningstider

Adresse

Man-fredag: 10.00 – 17.00 Torsdag: 10.00 – 18.00 Lørdag: 10.00 – 15.00

Kilgaten 9, 3217 Sandefjord Telefon: 41 44 30 88 www.ksf.as


14

R E P O R TA S J E

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

Culabá Tor 12/6 A Fre 13/6 A Fre 13/6 B Fre 13/6 B Lør 14/6 C Lør 14/6 C Lør 14/6 D Lør 14/6 D Søn 15/6 E Søn 15/6 E Søn 15/6 F Ma 16/6 F Ma 16/6 G Ma 16/6 G Tir 17/7 H Tir 17/6 H Tir 17/6 A Ons 18/6 A Ons 18/6 B Ons 18/6 B Tor 19/6 C Tor 19/6 C Tor 19/6 D Fre 20/6 D Fre 20/6 E Fre 20/6 E Lør 21/6 F Lør 21/6 F Lør 21/6 G Søn 22/6 G Søn 22/6 H Søn 22/6 H Ma 23/6 A Ma 23/6 A Ma 23/6 B Ma 23/6 B Tir 24/6 C Tir 24/6 C Tir 24/6 D Tir 24/6 D Ons 25/6 E Ons 25/6 E Ons 25/6 F Ons 25/6 F Tor 26/6 G Tor 26/6 G Tor 26/6 H Tor 26/6 H

42.968 22.00 18.00 21.00 21.00 18.00 03.00 21.00 00.00 18.00 21.00 00.00 Iran - Nigeria 21.00 Tyskland - Portugal 18.00 Ghana - USA 00.00 Belgia - Algerie 18.00 Russland - Sør-Korea 00.00 Brasil - Mexico 21.00 00.00 Spania - Chile 21.00 Australia - Nederland 18.00 Colombia - Elfenbenskysten 18.00 Japan - Hellas 00.00 Uruguay - England 21.00 Italia - Costa Rica 18.00 Sveits - Frankrike 21.00 Honduras - Ecuador 00.00 18.00 Nigeria - Bosnia-Hercegovina 00.00 Tyskland - Ghana 21.00 Portugal - USA 00.00 Belgia - Russland 18.00 Sør-Korea - Algerie 21.00 Kamerun - Brasil 22.00 22.00 Australia - Spania 18.00 Nederland - Chile 18.00 Japan - Colombia 22.00 Hellas - Elfenbenskysten 22.00 Italia - Uruguay 18.00 Costa Rica - England 18.00 Sveits - Honduras 22.00 Ecuador - Frankrike 22.00 18.00 Bosnia-Hercegovina - Iran 18.00 USA - Tyskland 18.00 Portugal - Ghana 18.00 Belgia - Sør-Korea 22.00 Algerie - Russland 22.00 Mexico - Kamerun Spania - Nederland Chile - Australia Colombia - Hellas Elfenbenskysten - Japan Uruguay - Costa Rica England - Italia Sveits - Ecuador Frankrike - Honduras

TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 NRK NRK NRK TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 TV 2 NRK TV 2 NRK TV 2 TV 2 NRK TV 2 TV 2 TV 2 NRK NRK NRK NRK TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 NRK NRK NRK NRK TV 2 TV 2

11. juni 2014

Porto Algere

Fortaleza Kvartfinale

48.849

64.846

VM-guiden Gruppe A

Gruppe B Chile Spania Nederland Australia

Elfenbenkysten Colombia Hellas Japan

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Mexico Brasil Kroatia Kamerun

Frankrike Sveits Ecuador Honduras

Iran Argentina Bosnia Nigeria

Ghana Tyskland Portugal USA

England Uruguay Costa Rica Italia

Russland Belgia Algerie Sør-Korea

Lør 28/6 Lør 28/6 Søn 29/6 Søn 29/6 Ma 30/6 Ma 30/6 Tirs 1/7 Tirs 1/7

49 50 51 52 53 54 55 56

ÅTTEDELSFINALER 1A - 2B 1C - 2D 1B - 2A 1D - 2C 1E - 2F 1G - 2H 1F - 2E 1H - 2G

18.00 22.00 18.00 22.00 18.00 22.00 18.00 22.00

NRK TV 2 TV 2 NRK NRK TV 2 TV 2 NRK

Fre 4/7 Fre 4/7 Lør 5/7 Lør 5/7

57 58 59 60

KVARTFINALER Vinner 53 - Vinner 54 Vinner 49 - Vinner 50 Vinner 55 - Vinner 56 Vinner 51 - Vinner 52

18.00 22.00 18.00 22.00

NRK TV 2 TV2 NRK

Tirs 8/7 61 Ons 9/7 62

SEMIFINALER Vinner 57 - Vinner 58 Vinner 59 - Vinner 60

22.00 22.00

TV2 TV2

Lør 12/7

BRONSEFINALE Taper 61 - Taper 62

22.00

NRK

Søn 13/7

FINALE Vinner 61 - Vinner 62

21.00

NRK

Kvart + finale

Rio de Janeiro

73.531

Natal

42.086

Brasil

70.042

SF-guttas favoritter 12. juni sparkes VM i gang på Arena Corinthians i Brasil. Toppscorerne i Sandefjord Fotball, Kjell Rune Sellin og Pål A. Kirkevold spår vidt forskjellige utfall av mesterskapet. JAKOB LETH tekst TORSTEIN FLÅM foto – For fire år siden hadde jeg sagt Spania, men jeg tror England stikker av med pokalen i år, sier Sellin. Lagkameraten Kirkevold har derimot klokketro på at Spania skal ta med seg pokalen hjem i dette mesterskapet også. Spania vant VM i 2010 og EM i 2008 og 2012. – Spania har ekstremt gode rutiner. Tretten av de som vant VM forrige gang er fortsatt med. Og jeg tror åtte av dem som vant forrige EM, der igjen, fortsatt er med. Det er ekstremt vanskelig å ta den bragden enda en gang, men jeg tror de kan klare det, sier Kirkevold. Sellin påpeker imidlertid at England i dag har mange gode spillere som har vært i toppform i den engelske ligaen, Premier League.

– De har en del Liverpool-spillere som har vært bra. I tillegg til Rooney. Jeg tror de kommer til å gjøre det bra. Selv om England har underprestert, selv med et godt lag tidligere, tror Sellin at det blir annerledes i år. – Det er bare en følelse jeg sitter med. Jeg tror de vil gjøre et mye bedre mesterskap i år, sier han. Sellin har tro på en finale mellom Portugal og England. Kirkevold er litt mer usikker på hvem som skal møte Spania i finalen. – Brasil har gått veldig offensivt ut. Nederland og Tyskland er også veldig skumle, sier Kirkevold.

«Underdogs» Sellin mener man skal følge litt ekstra med på Belgia. – De er veldig «underdogs» i dette mesterskapet. De har mange unge, som folk kanskje ikke har hørt om en gang. Belgia er et lag som plutselig kan finne på å gjøre det veldig bra. Mange unge spillere vil blomstre og komme frem, sier han og legger til: – Jeg gleder meg veldig til å følge med i VM, spesielt på grunn av det. Spillere

som vi ikke har hørt kommer frem til rampelyset, sier han. Kirkevold tror Chile vil være med å krydre mesterskapet. – Chile skal ha blitt ganske gode i år. De har et par virkelig klassespillere. De kommer til å overraske, sier han.

Messi vs Ronaldo – Man skal aldri undervurdere Cristiano Ronaldo. Han presterer uansett — så lenge han er hundre prosent frisk er det ikke tvil om at han vil prestere. Både Messi og Ronaldo kommer til å levere et fantastisk mesterskap, men hvis jeg skulle valgt en av dem setter jeg en knapp på Ronaldo. Også her har toppscorerne forskjellige oppfatninger av hvilke spillere som vil imponere mest. – Jeg tror Lionel Messi kommer til å gjøre et bra VM. Han har vært litt omdiskutert denne sesongen, men jeg tror Messi kommer til å imponere mer enn Ronaldo, sier Kirkevold.

Inspirasjon og fotballglede Ifølge Sellin blir det lett å sette av tid til VM.

HVERT SITT LAG: Pål A. Kirkevold og Kjell Rune Sellin gleder seg begge til VM i sommer, men de er ikke enige i hvem som vinner. – Jeg er så heldig at jeg har en samboer som også er veldig glad i å se fotball. Og så er det masse lærdom å ta med seg fra det. Du lærer av å se på fotball også, ikke bare spille. Jeg henter hele tiden en del av det toppspillerne presterer. Kirkevold forteller at det vil gi en veldig positiv effekt å følge med på VM. – Det gir oss enda mere fotballglede og motivasjon. Man får en god følelse og det blir god stemning, sier han. jakob@byavisa.sandefjord.no


B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

R E P O R TA S J E

Sommertilbud

% 20

30 års kjøkkengaranti

SPAR 20% PÅ KJØKKEN, BAD, SPAR 20% PÅ OG KJØKKEN, BAD, GARDEROBE BENKEPLATE GARDEROBE OG BENKEPLATE

PÅ SKUFFER, HENGSLER, FRONTER OG SKAP

Tilbudet gjelder til og med 15. august 2014 ved kjøp av komplett kjøkken på min. 10 elementer inkludert sokkel, benkplate og vask. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Levering innen 19. September 2014.

www.nettoline.no Åpningstider: Mandag-onsdag, fredag 09.30-16.30 Torsdag 10.30-18.00 Åpent annenhver lørdag 10.00-14.00

Rådhusgt. 17, 3211 Sandefjord, tlf. 33524600, www.interior-bolig.no

15

steinariversen.no

11. juni 2014


16

K U LT U R

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

Henteraba på hyeutstyr! Incinolet forbrenningstoale

Incinolet forbrenningstoale

Et robust og drissikkert forbrenningstoale 1800W stål

Et robust og drissikkert forbrenningstoale 1800W hvit

19.980,Veil. 22.200,-

Hvitevarer

10% raba på gasskomfyrer og kjøleskap!

22.490,-

Biologiske toaleer

10% raba på alle biodoer!

Veil. 24.990,-

Ring Hya Varm Vera GSM Mini

Rimelig Ring Hya Varmløsning med frostvakt og strømbruddsvarsel

890,-

Veil. 1.490,-

Solcelle grunnpakke

Vannsystempakke 12V eller 230V

80 wa solcellepanel av høy kvalitet (kategori A-celler). 2 stk 140 A AGM-baerier og 20A styringstavle. Veggfestebrakeer og 10 meter kabel medfølger.

Vann i krana uten innlagt vann. Beholder, vannpumpe, vannvarmer, rør og koplinger. Leveres i 12V og 230V versjon.

8.090,Veil. 8.990,-

10.790,Veil. 11.990,-

-10% raba på alle SAGA møbler!

Hyetorget AS, Nordre Kullerød 13B, 3241 Sandeord • Tlf: 33 42 01 00

www.hyetorget.no

Hyedusjer

10% raba på alle hyedusjer!


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

K U LT U R

17

FILMOMTALER Regissør: Paul Weitz

Regissør: Mahamat-Saleh Haroun

Werner Herzog

2013

2011

2005

En tragisk-komisk film om et komplisert far-sønn-forhold med en storslagen prestasjon av Robert de Niro som far til Flynn. Han kaller seg selv forfatter og har ikke gitt ut en eneste bok, han forlot familien for å finne inspirasjon i livet, han mistet jobben og er alkoholiker med en utpreget tendens til rassime og hat mot alle som er annerledes enn han selv. Begge møtes på herberget hvor Flynn jobber og faren søker ly...

Subtil og intelligent film som leverer verken eksotiske klisjeer eller viser eksplisitt fattigdom og brutalitet. Den forteller et familiedrama og en far-sønn-historie med borgerkrigen i Tschad som bakgrunn. Det karismatiske spillet av skuespillerne, tematikken (familiær svikt og sjalusi mellom generasjoner) og det utsøkte billedspråket gjør filmen til en visuell opplevelse!

En spennende historie om en mann med en brennende besettelse, en person som trosser alles tvil og realiserer drømmen sin: et operahus midt i Amazonas-jungelen. Filmens produksjonsprosess ble preget av forskjellige uoverensstemmelser mellom regissøren og Klaus Kinski, noe som likevel ikke påvirket mesterverket negativt!

Being Flynn

En mann som skriker

Fitzcarraldo

Omtaler av filmer av Beatrice Tessmer.

Debuterer som 77-åring Esther Samuelsen (77) fra Sandefjord har samlet sine beste dikt i diktsamlingen «Tilbakeblikk – med glimt i øyet». TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst JAKOB LETH foto Esther Samuelsen har skrevet dikt helt siden hun var skolejente og bodde i Danmark. – Jeg har alltid elsket sanger og salmer. Alt som er på rim, det liker jeg. Men diktene har som regel ikke kommet lenger enn til skuffen, og så har de blitt kassert, sier Samuelsen. Nå er de beste samlet i bokform, prydet med forfatterens egne illustrasjoner.

Humor og kjærlighet Diktsamlingen inneholder hverdagsskildringer samlet gjennom et langt liv - humor, kjærlighet, forelskelse og flauser. Der finnes selvsagt også dikt om Sandefjord, byen hun har bodd i de siste 24 årene. – Dikt er så fint for du får en fortelling ut av hvert eneste dikt. Det handler jo om et eller annet, og så kan man få det til å rime og til å bli litt morsomt.

Fortellinger Boken er utgitt av LYST-forlag. Frem til nå har diktene stort sett blitt lest opp for eldre. – Det er der jeg har brukt de. Det er veldig kjekt å bli spurt om å lese dikt, da sier jeg aldri nei. Hun har ingen ambisjoner om å tjene mye penger på diktsamlingen.

DEBUTANT: Esther Samuelsen er for mange kjent som treverk-kunstner. Nå debuterer hun med diktsamling.

– Jeg har ikke noe mål om det, jeg har alt jeg trenger. Men jeg synes det er veldig kjekt om noen får lyst til å kjøpe den og bruke den, forteller hun.

Utdrag av boken: Ensom benk! Det står en benk, på en liten parsell, «Det lange naboskaps vel». På alle de år jeg har syklet her,

har jeg aldri sett folk på benken der. De arbeider rundt husene kan jeg se, i 91 og 92 og 93. Nu vil jeg prøvesitte benken en gang, Haneholmveien er utrolig lang. Man kan hvile og høre fuglenes sang. Vipa som skriker ved bekken der nede, lerken som kvitre over sitt rede.

Jeg legger meg ned og tenker: – Det er deilig med ensomme benker. tanita@byavisa.sandefjord.no

DIKTSAMLING: «Tilbakeblikk – med glimt i øyet» inneholder humor, kjærlighet, flauser og tabber. FOTO: LYST FORLAG

Midtsommer festkonsert Søndag 15. juni sparkes «Nasjonalromantisk sommer» i gang med festkonsert på Hjertnes. TANITA WASSÅS KVEINÅ tekst Kulturelt Initiativ setter opp den klassiske festkonserten,

som er inspirert av grunnloven og 200-årsjubileumet.

Nasjonalromantisk musikk – Vi markerer 1814 og 200-årsjubileumet med musikk hentet fra beste norske nasjonalromantiske periode, samtidig ser vi på impulsene fra kontinentet og tar musikkeksempler fra

de landene, sier kunstnerisk leder i Kulturelt Initiativ, Dag Nilsen. – Det blir et vidt spekter av alt fra opera til musikaler. Jeg håper vi får presentert god norsk musikk i en ramme sammen med god utenlandsk musikk, og at vi får til en entusiasme i den store symbio-

Det blir et vidt spekter av alt fra opera til DAG NILSEN musikaler.

sen av aktører og publikum. Publikum skal også være med å synge.

33 forestillinger Hele 33 forestillinger skal de ha i perioden frem mot 20 juli. De fleste er lagt til Midtåsen. Etter festkonserten fyres det løs med Midtåsen

barnefestival, kammerkonserter, ballett, måneskinnskonsert, klarverfest, tapasaften med konsert, fransk aften, nasjonalromantisk mat med klassisk attåt og gratis lunsjkonserter med unge klassiske talenter. tanita@byavisa.sandefjord.no


18

ANNONSER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

ANNONSE

ANNONSE

LĂ˜S KRYSSORD OG VINN!  !

tlf  (man-fre: 9-15) Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke

Konkurranse 1 - Kryssord

Konkurranse 2 - Sudoku

SMS&VINN™

Konkurranse 3 - Bildekryss

Vinn Samsung Vinn 5.000 kr Vinn Samsung systemkamera Galaxy S4 kontant 2

vinnere hver 4. uke

2

vinnere hver 4. uke

2

vinnere hver 4. uke

IKKE JEG

SPASERTE ROLIG HĂ˜NER

LENKE

RAMLE

REAL

VANNVEIER

IKKE NORSK PERSON

NASKE

HATT

USIKKERHET DĂ˜RVRIDER

RĂ…VARE TIL VIN MĂ…NED

DAGS DATO FORK.

FJELLKJEDE

FĂ˜DSELSSMERTE MORO

PUTEFYLL

KIKKER

JEG PĂ… NYNORSK

IKKE

Løs kryssordet. Løsningen fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord GKEKRYSS + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GKEKRYSS OSLO sendes til 1906

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord GKES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GKES 7863 sendes til 1906

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord GKEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GKEBILDE BÅT sendes til 1906

VĂĽre siste vinnere, uke 16-19: *-%&,2733#.35/(",#.&2# 025//%%$+:2( 2%#-0/34#%27%)*-%,;-$0/&39273302%#.35/(#-#67 /(#&2*t SkĂĽlbones, 025//%%$+:2( 2%#-0/34#%9&4&,2733 11-&*#% 5//#2&--&$534025//%%$+:2( 2%#-0/34#%95%0,52 *,0/4#/4&2 *//&2&4)&#31&23&/2*%#08&*#/ &-4#*#--&,0/,522#/3&/&'02,5/,2 125,&

Konkurranse 4 - Letekryss

Vinn iPad 2 16 GB WIFI 10 av ordene som er listet opp til høyre kan du ďŹ nne igjen i diagrammet. Du kan ďŹ nne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene ďŹ nner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

Send inn løsningen pü SMS: Kodeord GKELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GKELETE FARGE sendes til 1906

2

vinnere hver 4. uke

K F S K B H G

W Y J O U V Z

W L N X R I O

Ă˜ K S Q I O B G T R

A R Z Ă˜ L R R U Ă˜ A

C E H K L V U N I N

N M W C A V N D Y S

J G R Ă˜ N N G E D J

R U S T R Ă˜ D R B E

Q L X Ă˜ V Q I R Ă… T

BRUN BURGUNDER GRĂ˜NN HVIT KONGEBLĂ… KREMGUL LILLA ORANSJE RUSTRĂ˜D SORT SĂ˜LVGRĂ…

Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning pĂĽ sms til 1906. Abonnementstjeneste. Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 4. uke! Abonnementet kan stoppes nĂĽr du vil ved ĂĽ sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr uke. Tjenesten faktureres hver fjerde uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 180. Svar pĂĽ oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig traďŹ kktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 4. uke pĂĽ SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar pĂĽ est oppgaver i løpet av konkurransen, kĂĽres til vinnere. Alle vinnere publiseres pĂĽ www.smsogvinn.no og fĂĽr 16 ukers karantene. Er du under 18 ĂĽr, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmĂĽl, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post pĂĽ post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


11. juni 2014

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

BYFOLK

19

GATEPARLAMENTET

Hva gjør dere på St.Hansaften?

Tonje Henriksen (40) Sandefjord – Ingenting.

STOR PLASS: Med en stue på rundt 30 kvadratmeter byr Thorsen inn barn og barnebarn til sitt flytende hus – som man normalt finner på havna i Sandefjord.

Sjøbeboer livet ut Huset til Jøran Thorsen (56) er på 55 kvadratmeter. Veier 25 tonn. Er 48 fot, og med sine 600 hestekrefter har den en toppfart på 12 knop. JAKOB LETH tekst og foto I 2005 valgte Jøran Thorsen å flytte ut fra leiligheten sin og inn i båten. – Jeg har alltid likt båt. Jeg har vokst opp med båt og jobber med båt, sier han. Som ansatt i Sandefjord Havn går arbeidet og levestilen hånd i hanske. – Jeg har kort vei til alt. Jeg har en bil, men vurderer å kvitte meg med den. Jeg har alt jeg trenger i umiddelbar nærhet. Sykkel er bra for helsa og vi har også kollektivtrafikk, sier han. Etter ni år i båten har han ingen planer om å legge opp livet som sjøbeboer. – Her er jeg så lenge jeg puster. Et flytende gamlehjem hadde vært skikkelig bra, sier han å smiler.

Mer å gjøre Som ansatt i Sandefjord Havn har han en variert arbeidsdag med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. – Vi har ganske mange oppgaver som folk flest ikke vet om. 50 til 60 prosent av tiden er vi for eksempel ute i fjorden og utfører vedlikehold på de kommunale bryggene og kaiområdene. Mye er fortsatt ikke avklart,

Thor Asbjørn Andersen (58) Sandefjord – Vanligvis så er vi på en campingplass i Siljan, men i år skal vi på Midtsommerfeiring i Stockholm og se hvordan de gjør det. Det blir spennende.

men han regner med at det blir mye mer å gjøre nå som også Fjordline skal benytte seg av havnen. – Tidligere har Color Line hatt en del av vedlikeholdet sammen med oss, men nå vil det naturligvis falle bort til oss. Det blir nok mer å håndtere.

Mats Melhus (16) Sandefjord

Ikke akseptert – For meg har det vært en drøm å la båt bli bolig. Dette er en båt som i størrelse kan fungere som en bolig. Forskjellen er at den flyter. Han forteller at det har blitt mer og mer vanlig. Bare i Sandefjord er det nå sekssyv personer som bor i båten gjennom hele året. Han føler imidlertid at bobåt ikke blir like akseptert som bolig. – Selv om båten er registrert i skipsregisteret er det veldig vanskelig å få et lån som tilsvarer boligrenten for eksempel, sier han og legger til: – Her er det ikke så mange, men om du ser til Oslo, bor det hundrevis ute i båt.

– Vi gjør ingenting spesielt . Vi drar til mormor og så ser vi på bålet.

Simen Myhre (43) Larvik – Da feirer jeg bursdagen min. Og så kjører jeg båtkortesje.

Må eie mindre Kunsten er å bo mindre og eie mindre, sier Thorsen. – Jeg har en lagerbod som jeg bruker på land. Om sommeren har du en setting og på vinteren har du en annen. Det er begrenset med lagringsplass selvfølgelig. Men man klarer seg godt med å lagerbod.

– Litt skummelt – Det blir en litt annen livsstil, men nå som det har gått litt tid

TRE PLAN: Båten har seks senger med eget soverom og romslig kjøkken. – Jeg har mer skapplass i båten enn jeg hadde i leiligheten, sier Thorsen. ser jeg på det som å bo i en helt vanlig bolig. Det som er behagelig når man skal dra på tur er at du alltid er pakka og klar.

– Tror det er mange som har en drøm om det, men det er et skritt og ta. Litt skummelt tror jeg, for noen. jakob@byavisa.sandefjord.no

Nicolas Weiss-Andersen (33) Asker – Aner ikke. Når er det? Jeg er kanskje på ferie da.


20

ANNONSER

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

SMS/MMS TIL

BASAR 2077 GRATIS rubrikkmarked*

EIENDOM SELGES Byavisa tilbyr privatpersoner å annonsere for salg av leilighet og eiendommer, med eller uten bilde. For annonse under Eiendom send SMS-melding med kodeord BYSA EIENDOM [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 200 kroner inkl. mva.

Gjelder kun privatpersoner

ELSYKLER FOR ALLE

El-sykkelbutikken Velkommen for å prøvesykle. 'X¿QQHURVVPLGWLPRW 9HUGHQVWHDWUHWL .RQJHQVJDWH$ Different Cars Norway AS Tlf: 92 03 29 29 Dataskjerm TCD 03, Lite brukt kr 500,-. Tlf. 940 57 299

ARBEID UTFØRES Byavisa tilbyr private og andre å annonsere under Arbeid Utføres. Send SMS-melding med kodeord BYSA ARBEID [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 200 kroner inkl. mva.

BIL – MC – BÅT Byavisa tilbyr private å annonsere for salg/kjøp av motorkjøretøy som bil, båt og MC, med eller uten bilde. For annonse under BIL –BÅT – MC send SMS-melding med kodeord BYSA MOTOR [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 100 kroner inkl. mva.

Gammel murerkasse, Til verktøy, båret over skulderen, litt ødel. på sida-100kr. Tlf. 907 85 157

Gammel skipskiste, Fra 30-tallet, 7 sesonger på hvalfangst: 76x49x50cm - 500 kr. Tlf. 907 85 157

Helt nye hobbybøker , 6 uleste og fine håndarbeid bøker selges for 150,- per stk.. Tlf. 482 82 891

Kajakkutstyr billig, Våtdrakt u.ermer strl 54, sko strl.45.Kvalitet.Brukt en gang. Tlf. 936 65 815 Kajakkutstyr billig, Allværsjakke m.hette strl.54. Peakuk kvalitet.Som ny. Sdfj. Tlf. 936 65 815

Kantklipper, Partner med bensin kr 250. Sfj. Tlf. 908 65 756

Kassaapparater 2 stk, Til selges, motar bud! Tlf. 901 77 186

Norsk vaskebrett, Pent, gammelt

TIL SALGS Pent furubord m to skuffer,

vaskebrett Solid Nr.2, 32,5x63,5cm 200 kr. Tlf. 907 85 157

Optimal Maling, 20 liter optimal.

135•78 cm. Runde hjørner. Ca kr. 1000. Tlf 99442177.

demihvit 731. kr.1000. Tlf. 975 66 934

Kofferter, ulike str, solide, lite brukt . 400 - 1000 kr. Tlf 99442177.

Stratton motor. Lite brukt. Tlf. 950 90 064

Bokserier, Sønnavind 65 bøker,

Redningsvest, Helly Hansen Elv-

Storgårdsfolk 50 selges kr 10 pr bok. Tlf. 901 33 462

Plentraktormotor, 12 HK Briggs

strøm Racing seilervest 60-80kg selges kr 200. Tlf. 400 48 667

Retro gardinbrett, 2 lengder

DM-utleie

«teak» m/små feil: 180cm/100 kr og 320cm/150kr-Bud? Tlf. 907 85 157

Sko fra USA 46, og klaer fra XL XXL, ny og brukt til selges. Tlf. 901 77 186

Solarium, Oversol m/stativ. Rør brukt ca. 10 t. Tlf. 902 02 775

Solid presenning båt, Kraftig preUTLEIE AV:

Minigraver Fra kr 990,-

Tipphenger Fra kr 490,Pr. døgn, eks. mva.

Tlf: 908 20 200 www.dm-utleie.no

senning brukt til 24’ snekke selges høystbydende. Tlf. 400 48 667

barne ting, til gutterommet taklampe + vegglampe og bilder kr.200. Tlf. 334 76 231 bensinkanner, 2 kanner passer til påhengmotorer kr 100 pr stk. Tlf. 330 73 992

LEVERINGSFRIST SØNDAG KL. 24.00 Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077, e-post til annonser@vestfoldblad.no, eller bruk eget skjema på nettsiden www.vestfoldblad.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner. Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

fine gardiner, 4 lengder, bronse farget, br.135 h 204, nesten nye kr 400. Tlf. 334 76 231

gutta på tur i villmarken, dvd kr 50, tlf 33060274

lydbok. bokhandleren i kabul kr

leker, barn,h.stativ,solid, kr.150,00.

50 tlf 33060274

Tlf. 330 73 992

Lydbok anne b ragde, kald

møbel, salongbord i eik som ny, arvegods kr 250,00. Tlf. 330 73 992

ole brum bilder, et stort og et mindere kr 100 + fine lamper kr 100 pr stk. Tlf. 334 76 231

Selges to kjeramiske krukker. Til venstre signert Rolf Hansen .Den andre står ETK under.For info. Tlf 99324381.

1 år gammel og lite brukt Blank Media 2013 BMX Bike 20.5” selges for kr. 999,- Tlf 94 80 62 98

dag i helvete kr 50 tlf 33060274 lydbok, herbjørg wassmo, et glass melk takk kr 50, tlf 33060274 tirpitz dvd film fra krigen, kr 50. tlf 33060274

frøken detektiv, 84 stk, 25 pr stk eller samlet kr 1000. tlf 33060274

pent trekkspill., italiensk,norsk sys.96 basser rødt,ikke tungt.bra spill 3500-. Tlf. 415 77 992

skrivebord stort kr 300. tlf 330602 74

stiga gressklipper, motorisert trenger litt overhaling kr.200. Tlf. 334 76 231

Selges to porsgrund platter Elg

tv serier for ungdom. kr 50 pr sesong, tlf 33060274

og Tiur.Tlf 99324381.

jon leirfall bøker kr 50 pr stk. tlf 33

Ny Høytrykksspyler Selges gr.

060274

Sykdom TLF. 45273922

ØNSKES KJØPT

Pen barnesprinkelseng med

Bil ønskes kjøpt. , Ønsker å kjøpe

deilig madrass selges rimelig. 99444871/91573474

Blå veranda møbler Bord 153x97 med matt glassplate, 5 regulerbare h?yrygget sammenleggbare stoler. Kr 1200. Telefon 33478543

en rimelig bil. Helst EU ok. Tlf. 934 93 490

Båt ønskes kjøpt, Ønsker å kjøpe båt, helst med motor / henger. Rimelig. Tlf. 934 93 490

Barnestol med pute kr 150.Mob 92490011

Toyota corolla, Toyota carinna.

dekor m opptak 250 timer. Som

Tlf. 992 75 207

ny. Kr 500. Tlf 90284001

Lampe med skjerm kr 150.-

Tennisbanenett, godt som nytt, 300 kr. Tlf. 95000672

Mob 92490011

Billett til Vestfoldfestspillene

Pipe nøkkel sett. Mye fint hånd-

selges. Jarlsberg Hovedgård 19/6 kl. 20.00 Henrik Mestad leser ”Den andre mannen i meg”, Basert på Olav H.Hauges dagbøker. Tlf: 33 35 78 40 / 48 20 43 55

verktøy, El. Stikksag. Dregg m/ tau. Laser på stativ. Naver. Selges gr. Sykdom TLF. 45273922

2 stk vinduer 109 cm x 39 cm, dobbelt glass lite brukt kr 500. Telefon, 92888000

Kantklipper motordrevet ”Husqverna” Overfres. Spikkerpistoler m/ luftslanger. Loddesett. Flere el. Driller. Selges gr. Sykdom TLF: 90657510

Flott skrivebord i Ole Charm selges kr 950.- Lengde 122, bredde 66, høyde 77. Mob 92490011

Salongbord i teak, L.1.34 , Br.0.59, H.0.58 + 1klaff på hver langside, a 17cm bredde. Kr.150.- Tlf.95702147

beatles, singelplater med beatles kjøpes.betaler fra 20 til 300 pr stk. Tlf. 415 04 291 kjellervindu ønskes kjøpt tlf 90647748

Cribb-brett (Cribbageboard) komplett med pinner og gjerne bruksanvisning ønskes. Bare brett også av interesse. Tlf.90625559 eller mail: jan.t.thoresen@hotmail.com

Kjøkkenbord, mørk brunt, L 0.68, Br 0.68,+2 uttrekksfjeler a 0.23. Kr.150.- + 4stoler , kr. 15.- pr. stk. Tlf.95702147

El. Sveiseapp. Lensdepumpe. Snekkerbelte Ladeapparat. Snekkerkasse. Selges gr. Sykdom. Tlf. 93096536

Svein Harding Hansen: «Velkommen te Vårs !» , barndomsopplevelser i Fjellveien. 3 bøker, selges fortrinnsvis samlet. Kr50.- pr.stk. Tlf. 95702147

30 Porselen dukker selges 1000 kr.91 30 93 53

Jentebaby sommer garderobe selges meget rimelig; kjoler, tunika, bukser, tynne jakker, bodyer, solhatter, sommerluer + div. Alt helt og pent, noe ikke brukt. Tlf 95964144

Kjerrehjul flott til hagedekorasjon selges tlf 90750221

Kjøleskap og komfyr selges tlf 90750221

Gutteklær og nesten nye sko til 10-12 åring selges rimelig. Alt er pent og helt! T-shirts, shorts, bukser, skjorter, fotballdrakter, fotballsko, etc. Tlf 95964144

Hamax barnesete til sykkel selges tlf 90750221

Damesykkel DBS Klassic med kurv lys mm selges tlf 90750221

Salong baykast skinn salong

Garderobedører i speil ubrukt. 2

2 + 3 seter kr 1ooo stort kistebord brun kr 1500 spisestue sort med 6 skinnstoler i skinn kr 2000 telefon 33315396\ 40285218

stk dører komplett med hjul og skinner kr 1000.- H 224 og bredde 86. Høyde med hjul og skinner 228 cm totalt Mob 92490011

førstedags brev, 9 stk. kr 100. tlf 33060274

Lars monsen,

dvd

Olsenbanden junior dvd

kr 50 kr 50.

Hvilestol som avbildet ønskes kjøpt, gjerne oppussingsobjekt. Ring 95773890

ØNSKES LEID Leil.langtidsleie, Dame ø leie leil 50-60kv. Stokke,Vear,Sem.ikkerøker Gode ref. Tlf. 924 87 349

Varebil ønskes kjøpt Hiace/dyna/Canter/King van/ E 2000 ønskes kjøpt. Annen varebil/lastebil kan også være av interesse.

Ta kontakt med Erik Wasshaug på tlf 45008427 eller 97430985.

HOROSKOP – UKE 25 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no VÆREN

TYREN

TVILLINGENE

KREPSEN

LØVEN

JOMFRUEN

Familien blir viktig. Du burde legge så mye du kan av din energi og vitalitet her. Å invitere folk hjem til en hyggelig midtsommer fest, blir en stor suksess. Du blir også mer reflekterende. Mulig noen gamle tanker innhenter deg. På onsdag kan du få en nyhet du ikke forventet. Motto: Hjem, kjære hjem...

Med din ledende planet, verdiskaperen Venus fortsatt i ditt eget stjernetegn, burde livet stort sett gå din vei. Energi og pågangsmot er på topp. Tanker og det mentale er også et viktig område denne uken. Du er flink til å snakke for deg. På onsdag er du ekstra heldig. Motto:Tro på seg selv.

Nå er det nesten som at du synes du går baklengs inn i fremtiden. Du blir mer tankefull og reflekterende enn du vanligvis pleier å være. Mulig det er tanker og erindringer fra fortiden som bekymrer deg. Mot slutten av uken kommer optimismen og troen på deg selv tilbake. Motto: Tid for ettertanke.

Yrke og karriere burde gi deg fine muligheter. Nye og interessante muligheter kan dukke opp først i uken. Deretter bør du konsentrere deg om å jobbe med ditt nettverk. På denne måten treffer du en interessant person som du etablerer et forhold til - yrkesmessig eller privat. Motto: Høyt oppe!

Din rådende planet, ildsjelen Solen, går inn i hjemmekjære Krepsen. Når det skjer, er det alltid midtsommer og St. Hans feiring. Da burde du tilbringe mest mulig tid sammen med de du verdsetter mest. Mulig at minner fra fortiden gjør deg tankefull, men kos deg! Motto: De nære ting.

Dette er en fin tid til å ta fatt i saker og ting du har hatt liggende ugjort på jobben. Det kan også komme et karrieretilbud, som du først trodde du ikke ville få. En perfekt tid for planlegging. Til helgen har du masser av energi og vitalitet. Mange ting går din vei. Motto: Det ordner seg.


11. juni 2014

DYR

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

Sandefjord har egen barnevernvakt Sandefjord er blant mindretallet av landets kommuner som har en egen barnevernvakt for henvendelser etter arbeidstiden. Rundt 160 av landets 428 kommuner

har ikke en slik vakt, skriver Aftenposten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener det lave antallet er bekymringsfullt, fordi barnevernets barnevernvakt er

barnevernets akuttberedskap pĂĽ kveldstid og i helger. Det finnes imidlertid en nasjonal alarmtelefon for barn og unge, som ble opprettet i 2009.

FĂŚrre arrestanter sitter ulovlig lenge Koreanske Jindo valper til salgs. Leveringsklare fra 6.juni. For mer info, ring 92 29 79 06

BIL/MC/BĂ…T

Det er fĂŚrre arrestanter som sitter mer enn 48 timer pĂĽ glattcelle i Vestfold politidistrikt enn det som er snittet for hele landet. Det viser tall fra Politidirektoratet. Regelen om at innsatte ikke skal sitte

God seilbĂĽt selges, Maxi Mixer seilbĂĽt 1982. . Selges pga skade i arm.. Tlf. 473 18 594 26 fot plastsnekke, 83ĂĽrs. mod. Meget bra i stand. MĂĽ sees. I Stokke. Kr. 75000. Tlf. 922 53 948 Audi A6 1,8qAT 2005, Velholdt

lenger enn to døgn pü slike celler ble i fjor brutt med 125 oversitterdøgn. Det utgjør 7,5 prosent av det totale antallet arrestdøgn i politidistriktet, mens landsgjennomsnittet er 7,97. Staten

ble denne müneden dømt for menneskerettighetsbrudd etter glattcellebruk. En 44 ür gammel mann ble tilkjent oppreisning fordi han satt i politiarrest i fem døgn.

ANNONSER

21

POSER UNDER Ă˜YNENE? TUNGE Ă˜YELOKK? SNURPEMUNN? RĂ˜YKELINJER? FĂ˜R

ETTER

 " "$ $ & ! #"(& ! " !  #  ! !! GRATIS !#"! "!#"! 

Tips oss! Telefon 33 46 20 00 / red@byavisa.sandefjord.no

bil, km 120000,quattro Avant mye utstyr. Tlf. 480 52 404

 !&!" )' 

%%%!

Yamaha YBR 125 2012 mod. GĂĽtt

TJENESTE guiden

kun 100 mil. Sort med mye ekstra utstyr. Strøken, som ny. Vinterlagret innen dørs. Noe kjøre utstyr kan medfølge ved hurtig avgjørelse. Mü sees! Kr 28 000. Tlf 91326655 Tempo veteranmoped, Tempo 1975 modell selges for kr 2000. Tlf. 451 07 770

k d d if bedriftsmarked k l b ditt llokale – di HELSETJENESTER

Quicksilver gummibĂĽt,4hk.mariner.pris. 2.800 kr.mob.90663970

Helse- og omsorgstjenester

Volvo V40 1,8 AUT.MOD 02. EU

Sykepleietjenester

godkj til 2016,, 138 000 km, kr 46 535. RING: 90686042

Avlastning

mopedbil ligier ambra 1999mod

motor 2001 model selges som den stĂĽr kr.15000 ferdig prutet tlf 97823342 bor pĂĽ sem

Avd. Vestfold, tlf. 33 45 93 33 - www.primaomsorg.no

MURER

ARBEID UTFĂ˜RES SmĂĽ maleroppdrag utføres av kvinnelig malersvenn , kontakt Liv 98499123

totalleverandør pü baderomsrenovering. mob: 930 57 052

murersteen@hotmail.no

SKOG/TRE/VED

Skadet bil? s s s s s s

JENSEN VED, TRE OG STUBBE

     

Oppretting Rustreparasjoner Antirustbehandling Bilglass Plastreparasjoner Lakkering: Person- og varebil + MC

Kontakt: mobil: 91 60 93 15 eller geir_jen59@hotmail.com

Ă˜nsker du ere oppdrag?

Det er dumt ĂĽ betale for mye . . .

Bestill annonse i dag

L&S

33 46 20 00

Lakk & Sveis Billakkering Andebuvn 63, 3170 Sem - Tlf: 33 33 28 59

VEKTEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

STEINBUKKEN

VANNMANNEN

FISKENE

Energien er pü topp. Noe i forbindelse med yrke eller karriere, er ikke sikkert det blir slik du kunne tenke deg, eller hüpet pü. Til helgen kan det bli en spent sitasjon i hjemmet. Men du er flink til ü snakke for deg og finne harmoniske løsninger, sü det gür bra. Motto: Ta det som det kommer.

KjĂŚrligheten ser kjempebra ut. Du er litt ekstra heldig. Om du har vĂŚrt pĂĽ jakt etter den store lidenskapen, ser det faktisk ut som det gĂĽr i boks. En romantisk reise vil gi deg mer enn du kunne hĂĽpe pĂĽ. Men uttrykk deg klart og tydelig for ĂĽ unngĂĽ misforstĂĽelser. Motto: Amour og lykke.

Du für et veldig løft i jobben du gjør til daglig. Spesielt om du tenker samarbeid. Penger er involvert pü en eller annen müte. Men det kan ogsü vÌre at det er din partner som sørger for økte materielle goder. KjÌrligheten er ogsü sterk. Mulig gammel lidenskap flammer opp igjen. Motto: Det skjer mye.

KjĂŚrlighet og romantikk blir det helt store denne uken. En forelskelse er fullt mulig. Om sĂĽ skjer, kan dette utvikle seg til kjĂŚrlighet pĂĽ et dypere plan. Dette er ogsĂĽ en periode hvor mange kjĂŚrester flytter sammen. Du er karismatisk og sjarmerende i dine lidenskapelige erobringer. Motto: La det skje!

Nü besitter du en indre kraft og vitalitet som gjør at du nÌrmest kan oppnü det du vil. Enhver forandring som kan oppstü, takler du pü en flott müte som du til syvende og sist trekker fordel av. En uventet forelskelse kan ogsü inntreffe. I jobben gjør du det bra. Motto: Kan det bli bedre?

Uken kan starte noe følelsesladet. Emosjonelle Münen gür igjennom stjernetegnet ditt. Men i kjÌrligheten har du lykken med deg. Det samme kan ogsü muligens gjelde penger og økonomi. Du für en helg med flørt, svermeri og masse gøy og moro. Motto: Kos deg!


TV PROGRAM

ONSDAG 11.6

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

11. juni 2014

TORSDAG 12.6

FREDAG 13.6

LØRDAG 14.6

SØNDAG 15.6

MANDAG 16.6

TIRSDAG 17.6

06.45 Morgensending 12.40 Ja vel, statsminister (r) 13.10 Jessica Fletcher (r) 13.55 Glimt av Norge: I Egners fotspor (r) 14.10 Poirot (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Derrick (r) 16.10 Poirot (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Filmavisen 1961 17.20 Filmavisen 1962 (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Friidrett. Diamond League Bislett Games. 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Friidrett. Diamond League Bislett Games. 22.05 Fader Brown (3) 22.50 Vikinglotto 23.00 Kveldsnytt 23.15 Veien til Brasil (r) Dokumentarserie. 23.45 Luck (r) 00.30 Nattsending

06.45 Morgensending 14.05 Poirot (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Derrick (r) 16.10 Poirot (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Filmavisen 1961 (r) 17.20 Filmavisen 1962 (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.55 Afrika (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Schrödingers katt: Mirakelpillene 20.40 På jakt med Lotta og Leif (1) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Hans Børli – skogens dikter 23.00 Kveldsnytt 23.20 Chicago Fire (16) 24.00 Sønner av Norge – Teori og praksis. Norsk drama fra 2010. 01.25 Nattsending

06.45 Morgensending 13.10 Jessica Fletcher (r) 13.55 Ut i nærturen (r) 14.10 Poirot (r) (9) 15.00 NRK nyheter 15.10 Derrick (r) (12) 16.10 Poirot (r) (10) 17.00 NRK nyheter 17.10 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen 18.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Mexico – Kamerun. 18.55 Distriktsnyheter 19.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Mexico – Kamerun. 20.00 Dagsrevyen 20.30 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen 21.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Spania – Nederland. 23.10 Kveldsnytt 23.25 Ripper Street (3) 00.25 Sommer hele året The Beach Boys (r) 02.10 Lulu og Leon (r) (1) 02.55 Poirot (r) Solen var vitne. Br. krimserie. 04.35-05.50 Tom Petty Running Down A Dream (r)

07.05 Morgensending 13.00 Landeplage (r) 13.30 Munter mat (r) 14.00 Miss Marple: Gammel dame forsvinner. Br. krim fra 2006. 15.35 Fader Brown (r) 16.20 Bjørnen Herko og ulven (r) 17.00 Hvem tror du at du er? (r) 18.00 Hygge i hagen (8) 18.30 Barnas restaurant (r) 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Fleksnes (r) 20.25 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen. 21.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Uruguay – Costa Rica. 23.00 Kveldsnytt 23.15 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen. 24.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. England – Italia. 02.50-05.00 FIFA FOTBALLVM 2014. Elfenbenkysten – Japan.

06.45 Morgensending 13.30 Miss Marple: Den blå geranien (r) 15.00 Hans Børli – skogens dikter (r) 15.30 Eventyrlige hus (r) 16.00 Grønn glede (r) 16.30 Norge på langs (r) 17.30 Livsfarlege dyr (r) 18.00 På øy-eventyr med Anne og Anders (1) 19.00 Søndagsrevyen 19.50 Norge rundt 20.20 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen. NRK-sporten lader opp til kveldens VMkamp i Brasil med reportasjer, intervjuer og gjester. 21.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Frankrike – Honduras. 23.00 Kveldsnytt 23.15 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen. 24.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Argentina – BosniaHercegovina. 02.05 Monroe (r) 02.50 Nattsending

07.30 Morgensending 13.30 Landgang (r) 14.30 Tilbake til 60-tallet (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Ut i naturen (r) 16.10 Poirot (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Filmavisen 1961 (r) 17.20 Filmavisen 1962 (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.35 Lenas resor (1) 17.45 Tegnspråknytt 17.55 Afrika (r) 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Herskapelig redningsaksjon (7) 20.30 Mesterkokken Heston (r) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Hotell Adlon (1) 23.05 Kveldsnytt 23.20 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen 24.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Ghana – USA. 02.05 Nattsending

07.30 Morgensending 13.00 Antikkduellen (r) 13.30 Landgang (r) 14.30 Tilbake til 60-tallet (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Derrick (r) 16.10 Poirot (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.35 FIFA fotball-VM 2014: Før kampen 18.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Belgia – Algerie. 20.00 Dagsrevyen 20.45 Distriktsnyheter 21.05 På jakt med Lotta og Leif (2) 21.20 Extra-trekning 21.30 Hotell Adlon (2) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Louis Theroux: Seksualforbrytere i L.A. (r) 00.20 Herskapelig redningsaksjon (r) 01.05 Nattsending

06.00 Morgensending 13.30 Mitt drømmehjem 14.30 Sommer i Dyreparken (r) 15.30 Naboer (6637) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5898) 17.00 Deal or no deal (r) 18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Hotel Cæsar (r) 19.30 Hotel Cæsar (169) 20.00 Norges Grillmester (9) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.35 FIFA fotball-VM 2014: VM-studio. TV 2 Sporten gir deg siste nytt om fotballVM. 21.45 På hjul med Dag Otto (r) 22.45 Elementary (5) 23.40 NYC 22 (11) 00.35 Nattsending

06.00 Morgensending 17.00 En moderne familie (1) 17.30 Hotel Cæsar (r) 18.00 Hotel Cæsar (170) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.55 Fotball: Tippeligaen. Lillestrøm – Strømsgodset, 1. omgang. Direkte. 19.50 Tippeligaen: I pausen 20.00 Fotball: Tippeligaen. Lillestrøm – Strømsgodset, 2. omgang. Direkte. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen 21.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Brasil – Kroatia, 1. omgang. Direkte. 22.50 FIFA FOTBALL-VM 2014: I pausen. 23.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Brasil – Kroatia, 2. omgang. Direkte. 24.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: Etter kampen. 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 13.30 Mitt drømmehjem (18) 14.30 Dallas (1) 15.30 Naboer (6639) 16.00 Home and Away (r) 16.25 Home and Away (5900) 16.55 En moderne familie (2) 17.25 Karl & Co (r) 17.55 Karl & Co (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Karl III (r) 19.30 Dyrepasserne (6) 20.00 Pengene på bordet (r) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Mord og mysterier (r) 22.40 Mord og mysterier (r) 23.40 Eurojackpot (20) 23.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Chile – Australia. 02.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: Etter kampen 02.30 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Veien til Amazonas (r) 13.30 Alaskas bjørner (r) 14.30 Håndball: Før kampen 14.55 Håndball: Playoff VM for menn. Norge – Østerrike. 16.30 Håndball: Etter kampen 17.00 FIFA fotball-VM 2014: VM-studio 17.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen 17.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Colombia – Hellas. 18.50 FIFA FOTBALL-VM 2014: I pausen. 20.00 Sommer i Dyreparken (3) 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Welcome to Sweden (3) 22.10 Fuck Up. Norsk svart komedie fra 2012. 00.15 The Score. Am. actiondrama fra 2001. 02.45 Nattsending

06.00 Morgensending 12.05 60 Minutes (r) 13.00 Veien til Amazonas (r) 13.30 Alaskas bjørner (r) 14.30 Pengene på bordet (r) 15.30 Sommer i Dyreparken (r) 16.30 Dyrepasserne (r) 17.00 FIFA fotball-VM 2014: VM-studio. Siste nytt om fotball-VM. 17.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen 17.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Sveits – Ecuador. 20.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: Etter kampen 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Sommerkveld fra Nydalen 22.45 Welcome to Sweden (r) 23.15 Clinton (2) 00.15 Vendetta (r) 01.20 Vendetta (r) 02.25 Nattsending

06.00 Morgensending 15.30 Naboer (6640) 16.00 Home and Away (r) 16.30 Home and Away (5901) 17.00 FIFA fotball-VM 2014: VM-studio. Siste nytt om fotball-VM. 17.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen 17.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Tyskland – Portugal, 1. omgang. Direkte. 18.50 FIFA FOTBALL-VM 2014: I pausen 19.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Tyskland – Portugal, 2. omgang. Direkte. 20.00 Sommertid (1) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Norges Grillmester (10) 22.40 Irene Huss: Den som lurer i mørket (r) 23.40 Irene Huss: Den som lurer i mørket (r) 00.40 Nattsending

06.00 Morgensending 16.30 Home and Away 17.00 En moderne familie 17.30 En moderne familie 18.00 Oppgrader! (r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Holms (r) 19.30 Hos Martin (r) 20.00 Sommertid (2) 20.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen 20.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Brasil – Mexico, 1. omgang. 21.50 FIFA FOTBALL-VM 2014: I pausen 22.00 FIFA FOTBALL-VM 2014. Brasil – Mexico, 2. omgang. 23.00 FIFA FOTBALL-VM 2014: Etter kampen. 23.30 FIFA FOTBALL-VM 2014: Før kampen. 23.55 FIFA FOTBALL-VM 2014. Russland – SørKorea, 1. omgang. 00.50 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Mom (r) 13.15 Melissa & Joey (r) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) 15.40 Cougar Town (9) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinnasnekker'n (r) 20.30 Morgan og Ola-Conny på opplevelsesreise (5) 21.30 CSI (21) 22.30 CSI (r) 23.25 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Mom (r) 13.20 Melissa & Joey (r) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) 15.40 Cougar Town (10) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinnasnekker'n (r) 20.30 En ny start (r) 21.30 Resurrection (3) 22.25 CSI (r) 23.25 Castle (r) 00.20 CSI (r) 01.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Mom (r) 13.20 Melissa & Joey (r) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) 15.40 Cougar Town (11) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Top 20 Funniest (17) 20.30 Brille (r) 21.30 Castle (r) 22.30 The Graham Norton Show (9) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 12.40 Friends (r) 13.10 Friends (r) 13.40 Friends (r) 14.10 Two and a Half Men (r) 14.40 Two and a Half Men (r) 15.05 Two and a Half Men (r) 15.30 Two and a Half Men (r) 16.00 Two and a Half Men (r) 16.30 Top 20 Funniest (r) 17.30 Sinnasnekker'n (r) 18.30 Sinnasnekker'n (r) 19.30 Ullared (r) 20.30 Morgan og Ola-Conny på opplevelsesreise (r) 21.30 Slekten er verst. Am. komedie fra 2000. 23.30 Special Victims Unit (r) 00.25 CSI: NY (r) 01.25 Crocodile Dundee II. Austr./am. actionkomedie fra 1988. 03.30 Nattsending

06.00 Morgensending 11.15 America's Funniest Home Videos (r) 11.45 Friends (r) 12.15 Friends (r) 12.45 Friends (r) 13.15 Friends (r) 13.45 Friends (r) 14.10 Two and a Half Men (r) 14.40 Two and a Half Men (r) 15.05 Two and a Half Men (r) 15.35 Two and a Half Men (r) 16.00 Two and a Half Men (r) 16.30 En ny start (r) 17.30 Sinnasnekker'n (r) 18.30 Sinnasnekker'n (r) 19.30 Endelig ferie (r) 20.30 Castle (19) 21.30 Åndenes makt (r) 22.30 CSI (r) 23.30 The Walking Dead (6) 00.25 CSI: NY (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Mom (r) 13.15 Melissa & Joey (r) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) 15.40 Cougar Town (12) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinnasnekker'n (r) 20.30 Ullared (6) 21.30 Brille (r) 22.30 CSI (r) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.25 Nattsending

06.00 Morgensending 12.20 The Big Bang Theory (r) 12.50 Mom (r) 13.20 Melissa & Joey (r) 13.45 Den syvende himmel (r) 14.45 Morgan og Ola-Conny i Europa (r) 15.40 Cougar Town (13) 16.10 Friends (r) 16.40 Friends (r) 17.10 Two and a Half Men (r) 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinnasnekker'n (r) 20.30 På liv og død (r) 21.30 Special Victims Unit (15) 22.30 CSI (r) 23.30 Castle (r) 00.25 CSI (r) 01.20 Nattsending

06.00 Morgensending 11.05 Luksusfellen (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (119) 13.00 Supersize vs. Superskinny (r) 14.00 Top Model Australia (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Bones (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Luksusfellen (r) 20.30 Luksusfellen Sverige (11) 21.30 The Mentalist (13) 22.30 Kjærlighetsredet (19) 23.30 Revenge (22) 00.25 How I Met Your Mother (r) 00.55 How I Met Your Mother (r) 01.25 Kongen av Queens (r) 01.55 Nattsending

06.00 Morgensending 11.05 Luksusfellen (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (120) 13.00 Supersize vs. Superskinny (r) 14.00 Top Model Australia (r) 15.00 How I Met Your Mother (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Bones (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Luksusfellen (r) 20.30 Hele Sverige baker (5) 21.30 Bones (r) 22.30 Kjærlighetsredet (20) 23.30 How I Met Your Mother (r) 24.00 How I Met Your Mother (r) 00.30 Kongen av Queens (r) 01.00 NCIS (r) 02.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.10 Ekstrem oppussing USA (r) 11.05 Luksusfellen (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (121) 13.00 Supersize vs. Superskinny (r) 14.00 Top Model Australia (r) 15.00 How I met Your Mother (r) 15.30 How I met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Bones (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Masterchef Canada (r) 20.30 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r) 21.30 Hancock. Am. actionkomedie fra 2008. 23.10 Smokin' Aces. Am. actiondrama fra 2006. 01.05 Kjærlighetsredet (r) 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 09.30 Alle elsker Raymond (r) 10.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 11.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 12.00 Top Model Norge (r) 13.00 Top Model Norge (r) 14.00 Robinsonekspedisjonen 2013 (r) 15.20 Eat, drink, love (3) 16.20 The Middle (20) 16.50 The Middle (21) 17.20 The Middle (22) 17.50 Mike & Molly (19) 18.20 Mike & Molly (20) 18.50 How I met Your Mother (r) 19.15 How I met Your Mother (r) 19.45 Wild Child. Am. komedie fra 2008. 21.30 The International. Am./ty./br. actiondrama fra 2009. 23.35 Et spørsmål om ære. Am. drama fra 1992. 02.05 Nattsending

06.00 Morgensending 09.30 Alle elsker Raymond (r) 10.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 11.00 The Ellen DeGeneres Show (r) 12.00 Top Chef (r) 13.05 Top Chef (r) 14.10 Top Chef (r) 15.15 Wild Child. Am. komedie fra 2008. 17.00 The Middle (r) 17.30 Kate & Will: Happily ever after 18.00 Hele Sverige baker (r) 19.00 Luksusfellen Sverige (r) 20.00 Hellstrøm rydder opp – hjemme (r) 21.00 24: Live Another Day (5) 22.00 The Blacklist (20) 23.00 Charterfeber – turretur Gran Canaria (r) 24.00 Let's Go To Prison. Am. krimkomedie fra 2006. 01.40 Smash (16) 02.35 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 The Ellen DeGeneres Show (122) 13.00 Supersize vs. Superskinny (r) 14.00 Top Model Australia (r) 15.00 How I met Your Mother (r) 15.30 How I met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Bones (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Luksusfellen (r) 20.30 Mamma søker kjæreste (8) 21.30 Trolljegerne (3) 22.30 Kjærlighetsredet (21) 23.30 How I met Your Mother (r) 24.00 How I met Your Mother (r) 00.25 Kongen av Queens (r) 00.55 NCIS (r) 01.50 The Americans (5) 02.40 Nattsending

06.00 Morgensending 11.05 Luksusfellen (r) 12.00 The Ellen DeGeneres Show (123) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Top Model Australia (r) 15.00 How I met Your Mother (r) 15.30 How I met Your Mother (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Bones (r) 17.30 NCIS (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Luksusfellen (r) 20.30 Masterchef Canada (2) 21.30 Black Box (2) 22.30 Kjærlighetsredet (22) 23.30 How I met Your Mother (r) 24.00 How I met Your Mother (r) 00.25 Kongen av Queens (r) 00.55 NCIS (6) 01.50 The Americans (6) 02.50 Nattsending

Nå kan du annonsere med bilde! – Et bilde sier mer

BAS R

enn 1000 ord...

din annonse i dag!

med bilde

Send MMS med kodeord odeord BYSA MMS «din annonsetekst» til 2077. Maks 250 tegn pluss bilde. *Pris per MMS 25 kroner. (Gjelder kun privatpersoner) ANNONSEN RYKKES INN 2 GANGER

©Universum

22


11. juni 2014

BARN FORKLARER DEKK

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D

LETT MIX

23

UKAS TEGNING

Send oss din tegning Hvis du sender oss en tegning, kommer den på trykk. Husk å skrive på navn, alder og bosted. Adresse: Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord eller red@byavisa.sandefjord.no

Ludvik Arntsen (4)

Ella Marie Åshammer (4)

Jonathan Fischer (4)

– Det er sånne man skal kjøre på. Eller så kommer man seg ingen vei.

– Det er et hjul til en bil eller til en sykkel.

– Sånn man setter på bilen. Har man ikke hjul får man ikke kjørt.

Sara (4 år) har tegnet denne fine grønne tegningen til Byavisa.

NAVNEDAGER Juni

11.

Borgar / Bjørge/ Bjørg Borgar = norrønt borg (vern) + ar (kriger). Bjørge = bjørn + ulfr (ulv). Bjørg = bjørg (hjelp).

12.

Sigfrid / Sigrid/ Siri Alle kommer av norrønt sigr (seier) + friðr (skjønnhet). Sigfred er et nylaget navn.

13.

Tone / Tonje / Tanja Tone = norrønt Þorr (guden Tor) + nýr (ny). Tonje = latinsk slektsnavn Antonia. Tanja = Titania.

14.

Erlend / Erland Begge kommer sannsynligvis fra det norrøne ordet ørlendr (fra utlandet).

15.

Vigdis / Viggo Vigdis = norrønt víg (strid) + dis (gudinne). Viggo kan være kortform av navn som begynner på víg.

16.

Torhild / Toril/ Tiril Tor(h)il(d) = norrønt Þorr (guden Tor) + hildr (strid). Tiril er et nyere navn.

17.

Botolv / Bodil Botolv = norrønt bót (hjelp) + ulfr (ulv). Bodil = norrønt bót + hildr (strid).

Fred Vesterøy Kjølen Byggmester Beiteveien 12, 3225 Sandefjord Tlf: 411 02 177 post@fkbygg.no www.fkbygg.no www.carlsenfritzoe.no KRYSSORD

Svarpremie Løsningsord sendes på e-post til grafisk@byavisa.sandefjord.no med ordet «Kryssord» i emnefeltet, eller i posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Kryssord». Hver uke trekker vi ut en vinner som får to Flaxlodd tilsendt. Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00. NAVN: _____________________________________________________________ ADRESSE: __________________________________________________________

Kryssordvinner forrige uke: Eva Hanselmann, Liafaret 39, 3280 Tjodalyng

LØSNING

Les papirutgaven på nett – hver uke! www.byavisa.sandefjord.no – Opplag 25.000 – Kontakt oss på telefon 33 46 20 00


STØRST I SANDEFJORD

RETT I POSTKASSA HVER UKE – OPPLAG 25.000 – RING OSS PÅ 33 46 20 00

VÆRET Sandefjfjoord Sandefjord 23

SANDEFJORD

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

BAS R

TALL OM TING

enn 1000 ord... NNåå kan du annonsere med bilde! – Et bilde sier mer

nonse i dag!

med bilde

Send MMS med kodeord BYSA MMS «din annonsetekst» an til 2077. Maks 250 tegn pluss bilde. *Pris per MMS MM 25 kroner. (Gjelder kun privatpersoner) ANNONSEN RYKKES INN 2 GANGER

HELT TIL SIST POLITIET 02800 NØDNR. 112

BRANNVESEN 33 00 36 00 NØDNR. 110

03.57

Sto sola opp i dag Sol ned i dag: 22.38 Sol opp i morgen: 03.56 Sol ned i morgen: 22.39 Sol opp fredag: 03.55 Sol ned fredag: 22.40

SYKEHUSET 33 34 20 00 LEGEVAKT 33 45 67 00 NØDNR. 113

11.

juni 2011 ble Norge klar for håndball-EM i Serbia. Norges herrelandslag slo Hellas 31-25 i den siste kvalifiseringskampen til EM i håndball og gikk dermed til topps i sin gruppe. Seieren var Norges femte av seks mulige.

162.

dagen i dag, og det er 203 dager igjen av 2014

TEGNESERIE HAKKUM

Marshmallows

Marshmallow er en søtsak som, i sin moderne form, består av sukker eller maissirup, pisket eggehvite, gelatin som er myknet i vann, gummi arabicum og smakstilsetninger, vispet sammen til en svampaktig konsistens. De har også en tendens til å ligne veldig på høyballene som ligger rundt om på jordene. FOTO: JAKOB LETH VINN FLAXLODD Send inn ditt bilde på epost red@byavisa.sandefjord.no, eller per MMS til 2077 med kodeord BYSA BILDE. Pris per MMS kroner 10. Bildet sendes sammen med navn på fotograf og en kort beskrivelse av hva, hvem eller hvor bildet er tatt. Bilder som blir brukt belønnes med Flax-lodd.

SANDEFJORD KOMMUNE 33 41 60 00

LARVIK KOMMUNE 33 06 78 00

STOKKE KOMMUNE 33 29 50 00

Byavisa Sandefjord  
Byavisa Sandefjord  

Papirutgaven av Byavisa Sandefjord - uke 24, 2014

Advertisement